Page 1

Ivar Frounberg Et punkts anatomi

(1995)

The Anatomy of a Point for 16 part chamber choir (4S, 4A, 4T, 4B) & live electronics Dur. 20’

Libretto by the composer. Commissioned by (DR) the Danish Broadcasting Corporation

SCORE


T/ (+45) 3313 5445 · E/ sales@edition-s.dk · W/ www.edition-s.dk

Edition·S publications are supported by the Danish Arts Council Music Committee / Edition·S udgivelser er støttet af Kunstrådets Musikudvalg


Ivar Frounberg Et punkts anatomi

(1995)

The Anatomy of a Point for 16 part chamber choir (4S, 4A, 4T, 4B) & live electronics Dur. 20’

NOTER Et Punkts Anatomi for 16 solosangere & elektrofoni I det mindste - punktet - begynder uendeligheden. Materialet i dette værk er minimalt - de 15 intervaller mellem seks toner. Tonerne er ovenikøbet dårligt nok transponerede. Det, der har fascineret mig er de utallige forskellige chatteringer, der kan opnås ved omflytninger af de seks toner. Ordet “chattering” benytter jeg fordi skellet mellem tonalitet og klangfarve udviskes. Derfor er kompositionen ikke baseret på en tekst, men på kombinationer af vokalfarver indenfor hver akkord. Korsangerne benyttes i deres egenskab af musikere. Der sker ikke meget, og mangelen på tekst medfører yderligere at den dramatiske indentifikation, der er særegen for kor musik, er ganske fraværende. Dette er en bevidst hensigt. Værkets dramaturgi skal fremstå så objektiveret som muligt. Gennem den stædige fokuseren på de enkelte akkorder opdager man den uendelige mængde af anatomiske detaljer i relationen mellem tone, klang, interval og harmoni, og så den stadige koncentration fører til det eksplosive udbrud! I båndmaterialet indgår optagelser foretaget af medarbejdere ved firmaet Danish Pro Audio bla. en rumfærge start. Lydredigering til bånd og programmering af KYMA/Capybara er foretaget i det elektroakustiske studie på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Desuden indgår optagelser af Radiokoret foretaget af Danmarks Radio, som har bestilt værket.


OPFØRELSESNOTER Der er intet tekstgrundlag for denne komposition, de musikalske udsagn er farvelagt (instrumenteret) med vokalfarver. Lejlighedsvist suppleret af konsonantlyde. Sangerne skal derfor tilspidse vokalfarverne og ‘projicere’. Vokalfarver: a e i y u o ø er aa

- som eng. “father” - som fr. ennemi / ty. “ähnlich” - som eng. “see” / fr. “eglise” - som fr. “pur” / ty. “fühlen” - som fr “tour” / ty. “mut” - som ty. “sohn” - som fr. “peu” / ty. “shön” - som eng. “better” / fr. “peur” - som da. “mål”

b.c.(a)

- bocca chiusa (farvet med a-mundstilling) - Vokaler forsynet med dette symbol skal synges (ekstremt) nasaliseret - gradvis overgang fra en farve til en anden - Vokaler til noder noteret med dette symbol (i intermediet) skal synges ‘unvoiced’, d.v.s som farver på forudgående konsonant, eller som farve på ind-/ud-ånding

Konsonanter b - som eng. “bed” d - som eng. “day” g - som eng. “give” H - som ty. “koch” / skotsk “loch” k - som ty. “kalt’’ med tydelig aspiration m - som eng. “much” n - som eng. “never” N - som eng. “canyon” -njng - som n placeret bagude ved drøbelen (uvular) p - som fr. “pere” -tørtr - som ital. “raro” t - som fr. ‘teint” I og ?

- skal opfattes som sædvanlige punktueringer

Specielt i “lntermedio” forekommer konsonanter rent kun “farvet” af vokal: b (a) d (i) g (o) k (y) t (i)

- bilabial farvet med a-mundstilling - fortunge konsonant farvet med i-mundstilling - bagtungekonsonant farvet med o-mundstilling - “k” farvet med ‘y’-mundstilling - “f” farvet med T-mundstilling

Specielle i èlntermedio’’: - betyder indånding - betyder udånding - betyder ‘glottal stop’ - som hollandsk “g” / sp. “Jaime” - Vokaler noteret med dette symbol skal synges ‘unvoiced’ d.v.s som farver på forudgående konsonant, eller som farve på ind- /ud-ånding - Notation med nodehovede betyder klik med tungen


INSTRUMENTATION 4 Sopranos 4 Altos 4 Tenors 4 Basses all 16 singers with a microphone


la:

-====- p,O/

B~

.

-

l : : _:::::::::==

,--=::::::== PPP

r

~_____,路-r b.c.[o] tu

o z

::J

u.

~

[o]

r

-~[o]


@I

--=:::::::::::- !tf

J----~1

l

Al

l

--====::: fJPP l

-,, ~

l

l

b.c. r~J

l

U'

l

l

l

b.c. [o.]

--==:::::::::::= m

PPP ....

l

~Q---7-0..

---=======- ~fYJ

l

,

l

~

l

n

l\

.

,

b.~. [~J

----+[a:] --[q_] PfP

«>.2.

.

ctl

l~

--=:::::::::::===- Pn> l

l

Q.

--======= pPp ,..

~l

l

8

l

l

-~[a'] -~[q_]

'b.c. [o.]

1-=

l

l

a.

b.c. [et]

,--======= ,f>r>P l. b.c. [et]

'l .

_,l

-~ [S:J

_

---======:: l>PP l

l et.

__,..[e~.

J

--

-=(!f>

l

l


A L

.,

::: ,

• 1 ..

.,

l

l

b.c. [o]

..,

Lo]

:PP l l

l

~6~o

o

~

\

-

=1

l

J l

l

b.c. [q,]

~

[6:]

r-r

-...../

[o]

b~

#

o..2.

...

~cs~o

l

l

'{-:Q

D.c.ft~J

-

bur

lf~

l

~

.

l

l

Gt

l

.11-t:

b.c.[o]

'l

&r r =1PP »t ,[i7 0..

1

lc

=PP l

l

"" __".o

l

l ~o

=1P

1-

~r

P_

[o]

Lo l

l

1,....

-

- PP

==-

!f-==::==--

~CJ~o

l

l \-

[Q]

0..

l{.

~

r

h~

l -v

[<l]

-.::!f

l o

~

.

[~]l

ff-===:;.

CoJ

q,2_ -=

"'

""

- f>!

l

b. c. [o]

=

-+Q.~a.

:PP

,.. ~l ~

_......

......

"c

[o..]

f

Cl.

....

l ~a..

:PP

[oJ

b.c.[o]

~l

rv

~0..

Q.

-

-;p

,-,___

1-

l

r-

l

l

l

,.. ~z.

l

bl

['c;JI

l-

l

n

l

~

-

1- - -

b.c~t]

"'-

~a. --"'Q.

1-=

[ o.]


n

-====t.

-==== lPP l

l

l o

l

- ,h N

-+O

l ~o

J 1'] ,- ,!l J

r

-=::::::::::

ff

r-

l

>t~

b.c. ~J

J er ... •ot'-

J~

l

/

--==::::::::::_

n

PP

[~] ope-. Movt't

h.c. [(Å]

-

.,

l

-==== f> -<::::::.ff

ko.!

A

7

"' o.

.s~~~

Pf

.l

l

b.c::. (~J

.

'-"""

l

l

'

l

---+t'OJ

b.c.[o]

,...

l

o.

a.

[o]

o.J

~.c. L r

--=-=-==r,

... l

l

o

....

l

l

b.c. [q]

--+D~O

q

-

',

J

*" Ofe>\

[a]

~P! k

""-Cui:l,.

