__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

le f ia oe ec -pr Sp na ve ro tga Co Ui

Foto: Judith de Roos

Jaargang 43 - Echo nr. 4-2020 vrijdag 24 april Uitgebracht door: Stichting De Echo Bereikbaar via: 06 - 282 33 815 of: info@echovinkel.nl Kijk ook eens op: www.echovinkel.nl

Foto: Ad Leeyen

In deze editie: #zodoenwedati

nvinkel

Motor-Toer-To

cht-Vinkel

De column van

In ‘t Midden: V

Myrthe linders

Alle over the w orld De Vinkelse M olen


Colofon De Echo wordt 11 keer per jaar huis-aan-huis in Vinkel verspreid. Stichting E.V.V.C. de Echo is hiervoor verantwoordelijk. Woont u buiten Vinkel en wilt u de Echo ook thuis in de bus ontvangen, neem dan contact op met de redactie voor de mogelijkheden. De redactie: Tonny (06 - 282 33 815), Ferdy, Frank, Geert en Wendy

Mail: info@echovinkel.nl

Internet: www.echovinkel.nl of www.facebook.com/echovinkel Adverteren: Info bij de redactie of stuur een mail naar: adverteren@echovinkel.nl AngelDesign kan helpen met de opmaak angeldesign@home.nl Druk: Wihabo Oplage: 930 stuks Klachten bezorging: Wendy van Dijk 073 - 532 5020 De Echo verschijnt elke laatste vrijdag van de maand, behalve in de maand augustus. In december verschijnt de Echo voor de Kerstdagen.

Kopij Echo 05-2020, kunt u aanleveren t/m maandag 18 mei

Aanleveren bij voorkeur digitaal in een email of in Worddocument. Foto’s zijn heel welkom, deze graag als losse bijlage toevoegen en niet inplakken in het Word/emaildocument en de fotograaf vermelden. Stuur uw bericht naar: info@echovinkel.nl De Echo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van advertenties, teksten en foto’s welke door derden zijn aangeleverd. Bij aanleveren van foto’s gaan wij ervanuit dat er toestemming is verleend door de personen op de foto om ze te publiceren. Wij behouden het recht artikelen welke politiek gerelateerd zijn, niet te plaatsen. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, zonder hierover contact te hebben met de redactie.

2

Inhoud 1 D’n 57e Vinkelse Column 2 Gezondheid 4 Jos en Janneke (huisartsen) 6 Neederweetjes 7 Echo bloemen 8 Parochieberichten 10 Productief thuiswerekn 11 Advertorial Daisy vd Berg 12 Heemkunde Vinckel 14 Alexander 15 Reünie - klasgenoten gezocht 16 All over the world 18 Stichting de Vinkelse Molen 20 Wie wont doar eigenluk? 22 Voetbalvereniging EVVC 25 In ‘t midden: Vlinders 30 Echobord 32 All over the world - hoe is het nu! 33 Derplu 34 Marieke 36 Harmonie Odio 38 St. Jozefoord 40 Dorpsraad Vinkel 42 De Groeiring 43 MetdeHantjes 44 Coronaproof fotografie 45 #zodoenwedatinvinkel 46 Landschapsbelang Maasdonk 47 Motor-Toer-Tocht-Vinkel 48 Vinkelse Kwis Humor 49 Krakers 50 Recepten 52 Gespot

Wijkagent Gerard Hermsen kunt u bereiken via het algemene politienummer: 0900 - 8844

Kalender

Vinkelse activiteiten april 27 Koningsdag mei 4 Dodenherdenking 5 Bevrijdingsdag 10 Moederdag 21 Hemelvaart 29 Vormsel 30 Vinkelse 50 plussers in beweging 31 Pinksteren juni 1 Pinksteren 5 Repair café - ‘t Zijl 18 Inschrijven wandelweek Vinkel 21 Vaderdag 24-26 Wandelweek Vinkel juli augustus 17-19 Kindervakantieweek - K!KS september 20 Opening Molen De Zwaan oktober november 13 Jubileumveiling - ODIO 50 jr 28 Jeugd in concert - ODIO 50 jr december 20 Maestro - ODIO 50 jr 2021 10 jan 3 juli 4 juli

Zwaan tot Zwaan Challenge Wandelen/Sterkste mens competitie Vrienden van Vinkel live - ODIO 50 jr Vinkelse braderie - ODIO

Echo 2020 - 04


57 D’n 57e Vinkelse Column Data is knowledge and knowledge is power.

Mijn naam is Myrthe van der Leest, 23 jaar oud en al mijn hele leven woonachtig in Vinkel. Als student heb ik een druk bestaan door feestjes, tijd die ik graag doorbreng met vrienden, familie en vriend Sjouk, mijn bijbaan en studie in Data Science en Artificial Intelligence. Over mijn studie krijg ik vaak de vraag wat het precies inhoudt en wat ik hiermee kan doen. Hierover vertel ik graag wat meer. In deze column leg ik eerst uit wat het betekent, waarna een aantal praktijkvoorbeelden volgen met een korte vooruitblik naar de toekomst.

Data Science Het doel van Data Science (Data Wetenschappen) is waardevolle informatie uit grote hoeveelheden data halen door te programmeren met de juiste software. Hierdoor is het mogelijk om verbanden tussen bepaalde aspecten van een dataset te achterhalen die in één oogopslag niet zichtbaar zijn. De verbanden zijn in sommige gevallen logisch en verwacht, maar kunnen ook onverwachts zijn wat leidt tot nieuwe inzichten. Door het verband tussen bepaalde aspecten te weten, is het mogelijk op basis van één van de twee een voorspelling over het andere aspect te doen.

Naast zelf analyseren en voorspellen aan de hand van programmering, is Machine Learning een belangrijk onderdeel. Met Machine Learning worden algoritmes geschreven, die zelflerend zijn en in staat zijn zichzelf te verbeteren. Hierdoor worden de voorspellingen steeds beter. Een algoritme is simpelweg een eindige reeks van regels die worden gevolgd door een computer.

Artificial Intelligence Artificial Intelligence (Kunstmatige Intelligentie) gaat hand in hand met Data Science. Dit gaat namelijk over apparaten, die data tot zich nemen en op basis daarvan zelf beslissingen nemen. Met deze apparaten wordt het denkvermogen van de mens nagebootst.

Praktijkvoorbeelden Bovenstaande analyses en apparaten maken het mogelijk om nauwkeurige voorspellingen voor de toekomst te doen en menselijke handelingen te vervangen. Een tastbaar voorbeeld wat ik vaak geef om uit te leggen wat je hiermee kunt doen, is als volgt: mensen met een Netflix account hebben vast wel eens aanbevolen films voorbij zien komen. Deze aanbevelingen kloppen vaak ook. De reden hiervan is dat er verschillende factoren worden meegenomen, waarmee het algoritme voorspelt welke films bij welke

gebruiker passen. Voor zo’n voorspelling heeft het algoritme wel data als input nodig, zoals de reeds bekeken films, meest bekeken genres, leeftijd en geslacht. Daarnaast is een ‘slimme’ thermostaat ook een goed data gedreven voorbeeld. Doordat data wordt verzameld met bewegingssensoren en over het leefpatroon van de eigenaar, voldoen deze thermostaten steeds beter aan de wensen van de eigenaar zonder dat zij daar zelf iets voor hoeven te doen. Tot slot is Google Home ook een leuk voorbeeld. Door spraakherkenning te combineren met andere apparaten in huis en alle informatie die op Google vindbaar is, voert het apparaat simpele opdrachten uit en beantwoordt vragen. Toekomst In de toekomst worden steeds meer voorspellingen en apparaten op deze manier ondersteund. Doordat er steeds meer data wordt verzameld, gaan deze voorspellingen en beslissingen steeds nauwkeuriger en beter worden. Enerzijds ervaren wij als mensen nog meer gemak in het dagelijkse leven. Anderzijds is het verstandig om steeds meer op onze hoede te zijn wat betreft onze privacy. Myrthe van der Leest

06 - 51662490 06 - 51318263 info@rijschoolberlicum.nl

Echo 2020 - 04

1


Huisartspraktijk Vinkel Tel: 073 - 532 3427 Brugstraat 72b, 5382 JE Vinkel www.huisartspraktijkvinkel.nl Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag 8:00 - 9:00 u Harde werkers spreekuur: maandag 18:30 - 20:00 u (alleen op afspraak) Vroege vogels spreekuur: donderdag 7:00 - 8:00 u (alleen op afspraak) Voor dringende hulp van de huisarts in de avond en nacht (van 17:00 tot 08:00 uur) en in het weekend, wordt waargenomen door huisartsenpost - Tel: 088 - 8765 050 Bloedprikdienst bij huisarts: maandag, woensdag en vrijdag van 8:00 - 9:00 u. legitimatie verplicht Fysiotherapie Move2bfit Pastoor Vogelsplein 1, Vinkel Behandeling alleen op afspraak T: 073 - 532 3432 E: Administratie@move2bfit.nl I: www.move2bfit.nl Aanwezig in Huisartspraktijk Vinkel op maandagmiddag

LOCATIES: NULAND - GEFFEN -VINKEL

LOCATIES: GEFFEN -VINKEL WWW.MOVE2BFITNESS.NL | TEL. 073-532 74 72 FITNESS@MOVE2BFIT.NL

2

Ouderenadviseur: De ouderenadviseur geeft persoonsgerichte informatie en advies op het terrein van financiĂŤn, wonen, zorg en welzijn. Alle 55-plussers en mantelzorgers kunnen met hun vragen terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Vinkel zijn: Dhr. Jo v Lokven (06 - 2693 2602) en Elly Steenbergen (06- 4607 6183)

Echo 2020 - 04


Gezondheid Thuiszorg Pantein: Voor al uw zorgvragen dagelijks bereikbaar op T: 06 - 1042 3185 van 7:00 - 23:00 u Buiten deze tijden T: 0900 - 8803 Laverhof Zorg Thuis: Voor informatie of om thuiszorg aan te vragen, neemt u contact op met het cliëntenservicebureau. T: 0413 - 298 113 (9:00 - 17:00 u) E: clientenservicebureau.heeswijk@laverhof.nl I: www.laverhof.nl Sint Jozefoord: Voor: dagbesteding, huishoudelijke zorg, maaltijd thuis, thuiszorg, verhuur van appartementen, kleinschalig wonen en verpleeghuiszorg. Duyn en Daelseweg 15, 5391 EC Nuland T: 073 - 534 2342 E: info@jozefoord.nl I: www.jozefoord.nl Thuiszorg Brabantzorg: Heeft u vragen over Thuiszorg BrabantZorg, Dan kunt u bellen of mailen: T: 088-998 5555 I: klantenservice@brabantzorg.eu

Apotheek Maasdonk: Dorpstraat 21, 5386 AK Geffen T: 073 - 532 4699 / F: 073 - 532 4499 I: www.apotheekmaasdonk.nl Openingstijden: ma t/m vr: 8:15 - 17:30 u za: 10:00 - 11:00 u zon- en feestdagen gesloten Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 uur en op zater-, zon- en feestdagen van 08.00 tot 23.00 uur Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 - 633 837) Tussen 23.00 uur en 08.00 uur RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 - 408 780). Podotherapie Schuts Brugstraat 72b, 5382 JE Vinkel Tel: 0413 - 310237 www.podotherapieschuts.nl Behandeling alleen op afspraak Oefentherapie Cesar vandaag: Reggy v Boxmeer & Lisa Mols Iedere maandag- en donderdagmorgen in Huisartspraktijk Vinkel, volgens overige locaties: Kloosterstraat 7a, 5386 AS Geffen H. Stokstraat 4, 5473 GL Heeswijk-Dinther Behandeling alleen op afspraak T: 06 - 247 47 613

AED apparaten in Vinkel - waar hangen ze? Dag en nacht bereikbaar: • Coop supermarkt - Brugstraat 4-6 • Fam. van Schijndel - Brugstraat 79 • Fam Leeijen - Nieuwekampen 34 • Het Venster - Vinkelsestraat 84 • Sportpark de Zwaan - Vinkelsestraat 108a • Buurthuis ’t Sopie - ‘t Soperse Bos

Echo 2020 - 04

Logopedie Maasdonk: Saskia Bertrums Iedere woensdagmiddag in huisartspraktijk Vinkel, volgens afspraak. Overige locaties: Schoolstraat 25, 5391 AX Nuland Kloosterstraat 8, 5386 AS Geffen T: 073 - 851 5556 E: info@logopediemaasdonk.nl I: www.logopediemaasdonk.nl Verloskundigenpraktijk Belle Vie: Verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland, Vinkel, Berlicum en Rosmalen. Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen maandagochten spreekuur op Smidse 2-4, 5386 AB Geffen Voor het maken van een afspraak, belt u met: 073 - 521 0764 (ma, di en vr 8:30 - 13:00 u en op wo en do van 8:30 - 16:30 u)) Dienstlijn: 06 - 5354 8631 E: info@belle-vie.nl I: www.belle-vie.nl Welkom Kraamzorg: Tel: 0900 - 22 000 66 E: kraamzorgservice@welkomkraamzorg.nl I: www.welkomkraamzorg.nl

Bereikbaar tijdens openingstijden: • De Buffel - Vinkelsestraat 80 • Tennis Vereniging Vinkel - Dennenlaan 7 • Huisartspraktijk Vinkel - Brugstraat 72b De 112-centrale roept een burgerhulpverlener op om een AED op te halen,

bel dus: 112

3


Jos en Janneke (huisartsen) (medische) informatie en andere zaken ... Op z’n paasbest.. Het is Pasen. Een hele vreemde Pasen. We zitten samen met de 2 kids aan een paasbrunch. Guus eet 5 verschillende boterhammen tegelijk. Er verdwijnt zienderogen een romp van een chocolade-haas in zijn guitige mondje. Onbezorgd en dolgelukkig zit hij te glunderen met zijn snoet vol pindakaas. “oren, ogen… puntje van je neus!!”.

VAN SLEUWEN METSELW ERKEN

Kastanjelaan 34 Vinkel 06-13029762

Thuis aan de keukentafel lijkt de corona-crisis gelukkig verder weg dan ooit. Afgelopen 4-5 weken bepaalt de onzekerheid over dit fenomeen onze dagelijkse gang van zaken. In de vorige column in de echo lijken we zo ontzettend onwetend met de kennis van nu. We leren elke dag en we merken dat ook crisistijd een bepaalde leefmodus krijgt. Er ontstaat een zekere rust. Desalniettemin zijn we afgelopen weken geleefd in deze problematiek. Het was corona vóór, corona na. Het ging “viraal” en mijn telefoon leek het informatieve middelpunt van deze kleinere wereld te worden. De dagelijkse barometer gaf het aantal IC-bedden, ziekenhuis opnames en Coronadoden weer. Door de beperkende maatregelen van het kabinet doen we het inmiddels goed op deze getallen. De “intelligente” lockdown lijkt een goede strategie te zijn om dit allemaal ook vol te houden als zorgpersoneel. Ik wil vanuit deze positie toch benadrukken dat het leed niet alleen geleden wordt in de ziekenhuizen. De echte barometer meet namelijk andere getallen in de samenleving. We zien ontzettend veel overlijdens in instellingen als Jozefoord, waar het ontzettend moeilijk blijft om de bewoners te behoeden voor COVID19. Schrijnend om te zien dat de kwetsbaarste mensen zienderogen achteruit hollen en veelal het niet zullen redden. Niet te vroeg juichen is ons credo, we zijn er nog lang niet.

4

In Vinkel lijken we vooralsnog de echte dans te ontspringen. Dit zeggende, klop ik mijn woorden direct af op de houten kinderstoel van Pip. Onszelf op het ergste voorbereid, lijken 3 corona sterfgevallen binnen onze praktijk “mee te vallen”. Individueel bekeken betreft het altijd een dierbare. Een dierbare die zijn familie de laatste dagen voor het overlijden niet heeft mogen kussen of knuffelen. Veelal onherkenbaar door de maskers proberen de naasten hun liefde zo veel mogelijk over te brengen. Soms vanuit de voortuin omdat ze zich zelf te kwetsbaar voelen voor “direct contact” met hun stervende vader of moeder. Mede hierom ontstond 4 weken geleden het initiatief “Maasdonk voor Maasdonk”. Trots kan ik vertellen dat we één van de eerste waren binnen Brabant die een afdeling vanuit de “1e lijn” konden openen. Het is doel is om de corona-patiënten de best mogelijke zorg te bieden. Jozefoord stelde een mooie ruimte en personeel beschikbaar om deze mensen te gaan helpen. Waar we aanvankelijk dachten dat het veelal begeleiden richting het einde zou betekenen (palliatieve zorg), zien we gelukkig het gros opknappen van deze virusinfectie. Een natje, een droogje, een praatje en een beetje zuurstof zorgt dat er al ongeveer 10 mensen zijn “ontslagen” om thuis verder aan de sterken. Dit vervult mij met trots. We zijn overspoeld door jullie helpende handjes en vooral ook door de giften. Trots om te zien hoe vrijwilligers zijn aangemeld via de facebookpagina van Maasdonk voor Maasdonk. Zij geven dag in dag uit vrije tijd op om hen die ziek zijn de zorg te geven die ze verdienen. Onherkenbaar gehuld in persoons beschermende kledij zorgen ze voor flink vertier in de huiskamer en ondersteunen zij de zorg aan het bed. “wat een fijn hotel is dit hé?”, hoor ik een 92-jarige dame over

Echo 2020 - 04


de tafel roepen tijdens de groots opgezette Paasbrunch. Met hulp van allerlei (financiële) donaties is deze omgeving omgetoverd tot een aangenaam verblijf, waarbij ziek zijn en eenzaamheid een hele andere wending krijgt. Ik kan je zeggen dat er ontzettend veel gelachen wordt als lotgenoten onder elkaar. Ook aan deze keukentafel lijkt corona ver weg. De geschonken iPads zorgen daarnaast voor het noodzakelijk contact met de familie, een essentieel ingrediënt om te herstellen van een ernstige ziekte. Veel van jullie gedoneerde geld is achteraf gezien niet noodzakelijk om in te zetten op deze corona-afdeling. We beloven dit geld zorgvuldig te gaan besteden het komende jaar. We verwachten namelijk dat de gevolgen van dit ziektebeeld nog lang zichtbaar zullen zijn. “Onze” afdeling op Jozefoord heeft inmiddels gevolg gekregen door diverse grotere projecten in de omgeving, veelal georganiseerd vanuit de overkoepelende instanties (o.a. ziekenhuizen). Er lijkt op dit moment voldoende beschikbaarheid te zijn voor corona-patiënten die op zoek zijn naar herstel. Ten tijde van dit schrijven ligt de afdeling nog goed “gevuld”, de verwachting is dat de komende weken duidelijk wordt of we nog nodig zullen zijn. Het eventueel sluiten van de afdeling zorgt bij mij voor een dubbel gevoel. Enerzijds balen als je ziet hoeveel mensen we er mee helpen, anderzijds een blij gevoel omdat het zich bewezen heeft en het niet meer nodig is. Aan onze keukentafel denk ik aan de keukentafel op Jozefoord. Dit hebben we als Maasdonk toch maar goed voor elkaar!! Bedankt iedereen voor de inzet!

