__MAIN_TEXT__

Page 1

Jaargang 38 Echo nr. 02-2015 vrijdag 27 februari

www.echovinkel.nl

Deze maand in de Echo:

blz.27

blz 15

Foto: Ad Leeyen

blz 30

Foto: Ad Leeyen

blz 23

Foto: Odio

Stichting “De Echo”

Foto: Henk van Ech

U bereikt ons door: te bellen met 073 - 534 1411 / 06 - 282 33 815 | of te mailen naar echovinkel@hetnet.nl


Speciaal aanbevolen

“Menu du Chef”

Buiten onze menukaart om serveren wij voor u een 3 gangen menu De prijs van dit menu is € 22,50 Voorgerecht: “Driehoek steak“

Op een broodcrouton geserveerde bonbon van rosé gebakken runderlende gevuld met een salade van aardappel en bospaddenstoelen begeleid door een zachte pestomayonaise en gemarineerde tomaatjes Of:

“Soependuo“

2 kopjes soep bestaande uit: Romige mosterdsoep met reepjes zalm en ossenstaartbouillon met laagje room

Hoofdgerecht: Zacht gebakken zeewolffilet

gedresseerd op een aardappelmousseline met rivierkreeftjes geserveerd met een zachte witte wijnsaus en een lichtpittige kerrieolie Of:

“Trappistenschotel”

Combinatie van varkenshaasmedaillon, beenham, speklapje en een bierbitterbal geserveerd met aardappelpuree, zuurkool en trappistenbiersaus

Dessert: Coupe chocolademousse met vanille topping, hazelnootadvokaat en slagroom


Jaargang 38 - nummer 02 - vrijdag 27 februari 2015 Redactie:

Tonny (06 - 282 33 815) Frank Advertenties: angeldesign@home.nl Fotograaf: Henk v. Esch Druk: Wihabo Computertechneut: Harold Bezorging: Fam. v.d. Lee Klachten bezorging: 073-532 4905 Email: echovinkel@hetnet.nl Website: www.echovinkel.nl Tekst bij voorkeur aanleveren in een email of word document. Als u foto’s/logo’s invoegt, deze ook als losse bijlagen bijvoegen, voor het beste resultaat.

nr.

De Echo verschijnt op:

03 04 05 06 07

data

inleveren kopij t/m

27 maart 25 april 29 mei 26 juni 31 juli

maandag 16 maart maandag 13 april maandag 18 mei maandag 15 juni maandag 20 juli

Inleveren kopij:

Kopij voor Echo 3-2015 kunt u inleveren t/m maandag 16 maart. De Echobus in ‘t Zijl wordt geledigd op maandag 16 maart, begin van de avond.

Inhoud Echo nr. 2-2015 2 5 7 9 10 13 15 17 18 21 22 25 26 28 30 31 33 34 37 38 40 42 44

Voorwoord Gezondheid Parochieberichten Alleengaanden SeniorenRaad Maasdonk ReuzeBingo voor Alpe D’HuZes 2015 De Echoput Stemmen bij St. Jozefoord Toon Tips van Linda Terugblik Carnaval 2015 Just Between meets Mid-West band Echobord Dorpsraad Vinkel Odio - Slagwerkspectakel BuitenBeter-app Odio - All You Need Is Love Krakers Zonnenbloem KinderVakantie Week 2015 De Echo - Terug in de tijd Heemkunde Vinckel Humor MOV

Echo 2015 - 02

Belangrijke data: 27 febr. 6 mrt 12 mrt 18 mrt 22 mrt 26 mrt

St. Jozefoord - Gospeltrio Oss Koffietafel - Alleengaanden Moodboard maken - vr. van nu Ophalen oud papier Verkiezingen Odio - Slagwerkspektakel K!KS OFF dag

30 mrt 5 april 12 april 16 april 17 april 17 mei 31 mei 4-5 juli 11 juli 24-25-26 aug. 9 okt. 12-13 nov.

Beugelen - Alleengaanden CD presentatie BlackSell Just Between meets ... Dorpsraad - Openb. vergadering Odio - All you need is love Reuzebingo Odio - Sambaconcert Speulen en Spullenmert Jeugdbrandweerdag Jeugdvakantieweek Odio - Jubileumveiling Odio - Dinnershow

1


Voorwoord

van de redactie Bedankt

Allereerst wil ik iedereen bedanken voor de leuke berichtjes en bedankjes die ik gehad heb van veel Echo lezers. Dit is een mooi bewijs, van hoe Vinkel De Echo waardeert. Het is de bedoeling dat we samen dit mooie blad voor Vinkel de komende jaren gaan maken. Zonder jullie berichten is er elke maand niets te publiceren. Dus hou de inleverdagen in de gaten en stuur je berichten, verhalen, foto’s e.d. in. Hierdoor zorgen we er samen voor dat de Echo een leuk en gevarieerd blad blijft. Ook heb ik verschillende reacties gekregen op mijn verzoek in de vorige Echo. Dit heeft geresulteerd in een maandelijkse bijdrage door Linda Akkermans en een helpende hand van Frank v.d. Lee. Hij zal als “buitenmedewerker” zijn bijdrage gaan leveren en daarnaast heeft hij genoeg ideeën voor de toekomst. Denk je nu: “ook ik wil daar mijn steentje aan

bijdragen”, schroom dan niet en neem contact met ons op en denk mee over de toekomst van de Echo. Veel verschillende ideeën zorgen voor een gevarieerd blad wat voor heel Vinkel leuk is en blijft. Ik wens jullie deze maand weer veel leesplezier en als je iets te vertellen hebt, zet het op papier en stuur het tot en met 16 maart naar: echovinkel@hetnet.nl. door er ook nog een leuke foto bij te doen, zorg je voor nog meer aandacht voor je stuk. Tonny

Oh ja ... Kijk ook eens op: www.echovinkel.nl, daar vind je de Echo’s die de afgelopen jaren zijn uitgebracht en meer nog veel meer informatie.

GRASZODEN EN CULTUURTECHNISCHE WERKEN

2

Echo 2015 - 02


Schaapsdijk 12 5472 PE Loosbroek 06-15337748 heeschelektro@planet.nl

Echo 2015 - 02

3


KAARTJES VOOR JOEP, JINTE OF JAN? WIJ REGELEN HET VOOR U.

Geffen • Heesch • 073 534 07 00 • www.wihabo.nl

4

Echo 2015 - 02


Gezondheid Huisartspraktijk Vinkel - Tel: 073 - 532 3427 Weerscheut 71b, 5381 GT Vinkel Inloopspreekuur: 8:00 - 9:00 u Op afspraak: 10:00 - 12:00 u Op woensdagmiddag is de praktijk gesloten en wordt waargenomen door: Geffen: 073 - 532 1252 Nuland: 073 - 532 1320 Voor dringende hulp van de huisarts in de avond en nacht (van 17:00 tot 08:00 u) en in het weekend, wordt waargenomen door HOV Tel: 0900 - 8860

Apotheek Maasdonk: Dorpstraat 21, 5386 AK Geffen Tel: 073 - 532 4699 Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 8:15 - 17:30 u zaterdag: 12:00 - 13:00 u

Ergotheraptie:

Bloedprikdienst bij de huisarts: ‘s Woensdags van 8:00 - 9:30 u legitimatie verplicht

Verloskundigenpraktijk Belle Vie: Smidse 2-4, 5386 AB Geffen website: www.belle-vie.nl Voor het maken van een afspraak, belt u met: Tel: 073 - 521 0764 (van 9:00 - 12:30 u) Spoedlijn: 06 - 5354 8631

Logopedie Maasdonk: Saskia Bertrums Iedere eerste woensdag van de maand aanwezig in huisartspraktijk Vinkel van 11:00 - 11:45 u U kunt terecht zonder verwijzing of afspraak Schoolstraat 25, 5391 AX Nuland Kloosterstraat 8, 5386 AS Geffen Tel: 073 - 8515556 email: info@logopediemaasdonk.nl website: www.logopediemaasdonk.nl

Oefentherapie Cesar in Vinkel: Reggy van Boxmeer en Maike Goossens In alle even weken is er op donderdag een oefentherapeut Cesar aanwezig in Huisartspraktijk Vinkel van 10:30 - 11:30 u.

Anke Romme Voor het maken van een afspraak belt u met: Iedere eerste woensdag van de maand aanwezig in Tel: 06 - 247 47 613 huisartspraktijk Vinkel van 11:00 - 11:45 u Laverhof Zorg Thuis: U kunt terecht zonder verwijzing of afspraak Voor informatie of om thuiszorg aan te vragen, neemt Runrotstraat 15, 5386 CT Geffen u contact op met het cliëntenservicebureau. Tel: 073 - 532 4312 Tel: 0413 - 298 113 (van 9:00 - 17:00 u) email: clientenservicebureau.heeswijk@laverhof.nl website: www.laverhof.nl

Rigom maaltijdservice en sociale alamering: Ouderenadviseur: Wanner u gebruik wilt maken van de maaltijden van Rigom en/of de sociale alamering, kunt u contact opnemen met: RIGOM ouderenwerk Maasland. tel: 0412 - 65 32 32 of via email: info@rigom.nl

Seniorenraad Maasdonk: Secretariaat: Ton Tijs (073 - 532 5328) website: www.seniorenraadmaasdonk.nl

Echo 2015 - 02

De ouderenadviseur geeft persoonsgerichte informatie en advies op het terrein van financiën, wonen, zorg en welzijn. Alle 55-plussers en mantelzorgers (familie, buren en kennissen die hulp verlenen) kunnen met hun vragen terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Vinkel zijn: Mevr. Elly van den Hombergh (073 - 532 2592) en Jo van Lokven (073- 5321064)

5


Parochieberichten

Parochie Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans Lindenlaan 22, 5382 JA Vinkel Tel: 073 - 532 1245 www.parochievinkel.nl De Parochie is bereikbaar via het parochiesecretariaat op: vrijdagmorgen: van 10:00 - 11:30 u Voor vragen en misintenties kunt u contact opnemen met: Cor v.d. Wetering (06 - 535 51 414) Opgave misintenties kan ook via e-mail: parochieolv@hetnet.nl Opgave huwelijken en jubilea bij Pastoor v. Dijk email: pastoor@parochiegeffen.nl Bij dringende aangelegenheden kan contact worden opgenomen met de pastorie in Geffen Tel: 073 - 532 1216

