Page 1

Lars Hegaard Partials’ Play (1991) trio for flute, guitar & violoncello Dur. 8’

Commissioned by Trio Odino

SCORE


T/ (+45) 3313 5445 · E/ sales@edition-s.dk · W/ www.edition-s.dk

Edition·S publications are supported by the Danish Arts Council Music Committee / Edition·S udgivelser er støttet af Kunstrådets Musikudvalg


Lars Hegaard Partials’ Play (1991) trio for flute, guitar & violoncello Dur. 8’

NOTES

NOTER

The music is inspired by the following poem by Octavio Paz: Above the water Below the forest The wind across the roads

Musikken er inspireret af følgende digt af Octavio Paz: Foroven vandet Forneden skoven Blæsten over vejene

The well does not move The bucket is black. The water immovable. The water ascends to the trees Heaven ascends to the lips.

Brønden rører sig ikke Spanden er sort. Vandet ubevægeligt Vandet stiger op til træerne Himlen stiger op til læberne.


.:Il . 1.•

T f\1 C> FoR

l

FLIA1f. .f)ifllfTK ,~ C{JJJJ

-l-

,

()

...

,:f'

-~-~ ~~~·

~

~

.'

~14 . "!~~~,

t~"1 ~

~:t

j

' l;..~,

'

v CRE.SC.. · . E

mo)fu ~br ....

....--.._

~

"\

l

'

-

t.._

il

j•

l

-

/_

l

-

f..--

Poriame h To espr. ~

()

.--...

Jt;

- --t

:J

'

f ..

(J~

...-:(]

"....

r-

-'

~i

j

f\{;-iTAT(>

,

GIZA DI.{AL M(;rvTE:

-i

. .

Fb/Jr, .

JUL

.f,.. .k

-'

~

-r,

' ' ~ ~

n

'G

' - - - • i>o co R1T. -A Tf IV' Po )

~~t

~-

i

.

,j..._.

'A_

~~-t· P

..__--3

r4.

~

-

·

~

-j-.

~

j

~~tf~~· '

1 A

}

fr~

~t~-t-·

'

mj ~23' ero l;

OCo R1 T. . - ..

.

'

.

f o co R~T, -. , .

lL

l

...

_l

.._,

·._)

-

--oJ•-

C)

TEM Po

H

h,~tc. t'-

".-...

-r--

~

ih ,;\;evo t"

A T 1=-~ Po ~

~

~

i :i:-

.

j_".-- l

• '--r ..

,.. '--"

,·'w-j

_p

o ~.

#~

ti . ·~y \1-----------

4 J_·

_:::===-

~~~

ean-t.

YL'

~· .


..11

Il

IO

n ;::nr.

..

,.._

® , ·-.__.

..

~J

>

-====-r---t

,____,.

l

/6 l

i

-()

o

,l)

'

--

l

()

b]DCQ Rit ../~]>--

l

l

L -v

.

LMJ

:+.

11'

l

t .]

~. ~

P.,

d.

rt

~

l

j

A T t m'Po

n~'~

r-1

7"

-

Vi

-,., ~

~r-

'

'-

.. ~~

~

_..

.

::::::==--

J. =i

. .

-

(§.}D-1·

>

~

' o

~.?Q

po.rri bd~ .

'--../

'--

'~-f

3

)Vtf

A TEMPO

j

l >

't l

P-ti·

l '

~-4

/

'

::,

>

~-tt-

/

l

1'-

l

~

®'

~H-' r--l _,_l

__j

~..>--"

~i

-

.:.5

f /;

~~~~i I'A~J~ .

-p; 22.-

1,

In

-

J

C1rco


.JI .

-3-

3_)~}}

__j\.__

]p

Ur?Jc . .. .

Q

l

r

b~

l

(J) ~ •

-

l

c

~ + ._""+ •

l

...

t'-

--

_

-----~

-f]~

).Z; (J

=l. .· l-~!~~ .

~

.L

~

~mz

l

. '

@/

f ::: >-)? --==== ~1 ~-j

-

'

sfz...__, -===--

~~' ~t

l

v'~

-

T\

1-!~

• . .i'-l-"+ d-fl'l j.

~J~

-

~-4t•.

...

'

l

&

.

