Page 1

Når mørtel og mursten spiller sammen • Leca® letfyld i lystbådehavn • Arkitektstuderende leger med lim og mørtel

Masser af aftryk i Esbjerg • Vi støtter Julemærkefonden • Hvis gulvprojektet er for stort til blandespand og piskeris

Byg med Weber 5. udgave 2012


Femte udgave af Weber Magasinet – Byg med Weber – er på gaden. Ideen med magasinet er at inspirere dig – hvad enten du er bygherre, arkitekt, entreprenør eller håndværker - til at se nye muligheder, når du skal i gang med at bygge nyt eller renovere. Og selvom du ikke er ansat i byggebranchen, kan du også få ny, spændende viden om byggerier. I denne udgave kan du fx læse om: Når mørtel og mursten spiller optimalt sammen Når mørtel og mursten spiller sammen, så sker der noget magisk ved et byggeri - det bliver smukt, stærkt og robust. Læs mere på side 3-5 Leca® letklinker som letfyld i Fredericia Lystbådehavn I mange byggerier har Leca® letklinker en central rolle. I Fredericia Lystbådehavn er produktet anvendt som letfyld. Læs mere på side 6-8

2

Masser af aftryk i Esbjerg Rundt om i Danmark har vi sat spor i byggerier, hvad enten det er nybyg eller renoveringer. Læs mere på side 10-13 Vi støtter Julemærkefonden Som virksomhed vil vi gerne være med til at gøre en positiv forskel for børn, der har det svært. Derfor har vi valgt at støtte Julemærkefonden. Læs mere på side 14-15 God fornøjelse! Annemarie Chloé Aabling Redaktør Udgivelse: Saint-Gobain Weber A/S. Layout: Solveig Frederiksen og Annemarie Chloé Aabling. Udgivelsesfrekvens: To gange årligt – forår og efterår. Redaktion: Henrik Christensen og Annemarie Chloé Aabling. Redaktør: Annemarie Chloé Aabling. Grafiker: Solveig Frederiksen. Tryk: Proservice. E-mail: weber@weber.dk Hjemmeside: www.weber.dk Forsidefoto: Byggepladsen ved Fredericia Lystbådehavn, foto Henrik Ehlers.

Fredericia Lystbådehavn, hvor der er brugt Leca® letklinker som letfyld på østmolen.

Dit byggemagasin


Når mørtel og mursten spiller optimalt sammen For at opnå en optimal kombination mellem mursten og mørtel ved murstensbyggeri, er det afgørende, at man vælger den helt rigtige mørtel til den valgte sten. Denne kendsgerning har vi understreget ved at lancere en MØRTELVÆLGER i marts i år. MØRTELVÆLGEREN er en service, som kan guide både rådgivere og udførende, så valget af mørtel til den valgte mursten bliver korrekt. Et rigtigt valg vil optimere byggeriet og forlænge dets levetid.

Glas, mørtel, sten, patineret metal og ædeltræ er forenet i et smukt, moderne design i huset ved Middelfart.

Et smukt eksempel på den rigtige kombination er et moderne hus i Middelfart. Huset er bygget med den unikke mursten Kolumba™, der findes i en række forskellige farvevarianter. Stenen kan fremstilles i specialfarver og -mål efter ønske. Den er udviklet af Petersen Tegl i samarbejde med den schweiziske arkitekt Peter Zumthor til Kolumba Museet i Köln. Til opmuring er der anvendt weber FM5® LM farvet funktionsmørtel i farven 1154. Et valg, der spiller perfekt sammen med stenen. For at opnå et smukt, moderne og eksklusivt byggeri er materialerne nøje udvalgt – og det gælder både ud- og indvendigt. Glas, ædeltræ, patineret metal, mursten og mørtel er de gennemgående materialer. Alt ved byggeriet er gennemtænkt til mindste detalje - og med stor sans for skønhed. Om samspillet mellem mørtel og mursten siger David Pedersen, produktchef, Weber: - At vælge den rigtige mørtel til den valgte mursten har stor betydning for kvaliteten af byggeriet og kræver en bred viden om egenskaberne ved mørtel og mursten. Når man skal finde den korrekte kombination, skal man tage hensyn til mange forskellige faktorer, fx kornkurver, bindemiddelindhold og vedhæftningsstyrker og samtidig have fokus på det murertekniske aspekt. Alle disse overvejelser er selvfølgelig indarbejdet i vores MØRTELVÆLGER, som derfor er et supereffektivt værktøj for alle, der beskæftiger sig med muret byggeri. Ved at anvende den optimale kombination af mørtel og sten opnår man en synergieffekt, hvor alt går op i en højere enhed, og det vil selvfølgelig have en positiv effekt på dansk byggeri, pointerer David Pedersen. Han opfordrer til, at man går ind på www.weber.dk og afprøver MØRTELVÆLGEREN og får indblik i det effektive værktøj, som giver hurtigt svar på, hvilken mørteltype der passer perfekt til den valgte sten.