Voor de grote vasten Heer en Meester van mijn leven, bewaar mij voor een geest van luiheid, moedeloosheid, heerszucht en ijdel gepraat. Maar schenk mij, uw dienaar, een geest van ingetogenheid, nederigheid, geduld en liefde. Ja mijn Heer en mijn Schepper, doe mij mijn fouten zien en niet mijn broeder veroordelen; want gij zijt gezegend in de eeuwen der eeuwen. Amen Beeld ‘Met Mekaar’

Startviering Parochie De Goede Herder Vanaf 1 februari 2015 zijn de parochies van Heesch, Geffen, Nuland, Nistelrode, Vinkel en Vorstenbosch opgegaan in een nieuwe parochie die de naam De Goede Herder heeft gekregen. Op zondag 1 maart zal er voor de hele parochie in de kerk van Heesch dan ook een startviering zijn en die zal om 11.00 uur beginnen. Het spreekt voor zich dat alle parochianen daarbij welkom zijn en in deze viering zal iedere geloofsgemeenschap een bijdrage leveren om er een gezamenlijke viering van te maken en onze eenheid uit te drukken. Namens het bisdom zal Vicaris-Generaal R. Van den Hout het team van de nieuwe parochie installeren en zal de parochie officieel van start gaan. Na afloop bent U uitgenodigd om elkaar en het team te ontmoeten in de kerk en zal U wat te drinken worden aangeboden. We hopen met elkaar een goede start te maken om tot een steeds hechtere samenwerking te kunnen komen en door krachtenbundeling vooral samen kerk te kunnen blijven voor nu en de toekomst. Al zijn we natuurlijk ook nog steeds kerk ter plaatse we kijken vanaf nu ook echt over grenzen heen. Van harte welkom! Fr. Ouwens pastoor

Namens het team van de parochie De Goede Herder

door Jet van Zijl

Aswoensdag

Parochie Kerkbalans 2015

Gedenk, o mens, slechts korte tijd is ’t dat gij op de wereld zijt. Eens is het allemaal gedaan, zult gij tot stof en as vergaan om te leven … in de eeuwigheid.

Bij deze willen wij u allen bedanken, die hebben bijgedragen aan de gezinsbijdragen 2015 (kerkbalans) om zo de parochie te steunen. De bijdragen die toegezegd zijn, was het mooie Al wat gij moeizaam hebt vergaard, aan geld en goed bedrag van € 18.600,=. Wellicht zijn er nog gezinnen bijeengegaard blijft hier, terwijl gij henengaat. Bezat die om een of andere reden, nog geen bijdrage ge niets of had ge ’t warm, we sterven allen even hebben gedaan, zij kunnen deze nog altijd stortte op arm. Gedenk … straks is het wellicht te laat! rekeningnr.: NL16 RABO 0154402524 Gedenk, o mens; te geen niet verslijt: de vreugd die t.n.v. Parochieraad Vinkel ge anderen bereid. Waar gij uw medemens bemint, met vermelding Kerkbijdrage 2015 daar is ’t dat het paradijs begint, uw paradijs … voor eeuwigheid. Een bijzonder woord van dank aan al onze vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet. De commissie Kerkbalans 6

Echo 2015 - 02


Heilige Missen: Zaterdag 28 februari 17:30 uur Eucharistieviering mmv gem. koor Woensdag 04 maart 19:00 uur Eucharistieviering voor de zieken van de parochie Zaterdag 07 maart 17:30 uur Eucharistieviering mmv gem. koor Woensdag 11 maart 19:00 uur Eucharistieviering voor de zieken van de parochie Vrijdag 13 maart 18:30 uur Vormselviering

Zaterdag 14 maart 17:30 uur Eucharistieviering met samenzang Woensdag 18 maart 19:00 uur Eucharistieviering voor de zieken van de parochie Zaterdag 21 maart 17:30 uur Eucharistieviering mmv gem. koor Woensdag 25 maart 19:00 uur Eucharistieviering voor de zieken van de parochie Zaterdag 28 maart 17:30 uur PalmPasen mmv. Derplu

Pelgrimeren in de vastentijd in Twente Pelgrimstocht ter bezinning Op In 2015 organiseert de landelijke Vastenaktie weer een pelgrimstocht ter bezinning en om geld in te zamelen voor het centrale Vastenaktieproject van SETIK in Sri Lanka. (In onze kerken zullen wij in de Vastentijd geld inzamelen voor de renovatie van een bejaardenhuis in Wadduwa, ook in Sri Lanka.) De Pelgrimstocht wordt dit jaar gehouden van donderdag 19 tot en met zaterdag 21 maart. Drie dagen wordt er gewandeld in het afwisselende en inspirerende Twents landschap, iedere dag tussen 20 en 25 km. De tochten zijn bezinnend van aard, de routes voeren langs traditionele religieuze pleisterplaatsen waar rust- en gebedsmomenten worden gehouden en waar gegeten en gedronken kan worden. Deelnemers worden opgeroepen iedere kilometer door familie, vrienden en kennissen te laten verzilveren. De pelgrimage wordt u door Vastenaktie aangeboden in een vast arrangement van vier overnachtingen van woensdag 18 tot en met zondag 22 maart, met daarin

Echo 2015 - 02

inbegrepen alle maaltijden en lunch- pakketten. De kosten van het arrangement bedragen € 260,= voor de verblijfskosten en alle maaltijden. Het is ook mogelijk om een deel van de tocht mee te maken. Als dag-pelgrim kunt u zich ook, zonder aanmelding vooraf, aansluiten bij de pelgrimage. U loopt dan mee en zorgt zelf voor uw vervoer en eten en drinken onderweg. Vastenaktie vraagt een bijdrage van € 10,per dag om de onkosten te bestrijden. Wie vanuit onze nieuwe Parochie De Goede Herder één dag wil pelgrimeren kan zich aansluiten bij de tocht van vrijdag 20 maart. De wandeling voert dan van Denekamp naar Zenderen langs het Stift (klooster) in Weerselo, het openluchttheater in Hertme en het Karmelietenklooster in Zenderen. Wilt u samen opwandelen met parochianen van onze nieuwe parochie, meldt u zich dan aan bij de pastoraal werkster Annemie Bergsma (0412-451215 of bergsma@petrusemmausparochie). Er kan dan gezamenlijk vervoer naar Twente geregeld worden en de kosten hiervan zullen worden gedeeld.

7


vervolg parochieberichten

en de verrijzenis van Juzus. Net als voorgaande jaren trekt er een processie met duizend mensen en een groot verlicht kruis door de straten op weg naar het 1-daagse belevingsreis The Passion hoofdpodium. Rond 10 uur zullen we gezamelijk naar Enschede vormt op 2 april 2015 het decor van de opstaphalte lopen, waar de bus ons opwacht. Naar the Passion. Deze grote live TV-productie wordt verwachting zijn we rond middernacht weer terug in opgevoerd in de binnenstad. The Passion vertelt Uden en ‘s-Hertogenbosch. tijdens een groots en uniek muziekevenement over Zie het volledige tijdschema op de website. het lijden, sterven en de verrijzenis van Jezus. Deze Programma onder voorbehoud. reis wordt aangeboden door parochie sint Petrus, VNB en het bisdom van ‘s-Hertogenbosch. R.K. Parochie de Goede Herder biedt u de mogelijkheid Deelnemers Het is noodzakelijk dat u goed ter been bent. Dit om aan deze belevingsreis deel te nemen. houdt in dat u meerdere uren achter elkaar kunt stil staan en lange afstanden kunt lopen. Het minimum Programma aantal deelnemers voor deze reis bedraagt vijftig Op 2 april vertrekken we om kwart voor vier per personen. U hoort uiterlijk 10 dagen voor vertrek op bus vanuit ‘s-Hertogenbosch naar de St. Petruskerk de reis doorgaat. in Uden waar de witte donderdagviering zal plaatsvinden. Voor degene die niet naar de viering gaan is er in het parochiecentrum de mogelijkheid Kinderen en jongeren om een kopje koffie of thee te drinken. Vanuit Kinderen en Jongeren onder de 16 jaar dienen onder Uden vertrekken we rond half 6 naar The Passion in begeleiding van een volwassene (maximaal 5 per Enschede. Onderweg bieden we een versnapering en volwassene) aan deze reis deel te nemen. Mocht dit een drankje aan. Voor het nodige vermaak in de bus niet lukken, neem dan contact op met VNB om de mogelijkheden te bespreken. wordt ook gezorgd. Om half negen begint in Enschede het unieke Reisdatum en reisnummer muziekevenement The Passion. Bekende Nederlandse 2 april 2015 artiestenvertellen het verhaal over het lijden, sterven Reisnummer NL 1504

Aanmelden U kunt zich aanmelden via de website van katholieke reisorganisatie VNB: www.vnb.nl. Aanmeldingskaarten zijn verkrijgbaar bij de parochie en VNB.

foto: Flyer The Passion door Arjan Bokhorst

8

Echo 2015 - 02


Alleengaanden mededelingen 06 maart 2015 - Koffietafel

foto: Flyer The Passion door Arianne Ramaker

Exclusief • • • •

Diner (VNB adviseert u om een eigen broodmaaltijd mee te nemen) Vervoer van uw eigen woonplaats naar de opstapplaats v.v. Reis- en annuleringsverzekering Indien wijzigingen in de vervoerskosten of verschuldigde (nieuwe) heffingen - zoals bijvoorbeeld brandstoftoeslagen - daartoe aanleiding geven, behoudt VNB zich het recht voor deze door te berekenen aan de pelgrims.

Op deze dag is er weer een koffietafel voor alle alleengaanden in Vinkel in het parochiecentrum. Vanaf vijf uur zijn jullie van harte welkom. Dus als je gezellig mee wil eten geef je dan op. Dit doe je door vóór 3 maart a.s. een briefje met je naam erop en € 4,50 erbij, in de brievenbus in deur van het parochiecentrum te doen. We hopen dat jullie allemaal komen.

