Page 1

 


Editor Note

ช่ ว งจั ง หวะวั ย หนุ่ ม สาว ช่ า งเป็ น วั ย สดใส มี ชี วิ ต ชีวา และที่สำคัญเป็นพลังสำคัญของการพัฒนาประเทศ ยั ง จำวั น วั ย ที่ คุ ณ ๆ สมั ย เรี ย นหนั ง สื อ ในรั้ ว มหาวิทยาลัย ได้ไหมคะ ว่าบรรยากาศเป็นยังไง ตัวดิฉัน เอง ชักเลือนเลือนไปบ้างแล้วล่ะ อยู่ในห้องเรียน ห้อง สมุด ซุ้มกิจกรรม โรงอาหาร ห้องน้ำ เล่นกีฬา เป็นช่วง เวลาแห่งความทรงจำที่ดี เพื่อนดีๆ เริ่มที่นี่ และเป็นช่วง จังหวะรอยต่อของการที่ต้องเริ่มปรับตัวสู่วัยทำงาน วัยที่ ต้องรับผิดชอบต่อตัวเอง และครอบครัวหลังจากถูกดูแล มากว่ายี่สิบปี วานนั้น ในรั้วมหาวิทยาลัย ยังเป็นสถาบันการศึกษา ที่เคร่ง เน้นการเรียน วันนี้ สังคมเปลี่ยนไป หลายสิ่งในรั้วมหาวิทยาลัย เดียวกัน พัฒนาการใกล้เคียงกับสังคมโลกภายนอก ที่พุ่ง มุ่งความสนใจไปหา จนกลืนกลาย ไม่ต่างนอกรั้วและใน รั้ว โครงการต่างๆ เดินทางเข้ามาหาพวกเขา อาทิ การ ฝึกงาน กิจกรรม รวมทั้งตัวพวกเขาเองก็เดินออกมาจับ สิ ริ พ ร สงบธรรม แตะกับบรรยากาศภายนอกรั้วด้วยในเวลาเดียวกัน บรรณาธิ ก ารบริ ห ารนิ ต ยสาร OHM ไม่ แ ปลกที่ ค นกลุ่ ม นี้ รวมแล้ ว กว่ า นั บ ล้ า นคน จึ ง Siriporn Sa-ngobtam Editor-in-chief OHM Magazine เป็นกลุ่มที่น่าสนใจของบรรดานักการตลาด นักโฆษณา พวกเขาเป็ นกลุ่ ม เป้ า หมายที่ มี ค วามหมายยิ่ ง กั บ การ บริโภคสินค้า - บริการ “สื่อในรั้วมหาวิทยาลัย” เป็นอาการของการย้อนยุค “แฟนฉัน” ภาคที่โตขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง มีมุมคิดที่น่ามอง ทั้ง มุมเสริม และมุมละเอียดอ่อน เปิดพลิกหน้าต่อไป ในสกู๊ปปก - Cover Story ได้แบบไม่เร่งเร้านะคะ มี คุ ณ ๆ ผู้ อ่ า นหลายท่ า น ชื่ น ชอบกั บ บทความใน คอลัมน์ของ Contributor ประสบการณ์ของท่านเป็นมุม ที่ มี ป ระโยชน์ มิ ติ ลึ ก ที่ ห าจากตำราเล่ ม ใดไม่ มี เด็ ด ขาด สมใจทีมงานจังเลย ปลายฝน ต้นหนาว ขอภาวนาให้อาการทิ้งดิ่งตัวยาว ของภาวะเศรษฐกิจ รีบเด้งดีดตัวกลับขึ้นมาโดยไว ด้วย สองมือของพวกเรากันเอง และปาฏิหาริย์ที่มีจริงด้วย เถอะ ไม่ลืมที่จะบอกรักตัวเอง รักครอบครัว รักประเทศ ชาติ ประการหลังเป็นความยิ่งใหญ่ที่ทุกชาติแสวงหา คุณล่ะ… มีความรักแบบไหนอยู่ในใจ… พบกันฉบับหน้าค่ะ

“สื่ อ ในรั ว มหาวิ ท ยาลั ย ”

 

Youth is a time of life filled with joy and happiness, and most importantly, as young generation that the future hope of ours. Do you still remember the time and what it was like when you were in university? As for myself, memories are fading away but I do remember being in the lecture hall, in the library, joining clubs, in the canteen, and playing sports with friends. Most of my good memories started here and it was a time when I crossed a very thin line that kept me from being a student to a grown working businesswoman as I am today Universities were considered educational institutions but nowadays, perception towards had changed. We barely tell the different between the outside world and life within the university. They got approached by many projects such as the internship programs, activities, and the students themselves are now more openly accept and embrace the lifestyle outside the campus. Spot eyes, million of University student considered as the meaningful target market, interested and attracted more advertisers to promote their brands. “University Media” have those feelings where you can find in Thai movie like “My Girl” also known as “Fan Chan” with lots of dimensions and aspects waiting to be searched. I encourage you to flip through the cover story pages for more insight details. Ours readers like the “Contributor” column, with theirs experience, which could not find elsewhere but here in our OHM magazine. Winter is coming and I wish our economic situation will be back to the normal as soon as possible with our hands and the entire miracle here in the world. Lastly, please express your love to your own, your family and friends and most importantly to your beloved country. See you next issue.


C o n t e n t s

C o n t e n t s

August 2009 Vol.6 No.55

October 2009 Vol.6 No.57

2 5 6 7 8 9 10 11 19 22 23

Editor Note Ncc Calendar Event 2009 Impact Calendar Event 2009 Bitec Calendar Event 2009 International Calendar Event 2009 What’s in : “Hot Hot Hot…” Speaking Sign : “ขวดพูดได้” Movement : “สินค้าใหม่ ใครๆ จะได้ไม่ตกเทรนด์”

20

Around the World OHM “Breeze Excel Oxymax Detergent Campaign Objectives : เสื้อยักษ์ กับ ซัก ซัก ฟอก ฟอก”

21

OHM Show Case : Turn Customer to Shopper “BIG IDEA…Oh…Obama”

54 Special Report 12 “รั 55 13 “ใจ” ที่ลึกซึ้ง 14 “เติมอากาศบริสุทธิ์” 15 “ค่าขนส่ง : ต้นทุนที่ลดได้” 16 “โชว์ดีๆ ก็เรียกว่า “โชห่วย” ได้” 56 Y-ME “ภารกิจ เสร็จสิ้น”

Media Value “ใครวัด ใครใช้ Rating ทีวี”

17 “งานพิมพ์แสนล้าน” 18 “ลมหายใจ(สุดท้าย)แห่งความสุข”

คลีนิกหมอตี๋ กับตี๋แม็ทชิ่ง “สร้างแบรนด์ ต้องใช้เวลา โตไปพร้อมกับเด็ก”

Sign Aboard : “เล็ก ประชิดตา” OHM Market Place ตารางการใช้สื่อ

World in your hand “องค์กรมีดีไซน์”

24 University COVER STORY

Media

57 58 60

CSR In Action “สมการ งานธุรกิจและสังคม(ตอนที่ 1)” THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HAND เมื่อโลกใบนี้ ไม่มี “โปลิโอ”


October 2009 Vol.6 No.57 46 CEO VISION When you care your share “ความท้าทายของการบริหารกิจการที่ขาดทุน” “37 ปี สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย” คุณพิภพ โชควั บริษั Retro Sign People Sign Company “คลื่นที่ชอบ เพลงที่ใช่” 50 บริษั 52 บริษั Travelling 59 CSR In Action : “ความรู้พั “ไปปิกนิคที่ น้ำตกผาตาด” 63 OHM Entertainment : “อวกาศมืดมิด ไม่ผิดอะไรกั Travelling in cyber “ความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์(ตอนที่ 1)” 64 OHM Outing : “แกงคั 65 Coffee cookie and cake : “สตรอเบอร์รี่โยเกิร์ตปั่น” ASPA Home Town “ภาษี ก บ ั ความตาย” 71 life without sign : เมื่อชีวิตไร้ป้าย 72 Gossip จิบน้ำชาใต้ต้นพิกุล 73 Society ASA Round Up 77 OHM Game

C o n t e n t s

61 62 66 68 69 70

“Social Networking : เครือข่ายทรงพลัง”

OUT OF HOME MAGAZINE : Publisher MGA MEDIA Co.,Ltd. 60/18 Vibhavadi-Rangsit Rd., Jomphol, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 662 275 7579 Fax: 662 690 0130 www.ohmmag.com Email: info@mgamedia.co.th Advisor Education Department: Assoc. Prof. Dr. Kanjana Kaewthep, Assoc.Prof.Nares Kesaprakorn, Benjawan Vitayathanagorn, Advisor Advertisement Department: Vinai Silapasiliporn, Marut Arthakaivalvatee, Raveevan Chaengchenkit Editor-in-Chief: Siriporn Sa-ngobtam Editorial: Nittaya Kaewmueang, Usa Sumetlux, Pitinant Cherdchoongarm, Jaenjira Raksakhen, Vibhavaris Ratanasaka Art Director: Aumarangsri Charoenchai Graphic Designer: Chadtap Tammeungpag Accounting – Finance: Akanet Pratan Account Executive: Warunee Rodson Photographer: Tanapat Photipakdee Honorary Photographer: Sombat Jitratanawat Contributors: Yuvaphol Pornprathanwech, Worawoot Ounjai, Suphanee Dechaburananon, Assoc.Prof.Aruneeprabha Homsettee, Somchai Cheewasutthanon, Rachen Chumsai Na Ayudhya, Somchai Sittichaisrichart, Paichit Thienthong, Suthichai Eamcharoenying, Pirach Thampipit, Chatre Asavabenya, Surachet Bumrongsuk, Monticha Sookchan The English text is Translated by Dr.Arunthadee Trungamphai, Roderick Waller, Chanansinee Silapasiliporn Executive Editor: Siriporn Sa-ngobtam Color Separation KNAOKSILP(THAILAND) CO.,LTD. 3 Soi Kasemsan 2 Rama 1 Rd. Wangmai Pathumwan Bangkok 10330 Tel. 662 215 1588 Fax: 662 214 2140 Printing: Spn printing 158/1 Moo 13 Soi Ladprao 80, Ladprao Road, Wangthonglang, Bangkok, Thailand 10310 Tel: 662 539 0704 Fax: 662 530 1515 Distribution: Nanasarn 123-124 Pinnakorn 4 Pinklaonakornchaisri Talingchan Bankok, Thailand 10170 Tel: 662 433 6855 Fax: 662 880 7345


Date วันที่ 9 - 11 October 2009

Event Name ชื่องาน Thailand International Education Exhibition 2009 (TIEE)

Brief Profile รายละเอียด นิทรรศการการศึกษานานาชาติของไทย ปี 2552 งาน ที่รวบรวมหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาจาก สถาบันการ ศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

Organizer ผู้จัดงาน Department of Export Promotion Tel : +662 513 1909 ext.225 www.thaitradefair.com

15 – 25 October 2009

14th Book Expo Thailand 2009

มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 14

The Publishers and Booksellers Association of Thailand (PUBAT) Tel : +662 954 9560-4 www.pubat.or.th

28 – 30 October 2009

Worlddidac Asia 2009

งานแสดงสินค้าสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ และเทคโนโลยี การศึกษารวมถึงการฝึกอบรมชั้นนำระดับสากล

Reed Tradex Co.,Ltd. Tel : +662 686 7370 www.worlddidacasia.com

5 - 8 November 2009

Commart Comtech Thailand 2009

งานแสดงนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและงานจำหน่ายสินค้าไอ ที

AR Information & Publication Co.,Ltd. Tel : +662 686 9009 www.commartthailand.com

12 - 15 November 2009

Import Brand & Urban Goodies (IBUG FAIR 2009)

งานแสดงสินค้าแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่อง ประดั บ , ของขวั ญ , เครื่ อ งใช้ ในบ้ า น, สิ นค้ า ตกแต่ ง บ้ า นใน เทศกาลคริสมาสต์ และปีใหม่, อาหารสำเร็จรูป และ การ ออกร้านจากร้านอาหารนานาชาติ

Glamzene Exhibit Co.,Ltd. Tel : +662 539 0883-4, +662 539 2824-5 www.glamzene.com

13 - 15 November 2009

พลังงานก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า

พบกั บ ความรู้ แ ละสิ นค้ า ราคาพิ เศษเกี่ ย วกั บ การประหยั ด พลังงาน

M.O. Chic Co.,Ltd. Tel : +662 513 9784-58 Ext.17-18

17 - 20 November 2009

The 11th World Congress of Pediatric Dermatology

การประชุมแพทย์ผิวหนัง ครั้งที่ 11

11th World Congress of Pediatric Dermatology Switzerland Tel : +41 22 908 0488 www.kenes.com/wcpd

21 November 2009

Shape Run (Thailand) 2009

กิจกรรม Shape Run Thailand วิ่งเพื่อสุขภาพ และ การกุศล กิจกรรมดีๆ เพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะ

Shape Magazine Tel : +662-422-9999 www.shape-thai.com/

21 - 29 November 2009

Bangkok Furniture Show 2009

งานแสดงเฟอร์ นิ เ จอร์ วั ส ดุ ต กแต่ ง พื้ น ของแต่ ง บ้ า น World Fair Company Limited เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และเครื่องอำนวยความสะดวก Tel : +662 731 1331 ภายในบ้าน www.bangkokfurnitureshow.com/

28 November - 1 December 2009

The 15th Congress of the ASEAN Federation of Endocrine Societies

งานประชุมวิชาการสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งอาเซียน ครั้งที่ 15

The Endocrine Society of Thailand Tel : +662 229 3332 www.afes2009.org

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Queen Sirikit National Convention Center Tel. +662 229 3000 Fax. +662 229 3102 E-mail: info@qsncc.com Website: www.qsncc.com  


Date วันที่ 27 ต.ค. - 1 พ.ย. 2552 27 Oct – 1 Nov 2009

Event Name ชื่องาน บ้านและสวนแฟร์ 2009 ครั้งที่ 10 The 10th Baan Lae Suan Fair 2009

Brief Profile รายละเอียด งานแสดงและขายสินค้าครบวงจรที่เกี่ยวกับบ้านและสวนชมผลงานการออกแบบบ้านในแนวคิด “ออกแบบอย่างมีจิตสำนึก” การออกแบบสวนแนวตั้ง, การจัดดอกไม้ในกรอบรูป, การประกวดพรรณไม้ ชาเลนเจอร์ 1 - 3 เวลา 9.30 - 21.00 น The perfect home and garden expo under theme “Conscious Design” features interesting activities like home design contest in concept “Conscious Design”, gardening contest “Vertical Garden”, florist contest “Flower Frame” and Plant Contest. Challenger 1-3 Time: 9.30-21.00 hrs.

Organizer ผู้จัดงาน บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์: 02-422-9999 เว็บไซต์ : www.baanlaesuan.com/ fair2009/ Amarin Printing & Publishing Public Co., Ltd. Tel : 02-422-9999 www.baanlaesuan.com/fair2009

29 ต.ค. - 1 พ.ย. 2552 Oct 29 – 1 Nov 2009

งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 17 งานเที่ยวทั่วโลก 2009 17th Discovery Thailand 2009 Discovery World 2009

งานแสดงสินค้าและบริการประเภทท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศยิ่งใหญ่ที่สุด สำหรับเทศกาลต้อนรับปีใหม่ อาคาร 3 - 4 เวลา 10.00 - 21.00 น. The Most Comprehensive Fair for Tourism (Winter) Hall 3 - 4 Time: 10.00-21.00 hrs.

บริษัท พี.เค.เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด โทรศัพท์: 02-683-3065-8 เว็บไซต์: www.pkexhibition.com P.K. Exhibition Management Co., Ltd. Tel : 0-2683-3065-8 www.pkexhibition.com

7 - 15 พ.ย. 2552 7 - 15 Nov 2009

เฟอร์นิเจอร์ แฟชั่น ฟู้ด เฟสติวัล 2009 แฟชั่น เฟสติวัล ฟู้ด เฟสติวัล เวดดิ้ง เฟสติวัล บิวตี้, สปา, เฮลท์ แอนด์ สปอร์ต เฟสติวัล แฟมิลี่ แอนด์ ไชน์ เฟสติวัล ทราเวลลิ่ง เฟสติวัล Furniture Fashion Food Festival 2009 Furniture Festival Fashion Festival Food Festival Wedding Festival Beauty, Spa, Health & Sport Festival Family & Child Festival Traveling Festival

งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ในบ้าน ห้องครัว สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่อง สุขภัณฑ์ วัสดุตกแต่ง อาทิ กระเบื้อง กระจก โคม อ่าง เครื่องเสียง ฯลฯ โซนสตูดิโอถ่ายภาพ ชุดวิวาห์ การ์ดและของชำร่วย สปาและความงาม โรงแรมและการท่องเที่ยว โซนเสื้อผ้า เครื่องหนัง เครื่องประดับ เครื่องสำอางค์ อาหารสำเร็จรูป อาหารเสริม อาหารภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 ภาค อาหารสด-แห้ง ของฝาก และหนังสือ สำหรับเด็ก อุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับแม่และเด็ก เครื่องเขียน ของเล่นเสริมจินตนาการ โครงการบ้านและอสังหริมทรัพย์มือสอง คอนโด อาคารชุด และบริษัทเรียลเอสเตท ตัวแทนการท่องเที่ยว โรงแรมและรีสอร์ท ศูนย์บันเทิง แพทย์แผนโบราณ และศิลปะการนวด อาคาร 1-4 เวลา 10.30 - 21.00 น. The event features furniture and decorative items. Product range includes home decorative items, cosmetics and beauty & spa products, electronic equipments, sanitary wares, marriage related products, hotels and resorts, travel agencies, ladies and gentlemen’s clothing and ornament, leatherwear, accessories and jewelry, food products, book and learning resources, computer for education and educational institutions, housing and real estate, condominiums, traditional Thai massage, flowers, garden equipments and companies specializing in gardening and home accessory. Hall 1-4 Time: 10.30 - 21.00 hrs.

บริษัท โฮม โชว์ จำกัด โทรศัพท์ : 02-719-0408 Home Show Co., Ltd. Tel : 02-719-0408

18 - 20 พ.ย. 2552 18 – 20 Nov 2009

การประชุมและ นิทรรศการ ASCOPE 2009 The 9th ASEAN Council on Petroleum Conference & Exhibition

งานประชุมและนิทรรศการ ASCOPE เป็นการประชุมระดับนานาชาติที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมก๊าซ และน้ำมันในภูมิภาคอาเซียน งานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เชื้อเพลิง ทางแห่งอนาคต อาเซียนสู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน” อาคาร 9 The ASCOPE Conference and Exhibition is the focal international forum of the ASEAN National oil and gas companies. The event will stage a high-level conference programme alongside the international exhibition under the theme of “Fueling the Future of ASEAN towards Sustainable” Hall 9

บริษัท บางกอก เอ็กซิบิชั่น จำกัด โทรศัพท์ : 02-615-1255 เว็บไซต์ : www.ascope2009.com Bangkok Exhibition Services Ltd. Tel : 02-615-1255 www.ascope2009.com

อิมแพ็ค เมืองทองธานี โทรศัพท์ 0 2833 5077 โทรสาร 0 2833 5060 IMPACT MUNG TONG THANI Tel. +66 2833 5077 Fax. +66 2833 5060 E-mail : communications@impact.co.th www.impact.co.th  


Date วันที่ 24 - 30 ตุลาคม 2550 (วันธุรกิจ) 24 - 30 Oct 2009 (Trade)

Event Name ชื่องาน WCN 2009 WCN 2009

Brief Profile รายละเอียด งานประชุมระดับโลกของแพทย์ด้านประสาทวิทยาครั้งที่ 19 The 19th World Congress of Neurology. Hosted by The Neurological society of Thailand.

3 - 5 พฤศจิกายน 2552 (วันธุรกิจ) 3 - 5 Nov 2009 (Trade)

2mf FASAVA 2009 2nd FASAVA 2009

การประชุมวิชาการนานาชาติของสมาพันธ์สัตวแพทย์สัตวแพทย์สัตว์เล็กภูมิภาค เอเชีย 2009 The 2nd Federation of Asian Small Animal Veterinary Associations Congress 2009 and The 35th Veterinary Medicine and Livestock Development Annual Conference 2009

5 - 7 พฤศจิกายน 2552 (วันธุรกิจ/ประชาชน ทั่วไป) 5 - 7 Nov 2009 (Trade/Public)

บัสแอนด์ทรัค 2009 และ เออีวี 2009 Bus & Truck 2009 / AEV 2009

งานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษ ครั้งที่ 6 The 6th Thailand Commercial and Special Purpose Vehicle Exposition and The 3rd Alternative energy Vehicle.

5 - 7 พฤศจิกายน 2552 (วันธุรกิจ/ประชาชน ทั่วไป) 5 - 7 Nov 2009 (Trade/Public)

คอนส์เทค 2009 ConsTech 2009

งานแสดงเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ การบริการก่อสร้าง ครั้งที่ 5 The 5th Construction Machinery, Material and Services Exposition and co-organised with Thai Constractors Association under H.M. the King’s Patronage

19 - 22 พฤศจิกายน 2552 (วันธุรกิจ) 19 – 22 Nov 2009 (Trade)

เมทัลเล็กซ์ 2009 Metalex 2009

งานแสดงเครื่องจักรกล เทคโนโลยีโลหะการและการประชุมนานาชาติ ขนาดใหญ่ ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ปีที่ 21 ASEAN’s Largest International Machine Tools and Metalworking Technology Exhibition and Conference, 22nd Edition

26 - 29 พฤศจิกายน 2552 (ประชาชนทั่วไป) 26 – 29 Nov 2009 (Public)

โฟโต้แฟร์ 2009 Photo Fair 2009

สุดยอดงานแสดงสินค้าด้านการถ่ายภาพระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ กล้องดิจิตอล กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์การถ่ายภาพ เครื่องปริ้นเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปฯลฯ ชมการสาธิตการถ่ายภาพจากบริษัทต่างๆ The Greatest International Photo Equipment Exhibition with the most Advance Technologies in the World of Digital Photographic

Organizer ผู้จัดงาน สำนักงานเลขานุการการประชุม สมาคมประสาทวิทยา โทร : 0 2716 5901 www.wcn2009bangkok.com Secretariat : Congrex Sweden Tel : +46 8 459 6600 Fax : +46 8 661 9125 Organising Committee: The Neurological Society of Thailand Tel : +66 2716 5901 Fax : +66 2716 6004 www.wcn2009bangkok.com สำนักงานเลขานุการการประชุม บรัษัท โปรคองเกรส จำกัด โทร : 0 2956 1580 www.fasava2009.com Secretariat : Procongress (Thailand) Co.,Ltd. Tel : +66 81 347 3939 Fax : +66 2932 4454 www.fasava2009.com บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทร : 0 2717 2477 www.busandtrucks.com TTF International Co.,Ltd. Tel : +66 2717 2477 Fax : +66 2717 2466 WWW.busandtrucks.com บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทร : 0 2717 2477 www.constechexpo.com TTF International Co.,Ltd. Tel : +66 2717 2477 Fax : +66 2717 2466 www.constechexpo.com บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด โทร : 0 2686 7299 www.reedtradex.com Reed Tradex Tel : +66 2686 7299 Fax : +66 2686 7288 www.metalex.co.th สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ โทร : 0 2803 7570-1 www.photofairthailand.com Photo Business Association Tel : +66 2803 7570-1 Fax : +66 2860 2317 www.photofairthailand.com

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โทรศัพท์ : 0 2749 3939 โทรสาร : 0 2749 3949 BANGKOK INTERNATIONAL TRADE & EXHIBITION CENTRE (BITEC) Tel. +662 749 3939, +662 236 1890 Fax. +662 749 3949 E-mail : salesenquiries@bitect.net www.bitec.net  


No. ลำดับที่ 1

Date วันที่

Event name ชื่องาน

City เมือง

website เว็ปไซต์

11 - 14 OCT 2009

Sign & Graphics India

New Delhi, India

2

13 – 16 Oct 2009

Prolight+Sound SHANGHAI

Shanghai, China

3

14 – 16 Oct 2009

Advertising and Information

St. Petersburg, Russia

4

15 - 18 Oct 2009

Digi Sign Africa

Cairo, Al Qahirah, Egypt

5

15 -18 Oct-2009

Media Asia Expo

Bangkok, Thailand

http://www.exhibitionfair.com/russia_expo/a8223advertising _and_information.html http://www.biztradeshows.com/trade-events/digisign-africa.html www.mediaasiaexpo.com/

6

15 - 18 Oct 2009

Sign Asia Expo

Bangkok, Thailand

www.signasiaexpo.com

7

22 – 24 Oct 2009

Exposign & Serifgrafia Argentina

Buenos Aires, Argentina

8

22 - 24 Oct 2009

VISCOM SIGN 2009

Madrid, Spain

9 10

18 - 20 Oct 2009 21 – 24 Oct 2009

11

26 - 28 OCT 2009

SIM 2009- Signage, Imaging and Media Exhibition The Sign Business & Digital Graphics Show-Charlotte Marcom China 2009

Abu Dhabi United Arab Emirates North Carolina, United States Of America Beijing, China

http://www.biztradeshows.com/trade-events/ exposign-serifgrafia.html http://www.viscomspain.com/en/Press/Press-index/ DigitalSignage-2009-will-demonstrate-all-thepotential-of-new-media/ http://www.sim-expo.com/

12

28 – 31 Oct 2009

LED+Light Tech Show2009

Hong Kong, China

http://www.biztradeshows.com/trade-events/ business-digital-charlotte.html http://www.goingtomeet.com/conventions/details/ 42802 http://www.ledlightfair.com/ft/en/

13

5 – 6 Nov 2009

Macau, Hongkong

http://www.oohmediaconvention.com/

14

12 – 15 Nov 2009

Seoul, South Korea

www.kosignshow.com/2009/kor/

15

17 – 18 Nov 2009

Asia Pacific Out of Home Media Convention 2009 Korea International Sign & Design Show (KOSIGN) Ad-Tech Beijing

Beijing, China

www.ad-tech.com/beijing/adtech_beijing.aspx

16

25 - 27 Nov 2009

China Sign Fair 2009

Guangzhou, China

www.chinasignfair.com/english/

17

7 – 9 Dec 2009

FESPA India

New Delhi India

18

18 - 20 Dec 2009

LED EXPO 2009

New Delhi India

http://www.fespa.com/fespa-event/fespa-india2009.html www.theledexpo.com/

http://www.tradeshowalerts.com/printing-publishing/ sign-and-graphics-india.html http://www.prolightsound.com/indexen.asp?id=2

7 10

3

14 12, 13

5 , 6 1,17 , 18 8  

4

9

11, 15 16

2


อะไรกันนี่... ของแปลก ของใหม่ จะว่าร้อนก็ใช่ที่ซะทีเดียวนะ ต้นหนาวที่ต้องทนหนาวยาวนานต่อไปจนถึงโน่นเลย เดือนแห่งความรัก - กุมภาพันธ์ ช่างคิด ช่างทำจริงๆ กับแนวที่ตรงกับนิตยสารแนวปลุกใจเสือป่า ที่กลายเป็นขวัญใจและโลโก้ของ “ชาย” ทั้งโลก “Play Boy” มีมุกเด็ด เดินผ่าน เป็นต้องสะดุดกับรูปนี้ทันที ลำพังก็จุดไฟในทรวงได้อยู่แล้ว นี่ยังมาเป็นไม้ขีดไฟ ให้ขีด ให้ข่วนซะอีก ใจชายจะหลอมละลายซะให้ได้ ดูซิ ผู้บริหารคงรู้ดีว่า วันนี้บนแผงหนังสือมีนิตยสารกว่า 1,200 หัว จะมีพื้นที่วางได้หมดรึ การแหวกทาง สร้างความหวือหวา จึงต้อง ปรับตัว แก้โจทย์ให้ตรงจุด แผงนี้ เป็นแผงหนั ง สื อ ในร้ า นแห่ ง หนึ่ ง กลางกรุ ง เซาท์ เปาโล ประเทศบราซิ ล ประเทศที่ มี ก ารผลิ ต เอทานอลจากอ้ อ ยใช้ กั น ทั่วประเทศ เผาหัวยังไง ก็จุดติดได้ไม่ยาก…

“Hot Hot Hot...”

 


“น้ำ” เป็นส่วนประกอบของร่า งกาย ในยุคที่มนุษย์แสวงหาสุขภาพด 70 % ีๆ ย่ การกินอาหารดีๆ ด้วยเช่นกัน อมเกิดจาก เพราะคุณกินอะไรก็ได้อย่างนั้น เข้าใจคิด ช่างคิด กับขาตั้งของป ้ายโฆษณา ทำเป็นขวด อย่างที่เห็นนี่แหละ รู้สึกได้ว่า ขวดมีความเย็น มิติท ี่เป่าขึ้นรูป เป็นกลยุทธ์เสมือนจริง ชอบ ชอบ เห็นแล้วรู้สึกได้ว่า หิ วน้ำ และต้องเป็นน้ำดื่มคุณภาพ ช่า ขึ้นมาทันที งคิด (อีกแหละ) ลงไปขุดมาจากใต้ทะเลลึก 2,0 00 ฟุต ดับกระหาย ได้คุณคุณภาพ ขวดบอกไว้อย่างนั้น จริงๆ ด้ว ย

“ขวดพูดได้”

  10


สินค้าใหม่ล่าสุด เดินทางมาถึงเมืองไทยแล้ว ใครช้ามีหวังตกเทรนด์ เทคโนโลยี ยุคนี้มาเร็ว มาแรง แล้วก็ไปเร็วด้วยเช่นกัน “iPOD” แบรนด์เนมที่ขายได้ ขายดี เพราะทำชื่อเสียงไว้มาก ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความทันสมัย iPod nano ปรับโฉม บางเฉียบ มีฟังก์ชั่นวิทยุที่สามารถนำเพลงจากห้องสมุด iTunes มาเรียงร้อย กันอย่างลงตัวครั้งละ 12 เพลง มีโปรแกรมการนับก้าวเดิน-pedometer เพื่อบันทึกจำนวนก้าวและการ เผาผลาญแคลอรี่ สีสัน สดใส น่ารัก น่าซื้อ อย่างที่เห็นในภาพ ทำอะไรได้อีก มีโปรแกรมแอพพลิเคชั่น Home Sharing, Genius Mixes ที่เชื่อมต่อเข้าระบบฐาน ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการค้นหา การพรีวิว การฟังเพลง การรับชมภาพยนตร์ หรือรายการโทรทัศน์ และใช้งานร่วมกับไอโฟน (iPhone) และไอพอดทัช (iPod touch) ใครสนใจ ชะเง้อมองได้ตามร้านค้าทั่วประเทศ

“สินค้าใหม่ ใครๆ จะได้ไม่ตกเทรนด์”

หลายคนเข้ามาร่วมงานเปิดตัว รวมทั้งคนนี้ด้วย – ไกรเสริม โตทับเที่ยง   11


คุณระวีวรรณ แจ้งเจนกิจ ประธานฝ่ายสารานุกรมไทย สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310-A 1 (สวมเสื้อสีเหลือง) และคณะกรรมการจัดงาน ยิ้มแย้มอย่าง มีความสุขกับการแข่งขัน ที่มีส่วนปลูกฝังให้เด็กๆ รักการอ่าน การส่งเสริมการอ่านเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากกับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หรือวัยไหนๆ โดยเฉพาะหากเป็นวัยเด็กๆ ที่ได้รับการปลูกฝังหน่วยความจำของการรัก การอ่าน จะอยู่ติดตัวพวกเขาไปตลอดชีวิต นับเป็นเรื่องดีมากๆ ต่อการพัฒนาประเทศชาติ ที่ทุกคนยอมรับกันว่า ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของแต่ละประเทศคือ “ทรัพยากรมนุษย์” “โครงการการแข่ ง ขั นตอบคำถามในหนั ง สื อ สารานุ ก รมไทยสำหรั บ เยาวชน โดย พระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ครั้ ง ที่ 15 ประจำปี 2552 ในพื้ นที่ กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการต่อเนื่องที่ทางสโมสรฯ ตั้งใจที่จะปลูกฝังการรักการอ่าน ให้ กั บ เด็ ก ๆ ซึ่ ง มี โรงเรี ย นส่ ง ตั ว แทนเข้ า ร่ ว มงานมากขึ้ นทุ ก ปี เด็ ก ๆ ได้ รั บ โล่ ป ระกาศ เกี ย รติ คุ ณ และทุ นการศึ ก ษา เป็ นกำลั ง ใจที่ จ ะรั ก การอ่ า นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง คณาจารย์ ผู้ปกครองก็มีความภาคภูมิใจ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริม นับเป็นเรื่องน่ายินดี ดิฉัน จึงแน่ใจว่า เรามาถูกทิศทางในโครงการนี้ค่ะ” คุณระวีวรรณ แจ้งเจนกิจ ประธานฝ่าย สารานุกรมไทย สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 - A 1 กล่าวอย่างมั่นใจว่าโครงการนี้ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นความสำคัญร่วมกัน สารานุ ก รมไทยสำหรั บ เยาวชน โดย โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ พระราชประสงค์ ใ นพระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หัว ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2511 มีการจัดทำสารานุกรม ออกมาแล้ว 34 เล่ม เนื้อหา พระเจ้าอยู่หัวฯ ขุมทรัพย์ทางภูมิปัญญา ประกอบด้วยความรู้ที่เกิดขึ้นและใช้อยู่ในประเทศไทย มีความหนา 3 ร้อยกว่าหน้า ราคา เพื่ออนุชนรุ่นหลัง จำหน่ า ย เล่ ม ละ 250 บาท เหมาะแก่ ก ารค้ นคว้ า หาความรู้ ส ำหรั บ ทั้ ง เยาวชนและ ประชาชนทั่ ว ไป หาซื้ อ ได้ ที่ โ ครงการสารานุ ก รมไทยสำหรั บ เยาวชนฯ โทรศั พ ท์ 02 280 6541 http://kanchanapisek.or.th/kp6/GENERAL/contact/contact.htm

“รักการอ่าน”

  12


คุณนิโรธ เจริญประกอบ (ที่ 2 จากขวา) เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มอบรางวัลรองชนะเลิ ศอันดับ 1 ให้กับผู้แทนธนาคาร - คุณ สุดจิตตรา คำดี (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จากหนังโฆษณา ชุด “พ่อ” ในสคบ. อะวอร์ด ครั้งที่ 8 (เป็นหนังโฆษณา ที่ออกอากาศในรอบ 2551) “กาย” และ “ใจ” อยู่คู่กัน มิอาจแยกออกจากกันได้ บ้ า นหลั ง ใหญ่ หลั ง เล็ ก บ้ า น พลังใจที่เข้มแข็ง ขับเคลื่อน ผลักดันให้กายออกทำงาน เดินทางสู่จุดหมายได้ดั่งฝัน เป็ น วิ ม านของสมาชิ ก ทุ ก คน หนั ง โฆษณายุคนี้ มิใช่เพียงจะตั้งหน้าตั้งตาขายของ โอ้อวดสรรพคุณเกินงาม ความฝังใจ โฆษณาชุ ด นี้ เล่ า ถึ ง คำสอนของ ความรู้สึกดีๆ กับสินค้าที่เรียกกันว่าเป็น “แบรนด์” เข้าเกณฑ์การจงรักภักดี ที่เป็นมิตรกัน “พ่อ” ที่เพียรสั่งสอน บอกลูกทุกคน ได้ตลอดกาลต่างหาก ที่ถูกพิสูจน์มาแล้วกับแบรนด์ของโลก ว่าให้ “ตั้งใจเรียน จะได้ไม่ลำบาก” งานโฆษณาหลายชิ้น จึงถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างลึกซึ้ง กินใจ ยากเกินคำอธิบาย จากบ้ า นเพิ ง ไม้ เ ก่ า แก่ ข องพ่ อ ละเอียดอ่อนเกินกว่าจะสัมผัส การประกวดหลายเวทีจึงเป็นการให้กำลังใจกันมากขึ้น กลายเป็นบ้านหลังใหม่ของพ่อ ด้วย อย่างงานการประกาศผลรางวัลการประกวดโครงการรางวัลภาพยนตร์โฆษณาดีเด่น ข้อความคำสอน ที่ถูกติดไว้ที่ข้างฝา ทางโทรทัศน์ เพื่ อ ผู้ บ ริ โภค ครั้ ง ที่ 8 (สคบ. อะวอร์ ด) จั ด โดยสำนั ก งานคณะกรรมการ เตือนใจลูก และหลาน คนรุ่นต่อไป คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค เพื่ อ ส่ ง เสริ ม มาตรฐานการประกอบอาชี พ โฆษณาในประเทศไทย ด้ ว ยอมตะวาจา บ้ า นทุ ก หลั ง จึ ง มี และกระตุ้นให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทำภาพยนตร์โฆษณาที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ มนต์ขลังไม่ต่างกัน เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ธอส. รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ งานนี้ ใจกว้ า ง เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชน ข้ า ราชการ อาจารย์ นิ สิ ต และนั ก ศึ ก ษา อั น ดั บ 1 ในงานนี้ ด้ ว ยโฆษณา จำนวน 430 คน เข้าร่วมเป็นหนึ่งในการพิจารณาตัดสิน จากผลงานที่ออกอากาศ ระหว่าง ชุด “พ่อ - Father” เดือนมกราคม - ธันวาคม 2551 จำนวน 4,177 เรื่อง ใครดูหนังโฆษณาชุดนี้แล้ว คุณ หลายหน่วยงานพกความภูมิใจกลับไปกับรางวัลเกียรติยศ และสัญญาว่าจะเพิ่มความ คิดยังไง บอกกันมาบ้างนะ เข้มข้นในการทำหนังโฆษณา ด้วยจิตสำนึกต่อสังคม ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใ ช้ “บ้ า น” เป็ น แกนหลั ก ในการคิ ด เรื่ อ งงานโฆษณา ตามผลิ ต ภั ณฑ์ ข องธนาคาร บ้ า นเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ แ ห่ ง ความรั ก ความอบอุ่ น ความสุ ข ความสมหวัง ความทุ่มเท

“ใจ” ที่ลึกซึ้ง

  13


คุ ณ ประสาธน์ เกี ย รติ ไพบู ล ย์ กิ จ บอสส์ ใหญ่ ข อง เครื่ อ งเติ ม อากาศ G-Life เปิ ด ตั ว เล่ า และมี ร าคาพิ เ ศษให้ ค นไทยสู้ ภั ย ไข้ ห วั ด 2009 โดยมี ดร.ศุภชัย หล่อโลหการ แห่งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ มาร่วมเชียร์เป็นทัพหลังที่เข้มแข็ง การทำงานของร่างกายเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างมา “กาย” ที่เติบโต เสมือน คุ ณ ประสาธน์ เกี ย รติ ไ พบู ล ย์ กิ จ เครื่องจักรที่มีวัตถุดิบป้อนแล้วแปรรูปเป็นพลังงาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีอีโวลูชั่น กระแสการรักสุขภาพทำให้มนุษย์ตื่นตัวที่จะแสวงหา “วัตถุดิบ” คุณภาพ มาบริโภค จำกั ด พู ด ถึ ง ผลงานเครื่ อ งเติ ม เพราะรู้ว่ากินอะไรได้อย่างนั้น กินของที่มีคุณภาพมีคุณค่ากับร่างกาย สุขภาพก็ดีตามไป อากาศที่ขณะนี้สามารถจัดจำหน่าย ด้วยอีกขั้นหนึ่งของการส่งเสริมให้สุขภาพดีอีก คือ สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ เป็นสูตร 3 อ. ให้ ค นรั ก สุ ข ภาพมี ไ ว้ เ ป็ น เจ้ า ของ ที่ไม่เพียงแต่ท่องจำแต่ต้องลงมือทำอย่างจริงจัง อาหาร อากาศ และออกกำลังกาย ได้แล้ว อาหาร แสวงหา เลือกที่จะกินได้ ออกกำลังกาย ต้องหาเวลากันได้เอง ปลายฝน ต้ น หนาว เวลาแห่ ง “อากาศ” นี่แหละ เป็นสิ่งที่เลือกไม่ค่อยได้ สิ่งแขวนลอยขนาดเล็กในอากาศ มองไม่ การเพิ่มกำลัง การดูแลตัวเองให้เข้ม เห็นเชื้อโรค ไวรัสมากมาย โรคร้ายที่แพร่กระจายไปทั่วโลก อย่างไข้หวัด 2009 แข็ง สุขภาพดี ต่อสู้โรคร้าย ไข้หวัด “ออกซิเจน” วัตถุดิบสำคัญ ที่เข้าไปสันดาปในกระบวนการผลิตพลังงานของร่างกาย 2009 ที่ยังรอเวลาการคิดค้นวัคซีน การได้รับออกซิเจนที่เพียงพอ ส่งผลให้ร่างกายสดชื่น กระปี้ กระเป่า ระบบการทำงานใน ป้องกัน และรักษาให้หายขาด ส่วนต่างๆ ลื่นไหล เช่นเดียวกับการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นกัน รายนี้ เปิ ด ตั ว ไป เมื่ อ ต้ น เดื อ น “G-Life” เป็นนวัตกรรมผลงานการคิดค้นโดยสมองคนไทย เป็นเครื่องเติมออกซิเจน- สิ ง หาคมที่ ผ่ า นมา มี ร าคาพิ เ ศษ อากาศบริสุทธิ์ เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย สำหรั บ คุ ณ ผู้ อ่ า น ลดพิ เศษ 30 % “ผมค้นพบ เรื่องนี้โดยเกิดจากปัญหาส่วนตัวของออฟฟิศของผมเอง ที่มีฝุ่นฟุ้งทั่วไป รีบโทรศัพท์ ไปที่ 02 712 5070 หมด ก็ทดลองคิด ลองผิด ลองถูก จนกระทั่งใช้งานได้จริง โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ผมจึงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วประเทศด้วยครับ”

“เติมอากาศบริสุทธิ์”

  14


คุณอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ประธานเปิดงาน The 6 th Thailand International Logistics Fair 2009 ความหวังเรื่อง โลจิสติกส์ของไทย คือก้าวสู่ระดับภูมิภาค ต้นทุนของสินค้าที่มีส่วนในการแข่งขันอีกข้อที่มีความสำคัญคือ “ค่าขนส่ง” พบว่า สินค้าและบริการที่มีการผลิตจากแหล่งต่างๆ ทั่วโลก มีความได้เปรียบเรื่องค่าขนส่ง ดังนั้น หลายประเทศจึงมีนโยบายที่จะหันมาให้ความสนใจเรื่องนี้อย่างจริงจัง ในรอบเกื อ บ 30 ปี ที่ ผ่ า นมา ประเทศไทยมี น โยบายด้ า นการผลิ ต จากการทดแทน การนำเข้าไปสู่การเป็นผู้ส่งออก ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยมีสัดส่วนของ GDP จากภาคการส่งออกราว 70% โดยมีต้นทุนด้านการขนส่งประมาณ 19% เมื่อพูดถึงเรื่องการขนส่งที่ตีความกรอบกว้าง รอบถึงการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ อาทิ การขนส่ง การจัดเก็บสต็อกสินค้าและอื่นๆ จึงเป็นการวางแผนงานอย่างมีระบบให้ สอดคล้องกัน จึงนำไปสู่โครงการต่างๆ ที่จะนำไปสู่การได้เปรียบการแข่งขันอย่างเป็น รูปธรรม ล่ า สุ ด มี ก ารจั ด งานแสดงสิ น ค้ า ประเภทที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานโลจิ ส ติ ก ส์ ขึ้ น ที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ชื่องาน ว่า The 6 th Thailand International Logistics Fair 2009 ภายใต้แนวคิดการทำงาน บนเครือข่ายของภูมิภาคเอเชีย - Asean Logistics Network เพื่อให้นักธุรกิจมีโอกาส งานใหญ่ งานช้าง พลาดแล้วไม่รู้ว่าต้อง พบปะเจอะเจอกันและร่วมงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและองค์กร รออีกนานเท่าใด วิชาชีพ มาร่ว มงานกั น อย่ า งแข็ ง ขั น อาทิ กระทรวงพาณิ ช ย์ กรมส่ ง เสรมการส่ ง ออก สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจวัตถุอันตราย และ สมาคมที่เกี่ยวข้องอีกกว่า 14 แห่ง

“ค่าขนส่ง : ต้นทุนที่ลดได้”

