__MAIN_TEXT__

Page 1

le s ia en nl ec sw el. sp ar k w ja vin r u uw ho uu ie ec st -/ n o@ t rs inf ke ar: na

In deze editie:

Jaargang 42 - Echo nr. 11-2019 vrijdag 29 november Uitgebracht door: Stichting De Echo Bereikbaar via: 06 - 282 33 815 of: info@echovinkel.nl

Vrouwen van N u

Kijk ook eens op: www.echovinkel.nl

De column van

Foto: Henk van Esch

Foto: Vrouwen van Nu

Lambère

In ‘t midden: K afland Vinkels volk op TV

Terugblik 75 ja a

r vrijheid

Intocht Sinterk

laas


Colofon De Echo wordt 11 keer per jaar huis-aan-huis in Vinkel verspreid. Stichting E.V.V.C. de Echo is hiervoor verantwoordelijk. Woont u buiten Vinkel en wilt u de Echo ook thuis in de bus ontvangen, neem dan contact op met de redactie voor de mogelijkheden. De redactie: Tonny (06 - 282 33 815), Ferdy, Frank, Geert en Wendy

Mail: info@echovinkel.nl

Internet: www.echovinkel.nl of www.facebook.com/echovinkel Adverteren: Info bij de redactie of stuur een mail naar: adverteren@echovinkel.nl AngelDesign kan helpen met de opmaak angeldesign@home.nl Druk: Wihabo Oplage: 930 stuks Klachten bezorging: Wendy van Dijk 073 - 532 5020 De Echo verschijnt elke laatste vrijdag van de maand, behalve in de maand augustus. In december verschijnt de Echo voor de Kerstdagen.

Kopij Echo 12-2019, kunt u aanleveren t/m maandag 9 december

Aanleveren bij voorkeur digitaal in een email of in Worddocument. Foto’s zijn heel welkom, deze graag als losse bijlage toevoegen en niet inplakken in het Word/emaildocument en de fotograaf vermelden. Stuur uw bericht naar: info@echovinkel.nl De Echo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van advertenties, teksten en foto’s welke door derden zijn aangeleverd. Bij aanleveren van foto’s gaan wij ervanuit dat er toestemming is verleend door de personen op de foto om ze te publiceren. Wij behouden het recht artikelen welke politiek gerelateerd zijn, niet te plaatsen. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, zonder hierover contact te hebben met de redactie.

2

Inhoud 1 D’n 52e Vinkelse Column 2 Gezondheid 4 Parochieberichten 5 Jos en Janneke (huisartsen) 6 Parochieberichten 7 Alleengaande 8 Traditie - Column van Frank 9 Rabo ClubSupport 10 KBO Vinkel 11 Heemkunde Vinckel 14 Ingezonden brief - Rianne 15 Oranje comiteé Vinkel 16 Marieke 18 Ingezonden brief - Berty 19 De Groeiring 20 Harmonie ODIO 22 Stichting De Vinkelse Molen 25 In ‘t midden: Kafland 30 Zonnebloem Vinkel 31 Derplu 32 All over the world 34 Vrouwen van Nu 35 Vinkel Groet & Ontmoet 36 Echobord 38 Dorpsraad Vinkel 41 EHBO vereniging ‘Anthos’ 42 Dorpsraad Vinkel 43 Toneelproject Remembers 44 Gespot op TV 46 Alexander 47 Zwaan tot Zwaan Challenge 48 St. Jozefoord 50 Krakers - Recept 52 Gespot

Wijkagent Gerard Hermsen kunt u bereiken via het algemene politienummer: 0900 - 8844

Kalender

Vinkelse activiteiten december 5 Sinterklaas 6 Repair café - ‘t Zijl 7-8 Kerstfair Buntstraat 12 Voorverkoop Dolle Avonden - ‘t Zijl Jozefoord bij kaarslicht 14 Missie X-mas - COOP Kerstmarkt - Pastoor Vogelsplein 25-26 Kerstmis 27 Vinkelse Kwis 31 Oudjaar 2020 januari 1 Nieuwjaar 4 Repair café - ‘t Zijl 5 Vinkel Groet & Ontmoet - ‘t Zijl 12 Zwaan tot Zwaan Challenge Jubileumconcert - ODIO 50 jr 24-26 Bruidsfototentoonstelling Heemkunde februari 1 Repair café - ‘t Zijl 6-8 Dolle Avonden - Kafland 22-25 Carnaval maart 6 Repair café - ‘t Zijl 13 Goede doel Veiling - Ironman april 3 Repair café - ‘t Zijl 5 Jeugd in concert - ODIO 50 jr 12 Goud van Oud - BlackSell 12-13 Pasen 24 Jubileum veiling - ODIO 50 jr 27 Koningsdag mei 1 Repair café - ‘t Zijl 16 Weteringpop 29 Vormsel 4 juli Vrienden van Vinkel live - ODIO 50 jr 20 dec Maestro - ODIO 50 jr

Echo 2019 - 11


52 D’n 52e Vinkelse Column Vinkel een boerendorp?

Hoeveel boeren zijn er eigenlijk nog in Vinkel gevestigd? Ik denk nog zo’n twintig, terwijl ik nog weet dat er alleen in de Vinkelsestraat al meer dan dat waren. Elk jaar stoppen er landelijk honderden boeren bedrijven. Bij nieuwbouw worden rechten gekocht van stoppende boeren en word er door boeren geïnvesteerd in welzijn en milieu. Volgens de politiek gaat het echter niet snel genoeg. Daarnaast wordt ook het stikstof probleem nu mede op ons bord gelegd. Voordat we verder gaan even wat stikstof feitjes op een rij: 78% van de lucht bestaat uit stikstof (N2). Stikstof is er in verschillende vormen waaronder Stikstofoxiden (NOx). Dit komt o.a. in de lucht door uitlaatgassen van verkeer en uitstoot van de industrie en is schadelijker voor de gezondheid dan natuurlijke stikstof van mens en dier. Een andere soort is Ammoniak (NH3), dat voornamelijk voorkomt in de agrarische sector omdat dit vrij komt uit mest door vertering van eiwitten. De stikstof uitstoot door de agrarische sector is in de laatste 10 jaar met 65% verminderd. Toch moeten alle stallen uitstootarm zijn in 2028 en in Brabant zelfs al op 1 januari 2022.

deze gebieden zal de huidige plantengroei plaats gaan maken voor andere planten en insecten die veel stikstof nodig hebben. De agrarische sector versterkt dit effect.

De regering wil de natura 2000 gebieden in hun waarde laten en dus de stikstof uitstoot juist verminderen. Maar moeten wij die natuurlijke kringloop, het natuurlijke proces van de verrijking van de grond en verandering van dieren en insecten wel tegen willen houden? Creëren de gestelde doelen wel het resultaat dat we willen behalen? Is het wel zo verstandig om in zo’n dichtbevolkt land als Nederland zoveel natura 2000 gebieden in stand te houden? Kunnen we ons niet beter richten op de ontwikkeling van toekomst gerichte bedrijven, en op innovatieve ontwikkelingen die rekening houden met onze natuur en biodiversiteit en daardoor de economie draaiend houden? In plaats van te praten over het halveren van diverse sectoren, moeten we misschien denken aan het opnieuw afplaggen van deze gebieden of het verminderen van natura 2000 gebieden. Op deze manier kan de natuurlijke kringloop zijn gang gaan. Laat deze gebieden maar groener worden door groei met natuurlijke mest! Lambère van de Ven

Stikstof is het meest benodigde element voor de plant om te groeien, en dus heel nuttig. Waarom is stikstof dan eigenlijk een probleem? Ongeveer 20 jaar geleden zijn er zogenaamde natura 2000 gebieden benoemd. Dit zijn als het ware beschermde gebieden, waar alleen planten groeien die weinig stikstof nodig hebben (bv. hei). Door natuurlijke kringloop, vergaande plantenresten en voeding uit regen, krijgt deze grond langzaam weer meer stikstof en daardoor dus ook meer voedingswaarde. Door de groei in stikstof in

Echo 2019 - 11

1


Huisartspraktijk Vinkel Tel: 073 - 532 3427 Brugstraat 72b, 5382 JE Vinkel www.huisartspraktijkvinkel.nl Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag 8:00 - 9:00 u Harde werkers spreekuur: maandag 18:30 - 20:00 u (alleen op afspraak) Vroege vogels spreekuur: donderdag 7:00 - 8:00 u (alleen op afspraak)

PARTY COLLECTIE

Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

13:00-17:30 uur 09:30-17:30 uur 09:30-17:30 uur 09:30-17:30 uur 09:30-21:00 uur 09:30-17:00 uur

KOOPZONDAG 15 DEC 2019 12:00-17:00 uur

Voor dringende hulp van de huisarts in de avond en nacht (van 17:00 tot 08:00 uur) en in het weekend, wordt waargenomen door huisartsenpost - Tel: 0900 - 8860 Bloedprikdienst bij huisarts: maandag, woensdag en vrijdag van 8:00 - 9:00 u. legitimatie verplicht Fysiotherapie Move2bfit Pastoor Vogelsplein 1, Vinkel Behandeling alleen op afspraak T: 073 - 532 3432 E: Administratie@move2bfit.nl I: www.move2bfit.nl Aanwezig in Huisartspraktijk Vinkel op maandagmiddag

LOCATIES: NULAND - GEFFEN -VINKEL

LOCATIES: GEFFEN -VINKEL WWW.MOVE2BFITNESS.NL | TEL. 073-532 74 72 FITNESS@MOVE2BFIT.NL

2

Ouderenadviseur: De ouderenadviseur geeft persoonsgerichte informatie en advies op het terrein van financiën, wonen, zorg en welzijn. Alle 55-plussers en mantelzorgers kunnen met hun vragen terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Vinkel zijn: Dhr. Jo v Lokven (06 - 2693 2602) en Elly Steenbergen (06- 4607 6183)

Echo 2019 - 11


Gezondheid Thuiszorg Pantein: Voor al uw zorgvragen dagelijks bereikbaar op T: 06 - 1042 3185 van 7:00 - 23:00 u Buiten deze tijden T: 0900 - 8803 Laverhof Zorg Thuis: Voor informatie of om thuiszorg aan te vragen, neemt u contact op met het cliëntenservicebureau. T: 0413 - 298 113 (9:00 - 17:00 u) E: clientenservicebureau.heeswijk@laverhof.nl I: www.laverhof.nl Sint Jozefoord: Voor: dagbesteding, huishoudelijke zorg, maaltijd thuis, thuiszorg, verhuur van appartementen, kleinschalig wonen en verpleeghuiszorg. Duyn en Daelseweg 15, 5391 EC Nuland T: 073 - 534 2342 E: info@jozefoord.nl I: www.jozefoord.nl Thuiszorg Brabantzorg: Heeft u vragen over Thuiszorg BrabantZorg, Dan kunt u bellen of mailen: T: 088-998 5555 I: klantenservice@brabantzorg.eu

Apotheek Maasdonk: Dorpstraat 21, 5386 AK Geffen T: 073 - 532 4699 / F: 073 - 532 4499 I: www.apotheekmaasdonk.nl Openingstijden: ma t/m vr: 8:15 - 17:30 u za: 10:00 - 11:00 u zon- en feestdagen gesloten Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 uur en op zater-, zon- en feestdagen van 08.00 tot 23.00 uur Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 - 633 837) Tussen 23.00 uur en 08.00 uur RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 - 408 780). Podotherapie Makkelijk Lopen Tijdelijk alleen op vrijdagmiddag Brugstraat 72b, 5382 JE Vinkel Tel: 073- 5470019 www.makkelijklopen.nl Behandeling alleen op afspraak Oefentherapie Cesar vandaag: Reggy v Boxmeer & Lisa Mols Iedere maandag- en donderdagmorgen in Huisartspraktijk Vinkel, volgens overige locaties: Kloosterstraat 7a, 5386 AS Geffen H. Stokstraat 4, 5473 GL Heeswijk-Dinther Behandeling alleen op afspraak T: 06 - 247 47 613

AED apparaten in Vinkel - waar hangen ze? Dag en nacht bereikbaar: • Coop supermarkt - Brugstraat 4-6 • Fam. van Schijndel - Brugstraat 79 • Fam Leeijen - Nieuwekampen 34 • Het Venster - Vinkelsestraat 84 • Sportpark de Zwaan - Vinkelsestraat 108a • Buurthuis ’t Sopie - ‘t Soperse Bos

Echo 2019 - 11

Logopedie Maasdonk: Saskia Bertrums Iedere woensdagmiddag in huisartspraktijk Vinkel, volgens afspraak. Overige locaties: Schoolstraat 25, 5391 AX Nuland Kloosterstraat 8, 5386 AS Geffen T: 073 - 851 5556 E: info@logopediemaasdonk.nl I: www.logopediemaasdonk.nl Verloskundigenpraktijk Belle Vie: Verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland, Vinkel, Berlicum en Rosmalen. Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen maandagochten spreekuur op Smidse 2-4, 5386 AB Geffen Voor het maken van een afspraak, belt u met: 073 - 521 0764 (ma, di en vr 8:30 - 13:00 u en op wo en do van 8:30 - 16:30 u)) Dienstlijn: 06 - 5354 8631 E: info@belle-vie.nl I: www.belle-vie.nl Welkom Kraamzorg: Tel: 0900 - 22 000 66 E: kraamzorgservice@welkomkraamzorg.nl I: www.welkomkraamzorg.nl

Bereikbaar tijdens openingstijden: • De Buffel - Vinkelsestraat 80 • Tennis Vereniging Vinkel - Dennenlaan 7 De 112-centrale roept een burgerhulpverlener op om een AED op te halen,

bel dus: 112

3


Parochieberichten

De Goede Herder geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw van De Rozenkrans

Pastoorspraatje

De tijd gaat snel, gebruikt hem wel.

Dat de tijd vliegt ervaren we samen als we nu zien dat de zogenoemde feestmaand december al weer voor de deur staat en ons aan alle kanten duidelijk wordt gemaakt dat er weer feestdagen aan zitten te komen. De aanbiedingen vliegen ons daarbij om de oren en je kunt er maar beter vroeg bij zijn om de juiste cadeaus op tijd tegen de juiste prijs in huis te hebben. Ondanks dat de Sint officieel het land nog binnen moet komen kunnen de verlanglijstjes alvast worden aangeleverd en is het al bijna geen verrassing meer dat hij alles zal geven wat wij vragen. En omdat we zo in het vooruit leven lijkt het ook alsof alles steeds sneller gaat en of een kalenderjaar zo weer om is want we wachten nergens meer op. Alles is er altijd en binnen handbereik en wachten is er nauwelijks nog bij waardoor er ook veel charme van de feestdagen is verdwenen want als we nu al volop Kerstdecoratie kunnen kopen wat geeft ons de Advent dan nog? En door ons opgejaagd leven lijkt het ook of alles inderdaad steeds sneller gaat en we steeds meer tijd te kort komen maar een dag heeft nog steeds 24 uur en een week nog steeds zeven dagen. Het druk hebben is dan ook een gevoel want als je overal geweest moet zijn en alles bij moet houden op sociale media en werk, gezin en ontspanning in balans moet hebben dan kom je toch een keer tijd te kort. Misschien dat we voor onszelf ook eens een keuze kunnen maken tussen wat nou echt belangrijk is en wat echt niet en dat die keuze serieus maken ons ook meer tijd geeft. Tijd om anders te gebruiken en te zien hoe mooi de wereld en het leven kunnen zijn als we ons niet steeds op laten leggen dat er meer moet dan er ooit in ons leven kan passen. Op tijd een keer uitschakelen en aandachtig naar

4

de mensen om ons heen kijken en weer eens zo maar iets doen en niet omdat het moet. We hebben elkaar op weten te jagen tot een tempo dat niemand vol kan houden en het is onze eigen keuze om daar in mee te gaan of eens serieus aan de rem te trekken. Ons leven is een gave en die mogen we vooral aannemen en gebruiken om onze weg door het leven te vinden en gewoon gelukkig te zijn. Uitrusten op een bankje in de zon en kijken naar de tijd die al achter ons ligt en daarbij de vraag stellen; wat geeft mijn leven inhoud en zin? Eens echt de diepte in gaan en de vraag stellen of dit nou alles is en luisteren naar het eerlijke antwoord dat er dan in ons op komt. De tijd gaat snel, gebruikt hem wel is een moralistisch spreekwoord om ons vooral tot hard werken aan te zetten en daar is op zich niets mis mee maar we werken wel om te leven en we leven niet om te werken. God geeft ons de tijd en daarna de eeuwigheid dus waarom ons haasten, want als we gewoon leven missen we niets van wat echt belangrijk is en de rest is echt allemaal flauwekul. Pastoor Fr. Ouwens

ICT oplossingen die je verder helpen dat snappen wij! Diensten • Systeem- en werkplekbeheer Apple, Linux en Windows • Clouddiensten zoals hosting, online backups en e-mail • Voice over IP telefonie (VoIP) • Netwerk- en WiFi (optimalisatie)

Jeroen Boschstraat 11 | 5381 GA Vinkel 073 720 01 00 | info@zicht-ict.nl

Echo 2019 - 11


Jos en Janneke (huisartsen) (medische) informatie en andere zaken ...

