Juridinen kirjallisuus

Page 1

Juridinen kirjallisuus Kevät 2024

Osakeyhtiö I–II Muotioikeus Työehtosopimusoikeus Yhdistysoikeuden perusteet, 2., uud. p.


Edita Publishing Oy Verkkosaarenkatu 5 00580 Helsinki lakitieto.edita.fi

Myynti:

shop.edita.fi

editalakitieto edita_lakitieto Edita Lakitieto EditaLakitieto

Kari Nurmio Myyntipäällikkö 040 860 2518 kari.nurmio@edita.fi

Toimitus: Jonna Vihavainen Kehityspäällikkö, juridinen kirjallisuus 040 860 2319 jonna.vihavainen@edita.fi Raisa Uljas Sisällönsuunnittelija, juridinen kirjallisuus 040 860 2242 raisa.uljas@edita.fi

Hinnat sisältävät arvonlisäveron (10 %). Luettelon tiedot ovat ennakkotietoja, pidätämme oikeuden muutoksiin.

Petri Rissanen Myyntipäällikkö 040 860 2221 petri.rissanen@edita.fi

Edita, juridinen kirjallisuus 2024 Julkaisija Edita Publishing Oy, Helsinki Graafinen suunnittelu ja taitto Takomo Tuotanto Oy • Paino Helsinki Bofori Oy


Tietoähkyn ajassa me Editalla jalostamme oikeudellisesta tiedosta käytäntöä tukevia vastauksia. Olemme uteliaita yhteiskunnallisista ilmiöistä ja niiden vaikutuksesta käytännön soveltajan oikeudellisen tiedon tarpeisiin. Keskustelemme eri alojen asiantuntijoiden kanssa, ja dialogin pohjalta luomme yhdessä sisältöjä, jotka vastaavat näihin tarpeisiin. Tiedon tarpeet ovat monipuolisia: hajautetun lainsäädännön kokoaminen yksiin kansiin, tietyn oikeudenalan perusteiden käsittely tai jonkin erityiskysymyksen syvällinen, vastauksia tarjoava analyysi, tulkinta ja soveltamissuositus.

Kuvaaja: Iida Liimatainen

Ajantasainen oikeudellinen tieto on tätä nykyä helposti jokaisen saatavilla. Tietoa on tarjolla paljon. Tuon tiedon seulominen ja suodattaminen relevantiksi, syvälliseksi ja käyttökelpoiseksi työn ratkaisun tueksi puolestaan vaatii monipuolista asiantuntemusta. Tämä tiedon alkemia on Edita Lakitiedon intohimo.

Edita Lakitiedon kevään 2024 teokset vastaavat edellä mainittuihin tarpeisiin. Tarjontamme sisältää sekä lakikokoelmia, yleisesityksiä, perusteoksia että syvällisesti oikeudellisiin kysymyksiin pureutuvia teoksia. Samaan aikaan kun tietoa on paljon ja vapaasti tarjolla, monesta alasta, teemasta ja kysymyksestä ei ole saatavilla kättä pitempää ratkaisujen ja päätöksenteon tueksi. Jos kohtaat tällaisia tilanteita omassa työssäsi, kerro siitä meille. Me haluamme kuulla sinulta lisää siitä, mitkä vastaukset ovat sinun työssäsi vielä saamatta, sillä meitä inspiroi luoda sisältöjä, joilla on merkitystä. Tavoitat meidät puhelimitse, sähköpostitse, somesta sekä verkkokaupasta ja verkkosivuilta. Oivalluksia herättäviä lukuhetkiä toivottaen, Raisa Uljas sisällönsuunnittelija, juridinen kirjallisuus