  15


กรณ์ จาติกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน ยืนเด่นกับทุกงานด้วยความ คุสูณงของท่ านรมต. เกือบ 2 เมตร เมื่อโมเดิร์นเทรดบุกเข้าตลาดค้าปลีกไทย หลายคนห่วงใยว่าร้านอาแป๊ะหน้าปากซอย จะหายไป ซึ่งก็ตามที่ห่วงจริงๆ ร้านค้าปลีกประเภทที่เรียกว่า “ร้านโชห่วย” หายไปจาก สั ง คมไทยตามสั ง คมเสรี นิ ย มการค้ า เสรี และยุ ค ที่ ผู้ บ ริ โภคถู ก เสิ ร์ ฟ สิ นค้ า ให้ ทุ ก ความ ต้องการที่พวกเขามี ตามทฤษฏี “ลูกค้าคือพระเจ้า” กระบวนการปรับตัวของร้านค้าปลีกหน้าปากซอยจึงมีความจำเป็น การผสมผสานของ วัฒนธรรมใหม่ - เก่า สายสัมพันธ์ดั้งเดิมที่ทุกคนถวิลหา เป็นเสน่ห์แห่งเมืองไทยที่ไม่มีใน ชาติใดๆ ในโลก เมื่อชีวิตเลือกได้ทุกอย่างก็ง่าย อยากซื้อของในห้างใหญ่ หรือจะซื้อกับอาแป๊ะคนเดิมที่ ห่วงใยกันเสมอก็ได้เช่นกัน งานนี้ ห้างใหญ่อย่าง “แม็คโคร” ลงสนามมาเองด้วยแนวคิดที่คนดูต้องชั่งน้ำใจในใจ ว่า “โดน” จริงๆ “ดิฉันยังอยากเห็นสายสัมพันธ์ของผู้คน ยังอยู่คงเดิมในสังคมไทย เราเป็นห้างที่มี ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นประเภทร้านค้าส่ง ยกกล่อง ยกลัง เป็นภัตตาคาร ร้านอาหาร สินค้า นำไปเป็ น วั ต ถุ ดิ บ ค้ า ขายได้ อี ก แนวคิ ด ของการจั ด งานให้ สั ง คมอยู่ กั น อย่ า งมี ค วามสุ ข เหมือนยุครุ่นปู่ย่าเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว มีเสียงตอบรับดีมาก ปีนี้จึงขอจัดต่ออีก และโชคดีที่ สถาบันการเงินของภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนด้านสินเชื่อให้ลูกค้า งานนี้จึงสมประโยชน์ เกิดการต่อยอดทางธุรกิจช่วยการหมุนตัวของเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อีกทางหนึ่งค่ะ” คุ ณ สุ ช าดา อิ ท ธิ จ ารุ กุ ล กรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท สยามแม็ ค โคร จำกั ด (มหาชน) เล่าแนวคิดการจัดงาน จนลูกค้าต้องร้องขอ ขอให้จัดอีกและจัดทุกปีนะ สนุ ก สนานเพี ย งใด เล่ า เรื่ อ งด้ ว ยภาพจะเห็ น อารมณ์ นั้ น ได้ ดี เพี ย งใด เชิ ญ ชมกั น ได้เอง…

“โชว์ดีๆ ก็เรียกว่า “โชห่วย” ได้”

ตลาดนัดโชห่วยครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 – 13 กันยายน 2552 ที่เมืองทอง ธานี มีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 40,000 คน ด้วยธีมงาน “โชห่วยไทย สายใย แห่งชุมชน”

เมืองไทยข้าวปลาอุดมสมบูรณ์

นี่เลยบรรยากาศโชห่วย   16


พิธีเปิดงาน Pack Print 23 – 26 กันยายน 2552 ณ ไบเทค โปรดสังเกตว่าเวทีเป็นของ “ผู้ชาย” ผู้ทรงอิทธิพลทั ้งสิ้น ว ง ก า ร ธุ ร กิ จ อุตสาหกรรมการพิมพ์ ไ ท ย พั ฒ น า ไป ม า ก จนมี มู ล ค่ า ทะลุ ห ลั ก แสนล้ า นไปแล้ ว เมื่ อ ราวห้าปีก่อน ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มากมาย การจ้างงาน นั บ ล้ า นคนเป็ น กำลั ง สำคั ญ เป็ น พระเอก ในการนำรายได้ เ ข้ า ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ร ะหว่ า ง ช้ อ น – งานแสดงสินค้าคือตลาดนัด ที่ผู้ซื้อ – ผู้ขาย ได้มาเจอกัน ประเทศได้อีกทางหนึ่ง ส้อม ดอกไม้ และสีเขียว ก า ร จั ด ง า น แ ส ด ง สินค้าให้กลายเป็น “ตลาด” ขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ไปทั่วภาคพื้นทวีปเอเชีย จึงเป็น เมื่ อ ผู้ ป ระกอบการเข้ ม แข็ ง เป้าหมายที่ไม่ไกลเกินเอื้อม โดยมีการค้าขายสร้างความสัมพันธ์ไปได้ทั่วโลก ภาครัฐก้าวเข้ามาสนับสนุน จึงเป็น ล่าสุดการจัดงานแสดงสินค้าสองงานเกิดขึ้นในห้วงจังหวะเวลาเดียวกัน คือ Pack กำลั ง เสริ ม ที่ เ ห็ น ภาพได้ ชั ด ขึ้ น Print International 2009 – งานแสดงสินค้านานาชาติด้านการบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ อุ ต ส า ห ก ร ร ม อื่ น ๆ น่ า เดิ น บ น แห่งเอเชีย และ TIPREX 2009 - งานแสดงสินค้าพลาสติกและยางนานาชาติ ณ ศูนย์ เส้นทางนี้บ้าง “ต้นแบบ” ดีๆ มีให้ การแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ (ไบเทค) เมื่อวันที่ 23-26 กันยายน เห็นกันอยู่แล้ว… 2552 ที่ผ่านมา มีบูธสินค้ากว่า 400 บูธ จากกว่า 40 ประเทศ เข้าร่วมงาน หลายรายให้โอกาสในงาน นี้เปิดตัวสินค้าใหม่ทันที ข้อมูลล่าสุดพบว่า อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทย ขยายตัวส่งออกกลาย เป็นเบอร์หนึ่งของภูมิภาคเอเชียด้วยรายได้กว่า 3 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี

“งานพิมพ์แสนล้าน”

  17


มอบความทรงจำที่ดีให้กับน้องๆ ที่ป่วยเป็นโรคเลื อดตั้งแต่เกิดในกิจกรรม “สนุกสุขสันต์ มหัศจรรย์โลกใต้น้ำ” โครงการดีๆ เพื่อสังคมจาก บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งหนึ่งในชีวิตของคนเรา คุณอยากทำอะไรเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิต หรือยังมีอะไร ที่คุณยังไม่ได้ทำในชีวิตนี้อีกบ้างไหม… คนเรารู้ได้ว่าคุณเกิดวันใด แต่คนเรายากนักที่จะรู้ว่าวันใดเป็นวันสุดท้ายของชีวิต… โรคภัยไข้เจ็บทำให้มนุษย์ใช้ชีวิตไม่ปกติสุข และจากโลกไปก่อนเวลาของอายุขัย ความไร้เดียงสา วัยสดใส เป็นความน่ารัก บริสุทธิ์ น่าเสียดายที่พวกเขามีโอกาส ใช้ชีวิตอยู่กับโลกใบนี้เพียงช่วงเวลาสั้นๆ พวกเราจะพอทำอะไรให้พวกเขาพอมีความสุขได้ บ้างล่ะ นับเป็นกุศลที่มนุษยชาติพึงกระทำให้ต่อกัน เป็นการรินน้ำใจเล็กๆ แต่เป็นความ ยิ่งใหญ่ อิ่มเอมใจยิ่งนัก “น้ อ งๆ วั ย สามถึ ง สิ บ ขวบ ที่ เรามี โอกาสพาพวกเขาออกมาสนุ ก สนานกั น ในวั นนี้ ดวงตาไร้เดียงสา พวกเขาป่วยเป็นโรคเลือดตั้งแต่เกิด มีการรักษาตามอาการ และไม่รู้ว่า วันใดจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิต พวกเราพาน้องๆ เกือบยี่สิบคน ไปเที่ยวสยามโอเชี่ยน เวิร์ล โดยมีพี่ๆ พนักงานทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงครับ” คุณฐิติรัตน์ นุ่มน้อย ผู้ช่วยผู้จัดการ รอยยิ้มเปี่ยมสุขของผู้ให้ ฝ่ า ยการตลาดและสื่ อ สารองค์ ก ร บริ ษั ท แมนู ไลฟ์ ประกั นชี วิ ต (ประเทศไทย) จำกั ด คุณฐิติรัตน์ นุ่มน้อย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย การตลาดและสื่ อ สารองค์ ก ร บริ ษั ท (มหาชน) เล่าที่มาของโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมชื่อ Bringing Dreams to Life เป็นการ แมนู ไลฟ์ ประกั นชี วิ ต (ประเทศไทย) เพิ่มคุณค่าของความเป็นมนุษย์โดยไม่มีความแตกต่างทางเพศ ศาสนาหรือชนชั้น จำกัด (มหาชน) “สนุ ก สุ ข สั นต์ มหั ศ จรรย์ โ ลกใต้ น้ ำ ” เมื่ อ วั นที่ 19 กั น ยายน ที่ ผ่ า นมา จึ ง มี เ สี ย ง หั ว เราะ เสี ย งแห่ ง ความตื่ น เต้ นของเด็ ก กั บ เหล่ า ฝู ง ปลานานาชนิ ด และสั ต ว์ ท ะเลอี ก มากมาย ความเพลิดเพลินของพวกเขา ความสดใสไร้เดียงสา เป็นความสุขของผู้ใหญ่ ผู้ให้ เป็นความทรงจำดีๆ ร่วมกัน ลากันด้วยน้ำตา ไม่รู้จะได้เจอกันอีกหรือไม่ เด็กๆ เหล่านี้จะมี ลมหายใจไปได้อีกถึงวันใด เบื้องบนเท่านั้นที่จะล่วงรู้…

“ลมหายใจ(สุดท้าย)แห่งความสุข”

  18


สุจิตรา เดชสุวรรณาชัย กรรมการ บริษัท บุญสิน/ซันวาเซอรามิค จก. Suchittra Dejsuwannachai Boonsin/Sanwa Ceramic co.,ltd.

ความคิดเรื่องงานสื่อนอกบ้าน มีได้ให้เราขำ อมยิ้ม เออนะ… คิดออกมาได้…ช่างคิดดีแท้ บางยุคที่ มีข่าวที่ต้องเตือนกัน ก็เข้าถึงตัวผู้คนได้ ถึงจะมาออกตัวว่า ตกข่าว ไม่ค่อยได้ดูทีวี แต่ห้องน้ำล่ะ คุณต้อง เข้าแหง๋ๆ ยุคที่ดิฉันเก็บภาพมาฝากเป็นยุคของ โรคซาร์ - SARS แต่มาวันนี้ อาจเป็นไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ ใหม่ 2009 ซึ่งยังไม่เห็นการคิดสื่อออกเตือนกันเลย หรือว่าจะพากันผวา จนต่อมคิดสร้างสรรค์พลอย หยุดชะงักไปด้วย ไปไต้หวันคราวนี้ ดิฉันไม่ลืมที่จะหยิบกล้อง กดหมับกับบางจุดที่โดน แล้วอมยิ้ม... ลอง ดูกันนะคะ จะว่าดิฉันเส้นตื้นเกินเหตุไหมนี่…

“เล็ประชิ ก ดตา”

โฆษณาของรัฐบาล เบอร์โทรสำหรับสอบถามข้อมูลของไทเป เล่นตรงสวนกลางวงเวียนเลยเด่นดี

โฆษณาบริษัทประกันภัย รับประกันมะเร็งเต้านม

เนื้อที่เล็กๆ ข้างตู้ ATM ก็โฆษณาได้แฮะ

กระดานชนวนสำหรับเขียนความในใจ ใน ห้องน้ำของห้องอาหารหรูแห่งหนึ่ง ป้องกันคน ต้องการระบายความในใจและซี้ซั้วเขียนผนัง 

spa หมาๆ รับอาบน้ำ ตัดแต่งทรงผม ตัดเล็บ และทำสวยทุกชนิด มีแชมพูอย่างดีให้เลือกมากมาย ตามลักษณะเส้นขนทุกชนิด มากกว่าคนซะอีก

ป้ายโฆษณาข้างทางเดิน เดี๋ยวนี้ไทเปไม่ค่อยมี ป้ายโฆษณาใหญ่ๆ ติดตามตึกออฟฟิศให้รกตา แล้ว เปลี่ยนมาเป็นแบบเล็กลง และประชิด (หรือกระแทกตา) ตัวคนเดินซะส่วนใหญ่

คำเตือนระวังเรื่อง sars ในห้องน้ำ   19


ทั่วไทย ทั่วโลก ไอเดียสื่อนอกบ้านบรรเจิด เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกโอกาส ทุกสถานที่ เสื้อยักษ์ กับ ซัก ซัก ฟอก ฟอก บรี ส เอกเซล เปิ ด ตั ว แคมเปญ ใหม่ “ตัวช่วยไม่ต้อง” เมื่ อ เดื อ นกรกฎาคมที่ ผ่ า นมา ฟ้าฝนเป็นใจส่งภาพให้เสื้อขาวเกิด คราบรอยเปื้อนได้ง่ายดายเหลือเกิน การเปิ ด ตั ว ผลิ ต ภั ณฑ์ ผ งชั ก ฟอกตั ว ใหม่ Breeze Excel Oxymax ด้วย แนวคิด “ไม่ต้องใช้ตัวช่วย” 3หัวจึง รวมแนวคิ ด ร่ ว มกั น คื อ Unilever, Mindshare และ Kinetic สร้างสรรค์สื่อนอกบ้านด้วยเสื้อยืด ขนาดใหญ่ (10 m. x 40 m.) แขวน บนรถยกที่จอดรับสายตาอยู่ ณ เส้น ทางด่วน ดินแดง - พระราม 4 ก่อน ที่จะเปิดตัวแผนงานจริงในวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 บนรอยเปื้อนคราบ ส ก ป ร ก แ ล ะ ข้ อ ค ว า ม ว่ า “ คุ ณ สามารถที่จะกำจัดคราบสกปรกเหล่า นี้โดยปราศจากตัวช่วยได้ไหม? ใน วันที่ 14 กรกฎาคม คุณจะได้พบกับ ประสบการณ์ ใ หม่ จ าก Breeze Excel” จนมีคำเฉลยเปิดเผยออกมา ด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ รอยเปื้อน หายไปกลายเป็นเสื้อยืดตัวใหญ่ใหม่ ขาวสะอาด เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ เห็ น ว่ า ต้ อ งเป็ น Breeze Excel Oxymax เท่านั้น ที่ทำได้โดยไม่ต้อง มีตัวช่วย แคมเปญนี้ ไ ด้ ถู ก กล่ า วถึ ง จาก กลุ่มผู้ขับรถยนต์ผ่านไปมา ผู้อาศัย ในเขตจตุ จั ก ร อี ก ทั้ ง เรื่ อ งราวของ แค ม เป ญ นี้ ได้ ถู ก ก ล่ า ว ข วั ญ ใน หนั ง สื อ พิ ม พ์ ห ลายฉบั บ และใน Web boards ต่างๆ อีกด้วย

สุรเชษฐ์ บำรุงสุข บริษัท คินเนติค เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด Surachet Bumrongsuk Country Manager Kinetic Breeze Excel Oxymax Detergent Country: Thailand / Service: Breeze Breeze Excel Oxymax Product Title: Detergent Detergent Medis Agency: UTT/Mindshare Advertiser: Unilever OOH Agency: Kinetic Breeze Excel detergent re- a gigantically over-size stained T-shirt with the following message; launched campaign with their “Can you detergent clean these stains without additional new proposition “No helping helping tools? July 14, experience the best detergent of Breeze tools are needed” and would Excel.” like to draw attention from On its commencing date, replacing a stained t-short with a consumer and to strengthen its spic-and-span over–size T-shirt, while mass media and street leading position in the market. furniture have been utilized to generate maximum awareness in OOH Strategies: Bangkok and nearby area. Using a tower crane in Results which is located nearby the Caught high attention from expressway commuters. highest-traffic expressway; Gained PR coverage from major mass media as TV Scoop obtaining approx. 110,000 cars and coverage on major newspaper. per day, to hang an over-size Obtained more comments on web boards, web blog, t-shirt. forwarded mails. As for its teaser, putting up

Breeze Excel Oxymax Detergent Campaign Objectives: เสื ้อยักษ์ กับ ซัก ซัก ฟอก ฟอก

  20


มณฑิชา สุขจันทร์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด Montichar Sookchan Integrated Marketing Communication & PR Group Manager ทำยังไงให้ขายของได้ ด้วยงานปิ้ง ทิ้งหมัดเข้ามุม Nestle (Thai) Ltd. “…Big Idea ที่ดี ต้องมีการนำไปปฏิบัติได้ ต้องเชื่อมโยงต่อเนื่องกันได้ทั้งแคมเปญ จึงจะเกิด Big Impact…” “…Big Idea need execution, aligned and campaignable…” ดิฉันยังขอเล่าเรื่องของยอดชาย นายโอบามา หรื อ we are the ones ที่ เ น้ น ให้ เ ห็ น ว่ า ต่ อ เพราะเขามี เรื่ อ งการทำงานอย่ า งเป็ นกรณี Obama เป็นตัวเชื่อมให้อเมริกันทุกคนเป็นหนึ่ง ศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการพลิกหน้าประวัติศาสตร์ เดี ย ว โดยวางวั ต ถุ ป ระสงค์ ให้ ช าวอเมริ กั นทุ ก ของคนผิวสี ความหวังใหม่ๆ ของคนอเมริกันและ เจนเนอเรชั่นให้ลุกขึ้นกอบกู้ประเทศ การทำงานโฆษณาที่พวกเราสามารถนำมาปรับใช้ And now “Unitedand standing”…for กับสินค้าได้อีกหลายอย่าง something… พบว่ า แผนรณรงค์ ก ารเลื อ กตั้ ง ของท่ า น We know the power of “US” ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนปัจจุบันที่ใช้ Big And we have a person who represents Idea - CHANGE we need รับรางวัล Cannes the “U.S.”… Award มาแล้วค่ะ “US”… มาดูกันค่ะว่า เขามีวิธีการนำเสนอได้อย่าง “We are the ones we’ve been waiting อย่างไร for”… ดี E X E C U T I O N ต้ อ ง A l i g n e d / Campaignable หรือเชื่อมโยงกันตลอดทั้งแคม วิธีการระดมทุน ( Raising Funds ) เปญ คุณๆ คงยังพอจำกันได้ว่าเราเคยคุยกันถึง “Your plant a seed ,and you get much IMC ที่ดี BIG IDEA ต้องโดน โดยมีบรรทัดฐาน more” (ถ้าคุณลงมือปลูกพืชคุณจะเก็บเกี่ยวได้ แนวคิด ไว้เสมอว่า มากกว่า) Big Idea ที่ดีต้องสะท้อน…ความเป็นตัวตน ในอดีตการระดมทุนในการหาเสียงเลือกตั้ง ของแบรนด์ (Brand DNA) ถูกจำกัดเฉพาะสังคมของคนมั่งมี แต่กลยุทธ์ครั้ง Big Idea ที่ดีต้อง… สด (Original) และมี นี้ โอบามาได้ ใ ห้ โ อกาสกลุ่ ม คนทุ ก ชนชั้ น โดย เอกลักษณ์ (Unique) เฉพ า ะ ก ลุ่ ม ค นท้ อ ง ถิ่ น ได้ มี โอ ก า ส ในก า ร Big Idea ที่ดีต้อง… ก ำ เ นิ ด จ า ก ค ว า ม เปลี่ ย นแปลงการเมื อ งโดยร่ ว มบริ จ าค ทุ ก คน ต้ อ งการเบื้ อ งลึ ก ของผู้ บ ริ โภค (Build on the สามารถเป็นบุคคลที่มีความหมายต่อการหาเสียง insights) เพียงบริจาค 15 ดอลลาร์ ก็ได้รับ Magnet ติด Big Idea ที่ดีต้อง… ต้อง Campaignable หน้ารถยนต์ ตามมาดูต่อเนื่องกันอีกค่ะว่า เขามีวิธีการนำ “ฉั น ไม่ ส ามารถให้ ไ ด้ ม ากกว่ า นี้ แต่ 10 เสนอได้ อ ย่ า งเชื่ อ มโยงกั น ตลอดทั้ ง แคมเปญ ดอลลาร์ของฉันมีค่าพอ นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตจาก อย่างมีเอกภาพอย่างไร ที่ ไม่ เคยคิ ด ที่ จ ะมี โอกาสได้ เป็ น ผู้ บ ริ จ าคในการ คำปราศรัย (Speech) รณรงค์หาเสียง มันน่าตื่นเต้นมากๆ” สาวกสาว คำปราศรัยถือเป็นอาวุธหลักในการสื่อสาร คนหนึ่งจากรัฐเทนเนสซี พูดถึงอารมณ์ร่วมของ ทางการตลาด ทุ ก คำปราศรั ย ของ Obama มี เธอกับเสียงส่วนใหญ่ที่เลือกโอบามา ความชัดจนในการสะท้อน Big Idea ทั้งสิ้น จาก Speech และ การระดมทุ น ซึ่ ง เป็ น คำปราศรั ย ที่ เรี ย บเรี ย งเป็ น ภาษากวี เพลง ส่ ว นหนึ่ ง ของการรณรงค์ ห าเสี ย ง สามารถ Yes We Can สะท้อน Big Idea - Change we believe in or “เรารู้ว่าการต่อสู้ยังมีอีกยาวไกล แต่จงจำไว้ Change we need ได้อย่างมีประสิทธิภาพ... ว่าไม่ว่าอุปสรรคขนาดไหน ฉบั บ หน้ า พบกั น IMC ที่ ดี … นอกจาก Big ไม่มีอะไรจะหยุดพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง Idea ต้องโดน ต้องเชื่อมโยงกันตลอดทั้งแคมเปญ Yes we can to justice and equality. การใช้สื่อต้องตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างล็อกเป้า Yes we can to opportunity and อีกด้วย พบกันฉบับหน้าค่ะ prosperity. Yes we can heal this nation. Yes we can repair this world. Yes we can.

“BIG IDEA …Oh..Obama”

  21


O u t ! O f ! H o m e M a r k e t ! P l a c e ตลาดซื้ อ - ขายสื่ อ นอกบ้ า น อ ะ ไร ที่ ไห น อ ย่ า ง ไร เท่ า ไห ร่ ?

          

Ho

w

M

uc

h?

How Much? ราคาเท่ า ไหร่ ? โทรสอบถามได้ ที่

  22


งบประมาณการใช้สื่อ Source : The Nielsen Company (Thailand)

แปดเดือนแรกของปี 2552 มีการใช้งบโฆษณา น้อยกว่าปี 2551 ราว 3.34% สื่อหลัก 3 ประเภท มีอัตราลดลงในอัตราใกล้เคียง กันคือ สื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อนิตยสาร ซึ่งลดลงราว 12%

ESTIMATED TOTAL ADVERTISING EXPENDITURE BY MEDIUM YTD AUGUST 09 VS 08 BAHT MILLIONS MEDLA YTD 09 YTD 08 DIFF % Change TV 33,784 33,838 -(54) -(0.16) RADIO 3,944 4,516 -(572) -(12.67) NEWSPAPERS 8,755 10,007 -(1,252) -(12.51) MAGAZINES 3,359 3,829 -(470) -(12.27) CINEMA 2,903 2,660 243 9.14 OUTDOOR 2,681 2,833 -(152) -(5.37) TRANSIT 1,172 906 266 29.36 IN STORE 538 544 -(6) -(1.10) INTERNET 138 119 19 15.97 TOTAL

57,274

59,251

-(1,977)

-(3.34)

Total Industry - Exclude Section : Classified, House ads.

เพียง 2 ใน 10 ของอันดับแรกของบริษัทที่ อัดงบโฆษณาเฉพาะเดือนสิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา ใช้เงินน้อยกว่าเดือนเดียวกันของปี ก่อนหน้า แสดงให้เห็นว่า ภาคการบริโภคน่าจะ เริ่มฟื้นตัวขึ้นบ้างแล้ว

TOP 10 ADVERTISERS ESTIMATED ADSPEND YTD AUGUST 09 VS 08 BATH MILLIONS ADVERTISER 2009 2008 UNILEVER (THAI) HOLDINGS

3,315

3,108

BEIERSDORF (THAILAND) CO.,LTD

1,239

788

PROCTER & GAMBLE (THAILAND)

1,081

1,055

L’OREAL (THAILAND) LTD.

1,027

829

ADVANCE INFO SERVICE PCL.

840

808

NESTLE(THAI)LTD.

818

695

TOYOTA MOTOR THAILAND CO.,LTD.

783

1,030

COCA-COLA (THAILAND)

770

600

COLGATE-PALMOLIVE(THAILAND)LTD.

767

680

OSOTSPA CO.,LTD.

697

839

Top Advertiser – Exclude Section : Classified and House ads.

ขอบคุณข้อมูลจาก The Nielsen Company (Thailand)   23


COVER STORY

“สื่อในรั้วมหาวิทยาลัย” มีความหมาย มีความน่าสนใจกับนักโฆษณาที่ แสวงหาจุดโฟกัสแบบล็อคเป้าหมายของแนวคิดทางการตลาดยุคนี้ยิ่งนัก พวกเขาเป็ น กลุ่ ม นั ก บริ โ ภคตั ว ยง มี ก ำลั ง ซื้ อ ที่ ต่ อ ท่ อ มาจากพ่ อ แม่ ครอบครัว เพราะยังหาเงินเองไม่ได้ หรือได้ แต่ไม่เต็มที่นัก พฤติกรรมการ บริโภคจึงตามใจฉัน มีอิทธิพลแฟชั่นรอบข้างรอบตัว เพิ่มน้ำหนักให้บริโภค ตามกัน ให้อินเทรนด์ ไม่เชย ไม่ตกยุคเพื่อนๆ ในกลุ่ม คนวั ย หนุ่ ม สาวมี พ ลั ง การบริ โ ภคเหลื อ เฟื อ มี ส่ ว นเกิ นที่ ส ามารถใช้ ประโยชน์ได้อย่างมากมาย การชี้แนะนำทางที่ถูกต้อง จะส่งผลให้แปรพลัง กลายเป็นความยิ่งใหญ่ขับเคลื่อนสังคมยุคต่อจากคนรุ่นนี้ได้ วัยของรอยต่อ วัยเดียงสา ใสๆ สู่วัยทำงาน เป็นความละเอียดอ่อนที่ ผู้ ใหญ่ ค วรมี ส่ ว นเข้ า มาช่ ว ยดู แ ล ชี้ ผิ ด ถู ก ในเบื้ อ งต้ น ก่ อ นที่ พ วกเขาจะ สามารถประคองตัวเองไปได้ในโลกกว้าง นโยบายผู้บริหารของแต่ละสถาบันการศึกษา ในรั้วแต่ละมหาวิทยาลัย สำคัญต่อการเปิดประตูให้สื่อนำร่องเดินทางเข้าประชิดตัวพวกเขายิ่งนัก รวม ทั้งเนื้อหาในการนำเสนอ บ่งชี้แนวทางการเดินของเยาวชนได้เป็นอย่างดี ผู้บริหารคิดอย่างไร นักการตลาด นักโฆษณาคิดอย่างไร คณาจารย์คิด อย่างไร ตัวนิสิตนักศึกษาเองล่ะ คิดอย่างไร เมื่อสื่อเดินทางมาถึงแล้ว แบบ ไหนล่ะจะโดนใจ จะหวังผลทางการตลาด จากยอดขาย จากความจดจำแบ รนด์สินค้า หรือผลอื่นๆ ได้อีกหรือไม่ โปรดตามติดไปหาคำตอบให้ตัวคุณเอง ได้ ณ บัดนี้…

  24


COVER STORY

“เน้นเรื่องเนื้อหา ในการนำเสนอ”

พวกเขาด้วย รศ. ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช อธิบการบดี มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีช่อง ทางที่หลากหลายในการเผยแพร่ข่าวสารไปสู่นักศึกษา นับ ตั้ ง แต่ ป้ า ยบิ ล บอร์ ด , วิ ท ยุ ชุ ม ชนที่ เ ผยแพร่ ภ ายใน มหาวิทยาลัย ซึ่งเนื้อหารายการที่ผลิตจะถูกนำไปไว้บนสื่อ อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยอีกด้วย สื่อโทรทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยมีการเปิดโอกาสให้ บมจ. แอปโซลู ท อิ ม แพค เข้ า มาดำเนิ น การเผยแพร่ ข่ า วสาร กิ จ กรรมของมหาวิ ท ยาลั ย และรั บ รู้ ข่ า วสาร ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้อย่างกว้างขวาง แต่หลังจากดำเนินการมาได้สักระยะหนึ่ง พบว่ามีการ ตอบรับจากนักศึกษาค่อนข้างน้อย เพราะเนื้อหายังไม่โดน ใจนัก ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงมีแนวทางที่จะแสวงหา ผู้ เชี่ ย วชาญในการผลิ ต เนื้ อ หาเข้ า มาเป็ นที่ ป รึ ก ษาให้ กั บ ใต้อาคารเรียน แหล่งรวมสื่อนอกบ้าน นักศึกษาในการผลิตเนื้องาน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั นทา มุ่ ง หน้ า “ถามว่าสื่อโทรทัศน์ที่ติดตั้งตามโรงอาหาร ใต้อาคาร สร้างบัณฑิตใหม่ที่นอกจากจะต้องเก่งเรื่องภาษา หรือจุดที่มีนักศึกษารวมตัวกันเป็นสื่อที่ดีหรือไม่ คำตอบก็ ต่ า งประเทศและการเรี ย นแล้ ว ยั ง จะต้ อ งเป็ น คือดี เพราะไม่ว่าจะไปทางไหนจะพบเห็น แต่ด้วยรูปแบบ บุคคลที่มีบุคลิกตื่นตัวในการรับรู้ข่าวสาร ความ ของเนื้อหายังไม่โดนใจพวกเขานัก ซึ่งผมคิดว่า ต้องมีสาระ เคลื่ อ นไหวที่ เ กิ ด ขึ้ น ของโลก ดั ง นั้ น สื่ อ ภายใน ควบคู่กับบันเทิง ต้องใหม่ สด วัยรุ่น วัยนี้เราต้องเข้าถึง มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง มี ส่ ว นช่ ว ยเป็ น ช่ อ งทางให้ กั บ พวกเขาครับ”

รศ. ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Assoc.Prof. Dr. Chuangchote Bhuntuvech President Suan Sunandha Rajabhat University

“ … เนื้อหาของสื่อในมหาวิทยาลัย ต้องมีความน่าสนใจ ถูกใจวัยรุ่น จึง จะได้รับความสนใจ…” “…university media need interesting contents for attract the teenagers…”

“แบรด์ดิ้งสถาบันด้วยสื่อ”

จุดลงทะเบียน แหล่งรวมนักศึกษา จุดขายของสื่อ

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต กำหนด นโยบายชั ด เจนว่ า จะสร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ ข อง มหาวิทยาลัยให้เด่นชัดที่สุด เน้นความโดดเด่นอยู่ 4 สาขาวิ ช าการ ได้ เ แก่ สาขาอุ ต สาหกรรม อาหาร, สาขาอุตสาหกรรมการโรงแรม การท่อง เที่ยวและการบิน, สาขาการศึกษาปฐมวัย และ สาขาด้านสุขภาพ ดังนั้นแผนงานประชาสัมพันธ์ จึงต้องวางแผนให้สอดคล้องกันทุกสื่อ ผศ.ดร.พรรณี สวนเพลง ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุ สิ ต กล่ า วว่ า ที่ ผ่ า นมามหาวิ ท ยาลั ย ฯ ให้ ความสำคัญกับการใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

เพื่ อ เผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารไปสู่ ป ระชาชนและนั ก ศึ ก ษา ซึ่งรูปแบบของสื่อ เช่น การใช้ป้ายดิจิตอลติดไว้บริเวณด้าน หน้าของมหาวิทยาลัย, สื่ออินเตอร์เน็ต, สื่อวิทยุ และสื่อ โทรทั ศ น์ ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง สื่ อ ประเภทหลั ง นี้ เปิ ด โอกาสให้บมจ. แอปโซลูท อิมแพค เข้ามาดำเนินการติดตั้ง เครื่องรับโทรทัศน์ เป็นจอ LCD ที่รูปทรงทันสมัย พร้อม กั บ วางระบบ และมี ก ารบริ ห ารจั ด การเรื่ อ งข้ อ มู ล การ นำเสนอโดยทางมหาวิทยาลัยได้รับเวลาออกอากาศจำนวน 15 นาทีต่อชั่วโมง “ข่ า วสารที่ เ กิ ด ขึ้ น บนจอโทรทั ศ น์ ทำให้ นั ก ศึ ก ษา ของเราได้ ท ราบข่ า วความเคลื่ อ นไหว ทั้ ง ภายใน มหาวิ ท ยาลั ย เอง และเพื่ อ นๆ ต่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ว่ า มี กิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้าง และยังใช้เป็นเวทีให้กับนักศึกษา ได้ แ สดงฝี มื อ ในการผลิ ต เนื้ อ หารายการเพื่ อ ออกอากาศ ทางสื่อโทรทัศน์ช่องนี้ได้อีกด้วย” สำหรั บ รายการของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ น ำเสนอบน สื่ อ โทรทั ศ น์ นี้ จะเป็ น เรื่ อ งราวที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อาหาร เพื่อเน้นย้ำจุดยืนของการมีเอกลักษณ์ภาควิชา ที่จัดว่าเป็น จุดเด่นของสถาบันการศึกษาแห่งนี้อย่างเต็มที่ อ ย่ า ง ไร ก็ ต า ม ท า ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ฯ มี ก า ร ท ำ แบบสอบถามกับกลุ่มนักศึกษา และกลุ่มผู้ชม เพื่อทำการ ปรับปรุงภาคการนำเสนอให้สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้รับชม โดยไม่ลืมความเป็นสถาบันการศึกษา ที่ต้อง สอดแทรกความรู้ลงไปในเนื้อหาด้วยทุกครั้ง

ผศ.ดร.พรรณี สวนเพลง ผู้บริหารสูงสุดด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Asst. Prof. Dr.Pannee Suanpang Chief Information Officer (CIO) Suan Dusit Rajabhat University

“ …หนึ่ ง ในแผนการประชาสั ม พั นธ์ ของการสร้างแบรนด์ของสถาบันการ ศึกษา คือการใช้สื่อที่แสดงจุดเด่น ของตั ว เอง ภาควิ ช าที่ เ ด่ น ของ สวนดุสิต คือ การทำอาหาร…” “…One of the PR plans of Suan Dusit Rajabhat University is cooking education brand …”

  25


COVER STORY

“แรปรถบัสเผยแพร่ข่าว”

ดร.มัทนา สานติวัตร อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Mathana Santiwat,Rh.D. President Bangkok University

“ … สื่ อ ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ต้ อ ง มี คุณธรรม ภาษาที่เหมาะสม…” “…Ethics and appropriateness are essential to the university media…”

สื่อเคลื่อนที่ ซอกแซกทุกจุดทั่วมหาวิทยาลัย มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพ มี 2 วิ ท ยาเขต คื อ วิ ท ยาเขต กล้วยน้ำไทและรังสิต ดังนั้นช่องทางการนำเสนอข่าวสาร ไปสู่ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งมี ค วามสะดวกและรวดเร็ ว ซึ่ ง มหาวิทยาลัยแห่งนี้เลือกใช้สื่อมาแล้ว ตั้งแต่ป้ายบิลบอร์ด, ป้ายดิจิตอล, จอพาสม่า รวมทั้งอินเตอร์เน็ต ดร.มัทนา สานติวัตร อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า สื่อในมหาวิทยาลัยจะทำหน้าที่คอยหนุนซึ่งกัน และกัน เช่น ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่สร้างการรับรู้ได้ดี มอง เห็ น ง่ า ย เลื อ กพื้ น ที่ ใ นการติ ด ตั้ ง ได้ ส่ ว นป้ า ยดิ จิ ต อล, จอพาสม่า ก็สร้างแรงดึงดูดได้ดีเพราะมีภาพเคลื่อนไหว และสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาก็ สร้างการรับรู้ได้ดีเช่นกัน เพราะมีความคิดสร้างสรรค์ใน การนำเสนอ ทั้งในด้านของข่าวสารและความบันเทิงที่ต้อง ควบคู่กัน อีกหนึ่งพื้นที่โฆษณาในมหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างความ โดดเด่นด้านการมีช่องทางสื่อสารที่ทันสมัย อาจารย์ ธ นภั ท ร เอกกุ ล ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยการ ตลาด มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตถือ เป็นช่องทางอันดับต้นๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยใช้เป็นช่องทาง สื่อสารถึงตัวนักศึกษาทุกคนทั้งมหาวิทยาลัย ควบคู่กับการ ใช้ป้ายดิจิตอลตามจุดต่างๆ เพราะมองเห็นว่าสื่อประเภทนี้ มีความเร็ว สะดวก รับข่าวสารได้ทันที

สำหรับวิทยาเขตรังสิต ซึ่งเป็นหนึ่งในความ ภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพราะมีพื้นที่ ขนาดใหญ่และอาคารเรียนก็มีความสวยงาม อย่ า งไรก็ ต าม วิ ท ยาเขตรั ง สิ ต มี นั ก ศึ ก ษา กระจั ด กระจายอยู่ ต ามอาคารและพื้ น ที่ ต่ า งๆ ดังนั้นการนำเสนอข่าวสารจะต้องใช้การโฆษณา ข้ า งรถบั ส ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารแก่ นั ก ศึ ก ษาภายใน มหาวิ ท ยาลั ย รวมทั้ ง จะมี ก ารติ ด จอพลาสมา ไว้บริเวณโรงอาหาร, ใต้อาคารเรียน รวมทั้งจุดที่ นักศึกษารวมตัวกันอยู่ รู ป แบบของรายการที่ จ ะนำเสนอบนจอ โทรทัศน์ที่ติดตั้งตามโรงอาหาร และอาคารเรียน ทั้ง 2 วิทยาเขต เป็นเนื้อหาที่นักศึกษาผลิตขึ้นมา เอง เพื่อให้พวกเขามีความภาคภูมิใจกับสื่อนี้และ เป็นการสื่อสารแบบโดนใจคนวัยเดียวกัน “ทุกสื่อของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเราค่อนข้าง ที่จะระมัดระวังเรื่องของการโฆษณา ยกตัวอย่าง เช่น การแรปรถบัสที่ให้บริการแก่นักศึกษาของ มหาวิทยาลัยจะเน้นการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมภายในองค์กร แต่ในอนาคตอาจจะเปิด ให้ มี ก ารโฆษณาได้ แต่ ต้ อ งไม่ เป็ น เชิ ง พาณิ ช ย์ มากจนเกิ น ไป เน้ นความเป็ นครี เ อที ฟ ความมี คุณธรรม จริยธรรม ด้วยภาษาที่สร้างสรรค์ และ เหมาะสมค่ะ”

“CSR สร้างจุดขายของสถาบัน”

อาจารย์ธนภัทร เอกกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายการตลาด มหาวิทยาลัยรังสิต Thanapat Ekkul Assistant to the President Marketing Department Rangsit University

“… สื่อในมหาวิทยาลัย ช่วยตอกย้ำ ปรัชญาของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่าง ดี …” “…University media help emphasizing the university’s philosophy…”   26

บริเวณจุดศูนย์รวม ของชุมชนนักศึกษา เช่น ในโรงอาหาร, ใต้อาคารเรียน มีสื่อที่ให้ข้อมูลเป็น จอโทรทัศน์ ที่ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้ บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด (U-Channal) เข้ามา ดำเนิ นการติ ด ตั้ ง จอภาพและลงทุ น เรื่ อ งระบบ พร้ อ มกั บ บริ ห ารเนื้ อ หา ซึ่ ง ดำเนิ นการมาแล้ ว 3 - 4 ปี เนื้อหารายการในโทรทัศน์ แบ่งออกเป็นข่าว สารของมหาวิทยาลัยซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบ จากคณะกรรมการของมหาวิ ท ยาลั ย โดยส่ ว น ใหญ่ จ ะเป็ น โครงการเพื่ อ สั ง คม ประเภท CSR เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ปรั ช ญาแนวทางหลั ก ของ มหาวิทยาลัย ภายใต้สโลแกน “สร้างบัณฑิต รู้ลึก สร้ า งสำนึ ก เพื่ อ สั ง คม” นอกจากนี้ ยั ง มี ค วาม บั น เทิ ง ต่ า งๆ อาทิ รายการเพลง โดยมี โฆษณา รวมอยู่ด้วย “การมีสื่อโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องที่ ดี ค รั บ เพราะเป็ น ช่ อ งทางที่ ส ามารถเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารไปสู่ นั ก ศึ ก ษาได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว มี ความบันเทิงสอดแทรกอยู่ในเนื้อหา ทำให้ไม่น่า เบื่อ นักศึกษาก็ชอบเพราะได้ผ่อนคลายหลังจาก เรียนหนังสือครับ”


COVER STORY

“จากโทรทัศน์สู่โทรศัพท์มือถือ” ข่าวสารใหม่ๆ แจ้งถึงนักศึกษาทันที ทันใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มุ่งหน้าสร้างวิศวกรและนักประดิษฐ์ (สมัยใหม่) ด้วยการให้นักศึกษาเปิดโลกทัศน์รับข่าวสารรอบ มหาวิ ท ยาลั ย ผ่ า นสื่ อ โทรทั ศ น์ ที่ เ ผยแพร่ ใ น มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใหม่ๆ เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ซึ่งหาไม่ได้จาก ห้องเรียน ผศ.ดร. บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีฝ่าย แผนและสารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พระจอมเกล้ า ธนบุ รี กล่ า วว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ให้ สิทธิ บมจ. แอปโซลูท อิมแพค เข้ามาลงทุนและ เป็นผู้บริหารสื่อโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าว ส า ร ไป สู่ นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย โด ย

มหาวิทยาลัยได้เวลาในการออกอากาศ 15 นาทีต่อชั่วโมง “เด็กของเราเก่งในเรื่องการเป็นวิศวะและการเป็นนัก ประดิษฐ์อยู่แล้ว ดังนั้นสิทธิเวลาออกอากาศ 15 นาที ถือ เป็ น เรื่ อ งที่ ใหม่ ส ำหรั บ เราครั บ ซึ่ ง เป็ นการเปิ ด ช่ อ งทาง ความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษา ที่ต้องใช้สมองซีกขวา ในการสร้างสรรค์งาน ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก ครับ” ทางมหาวิทยาลัยก็เห็นชอบที่จะทำให้มีการแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารกันระหว่างเพื่อนในมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วม กั น ผ่ า นระบบการบริ ห ารจั ด การของภาคเอกชนที่ เป็ น ตัวกลางในการจัดข้อมูล นักศึกษาต่างได้เรียนรู้ผลงานซึ่ง กันและกันได้อย่างเต็มที่ “หนึ่ ง ปี ที่ ผ่ า นมาของการติ ด ตั้ ง สื่ อ โทรทั ศ น์ ใ น มหาวิทยาลัยเป็นเรื่องที่เด็กๆ ของเราให้ความสนใจครับ เพราะตำแหน่งของการติดตั้งอยู่ในจุดที่มีนักศึกษาอยู่เป็น จำนวนมาก เช่น โรงอาหาร ใต้อาคารเรียน การนำเสนอ เนื้ อ หาให้ มี ค วามน่ า สนใจควรจะต้ อ งนำไลฟ์ ส ไตล์ ข อง นักศึกษาเข้ามาร่วมด้วย ความแตกต่างของการนำเสนอควรต้องมีมากกว่าการ รับชมผ่านโทรทัศน์ช่องปกติ รวมถึงการดูรายการผ่านทาง โทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะได้รับความสนใจจากนักศึกษามากยิ่ง ขึ้นครับ”

ผศ.ดร. บัณฑิต ทิพากร

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Asst. Prof. Bundit Thipakorn, Ph.D. Vice President for Planning and Information King Mongkut’s University of technology Thonburi

“… การนำเสนอข่าวสารเป็นศาสตร์และ ศิ ล ป ะ ที่ เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ นั ก เ รี ย น วิทยาศาสตร์ มีส่วนในการเปิดแนวคิด สร้ า งสรรค์ ได้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง และจะ พัฒนาก้าวหน้าไปยังช่องทางโทรศัพท์ มือถือได้อีกในอนาคต…” “…Communicating the messages is considered both science and art, its the great opportunity for sciencetis students to creativity and advancement to the mobile channel in the future…”

