Page 1

INFORME DE GESTIÓ 2011-2012 DOCUMENT DE SÍNTESI SEMINARI


Document de sĂ­ntesi

2


INFORME DE GESTIÓ 2011-2012 DOCUMENT DE SÍNTESI

Aquest document de síntesi de l’Informe de gestió de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 2011-2012, neix fruit del treball realitzat per part de la Secretaria tècnica de la Xarxa, la Comissió de seguiment i els Grups de treball de la Xarxa i inclou un resum de totes les activitats realitzades des de la darrera assemblea de la Xarxa, celebrada el 22 de març del 2011 a Mataró.

Coordinació, redacció i disseny Secretaria Tècnica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

Podeu trobar aquest Document a la web de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat: http://xarxaenxarxa.diba.cat (Comunitat Virtual de la Xarxa)

Barcelona, Febrer de 2012


Informe de gestió de la Xarxa 2010 – 2011

ÍNDEX 1.

MUNICIPIS ASSOCIATS A LA XARXA ............................... 7

Administracions associades a la Xarxa.....................................................7 Estat dels nous nomenaments ...................................................................8 2.

RELACIÓ AMB EL PACTE D’ALCALDES ............................. 9

3.

ACTIVITATS REALITZADES............................................11

Març 2011 – Febrer 2012..........................................................................11 Resum 2011 ................................................................................................11 Materials de la Xarxa .................................................................................16 Relació amb altres Xarxes i esdeveniments internacionals .................17 4.

GRUPS DE TREBALL......................................................19

Actuacions dels Grups de treball .............................................................20 Hem après ...................................................................................................21 5.

PROJECTES..................................................................23

Ambientalització de la Xarxa.....................................................................23 La Xarxa obté el segell Zero CO2 ......................................23 La Xarxa redueix el consum de paper un 68%. ..................25 Programa DESGEL 3.1. ............................................................................26 Campanyes d’estalvi domèstic d’aigua 2012 .........................................27 Agenda escolar del medi ambient i el desenvolupament .....................28 6.

PREPARACIÓ DEL NOU MANDAT....................................31

7.

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ .............................................33

Pàgina WEB ...............................................................................................33 Xarxes socials: Youtube ............................................................................34 Revista Sostenible .....................................................................................34 ANNEX A: LA PARTICIPACIÓ A LA XARXA ..............................37 ANNEX B: EL COMPROMÍS A LA XARXA AMB LA SOSTENIBILITAT.................................................................45

Document de síntesi

5


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

Document de síntesi

6


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

1. MUNICIPIS ASSOCIATS A LA XARXA Administracions associades a la Xarxa

253 membres de la Xarxa

Ajuntaments

231

Altres administracions locals

8

Observadors

14

Sol·licituds d’adhesions no ratificades (fins a 2/2012) Ajuntament de Caldes d’Estrac Ajuntament de l’Espunyola Ajuntament de Vallgorguina Consell Comarcal d’Osona Consorci de Serveis del Baix Ebre i Montsià Consell Comarcal de la Selva Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (Observador)

Total

253

En l’assemblea constitutiva celebrada el 1997, la creació de la XARXA ja va rebre el suport de 118 municipis de la província. Des d’aleshores el nombre de socis ha anat augmentat, al principi d’una manera més ràpida i després d’una manera més esglaonada, fins arribar als 253 socis actuals. Evolució del nombre d'associats a la Xarxa

300

250

Nombre de socis

200

150

100

50

0 1997

Document de síntesi

1998

2000

2001

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

7


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

La major part dels socis són municipis de les comarques barcelonines, 203, que representen el 66% en nombre de municipis i el 97% en població. La Xarxa compta amb el 12 % de socis d’altres demarcacions catalanes i amb 14 socis observadors, que són o bé associacions de municipis o bé ens locals de fora de Catalunya i per tant de l’àmbit de regulació de la Llei catalana d’associacions d’ens locals.

Estat dels nous nomenaments

El 79% dels representants han canviat

En aquest període s’ha produït la renovació dels càrrecs electes dels ens locals membres de la Xarxa fruit de les eleccions municipals de maig del 2011. Per aquest motiu, des de la Secretaria tècnica s’ha fet un esforç de seguiment per assegurar que tots els membres de la Xarxa anomenen el seu nou representant pel mandat 2011-2015. Un cop rebudes les notificacions s’ha desenvolupat un programa de benvinguda per donar conèixer la Xarxa als nous representants, ja que el 79% dels representants a la Xarxa no ho eren en l’anterior mandat. A tots els/les nous/ves representants s’ha:

Document de síntesi

Enviat correu electrònic personalitzat de benvinguda

Donat d’alta a la comunitat virtual de la Xarxa

Enviat el Catàleg de productes de la Xarxa 2011 (interactiu)

8


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

2. RELACIÓ AMB EL PACTE D’ALCALDES

El 63% de la Xarxa és signant del Pacte d’Alcaldes

El 84% dels municipis de la província de Barcelona signants del Pacte d’Alcaldes són també membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat (138 municipis). És a dir, el 67% dels membres de la Xarxa de la província de Barcelona són signants del Pacte.

TOTAL

Document de síntesi

Municipis

%

TOTAL municipis membres de la Xarxa

231

TOTAL municipis de la Xarxa adherits al Pacte

144

62%

TOTAL municipis de la Xarxa però no adherits al Pacte

87

38%

9


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

Document de síntesi

10


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

3. ACTIVITATS REALITZADES Març 2011 – Febrer 2012

Període de continuïtat durant el canvi de mandat

El període entre l’11a Assemblea de Mataró, d’avaluació i cloenda del mandat, i la 12 Assemblea de Vic, de constitució del nou mandat, s’ha caracteritzat per mantenir l’activitat de la Xarxa i els Grups de treball, donant continuïtat als treballs i cicles de jornades ja iniciats o pendents d’acabar, establint contactes i difonent els resultats de la feina feta en jornades i reunions on s’ha participat. Assemblea: 2 Reunió preparatòria nou mandat: 1 Grups de treball: Organització de Jornades i activitats formatives: 11 Reunions dels Grups de treball i Comissions Permanents : 4 Nombre d’activitats de la Xarxa: 18

Més de 750 assistents i 18 activitats

Elaboració de documents: 15 Nombre d’assistents a activitats de la Xarxa: 756 Secretaria tècnica: Participació/assistència a jornades i esdeveniments: 17

Període

Any

Nº activitats Nº assistents

2on trimestre

2011

8

311

3er trimestre

2011

3

84

4art trimestre

2011

5

211

1er trimestre

2012

2

150

TOTAL

18

756

Assistents de 22 de març de 2011 a 22 de febrer del 2012

Resum 2011 Respecte dades només de l’any 2011 , un cop tancat, s’han realitzat 31 activitats, a les quals han assistit 1.167 persones i s’han editat 14 productes.

Document de síntesi

11


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

Activitat

Data

Lloc

21 i 22 de març

Mataró

Su ma

MARÇ 2011 Assemblea General final de mandat II Fòrum de món local

92

ABRIL 2011 Setmana Europea de l'Energia (EUSEW'11)

Catalunya

Projecte Zero Waste

7 d'abril

Atenes

XIII Fòrum de l'Energia Sostenible.Presentació DESGEL 3.0

13 d'abril

Barcelona

Congrés Energia i món local: presentació DESGEL 3.0

14 d'abril

Reus

26 - 28 Abril

Osca

27 d'abril

Barcelona

Sessió tècnica DESGEL

6 de maig

Barcelona

Presència i diploma a l'Assemblea de l'Aliança pel Clima

7 de maig

Munic

2on Seminari tècnic de gestió del soroll

11 de maig

Barcelona

Xerrada Escola professional El Clot

11 de maig

Barcelona

Taller de debat d'eines per la Solar Tèrmica

18 de maig

Barcelona

Jornada tècnica de presentació de la Guia d'aigües pluvials (Aquaespaña)

19 de maig

L'Hospitalet de Llobregat

Sessió tècnica DESGEL

30 de maig

Barcelona

Sessió per a municipis Pla de qualitat de l'Aire

1 de juny

Barcelona

C.P. Recursos Hídrics

6 de juny

Barcelona

8

Reunió G.T. Compra responsable i Economia Sostenible + GPP Infonet

8 de juny

Barcelona

22

Sessió tècnica DESGEL

10 de juny

Barcelona

17

4a jornada del Cicle sobre aprofitament d'aigua no potable i dobles xarxes

15 de juny

Barcelona

54

Plenari de la Red de Redes

17 de juny

Granada

Jornada SPP Ajuntament de Barcelona

17 de juny

Barcelona

Col·laboració amb el projecte PARTES: difusió DESGEL 3.0 Jornada Club EMAS MAIG 2011

A destacar: Sessions de formació i difusió de DESGEL 3.0.

