Issuu on Google+

Svend Hvidfelt Nielsen Musik for To Ensembler (2008) Music for Two Ensembles Vers. I - V for chamber ensemble & big band Dur. 23’

Written for the Danish Chamber Players & The Orchestra

SCORE


T/ (+45) 3313 5445 · E/ sales@edition-s.dk · W/ www.edition-s.dk

Supported by the Danish Arts Foundation Composer in Residence Scheme Støttet af Statens Kunstfond Huskunstner ordningen

Edition·S publications are supported by the Danish Arts Council Music Committee / Edition·S udgivelser er støttet af Kunstrådets Musikudvalg


Svend Hvidfelt Nielsen Musik for To Ensembler (2008) Music for Two Ensembles for chamber ensemble & big band Dur. 23’

OPFØRELSESNOTER

PERFORMANCE NOTES

“Musik for to Ensembler” part I + II / Version I-V (1-5)

“Music for Two Ensembles” Parts I & II / Versions I - V

Værket kan spilles i fem versioner: Vers. I (den “originale”) består af satserne I og II spillet i den givne rækkefølge. Vers. II fremkommer ved at gentage del I efter del II. Vers. III udgøres af del I alene. Vers. IV er del II spillet alene. Vers. V er de to dele spillet i omvendt rækkefølge: II - I. Kammerensemblet og Big Bandet bør sidde som to adskilte ensembler på scenen.

The work can be played in following five versions: 1: Parts I & II 2: Parts I & II & I 3: Part I 4: Part II 5: Parts II & I The two Ensembles should on stage appear as two separate Ensembles

“Musik for to Ensembler” indeholder en række forskellige typer musik, der udfoldes såvel samtidigt som efter hinanden. Indlysende er der bl.a. tale om en “jazzet” musik overfor en “klassisk”. De tematiske motiver og gestalter, der sættes an i åbningens veritable “Big Bang”, varieres og udbygges værket igennem. Musikkens bevægelse går fra aktivitet til stilstand i del I. Og denne bevægelse vendes i del II: Så i en hvis forstand burde del II komme først, da indholdet i åbningens totalmusik her gradvist præsenteres. Ja, ved del II´s slutning er vi faktisk fremme ved del I.s åbning. I hvert fald i nogle af instrumenterne. Samtidig tager del II tråden op fra visse ukommenterede mærkepæle fra del I. Så derfor må den vel ligge som den ligger....Altså efter del I.

“Music for Two Ensembles” contains different kinds of music which are played both simultanously and one after the other. Obviously the piece deals with the issues, amongst others, of ‘jazzy’ versus contemporary ‘classical’ music. But hopefully something else emerges as well - without turning into a kind of soft third stream music.

Musikken handler altså ikke kun om stilarter men nok så meget om form, og dermed tid. Og tidsoplevelsens varianser afhængigt af den musikalske informationsmængde pr. mikrosekund. En informationsmængde, der varierer fra det praktisk talt uopfattelige til stort set ingenting. Og information er jo ikke bare information. I musik opleves visse dele ofte som “hovedsagen” mens andet er “baggrund” eller “overledning”. Denne skelnen lader sig ikke gennemføre overalt i “Musik for to Ensembler”, som udgøres af en musik, hvor det ikke altid er sikkert hvem, der “har melodien” eller er den, der giver bolden videre. Eller om en særlig gestalt nu har udspillet sin rolle eller blot holder pause. Og hvor lang tid kan der egentlig gå efter en pause uden det, der spilles er noget nyt og ikke en genoptagelse og derved fortsættelse af en musikalsk linjeføring. Forhåbentligt er alt dette præsenteret i en moderne underholdende musik, der lader det hele glide igennem ørerne uden, at man overhovedet behøver tænke på det. Forhåbentligt.........?

Svend Hvidtfelt Nielsen 2008

Svend Hvidtfelt Nielsen 2008


INSTRUMENTATION

Chamber ensemble Fl./ Alto Fl. Cl. in Bb/Bass Cl. Bassoon Harp Pno. Vl. Vla. Vcl.

Big Band 2 Altsax 2 Ten.sax 1 Bar.sax 4 Tpt 4Trbn El.Guit. El.Pno. Ac.Bas/El.Bass Perc.

Version Durations • • • • •

Vers. I (I+II) ca. 23.00’’ Vers. II (I+II+I) ca. 37.00’’ Vers. III (I) ca. 15.00’’ Vers. IV (II) ca. 7.00’’ Vers. V (II+I) ca. 22.00’’

Transposed score


Energico

 Flute 

Clarinet in Bb

Bassoon

q = ca 104   

f

(balance vl. and vla.)

  

f

  

   

   

 

   

 

    

  

     





f

 

 

  

  

 

  

   

  

Alto 1

 

q = ca 104  



Alto 2

Tenor 1

Tenor 2

Bari. Sax.

