__MAIN_TEXT__

Page 1

T e!! NK ati DA on BE w d ru

o vo

!

Foto: Henk van

Jaargang 42 - Echo nr. 06-2019 vrijdag 28 juni Uitgebracht door: Stichting De Echo Bereikbaar via: 06 - 282 33 815 of: info@echovinkel.nl Kijk ook eens op: www.echovinkel.nl Foto: Henk van Esch

Esch

In deze editie: Kermis 2019

De column van

Peter

Heesch West

‘In Vinkel schij

nt altijd de zon ’

In ‘t midden: E

VVC

fijne vakantie e

n tot augustus


Colofon De Echo wordt 11 keer per jaar huis-aan-huis in Vinkel verspreid. Stichting E.V.V.C. de Echo is hiervoor verantwoordelijk. Woont u buiten Vinkel en wilt u de Echo ook thuis in de bus ontvangen, neem dan contact op met de redactie voor de mogelijkheden. De redactie: Tonny (06 - 282 33 815), Frank, Geert en Wendy

Mail: info@echovinkel.nl

Internet: www.echovinkel.nl of www.facebook.com/echovinkel Adverteren: Info bij de redactie of stuur een mail naar: adverteren@echovinkel.nl AngelDesign kan helpen met de opmaak angeldesign@home.nl Druk: Wihabo Oplage: 930 stuks Klachten bezorging: Wendy van Dijk 073 - 532 5020 De Echo verschijnt elke laatste vrijdag van de maand, behalve in de maand juli. In december verschijnt de Echo voor de Kerstdagen.

Kopij Echo 07/08-2019, kunt u aanleveren t/m maandag 19 augustus

Inhoud 1 D’n 48e Vinkelse Column 2 Gezondheid 4 Vrouwen van Nu 5 Jos en Janneke (huisartsen) 6 Parochieberichten 7 Alleengaande 8 Parochieberichten 10 De Groeiring 11 MOV 12 Kermis 2019 13 Tips van ... Linda 14 Marieke 16 KBO Vinkel 18 Goede Doelen Week 20 Weteringpop 21 Stichting De Vinkelse Molen 22 Bijna in ‘t midden: OVV 27 In ‘t midden: EVVC 32 K!KS 33 Heemkunde Vinckel 34 Genieten... vooral genieten 36 Echobord 38 Harmonie Odio 40 ‘In Vinkel schijnt altijd de zon’ 42 Heesch West - Dit wil jij toch niet... 44 Dorpsraad Vinkel - Heesch West 47 Dorpsraad Vinkel 48 Gemeente ‘s-Hertogenbosch 50 St. Jozefoord 52 Recepten - Krakers - Kleurplaat 54 Zonnebloem Vinkel 55 Derplu 56 Gespot

2

Vinkelse activiteiten

juni 29 Jeugd brandweerdag 30 Open dag Afvalstoffendienst juli 5 6 7 12

Repair café - ‘t Zijl Symphonic Pop - Feesttent ODIO Vinkelse Braderie koofie/Thee drinken alleengaande

augustus 12-14 Kindervakantieweek 21 Koffietafel alleengaande september 5 Openb. vergadering Dorpsraad Fijn puberbrein 2.0 6 Repair café - ‘t Zijl 7 Scootmobieltocht - KBO 8 Expositie ART Werststeeg oktober 3 Kaartavond De Zonnebloem 4 Repair café - ‘t Zijl 10 Kaartavond De Zonnebloem 17 Kaartavond De Zonnebloem 20-27 Viering 75 jaar bevrijding november 1 Repair café - ‘t Zijl 1-3 Derplu - Flashback to the Sixties 14 Openb. vergadering Dorpsraad december 5 Sinterklaas 6 Repair café - ‘t Zijl 25-26 Kerstmis 27 Vinkelse Kwis 31 Oudjaar

Aanleveren bij voorkeur digitaal in een email of in Worddocument. Foto’s zijn heel welkom, deze graag als losse bijlage toevoegen en niet inplakken in het Word/emaildocument en de fotograaf vermelden. Stuur uw bericht naar: info@echovinkel.nl De Echo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van advertenties, teksten en foto’s welke door derden zijn aangeleverd. Bij aanleveren van foto’s gaan wij ervanuit dat er toestemming is verleend door de personen op de foto om ze te publiceren. Wij behouden het recht artikelen welke politiek gerelateerd zijn, niet te plaatsen. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, zonder hierover contact te hebben met de redactie.

Kalender

Wijkagent Gerard Hermsen kunt u bereiken via het algemene politienummer: 0900 - 8844

Like ons op facebook en blijf op de hoogte www.facebook.com/ echovinkel Echo 2019 - 06

4


48 D’n 48e Vinkelse Column Achternamen

Ik sta samen met Frank van der Lee op de 3e steiger van de molen op een meter of 10 -12 hoog, zegt hij tegen mij: “Schrijf jij voor juni eens een stuk in de Echo.” Ik zeg wat zeg je. Hij zegt “da hedde wel verstoan“. Het gevolg hiervan kun je hieronder lezen.

Hoe komen we eigenlijk aan onze achternaam? Al in de vijfde eeuw na christus hadden de Franken, Friezen en Saksen een één naamsysteem waarbij iedereen een verschillende naam kreeg. In de daarop volgende middeleeuwen werd dit systeem langzaam vervangen door het twee namensysteem bestaande uit een voornaam en toenaam of te wel een achternaam of geslachtsnaam. Echter lang niet iedereen had een voor en achternaam omdat dit niet bijgehouden werd en niet geregeld was bij de wet. De kerken maakte wel aantekeningen van persoonsgegevens maar dit was meer weggelegd voor de welgestelde. De meeste namen uit die tijd waren patroniem en metroniem namen die verwijzen naar de naam van de vader of de moeder. Tijdens de Franse overheersing werd in November 1811 in Holland de burgerlijke stand ingevoerd op last van de dan heersende koning Lodewijk Napoleon Bonaparte (broer van). Even later word ook het burgerlijk wetboek ingevoerd en hierin werden de regels voor de burgerlijke stand opgesteld. Deze regels beschreven dat het verplicht werd om geboortes, huwelijken en overlijden officieel te laten registeren. Langzaam kreeg iedereen een achternaam.

We kunnen de meeste Nederlandse achternamen verdelen in vier groepen. Patroniem en metroniem namen: Vadersnaam: Pietersen; kind van Pieter, Willemsen; kind van Willem, Jansen; kind van Jan. Moedersnaam: Coenen; kind van Cunera,

Echo 2019 - 06

Beelen; kind van Isabelle. Voorts enkele verwants namen zoals De Neef en Ooms. Geografische namen: Deze namen duiden op de streek of plaats waar men vandaan kwam. Zoals Van Tilburg, Van Lierop, Van Geffen, Van Zutphen. Beroepsnamen: Deze namen verwijzen naar het beroep: Enkele bekende zijn De Visser, Boer, Bakker, Smid, Mulder. Eigenschapsnamen: Deze namen duiden op lichamelijke of geestelijke kenmerken ook diernamen worden aan deze namengroep toegevoegd. Voorbeelden hiervan zijn: de Lange, de Groot, de Korte, de Vos, de Leeuw. De meest voorkomende namen in Nederland zijn de Jong, de Vries, Bakker en Janssen. Er komen in Nederland ongeveer 220.000 achternamen voor alhoewel dit door de immigratie de laatste 30 jaar flink toegenomen is. Daar naast kennen we nog veel Franse achternamen en deze komen uit de tijd van de Hugenoten die in de zestiende en zeventiende eeuw Frankrijk moesten ontvluchten omdat ze aanhanger waren van het protestantisme ten tijde van de Katholieke overheersing. Voorbeelden hiervan zijn: Le Duc, Le Blanc, Petit, Le Grand, Du Bois etc.

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage aan de Echo-actie. Mede door uw gift kunnen wij dit blad blijven maken. ctie o-aHanenberg Echv.d. u deMayke Mocht Liefs hebben gemist en toch een bijdrage willen geven, geen probleem ... maak uw gift over naar: NL56 RABO 0154 4118 92 t.n.v. Echo Vinkel Nogmaals ... BEDANKT!!! De redactie

En dan hebben we in Vinkel nog de Juppe en de Cissen en die schrijven van de(n) Berg en de van Haskes, van Toontjes, Den Hulter en de van Emmes die luisteren naar de naam van de Ven. Ik denk dat dit laatste een hulpmiddeltje kan zijn als je in Vinkel komt wonen om snel alle familie verbanden te zien, denk ik, maar dat laatste weet ik niet zeker. Houdoe Peter Pennings

1


Huisartspraktijk Vinkel Tel: 073 - 532 3427 Brugstraat 72b, 5382 JE Vinkel www.huisartspraktijkvinkel.nl LOCATIES: NULAND - GEFFEN -VINKEL

LOCATIES: GEFFEN -VINKEL WWW.MOVE2BFITNESS.NL | TEL. 073-532 74 72 FITNESS@MOVE2BFIT.NL

‘t Dorp 60B Heesch

Denim Hunter Openingstijden: Maandag 13:00-17:30 Dinsdag 09:30-17:30 Woensdag 09:30-17:30 Donderdag 09:30-17:30 Vrijdag 09:30-21:00 Zaterdag 09:30-17:00

Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag 8:00 - 9:00 u Harde werkers spreekuur: maandag 18:30 - 20:00 u (alleen op afspraak) Vroege vogels spreekuur: donderdag 7:00 - 8:00 u (alleen op afspraak) Voor dringende hulp van de huisarts in de avond en nacht (van 17:00 tot 08:00 uur) en in het weekend, wordt waargenomen door huisartsenpost - Tel: 0900 - 8860 Bloedprikdienst bij huisarts: maandag, woensdag en vrijdag van 8:00 - 9:00 u. legitimatie verplicht Fysiotherapie Move2bfit Pastoor Vogelsplein 1, Vinkel Behandeling alleen op afspraak T: 073 - 532 3432 E: Administratie@move2bfit.nl I: www.move2bfit.nl Aanwezig in Huisartspraktijk Vinkel op maandagmiddag Ouderenadviseur: De ouderenadviseur geeft persoonsgerichte informatie en advies op het terrein van financiën, wonen, zorg en welzijn. Alle 55-plussers en mantelzorgers kunnen met hun vragen terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Vinkel zijn: Dhr. Jo v Lokven (073- 532 1064) en Elly Steenbergen (06- 4607 6183)

2

Echo 2019 - 06


Gezondheid Thuiszorg Pantein: Voor al uw zorgvragen dagelijks bereikbaar op T: 06 - 1042 3185 van 7:00 - 23:00 u Buiten deze tijden T: 0900 - 8803 Laverhof Zorg Thuis: Voor informatie of om thuiszorg aan te vragen, neemt u contact op met het cliëntenservicebureau. T: 0413 - 298 113 (9:00 - 17:00 u) E: clientenservicebureau.heeswijk@laverhof.nl I: www.laverhof.nl Sint Jozefoord: Voor: dagbesteding, huishoudelijke zorg, maaltijd thuis, thuiszorg, verhuur van appartementen, kleinschalig wonen en verpleeghuiszorg. Duyn en Daelseweg 15, 5391 EC Nuland T: 073 - 534 2342 E: info@jozefoord.nl I: www.jozefoord.nl Thuiszorg Brabantzorg: Heeft u vragen over Thuiszorg BrabantZorg, Dan kunt u bellen of mailen: T: 088-998 5555 I: klantenservice@brabantzorg.eu

Apotheek Maasdonk: Dorpstraat 21, 5386 AK Geffen T: 073 - 532 4699 / F: 073 - 532 4499 I: www.apotheekmaasdonk.nl Openingstijden: ma t/m vr: 8:15 - 17:30 u za: 10:00 - 11:00 u zon- en feestdagen gesloten Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 uur en op zater-, zon- en feestdagen van 08.00 tot 23.00 uur Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 - 633 837) Tussen 23.00 uur en 08.00 uur RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 - 408 780). Podotherapie Makkelijk Lopen Tijdelijk alleen op vrijdagmiddag Brugstraat 72b, 5382 JE Vinkel Tel: 073- 5470019 www.makkelijklopen.nl Behandeling alleen op afspraak Oefentherapie Cesar vandaag: Reggy v Boxmeer & Lisa Mols Iedere maandag- en donderdagmorgen in Huisartspraktijk Vinkel, volgens overige locaties: Kloosterstraat 7a, 5386 AS Geffen H. Stokstraat 4, 5473 GL Heeswijk-Dinther Behandeling alleen op afspraak T: 06 - 247 47 613

AED apparaten in Vinkel - waar hangen ze? Dag en nacht bereikbaar: • Coop supermarkt - Brugstraat 4-6 • Fam. van Schijndel - Brugstraat 79 • Fam Leeijen - Nieuwekampen 34 • Het Venster - Vinkelsestraat 84 • Sportpark de Zwaan - Vinkelsestraat 108a • Buurthuis ’t Sopie - ‘t Soperse Bos

Echo 2019 - 06

Logopedie Maasdonk: Saskia Bertrums Iedere woensdagmiddag in huisartspraktijk Vinkel, volgens afspraak. Overige locaties: Schoolstraat 25, 5391 AX Nuland Kloosterstraat 8, 5386 AS Geffen T: 073 - 851 5556 E: info@logopediemaasdonk.nl I: www.logopediemaasdonk.nl Verloskundigenpraktijk Belle Vie: Verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland, Vinkel, Berlicum en Rosmalen. Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen maandagochten spreekuur op Smidse 2-4, 5386 AB Geffen Voor het maken van een afspraak, belt u met: 073 - 521 0764 (ma, di en vr 8:30 - 13:00 u en op wo en do van 8:30 - 16:30 u)) Dienstlijn: 06 - 5354 8631 E: info@belle-vie.nl I: www.belle-vie.nl Welkom Kraamzorg: Tel: 0900 - 22 000 66 E: kraamzorgservice@welkomkraamzorg.nl I: www.welkomkraamzorg.nl

Bereikbaar tijdens openingstijden: • De Buffel - Vinkelsestraat 80 • Tennis Vereniging Vinkel - Dennenlaan 7 De 112-centrale roept een burgerhulpverlener op om een AED op te halen,

bel dus: 112

3


Vrouwen van Nu Informatie en activiteiten Vrouwen van Nu, afdeling Vinkel is opgericht op 16 september 2015. In ons korte bestaan hebben we een vliegende start gemaakt. Wij willen vrouwen meer samen brengen op gezamenlijke raakvlakken en maatschappelijke onderwerpen. Doel is om met de kracht van vrouwen de samenleving beter te maken. Wij zijn er voor vrouwen in alle leeftijdsgroepen, de meeste leden zijn in de leeftijd van 40 tot 60 jaar. Vrouwen van Nu wil graag meer nieuwe leden in 2019! Daarom geven wij een vooruitblik in onze activiteiten. Als je wilt meedoen, laat het ons weten. Agenda: • Vanaf begin mei zijn we op maandagavond weer gaan fietsen, hierbij kun je altijd aansluiten. Vooraf aanmelden is niet nodig. We starten vanaf het Pastoor Vogelsplein om 19:00 uur. We fietsen ongeveer 15 tot 20 km. Iedereen mag VERNIEUWDE SHOWROOM

k e u k e n a r c h i t e c t u u r

meefietsen, je hoeft geen lid van onze afdeling te zijn. Eventuele consumpties zijn voor eigen rekening. • Op woensdagavond 12 juni om 19:00 uur zijn op bootcamp geweest op Engelenstede (Stadsgewest). Met de goede begeleiding van Melanie hebben we op een leuke manier aan onze conditie gewerkt. Heel TOF! • Op vrijdag 28 juni gaan we op de fiets naar de Noordkade in Veghel. Hier gaan we lunchen en krijgen een rondleiding. Na de zomer hebben we weer nieuwe leuke activiteiten. Een tipje van de sluier: in september gaan we naar de ijsboerderij om zelf ijs te gaan maken. Op dit moment moeten veel leden hun emailadres wijzigen. ! Geef dit ook door aan vvnu.vinkel@gmail.com ! B r u g s t r a a t 18 A V i n k e l tel ( 073) 532428 0 f a x ( 073) 5325487

w o e n d o 0 9. 3 0 -18 . 0 0 u u r v r 0 9. 3 0 - 2 0 . 0 0 u u r z a 10 . 0 0 -16 . 0 0 u u r

We vissen tot maart één blok. We zijn elke dag open Je kunt vanaf aankomst 4,5 uur vissen. We starten het vissen 0m 09:00 uur- 16:30 uur. Open vanaf 08:00 uur tot 17:00 uur. De koffie is dan bruin!! Iedere dinsdag open wedstrijd karpervissenvan 8:30- 15:00 uur. Elke Woensdag open wedstrijd van 08:30 – 16:00 uur. Voor meer info: www.Slothoevevijver.nl of op Facebook.com/deslothoeve, aan de bali of even bellen. Je kunt bij ons ook verse of gerookte (zalm)forel kopen. Kom gerust eens kijken naar de vissers. Heb je vragen kom, bel of mail gerust.  073 5324258/ 06 29291255.  info@slothoevevijver.nl

w w w.v a n v l i j m e n k e u k e n s . n l

Dorpstraat 13 | 5386 AK Geffen Telefoon: (073) 532 4659 | E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com Maandag: gesloten | Dinsdag: 09.30-13.00 uur Woensdag: 09.30 - 17.30 uur | Donderdag: 09.30-17.30 uur Vrijdag: 09.30 - 20.00 uur | Zaterdag: 09.30-16.00 uur

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend kado!

4

Echo 2019 - 06


Jos en Janneke (huisartsen)

Wat? Interactieve avond Fijn Puberbrein 2.0!

(medische) informatie en andere zaken ...

Voor wie? Kinderen van klas 1-2-3-4 middelbare school met hun ouders Wanneer? Donderdag 5 september Hoe laat? 19:00 uur Wa kost da? Helemaal niks!

