Page 1

Lars Hegaard Inside (1998) for bass clarinet, percussion & electronics Dur. 9’

Commissioned by Contemporánea

SCORE


T/ (+45) 3313 5445 · E/ sales@edition-s.dk · W/ www.edition-s.dk

Edition·S publications are supported by the Danish Arts Council Music Committee / Edition·S udgivelser er støttet af Kunstrådets Musikudvalg


Lars Hegaard Inside (1998) for bass clarinet, percussion & electronics Dur. 9’

NOTER De to elektroniske stemmer kaldet R (ulige numre) og E (lige numre) danner tilsammen et klangligt og rytmisk pulserende rum, hvori de to agerende på scenen befinder sig. Underlagt dette rums ubønhørligt fremadskridende proces skiftevis reflekterer eller protesterer de to væsener. Undertiden standser rummets pulseren i et vist tidsrum, og de to væsener er pludselig overladt til sig selv. De prøver forgæves at finde en slags identitet i den ukendte friheds ramme. Men snart skrider opløsningsprocessen videre - indtil kun en flimrende klang er tilbage. (Stykket er til dels inspireret af Samuel Becketts novelle: De Fortabte.) Det elektroniske biciniums klanglige udvikling gennem de fire afsnit (A-C-E-G) er karakteriseret ved en kurve der går mod stadig mere støj og efterklang. Altså fra den krystallinsk tørre - til den luftigt fugtige klang. Selve ansatsen bør være så klar at det rytmiske spil fremstår tydeligt. De dynamiske forskrifter i biciniet er kun retningsgivende. Både dynamik, klangfarve m.m. bør reguleres undervejs så resultatet fremstår så levende og frisk som muligt. Selve klangen skal ikke forsøge at efterligne akustiske instrumenter, men i sig selv fremstå så attraktiv som muligt i al sin elektroniske nøgenhed. Lars Hegaard


Low

'ROIO lt)M

5'

~

~

?~mf

b-1'

Pp -=::::::.~

,._)

RI

ctt. r '=-<

bi"-- "'t f> P E2-

.__. !)..-.,

~

Li

CH.x_

''

-t-

.

.

l

"--""-G"

'-...../

b17~

+ :~

~路 .'-../. . ~l:-J-'-/:4:-i

'-"-f-

'

'-(

.. p+~+ \."./

. -

-

l

c;~~,_f't l F:

~路

~( r-:~

i:t ~~~路+路 1.-'

f:

-D

p

~~A_ -:

m l

-l-

:


71Y)DRZ .

......../

l.v.

;

p

::.ttx.o

~

r:~j~~ l:

RS ---=r

-

. ..::...l

L....l

t.---

. l.-..-_;::j

l

l-r1p

L .v.

---========= -

()

____.

l

f

l, '

-

-J.,-

M

l


-

p

n

_\ l

" t\t11.SU RA

!Bl7ft-.12.A v

2\

-T'+

f)

=

f.\ :)

.fl.

~l.

r+

~t

/U'_

~l

('>..,

lOM S

H-

Y.-v<ll'l. '

r-

+

.!t-r_,~

?-T

'

:)

~l CyMWS. / '> '>

~--

17'\ ~

l

l

l

f.\

~路

--- 酶路 i=

,'t

r7"

o

{)

C. So)

+r+

/"'

- ..

GC>NGS

l PP r-..

+M

,.....

P-mp

o

l路 y. -.

Ll13f"RAIV--~NTE" (J:::

pi-

~l

-i~.

()

4

1

~

tuCl z

ir

~ m

-.3-

l

l

?F

'----

::,

l


()

+(+

/""

PT .

/-f-

r+ r-4

1.i

~T

b"t

Got-~'->

Pr

,......_

r

p

.

~

~~ R--;

. l

1

-.:!:'

-;j..

.li

........

,....

+

4-

l

..-+-

pi"

hl

r-+

-

l

,r;--.. '

~

.....--l-

~

~

};-J-

0

p

mp

Ll.

~l

,.......

lOMS lEMfif Ul.oCK.\;,

'(.\

l

/"""+

Ff'

()

()

l

.

TEM?o "PRIMO

ES~·

J: c.'-12

poec ArL.

. .

.

CL-

i~F

(2~§~~~~@~~~~~~~~~~~~~=~,_~:r~·~~~~-:tt.:~~-~~§:~,....§·~~::!~t:~:~·t~~t:~·--~·t~tl·~:~~~-~-~~~~iiiiii~~ -==================,II~ f 1oMS -

>

f'f~IN6 (jr)w& (\J

..-T.

J (1

J

?

p

-4-

-


p ~M-TttM

C (see- bor

'

r-~-....,-3~

__.." 1'\.

14 )

Jt •• __....__

n

'7 \

...:;

D

:=-

1"~i: ~·-:---~ ~- ~:!-t: - :

::

. ,::

+

L, v.