Energico

    



3

 

  

  

3





f

Trombone 1

Trombone 2

Trombone 3

Bass Trombone

  

f

 

f

 

f



f

f

 

f

 

q = ca 104

Electric Guitar

El-Piano

Electric Bass

Drums

 







 

    







 

3

    

 

 











  

    

 

  

 

3

  



 

         

   

 

   



      

   

 

 

    

      

   

       

           

   

   

   

 



    

  



 

 

     



        

                  

 



          

     

  



  

  

     

    



   

   

 

(chamber orchestra is not necesserally audible all the time)

      

       

      

    

  

  f

          

       

   

 

            

 

                                          

   

 

 

 

 

   

 

  

 

  

   

            

 

      

 

    



3

 

3

 

  







 

  

 

 



 

     

       

       

       

  

f

  

       

                      

                                

f

3

  

  

f

      

5 Svend Hvidtfelt Nielsen 19/05/08

f

Energico

 



      



f

  

 



 

          



 

   

ff

       

     

f



            

               

f

Trumpet 4

  

f

Trumpet 3

f

   

f

 Trumpet 1  Trumpet 2

  

  

ff

f

Violoncello

 

   

  





 

 

 

   

      

      

       

      

f

 

 

7

   

Viola

          

(balance vl. and vla.)

 

5

Violin

f 3

MMLOLMML

Piano

 (chamber orchestra is not necesserally audible all the time)                  

f

Harp

"Musik for to Ensembler" I 

   

     

    

     

     

     

   

 

 

         





 

                    


Svend Hvidtfelt Nielsen "Musik for to Ensembler" 6

 Fl.  6

Pno.



    

 

Vln. 1

Vla.

Vc.

Alto 1

  

Alto 2

Tenor 1

Tpt. 1

  

Tpt. 2

Tpt. 3

Tpt. 4

 

Tbn. 1

Tbn. 2

Tbn. 3

B. Tbn.

E. Gtr.

Pno.

E. Bass

Dr.

      

          



         

  



 



3

 



 

3

 

 













3

 

  

  



3

  

   



 



 



       

 

                     





  

 

 

 

 3

  



  

3

 

  

 

   

 



p

 

 

  

    

   

  

    

         

     

  

    

 

   

                  

 

  

       

 

 

       

p

 

     

 

 

  

 

 

 

 

  



 

 

 



 

         



       



 

                  

                          1      



     

   

             

 



   



      

    

                                         

     

 



 

      



     

 





                

  

            

           

               

  

Tenor 2

Bari.

 

           

                                     

                      

     

 

1

                

           

Cl.

Bsn.

  

1

                       

  mf subito

  

      

   

       

   

    


Svend Hvidtfelt Nielsen "Musik for to Ensembler" 7

  11

Fl.

 

Cl.

Bsn.

Hp.

  

 

 

    

                  

 



 

         

  

         



Vln. 1

 

  

Vla.

Vc.

Alto 1

3

    

        

 



   

                            

 

 

  

           

 

  mf

 

3

 

f

 3

      

3

 

  

  



 

                  

3

 

 

3

 mf

mf

5



3

 

    

             

     

   

 

                      

 



 

      

  

 

   



 

         

       

 

 

        

 

             

  





  

3







  



  



  

Tpt. 3

   

Tpt. 4

   

mf

Tbn. 2



 

3





 

  3

     

  









   

 

 

3





    

f

 

 

f

mf

Tbn. 3



            2                

Tbn. 1





  

  

Tpt. 2

f

       

 

        

f

 

    

        

 

7

  

 



 

 

 

f

    5

                              

  

 

f





          

           

               

p

 

Tenor 2

Tpt. 1



    

     

 

Tenor 1

Bari.

   

         

 

Alto 2

      

                      

Pno.

  



2                 

                  



f



  

  

  

 

f

B. Tbn.

E. Gtr.

Pno.

E. Bass

Dr.

    

  

    

   

  

    

      

  

     

 

  

    

     

       

 

  

  

    

      

 

 

 

    



 

       

f

  

     

  

     

     

           

f

  





    

        

   

 

 

           

 

 

 

2      

               

                       

                               


Svend Hvidtfelt Nielsen "Musik for to Ensembler" 8

  

  

 Fl.     16

Cl.

Bsn.

 

 

Pno.

Vln. 1

Alto 1

Alto 2

Tenor 2

Bari.



 

  

 

   





      

 

  

   

         

 

    

3

 

3



 

 



    

   

         

  

      

   

3

    



3





 

 



 



   

   

  

   

Tpt. 2

Tpt. 3

      

Tpt. 4

       

Tbn. 1

Tbn. 2

Tbn. 3

B. Tbn.

E. Gtr.

 

 



    

        

               

Pno.

E. Bass

Dr.

        





 



3

 

 

























 

  

  

   

   

    

         

3

 

 

    3

 

   

  

   

   

     

 

  

 

                           

     

    

   

    

 

 

 

   

 

 

   

 

          

   

    

   

 

    

      

3

    



 

 

   

    

    

  

     

      

     

      





 

  

 

   

 

    



 



 

 



3

 

 

 

  



  

  

       

  

                     

  



 



 



 



                 

              

             

  

 

 

 

       

 

 

   

 

 

  3



 



            







 

 

     



   

3

 

 



   



  

3







     

   

  

3

        



 









  

               

 

   

   

 

 

          

play fill ins and rythm ad lib.

  

  

   

       

       

                     

 

    

   

 



   

  

 

     

3

 

  

 

Tpt. 1

 

 

            



 

   

                                                                                               

3

 

 

      

                    

 

 

   

 

 

                        

 

    

Tenor 1

 

 

    

 

 

 

 

             

    

Vla.

Vc.

   

Hp.

 

 


Svend Hvidtfelt Nielsen "Musik for to Ensembler" 9

   

 Fl.   23

 

Cl.

Bsn.