ICT oplossingen die je verder helpen dat snappen wij! Diensten • Systeem- en werkplekbeheer Apple, Linux en Windows • Clouddiensten zoals hosting, online backups en e-mail • Voice over IP telefonie (VoIP) • Netwerk- en WiFi (optimalisatie)

Jeroen Boschstraat 11 | 5381 GA Vinkel 073 720 01 00 | info@zicht-ict.nl

Echo 2019 - 06

Gezocht... Ons bordje is gestolen op zondagavond 16 juni jl. na de kermis. Wij vragen ons nu af welke grapjas onze spoedpatient in gevaar brengt, door dit ding op zijn of haar kamer te hangen?? Hopelijk zien we het bord snel terug, zodat het weer kan doen waar het voor gemaakt is, de weg wijzen naar onze praktijk. Dit mag ook anoniem! Jos vd Sande

5


Parochieberichten Lindenlaan 22, 5382 JA Vinkel Tel: 073 - 532 1245 www.parochievinkel.nl De Parochie is bereikbaar via het parochiesecretariaat op: vrijdagmorgen: van 10:00 - 11:30 u Voor vragen en misintenties kunt u contact opnemen met: Cor v.d. Wetering (06 - 535 51 414) Opgave misintenties kan ook via e-mail: parochieolv@hetnet.nl of wetering.cm@kpnmail.nl Kosten misintentie: € 11,= Opgave huwelijken/jubilea bij: Pastoor v. Dijk email: pastoor@parochiegeffen.nl

De Goede Herder geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw van De Rozenkrans

n

e Eucharistieviering

Zaterdag 29 juni 17.30 u Eucharistieviering mmv Derplu Zaterdag 06 juli 17.30 u Eucharistieviering mmv Gem Koor Zaterdag 13 juli 17.30 u Eucharistieviering met samenzang Zaterdag 20 juli 17.30 u Eucharistieviering met samenzang Zaterdag 27 juli 17.30 u Eucharistieviering met samenzang

Bij dringende aangelegenheden, kunt u contact opnemen met de pastorie in Geffen Tel: 073 - 532 1216

Misintenties

Misintenties die voor vrijdag 11.30 uur zijn opgegeven komen de week daarna in de Streekwijzer/Rosbode en in Thuis in het Nieuws te staan. De intenties worden daarna doorgeven aan de redactie van de regionale bladen. Is men tijdig met opgeven dan staan de intenties twee weken in deze bladen. Kosten zijn € 11,00.

6

r na 22-7

e Hoe gaat het verd

Vanaf zaterdag 29 juni zal pastoor van Roosmalen de celebrant zijn in de Eucharistieviering. Tevens zal hij de uitvaarten verzorgen. Op verzoek zal hij de zieken bezoeken en thuis de communie brengen. Pastoor Ouwens verzorgt de dopen en vieringen van jubilea De telefoon van de pastorie wordt doorgeschakeld naar het mobiele nummer van Cor van de Wetering.

Pinkstercollecte De collecte met Pinksteren voor de Week Nederlandse Missionaris heeft € 73,55 opgebracht. Dit geld is inmiddels overgemaakt. Alle gevers hartelijk dank.

Echo 2019 - 06


Uitnodiging Alleengaande Vinkel

A L R U I M 5 0 J A A R E E N B E G R I P I N D E T R A N S P O RT W E R E L D

12 juli - Koffie en thee drinken Op vrijdag 12 juli is het koffie/thee drinken om 14.30 voor de alleengaande. 21 augustus - Koffietafel KOFFIETAFEL Op woensdag 21 augustus om 17.00 uur is er weer een koffietafel voor de alleengaande. Als je meewil eten, stop dan een briefje met je naam en € 4,- in de brievenbus van de pastorie/parochiecentrum.

Service, kwaliteit en betrouwbaarheid. Dat is waar wij voor staan. Al geruime tijd zijn wij een ‘niet meer weg te denken’ begrip in de transportwereld. Ons wagenpark is door de jaren heen uitgebreid tot een 30-tal vrachtauto’s van verschillende types. Hierdoor kunnen wij onze opdrachtgever altijd van het juiste voertuig voorzien; o.a. 10x8, 10x4, 8x4, opleggers, kraanauto’s en diepladers.

Joke en Willemien

Brugstraat 46 - 5382 JD Vinkel - Telefoon 073 5321595 Fax 073 5324354 - info@wbvanderdonktransport.nl

HYPOTHEKEN / RISICOBEHEER / VERZEKERINGEN

Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, Ontvang mailen of loop gerust binnen, we 15% Kortin g! helpen je graag!

ACTIECODE: ECHO2019

COMMUNIE

www.vanderdoelen.nu

*

1 6.08 201 8

Tren

Nola

16.08.2018

HANNA 10 mei 2018

Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Echo 2019 - 06

Ambachtsstraat 13 - 5391 BS Nuland

Ambachtsstraat 15 - 5391 BS Nuland 073 5324289 073 5324289

www.tielemanshekwerk.nl

7


Tel: 073-689 48 32 06-574 63 625 /HaarstudioJenne Brugstraat 16 • 5382 JD Vinkel

J. van den Braak

Grondverzet en verhuur Kaathoven 5 5383 KV Vinkel Telefoon: 0413 - 22 94 28 Mobiel: 06 26 33 04 87

Wel degelijk.

Cuijk | Boekel Cuijk| Wijchen | Wijchen| Wanroij | Wanroij| Nistelrode | Heesch | Boekel Email: info@oovb.nl Onze website vindt u op www.oovb.nl 8

Pastoorspraatje Zijn jullie nog steeds bij het Bisdom? Deze vraag kreeg ik van de week toen een provider belde voor aanvullende informatie voor het contract waarbij toestemming van het Bisdom vereist is. Jazeker was het antwoord en toen wist hij genoeg en wij ook. Want wat is nou eigenlijk de meerwaarde van het deel zijn van een kerkgemeenschap als een bisdom en in het verlengde daarvan met Rome?Het zou vaak veel gemakkelijker zijn als we een systeem hadden als de PKN (Protestantse Kerk Nederland) waarbij de lokale gemeenschap veel autonomer is dan bij ons. Tot op zekere hoogte kunnen zij de inhoud van hun vieringen zelf bepalen en is hun kerkorde veel democratischer dan de onze en zeker niet onbelangrijk, als de dominee niet bevalt kunnen ze die na een aantal waarschuwingen weg sturen. Zo’n manier van kerk zijn opent perspectieven zeker als we naar onze eigen kerk in Nederland kijken want wat hebben we nou aan een Bisdom en een Wereldkerk die centraal aangestuurd wordt vanuit Rome? Een kerkbestuurslid uit een andere parochie zei eens tegen mij; wat je aan den Bosch vraagt of er van verwacht doen ze niet en waar je niet op zit te wachten dat doen ze wel! Deze opmerking kwam vooral naar aanleiding van het nieuwe Onze Vader maar is wel een beetje symptomatisch van hoe wij vaak tegen de eenheid van de kerk aankijken. We zijn zo individueel geworden dat we ook zelf ons geloof willen samen stellen en een wereldwijde organisatie die het geloof uniform en volgens vaste kaders

Echo 2019 - 06


Parochieberichten

De Goede Herder geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw van De Rozenkrans

rden Geloof onder woo uitdraagt en leert past daar eigenlijk niet meer bij. Toch zijn we nog steeds de ene heilige, katholieke en apostolische kerk en dat belijden we iedere viering opnieuw in onze geloofsbelijdenis. We zeggen daarmee eigenlijk dat we ons geloof niet zelf hebben uitgevonden maar dat het ons is overgeleverd en doorgegeven en dat we dat niet alleen hier ter plaatse belijden maar in verbondenheid met mensen wereldwijd. En hoe benauwend dat soms ook werkt voor sommige mensen tegelijk kunnen we ons ook vast houden aan een weg om te gaan, een geloof om te verdiepen en ons eigen te maken en komen we overal in de wereld ‘thuis’ als we een kerk binnen stappen. Geloven in georganiseerd groepsverband heeft zeker nadelen maar ook heel veel voordelen en misschien kunnen we daar ook eens bij stil staan. Het is een zegen om te weten dat we het niet alleen hoeven te doen en anderen ons dragen in en vanuit hetzelfde geloof en dat geloven niet ophoudt als onze kerk hier ter plaatse zou ophouden te bestaan. We ontvangen ook kracht vanuit het samen geloven en er zijn wereldwijd ook inspirerende mensen die echt iets van hun geloof maken en ons daarin tot voorbeeld zijn of waren. En samen geloven vraagt ook om solidariteit met anderen en kijken wat je voor hen kunt betekenen en daar worden we zelf alleen maar meer mens van. Dus, zijn jullie nog steeds bij het bisdom, jazeker en in de eenheid van de Wereldkerk krijgen we ook voeding in ons geloof en zijn we er samen van overtuigd dat de God die zich aan mensen heeft geopenbaard, ondanks alles, toch in die kerk te vinden is. Pastoor Fr. Ouwens

Echo 2019 - 06

(16)

Maria, Moeder van Jezus Christus. De familie van Jezus was goed bekend in de jonge Kerk. Lucas zegt ons dat zijn moeder en zijn ‘broeders’ (neven) de eerste gelovige gemeenschap vormden (Hand 1,14). Maar - en dat is weer kenmerkend voor de evangelisten – Marcus en Johannes hebben niet geaarzeld om te vertellen dat zijn familie aanvankelijk niet blij was met zijn zending om het Koninkrijk Gods te verkondigen (Joh 7,5 en Mc 3,21). Al snel nam de persoon van Maria een belangrijke plaats in onder de christenen uit de eerste eeuw. Toch is het niet haar moederschap dat de Evangeliën verheerlijken. ‘Tijdens zijn toespraak verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep Hem toe: “Gelukkig de schoot die U heeft gedragen, en de borsten waaraan U hebt gezogen.” “Inderdaad, “zei Hij, “gelukkig zij die het woord van God horen en het bewaren”(Lc 11,27-28. Deze woorden zijn van Lucas, die Maria zo’n belangrijke plaats geeft in de eerste twee hoofdstukken van zijn Evangelie. ‘Gezegend ben jij onder de vrouwen…Waar heb ik het aan te danken dat de moeder van mijn Heer bij mij komt? …Gelukkige vrouw, zij die gelooft! Wat haar namens de Heer is gezegd, zal in vervulling gaan” (Lc 1,42-45). Volgens Lucas bestaat het grote geluk van Maria er niet zozeer uit dat zij de Zoon van God in haar schoot heeft ontvangen. Het geluk van Maria bestaat en vooral uit dat zij het Woord van God in haar hart ontvangt. Voor Lucas is Maria de gelovige (bij uitstek): zij probeert de wil van God te begrijpen: ‘Maria bewaarde dit alles in haar hart en dacht erover na’ (Lc 2,19). We ontdekken bij Lucas een zeer menselijke en toegankelijke moeder van Jezus: de wil

van God brengt haar van haar stuk, doorboort zelfs haar hart, zoals Simeon zegt. Zij blijft de ‘dienstmaagd’ (Lc 1,38) – zonder enige pretentie – en toch, wat een eer om in Israël de moeder van de Messias te mogen zijn! Maria is prachtige vertegenwoordigster van het geestelijk volk, dat bestaat uit de kleinen, de nederige en de armen die de eersten zullen zijn in het Koninkrijk van God. (Lc 6,20). In het Johannesevangelie verschijnt Maria twee keer: in Kana (Joh 2,1-12) en aan de voet van het kruis (Joh 19,25-27). In Kana kan de moeder van Jezus als moeder geen enkele invloed uitoefenen op haar zoon (Joh 2,3-4). Maar als gelovige verkrijgt zij de beste wijn, de wijn van de bruiloft van God met de mensheid. Aan de voet van het kruis vindt een vreemde uitwisseling plaats: de geliefde apostel ontvangt de moeder van Jezus als zijn moeder en de moeder van Christus wordt door haar zoon geroepen tot een ander moederschap: de geestelijke moeder van de christenen worden. Als mensen kaarsen ontsteken in de kerk of in een kapelletje is het bijna altijd tot Maria. Het klinkt misschien raar, maar een kind keert zich ook meestal tot de moeder. Blijkbaar speelt de biologische factor een rol. Moeders hebben we nodig, die ons opvoeden, begeleiden er altijd voor je zijn. Als we bidden tot Maria doen we dat via haar tot God, we zeggen dan we bidden op voorspraak van Maria. Moge Maria ons tot voorbeeld zijn in ons geloof en dagelijks leven. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@hotmail.com

9


De Groeiring

Wonen in een gezellige sfeer Presentatie We hopen dat de presentatie, die Everdine Voets onlangs heeft gegeven, succes zal hebben en dat zij, die aanwezig waren, in hun eigen omgeving het belang van deelname aan het AC nog eens kunnen benadrukken.

De dinsdagmorgengroep van de Groeiring op bezoek in de Heemkamer in De Den. Leuk om te zien hoe zij naar al die foto’s kijken en zoveel mensen en dingen herkennen. Zeker voor herhaling vatbaar, er staan nog veel mappen in het archief die nog niet open zijn geweest. Foto: Toos v Grinsven - Heemkunde Vinckel

Activiteiten- cq. Ontmoetingscentrum Op dinsdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur komen de deelnemers graag naar ons Activiteiten- cq. Ontmoetingscentrum en maken dan ook dankbaar gebruik van een voormiddag van gezellig samenzijn met dorpsgenoten onder een goede begeleiding van Everdine Voets samen met onze vrijwillige dames. Hebt u ook interesse voor deelname of kent u iemand, die ook wel mee zou willen doen: • neem even contact op met een van onze Vinkelse huisartsen; • loop even binnen voor kennismaking • de ouderenadviseur dhr. Jo van Lokven kan u ook persoonlijk adviseren. Een officiële indicatie van de huisarts is niet van toepassing, de deelname is geheel vrijwillig met maar een kleine bijdrage van € 2,00 per week; deze bijdrage wordt benut voor een kopje koffie of thee en regelmatig iets lekkers.

go Gevers

þ

Kom ook want de huidige deelnemers en wij willen graag een gezellige groep houden, waar u alles mag maar niets moet. Bewegen voor Ouderen Voor wat gemakkelijke maar sportieve beweging kunt u ook op die dinsdagmorgen in een gezellige sfeer in het Activiteitencentrum meedoen, loop dan even binnen om kennis te maken, u bent u altijd welkom vanaf 09.00 uur. U kunt ook alleen meedoen met de bewegingsoefeningen, want bewegen blijft belangrijk, dus kom. Eetpunt Iedere eerste maandag van de maand van 12.00 tot 13.30 uur kunt u in de recreatiezaal met een 20-tal of meer gasten in een gezellige sfeer deelnemen aan een maaltijd, die beter een 3-gangen menu genoemd kan worden en iedere maand wordt opgediend, met ingredienten van het seizoen, door ca. 6 á 7 vrijwillige dames. Wilt u ook deelnemen aan dit smakelijk uitje, het menu is altijd aantrekkelijk met soep, hoofdgerecht en een heerlijk toetje. De eerstkomende bijeenkomst is op de eerste maandag van de maand en wel op maandag 1 juli. Een telefoontje met onze cöordinator Sjaan van Leijden en u kunt het met haar bespreken, tel.: 073-5322095.

T 073-503 36 17 gevers@gevers.nl www.gevers.nl

OPTIEK-OPTOMETRIE

10

Echo 2019 - 06


MOV

Schoenendozen

Soos voor Vinkelse Senioren Donderdagmiddag van 14.00 uur tot 16.30 uur in de recreatiezaal. Wonen in de Groeiring Als u naar een seniorwoning in de Groeiring zou willen verhuizen dan moet u staan ingeschreven bij Woningcoöperatie Mooiland. Omdat dit niet geheel duidelijk is in Vinkel hebben wij aan Mooiland gevraagd e.e.a. te verduidelijken in de Echo, dus zodra u hun berichtgeving leest kunt u de aanwijzingen opvolgen. Wij hebben natuurlijk na het vrijkomen van een woning het liefst een Vinkelse inwoner, zoals bij de oprichting ook bedoeld is. Voor meer informatie zie onze website www.groeiringvinkel.nl of bij een van onze bestuursleden. Namens het bestuur Jan Bakker

Samen

gaan we ervoor! der D Lianne van

GRONDIGE DENKERS, GEDREVEN DOENERS www.ploegam.nl

Schoenendozen voor Moldavië Op donderdag 13 juni zijn door onze kontact persoon Jan-Anton van de Mooren op de Mariaschool maar liefst 135 schoenendozen opgehaald voor de kinderen in Moldavië. Deze dozen waren door de Vinkelse kinderen gevuld met allerlei leuke cadeautjes zoals tandpasta, tandenborstel, pennen, potloden, Knuffeltjes, schriftjes, etcetra. Voor de kinderen hier allemaal vanzelfsprekende artikelen maar voor de kansloze kinderen daar een heel mooi geschenk Jan-Anton was enkele weken eerder op school geweest om over het land te vertellen en dit had op veel kinderen grote indruk gemaakt. Jan-Anton en zijn vrouw Wilnanda gaan samen met nog een echtpaar enkele keren per jaar naar Moldavië om daar kleding en bruikbare spullen heen te brengen. Zij zullen dan ook de ingezamelde dozen aan de kinderen op school en weeshuizen zelf overhandigen. Graag willen wij alle kinderen van Vinkel en hun ouders hartelijk danken voor deze mooie dozen, maar ook de directeur, leerkrachten en de werkgroep van de eerste communie die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. Achter in de kerk hangen foto’s waar u de blijde gezichtjes van de kinderen kunt zien van 2 jaar geleden toen de eerste communie groep ook al schoenendozen had gevuld. M.O.V. Vinkel

onk

fitalina.nl

M: 06-13747946

Echo 2019 - 06

11


Kermis 2019

Foto’s: Henk van Esch

Foto’s: Ad Leeyen

Gelukkig hebben we de foto’s nog

12

Echo 2019 - 06


Tips van ... Linda Computer- en andere digi-tips

Formateren Windows 7

Help ik krijg een melding dat Windows 7 niet meer ondersteund wordt. Inderdaad de ondersteuning van Windows 7 stopt. Nu zijn er 2 opties mogelijk: Upgraden naar Windows 10 (is nog steeds gratis) maar hiervoor moet je hardware dit wel aan kunnen. Tweede opties is je gehele systeem vervangen. Nu krijg ik vaak de vraag waarom Microsoft de ondersteuning stop zet, het kost de klant namelijk geld. Enerzijds wil Microsoft natuurlijk ook gewoon Windows 10 licenties verkopen, maar aan de andere kant, ze moeten nu beveiligingsupdates maken voor Windows 7, Windows 8 en Windows 10. Is dus een dure aangelegenheid om voor elk nieuw stukje hardware, elk beveiligingsrisico dit in 3 verschillende systemen aan te passen. Dat is dus ook een reden waarom ze uiteindelijk stoppen met de updates. Windows 7 is dan ook al in 2009 uitgebracht dus 10 jaar oud.

Echo 2019 - 06

Formateren is het leegmaken van een schijf of bijvoorbeeld sd kaartje. Alles wat er af is is niet meer op een normale manier terug te halen. Maar pas op, ga je je computer of sd kaartje wegdoen, is formateren niet genoeg. Met bepaalde programma’s kun je namelijk alles wat erop stond zo weer

terughalen. Formateren is dus niet veilig genoeg. Wat je wel kunt doen als je een harde schijf of sd kaart weg wil gooien is om hem af te geven bij een computer winkel, of zelf gewoon helemaal kapot slaan. Dan heb je de zekerheid dat er niemand meer iets met je bestanden kan doen.

Cookies

Als je op een website komt krijg je al snel de vraag cookies accepteren ja / nee. Maar wat zijn die cookies nu eigenlijk en wat doen ze?

Een cookie is een tekstbestandje die ervoor zorgt dat je zo weer kunt inloggen op een website en je winkelmandje onthouden wordt. Maar er komt ook zijn cookies handig voor de maker van de website want die kan kijken hoe tevreden mensen zijn over de website, kijken welke pagina het beste bezocht wordt.