Gezocht

Hometrainer Wij zoeken per direct een simpele hometrainer die bij jullie thuis nu dienst doet als kapstok in de slaapkamer. Na afloop van het project mag hij natuurlijk terug naar de rechtmatige eigenaar.

Gezocht Vrijwilligers We zoeken nog een aantal vrijwilligers die 5-6 uurtjes per week beschikbaar zijn om mee te helpen op ons project. Meld je aan op: maasdonkvoormaasonk@gmail.com Mocht het uiteindelijk niet voor de afdeling noodzakelijk zijn, verwachten we nog een boel noodzakelijke nazorg de komende maanden.

keuren en onderhouden van: *kleine blusmiddelen, *noodverlichting & *elektrisch handgereedschap

Aangeboden

Mantelzorgpakjes Wij hebben als Maasdonk voor Maasdonk een aantal setjes beschermende kleding voor mantelzorgers. Ideaal voor kinderen die nu hun kwetsbare ouders mijden, waar wellicht toch even naar binnen willen. Meld u nu aan op maasdonkvoormaasdonk@gmail.com.

Toon van den Hurk Engelenstede 3 5382 JG Vinkel Tel. 073-532 45 85 Mob. 06-10 89 30 86 www.gvbouwservicebrandbeveiliging.nl info@gvbouwservicebrandbeveiliging.nl

Ik ga de snoet van Guus wassen….

Groet, Jos van der Sande

Echo 2020 - 04

5


Een hypotheek nodig of uw huidige hypotheek eens door laten lichten?waar je aan toe bent! Bij ons weet je precies Maak een afspraak met een van onze adviseurs:

Maak een kosteloze en vrijblijvende afspraak: Peter van der Lee Femke Albers

De Hypotheekshop Hertogin Johannasingel 38 Oss

5345 AJvan OSS der Lee / Femke Albers Peter 0412-631999 0412-631999 / 06-26844010 06-26844010 oss1340@hypotheekshop.nl oss1340@hypotheekshop.nl www.hypotheekshop.nl/afspraak-maken/oss www.hypotheekshop.nl/oss

Nederweetjes

Alles over de Nederlandse taal Hen / Hun Gebruik hen in de volgende gevallen: • Na een voorzetsel. Bijvoorbeeld: ik geef het boek aan hen. Ik deed het voor hen. Hoe gaat het met hen? • Als je kunt vragen wie of wat + werkwoord?: Wie bekijk ik? Ik bekijk hen. Wie ontslaat hij? Hij ontslaat hen.

Voorbeelden: • Ik geef hun het boek. (hun is vervangbaar door aan hen). • Hij schonk hun een borrel in (hun is vervangbaar door aan hen). • Hij rookt hun te veel (hun is vervangbaar door aan hen).

Gebruik hun in de volgende gevallen: • Om bezit uit te drukken: Hun auto is stuk. • Als hun vervangbaar is door een voorzetsel(groep) + hen (aan, bij, volgens, voor, met betrekking tot, ten aanzien van, enz.)

In niet al te formele teksten is ze vaak prima bruikbaar als alternatief voor hen en hun • Ik geef ze (hun) het boek; Laat ze (hen) maar praten.

6

Hun als onderwerp (Hun doen nooit iets) vinden veel mensen een zeer lelijke fout, al hoor je het vaak. Het is het best om dit hun te vermijden en zij te gebruiken: • Zij doen nooit iets. Heeft u vragen of opmerkingen, mail naar info@nederlandsopmaat.nl Evelyne van Uden

Echo 2020 - 04


Ken jij iemand uit Vinkel die afgelopen maand iets bijzonders heeft gedaan en daarvoor in het zonnetje gezet moet worden, tip dan de redactie.

Stuur uw tip naar: info@echovinkel.nl of: 06-28233815, zet er duidelijk bij waarom die persoon het bloemetje verdient. De redactie beoordeeld en hierover kan niet gecorrespondeerd worden.

Judith is samen met Linda Ackermans actief met het opzetten van diverse acties voor de mensen van Vinkel in coronatijd. Dit doen ze met de leus: #zodoenwedatinvinkel Linda krijgt uiteraard nog steeds de bloemen van vorige maand (zijn we niet vergeten hoor), vandaar dat de ECho bloemen deze maand zijn voor: Judith de Roos

De Echo bloemen zijn voor... Judith de Roos Deze komt de redactie binnenkort, persoonlijk brengen. Echo 2020 - 04

Uiteraard doen we dit in goed overleg en als de situatie het toelaat. 7


Lindenlaan 22, 5382 JA Vinkel Tel: 073 - 532 1245 www.parochievinkel.nl De Parochie is bereikbaar via het parochiesecretariaat op: vrijdagmorgen: van 10:00 - 11:30 u Voor vragen en misintenties kunt u contact opnemen met: Cor v.d. Wetering (06 - 535 51 414) Opgave misintenties kan ook via e-mail: parochieolv@hetnet.nl of wetering.cm@kpnmail.nl Kosten misintentie: € 12,= Opgave huwelijken/jubilea via: f.ouwens@parochieDGH.nl Bij dringende aangelegenheden, kunt u contact opnemen met de Pastorie in Vorstenbosch tel. 0413 - 363 315

Misintentie

Om de misintenties in Thuis in het Nieuws/ de Molen te plaatsen moeten deze zeker 1 maand van te voren zijn ingeleverd. Het blad verschijnt namelijk maar 1 maal per maand. Wij moeten de copy inleveren op: 10 februari 18 augustus 9 maart 15 september 28 april 13 oktober 26 mei 10 november 30 juni 8 december De intenties komen dan een week later in het blad te staan. We gaan proberen om de intenties op onze website te zetten zodat degene die in het bezit is van een computer toch wekelijks kunnen kijken naar de misintenties. Kosten misintenties zijn € 12,00 per intentie.

8

Parochieberichten

De Goede Herder geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw van De Rozenkrans

Heilige missen

#Nietalleen

Ivm het coronavirus zijn er voorlopig géén kerkdiensten!!!

Overleden

Op 18 maart in de leeftijd van 87 jaar Sjef van Dinther Op 30 maart in de leeftijd van 95 jaar Bertha Huismans - van den Berg Op 31 maart in de leeftijd van 92 jaar Grard van der Lee

en Klokken van Hoop

Troost

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, luiden ook kerken van de parochie De Goede Herder op woensdag om 19.00 uur de klokken. Met deze actie hopen wij mensen met elkaar te verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Het is tevens een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Kan het verschil maken Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Het sociale leven valt stil en voor ouderen en hulpbehoevenden wordt het moeilijker om hulp te ontvangen. Daarom hebben kerken en organisaties de krachten gebundeld in het nieuwe platform #Nietalleen. De diaconie van de parochie De Goede Herder, waar de kerk van Vinkel onder valt, heeft zich hierbij aangesloten. Mensen die in Vinkel behoefte hebben aan hulp kunnen zich aanmelden via de website Nietalleen.nl of bellen naar het nummer: 0800 1322 (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 21.00 uur en zaterdag en zondag van 09.00 - 20.00 uur). We hopen dat #Nietalleen een plek wordt waar veel mensen kunnen aankloppen in hun nood en eenzaamheid. En dat we dan door woord en daad kunnen zeggen: Je bent niet alleen.

Bosschebaan 84 5384 VZ Heesch Postbus 22

T (0412) 45 12 08

5384 ZG Heesch

E info@herpenbouw.nl

F (0412) 45 16 55

Echo 2020 - 04


Pastoorspraatje

Een andere Vastenactie, werken aan je toekomst.

Nu onze hele Veertigdagentijd anders is geworden en we samen vooral voorzichtig en met letterlijke afstand door het leven gaan is er veel naar de achtergrond verdwenen en dat geldt ook voor de Vastenactie. Kennen we ieder jaar een grote groep vrijwilligers die langs de deuren gaat om het Vastenzakje bij mensen op te halen dat is dit jaar uitgesloten en kunnen we om hele begrijpelijke redenen niet doen. Toch is er wereldwijd natuurlijk ook nood aan hulp om niet alleen de huidige crisis te boven te komen maar met vertrouwen weer verder te kunnen door het volgen van onderwijs en een eigen toekomst op te kunnen bouwen. De Vastenactie vraagt dit jaar dan ook aandacht voor onderwijs wereldwijd want door kennis en ontwikkeling kan er een omkeer worden bewerkt in uitzichtloze situaties van armoede en analfabetisme waardoor mensen niet verder komen. We zijn elkaar in deze dagen op heel veel manieren tot steun en het is bemoedigend en hartverwarmend om te zien hoe veel mensen in actie komen voor anderen en hoe iedereen probeert het leed

te verlichten. Dat er veel goede krachten zijn is een teken dat wij als het er op aan komt beseffen wat wezenlijk is in het leven en waar we samen echt voor moeten gaan en dat gaat alle grenzen over. We hoeven de wereld niet over te vliegen om te ervaren wat mensen zijn en nodig hebben we weten zo ook wel dat er nog veel te winnen valt als ieder kind onderwijs kan volgen en de kans krijgt om zich te ontwikkelen. Er zijn inmiddels wereldwijd grote stappen gezet op dit gebied maar de hulp blijft nodig en daar vraagt de Vastenactie een bijdrage voor. Nu we samen noodgedwongen thuis zitten en heel veel dingen waar we anders voor de ontspanning geld aan uitgeven niet mogelijk zijn zou je zeggen dat er ergens toch wel een kleinigheid over kan blijven om een ander te helpen. En al komen we dit jaar dan niet letterlijk aan de deur er is toch een mogelijkheid om de solidariteit met mensen verder weg uit te drukken door een gave aan de Vastenactie waarvan U de gegevens ook op dit blad vindt. Ondanks zoveel zorgen dicht bij huis zijn we ook samen een wereldgemeenschap en mogen we laten zien dat we dat nog steeds beseffen door een klein gebaar voor anderen dat voor hen een wereld van verschil zal maken, van harte aanbevolen!

• Stenen beelden uit Zimbabwe • Beeldhouwstenen

• Beeldhouwgereedschappen

• Houten, granieten en RVS consoles

www.beeldengaleriedebuffel.nl Vinkelsestraat 80 • 5383 KM Vinkel (NB) Openingstijden: do. en vr. 10.00-17.00 uur za. 10.00-16.00 uur Tel: 0412-451128 Geert en Laura van den Oever - van de Rijt

Pastoor Fr. Ouwens

Cursus Frans of schriftelijk Nederlands volgen in Vinkel • • •

Individueel / groep tot max. 4 personen Flexibele inschrijving en deelname: overdag en ’s avonds Gevarieerd lesaanbod

www.ikspreekfrans.nl www.nederlandsopmaat.nl

Echo 2020 - 04

Evelyne van Uden 06 - 53 97 56 76

9


Productief thuiswerken!

Tips voor thuiswerken en je thuiswerkplek

Goede energie is niet alleen op kantoor onmisbaar. Daarom hier een aantal tips voor thuiswerken!

Van de hele dag op de bank met je laptop wordt je rug natuurlijk niet zo vrolijk. Daarom hier een aantal tips voor jouw thuiswerkplek!

Creëer routine: Doe alsof je naar kantoor gaat en houd je normale ochtendritme aan of creëer een nieuwe!

Het hebben van een goede stoel is een must! Overleg met je werkgever of het mogelijk is om (tijdelijk) een bureaustoel van kantoor thuis te gebruiken.

Werk volgens een schema: Met taken van maximaal 1 uur werk jij lekker effectief! Zorg voor een Goede comfortabele werkplek. Toevallig een hoge kast of strijkplank in de buurt? Kun je ook nog eens switchen tussen staan en zitten. Tijdens je pauze even naar buiten: Heerlijk toch? Hoe eerder je op de dag begint, hoe langer je pauze hebt. Wel even afstemmen natuurlijk.

Is jouw scherm juist afgesteld? Dat betekent het scherm recht voor je! Bonustip: een tweede scherm werkt een stuk lekkerder! Voor de fanatiekelingen, switch je stoel eens met een ergonomische bal voor een betere balans. Of probeer een vinyasa yoga om je rug weer soepel te krijgen.

Zoek verbinding met collega’s door iedere dag even een gezamelijke virtuele (informele) vergadering te organiseren. Klaar is ook echt klaar: Sluit niet alleen je computer, maar ook je werkdag. Door bijvoorbeeld even naar buiten te gaan of een thuis work-out te doen!

10

Mess creates stress! Zorg ervoor dat je werkomgeving niet te rommelig is, want dat leidt af. Klaar met werken? Ruim dan ook je spullen op, zodat je niet continue herinnerd wordt aan het werk dat nog op je ligt te wachten.

Daglicht doet wonderen! Ga bij voorkeur in de buurt van een raam zitten. En, als het kan, zet deze dan eens open. Frisse lucht maakt je ook nog eens productiever!

Veel plezier met thuiswerken! Janne van der Lee Bron: Qwinq

Echo 2020 - 04


Advertorial

Baby op komst? Binnenkort een bruiloft, verjaardag of jubileum? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: ECHO2020

Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Mijn naam is Daisy van den Heuvel, maar de meeste zullen mij beter kennen als Daisy van den Berg. Dochter van Jo (van Jan van Yupen) en Anita van den Berg. De jongere generatie kent me misschien ook nog vooral als de ‘dansjuffrouw’, ik heb namelijk 9 jaar dansles gegeven in Vinkel. In 2015 ben ik getrouwd met Theo van den Heuvel en inmiddels hebben we samen een dochter (Luuke van 4) en een zoon (Raf van 2). Sinds 5 jaar heb ik mijn eigen bedrijf: Daisy van den Heuvel – Zakelijk Interieur ontwerp. De naam zegt het eigenlijk al: ik ontwerp dus interieurs voor zakelijke klanten. Ik heb inmiddels al heel wat mooie projecten mogen uitvoeren voor horeca en kantoren in heel Nederland. Zo heb ik bijvoorbeeld FC Utrecht een complete make-over mogen geven en afgelopen zomer het nieuwe kantoor van Dekbed Discounter in Gouda. Ontzettend gaaf natuurlijk om projecten voor zo’n bekende namen te mogen doen. Daar ben ik uiteraard ook echt wel trots op. Als zelfstandig ondernemer is deze tijd natuurlijk ontzettend onzeker. Grote projecten zijn volledig stil komen te vallen. Daarom hou ik me nu ook bezig met kleinere projecten voor particulieren. Ik heb momenteel veel opdrachten op afstand waarbij ik mensen adviseer bij kleurstellingen en de indeling van bijvoorbeeld hun woonkamer of keuken. Vaak ben je zelf zo blind gestaard op je eigen interieur dat een frisse blik wonderen kan doen. Ik geef daarbij advies over bijvoorbeeld je meubilair of verlichting. Omdat veel mensen in Vinkel niet weten wat ik tegenwoordig doe, leek het me leuk dit nu met jullie te delen. En mocht ik je ergens bij kunnen helpen dan hoor ik het natuurlijk graag! ;-)

T 0623034380 E info@jordyvdbraaktuinen.nl W www.jordyvdbraaktuinen.nl

Wil je meer weten over één van mijn bedrijven? Bezoek dan eens de websites: www.daisyvdheuvel.nl of www.eigenlijns.nl . Je mag me natuurlijk ook gewoon eens aanspreken als je me tegenkomt bij de Coop of bij het schoolplein!

Uw tuin is onze zorg

Ontwerp

Echo 2020 - 04

Aanleg

Naast mijn interieur bedrijf ben ik een tijd geleden gestart met Eigenlijns. Dit doe ik samen met mijn zus Sanne. Dit is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. In 2012 heb ik mijn eigen vingerafdruk vastgelegd op een canvas schilderij. Ik kreeg hier erg veel positieve reacties over vanuit mijn omgeving en daarom besloot ik in 2017 deze schilderijen ook in opdracht te gaan maken. Super gaaf om zo’n kostbare herinnering voor iemand vast te mogen leggen. De reacties van klanten zijn echt hartverwarmend.

Onderhoud

11


Heemkunde Vinckel Herinnering van vroeger

nstelling

Bruidsfototentoo Tonny van de Wetering van Grinsven

Weerscheut 73 5381 GT Vinkel vdwetering@zinders.nl www.vision.nl

Onze Bruidsfototentoonstelling in januari jl. was een groot succes. We hebben toen gezegd dat we nog een keer op herhaling gaan en wel op zondag 5 juli 2020 tijdens de Vinkelse Braderie. Helaas heeft het coronavirus roet in het eten gegooid! De meeste activiteiten in de komende zomer waar veel mensen verwacht worden, zijn afgelast. Gezondheid voor en van iedereen staat voorop, dat kunnen wij alleen maar beamen. De tentoonstelling moet dus nog even wachten! We gaan het beslist nog een keer doen, maar weten nu nog niet wanneer. We houden u uiteraard op de hoogte!