Q~

w

Å

~~~

-====-J>

7

., 1---------1 b. c. l.o]

z.

'

l -=::::::::::

~l -~[o]

---+[o]

-

l

o

l

l

-o-o

l

l

b.c. '·[Cl]

[O: J

-====J>

~z.

l

o.

T

ope.. 1<10~

<::::::::::fF

tV --~o.

r"

kr./·

l

().

o

/

l

1

.. '1 ...,___."' .~ b.c:..[o] ~[~] --:,a.[o]

L

~~- .ffr

,--===::. ~

-:::PI'

l

f

kQ.~

svl>PP .iJ4 l

b.c .Lo.]

:.e.:


======",;.;,_-

PfP

!"'t.

r= ~n. =b~~ hl~-J.

r'""',..~n~ . -

-l.

.J.---.,j l

1.+2.sot; . J!

v

!PPP

.J

.

.

""" ~.

Pf

f _P/f

3. $o(o

. ..

\.{

....

PPP

bi~n~nJ . .

b.c. tt:\.J

,

.

..

..

-

.•

..

u

r~JQ-J~ . ..

.. b.c.

13".

i

.

"t---J

pPp ~

..

.

a.

_fl

..

u

l

l

J

:::::=--

.•

...

l

Q,

--'"'.

l)

Q,

fP

PPfP l

l

u

u

~

-

l

l

a.

w~.

'•

.......:::.::::

J~~Jr-

J{

/f

"S.solo j ~.n.

I'J -

..

t===- f?

1. .j

~

L.

P. c. [C\1

b:.. [a.]

-(. $olo

.

..-rr

-

l•

PP -=====

ff>f===--

1.Solo

.....

[o.]

j>::::=-pp -..

.

..

.

-~-t-

~"'

o-v

,..

f_:::::::=:=- pp o

~

u

P::. l tf".

o

'-

.

..

..

..

..

..

..

•..

..

..

.. l

--=:::::: Pf.JPP o. z.

+

~

-ø: ·v

b.c. [o.]

.

L.q+ '

-e-·

=-

.

'7

-r;;

.....


p

-zf.

1\

..

J

======-- f>P --====== ~J~J .

",f .

J--.

.

l

a.

Q..-

r>

..

J=;

..

..

... .........,

'

')

..

,_,. .•

-.~t

.

t-

..

..

~ ~-

. •

f=

~

.

Jtt::r·

b.c. L~J -;oo.[oJ '·

___n

Pf

-.... j('...:_....:'

----

l

-v

fl

Pf

?=-

c- f./' o

.

.•

..

..

~

~

..

..

~t

~

..

.-~ .

"'u· l ~,

.

.

..

b.c.-LctJ ff>?_

.

.. 1 1c,

,.j_

*l 1.c.-[v] --

r= ,......., 6<.•

[4J...,.[o]

p-===-ff

.

fpp_

l

~u

--4-[o] [QJ -+[o

~'

l

-f-,. .Jtt'A. J!M

.. 7

'f

b.c:[c.]

Q,

.-

l

l

ct.

~

.

Y

G\.-+0

-Cl 0.. t== -- p:::::==. .

tttJ

.

?====-

.~,,

~u·

-

-

- 1...-.l

lY

~

'"''-;Kr'

Q..

..

~_,.o

_;n l"'

v

j,.'

lff>-

7

t

]jo ...J

~r b.<:.-LuJ

..

.

~

v

o-u

..

..

..

..

....,

l

-

......--...-

fPf

;",f •

JJ . J

Ir=1.-1 q_-+o

~t

Cl

l)

~ .

--======

JIJ .:-

C\.

'--'

~-+O

....,

~

~

f -:::::::=--

Pf

J

~

~

u

-et

l

J

.

..

..

..

.

.

·-

-

.

.

..

-

. ..

..

.

...

. .. 7

..

1'

.

7

(f>


~

PPP .....

;

l

.

r

.

,.

·~

-

l

.

-

PPP

,_

l

. l

.

-

J>PP

" w

• !

i

,..

..,

*t b. c!v]_ ..

-

g ,,

....

...

.

..

·..

1-

*+··

=J:. ..

Q.

..

..

..

..

..

..

..

..

l~

-

....

.

-

h

. ....... ~

.,

-

.

.

....

r-. ....... ..... t.

=·.

.

-

.

r-esø .......~ plu:c ...:-t ..

..

Ho

....

-

.

~r

.

..

..

~=7--

-

.

..

1. Solo ~ ca ... 't~tlJ;~'

-

l t -

..,

1-

~r

-

-

.

-

-

1f-!

·.

Ir-

.!.

-

- . ..,

b.c.r~Jr

l

.

!'

b.c.[.J-

PPP

r

.

..

""

l

b.c.[~J-

n

..

-

-

-r--t

.....

.

,... 'T


"rH{

----============ j ..... \l

fPP n

u

lA

·l,

....

,.

1...,...

l

l

. #

Q.~

-

.

' l*-''

11f~

.

],T.

.

..

9

n

...

..

-

.

.5

tb

l

y

.

.

-

.• •u.... .

y

y

...

l

,_

.

'"'"

l

......

PP? 0.2

.

,..

-

*+

.:-~

-

l

"y

-

-

.s . {(,

.

-

s 1b

y

..

.s .i

•l

:1

·-

-

'l •l

.

•v

il

w

-;!(-+a..

.f

·v

.

•u

G\

..

.

=i

y-+t..

-~~:--+

q,

b.c. ta.J-+ [oJ

..

-

l

y

~0·

u

-

l

~

..

1 ...

PPP a.2

P:::---l

..

O

-

fpp '

. -

~r a.._

o

•l

fff

C\2.

p;.

~$r·

~~.

....

.

y-r t.

Y-+'-

.

,

-~

~

1-

l

- j.#

v

..-~ ..

Q,

fPf.

-

.

p::-:-=-----

l

--..

ftf ....---:.

et,

Ø'Pl .

..

..,,

~

G\.

..,

~

..

.

.L_

'l

-

:rr...,..t-4:

.r- .....

-,.. [JT,

"l

-,

r-.

.

"

..

-

.

..

....

.

~'!aO,..,o\t.f>lu:lco..~"

PPPP

.

q

'

-..

:"

.:""' ."""'

,_

........,

;-

..

. ....

li: olov "~ :1\ l"". 7

liio z

;;)

u.

~

.

'l

..

-

-

.

.. -

.

,.. _l

. .....

..


r

.

.

..

.,

..

.

..

..

..

..

..

b.c.('l1

. f

n-

..

..

..

b.c1o.1 ,..

. "".

.

.-..M-=r..

~·-r h.c. t;, J

.

~

l*+··

=1-"

H~

--

'\

---

1-solo ~ c.a..-.l::ttb:fe'

;.

~..,_

..

.. u

o

Cl

..

..

..

..

..

..

..

.

.

..

.

..

..

..

..

~r b.c.tu]

n

.

.

b L{

i

"-

.

..

L

.....

~

-.

,.... """ l

;.nø

"'

.......

.

ll.solo PPffl

. •g

1-

11

~

-

;""

.-..

t«:S~~t<>~

,.._

. l'+

• ?n.z lIeo (\0 ••

.,...

.

.-.. •

-

l

.

.

'-

,_

.

.-..

.......-...

l.;

-

=

1..

~

J.

,--- 3:7 ____,

.""'

.,....,

-

'-:--s :7 __;______.

r.

r:::::- 3:7 ,_ ---.,

.

,---3:7~

v• .___ -~~

.._.

_,_.---.

'-

.

.

".....

r-. 11'

- ...

L-.__3:7


b. c.. to.]

1o.


..

..

..

..

..

..

-

cl

s t

,•v

fJ>

f't

f

F

.=

.t:

..

..

..

n

..

1. solo

..

..

e

tttb_i!i-

...._

(A..,

1f+··

..

P~J

..

-

PP .

.

-.1:

l:

k;

f

~

j

h

..

bl

..

(_,...._

my

..

-

.

-

l ...

.

.

5

(~

.....

v

-~

~

..

bl

s ~

--

"!"

~r

""''! ..

..

......

.

.....

.

-

s1

ki .

7

..

t.

.

~l ~My

..

-.

7

-

..

..

1..

nty

ho.y

z

..

..

5

1b

v

a.

~

i'ny

.

u.

-

.",

~

:J

..

..

..

Pf

-

-

.. ..

Ho

~

l

E

-ø-··

'l

.'l

..,

...

_A

--1L

f'?P l

....

ki

ki

tiio

.

..

W\

..

..

r

~

-.

-

...

.......

-

'

l.

w. y

..

s1

~y

'

.

....

~-

.

L \1

.

~


-

t\~

...14..

.

:._

l•

PPP

-d

.

:_;

~l

- t -

