Page 1

INFORME DE GESTIÓ 2010-2011 DOCUMENT DE SÍNTESI SEMINARI


INFORME DE GESTIÓ 2010-2011 DOCUMENT DE SÍNTESI

Aquest document de síntesi de l’Informe de gestió de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 2010-2011, neix fruit del treball realitzat per part de la Secretaria tècnica de la Xarxa, la Comissió de seguiment i els Grups de treball de la Xarxa i inclou un resum de totes les activitats realitzades des de la darrera assemblea de la Xarxa, celebrada el 6 de maig de 2010 a Santa Coloma de Gramenet..

Coordinació, redacció i disseny Secretaria Tècnica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat Impressió: Departament de Reproducció Grafica de la Diputació de Barcelona Podeu trobar aquest Document a la web de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat: http://xarxaenxarxa.diba.cat (Comunitat Virtual de la Xarxa)

Barcelona, Març de 2011


Informe de gestió de la Xarxa 2010 – 2011

1. MUNICIPIS ASSOCIATS A LA XARXA Total Administracions associades a la Xarxa :

253 membres de la Xarxa

Ajuntaments

231

Altres administracions locals

8

Observadors

14

Sol·licituds d’adhesions no ratificades (fins a 2/2011)

(3)

Consell Comarcal d’Osona Consorci de Serveis del Baix Ebre i Montsià Vallgorguina

Total

253

En l’assemblea constitutiva celebrada el 1997, la creació de la XARXA ja va rebre el suport de 118 municipis de la província, que després van anar formalitzant les adhesions mitjançant les aprovacions dels Estatuts de la Xarxa i la Declaració de Manresa en els seus respectius plenaris. Des d’aleshores el nombre de socis ha anat augmentat, al principi d’una manera més ràpida i després d’una manera més esglaonada, fins arribar als 253 socis actuals.

Document de síntesi

5


Informe de gestió de la Xarxa 2010 – 2011

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D'ASSOCIATS A LA XARXA 275 250 225

Nombre de socis

200 175 150 125 100 75 50 25 0 1997

1998 2000

2001

2003

2004 2005

2006

2007

2009 2010

2011

Gràfic 1: Evolució del nombre d’associats a la XARXA La major part dels socis són municipis de les comarques barcelonines, 204, que representen el 66% en nombre de municipis i el 92% en població. La Xarxa compta amb el 12 % de socis d’altres demarcacions catalanes i amb 22 socis observadors, que són o bé associacions de municipis o be ens locals de fora de Catalunya i per tant de l’àmbit de regulació de la Llei catalana d’associacions d’ens locals.

Document de síntesi

6


Informe de gestió de la Xarxa 2010 – 2011

2. RELACIÓ AMB EL PACTE D’ALCALDES

El 60% de la Xarxa és signant del Pacte d’Alcaldes

Per part de la Comissió de seguiment de la Xarxa es va sol·licitar un balanç de la relació dels membres de la Xarxa amb els municipis adherits al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per una energia sostenible local. El 87% dels municipis de la província de Barcelona signants del Pacte d’Alcaldes són també membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat (123 municipis). És a dir, el 60% dels membres de la Xarxa de la província de Barcelona són signants del Pacte. El 56% dels membres de la Xarxa de tot Catalunya són signants del Pacte. TOTAL

Document de síntesi

Municipis

%

Població

%

TOTAL municipis membres de la Xarxa

231

TOTAL municipis de la Xarxa adherits al Pacte

129

56%

5.401.682

88%

TOTAL municipis de la Xarxa però no adherits al Pacte

101

44%

730.847

12%

6.132.529

7


Informe de gestió de la Xarxa 2010 – 2011

Document de síntesi

8


Informe de gestió de la Xarxa 2010 – 2011

3. ACTIVITATS REALITZADES Més de 1.700 persones han assistit a activitats de la Xarxa

Grups de treball: Assemblea: 2 (Maig 2010 – Març 2011) Organització de Jornades i activitats formatives: 15 Reunions de la Comissió de Seguiment: 2 Reunions dels Grups de treball i Comissions Permanents : 24 Nombre d’activitats de la Xarxa: 43 Elaboració de documents: 13 Nombre d’assistents a activitats de la Xarxa: 1.726 Secretaria tècnica: Participació/assistència a jornades i esdeveniments: 12

Període

Any

Nº activitats Nº assistents

2on trimestre

2010

11

482

3er trimestre

2010

5

162

4art trimestre

2010

12

645

1er trimestre

2011

15

437

TOTAL

43

1726

Assistents a 21 de març del 2011

Document de síntesi

9


Informe de gestió de la Xarxa 2010 – 2011

Activitat

Data

Lloc

Ass.