  

 

Vc.

Alto 1

  

Alto 2

Tenor 1

Tenor 2

Bari.

Tpt. 1



Tpt. 4

    

      



  

3

             

 

  

 



3

 



   

3



   3

    



 

  

        

Tbn. 3





3

 

 

 

Dob, Lab

    







           

     



  

 

  

   

   

 

   



   

     

      





  

 

 

 3





 

 

 

 

 

3









 

 

   

      

  



   

  

                3

3

3



 

 

   

 

     

3

 

  

     

3

 









3



3

       



   

      



   

        

  

       



        

   

        

  

   







 

 

  

      

     

       

      

            

     

                 

              

   

      

 

  



       



   

 

 









                    



       

                         



   



 



    

       

 



 

 



   

              

3



  

   

  



  

  





 

3





  



     



       

  

  



  

   



   

    

   





 

 

   

  

   

 

 

3

 

  

 





  

   

   

 

  

        



  

 

   

  

 

                

 

       



    

  



3



        

  



    







      



Tbn. 2

  

     

 

 

  

        

     

     



 

  

                        





   

        

Tbn. 1

Dr.



E. Bass





 

 



Tpt. 3

Pno.



  

E. Gtr.

 

         

Tpt. 2

B. Tbn.

  

     

  

Vla.

     

 

Vln. 1





 

Pno.

  

 

Hp.



 



    

    

 

 

 

          

  






Svend Hvidtfelt Nielsen "Musik for to Ensembler" 10

                                   3     29        Fl.                                         Cl.  Bsn.

Hp.

Pno.

Vln. 1

Alto 1

   

    

  

 

  

      

     

       

3

3

            

 



 



 



 

 

 

 

  

 

  

    



 

 

  

  

      

 

 

       

 

   

3

3

         

 

    

 

 

   

  

     

        

 

  

  

      

      

       

     

  

  





 

 

  

 

  

mf

mf

    

mf

  

 

 

 

 

    

 

    

 

mf

  

mf

mf

mf

 

 

3      

    

           

  

  

     

 

    

   

    

   

   

 

    

    



mf

  

  

 

      









  





 



      

 

  

   

   

  

 

             

 

 

3

 

  

     

 

    

                   

              

  

      

 



      

    

Tbn. 3

    

  

                      

      

 

      

 

Tbn. 2

   

 

Tbn. 1

Dr.

        

Tpt. 4

E. Bass

 

    

Tpt. 3

Pno.

      

Tpt. 2

E. Gtr.

   

3

Tenor 2

B. Tbn.



                   

3     

Tenor 1

Tpt. 1

                                                                

Alto 2

Bari.

  

Vla.

Vc.

    

      

   

    


Svend Hvidtfelt Nielsen "Musik for to Ensembler" 11

 Fl.  33

Cl.

Bsn.

Hp.

Pno.

Vln. 1

Alto 1

 



       

 

    



 

Tpt. 2

Tpt. 3

Tpt. 4

B. Tbn.

E. Gtr.

Pno.

E. Bass

Dr.



 

   

 

  

     

     

    

 

   

      

 



      

    

 

     

      



 

 

 

 

     



 

  

 

 

 

 

             

     

  

              

    

 

  

 

      





 



mf

 

  

    

    

 

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

   

  

      

    

    

   

    

 

 

    

 

mf

   

 

mf

    



     

 

 

3

                   

 



3

 

        

  

 

mf

 

  

      

      

 

  

        

 

      

mf

 

  

           

  



 

3

  

 

 



           







 

 

                      

    

  

3

  

       

Tbn. 3

      



Tbn. 2

 

Tbn. 1

 

           

 

Tpt. 1

        

                     

Tenor 2

 

                       

                             

Tenor 1

Bari.



 

Alto 2

 



 

 

    

                 

       ���

  

 

                 

     

 

Vla.

Vc.

   

    

   

    


Svend Hvidtfelt Nielsen "Musik for to Ensembler" 12

Fl.

4         37                 

Cl.

Bsn.

   

 

     

 

Vln. 1

                

Vc.

Alto 1

Alto 2

   

 

Vla.

4     

Tenor 1

Tenor 2

 

Bari.

 

 

 

 

Tpt. 1



    

       

   

  

           

 

 





  

     

    

     

 

   



3

pp



 



pp

3

  

 

pp





 

  

  



3

 

    

 

3

 

   

    

  

f

 





3

 

 

 

3

  3

 



   

 

3

 

3

 

 



    

    

  

 3

    

    

 

             



  

3



  



  

 

   

 



     

       

 

 

   





3

 

 

 





  

     

Tpt. 3

   

     

Tpt. 4

   

     

Tbn. 3

B. Tbn.

 

  

 

4

E. Gtr.

Pno.

E. Bass

Dr.

   

  

f

 

f

 

f

 

f

   

   

    

 

 

  

 



 

     

 

   

 

Tbn. 2



  

 

 

   

3

 



f

pp

 

 

 

Tpt. 2

Tbn. 1



    



3

 

 

 

       

 





       

  

            

    

                        

 

 

 

    

   

  

 

              

   



 

3

                       

f

  

  

3

  



f

pp



 3

 

                      

f

  

  

3

 

 

                                              

 

                               

 

            

                 

                

 

  

Pno.

    

    

                 

Hp.

