Page 1

Christian Winther Christensen Heiliger Dankgesang (2006) 2nd String Quartet Dur. 10’

SCORE


T/ (+45) 3313 5445 · E/ sales@edition-s.dk · W/ www.edition-s.dk

Edition·S publications are supported by the Danish Arts Council Music Committee / Edition·S udgivelser er støttet af Kunstrådets Musikudvalg


Control Patch til 4 højtaler Dette patch kan ikke styres af musikerne, men bør styres at en femte person (evt. lydmanden)

Udstyr minimum 1 højtaler (helst 4) 4 små mikrofoner (som kan sættes fast på instrumenterne) Lydkort med 4 indgange og lige så mange udgange som der er højtaler Computer med programmet Max/MSP


Max/MSP function

Justering af signalet fra analyzerfunktionen


Notation and performing techniques ! !·· · · ! !·· · œ ! !. J ·

·

II

j œ

As fast as possible. The timeframe in this case is roughly: eighth-note added one 16th-note

An ordinary glissando (without an articulation or bowchange) The timeframe in this case: two eighth-notes added one dotted eighth-note

·!

Harmonic . The timeframe in this case: Two quarter-notes and one 16th-note

b ·œ

!

j n œ·

Tremolo between the artificial harmonic and the keynote used in a glissando

b ·œ

!

j n œ·

Tremolo between the artificial harmonic and the natural harmonic (opposite to the prior example)

··

!

j ··

Tremolo between two natural harmonics

Muted the tone

II

– J

Hammer on. In this case at the II. string

j –

~ !

+ œ ‚

Glissando with no bowing. Make the noise with your left hand.

Knock on the wood. Percussion effect

Pizz with your left hand

pizz.

Blocking pizz.. No tone is accumulated. In this case at the II string


B

Bow at the bridge

T

Sul Tasto

P

Sul Ponticello

O

Ordinary II

t.

‚ ‚

m.

p.

‚ J

bow from sul ponticello to sul tasto and then to the middle off the string (strike in the middle of the bow) In this case at the muted D note II. string

t. p.

Play the action as fast as possible

!

bow at the bridge

‚ œ ‚ J p.

bow at the bridge. Muted the string (in the possition where you have this tone)

!

b

‡‡ œœ

‡‡

œœ J

!

! R

bow at the strings between the bridge and the tallpiece. (first time in bar 86)

œœ R

Bowpressure. Half noise, half tone

A short passage of Bowpressure

".

(G) IV

bow from sul ponticello to the bridge

Col legno on the top of the bow

j ‹ ‹ ‹ ‹

Scordatura. From the G to the E. In this case at the 4. string (The score are noted in C)

Activate Max/MSP. Tape fragments from Beethovens stringquartet opus 132

3

(E)

CHRISTIAN WINTHER CHRISTENSEN Kronprinsessegade 44, 3v 1306 Copenhagen K (Denmark) christianwintherchristensen@yahoo.dk phonenumber: +45 29 46 21 50


"Heiliger Dankgesang”

Violin I

Violin II

3 & 16

P

T

‚ f

!

# -‹ P

3 ! " B 16 b œ. œ. # P

Viola

#>‹ 3 ‚ ? 16 ! p f P

Violoncello

& 42 Œ

6

Vln. I

Vln. II

Vla.

Second stringquartet

q»¶™ " 3 5 & 16 ‹ ! ‚ 8 $ > # f

& 42

T

·

85 85

B

‚ ‰ 41 ! ‰ p f T

b ‚. &

41 ‹ > F

% ' 44 ! b · ! ‚ $ bœ > F #

Vc.

f p

‰ ·$· ! ‰ 42 3

Œ

$! ‰ Œ Œ

U

$

$‰Œ

U Œ

Œ

> ‚

$ $

U

" $

$ $‰‰ Ó

.ÿ

1

P

·œ .. ·j ! 2 œ 4 &

j ··

·· $ ‰ Œ J 42 3 3 f P IV

5

U

(5 sec.)

4 ? 2 !! 1 4 b · . bbœ· ·œb ·œ ‚ 6 ‚ $ 4 $ ! ! Œ Œ # p # f 3

·!‰

ord.

3

col legno

5

·

3 ‹$ ! ! 43 · · · · ‰ ‰ bb œ· 16 œ œ # p F

. 44 ÿ ! ! Œ >$ $ $ œ 3 # f F arco col legno . ÿ $ > ÿ 44 ! ‰ ! $$ p # f

$‰ ‰ 1 % 6 3 &

#

·

III IV

col legno arco

61 %

3 4

·$ .

III "- 'ord. · 3 ‚ ‚ ! 43 !· 16 F p5

P

!‰Œ

5

3 16 !

T

" B B P '‚ P· > 1 3 3 œ$ 4 œ ‚ $ 16 $ $ ! 4 J 3 3 # & #

%

·- - 1 ! · 6 % %

(· ) B 42 $

5 8

ord.

&

$ $$ 41 $ ! ‰

œ

Christian Winther Christensen komp. 2006 P

·

P

arco

! #5

B

&

Œ

h»§º

A

Œ

Œ

42

3

% %

P

' $ ΠP

" $

Œ

Œ

' $


Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

q»¶™ " " " ' " ' > ' " ' " ' " > 2 ' " ' III> $$‰ $$$‰ $ $ $ ‰ $ $ $ ‰ $ 4$ $ ‰ $ ‹ ‰ f P

%

11

&

" " " ' " ' >' " ' > ' " ' > 2 ' " ' ‰$$$‰$$$ ‰ $ $ $ ‰ $ $ $ 4‰ $ $ $ P

%

&

' " BŒ $ Œ $ Œ

? "$ Π$' Π"$

& $ # ·· ‰ ‰ .

Vln. II

&

·

f

3 &

3

Vla.

Vc.

?œ p

‰.