MAIG 2010

43 activitats entre reunions, jornades, tallers i seminaris

Assemblea de la Xarxa

06-maig

Santa Coloma de Gramenet

79

Reunió C.P. Energia i Canvi Climàtic

19-maig

Barcelona

14

Reunió C.P. Grup Consum responsable

25-maig

Barcelona

8

Reunió C.P. Recursos Hídrics

25-maig

Barcelona

7

26-maig

Barcelona

11

Reunió G.T. Consum responsable

09-juny

Barcelona

21

Reunió C.P. Reflexió A21

14-juny

Barcelona

4

Reunió C.P. Recursos Hídrics: monogràfic 16-juny estudi ordenances amb UAB

Barcelona

8

Seminari d'intercanvi d’experiències sobre millors tècniques disponibles per la millora de 21-juny la gestió de l’aigua al verd urbà

Barcelona

38

Treball preparatori del Fòrum per l'Estratègia 29-juny Residu Zero

Barcelona

Jornada "La contractació de elèctrica en el mercat liberalitzat. "

30-juny

Barcelona

122

06-jul

Barcelona

13

Jornada aprofundiment reaprofitament aigües 13-jul i dobles xarxes: Planificació i criteris tècnics

Barcelona

51

Reunió CP Energia i Canvi Climàtic

Barcelona

6

Reunió G.T. Contaminació Comissió soroll

Atmosfèrica:

JUNY 2010

l’energia

JULIOL 2010 Reunió G.T. Reflexió Agendes 21

21-jul

Grup de treball Agua FEMP per elaborar un tot model de Reglament de servei i una Guia de 2010 tarifes

Document de síntesi

el

Madrid

10


Informe de gestió de la Xarxa 2010 – 2011

SETEMBRE 2010 Jornada SCI Compra verda

14 i 15 Barcelona setembre

Jornada Compra verda Gijón

16-set

Reunió G.T Consum responsable i GPP

17-set

Constitució de la Xarxa de suport municipal i ciutadana: “per un model eficient de gestió 17-set d’envasos” 1er Seminari sobre intercanvi d'experiències 28-set en soroll: adaptació dels Mapes Setmana de la mobilitat Sostenible i Segura

Barcelona Barcelona

27

Barcelona

Barcelona

65

22 a 29 setembre

OCTUBRE DE 2010 Reunió CP Agenda 21 Local

01-oct

Barcelona

9

Reunió CP Energia i Canvi Climàtic.

04-oct

Barcelona

10

Reunió CP Recursos Hídrics

07-oct

Barcelona

7

Presentació de l'Agenda Escolar i del Medi 19-oct Ambient. Presentació President de la Xarxa Jornada: "Eines municipals per la difusió de 21-oct l’energia solar tèrmica" II Trobada Xarxa Compri Participació a Taula Rodona

Reciclat.

28-oct

Vilanova Geltrú

i

Barcelona

la

350 67

Barcelona

NOVEMBRE 2010 Comissió de seguiment

04-nov

Barcelona

12

Jornada: Sistemes de gestió ambientals: experiències de relació entre municipis i 11-nov empreses

Barcelona

40

Reunió G.T. Reflexió Agenda 21 Local

16-nov

Barcelona

11

Jornada: Aprofitament local de les aigües freàtiques. Cicle Reaprofitament aigües i 18-nov dobles xarxes

Barcelona

63

Suport a la Setmana Europea de la Prevenció 21 al 29 de residus novembre CONAMA

22 a 28 Madrid novembre

Taller de presentació i formació en el 29-nov programa DESGEL 3.0

Document de síntesi

Barcelona

11

23


Informe de gestió de la Xarxa 2010 – 2011

DESEMBRE 2010 Reunió C.P Consum responsable

15-des

Seminari de suport a la gestió energètica bàsica: Experiència en implantació 14-des d'instal·lacions d'energia solar FV en equipaments municipals

