Page 1

Inimesed Eestis elab ühtlaselt kõrge haridustasemega, suhtlemisvõimeline ning nutikas rahvas. Alates 17. sajandist on Eestis omandatud kõrgharidust. Eesti on keskmiselt haridustasemelt üks silmapaistvamaid maid Kesk- ja Ida-Euroopas. Me saame aru, mida meile räägitakse ja oskame vastu öelda. Eesti on üks vähestest ajalooliselt Inglismaaga mitteseotud maadest, kus inglise keelest arusaajate määr on selgelt üle 50% elanikkonnast. Eestimaa on üks hõredamini asustatud kohti maailmas. Siinsed inimesed on tasakaalukad, ausad ja töökad inimesed, kes palju ei räägi, kuid peavad lubadusi. See tuleb meie järjepidevast kultuurist, mis on tasapisi küpsenud 10 000 siin elatud aasta jooksul. Eestil on ka näiteks maailma suurim rahvalaulude kogu. Aeg on näidanud, et tänu tulevikku vaatavale iseloomule suudame me kohaneda kõigi muutustega kiiresti ja efektiivselt – me oleme kohanemise maailmameistrid.

Brand Estonia- ärivaldkond, inimesed  
Brand Estonia- ärivaldkond, inimesed  

Eestis elab ühtlaselt kõrge haridustasemega, suhtlemisvõimeline ning nutikas rahvas. Alates 17. sajandist on Eestis omandatud kõrgharidust....