3


Bemærk den mørke fugemørtel, som passer perfekt til Kolumba-stenens mørke farve.

Smukke udendørsdetaljer!

4


Indvendigt er der også anvendt Kolumba-sten og mørk fugemørtel, fx som her i husets flotte badeværelse med spabad i marmor og træ.

5


Leca® letklinker som letfyld i Fredericia Lystbådehavn Da undergrunden i området under lystbådehavnen er blød, valgte Rambøll Danmark A/S, som rådgiver på byggeprojektet, at anvende et let opfyldningsmateriale. Til denne opgave faldt valget på Leca® letklinker, som er et effektivt materiale til denne type opgaver, hvilket også er kendt fra mange andre havnebyggerier rundt om i Danmark og i verden.

Under det ambitiøse renoveringsog moderniseringsarbejde, som kører på højtryk i Fredericia Lystbådehavn, har Leca® letklinker en central rolle. Produktet er nemlig anvendt som letfyld under den store østmole. Produktet er anvendt som letfyld under et område på østmolen, hvor bådene i lystbådehavnen trækkes op via kran, når de skal rengøres, repareres og overvintre. På grund af de optimale tilkørselsforhold til lystbådehavnen er letklinkerne blevet kørt dertil i lastbil med ca. 100 m3 ad gangen, tippet fra lastbilen - og dernæst fordelt på pladsen med hydraulisk gravemaskine.

Et attraktivt marinamiljø Moderniseringen af Fredericia Lystbådehavn har til formål at skabe et attraktivt marinamiljø med topmoderne faciliteter for både sejlere og byens borgere. Startskuddet til projektet blev affyret i april 2011, og det forventes først afsluttet

i 2014. Lystbådehavnen kan dog benyttes under hele renoveringsperioden. Renoveringsprojektet kommer blandt andet til at omfatte et større og dybere havnebassin, så der bliver plads til både de store langturssejlere og til de små optimistjoller, en ny nedgang til den nye træbro, et nyt havnehus og et nyt klubhus. Samtidig etableres en ny dækmole ud mod Lillebælt, faciliteter for mastekran, et nyt bunkeranlæg og nye fortove, veje og ny gadebelysning.

450x200 mm træhammer, imprægneringsklasse A Fyldsand

1,75

1,45

Filterdug

2 lag geonet centreret i laget af fyldsand

0,40

1,95

0,25

0,50 Anker M63x5,5, L= 31,00

a= 5,00

Stræk, UNP240, S355 -2,10

-0,10

Ankerplade, type C

Filterdug

-3,00

7,00

Letklinker

-4,85 Spuns PU12, S355

TVÆRSNIT G-G

Snit i tangen.

6

Snittegning: Rambøll Danmark A/S.


Leca® letklinkerne tippes af lastbilen ud på østmolen på Fredericia Lystbådehavn.

Projektchef og ingeniør Benjamin Bjerg Pedersen, Per Aarsleff A/S, hovedentreprenør på byggeprojektet i tæt dialog med ingeniør Knud Mortensen, Weber.

Ved store mængder fordeles letklinkerne let og elegant på byggepladsen med hydraulisk gravemaskine.

Fuld gang i udlægningen af de i alt 1200 m3 letklinker på østmolen.

7


En tidlig oktober morgen ved Fredericia Lystbådehavn, som er i gang med at blive moderniseret og udvidet. På østmolen er der anvendt Leca® letklinker som letfyld.

