Page 1

Niels Otto Raasted Passionsmusik, Op. 86

(1949)

“Om Jesu Kristi Korsfæstelse, Pine og Død” (Thomas Kingo) for solo voices, mixed choir, organ & string orchestra Dur. 35'

SCORE


T/ (+45) 3313 5445 · E/ sales@edition-s.dk · W/ www.edition-s.dk

Edition·S publications are supported by the Danish Arts Council Music Committee / Edition·S udgivelser er støttet af Kunstrådets Musikudvalg


Niels Otto Raasted Passionsmusik, Op. 86

(1949)

“Om Jesu Kristi Korsfæstelse, Pine og Død” (Thomas Kingo) for solo voices, mixed choir, organ & string orchestra Dur. 35'

NOTE Denne Musik er komponeret efter Opfordring af Organist Aksel Munk, Thisted, der har sammenstillet Teksten til Brug ved en Lang· fredags-Passionsandagt (Thomas Kingo: “Om Jesu Kristi Pine, Korsfæstelse og Død” med udvalgte Stykker af Evangelieberetningen). Med Hensyn til Udførelsen kan den rette sig efter de forhaandenværende Midler. Raader man ikke over tilstrækkelig mange Solostemmer, kan Evangelisten synge de Solostrofer, der ellers er tænkt udført af andre Solister (Jesus, Røverne). - Er der ingen Strygere til Raadighed, kan alle Strygersatserne udføres paa Orglet med en passende Registrering, der adskiller sig fra Registreringen til de Partier, der ledsager Sangen. Hvis det til Raadighed staaende Kor magter det, kan de Koralvers, der er tildelt Koret, synges a cappella (eller ad libitum med en diskret Orgelledsagelse), mens alle “Menighedsversene” naturligvis ledsages af Orgel. N. O. Raasted


INSTRUMENTATION Evangelist Jesus Mixed Choir Organ Violin I Violin II Viola Violoncello Double Bass


----

--------- '"f --------,--- v

' ~~ -~ ..:JJ

' ____

rl

t:A

!

.-------,",_

l

~-c9

-~------~-

v'~-

V~-

---

..

--- -

--

--

(III'

'l.

tf~~..A' t

ru'-

~-J

"

~

'J

..........."..

~

-v

~

!

-·-

,l

l~ •.wt--r~ '~-

-

' l ~t!--

v

':.;

----

.,._,.~

...

l

";"t'fJ

" --

L/

il ;

~

l

,.,,

'(:i_-

!

'

;f6 ---- f--

IF·r

~

....

·-cc~

-

'

~

~

~

::=== A6

.

.,.

"-""

-d:

~ l~

.-

'--J~~~~

'-~

..

· ~

.

r

"'

....., 1

....

~ 41'1' l

.....

'7

f

fill...

r· 1~


...

l -~

~

'-1::~ v '"'-'

L

.

~~

fi-r k--

"

..

~

'-"""""'

---

.......

'-

~=---

--

~ .....

... v'-' '-'

~-~-

~

-

l

~~

"

Ir· l

V

l

r

-~

,!

r

l

ll

ll

~ -

.;--1'

P~

l J

~ "....

t -;.:..t

QrtJ

,l

,-..

,l

:l l l j.

l' ~

r

~ f

JL

l

p

~-

11i

-

~

iv

~

~r-r· -f'#-~,.

,,

,r

"f VT

.J

l

l e#'-

r l

1 T j ~1t 'r ' ~ l'~ ./~Uu-..

&. '.;[

..1 11.

( rr-rr7-r ,,

l

l

f

F i

l .......

,_l

f

~J

r;+-

~

~~n:;.-~~~~_,·"~ JJ.

l

~ ~

~ 1~ ~~

l

~

J

J

.J

li~

~

~

.

u,.

\

l tL

(c ~

~~

-4

..... ,j

u f l

r

r

'!'

1

J

1-J

~

t

r .Jr

"T

l

'

l

",..f -f,_ l

l

-

-k~ ;?~6~&..-k

T

p

,.

-l

4 . fo::i~J .);;;

r

l

, r..L

,__

:d..

.l

-

l

t

.al ~

-r

~

l

r

T

f'

1

T

~

J

---

l

~Ll.

""r.

-~-

.

A

-

r

-v

"-""

-t.

'"l

(

--

~

~

...

.,-." .....,_"/

1/

._ l

-:-

~

v

"-"" J;

l

~

-c::::::-

l

~':t'

.,t..

r

'-r"':

1

~

• ff!

\,.,..-

l

~'

4

.

