__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Eesti pavilioni ideekavand

Gallery of tallinn

Gallery of tallinn

Gallery of viljandi

Gallery of viljandi

Gallery of design

Gallery of skype

Gallery of design

Gallery of skype

EXPO 2015

1

“Gallery of ______” paviljon esindab kõike, mis on Eestile omast ja imetlemisväärset. Külastajale avaneb multifunktsionaalne ja interaktiivne keskkond - positiivsete elamuste galerii, mille juhtmotiiviks on kooskõla loodusega ja käsikäes tehnoloogiaga uuenevad traditsioonid.

Pavillion “Gallery of___” represents themes that are common to and admirable about Estonia. The visitor is part of multifunctional and interactive environment, gallery of positive experiences. The leading motive is harmony with nature and traditions regenerating hand in hand with technology.

Eesti paviljon jutustab ühelt poolt loodusega kooskõlas elavate inimeste lugusid, teiselt poolt tutvustab Eestiga seotud uusi rakendusi ja lahendusi.

One one hand, Estonian pavillion tells the stories of people living in unison with nature and introduces the applications and solutions common to Estonia on the other.

Omanäolised puidust pesakastid, mille südameks on söögilaud, moodustavad hubased “toad”, mis ümbritsevad keskset sisehoovi. Paviljoni südameks on pika letiga ümbritsetud köök.

Mobiilne paviljoni lava moodustub kõigist äratuntavatest paviljoni elementidest (toad, kiiged, varikatus). See liigub ringi EXPO alal ja Milano linnas, tutvustades väliüritustel eesti paviljoni programmi ja sündmusi. Igal külastjal on võimalus oma Facebooki konto eesnimi kuvada 60 sekundiks paviljoni otstes asuvatele suurtele puitekraanidele

Original wooden nest boxes with the table at the heart form the cosy “rooms” encircling the central inner yard. The heart of the pavillion is the kitchen encircled by long counter.

Recognisable elemenst (rooms, swings, roof) of pavillion are used in desing of the stage of mobile pavillion. The stage is getting around in EXPO area and Milan city, promoting Estonian programme and events outside the dedicated area. Every visitor can create his or her own experience of Estonia and of EXPO pavillion by interactive means, being able to display his name on supersized screen.


Eesti pavilioni ideekavand

EXPO 2015

2


Ideekavandi lähteülesanne ja eesmärk Ideekavandi “Gallery of ___” eesmärk on EXPO 2015 juhtmõttest lähtudes luua paviljonist Eesti riigi brändi ja meie rahvuse olemuslikke väärtusi kandev atraktiivne, hubane ja külalislahke atmosfääriga keskkond kõikidele maailmanäituse külastajaile. Paviljoni arhitektuur töötab multifunktsionaalse, avara ja valgusküllase keskkonnana, kus Eesti erinevad kultuuri-, loome- ja tööstusvaldkonnad (disain, muusika, film, mood, toit, tehnoloogia, insenertehnilised valdkonnad jm) saavad end parimal moel presenteerida.

Eesti pavilioni ideekavand

EXPO 2015

Toit ja energia

le kinniseid vastuvõtte. Milanos ringi liikuv Eesti paviljoni platvorm on pilkupüüdev ning kantud meie paviljoni ühtsest kontseptsioonist.

Eesti lahendus globaalsele toiduprobleemile ei avaldu uue efektiivsema toidutootmise tehnoloogiana, vaid on alternatiiv massitootmisele. Toidu masstootmine tähendab kunstlikke, efektiivsust tagavaid tingimusi, mis ei jäta ruumi eripärale, ning töötlemist, et toit püsiks riknemata võimalikult kaua. Üks Eesti sõnumeid EXPOl keskendub lühikesele tsüklile toidu hankimisel, valmistamisel ja tarbimisel. Eesti kogemus on kasvatada toitu enda tarbeks, omada ja arendada selleks vajalikke eeldusi, oskusi ning toime tulla võimalikult vähese vahendamise ja energiakuluga. Me joome igapäevaselt vett, mis on seisnud välismõjude eest kaitstuna maa-aluses veekogus viissada miljonit aastat (Värska). Lihaveised, Nopri talu