3


JUHANI KYLÄKALLIO, OLLI IIROLA, KALLE KYLÄKALLIO

Osakeyhtiö I – II

Alan ehdoton perusteos kattaa seikkaperäisenä käsikirjana koko osakeyhtiöoikeuden ja sisältää runsaasti viittauksia uuteen oikeuskäytäntöön. Uudistetun, 9. painoksen yli 1 300 ratkaisun joukossa on noin 70 uutta tuomioistuin- ja viranomaisratkaisua. Kirja antaa vastauksia lukuisiin osakeyhtiölakia ja sen tulkintaa koskeviin kysymyksiin. 9., painos • Ilmestyy 1/2024 • n. 2000 s. • 259 € ISBN 978-951-37-8742-4 (painettu) • ISBN 978-951-37-8743-1 (digi)

Teoksen kirjoittajat professori emeritus Juhani Kyläkallio, asianajaja, varatuomari Olli Iirola ja asianajaja, varatuomari Kalle Kyläkallio ovat arvostettuja osakeyhtiöoikeuden asiantuntijoita, ja heillä on laaja käytännön kokemus yhtiöoikeuden alalta.

4


Digikirja

MATTI MIKKOLA

Euroopan taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset perusoikeudet Teos rakentuu kolmen kansainvälisen sopimuksen, Euroopan ihmisoikeussopimuksen, Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja EU:n perusoikeuskirjan, pohjalle, joissa säännellyt oikeudet ovat Suomea sitovia. Teoksessa on huomioitu myös yhtymäkohdat Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksiin. Kirja pohjautuu vuonna 2022 julkaistuun kirjaan Fundamental Economic, Social and Cultural Rights of Europe. Ilmestyy 12/2023 • n. 300 s. • 79 € ISBN 978-951-37-9008-0 (digi)

Teoksen kirjoittaja, OTT Matti Mikkola on työoikeuden emeritusprofessori Helsingin yliopistosta. Hän toimii sosiaalioikeuden dosenttina Lapin yliopistossa.

5


Työelämän lait 2024 Lain mukaan työpaikalla on pidettävä nähtävänä työntekijöiden oikeuksien ja turvallisuuden takaamiseksi annetut säädökset. Teos sisältää kaikki työpaikalla nähtävillä pidettävät säädökset sekä muut työelämän tärkeimmät säädökset. Ilmestyy 2/2024 • n. 370 s. • 60 € • kestotilaushinta 51 € ISBN 978-951-37-8974-9 (painettu)

Työelämän lait myös verkkopalveluna! tyoelamanlait.fi

6


Työpaikan lakikirja 2024 Lakikokoelma sisältää kattavasti työsuhteeseen, työturvallisuuteen ja työsuojeluun liittyvää lainsäädäntöä johdonmukaisesti aihekokonaisuuksiksi ryhmiteltynä. Kirjassa on myös asiantuntijan kunkin aihekokonaisuuden alkuun laatima lainsäädäntöä kommentoiva osuus. Ilmestyy 4/2024 • n. 1400 s. • 129 € • kestotilaushinta 103,20 € ISBN 978-951-37-8977-0 (painettu)

Lakikokoelmissa Työeämän lait ja Työpaikan lakikirja asiantuntijana toimii VT, LL.M. Jorma Rusanen. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus työsuhdeasioiden hoitamisesta muun muassa SAK:n päälakimiehenä, työneuvoston jäsenenä sekä palkansaajakeskusjärjestöjen Brysselin edustuston FinUnionsin johtajana.

7


JAANA PAANETOJA

Työehtosopimusoikeus Teoksessa käsitellään monipuolisesti ja käytännönläheisesti työehtosopimuksia koskevia kysymyksiä muuttuvan työelämän viitekehystä unohtamatta. Kirjassa käydään läpi työehtosopimuksen merkitystä työsuhteessa, työehtosopimuksen syntymistä, sisältöä, velvoittavuutta ja määräysten tulkintaa. Ilmestyy 3/2024 • n. 250 s. • 89 € ISBN 978-951-37-8971-8 (painettu) ISBN 978-951-37-8972-5 (digi)

Teoksen kirjoittaja, OTT, varatuomari, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja on laajalti työoikeuteen perehtynyt asian­ tuntija. Hänellä on monipuolinen kokemus opettajana ja kouluttajana eri yhteisöissä sekä kirjojen ja artikkeleiden kirjoittajana.

