Page 1

Затверджено на Засіданні Правління ВЕЛ від 17 лютого 2012 р. голова ВЕЛ Т.В. Тимочко ПЛАН ЗАХОДІВ Всеукраїнської екологічної ліги на 2012 рік № п/п

Термін виконання

Назва заходу

Відповідальний за виконання

1. Організаційно-методичне забезпечення діяльності ВЕЛ 1.

Проведення засідань Правління ВЕЛ

лютий, жовтень Виконком ВЕЛ

2.

Підготовка і проведення VІII з’їзду ВЕЛ

січень–жовтень

Виконком ВЕЛ

протягом року

ОО, МО, РО ВЕЛ

протягом року

Виконком ВЕЛ, Голови ОО ВЕЛ

протягом року

Виконком ВЕЛ

3.

4.

5.

6.

7. 8. 

Робота зі створення нових міських, районних осередків і мережі первинних осередків (зокрема сільських та селищних) та їх легалізації Робота з оформлення фіксованого членства у ВЕЛ, видача членських квитків Ведення бази звернень, скарг громадян з питань, що стосуються захисту довкілля Семінар-нарада для голів осередків ВЕЛ, голів обласних Наукових рад ВЕЛ, координаторів ВДС «Екологічна варта» Започаткування і проведення Всеукраїнського конкурсу «Будьмо у злагоді з природою» для осередків ВЕЛ та ВДС «Екологічна варта» Регіональні тематичні заходи: Семінар з обміну досвідом роботи міських, районних та селищних організацій ВЕЛ

липень

Виконком, ОО, Наукова рада ВЕЛ

березень–липень

Виконком, ОО, Наукова Рада ВЕЛ

березень

Черкаська ОО ВЕЛ

II. Науково-дослідна робота 1.   2.  

3. 4.

Засідання Наукової ради ВЕЛ: «Розвиток “зеленої економіки” в Україні: погляд громадськості» «Інтегроване екологічне управління в Україні: стан та перспективи»

квітень

Наукова рада ВЕЛ

листопад

Наукова рада ВЕЛ

Всеукраїнські науково-практичні конференції, семінари: «Довкілля і здоров’я» «Рекультивація складних техноекосистем у новому тисячолітті: ноосферний аспект» Підготовка матеріалів до реферативного журналу «Екологія» та журналу «Екологічний вісник» Підготовка документації на створення нових об’єктів ПЗФ у регіонах України

квітень

Тернопільська ОО ВЕЛ

травень

Дніпропетровська ОО ВЕЛ

протягом року

Секції Наукової ради ВЕЛ

протягом року

ОО, Наукова рада ВЕЛ


5.    

 

  

Регіональні тематичні заходи: Науково-практична конференція «Довкілля для України. Безпека лютий–березень Дніпропетровська ОО життєдіяльності Дніпропетровщини» Розроблення громадського проекту програми для Одеської області «Чисте Одеська ОО ВЕЛ І квартал місто, село – чиста область» Круглий стіл «Від чистого джерела – до березень Хмельницька ОО ВЕЛ чистого довкілля» Науково-практичний семінар для студентів «Екологічні проблеми квітень Хмельницька ОО ВЕЛ Хмельниччини. Участь молоді у їх розв’язанні» Узагальнення та презентація досвіду співпраці Херсонської обласної Херсонська ОО ВЕЛ квітень організації ВЕЛ і облводгоспу в розробленні базових режимів зрошення Молодіжна регіональна конференція Хмельницька ОО ВЕЛ квітень «Молоді дослідники – природі Поділля» Міжнародна наукова конференція «Охорона довкілля та проблеми травень Хмельницька ОО ВЕЛ збалансованого природокористування» Науково-практичний семінар «Екологічна складова в міжсекторальній Херсонська ОО ВЕЛ травень моделі управління медичною допомогою населенню адміністративної території» Дослідження стану водних об’єктів червень–вересень Хмельницька ОО ВЕЛ Хмельниччини ІІ Міжнародний конгрес «Захист навколишнього середовища. вересень Львівська ОО ВЕЛ Енергоощадність. Збалансоване природокористування» Створення робочої групи з питань підготовки видання Зеленої книги І півріччя Дніпропетровська ОО області Продовження робіт з відновлення та охорони водних ресурсів області. протягом року Дніпропетровська ОО Проведення круглого столу «Оріль – річка біди?!» Створення практичних рекомендацій для мешканців міст, спрямованих на зменшення антропогенного протягом року Одеська ОО ВЕЛ навантаження та збереження здоров’я людей Участь в інноваційному проекті протягом року Дніпропетровська ОО «Екопоселення Дніпропетровщини»

