EXPO MILANO 2015 Eesti paviljoni konkursi töö nr 11 - Täppistoit

Page 1

TÄPPISTOIT / EXPO 2015 „FEEDING THE PLANET, ENERGY FOR LIFE“

TÄPPISTOIT

DNA ON VÕTI MIS AVAB UKSED MEIE PÕLVNEMISELE, JÄRJEPIDEVUSELE, KULTUURILE JA UUTELE IDEEDELE. EESTI EXPO 2015 PAVILJONI MOTIIVIKS ON STILISEERITUD DNAAHELA KUJUTIS, MIS VIHJAB ÄRATUNTAVALT GENEETIKA-TEEMALE. TUTVUSTAME EESTIT NUTIKA TEADUSRIIGINA JA GEENIANALÜÜSI LAHENDUST, MIDA INIMENE SAAB VÕTTA TÄISVÄÄRTUSLIKU JA TOITUMISE ALUSEKS. ERINEVATELE GENOTÜÜPIDELE SOBIB ERINEV TEHES VASTAVALT SELLELE OMA IGAPÄEVASES MENÜÜS PISIKESI KURNAME VÄHEM OMA KEHA JA KA PLANEETI.

KUI LIHTSAT TERVISTAVA TOIDUSEDEL. MUUDATUSI,

KÜLASTAJA SAAB ANDA DNA-TESTI NII MEIE EXPO PAVILJONIS KUI MILAANO LINNAS RINGI RÄNDAVAS EESTI MINIPAVILJONIS, MIS TOIMIB POP-UP PÕHIMÕTTEL JA AITAB EESTI SÕNUMIT MASSIDENI VIIA. TOIT, MIDA EXPO KÜLASTAJATELE PAKUME, ON TASAKAALUSTATUD JA UHKELT EESTIPÄRANE, KUID KOHALIKUST ITAALIA TOORAINEST (ST 50KM RAADIUSEST). MEIE TARGA AMPSU KOHVIKUS PAKUTAV ON JAOTATUD OMAKORDA KAHEKS SUUREMAKS TEEMAKS – ETNO KIIRTOIT NING DNA NUTITOIT, MIDA ON VÕIMALIK MENÜÜST VALIDA VASTAVALT OMA GENOTÜÜBILE. SAMAS ON TUNDA MÕNUSAT ÄSJAKÜPSETATUD LEIVA LÕHNA - VÄLIKOHVIKU LEIVAAHI ON PIDEVALT TÖÖS NING KÕIK SAAVAD MAITSTA EHTSAT EESTI ÖKOLEIBA, MIS ON VALMISTATUD MAHEDAST RAFINEERIMATA TOORAINEST. AGA LOOMULIKULT EI PIIRDU ME VAID TÄPPISTEADUSE JA TÄPPISTOIDUGA. KOGU SISERUUMIS ON KÜLASTAJA KOHESELT ÜMBRITSETUD HAARAVATE LUGUDEGA MÜSTILISEST MAAST NIMEGA EESTI, MEIE LOODUSEST JA INIMESTEST, MEIE IT ALASTEST EDUSAMMUDEST JA LAULUPIDUDEST. MULJETAVALDAV SFÄÄRILINE VIDEOINSTALLATSIOON LASEB KA KÜLASTAJL ENDIL ERINEVATE INTERAKTIIVSETE LAHENDUSTE KAUDU VISUAALI MÕJUTADA. VIDEOGRAAFIKA SEES VIIPELE AKTIVEERUVATELT INFOEKRAANIDELT SAAB SOOVI KORRAL PÕHJALIKUMALT UURIDA EESTI, GENEETIKA JA GENOOMIMENÜÜ KOHTA. KULTUURIPROGRAMME VAADATES VEENDUB AUDITOORIUM EESTLASTE ANDES, SEST ESINEJAD ON TASEMEL NII REGI-JA KOORILAULUS KUI JAZZIS JA ROCKIS, AGA KA MOEKUNSTIS JA MODERNTANTSUS. KONVERENTSIRUUMIS VÕIB UURIDA KÕIKI EESTI INNOVAATILISI IT-LAHENDUSI ID-KAARDIST JA E-VALIMISTEST KUNI DIGIRETSEPTINI. SAMUTI SAAB OSALEDA GARAGE48-TÜÜPI WORKSHOP`IDEL, ET NUPUTADA SEAL MÕTTEKAASLASTEGA VÄLJA UUDSEID LAHENDUSI NÄITEKS ENERGIATÕHUSA ELUKESKKONNA TARBEKS.

