Page 1

Ib Nørholm De Fynske Katarakter, Op.66 The Cataracts of Funen for oboe, clarinet, bassoon, piano, violin, viola, cello, double bass Dur. 13'

SCORE

(1976)


T/ (+45) 3313 5445 · E/ sales@edition-s.dk · W/ www.edition-s.dk

Edition·S publications are supported by the Danish Arts Council Music Committee / Edition·S udgivelser er støttet af Kunstrådets Musikudvalg


Ib Nørholm De Fynske Katarakter, Op.66 The Cataracts of Funen for oboe, clarinet, bassoon, piano, violin, viola, cello, double bass Dur. 13'

(1976)


INSTRUMENTATION Oboe Clarinet in Bb (doubling Bass Clarinet in Bb) Bassoon Piano Violin Viola Violoncello Double Bass

Score in C


De Fynske Katarakter Ib N~rholm Op.66, 1976

J = ea 72

Allegro

11

Obo t..

Bas-

~

:

Cl [inC

-

""

Fag

...

--

ff'-:!!:_

~

ff~

+....__ ~41-

41-

... ... ...

---~

---~ ~

~

l!!!'!!!!i""'

~

~

~

+Jy

41-

~

::>-------

1\

VI

t..

ff

VIa ~

.

VIe

-

===

--

.

r- i"""''""'!

f-~ .F~

____./' ~____./' ~___/ =--___.....- V

+1"'__......

#~

ff'

~.... ~

-

1\

I

t..J

-

Kl < .....

I

-

f.f. ~ Bva (sub)

-

C-B

ff-41-

l!!!'!!!!i""'

\._41-

Solo If:-

ll

41-

41-

~\._41-

'-41-

lt;;

-

lf;jj

If:-

\._41-

\..._.41-

41-~

41-

-

~

~\..._.-41-

\..._.41-

41-~

41-

41-

41-

!i!!!l"""''

~

~

~\..._.-41-

~\._+

\.._~

\..._41-

(;;;

o~-

cl-

1111

··,

41-

41-

-......-----...

Obo

v

L.__3----l

ff

3

::;:~

BasCl

3

:

3

3

3

;:. ::>;:. ::>;:.::>::>;.>-> ::> !!!!!!!""'~

!!"!!!""'!

:

Fag

,..,.,~-

-~

•...._

41-

3

3

~!!!!!!!"""~

_.._y

~

3

3

""""'""'

~

-

~

VI

v

~;.}!::>~ '1;_.~;;!lf;::> Solo ~-?.&-:--

11

=:-------... .,.:;;:

~

0-e

::;r- ~'·

r----.

~

>.>---..

VIa

e.

ff

F=r=fj ~ ~ _-.--:: ~

F=~

~

VIe

t~ ~___/

= e. 1\

:c

_/

/

fll

""'

b:bb::

~

~,.

l.i~)Jf

~

...

:

v

~_../

:;i

"""

.. ..

!!!!!!!!"""'

Bva-41-'-.,../+

~-

......-e!!!!l~

C-B

\..._+

\.._....41-

Ji-

\..._.41-

© SAMFUNDET til udgivelse af DANSK MUSIK 1984

\_41-

"-..___+

.__!- \..._41-

#•~

:cl__/ :al/ :at_/ ~ ~·

3

3

,.......,....,.

.. .. ..

~

~

J

==

~=~ F=~ '-"

--

..

;-v a _

'-'

Bva

\._41-

...._. .

~

'--41-

..

\..._

~~

~

J~


3 ~.-

J.l-

Obo

3

''----J

Fag

3

3 VI

~t,..r ~"!_~"!"!_~ :-'"~"!~

e)

>

>

-

>

?:

:;----'<!

ll>

A

>

~-------1'-...

ll >

VIa e)

.

VIe

.J.-..J

I"

,.

/

~

C-B

+f:

j

101'\';

»-

~

ll-

Obo

v

3 muta in CL

BasCI

--v

-

.

Fag

4

~

4...._.4

J

44

4

~

3

4

3

3

~~"!~~~~~~

tF! ..

-~

...

__./

VI

'I

...-.,.

10>

>.....----....._

:;

VIa ~

..-....J V le

f! '-..__......--'

T

·-----

" v

"].---....

;;

~----- ...........

/V1a--

-----

:::::,..

-

v

#:;j

/

'.:4

+In

=t~

3 ~-ifanr

•...._

4 sJ>a

~--·

.

>--

--........

~

=t~-

.--...

~/

A

r--A--

10=:-~

/

~

4

41

sve

C·B

....__4

~

"--...

.._. "--4

~

\..._:!f

"--~

'C3

~

"-"'*

\...._4


4

Obo

" t)

...

...

~

Cl

..___...

mf~

~~

-.,___.-

~

~

-

f

r

3

i'

-

-

-

...

..-------

_;:;

"---

;

Fag

A

~

VI t)

-

.......

I-Q

-

VIa t)

meno

~""'"~

F""'\

VIe

....__.

f

...

..V._____/ -(11-\

/.-:;~

_/

#1f-___../

~ b-,_

""'"'

,

-

~~ /.~t ~ ...,

...

""'"'

....~

""'"' ""'"'

...............

- -

. "'l

..___...

t)

4

.. ,

4

C-B

.::_4

Obo

" t)

Cl

" t)

~ \..J 3

-

liiiiial

....._,.

""' -.....:::___

~

...;........______ v

!+~

~~

liiO

~

.~

-....::..___

.......- ----------

-

-

-

-......!

,'

3

r

3

~

"--'

~

"" ~

Solo

Fag

VI

.

..

-

t VIa 't.

.

VIe

I

mf r'

...

#...

~ ~

llll

_/ ?~

?\

~

?\

&

.,.,

t•

~

1-

~~

:=-------3

[7f1 3-

'-..--'

'--

...

/~

T

,

~ ...~ ¥'.

-.

..-L

"'!

#-af___.--/

~~

~

f~~

,..

..........

~

-.1--..__7 1'-\

~,.

1(___..- /

...

~

?\

.,.

. v

~ ~· .. ii t~---Solo ~

v~

C-B

i't>

__..--

-

f.-


5 Obo t)

............

I

"""

loo

!iiiiiiiii

r

Cl t)

3

-. -

r

r

1\

-'- v·

-..:::___

~

-

-

--

·~o~

'"'

I

-

~

~

----------- 3 Fag

i.__

~~

~ >

~

I

~

VI

v

~-

!1?'t

~

~

-

....

""'

...__.

'-

.,....,

~4

'

f-.---'

~ >

0

~-

-

Vla

~?-~

~

~

*''

?-~

?-~

~

V le

-

~"'____/

../

~~

..

"it___/ +~

?-~

~~

! '

"-.

-3

= #:e,

_/~ -3

.11.!