ВЕЛ

ВЕЛ

ВЕЛ

ВЕЛ

III. Практичні природоохоронні акції

1.

Організація заходів до Дня Довкілля та Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища (на регіональному та всеукраїнському рівнях)

квітень, червень

ОО ВЕЛ, Виконком ВЕЛ

2.

Всеукраїнська акція ВЕЛ «Первоцвіт»

лютий–березень

осередки ВЕЛ та ВДС «Екологічна варта»

3.

Всеукраїнська акція ВЕЛ «Посади своє дерево»

березень, жовтень

ОО ВЕЛ


4.

5. 6.

7.

8. 9.

10. 11.        

Всеукраїнська акція ВЕЛ «Громадська інвентаризація зелених насаджень у протягом року ОО ВЕЛ парках, скверах, на прибудинкових територіях» Організація заходів до Всесвітнього дня водних ресурсів – 22 березня (на березень ОО ВЕЛ регіональному та всеукраїнському рівнях) Всеукраїнська акція ВЕЛ «Амброзія – квітень–вересень ОО ВЕЛ небезпечна рослина» Всеукраїнська акція ВЕЛ «Врятуй свою річку». Продовження акції «Нове життя джерел» протягом року ОО, РО, МО ВЕЛ (розчищення, облаштування та догляд території навколо джерел питної води: колодязів, артезіанських свердловин) Всеукраїнський проект «Громадська інвентаризація та моніторинг стану протягом року ОО ВЕЛ водних об’єктів в Україні» Всеукраїнська акція ВЕЛ «Ліс – житиме», ОО ВЕЛ, конкурс «Замість ялинки – зимовий грудень ОО ВДС «Екологічна варта» букет» Всеукраїнська акція ВЕЛ «Громадський контроль за станом природнопротягом року ОО ВЕЛ заповідного фонду» Регіональні природоохоронні заходи: Розроблення типової Програми розвитку та збереження зелених насаджень міст області на 2012–2015 роки Інвентаризація водних об’єктів та джерел Робота по визначенню екологічного стану парків міста та зон відпочинку Дослідження об’єктів ПЗФ НПП «Подільські Товтри» Експедиція «Зелені перлини Чернігівщини» Організація краєзнавчих екопізнавальних маршрутів (Китайгород, Бакота, Товтрами Чемеровеччини) Акція «Не спалюйте листя» Акція «Україна кидає палити» Організація рейдових перевірок щодо виконання вимог природоохоронного законодавства на території Шаболатського лиману та в межах природоохоронної смуги БілгородДністровського лиману

І квартал

Одеська ОО ВЕЛ

березень–жовтень Хмельницька ОО ВЕЛ травень–серпень Дніпропетровська ОО ВЕЛ червень–липень

Хмельницька ОО ВЕЛ

серпень

Чернігівська ОО ВЕЛ

ІІ–ІІІ квартали

Хмельницька ОО ВЕЛ

вересень–жовтень ОО ВЕЛ жовтень

І–ІІ квартали

Житомирська ОО ВЕЛ

Одеська ОО ВЕЛ


1.

2.

3. 4.

5.

6.

7.

8.

9. 10.        