----=:::::::

-- ~---_,_~l 4-

71

l

.3'

l

.+·f' p

ø~:

~~

(J

.E:]

/"""o

\

l

~--

-""

l

7 --e-· .._____,

-L

...,

-

-

f

'\......._.

___.. l

'

il/l.. ?-.t ~~r ,

J_

l l

'-i

h2j'

-

,:.

:

~J'

-b. ~

1

-

)

J-_

--

"" '·t-+~~''-

8?~l', '

t:;~~YJ y~

®

nPJikl

+-

. ..

--===-f

t

v'; ~r (

~~

l

~

l

>(.j ;YJ,

v..---....... t-t r.1~ .. -r-... .... ----l',.;._+-~'

l;,---

l

..

3

3

./

~-f

l

l

l

'---'l

()

~f-

l

~-~ ..._ ~f

.

l

'

-

b+· .,..

~)

()

:1:~~~~ ~~.

+

...-1.

.

l l

4. )o

_./

-


l

t

-4-

--

~

,-......

+'

n

...---;--

E

l

~

3

l

........--:---.

/

-

...,_",

iwLu:

ø..

G>

Il

, . =i~r -------$

0 •

r- r---..

Vu~

".

~-~ 1

)t

-~:-·~-+·

~~±=l

~.

>

r - i -· r---t

~-

>

r-TI

'

...._r.;; -

~

,_

l

l, V·

'-..

--,~.b~ l l

_,

'-.../

mf mp

D(Tl«_

,J

J

._)

~-. -- r-- i"'

l •

~

••

~- ~

)

7 p, '"").

ol

" <J

l

..>

l

lll

o

f)

Vnf

l~

n

31

~~

-

--

lAAt

l i!

()

... .--r-

...........

p~-~f

'

IJ

.l>

j

p >

--111

r/

>

c-= n

r-

1-

1_L

c

'