22

82

14

JUNY 2011

Document de síntesi

12


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

JULIOL 2011 Seminari preparatori de la Setmana de prevenció de residus

6 de juliol

Barcelona

Reunió de l’NTJ 17R: utilització d’aigües regenerades per al reg en jardineria

7 de juliol

Barcelona

Reunió Rio + 20 organitzada pel TES

21 de juliol

Barcelona

Presentació plataforma Vivir los parques

27 de juliol

Barcelona

16 a 22 setembre

Catalunya

Jornada motocicletes elèctriques

21 de setembre

Barcelona

C.P. Recursos Hídrics

23 de setembre

Barcelona

9

Taller "Campanyes de prevenció de residus"

29 de setembre

Barcelona

60

Taller sobre Energia solar tèrmica

30 de setembre

Barcelona

20 d'octubre

Barcelona

50

Taller "Campanyes estalvi agua"

3 de novembre

Barcelona

35

Presentació a l'Escola de Formació de l'Associació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya sobre polítiques d'estalvi d'aigua

7 de novembre

Barcelona

Comissió Tècnica Àrea Metropolitana de Barcelona (Medi Ambient) - Xarxa per treballar sobre contaminació per olors

10 de novembre

Barcelona

3

Reunió preparatòria nou mandat

22 de novembre

Barcelona

31

Jornada tècnica de presentació de la Guia d'aigües grises (Aquaespaña)

23 de novembre

Barcelona

19 a 27 novembre

Catalunya

24 de novembre

Barcelona

15 de desembre

Barcelona

15

SETEMBRE 2011 PROGRAMA BENVINGUDA NOU MANDAT

A destacar: Programa nou mandat i suport a la prevenció de residus

Setmana Europea de la Mobilitat 2011

OCTUBRE 2011 Jornada informativa Cànon de l'aigua NOVEMBRE 2011

Setmana europea de la prevenció de residus IX JORNADA DE PREVENCIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS MALBARATAMENT ALIMENTARI DESEMBRE 2011 3er Seminari tècnic de gestió del soroll

Document de síntesi

13

92


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

GENER 2012 Presentació Estudi CO2 - Residus AMB

27 de gener

Barcelona

Taller G.T. Recursos Hídrics: coordinació campanya estalvi aigua

2 de febrer

Barcelona

30*

Assemblea General

22 de febrer

Barcelona

120*

FEBRER 2012

* estimació

Llegenda: Activitats amb participació o col.laboració Activitats com a assistents Esdeveniments amb suport i difusió de la Xarxa G.T. : Grup de treball

C.P. : Comissio permanent

G.T. Energia i Canvi Climàtic G.T. Consum responsable i economia sostenible G.T. Gestió dels recursos hídrics G.T. Contaminació atmosfèrica G.T. Reflexió Agendes 21 Activitat general de la Xarxa

Document de síntesi

14


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

11/05/11

6/05, 30/05 i 10/06/11

15/06/11

29/09/11

29/09/11

3/11/11

20/10/1

Document de síntesi

15/12/11

15


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

Materials de la Xarxa 2011 1

2

3

A destacar: Catàleg de productes interactiu

Estudi de l’aplicació de les Ordenances d’Estalvi d’Aigua a la Xarxa Estudi elaborat pel grup de recerca ICTA-UAB coordinat pel Dr. David Saurí, a proposta del Grup de treball. Març 2011. Inclou propostes de millora elaborada conjuntament i amb debat amb els municipis del Grup amb ordenança municipal d’estalvi d’aigua. Revisió del Sistema municipal d'Indicadors de sostenibilitat Programa Sistema municipal d’indicadors de sostenibilitat i Secretaria tècnica. Març 2011. Memòria de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 2007-2011 Secretaria tècnica. Març 2011. Resum del mandat.

4

Informe de gestió 2010-2011 Secretaria tècnica. Març 2011.

5

Cap a on anem Secretaria tècnica. Març 2011.

6

Catàleg de productes de la Xarxa Nova edició digital. Setembre 2011

7

Calendari Escolar del Medi ambient 2011-2012 Edició nous curs. Setembre 2011

8

Agenda Escolar del Medi ambient i el desenvolupament 2011-2012 Edició nous curs. Setembre 2011

9

10

100 idees per avançar en prevenció de residus Informe de conclusions del Taller sobre Campanyes de prevenció de residus. Novembre 2011 Taller de Campanyes d'Estalvi domèstic d'aigua Informe de resultats i conclusions. Novembre 2011

11

Dossier de recursos per a promoure campanyes d'estalvi d'aigua Conjunt amb Diputació de Barcelona i l'ACA. Novembre 2011

12

Informe de seguiment de la implantació de les OOMM d'estalvi d'aigua Actualització de l'Informe a data 5 de desembre 2011

13

Informe de seguiment de la implantació de les OOMM d'energia solar tèrmica Actualització de l'Informe a data 5 de desembre 2011

14

Campanyes estalvi aigua

Informe de seguiment de la implantació de les OOMM de soroll i vibracions Actualització de l'Informe a data 5 de desembre 2011

2012 1

Dossier de la campanya: La Xarxa estalvia aigua Dossier presentat al Taller de 2 de febrer

2

Pla estratègic de la Xarxa 2011-2015 Pla del mandat 2011-2015 a aprovar en la 12a Assemblea General de la Xarxa

2012 En preparació 3

Estudi sobre les Oficines 21 Nova edició sobre l’estat i funcionament de les Oficines 21. Treball de camp 2011. Pendent presentació 1T 2012.

Document de síntesi

16


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

Relació amb altres internacionals

Xarxes

i

esdeveniments

En base als convenis i acords que existeixen amb altres Xarxes durant el darrer any s’han realitzat col·laboracions i compartit experiències i coneixement amb:

Document de síntesi

CILMA (Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient a les comarques de Girona): S’ha aportat el programa DESGEL 3.1 i es col·labora en l’organització d’un Curs sobre gestió energètica per municipis gironins.

Red de Redes: Es va assistir al Plenari de la Red a Granada.

Aliança pel Clima: Es va assistir a l’Assemblea de l’Aliança. La Xarxa, va rebre el diploma d'ingrés a l'associació i va participar en diverses sessions de l'event, com al debat polític d'alt nivell amb alcaldes d'arreu d'Europa.

17


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

Document de síntesi

18


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

4. GRUPS DE TREBALL Grups de treball actuals, renovats a l’Assemblea celebrada a Manresa el gener de 2008 i que finalitzen la seva tasca a la 12a Assemblea general de Vic 2012.

Nombre de municipis

Comissió Permanent

Consum responsable i Economia sostenible

35

Cornellà de Llobregat, Igualada, Sant Boi de Llobregat, Vilafranca del Penedès

Contaminació atmosfèrica

29

Ha funcionat sense Comissió permanent

38

Badalona, Granollers, L’Hospitalet de Llobregat, Torredembarra, Navàs, El Masnou, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa i Vic, i el Consell Comarcal del Maresme.

Energia i Canvi climàtic

41

Badalona, Granollers, L’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Mollet del Vallès, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Tarragona, Terrassa i Vilanova i la Geltrú

Reflexió sobre les Agendes 21 locals

48

Cornellà de Llobregat, Girona, Mataró, Tarragona, Vilafranca del Penedès

Grups de treball

Gestió dels recursos hídrics

Document de síntesi

19


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

Actuacions dels Grups de treball De cara Grup de treball, en la tasca realitzada en aquest període cal destacar Grups de treball Consum responsable i Economia sostenible

Feina a destacar

 Implicació i difusió en la Setmana Europea de prevenció de residus a escala local. Celebració d’un Taller d’intercanvi.  Tancament projecte Compra verda pública (GPP Infonet) i publicació de fitxes de casos pràctics

Contaminació atmosfèrica

 2a i 3a edició del Seminari tècnic de gestió local del soroll: Plans d’acció i Soroll i ús de l’espai públic.  Comissió tècnica amb l’AMB sobre olors  Enfortiment col·laboració amb l’ACA: Jornada sobre el cànon de l’aigua, campanyes d’estalvi,...  Preparació campanya per continuar promovent l’estalvi domèstic d’aigua 2012 (ACA, DiBA, Xarxa).

Gestió dels recursos hídrics

 Finalització Cicle de jornades sobre reaprofitament d’aigua i dobles xarxes  Definició procés revisió OOMM estalvi aigua.  Contactes amb entitats públiques i privades (Aquaespaña, Associació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya, Fundació AGBAR, Ecologistes en acció, Fundació de la Jardineria i el Paisatge).  Formació i difusió programa DESGEL 3.0.

Energia i Canvi climàtic

Reflexió sobre les Agendes 21 locals

Document de síntesi

 Inici treball conjunt amb l’ICAEN reimpulsar l’Energia solar tèrmica

per

 Estudi Oficines 21. Treball de camp a 20 municipis

20


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

Hem après Fruit de l’activitat dels Grups de treball, i a part dels materials concrets que s’han elaborats, el treball en xarxa també ha generat uns coneixements – de caràcter més intangible – que s’han transmès als membres de la Xarxa.

Hem après...

Document de síntesi

Multitud d’idees per organitzar activitats de sensibilització sobre prevenció de residus i com portarles a terme.

A explicar-nos experiències de compra verda municipal.

A elaborar Plans d’Acció contra el soroll.

A conèixer els instruments disponibles pels ens locals per gestionar el soroll a l’espai públic: la normativa, la mediació, el paper de la policia local, la planificació d’esdeveniments, l’avaluació del soroll...

Que els municipis han d’aprovar les Ordenances de soroll revisades i els mapes de capacitat acústica.

Els criteris tècnics per promoure les tecnologies d’aprofitament d’aigua grises i aigua de pluja, i saber com calcular el volum d’acumulació dels dipòsits d’aquestes instal·lacions.

La importància de disposar d’Ordenances d’estalvi d’aigua, però també la dificultat en la seva aplicació. I per tant, les bases per a revisar-les en un futur.

A treballar en xarxa per coordinar una campanya sobre estalvi d’aigua.

El funcionament del nou cànon de l’aigua.

A calcular l’inventari d’emissions de gasos d’efecte hivernacle amb el programa DESGEL 3.1, necessari pels compromisos del Pacte d’Alcaldes.

21


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

Document de síntesi

22


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

5. PROJECTES D’entre els projectes desenvolupats enguany, es destaquen:

Ambientalització de la Xarxa La Xarxa obté el segell Zero CO2 Fidel

als

seus

objectius,

la

Xarxa

aplica

criteris

d'ambientalització en l'organització de les activitats que desenvolupa, els materials que publica i la gestió de la Secretaria tècnica. La Xarxa ha calculat i compensat les emissions de gasos d'efecte hivernacle generades per la seva activitat durant l'any 2010 i ha adquirit un compromís de reducció de les mateixes, el que li ha valgut l'obtenció del segell que l'acredita un estatus "ZeroCO2" per a un període d'un any. En total les emissions per a l'any 2010 ascendeixen a 9,53 tones de CO2e.

