Inseneeria 2010 08

Page 22

2222

Inseneri Töövahendid inSeneri TÖÖvahendid

kuula Lugu http://inseneeria.eas.ee

laUri pÕlDre, 3D Technologies R&D

vaatamisväärsuste uut moodi esitlus::

piUsa koopaD on 3D aBiga taas aVatUD

TÖÖde eSiMene eTaPP: OBjekTi laSerSkaneeriMine.

piusa koopad asuvad orava vallas piusa jõe ürgoru vasakpoolses oruveerus piusa raudteejaama lähedal Valga-petseri raudteeliini ääres. koopad on tekkinud klaasiliiva käsitsi kaevandamise tagajärjel aastatel 1922–1966 ja kujutavad endast maa-aluseid võlvikujuliste lagede ja liivakivist sammastega käikude süsteemi.

8/2010 (26)

U

ute klaasiliivavarude otsimine ja kasutuselevõtmine sundis muutma kaevandustehnoloogiat ja minema üle karjääriviisilisele kaevandamisele, mis toimus alates 1966. aastast. Endiselt jäid aga rakendusse maa-alused transporditeed – kuni 1976. aastani, mil karjääri toodi veoautod, millega veeti liiv raudteejaama. 1948 avastati koobastes nahkhiired, kes seal talvitusid. Nende arvukus on pidevalt suurenenud ja 1981. aastal võeti koopad kaitse alla eesmärgiga kaitsta Baltimaade suurimat talvituvate nahkhiirte kolooniat. Praegu loendatakse Piusas üle 3000 isendi viiest liigist. Nahkhiirte koondumispaikade, eriti talvituspaikade, koobaste, osa on nende loomade kaitses tähtis, allikas: http://www.keskkonnaamet.ee/public/Keskkonnaharidus/piusa_eesti.pdf Tänaseks on koobastik turvalisuse huvides külastajaile suletud, näha saab vaid väikest osa kindlustatud vaateplatvormilt. Külastuskeskuses otsustati aga koobastikku tutvustada hoopis kaasaegse virtuaalse 3Dtehnoloogia abil. Selleks sobis Eesti firma 3D Technologies R&D tarkvara 3D-kiosk, mis võimaldab 3D-mudeleid interaktiivselt reaalajas näidata. 3D-mudelit saab arvutis ise pöörata ja vaadata mistahes kasutaja valitud nurga alt lähemalt ja kaugemalt ning see erineb interaktiivsuse tõttu 3Danimatsioonist. 3D Technologies R&D tarkvara põhineb omaloodud avatud lähtekoodiga 3D-platvormil 3DMLW.

Punkti 3 põhiparameetrit: XyZ, rgB ja intensiivsus Kuna koobastik on suur ja struktuurilt üsna ühelaadiline, aga teisalt oli eelarve piiratud, siis otsustati esitleda vaid põnevamat osa koobastikust, kus on näha ka mõned aegade jooksul seintesse graveeritud pildid ja nn altarid. Et saada Piusa koobastest täpne 3D-mudel, otsustati rakendada 3D-skaneerimise tehnoloogiat. Lihtsustatult selgitatuna tulistab laserskanner objektile tuhandeid punkte. Teades iga punkti XYZ-koordinaati ning vaadates neid tervikliku tiheda punktpilvena, näemegi objekti ruumilist kujutist, mis Pildid: auTOr