Page 1

Morten Olsen In a Silent Way (2007) for bass flute, accordion, electric guitar, percussion, violin, viola & cello Dur. 11’32”

SCORE


T/ (+45) 3313 5445 · E/ sales@edition-s.dk · W/ www.edition-s.dk

Edition·S publications are supported by the Danish Arts Council Music Committee / Edition·S udgivelser er støttet af Kunstrådets Musikudvalg


Instrumentation Bass flute Accordeon Electric guitar Percussion (vibraphone, Grand Cassa (large)) Violin Viola Cello Duration 11:32 Værket er komponeret med støtte fra Statens Kunstfond

In a Silent Way Titlen er lånt fra Miles Davis og dækker som vist antydet over et ret stille stykke musik. Titellånet skyldes det faktum at der er tale om slags nedskrevet improvisation over en lille del fra et af mine gamle værker. Der er dog improviseret så meget, at der er tale om et helt nyt værk. Den stramt komponerede grundsats gentages 5 gange, men opløses efterhånden så meget at den ikke længere høres, men blot er til stede som en slags musikalsk underbevidsthed Ligesom hos Miles Davis, er det her lige så meget stilheden mellem tonerne som selve tonerne der er interessant. Selvom værket åbner ret stille, nærmest meditativt, samles trådene dog på et tidspunkt og giver plads til et lidt mere voldsomt, udadvendt udtryk. Morten Olsen februar 2007

In a Silent Way The title is a loan from Miles Davis and describes a rather silent piece of music. The ”loan” is due to the fact that the work is a kind of written improvisation on a movement from an old work of mine. The improvisation is so present that we have a new work. The tightly composed foundation is repeated 5 times, but dissolves little by little to the extend that it can no longer be heard. It’s only present as a kind of musical subconsciousness. As with Miles Davis, it is the silence between the notes rather than the notes that are interesting. Even though the work opens silently, almost meditative, it gathers momentum over time to make room for a more violent, extrovert expression. Morten Olsen February 2007

Komponist Morten Olsen Rantzausgade 44, 4.th 2200 Kbh. N • telefon +45 35 37 76 45 • e-mail: m.olsen@mail.tele.dk


In a Silent Way Morten Olsen 2007

Lontano q = 52

3

& 44

45

34

54

44

?4 4

5 4

3 4

5 4

4 4

El-Guitar

4 V4

5 4

3 4

5 4

4 4

Vibraphone

4 &4

5 4

3 4

5 4

4 4

Percussion

÷ 44

45

34

54

44

Violin

4 &4

5 4

3 4

5 4

4 4

Viola

B 44

5 4

3 4

5 4

4 4

Cello

?4 4

5 4

3 4

5 4

4 4

œ ∏

3 j œ œ b œ. 4 ≈ œ . ˙

j œ ˙

j œ ‰

Œ

≈ n œj. œ œ 54 ˙

3

Œ

Bass Flute

5 4 œ.

3

4 V4 Ó

œ œ . œ œ b œ œ ‰ b œ 44 . .

Accordeon

ª 7

fl.

4 V4 Ó

‰ b œj œ Ø

3 ˙. 4

4 œ 4

Œ

≈ j œ. œ π

5 4 œ œ.

œ

≈ #œ.

œ.

4 4 œ n œ œ œ.

œ ‰ œ œ . bœ œ p

4 &4

3 4

4 4

5 4

4 4

?4 4

3 4

4 4

5 4

4 4

gui.

V 44

34

44

45

44

vib.

4 &4

3 4

4 4

5 4

4 4

Perc.

÷ 44

3 4

4 4

5 4

4 4

acc.

7

vl.

4 &4

3 4

4 4

5 4

4 4

vla.

B 44

3 4

4 4

5 4

4 4

vlc.

?4 4

3 4

4 4

5 4

4 Ó 4

© 2007 by Edition SAMFUNDET, Copenhagen

Morten Olsen: In a Silent Way - 3

arco

Œ

j œ ∏


12

fl.

3

œ n œ . 34 ˙ .