Als je de cookies niet accepteert wordt het tekstbestandje toch aangemaakt, functionele cookies (die nodig zijn voor de werkzaamheid van de website) zijn namelijk toegestaan. Alleen tracking informatie mag dan niet (dus ze kunnen dan bijvoorbeeld geen persoonlijke advertenties aanbieden).

13


Bosschebaan 84 5384 VZ Heesch Postbus 22

T (0412) 45 12 08

5384 ZG Heesch

E info@herpenbouw.nl

F (0412) 45 16 55

Graafsebaan 95a ROSMALEN | www.defietstweewielers.nl

* Verkoop | Reparatie | Verhuur van gewone en elektrische fietsen

* Wij zijn dealer van Trek en Victoria * Gewone en E-Bikes * Inruil mogelijk * Ruime sortering Kinderfietsen * Nieuw en gebruikt Voor meer informatie, en de actuele voorraad, kunt u kijken op onze website: www.defietstweewielers.nl

Wat zijn de rechten en plichten bij een oproepcontract? Nog een paar weken en dan breekt de zomerperiode aan. Voor veel mensen is dat een periode waarin zij een stapje terug doen en tijd hebben voor ontspanning. Voor anderen is dit juist een periode waarin hard gewerkt moet worden en waarbij extra handjes welkom zijn om al het werk verzet te krijgen. Door veel werkgevers wordt voor de inzet van ‘vakantiekrachten’ gebruik gemaakt van een oproepcontract. Overigens wordt niet alleen aan vakantiekrachten wordt vaak een oproepcontract aangeboden. Ook aan andere werknemers wordt vaak een oproepcontract aangeboden om zo tot een zo flexibel mogelijk inzet te kunnen komen van de medewerkers. De vraag is echter of een oproepcontract wel zo flexibel en vrijblijvend is als wordt gedacht. Daar komt bij dat de Eerste kamer op 28 mei 2019 de Wet arbeidsmarkt in balans heeft aangenomen, waarin een aantal belangrijke wijzigingen in zijn opgenomen ten aanzien van oproepcontracten. Wat betekent dit voor de praktijk.

De Fiets Tweewielers | Graafsebaan 95 a | 5248 JT Rosmalen | 06 – 44 19 78 31 | www.defietstweewielers.nl

14

Echo 2019 - 06


Marieke

Specialist in arbeidsverhoudingen Wat is een oproepcontract? Kenmerkend aan een oproepcontract is dat een medewerker alleen werkzaamheden hoeft te komen verrichten, indien de medewerker door de werkgever is opgeroepen om te komen werken. Bij een oproepcontract kan onder andere gedacht worden aan een nul-urencontract of aan een min-max-contract. Het grote verschil tussen deze twee contracten is dat bij een nulurencontract er vooraf geen enkele afspraak wordt gemaakt over het aantal te werken uren, terwijl bij een min-max-contract afspraken zijn gemaakt over een minimaal aantal te werken uren, zogenoemde garantie-uren.

Verder dient er rekening mee gehouden dat ook al heeft een medewerker een oproepcontract, er door de medewerker een beroep kan worden gedaan op het vermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Dat wil zeggen dat er in dat geval vanuit wordt gegaan dat met de medewerker een arbeidsovereenkomst is aangegaan voor het aantal uren dat in de voorafgaande drie maanden gemiddeld is gewerkt. Indien een vermoeden van een arbeidsovereenkomst wordt aangenomen, betekent dit dat naar rato ook vakantiedagen worden opgebouwd en dat in geval van ziekte ook minimaal het gemiddeld aantal uren uitbetaald dienen te worden.

Hoe vrijblijvend is een oproepcontract? Een oproepcontract is minder vrijblijvend dan vaak wordt gedacht. Zo is het niet zo dat er nooit loon betaald hoeft te worden na een oproep als er vervolgens toch geen dan wel minder werk voorhanden is. De plicht om geen loon te hoeven betalen vervalt alleen indien dit in de arbeidsovereenkomst of de CAO zo is bepaald. Daar komt bij dat van deze plicht in de meeste situaties alleen gedurende de eerste zes maanden kan worden afgeweken. Daarna zal in de meeste gevallen gewoon loon betaald moeten worden als een medewerker is opgeroepen en nadien blijkt dat er geen werk of voor minder uren werk voorhanden is.

Wat zijn de gevolgen van de WAB voor oproepcontracten? Door de aanname van de Wet arbeidsmarkt in balans worden de regels ten aanzien van de oproepcontracten met ingang van 1 januari 2020 nog verder aangescherpt.

Hoeveel loon er in die gevallen betaald moet worden is afhankelijk van het soort oproepcontract. In een oproepovereenkomst waarbij minder dan 15 uur werk per week wordt gegarandeerd en waarbij niet vooraf is vastgelegd op welke momenten de werkzaamheden verricht dienen te worden, heeft een medewerker recht op minimaal drie uur loon per oproep ook al is er voor minder uren werk voorhanden.

Echo 2019 - 06

Zo gaat vanaf dat moment een oproeptermijn gelden van in beginsel vier dagen. Dit betekent dat een medewerker minimaal vier dagen van tevoren dient te worden opgeroepen. Indien deze termijn van vier dagen niet in acht wordt genomen, hoeft de medewerker geen gehoor te geven aan de oproep. Verder geldt dat indien de werkgever binnen vier dagen de oproep intrekt, aan de medewerker toch het loon betaald dient te worden voor het aantal uren waarvoor de medewerker aanvankelijk was opgeroepen. De oproeptermijn van vier dagen kan verkort worden tot maximaal één dag, indien dit zo in de cao wordt bepaald. In geval van een nul-uren-contract wordt de opzegtermijn voor de medewerker verkort van één maand naar vier dagen.

Belangrijk is verder dat een werkgever na 12 maanden verplicht is om aan een medewerker met een oproepcontract een arbeidsovereenkomst aan te bieden met een omvang die overeenkomt met het aantal uren dat de betrokken medewerker in de voorafgaande 12 maanden gemiddeld heeft gewerkt. Conclusie Het is mogelijk om met oproepcontracten medewerkers flexibel in te zetten, maar de inzet is minder vrijblijvend dan vaak wordt gedacht. Daar komt bij dat met de aanname van de Wet arbeidsmarkt in balans het voor werkgevers noodzakelijk is om nog eens kritisch te kijken naar de wijze waarop en de mate waarin oproepkrachten op dit moment worden ingezet. De oproeptermijn van vier dagen maakt het noodzakelijk om vooraf zo goed mogelijk een inschatting te maken van de benodigde medewerkers, zodat gedane oproepen niet (onnodig) ingetrokken hoeven te worden. Daarnaast leidt de plicht tot het aanbieden van een arbeidsovereenkomst ertoe dat goed gekeken zal moeten worden hoeveel uren een oproepkracht daadwerkelijk wordt ingezet in verband met de aanbiedingsplicht van een arbeidsovereenkomst en of de behoefte aanwezig is om de oproepkracht daadwerkelijk een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Kortom er zitten wel wat haken en ogen aan een oproepovereenkomst. Mocht u vragen hebben over het oproepcontract, neem dan gerust contact op. Marieke van der Molen www.vandermolenadvocatuur.nl

15


KBO Vinkel Diverse activiteiten

Repair-café

In augustus is er géén repair-café

Wandelen 10 juli

Bridge Cursus

Vanwege het slechte weer is er niet gewandeld op 12 juni. De geplande wandeling is verzet naar 10 juli. Het wordt een ommetje Engelenstede. De wandeling is 5,6 km en na afloop wordt er ergens een kop koffie gedronken.

Op woensdag 18 september start Bridgeclub Den Dungen met een beginnerscursus Bridge o.l.v. Bep Heijmans. Er wordt gebruik gemaakt van de methode Start met Bridge van de NBB. De cursus bestaat uit 24 lessen en wordt gegeven in de Toonzaal van de Litserborg, Litserstraat 2, 5275 BV Den Dungen. Aanvang 19.30 uur. De kosten bedragen € 150,00 inclusief lesmateriaal.

Start om 13.30 uur bij: Theetuin Het Aardrijk Koesteeg 39 5258 TN Berlicum

Dagreis Biesbos

• Stenen beelden uit Zimbabwe • Beeldhouwstenen

• Beeldhouwgereedschappen

• Houten, granieten en RVS consoles

www.beeldengaleriedebuffel.nl Vinkelsestraat 80 • 5383 KM Vinkel (NB) Openingstijden: do. en vr. 10.00-17.00 uur za. 10.00-16.00 uur Tel: 0412-451128 Geert en Laura van den Oever - van de Rijt

16

Voor meer info of opgave kun je contact opnemen met Bep Heijmans apm.heijmans@gmail.com tel: 06 - 34124916 weer, zijn we aangekomen in Woudrichem. Tijd voor een wandelingetje en een terrasje.

Op donderdag 6 juni zijn wij met bewolkt weer vanuit Vinkel vertrokken. Iedereen was Daarna richting Gameren. In een gezellig mooi op tijd en ook in Geffen stond iedereen restaurant hebben we lekker gegeten, waarna klaar. Langs een toeristische route waren het tijd was om naar huis te gaan. Iedereen we rond 10:00 uur in Dussen, waar de koffie heeft genoten van deze gezellige dag. Een en het gebak voor ons klaar stonden in een dagreis die niet te vermoeiend was, waar klompenmakerij. Op humoristische wijze ruimte was om lekker bij te praten en voor vertelde de klompenmaker over zijn vak en herhaling vatbaar is. na afloop werden er nog leuke cadeautjes gekocht. Op naar de volgende stop ... We vertrokken naar Drimmelen, Foto: KBO het weer knapte op en onze boot lag klaar. Tijdens de lunch hebben we een rondvaart gemaakt in de Biesbosch. Lekker uitwaaien boven op de boot was prachtig, maar een drankje beneden was voor veel mensen ook prima. Rond drie uur, het was inmiddels prachtig

Echo 2019 - 06


Echo 2019 - 06

17


Goede Doelen Week

Succesvolle week in Vinkel van 23 t/m 28 mei jl.

VERHUUR-VERKOOP HEESCH - 0412-451492 - WWW.WIJGERT.NL

Beste inwoners van Vinkel,

Hiernaast en hieronder ‘t financiële verslag:

De laatste week van mei is gecollecteerd voor Goede Doelen Week Vinkel. Na vorig jaar is voor de tweede keer succesvol geld ingezameld voor landelijke goede doelen die geregistreerd zijn bij Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). De Vinkelse samenleving heeft opnieuw laten zien mee te leven met de hulpbehoevende medemens. Om trots op te zijn.

Deze bedragen zijn door de coördinatoren overgemaakt naar de betreffende goede doelen. Namens alle vrijwilligers, die collecteerden, nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage! Graag weer tot volgend jaar in de laatste week van mei! Namens de vrijwilligers, Jeanne Pennings Ine Groenewoud Ton van der Leest

Hallo

laagste prijsgarantie! Maandag t/m donderdag: 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag: 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur

Zondag: 12.00 - 18.00 uur

Geffen, Dorpsplein 3

GEBRVDVEN.NL

INFO@GEBRVDVEN.NL T: 0413-229 376 18

Echo 2019 - 06


Echo 2019 - 06

19


Weteringpop

Geslaagde 2e editie

Toen we begonnen 2 jaar geleden, wilden we een leuk feestje bouwen voor Vinkel, met nadruk op je. Het eerste jaar hebben we veel vergaderd hoe het allemaal te doen en uitzoeken met vergunningen en zo. Alle 9 waren enthousiast en het ene idee na het andere werd geboren. Het timmerwerk en bestellingen werden gedaan en contacten gezocht met bands. We hadden een stichting opgericht en hadden geen centen, dus bij het Vinkelse bedrijfsleven steun gezocht in financieel opzicht en middelen die ter beschikking gesteld werden. Dit was nog het eenvoudigste van allemaal. Het moest een feest worden voor ongeveer 250 mensen, stiekum hopen op 300. Laagdrempelig voor jong en oud geen entree en consumptieprijs laag. Het werden er 500, een gigantisch succes. We zaten allemaal op een grote wolk dat dit zo’n succes was, het harde werken werd beloond door de grote opkomst. Het voorbereiden en opbouwen van het terrein is overigens erg gezellig en tijdens het festival is het ook leuk om alle reacties te horen. Een jaar later de tweede editie. Vergaderen was niet zoveel meer nodig, maar de ideeën waren toch weer grootser en mooier dan het jaar ervoor. De minpunten van het jaar ervoor werden weggewerkt. Als we dit jaar het vorige zouden evenaren was iedereen al tevreden. Maar dit jaar was het succes nog groter, alle vrijwilligers moesten hard aan de bak om alles in goede banen te leiden. We mogen nu wel spreken van: “Een Feest, Van, Voor en Door Vinkel” De hele organisatie is trots op wat we hebben neergezet. We moeten op dit moment nog evalueren en kijken of we volgend jaar weteringpop weer gaan organiseren. Maar als iedereen tegen ons zegt “volgend joar wir hè“, kunnen we er niet meer onderuit, denk ik. Hierbij willen we heel Vinkel bedanken. Stichting Weteringpop

20

Foto’s: Ad en Nico Leeyen

Echo 2019 - 06


Wij zijn onbetwist de beste kibbeling specialist Iedere donderdag van 9:30 tot 13:30 uur op het Pastoor Vogelsplein Dus Viseter... kom nu naar Peter T: 0345 - 571467 E: vis.van.peter@kpnmail.nl U kunt bij ons ook pinnen

Stichting De Vinkelse Molen Activiteiten en wetenswaardigheden Bezoek Michigan: De interesse uit het buitenland voor ons molenproject neemt nog steeds toe. Regelmatig ontvangen wij dan ook internationale bezoekers. Op zondag 30 juni a.s. krijgen wij bezoek van een delegatie van windmill island gardens https://www. cityofholland.com/windmillislandgardens. Op dit park is molen De Zwaan gesitueerd nadat deze in 1964 vanuit Vinkel naar de V.S. werd geëxporteerd. Tijdens dit bezoek zal ook een delegatie van gemeente ’s-Hertogenbosch aanwezig zijn.

Achtkant: “Wanneer wordt hij er bovenop gezet”? Deze vraag hebben de bouwers de afgelopen maanden steeds te horen gekregen. Het antwoord kunnen we nu geven. Op zaterdag 31 augustus 2019, onvoorziene omstandigheden daargelaten, zal het bedrijf van Grinsven BV uit Schaijk het gevaarte van 22 ton boven op de invaart zetten. Weer een mijlpaal in het molenproject. Via de plaatselijke en sociale media zullen we jullie op de hoogte houden van de planning van werkzaamheden op deze feestelijke dag.

E-mailadres: Met de komst van glasvezel hebben vele van onze vrienden en vrijwilligers een ander e-mailadres gekregen. Graag willen wij iedereen op de hoogte houden van het molenproject. Wil je, indien jouw e-mailadres is gewijzigd, deze wijziging doorgeven aan info@vinkelsemolen.nl.

Vrijwilligers: Het gehele molenproject draait ondertussen op bijna 150 vrijwilligers die op een of andere manier bijdragen aan de realisatie van Molen De Zwaan. Een nog steeds groeiende groep waarmee we uiteraard heel erg blij zijn. Of het nu bij onze kringloopwinkel, de bouwploeg, het verlenen van hand en spandiensten of in een van de vele commissies is, iedereen is van harte welkom een “steentje” bij te dragen. In de MultiFunctionele ruimte (MFR) zijn wij op zoek naar vrijwilligers die op zondag een paar uurtjes ons horecateam willen versterken. Ook bieden wij de mogelijkheid voor maatschappelijke stages. De openingstijden van de MFR zijn van 10.30 - 16.30 uur.

foto: Facebook Coop Hubers

Statiegeldactie Coop Hubers Vinkel: “Als je gelooft in de kracht van ‘samen’ zet je je in voor elkaar. Voor de straat, voor de buurt. Dat vinden we bij Coop belangrijk. Daarom kunnen Coop klanten hun statiegeld doneren aan een goed doel. En Coop verdubbelt het gedoneerde bedrag!” Wij zijn door COOP uitgekozen voor de statiegeldactie. Je kunt het komende kwartaal je statiegeld doneren aan stichting De Vinkelse Molen. Wij danken je bij voorbaat al voor de donatie. info@haerkensservicefarm.nl

Pikettenhandel

Las- & montagewerk

Nieuwekampen 15 Vinkel

tenhandel

Las- & montagewerk

wekampen 15 Vinkel

06 - 21 85 67 43

06 - 21 85 67 43

Installatiewerk www.haerkensservicefarm.nl

Installatiewerk www.haerkensservicefarm.nl

www.haerkensservicefarm.nl

Echo 2019 - 06

Agenda multifunctionele ruimte: Plaatsen achtkant : 31 augustus 2019

info@haerkensservicefarm.nl

Pikettenhandel Las- & montagewerk Installatiewerk Pikettenhandel Las- & montagewerk Installatiewerk ntagewerk Installatiewerk Nieuwekampen 06 43 - 21 www.haerkensservicefarm.nl 85 67 43 www.haerkensservicefarm.nl info@haerkensservicefarm.nl Nieuwekampen 15 Vinkel 15 06 Vinkel - 21 85 67 info@haerkensservicefarm.nl

1 85 67 43

Voor de mogelijkheid van vrijwilligerswerk kun je contact opnemen met Ineke Pennings via telefoonnummer 0657762977.

info@haerkensservicefarm.nl

In de volgende ECHO volgt meer informatie over bovenstaande activiteiten.

21


el.nl www.ovv-vink

Op de koffie bij ...

