Page 1

Затверджено на Засіданні Правління ВЕЛ від 11 грудня 2009 р. ПЛАН ЗАХОДІВ Всеукраїнської екологічної ліги на 2010 рік № п/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний за виконання

1. Організаційно-методичне забезпечення діяльності ВЕЛ 1.

Проведення засідань Правління ВЕЛ

2.

Підготовка і проведення VII з’їзду ВЕЛ

3.

Робота зі створення нових міських, районних осередків, створення мережі первинних осередків (зокрема, сільських та селищних) та їх легалізації Робота з оформлення фіксованого членства у ВЕЛ, видача членських квитків Регіональні тематичні заходи: Семінар з обміну досвідом роботи міських, районних та селищних громадських організацій ВЕЛ Узагальнення досвіду роботи осередків ВЕЛ і підготовка методичного видання для активістів природоохоронного руху в Україні

4. 5. 

6.

березень, жовтень Виконком ВЕЛ січень–травень

Виконком ВЕЛ

протягом року

ОО, МО, РО ВЕЛ

протягом року

Виконком ВЕЛ, Голови ОО ВЕЛ

березень

ІІІ квартал

Черкаська ОО ВЕЛ

Виконком ВЕЛ

II. Науково-дослідницька робота 1.   2.

Засідання Наукової Ради ВЕЛ: «Сучасні проблеми природоохоронного законодавства. Підготовка “Екологічного кодексу України”» «Інтегроване екологічне управління в Україні: стан та перспективи»

травень

Наукова Рада ВЕЛ

листопад

Наукова Рада ВЕЛ

Всеукраїнські науково-практичні конференції, семінари:

«Довкілля і здоров’я»

квітень

Тернопільська ОО ВЕЛ

Український екологічний конгрес–2010

жовтень

Виконком, ОО, Наукова Рада ВЕЛ

3.

Підготовка матеріалів до реферативного журналу «Екологія» та журналу «Екологічний вісник»

4.

Регіональні тематичні заходи:

 

 

протягом року

Круглий стіл «Аналіз міської програми лютий «Екологія 2009-2014» Круглий стіл «Шляхи вирішення проблеми збирання, сортування та лютий переробки побутових відходів в місті Черкаси» Круглий стіл «Вплив поверхневоактивних речовин (ПАР) на стан березень поверхневих вод України» Семінари екологічного спрямування в січень–листопад районних осередках ВЕЛ

Секції Наукової Ради ВЕЛ

Черкаська ОО ВЕЛ Черкаська ОО ВЕЛ

Черкаська ОО ВЕЛ Волинська ОО ВЕЛ


 

5. 6.

Круглий стіл харчування»

«Якість

продуктів

Круглий стіл «Ефективність залучення громадськості до формування регіональної екологічної політики» Всеукраїнська науково-практична конференція «Збалансований розвиток і екологія людини в освіті та вихованні молоді» Проведення Всеукраїнської наради з питань ведення обласних кадастрів рослинного світу Підготовка документації на створення об’єктів ПЗФ у регіонах України

квітень

Черкаська ОО ВЕЛ

червень

Херсонська ОО ВЕЛ

листопад

Волинська ОО ВЕЛ

вересень

ОО, Наукова Рада ВЕЛ

протягом року

ОО, Наукова Рада ВЕЛ

III. Практичні природоохоронні акції 1.

Організація заходів до Дня Довкілля та Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища (на регіональному та всеукраїнському рівні)

квітень, червень

ОО ВЕЛ, Виконком ВЕЛ

2.

Всеукраїнська акція ВЕЛ «Первоцвіт»

лютий-березень

осередки ВЕЛ та ВДС «Екологічна варта»

3.

4.

5. 6. 7.

Початок нової всеукраїнської акції ВЕЛ «Врятуй свою річку». Продовження акції «Нове життя джерел» (розчистка, облаштування та догляд території навколо джерел питної води: колодязів, артезіанських свердловин) Всеукраїнська акція ВЕЛ «Посади своє дерево»

протягом року

ОО, РО, МО ВЕЛ

березень, жовтень

ОО ВЕЛ Організація моніторингу стану зелених протягом року насаджень, які були висаджені за участю осередків ВЕЛ у попередні роки Всеукраїнська акція ВЕЛ «Амброзія – квітень-вересень ОО ВЕЛ небезпечна рослина» Всеукраїнська акція ВЕЛ «Ліс – житиме», ОО ВЕЛ, конкурс «Замість ялинки – зимовий грудень ОО ВДС «Екологічна варта» букет» Регіональні природоохоронні заходи:

Конкурс «Первоцвіти Черкащини»