3D VAADE IDAVÄRAVA POOLT LÄHENEDES

VÕIMALIK JÄRJEKORRA TEKKEKOHT ON HOONE MAHUST TEKKIVA VARIKATUSE ALL

AUDITOORIUM

EESTI PAVILJON ON KOHT, KUS KÜLASTAJA SAAB ISEENDAST ALUSTADES MAAILMA MUUTA JA AIDATA.

VIP RUUMI ERALDI SISSEPÄÄS HOONE TAGAKÜLJELT

SAMBLASEIN

B

KOLMNURKSETE TAHVLITEGA KLAASFASSAAD

LIIMPUIT-RAAM

VÄLIALA KATVAST MUSTRIST VÄLJA KASVAVAD PUIDUST VÄIKEVORMID

KÜLASTAJATE VÄLJAPÄÄS MAASTIKUELEMENDID

JÄRJEKORD SISSEPÄÄS LEIVAAHI KOHVIK / SUVENIIR 2 m2

JÄÄTMEWC HOIDLA 2 m2 2,5m2

KÖÖK 16 m2

INFOPUNKT

TOIDULADU 14 m2 KIIKA KÖÖKI

KÜLASTAJATE

A

SISSEAPÄÄS

INTERAKTIIVSED EKSPOSITSIOONISEINAD

KOKKADE DUŠŠ / RIIETUS 10 m2

VIP / SHOWROOM 28 m2

VIP SISSEAPÄÄS

DNA LABOR 8 m2

SAAL / EKSPOSITSIOON 200 m2

A ESINEMINE INVALIFT 3 m2

±0,00

KERGHUUMUSKATUS

JÄRJEKORD LADU / TEHN 27 m2

WC 1,5m2

B

VAADE PEASISSEPÄÄSU POOLT M1:150

SAMBLAVUUGID SILLUTISES

TREPIKODA 9 m2 WC 1,5m2

VARUVÄLJAPÄÄS

EKSPOSITSIOONISAALI SEINAD ON KAETUD INTERAKTIIVSE LEDPINNAGA

PRECISION FOOD / EXPO 2015 „FEEDING THE PLANET, ENERGY FOR LIFE“

VÕIMALIK UKS LAORUUMIST OTSE VÄLJA

1. KORRUSE PLAAN M1:150

THE MOTIF OF ESTONIA’S EXPO 2015 PAVILION IS AN IMAGE OF A STYLISED DNA CHAIN, WHICH DIRECTLY IMPLIES A THEME DEDICATED TO GENETICS. DNA IS THE KEY THAT OPENS DOORS TO OUR DESCENDANTS, CONTINUITY, CULTURE, AND NEW IDEAS. WE WILL PRESENT ESTONIA AS A SMART COUNTRY OF SCIENCE AND GENETIC ANALYSIS AS A SIMPLE SOLUTION, WHICH A PERSON MAY ADOPT AS A BASIS FOR NUTRITIOUS AND HEALTHY FOOD. IN TURN, WHEN WE MAKE LITTLE CHANGES TO OUR DAILY MENU, WE WILL PUT LESS STRAIN ON OUR BODY AND ALSO THE PLANET.

VENT / TEHN 40 m2

NÕUPIDAMINE 17 m2

VISITORS MAY GIVE A DNA-TEST AT BOTH OUR EXPO PAVILION AS WELL AS IN THE ESTONIAN MINI-PAVILION, WHICH WILL TRAVEL THE STREETS OF MILAN. THIS WORKS ON THE POP-UP PRINCIPLE AND HELPS DELIVER THE ESTONIAN MESSAGE TO THE MASSES. THE FOOD THAT WE WILL SERVE TO OUR EXPO GUESTS IS BALANCED AND PROUDLY ESTONIAN, THOUGH PREPARED FROM LOCAL ITALIAN INGREDIENTS. OUR MENU AT THE SMART SNACK CAFÉ WILL, IN TURN, BE SPLIT BETWEEN TWO MAJOR THEMES – ETHNO FAST FOOD AND DNA SMART FOOD, WHICH ONE CAN SELECT BASED ON HIS OR HER GENOTYPE. AT THE SAME TIME, THE AIR WILL BE FILLED WITH THE DELICIOUS AROMA OF FRESHLY BAKED BREAD – THE OVEN OF THE STREET CAFÉ WILL WORK FULL TIME AND EVERYONE WILL BE WELCOME TO TASTE OUR GENUINE ESTONIAN ECO BREAD, MADE FROM ORGANIC, UNREFINED INGREDIENTS.