Tonny van de Wetering - van Grinsven Op een mooie Pinksterdag pak ik de telefoon en bel naar miss Echo Tonny van de Weteringvan Grinsven. Hey Tonny, wanneer moet dat interview ingeleverd worden voor de Echo? Volgende week maandag is de uiterste inleverdatum, antwoord ze. Mooi zeg ik, heb je morgenvroeg tijd, dan ben ik er rond 9 uur, dan kan ik jou mooi interviewen! Oh ja... nou goed dan, zo gezegd zo gedaan. Onder het genot van een bak koffie vraag ik wat ze nou eigenlijk allemaal doet. Ik wist al dat ze elke maand de Echo in elkaar zet, samen met Frank van der Lee, Geert van der Biezen en Wendy van Dijk. Dat is op zich al elke keer

Tekenen en ontwerpen zijn de belangrijkste werkzaamheden van Tonny, zakelijk gezien. Foto: Tonny vd Wetering

22

een hele onderneming of niet? Valt mee. Het kost me een woensdag en een paar avonden aan o.a. vergaderen en de taken hebben we goed verdeeld binnen onze stichting, dus zo vallen de werkzaamheden mee. Deze keer interview ik dus Tonny van de Wetering, dochter van Frans van Frans van Bert Gijssen en Toos van Harrie de Laat. Tonny is geboren op Koksteeg 2 (nu huisnr. 33) in de schuur welteverstaan, in het jaar 1972. Twee jaar later verhuist zij naar Geffen omdat vader Frans een baan krijgt bij Bouwbedrijf Van Schijndel. Tonny heeft dus de lagere school in Geffen gedaan. Daarna gaat ze naar de Sint Antonius MAVO in Heesch. Als ze in de tweede klas zit verhuist het gezin van Geffen naar de Vinkelsestraat en na anderhalf jaar verkassen ze naar de Vinkelse Bunderstraat. Na de MDS (middelbare detailhandel school) in Den Bosch gaat Tonny full-time werken in de keukenzaak van vader Frans in Den Bosch. Nadat Frans het rustiger aan gaat doen om gezondheidsredenen gaat Tonny in dienst bij een oud werknemer van Frans, waar ze 16 jaar gewerkt heeft. In deze periode heeft Tonny de papieren gehaald voor binnenhuisarchitect en

Zo werkt ‘t in Vinkel

dat is wat haar beroep nu eigenlijk inhoudt. Ook al is Tonny officieel binnenhuisarchitect haar hart ligt bij de keukens. Op 1 april 2010 besluit onze Teun, zoals ze door menigeen uit eigen kring genoemd wordt, voor zichzelf te beginnen. Het bedrijf is Vision genoemd. Tonny maakt ontwerpen, werkt ideeĂŤn uit, maakt installietekeningen en stuurt onderaannemers of particulieren zelf aan om de keuken te maken, daarnaast ondersteunt ze keukenzaken tijdens drukke perioden en/ of projecten. In 1987 ontmoet zij in zaal Govers in Geffen een Ossenaar, genaamd Twan van de Wetering. Terwijl ze nog maar 16 is, is de 2 jaar oudere Twan de liefde van haar leven. 14 jaar hebben ze verkering alvorens ze gaan trouwen. Ze kopen een appartement in Oss en wonen daar 2 jaar. Omdat ze teveel heimwee hebben naar Vinkel, kopen ze het huis op Weerscheut 73, wat in eigendom was van vader Frans. Opa en oma van Grinsven hebben hier gewoond en het Leek Twan en Tonny een mooie kans om in het hart van Vinkel te komen wonen. Ondanks dat ze in het centrum zitten, blijkt het er ontzettend rustig te zijn. De buren zijn de Mariaschool en het voormalige bankgebouw. Van beide hebben ze heel weinig last, dus wonen ze super rustig op het drukste kruispunt van Vinkel.


Op de koffie bij ...

Tonny van de Wetering - van Grinsven

Tonny en Twan van de Wetering aan de keukentafel.

Foto’s: OVV

Bij binnenkomst ligt op de keukentafel een vierkante plaat en een puzzeldoos. Puzzelen is een van de gezamenlijke hobby’s die ze hebben. Bij extra navraag blijkt dit niet zomaar puzzelen te zijn maar een aparte tak genoemd Wasgij, een soort Mystery puzzel. Je puzzelt niet wat er op de doos staat, maar moet je verbeelding het werk laten doen. De reden dat ze deze hobby hebben is omdat het gruwelijk verslavend

werkt. Ze hebben een clubje in de Wasgijapp en wisselen regelmatig puzzels uit. Het zijn puzzels van ongeveer 1000 stukjes. Naast puzzelen kijken ze samen graag Formule 1 en bezoeken alle Nederlandse concerten van Bruce Springsteen. Ook Londen is niet te ver om hun idool te gaan bewonderen. Naast hun gezamenlijk hobby’s speelt ze graag muziek. Tonny speelt al bijna 35 jaar gitaar maar, zo zegt ze, ze is geen gitaarvirtuoos, ze slaat alleen maar wat akkoorden mee. Vanaf haar 13e speelde ze mee bij Ovation en ze zit nu ongeveer 9 jaar bij Black Sell. Ze was de opvolger van Stef de Laat. Ome Jack van lokven (drummer en zang) vroeg haar om hem op te komen volgen met slaggitaar en zang. Samen met Henk van de Ven (sax en zang), Frank van lokven (toetsen), Pieter-Jan Wintjes (sologitarist en zang) en Theo van der Heijden (bas), vormen zij de band Black Sell. Elke week repeteren ze ongeveer 2 uur in de Den op maandagavond en dat is naast nodig vooral gezellig. Motorrijden is ook een hobby van Tonny alleen komt er dat veel te weinig van. Eén keer per jaar met de familie Van Grinsven is

vaste prik. Om die toertocht te rijden huurt ze dan een motor. Misschien in de toekomst met een eigen motor zodat ze er meer tijd voor kan maken, maar dat zien we wel, aldus Teun. Tonny is een echte controlefreak. Ze regelt graag dingen. De meeste mensen zullen haar nog kennen van het voorzitterschap van Stichting De 5 gehuchten. Na jarenlang trouwe dienst om een goede carnaval te organiseren voor Vinkel, ondervinden ze problemen met het vinden van opvolgers. Met pijn in het hart zien ze geen andere uitweg dan te stoppen als stichting zijnde. Bijna de hele samenstelling van de destijds bestaande carnavalsstichting is omgesmolten naar vriendengroep de Leste 5. Deze fanatieke vriendengroep is bewust bij bijna elke activiteit die in Vinkel plaatsvindt. Toch fijn om te zien dat carnaval gewoon doorgaat. Vorig jaar hebben we alsnog gedeeltelijk de carnaval mogen regelen. Omdat prins Ad en adjudant Jan voorop mochten in de strijd. Met de leste 5 als gevolg hebben we de carnaval weer intensief beleefd. Hartstikke mooi en ook fijn dat we dit jaar weer van afstand mochten kijken. We hebben het al zo vaak geregeld maar het blijft een mooi evenement. Ook vond Tonny ‘t Kafblad een uitdaging. In het verleden zijn Tonny, Irma Kappen, Wilma Pennings en Angela vd Ven meerdere malen in de prijzen gevallen met het carnavalsblad. Logisch dat Tonny’s naam werd genoemd bij een lees verder op de volgende pagina

Zo werkt ‘t in Vinkel

23


el.nl www.ovv-vink

Op de koffie bij ...

Tonny van de Wetering - van Grinsven doorstart van het dorpsblad de Echo. Samen met Frank, Geert en Wendy zorgt Tonny dat er bijna elke maand een mooi dorpsblad in de Vinkelse huiskamers komt te liggen. Vol overgave steken zij de energie hierin. Het is een hoop werk maar de positieve geluiden van de mensen geeft een goed gevoel en reden om door te blijven gaan. Ik bedenk me nu dat Tonny de tekst kan aanpassen zonder dat ik het kan controleren. Ben maar niet bang zegt Tonny. Al het nieuws en aanleveringen uit Vinkel worden geplaats zonder censurering. Dat is één van de belangrijkste dingen van een Dorpsblad. Op de vraag wat haar ambities nog zijn, antwoordt ze dat het eigenlijk

24

wel goed is zo. We hopen samen en met de vriendengroep nog lang van de dorpse dingen en activiteiten in Vinkel te genieten. Als wij ook in de toekomst de tijd en ruimte kunnen vinden om de bestaande hobby’s voort te zetten vinden wij het wel goed en hopen dan gelukkig en oud te mogen worden. Tonny en Twan, bedankt voor het interview en veel succes in de toekomst in onze mooie plaats Vinkel.

Links: De huidige redactie van de Echo, vlnr Tonny, Geert vd Biezen, Wendy v Dijk en Frank vd Lee (Foto: Thomas Segers) Midden: Zingen en gitaar spelen bij Black Sell, hier tijdens de Goud van Oud avond op 1e passdag bij Den Driehoek (Foto: Ad Leeyen) Rechts: Lekker toeren op de motor (Foto: Tonny vd Wetering)

Zo werkt ‘t in Vinkel

Echo 2019 - 06


Tonny van de Wetering van Grinsven

Weerscheut 73 5381 GT Vinkel vdwetering@zinders.nl www.vision.nl

Een hypotheek nodig of uw huidige hypotheek eens door laten lichten?waar je aan toe bent! Bij ons weet je precies Maak een afspraak met een van onze adviseurs:

Maak een kosteloze en vrijblijvende afspraak: Peter van der Lee Femke Albers

De Hypotheekshop Hertogin Johannasingel 38 Oss

5345 AJvan OSS der Lee / Femke Albers Peter 0412-631999 0412-631999 / 06-26844010 06-26844010 oss1340@hypotheekshop.nl oss1340@hypotheekshop.nl www.hypotheekshop.nl/afspraak-maken/oss www.hypotheekshop.nl/oss

Echo 2019 - 06

25


Servic persoon e en lijk adv

ies

Moes & kruidenhoekje, Tuin is niet alleen Creëer een om je moestuinplantjes en pootgoed. gerechten nog lekkerder te maken. & Tuinenislekkere meer……. Er zijn Moes nog mooie kruiden. voorjaarsbloemen, potgrond eneen hebbedingetjes. Ook voor zomerbloeier kun je terecht. Wilt u graag uw bloempot gevuld hebben met fleurige bloemen? Woensdag, donderdag en vrijdag Brengvanaf uw bloempot 09.30 uurmee, ik maak en er graag ietsna moois Dinsdag zaterdag 14.00van. uur Ook dat is mijn service. Van Rijckevorselweg Van Rijckevorselweg 23a 23a 5382 JJ Vinkel 5382 JJ Vinkel Tel: 06 - Tel: 15 64 0611 - 151064 11 10 a a Vaninfo@moesentuin.nl Rijckevorselweg Van Van Rijckevorselweg Rijckevorselweg 23a 2323 info@moesentuin.nl 5382 JJ5382 Vinkel 5382 JJ JJ Vinkel Vinkel Tel: 06Tel: - Tel: 150664 06 - 15 11 - 15 64 1064 1111 1010 info@moesentuin.nl info@moesentuin.nl info@moesentuin.nl

Van Rijckevorselweg 23a 5382 JJ Vinkel Tel: 06 - 15 64 11 10 Vaninfo@moesentuin.nl Rijckevorselweg 23a Bij Van Lokven BV bent u aan het juiste adres voor grondwerk en cultuurtechnische werken, 5382 JJ Vinkel advies, aanleg en onderhoud groen. Verwijderen van bomen en verwerken van groenafval. Tel: 06 - 15 64 11 10 info@moesentuin.nl

Daarnaast zijn we actief in de verhuur van loaders, mobiele kranen, minigravers en containers.

Wij leveren ophoogzand, tuinaarde, compost, houtsnippers, meststoffen, tevens inname van puin en groenafval voor bedrijf en particulier. We hebben uitgebreide kennis, met name het specialisme van ons vakgebied zit in de mensen en machines. Neem vrijblijvend contact met ons op en kijk wat Van Lokven BV voor u of uw bedrijf kan betekenen.

✆ (073) 532 14 07 • info@vanlokvenbv.nl • www.vanlokvenbv.nl

26

Echo 2019 - 06


70-jarig bestaan EVVC Zaterdag 8 juni vierde EVVC het 70-jarig jubileum. Nadat in de ochtend de kantine werd omgebouwd tot een – windbestendige – feestzaal met podium beet de jeugd ’s middags de spits af met een playback-karaokeshow. ’s Avonds was er een feestavond voor de leden. Playback-karaokeshow Verschillende jeugdteams lieten op het podium zien over meer kwaliteiten te beschikken dan alleen voetballen. Dansen, zingen, playbacken het ging velen goed af. Naarmate de middag vorderde waren ze zelfs niet meer van het podium af te slaan. De jury wees uiteindelijk Jim van de Ven en David Tamerius met hun Andre Hazes act als winnaar aan op de voet gevolgd door de dames van MO17.

Een geslaagd feest!

Boven: impressie van de playbackshow Foto: Karel Goossens Onder: De jubilarissen voor het nieuwe scorebord. vlnr. Bert vd Doelen, Joop vd Braak, Jo v Dijk, Koos vd Loop, Jan hubers en Jan vd Braak Foto: Henk v Esch

Feestavond: Jubilarissen, scorebord ’s Avonds tijdens een drukbezochte feestavond werden maar liefst drie leden gehuldigd die al 70 jaar lid zijn. Daarnaast werden nog eens drie personen in het zonnetje gezet vanwege hun 50- en 60-jarig jubileum. Jan van den Braak (80), Jo van Dijk (79) en Koos van der Loop (79) zijn al sinds de oprichting van de club lid. Daarnaast werden Jan Hubers, 60 jaar lid, en Joop van den Braak en Bert van der Doelen die 50 jaar lid zijn, in het zonnetje gezet. De jubilarissen onthulden een nieuw scorebord voor op het hoofdveld, waaraan Supportersvereniging Evelientje voor de helft van de kosten heeft bijgedragen. Na de ‘plechtigheden’ gaat het feest ‘los’ en genieten de leden van perfect verzorgde feestavond in de kantine.

Archeologische opgravingen Luchtfoto’s met drone door Koen vd Ven Archeologen hebben sporen uit de IJzertijd en Romeinse Tijd gevonden op het terrein van EVVC. Het gaat om plattegronden van 15 woonstalhuizen en bijgebouwen. Het gaat om sporen van de tijd circa 100 na Christus. Inmiddels is het archeologische onderzoek afgerond. Na Pinksteren zijn de werkzaamheden voor de aanleg van het kunstgrasveld hervat. Zoals het er nu uitziet zal het kunstgrasveld begin augustus klaar zijn.

27


Kampioenen Voetbalvereniging E.V.V.C.

Foto: Henk van Esch

Het zojuist afgesloten voetbalseizoen is voor E.V.V.C. op diverse fronten behoorlijk succesvol geweest. Met twee kampioenen bij de heren senioren en één kampioen bij de vrouwenafdeling kunnen we zeer tevreden terugkijken.

E.V.V.C Vrouwen E.V.V.C. Vrouwen 1 E.V.V.C. 1 (vrouwen) heeft een lang gekoesterde droom in vervulling zien gaan. Het afgelopen seizoen werden bijna alle competitiewedstrijden gewonnen. Het was al vrij snel duidelijk dat er maar één concurrent in de competitie een rol van betekenis speelde. Het waren de vrouwen van Vorstenbossche Boys die ook bijna alle wedstrijden wisten te winnen. De onderlinge confrontatie in Vorstenbosch werd een gelijkspel, waardoor er geen verschillen op de ranglijst ontstonden. De geel-zwarten uit Vorstenbosch speelden gelijk tegen Nulandia, EVVC verspeelde

28

Seizoen 2018 - 2019

twee punten tegen Oss’20. Door deze gelijke spelen kwamen beide elftallen precies op een gelijk aantal punten uit. Daardoor diende er een echte kampioenswedstrijd gespeeld te worden. Deze wedstrijd vond plaats op de laatste speeldag van het seizoen en werd in Vinkel gespeeld. Op het sfeervolle sportpark De Zwaan, waar talrijke supporters aanwezig waren, werd het 1e elftal van EVVC kampioen door met 1-0 te winnen. Naast de supporters zorgde 1 ook de V-side voor de belangrijke ondersteuning. De dames waren ondanks het bloedhete weer bereid om tot het uiterste te gaan. Dit resulteerde uiteindelijk in het lang begeerde kampioenschap. Alex van Lieshout gaat met zijn team en kaderleden volgend jaar in de 3e klasse aan de slag. Succes! E.V.V.C. 2 E.V.V.C. 2 heeft het afgelopen seizoen geschiedenis geschreven. Door het behaalde kampioenschap in de reserve 2e klasse is het team gepromoveerd naar de reserve 1e klasse. Dit is uniek in de geschiedenis van E.V.V.C. Onder leiding van de vertrekkende

E.V.V.C 2 trainer Ramon van Rixtel is er prima werk geleverd. In de eerste seizoenshelft waren de prestaties nog wat wisselvallig. In de tweede competitiehelft werd de koppositie ingenomen en niet meer afgestaan. In de eindfase werd van de beide directe concurrenten gewonnen wat uiteindelijk resulteerde in het behalen van het kampioenschap. De laatste wedstrijd werd gespeeld en gewonnen in Heeswijk. E.V.V.C. werd kampioen met 5 punten voorsprong op DAW 2 en met 11 punten voorsprong op nummer drie Prinses Irene 2. Het behaalde resultaat is extra knap omdat het team bijna wekelijks in een andere samenstelling speelde. Het eerste elftal pikte regelmatig spelers op van het tweede doordat er geblesseerden en schorsingen waren bij 1. Het 2e team heeft een maximaal aantal spelers gebruikt. Ramon maakte er ook geen probleem van om jongens van JO17 mee te nemen en deze ook nog mee te laten


Foto: Henk van Esch

spelen. Daarnaast hebben een aantal spelers van EVVC 3 zich goed ontwikkelt zodat ze zijn aangehaakt bij dit kampioensteam. Complimenten voor spelers en technische staf.

E.V.V.C. 7 Ook ons 7e elftal heeft de titel binnengehaald. Dit elftal behaalde maar liefst 57 punten uit 22 wedstrijden. Dit hoge puntenaantal bleek nog maar net voldoende te zijn voor de titel. Naaste concurrent WEC 5 behaalde evenveel punten, maar had een slechter doelsaldo. (73+ om 55+). Doordat er zoveel gescoord werd heeft dit team ook de clubtopscorer van EVVC geleverd. Huub van Santvoort werd met 32 doelpunten topscorer. Een uitschieter was de wedstrijd tegen Blauw Geel waarin hij 9 keer scoorde.

Foto: EVVC

E.V.V.C 7

Foto: Henk van Esch

Het 7e elftal bestaat uit een vriendengroep, waar diverse spelers reeds de nodige ervaring hebben opgedaan bij selectieteams van EVVC. Het zevende elftal speelde de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Nulandia 10. Dit leek een makkie te worden omdat hier in de thuiswedstrijd ruim van werd gewonnen. In Nuland eindigde de wedstrijd in 2-3 en dat was uiteindelijk genoeg voor het kampioenschap. Twan van Grunsven maakt uiteindelijk de bevrijdende treffer. Dit was voldoende om de champagne te ontkurken. Het elftal van Arjan van Lith en Mari van Lanen heeft bijna het gehele seizoen de ranglijst aangevoerd en is meer dan terecht kampioen geworden in de zesde klasse. E.V.V.C. 1 blijft in 2e klasse E.V.V.C. 1 heeft zich op het laatste nippertje verzekerd van een plek in de 2e klasse voor het komende seizoen door de nacompetitie voor degradatie

E.V.V.C 1 succesvol af te sluiten. In de nacompetitie werd met penalties gewonnen van SC Helmondia. Daarna volgde de uitwedstrijd in Liessel, die succesvol werd afgesloten met een 0-1 overwinning. In de finale werd Volkel uiteindelijk met 2-0 verslagen. De nacompetitie was een mooie reeks van wedstrijden waar de V-side voor de nodige sfeeracties zorgden. Het avontuur is goed afgelopen. Dit betekent ook een mooi afscheid voor Stephan Hesemans die EVVC 1 vijf jaar lang in de 2e klasse getraind en gecoacht heeft. De nieuwe trainer, Antwan van Rijn, mag het komende seizoen met de spelersgroep van EVVC aan de slag. Namens Commissie Voetbal EVVC Frans vanZoggel

29


Voetbalkamp 2019

Een gezellig feestje op het sportpark

De drijvende krachten

Foto’s: EVVC en Henk van Esch

30

Scheidende leiding BEDANKT!!!


