Juridinen kirjallisuus

Page 1

Osakeyhtiölain perusteos uudistuu Keskeiset rikokset Lakitekniikka ja lain kieli Vuosilomalain tulkinta ja soveltaminen
Juridinen kirjallisuus Syksy 2023

Edita Publishing Oy

Verkkosaarenkatu 5

00580 Helsinki

lakitieto.edita.fi

shop.edita.fi

editalakitieto

edita_lakitieto

Edita Lakitieto

EditaLakitieto

Myynti:

Kari Nurmio

Myyntipäällikkö

040 860 2518

kari.nurmio@edita.fi

Toimitus:

Jonna Vihavainen

Kehityspäällikkö, juridinen kirjallisuus

040 860 2319

jonna.vihavainen@edita.fi

Hinnat sisältävät arvonlisäveron (10 %). Luettelon tiedot ovat ennakkotietoja, pidätämme oikeuden muutoksiin.

Petri Rissanen

Myyntipäällikkö

040 860 2221

petri.rissanen@edita.fi Edita,

juridinen kirjallisuus
Julkaisija Edita Publishing Oy, Helsinki • Tuottaja Anniina Nirhamo Graafinen suunnittelu ja taitto Takomo Tuotanto Oy • Paino Helsinki Bofori Oy
2023

Juridisen tiedon tuominen lähelle sitä tarvitsevaa asiantuntijaa on meille Editalla sydämen asia.

Kirjoissa tämä edellyttää sisältöjen sujuvaa käytettävyyttä: digikirjoissa ja digikirjastoissa esimerkiksi mutkatonta käyttöliittymää ja näppäriä hakuominaisuuksia, painetuissa kirjoissa selkeää dispositiota, harkittuja rajauksia sekä lisäarvoa tuottavia viittauksia.

Toisekseen sisältöjen täytyy olla laadukkaita ja ajan hermolla: ne huomioivat uusimmat muutokset ja oikeuslähteet ja ovat käytännön esimerkkien rikastamia, alan parhaiden asiantuntijoiden tuottamia ja lopputulos ammattimaisen toimitusprosessin hiomaa.

Näistä aineksista: käytettävyydestä, laadusta ja asiantuntijuudesta, koostuu nykyaikainen juridinen kirjallisuus. Se on yhä lähempänä lukijaa ja ketterämmin hyödynnettävissä.

Yhä useammat kaipaavat tiedon lähteenä kattavaa, oikeuden kentän monet aiheet ja alat yhdistävää palvelua, josta löytää nopeasti vastauksia kiperiin kysymyksiin.

Tämä näkyy suoraan esimerkiksi Editan digikirjaston kasvavana suosiona.

Yhdessä myös Edilexin kanssa digikirjasto muodostaa juridisen tiedon keskittymän, jolla on ainutlaatuinen rooli asiantuntijoiden päivittäisenä työvälineenä ja tiedon lähteenä.

Tässä esitteessä esittelemme Editan syksyn 2023 uutuuskirjoja. Syksyn kirjoissa on niin uusia nimikkeitä kuin uudistettuja painoksia merkittävistä juridiikan alan perusteoksista. Esimerkiksi Osakeyhtiö-teoksesta ilmestyy jo 9., uudistettu painos.

Muista myös seurata somekanaviamme ja Editan verkkokauppaa, joista löydät meidät ja tietoa uusimmista tuotteistamme, palveluistamme ja tapahtumistamme.

Toivotamme antoisia hetkiä kirjojen luotsaaman tiedon ja juridiikan maailmassa!

Aurinkoisin terveisin

Jonna Vihavainen

Kehityspäällikkö, juridinen kirjallisuus

3

JUHANI KYLÄKALLIO, OLLI IIROLA, KALLE KYLÄKALLIO

Osakeyhtiö 1–2

Alan ehdoton perusteos kattaa seikkaperäisenä käsikirjana koko osakeyhtiöoikeuden ja sisältää runsaasti viittauksia uuteen oikeuskäytäntöön. Uudistetun, 9. painoksen yli 1 300 ratkaisun joukossa on noin 70 uutta tuomioistuin- ja viranomaisratkaisua. Kirja auttaa löytämään nopeasti vastaukset osakeyhtiölain asettamiin muotovaatimuksiin.