Barcelona

6

Barcelona

47

12-gen

Barcelona

8

Reunió G.T. Compra responsable i Economia 26-gen Sostenible + GPP Infonet

Barcelona

27

Reunió G.T. Agenda 21 Local: Revisió 27-gen Indicadors

Barcelona

19

GENER 2011 Reunió C.P. Energia i Canvi Climàtic

Xerrada Escola professional El Clot

28-gen

Barcelona

2

FEBRER 2011

Document de síntesi

Seminari de discussió dels resultats de l'Estudi sobre les Ordenances d'estalvi amb 02-feb els tècnics municipals i el G.T. de Recursos Hídrics. (Avaluació final mandat)

Barcelona

30

Reunió final G.T. Contaminació Atmosfèrica

03-feb

Barcelona

13

Sessió tècnica DESGEL

07-feb

Barcelona

20

Reunió G.T. Agenda 21 Local: Revisió 09-feb Indicadors + Autoavaluació

Barcelona

12

Reunió final G.T. Compra responsable i 14-feb Economia Sostenible

Barcelona

22

Reunió final G.T. Energia i Canvi Climàtic

21-feb

Barcelona

8

Projecte Zero Waste UAB

10-feb

Comissió de seguiment

24-feb

Barcelona

14

3a jornada del Cicle sobre aprofitament 17-feb d'aigua no potable i dobles xarxes

Barcelona

60

Barcelona

12

1


Informe de gestió de la Xarxa 2010 – 2011

MARÇ 2011 Reunió G.T. Agendes 21: Revisió indicadors

02-març

Barcelona

10

Jornada sobre compra verda de flotes 03-març municipals

Barcelona

48

Fòrum Residus Zero

04-març

Sessió tècnica DESGEL

14-març

Jornada energia a l'Estany + Seminari 17-març ELENA Xarxa II Assemblea General final de mandat

Barcelona Barcelona L'Estany

21 i 22 de març

1 26 120* Mataró

II Fòrum sobre Medi Ambient i món local * estimació a partir inscrits

Llegenda: Activitats amb participació o col.laboració G.T. : Grup de treball

C.P. : Comissio permanent

G.T. Energia i Canvi Climàtic G.T. Consum responsable i economia sostenible G.T. Gestió dels recursos hídrics G.T. Contaminació atmosfèrica G.T. Reflexió Agendes 21 Activitat general de la Xarxa

Document de síntesi

13


Informe de gestió de la Xarxa 2010 – 2011

Materials de la Xarxa Maig 2010 – Març 2011 2010

13 materials elaborats per la Xarxa

Informe del Seminari d’intercanvi en la gestió de l’aigua en espais públics enjardinats Conclusions del grups de debat del Seminari amb el suport d’Eidos. Juliol 2010. Guia d’inspecció i manteniment d’instal·lacions d’energia solar tèrmica Secretaria tècnica i Intiam Ruai. 2010. Guia tècnica amb cinc eines concretes d’aplicació directa pels tècnics municipals. Dins la línia: Com fer...? Eines per a la gestió municipal. Aplicatiu Xarxa Solar 1.0 Secretaria tècnica i Intiam Ruai. Aplicatiu específic en format excel per la revisió dels càlculs de projectes d’instal·lacions d’energia solar tèrmica. Complement a la Guia. Ampliació al programa DESGEL 3.0 Secretaria tècnica i Barcelona Regional. Revisió, ampliació i millora del programa DESGEL 2.0 amb un nou sistema bàsic de càlcul pel càlcul dels inventaris d’emissions de gasos d’efecte hivernacle del Pacte d’Alcaldes. Inclou també l’aplicatiu DESGEL futur i millores d’ús i funcionament. Guia bàsica del programa DESGEL 3.0: una eina de suport al Pacte d’Alcaldes Secretaria tècnica. Octubre 2010. Guia bàsica general sobre els continguts, característiques i funcions del programa DESGEL 3.0. Informe de resultat del Seminari tècnic de gestió local del soroll Conclusions del grups de debat del Seminari amb el suport d’Índic. Setembre 2010. Criteris tècnics per a l’elaboració de mapes de capacitat acústica Oficina tècnica d’Avaluació i Gestió Ambiental i Secretaria tècnica. Novembre 2010. Document elaborat a partir dels debats del Seminari tècnic.