квітень

Черкаська О ВЕЛ

«Фестиваль води-2010»

травень

Черкаська О ВЕЛ

Конкурс «Господарська сумка»

травень

Черкаська О ВЕЛ

 

Дослідження об’єктів ПЗФ Вінницької області Організація краєзнавчих екотуристичних маршрутів

червень-липень

Вінницька ОО ВЕЛ

ІІ, ІІІ квартали

Волинська ОО ВЕЛ

вересень

Львівська ОО ВЕЛ

Акції до Дня без авто

Акція «Не спалюйте листя» вересень-жовтень ОО ВЕЛ Робота «Зеленого театру» в Національному університету «Львівська протягом року Львівська ОО ВЕЛ політехніка» та в школах м. Львова


IV. Діяльність ВЕЛ у сфері освіти в інтересах збалансованого розвитку. Природоохоронна виховна робота з дітьми та молоддю 1.

Всеукраїнський методичний семінар «Дошкільне екологічне виховання в Україні: стан та перспективи»

2.

Проведення Всеукраїнського конкурсу «Мій голос я віддаю на захист природи» на регіональному рівні Підведення підсумків конкурсу

3.

Організація роботи Навчальнотренінгового центру «Екологічна варта»

4.

Сприяння та методична підтримка діяльності ВДС «Екологічна варта» та Національного молодіжного центру «Екологічні ініціативи» (за окремим планом)

5.

6. 

 

Організація практики для студентівекологів (на базі Навчально-тренінгового центру)

Регіональні заходи: Профорієнтаційні конкурси екотуристичного спрямування в школах області Організація літнього табору для дітей та молоді на території планованого регіонального ландшафтного парку «Балочні ліси» Конкурс магістерських дипломних робіт з екології, економіки, менеджменту сталого розвитку VІ молодіжна науково-практична конференція «Збалансований розвиток − шлях до здоров`я і добробуту населення Черкащини» Обласний семінар для працівників бібліотек з питань екологічної просвіти та інформування Створення Оргузького центру в Луцьку

вересень вересень – квітень 2011 р.

Виконком, Черкаська ОО ВЕЛ, ВДС «Екологічна варта» Виконком, обласні організації ВЕЛ, ВДС «Екологічна варта»

травень 2011 р. червень-серпень

протягом року

червень

Виконком ВЕЛ, ВДС «Екологічна варта»

Обласні організації, Наукова Рада ВЕЛ Виконком ВЕЛ, Волинська ОО, Дніпропетровська ОО, Львівська ОО, Рівненська ОО, Хмельницька ОО, Чернівецька ОО, Київська МО

січень-березень

Волинська ОО ВЕЛ

червень-серпень

Харківська ОО ВЕЛ

липень

Херсонська ОО ВЕЛ

жовтень

Черкаська ОО ВЕЛ

листопад

Черкаська ОО ВЕЛ

протягом року

Волинська ОО ВЕЛ


V. Співпраця з органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими та політичними організаціями 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Співпраця з Комітетом Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи з питань удосконалення природоохоронного законодавства: – Лобіювання прийняття Закону України «Про парникові гази»; – Розробка і подання до Верховної Ради України законопроекту «Про екологічну паспортизацію підприємств, установ, об’єктів»; – Підготовка змін і доповнень до закону України «Про екологічний аудит»; – Підготовка законопроекту про повну заборону ГМО в Україні; – Підготовка і проведення парламентських слухань «Довкілля і здоров’я» Участь у роботі Громадських Рад при органах державної влади та місцевого самоврядування Аналіз виконання екологічних програм (розділів) у планах соціальноекономічного розвитку регіонів України Співпраця з Міністерством охорони навколишнього природного середовища України з питань: - участі громадськості у прийнятті екологічно важливих рішень; - здійснення громадського контролю за дотриманням природоохоронного законодавства (за окремим планом) Співпраця з Міністерством освіти і науки України з питань: – розробки та впровадження програм з освіти в інтересах збалансованого розвитку; – введення в школах обов’язкової навчальної дисципліни «Основи екологічних знань»

протягом року

Виконком, ОО, Наукова Рада ВЕЛ, тематичні робочі групи

протягом року.

Виконком, ОО, РО, МО ВЕЛ

протягом року

Наукова Рада ВЕЛ, ОО, РО, МО, СО ВЕЛ

протягом року

Виконком ВЕЛ

протягом року

Наукова Рада ВЕЛ

Співпраця з Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту з питань реалізації молодіжної політики, соціальних програм, розвитку молодіжного екологічного туризму

протягом року

Виконком, ОО ВЕЛ

Співпраця з Мінпромполітики, Комітетом Верховної Ради України з питань регуляторної політики та підприємництва щодо проведення щорічної Всеукраїнської виставкифоруму «Екологічно збалансовані технології – майбутнє Україні»

протягом року

Наукова Рада, Виконком ВЕЛ


8.

