Page 1

Produktguide For deg som skal støpe, mure, legge fliser eller avrette gulv


innhold 5 5 7

9 10 13 15

mUring Muring av Leca blokker og piper Muring av tegl Muring av naturstein

17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

PUSS Og OVerflAtebehAndling Fargekart sluttpuss/maling puss på Leca, utvendig over terreng puss på plate, Weber Luftet Kledning Aquapanel Outdoor puss på tegl puss på betong innvendig puss/Gipspuss Sluttpuss og maling Rehabilitering/Hydraulisk kalkmørtel pumpbare mørtler Støpearbeider Støp på bad Spesialmørtel Reparasjonsmørtel

36 37 39 41 43 45

gUlV Avretting på betong Avretting på tregulv Avretting på flis/klinker Varmegulv Andre løsninger og sertifiserte utførende

46 47 47 49 51 53 55 56

lim Og fUg Flislim og membraner Flislegging ute/inne på tørre arealer Flislegging på bad og våtrom utendørs Skifer og naturstein Spesialprodukter og vanskelige underlag produktoversikt

For at det skal være enkelt å finne frem i våre produkter er emballasjen fargekodet slik at det er lett å skille dem fra hverandre, både hos handelen og på byggeplass:

Fasade, puss og overflatebehandling Gulv Lim og fug Vegg innendørs Muring Støpearbeider Spesialmørtel

Forside: Arkitekt MNAL p.A.M Mellbye

2


Hva skal jeg bruke? Og hvordan? Kortfattet håndbok for deg som skal støpe, mure eller legge fliser. Selv om merkevaren Weber er ny for deg, så kjenner du antagelig Leca, Serpo, Deitermann eller ABS. Weber. En enklere hverdag for alle som bygger. Du har kjent oss i årevis. Ikke som Weber, men bl.a. som maxit, Optiroc og ABS. Nå blir alle våre produkter og merker – untatt Leca – samlet under en ny paraply. Den er gul og sort, og heter altså Weber. Weber er merkenavnet for murverksrelaterte produkter innenfor det franske industrikonsernet Saint-Gobain Weber, Europas ledende leverandør av komplette løsninger for bygg, konstruksjon og rehabilitering. Det er en solid og tradisjonsrik aktør innenfor byggevarer som nå overtar stafettpinnen fra maxit.

En enklere hverdag for alle som bygger Alle som bygger i Norge, proffer som selvbyggere, vet at de kan stole på våre produkter. Ikke bare fordi produktene selv holder jevn og høy kvalitet, men også fordi de vet vi holder samme høye kvalitet i alle ledd, fra produksjon til levering. I tillegg driver vi en utstrakt informasjons- og opplæringsvirksomhet. Vi utgir tidsskriftet ”bygg bedre” med inspirasjonsstoff for alle som bygger. Vi har tusenvis av proffer på kurs og produktopplæring hvert år. Og ikke minst: Vi utdanner tusenvis av selvbyggere hvert år på våre Leca selvbyggerkurs over hele landet.

Weber – en enklere hverdag for alle som bygger Norges ledende murverksbedrift Weber er uten sammenlikning størst og ledende innen murverk og murverksrelaterte produkter i Norge. Blant våre produkter finner du et komplett sortiment av sparkler og avrettingsmasser, mørtler, spesialbetong og våtromsprodukter. Og selvfølgelig – Leca blokker, piper, byggeplank, mørtel og løs Leca. Våre produkter har i årevis innehatt en ledende posisjon i det norske byggemarkedet og brukes over hele landet. Vi er distribuert Norge rundt gjennom nærmere 1000 byggevareforhandlere. Murverk er miljøvennlig Murverk gir sunne hus med lang levetid. Våre materialer inneholder ingen helse- eller miljøfarlige stoffer, de avgir ingen skadelige utslipp, de er motstandsdyktige mot fukt, sopp og råte, de krever minimalt av vedlikehold og er enkle å rive, separere og gjenbruke etter endt levetid.

Weber produkter gir Weber løsninger Vi har lange tradisjoner i å tenke i komplette løsninger. Våre løsninger består av enkeltprodukter som utfyller og kompletterer hverandre. En murvegg består for eksempel av Leca blokk, Weber mørtel og Weber puss. Et badegulv er en løsning som kan bestå av 5 – 6 produkter. Vi leverer produktene som passer sammen, som utfyller hverandre og som med litt kunnskap og innsats blir til sunne og vakre hus, tette og tørre bad, eller solide, rette og bruksklare gulv. Den som holder seg til Weber er trygg på at samtlige produkter er laget og utprøvet med tanke på å fungere optimalt sammen. Våre konsepter har teknisk godkjenning fra SINTEF Byggforsk. Vårt løfte til deg Vår viktigste oppgave er å gjøre hverdagen enklere for alle som bygger. Det betyr at vi har tatt på oss en tøff oppgave. For vi vet av årelang erfaring at alle som bygger, proffer som selvbyggere, stiller harde krav til sine leverandører. Til materialkvalitet, til presisjon og leveringsdyktighet. Slik må det være på et område hvor det å gjøre ting om igjen er fryktelig kostbart. Og fryktelig kjedelig. Vårt løfte til alle som bygger er at vi skal fortsette å levere høyeste kvalitet i alle ledd. Og vårt håp er at vårt nye navn og vår nye profil skal gjøre ditt arbeid – enten det er stort eller smått – litt enklere, og om mulig – enda litt bedre. 3


4


MuRiNG

MuRiNG Weber har landets lengste erfaring med muring og murprodukter og landets bredeste og mest komplette sortiment. Vi leverer gode, bruksvennlige murmørtler til alle typer murarbeider. Produktene fåes i et stort antall kvaliteter og sammensetninger tilpasset mange forskjellige bruksområder. Denne brosjyren presenterer de vanligste og mest brukte, og de du finner i de fleste byggevareforretninger. For en komplett oversikt, se våre websider: www.weber-norge.no.

Er du på jakt etter en spesialtilpasset mørtel, ta kontakt med butikkens proffselger eller direkte med oss i Weber. Weber produserer funksjonsmørtler i mørtelklasse M2,5, M5 og M10 der tallene tilsvarer minimum trykkfasthet i MPa. Det er viktig å velge en mørteltype som harmonerer med den steinen eller blokken den skal mures sammen med. Dette for å oppnå et godt samvirke og et sterkt og tett murverk. Husk å vurdere hvilke belastninger din konstruksjon skal tåle før du går i gang med muringen.

Muring av Leca blokker og piper Til muring av Leca murverk anbefales det å bruke murmørtler som harmonerer med blokkfastheten. Den skal gi godt samvirke, men samtidig ikke være for sterk. Vi anbefaler også å slemme/poretette åpninger i murverket underveis i muringen. Dersom du skal mure med Leca, har du flere murmørtler å velge mellom. • Weber.mix M5 eller Weber.mix M5 Pumpbar egner seg til det meste • Ønsker du en litt smidigere mørtel kan du benytte Weber.base KC 35/65 • Vi har også en murmørtel som er tilsatt Leca og derfor veier 25% mindre enn vanlig murmørtel, men ellers har de samme egenskapene. Den heter Weber Lett Murmørtel, gir færre tunge løft, og er smidig og lett å bruke • De fleste av våre murprodukter leveres i sekker à 25, 500 og 1000 kg eller i bulk direkte til byggeplass

i Weber produserer murmørtler i henhold til gjeldende norsk og europeisk standard, NS-EN 998-2 Krav til mørtel for murverk del 2: Murmørtel.

Weber.mix M5 – murmørtel egnet til de fleste murarbeider

Weber Lett Murmørtel – 25% lettere enn vanlig murmørtel

5


Farget Murmørtel Anbefalt tegl:

Tuff/skifer/rød/brun

FM 1021 Sort

Rød/brun/mørk tegl

FM 1022 Koksgrå

Tuohi

FM 1146 Lys grå

Lys gul

FM 2801 Grå

Brun

FM 1143 Brun

Rød

FM 1144 Rød

Rosa

FM 1295 Rosa

Tuohi

FM 1311 Hvit marmor

Kuura/Naava

FM 1313 Gul marmor

Korall

Karamell

FM 1402 Korall

FM 1410 Karamell

Mørk oker

FM 1413 Kaffe

York Russet

FM 1415 York

Kloster lys

Serpentin/Feiltin

6

mørtelfarge

FM 1418 Kloster

FM 1420 Toscana

Oker lys gul

FM 1782 Lys oker

Gul pastell

FM 1784 Varm gul


MuRiNG

Muring av tegl Til de fleste teglkonstruksjoner, forblendinger, skorsteiner og liknende vil det være tilstrekkelig og gunstig å benytte Weber.mix M5. Dette er en mørtel som er tilpasset tegl med lavt til moderat minuttsug. I konstruksjoner der teglverket er en del av det konstruktive bæresystemet, stilles det krav til murverkets bæreevne. Da kan det være nødvendig å bruke mørtler i mørtelklasse M10 for å oppnå tilstrekkelig fasthet. Hos Weber har vi meget lang erfaring med muring av tegl. Når du skal mure teglstein er det viktig å ta hensyn til både styrke, sug og eventuelt farge på mørtel. Produktet Weber.mix M5 SS er tilpasset moderat til sterkt sugende tegl. Weber har et standardsortiment med 17 gjennomfargede murmørtler i mørtelklasse M5. Mørtelfargene er tilpasset fargen på de vanligste tegltypene, og fargene spenner fra hvitt til nærmest sort. Det er viktig å velge en mørtel som er tilpasset minuttsuget hos den aktuelle tegltypen. Farget mørtel for sterkt sugende stein eller mørtel tilpasset gjennomstrømningsblander kan leveres på bestilling. Farget mørtel selges kun i storsekk à 1000 kg.

Weber.mix m5 SS – spesialmørtel for tegl med høyt minuttsug.

Muring av naturstein Til muring av ny naturstein anbefaler vi å benytte Weber B20 Tørrbetong. Fugemørtel til eldre natursteinsbygg bør vurderes i hvert enkelt tilfelle, kontakt Weber eller en proffselger hos din forhandler for å finne riktig produkt for ditt behov. Se også i denne brosjyrens seksjon om Flislim for å eventuelt finne aktuelle produkter.

Weber b20 – en tørrbetong til små støpejobber og muring av naturstein.

7


kostet 261 Fiberpuss, Weber.base n 303 .to er eb W ed tm utførelse. Mal 1. 00 33 e od . Fargek Silikatmaling

Tegl slemmet med Weber.m in 203 Slemmemør tel

Weber.base 261 Fiberpuss, filset utførelse. Mal t med Weber .ton 303 Silikatmaling. Fargekode 33 005.

m. ikatpuss 1,5 m Weber.pas Sil 00-N 75 S S NC e Fargekod Web er. Bretts pas Silikat puss kurt u A 1,5 tføre lse. mm

.

8


FA S A D E , p u S S O G O V E R F L AT E B E H A N D L i N G

puSS OG OVERFLATEBEHANDLiNG En pussbehandling skal ivareta flere funksjoner, både av teknisk og estetisk karakter. En puss skal gi et uttrykk i form av struktur og farge, og skal kunne tjene som underlag for andre overflatebehandlinger. Pussen skal også gi underlaget mekanisk og klimatisk beskyttelse. De funksjoner pussen skal ivareta vil variere avhengig av underlagets bestandighet og konstruksjonens oppbygging. Weber har et bredt sortiment av pussmørtler i flere kvaliteter for å kunne harmonere med mange underlag, med bindemiddel av sement, kalk-sement, kalk, gips og silikat. Vi har gjennomfargede sluttpusser i et bredt fargespekter og et stort utvalg av pumpbare pussmørtler. Malingssortimentet inneholder egnede murmalinger på basis av kalk, kalk-sement, sement, silikat eller silikonharpiks.

”Tynnpuss” brukes som fellesbetegnelse for sekkeskuring, slemming og tilsvarende tynne pussjikt. Tynnpuss er generelt mer ømfintlig for utførelse enn andre produkter og det er særlig viktig å lese produktdatablad. Erfaringsmessig viser det seg at ett pussjikt gir synlig fugemønster. Vi anbefaler derfor alltid minimum to sjikt dersom murverket under skal skjules.

Tykkpuss vs tynnpuss Det skilles mellom en tykkpuss som skal beskytte underlaget, og en tynnpuss som vanligvis kun har en estetisk funksjon. En pussoppbygging av en tykkpuss utføres slik at minimale fuktmengder suges innover i sjiktene. Dette gjøres ved å velge grovere og sterkere mørtler som grunning, og finere samt svakere mørtler utover i sjiktene.