Fakta om Leca® letklinker som letfyld

Leca® letklinker er et letfyldsmateriale, der består af plastisk ler fra den danske undergrund, som brændes i tonstunge rotérovne ved 1150 grader! Leca letklinker som letfyld anvendes som aflastning på blød bund, til reduktion af jordtryk, til stabilisering af skrænter, til let fyldning af hulrum og som isolerende drænlag. Letklinker, som skal anvendes som letfyld, leverer vi normalt løst på lastbiler med helt op til 103 m³. ®

Hvis tilkørselsforholdene til byggepladsen er vanskelige, leveres letfyld med blæservogn, hvor der som standard medbringes en 30 meter lang slange. Blæserens kapacitet er ca. 1 m³ i minuttet. Vi kan også tilbyde blæsning over større afstande, hvis dette ønskes. Fordi Leca® letklinkerne er et let materiale, fordeles de let. Vi anbefaler, at der udlægges geotekstil under Leca® letklinkerne for at undgå opblandingen

8

med den underliggende jord. På blød bund udlægges geotekstil med et overlæg på 50-60 cm. Leca® letklinker skal komprimeres, og derfor udlægges materialet med en overhøjde på 10 % af lagtykkelsen. Normalt vil tre overkørsler med det bæltekøretøj, der anvendes til indbygning, være tilstrækkeligt til at komprimere Leca® letklinkerlaget. Små lagtykkelser kan komprimeres med pladevibrator. Oven på Leca® letklinkerlaget udlægges geotekstil for at hindre opblanding med den overliggende grusopbygning. Geotekstilen udlægges med et overlæg på ca. 20 cm. Vejopbygningen over geotekstilen bør være mindst 50 cm inklusiv grus og færdig asfaltbelægning. Den egentlige vejopbygning kan komprimeres med det sædvanlige komprimeringsudstyr.

Byggeriets hovedparter • Bygherre - ADP, Associated Danish Ports A/S • Hovedentreprenør - Per Aarsleff A/S • Ingeniør - Rambøll Danmark A/S Weberprodukt • Leca® letklinker som letfyld


Når arkitektstuderende leger med lim og mørtel 160 førsteårs-studerende på Arkitektskolen i Aarhus har brugt en uge til at lege med bloklim, mørtel – og mursten. Og vi har sammen med Egernsund Tegl, for andet år i træk, sponsoreret materialerne. Sammen med Egernsund Tegl har vi leveret materialerne til workshoppen på Arkitektskolen i Aarhus, som fandt sted i uge 41. Vi leverede weber bloklim og weber funktionsmørtel FM5® mørtel - og Egernsund Tegl leverede mursten. Workshoppen blev afholdt på Godsbanearealet i Aarhus og var et led i et fem uger langt uddannelsesforløb. Forløbet blev afsluttet med en uges praktisk arbejde, hvor de studerende skulle bygge utraditionelle teglformationer sammenklæbet med weber bloklim, hvilket gav mulighed for at skabe nye og anderledes former for murværk. Temaerne for opbygningen af murværket var ”vægtløshed” og ”interferens”, og hensigten var at få de studerende til at tænke i nye former i skabelsen af fremtidens byggeri.

Nogle af de nytænkende løsninger på murværksbyggeri kan her ses som skitsetegninger efter grundige én-til-én-studier på byggegrunden ved Godsbanearealet i Aarhus.

Arkitektstuderende fra Arkitektskolen i Aarhus i gang med at skabe utraditionelt murværk med teglsten og weber bloklim - alle bud på fremtidens murværksbyggeri og en del af et længere uddannelsesforløb på skolen.

9


Svend Wiig Hansens smukke monumentalskulptur ”Mennesket ved havet”, som er Esbjergs vartegn, er opført med weber calmor VSB sprøjtebeton og efterfølgende malet med weber cempexo hvid.