Een hypotheek nodig of uw huidige hypotheek eens door laten lichten?waar je aan toe bent! Bij ons weet je precies Maak een afspraak met een van onze adviseurs:

Maak een kosteloze en vrijblijvende afspraak: Peter van der Lee Femke Albers

De Hypotheekshop Hertogin Johannasingel 38 Oss

5345 AJvan OSS der Lee / Femke Albers Peter 0412-631999 0412-631999 / 06-26844010 06-26844010 oss1340@hypotheekshop.nl oss1340@hypotheekshop.nl www.hypotheekshop.nl/afspraak-maken/oss www.hypotheekshop.nl/oss

Echo 2019 - 11

5


Parochieberichten Lindenlaan 22, 5382 JA Vinkel Tel: 073 - 532 1245 www.parochievinkel.nl De Parochie is bereikbaar via het parochiesecretariaat op: vrijdagmorgen: van 10:00 - 11:30 u Voor vragen en misintenties kunt u contact opnemen met: Cor v.d. Wetering (06 - 535 51 414) Opgave misintenties kan ook via e-mail: parochieolv@hetnet.nl of wetering.cm@kpnmail.nl Kosten misintentie: € 11,= Opgave huwelijken/jubilea via: f.ouwens@parochieDGH.nl Bij dringende aangelegenheden, kunt u contact opnemen met de Pastorie in Vorstenbosch tel. 0413 - 363315

Misintenties

Misintenties die voor vrijdag 11.30 uur zijn opgegeven komen de week daarna in de Streekwijzer/Rosbode en in Thuis in het Nieuws te staan. De intenties worden daarna doorgeven aan de redactie van de regionale bladen. Is men tijdig met opgeven dan staan de intenties twee weken in deze bladen. Kosten zijn € 11,00.

De Goede Herder geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw van De Rozenkrans

en

Eucharistieviering

Zaterdag 30 november 17.30 u Eucharistieviering mmv Derplu Zaterdag 07 december 17.30 u Eucharistieviering

Woensdag 25 december 11.00 u Eerste Kerstviering mmv Gem. Koor Zaterdag 28 december 17.30 u Eucharistieviering mmv Gem. Koor

Zaterdag 14 december 17.30 u Eucharistieviering mmv. Gem. Koor Zaterdag 21 december 17.30 u Eucharistieviering mmv Derplu

Dinsdag 31 december 17.30 u Eucharistieviering Oud en Nieuw Zaterdag 04 januari 2020 17.30 u Eucharistieviering mmv Derplu

Dinsdag 24 december 17.30 u Kinderkerst 19.00 u Nachtmisviering Kerstmis mmv Derplu

Vormsel Geestkracht ontvangen? Meld je aan voor het Vormsel! Het Vormsel is in de Rooms Katholieke kerk het sacrament van de Heilige Geest. Het bekrachtigt het doopsel en je krijgt deel aan Jezus’ boodschap van geloof, hoop en liefde. Geloof dat een betere wereld mogelijk is. De hoop dat die wereld ooit kan worden bereikt. En de liefde die ervoor zorgt dat je dit ideaal kan blijven vasthouden. Deze drie goddelijke deugden vormen de drijvende kracht van een leven in het voetspoor van Jezus Christus die wereldwijd hét voorbeeld is van ruim twee miljard mensen. Ieder mens heeft de behoefte om op een kruispunt in het leven stil te staan, terug te blikken op de levensweg die is afgelegd en vooruit te blikken naar nieuwe perspectieven

6

die voor hem liggen. Aan het einde van de basisschool is de overgang van kinderjaren naar pubertijd zo’n moment om geestkracht te vragen om een goede weg door het leven te vinden. Geestkracht om te doen wat Jezus deed, zijn manier van omgaan met mensen en met God als voorbeeld hoe je je leven vormgeeft. Wie in de parochie De Goede Herder in Vinkel woont en op elf- en twaalfjarige leeftijd zijn doop wil bevestigen en kracht wil ontvangen om in het volwassenleven onze wereld een beetje mooier te maken, is van harte uitgenodigd voor de informatie- en inschrijfavond op maandag 9 december om 19.30 uur in het patronaat achter de pastorie aan de Kloosterstraat 2 in Geffen. De viering van het Vormsel is gepland op vrijdag 29 mei 2020 om 19.00 uur in Maria Magdalenakerk. Voor vragen: (073) 5321216 of a.bergsma@parochiedgh.nl.

Echo 2019 - 11


Uitnodiging Alleengaande Vinkel

en (20) rd o o w r e d n o f o elo

G

Jezus redt ons door zelf te verdwijnen. Ons gezonde verstand zegt dat degene die redt ook het sterkst moet lijken. Om de mensheid te redden, moest de Messias van God dus de meest briljante, machtige en efficiënte mens zijn. Dat is precies wat de duivel aanraadt, de Verleider (Lc 4,1-13). Deze verleider zal door de mensen heen spreken zoals bij Simon Petrus (Mc 8,31-33). Maar Jezus zal de mens

Kinderkerst Beste kinderen en ouders, Op kerstavond, dinsdag 24 december, is er een speciale kinderkerst viering voor alle kinderen. We gaan luisteren naar een kerstverhaal en kijken naar de mooie kersttekeningen die daarbij horen. Natuurlijk horen daar ook kerstliedjes bij. Het orkest van Little ‘O en Young ‘O van Odio zal kerstliedjes spelen en als je wilt kun je zelfs meezingen. Kom jij ook naar de kinderkerst, om helemaal in de kerstsfeer te komen? Wij weten zeker dat je het leuk gaat vinden. We hopen je kerstavond om 17.30 uur te zien in de kerk in Vinkel. Tot dan! Werkgroep kinderkerst

Echo 2019 - 11

redden door zelf te verdwijnen, Hij maakt anderen groter door zichzelf te verlagen, Hij laat leven door zelf te sterven. En het is aan de voet van het kruis dat de mensen hun geloof in of hun onbegrip over het mysterie van het heil van God door Jezus Christus tonen: ‘In diezelfde trant dreven ook de hogepriesters samen met de Schriftgeleerden en de oudsten de spot met Hem; “Anderen heeft Hij gered, zichzelf kan Hij niet redden” laat Hij dan nu van het kruis afkomen en wij zullen in Hem geloven” (Mt 27,41-42). ‘Daarop zei hij; “Jezus, vergeet mij niet wanneer U in uw koninkrijk komt” (Lc 23,42-43). Daar waar sommigen een totale mislukking zien, zien weer andere een ongehoord welslagen; het opborrelen van een onuitputtelijke bron van leven. Hier staan twee opvattingen over God tegenover elkaar; enerzijds een God die zichzelf opdringt bij de mens en een kant en klare weg voor hem uitstippelt, met straffen ter ondersteuning van zijn bewind. En anderzijds een God die zich, aan de zijde van de mensen, blootstelt aan kwaad en dood, en de mens uitnodigt om te geloven in het leven en de liefde. Het heil dat is Christus. Als we mee kunnen gaan met deze gezichtspunten uit het Evangelie, als we de komst van God kunnen aanvaarden in de gekruisigde Jezus, dan zijn we de weg naar het heil in Christus ingeslagen. Alles vertrekt vanuit het hart, de bekering, de innerlijke ommekeer, het geloof: zich door God zelf, in Jezus Christus, laten overtuigen van de wegen van een echt welslagen. En geloven dat God ons van dag tot dag de kracht en de smaak zal geven om ons leven te leiden op de manier van Jezus; eerder geven dan nemen, eerder delen dan voor jezelf houden, eerder dienen dan bediend worden, de ander beminnen zoals

20 december Op vrijdag 20 december kerst koffie /thee drinken. Wij drinken koffie/thee met iets lekkers en een hapje en een drankje. Joke en Willemien

jezelf, beminnen zoals Christus bemind heeft (Lc 22,24-27). Het lijkt moeilijke taal, om in God te geloven, toch Jezus heeft het ons duidelijk gemaakt. De liefde zal moeten zegevieren, willen we echt de binding met God krijgen. Jezus heeft ons voorgedaan hoe dat te bereiken. Wees een liefdevolle mens voor je medemens, dan ondervinden we het heil van Christus. Velen keren God, Jezus en de Kerk de rug toe. Maar als we zijn liefde niet meer kunnen opbrengen, wordt ons leven, onze wereld onleefbaar. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@hotmail.com Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@hotmail.com

7


Traditie

Wij zijn onbetwist de beste kibbeling specialist

Column van Frank Traditie staat in de Dikke Van Dale vermeld als, overlevering, het doorgeven van oude gewoontes of verhalen. Dit is wat me al tijden verontrust. We geven geen oude gewoonte of traditie meer door aan de mensen die jonger zijn dan onze generatie. Het kan natuurlijk aan ons zelf liggen. Maar ikzelf denk dat de pers hier een gruwelijk groot aandeel in heeft. Om met ’n traditie te beginnen die in deze tijd van het jaar speelt: Zwarte Piet. Wat begon als iemand die zomaar tegen iets of iemand aan wou schoppen, is dankzij de pers een jaarlijks terugkerende tragedie geworden. Wil je aandacht krijgen op radio of tv, dan moet er iemand schoppen tegen een of andere traditie. Ik kijk niet meer. Ik zet ‘m ergens anders op! Het is diezelfde vervloekte pers die er bij ons andere traditie in wil stampen. Maar niks Nederlands. Amerikaans of zelfs Chinees! Black Friday, Cyber Monday of Thanksgiving. Alle Amerikaans en nu las ik in de krant dat er vanuit China Singles Day ingestampt gaat worden. De dag dat alleenstaanden hun inkopen gaan doen. En dat ook nog op 11 november. 11 November dan openden we toch het carnavalsseizoen? Dan lopen we de polonaise en schudden we de nieuwe prins ’n hand! Donder toch op zeg mè al dieën onzin. Halloween. Elkaar en zeker de kinderen aan het schrikken maken. Maar als je ’n paar dagen nadien een of ander kind aan het schrikken maakt middels ’n schop onder d’r kont, omdat hij of zij iets deed wat jouw niet bevalt, dan slepen ze je voor de rechter. Ik word er niet goed van! Black Friday dan moeten we grote inkopen gaan doen volgens Amerikaanse gewoonte. Echt nie!! Of ben ik weer dieën ouderwetse. Ik eet het liefst nog vier keer in de week èppel. En volgens

8

sommige bende dan inderdaad ouderwets. Stom hè. Maar ik vind het gewoon lekker. Traditionele Hollandse kost. Ik ben er gek op. Maar een aantal keer in de week komt er ook bij ons traditioneel eten op tafel. Traditioneel Italiaans dan hè! Tagliatelle, penne of tortellini. Heel lekker. Mar nie vur mèn! Traditioneel Hollandse kost. Boerenmoes, petossie of wortelstamp met ’n eind worst, en wè denkte van spruiten. Blijkbaar kan dè nie mer of past dè nie mer. Nou dan mar nie! Ik heb ’t gère. Te traditioneel misschien? Jammer dat mensen niet gewoon Koningsdag of Bevrijdingsdag vieren. Nee, tegenwoordig viert men St. Patricksday! Iets wat uit Ierland komt. Laat die Ieren er maar gek mee zijn. Maar val ons er alstublieft niet lastig mee. Nog zoiets traditioneel Nederlands, het draaiorgel. Nou heb ik die in Vinkel nog nooit een gezien maar als ik eens in de stad ben dan geef ik de man die het ding aanzwengelt meestal nog ’n paar centen. Maar ook dit dreigt naar de gallemiezen te gaan. Mensen vinden het oubollig en hebben geen contanten meer op zak, zodat ze ook niks meer kunnen geven. Zo zijn er steeds meer oude tradities die verdwijnen. Of zal er over 30 jaar hetzelfde gepraat worden over Thanksgiving en al die andere ‘in onze strot geduwde’ bagger. Hoe het ook zij, ik ben dat gedram om aan iets mee te doen waar ik niets om geef zo ‘muug ès kouwe pap’ Ik krèg er unnen dikke van! En dat staat dan weer in de Dikke Van Dale als: een naar verhouding grote dwarsdoorsnede hebbend. Of dat het goede woord is, om uit te leggen wat ik ervan vind betwijfel ik. Maar ik krijg ‘m er in ieder geval wel van. Frank

Iedere donderdag van 9:30 tot 13:30 uur op het Pastoor Vogelsplein Dus Viseter... kom nu naar Peter T: 0345 - 571467 E: vis.van.peter@kpnmail.nl U kunt bij ons ook pinnen

We vissen tot maart één blok. We zijn elke dag open Je kunt vanaf aankomst 4,5 uur vissen. We starten het vissen 0m 09:00 uur- 16:30 uur. Open vanaf 08:00 uur tot 17:00 uur. De koffie is dan bruin!! Iedere dinsdag open wedstrijd karpervissenvan 8:30- 15:00 uur. Elke Woensdag open wedstrijd van 08:30 – 16:00 uur. Voor meer info: www.Slothoevevijver.nl of op Facebook.com/deslothoeve, aan de bali of even bellen. Je kunt bij ons ook verse of gerookte (zalm)forel kopen. Kom gerust eens kijken naar de vissers. Heb je vragen kom, bel of mail gerust.  073 5324258/ 06 29291255.  info@slothoevevijver.nl

Voor alle schade-afwikkelingen en taxaties Heesterseweg 33 • 5386 KT Geffen Telefoon: 073 532 46 13 • Mobiel: 06 1600 65 97 E-mail: autoschademaasdonk@hotmail.com

Echo 2019 - 11


Rabo ClubSupport

Mooie uitslag voor de Vinkelse deelnemers

Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, Ontvang mailen of loop gerust binnen, we 15% Kortin g! helpen je graag!

ACTIECODE: ECHO2019

COMMUNIE

*

1 6.08 201 8

Tren

Nola

16.08.2018

24 oktober werd in een volle zaal in de Pas in Heesch duidelijk hoeveel stemmen er uitgebracht zijn op o.a. de Vinkelse stichtingen en verenigigen. Deze stemmen werden door de leden van de Rabobank uitgebracht tijdens de Rabo ClubSupport. Met een mooi bedrag van € 4,80 per stem mochten ook wij van de Echo, een mooi bedrag in ontvangt nemen. Voor de 220 uitgebrachte stemmen kregen wij het bedrag van € 1.056,-

HANNA 10 mei 2018

Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl

Wij danken hiervoor de Rabobank en uiteraard alle mensen die een stem op De Echo uitgebracht hebben.

KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Hieronder het totale overzicht van alle Vinkelse deelnemers: BV Heesch-Vinkel Derplu Harmonie ODIO Heemkunde Vinckel K!KS EHBO Anthos KBO Vinkel Zonnebloem Rijver. Pr. Margriet Sterrenwacht Halley Groeiring JOP De Echo De Vinkelse Molen Kafland Oranjecomité Vinkel Tennisclub Vinkel EVVC Volleyclub Smash ‘83

121 192 195 142 124 42 153 192 49 62 40 72 220 503 102 36 34 149 26

€ 580,80 € 676,80 € 936,€ 681,40 € 595,20 € 201,60 € 734,40 € 921,60 € 235,20 € 297,60 € 192,€ 345,60 € 1.056,€ 2.414,40 € 489,60 € 172,80 € 163,20 € 715,20 € 124,80

Wij zijn vanaf januari ook op maandag geopend! In december organiseren wij een kerstworkshop met Nicolien, u kunt zich opgeven voor zaterdag 14 december 10.00 uur of woensdag 18 november 13.30 uur. U mag een kerststuk kiezen. De kosten zijn € 27,50 pp, incl. materiaal en koffie/thee met zoete proeverij. Voor vragen en opgeven neem contact op met Het Venster. 0412-455983 / info@boerderijterrashetvenster.nl

Fam. vd Ven Vinkelsestraat 84 5383KM Vinkel tel. 0412-455992 www.boerderijterrashetvenster.nl

Echo 2019 - 11

9


KBO Vinkel

De Ouderenlijn

Is dit iets voor je pap, mam, opa of oma, buurman of buurvrouw of voor jezelf? Binnenkort kunnen 1.000 mensen gratis deelnemen aan De Ouderenlijn. Wat is De Ouderenlijn? De Ouderenlijn brengt senioren op een makkelijke manier telefonisch in contact met elkaar. Veilig, laagdrempelig en vooral gezellig. Mensen kunnen fijne telefoongesprekken hebben, nieuwe contacten leggen en desgewenst nieuwe vriendschappen aangaan. Wat zijn de voordelen? • Veel senioren houden van telefoneren, ze hoeven er niet de deur voor uit. • Onderscheidend ten opzichte van andere telefoondiensten is dat ouderen met elkáár in gesprek komen, waarbij ze op basis van hun profiel zo goed mogelijk worden verbonden met gelijkgestemden in de eigen leefomgeving of misschien wel liever op afstand • Gelijkwaardigheid is het uitgangspunt • Eenmaal deelnemer hoeft men niet zelf de telefoon te pakken, maar wordt men door De Ouderenlijn gebeld binnen de tijden die men zelf van tevoren heeft aangegeven; de deelnemer beslist zelf of doorverbinding op dat moment schikt • Het systeem is veilig, de privacy is gewaarborgd, de nadruk ligt op ‘sociale contacten en nieuwe vriendschappen’ en nadrukkelijk niet op ‘eenzaamheid’, hoewel het voorkomen of bestrijden van eenzaamheid en als gevolg daarvan gezondheidsklachten natuurlijk wel nadrukkelijk een oogmerk is. Zowel KBOBrabant als De Ouderenlijn maken deel uit van de landelijke coalitie Een tegen Eenzaamheid

10

• Om deel te kunnen nemen is geen internet, PC, tablet, smartphone of mobiele telefoon nodig. Een analoge lijn met een gewoon telefoontoestel volstaat ook • Aanmelden en profiel ingeven kan zowel via het inschrijfformulier op de website als met de papieren flyer (met antwoordnummer voor gratis verzending) Periode? Van 15 december 2019 tot en met 15 februari 2020 krijgen nieuwe deelnemers gratis 250 belminuten per maand. Zij hoeven geen KBOlid te zijn om toch deel te mogen nemen. Op 15 februari 2020 loopt het aanbod af en houdt de deelname vanzelf op. Hoe kunnen mensen deelnemen? Door zich in te schrijven met een formulier of via de website: aanmelden.deouderenlijn. nl Hier kunnen zij invullen welke interesses zij hebben en welke tijden schikken voor telefoongesprekken met andere deelnemers. Mocht verzenden van het formulier of aanmelden via de website niet lukken, dan mogen mensen ook bellen naar KBO-Brabant, tel. 073-644 4066 Inschrijven kan tot en met 14 december 2019. Wat gebeurt er vervolgens? De Ouderenlijn zorgt ervoor twee deelnemers op basis van

dat hun

profielkenmerken worden gevonden, gebeld en met elkaar doorverbonden. De deelnemers hoeven zelf dus geen actie te ondernemen, maar slechts de telefoon op te nemen als deze overgaat. De Ouderenlijn verbindt ze dan met elkaar. Hoezo is dit veilig? • De telefoonnummers zijn voor beide gesprekspartners onzichtbaar. Ook achternamen en adresgegevens worden niet bekendgemaakt aan de ander • Als een gesprek zeer of juist niet naar tevredenheid verliep, kan dit aangegeven worden. • De Ouderenlijn zorgt er dan voor dat deze deelnemers vaker of helemaal niet meer met elkaar worden doorverbonden • Uiteraard moeten deelnemers – net als in elke andere situatie – terughoudend zijn in het uitwisselen van hun persoonlijke informatie Vervolg Dit is een aanbod van KBO-Brabant en De Ouderenlijn. Als het project na twee maanden in een behoefte van ouderen blijkt te voorzien, wordt geprobeerd om vervolgfinanciering (tegemoetkoming in abonnementskosten) te organiseren via bijvoorbeeld gemeenten, VGZ of ouderenfondsen. Maar hiervoor hebben wij eerst voldoende deelnemers voor dit project nodig en jullie hulp om hen over koudwatervrees heen te helpen.

Echo 2019 - 11


Heemkunde Vinckel Herinnering van vroeger

Openingstijden heemkamer in de Den: Donderdag van 19.00 uur tot 21.00 uur. Elke 1e donderdag van de maand van 13.30 uur tot 16.00 uur.

De Emrico’s Juni 1970

Rita Spanjers, Rita van Berkel, Corine van Niftrik en Emmy Smits. Of dit een repetitieopname is, of dat ze klaar zijn voor een optreden is ons niet bekend, maar we kijken uit naar een reĂźnie van de dames! foto: uit het archief van Heemkunde Vinckel

Papier hier ...

Klas 4-5 van de Basisschool gaan op schoolreis naar de Efteling 28 juni 1993

Kijk ook eens op: www.heemkundevinckel.nl of op onze facebookpagina Echo 2019 - 11

Boven v.l.n.r.: Jaqueline Hanegraaf, Marcha Ploegmakers, Maria van de Ven, Mike van den Berg, Han van den Broek, Rik Heerkens, Ragne van Santvoort, Henriette Heerkens, Ans van der Lee, Rian van der Donk, Rita Hanegraaf, Suze de Laat, Lonneke Rovers, Thea van Wanrooij, Martijn van den Braak, Marja van den Berg, Huubke van Sanrvoort, Rit en Peter Fick, Marielle Ploegmakers, Anita van den Berg, Juffr. Helma van Herpen en Jantine Clement. Onder v.l.n.r.: Twan van Grunsven, Eric van Santvoort, Remco van Nistelrooij, Sanne van den Berg, Miranda van de Valk, Gerbert van de Ven, Gitte van den Berg, Jose van der Doelen, Olga van den Heuvel, Marieke van Santvoort, Harrie van den Berg, Rachel van der Heijden, Nancij van Schijndel, Rossito van der Donk, Marieke van Gerven, Niels van Lokven, Eefje van Deursen, Nanda Huismans, Nieltje van Schaijk, Jandi van Hoof, Jan van Santvoort, Marieke Rombout, Claudia van Wanrooij, Paul van Berkel, Nicky van Veghel, Mark van der Heijden, Kim van Bakel, Jaap van Schaijk,Juffr. Jet Carpaij, ...?... van foto: uit het archief van Heemkunde Vinckel Santvoort en ? Nicky Hanegraaf.

11


Heemkunde Vinckel Herinnering van vroeger

J. van den Braak

Grondverzet en verhuur Kaathoven 5 5383 KV Vinkel Telefoon: 0413 - 22 94 28 Mobiel: 06 26 33 04 87

75 jaar bevrijding

Herdenken en vieren in Vinkel

In 2018 werd Heemkunde Vinckel door gemeente ’s-Hertogenbosch benaderd of ze een bijdrage wilden gaan leveren voor de herdenking ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding door de Welch Division in de oktoberdagen van 1944. Enkele leden van de heemkunde zijn daar samen met Wim van Wanrooij (contactpersoon naar de gemeente) mee aan de slag gegaan. Zodoende hebben er in oktober diverse activiteiten plaatsgevonden in het kader van deze 75 jarige herdenking. Theo Kerkhof en Rianne van der Biezen hebben op 4 oktober een gastles voorbereid en verzorgd op de Mariaschool. De kinderen van groep 6, 7 en 8 kregen deze dag bezoek van een veteraan, Frederik Swart. Hij was meerdere keren uitgezonden onder andere naar Irak en Afghanistan en vertelde hierover in de klas. De kinderen hadden van te voren al vragen gemaakt, en deze werden bijna letterlijk

Ambachtsstraat 13 - 5391 BS Nuland

Ambachtsstraat 15 - 5391 BS Nuland 073 5324289 073 5324289

www.tielemanshekwerk.nl

12

Frederik Swart vertelt zijn verhaal

afgevuurd op dhr. Swart. Na de lunch werd er verteld over een aantal dingen die tijdens de oorlog en de bevrijding in Vinkel gebeurd waren, waarna de kinderen in circuitvorm in groepjes werkten aan een puzzelboekje (over de oorlog in Vinkel), muurkrant en een schilderij. Deze schilderijen waren tijdens de herdenkingsviering te bewonderen in de kerk. Het was een leerzame dag en we willen alle leerlingen bedanken voor hun inzet en de juffen van de Mariaschool voor hun hulp en gastvrijheid. Daarnaast hadden Jan en Mark van der Lee zich verdiept in het leven van hun oom: Piet van der Lee. Piet was tijdens de bezetting

Er was veel aandacht voor het verhaal van Hans Freijen, Mark en Jan vd Lee Foto: Carlo v Nistelrooij

actief in het verzet en is tijdens een actie van knokploeg Margriet verdronken. Tijdens hun zoektocht kwamen zij erachter waar Piet tijdens de eerste maanden van de bezetting door de Duitsers allemaal was geweest. Tijdens deze zoektocht kwamen ze ook in contact met Hans Fijen, de zoon van Stefke Fijen, de leider van knokploeg Margriet. Op verzoek van de heemkunde is Hans Feijen op 13 Oktober in de mfr van molen de Zwaan geweest. Daar heeft

Foto: Rianne vd Biezen

Echo 2019 - 11


hij aan de hand van vele foto’s en documenten een inkijkje gegeven over hoe het er in de jaren van bezetting aan toe ging bij knokploeg Margriet. Jan en Mark hebben op deze dag ook nog een presentatie verzorgd over Piet van der Lee. Het was een mooie en druk bezochte bijeenkomst.

boven: Kinderen plaatsen rozen met op de achtergrond Llio Evans onder: Antoon vd Elzen leest voor uit het dagboekje van zijn vader Foto’s: Henk van Esch

Als slot was er dan nog de viering in de kerk van Vinkel, onder leiding van Toos van Grinsven en Christ van Leijden. Daar vond op Zondag 20 oktober een mooie herdenkingsdienst plaats waarin we alle gevallen slachtoffers in Vinkel, zowel inwoners als bemanningsleden van de

Echo 2019 - 11

neergestorte vliegtuigen en kapotgeschoten tank, van de 2e wereldoorlog herdachten. Heel indrukwekkend was het oplezen van alle namen en de bijbehorende jonge leeftijden, begeleid door de mooie stem van Llio Evans uit Wales. Voor elke naam werd er, door leerlingen van de Mariaschool, een roos in een vaas geplaatst, als dank voor hun offer, en als herinnering, om nooit meer te vergeten. Antoon van den Elzen las voor uit het dagboek van zijn vader en dat bracht de oorlog wel heel dicht bij. Naast herdenken wilden we ook vieren, vieren dat we 75 jaar vrij zijn. Een leerling van de Mariaschool las een mooi gedicht voor over vrijheid en het ensemble van ODIO bracht toepasselijke muziek ten gehore. Vooral de liedjes uit de tijd van de bevrijding spraken tot de verbeelding. Na deze viering vertrok iedereen die wilde vooraf gegaan door ODIO naar sportpark de Zwaan. Vanaf daar werd het programma overgenomen door de organisatie van 75 jaar bevrijding gemeente ’s-Hertogenbosch. Wij kunnen met onze werkgroep terugkijken op een aantal zeer geslaagde en goed bezochte activiteiten. We willen iedereen die op welke manier dan ook heeft geholpen om deze activiteiten te doen slagen heel hartelijk bedanken. (voor de veelal vrijwillige hulp). 75 jaar geleden werden wij bevrijd, en vrij zijn we nog steeds. Het is goed om daar, ook na 75 jaar, op zijn tijd bewust bij stil te staan

Tonny van de Wetering van Grinsven

Weerscheut 73 5381 GT Vinkel vdwetering@zinders.nl www.vision.nl

Werkgroep 75 jaar bevrijding in Vinkel

13


Ingezonden brief Door Rianne van der Biezen

Naar aanleiding van het artikel online en in het BD van maandag 21 oktober over de bevrijdingstour wil ik graag het volgende kwijt. Enorm teleurgesteld, dat ben ik na de bevrijdingstour van zondag 20 Oktober in het kader van 75 jaar bevrijding van Den Bosch. De viering in de kerk van Vinkel was mooi. Maar de grote militaire colonne, een jaar geleden aangekondigd, was in mijn ogen een regelrechte aanfluiting. Volgens Jan de Wit, organisator vanuit den Bosch, een miscommunicatie waarbij de lokale organisaties het verkeerd begrepen hebben. Volgens mij, grootse plannen die de organisatie van 75 jaar bevrijding om wat voor reden dan ook, deze dag niet waar heeft kunnen maken. Misschien waren andere gemeentes in de buurt sneller met het vastleggen van deze voertuigen op deze dag en moest de Bossche organisatie daarom uitwijken naar een ander tijdstip en locatie. In Berlicum reed die dag een stoet van geloof ik 100 voertuigen. In het begin ging men er in den Bosch uit van 120 voertuigen die op zondag 20 oktober de bevrijdingsroute zouden gaan rijden. Gaandeweg het jaar werden dat er steeds minder en kwam er meer nadruk op de fietstocht te liggen. Toch staat in meerder programma’s op verschillende websites tijdens het moment van dit schrijven nog steeds een optocht van vele historische voertuigen vermeld, en heeft de organisatie bij mijn weten de lokale organisaties nooit laten weten dat het hier in werkelijkheid maar om 2 voertuigen ging. Weet u, mijnheer de Wit, hoeveel vrijwilligers hier, natuurlijk low budget, hun medewerking

hebben verleend om onze ouderen uit de regen onder een tent, op een stoel met een kop koffie de optocht te kunnen laten kijken? En weet u, hoe ik mij als een van de lokale mede organisatoren voelde toen ik op mijn fiets langs de inwoners van Vinkel reed, die uitkeken naar de colonne die na al die fietsers zou gaan volgen, wetende dat die colonne slechts uit een vrachtwagen zou bestaan? Hoeveel tijd en moeite denkt u dat het het personeel van de verzorgingshuizen gekost heeft om hun bewoners op tijd te laten eten en buiten op stoelen neer te zetten om de optocht te kunnen zien? Een optocht die bestond uit één jeep, 146 groene petten op de fiets, en één vrachtwagen. Had u het ons maar laten weten, dat had ons veel werk en teleurstelling bespaard. U hoopt dat de inwoners van deze kernen alsnog zaterdag 26 oktober de colonne in het centrum van den Bosch komen bekijken. Helaas hebben wij geen budget om een bus te huren voor onze ouderen, zoals wel geregeld was voor de fietsers uit den Bosch, om ze hier naar toe te brengen. Na afloop van deze herdenkingsweek zullen de betaalde organisatoren van Gemeente den Bosch gelauwerd worden voor hun geweldige inzet van deze dag en het feit dat deze zondag verder wel gewoon goed verlopen is. De verwijten en teleurstelling van mede dorpsbewoners en plaatsvervangende schaamte, die mogen de lokale vrijwilligers in ontvangst nemen. Rianne van der Biezen

VAN SLEUWEN METSELWERKEN

Kastanjelaan 34 Vinkel 06-13029762

14

Echo 2019 - 11


Oranje comitĂŠ Vinkel

Foto’s: Henk van Esch

Sinterklaas in Vinkel op 17 november

Echo 2019 - 11

15


Marieke

Specialist in arbeidsverhoudingen Slapend dienstverband mag niet meer.

Zorg altijd bij u in de buurt

Jolanda Marianne Manon

In de vorige Echo heb ik geschreven over de vraag of het wel of niet mogelijk is om het dienstverband met een zieke werknemer slapende te houden. Op dat moment was het antwoord op die vraag nog niet bekend en was het wachten op het oordeel van de Hoge Raad. Inmiddels heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan. De Hoge Raad heeft daarmee een einde gemaakt aan de onduidelijkheid die daarover bestond. In lijn met het advies van de Advocaat-Generaal heeft de Hoge Raad nu geoordeeld dat werkgevers een dienstverband niet langer onnodig slapend mogen houden.

Karin

Miranda

Bel uw wijkteam voor alle zorgvragen via 0900 8803

Ria

Nikki

Thelja

Zolang mogelijk plezierig thuis wonen? Uw wijkteam Vinkel-Nuland ondersteunt u graag. Mail naar vinkel-nuland@pantein.nl Pantein biedt: verpleging en verzorging aan huis I specialistische zorg I spoedzorg I nachtzorg I thuisbegeleiding I www.thuiszorgpantein.nl

Dorpstraat 13 | 5386 AK Geffen Telefoon: (073) 532 4659 | E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com Maandag: gesloten | Dinsdag: 09.30-13.00 uur Woensdag: 09.30 - 17.30 uur | Donderdag: 09.30-17.30 uur Vrijdag: 09.30 - 20.00 uur | Zaterdag: 09.30-16.00 uur

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend kado!