V œ bœ ˙

4 ‰. 4

#œ nœ bœ

œ· œ π

Ø

˙

5 4 ˙

œ œ bœ œ

&

3 4

4 4

5 4

?

3 4

4 4

5 4 Ó

Ó

3 4

Œ

3 4

acc.

b ˙˙ ..

3 4

∏ gui.

3 4

V

4 4

vib.

&

÷ Ó

Œ

~~~ b˙ 4 ~~~~~~~~~~~~ 4 ~~~~ ~~~ ~~~~ ∏ 4 ° 4 ∑

‰ œ 34 ˙ . J ∏

Grand cassa Perc.

œ ∏

œ ˙

5 4

œ

3 4

&

˙.

œ

w

5 w 4

œ

B

vlc.

?

3 4

5 4

3 4

4 b œ. œ. œ. œ. ≈ ‰ 4

Ó.

5 4

3 4

π bœ 44 J π

Œ

45 Ó

4 4

pizz.

vla.

3 4

salt.

12

vl.

fast gliss. w. fingers in the intire range of the instrument (fingers) [˙]

no mallets

3 4

34

Ó

3 4

Ó

œ

Ó

Œ

nœ J ‰ Œ

34

arco

pizz.

Œ

Œ

5 4 ≈ j #œ . œ

œ ∏

‡≈ ‰ Ó œ

3 4

&

ª

17

fl.

3 V4

3 &4 acc.

gui.

‰ bœ J p

? 3 ˙˙ 4

‰.

3 ˙ V4

œ ‰ J

œ·. ∏

3 &4

Perc.

÷ 34 17

vl.

œ

Ó

#˙ b˙ . π Ó

œ œ.

salt.

Œ

nœ ‰ J p

œ

˙. π

œ

œ. ‰ J p

nœ #œ ˙

˙.

œ. ≈ J π

arco

Œ

Œ

œ· œ . ∏

‰.

œ J

Œ

vlc.

œ· ˙ π

Œ

œ

gliss.

p ‰

˙.

œ #œ ˙ π

espr.

3 & 4 ‰.

˙.

˙.

arco

B 34 Ó

Ó

pizz.

3 .... & 4 bœ œ œ œ ≈ ‰

˙.

˙.

p ∑

p mallets

p vla.

œ nœ œ

bend.

œ

vib.

œ

Morten Olsen: In a Silent Way - 4

Œ

Œ

#œ J π

œ

Ó

?


22

fl.

#œ. V ≈ J p

œ

Œ

n˙ .

& ?

vib.

Perc.

˙.

5 4

bw

œ

5 4

p

acc.

gui.

V œ

#œ.

œ

œ

& Ó

œ.

œœ

5 4

˙. π œ ˙ ‰ J

#˙ π

˙.

˙˙ ..

# œ # œœ ˙˙

œ π

÷

w

œ

5 4

5 4

5 4

5 4

54

5 4

22

vl.

vla.

& Y gliss. B

(

œ)

‡ œ≈‰ Ó

Œ

n˙ .

˙

œ J

˙

œ J

œ œ.

˙.

Œ

‰ # œj π

Œ

˙

œ ˙ ‰ J π

p vlc.

#˙ .

œ ˙ · p

? ‰.

˙.

ª

28

fl.

w

œ

V

&

4 4

b˙ .

Œ

5 4

4 4

4 4

5 4

4 4

4 4

5 4

4 4

4 4

acc.

? œ gui.

V

∑ o

bend down

4 4

5 4

w

œ

p vib.

Perc.

&

4 4

5 4

4 4

÷

4 4

5 4

4 4

4 4

5 4

4 4

54

44

5 4

4 4

28

vl.

& nw

vla.

B

vlc.

?

œ

44 ‰ b œJ œ œJ ‰ Œ ∏ (arco)

4 j & 4 bœ ‰ Œ ∏

œ. ‰ Œ J

Morten Olsen: In a Silent Way - 5

?


33

5 4

bw

œ

3 4

3 4

5 4

4 4

5 4

3 4

5 4

4 4

5 4

3 4

5 4

4 4

5 4

3 4