Masser af aftryk i Esbjerg Ligesom i de fleste andre byer i Danmark har vi også sat vores aftryk i Esbjerg. Mange byggerier rundt om i den driftige sydvestjyske by med Danmarks største fiskerihavn er nemlig fyldt med vores produkter. Vi starter med Esbjergs vartegn, den ni meter høje monumentalskulptur ”Mennesket ved havet”, som er opbygget med vores sprøjtebeton weber calmor VSB sprøjtebeton og malet med weber cempexo hvid. Skulpturen af kunstneren Svend Wiig Hansen, som kan ses i klart vejr på mere end 10 kilometers afstand, er placeret ved Vesterhavet ved Sædding Strand og er opbygget med vores sprøjtebeton tilbage i 1995. Den blev rejst i anledning af, at Esbjerg i 1994 kunne fejre 100 års jubilæum som selvstændig kommune.

10

Fakta om ”Mennesket ved Havet” Skulpturen ”Mennesket ved Havet” er lavet af kunstneren Svend Wiig Hansen. Den skildrer det rene, ufordærvede menneskes møde med naturen, før det rejser sig og begynder at handle. Dette møde har kunstneren skildret med en skulptur, der udstråler tempelstemning, som får en til at tænke på Memnon-kolosserne ved Nilens vestbred, Ramses II, der skuer ud over Nildalen ved Abu Simbel, eller de hemmelighedsfulde stenfigurer langs kystlinjen på Påskeøen i Stillehavet. Underbenene på skulpturen er ekstra lange, netop for at opnå en søjlevirkning, som giver associationer til et græsk tempel. De ens hoveder med de mystiske og uudgrundelige udtryk stirrer ud mod Skallingen og byens havneindsejling og giver et glimt af noget overjordisk – noget næsten guddommeligt. Skulpturen er i kraft af sin størrelse (ni meter høj) og udstråling blevet et vartegn af international styrke for Esbjerg. I klart vejr kan de fire ”mennesker”, der står som spændte sejl ud mod havet, ses på mere end 10 kilometers afstand.


Byggeriets hovedparter • Entreprenør – M.T. Højgaard A/S • Kunstner – Svend Wiig Hansen Weberprodukter • weber calmor VSB sprøjtebeton • weber cempexo hvid

Ud over den smukke, opsigtsvækkende skulptur har vi også sat vores præg på byen i en lang række andre byggerier, fx i Havnegade, på torvet og på Hjerting Strandvej. Som energioptimering af en del af byggerierne i disse gader er der anvendt en af vores mange isolererende facadeløsninger - et produktområde, som der er stor efterspørgsel efter – og som også Arkitekterne Hallen & Nordby A/S, Esbjerg har fået øje på. Energieffektive facadeløsninger med stor effekt weber facadesystem Serpomin er det system, som arkitekterne har valgt at anvende til en nybygget boligejendom i Havnegade, til renovering af en udlejningsejendom på torvet og til en nybygget luksusvilla på Hjerting Strandvej. Ved alle byggerierne har bygherrerne haft ét fælles mål – at energioptimere.

Ved at anvende facadesystemet får man i tilgift et sundt indeklima uden fugt, skimmelsvamp og kuldebroer, en robust, smuk og energieffektiv facade - samt ikke mindst besparelser på udgifterne til varme. Om weber facadesystem Serpomin siger Knud Erik Nordby, arkitekt og medindehaver af arkitektfirmaet Hallen & Nordby. - Vi har anvendt Webers facadeløsning til de tre ejendomme, fordi produktet har mange fordele. Fx forbedres isoleringsværdien, man undgår kuldebroer - og facaden bliver stærk, flot og ensartet i sit udtryk.

on og facade til en kraftig renovering på grund af afskallet facadepuds og dårlig isolering. Resultatet har været effektivt. Ejendommen fremstår i dag med en flot og holdbar facade, og indeklimaet er blevet mærkbart forbedret. Også den moderne, nybyggede kystbolig på Hjerting Strandvej, som er udført i samarbejde med arkitekt Peter Bolther, Esbjerg, har - ved hjælp af facadesystemet - fået en smuk og holdbar facade, som kan klare både havet og blæsten.