Et Eesti tegevus Milanos oleks alati ühendatud paviljoni motiivi ning visuaalse kujundiga, oleme kavandanud liikuva paviljoni “raku” - hõlpsasti transporditava mobiilse mooduli ja kerglava, mis reisib valdkondlikele esitlustele, näituste avamistele, kontsertidele ja Eesti peakokkade etteastetele üle linna. Paviljon tagab Eestile nähtavuse rahvusvahelise meedia ja valdkondlike ekspertide seas nii EXPO alal kui laiemalt Milano linnas ning aitab kaasa Eesti rahvusvahelise kuvandi loomisel nutika, sõbaliku, loova ning samas põhjamaiselt karge, arenenud ja efektiivse väikeriigina. Kuna Eesti eesmärk on läbi EXPO tegevuste saavutada meedia ning kohaliku elanikkonna tähelepanu, ei piirdu ideekavand ainult paviljoni ja EXPOga, vaid laieneb Milano kontserdipaikadesse, restoranidesse, galeriidesse ja linnaväljakutele. Et Eesti tegevus Milanos oleks alati ühendatud paviljoni motiivi ning visuaalse kujundiga, oleme kavandanud liikuva paviljoni “raku” - hõlpsasti transporditava mobiilse mooduli ja kerglava, mis reisib valdkondlikele esitlustele, näituste avamistele, kontsertidele ja Eesti peakokkade etteastetele üle linna. Eriprogrammid Milanos toimuvad koostöös Eesti valdkondlike arenduskeskuste ning välisturgudel tegutsevate organisatsioonide ja ettevõtetega.

“Feeding the Planet, Energy of Life” kajastumine ideelahenduses 2015. aastal toimuva EXPO juhtmõte „Toites planeeti, energia elu heaks“ puudutab tervet hulka globaalseid teemasid. Kuidas tagada toidu kättesaadavus kõigile olukorras, kus planeedi elanikkond kasvab ja iga päev on toidust puudu 900 miljonil inimesel? Kuidas tagada elutingimuste säilimine, kui energiavajadus kaetakse valdavalt fossiilsete kütuste abil? Eestil ega ühelgi teisel riigil ei ole lihtsat ja kiiret lahendust ühelegi neist probleemidest. Küll aga saame tutvustada enda alalhoidlikku kogemust ja elulaadi, mis ei ole kadunud ka linnastumise ja sunnitud industrialiseerimisega möödunud poole sajandi jooksul ega heaolumajanduse esiletõusuga viimastel kümnenditel. Milano EXPO üks eesmärke on muuhulgas mõtelda toidutootmise ajaloo üle, traditsiooniliste tootmisviiside säilitamise ja parandamise üle. Eestis pöörduti pärast põllumajanduse suurtootmiste lagunemist maapiirkondades tagasi traditsioonilise põllumajapidamise juurde. Tänaseks on sellest keskkonnast võrsunud uued kaasaegsed ettevõtted, kohalikku toitu väärtustavad originaalselt nii suurtootmised kui kokakunst.

tegevus, Taarapõllu mahlad ja marjakrõpsud, tervislikud astelpajutooted, Kadarbiku juurviljamahlad ja nende sünnilugu on osa ekraanide vahendusel edastatavast. Rannakülades kasvavad lambad laidudel ise, talvel tehakse tee jääle, ka linlased jätkavad aedades viljade kasvatamist, ise küpsetatakse leiba. Teiselt poolt ei välista naturaalne elulaad tehnoloogiat. Paviljoni tubades on Click & Grow alused, tutvustatakse nn kasulike bakteritega tooteid. Stseene loodusest ja Eesti elust saab jälgida otseühendusega kaamerate vahendusel, mida vaataja saab ise kaugjuhtimisega pöörata. Samuti kuvatakse Milano paviljonis toimuvat ekraanile avalikus ruumis Eestis. Vahetut kaamerapilti kasutatakse ka esitlustel. Lühike tsükkel tähendab kiirust idee või lahenduse tekkimisest kuni kasutajani jõudmiseni. Eesti väiksusega kaasneb ka vaimne mobiilsus ja vastuvõtlikkus uutele ideedele, võimalus, et ühe inimese initsiatiiv suudab inspireerida paljusid – nagu üle maailma leviv prügikoristuskampaania.