Beslag Overkant murkrone/ smyg skal være pusset før vindusbeslag monteres. Weber anbefaler at sålebenk og andre horisontale flater utføres med beslag. Videre anbefales bruk av beslagsløsninger som vist i Mur-sentrets anvisninger P16, samt SINTEF Byggforsk sine Byggdetaljer.

m. tapuss A, 1 m

ika Weber.pas Sil relse Stenket utfø

in 203

r.m Webe

puss ned mot bakken Det er viktig att pussen ikke kommer i kontakt med terrengmassene, fordi fuktighet kan trenge opp i veggen og gi fargeforskjeller, saltutslag og i verste fall frostskader. Vi anbefaler bruk av Weber Grå/ Hvit Slemming på sokler av Leca, evt. bruk av sokler og beslagsløsninger.

in 215

r.m Webe l med g te rt sku l. Sekke smørte skuring Sekke

rtel

emø Slemm

Weber.min 20 1

Stenkpuss

tips pussarbeider må alltid utføres beskyttet mot nedbør, når lufttemperatur og underlagets temperatur er mellom +5oC og +25oC, og ikke i direkte sollys. Nypussede flater må ikke utsettes for nedbør før pussen har herdet tilstrekkelig. Det anbefales å dekke til fasaden inntil pussen er fullt avbundet. 9


Fargekart sluttpuss/maling Webers fargekart inneholder 99 standardfarger for sluttpuss og maling. De viste farger er trykket og vil avvike fra originalfarge. Vær oppmerksom på at ulike fargeeffekter kan oppstå pga påføringsmetode og utførelse, valg av overflatebehandling, underlagets beskaffenhet, klimapåkjenninger, herdebetingelser,

lysforhold etc. Vi anbefaler at det utføres et referansefelt. Bestilling av farge må utføres etter oppgitt fargenr. fra 33001 til 33099 i tabellen. Avhengig av type sluttpuss/maling kan også andre farger leveres. Ved forespørsel må det da henvises til NCS S-kode. FARGEKART

FARGEKAR T

FARGEKART

fargekode 33001

fargekode 33029

fargekode 33008 fargekode 33015

fargekode 33002

fargekode 33030 fargekode 33016

fargekode 33004

fargekode 33031

fargekode 33032

fargekode 33033

fargekode 33007

fargekode 33034

fargekode 33041

fargekode 33027

fargekode 33035

fargekode 33014 fargekode 33021

fargekode 33040

fargekode 33026

fargekode 33013 fargekode 33020

fargekode 33039

fargekode 33025

fargekode 33012 fargekode 33019

fargekode 33006

fargekode 33038

fargekode 33024

fargekode 33011 fargekode 33018

fargekode 33005

fargekode 33037

fargekode 33023

fargekode 33010 fargekode 33017

10

fargekode 33022

fargekode 33009

fargekode 33003

fargekode 33036

fargekode 33028

fargekode 33042


FA S A D E , p u S S O G O V E R F L AT E B E H A N D L i N G FARGEKART FARGEKART

fargekode 33057

fargekode 33064

FARGEKART

fargekode 33071

fargekode 33072

fargekode 33073

fargekode 33074

fargekode 33049

fargekode 33055

fargekode 33056

fargekode 33088

fargekode 33096

fargekode 33089

fargekode 33097

fargekode 33090

fargekode 33098

fargekode 33091

fargekode 33099

fargekode 33080

fargekode 33081

fargekode 33069

fargekode 33054

fargekode 33075

fargekode 33063

fargekode 33048

fargekode 33095

fargekode 33068

fargekode 33053

fargekode 33062

fargekode 33047

fargekode 33087

fargekode 33079

fargekode 33067

fargekode 33052

fargekode 33061

fargekode 33046

fargekode 33094

fargekode 33078

fargekode 33066

fargekode 33051

fargekode 33060

fargekode 33045

fargekode 33086

fargekode 33065

fargekode 33050

fargekode 33059

fargekode 33044

fargekode 33093

FARGEKAR T fargekode 33058

fargekode 33043

fargekode 33085

fargekode 33082

fargekode 33070

fargekode 33076

fargekode 33077

fargekode 33083

fargekode 33092

fargekode 33084

11


Arkitekt: Sivilarkitektene Fosse og Aasen

12


FA S A D E , p u S S O G O V E R F L AT E B E H A N D L i N G

puss på Leca, utvendig over terreng Som utvendig puss på Leca blokker over terreng skal Weber.base 261 Fiberpuss benyttes. Pussystemet minimerer risikoen for svinnbaserte riss i pussen, og er tilpasset Leca-murverket med hensyn på fasthet. Pussystemet bygges opp av to sjikt Weber. base 261 Fiberpuss, der et armeringsnett av glassfiber bakes inn i 1. sjikt. 2. sjikt påføres etter minimum ett døgns herding, total pusstykkelse må være min. 8 mm. For å oppnå full slagregnstetthet, må fiberpussen

overflatebehandles med en av Webers sluttbehandlingsprodukter. Weber Fiberpussystem har i mange år bevist sine uovertrufne egenskaper blant annet på Leca murverk. Det gir deg den aller største sikkerhet mot sprekkdannelser, fuktinntrenging og bestandighet i det røffe norske klimaet. Weber Fiberpussystem med egnet sluttbehandling er dokumentert slagregntett, utført iht. anvisninger.

PUSS

Weber.base 261 fiberpuss – for all Leca blokk over bakken.

SlUttbehAndling A

Weber.base 261 Fiberpuss, 4-6 mm (Weber.therm 397 Armeringsnett bakes inn i 1.sjikt)

b Weber.base 261 Fiberpuss, 3-4 mm

Kompletteringsprodukter: Weber.therm 397 Armeringsnett / Weber.therm 391 Hjørneprofil / Weber 400 Startlist

C* Alt. 1

Weber.ton 303 Silikatmaling. 2 påføringer med kost/rull. Maling tynnes med 10% Weber.ton 301 Silikatgrunning i første strøk.**

Alt. 2

Weber.pas Silikatpuss A, 1,5 mm kornstørrelse. Grunnes først med Weber.ton 303 Silikatmaling. * tilsvarende sluttbehandling (maling/puss) finnes også som silikonharpiksprodukter. ** På værutsatte fasader anbefales 1 grunningsstrøk med Weber.ton 301 Silikatgrunning (tynnet 1:1 med vann)

A

b

C

i Under terreng under terreng og over grunnmursplate anbefales Weber Grå Slemming i to strøk, kostet på eller trukket på med brett og kostet ut. Det anbefales å alltid bruke grunnmursplate med egen kantlist i tillegg under terreng. 13


Etter: Moderne, vedlikeholdsvennlig hus med pusset fasade.

Før: Gammel

t, slitt trehus.

14


FA S A D E , p u S S O G O V E R F L AT E B E H A N D L i N G

puss på plate Weber Luftet Kledning Weber Luftet Kledning er et robust, værbestandig fasadesystem. Kombinasjonen av platen Aquapanel Outdoor og Weber Fiberpussystem er et perfekt system for flotte og varige, pussede fasader. Systemet utgjør en to-trinns tetting av fasaden og sikrer god lufting og drenering. En luftet, pusset fasade er en fasade med et luftsjikt mellom puss/ værhud og vindtetting/ isolasjon.

Prinsippet kan brukes for veggen som helhet, med en luftet, drenert utvendig kledning. Weber Luftet Kledning er testet i klimakarusell med meget gode resultater, og innehar Teknisk Godkjenning. For mer informasjon om Weber Luftet Kledning, se brosjyren Weber Fasadesystemer på www.weber-norge.no

1

utvendig gips. Gu-X/Glasroc Hydro

2

impregnerte trelekter 23 x 73 mm

3

Aquapanel Outdoor

4

utvendig skjøtetape

5

Ap Sparkelmasse Grå

6

Weber Fiberpussystem

Aquapanel Outdoor Aquapanel Outdoor er en robust sementbasert plate, som er vann- og frostbestandig. Den kan ikke råtne eller brytes ned, den er ubrennbar og lett å tilpasse. Platen er spesielt utviklet som underlag for puss på fasadekonstruksjoner. Platene har en kjerne av portlandsement og lette mineralske tilslag, og er på for- og bakside samt langkanter armert med en glassfibervev. Dette fasadesystemet kan brukes på både lette og tunge ytterveggskonstruksjoner, og brukes til så vel nybygg som rehabilitering. Er du lei av å skrape maling på ditt gamle trehus? Fjern panelet og monter Weber Luftet Kledning, så har du fått ett nytt «murhus» med en meget vedlikeholdsvennlig fasade. Fiberpussystemet er spesielt godt egnet på steder med stor klimapåkjenninger og slagregn, eller der man ønsker en vedlikeholdsvennlig fasade med et pusset uttrykk.

delegnet fasa g er en ve in r n e d lig e o Kl b t , e små bygg Weber Luft e store og d å b å p g løsnin gsbygg og forretnin 15


16


FA S A D E , p u S S O G O V E R F L AT E B E H A N D L i N G

puss på tegl Weber har tilpassede produkter for både muring og pussing av tegl. Det estetiske uttrykket endrer seg fra om man bruker en farget murmørtel til oppmuring, eller velger et pussystem i etterkant. En tykkpuss vil gi underlaget en

tykkpuss

beskyttelse, mens en tynnpuss vanligvis kun er en estetisk funksjon. I tabellen ser du noen eksempler på pussystem, ta kontakt med oss i Weber for å få råd om det uttrykket du ønsker på din teglmur.

A

b

C

grunning grunningssjiktet kastes eller sprøytes på i 3-5 mm tykkelse og kostes grovt ut. Sugende underlag må forvannes.

grovpuss grovpussen påføres 1-3 dager etter grunning. tykkelse 10-12 mm.

Sluttpuss Sluttpussen velges på bakgrunn av ønsket struktur og farge. Påføres etter at hovedpussen er tilstrekkelig avbundet.

Weber.base 103 Rødgrunning Weber.mix M5

Weber.base KC 35/65 Weber.base KC 50/50 Weber.base 132 Grovpuss B Weber.base 134 Grovpuss C Weber.mix M5

Weber.base KC 50/50 Weber.base 136 Tynnpuss Weber.min 201 Stenkpuss Weber.min 203 Slemmemørtel Weber.ton 303 Silikatmaling Weber.pas Silkatpuss sil A

A b C

tynnpuss

Weber.base 103 Rødgrunning (til mørke farger på sluttpuss) Weber.base 105 Hvitgrunning (til lyse farger på sluttpuss) Weber.mix M5

A

Weber.base 136 Tynnpuss Weber.min 201 Stenkpuss Weber.min 203 Slemmemørtel Weber.pas Silkatpuss sil A

C

Sekkeskuring

Weber.base KC 35/65 mur- og pussmørtel Til inn- og utvendig bruk.

Weber.min 215 Sekkeskuringsmørtel

Weber.base 103 rødgrunning Grunningssjikt for å sikre vedheft til påfølgende pussjikt.

17


18


FA S A D E , p u ss og overflatebehandl i ng

Puss på betong Puss på betong kan bygges opp på flere måter avhengig av hvilken funksjon pussen skal ha. En tykkpuss vil gi underlaget en beskyttelse, mens en tynnpuss vanligvis kun har en estetisk funksjon. Ønskes en slagregnstett puss, bygges denne opp i tre sjikt. Alternativt kan siste pussjikt erstattes med silikatmaling.

Tykkpuss

A

B

C

Grunning Grunningssjiktet kastes eller sprøytes på i 3-5 mm tykkelse og kostes grovt ut. Sugende underlag må forvannes.

Grovpuss Grovpussen påføres 1-3 dager etter grunning. Tykkelse 10-12 mm.

Sluttpuss Sluttpussen velges på bakgrunn av ønsket struktur og farge. Påføres etter at hovedpussen er tilstrekkelig avbundet.

Weber.base 103 Rødgrunning

Weber.base KC 35/65 Weber.base KC 50/50 Weber.base 132 Grovpuss B Weber.base 134 Grovpuss C Weber.mix M5

Weber.base KC 50/50 Weber.base 136 Tynnpuss Weber.min 201 Stenkpuss Weber.min 203 Slemmemørtel Weber.ton 303 Silikatmaling Weber.pas Silikatpuss sil A Weber Finpuss (på Weber.mix M5)

A B C

Tynnpuss

A C

Slemming

Det stilles krav til en betong som skal overflatebehandles. Flaten må være ren og fri for sementslam, smuss, fett eller andre forurensninger som kan redusere heften til underlaget. Sandblåsing eller høytrykksspyling anbefales som rengjøringstiltak før påføring. Underlaget må også ha herdet tilstrekkelig, ha en ru overflate, være tørr og ha et jevnt sug. Sårfylling må vurderes.