“เข้าถึงคนรุ่นใหม่ ต้องใช้สื่อทันสมัย” นิ สิ ต ใ น รั้ ว จ า ม จุ รี “ จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ มหาวิ ท ยาลั ย ” สามระดั บ ปริ ญ ญาตรี - โท-เอก กว่า 39,000คน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความ เคลื่ อ นไหวไปยั ง นิ สิ ต จึ ง ต้ อ งมี ค วามทั น สมั ย รวดเร็ว และเข้ากับไลฟ์สไตล์การดำเนินชีวิตของ พวกเขามากที่สุด รศ. ดร.ธัญวัฒน์ โพธิศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จุฬาฯ ได้ลง นามร่ ว มกั บ บริ ษั ท แอปโซลู ท อิ ม แพค จำกั ด (มหาชน) เพื่อร่วมมือในการสนับสนุนโครงการส่ง เสริมการเผยแพร่ผลงานทางการศึกษาและองค์ ความรู้ อื่ น ๆ ในระดั บ อุ ด ม ศึ ก ษา ชื่ อ โครงการ “U - Network” โดยบริษัทฯ เป็นผู้ลงทุ นนำจอภาพ เป็ นจอ LCD ที่มาครบทั้งสื่อภาพเคลื่อนไหว พร้อมเสียง ที่ ชั ด เจน ไปติ ด ตั้ ง ตามสถานที่ ต่ า งๆ ภายใน มหาวิทยาลัยจำนวน 56 จุด การร่ ว มมื อ ในครั้ ง นี้ จุ ฬ าฯ ได้ สิ ท ธิ น ำเสนอ รายการข่าวสารของมหาวิทยาลัยผ่านโครงการ U Network จำนวน 15 นาที ต่อชั่วโมง เนื้อหา การนำเสนอเป็ น ฝี มื อ การผลิ ต ของนิ สิ ต เป็ น ส่วนใหญ่ เพราะจุฬาฯ ต้องการให้นิสิตเข้ามามี

โรงอาหาร จุดรวมตัวของคน - โฆษณา - ข่าวสาร

ส่ ว นร่ ว ม และเป็ นการฝึ ก ปรื อ ก่ อ นที่ พ วกเขาจะออกไป ทำงานในสนามชีวิตจริง นอกจากนี้ ยั ง ได้ เปิ ด โอกาสให้ ศิ ษ ย์ เ ก่ า สามารถส่ ง เนื้ อ หา ข่ า วสารเข้ า มาเพื่ อ นำเสนอมุ ม มองใหม่ ๆ ที่ เป็ น ประโยชน์แก่รุ่นน้องๆ ได้อีกด้วย “แม้ ว่ า จุ ฬ าฯ จะได้ สิ ท ธิ ข องการนำเสนอข่ า วสาร 15 นาทีต่อชั่วโมง และเวลาส่วนที่เหลือเป็นเนื้อหาของ ทางภาคเอกชน โดยแอปโซลู ท อิ ม แพค ในฐานะคู่ ร่ ว ม สัญญา ทางมหาวิทยาลัยเองก็ต้องพิจารณาถึงความเหมาะ สมของการโฆษณาบนสื่อดังกล่าวที่จะต้องไม่มากจนเกินไป เพราะนโยบายของมหาวิทยาลัยต้องการให้ทีวีใน จุฬาฯ แตกต่ า งจากฟรี ที วี ที่ รั บ ชมกั นทั่ ว ไป นิ สิ ต คณาจารย์ จ ะ ต้องไม่รู้สึกว่าถูกยัดเยียดมากจนเกินไปครับ”

รศ. ดร.ธัญวัฒน์ โพธิศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Assoc.Prof. Thanyawat Pothisiri, Ph.D. Assistant to the President Chulalongkorn University “…สื่อยุคใหม่ๆ ที่ต้องการสื่อสารไปยัง นิ สิ ต ทั่ ว มหาวิ ท ยาลั ย จำเป็ น ต้ อ ง พัฒนาไปตามวิถีชีวิตของพวกเขา และ สามารถสื่อสารด้วยความรวดเร็ว แต่ที่ สำคัญสุด ต้องแตกต่างจากฟรีทีวี คือ ต้องไม่เป็นการยัดเยียดโฆษณาจนเกิน ไป…” “...Adaptation to students’ lifestyle is required to communicate the messages to university students all around campus with new media. But most importantly, its need to be different from commercial TV …”   27


COVER STORY

“เสียงจากเจ้าของสื่อถึงผู้ผลิตสื่อ”

น.ส.นาฎลดา น้อยเคลือบ นักศึกษาชั้นปี 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอก จิตวิทยาอุตสาหกรรม และองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

“ชอบดูสื่อโทรทัศน์ที่ติดในมหาวิทยาลัยค่ะ เพราะเป็นสื่อที่ให้ความรู้ ทำให้เราได้รับมุมมองใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา แต่สิ่งที่อยากจะให้เพิ่มเติม ก็คือ รายการที่เผยแพร่อยากให้มีมากกว่านี้ เพราะจะทำให้นักศึกษาใน มหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะ และอยากให้มีรายการเพลง มิวสิควีดีโอเพิ่มเข้ามาด้วย ซึ่งจะทำให้สื่อโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัยมี ความหลากหลาย สำหรับโฆษณาที่เผยแพร่บนจอในขณะนี้ คิดว่ามีมาก ไปนะคะ อยากให้นำเสนอน้อยกว่านี้ เพราะในแต่ละวัน นักศึกษาก็ดู โฆษณาที่เผยแพร่ทางฟรีทีวีอยู่แล้ว จึงไม่อยากให้สื่อโทรทัศน์ใน มหาวิทยาลัยมีโฆษณามากเกินไปค่ะ”

น.ส.พัชริน บุญบรรเทิง นักศึกษาชั้นปี 1 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี

“สื่อโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัยเป็นสื่อที่น่าสนใจในตัวอยู่แล้ว เพราะมี ทั้งภาพและเสียงให้อรรถรสต่อการชม ยิ่งถ้าให้แต่ละคณะเข้ามาผลิต คอนเทนส์และเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนก็จะยิ่งทำให้นักศึกษามีความ ตื่นตัวและให้ความสนใจต่อสื่อดังกล่าวมากขึ้นค่ะ นอกจากนี้ หาก มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นักศึกษาทำละครสั้น เสนอเป็นตอนๆ ผ่าน สื่อดังกล่าวก็จะทำให้สื่อโทรทัศน์มีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะ”

  28

นายเทิดศักดิ์ กันโต นักศึกษาชั้นปี 4 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรม ศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยี วิศวกรรม อิเล็คทรอนิกส์ (โทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

“เป็นประโยชน์มากครับที่ในมหาวิทยาลัยมีสื่อโทรทัศน์ที่คอยนำเสนอ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปสู่นักศึกษา ทำให้ผมและเพื่อนๆ ใน มหาวิทยาลัยมีมุมมองใหม่ๆ ไม่ตกเทรน และยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ ใหม่ๆ ได้ดีทีเดียวครับ โดยส่วนตัวผมชอบดูรายการที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีและไอที จึงอยากให้มีรายการประเภทดังกล่าวและรายการ ประเภทอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น ทุกวันนี้ต้องยอมรรับครับว่า รายการที่เผย แพร่จะเป็นคอนเทนส์ซ้ำๆ ซึ่งการเผยแพร่ซ้ำๆ จะทำให้นักศึกษาไม่ สนใจเท่าที่ควร ส่วนการมีโฆษณาก็ไม่ได้ทำให้การรับข่าวสาร ขาด อรรถรสแต่อย่างใด เนื่องจากทุกวันนี้เราก็รับชมโฆษณาบนฟรีทีวีอยู่ แล้วครับ”

น.ส.ณัฐตรา ศุภนัตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

“สื่อโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัยเป็นสื่อที่ดีค่ะ เพราะเป็นเวทีให้กับ นักศึกษาได้แสดงฝีมือในการผลิตงานออกสู่สาธารณชน แต่ในปัจจุบัน รายการยังมีไม่มาก จึงทำให้ไม่ค่อยได้รับความสนใจจากนักศึกษาเท่าไร นัก ซึ่งถ้าคอนเทนส์ดี โดนใจวัยรุ่น แน่นอนค่ะก็ต้องมีผู้ชม ซึ่ง รายการที่อยากเห็นมากกว่านี้คือ รายการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ไอที เพราะเป็นสิ่งที่นักศึกษาคนรุ่นใหม่อย่างเราต้องรู้ต้องศึกษาหรืออาจะ เป็นเกร็ดความรู้ที่เกี่ยวกับการเลือกซื้อ คอมพิวเตอร์เป็นต้นค่ะ”


“วันนี้การบริหารสื่อโฆษณาใน มหาวิทยาลัยจะต้องทำให้ลูกค้ารู้สึก ว่ า ได้ รั บ สิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด และมากที่ สุ ด ครั บ ” คุ ณ กฤษณะ ถนอมทรั พ ย์ กรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท บี ลิ ง ค์ มี เดี ย จำกั ด เจ้ า ของU-Channel สถานี โ ทรทั ศ น์ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ปั จ จุ บั น มี เค รื อ ข่ า ย อ ยู่ ใ น เ ข ต กรุงเทพฯ และปริมณฑล กล่าว เขายอมรับว่ามีความสุขมากที่ ได้เห็น U-Channel ซึ่งเป็นธุรกิจที่ ตนเองสร้างมากับมือเติบโตอย่างมี คุ ณ ภาพ ซึ่ ง อาจเป็ น เพราะ U- Channel สามารถเข้าถึงนักศึกษา สตูดิโอของ U-Channal คนรุ่นใหม่ เจ้าของสินค้าที่ต้องการ เจาะตลาดกลุ่ ม นี้ จึ ง เห็ น โอกาส ทางการตลาดอย่างชัดเจนมาก ลู ก ค้ า ม า จ า ก 2 ท า ง คื อ เจ้าของสินค้าโดยตรงและเอเยนซี โฆษณา ในรอบหนึ่งปีมีลูกค้ามุ่งเข้า มาหากลุ่มนี้แล้วกว่า 40 - 50 ราย อาทิ กลุ่ ม ขนม เครื่ อ งดื่ ม เสื้ อ ผ้ า น้ำยาปรับผ้านุ่ม เป็นต้น คุ ณ กฤษณะ กล่ า วว่ า หั ว ใจ หลักของการทำสื่อในมหาวิทยาลัย สินค้ามีอิมแพ็คได้ดี โฆษณาต้องวางถูกตำแหน่ง ให้ประสบความสำเร็จก็คือ จะต้อง ว า ง ต ำ แ ห น่ ง ข อ ง สื่ อ โ ฆ ษ ณ า (จอโทรทั ศ น์ ) ให้ ถู ก ที่ ถู ก จุ ด และ ถูกเวลา ซึ่งตำแหน่งที่ U-Channel เลื อ กก็ คื อ โรงอาหาร, ใต้ อ าคาร เรี ย น แหล่ ง รวมตั ว ของนั ก ศึ ก ษา โดยมหาวิ ท ยาลั ย แต่ ล ะแห่ ง ควรมี จอโทรทั ศ น์ แ ละลำโพง ประมาณ 50 - 80 เครื่อง ขณะที่เนื้อหารายการที่นำเสนอ จะต้ อ งโดนใจวั ย รุ่ น และให้ นั ก อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ CEO หนุ่ม ศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิต มากที่สุด เพื่อให้เป็นสถานีโทรทัศน์ ของพวกเขาจริงๆ แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเป็นช่องทางที่เข้าถึงนักศึกษาแบบ “ในหนึ่งสัปดาห์ ผมจะยิงสปอต เฉพาะเจาะจง โฆษณาไม่ เ กิ น 15 สิ น ค้ า สิ น ค้ า “สื่อโฆษณาบนจอโทรทัศน์ทำได้มากกว่าการดูหนังโฆษณาแล้วครับ หนึ่ ง ชนิ ด จะเผยแพร่ โ ฆษณา 75 เพราะพื้นที่โดยรอบของจอ สามารถสร้างสรรค์งานโฆษณาได้อย่างดี ครั้ ง เฉลี่ ย 2 ครั้ ง ต่ อ 1 ชั่ ว โมง เยี่ ย ม ใครเห็ น ใครก็ ต้ อ งชอบ เจ้ า ของสิ นค้ า ก็ มี ค วามสุ ข ครั บ เพราะ สลั บ กั บ เนื้ อ หารายการ ซึ่ ง ทุ ก ช่ ว ง จำนวนป้ายที่ติดบนขอบจอมีจำนวนมาก เพิ่มความถี่ในการมองเห็น เว ล า จ ะ ได้ รั บ ค ว า ม ส นใจจาก สร้างการรับรู้และจดจำแบรนด์สินค้าได้ดีครับ นักศึกษาครับ” นอกจากนี้ การมีกิจกรรมโรดโชว์ งานอีเว้นท์ ตามมหาวิทยาลัย ซึ่ง จากนี้ ไ ปทิ ศ ทางของการใช้ มีผู้ชมประมาณ 200-300 คนต่อครั้ง ก็จะมีการบันทึกขึ้นบนสื่อโทรทัศน์ สื่ อ โฆษณาในมหาวิ ท ยาลั ย จะมี ของ U-Channal เพื่อเพิ่มปริมาณการรับรู้ได้อีกนับแสนคนครับ”

COVER STORY

“วางสื่อถูกที่ ถูกจุด ย่อมสะท้อนผลตอบรับได้ดี” คุณกฤษณะ ถนอมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด Krisana Thanomsub Managing Director Belink Media Co.,Ltd

“…แนวโน้มของ การประชาสัมพันธ์ ในรั้ ว มหาวิ ท ยาลั ย จะเปลี่ ย นไป เ พ ร า ะ ค ว า ม ชั ด เ จ น ข อ ง ก ลุ่ ม เป้าหมาย…” “…Changing trend in university advertising will caused by more specific clarity of the target market- university students …”

  29


COVER STORY

สื่อที่จัดมาเพื่อคนรุ่นใหม่ Content ต้องตระหนักถึงจรรยาบรรณ “แอปโซลูท อิมแพค ถูกวางตัวเป็น Media Company จึงต้องเป็น เจ้าของสื่อโฆษณา วันนี้เรามีสื่อใน in-store Media ในซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้ า งสรรพสิ นค้ า ชั้ นนำอย่ า ง ดิ เอ็ ม โพเรี ย ม, สยามพารากอน, บิ๊ ก ซี ซุ ป เปอร์ เ ซ็ น เตอร์ และสื่ อ โฆษณาในมหาวิ ท ยาลั ย ครั บ ” คุ ณ ปริ น ชนั นทรานนท์ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท แอปโซลู ท อิ ม แพค จำกัด (มหาชน) : AIM พูดด้วยความมุ่งมั่น สื่อในมือของค่ายนี้ เป็นสื่อที่ครบวงจร ทั้งภายในอาคาร ทั้งรูปแบบ นำเสนอเป็นสื่อระบบดิจิตอลแบบ 2 มิติและ 3 ติดตั้งกระจายไปทั่ว กรุงเทพฯ การขยายตัว ขยับเพิ่มสื่อในมือ เป็นการเดินเข้าหาสถาบันการศึกษา บนความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาที่บริษัทฯ เป็นผู้อาสาลงทุน เองกว่า 50-80 ล้านบาทต่อมหาวิทยาลัย เป็นการติดตั้งจอ LCDไว้ตาม จุดที่นักศึกษาอยู่เป็นจำนวนมาก อาทิ โรงอาหารและใต้อาคารเรียน เป็นสื่อโทรทัศน์ชื่อโครงการ “U Network” คุ ณ ปริ น ให้ เ หตุ ผ ลการเข้ า มาเป็ น ผู้ บ ริ ห ารสื่ อ โฆษณาใน มหาวิทยาลัยเพราะบริษัทฯ ว่าเขามองเห็นโอกาสในการขยายโอกาส ทางการตลาดที่เข้าถึงนักศึกษาคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง และควรเป็ น ช่ อ งทางในการเผยแพร่ ข่ า วสาร ประชาสั ม พั น ธ์ ข อง

มหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นเวทีแสดง ผลงานของนักศึกษา โดยที่บริษัทฯ เป็ น ผู้ รั บ ดู แ ลเรื่ อ งการลงทุ น ให้ ทั้งหมด เนื้ อ หารายการที่ ป รากฏใน U Network จะไม่เหมือนกับรายการที่ ออกอากาศผ่านฟรีทีวี เพราะทุกชิ้น งานจะเป็นฝีมือของนักศึกษาโดยที่ มหาวิทยาลัยเป็นผู้กำกับดูแลเอง มี โ ค ร ง ส ร้ า ง สั ด ส่ ว น ข อ ง รายการ ประกอบด้วย ข่าวสารของ มหาวิทยาลัย, การส่งเสริมความรู้, ผ่ า นผลงานของคณาจารย์ นั ก ศึกษา, สารคดี ส่วนเวลาที่เหลือจะ เป็นภาพยนตร์โฆษณาที่ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการ โดยเนื้อหาของ งานโฆษณา นำเสนอด้ ว ยลั ก ษณะ สื่อประเภทหนังสั้น ฉายเป็นตอนๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความสนุกสนาน และการจดจำ หลั ง การเปิ ด ตั ว U Network พบว่าได้รับผลตอบรับที่ดีเกินคาดทั้ง จาก อาจารย์ นิสิต นักศึกษาเพราะ ข่าวสารและรายการที่นำเสนอจะ เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้า หมาย แผนงานในปี 2553 บริษัทฯ มี แผนที่จะขยายจำนวนมหาวิทยาลัย ให้มากขึ้นโดยมุ่งสู่มหาวิทยาลัยใน ต่างจังหวัด

“ได้รับทั้งสาระ ข่าวสาร และความบันเทิง”

คุณปริน ชนันทรานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอปโซลูทอิมแพ็ค จำกัด (มหาชน) Parin Chanun-Tranont Chief Executive Officer Abaolute Impact Public Company Limited

“ … ยิ น ดี ที่ จ ะ จั ด ส ร ร สื่ อ ใ น มหาวิทยาลัย เป็นสื่อที่จะเป็นเวทีการ แสดงออกของนักศึกษาทุกคน…” “…We are willing to provide media for the channel expression of university students …”

  30


วัยรุ่นไทย กลุ่มคนรุ่นใหม่ อายุ 10 – 25 ปี ชอบการเล่นเกมส์ออน ไลน์เพราะมีความสนุกและตื่นเต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาในระดับ ปริญญาตรี บริ ษั ท ดิ จิ ค ราฟต์ จำกั ด ผู้ น ำ เ ข้ า เ ก ม ส์ อ อ น ไ ล น์ ส ร้ า ง มหาวิ ท ยาลั ย เสมื อ นจริ ง แห่ ง แรก ของไทยบนโลกออนไลน์ภายใต้ชื่อ “U-Town” (University Town) โดยมี ลั ก ษณะคล้ า ยกั บ เกมส์ อ อน ไลน์ ดร.วิ วั ฒ น์ วงศ์ ว ราวิ ภั ท ร์ ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ล็อคอินเพื่อเข้าสู่โลกออนไลน์ เรียนรู้ประสบการณ์นอกกรอบ ดิจิคราฟต์ จำกัด กล่าวว่า U-Town เป็นการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ในการสร้ า งประสบการณ์ น อก ห้ อ งเรี ย นผ่ า นโลกออนไลน์ แ บบ เสมื อ นจริ ง ในรู ป แบบของเกมส์ 3 มิ ติ ห รื อ 3 D - V i r t u a l Community online “ วิ ธี ก า ร เ ข้ า U - T o w n ก็ สามารถลงทะเบี ย นผ่ า นเว็ บ ไซต์ www.utown.in.th เมื่อล็อกอินเข้า มาแล้วก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ากำลัง อยู่ในมหาวิทยาลัย เพราะ U-Town จะทำให้ คุ ณ สามารถใช้ ชี วิ ต ได้ เสมื อ นจริ ง ที่ สุ ด มี ก ารจำลอง สถานที่ ที่มีอยู่จริง ในปัจจุ บั น เช่ น อาคารเรี ย น บรรยากาศทั่ ว ไป ภายใน ร้ า นค้ า ที่ เ ข้ า มาเปิ ด ร้ า น อาทิ ร้ า นเทเลวิ ช ของเอไอเอส, ร้ า นคอมพิ ว เตอร์ ร้ า นแว่ น ตา ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาสามารถพู ด คุ ย โต้ ต อบ (Interact) กับคนขายได้แบบ Real Time อี ก ทั้ ง คนขายสามารถให้ ข้อมูลของสินค้าได้อีกด้วย และถ้า ต้ อ งการซื้ อ สิ นค้ า ก็ ส ามารถทำได้ ง่ายๆ เหมือนกับการซื้อสินค้าผ่าน บรรยากาศใน U-Town สำหรับคนชื่นชอบความทันสมัย อินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ยังสามารถ เรียนหนังสือ ลงทะเบียน ดูผลสอบ เข้ามาใช้บริการไม่ต่ำกว่า 1,000 คนต่อเดือน และปีหน้าคาดว่าจะมี ใน U-Town ได้ โ ดยที่ ไ ม่ ต้ อ งไป ไม่ต่ำกว่า 30,000 – 40,000 คนต่อเดือน เนื่องจากใน U-Town จะมี มหาวิทยาลัยอีกด้วยครับ” แบรนด์สินค้าและร้านค้าชั้นนำต่างๆ เข้ามาเปิดร้านมากขึ้น และเมื่อ ปั จ จุ บั น U-Town มี นั ก ศึ ก ษา นักศึกษาได้เข้ามาทดลองใช้ ก็จะแนะนำปากต่อปากไปเอง

COVER STORY

“ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยบนโลกออนไลน์”

ดร.วิวัฒน์ วงศ์วราวิภัทร์ ประธานกรรมการ บริษัท ดิจิคราฟต์ จำกัด Wiwat Wongwarawipat, Ph.D. President Digicrafts Co.,Ltd.

“… การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ที่ ก ลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาใช้ ง านอยู่ และเมื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางการสื่ อ สารทางการ ตลาดเข้าไป ย่อมเพิ่มความสะดวก และเปิ ด ทางให้ ง านโฆษณาได้ อี ก ด้วย…” “…Adding the marketing communication to the technology channels, will create more opportunities and conveniences to university students …”

  31


COVER STORY

“ตำแหน่งทอง ต้องวางที่แคชเชียร์”

คุณขจร ธรรมสุริยะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที ที แอนด์ เค โปรโมชั่น จำกัด Kajotn Thamsuriya Director TT&K PROMOTION CO.,LTD. “…สื่อชิ้นเล็ก ๆ ที่เข้าประชิดตัวลูกค้า อย่างกระดาษทิชชู ก็น่าสนใจ ที่คนทำ สื่อนอกบ้าน ไม่ควรมองข้าม…” “…Small out of home media are indispensable. One good example would be napkins; napkins can be used as media which advertisers should not ignore…”

  32

Napkazine เป็นทั้งสื่อที่พร้อมแจ้งข่าวสาร และกระดาษทิชชู ที่ปลอดสารพิษ แจกจ่ายฟรี ตามมหาวิทยาลัย กระดาษทิ ช ชู สี ส น ั สวยงามล่ อ ใจผู ซ ้ อ ้ ื โดนใจผู ใ ้ ช้ บริษัท ทีที แอนด์ เค โปรโมชั่น จำกัด นอกจากจะเป็นบริษัทรับจ้าง ผู้บริหารหนุ่มรายนี้ตั้งเป้าหมาย ผลิตกระดาษทิชชูให้กับห้างสรรพสินค้า, ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ที่วางขาย ว่า กระดาษทิชชู KIZZ จะสามารถ ในโมเดิร์นเทรดแล้ว ทำยอดขายให้ กั บ บริ ษั ท ไม่ ต่ ำ กว่ า วันนี้ค่ายนี้กำลังมุ่งหน้าสร้างแบรนด์กระดาษทิชชู ยี่ห้อเป็นของตัว 10% ของยอดขายทั้งหมด ในเดือน เอง “KIZZ” โดยมี ก ลุ่ ม เป้ า หมายชั ด เจนคื อ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาใน พฤศจิ ก ายน 2552 นี้ จ ะเป็ น เดื อ น มหาวิทยาลัย แรกของการออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ คุ ณ ขจร ธรรมสุ ริ ย ะ กรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท ที ที แอนด์ เค ประมาณ 200,000 – 300,000 โปรโมชั่น จำกัด กล่าวว่ากระดาษทิชชู KIZZ วางตำแหน่งทางการตลาด แพ็ค ไว้ว่าเป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยม มีสีสันสวยงาม ด้วยงานพิมพ์ที่ทันสมัย งานการโฆษณา นอกเหนือจาก เป็ น เอกลั ก ษณ์ เฉพาะตั ว เป็ นการสร้ า งแบรนด์ สิ นค้ า ไม่ เน้ นการทำ การขายกระดาษทิชชูแล้ว มุ่งกลุ่ม โฆษณาประชาสัมพันธ์แต่อย่างใด เป้าหมายในมหาวิทยาลัย สิ่งที่ตาม ดั ง นั้ น วิ ธี ก ารทำตลาดจึ ง เป็ นการเพิ่ ม ช่ อ งทางการขายให้ เข้ า ถึ ง มาคือ การพิมพ์โฆษณาบนกระดาษ กลุ่มนักศึกษาให้มากที่สุด จึงมีจุดวางขายในร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย, ทิ ช ชู เ ป็ น เ จ้ า แ ร ก ใ ช้ ชื่ อ ว่ า 108 SHOP, Fresh Mart, V-SHOP และจะวางขายในห้างสรรพสินค้า Napkazine เหมาะสำหรั บ การ เร็วๆ นี้ แจกจ่ายไปตาม ร้านค้า ร้านอาหาร “KIZZ เป็นสินค้าใหม่ ตำแหน่งในการวางสินค้าจึงต้องเป็นพื้นที่ที่ ในมหาวิทยาลัย และห้องอาหารใน ทุกคนต้องเห็น ผมคิดว่าพื้นที่บริเวณหน้าเคาเตอร์จ่ายเงินเป็นตำแหน่งที่ อาคารสำนักงานต่างๆ รวมทั้งผลิต เหมาะสมดี ม ากๆ ครั บ เห็ น ปุ๊ บ ซื้ อ ปั๊ บ เพราะสิ นค้ า มี สี สั น สวยงาม เป็ น ของพรี เมี ย มแจกลู ก ค้ า ก็ เป็ น นอกจากนี้ผมจะไปโรดโชว์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ พร้อมโปรโมชั่น ซื้อ สื่อที่เข้าถึงตัวลูกค้าได้อีกทางหนึ่ง 2 แถม 1”


COVER STORY

“ทำสื่อในโรงเรียนต้องมีกิจกรรม”

เมื่ อ นั ก เรี ย น ใช้ ชี วิ ต อ ยู่ ใน “โรงเรียน” ไม่ต่ำกว่า 40 ชั่วโมงต่อ 1 สัปดาห์ หรือ 8 ชั่วโมงต่อ 1 วัน ดั ง นั้ น สื่ อ น อ ก บ้ า นจึ ง เข้ า ม า มี บทบาทต่ อ การรั บ รู้ แ ละจดจำของ พวกเขา โดยธรรมชาติมาก “สินค้าที่มีเป้าหมายเป็นวัยรุ่น อาทิ ขนม เครื่องดื่ม โรลออน แป้ง หันมาให้ความสนใจกับการโฆษณา ตรงกลุ่ ม มากขึ้ น มี ก ารแรปโต๊ ะ อาหาร, แป้นบาสเก็ตบอล รวมไป ถึงจัดงานโรดโชว์ มีอีเว้นท์กันมาก ขึ้ นค รั บ ” คุ ณกี ร ติ พ ง ศ์ เ ก ษ ม สัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริ ษั ท เดอะ บี น ายน์ กรุ๊ ป จำกั ด กล่าว เดอะ บีนายน์ กรุ๊ป เป็นบริษัท เอกชนที่ได้รับอนุญาตจากโรงเรียน รั ฐ บ า ล ใน เข ต ก รุ ง เท พ ฯ แ ล ะ ปริมณฑลกว่า 120 แห่ง, โรงเรียน เอกชนกว่ า 30 แห่ ง ให้ เ ข้ า มาทำ สื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและจัดงาน อี เ ว้ น ท์ ภ ายในโรงเรี ย น เพราะ สถาบั น การศึ ก ษาเชื่ อ ใจในฝี มื อ ของบริ ษั ท ฯ ที่ รู้ ก ฎเหล็ ก บทเข้ ม ต า ม ร ะ เ บี ย บ ข อ ง ก า ร ท ำ สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ภ ายในโรงเรี ย น เป็นอย่างดี คุ ณ กี ร ติ พ งศ์ เปิ ด เผยว่ า วั น นี้ เขาทำได้ ม ากกว่ า ที่ คิ ด ไว้ แ ต่ แ รก เพราะความวางใจในแง่ จ รรยา บ ร ร ณ ที่ พิ สู จ น์ ให้ ผู้ บ ริ ห า ร ได้ พบเห็นในรอบปีที่ผ่านมา หน้าที่ของป้ายประชาสัมพันธ์ สินค้าภายในโรงเรียน จะทำหน้าที่ ย้ ำ เตื อ นแบรนด์ สิ นค้ า กั บ กลุ่ ม เป้ า หมายได้ ดี ม าก แต่ ห ากต้ อ งการ ประหยั ด เวลาจะต้ อ งมี ก ารจั ด กิ จ ก ร ร ม ห รื อ อี เว้ น ท์ ร่ ว ม กั บ นักเรียนในโรงเรียนนั้นๆ เพราะวัย รุ่ น สมั ย นี้ ช อบที่ จ ะมี ส่ ว นร่ ว มทำ กิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การร่วมสนุก เล่นเกม ตอบปัญหา ชิงรางวัล รับสินค้าตัวอย่าง “วันนี้ความเชื่อมั่นของผม เกิด จ า ก ค ว า ม เ ข้ ม ข อ ง ก ฎ ก ติ ก า มารยาท บนความเข้ ม ข้ น ของ

สื่อโฆษณาตอบโจทย์ลูกค้า งานครีเอทีฟเกิดขึ้นได้ทุกที่ สถาบันการศึกษา ผมเข้าใจครับว่า อะไรควร ไม่ควร พวกเราเคยผ่าน วัยนี้มาก่อน มาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมองย้อนหลังกลับไปก็รู้ว่ามันสำคัญต่อ ชีวิตพวกเขาอย่างไร ผมไม่เคยทำให้โรงเรียนและเจ้าของสินค้าเสียชื่อ เสียงเลยครับ” แผนงานในปี ห น้ า เขามี แ ผนงานที่ จ ะขยายตลาดไปยั ง โรงเรี ย น เอกชนให้มากขึ้น อาจไปถึงโรงเรียนในต่างจังหวัด และโรงเรียนพาณิชย์ ทั้งนี้ต้องตั้งบนเส้นบางๆ ของจริยธรรม อย่างเคร่งครัดด้วย

ลำดับ

“… งานประชาสัมพันธ์ในสถาบันการศึกษา ต้องเคร่งครัดในจรรยาบรรณ มากกว่าพื้นที่ อื่นๆ…” “…Public Relations in educational institutes need to be more conscientious than any other places…”

ผลวิจัยพฤติกรรมของเด็กนักเรียนต่อสื่อโฆษณาในโรงเรียน การจดจำ / ความชื่นชอบและต้องการ รายละเอียด

ดีมาก การจดจำได้ของโฆษณา 75 ความรู้สึกร่วมเมื่อเห็นโฆษณา 30 การรู้จักสินค้ามากขึ้นเมื่อเห็นโฆษณา 43 ความชื่นชอบและต้องการให้ 14 มีการจัดกิจกรรมในโรงเรียน ที่มา : Media research The benign group Co.,Ltd. 1 2 3 4

คุณกีรติพงศ์ เกษมสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะ บีนายน์ กรุ๊ป จำกัด Keeratipong Kasemsamphant Chief Executive Officer The Benign Group Co.,Ltd

ดี 24 43 48 33

เฉยๆ 0 21 8 36

ไม่ได้ 0.1 4 0.67 8

อื่นๆ 0.9 2 0.33 9

หมายเหตุ : จากการสำรวจใน 10 โรงเรียน จากนักเรียนระดับม.ต้น และ ม.ปลาย จำนวน 300 คน สำรวจเมื่อ เม.ย – ส.ค. 2552   33


COVER STORY

“โฆษณา - พรีเซ็นเตอร์สร้างอิมแพ็ค”

คุณพัฒน์มาศ วงศ์พัฒนศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Pattamat Wongpattanasiri Executive Director Advertising and Public Relation Department Tourism Authority of Thailand

“…สินค้าประเภทบริการ อย่าง ททท. ควรใช้ ตั ว บุ ค คลเป็ น พรี เซ็ น เตอร์ เพื่ อ สร้ า งความน่ า สนใจให้ กั บ นั ก ท่องเที่ยวได้…” “…services product, as Tourism Authority of Thailand, need celebrity endorsement to create buzz and to draw more tourists attention …”

คุณพัฒนี จรียะธนา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท วอร์นเนอร์ มิวสิค (ประเทศไทย) จำกัด Pattanee Jareeyatana Marketing Director Warner Music (Thailand) Ltd.

“…ความบั น เทิ ง ด้ า นเสี ย งเพลง อาจจะมองว่ า ไม่ ย ากที่ จ ะนำเสนอ แ ต่ สู ต ร ที่ เ ป็ น ตั ว ช่ ว ย ป รุ ง ใ ห้ มิ ว สิ ค วี ดี โ อ ฮิ ต ติ ด ลมบน คื อ ต้องมีเนื้อหาโดนใจและเสียงที่เหมาะ สมกับจุดรับสื่อนั้น ๆ …” “…Music media easy to presented, but the components to create a successful are music video with great story and quality sound system…”   34

“การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” : ททท. เป็นหน่วยงานที่มีการใช้ สื่อนอกบ้านมาอย่างต่อเนื่อง มองไปแล้วมีตั้งแต่ ป้ายบิลบอร์ด, สื่อของ รถไฟฟ้า BTS, สื่อของรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT, รถโดยสารประจำทางปรับ อากาศ หรื อ แม้ ก ระทั่ ง เครื่ อ งบิ น โดยมี แ คมเปญล่ า สุ ด เป็ นตั ว ชู โ รง “เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก” คุ ณ พั ฒ น์ ม าศ วงศ์ พั ฒ นศิ ริ ผู้ อ ำนวยการฝ่ า ยโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า นิสิต นักศึกษา เป็ นตลาดสำคั ญ ของการท่ อ งเที่ ย วที่ ไม่ ค วรมองข้ า ม เพราะเป็ น วั ย ที่ กระหายความรู้ กระหายการเดินทาง กระหายการท่องเที่ยว สมวัยแห่ง การเรียนรู้ ในช่วงที่ผ่านมา ททท.จึงมีการใช้สื่อโฆษณาในมหาวิทยาลัย มากขึ้น “สื่อที่เราเข้าไปในสถาบันศึกษาเป็นสื่อโทรทัศน์ เพราะมีรูปแบบ การนำเสนอที่ทันสมัย ให้ภาพและความรู้สึกชัดเจน ซึ่งนับว่าเป็นสื่อใหม่ ของการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย ซึ่ ง ไม่ เคยใช้ ม าก่ อ น มี ผ ลตอบรั บ กลั บ มาในเกณฑ์ ที่ น่ า พอใจ และเชื่ อ ว่ า พวกเขาเหล่ า นั้ นจะกลายเป็ น ลู ก ค้ า ของธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วได้ ทั้ ง วั นนี้ แ ละในอนาคต แบบยั่งยืนค่ะ” สาระเนื้อหาของหนังโฆษณาที่เผยแพร่ในมหาวิทยาลัยสามารถทำได้ หลายรูปแบบ เช่น ในรูปแบบของมิวสิควีดีโอ การนำเสนอหนังโฆษณา ของ ททท. ชุ ด ที่ มี “นิ ช คุ ณ หรเวช” แห่ ง วงบอยแบนด์ 2PM เป็ น พรี เ ซ็ น เตอร์ ที่ มี มุ ม สนุ ก ๆ กั บ กิ จ กรรมต่ า งๆ ในเมื อ งไทย อาทิ

จอภาพขนาดใหญ่ สร้างการรับรู้ได้ดี ตี ก อล์ ฟ มวยไทย งานเทศกาล ประเพณี เพื่อสื่อให้เห็นว่าเมืองไทย มีธรรมชาติที่สวยงาม มีสถานที่ท่อง เที่ ย วและกิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมต่างๆ เชื่อว่า น่ า จ ะ มี ส่ ว น ช่ ว ย โ ป รโ ม ท ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว ข อ ง เมื อ ง ไท ย ได้ อี ก ทางหนึ่ง

“มิวสิควีดีโอต้องโดนใจวัยรุ่น”

“วอร์นเนอร์ มิวสิค (ประเทศไทย)” ค่ายเพลงที่มีบุคคลิกแห่งความ สนุกถูกใจคอเพลงหลากหลายกลุ่ม เลือกจะใช้เว็บไซต์ของตัวเองบน อิ น เตอร์ เ น็ ต เป็ น สื่ อ ในการนำเสนอความเป็ น จุ ด ขายของศิ ล ปิ น มิวสิควีดีโอ กิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ ควบคู่กับสื่อนอกบ้าน อาทิ จอ LCD ในขบวนรถไฟฟ้า BTS, สื่อโฆษณาในศูนย์การค้า รวมถึงสื่อ โฆษณาภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสื่อโฆษณาที่อิงกับวิถีชีวิตของคนไทย ที่อยู่นอกบ้าน คุณพัฒนี จรียะธนา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท วอร์นเนอร์ มิวสิค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า มิวสิควีดีโอของวอร์นเนอร์ มิวสิค ที่เผยแพร่ในมหาวิทยาลัยถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของบริษัท ที่ต้องการขยายฐานผู้ฟังเพลงไทยและเพลงสากลให้เพิ่มมากขึ้น หลังจาก ก่ อ นหน้ า นี้ บ ริ ษั ท ใช้ อิ น เตอร์ เน็ ต เป็ นช่ อ งทางในการสื่ อ สารกั บ ผู้ ฟั ง ทั่วประเทศและทั่วโลกมาแล้ว “วันนี้เราต้องการให้นักศึกษาได้ฟังเพลงและเห็นมิวสิควีดีโอของ ศิลปินวอร์นเนอร์ มิวสิค อยู่บ่อยๆ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย เกิดความรัก และชอบ ซึ่งจะนำไปสู่การโหลดเพลง, ริงโทน เข้าโทรศัพท์มือถือ และก็ จะกลับมาเป็นรายได้ให้กับบริษัทอีกทางหนึ่งค่ะ” ในฐานะผู้บริหารค่ายเพลง แลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์ของ ผู้ลงโฆษณาในมหาวิทยาลัยว่า ศิลปินและมิวสิควีดีโอที่มาเผยแพร่บนจอ โทรทัศน์ในมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นศิลปินที่นักศึกษารู้จัก เพราะถ้าเป็น ศิลปินใหม่ก็จะไม่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเท่าไรนัก เพราะอย่าลืม ว่าตำแหน่งของจอโทรทัศน์ที่ติดอยู่จะมีที่โรงอาหาร, ใต้อาคารเรียน ซึ่ง ล้วนเป็นจุดที่มีเสียงดัง ดังนั้นอาจจะไม่ได้รับความสนใจจากผู้ชมมากนัก นอกจากนี้ มิสสิควีดีโอจะต้องเปลี่ยนใหม่ทุกๆ 2 สัปดาห์เพื่อไม่ให้ เกิดความจำเจ และหากมีงานอีเว้นท์โดยนำศิลปินมาพบปะกับนักศึกษา

ฟังเพลงปุ๊บ โหลดเพลงปั๊บ ถูกใจคอเพลง หรื อ จั ด งานคอนเสิ ร์ ต ในสถาบั น การศึ ก ษาก็ จ ะยิ่ ง ดี ยิ่ ง ทำให้ ไ ด้ รับความน่าสนใจมากขึ้นด้วยเช่นกัน “การทำโฆษณาในมหาวิทยาลัย ให้ประสบความสำเร็จ คุณจะต้องมี เนื้อหาที่น่าสนใจ โดนใจวัยรุ่น ต้อง ใช้ เ สี ย งที่ ชั ด เจน ไม่ เบาจนเกิ น ไป หรื อ ดั ง เกิ น เหตุ ก็ น่ า จะสร้ า งการ รั บ รู้ ข องเพลงดั ง ติ ด ชาร์ ต ได้ เ ป็ น อย่ า งดี ค่ ะ ” เธอทิ้ ง ท้ า ยไว้ อ ย่ า งน่ า สนใจยิ่ ง นั ก สำหรั บ ธุ ร กิ จ บั น เทิ ง ที่ เกาะติ ด กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาได้ อ ย่ า ง เหนียวแน่น


COVER STORY

กลุ่ ม เป้ า หมายของช่ อ ง “แก๊ ง การ์ตูน” โดยของบริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็ น เตอร์ เทนเม้ น ท์ จำกั ด มี 3 กลุ่ม คือ วัย 1-4 ปี, วัย 4-14 ปี และ 15-24 ปี โดยมี ส องกลุ่ ม หลังเป็นผู้ชมหลักรวมกันกว่า 85% ดั ง นั้ น การประชาสั ม พั น ธ์ จึ ง ต้ อ ง ตอกย้ำ ต้องเข้าถึงแบบประชิดตัว คุ ณ จิ รั ฐ บ ว ร วั ฒ น ะ ร อ ง ประธานสายงานพัฒนาธุรกิจและ การตลาด บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า ผู้ ช มช่ อ งแก๊ ง การ์ ตู น มี อ ยู่ ห ลาก หลายดังนั้นวิธีการสร้างการรั บ รู้ก็ จะต้ อ งใช้ สื่ อ โฆษณาที่ เข้ า ถึ ง เช่ น หากต้ อ งการขยายตลาดไปยั ง กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาก็ จ ะต้ อ งเลื อ กลง สื่อโฆษณาในมหาวิทยาลัย เพราะ เป็นสื่อที่นักศึกษาทุกคนต้องเห็น ค่ายนี้เลือกชิ้นงานโฆษณาผ่าน

“ขยายฐานคนรักการ์ตูน”

ขายสินค้าวัยรุ่น ต้องสื่อทั้งภาพและเสียง สื่อประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยเป็นสองแบบ คือ กิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดการแข่ ง ขั น ดนตรี โดยใช้ เ พลงการ์ ตู น ญี่ ปุ่ น และการ ประชาสัมพันธ์เพื่อขายจานดาวเทียมรุ่น “แก็งการ์ตูน เครื่องรับความสุข สนุก ฟรี 24 ชม.” โครงการกิจกรรมสัญจรหรือโรดโชว์ในสถาบันการศึกษา ก็เป็นการ ผสมผสานสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ “วันนี้ช่องแก๊งการ์ตูนกลายเป็นช่องทีวีผ่านดาวเทียมที่มีคนดูมาก ที่สุดในเครือข่ายเคเบิลทีวีทั่วประเทศในทุกช่วงอายุจากการสำรวจของ เอจีบีเนลสัน ยอดขายในช่วงแปดเดือนแรกมีกว่า 75 ล้านบาท ผมคิดว่า ภายในปีนี้เราน่าทำยอดขายได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย 100 ล้านบาทครับ”

“จุดขาย ควรอยู่ใกล้กลุ่มเป้าหมาย”

สื่อประชาสัมพันธ์ต้องควบคู่ไปกับงานอีเว้นท์ “แม็ค” เป็นกางเกงยีนส์ รุ่นเก๋า กว่า 30 ปี มาแล้ว จึงมี ประชากรแฟนพันธุ์แท้ขาประจำอยู่ทั่วโลก รวมทั้งในเมืองไทย ด้ ว ย เพราะแบรนด์ มี ค วามแข็ ง แรง มี ดี ไ ซน์ เ อกลั ก ษณ์ เฉพาะตัว ราคาไม่แพงมาก สามารถเป็นเจ้าของได้ แผนการตลาดของยีนส์ค่ายนี้ มีแผนงานที่จะขยายฐาน ลูกค้าไปยังกลุ่มนิสิต นักศึกษามากขึ้น เพราะมองว่าเป็นตลาด กลุ่มใหญ่ จึงมุ่งมองมาที่สื่อโฆษณาภายในมหาวิทยาลัยควบคู่ กับการจัดกิจกรรมทางการตลาด คุ ณ สุ ณี เสรี ภ าณุ กรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท พี เ ค การ์เม้นท์ (อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิ ต ภั ณฑ์ ยี น ส์ “แม็ ค ” กล่ า วว่ า ต้ อ งการที่ จ ะสร้ า งแบรนด์ สินค้าให้เยาวชนมีความคุ้นเคยและผูกพันกับตราสินค้า โดย

รู ป แบบของการเข้ า ไปเป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น กิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา “ปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้วค่ะที่แม็คทำกิจกรรม ร่วมกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง เรามีการมอบน้ำดื่มยี่ห้อ แม็ค ยีนส์, อุปกรณ์ การเรี ย น อาทิ ปากกา, ไม้ บ รรทั ด ให้ กั บ นักศึกษา กิจกรรมเหล่านี้ ไม่ได้หวังยอดขาย หรื อ จะให้ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งซื้ อ สิ น ค้ า ทั น ที แต่ อย่างน้อยการมีแบรนด์ แม็ค ติดอยู่ ก็ทำให้ นั ก ศึ ก ษารู้ ว่ า แม็ ค ยี น ส์ ท ำกิ จ กรรมร่ ว มกั บ นักศึกษาอยู่ และเมื่อมีโอกาสซื้อผลิตภัณฑ์ ยี น ส์ พ วกเขาก็ จ ะมี ค วามคุ้ น เคย ผู ก พั น กันอยู่บ้างค่ะ” อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับการ บุกตลาดไปยังผู้บริโภคกลุ่มนี้ ผู้บริหารจึงมี นโยบายที่จะเปิดร้านให้อยู่ใกล้กับสถาบันการ ศึกษา พบว่าในช่วง 2 ปืที่ผ่านมา แม็คเปิด ร้านค้าไปแล้วประมาณ 36 ร้าน (เฉลี่ยเดือน ละ 3 ร้าน) กำหนดเป้าหมายของยอดขายในปีนี้ แม้ กำลั ง ซื้ อ จะหดตั ว ลง แต่ พ บว่ า ฝ่ า ยบริ ห าร มั่ น ใ จ ที่ จ ะ ตั้ ง ตั ว เ ล ข ก า ร เ ติ บ โ ต ไ ว้ ที่ 15 - 18% ซึ่งขณะนี้สามารถทำยอดขายได้ เกิน 1,000 ล้านบาทไปแล้ว

คุณจิรัฐ บวรวัฒนะ รองประธานกรรมการส่วนงานพัฒนา ธุรกิจและการตลาด บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด Jirath Pavaravadhana Vice President Rose Media & Entertainment Co.,Ltd.