Wij hopen dat we na de Lock down de Heemkamer weer kunnen openen op donderdagavond. Wij kunnen in die tussentijd natuurlijk ook thuis werken, maar we missen de gezelligheid van het samen bezig zijn. Het uitzoeken en wegbergen van spullen in het archief en het samen bekijken van de spullen die er binnengekomen zijn. Gewoon het buurten met elkaar tijdens de koffie en dat hoeft niet altijd over de Heemkunde te gaan! We missen ook de aanloop van mensen die wat komen brengen of vragen. Want behalve dat we alles over Vinkel willen weten en bewaren, zijn we ook gewoon een gezellige club. Iedereen mag en kan binnenlopen wanneer hem/haar dat het beste uitkomt. En als je graag mee wil doen, kom gerust eens kijken. Je kan een project onder handen nemen naar eigen keuze. Je hoeft er niet perse iedere week te zijn. Als voor jou dat niet goed uitkomt kan je ook gewoon thuis e.e.a. doen. Het uitzoeken van foto’s en van namen voorzien is een klusje dat je meestal met iemand samen doet, twee weten meer dan een. We hebben leden van verschillende leeftijden en je kent je eigen leeftijdgenoten nu eenmaal het beste. Voor elk wat wils dus! Graag tot ziens in de Heemkamer! Toos “Heemkunde Vinckel”

12

Echo 2020 - 04


Kijk ook eens op: www.heemkundevinckel.nl of op onze facebookpagina

Heemkamer in De Den Dennenlaan 2 Vinkel www.heemkundevinckel.nl heemkundevinckel@gmail.com info@heemundevinckel.nl

Openingstijden heemkamer in de Den: Iedere donderdagavond van 19.00 - 21.00 u Als de R in de maand is, elke 1e donderdagmiddag van de maand Middagopening van 14.00 - 16.00 u Momenteel tot nader order gesloten ivm het corona-virus

Op de kermis in Nistelrode Deze foto is genomen in 1973.

v.l.n.r. Henk Ploegmakers, Jan van Berkel en Albert van der Doelen. Toen was er nog geen club van jongens met lange haren, maar twee van deze heren kwamen beslist in aanmerking. foto: uit het archief van Heemkunde Vinckel

Kermis in Vinkel Deze foto is genomen in 1970 Ook deze dames waren op de kermis. Er was altijd wel een fotograaf aanwezig om het ‘jong volk’ op de gevoelig plaat te zetten. v.l.n.r. Antoinette van Grunsven, Erica van de Veerdonk, Ans van der Doelen, Rita van der Donk en Ria Aarts foto: uit het archief van Heemkunde Vinckel

Echo 2020 - 04

13


Alexander

Als belastingadviseur en mediator, geeft hij antwoord De afgelopen maand zijn door de overheid veel noodmaatregelen ontworpen om ondernemers te helpen bij de omzetdaling die zij ervaren als gevolg van de maatregelen die door de overheid inzake het Coronavirus zijn genomen. Deze noodmaatregelen zijn vervolgens weer een aantal keren aangepast of verder toegelicht, hetgeen de duidelijkheid niet ten goede komt. Veel van mijn klanten hebben dan ook (terecht) de vraag waar zij nu precies recht op hebben. Dit zal per geval verschillend zijn. Voor een goed overzicht van alle noodmaatregelen, check: file:///H:/Chrome/TABEL_nieuw5_V4.pdf De meest belangrijke noodmaatregelen zijn: NOW-regeling De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het Corona-virus kampen met een substantieel omzetverlies (tenminste 20% gedurende drie maanden). Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, dan kunnen zij bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Voor de aanvraag, zie: https://now.uwv.nl/ TOZO-regeling ZZP-ers kunnen onder voorwaarden een beroep doen op inkomensondersteuning

Dorpstraat 13 | 5386 AK Geffen Telefoon: (073) 532 4659 | E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com Maandag: gesloten | Dinsdag: 09.30-13.00 uur Woensdag: 09.30 - 17.30 uur | Donderdag: 09.30-17.30 uur Vrijdag: 09.30 - 20.00 uur | Zaterdag: 09.30-16.00 uur

bij de Gemeente waarin zij wonen. Voor de aanvraag betreffende de Gemeente ’s-Hertogenbosch, zie: https://www.s-hertogenbosch.nl/ ondernemer/inkomen.html TOGS-regeling Bepaalde ondernemers kunnen onder voorwaarden een tegemoetkoming van de overheid ontvangen ten bedrage van ₏ 4.000. In deze is het van belang dat de inschrijving van uw bedrijf in het register van de Kamer van Koophandel een SBI code vermeldt dat overeenkomt met de lijst met SBI codes die de overheid heeft opgesteld. Voor de aanvraag, zie: https://www.rvo.nl/subsidie-enfinancieringswijzer/tegemoetkomingschade-covid-19/aanvraagproces/ aanvraagprocedure

https://portaal.belastingdienst.nl/ wps/portal/portaal/!ut/p/z0/04_9CPyks sy0xPLMnMz0vMAfIj8nKt8jNTrMoLivV8 8tMz8_QLsh0VAZSk7Xs!/ Het is ook mogelijk om voor een periode van langer dan 3 maanden bijzonder uitstel van betaling te verzoeken, maar dan moet u aan nadere voorwaarden voldoen. Uw verzoek dienst dan ook schriftelijk naar de belastingdienst te worden gestuurd (Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen). Bent u benieuwd op welke noodmaatregelen u concreet een beroep kunt doen, neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik ben bereikbaar via alexander.vromans@flynth.nl dan wel via 088-236 82 38 / 06-10 97 31 01. Groet, Alexander Vromans

Bijzonder uitstel van betaling van opgelegde belastingaanslagen Onder voorwaarden kunt u de belastingdienst verzoeken om bijzonder uitstel van betaling voor een periode van 3 maanden voor de aan u opgelegde aanslagen vennootschaps-, inkomsten-, loon- en omzetbelasting. Voor de aanvraag, zie:

Pettelaarpark 89 5216 PP 's-Hertogenbosch 06 10 97 31 01 www.flynth.nl alexander.vromans@flynth.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend kado!

14

Echo 2020 - 04


Afslankstudio Vinkel Weerscheut 34 - Tel 06 42394302

Reünie - klasgenoten gezocht Vinkelse klasgenoten geboren in 1937, 1938 of 1939

Een paar kilo’s eraf voor de zomer? Onder professionele begeleiding afvallen met het stappenplan van Straight away.

Een paar maanden geleden kwam het idee om een reünie te organiseren voor alle oud leerlingen van de lagere school van Vinkel. Leerlingen die geboren zijn in het jaar 1937, 1938 of 1939. Wij zouden het heel leuk vinden om dat te realiseren.

Succes verzekerd!

Daarom het verzoek, als je hier belangstelling voor hebt, om je naam, adres of e-mail adres aan ons door te geven. Het is de bedoeling dit te plannen in de maand augustus of september. Bij voorkeur doen we dat ook in Vinkel. Bij voldoende deelname komen we terug op de kosten, het programma en de locatie. Wij zien met grote belangstelling je reactie en opgave tegemoet. Graag doorgeven vóór 1 mei aan één van onderstaande adressen.

Ben je zover? Ik begeleid je graag! Bel 06 42394302 voor meer informatie of gelijk een afspraak voor een intake. www.afslankstudiovinkel.nu

J. van den Braak

Grondverzet en verhuur Kaathoven 5 5383 KV Vinkel Telefoon: 0413 - 22 94 28 Mobiel: 06 26 33 04 87

Boven: De oude lagere school van Vinkel Onder: Het school personeel Beide foto’s zijn genomen in de tijd dat de leerlingen geboren in 1937, 1938 en 1939 op de lagere school in Vinkel zaten. Foto’s: Uit het archief van Heemkunde Vinckel

Betsie Heijmans - van de Elzen De Zeelder 6 5258 MS Berlicum theobetsy@gmail.com Tel: 06 - 4678 4778 Joke Roefs - van de Ven Dorpsstraat 94 5471 NA Loosbroek marjoroefs@home.nl Tel: 06 - 1159 6905 Met een vriendelijke groet van jullie vroegere klasgenoten Betsie en Joke

Rectificatie: RESSEN!!! D A E T IS JU E D NU MET Echo 2020 - 04

15


All over the world Roel van den Berg vanuit New Zealand

(Lock)down under in Nieuw-Zeeland. “Hier kunnen ze niet komen. We zitten op een eiland ver weg van de rest van de wereld, en dus geografisch goed geïsoleerd.” hoor ik de mensen op straat nog zeggen. Op dat moment zitten we in de laatste week van februari en ziet het in de stad Queenstown nog zwart van de mensen. Een stad met zo’n 15.000 inwoners, en waar jaarlijks meer dan 3 miljoen toeristen langs komen. Ik ben er zelf ook nog nuchter onder. “Het is gewoon maar een griepje en de wereld maakt er een gekte van.” Dan nog geen maand later gaat Nieuw-Zeeland in complete lockdown. Een rigoureuze maatregel en zeker zo logisch als je weet hoe dit land leeft van het toerisme en het gevaar wat dat in deze tijd met zich mee brengt. Nieuw-Zeeland, een land aan de andere kant van de wereld waar 8 keer zoveel schapen als mensen leven. De auto’s rijden aan de linkerkant van de weg en de rugbysport heeft er meer betekenis en beleving dan enige andere sport op de rest van de wereld. ‘s Werelds mooiste wegen zijn hier te vinden, met ieder uur een compleet ander en indrukwekkend landschap. Waar, tussen de ritten door, in je auto slapen legaal is en waar hitchhikers (lifters) maar al te graag opgepikt worden omdat “alleen rijden ook maar zo zonde is”. Een land met haar zogeheten Great Walks voor de mooiste meerdaagse wandelroutes en Dark Sky Reserves om de adembenemende sterrenhemel te kunnen bewonderen. Een Kiwi is hier niet alleen de naam van de inheemse vogel, maar ook de bijnaam van de mensen die hier

16

Foto’s: Roel van den Berg

Roel van den Berg is mijn naam, 28 jaar jong, groot geworden aan de Weerscheut in Vinkel.

wonen; de Maori en de later erbij gekomen Europeanen. Het is prachtig, bijzonder en onbeschrijflelijk. En van al dat moois had ik weinig weet toen ik het vliegtuig instapte. Sterker nog, ik wist eigenlijk alleen van de prachtige wegen en landschappen. Dat was genoeg, samen met de droom om op eigen poten te staan, alleen met mezelf op pad en niemand om me heen die iets van me verwacht of vindt. Hoe lang het avontuur zou duren was onbekend. Het enige wat ik had op dat moment was mijn familie, vrienden en geen idee wat ik voor werk zou willen gaan doen wanneer ik terug zou komen in Nederland. Of überhaubt geen idee wat ik zou willen als ik terug zou komen. Zou het dan wel de beste keuze zijn om te gaan? Het was spannend en het was kantje boord óf ik het vliegtuig wel zou pakken. Ik was alles behalve rustig. Nu, 7 maanden later weet ik precies net zoveel als toen ik vertrok, maar ik voel me anders.

Echo 2020 - 04


thuis zijn wil ik weer verder reizen. “Langer blijven voelt als stilstaan, er is nog zoveel meer te doen en te zien en zo weinig tijd.”

De eerste 4 maanden van mijn tijd in NieuwZeeland kon ik nog niet stil zitten, en heb onwijs veel onvergetelijke dingen gedaan en gezien. Motorrijden, surfen, hitchhiken, trampen, canyoning, bungyjumpen, werken, vrijwilligerswerk, raften, hot springs, vulkanen beklommen, kamperen in m’n eigen omgebouwde auto, festivals, snorkelen, kayakken, kamperen, leven in hostels, mensen ontmoet, stargazen, verhalen gedeeld, verdwaald, de toerist uitgehangen, dagenlang in de wildernis rondgelopen zonder enig contact met de buitenwereld. Dit land heeft werkelijk alles, en hier kan alles. 4 maanden lang reis ik, leef ik uit m’n backpack, zoek ik uit waar ik ‘s avonds eet en slaap. Geloof het of niet, reizen kan ook vermoeiend zijn. Altijd was ik met m’n hoofd al bij het volgende, of liever nog, een paar weken of maanden vooruit kijkend. Medereizigers vragen me regelmatig hoe ik dat zo lang vol heb kunnen houden. Ik was gedreven om het maximale eruit te halen, hopend op beter. “Als ik eenmaal daar ben kan ik het rustiger aan gaan doen.” En dan weer opnieuw zoveel mogelijk willen doen en zien. Dat is me gelukt. En ik voelde me nog precies hetzelfde als toen ik vertrok.

vertelden me over hoe dat zij ooit eens, wat begon als vakantie in Nederland, in Vinkel terecht kwamen. 10 jaar hebben ze er met veel plezier gewoond en zijn ze uiteindelijk alsnog weer terug gegaan naar NieuwZeeland. Terwijl wij aan de koffie zitten bij hun thuis in Nelson zijn op dat moment Mauri, Simone en Loes ook in NieuwZeeland rond aan het reizen. En toevallig of niet, even later waren we op dezelfde tijd in Christchurch. Dit Vinkelse onderonsje aan de andere kant van de wereld konden we natuurlijk niet voorbij laten gaan. It’s a small world!

Tussen al die nieuwe gezichten door die ik ontmoet, kom ik ook oude bekende tegen. De eerste was een internationale student op mijn middelbare school; Jake. Bijzonder hoe dat via social media het contact is blijven bestaan en hij zodoende wist dat ik in Auckland, zijn woonplaats, met het vliegtuig zou landen. Even later, toen ik de oversteek naar het zuidereiland maakte, ben ik warm onthaald door familie van Lamoen. Inderdaad; oud Vinkelse! En het werd gevierd zoals echte Kiwi’s dat hier doen met een barbeque, weer of geen weer. Ze

Eind januari en flink wat kilometers verder stagneer ik in Queenstown. Daar blijf ik 2 maanden plakken en ga ik aan de slag als ober in een restaurant. Niet iedere backpacker heeft de middelen om een jaar te reizen zonder te werken en NieuwZeeland maakt daar graag gebruik van. Het is hier gebruikelijk om voor een paar weken te werken voor een paar dollars en/of accomodatie. En hoe anders is de ervaring van het reizen wanneer je langere tijd op één plek blijft! Maar dan, ondanks deze fijne routine, diepere relaties en het gevoel van

Echo 2020 - 04

23 maart 2020, m’n autoradio vertelt me dat het complete land over 3 dagen in lockdown level 4 gaat, voor minstens 4 weken. Dat betekent dat alleen de noodzakelijke faciliteiten open blijven, zoals supermarkten en benzinestations. Het is menens en het land loopt leeg. Wat te doen, naar huis of blijven? Snel kiezen, heel snel. Ik wil gezelligheid, mensen en de mogelijkheid om naar buiten te gaan en te genieten van Nieuw-Zeeland’s landschap en neem de gok voor een onderkomen in een hostel in Wanaka. Nu, 4 weken later, ben ik hier nog steeds, of ik dat wilde of niet, ik ben verplicht om ‘niets te doen’ en geen mogelijkheid om vooruit te kijken omdat niemand weet hoe lang het gaat duren. Ik ben verplicht om nu hier te zijn, samen met zo´n 25 andere backpackers van over de hele wereld en ieder hun eigen verhaal, en het is fantastisch. Geforceerd bij de dag leven. Niet na hoeven denken over morgen, volgende week, volgende maand of daarna. We zien wel. Rust, dankbaar en veilig. Dankbaar voor waar ik nu ben, en waar ik vandaan kom. Op dit moment is Nieuw-Zeeland ook één van de meest veilige landen, dus zeker geen haast om terug te vliegen. Geluk is niet te vinden in de toekomst, het is op de plek waar ik nu ben. Wil je meer van mijn reis zien of wil je mijn nieuwe avonturen volgen? Neem een kijkje op www.polarsteps.com/RoelvandenBerg3 Roel van den Berg

17


Stichting De Vinkelse Molen Activiteiten en wetenswaardigheden

Foto’s: Anke Ploegmakers (bovenste) en Ad Leeyen

Wij brengen je graag op de hoogte van een aantal activiteiten en wetenswaardigheden. Voortgang bouwactiviteiten: Als gevolg van het coronavirus zijn op 19 maart 2020 onze vrijwilligersactiviteiten in zijn geheel stil komen te liggen. Dit betekent o.a. sluiting van de kringloopwinkel, stopzetten van activiteiten in en sluiting van ‘Onder de Meule’ en staken van de bouwactiviteiten. Dit alles uiteraard om de verspreiding van het virus te voorkomen. De Rijksoverheid heeft maatregelen afgekondigd die het werken op een bouwplaats nog mogelijk maken. Onder deze voorwaarden werken werknemers van Coppes molenmakers BV uit Bergharen en Adriaens Molenbouw BV uit Weert (hier en daar bijgestaan door vrijwilligers van Stichting De Vinkelse Molen) tijdens de coronacrisis door aan het gaande werk respectievelijk de molenkap van molen De Zwaan. Graag willen wij ook in deze onwerkelijke tijden voortgang van ons molenproject laten zien. Voor alsnog blijft de officiële opening van korenmolen De Zwaan gepland staan op zondag 20 september 2020 Achtkant(je): Vaak hebben wij je in de ECHO geïnformeerd over de vorderingen van het houten achtkant (molengebouw). Recent hebben wij weer een achtkant afgewerkt. In tegenstelling tot het molengebouw hebben we dit exemplaar binnen één week kunnen afronden. Rond de eik, bij molen De Zwaan, is een houten achtkante bankje gecreëerd, waar je een prachtig uitzicht hebt op de molen, de Groote Wetering en het weidse achterland.

18

Wilskracht: Zoals bekend zijn wij achter de schermen ook drukdoende met de uitwerking van onze 4

speerpunten Ontmoeten, Educatie, Recreatie en Zorg. In het najaar van 2019 hebben wij 2 van onze vrijwilligers, Ineke Pennings en Rita van de Ven, gevraagd de (on)mogelijkheden rondom het speerpunt Zorg te onderzoeken. In januari 2020 zijn de resultaten van het onderzoek aan ons gepresenteerd. Deze resultaten zijn door ons positief ontvangen. Ze geven een meerwaarde aan ons molenproject en dragen bij aan de leefbaarheid van Vinkel.O Onze positieve reacties en aanmoedigingen hebben er mede toe geleid dat de dames een eigen onderneming “Wilskracht” zijn gestart. Wilskracht zal zich richten op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zal Molen De Zwaan als “thuisbasis” hebben. Door middel van een gebruikersovereenkomst zal Wilskracht, gebruik gaan maken van de ruimte “Onder de Meule”. Hierbij genereren wij noodzakelijke extra inkomsten. De activiteiten van Wilskracht worden, daar waar noodzakelijk, geïntegreerd in de al bestaande activiteiten van Stichting De Vinkelse Molen. Het blijft dus mogelijk, naast de gebruikelijke openingstijd op zondag, Onder de Meule te reserveren voor bijvoorbeeld bedrijfspresentaties en/of rondleidingen. Tijdens deze presentaties zorgen dan bijvoorbeeld cliënten van Wilskracht, begeleid door professionals en eventueel ondersteund door vrijwilligers van onze stichting, voor een hapje en een drankje. Met de komst van Wilskracht kunnen wij ook onze openingstijden verruimen. Hierdoor snijdt het mes niet alleen aan 2 kanten maar kunnen wij ook de speerpunten Ontmoeten en Recreatie meer invulling geven. Niet geheel onbelangrijk in deze is te vermelden dat de inkomsten van Onder de Meule in zijn geheel aan Stichting De Vinkelse Molen blijven toekomen. Wilskracht zal na de zomervakantie starten met 2 extra openingsdagen die zij in de toekomst hopen uit te breiden.

Echo 2020 - 04


A L R U I M 5 0 J A A R E E N B E G R I P I N D E T R A N S P O RT W E R E L D Graag hadden wij, samen met Wilskracht, de plannen willen presenteren tijdens onze vrijwilligersavond om daarna onze Vrienden te informeren. Door de coronacrisis is dit helaas niet mogelijk gebleken. Mocht je naar aanleiding van dit schrijven nog vragen hebben, wend je dan tot een van de bestuursleden. Voor meer informatie met betrekking tot Wilskracht verwijzen wij jullie graag naar de website van Wilskracht: www.wilskrachtvinkel.nl Agenda “Onder de Meule”: 9 en 10 mei 2020: Nationale molendag (afgelast) 20 september 2020: Officiële opening Molen De Zwaan In de volgende ECHO volgt meer informatie over bovenstaande activiteiten.

Service, kwaliteit en betrouwbaarheid. Dat is waar wij voor staan. Al geruime tijd zijn wij een ‘niet meer weg te denken’ begrip in de transportwereld. Ons wagenpark is door de jaren heen uitgebreid tot een 30-tal vrachtauto’s van verschillende types. Hierdoor kunnen wij onze opdrachtgever altijd van het juiste voertuig voorzien; o.a. 10x8, 10x4, 8x4, opleggers, kraanauto’s en diepladers. Brugstraat 46 - 5382 JD Vinkel - Telefoon 073 5321595 Fax 073 5324354 - info@wbvanderdonktransport.nl

4 weken nge alle afslank ch ....