Registre d'emissions de CO2 Inventari 2010 Consum energètic sales

Tn CO2 2,318

Evitades

Subtotal

2,318

0

Consum de paper Transport jornades, assemblea i reunions Transport Secretaria tècnica

0,422

0,706

6,559

9,966

0,232

1,532

Subtotal

7,213

12,205

TOTAL

9,531

12,205

6,30

56%

Projecte compensació: Energia eòlica a l'India Gairebé un 70% de les emissions corresponen al transport a les activitats de la Xarxa. Però ja en l'organització d'activitats es prenen mesures per reduir les emissions: sinó s'apliquéssin mesures com promoure i utilitzar el transport públic, o aprofitar de forma eficient les publicacions en paper, les emissions totals

Document de síntesi

23


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

haurien estat de 12,20 tones de CO2e, per tant, en termes de reducció les emissions s'han reduït un 56%. A més, la Xarxa vol arribar fins al final i ha decidit realitzar la compensació de les emissions que no ha pogut reduir i que són necessàries per al desenvolupament de la seva activitat a través de la plataforma ZeroCO2. La compensació d'emissions s'ha realitzat en el projecte Generació d'Energia eòlica a l'Índia, un projecte que es desenvolupa a les regions de Maharashtra, Tamilnadu, Karnataka i Rajasthan. S’ha fet el càlcul provisional d’emissions per l’any 2011 que puja a 12,53 tones de CO2e (pendents de verificació). El projecte de compensació es proposa s'esculli per votació dels membres de l'Assemblea de la Xarxa.

Registre d'emissions de CO2 Inventari 2011 Consum energètic sales

Tn CO2 1,585

Evitades

Subtotal

1,585

0

Consum de paper Transport jornades, assemblea i reunions Transport Secretaria tècnica

0,379

0,707

9,562

8,983

1,004

0,979

Subtotal

10,945

10,670

TOTAL

12,531

12,205

10,74

46%

Projecte compensació: A decidir per l’Assemblea

Document de síntesi

24


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

La Xarxa redueix el consum de paper un 68%. La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat es compromet amb la prevenció de residus promovent les activitats municipals de la Setmana Europea per a la prevenció de residus però també donant exemple. En l'àmbit de la prevenció dels residus, la Xarxa ha avaluat la quantitat de paper que s'utilitza en l'activitat ordinària i aplica criteris per reduir-ne l'ús. L'any 2010 la Xarxa va consumir 235 Kg de paper en material per a activitats i publicacions de la Xarxa. L'aplicació de criteris ambientals ja llavors va permetre un estalvi estimat del 41%, és a dir, si es continuessin fent les coses com de costum s'hagués consumit molt més paper. L'any 2011, fins a la data d'avui, la Xarxa ha consumit 210 kg de paper però s'ha reduït l'ús de paper un 68%. És a dir, amb un augment de les necessitats de producció de materials i d'activitats per donar suport als municipis, s'ha consumit menys paper del necessari. Si no s'hagués aplicat cap criteri en l'ús i consum del paper, s'haguessin malbaratat 2 arbres, 2.000 litres d'aigua, 960 kWh d'electricitat i s'haguessin produït 814 quilos de CO2.

Document de síntesi

25


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

Programa DESGEL 3.1. El DESGEL, Programa de Diagnòstic Energètic i Simulador de Gasos d'Efecte hivernacle Locals, en la seva versió 3.1,és una eina per mitigar el canvi climàtic i de suport al seguiment dels compromisos del Pacte d'alcaldes, elaborada pel Grup de treball d'Energia i Canvi Climàtic de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. DESGEL 3.1. permet, entre d'altres, avaluar els consums energètics i d'emissions de

gasos d'efecte hivernacle

del

municipi i avaluar el compliment dels objectius fixats en el marc del Pacte d'alcaldes i alcaldesses per l'energia sostenible local a les aplicacions següents: 

Eina de suport per elaborar l'inventari base d'emissions del Pla d'acció per a l'energia sostenible (PAES).

Eina

de

suport

per

elaborar

l'inventari

de

seguiment d'emissions, que s'ha de lliurar de manera periòdica. 

Eina de diagnòstic energètic i de generació d'escenaris de futur per ajudar a adaptar les estructures de govern local per implementar les mesures necessàries.

Eina

per

recollir

municipis, comparar-ne

inventaris les

de

dades i

diversos compartir

experiències. Només el poden descarregar els membres de la Xarxa a través

70 entitats fan servir DESGEL 3.1

de la comunitat virtual, però s’ha creat una secció informativa pública a la web de la Xarxa: http://www.diba.cat/en/web/xarxasost/desgel Durant l’any 2011, s’han realitzat 5 sessions del Taller de formació del programa a 70 municipis que han après a utilitzar el programa i l’han instal·lat.

Document de síntesi

26


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

Campanyes d’estalvi domèstic d’aigua 2012 La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, la Diputació de Barcelona i l'Agència Catalana de l'Aigua van presentar durant el 2011 i oferir als municipis un paquet de recursos i materials

per

continuar

impulsant

campanyes

de

sensibilització ciutadana sobre l'estalvi domèstic d'aigua.

50 entitats coordinades per la Xarxa, en comú per estalviar aigua

L'objectiu és promoure petites actuacions de sensibilització, coordinades, per continuar promovent l'estalvi i gestió eficient de l'aigua en l'àmbit domèstic, per tot el territori de la Xarxa; i generar un marc comú de coordinació, col·laboració i suport en l'execució de les campanyes a través de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. La campanya, coordinada des de la Xarxa, es desenvoluparà de febrer a octubre del 2012, centrant l’activitat principal de març a juny. Compta amb l’adhesió de 48 municipis, 47 dels quals de la Xarxa.

Document de síntesi

27


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

Agenda escolar desenvolupament

110.000 agendes escolars 131 municipis

del

medi

ambient

i

el

L’Agenda Escolar Europea del Medi Ambient i el desenvolupament és un producte d’educació ambiental adreçat a alumnes de secundària (per tant, entre 12 i 16 anys), amb el que es pretén difondre els principis de la sostenibilitat, bo i promovent el respecte i l’estimació vers el medi ambient. Durant el curs 2011-2012, s’han distribuït prop de 110.000 agendes a 131 municipis de Catalunya. En total, han estat 442 els centres escolars que les han rebudes. Pel que fa als calendaris escolars, parents directes de les agendes però adreçats a aules de primària, se n’han distribuït 8.400 exemplars a 115 municipis de la Xarxa. Amb aquest curs, han arribat a la seva tercera edició i s’han fet presents a 560 centres escolars de Catalunya, majoritàriament de la província de Barcelona. Els continguts d’ambdós productes han estat elaborats per tècnics de la Gerència de Serveis del Medi Ambient. L’Àrea d’Educació n’ha revisat, com de costum, la seva adequació pedagògica. A nivell europeu hi han col·laborat la província de Chieti (Itàlia) i la Diputació d'Osca, on s'han distribuït també agendes. I, amb això, s'han editat en tres idiomes: català, italià i castellà. La temàtica, aquest cop centrada en el medi ambient més proper, el de l’espai públic dels nostres pobles i ciutats, convida a reflexionar sobre aspectes que afecten aquest entorn comú, compartit per totes i tots, en contraposició a l’espai privat. De quins espais estem parlant? Com ens hi relacionem? Quins usos en fem? Com podem fer-ho perquè esdevinguin millors per a tothom? Quines són les tipologies de poble o ciutat que trobem al nostre entorn? Aquestes seran algunes de les qüestions que es plantegen al llarg del curs. En aquest sentit, s’han abordat aspectes com la contaminació atmosfèrica, lluminosa o acústica, però també es parla sobre biodiversitat, cultura popular o nous usos, com els flashmobs, entre d’altres. Tot amb l’objectiu de prendre consciència que l’entorn que ens envolta és ric i divers i forma part del nostre medi ambient més

Document de síntesi

28


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

proper i, per tant, nosaltres hi tenim molt a fer perquè esdevingui un espai agradable, net i on tots ens hi puguem sentir a gust. El web de l’Agenda Escolar (http://agendaescolar.diba.cat) s’estrena amb una nova imatge i se’ns presenta més dinàmica i interactiva que mai. Amb uns continguts que es van renovant i actualitzant durant el curs, els alumnes tindran l’ocasió de participar enviant imatges, comentaris o propostes, algunes de les quals van acompanyades de premis. Al web també s’hi podrà trobar un vincle al girafulls, és a dir, la versió electrònica de l'agenda en format paper.

En definitiva, el web es concep com un espai adreçat, eminentment, als joves que reben l’Agenda Escolar, però també disposa d’un espai per a professors, amb un vincle a la comunitat virtual de la Xarxa, d’accés restringit als docents i responsables municipals que utilitzen aquest producte. Els qui hi naveguin, també hi trobaran un espai reservat per a les comunitats estudiantils de primària que reben els calendaris escolars, amb propostes complementàries, molt lúdiques, que complementen aquests materials en paper. Per la seva banda, essent conscients de la importància de les xarxes socials, l’Agenda Escolar es fa present al Facebook i al Twitter. La bona acollida d’aquests productes ens anima a seguir-los oferint en els cursos següents. Actualment s’està treballant en els continguts de la nova edició, per al curs 2012-2013. En tant que ens relacionem amb el medi a través dels sentits, la proposta temàtica del curs vinent passa per abordar aspectes

Document de síntesi

29


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

relacionats amb la qualitat ambiental i el medi natural prenent els sentits com a teló de fons. Una aproximació sensorial al medi, un viatge a través del món dels sentits, per descobrir-lo, conèixer-lo i, en última instància, actuar-hi favorablement...

Agenda 2011 2012

Agenda Escolar 2011- 2012

Document de síntesi

30


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

6. PREPARACIÓ DEL NOU MANDAT En aquest període entre les dues Assembles de cloenda i obertura del mandat de quatre anys, a part de donar continuïtat a la tasca dels Grups de treball, per part de la Secretaria tècnica de la Xarxa s’ha treballat en la preparació de les bases de treball pel nou mandat 2011-2015 durant tot el darrer quatrimestre del 2011.

Reflexió estratègica En l’Onzena Assemblea general de la Xarxa (22 de març del 2011 a Mataró) es va aprovar el document “Cap a on anem ?”, un document que fruit del procés d’autoavaluació de final de l’anterior mandat aportava algunes conclusions i reptes pel futur. L’aprovació d’aquest document també implicava l’encàrrec de l’Assemblea de preparar un Pla estratègic de la Xarxa pel període 2011-2015. A partir d’aquest document i de l’anàlisi de la participació (Veure Annex A), i acords de la Xarxa (Veure Annex B), per part de la Secretaria tècnica es va obrir un procés de reflexió interna per tal de donar resposta al mandat i redactar el Pla estratègic 2011-2015. Aquest reflexió ha estat compartida, com no pot ser d’altra manera, amb els membres de la Xarxa, a través de la reunió preparatòria que es va celebrar el 22 de novembre de 2011 amb la presència dels nous representants a la Xarxa de la Diputació de Barcelona i d’una vintena de municipis membres. Els fruits d’aquest treball es presenten a la 12a Assemblea.