8


Työoikeusasiantuntijan koulutuslisenssi Työoikeusasiantuntijan koulutuslisenssillä saat vapaan osallistumisoikeuden Editan työoikeudellisiin webinaarikoulutuksiin vuoden ajaksi. Lisenssin hintaan sisältyy myös työoikeuden jatkuvasti päivittyvä verkkokoulutuskirjasto. Valitse ajankohtaisista työoikeuden koulutuksista kiinnostavimmat tai osallistu kaikkiin – ilman erillistä maksua.

Tutustu ja osta: shop.edita.fi

9


EMILIA HODGE, HEIDI HÄRKÖNEN

Muotioikeus

Odotettu ensimmäinen suomenkielinen muotioikeuden perusteos tarjoaa kattavan ja ajanmukaisen yleisesityksen muoti- ja designalan keskeisestä juridiikasta. Havainnollistava ja esimerkkejä täynnä oleva teos esittää muotioikeudellisen tiedon ymmärrettävässä ja lukijaystävällisessä muodossa juridisesta tarkkuudesta tinkimättä. Ilmestyy 5/2024 • n. 250 s. • 109 € ISBN 978-951-37-9006-6 (painettu) ISBN 978-951-37-9007-3 (digi)

Teoksen kirjoittajista OTM, AA, CIPP/E, Emilia Hodge on kokenut ja palkittu IPR-asioihin, markkinointi- ja kuluttaja­kaupan juridiikkaan sekä tietosuojaan erikois­ tunut asianajaja. OTT, VT Heidi Härkönen toimii tutkija­ tohtorina Turun yliopiston oikeustieteen tiedekunnassa.

10


RAINER OESCH

Lisenssisopimusoikeuden perusteet Oppaan ja tietokirjan kaltaisessa teoksessa käydään läpi immateriaalioikeuslisenssien yleiset oikeudelliset periaatteet ja puheena olevien sopimusten päärakenteet. Kirja koostuu kahdesta osasta: lisenssien yleisperiaatteita käsittelevästä osasta sekä eri lisenssejä käyttäviä aloja koskevasta osasta. Ilmestyy 1/2024 • n. 250 s. • 95 € ISBN 978-951-37-8952-7 (painettu) ISBN 978-951-37-8955-8 (digi)

Teoksen kirjoittaja OTT, VT Rainer Oesch on tehnyt työuransa kauppaoikeuden professorina (em.) Helsingin yliopistossa erikoisalanaan teollis- ja tekijänoikeudet.

11


PASI KALLIO, JUKKA SIMILÄ, LEILA SUVANTOLA

Luonnonsuojeluoikeus

Uusi luonnonsuojeluoikeuden yleisesitys antaa ajantasaisen kuvan luonnonsuojeluoikeudesta ja käy kattavasti läpi aihetta koskevan oikeuskäytännön. Uusi luonnonsuojelulaki ja muu kehitys ovat muuttaneet luonnonsuojelun oikeudellista kehystä voimakkaasti. Aihepiiriin liittyviä kysymyksiä lähestytään käytännönläheisesti ja käyttäen runsaasti esimerkkejä ja oikeustapauksia säännösten havainnollistamiseen. 2., uudistettu painos • Ilmestyy 5/2024 • n. 300 s. • 89 € ISBN 978-951-37-8942-8 (painettu) ISBN 978-951-37-8943-5 (digi)

Teoksen kirjoittajista OTL, Pasi Kallio toimii lainsäädäntöneuvoksena ympäristö­ministeriön luontoympäristöosastolla. Tutkimus­professori, OTT, VT, Jukka Similä on luonnonvaraoikeuden tutkimusprofessori Lapin yliopistossa. OTK, VT, LLM, HTT, Leila Suvantola työskentelee lainsäädäntö­neuvoksena ympäristöministeriön luontoympäristöosastolla vastuualueenaan Natura 2000 -verkosto ja EU:n luonnonsuojelulainsäädäntö.

