Page 1

П Л АН заходів Всеукраїнської екологічної Ліги на 1999 рік №

Назва заходу

з/п

Термін

Відповідальний за

виконання

виконання

І.Організаційні заходи по розбудові осередків ВЕЛ 1.

Розбудова обласних міс-цевих осередків.

2.

організації

ВЕЛ,

створення

протягом року

Обласні організації ВЕЛ

Завершення реєстрації обласних організацій ВЕЛ та легалізація місцевих осередків.

протягом року

Обласні організації ВЕЛ,місцеві осередки

3.

Робота по оформленню фіксованого членства у ВЕЛ, видача членських квитків

протягом року

Секретаріат ВЕЛ, обласні організації

4.

Підготовка та проведення ІІ з`їзду ВЕЛ.

5.

Проведення засідання Правління ВЕЛ.

6.

Організаційні заходи по створенню дитячої організа-ції "Екологічна варта"

січень-травень

Секретаріат ВЕЛ, обласні організації

7.

Створити Експертну Раду

червень-липень

Секретаріат ВЕЛ, обласні організації

лютий

Секретаріат ВЕЛ

січень травень листопад

Секретаріат ВЕЛ

ІІ. Науково-дослідницька робота 1.

Проведення регіональних тематичних конференцій: "Екологічні проблеми Донецько-Придніпровського

березень

Секретаріат ВЕЛ, обласні організації

"Екологічні проблеми Азово-Чорноморського регіону"

серпень

Секретаріат ВЕЛ, обласні організації

Організація і проведення всеукраїнської студентської наукової конференції "Екологічна наука: перспективи розвитку"

вересень

Серетаріат ВЕЛ

регіону"

2.

ІІІ. Практичні природоохоронні акції 1.

Акція "Первоцвіт" (Збереження первоцвітів)

2.

Всеукраїнський похід до 22 квітня - Дня землі

лютий-березень

Секретаріат обласніорганізації

ВЕЛ,

квітень

Секретаріат ВЕЛ, обласніорганізації ВЕЛ, інші громадські організації НДП

квітень

Секретаріат ВЕЛ, обласніорганізації ВЕЛ

26 квітня

Секретаріат ВЕЛ, обласніорганізації ВЕЛ

Акція "Посади своє дерево"

3.

Акція "Чисте повітря" (спільно з управлінням ДАІ)

4.

Акція "Дзвони Чорнобиля"

5.

"День бджоли" (Акція по родинидиких бджолиних)

охороні

травень-червень

Секретаріат ВЕЛ, обласніорганізації ВЕЛ

6.

Екологічні походи по вивченню малих річок України та місцевих джерел (спільно з УДЕНЦ)

травень-серпень

Секретаріат ВЕЛ, обласніорганізації ВЕЛ, інші громадські організації НДП

7.

Акція "Збережи ялинку", "Замість ялинки - зелений

грудень

вивченню

та

Секретаріат

ВЕЛ,


букет"

.

обласніорганізації ВЕЛ, інші громадські організації НДП

ІV. Пропагандистська, видавнича діяльність 1.

Випуск прес-бюлетеня ВЕЛ

щомісяця

Прес-служба Секре-таріат ВЕЛ

ВЕЛ,

2.

Видання матеріалів Круглих столів, науково-практич них конференцій

протягом року

Голова ВЕЛ, заступники, редколегія

3.

Підготовка макетів, друкування листівок, буклетів до акцій ВЕЛ, інші матеріали

протягом року

Прес-служба Секре-таріат ВЕЛ

4.

Співпраця з журналом "Паросток"

протягом року

Прес-служба ВЕЛ,

5.

Співпраця з науковими та науково-популярними ви даннями

протягом року

Голова ВЕЛ, редколегія, прес-служба ВЕЛ.

6.

Підготовка та видання методичних матеріалів до акцій ВЕЛ

протягом року

Прес-служба Секре-таріат ВЕЛ

7.

Проведення Всеукраїнського уроку екологічних знань (спільно з Міністерством освіти)

вересень

ВЕЛ,

ВЕЛ,

Секретаріат ВЕЛ, обласніорганізації ВЕЛ

V. Співпраця з органами державної влади, місцевого самоврядування, іншими громадськими об'єднаннями і політичними організаціями 1.