Document de síntesi

31


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

Document de síntesi

32


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

7. DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ Pàgina WEB La web de la Xarxa actualment, es troba ubicada a http://www.diba.cat/xarxasost/.

Web renovada i actualitzada permanentment

Un cop renovada a principis del 2011, s’ha consolidat la nova estructura i s’actualitza de forma periòdica i regular. A destacar la renovació de les seccions sobre l’Assemblea; la reestructuració de la secció de Materials elaborats per la Xarxa i Jornades i cursos, ordenat per criteris de temes o cronològicament, segons l’interès de l’usuari. També destacar la creació de seccions monogràfiques sobre:

Document de síntesi

Energia solar tèrmica

Estalvi domèstic d’aigua

DESGEL 3.0.

Ambientalització de la Xarxa

33


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

Xarxes socials: Youtube

Youtube : Més de 5.250 visites

En l’àmbit de les xarxes 2.0, s’ha consolidat l’ús del canal Youtube de la Xarxa(http://www.youtube.com/xarxasost), on es pot accedir als vídeos de les jornades amb ponències enregistrades. Durant l’any 2011 s’ha renovat l’entorn gràfic.

Revista Sostenible

10.000 visites mensuals i 4.054 suscriptors

Avui Sostenible.cat és una publicació de referència dins el periodisme ambiental. Es dedica a l’anàlisi, la reflexió i pensament en temes tan diversos com el canvi climàtic, residus, contaminació atmosfèrica… a través de les seccions setmanals de reportatges, entrevistes o especials, sempre amb l’objectiu d’oferir un espai d’anàlisi i eines per a les polítiques municipals (Pacte d'Alcaldes/esses per l'energia, Prevenció de residus, Canvi climàtic i energia: propostes per després de Kyoto, Ecociutats, Eco-emprenedors…) La presència de Sostenible.cat a les xarxes socials i l’aposta per uns continguts propis de qualitat han impregnat de dinamisme la revista i han fet que augmentin el nombre de lectors: 10.000 nombre de visites mitjanes al mes l’any 2011 I continua sent clau la difusió de continguts a traves del butlletí dels dilluns que compta actualment amb 4.054 subscrits.

Document de síntesi

34


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

Més de 670 usuaris Notícies, Documents, Agenda, Fòrums, Blocs, Fotos, Vídeos, Enquestes...

La comunitat virtual de la Xarxa: Xarxa en xarxa A mitjans de 2010, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat va endegar la comunitat virtual Xarxaenxarxa (http://xarxaenxarxa.diba.cat/), una comunitat virtual d’ús exclusiu per als membres d’aquesta associació. Durant l’any 2011 s’ha consolidat el seu funcionament, i s’han renovat els usuaris en base a la renovació dels representants dels municipis a la Xarxa.

Xarxa en xarxa facilita als membres de l’associació intercanviar experiències, dubtes i opinions en l’àmbit de la sostenibilitat, cosa que coincideix amb un dels objectius primordials de la Xarxa: la participació.

Document de síntesi

35


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

ANNEX A: LA PARTICIPACIÓ A LA XARXA Aquest informe intern té com a objectiu servir de base per un bon diagnòstic de l’estat de participació i relacions de la Xarxa tant internament com externament Participació i relacions entre els membres de la Xarxa S’ha fet una avaluació no només de la quantitat d’assistents a jornades, reunions, Assembles i Comissions de seguiment sinó també del grau de participació en aquestes activitats de la Xarxa. No s’entra a valorar en detall quins municipis participen i quins no, però es pot consultar al programa de seguiment si es desitja. 1. Participació a l’Assemblea general Els percentatges fan referència al valor sobre el total de membres de la Xarxa) Participació a les

8a Assemblea -

9a Assemblea -

10a Assemblea –

11a Assemblea -

Assemblees 07-11

Manresa

Igualada

Santa Coloma de

Mataró

Gramenet Total Assistents Nº electes

87

65

76

94

30 (12 %)

28 (11%)

36 (14%)

38 (15%)

48 (19%)

39 (15%)

52 (21%)

60 (24%)

48 (19%)

58 (23%)

66 (26%)

128 (51%)

Nº vots vàlids

assistents Nº municipis representats Nº vots vàlids

Assembles mandat 2007-2011 Total Assistents

322

Nº electes

Nº municipis

assistents

representats

73 (29%)

98 (39%)

154 (61%)

En resum, i si podem diferenciar quatre nivells de participació i/o interès. 0. Un 29% (nivell 0) dels representats electes dels membres de la Xarxa ha assistit com a mínim a una de les quatre Assemblees d’aquest mandat. Per tant un 71% de representants electes d’ens locals (160 ens locals, sense comptar Consells comarcals i observadors de la Xarxa) no han assistit a cap Assemblea aquest mandat. 1. Un 39% (nivell 1) dels ens membres de la Xarxa han estat representats a través dels representants electes o un altre electe o tècnic del seu propi municipi amb el vot delegat en una de les quatre Assembles d’aquest mandat. Per tant un 61% de ens

Document de síntesi

37


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

membres de la Xarxa no han estat representats en cap Assemblea aquest mandat (133). Fins aquest nivell 1, podríem considerar serien els municipis participants. 2. Un 61% (nivell 2) dels membres de la Xarxa han emès una delegació de vot en favor un altre electe o el propi president de la Xarxa. Fins a aquest nivell podríem considerar que són els municipis interessats. 3. Per tant, un 39% (nivell 3) dels membres de la Xarxa no han tingut cap relació amb l’Assemblea, l’òrgan de màxima representació de la Xarxa durant aquest mandat. (77 ens locals, sense comptar Consells Comarcals i altres observadors).

Interessats

Nivell 3 39% Nivell 2 +22% Nivell 1 +10%

Participants Nivell 0 29%

Gràfic de participació a les Assemblees de la Xarxa 2007-2011 Aquests resultats, enlloc de suposar una qüestió preocupant, han de suposar una oportunitat per plantejar quins aspectes i elements poden interessar als municipis i, sobretot, als representants electes per assistir a una Assemblea. Un dels objectius pel nou mandat, doncs, no només ha de ser augmentar el nombre de membres de la Xarxa sinó augmentar i millorar la participació dels membres actuals en tota la dinàmica de la Xarxa.

Document de síntesi

38


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

2. Participació a la Comissió de seguiment Comissions de seguiment mandat 2007-2011 Total Assistents

Nº electes

Nº municipis

Nº membres de la

assistents

representats

Comissió

19 (68%)

19 (68%)

28

79

Dels 28 ens locals membres (President, Vicepresidents, Vocals i observadors – no s’inclou Secretaria tècnica de la Xarxa) de la Comissió de seguiment de la Xarxa, han assistit a alguna reunió de la mateixa 19 membres (68%). 9 ens membres no han assistit a cap reunió. 3. Participació als Grups de treball i comissions permanents Energia i canvi

Gestió dels

Contaminació

Consum

Agenda

07-11

climàtic

recursos hídrics

atmosfèrica

responsable

21

Total Assistents

55

98

126

168

111

Ens locals

41

35

34

34

37

Participació a GT

inscrits Ens locals assistents

30

24

28

28

22

(73%)

(69%)

(82%)

(82%)

(59%)

Inscrits % sobre el total de la Xarxa

16%

14%

13%

13%

15%

Assistents % sobre total Xarxa

12 %

10%

11%

11%

9%

Participació a CP

Energia i canvi

Gestió dels

Contaminació

Consum

Agenda

07-11

climàtic

recursos hídrics

atmosfèrica

responsable

21

Total Assistents

119

99

-

35

28

Ens locals

14

13

-

8

10

14

13

7

9

(100%)

(100%)

(88%)

(90%)

Inscrits % sobre el total de la Xarxa

6%

5%

-

3%

4%

Assistents % sobre total Xarxa

6%

5%

-

3%

4%

(% sobre inscrits)

inscrits Ens locals assistents (% sobre inscrits)

Document de síntesi

-

39


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

GT + CP mandat 2007-2011 Total Assistents

Ens locals inscrits

Ens locals assistents

% assistència 86% dels inscrits assisteixen

839

66

56

(558+281)

(26% de la Xarxa)

(22% de la Xarxa)

Pels 5 Grups de treball s’han inscrit al voltant d’un 15% dels membres de la Xarxa en cadascú. De forma agregada, un 26% dels membres de la Xarxa han estat inscrits en algun Grup de treball – la majoria d’assistents són de perfil tècnic. Per tant, un 74% dels membres de la Xarxa no ha participat en cap Grup de treball. Qui s’apunta a una Comissió permanent assisteix quasi sempre en alguna reunió. El nivell d’assistència sobre els inscrits als Grups de treball també és força elevat, entre 60% – 82%. De forma agregada, un 86% dels inscrits a un Grup de treball assisteix a alguna reunió d’algun grup. Qui s’apunta a un Grup o diversos, acaba participant. 4. Participació en jornades i activitats Participació a Jornades

Energia i canvi

Recursos

Contaminació

Consum

07-11

climàtic

hídrics

atmosfèrica

responsable

Nº Total Assistents

502

516

325

184

1527

Nº Total Inscrits

606

624

358

213

1801

Nº Assistents d’ens locals

287

310

219

109

925

Nº Assistents membres de la Xarxa*

354

378

232

125

1089

Nº Assistents totes les administracions

371

410

248

136

1165

Ens locals

104

68

102

54

146

Ens locals de la Xarxa

95

67

99

53

135

Ens locals inscrits

140

98

107

57

ND

% assistents sobre el total d’inscrits

83%

83%

91%

86%

85%

% assistents d’ens locals

57%

60%

67%

59%

61%

% d’assistents de membres de la Xarxa

71%

73%

71%

68%

71%

% d’assistents ens locals de la Xarxa sobre total d’ens locals membres de la Xarxa

41%

29%

43%

23%

59%

TOTAL

Per ens locals

En %

Document de síntesi

40


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

* Inclosa la Diputació de Barcelona. Hi ha alguna jornada del 2008 sense dades.