    

   

    

    

   

    

  

      

      

      

      

     

     



       

     

       

    

   

  

  

  

  



  

       

   

p

 p

 p

      

p

     

      

    



  

    

 

    

    

    

                           

 


Svend Hvidtfelt Nielsen "Musik for to Ensembler" 13

Fl.

Hp.

Pno.

Vln. 1

Vla.

Vc.

Alto 1



  

    

    

  

   



3



  

 



3

 

   

 

   

  

3

 

 



  

  

   

Tenor 2

  





 

Tenor 1



   

 

  

3

 



poco f

   

    



poco f

  

 

  



3

 

 

poco f

 3  

      

 



3



  

poco f

  



3

 

   

 

 

   

 

   

3

   

     

    

 

   

     

 

3

   

     

  

   

   

3

3

3

3

 

3

   

   

 

 

 

3



3

3

       

          

 

 

 

3

3

  



  

3

 

3

3

 



3

3



  

 

 

  

3

3

 

 



3

3

         

 

3

 

        

  3

5



  

       

               

Alto 2

Bari.

         

 

  

      

               

  

5

          

           

        

   

       

Cl.

Bsn.

 

          42



 

     3

  





 

3

3

 

 

      

 

       

   3

  

3





 

 

     

Tpt. 2

 

    

Tpt. 3

 

    

Tpt. 4

  

     

E. Gtr.

E. Bass

Dr.



f

    



     f

f

 



f

 

          

  

    

                          

              

     



    

 

     

5

   

             

Pno.

 

Tbn. 3

  

Tbn. 2

B. Tbn.

 

Tbn. 1

   

  

            

        

  

        

            

 

         

                 

  

         

  

         

            

         

                 

        

   

        

   

            

   

                     

 

             



       

   

         

 

Tpt. 1

3

     







    

       

   

       

                   

                                


Svend Hvidtfelt Nielsen "Musik for to Ensembler" 14

  48

Fl.

Hp.

Pno.

Vln. 1

Alto 1

 

 

 

  

      

3

Tenor 1

Tenor 2

Tpt. 1

        

   

6                  

        

  

                

f

       

      

       

                         

           

3

f

        f

 

3

        

    

Alto 2

Bari.

6

Vla.

Vc.

Cl.

Bsn.

3

3

        

3

   

   

E. Gtr.

Pno.

E. Bass

Dr.

 

 

3

  

  







                         

   

  

      

f

f

f

        

 

  

3

                      

  

  

       

                 ���       

           

     

  

   

          

      

 

   

           

       

      

 

            

      

       



  



  







  





  





  









   

   

               

             

            

     

       

         

      

6

      

mf



mf

 mf

  mf

 

            

               

     

              

      

       

  

     

       





     

     

                 

 

        

                       

 



  

 

      

   

 

   

  

3 3

 

3

3

3      

3

3

 

    

 

f

B. Tbn.

  

 

  



  

Tbn. 3

  



 



3

 

3





3

3

 

3 3





     

Tbn. 2

     



3

3

3

3

3

Tbn. 1

          

Tpt. 4

           

Tpt. 3

     

3 3

  

3

3 3           

   

Tpt. 2

3

     

5

f

          

3

    

        

     

   

       

  

    

 


Svend Hvidtfelt Nielsen "Musik for to Ensembler" 15

  55

Fl.

Hp.

Pno.

Vln. 1

Alto 1

 

Vla.

Vc.

 

Cl.

Bsn.

 

 

     

  

 





























3

mf





3

3

mf

 

      3 3             



3 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3







 



 





3

3

 

7

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3

mf

3

mf

3

  



 

3

 

   mf

3

 

3

3

 

      

 



 



Tenor 1

       

 



 



Tenor 2

      

 



 



Bari.



 



 



Tpt. 1

 

Tpt. 2

Tpt. 3

 

  mf

 

 

mf

 

 

mf Tpt. 4

Tbn. 1

Tbn. 2

Tbn. 3

B. Tbn.

E. Gtr.

Pno.

E. Bass

Dr.



   



  

 

        

   

 

     





f

p

p

mf

    

p

 

p

 

      

          

  

 



   



f

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

      

 



 

 

 

 

 

               

f

 

    

 

 

                              

 

 

  

Alto 2

     

 3

 

3

 

3

3

 

 

 



 

3

                

 

 

 



 

3

                   

 

3

 



  

3

  

  

  

 

3

3 3

                          

3

 

       

3



mf (blend intoVl.)



3

   

 7    

3

3



f

7

                   

Cm7 voicing and rythmization left to the players discretion

mf Cm7

voicing and rythmization left to the players discretion

mf

   

mf

mf

   

 

   

     

 

   

   

 


Svend Hvidtfelt Nielsen "Musik for to Ensembler" 16

   61

Fl.

Cl.

Bsn.

Hp.

Pno.

Vln. 1



 



  

 

3

 



    



3



  

  

           





3

          

 

  

   

      

      





             









3

3

         



   

3

 

  

 

 

 

3

 

 

3

 

  3

3

 

 

 

3

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3 3

3

3

3







 







3

espressivo 3

Vla.

Vc.

    

 



  3

 

 

   

3

3

 

3

 

 

 

 

  

 

 

3 3

 

  

    

  

Tpt. 2

  

    

  

Tpt. 3

 

    

  

Tpt. 4

 

    

     

 

Tbn. 1

 

Tbn. 2

 

Tbn. 3

B. Tbn.

E. Gtr.

Pno.

