Detail Fokus oktober 2019

Page 1

MAGASIN OM DETAILEJENDOMME OG BUTIKSLOKALER

tema: Stramme lokalplaner

besværliggør levende gågader

CLAUS NIELSEN, KÆDECHEF I LOOP FITNESS:

”VI KUNNE GODT TÆNKE OS, AT DER VAR FLERE VELVILLIGE KOMMUNER, FOR DE HANDLENDE VIL GERNE HAVE OS IND I DE TOMME BUTIKSLOKALER”

688 DETAILLOKALER

TIL SALG/UDLEJNING NETOP NU - SE DEM HER

Oktober 2019

DetailFOKUS


s.8

”VI FÅR AFSLAG FRA MANGE RÅDHUSE”

Kontakt EDC Erhverv Poul Erik Bech Sjælland/Fyn København Herlev Hillerød Roskilde Køge Næstved Slagelse Odense Jylland Kolding Aabenraa Sønderborg Esbjerg Vejle Aarhus Viborg Aalborg

5858 8360 5858 8361 5858 8362 5858 8363 5858 8364 5858 8365 5858 8374 5858 8366

5858 8367 5858 8368 5858 8369 5858 8370 5858 8371 5858 8373 5858 8372 5858 8375

Vi hører meget gerne fra dig, hvis du mod forventning ikke ønsker at modtage vores magasin. Du kan kontakte os på marketingerhverv@edc.dk eller 3330 1000

2

Indhold 4

TEMA: Tomme butikker kræver fleksible kommuner

8

TEMA: Vi får afslag fra mange rådhuse

10

1.388 søger nyt butikslokale. Find din køber/lejer her

15

VOLA og Louis Poulsens nye showroom i Århus skaber bedre kundeoplevelse

17

688 Butikker til salg/leje. Find dit nye butikslokale her

35

International afdeling

37

Lokal iværksætter ekspanderer: Vi skal servicere hele Aarhus med frisklavet is

38

Espresso House er flyttet ind hos Arbejdernes Landsbank

40

Århusiansk sushi-kæde udvider: Nyder godt af boomende Food & beveragemarked

42

Mød din mægler

43

Tal på detailmarkedet

Lokal iværksætter ekspanderer

1.388 på jagt efter nyt butikslokale

s 37

- find din køber/ lejer her

s10


NÅR LOKALPLANEN GØR DET VANSKELIGT AT FYLDE EN TOM BUTIK MED NY AKTIVITET Kære læser, I dette nummer af DetailFOKUS dykker vi ned i kommunernes lokalplaner, som mange steder kan være forældede i forhold til udviklingen i detailbranchen. Nethandlen er én ting, Food and beverage en anden, men status er, at mange butikker står tomme og at Food and beverage i sagens natur ikke kan optage alle de ledige kvadratmeter. Derfor kan kommunerne med fordel give flere tilladelser til, at fx fitnesscentre eller liberalt erhverv som tandlægeklinikker rykker ind i stueplan. En tandlæge får fx mange besøgende om dagen, og kan være med til at skabe liv i de ellers lidt tomme dagtimer i hverdagen. Vi håber med denne udgivelse at starte en konstruktiv debat om, hvordan vi får mere liv i bymidterne rundt om i landet. Har du kommentarer eller input er du meget velkommen til at tage fat i enten mig eller en af mine kolleger på edc.dk/detail

Med venlig hilsen Martin Brasholt Mikkelsen EDC Erhverv Poul Erik Bech Aalborg

Martin Brasholt Mikkelsen Partner, ejendomsmægler, MDE EDC Erhverv Poul Erik Bech Aalborg Tlf. 5858 8375

3


TEMA Stramme lokalplaner besværliggør levende gågader

TOMME BUTIKKER KRÆVER FLEKSIBLE KOMMUNER Trods flere års opsving kæmper mange byer med ledige butikslokaler. Detailhandlen har ændret sig, og kommunerne skal spille en mere aktiv rolle med at skabe levende bymidter, mener EDC Erhverv. Flere kommuner er allerede i gang. Omkring 800.000 butiks-kvadratmeter står gabende tomme over hele landet, og tomgangen har ifølge Ejendomstorvet.dk bidt sig fast på et niveau, som er tre gange så højt som før finanskrisen – på trods af flere år med økonomisk fremgang. Det får EDC Erhverv til at opfordre kommunerne til at være mere åbne for, hvad tidligere butikslokaler må bruges til. ”Nethandlen er selvfølgelig årsag til en stor del af de tomme butikker, men det er forsimplet kun at give nethandel skylden. Flere steder har kommuner bidraget til at dræne bymidten og handelsgaderne for liv: De har godkendt indkøbscentre og boksbutikker uden for centrum og dermed reduceret grundlaget for at handle i bymidten. I flere kommuner er uddannelsessteder desuden flyttet ud til periferien af byen, men de unge er i høj grad med til at skabe liv i en by,” siger Poul Erik Bech, grundlægger af EDC Erhverv Poul Erik Bech. Han mener, at lokalpolitikerne bliver nødt til at forholde sig til udviklingen: Den traditionelle detailhandel får brug for mindre plads, og bymidten har brug for folk, der bor, arbejder eller uddanner sig i området og derfor færdes der i dagligdagen. ”Status er, at mange bymidter har det svært. Første skridt mod en løsning er at erkende, at udflytningen væk fra centrum af en stor del af handelslivet og af uddannelser har forværret bymidtens tilstand. Næste skridt må være at diskutere, hvad den rette medicin er – hvordan vi tackler butiksdøden fremover,” ræsonnerer Poul Erik Bech. Han har to overordnede anbefalinger, som kommunerne i hans optik bør indtænke i handlingsplaner og lokalplaner: ”Mange steder vil det være oplagt at fortætte butiksstrukturen, så bylivet bliver koncentreret på et lidt mindre område end før. I fx Ribe virker bymidten meget levende, selv om der er et relativt beskedent antal butikker, fordi butikkerne ligger på et lille område. Desuden bør rådhuse-

4

ne se mere velvilligt på alternative anvendelser af ledige butikslokaler. Vores erhvervsmæglere oplever desværre ofte, at der bliver sagt nej til aktiviteter, der ellers kunne bidrage med liv i bybilledet og sikre, at tomme lokaler igen kom i brug,” fortæller Poul Erik Bech. LUK LIBERALE ERHVERV IND Liberale erhverv, som tandlæger og læger, har mange besøgende hver dag, men nogle lokalpolitikere er betænkelige ved at dispensere fra lokalplaner og derved give dem adgang til bymidten. Det har historiske årsager, mener Poul Erik Bech: ”Mange lokalplaner har rødder tilbage til 1960’erne og 1970’erne, da bankerne stormede frem og satte sig på de mest attraktive beliggenheder, og derfor forhindrede byrådene, at liberale erhverv kunne ligge i bymidten. Men siden 1990’erne har vi jo set store bankfusioner og massive filiallukninger, og en del provinsbyer har slet ingen bank mere. Reglerne gælder dog stadig og forhindrer, at fx læger og sundhedsklinikker kan etablere sig og tiltrække ekstra liv med deres mange besøgende. På samme vis bidrager mæglerbutikker til bylivet, fx står der næsten altid mennesker og kigger på salgsopstillinger og billeder af de udbudte boliger – og så tiltrækker mæglerne potentielle nye borgere, som jo vil få et glimt af byens liv, hvis mæglerbutikken ligger på gågaden,” påpeger Poul Erik Bech. FITNESS I FREMGANG En anden type erhverv, der kan skabe liv i ledige lokaler, er fitnesscentre, men også her spænder lokalplanerne ifølge Poul Erik Bech ofte ben. ”Det er ærgerligt, for fitness er i fremgang, fordi flere og flere danskere gerne vil holde kroppen ved lige, og et motionscenter har flere hundrede besøgende hver dag. Til gengæld giver lokalplanerne frit spil for, at fx et vvs-firma kan have en butik med lidt armaturer, selv om der stort set ikke kommer nogen kunder – det samme gælder antikvitetsfor-


Poul Erik Bech Grundlægger af EDC Poul Erik Bech

Torsten Bo Jørgensen

Hans Henrik Henriksen

Rådgiver BYSTRATEGI

By- og landskabsrådmand Aalborg

Jens Chr. Petersen Partner - Institut for center-planlægning

retninger eller genbrugsbutikker med begrænset åbningstid. Det hænger ikke sammen, hvis man ser på, hvad der trækker mest liv til bymidten,” understreger Poul Erik Bech. Institut for Center-Planlægning, som rådgiver kommuner om detailhandel og byudvikling, mener, at rådhusene bør gentænke, hvilke erhverv der får adgang til stueplan i bymidten.

midten, udvider det kundegrundlaget for de handelsstrøg, kommunen bevarer,” pointerer Poul Erik Bech.

”Generelt bør kommuner følge samfundsudviklingen og udvise en vis grad af fleksibilitet, fx når e-handel tynder ud i butikkerne. Når først en butik står tom, rykker der sjældent en isenkræmmer eller tøjbutik ind. Fitness er en del af det moderne bybillede og giver liv i et stort tidsrum, ofte fra syv morgen til klokken ti om aftenen. Derfor kan det være positivt med fitnesscentre, som har mange besøgende, ofte flere end butikker med udvalgsvarer,” siger partner Jens Chr. Petersen.

”Vi har blandt andet halvårlige møder med cityforeningen. Vi har stigende indbyggertal og oplever generelt stor efterspørgsel på butikslokaler, men der sker nogle forskydninger, og bymidten er i dag snarere et oplevelsessted, hvor det tidligere handelscentrum med butikker fx også har fået mange spisesteder og kulturtilbud. Fysisk har vi forlænget gågaden Algade og udvidet Nytorv, og i nogle af de handelsstrøg, som ikke er så centrale mere, har vi åbnet for, at butikslokaler kan bruges til fx sundhedsklinikker eller omdannes til boliger.”

Aalborg er blandt de kommuner, som fx har åbnet for at nedlægge butikker i udkanten af bymidten. Baggrunden er, at rådhuset har fokus på Aalborg som handelsby, forklarer by- og landskabsrådmand Hans Henrik Henriksen (S):

En anden rådgiver, firmaet BYSTRATEGI, ser ligeledes fordele ved flere funktioner i bymidterne. ”Fitnesscentre er i vækst, så dem bør kommunerne være positive over for. Læger og banker kan være med til at trække folk til, men det vigtigt, at de er spændende at se på og bidrager til bylivet, og der skal nok ikke være for mange af dem. Vi anbefaler ofte at indskrænke arealerne med handel for at fastholde områder med byliv, og vi opfordrer kommunerne til at sikre, at der er plads til gadeudstillinger, som betyder meget for butikkerne,” siger indehaver Torsten Bo Jørgensen. BOLIGER I TOMME BUTIKKER Ligesom Torsten Bo Jørgensen opfordrer Poul Erik Bech kommunerne til at samle detailhandlen på mindre arealer og samtidig til at omdanne detaillokaler til boliger på sekundære beliggenheder. ”I takt med udviklingen bliver det ekstra svært at genudleje tomme lokaler i sidegader og på beliggenheder lidt væk fra bymidten. Et alternativ kan derfor være at konvertere de forladte butikslokaler til boliger – det kan samtidig bidrage til at koncentrere by- og handelslivet. Når folk bor tæt på by-

ANBEFALINGER FRA EDC ERHVERV TIL KOMMUNERNE •

• •

• •

Udarbejd en plan for, hvor meget kommunen fremover vil tillade at åbne uden for bymidten Hav det som primært mål at samle liv og aktiviteter i og omkring bymidten Når muligheden opstår for at rykke uddannelsessteder tættere på bymidten eller for at etablere centralt beliggende campusområder, så gør det Vær åben for liberale erhverv som fitnesscentre, klinikker og mæglere, som tiltrækker mange besøgende hver dag, herunder potentielle nye borgere Koncentrér handel og byliv på et mindre areal Overvej at tillade konvertering af boliger i tomme butikslokaler på sekundære gader – det øger grundlaget for mere liv i bymidten

5


TEMA Stramme lokalplaner besværliggør levende gågader

SÅDAN GØR KOMMUNERNE DetailFOKUS har set på, hvordan fire kommuner forholder sig til ny anvendelse af tomme butikslokaler. FREDERIKSBERG Landets mindste og tættest befolkede kommune vil sikre en levende, blandet by, herunder at hovedstrøgene fortsat har butikker og spisesteder. I Svømmehalskvarteret, Nordeuropas tætteste boligområde, fastslår en ny lokalplan, at fx lukkede kiosker eller bodegaer ikke må omdannes til boliger, men at lokalerne fortsat skal bruges til udadvendt aktivitet for at sikre byliv. Den vestlige del af kommunen, længst fra Københavns centrum, har knap så tæt bebyggelse, og her ser rådhuset mere velvilligt på, at tomme butikslokaler uden for de største handelsgader kan bruges til fx klinikker eller omdannes til boliger. En ny anvendelse beror ifølge Pernille Birk Morgen, leder af Byggeri og Arkitektur, altid på en konkret vurdering af fx parkeringsforhold og opholdsareal. Kriterier for boligtilvækst er skrevet ind i kommuneplanen. HELSINGØR I 2018 gennemførte en ekstern konsulent en detailhandelsanalyse, og øresundsbyen afholdt en stor konference. For at sikre liv i bymidten er her fortsat krav om ”rigtige butikker, hvor man kan købe noget,” fortæller erhvervskonsulent Birgit Johns Nielsen. Det udelukker fx banker og ejendomsmæglere i stueplan. Uden for hovedstrøgene er reglerne mere lempelige, og kommunen overvejer i øjeblikket, om reglerne for bymidten skal gøres mere fleksible.