“… การ์ตูนเป็นเสน่ห์ ที่สร้างความ สุข ความสนุกให้กลุ่มวัยรุ่นได้ การใช้ สื่ อ ให้ เ กิ ด การรั บ รู้ ว่ า ช่ อ งไหน มี อะไร จึ ง เป็ นการสื่ อ สารที่ ต รงและ ชัดเจนมาก…” “…Cartoons have their own characteristic and charms which can create joy to teenagers, therefore its create direct impact to them…”

คุณสุณี เสรีภาณุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเค การ์เม้นท์ (อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต) จำกัด Sunee Seripanu Managing Director P.K. Garment (Import-Export) Co.,Ltd

“… มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ดัง นั้นควรอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ได้พบ ได้เห็น และซื้อสินค้าได้ง่าย ด้วย จึงจะครบสูตร…” “…Other than advertising and PR, to complete the marketing campaign is the distribution channels.”   35


COVER STORY

“แจกใช้ เพื่อให้ซื้อกลับ”

คุณวิเชียร สันติมหกุลเลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท โอสถสภา จำกัด Vichien Santimahakullert Marketing Director Osotspa Co.,Ltd

“… เบื้องหลัง ของงานโฆษณา หรือ การนำเสนอชุ ด ใหม่ ๆ เฉพาะสื่ อ เฉพาะกลุ่ม เป็นการสร้างแรงความ ตื่นเต้นให้ผู้บริโภคได้…” “…Behind the scene of advertising, there can create the buzz among customers…”

โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ เคเบิลทีวี บิลบอร์ด โรง ภาพยนตร์ และในห้างโมเดิร์นเทรด พร้อมกับการ แจกสิ น ค้ า ตั ว อย่ า งตามสถานศึ ก ษาในระดั บ พาณิชย์ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ กว่า 300,000 ชิ้น “ผมมองว่าการเปิดตัวสินค้าใหม่ จำเป็นอย่าง ยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารแจกสิ นค้ า ตั ว อย่ า งให้ กั บ กลุ่ ม เป้าหมายเพื่อให้ทดลองใช้ ลูกค้าเกิดความประทับ ใจ นำมาสู่การซื้อสินค้าครับ” พรีเซ็นเตอร์อีกองค์ประกอบที่ช่วยเพิ่มยอดขาย ผู้บริหารค่ายนี้ไม่ลืมที่จะโฆษณาและจัดงาน อีเว้นท์ในมหาวิทยาลัย ใช้หนังโฆษณาชุดเดียวกับ การเปิดตัวเครื่องสำอาง “ทเวลฟ์ พลัส มิราเคิล บีบี ที่ใช้ในสื่อโทรทัศน์ฟรีทีวี แต่อาจจะยาวกว่าเล็ก พาวเดอร์ ” แป้ ง ทาหน้ า ผสมรองพื้ นของ “ทเวลฟ์ พลั ส ” น้อย น้องๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย ดูแล้วชอบใจ สร้างความฮือฮา เพราะเจาะจงเลือกใช้พรีเซ็นเตอร์เกาหลี “โฆษณาสิ นค้ า บนฟรี ที วี อาจจะมี ข้ อ จำกั ด ชอย ชี วอน และ ลี ทงแฮ แห่งซูเปอร์ จูเนียร์ มาจับคู่กับ เรื่ อ งเวลาของนำเสนอ แต่ ถ้ า ลงโฆษณาในจอ โทรทัศน์ของมหาวิทยาลัย เราสามารถนำเสนอ แพนเค้ก – เขมนิต จามิกรณ์ คุณวิเชียร สันติมหกุลเลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เรื่องราวได้เต็มๆ ซึ่งถือว่าคุ้มค่าครับ” บริษัท โอสถสภา จำกัด กล่าวว่า ทเวลฟ์ พลัส มิราเคิล แผนงานการรุ ก ตลาด ผู้ บ ริ ห ารทิ้ ง ท้ า ยว่ า บีบี พาวเดอร์ เป็นสินค้าใหม่ มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนคือ เป็นไปได้ที่จะเพิ่มทีมขายเพื่อเจาะตลาดกลุ่มนี้โดย วัยรุ่นหญิงอายุ 16 - 22 ปี ดังนั้นการใช้สื่อโฆษณา จึงต้อง เฉพาะ รวมทั้งเปิดแนวรุกทั้งแบบขายตรง และ ครบเครื่องและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด แบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า น้ำหนักของการใช้สื่อ ยังเป็น Mass Media อย่าง สื่อ อย่างสะดวก สบาย ซื้อกันแบบเพลินๆ น่าสนใจเป็นกลยุทธ์การขยายตลาด สร้ า งการรั บ รู้ แ ละจดจำแบรนด์ สินค้า-Brand Awareness ได้เป็น อย่างดี “ ก า ร มุ่ ง ห น้ า สู่ สื่ อ ง า น ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา เรา ไม่ได้คาดหวังยอดขาย สิ่งที่สร้างได้ คื อ กลุ่ ม นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษารั บ รู้ จดจำ แบรนด์ สิ นค้ า essence ได้ เมื่ อ มี ความผู ก พั นกั บ แบรนด์ สิ นค้ า เรา เชื่อว่า เมื่อไรที่พวกเขาจะซื้อน้ำยา งานครี เ อที ฟ ช่ ว ยสร้ า งการจดจำ ช่ ว ยสร้ า งแบรนด์ ปรั บ ผ้ า นุ่ ม พวกเขาก็ จ ะเลื อ กซื้ อ “essence” น้ ำ ยาปรั บ ผ้ า นุ่ ม สั ง กั ด ค่ า ย ICC - บริ ษั ท ไอซี ซี essence ค่ะ” อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีกลยุทธ์ปรับตัวและปกป้องตลาด นอกจากค่ า ยนี้ จ ะเลื อ กใช้ ขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มนิสิต นักศึกษา เมื่อ สื่ อ โฆษณาในมหาวิ ท ยาลั ย แล้ ว ยังคงให้ความสำคัญกับการโฆษณา ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น คุ ณ ลิ น ดา ศรี โ ปดก ผู้ จั ด การส่ ว นสิ น ค้ า อุ ป โภค บริ ษั ท ไอซี ซี ผ่ า นสื่ อ โทรทั ศ น์ วิ ท ยุ เพื่ อ สร้ า ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อายุของน้ำยาปรับผ้านุ่ม impact ด้ า นยอดขายให้ กั บ สิ นค้ า essence ประมาณ 30 ปี ลูกค้าขาประจำ ประเภทแฟนพันธ์ุแท้ส่วน อีกด้วย ใหญ่จึงเป็นพ่อบ้าน แม่บ้าน จึงจำเป็นที่ควรจะได้รับคำแนะนำไปสู่คน รุ่นลูก คือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ด้วยจุดเด่น มีกลิ่นหอม อ่อนโยน ปลอดภั ย ไม่ ร ะคายเคื อ ง ซึ่ ง เป็ น เอกลั ก ษณ์ เฉพาะตั ว บริ ษั ท ฯ จึ ง จั ด ประชาสั ม พั นธ์ ไปสู่ ม หาวิ ท ยาลั ย โดยมี ง านอี เว้ นท์ เ สริ ม สร้ า งความ

“ลดอายุแบรนด์ด้วยสื่อที่เข้าถึงวัยรุ่น”

คุณลินดา ศรีโปดก ผู้จัดการส่วนสินค้าอุปโภค บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) Linda Sripodok Product & Marketing Manager I.C.C. International Plc.

“…กลยุทธ์ การลดวัยให้สินค้า อาจ ขยายกลุ่ ม ไปยั ง กลุ่ ม วั ย รุ่ น ซึ่ ง ต้ อ ง ได้รับการยอมรับ ในแง่ของความทัน สมัย ไม่เชย….” “…Products re-positioning strategy may expand the market to teenagers who prefer modernlooking products…”

  36


COVER STORY

“สินค้าใช่ กลุ่มเป้าหมายใช่ ลงมือเถอะ”

ความบันเทิงที่มาพร้อมความรู้ CCUSA เป็นองค์กรที่ อ ำนวย ความสะดวกให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ต้ อ งการไปฝึ ก งานและทำงานใน สหรัฐอเมริกา ช่วงสั้นๆ 2-4 เดือน ในเวลาของการปิ ด ภาคเรี ย นใหญ่ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ดั ง นั้ น ก า ร ใ ช้

สื่อประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย จึงเป็นช่องทางที่เป็นเส้นตรงที่สุด คุณเลขา ตรีสุวรรณ ผู้จัดการทั่วไป CCUSA(Thailand) กล่าวว่า วิธีการสร้างการรับรู้และขยายฐานลูกค้า เป็นกลยุทธ์ปากต่อปาก จาก ศิษย์เก่าบอกเล่าไปถึงเพื่อนๆ คนสนิท จึงทำให้ลูกค้ามักจะเกิดจากการ แนะนำกันต่อๆ มา แต่ ห ลั ง จากที่ ค่ า ยนี้ ใ ช้ สื่ อ โฆษณาในมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ นำเสนอ โครงการผ่านจอโทรทัศน์เป็นปีแรก พบว่า มีนิสิต นักศึกษารายใหม่ๆ ติดต่อเข้ามาสอบถามกันมากขึ้น พรีเซ็นเตอร์ที่เลือกคือ ดี.เจ.เด-ดาวิเด โดริโก้ แห่งคลื่นซี้ด 97.5 FM.เขาเคยเข้าร่วมโครงการกับ CCUSA มาแล้ว คำพูดของเขาจึงสร้าง ความมั่นใจให้น้องๆ ได้เป็นอย่างดี “ในหนั ง โฆษณาของเรา มี ดี . เจ.เด-ดาวิ เ ด โดริ โ ก้ เล่ า ถึ ง ประสบการณ์อันมีค่าของเขา รวมทั้งน้องๆ อีกหลายคน พวกเขาเปิดโลก ใหม่ด้วยตัวเอง อย่างสนุกสนานค่ะ” CCUSA เป็นองค์กรที่จัดหาสถานที่ฝึกงานสำหรับนิสิต นักศึกษา นานาชาติ ไปเปิดโลกเรียนรู้การทำงาน แสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ ใน สหรัฐอเมริกา มานานกว่า 24 ปี มีสาขาทั่วโลกมากกว่า 60 ประเทศ มี บริการฉุกเฉินไว้รองรับการร้องขอความช่วยเหลือของผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอด 24 ชั่ ว โมง และมอบประกาศนี ย บั ต รการผ่ า นงานจากองค์ ก ร ชั้นนำต่างๆ เพื่อนำไปอ้างอิงประวัติการทำงานในอนาคตได้อีกด้วย

คุณเลขา ตรีสุวรรณ ผู้จัดการ Lakha Treesuwan Manager CCUSA (Thailand) Co.,Ltd

“… การทำงานและหาประสบการณ์ใน ต่ า งแดน ของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา นั บ เป็นการบ่มเพาะเตรียมการที่ดีสำหรับ คนรุ่นใหม่…” “...working and travel abroad for university students will prepare them for future work…”

“ป้ายโฆษณา สีสันต้องคมชัด”

สื่อนอกบ้าน เข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย “วอลล์สตรีท” สถาบันสอนภาษาอังกฤษ เป็นตัวอย่างของสินค้า และบริการที่ใช้สื่อนอกบ้านสร้างแบรนด์ให้ตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ป้ายโฆษณาบนสถานรถไฟฟ้า BTS ที่มุ่งเจาะตลาดคนรุ่นใหม่ คนวัย ทำงาน คุณอภิชัย ไชยวินิจ Regional Marketing Director สถาบันสอน ภาษาอังกฤษวอลล์สตรีท กล่าวว่า วอลล์สตรีทประสบความสำเร็จกับ การเจาะตลาดคนทำงานด้วยการใช้สื่อโฆษณาบนสถานีรถไฟฟ้า BTS ดังนั้นในปีนี้วอลล์สตรีทจึงหันมาสร้างการรับรู้และขยายฐานลูกค้าไปสู่ นั ก ศึ ก ษาในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย มากขึ้ น ด้ ว ยการใช้ สื่ อ โฆษณาภายใน มหาวิทยาลัย อาทิ ป้ายโฆษณาบริเวณสถานีจอดรถบัสที่ให้บริการแก่ นักศึกษา และ Bus Wrapping “เราต้ อ งการปลู ก ฝั ง ให้ แบรนด์ ว อลล์ ส ตรี ท อยู่ ในใจของนั ก ศึ ก ษา ตั้งแต่วัยเรียน เพราะมีนักศึกษาจำนวนมากที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษกับ

เรา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้า ท ำ ง า น จ ริ ง ก า ร ใ ช้ สื่ อ ใ น มหาวิ ท ยาลั ย เป็ น การเจาะลงไป พู ด กั บ ก ลุ่ ม เป้ า ห ม า ย โด ย ต ร ง นอกเหนื อ จากนั้ น เราต้ อ งคอย พิ จ รณาว่ า ในฐานะสถาบั น สอน ภาษาอังกฤษ เราสามารถทำอะไรที่ เป็ น ประโยชน์ แ ละเกี่ ย วกั บ ภาษา อั ง ก ฤ ษ ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ มหาวิทยาลัยได้บ้าง หากทำได้เรา ก็จะเข้าไปร่วมกิจกรรมเหล่านั้น” ใ น ฐ า น ะ ที่ คุ ณ อ ภิ ชั ย มีประสบการณ์ ในวงการโฆษณามา ก่อน เขามีข้อแนะนำว่า การโฆษณา แบรนด์สินค้าในมหาวิทยาลัยอาจไม่ จำเป็ นต้ อ งใช้ พ รี เซ็ น เตอร์ ก็ ได้ แต่ จำเป็นต้องทำการบ้านเยอะขึ้น ให้ ตระหนักเสมอว่า เราไม่ได้พูดกับคน ทั่วไปบนท้องถนน เรากำลังพูดกับ ปัญญาชน ที่มีสไตล์เป็นของตัวเอง ดังนั้นงานโฆษณาจำเป็นต้องกระชับ โดน และมี ส ไตล์ พ อที่ จ ะไปพู ด กั บ พวกเขาได้

คุณอภิชัย ไชยวินิจ สถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีท Apichai Chaiwinij Regional Marketing Director Wall Street Institute School of English

“…กลุ่ ม เป้ า หมายที่ เป็ น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ควรเป็ น ชิ้ น งานที่ เ ด่ น ชั ด ข้อความสั้น กระทัดรัด และบางครั้ง อาจไม่จำเป็นต้องมีพรีเซ็นเตอร์ก็ได้ ไม่ มี สู ต รตายตั ว รองรั บ แต่ ป ระการ ใด…” “…Short messages, stand-out artwork, sometimes no need for celebrity endorsement …”

  37


COVER STORY

“มุ่งฐานสาวจำหน่าย ไปที่นักศึกษาปี 4”

คุณพงศ์พสุ อุณาพรหม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด Pongpasu Unaphom Marketing Communication Director Giffarine “… กลุ่มนักศึกษาปี 4 เป็นกลุ่มเป้า

หมายของธุ ร กิ จ ขายตรง เพราะเป็ น ช่ ว งรอยต่ อ ที่ พ วกเขากำลั ง จะเดิ น ทางออกมาสู่โลกแห่งการทำงาน…” “…Seniors in universities are the target market for direct sales business because they are crossing to the working world…”

“กิ ฟ ฟารี น ” เจ้ า ของตำนานขายตรงแบรนด์ ไ ทย เดินทางสู่ปีที่ 13 ด้วยกลยุทธ์ใช้ความใกล้ชิดกับผู้บริโภค ส่งผลให้ค่ายนี้มีฐานสมาชิกกว่า 5 ล้านรหัส มีนักธุรกิจที่ เข้ามาทำเป็นอาชีพประมาณ 300,000 คน และมีสมาชิก เพิ่มมากขึ้นเฉลี่ย 10,000 – 20,000 รหัสต่อเดือน คุณพงศ์พสุ อุณาพรหม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการ ตลาด บริ ษั ท กิ ฟ ฟารี น สกายไลน์ ยู นิ ตี้ จำกั ด กล่ า วว่ า นับตั้งแต่กิฟฟารีนได้มีการเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาตาม บุกตลาด พร้อมสร้างรายได้ให้นักศึกษา กิจกรรมขยาย ฐานสมาชิก สื่อต่างๆ ทำให้ประชาชนทั่วไปรู้จักกิฟฟารีนมากขึ้น ผู้บริหารคาดว่ายอดขายทั้งปีจะเติบโต 10% ซึ่งเป็น นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี 4 ซึ่ ง เป็ นช่ ว งที่ ก ำลั ง จะออกไป อั ต ราเดี ย วกั บ ทุ ก ปี ที่ ผ่ า นมา โดยมี ย อดขายอยู่ ที่ 4,200 ทำงาน พวกเขาสามารถทำงานขายควบคู่ไปกับ ล้านบาท การทำงานประจำได้ด้วยเหตุผลหลักๆ ของขาย “ตอนนี้นักศึกษาเข้ามาเป็นสมาชิกและซื้อสินค้าของ ตรงว่ า เป็ น การใช้ เ งิ น ลงทุ น น้ อ ย คุ้ ม ค่ า ไม่ มี กิ ฟ ฟารี น มากขึ้ น หลั ง จากที่ เราวางกลยุ ท ธ์ แ ละเริ่ ม บุ ก ความเสี่ยง ตลาดนี้อย่างจริงจังเมื่อ 1-2 ปีที่ผ่านมา ด้วยการจัดงาน ภายในปลายปี นี้ การรุ ก คื บ อย่ า งหนั ก ของ สัมมนาให้กับนักศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมีการจัด ค่ายนี้ คือการเดินเข้าไปมีกิจกรรมในมหาวิทยาลัย งานอีเว้นท์ควบคู่ไปด้วย ไม่ได้เน้นขายของ แต่เป็นการมอบ โดยเฉพาะการประกวดการสร้างแบรนด์ไทย ความรู้เรื่องธุรกิจ ซึ่งสุดท้ายแล้วพวกเขาก็มาเป็นสมาชิก ไทยผลิ ต ไทยใช้ ไทยเจริ ญ จะช่ ว ยปลุ ก ของเราเองครับ” กระแสชาตินิยมได้หรือไม่ ติดตามและเป็นกำลัง ฐานสมาชิ ก เป้ า หมายของค่ า ยนี้ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ใจกันได้ในภาคต่อๆ ไป และวั ย เริ่ ม ทำงานตอนต้ น ที่ รั ก แฟชั่นและชื่นชอบการจัดแต่งสไตล์ ผม อายุ ร ะหว่ า ง 18 - 25 ปี ด้ ว ย การแจกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ตั ว อย่ า ง กว่ า 200,000 ชุด การจั ด กิ จ กรรมทางการตลาด ค่ายนี้จำลองบรรยากาศแคทวอล์ค เพื่อให้เหล่านางแบบในลุคสาวญี่ปุ่น กว่า 10 คน เดินแบบอวดสไตล์ผม และอั พ เดทเทรนด์ “สไตล์ ลิ ช คาวาอิ” เทรนด์แฟชั่นสุดฮิตที่เน้น การสไตล์ลิ่งผมบริเวณปลายผม 15 แจกสินค้าตัวอย่าง กลยุทธ์การตลาดแจ้งเกิดทั่วเมือง การเปิ ด ตั ว “เอสเซนเชี ย ล แดเมจ แคร์ ” (Essential Damage ซม. ในย่านสยามสแควร์และตลาด Care) ของ “คาโอ ประเทศไทย” ถือเป็นความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ นั ด จตุ จั ก ร รวมทั้ ง เดิ น สายไปตาม กลุ่มนี้ เพราะประเทศไทยเป็นตลาดลำดับที่ 5 ในภูมิภาคเอเชีย ต่อจาก มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น นำ อาทิ มหา วิ ท ย า ลั ย อั ส สั ม ชั ญ บ า ง น า ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง และสิงคโปร์ ซึ่งได้เปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้ว คุณศุภสิริ สุทัศน์กุล ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผม บริษัท คาโอ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ คอมเมอร์ เชี ย ล (ประเทศไทย) จำกั ด กล่ า วว่ า ผู้ บ ริ โ ภคคนไทยให้ ประสานมิตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ “บิโอเร” (Biore) และ “เอเชียนซ์” ฯลฯ และ ณ ร้านแฟชั่นแบรนด์ดัง ในย่ า นสยามสแควร์ อาทิ ร้ า น (Asience) ดังนั้นกลยุทธ์การตลาดและสร้างแบรนด์เอสเซนเชียล แดเมจ แดร์ Work Shop ร้ า น Himma และ จะมุ่ ง เน้ น การโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ พร้ อ มกั บ ทำกิ จ กรรมกั บ กลุ่ ม ร้าน Mosstories เป้าหมายของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นผู้หญิงที่กำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

“เปิดตัวสินค้าใหม่ ผู้ใช้ต้องได้ลอง”

คุณศุภสิริ สุทัศน์กุล ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผม บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด Suphasiri Suthadkul Category Manager, Hair Care Category Kao Commercial (Thailand) Co.,Ltd.

“ … สู ต รการเปิ ด ตั ว สิ น ค้ า ใหม่ ประเภทของกิ น ของใช้ ต้ อ งมี ก าร แจกตัวอย่าง เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มเป้า หมายไปทดลอง จากนั้ น คุ ณ ภาพ ของสินค้าจะเป็นตัวจุดชนวนการขาย ได้ต่อเนื่อง…” “…handing out samples is the one of marketing campaign in launching new consumer products, the products quality will determine the repeating purchase later on…”   38


COVER STORY

“สื่อกับนักศึกษาต้องมี Road show”

กลุ่มเป้าหมายหลักของ “ยูทิป” และ “อุทัย ทิพย์” คือ นักเรียน นักศึกษา “ยู ทิ ป ” เป็ น เด็ ก มั ธ ยมปลาย อายุ ตั้ ง แต่ 15 - 18 ปี รองลงมาคือนักศึกษามหาวิทยาลัย ชั้นปี 1 - 2 เพราะสินค้ามีความโดดเด่นเฉพาะตัว เป็น Herbal cosmetic for teen มีบรรจุภัณฑ์ ที่น่ารัก สดใส “อุทัยทิพย์” เน้นความสง่างามแบบดั้งเดิมไว้ กั บ การใช้ ผ สมน้ ำ ดื่ ม และเพิ่ ม เติ ม เรื่ อ งการใช้ แต่งหน้า ทาแก้มและปาก ถูกใจวัยชิกอย่างมาก คุ ณ ศิ ริ ลั ก ษณ์ เวทย์ วิ ม านรั ก ษา ผู้ จั ด การ ผลิตภัณฑ์ยูทิป และอุทัยทิพย์ บริษัท โอสถสภา จำกัด กล่าวว่า “กลุ่มเป้าหมายใหญ่ของสินค้าคือ วัยรุ่น ดังนั้นกิจกรรมทางการตลาดจะเน้นหนักไป ที่การ Road show เพื่อแจกสินค้าตัวอย่าง ให้ เกิดการทดลองใช้ พร้อมกับโปรโมทกิจกรรม Utip freshy idol 2009 ปี นี้ จั ด ขึ้ น เป็ น ปี ที่ 3 เพื่ อ เฟ้นหาแบรนด์แอมบาสเดอร์ยูทิป และอุทัยทิพย์ การแจกสิ นค้ า ตั ว อย่ า ง ได้ รั บ ผลตอบรั บ ดี พวกเขาจดจำแบรนด์ได้ ยอดขายยืนอยู่ในระดับที่ น่าพอใจค่ะ”

แบรนด์ในอดีตกลับมาเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นปัจจุบัน เธอเล่ า ว่ า ทั้ ง สองผลิ ต ภั ณฑ์ ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การ โฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ บ นสื่ อ โทรทั ศ น์ ที่ เ ผยแพร่ ใ น มหาวิทยาลัย ซึ่งมีมากขึ้นกว่าเดิม มีความหลากหลาย น่า สนใจ เพราะมี ทั้ ง สื่ อ ที่ เป็ นที วี และภาพนิ่ ง ตามจุ ด ต่ า งๆ ทำให้ เจ้ า ของสิ นค้ า สามารถเลื อ กใช้ สื่ อ ได้ เหมาะสมกั บ ความต้องการ และสามารถเลือกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้น “ไลฟ์ ส ไตล์ ก ารดำเนิ น ชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษาในแต่ ล ะ มหาวิทยาลัยจะไม่เหมือนกัน ดังนั้นสื่อโฆษณาและเนื้อหา ต้องมีความแปลกใหม่ และต้องน่าสนใจ บางครั้งอาจให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ า งสรรค์ สื่ อ โฆษณา นำแบรนด์สินค้าเข้าไปมีส่วนร่วม ก็อาจจะได้ไอเดียเก๋ๆ ก็ จะทำให้สื่อมีความน่าสนใจมากขึ้นได้ทันทีค่ะ”

คุณศิริลักษณ์ เวทย์วิมานรักษา ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ยูทิป และอุทัยทิพย์ บริษัท โอสถสภา จำกัด Sirilak Waitwimanraksa Division Manager Osotspa Co.,Ltd.

“… สินค้าที่มีความเก่าแก่ อาจต้อง ปรั บ การใช้ ง านและบรรจุ ภั ณ ฑ์ ใ ช้ เหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น จึงจะยังคง ยืนอยู่ท่ามกลางกลุ่มเป้าหมายได้…” “…Re-packaging and products repositioning have been change in the market, as they still for a long time are required to attract teenagers…”

“แพ็คเกจสินค้า ต้องโดนใจวัยรุ่น”

ปรับแพ็คเกจ และรสชาติ ให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้า แต่สรรพคุณคงเดิม “ยาอมตราตะขาบ 5 ตัว” โดยบริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียน ฮ้อ) จำกัด ต้องการขยายฐานลูกค้าไปยังคนรุ่นใหม่ แต่ดูจะ ติดขัดเรื่องบรรจุภัณฑ์ที่ยังใช้สัญลักษณ์คนจีนและตะขาบ 5 ตัว บนซอง ดูโบราณ อารมณ์เชย ไม่ทันสมัย คนรุ่นใหม่รู้สึกเขิน อายและไม่กล้าที่จะซื้อ ทั้งๆ ที่สรรพคุณของยาอมตราตะขาบ 5 ตัวนั้น มีสรรพคุณสามารถแก้อาการไอได้อย่างดีเยี่ยมก็ตาม คุ ณ เมธา สิ ม ะวรา Plant Manager บริ ษั ท ห้ า ตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำกัด คนรุ่นที่ 3 ของตระกูล ยอมรับว่า ยาอม ตราตะขาบ 5 ตัว เป็นสินค้ามีอายุเก่าแก่กว่า 70 ปี เป็นสินค้า ที่ขายดีที่สุดของบริษัทคิดเป็นสัดส่วนถึง 80% ของยอดขาย วันนี้มีการส่งออกไปต่างประเทศอีกด้วย แต่ด้วยรสชาติที่ค่อนข้างทานยาก ทำให้ลูกค้าจะถูกจำกัด อยู่เพียงกลุ่มผู้ใหญ่ รูปแบบของซองก็ไม่ทันสมัย จึงเป็นปัญหา ใหญ่ในการขยายฐานเข้าไปหาคนรุ่นใหม่

ผู้ บ ริ ห ารยอมรั บ และยอมที่ จ ะจั ด ให้ มี ก าร ออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ และเพิ่มรสชาติใหม่ เข้ามาอีก มีรสบ๊วย มิ้นท์และตะไคร้ เพื่อให้ ทานง่ า ยขึ้ น แต่ ยั ง คงคุ ณค่ า สรรพคุ ณของ ความเป็นยาอม แก้ไอไว้เช่นเดิม หลังการเปลี่ยนแปลง ย่อมต้องมีกลยุทธ์ ในการสร้างการรับรู้และให้กลุ่มเป้าหมายได้ ทดลองกินยาอมตราตะขาบ 5 ตัว การแจก สิ นค้ า ตั ว อย่ า ง ไปยั ง มหาวิ ท ยาลั ย จะเลื อ ก ช่วงเวลาที่มีงานกิจกรรม อาทิ กิจกรรมรับ น้ อ งใหม่ , การแข่ ง ขั น กี ฬ าที่ ต้ อ งใช้ เ สี ย ง ทำการแจกสิ นค้ า ตั ว อย่ า ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด การ ทดลองใช้ และเมื่อทดลองใช้นักศึกษาก็จะรู้ ถึงสรรพคุณของยา นำมาสู่การซื้อสินค้าได้ “ผลตอบรับดีมากครับ หลังจากมีการเพิ่ม แพ็คเกจจิ้งใหม่ รสชาติใหม่ และแจกสินค้า ตัวอย่างตามมหาวิทยาลัย ทำให้บริษัทมียอด ขายเพิ่มขึ้นด้วยครับ” ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ค่ายนี้ยึด สื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ เคเบิ ล ที วี และสื่ อ ในมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ตอกย้ำสรรพคุณของยาอมตราตะขาบ 5 ตัว ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

คุณเมธา สิมะวรา บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำกัด Meatha Simavara Plant Manager Hatakabb (Sim Tien Hor) Co.,Ltd.

“…บรรจุภัณฑ์ เป็นความประทับใจที่ ต้องเริ่มลำดับแรก หากจะบุกตลาด วัยรุ่น...” “…Impressive packaging will attract teenagers…”

  39


COVER STORY

“ขายไอเดียต้องผ่านระดับบริหาร” คุณปิยชาติ รัตน์ประสาทพร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด Piyachart Ratanaprasartporn General Manager True Money Company Limited

“…เทคโนโลยี ช่ ว ยให้ ก ารใช้ ชี วิ ต ใน มหาวิทยาลัย สะดวก ข้อควรระวังคือ เรื่องอิทธิพลเชิงลบของผู้ ไม่ ห วั ง ดี …” “…Technology helps life in the university to be easier. But there are always cautions from utilizing it…”

คุณปิยชาติ รัตน์ประสาทพร ผู้จัดการทั่วไป True Money มีความ ประโยชน์สูงสุด สะดวก ปลอดภัย เชื่อว่า “การนำเสนอสินค้าในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ ต้อง ให้แพร่หลายมากขึ้นด้วยครับ” ผ่านการนำเสนอความคิด ต่อระดับผู้บริหารซะก่อน โดยมีภาพรวมของ นอกจากนี้ ยั ง มี สื่ อ เสริ ม ที่ จ ะ การมองน้องๆ เรื่องการพัฒนาและมีจรรยาบรรณที่ดี เป็นที่ตั้ง” ช่ ว ยประชาสั ม พั นธ์ คื อ การใช้ สื่ อ ในช่ ว งที่ ผ่ า นมา True Money มี ก ารหารื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย กั บ การเดิ น รถบั ส ในมหาวิ ท ยาลั ย อัสสัมชัญเพื่อให้บริการทัชซิม (Touch SIM) - ซิมอัจฉริยะบนมือถือ เพื่ อ นำเสนอโซลู ชั่ นดั ง กล่ า วติ ด ไว้ ทรูมูฟ ผ่านบริการทรูมันนี่ให้นักศึกษา นับเป็นครั้งแรกของเมืองไทย ในรถ อำนวยความสะดวกให้ กั บ คุณสมบัติ ที่โดดเด่นของทัชซิม คือ ความสามารถในการรองรับการ นั ก ศึ ก ษาผู้ ถื อ ทั ช ซิ ม ที่ ไ ม่ ต้ อ งใช้ ใช้งานแบบสัมผัสที่หลากหลาย เช่น การเป็นบัตรนักศึกษา, สามารถซื้อ เงินสด เพียงแค่แตะทัชซิม ทุกอย่าง สินค้าที่เข้าร่วมรายการได้ ก็ง่าย สะดวก “จากนี้ ไปนั ก ศึ ก ษาไม่ ต้ อ งพกบั ต รนั ก ศึ ก ษาอี ก ต่ อ ไปแล้ ว เพราะ ทัชซิมจะมีทุกอย่างไว้คอยบริการ เช่น หากจะเข้าห้องเรียนเพื่อเช็กชื่อ ก็นำทัชซิมมาแตะที่เครื่องรับสัญญาณบริเวณหน้าประตู หรือถ้าจะซื้อ สินค้าก็สามารถทำได้ โดยที่ไม่ต้องใช้เงินสด แต่ถ้ามูลค่าเงินในทัชซิม หมดก็ต้องใส่เงินเข้าไปใหม่ครับ” สำหรั บ วิ ธี ก ารโปรโมททั ช ซิ ม ให้ เป็ น ที่ รู้ จั ก จะอาศั ย เว็ บ ไซต์ ข อง มหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้รู้จักและทำความเข้าใจกับทัชซิม พร้อมกับใช้สื่อนอกบ้านอาทิ ป้ายโปสเตอร์ ที่ติดตามสถานที่สำคัญๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยให้ นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย นั้ น ๆ มาเป็ น ทัชซิม สินค้าตัวใหม่บนเว็บไซต์เอแบค พรีเซ็นเตอร์ เพื่อให้ทัชซิมเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น “ทัชซิม เป็นเรื่องที่ใหม่มากสำหรับในวงการศึกษาบ้านเรา ผมจึง ต้ อ งนำบั ต รนั ก ศึ ก ษาเข้ า ไปอยู่ ใ นทั ช ซิ ม เพื่ อ ให้ เ กิ ด การใช้ ง านให้ มี Below - the - Line เช่ น การวางจำหน่ า ยใน กลุ่ ม ร้ า นอาหาร Bakery Chain และ Coffee Chain การจัดชงชิมใน Supermarket และร้าน Boots และที่ขาดไม่ได้คือการทำโรดโชว์ เพื่อให้ ผู้บริโภคได้มีโอกาสทดลองดื่ม และรับรู้ถึงความ แตกต่างของน้ำผลไม้ AC fresh การทำตลาดกั บ กลุ่ ม นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาใน มหาวิทยาลัย ย่อมต้องมีความแตกต่างจากกลุ่ม อาคารสำนักงาน เนื่องจากไม่สามารถเน้นเรื่อง ของการขายได้ สิ่ ง เดี ย วที่ ท ำได้ เป็ นกิ จ กรรมที่ บรรจุภัณฑ์เก๋ไก๋ ถูกใจวัยรุ่น ส่ ง เสริ ม ความรู้ ในด้ า นต่ า งๆ หรื อ เป็ นกิ จ กรรม น้ ำ ผลไม้ AC fresh วางตำแหน่ ง ระดั บ Premium ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ เช่ น การดู แ ลสุ ข ภาพ การให้ ราคาสู ง กว่ า น้ ำ ผลไม้ ใ นประเทศยี่ ห้ อ อื่ น ๆ มี ให้ เ ลื อ ก 5 ความรู้ ด้ า นการโภชนา ความรู้ เรื่ อ งคุ ณค่ า ทาง รสชาติ คือ น้ำผลไม้กีวี น้ำฝรั่งสีชมพู น้ำทับทิม น้ำราส อาหาร การบริโภคผลไม้ชนิดต่างๆ ควบคู่กับการ แนะนำผลิตภัณฑ์ เบอร์รี่ และน้ำแบล็คเคอแรนท์ กลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายหลั ก ของสิ น ค้ า จึ ง เป็ น กลุ่ ม B “ในปี นี้ ต ลาดน้ ำ ผลไม้ ได้ รั บ ผลกระทบจาก ขึ้นไป ที่มีกำลังซื้อ กิจกรรมส่งเสริมการขายต้องมุ่งเน้นการ กำลังซื้อที่หดตัวอยู่บ้าง แต่กระแสการดูแลรักษา โรดโชว์ -Road Show ตามอาคารสำนั ก งานต่ า งๆ สุขภาพของผู้บริโภค ทำให้ AC fresh ซึ่งยังคง ทั่ ว กรุ ง เทพฯ เป็ น กลุ่ ม ลู ก ค้ า หลั ก ตามด้ ว ยกิ จ กรรมใน เป็นแบรนด์เล็กๆ ในตลาด ที่สามารถมียอดการ เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเพิ่มน้ำผลไม้ มหาวิทยาลัย - กลุ่มเป้าหมายรอง คุ ณ ปรี ช ญา ทวี วั ฒ น์ ผู้ จั ด ฝ่ า ยขายและการตลาด รสชาติใหม่ๆ ช่วยกระตุ้นตลาดได้อย่างต่อเนื่อง น้ ำ แร่ แ ละน้ ำ ผลไม้ บริ ษั ท อิ ตั ล ไทยอุ ต สาหกรรม จำกั ด ค่ะ” กล่าวว่า น้ำผลไม้ AC fresh เน้นการทำตลาดด้วยกลยุทธ์

“สร้างแบรนด์ด้วยการมอบความรู้”

คุณปรีชญา ทวีวัฒน์ ผู้จัดฝ่ายขายและการตลาด น้ำแร่และน้ำผลไม้ บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด Preechaya Taweewat Sale & Marketing Manager Italthai Industrial Co., Ltd.

“… ตลาดน้ ำ ผลไม้ ยั ง เติ บ โตได้ จากกระแสคนรักสุขภาพ…” “…Fruit juice market can still grow from health conscious trend…”

  40


COVER STORY

“การตลาดช่วยเพิ่มยอดขาย”

กลุ่มเป้าหมายหลักของ “แบรนด์วีต้า บาลานซ์” คือ ผู้หญิงวัยทำงาน อายุ 25-39 ปี ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีกำลัง ซื้อค่อนข้างสูง และถือเป็นกลุ่ม Early Adopter ที่มักจะ มองหาทางเลือกใหม่ๆ และยอมรับสินค้าได้ง่าย กิจกรรม ทางการตลาดจึ ง เน้ น ลงไปที่ ก ารโฆษณา ประชาสั ม พั นธ์ และโรดโชว์สินค้าให้เป็นที่รู้จัก ตามสถานที่ต่างๆ รวมทั้ง ภายในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ด้วย คุ ณตุ ล ย์ วงศ์ ศุ ภ สวั ส ดิ์ ผู้ จั ด การทั่ ว ไป (การจั ด การ ธุ ร กิ จ และการตลาด) บริ ษั ท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การโรดโชว์ สิ นค้ า ไม่ ว่ า จะเป็ น สถานที่ ต่ า งๆ ทั้ ง ใน มหาวิทยาลัย เป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะเป็นการแนะนำสินค้า ให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักและทดลองดื่ม ซึ่งจะทำให้สินค้า เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และนับเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจ ที่สำคัญของแบรนด์วีต้า บาลานซ์ ของกินลูกค้าต้องได้ชิม ขยายฐานลูกค้าด้วยโรดโชว์ จึงจะรู้จักรสชาติ เป็นสูตรการตลาดที่หลายคนเข้าใจกันอยู่ แล้วครับ” “แบรนด์วีต้า บาลานซ์” ของบริษัท เซเรบอส ผู้ บ ริ ห ารท่ า นนี้ ยื น ยั น ว่ า การใช้ สื่ อ โฆษณาควบคู่ กั บ ( ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ) จ ำ กั ด มี ห นั ง โ ฆ ษ ณ า ชุ ด การโรดโชว์สินค้ามีส่วนในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด BRIGHT&STRONG ตั้งแต่ปี 2551 ผู้บริหารมี ได้โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงที่ให้ความสำคัญหันมาใส่ใจและ การวางแผนงานไว้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการ ดูแลสุขภาพร่างกายให้เกิดความสมดุลเป็นประจำทุกวัน รั บรู้และจดจำสินค้าไปสู่ผู้บริโภค คุณปิยะ กิตติธีรพรชัย ผู้ช่วยผู้อำนวย การฝ่ า ยการตลาด บริ ษั ท ที . ซี . แนลเชอรั ล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อความ งามภายใต้ แ บรนด์ “บริ๊ ง ค์ ” กล่ า วว่ า ปั จ จุ บั น พฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภคหั น มาใช้ อินเตอร์เน็ตในการทำงานและหาเพื่อนใหม่ มากขึ้น โดยเฉลี่ยอัตราการเข้าใช้อยู่ที่สัปดาห์ ละ 3-4 วั น ทำให้ บ ริ ษั ท ฯ เห็ น เป็ น ช่ อ ง ทางในการขยายฐานการตลาดเข้ า สู่ ก ลุ่ ม ลูกค้าเป้าหมายและกลุ่มลูกค้าใหม่ จึงได้จัด กิจกรรมประกวดนี้ขึ้น “เหตุ ผ ลที่ เ ราเลื อ กใช้ ก ารสื่ อ สารการ ตลาดในการทำกิจกรรมโหวตหาบริ๊งค์ ไวท์ สินค้าใหม่ ต้องโปรโมทสุดฤทธิ์ ไอดอล ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ เพราะเชื่ อ ว่ า สื่ออินเตอร์เน็ตเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่ม “บริ๊งค์ ไวท์ ดริ๊งค์” ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดในกลุ่มเครื่องดื่ม ลู ก ค้ า เป้ า หมาย ที่ ส ามารถสื่ อ สารตั ว เพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์บริ๊งค์ ของบริษัท ที.ซี.แนลเชอรัล คุ ณ สมบั ติ ใ ห้ กั บ กลุ่ ม ลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ จำกัด มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนคือ นักศึกษาและหญิงสาววัย อีกทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ 21-35 ปีที่ต้องการสุขภาพผิวขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติ ที่นิยมเล่นเว็บไซต์ hi5 facebook MySpace กิจกรรมหลักของค่ายนี้จึงมุ่งขยายฐานลูกค้า ด้วยการจัด หรื อ Multiply แต่ ยั ง ไม่ เ คยได้ ท ดลอง อีเว้นท์ไปตามมหาวิทยาลัย พร้อมกับจัดประกวด “บริ๊งค์ ไวท์ ดื่ ม ผลิ ต ภั ณฑ์ ได้ เพิ่ ม โอกาสในการทดลอง ไอดอล” ค้นหาสาวผิวสวยที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดผ่านทาง ผลิตภัณฑ์ได้อีกทางหนึ่งครับ” เว็บไซต์

คุณตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป (การจัดการธุรกิจ และการตลาด) บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด Tul Wongsuphasawat Gerneral Manager (Marketing & Business Management) Cerebos Thailand Co.,Ltd.

“…การทำตลาดของทุ ก สิ น ค้ า ไม่ ควรหยุ ด นิ่ ง เพราะเป็ น ตอกย้ ำ กั บ ผู้ บ ริ โภค และเป็ นการเพิ่ ม ยอดขาย ได้ในคราวเดียวกัน…” “…A continuous marketing plans will helps brand’s reminding and also helps increase sales...”

“จัดอีเว้นท์ต้องมีการประกวด” คุณปิยะ กิตติธีรพรชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ที.ซี.แนลเชอรัล จำกัด Piya Kittiteeraporn Deputy Marketing Director TC Natural Co.,Ltd.  

“…สิ นค้ า ที่ มี ก ลุ่ ม เป้ า หมาย สาวๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย ก็ควรใช้สื่อที่เข้า ถึงพวกเขาได้ถึงตัว…” “…Products with young ladies in university students, need directly media to communicated …”

  41


COVER STORY

“ข้อความสั้นโดนใจดี”

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) Somchai Lertsutiwong Executive Vice President – Marketing of AIS Advanced Info Service Plc.