Weber.base 103 Rødgrunning (til mørke farger på sluttpuss) Weber.base 105 Hvitgrunning (til lyse farger på sluttpuss)

Weber.base KC 50/50 Weber.base 136 Tynnpuss Weber.min 201 Stenkpuss Weber.min 203 Slemmemørtel Weber.pas Silikatpuss sil A

Weber rep 980 Weber rep 985

19


20


fasade , p u ss og overflatebehandl i ng

Innvendig puss Innvendig puss skal ofte kun ivareta en estetisk funksjon og gi farge og struktur til overflaten. Valg av system styres ofte av hvilke krav man stiller til flatens utseende. Ønsker man en puss som skal rette opp ujevnheter i underlaget, velger man en tykkpuss. Generelt vil det Egnet underlag

Grunning Grunningssjiktet kastes eller sprøytes på i 3-5 mm tykkelse.

Tynnpuss

Leca Tegl Betong

Weber.base 103 Rødgrunning (til mørke farger på sluttpuss) Weber.base 105 Hvitgrunning (til lyse farger på sluttpuss) Weber.mix M5

Tykkpuss

Leca

Ett-sjikts puss

Leca

Leca Tegl Betong

være tilstrekkelig med 1-sjikts puss i tykkelse 5-12 mm. Ønskes en finere struktur på flaten benyttes en grå eller gjennomfarget sluttpuss som avslutning. Innvendige vegger kan også tynnpusses, men har begrensede muligheter til å rette opp ujevnheter i underlaget. Grovpuss Grovpussen påføres 1-3 dager etter grunning. 10-12 mm tykkelse.

Sluttpuss Sluttpuss velges ut fra ønsket struktur og farge. Påføres etter at grovpussen er tilstrekkelig avbundet. Weber.base KC 50/50 Weber.base 136 Tynnpuss Weber.min 201 Stenkpuss Weber.min 203 Slemmemørtel Weber Finpuss (på Weber.mix M5)

Weber.base 261 Fiberpuss (2 sjikt inkl. nett)* Weber.base KC 50/50 ** Weber.base 134 Grovpuss C **

Weber.base 136 Tynnpuss Weber.min 201 Stenkpuss Weber.min 203 Slemmemørtel Weber.ton 303 Silikatmaling Weber Grå Slemming/ Weber Hvit Slemming Weber.base 136 Tynnpuss (maks 5 mm)

Gypsum Primer Weber.prim 408

* Anbefalt maling: Weber.ton 303 Sillikatmaling

Gypsum Naturgips (10-70mm) Weber.mur 630 (gipspuss)

** Anbefales påført i 2 lag for å unngå synlig fugemønster

Gipspuss Gipspuss er et godt egnet pussalternativ på de fleste innvendige underlag, av tørr betong, tegl, Leca, puss og gipsplater. Gipspuss har den egenskap at den ikke svinner ved herding, og er et stabilt, dødt materiale. Gipspussens fortrinn fremfor annen mineralsk puss er at den kan legges

i store tykkelser, varierende tykkelser og på ulikt underlag. Overflaten kan bearbeides til ønsket struktur, fra en fin brettskurt flate til en blank, glatt flate klar til for eksempel maling og tapetsering.

Gypsum Naturgips

Weber.mur 630

En-sjikts gipspuss 10-60 mm i et påslag. Kan legges for hånd og pumpes. Enkelte overflater må primes med Gypsum primer. På Leca benyttes ca. 15 mm pussjikt.

Weber.mur 630 er en innvendig, en-sjikts gipspuss, med lett tilslag. Gipspuss er velegnet i alle tørre rom, men skal ikke benyttes i våtrom eller som underlag for flis. Gipspussen er best egnet til sprøyting, og kan legges i tykkelser 10-50 mm.

21


22


FA S A D E , p u ss og overflatebehandl i ng

Sluttpuss og maling Ved bruk av Webers sluttpuss og malingssystem vil en pusset og riktig malt overflate normalt ha en lang levetid (avhengig av system: 15-40 år). Men det er viktig å velge maling og overflatebehandling ut fra underlagets kvalitet og beskaffenhet, i tillegg til krav om tekniske og estetiske funksjoner. For å oppnå et godt og varig resultat, må underlaget og malingen ha egenskaper som harmonerer.

Ved pussing av en overflate er det viktig at murverk, pussmørtel og sluttbehandling harmonerer og reagerer likt på nedfukting og uttørking. Spesielt overflatebehandlingen må ha mulighet til å tørke ut etter nedfukting. Dette betyr at malingen må være minst like dampdiffusjonsåpen som underlaget, slik at vann ikke blir stengt inne bak et tett sjikt. Mange tykke og tette malingslag utenpå hverandre kan i tillegg til et tett sjikt gi store indre spenninger i malingsfilmen, og dette kan ødelegge heften til underlaget.

Feil overflatebehandling kan både føre til at malingen skades og skaller av, og at dette gir opphav til fuktskader. Dessverre er malinger som løsner fra pussen grunnet feil bruk av produkter et litt for vanlig fenomen. Riktig puss og maling er i harmoni med murverket, og gir en vedlikeholdsvennlig og flott fasade. Bruk Webers produkter etter rett anvisning, så unngår du disse problemene.

En samlet murbransje i Norge står bak anbefalingen om at organiske malinger basert på akryl, latex eller pliolite generelt ikke skal benyttes på pusset murverk. Nedenfor finner du noen av Webers systemer og hvilke underlag de harmonerer med.

Malingstype

Tidligere behandling Kalkmaling

Hydraulisk kalkmaling

KC-maling

Sementmaling

Silikatmaling

Latex/ akrylmaling

Weber.cal 249 Kalkmaling

Egnet

Egnet

Uegnet

Uegnet

Uegnet

Uegnet

Weber.cal 242 CD-maling

Uegnet

Egnet

Mindre egnet

Uegnet

Uegnet

Uegnet

Weber.min 244 KC-maling

Uegnet

Uegnet

Egnet

Egnet

Uegnet

Uegnet

Cempexo Sementmaling

Uegnet

Uegnet

Uegnet

Egnet

Uegnet

Uegnet

Weber.ton 303 Silikatmaling

Uegnet

Mindre egnet

Egnet

Egnet

Egnet

Uegnet

Weber Silikonharpiksmaling A

Uegnet

Uegnet

Mindre egnet

Egnet

Egnet

Egnet

Malingstype

Tidligere behandling Kalkpuss

Hydraulisk kalkpuss

KC 50/50 puss

KC 35/65 puss

KC 20/80 puss

Mursement puss

Betong

Weber.cal 249 Kalkmaling

Egnet

Egnet

Uegnet

Uegnet

Uegnet

Uegnet

Uegnet

Weber.cal 242 CD-maling

Uegnet

Egnet

Mindre egnet

Mindre egnet

Uegnet

Uegnet

Uegnet

Weber.min 244 KC-maling

Uegnet

Uegnet

Egnet

Egnet

Egnet

Egnet

Egnet

Cempexo Sementmaling

Uegnet

Uegnet

Uegnet

Mindre egnet

Egnet

Egnet

Egnet

Weber.ton 303 Silikatmaling

Mindre egnet

Egnet

Egnet

Egnet

Egnet

Egnet

Egnet

Weber.ton Silikonharpiksmaling A

Uegnet

Uegnet

Egnet

Egnet

Egnet

Egnet

Egnet

23


Blitzhuset i Oslo. Før og nå.

24


FA S A D E , p u S S O G O V E R F L AT E B E H A N D L i N G

Rehabilitering Rehabilitering av eldre bygningsmasse krever materialer som harmonerer med de opprinnelige benyttede materialene. Da moderne mørtler ofte er for sterke og sementrike for denne type arbeider har Weber et komplett sortiment med hydrauliske kalkmørtler og hydratkalkmørtler til denne type arbeidsoppgaver. Mange rehabiliteringsjobber dekkes også av våre standard mørtler som man ofte finner på lager hos handelen. Noen av dem er tatt frem her. Ved valg av materialer til rehabilitering av eldre bygg er det viktig å ta hensyn til eksisterende byggematerialer, både i underlag og puss. Hovedprinsippet er at rehabiliteringsprodukter skal harmonere så godt som mulig med de eksisterende, både når det gjelder smidighet og styrke. Det er viktig å merke seg at dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og som en tommelfingerregel skal det benyttes like sterke eller svakere mørtler enn opprinnelig – aldri sterkere.

Bygg oppført frem til 1920-årene ble svært ofte oppført med kalkrike, svake mørtler, enten rene hydratkalkmørtler eller med noe tilsetning av sement. Generelt gjelder det at murarbeider med ren kalkmørtel kun bør foregå i tørt vær og ved temperaturer mellom +5°C og +25°C. Disse mørtlene har en langsom herdeprosess og er derfor klimaømfintlige. Arbeid med disse mørteltypene er derfor begrenset til sommerhalvåret. Med nyere, fabrikkfremstilte hydrauliske kalkmørtler kan sesongen strekkes fra april til oktober. Weber hydrauliske kalkmørtler er basert på naturlig hydraulisk kalk - NHL og hydratkalk. De inneholder ikke sement. Avbinding og tidlig herding kan ligne litt på en svak kalksementmørtel på grunn av hydraulisk reaksjon på NHL-kalken, men mørtlene har for øvrig kalkmørtelens egenskaper.

Hydraulisk kalkmørtel Weber.cal 109 Hydraulisk Kalkgrunning Hydraulisk kalkmørtel med sammen-setning KKh 10/90/500. Benyttes som grunningsmørtel på eldre murverk. Sprøytbar. Weber.cal 148 Hydraulisk Kalkmørtel Hydraulisk kalkmørtel med sammen-setning KKh 40/60/500. Benyttes som hovedpuss på eldre teglmurverk der Weber.cal 109 ydraulisk Kalkgrunning er benyttet som grunning. Pussen kastes eller sprøytes på flaten. Weber.cal 148 Hydraulisk Kalkmørtel benyttes også til oppbygging av trekninger på fasaden. Weber.cal 152 Hydraulisk Kalkmørtel Fin Hydraulisk kalkmørtel med sammensetning KKh 40/60/500. Sprøytbar. Benyttes som sluttpuss der Weber.cal 148 Hydraulisk Kalkmørtel er benyttet som hovedpuss.

Tykkpuss

Tynnpuss

grunning Grunningssjiktet kastes eller sprøytes på i 3-5 mm tykkelse. Forvanning og ettervanning er viktig

grovpuss Grovpussen påføres i 1-3 dager etter grunning. Max 10 mm pr påkast

Sluttpuss/maling*

Weber.cal 109 Hydraulisk Kalkgrunning

Weber.cal 148 Hydraulisk Kalkmørtel

Weber.cal 152 Hydraulisk Kalkmørtel Fin Weber.ton 303 Silikatmaling Weber.cal 242 CD-maling

Weber.cal 109 Hydraulisk Kalkgrunning

Weber.cal K-100

Weber.cal 249 Kalkmaling Weber Stampet Kalk Weber.cal Finkalk

Weber KC 50/50 Weber.base 136 Tynnpuss

Weber.ton 303 Silikatmaling Weber.min 244 KC-maling

Weber.cal 109 Hydraulisk Kalkgrunning

Weber Stampet Kalk

* Maling kan enten påføres grovpussen (om den har ønsket struktur/overflate), eller om ønsket etter en sluttpusspåføring. Sluttpussen kan også fungere som sluttbehandling. 25


26


FA S A D E , p u ss og overflatebehandl i ng

Pumpbare mørtler Dagens krav til raskere og mer effektive utførelsesmetoder gjør at pumping av mørtler blir stadig mer aktuelt. Fordelen ved å benytte maskinelt utstyr til påføring av mørtler er flere: Større kapasitet gir raskere fremdrift, færre arbeidstimer og bedre økonomi i prosjektet. Det gir også gevinst innen HMS (helse, miljø og sikkerhet). Mindre belastning på utførende,mindre sjauing og lettere håndtering av materialer, mindre støv, bedre arbeidsmiljø og renere bygg.