\

f--# l

lllo..

~ ~.


--,

' ~ jJ. /

.

-~

.

--

~

~

,.

J'

l

T l

,/

l

l ---···-~-

---

---~-----~---~,---·----------------.

-

tt:r 1 l

r

--

----

·-·-

--

l -

-_~::_

r

----------··-

-- -

---

__=-, ·-

-----··~·

---


...

"6.

-

.._

:::E-:__1--

~Tf-

Vd9

.

f

il. '-i:=-·/J -

• l

l

, "~{: //J

~ ~ fo-#~- o/'~)~ ~ ~fo4,Æ:;~.4.4-

!""'1

o --~-~-

-•

--

----\;;r--

..;

r

-.J'

.,l.

J

-

r

~

,

~

"

~r o

'f

--r

l

l

/f! w~-1----

~~ -

~---r-·

----J

-r~a'L 4

l

·i~-

--~

rr,r,r~

ot

"'f

p·14

.

d'/ d~;f-h ~ ~T?"'V

;~

rT r

t

~~~ , T

l

r~

l

.!

~-

.

T

l

-r

pr

~-.....;

T

l

l

l

~

1

-=-tr

T

l

~~-e..:;.

J

~

~·-

~

r

r

--~· ,.,

,,,,

~-

l

.

.L.L-L,.

4--r-v~-

....

9~

-

~

1'--

~

::;;;;:

~ .!..

~~

T

-

/u· A~- 4L.

l"f",

~

,.

-r--=±::::

--====tt:::_--+-

fa--~

#4-V-

~dL

-.l

--

"" ''ty~,;,;_, ~4~'

-"-

""-br~#:dl.r/ed_

'

-

l

l

l

:r-

(

a.v,~~k"A'-Y

l

l

l

~ --

~

....---.... -r

T f~

T l

il l

.""1/,:'/d'l'-

-

--....____ ___

~

~~ ~

'.

'---

'

~

,

"--""

-

=--

==-

""-'""

~· -- .-.v• ~

'

l

--~-

~

\___,/

" ---

-----~

.-

--

T

~/

L'22_

.,.

J l

~

_t ,.

"-"' _:_-~-- ----= ..:.-~~

l'

/11ft --- ----

T

d'

l


~J. n"._ i

r:

.

-

-

t

J

d,-~.

r ~-#-

~: 7-~tiJ r

N

---

--

1141-81+4----------------------


·-

.

"""' .

-

........._

l

~+-r

~--

.............._",

i

ft';':

..._;t-

'------

~-

*

l

~-

~~-

-

'lo y.".

~-

'-"

r

-~

--"!;-

t.L---l' __:;t

7

-til-

~

.

-

liiil' • ~L

- "-

~

r :r'

~~--~ .

~r

....

(;1

o

~

.

...l

i

4!/.

~-~LLL ~

--

--

-~~

th-ir

J;

'p ';S'.

----

l

"9~

~

/'r

,..,

'

'H

~-aL h.

----- 1---

~:a-

....,.,

""~ 'ltiY

..."

----

.

v- c

ø

-tf• ~ .. '--r-·

~

l

}i.

"""'

"-"""

~ ~r

......

-

i

{

'""'

J,

v-

l'"' '-- ---

..............

---~7

~

-

___..

-

~

,

·-~

,_, ~-

____:--=--~ """':'

#

~

.

.-;.,v

-


7

.

----·

--.t-- ---

-- - ·--: - - =t--

.--

__- -:- -~f!J-

r

7:I

- ;t

-- ------- - - -- - . ;

.

III"\"",...-_,...... -

"T ::•.::--:::::::..

J

"-"'

~ ~=-

7

~~~P~~~~~~~~~~~~~~~~~~A~~~~-j~4~~~~+(~-i~~-~~-~~-~~~J~~~~~~~---~-~~-~-n1~ ,. ,----------~· ~~~~~T~~~~~~~~~~~~~~~r~~~~~~~~~~~~~~~~~~-"-~-~~ ~

1

_-:_--::::::=--

----- --~ ---

l

~-,~~§~7-~~~~~~~~~~~~~A~~~v~~~~~~~~~~~~Ji,~~~;~ lt!f


,i.---p--k

~l ~

""'

)Ar~-

,t1~-~-r- tt, ~~ ~ ri~-·"~

~· t""l Y r

.h.J ' V'···t=t=

~lf::r .....

~

p

l

~

~~-- .!'e,)-~:

... l

.J

j.

E-Æ /~u

.,._~--~-

,.

~

~

~-....

r ~J

q~

'/

...