9.

Продовження кампанії громадського лобіювання «Обери справжнє» з питань біобезпеки та контролю за використанням ГМО в Україні (за окремим планом). Проведення громадських слухань в регіонах України з метою розв’язання гострих екологічних проблем

протягом року

Наукова Рада, Виконком ВЕЛ

протягом року

Наукова Рада ВЕЛ, ОО, РО, МО, СО ВЕЛ

VI. Формування позитивного іміджу ВЕЛ, інформаційна, видавнича діяльність 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Інформаційне забезпечення акцій та заходів ВЕЛ Інформування населення про екологічні проблеми на всеукраїнському, регіональних рівнях, підготовка виступів на телебаченні, радіо та друкованих ЗМІ Видання серії листівок про стан навколишнього середовища в Україні Проведення загальнонаціональної інформаційної кампанії «Обери справжнє!» з питань біобезпеки та маркування харчових продуктів, які містять ГМО Систематичне оновлення матеріалів на web-сайті ВЕЛ (www.ecoleague.net). Залучення осередків ВЕЛ до підготовки матеріалів Видання матеріалів науковопрактичних конференцій, засідань Наукової Ради ВЕЛ Продовження видання Бібліотеки ВЕЛ (серії «Природоохоронні акції ВЕЛ», «Стан навколишнього середовища», «Екологічна освіта та виховання») Випуск журналу «Екологічний вісник»

Випуск реферативного журналу «Екологія» Участь у виставках на регіональному та 10. всеукраїнському рівнях 11. Регіональні видання: Видання інформаційного бюлетеня з  енергозбереження Видання методичного посібника «Формування екологічної свідомості і  екологічна освіта в молодших класах» Видання книги «Дивосвіт над Дніпром»  Видання збірника нормативів питомих витрат утворення відходів  виробництва та споживання 9.

 

Видання книги «Екологічні проблеми річки Рось» Видання книги «Первоцвіти Черкащини»

протягом року

Прес-служба, ОО ВЕЛ

протягом року

Виконком, ОО, МО, РО, СО ВЕЛ

протягом року

Наукова Рада ВЕЛ, Центр екологічної освіти та інформації

протягом року

Виконком

щотижня

Прес-служба, Виконком ВЕЛ

протягом року

Центр екологічної освіти та інформації

щомісяця

Секції Наукової Ради ВЕЛ, Центр екологічної освіти та інформації

1 раз на два місяці Наукова Рада ВЕЛ І раз на квартал Наукова Рада ВЕЛ протягом року

квітень

Черкаська ОО ВЕЛ

травень

Черкаська ОО ВЕЛ

червень

Черкаська ОО ВЕЛ

серпень

Черкаська ОО ВЕЛ

вересень

Черкаська ОО ВЕЛ

жовтень

Черкаська ОО ВЕЛ


 

  

Видання календаря на 2011 рік «Дуб Залізняка» Видання посібника з екологічного туризму Видання карт: 1. Тваринний світ Черкащини. 2. Рослинний світ Черкащини. 3. Ґрунти Черкащини. 4. Лісові ресурси Черкащини. 5. Екологічна ситуація Черкащини. 6. Черкащина туристична. Видання посібника «Основи виживання» (про поводження в природі поза можливостями цивілізації)

жовтень

Черкаська ОО ВЕЛ

листопад

Волинська ОО ВЕЛ

листопад

Черкаська ОО ВЕЛ

листопад

Волинська ОО ВЕЛ

Публікація матеріалів наукової листопад-грудень Волинська ОО ВЕЛ конференції Видання буклету з виставки «Свій голос грудень Волинська ОО ВЕЛ віддаю на захист природи» VIII. Міжнародне співробітництво

1.

Співпраця з Польським меліораційним Товариством (відділення в місті Конін)

2.

Співпраця з міжнародними організаціями у розв’язанні екологічних проблем Участь у Міжнародній білоруськоукраїнській науково-практичній конференції «Наше спільне довкілля» Запрошення колег Познанської сільгоспакадемії на урочистості Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»

3. 4.

5.

Участь у міжнародних заходах екологічного спрямування

протягом року

Виконком, ОО ВЕЛ

протягом року

Виконком ВЕЛ

січень

Волинська ОО ВЕЛ

січень

ОО ВЕЛ

протягом року

Виконком, обласні організації ВЕЛ

Plan 2010  

http://lyvsy.pp.ua/images/pdf/zvity/plan-2010.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you