Eesti meedia ja üldsus

Eesti ajakirjanikud saavad jooksvalt infot paviljonis toimuvast (näiteks kui palju energiat on konkreetseks hetkeks toodetud paviljonis kiikumisega) ja iga Eesti elanik võib Eesti paviljonis toimuvat jälgida reaalajas veebistriimina.

Tegevused ja lood

Eesti paviljon jutustab ühelt poolt loodusega kooskõlas toimivate inimeste lugusid, teiselt poolt tutvustab ka Eestiga seotud uusi rakendusi ja lahendusi. Paviljonis toimuvad kontserdid, moe- ja kultuuriüritused, tutvustatakse Eesti toiduaineid ja roogi. Kultuurija toiduprogramm on omavahel sisuliselt seotud. Eesti paviljon on aktiivne platvorm, erinevatele tegevustele avatud ruum, mis vahendab funktsionaalse vormi kaudu eestlaste kogemusi ja visioone. Eesti panus EXPOsse ei piirdu ainult paviljoniga. Tegevuste osana näeme ka avatud veebiplatvormi loomist, kuhu kõik EXPO külastajad saavad ise sisestada oma päevase menüü koos piltidega ja ajakava. Külastajad saavad toite „laikida“, kommenteerida ja teistele soovitada ning paviljone plaanil leida.

Tegevusprogramm paviljonis

Paviljoni arhitektuurseks lähtepunktiks on selge identiteediga ruum, mis võimaldab külastajal saada kontakti eestimaise olemisega. Arhitektuur loob tausta kammerlikus välipaviljonis aset leidvatele etteastetele, esitletavale loomingule. Ruumi meeleolu loovad eelkõige muutuvad sündmused (kontserdid, näitused, esitlused, konverentsid jne.)

Toad

Omanäolised puidust pesakastid, mille südameks on söögilaud, moodustavad hubased “toad”, mis ümbritsevad keskset sisehoovi. Maja südameks on pika letiga ümbritsetud köök. Kokk seisab kesksel kohal ja jagab justkui suveköögis külalistele kogemusi eesti toiduilmast. Hoov on avatud nii Decumaanusele, hoonetevahelisele platsile kui ka külgtänavale. Eesti paviljon on avatud maastik, mis kutsub inimesi sisse astuma ja ruumi kolmelt avatud küljelt läbima.

Paviljoni arhitektuuriline ja atmosfääriline lahendus võimaldab korraldada mitmekülgset sisuprogrammi kõikidele EXPO sihtrühmadele:

Kord nädalas on Eesti paviljonis grillipidu!

Energiakiiged

Kord nädalas tuuakse Eestist kohale Liivimaa rohuveise liha ning spetsiaalne grill, millel Eesti kokad grillivad paviljoni snäkibaari juures külalistele värsket liha. Kõrvale pakutakse värsket salatit, Eestis keedetud lihaveise puljongist tehtud kadakamaitselist kastet ja Eesti õlut, mängib Eesti muusika. Grillimise käigus tutvustatakse rohumaaveise elu, kasvatamise eripärasid ja lihalõikussüsteemi. Pakutakse ka Carpacciot, et testida liha unikaalset maitset. Grilli kõrval seisab puuriit, mis on ühtlasi ka disainielement. Grillipeost kujuneb iganädalane traditsioon, mis kogub populaarsust ja püsikülastajaid.

2. korruse platool paikneb auditoorium, mida on võimalik hoovi poolt avada ja hooviruumiga üheks sidusaks tervikuks liita. See saal muutub vastavalt ürituse vajadustele. Ruumi saab kasutada ka täiendava ekspositsioonipinnana ajutistele näitustele.

Mobiilne lava

Kohalik itaallane perega

Lastele meelelahutust ja täiskasvanutele puhkusehetke pakkuvad kiiged kutsuvad möödujaid Eesti paviljoni sisenema ja aega veetma. Temaatilistes paviljonitubades saavad külalised lisaks snäkibaarist kaasa ostetud Eesti toidu nautimisele jälgida veebikaamerast otseülekandena eksootilistel laidudel karjatatavaid lambaid, lihaveiseid ja metsloomi, jälgida köögis tegutsevate peakokkade tööd, jagada vahetult oma hetkeemotsioone sõnas ja pildis e-kirja, Skype’i või sotsiaalmeedia vahendusel.