E. Bass

Dr.

 

          

 

          

 

         

 

  

        

 

  mf

  mf

  mf

mf





    

 



   

 

 

  



   

 



3

 

Tpt. 1



        

           

         

          

  

        

         

 

     



  



 

        

  

        

             

     

  

            

   

        

          

 


Svend Hvidtfelt Nielsen "Musik for to Ensembler" 17

           67

Fl.

Cl.

Bsn.

Pno.

Vln. 1



Vc.

Alto 1

3





Tbn. 1

B. Tbn.

Pno.

E. Bass

Dr.



  



 3

3 3

3

        

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3 3

 











           



3

    

   

8

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

3



 





    

  

espressivo

 

 

3

 

 

3

 

  

 

  

      

3

   

 

   

   

   

   

      

   

  

   

   

   

   

      

    

   

   

   

   

   

      

    

   

   

f

   

   

   

   

     

   

  

   

   

   

   

   

     

   

  

    

             

   

           

   

                

   

   

   

   

3

3

7

f

   

f

   

f

            

f

f

f

f

8 E. Gtr.

 

   

Tbn. 3

 

Tbn. 2

pp

f

Bari.

 

Tenor 2

  

Tenor 1

3

Alto 2

             

Vla.



3

Hp.

  

8               ���

 

      

    

      

    

 

                                                f                           

          

    

          

    

  

          

    

        

    

  

         

        

      

       

                                                                                         

    

   


Svend Hvidtfelt Nielsen "Musik for to Ensembler" 18

  75

Cl.

9

     



pp Bsn.

Pno.

Vln. 1



   



  

      3

 

 



 

   

 

 

3

   

 

 

   



 

9                    

 

      

                     

Tenor 1

 

      

           

Tenor 2

 

       

               

       

      

 

 3

 

Alto 2

 



mf

  

 

3

 

pp

Tpt. 1

 

  

     

 



  

   

 

  

  

  

   

 



pp

mf

  p

f

 p

Tbn. 1

Tbn. 2

  

Tbn. 3

   

   

 

       

 

         

   

  

Tpt. 4

B. Tbn.

E. Gtr.

Pno.

Dr.

      

 

9    

                      

p

f

 

E. Bass

 

f

     

   

pp

f

Tpt. 3



pp

f

Tpt. 2

 



       

Bari.

5

    

mf

  

Alto 1



 

Vla.

Vc.

  

    

                                    

       

     

          

                                  




Svend Hvidtfelt Nielsen "Musik for to Ensembler" 19

10    

 Fl.  82

Bsn.

  

  

f

   

 

ff

f

   

 

  

  

f

3

 

Pno.

R.H.*

   

      

   

  

  



10

Tbn. 1

5

 

  

3

  

 

3

   



   

 

 

3

   

  

    

      

3

           

  

            

   

    

 

             

 

   

  

  

         

        

  

 

 

  

  

 

 

   

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 



 

  

 



 

  

  

 

    

10 

Pno.



f

 

f

F©m7

F©m7

    

  

  

    

  

             

 

 

3

 

3

  

  

 

 

               

    

   

 

   

       

 

    

       

  

     

f

f

   

                                               

 

 

f

   

3

f

 

     

 

E. Gtr.

Dr.

   

f

E. Bass

    

 

 

f

 

f

B. Tbn.

   

  

Tbn. 3

 

 

  



        

    

                

             

                       

   

           

f

ff

f

Tbn. 2

   

   

   

Tpt. 4

 

 

    

Tpt. 3

 

   

 

Tpt. 2

   

 

L.H.

L.H.*

*(Right Hand, Left Hand)

ff

Tpt. 1

    

R.H.

ff

Vc.

   

R.H.                simile                                       

        

Vla.

     

Vln. 1

  

3

 

  

f

ff

Hp.

ff

Cl.

 

   

   

 

  

 

  

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

   



   

 

     

  

 

 

 

 

 

 

    

   mf

  

  

 

 


Svend Hvidtfelt Nielsen "Musik for to Ensembler" 20

  86

Fl.

Cl.

Bsn.

 

  



     

Hp.

    

   

   

  

 

 

  

 

  

 



        

Pno.

3

Tpt. 1

  

  

 

  

3

 



 

 

  

 

 

3

  

  





                 



        

   

  

3

 

  

   



mf

mf





       3

  

  

 

3

                  

                             

               

  

                         5  

 





   

3



    

  

    

      

                                          

   

  3

 

 

 

 

3

 



 

 

 



mf



 

    

  

  

 

 

 

 

                                                 3

   

    

 

     

  

  

 

 

 

 

3                                     

     

    

 

     

  

  

 

 

 

 

3       

Vla.

Vc.

  

   

    

      

Vln. 1

   

3

 

  

     

Tpt. 2

Tpt. 3

Tpt. 4

  

  

  



 



 







Tbn. 1

      

      

 



       

 



       



 

  

                    

 







   



     

 

mf

     mf

  mf

 

  

     



     



     

mf

   



   

   

   

  

   

   

mf

Tbn. 2

   

mf

Tbn. 3

B. Tbn.

E. Gtr.

Pno.

E. Bass

mf













  











  

 









 

  

   

��� 

    



F©m7

mf

F©m7

mf

mf

Dr.

mf

 

   

 

 

  

     

 

        p





          


Svend Hvidtfelt Nielsen "Musik for to Ensembler" 21

91    Fl. 

Bsn.