Is uw huis 2 jaar of ouder? Dan betaalt u maar 6% BTW.

Is uw uw huis huisTevens jaarverkoop u maar 9% Is 22 jaar of ouder? Dan&betaalt 6% BTW. van verf benodigdheden. Tevens verkoop van verf & benodigdheden. Tevens

Is uw huis 2 jaar of ouder? Dan betaalt u maar 6% BTW. Brugstraat - Vinkel (073) 532 62 22 Tevens verkoop50van verf- & benodigdheden. info@schilderwerkenvanderlee.nl Brugstraat 50 - Vinkel - (073) 532 62 22 www.schilderwerkenvanderlee.nl info@schilderwerkenvanderlee.nl Brugstraat 50 - Vinkel - (073) 532 62 22 www.schilderwerkenvanderlee.nl

Van woensdag 29 mei tot en met vrijdag 31 mei was het sportpark wederom omgetoverd tot voetbalkamp. De tenten stonden op het hoofdveld en op de achterste velden waren de spellen uitgezet. Zo stonden er een aantal opblaasbare attracties, was er een veld voor bubbelvoetbal en lagen er zeepvoetbalvelden. Daarnaast werden er allerlei voetbalspellen gespeeld én was er voor alle groepen een quiz. Gezelligheid “Het was een gezellig kamp. Iedereen deed goed mee en was en bleef enthousiast, zelfs nadat ze de eerste nacht niet of nauwelijks hadden geslapen. Wij kijken met een goed gevoel terug en hopen volgend jaar iedereen weer terug te zien”, aldus de activiteitencommissie jeugd. Afscheid Voor de activiteitencommissie stond het kamp in het teken van het afscheid van de vaste kern: Annette, Adriënne, Irma en Pascal. Samen hebben ze meer dan 50 kampen meegedraaid (Annette zelfs 22!). Tijdens de afsluiting zijn ze in de bloemetjes gezet en hebben ze een leuk bedankje ontvangen. Naast het afscheid van de commissieleden, hebben we ook in de Coke Staf afscheid genomen van twee zeer gewaardeerde leden: Anja en Daniëlle. Drijvende krachten in de keuken. Altijd in de weer met maar één doel: zorgen dat iedereen lekker en voldoende te eten en drinken krijgt. Nogmaals bedankt!

info@schilderwerkenvanderlee.nl www.schilderwerkenvanderlee.nl

Tapas

Van dinsdag t/m zondag

Toast & Tapas

Elke zondag van 13.00 - 17.00 uur

(all-inclusive, excl. speciaal bieren/wijnen)

Reserveren: 073-5320709 of via info@dannyseeterij.nl Kijk ook op www.dannyseeterij.nl

V #C

gratis wifi

#dannyseeterij

A

DannysEeterij

SCHOONES B.V. Tr a n s p o r t b e d r i j f

Nationaal en Internationaal Transport

Coppensdijk 7 5382 JR Vinkel T: 073-5321474 E: info@schoonestransport.nl

Activiteitencommissie Jeugd

Echo 2019 - 06

an 20 Lindenla inkel V 5381 GK

Nationaal en Internationaal Transport

Coppensdijk 7, 5382 JR Vinkel | Tel.: 073-5321474 | E-mail: info@schoonestransport.nl

31


Kaathoven 29 ● 5383 KV Vinkel ● Tel. (073) 503 46 66 ● Mobiel (06) 53 409 990 E-mail emvanwanrooij@hetnet.nl ● www.vanwanrooijramps.nl

K!KS

Kindervakantieweek 12 tot en met 14 augustus Het is bijna zover, de grote vakantie. En daarbij wil je natuurlijk niet denken aan het einde van de vakantie maar… goed nieuws, Kiks is weer van de partij om van die laatste week een super week te maken. We hebben weer veel inschrijvingen en zijn nog hard bezig met alle voorbereidingen. Elk jaar proberen we weer iets nieuws te bedenken, dit jaar is dat onder andere dat de kinderen per leeftijdsgroep een T-shirt aan moeten hebben in de kleur zoals onderstaand staat vermeld. Let op, de groepen die vermeld staan zijn van schooljaar 2018 – 2019. Groep 1, 2 en 3 : Groen T-shirt Groep 4, 5 en 6 : Blauw T-shirt Groep 7 en 8 : Rood T-shirt We vragen jullie om alle 3 de dagen in dit kleur T-shirt te komen. We zoeken nog mensen om op woensdag eind van de dag of donderdag ochtend mee de pallets op te stapelen. (Eerst de hutten uit elkaar en dan de pallets opstapelen). We maken al een aantal jaar gebruik van onze

32

opa club, maar we zijn op zoek naar wat opvolg opa’s. Ook vaders of moeders zijn natuurlijk van harte welkom. Dit jaar gaan we de pallets ook opslaan, als er iemand nog een locatie weet, zou je ons dat dan even willen laten weten? Verder zoeken we ook nog (hele) glijbanen die we kunnen gebruiken bij de hutten. Voor contact kun je ons het beste bereiken per mail: info@stichtingkiks.nl Graag wensen we jullie een super vakantie toe met mooi weer! Tot 12 augustus Groetjes stichting kiks P.S. Wil je graag komen kijken tijdens de kindervakantieweek? Dat mag, op dinsdag avond vanaf 18:30 uur ben je van harte welkom. Wil je graag overdag komen kijken, dat mag natuurlijk ook alle dagen van 10:00u tot 12:00 en van 14:00 tot 16:00. De overige tijd is bezoek niet handig ivm de eettijden. Alvast bedankt voor jullie medewerking.

VAN SLEUWEN METSELWERKEN

Kastanjelaan 34 Vinkel 06-13029762

Echo 2019 - 06


Heemkunde Vinckel

Openingstijden heemkamer in de Den: Donderdag van 19.00 uur tot 21.00 uur. Elke 1e donderdag van de maand van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Herinnering van vroeger

Op School Het schoolpersoneel in de Jaren dertig van de vorige eeuw.

v.l.n.r.: Juffr. Heijmans, Meester van Zeeland, Meester Delsing, Meester Peijnenburg (Hoofd van de School), Meester van Doorn en Juffr. Langens.

stijden

g Gewijzigde openin

In de maanden juni, juli en augustus is er geen donderdagmiddag opening van de Heemkamer. In de maand augustus zijn we gesloten wegens vakantie. foto: uit het archief van Heemkunde Vinckel

Vinkelse braderie

Tijdens de Vinkelse Braderie op 7 juli a.s. is de Heemkamer geopend. Wij hebben een tentoonstelling ingericht in de grote zaal van de Den over vervoer in Vinkel. Dit sluit aan op het thema van “oud vervoer� dat tijdens de braderie door middel van oude voertuigen tot uiting komt. Loop gewoon even binnen om een kijkje te nemen. We zijn er van 10. 00 tot 17.00 uur.

Kijk ook eens op: www.heemkundevinckel.nl of op onze facebookpagina Priesterfeest (11 juni 1952) Pastoor van Iersel viert zijn 25 jarig Priesterfeest op 11 Juni 1952. Het was een groot feest waar het hele dorp bij betrokken was. De Den was in gebruik als noodkerk. Weet iemand nog de namen in te vullen van de bruidjes en de begeleidsters? foto: uit het archief van Heemkunde Vinckel

Echo 2019 - 06

33


Genieten... vooral genieten Verslag van een mooie fietstocht

Als we die volgende ochtend buiten komen miezert het een beetje en de fietsnavigatie werkt niet perfect. We kunnen maar niet uit Vierssen komen. Het k-ding stuurt ons steeds terug naar het beginpunt. Na 3 kwartier lijkt het probleem verleden tijd en zijn we op weg. Het wordt een dag zonder de zon gezien te hebben en ook de route is niet om van te watertanden. We rijden deze dag van stoplicht naar stoplicht. 75 of misschien wel 100. Ziek word ik ervan. En dan ook nog eens dwars door Keulen en Bonn. Auto’s, bussen en ander verkeer wat je in de stad kunt verwachten hebben we voorbij zien komen. Nadat we van de geplande route afwijken

Foto’s: Frank vd Lee

Nadat m’n oudste broer in 2017 vanuit Geffen naar de Mont Ventoux fietste en ik daarvan foto’s en wat filmpjes zag, werd ik bevangen door jaloezie. Mocht je ooit ’n volgend ‘ritje’ doen, zou je het dan erg vinden als ik en m’n tweelingbroer dan mee gaan? Dan zou ik graag ’n rondje Nederland willen doen. In Vinkel beginnen, over de Afsluitdijk en langs de Duitse grens weer naar huis. Na overleg met wat mensen uit Geffen die ook meegaan, wordt besloten om het anders te doen. Rondje Nederland is niks aan zeggen zij. Alles vlak en als je de wind tegen hebt heb je ‘m tegen tot Den Helder. Er wordt besloten om vanaf Geffen, via Vierssen in Duitsland, naar Andernach aan de Rijn te fietsen. Vandaar door de Eiffel naar Weiswampach in Luxemburg en daags erna naar Noduwez in de Ardennen. En de laatste kilometers worden gemaakt middels een rit terug naar huis. Op de woensdag voor Hemelvaartsdag moet dit alles beginnen.

komen we dan toch eindelijk op ’n fietspad langs de Rijn alwaar de frustratie van het dwars door de stad fietsen snel plaats maakt voor het genieten van natuur en bovenal het fietsen. We komen met z’n allen voldaan aan in Andernach. In ’n hotel waar de klok is stil blijven staan. Als je niet beter weet waan je je in 1982. Oranje groen en bruin zijn de kleuren die dit hotel aan 1982 doen denken. Maar verders is alles schoon en uiterst netjes. Nie zeuren dus. Douchen en naar het gezellige centrum van ’t stadje alwaar het leuke plein vol zit met mensen die in ’n flauw zonnetje genieten van hun vrije dag. Morgen moet het gaan gebeuren zeggen we tegen elkaar. Een uiterst lastige rit dwars door de Eiffel. We bestellen nog een aantal grösse weizener. Morgen zien we wel, is de tendens. De volgende morgen is het gezeik met de navigatie nog niet ten einde. Na weer ’n aantal nutteloze kilometers door Andernach

Na vele trainingsritjes zijn we er op eerder genoemde dag klaar voor. Prachtig weer en een bijna vlakke rit zorgt ervoor dat we rond 16:00 uur in Vierssen zijn. We worden opgewacht door onze 2 begeleiders die ons deze dagen zullen volgen, zodat we onderweg niet al onze bagage mee hoeven te nemen, wat kunnen eten en drinken en mocht het nodig zijn onze fietsen laten repareren. Nadat we kennis hebben gemaakt met een Jamaicaan die uitermate zijn best doet voor ons en een goed restaurant voor ons reserveert, ga ik me snel even douchen, want we eten al over 3 kwartier. Na wat bier en een flinke portie lasagne is het om 22.30 uur mooi geweest. Naar bed, want morgen rijden we veelal langs de Rijn naar onze volgende bestemming.

34

Echo 2019 - 06


gemaakt te hebben, pikt de navigatie uit het niets de door ons uitgestippelde route ineens op. Na ’n uur de geplande route gevolgd te hebben weten we wat ons vandaag te wachten staat: 14 km geklommen en 25 kilometer afgelegd. Na ’n kilometer of 50/55 is de pijp bij sommige al behoorlijk leeg. Als we na 5 uur fietsen door werkelijk prachtig natuurschoon aankomen in Jünkerath valt onze ploeg uiteen. Ik kap ermee, zegt er eentje. Morgen kijk ik wel weer hoe de vlag erbij hangt. Een wijze beslissing zeggen we, want je moet genieten op de fiets en niet sterven. Te weinig gedronken en te laat gegeten is de conclusie van ons allen. Na wat gegeten te hebben en waarbij we de aandacht hadden van de plaatselijke bevolking, omdat we midden in het dorp op ’n bankje zaten besloten we met 4-en de rit te vervolgen. De kilometers die nog volgden waren even ‘smerig’ als de eerder gefietste kilometers. Maar ook deze gingen werkelijk door prachtig natuurschoon. Als we het bordje Weiswampach 5 km passeren komt er ’n glimlach op onze lippen. Maar die is spoedig verdwenen als na de eerste haakse bocht de weg maar blijft stijgen. De ene godver na de ander volgt. Maar uiteindelijk komen we rond 18.30 uur aan in Weiswampach. Onze begeleiders hebben goed werk verricht en al een restaurant geboekt. Niet dat je er lekker kunt eten… maar ze hebben er port! Wij vinden alles goed vanavond, als we maar niet meer op de fiets hoeven. Morgen is een stuk eenvoudiger wordt er gezegd. De volgende ochtend begint voortvarend en de eerste 45 á 50 km zijn in mijn optiek allemaal bergafwaarts. Zou het dan toch echt allemaal zo blijven vandaag? Maar als je naar beneden gaat moet je vanzelf ook weer naar boven, zegt een van ons.

Echo 2019 - 06

Hij blijkt gelijk te hebben want na ’n uur of anderhalf gaat het weer naar boven. Maar de Ardennen zijn makkelijker te fietsen dan de Eiffel. Minder steil. We fietsen, voor onze begrippen, straf door en vergeten vooral niet te genieten van wat de Ardennen ons brengt. We zitten dan ook regelmatig recht op de fiets om alles goed te kunnen zien. Het is nu eenmaal ginne wedstrijd. We zijn er inmiddels achter dat onze begeleiders ons perfect kunnen volgen via ‘locatie delen’ op Google maps. Zo komt het dat we na de wijze les van gisteren, om 12:00 uur eten op de misschien wel mooiste plek van België. In de middag hoeven we alleen nog maar de muur van Huy te beklimmen. Dachten we. Eenmaal onder aan de muur, wat gedronken, en toen ieder voor zich naar boven. 1200 meter met gemiddeld 9.8%. Met de steilste 250 meter van 19%. Ieder op zijn manier zoals gezegd. De oudste van ons stel heeft het na 200 meter helemaal gehad met ‘de muur’. Ik fiets nog liever tegen de Geffense kerk op, dan dat ik hier aan begin! Nadat de mannelijke helft van onze begeleiding aangaf het ook eens te willen proberen, klimt hij op de fiets van een van ons. Op z’n slippers naar boven. Hij komt niet ver en ook hij houdt het snel voor gezien. Bij de ander brak op dat moment de derailleur af. Dus ook deze dag maakten we de dag niet met 5-en af. Met z’n 4-en nog godsgruwelijke lastige klimmen gehad. Huy is ’n mooi stadje, maar op de fiets moet je er voor je plezier niet komen. Na 7 uur beweegtijd en 9 uur onderweg te zijn geweest komen we aan in Noduwez. In een schitterende accommodatie drinken we wat en gaan een paar dorpen verder heerlijk eten. Morgen de laatste rit. Unne keer of 5/6 oanzette en dan zen wur!

De laatste morgen zitten we om 8.30 uur al op onze stalen ros. Ik zeg tegen m’n broers: Als we ’n bietje dur fietsen dan kunnen we vanmiddag nog noar ’t uurste! Maar net op dat moment slaat de fietsnavigatie op tilt! Gdnndj!! Eentje van de twee Geffense brengt redding. Hij heeft nog een navigatie bij ‘m. Er staan wel niet zo’n mooie routes in als in de andere navigatie, maar hij doet ’t tenminste. De kilometers die we de voorbije dagen gemaakt hebben beginnen bij sommige hun tol te eisen. Onze begeleiders hadden zich voorgenomen om op de laatste dag na de lunch naar huis te rijden. Maar nadat ze sommige van ons in de ogen keken, kwamen ze daar wijselijk op terug. Sommige van ons fietsen op het tandvlees. Als we iets willen drinken, blijkt dat we naast het circuit Heusden-Zolder staan. Buurten had hier geen zin, alles werd overstemd door ronkende motoren. Niet erg als je bijna geen pap meer kan zeggen. De laatste kilometers in België leggen we stilzwijgend af. Maar kilometer na kilometer komt er toch weer wat leven in onze ploeg. We ruiken de stal! Eenmaal weer in Nederland en met windkracht 4 in de rug komen we in Luyksgestel de grens over. Alsof we net begonnen zijn lijkt het wel en een begint er zelfs een schunnig liedje te zingen. Goesting naar het vrouwtje! Nadat we tijdens onze laatste stop in Son en Breugel de laatste cola en mueslirepen hebben weggewerkt, gaan we dan toch echt richting Vinkel. Het is kwart over 5 als we voldaan de brug over fietsen. Eenmaal bij m’n tweelingbroer aan de pils krijg ik via de app te zien dat EVVC door is naar de volgende ronde van de nacompetitie. Hoe maakt niet uit, ze hebben het gehaald. Precies zoals wij!!! Frank

35


Echo Oud papier

gehaald Dit wordt weer op

Woensdag 17 juli stus Woensdag 21 augu

bebouwde kom binnen en buiten de en we bij u langs Vanaf 17:30 u kom

ntainer Het papier in de co l, met blauwe dekse . aan de weg zetten ainer zit

cont Alleen dat wat in de en!!! wordt meegenom Stichting Kafland

Echobord

Voor korte berichtjes

t7 Scootmobieltoch

sept

Heeft u ook een scootmobiel, doe dan mee, laat uw verwennen en geniet. Evenals voorgaande jaren wordt er ook dit jaar een scootmobieltocht georganiseerd. Dit doen wij voor alle gebruikers van een scootmobiel uit het voormalige Maasdonk. Speciaal voor deze groep mensen willen we er een leuke dag van maken. De tocht wordt georganiseerd door KBO-Nuland, KBO-Geffen en KBO-Vinkel en is op zaterdag 7 september 2019 en duurt van ca. 9.30 uur tot 16.30 uur. Het is de bedoeling dat we een route rijden door de mooie omgeving van onze drie kernen, waarbij onderweg de nodige stops zijn ingelast voor eten, drinken en andere zaken. De tocht zal niet langer zal zijn dan 25 km. Wij rijden gezamenlijk met de hele groep scootmobielers de route waarbij begeleiders

teeg

Wersts Expositie bij ART Vanaf augustus ontvangt u geen Echo meer in uw brievenbus, als er deze sticker opgeplakt zit. Mocht u toch graag de Echo blijven ontvangen, geen probleem, stuur dan een mail met uw verzoek naar: info@echovinkel.nl Ook via onze website kunt u uw verzoek doorgeven: www.echovinkel.nl 36

Op zondag 8 sep. 2019 opent kunstenares Ans van Santvoort aan de Werststeeg haar atelierdeuren voor de expositie “ART Werststeeg Exposeert”. De expositie toont werk van circa 27 (hobby)kunstenaars, waaronder zeven kunstenaars uit Vinkel. De expositie is open van 11.00 uur tot 17.00 uur en bevindt zich op Werststeeg 54 te Berlicum. De entree is gratis en er is voldoende parkeergelegenheid voor auto en fiets.

op de fiets zullen helpen bij het oversteken en zonodig ook helpen bij het oplossen van eventuele andere problemen, mocht er onverhoopt onderweg wat gebeuren. De gehele tocht is er een EHBO-er aanwezig. Ook zal er een aanhanger beschikbaar zijn voor scooters die onderweg pech krijgen. Daarnaast is er voor deze tocht een verzekering afgesloten. Bent u ook een scootmobieler dan kunt u zich opgeven bij: Voor Nuland: Dhr. Wim van Koert tel. 073 - 5321981 of 06 - 46437378 Voor Vinkel Dhr. Christ van Leijden tel. 073 - 5322095 Voor Geffen Dhr. Bér Vissers tel. 073 - 5322054 of 06 - 57728287 enthousiaste kunstenaars. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om zelf ideeën aan te dragen en een uniek schilderij te laten maken. U bent van harte welkom op 8 september om met een hapje en drankje de schilderijen, keramiek, sieraden en bakkunsten te komen bewonderen.