Com a conclusions cal destacar, en primer lloc, que el 85% dels inscrits a les jornades de la Xarxa hi acaben assistint. Del total d’assistents a les jornades i activitats de la Xarxa, un 61% són ens locals membres de la Xarxa o ens locals de la província de Barcelona (cal recordar que hi ha alguns pocs ens locals de la província que no són membres de la Xarxa que també s’ha registrat han assistit a jornades). Un 71% dels assistents són membres de la Xarxa: ens locals, consells comarcals, entitat metropolitana i també molts assistents de la pròpia Diputació – tant com a organitzadors com a assistents. Les jornades de la Xarxa donen servei a un 59% dels seus membres directament. Destacar des del punt de vista de les temàtiques tractades que en l’àmbit de l’energia i el canvi climàtic i de la contaminació atmosfèrica – exclusivament soroll – es dóna servei a un nombre elevat de membres de la Xarxa (>40%). En canvi, en l’àmbit de la gestió dels recursos hídrics la participació és elevada però el nombre de municipis que participen és inferior (29%). Finalment, en l’àmbit de la compra responsable, el grup de participants també és més reduït són menys assistents i una mica menys de membres assistents (23%).

Document de síntesi

41


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

5. Participació total Finalment, agregant tots els resultats de participació per les quatre categories anteriors es conclou el següent. En resum, i si podem diferenciar quatre nivells de participació i/o interès. 1. Un 61% (nivell 1) dels ens membres de la Xarxa han assistit a alguna activitat de la Xarxa (Assemblea, Comissió de seguiment, reunions de Grups de treball o comissions permanents o jornades i seminaris). Fins aquest nivell 1, podríem considerar serien els municipis participants. 2. Un 81% (nivell 2) dels membres de la Xarxa han participat o s’han inscrit a alguna activitat de la Xarxa. Fins a aquest nivell podríem considerar que són els municipis interessats. 3. Per tant, només un 20% (nivell 3) dels membres de la Xarxa no han tingut cap relació amb les activitats de la Xarxa durant aquest mandat. (47 ens locals, sense comptar Consells Comarcals i altres observadors).

Nivell 3 20%

Interessats

Nivell 2 +19%

Nivell 1 61%

Participants

Gràfic de participació a la Xarxa 2007-2011

Document de síntesi

42


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

Distribució de la participació a la Xarxa segons mida del municipi A continuació es presenten les dades agregades. Si un municipi ho desitja pot sol·licitar les seves dades personalitzades. per població pobl. Mitjana < 1.000 hab. fins a 5.000 hab. fins a 10.000 hab. fins a 25.000 hab. fins a 50.000 hab. > 50.000 hab. TOTAL %

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3

5.697.064 40.693 7 18 32 39 21 23 140 61%

203.548 4.626 12 19 9 3 1 0 44 19%

240.284 5.112 8 23 11 3 2 0 47 20%

Nivell 2

Nivell 1 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

50 40 30 20 10 0 - de 1.000 hab.

superior a

- de 1.000

f ins a 5.000

50.000 hab.

hab.

hab.

f ins a 5.000 f ins a 10.000 f ins a 25.000 f ins a 50.000 hab.

hab.

hab.

hab.

f ins a

f ins a

f ins a

Nivell 3 50 40 30 20 10 0

Document de síntesi

- de 1.000

f ins a 5.000

hab.

hab.

f ins a 10.000 f ins a 25.000 f ins a 50.000 hab.

hab.

hab.

superior a

10.000 hab. 25.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab.

super ior a 50.000 hab.

43


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

Document de síntesi

44


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

ANNEX B: EL COMPROMÍS A LA XARXA AMB LA SOSTENIBILITAT Seguiment dels acords i Declaracions d’Assemblees i dels compromisos institucionals adquirits per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat Al llarg dels gairebé 15 anys de funcionament, el pensament i objectius de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat no han canviat i s’ha mantingut el compromís dels socis d’avançar cap a uns municipis més sostenibles, però l’associació evoluciona i alguns aspectes s’han anat adaptant als nous reptes i les noves tendències en les polítiques de sostenibilitat. Els socis de la Xarxa han renovat el compromís amb la sostenibilitat que es va assumir en la l’assemblea constituent de la Xarxa celebrada a Manresa el 1997, mitjançant l’aprovació en les assemblees posteriors de diverses Declaracions institucionals sobre els àmbits prioritaris de treball en cada moment. Els acords adoptats en les Declaracions institucionals s’han tingut en compte en la definició de les noves línies de treball en cada etapa de la Xarxa, així com en els Plans dels Grups de treball, que han incorporat, en major o menor grau, tots els àmbit recollits en els acords de les assemblees. Per valorar el compliment dels acords, la seva l’evolució i també per que pot ser una eina d’ajuda a la decisió de cara al Pla Estratègic de la XARXA per al període 2011- 2015, presentem aquest resum dels acords aprovats així com un seguiment, bàsicament qualitatiu, del seu compliment en les actuacions de l’associació.


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

ASSEMBLEA CONSTITUENT

DATA DE CELEBRACIÓ

DECLARACIONS I ACORDS SIGNIFICATIUS

Manresa

17 Juliol 1997

Declaració de Manresa sobre els objectius de la Xarxa

ASSEMBLEES ORDINÀRIES

DATA DE CELEBRACIÓ

DECLARACIONS I ACORDS SIGNIFICATIUS

El Prat de Llobregat

15 Juliol 1998

Aprovació del Sistema municipal d’Indicadors de sostenibilitat

Granollers

14 Abril 2000

Renovació de càrrecs i grups de treball. Creació de la Comissió municipal d’Indicadors de Sostenibilitat

L’Hospitalet de Llobregat

28 Novembre 2001

Conferència de presentació del Model de Pacte per la Mobilitat sostenible local i el Programa de Mobilitat sostenible.

Terrassa

5 Març 2003

Presentació del recull de materials elaborats durant el període legislatiu.

Mataró

30 Març 2004

Declaració de Mataró: Consumir be sense fer malbé. La responsabilitat de les nostres ciutats i els nostres pobles..

Vilafranca del Penedès

15 Maig 2005

Declaració de Vilafranca: Ciutats i Pobles compromesos amb la prevenció del canvi climàtic

19 Octubre 2006

Declaració de Girona: Ciutats i pobles per un urbanisme sostenible.

Manresa

30 Gener 2008

Declaració Manresa +10: Es reforça el nostre compromís de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat

Igualada

1 Juliol 2009

Declaració d’Igualada: Ciutats i pobles compromesos amb els Pacte d’Alcaldes/esses per la mitigació del canvi climàtic

Santa Coloma de Gramenet

6 Maig 2010

Declaració de Santa Coloma: Ciutats i Pobles per a l’ocupació al servei de la protecció del medi i la biodiversitat.

22 Març 2011

Declaració de Mataró. Ciutats i pobles per l’aplicació de les millors tecnologies disponibles a la mobilitat. Compromís amb el vehicle elèctric.

Girona

Mataró

Document de síntesi

46


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

Relació cronològica dels Grups de treball actius en les diferents etapes de la XARXA I ) Mandat municipal 1997 – 1999.

Abreviatura

Implicació d’agents econòmics i socials en els processos d’Agendes 21 Locals

Particip-97/99

Gestió sostenible dels sistemes territorials poc artificialitzats

SistRur-97/99

Ecologia urbana

EcoUrb-97/99

Gestió sostenible del litoral

GesLit-97/99

II) Mandat 1999 – 2003 Implicació d’agents econòmics i socials en els processos d’Agendes 21 Locals

Particip-99/03

Gestió territorial i Sostenibilitat

TerriSost-99/03

Ecologia urbana : Compra verda, Telefonia mòbil, Soroll

EcoUrb-99/03

Fluxos metabòlics: Aigua, Energia i Residus

FluxMet-99/03

Turisme sostenible

TurSost-99/03

Comissió municipal d’Indicadors de Sostenibilitat

IndSost- 99/03

III) Mandat municipal 2003 - 2007 Compra Verda i Consum responsable

ConsRes-03/07

Soroll i Mobilitat sostenible

SoriMob-03/07

Nova cultura de l’aigua

CultAig-03/07

Estalvi i eficiència Energètics

EEEner-03/07

Gestió municipal de Residus

GesRes-03/07

Comissió municipal d’Indicadors de Sostenibilitat

IndSost- 03/07

IV) Mandat municipal 2007 -2011 Consum responsable i Economia sostenible

ConEcSos-07/11

Contaminació atmosfèrica - Qualitat ambiental

ConAtm-07/11

Gestió de recursos hídrics

RecHid-07/11

Energia i Canvi climàtic

EnCClim-07/11

Avaluació i reflexió sobre les Agendes 21 locals

AvaliRef-07/11

(Revisió aplicació Sistema d’ Indicadors de sostenibilitat)

Document de síntesi

47


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

DECLARACIÓ DE MANRESA, 16 Juliol 1997 Constitució i objectius de la Xarxa El món local ha estar capdavanter en el procés de transformació democràtica dels nostre pobles i ciutats i en l’assoliment de cotes de benestar social pel que fa a la millora d’infraestructures i serveis bàsics, la potenciació de l’espai públic i la generació d’oportunitats econòmiques. Per tant, les condicions són favorables per fixar nous objectiu de desenvolupament adreçats a assolir una elevada qualitat de vida i qualitat ambiental i una distribució equitativa i solidaria, que incorporin els reptes de qualitat i l’eficiència en l’ús dels recursos i que ofereixin un entorn favorable que permeti progressar cap a escenaris municipals de major sostenibilitat i alhora potenciar les capacitats econòmiques específiques dels nostres municipis Activitats de la XARXA i materials elaborats

Acords

Grups de treball

Potenciar el desenvolupament sostenible de les nostres ciutats i pobles, mitjançant el suport per a l’elaboració d’Agendes 21 locals

- Suport a la implantació de les Agendes 21 - Declaracions de la Xarxa - Promoció Oficines 21 i estudis de Seguiment

Facilitar en les nostres actuacions, en les nostres polítiques i en els processos de presa de decisions la interrelació dels aspectes ambientals amb els socials, econòmics i culturals

-

Intercanviar experiències i establir contactes sistemàtics entre els tècnics i els polítics dels nostres municipis i els d’altres xarxes i organitzacions (públiques o privades) amb objectius similars

-

Ecourb-97/99 SoriMob-03/071 ConAtm-07/11

Pacte per la mobilitat sostenible Curs sobre participació en les A21L Model Ordenança soroll Document Processos A21 a Espanya

Assemblees i trobades en el territori Creació dels Grups de treball Reunions i visites dels socis Activitats formatives Comunicació: Revista Sostenible Comunitat virtual - Convenis amb altres xarxes

Particip-97/99 AvaliRefA21-07/11

Web,

Tots els grups de treball

Fomentar la participació i la implicació dels sectors econòmics i socials en els nostres municipis en relació amb el desenvolupament sostenible

- Suport a l’aplicació de Sistemes de gestió ambiental (EMAS i EcoProfit) a empreses - Formació sobre Gestió Ambiental i Responsabilitat social corporativa - Intervenció dels sectors econòmic i social en jornades de la Xarxa

Particip-99/03 ConEcSos-07/11

Promoure la recerca conjunta d’oportunitats de finançament i cooperació per desenvolupar projectes concrets relacionats amb l’aplicació de les agendes 21 locals.