3

fl

-

-

-

--~~

~~~

-

'~'~>

.! 3

-~

~-

...

loo

........

"------

_____./

-

-

-

,.;'----- __...·

+I~

~

loo

Cl ~

~~.

3

Obo t)

+ 'II.J

.t14q~ ~

~

'-"'

+__....,

*''

~

V:

C-B

.........._

~---

3

~

~

-.......--

~"11

Kl

#~'-----"'~

#~

v=i

JiiOl

i"""""'t

'-..--"

""'

1""""'1

I

"---3

_/

Fag

#~

#~ >

>

-

.

1'1

VI

v

~

........

~

~

r=

~J-

....,

-

___fJ

#~--

#! C""-1

-.;;;::::::!'

-

Vle

!

fl

Kl

~?-~

:

- /

---~

"11..___--/ +\

be: ~btfl-..,

?-\

~

~?-

~·=

--

~J

11~

~~

?-\

"*'

+~

V:

?-\ ~

~~ •

3

"\

1 l

#11~ ~?-\

#~o~

"'(

-1

""'

....__.

-------

Vla

#"~

-

#~

~~

"3

u:..r....:L -~

0

3

~~

~~~;t1~

~~

'~'~>~

C-B

---

1_-E 3

-~


6 20 _/ Obo

- -

~

..........

1\

""

Cl

~~--

""'

"" ~

~

"------

-

""'

Fag

#~

~t·

~

Solo

t

-

VI ~

-

_....._

.

VIa

--~ ~--~ .,..--........ VIe

.,..~

.,.

~.,..

!

-

~,.

?-\

.r- ~

.,.~

.,..

~-- _ / .,.~

•I

3.,

~

--~

~~~ l~

-

~~

I

-

-~

!!

~.!]

'!\'-

3

3

jt-:f"

5

:

Fag

.. . ~.f2-

~~~ /:"~~~ 1- • • -

.

f\ VI

..

l_ffl .--

~

~

-

~

r ...,

t ..~

~~ ~~~

.,..

;

ff

/ . -.,..~

...... ~ /.#~ - E:

...,

.

C-B

/.

-

/

111

~~

Kl

~3-,n ~:>- ~ r~ ::::

#~

~~3,:.;

3

mp .11

#tf: .. .,..~ ..

·.~ 1..-""3 /

~~

3

-~

I .All

L.--3

)....~~::.

_.......

.

r-11'1=

.

..

L___

..

5 __:___j L _5 :.___; L.__5---=5

5

5

-,I -

..

5

lit'~· \Jii ~· tt:rt"-_ii \__q_:a ~!

_::)

z~~~ .. ..

5..._.,. - 5 VIa

.i.lJ..~

mf~

11

""""""

t

5-

VIe

.-

5

-.=:

I

Fag

.

-5 __:__j

L._

/7tb·-~ ;.= b~)b~~

5

I

.

VI

v

\._~

~r:.

.

VIa

t_l

1

-5 VIe

r-

:

-

5

-

~

.. . I I

5-

5

-

f

-

-----~--/

5

!!_/

pizz

pizz

~f~~ =

--

~~

.f'- .f'-

mf

.,.. .,.. .f'-

3

b:r

.

5

.

_I

5

.,

-;;;0

''\._1ii

~-

~~ .

.

p....,

3

.

j_

5

-

11'


7 • e-.

r---3---;t

Solo

A Cl

tJ

A

~~~~I

J.#.J ~t':~~fb).b."

Pi".

I

j!

r-·3--:~

~~-~

I

r

r--3-..,

r:-3--:1

r,-3-1

,._ #:! rr--~ ~ #-'

~:!

#:! rj!~

~

':;

':;

'':;

1i

Vl

e)

~··

D

1i>-

.

5

Vla

t

~i ~ ..

1i>-

>-

>-

>-

>-

I I

...

5

Vle

~ ~

_..----..

-fl-

#~------~ !t ..

h.,----....

,.~

~,.---.,

Cl

v

fll

::!t\

A

'"11

-

3

#·-.. ~

3

~-

ii

1'~-

#:!~

3

.1fT

I

Vl

v

l'

1i

:::f -

·=~

~/

>-

>-

>-

Kl

~

-

30 Cl t)

A

-------------..

~ ~

.~o~.J...-... .... ~J....

..

~~ =I

.....-

#~ ~

f!:. 1-

Vl

v

~

l'

1i

. ...----- ...

D Solo

h

~ V

/I

}

#~

~

I } Kl

\

~tHI

Ll

~[J~~:t" ~~

~

.,

#~if

- ...

!'"

q~

q~ ~._~

3

3

b

r•£•r

#r [J

J q-J

fill

f~

i'J

qH

~

~ I.....J,.,....I J

3

3-

~J-----..

-

..

~~~~ ~ . 3

n.. ~~~

~

#:;jj=

.~ ~"~~

~

,...--.._,_

3

\

""'

I~

,--3----, r-3~

t)

r--3---,

3~ ~3~

I

A

r-3--, ..

~

Kl

...........

...::i 3

-

3

lf•

0-*~=*q-*

,:;

,....

3 ~-

3

3

f."1"4 ]""f""1


8 ,.........-t

..=t:l

~

~

I

Kl

~

'tt

t.

' J

,..~

b-ii

b~

--

-

:::>

:::>

3 ~':"""'!""

3 )aiiii ~

u

\ ··~:::

I""""""

I

:::~

:::>

~

.

··~

;;:>1'

'L/

""""'

~

~

~

~

~

~

h ..

41 :::>

:::>

:::>

,...__

r>

'-!!_...../

~

l~

3 lol

f

.+! ..

~:

~o.>

I

:::>

q1ii

:::>

"1

?

qf .,. f.,.

f*"-:;.. ,;-

.,.~

-

-

~

f

> I

:::>

q1ii

10

-

~

~

Cl @)

ff

3

3

3

3

'

VI

t.)

~I.~ -~~r-

~

~

VIa "-'

ff 3

~

3

VIe

I

3

3

f

v

~41+•

~ ~I

1'

~

~

... Kl

j 3

3 >

\ C-B

~~

-

>

b?-~

~

3 ~·~·.,.

3

3

3

3

3

...

~

3

3


9 40 Cl

'

.... "'"

v VI

·-

~

d

_..---.,_

3

'

3

1..---1

3

-~

-~

3

~

VIa

...

v

3

..,j "'-.._-./

3

""

:: 3

3

#~~

-

.ff~

':;

~

3

3

-

~

3

~~ ~~ -

.

v

~~ ~i

>

:

C-B

~

1'~

"'1

J:ii"T

..

"-N. ...

~li

-

.

~:!~

-~

':;

~ ~

,......,...

I,..

f!:

·==

r

==-

t::l::'1.....

t:::t::1......

\1...,

ffv=-..

....--_

..-...._

.10..--.._

pizz

#..- ~

#:!~

~-

VIe

i

.~

~~

>

~~

l

e-

-&-

sva

mf~

Cl

J~

>,.-.,_ .fi. ~

' ~

J

!!=

-

~ #~11-

~

~ ~

>

...

ff

>

~>~ ~~ ~-

>

>.----.,.

it ...------...

!!.;-

+1::..----...

L?

vr

~

ff

-

-

r-_ ...-------..._

> > . .~=>f!L

t.

I

I

5

5

Vla

arco

r-= I;P.f

,,

.

.

V le

sui pont. trem.

.Ill

...-

.....,

......,_

7

li.---..--.......

,,

- .

..-..

~:::::.

VI

~

3

mf

:

~~

pizz C-B

r+¥.

---~ +1::

.

~ ~~

~..~

p-..L

f)--

~>

r-;:;

l+C:J

-

~

. L

....col

>

Cl

fl'

t

>

5

~~ >

>

pizz

.--..,

I

f'\

1"1

VI

v

'[I

'11

>

~

1

..li

~ ~mf>~

_.-;;;-r--._

VIa

3

ff a.n

3

3

3

~.