mj

o

~

:::::>-

m} Yrlj rn_r

1

~~~

.

mJ lMJ

y

l

>

-.

r~+~ h,f p

o

.

o '7

~

l

.-'

~

J~

l

J

'>

~~w, D -1- r

l

~

'

l

.

,

' l

!

'

D

mj hlJ

p

l

'V ..

.J

f

f

:::-D

>

., l

;::...

m

~

,

j \. f 1-

.r---J

'

~

j

l

(}

(n p

~

~ ~

~

>

> l

mp

f!Jtd

~

....

mj

l<n p

l

/

!. ......

mj

hl

j


J .

Il.

31

t

n

-t-~+-

-~-

--;-

J

-

n (i)

r -ø

~ ·..» .. ~

.n

>

____(ffi

'

l~

f

,....

..

j>

l--

l

l

,l

-

_l -

::::::=- y

>

>

~

~r+ -t

1-

r---t

"

-:!:

1:

l

'-=/p

,/

-t. #

~~-t

r

"hj

(

~

,

-l..

Jtvt} p

ll lvl_r

-r

-,)~-;-

.----.

J ·J

---- 7

+

+-

Vnj f

~

-+

_J_

-1-

-l-

Jtnj p

o ...,_)

~r-

J "mj ihf~ l

1i[

l

Y f:~ _

y,

f

L____j

-

-

/

o L__j

-'

) 1-____.1-

tnj

+'-1-

~tnj

p

.

+

f

-1-

+

~

W!f ~J- .:P

·~l _f

,---.... '

{

-

f

·+

r~u'-'~ ----------

\

)() )ouP.Lf -STi' f? ,

w'd-~

..._

-

r----.

r

horm6 l c.

_et]

'

r--l

l

l

:i

o

+hV

-

tF

o ~ /'

Q/ 'y --.:-~ ._,

p

o '/ ,

---------------------


..11

-6c 'r-~

n

t t'

l

'--;;-

j

l

--

1

J

o

r-)\

l '

l

'

o

Q_ -- -

-

()

"

)

.. l

'l

l

i

'

i

-q

-

v

C)

G'

:.--f;.

>

,.

r-f. 1'

s;m;~ y

' '

~~ ~t:

r Jl

j j

--

+.

l

n

g

-

+ ·

~

..! ~-IL.-

-

ø

o

i)-' '-

l

l

l # "

}t''~~~

f

'

n

)o

1"

tf o

J~'0

p

:t:

>

Jr-> '

_)

t

,1

l

l

mp- ;nf dofre e)pleJ) ~

.,..

!~!~~

'

...:

l

IJ

l ..J,

~ t;-~·.

':L

"------- '

7

o

l '

'

"

~

;>-

l .!J. j l 1

l

l

~

/

crrrne Jopra

o

't

l

...._,......

l

-

f ) IJ

l

d

l ;

-------------

lo-

o

{)

IJ~T~Tl

'V

f>

.. -· . )

'---c '

o

~ ,---

'2_ --~-e

+

...: :41

-

-

>

-

' l ,'

l ,

tJ

l

l

~ .l l J l •

_l

l

l

l l

=+;:::+: • +=l 1 IJ,.r

l

1

Q)C0

l J :>f l l \

l

l l

~L,~ 1)

l

,

~

r· ~·t

, '-l --------

--------~

e

o

.>

1

>

::::. ·

'


:J! '

SS

~

n

l-: Øl

l

-r.!.;~

r-

\

_"

-

-+

- ""'

;

l

'

0 .

J

do!re

?P-~)!

-

~ ~ l ~l

'

'--f :_______... t· ~4

r

'-

e.JpreSS;tJ/f)

l

l

fl /

-r.

l

G)_Ø

' " "

....

o

.

.

'

-

'

>

~:!:..

' O·

--

>

,-----

~,

·----p

~JJ-(,

)i j.Ø}.l()_

\ .... >

:;:;>

+ l -J.

~-9-=::=j.

l

r ~{:

r~G . fhf

~4

,

, " ___

o

-1f

>-

' l

o

------->

'

6

v-o

t;)

l

l l

~

'i< ~~'_r

:r o

l

--

-

~

l

l

J

J. l -J.

l -t}- l --#- :..{ ~

>

--:j.

" _,

\

bl

'

r

~

.L: ---

r--

l

l

"----

-------

'--.:.._j_'

> IlA 17

'-f '

~

t.

,

.:...

,

l "T

t

.:> 1

l

l

j

"'-f

_ø '()

mj

l

l

.J

J l .J l

l T1 l

J.

t

--

-

_.f' r-.....

~o,..,•

---a

l

l

l

'

··- --· --··-

-

"1'

o/

F

~

.

T

--;

i

1-nj'v _ _f /

'

' l

.tl ~ f)

..

-J.

-7


J

l.

-

,___,

,...,

l

i,,

+--

l

--

,

l

.)

-

. • '----

1+

::

mr

' l

' (Q /170

e. . l

'>

n '-- ! ·-.,.

l hl~

-

.

--...

~ ~

~1:t

'

pi2-'t

l

f

);n l'\.

1~ l J hrtj :-c a ( h7o e W;t",

[J)h

....

r.. {

v

)~~ l

t~

--r_J__J_J =t~ '

~ -- x

/

/11

-J

-

e

--

~~

.v

>

~-&-

fe he_ H??zq,

".,

~--

JOrd·

~- .

-

r

::,

~Jr ~r

}'

61

. l

lj)l-1

-

i _J_

-,.

l

-

-:::

_e

o-J

H-f-

't

-

l

l~~

)

-

l l J ~·i~ -tr

t

'

L.___

~f

!:t

__j

o=o

-i

~

~~

_..-----......

~

"'

\...__

~L

\

/

-

l

\

~

·u=o l

'l

~

}

-t

1

(

J

~~

~

~~~

i

J

3

_l

'---

\.

-3

'--- 3

3

p

,........_

fD

l -o 11-

l

l,---

.L.-

if*

f

l

C'\ \...V

n

.....,_

-

II I

l

.ll

7

_-h

l

i __l-J-J ,,

-----

i-~

""'!

~

l=r=r ~

l

k

l

i= l

_I

.

~

J

-

l

_j

~

-i~ ~

t=_D=J ~_;

/-

"\

l ~

!J

ø

3~

J

J

_____)

3

_____j

...!:.


..11

/J

()

~ 1g

n

...-r.--.

------------ -

-----

~

,"'{}--

l

L1---J--l ~

J

l

l

-

l

t- l

-9

l

*-

tJ_J-I

l J

'\

-

~-

~

-

1

3 - ----.1

--v-

J

l___

~

~

:.~

~

~

~

--

'

'--

r

1

_j

.l__

'J

- --

_ ____.)