Paviljon on valmistatud säästlikult puidust, mille hankimisel ja vääristamisel tehakse koostööd Eesti Metsa ja Puidutööstuse Liiduga.

Mobiilne lava on ruumiühik, mis moodustub kõigist äratuntavatest paviljoni elementidest (toad, kiiged, varikatus). See liigub ringi Expo alal ja Milano linnas, tutvustades väliüritustel eesti paviljoni programmi ja sündmusi. Ühtlasi on lava Eesti seiklev esinemis- ja esitlusruum linnas.

Tubade vahelistes ruumides ripuvad kiiged, mis on ühendatud pisikeste elektrigeneraatorite ning anduritega. Kiikudes genereeritakse elektrienergiat, mis salvestatakse. Iga kiige vastas asub kaamera, mis pildistab kiikujat suvalisel hetkel. Kui külastaja on kiikumise lõpetanud, on tal võimalus kiige kõrval asuvast printerist võtta “tšekk”, millel näha tema nägu kiikumise hetkel ning genereeritud elektrienergia hulk. Energiaühikute lihtsamaks mõistmiseks lisab programm juurde mõne elulise võrdluse, näiteks: “0,34W abil põleb säästupirn 12 sekundit”.

Konstruktsioonid, ehitus- ja viimistlusmaterjalid, installatsioonid ning ekspositsiooniinventar Hoone üldine ehituslik kontseptsioon

Kuna on tegemist ajutise rajatisega, mille kasutus langeb sooja perioodi, siis hoone arhitektuurne lahendus kasutab ära sellest tulenevaid eeliseid. Me ei vaja soojustatud kinnist hoonet, vaid sündmusruumi, mis oleks avatud ja meeldejääv. Hoone konstruktsioon moodustub ühekihilistest puitkilpidest ja lattidest. Selline ehitussüsteem võimaldab ökonoomselt ehitada ja ühtlasi lihtsalt hoone demonteerida. Tegemist on

Ventilatsioon

Hoone ventilatsioon on tagatud loomuliku õhuvooga, mis liigub läbi maja. See võimaldab rajamata jätta mehhaanilise ventilatsioonisüsteemi. Erandiks on ainult köök. Looduslik õhu liikumine loob paviljoni mõnusa ja loomuliku mikrokliima.

Katusemaastik

Paviljoni katus on haljastatud madalate taimedega. Vihmavesi kogutakse sadevee paaki ja selle veega saab taimestiku kuival perioodil kasta.

Mööbel ja ekspositsiooni pinnad

Nii mööbel kui ekspositsioonipinnad on mobiilse strateegia osaks. Me ei leia sellest majast fikseeritud istmeid ja ekspositsiooni elemente. Need on liikuvad ja moodustavad üritusruume vastavalt üritusele.

24 nädala / 6 kuu jooksul soovime kohale tuua vähemalt 12 peakokka, igaüks viibiks paviljonis 4-7 päeva. Peakokk pakub paviljoni toitlustamiseks välja oma menüü ning paviljoni teadetetahvlitel on kuvatud Chef of the day / chef of the week nimi ning päevamenüü. Resideeriv kokk teeb päevas kaks 45-minutilist toiduvalmistamise esitlust. Toit serveeritakse väikeste ampsudena laastudest valmistatud ühekordsetel alustel, toitu pakutakse otse köögiletilt, mis täidab ka esitlusleti funktsiooni. Peakokad teenindavad vajadusel ka kinniseid Eesti vastuvõtte kutsutud külalistele, mis toimuvad teise korruse esitlustesaalis. Vastavad menüüd töötatakse välja eraldi. Peakoka tegevust võib filmida ja paviljoni tubade ekraanidele kuvada. Eesti paviljoni võib külla kutsuda ka Põhjamaade kokkasid ning tutvustada New Nordic Food kontseptsiooni.

Eesmärk on arendada välja sisulised koostööprojektid tunnustatud Milano restoranidega või kutsuda mainekaid kohalikke kokkasid Eesti paviljoni koos Eesti peakokkadega üles astuma. Nii tutvustatakse Eesti toidukultuuri kõrget kvaliteeti Itaalia mainekatele kolleegidele.