12


MATTI MUUKKONEN, OTTO MERI

Yhdistysoikeuden perusteet Yhdistysoikeuden perusteet on yhdistysoikeuden ajantasaisin yleisesitys. Uudistetussa painoksessa on huomioitu viimeaikaiset yhdistyslain muutokset sekä tuoreimmat korkeimman oikeuden yhdistysoikeutta koskevat ennakkopäätökset. Teoksessa käsitellään kattavasti yhdistysten perustamiseen, päätöksentekoon ja lopettamiseen liittyvät säännökset ja näitä koskeva oikeuskäytäntö. 2., uudistettu painos Ilmestyy 6/2024 • n. 300 s. • 89 € ISBN 978-951-37-8621-2 (painettu) ISBN 978-951-37-8622-9 (digi)

Teoksen kirjoittajista Matti Muukkonen on oikeustieteen tutkija, hallintotieteiden ja oikeustieteen tohtori. Otto Meri on asianajaja, varatuomari ja oikeustieteen tohtori.

13


Suositun teoksen 30. vuosikerta!

Verosäädökset 2024 Teos on verotuksen tehokas työväline. Lakikokoelma sisältää keskeisen voimassa olevan veroja ja verotusmenettelyä koskevan lainsäädännön aihealuettain ryhmiteltynä. Säädösten lisäksi teos sisältää runsaasti toimituksellisia huomautuksia, oikeustapaustiivistelmiä sekä tietoa vireillä olevista hallituksen esityksistä. Ilmestyy 3/2024 • n. 1200 s. • 139 € • kestotilaushinta 118,15 € ISBN 978-951-37-8975-6 (painettu)

14


shop.edita.fi Kattava valikoima alan johtavien asiantuntijoiden tuottamaa juridista kirjallisuutta Lakitiedon kirjasarjat sisältävät juridisia tieto- ja ammattikirjoja. Kirjamme käsittelevät sekä keskeisiä oikeuden teemoja että ajankohtaisia aiheita, ilmiöitä ja muutoksia oikeuskentässä.

15


Tieliikenne 2024 Lakikokoelma sisältää kaikki keskeiset tieliikenteeseen, kuljetuksiin, ajo­ neuvoihin ja niiden rekisteröintiin, verotukseen, liikennevahinkoihin ja liikenne­rikkomuksiin liittyvät säädökset. Säädösten lisäksi kirjassa on runsaasti viranomaismääräyksiä, aihe­piiriin liittyviä oikeustapauksia, viittauksia eri säädösten välillä sekä muita toimituksellisia huomautuksia. Teos on hyödyllinen kaikille tie­liikenteen ammattilaisille ja jokaisen ajo­neuvon tarpeellinen lisävaruste. Ilmestyy 2/2024 • n. 1100 s. • 129 € kestotilaushinta 103,20 € ISBN 978-951-37-8978-7 (painettu)

Vesiliikenteen säädökset 2024 Markkinoiden ainoa vesiliikenteen säännökset kattavasti sisältävä teos tarjoaa kokonaisvaltaisen kuvan vesillä liikkumisen sääntelystä. Vesiliikennelain lisäksi teoksessa ovat mukana muun muassa meriteiden säännöt sekä merilain, rikoslain, vesilain ja kalastuslain vesiliikenteeseen liittyvät säännökset. Ilmestyy 2/2024 • n. 350 s. • 59 € ISBN 978-951-37-9000-4 (painettu)

Saatavana myös ruotsin­ kielisenä!