30 maart 2015 - Beugelen Op maandag 30 maart willen we met de alleengaanden van Vinkel, gaan Beugelen in Loosbroek. Hiervoor dien je jezelf op te geven vóór 27 maart a.s. d.m.v. een briefje met je naam en € 6,= erbij in de brievenbus in de deur van het parochiecentrum te doen. Zet er meteen bij of je kunt rijden of wilt meerijden. We laten op deze maandag de fiets thuis. We vertrekken om twee uur vanaf het kerkplein. Hans en Willemien

Tarief P.P. Pegrim € 17,50

Contactpersoon Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de contactpersoon van de R.K. Parochie De Goede Herder. Annemie Bergsma, pastoraal werkster T: 0412 - 451 215 E: bergsma@petrusemmausparochie.nl F: 073 - 681 8110

Dorpsstraat 13 Geffen tel. 073-532 4659 e-mail: wilmas@hetnet.nl ma. gesloten di. 9.30-13.00 uur, wo. 9.30-17.30 uur, do. 9.30-17.30 uur, vr. 9.30-20.00, za. 9.30-16.00 uur

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend cadeau Echo 2015 - 02

9


S R

M

Seniorenraad Maasdonk

Gevolgen van de herindeling voor de SrM: Door de herindeling van de gemeente Maasdonk is er ook een einde gekomen aan de huidige Seniorenraad Maasdonk (SrM), maar NIET aan de belangenbehartiging van de ‘maasdonkse‘ senioren!

twee nieuwe bossche wijken: Nuland 13 - Vinkel 14). Immers de Dorpsraden vormen het aanspreekpunt voor de gemeente Den Bosch. Zo blijven de lijnen kort!

Al in het voorjaar van 2014 hebben we contact gezocht met de Seniorenraden van Oss en Den Bosch! Vanuit Geffen heeft Ton Tijs nu zitting in de Seniorenraad Oss en Henny Meijer uit Nuland zit in het bestuur van de Seniorenraad Den Bosch. Ger van den Hombergh uit Vinkel (voormalig lid van het WMO-cliëntenplatform en de SrM) is lid geworden van het WMO-cliëntenplatform van Den Bosch! Ook is in het voorjaar een werkgroep gevormd samen met de Dorpsraden van Nuland en Vinkel. Vanuit iedere Dorpsraad zitten twee vertegenwoordigers in deze groep en Henny Meijer en Ger van den Hombergh, namens de nulandse en vinkelse senioren. Er volgt nog een uitbreiding van deze groep, genaamd Seniorenplatform 13-14 (genoemd naar de

De Seniorenraad Maasdonk, opgericht op verzoek van wethouder Elly de Jonge, van de gemeente Maasdonk, heeft in de vijf jaren van haar bestaan heel wat weten te realiseren! Allereerst hebben we de Groeiring in Vinkel van ‘hoofdpijndossier’ weten om te toveren tot een bloeiende instantie. Is onder ruim 400 senioren een enquête gehouden, die bijgedragen heeft aan het ouderenbeleid van de gemeente Maasdonk. Werden informatiebijeenkomsten gehouden over de OV-chipkaart / de Broem-cursus / de E-bike / het vervoer van mensen met een beperking / het openbaar vervoer naar het ziekenhuis in Uden. Er zijn een aantal waardevolle nota’s geschreven o.a. over seniorenhuisvesting en woonservicegebieden,

10

Echo 2015 - 02


die nu als voorbeeld worden gebruikt in Den Bosch! Samen met de WMO-raad werden obstakels op de openbare weg opgespoord en door de gemeente aangepast. Nieuwsbrieven over allerlei onderwerpen werden verzorgd en waren o.a. te lezen op onze website. Informatie werd verschaft over de A.E.D.’s in de gemeente (te gebruiken bij een hartstilstand) en over de steeds verder gaande digitalisering (laptops, tablets en digitaal bankieren). Er werden in de drie kernen themabijeenkomsten gehouden over bijv. Dementie; Blijvend thuis in eigen huis (samen met de RIGOM); Veiligheid; Eenzaamheid, tijdens deze laatste bijeenkomst ontstond het idee jaarlijks een Senioren-dag te houden op Sint Jozefoord (al twee keer een succes!). De contacten met Sint Jozefoord werden intenser en leidde mede tot de oprichting van een bibliotheek voor alle maasdonkse ouderen. Als gevolg van de enquête kwam men in Geffen tot de oprichting van de Ontmoeting, in het Oude Klooster. Samen met de WMO-raad probeerde men de

gemeente Maasdonk wat dementie-vriendelijker te maken! In samenwerking met RIGOM, de ouderenwelzijnsorganisatie uit Oss, werd een boekje samengesteld: Ouder worden in Maasdonk en ontstond het project: “Graag gedaan”, samen met tientallen vrijwilligers. Vooral het laatste jaar was zeer intensief in verband met de herindeling en de steeds mindere bezetting op het gemeentehuis in Geffen, zowel wat betreft het bestuur als ook de ambtenaren, die overgeplaatst werden en in hun plaats kwamen inhuurkrachten van verre, die niet of nauwelijks van Maasdonk hadden gehoord, laat staan van de organisaties! Toch hebben we een overgangsperiode weten te realiseren, zodat de taken van RIGOM geleidelijk aan kunnen worden overgedragen aan Divers in Den Bosch en andere organisaties. Ook worden er vanaf begin januari twee informatieloketten van Divers (afwisselend in Nuland en Vinkel) verzorgd door een wijkwerker. Er komen twee combi-fietsen bij de Heegt in Geffen en het Martinushuis in Nuland, speciaal voor mensen met een beperking, zodat ze samen met een vrijwilliger gebruik kunnen maken van de fiets. En als klap op de vuurpijl, gezien het beperkte openbaar vervoer in Nuland en Vinkel, zal er vanaf februari een Senioren-bus gaan rijden vanuit Den Bosch, tegen een zeer laag tarief, geheel verzorgd door vrijwilligers! Mijn grote dank gaat naar de vele vrijwilligers die zich belangeloos hebben ingezet om dit alles te kunnen realiseren! Ineke Boon-Mariman, voorzitter Seniorenraad Maasdonk.

GEBRVDVEN.NL

INFO@GEBRVDVEN.NL T: 0413-229 376 Echo 2015 - 02

11


12

Echo 2015 - 02


ReuzeBingo voor Alpe D’HuZes 2015 In de Echo van januari stond bij de belangrijke data op 17 mei al Reuzebingo vermeld. Floor Kerkhof en Ine van den Berg nemen op 4 juni deel aan de jaarlijkse actie Alpe D’HuZes. Op deze dag wordt in Frankrijk door vele fanatiekelingen 1 of meerdere keren Alp d’Huez te voet of met de fiets beklommen. Het uiteindelijk doel van deze dag is zo veel mogelijk geld inzamelen voor onderzoek naar en bestrijding van kanker. Om een extra duit in het zakje te doen wordt op 17 mei in Vinkel voor de eerste keer Reuzebingo georganiseerd. Reuzebingo is een spel om met een groep(je) te spelen. Het is leuk voor jong en oud, groot en klein, enz. Bingo zal bij iedereen bekend zijn. Dat is ook de basis van het spel. Reuzebingo is echter net ff anders. Bij elk getal op de reuzebingokaart hoort een voorwerp. Je zet geen kruisje door het getal, maar het voorwerp dat door de presentatoren van de dag wordt genoemd moet op het nummer van je bingokaart worden geplaatst. De organisatie

zal ervoor zorgen dat alle spullen aanwezig zijn, maar je kunt je voorbereiden. Hoe…… Dat lees je in de volgende Echo. Dan zullen we het spel verder uitleggen. Floor, Ine en Theo

Uw advertentie had hier kunnen staan. Kijk voor meer informatie op: www.echvinkel.nl Echo 2015 - 02

13


14

Echo 2015 - 02


De Echoput de.echoput@gmail.com

De Echoput gaat over Vinkelse wetenswaardigheden, met in- en out-puts en gevatte teksten. Het is de bedoeling dat iedereen iets in deze ECHOPUT kan gooien en alles blijft zoveel mogelijk anoniem. Jullie kunnen nu eindelijk allemaal je ei kwijt. Het mailadres waar de onderwerpen naar toe kunnen is: de.echoput@gmail.com Gooi er maar in wat zeker voor het voetlicht moeten komen.!!!!

Het boerenbruidspaar wa s dit jaar wederom een knap stel. Ze mochten instijgen in een ware dure old-timer, een Rolls -Roys en de bruidegom in jacket met hoge hoed . De mensen op de platen van de Brugstraat stonden zich te vergapen aan zo’n Super bruidspa.. wagen, oh oh wat heeft hij nog

mooie harde banden....

ALARM, ALARM, el. groot brandalarm in Vink ond maakte in Vinkel De crew van de Dolle Av exicaantjes met een heuse proefrit. De M de sirenes door aanhang reden met loeien g gebrand op het Vinkelse en waren er lekkere hapjes. og er met fotocamera Een Vinkelse journalist to sessie maar... achteraan voor een foto erde been gezet. werd helaas op het verke uis of hij was weer Hij was nog maar net th thuis in het nieuws.

foto: Ad Leeyen

De drinkende rechter was nu eens in Vinkel (op de middag van de boerenbruiloft) om uitspraak te doen over een kort geding van de molen. Het zicht van de molen was zeer bepalend voor een Vinkelse bouwer en deze werd gelijk in het ongelijk gesteld zolang er nog geen molen te zien is. Uiteindelijk pakte het heel goed uit en daar moest hij het mee doen, dat wil zeggen de opbrengst die middag was meer dan € l00,= en dat betekende uiteindelijk 3 bladen bier voor de hele zaal en deze kosten waren voor de eisende bouwer.

foto: Ad Leeyen

Nog even dit: de opbrengst voor de molen was € 411,11 en dat laatste is zeer verdacht dus komt er weer een kort geding van.