Eesti pop-up restoran

Taevaluugid

Valitud tubade lae katab täielikult ruudukujuline kõrgresolutsiooniga ekraan, mille abil saavad külastajad (reaalse või näilise) otseühenduse Eestiga. Võimalikud striimid: taevas Keri tuletorni kohal, kakukaamera, Pädaste Mõisa Köök, RMK Eestit läbiva matkaraja 167. km, kitsed Kalamatsi meiereis, meri Panga panga all.

Nutitelefoni rakendus

Kogu paviljoni ala katab tasuta wifi võrk, aga piiramatu kiirusega saavad seda kasutada vaid rakenduse alla laadinud külastajad. Lisaks pakub rakendus järgmisi funktsioone: põhiinfo ja huvitavad faktid Eesti kohta toiduosa – nädala koka tutvustus, lauast toidu tellimise funktsioon (rakendus positsioneerib külastaja), eelmiste nädala kokkade retseptide kogum kava – paviljoni ürituste kava, võimalus liituda üritusega Facebookis kiigegalerii – galerii fotodest, mis tehtud kiikujatest, koos üleskutsega leida oma pilt ja see tag’ida, misjärel pilt ilmub inimese seinale Facebookis Augmented reality - paaris kindlaksmääratud kohas (markeeritud vastava seina/põrandamärgisega) on paviljoni külastajal võimalus telefoniekraanil näha midagi üllatavat Eestist, näiteks ilmub ühte kohta elusuuruses põder, teises süttib jaanituli, kolmandas sammub räätsamatkaja.

EXPOl osalemise ühine eesmärk on tutvustada Eestit ja pälvida meediatähelepanu. Eesti pop-up restoran liigub meie paviljonist väljapoole, parkides end Milano linnaruumis või mujal EXPO alal. Nii on Eesti toitu võimalik EXPO toimumise ajal pakkuda ka teistel Eestiga seotud üritustel lähikonnas. PILT MUUSIK RÄNDLAVAL: “Mobiilsel Eesti laval toimuvad aktsioonid ja eriüritused koos Eesti muusikute ja kunstnikega.”.

justkui ehitusklotsidega, mida on lihtne peale EXPO toimumist lahti võtta ja mujal kokku panna. Kõik puit-detailid on kasvanud Eestis ja töödeldud Eestis. Nagu paviljonis pakutav toit, nii on ka paviljoni materjal on pärit Eesti loodusest.

Taaskasutamine

Hoone on rajatud elementidest mis on kõik eraldi osadena uuesti kasutatavad. Enamik konstruktsioonidest on puitelemendid, mis demonteeritakse ja on süsteemina kasutatavad uute rajatiste ja paviljonide loomisel.

Puittarindid

Hoone põhiliseks ehituselemendiks on “puidust piksel”. See on 2×2 m põhiplaaniga 3.6 m kõrge tuba, milles tekkib kammerlik eraldatud ruumiosa. Selline algosa moodustatakse freesitud liimpuit raamsõrestikust, mille vahele ühendatakse tappidega 0.6 x 3.6 m puitkilbid. Kõigi algelementtide mõõt tuleneb ideest, et ühik peab olema kahe ehitaja poolt käsitsi püstitatav ja mahavõetav. Rändpaviljoni osas on kergus ja mobiilsus põhilised märksõnad.

Infograafika

“Puidust pikslid” moodustavad seinaks laotuna hoonele kaks pikkiseina, mis on ühtlasi hoone kandestruktuuriks. Selle külge ühendatakse keskosa vahelaed ja ülemisse otsa toetatakse katus. Nii vahelaed kui katus on moodustatud eestis toodetud ristliimpuit kilpidest.

Paviljoni infograafika järgib sama ideed nagu väljas asuvad puitekraanid – tekstid kumavad läbi puiduspooni. Vastavalt vajadusele on need kas staatilised (ruumiviidad) või dünaamilised (programmistend, nädala koka nimi köögi). Parima tulemuse saavutamiseks kasutatakse spetsiaalselt loodud kirjatüüpi, mis on ruumisäästlik, robustne ning laseb läbi võimalikult palju valgust. Kirjatüüp on kogu paviljoni visuaalse identiteedi aluseks. Lisaks naturaalsele puidutoonile kasutatakse sisegraafikas ning infomaterjalides Brand Estonia turismivaldkonna värve.