5

Œ

" '> $$Œ

Œ

' $

Œ

" $

' $

" > $

' $

" > 2 ' ‰ $ 4$

(. 3 (. 8 !‰ ‰ P

·

·‰ & 5

œ. ..$..b œjb>‹

col legno

#

5 F

42 Œ

' $ Œ

·· p .ÿ

IV

‹ > f

' ‰ # ·· II II

& 3

!‰ 5

3

·

· · $· . · ! Œ #· P

2

p

p

II

5

B ' " ' " > ' " ' >" ' .$ # ( 3 ! ! 44 $ $ $ ‰ $ $ $ ‰ $ $ $ ‰ Ó 16 p P

j ·> ‹ 4 ! ‰ "$ Œ '$ Œ "$ Œ '$ 4 f P

· 3 -·$ >‹ " ' "> ' " · · 3 · ·! ! 3 ! ! 44 ‰ $ $ $ ‰ $ $ 8 # $· . · ·- 16 f P # P B P " P arco O – j ' > œ –œ ‚ 38 J 3 ! 44 $ Œ $ Œ 16 p f p fP P

·'

IV

#· $ #$ ·

h»§º

arco III œ. .. . . . . . . . # œj– . jO P ·. . 3 3 – ‚ ‚ ! 16 J ! 8 p #P p f # col legno II

! ‰

B ‰ #· p

Œ

" $

II

16

Vln. I

' $

III III

f

3 4 3 4

' "'" $‰$$$‰Œ

3 4

' "> ' $$Œ $ Œ

43


& 43

21

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Vln. II

Vla.

Vc.

38

%

" 3 &4 Π$ ΠB 43

·· . & 42 . P

#··

‰ %

3 ‰ ‰ # ‚' 8 J p

! ‰ $. # p5 j

%

' 38 $ 3 8

%

" ' ?3 $ Π$ 4

26

Vln. I

q»¶™

b· #!œ 24 · · Œ ‰ œ ‰ #· · # ·$ · 3 f f ". . . œ . . . . # ·' III " ·· 24 ! ‹ ·· $ ‰ 3 p >f F p col legno arco " I . .. . œ . . .# ·' II b· >" · · 2 · · &! ‹ ·· 4 # ·$ · J 3 p f F f

rall . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( h»£§ )

3 4 $ $.

2 #>‹ ‰ $ $ 4 P f

U $Œ

(4 sec.)

$ $‰ 3

5

n!œ ! nœ

5

$

··

Œ

ƒ

3

! ! # œœ

! 1 Bb œœ #!œ œ 6

!

f ˘(

p F 5

1 B !œ #!œ 6 nœ # œ ƒ ' #·

3

! 61 ‰ 1 6

p

3

%

. ! ! · 5 ‹ ! ‰ ! 2 # œœ !n œœ !œ ‰ · 3 $ b ·· ! ( 16 4 8J B #œ J > # F 5 f f ƒ 3F

C

b ·$ U 3 5 2 ! ‰ $. 4 $ $. $ Œ 16 ! ‹ ‰ ! 4 #·· ‰ > #· 5 # f ' p f p P " b ‚ b ·$ U > 5 (# O) 3 5 2 · 2 $ . 4 #· ‰ & 4 ‰ B ‹ ‰ ‹ ‰ 4 Œ ‰ ! $ Œ 16 ! > #· P P 5 F f F f p Ord. b· ' U " > 5 !‚ 24 # ‹ ! ·· ? 2 · · ·· ! ‰ $. 43 $ $. $ Œ 16 4 # $· . # · 5 P f p p f ·· . & 42 . P

œ #œ

!

j

#··

3

·' · œ. . . 3 !J ! ‰ ‹ b œœ > 8 3 # f F ƒ f !

3

# >‹ # ‹ !œ # -·' ‰ ‹ 3 ! ‹ œ 8 J 3 3 F ƒ F f >‹

n !œ nœ J f

· œ!œ n bœ!œ œ ‰ 38 ! J J 3 F f p3 ƒ f ··


& -‹ ‰ ‰ F

31

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

.$.œj j

& !‹ ‰ > p f B‰ ‚ p ?‰ ‚ p

' " ‚ ‚. 3 #·· 4# ·

œ. . . . . . j B !œ ' B P #œ 34 œ ‚ ! $ ! œ ‰ 3 · 5 P F p ƒ p

Vln. II

Vla.

Vc.

arco

col legno

P

arco

col legno

bœ œ œ 42 · ! œ œ œJ 85 Œ 3 F ƒ

arco

3 4 3 4

(. 5 ‰ ‰ œ ~~$~~ 43 ‰ ‰ $ 16 R 3 F p

col legno arco II ' II œ œ. . . .b .œ ·' · ·· " · ' · 3 œ‚ !! ! œ! $ 2 5 $ · !‰ $ 5 $ ‰ R 3 4 4 ! ‰ ‰‰ 8 16 4 5 3 3 P P # P f F ƒ F p

P

œ U 3 œ !‰ Œ Œ &4 ƒ

B

!

! œ b˘‹ œ. ..#$· ! b n ·· j 2 3 $ ·· ‰ ‰ œ ·· $ ·· ! ‹ ! · œ ‰. 4 4 #· bœ #3 ƒ p F F 5 F pƒ arco ! ! '5 3 b · b!œ col legno U III ' . . 3 2 3 · & 4 b œœ ! ‰ Œ Œ 4 ·J œ . .œj ‰# ··.. ·j· 4 ‰ œœ ‰ ‰ # · ‰ œ ‰ # $· ‰ 3 3 ƒ f p F p F ƒ p3 f I. b( ‚ b · ·j U 3 œ # · ~ B 43 ~ ! ‰ Œ ‰ ‹ 42 ! ·· .. · ‰ ‰ 43 -‹ -‹ ‹ ‹ ‰ & ‰ ‰ >> 3 P 5 5 3 f p f p F p f F col legno ‚ ‚ ‚‚ ‚. . . . ‚. œ b‹ U · $ 34 ? 43 ! ‰ Œ Œ 42 · ‰ ‰ ! æ $· 3 3 J 3 F F p f p !

# œ. . . . j

! b!œ T œ $ $ 2 5 ! œ ·· œ ! ‰ 4‰ ‰ ‰ # œ 85 Œ (‚) ‰ ‰ 16 $· 3 J 3 p f ƒ f p F p 3 F p II P col legno arco ! ! ! . · III 3 T j# · · III .. ' # · b ‚ B ( ) 3 ··.. · ! 2 5 5 œ b œ Œ ‰ 16 ‰ œ. ..œj · 4 4 œ b œ ‰ ‰ œœ 8 Œ ‰ R 5 p f 5 ƒ # F p p f

(2 sec.)

36

Vln. I

‚ ‚ œ. . . . . .œj col legno

D

4

b!œ !œ #!œ n!œ 2 4 œ Bœ œ B œ ‹ ‰ Œ > f ƒ f 2 4 ‰ œœ B bœœ # nœœ ‹ ‹ Œ > > ƒ f F f !

2 4

!