Wij hopen op veel reacties in de echo-put... echo-put... echo-put... put... put... Echo 2015 - 02

15


Trappenfabriek

W. van den Braak V.O.F. v. Rijckevorselweg 30 5382 JK Vinkel Telefoon: 073 532 16 47 Fax: 073 532 39 10

16

ISO 9001 & VCA** GECERTIFICEERD

MGMT.SYS. RvAC 024

V C A

DNV Certification BV

Echo 2015 - 02


Stemmen bij Sint Jozefoord

Woensdag 18 maart verkiezingen Provinciale staten en waterschappen Op woensdag 18 maart worden de verkiezingen voor de Provinciale Staten georganiseerd. Deze verkiezingen worden gecombineerd met de verkiezingen voor de waterschappen.

Stembureau Sint Jozefoord Bij Sint Jozefoord is ook dit maal weer gelegenheid om te stemmen voor bewoners en medewerkers van de organisatie en voor inwoners van Nuland en Vinkel. Op woensdag 18 maart is het bijzondere stembureau in de hal van Sint Jozefoord geopend van 18.00 tot 20.00 uur.

legitimeren met een identiteitsbewijs. Dit identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Informatie over de verkiezingen Op vrijdag 6 maart komt mevrouw Marianne van der Sloot, die namens het CDA als nr. 1 op de kieslijst van de Provinciale Staten staat genoteerd, uitleg geven over de Provinciale Statenverkiezingen: Waar stemt u voor, wat gebeurt er met uw stem, wat zijn de bevoegdheden van de Provinciale Staten, etc.. Uiteraard bent u in de gelegenheid vragen te stellen.

De stemming voor het algemeen bestuur van Deze informatieve bijeenkomst is openbaar voor het waterschap vindt op dezelfde dag plaats als bewoners van Sint Jozefoord en inwoners van de verkiezing voor de provinciale staten. Kiezers Nuland en Vinkel. ontvangen uiterlijk 14 dagen voor de verkiezing Datum: vrijdag 6 maart 2015 2 stempassen: één stempas voor de provinciale Tijd: 10.30-12.00 uur stantenverkiezing en één stempas voor de Plaats: Restaurant ‘de Ontmoeting’, waterschapsverkiezing. In het stembureau staan Duyn en Daelseweg 15 te Sint Jozefoord. aparte stembussen voor elk van de verkiezingen. Uiteraard kan een kiezer besluiten slechts aan één Andere locaties in de kernen Nuland/Vinkel waar van de twee georganiseerde stemmingen deel te gestemd kan worden op 18 maart 2015 zijn: nemen. Gemeenschapshuis De Meent te Nuland D’n Hazekamp te Nuland Gemeenschapshuis ’t Zijl te Vinkel Volmacht Kiezers kunnen iemand anders machtigen die op de dag van stemming voor hen stemt. Dit heet stemmen bij volmacht.

Identificatieplicht Kiezers die hun stem uitbrengen, moeten zich

Echo 2015 - 02

17


Nieuwe landelijke verkeersregels binnenkort van kracht. Een vriend van me heeft al een tipje van de sluier opgelicht. Voor alle verkeersdeelnemers gaan nieuwe regels gelden. Voetgangers, fietsers, brommer/ scooterbestuurders en automobilisten zullen moeten gaan wennen aan de nieuwe wetten. We zullen trachten een en ander duidelijk te maken voor iedereen en zullen daartoe bovenstaande volgorde aanhouden. Voetgangers moeten voortaan de heren automobilisten, brommers/scooters en fieters vrijelijk doorgang verlenen en niet meer hinderlijk, zonder of met hulp van klaar-overs, de verkeerstroom belemmeren. Bevelen van voorgenoemde klaar-overs mogen genegeerd worden. Mocht op enig moment de weg vrij zijn, dan is het zaak om zich ze spoedig mogelijk naar de overkant te bewegen. (Mocht je met een aantal mensen zijn, dan kun je natuurlijk een massasprint overwegen.) Voor rolstoel- en rollator-gebruikers gelden uiteraard dezelfde regels, alleen wordt deze mensen te rade gegeven een dusdanige woning te betrekken en een dusdanige bestemming te kiezen, dat ze geen doorgaande weg hoeven over te steken. Voor Fietsers gelden ook een aantal nieuwe regels: deze wegmisbruikers hoeven voortaan geen richting meer aan te geven wanneer ze denken af te slaan. Weggebruikers hebben maar gewoon af te wachten of ze wel of niet rechtdoor gaan. Voorts is het fieters in het vervolg ook toegestaan om na zonsondergang behalve zonder achterlicht ook zinder voorlicht te rijden. Uiteraard is het ook toegestaan het trottoir als fietspad te gebruiken, in de weg lopende voetgangers mag men gewoon in de heg duwen. Normaal wordt ook dat je met drie of vier man/ vrouw naast elkaar fietst. Wanneer een automobilist zich hier over opwindt, je extra breed maken, maakt indruk en staat ster en uitlachen van het slachtoffer is een must. Voor wielrenners geldt straks in groepsverband, door middel van vloeken of nog erger, godslasterlijke taal, kenbaar maken dat de gewone tourfietser vlug de weg vrij moet maken voor voorgenoemde groep tricottuig.

18

Nu gaan we verder met de brommers/scooters, gemakshalve zullen we de eerste categorie vernoemen als zijnde scooters, die rijden er namelijk het meest rond. Scooters mogen binnen de bebouwde kom, indien ze genoeg opgevoerd zijn, zo tussen de veertig en vijftig kilometer per uur rijden. Uiteraard is buiten de bebouwde kom maar ĂŠĂŠn snelheid mogelijk en dat is vol gas! Verplichte fiets- en brommerpaden mogen ontweken worden, wanneer de rijbanen breed genoeg zijn. Links en rechts inhalen mag uiteraard ook en andere weggebruikers moeten in dit geval maar beter opletten. Ook voor automobilisten gelden een aantal nieuwe regels. Woonerven zijn ideale plaatsen om de acceleratie van je voertuig te tesen, maak er gebruik van, deze woonerven zijn er niet voor niets. Maximum snelheden binnen de bebouwde kom zijn er straks niet meer, jeugdige petdragende snelheidsduiveld zullen die trage vijftig-kilometer rijdende oudjes eens laten zien wat ze kunnen. Binnen de bebouwde kom heerst verder het recht van de sterkste. Bij wegversmallingen waar voorrang gegeven moet worden aan je tegenligger, in plaats van voorrang gewoon gas geven. Buiten de bebouwde kom zie je tegenwoordig steeds meer zestig-kilometer zones. Erg hinderlijk, vooral als je voorganger zich aan deze snelheid meent te moeten houden. Het beste is dan, verkwistend veel gas geven, luid claxoneren en wanneer je de betreffende voorganger passert op het dubbele van diens snelheid, hartelijk te groeten door middel van het opsteken van je middelvinger. Verkeerslichten die op rood springen zijn hinderlijk en de eerste 15 seconden rood tellen niet, dus gas er op. Inhaalverboden en doorgetrokken strepen zijn in het vervolg alleen geldig als het echt niet anders kan, bijvoorbeeld bij een file. Wanneer vernoemde regels van kracht gaan is mij op dit moment nog niet bekend. Wel weet ik dat er op dit moment al flink wordt geoefend en dat de nieuwe regeld al op grote schaal worden toegepast.

Echo 2015 - 02


10 532 55 3 7 0 N • N.NL GEFFE NGE T I A R 6 E 8 EK • 53 VERZ AT 44 A N R E T L S OE TER KLOOS DERD N A V . WWW

N GEWOO D E O G N E E ADVIES

Een hypotheek nodig of uw huidige hypotheek eens door laten lichten? Maak een afspraak met een van onze adviseurs: Peter van der Lee Femke Albers Hertogin Johannasingel 38 5345 AJ OSS 0412-631999 06-26844010 oss1340@hypotheekshop.nl www.hypotheekshop.nl/oss

Echo 2015 - 02

19


T 073-503 36 17 gevers@gevers.nl www.gevers.nl

www.verstegen-houthandel.nl

DE LA SALLESTRAAT 8 5384 NK HEESCH POSTBUS 5 5384 ZG HEESCH TELEFOON 0412 624 855

WWW.CONNECT-ACCOUNTANTS.NL

20

Echo 2015 - 02


Tips van ... Linda

Computertips

Hallo ik ben Linda Ackermans en de komende tijd zal ik u in deze rubriek een aantal computer tips geven.

Tip 1: Om veilig te kunnen internetbankieren is de belangijkste regel: zorg dat je computer of laptop up to date is. Wat houdt dat nu in? Welke updates moet je wel installeren en welke moet je vooral ook niet doen. Nou welke je niet moet doen, daarvoor heb ik heel de Echo nodig en dat verandert ook per dag, daarom noem ik degene die je wel moet doen:

zorgt dat bewegende beelden op websites en spelletjes goed worden weergegeven. LET OP er is echter op dit moment een “java virus” actief, als je een andere melding als normaal krijgt van Java, niet op klikken anders installeer je het virus • Adobe reader: dit is een programma waarmee je .pdf bestanden kunt lezen. • Je anti virus pakket: bijvoorbeeld Kaspersky, Microsoft Security Essentials, Norton, Panda enz. • Alle andere updates: van programma’s die geïnstalleerd zijn op je computer. Tenminste als • Windows updates: Je krijgt regelmatig zo’n geel je de programma’s zelf hebt geïnstalleerd. ballonnetje rechtsonder in de hoek waarin staat: Wil je weten wat je allemaal op je computer hebt “Er zijn updates beschikbaar”. Veel mensen geïnstalleerd? Klik op de startknop en ga naar denken jaha dat weet ik en klikken het weg. Niet configuratie scherm. Klik daar op Programma’s doen, deze zijn erg belangrijk om te installeren, en onderdelen of programma verwijderen (je dus krijg je zo’n ballonnetje, installeer even de gaat niet echt iets verwijderen). Je ziet nu je Windows updates. softwarelijst. Heb je bijvoorbeeld een navigatie Wil je handmatig updaten? Klik linksonder op de systeem van Tom Tom, dan zal daar in de lijst Tom start knop en type update in het zoekvenster, je Tom home staan. Dit is een veilig pakket om te ziet dan vanzelf Windows Updates verschijnen. updaten • Java updates: Java is een programma wat ervoor