L_

l

~~ ~

_ _ _L

l

_L__

(

---

-

.f2

-==:/h j -==- J:

-

-,-

n

J_

l -,

-t__l-l-1 ~

t_ l

-f___J__L-J

~~;~

./

r

LJ--l--l

t___2-l--l ~

-~

#

-

79

l J

~~

~

..

,p

. L__

-----/

____/

__j

L__

3

____}

[___

.e>.--

~

_ J

'Q ' '

l

-

J~

l

...--_

-t__l---l--J ~

~__Ll--J

i_J_-L-J

r---.

()

LJ--L--1 -

~

",.-----.... .

~

-

l

l

-

J

~

+.l

-

l

l

-~

i( tf

'-

~

-~路

'---

___ l

"-

3

-路--路 --

-- --

'-

- --路 - - -- -- .i

\_

----- l

=r

3


..11

Il.

-lo-

()

-''-

-

l

-

l

l

.

~tnj-=-- .f

/

.r-1 '

-=-

-

-

')

l

!

J ,

'l

l

-tf~ -~

t- 'l

l J

-

-t

- -~

'l

1-1

'n_t*~

~

- -- - __}

L___

D-J--1

~

'

3

LJ_LJ

3

_

___ j

..l....--

_

~

i_j_L-l

~

_ __ !

.L__

~

1bl

~ - -- ..1

\..__

--:;,

_

___ J

-=::_

-=mJ'=>-I'

, i

'rE\

~l

\

()

_l}

t~ÆJ

!_

==-L

~

~~]f

:~ ~

-

1'_ l

l _j

LJ__J-J i_ _i~

~

WmjQj G

-

~

~

l

"l

~

-

r.

-==::

,

=t~ LUM!Ja. n

_j

fen:za J6'n( .

---~- -

/

l

'

>

'

)-' '-

l

J _ _

_l

L__

)

p. \)_,

l)

l

.

~

Ar;-ir. li T

J} -t

_,/

>

"11

~:

l

:~ -~}~ ,- t >''"k

-·-~ ·-J

-

L_

)

_i J

-

L!:__

'

l

~

l

>) '

ff\J-~

'>

+,

~i '

~

'

'> l

, o\!.,

.._.,

l)+

fJ

___J

'

::

~ -

)

:>

>l,.~

-

--

'

,.--...

'

'

'


Il.

-Il - · ACC ·, ,

,

.

~

\..-

Cj/

'

'> :t ::f.~:

()

r

'

'

'

'

'

'

~~.~,p}-f

l

1

'

/

'

~j

VV! j C-J-~

-:~;

n

>

-

~··-·ø j ®

/

5"

-h-

-'

u

,J

O\

IH"

~~~3!t3

' tJJ

'

.......-...

Q

bit 1-g

~t '

I.J(Y

v~

Jjj

';>

-Q)

>

1 \

r;,~l)t

ml.~

7

b$

>

bf l

~ <w-

t

-JJ_f

•/ F

l

:> b-f} 7-tr

@

.· l

. '

_,_ ~ ,......

1

1

>

>

'>

®

.w:

l

/

v \~

u.

~

Jv-t· ~\tf'-7'r{t'Y .

~

b"'7...ft-

"

l

---;i_t-rtc bi

z

'>

'

'

liio

l

~s,guelido

~

l

_,..-r::!.

_.._,

~

(/)

>

)

'


..11

~l

·

,

lo o

>

J

M}

~ ,)?+.-~

l

~~~~~ ~ ~ :t3.

l

-

f!J

:> ..Jt.-

v

-er

t

r

,f

l

j

l

+-f+-"'1

>

v

>

l

k

l

l

~t

ffj r >

__.......-r-

...

"

l

l

., . ~

1

!JJ

> 6.>

~~/_~-t!~~ r~ ~:j_; t

~

.Jfj

tfJ

~

-.--n

l

T

..lfJ-

J ~~·-========-

>

/

bt

.~

)'·,

h ~} /

+.

-

- ·-

1---

>

'

-

·-

>-

t

::Æ.

,...JjfJ..

!

v

>

> 1~-~·

-f-

~j

l

.--

~

'

~~

> r)

l

::>

'

~'>>P

~

.~. ..:p..~·'

>

~ ~

l

~

/~

/

'>

rt

t

>

L/

fo'1t (/1

'

-~Ftf+

J>

7

-'

• ,,

-

7.