6

RUDERSDAL Den nordsjællandske kommune lægger vægt på, at ”butiksgader fremstår som butiksgader” i de fire handelscentre, Birkerød, Holte, Nærum og Vedbæk, forklarer byplanchef Birgitte Kortegaard. Birkerød var udfordret med en stribe tomme butikslokaler, og det udløste for et par år siden en mere lempelig praksis. Der skal stadig være en levende butiksgade med salg af varer ud mod gaden, og fx fik en dyrlæge lov til at etablere klinik, fordi der er salg af dyrefoder og andre varer forrest i lokalerne. En ejendomsmægler fik også grønt lys, fordi der samtidig er galleri. AALBORG Nordjyllands hovedstad er opmærksom på, at detailhandlen generelt har brug for mindre plads, og kommunen har haft en proces med erhvervslivet, hvor det blandt andet blev overvejet at indsnævre eller koncentrere bymidten for at mindske antallet af tomme lokaler. Det blev dog droppet, da det er muligt at etablere café eller restaurant på butiksstrøgene, og Aalborg – der har stigende indbyggertal – oplever generelt stor efterspørgsel på lokaler. På sekundære detailhandelsgader er der et par steder konverteret tomme butikslokaler til beboelse, hvilket krævede ny lokalplan, beretter planchef Thina Wallin Jensen. På de sekundære strøg har By- og Landskabsforvaltningen i planlægningen desuden åbnet for eksempelvis tandteknikere og sundhedsklinikker.


DET ER DE SÆRLIGE ØJEBLIKKE, DER GØR EN FORSKEL Poul Erik Bech Fonden støtter foreninger, der gør en forskel for børn gennem gode oplevelser. Støtten kommer via overskuddet i EDC Poul Erik Bech. Hvilken forening fortjener støtte til at gøre en forskel for børn? Du kan opfordre en forening til at søge støtte på poulerikbech.dk/forskel

7


TEMA

Foto: LOOP Fitness

Stramme lokalplaner besværliggør levende gågader

”VI FÅR AFSLAG FRA MANGE RÅDHUSE” Loop Fitness åbner masser af motionscentre, men har oplevet modvilje på flere rådhuse. Kædechef Claus Nielsen håber at indvie 30-40 nye centre de to næste år. ”Vi kigger på mange lokaler, men får mange afslag, selv om enkelte kommuner ser positivt på sagerne. Vi kunne godt tænke os, at der var flere velvillige kommuner, for de handlende vil gerne have os ind i de ellers tomme lokaler.” Sådan fortæller kædechef Claus Nielsen fra Loop Fitness, der har ”helt almindelige mennesker” som målgruppe modsat nogle af branchens ”stærkmandscentre med høj musik”. Og kæden vokser hastigt. ”Mit job er at finde nye lokaler og lokale franchisetagere, og da jeg blev ansat for tre år siden, havde vi 52 centre – ved nytår skulle det gerne være omkring 120. Vores mål er 150-

8

160 centre ved udgangen af 2021, og væksten skal især ske i Storkøbenhavn,” siger Claus Nielsen. MANGE BESØG I CENTRE Loop-navnet afspejler, at centrene er indrettet efter et særligt cirkeltræningsprogram, hvor to runder med alle 16 maskiner tager 24 minutter. ”Folk tager typisk to runder, så selv med opvarmning og omklædning er de typisk i vores centre i begrænset tid. Dermed har vi en ret stor cirkulation i forhold til vores størrelse, og derfor er vi med til at skabe liv i gadebilledet. Mange af vores centre har 6.000-7.000 besøg per måned,” siger han.


Han har også oplevet, at kommuner stiller krav om handicaptoiletter. ”En del af vores kunder har lettere handicap, men kravet giver ikke så meget mening, fordi kørestolsbrugere ikke kan anvende vores træningssystemer. Vi forsøger at tage en dialog, og nogle gange undgår vi kravet, men andre gange må vi investere op imod 200.000 kroner på et handicaptoilet, som formentlig aldrig vil blive brugt,” siger Claus Nielsen. Hans største ønske til rådhusene er, at de blev mere lydhøre.

LOOP FITNESS •

Grundlagt i Viborg i 2006

Mål om 150-160 centre inden udgangen af 2021

Kædekontor i Aalborg, centre drives af lokale franchisetagere

Eget koncept med cirkeltræning – 2 runder med 16 maskiner tager 24 minutter

Centre på 450-500 kvm i større byer og 250-300 kvm i byer med 5.000-15.000 indbyggere

Læs mere på loopfitness.dk

Loop opererer med to størrelser: I byer med mindst 15.000 indbyggere er centrene som regel 450-500 kvadratmeter, og i mindre og mellemstore byer med ned til 5.000 indbyggere er arealet normalt 250-300 kvadratmeter. FITNESS FORBUDT Selv om Loop ofte ønsker at flytte ind i forladte butikslokaler og kan tiltrække en del mennesker, så oplever kæden flere steder ikke den store kommunale lydhørhed. ”Vi får typisk at vide, at vi ikke kan drive fitness, fordi der skal være ren detailhandel i lokalerne – selv om vi jo egentlig sælger abonnementer ligesom telebutikkerne. Særligt i de store byer er det svært for os at komme ind, måske fordi de ikke er så ramt af butiksdød som nogle af de mindre provinsbyer, der generelt er mere åbne,” siger Claus Nielsen. Andre steder er de relativt lange åbningstider et problem, hvis lokalerne ligger tæt på beboelse. ”Det er jo pudsigt, når supermarkeder får leveret varer af store lastbiler tidligt om morgenen og flere gange om dagen,” grunder Loop-kædechefen.

”Generelt ville jeg ønske, at kommunerne altid var villige til at tage en dialog og høre, hvem vi er, og hvem der er vores publikum. I mange kommuner kan man lige så godt indse, at der ikke kommer flere butikker, når først lokalerne står tomme, og dér kan vi skabe noget liv. Derfor burde kommunerne være mere imødekommende, når de udarbejder lokalplaner, og lade være med at stille krav om handicaptoilet og parkeringspladser. Selv om vi har mange besøg, er der grænser for, hvor mange der kan være ad gangen i vores centre,” siger Claus Nielsen. MÆGLER I DIALOG MED RÅDHUSE I flere tilfælde har EDC Erhverv Poul Erik Bech været Loop Fitness behjælpelig, når der opstod kommunale hårdknuder. Det gjaldt fx i Hammel i Østjylland. ”Her havde et lille bycenter længe døjet med en del tomme butikker. Loop ville overtage et ledigt lejemål på cirka 300 kvadratmeter, men det ville kommunen ikke umiddelbart godkende, fordi lokalplanen kun tillod detailhandel og hotel. Vi argumenterede, at når der kunne ligge hotel, kunne der vel også være fitness – mange hoteller har jo et fitnesscenter, som både er åbent for hotelgæster og for kunder udefra,” fortæller detailhandelschef Frank Heskjær, der har kontor i Aarhus ret tæt på Hammel. Kommunen ombestemte sig, og dermed undgik Loop processen med en ny lokalplan, hvilket let kan tage et helt år. I stedet gennemførte kommunen en nabohøring over otte uger, og Loop fik lov til at åbne fitnesscenter. ”Men så kom der krav om handicaptoilet. Her påpegede vi så, at Loops træningsmaskiner ikke kan benyttes af kørestolsbrugere, og så gav kommunen sig på dét punkt,” beretter Frank Heskjær. Også i Fredensborg stødte Loop på modstand. En del af lejemålets facade lå ud mod hovedgaden, og det gav den udfordring, at kommunen tidligere havde sagt nej til fitness og kun ville have butikker ind, fortæller Jacob Lunding, partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech Nordsjælland i Hillerød. ”Men vi tog fat i kommunen og påpegede, at butikslivet generelt har det svært i Fredensborg, fordi mange kæder søger mod områdets større byer som Hillerød, Helsingør og Hørsholm. Det var kommunen lydhør over for, og så fik Loop alligevel tilladelse til at flytte ind – et eksempel på, at vi som mægler med indsigt i de lokale forhold og løbende kontakt med rådhuset kan hjælpe med at finde løsninger.”

9


Stort online Køber-/Lejerkartotek

VIL DU VIDE, HVEM DER LEDER EFTER DINE LOKALER? I EDC Erhverv oplever vi en stigende efterspørgsel på detailejendomme og -lokaler. Mere end 1.300 søger lige nu efter et nyt lokale til deres butik, restaurant eller café. Så hvis du har ledige kvadratmeter, eller skal til at afstå eller sælge din butik – så start her! Vi har samlet alle vores kunders ønsker i en samlet database og gjort dem frit tilgængelige online.

K

KØBENHAVN & OMEGN 1000-2950

Kiropraktor søger lokaler i 2700 Brønshøj Selvstændig kiropraktor søger lokaler på min. 40 kvm, med handicaptoilet beliggende i Brønshøj/Husum. Årlig leje maks. kr. 240.000. Ønske nr.: 1313802 Kontakt: Steffen Falch Grøndahl 5858 8360 800 kvm i København Ø Søger butikslokaler på min. 800 kvm beliggende i København Ø. Årlig leje maks. kr. 1,8 mio. Ønske nr.: 1297113 Kontakt: Thomas Riis 5858 8360 300 kvm i København Ø Detailejendom på min. 300 kvm beliggende i København Ø. Pris maks. kr. 5.880.000. Ønske nr.: 1297112 Kontakt: Thomas Riis 5858 8360

TJEK, HVOR MANGE DER LEDER EFTER NETOP DIT BUTIKSLOKALE HER: edc.dk/erhverv/match

GO

SE ET UDVALG AF KONKRETE ØNSKER PÅ DE KOMMENDE SIDER

10

Fra 60 kvm i København K Butikslokaler på min. 60 kvm beliggende i København K søges. Årlig leje maks. kr. 150.000. Ønske nr.: 1282867 Kontakt: Thomas Riis 5858 8360 400-500 kvm i 2450 København SV Tandlæge søger kontor/kliniklokaler på min. 350 kvm beliggende i København SV eller Valby. Årlig leje maks. kr. 750.000. Ønske nr.: 1255451 Kontakt: Thomas Riis 5858 8360 600-900 kvm på Vestegnen søges Til salg af badeværelsesmøbler. 3-400 kvm showroom og 3-500 kvm højloft. lager (min. 5-6m). Maks. årlig leje kr. 750.000. Ønske nr.: 127948 Kontakt: Thomas Møller Rudlang 5858 8361


N

NORDSJÆLLAND 2960-3670

R

REGION SJÆLLAND 4000-4999

Detail, Helsingør Kunde søger lokaler til en veterinærpraksis på ca. 100 kvm. Der skal være mulighed for at parkere lige ved lokalerne. Ønske nr.: 1213767 Kontakt: Torsten Ravn Berglind 5858 8362

Min. 700 kvm i Holbæk/Roskilde/Greve Søjlefrie lokaler på min. 700 kvm beliggende i Holbæk/ Næstved/ Roskilde/Greve. Gerne med gode parkeringsforhold. Årlig leje op til kr. 800.000. Ønske nr.: 1245474 Kontakt: Jesper K. Madsen 5858 8473