Tip 2: Hoe maak je heel makkelijk een schermafbeelding? Dat kan op 2 manieren: 1. Druk op de knop “Prt Scrn” (print screen) op je toetsenbord. Deze schermafbeelding kun je vervolgens bijvoorbeeld in een Word document plakken. Open Word en klik met de rechtermuisknop op een leeg stuk en kies voor “Plakken”. 2. Vanaf Windows Vista heb je het programma “Knipprogramma”. Klik op de startknop en type in het zoekvenster knip. Vervolgens zie je het programma “Knipprogramma” , start dit op en klik op “Nieuw”. Je kunt nu selecteren wat je wilt afbeelden en dit vervolgens opslaan. Echo 2015 - 02

Tip 3: Is er een storing? Werkt je Whatsapp niet, geeft Ziggo problemen, is de KPN niet bereikbaar. Deze website geeft landelijke storingen weer: www.allestoringen.nl Erg makkelijk om snel te weten of de storing aan jouw toestel ligt of dat er gewoon een landelijke of regionale storing is. (Als je zelf geen internet hebt door een storing, kun je deze site ook via je telefoon benaderen.) 21


Carnavaloptocht 2015 CV Kèk ons nou Bob de Bouwer jury: 1e prijs

foto’s: Ad Leeyen

CVZN Van Boer naar Bosschenaar jury: 2e prijs publiek: 1e prijs

foto: Ad Leeyen

Uitslag - Loopgroepen 1. Vur Sles - Oeteldonk binnen Troje 2. De Jeppers - Nu bij Den Bosch, de Jeppers toveren er op los 3. De Golden Girls - De gouden bol 4. Dames Nop - Persvrijheid 5. Gebr. van der Lee - Vinkel bij Den Bosch 6. De Kafwanners - We doen voor spek en bonen mee 7. De leste 5 - Wij zijn de leste 5 8. Pappe en Nathouw - Orkest harmonie 9. Odio - All you need is love 10. De Rutters - Nieuwe prinsenpaar

Uitslag - Wagens 1. CV kèk ons nou - Bob de Bouwer 2. CVZN - Van boer naar Boschenaar 3. CV Krek nie gek - Buurman en Buurman 4. De Kaffers - Prinsheerlijk 5. CV ‘t stelt niks vur - Disneyland 6. CV ‘t kumt vanèges & witte Gij’t - 11 joar 7. CV Krek wak wo Winnaar publieksprijs grote wagens: CVZN Vur Sles Oeteldonk binnen Troje jury: 1e prijs

De Jeppers Nu bij Den Bosch, De Jeppers toveren er flink op los jury: 2e prijs

foto’s: Ad Leeyen

22

foto: Ad Leeyen

Echo 2015 - 02


Carnaval 2015

Leeyen Voute middag - foto: Ad

Opening carnav al Driehoek - fo

to: Ad Leeyen

Boerenbruidspaar - foto: Ad Leeyen

voute middag - foto: Ad

Jeugdraad van 11 tijdens Klein Kafland foto: Ad Leeyen

Leeyen

voute middag foto: Ad Leeyen

Dames Nop - foto: Ad Leeyen

Leeyen voute middag - foto: Ad

Kinderoptocht zaterdag - foto: Ad Leeyen

Knillis verbrand ing foto: Ad Leeyen voute middag

en - foto: Ad Leey

gdprinses Emma, jeugdPrins Walter d’n 1ste, Jeu rk - foto: Ad Leeyen Ma ant prins Rob en Adjud

Klein Kafland voute middag

Echo 2015 - 02

- foto: Ad Leey en

foto: Ad Leeyen

23


Nieuw in 2015: Dagbesteding Respijtzorg Huishoudelijke zorg Verhuur van appartementen Thuiszorg

Koploper in de zorg GOUDEN K EURMERK

W ONEN MET Z ORG

Maaltijd aan huis

ACTIEF & VITAAL

Uitstekende zorg, een sterke verbondenheid tussen bewoners en medewerkers en oprechte aandacht voor elkaar. U vindt het in Sint Jozefoord, in de bossen bij Nuland. Bijzonder is de religieuze identiteit, die voelbaar is voor iedereen die bij ons binnenkomt. Wij werken volgens de laatste inzichten over gezond oud worden. Dat betekent veel aandacht voor goede voeding, zelfredzaamheid, beweging en sociaal contact, ook met mensen van buiten Sint Jozefoord. Wij verzorgen bijvoorbeeld creatieve en culturele activiteiten waarbij bewoners uit de regio betrokken worden. Zo kunnen zij boeken uit onze bibliotheek vrij lenen en zijn ze welkom bij de lezingen en concerten die wij organiseren, en op de jaarlijkse Seniorendag. Sint Jozefoord

24

Duyn en Daelseweg 15

5391 EC Nuland

073-5342342

www.jozefoord.nl

Echo 2015 - 02


Just Between meets Mid-West band 20-jarig bestaan met Jubileumconcert Popkoor Just Between uit Nuland viert 20-jarig bestaan met jubileumconcert Op zondagmiddag 12 april van 14 tot 16.30 uur treedt popkoor Just Beween uit Nuland samen met de Mid West Band op in gemeenschapshuis de Meent aan het Prins Bernhardplein in Nuland. Dit ter ere van het 20-jarig bestaan van popkoor Just Between.

Het optreden op 12 april zal gevarieerd zijn waarbij Just Between samen met de Mid West Band een spetterend optreden zal verzorgen. De Mid-West band is een bigband van politiekorps regio Midden en West Brabant. Deze bigband bestaat uit 18 muzikanten en een solozangeres en staat onder leiding van Rob van Reijmersdaal. Het popkoor Just Between bestaat uit 35 enthousiaste zangers en zangeressen. Het optreden van Just Between zal het eerste grote concert worden onder leiding van dirigent Maarten Willemsen. Kaartjes voor dit jubileumconcert zijn vanaf 1 maart a â‚Ź 5,- te verkrijgen bij Albert Heijn in Nuland. Ook kunnen op 12 april tussen 13 en 14 uur kaartjes worden gekocht aan de deur van gemeenschapshuis de Meent in Nuland.

foto: Henk v Esch

Sleuteldragerbal Het is al bijna een traditie aan het worden. Het Sleuteldragersbal in het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch. Ook dit jaar zijn de heersers van Kafland op de dinsdag voor carnaval op audientie geweest bij de commisaris der Koning Wim v.d. Donk. Dhr. v.d. Donk weet hoe belangrijk carnaval is voor Brabant en wil de tijdelijke heersers graag persoonlijk ontmoeten. Uiteraard was er deze avond genoeg ruimte om kennis te maken met de overige carnavalsheersers, onder het genot van een hapje en een drankje. De avond werd afgesloten met een mooie groepsfoto en was er de gelegenheid om Dhr. v.d. Donk persoonlijk te spreken. Echo 2015 - 02

25


Echo Echo bord Korte berichtjes Heb je iets gevonden, wil je iemand bedanken, ben of wil je iets kwijt, ben je op zoek naar iets of iemand, enz ... Dat kan allemaal in deze rubriek. Stuur in t/m maandag 16 maart naar: echovinkel@hetnet.nl

Afvalkalender 2015 De afvalstoffendienst van de gemeente ‘s-Hertogenbosch gaat met haar tijd mee. Dit betekent dat zij de bewoners meer keuzemogelijkheden willen geven om de afvalstoffenkalender van 2015 op te vragen.

Dankbetuiging De vele brieven, kaarten, en warme woorden bij het afscheid van ons pap,

Christ Hanegraaf

hebben ons diep ontroerd en waren voor ons allen een grote steun. Tevens willen wij iedereen bedanken voor de gulle bijdrage aan het goede doel tijdens de kerkdienst volgens de laatste wens van ons pap. Er zal maar liefst € 1.209,89 voor 100% direct ten goede komen aan een school en gezondheidscentrum in Kameroen via Yolanda van den Broek. Dank voor de steun en bijdrage namens Familie Hanegraaf; Maria, kinderen en kleinkinderen.

Ga naar www.afvalstoffendienst.nl Hier kun je alle relevante afvalinformatie zien, je persoonlijke afvalkalender bekijken of de speciale app downloaden voor op je smartphone.

Helpt u mee???? Mijn naam is Joyce en ik ben werkzaam in het verpleeghuis Mariaoord. Graag wil ik met mijn afdeling (bewoners & personeel) in Mei een dagje naar de Efteling. Hier hebben we veel geld voor nodig. U kunt ons helpen door uw gespaarde airmiles aan ons te schenken. Wij kunnen dan met de airmiles gratis kaarten bestellen. Ik heb inmiddels al 87.344 punten bij elkaar gespaard maar ik kom er nog 110.000 tekort.

Dankbetuiging Wij danken U hartelijk voor de belangstelling, kaarten, bloemen en mooie woorden die wij mochten ontvangen na het overlijden van ons mam en oma

Pieta Govers - Langens

Speciaal woord van dank aan de Vinkelse vrijwilligers die de laatste tijd veel voor haar gedaan en betekend hebben en daardoor haar leven veraangenaamde. Ook een woord van dank aan de thuiszorg van het Martinushuis, de huisartsen en hun assistentes. Familie Govers

26

Ik hoop dat u allemaal mee gaat doen zodat wij uit kunnen kijken naar een leuk dagje uit. Hieronder uitleg hoe het werkt: • • • •

Ga naar www.airmiles.nl Log in met uw gebruikersnaam Ga rechts onderin naar “overboeken” Maak uw airmiles over op het nummer 161140890 tnv Joyce Kuijpers

Mocht u meedoen, dan wil ik u alvast hartelijk bedanken voor de schenking! Met vriendelijke groet, Joyce

Echo 2015 - 02


Wij feliciteren:

Jo van Dijk Wegens de bijzondere verdiensten voor en blijvende bijdrage aan Vinkel, kreeg Jo deze titel. Op zaterdag 14 februari 2015 na de carnavalsmis las zijn zoon, Prins Walter d’n 1ste, de beslissende 11 punten voor.