J}j;ft )i

>

_,..

h.-ft-

./

.1-:!- .t 'fl- ''/

l

~

---==========-j;j ~

fOb

l

>

l

l

/.

~

mu+Ot

j. ,>>

:t~:1- i::

-

ft:l

~~

f l. Co 111-rOt /[v

r

l

mj /

>

()

~~

(f}

>

~~

~+ '+

-it-

~

'>

/

~:i

~t

.. _,~

.,. -

-i+ \

Jfl

~1911)!)

C--

1

1:

-.--r

_]dz -=t~ 7 trt"

Jjj) t!~ l,~~ J! >

'

J

11

v l

.~J

t:r / t.At'n ~

l

l


J .

Il.

-./JT ~ = - ~~

TEM(o

lo{}

l

l

t-Ja11fo Cuh-irtJtto l

.l

' '

~1~

y(.\

1 __ 'l

7..

-

>

r: .

4

_'L

._______......

+ ~ -fJ-

f1 ::l =t ~~ft

+:~ ~~t~7-v ~

.,.

"

,.

.----.,..

......__

~

'i\ •.

-

/y

r

l--

l

'

..___

===

J

b_+-4-:::

'l

±

J.

#

:j -1-

"f-

,

-fr-l..+J

'

..,...

-1-

>

"'"' ::!

:

~

.,.

D

+

-

'

h

+

-

[....

t---,.

/\

'

l

l

~->-re re

± + :t ..,_ -1-

+

l

.

n

_..

l

) '>rnj jlcuhie, .. 1~'

l /h

se

~ ;r-n·t\.f

-

.... . :± + ~ttrv J -;~~t r~:t+

-r~-i

../

h"J t-yr r

5th4 atl~nett 1(.,

~

------=

11

,, >

x)

-

tbt

--_,

-

'

-t-

=ti

-#

~

1f

'

l

-:t -+. -=t -1- i

-

*];+~

'

J

l

'> -·-·

-o

..._

t

v -1-

..J..

'l

"

-::t1,,

--·- -·-

l ~~-

- .

......___.....

III

j

p

f/S"

l

l

--

Cl

~

T~,

1

'~-t

--=== -

,.

_J..

• ~

,

-J.

-

_(00

- -

-

-

_/"'"_.

l

l

wt®t-;

-,

.

7~"

,

17

;J

, y J/~ T 1

/7""\

l

l

7

~-;+!"l

r

'.Jfl

-/V

.

-

l l

l

-

"---""'

v

.._3

'-../

l

l

\

l

/

'

1~

-'v

_,_\

b •

'

.


.J!

1!.

-llj-

/l~

__.....,

,\/i

()

-

v.

7~

()

®

'

l

\ l

-

'----"_

:s; CV

,

~

l

l

1 3

---

l

v

0 (ii) l

~)CD l

l

-7

fni

~

ØG)

z..._ l l

---"'

-

---,.._,_

l

''l

:

?l

,

l

,

-L

-~

-

-

"-- t -

-~

-

1od ·

•"

/~~

/j

"......,_,

L.-

-

----l ...

' hcv'

o

l

--.f?

'./

..J

l

/ /21

-

-

----- -- ----

{\

-

.

-

l

-

l

l

1!1"

.........__.

./

~

n

.

,

~

- .-a- .

\.b~.

e..r:rr. (oni.

"

~r-~, ~

l

~

-+ l l

t!

b~l7"A

~

_1\

- p-

-

IJ

.

"' .

~

a

' ''

70

-

~

l

l

-- -=

ol

l

t{, z_, > bt-. ~ ~ ----------

~-'"-

~

® l

l.\-.

),....., l

3~ 0 ~ {)

----------o

~/.

l

.,

li

(

.

b-;:

,...__

/1

l. v

-

l

1

l

\

A

~

®G)

'-'

-

l~

, l'

0) v

-

r-

~s-

'

v

~ l_._j ~. v

'

l

o

l

~ ~

v

--

>

-~

.!

...:f_

l


..11

-Is-

/J.}

74

-- ---

- - - -·---- ··- -·-

___-.-----

~

---

____,

7.

l

bt.__c}

-L 1/J

--

~+

'

L.'~-

,....--- l o

_l

L. v

hl.-p

J

'

'"f\~

\

J?