16

De gevolgen van deze uitspraak Op het eerste gezicht lijkt deze uitspraak van de Hoge Raad verstrekkende gevolgen te hebben voor met name werkgevers. Wanneer een arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer beëindigd dient te worden, heeft de werknemer immers aanspraak op een transitievergoeding. Toch zijn de gevolgen minder verstrekkend dan op het lijkt. Met ingang van 1 april 2020 treedt namelijk de Wet compensatie transitievergoeding in werking treden. Op grond van die wet kunnen werkgevers compensatie aanvragen bij het UWV voor de transitievergoeding die zij aan een arbeidsongeschikte werknemer moeten betalen. Doordat deze wet met terugwerkende kracht per 1 juli 2015 in werking treedt, kan ook voor reeds betaalde vergoedingen alsnog een compensatie worden aangevraagd. Hoogte van de vergoeding Wat de hoogte van de vergoeding in een dergelijk geval dient te zijn heeft de Hoge Raad eveneens bepaald. De vergoeding

dient in ieder geval gelijk te zijn aan de hoogte van de transitievergoeding, waar de medewerker recht op had op de dag nadat de loondoorbetalingsplicht van de werkgever is gestopt. In de meeste gevallen is dat twee jaar na de dag waarop de werknemer ziek is geworden. Uitzondering De Hoge Raad heeft voorts bepaald dat een werkgever is uitgezonderd van de verplichting om een dienstverband te beëindigen, indien er een gerechtvaardigd belang is om het dienstverband in stand te houden. Hier zou sprake van kunnen zijn in het geval dat er bijvoorbeeld reële reintegratiemogelijkheden voor de werknemer zijn. Nadrukkelijk heeft de Hoge Raad daarbij bepaald dat het feit dat een werknemer bijna de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, geen gerechtvaardigd belang is. Dat is dus geen reden om niet aan de verplichting om het dienstverband te beëindigen te hoeven voldoen. Verder heeft de Hoge Raad een voorbehoud gemaakt voor de situatie dat het uitbetalen van de transitievergoeding tot financiële problemen leidt. Dit vanwege het feit dat de Wet compensatieregeling transitievergoeding pas in werking treedt met ingang van 1 april 2020. Indien een werkgever aannemelijk kan maken dat het voorfinancieren van de transitievergoeding tot financiële problemen leidt kan de rechter beslissen dat een werkgever de vergoeding in termijnen mag betalen dan wel dat de uitbetaling mag wordt opgeschort tot na 1 april 2020. Conclusie Met deze uitspraak van de Hoge Raad is eindelijk duidelijkheid verkregen over de

Echo 2019 - 11


vraag of werkgevers het dienstverband met een arbeidsongeschikte werknemer slapende mogen houden. Aangezien aan het slapend houden van een dienstverband voor werkgever risico’s zijn verbonden is het raadzaam voor werkgevers om alsnog de dienstverbanden te beëindigen met hun arbeidsongeschikte werknemers. Zeker wanneer daarbij in ogenschouw wordt genomen dat de kosten die zijn verbonden aan de uit te betalen vergoeding in de meeste gevallen door het UWV worden zullen vergoed op grond van de Wet compensatie transitievergoeding. Werknemers die arbeidsongeschikt zijn en waarvan hun werkgever tot nu toe weigerde om hun dienstverband te beëindigen en een vergoeding aan hen te betalen, kunnen op basis van deze uitspraak alsnog aanspraak maken op hun transitievergoeding.

Tapas

Van dinsdag t/m zondag

Toast & Tapas

Elke zondag van 13.00 - 17.00 uur

(all-inclusive, excl. speciaal bieren/wijnen)

Reserveren: 073-5320709 of via info@dannyseeterij.nl Kijk ook op www.dannyseeterij.nl

V #C

gratis wifi

#dannyseeterij

A

an 20 Lindenla inkel V 5381 GK

DannysEeterij

Heeft u een slapend dienstverband of wenst u een slapend dienstverband alsnog te beëindigen. Kom gerust langs voor een kop koffie en dan kunnen we uw situatie geheel vrijblijvend bespreken. Marieke van der Molen www.vandermolenadvocatuur.nl

Echo 2019 - 11

17


Ingezonden brief

Door Berty Mulder d.d. 23 oktober 2019

Heesch-West is trendy! Heesch-West staat nl. synoniem voor het nieuwe Nederlandse woord: verdozing! Loodsen van 30/35m hoog zullen binnenkort de woonomgeving hier sieren als de snode plannen van Burgemeesters, wethouders en raadsleden van Den Bosch, Oss en Bernheze door gaan! Hebt u dat nu ook? Bij elk bedrijventerrein of hoge bebouwing waar ik langs kom, denk ik onwillekeurig: hoe hoog zou dat zijn? Heel moeilijk in te schatten, maar dat het BIZAR HOOG is valt niet te ontkennen. Dan daarbij die 3 gruwelijk hoge monsters van windturbines (210m hoog)

maken dat de aanblik van dit mooie groene leefgebied volledig verpest wordt door dit prestige-project HEESCH-WEST! Wij wonen 320 m van de Ruitersdam af. Zitten dus 1e rang. Windturbines van die extreme hoogte dienen minimaal 500m van een woning af te staan! Burgemeesters, wethouders en raadsleden van Den Bosch, Oss en Bernheze houden zich echter blind en doof voor de bezwaren van de woonomgeving. Regels worden met voeten getreden! Berty Mulder Koksteeg 30, Vinkel

VERHUUR-VERKOOP HEESCH - 0412-451492 - WWW.WIJGERT.NL

• Stenen beelden uit Zimbabwe • Beeldhouwstenen

• Beeldhouwgereedschappen

• Houten, granieten en RVS consoles

www.beeldengaleriedebuffel.nl Vinkelsestraat 80 • 5383 KM Vinkel (NB) Openingstijden: do. en vr. 10.00-17.00 uur za. 10.00-16.00 uur Tel: 0412-451128 Geert en Laura van den Oever - van de Rijt

GEBRVDVEN.NL

INFO@GEBRVDVEN.NL T: 0413-229 376 18

Echo 2019 - 11


De Groeiring

Wonen in een gezellige sfeer Activiteiten- cq. Ontmoetingscentrum Op dinsdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur komen de deelnemers steeds graag en maken dan ook dankbaar gebruik van een voormiddag van gezellig samenzijn met dorpsgenoten onder een goede begeleiding van Everdine Voets van St. Jozefoord, samen met onze vrijwillige dames. We doen ons best regelmatig wat leuke dingen te doen, zoals het bezoek aan de Heemkundevereniging in De Den, wat gezellig was, maar ook veel leuke herinneringen opriep. Hebt u ook interesse voor deelname of kent u iemand, die ook wel mee zou kunnen/willen doen: • neem even contact op met een van onze Vinkelse huisartsen; • loop even binnen voor kennismaking • de ouderenadviseur dhr. Jo van Lokven kan u ook persoonlijk adviseren • onze wijkwerker voor Vinkel Sonja Boerman kan ook advies geven voor deelname. Een indicatie van de huisarts is niet nodig, de deelname is geheel vrijwillig met maar een kleine bijdrage van € 2,00 per week; deze bijdrage wordt benut voor een kopje koffie of thee en regelmatig iets lekkers. De huidige deelnemers en wij willen graag een gezellige groep houden, waar alles mag maar niets moet.

BELANGRIJK: Bij deze willen wij namens iedereen van de Groeiring de ouderen uit Vinkel uitnodigen om samen met ons een kerststukje te maken voor de feestdagen. Onder het genot van een kop koffie en iets lekkers gaan we er dan een gezellige ochtend van maken. Voor materiaal en groen wordt gezorgd. We willen dit doen op dinsdagmorgen 17 december. Jullie zijn van harte welkom van 9:00 uur tot 12:00 uur. Graag tot dan! Bewegen voor Ouderen Voor wat gemakkelijke maar sportieve beweging kunt u ook op die dinsdagmorgen in een gezellige sfeer in het Activiteitencentrum meedoen, loop dan even binnen om kennis te maken, u bent u altijd welkom vanaf 09.00 uur. U kunt ook alleen meedoen met de bewegingsoefeningen, want bewegen blijft belangrijk, dus kom. Eetpunt Iedere eerste maandag van de maand van 12.00 tot 13.30 uur kunt u in de recreatiezaal met een 20-tal of meer gasten in een gezellige sfeer deelnemen aan een maaltijd, die beter een 3-gangen menu genoemd kan worden

Cursus Frans of schriftelijk Nederlands volgen in Vinkel • • •

Individueel / groep tot max. 4 personen Flexibele inschrijving en deelname: overdag en ’s avonds Gevarieerd lesaanbod

www.ikspreekfrans.nl www.nederlandsopmaat.nl

Echo 2019 - 11

Evelyne van Uden 06 - 53 97 56 76

en iedere maand wordt opgediend, met ingrediënten van het seizoen, door ca. 6 á 7 vrijwillige dames. Wilt u ook deelnemen aan dit smakelijk uitje, het menu is altijd aantrekkelijk met soep, hoofdgerecht en een heerlijk toetje. De eerstkomende bijeenkomst is op de eerste maandag van de maand en wel op maandag 2 december2 december. Een telefoontje met onze cöordinator Sjaan van Leijden en u kunt het met haar bespreken, tel.: 073-5322095. Soos voor Vinkelse Senioren Donderdagmiddag van 14.00 uur tot 16.30 uur in de recreatiezaal. Wonen in de Groeiring Als u naar een seniorwoning in de Groeiring zou willen verhuizen dan moet u staan ingeschreven bij Woonservice Den Bosch / Mooiland. Wij hebben natuurlijk na het vrijkomen van een woning het liefst een Vinkelse inwoner, zoals bij de oprichting ook bedoeld is. Bestuur Donderdag 24 oktober hebben wij van de Rabo Clubkascampagne het mooie bedrag van € 192,00 in ontvangst mogen nemen dankzij onze fans. Volgend jaar zullen wij weer zeker van de partij zijn en dan beter herkenbaar met de goede naam Groeiring. Hebt u vragen en/of adviesen m.b.t. De Groeiring dan kunt u ons bereiken per e-mail groeiringvinkel@ gmail.com, wij zullen u altijd een reactie geven. Voor meer informatie zie onze website www.groeiringvinkel.nl of bij een van onze bestuursleden. Namens het bestuur Jan Bakker

19


Harmonie ODIO

Nieuws uit en van de vereniging

Jubileumveiling

Tel: 073-689 48 32 06-574 63 625 /HaarstudioJenne

Het aftellen kan beginnen, nog 6 maanden te gaan tot de jubileumveiling ter ere van het 50 jarig bestaan van harmonie ODIO. Achter de schermen is de veilingcommissie hard aan het werk om een succesvolle veiling op te zetten. Dankzij dit harde werk van de commissie en natuurlijk de leden van ODIO kunnen wij u vertellen dat er op dit moment al 50 kavels vaststaan voor onze veiling in april. Dus het wordt hoog tijd om de eerste kavels bekend te maken:

Brugstraat 16 • 5382 JD Vinkel

keuren en onderhouden van: *kleine blusmiddelen, *noodverlichting & *elektrisch handgereedschap

- Wijnproeverij. Aangeboden door Provin Provence.

- Gratis proefles klarinet óf Saxofoon door onze eigen dirigent Peter-Paul van Esch.

- Een exclusief optreden van onze eigen slagwerkgroep.

Toon van den Hurk Engelenstede 3 5382 JG Vinkel Tel. 073-532 45 85 Mob. 06-10 89 30 86 www.gvbouwservicebrandbeveiliging.nl info@gvbouwservicebrandbeveiliging.nl

Pikettenhandel

Las- & montagewerk

Nieuwekampen 15 Vinkel

tenhandel

Las- & montagewerk

ekampen 15 Vinkel

06 - 21 85 67 43

06 - 21 85 67 43

Installatiewerk www.haerkensservicefarm.nl

Installatiewerk www.haerkensservicefarm.nl

Neem een kijkje op onze facebook of houdt de Echo in de gaten om op de hoogte te info@haerkensservicefarm.nl blijven van de kavels en andere activiteiten in ons jubileumjaar.

Ze zijn besteld...

Het is al weer even geleden dat we meededen aan Rabo Clubsupport. Voor het derde jaar op rij waren de nieuwe jasjes ons bestedingsdoel. Er werden stemmen uitgebracht en uiteindelijk kreeg ODIO 936 euro. We zijn er heel dankbaar voor, vooral nu we met dit mooie bedrag ons doel bereikt hebben: ‘Steek ODIO in een nieuw jasje! De kledingcommissie is er voortvarend mee aan de slag gegaan. Omdat de jasjes bedoeld zijn om buiten te dragen moeten ze aan nogal wat eisen voldoen. Winddicht, lekker warm, en vooral slijtvast zodat we er jaren mee vooruit kunnen. En natuurlijk ook een leuke look, het oog wil tenslotte ook wat! Uiteindelijk is gekozen voor een sportief eigentijds jasje. Het resultaat kunt u bewonderen op het Nieuwjaarsconcert op zondag 12 januari in ’t Zijl, waar de jasjes gepresenteerd zullen worden. Dit concert is de aanzet van ons 50-jarig jubileum. U heeft het programma van het jubileumjaar al kunnen lezen. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook onze traditionele buitenoptredens zoals met Koningsdag, Wandelvierdaagse, Sinterklaas enz. Tijdens deze buitenoptredens gaan we de nieuwe jasjes dragen. Harstikke leuk, juist in ons jubileumjaar! Hartelijk bedankt allemaal voor uw stemmen, en Rabo ClubSupport bedankt voor jullie steun!

info@haerkensservicefarm.nl

Pikettenhandel Las- & montagewerk Installatiewerk Pikettenhandel Las- & montagewerk Installatiewerk ntagewerk Installatiewerk Nieuwekampen 06 43 - 21 www.haerkensservicefarm.nl 85 67 43 www.haerkensservicefarm.nl info@haerkensservicefarm.nl Nieuwekampen 15 Vinkel 15 06 Vinkel - 21 85 67 info@haerkensservicefarm.nl

1 85 67 43

20

www.haerkensservicefarm.nl

info@haerkensservicefarm.nl

Echo 2019 - 11


Jubileumconcert zondag 12 januari De nieuwe Jas

50 jarig jubileum

Op 12 januari 2020 wordt het jubileumjaar afgetrapt met een heus jubileumconcert. Deze dag vieren we dat harmonie ODIO 50 jaar bestaat. In die 50 jaar is Harmonie ODIO uitgegroeid tot een vereniging met meer dan 100 leden uit Vinkel en omstreken en daar mogen we met zijn allen heel erg trots op zijn. Van harmonieorkest tot slagwerkgroep, van jong tot oud‌ alles komt die dag bij elkaar om te laten horen wat Harmonie ODIO in de afgelopen 50 jaar heeft bereikt.

Jeugd in Concert zondag 5 april Jubileumveiling vrijdag 24 april Vrienden van Vinkel live! zaterdag 4 juli Maestro zondag 20 december

Harmonie Odio Vinkel

www.harmonieodio.nl

We starten om 16:00 uur en het programma zal naar verwachting tot 19:00 uur duren. Het thema van het concert is Latijns-Amerikaans met bekende stukken als de Libertango en MalagueĂąa. We hopen jullie allemaal te zien om samen met ons de opening van het jubileumjaar te vieren!met ons de opening van het jubileumjaar te vieren!

Echo 2019 - 11

Is uw huis 2 jaar of ouder? Dan betaalt u maar 6% BTW.

Is uw uw huis huisTevens jaarverkoop u maar 9% Is 22 jaar of ouder? Dan&betaalt 6% BTW. van verf benodigdheden. Tevens verkoop van verf & benodigdheden. Tevens Is uw huis 2 jaar of ouder? Dan betaalt u maar 6% BTW. Brugstraat - Vinkel (073) 532 62 22 Tevens verkoop50van verf- & benodigdheden. info@schilderwerkenvanderlee.nl Brugstraat 50 - Vinkel - (073) 532 62 22 www.schilderwerkenvanderlee.nl info@schilderwerkenvanderlee.nl Brugstraat 50 - Vinkel - (073) 532 62 22 www.schilderwerkenvanderlee.nl

info@schilderwerkenvanderlee.nl

21


Stichting De Vinkelse Molen Activiteiten en wetenswaardigheden

weerscheut 71D - 5381 GT - 073 532 0050

Molenas: In 1964 transporteerde Ben van der Donk onderdelen van Molen De Zwaan om die te kunnen laten verschepen naar Holland Michigan (V.S.). Ruim 55 jaar later heeft Enrico, eigenaar van transportbedrijf W.B. van der Donk & Zn B.V., op 20 oktober j.l. het transport van de molenas van molenbouwer Coppes naar Molen De Zwaan verzorgt. Enrico nam niet alleen het transport voor zijn rekening maar

Wij willen iedereen hartelijk danken voor de uitgebrachte stem op ons project. Statiegeldactie Coop Hubers Vinkel: “Als je gelooft in de kracht van ‘samen’ zet je je in voor elkaar. Voor de straat, voor de buurt. Dat vinden we bij Coop belangrijk. Daarom kunnen Coop klanten hun statiegeld doneren aan een goed doel. En Coop verdubbelt het gedoneerde bedrag!” De kracht van ’samen’ dat is ook wat wij

- U wilt een nieuwe website? - U wilt zelf uw website eenvoudig bij kunnen houden? - U wilt een geautomatiseerd e-mail systeem? - U wilt beter gevonden worden in de zoekmachine’s? - Wij willen dan graag een afspraak met U maken. Industriestraat - 5391 - NULAND weerscheut 71D -45381 GTBR - 073 532 0050 W

073532 532 0050 0050 -- E.E.info@digifactory.nl info@digifactory.nl - I.I. www.digifactory.nl www.digifactory.nl T.T.073

- U wilt een nieuwe website? - U wilt zelf uw website eenvoudig bij kunnen houden? - U wilt een geautomatiseerd e-mail systeem? - U wilt beter gevonden worden in de zoekmachine’s? - Wij willen dan graag een afspraak met U maken.

Rabo ClubSupport: Op 24 Oktober j.l. werd in een volle zaal De Pas in Heesch de jaarlijkse uitslag van Rabo ClubSupport, voorheen Raboclubkascampagne bekend gemaakt. Stichting De Vinkelse Molen eindigde, van de 604 deelnemende verenigingen, op de 3e plaats. We behaalden 503 stemmen die goed waren voor een bedrag van € 2.414,40.

De nieuwe molenas wordt gebracht door transportbedrijf W.B. van der Donk

Foto’s: St. Vinkelse Molen

Foto: St. de Vinkelse Molen

T. 073 532 0050 - E. info@digifactory.nl - I. www.digifactory.nl

Bosschebaan 84

T (0412) 45 12 08

5384 VZ Heesch

F (0412) 45 16 55

Postbus 22 5384 ZG Heesch

E info@herpenbouw.nl

schonk ook het draaiende middelpunt, ter waarde van € 11.750,- aan Stichting De Vinkelse Molen. Nadat het 3.500 kg wegende stalen gevaarte op een tijdelijke locatie in de invaart was gelegd sprak de voorzitter zijn dank uit voor deze geweldige donatie. Enrico maakte op zijn beurt de donatie richting de aanwezige vrijwilligers heel klein “...als jullie voor alle uren die jullie hier gewerkt € 5,- zouden hebben gekregen dan is deze donatie eigenlijk helemaal niet zo bijzonder…”

uitdragen met ons mooie molenproject. Samen werken we aan het vervolmaken van onze droom. Molen De Zwaan terug aan de horizon van Vinkel. In het 3e kwartaal van 2019 hebben wij

22

Echo 2019 - 11


meegedaan aan de statiegeldactie van Coop Vinkel. Op zaterdagmiddag 16 november mochten wij van Henry Hubers een cheque ter waarde van € 1.231,70 in ontvangst nemen. Een geweldig bedrag dat uiteraard volledige zal worden ingezet t.b.v. de herbouw van de molen. Wij danken Coop, de familie Hubers en uiteraard iedereen die tijdens de zomermaanden statiegeld heeft gedoneerd. Meezingen in je Moerstaal: Na 100% NL uit Uden en De Borrelnoten uit Heeswijk-Dinther volgt op 15 december a.s. smartlappenkoor Wellie uit Mariaheide. Elke 3e zondag van de maand kun je van 13.3016.00 uur gezellig meezingen met bekende en minder bekende nummers. Tijdens de pauze wordt een rondleiding verzorgt waarin je zal worden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen van het molenproject. Het resterende programma is als volgt: 15 december 2019: smartlappenkoor Wellie uit Mariaheide 19 januari 2020: Popkoor De Diva’s uit ‘s-Hertogenbosch 16 februari 2020 : MengelmOeSS uit Oss 15 maart 2020: smartlappenkoor Déheurdevaneiges uit ‘s-Hertogenbosch Agenda multifunctionele ruimte: Elke 3e zondag van de maand: Meezingen in je Moerstaal met koren uit de regio Opening feestdagen: 2e kerstdag en 1 januari 2020 is de MFR geopend. In de volgende ECHO volgt meer informatie over bovenstaande activiteiten.

Echo 2019 - 11

Ik hou van...

BLOEMEN abonnement

Ontvang bloemen wanneer je wilt: iedere week, om de week of iedere maand. Altijd verse bloemen volledig verzorgd, in passende vaas. Afwisseling in kleur, seizoen en uitstraling. Betaal een vast bedrag per levering. Je zit nergens aan vast: op ieder moment wijzigen, pauzeren of opzeggen. Gratis bezorging op een door jou gekozen tijdstip.

Meer informatie? Kom langs in de winkel en vraag naar de mogelijkheden. Bellen of mailen mag ook: T: 06 - 2382 0174 M: info@bloemeninterieur-sanne.nl

Half februari 2020 sluiten wij onze winkel aan de Dorpstraat in Geffen maar wij gaan DOOR met bloemenabonnementen! We hebben nu een leuke welkoms actie:

Sluit dit jaar nog je bloemenabonnement af en ontvang 25% korting bij de eerste 4 leveringen! 23


A L R U I M 5 0 J A A R E E N B E G R I P I N D E T R A N S P O RT W E R E L D

Service, kwaliteit en betrouwbaarheid. Dat is waar wij voor staan. Al geruime tijd zijn wij een ‘niet meer weg te denken’ begrip in de transportwereld. Ons wagenpark is door de jaren heen uitgebreid tot een 30-tal vrachtauto’s van verschillende types. Hierdoor kunnen wij onze opdrachtgever altijd van het juiste voertuig voorzien; o.a. 10x8, 10x4, 8x4, opleggers, kraanauto’s en diepladers. Brugstraat 46 - 5382 JD Vinkel - Telefoon 073 5321595 Fax 073 5324354 - info@wbvanderdonktransport.nl

Hallo

laagste prijsgarantie! Maandag t/m donderdag: 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag: 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur

Zondag: 12.00 - 18.00 uur

Geffen, Dorpsplein 3

24

Echo 2019 - 11


11-11 bal in Kafland

Foto’s: Ad Leeijen


Op zaterdagavond 9 november 201 9 omstree uur zijn in Café zaal Den Driehoek in Vinkel d heersers van Kafland 2020 bekend gemaakt aflevering Undercover in Kafland waarin Stegeman meerdere Vinkelse person en ond heeft en potentiële heersers met zijn verborge vast had gelegd kwamen daar tuss en de dwa confetti Jordy van den Braak en Han s Schelli voren. Zij stelde zich voor aan Kafl and als; Pr d’n Urste & Adjudant Hans.

Stichting Kafland presenteert met trots tijdens carnaval 2020: ’t KAFeeke Stichting Kafland heeft onlangs een bijeenkomst georganiseerd met een aantal inwoners van Vinkel die de leeftijd van 40 jaar zijn gepasseerd. We hebben hun mening gevraagd ten aanzien van de carnavalsactiviteiten voor deze doelgroep. In zijn algemeenheid werd het geluidsnivo genoemd (vaak te hard) en de behoefte om specifiek een avond of activiteiten te organiseren voor deze leeftijdscategorie. Naar aanleiding hiervan heeft stichting Kafland samen met Den Driehoek het plan opgepakt om een extra ruimte te creëren. Deze ruimte wordt gecreëerd aan de voorzijde bij Den Driehoek. Het rechtergedeelte van het terras zal samengevoegd gaan worden met het rechtergedeelte van de serre om zo tot een ruimte te komen van 90 m2. Dit wordt ’t KAFeeke !!

26

In ’t KAFeeke zullen tijdens de carnaval diverse activiteiten door stichting Kafland georganiseerd gaan worden. Per activiteit wordt het geluidsnivo en muziekkeuze aangepast worden aan de doelgroep. Hiermee zorgen we ervoor dat alle carnavalsvierder in Vinkel aan hun trekken komen. Er is nu keuze en voor ieder wat wils.

Aan de grijns op beide gezichten was duidelijk dat ze veel zin in carnaval 2020 heb ben. Hun s dan ook niet voor niets; Met ‘n hoo p schik e late wij de carnaval slage! En slagen zal het zek vanuit startbasis, de Vinkelse Slag en waar b

Wij hopen jullie allemaal in tijdens Kafland te mogen ontmoeten en in het bijzonder in ‘t KAFeeke, want stichting Kafland vindt: Carnaval vier je samen. Volg de ontwikkelingen van ’t KAFeeke via de Echo, Facebook en website van sichting Kafland.

Echo 2019 - 11


Foto: Ad Leeijen

eks 22:11 de nieuwe t. Na een Alberto dervraagd en camera arrelende ings naar rins Jordy jarige woonachtig zijn , Jordy met zijn vriendin Esther van Vught en Hans met zijn vriendin Esja Pennings. Tijdens deze regeerperiode laat Jord y zijn bus thuis k te zien staan en zal zijn Hovenie rs bedrijf even stil liggen, Hans slogan is bergt zijn hamer op en zal even gemist moeten worden en láche, bij Aannemersbedrijf Wij nen zodat ze samen in het ker doen feestgebruis voorop kun nen gaan komende Carnaval in beide 31 Vinkel!

KAART VERKOOP

2020

gaat om 19.00 u ur van sta rt in ’t Zij l.

DECEMBER

12

- ‘t Zijl is geopend vanaf 9.00 uur. - Nummers trekken bij binnenko mst (eenmaal een nummer getrokken is ‘t Zijl niet meer verlaten) de kaarten worden verkocht op volg orde van de nummers. - De kaarten kosten €12,50 per stuk. - Maximaal 6 kaarten per pers oon. - Na de kaartverkoop zijn de kaarten te koop in ‘t Zijl. FEBRUARI

6

FEBRUARI

7

FEBRUARI

8

Volg ons op Facebook: www.fac

ebook.com/dolleavondenvinke

l

Kijk ook eens op onze vernieuwde website www.kafland.nl Voor de oude kafbladen en nieuws over carnaval.

Echo 2019 - 11

27


Aanwijzing 4: Pickup

Emmer met schil staat links, achternaam van onze adjudant is Schellings Aanwijzing 8: wijnen

Voor 11-11 bal hebben we 11 aanwijzigen gegeven om zo tot de nieuwe prins en adjudant te komen. Hierbij de uitleg van deze aanwijzingen: Aanwijzing 1: Vinkelse kerk

Prins heeft als vervoersmiddel een Pickup bus Aanwijzing 5: Osama Bin Laden oprichter van Al Qaida

Wijnen is het bedrijf waar onze adjudant werkt Aanwijzing 9: Es-boom

Aanwijzing 10: Loeki de leeuw (ster reclame)

Prins en adjudant allebei woonachtig in Vinkel Aanwijzing 2: Braak liggend terrein

Al Qaida opgericht in 1988, het geboortejaar van prins en adjudant Aanwijzing 6: ’t Buske Es + ster = Esther de naam van de vriendin van onze prins Aanwijzing 11: nr 31

Braak is de achternaam van onze Prins Aanwijzing 3: Chocoladebol

Straatnaam waar onze adjudant woont is ’t Buske Aanwijzing 7: emmer met schil

Traktatie bij het slagen. Prins en adjudant zijn allebei woonachtig op de Vinkelse Slagen

Prins en adjudant zijn allebei 31 jaar oud, Prins en adjudant hebben allebei uitzicht op dit woonhuis

11 aanwijzingen - de uitleg


Eerste koophuis? Verhuisplannen? Hypotheek oversluiten? Wij staan klaar voor al jouw hypotheekvragen. 0412 78 3008

Geurdenhof 85, 5345BA Oss

@ info@hypothekersunie.nl

Wel degelijk. Servic persoon e en lijk adv

ies

Moes & Tuin is niet alleen moestuinplantjes en pootgoed. Moes & Tuin is meer……. voorjaarsbloemen, Kerststukjes potgrond Kerstkadootjes en hebbedingetjes.

Cuijk | Boekel Cuijk| Wijchen | Wijchen| Wanroij | Wanroij| Nistelrode | Heesch | Boekel Email: info@oovb.nl Onze website vindt u op www.oovb.nl

Kerstworkshop

Wilt u graag uw bloempot gevuld hebben met fleurige bloemen? Breng uw bloempot mee, ik maak er graag iets moois van. Ook dat is mijn service.

Van Rijckevorselweg Van Rijckevorselweg 23a 23a 5382 JJ Vinkel 5382 JJ Vinkel Tel: 06 - Tel: 15 64 0611 - 151064 11 10 a a Vaninfo@moesentuin.nl Rijckevorselweg Van Van Rijckevorselweg Rijckevorselweg 23a 2323 info@moesentuin.nl 5382 JJ5382 Vinkel 5382 JJ JJ Vinkel Vinkel Tel: 06Tel: - Tel: 150664 06 - 15 11 - 15 64 1064 1111 1010 info@moesentuin.nl info@moesentuin.nl info@moesentuin.nl

Echo 2019 - 11

Van Rijckevorselweg 23a 5382 JJ Vinkel Tel: 06 - 15 64 11 10 Vaninfo@moesentuin.nl Rijckevorselweg 23a 5382 JJ Vinkel Tel: 06 - 15 64 11 10 info@moesentuin.nl

29


L Lokker, -2 2 kg

Ook tijdens de feestdagen weet ik de BALANS te houden!

Lisette Lokker, -2 2 kg

Als ik het kan, kan jij het ook! Toen ik zag dat de weegschaal richting de drie cijfers ging schrok ik heel erg en vond ik dat er iets moest gebeuren. Via een collega hoorde ik van PowerSlim.

Ook tijdens de feestdagen weet ik de BALANS te houden!

Direct ben ik naar de PowerSlim coach bij mij in de buurt gegaan om een afspraak te maken. Met PowerSlim mag je regelmatig eten, heb je geen hongergevoel en de variatie aan koolhydraatarme PowerSlim producten is erg Als ik het kan, kan fijn. Het was voor mij daardoor ook makkelijk vol te houden. Met mijn coach

jij het ook!

Toen ik zag dat de weegschaal richting de drie cijfers ging schrok ik heel erg en vond ik dat er iets moest gebeuren. Via een collega hoorde ik van PowerSlim. 76 kg en daarmee heb ik mijn doel nog voor de feestdagen bereikt! Ik voel me coach bij mij in de buurt gegaan om een Direct ben ik naar de PowerSlim afspraakkijk! te maken. Met PowerSlim mag je regelmatig eten, heb je geen goed, energiek, fit en ben weer gelukkig als ik in de spiegel hongergevoel en de variatie aan koolhydraatarme PowerSlim producten is erg fijn. Het was voor mij daardoor ook makkelijk vol te houden. Met mijn coach Dorpstraat 5A, had ik een erg goede klik! Wekelijks contact was zeer prettig. Mijn gewicht nu is 76 kg en daarmee heb ik mijn doel nog voor de feestdagen bereikt! Ik voel me 5391 AS Nuland goed, energiek, fit en ben weer gelukkig als ik in de spiegel kijk!

had ik een erg goede klik! Wekelijks contact was zeer prettig. Mijn gewicht nu is

M: 06 13 747 946 lianne@fitalina.nl www.fitalina.nl

Dorpstraat 5A,

er Lianne van d 5391 AS Nuland en Donk-Korst M: 06 13 747 946 lianne@fitalina.nl www.fitalina.nl

_108x147_Lisette_liggend_Fitalina_NL.indd 1

Zonnebloem Vinkel

r Lianne van de Donk-Korsten

19-11-19 09:32

Adv_108x147_Lisette_liggend_Fitalina_NL.indd 1

19-11-19 09:32

Nieuws uit en van de vereniging

ebloem

Kaartavond Zonn

nking

Bevrijdingsherde

Ook dit jaar werden er weer 3 kaartavonden georganiseerd door de Zonnebloem. Het was weer heel gezellig en de prijswinnaars gingen met een leuke prijs naar huis.

Op 20 oktober hebben verschillende vrijwilligers tijdens de bevrijdingsherdenking koffie/thee geschonken. Er was ook nog iets lekkers bij.

Wij bedanken iedereen die op deze kaartavonden geweest is en we hopen u volgend jaar weer te zien.

Alle vrijwilligers heel erg bedankt.

port

Rabo Clubkassup

Op donderdag 24 oktober was de uitslag van de clubkassupport. De avond werd georganiseerd in de Pas te Heesch en Christel de Laat presenteerde het programma. Het was erg gezellig. De opbrengst voor de Zonnebloem was: â‚Ź 921,60 Wij bedanken iedereen die zijn stem op ons heeft uitgebracht.

30

Echo 2019 - 11


Derplu

Concert: “Flashback to The Sixties” Enkele weken geleden.... was het vrijdag 1 november 2019, ongeveer half vijf. Sommige solisten waren al naar de grime geweest, de meeste koorleden waren nog thuis of onderweg. Net als het orkest. De technici waren er al wel; er werd vooral nog koortsachtig aan het inprogrammeren van het licht gewerkt.

na de pauze ook sfeervoller en losser. Ik sprak in de pauze een zeer ervaren gitarist en zijn vrouw die ook veel concerten en theatervoorstellingen bezoeken. ‘We zijn eigenlijk te beduusd om ook maar een woord uit te brengen’ stamelde hij. “En wat een dijk van een band!” “Ik ontdek net dat er verd*** een heel orkest zit!” meldde een andere man.

En wij allen stonden, als een bijna 100-koppige familie van love & peace, aan de vooravond van de première. De verwachtingen waren torenhoog, alles was al weken uitverkocht( wel 750 kaarten ). We mochten niet falen. En dat deden we ook niet! Deze première zou een heel goede en mooie show worden, weten we nu. Voor een relatief rustig luisterpubliek. Hoewel rustig... in de pauze waren er wel twintig bezoekers die me vertelden dat ze geen woord uit konden brengen, zo veel was er te zien en horen. Iemand biechtte op tot haar eigen verbazing als een standbeeld gestaan te hebben tijdens Hey Jude, ze was zo geraakt dat bewegen niet meer lukte...

Zondag kwam het beste van vrijdag en zaterdag samen. De concentratie, focus en niveau van de vrijdag. Plús de sfeer en emotie van zaterdag. Of nog meer dan dat. Iedereen gaf alles! Solisten zongen op de toppen van hun kunnen, de gitaristen vergden zoveel van hun instrument dat ze wel een keer of zes moesten bijstemmen en de drummer had inmiddels een handdoekje klaarliggen om zijn stokken steeds te ‘ont-zweten’ zodat ze niet uit zijn handen zouden glippen. De blazers hadden inmiddels de monitor op max staan om strak in de groove te blijven, vastbesloten om geen noot te missen.

Zaterdag waren we een stuk spanning kwijt. De show was wat slordiger, maar vooral

Er gebeurde tijdens die concerten iets geks met ‘t Zijl. Het gebouw bewoog af en toe... Het l;eek te rollen als een trein bij ‘Me and

Bobby McGee’, heen en weer te hopsen bij ‘Happy together’. Bij ‘Woodstock was ‘t Zijl leeg. Iedereen was namelijk op Woodstock... Het gebouw draaide bij ‘This strange effect’, en tijdens ‘Oh happy day’ kwam het los van de grond, ik zweer het. Na de pauze kwam het publiek uitgelaten de zaal weer in om meteen 50 jaar oorlog om de oren gesmeten te krijgen. Om vervolgens te stampen als een Vietnam-helicopter bij de ‘Feel-like-I’mfixing-to-die-rag’. En zo ging dat maar door. We zijn tijdens dat laatste concert op zondag boven onszelf uitgestegen. We hebben op het juiste moment gepiekt, en daardoor is het voor alle bezoekers een onvergetelijke ervaring geworden. En hopelijk voor jullie ook. Het leek niet mogelijk om 2017 te overtreffen. Maar het kon wèl! Wij willen hierbij onze dankbaarheid en groot respect uiten aan alle mensen die dit mogelijk hebben gemaakt. Dat jullie mee zijn gegaan in onze droomwens, en het nog mooier gemaakt hebben dan wij hadden durven denken door ook in grote getale aanwezig te zijn. Wij danken ook alle subsidie verleners zonder jullie was dit niet gelukt, hartelijk dank namens de vele deelnemers en bezoekers . En beste mensen wij hadden het al enkele keren geschreven: “Als je dit mist, dan mis je iets fantastisch” en wij hebben niet overdreven, tóch! Wij (Derplu) gaan weer aan iets nieuws denken, wij houden U op de hoogte. Peace & love, Maarten, bestuur Derplu koor en projectleden maar óók de Derplu bandleden

Echo 2019 - 11

31


All over the world Viljoenskroon in Zuid Afrika Dumelang, mijn naam is Liene van den Hanenberg (dochter van René en Mariëlle van den Hanenberg) en ik ben 19 jaar oud. Jullie kunnen mij vaak op het sportpark vinden met de andere meiden van dames 2. Echter ben ik 3 maanden op buitenlandse stage in Zuid-Afrika geweest. Ik studeer verpleegkunde aan het koning Willem 1 college in Den Bosch. Vanuit school krijgen wij de mogelijkheid om in je 3e leerjaar, dit is nu veranderd naar je 4e leerjaar, naar verschillende landen op stage te gaan. Ik heb ervoor gekozen om naar Zuid-Afrika te gaan. Een oud directeur van het koning Willem 1 college heeft 15 jaar geleden in Viljoenskroon in Zuid-Afrika de stichting: kinderen van Viljoenskroon opgericht. Daardoor heeft het koning Willem 1 college daar stageplekken beschikbaar.

GRONDIGE DENKERS, GEDREVEN DOENERS www.ploegam.nl

32

Op 21 augustus ben ik met 2 andere meiden vertrokken naar Zuid-Afrika. Één medestudent van verpleegkunde en één student van social work. 2 weken later kwam er nog een meisje die een tussenjaar had genomen. We kende elkaar voorheen niet dus we vonden het allemaal best wel spannend. Als je vanuit onze school naar Zuid-Afrika op stage gaat is eigenlijk je verblijf en je stageplek al geregeld. Wij verbleven in een klein dorpje, Viljoenskroon. Dit ligt 181 km naar het westen vanaf Johannesburg. Je kunt dit dorpje vergelijken met Vinkel. Iedereen kent elkaar en alles is in principe op loopafstand. Wij logeerde bij een gezin in huis. Het was een gezin van 5 (vader, moeder, 2 meiden en 1 jongen) We hadden in Nederland al kennis met het gezin gemaakt omdat ze in Nederland op vakantie waren geweest. Alle studenten die van onze school afkomen logeren bij dat gezin. wij vonden het nogal wat: ineens 4 extra

meiden in huis. Alles werd voor ons gegaan. 3 keer per dag stond er eten voor ons klaar, er werd er om de 2 dagen onze was gedaan en we werden overal heen gebracht want toen wij voorstelde om zelf naar de supermarkt te lopen werden we aangekeken alsof we iets heel raars voorstelde. Hiervoor betaalde we dan wel huur. In de eerste 2 weken communiceerde we met elkaar door Engels te praten. Maar na 2 weken konden we Afrikaans makkelijk verstaan en hun Nederlands. Wij hebben op erg veel verschillende plekken stage gelopen. Ten eerste liepen we stage bij het kinderhospice. Dit klinkt erg heftig maar gelukkig is dit niet meer het hospice zoals wij dat in Nederland kennen. Dit is een opvang voor kinderen uit de sloppenwijk, de Rammulotsi. De kinderen hebben een leeftijd van 1 t/m 5 en ze komen daar omdat ze allemaal in aanraking komen met HIV. Ten tweede liepen mijn medestudent verpleegkunde en ik stage in het bejaardenhuis. Wij vonden het verschil tussen hier en daar toch wel schrikken. De verzorgende werken daar diensten van 6 tot 6 omdat er zo’n tekort is aan personeel. Ook hebben ze daar geen fysio of ergotherapeut zoals wij dat hier kennen. De mensen delen vaak de kamer nog met 3 andere personen, dit kennen wij ook niet meer in Nederland. Eigenlijk kun je zeggen dat ze daar nog een aantal jaren terug in de tijd leven. Ten derde liepen we stage bij een huis voor mensen met een psychische aandoening of mensen met een handicap. Er waren 2 verschillende huizen, één voor de mannen en één voor de vrouwen. Toen we voor de eerste keer bij het mannenhuis kwam schrokken we enorm door hoe het huis eruit zag. Daarom hebben we dit huis een beetje proberen op

Echo 2019 - 11


te knappen voor ze. Dit vonden we super leuk om te doen omdat ze ons zo dankbaar waren. Ten vierde hebben we stage gelopen bij dramatic need. Dit is een naschoolse opvang voor de jongeren uit de Rammulotsi. Hier wordt de creativiteit van de jongeren gestimuleerd. Alles wat hier werd gedaan wordt wel met een achterliggende gedachte gedaan, bijvoorbeeld hoe de jongeren naar zichzelf keken. Dit waren onze stageplekken van de afgelopen 3 maanden. Zo deden we bijna elke dag iets anders. We hebben natuurlijk niet alleen maar gewerkt want we wilde ook wat zien van het land. Zo zijn we een lang weekend met het gezin en wij als 4 meiden naar Drakensberg geweest. Dit is een prachtig natuurgebied. We zijn ook nog met zijn 4e naar Suncity geweest. Dit kun je eigenlijk een beetje vergelijken met centerparcs maar dan is het 4 keer groter en kun je er bijvoorbeeld

safari’s doen. Ook zijn papa en mama nog langs gekomen. Dit was erg leuk omdat ik ze dan echt kon laten zien hoe ik daar leefde. Ze zijn ongeveer 3 dagen in Viljoenskroon geweest, 3 dagen met mij op vakantie naar Pilanesberg (een national park waar je de big five kan spotten) en nog 4 dagen met z’n tweetjes naar Drakensberg. En we zijn nog 8 dagen in Kaapstad geweest met z’n 4e. Wat ik nou het leukste vond aan mijn avontuur? Eigenlijk kan ik daar geen antwoord op geven. Ik heb het echt enorm naar mijn zin gehad en zou het zo nog een keer doen. Een heel groot pluspunt vond ik wel dat we daar in een klein dorpje en ook echt bij een gezin thuis verbleven. Zo ik heb ik heel goed kunnen zien hoe het echte leven daar is. Liene van den Hanenberg

Rechts: Liene in Kaapstad Links boven: Ons gezin in Zuid Afrika Links midden: Dit zie je heel veel Links onder: In het kinderhopice Foto’s: Liene vd Hanenberg

Echo 2019 - 11

33


Vrouwen van Nu Afdeling Vinkel

Vrouwen van Nu, afdeling Vinkel is opgericht op 16 september 2015. In ons korte bestaan hebben we een vliegende start gemaakt. Wij willen vrouwen meer samen brengen op gezamenlijke raakvlakken en maatschappelijke onderwerpen. Doel is om met de kracht van vrouwen de (Vinkelse) samenleving beter te maken. Wij zijn er voor vrouwen in alle leeftijdsgroepen, de meeste leden zijn in de leeftijd van 40 tot 60 jaar. Vrouwen van Nu Vinkel wil graag meer nieuwe leden in 2019! Daarom geven wij een vooruitblik in onze activiteiten. Als je wilt meedoen, laat het ons weten.

Verslag activiteiten: Eind september zijn we op een leerzaam en gezellig bedrijfsbezoek bij Wihabo in Geffen geweest. Wihabo is enorm gegroeid en wij mochten binnenkijken bij een duurzaam bedrijf. In oktober hebben we onder leiding van Coen er flink los gedrumd in De Den. Het klonk al heel goed! In november hebben wij de workshop Panne zonder manne gedaan bij de Dames Hurkmans. Ook hier veel geleerd, voortaan goed voorbereid met de auto op pad. Alle leden krijgen nog een persoonlijk bericht/ uitnodiging om mee te doen. Wil je als niet-lid ook graag meedoen, dan kan dit! We geven je graag meer informatie, informeer dan bij Annie van den Hurk of Betsie Clement. Of mail naar vvnu.vinkel@gmail.com We zijn ook op facebook te vinden!

T 0623034380 E info@jordyvdbraaktuinen.nl W www.jordyvdbraaktuinen.nl

Uw tuin is onze zorg

Ontwerp

Aanleg

Onderhoud

Foto’s: Vrouwen van Nu

06 - 51662490 06 - 51318263 info@rijschoolberlicum.nl

34

Echo 2019 - 11


Vinkel Groet & Ontmoet Uitnodiging voor 5 januari 2020

2019

Wij nodigen alle inwoners van Vinkel graag uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst ‘Vinkel Groet en Ontmoet 2020’. Voor de vierde keer wordt deze gezellige middag al weer georganiseerd door verschillende Vinkelse verenigingen. Een leuke middag waar je iedereen een mooi nieuw jaar kunt wensen en samen terug kunt kijken op het afgelopen jaar. Doordat de verschillende verenigingen de koppen bij elkaar hebben gestoken, kan heel Vinkel, jong en oud, in een ongedwongen sfeer elkaar deze middag ontmoeten. Uiteraard hebben het college van Burgemeester en Wethouders en prins Jordy d’n 1e, zijn adjudant Hans en hun gevolg een uitnodiging gekregen. We hopen dat ze allemaal tijd vrij kunnen maken om iedereen in Vinkel deze middag te groeten. Uiteraard zal er de hele middag een fotoreportage draaien om zo 2019 nog eens in beeld te brengen. Mocht je hiervoor een aanvulling hebben, stuur dan je foto (met datum en uitleg van de gebeurtenis) naar: info@echovinkel.nl ovv Groet en Ontmoet. Ook zullen we deze middag de kinderen zeker niet vergeten. In een mooi aangeklede gymzaal zal deze middag een heuse interactieve competitie worden gehouden. Hopelijk kunnen we u Groeten en Ontmoeten op zondag 5 januari 2020 van 14:00 tot 17:00 uur in ’t Zijl in Vinkel. Dan kunnen we samen een toost uitbrengen op het nieuwe jaar. De entree is gratis en u maakt ook nog eens kans op mooie prijzen. Hopelijk tot dan De organiserende Vinkelse Stichtingen en Verenigingen

Echo 2019 - 11

19 Op zondag 6 januari 20 n. ete gro te er we u hopen we eken onze spr en 18 20 op ug ter We kijken uwe jaar. wensen uit voor het nie

Vinkel groet.en ontmoet.. Vinkel Voor: àlle inwoners van r de jeugd)

(Fifa-Event op PS4 voo

2020

gen uit Vinkel Door: diverse verenigin 6 januari in ‘t Zijl dag mid dag Wanneer: zon 0 uur 17:0 van 14:00 tot

r goed beginnen Laten we het nieuwe jaa ontmoeten... en en elkaar groeten

20 Op zondag 5 januari 20 ten. hopen we u weer te groe en spreken onze We kijken terug op 2019 we jaar. wensen uit voor het nieu n Vinkel Voor: àlle inwoners va en uit Vinkel Door: diverse vereniging g 5 januari in ‘t Zijl Wanneer: zondagmidda van 14:00 tot 17:00 uur

ar goed beginnen Laten we het nieuwe ja tmoeten... en elkaar groeten en on

35


ctie

Kerstpakketten a

Echo

Echobord

Voor korte berichtjes

Dankbetuiging

Bij de COOP op 14 december

Voor de tweede keer wordt er in Vinkel bij de COOP een actie gehouden om voedingsmiddelen te verzamelen, die gebruikt worden om kerstpakketten samen te stellen voor mensen, die eenzaam zijn en het niet breed hebben: “project X-mas”. Voor deze actie werkt de Diaconie van de parochie Vinkel samen met die van Nuland en Rosmalen. Ook jongeren uit Rosmalen van jeugdcentrum Number One werken mee. Met een groepje medewerkers staan we op de stoep van onze supermarkt om de mensen, die inkopen komen doen, te attenderen op de actie. Wij vragen of men bereid is om een extra aankoop te doen en deze af te geven, als men de winkel verlaat. Binnen staat een verzameling van houdbare levensmiddelen opgesteld, die wij voor de actie kunnen

INFOPUNT NULAND - VINKEL IEDERE DONDERDAG ent Nuland: 10.00 - 12.00 u. in De Me Vinkel: 13.00 - 15.00 u. in ’t Zijl

• • • • • •

Voor al uw vragen over: Jeugd en gezin Wonen en vervoer Geldzaken Meedoen en meehelpen Werk en opleiding Zorg en hulp

Contact: 06 – 46752854 Infopuntnulandvinkel@farent.nl

36

gebruiken. Daar kunnen de klanten, die dat willen, een keuze uit maken. Voor mensen, die ons willen steunen met een geldelijke bijdrage staat er een collectebus klaar. Ook thuis kunt U ons steunen door een bedrag over te maken op banknummer NL59ASNB0707422264 t.n.v. H.Kreutzer inzake MOV met vermelding “project X-mas”. Dit geld wordt gebruikt om op het laatst nog groente en fruit voor de pakketten aan te schaffen. Op 22 december worden de pakketten bezorgd bij de mensen, die daarvoor geselecteerd zijn door Maatschappelijk Werk. Op 14 december staan wij klaar tussen 11.00 uur en 16.00 uur. Wij hopen op een mooie opbrengst. Voor vragen kunt U contact opnemen met Hans Kreutzer 0735321854.

Opbrengst collecte Dierenbescherming 2019 De opbrengst van de collecte 2019 voor de Landelijke Dierenbescherming in Vinkel, Nuland en Geffen heeft dit jaar maar liefst € 804,- opgeleverd.

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de warme belangstelling, het medeleven in de vorm van bezoek, lieve kaartjes en bloemen tijdens het ziek zijn en na het overlijden van ons mam en lieve oma

Jo van Beek – Jacobs Een speciaal woord van dank aan de huisartsen Jos en Janneke, Pantein en de familie Leeijen. Petra & Robert, Yari den Brok

Oud papier

Dit wordt weer opgeha ald

Woensdag 18 decembe r

binnen en buiten de bebo uwde kom Vanaf 17:30 u komen we bij u langs

Het papier in de containe r met blauwe deksel, aan de weg zetten.

Alleen dat wat in de conta iner zit wordt meegenomen!!!

Stichting Kafland

Veel dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen. Dit bedrag wordt besteed aan het beschermen, redden en opvangen van dieren. Zie voor hun werk: www.dierenbescherming.nl

Echo 2019 - 11


ecember

d Vinkelse Kwis 27

ber

ecem Kerstfair 7 en 8 d

Aan de Buntstraat Om heerlijk in de kersttemming te raken, organiseer ik een Kerstfair bij mij thuis op Zaterdag 7 en Zondag 8 December. Iedereen is welkom van 10 tot 18 u om sfeer te komen proeven! Er zijn vintage spullen te koop, kadootjes en gezellige kerststukjes voor jezelf of een ander mee te verassen! Maar rondom het kampvuurtje met koffie en zelf gebakken taart of warme chocomel onder de kerstverlichting en ‘n kleedje opwarmen... dat kan niet ontbreken om het kerstgevoel compleet te maken. Op Zondag van 11 tot 12 u zal Miss Lalamour Photography uit de Brugstraat aanwezig zijn met een photobooth, waar je foto’s kan laten maken voor bijvoorbeeld je kerstkaart! Leuk als je even langskomt bij: Buntstraat 2, Annet van Helvoort van Wanrooij. Instagram/facebook: met de Hantjes tel: 06 - 51931170

Gezocht Schoonmaakster uit omgeving Vinkel voor 1.5 uur per week of 3 uur per 2 weken. €12 p.u. Claudia tel. 06-44995636

Echo 2019 - 11

Wij zijn al bezig met de laatste vragen uit te werken voor de Kwis van 2019. Natuurlijk hebben wij naar aanleiding van feedback van vorig jaar de kwis wat aangepast qua niveau en hoeveelheid. Nu hebben wij ook een TO DO LIST voor jullie: • Like onze Facebookpagina De Vinkelse Kwis. Want via deze site maken wij iedere week een categorie bekend, als je ons volgt heb je dus een voorsprong. • Denk na om dit jaar ook “kwismaatje” te worden, voor €5,00 sponsor ook jij de kwis, dit kun je kenbaar maken bij het bestuur of op de uitslag avond (datum en locatie hiervan volgt nog) • Zorg voor een enthousiast team, met veel kennis en kunde.

• Bedenk op welke categorie jullie team de verdubbelaar in gaat zetten. • Schrijf je in via de website: www.vinkelsekwis.nl Tevens zoeken wij voor de kwis van 2020 nieuwe leden voor de organisatie, schroom niet om te informeren en jezelf aan te bieden om ons gezellige clubje te komen versterken. bestuur Vinkelse Kwis

...

e j t e m e lo b n e e t n Dat Verdie

Ken jij iemand uit Vinkel die iets bijzonders gedaan heeft en daarvoor in het zonnetje gezet moet worden, laat het de redactie dan weten. Als je de redactie ervan kunt overtuigen dat het een bloemetje verdient, zullen wij die persoon gaan verrassen. De foto hiervan zal te zien zijn in deze rubriek. Uw tip kan gestuurd worden naar: info@echovinkel.nl of app naar 0628233815, zet er duidelijk bij waarom die persoon het bloemetje verdient. De redactie beoordeeld en hierover kan niet gecorrespondeerd worden.

De Echo bloemen zijn voor... 37


Dorpsraad Vinkel

“Vinkel, een kern waar pit in zit”

Eerstvolgende dorpsraadvergadering: ... Heeft u vragen of opmerkingen over de leefbaarhed in Vinkel? Stel ze aan de Dorpsraad!

Heesch West

Stichting Dorpsraad Vinkel website: www.dorpsraadvinkel.nl facebook: Dorpsraad Vinkel twitter: @dorpsraadvinkel email: dorpsraadvinkel@gmail.com

Ondanks duizenden zonnepanelen heeft Oss de afgelopen 3 jaar slechts 0,5 % bespaard op energiegebruik. Dat moest 30 % zijn volgens het klimaatakkoord. Van deze voorwaarde in het klimaatbeleid komt dus al niets terecht. Dat is ook niet te verwachten, hang naar meer welvaart is mensen eigen en vreet nu eenmaal energie. En symbolische maatregelen zetten geen zoden aan de dijk. Dan maar grote windturbine concentraties in de polder en velden met zonnepanelen. Een landbouw en weide - vogelgebied wordt dan maar een industrielandschap. Oss en Den Bosch hebben er samen 130 tot 160 nodig voor de door hen gewenste hoeveelheid duurzame energie. In de polder kunnen Oss en den Bosch er samen 60 neer zetten. Dat is minder dan de helft en voor grotere aantallen is geen enkel perspectief in de omgeving.

Postadres: Jan Steenstraat 10, 5381 GH Vinkel Ton v.d. Leest (073 - 532 3709) De Dorpsraad wil inwoners stimuleren, activeren en faciliteren bij acties die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van ons dorp. De Dorpsraad zet zich in voor jong en oud en voor grote en kleine zaken. Heb je vragen of wil je meedenken? Neem dan contact met ons op! Openbare vergaderingen Deze vinden op donderdagavond plaats in ’t Zijl, aanvangstijd telkens om 20:00 uur. De juiste data voor 2020 volgen spoedig

VERNIEUWDE SHOWROOM

k e u k e n a r c h i t e c t u u r

38

en klimaatdoelstellingen

Een uitkomst zou zijn een biomassacentrale op Heesch West. Biomassaverbranding is de laatste paar jaar al verdubbeld. Niet dat het milieu beter wordt van het kappen van Amerikaanse en Scandinavische bossen om hier op te stoken maar belangrijk is dat het

B r u g s t r a a t 18 A V i n k e l tel ( 073) 532428 0 f a x ( 073) 5325487

hier niet meetelt in de CO2 boekhouding. Dat is niet terecht omdat het tientallen jaren duurt voor dat eenzelfde hoeveelheid CO2 door nieuwe aanplant weer is opgenomen. Oudere bossen zijn al helemaal onvervangbaar. Ook zeetransport telt wat CO2 betreft niet mee. Dit gaat niet meer om snoeiafval maar om wereldwijde roofbouw op landbouwgronden en bossen. Door heel ouderwets hout te stoken wordt de luchtkwaliteit slechter en is de CO2 uitstoot door het lagere rendement nog groter dan die van steenkool. De centrale in Geertruidenberg moet echter toch volledig op biomassa gaan draaien om van de steenkool af te komen. De komende jaren komen er 600 kleine centrales bij voor biomassaverbranding, waarvoor 11 miljard gereserveerd is. De ironie wil, omdat met bezuinigen en zon en windenergie de klimaat doelen nooit gehaald kunnen worden, dat er teruggevallen wordt op ouderwets milieuvervuilend hout stoken. Het is echter toch de enorme toename van biomassacentrales die op papier de klimaatdoelstellingen, dichterbij moeten brengen. Biomassa is van hetzelfde materiaal als fossiele brandstof. Heel vreemd als het de bedoeling is om minder afhankelijk te zijn van fossiel. Het promoten van biobrandstof is helemaal verschrikkelijk. Voor de winning van plantaardige oliën worden oerwouden opgestookt om te veranderen in plantages. Voor het milieu is biomassa verstoken volkomen contra productief!

w o e n d o 0 9. 3 0 -18 . 0 0 u u r v r 0 9. 3 0 - 2 0 . 0 0 u u r z a 10 . 0 0 -16 . 0 0 u u r

w w w.v a n v l i j m e n k e u k e n s . n l

Echo 2019 - 11


Toch kunnen de wethouders zich weer op de borst kloppen met het duurzaamste bedrijventerrein van Brabant. Gemeenteraden halen de klimaatdoelstellingen aan alsof ze het songfestival binnen gehaald hebben. Men deed mee aan een soort crowdfunding voor het goede doel om niet achter te blijven en zonder kennis van zaken en inzicht in de consequenties. De overheid subsidieert (wij dus) tot 2030 met 50 miljard . Dat betekent dat de overheid voor ons de keus maakt deze gelden voor de zgn energietransitie te besteden en daarvoor liever onderwijs en zorg af te knijpen. Plaatsen van een windmolen levert voor de grondeigenaar 30.000 Euro per jaar op en een hectare zonnepanelen 5000 Euro. De zogenaamde energie transitie wordt er door de overheid op Chinese wijze doorgedrukt. Overheden en sommige particulieren varen er wel bij maar de lasten van deze suizende giganten en glaswoestijnen zijn voor de burgers. De nadelige invloed op de gezondheid van de omwonenden door de geluidsoverlast wordt door de GGD bevestigd. De ontwikkelaars en exploitanten van de grote zonnepanelen projecten zijn vaak Chinezen. Chint Solar is zo een grote. Als de Chinezen wel een grote vinger in de pap mogen hebben, waarom dan ook niet meer gas importeren uit Rusland als de gaswinning in Groningen stilvalt? Dan is er weinig aan de

hand en is een geforceerde energietransitie helemaal niet nodig..Gaat het nu over klimaat of over politiek? Nederland blijft een doorvoerstation voor gas naar buurlanden die het graag willen hebben en ook niet zonder kunnen. Wat is er ineens veranderd dat de leefomgeving opgeofferd wordt aan windturbines en zonnepanelenvelden? Heel onwaarschijnlijk dat het wereldklimaat daardoor te beinvloeden is . Als het echt waar was dat door zon en wind energie de aarde gered moet worden, moeten we ons steentje maar bijdragen en niet over overlast zeuren ,maar het is een ongeloofwaardig raar proces waar we in meegezogen worden. Nederland blijft nog steeds hoofdzakelijk afhankelijk van fossiele brandstof ondanks de toename van wind en zonne- energie voor de stroomvoorziening, want door stroom wordt nog niet in de helft van de energie behoefte voorzien. Dat de fossiele grondstoffen op

zouden raken is 50 jaar geleden al gebezigd ,terwijl daar nog steeds geen zicht op is. Ook vreemd dat een moderne CO2 vrije , enenergiebron als kernenergie geen plaats krijgt. Voor defensie en medische doeleinden is hel wel de gewoonste zaak van de wereld. Dan vindt niemand het gevaarlijk. Wat het opblazen van zon en windenergie aan het wereldklimaat doet is nog maar de vraag, maar dat het leefklimaat hiermee verprutst wordt is wel zeker. De politiek is hier doof voor. Toen wij naar de gemeenteraad van den Bosch gingen kregen wij alleen begrip van de oppositie. De coalitieleden waren hooghartig en negatief, hielden hun mond of liepen schielijk de zaal uit als er kleur bekend moest worden. Voor een zonnepanelen veld hoeft onder het mom van agrarische bestemming Lees vervolg op blz 40

Kaathoven 29 ● 5383 KV Vinkel ● Tel. (073) 503 46 66 ● Mobiel (06) 53 409 990 E-mail emvanwanrooij@hetnet.nl ● www.vanwanrooijramps.nl

HYPOTHEKEN / RISICOBEHEER / VERZEKERINGEN

www.vanderdoelen.nu

Echo 2019 - 11

39


Dorpsraad Vinkel

“Vinkel, een kern waar pit in zit� Vervolg van blz 39

als de panelen hoog genoeg staan om er schapen onder te laten grazen, geen bestemmingswijziging aangevraagd te worden. Klaprozen zaaien die een maand bloeien en klaar is Kees. Dan verkopen de ontwikkelaars het ook nog eens als natuurontwikkeling en goed voor de bijen. Zonne- energie op land vreet natuur op. De gemeentes willen zich graag als duurzaam profileren door de groene bufferzone rond het industrieterrein vol te stouwen met zonnepanelen op land en water en windturbines. Aan de omwonenden is nooit iets gevraagd. Die kunnen hoogstens achteraf naar de rechter. Voor Heesch West liggen hoogstens kansen

40

voor zonnepanelen op de grote daken. Dat willen de gemeentes trouwens niet eens verplichten om potentiele bedrijven niets in de weg te leggen. Het plan is wel om bedrijven (ook weer met subsidies voor dak versterking) daartoe te verleiden. Op daken van huizen zijn panelen eveneens goed te plaatsen. Al is dat voor het aanzien niet overal een succes. Soms lijkt het wel op de wildgroei aan televisieschotels van weleer. De plaatselijke ondernemersverenigingen verwachten van Heesch West ruimte voor lokale bedrijvigheid. Aan grote industrie van categorie 5 hebben we niets. Ook biedt de XXL logistiek weinig lokale werkgelegenheid. Het is bovendien tegenstrijdig met de genoemde lokale behoefte aan industriegrond om van buiten de regio grond kopers aan te trekken. Op verdozing van het landschap en de door het

vele transport toenemende fijnstof belasting en de te verwachten verkeersoverlast zitten we evenmin te wachten. Klimaatbeleid en het ontwikkelen van het industrieterrein wordt bepaald door overheden die van geen wijken weten. Hun motivaties en gedram gaan steeds meer tegen staan. Inspraak hoeft niet, meedenken hoeft niet, klimaatbeleid wordt aangehaald als dogma,s en is onbespreekbaar. Alle informatie en overleg lijkt er slechts op gericht om te sussen, hopelijk wat draagvlak te scheppen, eventueel om te kopen met goedkopere energie, maar hoe dan ook om met zo min mogelijk weerstand al lang bestaande plannen door te drukken. Er wordt met begrippen gegooid als klimaat, CO2, stikstof, stikstofverbindingen, methaan ,ammoniak, fosfaat en PFAS gegooid zonder dat veel politici weten wat het is en hoe het werkt . De leefomgeving wordt gezien als een scheikundig lab en wordt helaas bestuurd door op dat gebied amateurs die meer verstand hebben van economie, juridische procedures en boekhouden .Stikstof belasting wordt ingeruild met de al eerder uitgekochte melkveebedrijven terwijl de veeteelt vanouds in het unieke delta gebied van de grote rivieren in Nederland al vele eeuwen thuis hoort. Boeren moeten nu aan het melkvee enzymen gaan bijvoeren uit de fabriek van voormalig VVD minister E Schippers om de stikstof afgifte te verlagen .Dat kost tientallen miljoenen. De overheid betaalt misschien mee. Wat helpt het en wie wordt er beter van? Vinkel hoeft niet mee te lopen met irreele klimaatambities Wat Vinkel betreft moeten de ambities van Heesch West teruggebracht worden tot een lokaal bedrijventerrein met een natuurbuffer naar Vinkel, zoals aan Maasdonk was beloofd. Bovendien geen zonnepanelen op water en land en geen windturbines.

Echo 2019 - 11


Sfeerverlichting De ondernemersvereniging heeft het initiatief genomen om de provisorische lampenketting op het plein te vervagen door een fraaiere en meer blijvende sfeerverlichting. In overleg met de ondernemersvereniging gaat de dorpsraad deze zaak regelen. De dorpsraad heeft een offerte in gediend bij de gemeente. Anders dan in een drukke winkelstraat heeft de OV geen commercieel belang in het betalen van de verlichting. De gemeente doet dit doorgaans evenmin. De OV heeft aangegeven voor opslag te willen zorgen en mogelijk wat hand en spandiensten te willen verlenen. Het idee in de bestuursvergadering was dat de dorpsraad bv 3000 euro uit de eigen kas betaalt en dat de gemeente aanvult tot 10.000.E. Dat is voldoende voor 15 armaturen. Voor nog meer armaturen is geen budget te verwachten. De dorpsraad en OV hebben gekozen voor en modern chique armatuur. Deze kunnen verdeeld worden over de hoofdstraten en toegangswegen. Elke lantaarnpaal behangen met een armatuur heeft geen meerwaarde ten opzichte van het plaatsen alleen op zichtplekken her en der in het verloop van de straten. Er is ook aan het plein gedacht maar daar valt het sfeer effect weg door de overmaat licht van het fitness center in de avonden.

Beste mensen,

oie bedrag van rt actie heeft het mo po up bs Clu bo Ra de Onze deelname aan . â‚Ź 201,60 opgeleverd rtVeilig te maken. Vinkel nog meer Ha om in we n tte ze g Dit bedra eft gestemd! ereen die op ons he Hartelijk dank aan ied

gezond 2020, g, gelukkigen en ili ve n ee en re de Wij wensen ie n! zonder ongevalle Namens het bestuur.

De sfeerverlichting heeft geen speciale kerst uitstraling en kan daarom in alle donkere maanden blijven hangen om de entree van het dorp meer allure te geven in de avonduren.