·t. .v.

~(1..

l

l

J

-5-


>

~~n~~-~~-~~~~~~~~·~]§ ':i~~~§·~-~u~~~~~~~~~·~§-~~~~~~~~~~i~~~~~:~t1f~~~~-W~f~~~~~~ p s-=====f p 1

l

l--

l

p <::::: ~p :=:::===--

n,

TE MPlE 13 lc;(,J<.s

()

.w "...--..._ .

-·t

Ily

mf ~

-w-

.,..,_:

......

o

-l-

--r--

f-.

...

l ..,

:

J

j>oLCE

3Cf

t·~l~

n

.f

r >

.--...

n

' ,,

'

._.,,.,,.r

~~ f)

>

ir-t

- --

.!l 'l:

- ~~--

~.

! t : " ~~


l

l

l

FLE)(. /

<

"p:....::::::::::

-

CRE.F'tAi

/

p~

,.

'\NDE~IJP...,~.,.TLY

OF

J

~$- CLI\~~..J€.1

l

==========--o () J '

!")

i

:t

t . ~~

-

~~~ ..

..!

:

rt

.P:t# ~ :::: ~ = ~: b_

·h

~11~H1i

/

'

.

-: :;_ =_.~r 7-

.tl~Jf

l-T -6-.

-

<

<

-J--

;"

111


/

\

t \

l

() :f- - -k 7

/7\

~ ~,.,t.

l

'l

l

l

l

",

l

J

..........

l 11l

1"1 1 111 ..

PLLAG/C T~ sTi MG- 1\mA-re:Dl..y Ar .J.n F.v~ -ms r lf:7UAJ1Jo

-ro

.. ,,

-

_g,_

~ ..-r--


46

III TEM Po :=fR~ Mo J: c. +2 !!"~t

D

MAR'C. r-r=

~

.., "

JJ 3;fh~

r-::;:::c:L

.•

r::::::!:r:::r

t

:

l

~-~

ii"

...

j; i"

l;;

l= 7;~

~.

~J'

p

},___

....

r-

'

>_---. L.v' ~ ~

'

2,Log- 1 ~,...f.()n s

!J

J -====-=!J

RI l

l

~

j.--

L__d

----======== /f

J-==::ff

....

.

. -

~o~~

jj E-l~

. ~

!J

-

tn} tr-~ ·~

. '--

tnf

---

f(

' l::±:l:: ~

~•

!f

' ~

t

-

~~

-

> r

t::-

J

f l

l

11

-

l


-

,r r-::-t, :;::::;:= · t;:p::: ,,:::::::;::: 11

LJ-1::::::

'-

v--

-m/

tfl

+

==========-r

l

mp-===rnj D

b~

l

-

(

~

4 • ..:

..;:

-

l

~~~'~11

up +r~ ,_

"!::::j;_.J""":!

~

.

..!----- ~J ~

================----P r-

r- r::::::::::+.

,,......,

,.....

.....--::l.

.

v

L,...-

Y" p

.

,.--...,

.

~-~

-========= hlf

l

-1o-

,.._

r-

rnp~rnf

...........

p-=::::::. 'm F

t

...__..,

p.....:::::-


,..,

b

l

n

~

p -------::::_ m;o

p --=:::""P l

_.;...-:

t

.....__...,

'.

-..-

,......_

..-i

L'"'

l

,__

-1--

l -.....

f2-=::.../'hp

~.

.

L b~

-=---

1--'

'""'~

~-

1

~

n

~~rr.

.

---

-'

POC<> A({,. 路 . ,

{:\

-!:-'-.., 路tM-~ ...,

l

l

l

r;

,--....,

.

(,)

.$AMP\..E.D

o~

a路

yoQ)

p

m

n

~

~

t -=

p

..

i= . :

RE'IE'~

Ol='

6/15$ C:L .[wi-n-t i>ELA't]

-

~r--

o.__

Pf'

-

. o

-1

~

r.f'?,

l -

l

-1 . . . . ,J.-- f'

'-

'


v

f

l

p

===--路

-

{.\

~

f)

1..---

'

.

~

1

r-;r~

~~ o

pp

..... ~-4-

1---E '--

-

.,

~

l

l /

l

l

-12-

::

"--"" (

'--- 5

pp

.-li


3 ()

:f

r-

f'o(l".

l

.

3~

l''!

~

p

' '

_E

yl

~

"...,.

l

f'P ~

-

'~tiL_j

j

l)

_l ,",..-

17 ..

.J1.