Pno.

Vln. 1

Tpt. 1



   

     

    

    

 

5 7                                    3

        5     

 

 

  

 

    



3

  

     

  mf





 

3

  

(f sempre)

 





 

 

 

 

      

 

 

    

 

  

 

  

  

       

  

    

 

    

                 

        

                 

        

      

      

  

  

 

  

 

  

 

   

 

   

  

F©m7

  

F©m7

  

11

   

   

   

   

   

   

   

    

  

   

   

   



 

F©m7

    



 

F©m7

    



 

Tbn. 3



3

Tbn. 2

Dr.

Tbn. 1

E. Bass

11

    

Tpt. 4

Pno.



Tpt. 3

E. Gtr.

3

      

Tpt. 2

B. Tbn.

 

Vla.

Vc.

 

   

         

Hp.



 

Cl.

 





  

p



  

p

  p

  p

11

  

                       

f

 p

 p

 p

 p

Bm7

Bm7

  

              

   

             mf sfz

mf

mf

        

mf

          mf

 

con sord. (solo)

 mp

        

     

                                            p

mf


Svend Hvidtfelt Nielsen "Musik for to Ensembler" 22

Fl.

98   



Cl.

Bsn.



Hp.

   

Alto 1

  

    

 

   

    

    mp

   

3  

       

      

3

3

3

3

3

3

     

 

      

5             

p

3

  

  

    

3                

3                      

  

mp

espressivo

3

3



 

                              

 

p

 

     p

3

3

3

 

   

    

     

3

mf

 

            3 3

3

p







  

 

          3

pp





p



                  

3

       



3

3

    

  

 



       3

 

    

 



 

      

Tpt. 2

      

Tpt. 3

        

Tpt. 4

         

           

     

        

      

   

     

Tenor 2

Bari.

Tpt. 1

Tbn. 2

E. Gtr.

Pno.

E. Bass

Dr.

     

         

 

mp

     

                            

free very discrete laid back improvisation, not nesercarilly rythmic, primary on cymbals. p

mp

pp

p

 



3

mp

          

3



                      

3

   

3

pizz.

               

3

          

   

Tenor 1

recollection of a lonely statement in the middle of something else - to be played with a dancing conviction!

Alto 2



Vla.

Vc.

    

Vln. 1





(f sempre)

Pno.



p

p

p


Svend Hvidtfelt Nielsen "Musik for to Ensembler" 23

  Fl. 

 

  



107

Cl.

Bsn.

Alto 1

Alto 2

Bari.

Tpt. 1

     



  

   

 

3

 





 

 

 

3

  

   

Re§

  3

 

 

                                 

 

                   

          3

 

Sol§

 

  

                                        

3

 

3

 

 

Do§

3

  

 

 

        

 

    

 

3

  

f

    12

mf

 

 

3

  

 

        



 

3

 



        



3





 

 

 

 

3

 

 



  

 

 

 



 

senza sord.

 



  

 

 

    

   

    

   

  



3







 



 



 

3

 



 

p





3



mf

  

 

  



3

f

3 

  



 

f



 

 

mf

3



f

 



 





f

mf

 





3





    

 

  

f

 

mf

  

   



                                   

                                                                                                    

                      

arco

            

 

   

f

3

   

f

 

     

 





                        

 

Tbn. 2

 

   

 

                                             



3

Tbn. 1

 

   

 

 

Tpt. 4

  

 

Tpt. 3



f

  



Tpt. 2



 

3

 

Tenor 2



   

(f sempre)

   

Tenor 1

    f

 

  

 

 

  3

 

 

 

     

3      

Vla.

Vc.

3

Vln. 1



f

 

Hp.

 

12

 



  5

             7



  

 

 



 

  



 



   

 

 



 

  



 



   

 

 



      



  



    

 

  



 

   

       

 

   



f

f

f

   

 

   

 

f

 

f

f

Tbn. 3

 

   

 

 

   



B. Tbn.

 

   

 

 

   

 





  







 





  

     







 

  



    

 





  



 

 

        

           

 

        

   

 

E. Gtr.

Pno.

E. Bass



 

f

f

 

12

F©m7

f

F©m7

f

f

Dr.

f

F©m7

F©m7

 


Svend Hvidtfelt Nielsen "Musik for to Ensembler" 24

Fl.

    113                   

Cl.

Bsn.

Hp.

Vln. 1

Alto 1





 

    

Vla.

Vc.

 

3

            

 

         

3

   

 

   

         

   

3

 

                

    







             

   

                



  

3

         7

5



                                                      

3

                                  

                                                                                                                      

   



    



    



        



   



       



    

     

 



        

      

      

 



     

    

mp

mp

      

mp



      

      



        

      

mp

mp

  

  

  

   

 

  

  

  

   

   

Tbn. 2

Tbn. 3

   

          



             

                                                                       

   

   

                         

Tbn. 1

Dr.

 

Tpt. 4

E. Bass

                         

  

Tpt. 3

Pno.

  

Tpt. 2

E. Gtr.

p

B. Tbn.

                                                             

p

Tpt. 1



p

Bari.

3

      

 

Tenor 2

 3

   



p

Tenor 1

   

     

  

Alto 2

3

              



   

 3

             

                   

   


Svend Hvidtfelt Nielsen "Musik for to Ensembler" 25

13

  Fl.  119

Vln. 1

Alto 1

3





 p

3

   



      5

   

  

3



      

     

 

  

3

p

 p

3

    

        

    

   

     

   

    

     

   

   

      

    

   

     

13    

  

     

p

p

gliss.

p

   

   

  

    

  

  

 

 

   

   

  

    

  

  

 

 

  

 

 

f

f

  

f

f



Tpt. 2

Tpt. 3

Tpt. 4

Tbn. 1

   

Tbn. 2

Tbn. 3

f

     

  



  



  



  



  

    

       

       

   

   

    

    

       

       

    

   

     

     

         

         

     

    

    

    

      

       

    

    

    





f

f

   

   

 



    

    

       

       

   





    

    

       

       

   





    

      

       

   



 

    

f

  

f

 

   

 

    

f

13 

 



f

f

 

    

f

Dr.

gliss.

Tenor 2

B. Tbn.

gliss.

 

 

Tenor 1

Tpt. 1

  

   

Alto 2

Bari.

      

Vla.

Vc.

3

 

Cl.

Bsn.

    

p


Svend Hvidtfelt Nielsen "Musik for to Ensembler" 26

 Fl. 



133

Cl.

Hp.

Pno.

Vln. 1

 

 

  14   ff

      ff

ff

 

gliss.

ff

 

ff

 

Alto 1

ff

  

    14    

Alto 2

 

     

Tenor 1

 

        

Tenor 2

 

     

Bari.

 

     

Tpt. 1



     

(highest sound possible)

        



     

  



     

 



     

 



      

 

   

  

         



 

     

    



 

    



 

   

    

 

  

 

  

 

  

  

  

Pno.

   f

  

E. Bass

   f

    

Bm7

f

Bm7

 

 

 

      

 

  

 

      



        

 

      



           

       

     f

       

    



  

       

 

   

     



p

  

   



  

 

    

        

  

       

f

   

  

  

p

f

p



 

  



 

  

  



 

  

  



 

mf

mf

mf

    





        



         



       



        

f

mf

         

 

  

 

 

 

 

          

   

p

      

         

   

 



  

  

  



       

  

 

f

          

    

(rythm)



   

 

       

    

  

 

     

         



Bm7

       

  



       



Bm7

 



  



14

     

3

 

  

3

        

                              

(highest sound possible)

 

Tbn. 3



  

Tbn. 2

 



(highest sound possible)

  

  

   

Tbn. 1

      



   

   

Tpt. 4

Dr.

 



    

    

Tpt. 3

E. Gtr.



 



  

Tpt. 2

B. Tbn.

    

gliss.

Vc.

ff

gliss.

Vla.



  

     

    

 


Svend Hvidtfelt Nielsen "Musik for to Ensembler" 27

 Fl.  139

Cl.



Hp.

           

 

Pno.

  

  

     

 

Vln. 1

 

  

Vla.

Vc.

Alto 1

  



       

 

  

  (ff)

   

(ff)

    

(not necesserally audible - but played vigoruosly with great effort!!)



 







  

 





(not necesserally audible - but played vigoruosly with great effort!!)

(not necesserally audible - but played vigoruosly with great effort!!)

(ff)

 

    



        



 

      



       



 

      



       



 



        



 

       

     







     

Tenor 2

Bari.



  

   

 

   

 

  

Tpt. 2

Tpt. 3

 

Tpt. 4

Tbn. 1

Tbn. 2

Tbn. 3

f

    

     





     

 

     



 

f

f

   f

 



 



   

E. Gtr.

Pno.



Dr.

  





Tenor 1

E. Bass



 

      



            

B. Tbn.

 

  

Alto 2

Tpt. 1

   

  

  

   

      



 

  



 

      



 



   

      



      

Bm7

BØb9

Bm7



       







                

  

 

     

            

  

       

 

            

  

      

          

           

 

       

  

          

 

       

        

           

 

      

      

   



     

   

             



      

   

              



  

  

          

  

  

  

    

        

 

BØb9

        

 

 



       

   

      

       

      

                 

 

  

 

  

          

  

 

         

           

             

 

      

 

   

       



     

                    

      

          

         

 

     

 


Svend Hvidtfelt Nielsen "Musik for to Ensembler" 28

 Fl. 



145

Cl.

Hp.

Pno.

Vln. 1

Vc.

Alto 1

Sol#

 

 

Vla.





   

  

  

  

 

 

15

3

  

 

  

           

3

  

 

  

 

   





   

      

 

     

  





  

   

     

 

     





  

  

     

       





  

     



  

    



  

   

     

come sopra

  

        

Bari.

 

Tenor 2



  



Tenor 1

   





    

Alto 2

  

  

       

       





    

 

  

15   



 

 

  

  

      

3  

   

  

               

     

  

    

   

      

      

      

  

      

   

    

f

           

   



  

   





   





  

         

     



  

  

Tpt. 2

 

          

       



  

  

Tpt. 3

 



        

      

 

  

  

Tpt. 4

 



 

  

         

            



       

  



  

  

Tpt. 1

 

Tbn. 1

 

Tbn. 2

Tbn. 3

B. Tbn.

     





     

    

   



    p

   

f

    p

   

f

    p

f

       

p

f

 

 

  

 



 

 



  

 

 





 

  



 

 



 

 

      

15 E. Gtr.

Pno.



E. Bass

Dr.