Ca. 100 kvm i Helsingør Kunstnerisk virksomhed søger butikslokaler på min. 80 kvm i Helsingør. Årlig leje maks. kr. 180.000. Ønske nr.: 1001631 Kontakt: Jacob Lunding 5858 8362

Min. 500 kvm m. god lofthøjde i Køge kom. Søger lejemål hvor der kan drives butik. Lofthøjde min. 2,5 m. Størrelse min. 500 kvm op til 850 kvm, beliggende i Køge kommune. Pris kr. 750 pr. kvm Ønske nr.: 1298267 Kontakt: Brian Skov Andersen 5858 8474

Kædebutik søger nye lokaler i Hillerød Kæde sportsbutik søger nye lokaler i Hillerød på ca. 400 kvm. med prime lokation på Slotsgade og med store facadevinduer. Ønske nr.: 1228853 Kontakt: Stephen Berthelsen 5858 8362

600 kvm i Næstved Kunde søger showroom i Næstved. Lejemålet skal være mellem 400 - 600 kvm og bestå af ca. 150 kvm kontor, 100 kvm showroom og ca. 250 kvm lager. Ønske nr.: 1048936 Kontakt: Michael Kristiansen 5858 8365

500-2000 kvm. i Nordsjælland Bilrudefirma søger ca. 1.000 kvm lager/værksted med synlig beliggenhed fra Herlev og op til Helsingør. Ønske nr.: 1187437 Kontakt: Stephen Berthelsen 5858 8362

Fra 200 kvm i Solrød Strand Butikslokaler i Solrød Strand, til enten leje eller køb. Stand er underordnet, så længe det har et areal på 200-300 kvm og den maks. årlig leje er kr. 600.000 Ønske nr.: 1241437 Kontakt: Brian Skov Andersen 5858 8474

Mindre butik centralt i Hillerød Butikslokaler til brugskunst og møbler 50-150 kvm. Centralt i Hillerød - gerne Helsingørsgade, Slotsgade eller vejene tæt på der. Årlig leje maks. kr. 180.000 Ønske nr.: 1254693 Kontakt: Jacob Lunding 5858 8362

Min. 400 kvm i Slagelse eller Ringsted Virksomhed søger lokale på min. 400-600 kvm beliggende i Slagelse eller Ringsted. Skal gerne ligge ved en stor indfalds vej. Årlig leje maks. kr. 150.000. Ønske nr.: 125062 Kontakt: Thomas Hansen 5858 8476

500 kvm i Hillerød Kunde søger lokaler til engroshandel på ca. 500 kvm i Hillerød. Skal gerne ligge synligt og let tilgængeligt Ønske nr.: 887084

Min. 50 kvm i Køge Kunde søger butikslokaler på min. 50 kvm beliggende i Køge. Årlig leje maks. kr. 124.000. Ønske nr.: 1251500

Kontakt: Stephen Berthelsen 5858 8362

Kontakt: John Borrisholt 5858 8473

Se flere 11


F

FYN

5000-5999

S

SYDJYLLAND 6000-7361

Møbelbutik søger store lokaler I Odense, København eller Aarhus søges store lokaler/ejendom til showroom. Areal 2.500-5.000 kvm, gerne i fin stand med port til levering af varer. Ønske nr.: 1238215 Kontakt: Morten Nielsen 5858 8366

Logistikejendom søges i trekantsområdet Investeringejendom indenfor kontor, lager/ logistik eller bolig søges i de største byer i området Aabenraa til Vejle. Gerne med udviklingspotentiale. Ønske nr.: 910113 Kontakt: Claus Fenger 5858 8371

Lejemål i Odense C søges Til brug for fitness center søges lokaler på ca. 350-400 kvm med eller uden badefaciliteter. Placering i Skibhuskvarteret foretrækkes. Ønske nr.: 1282828 Kontakt: Ove Nørgaard 5858 8366

Esbjerg - butik i centrum ca. 150 kvm. Veletableret seriøs lejer søger synligt beliggende butik i centrum af Esbjerg f.eks. Kongensgade. Kun leje har interesse. Ønske nr.: 1243608 Kontakt: Jesper Ølgaard Bloch 5858 8370

Stor forretning i Odense Stor rummelig butik på 800-1.200 kvm til detailhandel med udvalgsvarer. Gerne med gode parkeringsforhold. Maks. årlig leje kr. 1.200.000. Ønske nr.: 1250596 Kontakt: Ove Nørgaard 5858 8366

2000 kvm i Esbjerg Virksomhed søger stort lokale med loftshøjde på ca. 6 m beliggende i Esbjerg og omegn. Skal kunne anvendes indenfor leisurekategorien. Ønske nr.: 1233718 Kontakt: Gert Grunnet Jensen 5858 8370

Boksbutik i Odense søges Boksbutik i Odense ud mod trafikeret vej med god synlighed. Lejemålet skal bestå af ca. 800 kvm butik samt 100-200 kvm lager/opbevaringsplads. Ønske nr.: 1236206 Kontakt: Simon Vinther Blach 5858 8366

500 kvm forretningslokale i Aabenraa Sangkor søger - til brug for øvelokaler - min. 500 kvm store åbne lokaler med gode parkeringsforhold. Ønske nr.: 1178783

Butikslokaler i Odense søges Virksomhed søger butikslokaler i Odense, gerne i den nordøstlige del, dog ikke et krav. Areal 100-200 kvm, årlig leje kr. 200.000. Ønske nr.: 1249270 Kontakt: Lars Duus 5858 8366

200 kvm butik i Haderslev Virksomhed som laver høreapparater søger butik/klinik i Haderslev på min. 200 kvm. Årlig leje op til kr. 400.000 Ønske nr.: 1104902

200 kvm søges i Odense Restauratør søger detaillokaler på min. 300 kvm i Odense. Maks. årlig leje kr. 240.000. Ønske nr.: 1236278

3-500 kvm butik i Kolding Kunde søger butikslokaler til pladskrævende varegrupper. Beliggende i Kolding og gerne tæt ved motorvej. Ønske nr.: 923864

Kontakt: Ove Nørgaard 5858 8366

Kontakt: Wencke M. Sørensen 5858 8368

Kontakt: Ib Hansen 5858 8369

Kontakt: John W. Vogt 5858 8367

VI HAR KØBERE OG LEJERE TIL DINE LOKALER- SE ET UDPLUK AF DEM HER 12


M

MIDTJYLLAND 7400-8990

N

NORDJYLLAND 9000-9990

300 kvm i Aarhus (8000-8210) Detailkæde søger min. 500 kvm restaurant placeret i Aarhus C, eller på trafikale hotspots. Grundstørrelsen skal være på ca. 2.500+ kvm. Ønske nr.: 1167523 Kontakt: Frank Heskjær 5858 8373

Veletableret detailkoncept søger i Aalborg Søger 500-700 kvm på synlig beliggenhed i Aalborg C. For lejer er det vigtigt med gode parkeringsfaciliteter og fornuftige til- og frakørselsforhold. Ønske nr.: 1272407 Kontakt: Tom Dorf Møller 5858 8375

Lokaler i Aarhus Nord og omegn Kunde søger butikslokaler til Pizza/take away på min. 75 kvm beliggende i Aarhus Nord eller omegn. Årlig leje maks. kr. 200.000. Ønske nr.: 1298069 Kontakt: Frank Heskjær 5858 8373

Spændende nyt koncept søger min. 200 kvm Søger velbeliggende lejemål på min. 200 kvm i Aalborg C eller Nørresundby - gerne med loftshøjde på ca. 3 meter og gode parkeringsforhold i nærområdet. Ønske nr.: 1130031 Kontakt: Tom Dorf Møller 5858 8375

Lokaler til kokkeskole i Aarhus Kunde søger ejendom til kokkeskole/undervisning på min. 120 kvm beliggende i Aarhus C, og gerne indenfor Ringgaden. Årlig leje maks. kr. 250.000. Ønske nr.: 1263274 Kontakt: Frank Heskjær5858 8373

350-500 kvm i Aalborg søges International butikskæde søger butikslokaler på AAA placering. Butikken skal være højloftet og beliggende i Aalborgs gågadenetværk. Ønske nr.: 1047463 Kontakt: Martin Brasholt Mikkelsen 5858 8375

Butikslokaler på ca. 500 kvm i Viborg Kunde søger butikslokaler til salg af udvalgsvarer, gerne i boksbutikområder, på min. 400 kvm beliggende i Viborg. Årlig leje maks. kr. 600.000. Ønske nr.: 1254159 Kontakt: Frank Heskjær 58 58 8373

150-200 kvm AAA placering søges i Aalborg International kæde søger butik i Aalborg midtby. Lejere renovere lokaler til egen aptering. Betaler gerne nøglepenge for den rigtige placering. Ønske nr.: 1161659 Kontakt: Martin Brasholt Mikkelsen 5858 8375

150-225 kvm gågadeplacering i Skive Et stærkt detailkoncept søger 150-175 kvm butikslokaler med en central gågadeplacering i Skive. Årlig leje maks. kr. 400.000. Ønske nr.: 1171848 Kontakt: Michael Møller Andersen 5858 8373

Hørecenter søger lokaler i Hjørring C Veletableret hørecenter søger lokaler på synlig placering, evt. i byens gågade på mellem 100-150 kvm. Årlig leje op til kr. 80.000. Ønske nr.: 1281845 Kontakt: Kristina Kjærsgaard 5858 8375

Butikslejemål på 1.300-2.000 kvm i Viborg Detailkæde indenfor tøjoutlet søger et lejemål på 1.300-2.000 kvm i Viborg. Der skal være god synlighed og mulighed for kundeparkering. Ønske nr.: 1203950 Kontakt: Michael Møller Andersen 5858 8373

95 kvm søges i Aalborg Butiksejer søger detaillokaler i Aalborg midtby på min 50 kvm og maks. 200 kvm. Årlig leje maks. kr. 144.000. Ønske nr.: 1224134 Kontakt: Kristina Kjærsgaard 5858 8375

Se flere 13


I

INVESTERING

VI VED, AT:

Hele Danmark

Detailejendomme i Aalborg og Nørresundby Professionel investor søger erhvervsudlejningsejendomem beliggende i Aalborg/Nørresundby. Der søges detail-, kontor-, lager- og produktionsejendomme. Ønske nr.: 585825 Kontakt: Frank Jensen 5858 8375 Investeringsejd. i indre Kbh. og Nordsjælland Afskrivningsberettigede investeringslejligheder i indre by, brokvartere, nord for KBH indenfor detailsektoren. Evt. Konverteringssager til bolig. Op til kr. 10 mio. Ønske nr.: 79344 Kontakt: Michael Thodsen 5858 8360

1.388

Søger efter nyt butikslokale

Fra 200 kvm i København SV og Helsingør Investor søger detailejendom i Helsingør. Der er ikke noget mindste areal eller maksimum pris. Ønske nr.: 1015876 Kontakt: Stephen Berthelsen 5858 8362 Investeringsejd. med lang uopsigelighed Investeringsejendomme, helst detail med lang uopsigelig lejekontrakt, i København eller større provinsbyer på hele Sjælland. Pris maks. kr. 50 mio. Ønske nr.: 955227 Kontakt: Jesper K. Madsen 5858 8363

125

Ønsker at leje i Århus

Boligudlejning i Sønderborg Investor søger detail/boligudlejning i Sønderborg. Min. 400 kvm og maks. kr. 15 mio. Ønske nr.: 1118997 Kontakt: Ib Hansen 5858 8369 Blandet bolig og erhvervsejendom Kunde søger blandet bolig og erhvervsejendom i den sydlige del af Aarhus, gerne med mulighed for etablering af værksted. Pris maks. kr. 3 mio. Ønske nr.: 1072043 Kontakt: Frank Heskjær 58 58 8373

VI VED OGSÅ, HVOR MANGE DER SØGER NETOP DIT BUTIKSLOKALE!