9., uudistettu painos • Ilmestyy 12/2023 • n. 2000 s. • 259 € ISBN 978-951-37-8742-4 (painettu) • ISBN 978-951-37-8743-1 (digi)

Teoksen kirjoittajat emeritusprofessori Juhani Kyläkallio, asianajaja, varatuomari

Olli Iirola ja asianajaja, varatuomari Kalle Kyläkallio ovat arvostettuja

osakeyhtiöoikeuden asiantuntijoita, ja heillä on laaja käytännön kokemus yhtiöoikeuden alalta.

4

Keskeiset rikokset

Teoksessa on rikosoikeuden ammattilaisille vaivattomasti punnittua ja analysoitua tietoa ratkaisutoimintaa varten. Oikeustieteen opetusta varten teos tarjoaa kattavan esityksen eri rikostyyppien erityispiirteistä. Kirjassa on huomioitu edellisen painoksen jälkeen voimaan tulleet lainsäädännön muutokset, ja se sisältää runsaasti tuoretta oikeuskäytäntöä, muun muassa korkeimman oikeuden edellisen painoksen jälkeen antamia merkittäviä ennakkoratkaisuja.

5., uudistettu painos • Ilmestyy 9/2023 • n. 1200 s. • 129 € ISBN 978-951-37-8875-9 (painettu) • ISBN 978-951-37-8876-6 (digi)

Kirjoittajat Dan Frände (Helsingin yliopisto), Tatu Hyttinen (Turun yliopisto), Heikki Kallio (ItäSuomen yliopisto), Heli Korkka-Knuts (Helsingin yliopisto), Jussi Matikkala (oikeusministeriö), Jussi Tapani (korkein oikeus), Matti Tolvanen (Itä-Suomen yliopisto), Pekka Viljanen (Turun yliopisto) ja Markus Wahlberg (Helsingin yliopisto) ovat rikos- ja prosessioikeuden asiantuntijoita.

5

Muista myös:

Seksuaalirikokset

ISBN 978-951-37-8093-7 (painettu)

ISBN 978-951-37-8094-4 (digi)

TIMO OJALA

Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset

Teoksessa käsitellään seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen myötä muuttunutta lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevaa sääntelyä ja uusien rangaistussäännösten tulkintaa. Lisäksi kirjassa käydään läpi muita lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ongelmallisia tulkintakysymyksiä, näytön arviointiin ja oikeudenkäyntimenettelyyn liittyviä kysymyksiä sekä rangaistus- ja vahingonkorvauskäytäntöä.

2., uudistettu painos • Ilmestyy 9/2023 • n. 300 s. • 81 €

ISBN 978-951-37-8095-1 (painettu) • ISBN 978-951-37-8096-8 (digi)

OTL, VT, oikeusneuvos Timo Ojala toimii tuomarina korkeimmassa oikeudessa. Hänellä on vahva kokemus rikosoikeuden alueelta erityisesti seksuaalirikosten käsittelystä.

Timo Ojala
6

MATTI NIEMIVUO

Lain kirjain – Lakitekniikka ja lakikieli

Kirjassa vastataan kysymykseen, millaisia ovat hyvät säädökset, ja siinä avataan havainnollisella tavalla muun muassa lainsäädäntötermistöä ja -strategiaa, säädösten systematisointia, säädösten ja säännösten rakennetta ja lakikieltä. Kirjassa opastetaan myös, miten hallituksen esityksiä tulisi lukea, ja se sisältää englannin- ja ranskankielisen tiivistelmän suomalaisesta lainvalmistelusta. Uudistetussa painoksessa on huomioitu päivitetyt lain laatimista koskevat ohjeet, ja siihen on lisätty uusia havainnollistavia esimerkkejä säädetyistä laeista.

2., uudistettu painos • Ilmestyy 12/2023 • n. 300 s. • 95 €

ISBN 978-951-37-8960-2 (painettu) • ISBN 978-951-37-8961-9 (digi)

OTT Matti Niemivuo on Lapin yliopiston julkisoikeuden emeritusprofessori sekä Helsingin ja Joensuun yliopistojen dosentti. Hän toimi oikeusministeriön lainsäädäntöjohtajana vuosina 1988–2007.

7

ANU-TUIJA LEHTO Vuosilomalaki

Tulkinta ja soveltaminen

Kirjassa vuosilomalakia, sen tulkintaa ja soveltamista käsitellään systemaattisesti säännöskohtaisesti edeten. Kotimaista oikeuskäytäntöä koskevan kattavan selvityksen lisäksi kirja sisältää kuvauksen Euroopan unionin tuomioistuimen vuosilomaa koskevista tulkinnoista sekä niiden ja työaikadirektiivin vaikutuksista vuosiloman tulkintaan. Teoksessa käydään myös läpi oikeuskirjallisuutta ja annetaan lukijalle eväitä lain soveltamiseen ja vuosilomaa koskevien kysymysten ratkaisemiseen.

Ilmestynyt 6/2023 • 230 s. • 85 €

ISBN 978-951-37-8934-3 (painettu)

ISBN 978-951-37-8935-0 (digi)

VT, LL.M. Anu-Tuija Lehto työskentelee SAK:ssa juristina ja on myös työtuomioistuimen jäsen. Hänellä on 30 vuoden kokemus työoikeudesta, ja hän on ollut valmistelemassa työlainsäädäntöä sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädäntöä.

8

HELENA LAMPONEN Joustavat työn muodot

Teoksessa tarkastellaan joustavia työmuotoja työoikeuden ja yhteisöja sopimusoikeuden näkökulmasta ottaen huomioon myös itsensä työllistämisen ja alustatyön kaltaiset alueet, joita oikeuskirjallisuudessa ei aiemmin juuri ole käsitelty. Kirjan keskiössä olevia joustavan työn muotoja ja järjestelyjä lähestytään niin työn tekijän kuin sen teettäjänkin näkökulmasta.

Ilmestynyt 6/2023 • 364 s. • 79 € ISBN 978-951-37-8716-5 (painettu) • ISBN 978-951-37-8717-2 (digi)

Helena Lamponen on OTT, työoikeuden dosentti (Turun yliopisto), LL.M. ja varatuomari. Hän on suorittanut myös asianajajatutkinnon. Hän on toiminut työoikeudellisissa asiantuntijatehtävissä, lainvalvojana, tutkijana ja esihenkilönä.

Uzi Varon
9

HENRI RIKANDER

Yrityksen työsuojelujohtaminen

Työsuojelujohtamisessa on olennaista ymmärtää työntekijä psykofyysisenä kokonaisuutena, johon vaikuttavat sekä työhyvinvoinnin eri osa-alueet että työn ulkopuoliset tekijät. Teos valottaa, millä tavoin työsuojelutoiminnalla tuetaan yksilöiden työhyvinvoinnin kehittämistä. Kirjassa esitellään työelämän muutoksien synnyttämiä uusia haasteita sekä tarjotaan välineitä niihin reagoimiseksi ja siten turvallisten ja terveellisten työolojen ylläpitämiseksi.

Ilmestyy marraskuussa 2023 • n. 250 s. • 79 €

ISBN 978-951-37-8927-5 (painettu)

ISBN 978-951-37-8928-2 (digi)

Turvallisuus- ja työsuojelupäällikkönä toimiva oikeustieteen tohtori, dosentti Henri Rikander on työskennellyt väkivaltatutkijana, opettajana sekä työsuojelun ja turvallisuusalan konsulttina ja kouluttajana vuodesta 1996 lähtien.

10

Juridinen tietokirjasto aina mukanasi

Digikirjasto täydentyy automaattisesti uusilla teoksilla ja uudistetuilla painoksilla. Ajantasainen juridinen tieto löytyy digitaalisena helposti yhdestä paikasta ja on nopeasti saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta.

Tutustu: shop.edita.fi/digikirjasto

11

RAINER OESCH

Lisenssisopimusoikeuden perusteet

Oppaan ja tietokirjan kaltaisessa teoksessa käydään läpi immateriaalioikeuslisenssien yleiset oikeudelliset periaatteet ja puheena olevien sopimusten päärakenteet. Kirja koostuu kahdesta osasta: lisenssien yleisperiaatteita käsittelevästä osasta sekä eri lisenssejä käyttäviä aloja koskevasta osasta. Keskiössä ovat teknologia- ja tunnusmerkkilisenssit sekä tekijänoikeuslisenssit.

Ilmestyy 9/2023 • n. 250 s. • 95 €

ISBN 978-951-37-8952-7 (painettu)

ISBN 978-951-37-8955-8 (digi)

OTT VT Rainer Oesch on tehnyt työuransa kauppaoikeuden professorina (em.) Helsingin yliopistossa erikoisalanaan teollis- ja tekijänoikeudet. Hän on tutkinut ja opettanut immateriaalioikeuksia.

12

Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä 2023

Kattavaan kirjaan on koottu vaarallisten aineiden kuljetusta tiellä koskevat määräykset ja säädökset. Helppokäyttöistä käsikirjaa täydentää säädösvalmistelussa mukana olleiden asiantuntijoiden laatima johdanto-osa. Tästä teoksesta hyötyy jokainen vaarallisten aineiden kuljetusketjussa toimiva.

Ilmestyy 9/2023 • n. 1300 s. • 145 € ISBN 978-951-37-8689-2 (painettu)

Teoksen asiantuntijoita ovat johtava asiantuntija Anu Häkkinen ja erityisasiantuntija Miina Grönlund Liikenne- ja viestintävirastosta.

13

Arvonlisäverotus 2023

Teoksessa käsitellään pykäläjärjestyksessä koko arvonlisäverolaki ja avataan sekä säännösten merkitystä että niitä koskevia eri oikeusasteiden tulkintoja selkeästi ja käytännönläheisesti. Kirjassa on seurattu arvonlisäverolakiin tehtyjä muutoksia, oikeuskäytäntöä ja Verohallinnon arvonlisäverotusta koskevia ohjeita maaliskuun 2023 loppuun saakka.

Kotimaisen oikeuskäytännön lisäksi kirjassa käsitellään Suomen arvonlisäverolain soveltamisen kannalta relevantteja EU:n tuomioistuimen oikeustapauksia.

Ilmestyy 10/2023 • n. 1300 s. • 145 € • kestotilaushinta 130,50 € ISBN 978-951-37-8953-4 (painettu) • ISBN 978-951-37-8954-1 (digi)

14
Teoksen kirjoittajat Lassi Ahopelto, Marko Ojala, Joonas Paavolainen, Atte Saari, Juha Sääskilahti ja Tero Takalo ovat KPMG:n arvonlisäveroasiantuntijoita.

Elinkeinoverotus 2023

Teos käsittää elinkeinoverotuksen eri alueiden säädökset, verotuksen perusteet ja säädösten käytännön tulkinnan. Teoksessa on huomioitu merkittävimmät lainsäädäntömuutokset sekä uudet kotimaiset ja EUtuomioistuimen oikeustapaukset. Myös Verohallinnon elinkeinoverotusta koskevat ohjeet on huomioitu huhtikuun 2023 loppuun saakka.

Ilmestyy 10/2023 • n. 1000 s. • 145 € • Kestotilaushinta 130,50 € ISBN 978-951-37-8946-6 (painettu) • ISBN 978-951-37-8947-3 (digi)

15
Kirjan kirjoittajat Ari Engblom, Kaj Grüssner, Jyrki Holla, Hanna Höglund, Jussi Järvinen, Aki Kokko, Markku Lepistö, Kati Nieminen, Eric Sandelin, Jouko Tuomi ja Kristiina Äimä ovat KPMG:n asiantuntijoita.

Lakikirjat sisältävät kaikki keskeiset säädökset

Editan monipuoliset ja hyvin toimitetut Lakikirja-teokset sisältävät runsaasti toimituksellisia huomautuksia, kuten viittauksia kansallisiin ja EU-säädöksiin sekä lyhennelmiä korkeimman oikeuden, korkeimman hallinto-oikeuden, hovioikeuksien ja hallinto-oikeuksien ratkaisuista, viranomaisten päätöksistä sekä markkinaoikeuden ja vakuutusoikeuden ratkaisuista. Kirjoissa on lisäksi kattava asiahakemisto.

Kirjojen hintaan kuuluu Edilexin yhteydessä oleva säädösmuutosten seurantapalvelu, josta voi tarkistaa muuttuneet säädökset nopeasti.

Lakikirjojen selkeä oikeudenalajaottelu perustuu Edilexin systematiikkaan, jonka ansiosta Lakikirja ja Edilex toimivat mainiosti yhdessä.