.,

p t

..,.

...

i

-

...

tu

o

z

;:, u. :::;:

~

....

-

..

....

"':"

lv

III

~l

-

-

l

f-~

s t

s

l~

1b

...

.

-

':"'"'

.

.

·.

-

--

hi -':"'"'

~My

..

J_

h-\ y

.

,/"""'

-

·v

""

.

f_.~

-

~

-....

~1

"""'-•

L~

E r-

/"'

5

1b

l

..

-

-

l

l E.

-v

....

.

.

"':"

-'"L

'7'

-

~y

.

,

-

-""'

,,. ....

l

,.;

l

-

p l""' .....

l :.

.

.-ny

,

---

-

.

':'"

n

",--._

.

-

.

'

_p_r

l

p l

-

--

t.

o.,..Q..

,.. ~

.....,

c

--'-"-

o

-?Q..

-

l

l

1'- -/t

-

~r

v

-...

""

P?

_Ll

j_

l

l E

(f.)

.,

l

lA

J

...

.

-

.MY

l

..

.....

"';"

5

... ..,.,,

1b

.


PP,P

PPP

• t. • _'1 ••

... •

... - y·:; ·r

~-·

. y·

l.

'1 .____ 3:7 ___,


,.,

·-

.....

-

-

...

n

~

PPP

r)

....

-

·v

_...

fPP

1-

-

..

-

M:!:

~

..

..

..

~

..

. 'l ., '----3:7--J

-

... l

_r:.

i.J

'1

....

-

....

,....

l

.J_

'------ 3 :7

l

-

1frbet.

-..__~-p 3 ____.

~

f

t

M

_,_

.

~

-

.

loL

...

__,

__._

••

.

-

PPP

,.. l"

t

.

'V

-

~

·pJf

~PP

..

..

....!::!.

.L

.

_"L

v

..."

1C,

....,

-

f

1

L'").

..

--

'

bQ.,

.

..

·-

-

'1

4(

p

~

--

..

-

.

~

li'""

1....

fJP

7

-

!\

.. '""

..

. "'

~

.

.L

l"""

-

bf=

__,.,.,

Q,.

..

_l

.

,

.....

Q,.

1\

.

l~

..

......

hf;

"

--

..

.

....,

.L

...

"'

--

.

-

...

Pf> !d.. •

't

l

~

-;f

,..

IL .

l

.

~t·

b6.------

.

_L

...,

- PPP . -

~

7

ib


-

.. ...,

-

~

f)

..

-

l

-

~

-..,

-

J

.

v

r

.., b:!:

~r= a.

"'p:Z·

b

-P f

..

.~

'V

'-f

..

-

/r·

b:?:

v

-~:c·

r

've._

-

..

~r

-

_P

..

.

''J

.

.. 'V

.

./_

Pf

PPP_

.

.

.....

~

~-

..

.

6~

:[;

1

-~~

l

l

-

-

J-lo

y_ •

tii z

~

en

--

.

~r·

--

Ho .

"

l

l

'1'

l

-zr

l..-

.

1...

l

-

.

.

..

o..

-

p

.

b~------------

...

.. s

1f,

''J

zr·

.

l

.

l

t

l

.,"

v

-

-

• -r,

'-

l

Q.

bQ_------o

.. s

l

-

.

~

.

.l

-

'p t

a..

-

'

J?J>

.,,

8

..

l

'!!

)

et~

"

E

tf

v~

~

..

.

.L

.....

f\

;f.

v

A

v~r:

Jf ~~

'

"

p

... Pf

f Pf

1'\

..

__rJ

v

-

.

.

..

.

-

l

h--

l .._

11 '1

l

-- l

E--------

s

• f(o


85

.

--;;;;/f

..

11

",p l

....

"

..

....

17'1

.

--

J,..-

!u

-. ..

""'

b_ r

-~~ ~

' l

f

...

,. f'Jt

.

f7l

.AL

'1'

--

-

" .,.....

l

i

~

l

hrl ·~

..

!tJ

.

t

..

.

l

1

.

l

t. - - - - -

.

.

s

- f{,

. .

_,

6

.

f{,

. . .

• 'i:7•

-=-:::=-

f~

li-r

..

11

-

.~

7

f'V

s t

v.~

~li(

l

....

-

rE

- ,.,,

"- r

1,:7

:::00.

r.v-

~

.

• l.f:7.

., .

"'

svl. Pf>

~r· l

.

~

.

...: l

"" t'ly

,.,p

,..

' P,

r..

'11

(\..

'l:7

~

~t :11

-==

.

st,

.

l~

..

.-, 1J

11:

mf

l"'r

..

-' .' -.

l

-

..

v

.

;.......;

l

q,

n

- l

..

"l

~"p

s

~

..f

c

~

..

l

-

~.

Q,

. . u.J.r .

hff

-.....

~:;

...

€ l

-

l~

.

l

J..

l \J.

l

7

f'+'

..

J/

J

l

-~J..

l

-

_u

••r

~vløff

l'lY

-~f

..

J>

\J.

ny

t

f1 -

-J

ff>,lJ~J .. .. -., . . 1_ l

-

;r

1

..

T-

ir:; f(,

Sub !'P

.

~t· b().

..

-

l

r

tV

rE

r

....

l

l

l

.... v

J

r

..

l~

t


r:::J:

"ir'

.

III

=:L::.J

1-

-=========== .IL'

J..

~P W.

IJ.

,j ••

-tf

..

·~w

J. l

l

n

........

..

_,

. U:~~ :U

n 17'1

\J"

.....

i

:?:t

. .

.

r., p

..

. . .

1{:7

.

-

-~

';ly

.

-

-

l

b.c. [y] f

- r

l

....

.

s:~

PPI' ... u J

l

..

J

. .

.

--==-=--

~~r

.

.-t

·~v-l:1

..

., r

~

.

,__

l

·..

.

~.

J

IJ.

~

,_ ,__.,

.--.

tt:7

\

.l

.....

r·....,

.

'Q

l!)

1-~f

-1

l

.

17

•v~L::.f

h

-1

....

.f

..

..

3

g

•v

6

~---·

-

~

~

3 8

bE

l

~:f.o ~ct!t

r14•

"'

. . 'f:i. .

3 8

f> ,.

-A

'+--.

8

. . . .

..

l: S

·,......·

·~

... <;ulo:f:o t<~eet-

t

...

~

8

..

Cl

p;

3

3

v

-

~

.......

(~)

.

. . .S:'l

... \

J>f

.-

-

.;l

l

.

..

·-

.

~

f.

3g

by A

.

. . 4:T. .

l: S" htt . . .

P,l-

.. y

-

"'

-

~

l

n-

t

.

ket

'V

...

..

IT lA

r. S'ol;,ito

.

(tty)

"

y

p

~

l. by

"V Jo.

Pf>

OJ

tlr.

l ....

l

l

(hy)

"

sob;{o iqceJ:

.

l

•v

p

J.

""'IJ.

..

p

.

'l

f-

-c-

3

8


p

l~

" .,

....

rJ

.....

'""'

J

..,

.

~

~~-J

-v

l"

'~r

.

v

...

b~ .u J

...

.

l..,

J b;

u

.....

v

1..,

uf

.

~r

p

..

.... - 3 -

..

5"\_

...

b~~:

-n;r~t

nfl"

. .

.

. .

..

. . . .

. . .

l

"' .... l.

-..

-3-

3:7

q:7

.....

.

-

~

-

..

-

t-

_t

.

.

-

~:9;~1

PuJ. 8 ..

.

l:7

~

..

w

"'

.

p

-

.....

l"'

-

.. ...

....

. . . . 'f~(

l

.. •v

p .......

l ~

tiio z

:::>

u.

~

.

L

l ....

,.,

'"

.

r be

fe ..

- . ·. .

... L ~

.

.

l

r

JtJr---"\J l

.

3:7

....

..

.

. .

uf

.

l

ny 3

VIY

.

-

.

. .

3

JI],__J ~'3

ny

.

'3

.. l

l.

.

'"

b~ • 11ø'•

. . . "3:7

l

Ir

7

v

,:r~t -3. . .,_.

l

-

..

'1_

""-'3-

l

... l

1(,

by

v

,..

7

''

J..

....

n -.L

""

l"'

b~

L.

7 1c,

c:

l..

..

-

_l

...

[ b~

.....

...

...

...

L

.... ...

7

'"


p

1

...

a.

-

...

....

"

..

-

'

~i

h'~ i

1-

-.

"u

IJ -·

.

n;Pf

- M;

~i

u

.IJ

-

-

·-

ll

~i

<Åt

l~ \1