“… สื่ อ ที่ ส ะดวก สำหรั บ การเรี ย น การสอนในยุคแห่งอนาคต คือ สื่อ OnLine และโทรศัพท์มือถือ…” “…The most convenient media for education nowadays are online and mobile media…”

ห้าแกนหลักในการให้บริการลูกค้าของค่าย AIS คือ การมีเครือข่าย คุ ณ ภาพ การให้ บ ริ ก ารที่ เป็ น เลิ ศ การมี น วั ต กรรมล้ ำ สมั ย การมี สิ ท ธิ พิ เศษ และการทำประโยชน์ เพื่ อ สั ง คม ผ่ า น Brand AIS ทั้ ง GSM advance, One-2-Call และ สวัสดี คุณสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการ ตลาด บริ ษั ท แอดวานซ์ อิ น โฟร์ เซอร์ วิ ส จำกั ด (มหาชน) : AIS กล่าวว่า เอไอเอสได้พัฒนาบริการแบบ Offline และ Online กับมหา วิทยาลัยอัสสัมชัญ (Abac) เพื่อพัฒนา U Town SIM ซิมการ์ดอัจฉริยะ ... ่ม เพื่อการศึกษาที่อำนวยความสะดวกทั้งอัตราค่าโทรที่เหมาะสมในกลุ ส่วนที่สำคัญที่สุดคือ การสามารถคลิคเมนูในซิมเพื่อดูข้อมูลสำหรับการ ศึกษาได้ เช่น ตารางเรียน, ห้องเรียน, ผลเกรด, การลงทะเบียน “ในส่ ว นของการ Online คื อ การนำบริ ก ารเข้ า ไปที่ Web site U-town ของ Abac ที่ เ ป็ น Virtual Web ที่ จ ำลองหน้ า ตาของ มหาวิ ท ยาลั ย ไว้ ใ น web และสร้ า งเป็ น Virtual Shopping mall เอไอเอสนำเข้าไปผสมผสานในเว็บนี้ คือ เปิดร้าน Telewiz จำหน่าย และให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนจริง โดยนักศึกษา ABAC และ สมาชิกของเว็บ U-town สามารถซื้อมือถือ หรือ Shopping ร้านค้า อื่นๆ ได้ผ่านทางบริการ mPAY ของ AIS (ซื้อของผ่านมือถือ) เป็นการ ให้บริการและการสร้างความมั่นคงให้แบรนด์ ตอนนี้มีผู้ให้ความสนใจ เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องครับ” ในฐานะของผู้ที่มีประสบการณ์กับการทำตลาดกับกลุ่มนักศึกษา เขา แนะนำว่า เนื่องจากไลฟ์สไตล์ของนักศึกษามีทางเลือกในการเรียนมาก ขึ้ น บางครั้ ง ไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งเข้ า ชั้ น เรี ย น หรื อ เดิ น ทางเข้ า มาที่

ความทันสมัยที่เข้าถึงไลฟ์สไตล์ มหาวิทยาลัย พวกเขาสามารถเลือก ได้ เช่น การเรียน Online หรือ ฟัง เล็คเชอร์ผ่านทาง Online รวมไปถึง ส่งการบ้านผ่านทาง Online ดังนั้น การพั ฒ นาสื่ อ ในมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ง่ายต่อการสื่อสารกับนักศึกษา ควร เป็ น การใช้ ง านผ่ า นทาง Online และ Mobile Media เป็นช่องทางที่ สะดวกที่สุด

“อีเว้นท์ (ไม่) จำเป็นต้องมีดารา”

คุณพนัส วงษ์ดี Panas Wongdee associate director-ooh specialist Kinetic

“…สื่อในมหาวิทยาลัย เป็นสื่อเสริม ที่มีพลัง แต่หากกลุ่มเป้าหมายเป็ น น้อง ๆนักศึกษา สื่อประเภทนี้จะพลิก กลับขึ้นมาเป็นพระเอกได้ทันที…” “…University media is one of the powerful media channels, especially with target market university students …”

  42

คุณพนัส วงษ์ดี associate director-ooh specialist kinetic กล่ า วว่ า สื่ อ โฆษณาในมหาวิ ท ยาลั ย เหมาะสม อย่างยิ่งกับสินค้าที่ต้องการเจาะตลาดนักศึกษา เพราะเป็น สื่ อ ที่ เ ข้ า ถึ ง กลุ่ ม เป้ า หมายเป็ น อย่ า งดี พบเห็ น ได้ ทุ ก วั น ทุกเวลา เพราะสื่อประเภทนี้ตั้งอยู่ในจุดที่นักศึกษาทุกคน ต้องมองเห็นขณะอยู่ในจุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น โรงอาหาร, ใต้อาคารเรียน เป็นต้น การใช้สื่อดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จ แบรนด์สินค้า เป็นที่จดจำ นอกจากภาพยนตร์โฆษณาที่นำเสนอผ่านหน้า จอโทรทั ศ น์ จ ะต้ อ งมี เรื่ อ งราวความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ล้ ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีงานอีเว้นท์ แจกสินค้าตัวอย่างใน มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี โ อกาสทดลองใช้ ผลิตภัณฑ์ กำลังซื้อของนักศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนไม่ต่างกัน แต่ สิ่ ง ที่ ต่ า งกั น คื อ มหาวิ ท ยาลั ย เอกชน สามารถทำ กิจกรรม หรือจัดงานอีเว้นท์ได้ง่าย และมากกว่ามหาวิทยา รัฐบาล ในฐานะของนักวางแผนสื่อ เขามีข้อแนะนำว่า การลง สื่ อ โฆษณาประเภทนี้ จะต้ อ งลงโฆษณาไม่ ต่ ำ กว่ า 2-3 เดื อ น จึ ง จะเห็ น ผล ทั้ ง การรั บ รู้ แ ละจดจำสิ นค้ า ขณะที่ อี เ ว้ น ท์ ควรต้ อ งจั ด อย่ า งน้ อ ยเดื อ นละหนึ่ ง ครั้ ง ต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย แต่ ทั้ ง นี้ อ าจจะขึ้ น อยู่ กั บ แคมเปญหรื อ โปรโมชั่นของสินค้าแต่ละประเภทด้วย

เมื่ อ พู ด ถึ ง ความจำเป็ นที่ ต้ อ งมี ก ารจั ด งาน อี เว้ นท์ ไม่ จ ำเป็ นต้ อ งนำดาราเข้ า มาช่ ว ยสร้ า ง ความน่ า สนใจ เพราะอย่ า ลื ม ว่ า การลงสื่ อ โฆษณาและจัดงานอีเว้นท์ในมหาวิทยาลัยใช้เงิน ไม่ ม าก ทำให้ สิ น ค้ า ประหยั ด เงิ น งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ดังนั้นการนำดาราเข้ามาโรดโชว์สินค้าตาม มหาวิทยาลัยอาจจะไม่คุ้มค่า เพราะต้องเสียเงิน จ้ า ง แ ล ะ ถ้ า โ ร ด โช ว์ สิ นค้ า ไม่ ค ร อ บ ค ลุ ม มหาวิ ท ยาลั ย ก็ จ ะทำให้ นั ก ศึ ก ษารู้ สึ ก ไม่ ดี ต่ อ แบรนด์ และอาจไม่ซื้อสินค้าก็ได้ “สมัยนี้ผมว่า การสื่อสารของเด็กวัยรุ่นเร็ว มาก ซึ่งถ้าเราจัดงานอีเว้นท์ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ โดยที่มีดาราเข้ามา ขณะเดียวกันเราไปโรดโชว์ สินค้าอีกมหาวิทยาลัยหนึ่ง โดยที่ไม่มีดาราไปด้วย ก็จะทำให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกได้ว่า พวกเขาถูก เลือกปฎิบัติ ซึ่งอาจส่งผลลบต่อแบรนด์ได้เช่นกัน ผมคิดว่า การใช้สื่อโฆษณาให้ได้ผลมากที่สุด ต้อง ดู ว่ า เจ้ า ของสิ น ค้ า มี ง บประมาณมากน้ อ ย เพียงใด สื่อนอกบ้านเป็นสื่อเสริมที่น่าสนใจ หาก เมื่ อ ลู ก ค้ า มี เ งิ น จำกั ด และกลุ่ ม เป้ า หมายเป็ น นั ก ศึ ก ษา ก็ ค วรมองสื่ อ โฆษณาในมหาวิ ท ยาลั ย เหมาะสม ตรงกลุ่มครับ”


COVER STORY

“สื่อโฆษณากับวัยรุ่น ต้องมีลูกเล่นแพรวพราว” “หากสิ น ค้ า ใดก็ ต ามที่ ต้ อ งการสื่ อ สารและเข้ า ถึ ง กลุ่ ม นักศึกษา ก็ไม่ควรมองข้ามสื่อโฆษณาในมหาวิทยาลัยค่ะ” คุ ณ นพวรรณ เกี ย รติ พิ โ รดม  Executive Director (Board Member) Dentsu – Media Palette   กล่าว เธอเล่าว่า ปัจจุบันลูกค้าของ Dentsu – Media Plate ได้ มี โ อกาสใช้ สื่ อ โฆษณาในสถานศึ ก ษาอยู่ ด้ ว ย นั บ ตั้ ง แต่ ก าร แรปรถบั ส ที่ ให้ บ ริ ก ารอยู่ ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง มี ข้ อ ดี คื อ สามารถสื่อสารได้ทั้งถึงสองกลุ่มหลัก คือ กลุ่มนักศึกษา และ กลุ่มผู้ปกครอง แต่หากสามารถรวมสื่อในสถานศึกษาได้หลายๆ ประเภท เข้ า ด้ ว ยกั น และนำเสนอลู ก ค้ า จะทำให้ ก ารสื่ อ สารมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างสื่อจากจอ LED ที่มีการ เคลื่อนไหวทำให้ดูน่าสนใจ ส่วนสื่อป้ายนั้นก็อยู่ในจุดที่น่าสนใจ เช่นกัน สื่อแต่ละสื่อก็มีข้อดีต่างกัน หากนำมารวมกันแล้วก็จะ หนุนซึ่งกันและกัน แนวโน้มของการโฆษณาสินค้าในมหาวิทยาลัยจะมีมากขึ้น เพราะหากเจ้าของสินค้ามีความต้องการที่จะสื่อสารแก่กลุ่ม เป้าหมายที่เป็นนักศึกษา สื่อประเภทนี้ก็สามารถรองรับความ

ต้องการนี้ได้เลยซึ่งถือว่าเป็นการสื่อสารที่ตรงจุด อย่างที่สุด “เจ้ า ของสิ น ค้ า ที่ มี ง บประมาณจำกั ด สื่ อ ประเภทนี้ ก็ ส ามารถช่ ว ยได้ ใ นเรื่ อ งการใช้ งบประมาณในการโฆษณา เพราะเป็นการสื่อสาร ที่ตรงกลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพอีกด้วย ค่ะ” ทั้ ง นี้ หากต้ อ งลงสื่ อ โฆษณาภายในสถาน ศึกษาควรทำควบคู่ไปกันกับกิจกรรมส่งเสริมการ ขาย เนื่องจากธรรมชาติของน้องๆ นักศึกษาจะมี ความสนใจในกิจกรรม และหากมีการแจกสินค้า ทดลองหรือแข่งขันชิงรางวัลยิ่งได้รับการตอบรับ จากกลุ่มนักศึกษาได้มาก เนื้ อ หาในการนำเสนอที่ เหมาะกั บ ผู้ บ ริ โภค กลุ่มนี้ ควรต้องมีสีสัน มีลูกเล่นมีกราฟฟิคเยอะๆ ดูสนุกสนาน สามารถสื่อสารได้สองทาง รวดเร็ว และง่ายกว่าฟรีทีวี จึงน่าจะประสบความสำเร็จ ในการใช้สื่อสารกับคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง

คุณนพวรรณ เกียรติพิโรดม  Nopawan Kiettipirodom Executive Director (Board Member) Dentsu – Media Palette

“ … คุยกับวัยรุ่น ต้องใช้ภาษาวัยรุ่น มีลูกเล่นให้ถูกในกลุ่มผู้รับสาร จึงจะ บรรลุตามเป้าหมาย…” “…To communicating goal with teenagers required, the understanding of their world...”

“สื่อหลัก สื่อเสริม ล้วนทำหน้าที่ได้ดี” มุมมองของนักวางแผนสื่อโฆษณาในเครือ Media Age เมื่ อ ถู ก ถามถึ ง สื่ อ ที่ อ ยู่ ภ ายในรั้ ว มหาวิ ท ยาลั ย คุ ณ ประพงษ์ บุญสูง Managing Partner of MAXUS Thailand (media agency) แสดงความคิดเห็นไว้น่าสนใจว่า สื่อประเภทนี้เป็น ตลาดเฉพาะกลุ่มที่เลือกได้อย่างชัดเจนมาก กลุ่มผู้รับสารคือ นักศึกษา ดังนั้นสินค้าที่เหมาะกับกลุ่มนี้ น่าจะเป็นกลุ่มสินค้าที่ ใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างของกิน ของใช้ส่วนตัว บัตรเครดิต รถยนต์ เพราะเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปน่าจะมีโอกาสได้ใช้ แน่ๆ “โดยธรรมชาติของสื่อประเภทนี้ ผมคิดว่าน่าจะเป็นสื่อรอง ทำหน้ า ที่ เป็ น สื่ อ สนั บ สนุ น บทบาทของสื่ อ หลั ก เป็ นการคอย เตือนเพื่อให้เกิดการจดจำ และจุดสำคัญเมื่อลูกค้าทำสื่อโฆษณา เข้าไปในสถานศึกษานั้นๆ แล้ว แน่นอนครับเขาก็ย่อมคาดหวัง ให้ เ กิ ด ประสบการณ์ กั บ สิ นค้ า มากกว่ า แค่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การรู้ จั ก รับรู้เพียงอย่างเดียว ดังนั้นหากมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

ขายน่าจะสร้างความพึงพอใจและตอบสนองงาน ทางการตลาดของลูกค้าได้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ครับ” จุดเด่นของสื่อในมหาวิทยาลัยอีกจุดหนึ่ง คือ การแจกตั ว อย่ า งสิ น ค้ า มี กิ จ กรรมก่ อ ให้ เ กิ ด ประสบการณ์ร่วม เป็นสื่อที่มีการสื่อสารสองทาง และวัดผลได้ทางหนึ่ง สื่อในมหาวิทยาลัยนั้น มีโอกาสการเติบโตที่ดี เพราะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษานั้น มีลักษณะ การเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ด้ ว ย Emotional หรื อ ใช้ อารมณ์ ม ากกว่ า การตั ด สิ น ใจด้ ว ยการเป็ น เหตุ เป็ น ผล- Rational แต่ สิ่ ง สำคั ญ ของการสร้ า ง ความคุ้ ม ค่ า คื อ ส่ ว นผสมที่ ล งตั ว ของสื่ อ ต่ า งๆ ด้ ว ยการ Convergent ทุ ก สื่ อ เข้ า ด้ ว ยกั น อย่ า ง ลงตัวต่างหาก

คุณประพงษ์ บุญสูง Praphong Boonsoong Managing Partner MAXUS Thailand (media agency)

“…สื่ อ เสริ ม สื่ อ รุ ก ล้ ว นมี บ ทบาท ทำหน้าที่ต่างกัน แต่สุดท้ายผลลัทพ์ ที่มีผลมากที่สุด คือการผสมผสาน ที่ ล งตั ว เป็ น ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ที่ ลูกค้าทุกคนต้องการ …” “…Both push and pull media have different roles and obligations, but the same result is customers’ satisfaction …”   43


COVER STORY

บทคัดย่อ

Media in U’s : You’re in media กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องผ่านช่วงวัยเรียนหนังสือ ในรั้ ว มหาวิ ท ยาลั ย เป็ นช่ ว งรอยต่ อ ของวั ย แห่ ง การเตรียมตัวสู่โลกการทำงาน และการใช้ชีวิตวัย ทำงานอันเป็นพลังขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติ จำนวนสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ของประเทศไทย สังกัดภาครัฐบาล จำนวน 78 แ ห่ ง แ ล ะ ภ า ค เ อ ก ช น จ ำ น ว น 6 9 แ ห่ ง ทั่ ว ประเทศ มี จ ำนวนนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาอยู่ ก ว่ า 1,763,466 คน เป็ น กลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายของ สินค้าหลายชนิด การรวมกั น เป็ น กลุ่ ม ก้ อ นที่ ชั ด เจน ทำให้ นั ก การตลาด นั ก โฆษณามองเห็ น คนกลุ่ ม เป้ า หมายนี้ และมองเห็นโอกาสในการเดินเข้าหาเพื่อ สร้ า งแบรนด์ เพื่ อ ตอกย้ ำ แบรนด์ เพื่ อ เพิ่ ม ยอด ขายและเพื่อภาพพจน์อันดี จากข้ อ มู ล การนั ด คุ ย สั ม ภาษณ์ บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การมี สื่ อ ประชาสั ม พั นธ์ ภ ายในรั้ ว มหาวิทยาลัย จากกลุ่มตัวอย่าง 6 มหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้ ด้านผู้บริหารสถาบันการศึกษา : ในรอบการ เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สังคมโลก ผู้บริหาร ตระหนั ก ดี ถึ ง โลกแห่ ง การสื่ อ สารที่ ร วดเร็ ว สะดวก และทรงอิทธิพลของสื่อ การสื่ อ สารกั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา คณาจารย์ บุคลากรภายในองค์กรมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อน ไปกว่าการสื่อสารกับสาธารณชนภายนอก นโยบายการสื่อสารจึงเปิดกว้าง เปิดให้ภาค เอกชนเข้าไปเป็นผู้ลงทุนด้านระบบการสื่อสารที่ ทั น สมั ย เหมาะกั บ วิ ถี ชี วิ ต ของคนรุ่ น ใหม่ โดย คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และไม่ ละเว้ น ต่ อ ความเข้ ม ข้ น ของการต้ อ งคงไว้ ซึ่ ง จรรยาบรรณในการนำเสนอเนื้ อ หาของภาค รายการ งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ เรื่องการส่ง เสริมสังคมดีๆ ด้านผู้ประกอบการ บริหารสื่อ : มีการแสดง เจตจำนงอย่างชัดเจนของการที่ จ ะไม่ อิ ง การค้ า มากเกินไป กับการนำสื่อโฆษณาเข้าไปใน สถาบันการศึกษา ทั้งในเรื่องเนื้อหา รวมทั้งงานโฆษณา เงินลงทุน และ การมีสายป่านที่ยาวนานเป็นสิ่ง จำเป็ น ความเข้ ม แข็ ง ของการ สร้ า งกำแพงแห่ ง ความสมดุ ล ของการเป็นผู้ประกอบการและ การทำงานเชิงสังคมเป็นเส้นบางๆ ที่ มี ค วามละเอี ย ดอ่ อ นต่ อ มุ ม มองของ สังคมยิ่งนัก   44

ด้านเจ้าของสินค้าและเอเยนซีโฆษณา : ไม่ แสดงอาการละโมบ ทางการค้ามากเกินไป อาทิ ไม่ควรหวังผลด้านยอดขายในทันทีทันใด เพราะ เป็ น พื้ นที่ ที่ มี ค วามละเอี ย ดอ่ อ น แม้ จ ะเป็ นกลุ่ ม เป้าหมายที่ชัดเจน และมองเห็นเม็ดเงินจากการ ขายอยู่แค่เอื้อมก็ตาม สิ่งที่ได้ผลมากที่สุด คือการ สร้ า งภาพพจน์ อั นดี ตอกย้ ำ แบรนด์ สิ นค้ า ด้ ว ย กลยุทธ์การมีส่วนร่วของการมีกิจกรรมทางการ ตลาด ยอดซื้อขายอาจต้องเป็นพื้นที่นอกรั้วของ มหาวิทยาลัย หรือติดตัวติดตาไปหลังจากพวกเขา เดิ น ออกมาสู่ โลกแห่ ง การทำงาน เป็ นการมอง ระยะยาว และความยั่งยืน ความภักดีต่อแบรนด์ พบว่า กิจกรรมที่ได้ผลที่สุดเป็นกิจกรรมเชิง สังคม แนวโครงการประเภท CSR- Corporate Social Responsibility โดยมี ร ะยะเวลาและ ความจริงใจของสินค้านั้นๆ เป็นเครื่องพิสูจน์ ด้านผู้บริโภคหรือกลุ่มนักศึกษา : พวกเขา เป็ น ผู้ บ ริ โ ภคที่ ไ ม่ แ ตกต่ า งจากคนกลุ่ ม อื่ น ๆ ที่ ต้องการความสะดวกสบาย และถูกค้นพบความ ชอบ วิถีชีวิต โดยถูกเสิร์ฟตามความต้องการได้ อย่ า งถู ก ใจ สิ่ ง เดี ย วที่ พ วกเขาพึ ง ระวั ง คื อ การ แยกแยะสิ่ ง ต่ า งๆ รอบตั ว ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง มี วิ จ ารณญาณ ไม่ ต กเป็ น เหยื่ อ ของผู้ ใ ด หรื อ อิทธิพลของสื่อใดๆ ในรอบสามปี ที่ ผ่ า นมา พบว่ า ภายในรั้ ว มหาวิทยาลัยมีสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เกิดขึ้น มากและเติบโตขึ้น สถาบันการศึกษาหลายแห่งใน กรุงเทพมหานคร มีสื่อประเภทจอ LCD ที่มาครบ ทั้งภาพ - เสียง ประชิดเข้าถึงจุดต่างๆ ของนิสิต นักศึกษา และเชื่อว่าจะเป็นแนวโน้มให้ไหลไปสู่ ส่วนภูมิภาคได้ในอนาคตอันใกล้ ข้อดี ที่เกิดขึ้นคือ มีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวดเร็ ว ส่ ว นข้ อ ควรระวั ง คื อ การหวั ง ผลเชิ ง พาณิชย์ ส่งเสริมการบริโภคนิยมอย่างเกินตัว ค่า นิ ย มผิ ด ๆ ฟุ้ ง เฟ้ อ ซึ่ ง เป็ นข้ อ กั ง วลใจของพ่ อ แม่ ผู้ปกครอง อย่ า งไรก็ ดี อิ ท ธิ พ ลของสื่ อ ทรงพลั ง เสมอ ผิ ด แต่ ว่ า ท่ า นจะใช้ ในทางใด ดุ จ เหรี ย ญที่ มี ส อง ด้าน โลกมีด้านมืด - สว่าง หากเยาวชนของเรามี ปราการใจที่เข้มแข็งดั่งภูผา เชื่อว่าสื่อจะถูกใช้ไป ในทางสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มพลัง…

New generation all need to go through the time when they were studying in university and about to adapting themselves to the working age. Educational institutions can be divided to two sectors, first is those owned by government which has about 78 places all across Thailand. The other would be the private owned which has about 69 of them. In total of 1,763,466 students whom are the main target market for many products. The significant cluster of the target market attracted and interested both advertisers and marketers to compete in building brand building , products promoting and endorsing the good corporate image. F r o m o u r s i n t e r v i e w i n g w i t h 6 universities’ policy and the others related media business, we can make the conclusions as following; • Faculty Management policy : With the fast pacing technology, faculty members realize the importance of technology and will catch up with trends in order to efficiently communicate with students and others. Universities allow private sectors to invest in the modern communication system within the campus but also remain the ethics in terms of contents and artworks presented to students. • Media Owner : Clearly specify their needs and intentions, and also try not to be too commercialized with all the media in terms of contents, and its artworks. Budget is one of the top priorities. Keeping the balance between working for business and society are some serious and delicate issue. • Products Owners/Media Agency : Showing no greed is a must. Products owners should not too concerned about profitability even though University media


COVER STORY COVER STORY

Executive Sammary

in Thailand’s Universities have a clear and specific target market with specific needs. Brand Building image will eventually for long run the overall sales. The most effective activity would be “Corporate Social Responsibility” - CSR, with time and sincerity as the success factors. • Consumers/Students : They are no different to others whom need comfort and proper lifestyle. Only caution for these people is the awareness, personal discretion is required in order not to fall for the marketing scheme. In the past three years, researches shown that in Bangkok there are increasing numbers of University media, mostly the LCD multimedia which believed would be a trend to other parts of Thailand in the near future. Like other media, there are always pros and cons in the University media. Pros are to easily exchange information between universities. As for cons, encourage students to spend largely on wasteful things. However, media are always influential but like a coin, it has two sides, good and bad. It depends on which side you are choosing. Creative media can be generated if you are the strong one.

  45


ขยับขยาย มองไทย มองเทศ ร่วมสังเกต ทุกน่านน้ำ ทั้ง Blue Ocean-Red Ocean

คุณพิภพ เขาเป็น “โชควัฒนา” รุ่นที่ 3 ที่ชอบแสวงหาความรู้ ใหม่มากกว่าเฉพาะในออฟฟิศ

“ความท้ า ทายของ การบริ ห ารกิ จ การที่ ข าดทุ น ” “…นโยบายการขาย การตลาด ที่รวบรวมแนวคิดและประสบการณ์ตรงจากพนักงาน ขาย ฝ่ายปฏิบัติการตัวจริง เสียงจริงที่เจอะเจอลูกค้า สัมผัสถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค ทำให้การวางแผนอยู่ใกล้เส้นสัมผัสทางการตลาดยิ่งขึ้น …” “…our sales and marketing policy comes from the bottom- up, concepts and direct experiences of salespersons, who meet customers which make the marketing plan more effectively…”   46


ปฏิบัติการสาวขาสวยเท่านั้นที่ทำได้

ขยับขยาย มองไทย มองเทศ ร่วมสังเกต ทุกน่านน้ำ ทั้ง Blue Ocean-Red Ocean ความยิ่ ง ใหญ่ ย าวนานและการแผ่ ร ากฐาน มีกิจการมากมายในหลากหลายธุรกิจ จนกลาย เป็นอีกหนึ่งตระกูลภาคเอกชนที่มีบทบาทต่อการ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกว่า 60 ปี ของ “โชค วัฒนา” จึงมีการทำงานต่อรุ่นคนมาถึงรุ่นที่สาม รุ่นที่สี่ สำเร็ จ บ้ า ง ประสบเหตุ บ้ า ง เป็ น เรื่ อ ง ธ ร ร ม ด า ข อ ง ก า ร ท ำ ธุ ร กิ จ ใ น ยุ ค ที่ มี ก า ร เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ส่งโจทย์ความท้าทายไปยัง คนรุ่นต่อๆ ไปของคนทำงานยิ่งนัก พิ ษ บาดแผลของการเกิ ด วิ ก ฤตยุ ค ฟองสบู่ แตก ปี 2540 ยังกลายเป็นแผลอุกฉกรรจ์ เรื้อรัง เนิ่นนานมาจนถึงวันนี้ หลายแห่งฟื้นตัวเดินหน้า ได้ หลายแห่งปิดตัวเอง หลายแห่งยังประคองตัว เดินทางต่อด้วยความหวัง ด้วยกลยุทธ์การบริหาร งานที่แตกต่างกัน บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) : NC เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าประเภทสิ่งทอและ เครื่องสำอาง ทั้งขายปลีก ขายส่ง ขายตรง ก่อตั้ง เมื่ อ ปี 2507 เป็ น หนึ่ ง บริ ษั ท ในเครื อ ของกลุ่ ม สหพัฒน์ โดยตระกูลโชควัฒนา NC มี สิ นค้ า ยี่ ห้ อ เป็ นของตั ว เอง กลายเป็ น ความเข้ ม แข็ ง ของแบรนด์ ม าจนถึ ง วั น นี้ คื อ “เชอรีล่อน” เด่นด้วยผลิตภัณฑ์ ถุงน่อง ถุงเท้า เป็นเอกลักษณ์ที่ผู้บริโภคจดจำได้แม่นยำ พบว่า NC มีตัวเลขขาดทุนสะสมตลอด 11 ปี นับเนื่องจากปีที่เกิดความไม่ปกติ ราว 77 ล้าน บาท แต่ในการดำเนินธุรกิจ พบว่ายอดขายสินค้า เติบโตขึ้นมาต่อเนื่องในแต่ละปี จนสามารถคืน เงินต้นและดอกเบี้ยให้กับสถาบันการเงินได้อย่าง สม่ำเสมอ “การสร้ า งธุ ร กิ จ ตั้ ง แต่ ยุ ค คุ ณ ปู่ กำหนดไว้ ชัดเจนว่า เป็นการสร้างธุรกิจเพื่อให้คนมีงานทำ มากกว่าการมุ่งทำกำไรสูงสุด ดังนั้นไม่ว่าสภาพ เศรษฐกิจจะเป็นยังไง จะไม่มีการปลดพนักงาน อ อ ก เด็ ด ข า ด ค รั บ ” คุ ณ พิ ภ พ โช ค วั ฒ น า กรรมการผู้จัดการ คนหนุ่มของค่าย NC เมื่อเขา มารับตำแหน่งนี้เมื่อ 4 ปีก่อน เขาจึงกลายเป็น ผู้ บ ริ ห ารหนุ่ ม วั ย ต่ ำ กว่ า สามสิ บ ที่ ต้ อ งรั บ งาน   47


ขยับขยาย มองไทย มองเทศ ร่วมสังเกต ทุกน่านน้ำ ทั้ง Blue Ocean-Red Ocean ท้ า ทายกั บ องค์ ก รที่ ยั ง มี ตั ว เลขขาดทุ น สะสม แม้ จ ะมี พี่ เ ลี้ ย ง อย่างบิดา มารดาเป็นผู้บริหารอยู่ก่อนแล้ว แต่ผลงานย่อมมี ส่วนที่เขาต้องร่วมรับผิดชอบอยู่อย่างเต็มตัวในฐานะหนึ่งในทีม ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร เขาเล่ า ว่ า ไม่ รู้ สึ ก กดดั น นั ก เพราะเมื่ อ ลงมาดู ส ภาพ แวดล้อม ตัวเลข การผลิต การตลาด พบว่า การเติบโตของ สิ นค้ า ยั ง มี ลู่ ท างที่ พ อจะขยั บ ช่ อ งให้ เดิ น ไปข้ า งหน้ า ได้ ด้ ว ย ปรัชญาของคุณปู่ “เร็ว – ช้า – หนัก - เบา” การทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ต้อง มี ค วามระมั ด ระวั ง เรื่ อ งส่ ว นต่ า งของกำไร และการคำนวณ ต้นทุนระหว่างกันบนความละเอียดอ่อน พบว่าบริษัทผู้ผลิตและบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้น กลุ่ ม เดี ย วกั น การแจกแจงรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั นจากคณะ กรรมการตรวจสอบรายงานว่า เป็นไปตามมูลค่าที่แตกต่างจาก รายการที่ ก ระทำกั บ กิ จ การอื่ นที่ ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น จึ ง มี ค วาม เหมาะสม ยุติธรรม และเป็นประโยชน์ต่อ NC การบริหารงานสไตล์แนวอนุรักษ์ในยามเศรษฐกิจฝืดและ บทเรียนในอดี ต ทำให้ ผู้ บ ริ ห ารเพิ่ ม ความระมั ด ระวั ง มากขึ้ น มองด้วยสายตาที่ยาว รอบมิติ นโยบายการขาย การตลาด ที่ รวบรวมแนวคิดและประสบการณ์ตรงจากพนักงานขาย ฝ่าย ปฏิ บั ติ ก ารตั ว จริ ง เสี ย งจริ ง ที่ เ จอะเจอลู ก ค้ า สั ม ผั ส ถึ ง พฤติกรรมของผู้บริโภค ทำให้การวางแผนอยู่ใกล้เส้นสัมผัส ทางการตลาดยิ่งขึ้น “ผมชอบที่จะกำหนดนโยบายจากพนักงาน เรามีพนักงาน กว่าห้าร้อยคน พวกเขาเป็นนักวิจัยการตลาดที่ใกล้ชิดลูกค้ามาก ที่สุด ผมมีหน้าที่นำมาจัดระเบียบ และนำข้อมูลภาพรวมเรื่อง ค่าเงิน สถานการณ์การส่งออก และเรื่องนโยบายจากหน่วย งานภาครัฐ ภาคเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาประมวล ร่วมกัน ทำงานครับ” ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกมากถึง 75% ของ GDP แม้ว่าเศรษฐกิจโลกอาจไม่สดใสนัก แต่พบว่าภาคการบริโภคที่ เกี่ยวกับการส่งออกไม่เลวร้ายนัก ยกเว้นอุตสาหกรรมรถยนต์ การทำการตลาดที่เหมาะคือการประมาณการบริโภคให้สมดุล ใกล้เคียงกับการผลิต เพื่อบริหารการจัดเก็บสต็อก ป้องกันไม่ให้ เกิดการล้นสต็อกจนเกิดต้นทุนจม

  48

หลากหลายผลิตภัณฑ์สำหรับคุณผู้หญิง มีให้เลือกที่เชอรีล่อน นักธุรกิจภาคเอกชนมั่นใจว่า ปัจจุบันเมืองไทยเป็นประเทศที่มี ความถนัดมีความเก่งเรื่องการเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการ หลายประเภท ที่สำคัญได้รับการยอมรับในตลาดโลก จนมีคำพูดว่า ภาคเอกชนเข้มแข็ง แข็งแรงมาก แม้อาจจะเกิดความไม่แน่นอน ทางการเมืองขึ้นภายในประเทศ แต่พวกเขายังสามารถเป็นแกน หลักของการทำงานด้านการขับเคลื่อนการค้าได้โดยบางช่วงจังหวะ เวลาอาจจะตัดตอนความไม่แน่นอนของนโยบายภาครัฐออกไปได้ บ้าง เพื่อมิให้กลายเป็นอุปสรรคทางการค้า พบจากตัวเลขการเติบโตของสินค้า ของเชอรีล่อน มีการเติบโต ขยายตั ว ด้ ว ยช่ อ งทางการขายกระจายไป 6 ช่ อ งทาง อาทิ ห้ า ง สรรพสินค้า ไฮเปอร์มาร์เก็ต ขายตรง ขายทางไปรษณีย์ ขายผ่าน โชว์รูม “เชอรีล่อน” เป็นแบรนด์ของคนไทยกว่า 40 ปี ของการผลิตสู่ ตลาด สร้างความมั่นใจให้สาวๆ จนเป็นความคุ้นเคย กลายเป็นชื่อ เชิงสัญลักษณ์ว่าเชอรีล่อน คือถุงน่อง รายได้จากยอดขายเกือบ 80% เกิดจาก ถุงน่อง ถุงเท้า การ พัฒนาสินค้าให้กลายเป็นสินค้าแฟชั่น ทันสมัย มีส่วนในการสร้าง ความเข้มแข็งให้แบรนด์และการเพิ่มยอดขายได้ในเวลาเดียวกัน ความขยันติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจอย่างใกล้ชิด มีส่วนทำให้การบริหารความเสี่ยงทำได้อย่างใกล้ชิด


“ผมชอบที่จะศึกษา ดูความพร้อมของธุรกิจ การเข้าร่วม งานกับองค์กรระดับประเทศ ทำให้ผมได้เรียนรู้ภาพกว้าง การ คิ ด แบบองค์ ก รรวมของประเทศแล้ ว จึ ง นำมาประยุ ก ต์ ใช้ กั บ องค์กรของภาคธุรกิจ ประสบการณ์จากระดับผู้ใหญ่เป็นคุณค่า สำหรั บ คนรุ่ น ผมมากครั บ ” เขารั บ หน้ า ที่ เป็ น รองเลขาธิ ก าร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การแบ่งเวลาจึงเป็นเรื่อง สำคั ญ แต่ สิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ เป็ น การแลกเปลี่ ย นแนวคิ ด ที่ จ ะช่ ว ย บ่มเพาะผู้บริหารที่ยังมีหนทางยาวไกลในการนำพาองค์กรไปสู่ เป้าหมาย “ผมมีเป้าหมายว่า อยากมียอดขายสักระดับพันล้านในอีก ห้าปีข้างหน้า” จากตัวเลขล่าสุดสิ้นปี 2551 ค่ายนี้มียอดขายอยู่ ที่ระดับใกล้เคียงห้าร้อยล้าน การก้าวกระโดดขึ้นไปเท่าตัว เป็น ความท้าทาย ในขณะที่ยังมีตัวเลขขาดทุนสะสมอยู่ รวมทั้งการ รายงานจากคณะกรรมการของNC ในรายงานประจำปี 2551 ที่ระบุว่า “สำหรับปี 2552 บริษัทฯ ไม่กล้าคาดคะเนที่จะทำการ ขายได้ดีกว่าปี 2551 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกก็ยังมีวิกฤตอยู่…” ผู้บริหารหนุ่มอย่างเขา กับเวลาการบริหารงานสี่ปีที่ผ่านมา อาจเร็วหรืออาจช้าต่อการประเมิน วัยวุฒิของเขาจะเป็นข้อได้ เปรียบในการเรียนรู้ และความขยันติดตามการเปลี่ยนแปลง ของโลกธุรกิจจะเป็นความท้าทายที่รอการพิสูจน์ของคนรุ่นที่ สามอย่างเขายิ่งนัก…

ขยับขยาย มองไทย มองเทศ ร่วมสังเกต ทุกน่านน้ำ ทั้ง Blue Ocean-Red Ocean

การศึกษา ปริญญาตรี

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

สาขา Management Information System (MIS) จากมหาวิทยาลัย University of Central Florida รัฐ Florida ประเทศ สหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งปัจจุบัน

2543 – 2544 บริษัท Puplix Corporation 2545 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

  49


คนในวงการสื่อนอกบ้าน

การเปิดโลกกว้างเป็นการสร้างสมให้เด็กๆ ได้เรียนรู้โลกใหม่ๆ ส่งผลให้พวกเขาปรับตัว ได้เร็วและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างคล่องตัว “ผมก็ยอมรับครับว่า ครอบครัว สิ่งแวดล้อมมีส่วนทำให้ผมเป็นผมในวันนี้ ผมมีโอกาส ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ ที่โน่นเขาเลี้ยงเด็กให้ช่วยเหลือดูแลตัวเอง จึงมั่นใจที่จะตัดสินใจได้ เอง เป็นข้อดีของคนตะวันตก ส่วนความนุ่มนวลผูกพันธ์กันของครอบครัวเป็นเสน่ห์ของคน ตะวั น ออกครับ ” คุ ณบู ร พากรณ์ มุ สิ ก สิ นธร Co – Chief Executive Officer บริ ษั ท บลู มีเดีย จำกัด เปิดตัวเล่าด้วยสไตล์ของเขาเองที่ดูง่าย เปิดเผย เขาเล่ า ต่ อ ว่ า เป็ น ลู ก ชายคนกลาง - สามใบเถาของครอบครั ว ท่ า นฑู ต ไทย ที่ ต้ อ ง เดินทางไปประจำอยู่ต่างแดน โดยมีคุณแม่ - สาวแดนอาทิตย์อุทัย นักโบราณคดีที่หลงรัก เมืองไทยและหนุ่มไทย ติดตามไปดูแลลูกๆ เมื่ อ วั ย ยี่ สิ บ เขาเลื อ กที่ จ ะกลั บ มาอยู่ เ มื อ งไทย เพราะคุ ณ แม่ รั ก เมื อ งไทยมาก ทั้งครอบครัวจึงตัดสินใจร่วมกันว่าจะอพยพมาอยู่เมืองไทยกันทั้งหมด สายสั ม พั นธ์ ข องคนไทย คนญี่ ปุ่ น ใกล้ ชิ ด กั น มาก การค้ า ขาย การทำธุ ร กิ จ ร่ ว มกั น ส่งผลถึงการส่งถ่ายวัฒนธรรมหากันอย่างเป็นธรรมชาติ ในรอบเกือบหกสิบปีที่ผ่านมา พบว่ามีบริษัทญี่ปุ่นเข้ามาตั้งในเมืองไทยกว่า 1,800 แห่ง ทั้งมาเอง ทั้งมาร่วมทุน ลูกครึ่งไทย - ญี่ปุ่น อย่างเขา จึงมีโอกาสที่จะเดินเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่นแบบไม่ยาก ด้วยความคล่องของการใช้ทั้งสามภาษา ไทย – อังกฤษ - ญี่ปุ่น “ยุ ค นั้ น เมื่ อ ราวสั ก เกื อ บยี่ สิ บ ปี ก่ อ น ธุ ร กิ จ ที่ เ ฟื่ อ งฟู ม ากของคนญี่ ปุ่ น ในไทย คือ รถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์ ผมเริ่มเข้าทำงานกับซูมิโตโมกรุ๊ป ผ่านไป 4 ปี จนอิ่มตัว ก็ มองหาธุรกิจของตัวเอง โลกยุคดิจิตอลบวกความบันเทิงต้องควบรวมกันระหว่างเทคโนโลยี และความชอบได้” เขาตั้งบริษัทส่วนตัวแห่งแรกใช้ชื่อว่า “iLINE” เพื่อจัดทำเว็บไซต์ให้คนญี่ปุ่น คนกลุ่มนี้ เป็นลูกค้าที่มีกำลังซื้อ และมีชาตินิยมเป็นทุนเดิม จากนั้นก็เพิ่มสายงานมาจับกลุ่มคอเพลงลูกทุ่งยุคก่อนค่าย “สวัสดี” น้านนานถูกใจ กลุ่มรากแก้วเป็นตลาดกลุ่มใหญ่ของประเทศ เขาเดินเข้าไปคุยกับเจ้าของค่าย ขอดูแลงาน ด้านลิขสิทธิ์ให้อย่างเป็นระบบและมีมูลค่าเพิ่มกับทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ การเติบโตของธุรกิจ เคลื่อนเดิน วิ่งไปข้างหน้าไม่เคยหยุด เทคโนโลยีทำให้ผู้คนใช้ชีวิต ทันสมัย เลือกสิ่งที่ชอบ ซื้อสิ่งที่ใช่ ผู้บริหารยุคใหม่รู้ดีว่า ยุคนี้เป็นยุคแห่งการแสวงหาพันธมิตร หามุมเก่งของแต่ละคน มาต่อยอดกันทำงานไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นนับศูนย์ ใครมีอะไรในมือ ใครเก่งเรื่องอะไร นำ ออกมาเล่าสู่กันฟังและทำงานร่วมกัน ส่วนหนึ่งต้องยืนด้วยตัวเอง ต้องลดต้นทุนและมี เครื่องมือทางการตลาดที่ฉลาดๆ ไว้ข้างตัว เขามองเห็นโอกาสของการตลาด ผ่านมือถือนับล้านเครื่อง และเดาใจว่าผู้คนชอบการ โต้ตอบกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีข่าวสาร มีข้อมูลให้ผู้บริโภคเลือกได้เองแบบอิสระเสรี ไร้ขีด จำกัด ล่าสุดจึงเป็นการจับมือร่วมทุนระหว่างกัน ของตัวเขาเองกับอินเด็กซ์ อีเว้นท์ เอเยนซี และคุ ณ สั นต์ ภิ ร มย์ ภั ก ดี จั ด ตั้ ง บริ ษั ท บู ล มี เดี ย จำกั ด ขึ้ น มาด้ ว ยทุ นจดทะเบี ย น 10 ล้านบาท เป็นการต่อยอดการทำธุรกิจของเขาอีกครั้งที่มีแนวคิดแบบชีวิตที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ด้วย การใช้จุดแข็งส่วนตัวที่จะสามารถเชื่อมผู้คนและธุรกิจ ข้ามสายพันธุ์ให้มาเจอกันได้อย่าง แปลกใหม่

“พฤติกรรมการบริโภคของคนไทย ต่างจากชาติอื่น”

คุณจัง – บูรพากรณ์ มุสิกสินธร ผู้บริหารหนุ่มที่มองหา สื่อใหม่ๆ โอกาสใหม่ๆ ได้เสมอ รับฉายา “บูรพาพยัคฆ์” ไปเลยละกัน