- Projectes europeus de Compra verda LEAP (2003 - 2006) i GPP (2010 - 2011) - Participació en Conferències sobre Ciutats sostenibles - Document Cap a una política urbana de la UE.

Secretaria Tècnica Ecourb-97/99 ConEcSos-07/11

Impulsar estratègies i accions que incrementin el pes relatiu de les ciutats, especialment de les mitjanes i petites, en el marc autonòmic, estatal i europeu, com a garantia de reequilibri i sostenibilitat territorials

- Col·laboracions amb Govern de Catalunya - Organització de Conferències internacionals: Política urbana UE (Maig 2000) i Compra verda (Set 2006) - Convenis amb altres xarxes - Comunicació: Revista Sostenible Web, Comunitat virtual.

Tots els grups i la Secretaria tècnica

Document de síntesi

48


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

DECLARACIÓ DE MATARÓ, 30 març 2004 Consumir bé sense fer malbé. La responsabilitat de les nostres ciutats i els nostres pobles. Som conscients que el model de creixement que s’ha seguit en les darreres dècades en els països desenvolupats no es pot perllongar indefinidament, perquè els recursos de la Terra són finits i el nivell de consum es multiplica a gran velocitat. A més, un elevat consum genera problemes addicionals relacionats amb la producció de residus i la contaminació. Un consum ajustat a les necessitats reals ajudarà a estalviar recursos i a la protecció dels sistemes naturals, alhora que contribueix a una millor qualitat de vida per a tothom. Per afavorir que tothom visqui dignament sense fer malbé els sistemes naturals, a l’Assemblea de l’associació s’han acordat uns objectius comuns per avançar cap a un consum respectuós amb l’entorn i cap a l’ambientalització dels serveis municipals Acords

Promoure models de consum respectuosos amb l’entorn i d’ambientalització de serveis municipals que cerquin l’equilibri entre benestar i protecció del medi

Desenvolupar una nova cultura de l’aigua que faci les paus amb la natura i aposti per una distribució equitativa del recurs

Activitats de la XARXA i materials elaborats - Col·laboració amb el Pla d’optimització de Recursos (POR) de la Diputació - Foment del turisme local sostenible: Formació i documents - Documents: Eines per a la Compra verda (Manual I i II ), Criteris amb. Bàsics per als Plecs de condicions i Guia sobre compra pública verda - Ambientalització activitats de la Xarxa: Estalvi de paper, d’energia i compensació emissions. Segell Zero CO2 (2010) - Cicles de Jornades sobre gestió i reaprofitament de l’aigua - Models de Plecs de condicions i d’ordenances de gestió de l’aigua - Material per a campanyes de difusió sobre estalvi d’aigua

Grups de treball

TurSost-99/03 ConsRes-03/07 ConEcSos-07/11

CultAig-03/07 RecHid-07/11

Disminuir el consum d’energies fòssils i nuclears. Assumir la nostra responsabilitat global a favor de la protecció del clima

- Creació del programa DESGEL. - Promoció d’Energies renovables: E. solar tèrmica i solar fotovoltaica (model d’ordenança, formació, etc.) - Promoció eficiència energètica (Jornada Enllumenat públic amb LED) - Col·laboració amb ICAEN - Difusió Pacte d’Alcaldes

Canviar el model de mobilitat, basat en el vehicle privat i transport de mercaderies per carretera i igualar les possibilitats de desplaçaments de tots les ciutadans

- Model de Pacte per una mobilitat sostenible - Suport a la Setmana de mobilitat sostenible i segura (2001 a 2010 ) - Catàlegs actuacions municipals per a una mobilitat més sostenible: 2004, 2005 i 2006

Promoure la reducció de residus en origen, com una tasca comuna per a avançar cap a ciutats més sostenibles

- Model de Plecs per neteja i recollida de residus - Col·laboració amb la Setmana Europea de prevenció de residus (2010 i 2011) - 100 idees per a la prevenció de residus (2011) - Cercles gestió residus 2011

FluxMet-99/03 ConsRes-03/07 ConEcSos-07/11 Secretaria tècnica

Comprometre’ns per reduir la petjada ecològica i fer ciutats més sostenibles per a generacions futures, amb tota la ciutadania, mitjançant els instruments de la política municipal

- Suport a les A21 Criteris de sostenibilitat de la Xarxa Suport als Plans acció Energia Sostenible Formació i publicacions sobre eficiència i estalvi d’Energia

EEEner-03/07 EnCClim-07/11 AvaliRef-07/11

Document de síntesi

EEEner-03/07 EnCClim-07/11

Secretaria tècnica SoriMob-03/071 ConAtm-0707/11

49


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

DECLARACIÓ DE VILAFRANCA , 16 maig 2005 Ciutats i pobles compromesos amb la prevenció del canvi climàtic El canvi climàtic està causat per un increment de les emissions de gasos a l’atmosfera a escala planetària, i tenim a les nostres mans, tant les administracions com el sector econòmic o les organitzacions ciutadanes, la possibilitat de canviar la tendència, mitjançant propostes de reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH). Es tracta de proposar accions d’estalvi i l’eficiència en el consum d’energia, i la substitució de combustibles fòssils per altres mecanismes més nets. També hi ha l’opció d’aplicar mecanismes de neutralització de les emissions amb inversions en projectes que absorbeixen CO2. A més, es considera necessari fer un seguiment, tant de l’increment d’emissions com dels resultats obtinguts amb les accions de reducció, i avaluar periòdicament la situació. Acords

Activitats de la XARXA i materials elaborats

Estalvi i eficiència energètica, establint un compromís de reducció de l’1,5% del consum energètic anual municipal fins al 2010. Les administracions públiques consumidores i generadores de serveis

- Suport a la implantació Programa DESGEL - Promoció de l’Energia solar tèrmica i solar fotovoltaica (models d’ordenança, formació, etc.) - Col·laboració amb ICAEN - Col·laboració el Pacte d’Alcalde - Adhesió a l’Aliança pel Clima

Incrementar les energies renovables, que redueixen la dependència energètica i afavoreixen la creació d’ocupació local

- Promoció de l’Energia solar tèrmica i solar fotovoltaica (model d’ordenança, formació, etc.) - Col·laboració amb ICAEN - Col·laboració el Pacte d’Alcaldes

Promoure la mobilitat sostenible. El transport és el causant de més del 30% de les emissions

- Suport als Plans locals de mobilitat - Model de Pacte per una mobilitat sostenible - Suport a la Setmana de mobilitat sostenible i segura (2001 a 2010) - Catàlegs actuacions municipals per a una mobilitat més sostenible: 2004, 2005 i 2006

Utilitzar els mecanismes per la neutralització del CO2, és a dir, compensar les emissions que es produeixin amb les nostres activitats.

- Iniciativa Zero CO2 - Compensació emissions a les assemblees de Vilafranca, Girona, Mataró (2004 i 2011), Manresa, Igualada, Santa Coloma Gramenet. - Obtenció certificat Zero CO2 (2010)

Establir mecanismes d’avaluació dels compromisos adquirits, instruments de participació, i mecanismes de governabilitat. Promoció de sistemes d’indicadors, coordinació de les polítiques municipals i divulgació de les bones pràctiques

- Sistema d’indicadors de Sostenibilitat (19982002) i Revisió (2011) - Adhesió a Red de Ciudades por el Clima (2009) - Adhesió a l’Aliança pel Clima (Climate Alliance) el 2010 - Seguiment implantació ordenances als municipis. - Xarxòmetre (Proposta)

Document de síntesi

Grups de treball

FluxMet-99/03 EEEner-03/07 EnCClim-07/11

FluxMet-99/03 EEEner-03/07 EnCClim-07/11

SoriMob-03/071 ConAtm-0707/11 EEEner-03/07 EnCClim-07/11

Secretaria tècnica

Tots els grups de treball 1998 - 2002 Secretaria tècnica Avali Ref-07/2011 Acords Assemblees

50


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

DECLARACIÓ DE GIRONA,19 d’Octubre de 2006 Ciutats i pobles per un urbanisme sostenible El model actual de creixement es caracteritza per una dispersió dels sistemes urbans que sovint responen a un creixement intens i dispers, amb elevada edificació, ocupació de sòl i ús de materials, que té efectes de sobre el cicle hídric (per impermeabilització del territori), la biodiversitat i els sistemes de mobilitat i que genera empobriment de les relacions socials. Es proposa repensar el model urbanístic i d’ocupació de territori, posant límits raonables a l’expansió de la urbanització i vinculant la planificació urbana a les Agendes 21 i la sostenibilitat. Acords

Activitats de la XARXA i materials elaborats

Urbanisme sostenible: ordenació de l’expansió urbana i reducció d’impactes mitjançant un urbanisme bioclimàtic i amb patrons de consum d’aigua i energia eficients

- Jornades en l’àmbit de territori: gestió del passadís prelitoral i la façana litoral, gestió del territori a Catalunya, - Activitats a favor de l’estalvi i l’eficiència en l’ús de recursos: cicle de jornades i documents sobre gestió de l’aigua i l’energia.