IV. Діяльність ВЕЛ у сфері освіти в інтересах збалансованого розвитку. Природоохоронна виховна робота з дітьми та молоддю Всеукраїнська науково-практична Виконком, конференція «Національна система освіти квітень обласні організації, для збалансованого розвитку: практика Наукова рада ВЕЛ та перспективи впровадження» Всеукраїнський конкурс-захист проектів Виконком, студентів та аспірантів «На шляху до квітень обласні організації, збалансованого розвитку та “зеленої” Наукова Рада ВЕЛ економіки» Всеукраїнський методичний семінар Виконком, «Дошкільне екологічне виховання в вересень Черкаська ОО ВЕЛ, Україні: стан та перспективи» ВДС «Екологічна варта» Організація роботи Навчальночервень–серпень Виконком ВЕЛ, тренінгового центру «Екологічна варта» ВДС «Екологічна варта» Проведення Всеукраїнського конкурсу Виконком, «Мій голос я віддаю на захист природи» обласні організації ВЕЛ, на регіональному рівні. ВДС «Екологічна варта» Підведення підсумків конкурсу Сприяння та методична підтримка діяльності ВДС «Екологічна варта» Обласні організації, та Національного молодіжного центру протягом року Наукова рада ВЕЛ «Екологічні ініціативи» (за окремим планом) Проведення Всеукраїнського фестивалю екологічної творчості молоді «Свіжий Виконком, вітер» та нагородження переможців квітень обласні організації ВЕЛ, Всеукраїнського конкурсу «До чистих ВДС «Екологічна варта» джерел» Виконком ВЕЛ, Волинська, Донецька, Дніпропетровська Організація практики для студентівЛьвівська, Рівненська, червень екологів (на базі Навчально-тренінгового Хмельницька, Чернівецька, центру) Чернігівська ОО і Київська МО ВЕЛ Участь у розробленні Концепції та Виконком, Стратегії освіти для збалансованого протягом року обласні організації, розвитку Наукова рада ВЕЛ Регіональні заходи: Створення у загальноосвітніх навчальних закладах живої колекції лютий–березень Сумська ОО ВЕЛ місцевих видів первоцвітів Проведення конкурсу фото та малюнку березень– Хмельницька ОО ВЕЛ до Дня захисту тварин серед школярів жовтень VІ молодіжна науково-практична конференція «Управління водними березень Черкаська ОО ВЕЛ ресурсами Черкащини та шляхи їх раціонального використання» Семінари для учнів шкіл «Зміни клімату травень Івано-Франківська ОО ВЕЛ та їх наслідки в Карпатському регіоні» Екологічний лекторій для школярів, травень–квітень Хмельницька ОО ВЕЛ присвячений Дню Довкілля–2012 Акція «Рідкісні рослини на карті моєї червень–серпень Чернігівська ОО ВЕЛ області» Відзначення Дня Дністра липень Хмельницька ОО ВЕЛ Семінари для шкіл «Юні екологи» вересень Дніпропетровська ОО ВЕЛ


    

Круглий стіл освітян-екологів «Творчі підходи в екологічному вихованні» Семінари для учнів шкіл «Екомережа Івано-Франківської області: формування, значення для охорони довкілля» Проведення державної екологічної олімпіади для школярів Екологічне виховання в інтернатах та будинку дитини Проведення семінарів у школах «Юних екологів» – «Стан зоозон міста»

вересень

Хмельницька ОО ВЕЛ

жовтень

Івано-Франківська ОО ВЕЛ

листопад

Дніпропетровська ОО ВЕЛ

протягом року

Дніпропетровська ОО ВЕЛ

протягом року

Дніпропетровська ОО ВЕЛ

V. Співпраця з органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими та політичними організаціями 1.

2.

3.

4.

5. 6.

7.

8.

Організація та проведення Міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України» спільно з Міністерством екології та природних ресурсів України і Українським центром міжнародних виставок, конференцій та форумів за сприяння Кабінету Міністрів України Ініціювання та розроблення спільно з НАН України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України проекту Концепції переходу України до збалансованого розвитку Співпраця з Комітетом Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи з питань удосконалення природоохоронного законодавства: – Розроблення і подання до Верховної Ради України законопроекту «Про екологічну паспортизацію підприємств, установ, об’єктів»; – Лобіювання законопроекту про повну заборону ГМО в Україні Участь у роботі Громадських рад при органах державної влади та місцевого самоврядування Інтеграція екологічної складової у стратегічні програми соціальноекономічного розвитку регіонів України Продовження роботи щодо відновлення екологічної експертизи спільно з Мінрегіонбудом та Кабінетом Міністрів України Розроблення та лобіювання законопроекту про заборону використання поліетилену для упаковки Розроблення та лобіювання законопроекту про обмеження та заборону використання мийних засобів на основі фосфатів