5 4

4 4

3 4

V

&

5 4

?

gui.

V

vib.

&

fl.

Œ

5 4 œ.

≈ j. œ œ π

4 4

œ ˙. J ∏

acc.

Perc.

÷ ˙ ∏

5 4

œ

˙.

5 4˙

Œ

4 4

π

33

vl.

&

5 Nw 4 ∏

vla.

B

54

vlc.

?

5 4

3 œ 4J

œ

Ó

5 4

4 4

34

45

44

3 4

5 4

4 4

ª

39

fl.

4 V 4 œ.

‰ Œ

‰ b œj 34 ˙ .

4˙ 4

≈ j œ. œ

4 &4

3 4

4 4

?4 4

3 4

4 4

gui.

4 V4

3 4

vib.

4 &4

3 4

5 4 bw p 5 4

4 4

4 4

3 4

÷ 44 ˙ ∏

4 4

4 # œ ≈ œ œ . nœ 4 œ π

˙

œ

≈ œ œ . bœ œ

4 4

4 4

5 4

4 4

5 4

4 4

5 4 œ p

acc.

Perc.

5 4 œ œ. p

œ

˙

4œ 4

œ

˙.

π

39

vl.

4 &4

3 4

4 4

5 4 nw p

vla.

B 44

34

44

45

vlc.

?4 4

3 4

4 4

5 4

Morten Olsen: In a Silent Way - 6

4 4

44

4 4

œ


44

fl.

acc.

gui.

V œ bœ ˙

& nw π ?

V

3 ˙. 4

œ nœ .

4 ‰ . nœ œ 4 · p

#œ nœ bœ

Ó

4 4

5 4 Ó

3 4

4 4

5 4

3 4

4 Ó 4

œ œ

Perc.

÷

œ π

Œ

œ. p

bœ .

œ œ

3 4

Œ

5 j 4 œ ˙ π

3 4

b˙ p ∑

3 4

b ˙˙ ..

3 4

3 4

4 4

5 4

3 4

œ 34 J ∏

4 4

5 4

3 4

3 œ 4

Ó

4 4

5 4

3 4

34

&

5 4

Œ

3 œ 4

p vib.

œ. ‰ J

˙

44

vl.

& bw π

vla.

B

34

44

45

vlc.

?

3 4

4 4

5 4 ≈ j #œ . œ π

‡≈ ‰ œ

Ó

&

3 4

ª

49

fl.

V 34

& 34 ˙

œ.

acc.

gui.

?3 4

3 V4

œ. π

Perc.

& 34 ÷ 34 ≈ 49

vl.

bœ œ œ nœ œ

œ œ.

vlc.

˙.

˙.

˙.

˙. π

˙.

˙.

˙

œ

Ó

œ π

œ ˙

Ó

∑ œ

B 34 Ó 3 & 4 ‰.

Ó

˙

Œ

p œ· ˙ p

˙

œ

#œ .

˙

p

‰. œ. ≈ J π

salt.

3 .... & 4 bœ œ œœ ≈ ‰

nœ # œ

˙.

π

p vla.

#œ . ≈ J p

p

œ p vib.

œ· ˙ ∏

Ó

˙.

&

pizz.

œ J ˙.

‰ œ #œ ˙ π Ó

Morten Olsen: In a Silent Way - 7

#œ ‰ J π

˙.

˙.

?

‰.

N œ· ˙ p


55

fl.

V

œ

Ó

5 4

bw

œ

π & ˙. acc.

?

gui.

V

vib.

&

Perc.

˙

œ J

˙.

bœ p

˙.

˙

÷

5 4

5 4

˙. π

˙.

w

œ

5 4

5 4

5 4

5 4

45

5 4

55

vl.

vla.

vlc.

& & n˙ . p ?

˙

œ J

˙.

œ J π

˙.

˙

ª

60

fl.

acc.

4 4

V

& bw p ? œ

4 ˙ 4

œ ∑

Ó

5 4

4 4

Ó

5 4

4 4

4 4

4 4

4 4

5 4

4 4

5 4w p

bend down

gui.