Співпраця з Мінекобезпеки, Комісією Верховної Ра- ди, Управлінням Кабінету Міністрів

протягом року

Голова, заступники, Сек-ретаріат ВЕЛ

2.

Участь у роботі Громадської Ради при Мінекобезпеки України

протягом року

Секретаріат ВЕЛ

3.

Створення мережі Громадських Рад при обласних управліннях Мінекобезпеки

січень-березень

4.

Подання пропозицій до органів влади ВЕЛ щодо вирішення еколо-гічних проблем України

протягом року

Секретаріат ВЕЛ, обласніорганізації ВЕЛ

5.

Налагодження співпраці з місцевими органами влади та самоврядування у вирішенні регіональних екологічних проблем.

протягом року

Секретаріат ВЕЛ, обласніорганізації ВЕЛ

6.

Співпраця з міжнародними фондами у вирішенні екологічних питань

протягом року

Секретаріат ВЕЛ, обласніорганізації ВЕЛ

7.

Проведення всеукраїнської акції "У злагоді в ХХІ сто-ліття" (закладання в обласних центрах алеї "Злагоди" разом з Всеукраїнським об'єднанням демократичних сил "Злагода")

жовтень

Секретаріат ВЕЛ, обласніорганізації ВЕЛ

Обласні організації ВЕЛ

VІ. Робота із засобами масової інформації 1.

Систематична публікація матеріалів, підготовлених членами та прес-службою ВЕЛ у засобах масової ін-формації (центральних органах та регіональних).

протягом року

Прес-служба, обласні ор-ганізації ВЕЛ

2.

Підготовка виступів по телебаченню та на радіо.

протягом року

Прес-служба, обласні ор-ганізації ВЕЛ

3.

Створення телевізійної передачі "Екологічний вісник".

серпень

Прес-служба, обласні ор-ганізації ВЕЛ

4.

Робота по створенню постійної рубрики "Зелена

березень-

Прес-служба, обласні


сто-рінка" в одній із центральних та обласних газет.

червень

ор-ганізації ВЕЛ

VІІ. Інші заходи 1.

Проведення конкурсу "Мій голос я віддаю на захист природи".

протягом року

Співпраця ВЕЛ з іншими організаціями.

2.

Збір інформації про стан навколишнього природного середовища в Україні, у регіонах .

протягом року

Співпраця ВЕЛ з іншими організаціями.

3.

Проведення фестивалю молодіжних мистецьких колективів "Екологія душі".

червень-серпень

ВЕЛ, Фонд сприяння розвитку мистецтв в Україні

4.

Організація і проведення екологічних молодіжних та дитячих таборів

травень-серпень

Співпраця ВЕЛ з іншими організаціями.


Проект

ПЛАН заходів Всеукраїнської екологічної Ліги на 98/1999 рік №

Відповідальний за виконання

Термін виконання

Назва заходу

з/п

І.Організаційні заходи по розбудові осередків ВЕЛ 1.

Розбудова обласних місцевих осередків.

організації

ВЕЛ,

створення

протягом року

Обласні організації ВЕЛ

2.

Завершення реєстрації обласних організацій ВЕЛ та легалізація місцевих осередків.

протягом року

Обласні організації місцеві осередки

3.

Робота по оформленню фіксованого членства у ВЕЛ, видача членських квитків

протягом року

Секретаріат організації

4.

Підготовка та проведення ІІ з`їзду ВЕЛ.

5.

Проведення засідання Правління ВЕЛ.

6.

Організаційні заходи по створенню дитячої організації "Екологічна варта"

ВЕЛ,

лютий

Секретаріат ВЕЛ

січень травень листопад

Секретаріат ВЕЛ

січень-травен ь

Секретаріат організації

ВЕЛ,

ВЕЛ, обласні

обласні

ІІ. Науково-дослідницька робота 1.

Проведення регіональних тематичних конференцій: -

2.

Організація і проведення студентської наукової конференції "Екологічна наука: перспективи розвитку"

вересень

Серетаріат ВЕЛ

ІІІ. Практичні природоохоронні акції 1.

Акція "Первоцвіт" (Збереження первоцвітів)

2.

Всеукраїнський похід до 22 квітня - Дня землі

лютий-березе нь

Акція "Чисте повітря" (спільно з управлінням ДАІ)

ВЕЛ,

обласні

квітень

Секретаріат ВЕЛ, обласні організації ВЕЛ, інші громадські організації НДП

квітень

Секретаріат ВЕЛ, організації ВЕЛ

Акція "Зелена хвиля" (Посади своє дерево) 3.