Sil.!. ~

w

;,l

P{'

1.

-

{

..

~

..

7

-

....

""''

.

..

fj, :

-

---

~i

""ti

il'

-

..

.

=

.. \1"

l

7 1

dv

pp

n

1-

,_p

--;;

T:

)7-Jf ~

h.ø" n

-(. f> •

-

.

~

t .., 'm

PJ> l

'l

.

.

l hp

t

... . pi:

y

-

••

• •

~'1

"'

~l

.hl~.l -:r-.-.-

'ih

'f

l

"

hø'

. "

t>. l

·vy

...

~

:11

\M

r

l.

.

.

'1\Jlf

'l'lfi{

V\ Ø"

.. l

"\l

~J

b

1..

j.

t,

.

l

-r

l

VI}Il

np

II'IJS

..,.

. l

-,

ff> •

{i

d.. y

l

VI?'

A

h

j.,j

:!

.

.

i l

...

dl

'n p!

:l

Sv~

'/VI

l.

(!

lll.d"

Y

~y

l.

.

_\

vrr

v

l

~

.

IM'f

·u

....

...

••

l

l

...

..

l

lttJlf

~

l

11p-

l

:11

.'1nlll#• ·~

..

J..

~

pp

.

t'ljf

~y

l

~

·v

b1:

••

'fl}lf"

!rb.l.

vr:

nø-

- il "

- br:

7

l

~JS

-

l...,

7

1

'

......

.'-frllt •

:i

l

l


p-~=

l

1'1

..

.......

11~

.

-

ri

..

r

--""['\

..

v

l

... l

...

l

l

l

...

.

1-

{pr

.

..

..

.....

"

J.

"

l.

J>! •

..

f

- = L

-

l

'V

.. ·.

-

v

~l)

ri

.. -·

.

l ri

l

l

kiv- -

fp

fp

.

.

...,

\

L.

{p

..

2

l

l

Ila

l

~

kiv- c--

f,

~fp

.

2. 4

k;u--

kiv _

..k:v

....

l

\/j>

kiv

lp

l"'

l

... _"'p

..

s)(

..

kiv

fp

l

..

~rvr

-== l

'""':"'-"'\

fP

-

l{

kit>

l""

kiu p

...

2,

Sx

·-

!\

.

..

...,

kio

ri

~i

r\

..

l

'1'11""

l

r-..

p

Pf

l"'

l"'

J

J

.. l"'

k.\J

z ~

kiu

hf! n

..

l

.

Pf

n

..

8

..

..

..

..

,.

..

..

tl{

..

..

",

5t<

i l

~

v

..

..

"

l

_'L

~

'

hf

ffb

.

..._,.

-

j,.J

..

. ... :i

..

1.

PP Æ-b. -fL

PP_~ j_

J

.JØ""""

~

....

Ho-oo... ---+i.

..

-H

t>- et.

h. _,_

l

~

. (,.

5x

..

..

.-

pp

.. ·:.

l

..

..

"

.. v

..

1., '-1


1~ p .....-n, v

-r.!.

......... ,--

..,

l

l ..r

l

A

~1

'A"

-;;r

• ·.

l

l

l

~

(v)

" "

y

--...

roS -;J

1--'- r

r

,--

r

-

l-.

l

l

l

,.-:t_

--T'

l

"

'

l

l

--r-

l

l

p

n,..-...

h,

__!:..

-._:_

"f

.r

-;J

J

l

l

-

" :l B

;;;;;,

v •

l' r

_t_

7

1b

l

fp

..

..A .....

::.L

r ~

- r--.

k;v_

..

,. ~

..

"'

7

1ft,

7

(b

. ..,

.

7

1~

..

i

1"

l

l

J

l

-h

a

7

k:v_

1\

vn-

...

r

l

l

(v}

n

-

..

..L

_t~ ..

l.

-

(o)-

'V

!p

kiu-

p

r7f

-

l

Cv>

l

l

kiv-

p

,,

-l-

~

fP, ~_,_

..

.......

·-

7

1

Hoct--H

;;;;;

.

[T~•

.

..

. li •

r

fb


hl bJ

. hj

bl

'\

- - . ie4 l}

.

:-

t ?f

i:G\.

...,

':"

-t?

.,

.

.

f~ j

'

i o.. n ..

- ·a~ #t:f

.

._,.

o...

":""

~

t,J?1'

to..-t.p-

..

..

PPP

.

o..2.

..

..

..

,_

b.~::.r~J

J

\.

.

te... -t,r

'!"

':""

to.

tflJ'

...

rtf ~h

f .JI!

. ---=.

-~r·· J

o

...

'V

':""

-t.~

. .~

"1'

.

.

" l

6

:-· t i.ø to.. .

.

L.....J

fb

,... ..

._.,

-w

l

l

J

,,

~r'-··

!f

s1{,

?

.

I-IL

...

~

-tø to..

....

*U= 1f ~O

u-~

uf ll'i! i

..

Q..

s1(,

S' '----'

.

.

{fif

t

i o.. tø

....

~f:f:

'*-=f::

.

•v ':"'

li

b=:-· . .

-

f.::

,,&!

.

»n

h-l

• l

..."

f PP

...._,/

to. tø

'Vf;t~•

*r==

b.c.[~J

if

.

l

-

._ .. ~.1~

-4\lf:: h.c.[ o.]

.

.

-

..... . -~r

rt

.. -f:Atfd'

..

hl b!

~u

_]J

PPP

"

.

b ~

..

-

.

S'

"

-

..

u,

' r.

r-

v

l

/>P(J

.. ~

~2.

l

..

.. l

.. l

~-

- L....J

b. c.[ o..]

" ~

~

tiio z

~

@

J.-".1

1 ...

. l

1


(ffiJ Pf

hf

1\

h

..

1

.b

.

l

.

.

......

.

i~

w

iDl tp- t.~

PPP

PP

•.!t

,......

[!:

!=-=

J

.

vf::

,. r..

!tf'....__. " ~.

~

....__,

.

':"

'9r

--

r..

..

'

""'et

o

PP -6e ... .

n

l

l

..

-

....

L

l

l

l

:.

.

VL-..J. ~

~>-

"

~

tu o z

:::> ::;

u.

<

(/)

l

-,

J

·- l

. l

l

..

l

l Li

N

a.

'P

..

•f

l

a.,

..

t

,.

~

tt

""'-)

l

..

~- ~o

PPP

..

Pt>

. l

l-...J

t

~-

D

f>PP .... .

..

~

(\.

,....

%

..

~

"'\)

~; Iie~. ..

to.f. ,S

-

.

.,

~

,,~i ~ "fuj= . ·- ... . .

..

~

Q.

~ 4-~ A

t

f la

*,'-_•. ,l...._,_ -:1\.r..

"----'-"

.. IV

4.- ~a'

t q. *øio...

t,J

t

..

-

.

:"

~

7 -

Pf

Jt::jt-

A~ j ol~~ j

~

f{

-t.o.. tø

...

~

..

..

...,

:-.

......

!f---f-2fl

..

,...

!t:f 1f o

J hlaf

b

::-

':'

PPP

!)

.

.. 'V

a..__,·o

fV

G\.1

~


"' " l

J

/t

.

-

- -

fpp; -=::::. pP

..."' ..

P/'f>P --===.f) " l

.

o.z.PPPf>

,....._.,.,.._

..

..

o

.

- -

=ff':

z

:J

u.

~

,

~

(o)

f PP

.

... f-' ---+y

L

~

.

o

-.._...

l

~

-

f!f -=:::::::. pp

,

=

-

o

. -

hf}-

Nf ,... -=.fp..._._..,

\

-p

---+y

~

1

Lr

l

,

o

.

....

t: l ~

- -

-~:P=-

.__.

'------'

(

....__,_.. -----+-

.

--f=-====-

- -,(M

,..=-!J>

i ----+-(}')

~r

=!p=

.

/f

~

=f~p

r

(y)

l

IW

C\.

flt..

y---+ t Pff

,

~pP

~l

l

l

r;;

l

r

F!

..

..

""'

. ..........., t.

/f}

r-:; l

l

L

'__.,. -'c

".....,

a.

,...

--~. -p-

----'lo

p

Q..

-

=~

....,__.,

..

'-'

t-----+-y

l

PPP i.

f/111

\....--J

PP~

o

'l'

.

. ~

r'--"Ur

~

..........,,

l

l

p

=

l

- -

l=

fP.

..........---

y

----'>L

Q.

l

-=--=: -

.

L

IIIII

~ (O)

o..

o

PIPP--

'f

t.

l

~.- -l~

- t:

ff

i. __.(y)

~r

l.

P?f.

.

/?j

··r~u·

. --~:J~ :J-r .

f

,._u,_.. . .· ........

-- -==-== PP

- . ='-=-==-=--.

==- . --

,.,