16

Lakikirja 2024: Yksityis-, rikos- ja prosessioikeus

Teos sisältää keskeisen yksityis-, rikosja prosessioikeuden lainsäädännön sekä tärkeitä säädöksiä muilta oikeudenaloilta, kuten yleishallinto-oikeudesta ja työ- ja virkasuhteista. Kansallisen lainsäädännön lisäksi kirjassa on myös olennaiset valtiosopimukset ja EUsäädökset.

Ilmestyy 11/2023 • n. 3300 s. • 254 €

Kestotilaushinta 216 € • Edilex-käyttäjän hinta 216 €, kestotilauksena 203 € • ISBN: 978-951-37-8950-3 (painettu)

Lakikirja 2024: Julkisoikeus

Teos sisältää keskeisen valtio- ja hallinto-oikeudellisen lainsäädännön sekä valikoituja säädöksiä työ- ja sosiaalioikeudesta ja ympäristöoikeudesta. Kirjassa on myös kattavasti olennaisia valtiosopimuksia ja EUsäädöksiä.

Ilmestyy 11/2023 • n. 3100 s. • 254 €

Kestotilaushinta 216 € • Edilex-käyttäjän hinta 216 €, kestotilauksena 203 € • ISBN: 978-951-37-8951-0 (painettu)

Tilaa molemmat kirjat pakettihinnalla, saat kirjoista 15 %:n alennuksen!

17

TAPIO RÄTY Uusi vammaispalvelulaki

Teoksessa käsitellään uuden vammaispalvelulain säännökset ja annetaan tulkintasuosituksia lain soveltamiseksi. Lisäksi kirjassa käydään läpi muiden keskeisten lakien nojalla vammaisille henkilöille järjestettäviä palveluja ja lakien merkitystä vammaispalvelulain soveltamiskysymyksissä. Esillä on myös perustuslain, YK:n vammaissopimuksen ja sosiaalihuoltolain merkitys palveluja koskevassa päätöksenteossa.

Kirja on tarkoitettu työvälineeksi hyvinvointialueiden ja vammaisjärjestöjen vammaistyön parissa toimiville. Kirja on tärkeä käsikirja myös vammaisille henkilöille ja heidän omaisilleen.

Ilmestyy 1/2024 • n. 700 s. • 119 €

ISBN 978-951-37-8957-2 (painettu)

ISBN 978-951-37-8958-9 (digi)

Kirjoittaja Tapio Räty on toiminut Helsingin sosiaaliviraston juristina vuodesta 1986 alkaen. Hän on työskennellyt myös Kuntaliitossa sekä osallistunut lakien valmisteluun sosiaalija terveysministeriössä. Tällä hetkellä Räty työskentelee esittelijäneuvoksena eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa.

18
Tulossa tammikuussa 2024

Juridiikan koulutuksia

oikeudellista tietoa tarvitseville

Ajankohtaisissa koulutuksissamme päivität osaamisesi ja kuulet kokeneiden asiantuntijoiden tulkintoja ja parhaita käytäntöjä. Tutustu eri oikeudenalojen ajankohtaispäiviin, tehokkaisiin webinaareihin ja muuhun koulutustarjontaamme osoitteessa shop.edita.fi!

Vahvista organisaatiosi osaamista tilauskoulutuksilla

Voit tilata meiltä suoraan omalle organisaatiollesi suunnatun koulutuksen. Tuotamme tilauskoulutuksia lähestulkoon kaikista juridisista aiheista.

Verkkokoulutuskirjasto tarjoaa monipuolisen valikoiman koulutuksia

Kirjasto on helppo ja edullinen tapa tarjota tiimille tai koko henkilöstölle ajasta ja paikasta riippumatonta juridiikan ja työelämän koulutusta.

Oppimisen vapautta kiinteähintaisella webinaaripassilla

Webinaaripassi tarjoaa sinulle vapaan osallistumisoikeuden Editan juridisiin webinaareihin vuoden ajaksi. Valitse monipuolisista ja ajankohtaisista koulutuksistamme itseäsi kiinnostavimmat.

19

Oikeuskäytäntö

Juridiset uutiset

Säädökset Esityöt

Suomen laajin

ammattilaisten lakitietopalvelu

Kokeile: edilex.fi/koekaytto

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.