квітень

Виконком, ОО, Наукова рада ВЕЛ

протягом року

Виконком, ОО, Наукова рада ВЕЛ, експертна група ВЕЛ

протягом року

Виконком, ОО, Наукова рада ВЕЛ, тематичні робочі групи

протягом року

Виконком, ОО, РО, МО ВЕЛ

протягом року

Наукова Рада ВЕЛ, ОО, РО, МО, СО ВЕЛ

протягом року

Виконком, експертна група ВЕЛ

протягом року

Виконком, ОО, Наукова рада ВЕЛ, експертна група ВЕЛ

протягом року

Виконком, ОО, Наукова рада ВЕЛ, експертна група ВЕЛ


9.

10.

11.

12.

13. 14.

Співпраця з Міністерством екології та природних ресурсів України з питань: - участі громадськості у прийнятті екологічно важливих рішень; - здійснення громадського і посилення державного контролю за дотриманням природоохоронного законодавства (за окремим планом); - підготовки та проведення всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел»; - ініціювання і проведення нового всеукраїнського конкурсу «Лідер природоохоронної діяльності» – підготовка та проведення Всеукраїнського семінару з проблем об’єктів природно-заповідного фонду України; - проведення Всеукраїнської наради з питань ведення обласних кадастрів рослинного світу Співпраця з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України з питань: – розроблення та впровадження програм освіти в інтересах збалансованого розвитку; – введення в школах обов’язкової навчальної дисципліни «Основи екологічних знань»; – реалізації молодіжної політики, соціальних програм, розвитку молодіжного екологічного туризму Співпраця з Мінпромполітики, Комітетом Верховної Ради України з питань регуляторної політики та підприємництва щодо проведення щорічної Всеукраїнської виставки «Екологічно збалансовані технології – майбутнє України» Продовження кампанії громадського лобіювання «Обери справжнє» з питань біобезпеки та контролю за використанням ГМО в Україні Проведення контрольних закупівель продуктів харчування у великих магазинах з метою перевірки їх на вміст ГМО Створення мережі громадських екологічних інспекторів Проведення громадських слухань в регіонах України з метою розв’язання гострих екологічних проблем Громадські слухання з питань збереження та повернення відчуженої території заказника «Лівобережний»

Виконком, ОО, Наукова рада ВЕЛ протягом року

квітень

ІІ квартал

вересень

протягом року

Виконком, ОО ВЕЛ, Наукова рада ВЕЛ

протягом року

Наукова рада ВЕЛ, Виконком ВЕЛ

протягом року

Виконком ВЕЛ, ОО, Наукова рада ВЕЛ

протягом року

Виконком, ОО ВЕЛ

протягом року

Наукова рада ВЕЛ, ОО, РО, МО, СО ВЕЛ

протягом року

Дніпропетровська ОО ВЕЛ


15. Регіональні заходи: Участь у розробленні та реалізації Програми з локалізації і ліквідації амброзії полинолистої та інших  карантинних організмів на території м. Дніпропетровська на 2012–2016 рр. Розроблення екологічних програм та  інтеграція їх у плани соціальноекономічного розвитку міста та району Участь у Програмі «Місцевий економічний розвиток міст України»  у складі робочої групи Консультації для керівників громадських організацій «Використання природоохоронного законодавства України як інструмент впливу на  суб’єкти господарювання та органи влади з метою збереження природного середовища»