Sostenibilitat en l’edificació, prioritzant la rehabilitació i l’aplicació de criteris d’eficiència en l’ús dels recursos i materials

- Document: Manual de mesures d’eficiència energètica i altres criteris ambientals a incorporar en edificis i equipaments municipals

Gestió urbana, atendre les noves realitats socials i econòmiques, preservant el territori i els recursos naturals

- Afavorir mobilitat més sostenible: Pacte de mobilitat, formació - Declaració Xarxa sobre vehicle elèctric ( Mataró, 2011) - Suport energies renovables - Suport al consum responsable

Requerir major implicació de la ciutadania i cooperació supramunicipal

- Participació en l’Estratègia per al Desenvolupament sostenible de Catalunya (EDSC)

Document de síntesi

Grups de treball SistRur-97/99 GesLit-97/99 TerriSost-99/03 CultAig-03/07 RecHid-07/11 EEEner-03/07 EnCClim-07/11 Aval i Ref-07/2011

FluxMet-99/03

Secretaria Tècnica

51


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

DECLARACIÓ DE MANRESA + 10, 31 Gener 2008 Es reforça el nostre compromís de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat Després de 10 anys des de la creació de la Xarxa, l’objectiu inicial d’afavorir la “progressió cap a escenaris municipals de major sostenibilitat” continua vigent. De fet, es constata un cert avenç en l’enfocament transversal de les polítiques locals, afavorit en part per les regulacions europees. Això no obstant, nous reptes prenen protagonisme en les accions locals a les quals la Xarxa dóna suport: la gestió energètica i el canvi climàtic, el planejament i usos del sòl, la prestació de serveis municipals de caràcter ambiental i el reforç i l’avaluació de les Agendes 21 locals. Es renova el compromís de la Xarxa amb els nous reptes per la sostenibilitat:  Contribuir a l’adaptació i mitigació del canvi climàtic  Urbanisme sostenible i espai públic de qualitat  Millora de l’eficiència en la prestació dels serveis públics ambientals, especialment d’aquells en relació al cicle de l’aigua i la gestió de residus.  Les Agendes 21 com a processos dinàmics, participatius i integrals de planificació municipal Activitats de la XARXA i materials elaborats

Grups de treball

- Cicles de Jornades, models de Plecs i d’ordenances sobre gestió i aprofitament de l’aigua. - Material per a campanyes de difusió sobre estalvi d’aigua. - Suport al Pacte Europeu d’Alcaldes i adhesió de municipis de la Xarxa - Formació i materials sobre gestió energètica local. - Programa de Compra verda i consum responsable

CultAig-03/07 RecHid-07/11 EEEner-03/07 EnCClim-07/11 ConsRes-03/07 ConEcSos-07/11 Aval i Ref-07/2011 Secretaria Tècnica

- Formació i documents per a la Compra i consum responsable:. - Ambientalització d’activitats de la Xarxa, estalvi materials i segell, Zero CO2 - Programes d’educació ambiental - Càlcul del Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat

ConsRes-03/07 ConEcSos-07/11 IndSost-98/02 Aval i Ref-07/2011 Secretaria tècnica

- Col·laboració amb el govern de la Generalitat i altres administracions o entitats. - Treballar amb altres xarxes de municipis i iniciatives europees - Participar en esdeveniments (Fires i congressos locals i internacionals)

Totes els grups de treball i Secretaria Tècnica

Col·laborar en l’actualització del procés d’Agenda 21 de Catalunya

- Participació en l’Estratègia per al Desenvolupament sostenible de Catalunya (EDSC): Procés de participació i Mesa local

Aval i Ref-07/2011 Secretaria tècnica

Ampliar els mecanismes de participació social

- Suport als processos participació en A21L i en PAES - Col·laboració puntual sectors econòmics

ConEcSos-07/11 Secretaria tècnica

Acords

Treballar a favor de la sostenibilitat en el nostres pobles i ciutats. Ser municipis més eficients en el consum d’energia i contribuir a l’adaptació i mitigació del canvi climàtic

Incrementar l’exemplaritat de l’administració en les actuacions a favor de la sostenibilitat

Consolidar el moviment municipalista a favor de la sostenibilitat

Document de síntesi

52


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

DECLARACIÓ D’IGUALADA, 1 Juliol 2009 Ciutats i pobles compromesos amb els pacte d’Alcaldes i alcaldesses per a la mitigació del canvi climàtic Avui el canvi climàtic ja es una certesa inequívoca atribuïda majoritàriament a l’activat humana, causada pel model de consum d’energia a partir de recursos d’origen fòssil. Com a conseqüència es preveu un escalfament de la superfície de la terra amb els efectes que comporten: físics, (sobre les pluges i la disponibilitat d’aigua), biològics (sobre la biodiversitat) i socials i econòmics (sobre la salut de les persones, les migracions i el sistemes productius). La lluita contra el canvi climàtic és el gran repte del segle XXI, en la qual la contribució del món local i la cooperació interadministrativa resulten imprescindibles. Acords

Activitats de la XARXA i materials elaborats

Treballar a favor de la mitigació del canvi climàtic: promoure l’estalvi i l’eficiència energètica i les energies renovables (millorar els objectius de la Declaració de Vilafranca, 2005).

- Promoció de l’Energia solar tèrmica i fotovoltaica (models d’ordenança, formació, etc.) - Formació i materials sobre gestió energètica local - Elaboració i aplicació del programa DESGEL de gestió energètica

EEEner-03/07 EnCClim-07/11 Secretaria tècnica

Assumir el pacte d’alcaldes/esses de lluita contra el canvi climàtic: Reduir les emissions de CO2 al conjunt de la Xarxa en un 20% per a l’any 2020.

- Suport al Pacte Europeu d’Alcaldes i adhesió de municipis de la Xarxa. - El 67 % dels membres de la Xarxa s’han adherit al Pacte d’Alcaldes

EEEner-03/07 EnCClim-07/11 Secretaria tècnica

Col·laborar amb altres xarxes de ciutats, amb el govern de Catalunya i altres administracions en el marc del Pla de mitigació del canvi climàtic.

- Adhesió a la Red de Ciudades por el Clima (2005) - Adhesió a l’organització Aliança del Clima de les Ciutats europees amb els Pobles Indígenes de les selves tropicals -“Climate Allianz” - (2010)

Acords Assemblees i Secretaria tècnica

Adaptar les estructures dels nostres pobles i ciutats

- Suport econòmic - Formació de responsables polítics i tècnics.

Secretaria tècnica

Fer partícip i mobilitzar la ciutadania i els agents econòmics per assolir els objectius de reducció del canvi climàtic.

- Material didàctic: Agenda Escolar del Medi Ambient 2009 - 2010

Secretaria tècnica

Document de síntesi

Grups de treball

53


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

DECLARACIÓ DE SANTA COLOMA DE GRAMENET, 6 Maig de 2010 Ciutats i Pobles per a l’ocupació al servei de la protecció del medi i la biodiversitat L’activitat econòmica de les darrers dècades ha estat un factor d’estabilitat que explica els estàndards de benestar assolits. Però el model productiu es caracteritza per un elevat consum i transformació de recursos sense valorar la capacitat de regeneració ni els impactes causats. Les propostes europees i moltes iniciatives legislatives cerquen la dissociació entre el desenvolupament econòmic i les pressions ambientals, recuperant els criteris d’equilibri entre els vessants ambiental, social i econòmic. Els municipis podem contribuir al manteniment de l’activitat econòmica de manera compatible amb el respecte a l’entorn, i promoure la creació d’ocupació en els sectors de la protecció ambiental i la conservació de la biodiversitat Acords

Activitats de la XARXA i materials elaborats

Grups de treball

Promoure l’ocupació a traves de la creació de llocs de treball dedicats a la protecció del medi Impulsar la col·laboració amb el servei d’ocupació de Catalunya. Contractació de treballadors /es a l’atur per a noves necessitats d’ocupació en la protecció del medi. Millorar el balanç energètic de les administracions. Implantar equipaments d’energies renovables, especialment als edificis municipals

- Promoció de l’Energia solar tèrmica i fotovoltaica (models d’ordenança, formació, etc.), formació i materials sobre gestió energètica. - Suport al programa de PAES - Elaboració del programa DESGEL. - Compensacio d’emissions CO2 de la Xarxa

EEEner-03/07 EnCClim-07/11 Secretaria tècnica

- Promoció de l’Energia solar tèrmica i fotovoltaica, formació i materials sobre gestió energètica - Ambientalització activitats de la Xarxa: Segell Zero CO2 (2010).

EEEner-03/07 EnCClim-07/11 Secretaria tècnica

Establir plans de conservació del medi : Promoure plans de conservació de la biodiversitat en espais naturals i en el verd urbà, amb un sistema de seguiment de la riquesa biològica.

Elaborar i aplicar accions per reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle

Proposar l’elaboració d’estratègies econòmiques sostenibles: Concertar estratègies econòmiques entre els col·lectius empresarials i públics per assolir el màxim nivell de sostenibilitat de l’economia.

Document de síntesi

54


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

DECLARACIÓ DE MATARÓ, 22 de Març de 2011 Ciutats i pobles per l’aplicació de les millors tecnologies disponibles a la mobilitat. El compromís amb el vehicle elèctric. El model urbanístic, econòmic i social dona com a resultat demandes de mobilitat que es satisfan majoritàriament amb vehicles a motor propulsats per derivats del petroli. Però l’esgotament dels recursos fòssils així com les conseqüències generades per l’ús de combustibles fòssils en la qualitat del medi atmosfèric i en la salut de la ciutadania, posa en evidència que la demanda creixent de desplaçaments no es podrà atendre amb els modes convencionals de mobilitat. Davant d’aquests reptes, institucions com les NNUU o la Unió Europea proposen estratègies comuns per conciliar les necessitats de mobilitat amb la innovació en els vehicles i la reducció de l’ús de combustibles fòssils. La Unió Europea expressa la voluntat que l’any 2050 els vehicles elèctrics constitueixin el 100% dels parcs automobilístics. En aquest sentit, tant el govern de l’Estat Espanyol com la Generalitat de Catalunya aposten clarament pel desenvolupament del vehicle elèctric. Els municipis som també conscients de la responsabilitat compartida pel que fa a la reducció d’emissions de GEH, la substitució d’energies fòssils per recursos renovables, la innovació industrial, així com la gestió de la mobilitat local sota criteris de major sostenibilitat.

