Page 1

ВСЕКРАЇНСЬКА ЕКОЛОГІЧНА ЛІГА Національний молодіжний центр «Екологічні ініціативи» Конкурс-захист екологічних проектів «Майбутнє України – збалансований розвиток»

Ґрунтові водорості у рекультивації промислових відвалів

Виконавець:

Мальцев Є.І Першотравневий кар’єр Криворізького Північного ГЗК

Мелітопольський державний педагогічний університет


Водорості, які здатні до оксигенного фотосинтезу, а деякі – до азотфіксації, на промислових відвалах оселяються першими, накопичують органічну речовину і є активними учасниками процесів сингенезу і первинного ґрунтоутворення

Мета проекту: Оцінити успішність лісових рекультиваційних робіт альгоіндикаційними методами та показати доцільність застосування альгологічних методів при плануванні рекультивації промислових відвалів.


Практичне значення Отримані дані можуть бути використані для підготовки флористичних зведень, написання регіональних флор водоростей України. В результаті проведених досліджень отримано фонові дані для проведення моніторингу водоростевого населення вільхових екосистем степової зони України. Результати досліджень впровадженні в навчальний процес у Мелітопольському державному педагогічному університеті, можуть бути використанні при вивченні курсу біології та екології у шкільному курсі.


Місця відбору проб

Відвали Ганнівського кар’єру Криворізького Північного ГЗК

Відвали Олександрівського та Запорізького кар’єрів Орджонікідзевського ГЗК


Відвал Ганнівського кар’єру Криворізького Північного гірничозбагачувального комбінату (ГЗК) (м. Кривий Ріг) Субстрат відвалу


Відвал Запорізького кар’єру Орджонікідзевського ГЗК (м. Орджонікідзе)

Субстрат відвалу


Відвал Олександрівського кар’єру Орджонікідзевського ГЗК (м. Орджонікідзе)

Субстрат відвалу


Методи дослідження Ґрунтові культури із скельцями обростання

Агарові культури


Систематична структура альгоугруповань рекультиваційних лісових насаджень на промислових відвалах на рівні відділів


Nostoc paludosum


Eustigmator magnus


Bracteacoccus minor

Ch9X7B5P3C3H3CF1 (31)


Ґрунтові водорості як продуценти первинної органічної речовини відіграють вагому роль у процесах ґрунтоутворення на промислових відвалах, сприяють збільшенню біологічної активності відвалів. Крім того вони скріплюють дрібні частинки відвальних субстратів і зменшують ерозійні процеси. Таким чином розвиток ґрунтових водоростей є необхідною складовою функціонування рекультиваційних екосистем, а створення умов сприятливих для їх розвитку є одним із засобів оптимізації рекультивації. Це робить необхідним подальше вивчення ґрунтової альгофлори промислових відвалів в умовах їх природного розростання та проведення різних видів рекультиваційних робіт. Тому на сьогодні нами відібрані зразки порід хвостосховищ Криворізького Північного і Південного ГЗК, які є джерелом пилового забруднення, для пошуку видів водоростей, які б розростались і скріплювали субстрат.


Дякую за увагу!

2007st zakhyst 15 gruntovi vodosti malcev 2007  

http://www.ecoleague.net/images/pdf/konkursy/zakhyst/works/2007st_zakhyst_15_Gruntovi_vodosti_Malcev_2007.ppt

2007st zakhyst 15 gruntovi vodosti malcev 2007  

http://www.ecoleague.net/images/pdf/konkursy/zakhyst/works/2007st_zakhyst_15_Gruntovi_vodosti_Malcev_2007.ppt

Advertisement