Echo 2019 - 11

41


Dorpsraad Vinkel

“Vinkel, een kern waar pit in zit”

rpen

Lopende onderwe

openbare ruimte

Een afvaardiging van de dorpsraad voert om de acht weken een informeel overleg met enkele medewerkers van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit overleg is medio 2018 ingevoerd omdat we het gevoel hadden dat veel onderwerpen én suggesties m.b.t. de openbare ruimte, niet of niet naar wens werden opgepakt. In dit artikel geven we een bondig overzicht van enkele onderwerpen en de voortgang hiervan. 1. Wandel- annex fietsbrug Wetering Afgelopen zomer hebben we vernomen dat de benodigde budgetten zijn geregeld. Er is nu dus geld beschikbaar voor een duurzame wandel- annex fietsbrug. Een belangrijke hindernis is hiermee overwonnen. De projectleider heeft aangegeven dat in het najaar een ontwerp wordt opgesteld. We streven hierbij naar een ingetogen brug die landschappelijk goed wordt ingepast, liefst met de leuningen in dezelfde lay-out als de Tolbrug. De brug zal dusdanig smal zijn dat alleen wandelaars en fietsers hier gebruik van kunnen maken. We willen het ontwerp tegen die tijd ook graag aan de inwoners presenteren. 2. Plantvakken Het begint een hoofdpijndossier te worden. De huidige plantvakken zijn alles behalve mooi. Als er iets groeit, dan is het wel onkruid. We zijn al zeker 2,5 jaar met de gemeente hierover in gesprek. Gelukkig zijn enkele plantvakken dit jaar voorzien van mooie beplanting die de aanwonenden zelf onderhouden. De gemeente heeft

42

aangegeven de aanwonenden nogmaals hierover te benaderen. 3. Fietspaden Met name het fietspad langs de Weerscheut is plaatselijk onveilig. Veel wortelopdruk en de asfaltranden zijn door de glasvezelaannemer beschadigd. De gemeente heeft aangegeven dat dit traject nog in 2019 wordt aangepakt! 4. Informatieborden en overkapping De informatieborden op het Pastoor Vogelsplein worden door de gemeente verwijderd. Deze dateren nog uit het Maasdonkse en hebben hun functie door de mobiele telefoon en moderne navigatiemiddelen grotendeels verloren. 5. Tolbrug We vragen continu aandacht voor het algemeen onderhoud van deze brug. De betonnen randen op de brug vallen in het donker niet op. Tevens zijn de markeringen op de weg (witte lijnen) grotendeels versleten. 6. Nooduitgang ’t Zijl Aan de zijkant van ’t Zijl bevindt zich de nooduitgang, bij een eventuele ontruiming van het dorpshuis essentieel voor ieders veiligheid. De gemeente gaat hier lokaal het straatwerk aanpassen zodat duidelijk is dat het niet is toegestaan om voor de noodpoort te parkeren. 7. Van Rijckevorselseweg We willen graag met de verkeerskundige het gesprek aangaan over deze belangrijke ontsluitingsweg. Er zijn signalen over de hoge verkeerssnelheid en de diepe gaten

langs de weg. Tevens zouden we graag een voorrangssituatie, bij de bestaande versmalling bij de bebouwde komgrens, bespreekbaar willen maken. Zoals je kunt lezen, worden veel onderwerpen met de gemeente besproken. Heb je nog een idee, suggestie of een probleem in de openbare ruimte, benader dan de dorpsraad via ons mailadres of spreek ons hierop aan. Wellicht overbodig om te schrijven maar de Dorpsraad behartigd de collectieve belangen binnen Vinkel en zal in principe zich niet mengen tussen een persoonlijk conflict met de gemeente. Dagelijkse meldingen kunnen via de BuitenBeter app aan de gemeente worden doorgegeven. Hierop wordt vaak snel en adequaat gereageerd. Namens de Dorpsraad Pascal Peters

Dierenbos Deportatie is van de baan. Mede door de inspanningen van de dorpsraad heeft de gemeenteraad besloten de huidige bewoners een gedoogstatus te gunnen. Het gaat om ongeveer 100 bewoners die er naar tevredenheid wonen maar niet helemaal in het bestemmingsplan van tijdelijke recreatie passen. Om voor deze mensen een passende andere huisvesting te vinden is zo maar niet te realiseren. Alles bij elkaar was het oorspronkelijke handhavingsplan een ondoordachte actie die onnodig voor onrust heeft gezorgd bij de bewoners.

Echo 2019 - 11


Geopend: Dinsdag t/m donderdag: 08.30 - 18.00uur Vrijdag: 08.30 - 20.00uur Zaterdag: 08.00 - 16.00uur

Toneelproject Remembers Toneelvoorstelling “De weg naar vrijheid” Op 9 en 10 november is het theaterstuk De weg naar Vrijheid opgevoerd. Het was een samenwerking tussen de KBO van Vinkel en Oss-Ruwaard. Een stuk waarbij ouderen en jongeren de gebeurtenissen tijdens de 2e Wereldoorlog speelde. De gymzaal was omgetoverd tot een toneel met een winkel en huiskamer die gemakkelijk die tijd vertegenwoordigde. De opvoering was middels toneel en dans waarbij er ook ruimte was voor een lach en een traan.

We danken alle vrijwilligers, toneelspelers, kinderen, zangeres en dansers die aan dit spektakel hebben deelgenomen. Tenslotte danken we nog onze sponsors voor hun financiële bijdragen. Zonder hun bijdrage was de uitvoering niet mogelijk geweest. Bestuur KBO

Zo’n 250 mensen hebben de uitvoeringen over de twee dagen bijgewoond. We hebben alleen maar enthousiaste complementen gekregen vooral op de manier waarop alles uitgevoerd werd.

Echo 2019 - 11

43


Gespot op TV

Vinkels Volk, vast gelegd Afgelopen maand kon je de TV niet aanzetten of op televisie was wel iemand uit ons dorp te zien. Anouk en Enrico beklagen zich over de nieuwe PFAS regelgeving en Joris en Jan over het stikstofverhaal. Eric en Mark hebben hun mening over de windturbines die waarschijnlijk in Heesch-West komen. John deelt worstenbroodjes uit bij RKC-Ajax aan Richard Witsche. Emma, Kevin, Bram en Carlo zijn bezig met de opnames voor ‘Undercover in Kafland’. Annemarie sprak over de aanpak van schulden met koningin Máxima.

John van der Sangen

44

Echo 2019 - 11


Jan van de Ven

Joris van der Doelen

v.l.n.r. Emma van den Hurk, Kevin van den Hurk, Bram Pennings en Carlo van Nistelrooij

Mark van Lier

Echo 2019 - 11

45


Alexander

Als belastingadviseur en mediator, geeft hij antwoord In mijn klantenpakket zijn de ZZP-ers in grote getalen vertegenwoordigd. Met name voor hen brengt De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (“wet DBA”) nog grote (fiscale) onzekerheden met zich mee. Kwalificeren zij fiscaal nu als ondernemer of als werknemer van hun opdrachtgever? De modelovereenkomsten (vervanging van de oude VAR-verklaringen) lossen deze onzekerheden thans onvoldoende op. Het kabinet is niet ongevoelig voor deze kritiek gebleken. Daarom hebben de staatssecretarissen van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, Financiën en Economische Zaken & Klimaat onlangs een wetsvoorstel opgesteld dat op 28 oktober jl. in internetconsultatie is gebracht. Dit wetsvoorstel is onderdeel van de nieuwe wetgeving rondom ZZP-ers en het pakket waarmee het kabinet de werking van de arbeidsmarkt wil verbeteren. In het wetsvoorstel worden de volgende maatregelen voorgesteld: • ZZP-ers gaan vanaf 2021 minimaal 16 euro per uur verdienen. Deze maatregel moet voorkomen dat ZZP-ers voor een uurtarief werken waar ze niet van kunnen rondkomen, waarmee ze onvoldoende verdienen om zich te verzekeren en/of om te sparen voor slechtere tijden. Het minimum uurtarief gaat gelden voor alle uren die een zzp’er aan een opdracht besteedt en is exclusief de directe kosten die een ZZP-er voor een opdracht moet maken. • ZZP-ers die meer dan 75 euro per uur verdienen, krijgen de mogelijkheid om onder voorwaarden een zelfstandigenverklaring te gebruiken.

46

Deze maatregel zorgt ervoor dat ZZP-ers meer ruimte krijgen om te ondernemen. Om de zelfstandigenverklaring te kunnen gebruiken, is een inschrijving bij de Kamer van Koophandel nodig. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, lopen opdrachtgevers maximaal een jaar geen risico op naheffingen zoals de loonheffing. Daarnaast krijgen zowel de opdrachtgevers als de ZZP-ers zoveel mogelijk zekerheid over (onder andere) arbeidsrechtelijke gevolgen, pensioen en cao-bepalingen. De internetconsultatie houdt in dat het wetsvoorstel vanaf 28 oktober jl. zes weken open staat voor reacties van burgers en maatschappelijke organisaties. Na de consultatie wordt het wetsvoorstel gereed gemaakt voor advies van de Raad van State en vervolgens voor de indiening aan de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de nieuwe regelgeving op 1 januari 2021 in werking zal treden. Heeft u vragen over de gevolgen die dit wetsvoorstel voor u kan hebben, neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik ben bereikbaar via alexander.vromans@flynth.nl dan wel via 088-236 82 38 / 06-10 97 31 01. Groet Alexander Vromans

Pettelaarpark 89 5216 PP 's-Hertogenbosch 06 10 97 31 01 www.flynth.nl alexander.vromans@flynth.nl

Echo 2019 - 11


Zwaan tot Zwaan Challenge Op 12 januari in een nieuw jasje Na 2 succesvolle eerdere edities van de Zwaan tot Zwaan challenge keert dit evenement in 2020 terug in een nieuw jasje. De Zwaan tot Zwaan challenge bestaande uit een recreatieve en een prestatieve uitdaging zal worden gehouden op zondag 12 januari.

Zwaan tot Zwaan de sterkste mens editie Nadat de vorige twee edities van de Zwaan tot Zwaan challenge bestond uit een sportieve uitdaging in de vorm van een hardloop/fietsonderdeel afgesloten door een obstaclerun hebben deelnemers in 2020 de kans om te laten zien de sterkste mens te zijn. In een zestal onderdelen kunnen teams van 3 personen laten zien over de meeste kracht te beschikken en zodoende aan het eind van

go Gevers

Ăž

OPTIEK-OPTOMETRIE

Echo 2019 - 11

de dag misschien wel tot sterkste mens van Vinkel uitgeroepen te worden. Deze onderdelen zullen plaatsvinden op sportpark de Zwaan en in en om molen de Zwaan. De winterse wandeltocht De winterse wandeltocht start dit jaar wederom vanaf sportpark de Zwaan van waaruit diverse afstanden gelopen kunnen worden naar molen de Zwaan. Bij molen de Zwaan heeft u de mogelijkheid om een kijkje te nemen bij de sterkste mens editie maar natuurlijk heeft u bij de molen ook de mogelijkheid om even op te warmen in de multifunctionele ruimte. Na een eventuele korte stop bij de molen is er de mogelijkheid om via diverse routes terug te wandelen naar sportpark de Zwaan waar een kopje soep voor u klaar zal staan. Zwaan tot Zwaan speurtocht Dit jaar is er speciaal voor de jongste Vinkelse inwoners een speurtocht uitgezet. Onder begeleiding van de ouders/verzorgers zal er voor hen ook een leuke activiteit worden neergezet. Omcirkel 12 januari alvast in u agenda wij zien jullie namelijk graag verschijnen! Nadere informatie volgt

T 073-503 36 17 gevers@gevers.nl www.gevers.nl

Lindenlaan 14 5381 GK Vinkel T I E

073 - 532 1607 www.autobedrijfvinkel.nl info@autobedrijfvinkel.nl

47


U bent welkom

bij Sint Jozefoord

Gratis lidmaatschap van onze bibliotheek

Koffie of een lekkere maaltijd in ons restaurant

Betekenisvol vrijwilligerswerk

Concerten en voorstellingen: www.jozefoord.nl

Stichting Sint Jozefoord Duyn en Daelseweg 15

5391 EC Nuland

48

Echo 2019 - 11


St. Jozefoord

Diverse activiteiten

zefoord o J t. S n e it e it v ti c A

JOZEFOORD BIJ KAARSLICHT Kom proeven, shoppen, luisteren en genieten bij de kerstmarkt van Sint Jozefoord.

Bij Sint Jozefoord worden diverse activiteiten georganiseerd die ook toegankelijk zijn voor mensen van buiten Sint Jozefoord. De activiteiten zijn kosteloos te bezoeken. Wel verzoeken wij u vriendelijk om u vooraf aan te melden via welzijnenrecreatie@jozefoord.nl of telefonisch bij de receptie: (073) 534 23 42.

Donderdag 12 december 2019 16.00-20.00 uur Duyn en Daelseweg 15, Nuland

Woensdag 12 december 16.00 - 20:00 uur: Kerstmarkt Sint Jozefoord bij kaarslicht Kom proeven, shoppen, luisteren en genieten bij de kerstmarkt van Sint Jozefoord. Maandag 23 december 19.00 uur: Kerstconcert Nulands Gemengd Koor Het Nulands Gemengd Koor treedt, in de donkere en gezellige dagen voor kerst, op in de kapel van Sint Jozefoord. U bent van harte uitgenodigd om te komen genieten.

SCHOONES B.V. Tr a n s p o r t b e d r i j f

* Deze publicatie is onder voorbehoud van wijzigingen. Neem voor het actuele programma contact op met de receptie van Sint Jozefoord op kijk op www.jozefoord.nl

Nationaal en Internationaal Transport

Coppensdijk 7 5382 JR Vinkel T: 073-5321474 E: info@schoonestransport.nl

Nationaal en Internationaal Transport

Coppensdijk 7, 5382 JR Vinkel | Tel.: 073-5321474 | E-mail: info@schoonestransport.nl

Martijn van den Braak

projectbouw

nieuwbouw - verbouw - woninguitbreiding www.martijnvandenbraakprojectbouw.nl

Echo 2019 - 11

49


Krakers Zoek de 10 Verschillen Sudoku

Sudoku:

Sudoku:

Vul de sudoku zo in dat in elke rij, elke kolom en elk blok van 3 bij 3 vakjes alle cijfers van 1 t/m 9 precies ĂŠĂŠn keer voorkomen.

Uitkomst oktober 2019:

Klinkerweg: De klinkers zijn weggevallen in deze puzzel. Kun jij ze terugplaatsen, zodat er een kloppende puzzel ontstaat? In de puzzel staan gaan afkortingen, namen of uitdrukkingen.

Sinterklaas liedjes: Elke rebus is een titel van een sinterklaas liedje. Kun je ze alle 9 vinden? 1

Klinkerweg

2

50

3

Echo 2019 - 11


Recept

Bron: leukerecepten.nl

Speculaas tiramisu zonder ei

Nagerecht - 30 min + 3 uur wachten Leuk als sinterklaasrecept of kerstrecept: tiramisu met laagjes room zonder ei en speculaas gedoopt in koffie

4

5

IngrediĂŤnten 250 gr mascarpone 50 gr witte suiker 250 ml slagroom 1 kop koffie (sterk), afgekoeld 1 zakje vanillesuiker 1 eet cacao 16 tot 10 speculaasjes Benodigdheden 4 glaasjes (of 1 grote schaal) Bereiding Klop de slagroom met 25 gr suiker stijf en zet zolang in de koelkast. Klop daarna de mascarpone met de andere 25 gr suiker en vanillesuiker goed door elkaar. Spatel de slagroom en de mascarpone door elkaar. Dip de speculaasjes een voor een kort in de koffie en verkruimel ze daarna grof in een schaaltje. Doe wat speculaaskruimels op de bodem en schep wat van het mascarponemengsel er op. Verdeel hier weer wat speculaas op en maak zo laagjes.

6

7

8

9

Echo 2019 - 11

Zet de glaasjes tiramisu in de koelkast en laat ze minimaal 3 uur opstijven. Het beste is om ze een nacht te laten staan. Bestrooi de tiramisu voor het serveren met wat cacoa. Leuk is om bijvoorbeeld met de kerst een figuurtje uit stevig papier te knippen en deze op de bovenste laag van de mascarpone te leggen en hier overheen cacao te strooien. Je kunt deze tiramisu ook in een grote schaal maken ipv kleine glaasjes. Hierbij hoef je de speculaas niet te verkruimelen.

51


Gespot

Gewone dingen, vast gelegd Elke dag gebeuren er genoeg dingen, die het waard zijn dat we ze vast leggen voor het nageslacht. Allerdaagse dingen die op een gewone doordeweekse dag gebeuren.

Ouw bank, bè de ouw bank Gespot door: De Echo

Onze fotografen houden de ogen open, maar ook u kunt uw ‘gespot’-moment delen met iedereen in Vinkel. ‘Spot er op los’ Heb je iets gespot met de camera van je telefoon. App dan de foto meteen door naar telefoonnr.: 06 - 2823 3815 Zet er wel even je naam bij en waar en wie of wat je gespot hebt. Als je ook een leuk bijschrift weet, mag dat ook!!! Pieta Langens aan het kienen in ‘t Zijl

Wie is toch dieje grote mens die aan de wandel is met Toos van Grinsven?

Gespot door: Annie vd Hurk

Warm welkom in de buurt Gespot door: De Echo

Gespot door: Henk v Esch

Het zwarte schaap van Jan vd Elzen

Gespot door: Henk v Esch

Gerbert en Erwin Ploegmakers tijdens de opening van hun nieuwe bedrijfspand. Gespot op Facebook door: De Echo

Gezelligheid ten top tijdens reünie FC Den Driehoek. Gespot door: Ad vd Heijden

52

Echo 2019 - 11


Mooie zonsondergang op 19 oktober

Gespot door: Jos van Krieken

Maandag 28 oktober 07.35 uur zonsopkomst in de Bleken

Gespot door: Annie vd Hurk

Mooi winters plaatje bij de molen Gespot door: Hendrik van Esch

Ganzen strijken neer bij de Zwaan.

Gespot in de groeiring, mooi kastje om een mariabeeldje in te zetten?

Gespot door: Albert vd Ven

Gespot door: Judith de Roos

Echo 2019 - 11

53


De Echo verschijnt elke laatste vrijdag van de maand. Behalve in december, dan verschijnt De Echo voor de kerstdagen.

Kopij Echo 12 - 2019, kunt u aanleveren t/m maandag 9 december

Profile for Echo vinkel

De Echo van oktober 2019  

De Echo, het blad Van, Voor en Door Vinkel (NB-NL)

De Echo van oktober 2019  

De Echo, het blad Van, Voor en Door Vinkel (NB-NL)

Advertisement