!

b!œ !œ >‹ >‹ >‹ ‰ ‰ Bœ B œ j ·

p f f ƒ f

F

# !œ 24 $œ !$œ $œ ! œ >‹ >‹ >‹ >‹ æ æ ! F F p f ƒ f arco


" $ ‰ Œ

#!œ &# œ ‰ Œ

41

Vln. I

F

ƒ

Vln. II

Vla.

Vc.

!

' #!œ n!œ ! B œ B œ # # œœ ‰ $ ! ! ! ! œ ? B œ # nœœ bœœ n œœ Œ ƒ f

Vla.

Vc.

F " $

F

P

T

‚. T ‚ ‚. ‚ P

P

P

!

· >‹ # (.

7 3 ! 5 · ‰ ! 16 ‰ ‰ ‰ $‹ 8 ‹ 16 # $· > 3 P p f f fJ F " #· j · ! 7 ‰‰ ‹ ‹ 3· 5 · #‹ 16 8 16 $· # · #·. ® J > > > f F f # fJ P p f P " " col legno T arco # · ‚ ‚j · œ'. . . .$. . . . œj · 7 ‰ ‹ $ ‹ ‹ 38 $· K · ‰ 5 #· J ! ‰ 16 16 $· J > > > J P f F f p f3 F p f " col legno · œ. . . #.œj P T · 7 >‹ >‹ >‹ >‹ 3 ‹ ‚ ‚ ! ‰ 5 $· K ! J $ 16 8 16 J 3 f f P f p P F p f

œ #· ‚ ‚ 46 # œ · ‚ ‚ 3 ! ! ‰ 38 & 4 #· ! · f ƒ F ƒ Ï5

!

F

5

ƒ

E

5 · ! ‰ œ ! $j 3 3 ! ! b · & 4 #· 8 œ # ·· b · n ·· · ƒ P f ƒ P Fcol legno " 3 # · !œ n!œ œ. . . . . . . b œj (. · #œ $ bœ ‰ ‰ B 43 · ! ‰ ! ! 38 · 5 f ƒ Ï p F Ï5 f arco col legno col legno arco 3 ! . . .. ! #· œ œ bœ œ b œ$ $ $ · œ ?3 · ! ‰ ‰ . 38 ! œ ! æ æ 4 · J 3 5 5 f ƒ ƒ p f p 3

Vln. II

" $

P

f

ƒ

3

Vln. I

" $ $ ΠF P

& bœœ n œœ Œ ƒ f !

"

·'

(.

!

5

5

B !œ · œ $ ‰ #·

Ï

$!‰

f

·

f

3

#· 3

œ b· #œ $ ‰ · arco

!

Ï

f arco ·

3

· 43 · 43 · 43

bœ · 3 · 4 æ$ ! ‰ f f3

! ! # · n ‹ ‹ ·· $ · >> J # ƒ f 3

3

3 4 3 4 43 3 4

œ $ Œ œ

!

3

ƒ

# ·· $ $ · ‚ b œ ! ‰Œ ‰ #· bœ 3 3 # F# ƒ Ï !

3

#!œ ! ‰ # ·· $ ·‰ Œ $ œ #· J 3 ƒ p F ƒ B !œ · $ ·n ‚ œ ! ‰Œ ! #· 3 3 # F3 # ƒ Ï 3


50

Vln. I

P

Vln. II

Vla.

Vc.

Vln. I

&

B

!

B

?

P

#‚ . #

$.

b ·œ ‚‚

! b ‚.

#

B

P

·

P

B

#

P

‚.

! ‰ . -‹ Œ P P # P

·œ

B

$. $ #

· ‚ P ‚‚. .

Vla.

Vc.

Œ

-‹ ! ‰. Œ P # P

P

‰‰ 3

(.

p

42 2 4Œ

Œ

B

2 4

Œ

‰ ‰ $ 42 $ 3

1 6 %

% ‰

b (.

#

!

b!œ !œ !œ b!œ >‹ >‹ 3 bœ œ nœ B œ 4 Ï ƒF b!œ ! ! 3 B œ b œœ n œœ >‹ >‹ >‹ 4 Ï ƒ F

$ $ ! 61 %

"-· (.

Tasto

p

"-· (. ! >‹ >‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ +œ (. b œ n ‹ ‰ ‰ B 85 œ 42 # F & Ï F

‚ ‹ .$ M

P T

œ ‰ ‰ & S & ‹

j

& ‹ ‹ ‚ ! ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ 85 B œœ # # œœ n ‹ ‹ ‹ 42 ‹ (. ‹ $. ‹ ‰ – > # > f Ï ƒF & p M

!

3 B b!œœ !œœ B b!œœ b œ!œ œœ ‹ 4 > ƒF Ï

1 6 % 1 6 %

%

! "- . > j ! ! 55 > œ ‹ ‹ ‹ · ( ‹ 5 B œ #œ œ n‹ –‹ 2 œ œ & 8 4‹ ‰ – > ‹ F # F & Ï ƒF !

Vln. II

q»•¢ œ n!œ b!œ !œ !œ b!œ F #! œ B œ bœ œ n œ B œ 43 ƒ Ï

.$ ‹ (.

M

&

· ‹ – p

j

.$

M.B.

+œ (. p

" '· ‹ ·œ‰ · ‹ &

$~

‹ " M ! + " . . . . > > . b œ ? ‹ ‹ ( ‹ ‚ ‹ 5 b œ n‹ ‹ ‹ ‹ 2 $ ‹ ‰ · ( ‰ ‹ · ‹ ( ‰ œ ( ‰ – 8 4 # F p & & Ï F 6

j


& ‰

61

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

‹ –

III

(.

Vln. II

j –

II

III

T

III

IV ~ " œ ‰ ‹ · ‰$‹ ‚ ‹ ‚ – j – ‹ P & ƒ p

P

III

T

II

P

œ ‹

T

‰‰ ƒp P &

œ

T

ƒ

P

‰ ‰

P

‹ ‚

$~

&

III P M ' ' T ‰ ‰ –j‚ ‹ ‰ ‚ ‹ (. -· ‚ ‰ 38 $. ‹ ‰ & (. ‹ $. ‚ ‹ (. œ· ‚ – p # & p &

&

"-· (. ‹ $~

-·" (.

M

P

‹ (.

III

œ$‰ · P ƒ T

II

P

j ‹ ‰ $. ‰ ‚ 38 ‹ ‚ ‹ œ $ ‰ · ‹ (. ‚ ‚ ‹ $. ‹ ‚ ‹ (. – p & ƒ P & p &

Tasto

P

T

M

M

III

T

II

j

III

2 4 2 4

‹ Iœ $ T · ‚ – j ‹ 3 (. $ B ‰ – ‚ ‹ $. ‹ ( ‰ ‚ ‹ $. ‰ ( ‹ ‰ ‚ ‹ – ‰ 8 ‰ . . & p P p p & ƒ &

2 4

?‹ ‰

42

P

Vc.

IV " " ‚ ‹ ‚ ‰ œ ‰ ‰ · ‹ (. – ‰ ‰ j (. -œ· p # ƒ P & –‹ p

P

G

P

T

T

M

T

Vla.

+ ‰ œ (. ‰

M + ' ‚ – II j ‰ œ ‰ – (. ‹ · ‹ $. ‰ · œ ‹ & ‰ p # p # S & +œ (. – P ‹ ‹ ‚ ‹ M.$ (. T j –‹ œ M.$ ‰ B ‰ ‰ ‰ & p S # M "-· (. +œ .$ ‹ ‚ +œ ‹ ‚ – j . ‹ –( ? ‰ ‰ ‰ ‰ p # & O

68

Vln. I

' ‰ (. · ‹ &

‚ ‹ (.

p

j –

M

P

M j ' I III – ‹ – œ$ T · 3 ‰ ‰ –j‚ ‹ ‰ ( · ‰ ‹ $ ‰ ‹ ( ‹ ( 8 ‰ – . . œ . . P & # p & & ƒ P

IV

7


2 & 4 ‰ -· – &

75

Vln. I

Vln. II

j –

‹ (.

p

2 & 4 ‚ ‰ ‹ (. – & p

j –

Vla.

Vc.

. ?2( ‹ · ‚ 4 &

2 &4 ‰ ‰

Vln. I

3

&

ƒ

Œ

Œ

U%

‚. #

3 ®‚ . ‚ ‰ 8 p f

! 28

T

‚ T‚ 3 3 " 8 ‰ #· · · ‰ P # f ".. P j˘ œ . . . . .b œ. · ‹ 5 $ $ ‰. ! ! 38 bœ 3 5 # p ƒ F " B P b$· · 3 5 · · ! · · ‰ 38 ‰ b œ ‚ . $ ! #· F # 5 ƒ p II -·' ·' 3 b!œœ ‰. 8‰ ! ‰ 3 ƒ P F

' # · >‹ !

Ï p #‹ ‰ > Ï

U

'

q»•º " H >‹ $· · #· · ‰ ·· · Ï p I

U

' ‰ ‚. # ‰

P

Œ

U%

(6 sec.)

&

%

'. . . ÿ ÿ ÿ

p

‹ ‚ M.$

‹ · (.

. M.$ ‹ +œ ( ‹ ‰ Œ B 42 & #

81

j –

! (.

‹ > p Ï

> > 3 ‚ ! 4‹ ‹ Œ 16 4 Ï f ƒ P

%

T

P œ. . . . . . œ. -' ' B . #· . T 3 $ ÿ ÿ 3 ‚ ! ! 38 ! ! 28 % & 42 $ ‰ 16 ‚ p P & ƒ f ƒ I ' # · . · III " . ! 3 % B 42 ‰ ! · ! b ( 38 ‰ -‹ ‰ 28 ‰ œœ $ 16 5 5 p F & ƒ II

(II)

( )

Vln. II

Vla.

P ' >‹ œ ‚ 2$ ! # · ! ! 38 ‰ 8 5 # & f ƒ B

Vc.

?2 Π4

P

$

8

3 ! 16

%

2 4 2 4 42 2 4

2 4

Ó

44 ‰ · · #

·

44 ‹ ‹ Œ > > Ï

Ó

42

4# ‹ ‹ Œ 4 > > Ï

Ó

2 4

II

·

42


‡ & 42 ‡‡‡ ®‰

U

(4 sec.)

Œ

86

Vln. I

&3

Vln. II

Vla.

U

2· &4 ! ‰

Œ

U

B 42 ! ‡‡‡‡ ®! Œ &3

Vc.

U

? 2 ‰ ‡‡‡ ® Œ 4 ‡ & 3

>‹ >‹ >‹

right hand

6 &8

91

Vln. I

Ï

Œ.

6 >‹ ‰ · · . &8 Ï # right hand Tasto

Vln. II

Vla.

Vc.

B 68 ‹ ‹ ‹ Œ . >>> Ï ? 68 # ‹ ‹ ‹ Œ . >>> Ï

I

" ' b (. (. >‹ b b ·œ b b ·œ 38 2 !! ‰ 4 ! ‰ J P p Ï f

%

IV ! j b $· · ' " 3 ‹ ! · · ! 2 -‚ -‚ ‰ ‰ . $·œ · ‰ # œ ‰ 5 8 4 æ. #· · œ œ > #· 3 p p Ï F P p f

col legno

P

3 2 8 # ‹ ‚ $ ! ! # # œœ 4 Œ > ƒ Ïp

# $· · col legno ‚ ‚ 3 2 ‰ ·· · ·‰ æ œ!‰ $ 8 4 ! b œ · æ æ ‹‚$ > 3 P # ƒ Ïp f p P

>‹ b!œ b b ·· bœ ‰ 3 8 J p Ï ƒ I

T

$

$ . b ·· ‰ ƒ

! # ·II· $ # > 3 ‹ 8 œ $ $® ! J œ b· p Ï ƒ sp pizz $ · · ‚ ' · · 3 · · !® ‰ 8 #‹ ‚ $ ! ! # $· > f Ï p p f

' 38 ‹ ‚ $ ‰ > Ï p

pizz

‚ f

! ‚‰ F

‰B

9

5 $æ œ ! – $r 6 16 8 œ J F P 5

T æ 5 ! ‚ ‚ !! 6 ‰ æ $ œæ ‰ 16 8 œ P # p5 f col legno

T

‚. ‚ p f

!

P ' b -· – b –j 6 5 16 ! $ 8 R 5 f P

· IV " # · . ‰ # ·j · # œ · f p # 3

" ! !· · J 3 ƒ # arco ‚ # "œ . ! ‰&

# ··

II

P

5

# ·œ' .. arco

F 5

P

5 ‚ ‚ !! 6 16 ! 8 T

p5 f

5 5 · · ! – r 3 16 œ œ $ –8 J P

5 · · ! ‰ ! 16 5

5 16

œ œ

!

3 8

$ –jœB 3 R 8

5 5 P & pizz "œ œ œ ‚ 5 ! ! ‰ ! ? 38 ! ! 16 & P5

F

arco


>‹ >‹ >‹

right hand

& 38

96

Vln. I

Ï

Vla.

Vc.

%

2 ?3 8 ‹ ‹ ‹ 4 > > > Ï

%

Vln. II

·' · ‹ ‹ 3 &4 ‰ ‰ 3 f #

B 43 ‰ ‹ ‹ ‹ ‹ Œ >> f Ï 3

Vla.

? 3 #– ( ‹ ‹ ‹ Œ 4 . >> p Ï 3

Vc.

‡‡ ® ‰

J

j ÿ. Œ 38 ‹ ! > Ï f

U

b‚ T 3

! ‡ ‡ ‡‡ ® ! Œ 38 j #‹ > Ï p 3 & T 3 b U ‡‡ ® Œ 3 j ‚ ‰ ‡‡ 8 ‹ > 3 Ï p &

>‹ ·I· .. 3 8 J Ï P I

f

ƒ

2 4

‚ b -‹ P

' ! . $ $. $ ! 43 5 P # F

28 – ! # ·J p #

· 38 j · ®! œœ 41 ‰ ‚ #‹ · > 3 p Ï p f ƒ 1 4‰

pizz

3 #

10

!

b· 2 ! $· · ! ‰ – 4 ·· #· F f p f

>‹ 2 ! ! 8 J P Ï III

P

F

43

-‹ n -‹

3 –. 41 $ $ ‰ 16 J 3 F

%

3 16

5 2 ! '$ $. $ ‰ ! œ ! 3 4 œ 4 f # F

>‹ J

!

b $· · 3 j · ·‰ 8 ‹ ·· > #· Ï f p

‚ b -‹ P

#!œ !. œ ‰

# ·'

# # ·· 1 4 #

38 >‹ ! b "œ ‚ J Ï P &

! 42 ‰

U

· ! ‰

2 B 38 #‹ ‹ ‹ 4 > > > Ï

. >> 3 –( ‹ ‹ ‹ Œ &4 3 p Ï

>‹ ÿ . 3 Œ 8 J Ï f

3 &

Tasto

101

Vln. I

‡‡

%

3 #>‹ ‰ "· 2 · &8 4 Ï # right hand

Vln. II

42

U

(3 sec.)

T

3 4

3 8

1 6 %

1 6 · · 38 3

‚ ! 3 ! 28 # ‹j 16 > Ï F

j ‹ >

61 %

38

! ! 2 j 8 ‹ > p Ï

j ‹ >

1 6 %

3 8

3 16

#‚


P >‹ T >‹ >‹ >‹ >‹ >‹ >‹ >‹ >‹ >‹ 3 b$· . ! 5 3 ‰ ! 5 3 3 · · · · ‰Œ ‰ 4 &8 J · 16 8 8 · ‚ ‚ ‚. 3 Ø Ï # Ï Ï f p5 F

%

107

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

! 3 j ! ## œœ ‰ &8 ‹ > f Ï

œ '$ 5 ‚ ‰ . $ œ 16 J 3 5 p ƒ 3 . 5 ‰ b( ‰ ! ?3 ‰ 8 ‹‚$ $ 16 > 3 F Ïp > B 38 ‹ Œ J Ï

!

2 ‡ & 4 ‡ ‡‡ ® ‰

113

Vln. I

#3

Vln. II

Vla.

Vc.

5 #$· 5 3 16 ‰ ·#$· ! 8 ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ 4 >>> >> Ï 3 F

2 & 4 # #œ· ! ‰ &

U

(5 sec.)

Œ

U Œ

‡‡ ‡ ® ‰ ‡

3 &

‡‡ ‡ ® ‰ ‡ 3 &

>>>>> 85 ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ 43 Ï 5 #>‹ >‹ >‹ >‹ >‹ 3 8 4 Ï

U B 42 ! ‡‡ ‡‡ ®! Œ

U ! ‡ ‡ ‡ ‡ ®! Œ

‡‡ ®U ‡‡ Œ

‡ ‡ ®U ‡‡ Œ

? 42 ‰

#3

#3

&3

&3

#>‹ >‹ >‹ >‹ >‹ >‹ 3 8 Ï

%

q»£º slowly K UŒ 3extreme 4 $ ‰Œ Œ F # 3 4 # # ·œ $‚ $ $ P3 &

scordatura (G) IV 3

‰Œ ‹. ‹. ‹. ‹. p #

scordatura IV (G)

$! . ‰ Œ ‰

11

P

T

‚ p

%

42

%

2 4

‚T 5 8 ‰ ‰ Œ. 3 p P

(E)

5 3 ‰ Œ. # ‹. ‹. 8 # ‹. ‹. # p (E)

3

3 $ ‰ Œ Œ # ·œ .. ‚ $ $ $ ‰ 5 4 8 5 3 P & F # 43 $ ‰ Œ Œ F #

2 4

>‹ >‹ >‹ >‹ >‹ >‹ 3 8 Ï

%

(7 sec.)

‹ ‹ ‹ ‹ ‰ ·œ 38 $ . >>>> Ï #

%

!‰ Œ Œ

85

2 4

% # ·œ ‚ $.

P &

6 8 6 8 6 8 68


6 · ‚ . ‚ ‚! .‰ ‰ $ ‰ ‰ Œ . & 8 bœ F # P 5&

118

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

P

6 & 8 Œ.

B

Œ.

3 # -‹ ‰ ‰ 16 #

$ ‰ ‰ Œ. $ ‰ ‰ Œ. F # F #

3 $ ‰ ‰ 16 F #

b‚

B 68 $ ‰ ‰ F # & ? 6 $! .‰ ‰ Œ . 8

· · $

B

P

! .‰ ‰ Œ . P

>‹q»•º 3 5 æ æ‰ & J ‰ ‰ ‰ œæ 16 $œ Ï p F !

Vln. II

Vla.

Vc.