Секретаріат організації

обласні


4.

"День бджоли" (Акція по вивченню та охороні родини диких бджолиних)

травень-черв ень

Секретаріат ВЕЛ, організації ВЕЛ

5.

Екологічні походи по вивченню малих річок України (спільно з УДЕНЦ)

травень-серп ень

Секретаріат ВЕЛ, обласні організації ВЕЛ, інші громадські організації НДП

6.

Проведення Всеукраїнського уроку екологічних знань (спільно з Міністерством освіти)

1 вересня

7.

Акція "Не рубай ялинку", "Замість ялинки - зелений букет"

грудень 1999р. .

Секретаріат ВЕЛ, організації ВЕЛ

обласні

обласні

Секретаріат ВЕЛ, обласні організації ВЕЛ, інші громадські організації НДП

ІV. Пропагандистська, видавнича діяльність 1.

Випуск прес-бюлетеня ВЕЛ

2.

Видання матеріалів Круглих столів, науково-практичних конференцій

протягом року

Голова ВЕЛ, редколегія

3.

Підготовка макетів, друкування листівок, буклетів до акцій ВЕЛ.

протягом року

Прес-служба Секре-таріат ВЕЛ

4.

Співпраця з журналом "Паросток"

протягом року

Прес-служба ВЕЛ,

5.

Співпраця з виданнями

науково-популярними

протягом року

Голова ВЕЛ, редколегія, прес-служба ВЕЛ.

6.

Підготовка та видання методичних матеріалів до акцій ВЕЛ

протягом року

Прес-служба Секре-таріат ВЕЛ

науковими

щомісяця

та

Прес-служба Секре-таріат ВЕЛ

ВЕЛ, заступники, ВЕЛ,

ВЕЛ,

V. Робота з органами державної влади, місцевого самоврядування, іншими громадськими організаціями 1.

Співпраця з Мінекобезпеки, Комісією Верховної Ради, Управлінням Кабінету Міністрів

протягом року

Голова, заступники, Секретаріат ВЕЛ

2.

Участь у роботі Громадської Ради при Мінекобезпеки України

протягом року

Секретаріат ВЕЛ

3.

Створення мережі Громадських Рад при обласних управліннях Мінекобезпеки

січень-березе нь

Обласні організації ВЕЛ

4.

Подання пропозицій до органів влади ВЕЛ щодо вирішення еколо-гічних проблем України

протягом року

Секретаріат ВЕЛ, організації ВЕЛ

обласні

5.

Налагодження співпраці з місцевими органами влади та самоврядування у вирішенні регіональних

протягом року

Секретаріат

обласні

ВЕЛ,


екологічних проблем.

організації ВЕЛ

VІ. Робота із засобами масової інформації 1.

Систематична публікація матеріалів, підготовлених членами та прес-службою ВЕЛ у засобах масової інформації (центральних органах та регіональних).

протягом року

Прес-служба, обласні організації ВЕЛ

2.

Підготовка виступів по телебаченню та на радіо.

протягом року

Прес-служба, обласні організації ВЕЛ

3.

Створення телевізійної передачі "Екологічний вісник".

серпень

Прес-служба, обласні організації ВЕЛ

4.

Робота по створенню постійної рубрики "Зелена сторінка" в одній із центральних та обласних газет.

березень-чер вень

Прес-служба, обласні організації ВЕЛ

VІІ. Інші заходи 1.

Проведення конкурсу "Мій голос я віддаю на захист природи".

протягом року

Співпраця ВЕЛ організаціями.

з

іншими

2.

Збір інформації про стан навколишнього природного середовища в Україні, у регіонах .

протягом року

Співпраця ВЕЛ організаціями.

з

іншими

3.

Проведення фестивалю колективів "Екологія душі".

мистецьких

червень-серп ень

ВЕЛ, Фонд сприяння розвитку мистецтв в Україні

4.

Організація і проведення екологічних молодіжних та дитячих таборів

травень-серп ень

Співпраця ВЕЛ організаціями.

молодіжних

з

іншими

Plan 1999  

http://lyvsy.pp.ua/images/pdf/zvity/plan-1999.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you