~/u~t~t'

1

~

l

1

-·-t

'l

l

'

,.

l~

~

-~

,

-

~l

l l

~: '

.

'"'

l

_,.

"'""")l

l l. l

l l

;

-

J•

~

~~

...,....

-

.,. •

• ~j_.,. .LJ

~--

~

..i.L

~-

- rp ",.",;;;;,.

J

'-...-----:-~---

~

T

~~

-

'61V

.

-~

T

~

7

~- 1--·

~

1

--

7

----

-

-

·---

,/

""""_f

~

\."...;

~

l~--

/---'· ~-----:-::::::::;-

.------

..

rt-

ri

.

-

"' "__., A "

l

~

~

f-~-

~~-

l

~

.

Jl'-1.~

~ l

Øft

T rrJ u.

~+

rr-

- AH/

l

,


,~ ~ i1 f ; M f f

#f

~=--==-

§4 ~P><4~~ k-~~· .h- ~v ! r- r ~ f li' • ~ J f l' r r f --J

-:t~--"" --- - -:-_=:;;:7 4 ']~.~", -~

-

iJ=--w

-

~.- ~4/~ ~ '2

~~~~~~~~~~~~~----

)

jJ.

l

-

-- lL

T

l

...!w

J

1"7!!1 i.11'--

,' r 74.- ~

-

---

--lli

-""'

-

l

f-4- A ---

r

~

v

~

J

1,;

11/t

7

r

;z;

T

f

T

r

l

rr l

..i

-r

j_

'77LI

-

ne-..

1

1

T

r

l

:~--:al ~

f

-

~~/~~·~-H>~~

··-

o d4!.1 - -·--

-

==.

l

...

J __j

J

r l. .st r

·-

l

'

'

r

J'*

d

l

--J-~

J

L

,.

/~t"~-Je./!7.k--~ d

4fi~~

-

.

..1

~

l

IIl

~

~

l

T

~ r

1

.t. l

T

.e.

r j

,.., r

r

l J -i

r

Jl~~

l

l

~

==fJ

::

--

T

~

A~

q

~_.~l

p

r

r

1'

j

l

J

l

a.A" -~"W"

'

T ~

-,'--y. r ". \

-

~---

t:=

l

r ~~

A

<.4:

-

-.

.

----

o

'

TT

_-::

---.

~/

--

'

t: ~

r -

.,.._ ·"

"":"

r JJJT' r 7'#"&

r~

-Jt~V

-:-

;t

./jj..

~

l

---

-

---


",

...

/_

h'A-~~

~~-~

~,H-r~4t..~- ~

('~~~~~~~~~~~~~~~~

/7/1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r~~~~~~~~

115


l/

-

------~=-/f路 ---..

-

:Ji::i .. --

-.w l

t

lf

-

----- ------------ --

-

,

'"'

-

-


./~

r l

l

l w

l

J._

.s;!

l

l

i.,.

l

l'

. ~- #-J-#6

"""~

~

J ...

l_l...t_

J

....l

l

l

,j

1

r

J

J..

J.

~ dffl

-

~

.~-

t.

~

-

tl~

J~ '路

-

-r r ,.i' 77-T

l

l

l

l

.J

.,4

J

--

'hn'

r

l

.,J

.J. il.

r

j

l

l

~-

".

-

~- ~,

l

;.,.-

l

.i ...

r _l

'd':v.~

." r

l

l

r

T T l~ Ji

J~

.

.

;"

'

..

~ I_'


~~-------

PP

~~

Jz

·;,

Il~ L±-... .

w. f -·';t-_iiJI!'-...:~--+1_,..-r-~·

'y

i

.--

."

y

l

'

".

9'

~.4~...0~~ .:

li

Ir,

~!t .v-J

~~~ l

..,. f f

~

'r

~d

r

~

.~,-

ø/

-f:" T' y li'

'

.

-

r

_1-~-~/

~4-..~M.

r r -, 1

""""""-

d.. A

1 tr.,. ~

X;~~: J l

1 l

l ~

1;

~~

-·-·-

L..

-~

5W

i

-

·-

~-

!;

~~~ ~~. ofl

r ' l t


.

-

.. 1 !

........

-~

l

~tf ii L. l

l

~~

' k·

1

11

,

l ---1 --J

-::::::j

-..; ~ Ut-/'-KJr' -~

"'- -.".,

/

~ J

l

l

":"

i

l

l

l' "

-----..

----

-

i

i

j6 l

~

.......

!

- -- ."

~

Jf.'

~

-- .

-

)~

-

~

l

Y:::=-

i ·-

v

J:..

~ '-""'

.....

.

.~

~)

_..

~

l

-....

",.-

="

...

-

V'

-~

.."_

~

-:-rr

~

-~!1. ...:;;:..- A

-t

f- -?

v

!

v

,"

~

~~~~

v

f

'\...)~!' ~

-

"""'

1r-

--...::::-

~

...,.,

-..,.,

...::-~

."