V

vib.

&

4 4

5 4

4 4

÷

4 4

5 4

4 4

5 4

4 4 j bœ

Perc.

60

vl.

vla.

arco

& nw p &

œ

4 œ 4

œ

Œ

bœ œ B 44 ‰ J p

Ó

pizz.

‰ Œ

Ó

‰ Œ

Ó

4 œ 4 . œ. # œ. œ ≈ ‰ Œ .

Ó

pizz.

Ó

45

44 œj salt.

(arco)

vlc.

?

&

4 b œj ‰ Œ 4 p

œ. ‰ Œ J

5 4

Morten Olsen: In a Silent Way - 8

?


65

fl.

V Ó

Œ

œ p

5 4 œ.

3

3 ≈ j œ œ bœ 4 œ . ˙

j œ ˙

Œ

b˙ π

5 4 Ó

3 j ≈ œ . œ œ b œ b œ.j ‰ p

4 4

&

5 4

3 4

5 4

4 4

?

5 4

3 4

5 4

4 4

gui.

V

5 4

3 4

5 4

4 4

vib.

&

5 4

3 4

5 4

4 4

acc.

Perc.

÷ ˙ π

œ

5 4 ∑

3 ˙. 4 p

˙. ∏

5 4 ˙

œ

4 4

65

vl.

&

5 4

3 4

5 4

4 4

vla.

B

45

34

45

44

vlc.

?

5 4

3 4

5 4

4 4 ª

71

fl.

4 V4 Ó

‰ b œj œ ∏

3 ˙. 4

4 œ 4

Œ

≈ j œ œ. p

5 4 œ œ.

œ

j œ.

≈ #œ .

4 œ œ . nœ 4 œ

œ ≈ œ œ . bœ œ P

& 44

34

44

45

44

?4 4

3 4

4 4

5 4

4 4

3 4

4 4

5 4

4 4

4 4

acc.

scratch sound with plectrum gui.

4 V4

w vib.

4 &4

3 4

4 4

5 4

Perc.

÷ 44

34

44

45 œ π

˙

44 œ œ ˙ . P

p

71

vl.

4 &4

3 4

4 4

5 4

4 4

vla.

B 44

3 4

4 4

5 4

4 4

vlc.

?4 4

3 4

4 4

5 4

4 4

Morten Olsen: In a Silent Way - 9


76

fl.

3

V œ bœ ˙

œ nœ .

3 ˙. 4 π

4 ‰. 4

œ· ˙ p

˙

5 4 œ π

nœ œ bœ œ .

P

3 4

&

3 4

4 4

5 4

3 4

?

3 4

4 4

5 4

3 4

V

3 4

4 Ó 4

acc.

gui.

bœ œ œ p

vib.

Perc.

&

œ ˙ p π

÷ Œ

œ œ

œ ˙

œ

5 4

3 4

˙.

œ

3 4

4 4

5 4

3 4

3 4

4 4

5 4

3 4

arco 76

vl.

salt.

3 4

&

4 b œ. œ. œ. œ. ≈ ‰ 4 p

Œ

Ó

5 4

3 4

Œ

Ó

45

34

5 4 ≈

pizz. vla.

B

34

bœ 44 J p

vlc.

?

3 4

4 4

j #œ . π

j œ

˙.

&

3 4

ª

81

fl.

3 V4

3 &4

?3 4

bœ J π

˙

œ J

Ó

acc.

gui.

3 ˙. V4

vib.

3 &4

Perc.

÷ 34

81

vl.

≈ b œJ . π

Ó

3 .... & 4 bœ œ œ œ ≈ ‰

Ó

Ó

p vla.

B 34

vlc.

3 & 4 ‰.

œ· ˙ π

œ

nœ #œ

∑ ‰. nœ . ≈ J π

salt.

˙.

œ· œ . π

œ J

˙

˙.

Ó

˙.

nœ π ∑

˙. ∑ arco

bœ ˙ ‰. · π

Ó

Ó

Morten Olsen: In a Silent Way - 10