:~u~ ~u~r y____..,.;. y

PPI1

-

d~,

• "l

-

:::::.f::::.

.""""'

.

l

-flL

-

.

PfP

.

-::jlp

:;

....

1\ "

tiio

~t

f\

PPf

Q.

?PJ'1

..

~

i. _____,.

>Y

,.., 1\ ,,

_J'}

.

r--u· :.:-ur ~r

c.

a

.......

--

~

~

L

c.~y

t.~r

.

Pf i' --=--.::::::.!f :::

Pff

I"JU-U'

·~~.

:::

.

c. ---+ y _ _...,. (,

",.

...__ ~(y)


ft

r-'

A

b.c. [o.J to]---?> [a..J ~( 0]-~[a.]

ft.

l

A

,.

l

J

l.

b.c. [Q] --_,.(o]

"

.

.

.

1'

~lQ.] ~to]

...

.

"..~----~·" ..~----~- .

'

b.c.['l] --~[o] -[Q.]-f+[o]

r,_··---...J" .. J" • b.c.(o.J [o) - - i - [Q.J __,..[o]

-b.c.[o.J --H--[~J l

::!

l

~[o.] -~[oJ

..

.. l"

.

b.<:. [ct.](o]

[~l'

--~[et]

b.c. [a][o]

...

.J...

~------~

b.c. [tl.][o]

~~-------

~

b.c.[Q.] --~[o] ___,.[q_]-~ [o 1

...

, ..

[o.] ---+[oJ~[o.]

b.r. [a.] loJ---&. [a.]

.l

~

[o.J - [ o ] -~[G\]

l

Ul

lo]---+[.Q.]

r ..__ •• _ _ _-t-'_III ••

.-k

_l\

. l

l

-

~[o] -~P-LQJ


-

;

l

..

""+"

l .J

L~J [o]

[ø]

b.c.. [oJ [(A-j

-

PPf,se...p..e ,.,

.,

f

L~J

PPP,

.,

fl

J '---'

b. e.. [o]

.

t'-

r

[o]

-

.

"J"~

....

l

!"""

t.

l

l

v..

..

[ej

-

PP~ se,...,re

~

-· ..

[4J

..

_j

b. e. [o] [a.]

[o]

'-l

.,

~

.v -..r

"'---' ~ b.c. to] t~:~.J

[o]

[o]

!' ..

-........ ...

[o.]

.

.

l

.. [oJ

:;; E CD

~

o

...

,..

lo]

La.J

l

....,

.

l

. .• ...

,..,.

3 -1

l

PI'?

"'"

l

l

·-

1!!

t

• .,.

''l

..

.. LoJ

l

.. L~J

C\2.

. -

·.v

T

[o]

b.c. [oJ [Q.J ---+Lo] -----'+[a.]

~+

...

~

~·-·

.1;"

(o]-------

l r)

t

r

.V

11o

-3 8

-3 8

•v

h !f

PPP

·~.:-#-

""..

'./1

n.er ....

g

-

..::--

...

iA

1~

l

NP

L...

PP~ St..,.pre.

-if.."_______....... lf"J. ~~.

f f> -.~~

l

3

7

'O

V'tJ5

Ho-

...

a

.., -t,__

-:; :F. J-•

J

-"L

&

~+

n-to

f

l

[o]

Jt.""f'~

~.c. [o] {Cl.]

.

;..

'--'

PPP,

8

f>PP

[t.\.1 [o]

e

•v

nto

st ....pt-t

b. c. [o] [o-J

~~

~

hp

~

!....

.

·v

-~+·

hp' l

-

r

l'"'

--;;;T

~_,.!-

St-pt-t

- ======-----... .

n

a

[t.\.] [o]

.

, ..

PP~

3

,_

-

,... ,.....

-

l .V l"

7

w. y

... fl

...,..

2.

b.c. f oJ [~:~.]

" rT

-

·---

'

r-

li

pp

.• ..

PPP,

.-·

se ....pt-t

., ..

....

1 ?P

l

l

. l

3

Il..

l

~

YlJ!f - - -


bt

---. .

11_ _j[

Il .!bo

-= -

J>P J..--

....

A

J...

'

l

l

(y)

et.

...a.

"

.

L Ll

~

--

""

i.solo n

_IL ..d ·__n

g=it + Ho

~+·

.l

(. ())

.,

..

..

...

a.

-

t+"

~

..

o

..-

...

f+-

..

tr. _::J:

i

·k ""{

..

.2> -~

pp-=== rt

_-!]

.

-

& :.!J

..

Q..

i.

n

.-~ lf

·v

(,6) ~ ~

..

--

,..,_....

'1

li

-: __.;

l

1

Ho

..l.

:t:::.

!P

_A

-lf7 + ..

y

-~ ...,

.

-

-

J

Il\

..

fP ~

_/!!o

-

\Q

ro . . .l

---

. 'f

l

py-+c.

(9'~

il

_"::

-L

_l

.A

IJ' ~ ~

(o)

.

,.... _h!,. _L

.

(,ØJ

~

~.}

-

_L

l

(?)

lii

o

z

::l

u.

~

..

..

..

-~

..

.

..

..

·-

·c;

Q.

!!:!. •

.

. ."'

--

l~

i

..

.

.

.

_,.

.. -

1\

• • J...

.. .

.L

·-

.A

'-' -


b~

Pf

f>;'

i. l

...------:-.-.

~

..

..

~

._u_

..

-' -

~

l

l

"-'-

l

,_O--

~

1L .L

l

l

Cl._

o

..

./\

..!D.

l1l.

...

l~

-0-

PP

~ -UJ

}7

Ho

~

..

-

+

=tt.."_

~r

..11_

..

,..::r-.

==

fP

fP

Jl~

Jl.

ltl l

py --+-t..

~l(

il'-..-,. -

-a..

.

=~2

..

+

~

..

..

..

.

.2, -~

::::::::::=

FJL.

-

~

l~

~

Ho-

t::l-

tf~ .;u.

_j

Af>P

..

~

t

-~

p~-t

11..11

..

-L

l.ll_路

f!__s:7--;;-'

_,.,

lJo!!

..

..

- +-" J-

i

1l

...:...__.:...-

Ho A

_.",._

~~ J_

..

A

~

-

Q..

..

..

..

..

..

..

'

iL'"" ~.

J..

"

2

-~

-

-

1'1

-

..

.,

~

..

.A

_)!S.

-1-

...

-

~


-

..

..

...,

..

.

........

---......

v

.

. o

0..

l-"\

..

.

r ...

..

..

..

..

.-...

....__._,

'"J

-

.

...,

u

=--,.... ..J

.

.

,.

...... f=-1

.

~ ~V..J

..

~;

.

..... y

l.

.

e

..

'

~

..

..

.

.. E

u

..

..

....

..

l

-

ro-_,

..

.'--

..

.

..

..

~

........

.

<!t

..

o

.

..

..

..

..

-

....... (S

...

·....-

..

Q..

l

.

. '-" '-----'

..

.__"

...., o

. .___.....

'-- ~

..

.. ~'

-_.J

.

-...__j

E

.._, v

..

.-

y

(.

-

~

.

.

. .. f..-'

'l

{.

..,

---

~

.

--

. (.

..

•..


• l

l

t

. l

l l

t

f

l

l l l l

l

r

t

. . ..

l

l

l

l

r

t

l

l

r

l

l l

'l

l

l

t

l

l

l

.

l

r l

~

l

l

l

.

l

l

l

l

j

l

t

l

l

'

l

f

l

'

l

! l

l

. l l.

l

l

l l

l

l

l f

l

l

l

l f

. l

l

l l

f

t

l

l

l

l

l

l

l

t

:

f

l

l

l

l

l

l

l

l l

l

l

l

l

'

t l

l

l

l l l

t f

l l t

J

f

f

l t

l

'

l

l

l

J l

t l

l

l l

~ . .

Wo)

.

.U

..

~

. l l l

''

..

l

h(o)

h(o)

l

•l

..

"

b(l~ b(i)

l

~ .

. l

,.

:l

.

~ ..

'l l

.

l

l

l

l

l

. :b(~}

.

~

t

l

l

..

l

.•

l

'

l

l

l

l

l

l

l

l

l

f

f

'J

l

f

l

l

l l l

l

l

.'

l

l

l

l

.

l

l

l

l

l

. '

l

l

.•

l

l t

.l

l

~

~

t t

'l

l

l l

l

.'

. .

l l l

l

De~ l

. . .• bO)

l

+ . .

l l

..

. b(b.)

'

... ~

3:7

.

S""

fb

P(o) b(o) W:o) p(i)W'~b(-.)6(~)


~ l

l

i

l l l

l

l

l

l

l

l

l

'l

'

'

'l l l l l

l

•l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l l

.

'l

t