-~

!---~

-

l

~-=J-~~--#~it-­

~t!

.........

'-.

l

~--_:_

~-

--,,....."

'----

--

r

i

--- ----------------

----~-

J

lt

f

'~f

p !l

_l

i. t.. l

l lr-1

\

.

l l

! l

J_

1

1

l

l

'

r

1 l

.

...,.. l

."

-

&.

. ·-T7

-tØ·

-

-

l

~

l


.

-

....

..

..",...,

';; h;Me, ~

-;; tØu-~k~ !z-~ -~

A

/

/ l

~ ~:

-T

T

!f#

l

l

-"

b_

1'·

'r

l -

"!

a/--h7,.*Pra-~~~ •

...

P

.

__fllo"

,p.r-1

~

~l

)~

"

~.

~4~~ ___,._.

.

:~F-

.::..

~r r

J

-

'1

-r'-- vrr~

'L'l. 1

~

~~h~

l

-

(J r

T

l

l

~

-

f

1

7

~

t

'

~-

~

J

;J

)

-~-?-~-~

r r 17' -J

v

.r

}J

.h.- c:fk~ ~:

;t1- }1

\

-+

•-

~

~

:J

l

1/

f'

y~'----

.l ------------

-------

'

'

,P

---

y

:_~

~~=

---

~---...

r

1'

r

-

l~

l

-..,.

~ ~~ -

~.

--

--..:..:::._

,

6-~ lj

~

f

2_ ~

-f'-_L l -I~~T

DY

'--~-~

--

------

--<---

J

t

- 1

-----

l

t f/-· ~tf!=:

.

l.&! .r-1

/)p,e/We/A/~~~~

b .,.,/

T

~

J

-

fttt;•

~ pt1i; J§

\

,.

P1

f

l J.

-

-

~~

-

--

""'-

~

.. '---

-

-~j:

~

-

~

.

f

' U'~~~~~~~~~~~~~~~ ... .. ..J.. . ~

j~-- ~A..~;.

~

...

.

fo;

l

L

_h l"

4V~

f'-~ ",

·r f-r

-

7 ~-/11 k~ ~k;.r~~~~

r ..J

r~~ IT i J l

f-1

~

k l

r ,/

l

'

~r J.

r

f

.,.

.e.1t "~

/

/


~.PÆ .,?/'~/ ~ .u Akt·/:·-

.....

·-

..

l l

~~

...

" .~

:

r

,zff~

_.

·.·~-~-

l

'-"""'

l

~ ~=---.F--· P' -

11

~~d a

1-U;k. ...._..-61

~

-

1 l

,.~

P"~

l

j

+:I::::::

.

-r

~/

l

~~T

!

,.

~r\wll -~ ........

r

li'~-

f J

J

J

.-....J'[

~

"-J "t

l

l~-

r~·~~

~

~-·

-t!fjJ· --::::-:---

p-:t

~~;-:f

<C'""

'

)~ ~.

~

.t:e_,

Lp r

---

D• '-"

-~

III

11

lk .~

#

........

~

.

'--

:>

--

~

;;; '-------

"

.--

:t;.

~

.~ ~v\..·~--~ ....

'/1 -:r\,./ ~Y"'~

i

...

~ ·~.,;.

. ,y

-----·

~

~

'-----·

""

' -v

i'

/}6 .. '-"'~ p;t .._.. ;t "'Ptn;:

l"'

l

"""

vs• .~--

/l~

'

~-

~-:---=--:;;

l ~

-

---·-

~~

j

l

~--

~~=t=

j~'€

~

T l

_,....,

T

h

-~--~L---,j--

T

l

""~ .tJ --."

7r 4

,....."

.

---

~- --

r

.

~--

.....,

--~-

.l-, J .J-

.l

~-

-

"

~~ hU4-

4J

__..

_

~

~

~

'---··

-

.l'11.


...

t"

J ' -~7

li'

~

(dit' ~~

~-

rr'----/ ::=.:==

+

'

'-..-/

r

--

,:~:r·

..

.ht.e.J

9i!l

•·

5

Øl

-,,,

I.-4A_._

l

l

~

~'\~

J/J

,., .JJ,.