Foto: Ad Leeyen

GEVONDEN Twee abus autosleutels aan een ringentje in de Bundstraat. Het voorjaar komt er bijna aan‌ Het klaarmaken van uw moestuin laat niet lang meer op zich wachten. Graag laat ik u weten, dat u voortaan bij Moes & Tuin in Vinkel terecht kunt voor al uw moestuinproducten. Moes & Tuin heeft o.a. sla plantjes, kool plantjes, prei en diverse selderiesoorten. Maar ook pootaardappelen, plantuien en sjalotten, kruidenplanten en groente zaden. Wat later in het voorjaar zullen ook de paprika-, peper-, komkommer- en courgetteplantjes niet ontbreken. Loop eens binnen en maak kennis met Moes & Tuin. U bent van harte welkom op: woensdag en donderdag tussen 13.30 en 17.30 uur vrijdag tussen 09.30 en 17.30 uur zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur Kijk ook eens op de website www.moesentuin.nl voor informatie en bestellingen. Vriendelijke groet en graag tot ziens, Rianne

voor info: Autobedrijf Vinkel - Saskia Jaegers.

Oud papier Dit wordt weer opgehaald

Woensdag 18 maart

binnen en buiten de bebouwde kom Vanaf 18:00 u komen we bij u langs

Papier a.u.b. gebundeld of in dozen aan de weg zetten, in handelbare pakketjes (mocht dit niet het geval zijn, dan zijn we genoodzaakt uw papier te laten staan) Stichting Kafland

Moes & Tuin - Van Rijckevorselweg 23a - Vinkel www.moesentuin.nl - info@moesentuin.nl

Echo 2015 - 02

27


Dorpsraad Vinkel

“Vinkel, een kern waar pit in zit” Eerstvolgende dorpsraadvergadering: donderdag 16 april 2015 20:00 u in ‘t Zijl Heeft u vragen of opmerkingen over de leefbaarhed in Vinkel? Stel ze aan de Dorpsraad!

Stichting Dorpsraad Vinkel website: www.dorpsraadvinkel.nl facebook: Dorpsraad Vinkel twitter: @dorpsraadvinkel email: dorpsraadvinkel@gmail.com of info@dorpsraadvinkel.nl

Organisatiestructuur en participatie We hebben de organisatiestructuur verder vormgegeven om doelgericht te werken, en inwoners van Vinkel actief te laten deelnemen in de platformen en/of projecten. Wij willen draagvlak creëren door veel mensen uit Vinkel enthousiast te laten meewerken aan de realisatie van de toekomstvisie die Vinkel heeft opgesteld en vastgesteld. Samenwerken met de verantwoordelijke wethouders en ambtenaren is hierbij van groot belang.

Gemeente ‘s-Hertogenbosch B&W • Burgemeester Ton Rombouts Veiligheid - Openbare orde - Algemene zaken • Wethouder D66 - Eric Logister Postadres: Jan Steenstraat 10, 5381 GH Vinkel • Wethouder Rosmalens Belang - Jos van Son Ton v.d. Leest (073 - 532 3709) • Wethouder VVD - Jan Hoskam • Wethouder CDA - Huib van Olden De Dorpsraad wil inwoners stimuleren, activeren en • Wethouder Bosch Belang - Paul Kagie faciliteren bij acties die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van ons dorp. De Dorpsraad zet zich in Wijkmanagement voor jong en oud en voor grote en kleine zaken. Rens Jeunink - r.jeunink@s-hertogenbosch.nl Heb je vragen of wil je meedenken? Neem dan con- Dorpsraad Vinkel tact met ons op! • Dagelijks bestuur, communicatie, multimedia

Openbare vergaderingen Of kom naar onze openbare vergaderingen: in principe elke 3e donderdag van de even maanden vergadert de Dorpsraad in ‘t Zijl. Vergaderschema vergaderingen 2015: 19 februari 2015 16 apil 2015 18 juni 2015 17 september 2015 (*) 15 oktober 2015 17 december 2015 * Vergadering van 20 augustus is door geschoven naar 17 september vanwege de vakantie

Platform Senioren/Zorg • Paul Kagie: AWBZ - WMO - Jeugdzorg Gezondheidszorg - Verslavingszorg (Zorg breed) 1. Project Overgang van RIGOM naar DIVERS 2. Wijkplein voor zorgvraag 3. Wijkwerker Groeiring 4. Project Seniorenbus Platform Jongeren/Dorpsintwikkeling/Sport • Eric Logister: Onderwijs - Grondbeleid en Wonen Stedelijke transformatie • Jos van SOn: Wijken en Dorpen - Verkeer en Vervoer - Sport • Jan Hoskam: Financiën - Economie en Duurzaamhes 1. Project Vinkelse Slagen 2. Project Pastor Vogelsplein

De Dorpsraad Vinkel focust telkens op enkele onderwerpen, die ook in de dorpsraadvergadering onderwerp van gesprek zijn. In 2015 zijn met name de herindeling met ’s-Hertogenbosch, uitbreidingsplan Vinkelse Slagen en het Pastoor Vogelsplein belangrijke Platform Verenigingen onderwerpen. In 2015 willen we het bestuur van • Huib van Olden: Werk en Inkomen - Cultuur de dorpsraad Vinkel uitbreiden met werkgroepen Toerisme en Erfgoed en werkgroepsleden. Wij doen een beroep op de 1. Overgangsregeling subsidies verenigingen Vinkelse bevolking om een steentje bij te dragen. 2. Bewoners Initiatief Geld (BIG) 28

Echo 2015 - 02


Vinkelse Slagen De eerste fase betreft een flexibele bouwstrook voor de zelfbouw van 10 vrijstaande woningen (dit zijn kleinere kavels dan de Ruimte voor Ruimte kavels). Als koper bepaalt u grotendeels zelf de afmetingen van uw perceel. Het plan Vinkelse Slagen is bovendien welstandsvrij. De verkoopbrochure voor de gemeentelijke kavels is nog in december 2014 door de gemeente Maasdonk uitgebracht. Deze kavels zijn voor elke doelgroep beschikbaar, omdat de koper zelf de gewenste kavelgrootte kan aangeven. Vinkelse Slagen biedt de vrijheid om persoonlijke woonwensen te verwezenlijken op een vrije kavel. Dus ook starters kunnen zo een kavel kopen en bebouwen. Vanaf 1 januari 2015 kunt u zich wenden tot de afdeling Wonen en Grondzaken van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Telefoonnr.: 073 - 615 5010. Of kijk op: http://www.s-hertogenbosch.nl/bouwkavels/

doen we een beroep aan alle inwoners om hun naam, adres en emailadres te mailen naar: dorpsraadvinkel@gmail.com of info@dorpsraadvinkel.nl. De adresgegevens worden gebruikt om uitnodigingen voor vergaderingen en nieuwsbrieven te verspreiden. Op dit moment volgen ruim 200 mensen de Dorpsraad op Twitter en 500 vrienden hebben zich gemeld op Facebook. Vanuit ’s-Hertogenbosch krijgen we steeds meer volgers op Twitter. Ondertussen volgen al 700 mensen ons via de digitale weg. Dat aantal groeit nog steeds. Reden om Facebook en Twitter steeds meer in te zetten bij onze communicatie naar de inwoners van Vinkel. Publicatie in de veelgelezen Echo blijft uiteraard ook gewoon doorgaan, hiermee bereiken we alle inwoners van Vinkel. We willen graag dat meer mensen ons gaan volgen en vrienden met ons worden. Dus meld je aan op Twitter of Facebook. Dan ben je als eerste geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen.

Pastoor Vogelsplein Voor de eerste fase van de aanpak van het Pastoor Vogelsplein zijn inmiddels diverse stappen gezet, zo is er een tekening en is offerte gevraagd voor de levering van de betonnen zitelementen. De tekening met het ontwerp en de offerte worden binnen de werkgroep Pastoor Vogelsplein besproken.

Communicatie De Dorpsraad wil graag meer inwoners bereiken. We gebruiken hiervoor al diverse media (De Echo, Streekwijzer, facebook, twitter en email). Vooral voor het actief communiceren naar inwoners willen we meer mensen per email kunnen bereiken. Daarom

Voor alle schade-afwikkelingen en taxaties Heesterseweg 33 ‡ 5386 KT Geffen Telefoon: 073 532 46 13 ‡0RELHO E-mail: autoschademaasdonk@hotmail.com

Echo 2015 - 02

29


Harmonie ODIO

Jubileum programma

foto: Odio

Slagwerkspectakel Op zondag 22 maart vindt een totaal nieuw en verrassend evenement plaats; Het slagwerkspektakel Negen slagwerkgroepen ontmoeten elkaar in een gezellige setting waarbij genieten van de muziek centraal staat. “Gezellig, vlot en mooi slagwerk” aldus Tonn van de Veerdonk die als dirigent van o.a. de slagwerkers van ODIO deelnemer is. De optredens volgen elkaar in rap tempo op. Er staan twee podia, wanneer de ene slagwerkgroep een optreden geeft zet de volgende groep zijn instrumenten vast klaar op het andere podium. Hierdoor kunnen we snel door naar het volgende optreden waardoor het nog leuker wordt om naar te luisteren. De slagwerkgroep van Douane Harmonie Nederland

Slagwerkgroep A van Harmonie Odio

Programma: 1. St-Servaes uit Dinther, o.l.v. Tonn vd Veerdonk 2. Wilhelmina uit Den Dungen, o.l.v. René van Lokven 3. WIK uit Geffen, o.l.v. Marcel van Vught 4. Douane Harmonie Nederland, o.l.v. Charles van Zanten 5. TOG uit Berlicum, o.l.v. Tonn vd Veerdonk 6. Hartog uit Oss, o.l.v. Paul Schepers 7. Aurora uit Heesch, o.l.v. Patrick vd Heuvel 8. Union uit Nuland, o.l.v. Hans vd Moosdijk 9. ODIO uit Vinkel, o.l.v. Tonn vd Veerdonk Het dak gaat eraf in ’t Zijl te Vinkel van 13.00 uur tot 18.00 uur. Het belooft een spektakel te worden waarbij 9 slagwerkgroepen, uit de regio tot ver daarbuiten, alles geven wat ze kunnen. Proef de gezelligheid en geniet van de muziek. De toegang is gratis.

foto: Odio

Tot 22 maart, ’t Zijl, 13.00 uur.