І півріччя

Дніпропетровська ОО ВЕЛ

протягом року

Хмельницька ОО ВЕЛ

протягом року

Дніпропетровська ОО ВЕЛ

протягом року

Одеська ОО ВЕЛ

VI. Формування позитивного іміджу ВЕЛ, інформаційна, видавнича діяльність Інформаційне забезпечення акцій та протягом року заходів ВЕЛ Інформування населення про екологічні проблеми на всеукраїнському, протягом року 2. регіональних рівнях, підготовка виступів на телебаченні, радіо та в друкованих ЗМІ Проведення загальнонаціональної інформаційної кампанії «Обери 3. справжнє» з питань біобезпеки та протягом року маркування харчових продуктів, які містять ГМО Систематичне оновлення матеріалів на web-сайті ВЕЛ (www.ecoleague.net). 4. щотижня Залучення осередків ВЕЛ до підготовки матеріалів Видання щомісячного прес-бюлетеню 5. ВЕЛ щомісяця Підготовка та видання книги до 6. 15-річчя Всеукраїнської екологічної ліги протягом року Видання матеріалів науково7. практичних конференцій, засідань протягом року Наукової ради ВЕЛ Продовження видання Бібліотеки ВЕЛ (серії «Природоохоронні акції ВЕЛ», 8. щомісяця «Стан навколишнього середовища», «Екологічна освіта та виховання») 9. Випуск журналу «Екологічний вісник» 1 раз на два місяці Випуск реферативного журналу 10. 1раз на квартал «Екологія» Започаткування серії видань по природно-заповідних об’єктах: – «Заповідники», «Національні 11. протягом року природні парки»; – «Заказники», «Регіональні ландшафтні парки»; 1.

Прес-служба, ОО ВЕЛ

Виконком, ОО, МО, РО, СО ВЕЛ

Виконком ВЕЛ

Прес-служба, Виконком ВЕЛ Прес-служба, Виконком ВЕЛ Виконком, ОО ВЕЛ Центр екологічної освіти та інформації Секції Наукової ради ВЕЛ, Центр екологічної освіти та інформації Наукова рада ВЕЛ Наукова рада ВЕЛ

Секції Наукової ради ВЕЛ, Центр екологічної освіти та інформації


– «Ботанічні сади»; – «Дендропарки», «Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва»; – «Об’єкти місцевого значення» Підготовка та видання інформаційних 12. буклетів до серії видань по природнозаповідних об’єктах Розміщення в журналі «Екологічний 13. вісник» матеріалів щодо історії розвитку концепції збалансованого розвитку Участь у виставках на регіональному 14. та всеукраїнському рівнях

протягом року

протягом року

протягом року

Секції Наукової ради ВЕЛ, Центр екологічної освіти та інформації Виконком ВЕЛ, Центр екологічної освіти та інформації Виконком ВЕЛ, ОО ВЕЛ, Центр екологічної освіти та інформації

15. Регіональні видання: Видання першого в Україні посібника для дітей молодшого віку «Екологія. березень–серпень Херсонська ОО ВЕЛ  Початковий етап» Видання брошури «Інтеграція в розвитку лісової галузі: екологоквітень Херсонська ОО ВЕЛ  економічна доцільність» Видання книги для дітей квітень Черкаська ОО ВЕЛ  «Парки Черкащини» Участь у виданні практикуму для студентів до дисципліни «Моделювання і травень Херсонська ОО ВЕЛ  прогнозування стану довкілля» Видання книги для дітей травень Черкаська ОО ВЕЛ  «Казки Еколандії» Підготовка та видання інформаційного І півріччя Дніпропетровська ОО ВЕЛ  довідника «Заповідна справа» Видання посібники «Природоохоронні листопад Черкаська ОО ВЕЛ  технології» Видання монографії «Екологічна безпека Івано-Франківська грудень  геосистем Карпатського регіону» ОО ВЕЛ VII. Міжнародне співробітництво 1. 2. 3. 4.

Співпраця з Польським меліораційним Товариством (відділення в місті Конін) Співпраця з міжнародними організаціями у розв’язанні екологічних проблем Участь у міжнародних заходах природоохоронного спрямування Ініціювання заходів в Україні щодо підготовки до Конференції ООН зі збалансованого розвитку «Ріо+20»: – проведення семінару «Україна на шляху до «Ріо+20»; – участь у підготовці доповіді України до Конференції ООН зі збалансованого розвитку «Ріо+20»

протягом року

Виконком, ОО ВЕЛ

протягом року

Виконком ВЕЛ

протягом року

Виконком, ОО ВЕЛ

протягом року

Виконком, ОО ВЕЛ

Plan 2012  

http://lyvsy.pp.ua/images/pdf/zvity/plan-2012.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you