16

Regler för sjötrafiken 2024 ISBN 978-951-37-9001-1 (painettu)


Rakentaminen ja maankäyttö 2024 Lakikokoelmaan on koottu rakentamista ja maankäyttöä koskeva lainsäädäntö sekä ympäristönsuojeluun liittyvä keskeinen lainsäädäntö. Mukana ovat kattavasti maankäytön suunnitteluun, rakentamiseen ja rakentamisen työsuojeluun liittyvät säädökset. Lisäksi kirjassa on otteita Suomen rakentamismääräyskokoelmasta. Ilmestyy 5/2024 • n. 1000 s. • 129 € kestotilaushinta 116,10 € ISBN 978-951-37-8983-1 (painettu)

Ympäristön- ja luonnonsuojelu 2024 Teos on kattava yleisesitys ympäristönja luonnonsuojelulainsäädännöstä. Aihealueisiin kuuluvat muun muassa vesistöt sekä ilman-, terveyden-, eläinten- ja kasviensuojelu, geeni­ tekniikka, jätehuolto ja kemikaalit, ympäristövaikutusten arviointi sekä ympäristöhallinto. Kokoelma sisältää myös metsätalouden ja luonnon virkistys­käytön sääntelyä. Ilmestyy 6/2024 n. 1200 s. • 129 € ISBN 978-951-37-9009-7 (painettu)

17


Opetustoimen lait 2024 Kirjaan on koottu keskeinen varhaiskasvatukseen, perus­ opetukseen, toiseen asteeseen ja korkeakoulutukseen liittyvä lain­ säädäntö. Teos sisältää myös muun muassa opetustoimen hallintoon ja työ- ja virkasuhteeseen sekä yhteiskunnalliseen sivistystyöhön liittyviä säädöksiä. Ilmestyy 4/2024 • n. 600 s. • 119 € ISBN 978-951-37-8981-7 (painettu)

Sosiaali- ja tervey­den­huoltoalan lainsäädäntö 2024 Kattava teos sosiaali- ja terveyden­ huoltoalan säädöksistä. Teos sisältää kaiken keskeisen lainsäädännön niin sosiaalipalveluihin ja -etuuksiin kuin terveydenhuoltoalaan liittyen. Teoksen käyttöä helpottavat ja tehostavat selkeä systematiikka, kattava asiahakemisto sekä runsas määrä oikeustapauksia ja toimituksellisia huomautuksia. Ilmestyy 5/2024 • n. 1350 s. • 129 € kestotilaushinta 116,10 € ISBN 978-951-37-8979-4 (painettu)

18


Työpaikan kemikaali­ lainsäädäntö 2024 Lakikokoelma sisältää kaikki kemikaalien käyttöä työpaikoilla ja kemikaali­ turvallisuutta koskevat säädökset, STM:n asetukset, turvallisuus­määräykset ja EU-asetukset, kuten REACH- ja CLPasetukset sekä asetuksen vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista. Lisäksi teoksessa on kemikaaleja koskevaa ympäristölainsäädäntöä ja muuta lainsäädäntöä. Ilmestyy 3/2024 • n. 1100 s. • 149 € kestotilaushinta 134,10 € ISBN 978-951-37-8976-3 (painettu)

Räjähdysvaaralliset aineet 2024 Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain lisäksi teos sisältää kattavasti lain­säädäntöä räjähteistä, palavista kaasuista ja niiden käyttö­laitteista sekä öljylämmitys­laitteistoista. Mukana on myös räjäytys­työtä koskevat säädökset, kuten panostaja­säädökset, vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia koskevat säädökset sekä painelaite­lainsäädäntö. Ilmestyy 3/2024 • n. 490 s. • 89 € kestotilaushinta 75,65 € ISBN 978-951-37-8982-4 (painettu)