Oversikt over Webers pumpbare mørtler og anbefalt utstyr Pumpetype

Modul K silo 3M3 D10 + P25

Tumac

Putzmeister

Weber.cal 109

X

Weber.cal 148 Weber.cal 152

Putzmeister MP 25

Traktesprøyte

M-Tec Duomix

M-Tec P25 + D10

Tilbehør

X

X

X

Sprøytepistol 10 mm

X

X

X

X

Sprøytepistol 16-18 mm

X

X

X

X

Sprøytepistol 10-12 mm

Weber.base 103 Rødgrunning

X

X

X

X

X

Sprøytepistol 10 mm

Weber.base 105 Hvitgrunning

X

X

X

X

X

Sprøytepistol 10 mm

Weber.base 132 Grovpuss B

X

X

X

Weber.base 134 Grovpuss C

X

X

X

X

Sprøytepistol 14-16 mm

Weber.base 136 Tynnpuss

X

X

X

X

Sprøytepistol 12 mm

X

X

(X)

X

X

(X)

Weber.min 201 Stenkpuss

X

X

X

X

X

Sprøytepistol 10-12 mm

Weber.min 203 Slemmemørtel

X

X

X

X

X

Sprøytepistol 10 mm

Weber.min 215 Sekkeskuringsmørtel

X

X

X

X

Weber.pas Silikatpuss A

X

X

X

Kalkmørtler

KC-mørtler

Sprøytepistol 14-16 mm

Murmørtler Weber.mix M5 Pumpbar Betonger Weber Pumpebetong K20 Sluttpuss

X

Gipspuss Gypsum Naturgips

X

(X)

Weber.mur 630

X

(X)

Fiberpuss Weber.base 261 Fiberpuss

X

X

X

X

X

Sprøytepistol 16 mm

27


Arkitekt: Professor siv.ark. MNAL Einar Dahle 28


STØpEARBEiDER

STØpEARBEiDER Weber leverer støpemørtler til de aller fleste typer jobber i Norge. De vanlige B20- og B30-produktene er brukt på et flertall av byggeplassene i landet og er velegnet for de fleste støpearbeider. I tillegg finnes det en rekke spesialmørtler som benyttes for å oppnå spesielle egenskaper. For de enkle jobbene som pilarer, trapper og utstøpninger der det ikke stilles spesielle krav til betongens trykkfasthet og bestandighet bruker man Weber B20. Er det større krav til materialenes fasthet og bestandighet, eller det ønskes større støpetykkelse benytter du Weber B30. Weber b20. En tørrbetong til små støpejobber og muring av naturstein.

Enkel faststøping Når du skal støpe fast gjenstander som hagelamper, tørkestativ, gjerdestolper, postkassestativ og liknende er Weber Nomix ideell. Det er ingen konstruksjonsbetong, men et enkelt blandingsfritt og brukervennlig betongprodukt. Det trengs ingen verktøy eller blander. Nomix er hurtig-tørkende og trenger ingen støtte da den starter å herde etter 5-10 minutter. Max trykkfasthet er ca 25 MPa og oppnås etter ca 4 uker.

Weber nomix. For de enkleste støpejobbbene. Du trenger ikke verktøy/blandemaskin.

29


30


STØpEARBEiDER

Støp på bad Weber Støpemørtel Bad er en sikker løsning på våtrommet. Den kan benyttes med både overliggende og underliggende membran. Andre støpemørtler anbefales å brukes kun med overliggende membran. Det kan være upraktisk spesielt ved rehabilitering når man beholder det gamle membransjiktet, og der er Weber Støpemørtel Bad løsningen.

Vi anbefaler denne mørtelen til alle støpejobber på våtrom. Den er selvuttørkende og kan påføres membran eller flisarbeider allerede påfølgende dag. Om man ikke jobber videre med gulvet etter et døgn skal det dekkes med plast inntil videre arbeid utføres.

Weber Støpemørtel bad. Til støping av våtromsgulv. Velegnet for varmekabel.

31


32


SpESiALMØRTEL

SpESiALMØRTEL Ekspanderende mørtel Bruk av ekspanderende og svinnkompensert spesialmørtel gir sikker utførelse av understøp og boltesikringsarbeider. Mørtel til understøp har god flyt som sikrer kompakt tilslutning og et godt resultat hvor det stilles krav til høy fasthet.

Weber Bolt Ekspanderende tørrmørtel til festing av rekkverk, bolter i tak og gulv samt fjellsikring. Pumpbar i stiv konsistens, tiksotrop. Boltemørtelen kan også benyttes til injeksjonsarbeider i fjell eller betong med spalteåpninger ca. 2 - 30 mm og til grouting i stålkonstruksjoner. Brukstemp. min. +5˚C.

Weber Exm 711 Boltemørtel AF Ekspanderende tørrmørtel til bruk ved kuldegrader ned til -15°C. Ikke egnet for pumping. Faststøping av bolter og rekkverk. Massen er tilpasset og anbefales i sjikttykkelser/ spalteåpninger på 15 – 100 mm. Temperaturen i ferdigblandet masse bør være 15 - 20ºC. Juster derfor vanntemperatur (bruk temperert vann) slik at dette oppnås, basert på tørrmørtelens temperatur.

Boltemørtel har en tiksotrop konsistens slik at den henger godt i vertikale hull, spesielt i forbindelse med fjellsikring i tunneler. understøp og boltemørtel leveres i varianter for arbeid både i pluss- og minusgrader.

Weber understøp

Ekspanderende, svinnkompensert tørrmørtel til understøping av maskiner, fundamenter, skinner, kranbaner etc. samt til faststøping av bolter og rekkverk. God flyt som gir sikker utstøping. Tykkelser 10 – 150 mm. Ved tykkere lag tilsettes pukk (5 – 12 mm), ca. 5 kg pr. sekk à 25 kg. Brukstemp. min. +5˚C.

Weber Exm 715 understøp AF EXM 715 Understøp AF er et sertifisert produkt for vinterbruk. Blandes kun med vann for å få en ekspanderende mørtel. Mørtelen har egenskaper som sikrer ekspansjon, støpelighet og fasthetsutvikling også i minusgrader. Temperatur i ferdig blandet masse på ca + 20°C gir beste resultat. Tykkelse 10 – 100 mm. Mørtelen er pumpbar.

33


34


SpESiALMØRTEL

Reparasjonsmørtel Mørtelen brukes til reparasjon, flikking av skader og sår på betong. Det er ulike varianter som tilpasses betongens kvalitet og fasthet. Epoksy- og sementbasert lim/ heftbro sikrer god heft til underlaget.

Flere av spesialmørtlene har ulike tørke-/ herdetider som gir muligheter for tidlig belegging av for eksempel tette gulvbelegg.

Weber Epoxylim

Weber Rep 980 (grå) Rep 985 (hvit)

Beregnet brukt for konstruktiv liming av betong, eventuelt betong til andre sementbaserte eller mineralske materialer, stål m.m. Fersk, uherdet betong kan limes (”sveises”) til herdet betong slik at det oppnås en monolittisk konstruksjon. Passer for: Reparasjon/ liming av betong, forankring av armeringsstål, forankring av bolter m.m., påstøp ny til gammel betong, betong/puss til jern eller stål, støpeskjøter m.m.

Weber Rep 05 Heftforbedrende, korrosjonsbeskyttende mørtel. Rep 05 benyttes ved reparasjon av betong, både utendørs og innendørs. Rep 05 påføres rengjort armeringsstål for å beskytte disse mot korrosjon samt til å bygge opp en heftbro mellom den gamle betongen og reparasjonsmørtelen. Rep 05 inngår i Webers system for betongreparasjoner.

Weber Rep 25 – 45 - 65 Mørtelen benyttes til reparasjon av betong, både utendørs og innendørs. Beregnet for reparasjon av betong uten forskaling i lagtykkelser 5-50 mm. Ved ekstra dype sår, påføres mørtelen i flere lag. Inneholder plastfiber for å minske risikoen for riss. Rep-mørtlene inngår i Webers system for betongreparasjoner.

Vanntett og frostbestandig GRÅ og HVIT slemmemasse. Rep 980 og 985 benyttes til slemming på betong. Kan også brukes på fjellvegger i tunneler, kraftstasjoner og på sandblåste stålflater. Anbefalt lagtykkelse er 1-3 mm. I stiv konsistens kan Rep 980 brukes til porefylling og småreparasjoner i lag opp til 5 mm.

Weber Krympsperre Krympsperre er en væske for etterbehandling av betong. Krympsperre forsinker effektivt betongens uttørkning og motvirker tendenser til kantreisning og sprekkdannelse. Krympsperre fungerer like bra på vertikale som på horisontale flater og påvirker ikke etterfølgende behandlinger som maling, sparkling, liming m.m. Den suges inn i betongens overflate uten å misfarge og uten å etterlate noen film. Krympsperre påføres så snart som mulig etter at betongen har bundet av, vanligvis dagen etter støping.

Weber Vetonit 4400 Polymermodifisert, sementbasert sparkel for lagtykkelse mellom 1 – 50 mm. God bearbeidelighet, tidlig gangbar, tidlig beleggbar, tåler vannbelastning. Massen er spesielt tilpasset betongflikk, sparkling av fall og mindre betongreparasjoner. Benyttes inn og utvendig.

Weber industrimørtel Hp Høyfast, selvtørkende, svinnkompensert tørrmørtel. Kan belegges tidlig. Industrimørtel HP benyttes hovedsakelig til påstøp som krever tidlig belegging basert på selvtørking (lavt v/c), samt til påstøper og mindre støpearbeider som krever høy fasthet. Normale støpetykkelser er 20 – 50 mm. Mørtelen er velegnet til falloppbygging. Må limes fast til underlaget med Weber Epoxylim eller Rep 05.

35


36


G U LV

Gulv Weber er ledende både i Norge og internasjonalt innen gulvavretting. Til sammen har vi belagt rundt 500 millioner kvadratmeter gulv med våre produkter. Weber.floor er markedets mest omfattende sortiment for gulvavretting. Weber.floor er et komplett og gjennomtenkt sortiment med produkter og løsninger for en rekke forskjellige krav og behov. Weber tilbyr løsninger for alle bruksformål – nybygg

og rehabilitering, fra små rom i boliger til større offentlige lokaler, industri og skip og oljeplattformer. Her har vi tatt med løsninger på noen av de vanligste problemstillingene du møter hjemme. Finner du ikke det du leter etter, ta kontakt direkte med oss i Weber, eller en proffselger hos din forhandler, så løser vi din utfordring sammen!

Avretting på betong Har du gamle betonggulv som ikke er rette nok til å legge det belegget du ønsker, eller har du behov for å både rette av gulvet og heve høyden, så har Weber produktene som du enkelt kan lage egnet underlag for alle typer belegg.

Når du skal rette av gammel betong, er det viktig at den rengjøres godt og at den primes riktig for at avrettingsmassen skal få god vedheft til betongen.

1

Weber.floor 4150 FineFlow (normaltørkende) opptil 30 mm, Weber.floor 4310 FibreFlow (normaltørkende), Weber.floor 4320 FibreFlow Rapid (selvuttørkende) eller Weber.floor 4360 BaseFlow Rapid opptil 50 mm.

2

Weber.floor 4716 Primer utspedd 1:3 (eller 1:5 og 1:3 på sugende underlag)

3

Støpt betong

tips 1. Det er alltid greit å være minst to stykker når man skal rette av gulvet, slik at én kan blande og én kan helle ut avrettingsmassen på gulvet 2. Ikke tøm hele bøtten på et sted, men fordel den utover gulvet parallelt med en vegg. Hell neste lengde inn i det som allerede ligger på gulvet, så flyter det lettere sammen. 3. For å få gulvet plant, må avrettingsmassen alltid bearbeides i toppen ved å dra lett over med en tannet sparkel.

37


38


G u LV

Avretting på tregulv Gamle tregulv kan ofte være skjeve og ikke egnet underlag for det belegget du ønsker på gulvet. Ved bruk av Weber gulvavretting kan du enkelt rette av gulvet slik at det blir plant og egnet for alle typer belegg. Oppbyggingen av gulvet er likt om du har sponplater eller tregulv, men tykkelsen av avrettingssjiktet varierer noe. På sponplater må du legge minst 12 mm med avrettingsmasse, mens på tregulv må tykkelsen være minimum 30 % av tykkelsen på tregulvet.

Tre er fuktømfintlige materialer, det er derfor viktig at underlaget primes riktig for å beskytte materialene fra fuktpåkjenning. Dette gjøres ved å bruke Webers primer i riktig blandeforhold.

1

Weber.floor 4310 Fiberforsterket pumpbar avrettingsmasse. Normaltørkende.

Weber.floor 4310 FibreFlow eller Weber.floor 4320 FibreFlow Rapid, på tregulv minst 30% av tretykkelsen, på sponplate minst 12 mm

2

Weber.floor 4945 Glassfibernett

3

Weber.floor 4716 primer blandeforhold 5:1

4

Tregulv/sponplate

Weber.floor 4320 Fiberforsterket pumpbar avrettingsmasse. Hurtigtørkende. 39


40


G u LV

Avretting på flis/klinker Så lenge de gamle flisene sitter godt fast til undergulvet, er det en enkel sak å sparkle over for å lage et underlag for nytt belegg. Med Webers løsninger og produkter, er det enkelt å gjøre jobben selv, og det innebærer ikke bruk av produkter som er vanskelige å håndtere. Med Webers løsninger kan du velge å bruke avrettingsmasser som gjør det mulig å legge belegg allerede etter bare en dag. Om du har bedre tid eller ikke ønsker å legge belegget med det samme, har vi rimeligere løsninger som må ligge noe lenger før belegging.