...........

·~

3

3

~

3

3

~

~

3

3 ~ ~

VIe

C-B

,...-

: 4

-..,

sui pont.

,_

~

. 1;1-.

~

1011

..I

arco

tr~m.

':(!:."

m

f.:--.


10 VI

Vla

C-B

3

3

3

50 1'1

.11

""""

Obo

v

f> I.....J....I

>

>

3

~3;-,

>

JJ.>

1'1 Cl

v

f

I.....J....I 3

>

>

C.3-l

~

I

~

1'\

1'1

VI

v

~-

3

111

3

~-

3

3

3

3

--~---

Vla

'--.:7

~ ... 3 ~""'~""'~

ii

3

......

~~~r:::,

~

.o;;!

; 3

~

3

~

~

q-11::.._'/'

......._,o

.... ___ b!J

~ 3

3

3~

3

~-

"'--../

C-B

:

Fag

fj

,.,

1'1

VI

v

:i .~~M

I

-

3

3

3

3

3

~-~

Vla

v

~

Vle

ff h~

I

J

5

.

>

Fag

> > >P~

3 ~ ~.

-

VIa

5

b:;;,. :;

'!'

1:1-f mf

3 1-

-f

c:

---

-~

"""""" 11 ........,

3

>......,_

3

3

~

'!"

3 ~1'!"-l

~

~路~

V le

r

I

! I

Kl

V:

5

~>

~

>

>

......

~~

i

>

mf

.

>

~~

l?lll >

l+~

l~

.


11

Obo

Cl

3

3

Fag fill

V

Vl

VIa

f Vlc

--

Kl

IL

f

#~

= 11

::>

I

/-

~

/T~

~

Obo

tJ

~

loa

~

oof

~

"'l

""'

I--1

~

...

.........

...

I' Cl

v

~----~--jJ

~-

:;;!..._ _./~ '~-

:;;!

~-

_/

:;;!

---

Solo

I

Fag

3

Vl

'--'"

f ~

Vla

q:a

--../' :Cii_:___.../

/

.

3

-

- __.. .,_ r

V

~11

#~___:___/

_/ Solo

;;

'JT

-

~ ~:;

Vle

ff .10~ ~

Kl

#~

~ 3

-= c-~

...

....

/

::>

~

~_____./'

.-

r 11#T1 -- -

Solo areo

v

:;;!

:;;!'-----':;;!

3

3

~~·;

I

-

-


12 ----

Obo

~,;,.,./

I

@)

-;;-._

-J.I

Cl

""

-:j.

1'~

@

I

~

---

~

...

~

~

-:J.,___~-----::iJ

-:j.

~~

---------

.........

oaj

"" ,,

~

~

-:J

-:j.------~

=-..J

I

Fag

::>

::>

#~"'\~~ 1f:

fl VI @)

F~

~#-~;; ~

u..

3

3

~.J

........_ l'<~~

··~

-

~.;.

:;

/

1'

-;..

3

/{r~

~...

#~__:/

.;.

:;

............

3

Vla

tJ

::>...........____

..----...._

.........

I-!...

I

::>

::>

::>

;;

~ -

~:;;.

:;

~-

~

~

'J.I

.lb-

Vle '---

3

.

~~

fl

=--.;

~

3

-

I

I.

"Z__~-:j.l

3

-3

-..

.

-

[7

-3

'-..,...--

I

3 pizz,

J.l

C-B

f

~

fl @)

Jl

---------...

_......-----..,

-

Obo

~

.

~

=.....J

"""""'

Cl @)

~:;J.

~ ~, ~1

1'~

~/~

I

I

I

I

Fag '-'

::>

::>

::>

,.,

::>

::>

~

tJ

~

~t- ~,et

3

X:;

-

-

::>-

3

. .

..

.....

'-.•

'--"

/7

'C_el

J.l

I

I I

~-

1-l :;/

-

IV~

-..

3

3

-

~..J

I"'""

V! a

~:;.

::>

""""' 3

~~ ff[

3

.rt:l 11""'1, rrt 1:r't"" ~

b# '"" ; j!,.i

VI

::>3

3

if"*~ ~:;.

..

-

--~/

.,..

:;

Vle

3-

I

fl

.

@J

C-B

3

:

~-:j.l ""'

~.,..

3-

~

I

I

-

F~

I

3

.

3 ~ illl/

~

I

3

~;;!

-...

3

~.

(

PI"

3

3

~1"

,.,

T

1-ls

... J.l

1111

3

3

3 ?-


13

.

...-..L

I Obo

~

.11.

.......

IV fl Cl

IV

1'

~

-

.

. ~..._=4J

=4J

~

I

Fag

>

>

VI

w:..

~ 1-~s3

3

~""""

3

3

>

>

>

3

3

3

-

~---~

VIa

>-

>

3

,_

VIe

L-----3 3 - -____,

-

( ...

C-B

3

3

.11.

41

fl

""

""'

Cl

v

1'

\__=4J.

~=4J

3

~

-

Obo

3

""

. =4J

=4J.':::

'""'

"~=4J.

b1

I

I

Fag

>

>~

~

11

>

>-

>

...---..... ~~~~~~

""""'"--

~

3

3

'-

'--

l....!. ........... 3

~

/--:? ~~

I ,J-;.,.

Vla

IV

/

fi

~.;

+!:;

\~~ I.,L

#-aL/ Ll-

h...---

L

~#

a-- "" ;; fl-

!'-...

...

J"' ~

l.....t: """"' ..,_ 3 3

3

3

,

~

;--~

"'

- ...~.

/

\'f

I

'f

>--

>

'-...:_fi

3

I

>

tfn=f r!r: ~ .. .. .

Vl

v

>

~ ~ ;~

b...

=4J~

Vle

3 fl

r

L.._

31

I

I 1'

/.Jt,.\'f

~

b? C-B

3

...

.1~-,dL 3

1---3---'

-

-

{V:

3---l 3

I.

.

~

3

.

~

"" 3

3

3

b...

-

~

...

L._

-

~~

~(

.

..~

3--....1

,.

L--3_.,J

-3

~· (*'. Ill

,.A


14 70

~

/~

.....

A Obo

~

t)

l:::L...J

I-I

-----~

""'

'I

muta in cor. ingl.

#~

.-----1'-n----------.

Cl

_71

~--~

~

~

t

~k- ~----~"

:

Fag

:::>

:::>

:::>

VI

u:.

t)

1--1-

L.!.

3

3

3

1\

Via

~

:::>

-,.

1

l

t?.f4~ -}~

1111___./

-

~;~nn. sol pont.

.

.::--.,.

~

..,---,.,

~+·

Vie

-

~(

1'

~~

3

..

~--:;.

. . ~+ . 3

;!

'P

3

-

.

3

~.

~~

mf

.~~n ~

"!

1\

-t)

mp

3

~J

I~

-w -v-

-

#~\i~~

tt# J\ jj-.~

I

:::>

......--......

,..--....,_

pp

...

C-B

--..,

""'--l

_/1

Cor. ingl. [in F l t )

D' .......__

.

_A

~.p.· -

p

~~

vu

~~~ -~

Cl .t)

b~~ sub.p

L~ -

.

VIe

t...-..=

-1

-~

1......J -t::::=

la .,.

-....

11

,._.

...

------ -

or-

------~ b~..--...~

.........

...::l

~

cresc .. ~....................... f f L - 3 - - l

1\

ingl. [in F l t )

.

~~ ~#~t!:b~-----. [~~-------

~:::>

..__..,.

801

3

Cor

......____,

q~.

?[

~

ere se.

3

3

~

~_./

·························································

Cl

t)

~~~-

~#

"!!-_r--.,

~

Vie

~'-'c "'---------~

~~~---------·

su b. "VJ

Cor

1\

ingl. [in Fl

t)

y

_j_

Cl -~

----

~

cresc.r

ff

L

......----~==>

~

~

80

...

:>----------

~ <1~~~ VIe

r

f/1-

~~·

~

I

/ fii.

p

T

"

er

~ -

.-~-

~#~ •

.l%P-

-\if

~

/~

~.J .J

-~

T'v

mf~

-~~ sub.

f--J mJ

::._:/

t'-" r---

q~

..J


15 ...

.,

Cl

" f!

~.j

. . '-..../

~~#~~~q~'

fii"i

1='1

.

""'"

~~v

-

~~

T~.J1..

111'_:__.....----

~

Vl

v

(Ill

b,.

t,.,.

-cOO~

~q'~~~ /1;'-..

.I.

;;,.

f:~

-

I-

. a~ ~f'tei?~ '"'路

Vle

~l ..d ~oa

'I

I:..J......::I ~~__./ ~ ..:= C::.~ erese. .................................................................... . ~

f

=::..:.

-

Cl

Vl

Vle

:>

11

:>

:>

:>

Cl

v

:>

:>

:>

ff A

:>

-

-

-

-

c....u

-

90

ft.jlt.

1~路

.

~

3

.

Vl

~----..,~

et)

-

~

L;i~

:>

:>

:>

:>

pizz.

~-.!

:

V le

l::ii

Cl

Vla

sf VIe

3 I

Cl

-

v #.JI

-

3

~~~~~

-

.,_ - ~

..

Vla

q-. Vle

3

q11

3

3

3

3

路~--

3

. ~~


16 5

J

~.g·

..'

.......

tr.

I

100

Cl

3 ,.....,_

b~.

bv~~~

-

fl

r-4-, - ~ ~ .J,.~ l.u..b~

3 ,.....;.......

-

-

~/ ~ ·~ q*-1:/ pizz

.._L.U

13::33

~

3

ll

# •.'

VI

-@J

V~

~

~ ~'

..

..

be:

qll

~

~ii

sf

-4

VIa

qll ·~~.

~-4

q=4.

~=4

.

VIe

'

T'

sf

11

~~

~~

q~

q=4 pizz.

\

...

C-B

sf

,

~

~

~

b~ ~~ F~F ~., ~b~ ,-.~ .. ~,. :r~~~?!:

~

-.....fR.

.lb

-~ ~--t ... 1~~ .... ~~'t ~

Cl

tJ

r _'H '_l 3

5

5

5

3

3

5 fl

-dr;,

1!

J.l

VI r~

@)

~=-

qii

=i1

#.J\1

b-41

#.JII

b..

q"~~

~~~

q"ll

'q 11

VIa

~

b-d VIe

tl~

=4 L

C-B

~

... ........

Cl

3

3

3

3

ff 3

3

3

3

VI

arco 3

3 3 -

VIa

ff~

3

3

v

\,

VIe

3

3

3


17 .lb ::> ::>

f\

Obo

----.

'

Cl

::> .,

T

tJ

(!)

:;t

"'-"

ff

[,t

q"!'

!!.

-______./

- arco

f\

v~1 ,._~Th

~~"-.-/

~~

[,~

F

~~~

VI

v

3

3

-=

f\

VIa

- 3

-

v

_3

3

~

•c•

~~

>

t.-

-----

1..

ff

3

3

3

3

3

/0"*'

~'t-

VIe

~

>

>

#:;;:

Obo

v

fll.. !?':: >

-

-

>---

~

......

'=

+

1-\;;.

>

::> "'>

::>

-

f

Cl

t]J f\

~

~,._~~~

3

~ w--~---.

......

~

VI

"V

3

3

g

T-

3

=i

3

M~

t-l"""''----.

~

m~--

Gl~

3

3

3

110

f\

Obo (!)

D.!'

~~

f\ Vl

tJ

., "- - ._/

7

~

3

_-:;;.___________-:;;.~

~---=

,.-

~ ~

~V: ~~m~~-~~ ~b)_ 3

f\

I

3

v

~-r-

ffl

f\

#=;r=" >j(t- >~f: ~::> #..,

qf'-

5

-

Kl

~

--

5

5

::>-:11 ::> ::>

it

pV~

l:ryf

::>

-

::>

5

I

~

3

3

~

:

\

I

~

!P.'

5

I

~iJ

~~q~

L

"

[,=;

P?-

::>

/.

~~~

~

v

-

---

... ~

~

1-----'

~

5

5

r~

~qB

f\

Kl

v

\

~~

G:t >

[,-:;i.

3

3

3

~~

lfl".

_Jt-·

-

3

"'di

1-

~

3

5

L

q-*

b(if

~~

~

=

l-.

5

_r-t1

"------

qt

:>~~

>


18

poco rit................ a tempo

u Kl

poco rit................. a tempo

5

5

Solo VI a

sff"---"~

lll

A

I

--

""-.....--_

V

h.

l

.

...

...

5

5

5

1--y

I

I

I

I

Kl 5

\ C- B

3

--

~----.........__

L--"" arco

: m

A

>>

>

120

:>:>>>

.,., 5

3

3

.

;,.

~

~

~

Obo

V sf

A

b;

''> > >

3

3

3

:;; b~ f=

b~

:;;

3 M>

>

Cl

u sf,.. 3

3

~_l

3

l

3 5

fl VI

u

mf \__1iii >~> 5

5

VIa \.._lll

1-rr.C-B

,.,

.

5

.

lll

.:.

T'

lll

\__lll

,.,. ;. ;,. 5

/7f~~ . I= R, â&#x20AC;˘ f. I

J- ~

..,_... 5

-

.

I 5-

.


19 3

~...

I

3

3

_"""f""""' . L

3

....,......,

~

"''

Obo

v -

:::>

~:::>

:::>

:::>

b~ /~ jL

:::>

~~.A

f'l

Cl

v

3

1

Vl

~v

\_:;ll

~~

!t

Vla

\__"'Ill

m

--~.;

:

.

~

5

5

\j}

!1

~

--~;. 5

5

l'

-

.

3 ... :j .,

a路l'-

"--"'~~~

~

:::>

~/

35-

5

.:.

--~

3

-

~ u-.r

~- "-.__"'Ill

3

,_~

f

:::>

5

C-B

3

lll

-

路~

~L-~

10101

5

5

5

Obo

Cl

3

3

5

5

VI

mf ...____...-5

5 VIa

a reo VIe

C-B 5

I Obo

v I ('I

~

3

3

.

~

fl VI

3

3

3

3

v 5

VIa

7T_l.J.,..p.o.

5

5

-5 VIe

,.. C'-B

-

5-

,... 5

5

L....J:: 5

If~


..

V TV V

V V

V

reV

"'

,..~

,...

-

V

~

V

V

"'

.J

l

"'

"' "'

V ~~

f.v

fv

~

~

.1 I'll V

~

f

I IIIo

I

"' "'

'-"

ffi

v~

v•

V

V

'-"

....

I

V

V"

'-"

.-

1:-

V

(!.

,.,

I

V~

V•

~

"'

f--

,~

~~

V..~

n

..

~

2S

I

I

I

"" ..

r;

..

< (;"

...

~

~

'Ill

t~

~ J:

b~

""

r.

I

r

< ;;;-

11111

11 111V.a1

~

I~V@III

,;;v

TT-;v-;-1

II'!IVIII

~"

~v a~~o

1 ~VfiAI

I I'll Vel h I ,,. Vfill

(!.

::::

"'

J

'-"

V

t

I~ ;J i:J

lrv

'~vJ

itv""

la Vl

V V V V V

vq

"'

I~

I~ V~

• vl

....

""

..

Zl

~"

V V V

I

"'

'-"

V

r-

V

V

y_

V V

Vl

Jl

~ V

V~

V V

V

V.u.i

m

~

lt"lfl v-

~

V~

V~

V•

v•

V V V

e

0

"'

'-"

'-"

'-"

''-"

''-"

r

:....

~

I

..

w

(")

'-"

'-"

V

V

V~

V

rt;v

rrv"'

V V

'--

1-

ill

jV

Tl'Dttl

V

Ill

...1101"

'411

.11""

.~1

·''"' .,

~

,,rJ

l9.~

ilt'-~

h;v

frv

V V.

V

V

V

V

v~

}

V V

!1fv..ur mvv.

rv

V V .V

Q

~

~V~

p.

'-"

'-"

P.V

Rfv

~

~V

e

"'

'-"

"I

hfv"' f«Vv. ~V

V

1-

(!

"'~ ~V

V

'-"

"'

'-"

~

l'f

I\\

•'[

11~

Ill.

,,

V "'

r ~~~

Lve~l

wVfi.l

fve~'

[III'PV

11~~

II'I'Vl

[VIlli ill C.:,VfiA I

· Lv~~H

!

I'~J 11 re V

l'~l

..

~V

~

Ill!

'11

Ill!

'11111

~

Ill!'

Ill.

r-

h.

Lv"d ill

rVlll' ""V tit

~

(!.

6;:;

"' i'V

..

$

~V

~V

1'9'V

[V. V

~J

V

l!'IIV V

I!

,:

J..l

la!

,...

Jllll•

,;;

,,

i~'~~V

t>

< ;;;-

~ lr

'-"

'-"

~

(!.

< 0

trV

"'

"'

h.

~

V

(!

a

"'<1 0

<:7

0

w

0

-

\

v

\

~

~V

i"-

V V

V

h.

0

N


21 Solo

~~~·

f

b iJJJ• • ll!i•

-

.

$

Oho ~

~v

Cl

3

ff

3

5

5.

~ ~~:;t

q~

>-::>

~

!

5

::>

5

Fag

t1~ >-" ::> "> ~

pizz. ~

~~

1\ Vl

..

I

~=i

-

•J fff,~. :;

Vla

-

.

A 0.-----.....Ji

fff

~~

..

pizz.

3

~

~~

=i

-<11

=

1-

~

,=i ~!: 1-

)~

F

lv

~.....--...

~v.

0. ·.iol

l

=: ::::::~ =:

~

~~~,.

-et

IV

,-::::: !lW

-3

..

J~

.

Vle

:;_:::

.

= IV•

~,!

::>

~ ~

..

#,., ,.-------f... pizz. 1::" r= t::

~~

6

!\

.

fff ii. •.::::::::::::::-~ •

~

ii::::::

il

.

~-~~-~ :4i

5 ::::-::>

::>

~'~'>-

~

"I:>

55

5

t1~

pizz.

:

C-B

~~

'If:>

:::>

r..

I

.

...

~

::>

.

l..

1

b!

"'

I

-.......-

fff

3

I

....__... fi ...

4

v

140

3

$ •QUHtttt:

Obo

3

f

3

-

3

3

3

3

",' ~ JJ]~,. J]quI . J . )!;U . J~U . jhJJ . l#© .

3

3

.

f~

3

3

3

3

3

Obo

t.!

• 11

.rtrr •

!' 11

• #~

1

v

mf

~

...._

...~

!'

'-.__......-~

3

3

Fag

mf~-

~v

fl

V

~

• '!" •

...__..

~

Cl

I

mf

~

Kl

~

h ...

I

I

~..g. 0~·

I

.= t~

f~

~

~

~

.

.....___/

\I.

. b~

J '"N

~]11

+t ..~


22 3

3

3

3

..

Obo

Cl

~ 3

3

Fag

3

Fag

3


23

Obo

~~~~~~~~~~~~~~~;3~~3~~3~~3~~~~~~~~~~~~3~~3~j3~~3~ p . . . . . . .. . . .

Cl

Fag

VIe

3

3

f

3

3

. . . ... . . . . . .

Obo

~

~~ N.

f\

41}, ..fL .4'-

.f#-J>

4'-

~

Cl ~

~---fl· ff

1'

~

Fag

ff VI

3

3

~1'-#~ :f!: ~~

Ill

3

3

3

3

3

3

-- ~---#~

3 pizz.

t.

arco ll

~

1.~

3

ff pizz .

.,~

._.

...

~

~

~

3

"~

~

3 ~

~

~

... • #~ 3

VIa

ff

~.~f-:

3

a reo

ff ....___...... 1'\

t.)

3

3

3

3

3

3

3

~+j+•

V

3 ~

ol

qvpizz.

... V

.~r 111'-

C·B

I~

~

F"F.1 r:r:J

qr

~

3

'"'

"'!--

'*"

......_.

3

.."'1

... 3

3 ~

........

~

~

/

L...ti!!

JO

3

3

l"'l

'

~

3

3

3

Vle

3

-

g

3 F-a

l'

I

t,-;li\f.

3

.liiiiiiiiiil

'""'

3

l'

g 31

""""""

l..•lll I. .,jiL

3 fa-ooo

""""""'

o~:;:

3 iiiiiiiBfiiii

~tt,tt 3

4'-

11/11

ff

* Bartok· pizz.


24 r---3-, 1 3 1

f Cl

Fag

3

3

@)

- -

Q3

. ~,..

*<.?

3

3

pizz.

3

3

3

3

3

3

,-3..., r-3-..,

3

3

VIa

Q

Q 3

3

3

3

3

3

3

fliZZ.

3

Vle

3

3

3

~~

3

~.=;

~'->~

Ill-;

~!>-~

-; -; =; ,

3

C-B

or d. b~

3

3

Cl

3

ff

-------l

Fag

areo

3

3

3 3

3

VI

Vla V

Vle

3

C-B

3

3

3


25 160

-fit

.,.

~

~

>

>

>

~

~

Obo ~

Cl ~

~-

3

3

../~t -

~

""

>

>

:f.=

Fag

3

3

3

~~~~~ ~~~; >>~H10>:: t~~~~->1..>~~:

>

~

VI ~

3

>

~

~

I

3

ff 3

f

-

3

3

3 3

3

-fit

>r> ,.....,.

>>

Vla ~

f

#~

~

h ...

ff

#~

~

'1>

3

>

>

3

>

~

3

3

rr-l"""'i I""' >

-

~

3

........- >> arco~ 3

f-

#+'- ..

VIe

3 3 ....

3 I ~

~

~~~

~1""""1

,.r

1'

)

-«!

arco

~ C-B

~r.-

-

-«!

--

~~ ~

~ii

-

-

-

~~b~M ~

~~~

-~~

p

1'

b.

-

~~

...,

P"'~~

:

.............

loo

3

3

r----3----

f

>

I

>

Obo ~

,.

~~

~

~

mf. ~

_...---......

VI ~

3

mf

3

~

~

3

>m> ~

3

mf

~m

VIa

3 ..

-~

lT-

ff

-

...

3

#~ ~ ;

>

3

~~ areo

3

b...

mf If

.....

ff 3

~

3

~,:;-

ff 3

~~-=

b;:

h.

> >

~

~~·

f! ,.. pizz.

L -...-----..._ »

~,.~

3

1..

>~t1!>

"""""""'"1:;..::>

3

3 pizz.

L ,.~

Fag

~b

~,.·~

~

Cl

f

>

ff

VIe

----==== f

-41~~

~

~

ti-11'-~ 3

I

~

~ /~

3

3

··-

1711

~

~· -

3

~

Jf~

111

10

#b~

~ ~!:

~~

_mf .h..lh. ~

3

3

!!h ..:1-

ff

3

~>>

V~

3

Vf!~ >

"L..---

3

q4'

~

~-l it

·:a 3


26 I

3

>

Obo

t:>

...

>

~

b•

-

I ..

r

0

0

0

.

. .; . .; ;. . . . . 3

3

3

3

sff

>

3

~

~~

,---3---,

"!

3

-3

Cl @

-i

3

3

>

Fag

>

I

>

11~

>

3

{~\b~

I

br 1'.. ~

~~

VI

v

5

sff

#;

>

>...--..

5

1.!.1::::--,!i~~~>___..,

>

>

VIa '!)

..

3

~

sff

'l

.5

5

VIe

....~

1......1 41!- 3

I

lll"

3

j

IV

Kl

!+""

3

~

-4,

q:;

h

qGi'"

3

3 3

L

if

~11·!+·

"'

3

# t~:q4~ b~

...

C-B

3

.fl Obo

v

. .. . . . . . . . . . '. i...l.....l 3

3

lo-$-.l

3

3 ...;;;....,_,

.

• 4!

. ., . .

3

3

3

,....~~

~~

,jr.

. !

.. .

bi

3

3

I

b;:

>

Cl ~

>

ff

>

:

Fag

5

5

>

fl

'"'

~

VI

'---~

@

,..__, VIa

~

~~ h :::------.

bp:

,

@

5

> >----.

h ... ~

\J~---

>:;t >'-----' > >

I

[

u.>

L__3---.J fj

~.

.

~

VIe

fl 4!.

ft

eJ

ff 3

#t

1'1""

ff

3

C-B

3

l! ...

3

3 :

'~· 4-wf

3

3


27 1'1

Obo

...

......____... t

Cl

v

~41

~~>

>

~

~:j.

--

Fag

u

t

f:#'---":;i.

-

"

3

3

3

I

-------.....

3

3 ctr•'tllll

3

.

I

3

....

~

.

3

3 3

3

3 3

3_

3

>

ff v.Cb).... ~4

..

..

lb

> ~ > ~.___.... -....:...:.;;'

3

3

3

3

VIa

3

F-"i"""'

3

.

,V~

> ·~ >~ -}ff > >"""'

3

.fL------,.

:.....;:?

-......__./

3...__..-

3

...

~ 4""-'"lf.

,,

3

-

b#~

~~

3 3 ~::;!~

'lj+"'~

3

>

------------

VIe

"

3 3_

3 3

r- ~"-~~ne

,_.

q.e-

..

-~~

3

.....

11111

>

~~

M

VI t)

q~

~···I

mf

~

_.-:; ~

3

>

ji'

f~~'--':;i.¥;1t

>

---

r j

3

mf

3

...... ""

3 I- !F"

=i!1 ... 3

....................... C-B

P-

1jl-<11'1i

3

3

~~

3

-

3 loiiiiilii

""'" ""'" .... ~1it-<11

' t)-<11

1i

3

3

-v

3

~1i

~

/1'~

P-

~/~r

-

-<11'1i

tJ

3

3

~"""

~~

=

>

Cl

Fag

,..----3 3

~ ~~~

3

~~

VI ~

3

3

3

3

3

VIa

,~

~

F

ql'"

~~ tr-~ :-/

/~~ /7':o 3~----- _#:?-~

"'~~ ... 3

3

1111"

~1111"

..._,_,_ _ 3 _

lv ____j,

VIe

"'~ --~'1-1•_J,

a reo C-B

-

I ~..-.--3

..J


28 I

~.a'ialf.o~t¥ ~

I

.

Obo

_3 11-3

3 3_

t)

I.

v

-

Fag

VI

_;__..---

~

~

~;;

..... 3

~ ~

3

3

3

3

>-

,a.~

.,b.

J..

/~

tw~

arco

h ....

~~ ~t!: ~

ID.td f-

/~ ~~

Ill

~ft

VIa

pizz.

t

>-

t

'"';

-:;}_/

I=

q~

=;-

-~~ ~

v

~

tr---~

~

"

.

Cl

tr...~

>-....----.....

_lt;e

!Ill

Vle >-

[7~

-1 3

~~·

3

3

~:;1 :::>

......-----._

!,~3

Dt_

I

~

''1

3

3

h:;D

~:t

h ...

D

~

~ .......

~

"f

114

C-B

1:14

8l'a-,

b"'

I J~'"'

v

ql

~

I

w

Cl

v

3

3

~3

Fag

!Jt

3

I= t-

- -/Tt:

f'

/Tt:

1\

:::>

I

3

:::>

1hli-:~t

:::>

~~

:;-

:::>

3

{{f I~

!

3

3

:;;:

3

r"i- r; ;;_ ;;. !i-

3

>-

~

~ .........., ..........., 3

--

fff

~ =~,6', ~----~-ia-

"~-

--

3

3

Obo

8 va-,

0

~~""""~""'~

I

D

~~~

bt~t

>-

pizz. >-

--

D

3 :::>

3

>-

3

=='""~ rrirnTI ~ ~=f¥;:~:

~fm

~

~~

VI

v

/!~

Vla

~

/

~~

~

q:;f.-.7

...

Kl

~

-.'

~--

1\

V

u:

"

o e

~~

C-B

8~'a

:

""*

V

r--

f-

..

V

.....

D

q:J a reo

=~ /t~~

~ =l:r ~ ~=~ ~ •td:! v . . . . - -: ,

liff

-

/3':-..

:fff~ :::>

~

~;;

~_:;::;:/

~=ii'l~__/

/-~~---""' /

fff/"'~~

VIe

8 va 1

:;[7 ~"---iii :;~/

.r h~

~

3

:::>

>-

~

r

::3

fff

~

~

..

~

~>- 3

3 I

'i

,?

l

• 3

3 >-

,I

... 3

fff

~

::>

3~ ..J :-::~

I

3

.,.. 3

...

3


29 Obo

3 Cl

> Fag

3

ff

3

~

3

arco

~

VI

ff~

areo VIa

--

mf Vle

3

3

f Obo

v

~-1'1-

1\

..,

~!

3

3

3

k

..J/1

3

j

3

3

3

Cl

v

"' ~

~

3

>

'-!:...:-~"~nt

~·~:;i.._.

11 ~

111

"'----/

3

3

r-3----,

3

3

3

3

3

3

3

Fag

>

3

-fl ..

I\

~-¥~

~~~·~~

~-¥

~

VI

v

_, -:jJ.

*"'

>

r

,-

I

..,.-

~t

...

...

""'I

3

I.

I.

VIa

~

,.,.-

V -1'1-

1/11

I

h ..

I

VIe

l

3

K1

F~i~ :

~~~ ...~ 3

]

V

~

3

~

~

1. ..

I

I

L.:.

l' fill

3

l

~

1-.1 3

~'"*

·~

3-

I

-

[l .JI

3

-·.....J 3

q:Jtl~~~~~~

pizz.

~~

,~...~I

DGI 3 arco ,.

3 I

3

I

"'

!14

-

\!_-41

~~

I.

3

"'"""'

3

""' ~

~~1. ~.

"'"r Gl

Gl

3

.......... \a_-41

3

.~·~

3

3 1-

Gl

8''a

C-B

l

"'"""'

l

-

3

""""

~ =4 :~· q=4l~·

....

3

3

\j_:;i

~

jiiiir

Ill

3

"'""

.. :;i •:;i 3

\l:;j

3

I


30 180

~~ 1-

~ .... :.*~!b...;..:. ~. b.;.:. ~~j.

f

••••

~~

~pi~~

1-- • • 1--

/1::::

Obo

@)

ff 3

3

3

3

3

b; ::- ~ e::b;~~

f

>

3

3

~?;~>

>

3

~~ ......

3

>>

>

Cl

@)

ff

Fag

--r=ffi

,.... VI

v

---FffS

,J,..,.,.. T'

fliv

ff\._li

-

-I

-""'

== r-;

=iL/

fq=iL/

~

~r

fTf

""""'

VIa

i:

VIe

ff'Cji

~

j::::

~

-

~ ~

~

iifi

p

f

Kl

f~

rfl'-·

3

-<11!:...::.../

~till:.::__/

f

>

{~

--- ... 3

.

C-B

.

.

l'

3

~

_p_oco rit........... ............................. a tempo

Obo

,--....__.._/

J 1'1

-

m uta in bas-e!.

Cl

v

~

>

~:t

b~

Fag

t1t

>

-~ _.-*

poco rit ......................................... a tempo

I'

VI

ff

..

~

.....

.'--' .. .....

v ~

VIa

h!:Jfi VIe

-

~

1--'

3

~~

!14

3 -~~

3

3

ff~

poco rit........... ~............................. a tempo

h..

1\

Kl

3

3

·~-.~

3

~ ~

i~~ piiiiiiiii!

~

ff

-~..---~

fi ..

-=-

3 ~-·

.....

poco rit............. ................................ a tempo

C-B

ff'- 4

'--*

~J

'--4

'-"*

'-•

~


31 Bas

...

Cl

~4

ff

~

......... k~

4

----4

4

4.......,____..-«

...

Fag

~

4

4"-----'4

~

---4

~

~4~

4

-----4 4--

/

..- ..

~

VIa

VIe

..

'"" .1

:

.

,_jJ~

-,

lii!oOiiiiiJ

:

ff~~___/

-

""'

""'

~

,...

~

. ...

""" I

""

f! .. ~'--'~ ..

~

.

:~

~

I

"""

•-....._.-

"'

I

...__...

'--'

'---"

fi•.....__/

~

~

1-

!"'. J

4t____/

~~__./

V

ff

~

.,

\..__-4!J...._,.4

\_-4/J

........ L-~

~

.

~

ff•

...

···~

... ~'--'~ ~ ~

~

C-B

-.._.4

,., Solo

3

~

\_4

\..___4

3

--

_;:'llo-:~

-

-

~':;;

3

3

:;;

~-4/J.

~·~·

\...._4

\...._.4

-

_...--... ~ r-t'""i !!.~....

llo-

Obo

v ff ·-.:._ Bas Cl

~

:

...

~ Fag

•...!:

3

. .........__...

.

: ~4

~

...

.

>-~

e: I=~~ :;:--- 1-J

1\.----..

..

_

~

~

·----· ------·

Solo

fl

./

3

~

-----4

4

~

• ...>

~

4--..-4 ---4

~

J0-4

-

~-

>- >-........._

VI

v

.f.f~ ~

i

5

>

-

3

5

>-

·.~.~

j.--.

VIa

~-(____/ VIe

I

--------/

~--

~

~

111

~

!'-'!

I

~

~j!:

.

~

I"' I

"'i

1-'"1

I

.~"!'

~-

J

1""':'"'1

I

I""_ I

..J _____.

~

"''

·-~J. ~

"--4

...

~

.,

........_.

~

,

.

ib.l

~

...

I"" I

..

~-/~-«~

./

......._ V

C·B

.......-"*

~

/

=..

..____....

~· ~

~-ii -

-_liii-• /

~~ 4 - - -V

J

~

1"""""1

V

~

1"-'l

I

~·l

'--/

~

11 ..

~· ~ "' "--"

~~~

\....__-4/J

\....__-4/J

~

..,

~

.

::;t

..

~ \..___4

~L


32 -

11

ll-

v

-

-

Obo

-

-~~~

+t ..

-

3

3

-

-

-

l{:;

"'1T

~..-

3

3

-

--

-

3

3

13as 'I

~

.

'ag

4

..

~ >

~ 5

~

-*........___.,.-*

~ ~ ~ ~~

r\--

4

-<~~~--..__

~

:;-----.

..

_____../

5

h

-

/I

v

~

'--"

11

~::

~J

~

5

-

!la

v

~·~

...

"""

lie

~

~=-L:___;? ~--

#"lV--__/

'-'

_,../ V

--

l+ •......__./

~__/

#~__/

'll~

1:.1

.J

~~.,..

#""

r--<

-B

~

8Pa

. ~

190 1ho

,.. I

...__..

-------..G_

"\~

v

...

'---"

""'!

~

:ij

/li ...-~ ~ #

~

ll

D

'::;

'1ii

-

-

3

==--

~

-----~;

~

3

fl

-~

:ij

3

-

~

""'

as

=4

~

-

v

~

~

#~

...

E!.

~~

~4

ll/-~

fl

~~

~?-

~

..J

3

~~~

~

~

L.--

f/1

..

~?-

~~>

~

-

~

. ., .. r

~

::t-

\.__=ij

_,_ -

1HI

-

~}'

#~ i=

'::;

~

~1

Ill 1..- -...

b~~ t-~..

.

.....

11r 5-

.............

la

v

~.,..

~

J

I:.

~

:

.. ibJ

1-

..

4----:::::_ ~

~~

.

/ff_ b.

7

111

q=iL:_/

----

.J----

;i

~

#~l___/

l

=-

#=-

=-

,..

--

,_ I

-

- "" ---~

fiP -V./

~_/

,_

=-

.

1-

~?

?-

l

#~

--

#4-= L-/

?-

?-

...

~4~

..

i

l+ .._____..

Oil...__.

I

I

:ij

~

.,


33 3

---t -

I

~~r

>1-

Obo

@)

~

3

-

3

ffi~.~-

Fag

4

-

-

1""1

Vla

5

#"lit___/'

/f~

~

Vle

-

c:.

Kl

l

"11~

..J

r.

-iJf:

-

~

---~

5

...

I""

___.._

;i~/

~-

-

~~

.IOJ_.-..,

-~~

..

raJ

iiii

F.

-...r

c::.

f\-.----...

'-....../

#•'-'

~

#~

C4

'

..~Y--+E~t#~::

-

5

-~

4J~~·

4

/

-

,,

~L:__/ ~~

V

~I!:

-

C-B

Obo

J

""""

~;i

...

1::.

~

.

3

~+

- -

b~~ ..., .

=:

3

..~I- """i 1-t""'!

3

'---:!_

..f\---~

~

~:;

3

~4 ----4

b.. ~

f-

Vl

v

4

/!r: .

1\

-

----

...,

3

.. -

'-....., __f

\__4

\.._:!!-

-

~

~

v

3

3

'-.::!!!:./

~'

'-.:!!:/

--

~/

~ii ..#~~

~+~+~

~

-

-

~

-----------""----------

f.

3

3

i"""!-1

Bas Cl

~

~

4

__./

r-""'l Fag ~

.__!!;/

~

"-.::!!!:../

E~#i~

5

f\

~

.--...

"-.:!t/

~V

~"-----'~

'-.1111

~~

#~~

..;;.

""~-/

4

-

/

~

lf-"lol·lt-~

,. ·M:

;bp_---

Vl

v 1\

>

-~

>>

~..I

_.......

Vla

-t.J

..

_......_

-

~ ~ liiO

iiii

1-

T~

5

..

I"

-

fl"'..___./

..

Vle ~

#~___./

~t_____/

~11

-~

-

/

11

!

______::>

~

..j

1"""""1

~

5

.. -v ~

'-____./

~...

/!'+

1"""""1 KJ

q~

5

#~~- =4~ I-

r

~r

~iS

;i

~

~~

-...

J I

---.,

Fill

1"""""1

....._

--..___.-

#"' ~

,.............

.. 1

. ~"-----'~ ..

~

,

~

C-B

'-.:![7

\.___-*

"-----*

~\__4

/

"-----*

\__-*

~~

\.____4

,


34

milta in CL Bas Cl

..

___ v ff

Fag

~_.

~~~~~tC

5

~

VI

5

~ -======ff

VIa

VIe

~I

KJ

fl

v

3

77if

'

3

v

if4

-

200

iJ

I-. ..

~

C-B

1

I

............ ::>

3

sub.

f

··~

::>

>

>

>

>

>

.

::>

-

.

~-. ~

qj:--------


35 collegno

#~

~

e.

~

~~

~3

[)

u

V

V

rJ

V

"i'

VI @

'f colleg1o

~

1.1

3---.

.1.1.

VIa

-tJ

tJ

~

"tJ

tJ

"ff

A

.,.

"*

1'1

..,.--3

r--3....., .---- 3....,

r--3--,

'tJ

.1

3

t)

{)

~

"I

~

1\ I

to~\

I

C-B l

@.

11

v-v

3

-,-

V

3

210

.q--3 . -----, f!:_

I

f:-

f:-

V

V

....___..

3

fl-3~

'5,._

VI

t)

~

V

I)

)\

3--,

'

VIa

fJ

~

D

1.1

11

A

3----J

A

tJ

:

fl C-B t)

'--'

-

,_,,

>

~

-

-

-

-

.. '-3__!,;

~

I

---

~·-,._

-

I Cl

tJ A

pp

.,_

3~

,_ 3

,._

)

1.1

,._ 3----,

,, fl-

VI

tJ

V

)

)

1.1

p 3

)')

I

il

)\

.h

)\

Vla

p

A 3 -----l

3

l

p

~

~-l

r-or

u...J

... ... ...

ll

'~

I-,...

....

,_T

...

.........,.

''--'

.

C-B

I

~

q.._....____-•

-e ....._________-p~

. ~'-..---'-4-.

4-

-


36

-

"'

Cl

.---.

-

_,.--

.

r--3---.,

-...........

r

v arco (ord.) sordin

"'

VI

___::::_---.......

v

pp~--

j

--...-...

~ t-----/ arc~

7

.

1'

.

....__....

,,.,

...__..

Jl'~

~

.. / - l i n

·l<~•

,.-;:::::::::::

~

~

VIa

'fP

sordin sordin

'

VIe

-=::::::

~

v

I

pP

0

-

:

C-B

-e-

:&

-0-

-9

220 f

r-h~

-

Cl

v

----

----

----3

---

-----

3

.3

5

--..... 3

3

..

fr

.....

..

'

~

3 >..---..._

Fag

~.

~'- v~

mf>

r-3--,

I

3

r-3-,

Vl

v

.........

~

...

~

-...-...-...

l<~...

----- 1-----/

>~

,.,.>

g'------~ ~·

.....____......

'-.__../

-...__/

~

r---~

...~...

3

5 T'~

1+1... '~

~------

---z___::---

~

~-~

.

3

~/

/~

Via

3 ,....--...,

/

.

Vie

v

/--...-...

--......_

.

/-

. I

I

I

~

-

I'-,

I

I

I

I v

-

>-

-

-

>-

>-

)

-,

3

I

>-

illl

Kl

mp

-:.

>-

0)

>-

I

\ 0

>-

lf-----=w >-

-

-

0

'>

~~~

0

0

C-B

-4

14

3

4

[I

-9

3

I


37 I

:;;;-..-..,.

>

Qb_o

,.

@)

-

mp>

I

tr

tJ

mp

~------

-

-

Cl

:;_.--------P-·

......._

Fag

3

3

1'1

VI

tJ

~

. ~...

tr#

--

.

~

VIa

.~

-

' ~

JJ,

~

.....

·

"'"''

--

-

~

---

-----

-

-3

-

-----

I

..

I.

~

-

Kl

3

u

.

,

b

..

..

b

,,

..

........

-&lar--

-----tJ

tJ

.~ 0

0

0

...

C·B

..11/J.

..11/J.

..,.

0

..11/J.

0

"'

Obo

tJ I

.

tr

Cl

t)

Fag I

tr~

-

VI -~

--.....

--

...--.. -VIa

t.

,..__

-

I VIe

--

~

tr#

----

"iiiiiiiiiiliiii

-

----

-~--

morendo

- ---

------

Kl

f

~u..}

~

tr

niente ~

-

morendo

niente

morendo

niente

tr I

tr

I

- r--e-

-~---&

1"----&

morendo

niente

-

v

C-B -~

....

..11/J.

..11/J.

..11/J.

"*

-4

.:

..................................................................... _.,_

+

3 :;;.

-

.....

11;-...

sva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

:::;:

3

5

3

.

----

I

I

tJ

de#'

~

3

-

-----

r---- 3 ____,

... ~

3

3

5

VIe

--

---~-

....

:6-

-----------morendo

-G-.

..

---:e·

~4

-------

niente ===~

..11/J.

The Cataracts of Funen  

The score of Ib Nørholms octet, De Fynske Katarakter.

The Cataracts of Funen  

The score of Ib Nørholms octet, De Fynske Katarakter.

Advertisement