Buitengewoon natuurlijk

van ...... .. t/m ........

MAAK EEN ZOMERSTART MET POWERSLIM voelt goed om slank “ Het de zomer in te gaan! ”

Wij zijn doeners. Het liefst staan we met onze voeten in het zand en met onze neus in de wind. In landschappen, (speel)tuinen, in groen dat nog moet worden aangelegd of onderhouden. Dat is waar we thuishoren, daar ligt ons hart.

-16 kg

Tatiana Voorbrood

Lianne van der Donk-Korsten, voedingscoach

BROUWERS GROENPROJEC TEN

Dorpstraat 5A, 5391 AS Nuland M: 06 13 747 946 lianne@fitalina.nl www.fitalina.nl Kaathoven 19, Vinkel T 073 503 7336 www.groenprojecten.nl

Echo 2020 - 04

Campagne_Zomer_Het voelt goed om slank de zomer in te gaan_Advertentie_liggend_zonder tekst_Fitalina_Nuland_NL.indd 1

17-03-2020 09:06

19


Wie wont doar eigenluk?

Brugstraat 32

Vanaf maart kunnen we weer twee blokken vissen. De ochtendsessie is van 08:00 – 12:00 uur. En ‘s middags vissen we van 12:30- 16:30 uur. Elke dag open* vanaf 07:30 uur. De koffie is dan bruin!! Op 4 april is er een open dag met demonstraties en uitleg over Forelvissen en Karpervissen De open dag is van 09:30 – 16:00 uur met gratis kopje koffie Voor meer info: www.Slothoevevijver.nl of op Facebook.com/deslothoeve, aan de bali of even bellen. Je kunt bij ons ook verse of gerookte (zalm)forel kopen. Kom gerust eens kijken naar de vissers hoe ze een visje vangen. Heb je vragen kom, bel of mail gerust.  073 5324258/ 06 29291255.  info@slothoevevijver.nl *muv 1e Paasdag

Wè leven we toch in ’n rare tijd, de mensen lopen met een boog om elkaar heen de kroegen zijn al meer als een maand dicht en ergens op bezoek gaan is uit den boze. Mits je geen klachten hebt en met minder dan 3 personen bent. Dat laatste is essentieel voor de totstandkoming van dit verhaaltje. Ik ga altijd alleen op stap voor dit stukje, ik heb geen verhoging, hoest niet en heb geen snotneus. Kortom: ik mag op pad vur dees stukske. Ik wil aanbellen op Brugstraat 32 als de deur al opengaat voordat ik de bel heb aangeraakt. Ik zag je aankomen zegt José Kooper. Kom binnen. Maar laten we wel de voorschriften volgen die ons zijn opgelegd door het r.i.v.m. En zo komt het dus dat ik ga zitten aan het ene kopeind van de tafel en José aan het andere eind. Als de hondjes na 5 minuten zijn uit gekeft en ik m’n eerste slok koffie op heb, vraag ik hoe José in Vinkel terecht is gekomen. Ik woonde 10 jaar geleden in Heeswijk en reed zowat om de dag door Vinkel om naar kennissen in Geffen te gaan. Toen zag ik hier een bordje in de tuin staan waar - te huur - opstond. Dezelfde morgen gebeld, ’s-middags gaan kijken, en ’s-avonds was het geregeld. Ik ben een aantal weken nadien in dit huis komen wonen. En ik zal je zeggen Frank, daar heb ik daadwerkelijk nog nooit 1 seconde spijt van gehad. Ik voel me

Foto’s: De Echo

hier al die tijd al thuis. Dat komt mede door het feit dat ik het zo getroffen heb met de buurt waarin ik woon. We hebben onderling goede contacten en als er iets is staan we voor elkaar klaar. Zeker in deze tijd. Aangezien er oudere mensen in m’n omgeving wonen bel ik eens wat meer rond om eens te horen of alles nog in orde is en of ik ’n boodschap moet doen. We moeten elkaar toch door deze tijd heen loodsen. En andersom is dat ook zo hè! Ik woon hier met m’n 2 hondjes Rosa en Angel. Ik heb een huwelijk van 20 jaar achter me liggen en zodoende die 2 hondjes. Dan heb ik toch iets om tegen te kletsen of te vloeken begrijp je? Zoals ik al zei ben ik 20 jaar getrouwd geweest met ’n vrouw. Wij

Eerste koophuis? Verhuisplannen? Hypotheek oversluiten? Wij staan klaar voor al jouw hypotheekvragen. Geurdenhof 85, 5345BA Oss

20

0412 78 3008

@ info@hypothekersunie.nl Echo 2020 - 04


waren in 1998 het eerste lesbische stel dat in Oss trouwden. In Rosmalen, waar we toen woonde, was het niet mogelijk om te trouwen met iemand van het zelfde geslacht. Dat is nog maar 22 jaar geleden hè! Ondertussen laat José me een krantenknipsel zien waar verslag wordt gedaan van hun huwelijk. Maar het liep stuk… Na een stilte probeer ik het gesprek vlot te trekken door te vragen waar ze geboren is. In Dordrecht. Daar heb ik tot m’n 13 jaar gewoond en toen kwamen m’n ouders op het idee om naar Dreischor op SchouwenDuiveland te verhuizen. Ik heb daar nooit m’n draai kunnen vinden doordat ik in Dordrecht op de land en tuinbouw school zat en die daar niet was, kwam ik terecht op de huishoudschool zoals dat vroeger heten. Tegenwoordig heet dat vmbo. Aangezien ik altijd iets met m’n handen wou doen, begrijp je wel dat ik met ’n strijkplank en naaimachine nooit iets gehad heb. Ik heb daar 4 jaar gewoond en ben toen met m’n vader terug naar Dordrecht gegaan. Nadat ik een lelijke

smak door een ruit maakte, kwam het land en tuinbouw verhaal ten einde. Ik kwam in de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg terecht. Echt prachtig werk was dat. Omgaan met mensen … zo mooi Frank. Maar daar kwam dan weer een eind aan door een trap van een paard! Nadat er iemand het paard liet schrikken kreeg ik dus een optater van een volbloed Arabier, Ik werd tientallen meters weg gesmeten. Botbreuken niet op een hand te tellen joh! Maar het ergste was dat ik een hartkneuzing had opgelopen. Voordat ik daar van genezen was, waren we 2 jaar verder. Ik loop sindsdien met een grote boog om ’n paard heen. Soms ga ik naar dat Belgisch trekpaard wat op de hoek van de v Rijckevorselweg en de Nieuwekampen staat. Dan komt de eigenaar er wel bij staan want anders durf ik het echt niet. Dè is Frans de Cis. Zeg ik. Nee joh! Die man heet vd Berg! We hebben het over dezelfde, maar hier in Vinkel zeggen we tegen die familie de Cissen. José kijkt me aan alsof ik Chinees praat, maar ik leg het niet uit en

vraag of ze verders nog hobby’s heeft. Jazeker het liefste wat ik doe is op m’n Piaggo mp3 mooie ritjes maken. Ik kijk haar aan zoals zij mij zojuist aankeek. Dat is een uit de klauwe gewassen scooter op 3 wielen. Voor 2 en achter dus 1 wiel. Ik rijd er samen met m’n maatje Paul het hele land door. Van Drenthe tot Texel en Maastricht. Behalve Zeeland daar kom ik liever niet. Maar daar hebben we het al over gehad toch? Ik knik bevestigend. Nou vergeet ik te zeggen dat ik ook heel graag biljart. Jij biljarten? Waar? Heb je zelf een biljart staan? of wè? Nee man, ik ga hier bij de buurman biljarten. Elke Donderdagavond samen met alleen maar mannen. Of je daarvoor moet kunnen biljarten om er bij te mogen? Als ze op de voetbalclub iedereen die niet kan voetballen wegsturen, zullen ze dan nog een elftal op de been kunnen brengen? Ik geloof er niks van. En zo is het bij de biljartclub ook. Dè klopt helemaal zeg ik, terwijl ik me aangesproken voel. Dan gaat de telefoon. Ik kijk eens in m’n notities of ik genoeg heb om over te schrijven. Moet ik iets van kunnen maken denk ik bij mezelf en tegelijker tijd is het telefoongesprek alweer ten einde. Ze moet zo meteen maar terug bellen als jij weg bent. Waar waren we gebleven? Niet belangrijk zeg ik, we zijn er. Ik weet zat! Als ik bij de voordeur ben tikken we elkaars rechtervoet aan en wensen elkaar ondanks alles toch een prettig weekend toe. Ik zal blij zijn als alles weer normaal is besluit José. Ik ook en zie mensen een frietje afhalen bij haar buurman aan een geïmproviseerd luik. Andere mensen wachtend op de aangegeven stippen op de stoep om zo op gepaste afstand te blijven. Het lijkt al bijna normaal te worden. Mar dè is ’t echt nie! Hopende dat we snel weer de draad op kunnen pakken loop ik met een grote boog om de rij wachtende heen. Frank

Echo 2020 - 04

21


Voetbalvereniging EVVC Nieuws uit en van de vereniging

itter ordje van de voorz

Wo

Aan onze leden, vrijwilligers, sponsors en alle anderen die EVVC Vinkel een warm hart toedragen. Wat ooit een raar griepje in een ver land leek te zijn, heeft er inmiddels voor gezorgd dat de wereld in Nederland en in Vinkel er heel anders uitziet. Met de maatregelen die de overheid heeft genomen heeft de KNVB het besluit genomen alle voetbalcompetities voor junioren en senioren te beëindigen. Dit betekent dat we naar alle waarschijnlijkheid, alle andere activiteiten tot aan Hans Brouwers de zomervakantie in en rond Foto: EVVC Sportpark De Zwaan moeten afzeggen. Hoe vervelend ook, wij steunen deze maatregelen volledig. De gezondheid en het welzijn van iedereen staat voor ons bovenaan. Als we door deze stillegging van onze club een bijdrage kunnen leveren aan het verslaan van het virus, dan doen we dat uit volle overtuiging!

22

Dat gezegd hebbende, is het triest en jammer voor onze leden dat er nu niet getraind en gevoetbald kan worden. Hetzelfde geldt voor onze sponsoren; ook hun verwachtingen aan het begin van het seizoen kunnen we nu niet verder invullen. Dat voelt niet goed, maar tegelijkertijd kunnen we er niets aan doen. Het is voor iedereen een lastige periode. Ook voor EVVC. De sport ligt stil. Inkomsten vallen weg; kosten lopen door. Ik weet zeker dat we dit gaan overwinnen en een mooie toekomst wacht, maar doe ook een beroep op iedereen met een groenwit hart. Jouw steun hebben we hard nodig.

In de tussentijd gaan onze gedachten en steun uit naar mensen die door Corona hard getroffen zijn. Die wellicht ziek zijn of een dierbare zijn verloren. We leven mee! Evenzeer met mensen en bedrijven die het door de maatregelen financieel moeilijk hebben. We hopen voor alles en iedereen dat de situatie binnen afzienbare tijd weer ‘back to normal’ is en we ons weer ouderwets druk kunnen maken over of het nou wel of niet uit buitenspel was. Ik zie er naar uit! En nog veel meer naar het ontmoeten van jullie allemaal op ons sportpark. Tot die tijd: blijf gezond! Hans Brouwers Voorzitter EVVC

Nu, om deze moeilijke tijd door te komen, maar ook straks als we gezamenlijk, enthousiast weer de handen uit de mouwen kunnen steken en onze vereniging blijven ondersteunen, op weg naar het volgende seizoen! Want dat komt er… en dan zijn wij klaar om door te gaan waar we nu noodgedwongen hebben moeten stoppen: met het beste, het sportiefste en het gezelligste van EVVC #onzevereniging.

Echo 2020 - 04


Oude glorie EVVC Foto 1: Wie is deze razendsnelle allround verdediger?

Foto 3: Wie herken je uit de redactie van de Echo?

ernooi

milieto Jeugdkamp en Fa GAAN NIET DOOR!!!

Zoals jullie begrijpen zullen ook het jeugdkamp van EVVC en het familietoernooi dit jaar niet doorgaan vanwege de corona crisis. Of en hoe we die in 2020 nog organiseren of we e.e.a. doorschuiven naar 2021 is op dit moment nog niet te zeggen.

Foto 2: Welke EVVC spelers zijn herkenbaar op deze foto?

Foto 4: Wie zijn de spelers uit het 3e? Ze werden destijds gesponsord door Videotheek ’t Akkertje.

Daarnaast hadden we een datum na het einde van het seizoen gepland om afscheid te nemen van onze kantine beheerders Ans en Herman. Hier wordt uiteraard nog wel uitgebreid bij stilgestaan, maar ook dit tijdstip is afhankelijk van de mogelijkheden die we via het RIVM te horen krijgen. Hopelijk is het bij het verschijnen van de volgende Echo de situatie dermate verbeterd dat we al voorzichtig activiteiten mogen gaan plannen.

De antwoorden staan op de volgende pagina.

go Gevers

Ăž

Blijf gezond!

T 073-503 36 17 gevers@gevers.nl www.gevers.nl

OPTIEK-OPTOMETRIE

Echo 2020 - 04

23


EVVC

Servic persoon e en lijk adv

Antwoorden

ies

Oude glorie EVVC Foto 1: Wie is deze razendsnelle allround verdediger? Antwoord: Teun Kerkhof Foto 2: Welke EVVC spelers zijn herkenbaar op deze foto? Antwoord: Lambert v. Nistelrooij en Bert v.d. Heijden Foto 3: Wie herken je uit de redactie van de Echo? Antwoord: Van links naar rechts: René v.d. Ven, Jan Barten, Jeannet v.d. Ven, Tonnie v.d. Lee, Jeanneke Driessen, Ton van Herpen en Jo v.d. Ven Foto 4: Wie zijn de spelers uit het 3e? Ze werden destijds gesponsord door Videotheek ’t Akkertje. Antwoord: Staand van links naar reschts: Jan Hubers, Albert v. Gerven, Joop Ruijs, Erik v. Zutphen, Jan Barten, Mart v.d. Akker, Gerrie v.d. Berg, Ad Peters en Herman v.d. Hanenberg Gehurkt van links naar rechts: Hans Ploegmakers, Henk v.d. Moosdijk, Hans v. Wanrooij, Theo Gevers, Henry v.d. rijt, Jack Hanegraaf en Teun Kerkhof.

Moes & Tuin is niet alleen moestuinplantjes en pootgoed. Begin een kruidentuintje of Moes & Tuin is meer……. een minimoestuintje! voorjaarsbloemen, potgrond hebbedingetjes. Kom en eens kijken naar de

mogelijkheden.

Wilt u graag uw bloempot gevuld hebben met fleurige bloemen? Fleur opmee, met Breng je uwterras bloempot zomerbloemen ik maak er graag iets moois van. Ook dat is mijn service.

Van Rijckevorselweg Van Rijckevorselweg 23a 23a 5382 JJ Vinkel 5382 JJ Vinkel Tel: 06 - Tel: 15 64 0611 - 151064 11 10 a a Vaninfo@moesentuin.nl Rijckevorselweg Van Van Rijckevorselweg Rijckevorselweg 23a 2323 info@moesentuin.nl 5382 JJ5382 Vinkel 5382 JJ JJ Vinkel Vinkel Tel: 06Tel: - Tel: 150664 06 - 15 11 - 15 64 1064 1111 1010 info@moesentuin.nl info@moesentuin.nl info@moesentuin.nl

Van Rijckevorselweg 23a 5382 JJ Vinkel Tel: 06 - 15 64 11 10 Vaninfo@moesentuin.nl Rijckevorselweg 23a 5382 JJ Vinkel Tel: 06 - 15 64 11 10 info@moesentuin.nl

Coop Coop Coop

altijd altijd altijd dichtbij dichtbij dichtbij

• • •

online• boodschappen online•boodschappen online boodschappen • postzegels • postzegels • postzegels bloemen • bloemen & planten • bloemen & planten& planten ophalenophalen & bezorgen ophalen & bezorgen &•bezorgen gratis•parkeren gratis parkeren • gratis parkeren • zelfzorggeneesmiddelen • zelfzorggeneesmiddelen • zelfzorggeneesmiddelen PostNL • PostNL servicepunt • servicepunt PostNL servicepunt • stomerij • stomerij • stomerij

Coop Vinkel Coop Vinkel Hubers CoopHubers Vinkel Hubers Brugstraat Brugstraat 4 Brugstraat 4 4

24

Echo 2020 - 04


Volpension voor vlinders Een tuin vol vlinders

te planten is ju e d r o o v rg o Z tuin en bloemen in uw

Ook uw tuin kan, mits voorzien van de juiste planten, een goede verblijfplaats voor vlinders zijn. Veel insecten leven van de nectar uit bloemen terwijl ze als tegenprestatie voor de bestuiving zorgen. Vogels zijn gek op insecten maar eten ook graag van bijvoorbeeld bessen. En dat maakt het weer mogelijk dat deze zaden worden verspreid. De relatie tussen dier en plant zal daarom ook in uw tuin aanwezig zijn. Bij de inrichting en het onderhoud gaan we er dus vanuit dat de tuin voor dieren aantrekkelijk blijft om in te vertoeven. Nestgelegenheid voor de vogels, een hoop bladeren voor de egels en natuurlijk een bloemrijk plekje in de luwte voor de vlinders. Een tuin zal nooit een vervanging van het leefgebied van alle vlinders kunnen zijn maar u kunt ervan uitgaan dat het mogelijk is, om in een vlindervriendelijke tuin tot zo’n 20 verschillende soorten vlinders tegen te komen.

vlinder is n e e n a v n e v le n Ee kort maar hevig....

