Page 1

Tel.: 01/723 71 00, 01/723 09 53, info@rolete-kosec.si, www.rolete-kosec.si

ZUNANJI ROLOJI SREEN MARKIZOLETE


V s e b i n a

01.

Zunanji roloji

02.

04

Sistem 125 Sistem 103 Sistem 103 LOCK Sistem 76 Sistem 76 LOCK Sistem XXL Sistem XL Sistem XS Markizoleta

06 08 10 12 14 16 18 20 22

Dodatki

24


01.

Z u n a n j i

Zunanji

r oloji

roloji

UPORABA: vertikalne steklene površine. NARAVNO HLAJENJE IN VARČEVANJE Z ENERGIJO Zunanja senčila REFLEKSOL pomagajo ohranjati primerno temperaturo v prostorih, ki so izpostavljeni soncu. Hkrati pa roloji Refleksol ® pripomorejo k zmanjšanju uporabe klimatskih naprav in tako tudi k znižanju obratovalnih stroškov stavbe. OPTIČNO UDOBJE Materiali HIGH-T-TEX in Polyscreen, iz katerih so izdelani naši roloji, učinkovito preprečujejo vstopanje svetlobe v prostor in zmanjša kontraste, hkrati pa omogočajo dober pogled navzven. ESTETIKA IN UPORABNOST Ustrezna senčila izboljšajo videz pročelja. Poleg tega pa se lahko zaradi bogate ponudbe tkanin v različnih barvah in možnosti lakiranja rolo prilagodi kateremukoli okolju. Z namestitvijo senčila Refleksol ® v notranjost stavbe lahko ustvarite popolno zatemnitev, kakršna je v kinodvoranah in predavalnicah. Uporabite lahko tudi vremenski nadzor, ki roloje ščiti pred spreminjajočimi se vremenskimi pogoji. ŽIVLJENJSKA DOBA Čvrsto ogrodje iz aluminija in visoko kakovostne tkanine iz trpežnih poliestrskih vlaken, ki so prekrite s snovjo PVC, zagotavljajo, da bo rolo dolgo služil svojemu namenu. PRIMERNI NAČINI PRITRJEVANJA Z uporabo aluminijastih konzol boste sistem namestili hitro in preprosto.


sončna energija

05

sončna energija, ki jo rolo vsrka (52 %)

sončna energija, ki jo rolo prepušča (6 %) sončna energija, ki se odbija z roloja (42 %)

®

odbijanje od stekla

sončna energija, ki prodre v prostor

Podatki, ki so odvisni od barve in vrste materiala HIGH-T-TEX


06

S i s t e m Z U N A N J I

1 2 5

R O L O

- premer kasete – 125 mm, - največje dimenzije – širina 3,5 m, višina 4,25 m, - senčilo v katerikoli barvi z barvne lestvice RAL, - materiali HIGH-T-TEX, SCREEN, - preprost dostop do notranjosti kasete, - električno upravljanje.


07

Proizvajalec ima pravico do sprememb v zvezi s senÄ?ilom.


08

S i s t e m Z U N A N J I

1 0 3

R O L O J I

- dimenzije kasete – širina 107 mm, višina 117 mm, - največje dimenzije – širina 4,5 m, višina 4 m, - senčilo v katerikoli barvi z barvne lestvice RAL, - materiali HIGH-T-TEX, SCREEN, - možna protivetrna zaščita, - preprost dostop do notranjosti kasete, - ročno ali električno upravljanje.


09

Proizvajalec ima pravico do sprememb v zvezi s senÄ?ilom.


10

S i s t e m Z U N A N J I

1 0 3

L O C K

R O L O J I

- dimenzije kasete – širina 107 mm, višina 117 mm, - največje dimenzije – širina 3 m, višina 2 m, - senčilo v katerikoli barvi z barvne lestvice RAL, - materiali HIGH-T-TEX, SCREEN, - prijaznejša uporaba zaradi sistema LOCK, ki tudi ob sunkovitem vetru poskrbi, da tkanina ostane napeta, potem ko se rolo odvije do konca, poleg tega pa tudi avtomatično fiksira spodnjo palico roloja, - možna protivetrna zaščita, - preprost dostop do notranjosti kasete, - električno upravljanje.