Kunst van en voor iedereen De expositie laat zien dat je voor een eerlijk bedrag een prachtig origineel schilderij kunt kopen, geschilderd en ontworpen door

Echo 2019 - 06


Te koop Een wals te gebruiken voor allerlei werkzaamheden, ook te vullen met water om meer gewicht te krijgen. Voor info: TV Vinkel Mari van Lanen 06 - 26376503

Dankbetuiging

Dankbetuiging Op 13 juni waren we 50 jaar getrouwd, dit hebben we op 10 juni gevierd in Den Driehoek. Het is een heel mooi feest en leuke dag geweest. Graag willen we iedereen bedanken voor de mooie kaarten en bloemen, en iedereen die er samen met ons een leuke dag van gemaakt hebben. Bedankt namens, Leo en Nel van der Heijden - van Zoggel

Graag willen wij iedereen bedanken Voor de belangstelling en het medeleven Na het overlijden van mijn vrouw, Onze moeder en oma

Jo van der Wielen van den Elzen Een speciaal woord van dank aan de Huisartsen Jos en Janneke, Pantein en Pastor Verbakel Toon van der Wielen Kinderen en kleinkinderen

Geboren Dora en Tinus zijn trotse ouders geworden van een prachtige dochter

Vakantiesluiting ‘t

Betje

Tijdens de bouwvakvakantie, in de weken 30, 31 en 32, dus van 22 juli t/m 9 augustus zal Dorpshuis ’t Zijl gesloten zijn.

Je kunt haar bewonderen in de wei aan het einde van de Brugstraat in Vinkel Foto’s van de geboorte zijn gemaakt door: Eva Krebbers - www.lalamour.com

Vanaf maandag 12 augustus bent u weer van harte welkom. Foto: Riky v Schijndel

Echo 2019 - 06

Zijl

Bestuur en medewerkers Dorpshuis ‘t Zijl

37


Harmonie ODIO

e e Vinkelse Braderi

Nieuws uit en van de vereniging

D

Op zondag 7 Juli is het weer tijd voor de Vinkelse Braderie op het Pastoor Vogelsplein in Vinkel.

t

Molenwandeltoch

Ook dit jaar valt er weer een hoop te zien tijdens de braderie. Het kerkplein zal omgetoverd worden tot een museumplein waar menig voertuigliefhebber zijn hart kan ophalen aan de oude Amerikanen, race Opels en alle andere oldtimers die te zien zullen zijn. Dit museumplein sluit aan bij het thema transport dat dit jaar een grote rol speelt tijdens de Vinkelse Braderie. Er zullen dan naast de oldtimers ook hedendaagse grote transport- en bouwvoertuigen te zien zijn tijdens de braderie. Tijdens de Vinkelse Braderie zal er ook veel muziek te horen zijn, zo laten de jeugdorkesten en jeugdslagwerkgroepen van ODIO van zich horen. Maar ook het Nulands C-manskoor en het trio Pi-Wi-F zullen een optreden geven in de tent. Verder worden er zoals vanouds marktkramen opgezet rondom het Pastoor Vogelsplein. Als laatst mogen wij ook aankondigen dat Wout Zijlstra, beter bekend als de Sterkste man van Nederland een demo komt geven van de Highland games. Maar dat is nog niet alles, denk jij dat je, samen met 2 vrienden, familie of wie dan ook meer kracht in huis hebt dan de sterkste man van Nederland ? Houd dan onze facebookpagina

38

Harmonie ODIO en Stichting Vinkelse Molen Molen- wandeltocht 10,15 of 20 km Molen de Zwaan, Molenpad 1, Vinkel Zondag 7 juli 08.00 – 10.00 uur Op zondag 7 juli is de inmiddels bekende Molen-wandeltocht uitgezet door Harmonie ODIO in samenwerking met Stichting de Vinkelse Molen. Inschrijven tussen 8.00 uur en 10.00 uur bij Molen de Zwaan (in aanbouw), Molenpad 1, Vinkel. Gratis parkeren bij Café Den Driehoek, Brugstraat 34 te Vinkel.

of website in de gaten voor meer info en inschrijfformulieren. Wij zien u graag op 7 Juli tijdens de Vinkelse Braderie op het Pastoor Vogelsplein. Harmonie ODIO Vinkel Vinkelse Braderie Pastoor Vogelsplein te Vinkel Zondag 7 juli 09.00 – 16.00 uur Entree € 2,-

Inschrijfgeld € 5,- incl. entree Vinkelse Braderie, consumptie en versnaperingen. De routes eindigen op het Pastoor Vogelsplein op De Vinkelse Braderie. Er zijn nieuwe routes met drie afstanden, 10, 15 of 20 km, deze worden met pijlen aangegeven en je krijgt een routebeschrijving mee. Door mee te doen aan de Molen-wandeltocht steun je twee goede doelen: Stichting ‘De Vinkelse Molen’ en Harmonie ODIO. Dus trek je wandelschoenen aan en doe mee !!

Echo 2019 - 06


info@harmonieodio.nl

weerscheut 71D - 5381 GT - 073 532 0050

- U wilt een nieuwe website? - U wilt zelf uw website eenvoudig bij kunnen houden? - U wilt een geautomatiseerd e-mail systeem? - U wilt beter gevonden worden in de zoekmachine’s? - Wij willen dan graag een afspraak met U maken. Industriestraat - 5391 - NULAND weerscheut 71D -45381 GTBR - 073 532 0050 W

073532 532 0050 0050 -- E.E.info@digifactory.nl info@digifactory.nl - I.I. www.digifactory.nl www.digifactory.nl T.T.073

Echo 2019 - 06

39


‘In Vinkel schijnt altijd de zon’ Column van een voetbalsupporter

Zorg altijd bij u in de buurt

Bel uw wijkteam voor alle zorgvragen via 0900 8803

Zolang mogelijk plezierig thuis wonen? Uw wijkteam Nuland/Vinkel ondersteunt u graag Pantein biedt: verpleging en verzorging aan huis I specialistische zorg I spoedzorg I nachtzorg I thuisbegeleiding I www.thuiszorgpantein.nl

Lindenlaan 14 5381 GK Vinkel T I E

40

073 - 532 1607 www.autobedrijfvinkel.nl info@autobedrijfvinkel.nl

Wat is dat toch met Vinkel? Het is steeds moeilijker dit onder woorden te brengen, simpelweg omdat het zo verdomd mooi is. Elke keer als ik Vinkel weer binnen rijd of fiets (laatste tijd is het vaker met de fiets) dan lijkt daar altijd de zon te schijnen, is het altijd leuk, gezellig, gemoedelijk. Dat is tenminste hoe ik het ervaar.

Dan is het eigenlijk niet een prestatie maar een wereldprestatie. Maar wat het nog allemaal mooier en uniek maakt is dat je volgend seizoen al voor het zevende jaar in die 2e Klasse gaat uitkomen. Absurd! Uitkomen in een klasse waar, bij veel verenigingen, betalen de normaalste zaak van de wereld is.

Je leert de gemeenschap ook steeds beter kennen en begint ook te beseffen wat bv de sterfgevallen in de afgelopen jaren van een jeugdlid als Tim Schoones, een trainer John van Nielen en ras supporter Frank van den Braak hebben gedaan met de vereniging, met de mensen in Vinkel. Het is ook steeds makkelijker om je in bepaalde mensen te verplaatsen en voelt zelf dan ook de pijn.

Maar laten we er nog een schepje bovenop doen. EVVC gaat nu niet alleen voor het zevende jaar in de 2e klasse spelen maar was in die jaren zelfs ook nog eens de koploper en titelkandidaat in de 2e Klasse en pakte in de voorgaande twee jaren ook een periode. Het kan gewoon niet op zou je zeggen. Alles klopt, je hebt jarenlang mogen werken met twee absolute toptrainers, hebt de beschikking over een geweldige selectie en een meer dan geweldige trouwe aanhang. De vereniging leeft en het is er gezellig! Heel gezellig en dat heb ik zelf al verschillende keren ook mogen ervaren. De vereniging EVVC bezoeken, Vinkel bezoeken is voor mij haast een cadeau.

Die pijn was er gisteren (red. zondag 16 juni) echter zeer zeker niet, alhoewel die was er wel toen ik naar huis moest fietsen, haha. Gisteren was er tijd voor vreugde en blijdschap. Gisteren leverde het team van EVVC misschien wel de grootste prestatie ooit. Kijk de prestatie om van de 4e klasse naar de 2e klasse te promoveren is natuurlijk al helemaal geweldig. Zeker als je ziet dat Vinkel een dorp is van zo’n 2600 inwoners.

Maar nu weer terug naar de prestaties, want dat is iets wat EVVC zeker doet: presteren!! Op het veld en naast het veld. Een periode pakken in de 2e klasse lijkt het hoogst haalbare zou je zeggen en is ook de beste prestatie tot nu toe geweest. Maar daar heb ik nu toch een andere mening over. De allerbeste en grootste prestatie werd gisteren geleverd. Hoe goed ben je wel niet als je een slecht seizoen hebt gedraaid, dat het vertrouwen ontbreekt, je iets uitstraalt van machteloosheid en daarmee de nacompetitie in moet. Dat je het vervolgens ook nog moet opnemen tegen ploegen die juist wel in een flow zitten, die het

Echo 2019 - 06


vertrouwen wel hebben. Dan moet je toch wel echt goed zijn! Het komt niet vaak voor dat een ploeg die tegen degradatie heeft gevochten het uiteindelijk gaat redden in de nacompetitie. Een ploeg die in totaal maar acht wedstrijden wist te winnen en in 2019 zelfs nog maar drie keer had gewonnen.

Ik voelde de bui al hangen, ik dacht daar ga ik weer net als twee weken terug. Heenweg was toen leuk, terugweg zwaar, loodzwaar. Regen, onweer en twee uur onderweg. Eén voordeel: ik wist nu de weg, tenminste dacht ik.

Drie finales, drie overwinningen nodig. Ik denk dat er maar weinig waren die daar veel vertrouwen in hadden, maar die overwinningen kwamen er wel! EVVC flikte het wel, EVVC deed misschien wel het onmogelijke. SC Helmondia werd verslagen na strafschoppen, Liessel werd op eigen veld verslagen en gisteren werd in de finale Volkel met 2-0 verslagen. Knap, knap, knap!!!

En daar ging ik dan met vijf anderen op het fietsje richting Vinkel. Voelde meteen heel vertrouwd, het gevoel ‘ons kent ons’, een geweldig gevoel. De weg naar Vinkel had iets weg van een ploegenachtervolging, het tempo zat er goed in en ik dacht alleen maar: ‘Rustig, ik moet straks ook nog terug!’ Het tempo bleef hoog, maar ja was ook niet gek. De helft was met de elektrische fiets! Verdomme, hahaha.

Ja en dan gaat de dag heel anders lopen als gepland. Ik had al besloten om met het fietsje naar Heeswijk te gaan, maar had nooit gedacht dat ik in ‘ons mooie’ Vinkel zou uitkomen op de kermis. Tijdens de wedstrijd werd al gezegd: ‘Peter als EVVC wint, dan ga je mee he!’. Ik zei: ”Is goed als jullie er dan voor zorgen dat ik thuis kom met de fiets.’ Binnen enkele minuten was het geregeld, haha, geweldig. Dat is ook Vinkel.

Ja en dan kom je voor de zoveelste keer aan in het vertrouwde Vinkel, Vinkel waar de zon dus altijd lijkt te schijnen. En wat was het weer een happening, wat was het een leuke ‘bende’ wat ik daar aantrof. Daar sta je dan om zeven uur ’s avonds als Beek en Donkenaar in Vinkel, 28 km van huis. Maar het voelde geen moment ongemakkelijk of raar of gek, het was vet leuk zoals ze tegenwoordig zeggen. Opnieuw heb ik

genoten, genoten van de mensen, genoten van de gesprekken en van hoe je wordt ‘opgenomen’ in de groep en geaccepteerd wordt als buitenstaander. Het was prachtig. Het heeft nu als ik teruglees ook iets weg van liefdesverklaring richting Vinkel......En ach ja zo is het eigenlijk ook! Maar zoals gisteren ook was er een tijd van komen en gaan. Ik besloot toch maar, ondanks het aanbod dat ik thuis zou worden gebracht, om met het fietsje terug te keren. De vermoeidheid was daar en daar had ik ook last van op de terugweg. Ik reed toch echt niet hard, maar wist sommige bochten bijna niet te halen, haha, en viel enkele keren bijna in slaap. Moet je ook eens meemaken; slapend fietsen, best aparte ervaring. Het fietsen ging redelijk en zou eigenlijk volgens de navigatie rond 0.00 uur thuis moeten zijn, wat er op laatste stuk is gebeurd weet ik niet maar het werd uiteindelijk 00.40 uur. Zwaar vermoeid, maar wel weer een super leuke dag gehad in Vinkel, het plaatsje waar de zon altijd lijkt te schijnen! Allen super bedankt!!! En ik zeg:

Vinkel Vinkel Come on you boys in green Come on you boys in green We are the V-side We are the V-side Peter Bussers Beek en Donk

Echo 2019 - 06

41


Heesch West

42

Echo 2019 - 06


De plannen liggen nu ter inzage, kijk op: www.heeschwest.nl Tot en met 13 augustus a.s. kan men hierop bezwaar aantekenen, daarna is dat niet meer mogelijk. Verdiep je er nu in wat Heesch West voor jou als inwoner van Vinkel gaat betekenen. Bedenk dat het altijd gevolgen heeft voor Vinkel en beoordeel zelf of je die acceptabel vindt of dat je actie moet ondernemen. Besluit je om nu niks te doen, dan kun je daar later niet meer op terugkomen. De inloopavond genoemd op de flyer is geweest, maar wil je meer weten, meld je dan aan bij een van de actiegroepen van de flyer. Voor meer informatie lees ook de berichtgeving over Heesch West op de volgende pagina’s in deze Echo en in huis aan huis blad Thuis in het nieuws welke ook deze week huis aan huis gaat.

Echo 2019 - 06

43


Dorpsraad Vinkel Eerstvolgende dorpsraadvergadering: donderdag 05 september 2019 20:00 u in ‘t Zijl Heeft u vragen of opmerkingen over de leefbaarhed in Vinkel? Stel ze aan de Dorpsraad! Stichting Dorpsraad Vinkel website: www.dorpsraadvinkel.nl facebook: Dorpsraad Vinkel twitter: @dorpsraadvinkel email: dorpsraadvinkel@gmail.com Postadres: Jan Steenstraat 10, 5381 GH Vinkel Ton v.d. Leest (073 - 532 3709) De Dorpsraad wil inwoners stimuleren, activeren en faciliteren bij acties die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van ons dorp. De Dorpsraad zet zich in voor jong en oud en voor grote en kleine zaken. Heb je vragen of wil je meedenken? Neem dan contact met ons op! Openbare vergaderingen Deze vinden op donderdagavond plaats in ’t Zijl, aanvangstijd telkens om 20:00 uur. De juiste data voor 2019: Donderdag 24 januari 2019 Donderdag 14 maart 2019 Donderdag 16 mei 2019 Donderdag 27 juni 2019 Donderdag 05 september 2019 Donderdag 14 november 2019

“Vinkel, een kern waar pit in zit”

Heesch West

Als particulieren in Vinkel een project willen starten gaat er een lange procedure met stedenbouwkundigen en juristen aan vooraf. In deze fase is al met de buren overleg geweest over hun wensen. Dan volgt nog een reactie termijn waarna meestal aanpassingen volgen. Alles om tot ieders tevredenheid te kunnen participeren. Hoe anders handelt de gemeente. Enkele jaren geleden heeft de gemeente besloten het plan ondanks twijfels over het project toch op te starten met Heesch West. Een onderzoeksbureau is ingeschakeld met de opdracht om dat vorm te geven. Gezien de uitzonderlijk grote percelen leek daar vooral in de grote logistiek interesse voor te zijn. Ook zag de gemeente kansen om een stap te zetten in de klimaatambities waaraan den Bosch zich geconformeerd heeft. Met deze opdracht is de directie van Heesch West aan de gang gegaan met een uitgewerkt plan als resultaat. Met alle wettelijke eisen is rekening gehouden zodat de MER nu met een rapport komt waar nauwelijks nog een speld tussen te krijgen is. Aan Vinkel is nooit iets gevraagd. Vanuit Vinkel was in de toenmalige gemeente Maasdonk veel weerstand tegen het plan maar dat mocht niet baten. Een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de dorpsraden van Nuland, Vinkel, Geffen, ZLTO, IVN, Heesch, Achterste Groes en enkele ondernemers rond de Bossche Baan zijn het laatste jaar van tijd tot tijd geïnformeerd. Wat heeft de klankbordgroep gedaan? Nuland vreesde problemen bij de Rotonde, Vinkel verkeersoverlast voor het hele dorp en enkele ondernemers in Heesch teveel

44

drukte op de Bossche Baan. Het verkeer gaat immers over de Rekken naar Nuland en via een parallelweg naar de Cereslaan afslag. Na herhaald aandringen zijn alternatieve directe aansluitingen op de A 59 door Rijkswaterstraat wederom onderzocht. Zij kwam nog steeds tot de conclusie dat de voorgestelde aansluiting voldoende is en een directie verbinding met de A 59 niet nodig en zelfs onwenselijk is voor de doorstroming. Tegen de afsluiting van de Koksteeg is herhaaldelijk geprotesteerd. Dat werd steeds afgedaan met het standpunt dat er geen vermenging mocht zijn tussen lokaal en industrieel verkeer. Omwonenden aan de Heesche kant voelden zich belazerd dat de hun beloofde groen bufferzone werd ingericht met zonnepanelen. Hierin nam de gemeente Bernheze ondanks deze bezwaren zelf het initiatief om het zonnepanelen plan door te zetten. Tegen windturbines is enkele jaren geleden al geageerd door de dorpsraad van Vinkel bij de betreffende commissie in Den Bosch en eveneens regelmatig in de klankbordgroep, zonder succes. Ook tegen het beleggen van de waterberging aan de Weerscheut/Ruitersdam met zonnepanelen is geprotesteerd. Heesch West vindt dat dit voor de natuur geen enkel probleem is en daarmee is de kous af. Om de verkeersoverlast door afsluiting van de Koksteeg te verminderen is door Heesch West een nieuwe weg gepland parallel aan de Ruitersdam. Begin en einde gaan dan nog steeds over de Ruitersdam. Dat verstoort behoorlijk de natuurwaarde van