Om beter te kunnen begrijpen wat een vlinder in de tuin zoekt even eerst iets meer over het leven van de vlinder zelf. Eitje, rups, pop en vlinder, dat zijn de verschillende levensstadia van steeds hetzelfde diertje. Na de bevruchting gaat de vrouwtjesvlinder op zoek naar planten die de rupsen later als voedsel kunnen gebruiken. Dat zijn de zogeheten waardplanten. Op zo’n waardplant legt ze één of meerdere eitjes. Sommige soorten zoals de Kleine Vos leggen

Echo 2020 - 04

de eitjes in groepjes bijeen. Uit deze eitjes, vaak niet groter dan een speldeknop, komen na verloop van tijd de rupsjes.

uwers...

a Rupsen zijn kiesk

Belangrijk is dat de vlinder haar eitjes op de juiste plant neerlegt. want rupsen zijn kieskeurig wat betreft het eten wat ze voorgeschoteld krijgen. Of een plant een geschikte waardplant is hangt geheel af van de culinaire voorkeur van het rupsje. Kruiden, vaste planten, heesters, bomen, soms zelfs grassen komen hiervoor in aanmerking. Een bekende is de Eikenprocessierups welke we ook in Vinkel de laatste jaren terug kunnen vinden in de Eikenbomen. Sommige rupsen groeien pijlsnel, soms gaat dit in twee weken van een amper zichtbaar iets tot een potlood dikke vette rups. Rupsen die volgroeid zijn veranderen in een pop. Dat is een overgangsstadium om van rups naar vlinder te kunnen veranderen. Als de vlinder gevormd is barst de pop open waarna de vlinder naar buiten kan kruipen. De meeste vlinders vliegen twee tot vier weken rond. Dan is hun leven al weer voorbij. Maar… als het goed is gegaan hebben ze in deze periode weer nieuwe eitjes gelegd.

cht

ere Nectar als hoofdg

Om én te kunnen rondvliegen en ook nog druk te zijn met nakomelingen, hebben vlinders voedsel nodig. Voor vlinders is de belangrijkste voedselbron nectar. Met hun roltong, een onder hun kop opgerolde buis, wordt de nectar uit verschillende bloemen gezogen. Deze nectar ligt zodanig opgeslagen dat de vlinder bij het zoeken ernaar automatisch voor de belangrijke bestuiving zorgt. En dat maakt dat vlinders niet alleen mooi kunnen zijn maar ook nuttig. Een tuin met goede nectarplanten kan uit de naaste omgeving vlinders aantrekken. En wilt u daarbij vlinders langdurig in de tuin vasthouden zorg er dan ook voor dat er geschikte waardplanten staan waarop de vlinder haar eitjes af kan zetten. Een waardplant en nectarplant zijn meestal totaal verschillend. De Kleine Vos bijvoorbeeld is

Mens en vlinder houden van Kamperfoelie.

25


Volpension voor vlinders Een tuin vol vlinders

op zoek naar brandnetels als waardplant en als nectarplant fungeert de Hemelsleutel, Akkerdistel en Vlinderstruik (Buddleja Davidii) het beste. De meeste vlinders hebben slechts één tot hooguit enkele waardplanten nodig terwijl ze hun nectar zoeken op een hele reeks van planten waaronder, gelukkig, ook de nodige fraaie tuinplanten.

s werken Vlindervleugeltje jes... als zonnepaneelt

Een vlinder is koudbloedig, hun lichaamstemperatuur is dus afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Om te kunnen vliegen moet het lichaam van de vlinder een temperatuur hebben van ongeveer 20 graden Celsius. Op een zonnig dagje is dat geen probleem. Door met de vleugels naar de zon te wijzen en ze te gebruiken als een soort zonnepaneel is de vlinder snel op vliegtemperatuur. Bij koud en nat weer zien we echter dat vlinders zich verscholen houden. Hooguit zullen ze pas uitvliegen als ze hun lichaam hebben verwarmd door snel en krachtig met hun vleugels te trillen. De ligging van de tuin is dus heel belangrijk voor een eventuele vlinderrijkdom. Dus zonnig en het liefst op het zuiden gericht. Naast warmte hebben vlinders ook beschutting nodig. Windvlagen kunnen zeer hinderlijk zijn bij het zoeken naar voedsel. In een onbeschutte winderige tuin kunt u de aantrekkelijkste planten neerzetten, vlinders zullen er dan toch bijna nooit in rondfladderen. Wat flinke struiken of een heg kunnen al een flinke verbetering zijn.

Alleen igers voor transito-reiz

Sommige dagvlinders zijn bijzondere krachtige vliegers. Ze kunnen in hun

26

korte leventje afstanden van honderden kilometers of meer overbruggen. Uw tuin kunnen ze dus moeiteloos bereiken. De Atalanta bijvoorbeeld is zo’n bekende sterke vlieger. Het is een echte trekvlinder die vanuit het warme zuiden helemaal naar onze streken kan vliegen.

Atalanta

De meeste dagvlinders leggen echter zelden een grote afstand af. Voor hun kan een rivier of een autosnelweg al een onoverkomelijke barrière zijn. Bloemrijke wegbermen, hagen en houtwallen met kruidige randen vormen dan een belangrijke verbinding in het landschap. Vliegend van bloem tot bloem kunnen ze hun favoriete leefgebied bereiken. Ook uw tuin kan een belangrijke schakel vormen tussen twee leefgebieden. Een beschut fleurig plekje waar ze op hun tocht even lekker kunnen uitrusten.

tuin

Denk om de moes

Van de nu nog zo’n zestig rupssoorten in Nederland die we kennen, is eigenlijk het koolwitje de enige die niet zo geliefd is. Vooral de moestuinliefhebber is de rupsen van deze vlinder liever kwijt dan rijk. U kunt echter op eenvoudige wijze voorkomen dat koolwitjes hun eieren op koolplanten afzetten. Plant Salie en Pepermunt tussen de kool en het koolwitje zal weg blijven.

De Buddleja (Davidii) doet zijn naam als Vlinderstruik echt eer aan.

Echo 2020 - 04


komen hierop aangevlogen. Later in de zomer is er natuurlijk keus genoeg tussen de verschillende heesters. De sering is bijzonder aantrekkelijk voor vlinders. Maar ook de Boerenjasmijn, de Sierappels, Berberis, enkele Dwergmispels en de Kolkwitsia worden druk bezocht. Nog wat later is er de grote aantrekkingskracht van de Buddleja oftewel de bekende Vlinderstruik.

nu

Een 8 gangen me

Vlinders voelen zich vooral thuis in een tuin met de nodige afwisseling. Afwisseling in hoogte van de verschillende vlinderplanten maar ook variatie door het creĂŤren van verschillende hoekjes in de tuin. Een aantal kleine planten langs de rand van een tuinpad kunnen aanlokkelijk zijn voor vlinders. Zonneroosje, muurpeper, Engels gras, Vlasleeuwenbekjes en bijvoorbeeld het driekleurig viooltje zijn een voorbeeld hiervan. De randen van het pad kunnen ook geschikt zijn als groeiplaats voor wat grotere planten. Zeker voor planten die ondergronds graag sterk woekeren. De stenen van het pad houden de planten in toom. Voorbeelden hiervan zijn de Akkerdistel, Kruiskruid en Kaarsjeskruid. Alle drie zijn het vlinderplanten bij uitstek. Bomen en heesters: Een aantal vlinders gebruikt als waardplant een bepaalde boom of heestersoort. In bosranden met Hulst, Klimop, Vuilboom, kornoelje en Kardinaalsmuts komen we het Boomblauwtje tegen. Maar het Boomblauwtje verschijnt ook soms in een grote stad. Tuinen en parken met de juiste waardplanten lokken daar het vrouwtje van deze soort naar toe. Het Citroentje legt haar eieren op Vuilboom en Wegedoorn. Andere planten worden juist om hun nectar bezocht. Dat begint al vroeg in het voorjaar met de eerste wilgenkatjes. Direct daarna volgen Sleedoorn, Sneeuwbal, Schijnhazelaar en bijvoorbeeld de Mahonia. In een piepklein tuintje doet zo vroeg in het voorjaar het Peperboompje het goed. Niet alleen vlinders maar ook hommels

Echo 2020 - 04

Klimplanten: Voor vlinders zijn vooral aantrekkelijk: Kamperfoelie, Clematis, Hop en klimop. De Heg: Om beschutting in de tuin te krijgen vormt een heg natuurlijk sowieso een belangrijk onderdeel in een vlindervriendelijke tuin. Bloeiende Liguster of een haag van bramen of frambozen kunnen uiterst aanlokkelijk zijn. Kruiden en moestuinplantjes: Vooral sterk geurende kruiden zoals Tijm en Lavendel, Munt, Salie en Hyssop, Rozemarijn en Marjolein worden druk bezocht. Blauwtjes zijn vooral gek op bloeiende peulvruchten en als u vlinders echt een plezier wilt doen kunt u een paar Radijsplanten laten doorschieten.

De Akkerdistel en Kaarsjeskruid.

De rotstuin: Veel planten die zich thuis voelen in een rotstuin zijn uitstekende vlinderplanten. Vooral voor kleine tuinbezitters opent dit het nodige perspectief op een drukbezochte vlindertuin. Een stapelmuur met de nodige rotsplantjes tussen de stenen kan dan heel aantrekkelijk zijn. Soorten die veel vlinders aantrekken zijn: Schildzaad, Scheefkelk, Tijm, wat Anjersoorten, het IJzerhard en op wat meer beschutte plaatsen de Sleutelbloem (Primula).

27


Volpension voor vlinders Een tuin vol vlinders

Distels: Enkele distels zijn wel heel bijzonder attractief voor vlinders zoals bijvoorbeeld de Akkerdistel. Helaas is dit echter een sterke woekeraar. Eigenlijk is het een plant die geschikt is voor een ruig hoekje ergens achter in de tuin. Meer plezier kun tu wellicht beleven aan de Speerdistel of de Knikkende Distel. (Cirsum Lanceolatum en Carduus Nutans). Wel een flinke plant die wel twee meter hoog kan worden. Zeker aan te raden is verder natuurlijk de bekende Kogeldistel (Echinops Ritro). Andere vaste planten: Wat later in het jaar zijn er de sedumsoorten. Vooral de Hemelsleutel is erg geliefd (Sedum Telephium) of de in veel tuinen aangeplante Sedum Spectabile. Vlinders geven duidelijk de voorkeur aan de lichtroze variant. Die voorkeur zien we ook voor de Vlambloem. Een roze Phlox bijvoorbeeld zit zomers vol met vlinders, de witte variant is duidelijk minder in trek. Andere vaste planten die gewaardeerd worden zijn Liatris, Matthiola, het Wilgenroosje, het Leverkruid en natuurlijk de Herfstasters. 10 nectarplanten met hun bloeitijd: Winterheide : maart Sneeuwbal : april Judaspenning : mei Lavendel : juni / juli Vlinderstruik : juli / augustus IJzerhard : juni / september Koninginnenkruid : juli / september Hemelsleutel : augustus / september Herftaster : september / oktober Klimop : oktober / november.

Martijn van den Braak

projectbouw

nieuwbouw - verbouw - woninguitbreiding www.martijnvandenbraakprojectbouw.nl

Bron: Doe ‘t zelf

28

Echo 2020 - 04


weerscheut 71D - 5381 GT - 073 532 0050

GRONDIGE DENKERS, GEDREVEN DOENERS

- U wilt een nieuwe website? - U wilt zelf uw website eenvoudig bij kunnen houden? - U wilt een geautomatiseerd e-mail systeem? - U wilt beter gevonden worden in de zoekmachine’s? - Wij willen dan graag een afspraak met U maken. Industriestraat - 5391 - NULAND weerscheut 71D -45381 GTBR - 073 532 0050 W

073532 532 0050 0050 -- E.E.info@digifactory.nl info@digifactory.nl - I.I. www.digifactory.nl www.digifactory.nl T.T.073

Wij zijn op zoek naar (een):

www.ploegam.nl

VERNIEUWDE SHOWROOM

het fundament onder uw bouwplannen

- U wilt een nieuwe website? - U wilt zelf uw website eenvoudig bij kunnen houden? - Ur uwilt o e n d o 0 9. 3 0 -18 . 0 0 u u r B g s een t r a ageautomatiseerd t 18 A V i n k e le-mailwsysteem? v r 0 9. 3 0 - 2 0 . 0 0 u u r t- eUl wilt( beter 0 7 3 )gevonden 532428 0 worden in de zoekmachine’s? z a 10 . 0 0 -16 . 0 0 u u r f- a x ( 0 7 3 ) 5 3 2 5 4 8 7 Wij willen dan graag een afspraak met U maken.

T. 073 532 0050 - E. info@digifactory.nl - I. www.digifactory.nl

- Voorman betontimmerwerk - Leerlingen - Betontimmermannen - IJzervlechters Iets voor jou? Bel naar 0412-745052, kom langs of mail naar PO@betolinq.nl

k e u k e n a r c h i t e c t u u r

w w w.v a n v l i j m e n k e u k e n s . n l

Betolinq Aannemers BV Bosschebaan 37 5384 VX Heesch

T: 0412 - 745 052 www.betolinq.nl

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN GEFFEN / BERLICUM / LOOSBROEK Echo 2020 - 04

www.vanderdoelen.nu

29


Echo

Echobord

Voor korte berichtjes

Oud papier

BEDANKT!!!

van: Nico van Schaijk

ald Dit wordt weer opgeha

Hallo beste tennisvrienden, onze competitie zou al van start gegaan zijn maar door de corona is de competitie natuurlijk ook uitgesteld. Misschien gaan we over enkele weken toch van start.

Woensdag 20 mei

uwde kom binnen en buiten de bebo bij u langs Vanaf 17:30 u komen we

Wij zouden ook onze clubkampioenschappen waar jullie de laatste maanden voor getennist hebben afsluiten eind maart, deze finale dag gaan we na de competitie periode toch proberen in te plannen. Helaas mogen we ook geen balletje slaan op ons mooie park, ik zou zeggen sla een balletje tegen een muur of schutting om toch in vorm te blijven.

r Het papier in de containe met blauwe deksel, aan de weg zetten.

iner zit Alleen dat wat in de conta wordt meegenomen!!!

TV-Vinkel

Stichting Kafland

Verder blijf gezond en hopelijk tot snel weer op de tennisbaan of daarbuiten. Groetjes TV. Vinkel

ud

en o Oproep voor jong

Het coronavirus legt ons sociale leven grotendeels stil. De maatregelen om afstand tot elkaar te bewaren en voorlopig vooral thuis te blijven, veranderen ons leven ingrijpend. Hoe beleeft u deze uitzonderlijke tijd? We willen graag uw verhalen verzamelen en bundelen, dus kruip in de pen of mail, en schrijf ons! U kunt hierbij denken aan de volgende vragen…….. • Brengt deze tijd u iets? • Kost het u iets?

• • • •

Waar maakt u zich zorgen over? Wat geeft u hoop en troost? Is er een reden dat het virus komt? En hoe brengt u uw dag door?

U kunt uw reactie mailen naar: zodoenwedatinvinkel@gmail.com Als u liever gewoon schrijft, kunt u bellen met 06 - 4490 6898 dan zorgen we dat het even wordt opgehaald. Groetjes Judith en Linda

Bedankt!!! Lieve mensen, Ik wil iedereen bedanken voor de felicitaties, kaartjes, app-jes, telefoontjes en bloemen, bij de totaal onverwachte en verrassende uitverkiezing van Ereburger van Vinkel. Na de eerste schrik was het heel erg genieten hoor. Sieneke Velthuis-Huismans

30

Echo 2020 - 04


Dankbetuiging

Wandelweek In de week van 24 t/m 26 juni wordt de wandelweek weer gehouden. Inschrijven kan op donderdag 18 juni tussen 18.30 en 20.00 uur in ’t Zijl. Inschrijfgeld bedraagt € 3,00 pp. We vertrekken dagelijks van ’t Zijl. Op woensdag en donderdag starten alle routes om 18.15 uur. Op vrijdag vertrekken we volgens het schema: 5 km vertrekt om 18.30 uur 10 km vertrekt om 17.15 uur 15 km vertrekt in overleg Op deze vrijdagavond komen alle wandelaars tegelijk aan bij het eindpunt en gaan we samen terug naar ’t Zijl om de medailles in ontvangst te nemen. Iedereen mag mee doen. Alle kinderen, met je wandelclubje, je vrienden, met je buren of familie. Jong en oud is welkom. Dus trek je wandelschoenen aan en doe gezellig mee!

ngeboden

a Studenten hulp a

Helaas zitten veel van ons thuis en gaat veel niet door, maar school gaat wel gewoon door! Ik ben tweedejaars student Nederlandse taal en cultuur, en ik wil later redacteur worden. Heb je nu verslagen om in te leveren, maar heb je hulp nodig met spelling, grammatica of opbouw? Ik help je graag. Mijn emailadres is laura13vr@gmail.com, of als je me via de telefoon wil bereiken: 06 34699162.

Ik zit en ik puzzel, ik lees de krant, ik wacht wie er komt, tenslotte erg moe sluit ik tevreden mijn ogen toe

Dankbetuiging De zon scheen, De vogels floten, De bloemen bloeiden, En toen werd het stil…

Het Coronavirus trof ons in het hart van de familie. Er was een ziekenhuisopname en ook thuis waren familieleden erg ziek. Maar toen ons mam

Op zaterdag 4 april jl. hebben we afscheid genomen van ons pap en opa

Bertha Huismans

Grad van der Lee

overleed en we allemaal in afzondering zaten, werden we overspoeld met lieve reacties. Van soep, bloemen, telefoontjes, app-jes en veel, heel veel kaarten, zelfs van kinderen van de basisschool.

Het was een bijzonder afscheid in een bijzondere tijd. We hebben ons enorm gesteund en verbonden gevoeld door iedereen die er op welke manier dan ook voor ons is geweest. Van goede zorgen en persoonlijke aandacht door lieve hulp, ook van huisartsen Janneke & Jos. De vele kaarten, bloemen en berichtjes hebben ons goed gedaan.

De huisartsen Jos en Janneke en thuiszorg Pantein, die ons iedere dag bijstonden. Het was zo ontroerend allemaal! Zelfs de uitvaart is heel bijzonder geworden! Dus iedereen heel veel dank. Familie Huismans

BEDANKT!!! Dank je wel allemaal voor de leuke lieve kaartjes en attenties die wij in deze coronatijd in onze brievenbus ontvangen.