˙.

bœ J π

œ

˙.

Ó

?

‰.

œ· ˙


87

fl.

V

5 bw 4

&

5 4

4 4

?

5 4

4 4

V

œ

w

4 4

Œ

acc.

gui.

5 4 ˙.

vib.

Perc.

w

œ

w

5 4

4 4

5 4

4 4

5 4

4 4

54

5 4

& ˙. ÷

4 4

Œ

87

vl.

&

vla.

B

vlc.

?

n˙ .

˙

œ J

˙.

˙

œ J

œ J

˙.

˙

44

Œ

w

4 4

ª

93

fl.

4 V4

b˙ .

œ J ‰

4 &4 w ww ∏ ?4 4

gui.

4 V4

vib.

Perc.

acc.

5 4

œ J

4 4

Ó

π

5 4 w ww π 5 4

4 4

5 4

4 4

4 &4

5 4

÷ 44

5 4

Œ

˙˙˙ .. .

œœœ

4 4 ˙ . ˙˙ ..

Œ

www p

www ∑

4 4

4 4

93

vl.

4 &4

5 4

4 4

vla.

B 44

45

44

vlc.

?4 4

5 4

4 4

Ó

Œ

œ π

Morten Olsen: In a Silent Way - 11

œ.

œ J p

˙


99

fl.

acc.

3 4

V

3 4 ˙ . ˙˙ .

& w ww

5 Ó 4

œœœ

œ œ œ. Œ

≈ bœ . J p

4 Ó 4

j œ œ π

3

3 . 4˙

4 4

Ó

5 4

4 4

3 4

4 4

?

3 4

5 4

4 4

3 4

4 4

gui.

V

3 4

5 4

4 4

3 4

4 4

vib.

&

3 4

5 4

4 4

3 4

4 4

÷

3 4

5 4

4 4

3 4

4 4

b˙ . π

3 4 ˙. p

œ

Ó

5 4

4 4

3 4

4 4

34 ˙ .

œ

Ó

54

44

34

44

3 ˙. 4

œ

Ó

5 4

4 4

3 4

4 4

Perc.

99

vl.

& Œ

vla.

B bw p

vlc.

? œ

˙.

œ

ª

105

fl.

4 V 4 œ.

≈ j œ. œ p

5 4 œ

4 &4 w ww p ?4 4

5 4

gui.

4 V4

vib.

4 &4

Perc.

÷ 44

acc.

œ.

4 ‰ ‰. 4œ œ œ . bœ œ P

w

5 4 w ww

4 4

4 4

5 4

4 4

5 4

4 4

5 4 Œ

5 4

Œ

˙ π

œ bœ ˙ F

œ nœ .

3 ˙. 4

4 4

3 4

4 4

3 4

4 4

3 4

4 4

3 4

4 4

œ ˙ F π

3 4

4 4

3 4

4 4

34

44

3 4

4 4

www F

4 œ œ ˙. 4 p

œ

105

vl.

vla.

vlc.

4 &4 B 44 w π ?4 4

45 ˙ ∑

5 4

4 4

Ó

œ ∑

44 ˙. 4 4

j‰ œ ∑

Morten Olsen: In a Silent Way - 12


110

fl.

4 #œ nœ œ V 4 ‰ . œ· œ F f

˙.

b œ œ. œ 5 ˙ . 4 3

Ó

3 4

‰ œj œ F

3 ˙ 4

‰ bœ œ œ nœ œ J f

P

4 &4

5 4 Ó

?4 4

5 4

Œ

acc.

˙ .. ˙ œ œ f œ ˙. ‰. ·

3 Ó 4

gui.

‰ œ F

vib.

Perc.

4 &4 Ó

÷ 44

F ∑

5 4

œ ˙.

w

Œ

w

œ

Ó

˙

œ #œ .

˙. f

5 w 4

œ

5 4

3 4

Œ

˙ .. ˙

Distortion on

4 V4

˙

3 4

Ó

f

3 ‰. œ ˙ 4 · F

˙.

110