Den lyse facade på det nye boligbyggeri i Havnegade er meget elegant og giver bygningen det eksklusive udseende, som vi præcis har ønsket. Og hvad angår ejendommen på torvet, så trængte både bygningens konstrukti-

11


Projekter • Havnegade – boligejendom, nybyggeri, Esbjerg • Torvet – udlejningsejendom, renovering, Esbjerg • Hjerting Strandvej – luksusvilla, nybyggeri, Esbjerg Byggeriets hovedparter • Arkitekterne Hallen & Nordby A/S, Esbjerg • Murermester Erik A. Hansen ApS, Esbjerg Weberprodukter • Isolerende facadesystem weber facadesystem Serpomin • weber.pas 481 top hvid

Nybygget ejendom med ejerboliger på Havnegade i Esbjerg. Byggeriet er energioptimeret og isoleret med weber facadesystem Serpomin og efterfølgende filtset med weber.pas 481 top hvid.

12


Byejendom på torvet i Esbjerg. Byggeriet er energioptimeret og isoleret med weber facadesystem Serpomin og efterfølgende filtset med weber.pas 481 top grå.

Strømlinet og moderne nybygget villa på Hjerting Strandvej i Esbjerg. Byggeriet er energioptimeret og isoleret med weber facadesystem Serpomin og efterfølgende filtset med weber.pas 481 top hvid.

13


Vi støtter Julemærkefonden Vi har valgt at støtte Julemærkefonden, fordi vi gerne vil bidrage til det vigtige arbejde omkring børns trivsel, som Julemærkehjemmene har udført i mere end 100 år. Som socialt ansvarlig virksomhed vil vi gerne være med til at sætte fokus på de mange børn i Danmark, der mistrives og derfor har brug for særlig omsorg og støtte. Ved hjælp af vores støtte kan et barn, der har det svært, få et 10-ugers ophold på et af Julemærkehjemmene. Opholdet kan være med til give barnet og dets familie nogle rammer og redskaber, som gør, at barnet bliver styrket, så det kan

få mod på livet og dermed en positiv hverdag. En gang om året inviterer vi 16 børn og to voksne fra et Julemærkehjem på en VIP-dag på vores virksomhed, hvor der er rundvisning, frokost og gaver. Ligeledes får et af Julemærkehjemmene besøg af vores GTI-pølsevogn, hvor vi glæder børn og voksne med at servere en sundere udgave af den danske hotdog.

Hvert år hjælper Julemærkefonden mere end 700 børn og unge mellem 6-14 år, der har det svært.

14


Julemærkehjemmet i Hobro ligger smukt placeret tæt på både skov og strand. Omgivelser, som bruges til masser af leg og motion, som giver børnene mental og fysisk styrke.

Fakta om Julemærkefonden • Julemærkefonden hjælper børn, der har det svært og som derfor har brug for særlig omsorg og opmærksomhed. Hovedparten af børnene er overvægtige. De bliver mobbet og holdt uden for fællesskabet - og mange af børnene har aldrig haft en ven! Det handler om børn, der ikke tror på sig selv, og som lever en isoleret og ulykkelig tilværelse. • Det første Julemærkehjem blev etableret i 1912, så i år har Julemærkehjemmene 100 års jubilæum. • Siden 1912 har over 70.000 børn været på et ophold på et af Julemærkehjemmene – et ophold, der har givet dem mod på livet. • Et Julemærkehjem er et midlertidigt hjem for børn, der har brug for at få hjælp til at bryde en ond cirkel. • Julemærkehjemmene finansieres af salg af Julemærker og indsamlede midler fra private, virksomheder og fonde samt ved hjælp af et mindre offentligt driftstilskud. • Der findes fire Julemærkehjem rundt om i landet – et i Hobro, et i Kollund, et i Skælskør og et i Ølsted. • Et Julemærkehjem har trygge rammer og voksne, der har tid! • Børnene går i skole på Julemærkehjemmets egen skole under deres 10 ugers ophold. Eleverne undervises i ca. 10 lektioner pr. uge i fagene dansk, matematik, engelsk og tysk. • Lige nu venter over 700 børn på at få et ophold på et Julemærkehjem - og ventetiden er op til 16 måneder! • Hvert år hjælper et 10 ugers ophold på et Julemærkehjem ca. 700 børn i alderen 6 til 14 år til en bedre tilværelse. • På Julemærkehjemmene lægges der vægt på en god og positiv livsstil til gavn for børnenes videre udvikling. Hjemmene har sunde vaner, både med hensyn til kost, motion og den måde, man behandler hinanden på. • Hvert år udgives et Julemærke, som støtter Julemærkefonden. Det udgives i både elektronisk form og som papirmærke. • I år er det kunster, forfatter, animator og illustrator Carl Quist-Møller, der har tegnet Julemærket. • Julemærket 2012 forstiller alle børn fra de fire Julemærkehjem. Bag hvert Julemærke er en historie om et barn, der har brug for hjælp til et gladere liv og en sundere fremtid. • Projektor for Julemærkefonden er HKH Kronprinsesse Mary.