Buren, familie, vrienden en dorpsgenoten die een indrukwekkende haag vormden naar de kerk. De vele foto’s die we hebben ontvangen van alle kaarsjes die voor ons pap brandde tijdens zijn afscheid. Via deze weg laten we jullie weten: Het was hartverwarmend. BEDANKT! Anita, Frank, Martijn en Jesper

Hartstikke bedankt, Wim en Martina Haerkens

Laura van Rijnsbergen

Echo 2020 - 04

31


All over the world - hoe is het nu! Coen en Daniëlle vanuit Spanje In augustus schreven wij ons verhaal voor de rubriek “All over the world” over het wel en wee in Spanje. Hoe kwamen we ertoe en wat doen we daar dan eigenlijk. We kregen ontzettend veel leuke reacties hierop, hetzij direct hetzij via de familie. Een vervolg verhaal in deze corona tijd vonden wij wel gepast, er is veel gaande in de wereld maar er zijn ook veel verschillen per land. Een inkijkje in Spanje in dit verhaal. 13 Maart jongstleden kondigde de regering hier een complete lockdown af. Alle Horeca moest sluiten, notabene op vrijdagavond als wij dan net ons vast borrel moment hebben met vrienden… Slechts een paar winkels mogen open blijven, supermarkten, slagers, bakkers, sigarettenwinkels, boekhandels en benzinepompen. De rest is dicht, geen bouwmarkt, geen tuincentrum, geen elektro zaken. Het hamsteren begon, water en toiletpapier, maar over dat laatste heeft iedereen de grappen en grollen op Facebook wel gezien denk ik. Maar ook moet gezegd dat na 1,5 week het hamsteren gedaan was, iedereen snapte wel dat er genoeg aangevuld wordt in de supermarkten. De Guardia Civil en de lokale politie treden streng op, boetes vanaf € 300,- als je geen geldige reden hebt om op straat te zijn. Heb je geen hond bij, ga je niet naar de dichtstbijzijnde supermarkt, zit je met 2 of meer in de auto, dit zijn allemaal redenen om boetes uit te delen. Meer dan 31.000 zijn er al vergeven door de politie. Maar er zijn ook hier veel positieve acties gaande, in ons dorp verrast de lokale politie ieder jarig kind met een dansje en liedje voor het huis, uiteraard op gepaste afstand. Dagelijks om 20.00 uur een applaus voor alle zorgmedewerkers. Ook hier dragen de politie, brandweer en ambulances een steentje bij door rond

32

te rijden met de sirenes aan. Plaatselijke initiatieven worden opgezet om zoveel mogelijk mondkapjes te maken, ook hier blijkt maar weer dat in tijden van nood de saamhorigheid groot is. In ons dorp maar 5 gevallen, in de wijdere regio maar 50, ieder geval is er 1 teveel maar gelukkig valt het mee. Wat betekent dit nu voor ons, geen toerisme meer en dus ook geen verhuur van vakantiewoningen en alle aanverwante zaken die wij verhuren. Streep door de rekening, alles op zijn gat. De nog aanwezige gasten wilden toch allemaal wel huiswaarts keren, zeg nou zelf al die tijd niet een wandeling, fietstocht of autotoer mogen maken benauwde na 1 week ook wel erg. We hebben de nog aanwezige gasten kunnen helpen met de juiste reispapieren en mondkapjes en goed advies voor onderweg. De laatste gasten vertrokken met Pasen, ook zij gaan liever naar Nederland, het

Boven: mondkapjes maken Onder: onderhoud aan ons huis Foto’s: Fam de Looijer

huisarrest hier, nu inmiddels 4 weken, breekt ze op. Logisch, ze zitten niet in hun eigen huis, en je kunt nergens naar toe. Op een gegeven moment is de hobby en Netflix ook wel gedaan. Ook wij hebben na 4 weken onze buik er wel van vol, maar helaas is de lockdown verlengt tot en met 26 April en er wordt al gesproken over verlenging tot en met 10 Mei. Ons huis had nog het nodige onderhoud nodig en daar zijn we nu druk mee. Netflix, een puzzeltje, een boek, de zon, daar hebben we nu tijd voor maar we zijn liever aan het werk. Blije gezichten, mensen met vakantie, positieve vibe om ons heen daar houden wij van. Ons vliegt het soms ook weleens naar de keel, zeker als het weer een dag wat minder is. Maar wij denken maar zo, we zijn gezond! Onze tijd komt wel weer en bij drukte kijken we dan nog misschien weleens terug en bedenken we ons maar, liever deze drukte dan de lockdown. Daniëlle heeft inmiddels een vast contract bij Vanderlande gekregen, dat is voor ons de zekerheid dat we in Spanje kunnen blijven. De gasten die reeds geboekt hebben voor komende periode hebben we allemaal een voucher gegeven om op een moment dat het wel mag en kan alsnog hun vakantie kunnen komen vieren. Met die voucher hebben zij een mooi moment om naar uit te kijken en wij weer fijn gasten over de vloer. Wij wensen iedereen veel sterkte en gezondheid toe in deze corona periode en hopen op een zeker moment het nieuwe dagelijkse leven weer op te pakken. Positieve groetjes uit Spanje, Coen en Daniëlle de Looijer www.casalafondaspanje.nl

Echo 2020 - 04


Derplu

Beste lezers van de Echo en volgers van Derplu

ICT oplossingen die je verder helpen dat snappen wij! Diensten • Systeem- en werkplekbeheer Apple, Linux en Windows

Wij weten bijna niet waar we moeten beginnen met schrijven, het is zo verschrikkelijk moeilijk. Er zijn evenementen die niet door kunnen gaan, maar er liggen ook zo maar mensen in het ziekenhuis, soms aan de andere kant van Nederland. Er sterven mensen die heel hun leven in onze gemeenschap hebben gewoond en door hen zelf of hun kinderen en andere familieleden niet weg te denken zijn, in ons mooie Vinkel.

• Clouddiensten zoals hosting, online backups en e-mail • Voice over IP telefonie (VoIP) • Netwerk- en WiFi (optimalisatie)

Jeroen Boschstraat 11 | 5381 GA Vinkel 073 720 01 00 | info@zicht-ict.nl

Van deze mensen kunnen we niet op dé manier afscheid nemen, die ze echt wel verdienen. We moeten eigenlijk bang voor elkaar zijn, elkaar niet ontmoeten, zelfs kinderen en kleinkinderen kunnen beter niet op viste komen. Ondernemingen waar mensen met ziel en zaligheid dag en nacht werken aan hun bedrijf hebben het moeilijk om te blijven bestaan. Inwoners uit ons mooie Vinkel die in de verpleging werken, sjouwen zich een slag in het rond, om maar zo veel mogelijk hulp te bieden. Maar dames en heren, ook Derplu ziet dingen die het glas wél halfvol maken, óók in Vinkel. Denk aan de actie richting dokter Jos van der Sande en zijn medewerkers, of de beren-actie en die van Mette van der Molen, om mensen een speciaal cadeautje te geven, met een gedicht door haar zelf geschreven en een koek.

Echo 2020 - 04

Mensen hebben weer oog en tijd voor elkaar, bieden hulp aan wie het nodig heeft, zomaar spontaan. Kinderen leren weer thuis spelen, in plaats van naar school en dan vlug naar een vereniging en altijd met spoed vooruit. Neemt niet weg dat wij als Derplu het heel jammer vinden om geen diensten en avondwaken te kunnen verzorgen. Ook hebben wij U al diverse keren opgeroepen om op 5 juli naar ons concert te komen luisteren, bij de Braderie van Harmonie Odio. Maar beste mensen, die Braderie heeft Odio helaas ook moeten cancelen, zonder goede voorbereiding kunnen Odio én wij, niet voor U schitteren. Wij gaan proberen om volgend jaar er extra voor jullie te zijn, wanneer Odio hun jubileumjaar afsluit. Want dames en heren, het zou fantastisch worden, de solo zangers en zangeressen hadden het al bijna helemaal ingestudeerd, het koor raakte al aardig op dreef. Wij hopen daarom dat in 2021, de projectleden er dan ook weer bij aanwezig zullen zijn. Tot slot lieve mensen, zorg goed voor elkaar zodat we na deze moeilijke periode er samen weer volledig tegenaan kunnen gaan, zonder veel mensen te verliezen. Een lieve muzikale groet namens koor Derplu.

33


Marieke

Specialist in arbeidsverhoudingen

Zorg altijd bij u in de buurt

De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) In de vorige Echo ben ik ingegaan op een aantal rechten en plichten die een werkgever en werknemer hebben in verband met de maatregelen die zijn genomen in verband met het Corona virus. Zo ben ik toen onder meer ingegaan op de werktijdverkortingsregeling ook wel deeltijd WW genoemd. Echter nog voordat de vorige Echo bij u op de mat lag, bleek dat de verstrekte informatie over de werktijdverkortingsregeling alweer was achterhaald en waren er door de overheid nieuwe steunmaatregelen aangekondigd om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk werknemers hun baan kunnen behouden. Op 17 maart 2020 is

Wijkteam Geffen-Nuland-Vinkel ondersteunt u graag. Telefoon: 0900 - 8803 Mail: geffen-nuland-vinkel@pantein.nl Pantein biedt: verpleging en verzorging aan huis I specialistische zorg I spoedzorg I nachtzorg I thuisbegeleiding I www.thuiszorgpantein.nl

Tapas

Van dinsdag t/m zondag

Toast & Tapas

V #C

34

#dannyseeterij

Doel van de NOW Het doel van de NOW is om werkgevers die te maken hebben met een directe en forse terugval in hun omzet door middel van subsidie te ondersteunen om zo zoveel mogelijk werknemers in dienst te kunnen houden. Daarnaast heeft de NOW als doel om werkgevers te ondersteunen om zoveel mogelijk de werkgelegenheid in Nederland in stand te houden. Strekking van de NOW Om werkgevers in staat te stellen om zoveel mogelijk werknemers hun baan te laten behouden kunnen werkgevers bij een omzetdaling van minimaal 20% in aanmerking komen voor een loonkostensubsidie. Deze loonkostensubsidie kan aangevraagd worden voor zowel de vaste medewerkers, maar ook voor de flexwerkers en oproepkrachten die bij een werkgever werkzaam zijn. Omzetdaling Voorwaarde om in aanmerking te komen voor een subsidie op grond van de NOW is zoals gezegd dat er sprake dient te zijn van een omzetdaling van minimaal 20%.

Elke zondag van 13.00 - 17.00 uur

(all-inclusive, excl. speciaal bieren/wijnen)

Reserveren: 073-5320709 of via info@dannyseeterij.nl Kijk ook op www.dannyseeterij.nl

gratis wifi

de werktijdverkortingsregeling per direct ingetrokken en in plaats daarvan is de Noodmaatregelen overbrugging voor behoud van werkgelegenheid gekomen, de NOW.

A

an 20 Lindenla inkel V 5381 GK

DannysEeterij

Echo 2020 - 04


Werkgevers hoeven niet aan te tonen wat de oorzaak is van de omzetdaling. Voldoende is dat aangetoond kan worden dat er sprake is van een omzetdaling van minimaal 20% over een periode van drie aaneengesloten maanden, gelegen in de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020. Wanneer de omzetdaling niet direct zichtbaar is in de omzet van maart, kan een werkgever er dus voor kiezen om de meetperiode van drie maanden voor de omzetdaling pas aan te laten vangen op 1 april of 1 mei 2020. Let wel de gemaakte keuze voor de meetperiode kan maar een keer worden gemaakt en kan achteraf niet worden veranderd. Het is daarom van belang om vooraf een goede inschatting te maken van de periode waarin de gemaakte omzetdaling het groots zal zijn. De omzetdaling van de periode van drie aaneengesloten maanden wordt vergeleken met een kwart van de omzet over het gehele jaar 2019. Loonkostensubsidie De loonkostensubsidie is gebaseerd op een percentage van de loonsom en is gerelateerd aan het percentage van de omzetdaling. Bij een omzetdaling van 100% kan er maximaal 90% subsidie worden verkregen voor de loonkosten. Ten einde de loonkostensubsidie zo snel mogelijk aan werkgevers ter beschikking te kunnen stellen, wordt de loonsubsidie in eerste

instantie als een voorschot van 80% aan werkgevers uitbetaald. Na afloop van de periode waarvoor de NOW is toegekend zal de daadwerkelijke hoogte van de loonkostensubsidie worden vastgesteld. Voor werkgevers is het daarbij goed om zich te realiseren dat In de voorschotfase de loonkostensubsidie gebaseerd wordt op de loonsom van januari 2020. De hoogte van de subsidie in de vaststellingsfase wordt echter gebaseerd op de loonsom over de periode maart, april mei 2020. Dit betekent dat wanneer de loonsom in de periode van maart, april en met 2020 lager is dan de loonsom van januari 2020 dit tot een lagere loonkostensubsidie zal leiden, waardoor er terugbetaald zal moeten worden aan het UWV. Voorwaarden NOW Om in aanmerking te komen voor de NOW wordt van werkgevers verwacht dat zij zich zoveel mogelijk inspannen om hun loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Dat wil zeggen dat oproepkrachten zoveel mogelijk worden doorbetaald en tijdelijke contracten zoveel mogelijk verlengd worden. Voorts wordt van werkgevers verlangd dat zij geen ontslagaanvragen indienen wegens bedrijfseconomische redenen gedurende de periode waarover zij een loonkomstensubsidie ontvangen. Indien werkgevers toch overgaan

tot een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen wordt bij de vaststelling van de daadwerkelijke loonkostensubsidie een sanctie toegepast door het loon van de betrokken medewerker plus 50% in mindering te brengen op de loonsom, hetgeen leidt tot een forse vermindering van de hoogte van de kloonkostensubsidie. Conclusie Sinds 6 april 2020 is het voor werkgevers mogelijk om een aanvraag voor de NOW te doen bij het UWV. Aangezien er toch wel een aantal haken en ogen aan de uitvoering van de NOW zitten is het van belang om vooraf goed na te gaan over welke periode de meetperiode van de omzetdaling wordt aangevraagd. Daarnaast is het raadzaam om na te gaan of de loonsom van januari 2020 af zal wijken van de loonsom over de periode maart, april, mei 2020, omdat de loonkomstensubsidie in dat geval naar beneden toe zal worden bijgesteld. Tot slot heeft een deelname aan de NOW niet tot gevolg dat er sprake is van een algeheel opzegverbod van al uw medewerkers. Ook tijdens de NOW kan een werkgever besluiten om een arbeidsovereenkomst te beĂŤindigen. Heeft u een vraag over de NOW of een andere vraag over uw rechtspositie, aarzel dan niet om het mij te vragen of bel om een afspraak te maken. We kunnen op dit moment dan wel niet samen om de tafel gaan zitten met een kop koffie, maar we kunnen wel een afspraak maken om video te bellen. Marieke van der Molen www.vandermolenadvocatuur.nl

GEBRVDVEN.NL

INFO@GEBRVDVEN.NL T: 0413-229 376 Echo 2020 - 04

35


Harmonie ODIO

Nieuws uit en van de vereniging Dag Vinkel, 2020, het jaar waarin harmonie ODIO haar 50-jarig jubileum viert. Dat loopt even anders... 2020 wordt een jaar waarin we in de ban zijn van het coronavirus en de drastische maatregelen die genomen zijn om verspreiding waar ook mogelijk te voorkomen. Dit is en blijft de komende tijd een serieuze zaak. We willen niet dat er nog meer mensen besmet raken of, wat nog veel erger is, komen te overlijden. Harmonie ODIO neemt ook daarin haar verantwoording.

Aangepast programma

Jubileumveiling 20 vrijdag 13 november 20 Jeugd in Concert 2020 zaterdag 28 november Maestro 20 zondag 20 december 20 e! Vrienden van Vinkel liv zaterdag 3 juli 2021 Vinkelse Braderie zondag 4 juli 2021

Harmonie Odio Vinkel

36

www.harmonieodio.nl

Dit betekent voor harmonie ODIO dat het geplande jubileumjaar er anders uitziet dan we gedacht hadden. Het programma voor 2020 beloofde een waar spektakel te worden waar de jubileumcommissie samen met de leden van de vereniging al ontzettend veel tijd in hebben gestoken. Velen van u hebben de geweldige start van het jubileumjaar meebeleefd op 12 januari tijdens het Jubileumconcert in ’t Zijl. Mede dankzij u was dit een prachtige opening van het jubileumjaar. Begin maart worden echter de maatregelen vanuit de overheid en RIVM aangescherpt waar niet alleen u van schrikt maar ook zeker harmonie ODIO tot maatregelen dwingt. Ook vanuit KNMO (muziekbond) wordt geadviseerd muzieklessen en repetities als ook concerten geen doorgang te laten vinden. Gelukkig, in dit digitale tijdperk, zijn docenten inventief en worden muzieklessen on-line aangeboden via Skype. Geweldig om dit te zien. Repetities van Little”O”, Young”O”, harmonieorkest en de alle slagwerkgroepen zijn tot nader bericht afgelast. Geen groepsrepetities dus.

Echo 2020 - 04


De jubileumcommissie blijkt echter niet voor een gat te vangen en steekt de koppen bijeen. Al gauw zien ze dat “Jeugd in Concert” als ook de “Jubileumveiling” uitgesteld moeten worden. Hiervoor zijn inmiddels al weer nieuwe data vastgesteld. Ook “Vrienden van Vinkel Live” staat ter discussie, evenals de “Vinkelse Braderie”. We hebben afgelopen jaar gezien dat we samen met de “Heemkunde”, welke een geweldige expositie neergezet hebben en een groot aantal Vinkelse oldtimerliefhebbers die een prachtig “Museumplein” hebben ingericht met daarbij het groot Vinkels transport wat dagelijks van zich doet spreken en wat afgelopen jaar gepresenteerd werd tijdens de braderie, een prachtig evenement neer kunnen zetten. Ook dit jaar was ODIO voornemens een gevarieerde braderie te organiseren. Na uitvoerig overleg is het besluit genomen om beide evenementen af te gelasten. Stellig is de jubileumcommissie, en geeft aan het jubileumjaar te verlengen naar het “Braderie weekend” op 3 en 4 juli 2021 zodat geplande evenementen toch doorgang kunnen vinden. Voor u hebben we een nieuw jubileumprogramma opgesteld met daarin de nieuwe data van de diverse evenementen. U ziet dat we er alles aan doen om, naast de maatregelen vanuit overheid en RIVM te volgen, ook de doelen van de vereniging niet uit het oog te verliezen. Hopelijk heeft u begrip voor de situatie.

1972

1995

ODIO op straat

door de jaren heen

2003

Een onderdeel binnen het korps is op straat lopen. Daarom wordt er eens per jaar een repetitie besteedt aan het op straat lopen met het volledige korps. Tijdens deze repetitie leren nieuwe leden wat het lopen op straat inhoudt en krijgen de andere leden een opfriscursus. Het lopen binnen het korps is namelijk niet zo makkelijk als het lijkt. Tijdens het lopen dient de slag van de grote trom aangehouden te worden, moet de eerste stap allemaal met hetzelfde been worden gezet, mag je niet waggelen, moet je de tamboer-maitre (man met de stok) in de gaten houden welke kant je op moet en wanneer je moet beginnen met spelen en is het verboden te waggelen of van de rij af te wijken. Bij dit alles dien je dan ook nog de juiste muziek en de goede noten te spelen. Toch kunt u aan bijgevoegde foto’s zien dat dit de leden van ODIO al 50 jaar lukt.

2012

Mochten er vragen zijn dan horen we dat als bestuur natuurlijk graag. Neem gerust contact op. Muzikale groeten Bestuur harmonie ODIO Foto’s: ODIO

Echo 2020 - 04

37


St. Jozefoord

Diverse mededelingen

amhoriga s , id e h n e d n o rb Ve t heid en veerkrach

Geopend: Dinsdag t/m donderdag: 08.30 - 18.00uur Vrijdag: 08.30 - 20.00uur Zaterdag: 08.00 - 16.00uur

Sint Jozefoord is een warme plek van verbondenheid en ontmoeting, ook nu, ondanks het feit dat de deuren tijdelijk gesloten zijn voor alle bezoek van buitenaf. De door hoge bomen omzoomde oprijlaan is verlaten. Ook de normaal zo volle bezoekersparkeerplaats ligt er leeg bij. Er staan slechts drie auto’s. Binnen heerst rust en vertrouwen. Corona is een gegeven in ieders leven en binnen de grenzen en mogelijkheden van de nieuwe situatie bloeien saamhorigheid en veerkracht. In de aanloop naar Pasen heeft het coronavirus de regio in de tang gekregen. Ook Sint Jozefoord. ‘De afgelopen maanden waren zwaar voor bewoners en medewerkers. Er is enorm hard gewerkt en altijd hebben veiligheid en welzijn van onze bewoners en medewerkers voorop gestaan. Voorzichtig gaat het nu iets beter -mede door de sluiting van het huis voor bezoek en de strenge regelsen zijn er meer bewoners die opknappen,’ zegt Sacha Ausems, directeur-bestuurder a.i. van Sint Jozefoord, ‘Langzaam durven we weer een beetje hoopvol te zijn.’