ÕHURUUM TREPIKODA 12 m2

+3,40

EKSPOSITSIOONISAALI SEINAD ON KAETUD INTERAKTIIVSE LED-PINNAGA

INVALIFT 3 m2

KONTOR / IT 35 m2

WC 2,5 m2

INTERAKTIIVSED LED-SEINAD

AUDITOORIUM

HOWEVER, WE WILL NATURALLY NOT LIMIT OURSELVES TO EXACT SCIENCES AND PRECISION FOOD. AS SOON AS A VISITOR COMES INDOORS, HE OR SHE WILL BE SURROUNDED BY GRIPPING STORIES ABOUT THE MYSTICAL LAND CALLED ESTONIA, OUR NATURE AND PEOPLE, OUR IT SUCCESSES AND SONG FESTIVALS. AN IMPRESSIVE SPHERICAL VIDEO INSTALLATION ALLOWS VISITORS TO CONTROL THE VISUAL VIA DIFFERENT INTERACTIVE SOLUTIONS. INFORMATION SCREENS WITHIN THE VIDEO GRAPHICS WILL BE MOTION ACTIVATED AND, IF DESIRED, MORE THOROUGH INFORMATION ABOUT ESTONIA, GENETICS AND GENOME MENU MAY THEREBY BE OBTAINED.

INVALIFT

2. KORRUSE PLAAN M1:150

KLAAS

+6,40

THE AUDIENCE WILL BE CONVINCED IN ESTONIAN TALENT WHEN WATCHING CULTURAL PROGRAMMES SINCE THE PERFORMERS ARE PROFICIENT IN REGGAE AND CHOIR SINGING, JAZZ AND ROCK, NOT TO MENTION FASHION AND MODERN DANCE. IN THE CONFERENCE ROOM, ALL OF ESTONIA’S INNOVATIVE IT SOLUTIONS WILL BE ON DISPLAY, STARTING FROM THE ID CARD AND E-ELECTIONS AND ENDING WITH DIGITAL PRESCRIPTIONS. IT WILL ALSO BE POSSIBLE TO PARTICIPATE IN GARAGE48TYPE WORKSHOPS AND DEVISE NOVEL SOLUTIONS WITH OTHERS, SUCH AS SOMETHING FOR ENERGY EFFICIENT LIVING ENVIRONMENT. THE ESTONIAN PAVILION WILL BE A PLACE, WHICH ASIDE FROM PROVIDING ENTERTAINMENT, WILL URGE VISITORS TO THINK ABOUT MORE SERIOUS PROBLEMS AND START CHANGING AND HELPING THE WORLD, STARTING FROM ONESELF.

DIREKTOR 16 m2

KONVERENTS 115 m2

ÕHURUUM

+3,40

INVALIFT 3 m2

LADU 2,5 m2 KLAAS

3. KORRUSE PLAAN M1:150 KATUSE LAUDIS

KERGHUUMUSKATUS

INVALIFT

ADMINISTRATIIVPLOKI VAHELAED TOETUVAD SUURES OSAS VAHESEINTELE

RAAMID ON OMAVAHEL JÄIGASTATUD TALADE JA DIAGONALSETE TÕMBIDEGA

KONSTRUKTSIOONIDE SKEEM

PAVILJONI PÕHILISEKS KANDEELEMENDIKS ON RAAMINA TÖÖTAV LIIMPUITTALADE MOODUL

KATUSE LAUDIS

AUDITOORIUM

KALDES OLEVADKONSTRUKTSIOONID ON OSALISELT ISTUMISKOHTAD

KERGHUUMUSKATUS

TALADE ALUMINE SIDE PÕRANDAKONSTRUKTSIOONI SEES

RAAMINA TÖÖTAV LIIMPUITTALADE MOODUL

LÕIGE A-A M1:150

3D VAADE KONVERENTSISAALI UKSELT EKSPOSITSIOONIALALE


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.