Acords Planificar a favor de la ciutat compacta i complexa: Afavorir amb el planejament un model de ciutat compacta que faciliti la mobilitat més sostenible

Promoure la substitució dels combustibles fòssils per recursos energètics renovables

Activitats de la XARXA i materials elaborats - Suport al Dia Europeu sense cotxes (20022009) i afavorir desplaçaments en transport públic, bicicleta o a peu

- Estalvi i l’eficiència en la gestió de l’energia: Promoció de l’Energia solar tèrmica i fotovoltaica (models d’ordenança, formació, etc.), formació i materials sobre gestió, eficiència i estalvi energètics i adhesió al Pacte d’Alcaldes/esses.

Grups de treball

EcoUrb-99/03

EEEner-03/07 EnCClim-07/11

Assolir acords amb altres administracions i amb la indústria per desenvolupar l’ús i la producció del vehicle elèctric en condicions competitives. Regular instal·lacions de recarrega i concedir beneficis fiscals per als vehicles elèctrics Afavorir la mobilitat local sostenible mitjançant vehicles elèctrics

- Jornada sobre el vehicle elèctric (2011)

ConsEcoSost07/11

Proposar estratègies concertades per la generalització del vehicle elèctric

Document de síntesi

55


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

COMPROMISOS D’AALBORG El maig de 2004, es va celebrar a la ciutat d’Aalborg (Dinamarca) la Conferència Aalborg + 10, que recuperava el compromís de les ciutats europees amb el medi ambient i l’equitat social, adquirit en la 1a. Conferència Europea de Ciutats i Pobles sostenibles (Aalborg, 1994). Una nombrosa representació dels municipis de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat va participar a la Conferència i van consensuar juntament amb un miler de municipis europeus, el document de Compromisos d’Aalborg+10, aprovat com a conclusió final de la Conferència. El document resumia en 10 compromisos amplis, l’acord dels municipis europeus de seguir aplicant programes d’acció a favor d’unes ciutats i un territori en el seu conjunt més sostenible i més saludable. Compromisos

Accions realitzades a la XARXA

1.- GOVERNANÇA: Ens comprometem a potenciar els nostres processos de presa de decisions mitjançant una democràcia més participativa.

- Objectius i criteris de sostenibilitat estructura i dinàmica de la Xarxa, funcionament de Grups de Treball. - Impuls a la transversalitat - Processos de participació en l’elaboració de les A21 i suport als consells locals de participació - Col·laboració amb altres xarxes i amb altres nivells de l’administració

2.- GESTIÓ LOCAL CAP A LA SOSTENIBILITAT Ens comprometem a implementar cicles de gestió local eficaços, des de la seva planificació fins a l’aplicació i avaluació (Visió integral i Criteris de sostenibilitat en la presa de decisions).

3.- RECURSOS NATURALS COMUNS Ens comprometem a assumir la responsabilitat de protegir, preservar els sòls i la biodiversitat i garantir un accés equitatiu als béns naturals comuns. Millorar l’eficiència i l’estalvi en el consum de recursos i la qualitat de l’aire

Document de síntesi

- Suport a l’aplicació dels Plans d’acció de les Agendes 21 - Formació de responsables municipals en matèria de sostenibilitat - Suport a la creació d’oficines 21 com a òrgans gestors dels plans d’acció 21 - Avaluació de l’assoliment dels objectius de sostenibilitat: elaboració i càlcul del Sistema d’Indicadors i redacció de la memòria de sostenibilitat - Cooperació amb la Campanya Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles

- Formació sobre la gestió del territori - Promoció de l’Energia solar tèrmica i fotovoltaica (models d’ordenança, formació, etc.), formació i materials sobre gestió, eficiència i estalvi energètics. - Elaboració del Programa per a la gestió energètica “DESGEL”. - Suport al programa de Plans d’Acció per l’Energia sostenible PAES - Compensació d’emissions CO2 de les activitats de la Xarxa - Declaració de Vilafranca - Cicles de Jornades, models de Plecs i d’ordenances sobre gestió i aprofitament de l’aigua.

Grups treball

Particip-97/99 i 99/03 AvaliRef-07/11 Secretaria tècnica

Particip-97/99 i 99/03 IndSost-99/03 i 03/07 AvaliRef-07/11 Secretaria tècnica

SistRur-97/99 GesLit-97/99 TerriSost-99/03 EEEner-03/07 EnCClim-07/11 CultAig-03/07 RecHid-07/11

56


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

4.- CONSUM I ELECCIÓ D’ESTILS DE VIDA RESPONSABLES Ens comprometem a adoptar i facilitar l’ús prudent i eficient dels recursos i a encoratjar el consum i la producció sostenibles

5.- URBANISME I DISSENY Ens comprometem a atorgar un paper estratègic a l’urbanisme i el disseny per resoldre els problemes ambientals, socials, econòmics, culturals i relatius a la salut en benefici de tots.

6.- MILLOR MOBILITAT, MENYS TRÀNSIT Reconeixem la interdependència del transport, la salut i el medi ambient, i ens comprometem a promoure enèrgicament opcions de mobilitat sostenibles.

7.- ACCIÓ LOCAL PER A LA SALUT Ens comprometem a protegir i promoure la salut i el benestar dels nostres ciutadans

Document de síntesi

- Suport a la gestió i tractament de residus: Debats i accions formatives sobre la gestió de residus, redacció de materials, difusió a favor de reduir residus i incrementar la reutilització i el reciclatge. Suport a la campanya sobre reducció d’envasos. - Estalvi i l’eficiència en la gestió de l’energia: Promoció de l’Energia solar tèrmica i fotovoltaica (models d’ordenança, formació, etc.), formació i materials sobre gestió, eficiència i estalvi energètics - Difusió sobre estalvi d’aigua (guia d’estalvi i material per a campanyes) - Consum responsable: Recerca de bones pràctiques, activitats formatives i documents sobre compra publica verda i contractació de serveis amb criteris de sostenibilitat. - Declaració de Mataró 2004 - Agendes 21 locals basades en les característiques del territori - Reflexió sobre el sistema urbà i els models de ciutat difusa/ciutat compacta. - Membres fundadors de la Red de Redes de Medio Ambiente urbano ( 2006) - Document sobre l’estalvi energètic en l’edificació i gestió d’equipaments municipals - Declaració de Girona sobre urbanisme sostenible

FluxMet- 99/03 GesRes-03/07 EEEner-03/07 EnCClim-07/11 CultAig-03/07 RecHid-07/11 ConRes-03/07 ConEcSos-07/11

EcoUrb-97/99 Fluxmet-99/03 AvaliRef-07/11

- Pacte per la Mobilitat sostenible - Suport al desenvolupament de Plans de Mobilitat urbana - Suport a la celebració del Dia Europeu sense cotxes per a la promoció dels desplaçaments en transport públic, a peu i en bicicleta. Catàlegs d’activitats a favor de la mobilitat sostenible (2002- 2009). - Promoure la transició a vehicles de baixes emissions i promoció del cotxe elèctric - Formació i opinió sobre les noves lleis de mobilitat urbana regionals i estatals - Elecció de seus accessibles en transport públic per a les activitats de la Xarxa

EcoUrb-99/03 SoriMob-03/07 ContAtm-07/11

- Pacte per a la Mobilitat sostenible i propostes de pacificació dels trànsit - Ordenança sobre el soroll i les vibracions - Seminaris tècnics de gestió local del soroll (2010, 2011) - Declaracions de Vilafranca, Igualada i Mataró 2011: Compromís amb la reducció d’emissions, amb el Pacte d’alcaldes i el cotxe elèctric.

EcoUrb-99/03 SoriMob-03/07 EnCClim-07/11

57


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

8.- UNA ECONOMIA LOCAL ACTIVA I SOSTENIBLE Ens comprometem a crear i garantir una economia local pròspera que doni accés al treball sense perjudicar el medi ambient.

9.- IGUALTAT SOCIAL I JUSTÍCIA Ens comprometem a assegurar comunitats inclusives i solidàries.

10.- DEL LOCAL AL GLOBAL Ens comprometem a assumir la nostra responsabilitat global a favor de la pau, la justícia, la igualtat, el desenvolupament sostenible i la protecció del clima.

- Suport a la gestió ambiental de les empreses locals i formació sobre Responsabilitat social corporativa i sobre els sistemes de Gestió ambiental (EMAS) - Programa europeu GESMOPOLI, de mobilitat als centres de treball - Recull d’experiències per a un turisme sostenible - Promoure mercats de productes locals i regionals de qualitat.

- Suport a les polítiques d’RSC. - Garantir l’accés equitatiu de la ciutadania als serveis ambientals (gestió de residus, abastament i qualitat dels serveis d’aigua i energia).

- Els objectius i criteris de sostenibilitat adoptats per la Xarxa contemplen la contribució a la sostenibilitat global des del món local - Propostes de treball sobre energia, mobilitat i consum orientades a reduir les emissions de GEH globals. Estratègies per atenuar el canvi climàtic. - Compromís polític amb els acords internacionals: reforçar la cooperació de les ciutats per trobar respostes locals que contribueixen a mitigar problemes globals, col·laboració dels governs locals, amb els ens regionals o estatal i amb grups d’interès.

ConRes-03/07 ConEcSos-07 TurSost-99/03

ConEcSos-07/11

Criteris de sostenibilitat de la Xarxa EnCClim-07/11 AvaliRef-07/11 Secretaria tècnica

Secretaria tècnica de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat Barcelona, 8 de febrer de 2012

Document de síntesi

58


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

.

Document de síntesi

1997

2002

2004

2004

2005

2006

2008

2009

2010

2011

59


Informe de gestió de la Xarxa 2011 – 2012

Secretaria tècnica: Diputació de Barcelona Carrer del Comte d’Urgell, 187. Edifici del Rellotge, 2n. 08036 Barcelona Tel. 934 022 222 Fax 934 022 493 xarxasost@diba.cat www.diba.cat/xarxasost

Informe de gestió 2011-12  

de la Xarxa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you