Is uw huis 2 jaar of ouder? Dan betaalt u maar 6% BTW.

Is uw uw huis huisTevens jaarverkoop u maar 9% Is 22 jaar of ouder? Dan&betaalt 6% BTW. van verf benodigdheden. Tevens verkoop van verf & benodigdheden. Tevens Is uw huis 2 jaar of ouder? Dan betaalt u maar 6% BTW.

Het begin van de crisis ‘Van begin af aan hebben wij de situatie zeer serieus genomen. Gezondheid is prioriteit. We hebben meteen een crisisteam samengesteld en de handen ineen geslagen over het inrichten van maatregelen én waarborgen van de kwaliteit van zorg en het welbevinden van onze bewoners en ook van de medewerkers. Ook op Sint Jozefoord bleken mensen besmet te zijn en vanaf dat moment zijn we beland in een onwerkelijke en intense crisissituatie. De inzet van de collega’s is vanaf de eerste dag bewonderenswaardig. Dag en nacht. Al die weken. We doen het echt samen.’ Mensen die gebruik maken van de thuiszorg hebben het vaak erg zwaar. Los van de korte en praktische bezoekmomenten, zijn zij alleen. Daar ligt de eenzaamheid op de loer. ‘Aandacht en oprecht luisteren zijn altijd belangrijk. Nu meer dan ooit. Het is prachtig om te zien wat het doet als op initiatief van rapper Ali B. en de stichting ANBO bloemen worden bezorgd bij onze cliënten van de thuiszorg.’ Een tijd van afscheid nemen Drie afdelingen zijn gesloten vanwege het aantal coronapatiënten. Aan hen wordt de juiste zorg geleverd, volledig volgens de geldende regels en met grote zorgvuldigheid. Ook is in samenwerking met huisartsen in de omgeving een speciale afdeling opgezet voor corona patiënten die niet thuis kunnen blijven of die terugkeren uit het ziekenhuis. Er zijn mensen die het niet redden. ‘Dat raakt ons allemaal. Afscheid ten tijden van corona is schrijnend en voelt onrechtvaardig.’ Op deze manier een dierbare te moeten verliezen, is traumatisch. Toch blijft de sfeer in Sint Jozefoord rustig en heerst er vertrouwen. Ondanks de sluiting van het huis en het feit dat iedereen afscheid heeft moeten nemen

Brugstraat - Vinkel (073) 532 62 22 Tevens verkoop50van verf- & benodigdheden.

38

info@schilderwerkenvanderlee.nl Brugstraat 50 - Vinkel - (073) 532 62 22 www.schilderwerkenvanderlee.nl info@schilderwerkenvanderlee.nl Brugstraat 50 - Vinkel - (073) 532 62 22 www.schilderwerkenvanderlee.nl

info@schilderwerkenvanderlee.nl

Echo 2020 - 04


van het normale leven, zijn de mensen in Sint Jozefoord samen en is er aandacht voor elkaar. Overlijden maakt ook in ‘normale tijd’ deel uit van het leven op Sint Jozefoord. ‘Als een van de bewoners overlijdt, doen wij hem of haar altijd samen met bewoners en collega’s uitgeleide. Wij vormen een lange haag door onze gang en de entreehal. We zingen. De kist met de overledene wordt naar buiten gedragen en zo nemen we samen afscheid. Dat kan nu helaas niet. Afscheid is sober. We moeten het nu gedwongen doen zonder de nabijheid die we samen zo goed kennen. Maar voor warmte is altijd plaats. Ook als we afstand moeten houden. ’ Opstaan Op twee van de drie gesloten afdelingen zijn corona-patiënten die weer langzaam opknappen. Heel voorzichtig gaat het beter. ‘Er is nog steeds veel leed. En angst dat het andere afdelingen en nog gezonde mensen kan treffen. Er is daarom nog geen mogelijkheid of reden om af te wijken van strenge geldende maatregelen. Tegelijkertijd is er een grote saamhorigheid in het huis en leeft iedereen met elkaar mee. We staan voor elkaar klaar, iedereen weet elkaar te vinden, zowel intern als extern in de regio en er is geen enkele concurrentie. Het is prachtig om te zien hoe vindingrijk collega’s zijn in ons huis en in de regio. Ook is het een tijd van enorme veerkracht en initiatiefrijkheid. Wat vroeger niet kon of heel veel tijd zou gaan kosten, wordt nu in no-time gerealiseerd. Onder druk worden dingen vloeibaar.’ Ondanks de sluiting is er veel aandacht en troost van naasten en anderen uit de omgeving van Sint Jozefoord. Zangers

treden op in de tuin voor de bewoners die veelal in de tuin genieten of als dat niet kan achter glas, kinderen brengen tekeningen en vrijwilligers hebben drie bloeiende perenbomen gebracht. Christel de Laat brengt worstenbroodjes rond. De plaatselijke ijsboer heeft alle bewoners op een ijsje getrakteerd. De burgmeester stuurt samen met de Bossche middenstand een goodiebag en bloemen. ‘Het is zwaar, maar wij zijn er en we doen het goed samen. Bewoners, collega’s en op afstand alle lieve mensen buiten. Hoe lastig ook, die verbondenheid met buiten blijven we voelen en voeden. Dankbaar zijn we ook voor al die lieve wensen, initiatieven en het medeleven. Het geeft de kracht om door te gaan en het juiste te doen voor alle bewoners, cliënten, medewerkers en daarmee voor de gemeenschap. Samen Sterk!’

Gezond eten thuis laten bezorgen. Dat kan met de maaltijdservice van Sint Jozefoord. U kiest zelf uw maaltijden en ontvangt deze koelvers thuis. Zo eet u warm en gezond, op het moment dat het u uitkomt. De maaltijden zijn gevarieerd, gericht op het seizoen, gezond en verantwoord.

Maaltijd aan huis Kijk op www.jozefoord.nl/maaltijdservice of bel 073 5 342 342.

Echo 2020 - 04

39


Eerstvolgende dorpsraadvergadering: 18 juni 2020 Heeft u vragen of opmerkingen over de leefbaarhed in Vinkel? Stel ze aan de Dorpsraad! Stichting Dorpsraad Vinkel website: www.dorpsraadvinkel.nl facebook: Dorpsraad Vinkel twitter: @dorpsraadvinkel email: dorpsraadvinkel@gmail.com Postadres: Jan Steenstraat 10, 5381 GH Vinkel Ton v.d. Leest (073 - 532 3709)

Wel degelijk.

De Dorpsraad wil inwoners stimuleren, activeren en faciliteren bij acties die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van ons dorp. De Dorpsraad zet zich in voor jong en oud en voor grote en kleine zaken. Heb je vragen of wil je meedenken? Neem dan contact met ons op!

Cuijk | Boekel Cuijk| Wijchen | Wijchen| Wanroij | Wanroij| Nistelrode | Heesch | Boekel Email: info@oovb.nl Onze website vindt u op www.oovb.nl

Openbare vergaderingen Deze vinden op donderdagavond plaats in ’t Zijl, aanvangstijd telkens om 20:00 uur. De data voor de openbare vergaderingen zijn: 20 februari 2020 16 april 2020 18 juni 2020 15 oktober 2020 17 december 2020

40

Echo 2020 - 04


“Vinkel, een kern waar pit in zit”

den in de Werkzaamheim openbare ru te Voorjaar 2020

Zoals jullie weten, heeft de dorpsraad periodiek overleg met de gemeente ’s-Hertogenbosch over de openbare ruimte. In dit overleg worden onderwerpen besproken die bijdragen aan het algemeen belang van Vinkel. De Openbare Ruimte moet schoon, veilig en voor iedereen toegankelijk zijn én blijven. Het gaat hier niet om een scheve stoeptegel of zwerfvuil maar over het wel of niet aanleggen van een voetpad/ fietspad of bijvoorbeeld de aanwezigheid van afvalbakken. Door de corona-richtlijnen is er momenteel geen fysiek overleg mogelijk. De contacten beperken zich tot mail en/of telefoon. De gemeente heeft recentelijk aangegeven dat de volgende onderhoudswerkzaamheden in het voorjaar van 2020 worden opgepakt: 1. Enkele plantvakken in de Brugstraat zijn voorzien van nieuwe beplanting. De gemeente heeft met de aanwonenden praktische afspraken hierover gemaakt; ‘de gemeente levert de beplanting en de aanwonenden verzorgen het dagelijks onderhoud’. In tijden van droogte zie je diverse vormen van beregening langs de weg verschijnen, de bewoners pakken het enthousiast op! Hopelijk zien andere straatbewoners het positieve effect van de nieuwe beplanting en zijn zij wellicht bereid om hier in de toekomst een positieve bijdrage aan te leveren. Gezamenlijk aan zet voor een fraaie groene Brugstraat!

Echo 2020 - 04

2. De Tolbrug heeft in augustus 2018 nieuwe leuningen gekregen met een authentieke/rustieke uitstraling. De bekende grijze varkensruggen hebben recentelijk een wit jasje gekregen om de verkeerdeelnemers te attenderen op de smalle brug. Tevens is de brede markeringsstrook aan de zijde van het buitengebied voorzien van witte verf. 3. Het vrijliggend asfaltfietspad langs de Weerscheut is over een afstand van circa 200 meter zeer ongelijk. Wortelopdruk maakt het fietsen hier tot een gevaarlijke onderneming. De Dorpsraad kaart dit onderwerp telkens aan en recentelijk zijn onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt uitgevoerd. We zijn nog even in afwachting op welke wijze de ernstige verhogingen worden aangepakt. Het weghalen van de wortels is een mogelijkheid maar de vraag is of de betreffende bomen dan wel nog bestand zijn tegen harde rugwinden. 4. Tenslotte is een bespreekpunt op het gebied van de openbare verlichting door de gemeente in gang gezet. Ondermeer enkele lantaarnpalen bij de Tolbrug en in de Vinkelsestraat (nabij EVVC) worden voorzien van energiezuinige ledverlichting. Naast energiebesparing zorgt deze moderne straatverlichting voor een rustig / egaler licht wat de verkeersveiligheid ten goede komt. Wanneer deze werkzaamheden daadwerkelijk gaan plaatsvinden is bij ons nog onbekend.

Foto: Dorpsraad Vinkel

Dorpsraad Vinkel

gemaakt. Vanaf nu kan iedereen hier genieten van het mooie uitzicht. Het is een feit dat de dorpsraad een actieve houding richting de gemeente heeft en houdt om ervoor te zorgen dat vele projecten en werkzaamheden in beeld blijven. Via onze website www.dorpsraadvinkel.nl informeren we jullie graag hierover. De dagelijkse ongemakken in de openbare ruimte kunt u zelf eenvoudig via de BuitenBeter App melden. Hierover zijn onze ervaringen zeer positief. Namens Dorpsraad Vinkel Pascal Peters

5. Met behulp van een stimuleringssubsidie is de realisatie van een zitbank, in de vorm van een achtkant, mede mogelijk

41


SCHOONES B.V. Tr a n s p o r t b e d r i j f

Nationaal en Internationaal Transport

Coppensdijk 7 5382 JR Vinkel T: 073-5321474 E: info@schoonestransport.nl

Tel: 073-689 48 32 06-574 63 625 /HaarstudioJenne Brugstraat 16 • 5382 JD Vinkel

Nationaal en Internationaal Transport

Coppensdijk 7, 5382 JR Vinkel | Tel.: 073-5321474 | E-mail: info@schoonestransport.nl

De Groeiring

Wonen in gezellige sfeer Coronavirus In verband met dit virus zijn onze activiteiten tijdelijk nog niet mogelijk, máár zodra we kunnen zullen we onze programma’s weer oppakken. We zullen u dan zo spoedig mogelijk een berichtje geven per mail of telefonisch/app. Activiteiten- cq. Ontmoetingscentrum Ook al is het nu niet mogelijk om deel te nemen dan is het nu wel de tijd om te besluiten om zodra het kan wel mee te doen aan deze gezellige bijeenkomst. Op dinsdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur komen de deelnemers steeds graag en maken dan ook dankbaar gebruik van een voormiddag van gezellig samenzijn met dorpsgenoten onder een goede begeleiding van Everdine Voets van St. Jozefoord, samen met onze vrijwillige dames. Hebt u ook interesse voor deelname of kent u iemand, die ook wel mee zou kunnen/willen doen: • Neem even contact op met een van onze Vinkelse huisartsen. • Loop even binnen voor kennismaking.

42

• De ouderenadviseur dhr. Jo van Lokven kan u ook persoonlijk adviseren. • Onze wijkwerker voor Vinkel Sonja Boerman kan ook advies geven voor deelname. Van zowel Jo van Lokven en Sonja Boerman vindt u de telefoonnummers in de Echo. Deelname is geheel vrijwillig met maar een kleine bijdrage van € 2,00 per week voor een kopje koffie of thee en regelmatig iets lekkers. Zodra het kan kom ook, de huidige deelnemers en vrijwilligers willen graag een gezellige groep houden, waar alles mag maar niets moet. U kunt ook alleen meedoen met de bewegingsoefeningen, want bewegen blijft belangrijk, dus kom. Eetpunt Jammer, nu nog even niet, maar zodra het kan is het weer mogelijk om iedere eerste maandag van de maand van 12.00 tot 13.30 uur in de recreatiezaal met een 20-tal of meer gasten in een gezellige sfeer deel te nemen aan een maaltijd, die beter een 3-gangen menu genoemd kan worden en wordt opgediend, met ingrediënten van het seizoen, door ca. 6 á 7 vrijwillige dames, die nu ook tegen hun zin in werkloos thuis moeten blijven. Wilt u zodra het kan ook deelnemen aan dit

smakelijk uitje, een telefoontje met onze cöordinator Sjaan van Leijden en u kunt het met haar bespreken, tel.: 073-5322095. Soos voor Vinkelse Senioren Ook dit is hopelijk weer binnenkort op donderdagmiddag van 14.00 uur tot 16.30 uur in de recreatiezaal. Wonen in de Groeiring Als u naar een seniorwoning in de Groeiring zou willen verhuizen dan moet u staan ingeschreven bij Woonservice Den Bosch/ Mooiland. Als u staat ingeschreven en u krijgt bericht dat een woning in de Groeiring, Zijlstraat 7 Vinkel, vrijkomt, dient u wel zo snel mogelijk te reageren. Wij hebben natuurlijk na het vrijkomen van een woning het liefst een Vinkelse inwoner, zoals bij de oprichting ook bedoeld is. Hebt u vragen en/of adviesen m.b.t. De Groeiring dan kunt u ons bereiken per e-mail groeiringvinkel@gmail.com. Wij zullen u altijd een reactie geven. Voor meer informatie zie onze website www.groeiringvinkel.nl of bij een van onze bestuursleden. Namens het bestuur Jan Bakker

Echo 2020 - 04


MetdeHantjes

Wat doe ik en wie ben ik Ook bak ik allerlei zoetigheden, die bijvoorbeeld tijdens de workshops verorberd worden, bestelt en bezorgd kunnen worden of op de gehouden en druk bezochte KERSTFAIR verkocht werden… foto’s: Annet van Helvoort

Aangezien het, door deze rare periode waar we inzitten, opeens een mogelijkheid was om spontaan een stukje voor de ECHO te mogen schrijven over iets wat je bezighield… bedacht ik me; die kans laat ik me niet ontglippen...

Mijn bezigheid is namelijk; mijn eigen bedrijfje opzetten! MetdeHantjes: • Workshops met bloemen & droogbloemen • Verkoop van Vintage & Retro spulletjes, oftewel (g)ouden schatten! • Verse boeketten, bloemstukjes & Bloemabonnementen (ook zakelijk) • Afscheidsbloemwerk, bruidsbloemen • Zoetigheden Van alles, wat met eigen handen gemaakt, gebonden, gevonden, gerecycled en gecreëerd wordt! Superleuk, megaspannend en uitdagend… zeker nu!

Ik, Annet van Helvoort (van Wanrooij) ben namelijk onlangs gestopt met mijn baan als Bloemist bij Ari-Jenne in Heesch. Daar heb ik, bijna 20 jaar, met ontzettend veel plezier en lol gewerkt. Maar ik voelde dat het tijd was geworden dat ik de uitdaging met mezelf eens aanging… Dus ben ik in december begonnen met workshops geven met bloemen en droogmaterialen. We wonen ook nog eens aan een prachtig zandpad, de Buntstraat, waar we in combinatie met die workshops materialen kunnen zoeken en vervolgens gebruiken.

