Page 1

Tradewithestonia.com manuaal


Eksport toob sisse! Tradewithestonia.com Kas Sinu ettevõte juba tegeleb ekspordiga või alles plaanib seda? Ühine Eesti eksportööride võrgustikuga Tradewithestonia.com ja tee oma ettevõte maailmale nähtavaks!

Tradewithestonia.com liikmelisus ning andmebaasi kasutamine on kõigile TASUTA!

Tradewithestonia.com on avaliku sektori teenus Eesti ettevõtetele, mille eesmärk on tõsta eksporditeadlikkust, arendada ettevõtete vahelist koostööd ekspordi edendamisel ning luua uusi ekspordisuhteid.

välisturgudel üheskoos.“

EASi Rahvusvahelistumise divisjoni direktori Gert Stahli sõnul loodetakse lisaväärtust pakkuda kõikidele Eesti ekspordi arendamisega tegelevatele organisatsioonidele: „Kuna oleme maailma mõistes väikesed, siis käsitleme Eestit tervikuna, mille tooteid ja teenuseid müüme

Eksportööride andmebaasis olemine ei maksa ettevõttele midagi. Ainus vaev ja kulu on konto täitmine, info ajakohasena hoidmine ning läbi portaali saabunud koostööpakkumistele reageerimine.

Tradewithestonia.com loob ühtse kontaktpunkti, mis annab ettevõtjatele võimaluse olla potentsiaalsetele välispartneritele nähtav ja edendada oma eksporti.


Ankeedis olevad andmed on välja mõeldud ja täidavad illustreerivat ülesannet.

Tradewithestonia.com liikmeks registreerumine Vajutage sinisele Register nupule, täitke vajalikud väljad ning kinnitage andmed. Seejärel ilmub teade konto loomise kohta ning Teile saadetakse sellest teavitav e-kiri. Sisenege Login all oma kasutajanime ja

parooliga portaali, aktsepteerige Profiili täitmine all Tradewithestonia.com liikmeleping ning hakake andmeid sisestama.


Ankeedis olevad andmed on välja mõeldud ja täidavad illustreerivat ülesannet.

Ettevõtte profiili täitmine Andmete sisestamine

Kuna portaali hakatakse turustama välismaal, on suhtlemiskeeleks inglise keel ning seega tuleb ankeet ja kõik esitatavad päringud täita korrektses inglise keeles. Ankeedis võib olla lahtreid, kuhu ettevõttel ei ole midagi märkida. Sellistel juhtudel on oluline, et need ankeedi osad ei jääks täitmata, vaid sisestatakse kriips (-).

Kui soovite ankeeti vahepeal enda tarbeks salvestada (näiteks ei jõua te kohe kõiki lahtreid täita), klõpsake ankeedi allservas Save. Kui olete ankeedi täitmisega lõpule jõudnud ja veendunud, et kõik vajalikud väljad on täidetud, vajutage Submit changes - seejärel jõuab ettevõtte profiil Tradewithestonia.com administraatorini ja pärast andmete ülevaatamist avaldatakse need Tradewithestonia.com lehel.


Ankeedis olevad andmed on välja mõeldud ja täidavad illustreerivat ülesannet.

Andmete jaotus ankeedis Punasega märgitud väljadele tuleb sisestada teave, mis kuulub avalikustamisele igal juhul ja mis on võrgustikku kuulumiseks kohustuslik. Kollasega märgitud väljadele on võimalik ettevõtte kohta sisestada põhjalikum teave. Nende väljade täitmine tõstab ettevõtte otsingutulemustes ettepoole nendest ettevõtetest, kellel on täidetud ainult punasega märgistatud väljad.

Rohelisega märgitud väljadele saab sisestada strateegilisema tähtsusega teavet, mis võimaldab koostööpartnerit otsival välisettevõttel saada täpsemat informatsiooni ettevõtte väärtuste ja soovide kohta. Halliga märgitud väljad annavad ettevõtte kohta detailsemat lisainfot.


Ankeedis olevad andmed on välja mõeldud ja täidavad illustreerivat ülesannet.

Ettevõtte profiil Profiil on punane kui on täidetud kõik punasega tähistatud väljad. Profiil on kollane kui lisaks punastele on täidetud ka kõik kollasega märgitud väljad. Profiil on roheline kui lisaks kõikidele punastele ja kollastele on täidetud ka kõik rohelised väljad.

Otsingutulemustes on kõige ees rohelise, seejärel kollase ja lõpuks punase profiiliga ettevõtted. Sama värvi profiili täituvusega ettevõtete puhul kujuneb pingerida selle järgi, kui palju on ühel või teisel ettevõttel täidetud teise värviga väljasid. Edasine järjestus toimub tähestiku alusel.


Ankeedis olevad andmed on välja mõeldud ja täidavad illustreerivat ülesannet.

Ettevõtte profiili täitmine Company contact data / Ettevõtte kontaktandmed

E-posti aadressi lahtrisse märkige ettevõtte üldine avalik e-posti aadress. Telefoninumber tuleb sisestada kujul +372 xxxxxxx.

Contact person / Kontaktisik

Siia märkige selle inimese andmed, kes vastutab ettevõttes ekspordi eest ja on välisettevõtte jaoks

esmaseks kontaktisikuks. Kontaktisikule hakkavad laekuma läbi veebisüsteemi Tradewithestonia.com esitatud koostöö/ostu päringud kui valite profiili lõpus Deliver queries by e-mail.

Company details / Ettevõtte andmed Siia sisestage oma ettevõtte asutamisaasta, käive eurodes, töötajate arv, ekspordi osakaal käibest ja ettevõtte tegevusala(d).


Ankeedis olevad andmed on välja mõeldud ja täidavad illustreerivat ülesannet.