JJ~rl -

evpr-e H ',tro

i

..

-

f

l

.f-o~~LoY'o

.-- -

'

.1t;

'

v 7-;-

-

'

h

e

~

-

' l

1-~

f

1-vJ -6

~~21

-i---- !1 ..

'-..J

f ---===t:===== l

7.,.... 7i '--

11 -,l

1

~r lo

1-

,.....

-

--=

r

-

'

~.:::

--4

\1 ~

r-nj ,

j

~======

l

'

-+

f

'>

fio '--..:.--

mJ

-==-E

~

,..--

l

-f'

l

.

-~

J )

-

' -.r,

w 'Jf._

mr

~"~

r-n

11

l

.

3 / .! ,j

('

D

/JJ

r--

a~

Jl

l

)~

>

'Y'

'- i..7

-

t! ,-~. ~ ~

~

v

l..........!.._

-v; 27--

()

,---.....

.

:.!.

l

l

/

l

__..,•

1'-

l

---1~

)

bi-

-

-f-

mJ:

-

-

;/

\

;

......____,_...,

f

.J.

3

-..

~

ef.

b~ ;t=

.---

l;

-

~ \-

~~

~ ~-+LS

n:;

,...., L -v.

~-

h1j'

~~1

r

-

•-

/

J

.

"----v :t. /

r ~:tL,: ~o,..j

\

J,v,_11~'t} -====

~~nn~r---r -

l

'~ ~ -;...

v

11'

®

j ~~

.> '

/

r+'

m_L

f

~,

' l

==-~p

'---+

"'-IJ

7+'-----'+-

\

J

it.-

.


..11

13C

l

'

....___..7

() ~1f1-

••

l '

(hf

=-=--

,._

:t

-r;-

-

----

_,.

~

'--

---JJ ,)

-J,-

-

. ~

·-

.1.--

j1-

M~

Yhj

..y

l

......__,

fl

;~

,.-

,

'

~--..

~ \

~

r---1

J

~

-.,:.

i l ........

l

,-

'