  50


“… สื่อใหม่ ๆ ของการใช้ในงานโฆษณา ต้องมี การประเมินผลได้อย่างรวดเร็ว และตอบคำถามว่า คุ้มค่าเงินลงทุนหรือไม่ โดยเฉพาะสื่อยุคดิจิตอล…” “… new media needs to acquire the ability to be quickly evaluated and worth return of investment – ROI, especially with the digital media…” ผู้บริหารลงมือนำเสนอเอง แต่ขอให้มั่นใจว่าน้องพริตตี้จะไม่ตกงานแน่ “ผมขายความคิดในการทำงานร่วมกัน กับเพื่อนๆ พี่ๆ หลายคนเห็นด้วย เราจึงมีช่อง ทางทำธุรกิจด้วยกัน ใครถนัด ใครเก่ง ข้อไหน ช่วยกันทำ สนุกไปด้วยกัน จนตอบโจทย์ การทำธุรกิจ ยุคนี้ได้ครับ” ยุคนี้เป็นยุคที่ต้องว่องไว ประเมินผลการใช้งบประมาณได้ งานโฆษณาต้องมีการ คำนวณผลตอบแทนการลงทุนได้ – Rate of Investment หรือ ROI อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ เพื่อความมั่นใจว่าจะทำให้การทำงานตอบคำถามได้ทุกฝ่ายงาน โฆษณาที่มีการตอบโต้ได้สองทาง จึงได้รับความนิยม พวกเขาแน่ใจว่า เมื่อผู้บริโภค เดินเข้ามาพบ เห็น มีข้อมูล แล้วจากนั้นมีการตัดสินใจ ซื้อ ใช้ สินค้า บริการ นั้น ๆ การ ฮาร์ดแวร์ นำเข้าจากเกาหลี ส่วนซอฟต์แวร์ – โปรแกรมการใช้งานเกิดจากมันสมองคนไทย ทำงานของานโฆษณา จึงจะครบวงจร “สื่ อ ใหม่ ที่ ผ มนำเข้ า มาจากเกาหลี เป็ น การออกแบบที่ ดู ทั น สมั ย จั ด ตั้ ง วางเป็ น เฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งของห้องได้สบาย จอแบบสัมผัส มีข้อมูลที่ออกแบบโดยมันสมองของ คนไทย ซึ่งไม่แพ้ใครในโลก เหมาะกับการที่ลูกค้าจะใช้เป็นการให้ข้อมูล อาทิ ค่ายรถยนต์ ห้างสรรพสินค้า ค้าปลีกที่มีโปรโมชั่น เพราะดาวโหลดเข้าไปใช้งานได้กับบลูทูธ และตอบ กลับ ซื้อของ สั่งของได้ในนาทีนั้นทันที” การรุกทางการตลาดที่มากเกินไป กลายเป็นการรุกรานสิทธิส่วนบุคคล เช่น การส่ง sms ที่ไม่เลือกกลุ่ม ไม่เลือกเวลา อาจส่งผลเสียกับภาพพจน์ของแบรนด์สินค้าได้ รวมถึง การต้องไปแก้ปัญหาต่อข้อร้องเรียนต่างๆ การเจาะกลับไปหากลุ่มลูกค้าที่ใช่ อาจเป็น แนวทางที่ได้ผลมากกว่า การเริ่มต้นของการตั้งบลู มีเดีย เกิดขึ้น เมื่อต้นปี 2552 ที่ผ่านมา จากการที่เขาได้ ลงมือทำงานร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัลในช่วงของการมีแคมเปญ Let’s Cerebrate ต่อเนื่องกัน มา 3 ปี พบว่า มีการตอบรับที่ดี มีการตอบสนอง ณ จุดขาย และพบต่อไปอีกว่า คนไทย มีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมือนคนชาติอื่นๆ ตรงที่คนไทยชอบของแจก ของแถม การ ทำโปรโมชั่นสินค้า จึงโดนใจถูกใจมาก แล้วพวกเขาจะเดินเข้ามาหาเองซึ่งจะเป็นการวัดค่า ประเมินผลการใช้สื่อได้ สื่อใหม่ในมือของค่ายนี้ กำลัง อยู่ในช่วงของการแนะนำให้ลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ประกอบ การนำไปใช้กับผู้บริโภค และอาจเร็วเกินไปที่จะพูดเลยไปถึงเสียงตอบรับ เพราะโลกใบนี้ หมุ น รอบตั ว เองเร็ ว และมี เหตุ ก ารณ์ ใหม่ แปลก เกิ ด ขึ้ น ไปทุ ก วั น ประเมิ น ผลกั นทุ ก สามเดือน ทุกเดือน ยังช้าไป ซึ่งอาจต้องเป็น ทุกวัน ทุกนาที ก็ได้ทั้งนั้น ใครจะรู้… สื่อประเภทตู้บาง โต้ตอบได้ ภาพเคลื่อนไหว และมีข้อมูล ให้เลือกได้กำลังมาแรง   51


คนในวงการสื่อนอกบ้าน

การเปิดโลกกว้างจากการเดินทาง ทำให้หลายคนพบเจอโอกาสได้เสมอ ในยุคของการ ค้าขายเฟื่องฟูด้วยฝีมือของคนที่ต้องไปเจอะเจอกันในตลาดค้าขาย ตามมุมต่างๆ ของโลก ย่อมสร้างโอกาสให้ได้หยิบฉวยจากผู้ที่มองเห็นได้ทุกวันแบบไม่มีวันหยุด “ผมเป็นมือปืนรับจ้างอยู่นานเกือบสิบปี ยุคนั้นเมืองไทยเป็นเมืองแห่งการผลิต ฝีมือ ของเราเริ่มเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกด้วยงานฝีมือที่สุดเนี๊ยบ แบบสวยงาม ยุคนั้นยังไม่มี การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วปรู๊ดปร๊าดได้อย่างวันนี้ ยุคผมยังใช้เทเล็กซ์ โทรเลข จดหมาย นายไปรษณีย์ งานของผมคือการเดินทางไปออกงานแสดงสินค้า ร่วมกับกรมส่งเสริมการ ส่งออกตามเมืองต่างๆ ทั่วโลกครับ” คุณสุพล รัตนพล กรรมการผู้จัดการ บริษัทแอมเบียน มีเดีย จำกัด เล่าถึงงานเริ่มต้นของเขา ก่อนเลือกทางเดินที่จะเปิดกิจการเป็นของตัวเอง เขาเริ่มเห็นโอกาส เมื่อได้เห็นบูธจัดแสดงนิทรรศการสำเร็จรูป ที่เรียกกันว่า Pop up ซึ่งฝรั่งยกมากางข้างบูธของเขา ที่มีให้เพียงโต๊ะเก้าอี้วางๆ สินค้า เขาจึงวางแผนการทันที เมืองไทยมีไหม ไม่มี เอ…ช่องทางงานจะเข้าแล้วล่ะ บริษัทแรกที่ตัดสินใจมาเป็นลูกจ้างตัวเอง คือ บริษัท เอ็กซ์เพรส เอ็กซิบิชั่น ซิสเท็ม ประเทศไทย จำกัด เมื่อ 18 ปีก่อน รับเป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงผู้เดียวในประเทศไทย เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการจัดแสดงสินค้านำเข้าจากประเทศสวีเดน ยี่ห้อ “Expand” ของ แปลกใหม่ ขายดี จนเป็นเบอร์หนึ่งได้ไม่ยาก จากนั้นก็เริ่มมีสินค้าจากจีนเข้ามาในตลาด รูปทรงของงานเดิมจึงต้องปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของตลาด “โอกาส ครั้งที่สองของผมเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อ 7 ปีก่อน ผมมองเห็นการเติบโตของเมือง สังคม คน ทำตามตัวตึก ตามออฟฟิศ กลุ่มคนเหล่านั้นคือกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อ พวกเขา ใช้ชีวิตตามแบบคนรุ่นใหม่ คนในเมืองไม่ต่างจากเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลก สื่อโฆษณาย่อมตาม ติดเข้าไปหาพวกเขาได้ไม่ยากครับ” บริษัท แอมเบียน มีเดีย จำกัด จึงเกิดขึ้นในปี 2545 สร้างสรรค์สื่อโฆษณาแนวใหม่ เป็นเฟอร์นิเจอร์อีกชิ้นที่กลมกลืนยืนอยู่ภายในตัวตึก เรียกว่า “Big Picture” คือตู้ไฟ โฆษณาที่เปลี่ยนภาพได้ 6 ภาพ ติดตั้งตามอาคารต่างๆ ย่านธุรกิจในกรุงเทพฯ โฆษณาจุดใหม่ๆ ถูกค้นพบด้วยวิถีชีวิตของคนกรุง บนเส้นทางการเดินทาง ความ เจริญเกาะติดเส้นทางรถไฟฟ้า เส้นทางนี้น่าสนใจยิ่งนัก ด้วยความเชื่อมั่นที่ว่า ธุรกิจกับโอกาสเป็นของคู่กัน จากนั้นไม่นาน เขาก็มองเห็น โอกาสใหม่ทางงานโฆษณา “ผมคิดว่าจากนี้ไปวิถีชีวิตของคนกรุงจะเปลี่ยนแปลงไปอย่าง มาก และตัวกำหนดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ เส้นทางการเดินทาง และ ความเจริญที่จะเกาะติดเส้นทางเดินของรถไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็น BTS หรือ MRT ผมมอง เห็นและรู้ว่า การโฆษณา ตามเส้นทางเหล่านั้น มีผู้เข้าไปทำเต็มพื้นที่แล้ว แต่เมื่อนำกล้อง ขยายมาส่อง ผมพบช่องเล็กๆ ที่อาจจะถูกมองข้ามไป และน่าจะนำมาพัฒนาทำธุรกิจได้ เป็น สื่อ Hand grip ครับ” Hand grip ในต่างประเทศไม่ใช่เรื่องใหม่ในวงการโฆษณา แต่สำหรับเมืองไทยน่าจะ เป็นลูกเล่นใหม่ที่นักการตลาดอาจใส่แนวคิดสร้างสรรค์เข้าไปได้ไม่ยาก และอาจกลายเป็น สื่อที่น่าสนใจได้ บนหลั ก การบทเข้ ม ของรถไฟฟ้ า มหานคร ในการให้ บ ริ ก ารผู้ โดยสารคื อ “รวดเร็ ว ปลอดภัย สะดวก” เป็นกฏเหล็กที่ทำให้ต้องคงมาตรฐานทุกชิ้นงานตามไปด้วย “ผมต้องใช้เวลาทดสอบ ตรวจสอบจนผ่านด้านคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย เป็น ที่ยอมรับของทั้งระบบเดินรถไฟฟ้า MRT ได้นั้น ต้องใช้เวลาราว 4 ปี จนมาเป็น Hand grip อย่างที่คุณเห็นกันนี่แหละครับ”

“มองหาและคว้า “โอกาส” ไว้”

คุณสุพล รัตนพล “คนที่เป็นลูกจ้างตัวเอง ต้องหมั่นหา โอกาสอยู่ตลอดเวลา”

  52


“…โอกาสและความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เป็นกุญแจดอกสำคัญในการพัฒนาองค์กรได้เสมอ…” “…Opportunity and courage to change are always the main key in others business…” สีสรร เป็นจุดสนใจให้มอง นอกจากมองหา เพื่อคว้าไว้ในมือ เห็นโฆษณาแบบนี้คงอดที่จะแวะก่อนกลับบ้านไม่ได้ กระบวนการผลิตต้องผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัย อาทิ ไม่ไหม้ไฟ ไม่หยด ความเหนียว ความคงทน ควัน เปลว ไม่เป็นสารพิษ สื่อแบบนี้แหละ ที่ผู้บริหารบอกว่า มีเฮ แน่ ก่อนสิ้นปีนี้ จนกลายมาเป็นห่วงมือจับโฆษณา มีขนาด 9 x 10 ซ.ม. เป็นทางเลือกใหม่ให้เจ้าของ สินค้า ได้ใช้โฆษณาผลิตภัณฑ์กับกลุ่มเป้าหมาย คนทำงานออฟฟิศ วัยรุ่น นักศึกษา ที่กล้า ลอง กล้าเปลี่ยน องศาอยู่ในระดับสายตา มองเห็น พวกเขาต้องมองหาเองด้วยซ้ำ เพราะ ต้องเป็นที่พึ่งในการโหนตัวขณะโดยสาร ความกะทัดรัดของพื้นที่ การบรรจุข้อมูลจึงต้องง่าย สั้นแบบโดน ให้ชวนมอง ชวน อ่าน ไม่ต่างจากแนวคิดสร้างสรรค์ของงานโฆษณาชิ้นอื่นๆ รถไฟฟ้า MRT ทั้ง 19 ขบวน จึงปรากฏห่วงมือจับมาเมื่อเกือบปีที่ผ่านมา ในหนึ่ง ขบวนประกอบด้วย 3 โบกี้ ระยะความห่างที่เหมาะสมระหว่างตัวคน ถูกกำหนดไว้ชัดเจน เป็นสูตรว่าแต่ละโบกี้ มี Hand grip 54 จุด จากผลการวิจัยผลิตภัณฑ์ให้รู้ข้อเด่น ข้อด้อย และการพัฒนา ผู้บริหารค่ายนี้บอกว่ามี อะไรแปลกใหม่ ตอบโจทย์เจ้าของสินค้าให้เป็นที่ฮือฮาภายในสักก่อนสิ้นปีนี้ มีเฮแน่ กลยุทธ์ขั้นเทพทางงานโฆษณา กำลังจะถูกนำมาใช้ ความกล้าที่จะคิด กล้าที่จะเปลี่ยน ในทิศทางที่ถูกต้อง เป็นบริบทสำคัญของการพัฒนาบ้านเมืองในทุกๆ ด้านของทุกๆ งานได้ เสมอ ไม่ต้องรอพิสูจน์ เพราะเป็นอมตะวาจา บรรทัดเกือบสุดท้ายของธุรกิจยุคการค้าเสรี ได้จริง

  53


Y-ME ดียังไง? ดีที่มีเพื่อนเป็นนักการตลาดยุคใหม่ “… เมื่อกาลเวลา เดินผ่านไป การทำงานในองค์กรวิชาชีพ ย่อมเพิ่มเพื่อน เพิ่มมิตรได้เสมอ…” “…networking and friendships are along career as time passes by…” กาลเวลาเดินทางด้วยตัวมันเองได้รวดเร็วเสมอครับ ผมเข้ามารับหน้าที่ ในฐานะประธานชมรม Y-me ในรอบปีที่ผ่านมา เป็นครั้งที่สองของการทำ หน้าที่ตามที่พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ร้องขอมา เพื่อปฏิบัติภารกิจบางประการให้ แล้วเสร็จ และผมก็จะขอผลัดมือ เปลี่ยนหน้าที่ไปให้ประธานท่านต่อไปขึ้นมา ทำหน้าที่ผู้นำขององค์กรแห่งนี้ เรามีกิจกรรมต่างๆ ตามจารีตพึงปฏิบัติมากันอย่างครบถ้วนในรอบปีที่ ผ่านมา กิจกรรมจิบน้ำชากั บ จอมยุ ท ธ์ กิ จ กรรมมอบฝั น ปั นน้ ำ ใจให้ น้ อ งๆ ผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ วั นนี้ หน้ า ที่ ข อผม คื อ การส่ ง มอบงานต่ อ ให้ กั บ ท่ า นประธานชมรมฯ คนต่อไปแล้วครับ ตามธรรมเนียม เราจึงมีการเชิญประชุมสามัญประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา สมาชิกมากันอย่างพร้อมเพรียงครับ เพราะเรามีโปรแกรมพิเศษไว้รอท่า พอจบการประชุ ม โดยมี ว าระสำคั ญ คื อ การโหวตเลื อ กประธานชมรมฯ คนใหม่ ซึ่งคือคุณสุทธิศักดิ์ รตโนภาส นดีกับท่านประธานชมรม Y-ME คนใหม่ ขอแสดงความยิ ปีบริหาร 2552-53 : คุณสุทธิศักดิ์ รตโนภาส

“ภารกิจ เสร็จสิ้น”

  54

พิรัช ธัมพิพิธ ประธานชมรม Y-ME สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย Pirach Thampipit President of Yong Marketing Executive Club Marketing Association of Thailand ผมขอแสดงความยินดีกับท่านประธานคนใหม่ล่าสุด และขอเป็นกำลังใจ ในการทำงานของท่านอย่างสนุกสนาน เปี่ยมมิตร เฉกเช่นเดียวกับกาลเวลาที่ ผ่านมาตลอด 20 ปี ของชมรมฯ นะครับ เมื่อพูดถึงกาลเวลา จึงไปพ้องกับโปรแกรมพิเศษที่พวกเราจัดไว้รอท่าน สมาชิกกันครับ คือหลังเสร็จสิ้นจากงานการประชุม เราชวนกันดูหนังด้วยกัน สักเรื่องนะครับ เป็นเรื่องที่อิงจากหนังสื่อขายดี ของเรื่องราวความรักที่ยืนอยู่ เหนือกาลเวลา The Time Traveller’s wife - รักอมตะของชายท่องเวลา ผมขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่ า นที่ ก รุ ณาให้ ก ารสนั บ สนุ นกิ จ กรรมของชมรมฯ เสมอมา ขอบคุณพื้นที่ของคอลัมน์ ที่ได้รับความกรุณาจากทีมงานกอง บกบห. ที่อุทิศพื้นที่เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯ และผมหวังว่าท่านประธานชมรมฯ ท่านต่อไป คงจะสามารถใช้พื้นที่นี้ได้ อย่างต่อเนื่องเช่นกัน ในชีวิตการทำงานของผม มีเพื่อน พี่ น้อง จากองค์กรวิชาชีพมากมาย ผมจึงอยากเชิญชวนให้ทุกท่าน เดินผ่านเส้นทางนี้ เพื่อเพิ่มมหามิตร เช่น เดียวกันกับครับ ผมยังคงมีจิตปฏิพัทธ์ อยู่กับ Y-me ไม่เปลี่ยนแปลง แม้กาลเวลาจะผ่าน ไปยาวนานเพียงใด และผมยังมีภารกิจหน้าที่อื่นๆ ที่ผมพอที่จะช่วยได้อีก หลายองค์กร หากพอจัดเวลาได้ เชิญชวนกันไว้ล่วงหน้า ขอบคุณและสวัสดี ครับ


ไพจิตร เทียนทอง นายกสมาคมมีเดียเอเยนซีและธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย Paichit Thienthong President of Media Agency Association of Thailand (MAAT) paichitthienthong@gmail.com “...การวิจัยเรื่องการวัดเรตติ้ง ต้องมีมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับ โดยมี ความคุ้มค่าของเงินลงทุน เป็นตัววัดค่าในบรรทัดสุดท้าย...”“ …Television rating research required the widely accepted standard with the Return on Investment (ROI) as the measurement…” ยิ่งเม็ดเงินมีน้อยยิ่งต้องใช้แบบเพิ่มโฟกัส หมายถึง ส่วนเสียกับเจ้าของรายการทีวี หรือเจ้าของสินค้า หรือ Media ใช้อย่างทีความหมาย มีคุณประโยชน์สูงสุด แล้วอะไร Agency ค่ายไหนเลย (นอกจากการขายข้อมูลวิจัยให้เท่านั้น) ล่ะที่จะเป็นตัวชี้วัด นำทาง ว่าเม็ดเงินโฆษณาควรใช้ไป เป็นการสุ่มตัวอย่างตามหลักการของสากลนิยมใช้กันอยู่ทั่วโลก กับสื่อโฆษณาประเภทใด วิธีการสุ่มตัวอย่าง คือการออกไปทำวิจัยในกลุ่มตัวอย่างที่ เรื่ อ ง “Rating” ของสื่ อ ถู ก หยิ บ ขึ้ น มาเป็ น พระเอก เป็นตัวแทนของประชากรทีวี ตามหลักการและกระบวนการ กั น (อี ก แล้ ว ) โดยเฉพาะ “สื่ อ โทรทั ศ น์ ” ที่ กุ ม เม็ ด เงิ น ทำทั้งหมด มีการแจกแจงถึงผลลัพธ์ที่ออกมา ตามจำนวน โฆษณาอยู่กว่า 70% ของเงินทั้งอุตสาหกรรมนี้ หากจะพูด ตัวอย่างที่ทำ และควรระมัดระวังการนำตัวเลขเหล่านี้ไปใช้ กันจริงจังเห็นที่ต้องพูดกันยาวเป็น “ซีรี่ส์” หรือชุดกันเลย กั น ด้ ว ย เรื่ อ งนี้ ท างสมาคมมี เ ดี ย เอเจนซี่ แ ละธุ ร กิ จ สื่ อ ล่ ะ ค่ ะ หรื อ อาจเป็ นตำราเล่ ม ใหญ่ ที่ ท ำให้ ค นในวงการที่ โฆษณาแห่งประเทศไทย จะช่วยเป็นผู้ดูแล หากมีข้อสงสัย เกี่ยวข้องได้เรียนรู้กันอีกหลายบทค่ะ ระหว่างผู้ทำ ผู้ใช้ ในฐานะตัวกลาง ซึ่งขณะนี้ทางบริษัท ดิฉันขอเปิดโต๊ะคุยกันด้วยเรื่องเบาๆ ที่อาจจะตอบคำถาม วิจัย กำลังจะจัดทำเรตติ้งให้ครอบคลุมไปถึง สื่อ Cable ของหลายท่านได้ ดังนี้นะคะ และ Satellite TV ด้วย เพราะเริ่มมีเครือข่ายและสมาชิก คำว่า “Rating” ที่เกี่ยวข้องกับรายการทีวีอยู่ 2 เรื่อง คือ เพิ่มขึ้นมาช่วงชิงจำนวนคนดูรายการโทรทัศน์ปกติไป เรื่องเนื้อหารายการและกลุ่มผู้ชม เป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เรื่ อ งแรกการจั ด “Rating” ของเนื้ อ หารายการที วี ถู ก ใครนำข้อมูลไปใช้ คำตอบแบบกำปั้นทุบดิน คน กำหนดโดยคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ ซื้อสื่อโฆษณานะซิ... เอเยนซีหรือ? ใช่ค่ะ ในฐานะ โทรทั ศ น์ แห่ ง ชาติ โดยหน่ ว ยงานกรมประชาสั ม พั นธ์ และ ตัวแทนให้กับทั้งสื่อเอง และเจ้าของสินค้า สถานีวิทยุโทรทัศน์ทั้ง 6 สถานีได้จัดระดับตามความเหมาะ ใช้ ยั ง ไงล่ ะ ? ต้ อ งพิ จ ารณาว่ า คนดู ร ายการนั้ น ๆ สม กำกับไว้ด้วยสัญลักษณ์ คือ เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินค้านั้นๆ หรือไม่ คุ้มค่า “ด” เหมาะสำหรับเด็กอายุ 2 – 12 ปี กับเงินที่ลงไปหรือไม่ เปรียบเทียบง่ายๆ ไม่ต่างจากการที่ “ก” สำหรับ 2 – 6 ปี เราไปซื้อส้มเขียวหวาน มีแม่ค้าอยู่ 2 เจ้า คุณภาพเหมือน “น” เป็นรายการที่ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำ กั น เดี้ ย ะ เจ้ า หนึ่ ง ขายกิ โ ลกรั ม ละ 10 บาท แต่ อี ก เจ้ า “น13” เป็นรายการที่ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำเด็ก กิโลกรัมละ 5 บาท ถ้าเทียบความคุ้มแล้ว เราก็คงจะซื้อเจ้า ต่ำกว่า 13 ปี หลัง เพราะจ่ายเงินเท่ากัน แต่ได้ส้มมากกว่า ทำนองเดียวกัน “ฉ” เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้น Rating บอกว่ามีคนดูมากน้อยแค่ไหน ต้องเทียบราคาต่อ 1 เรื่องที่สองคือ “Rating” ของรายการที วี ข องกลุ่ ม Rating นั่นเอง (เรื่องนี้ยาวค่ะ ขอขยายความในโอกาสต่อไป) ผู้ชม เรียกว่า “Audience” คือจำนวนคนดูที่เป็นร้อยละ การซื้อเวลาโฆษณาในทีวี เขาไม่ได้ซื้อเค่ 2 - 3 สปอต หรือเปอร์เซนต์ของคนดูทีวีทั้งหมด ซึ่งมีหลายแบบ แบ่ง แล้ ว จบกั น งบประมาณของสิ น ค้ า ในเดื อ นหนึ่ ง ต้ อ งซื้ อ เป็นเพศบ้าง อายุเฉลี่ยบ้าง คนดูเขตกรุงเทพฯ บ้าง ต่าง ประมาณ 100 spots ขึ้นไป ดังนั้นจึงต้องมีขบวนการว่าจะ จังหวัดบ้าง หรือแบ่งตามวุฒิการศึกษา ระดับเงินเดือน ช่วง เลือกอะไรบ้าง มีซ้ำซ้อนหรือเปล่าฯลฯ เหมือนการเลือกซื้อ เวลาที่ชม Primetime/Non Primetime มีแตกแยกละเอียด ผลไม้เพื่อสุขภาพ – วิตามิน เราควรจะซื้ออะไรบ้าง ที่จะ มากมาย อยากรู้เรื่องอะไรก็เปิดไปดูกันได้ตามต้องการ ขยาย ได้วิตามินหรือสารอาหารอย่างครบถ้วน ไม่มีตัวไหนมาก ความกันต่อนะคะ หรือน้อยเกินไป เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อนและใช้เงินอย่าง ผู้คนส่วนใหญ่จะถามว่า “Rating” ที่อธิบายความกันเป็นตุ ประหยัด เป็นตะ นำมาอ้างอิงนี่นะ นำมาจากไหน ใครทำ เชื่อถือได้ไหม สิ่งที่เจ้าของสินค้าต้องวัดผลลัพธ์ คือ เขาลงทุนไปแล้ว ผลตอบแทนเป็น ตีความเข้าข้างใครไว้หรือเปล่า ... แถมสงสัยเพิ่มต่อไปอีกว่า แล้วสื่อประเภท ยังไง เรียกว่า มี ROI – Return On Investment คุ้มค่าเงินที่ลงไปหรือไม่ อื่นๆ ล่ะ มีวัดเรตติ้งไว้ด้วยหรือเปล่า โฆษณาสักร้อยล้าน ยอดขายกลับมาได้สักห้าร้อยล้าน ถือว่าพอใจ หรืออาจ ใครเป็นคนทำเรตติ้ง ใครเป็นคนใช้เรตติ้ง มาเลยค่ะขอเล่าต่อ เป็นผลลัพธ์อื่นๆ ตามมา ใครเป็นคนทำเรตติ้ง หมายความว่า ต้องมีคนเข้าไปถาม ตามดูว่าคุณดู หรือหากอยากร่วมกระบวนการ ลองถามตัวเองนะคะว่า วันนี้คุณดูทีวี อะไร รายการไหน เรียกเข้าใจง่ายๆ ไม่ต่างจากงานวิจัยที่ต้องมีแบบสอบถาม ช่องไหน เวลาไหน นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีของการสุ่มตัวอย่างได้แล้วค่ะ เขาเรียกว่าเป็น การวิจัยผู้ชมรายการโทรทัศน์นั่นเอง ฝรั่งเรียกว่า TAM – หนังซีรี่ส์ หมดเวลาลงซะแล้ว พบกันฉบับหน้านะคะ Television Audience Measurement เป็นการทำวิจัยที่ต้องไม่มีส่วนได้

“ใครวั ด ใครใช้ Rating ที วี ”

  55


สมชาย ชีวสุทธานนท์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท แม็ทชิ่งสตูดิโอ จำกัด (มหาชน) Somchai cheewasutthanon Director and Chief Executive Director กคลีกับวงการผลิตหนังโฆษณามากว่า คลุ Matching Studio PCL. 20 ปี ขอมาตอบคำถามประเภทเส้ น ผม บั งภูเขากับงานโฆษณาที่ใครๆ ก็ทำได้ “...การใช้กิจกรรมแนว CRS ในสถาบันการศึกษา ต้องเป็นการทำอย่ างต่อเนื่อง เหมือนการสร้างแบรนด์ที่ต้องใช้เวลา คุณค่าจึง จะเพิ ม ่ พู น ตามไปด้ วย...” “… Creating the CSR activities in university media will need the continuously, same as building brand strategy, which will need times to gain the brand value…” เปิดพื้นที่ ให้กำแพงโรงเรียนเป็นจุด โฆษณาสมั ย นี้ ผ มคิ ด ว่ า เรามี โปรโมทโครงการเพื่อสังคม - CSR ความพยายามกันมาก ก็มันเป็นยุค มอบทุ นการศึ ก ษาสนั บ สนุ น ให้ เด็ ก เสรี การแข่งขันสูง คนทำงานก็ต้อง ทำตั ว เป็ นคนดี เป็ นกำแพงที่ เขี ย น วิ่งหาของแปลก ของใหม่ ของโดน ข้อความไว้ เด็กมองทุกวันก่อนเดิน นำเสนอลูกค้า ผู้บริโภค เข้าไปตรงๆ เข้าไปในโรงเรียน เป็นการส่งเสริม สู่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายของสิ น ค้ า และ ให้ เด็ ก มี กิ จ กรรมที่ แ ฮปปี้ ยิ้ ม แย้ ม บริการประเภทนั้นๆ เหนื่อยไหมครับ ผมว่ า น่ า รั ก ดี เด็ ก เดิ น เข้ า มาก็ ยิ้ ม เหมื่อยมากครับ ว่าไหม? ผู้ปกครองก็ยิ้ม ใ น อ ดี ต จ ะ ใ ช้ ค ำ ว่ า m a s s อย่าปฏิเสธเลยครับว่า คุณจะไม่ media เป็ น หลั ก ส่ ว นวั น นี้ เ งิ น มี นำสื่อพวกนี้ไปต่อยอดทำธุรกิจ ดัง น้ อ ย ใช้ ส อยประหยั ด จะใช้ ก าร นั้ น อย่ า ฮาร์ ท เซลล์ อย่ า จ้ อ งขาย หว่านสื่อไปทั่วๆ โดนใครไม่โดนใคร ของ !!!!!!! ไม่ รู้ มั นคงเป็ น ไปไม่ ได้ แ ล้ ว เหมื อ น เด็กทุกต้องดื่มนม มองดูซิครับ ปลาที่อยู่ในบึงมันโดนจับได้ง่าย แต่ กำแพงโรงเรียนมันสกปรกไม่ได้รับ เมื่อต้องออกเรือไปกลางมหาสมุทร การดูแ ล คุ ณอาสาเข้า ไปดู แลแล้ว ต้องกำหนดจุดมีโฟกัสในย่านที่มีฝูงปลา ด้วยเทคโนโลยีระบบเรดาห์ การทำ สัญญาว่า 1 ปี คุณจะมาดูแลให้ คุณใช้เป็นบอร์ดกิจกรรมใส่ภาพลงไป หรือ สื่อก็เหมือนกันล่ะครับ จะเป็นจุดให้เด็กๆ ได้แสดงออก อนุญาตให้พวกเขาระบายยามหงุดหงิดได้ จะ ไม่แปลกใจนะครับที่วันนี้สภาพแวดล้อมรอบตัวคุณถูกห่อหุ้มด้วยโฆษณา วาดรูปแสดงความรู้สึกของตัวเอง ส่งเสริมจิตสำนึกทางสังคม บอร์ดชิ้นนั้นจะ ทั้งหมด ถามว่ามันน่าเบื่อมั้ย บางครั้งมันก็น่าเบื่อ หรือบางครั้งก็เป็นความ เกิดมูลค่าขึ้นมาทันที คุ้นเคย อะไรประมาณนั้นแหละ กิจกรรมการสื่อสารในมหาวิทยาลัยของผม จะต้องมีความต่อเนื่อง อย่าง สื่อในรั้วมหาลัยฯ ยุคนี้ เขามีพัฒนาการได้น่าสนใจ ลงทุนกันไม่อั้นจริงๆ การให้ทุนการศึกษา ผมจะจัดงบประมาณให้เลย ให้เป็นทุนการศึกษาหรือให้ เพราะนักการตลาด นักโฆษณารู้ว่า คนกลุ่มวัยหนุ่มสาวมีกำลังการจับจ่ายที่ มันจับต้องได้เป็นตัวเป็นตน มีการเชิดชูเกียรติคุณเด็กคนที่ได้ทุนการศึกษา ให้ ยังไม่มีภาระ ส่วนใหญ่มันเป็นการแบมือขอตังค์พ่อแม่ผู้ปกครองกันทั้งนั้น คนอื่นเห็นคุณค่า เกียรติยศ จนประสบความสำเร็จได้ แหละครับ แต่ก็อาจมีอีกกลุ่มที่ส่งเสียดูแลตัวเอง หรืออาจเป็นกิจกรรมการส่งไปเรียน ส่งไปแข่งขัน ภายใต้แบรนด์ตัวนั้น พูดถึงผู้บริโภคกลุ่มนิสิต นักศึกษา จัดเป็นกลุ่มที่จะเติบโตขึ้นไปในอนาคต คนทั้งโรงเรียนรู้จักหมด ผลลัพธ์กลับมาเป็น impact ในแง่ของ CSR ใน ผมขอตั้ ง นิ ย ามให้ ค นกลุ่ ม นี้ ว่ า “เป็ น วั ย รุ่ น ที่ มี ก ารศึ ก ษา มี ก ำลั ง การซื้ อ อนาคตจะแปรสภาพเป็นความจงรักภักดีกับแบรนด์ได้สนิทใจ ค่อนข้างสูง และแน่นอน” และยังเป็นกลุ่มชี้นำทิศทางของสินค้าในอนาคตได้ หรือผมอยากสนับสนุนส่งเสริมเด็กด้านกิจกรรมในรั้วสถาบันการศึกษา อีกด้วยครับ นี่เลยเห็นๆ กันอยู่ว่ารัฐบาลมีโครงการเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์-Creative สื่ อ ที่ วิ่ ง เข้ า หาผู้ บ ริ โภคกลุ่ ม นี้ จึ ง ควรศึ ก ษาให้ โดนใจวั ย รุ่ น นอกจาก Economy ให้พวกเขาคิด ตั้งแต่ เรียนปี 3 ปี 4 พอจบออกไปจะได้มีพื้นฐาน เป็นการสร้างคุณค่าให้เกิด Brand Awareness ของตัวเองได้แล้ว สิ่งที่ควร ทางความคิดสร้างงานให้ตัวเองได้ เจ้าของสินค้าก็เข้าไปส่งเสริมในการทำ ลงมือทำ คือ ต้องมีการสื่อสารแบบสองทาง หรือ Interactive Media ให้ Work Shop แล้วโตไปด้วยกัน แทคทีมแบบนี้ซิรับรองว่า ชาติไหนก็สู้เราไม่ พวกเขาได้ร่วมแสดงออก มีผลตอบรับ มีเวทีให้ได้ร่วมขึ้นโชว์ กับกิจกรรม ได้หรอกครับ ไอ้ที่บ้านเมืองเป็นอย่างนี้ ไม่ใช่เพราะเราพายเรือกันคนละข้าง ผมไม่คิดว่า สื่อประเภท บิลบอร์ด แผ่นพับ จะใช้ได้ผลเต็มที่กับคนกลุ่มนี้ รึ….ผมล่ะกลุ้มจริงๆ… มีตัวอย่างที่ผมอยากเล่าครับ ที่ฮ่องกง มีโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง

“สร้างแบรนด์ ต้องใช้เวลา โตไปพร้อมกับเด็ก”

  56


ลูกชายคนโตของครอบครั วคนจีน ที่ต้องเข้ามากอบกู้ธุรกิจร้าน วรวุฒิ อุ่นใจ ๆ ของบิดา โลกธุรกิจใบนี้ มิได้โปรยกุหลาบไว้ เครื อ ่ งเขี ย นเล็ ก กรรมการผู้จัดการ รอ“เสี่ย”เลย ประสบการณ์กว่า 10 ปี ของเขาเป็นโจทย์ของ บมจ. ออฟฟิศเมท Worawoot Ounjai เถ้าแก่ รุ่น“เสี่ย”ได้เป็นอย่างดี Managing Director OfficeMate Plc. “...ผมขอแนะนำหนังสือน่าอ่าน ชื่อ Corporate of Design 1. Process – กระบวนการทางธุรกิจ ในการออกแบบกระบวนการ เป็นทฤษฎีเรื่องการปรับเปลี่ยนองค์กร ด้วยการมี ต้องเริ่มจาก กระบวนการ,เทคโนโลยี และสุนทรียศาสตร์ ...” 1.1 การคิดอย่างมีเหตุมีผล ้จักตั้งคำถามล่วงหน้า “…my book recommend “Corporate of Design”, the 1.2 รู 1.3 มีการตั้งเกณฑ์การวัดและการประเมินผลงาน ประสิทธิภาพ theory of corporate change with procedure, กระบวนการ technology and aesthetics…” 1.4 ตั้งเป้าหมายและวางแผนการทำงาน ยกตัวอย่างให้เห็นกันเลยนะครับ • ถ้าร้านอาหารของเรามีลูกค้านั่งทาน 10 ราย เราทำได้ดีทั้งการ เสิรฟ์และรสชาติอาหารเยี่ยม • แต่ถ้าลูกค้าเข้ามาพร้อมกันเป็นร้อย พันคน จะทำอย่างไรให้คง บริการได้ดีเยี่ยมทั้งการเสิรฟ์อาหารและรสชาติ นี่ละครับ เราจึงต้องมานั่งวิเคราะห์สถานการณ์ล่วงหน้าว่า ถ้าเกิดอย่าง หนึ่ง เราจะเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์นั้นๆ อย่างไร และนั่นจะก่อให้เกิด การกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ 2. Technology – ในมุมมองของผม มองว่า เป็นเรื่องสำคัญที่แต่ละ องค์กรต้องไม่หยุดนิ่งในการพัฒนา เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการบริหารทางธุรกิจ เช่น การวิจัยและพัฒนา ก็ต้องใช้เทคโนโลยีอื่นๆ ประกอบ ไม่ได้จำกัดเฉพาะ IT แต่อาจเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต เช่น การผลิตยา รักษาโรค การพัฒนาระบบวิศวกรรม เป็นต้น แต่ทั้งนี้ ในส่วนภาคธุรกิจ ผม คิดว่า IT เป็นปัจจัยสำคัญหลักในทุกประบวนการทำงานที่เพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมที่สุด เมื่อเร็วๆ นี้ผมไปบรรยายเรื่อง “มองผ่านวิกฤต สู่ความสำเร็จกับองค์กร 3. Aesthetics – สุ นทรี ย ศาสตร์ ผมคิ ด ว่ า ไม่ ใช่ แค่ ก ารดี ไซน์ ท าง มี ดี ไซน์ (Corporate of Design)” ซึ่ ง เป็ นทฤษฎี แนวใหม่ ในการบริ ห าร กายภาพ เช่น การออกแบบ องค์ ก รที่ ได้ ค้ น พบโดย คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี มหาวิ ท ยาลั ย ผลิ ต ภั ณฑ์ ต กแต่ ง ร้ า นอาหาร สถานที่ ป ระกอบกิ จ การ หรื อ อื่ น ๆ แต่ ธรรมศาสตร์ Aesthetics เหมารวมไปถึงประสาทสัมผัสทั้งหกด้วย ทั้ง รูป รส กลิ่น เสียง อาจารย์อาณัติ ลีมัคเดช เล่าประสบการณ์และนำเสนอทฤษฎีอย่างเป็น สัมผัส และจิตใจ ซึ่งก็นำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างการรับรู้ตราสินค้า หรือ รูปธรรมได้อย่างน่าชื่นชม ผมขอนำมาสรุปเล่าสู่กันฟังนะครับ Brand Awareness นั่นเอง หัวใจหลักของทฤษฎี Corporation of Design คือ การออกแบบส่วน เพราะการผสมส่วนผสมทางการบริหารให้ลงตัวและเหมาะสมกับแต่ละ ผสมทางการบริหารให้ลงตัวและเหมาะสมกับแต่ละธุรกิจที่ประกอบด้วยส่วน ธุรกิจมีความสำคัญต่อการตั้งรับและปรับเปลี่ยนองค์กรให้ทันกับสถานการณ์ ผสมหลัก 3 ประการ คือ แข่งขันอย่างมาก ดังนั้นหากองค์กรใดที่มีดีไซน์ สามารถนำส่วนผสมทั้ง 3 1. กระบวนการ (Process) ข้อมาประยุกต์ใช้เข้าด้วยกันได้อย่างเหมาะสมย่อมสามารถทำให้เราอยู่รอด 2. เทคโนโลยี (Technology) ได้ในสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจสูง 3. สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) การประยุกต์ใช้ส่วนผสมทั้ง 3 ให้เกิดผลสำเร็จต่อธุรกิจนั้น ขึ้นอยู่กับ ผมเองได้รับเชิญมาบรรยายและลงรายละเอียดลึกในทฤษฎีตัวนี้เป็นรูป แผนธุ ร กิ จ และสภาพแวดล้ อ มของแต่ ล ะองค์ ก ร เพราะทฤษฎี เป็ น เพี ย ง ธรรม ก็ต้องบอกว่า “ใช่เลย” ตัวผมและบริษัทนำมาใช้งานจริง จับต้องได้ แนวทางที่ชี้นำท่านให้ไปถูกทางและสำเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็ว แต่ในทาง จริงครับ เพียงแต่รายละเอียดปลีกย่อยอาจแตกต่างกันออกไปครับ ปฏิบัติ กับการใช้งานจริงของท่านเองนะครับ บริษัทที่ประสบความสำเร็จภายใต้การบริหารส่วนผสม 3 ประการ ท้ายนี้ อย่าลืมไปหาหนังสือ Corporate of Design มาอ่านโดยด่วนนะ ของ Corporate of Design จะเป็นบริษัทที่มีกำไรต่อหุ้นหรือต่อยอดขายสูง ครับ จะทำให้ท่านเข้าใจว่า องค์กรมีดีไซน์เป็นอย่างไร และองค์กรของท่านมี มีคำขยายความไว้ดังนี้นะครับ ส่วนผสมที่เหมาะสมแล้วหรือยัง….

