Page 1

Một hạt giống tốt có thể thay đổi cuộc sống hàng triệu con người A good seed can change lives of people


HỌ LÀM ĐIỀU ĐÓ NHƯ THẾ NÀO? How can they do that?


Nói nghe rồi quên, dạy bảo tôi tôi sẽ nhớ. Cho tôi tham gia vào rồi tôi sẽ tiến bộ. Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn. “Benjamin Franklin”


KHÓA TẬP HUẤN KỸ THUẬT TRÊN ĐỒNG RUỘNG Product & Technical Training on the fields (S&M and PDS) Dành cho đội Kinh Doanh & Phát Triển Sản Phẩm

2018


CHÚNG TÔI ĐÃ HỌC ĐƯỢC GÌ? What’s our lesson?


Tập quán canh tác khác nhau của các vùng miền Different regions, different cultivation habits


Đợt tập huấn này rất có ý nghĩa giúp em hiểu rõ hơn về các sản phẩm và các kỹ thuật canh tác giữa các khu vực vùng miền This training is so meaningful to me. I learnt much more about crops and different cultivation between regions


Đợt tập huấn này rất có ích, làm tôi hiểu rõ hơn về quy trình, cách sử dụng thuốc cũng như rõ thêm về một số sản phẩm. Very useful training. I more understand the process, how to use pesticide safe and effectively and other products


Trải nghiệm trên đồng quả thật rất hữu ích cho họ Experience on field is so valuable for them


Trao đổi & học hỏi kiến thức từ nông dân Sharing and learning from farmers' practices


Biết được hằng ngày các bạn thị trường phải đi quãng đường dài nắng gió để đến với nông dân We learn that everyday, field staff has to travel a lot in the region. It's not easy for them


Chúng tôi học được cách sử dụng hiệu quả tài liệu quản lý bệnh cho cây trồng Learning the way how to use pest control documents effectively


Muốn được học thêm các loại cây trồng khác Always excited to learn and want to learn more other crops


Thực tế khác với chúng ta nghĩ. Tìm cách thích ứng với cách canh tác của nông dân thay vì bắt họ thay đổi theo cách của mình. Life is different from what we think. Try to adapt farmers' cultivation ways instead of persuade them to follow ours


Bạn biết được gì về cây đu đủ? Sao có trái tròn, trái dài và một số bị mặt mèo? How much do you know about papaya? Why are some of them round, some long and some has catface?


Cơ hội mới trên vùng đất mới tỉnh Tây Ninh New opportunities on new regions - Tay Ninh Province


Chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cao su sang dưa leo và họ bầu bí khác Shifting crop - rubber to cucumber and cucurbits


Điều gì cần phải cải thiện? What should have been done better?


Chúng ta sẽ chuẩn bị tài liệu về kiến thức cơ bản cho từng giống vào lần sau It would have been fantastic if we received documentation supports


Thời gian quả là quý giá, chúng ta hãy tận dụng nó hiệu quả hơn Time is so value for them, don't waist it


Việc lên lập kế hoạch tốt sẽ làm chuyến đi càng hiệu quả hơn. Importance of making good plan for the field visit.


Hãy dùng sách này như cuốn từ điển trong công việc hằng ngày của bạn Use this book as your dictionary


Chúng ta hãy hợp tác với viện nghiên cứu để biết rõ hơn về bệnh mới xuất hiện gần đây Let's collaborate with local institute to learn the new disease on corn plant


Thank you!

SALES & PDS TRAINING 2018 sharing internally  
SALES & PDS TRAINING 2018 sharing internally  
Advertisement