Find dem her: EDC.dk/erhverv/match

14


VOLA OG LOUIS POULSENS NYE SHOWROOM I AARHUS SKABER BEDRE KUNDEOPLEVELSE

Birthe Tofting International salg- og marketingdirektør, VOLA

VOLA og Louis Poulsen er gået sammen om et fælles showroom på Kystvejen i Aarhus. Det er EDC Erhverv Poul Erik Bech, som har stået for udlejningen til VOLA, der foregik uproblematisk og taler ind i en større markedstendens med at blande butikskoncepter. I april åbnede armatur- og vandhane-brandet VOLA sit nye showroom i en gammel badeanstalt på Kystvejen i Aarhus sammen med Louis Poulsen. Det nye showroom danner rammen for produktpræsentationer, foredrag og events og fungerer dermed som et inspirerende mødested for designelskere. I forvejen er Kystvejen også hjemsted for flere designfirmaer. VOLA som virksomhed lå i tidernes morgen i Klostergade i Aarhus og flyttede senere til Højbjerg - for i 1999 at flytte til Horsens, hvor al produktion nu foregår, og hvor VOLA Academy også ligger. ”Jeg begyndte selv hos VOLA, da det lå i Højbjerg. Med showroomet på Kystvejen kommer VOLA på en måde tilbage til sit udgangspunkt i Aarhus”, fortæller Birthe Tofting, der er international salg- og marketingdirektør hos VOLA. VOLA havde igennem længere tid haft et godt øje til lokalerne på Kystvejen og slog derfor til, da de blev sat til leje. Da både udlejer og VOLA var interesserede i at nå frem til en aftale, bar processen derfor også præg af at være både løsningsorienteret og professionel, siger Morten Kristensen, der er erhvervsrådgiver i EDC Erhverv Poul Erik Bech i Aarhus og var ansvarlig for udlejningen: ”Parterne var indstillede på at nå hinanden. Den eneste ’knast’ var, at lokalerne stod med rå betonvægge, da de i

første omgang var tænkt som restaurationslokaler. Derfor skulle parterne også blive enige om, hvordan de skulle indrettes. Men det gik nemt, da udlejer havde sat penge af til det.” Trend med to koncepter under samme tag Morten Kristensen fremhæver også, at VOLAS og Louis Poulsen initiativ med at flytte under samme tag ikke er et enkeltstående tilfælde. At blande butikskoncepter er en generelt tendens, der kan skabe bedre kundeoplevelser og i sidste ende være med til at sikre de fysiske butikkers overlevelse. ”Mange butikker, showrooms, mv. kan med fordel blande koncepter for at skabe øgede kundeflows. Kundeoplevelsen er en stærk konkurrent til nethandlen. Der kommer fx kaffebarer eller små caféer i fx køkkenforretninger, tøjbutikker og hos butikker med møbler og interiør. Eller som her: VOLA i kombination med Louis Poulsen,” siger erhvervsrådgiveren. Claus Jespersen er direktør for Jespersen Ejendomme, der udlejer lokalerne på Kystvejen til VOLA. Han er også tilfreds med resultatet: ”Morten styrede udlejningsprocessen professionelt og upåklageligt og var god til at markedsføre lokalerne på den rigtige måde. Og så er det rigtigt fint, at VOLA og Louis Poulsen er gået sammen under samme tag. Lokalerne er blevet virkelig flotte, og det har generelt pyntet på og løftet ejendommen.”

Skal vi også hjælpe dig? Kontakt Frank Heskjær på tlf 5858 8373 15


SÅDAN GJORDE VI EN FORSKEL

SOLGT

København Ø - Langelinie Allé 4

SOLGT

København K - Toldbodg. 7, kld.

UDLEJET

UDLEJET

UDLEJET

UDLEJET

UDLEJET

SOLGT

SOLGT

UDLEJET

Hørsholm - Hovedgaden 37B, st.

Slangerup - Bygaden 8 + 8B

SOLGT

København K - Møntergade 16, st.

Rødovre - Islevdalvej 98

Solrød Str. - Solrød Center 50, st.

Ringsted - Tinggade 4

UDLEJET

UDLEJET

Faaborg - Vestergade 4

UDLEJET

UDLEJET

UDLEJET

UDLEJET

UDLEJET

SOLGT

UDLEJET

Vejle - Nørremark Center 12

UDLEJET

Aarhus C - Sønder Allé 6 st. th.

Aabenraa - Petersborg 1A

Holstebro - Nørregade 45

UDLEJET

Aarhus N - Funch Th. Gade 4 st. tv.

Ringsted - Nørregade 12

Brøndby Str. - Br. Str. Centrum 33

Odense C - Kongensgade 8, st. tv.

Tinglev - Jernbanegade 34

København N - Egegade 8, kld. th.

Virum - Kongevejen 192

SOLGT

Svendborg - Ørbækvej 9B

Kolding - Niels Bohrs vej 12A

UDLEJET

Esbjerg - Nørregade 22 st. tv.

Esbjerg - Torvegade 68B st. th.

SOLGT

UDLEJET

UDLEJET

UDLEJET

Hammel - Banealle 6A

Aarhus C - Søndergade 15

Aalborg - Boulevarden 11 st. th.

Aalborg - Bispensgade 9

- skal vi også sælge eller udleje dine lokaler? Kontakt din lokale erhvervsmægler på:

edc.dk/detail

16

GO


PÅ JAGT EFTER NYT LOKALE TIL DIN BUTIK ELLER RESTAURANT? Er du på udkig efter en ny placering med et større kundeflow? Drømmer du om at starte din egen butik eller café? Vi er til stede i hele landet og screener dagligt markedet for nye detaillokaler. Lige nu har vi mere end 600 butikslokaler til salg/leje. Se et udpluk af hvad vi har på hylderne på de næste sider, eller søg blandt alle ejendomme og lokaler her:

edc.dk/erhvervsejendomme

edc.dk/erhvervsejendomme

GO

GO

Se et udpluk af aktuelle sager på de følgende sider

17


KØBENHAVN & OMEGN POSTNUMMER 1000-2960

Butikslokale på Ydre Østerbro udlejes til butik

TIL LEJE Detail

2100 København Ø Nygårdsvej 35, ST. TH Sagsnr. 11404628

C

Areal Årlig leje

951 m2 1.426.500 kr.

Kontakt

5858 8360

Butikken er beliggende på Nygårdsvej, som er en trafikeret vej mellem Østerbrogade og Lyngbyvejen med 2700 biler og 3300 cyklister pr. døgn. Lokalerne giver mulighed for god skiltning og eksponering mod de forbipasserende. Butikken er indrettet med stort regulært butikslokale samt baglokale med vareindlevering fra siden af ejendommen, hvorfra man nemt kan modtage varer. Lokalet er ideelt til specialvare forretninger og mindre fitness koncepter. Butiks- og baglokale har flisegulve og kvadratlofter med lysarmatur og ventilation. Baglokale med mindre kontor og køkken/mandskabsrum samt flisetoilet. Lokalerne kan ikke udlejes til dagligvareforretning.

Flot erhvervsandel midt på Østerbrogade Vi har nu fornøjelsen af at udbyde denne flotte erhvervsandel beliggende i en høj kælderetage midt på det eftertragtede Østerbro. Erhvervsandelen består af et stort butikslokale, 2 mindre baglokaler med tekøkken, toilet og kontor, samt et større baglokale der pt. anvendes til lager, men som også kan fungere som en del af forretningen. Under butikken findes yderligere et lagerrum, i den underste kælder, på ca. 30 kvm. Alt i alt en meget flot erhvervsandel, der skal opleves.

TIL SALG Detail 2100 København Ø Østerbrogade 128, kælder Sagsnr. 11404681

18

C

Areal Kontant

157 m2 2.950.000 kr.

Kontakt

5858 8360


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

Butikslokale med synlig beliggenhed ud til Trianglen på Østerbro I charmerende herskabelig bygning udlejes butik/café eller showroom. Ejendommen er opført i 1907 og facadens rige arkitektoniske udsmykning med friser og relieffer er helt i tråd med de omkringliggende bygninger. Lokalerne er indrettet i stueetagen med glasindgangsparti, stort rustikt caféområde eller butikslokale, åbent lokale med 3 store vinduer mod Trianglen. Herudover baglokale med grovkøkken og velfærd. Lokalerne kan med fordel udnyttes til at skabe en præsentabel café, butik/showroom m.v.

TIL LEJE Hotel & Restaurant 2100 København Ø Trianglen 2, ST. 1 Sagsnr. 11404620

D

Areal Årlig leje

280 m2 983.954 kr.

Kontakt

5858 8360

Istandsat restaurant med bedste beliggenhed på Holmbladsgade Vi har nu fornøjelsen af at udbyde denne flot istandsatte erhvervsandel på Holmbladsgade først på Amager. Andelen har de sidste godt 20 år dannet rammerne for Restaurant Bizzaro, men nu skal der nye kræfter og friske øjne til. Lokalerne blev istandsat i 2017 og fremstår i dag i råt look, med mørke linoleumsgulve, masser af træ, industrielle lamper, smedejernsvinduer og højt til loftet. Andelen rummer ca. 200 kvm i stueetage og 70 kvm i kælderen, forbundet via intern trappe. Indvendigt er der ca 45 siddepladser og udendørs ca. 70. Inkluderet i prisen er erhvervsandelen, al inventar og fuldt udstyret køkken. Årlig boligafgift udgør ca. kr. 135.000 og årlig varmeudgift ca. kr. 22.000.

TIL SALG Hotel & Restaurant 2300 København S Holmbladsgade 15, ST. TH Sagsnr. 11404135

D

Areal Kontant

199 m2 4.250.000 kr.

Kontakt

5858 8360

Flot hjørnelejemål i Svømmehalskvarteret Lejemålet består af i alt 167 kvm jf. BBR, fordelt på 88 kvm i stueetagen og 79 kvm i kælderen. Butikken har en lofthøjde på ca. 3 meter, mens ca. 30 kvm af kælderen har en lofthøjde på ca. 1,9 meter og den resterende del har en lofthøjde på ca. 1 meter. Lejemålet består af et stort butikslokale, baglokale med thekøkken og toilet, samt kælder. Baglokalerne vil kunne inddrages i butiksarealet. Lejemålet er i dag indrettet med linoleumsgulve, pladelofter og pudsede vægge. Et godt lejemål lige ved CBS og Frederiksbergcenteret.

TIL LEJE Detail 2000 Frederiksberg Nyelandsvej 20, ST. TV Sagsnr. 11404648

D

Areal Årlig leje

167 m2 175.000 kr.

Kontakt

5858 8360

19


KØBENHAVN & OMEGN POSTNUMMER 1000-2960

Flot istandsat butik midt på Gl. Kongevej til afståelse Vi har nu fornøjelsen af at udbyde dette flotte lejemål midt på Frederiksberg til afståelse. Lejemåles butiksarealer er blevet istandsat af nuværende lejer, og fremstår med flotte plankegulve samt filtede og hvidmalede vægge og lofter. Endvidere fremstår en del af den lange væg i lejemålet med rå mursten. Lejemålet består af ca. 80 kvm butiksareal og 56 kvm baglokaler. Det vil være muligt at inddrage en del af baglokalerne i butikken. I baglokalerne er også etableret et tekøkken og bagerst i lejemålet findes et wc. Der er brugsret for lejer til en p-plads i gården. Der kan aflæsses varer direkte fra gården gennem en bagdør i lejemålet.

Ejendommen er opført i 1796 i mursten, men fremstår i dag med pudset og malet facade. Taget er af tegl og der er i en del af ejendommen skiftet vinduer til vinduer med termoruder. I butikken er der dog ruder af enkeltlagsglas. Der er på indersiden af vinduerne opsat særligt tilpassede glasmontre til udstilling af varer. Erhvervsandelen er 74 kvm i stueetagen og har endvidere 29 kvm kælder. De to etager er forbundet via intern trappe. Bagerst i forretningen findes et toilet og i kælderen er der opsat et interimistisk tekøkken. Både stueetagen og kælderen trænger til en mindre opdatering. Erhvervsandelen er velegnet til smykkeforretning, kaffebar, klinik, frisør, skønhedssalon eller lign.

TIL LEJE

TIL SALG

Detail

1850 Frederiksberg C Gammel Kongevej 102, ST. 3 D Sagsnr. 11404543

Afståelse Areal Årlig leje Kontakt

395.000 kr. 136 m2 204.000 kr. 5858 8360

Detail

1453 København K Sankt Peders Stræde 33, ST. C Sagsnr. 11404692

Afkast Areal Kontant

5,25 % 103 m2 2.875.000 kr.

Kontakt

5858 8360

Lejemål midt i Charlottenlund

Kontor/klinik lige ved Østerport Station

TIL LEJE Detail

TIL LEJE Kontor

2920 Charlottenlund Ordrupvej 62B, ST. TH Sagsnr. 11404722

20

Erhvervsandel midt i Latinerkvarteret

D

Areal Årlig leje

83 m2 130.800 kr.

Kontakt

5858 8360

2100 København Ø Østbanegade 7, kld.tv. Sagsnr. 11404721

C

Areal Årlig leje

95 m2 137.750 kr.

Kontakt

5858 8360


NORDSJÆLLAND POSTNUMMER 2960-3670

Butikslokaler midt i Frederikssund med posthus og byens handelsliv som naboer Ejerlejlighed nr. 2 er på i alt 710 kvm hvoraf 410 kvm er butikslokale med store facadevinduer fra gulv til loft samt indgangsparti. Der er 3,2 meter til loftet, gulve er beklædte med linoleum. Salgsområdet er på 280 kvm. Adgang til vareindlevering fra gården, køkken, toiletter samt kontorer. Fra butikken er der direkte adgang til tør og anvendelig kælder på 290 kvm med god loftshøjde og indrettet med store lager- og arkivrum, omklædning/badefaciliteter. Mulighed for parkering.

TIL SALG Detail 3600 Frederikssund Ny Østergade 1B Sagsnr. 34201537

F

Areal Kontant

710 m2 5.000.000 kr.

Kontakt

58588362

Butikslejemål beliggende centralt i Fredensborg Butiks- og beboelsesejendom som fremstår i en rigtig god vedligeholdelsesstand og med bedste beliggenhed på Jernbanegade der er hovedgaden i Fredensborg. Der er adgang til ejendommen og butikken både fra Jernbanegade og via trappeopgang fra parkeringskælderen på Rossingvej. Af øvrige butikslejere i ejendommens stueetage (minicenter) kan nævnes apotek, herretøjsekvipering, skoforretning og frisør samt lægehus og bibliotek på første sal. Lejemålet er indrettet og udstyret som en typisk moderne dagligvarebutik med ca. 634 kvm salgsareal og ca. 390 kvm baglokale med lager, kontor og personalerum.

TIL LEJE Detail 3480 Fredensborg Jernbanegade 3. ST,5 Sagsnr. 91203088

D

Areal Årlig leje

1.035 m2 692.000 kr.

Kontakt

58588375

Butik med stor synlighed i Hillerød Butik med stor synlighed, lige overfor Frederiksborg slot, tæt på butikstorv, parkeringsmuligheder mv. Lokalerne på i alt 100 kvm er opdelt i stort butikslokale på ca 75 kvm med dertil hørende baglokale på ca 25 kvm. Der er endvidere adgang til 2 eksterne lagerlokaler, men adgang fra bagsiden af bygningen, hvortil man tillige kan kører varer mv til butikken. Lokalerne fremtræder lyse og venlige med højt til loftet.

TIL LEJE Detail 3400 Hillerød Frederiksværksgade 11B. ST TV Sagsnr. 34201724 D

Areal Årlig leje

100 m2 165.000 kr.

Kontakt

58588362

21


REGION SJÆLLAND POSTNUMMER 4000-4990

Markant synlighed ud til Københavnsvej

Lejelokaler – 800 kvm – Gl. Lyngvej i Køge

Spændende og yderst velbeliggende ejendom, med en markant synlighed ud til Københavnsvej i Roskilde. Ejendommen er på 800 kvm og fremstår med at præsentabelt, søjlefrit salgslokale på ca. 600 kvm med glas facade mod Københavnsvej, et kontor med plads til 2 arbejdspladser, og yderligere et kontor/ møderum. Der er både kunde- og personaletoilet, samt et teknik rum. Stort lagerlokale på ca. 200 kvm med port adgang og tilkørselsforhold fra Håndværkervej. Stor grund på 2.769 kvm med en indhegnet varegård, ligesom der er parkeringsmuligheder både foran ejendommen og bagved. Ejendommen er p.t. udlejet, men er opsagt.

• 800 kvm i attraktivt butiksområde • Tæt på S-tog og motorvejen • Indretning af lokaler kan lejer være med til at præge • Hele ejendommen gennemgår lige nu en totalrenovering • Gratis parkeringspladser foran lejemål Lokalerne benyttes lige nu af Ide-Møbler, men i forbindelse med igangværende ombygning og renovering af hele ejendommen bliver lejemålet ledigt. Lejemålet ligger på 1 sal og er på 800 kvm. Der etableres separat indgang med trappe og elevator. Som lejer har du mulighed for at være med I indretning af lejemålet som forventes klart til indflytning 1. kvartal 2019.

TIL SALG

TIL LEJE

Detail

4000 Roskilde Håndværkervej 43 Sagsnr. 40301621

799 m2 12.000.000 kr.

Kontakt

5858 8363

4600 Køge Gammel Lyngvej 25 Sagsnr. 46900367

D

Areal Årlig leje

800 m2 520.000 kr.

Kontakt

5858 8364

890 kvm butikslejemål til f.eks fitness, sundhedscenter eller dagligvarer

Byens bager i Gevninge udbydes til salg 298 kvm ejendom med mange muligheder

TIL LEJE Detail

TIL SALG Detail

4220 Korsør Nor Alleen 2 Sagsnr. 47400402

22

E

Areal Kontant

Detail

F

Areal Årlig leje

890 m2 356.000 kr.

Kontakt

5858 8374

4000 Roskilde Gevninge Bygade 7 Sagsnr. 40301247

G

Areal Kontant

358 m2 2.425.000 kr.

Kontakt

5858 8363


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhverv

Pæn og højloftet ejendom, med god synlighed tæt ved motorvej

Særdels synlig butik i velbesøgt center

Ejendommen fremstår yderst præsentabel med store synlige facader og stort udenoms areal, hvor der er god mulighed for udendørs udstillinger mv. Ejendommen består af i alt 808 kvm, som indeholder stort og lyst salgsareal, med højt til loftet, ovenlysvinduer og solidt stengulv. Derudover er der en varemodtagelse, et mindre lagerlokaler, personale rum samt kontor. Parkeringsforholdene ved ejendommen er gode. Ejendommen er velbeliggende i Jyderup, lige ved motorvejs tilog frakørsel, tankstation, supermarkeder i form af Rema og Spar samt tankstation. I området findes en del erhvervsdrivende, ligesom der blot er få minutters kørsel til centrum.

TIL LEJE

TIL SALG/LEJE

Detail

4450 Jyderup Ellebjergvej 1 Sagsnr. 40301651

Her er muligheden for at erhverve den absolut bedst beliggende butik i Jyllinge Centret, med en attraktiv strøgbeliggenhed ved den mest benyttede indgang til centeret. Butikslokalet har en markant synlighed, med store udstillingsvinduer, ligeledes med mulighed for udendørs udstilling. Størstedelen af butikkens 216 kvm, består af et stort og lyst salgsareal som er belagt med pæne klinker og trægulve. Det rummelige lokale giver gode indretnings- og udstillingsmuligheder, hvorfor butikken er egnet til en bred vifte af faggrupper. Butikken indeholder desuden personalerum med tekøkken, to toiletter samt et lager/opbevaringsrum. Ejendommen overtages som udgangspunkt tom for lejere.

D

Areal Årlig leje

808 m2 565.500 kr.

Kontakt

5858 8363

4040 Jyllinge Jyllingecentret 15 Sagsnr. 40301672

Detail

D

Areal Årlig leje Kontant

216 m² 280.800 kr. 2.995.000 kr.

Kontakt

5858 8363

Lejemål i Boholtecenteret i Køge

Lejemål i Boholtecenteret i Køge

TIL LEJE Detail

TIL LEJE Detail

4600 Køge Marksvinget 19, ST. 1 Sagsnr. 46900352

C

Areal Årlig leje

117 m2 187.200 kr.

Kontakt

5858 8364

4600 Køge Marksvinget 19, ST. 1 Sagsnr. 46900353

C

Areal Årlig leje

120 m2 192.000 kr.

Kontakt

5858 8364

23


FYN POSTNUMMER 5000-5999

Lejemål på i alt 120 m² i stueplan TIL LEJE Detail 5000 Odense C Jernbanegade 4, st. tv. Sagsnr. 51201932

Årlig leje Årlig drift Areal

F

Kontakt

Erhvervsejerlejlighed i Odense City sælges

456.000 kr. 0 kr. 120 m2 5858 8366

5000 Odense C Kongensgade 2 Sagsnr. 51201825

Årlig leje Årlig drift Areal

E

Kontakt

288.000 kr. 0 kr. 62 m2 5858 8366

5471 Søndersø Vesterled 16 Sagsnr. 51201952

24

Årlig leje Årlig drift Areal

B

Kontakt

D

Areal Kontant

142 m2 1.895.000 kr.

Kontakt

5858 8366

TIL LEJE Detail 5000 Odense C Kongensgade 69C Sagsnr. 51201731

Årlig leje Årlig drift Areal

B

Kontakt

168.000 kr. 20.285 kr. 234 m2 5858 8366

Markant placering i City flere anvendelsesmuligheder

Regulær detailejendom fra 2003 TIL LEJE Detail

5000 Odense C Nørregade 26, st. Sagsnr. 51201874

Lejemål i nyere ejendom i gågaden ved kommende letbanestop

Butik til leje i Kongensgade TIL LEJE Detail

TIL SALG Detail

444.000 kr. 0 kr. 888 m2 5858 8366

TIL SALG Detail 5000 Odense C Vindegade 130 Sagsnr. 51201836

Areal Kontant

597 m2 4.900.000 kr.

Kontakt

5858 8366


SYDJYLLAND POSTNUMMER 6000-7361

Synligt og fleksibelt lejemål på 134 kvm med god beliggenhed i trafikeret gade

Veldisponeret boksbutik på 878 kvm med attraktiv placering ved stor indfaldsvej

Lejemålet udgør 134 kvm og er beliggende i Strandbygade, som er en af Esbjergs mest trafikerende veje i indre by, i en markant rødstensejendom på et synligt hjørne. Lejemålet har i mange år været anvendt som solcenter med tilhørende frisør og skønhedssalon. Men nu er lejemålet blevet åbnet op og udgør en stor, sammenhængende enhed. Her er højt til loftet, lyst og venligt - og de store vinduespartier ud til Strandbygade giver en meget synlig og optimal profilering ud til den befærdede vej. Bagerst i lejemålet forefindes tekøkken, et toilet samt to særskilte rum (til kontor e.l.). Indretningen er meget fleksibel og velegnet til såvel butik som for liberalt erhverv eller klinikformål.

Butikken er beliggende ved siden af "Jem & Fix" og McDonalds i den østlige del af Esbjerg – tæt på motorvej E20 – og med facade direkte til en af Esbjergs mest trafikerede indfaldsveje. Området er kendt som et attraktivt erhvervsområde med et godt miks af butikker. I samme ejendom som dette lejemål ligger en nyere Jem & Fix-forretning (2015), med hvem man deler indkørsel og parkeringsplads med. Butikken udgør et samlet areal på 878 kvm og har siden ejendommens opførsel i 2007 været anvendt til kontorforsyningsforretning – og er anvendelig til mange former for butiksudstilling, engrossalg, kombineret showroom/lager m.m.

TIL LEJE

TIL LEJE

Detail

6700 Esbjerg Strandbygade 71, ST. TV Sagsnr. 67001051

E

Areal Årlig leje

134 m2 117.600 kr.

Kontakt

58588370

Detail

6705 Esbjerg Ø Storegade 227B Sagsnr. 67000874

C

Areal Årlig leje

878 m2 658.500 kr.

Kontakt

58588370

Indbydende og velindrettet boksbutik på 1200 kvm i godt retailområde i Esbjerg N

Velbeliggende butikslokaler centralt i Ribe udlejes

TIL LEJE Detail

TIL LEJE Detail

6715 Esbjerg N Østre Gjesingvej 9 Sagsnr. 67001021

C

Areal Årlig leje

1.200 m2 840.000 kr.

Kontakt

58588370

6760 Ribe Saltgade 4A, ST. Sagsnr. 67001097

D

Areal Årlig leje

168 m2 198.000 kr.

Kontakt

58588370

25


SYDJYLLAND POSTNUMMER 6000-7361

På attraktiv placering i Kræmmergade udlejes velindrettet butik på i alt 230 kvm

Butik med stor synlighed på "Skansen" med offentlige P-pladser lige ved døren

TIL LEJE Detail

TIL LEJE Detail

6800 Varde Kræmmergade 11, ST. Sagsnr. 67001059

C

Kontakt

230 m2 230 m2 58588370

6800 Varde Skansen 4 Sagsnr. 67001060

C

Areal Årlig leje

313 m2 237.400 kr.

Kontakt

58588370

Ombygget ejendom med god beliggenhed

Nu udbydes attraktiv investeringsejendom til salg i Fredericia

TIL SALG/LEJE Blandet ejendom

TIL SALG Detail

7330 Brande Storegade 7-9 Sagsnr. 71000710

D

Afkast Areal Kontant

9,74 % 1.677 m2 10.700.000 kr.

Kontakt

58588371

7000 Fredericia Vejlevej 139 Sagsnr. 71000692

D

Afkast Areal Kontant

7,42 % 1.612 m2 7.790.000 kr.

Kontakt

58588371

Attraktiv investeringsejendom udbydes til salg i Middelfart

Fuldt udlejet investeringsejendom beliggende i Kolding.

TIL SALG Detail

TIL SALG Detail

5500 Middelfart Østergade 46, 1. MF Sagsnr. 71000693

26

Areal Areal

Afkast Areal Kontant

6,57 % 1.860 m2 17.850.000 kr.

Kontakt

58588371

6000 Kolding Lyshøj Alle 2A Sagsnr. 71000694

C

Afkast Areal Kontant

7,15 % 968 m2 8.465.000 kr.

Kontakt

58588371MIDTJYLLAND POSTNUMMER 7400-8990

Butik med god facade beliggende på Vesterbrogade 14

Yderst smukt og velbeliggende butikslokale på attraktive Store Torv udbydes nu

• Bred facade ud til Vesterbrogade

• Bedste beliggenhed på Store Torv

• Gode frie P-forhold tæt ved bygningen

• Højt kvalitetsniveau

• Beliggende centralt i Viborg tæt på gågaden

• Lyst og indbydende butikslokale

• God størrelse på 128 kvm i stueetagen og 65 kvm i højloftet kælder

• Attraktivt butiksmiljø • Stor synlighed

• Et lejemål med mange anvendelsesmuligheder

TIL LEJE

TIL LEJE

Detail

8800 Viborg Vesterbrogade 14 Sagsnr. 75100373

D

Areal Årlig leje

193 m2 163.550 kr.

Kontakt

5858 8372

Detail

8000 Aarhus C Store Torv 14, ST. TV Sagsnr. 81100019

D

Areal Årlig leje

90 m2 325.000 kr.

Kontakt

5858 8373

Enestående butikslejemål med bedste beliggenhed i Latinerkvarteret • Enestående butikslejemål med stor facadeværdi mod Volden • Attraktive naboer – B&O, Ottoline, Stine Goya, Carlton, A.C. Perch’s Thehandel, Pustervig Torv, mv. • Bedste beliggenhed mellem Pustervig Torv og Store Torv • Højt kvalitetsniveau med gode indretningsmuligheder

TIL LEJE Detail 8000 Aarhus C Volden 2, ST. Sagsnr. 80204775

28

F

Areal Årlig leje

157 m2 434.296 kr.

Kontakt

5858 8373


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

En af byens mest attraktive butikslejemål

Butik midt på Store Torv uden afståelse

• Butikslejemål på 154 kvm i ejendom med 3 etager

• Bedste beliggenhed på Store Torv

• Beliggende i centrum nær gågade og ved centrums mest befærdede vej

• Store butiksvinduer • Lyst og indbydende salgslokale

• Store vinduespartier samt åbent og fleksibelt butikslokale • Stor synlighed • Lejemålet har senest været udlejet til fotoforretning • Kan overtages uden afståelsessum • Nabo til flere veletablerede tøjbutikker, en smykkeforretning og adskillige specialbutikker

TIL LEJE

TIL LEJE

Detail

8900 Randers C Slotsgade 10 Sagsnr. 80203981

E

Areal Årlig leje

154 m2 199.700 kr.

Kontakt

5858 8373

Detail

8000 Aarhus C Store Torv 10 Sagsnr. 81100011

F

Areal Årlig leje

96 m2 403.200 kr.

Kontakt

5858 8373

God mulighed på eftertragtede Frederiksbjerg • Trafikalt godt placeret på Frederiks Allé • Gode og attraktive naboer • Stort åbent salgslokale med glasfacade • Eftertragtet område på Frederiksbjerg • Mange anvendelsesmuligheder herunder café/butik

TIL LEJE Detail 8000 Aarhus C Frederiks Allé 140, ST. MF Sagsnr. 81100017

Areal Årlig leje

118 m2 218.000 kr.

Kontakt

5858 8373

29


NORDJYLLAND POSTNUMMER 9000-9990

Lækkert og regulært butikslejemål med markant synlighed i Bispensgade Fantastisk domicillejemål på markant hjørne beliggenhed i ”krydset” hvor Bispensgade møder Gravensgade og Vesterå. Lejemålet har de sidste mange år huset Loft By Loftet som samler sine aktiviteter i Algade. Niveaufri indgang via dobbelte glasdøre til stort butikslokale på ca. 232 kvm med en loftshøjde på ca. 3 meter. Store vinduespartier både mod Bispensgade og Vesterå som sikrer god eksponering og masser af dagslys. Flot bred trappe ved indgangen fører kunderne på 1. sal som ligeledes er indrettet med butikslokale på ca. 169 kvm og en loftshøjde på ca. 2,7 m. Fra 1. sal udgang til stor privat træterrasse på ca. 65 kvm.

TIL LEJE Detail 9000 Aalborg Bispensgade 26, ST. Sagsnr. 91203944

Areal st. + 1. sal + 2. sal 593 m2 Areal kælder 140 m2 Årlig leje 1.123.550 kr.

F

Kontakt

5858 8375

Detaillejemål på en af de bedste beliggenheder i Bispensgade med maksimal eksponering Lejemålet er beliggende på hjørnet af Maren Turis Gade og Bispensgade og har 2 niveaufrie indgange med dobbelte glasdøre fra gågaden samt 7 store vinduespartier som sikre optimal synlighed. Ca. 33 meter facade, hvor ca. 18 meter er direkte mod Bispensgade. Loftshøjde på ca. 2,8 m. Lejemålet er i stueplan indrettet med ca. 450 kvm butikslokale samt ca. 80 kvm bestående af lager, mindre køkkenniche samt toilet. Fra butikken er der direkte adgang til ca. 315 kvm opvarmet kælder. Adgang til stor fælles tagterrasse. Nærmeste naboer til lejemålet er Neye, Tiffany, Sportsmaster og Matas.

TIL LEJE Detail 9000 Aalborg Bispensgade 4, ST. Sagsnr. 91204386

Areal stueplan Areal kælder Årlig leje

D

Kontakt

545 m2 318 m2 1.960.680 kr. 96314900

Flot detaillokale med fantastisk beliggenhed Lejemålet er fordelt på 2 etager, hvor stueplan på 179 kvm anvendes til en stor detailbutik med store vinduespartier mod gågade. 1. sal på 164 kvm er indrettet med velfærd bestående af køkken med spiseplads samt adgang til toilet. Der vil være mulighed for at etablere en trappe i butikken til 1. salen, således 1. salen kan inddrages til salgsareal. Af nærmeste naboer kan nævnes Skechers, Tøjexperten, Sport 24, Matas samt Damkjær Sko og Skoringen.

TIL LEJE Detail 9000 Aalborg Bredegade 1B, ST. TV Sagsnr. 91204324

30

C

Areal Årlig leje

343 m2 777.100 kr.

Kontakt

5858 8375


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

Butiksmulighed med fantastisk synlighed ved indkørslen til Kvickly

Særdeles præsentabelt lejemål på hjørnet af Gravensgade/Algade med flot facade

TIL LEJE Detail

TIL LEJE Detail

9000 Aalborg Strandvejen 35, st. Sagsnr. 91204242

D

Areal Årlig leje

645 m2 735.300 kr.

Kontakt

96314900

9000 Aalborg Gravensgade 21, ST. Sagsnr. 91204155

E

Areal Årlig leje

189 m2 287.000 kr.

Kontakt

5858 8375

Attraktivt lejemål i Støvring centrum - med mulighed for opdeling

Særdeles synlig og velkendt ejendom langs Hobrovej mellem Aalborg midtby og City syd

Selve lejemålet er indrettet med stort og regulært butiksareal som i alt andrager ca. 740 kvm, hvortil ca. 44 kvm overdækket varegård med rampe medfølger. Der er store facadevinduer ud til Jernbanegade, som giver en synlig og stærk profilering for kommende lejer. Der er til lejemålet etableret stor kundeparkeringsplads med 20 parkeringspladser, herudover er der generelt gode parkeringsfaciliteter i nærområdet. Lejemålet er pt. momsregistret, men der er mulighed for momsfritagelse. Herudover er der mulighed for opdeling af lejemålet i mindre arealer.

Ejendommen har senest fungeret som møbelbutik. Lejemålet udgør 1.115 kvm fordelt på 2 plan på henholdsvis 623 kvm i stueetage samt 492 kvm på 1. sal. Lejemålet i stueplan er indrettet med dobbelt indgangsdør direkte fra parkeringspladsen til stort butikslokale. Fra salgslokalet er der 2 trapper samt elevator til 1. sal. Fra lageret er der trappeadgang til 665 kvm kælder, som ligeledes kan tilgåes via elevator. Til ejendommen er stor fælles parkeringsplads med ca. 40 parkeringspladser. Som nabo til lejemålet finder du Surf & Ski og Fusion Sport som har været lejer i ejendommen i mange år.

TIL LEJE

TIL LEJE

Detail

9530 Støvring Jernbanegade 5 Sagsnr. 91204384

B

Areal Årlig leje

744 m2 632.400 kr.

Kontakt

5858 8375

Detail

9200 Aalborg SV Hobrovej 312 Sagsnr. 91204403

Areal st. + 1. sal Areal kælder Årlig leje Kontakt

1.115 m2 665 m2 534.500 kr. 5858 8375

31


INVESTERINGSEJENDOMME Hele Danmark

Investering - Nyistandsat erhvervsejerlejlighed med 7,03 % i startafkast p.a.

Flot og funktionel detailejendom beliggende på indfaldsvej til Nykøbing Falster

TIL SALG Detail

TIL SALG Detail

2500 Valby Valby Langgade 49A, ST. TV D Sagsnr. 11404166

7,03 % 83 m2 2.200.000 kr.

Kontakt

5858 8360

4800 Nykøbing F Randersvej 2 Sagsnr. 47400302

C

Afkast Areal Kontant

10,00 % 5.290 m2 12.995.000 kr.

Kontakt

58587550

Centralt beliggende ejendomsportefølje 10 boliger og 4 erhvervslejemål i Sakskøbing

Flot etageejendom der fremstår som en af byens flotteste ejendomme

TIL SALG Blandet ejendom

TIL SALG Blandet ejendom

4990 Sakskøbing Søndergade 19 Sagsnr. 47300819

D

Afkast Kontant

10,03 % 17.800.000 kr.

Kontakt

5858 8365

4800 Nykøbing F Jernbanegade 13 Sagsnr. 40301551

D

Afkast Areal Kontant

5,25 % 2.269 m2 57.145.000 kr.

Kontakt

5858 8363

Regulær byggegrund 5 minutter fra Vestmotorvejen

Velholdt bolig-/erhvervsejendom med central beliggenhed i Sakskøbing

TIL SALG Erhvervsgrund

TIL SALG Blandet ejendom

4100 Ringsted Tinvej 7 Sagsnr. 47300901

32

Afkast Areal Kontant

Grundareal Kontant Areal Kontakt

40.000 m2 8.000.000 x.xxx kr. m2 5858 8365

4990 Sakskøbing Søndergade 6 Sagsnr. 47300818

E

Afkast Areal Kontant

8,03 % 268 m2 1.350.000 kr.

Kontakt

5858 8365


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

Central investeringsejendom med stabil lejer

Attraktiv investeringsejendom med solid lejer

TIL SALG Detail

TIL SALG Detail

5500 Middelfart Algade 46 Sagsnr. 51201949

Afkast Areal Kontant

6,42 % 770 m2 7.900.000 kr.

Kontakt

5858 8366

5260 Odense S Hjallesegade 17 Sagsnr. 51201954

G

Afkast Areal Kontant

6,91 % 1.290 m2 22.000.000 kr.

Kontakt

5858 8366

Fuldt udlejet ejendom på 1.380 kvm - med attraktiv beliggenhed midt i Oksbøl

213 kvm erhvervsejerlejlighed - Investering

TIL SALG Detail

TIL SALG Ejerlejlighed/Detail

6840 Oksbøl Østergade 1 Sagsnr. 67001145

F

Afkast Areal Kontant

6,73 % 1.380 m2 9.900.000 kr.

Kontakt

58588370

6300 Gråsten Jernbanegade 2 Sagsnr. 64100691

Afkast Areal Kontant

8,40 % 213 m2 1.585.000 kr.

Kontakt

58588369

Investeringsejendom med 4 lejemål og attraktiv forrentning centralt i Skærbæk

Dagligvareforretning på i alt 2.066 kvm, på 4.072 kvm stor grund midt i Bramming

TIL SALG Detail

TIL SALG Detail

6780 Skærbæk Storegade 38 Sagsnr. 67000655

E

Afkast Areal Kontant

14,25 % 743 m2 1.950.000 kr.

Kontakt

58588370

6740 Bramming Nørregade 36 Sagsnr. 67001144

D

Afkast Areal Kontant

8,27 % 1.919 m2 16.600.000 kr.

Kontakt

58588370

33


LÆS MERE PÅ: poulerikbech.dk/international 34

GO


Helle Nielsen Ziersen Head of International Relations, EDC International Poul Erik Bech Tlf.: 58 58 83 60

Frank Heskjær Head of International Retail, EDC International Poul Erik Bech Tlf.: 58 58 83 73

EDC ERHVERV POUL ERIK BECH

ETABLERER INTERNATIONAL AFDELING Grundet stor stigning i antallet af internationale kunder har EDC Poul Erik Bech-koncernen oprettet en selvstændig enhed, EDC International Poul Erik Bech, der skal servicere internationale investorer og virksomheder som enten er i Danmark – eller som er på vej hertil. ”Som det nok er de fleste bekendt, så er antallet af internationale ejendomskunder i Danmark steget, og hos os er de internationale forretninger steget markant gennem de seneste år. Når et forretningsområde har en vis størrelse, giver det god mening at udskille det separat,” fortæller Poul Erik Bech om baggrunden for den nye afdeling. Han fortæller, at det er en del af virksomhedens strategi, at specialisere sig indenfor de forskelligartede markeder. ”Vi har specialister indenfor alle ejendomsrelaterede opgaver, fx udlejning, lejerrepræsentation, investering, off-market, ejendomsvurderinger og research/analyse. Derfor er det en helt naturlig ting for os, at vi har samlet et erfarent og dedikeret team, som fokuserer på at tilbyde full-service ydelser til internationale investorer og tilsvarende udenlandske virksomheder i Danmark,” udtaler Poul Erik Bech. Head of International Relations i EDC International Poul Erik Bech er Helle Nielsen Ziersen, der er partner i virksomheden og har 20 års erfaring med internationale aktører. Hun suppleres bl.a. af Frank Heskjær, som er Head of International Retail.

”Gennem en årrække har vi opbygget et stærkt netværk til udenlandske kæder, som ønsker at etablere sig i Danmark. Derfor kan vi hjælpe lokale ejendomsejere med at formidle deres butikslokaler til en international virksomhed,” fortæller Frank Heskjær. Helle Nielsen Ziersen uddyber, at afdelingen specialiserer sig i de behov og krav, en international virksomhed har, og det er til gavn for danske ejendomsbesiddere. ”Når man forhandler en ejendomstransaktion eller forestår en udlejning til en international aktør, er der en række forhold, som er anderledes. Vi forstår at ”oversætte” handlen både i bogstavelig og billedlig forstand, så der er det bedste grundlag for at handlen kommer helt i mål med det komplekse bagland, en sådan aktør nu engang har,” fortæller hun. Hun fortæller yderligere, at salæret i mange tilfælde bliver betalt af den udenlandske aktør.

Har du lokalet?

Her er et udpluk af de udenlandske aktører i vores netværk, som søger detail i Danmark: Flagship Store i indre København Skandinavisk outdoor-brand søger flagship store på Strøget, Købmagergade, og lignende i Københavns centrum. Str. 150-250 kvm. Butikker over hele landet International producent af el-cykler søger 10-15 butikker til detailsalg i større byer over hele Danmark. Str. fra 250-500 kvm, gerne i boksbutikområde, ved byggemarkeder, etc. I første omgang søges der to butikker i Storkøbenhavn.

Flagship store i Aarhus og København International detailkæde indenfor sportssko og beklædning søger flagship stores i Aarhus og København. 200–500 kvm i ét plan. God loftshøjde og store facadepartier prioriteres. Stort, centralt butikslokale i Aarhus Europæisk detailkæde søger butikslokale i Aarhus Centrum. Kun AAA-beliggenheder, og i en størrelsesorden 2.500 – 3.000 kvm. Lokalet må gerne være i flere plan. Højt footfall er et krav, og lokalet må gerne være i en markant ejendom.

35


SKAL VI HOLDE DIG OPDATERET OM TENDENSER, NØGLETAL OG NYE ERHVERVSEJENDOMME

FÅ FØRST BESKED, NÅR DER KOMMER NYE LOKALER TIL SALG/LEJE

SÅ NEMT KAN DET GØRES!

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV HER:

edc.dk/erhverv/tilmeld

36

GO

Opret dine specifikke ønsker, så screener vi alle lokaler for dig – og sender kun de lokaler, der matcher dine krav.

edc.dk/erhvervsoenske

GO


LOKAL IVÆRKSÆTTER EKSPANDERER: VI SKAL SERVICERE HELE AARHUS MED FRISKLAVET IS Mammis er et lokalt aarhusiansk iværksættereventyr, som efter en rekordsæson i 2018 ruster virksomheden til de kommende år. Den familiedrevne isvirksomhed har nu investeret i en produktionsejendom og nyt materiel – og har netop sat underskriften på isbutik nummer to i det centrale Aarhus. ”Det hele er gået meget stærkt. Jeg startede virksomheden i 2016 sammen med min datter, fordi vi syntes aarhusianerne fortjener at blive forkælet med frisklavet, italiensk gelato,” fortæller grundlægger Helle Schmidt, som driver Mammis i Rosensgade 34 i latinerkvarteret sammen med sin datter, Michelle. Hun fortæller, at ideen til at åbne en italiensk isproduktion i Danmark kom på en ferie.

”Vi har været tilfredse med processen omkring salget og er glade for, at det er en branchekollega, der nu overtager ejendommen. Måske vi kan lave et spændende samarbejde med is og chokolade i fremtiden,” fortæller direktør Jakob Skovsgaard fra Kathrine Andersen Chokolade. Isbutik nummer to på vej Men væksteventyret stopper ikke her. Underskriften i juni på produktionsejendommen har ikke mættet Mammis’ behov for mere plads. Nu har virksomheden netop underskrevet pa-

”Vi fik ideen i Italien, og Michelle og jeg tog senere en uddannelse i gelato i Bologna. Gelato adskiller sig fra traditionel dansk is ved at være lavet med mindre luft og det giver en meget bedre smag. Samtidigt indeholder gelato mellem 2 og 9 procent fedt, hvor almindelig flødeis indeholder op mod 30 procent. Den gode smagsoplevelse satte vi os for at give aarhusianerne, og de har heldigvis taget rigtig godt imod os. Vi laver basen helt fra bunden hver morgen og bruger kun gode kvalitetsråvarer. Vi vil hellere bruge flere penge på kvalitet og så tjene lidt mindre per is,” fortæller hun, og uddyber at det er datteren Michelle, der er den kreative hjerne bag de lækre isvarianter. Fra 20 til 600 kvm produktionsplads Siden åbningen har det været svært at følge med den store efterspørgsel, og Helle Schmidt beklager også, at hun har været nødsaget til at takke nej til firmaarrangementer på grund af, at virksomhedens produktion i det lille lokale på Rosensgade kun har kunnet dække butikkens eget salg. Mammis har derfor købt en produktionsejendom på Krogsvej i Hinnerup af Kathrine Andersen Chokolade, som har vokset sig for store til de 600 kvm store lokaler. Det er EDC Erhverv Poul Erik Bech i Aarhus, der formidlede salget. ”Ejendommen passer rigtig godt til Mammis. Selvom de oprindeligt kun søgte efter 100 kvm kunne de her se mulighederne på længere sigt i ejendommen, da den kan efterkomme en stor isproduktion samt gode lagerfaciliteter til at kunne opbevare fx emballage,” fortæller Ramus Kjærulff Ingemansen, erhvervsmægler hos EDC Erhverv Poul Erik Bech Aarhus. Kathrine Andersen Chokolade er flyttet til Søften, hvor de kan boltre sig i et domicil, der er 1.400 kvm. Dette har, udover en massiv udvidelse af produktionspladsen, givet mulighed for et eventrum og en butik, der har gjort det endnu nemmere for Kathrine Andersen Chokolade at komme helt tæt på sine kunder.

pirerne, der endeligt bekræfter, at Mammis i sommeren 2020 også kan servere is fra Jægergårdsgade i det centrale Aarhus. Butikken har, modsat Rosengade, siddepladser og kan derfor servere is året rundt. Når man spørger Helle Schmidt om de næste skridt for Mammis, er svaret beskedent. ”Det vigtigste for os er at bevare kvaliteten i vores is. Vi skal ikke blive en kæde, for så begynder kvaliteten at dale og så bliver den gode smag udvandet. Det vigtigste for os er at lave god kvalitetsis, og få en løn, som vi kan leve af og så have det godt med det,” fortæller hun. ”Men nu har vi kapaciteten og beliggenhederne til at servicere alle iselskere i Aarhus, og vi har investeret i en isbil og en iscykel, så vi endeligt kan komme ud til events,” slutter Helle Schmidt fra Mammis.

37


NY TENDENS:

ESPRESSO HOUSE ER FLYTTET IND HOS ARBEJDERNES LANDSBANK I maj åbnede Espresso House en kaffebar hos Arbejdernes Landsbank i Aarhus midtby. Blandingskoncepter vinder frem i detailsektoren, men den rigtige løsning kræver dyb indsigt i fx kædernes strategi og lokale markedsforhold, siger Frank Heskjær fra EDC Erhverv. Da Espresso House i forsommeren slog dørene op til en ny coffee shop eller kaffebar på Søndergade, lige over for stormagasinet Salling i det centrale Aarhus, var det ikke just en traditionel beliggenhed. Den fremgangsrige kaffekæde flyttede nemlig ind hos Arbejdernes Landsbank. ”Vi vil gerne skabe en anderledes bank og har udviklet kundeuniverset AL², hvor vi tænker bank på en ny, åben og uformel måde ved at blande bank og cafémiljø. I juni sidste år åbnede vi den første AL² sammen med konditorkæden Emmerys ved Nørreport i København, og det har været en stor succes, som vi gerne vil gentage i Aarhus,” siger Henrik Schneller, facility-chef i Arbejdernes Landsbank.

Kaffebaren på Søndergade ligger i stueetagen, men loungemiljøet på 1. sal bliver åbent for alle - ikke blot kunder, men også andre, som bare vil hænge ud, nyde en kop kaffe, holde møde eller koble sin pc til wi-fi. ”Vi havde i forvejen fem coffee shops i Aarhus, men syntes, at det var en supergod mulighed for at prøve noget nyt, endda på en meget attraktiv beliggenhed med mange forbipasserende,” forklarer store manager Louise Grosse fra Espresso House. I AL²-afdelingerne har banken weekendåbent og lange åbningstider – ligesom kaffebaren. AL²-universet omfatter desuden en række kundearrangementer i lokalerne med servering fra samarbejdspartneren. Hvis det også går godt i Aarhus, forestiller Henrik Schneller sig, at Arbejdernes Landsbank kunne udbrede konceptet til fx Odense og Aalborg, selv om banken ikke har lagt planer for eventuel videre udrulning. BLANDEDE KONCEPTER NY TENDENS Aftalen med Espresso House blev formidlet af EDC Erhverv Poul Erik Bech, som i forvejen har et samarbejde med Arbejdernes Landsbank om at varetage salg, udlejning, vurdering og rådgivning om bankens lejemål og ejendomme.

FORDELE VED BLANDINGSKONCEPTER •

Ekstra oplevelse for kunderne

Øget kundeflow

Øget bekvemmelighed for kunderne (convenience)

Holder lokaleudgifter nede

Mulighed for mere attraktiv beliggenher

EKSEMPLER PÅ BLANDINGSKONCEPTER

22 38

Kaffebar/café hos banker

Rue Verte (møbler) og Joe & The Juice

La Cabra (kaffe) og Reform (køkkener)

APOTEKEREN-butikker hos Kvickly

Fonefix-butikker hos Bilka

Postbutikker hos supermarkeder


Louise Grosse Store manager, Espresso House

Arbejdernes Landsbank er en af landets ti største banker med over 1.000 ansatte. Banken er grundlagt i 1919 og har omkring 70 filialer over hele landet – efter at have åbnet flere nye afdelinger de senere år. Har udviklet AL²kundeuniverset med blandt andet café og bank på samme adresse. Læs mere på www. al-bank.dk

Espresso House omfatter herhjemme 50 coffee shops, deriblandt Baresso-afdelinger, som gradvis får nyt navn og udseende. Espresso House blev grundlagt i Skåne i 1996 og driver i dag over 400 kaffebarer i Sverige, Danmark, Finland og Norge samt Tyskland. Læs mere på www.espressohouse. com

”Vi vidste fra vores dialog med Espresso House, at kæden kunne være interesseret, og vi er glade for at have bistået med at bringe parterne sammen om en fælles aftale. For Arbejdernes Landsbank er det vigtigt at have en stabil og langsigtet partner og dermed undgå risikoen for en dag at stå med tomme cafélokaler,” siger retailchef Frank Heskjær. Han ser samarbejdet mellem Arbejdernes Landsbank og Espresso House/Emmerys som udtryk for en ny tendens i detailhandlen, som i stigende grad blander forskellige koncepter – ikke mindst som modtræk til den voksende nethandel. ”Ved at blande koncepter og samle flere tilbud på ét sted skaber man en bedre kundeoplevelse og et større kundeflow. Samtidig gør man det nemmere for kunden at få ordnet flere ting på en gang eller at kombinere hyggelige cafébesøg med mere praktiske gøremål,” siger Frank Heskjær. KRÆVER INDSIGT HOS KÆDER Men kan en bank eller detailhandlende ikke bare selv ringe til fx en kaffekæde?

”Alle kan selvfølgelig slå ting op på nettet, men man risikerer hurtigt at ryge død i systemet hos en stor kæde, ikke mindst hvis den har hovedsæde i udlandet. Vi er løbende i kontakt med stort set alle store danske kæder inden for detail og med en god del i udlandet, og mange af dem spørger os til råds om fx beliggenhed. Derfor ved vi, hvem der er relevante at tale med hos kæderne, og vi kender ret indgående deres planer på det danske marked,” pointerer Frank Heskjær. Han har selv kontor i Aarhus og kan via nettet af 17 erhvervscentre under EDC Erhverv trække på kolleger over hele landet med indgående lokalkendskab til detailhandel, butiksstrøg, indkøbscentre og kommunale planer.

OVERVEJER DU AT FÅ ET EKSTRA KONCEPT IND I DINE LOKALER? RING TIL FRANK HESKJÆR PÅ 5858 8373 OG HØR NÆRMERE OM DINE MULIGHEDER

39


AARHUSIANSK SUSHI-KÆDE UDVIDER:

NYDER GODT AF BOOMENDE FOOD AND BEVERAGE-MARKED Sushikæden A+ Siam Sushi er flyttet til større lokaler centralt i Aarhus efter renovering af de tidligere butikslokaler. Det er sket med hjælp fra EDC Erhverv Poul Erik Bech, der peger på stort fremtidspotentiale i at konvertere tomme butikslokaler til madsteder. Den 1. juli slog aarhusianske A+ Siam Sushi dørene op for deres nye restaurant i Frederiksgade i hjertet af Aarhus. Her er der plads til 100 spisende gæster, hvilket er dobbelt så mange sammenlignet med i Skolegade, hvor A+ Siam Sushi før havde restaurant – ud over deres take away-butik ved Nørreport. ”Vores restaurant i Skolegade var så velbesøgt, at vi havde svært ved at følge med efterspørgslen og ofte var nødt til at afvise folk, fordi vi ikke havde plads. Desuden ville vi gerne udvide vores koncept med cocktails, så man kan få lov at sidde og nyde dem ved sit bord i længere end de ’almindeligt gældende’ to timer. Derfor er vi rigtig glade for vores nye rummelige lokaler, der giver mulighed for det. Også selvom de skulle igennem en større ombygning for at kunne bruges som restaurationslokaler,” siger Annie Jensen, der er indehaver af A+ Siam Sushi sammen med sin mand Jiantian Yu. Lokalerne på Frederiksgade 32 har tidligere huset interiørbutikken Botex Interiør. Derfor skulle der indrettes både

40

køkkenfaciliteter og installeres toiletter for, at de kunne bruges som restaurationslokaler. Frank Heskjær er retailchef i EDC Erhverv Poul Erik Bech i Aarhus. Han har stået i spidsen for at hente A+ Siam Sushi ind som lejer af lokalerne, der havde stået tomme i et år, efter Botex Interiør var flyttet ud. Han peger på, at der er stort potentiale i at konvertere tomme detaillokaler, fordi efterspørgslen på Food&Beverage-koncepter fortsat er stigende. Derfor er der også flere lejere til madsteder end butikker, forklarer han: ”Danskerne køber take-away og spiser ude som aldrig før, og derfor rådgiver vi ofte udlejere til at ombygge gamle, tomme butikker til levende madsteder. Og Siam Sushis moderne sushikoncept passer perfekt ind i den arkitekttegnede ejendom på Frederiksgade.” Ejeren af ejendommen, hvor A+ Siam Sushi nu lejer sig ind, har flere ejendomme i Aarhus samt eget håndværkerfirma


og har derfor stået for lignende konverteringer af detaillejemål flere gange før. Men da konverteringen af Siam Sushis nye lokaler krævede en større ombygning, var det vigtigt for ejeren, at han troede på de lejere, der kom ind, forklarer han: ”Jeg var meget åben over for at få Siam Sushi ind som lejer, for jeg var helt klar over, at der skulle en anden type lejer ind end tidligere. Og Frederiksgade er virkelig blomstret op igen, efter gågade-delen er blevet badet i restauranter. Så den bølge håber jeg selvfølgelig, at Siam Sushi kan bidrage til og ride med på.” Annie Jensen sætter også ord på at have været tryg omkring udlejnings- og konverteringsprocessen, der ud over retailchef Frank Heskjær også har været håndteret af erhvervsrådgiver Mette Lund Pedersen fra EDC Erhverv Poul Erik Bech i Aarhus. ”Vi har primært haft kontakten til Mette, der har været rigtig god til løbende at følge op og tage os i hånden, når vi har været i tvivl om processen omkring konverteringen af lokalerne. Og så har vi haft en rigtig god dialog med udlejer, der har været både imødekommende og til at tale med,” siger hun.

41


MØD DIN MÆGLER: DETAILHANDLEN I ODENSE RIDER MED PÅ FOOD AND BEVERAGE-BØLGE Detaillejemarkedet i Odense er som i resten af landet presset af nethandlen. En løsning har været at konvertere tomme butikslokaler til madsteder, som der er stor efterspørgsel på. Det fortæller Ove Nørgaard, der er udlejningschef i EDC Erhverv Poul Erik Bech i Odense.

1

Hvordan ser lejemarkedet for erhvervsejendomme generelt ud i Odense? Generelt er detailbranchen hårdt ramt af internethandlen. Det har også ramt Odense, hvor mange detaillejemål står tomme, også på de mest attraktive strækninger, hvor der førhen altid var fyldt op. Men i de senere år har flere butikslokaler stået tomme hen i store dele af byen.

2

Hvordan har man forsøgt at dæmme op for de mange tomme detaillejemål i Odense? Én af måderne at håndtere den høje tomgang på detailmarkedet har været at konvertere flere butikker til restauranter og caféer, da Food and Beverage-markedet i modsætning til detailhandlen ikke er presset af konkurrencen fra nethandlen, da danskerne køber take away og spiser ude som aldrig før. Desuden har vi i Odense - ligesom i resten af landet - også fokus på at skabe en bedre kundeoplevelse ved at blande butikskoncepter, så kunden oplever en merværdi ved at købe varen i butikken i stedet for på nettet.

3

Hvad brænder du særligt for ved at beskæftige dig med lejemarkedet? Jeg har beskæftiget mig med lejemarkedet i Odense de sidste 30 år og bliver aldrig træt af at få enderne til at mødes mellem lejer og udlejer, så deres krav og ønsker går op i en højere enhed. At udforme lejeaftaler er især interessant, da de rummer mange komplekse detaljer og forhold. Fx skal der her være styr på depositum, hvilken stand lejemålet skal afleveres i efter lejeperiodens ophør, bindingsperioden for lejer etc. Det hele hænger altså sammen som ærtehalm, hvilket gør det enormt spændende at udarbejde.

KONTAKT OVE NØRGAARD PÅ TLF: 5858 8366

42


TAL PÅ DETAIL

Detail: Tomgang absorberes af madsteder Vi oplever i øjeblikket, at nogle investorer er tøvende med at investere indenfor detailsegmentet, da der er kontinuerlige strukturelle ændringer i gang, hvilket dels kan tilskrives øget pres fra nethandel, og dels skyldes ændrede forbrugerpræferencer, hvor der i højere grad bruges penge på oplevelser frem for varer. Tomgangen er i mange områder blevet absorberet af restauranter, caféer, take-away og andre food and beveragekoncepter, men her oplever vi et vist mætningspunkt. Vi forventer derfor, at både markedslejen og afkastene vil være under pres i løbet af det kommende år, med let faldende markedsleje og tilsvarende let stigende afkastkrav. Nye detailkoncepter dukker kontinuerligt op, og vi oplever at flere butikker, med en stor andel af nethandel, åbner mindre butikker centralt i bymidten, hvor kunderne kan mærke og afprøve varerne, i såkaldte showrooms.

LEDIGE DETAILLOKALER I KVM Kilde: Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Ejendomstorvet-ED statistik april 2019, april 2018 og april 2017.

Region Hovedstaden Midt, vest- og sydjælland Fyn

2019

2018

2017

144.800

145.100

111.300

119.500

102.100

109.500

85.400

70.100

62.100

Sydjylland

147.000

140.400

137.400

Midtjylland

182.800

174.600

170.600

Nordjylland

111.600

106.600

85.800

MARKEDSLEJE I KR./KVM

AFKAST I PROCENT

Den opnåelige leje pr. år inkl. driftsomkostninger i det nuværende marked.

Tal er baseret på ejendomme med god beliggenhed samt moderne/tidssvarende byggestil og faciliteter.

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater august 2019.

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater august 2019.

Kr. pr. kvm København

18.000

% København

3,75

Nordsjælland

2.700

Nordsjælland

7,50

Østsjælland

2.700

Østsjælland

6,00

Vest- og Sydsjælland

1.700

Vest- og Sydsjælland

7,00

Odense

5.000

Odense

5,50

Trekantområdet

3.000

Trekantområdet

6,00

Aarhus

7.700

Aarhus

4,50

Aalborg

4.250

Aalborg

4,50

43


Vi gør en forskel for dig og din erhvervsudlejning med: Størst lokalkendskab 

Vi er den største, landsdækkende erhvervsmæglervirksomhed med 17 erhvervscentre fordelt over hele landet. Det betyder, at vi både kender de nationale og lokale markedsforhold, og dét sikrer dig den rigtige leje

Specialister i detail/restauration 

Vi er 140 medarbejdere, hvoraf 8 arbejder målrettet med detailbranchen og ser på mulighederne i dine lokaler, fx ift. opdeling af lejemål, konvertering til andre formål eller øget synergi mellem lejere

Landsdækkende Køber-/Lejerkartotek 

Vi har flere end 900 virksomheder fra hele landet registreret i vores database, som gerne vil leje butik, showroom, café eller restaurant. Dét øger dine chancer for at udleje hurtigere til den rigtige lejer