vl.

4 &4

5 4 Ó

Œ

vla.

B 44

45 Ó

vlc.

?4 4

5 4 ≈ j #œ . w F

3 4 ˙. f

b˙ F

&

˙

œ

f

34

˙. F

Ó

Nœ .

3 ‰ . œ· ˙ 4 f

ª

116

fl.

V

˙. Ó œ #œ œ

& œ œ #œ ˙ acc.

?

gui.

#œ . ≈ J ƒ

œ· ≈ ‰

˙˙ .

œ

Œ

Œ

∑ œ #œ .

˙.

V ˙.

œ

Ó

j ‰ # # œœ ˙˙ .. œ ˙.

Ó

‰ œj ˙ . bœ œ œ œ œ

˙

‰ # œj œ œ œ

ƒ vib.

Perc.

&

˙.

÷ ‰.

∑ œ œ.

œ J

Ó

˙.

œ f

˙.

#œ #œ ˙

œ œ.

œ

˙. ∑

3 3

F 116

vl.

vla.

vlc.

œ.

˙.

#œ ˙

œ

&

B Œ

‰ œJ œ b œ f

& Ó

bœ ‰ J

œ #œ œ œ œ œ œ

Ó

œ #œ

?

‰.

œ œ.

œ œ œ œ· ˙

#œ œ ƒ œ

#œ . œ. ƒ #œ

j œ œ

œ. œ. œ. œ. ˙

ƒ

Morten Olsen: In a Silent Way - 13

gliss.

˙ ˙

œ #œ œ œ

˙ ˙

œ œ œ œ œ œ œ

œ bœ nœ #œ

œ

˙

œ œ ‰ J

œ

œ J ‰

œ

œ

œ


122

fl.

acc.

gui.

vib.

Perc.

& ƒ bœ ÷ ´

œ.

5 4

& n œJ ‰ # ˙˙ f ? Œ ˙ ˙ n˙ œ J ‰ V ƒ

122

vl.

V Ó

œ ˙

5 4 # # www Ï 5 4 ˙. #˙ .

œ œ

&

j œ ‰ Œ œ œ

œ

4 4

œ œ œ œ f ∑

w

5 4

Œ

œ J ‰ Œ

5 4

5 #w 4 # ww Ï 5 4 ˙. #˙ .

4 4

4 Ó 4

4 4

4 4

4 4

∏ # ˙˙

ww

B #œ

vlc.

?

45

˙

œ.

#œ .

5 4

œ

˙.

#˙ Ï

4 4

j œ ‰ Œ œ

4 4

5 4

Œ

5 4

4 4

5 bw 4 Ï

œ

4 4

44

54

œ

44

4 Ó 4

œ

w Ï

œœ œ

w

Ó

Ï vla.

4 4

œ #œ 5 Œ ≈ 4 ƒ

3

Œ

5 4

˙

œœ œ

bw

5 4

5 4

œ w ‰ J ∏

‰ Ó

#˙ ∏

3

w Ï

4 4

˙.

#˙ Ï

4 4

4 œ #œ 4 π ´ 4 4

Œ

œ œ œ f ∑

5 4

w

œ J ‰

ª

128

fl.

4 V4

4 &4

5 4

?4 4

Ó

Œ

œ π

5 4 œ.

3 ≈ j 4 œ. ∏

˙

3 4

5 4

5 4

3 4

5 4

5 4

3 4

5 4

5 4

j œ ˙

j ‰ œ

Œ

Ó

j œ π

5 4

acc.

Distortion off

gui.

4 V4

vib.

4 & 4 ww

Perc.

÷ 44

ww ∑

5 4 ww

Œ

3 4

5 4 ∑

œ

3 ˙. 4

˙.

5 4

p

∏ 128

vl.

4 &4

5 4

3 4

5 4

vla.

B 44

45

34

54

vlc.

?4 4

5 4

3 4

5 4

Morten Olsen: In a Silent Way - 14


134

‰ b œj œ ∏

5 V 4 œ. œ w

4 Ó 4

5 &4

4 4

3 4

4 4

5 4

4 4

?5 4

4 4

3 4

4 4

5 4

4 4

gui.

5 V4

4 4

3 4

4 4

5 4

4 4

vib.

5 &4

4 4

3 4

4 4

5 4

4 4

Perc.

÷ 45

4 4

3 4

4 4

5 4Œ