+~F~

~~~

...!!:1--

D

(~

rj l

~ -~-

Jrnf

.

_...--......_,

~

7

ij' \./

\"_.,..

~

r-1

~1

k(

::::::=--r

o

...

T--r l

--

:

t-

+ *"~- -l-

> ....

-:•-

1 1~

'

' ,

lMj

r--;-

t!

L..

~

~

-

l

"

~:~.

l

-

l

'

l

'1+.

-l-

.'

l '

'L_j

.h, r':--t'

-(}·

~r-,

J ...>-

.

'7· - -- · · .. - -- - --

~

=

ø

-:- i:

~

=t

lh

'

'

r-~

3

~

t- ~ l?~ n -:r...,_

,----r

..

11 l'"= 6

k, ~ f-t>

-t.

~ r-1 k r-l

:t

o

TI -

~,...__

~

.øl

el

11

kp

-

ø

~~.J}'.-

l

'

...

:.--

'-:.:/

\f

ltl

Ar~l

~

--y

~77

'

'

"---' r J

1-----.!.

l

=-y

-

,_

~f

.

>

J

-~~~---,;::

'-4~

? ~~ -----------....- ...,----------· - ----· ~Il~ 7--, r---f (

~

........___ -

.. ... .. -- ···

f---,

"'

\'

~ o

~~

"

,_

~~·

EJ•

·r=;--- ·-

l

~r

x o

\.

fp

;--.

1~

-

- --- ~ · ----

, "

(l

l

......._____~·

I; ·· _-,....l

.L__j

,o ~-

~ -

5.4) ~h

. _ ~*+-·· o

-

-

...__

-

ff --!- . .

, _._

\:'P ,-..,_ l"

il::

~>


J '

/'fS

i

l

'

>

>

mf .-f-,..

"----'

'-../~

':J

- l·

-tJ ,

espr.

> r---1'"""'!

r

6

l

(b

-,

\

,~ -==-:y

'-..../

-===

......-

'>

t';J J h,

......

(J

-f-:_+ ''---~.:t

lnj • -l

m

..,_

+-

'--"'

l~ j.

17'...__..67

-

.t7 '\. ....-.;

~p

l

'

- l

~

;

t

Pf

--l'-Is

mf

>

J-

G

j

(

1

(

/!;J

~--

~

r ' l

7

l

l

-

f-

,. +

~~

>

l

--.J

-.....,

l_/--r---1

-· ~~

,-...,

~

...---,....

l

l

'

. "..-..,

)

f~

-

f'-.

~f

t-

-)l

l

l

*-r-g~tit· 1--+ >

k ::>

reD o


•.Il

--l~-

'Il

i' '

il

'-..._..../

;>

...--....

l

r-

r:-

~

=

.'

3

l

l

> ·' 11.·~~/-,- - .h..

~"~

.!'-•

l

l

'L*'----"' ~

o\ ,___ L--

7-~

-i

~>\'! .~

l

\

J

- H esF s(,{p,'fo v' r----

J

l

l

~~

t '-._/t r· f-t-.~

. ...

-l

l

+'

f+. _A~\., -t-l/'

-:

,#J

1tr

~

'

-J --- ""-

_",._/i

\]

~ :=\

r

Åru

·-.

~ b1;h.

l .........

'..J

l

/

3

__j

-

vl {)[b l[,-r' '\ l

f

' .

v ,..-.

D

-

L"'-

.512~-~J.a

,'

J~

> ~·

ø'-~ f

,-J~,

+

~.o

/

l

"

'

---====-

\

,..-....._

o

.S~rd.

-.

Cl

l

r

p~l1-~ ~~

.............

F

/bo

~

v

f1Hlj-- .

~~ ;if~

n

r~rv ~'

:::-v

'- - --· '-. .__.. . ;. •'- mJ

flj8

l>

(\

L.~,

r

".

l

.,.

~

t,~ ~± ~~ l .. ' _,_

r--."[!t

~tj2

.

L

-

If.._

1-,

---------

l

..

.J

~ ~~ > ,

--1

/"""'l

~

bi·

-~.---

~

___.-r

, o

o 4~ ()

-0

o ~

~

_r

o o o .,.--.....0

'

b

~

.....__.

t:_] trt-

~

'

-------.., iT

.r:-._:__j

b~


.Jt '

~l

-;c;I6J

o~

-

/

:SJ ./

v'

_.-(J

''---

r-

o

7

m]

'

Æ-

r-

-t '

F\

'-t--

~·· f1~ .f 1

o

-

1fl

-

.;---.

'

~-;,

lii-.

.

~

-

""'\~ ,

l

l

!GC

\

,

IT"'---

t

-n~

'.J _!l-

v

-r. ..__•.

n,'f

\

J

'

'\

?•

J C) )J o/'()

....,

()

~J,-..

~-f-'

·-

--:;!.. .

:--..

·- .

~

' ~

:.1.

-~~

Po co

-

~~-

~

\

v

~

11'

l

!a _fat :z o

L

)

.~ \..

'

~._,.-r---.. _,. -

-

l

~ø -~

-

b;..-....

;:;;;:(

'

----.:

pac0 at!},'

CL

J' --

l ~

l

_......-i

1

"------ ~---~

j moL/n ~brato(§)-r-· fufiz._

'-.. U

/ '

-".. LL

/69

.

/-

-

·~~-

~

~

-

-=:::::.

Q_

o

o

~P_/

"

-

.

rrJ

~

\

-(J-'

. P -=mj

t,

~

l

l

l

'

p

Cft(lno D.

... i..

E

.,...

/

-+

mJ

1-'

"'

tu

j

,Q

z

:::>

u. ~

<

(/)

-

-

'1::: --==--

)


J . -2o-

- ---

r Q_

J

...1

路2~..,_

---=::::::"

mJ

l

(2_ __:..

..J

~

~

,....."

~路

...1

.

l" -

~

-

~

==-

--

,.C:;_

t , .: :. '---"

漏lf '-p"-../

\- o

sa~o _l.. f

-

'F-'-..,....--

1-'

J.

_J

!==::::t

.l

o=:

L

~

7'"

J

/ nmf

Tt~

r-'--_,_ '1

~

~

l

Vi~

l

.<..>. 9' 9 l.

/

Partials Play  

Score by composer Lars Hegaard "Partials Play" (1991).

Partials Play  

Score by composer Lars Hegaard "Partials Play" (1991).

Advertisement