Reparaties uitsluitend à contant

30

Echo 2015 - 02


Zorg en ondersteuning bij u thuis of bij ons thuis Voor al uw vragen over zorg- en dienstverlening kunt u contact opnemen met het cliĂŤntservicebureau, maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Telefoon: 0413 - 29 81 13, e-mail: clientservicebureau.heeswijk@laverhof.nl.

www.laverhof.nl

Tip van Dorpsraad Vinkel: BuitenBeter-app Zie je een probleem buiten op straat of in de buurt? Die lantaarnpaal nog steeds niet gerepareerd? Een vies bushokje, Vuilniszakken ergens gedumpt of een fietspad met enorme gaten? Met de BuitenBeter smartphone app meld je een probleem snel en makkelijk bij de gemeente. Meteen op de plek èn het moment dat je het signaleert. Door onderstaande QR-code te scannen kun je de app downloaden op je smartphone. Vanaf nu kan iedereen zelf actie ondernemen als er iets niet goed is in de buurt.

Download nu de app met je smartphone of scan de QR-code!

Echo 2015 - 02

31


06 1706 4058 info@jaapvanschaijktegelwerken.nl Vinkelsestraat 102B 5383 KN VINKEL

Move 2B Fit Deskundig in beweging

Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en Echodiagnostiek

Individuele training Groepstraining Medische fitness

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472 Kijk ook op onze website:

www.move2bfit.nl

Kaathoven 29 Ń 5383 KV Vinkel Ń Tel. (073) 503 46 66 Ń Mobiel (06) 53 409 990 E-mail emvanwanrooij@hetnet.nl Ń www.vanwanrooijramps.nl 32

Echo 2015 - 02


Harmonie ODIO Jubileum programma All You Need Is Love: Tijdens de carnavalsoptocht in Kafland zagen we een prachtige Love caravan met leden van Harmonie ODIO. Geheel in de stijl van Robert ten Brink’s ‘All You Need is Love’ waren zij getooid in een Love-outfit ter promotie van het All You need is Love-concert op vrijdag 17 april.

We hopen dat veel mensen gebruik maken van deze unieke mogelijkheid.

Graag tot ziens in de Love caravan!

Onze leden, Lisa, Marlijn, Melanie en Bart zitten in de Jubileumcommissie, ondersteund door enkele ervaren commissieleden. Samen hebben ze een jaarprogramma opgesteld om het 45-jarig jubileum te vieren. Eén van die evenementen is het All You Need is Love-concert. Een grote rol in dit concert is weggelegd voor de populaire band Outline die samen met het harmonieorkest een indrukwekkend repertoire heeft, van prachtige love-songs tot stevige rockmuziek. Om dit concert te laten slagen zoeken we de interactie met het publiek. De Vinkelse Robert ten Brink is met zijn Love caravan de komende tijd te zien in het dorp om iedereen de gelegenheid te bieden je boodschap voor de camera te vertellen; Zaterdag 7 maart bij de Coop van 10.00 – 12.00 uur. Zondag 22 maart bij EVVC in de ochtend en diezelfde dag bij het Slagwerkspektakel in t Zijl 13.00 - 18.00 uur.

Boven: De poster van het All you need is love concert Onder: de speciale mooie rode All you need is love caravan foto: Ad Leeyen

Echo 2015 - 02

33


Kakuro

krakers De uitkomst van deze puzzels zullen we plaatsen worden in de volgende Echo.

Kakuro: Elk getal in een grijs hokje, is de som van de cijfers die u in de witte hokjes moet invullen. Gebruik alleen de cijfers 1 t/m 9. De diagonaal in de grijze hokje geven aan in welke serie witte hokjes u de bijbehorende cijfers moet invullen. In een optelling mag elk cijfer slechts één keer voorkomen. Tevens mag dezelfde reeks cijfers slechts één keer gebruikt worden in elke puzzel, dezelfde cijfers mogen dus wel in een andere volgorde gebruikt worden.

Sudoku (**)

Sudoku: Vul de sudoku zo in dat in elke rij, elke kolom en elk blok van 3 bij 3 vakjes alle cijfers van 1 t/m 9 precies één keer voorkomen

Binaire puzzel

Sudoku

Uitkomsten krakers januari 2015: weerscheut 71D - 5381 GT - 073 532 0050

Lindenlaan 14 5381 GK Vinkel T I E

073 - 532 1607 www.autobedrijfvinkel.nl info@autobedrijfvinkel.nl

- U wilt een nieuwe website? - U wilt zelf uw website eenvoudig bij kunnen houden? - U wilt een geautomatiseerd e-mail systeem? - U wilt beter gevonden worden in de zoekmachine’s? - Wij willen dan graag een afspraak met U maken.

T. 073 532 0050 - E. info@digifactory.nl - I. www.digifactory.nl

34

Echo 2015 - 02


Vrouwen van Nu Vinkel voorbeeld van een moodboard

Maak een moodboard kleur en interieur In vervolg op de succesvolle bijeenkomst vorig najaar nodigt Vrouwen van Nu Vinkel alle vrouwen uit om mee te doen met de workshop “Maak een moodboard kleur en interieur.” Avelien Thoben en Nelleke Minten van Thoben & Minten Interieurontwerpers verzorgen deze workshop. Lijkt het jou leuk om mee te doen, kom dan op donderdagavond 12 maart rond half 8 naar Corné Interieurs aan de Vinkelsestraat 82a te Vinkel. Neem wel even een schaar, lijm en oude tijdschriften mee. De workshop start om 19.30 uur en eindigt rond 22.00 uur, de toegang is gratis. Vrouwen van Nu wil in Vinkel een actief en gezellig netwerk voor vrouwen oprichten en organiseert deze leuke workshop! Graag horen we welke activiteiten en ideeën jij graag samen met ons in ‘t komende jaar wilt ondernemen.

Nieuwsgierig geworden? Je bent van harte welkom! Neem je vriendinnen en buurvrouwen gezellig mee. Meer informatie op www.vrouwenvannu.nl/vinkel

Schimmelnagels? Laat ze behandelen met LASER.

schimmelnagels! Door de nagels van handen of voeten te behandelen met laser worden de schimmels gedood en zullen de nagels weer schoon uitgroeien, zonder bijwerkingen. De behandeling is veilig, snel en wetenschappelijk bewezen. Gemiddeld 2 behandelingen noodzakelij lijk. k. gen raadpleeg de website.

Oedeemtherapie

-

Acnebehandeling

Steunkousen aanmeten Wondverzorging

Schimmelnagel lasertherapie

Sanne van den Berg huid- en oedeemtherapeute oedee rapeute

www.oederma.nl Kloosterstraat 3b 5391 AB Nuland

Echo 2015 - 02

Opaalweg 168 5345 SC Oss

T: 06 5369755 53697554 E: info@oederma.nl

35


36

Echo 2015 - 02


Zonnenbloem Afdeling Vinkel De Nieuwjaarslunch

feestelijk versierde tafels gezet. Iedereen heeft hier De eerste activiteit van de Zonnebloem afdeling van genoten. Vinkel is een feit. 2015 zijn we begonnen met een Nieuwjaarslunch in ’t Zijl. Tijdens deze lunch waren Na de heerlijke Lunch was er voor de aanwezigen een Bingo. Hierbij konden leuke prijzen worden er 62 gasten en vrijwilligers aanwezig. gewonnen. Natuurlijk was er ook nog volop de tijd Na een openingswoordje van de voorzitter, waarin voor een drankje en om lekker te buurten. zij iedereen een gelukkig en gezond Nieuwjaar Rond 15.30 uur werd de middag afgesloten en toewenste, konden we beginnen met de lunch. keerde iedereen weer huiswaarts. Het was een zeer Allereerst werd er een lekker soepje geserveerd geslaagde en gezellige activiteit geweest. met stokbrood en kruidenboter. Daarna werden er Bestuur Zonnebloem afdeling Vinkel. lekkere belegde broodjes en krentenbrood op de

KinderVakantieWeek 2015 Digitaal inschrijven

LET OP - NIEUW - LET OP - NIEUW Tussen 2 maart en 20 maart via www.stichtingkiks.nl 26 maart K!KS Off

koppelen, hebben we besloten dat niet te doen. We vinden de kosten voor een online betalingssysteem nu te hoog. We bekijken de mogelijkheden en hopen in de toekomst wellicht een complete online inschrijving aan te bieden.

Het inschrijven voor de KinderVakantieWeek verloopt dit jaar iets anders dan u gewend bent: iedereen moet zich digitaal inschrijven via onze website. De inschrijving start 2 maart en loopt door tot 20 maart. Waarom op deze manier? Via de website is het nog niet mogelijk om te betalen Online inschrijven scheelt ons een heleboel werk. (u kunt tijdens de K!KS Off 26 maart betalen). Als iedereen zich via de website inschrijft, zijn alle gegeven direct digitaal beschikbaar. Vandaar deze K!KIS Off keuze. We rekenen erop dat iedereen ons helpt en De Donderdag 26 maart organiseren we tussen 18.30 zich online inschrijft. en 20.00 de ‘K!ks Off’ in De Den. Tijdens op deze avond: Sleutels gezocht! • Kunt u betalen We zijn voor de KinderVakantieWeek op zoek naar • Onthullen we het thema heel veel oude (huis)sleutels. Heb je thuis nog • Kiezen de kinderen de workshop sleutels, lever deze dan in tijdens K!KS Off! Of bij één van de bestuursleden.

Waarom niet online betalen?