Inimeste voog

Paviljoni kasutus on muutuv vastavalt ürituse tüübile. Vahel on kõik ruumid ühtlaselt avatud , vahel luuakse eraldi sissepääs konverentsi publikule. Samuti on VIP-ala vastavalt kasutusele muutuv. Selline ruumikasutus võimaldab optimaalselt ristkasutada tekkinud hoone ruumi. Näiteks konverentsiala ei seisa jõude, vaid muutub näitusepinnaks või siis õhtuseks tantsuplatsiks.

Toitlustamine Meie eesmärgiks on tutvustada Milano EXPO-l Eesti kööki, parimaid peakokkasid ja kvaliteetset Eesti toorainet, lähtudes nii Eesti toidu traditsioonidest kui Uue Põhjala Köögi põhimõtetest: www.kulinaaria.ee/files/Manifest.pdf. Paviljoni esimesel korrusel, kesksel kohal asub avatud väliköök, mis on külgedelt suletud, kuid otsevaates avatud, andes külalistele võimaluse jälgida, kuidas kokad tegutsevad. Toidu pakkumine ja serveerimine külalistele toimub järgnevalt:.

Rahvusvaheline press ja valdkondlikud spetsialistide delegatsioonid

Paviljoni arhitektuur on loodud multifunktsionaalse, avara ja valgusküllase keskkonnana. Paviljoni teise korruse auditooriumis saab korraldada Eesti kunstnike-disainerite näitusi, fookusvaldkondade esitlusi ja ettekandeid ning korraldada kutsutud külaliste-

Eesti tipp-peakokkade showd

Koostöö Milano restoranide ja kohalike kokkadega.

Saalid

tuba, kus saab tutvuda Eestiga. Toad galeriides jagunevad temaatiliselt tsoonideks: on vaikusetsoon, kus domineerivad loodust tutvustavad elemendid, on tehnoloogiline tsoon, kus ekraanide vahendusel saab tutvuda Eestiga virtuaalselt, ning suhtlustsoon, kus külastajad saavad suhelda eestlastest teenindajatega või oma tuttavatega Skype vahendusel, teha paviljonis fotosid ja neid vahetult jagada. Kiiged tubade vahel pakuvad vaheldust nii lastele kui täiskasvanutele. Oluline on moodultubade eel- ja järelelu. Moodulite valmimise lugu puu kasvamisest kuni töötlemiseni on jälgitav väikese klipina. Pärast EXPO lõppu paigutatakse toad koostöös RMKga tagasi metsa Eestis, kiigemoodulid jõuavad laste mänguväljakutele Eestis või linnaparkidesse erinevates riikides. Paviljon väärtustab puitu kui mitmekülgset taastuvat ressurssi – alates eestlaste pea sõltuvuslikust looduskogemusest metsas, materjalist ehituses ja disainis (näiteks prilliraamidena) kuni taastuva ja ümbertöötlemisel täielikult ärakasutatava energiaallikani.

oma nime; see annab inimestele motivatsiooni paviljoni pildistada ning pilti sotsiaalmeedias jagada.

Arhitektuurse välis- ja siselahenduse idee lühikirjeldus

“Tubade” vahele on riputatud kiiged, mis võimaldavad jalgu puhata ja kiikuda.

Paviljoni ülesehitus, selles pakutav infoväli ja maitseelamused kannavad sõnumit, et Eesti on avatud paik Euroopa serval – justkui väike poolkorrusel asuv uus eeslinnarestoran, mille olemasolust teavad esialgu vaid sõbrad. Traditsioonid ja loodusest inspireeritud elulaad on samas tihedalt seotud huviga infotehnoloogia vastu, pärandi väärtustamisega uudsel viisil. Paviljon on valmistatud säästlikult puidust, mille hankimisel ja vääristamisel tehakse koostööd Eesti Metsa ja Puidutööstuse Liiduga. Iga galerii moodul on väike avatud

püstijala-laudadele. Pakutavas toiduvalikus on Eesti toiduainetest valmistatud originaalsed kerged eined ja joogid.