11

Proizvajalec ima pravico do sprememb v zvezi s senÄ?ilom.


12

S i s t e m Z U N A N J I

R O L O J I

- dimenzije kasete – širina 76 mm, višina 81 mm, - največje dimenzije – širina 2,6 m, višina 2,6 m, - senčilo v katerikoli barvi z barvne lestvice RAL, - materiali HIGH-T-TEX, SCREEN, - ročno ali električno upravljanje.

7 6


13

Proizvajalec ima pravico do sprememb v zvezi s senÄ?ilom.


14

S i s t e m Z U N A N J I

7 6

L O C K

R O L O J I

- dimenzije kasete – širina 76 mm, višina 81 mm, - največje dimenzije – širina 2,6 m, višina 2 m, - senčilo v katerikoli barvi z barvne lestvice RAL, - materiali HIGH-T-TEX, SCREEN, - prijaznejša uporaba zaradi sistema LOCK, ki tudi ob sunkovitem vetru poskrbi, da tkanina ostane napeta, potem ko se rolo odvije do konca, poleg tega pa tudi avtomatično fiksira spodnjo palico roloja, - električno upravljanje.


15

Proizvajalec ima pravico do sprememb v zvezi s senÄ?ilom.


16

S i s t e m Z U N A N J I

X X L

R O L O J I

- največje dimenzije – širina 5 m, višina 5 m, (za zunanjo uporabo – širina 3 m, višina 3 m), - senčilo v katerikoli barvi z barvne lestvice RAL, - HIGH-T-TEX, SCREEN, materialni iz platna - primerno za senčenje večjih površin, - električno ali ročno upravljanje.


17

Proizvajalec ima pravico do sprememb v zvezi s senÄ?ilom.


18

S i s t e m Z U N A N J I

X L

R O L O J I

- največje dimenzije – širina 4 m, višina 4 m, (za zunanjo uporabo – širina 3 m, višina 3 m), - senčilo v katerikoli barvi z barvne lestvice RAL, - HIGH-T-TEX, SCREEN, materiali iz platna, - primerno za senčenje večjih površin, - električno ali ročno upravljanje.


19

Proizvajalec ima pravico do sprememb v zvezi s senÄ?ilom.


20

S i s t e m Z U N A N J I

R O L O J I

- največje dimenzije – širina 3 m, višina 3 m, - samo za notranje prostore, - prostoviseči sistem, - senčilo v katerikoli barvi z barvne lestvice RAL, - materiali HIGH-T-TEX, SCREEN, - električno ali ročno upravljanje.

X S


21

Proizvajalec ima pravico do sprememb v zvezi s senÄ?ilom.


22

M a r k i z o l e t a Z U N A N J I

R O L O J I

- največje dimenzije – širina 3,5 m, višina 4 m, - senčilo v katerikoli barvi z barvne lestvice RAL, - HIGH-T-TEX, SCREEN, platno, - primerno za senčenje večjih površin, - električno ali ročno upravljanje.


23

Proizvajalec ima pravico do sprememb v zvezi s senÄ?ilom.


02.

D o d a t k i

E L E K T R I Č N I

M O T O R J I

N A P R A V A

V R E M E N S K I

S E N Z O R J I

Z A

E L E K T R I Č N O

U P R A V L J A N J E


Oddelek za roloje in sisteme Refleksol ROLETE KOSEC d.o.o. STELETOVA 4. 1234 MENGEŠ

SCREEN_Rolete_Kosec  
SCREEN_Rolete_Kosec  

ZUNANJI ROLOJI SREEN MARKIZOLETE Tel.: 01/723 71 00, 01/723 09 53, info@rolete-kosec.si, www.rolete-kosec.si Vsebina Sistem125 Sistem103 Si...