Hoewel het natuurlijk mogelijk – en makkelijk - is om een digitaal betalingssysteem aan de website te Echo 2015 - 02

Alvast bedankt en tot 26 maart tijdens de K!KS Off. Bestuur KIKS 37


Terug in de tijd

We kijken terug in het werk van Jo v.d. Ven De afgelopen 37 jaar heeft Jo v.d. Ven er mede voor gezorgd dat Vinkel op de hoogte bleef van het (verenigings)nieuws. Dit jaar zullen we terugkijken in die oude Echo’s. Dit is onze manier om Jo te bedanken voor het vele werk. Op deze pagina wat items uit de uitgaves van:

februari 2006

38

Echo 2015 - 02


Andere berichten uit in februari 2006 ... Schaatsster Irene Karlijn (Ireen) Wüst (Goirle, 1 april 1986) won tijdens de Olympische Winterspelen 2006 in Turijn op negentienjarige leeftijd goud op de 3000 meter en brons op de 1500 meter. Wüst werd daarmee de jongste Nederlandse olympisch kampioene op de Winterspelen ooit. Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 in Vancouver behaalde ze goud op de 1500 meter; bij de Olympische Winterspelen 2014 in Sotsji behaalde ze goud op de 3000 meter en de ploegenachtervolging, en zilver op de 1000, 1500 en 5000 meter. Ze is met acht olympische medailles de succesvolste Nederlandse deelnemer aan Olympische Spelen in de geschiedenis. Wüst is ook vijfvoudig wereldkampioene allround en negenvoudig wereldkampioene per afstand.

*** Op 9 februari 2006 wordt gestart met de uitbreiding van sterrenwacht Halley. Deze konden gerealiseerd worden door de verleende subsidies van de gemeente en Ceres. In oktober 2006 werd de nieuwbouw opgeleverd, waarna leden verder zijn gegaan met inrichting en aankleding van het interieur en de tuin. De sterrenwacht is dan twee keer zo groot dan voorheen en omvat nu een prachtige aula voor lezingen en presentaties, een tentoonstellingsruimte, een planetarium, een nieuwe entree en keuken, en een verenigingsruimte. Waar in de tuin lange tijd een grote zeecontainer stond, die voor opslag werd gebruikt, staat nu een stenen berging. De officiële heropening van de sterrenwacht vond plaats op 25 mei 2007 door burgemeester A.A.M.M. Heijmans van de gemeente Bernheze.

***

***

Echo 2015 - 02

39


Heemkundegroep Vinckel

herinnering van vroeger

Welk onderschrift past het beste bij deze foto‌ Werken als een paard! Het paard achter de wagen spannen! Als je geen paard hebt neem je een ezel! Of is het gewoon echte liefde‌..

Foto: Heemkunde Vinckel met dank aan Wilma

Vinkel kreeg in 1971 nieuwe handwijzers volgens dit krantenbericht. Op de foto zijn ook nog de oude handwijzers te zien. Het lijkt alsof de naburige plaatsen intussen een stukje opgeschoven zijn! 40

foto: uit het archief van Heemkunde Vinckel

Echo 2015 - 02


Echo 2015 - 02

41


Humor Hoe noem je een gepensioneerde sneeuwpop? Water Baarle Hertog en Baarle Nassau Twee goede buren kopen de zelfde caravan met alles erop en eraan. En ze spreken af op de zelfde camping. Op de dag van de heenreis staat de Nederlander ‘s morgens al vroeg opgesteld op de camping. Maar z’n Belgische buur is er nog steeds niet. Komt de Belg aan het eind van de dag alsnog toch nog aan. Zegt ie tegen de Nederlander: “Dat valt niet mee zeg, om met een caravan achter je auto te rijden.” “Tja,” zegt de Nederlander, “misschien kun je de volgende keer de voortent er beter pas op de camping aan vastmaken.”

Advocaat: “Ik heb goed nieuws en slecht nieuws.” Klant: “Nou, geef mij eerst maar het slechte dan.” Advocaat: “Uit de DNA-test blijkt dat het overeenkomt met het profiel van een tiental gepleegde zware misdaden.” Klant: “Ai, en wat is het goede nieuws?” Advocaat: “Uw cholesterolgehalte is keurig op peil.” *** Pietje gaat bij oma logeren. Op een gegeven moment wordt hij moe en begint te gapen. Waarop oma zegt: “Pietje, je moet je hand voor je mond houden als je gaapt!” Zegt Pietje: “Nee hoor oma, ik hoef dat niet... ... ik heb niet zo’n gebit dat eruit kan vallen.”

42

Een tijger en een gnoe proberen een drukke straat over te steken. Komt er een olifant aan. Zegt ie: “Verderop is een zebra.” Zegt die tijger: “Goh, het lijkt wel, of de hele buurt een dagje naar de stad is.” *** Op de kraamafdeling informeert de verpleegster de jonge moeder: “Uw zoontje is een rustig ventje. Zodra hij in bed ligt, beweegt hij niet meer.” Waarop de jonge moeder zegt: “Mmm, dat begint al aardig op zijn vader te lijken!”

Sorry, maar die naam is al Ik denk dat ik vergeven, je kunt wel kiezen uit Tim343 of Tim-12 hem Tim noem

Een vrouw komt bij de dokter, met gebroken tanden, de nek vol bloed en een blauw gezicht. Vraagt de dokter: “Wie heeft je dat aangedaan?” Antwoordt het vrouwtje: “Het komt van mijn echtgenoot!” “Hoezo,” antwoordt de dokter, “ik dacht dat hij op zakenreis naar het buitenland was...” Antwoordt de teergeliefde echtgenote: “Dat dacht ik ook!”

Echo 2015 - 02


Blijf kijken en na enkele momenten kun je de tekst lezen. Maf hoor ... D323 M3D3D3L1NG L44T J3 213N T0T W3LK3 GR0T3 PR35TAT135 0N23 H3R53N3N 1N 5T44T 21JN. 1N H3T 83G1N W45 H3T 23K3R N0G M031L1JK D323 T3K5T T3 L323N, M44R NU K4N J3 H3T W44R5CH1JNL1JK 4L W4T 5N3LL3R L323N 20ND3R J3 3CHT 1N T3 5P4NN3N. D4T K0MT D00R H3T 3N0RM3 L33RV3RM0G3N V4N 0N23 H3R53N5. KN4P H3? D323 M3D3D3L1NG M4G J3 K0P13R3N 3N V3RD3R V3R5PR31D3N.

DELETE COOKIES ?!

*** D’r zit een man aan de waterkant met een hengel. Komt er een agent langs die zegt: “Meneer, hebt u dat bord daar niet gelezen: ‘Vissen verboden’. Zegt de man: “Ja ik dacht: Dat kunnen die vissen toch niet lezen... ... en daarom haal ik ze er nu maar uit.” *** Wat begind met een T, eindigt met een T en zit vol met T? Een theepot

Toen Frank thuiskwam na een partij golf met Fred, vroeg zijn vrouw: ‘Waarom speel je nooit met Jan?’ ‘Zou jij willen spelen met iemand die vloekt als hij een hole mist, knoeit met de puntentelling, met zijn clubs gooit en de bal verlegt?’ vroeg Frank. ‘Dat denk ik niet,’ zei ze. ‘Jan dus ook niet.’

Geopend: Dinsdag t/m donderdag: 08.30 - 18.00uur Vrijdag: 08.30 - 20.00uur Zaterdag: 08.00 - 16.00uur

Echo 2015 - 02

43


MOV Missie ontwikkeling Vrede ViNKEL

Wat ga jij doen de komende tijd? Nu Carnaval of de wintersport weer voorbij zijn, kun je tijd maken voor dingen, waar je in het drukke leven van alle dag niet gemakkelijk aan toe komt: kan ik ook iets betekenen voor iemand anders? De meeste mensen voelen intuïtief aan, dat het leven meer waarde krijgt door contact met anderen: degenen, die dichtbij je zijn, of verder weg. Of je nu wel of niet gelovig bent, je zult ervaren, dat iets voor een ander over hebben je leven rijker kan maken. Terwijl vroeger het vasten na Carnaval vooral minder eten en snoepen betekende, wordt nu de nadruk gelegd op medemenselijkheid.

Ad van Lokven en Geert Hanegraaf van stichting Hulp Wadduwa

Dit jaar staat de Vastenaktie in het teken van een project in Sri Lanka, een prachtig tropisch eiland, waar de gewone mensen het vaak niet breed hebben. En dat geldt zeker voor de ouderen! Ad van Lokven en Geert Hanegraaf wonen en werken afwisselend in Nederland (vanuit een caravan op Dierenbos in Vinkel) en Sri Lanka in het stadje Wadduwa, zo’n 70 kilometer van de hoofdstad Colombo. In Nederland proberen zij met allerlei acties geld in te zamelen, dat in Wadduwa voor verschillende projecten gebruikt wordt. De MOV’s van Nistelrode, Vorstenbosch, Heesch, Geffen, Nuland en Vinkel willen de opbrengst van de jaarlijkse Vastenaktie dit jaar besteden aan de renovatie van een tehuis voor alleenstaande bejaarden in Wadduwa, waar Geert en Ad al jarenlang contact mee hebben. Het vervallen en troosteloze huis moet hoognodig opgeknapt worden. Dan kunnen de bewoners er weer met plezier hun dagen doorbrengen. In Vinkel wordt daartoe in de week van 22 tot 28 maart de jaarlijkse huis aan huis collecte gehouden. Wie meer over het project wil weten, is van harte welkom in de kerk op 12 maart om 17.30 uur. Dan zal Geert Hanegraaf een toelichting geven.

foto: www.wadduwa.nl

De MOV van Vinkel hoopt dat wij het sympathieke werk van onze dorpsgenoten in Sri Lanka met een mooi bedrag kunnen ondersteunen. Geef dus royaal, als de collectant aan Uw deur klopt! De MOV van Vinkel

44

Echo 2015 - 02


Nieuwe telefoonnummers

Particulieren 0412 - 45 77 77 Bedrijven 0412 - 45 78 00

Dichtbij en betrokken: we helpen u graag verder Rabobank Oss Bernheze Kijk voor meer informatie, openingstijden en onze online diensten op rabobank.nl/ossbernheze

Een aandeel in elkaar.

Profile for Echo vinkel

de Echo - februari 2015  

Het blad Van, Voor en Door Vinkel (NB-NL)

de Echo - februari 2015  

Het blad Van, Voor en Door Vinkel (NB-NL)

Advertisement