19


Ilmestyy syksyllä 2024

TAPIO RÄTY

Uusi vammaispalvelulaki Teoksessa käsitellään uuden vammaispalvelulain säännökset ja annetaan tulkintasuosituksia lain soveltamiseksi. Lisäksi kirjassa käydään läpi muiden keskeisten lakien nojalla vammaisille henkilöille järjestettäviä palveluja ja lakien merkitystä vammaispalvelulain soveltamiskysymyksissä. Esillä on myös perustuslain, YK:n vammaissopimuksen ja sosiaalihuoltolain merkitys palveluja koskevassa päätöksenteossa. Kirja on tarkoitettu työvälineeksi hyvinvointialueiden ja vammaisjärjestöjen vammaistyön parissa toimiville. Kirja on tärkeä käsikirja myös vammaisille henkilöille ja heidän omaisilleen. Ilmestyy 10/2024 • n. 700 s. • 119 € ISBN 978-951-37-8957-2 (painettu) ISBN 978-951-37-8958-9 (digi)

Kirjoittaja Tapio Räty on toiminut Helsingin sosiaaliviraston juristina vuodesta 1986 alkaen. Hän on työskennellyt myös Kuntaliitossa sekä osallistunut lakien valmisteluun sosiaalija terveysministeriössä. Tällä hetkellä Räty työskentelee esittelijäneuvoksena eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa.

20


Tutustu: shop.edita.fi/ digikirjasto

Juridinen tietokirjasto aina mukanasi Editan digikirjasto täydentyy säännöllisesti uusilla teoksilla ja uudistetuilla painoksilla. Löydät juridisen tiedon digitaalisena helposti yhdestä paikasta. Kirjoja voi käyttää sujuvasti Edilexin kautta, ja Edilexin haut ulottuvat myös kirjojen sisältöön. Digikirjoissa on myös tehokkaat sisäiset hakuominaisuudet sekä alleviivaus- ja muistilapputoiminnot.

21


Oikeuskäytäntö

Juridiset uutiset

Esityöt

Säädökset

Suomen laajin ammattilaisten lakitietopalvelu Kokeile: edilex.fi/koekaytto 22


Juridiikan koulutuksia oikeudellista tietoa tarvitseville Ajankohtaisissa koulutuksissamme päivität osaamisesi ja kuulet kokeneiden asiantuntijoiden tulkintoja ja parhaita käytäntöjä. Tutustu eri oikeudenalojen ajankohtaispäiviin, tehokkaisiin webinaareihin ja muuhun koulutustarjontaamme osoitteessa shop.edita.fi!

Vahvista organisaatiosi osaamista tilauskoulutuksilla Voit tilata meiltä suoraan omalle organisaatiollesi suunnatun koulutuksen. Tuotamme tilauskoulutuksia lähestulkoon kaikista juridisista aiheista.

Verkkokoulutuskirjasto tarjoaa monipuolisen valikoiman koulutuksia Kirjasto on helppo ja edullinen tapa tarjota tiimille tai koko henkilöstölle ajasta ja paikasta riippumatonta juridiikan ja työelämän koulutusta.

Oppimisen vapautta kiinteähintaisella webinaaripassilla Webinaaripassi tarjoaa sinulle vapaan osallistumisoikeuden Editan juridisiin webinaareihin vuoden ajaksi. Valitse monipuolisista ja ajankohtaisista koulutuksistamme itseäsi kiinnostavimmat.

23


Legal Business Garden Oikeudellisen tiedon ja liiketoiminnan kukkiva kohtaamispaikka

Vuoden vaikuttavin juridiikan ja liike-elämän verkostoitumis- ja koulutustapahtuma tarjoaa innostavia puheenvuoroja sekä ajankohtaisia ja hyödyllisiä workshoppeja. Päälavalla puhuvat mm. Juhana Brotherus, Mikko Hyppönen, Vesa Puttonen, Suvi Knaapila ja Pessi Honkasalo. Tapahtuman juontaa Peter Nyman. Legal Business Garden huipentuu salaisen puutarhan iltajuhlaan!

Lue lisää ja ilmoittaudu: www.legalbusinessgarden.fi

16.5.2024 Korjaamo, Helsinki


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.