“องค์กรมีดีไซน์”

  57


สุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง ประธานเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม Suthichai Eamcharoenying คการทำกำไรสูงสุด ถึงยุคแบ่งปัน หมดยุ President, Social Venture Network สร้ างสังคมน่าอยู่ร่วมกัน (ตอนที่ 1) “....สมการสองข้างของการทำธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน คือการมองเรื ่อง โอกาสและวิกฤต โดยมี เรื่องใหม่อย่าง CSR เป็ น ตั ว แปรสำคั ญ ....” “... equations of today’s business are opportunities, crises and CSR as the main variable...” คำว่า “สมการ” ฟังแล้วเหมือนการตั้งโจทย์เลขคณิตข้างซ้ายกับข้างขวา คิดต่อไปอีกนิดว่ามันควรต้องเท่ากันหรืออาจจะไม่ควรหนักข้างหนึง่ ข้างใดมาก จนเกินไปนัน่ เอง ผมและคุณผู้อ่านนั่งล้อมวงคุยกันมาเรื่องการทำกิจกรรมเพื่อสังคมผ่าน แนวคิดหลัก เรื่อง “จริยธรรม” ซึ่งเป็นความยิ่งใหญ่ในใจ เป็นเส้นบางๆ แห่ง การทำธุรกิจ เป็นความสำคัญยิ่งกว่าข้อกำหนดทางกฎหมาย ผมว่าทุกคนใน สังคมโลกรู้ และตระหนัก หากแต่วา่ ใครจะลงมือทำ หรือทำอย่างจริงใจหรือไม่ ทำอย่างไร ทำจากก้นบึง้ รูซ้ งึ้ เข้าใจถ่องแท้หรือเพียงแฟชัน่ โลกการค้าเสรีมีข้อตกลงร่วมกัน เรื่องใครใคร่ซื้อ ใคร่ขาย ทำได้อย่างเสรี ไม่มีข้อจำกัด ไม่มีระเบียบภาษีมาเป็นตัวจำกัดให้สินค้ามีต้นทุนสูง กลาย เป็นการกีดกันการค้า หมายความว่า ต้องให้คา้ ขายกันอย่างเสรีจริงๆ ให้สนิ ค้า ไหลลื่น เคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง จากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค กระจาย ตัวอย่างธรรมชาติของดีมานด์และซัพพลาย แต่ทกุ เรือ่ งล้วนมีเรือ่ งใหม่ๆ ตามได้เสมอแหละครับ แนวโน้มของโลกเดิน ทางมาถึงเราเร็วกว่าทีเ่ ราคาดการณ์ไว้เสมอ จากที่ นักธุรกิจคุยกันเรือ่ งปัญหาความแตกต่างของความ อธิบดีท่านนี้ ยังขยายความต่อว่า แนวคิดหลักเรื่อง CSR ที่สำคัญ คือ ได้เปรียบ เสียเปรียบ การเห็นแก่ตัว มุ่งมั่นทำ เรือ่ งสวัสดิภาพแรงงาน การคุม้ ครองแรงงานเด็ก สิทธิมนุษยชนและการรักษา กำไรการสูงสุด จนลืมนึกถึงสิ่งแวดล้อม ทั้งคน สิง่ แวดล้อม เอาใจใส่ ดูแล บำรุงรักษาควบคูก่ นั ไปอย่างยัง่ ยืน ทัง้ ธรรมชาติรอบตัว จนโลกต้องหันกลับมาเตือน สอดคล้องกันกับอีกหลายหน่วยงาน อาทิ หอการค้า, สภาอุตสาหกรรม กันแรงขึน้ ต่างส่งเสียงเตือนภาคธุรกิจเอกชนเป็นระยะๆ ให้เตรียมรับกับมาตรฐาน CSR ล่าสุดของการพูดคุยกันราวเมื่อวันที่ 17 นี้ด้วยเช่นกัน และต้องทำใจยอมรับกันนะครับว่า เมื่อไหร่มีมาตรฐานกำหนด กันยายน 2552 ทีผ่ า่ นมานีเ่ องครับ เสียงพูดกัน ขึน้ บนความหวังดีตอ่ สังคม อาจกลายเป็นการเลือกปฏิบตั ิ หรือกลายเป็นกีดกัน ดังขึ้นอีก เมื่อมีเสียงเตือนจากหน่วยงานภาค ทางการค้าได้ทนั ที รัฐ คุณชุตมิ า บุณยประภัศร อธิบดีกรมการค้า ผมว่าเรือ่ งนี้ ต้องทำงานร่วมกัน ระหว่างสองฝ่ายอย่างใกล้ชดิ คือภาครัฐ ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึง่ เป็นหน่วย และเอกชน งานที่ดูแลประสานเรื่องการค้าขาย การส่ง ภาคเอกชนต้องเตรียมตัว ปรับตัว ภาครัฐต้องสนับสนุน ออกระหว่างไทยกับนานาชาติ ท่านออกมา ผมคิดว่าภาคเอกชน ควรทำอย่างเข้าใจว่า CSR คืออะไร เพราะเมือ่ เข้าใจ เตือนว่า ขณะนี้ประเทศอุตสาหกรรมขนาด และปฏิบตั อิ ย่างถูกต้อง ด้วยจิตใจทีด่ จี ะส่งผลให้ CSR กลายเป็นยุทธวิธใี นการ ใ ห ญ่ ใ น ป ร ะ เ ท ศ พั ฒ น า แ ล้ ว ทั้ ง ใ น ที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนและยังเป็นเครื่องมือในการบริหารความ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ตืน่ ตัวเรือ่ ง เสีย่ ง (Risk Management)ได้อกี ด้วย แนวคิ ด ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของ เมือ่ องค์กรใดทีม่ ี CSR ทีด่ แี ล้วสามารถทำให้เกิดสมการแบบนีไ้ ด้ คือ องค์กรธุรกิจมากขึ้นอีกระดับ จนอาจจะ CRISIS + CSR = OPPORTUNITY กลายเป็ นข้ อ ต่ อ รองเงื่ อ นไขการกี ด กั น แต่ถา้ องค์กรไม่สนใจเรือ่ ง CSR เลย ก็อาจทำให้เกิดสมการนีไ้ ด้เช่นกันคือ ทางการค้าได้ในอนาคต โดยเฉพาะตลาด OPPORTUNITY - CSR = CRISIS หลักที่สหรัฐอเมริกาประเทศต้นแบบของ องค์กรของท่านเอง ท่านเลือกได้ครับว่า อยากจะอยู่ในสมการที่ 1 หรือ เรือ่ งนี้ และเป็นตลาดหลักของสินค้าไทย สมการที่ 2 กว่า 25 % ทีส่ ง่ ออกไปประเทศนี ้ กลับมาคุยกันต่อในตอนที่ 2 ในฉบับหน้านะครับ

“สมการ งานธุรกิจและสังคม

  58


หมดยุ ค การทำกำไรสู ง สุ ด ถึ ง ยุ ค แบ่ ง ปั น สร้างสังคมน่าอยู่ร่วมกัน ฒนาชาติ ได้ในบรรทัดสุดท้าย แต่อาจต้องใช้เวลาและการวางแผนให้ “ …ทุกคนเชื่อมั่นว่าการศึกษาจะช่วยพัฒนาคน และพั ถูกต้องตั้งแต่วันนี้…” “…We believes that education will help develop not only the individual but also the whole nation. However, the development will take times and will need the strategically planning...” “เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการ ภาษาไทยอั นฉะฉานพร้ อ มทั้ ง อั ก ขระที่ ถู ก ต้ อ ง พัฒนาประเทศ ดังนั้น การเปิดโอกาสให้เยาวชน และภาษาอั ง กฤษเสี ย งใส ที่ มี ส ำเนี ย งไม่ แ พ้ ในชนบทได้ศึกษาเล่าเรียนกับคุณครูที่มีศักยภาพ เจ้าของภาษา ในสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานและอยู่ใกล้บ้าน จึง ค ว า ม น่ า ทึ่ ง กั บ เป็นสิ่งที่บ้านปูฯ มุ่งหวังให้เกิดขึ้นกับโรงเรียนใน ทักษะภาษาอังกฤษยัง โรงเรียนชาวนาของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม – ศูนย์กลาง ยนรู้ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของเด็กนักเรียนและชุมชน อุปถัมภ์ทั้ง 6 แห่ง ภายใต้โครงการสนับสนุนการ มีอีก ข้อนี้โดดเด่นมาก การเรี รอบข้าง ศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่เราได้ดำเนินการ เป็ น การแสดงละคร มาอย่างต่อเนื่อง” คุณ ส ด ๆ จ า ก น้ อ ง ๆ ละครภาษาอังกฤษเรื่อง “สโนไวท์ ” จากโรงเรี ย น ชนิ น ท์ ว่ อ งกุ ศ ลกิ จ โรงเรี ย นเวี ย งเจดี ย์ เวียงเจดีย์วิทยา ภาค ประธานเจ้ า หน้ า ที่ วิ ท ย า เรื่ อ ง “ ส โ น ภาษาอังกฤษ ที่ทำให้ ละครบรอดเวย์หนักใจ บริหาร บริษัท บ้านปู ไ ว ท์ ” มี ส า ร ะ แ ล ะ โครงการส่งเสริมการอ่านและห้องสมุดอี-ไลบรารี่ของโรงเรียน แล้วล่ะ จำกัด (มหาชน) กล่าว ความสนุ ก เป็ น นั ก บ้านสระ ในงานครบรอบ 6 ปี แสดงระดั บ รางวั ล คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ เหรี ย ญทองของพื้ นที่ ข อ ง ก า ร ส นั บ ส นุ น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงการนี ้ ที ่ ศ ู น ย์ บ ้ า น ภาคเหนื อ ประจำปี บริษัท บ้านปู จำกัด ปู นิ ทั ศ น์ อ ำ เ ภ อ 2551 และสุดท้ายกับ (มหาชน) “ผมปลื้มใจที่เห็นเด็กไทยมี ส บ ป ร า บ จั ง ห วั ด การสาธิ ต การบริ ห าร การบริหารกายวิถีพุทธ ความสามารถครับ” จากโรงเรียนแม่ทะวิทยา ลำปาง เมื่อราวกลางปี กายวิถีพุทธ ที่ส่งเสริม การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูด้านการทำงานเป็นทีม ที่ผ่านมา ให้นักเรียนนำหลักพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กับ และการคิด ตั้ ง แต่ ปี 2547 จนถึ ง ปั จ จุ บั น มี โรงเรี ย น 6 การออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาพกายที่ดีและ แห่งใน 3 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ โรงเรียนเวียง สมาธิ ในการเรี ย นรู้ จนสามารถสะกดให้ ผู้ เข้ า เจดี ย์ วิ ท ยา จ.ลำพู น โรงเรี ย นแม่ ท ะวิ ท ยา ร่วมงานหลายท่านต้องขยับตัวและออกกำลังกาย โรงเรี ย นแม่ ท ะพั ฒ นศึ ก ษา โรงเรี ย นสบปราบ ตามน้องๆ ไปได้อย่างไม่รู้ตัว พิทยาคม จ.ลำปาง โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม อี ก หนึ่ ง ไฮไลท์ ข องงานฯ คื อ การแสดง และโรงเรียนบ้านสระ จ.พะเยา ที่เข้าร่วมโครง นิทรรศการผลงานของโรงเรียนทั้ง 6 แห่ง การฯ โรงเรียนจะกลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา แสดงการพัฒนา ของชุมชนอย่างยั่งยืน ทั ก ษะการเรี ย นการสอนภาษาอั งกฤษ ส่ ง ผลให้ การอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนเพื่อสร้างเกราะ งานวันครบรอบ 6 ปี ในวันนั้น มีงานพิเศษ นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าภาษา ป้องกันแก่เด็กนักเรียน ให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ให้ โ รงเรี ย นแสดงผลงาน เริ่ ม ตั้ ง แต่ เช้ า ตรู่ ทั้ ง อังกฤษที่สูงกว่าค่ามาตรฐานของประเทศ ผู้อำนวยการ คณาจารย์ และตัวแทนนักเรียน มา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม แสดงการเรียนรู้ ทั ก ษะในการประกอบอาชี พ ให้ แ ก่ นั ก เรี ย น ร่ ว มงานกั น ภายใต้ บ รรยากาศคลอเสี ย งดนตรี ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น มีโครงการโรงเรียนชาวนา นักเรียนจึงมีรายได้ในระหว่างเรียน พื้นเมืองล้านนาอันไพเราะจากวงสะล้อซอซึงของ ตามแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง กลายเป็ น โรงเรียนบ้านสระ โรงเรียนน้องเล็กพริกขี้หนู ทีมจากโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม จัดว่าเป็นวง ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของ ในบรรดา 6 โรงเรี ย น จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การ ดนตรีมืออาชีพที่รับงานในชุมชนอยู่เป็นประจำ ชุมชนและโรงเรียนรอบๆ ข้าง อ่ า นและห้ อ งสมุ ด อี - ไลบราลี่ ภ ายในโรงเรี ย น โรงเรี ย นแม่ ท ะพั ฒ นศึ ก ษา เยาวชนรั ก ษ์ ส่งผลให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียนมากขึ้น ลุ่มน้ำจาง เล่าการสร้างฝายชะลอน้ำในโครงการ งานในวั น นั้ น จบลงด้ ว ยรอยยิ้ ม และเสี ย ง สิ่งแวดล้อมศึกษาในสถานศึกษา เป็นการสอนให้ ปรบมือของผู้ใหญ่ที่ชื่นชม เฝ้ามองด้วยความหวัง เยาวชนรู้ จั ก นำความรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ม า จากต้นกล้าคนเล็กๆ ที่พอจะเป็นความหวังของ ประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เป็นผลดี แผ่ น ดิ น ได้ ทำให้ ผู้ ใ หญ่ ใ จดี ห ลายคนมั่ น ใจว่ า วงดนตรีสะล้อซอจากโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สร้าง โรงเรี ย นแม่ ท ะวิ ท ยา กั บ โครงการแกนนำ การศึกษาเป็นยาขนานวิเศษที่จะช่วยพัฒนาชาติ บรรยากาศแบบล้านนา ด้วยเสียงดนตรี การบริหารกายวิถีพุทธให้กับครูและนักเรียนใน ได้ และการดำเนิ น การตลอด 6 ปี ข องการ ผู้ ใหญ่ ที่ ม าร่ ว มงานประทั บ ใจกั บ คำกล่ า ว โรงเรียน และยังขยายเครือข่ายด้านสุขภาพไปสู่ สนั บ สนุ น จากบ้ า นปู ฯ ผู้ บ ริ ห ารดี ใ จ ปลื้ ม ใจที่ ต้อนรับเป็นสองภาษา คือไทยและอังกฤษ โดยมี ชุมชน สามารถมี ส่ ว นช่ ว ยสร้ า ง “โรงเรี ย นดี ใกล้ บ้ า น” รางวัลเป็นเครื่องประกันคุณภาพ ด้วยสำเนียง โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม เน้นการพัฒนา ให้กับชุมชนและลูกหลานไทยได้สืบไป

“ความรู ้ พ ั ฒ นาเมื อ ง”

  59


อน. มาลี ขำรักตระกูล สโมสรโรตารีปทุมวัน  ประธานโครงการโปลิโอพลัส ภาค 3350 โรตารีสากล PP. Malee Khumraktrakul Rotary Club of Patumwan Polio Plus Committee Chairperson  District 3350 RI The world without ‘Polio’ Polio virus attacks human body เชื้อโรคโปลิโอ เมื่อเข้าไปโจมตีร่างกาย ผลที่ destroying part of the nervous system and เกิ ด ขึ้ นคื อ การไม่ ท ำงานของระบบประสาทที่ block the work of arms and legs, resulting มีหน้าที่สั่งการเรื่องการเคลื่อนไหว ขาจึงเล็กลีบ in contractual of the muscle. This is เดินไม่ได้ เรียกว่าเป็น โรคโปลิโอ ‘Polio’ disease. กลุ่มเด็กวัยเสี่ยงที่จะรับเชื้อโรคนี้ ส่วนใหญ่ Children who have the risk of getting อ ยู่ ใ น วั ย ตั้ ง แ ต่ แ ร ก เ กิ ด จ นถึ ง ห ก ข ว บ นั ก the disease are those of in born infant to วิทยาศาสตร์มีความพยายามในการค้นคว้าวัคซีน the age of six. Scientists successfully ป้องกันโรคได้สำเร็จ ทำให้เด็กๆ ของเราปลอดภัย developed vaccine preventing them from จากโรคนี้ being infected and this saved millions of องค์กรโรตารีจึงอาสาเป็นองค์กรหลักที่จะมี children lives. แคมเปญรณรงค์เรื่องนี้อย่างจริงจัง เมื่อปี 1985 Rotary devoted all available resources มีการรณรงค์จัดหาเงินกองทุนเพื่อมอบให้องค์การ to campaign against polio since 1985. อนามัยโลกนำไปเป็นทุนผลิตวัคซีน และบริจาค Since then over US$ 650 million has been ส่งไปมอบให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลก spent just to bring people closer to the โดยตั้ ง เป้ า หมายไว้ ว่ า ในอี ก 20 ปี ข้ า งหน้ า world without polio, closer to better world โรคโปลิโอจะหมดไปจากโลก นั่ น หมายถึ ง ไม่ มี for all children. เด็กคนไหนในโลกเป็นโรคนี้เลย ซึ่งเป็นปีที่โรตารี The organization set a first target that within the next 20 จะเฉลิมฉลองการครบรอบ 100 ปี ในปี 2005 ที่ผ่านมา years children of the world will not be infected with polio. That แต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากค่ะว่า เชื้อโปลิโอยังพบอยู่ใน 4 ประเทศ target was in 2005 when Rotary celebrated 100th anniversary. สุดท้าย จากการสำรวจก่อนที่โรตารีสากลจะประกาศการปลอดโรคนี้อย่าง Regretfully, we did not won the target. There were remaining เป็นทางการ คือ อินเดีย ปากีสถาน อัฟริกา และไนจีเรีย 4 last countries still have wild polio virus. Those 4 countries are ดังนั้นการณรงค์จึงยังคงเดินหน้าต่อไป India, Pakistan, Africa, and Nigeria. อั ค รมหาเศรษฐี อั นดั บ หนึ่ ง ของโลก “บิ ล ล์ More effort on campaigning is going on. เกตส์” รู้ข่าวเรื่องนี้จากบิดาของเขาซึ่งเป็นสมาชิก World richest man, Bill Gates, knows of the incident from his ของสโมสรโรตารีซีแอตเติ้ล สหรัฐอเมริกา เขา father who is member of Rotary Club of Seattle, United Sates. ไม่ลังเลใจที่จะร่วมบริจาคเงิน 100 ล้านเหรียญ He did not hesitate to spare his $100 million to donate to Rotary ให้กับองค์กรโรตารีสากลทันที เมื่อปี 2007 และ immediately in 2007. As he work closely to the organization in มอบให้ อี ก 255 ล้ า นเหรี ย ญในปี 2009 โดย Polio eradication, he felt the necessity to put more money into ประกาศว่าขอเคียงบ่าเคียงไหล่โรแทเรียนทั่วโลก the program, and another $255 was donated in 2009. In addition, กว่า 1.2 ล้านคน กวาดล้างโปลิโอให้หมดไปจาก he proclaimed that he will continue to work with 1.2 million โลกให้จงได้ ประเทศไทยก็มีความเสี่ยงของโรคนี้เช่นกัน รอบของการหยอดวัคซีนใน Rotarians till the killing disease is eradicated. ปีนี้คือ 23 ธันวาคม 2552 และ 27 มกราคม 2553 อย่าลืมพาลูกหลานมา Thailand remain controversial as far as polio prevention is concern, hence we have to continue campaigning for รับวัคซีนได้ฟรีนะคะ ขอยกย่ อ งจิ ต ใจอั นดี ง ามของนั ก ธุ ร กิ จ อย่ า ง บิ ล ล์ เกตส์ และสมาชิ ก immunization. This year the national immunization days will be on มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน ที่มีส่วนในการทำงานรณรงค์โครงการโปลิโอ 23 December 2009 and 27 January 2010. Don’t forget to bring your children (under 5) for polio immunization. ลูกหลานของเราจะได้ปลอดภัยจากโรคนี้ได้จริงๆ ค่ะ Big thank for the Gates Foundation and all Rotarians around the world who work tirelessly in the process of eradicating the disease. A day will come when the world is free from polio.

เมื่อโลกใบนี้ ไม่มี “โปลิโอ”

The English text is be translated by PP.Surakit Kerdsongkran Rotary Club of Bangkhen   60


รศ. อรุณีประภา หอมเศรษฐี รองผู้อำนวยการ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ASSOC PROF.Aruneeprabha Homsettee Deputy Director fund raising bureau เราช่วยกาชาด... กาชาดช่วยเรา The Thai Red Cross Society นกำลังปัจจัยในการทำงาน “...สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ก่อตั้งมาแล้ว 37 ปี มีภารกิจเพื่อหารายได้มาเป็ างๆ ตามคำขวัญที่เป็นอมตะวาจาว่า เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา…” เพื่อมวลมนุษยชาติ ในรูปแบบต่ “…Fund Raising Bureau, Thai Red Cross Society was established over 37 years ago. Raising Fund to supporting humanity as stated in the motto ‘You help Red Cross, Red Cross helps you’…” ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองหารายได้ และ ในปี พ.ศ. 2539 เปลี่ยนชื่อหน่วยงานนี้ เป็ น สำนั ก งานจั ด หารายได้ ตามข้ อ บั ง คั บ ของ สภากาชาดไทย วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2540 ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน อาคาร “อำนวยนรธรรม” ที่ตั้งสำนักงานจัดหารายได้ กล่องรับบริจาคนี้เห็นกันอยู่บ้าง จัดหารายได้ จนถึงปัจจุบัน “ดิฉัน เริ่มทำงานที่สภากาชาดไทยตั้งแต่ ปี 2520 เทียบอายุคนถือว่าผ่านมากว่าครึ่งของชีวิต ดิ ฉั น รู้ สึ ก ชอบและรั ก งานนี้ ดิ ฉั น เชื่ อ ในแนวคิ ด ของคนเราเมื่อทำในสิ่งที่ชอบงานก็จะออกมาได้ดี มีบ้างค่ะที่รู้สึกเหนื่อย และท้อแท้ แต่ มี อ ยู่ สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ถื อ ว่ า เป็ นกำลั ง ใจมาโดย ตลอดคือ เมื่อครั้งที่ได้รับโปรดเกล้าฯ และไว้วาง พระราชหฤทั ย จากสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พ ร ะ บ ร ม ร า ชิ นี น า ถ อ ง ค์ ส ภ า น า ยิ ก า สภากาชาดไทย และสมเด็ จ พระเทพรั ต นราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวย สนุกและรับบุญกันทุกคัน การสภากาชาดไทย ให้ ดิ ฉั น ได้ ด ำรงตำแหน่ ง “สภากาชาดไทย” องค์ ก รสาธารณกุ ศ ล กองหารายได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อ ผู้ อ ำ น ว ย ก า ร ส ำ นั ก ง า นจั ด ห า ร า ย ได้ ค่ ะ ” สงเคราะห์ก่อตั้งมาแล้วกว่าหนึ่งศตวรรษ ตาม วั นที่ 1 ตุ ล าคม พ.ศ.2515 จากเดิ ม เป็ น แผนก ท่านผู้หญิงเล่าเบื้องหลังพลังใจอันยิ่งใหญ่ อุดมการณ์แห่งมนุษยธรรมและเมตตาธรรม ทั้ง เลขานุการกองบรรเทาทุกข์ ต่อมาตั้งเป็น “หน่วย จากภารกิ จ ของสภากาชาดไทยต้ อ งใช้ ง บ ในยามสงบ ยามสงคราม และในยามเกิดภัยพิบัติ หารายได้ ป ระจำและงานกาชาด” แต่ เมื่ อ งาน ประมาณรายจ่ายเป็นจำนวนมาก แหล่งที่มาของ ดิฉันขอเล่าย้อนอดีตเรื่องการหารายได้ของ ขยายออกไปมาก หม่ อ มกอบแก้ ว อาภากร ณ รายได้ คือเงินสนับสนุนจากรัฐบาลและการจัด สภากาชาดไทย เป็ น เรื่ อ งจำเป็ น สำคั ญ ที่ ใ ช้ อยุธยา ประธานกรรมการหารายได้ประจำของ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจไม่เพียงพอจึงเป็นภาระอัน ขับเคลื่อนการทำงานของทุกองค์กร สภากาชาดไทย ได้เสนอให้ยกฐานะเป็น“กองหา หนักหน่วงของหน่วยงานนี้ค่ะ ปี 2436 มี ก ารสถาปนาสภากาชาดไทยใน รายได้” เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2515 มีสถาน ตามแผนพัฒนาสภากาชาดไทย ปี 2546 – รัชสมัยล้นเกล้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ที่ ท ำการอยู่ ที่ ชั้ น 2 ตึ ก อำนวยนรธรรม (ตึ ก นี้ 2552 “กาชาดไทยสู่ศตวรรษที่ 21” สำนักงาน เ จ้ า อ ยู่ หั ว ท ร ง พ ร ะ ก รุ ณ า โ ป ร ด เ ก ล้ า ฯ นายอื้ อ จื อ เหลี ย ง และนายอุ เทน เตชะไพบู ล ย์ จั ด หารายได้ จั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ กำหนด พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มีการเรี่ยไร เป็นผู้บริจาคเงินสร้างอาคารนี้ เพื่อถวายสมเด็จ ทิศทางการจัดกิจกรรมหารายได้ในรูปแบบต่างๆ เงิ น ในการก่ อ ตั้ ง สภาอุ ณาโลมแดงขึ้ น เพื่ อ เป็ น พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ สภานายิ ก า ให้สอดคล้องกับยุคสมัย ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็น องค์กรการกุศลทำหน้าที่ช่วยเหลือพยาบาล และ สภากาชาดไทย ในปี พ.ศ. 2511 และโปรด อย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เป็น บรรเทาทุ ก ข์ ผู้ บ าดเจ็ บ จากสงคราม อี ก ทั้ ง ได้ เกล้าฯ พระราชทานจารึกไว้) ทั้งงานการหารายได้ประจำปี และงานกิจกรรม พระราชทานเงินพระคลังข้างที่เพื่อเป็นทุนแก่สภา สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ ทั่วไป เช่น งานกาชาด การจัดทำสิ่งของจำหน่าย อุ ณาโลมแดงในเบื้ อ งต้ นด้ ว ย ต่ อ มาได้ รั บ การ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรด ห้องได้บุญ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย สนั บ สนุ นจากผู้ มี จิ ต ศรั ท ธาบริ จ าคจนสามารถ เกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง ให้ ห ม่ อ มกอบแก้ ว อาภากร ณ บ ท บ า ท ข อ ง ส ำ นั ก ง า น จั ด ห า ร า ย ไ ด้ ทำให้องค์กรดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และได้ อยุธยา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองหารายได้ สภากาชาดไทย เป็ นการจั ด กิ จ กรรมหารายได้ เปลี่ยนชื่อเป็น “สภากาชาดไทย” จนถึงปัจจุบัน คนแรก ต่างๆ อย่างมีระเบียบแบบแผน มีความโปร่งใส ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ห า ร า ย ไ ด้ ข อ ง ปี 2 5 2 0 ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ น า ย แ พ ท ย์ และสามารถควบคุ ม ตรวจสอบได้ ส่ ง ผลให้ สภากาชาดไทย เริ่มจากการจัดงานกาชาดประจำ ม.ล.เกษตร สนิทวงศ์ เลขาธิการสภากาชาดไทย สภากาชาดไทยสามารถดำเนินภารกิจในโครงการ ปีมีวัตถุประสงค์เพื่อหา “สมาชิก” ค่าบำรุงคนละ ในขณะนั้น ได้รักษาการในตำแหน่งนานถึง 6 ปี ต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์และประทับ 1 บาทต่ อ ปี ช่ ว ยงานด้ า นประชาสั ม พั น ธ์ แ ละ วันที่ 1 มกราคม 2525 ทรงพระกรุณาโปรด อยู่ในความทรงจำของประชาชนตลอดไป เสริมสร้างศรัทธาให้สภากาชาดไทย เกล้าฯ แต่งตั้งให้ท่านผู้หญิงนวลผ่อง เสนาณรงค์

“37 ปี สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย”

  61


เรื่องเล่าหลังไมค์ \ ขลุก… คลุก อยูก่ บั งานเพลงมากว่า 20 ปี ทั ้ ง บนเวที แ ละหลั ง ไมค์ สะสมแผ่ น เสี ย ง รู จ้ กั เพลงยุค 70 80 90 เป็น “กูร”ู หาตัวจับ ยากคนหนึง่ ของวงการเพลงเมืองไทย กระแสรีโทร ย้อนยุค ย้อนอดีตมาแรงครับ คุณผู้อ่านเองก็อาการเดียวกันใช่ไหมล่ะ อะไรที่ มันสุดกู่ สุดโต่ง ท้ายสุด มันก็ดีดกลับมาสู่ที่เดิม แหละ จริงไหมครับ อย่างกางเกงแบบสลิมฟิต - Slim fit ที่วัยรุ่น ใส่ ผมนึกถึงกางเกงทรงเดฟขาลอยที่เคยฮิตสมัย โก๋พกหวี กี๋พกแป้ง ยุคเด็กฮาร์ด เพียงแต่ตอนนั้น ผมเคยใส่แบบขาลอย ไม่สวมถุงเท้า เอวหลุดๆ ซึ่งเดี๋ยวนี้เห็นน้องๆ บางคนใส่หุ้มข้อทับยีนส์ ก็มี มากมาย ถ้ า เป็ น ทางการหน่ อ ย ออกได้ ทุ ก งาน ก็ กางเกงทรงขาบาน ไม่ก็ทรงแกสบี้ที่มีจีบคู่หน้า ผ้าสีอ่อนๆ ถ้ากางเกงยีนส์ ต้องทรงเซลเลอร์ หรือกางเกงขาม้า ใส่เข้าชุดกับรองเท้าหัวปลาดุก ส้นตึก ผมเรียกอย่างนี้จริงๆ เพราะลักษณะมนๆ ตัดๆ ช่วงปลาย เสริมส้นจนหนา และสูง ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีให้เห็น เพียงแต่ว่ายุคสมัยที่มีการปรับแต่งหัวรองเท้าจะ ตัดตรงกว่าสมัยก่อนส้นจะไม่สูงมาก ด้านเข็มขัดต้องเน้นเส้นโตๆ หัวใหญ่ๆ ส่วนรองเท้าสุภาพสตรีจะเน้นปลายแหลม บางคนแหลมมาก เรียกว่าเดินไป สะดุดเท้าใครเข้าคงเจ็บน่าดูแหละ ส่วนเครื่องประดับอย่างตุ้มหูแบบยาวๆ เป็นเส้นๆที่คุณผู้หญิงนิยมกัน ผมไปเห็นในโปสเตอร์ใบปิดภาพยนตร์ยุคคุณ เพชรา เชาวราษฎร์ ไม่ ก็ คุ ณ พิ ศ มั ย วิ ไลศั ก ดิ์ เป็ นนางเอก พู ด ง่ า ยๆ ยุ ค คุณแม่ยังสาว คุณยายยังเฟี้ยว ใหม่ขึ้นมาหน่อยก็ยุคคุณอรัญญา นามวงศ์ หรือมาถึงยุคคุณเนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ แต่แฟชั่นทรงผมอย่างรุ่นคุณพ่อที่ใส่ น้ำมันไบรล์ครีม หรือโจตันสติ๊ค ที่ดูแล้วเหนียวเหนอะเหมือนป้ายจาระบีจะ ไม่ได้ย้อนกลับมาอีก ด้วยการแทนที่ในยุคปัจจุบันจากมูส หรือเจลต่างๆ ที่ ใช้ได้ทั้งชายและหญิง ตอนเด็กๆ ผมเคยรื้อกล่องเครื่องประดับของคุณแม่มาเล่น ตอนนี้ก็ยัง พอจำความได้อยู่ มีทั้งตุ้มหูมุกแบบหนีบ ตุ้มหูดอกไม้หลากสีอันใหญ่ๆ ตุ้มหู ห้อยเป็นเส้นๆ ยาวๆ เอามาเล่นขายของกับเด็กๆ แถวบ้าน โดนฟาดไปซะ หลายที จริงๆ แล้วนั่นคือการเห็นอนาคตของผมเชียวแหละ เพราะวันหนึ่งที่ ต้องไปเปิดท้ายขายของก็ไม่ได้แตกต่างกับการเสาะหาของมือสอง ของเก่า ของใช้แล้วมาจัดเรียงหมวดหมู่ให้ลูกค้าและแฟนรายการเลือกซื้อหรอกครับ

ราเชนทร์ ชุมสาย ณ อยุธยา

ผูด้ ำเนินรายการวิทยุ Rachain Chumsai na Ayudhaya Radio Announcer rachain_j@yahoo.com

“คลื่นที่ชอบ เพลงที่ใช่”

  62

พู ด ถึ ง ของเก่ า เพลงเก่ า ลอยวนกลั บ มา เหมื อ นแฟชั่ นที่ เ ล่ า กั น มา ด้ ว ยอารมณ์ เดี ย วกั น ครั บ เขานำมาร้ อ งใหม่ ก็ เ ยอะ ก็ ม าก รวมทั้ ง นักร้องเก่าในนามของ SWEET นุช ก็เช่นกันครับ เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว “เบิร์ดกะฮาร์ท” ออก อัลบั้ม ดิ อิมพอสซิเบิ้ล มีการนำเพลงโทนดนตรี เรียบเรียงใหม่ในสไตล์คงเดิม น่าฟังมาก หลาย เพลงร้องตามได้ หลายเพลงทำให้เห็นภาพในอดีต ผุดขึ้นมาเป็นระยะๆ เ พ ล ง โ อ๊ ย โ อ๊ ย ข อ ง พี่ แ จ้ - ด นุ พ ล แก้ ว กาญจน์ นำมาร้ อ งใหม่ ใ นแบบของ เบน ชลาทิศ ขึ้นชาร์ทเพลงอันดับ 1 หลายคลื่นวิทยุ ถูกใจผู้ใหญ่ ถูกใจวัยเก๋า ผมไปงานแถลงข่ า ว YES RADIO FM 107.5 MHz คลื่ น เพลงแบบ รี โทรโปรแกรมย้ อ นยุ ค ดี ใจครั บ เห็ นดี เจรุ่ น เก่ า ๆ กลั บ มาอย่ า งมี คุ ณค่ า หลายๆท่านเป็นตำนานบนหน้าปัดวิทยุ เป็นต้นแบบให้กับดีเจในรุ่นต่อๆ มา อย่ า ง คุ ณ ชาย วงศาโรจน์ จากรายการไนท์ ไรเดอร์ คุ ณ กาญจนา อัมภสุวรรณ แห่งอัลบั้มโน้ต คุณอ๊อด จักรกฤษ ศิลปะชัย จากหมึกสีม่วง คุ ณ วิ ฑู ร ย์ วทั ญ ญู เจ้ า ของสโลแกน HEAVY HARD HOT หรื อ SCORPIONS แมงป่องผยองเดช รวมทั้งดีเจอย่าง ป๋อง กพล ทองพลับ ที่จะมาเปิดเพลงหวานๆ แทนที่จะเล่าเรื่องผีอย่างที่หลายคนคุ้นเคย คุณโจ มณฑาณี ตันติสุข จะมาช่วยคุณคลายปัญหา 108 จับเข่านั่งคุยกับคุณแบบ สบายๆ  คุ ณ เล็ ก กิ ต ติ ศั ก ดิ์ จากรายการยอดฮิ ต ในอดี ต ผิ ว ปากตามเพลง ก็รีเทิร์นกลับมาให้ความเป็นกันเองอีกครั้ง และดีเจอีกหลายท่านด้วยกันที่ เจาะลึกความเก๋ามานั่งหลังไมโครโฟนตรงนี้ตลอด 24 ชั่วโมง ยุคนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราโหยหา บางครั้งมีการกลับมันแบบไม่รู้ เนื้ อ รู้ ตั ว ผมล่ ะ ดี ใจมากครั บ เพราะอารมณ์ ที่ อ่ อ นบางผ่ า นบทเพลง ผ่ า น ความรู้สึก และมุมมองที่ชัดเจน ผมว่าอารมณ์เหล่านี้หาไม่ได้ในยุคไอทีหรอก นะครับ ขอบคุ ณ YES RADIO 107.5 ที่ ม าเติ ม ฝั น ให้ ผ มและคุ ณ ๆ นะครั บ อื่มมม….. มันใช่เลยล่ะ…


ตุลาคม เดือนแห่งประวัติศาสตร์ทางการเมือง ดูหนัง ดูละคร แล้ ว ย้ อ นดู ตั ว มนุ ษ ย์ มี ห ลายอารมณ์ หนั ง รั ก หนั ง แอคชั่ น หนั งผี ตามความชอบของกลุ่มคอหนัง หนังคลาสสิกที่ครองใจผู้คนอีกกลุ่มเป็นหนังอวกาศ แนวคิด เชิ งจินตนาการรอการพิสูจน์ว่า มนุษย์ต่างดาวนั้นมีตัวตนจริง หรื อไม่ ยกตัวสูงขึ้นไปบนอวกาศ เวิ้งว้าง มืดมิด กว้างไกล ไร้จุด สุ ดขอบฟ้า ต้องขอซูฮกกับจินตนาการของนักคิดแนวอวกาศ ที่ สร้างปริศนาให้แปรรูปเป็นความบันเทิง ด้วยอารมณ์ตื่นเต้น สนุก ลุ ้นทุกนาทีได้อย่างต่อเนื่อง ภาคแล้ว ภาคเล่า

สตาร์เทรค - Star Trek หนังแผ่นที่ทีมงานเองก็เป็นสาวก ของมิสเตอร์สป็อค อยู่ด้วยเหมือนกัน หยิบมาแนะนำกันเลยล่ะ Star Trek XI : สตาร์เทรค สงครามพิฆาตจักรวาล มี ตอน ของความภักดี มิตรภาพ ความกล้าหาญ และอารมณ์ขำ รสชาติ ขำ ดูได้ยามที่สังคม ถามหาอาการเหล่านี้กับบ้านเมืองได้ดีจัง ส่วนอีกเรื่องเป็นของแถม ยามเศรษฐกิจติดหล่ม ช่องว่าง ของคนรวย คนจน สะท้อนว่า สังคมที่คนส่วนใหญ่โหยหา เป็น สั ง คมแห่ ง การแบ่ ง ปั น และการใช้ ชี วิ ต อยู่ อ ย่ า งพอเพี ย ง โดย แท้ จริง

Star Trek XI : สตาร์เทรค สงครามพิฆาตจักรวาล

ลาร์โก วินช์ รหัสสังหารยอดคนเหนือเมฆ

“อวกาศมืดมิด ไม่ผิดอะไรกับใจคน(บางคน)”

ภาพของ เจมส์ ที. เคิร์ก และมิสเตอร์สป็อค ในวัยหนุ่ม กับการพบกันครั้งแรกของเขาทั้งคู่ รวมทั้งการรวมทีมลูกเรือ ออกปฏิบัติภารกิจเป็นครั้งแรกบนยานยูเอสเอส เอ็นเตอร์ ไพรส์ เป็ นการทดสอบการทำงานอย่ า งเป็ นที ม เวิ ร์ ค เพื่ อ ทดสอบความภักดี มิตรภาพ ความกล้าหาญ และอารมณ์ขัน ที่ผูกพันพวกเขาไปตลอดเส้นทางอันมืดมิดของจักรวาล

Largo Winch :

เนริโอ วินช์- เศรษฐีพันล้าน ผู้ทรงอิทธิพล ถูกพบเป็น ศพจมน้ำตาย อย่างมีเงื่อนงำ ตามข้อมูล เขาไม่มีครอบครัว แต่แท้ที่จริง เขามีลูกชายคนหนึ่ง ชื่อ ลาร์โก ซึ่งเก็บไว้เป็น ความลับ เติบโตในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในบอสเนียเมื่อ 30 ปีก่อน ลาร์โกถูกจับเข้าคุกในป่าอเมซอนด้วยข้อหาลักลอบ ขนยาเสพติด แต่เจ้าตัวยืนยันว่าเขาบริสุทธิ์ เนริโอถูกสังหาร ลาร์ โ กถู ก ใส่ ค วามจนกลายเป็ น ผู้ ต้ อ งขั ง ใครเป็ น ผู้ ดู แ ล อาณาจักรนี้ต่อไป ปมเงื่อนงำนี้จะถูกคลี่คลาย ตามสไลต์หนัง แนวนี้ สะท้อนอารมณ์ความโลภ และแนวทางการแบ่งปัน ของมนุษย์ได้ดีเชียวล่ะ

  63


ชิ มแล้วอร่อย จึงบอกเพื่อน จานเด็ ด จานเดียว “… Crab curry-Southern Thai style @ Reaunrot…” อ หมกขนมครก” ยื น ยั น ว่ า เกิ ด ที่ นี่ “ห่ เป็นเจ้าแรกของไทย “แกงคั่วปู” ชุดนี้เจ้าของร้านคิดสูตรเอง ลูกค้าติดใจบอกว่า ขอสั่งแบบ วันก่อนที่มากันนะ อร่อยดี จานนี้ถูกใจคอคนปักษ์ใต้และคนรักษาเชฟ รสจัดจ้านดีจัง กับบรรยากาศสบาย เลือกได้ทั้งมื้อเที่ยง มื้อเย็น ร้านริมน้ำเป็น เสน่ห์ที่ไม่ต้องการอะไรมาปรุงแต่งอีกแล้ว เย็นลม ระลอกน้ำ แมงปอ กลิ่นอ่อนของดอกไม้ไทย ร้านนี้ เป็ น ร้ า นอาหารอยู่ ภ ายในหมู่ บ้ า นสั ม มากร ถนนสุ ข าภิ บ าล มีกว่า 4,000 หลังคาเรือน ไม่เฉพาะคนในหมู่บ้านที่มีร้านอร่อย คุ ณ จิ๋ ม - มณฑิ ย า ไว้ทานข้าวนอกบ้าน - ที่ไม่ไกลบ้าน แฟนประจำจากที่อื่นก็ขยัน แพ่งสภา เจ้าของร้าน ขับรถมาชิมกันแบบปากต่อปาก ช่างคิดเมนูและขอมอบ “เรื อ นรส” ร้ า นอาหารไทย แต่ ง โปร่ ง ตา สี ข าว สายน้ ำ ตำแหน่ ง การแต่ ง กาย สวยงามให้ด้วย เพิ่มความเย็น มีห้องให้ร้องเพลงโชว์ความสามารถให้ปรากฏ หรือจะใช้ห้องส่วนตัวโชว์กันเองตามใจ ได้ทั้งนั้น คุณจิ๋ม - มณฑิยา แพ่งสภา เจ้าของร้านหน้าตาแจ่มใส เธอยิ้มได้ทั้งหน้าและดวงตา ที่บอกว่ามีความสุขทุกครั้งที่ลูกค้าชิมของอร่อย “แกงคั่วปู” จานเด็ดที่อยากโชว์ น้ำพริกสูตรมาตรฐาน แล้วนำมาเพิ่มเป็นสูตรลับ “น้ำ” ทำให้ทุกคนสบายตา มีบ่อน้ำใสๆ หน้าร้าน และ ประกอบด้ ว ย ขมิ้ น สด กะปิ ดี ใบชะพู ล กะทิ ส ด เป็ น แกงคั่ ว ที่ น้ ำ ข้ น หอมเครื่ อ งแกง บึงใหญ่ อากาศดี อยู่หลังร้าน ตบท้ายเติมเนื้อปู - เฉพาะเนื้อสดที่แกะแล้ว เนื้อขาวสะอาดถ้วยนี้ให้เนื้อแบบไม่ขี้เหนียว ตักเต็มคำ เสิร์ฟมาพร้อมกับเส้นหมี่ขาวก้อนเล็ก แบ่งทานกันได้ทั้งโต๊ะ ราคา 250 บาท ลูกค้า หลายรายติดใจแต่จำชื่อไม่ได้ มาอีกครั้งก็ได้แต่ถามว่า เมนูอะไรน๊าที่มีเส้นหมี่ขาวมาด้วย นั่นแหละ อย่างนั้นจานหนึ่ง จนน้องๆ พนักงานเสิร์ฟจำขึ้นใจ แค่บอกก็พูดต่อให้ได้ทันที ร้านนี้เป็นร้านที่เปิดทำการมาแล้ว 8 ปี บนเนื้อที่ 300 ตารางวา แบ่งมุมออกเป็นสัดส่วน แล้วแต่ว่าใครอยากได้มุมไหน มีมุมห้องอ่านหนังสือ มุมกาแฟ มุมดนตรี มุมริมน้ำ มุมส่วน ตัวในห้องร้องเพลง ความคลาสสิกของร้านนี้ เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ของตระกูล “แพ่งสภา” เป็น ความภูมิใจของลูกหลาน และให้ลูกค้าได้ร่วมรู้จักบรรพบุรุษของพวกเขาด้วยความกตัญญู วันหยุดหาที่นั่งลำบากอยู่บ้าง ประเดี๋ยวไปแล้วจะหงุดหงิดซะเปล่า โทร. ไปจองโต๊ะที่ 02 373 6389 หรือจะถามเส้นทางไว้ก่อนเพราะเข้าซอยลึก ของกินอร่อยต้องซอกแซกกิน อย่างนี้แหละ…

“แกงคั่วปู”

  64


ริมถนนวิภาวดีขาออก อาคารใหญ่ ป้ายบานโต บอกว่าเป็น สโมสรทหารบก ที่นี่เขายินดีต้อนรับพลเรือนด้วยนะ เพราะไม่มี ป้าย “เขตทหาร ห้ามเข้า” แนวคิดของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ คือการมีสถานที่สำหรับ เป็ น สวั ส ดิ ก ารสำหรั บ เหล่ า ทหารหาญ และยั ง คิ ด เผื่ อ ไว้ ให้ ประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้บริการได้ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี มีห้องจัดเลี้ยง มีฟิตเนส ห้อง ออกกำลังกาย ห้องโยคะ สนามแบดมินตัน สระว่ายน้ำ - เด่น อยู่ด้านหน้าอาคาร อวดหุ่นดี เวลากระโดดลงสระ เดินตรงไปที่มุมชมวิวสวยของอาคาร เป็นร้านกาแฟ ชื่อเก๋ ว่า “Army Coffee House” เดิมเป็นมุมที่จัดไว้บริการลูกค้า ที่มาจองห้องจัดเลี้ยง จนปรับเป็นมุมสบาย มี WiFi ไว้บริการ มีเครื่องดื่น ร้อน เย็น ขนมเค้กชิ้นนุ่มไว้รอท่า จากมุมที่ใช้นั่งรอ กลายเป็นมุมกาแฟ น้ำผลไม้ เค้กอร่อยๆ โดยมีวิว สายน้ำอยู่เบื้องหน้า พันตรีหญิงณธษา บุญกระพือ – นายทหารหญิง หน้าสวย ผู้ดูแล ร้ า น ออกมาต้ อ นรั บ และแนะนำ เครื่องดื่มแก้วอร่อย “สตรอเบอร์รี่โยเกิร์ตปั่น” แก้ว สี ส ดมาเสิ ร์ ฟ โดยมี สู ต รที่ ไม่ เป็ น ความลับติดมาด้วย มีสตรอเบอร์รี่ สด 5 ลูก น้ำผึ้งสวนจิตรลดา กลิ่น สตรอเบอร์ รี่ เ ล็ ก น้ อ ยปั่ น รวมกั น พั น ต รี ห ญิ ง ณ ธ ษ า จากนั้ น เทลงแก้ ว ที่ มี โยเกิ ร์ ต รออยู่ บุ ญ กระพื อ นายทหาร แล้ ว ในปริ ม าณครึ่ ง แก้ ว เติ ม โรย หญิ ง ที่ มี มุ ม การบริ ห าร หน้ า แต่ ง ด้ ว ยสตรอเบอร์ รี่ ส ดอี ก ร้านกาแฟได้ด้วยนะ 2 ลูก ชื่ น ใจ กั บ หอมกลิ่ น อ่ อ นของน้ ำ ผึ้ ง ชุ่ ม คอ แก้ ว นี้ ร าคา 55 บาท จะให้อยู่ท้องขึ้นมาอีกนิด สั่งสตรอเบอร์รี่คัสตาร์ด สักชิ้น ราคา 30 บาท เพลินกับบรรยากาศของห้องนั่งเล่น ติดโน้ตบุ๊คมาสักตัวท่องเน็ตไปได้ไกลรอบโลก ในรั้วเขตทหาร นั่งกินเครื่องดื่มแก้วเย็นๆ สักแก้ว จะมาเพี ย งลำพั ง หรื อ กั บ คนรู้ ใ จ อาจอร่ อ ยกั น คนละแบบ แม้จะสั่งแก้วเดียวกัน… เป็นไป ได้ทั้งนั้น…

“สตรอเบอร์รี่โยเกิร์ตปั่น”

“…Fresh strawberry with yogurt and honey, for your thirsty @ Army Coffee House, – Vibhavadi - Rangsit Road…” เมืองไทย เมืองร้อน น้ำปั่นเหมาะดี สตรอเบอร์รี่อุดมวิตามินซี รองท้อง ต่อด้วยสตรอเบอร์รี่คัสตาร์ดสักชิ้น

  65


เปลี่ยนบรรยากาศ จากออฟฟิศ สัมผัสไอดิน กลิ่นหญ้า ท้องฟ้า ทะเล น้ำตก

สุภาณี เดชาบูรณานนท์ Suphanee Dechaburananon Deputy Chairman / Director of Trading & Strategy groupM