Meedia ja üldsus saavad osa linnas ringi reisival mobiilsel laval toimuvatest aktsioonidest, tippkokkade show’dest paviljonis, kontsertidest, näitustest jpm. Ilus kommunikatsioonisõnum Eesti meedia ja üldsuse jaoks on ka see, et paviljoni materjal on pärit Eesti metsadest - see hangitakse koostöös Eesti Metsa ja Puidutööstuse Liiduga ning pärast EXPO lõppu paigutatakse moodulid koostöös RMK-ga tagasi Eesti metsadesse, kiigemoodulid jõuavad laste mänguväljakutele või linnaparkidesse Eestis ning neid tegevusi kommunikeeritakse eraldi. Läbi kommunikatsiooni ja kaasamise on võimalik luua olukord, kus Eesti esindamine Milanos ei mõju kauge ja ligipääsmatuna ning on oluline, et Eesti avalikkus mõistaks, miks Eesti riik on otsustanud EXPO tegevustesse investeerida.

Kiiged

Ruumilahendus

3

Serveerimine, pakendamine, nõud:

Kõik pop-up restorani ja snäkibaari nõud on ühekordsetest taaskasutatavatest materjalidest. Toidu pakendamisel kasutame naturaalseid materjale nagu jõupaber, takunöör, laastualused, vanad ajalehed, mille sees pärgament/küpsetuspaber. Vastuvõttude jaoks on korralikud restoraniserviisil.

Tehnoloogilised lahendused Tehnoloogilised lahendused kannavad edasi paviljoni keskset ideed, kus looduslähedus ja -hoidlikkus kohtuvad uuendusmeelsuse ning nutikusega. Proovime igal võimalusel leida kokkupuutepunkte tänapäevase kõrgtehnoloogia ning traditsiooniliste materjalide ja rakenduste vahel. Lahendused suhtestuvad külastajaga kas ühe- või kahesuunaliselt (interaktiivselt).

Puitekraan Kiosk/snäkibaar

Tänavale avanev müügilett, kus pakutakse iga päev kerget einet. Külalised saavad maitsvaid ampse kaasa osta või kohapeal tarbida, kiikudes paviljoni erinevatel korrustel või toetudes snäkibaari ees väikestele

Paviljoni mõlemas otsas asub suur puitspooniga kaetud LED-ekraan – tekib visuaalne efekt, justkui joonistuksid tähed puidu sisse. Ekraanil kuvatakse muutuvat tekstinfot: paviloni dünaamilist nime, järgmist esinejat, nädala kokka jne. Läbi “Gallery of You” nutirakenduse saab külastaja sinna kuvada ka

Paviljoni personaliseerimine – igal külastjal on võimalus oma Facebooki konto eesnimi kuvada 60 sekundiks paviljoni otstes asuvatele puit ekraanidele. Rakendus paneb soovid järjekorda ning näitab, millal soovija nimi ekraanile jõuab. Inimene oskab siis olla paviljoni ees valmis ning sündmusest pilti teha.

Klaasvaheseinad

Hoone keskses osas asuvad ruumid on eraldatud väliskeskkonnast klaasvaheseintega, mis on ühekihilised lükandsüsteemid. Klaasvaheseinad tagavad suletud ruumiosade mugava kasutuse. Klaas loob eraldatud sisekliima ja välise müra eest kaitstud ruumi.

Pesuruumid ja WCd

Pesuruumid ja WC ühikud on ruumilise valmiselemendina eeltoodetud ja hiljem taaskasutatavad teiste rajatiste juures. Ühtlasi on võimalik neid ka mobiilse liikuvpaviljoniga kaasa saata. Seega välditakse ehitusel keerukaid tööoperatsioone, mida märgruumide ehitamisel ette tuleb. Kogu töö nende elementide tootmisel toimub tehases.

Köök ja köögitehnoloogia

Köök moodustab hoone südame ja on tehnoloogiliselt hästivarustatud kõikide tehnosüsteemidega. See maja osa on täielikult mehhanilise ventilatsiooniga. Köögi disain lähtub peakokka poolt antud juhistest.