Document de síntesi

14


Informe de gestió de la Xarxa 2010 – 2011

Informe del qüestionari sobre el seguiment i ús del indicadors de sostenibilitat municipal Secretaria tècnica. Novembre 2010. Document per iniciar el debat sobre la revisió del Sistema municipal d’indicadors de sostenibilitat, a partir del qüestionari enviat a diversos membres de la Xarxa. Informe dels resultats de les aportacions a l'Estratègia pel Desenvolupament Sostenible de Catalunya A petició de la Comissió permanent, resultats de l’entrevista amb les responsables de la Generalitat de Catalunya per informar de les aportacions finalment recollides. Agenda Escolar del Medi ambient i el desenvolupament 2010-2011

2011 Estudi de l’aplicació de les Ordenances d’Estalvi d’Aigua a la Xarxa Estudi elaborat pel grup de recerca ICTA-UAB coordinat pel Dr. David Saurí, a proposta del Grup de treball. Març 2011. Inclou propostes de millora elaborada conjuntament i amb debat amb els municipis del Grup amb ordenança municipal d’estalvi d’aigua. Revisió del Sistema municipal d'Indicadors de sostenibilitat Programa Sistema municipal d’indicadors de sostenibilitat i Secretaria tècnica. Març 2011. Nova arquitectura proposada pel Grup de treball d’avaluació de les Agendes 21 amb indicadors bàsics i secundaris. Memòria de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 20072011 Secretaria tècnica. Març 2011. Resum del mandat.

Document de síntesi

15


Informe de gestió de la Xarxa 2010 – 2011

Document de síntesi

16


Informe de gestió de la Xarxa 2010 – 2011

4. GRUPS DE TREBALL Grups de treball actuals, renovats a l’Assemblea celebrada a Manresa el gener de 2008.

Nombre de municipis

Comissió Permanent

Consum responsable i Economia sostenible

35

Cornellà de Llobregat, Igualada, Sant Boi de Llobregat, Vilafranca del Penedès

Contaminació atmosfèrica

29

Ha funcionat sense Comissió permanent

38

Badalona, Granollers, L’Hospitalet de Llobregat, Torredembarra, Navàs, El Masnou, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa i Vic, i el Consell Comarcal del Maresme.

Energia i Canvi climàtic

41

Badalona, Granollers, L’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Mollet del Vallès, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Tarragona, Terrassa i Vilanova i la Geltrú

Reflexió sobre les Agendes 21 locals

48

Cornellà de Llobregat, Girona, Mataró, Tarragona, Vilafranca del Penedès

Grups de treball

Gestió dels recursos hídrics

Document de síntesi

17


Informe de gestió de la Xarxa 2010 – 2011


Informe de gestió de la Xarxa 2010 – 2011

5. AGENDA ESCOLAR

110.000 agendes escolars 135 municipis

L’Agenda Escolar Europea del Medi Ambient i el desenvolupament és un producte d’educació ambiental adreçat a joves alumnes de secundària (per tant, entre 12 i 16 anys), amb el que es pretén apropar els postulats de l’Agenda 21 i difondre els principis de la sostenibilitat, bo i promovent el respecte i l’estimació vers el medi ambient. Durant el curs 2010-2011, s’han distribuït al voltant de 110.000 agendes a 135 municipis de Catalunya. A nivell europeu hi han col·laborat la província de Chieti (Itàlia), el Consell de Mallorca i la Diputació d'Osca, on s'han distribuït també agendes. I, amb això, s'han editat en tres idiomes: català, italià i castellà. Durant el curs actual (2010-2011), l’Agenda Escolar ha fet una aposta per les noves tecnologies de la informació i la comunicació, amb la creació de nous espais virtuals: 1) un web renovat (http://agendaescolar.diba.cat), amb més interactivitat, vídeos, qüestionaris online, rànquing de puntuacions i un vincle al girafulls, la versió electrònica de l'agenda en format paper; 2) una comunitat virtual per a professors i responsables municipals que participen en el projecte a http://xarxaenxarxa.diba.cat; i, la presència a les xarxes socials, al Facebook i al Twitter (http://www.twitter.com/agenda_escolar). En aquests moments, s’està treballant en l’Agenda Escolar del curs vinent (2011-2012). La temàtica, aquest cop, se centrarà en l'entorn més proper i abordarà la relació entre medi ambient i els usos de l'espai públic. Per això, s’abordaran, des de diferents vessants, aspectes que l’afecten i ens afecten i que induiran els alumnes a reflexionar sobre com ens relacionem amb aquestes espais i quins usos en fem. Sense perdre de vista el caire lúdic i juvenil, pel que fa als continguts, les agendes contemplaran propostes innovadores com flashmobs o bancs del temps, o problemàtiques com la contaminació lumínica o acústica o les conductes incíviques, entre d’altres.