' 5 ‚ ‰ 16 J. P

b "· > b · $ $b ·· 5 'j B ‹ ! 16 ‰ ‚ . 3 P p Ï F # $· · > ?# ‹ ·· ··Œ · Ï f p

(H)

>‹ >‹ >‹ >‹

42 Ï

85

2 b· ‚ $ 4 J 3 P &

%

$

$

%

2 4 b ·j ‚ $ P &

$

$

42 b œæ ! . ‰ · ‚. $ P &

$

P

B

B

3

3 16 $. æJ

3 ‹- ‰ ‰ $- ‰ ‰ $- ‰ ‰ # -‹ ‰ ‰ 16 p #

L

>‹ ·' · b œ ‰ &J œ 3 Ï# ƒ

IV

scordatura (C) IV

124

Vln. I

$ ‰ ‰ bœ. æ F #F

col legno

%

P

arco P

B

2 4 # ·j ‚ $ P & P

%

32

>‹ f

3

‰Œ Ó Ó

24 >‹ >‹ ‰ ·œ 85 ·œ .. # # ·œ p # Ï

32 ·œ ! ‰ Œ Ó Ó &

42 # ‹ ‹ ‹ ‹ 85 > > > > Ï

%

32 ‰ Œ Ó Ó #‹ > f

%

3 ‰Œ Ó Ó 2 ‹ > f

# (. (. 5 ! 42 ‹ ‹ ‹ ‹ 85 16 > > > > Ï 12

B

$

42 ‰

$

-‹

(4 sec.)

P

48

24 ‰ U Œ 48 ‹P 24 ‰ ‹ U 4 - Œ 8 P

UŒ 4 2 4‰ ‹ 8 P


q»ª™

" ' " ' " ' " ' x 15 > > > > > > > > 130 œœ œœ œœ œœ 4 .. ‹ ‹ ‹ ‹ .. ‹ ‹ ‹ ‹ 2 &8 4 œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ #œ œœ œ #œ œœ œ Ï & " ' " ' œœ œœ 4 .. ‹ ‹ ‹ ‹ .. ‹ ‹ ‹ ‹ 2 ‹ ‹ ‹ ‹ &8 4 œœ œœ œœ œœ > > > > > > > > > > > > #œ œœ œ Ï & all the musical materials are changed gradually

M

Vln. I

Vln. II

Vla.

> > > > > > > > > B 48 .. ‹ ‹ ‹ ‹ .. ‹ ‹ ‹ ‹ 42 ‹ Ï

Vc.

?4 8

Vln. II

Vla.

"

& œœ #œ "

134

Vln. I

.. #>‹ >‹ >‹ >‹ .. #>‹ >‹ >‹ >‹ 42 #>‹ Ï

& œœ #œ

' œœ

œ œ

" œ œ

œœ " œœ

œ œ

œ œ

' œœ ' œœ

œ œ

" œ œ

œ #œ " œ #œ

œ œ

œ œ

' œœ ' œœ

œ œ

>‹

>‹

>‹

>‹

>‹

>‹

>‹

>‹

>‹

#>‹

>‹

>‹

>‹

" œ œ

œœ " œœ

œ œ

œ œ

' œœ ' œœ

œ œ

œ œ

œ œ

2 .. 8 2 .. 8

" #œ Ï" #œ Ï

œ œ

œ œ

' œœ ' œœ

œ œ

œ œ

œ œ

x 80 .. 48 .. 48

" · œ œ œ' œ · " · œ œ œ' œ · " · œ œ œ' œ · " · œ œ œ' œ · 2 . " · œ œ œ' œ · . 4 B#œ œ œœœœ œ œ #œ œ œœœœ œ œ 8 . #œ œ œœ. 8 &

Vc.

' œœ

>‹

?#>‹

>‹

>‹

>‹

"· · &

Ï " " ' ···· ' ·· 2 · · ' · · 4 .. 8 · · · · · · 8 .. #· · ·· #· · Ï

13


"

Vln. II

Vla.

Vc.

Vln. II

Vla.

Vc.

' œœ

"

' œœ

"

' œœ

"

' œœ

"

' œœ

Brigde ' ' ' ' " œ œ " œ œ " œ œ " œ œ " ‚ ‚' " ‚ ‚' 4 B 8 # œ ·œ œ œ ·œ œ œ ·œ œ œ ·œ œ # œ ·œ œ œ ·œ œ œ ·œ œ œ ·œ œ # ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚

?4 8

"· ·

"

Brigde " " "‚ " "‚ · · · ‚ ‚ ‚ ' · · ' · ' ‚ ‚ ' ‚ ' ‚‚‚‚ ' ‚‚ ‚ ‚ · · · · ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ #· · ·· #‚ ‚ ‚‚ #‚ ‚ ‚‚

' œœ

& œœ œ #œ Brigde " ' ‚‚ ‚ ‚ & ‚ #‚

140

Vln. I

"

4 &8 œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ #œ œœ œ #œ œœ œ #œ œœ œ " ' " ' " ' " ' " ' " ' œœ œœ œœ œœ œœ 4 œœœœ &8 œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ #œ œœ œ #œ œœ œ #œ œœ œ

137

Vln. I

' œœ

" œ ‚

œœ " ‚‚

œ ‚

œ ‚

' œœ ' ‚‚

"

Brigde

œ ‚

N

œ ‚

œ ‚

2 .. 8 2 .. 8

#‚ " #‚

‚ ‚

‚ ‚

' ‚‚ ' ‚‚

‚ ‚

x9 .. 48

" #‚ "

.. 48 ‚ ‚ ‚ ‚ #‚

' ‚‚ ' ‚‚

‚ ‚

" ‚ ‚

‚‚ " ‚‚

‚ ‚

‚ ‚

' ‚‚ ' ‚‚

‚ ‚

‚ ‚

‚ ‚

" ‚ ‚ ‚ ‚' ‚ ‚ " ‚ ‚ ‚ ‚' ‚ ‚ 2 . " ‚ ‚ ‚ ‚' ‚ ‚ . 4 " ‚ ‚ ‚ ‚' ‚ ‚ " ‚ ‚ ‚ ‚' ‚ ‚ B #‚ ‚‚ ‚ 8 . #‚ ‚ . 8#‚ ‚‚ ‚ ?

"‚ ‚

" " " " ' ‚‚‚‚ ' ‚‚ 2 ‚‚ ' ‚ ‚ 4 ‚‚ ' ‚‚‚‚ ' ‚‚ .. 8 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 8 .. #‚ ‚ ‚‚ #‚ ‚ #‚ ‚ ‚‚

14


143

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

&

"

"

' ‚‚

"

Vln. II

Vla.