\

l

f

~l 1-'

l

===-

'b~"

("),

-

o

L

~

-;

r

t:'OLC.€

ft;~i2 .

l'·~

-

-

'flii .,

~·...,.

i

-

r

tt 1tT

-

s

r-:\

-

-,lu~

l

f?

\

l

L'""

l

... '

. --==-

' - ;~

'

-

'-'

.

·-~ r-

·.

.

A

r:-.... l

f

.......

l

t'-- ~~

l

l

-=

l=

r

.

"'

L...

___..;

--~

. P?

l

1

• .__/

-.J-

l


[fl TE M Po 'PR! M(l l" cfJ,

c;~."

~~·~A~~ ~J~;,~

J

t-'"'r

~

.

/Jff1 ~~i~~--•J-l-. .

tq±J "'~'-

~

noi}Jos

"

_.-r

'

.--!

+ l"DEAjl~t;'tRDKe'J

TO ~>J 'O

J R2.5

·--

..-.......

.L

-t-

1 '

:

J

.::; t ...._.,~

' ..._____., • .....___,.,., "f-.:.__,+ ~-~-p-T,._.

l

f

rnJ

1-3-'

~l

t

__,

.....

.+.

+

... '

-~

- !nf

"

' l

;o..

".....

.....

R2}

..,

--

~l

-..i!j

:,_ )'-

1:28

-

-

Il

l..... L...J

r:r-

---

l.-.;.,.J

(

rnf

-l -

17

mf

mp

{

~,l= t

Il '-- 11

It-l

'

---.. __ .

Ti

~+'"")._ 'l . ..-

l


=======--- p ..

h!f

q.

l=[]

--======== tnJ

.~ .~ ~<t t~

.t-+---1

o

[f ,.....

-

" r-

.

~

r

l\

-

"

l

\.~

rr

~f _...,

l

i) l

231

.Li"

.

~,.....,

7

L

L

f)

L:......:!

~

--r-:::=:1

--

+...._ ~,.-+-

~'l 1.------"

b:J

l~

l__:

r

. ...__.

l

'r--.., ·--

1---'

-; -

-

.

t3-Z;

~

.....--...1~-

.

~:t"~--._ ' '

'---"'

~


[!>]

().J

t/0

[c.]

[e] &-J [1>1 r-c] [A] [el ltr---·f ~r---t ~ :t .ft:f :f; 4

l q]

~~!~~~ f~

D :SI.Z

-;

-3~'--3--'

--

'----'

f

hl

. ...

7

..L

-....... "b

j::;

V'

- ......

---l

-+--+·

l

.

kt~ ·:: ::;

• f)

-

'-'

T I T '-' "-- .

-~--~ ,c

...___..

M ENo MOS.SC)

ffiJ

J -=-

..

-

.,_-

t>-=-=

• o•

•· [o. J

l G\\ 'P

og f~ o o o o

[~]

l\

•tiP

••• ...o .lGlfo(..l n~

<>

'R

OoG~

~~G#

o

o

•• •e

[d]

[e]

\1\ •

r}~

o

~16-

ct:P\.~--

::::-r-::r

l

~SPR· j:æ~ ~\-' ~

l.vr

--

'l

..

:4' = t .;

::

'R OQ

p

fl'•......3

~~rJ.. lt

(

r

'--

c.. So

Q_

l::

.

l---3

===========---

r----::1

_____,

'-'

i=l

~

.

__,

r---

.......,

~.

--==~J

mp __.,....,..

}*-:·

-- .

'1

-

-.J

mf

f ........

r

.

7

/11

::t ! .

~

...:>

'--3~

11.

.,._.._

'-....-

.:f i

-

.

:;

(~ fbJ ~1f.ll~J[~oho_FH~'- t;~eilh:r:J

--

. L-.::l

~.,

.

.._.

...___....


J/1

ES~·

()

-

Ø1 ~:t'

rl~ ~~]).

f>P &iD of kÆl'U<. ..-._........,

~o \t l

~? .::::::=:--

f-

l_/

__, ~

.--r

_.-;

?

.....__(;6) ......__

~ 11

l

l.v

dY

-..... ~

~,l;!~

--':;t;)-

'-®...__...-

~

--=::::::.

~

'-

'-CilJ-

.._

w.:: y

.....:::::::::.

-.

p

D ~~.

~S~·

l

fJ

/~o

..~ :r- • "---.._. 1

~

fiiJPOF 1fflJtR L .v, ,ro

1

-

~

d'tp,

~NO

....

J..----1

..J.

,...--,

l ,v,

Df 17erlmrz

~'""'-

-

,..._

.,

'--.l-_j

Mf~

p

(\

/. Vt

w

...._

-

~f-:::=-

-

f.\ -

...._®

"-®

(:\

-

Inside  
Inside  

Score by composer Lars Hegaard "Inside" (1992).

Advertisement