Document de síntesi

19


Informe de gestió de la Xarxa 2010 – 2011

Agenda 2011 2012

Agenda Escolar 2011- 2012. Proposta de pàgines.

Document de síntesi

20


Informe de gestió de la Xarxa 2010 – 2011

6. DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ Pàgina WEB

Web renovada i actualitzada permanentment

Canal Youtube de la Xarxa

Document de síntesi

La web de la Xarxa actualment, es troba ubicada a http://www.diba.cat/xarxasost/. S’ha renovat recentment per i s’hi troba informació general sobre l’organització i el funcionament de la Xarxa, juntament amb informació sobre les activitats, documents elaborats... La informació es troba disponible en dos idiomes: català i castellà.

També s’ha creat el canal Youtube de la Xarxa(http://www.youtube.com/xarxasost), on es pot accedir als vídeos de les jornades amb ponències enregistrades des de maig del 2010.

21


Informe de gestió de la Xarxa 2010 – 2011

Revista Sostenible

9.800 visites mensuals i 3.600 suscriptors

Avui Sostenible.cat és una publicació de referència dins el periodisme ambiental. Es dedica a l’anàlisi, la reflexió i pensament en temes tan diversos com el canvi climàtic, residus, contaminació atmosfèrica… a través de les seccions setmanals de reportatges, entrevistes o especials, sempre amb l’objectiu d’oferir un espai d’anàlisi i eines per a les polítiques municipals (Pacte d'Alcaldes/esses per l'energia, Prevenció de residus, Canvi climàtic i energia: propostes per després de Kyoto, Ecociutats, Eco-emprenedors…) Incorpora seccions més lleugeres com ECOdissenys, que han fet que els continguts de Sostenible circulen amplament per la xarxa i siguin citats als mitjans convencionals. Han augmentat les firmes d’experts a l’apartat d’opinió. Actualment comptem amb les col·laboracions fixes de: Ramon Folch, Albert Punsola, Jose Luis Gallego, Daniel Gómez, Sergi Rovira, Joana Díaz, Oriol Lladó i Eva van den Berg. Així doncs, la presència de Sostenible.cat a les xarxes socials i l’aposta per uns continguts propis de qualitat han impregnat de dinamisme la revista i han fet que augmentin el nombre de lectors: 9.816 nombre de visites mitjanes al mes l’any 2010. I continua sent clau la difusió de continguts a traves del butlletí dels dilluns que compta actualment amb 3.635 subscrits.

Document de síntesi

22


Informe de gestió de la Xarxa 2010 – 2011

La comunitat virtual de la Xarxa: Xarxa en xarxa

Més de 400 usuaris Notícies, agenda, Fòrums, Blocs, Fotos, Vídeos...

A mitjans de 2010, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat va endegar una nova experiència en el món de les -ja no tan- noves tecnologies de la informació i la comunicació. Es tracta de Xarxa en xarxa (http://xarxaenxarxa.diba.cat/), una comunitat virtual per als membres d’aquesta associació. La comunitat, que va iniciar la seva història a principis de juny de 2010, funciona a hores d’ara plenament, amb els més de 400 membres que li donen vida, amb els seus comentaris i aportacions.

Xarxa en xarxa, que neix amb la vocació d’esdevenir una veritable plataforma comunicativa, facilita als membres de l’associació intercanviar experiències, dubtes i opinions en l’àmbit de la sostenibilitat, cosa que coincideix amb un dels objectius primordials de la Xarxa: la participació. Per dur a terme aquests propòsits, Xarxa en xarxa compta amb una sèrie d’espais i aplicatius, com fòrums, blocs, agenda, notícies, enquestes o xat, entre d’altres. .

Document de síntesi

23


Comte d’Urgell, 187, 2n Edifici del Laboratori 08036 Barcelona Tel. 934 022 451 · Fax 934 022 452 www.diba.cat/mediambient

Paper reciclat. Impressió: DRG

Àrea de Medi Ambient

Informe de gestió de la Xarxa 2010-2011  
Informe de gestió de la Xarxa 2010-2011  

Informe de gestió de l'activitat de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 2010-2011

Advertisement