Vc.

f

' $

" $

& ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ #‚ ‚‚ ‚

' $

" $

' $

" $

' $

" $

' $

" $

' $

" $ " f

' $

" $

' $

" $

' $

" $

' $

" $ " f

' $

" $

' $

" ‚ ‚' " ‚ ‚' " ‚ ‚' " ‚ ‚' B# ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ # ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚

" " " " " ‚ ‚ ' ‚ ‚ ‚ ‚ ' ‚ ‚ ‚" ‚ ' ‚ ‚ ‚ ‚ ' ‚ ‚ ‚ ‚ ' ‚ ‚ ‚ ‚ ' ‚ ‚ ? ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ #‚‚ ‚‚ #‚ ‚ ‚‚ #‚ ‚ ‚‚

"

" ' " ' &$ $ $ $

" ' " ' " ' " ' " ' " ' " ' " ' " ' " ' " ' " ' 6 $ $$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 8

" ' " ' &$ $ $ $

68 "$ $' "$ $' "$ $' "$ $' "$ $' "$ $' "$ $' "$ $' "$ $' "$ p

147

Vln. I

' ‚‚

" $

" ' " ' B$ $ $ $ " ' " ' ?$ $ $ $ f

" ' " ' " ' " ' " ' " ' " 68 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ p " ' " ' " ' " 6 $ $$ $ $ $ $ 8 p

' ‰ $

15

" ‰ $

' ‰ $

' ‰ $

" ‰ $

' ‰ $

' ‰ $

" ‰ $

' ‰ $


" &$ p

152

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

' ‰$

" &$

' ‰$

" B$

' ‰$

? "$

' ‰$

&(··)

Vln. II

&(··)

Vla.

Vc.

'3 "3 ' 3 " " ‰ 44 $ ‰ ‚ ‰ ·· ‰ ·· ‰ ·· $ 3 &

·

$

"3 ' 3 " 3 ' 3 " ' ‰ 44 $ ‰ $ ‰ ‰ · ‰ · ‰ · ‰ · ‚ · · · · 3 3 &

$

$

$

$ $ P

$ $ $ $

$

$

$ $$ $ $ $ $ P

P

P " " ' " ' " ' " ' · · · · 4 ‚ · · · · · ‰ ‰ ‰ ‰ · $ ‰ 4 $ ‰$ ‰$ ‰ ‰ 3 3 3 3 3 3 3 3 &

$ $

" 3 ' 3 "3 ' 3 " 3 ' 3 "P " ' " ' ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ $ ‰ 44 $ ‰ $ ‰ $ ‰ $ ‰ # ‚ · · · # · · # ·· 3 3 3 3 &

$ $ $ $

P

$$$ $ P

· &

#· J

· J

· · & · J

j B(··) · · . · · &

?

P

O q»§º) (

j · · · · · œ · œ · œ · œ · œ · œ · œ · œ · œ · œ · œ · œ · œ · œ · œ · œ · œ · œ œ œ œ œ œœ œ œ ‹ œ ‹ œ ‹ œ ‹ œ & P# f

157

Vln. I

q k»q

· · · · ·

·

· · · · · · · · · · · · ·· œœ œœœœœœ‹‹ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ P # F ·

·

· œ · œ · œ · œ · œ · œ · œ · œ · œ · œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

P

P

· #· · · · #· · œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ P 16


& ‹ œ ‹ œ ‹ œ ‹ œ ‹ œ ‹ œ -‹ -‹ p

162

Vln. I

Vln. II

& ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

œ œ œ œ œ œ œ œ

Vla.

Vc.

Vln. II

Vla.

Vc.

Œ.

‹ ‹ ‹ ‹ œ œ œ œ &

j œœ

ww

B ‹ œ ‹ œ ‹ œ ‹ œ ‹ œ ‹ œ ‹ œ ‹ œ ‹ œ ‹ œ ‹ œ ‹ œ ‹ œ ‹ œ ‹ œ ‹ œ ‹ œ ‹ œ Œ ‰ œœ .. & ?

# œœ œœ ‹ œ ‹ œ ‹ œ ‹ œ ‹ œ ‹ œ # ‹ œ ‹ œ ‹ œ ‹ œ ‹ œ ‹ œ ‹ œ ‹ œ p #

3 ‹r . & 32 -‹ . F

167

Vln. I

2 3 -‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ 4 ‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ 32 - - - - - - - ----------p

-‹ -‹ -‹ -‹ -‹ -‹ -‹ -‹ f

3 œr . & 32 œ. 3 œœ .. B 32 R ? 3 r 32 # ‹ . F

q»•º P

# $· · 24 #·· · · ‰ · ƒ f

2 4 ˙˙

3 32

ww

˙ 42 ˙

3 32

2 3 4 32 # ‹ œ ‹ œ ‹ œ ‹ œ ‹ œ ‹ œ ‹ œ ‹ œ # -‹ -‹ -‹ -‹ -‹ -‹ -‹ -‹ # -‹ -‹ -‹ -‹ p F q»ª™

arco

Œ

# $· · # œ. .$. .3. $. . # œ. n – j 2 ·. · ‰ 8 #– 4 #· · ! Œ · 3 F f F p F p col legno III

$· · #·· · · ‰ #· ƒ f $· · #· · ·· ‰ 42 œœ ! ‰ · f ƒ f Œ

‚ T‰ ‰ ‹ > P ƒ P

arco

42 œœ ! ‰ f

·$ · 2 #·· · ·‰ 4 #· ƒ f

ww

#‚

III pizz $· . · 38 ! ‚ ‰ – –j 42 #·· ·· ! #· P F p f F ' III ä b · . 38 ! b ·· . # ·· ! 42 ‰ b œ ‰ 5 P # f

‰ bœ

. . . .b œ. !‰

P

3

Œ

#

‹ ‹ > > f

> > > ‰ ‹ ‹ ‹ F

·· $ $ # ·· b œ. . . . .b œj $ 3 2 !‰ 8‰ ‰ 4 #‹ ‹ ‹ ‹ 3 3 > > > > P F # F p P pizz

arco I

17


P P x7 T 3 & .. ‹ ‹ ‹ ‹ .. ‹ ‹ ‹ ‹ 4 ‚ ‚ Œ >>>> > f Ï

Vln. I

P

3 & .. ‹ ‹ ‹ ‹ .. ‹ ‹ ‹ ‹ 4 ‹ ‹ ‚ ‚ >>>> > > f Ï T

‚ ‚ Œ

Vln. II

>>>> > > > B .. ‹ ‹ ‹ ‹ .. ‹ ‹ ‹ ‹ 43 ‹ ‹ ‹ ‹ ‚ f Ï P

Vla.

