Page 1


Què Ês la llibertat? teresa forcades


Direcció editorial: Miquel Osset Hernández Disseny editorial: Ana Varela

Són rigorosament prohibides, sense l’autorització escrita dels titulars del «copyright», sota les sancions establertes a la llei, la reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol procediment, incloent-hi la reprografia, el tractament informàtic i la distribució d’exemplars mitjançant lloguer o préstec públics.

Primera edició: novembre 2013 © Teresa Forcades © Aquesta edició: Editorial Proteus c/ Rossinyol, 4 08445 Cànoves i Samalús www.editorialproteus.com

BIC: YN, HPQ Dipòsit legal: B. 27414-2013 ISBN: 978-84-15549-98-7 Imprès a Espanya - Printed in Spain

El Tinter, SAL. - Barcelona Empresa certificada EMAS


Pròleg

El 7 de juny de 2013 la Germana Teresa Forcades va visitar l’escola Les Aigües de Cardedeu. El motiu de la visita era donar una xerrada, convidada per Editorial Proteus, als alumnes de sisè curs sobre el sentit de la llibertat. Poc després d’arribar, el menjador de l’escola es va omplir de gom a gom, amb uns alumnes expectants però també amb un grup de professors igualment interessats en escoltar la veu d’un personatge públic de magnetisme evident. A més, Forcades havia fet recentment el pas de promoure una plataforma política amb altres personalitats independents i de la qual es feien ressò abundant els principals mitjans de comunicació del país. 5


La Germana Forcades no va fer una xerrada convencional. Si algú es pensava que escoltaria una conferència més o menys formal, complementada després amb algunes preguntes seleccionades per part d’un grupet d’alumnes espavilats, anava errat. Forcades va començar la seva intervenció fent treballar tothom. Els va posar a reflexionar i escriure sobre el seu sentit íntim i intuïtiu de la llibertat interior. Això va consumir una part inicial del temps i, un cop enllestida aquesta fase, va provocar un diàleg a totes bandes que fes emergir lentament, com en un exercici maièutic clàssic, una veritat compartida. Molts nens i nenes hi van participar, i aviat es va fer evident que el diàleg compartit, ben portat, feia emergir els conceptes clau. Els alumnes i els professors ho van agrair. Tot i així, ens va semblar que era adient complementar l’experiència escolar amb unes preguntes que aprofundissin en alguns aspectes molt importants d’allò que havia quedat apuntat aquell dia. Per això, vam acordar amb la Germana Forcades trobar-nos després, un 29 de setembre, per a posar fil a l’agulla. 6


De les dues trobades, l’escolar i l’entrevista, en deixem rastre en aquest llibret que ara llegiu. De la seva lectura emergeix una idea enriquidora de la llibertat, compartida amb nens i nenes d’onze i dotze anys, i que és una veritable lliçó de vida bona.

Miquel Osset Director Editorial Proteus Octubre 2013

7


Conferència de Teresa Forcades a l’Escola Les Aigües de Cardedeu


Avui tenim el privilegi de tenir a la Germana Teresa Forcades a l’escola, gràcies a la proposta de l’Editorial Proteus. Suposo que molts la coneixeu perquè surt sovint a ràdios, diaris, televisió… La Teresa és doctora en medicina, germana benedictina i teòloga. Ella, que ens podria parlar de moltíssimes coses, ens parlarà avui sobre la llibertat. Benvinguda a la nostra casa. Tens aquí als nens grans de l’escola, els tres grups de sisè curs: A, B i C. Tots teus. Teresa Forcades– Ja m’han dit que marxeu aviat de l’escola. Us saludo a tots vosaltres. Han dit que tinc força coses a dir però, abans que tot, us hem demanat que portéssiu paper i llapis. Per què? 11


Un altre dia podríem parlar, posem per cas, del funcionament del fetge, però si us expliqués això hauria de venir cap a la pissarra i començar a escriure, perquè d’això a data d’avui en teniu poc coneixement. Però quan es parla de temes que tenen relació amb l’experiència de les persones, com és per exemple el cas de la llibertat, mai la persona que escolta està a zero. Vosaltres de la llibertat ja en teniu experiència. I com que en teniu, el que us demano és que cadascú, en aquest full que teniu, escriviu què és per a vosaltres la llibertat interior, no la llibertat en general. No es tracta de donar la resposta correcta segons un llibre. El que us demano és que digueu «Jo, què diria, segons la meva experiència, que és la llibertat interior?». No tingueu por de respostes incorrectes, perquè no n’hi ha. Heu de respondre segons la vostra experiència. (Els nens i nenes escriuen. Després s’aixequen i comencen a entregar els seus textos a la Germana Teresa Forcades. Tornen tots als seus llocs.)

12


T.F.– Us dono molt les gràcies per les vostres respostes. Hi ha algú de vosaltres que vulgui dir en veu alta què ha posat? Alícia– La llibertat interior seria allò que tenim a dins, que ajuda a separar les coses que tenim o desitgem en un moment donat de les coses que realment necessitem. Potser passo al carrer per davant d’una pastisseria i hi veig un pastís que m’agradaria menjar; sé que hauria de deixar-ho córrer, potser perquè faig dieta. La llibertat interior et permet escollir entre menjar el pastís i deixar-ho perquè en aquell moment no em convé. T.F.– Molt bé. Tothom hi està d’acord? Hi ha algú que digui «Jo no ho veig així»? Josep– La llibertat interior es composa de les decisions que pren un mateix. T.F.– Molts de vosaltres heu posat que la llibertat interior és fer allò que tens ganes de fer. 13


L’Alícia, en canvi, diu que un pot tenir ganes de fer una cosa però que, justament, la llibertat interior consisteix en poder fer el contrari del que t’agradaria fer. Ho he entès bé, Alícia? Alícia– Sí. De fer allò que et convé. És una força interior que t’indica el que has de fer. T.F.– Algú més que vulgui dir el que pensa sobre el tema? Si us he demanat escriure i parlar de la llibertat interior és perquè deu haver-n’hi una altra que sigui exterior, oi? Laura– Jo crec que la llibertat interior és la meva, i l’exterior és la de tots. Els meus sentiments tenen a veure amb la llibertat interior. T.F.– Algú que vulgui donar resposta a la Laura? Lluís– Jo crec que la Laura té part de raó. Però la llibertat dels altres també és interior. La llibertat interior crec que també té relació amb els altres, no amb un sol. 14


Omar– Crec que la llibertat interior consisteix en pensar el que vols i no fer cas si un altre et diu que no ho facis: no ser esclau d’aquella persona. Llibertat interior és pensar el que tu vols i tenir confiança en tu mateix. T.F.– Segons tu, Omar, una persona amb llibertat interior seria, doncs, impermeable als altres, no aprendria mai res dels altres, no canvia mai d’opinió. Omar– No, s’ha de poder aprendre dels altres. T.F.– Llibertat és una paraula que sentim tot sovint. Se’n parla molt i aspirar a la llibertat és una cosa molt important. Quan ens prenen les llibertats, hem de fer una revolució. Aquesta paraula surt a cançons, a tot arreu. Hem de ser lliures. Cadascú de vosaltres ha de poder dir: «I jo, què penso d’això?». Omar– Si tu tens un objectiu i tens llibertat interior, vols aconseguir els teus propòsits. Si tens 15


16

Què és la llibertat?  

Teresa Forcades explica a un grup de nens què és la llibertat: què entenem per llibertat interior i per llibertat exterior, com podem exerci...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you