Echo 2019 - 06


de Ruitersdam. Mogelijk is het bespreekbaar deze weg naar het noorden op te schuiven langs het industrieterrein. Met de klankbordgroep is geen overleg gevoerd zoals in de gepresenteerde planvorming gesuggereerd wordt. Het zogenaamde overleg was informatief en kritiek werd niet op prijs gesteld. Nu is een klankbord in zijn aard dan ook niets anders dan de achterwand van een preekgestoelte. Het diende voor akoestiek verbetering om het stemgeluid van de spreker beter over te laten komen bij de gelovigen. Dat een klankbord zelf iets in te brengen heeft in de preek is daarom ook een misvatting. De door de dorpsraad georganiseerde presentatie van de plannen en de MER betreffende Heesch West. In de Echo, is regelmatig geïnformeerd over het plan maar op de openbare vergaderingen was er slechts een enkele kritische opmerking te horen. Nu kwamen de protesten ineens los omdat het erg dichtbij komt. Verschillende mensen waren bepaald niet blij met de grote logistiek en bijbehorende arbeidsmigranten, de verkeersoverlast, de windmolens, de drijvende zonnepanelen op de enige natuur die overblijft en dat er in niets een compensatie is voor Vinkel. Geen enkele toezegging werd gedaan behalve dan dat Landschapsbelang nu wel betrokken wordt in het overleg met IVN Heesch en Oss over het gebied rond het waterbekken. De wethouder was duidelijk. Den Bosch moet meegroeien in de economie en de klimaatdoelen moeten gehaald worden, d.w.z. de CO2 uitstoot in 2050 moet met 95 % terug gedrongen zijn. Den

Echo 2019 - 06

Heesch West

Bosch heeft zich geconformeerd aan de klimaathype. De coalitie heeft beslist en laat geen enkele ruimte voor participatie. Van geen enkel coalitieraadslid hebben wij daar protest tegen vernomen in de raad, terwijl zij mede vanuit Vinkel gekozen zijn. Over de consequenties voor het nieuwe buitengebied is niet nagedacht. Het heeft een grote impact op het hele dorp. Aan de Koksteeg zijn aanwonenden inmiddels wakker geworden nu de gevolgen van het beleid vanuit den Bosch dichtbij komen en ook de Weerscheut is zich gaan roeren. Men wil individuele bezwaarschriften gaan indienen. Duurzaamheid en Klimaatdoelen: Het centraal planbureau voor de leefomgeving stelt in haar rapport dat om de klimaatdoelen te halen er 4 even belangrijke pijlers noodzakelijk zijn om in een duurzame circulaire economie resultaat te kunnen boeken. Wat niet gehaald wordt komt weer ten laste van een andere pijler. 1. Een energiereductie van 30% Hoe duurzaam, besparend en circulair is de grote logistiek? Veel verkeer van zeer grote vrachtwagens. Er wordt bij de infrastructuur van de aan te passen wegen rekening gehouden met lengtes van 25 meter. Bovendien zijn er nog de vele bestelbusjes. De grote logistiek zegt zelf laconiek dat ze toch wel een schil van vaste werknemers wil behouden naast de goedkope arbeidsmigranten. Het zijn bedrijven die op grote omzet draaien en goedkope arbeid. Uitbuiting komt regelmatig in het nieuws. Bepaald niet circulair. 30 tot 50% gaat retour met even zo vele verkeersbewegingen, over verspilling gesproken. Zij concurreren bovendien de lokale bedrijven weg. Niet duurzaam dus maar louter een potentiële klant voor de grote terreinen

2. Een 3 x zo groot aandeel van biomassa in de energiewinning. Nu is 6.6% van de energiewinning hernieuwbaar waarvan de helft uit biomassa bestaat. Hoe duurzaam is biomassa (organisch materiaal voor verbranding)? Nederland heeft niet genoeg. Het meeste moet vanuit het buitenland aangevoerd worden. Biomassa gaat grotendeels ten koste van natuur en landbouw. Gerekend vanaf de teelt, transport en verbranding is het bijna even vervuilend als steenkool. Wat winnen we er dan mee? De aap uit de mouw is dat biomassa niet meetelt in de CO2 boekhouding. 3. CO2 opslag en afvang. Landbouwgrond met CO2opslag verdwijnt en de groene buffer wordt opgeofferd met zonnepanelen met dode grond eronder. De biodiversiteit is al met 50 % afgenomen door het steeds meer in beslag nemen van gronden ten behoeve van de welvaart. Het natuurterrein bij de ijzeren constructie aan de Rekken moet wijken voor de aansluiting op de rotonde. De verplichte natuurcompensatie gaat echter niet in Vinkel gebeuren. Van afvang is met de CO2 uitstoot van al het verkeer buiten het terrein geen sprake. 4. Energieopwekking zonder CO2 met wind, zon, kernenergie en waterkracht. Windenergie is het meest geschikt op plaatsen waar het veel waait en dan in grote concentraties op plaatsen waar het weinig schade doet. Van beide voorwaarden is hier geen sprake. Wind levert nu 2% van de benodigde totale energie en zon 0,6%. Hoeveel meer moet dit niet uitgebreid worden om tot een substantiële bijdrage te komen? Zelfs als alle grote projecten op zee

45


Dorpsraad Vinkel

“Vinkel, een kern waar pit in zit”

Heesch West

gerealiseerd zijn in 2050 is dat nog steeds niet hoger dan 25 %. In Duitsland met 25 % windenergie is door het stoppen met kernenergie de CO2 uitstoot zelfs weer toegenomen. Er wordt gerekend dat 1 windmolen 1000 huishoudens van stroom kan voorzien. Let wel dat is niet de totale benodigde energie want voor bijna 2/3 gaat het energie verbruik naar het gas. Ook wordt uitgegaan van de maximale capaciteit. Tot nu toe levert het bestaande windmolen arsenaal in Nederland echter slechts de helft van het potentiële vermogen. Waarom zou dat nu ineens anders zijn? Ook zijn de huishoudens slechts verantwoordelijk voor 12 % van de totale energiebehoefte. 1000 lijkt veel maar op het totaal van de benodigde energie is dat maar voor een 200 huishoudens. Voor zonnepanelen op het industrieterrein is genoeg ruimte op de daken. Energietransitie. Nu bestaat nog 83% van de energievoorziening uit fossiele brandstof. Aardgas 52%, steenkool 27%, biomassa, kernenergie 3% en 6% uit restbronnen. Ook in 2050 wordt aangenomen dat de energievoorziening voor 30 % uit gas zal bestaan. Gascentrales zijn zeer schoon. Zelfs de Nederlandse kolencentrales doen het wat dat betreft goed. De benodigde import komt van veel meer vervuilende centrales. Nederland blijft in de Hollandse traditie van koopman en dominee wel een doorvoerstation voor Russisch gas naar andere landen die het graag willen hebben en ook niet zonder kunnen. Op Heesch West zou het echter niet meer mogen. Ook olie blijft voor de toekomst een belangrijke energiebron voor industrie en transport.

46

In Nederland daalde de uitstoot van CO2 vorig jaar slechts 2%. Als het om klimaat invloed gaat is Nederland alleen heel betrekkelijk. Wereldwijd stijgt de CO2 uitstoot 2 % en de energiebehoefte neemt meer toe dan de toename in wind en zonne-energie kunnen bijhouden. Dat is de gemiddelde wereldburger niet eens kwalijk te nemen want wij gebruiken nog altijd 3 keer zoveel. Waarom gezien het bovenstaande dan koste wat kost zo overdreven maximaal inzetten op de zogenaamde duurzaamheid van Heesch West? Moet het een paradepaardje in duurzaamheid worden voor ‘s-Hertogenbosch? Voor wie moet er gescoord worden? En dan maar helaas ten koste van Vinkel. Van de door den Bosch geroemde ambitie als meest circulaire en duurzame industrieterrein blijft trouwens weinig over. Heesch West is een doodgewoon industrieterrein en de beloofde groene buffer wordt een proeftuin voor CO2 vrije energiewinning. En dan nog alleen op het eigen terrein zelf, zonder rekening te houden met vervuiling door het vele transport. Bovendien gaat het ten koste van natuur, landschap en de leefomgeving van Vinkel. Helaas is daar weinig interesse voor gebleken in het coalitiebestuur.

Geopend: Dinsdag t/m donderdag: 08.30 - 18.00uur Vrijdag: 08.30 - 20.00uur Zaterdag: 08.00 - 16.00uur

Ten aanzien van het industrieterrein HeeschWest vragen wij daarom aan de gemeente: • Af te zien van het primaat voor de grote logistiek. • Geen bedrijven toe te laten met een hogere zwaarte klasse dan 4. • Af te zien van het gebruik van de groene bufferzone voor wind- en zon energie. Deze tekst is door Dorpsraad Vinkel aan alle fracties van de gemeenteraad van den Bosch is verstuurd?

Echo 2019 - 06


Dorpsraad Vinkel

“Vinkel, een kern waar pit in zit”

eente

Fleurig Vinkel

t gem Samenwerken me

In de vorige editie van de Echo stond een kort bericht over de nieuwe beplanting in de Brugstraat/Lindenlaan. Na een (te) lang voortraject zijn in overleg met enkele aanwonenden een beperkt aantal groenstrookjes voorzien van nieuwe beplanting. De gemeente heeft toegezegd dat hun streven is om volgend jaar weer enkele plantsoenstroken opnieuw te voorzien van beplanting. Hierbij geldt wel als harde voorwaarde dat de aanwonenden deze stroken willen adopteren. Als de gemeente én aanwonenden goede praktische afspraken maken, dan wordt de (saaie) Brugstraat en de Lindenlaan een stuk vrolijker/fraaier.

We hebben als dorpsraad het college van Burgemeester en Wethouders in het najaar van 2018 een zware brief gestuurd. Het komt erop neer dat wij vraagtekens hebben geplaatst over de manier en wijze van samenwerking én de gemeentelijke communicatie richting het Vinkelse.

Zelf bloemen zaaien in de groenstrook kan natuurlijk ook, en draagt bij aan een fleurig Vinkel! Van tijd tot tijd aandacht en water geven hoort daarbij. Zie hieronder.

Naast de bestaande overleggen over de bouwprojecten binnen Vinkel, hebben we de afspraak gemaakt dat we om de 8 weken een overleg aangaan over de openbare ruimte. Bij dit overleg zit vanuit de gemeente de ‘wijkmanager’ en de ‘projectleider wijkbeheer’ aan tafel. Vanuit de dorpsraad zijn hier Ton van der Leest, Ad van Heijningen en Pascal Peters aanwezig. We hopen op deze manier een constructief overleg te voeren over een breed scala aan onderwerpen in de openbare ruimte. Het gaat o.a. om de volgende onderwerpen: • De technische staat van de vrijliggende asfalt fietspaden (wortelopdruk, scheuren); • De realisatie van meer groen in de Brugstraat;

Pettelaarpark 89 5216 PP 's-Hertogenbosch 06 10 97 31 01 www.flynth.nl alexander.vromans@flynth.nl

Echo 2019 - 06

• Het toekomstig wegonderhoud (welke wegen komen voor groot onderhoud in aanmerking); • Het onderhoud rondom de Tolbrug; • De verdere optimalisatie van de verlichting in de vorm van bijvoorbeeld de toepassing van LED langs het fietspad richting EVVC; • Enkele kleine veranderingen aan het straatwerk nabij ‘t Zijl. Buiten Beter App De insteek van dit overleg is niet het bespreken van dagelijkse zaken zoals een omgevallen boom of een defecte lantaarnpaal. Hiervoor kan iedereen zelf een melding doen via de gemeentelijke website of een melding maken via de BuitenBeter app op je mobiele telefoon.

l

Plattegrond Vinke

Is het trouwens iemand opgevallen dat de gemeentelijke plattegrond op het plein recentelijk is vervangen? Tot begin 2019 hing hier nog de gemeentelijke plattegrond van Maasdonk!

47


Gemeente ‘s-Hertogenbosch Datum start La Vuelta Holanda 2020 bekend

‘s-Hertogenbosch op zaterdag 15 augustus 2020 gastheer Vuelta De internationale Spaanse wielerkoers La Vuelta gaat in 2020 in Nederland van start door de provincies Utrecht en Brabant. Op vrijdag 14 augustus is de ploegentijdrit in de stad Utrecht, de tweede etappe start een dag later in ‘s-Hertogenbosch (aankomst in de stad Utrecht) en de derde etappe begint en eindigt in Breda. Deze data maakte de organisatie van de Vuelta – de ASO – vandaag bekend, na afstemming met de internationale wielerunie UCI. De Ronde van Spanje doorkruist in 2020 liefst 34 Nederlandse gemeenten in drie dagen. De organisatie is in handen van de steden Utrecht, Breda en ‘s-Hertogenbosch en de provincies Utrecht en Noord-Brabant. Wethouder Huib van Olden is blij met het gekozen weekend. “In ‘s-Hertogenbosch praten we over het afsluitende weekend van het internationale Theaterfestival Boulevard. Directeur Viktorien van Hulst heeft mij laten weten zeer enthousiast te zijn om haar programmering aan te laten sluiten op dit internationale topsportevent en op de Spaanse sfeer die wij dat weekend willen creëren.”

Veilig, bereikbaar en feest De organisatie in ‘s-Hertogenbosch is al volop bezig met de Vuelta 2020. Wethouder Huib van Olden: “We leggen accent op een veilige start in een bereikbare binnenstad, op een mooi programma in aanloop naar de Vuelta én vanzelfsprekend in het Vueltaweekend zelf. Nu de datum bekend is, gaan we de conceptroute die door de binnenstad loopt eerst beoordelen aan de hand van (reguliere) activiteiten. Waar noodzakelijk gaan we in gesprek met belanghebbende organisaties. Ik verwacht na het zomerreces met de route van de tweede etappe in onze gemeente naar buiten te komen.”

T 0623034380 E info@jordyvdbraaktuinen.nl W www.jordyvdbraaktuinen.nl

Uw tuin is onze zorg

Ontwerp

Aanleg

Onderhoud

Voor meer informatie: Gemeente ‘s-Hertogenbosch Kabinetszaken / projectorganisatie Vuelta 2020 ‘s-Hertogenbosch J. de Wit 06-20015207

Martijn van den Braak

projectbouw

nieuwbouw - verbouw - woninguitbreiding www.martijnvandenbraakprojectbouw.nl

48

Echo 2019 - 06


Gemeente ‘s-Hertogenbosch Open dag bij Afvalstoffendienst op 30 juni

Voor alle schade-afwikkelingen en taxaties Heesterseweg 33 • 5386 KT Geffen Telefoon: 073 532 46 13 • Mobiel: 06 1600 65 97 E-mail: autoschademaasdonk@hotmail.com

keuren en onderhouden van: *kleine blusmiddelen, *noodverlichting & *elektrisch handgereedschap

Toon van den Hurk Engelenstede 3 5382 JG Vinkel Tel. 073-532 45 85 Mob. 06-10 89 30 86 www.gvbouwservicebrandbeveiliging.nl info@gvbouwservicebrandbeveiliging.nl

Op zondag 30 juni aanstaande organiseert de Afvalstoffendienst een open dag aan de Titaniumlaan 1 in ‘s-Hertogenbosch. Bezoekers kunnen die dag tussen 10.00 – 16.00 uur een kijkje achter de schermen nemen. Aanleiding voor deze open dag is het feit dat de Afvalstoffendienst dit jaar 120 jaar bestaat. Rondleidingen Natuurlijk verzorgen we rondleidingen door onze hallen en laten we zien wat we allemaal doen. Ook zijn er volop demonstraties van vuilniswagens. En je mag zelf eens ervaren hoe lastig het werk van een vuilnisman is. Ook de afvalinzameling door de jaren heen komt aan bod. Maar niet alleen blikken we terug ook alle nieuwe (duurzame) ontwikkelingen passeren die dag de revue: onze wagens op biogas, dynamisch inzamelen en hoe gaan we in de toekomst met ons afval om? Rijd mee met de vuilniswagen Ook zijn er volop activiteiten voor kinderen. Hoogtepunt daarbij is natuurlijk het rondje meerijden in de vuilniswagen. Maar ook kunnen kinderen testen of ze een echte afvalheld zijn met het afvalscheidingsspel. Nemen ze het op tegen hun papa of mama bij de coole containerrace en kunnen ze op de foto achter het stuur van zo’n grote wagen. Win je afvalstoffenheffing terug De Afvalstoffendienst introduceert tijdens de open dag ook het spel “de container contest” waarbij bezoekers door middel van het beantwoorden van vragen kans maken op een bedrag ter hoogte van hun afvalstoffenheffing.

Echo 2019 - 06

120 jaar Afvalstoffendienst Op 27 juni is het exact 120 jaar geleden dat de gemeente ’s-Hertogenbosch een eigen afdeling reiniging kreeg. Toen bestond het werk naast het schoonhouden van de straten en het ophalen van het vuil uit het legen van de beerputten. Maar ook het verstrekken van bedstro en witkalk voor de armen, het bedienen van de ontsmettingsoven, het schoonmaken van de binnenwateren en de opvang van paarden en honden hoorden bij het takenpakket. Professionele organisatie Inmiddels is de Afvalstoffendienst uitgegroeid tot een professionele organisatie met ruim 170 medewerkers. Naast de inzameling van het huishoudelijk afval in ’s-Hertogenbosch verzorgen we ook de inzameling bij huishoudens in een groot aantal regiogemeenten. Daarnaast zamelen we bedrijfsafval in de regio in. En exploiteren we meerdere milieustations, een regionaal overslagstation voor wit- en bruingoed en een van de grotere gemeentelijke gevaarlijk afval depots. Kom je naar de open dag? Kom dan met de fiets of bus, er is beperkte parkeerruimte.

49


Uitnodiging Seniorendag Zondag 11 augustus 2019 in de tuin van Sint Jozefoord. We nodigen alle senioren uit Nuland, Vinkel en Geffen van harte uit om deel te nemen aan de Seniorendag 2019 met als thema Met elkaar. Programma 10.30 uur Heilige Mis 11.15 uur Koffie/thee 11.30 uur Quiz 12.30 uur Lunch 13.30 uur Middagprogramma 15.00 uur Uitslag van de quiz 15.15 uur Loterij 15.30 uur Afsluiting U kunt uw opgavestrookje tussen 15 t/m 27 juli inleveren bij een van onderstaande adressen. Voor deelname vragen wij een bijdrage van 5 euro per deelnemer. Dit bedrag kan op de dag zelf contant worden voldaan. Inleveradressen: Nuland: Heuvelstraat 2, 5392 CM (Han Zwanenberg) en Duyn en Daelseweg 15, 5391 EC (Receptie Sint Jozefoord) Vinkel: Zijlstraat 11, 5382 KE (Willemien Ruijs) Geffen: De Heegt 5, 5386 AV (Corrie Hondong) (LET OP: IN HET AANMELDFORMULIER BIJGEVOEGD BIJ DE ONS STOND EEN VERKEERD ADRES. DIT IS HET JUISTE!) Digitaal: info@jozefoord.nl o.v.v. Seniorendag (vergeet niet alle informatie van de opgavestrook door te geven)

Indien u deze dag ondersteuning nodig heeft, vragen wij u zelf een kennis of familielid mee te nemen. Er zijn wel vrijwilligers aanwezig die u kunnen begeleiden naar de tent. Indien u zelf geen vervoer heeft en niet met iemand mee kan rijden, kunnen wij u ophalen met onze (rolstoel)bus. Voor specifieke vragen kunt u bellen met Sint Jozefoord (073-5342342) en vragen naar Monique van Krieken. Ja, ik kom op zondag 11 augustus naar de Seniorendag 2019 Naam: ………………………………………………………………………………………………………… Adres: ………………………………………………………………………… Plaats: ………………………………………………………………. Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………… Wil opgehaald worden: ja / nee Rolstoelgebonden / slecht ter been Deze dag komt met mij mee: Naam: ………………………………………………………………………………………………………… Adres: ………………………………………………………………………… Plaats: ………………………………………………………………. Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………… Wil opgehaald worden: ja / nee Rolstoelgebonden / slecht ter been

50

Beste werkgever

‘19

Voor het vijfde jaar op rij is Sint Jozefoord door haar eigen medewerkers beloond met het driesterren Beste Werkgevers Keurmerk van Effectory en Intermediair. Dit betekent dat de Stichting Sint Jozefoord bovengemiddeld hoog scoort voor bevlogenheid, tevredenheid en werkgeverschap. Dit heeft een positief effect op het ziekteverzuim en het verloop. Velen werken er 25 jaar of langer. Dienstverbanden van 40 jaar zijn geen uitzondering. Uitzonderlijk is wel dat volgend jaar een 50-jarig dienstverband wordt gevierd. Stichting Sint Jozefoord De Stichting Sint Jozefoord is een woonen zorgcomplex, gelegen in de bosrijke omgeving van ’s-Hertogenbosch/Nuland. Rondom de woon-/zorgappartementen van Sint Jozefoord en het goed onderhouden park ligt ruim 20 hectare bos. Bij Sint Jozefoord zijn 135 ouderen woonachtig en genieten ruim 230 cliënten thuiszorg in de nabijheid van Sint Jozefoord. Sint Jozefoord is in 1950 gesticht door de Congregatie Dochters van Maria en Joseph te ‘s-Hertogenbosch en sinds 2011 een autonome stichting met nog steeds een spirituele identiteit. De band met de congregaties is nog steeds sterk. Er zijn momenteel nog 47 zusters woonachtig, behorend tot 13 congregaties en orden. Hoogwaardige zorg Naast goed werkgeverschap staat de Stichting Sint Jozefoord erom bekend dat zij aan de ouderen die bij haar wonen hoogwaardige zorg biedt. Op Zorgkaart Nederland krijgt zij hiervoor een 8,8. Tevens beschikt zij als sinds 2012 over het Gouden Keurmerk. Dit houdt in dat zij volgens het landelijk kwaliteitsinstituut Perspekt haar interne processen optimaal op orde heeft.

Echo 2019 - 06


St. Jozefoord

Diverse activiteiten en mededelingen

rd iteiten St.Jozefoo

Activ

Bij Sint Jozefoord worden diverse activiteiten georganiseerd die ook toegankelijk zijn voor mensen van buiten Sint Jozefoord. De activiteiten zijn kosteloos te bezoeken. Wel verzoeken wij u vriendelijk om u vooraf aan te melden via welzijnenrecreatie@jozefoord.nl of telefonisch bij de receptie: (073) 534 23 42. Zondag 30 juni 09.45 uur: Afrika Engakoor Het Afrika Engakoor uit Nistelrode zingt lieden uit o.a. Botswana, Burundi, Congo, Ghana, Kenia, Namibië, Ruanda, Sierra Leone, Tanzania, Zimbabwe en Zuid-Afrika. Het koor wil vreugde delen en noemt de optredens ‘avontuurlijk en blij’. Komt u meegenieten? Dinsdag 16 juli 14.30 uur: Trug nor vruuger Al zo’n 30 jaar zingen de nu 20 actieve leden van Trug nor vruuger in de regio. Hoewel de naam van de groep typisch Brabants klinkt, spelen de leden zeker zoveel nationaal bekende evergreens als Brabantse. De repertoirekeuze is in de loop der jaren wat opgeschoven. Hele oude nummers zijn geschrapt en hedendaagse liedjes van bijvoorbeeld Jan Smit en Frans Bauer staan op de playlist. U bent van harte welkom.

Echo 2019 - 06

e

Wandelvierdaags

De jaarlijkse wandelvierdaagse bij Sint Jozefoord, waar zo’n 60 bewoners aan hebben meegedaan, was ook dit jaar weer een groot succes. Vergezeld door evenveel vrijwilligers liepen zij in de eerste week van juni drie dagen (één dag werd vanwege slecht weer afgelast) verschillende routes door Nuland. We willen iedereen bedanken die onze wandelvierdaagse tot een groot succes heeft gemaakt. Onze bewoners hebben ontzettend genoten. Onze speciale dank gaat uit naar: • De wandelclub Nuland • Het Gilde van Nuland • Castello • Onze vrijwilligers Jan, Dre en Rob • 06 elfjes (dweilorkest) • Alle familieleden, stagiaires, vrijwilligers en personeel van Sint Jozefoord.

Eerste koophuis? Verhuisplannen? Hypotheek oversluiten? Wij staan klaar voor al jouw hypotheekvragen. Geurdenhof 85, 5345BA Oss

0412 78 3008

@ info@hypothekersunie.nl

51


Recepten

Krakers

Bron: leukerecepten.nl

Hoofdgerecht - 40 min - 4 personen

Ingrediënten Tzatziki: 4 pitabroodjes 1 eetlepel citroensap 2 kipfilets 3 eetlepels Griekse snuf paprikapoeder yoghurt Snuf oregano 1 teentje knoflook peper en zout ½ komkommer 4 blaadjes sla peper en zout olijfolie 125 gr cherrytomaatjes Bereiding: Schil de komkommer en rasp het vruchtvlees met een grove rasp. Doe het vruchtvlees in een zeef of vergiet en druk zoveel mogelijk overtollig vocht er uit. Meng de komkommerrasp met de yoghurt. Breng het mengsel op smaak met citroensap, snuf peper en zout en pers het teentje knoflook er bij uit. Meng goed door elkaar en zolang in de koelkast. Je kunt het ook al een dag van te voren maken.

Snijd de kip over de lengte doormidden met een scherp mes zodat je 4 dunne kipfilets krijgt. Voeg een scheutje olijfolie toe aan de kip en kruid deze met paprikapoeder, oregano en een snufje peper en zout. Wrijf dit goed in de kip. Bak de kip op een BBQ in ca 8 minuten gaar of gebruik een grillpan.

52

Vul de sudoku zo in dat in elke rij, elke kolom en elk blok van 3 bij 3 vakjes alle cijfers van 1 t/m 9 precies één keer voorkomen.

Zoek de 5 Verschillen

Bak ondertussen de pitabroodjes af en snijd de tomaatjes in stukjes. Serveer de gegrilde kip op een pitabroodjes met een blaadje sla, tzatziki en tomaatjes. Tip: kies voor volkoren pitabroodjes voor een gezonde(re) versie

Sudoku:

Gegrilde kip met tzaziki van de BBQ

Sudoku

Sudoku:

Uitkomst mei 2019:

Echo 2019 - 06


Kleurplaat

Recepten

Bron: leukerecepten.nl

Focaccia tomaat mozzarella van de BBQ

Echo 2019 - 06

20 min + 45 min rijzen + 20 min baktijd Ingrediënten Materialen 300 gr bloem Pizzasteen 1 zakje droge gist (7 gr) BBQ met deksel 30 ml olijfolie 1 theelepel zout Snufje zwarte peper Zeezout 4 eetlepels geraspte mozzarella 14 cherrytomaatjes 1 theelepel rozemarijn Bereiding Zeef de bloem en meng met zout. Meng het gist met 175 ml warm water en laat 1 minuut wellen. Maak een kuiltje in het meelmengsel en giet het gist-water en de olijfolie erin. Meng met een lepel en kneed daarna met je handen tot een soepel deeg. Bestuif de binnenzijde van een kom met bloem en leg de deegbal erin en dek af met een vochtige theedoek. Laat op een warme plek (± 25-30°C is het beste) 45 min rijzen totdat de massa zich heeft verdubbeld. Leg de pizzasteen op de BBQ zodat deze warm kan worden (of oven op 220°C). Verdeel het deeg in tweeën en rol het uit tot een ovale vorm. Druk met je duim deuken in de bovenzijde. Leg de tomaatjes erop en druk ze er zachtjes in. Bestrijk de gehele bovenzijde met olie en bestrooi met kaas, rozemarijn, peper en zout. Leg de focaccia op de pizzasteen. Sluit de deksel van de BBQ af. Bak de focaccia ongeveer 20 min. Houd de bodem in de gaten zodat deze niet zwart wordt.

53


Zonnebloem Vinkel Nieuws uit en van de vereniging

ek

Goede doelen we

useum

m Bezoek spoorweg

Vrijdag 7 juni 13.00 uur. Met 11 personen, waaronder 3 begeleidsters, komen we in Utrecht aan bij het Spoorwegmuseum. Wat we daar gaan doen? Kijken natuurlijk en ons laten verwennen. Tien vrijwilligers van HLB staan, met rolstoelen, ons op ter wachten. Uit balorigheid neem ik plaats in een rolstoel en vraag waar die letters voor staan. Niemand kan het mij vertellen. Ze weten dus eigenlijk niet voor wie ze werken. Uit onderzoek blijkt dat HLB een keten van zelfstandige accountantskantoren is. Verspreid over de hele wereld. In verband met hun 50 jarig bestaan gaat elk kantoor iets organiseren voor de (hulpbehoevende) medemens. Hoe ze bij de Zonnebloem Vinkel terecht gekomen zijn, moet je mij niet vragen, maar ik mocht wel mee. “Zal ik u rijden”, meneer, vraagt een dame aan mij. Waarop ik antwoord: Dat mag je. Ik zei er niet bij dat het niet hoefde, dat ik zelf best kon lopen. Linda, de dame in kwestie, reed me naar binnen waar we werden verrast met koffie met gebak, Na nader kennis gemaakt te hebben begonnen we aan de bezichtiging van het museum met allerlei spoorwegmateriaal en –materieel. Vele oude treinen zoals de

54

‘Hondenkop’ en de ‘Kameel’ lieten zich door ons bekijken, net als wij genietend van hun oude dag. Ik hoorde Linda hijgen en stelde voor om zelf te gaan lopen. “Kun je dat?” vroeg ze verbaasd? Wat dacht je dan. Ze nam het sportief op en zei me weer te gaan zitten als ik moe werd. Na het merendeel van het museum bekeken te hebben was het nog even nabuurten onder het genot van een drankje. Met een zonnebloem in de ene hand en een paraplu in de andere werd er afscheid genomen en aan de terugreis begonnen. Na enkele files omzeild te hebben kwamen we bij Den Driehoek, waar we nog getrakteerd werden op een schnitzel met friet. Een mooie afsluiting van een mooi uitstapje.

Voor de tweede keer was er van 21 t/m 28 mei een goede doelen week. Ook Zonnebloem Vinkel heeft zich hier bij aangesloten en het leverde ons het mooie bedrag van € 1.005,27 op. Iedereen heel hartelijk bedankt. Wij kunnen hier weer leuke dingen mee doen voor onze Vinkelse gasten.

loem

nneb Kaartavonden Zo

De jaarlijkse kaartavonden van Zonnebloem Vinkel worden dit jaar gehouden op donderdag 3 oktober, 10 oktober en 17 oktober. Noteer deze data alvast op uw kalender.

Met dank aan het supertrio Brigitte van de Ven, Brigitte Hermans en Miranda van de Ven. Tot slot nog een advies voor Hein: Ik zou geen mis laten doen. Je kunt beter aan de Zonnebloem doneren. Jo van de Ven

Echo 2019 - 06


Derplu

Concert: “Flashback to The Sixties” Beste lezers van de Echo. We hadden beloofd om u opnieuw iets te vertellen, over het geweldige concert van Derplu “The Sixties” dat er aan komt op 1, 2 en 3 november in ’t Zijl. Wist u dat er maar liefst 71 zangeressen en zangers aan mee doen en dat er daarvan 50 uit Vinkel komen? De overige 21, uit 12 verschillende dorpen rondom Vinkel? Dat er zelfs elke week een mevrouw helemaal uit Almere naar de repetitie komt? Dat er ook maar liefst 12 muzikanten aan meedoen, waarvan 6 mensen lid zijn van Harmonie Odio, die met hun blaasinstrument een fantastische toevoeging zijn aan dit concert? Maarten Willemsen heeft er opnieuw een geweldig verhaal voor geschreven, met als hoofdpersoon een jongen nu nog 13

jaar uit Vinkel, ik ga zijn naam nu nog niet verklappen, hij doet het tijdens de repetitie al super goed. Dat er een kleding commissie aan het werk is, om al deze mensen terug in die tijd te kleden. De wat oudere jeugd onder ons zal zeggen: ”O ja, wij zagen er toen ook zo uit”. Het zal voor de mannen die meedoen niet allemaal lukken, in deze korte tijd, lange haren te laten groeien. Hebben ook al te veel plaats waar niets meer groeit, HAHA.

Lieve mensen ik heb het al eerder gezegd je moet dit mee maken, om er samen met familie en vrienden over te kunnen mee praten. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de Coop en bij ‘t Zijl of bij de leden die mee doen aan het concert. In de volgend Echo vertellen we u weer meer over dit concert en de mensen die meedoen.

Groetjes namens alle deelnemers van “Flashback tot the Sixties” Maar beste mensen het wordt weer een fantastisch geheel, met in het midden ook nog eens 9 personen die in een soort van commune leven, net als in de Sixties, die de solo partijen van de liedjes voor hun rekening nemen. Waar de 62 koorleden dan samen met de muzikanten het tot een waar spektakel maken. Dirigent Maarten Willemsen zal handen CONCERT DERPLU en armen te kort komen om ...Stel... dat je kon teruggaan in de tijd... al deze enthousiaste mensen Nee, niet voorgoed, want vroeger was echt niet alles beter. in toom te houden. Die zijn Maar gewoon voor een middag of avond. Even terug naar toen, zo enthousiast bezig dat ze om te zien en horen hoe de wereld er voorstond. al ruim 350 kaarten van de Wat er gebeurde. Wat ons bezighield. 600 verkocht hebben, waarbij Ga met ons mee naar de roerige jaren 60! de zaterdag al nagenoeg Hippies, love, peace and... music. uitverkocht is. Het tijdperk van ‘revoluutsie’ en ‘jongeren aan de macht’. Flashback to the Sixties: een muzikale tijdreis. Onlangs is er een geweldig Naar Woodstock, Liverpool, San Francisco en... een commune concert over Woodstock in ergens op het Brabantse platteland. Loosbroek geweest, waar de Met muziek van o.a. Beatles , Stones, Kinks en... de Heikrekels. bezoekers laaiend enthousiast Uitgevoerd door een 70-koppig koor, begeleid door een waren, over dat optreden. 12-koppig orkest. Wij benaderen die tijd op een iets andere manier met meer achtergronden over deze tijd, Locatie: ‘t Zijl Vinkel Kaarten verkrijgbaar bij die een doorbraak is geweest vrijdag 1 november 20.15 uur • ’T Zijl, VINKEL in de muziek, maar ook in zaterdag 2 november 20.15 uur • COOP, VINKEL de levenswijze van vooral de zondag 3 november 14.00 uur • Jumbo, GEFFEN jeugd. • Bij de leden van Derplu

FLASHBACK TO THE SIXTIES

Prijs: € 10,-

Echo 2019 - 06

• Telefonisch bij Jan van Lokven: 06-11322675

55


Gespot

Gewone dingen, vast gelegd Elke dag gebeuren er genoeg dingen, die het waard zijn dat we ze vast leggen voor het nageslacht. Allerdaagse dingen die op een gewone doordeweekse dag gebeuren. Onze fotografen houden de ogen open, maar ook u kunt uw ‘gespot’-moment delen met iedereen in Vinkel. ‘Spot er op los’ Heb je iets gespot met de camera van je telefoon. App dan de foto meteen door naar telefoonnr.: 06 - 2823 3815 Zet er wel even je naam bij en waar en wie of wat je gespot hebt. Als je ook een leuk bijschrift weet, mag dat ook!!!

Na jaren van vele gezellige repetities succesvolle wedstrijden, en mooie optredens gaan Chiel, Bart en Rody de slagwerkgroep verlaten. Heel erg jammer, zullen gemist worden! Bedankt mannen Gespot door: Annie v.d. Hurk

Is hij de nieuwe Vinkelse landmeter, of is deze herder zijn schaapjes aan het zoeken? Een ding is zeker, hij heeft z’n schaapjes wel op ‘t droge. Gespot door: Annie v.d. Hurk

Hoe prachtig de natuur kan zijn bewijzen deze (zelfgemaakte) foto’s. Alle foto’s heb ik genomen in eigen tuin, in het “altijd bruisende Vinkel-Oost”. Wat verdwijnt er straks van al dit moois... als we opgezadeld worden met hier vlakbij Industrieterrein Heesch West, categorie 5!!?? Te triest voor woorden.... Tekst en foto’s door: Astrid v.d. Boom - v. Niftrik

56

Echo 2019 - 06


Ook schuilen voor de regen op Pinkpop, doen deze festivalgangers in stijl. Rick vd Ven is aan het ... We zijn er nog steeds niet achter, wie helpt? Gespot door: de Echo

Tijdens het klussen aan de omheining vd paardenwei kwam een sierlijk intermezzo langs gefladderd: een Koninginnepage, een van de grootste vlinders in NL. Gespot door: Eva Eigenhuijsen

Gespot door: Irma Kappen

Libema Open 2019 Hein vd Braak en Henk van Loon vergapen zich aan Kiki Bertens, komt hier een jongensdroom uit? Gespot door: Henk van Esch

‘Gif men mar de Vinkelse Meulen, in ploats van un perd of unne veule’ Van wie zou dit shirt zijn? oplossing sturen naar: info@vinkelsemolen.nl Gespot door: De Echo

Ries, archeoloog in spe.

Gespot door: Annet v. Helvoort

Ja ... wie wil dat nou niet ... Doe mij maar briefjes van € 100,= dat gaat sneller!!! Gespot door: Wilma Pennings

Echo 2019 - 06

57


De Echo verschijnt elke laatste vrijdag van de maand. Behalve in juli ivm de vakantie en in december verschijnt De Echo voor de kerstdagen

Kopij Echo 07/08 - 2019, kunt u aanleveren t/m maandag 19 augustus

Profile for Echo vinkel

De Echo van juni 2019  

De Echo, Het blad Van, Voor en Door Vinkel (NB-NL)

De Echo van juni 2019  

De Echo, Het blad Van, Voor en Door Vinkel (NB-NL)

Advertisement