Ettevõtte profiili täitmine Company activity / Ettevõtte tegevus

Kõigepealt valige rippmenüüst ettevõtte tegevusvaldkond/valdkonnad. Et teie ettevõtet oleks andmebaasist lihtsam leida, märkige kindlasti kõik sektorid, millega ettevõte seotud on. Seejärel kirjeldage detailsemalt ettevõtte tegevust, kuid mitte tooteid. Tooteid saate kirjeldada hiljem Company products kategooria all. Nüüd valige NACE-kood, milles abistab Select lingi alt avanev otsing (nt kui otsida kõnekeskuse kohta käivat koodi ja trükkida otsinguväljale sõna ‘call’, leiabki koodi hõlpsasti üles). Soovi korral võite lisada mitu koodi. Lisaks on siin võimalus ära märkida ettevõtte kuuluvus tööstus- ja kaubandusorganisatsioonidesse ning ettevõttele omistatud sertifikaadid.

Company products / Ettevõtte tooted

Siin kirjeldage võimalikult põhjalikult ettevõtte tooteid/ teenuseid. Alustage põhiliste toodete/teenuste detailse kirjeldusega. Järgmisena kirjeldage ettevõttes kasutatavaid tehnoloogiaid. Kui teie ettevõtte tooted/teenused on seotud konkreetsete kaubamärkidega, saab siia sisestada vastavad kaubamärgid. Valige ka HS kood, milles abistab Select lingi alt avanev otsing. Soovi korral võite lisada mitu koodi.


Ankeedis olevad andmed on välja mõeldud ja täidavad illustreerivat ülesannet.

Ettevõtte profiili täitmine Description of export markets and products / Eksporditurgude- ja toodete kirjeldus

Andke võimalikult põhjalik ülevaade ettevõtte senistest eksporditurgudest ja toodetest, mida on välisturgudel juba müüdud. Võimaluse korral märkige juurde müügimahud, kliendid jms. Rippmenüüd kasutades saate märkida, millistesse riikidesse on eksport toimunud ning kirjeldada, kas ja milliseid toetusi on saadud Euroopa Liidu struktuurifondidest eksporti arendavateks projektideks (messid, ühisturundus, ekspordiplaan jne).

Value proposition / Müügiargumendid

Siin saate kirjeldada ettevõtte kohta käivaid unikaalseid müügiargumente ning tuua välja oma tugevad küljed ja konkurentsieelised. Soovitatav on täpsemalt kirjeldada ettevõtte koostööpakkumise sisu ja olemust. Kui ettevõttel on eesmärk leida koostööpartner mõnes konkreetses riigis või tegevusalal, siis tuleks see kindlasti ära märkida.


Ankeedis olevad andmed on välja mõeldud ja täidavad illustreerivat ülesannet.

Ettevõtte profiili täitmine We are looking for / Ootused ja eelistused

Kirjeldage võimalikult põhjalikult, millist ekspordipartnerit otsite. Valige rippmenüüdest, millistest eksporditurgudest olete huvitatud ning millist koostööliiki otsite. Soovitatav on kirjeldada, milliste tööstusharude ettevõtetega koostööst olete välisturgudelt huvitatud

ning millistele tingimustele peaks see ettevõte vastama (nt millele peaks see ettevõte olema spetsialiseerunud või milliseid sertifikaate peaks ta omama).

Product photos / Iseloomustav pilt

Lisage sobiv pilt, mis aitab teie ettevõtet ja/või tooteid tabavalt iseloomustada ning laadige see siin üles.


Ankeedis olevad andmed on välja mõeldud ja täidavad illustreerivat ülesannet.

Send inquiry / Päringu esitamine Sisestage oma ettevõtte kontaktandmed. Päringu sisu tuleb täita inglise keeles. Kui märgite lahtrisse Publish your inquiry on the website linnukese, läheb tehtud päring ka Tradewithestonia.com esilehele ja seda näevad nii kõik teised Eesti ettevõtted kui ka välisettevõtted.

Kui valida teatud sektor ja selle all olev päring, siis läheb päring kõigile antud sektoris olevatele ettevõtetele. Päringut saab saata ka vaid ühele kindlale ettevõttele, valides soovitud ettevõtte profiili alt päringu vormi. Kõik päringud vaatab üle Tradewithestonia.com administraator, seejärel saadetakse need edasi ja soovi korral ka avalikustatakse Tradewithestonia.com esilehel.


EASi Rahvusvahelistumise divisjoni eesmärgiks on aidata kaasa Eesti ettevõtete tegevuse laiendamisele väljapoole Eestit – kas siis ekspordi, uute koostööpartnerite või investeeringute näol. Tehes iga päev välisettevõtetega palju koostööd tekkis vajadus luua lahendus, mis võimaldaks leida just neid Eesti ettevõtteid, kellel on soovi arendada ekspordisuhteid ja teha koostööd välispartneritega. Tradewithestonia.com on suunatud välismaistele ettevõtetele, kes otsivad Eestist koostööpartnerit.

EASi Rahvusvahelistumise divisjonil on esindajad kümnes maailma paigas: • London, Suurbritannia • Helsingi, Soome • Stockholm, Rootsi • Hamburg, Saksamaa • California, Ameerika Ühendriigid • Shanghai, Hiina • Tokyo, Jaapan • Kiiev, Ukraina • St Peterburg, Venemaa • Moskva, Venemaa

Tradewithestonia.com lisainfo ja päringud tradewithestonia@eas.ee Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) Lasnamäe 2, 11412 Tallinn tel 6 279 700 • faks 6 279 701 eas@eas.ee • www.eas.ee

Trade with Estonia, eesti k  

Trade With Estonia veebikeskkonna tutvustus