,. ~~ f'~~ "f

1/U

r

,...,_p; T r ~ ,r 1~;.-r r,,_:, ,r T r'# - .n=• h;--s4-:-/ ~ /~~-JW4

1 l

r

/

l

/

L,

rL-y~r

~r

-~~

'"

. .

~-Æ-'-~-~·

)t P~i

-·--·------

'll,

r

.... [l

~

r

,

1

l

J

oJ

J/'

\

~

~

l

l

, ..L ~

'

l

"".,.,

........

c..'

l

l

f

'

l

.....--....... -

l

~

l

4lj ~-

~

_J

~-k-,.d

.J l 4U//

L

~

a-41.'

~ ~

'; l

1.;

~~JI'- ~


-

V'

:l

--+

- ----

i

l

r

'

j

...,..

l "'-""'

j_

.Âą

---

::r - -

-~--~-- ~-~#-

~ -~nc::::---v-

l

1 ,

!

~i-------

~ 1'

l

J

l

l

J l

-

--


' /./

-

L

l

,l~

'

7; "P - ~~' -

,_t_.~ -~~,...

i:T

· ·- -

a.·-~ ~---~k- fo . -· ·--r-- ---... 1

l~

J

f;

f frit Mt- ...-i

i

ir

.!

~

,,r. j

\..

,

1...1

l

~

~h

l

1J1.

-

i\"__..---

'-""

~

v

\......____ ____:---"

""' - p~

jl~'-- p__if

v- .,

D :y-~

'V

.

L.

l

~-6

A-~

ø

l

r

)

--··

'

~

l'

~

~

. .,..,", v-: ~

i~f~

r 11

~

Jl.,.,

r--

v-

-

7 . .,;-.-

-

--

~

l

V""'

-~

------+-,--

,._______ -~ D~· .......'------.----·

p__

)/1

-

~

,

--

•t--t P• .:/' ,

··------

r

:-.

'K' T

;;·

'f --------- f-

-·-:·.-

z"'-'-

'

~

':{ ""~~~~~~~~~~~~~~~ ~

)?: /~~. ;' /t-- .

j


2j

?l

-1l---

___

j~~-

"' J

a

--

,

-r ~ ~ .

~at

rl J

d'~~?

__ ,__

--

TT r -f i

~

...

_J

J

l

l

r J d-r'""' r b' r J d

T r

,.;

"'"

~- ~,

,d!;,

~

l

l

d

-;I: !4·

~~p..~~&l

l

l

-

} ~

•·'·

--·-··--

(: ~L-7fT

~

'

,11

T .,i.

J! l

j F~

-~

1

r

d.?-- ~ ?~ 7

~~l l~

:l.. r_ ~ Au-J frr

l

l

~

T

J

~

l''~, l ~ "n, :._ ..r4 ~ ~....:,

l d ('ti ~

i~ ,.'

T J

.~-~

l

--·

r

l

,

JJ'l.

-

JL.

~

:1

r

·r

l

J d

i

T

t~ .l

.d

1f

r

J

r

'

.J

J

T

r

J

l

-~

1,'

~

~ti"-~~· -

_., ~-

,!!!...

I'IL--

"'\

l

"' ~-fo L~~W ,

~

J

~

l

l

"


.?Z

~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~

r

/t,' Jj.

,-

t--:;-

·--vHt---

~

.

'nt -rl ~o~-~

-

'-" .......__.-----==;:=·"--: '7 "'" ...., J "~-/~v ...

\

..J

'

iL

l

". , 11

'

~ 1/

~

ti

J'

M

--.....

t

_l

'

'

L~i

"'T

~

~

....

~y

~

l'

'l

JJ.

o

v

L

......... '

.

··~

Ir

l.~

l

~

r

'-'

"~:;t",

..""..,l/il

........._.....

...

.",.,__/'

.,. +,=;r .,; . ~

\......:....-'-"

W'

~-

')....C:

"-"""

'-"""'

~

. .-.»o<.-

_

......"_;

~

\.,..,-

·'


2J

·l

! :

. l

......... •

l

_... ,.....

!..... _,.-·

-

:_

., r

....

I

l

-l

-

"""""

-

l

t

~,.J

r

.J .J

IL-,'

T

r

fl

r

l

,

l" T

'

,f

r

T •

l

"'""'"'"' '-""" '

loo""'" l

l

,_

..

Passionsmusik  
Passionsmusik  

Score by composer Niels Otto Raasted "Passionsmusik" (1949).

Advertisement