Voor alle schade-afwikkelingen en taxaties Heesterseweg 33 • 5386 KT Geffen Telefoon: 073 532 46 13 • Mobiel: 06 1600 65 97 E-mail: autoschademaasdonk@hotmail.com

Echo 2020 - 04

Vanaf jongs af aan ben ik me enorm aan sferen in een interieur gaan hechten. Ook ben ik liefde voor originele en oude dingen, rommelmarktschatten en spullen waar een verhaal achter zit, gaan ontwikkelen. Ik hecht enorm veel waarde aan recyclen en dus creatieve manieren vinden om dingen te kunnen hergebruiken in je interieur…. inspirerend & heerlijk! Je kunt altijd een afspraak maken en/ of op elke vrijdagmiddag en zaterdagen binnen komen lopen om de sfeer te komen proeven! Via Instagram en Facebook bied ik, bijna dagelijks, mijn “waar” aan, dus gezellig en gemakkelijk om me te gaan volgen zou ik zeggen! Het bezorgen van bloemen, lekkers en originele kadootjes is in Vinkel gratis! Leuk om op deze manier, vooral in deze tijd, iemand te verassen… pak ik het mooi in, kaartje eraan… Tadaaaaa! Bel, mail of app me gerust… dan doe ik mijn best om te allen tijde voor jullie iets te kunnen betekenen… Annet van Helvoort * @metdehantjes 06 - 5193 1170 * wannetteke@hotmail.com Buntstraat 2 * Vinkel

VERHUUR-VERKOOP HEESCH - 0412-451492 - WWW.WIJGERT.NL

43


Coronaproof fotografie

Zwangerschap- en newbornfotografie Als fotograaf zijnde vond ik het zo sneu voor alle zwangeren en nieuwe ouders, waarbij door de coronacrisis hun professionele fotoshoot niet door kan gaan...dit is zo’n bijzondere tijd die niet meer terug komt, daar wil je graag tastbare herinneringen aan over houden! Daarbij moet je in deze tijd als kleine ondernemer inventief zijn, en met nieuwe ideeën komen. Daarom heb ik hard gewerkt aan 2 online tutorials, waarbij ik zwangeren en hun partners (en kersverse ouders) stap voor stap mee neem in deze digitale cursus zodat zij zelf mooie foto’s kunnen maken! Desgewenst bewerk ik ze voor hen in mijn stijl, zodat ze eindigen met professioneel bewerkte beelden en echt een mooi

aandenken hebben aan hun zwangerschap en de eerste tijd van hun kleintje. Kennis van je camera is geen must, deze cursus is ook voor als je met je telefoon wil fotograferen. Tevens een origineel (kraam)cadeau om cadeau te doen! Meer info op: www.tumbleweedandfireflies. com/fotografiecursussen

Pikettenhandel

Las- & montagewerk

Nieuwekampen 15 Vinkel

Pikettenhandel

Las- & montagewerk

Nieuwekampen 15 Vinkel

Pikettenhandel

06 - 21 85 67 43

06 - 21 85 67 43

Installatiewerk www.haerkensservicefarm.nl

info@haerkensservicefa

Installatiewerk www.haerkensservicefarm.nl

info@haerkensservicefarm.nl

Pikettenhandel Las- & montagewerk Installatiewerk Pikettenhandel Las- & montagewerk Installatiewerk Las- & montagewerk Installatiewerk Nieuwekampen 15 Vinkel 06 21 85 67 43 www.haerkensserv Nieuwekampen 15 Vinkel 06 - 21 85 67 43 www.haerkensservicefarm.nl

Nieuwekampen 15 Vinkel

06 - 21 85 67 43

www.haerkensservicefarm.nl

info@haerkensservicefarm.nl

Ambachtsstraat 13 - 5391 BS Nuland

Ambachtsstraat 15 - 5391 BS Nuland 073 5324289 073 5324289

www.tielemanshekwerk.nl

Kaathoven 29 ● 5383 KV Vinkel ● Tel. (073) 503 46 66 ● Mobiel (06) 53 409 990 E-mail emvanwanrooij@hetnet.nl ● www.vanwanrooijramps.nl

44

Echo 2020 - 04


#zodoenwedatinvinkel Acties in corona tijd

Met deze pakkende slogan (ik denk dat ie van Danny is) hebben we de afgelopen tijd wat leuke acties bedacht om elkaar in Vinkel een beetje in de gaten te houden en waar mogelijk een hart onder de riem te steken. Na de applaus en lunch actie voor de huisartspraktijk, was het tijd voor de oudere medemens. De kinderen maakte tekeningen, er waren kaartjes, stroopwafels met een gedicht van Mette en Maud, paaseitjes en op 1ste paasdag muziek van Blacksell. De meiden van het Kafblad maakte een puzzelfolder en Eva Krebbers deelde mooie kaarten uit met postzegels van de Ploegam. Dit alles steeds rondgebracht door een enthousiast kinderbezorgteam, én een opa en oma voor de Vinkelse bewoners in de verzorgingshuizen. We krijgen heel veel lieve, hartverwarmende mailtjes van mensen die het waarderen, dus dat is fijn.

Onderstaand gedicht is gebruikt bij de leuke verrassingen voor de ouderen van Vinkel:

Gedicht Je loopt door het bos, je hoort de vogels fluiten je komt de laatste tijd bijna niet meer buiten. Alleen de winkel zie je nog en niet voor de grap kom je alleen dicht bij een schap. Corona hoor je de hele tijd, het is wachten totdat de vrijheid ons weer verblijdt! Mette, 10 jaar

Echo 2020 - 04

Aangeboden: Binnenkort zijn de kinderen aan de beurt! In het portiek van Wiljo van Nuland (van de oude Rabobank/huisartspraktijk) staat een kast met spelletjes en boekjes. Iedereen kan hier uit pakken, maar ook neerzetten wat ie wil. De kringloopwinkel zorgt voor de aanvoer en van de familie Jaegers hebben we heel veel leuke tijdschriften gehad. Ga dus zeker kijken! Ivm. met de veiligheid mogen er maar 2 personen tegelijk bij de kast neuzen. Gevraagd: We willen ook graag tijdschriften uitdelen aan ouderen, heb jij nog leuke, nette exemplaren? doe ze dan in de box die buiten bij de Coop staat. (Zonnebloempost staat erop). Zoals jullie zien is het echt iets wat we samen doen, het is fijn om te merken hoe makkelijk iedereen in deze rare tijd belangeloos meewerkt; Naast al het bovengenoemde mogen we printen bij v/d Donk BV, kopiëren via de Mariaschool en krijgen we foto’s van de Heemkundekring. Als klap op de vuurpijl hebben we nu ook nog een subsidie gekregen uit een landelijk potje creatieve aanpak Coronavirus (covid-19) Heb jij ideeën of wil je nog mensen aanmelden met hun adres weet ons dan te vinden via zodoenwedatinvinkel@gmail.com Groetjes Linda en Judith foto’s: judith de Roos en Ad Leeyen (onderste)

45


Landschapsbelang Maasdonk Nieuw van onze vereniging

oop

Statiegeld Actie C

Stichting Landschapsbelang Maasdonk neemt deel aan de Statiegeld Actie bij de COOP supermarkt van Henry Hubers. Wij zijn een groep van 27 enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten voor de Maasdonkse natuur. Dat betekent dat wij ons bezighouden met diverse natuurprojecten in Vinkel, Geffen en Nuland. Om dat te kunnen realiseren en onderhouden hebben we o.a. goed gereedschap nodig. En goed gereedschap vergt onderhoud. Hieronder staan enkele voorbeelden van projecten in Vinkel en omgeving: • Molenveld (natuurgebiedje nabij de Vinkelse molen); • Ruitersdam; • Natuurgebiedje gelegen aan de zandweg tussen de Coppensdijk en de Van Rijckevorselweg;

46

Struiken Vernield • Kerkdèkske (wandelpad tussen de Nieuwekampen en de Rekken); • Natuurgebied rond kunstwerk De Hoop aan de Rekken bij de A59; • Wandelpaadje tussen de Van Rijckevorselweg en de Nieuwekampen (oude Van Rijckevorselweg). Vanaf woensdag 1 april tot 1 juli staat in de COOP ons inzamelingspunt. Laat zien dat je de prachtige natuur in Vinkel en omgeving een warm hart toedraagt en deponeer je statiegeld bon in het daarvoor bestemde inzamelingspunt in de COOP. Namens de Maasdonkse natuur hartelijk dank voor jullie bijdrage!

aan de Ruitersdam

Evenals vorig jaar zijn er aan de Ruitersdam weer struiken vernield. In 2019 zijn er met grof geweld diverse bomen en struiken ontworteld, omgeduwd of beschadigd. Dit jaar zijn diverse struiken flink beschadigd. Het is jammer om weer te moeten constateren dat het nuttige werk dat onze vrijwilligers verrichten, niet door iedereen wordt gewaardeerd. Jan Glaudemans voorzitter foto’s: Jan Glaudemans

Rien van Nistelrooij Jan Glaudemans

Echo 2020 - 04


Motor-Toer-Tocht-Vinkel MTTV

Wegens de corona-crisis is het erg rustig in het openbare leven en zitten de meesten van ons thuis. Een mooie gelegenheid eens wat te schrijven over onze club MotorToerTochtVinkel. Nader te noemen als MTTV die al sinds 1996 bestaat in deze setting.

Lindenlaan 14 5381 GK Vinkel T I E

073 - 532 1607 www.autobedrijfvinkel.nl info@autobedrijfvinkel.nl

Wij, Henri Hanegraaf en Gerard van Rooij, zijn twee goede vrienden en 60-plussers die jaarlijks zo’n 5 à 8 motortoerritten organiseren. Henri maakt de ritten en zorgt ervoor dat de route-bestanden bij de deelnemers terechtkomen. Daar gaat veel tijd inzitten! Gerard zorgt voor de contacten en schrijft af en toe een stukkie. We overleggen ook veel en vullen elkaar uitstekend aan. Wij opereren vrijblijvend dus iedereen kan deelnemen. Wel hebben we ondertussen een vaste kern uit voornamelijk omliggende plaatsen dus kunnen we wel nieuwe aanwas uit Vinkel gebruiken. Zo rond januari/februari steken Henri en ik de koppen bij elkaar en bepalen we de toerdata voor het nieuwe seizoen. De ritten worden altijd op een zondag gereden. Dankzij het mobiele app-verkeer bereiken we de deelnemers en zo komen we toch steeds uit op zo’n 15 à 20 mensen, ik zeg mensen omdat zowel mannen als vrouwen welkom zijn. We hebben daardoor toch steeds een 6-tal vaste vrouwelijke duopassagiers. We vertrekken steeds om 09:00 uur vanuit café-restaurant Den Driehoek in Vinkel waar we om 08:30 uur verzamelen. We waarderen het zeer dat Patrick van de Ven dan voor dag en dauw aanwezig is en de koffie klaar heeft. We hebben in het verleden reeds

Echo 2020 - 04

verschillende festiviteiten gehad aldaar en altijd is het tot in de puntjes verzorgd. Nogmaals dank aan Patrick, José en hun team. We organiseren ook een keer per jaar een motorweekend in de Eiffel, Moezelstreek en dit jaar Sauerland. We hebben inmiddels een vaste kern deelnemers hiervoor en gezelligheid staat altijd voorop, zo ook bij de reguliere ritten natuurlijk. Dan huren we een aantal kamers bij een motorhotel, want die hanteren meestal een motorweekendarrangement voor scherpe prijzen. Altijd leuk zo’n weekend en je rijdt eens ergens anders. Tot slot willen we iedereen bedanken die de ritten en het weekend steeds weer tot een succes maken. Wij hebben er altijd zin aan en hopen dit nog lang te kunnen blijven doen. Heb jij zin in een mooie motortoerrit met MTTV, neem dan contact op met een van de onderstaande telefoonnummers. 06 - 49 14 97 15 (Gerard) 06 - 48 10 46 44 (Henri)

47


Vinkelse Kwis

Humor

Corona kwis april 2020

De antwoorden krijg je volgende maand Raadsel 1 Wat is de tegenwoordige tijd van analoog? Raadsel 2 Wat is een skelet in een kast? Raadsel 3 Wat eet een vegetarische kannibaal? Raadsel 4 Er is iemand die beweert dat ie hoger kan springen dan de Eiffeltoren. Is dat mogelijk? Raadsel 5 Het is blauw en zit op een hek? 1

2

3

4

5

Raadsel 6 Hoe zet je een uit elkaar gevallen kip weer in elkaar? Raadsel 7 Welke plant is dodelijk als je er te lang onder zit? Raadsel 8 Wat is de tegenwoordige tijd van atlas? Raadsel 9 Wat is Sinterklaas met een lamp in z’n hand? Raadsel 10 Hoe noem je een marinier in een bad vol ketjap? Raadsel 11 Wat heeft 4 poten en leeft niet? Raadsel 12 Hoe kun je zien dat een stotteraar in een restaurant een bord Spaghetti heeft besteld? Raadsel 13 Waarom eet een koe geen augurken? Raadsel 14 Welk dier bestaat voor 3/4 uit wol?

48

Echo 2020 - 04


49 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Echo 2020 - 04 Ana liegt Iemand die vroeger heeft gewonnen met verstoppertje. Groenteboeren. Ja, want de Eiffeltoren kan niet springen. Verf. Met kippenbouten. Een waterlelie. Eetlees. Een schijnheilige. Een marineer. Een stoel. Er staan 10 glazen Spa op zijn tafel. Omdat zijn hoofd niet in het potje past. Een wolf.

Antwoorden raadsels blz 48: Vul de sudoku zo in dat in elke rij, elke kolom en elk blok van 3 bij 3 vakjes alle cijfers van 1 t/m 9 precies ĂŠĂŠn keer voorkomen.

Sudoku: De oplossingen zijn te vinden op onze site: www.echovinkel.nl

Krakers

moeilijk

makkelijk


Recepten Bron: leukerecepten.nl

Mini hamburger prikkers

Hapjes - 25 min - 16 stuks Leuke prikkers in de vorm van mini hamburgers, een ideaal borrelhapje om uit te delen tijdens een feestje IngrediĂŤnten: 300 gr gehakt 1 TL mosterd 1 ei 8 cherrytomaten Snuf peper en zout 4 sneetjes brood 3 EL paneermeel Handje sla 1 teentje knoflook, fijngesneden 2 plakken kaas in totaal 16 stukken gesneden Benodigdheden: Klein glaasje om broodrondjes te maken 16 prikkers Glaasje of halve meloen om de prikkers in te zetten Bereiding: Druk kleine rondjes uit brood en toast deze in een pan zonder olie of boter krokant. Meng het gehakt, knoflook, ei, mosterd, paneermeel en peper en zout door elkaar. Vorm er kleine burgertjes van (ongeveer zo groot als de broodrondjes). Verhit een beetje olie of boter in de pan en bak de burgertjes in 5 tot 7 minuten mooi bruin en gaar van binnen. Rijg een broodrondje, beetje sla, burgertje, plakje kaas, broodrondje en een halve cherrytomaat aan een prikker. Herhaal dit ook met de rest van de ingrediĂŤnten. Prik de prikkers in een halve meloen of serveer ze in een glaasje.

50

Bron: leukerecepten.nl

Twix taart

Bakrecept - 35 min + 25 min oven + afkoelen IngrediĂŤnten: 200 gram melk chocolade 50 gr pure chocolade (optioneel) 400 gr karamel fudge (2 zakjes) 75 ml slagroom Voor Shortbread bodem: 250 gr boter op kamertemperatuur 65 gr poedersuiker Snufje zout Paar druppels vanille aroma 275 gr bloem Benodigdheden: Bakvorm van ca 26 a 28 cm Bereiding: Verwarm de oven op 175 graden. Mix voor de bodem de boter romig in een kom. Voeg de poedersuiker toe en vervolgens ook de bloem, snufje zout en een paar druppels vanille aroma. Mix tot er een zachte bal deeg ontstaat. Vet de bakvorm in en verdeel het deeg over de bodem en zijkanten, dit kun je gewoon met je vingers uitdrukken tot het over de hele oppervlakte verdeeld is.

fudge au bain marie (in een kom boven een pan met heet water) samen met de slagroom. Het duurt ongeveer 20 minuten voordat de fudge gesmolten is.

Roer af en toe goed door. Haal de taartbodem uit de oven en verdeel de karamel er over. Laat dit ca. 15 minuten afkoelen. Smelt ondertussen de melkchocolade in een kom au bain marie. Giet dit over de laag karamel en strijk met een spatel uit tot alles bedekt is.

Smelt eventueel voor een leuk effect de pure chocolade en drizzel dit over de bovenzijde. Laat de Twix taart een half uurtje op kamertemperatuur komen en zet daarna minimaal 2 uur in de koelkast om goed op te stijven. Tip: haal hem een half uur tot een uur voor het serveren uit de koelkast, anders is de chocolade te hard om te snijden en de karamel lekker zacht.

Zet dan de vorm ca. 25 minuten in de oven tot hij lichtbruin begint te kleuren. Smelt de

Echo 2020 - 04


Dit recept is gestuurd dor Lianne van Fitalina

Koolhydraatarme huzarensalade Bijgerecht - 4 personen

IngrediĂŤnten: Kleine bloemkool fijngesneden of 500 gram bloemkoolrijst 250 gram cornedbeef 1 schepje PowerSlim bouillon Sjalotje fijngesnipperd 3 eetlepels volvette mayonaise 1 eetlepel Mosterd Dille dressing PowerSlim 2 eetlepels kappertjes 2 eetlepels fijngesneden zure augurkjes Garnering: 2 eieren in plakjes Sla 2 tomaten in partjes Komkommer Olijven Paprikapoeder

Bereiding: Kook de bloemkool gaar in water met een schepje PowerSlim bouillon. Spoel af met koud water en laat goed uitlekken in een vergiet. Prak de bloemkool fijn en doe in een schone theedoek en knijp al het vocht eruit. Meng de mayonaise en de PowerSlim dressing door de bloemkool. Voeg toe: kappertjes, augurkjes, cornedbeef. Roer goed door breng op smaak met peper en zout. Leg de sla op een schaal, leg de salade erop. Besmeer met wat mayonaise. Strooi wat paprikapoeder erover. Garneer naar eigen smaak met ei, tomaten, komkommer, Olijven.

Hallo

laagste prijsgarantie! Maandag t/m donderdag: 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag: 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur

Zondag: 12.00 - 18.00 uur

Tip: Je kunt de cornedbeef ook vervangen door tonijn(blikje op water), of hamblokjes (400 gram).

Heb je zelf een lekker recept en wil je het met Vinkel delen, stuur het dan (liefst met foto) naar: info@echovinkel.nl

Geffen, Dorpsplein 3

Wij zijn onbetwist de beste kibbeling specialist Iedere donderdag van 9:30 tot 13:30 uur op het Pastoor Vogelsplein

Dus Viseter... kom nu naar Peter T: 0345 - 571467 E: vis.van.peter@kpnmail.nl U kunt bij ons ook pinnen

Echo 2020 - 04

51


Gespot

Gewone dingen, vast gelegd

Vogelhotel geopend aan de Weerscheut ... eerste hoogbouw van HeeschWest?

Elke dag gebeuren er genoeg dingen, die het waard zijn dat we ze vast leggen voor het nageslacht. Allerdaagse dingen die op een gewone doordeweekse dag gebeuren.

Gespot door: De Echo

Onze fotografen houden de ogen open, maar ook u kunt uw ‘gespot’-moment delen met iedereen in Vinkel. ‘Spot er op los’ Heb je iets gespot met de camera van je telefoon. App dan de foto meteen door naar telefoonnr.: 06 - 2823 3815 Zet er wel even je naam bij en waar en wie of wat je gespot hebt. Als je ook een leuk bijschrift weet, mag dat ook!!!

Op 7 april was er weer een supermaan Gespot door: Cynthia Verbruggen

Een mooi, mistige ochtend in april. gespot door: Cynthia Verbruggen

Gekeurde ladder, maar wel afgekeurd!

Dit Snelheidsdisplay hing in de Brugstraat en wordt in september in de Van Rijckevorselweg opgehangen. Bericht van de gemeente / Pascal Peters

Gespot door: De Echo

52

Echo 2020 - 04


Coronastilte in Vinkel

Gespot door: Jo Nederkoorn

Ruilkast met leuke boekjes en spelletjes. De kast staat bi Wiljo en Anita van Nuland (oude huisartspraktijk/Rabobank) en is geplaatst door: #zodoenwedatinvinkel Gespot door: Judith de Roos

Klompen, klompen en nog meer klompen. Toon v. Zoggel (83) heeft er bijna een dagtaak aan. Naast de boederij van zoon Tonnie staan meer dan 500 klompen geschilderd en met bloemen. Als je een keer van Nuland naar Vinkel rijdt dan stop maar eens ‘n keer bij de fam van Zoggel Gespot en tekst door: Ad Leeyen

Dit jaar helaas geen Weteringpop, maar dat wil niet zeggen dat de organisatie niks doet.

Gespot door: Albert vd Ven

Echo 2020 - 04

53


De Echo verschijnt elke laatste vrijdag van de maand behalve in augustus ivm de vakantie. In december verschijnt De Echo voor de kerstdagen.

Kopij Echo 05 - 2020, kunt u aanleveren t/m maandag 18 mei

Profile for Echo vinkel

De Echo van april 2020  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded