Page 1

Herman D. Koppel Davids salmer, op. 74

(1962)

Psalms of David Three movements for mixed choir Dur. 9’

SCORE


T/ (+45) 3313 5445 · E/ sales@edition-s.dk · W/ www.edition-s.dk

Edition·S publications are supported by the Danish Arts Council Music Committee / Edition·S udgivelser er støttet af Kunstrådets Musikudvalg


Herman D. Koppel Davids salmer, op. 74

(1962)

Psalms of David Three movements for mixed choir Dur. 9’

1. Herre, din miskundhed rækker til himlen. (Davids 36. salme, 6-10) Herre, Din Miskundhed rækker til Himlen, Din Trofasthed når til Skyerne, Din Retfærd er som Guds Bjerge, Dine Domme som det store Dyb; Herre, du frelser Folk og Fæ, hvor dyrebar er dog Din Miskundhed, Gud! Og Menneskebørnene skjuler sig i dine Vingers Skygge; de kvæges ved Dit Huses Fedme, Du læsker dem af din Lifligheds Strøm; thi hos dig er Livets Kilde, i Dit Lys skuer vi Lys! 2. Herre, min Gud. Jeg råber om dagen. (Davids 88. salme, 2-3) Herre(,) min Gud, Jeg råber om Dagen, om Natten når mit Skrig til Dig; lad min Bøn komme frem for Dit Åsyn, til mit Klageråb låne du Øre! Herre(,) min Gud! Lad min Bøn komme frem for Dit Åsyn, til mit Klageråb låne du Øre! 3. Kom, lad os juble for herren. (Davids 95. salme, 1-2) Kom, lad os juble for Herren, råbe af Fryd for vor Frelses Klippe, møde med tak for hans Åsyn, juble i Sang til hans Pris! Kom, lad os juble for Herren, råbe til fryd for vor Frelses Klippe, møde med Tak for hans Åsyn, juble i Sang til hans Pris! Kom, lad os juble for Herren, råbe til fryd for vor Frelses Klippe, møde med Tak for hans Åsyn, juble i Sang til hans Pris! Kom, lad os juble for Herren, Kom.


Davids salmer, op. 74  

Score by composer Herman D. Koppel "Davids salmer, op. 74" (1962).

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you