Page 1

Fremme af frivillighed og aktivt medborgerskab inden for klimadagsordenen Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd

Møde i Roskilde Klimaråd den 15.11.2012

Det Økologiske Råd


Engagement er centralt •

Engagement fremkommer, når forskellige parter arbejder sammen med hver deres kræfter på sager, som alle er interesseret i at fremme

Udgangspunkt for dette korte oplæg er, hvordan kommunen gennem sin aktive indsats kan medvirke til at forøge frivillig indsats og deltagelse fra borgere og virksomheder

Møde i Roskilde Klimaråd den 15.11.2012

Det Økologiske Råd


Afsøg potentielle interessenter •

Man skaber engagement om noget – som ofte er mere end ”klima”

Jobs, lokal overlevelse, liv i landsbyen, energidagsorden, private økonomiske fordele m.v. er ofte stærkere drivkræfter end klima

Men klima eller måske især energibesparelser, VE m.v. er ofte svaret på borgernes drivkræfter

Kom til borgerne, virksomhederne og vidensinstitutionerne, idræts- og kulturorganisationer, sociale organisationer m.fl., hvor de er, i stedet for at bede dem komme til kommunen

Møde i Roskilde Klimaråd den 15.11.2012

Det Økologiske Råd


Afsøg potentielle interessenter •

Borgere m.fl. skal mødes omkring deres interesser og tankegange – ofte er kommunens tankemåde ikke direkte motiverende for borgerne

Mange folk keder sig faktisk og vil gerne deltage i et positivt samarbejde, hvis de føler, at de kan magte opgaven og at deres indsats nytter

Der er også andet end klima i det for kommunen

Løsningerne skal være de rigtige – fikse ideer skal luges ud

Og der skal være plads til profilering for virksomhederne m.fl.

Møde i Roskilde Klimaråd den 15.11.2012

Det Økologiske Råd


Samsø kommune •

Engagementet i VE-Ø er ganske simpelt en lang og grundlæggende viden om, at uden lokalt samarbejdende engagement, så var tiden som selvstændig kommune med eget indtægtsgrundlag ovre

Jordvarmepumper blev introduceret positivt til oliefyrsinstallatørerne. Og så ville ingen stå tilbage for de andre ved ikke at tilbyde en varmepumpe først. Nye oliefyr var simpelthen imod øens dagsorden og ville føre til tab af kunder

Når efteråret kom stod entreprenøren hos kommunen og spurgte om der ikke skulle lægges mere fjernvarme, da de havde fri kapacitet nu

Ved borgermøder ringede man først til drivkræfterne i processen at sikre sig, at de positive mødte frem og lagde stemningen

Møde i Roskilde Klimaråd den 15.11.2012

for

Det Økologiske Råd


Projekt Zero i Sønderborg •

Startede op med støtte fra virksomhederne Linak og Danfoss

Det handler om klima, energi og JOBS

Det er lykkedes at forklare folk, at hvis de bestiller energirenovering af deres bolig, så skaber de lokale arbejdspladser, som giver skatteindtægter til kommunen, som giver grundlag for mere velfærd

Klimadagsorden forenet med lokal udvikling skaber jobs

Møde i Roskilde Klimaråd den 15.11.2012

Det Økologiske Råd


Landsbyerne •

Uden aktiviteter, så dør landsbyerne ganske langsomt

Initiativer omkring bevarelse af købmanden, biblioteket og skolen

Kulturelle initiativer – eller klima- og selvforsyningsinitiativer holder simpelthen liv i landsbyen og tiltrækker de spændende folk

Det er vigtig at se på hvad der har skabt drivkraften lokalt, så man ikke risikerer at slukke den ved at samarbejde

Vurder, hvem der er ildsjælene, hvad der driver dem, og om det er holdbart

Møde i Roskilde Klimaråd den 15.11.2012

Det Økologiske Råd


Vindmøller – den gode proces •

Hvis kommunen kører som sædvanligt med udpegning af placering og lokalplan, så møder man kun de folk, som er negative

Skal man rejse vindmøller, så bør man kommunalt beslutte, at det vil man, at man selv vil investere, og det skal ske sammen med lokale borgere og virksomheder

Herefter skal man aktivt søge positive tilkendegivelser og potentielle investorer

Og så bør man tage en snak med berørte borgere og høre, om man kan klare tingene i mindelighed, før man udpeger placeringen

Så er man først klar til lokalplan og VVM

Møde i Roskilde Klimaråd den 15.11.2012

Det Økologiske Råd


Tag politikerne i ed •

Når de rigtige indsatsområder er fundet og de rigtige personer identificeret, så skal der etableres et reelt samarbejde

De rigtige folk skal have noget at skulle have sagt i processen

Politikerne skal acceptere dette – æren skal deles

Møde i Roskilde Klimaråd den 15.11.2012

Det Økologiske Råd


Klimarådets muligheder •

Roskilde Klimaråd er faktisk et godt eksempel på inddragelse – vi har kompetencen, vi har engagementet, vi bliver inddraget og hørt, og vi føler, at vi har reel indflydelse på løsningerne

Klimarådet har ikke fælles lokalt ståsted – og kan derfor ikke direkte bruges som samarbejdspartner i konkrete lokale initiativer

Vi kan bakke op om kommunale initiativer, hvis kommunen ønsker

Vi kan i kraft af personlige / organisationsinteresser være med til at skabe initiativer og engagement

Vores hovedrolle er som et hørings-, initiativ- og forslagsskabende råd

Møde i Roskilde Klimaråd den 15.11.2012

Det Økologiske Råd


Tak for opmærksomheden Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd

Oplægget vil blive lagt på vores hjemmeside www.ecocouncil.dk

Møde i Roskilde Klimaråd den 15.11.2012

Det Økologiske Råd

Fremme af frivillighed og aktivt medborgerskab inden for klimadagsordenen  
Fremme af frivillighed og aktivt medborgerskab inden for klimadagsordenen  

Oplæg holdt af Søren Dyck-Madsen den 15. november 2012 Roskilde Klimaråd.