“ไปปิกนิคที่ น้ำตกผาตาด” ทางเดินขึ้นน้ำตก มีต้นไผ่ขึ้นอยู่เป็นระยะๆ

เมื่ อ สองปี ก่ อ นดิ ฉั น เคยพาคุ ณ ผู้ อ่ า นไปเที่ ย วเมื อ งกาญจน์ กั น มาแล้ ว เพราะดิฉันมีบ้านพักอยู่ที่นั่นค่ะ จึงมีโอกาสพาเพื่อนๆ ไปเที่ยวกันบ่อยครั้ง คราวก่อนดิฉันพาไปชมแหล่งท่องเที่ยวดัง เป็นที่รู้จักกันดี แต่คราวนี้เป็น แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของคนท้องถิ่น ซึ่งคนต่างถิ่นไม่ค่อยจะรู้จักนัก เป็น “น้ำตกผาตาด” อยู่ในเขตอำเภอทองผาภูมิ นักท่องเที่ยวมักจะรู้จักชื่อของน้ำตกเอราวัณ น้ำตกไทรโยคน้อย หรือไม่ก็ น้ำตกไทรโยคใหญ่ รถวิ่ ง ผ่ า นนครปฐม บ้ า นโป่ ง เข้ า ตั ว อำเภอเมื อ งกาญจนบุ รี บนเส้ น ทางหลวงหมายเลข 323 วิ่งตรงขึ้นสู่อำเภอทองผาภูมิ จนถึงบ้านพัก ดิฉันจัดโปรแกรมให้เพื่อนๆ แบบสบายๆ หลังอาหารเช้า ก็ออกเดินทาง แวะที่ตลาดหน้าน้ำตกไทรโยคน้อย เตรียมอาหารกลางวันยอดนิยมที่พลาดไม่ ได้ทุกครั้ง คือ ไส้อั่ววุ้นเส้น ไส้อั่วสมุนไพร ทำสุกอบร้อนๆ ใส่ถุงปิดปากแบบ ซีลอย่างดี ทานกับข้าวเหนียว ส้มตำ และเนื้อแดดเดียว อร่อยสุดๆ เลยค่ะ จากน้ำตกไทรโยคน้อย เป็นเส้นทางที่มีความสวยงามมาก เพราะวิ่งขึ้น   66

เขาสูงขึ้นไปเรื่อยๆ เลียบแนวภูเขาบรรทัด ซึ่งกั้นเขตแดนระหว่างไทย พม่า เข้าสู่เขตบ้านหินตาดประมาณกิโลเมตรที่ 105 มีป้ายบอกทางไปน้ำตก ผาตาด ทางขวามื อ เป็ นถนนลาดยางราว 12 กิ โลเมตร ใช้ เวลาเดิ นทาง ราวสัก 1 ชั่วโมง น้ ำ ตกผาตาด อยู่ ใ นเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ขื่ อ นศรี น คริ น ทร์ มี ค่ า ธรรมเนียมคนละ 40 บาท รถยนต์คันละ 50 บาท เขามีบริการบ้านพัก 2 หลัง ให้เช่า มีบริเวณให้กางเต็นท์นอนกันได้ค่าเช่าวันละ 30 บาท มีห้องน้ำ และสุขาไว้บริการ มีร้านอาหารเพียงร้านเดียวขายอาหารตามสั่งแบบอาหาร จานเดียว น่าจะถูกใจนักผจญภัยนะคะ มีสะพานเดินข้ามไปสู่บริเวณทางเข้าสู่ตัวน้ำตก จัดทำเป็นสวนนั่งเล่น มี โต๊ะไม้และเก้าอี้ให้นั่งรับประทานอาหารก่อนเข้าสู่น้ำตก พวกเราขนเสบียง อาหารพร้อมเสื่อผืนใหญ่ปูตั้งวง เป็นอาหารกลางวันแบบปิกนิค ท่ามกลาง ธรรมชาติและเสียงน้ำตก เป็นมื้ออาหารกลางวันที่อร่อยจริงๆ


“.....การท่องเที่ยว น้ำตก เป็นการพักผ่อน ที่สบายใจ เย็นฉ่ำปล่อยวาง คลายความเครียด ให้ล่องลอยไหลไปตามชั้นของสายน้ำตก หลายคนหลงไหล ติดใจ จนกลายเป็นแฟนน้ำตกแบบไม่รู้ตัว.....“ “…Spending a day in nature especially waterfalls provides our bodies and brains a relief. Waterfalls are fascinated by many fan club s…”

น้ำตกผาตาด ชั้น 3

น้ำตกผาตาด ชั้น 2

แอ่งน้ำตกชั้นที่ 1 เล่นน้ำกันแบบสดชื่น

ชอบใจป้ายที่เขียน ตั้งอยู่หน้าศาลา วัดป่าสุนันทวนาราม

พระอาจารย์มิตซูโอะ เจ้าอาวาส วัดสุนันทวนาราม

น้ำตกผาตาด เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มี 3 ชั้ น ที่ เ กิ ด จากลำห้ว ยเล็ ก ๆ บริเวณเทือกเขากะลา ไหลจากหน้าผาสูงลดหลั่นลงมาตามชั้นหินปูน มีน้ำ ไหลตลอดปี เป็นลำน้ำสายสวยมากช่วงปลายฝนต้นหนาว บรรยากาศร่มรื่น ต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมทั่วบริเวณ มีต้นไผ่ปล้อง ขึ้นเป็นระยะๆ ตลอดทางเดิน ประมาณ 300 เมตร น้ำตกผาตาด มีแอ่งน้ำธรรมชาติในแต่ละชั้น เด็กๆลงเล่นน้ำได้ อย่าง สนุกสนาน ดิฉันและเพื่อนๆ พากันปีนขึ้นไปจนถึงน้ำตกชั้นที่ 3 เพลิดเพลิน กับการถ่ายรูปจนบ่ายคล้อยจึงจะกลับลงมา มีเพื่อนบางคนไม่ชอบปีนป่ายจึง ขออาสานั่งเฝ้าของ นอนเล่นบนเสื่อ เพลินไปอีกอารมณ์และบอกว่าเผลอ หลับไปบ้างก็มี ขากลับแวะไหว้พระที่วัดป่าสุนันทวนารามซึ่งเป็นวัดป่าสายหลวงปู่ชา โชคดีได้พบพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก ท่านเจ้าอาวาสเป็นพระภิกษุชาว ญี่ปุ่น ลูกศิษย์รุ่นแรกของหลวงปู่ชา ท่านมาตั้งสาขาวัดป่าที่นี่เป็นสาขาที่ 117 ของวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันหลวงพ่อมิตซูโอะ บวช มาแล้ ว 34 พรรษา ท่ า นเป็ น ผู้ ก่ อ ตั้ ง มู ล นิ ธิ ม ายาโคตรมี เพื่ อ มอบทุ นการ

ศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ท่านเคยลงไปสอนชาวบ้านที่ประสบภัยสึนามิ ทอผ้า ที่เรียกว่า ซาโอริ (Saori) เป็นอาชีพ เช่น ย่าม, กระเป๋า, ที่ใส่ดินสอฯลฯ มา ขายที่ วั ด ป่ า แห่ ง นี้ พวกเราช่ ว ยกั น อุ ด หนุ น สิ นค้ า ทอมื อ ซาโอริ รวมทั้ ง ซื้ อ หนังสือธรรมะของท่านกันคนละหลายเล่ม สำหรับคนที่สนใจธรรมะคงจะมี โอกาส ได้อ่านหนังสือธรรมะที่เขียนโดยอาจารย์มิตซูโอะ มีหลายเล่ม บาง เล่มก็ได้มีการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น เพื่อเผยแพร่ให้ชาวญี่ปุ่นที่สนใจในพุทธ ศาสนาได้อ่านอีกด้วย หลังได้รับพรและหนังสือธรรมะชื่อ “โชคดี” จากท่านแล้ว พวกเราก็ นมัสการกราบลาท่านเพื่อเดินทางกลับที่พักเพราะเย็นมากแล้ว ไปเมืองกาญจน์คราวนี้ สมาชิกในคณะรู้สึกได้ว่าความสนุกสนานและ ความสงบสุขทางใจเกิดขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน มันอุ่นใจแบบอิ่มเอิบ คงเป็น อารมณ์นี้กระมังคะ ที่เขาบอกว่าทุกข์-สุข เกิดแก่ใจตนเอง พบกันฉบับหน้าเป็นการส่งท้าย ลาทีปี 52 ด้วยกัน ดิฉันจะพาไปเที่ยวอีก แล้วพบกันนะคะ   67


สมชัย สิทธิชัยศรีชาติ กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) Somchai Sittichaisrichart Managing Director ท่องไปในโลกไซเบอร์ SIS Distribution (Thailand) PLc. (ตอน 1)” ย “…ปัญหาไวรัส กับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นประเด็นสำคัญ ที่สร้างความเสี หายให้กับโลกไซเบอร์มาก ผู้ใช้ควรรู้จักแนวทางการป้องกันไว้เพื่อการใช้งานที ่ยัง ประโยชน์อย่างเต็มที่…” “…Computer viruses, so much damage to the cyber world. Users will need to find the anti-virus protection in order to maximize computer utilization…” ปัญหาเรื่องความปลอดภัยของการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จัดเป็นประเด็น สำคั ญ ที่ ได้ รั บ ความสนใจมากขึ้ น เรื่ อ ยๆ ครั บ สร้ า งความเสี ย หายให้ เรา จนต้องนั่งลงคุยกันว่า ผมน่าจะนำเสนอการทำความเข้าใจกับปัญหา เพื่อให้ ท่านผู้อ่านรู้จักวิธีป้องกัน แก้ไข และลดความเสี่ยงลงได้บ้าง ปัญหาด้านความปลอดภั ย แบ่ ง ออกเป็ น หลายรู ป แบบเช่ น malware, adware, spywareฯลฯ ผมขอเล่าในแง่มุมต่างๆ ดังนี้นะครับ ในที่สุด เนื่องจากโปรแกรมประเภทนี้ ซ่อนตัวมาในโปรแกรมอื่น คล้ายๆ กับ ผมขอเริ่มต้นจาก malware เป็นชื่อเรียกรวมหมายถึงกลุ่มโปรแกรมที่ วิ ธี ก ารที่ ก รี ก ใช้ กั บ ม้ า โทรจั น จึ ง เรี ย กโปรแกรมประเภทนี้ ว่ า โทรจั น เช่ น แทรกซึมเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผู้ใช้ไม่รู้ตัว ไม่ยอมให้เครื่องทำงาน เดียวกัน ตามที่ ต้ อ งการ และมี ก ารแบ่ ง แยกย่ อ ยเรี ย กชื่ อ อี ก เช่ น ไวรั ส , worms, โปรแกรมนี้ จ ะเกิ ด ความเสี ย หายอะไรบ้ า งนั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ ผู้ ไม่ ห วั ง ดี ว่ า Trojan horse ซึ่งก็ต้องมาดูกันต่ออีกว่าแต่ละประเภทของ malware เป็น อยากจะทำอะไรต่ อ เช่ น การเข้ า มาดู ข้ อ มู ล ในเครื่ อ งของเรา แอบลง อย่างไร โปรแกรม malware ลงในเครื่องของเรา เข้ามาดูดไฟล์จากเครื่องออกไป ไวรัส สามารถแพร่กระจายไปสู่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ คล้ายกับโรค ลบไฟล์ เปลี่ยนชื่อไฟล์ บันทึกการกดแป้นคอมพิวเตอร์ หรือแม้กระทั่งใช้ ระบาดในคนที่ติดต่อกันได้ เป็นการซ่อนตัวเองไปกับไฟล์ที่จะถูกส่งผ่านกันไป เครื่องเราส่งอีเมล์ขยะไปยังเครื่องอื่นๆ ฯลฯ โดยผู้ ส่ ง และผู้ รั บ ไม่ รู้ ตั ว ว่ า มี โ ปรแกรมร้ า ยๆ ซ่ อ นอยู่ จึ ง เรี ย กว่ า ไวรั ส Spyware แฝงตัวอยู่ในคอมพิวเตอร์ เพื่อสังเกตการใช้งานพร้อมกับ คอมพิ ว เตอร์ อย่ า งไรก็ ต ามมี ก ารเข้ า ใจผิ ด เรี ย กโปรแกรมที่ ส ร้ า งปั ญ หา แอบเก็บข้อมูลสำคัญๆ ในเครื่อง คล้ายๆ กับการเป็นนักสืบที่คอยสืบดูว่าเรา ประเภทอื่น เช่น พวก spyware, adwareฯลฯ ว่ า เป็ น ไวรั ส ด้ ว ย ทั้ ง ๆ ที่ ใช้คอมพิวเตอร์อย่างไร โปรแกรมกลุ่มนี้ก็เลยถูกเรียกว่า spyware และมี โปรแกรมพวกนั้นไม่สามารถแพร่กระจายไปยังเครื่องอื่นได้ หรือแพร่กระจาย ความแตกต่างจากพวกไวรัสหรือหนอนคอมพิวเตอร์ที่มันไม่แพร่กระจายไป ไปได้แต่ก็ไม่ได้ใช้วิธีซ่อนไปกับไฟล์เหมือนไวรัส ยังเครื่องอื่น Worms แปลตรงตั ว ว่ า หนอนคอมพิ ว เตอร์ อาศั ย เครื อ ข่ า ย Adware เป็ น โปรแกรมที่ จ ะคอยดึ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ในรู ป แบบของการ คอมพิวเตอร์ในการแพร่กระจายไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ได้ แม้ผู้ใช้ โฆษณา เช่น อยู่ดีๆ ก็โผล่โฆษณาสินค้ามาให้เราดู adware บางตัวก็เป็น คอมพิวเตอร์อาจจะไม่ได้ใช้เครื่องอยู่แต่อย่างใด แค่เปิดเครื่องทิ้งไว้ worms spyware ในตัว คือนอกจากจะแสดงโฆษณาต่างๆ อย่างอัตโนมัติแล้ว ยังจะ ก็สามารถวิ่งไปยังเครื่องต่างๆ ได้ แม้อาจไม่ได้สร้างความเสียหายโดยตรงแต่ แอบดูพฤติกรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วส่งข้อมูลพวกนี้กลับไปให้คนนอก ก็ทำให้ปริมาณข้อมูลที่วิ่งอยู่บนเครือข่ายเพิ่มขึ้นมาก การรับส่งข้อมูลช้าลง ด้วย จนทำงานไม่ได้ อย่างไรก็ตามระยะหลังเริ่มมีหนอนคอมพิวเตอร์ที่ไปลบข้อมูล Rootkit เป็นโปรแกรมที่เมื่อลงในเครื่องแล้ว จะทำการหลอกผู้ใช้ให้ ต่ า งๆ “หนอน” กั บ “ไวรั ส ” จึ ง คล้ า ยกั น มาก ความแตกต่ า งหลั ก คื อ การ คิดว่าคอมพิวเตอร์ของเราไม่ได้มีปัญหา ทั้งที่กำลังเกิดปัญหาขึ้นอยู่ เช่น การ กระจายตัว ไวรัสอาศัยการแฝงตัวในไฟล์ที่มีการรับส่งกัน ในขณะที่หนอน ซ่อนโปรแกรมที่มาแอบลงไว้ไม่ให้เห็นได้ง่ายๆ หรือปลอมตัวด้วยการใช้ชื่อ คอมพิวเตอร์มีการติดต่อผ่านเครือข่ายที่มีเครื่องไปเชื่อมต่อกัน เดียวกับโปรแกรมต่างๆ เพื่อหลอกให้ผู้ใช้พิมพ์ชื่อและรหัสเข้าไปและเก็บ Trojan Horse หรือม้าโทรจัน หรือเรียกกันสั้นๆ ว่า “โทรจัน” เป็น ข้อมูลชื่อและรหัสการใช้งานไว้ใช้ประโยชน์ในทางร้าย ฯลฯ โปรแกรมที่ แ ฝงตั ว เข้ า มากั บ โปรแกรมอื่ น มั ก จะหลอกผู้ ใ ช้ คิ ด ว่ า เป็ น Bot หรื อ Robot ซึ่ ง แปลตรงๆ ได้ ว่ า หุ่ น ยนต์ อั นตรายและมี ค วาม โปรแกรมที่ทำงานบางอย่างแต่ที่จริงแล้วเป็นการซ่อนโปรแกรมอื่นไว้เพื่อ ซับซ้อนในตัวสูง โดย bot นี้มีความคล้ายกับหนอนคอมพิวเตอร์และโทรจัน แอบทำงานอื่น แต่ bot จะยึดเครื่องเราแล้วทำงานตามคำสั่งของผู้ที่ไม่หวังดีซ้ำๆ ไปตลอด ชื่อม้าโทรจันมาจากเรื่ อ งเล่ า ในสงครามกรี ก โบราณ เมื่ อ กองทั พ กรี ก คล้ายๆ กับหุ่นยนต์โดยเจ้าของเครื่องไม่รู้ตัว เช่น การส่งอีเมลล์ขยะออกไป พยายามบุกเมืองทรอยอยู่นาน แต่ก็ไม่สามารถยึดได้ เมืองนี้มีความแข็งแกร่ง ตลอดเวลา หรือการไปโจมตีเว็บไซต์ จนไม่สามารถให้บริการคนอื่นได้ จึงมี กรีกจึงวางแผนเสมือนยอมแพ้ หลบหนีกันไปหมดแต่ทิ้งม้าไม้ขนาดใหญ่ไว้ การตั้ ง ชื่ อ เครื่ อ งที่ ติ ด bot ว่ า “ซอมบี้ ” เพราะมี ส ภาพคล้ า ยๆ กั บ ผี ดิ บ ที่ นอกเมืองทรอย เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการยอมแพ้ โดยภายในม้าขนาดใหญ่ ไม่ค่อยมีสติ บางท่านอาจจะมารู้จากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต กล่าวหาว่ามี นี้ มีนักรบกรีกซ่อนอยู่ภายในหลายคน ซึ่งฝ่ายทรอยคิดว่ากรีกยอมแพ้และ การส่งอีเมลล์ขยะออกไปจำนวนมากทั้งที่คุณเองไม่ได้ส่ง ลากม้าโทรจันเข้าไปในเมืองทรอยเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะพร้อมเลี้ยง ผมพูดเรื่องน่ากลัวไปหรือเปล่าครับ ยังมีปัญหาอื่นๆ อีกครับ และผมไม่ ฉลองชัยชนะกันใหญ่จนตกดึก ข้าศึกที่ซ่อมอยู่ภายในม้าโทรจันก็ออกมาเปิด ลื ม ที่ จ ะเล่ า แนวทางการป้ อ งกั น ให้ อุ่ น ใจคลายกั ง วลกั น ด้ ว ย ติ ด ตามใน ประตูเมืองเพื่อให้ฝ่ายกรีกเข้ามาในเมืองทรอยได้โดยง่ายและทรอยก็ถูกยึดได้ ฉบับหน้านะครับ

“ความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์

  68


ยุวพล พรประทานเวช นายกสมาคมป้ายและโฆษณา Yuvaphol pornpratharnwech President Advertising and Sign Producing Association ไม่ใช่คำแช่งใดนะครับ เพราะสองคำนี้เป็นคำที่มนุษย์ทุก คนต้องเผชิญหน้า ปราญช์ชาวบ้านบอกไว้ว่า สิ่งที่มนุษย์หลีก หนีไม่ได้คือ การเสียภาษีและความตายครับ ขยายความตามสัจธรรมว่า “ภาษี” เป็นเรื่องที่ประชากร ทุ ก คน ของทุ ก ชาติ ต้ อ งเสี ย ภาษี อาจจะเป็ น ภาษี ท างตรง ภาษีทางอ้อม ต้องเจอทั้งนั้น “ความตาย” หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น ไม่มีใครอยู่ ค้ำฟ้าครับ ยุคนี้เกิดอาการ อ่อนตัวของกำลังซื้อไปทั่วโลก เงินก้อน ใหญ่ที่นำมาใช้จ่ายเป็นเม็ดเงินจากการจัดเก็บภาษีจากภาค ประชาชน เพื่อนำมาเป็นบริการทางสังคมต่างๆ ผมคิดว่าทุกคนเข้าใจได้ รับได้ จากการต้องเป็นพลเมืองดี

จัดไว้พิเศษ ให้นายกฯ สื่อสารไปถึงสมาชิก ผู้เสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฏหมาย มาแล้วครับ ล่าสุดสำหรับผู้ประกอบการด้านป้ายโฆษณา หน่วยงานผู้ดูแล - กทม. ออกมาประกาศเรื่องการจัดเก็บภาษี แบบปรับปรุงใหม่ ลงข่าวกันไปหลายฉบับแล้ว ล่ะครับ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม ผมขอเก็ บ ตกประเด็ นต่ า งๆ มาเป็ นข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง สำหรั บ ท่ า น สมาชิกไว้ เพื่อเตรียมตัววางแผนงานกันไว้อย่างเนิ่นๆ นะครับ คุณธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่า กทม. กล่าวว่าเรื่องนี้ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะ รัฐมนตรีไปแล้ว เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา ซึ่งได้สั่งการไปยัง กองรายได้ สำนักการคลัง กทม.ไปศึกษาข้อมูลแนวทางการจัดเก็บภาษีฉบับปรับปรุงใหม่นี้แล้ว ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ ท่านสมาชิกขอรับรายละเอียดได้ที่สมาคมป้ายและ โฆษณานะครับ

“ภาษีกับความตาย”

  69


ชาตรี อัศวเบญญา Chatre Asavabenya ผนึกกำลังครั้งสำคัญ ของพลังเอเชีย Asia Sign Association Honorable Adviser “…เมื อ ่ ผู ค ้ นยั ง ต้ อ งติ ด ต่ อ สื อ ่ สารกั น เทคโนโลยี จ ง ึ มี ส ว ่ นช่ ว ยให้ การทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และประหยัดต้นทุนได้มาก…” costs efficiency and remain continuously …” “…communication needs among people, technology help คำว่ า Social Networking อาจจะไม่ ค่ อ ย แล้วก็แทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยครับ และที่ คุ้ น หู กั บ พวกเราเท่ า ไหร่ เมื่ อ เที ย บกั บ คำว่ า Hi5, สำคัญที่สุดของ Social Networking เป็นการที่ หรื อ MSN หรื อ คำว่ า Twitter จากข่ า วการใช้ ผู้ประกอบการจะได้มีโอกาสแสดงตนเองเพื่อให้ อาวุธทางการสื่อสารเพื่อหวังผลทางการเมือง จึง ผู้อื่นสามารถติดต่อเข้ามาได้ ซึ่งก็เหมือนกับการที่ ดั ง ระเบิ ด ไปทั่ ว ประเทศและกลายเป็ น ความ เราทำโฆษณาไปให้คนอื่นๆ ทั่วโลกได้รู้จักเรา และ ทันสมัยที่ใครๆ ก็อยากจะลอง บริษัทของเรานั่นเอง ซึ่งก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่ม แต่หากจะให้คำจำกัดความของคำว่า Social เลยครับ Networking จะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารกัน สำหรั บ Asia Sign Association – ASA ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยที่ เชื่ อ มโยงกั น บนโลกของ พวกเราใช้ Social Networking Software ใน internet โดยใช้ website หรือ software ต่างๆ เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร การติดต่อสื่อสาร ทันสมัยไหมล่ะครับ เป็นการประชุมคุยกันอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมี software ยอดนิ ย มที่ ใช้ ง านกั น มากมาย เช่ น Facebook, ทุกวันพุธช่วงเช้าเวลา 9 โมงถึงเที่ยง - ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทย Twitter, Skype, MSN, LinkedIn, Tweeter, QQ, ICQ, และอื่นๆ อีกมาก ผู้ บ ริ ห ารของ ASA รวมถึ ง Regional Representative คุ ย กั น ผ่ า น ซึ่งบาง software จะเป็นการใช้ในการสื่อสารกันโดยตรง ทั้งแบบตัวต่อตัว software ที่มีชื่อว่า skype จึงทำให้การทำงานของ ASA มีความรวดเร็ว หรื อ conference call และบาง software ก็ จ ะเป็ น ลั ก ษณะของการ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยที่พวกเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และใช้เวลา update ข่าวสารโดยที่ผู้ใช้จะต้องมี account อยู่เพื่อเป็นที่รับข้อมูลข่าวสาร ในการเดินทางไปประชุมกันบ่อยๆ ในหัวข้อที่ลงทะเบียนไว้ ข้อสำคัญที่สุดคือผู้ใช้จะต้องสามารถเชื่อมต่อกับ ASA มี account ของ facebook เป็นของตัวเองด้วยนะครับ หากท่าน ระบบ internet ได้เท่านั้นเอง ที่เป็นประตูเปิดหากัน ใดสนใจก็สามารถที่จะ add ไว้ได้ครับ เพื่อประโยชน์ในการที่จะได้รับข่าวสาร เทคโนโลยีของการสื่อสารมีการพัฒนาไปไกลมาก การเชื่อมต่อระบบ ความคืบหน้าต่างๆ ของ ASA ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังสามารถที่จะ link ADSL กั บ คอมพิ ว เตอร์ ที่ บ้ า นหรื อ ที่ ท ำงาน หรื อ ตาม internet caf ต่อไปยังองค์กรอื่นๆ ได้อีกมากครับ เช่น International Sign Association ée ต่างๆ ก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมเราแล้วครับ หรือระบบ Wifi ที่ผู้ใ (ISA) และ อื่นๆ ช้สามารถเชื่อมสัญญากับเครื่องคอมพิวเตอร์ laptop หรือโทรศัพท์มือถือได้ นอกจาก skype และ facebook ที่ใช้เป็น Social Networking แล้ว ทั่วไปที่จะเห็นบ่อยที่สุดในกรุงเทพฯ ก็คงจะเป็น True Wifi และ TOT Wifi ยังมีอีกแหล่งข้อมูลที่ผมอยากแนะนำให้ลองแวะเข้าเยี่ยมชมกันได้ครับคือ ส่วนผู้ที่ใช้มือถือ, PDA ต่างๆ ก็สามารถเชื่อมต่อสัญญาณ และใช้ Social LinkedIn สามารถเข้าไป register ได้ที่ International Sign Association Networking Software ต่างผ่านสัญญาณ EDGE และ 3G ได้โดยสะดวก ISA ครับ และเมื่อมีใคร post ข้อความอะไรไว้ เราก็จะได้รับข้อความเหล่า ซึ่งเครือข่าย networking เหล่านี้ทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก นั้นทาง email ด้วยครับ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่สำนักงาน ในรถ หรือที่ไหนๆ ก็ตามครับ ยุคนี้ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่า ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ก็เปรียบเป็นอาวุธที่ ความสะดวกของการสื่อสารโดยการใช้ Social Networking Software สำคัญอย่างหนึ่งในการทำธุรกิจ ยิ่งมีข้อมูลครบถ้วน รวดเร็ว และแม่นยำ ต่างๆ เหล่านี้ ทำให้มีจำนวนผู้ใช้มากขึ้นเรื่อยๆ และการที่มีผู้ใช้มากขึ้นก็ ถูกต้อง ก็ย่อมที่จะได้เปรียบคู่ต่อสู้เสมอ การใช้ Social Networking จึงเป็น ทำให้ software ต่างๆ เหล่านี้มีประโยชน์มากขึ้นนั้นเอง เริ่มแรกๆ เราอาจ เรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจครับ และยิ่งจะทวีความสำคัญขึ้น จะเห็นวันรุ่น หรือเด็กๆ มี Hi 5 เล่นกันเยอะมาก หรือไม่ก็ chat กันบ่อยๆ เรื่อยๆ ตามความแพร่หลายของสื่อประเภทนี้ แต่ software เหล่านี้ไม่เพียงแต่จะมีประโยชน์แต่เฉพาะกลุ่มวันรุ่นเท่านั้น เล่าไปก็เรื่องยาวครับ นับเป็นโชคดีของผู้ประกอบการผลิตป้ายและสื่อ ครับ สำหรับผู้ประกอบการอย่างพวกเราเองก็สามารถใช้ช่องทางต่างๆ เหล่า โฆษณาของเราครับเพราะทาง iSIGN Academy จะจัด workshop แบบ นี้ติดต่อสื่อสารในเชิงธุรกิจได้ครับ และเนื่องจากเราจะสามารถ online ได้ หลักสูตรเร่งรัดสั้นๆ ขึ้นมา เพื่ออบรมวิธีการใช้งาน software ต่างๆ เพื่อใช้ ตลอดเวลา จึงทำให้การติดต่อสื่อสาร และการได้รับข่าวสารเป็นไปด้วยความ งานสำหรั บ Social Networking แต่ ส ำหรั บ รายละเอี ย ดต่ า งๆ ของ รวดเร็วฉับไวครับ workshop นี้ รวมถึงหลักสูตรต่างๆ ติดตามได้ที่ booth ของ Harmony ประโยชน์อีกอย่างที่เห็นๆ ของ software เหล่านี้ คือการช่วยประหยัด Group ในงาน Sign Asia Expo 09 ที่เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 15 ถึง เงิ น ในการสื่ อ สาร เพราะนอกจากค่ า ใช้ จ่ า ยของการ online เข้ า ระบบ 18 ตุลาคมนี้ แล้วเจอกันในงานครับ

“Social Networking : เครือข่ายทรงพลัง”

  70


ดร.ภญ.พรรณเพ็ญ เดี่ยวพานิช

ผู้อำนวยการอุทยาน Century Health Park โรงพยาบาลพีรเวช “ชีวิตทุกคนมีแสงสว่างประจำใจประจำตัวอยู่แล้วค่ะ ป้าย ต่างๆ อาจเป็นเพียงเครื่องชี้ทางของทางโลก แต่ทางธรรมไม่ ต้องมีป้ายหรอกค่ะ ทุกอย่างเป็นไปตามกรรมเก่า” คุณมนธชา สุดอำพัน ผู้ จั ด การอาวุ โ ส ฝ่ า ยกิ จ การ บรรษัท เทสโก้ โลตัส “แย่เหมือนกันนะคะ ความเคยชินอยู่ในถิ่นเดิมก็คงพอจะ ช่วยได้ แต่หากไปต่างถิ่นลำบากแน่ๆ ต้องถามผู้คนไปตลอด ทาง หรือดิฉันอาจใช้บริการดาวเทียม เอ… อย่าคิดว่าเพ้อเจ้อ นะ อีกหน่อยอาจเป็นเรื่องธรรมดามากก็ได้ค่ะ”

คุณฟาน ศรีไตรรัตน์ กรรมการบริหาร บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด “ผมคงต้องคลำทางอยู่พักใหญ่ล่ะ การสะสมกล้ามเนื้อ การ ออกกำลังกายของผมจะได้นำมาใช้ก็งานนี้แหละครับ วิ่งไปถามทาง ไป มีเพื่อนไปได้ตลอดทางแหละครับ…” คุณพงษกรณ์ คอวนิช ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) “ชีวิตคงจะยุ่งดีพิลึกล่ะครับ ผมจะจดจำ ใช้สมองให้จำอะไรเป็น หลักใหญ่ๆ บันทึกรอบตัวด้วยกล้องจากดวงตา ชีวิตมีรสชาติดีครับ”

  71


จิบน้ำชา ใต้ตน้ พิกลุ

ฤดูกาลขยายงานของคนในแวดวงสื่อนอกบ้าน ฟังแล้วชื่นใจจัง เริ่มขยับหูมาฟังกันใกล้ๆ เร็ว

คุณนายแหม่ม - จริยา นักสอน แปรรูป ปรับโฉมจาก “เจอาร์ดีล” เป็น “อควา คอร์ป” แล้วเร่งเครื่องเดินหน้าเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 425 ล้านบาท เพื่อนฝูงรอซื้อ ราคา IPO และรอรวย ตอนวันเคาะราคาวันแรก เงินที่ได้รับ คุณนายแถลงข่าวบอกว่าจะกำแน่นๆ ไปลงทุนรุกเรื่องสื่อ โฆษณาในประเทศเพื่อนบ้าน ยินดีด้วยจ้า… คุณอดิศร ศุขะทัต แห่งไซน์แมททีเรียล ซัพพลาย โยกย้าย ขยายออฟฟิศใหม่ใหญ่กว่าเดิมราว สองเท่า มีที่เก็บวัสดุไว้รอออร์เดอร์ลูกค้าเพิ่มขึ้น มีห้องประชุมเก๋ๆ มีระเบียงนอนดูดาวได้ ในซอยปรีดา – สาธุประดิษฐ์ 57 เพื่อนๆ แวะไป จิบกาแฟสด ชงเฉพาะเสิร์ฟเป็นถ้วยๆ ได้ทุกเวลา ยินดีด้วยจ้า…

คุณหวง เหยิน ชาง ขยายธุรกิจแบบข้าม สายพันธุ์ จากความเป็นเจ้าพ่ออิงค์เจ็ท ไปหาการเป็นเจ้าพ่อสื่อ เจ้าของป้ายไตรวิชั่นตามสี่แยก หลายร้อยป้าย ล่าสุดตั้งใจสั่งน้ำดื่มยี่ห้อ “Ocean Deep” จากไต้หวัน - บ้านเกิด เข้ามาขายให้ลูกค้ากระเป๋าหนัก รักสุขภาพ ในเมืองไทย เจ้าตัวบอกสรรพคุณคล่องแคล่วยิ่งกว่าบทท่องจำของพระเอก ละครช่อง 7 บอกว่าเป็นน้ำจากทะเลลึก กว่า 2,200 ฟุต ที่อุดมด้วย แร่ธาตุ คุ้มค่ากับสุขภาพดี ที่มีเงินเท่าไหร่ก็หาซื้อไม่ได้ตามห้าง ไหนๆ ทั้งสิ้น ยินดีด้วยจ้า…

  72


สแตนดาร์ทชาร์เตอร์ดสปอนเซอร์ลีกผู้ดี

มร.มาร์ค เดวาเดสัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) แถลงข่าว การเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลเป็น เวลาสี่ ปี มี ผ ลตั้ ง แต่ เ ดื อ นกรกฎาคม 2553 เป็ น ต้ น ไป โดยมี คุ ณ นภั ส เปาโรหิตย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ร่วมแถลงข่าว เมื่อกลางเดือนกันยายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเรดิสัน พระราม 9 กรุงเทพฯ

ช็อปปิ้งลอยฟ้า

คุ ณ มารุ ต อรรถไกวั ล วที ประธานกรรมการบริ ห าร บริ ษั ท วี จี ไ อ โกลบอล มีเดีย จำกัด คุณสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการและผู้อำนวยการ ใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วม กับคุณนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก กรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด แถลงข่าว มหกรรมลดราคาครั้งใหญ่จาก ไอ.ซี.ซี. เนรมิต 3 สถานี ล อยฟ้ า “สยาม”, “สนามกี ฬ าแห่ ง ชาติ ” , และ “เพลิ น จิ ต ” เป็ น ศูนย์กลางการช็อปปิ้งครั้งแรกของไทย ในงาน “ICC Sky Shopping Rally” ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. – 4 ต.ค. 52

สุดยอดคนพันธุ์อึด

คุณอนวัช องค์วาสิฎฐ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) คุณประกอบ ชลชลาธาร หัวหน้าฝ่ายการ บัญชีและการเงิน บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด คุณสมพร นาค ซื่อตรง ผู้จัดการทั่วไป Ripley’s Believe It or Not !!! และ คุณหทัยดิส มุ่ ง ถิ่ น ผู้ อ ำนวยการฝ่ า ยบริ ห ารการตลาด และสื่ อ สารองค์ ก รอาวุ โส โรง พยาบาลพญาไท 3 ร่วมมอบรางวัลให้กับ คุณณัฐวุฒิ หัวใจแก้ว แชมป์ดูหนัง มาราธอนประเทศไทยด้วยสถิติใหม่ 168 ชั่วโมง 7 วัน 7 คืน ในการแข่งขัน “ซั ม ซุ ง พลาสม่ า มู ฟ วี่ กู รู มาราธอน 2009 แอท เมเจอร์ ซี นี เพล็ ก ซ์ ” ณ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน เมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมา

ประหยัดไฟช่วยปัญหาโลกร้อน

มร.วิลลี แทม ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศ ไทย แถลงข่าวเปิดตัว โครงการประหยัดไฟระดับมหานคร “The Bangkok Big Switch” เพื่ อ รณรงค์ ให้ ป ระชาชนชาวไทยมี ส่ ว นร่ ว มแก้ ไขปั ญ หา โลกร้อนอย่างยั่งยืน ด้วยการลดใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน โดยเชิญชวน ครัวเรือนที่อยู่ในเขตการไฟฟ้านครหลวง ได้แก่ กรุงเทพฯ – นนทบุรี และ สมุทรปราการ ร่วมแข่งขันลดค่าไฟในครัวเรือน ระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม

Marco Movie Preview

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการสื่อโฆษณาภายนอก ที่ อ ยู่ อ าศั ย ครบวงจร ทุ่ ม ปิ ด โรงภาพยนตร์ จั ด กิ จ กรรม MACO Movie Preview ชวนลูกค้าชมภาพยนตร์สุดมัน เรื่อง The Taking of PELHAM 123 ณ แกรนด์ เอ็นจีวี สยามดิสคัพเวอร์รี่

  73


s

o

ภาพลักษณ์ใหม่ตลาดน้ำอัมพวา

c

คุณนริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส) และคณะผู้บริหาร พนักงานธนาคาร จัดงานพิธีเปิดและส่งมอบโครงการ “ตลาดน้ำอัมพวาภาพลักษณ์ใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม” โดยคุณประดิษฐ์ ภั ท รประสิ ท ธ์ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงการคลั ง เป็ น ประธานในพิ ธี ณ ตลาดน้ำอัมพวา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่ผ่านมา

โอเปอเรเตอร์ยักษ์ใหญ่กับ Nokie Messaging

มร.ชูมิท คาพูร์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณสมชัย เลิศสุทธิวงส์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “Nokie Messaging” โดยเอไอเอสเป็ น โอเปอเรเตอร์ ร ายแรกในประเทศไทยที่ สามารถให้บริการรองรับถึง 10 อีเมล์แอคเคาท์บนมือถือเพียงเครื่องเดียว

สร้างกระแสผ่านเฟสบุ๊ค สร้างกลุ่มแฟนพันธ์แท้ “ เคทีซี โซไซตี้”

คุณวรวุฒิ นิสภกุลธร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจบัตร เครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ “เคทีซี เรียล พริวิเลจ” จับมือพันธมิตร 1,500 ร้านค้า มอบสิทธิพิเศษ 5 หมวดการใช้จ่าย ที่ ส ร้ า งความสุ ข ในชี วิ ต ประจำวั น ตอบสนองทุ ก ไลฟ์ ส ไตล์ ใช้ สื่ อ ไซเบอร์ สื่อสารกับสมาชิกแบบเรียลไทม์ สร้างกลุ่ม “เคทีซี โซไซตี้”   74

i

e t

y

HP ตัดครึ่งราคา

เอชพี เสนอรายการส่งเสริมการขาย “ตัดครึ่งราคา...ต้นทุนหมึกพิมพ์กับ HP Ink Advantage” เพียงผู้บริโภคนำเครื่องพิมพ์ยี่ห้อใดหรือรุ่นใดก็ได้ที่ติด แท่นเดิมหมึก (Ink Tank) มาแลกซื้อเครื่องพิมพ์เอชพีรุ่นใหม่ในตระกูล “HP Ink Advantage” ผู้บริโภคจะได้รับเงินคืน 500 บาทต่อ 1 สิทธิ์การแลกซื้อ ตั้ ง แต่ วั น นี้ – 31 ตุ ล าคม 2552 ณ ผู้ แ ทนจำหน่ า ยเครื่ อ งพิ ม พ์ เ อชพี ทั่วประเทศ

ไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์ 2009

มร.สตี เฟ่ น แอปเปิ้ ล ยาร์ ด กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ และคุ ณ พั ช รา ทวี ชั ย วั ฒ นะ รองกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ ฝ่ า ยการตลาด บมจ.อยุ ธ ยา อลิ อั นซ์ ซี . พี . ประกั นชี วิ ต ประธานมู ล นิ ธิ 5 ธั น วามหาราช และผู้ ช่ ว ย ผู้ อ ำนวยการศู น ย์ เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และคอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ชาติ(เนคเทค) ร่วมเปิดตัวโครงการ “ไทยแลน เอนิเมชั่น คอนเทสต์ 2009 โดย อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.” ภายใต้หัวข้อ “พลังจิ๋วช่วยไทย สู้ภัยเศรษฐกิจ” เปิดโอกาสให้เยาวชนร่วมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไทยเป็นสื่อ เอนิเมชั่น ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ ของรางวัลอีกมากมาย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯมหานคร


ฉลองครบ 20 ปี แม็คโคร

คุณเอกชัย ยังวาณิช รองกรรมการบริหาร บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องครัวสเตนเลสสตีลตรา “หัว ม้ า ลาย” พร้ อ มด้ ว ย คุ ณ สุ ช าดา อิ ท ธิ จ ารุ กุ ล ประธานกรรมการผู้ จั ด การ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบหม้อก๋วยเตี๋ยวไร้สารตะกั่ว ตราหัวม้าลายให้กับตัวแทน 4 หน่วยงานภาครัฐในกทม. ในงานฉลองครบ รอบ 20 ปี แม็คโคร และเปิดตัวหม้อก๋วยเตี๋ยวไร้สารตะกั่วตราหัวม้าลาย ณ ห้างแม็คโคร สาขาลาดพร้าว

SHARP OKU SAN CLUB

คุณสุทธิชัย เกียรตนานุสนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัรฑ์ไฟฟ้า และอิเล็ก ทรอนิคส์ บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด จัดงาน “SHARP OKU SAN CLUB” เพื่ออบรมระบบพลาสม่าคลัสเตอร์และคอร์สเรียนทำอาหารด้วย HEALSIO ณ ห้องธาราทิพย์ โรงแรมอิมพีเรียลธารา สุขุมวิท 26

iSIGN academy

รับผู้อำนวยการสถาบั น ฯ อัตรา 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ

- ชาย หรือ หญิง อายุ 40 ปี ขึ้นไป - มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 10 ปี (หากผ่านงานด้านบริหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) - มีมนุษยสัมพันธ์ดี จิตอาสา เปิดกว้างในเรื่องความคิดเห็น - ค่าตอบแทน พิจารณาตามความรู้ความสามารถคุณสมบัติ

สนใจติดต่อที่ คุณสอาด มาคราม โทร. 02-994-5199 ต่อ 101

โดยมีกฏเกณฑ์ดังต่อไปนี้ - รองรับพนักงานได้ 10 – 12 คน - มีพื้นที่ห้องประชุม ความจุ 25 – 30 คน - กำหนดค่าเช่า 30,000 บาท/เดือน - ระยะเวลาเช่าไม่น้อยกว่าคราวละ 3 ปี - มีพื้นที่จอดรถ และการเดินทางสะดวก

นำเสนอพื้นที่ได้ที่ คุณฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ โทร. 02-728-1200 ต่อ 22

  75


à¸ÍÍÂÙ‹ä˹ ?

โลโกทั้ง 5 ตัวในรูปนี้ คุณๆ ชวยพลิก พลิก มอง มอง วาเปนโลโกของบริษัทใด? และอยูหนาไหน? ของนิตยสาร OHM ในมือคุณฉบับนี้ รูแลว... รูแลว รีบสงคำตอบมาที่ กองงานสมาชิกสัมพันธ e-mail : rodson_mga@yahoo.com กอน 15 ธันวาคม 2552 (ประกาศผลในนิตยสาร OHM ฉบับเดือนกุมภาพันธ 2553)

5 ทานแรกที่ตอบไดถูกตอง รับไปเลยบัตรเขาพัก หอง Courtyard มูลคา 5,000 บาท

Boutique Hotel

ใหคุณไดยอนรอยอดีตแสนคลาสสิคที่อยุธยากับคนรูใจเปนเวลา 2 คืน พรอมอาหารเชา

สอบถามเพิ่มเติม 02 275 7579   76

ปอ ปลา ลอ ลิง. สำหรับพนักงานบริษัท เอ็มจีเอ มีเดีย จำกัด รูคำตอบแลวหมดสิทธิ์นะจะ ^_^


Promotion of the month October 2009

Gift Voucher ให้คุณๆ ไปรับประทานบุฟเฟ่ต์ มื้อกลางวันกันอย่าง จุใจ และเพลิดเพลิน กับวิวทิวทัศน์เมือง หลวงที่ชั้น 76 และ 78 โรงแรมใบหยก ท่านละ 1 ใบ มูลค่าใบละ 750 บาท ให้สมาชิก 5 ท่านแรก ที่บอกรับการเป็นสมาชิกนิตยสาร OHM เป็นเวลา 2 ปี

รายชื่อผู้โชคดี OHM September 2009

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกราย 2 ปี 5 ท่านแรก ที่ได้รับ

กระดาษพิมพ์ลายสำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ที่มาพร้อมหมอน น้องวัวสุดน่ารัก และถุงผ้าลดโลกร้อน มูลค่ารวม 750 บาท จาก คุณจักรพงษ์ เกื้อกูล คุณอนันต์ รุ่งพรทวีชัย คุณศุภชัย หลากจิตร คุณกมลทิพย์ คำสร้าง คุณsubscribers จิราภรณ์ for จิตCongratulations ศิลป์ Lucky to the first 5 subscribers for 2 years of OHM

ฟรี 2 เล่ม มูลค่ารวม 3,600 บาท

  77

OHM Magazine 57  

OHM Magazine 57

OHM Magazine 57  

OHM Magazine 57

Advertisement