t

l

.

l

t

l

l l l

l

l

l

l

ll

l

l

l

l

l l

},

J ..

: l l

l

'

Cf!j

~

l

;

.' l

l

l

J

l.

_.,

i:7

..

'

~o) h(o) bro) ~(i) ~(C\)h(tt)

'l

A

. l

'

'l l

.•

-

1.(:7

l

l

. l

..

b(:J b(i)b(i} b(o.) b(a)b(e)b(G) b(o)

l f

'

. l

J

J

~

J:S'

i

.'

~(:)~(i\ ~(i) ~(i) d~) P(o)b(ojb(e)

! l l

3:7

. •

f

3:S

1.{:7

.

:l ~(i} ~i) ~(i) ~(~

l

b(~)

l

l

l l

l l

P(o)

'

l

l

.

l

l

l

l

'

l l

'

'l

Y,:S

' l'

t

'l

~

l l

l l

l

'

l

l

l l

l

l

,.

'>

.

kc;)

'1o.) e(~)

~(<t)~(~~~


f

-

f

l

..

>

.•

l

l

'l

;JI= c<(~t) :\1

l

l

. .

l

l

l l

f l

l l

l

l

l

l

.

l

l

l

.

. 11• l

l l

l l

.

l

l l

l

il

'

l

.•

.•

l\!:g(o):H

..

. b(~:~)Å(i) ~(q,)·.

~(o)

\{Q\

l

d.(o.)

l

c((i)

l

•l l

l

l

•l

l

l

!

l

l

l

•l

l

l

l l

!

.'

l

..

l

.

l

l

l

. k(o)~

••

..

1!: k(o} :U

l

l

l

~

>

. . k~)~

! l t•

k(i)

,...

.• . 11:

k0\:11

.. 11:

b(~ :\1

t

l

cl(q}

•l l

l

!

i

l

'

.

l

~

.

l

f

..

.

..

>

l

J i

l

i

l

l

il_

'•

f

l

.

l

•l

..

..

: ot(~ cfq) ~G)

l l

l

')>

.

.

l

k(~~

.

..

~

.'

kM

l l

t l

l

l.

.

...

3:7

.Lo.

. b(Q) b(~) }(q) l f f

•li

~A)b(ø)

l

j .•

.

.2.:5' •IL • l,


~.

®~

l

--"""'.

• l

'

..

f

~~ i(l) :11

' l

''

l

l

'l

''

t

f

L

. l

l

- tjeo\ ~(et)

~

~:

:l

J.(Q\~~

l

l

l l

'

~

~

'

. l

. l

d~o.)ol((\)

l

l

cl.{i\oif;)

l l l

'

l

J l

l l

.

.

-

. t~l

n.. o

tcy) Hi)t~

{(i)

l

.

'

~

)

_t:: l

·Hr) *(l)

'l l

..

'

l

'

l

J

l

l

• • l

~

l l l

l

'l

'l

'

i l

.

.

..JJ.•

l

'l

l l

...'

l l

l

l

i

l l

f

.

. ~

.

r

l

~ .. '

'

....___..._,

l

l

!

,..

.

-

a

• #J

..

...IL

l l

b(~)

l'

-

.. ~(~

!

' A

.

.. r

-

..


-

'

.

. .

•l

l

l l

l l

l

l

l

'

l

l

..

J

l

. l

l

l

l l

l

J

'

l

..

.

. .

v

l l

,..

. ..

l

.l J

~

~

.... ..

•• l l

' . l

l

l

~

l

••

l

l

l

l

l l l

l

l l

i

l

~

.. l{

~

.

l

l

l J

'l l

i

l l

l l

l

l l l

l

l

l

.' l

l l l

l l

. l

l

l

. l

• !l

. l

l

l l

l

l l l

~

l

l

. l

l

l

l

l

l

.

l

'

.

v

f

l

.

-

.:

l

.

A

l

l

l

.

!

l

l

l

l

>

l

l

l

l

l

!

i

l

'

J

l

'

.. J

l

''

--

''

l

l

~..

l

!

~

'6

J l

l

.

.'

...

..

.

.l~

u::r


~ •

'

.''

l

l

l l

l l

l

•l

.• l

• 'l l 'l

l

~

l

J

t

l

l

l

l

l

. l

l

. l

l

r f f

l

l

l

.

l l

l

l l

l

.

l

l

.. l l

l l

l t t

l

i

.

'l

''

l t l

.

l

f

i.

t

••

l

l

l

l

l

l

l

.

l

l

l

f

l

l

..

.i

'l

..•

l

l

l

l

l

l

l

t

f

l

l

••

J

t

l

.•

'

l

~

i

l l

... l

i l

l

. .

.

l

l

;; E

*,..

:2"' l;j o z

:l

lL

:::;

<(

m

r1

.

l

l

~

1S

.

~

- . •

.

-. • ~T

~

'"'

.• b'

•• li


Pf

.

..

• - .fe.,,

....

..

...

.A

l

....

l

l

...

rv

t

PP

>

. -

l.

..

.

.ti

l

"' o..y----a.y----+t. 'V

f

..

1\

"L

Jf!__

..,

L.'

• •

Y- -+Y

.•

>

.

o.

C\.

CL

t>

>

>

J:

1:

" v

p

y

,....,

.A

l

te... 1

.•

.

•v

l

PP?

...

-

fe., .•

..

{

i

A

.

l.

...i2J

..__"

Q.~ Q.

. . .

J-1:-' • No •

.

..

.;...

~

No

-.y.+·

- - + o "' -

y

L,

l

P.

.

!+· "'

"'(..

q

y

ø

q .."

c:

"" flJ

1

~'

N

y

q 11f:-6" ,....

No 11

0..

'it-~ "' ø

1

~~ N

y

telt •

'-:tf-&-,

----~t

1

.....,

N

"tt-... '-:jf-9-,

..

..

l

,

... _...._.,

,..., r

1

0...-

"'l.

PPf>

"' Q.

11

!:!-•

Q.

~.

l-':'

i:.e"'·

""

,.....

-

~:"

y

""c.

~-r

• ! ....,

(.

-

-

.

.

~

f>pp t.e...

L

p

f, 'f

p-r ..

l

a..

• 1\

w

y

t

..... ,L

Q.- _,..'Q

p

!~P

b-;-..

ky! PPP r

"'(.,

,

:1:

.•

y

f.e11.

~

{

p ...

p •••

ø ••

A

NP

/PI' f> .-

"

y___.,L

.A

~

.

ne,"-!

f>

ry

"'1"

~

1:

n~~~

PP!

PPP

.. l

p

l

.....,

..

l

h!)tt!

.

f-

f?P

l

PPP

.

P-

!'!f

..

.•

o..y- _.,.y

• v"

,.

>

- -&.,.1

....

q !~

-

-J!. -Ø:

lt~,

No---~ ~ ---~ ~ - - - - - + '/ ---~

tG


... f =====--PPP

.

l <>-.

,.)

L.

,

.•

.

.

11

,..

...

..

- = h~ct~

.

"

P!>P

(.

p-

.

.'

..

.

.•

PPf r-

-

.

...

...

'1 ...

l

..

.

tf

-p -

.

....

A

.

f !>f

-

.•

,

'V

>../

l'.

m)'·

. N

~-

'V

--.(..

.

,.

:tf"':' • No

P?

.

• -~_4:-. ...!""

,~·

- ......... -

..al . •

~

....

Q

'

'"'

-~+·

\

'V·

l

...

....._

tv

• ·'"" --M-f- . -1f+,· .-~+· '-" ..... No--__;,_-;,. ~ - - - - - - + L •

\..

Pfte.,. .... ...

.

. a

Q.

-te ... "

t

L{

~

Pf>

-

li\

1;1

rv (.

'V

..

PPP

,.

.

..·

1\

-w..

.

..

=::::::::.p •

Vnj

t

(.

f> P

'

'"

fpp

..

-

"' a.

Q.

'V

t

-

4

l.

l

Q_ ~Q.

~L

y

2

'V

• •

-~-#-·

11

.

/>p

,.....,

"

~· 'V

~

~.

ka.!

N

a

2,

kr

~

~t..

.

l

v

-#-

,..

.

l

f_..

(.

l

.

N

y

p

P? A

'V

. .PPP

~

• "

U~·

Cl

"

t

ø

ff

+,'

b-r._-...:__ T·

.

"'

"1

N

f

..•

t

1-

a.o..

-.

A

l

z~

.~

ky .

PP-l:tr...

t ...

......

l

.

.

v·~··

v•....,.•;__. •· y

,..

.

'

p .w

.

L. "' l N ø a.a.

••

f~

f P --==========.f ,.

4

Q.

• PP " -et'....

....

N

lo l. c;;.

i l 4-tb

",

.

",.

...

~

.v

~----------~-9

Q.---+


fa 11+-"

n "'

p

..