 

BØb9

BØb9

 

      

 

 

Bm7

Bm7

 

Dm7

Dm7

                

 

  

   

 

   

   


Svend Hvidtfelt Nielsen "Musik for to Ensembler" 29

  151

Vln. 1

Vla.

Alto 1





   

         

         

        

        

                 

         

      

        

        

Tenor 2





 

16 

 

              

                           



               

            

          

       

     



                    

               

      

         

         



        

     

     

Tpt. 2

 

    

       

  

   

        

     

     

Tpt. 3

 

   

        

 

   

       

    

     

Tpt. 4

 

   

        

     

     

 

 

  

 

 

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

   

B. Tbn.

         

 



       

  

 

     

      



 

 

     

            

     

       

Tbn. 3



             

  



       

Tbn. 2

             

   

Tbn. 1

 



  

 

          

  

Tpt. 1

 

16        

Tenor 1

come sopra



f

         

Alto 2

Bari.



     

    

   

   

    

   

  

     

   

     

   

      

     

  

    

     

    

    

  

    

     

    

     

   

  

    

   

     

    

    

    

        

 



 

16 E. Gtr.

Pno.



        

       

E. Bass

Dr.

          

 

                           

 

       


Svend Hvidtfelt Nielsen "Musik for to Ensembler" 30

Vln. 1

158   

Vla.

Vc.

Alto 1



  







  

 

       

   

            

 

 

 3



     

3

3

   

Tenor 2

3



  

   

 

               

   

                      

Tpt. 3

 

   

                     

Tpt. 4

 

    

 

         



           

 

          

 

       





Pno.



E. Bass

Dr.

F7(#9)

F7(#9)

    



3



    



 

   

 

    









  





         3

3

  



  



           3

 

  

3

    





             



  

                

  

             

   

 

               

 

 



            

   

   

      

     





  



  

          

         

  

         

    

  

        



   

   



 

 

   

   

  



         

 

3

   



          





3

  

   

   3



     

         

A¨7(#9)

pp espressivo

3

 

 

A¨7(#9)

3



                                         

17 E. Gtr.

    



3









17

3

 

 

3

       

 

B. Tbn.

3





                    

       

 

            

Tbn. 3

 

  

     

3

       

   

Tbn. 2





 3

3

                           

  

Tbn. 1

17 

 

            

        

Tpt. 2

 



        

Tpt. 1



pp espressivo

Tenor 1

Bari.

  



pp espressivo

   

Alto 2

    

      

Bm7

Bm7

    

 

             


Svend Hvidtfelt Nielsen "Musik for to Ensembler" 31

18

Vln. 1

165      3

Vla.

Vc.

Alto 1

  

Tenor 2

        3





 

Tbn. 1

 

Tbn. 2

3 3



3

    



 

  



3









3

 

  



 







  

 

   

  

  

 

Pno.



  

  

   

3

  

3





    







3

 

                    3

 

  

  

  3







 

            

 3

   

3





        



    









  



3

      

                      





 

                 







 













                 







    

          





  

                 



 



  

      

                     



 

   

    

                        







  

    

                      





   



 3

                    



 

3

                   





                     

  

                   

 

 



                    

 



18 

 

 



3

    

  

3

Muta in A. Bass



  

   



GïðîëÌ

3

   

GïðîëÌ

               

   



      

   

  

 

   

3

E. Gtr.

Dr.

         



       

3



 

Tpt. 4

E. Bass



7

3





   

  

Tbn. 3



   



3



                                              

Tpt. 3

B. Tbn.

3

    

Tpt. 2

3

   

Tenor 1

Tpt. 1



 

Alto 2

Bari.

        

18

  

  

    

(f sempre)

                                                               

   

   


Svend Hvidtfelt Nielsen "Musik for to Ensembler" 32

  172

Vln. 1

Vla.

Vc.



Alto 1

Alto 2

Tenor 1

Tenor 2

Bari.

Tpt. 1

3



 



 



  

 

Tpt. 3

 

Tbn. 1

Tbn. 2

Tbn. 3

B. Tbn.

Dr.

                    



         



          

 

 

      

          

     

     

 

    

 

   





   

 

     

 

3



   

 



3

19 



 

 

19

    





             

 

3

3

  

   

3

    

 

        

3





  



 p

 

 



p

p

  



 

3

 

p

  

p



 

p

  

3

  

                     

 

3

  

 

p

    

    

  

        

     

        



   

3



  

  





  

Tpt. 2

Tpt. 4

  

 



     

  

  





            

   

  

      

  

                  

 

       

      

  

      

  

      

 

    

 

  

      

     

       

        

    

        

       

   

    

        

    

   

    

   



 

(f)

(f)    (f)    (f)

        3

3

     3



3

    

19                                                                                                     

  

Vln. 1

Vla.

Vc.

Alto 1

Alto 2

Tenor 1

Dr.

180         

   3

  

  

 

3



 

   

 

 









     



  3

3

 

 3

  





3

  

3

    

       

3

 



5

   

            

   



3

20

 

  

          

p

  

  

3



p

3

p

pp

20             

 



pp

p

  

           

  

          

 

3          

   

    

 

20 

   


Svend Hvidtfelt Nielsen "Musik for to Ensembler" 33

  192

Fl.

Cl.

Vln. 1



              

3

Vc.



 

Vla.



3



    

p

3

3

 



p



  