Vc.

? ..

Vln. II

T

Vc.

P

T

P

P

P

‚ f

T

Œ

T

P

‚ ‚. ! –

T

‚ ‚. ! – P

‚ Œ

B ‚ . ! –j ‚ P f ?

T

P

T

T

Vla.

‚ ‚

P

‚ Œ ‚

T

T

P

T

T

PP

T

P

– J

P

P

! –

T

! –

‚ ‚. – ‚. P Jf P P f – J

P

‚ Œ ‚ P T

#‚ ‚

T

T

Œ

P

TT

P

#‚

2 – 4 .. ‚ . ! f P –

P

j –

T

! #–

T

j –

18

P T

#– J

..

#‚. f

T

j –

‚. f

– ‚. ! P f

‚. f

– J P

T

j –

T

! #–

P

– J

Œ

P

#–

!–

P

j –

– J

P

P T

P

P T

#‚ ‚. !

! – – ‚. J P f

‚ . ! .. P f

2 .. ! # – 4 ‚. #‚ ‚. f P P T

P T

T

T

T

‚ Œ

Œ

P

.. ! – ‚. – J P f

P

P

P

P T

P

T

T

P

j –

P

Œ

P

Œ

T

P

P

T

– J

‚ ‚

P

T

‚ . ! 42 .. P f P

‚. !

T

P

Q

Œ

T

x6 2 – – ! .. – ! ! 4 .. ‚. – ‚. – ‚. J J P P P f f f P

P

T

T

T

P T

T

P

Œ ‚

P

Œ

T

3 .. Œ 4 #‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ #‚ ‚ #‹ ‹ ‹ ‹ #‹ ‹ ‹ ‹ >>>> > > > > f Ï

P

&‚

T

T

P

P

T

178

Vln. I

T

Œ

T

P

P

P

T

172

!

j –

Œ

#–

#– J


184

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

& P

Œ

– J

&ΠB

.. –

j –

..

#–

.. Œ

#– J

.. Œ

Œ

j –

Œ

– J

j –

x4 .. ‹ p

Œ

.. Œ

j –

..

Œ

#–

#– J

j –

‹ > j –

.. Œ # –

Œ –

Œ

#– J

‹ >

‹ > Œ

‹ p j –

Œ

Œ #–

#– J

j –

‹ >

‹ ‹ > >

‹ >

‹ >

‹ ‹ > >

‹ >

‹ ‹ > >

‹ >

‹ >

‹ ‹ > >

Œ

‹ p

Œ

‹ >

‹ >

‹ ‹ > >

Œ #–

#– J

Œ #–

#– J

Œ

#‹ p

R q»ª™ q»•º pizz . . – $ ‚ ‚ b( b( b ·· $ – b b·· ‚ $‚ 3 3 5 2 j ! ! ! ‚ ‚ ‰ ! !‰ 16 ‹ . 8 ‚ 16 ‚ 4 > 3 f p P p f & F p ƒ -'· $‚ ‚ # 3 j 38 ‚‚ ‚‚‰ ‰ 16 5 ‚ >‹ ‚ ! ! 2 Œ ! ‰. 16 4 ‹ ‚ >. F f p f p ƒ

Œ

#‹ >

arco

192

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

&‹ ‹ > > &‹ ‹ > > B‹ ‹ > > ? #‹ ‹ > >

$‚ ‚ ‚ ‚ pizz ‚ >‹ ‚ ‚ 5 j 3 3 ‚ ‚ 16 ‹ . 8 ‚ ‰ ! 16 œ ! > f p ƒ p f p f arco

– $‚ ‚ 3 j 3 !! – 5 ‚‚ ‚ ‚ ‰ . 16 # ‹ . 8 # ‚ 16 # ‚ > f F ƒ f p pizz

I

19

‰ b $·

3

·

‹ > ƒ

‹ ‹ > > f

·· $

> > > 42 ‰ ‹ ‹ ‹ # F

‰.

2 4 #‹ ‹ ‹ ‹ > > > > P

P

·

· P #

··


" x3 3 4 & .. ‹ ‹ ‹ ‹ .. ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ 4 ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‰ 2 W >>>> >>>> > > > & Ï

extremly slow bowing

198

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

& ..

‹ ‹ ‹ ‹ >>>> Ï

..

‹ ‹ ‹‹ ‹ ‹ ‹ ‹ >>>> >

Vla.

Vc.

‹ ‹ œœ & Ø

" >‹ >‹ >‹ >‹ . >‹ >‹ >‹ ‹ ‹ ‹ ‹ 3 . ‰ 4 ˙. B . . Ø Ï & ? ..

" #‹ ‹ ‹ ‹ #‹ ‹ ‹ ‹ #œ œ >>>> > & Ø Ï ..

extremly slow bowing

U q»¶™ $‚

‚ & 32 $ $ $ $ $ . ‰ 38 J ‚ ‰ ‰ ‚ P p

204

Vln. II

"

extremly slow bowing

(3 sec.)

Vln. I

3 4

extremly slow bowing

U

3 4 ˙.

b>‹ (. 28 ! ‰ 22 ‚ # F 3p

& 32 $ $ $ $ $ $ 38 $ ! ! $ $J 28 $ $ ! ‰ 22 3 p

U

‚-

B 32 $ $ $ $ $ $ 38 $ ! ! ‰ p

U

pizz

$‚ ‚ 3 ?3 2 $ $ $ $ $ . ‰ 8 J#‚‚ ‰ ‰ P p

28 2 8

4 2

20

3 2

3 4

3 2

Brigde

W

Brigde

œœœ‚$ &

42 ˙

43 œ œ ‚ 32 &

4 2W

Brigde 3 3 4 œ œœœ‚ 2 &

Brigde

>‹ . ·œ-' 2 # 2 $ $ $ 8 ! 4 F 5P %

‚ $ $ ! J 22 ! ‰ Œ Ó P3 p P T ‚ # -·' ! ‰ 22 ‰ Œ Ó F P3 arco

3 4œ ‚ $ &

28 ‰! 2 ‚ -‹ ‚ 4 $ p F 3

% $ $ ®‰

Keep the bow on the string 28 ‚ T ‰ ! b -‹ 42 Œ ! ( ® ‰ p F 3 P

P

2 8

‚.

p

$

5

! 42

%

Heiliger Dankgesang  

Score of Christian Winther Christensen Heiliger Dankgesang (2006)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you