5 4

fl.

3 ˙. 4

4 œ 4

Œ

5 4 œ œ.

≈ j œ. œ π

œ.

œ

4 œ œ . nœ 4

≈ #œ .

acc.

˙ π

4 4

134

vl.

5 &4

4 4

3 4

4 4

vla.

B 45

44

34

44 b w ∏

vlc.

?5 4

4 4

3 4

45 œ

Œ

Œ

π

4 Ó 4

Œ

œ J π

4 4

∑ ‰ b œJ

œ

44

˙.

5˙ 4

4 4 ª

139

fl.

3

4 V4 œ

œ ‰ œ œ . bœ œ

4 &4

?4 4

4 V4

acc.

gui.

vib.

Perc.

4 &4

œ bœ p

www p

÷ 44 œ œ ˙ .

˙.

3 ˙ 4

Œ

3 4 ˙ . ˙˙ .

4 ‰ . nœ œ 4 ·

œ œ #œ

3 4

4 4

3 4

4 4

3 4

3 4

4 Ó 4

4 4

p ∑

œ p

5 4 œ

nœ œ bœ œ .

4 4 w ww

˙

3 4

5 4

3 4

5 4

3 4

˙

5 4

œ œ

w

b œœ

3 4

˙ 5 w 4

œ

3 4

5 4

3 4

∏ 139

vl.

4 &4 Œ

#˙.

w p

3 4 b˙ .

4 4 w

5 4

3 4

34

vla.

B 44 w

w p

34 ˙ .

44 w

45

vlc.

?4 w 4

w

3 b˙ . 4

4 w 4

5 4 ≈ j #œ . w

p

Morten Olsen: In a Silent Way - 15

&

3 4


145

fl.

3 V4

3 &4

?3 4

#œ . ≈ J π

œ #œ ˙.

acc.

œ

˙

œ· ≈ ‰

π gui.

3 ˙. V4

vib.

3 &4

Perc.

÷ 34

b˙ .

145

vl.

3 &4

vla.

B 34

˙.

œ ˙ J π

œ

Ó

Ó

˙.

œ π ∑

œ

gliss.

Y

˙.

œ #œ ˙

#œ #œ ˙ π

(

œ)

œ œ.

˙.

n˙ .

œ ˙ ‰. ·

#˙ .

π vlc.

˙.

œ ˙ 3 & 4 ‰. · π

œ

Ó

bœ ‰ J

Ó

œ

?

Ó

ª

152

fl.

V

5 4

bw

œ

w

œ

4 4 P

π &

5 4

4 4

?

5 4

4 4

acc.

gui.

V ˙.

5 4

˙. ˙.

vib.

Perc.

& ˙. ÷

4 4

∑ w

œ

œ

5 4

4 4

5 4

4 4

Ó

5 4

152

vl.

vla.

vlc.

& Ó

˙

œ J

? ˙

œ J

B

j bœ

j œ

˙.

œ J

˙

∑ ˙.

nw π

P

45

5 4

Morten Olsen: In a Silent Way - 16

4 4

œ

44

&

4 4


157

fl.

4 V4

b˙ sub.

œ J ‰

Œ

5 4

4 4

π

4 &4

5 4

4 4

?4 4

5 4

4 4

4 4

acc.

bend down

œ

vib.

4 &4

5 4

4 4

Perc.

÷ 44

5 4

4 4

5 4

45

gui.

5 4

w

4 V4

p

157

vl.

vla.

4 &4 B 44 ‰

bœ œ J π

œ J ‰

Œ

pizz.

4 j & 4 bœ ‰ π

Œ

Ó

Œ

Ó

4 œ 4 . œ. # œ. œ ≈ ‰ . π

Œ

Ó

salt.

(arco) vlc.

4 4 j bœ π pizz. 44 œj π

Œ

œ. ‰ J

Œ

5 4

FINE

Morten Olsen: In a Silent Way - 17

In a silent way  

Score of Morten Olsen In a silent way (2007)