For å få god vedheft til flisene, er det alltid nødvendig å rengjøre dem, enten ved kjemisk vask eller ved lett sliping. Priming av flisene er litt annerledes enn for andre underlag, men kan fortsatt gjøres med den samme primeren.

1

Weber.floor 4310 Fibre Flow

2

Weber.floor 4716 primer, 1 del primer utspedd med 1 del vann. Strø i tørrpulver og børst inn i primeren

3

Flis og festemasse

4

underlag for flis

41


42


G u LV

Varmegulv Å legge varmekabler i gulvet gir en god komfort. For å få en behagelig opplevelse for bare føtter, er det viktig at varmen fra kablene fordeles godt før den når fotsålene. Webers avrettingsmasser gjør dette slik at man er fri til å velge belegg på toppen. Webers varmegulv kan også legges

på alle typer underlag. Når kablene legges på brennbart underlag, må de ha avstand til underlaget, og det løses elegant ved å legge kablene fast til armeringsnettet, og det vil da flyte opp i avrettingsmassen og få den avstand som er påkrevd.

1

Flis/klinker

2

Flislim: Weber.set 854, et universal flislim som er både støvfattig og lettvekt.

3

Membran: Weber.tec 822 Smøremembran.

4

primer: Weber.prim 800

5

Gulvavretting: Weber.floor 4310 FibreFlow eller Weber.floor 4320 FibreFlow Rapid

6

Varmekabler

7

Armeringsark 4 mm.

8

Weber.floor 4716 primer

9

underlag

43


44


G U LV

Andre løsninger og sertifiserte utførende Weber har adskillig flere gulvløsninger som krever profesjonell utførelse. Til det har vi vårt eget team av profesjonelle og erfarne utførende – Sertifiserte Weber Gulventreprenører. De kan hjelpe deg med blant annet disse løsningene:

Weber Komfortgulv Dette er et komplett system som inkluderer vannbåren gulvvarme og trinnlydsisolasjon. Det kan dekkes med hvilket som helst belegg, - som parkett, fliser, tepper og vinyl! Løsningen gir deg optimal varmekomfort i alle husets rom. Varmeløsningen er hurtigreagerende og energieffektiv. Weber Komfortgulv reduserer trinnlyden slik at det på tunge etasjeskillere både oppfyller bransjekrav og beboernes krav til et godt miljø. Total byggehøyde for løsningen er fra kun 60 mm.

Weber Lydgulv Dette er et komplett system for lydisolasjon, med spesielt god trinnlydsreduksjon. Det kan dekkes med hvilket som helst belegg, - som parkett, fliser, tepper og vinyl! Isolasjonen gir deg optimal lydkomfort i alle husets rom. Du får rett og slett bedre bokvalitet. Weber Lydgulv vil på tunge etasjeskillere tilfredsstille både komfortkrav og formelle lydkrav. Total byggehøyde for løsningen er fra kun 50 mm.

www Mer på internett Mer om disse og andre funksjonsgulv ser du på www.weber-norge.no Spesialutdannede utførende som er eksperter på utførelse av Weber-konsepter

45


46


LiM OG FuG

LiM OG FuG Flislim og membraner Weber er en ledende leverandør av flislim, fugemasser og membraner både i Norge og internasjonalt. Vi leverer alt fra enkeltprodukter til SINTEF godkjente våtromsløsninger som er testet for å gi optimal trygghet. Så enten det er en enkel liten flisjobb over kjøkkenbenken, et tradisjonelt

norsk baderom eller en svømmehall skal du føle deg trygg med Weber! Pass på at du har behandlet underlaget riktig før du starter arbeidet. For mer informasjon om våre løsninger og de involverte produktene se våre hjemmesider på www.weber-norge.no eller ta kontakt med din forhandler.

Flislegging ute/ inne på tørre arealer Produktene og løsningene nedenfor passer på områder som ikke utsettes for fukt. Våre profesjonelle løsninger sikrer at du ikke tar snarveier og får et resultat du må gjøre om etter

kort tids bruk. I tilegg er disse produktene enkle og gode å bruke, og foretrukket av profesjonelle håndverkere.

4 Fugemasse. Weber.color 877 3 Flislim. Weber.set 860 eller Weber.set 854 2 primer. Weber.prim 801 eller Weber.floor 4716 1 underlag. Betong, Weber B20, eller Weber. floor avrettingsmasse.

47


48


LiM OG FuG

Flislegging på bad og våtrom Når man skal behandle fuktpåkjente områder er det viktig å velge godkjente løsninger som gir trygghet. Går noe feil her er det ofte dyre og omfattende konsekvenser. Weber har løsninger og system som er godkjent, utprøvet og foretrukket i alt fra baderom til offentlige garderobeanlegg og svømmehaller. Det vil si et komplett utvalg av limtyper, fugemasser membraner og gulvavretting. Weber Membranplate – den perfekte bakveggen for både rehab og nybygg For at våtrommet skal være trygt og tørt over lang tid, er det viktig at det benyttes gode materialer også bak flisene – på de delene av våtrommet du ikke ser. Weber Membran-

plate er det perfekte underlag for flisene. Den ekstremt lette platen har en glassfiberarmert epoxyoverflate, kjerne av ekstrudert polystyren og er absolutt fuktbestandig, dimensjonsstabil og varmeisolerende. Materialet er uorganisk, absorberer ikke en dråpe vann, og kan derfor ikke angripes av råte eller sopp. Den inneholder ikke bromerte flammehemmere, har stor stivhet og svært god støtmotstand. Platen er også lett å bearbeide og ideell for å bygge vegger, innredninger, dusjløsninger, hyller, benker og skap. Weber Membranplate leveres med tilhørende tetteprodukter og lim/fug system som vi anbefaler til nybygg og rehabilitering av våtrom.

5

Fliser. Fugemasse Weber.color 877

4

Flislim. Weber.set 854

3

Membran. Weber.tec 822

2

påstøp. Weber Støpemørtel Bad. Varmekabler støpes inn. primer. Weber.prim 800

1

underlag. Betong, mur, puss, gips, våtromsplater

Weber Membran plate. En fuktsikk er løsning for tørre og trygge bad. 49


50


LiM OG FuG

utendørs Utvendige fuktpåkjente områder som balkonger, terrasser og trapper er utsatt for både fuktighet og temperaturvariasjoner. Derfor er det viktig å bruke frostsikre og fleksible vanntettingssystemer, limtyper og støpemasser som er optimalt tilpasset både til hverandre og til et norsk klima.

I tillegg til produkter for de forskjellige utvendige underlagene har Weber et eget balkong- og terrassesystem som sikrer en varig, tett og effektiv løsning. Uansett hvilke system som passer best for deg, kan du være sikker på at Weber har markedets sikreste og mest varige løsning.

Bruker du Weber har du en varig løsning!

1

Fugemasse. Weber.color 877

2

Flislim. Weber.set 860

3

Vanntetting 1. og 2. sjikt. Weber.tec Superflex D2

4

primer. Weber.prim 801/Weber floor 4716

5

underlag. Betong

51


52


LiM OG FuG

Skifer og naturstein Weber har god erfaring med naturstein. For hver enkelt type naturstein er det viktig at din leverandør har festemasser for akkurat denne steintypen, og det har Weber i de aller fleste tilfeller. Det er viktig i forhold til både vedheft og ikke minst misfarging av naturstein. Om det er en norsk skifertype eller en italiensk marmor – ta kontakt med oss – vi har erfaringen!

Ved legging av skifer og naturstein utvendig anbefaler Weber å beskytte underliggende konstruksjon med for eksempel Weber.tec Superflex D2 – en membran for inn- og utvendig bruk.

Bruker du Weber med naturstein har du referansene!

1

Fugemasse. Weber.color 877

2

Flislim. Weber.set 860

3

Membran. Weber.tec Superflex D2

4

primer. Weber.floor 4716 eller Weber.prim 801

5

underlag. Betong, avrettingsmasse

53


54


LiM OG FuG

Spesialprodukter og vanskelige underlag Weber er spesialister og vi har et av verdens mest utviklede produktsortiment innen lim & fug. Vi har skreddersydde løsninger for de aller fleste oppgavene, og vi jobber aktivt med byggemiljøet i Norge for å finne frem system som passer norsk byggeskikk og reglement på en best mulig måte for deg! Vi kan ikke presentere alle spesialsystem, og finner du ikke akkurat det du er på jakt etter her – så ta kontakt med oss.

Bruker du Weber har du løsningen! -

Flis på flis rehabilitering Fliser på lydisolerende plater Svømmebasseng Storkjøkken og industrisystem Verksted og vaskehall

55


Produktoversikt Produkt

Emballasje

Tekniske egenskaper

Bruksområde

Mørtler Materialforbruk Støping

Muring

Pussing/overflatebeh.

1,7 kg/m2 og mm tykkelse Grunning: 3-5 mm Grovpuss: 10-12 mm

STØPING Weber B20

25 kg sekk 500/1000 kg storsekk Byttebulk (prosjekt østlandet)

Trykkfasthet > 25 MPa Kornstørrelse: 0 - 4 mm

Tørrbetong til mindre støpearbeider, påstøp på alle gulv, utstøp av U-blokk og såleblokk. Muring av naturstein. Som støp i våtrom plasseres membran på topp.

20 kg/m2 og cm tykkelse (ca 16 kg/lpm)

Weber B30

25 kg sekk 1000 kg storsekk Byttebulk (prosjekt østlandet)

Trykkfasthet > 35 MPa Kornstørrelse: 0 - 4 mm

Tørrbetong til støping der det stilles noe større krav til betongens fasthet og bestandighet.

20 kg/m2 og cm tykkelse

Weber Lett Tørrbetong

18 kg

Trykkfasthet > 25 MPa

Lett Tørrbetong til mindre støpearbeider. Veier 25% mindre enn tradisjonell tørrbetong.

15 kg/m2 og cm tykkelse

Weber Støpemørtel Bad

25 kg sekk

Trykkfasthet > 35 MPa Kornstørrelse: 0 - 3 mm

Støpemørtel for tradisjonelt utførte våtromsgulv med eller uten varmekabler. Kan belegges med membran etter kort tid.

20 kg/m2 og cm tykkelse

Weber Nomix

25 kg sekk

Trykkfasthet > 25 MPa

Blandingsfri. Tørrbetong til mindre støpearbeider. Tørkestativer, portstolper, postkassestativ, småtrapper mm.

Ca 25 kg pr hull à 20x20x45 cm + stolpe

Weber Pumpebetong K20

25 kg sekk

Trykkfasthet > 20 MPa Kornstørrelse: 0 - 2 mm

Pumpbar tørrbetong til mindre utstøpingsarbeid, som såleblokk og U-blokk.

20 kg/m2 og cm tykkelse (ca 16 kg/lpm)

Weber.floor 318 Hurtigmørtel Grov

25 kg sekk

Trykkfasthet > 28 MPa Gangbar: 2-3 t Beleggbar: 1 døgn (+20Co) Støpetykkelser: 20 - 100 mm

Hurtigherdende påstøp i bolig og næringsbygg. Kan benyttes i våtrom, krever membran over påstøp.

18 kg/m2 og cm tykkelse

Weber.floor 319 Hurtigmørtel Fin

25 kg sekk

Trykkfasthet > 16 MPa Gangbar: 2-3 t Beleggbar: 1 døgn (+20Co) Støpetykkelser: 15 - 100 mm

Hurtigherdende påstøp i bolig og næringsbygg. Kan benyttes i våtrom, krever membran over påstøp.

18 kg/m2 og cm tykkelse

Weber.mix M5

25 kg sekk 500/1000 kg storsekk Byttebulk

Fasthetsklasse M5 Kornstørrelse: 0 - 2 mm

Sementbasert murmørtel egnet til de fleste murarbeider. Tilpasset tegl med lavt til middels minuttsug. Egnet som grunning på tegl og Leca-murverk. Grovpuss på tegl.

Tegl: Ca 70 kg/m2 Leca: Ca 20 kg/m2

Weber Lett Murmørtel

18 kg

Kornstørrelse 0-4 mm Fasthetsklasse M 2,5

Lett Murmørtel til muring av tegl og Leca. Veier 25% mindre enn tradisjonell mørtel.

Tegl: 53 kg/m2 Leca: 15 kg/m2

Weber.mix M5 SS

25 kg sekk 1000 kg storsekk Byttebulk

Fasthetsklasse M5 Kornstørrelse: 0 - 2 mm

Sementbasert murmørtel tilpasset tegl med høyt minuttsug.

Ca 70 kg/m2

Weber.mix M5 Pumpbar

25 kg sekk

Fasthetsklasse M5 Kornstørrelse: 0 - 2 mm

Pumpbar sementbasert murmørtel til muring av Leca og puss bak Platon-plate under bakken

Ca 20 kg/m2

Weber.mix Farget Murmørtel

1000 kg storsekk

Fasthetsklasse M5 Kornstørrelse: 0 - 2 mm

Gjennomfarget murmørtel til tegl. Leveres på ulike baser tilpasset teglens minuttsug.