-;;;

No-Q..

"""

...

1..

=====--

.• .

~r

N

.

cl. y!

..

l"' ''~

•y

ti

l

-:-Si-

• f

..-

n ..

"J )l

_l_

~

mu

-+Y

.. ..

J

-,

..,..

Pf

.

·-l

~..,

L....J

\'))l}

3lt

,_

"!,...

.

.

·..:-;;;

u

1..

...

"J

PP

...

.. ..

~

l

:$)(

..

.

11 'Å

L.....J: ol. y!

W\ l)

r~r

rr\U

~~tf

n ,.

."'

..

--"-

-=l t

f .t

.. .

=

IL

....... ot,ø!

•v

'4- ......

-#-.

/>t •

n.;;

~z

~

• 30

0-+6:

..

l

"1 Il'-+-t

f

-=-:1·

.. ..

-+·

-

.

-

'J n,.

Pf

l'"

·-

-~

Q.

,_ f>-::::= 3

ff

-ty!

-

..

.

""'

-

"l'

f

w.yi.

t'V

---+C4

-a

'f"

..

p

\..-

-"__,'

.

. .,/Q

~

.....

Ny-

l'"

...

11

l~

.,

Ny-

.• .• ...

~

O-

-3:7-----. Oll\ Jlt _ .... 3. '• tf.

ø

3x_"

. .

~&Ø

L.

..

do!

0--t-ct.

...,

.

.

z~ fb1 t-

l

ra-

..

PJ>

-

'3x •

..

l

2'{

0..

.

-

f>

-~

'

.. .

,....--'3:7 1.

ty!

N

~o

.• ..

3~ '>··

....

Pf .

.. •

J

-

..

. ..--

~

--=J x

ø,•

,_

et

~a. _,.Q.

.;

....,

..

"V

, (..

-J...

-

!(

.

~

• .~

j

. r--:

PP

. •' .•

VIQ.

..

..

ol,.er-!

p-=;= 'lt ...

l)C ....,

+

,...,

..

l myl. ~"t

'4

0-+a.

pp

LAJV

....,

.

~.._,+.

~o

,.,

,_ Pf .

.. ..

". \

~o

...::."

-==3x

--·.

;

..

f>f.

. rv

fV

- - - - - - + o_., Gl

"

. ..

..

Pf

.. ".,. •o

:h

~ l{

C\.------


.. lo;

T

JL~' J

l.

~~_L~

.u~

7

Q.J.---- -... -.- -·-- . -- .. - -- ----

9Q_ll=~

No-~

.. .'

u -:----"

! ...

.'

..

l

-

..

p

..

..,

11~~

PP -

,...

..

..

m; t

!

.,

,..p

f'

et

PP

..

tV

.. -

s

QVI';"

PP

~ttf> -

-----------+

,......:

r-

(

...,_.

ty!

C\.

•• J

~

-

....

l

7y

- .

....,

u

..

li'

t~!

et.

P

No

No

dy!

-

..

.

l

'

l

r;

f

-. L.

1

,....--;

-· ..

~'(

~

l

.

----

l

~v.?:

-

~.

.. " -Jo

,.,p'=

v..

l

.. y --W\v .. .

anl"

.

dø!

f

.J

l

~a.

y

r::

.j].

'V

-;._

l

J>

-

'

....-

'-

. L

c\ y!

-#-

.-

p

Q..

l

my t

r.. P

Q.

p

·n

l

7

1b

1.-..1:

. .•

~

d~t

l'

PP -

r1

F

·~l. ~hC:

t

.

l')'\ (j

• J

l

i

.

1'11f -::

0..

,. "'

--..... r-.

l

't

fl

'

f'Y

- a. y

P.A

11 "

f

-v

l

.....

'

T

'"

y

e "...__....,

-

<:T

a ni:' - - - - . . y

.. ..

.

.

f 1

v

..,

.

,..-

III

c:Åo!

..

-

f


f>Pt

,.. A

. r"

..

•t

t

l

.

t

)t

.

11

. 1:

l

i:y

PP

n

..... f> . ..

- .. .

ny f>J>

... .

v, ..

.J

h

Y

-

- ... ,

VI o

..

?.>Pf l

..

no [>p

.

.. ..

-, ..

.• " ..

.. ..

• t

...

'r

-~

·~"

.

d.a.ct

..

P!

-

... v -

..

,....,

i;;

.

E

;;; ~

o

.

l

3x ...

-

~~·

-

l

o '3x ...

r

Q----

+..,_. .' L

;_.+

:d. "

PPf

." J

o

p

?P! h••

J

l

-

r

'

J>f

PPJ>

PP

.. . -

-

l

f.>Pf

.

N

P!P

3v.

d.Ot..

((

no

Pf

._____,

y

(t)

+.___

y

CL)

.

o

~

...

_,_

'------'

t.

y

p

....._

.."....

.~

•.

A

p

-

-#'-

l IJ!'

.t.

NP

,..

,...,_

o.....--1

d~

~

=

P!

L •.....___.," "._.

r

fp

llPPf

y

.

•.

L

-#- •.

3o,c

t--.

...

1-

f PI'

",__ !J'"

>' 3)(

~

r-

o

Pf n

,u

-+;t"?""

_. . et

?!

PPP'

-

f l

o

C\.

"(J • • •

' .w_

- ·r-.-··

(\

f>P

""'

o

A

r, pT- ?Y *=7 ~

(.

fP

(\

3)C •

.

.

1

p >PI> ... .

-

l

/1

.. "

l

PPP

~-1

' t l::y.l

L

!t

PPf

'3)1.

.•

l

'\

o

l

l

=..l,

l

L

. l

!Pf

_,._..,,..._

-

-

(i.)

p

?PP

PP _.. ___ l

~

o.

o

0..

"""'--=

-

.

,......

---

Pt

l"'

l

'-

o

,.... l -----~C\.


..

l"

r-~

i..

.

A

11

ff -========= j -1.

f

slo~

5lisr.

fl

·-

l

2.-= ~a.bOtlllO

.tu,, n

!P

f

Pf

f

"

.:

-

'J.

\

o

' ·o

p

Pf

n .. 1"1..

'l.Jfl•

IJØ

._J

....,

lU~

.:....,. t

p

-f-' ·.,.t.+ ........ '-

-'

-

(.

........".

...... o

-

p s"t,.PP

=f

\

,. r

:v ø ••

-

••

N

y

p

(.

+··

-4!- •• 1\J

y

-. .

."...... .... ~

[~·

~

f

s...'b />f

y

pp

+...._+· .....

""

y

"

1\J

l.

... ~

.Sil~

'l

-;

-

-

~-

. 1.1

-;fi-+·

..._.!T.____,+

f

St!...p,.e

ol\

l

-..r

!

-L-J

l

h.c. toJ p

n .. -.

a . L.....:i.

"P.

l

J.

.

-

p

'y

. o

..

"

l ------1--

l

"'o

·- .

l

o

=

ff

k l

l;; f

~-----~

6

.

. . 1> 1;:'

~o..!

~

y

t

...""' .

-

".....

',.

;;;;-

-

o.

..

w

ff

_,..-....,_

f

.

~

N

..

o

y

-

..J,...

l

...

"'o

.t 11 bf1P l

l.

. ::1

et

PP

::_}_

p _,

IYl. J.

.l

,t

l

SvbfP

..

-..

su>.fJP

..

y

(.

~

~

===-=-

r"h P?

St.l..b.c •

~z

Il~

z

-·~"

b. c:.

<:t,

"'y

,......_,._

(.

pp

u.

::::

•qv

-~,.'-"·.

'V

y

n

::l

J.....__....

'1.

suh. b.c .

f>f

p

StJb,Pt'

'•

tuo

-

"'Q.

I.J

:il'+·

.l

\

a ""

.

==--=-

/P

Svb A

.

.._..

,/

pp

..

n

.....

..

\.

~a.ba.no

svb ff>-

.. L"

l.

-

l

"-

sul.. b.c..

o.

f .....

l

""' .

rub Pf> In

- --....-- - - - - - - : ) l o "'

O.

'

~

b

Jv!.. ~.c..

-J

y


., t ,_.

..- - "'

ø

-

Si

~

l

,;

~ ø

'~' Il..,

y

l

111

,.. ..- -

-... "

"J #>J

""'-t'.,

., ..

'7 l l~

••

l""

·-

s-la... sC:ss

-~

..

/Jill

,, ..,

"'J

...,

y,

-

,

l

~

At

n ••

l

fJ 1J

....

ø

III'

IN l

Ib+

3

-

... 1

ff v. .,

~

h+.··

'o'

3

,.

"

r

!=:

l

~

t Q..

y-ha.

VlO

lf

y

{f

li•

Oa bl:\. -

3

y-nQ.ta...

~··~

1'1

-...h~> '""

s~~~.~~llu. ~+

3:7_

--