Suveniirid

Suveniirid on olemuslikult seotud paviljoni idee ning vormiga: puuoksast kasvatatud nagi, puidust kestas usb-mälupulk, kuhu külastaja saab lasta graveerida oma nime kujul “Memories of My EXPO”, spetsiaalses puidust kestas Click & Grow tark lillepott


Eesti pavilioni ideekavand

4

Külaliste liikumine Üldine külalistevoo suunamine

VA VA VA HE HE HE TÄN TÄNTÄ AV AVNAV

Paviljon on külastajatele avatud kolmelt küljelt. Esimene korrus moodustab läbikäidava aiaruumi, mille südameks on Eesti köök. Külastajad on oodatud ja neid ei suunata ühe ava kaudu järjekorras liikuma mööda etteantud rada, vaid nad saavad vabalt jalutada avatud paviljonimaastikul. SKEEMI JOONIS: ”Külastaja valib oma teekonna paviljonis ise.” See on selge strateegia, mis vastandub traditsioonilisele skeemile, kus teekonnal on algus ja lõpp ning inimesi juhitakse ühe rivina läbi paviljoni. Eesti paviljon on pigem sündmusruum, milles osalusviisi valib inimene ise vabalt - ta kas soovib süüa, kiikuda, näitust vaadata või ettekannet kuulata, see on iga külastaja oma otsus ja selleks valib ta vastava koha paviljonis.

DE CU MA NU DE S CU DE MA CU NU MA S NU S

AK JAK AK J L L LJ VÄ VÄ VÄ

EXPO 2015

1. korrus 1. korrus 1. korrus

2. korrus 2. korrus 2. korrus

korrus 3. korrus 3.3.korrus

Liikuv paviljon Välikontsert

Välikontsert

Oleme kavandanud liikuva paviljoni “raku” - hõlpsasti transporditava mobiilse mooduli ja kerglava, mis reisib valdkondlikele esitlustele, näituste avamistele, kontsertidele ja Eesti peakokkade etteastetele üle linna.

Välinäitus Välikontsert

Välinäitus

Välinäitus Välitoidu presentatsioon

3. korrus 3. korrus 3. korrus

Välitoidu presentatsioon

1:100 1:100 1:100

Välitoidu presentatsioon

Paviljoni rakustruktuur

Väljak Väljak Väljak

Decumanus Decumanus Decumanus

Rakk välirestoranina Rakk Rakk rändnäituse paviljonina

Baasvorm

2. korrus 2. korrus 2. korrus 1:100 1:100 1:100

Väljak Väljak Väljak

Decumanus Decumanus Decumanus

Eesti paviljon EXPOl

1. korrus 1. korrus 1. korrus 1:100

Ürituseruum Eraldi olukorrad on konverentside, kontsertidee, esitluste ja presentatsioonide käigus, kus ruum tsoneeritakse ja külaliste voog jagatakse mitmesse ossa. Kutsutud külastajad moodustavad eraldi ruumikasutuse ja tavakülastajad teise osa. Kuna paviljoni kõigil korrustel on võimalik ringliikumine ja samuti ühe otsa sulgemine, siis eraldatud ruumiosade kombinatsioonide arv on siin ruumis väga suur. Iga üritusekorraldaja saab joonistada sisuliselt oma kaardi tsoonidest, mida ta soovib paviljonis kasutada eraldatuna ja ülejäänud paviljonis säilib liikumisruum tavakülastajjatele.

Kontsert Kontsert Kontsert

1:100 1:100

Näitus Näitus Näitus

Restoran Restoran Restoran


Eesti pavilioni ideekavand

EXPO 2015

5

LÕIGE A-A 1:100

LÕIGE B-B 1:100

LÕIGE A-A 1:100

LÕIGE B-B 1:100

LÕIGE A-A 1:100

LÕIGE B-B 1:100

VAADE DECUMANUSELT 1:100

VAADE TÄNAVALT 1:100

VAADE DECUMANUSELT 1:100

VAADE TÄNAVALT 1:100

VAADE DECUMANUSELT 1:100

VAADE TÄNAVALT 1:100

ASENDIPLAAN 1:100 ASENDIPLAAN 1:100

ASENDIPLAAN

Profile for EAS, Enterprise Estonia

PO MILANO 2015 Eesti paviljoni konkursi töö nr 8 - Gallery of___  

Milano 2015. aasta EXPO Eesti paviljoni idee-, arhitektuuri- ja sisekujunduskonkursi virtuaalnäitus. This video displays the entry submitte...

PO MILANO 2015 Eesti paviljoni konkursi töö nr 8 - Gallery of___  

Milano 2015. aasta EXPO Eesti paviljoni idee-, arhitektuuri- ja sisekujunduskonkursi virtuaalnäitus. This video displays the entry submitte...

Advertisement