Ca 70 kg/m2

Weber.base KC 20/80

25 kg sekk 1000 kg storsekk Byttebulk

Trykkfasthet > 10 MPa Kornstørrelse: 0 - 2 mm Mørtelklasse CS IV

Kalk- sementbasert murmørtel til bærende teglmurverk. Tilpasset tegl med lavt til middels minuttsug. Grunningsmørtel på tegl.

Ca 70 kg/m2

1,7 kg/m2 og mm tykkelse

Weber.base KC 35/65

25 kg sekk 1000 kg storsekk Byttebulk

Trykkfasthet > 6 MPa Kornstørrelse: 0 - 2 mm Mørtelklasse CS III

Kalk- sementbasert murmørtel til tegl med lavt til middels minuttsug. Grovpuss på murverk av tegl og betong og standard Lecablokk.

Tegl: Ca 70 kg/m2 Lecablokk: Ca 20 kg/m2

1,7 kg/m2 og mm tykkelse Grovpuss: 10-12 mm

Weber.base KC 50/50

25 kg sekk 1000 kg storsekk Byttebulk

Trykkfasthet > 4 MPa Kornstørrelse: 0 - 2 mm Mørtelklasse CS II

Kalk-sementbasert mørtel til muring av Leca, og til grov- og sluttpuss på murverk av standard Leca blokk og eldre tegl- og betongkonstruksjoner der det kreves en svakere puss.

Tegl: Ca 70 kg/m2 Lecablokk: Ca 20 kg/m2 (fylt fuge)

1,7 kg/m2 og mm tykkelse Grunning: 10-12 mm Sluttpuss: 5-8 mm

Weber Tynnfugemørtel

25 kg sekk

Trykkfasthet > 5 MPa Kornstørrelse: 0 - 2 mm

Murmørtel til muring av Leca Finblokk og Leca Standardblokk. Fugetykkelse 2 - 4 mm.

3-3,5 kg/m2 (delt fuge)

MURING

56

Ca 20 kg/m2


Mørtler Produkt

Emballasje

Tekniske egenskaper

Bruksområde

Materialforbruk Pussing/overflatebeh.

PUSS Weber Lett Pussmørtel

18 kg

Mørtelklasse CS II Kornstørrelse 0-2 mm

Til pussoppgaver på mineralske underlag. Veier 25% mindre enn tradisjonell pussmørtel.

1,5 kg/m2 og cm tykkelse

Weber.base 103 Rødgrunning

25 kg sekk

Sammensetning KC 10/90 Kornstørrelse: 0-3 mm Farge: Rødlig

Kalk- sementbasert grunningsmørtel på murverk av tegl og betong. Sprøytbar. Mørtelklasse CS IV.

1,7 kg/m2 og mm tykkelse Grunning: 3-5 mm

Weber.base 105 Hvitgrunning

25 kg sekk

Sammensetning KC 10/90 Kornstørrelse: 0-3 mm Farge: Hvit

Kalk- sementbasert grunningsmørtel på murverk av tegl, betong og gassbetong. Sprøytbar. Mørtelklasse CS IV.

1,7 kg/m2 og mm tykkelse Grunning: 3-5 mm

Weber.base 132 Grovpuss B

25 kg

Sammensetning KC 35/65 Kornstørrelse: 0-2 mm

Kalk- sementbasert, sprøytbar mørtel til grunning og grovpuss på underlag av tegl, betong og Leca. Mørtelklasse CS III.

1,7 kg/m2 og mm tykkelse

Weber.base 134 Grovpuss C

25 kg

Sammensetning KC 50/50 Kornstørrelse: 0-3 mm

Kalk- sementbasert, sprøytbar grovpuss på underlag av Leca, slutt-puss på Weber.base 132. Mørtelklasse CS II.

1,7 kg/m2 og mm tykkelse

Weber.base 136 Tynnpuss

25 kg

Sammensetning KC 50/50 Kornstørrelse: 0-1 mm

Kalk- sementbasert sprøytbar sluttpuss for de fleste sement- og kalksementbaserte underlag. Tynnpuss direkte på Leca Finblokk. Sluttpuss på Weber.base134. Mørtelklasse CS II.

1,7 kg/m2 og mm tykkelse Sluttpuss: 2-3 mm På Leca: max 5 mm

Weber Finpuss

25 kg

Kornstørrelse: 0-0,5 mm

Sementbasert finpuss egnet som sluttpuss på sterkere sementbasert puss, f.eks. Weber.mix M5

1,7 kg/m2 og mm tykkelse Sluttpuss: Ca 1 mm

Weber.base 261 Fiberpuss

25 kg 1000 kg

Kornstørrelse: 0-1 mm

Sprøytbar puss på Leca blokker. Webers eneste anbefalte løsning utvendig over terreng.

13-15 kg/m2 Ca 8 mm tykkelse

Weber.cal 109 Hydraulisk Kalkgrunning

25 kg

Sammensetning KKh 10/90 Kornstørrelse: 0-3 mm

Rehabiliteringsmørtel. Til grunning av eldre teglmurverk. Mørtelklasse CS I.

Ca 3 kg/m2

Weber.cal 148 Hydraulisk Kalkmørtel

25 kg 1000 kg

Sammensetning KKh 40/60 Kornstørrelse: 0-2 mm

Rehabiliteringsmørtel. Grovpuss og muring på eldre teglmurverk, der det er grunnet med Weber.cal 109. Mørtelklasse CS I.

20 kg/m2 og 10 mm tykkelse

Weber.cal 152 Hydraulisk Kalkmørtel Fin

25 kg

Sammensetning KKh 40/60 Kornstørrelse: 0-1 mm

Rehabiliteringsmørtel. Sluttpuss på Weber.cal 148. Mørtelklasse CS I.

Ca 5 kg/m2 og 2,5 mm tykkelse

Weber.cal K-100

25 kg

Kornstørrelse: 0-2 mm

Grovpuss til rehabilitering av eldre, antikvariske bygg

20 kg/m2 og 10 mm tykkelse

Weber.cal Finkalk

25 kg

Kornstørrelse: 0-0,5 mm

Som sluttpuss der det er benyttet Weber.cal K-100 eller Weber.cal 148 som hovedpuss.

2 kg/m2 og mm tykkelse

Weber Stampet Kalk

20 ltr

Weber.mur 630

30 kg

Trykkfasthet > 2,5 MPa Pusstykkelser: 10-50 mm

Sprøytbar gipspuss til innvendig bruk i tørre rom. Kan brukes på de fleste underlag, av tørrbetong, tegl, Leca, gipsplater o.a.

8 kg/m2 pr. cm tykkelse.

Weber Gypsum Naturgips

25 kg + primer

Pusstykkelser 2-60 mm

Sprøytbar gipspuss til innvendig bruk i tørre rom. Kan brukes på de fleste underlag av tørrbetong, tegl, Leca, gipsplater o.a.

9 kg/m2 pr. cm tykkelse.

Weber Grå Slemming

18 kg 25 kg

Kornstørrelse: 0-0,5 mm

Vanntett, grå slemmemørtel til slemming av pipe og Leca grunnmur under terreng.

1. strøk: Ca 4 kg/m2 2. strøk: Ca 2 kg/m2

Weber Hvit Slemming

18 kg 25 kg

Kornstørrelse: 0-0,5 mm

Vanntett, hvit slemmemørtel til slemming av pipe og overgang grunnmur/fasade.

1. strøk: Ca 4 kg/m2 2. strøk: Ca 2 kg/m2

Weber.min 201 Stenkpuss

25 kg

Kornstørrelse 0-2 mm

Gjennomfarget edelpuss basert på kalk og sement. Sprøytbar

4-7 kg/m2

Weber.min 203 Slemmemørtel

25 kg

KC-basert edelpuss, tilsatt polymer. Kornstørrelse: 0.1 mm

Gjennomfarget sluttpuss til tegl, betong, puss og Leca Upussede flater skal grunnes før påføring.

Ca. 4 kg/m2 finsprøytet/kostet

Weber.min 215 Sekkeskuringsmørtel

25 kg

KC-basert edelpuss Kornstørrelse: 0-1 mm

Gjennomfarget skuringsmørtel til tegl.

4-5 kg/m2

Weber.pas Silikatpuss A

20 kg

Puss med kaliumvannglass som bindingsmiddel. Kornstørrelse 0-1 mm, 0-2 mm og 0-15 mm* Diffusjonsåpen

Gjennomfarget sluttpuss på mineralsk grunning/grovpuss. Påføres med sprøyte, brett, stenkapparat eller kost. Kun utendørs bruk. Benyttes sammen med Weber.ton 303 Silikatmaling A.

2,9 kg/m2

Weber.pas Silikonharpikspuss

20 kg spann

Puss med silikonemulsjon som bindemiddel. Kornstørrelse: 1,5 og 2 mm Diffusjonsåpen

Gjennomfarget sluttpuss til tidligere behandlede flater med organisk bindemiddel. Påføres med sprøyte, brett, stenkapparat eller kost. Utendørs.

1,5 mm: 2,9 kg/m2 2 mm: 3,5 kg/m2

Våtlesket hydratkalk for tillageing av kalkvann og kalkmelk. Hvittekalk.

57


Maling Produkt

Emballasje

Tekniske egenskaper

Bruksområde

Materialforbruk Pussing/overflatebeh.

MALING Weber.cal 242 CD-maling

20 kg

Hydraulisk kalkmaling Kornstørrelse: 0-0,25 mm Diffusjonsåpen

Maling på underlag av hydraulisk kalk og svake kalk-sementbaserte underlag.

Kosting: 0,6 kg/m2 Sprøyting: 0,8 kg/m2

Weber.min 244 KC-maling

20 kg

Kalk-sementmaling Kornstørrelse: 0-0,25 mm Diffusjonsåpen

Maling på kalk-smentbasert underlag.

Kosting: 0,7 kg/m2 Sprøyting: 1,0 kg/m2

Weber.cal 249 Kalkmaling

15 kg

Hydratkalkmaling Kornstørrelse: 0-0,25 mm Diffusjonsåpen

Maling på underlag av hydraulisk kalk og svakere kalkbaserte underlag.

Kosting: 0,7-1,0 kg/m2

Cempexo Sementmaling

12,5 kg

Sementmaling Diffusjonsåpen Vannavvisende

Innvendig og utvendig på sementrike mineralske underlag

0,25-0,5 kg/m2

Weber.ton 301 Silikatgrunning

10 kg

Kaliumvannglass

Silikatfixativ til grunning av porøse eller sugende underlag, samt tynning av Silikatmaling Serpo 303 før påføring.

Grunning: 0,1 kg/m2

Weber.ton 303 Silikatmaling

15 kg

Maling med kaliumvannglass som bindemiddel. Enkomponent. Kornstørrelse: 0-0,25 mm

Maling på de fleste mineralske underlag inne og ute. Anbefales ikke som maling på rene hydratkalkmørtler eller direkte på tegl.

0,5-0,6 kg/m2 (to strøk)

Weber.ton Silikatmaling A

15 ltr

Maling med kaliumvannglass som bindemiddel. Enkomponent. Diffusjonsåpen.

Benyttes som grunning der Silikatpuss Weber Sil A legges i ett sjikt.

0,25-0,3 kg/m2 pr strøk

Weber.ton Silikonharpiksmaling A

15 ltr spann

Maling med silikonemulsjon som bindemiddel. Diffusjonsåpen

Maling til tidligere behandlete flater med organisk bindemiddel. Påføres med sprøyte, rull eller kost. Utendørs.

0,2-0,3 l/m2 (grunning) 0,4-0,6 l/m2 (to strøk)

Weber.therm 397 Armeringsnett

50 m2 per rull

Glassfiberarmering. 6 mm maskevidde.

Armeringsduk til Fiberpuss-systemet.

Forbruk ca 1,15 kg/m2

Weber.therm 391 Hjørnelister

2,5 lm

Profiler i glassfiber og plast b*l=100*100 mm

Forsterking av hjørner og åpninger. Benyttes sammen med Fiberpuss-systemet.

Weber 400 Startlist

2,5 lm

Profil i plast

Kapilærbrytende list til sokkel/overgang mellom sokkel og fasade.

Weber 401 Startlist

2,5 lm

Profil i plast

Startlist ved inntrukket sokkel

Weber Antifrost

1 ltr 10 ltr 200 ltr

Koridfritt frysepunktnedsettende tilsetningsstoff.

Frysepunktnedsettende middel for murmørtler og betong

Weber Ildfast Mørtel

5 kg

Trykkfasthet > 5 MPa Varmebestandig opp til 1300oC

Murmørtel til ildfast teg. Teglen må forvannes for å oppnå heft.