....

IV

'V

'6ctb~CI\u

f

j/,. :.11'!"

..... .....

o ~y--+- ~-li~iV>o

ill

i{ j

y

(ho)

S.3

!r-,

-,

/

slow sliu.

il f

""J•;;r= F'"'

y -t1a.ta...

ff

~~.

'-f--t.,.;+-

.ff _11...

P-f-

-n~

'6ab~V>o

y

} ~\In.

~#'l b~·

slo.., ~l$S.

hOl

l

..

. '"'f' ,..,.., (/

,............

r

{f

...

-,

-

·(a)--

l

."! l

-r

l~-

l l""

l, •

il'

l

l..,

l l l"" l

r.

slow

-

l l l

l

-

,. l

J.! c. '!l "(

~(11t.

..#•

l

3

~ • s:Løw ..u hi------------------? )S •


.....

-

-.

')

1-\U VI

-

_'L

!Y

l'

-

' ..

.. t:

_._

- ,",

. . Jl,: ._.~

"_~ ..

l.

_y

"'

~

IO

!"'!: t-""

' - -'3::t ___.

io~y

1\

_..._

.

·.c. ..,

"'\U

l"'

y

c

LU_ l ':l_

v

~-~ •••

, ...

~

ff _L

o• •

_!il!_

t•J ~

M. t

v

(o.)

.L .J

l

..,

., •

7

c.

l

·v

, ... ..,-1

~

,....,

N

"

L-----Y

• --n·

=l

UA

'f

_l

,-~ ~

_f

~

'--3:.., ---..J

~

nq_d;W\a. !"IO to~y- ~

·n.,..

.(

,,

&

••

L ~

12, ~

~

N

y

to~y~C\.- -mino ~~~s.

., .,.

l

•-

-

u• -• ",IM !

j+-.._t# 1...

...__

_L

,..,, l

..

~

..

-

•w

..___::>, - - - '

~

r-3:S--,

!_

I

,...,

l

'"" -;,.t____.

h

,--

no..cl.i-W\Q.- .,y t.c-.y-+a,

min o

!li t"'\ u

8

.,.....

>\

....."

b,...~ ~~~~,

~

• z

,......

..:::;

nadi ma..-- ny

-....t:)•

~IIss.

~t.

.

...,

~

l l l

Il. l

=L:. .::'~

l

_., ..

1 ...1.

"""

, ..

-'"" l.

li

.

' _Ll.. III..

_.._ ~

f~


l

r-~

~

l

Si

~

_H

..

lr:t

'-::>:3--'

ned;, h'\~ - - · do - - - t - - na..

f

- ff

.-. -=====--

-== _L,-----T---.iu ' .•

--.

liL

_1l

~

~

IL

!LI

L

••J .::2_'

J_

~

.L

~L::.-=-==-~~~~~-:;:::: ,$=~!J'~•

L

A.·9~v_:t- L··

:'l'~r:

l~

L

-3 ~

l

l'

_LL•

,...,'l_:n

3

l

LU..

-=

t -"1

-

Jf b~_".:.

sl .. w f?} l u.

_i _ar

...6

T1

J. N

b._l_

,h;

~!1st·

.L

_!..

..u

-L

_.,. _!t_

_\

:.Il

~

~··

~

.i•.

I.::L

L!'!.<

~

LHl.

g

....:. 1"1_

....

.::z.

~lø~o~~

o-...

6 t;,s.

-1-'l_ ~

b•·~

LLL

t:.,~

a..

--'

3

l(

tø-!

~

f!

Tz

t._ .slow

...!1

~"L

.y

~

>

slout 9\lst. ct#__L'

__t

-=

..L

!L

"~

~

"""~

tø!

L

_L

..

L" .l::.

l:J

..L

3

~


.....

-

-

u l'

bo'

~

• Q..

n

...

rl

IL l""' IJ.

l"" III

-

...c:

"

----1

l

...

"'

"

..

..

.... -

! ...

l""'

·;,· U-

7

~~

",;,

-l"'

~

l

t.

v

k r

l'"

r

.

J ..... ' l T' "l

l~

/}

"'

..-

....

.

"'" l"' i

'

.

. --.

l'"' l:O

·~

li IV

tr.

[l;; [9 l 'l.

IIII"

:1

cly!

c:;

.-v

y

.,!:'S~·

11'1

:..lfr

r~J

J l~

l,•

In

--

)

l"

ttad; IlY\Q.

l(' .," •..

"'

",

'----- '3: l.

.

,.....:.

"'

l ol.

'f

'

-

u

t-'

~

....

.,_ ,

l 'l lØV l. l

.

.....

J

T.1

,...

...

Il..

____J

l

[;1

[€]

IJ

...

~

,.,.

...

•J

'7

IN 'l

-

, Jl

Ih

,.,

l

l

(Q.]

[t]

c. •• 1'.

·z

""'n

~ ~

-

.

' ..

1:

,,..

1IL l.., lU Il

1'.

\o.

c:.

!A lL

""

l l l l

1--..

IN.....,

lA

t

-

.....

d. y~

{l

J.j- •

l~

11

"'U

R, . 'L

? kf!.~.

u'

• J '.111"'

..,j",...~

..

.,

c

L

t. o~y ----+ct ,~;,.

,.

-

!IL.

r, y

'V

Il~

da. b.c.t o.]

~

"'

to-+-y ~ex- ~o. 'f

l "k

:11 >p

v

1:

..__ 3 ~ 7

..

.

! .:----~h· ~ ! r. bo

l-

"',.

i~!

1'1

.....

l

'".,

1

. l

Cl

~

..

w.

.....

v. y

MQ..

.

Ur'

f •v

1.11

-

~

.~ l

h O.

141

J

.,

"""'

..",

::'"l

l"'

~

J

t'IO.l'Å~- -

h-~

T' -.

..."'

'-~

. .

~(,' .rs. '.H

L

141 IJo'i

...

u- .. j.(

.~

~

- ter!-

oJ

slow

. .

tts!

a.. IJ r,/.

-+

.h."..·

b,..,

..


b-!!-...

rt ~

_!j_ .....

l"'\ l

't ~

na.diWtct

11

-':1.

~·~-

"

Ufll'.•

• ,.

~-tyto

f .''Y

'_1

'"

!:U

l ........

_#!... ••

u

~

..][L IKI""

Llf

kyL'

,.... " ,

-"'-

.~

~

-

·•·

-

.__ts__.l

",E.

no

I'J

'"

p

ha.~- -IN\(X

y

", ••

IIII

'-

,....

IV

l,

r

ky(

l,..,

l./ i.

.~

•"'-

y

'"'

r

11

IlL

1.

l

IN

ky'L

t

f>

f>

.....

>

•J

~;

... _r::

-""'

...r:: l

~

y

l •

i\#

-----~(.,

,

c

-

.... 1'-"

~'-#-·

..!!L

li;

_r_

.!..

Ib

. ~~

p

- to-- '"' ny

1L

_L

li Ih C

..

.u.n

. l .

_r_

'!!!!!Il

11yi::o

S3

___U: _

,.._.......

>

"\ Il

' ""'

f~

'"...

> :L

..1. _l l

k "'

cl o


.

b,e-

~

l

l .,

a...;:-~· ••

p

:..~-

..

"'1.

,

... <

',

s:l.,w

,. -, -;.y

l

...

7

-

Jl'

A

~

.

w

.f l"

... l

l

-=

~løvJ ~ths .

..

~-

l J'- l"

l

l

~

na:c;D- l- ""''t

.., .

....

,....

--

--

.....

~__,

L

_(:"~

.( IV i l l

---

"'l: l

N

~r

.,.

c...

\

'

(

r

,..

}o

h-\t:d

p ~~

~

.

>

J -,1- .• .. .

p.

eJLllt.

... .

tv~ct!

Vll).i,0'

~

. • -z, -.. •

,_,_

. .

~t:r_.

f"'+T"f

'"" .....

c.. ).

YlQ.

" •.. ~

,----~{)~l- -

...::~

u ,-

-.i·~~-

....

1"

~Q.!

. ,..

'"""'<

,,

'J

U'1

.

\b ~

.

p

-

--- •

00 w.

,."

:2 '::>

""

o

<l::

ll..

n-ta.l

~

"'

1 17 ;;o ,LJ•

,

lf .....

p r

l

"'

l

r

.

'

l

T T

w•

J.

...

J.

l: -.-,

-·· s

L.:\

l l

l< il

;p..,-

1,1 J

l' l

-'"'

n ....

·-

o-

Cd

W\

'•

III

-

l"'

k,\

{.

.

~

p . l

1..0.

.....

-,

.,

r

"

".

l

l:'

do.! <(.

,.

-

~.

IV1;o" 7 •

..'"" J

l l l

l "'T

p

-.

=

...•

b

li;

E

ID

~

o

:J. l

, r

"

}1

z

et punkts anatomi  

Score by composer Ivar Frounberg "et punkts anatomi" (1995).