Weber Mørteltilsetning

1 ltr 5 ltr

Plastdispersjon

Heftforbedrende tilsetning for mur- og pussmørtler. Forbedrer smidighet og vedheft.

Se produktdatablad.

Weber Tettevæske

1 ltr 5 ltr

Kalium- og natriumsilikatbasert impregnering

Benyttes for å forsterke porøs og svak puss.

Se produktdatablad.

Weber Hydrogrunn

10 ltr

Hydrofobforbedrende mikroemulsjon

Benyttes som grunning på mineralske underlag før sluttbehandling med Weber Silikatpuss Sil A og Weber Silikatmaling A. Påføres med kost eller sprøyte.

0,15-0,25 ltr/m2

Weber Rep Tix

25 kg sekk

Trykkfasthet > 40 MPa Kornstørrelse: 0-2 mm

Til legging av heller og flis utvendig. Sparkling og reparasjon av betongflater.

18 kg/m2 og cm tykkelse

Weber Skiferlim

25 kg

Trykkfasthet 15 MPa

Liming/setting av skifer på gulv inne og ute

21 kg/m2 ved 10 mm tykkelse

Weber Skiferfug (grå og koksgrå)

25 kg

Trykkfasthet Jordfuktig 15 MPa Tungtflytende 12 MPa

Grå eller koksgrå fugemasse for skifer inne og ute

Ca. 5-7 kg/m2

DIVERSE

58

Se produktblad


Spesialmørtler Produkt

Emballasje

Tekniske egenskaper

Bruksområde

Materialforbruk Overflatebehandling

SPESIALMØRTEL REPARASJONSPRODUKTER Weber Epoxylim

1 kg, 5 kg

Heftfasthet > 4 MPa

Liming av ny betong til gammel, betong, til stål m.v., 2 komp.

0,5-1,5 kg/m2

Weber Rep 05 Heftbro

10 kg

Typisk heft > 1,5 MPa

Heftbro/betonglim til påstøp på sementbaserte underlag og til betongreparasjoner, korrosjonsbeskyttelse av armering

1,5-2 kg /m2

Weber Rep 25 Reparasjonsmørtel

25 kg

Trykkfasthet > 30 MPa, kornstr. 2 mm

Små og store betongreparasjoner på betong B20 (C25) Tykkelse for bruk ca 5-50 mm pr lag. Fiberarmert.

20 kg/m2 og cm tykkelse

Weber Rep 45 Reparasjonsmørtel

25 kg

Trykkfasthet > 45 MPa, kornstr. 2 mm

Små og store betongreparasjoner på betong B30 (C35) Tykkelse for bruk ca 5-50 mm pr lag. Fiberarmert

20 kg/m2 og cm tykkelse

Weber Rep 65 Reparasjonsmørtel

25 kg

Trykkfasthet > 50 MPa, kornstr. 2 mm

Små og store betongreparasjoner på betong B35 (C45). Kan legges i tykke lag. Fiberarmert.

20 kg/m2 og cm tykkelse

Weber Rep 950 Sprøyterep T

25 kg

Trykkfasthet > 50 MPa, kornstr. 4 mm

Betongreparasjon utført med tørrsprøytemetoden.

20 kg/m2 og cm tykkelse

Weber Rep 980 Betongslemming Grå

25 kg

Trykkfasthet > 25 MPa, kornstr. 0,5 mm

Grå betongslemming, normalt 2 strøk

Ca 1,5 kg/m2/strøk

Weber Rep 985 Betongslemming Hvit

25 kg

Trykkfasthet > 25 MPa, kornstr. 0,5 mm

Hvit betongslemming, normalt 2 strøk

Ca 1,5 kg/m2/strøk

Weber Rep 990

33,5 kg

Elastisk sement/polymer slemmemasse, grå, normalt 2 strøk. Vanntett. Kloridbremsende.

1 sett 33,5 kg dekker ca 10 m2

Weber Injeksjonsepoxy

1 kg

Injesering av sprekker og riss i betong

1 kg gir ca 0,9 l

Weber Injeksjonspakkere

stk

Injesering av sprekker og riss i betong

3-5 per m riss

Weber Krympsperre

5l, 25 l

Væske for etterbehandling av betong. Hindrer sprekkdannelser og kantreising

Ca 0,2 l/m2

Lavviskøs - tyntflytende

EKSPANDERENDE MØRTEL Weber Bolt

25 kg

Trykkfasthet > 55 MPa, kornstr. 0,5 mm

Festing av bolter i fjell og betong

1,6 kg/l ferdig masse

Weber Bolt Zink

25 kg

Trykkfasthet > 55 MPa, kornstr. 0,5 mm

Festing av galvaniserte bolter i fjell og betong

1,6 kg/l ferdig masse

Weber EXM 711 Boltemørtel AF

25 kg

Trykkfasthet > 40 MPa, kornstr. 1 mm

Festing av bolter i temp. +5 til- 15oC

1,8 kg/l ferdig masse

Weber Understøp

25 kg

Trykkfasthet > 70 MPa, kornstr. 2 mm

Understøping/faststøping i tykkelse 15-150 mm

2 kg/l ferdig masse

Weber EXM 715 Understøp AF

25 kg

Trykkfasthet > 45-55 MPa, kornstr. 4 mm

Understøping/faststøping i tykkelse 15-100 mm, temp. > -10oC

2 kg/l ferdig masse

Trykkfasthet > 30 MPa, kornstr. 0,3 mm

Sparkling av fall ute/inne 0-30 mm, lokalt 50 mm. Hurtigtørkende.

1,6 kg/l ferdig masse

SPESIALSTØP Weber Vetonit 4400 Weber Industri HP

25 kg

Trykkfasthet > 60 MPa, kornstr. 4 mm

Støping med krav til hurtig belegging og/eller høy sluttstyrke. Støpetykkelse ca 2-7 cm.

20 kg/m2 og cm tykkelse

Weber HP Grov

500 kg

Trykkfasthet > 60 MPa,kornstr. 16 mm

Støping med krav til hurtig belegging og/eller høy sluttstyrke. Støpetykkelse ca 4 cm.

22 kg/m2 og cm tykkelse

Weber Tørrbetong B30M60 GROV

500 kg

Trykkfasthet > 40 MPa

Konstruksjonsbetong med Dmax = 16 mm

1 sk gir ca 0,23 m3

Weber Tørrbetong B30M60 GROV

1000 kg

Trykkfasthet > 40 MPa

Konstruksjonsbetong med Dmax = 16 mm

1 sk gir ca 0,46 m3

Weber Tørrbetong B35M45 GROV

500 kg

Trykkfasthet > 50 MPa

Konstruksjonsbetong med Dmax = 16 mm

1 sk gir ca 0,23 m3

Weber Tørrbetong B35M45 GROV

1000 kg

Trykkfasthet > 50 MPa

Konstruksjonsbetong med Dmax = 16 mm

1 sk gir ca 0,46 m3

Lokfix S25

2,5 l

Trykkfasthet > 80 MPa

Hurtigherdende forankring over og under vann

Hull 45 mm/bolt 25 mm gir 1,3 l pr m

Weber Lade grout

25 kg

Spesialmørtel til injisering av spennkabler etter NBI pub. 14 - 10/2005

Weber V-ga

2,5 kg

Tilsetningsstoff til sement-injisering av spennkabler etter NBI publ. 14 - 10/2005

ANDRE

2,5 kg til 100 kg sement

59


Lim og fug Produkt

Emballasje

Bruksområder/egenskaper

Underlag

Påføring

Tørketid

Gangbar

Materialforbruk

Weber.prim 800 Primer og Fuktsperre

5l

Primer før Weber.tec 822 smøremembran. Fuktsperre i tørre soner i våtrom innendørs.

Betong, mur, puss, sparkel, gips og lignende.

Ca. 30 min. mellom hvert strøk

Ca. 30 min.

Forbruk 1. strøk: 0,15 kg/m2 Forbruk 2. strøk: 0,10 kg/m2

Weber.prim 801 Primer for sugende underlag

5l

Diffusjonsåpen primer før membran eller flislegging inn og utvendig.

Betong, mur, puss, sparkel, gips og sugende underlag

Ca. 15 min

Fra 15 min. til 3 timer

Ca 0,1 l/m2

Weber.prim 803 Primer for glatte og vanskelige underlag

5l 5 kg

Primer før membran, flislegging eller sparkling på vanskelige underlag.

Vanskelige underlag som fliser, malte flater, tre og spon.

Ca. 1 - 4 timer

Fra 1 - 4 timer

Ca 0,1 l/m2

Weber.tec 822 Membran ferdig til bruk

4, 8 og 16 kg

Til vanntetting av gulv og vegg på våtrom innendørs.

Betong, mur, puss, sparkel, gips, våtromsplater og membranplater

Ca 1 - 4 timer mellom hvert strøk ( 6 timer på gulv)

10 - 15 timer

Vegg: ca. 1,6 kg pr. m2 Gulv: ca. 2,4 kg pr. m2

Weber.tec Superflex D 2 2-komp. Membran inne og ute

20 kg

Til vanntetting av våtrom, offentlige dusjer og bassenger innv. og utvendig.

Betong, mur, puss, sparkel, gips, våtromsplater og membranplater

Ca 90 min. mellom hvert strøk.

Ca 4 timer

Ca. 2,5 kg/m2

Weber.set.854 Universal Flislim, støvfritt og lettvektslim

20 kg

Inn- og utvendig, våte og tørre rom, sementbasert, fleksibel

Betong, mur, puss, sparkel, gips, våtromsplater og membranplater. Keramiske fliser

Etter 24 timer

Ca 3 timer

Etter 24 timer

Tanning 6 - 8 mm: 1,3 - 1,8 kg/ m2 Dekkevne 25 kg: 14 - 19 m2

Weber.set 853 F Universal Flislim, Hurtig

5 og 25 kg

Inn- og utvendig, våte og tørre rom, sementbasert, fleksibel, hurtigherdende

Betong, mur, puss, sparkel, gips, våtromsplater og membranplater

Etter 3 timer

Ca 30 min

Etter 3 timer

Tanning 6 - 8 mm: 2,2 - 2,8 kg/ m2 Dekkevne 20 kg: 12 - 16 m2

Weber.set 605 Standard Flislim

20 kg

Inn- og utvendig, våte og tørre rom, sementbasert

Betong, mur, puss, sparkel, gips, våtromsplater og membranplater

Etter 24 timer

Ca 3 timer

Etter 24 timer

Tanning 6 - 8 mm: 2,7 - 3,6 kg/ m2 Dekkevne 20 kg: 5,5 - 7,5 m2

Weber.set 860 Flytlim

25 kg

Lettflytende, inn- og utvendige gulv, sementbasert, fleksibel, oppretting av svanker

Betong, mur, puss, sparkel, gips, våtromsplater og membranplater

Etter 12 -16 timer

Ca 3 timer

Etter 12 -16 timer

Tanning 6 - 8 mm: 2,2 - 2,4 kg/ m2 Dekkevne 25 kg: 10 - 12 m2 Tanning 10 mm: 3,1 kg/ m2

Weber.set 860 F Flytlim Hurtig

25 kg

Lettflytende, inn- og utvendige gulv, sementbasert, hurtigherdende, fleksibel oppretting av svanker,

Betong, mur, puss, sparkel, gips, våtromsplater og membranplater

Etter 3 timer

Ca 45 min

Etter 3 timer

Tanning 6 - 8 mm: 2,2 - 2,4 kg/ m2 Dekkevne 25 kg: 10 - 12 m2 Tanning 10 mm: 3,1 kg/ m2

Weber.set 862 Skifer og Natursteinslim

25 kg

Inn- og utvendig, våte og tørre rom, sementbasert

Betong, mur, puss, sparkel, gips, våtromsplater og membranplater

Etter 24 timer

Ca 3 timer

Etter 24 timer

Tanning 10 mm: 4,6 kg/ m2 Se forøvrig emballasje

Weber.set 620 Pastalim

2 og 5 kg

Ferdigblandet, innvendige vegger i tørre rom, fleksibel

Betong, mur, puss, sparkel, gips, sponplater, våtromsplater og membranplater

Etter 24 timer

Ca 15 min

Etter 24 timer

Tanning 4 - 6 mm: 2,2 - 3,0 kg/ m2

Weber.color 870 Fugemasse Fin

5 og 25 kg

Sementbasert finfug til fuging på vegg og gulv i tørre og våte rom, inn og utvendig

Opp til 6 mm

Når fugen bærer fingeren din, kan du starte rengjøring

1-2 timer

0,2 – 1,0 kg pr m2 avhengig av flisformat

Weber.color 872 Fugemasse Standard

5 og 25 kg

Sementbasert mellomgrov fug til fuging på vegg og gulv i tørre og våte rom, innvendig og utvendig

3 - 20 mm

Når fugen bærer fingeren din, kan du starte rengjøring

1-2 timer

0,5 –1,5 kg pr m2 avhengig av flisformat

Weber.color 877 Fugemasse Hurtig

5 og 25 kg

Sementbasert, vannavvisende hurtig universalfug til fuging på vegg og gulv i tørre og våte rom, innv. og utvendig

2 - 20 mm

Når fugen bærer fingeren din, kan du starte rengjøring

Weber.color 881 Silikon

330 ml patron

Inn- og utvendig, høyelastisk, sopp- og antimuggbehandlet

Primer

Membran

FLISLIM

FUGEMASSER

MANSJETTER OG TILBEHØR Weber Fiberremse

Rull på 25 m 12 cm bredde

Forsegling av inn- og utvendige hjørner samt overgang gulv/ vegg i våtrom

Weber Rørmansjett

Selges løse eller i pakke på 20 stk

Sikring av rørgjennomføring i vegg eller gulv. Fåes i 12, 32 og 50 mm med mer

Weber Slukmansjett

Selges løse eller i pakke på 20 stk

Sikring av overgang mellom membran og sluk

Weber Mansjett for avløpsrør

Selges løse

Sikring av gjennomføring til toalett

60

0,5 –1,5 kg pr m2 avhengig av flisformat

Ca 30 min

1 patron pr 5 - 8 lm


Gulv Produkt

Bruksområde

Underlag

Egenskaper

Forbruk

Weber.floor 4716 Primer

Forbehandling av alle typer underlag som skal avrettes og sparkles. Legges ut med sprøyte eller kost.

Alle underlag som skal avrettes og sparkles

Øker vedheften, diffusjonsåpen. Kan belegges etter 15 min-4 timer

Weber.floor 4790 Top Membrane

Membranherder for sementbaserte, flytende gulvkonstruksjoner. Legges med spøyte eller svaber

Weber.floor sementbaserte avrettingsmasser

Krympsperre, forhindrer for hurtig uttørking, svinnprekker og kantreising. Påføres i ettstrøk

Weber.prim 803

Forbehandling av vanskelige, glatte og tette underlag. Legges med rulle eller kost

Flis/ klinker, malte flater, anhydrit, Terrazzo

1-komponent, hurtigtørkende spesialprimer. Gir god vedheft til mineralske, keramiske og organiske underlag. Påføres i ett strøk.

Weber.floor 4031 SuperFlow

For finsparkling av betong og andre faste underlag i boliger og næringsbygg. Kan håndlegges eller legges med blandepumpe

Betong, treunderlag, flis/ klinker, homogen PVC, gulvgipsplater

Legges i tynne sjikt, selvutjevnende, gir ekstremt plan overflate. Sjikttykkelse 0-5 mm, belegges etter ca 1 døgn.

1,55 kg/m2/mm

Weber.floor 4032 SuperFlow Rapid

For finsparkling av betong og andre faste underlag i boliger og næringsbygg. Kan håndlegges eller legges med blandepumpe

Betong, treunderlag, flis/ klinker, homogen PVC, gulvgipsplater, rustritt stål/ jern, lettbetong

Legges i tynne sjikt, selvutjevnende, selvuttørkende, gir ekstremt plan overflate. Sjikttykkelse 0-10 mm, belegges etter ca 8 timer.

1,7 kg/m2/mm

Weber.floor 4033 SuperFlow Fibre

For finsparkling av betong og andre faste underlag i boliger og næringsbygg. Kan håndlegges eller legges med blandepumpe

Betong, tregulv, svak betong, gulvgipsplater, flis/ klinker

Legges i tynne sjikt, selvutjevnende, fiberforsterket, gir ekstremt plan overflate. Sjikttykkelse 0-10 mm, belegges etter ca 1 døgn.

1,5 kg/m2/mm

Weber.floor 4040 Combi Rapid

Fallbygging og finsparkling på betong og andre faste underlag i våtrom, boliger og næringsbygg. For håndlegging

Betong, treunderlag, flis/ klinker, homogen PVC, lettbetong, gulvgipsplater, rustfritt stål/ jern

Selvuttørkende, to produkter i ett. Sjikttykkelse 0-30 mm, kan belegges etter 2-8 timer

1,6 kg/m2/mm

Weber.floor 4042 Fine Rapid

For finsparkling av betong og andre faste underlag i boliger og næringsbygg. Til større reparasjoner og flekking før belegging. For håndlegging

Betong, treunderlag, flis/ klinker, lettbetong, gulvgipsplater

Legges i tynne sjikt, selvuttørklende. Sjikttykkelse 0-5 mm, kan belegges etter 3-24 timer

1,6 kg/m2/mm

Weber.floor 4045 Slope Rapid

Fallbygging og finsparkling på betong og sementbaserte underlag i boliger og næringsbygg. For håndlegging

Betong, murverk, flis/ klinker

Rask settetid, to produkter i ett. Sjikttykkelse 0-50 mm, kan belegges etter 2-24 timer

1,6 kg/m2/mm

Weber.floor 4150 FineFlow

Avretting av nye og gamle betongunderlag i boliger, næringsbygg, offentlige lokaler, helsebygg og varehus. Kan legges for hånd, med blandepumpe eller pumpebil

Betong, lettbetong, flis/ klinker, Leca Byggeplank

Pumpbar, selvutjevnende, normaltørkende. Sjikttykkelse 4-30mm, 6-10 mm på lettbetong. Beleggbar etter 1-3 uker.

1,7 kg/m2/mm

Weber.floor 4160 FineFlow Rapid

Avretting av nye og gamle betongunderlag i boliger, næringsbygg, helsebygg og varehus. Kan legges for hånd, med blandepumpe eller pumpebil

Betong, gulvgipsplater, treunderlag, flis/ klinker, homogen PVC, lettbetong, rustfritt stål/ jern

Pumpbar, selvutjevnende, selvtørkende. Sjikttykkelse 2-30mm, 6-10 mm på lettbetong. Beleggbar etter 1-3 døgn.

1,65 kg/m2/mm

Weber.floor 4310 FibreFlow

Avretting og rehabilitering av betongunderlag og andre faste underlag, til oppbygging av lydgulv og flytende konstruksjoner. Til bruk i boliger, næringsbygg, helsebygg og varehus. Kan legges for hånd, med blandepumpe eller pumpebil

Betong, treunderlag, lettbetong, flis/ klinker, Leca Byggeplank, ulike delesjikt for flytende konstrusjoner.

Pumpbar, selvutjevnende, fiberforsterket, normaltørkende. Sjikttykkelse 5-50mm, 6-30 mm på lettbetong. Beleggbar etter 1-5 uker.

1,75 kg/m2/mm

Weber.floor 4320 FibreFlow Rapid

Avretting og rehabilitering av betongunderlag og andre faste underlag, til oppbygging av lydgulv og flytende konstruksjoner. Til bruk i boliger, næringsbygg, helsebygg og varehus. Kan legges for hånd, med blandepumpe eller pumpebil

Betong, gulvgipsplater, treunderlag, flis/ klinker, homogen PVC, lettbetong, rustfritt stål/ jern

Pumpbar, selvutjevnende, fiberforsterket, selvtuttørkende. Sjikttykkelse 5-50mm, 6-20 mm på lettbetong. Beleggbar etter 1-5 døgn.

1,75 kg/m2/mm

Weber.floor 4350 BaseFlow

Avretting av betongunderlag og til flytende kostruksjoner, til bruk i tykkere sjikt, i våtrom, bolig, næringsbygg, helsebygg og varehus. Leveres med pumpebil.

Betong, flis/ klinker

Pumpbar, fiberforsterket, normaltørkende. Sjikttykkelse 10-80 mm. Beleggbar etter 1-5 uker (1 uke pr cm).

1,9 kg/m2/mm

Weber.floor 4360 BaseFlow Rapid

Avretting av betongunderlag og til flytende kostruksjoner, til bruk i tykkere sjikt, i våtrom, bolig, næringsbygg, helsebygg og varehus. Kan legges for hånd, med blandepumpe eller pumpebil.

Betong, flis/ klinker

Pumpbar, fiberforsterket, selvuttørkende. Sjikttykkelse 10-80 mm. Beleggbar etter ca 1 døgn til ca 1 uke (1 døgn pr cm).

1,85 kg/m2/mm

Weber.floor 4600 DuroBase

Avretting av underlag før legging av Weber.floor 4610 og 4630, til bruk i lager og industrilokaler. Kan legges for hånd, med blandepumpe eller pumpebil.

Betong, flis/ klinker

Pumpbar, fiberforsterket, høy fasthet. Sjikttykkelse 4-50mm. Beleggbar etter 1-5 døgn.

1,7 kg/m2/mm

Weber.floor 4602 DuroBase Extra

Avretting av underlag før legging av Weber.floor 4610 og 4630, til bruk i lager og industrilokaler. Kan legges for hånd, med blandepumpe eller pumpebil.

Betong, flis/ klinker

Pumpbar, fiberforsterket, høy fasthet. Sjikttykkelse 5-30mm. Beleggbar etter 1-3 døgn.

1,7 kg/m2/mm

Weber.floor 4610 DuroTop

Avretting av betongunderlag med høye krav til planhet for middels til høy belastning til bruk i lager, høyreollager og industrilokaler. Kan legges for hånd, med blandepumpe eller pumpebil.

Holdfast betong, Weber.floor 4600, 4602

Pumpbar, selvutjevnende, høy fasthet. Sjikttykkelse 4-15mm. Ferdig slitesjikt.

1,7 kg/m2/mm

Weber.floor 4630 DuroLit

Avretting av betongunderlag med hard, intensiv belatsning i lager og industrilokaler. Kan legges for hånd, med blandepumpe eller pumpebil.

Holdfast betong, Weber.floor 4600, 4602

Pumpbar, selvutjevnende, høy fasthet. Sjikttykkelse 5-15mm. Ferdig slitesjikt.

1,9 kg/m2/mm

Weber.floor 4655 DuroFlow Rapid

Avretting av betongunderlag som underlag for herdeplastsystemer til bruk i butikker, varehus, offentlige lokaler og industrilokaler. Kan legges for hånd, med blandepumpe eller pumpebil.

Betong, andre faste underlag

Selvutjevnende, selvuttørkende. Sjikttykkelse 4-30 mm. Beleggbar etter 1-3 døgn

1,6 kg/m2/mm

GULV

61


62

Weber.mix m5 – murmørtel egnet til de fleste murarbeider

Weber lett murmørtel – 25% lettere enn vanlig murmørtel

Weber.mix m5 SS – spesialmørtel for tegl med høyt minuttsug.

Weber b20 – en tørrbetong til små støpejobber og muring av naturstein.

Weber.base 261 fiberpuss – for all Leca blokk over bakken.

Weber.base KC 35/65 mur- og pussmørtel Til inn- og utvendig bruk.

Weber.base 103 rødgrunning Grunningssjikt for å sikre vedheft til påfølgende pussjikt.

Weber.cal 109 hydraulisk Kalkgrunning Benyttes som grunningsmørtel på eldre murverk. Sprøytbar.

Weber.cal 148 hydraulisk Kalkmørtel Benyttes som hovedpuss på eldre teglmurverk.

Weber.cal 152 hydraulisk Kalkmørtel fin Benyttes som sluttpuss.

Weber b20 En tørrbetong til små støpejobber og muring av naturstein.

Weber nomix For de enkleste støpejobbbene. Du trenger ikke verktøy/blandemaskin.

Weber Støpemørtel bad Til støping av våtromsgulv. Velegnet for varmekabel.

Weber bolt Ekspanderende tørrmørtel til festing av rekkverk, bolter i tak og gulv samt fjellsikring. pumpbar.

Weber rep 25 Mørtelen benyttes til reparasjon av betong, både utendørs og innendørs.

Weber.floor 4310 Fiberforsterket pumpbar avrettingsmasse. Normaltørkende.

Weber.floor 4320 Fiberforsterket pumpbar avrettingsmasse. Hurtigtørkende.

Weber.set 854 universal Flislim. Støvfritt og lett vekt.

Weber exm 715 Understøp Af EXM 715 understøp AF er et sertifisert produkt for vinterbruk. Mørtelen er pumpbar.

Weber.color 877 Fugemasse. Fleksibel og hurtig.


63


Saint-gobain byggevarer AS Brobekkveien 84 postboks 216 Alnabru 0614 Oslo Tel. 22 88 77 00 Fax: 22 64 54 54 e-post: info@weber-norge.no www.weber-norge.no

mars 2010

Vi STĂ˜TTER SKiJENTENE

WeberProduktguide  

Produktguide For deg som skal støpe, mure, legge fliser eller avrette gulv 5 Muring av Leca blokker og piper 7 Muring av tegl Muring av natu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you