15


Hvis gulvprojektet er for stort til blandespand og piskeris

Hvis gulvprojektet er for stort til at udføre med blandespand og piskeris, kan vi nu levere flydemørtel med vores populære pumpebilservice i hele landet. - Vi er meget glade for, at vi nu kan tilbyde vores gulvkunder gulvafjævning med vores cementmaserede flydemørtel weber.floor 4350 BaseFlow fra vores pumpebiler i hele landet, fortæller Christian Vestergaard, salgschef i gulvafdelingen, Weber.

eller Kruså, på Fyn eller hvor som helst i landet - og vi leverer selvfølgelig inden for få dage! Vores operatører på vores biler er selvfølgelig specialuddannede og har mange års erfaring med at levere flydemørtel via pumpebil, forklarer han.

Vi servicerer hele landet med få dages varsel - Vores pumpebilservice på Sjælland er kendt for at være af meget høj kvalitet, hvilket selvfølgelig er en betingelse for det færdige gulvresultat. Og denne populære service har vi nu udbredt til hele landet - hvad enten det er i Skagen

Høj pumpekapacitet Ifølge Christian Vestergaard er pumpekapaciteten på op til 13 tons pr. time pr. bil. - Som udgangspunkt køres der med minimum otte tons materiale pr. opstart, men i særlige tilfælde kan der udføres mindre pumpninger, understreger han.

Vores gulvprodukter og -løsninger omfatter • Produkter til gulvafjævning • dB-gulve (lyddæmpende gulve) • Komfortgulve • Industrigulve • Designgulve • Spartelmasser & Gulvlim • Landsdækkende pumpebilservice • Mixerpumper (blande- og pumpeudstyr)

16


Udblæsning af Leca® letklinker på byggepladsen ved Urban Mediaspace I øjeblikket leverer vi Leca® letklinker til det eksklusive havnebyggeri Urban Mediaspace i Aarhus, hvor NCC står for byggeriet. Leca® letklinkerne blæses ud på anvendelsesstedet med en op til 70 meter lang slange. Ved blæsning af produktet undgår kunden - i dette tilfælde entreprenørvirksomheden NCC - brug af paller/returpaller og emballage samt behovet for depotplads på byggepladsen.

International EHS-dag i Saint-Gobainkoncernen – herunder Weber Den 11. oktober blev der for femte gang afholdt international EHS-dag i Weber, Danmark. EHS står for Environment, Health og Safety. Baggrunden for dagen var at sætte fokus på miljø, sundhed og sikkerhed – både internt, men også i forholdet til vores kunder og leverandører. Dagen markeres hvert andet år worldwide i SaintGobain-koncernen, som består af 195.000 medarbejdere fordelt på 64 lande.

KORT NYT

Ny administrerende direktør Torben Dyrberg er netop blevet ansat som administrerende direktør i Saint-Gobain Weber. Han er 56 år, gift, har to børn på 14 og 18 år - og bor i Næstved. Torben Dyrberg kommer fra en stilling som salgsdirektør hos Scanglas Glassolutions Denmark. Udvidelse af vores afdeling i Galten Siden august måned har vi haft travlt med at udvide vores afdeling i Galten, hvor vi producerer tørmørtel og -beton. For at optimere vedligeholdelsen af siloerne bygges der nyt værksted med vaskeplads til maskiner og udstyr. Herudover får kontorpavillonen en makeover og udvides med 24 m2.

Renovering af det legendariske Hotel d’Angleterre i København er i fuld gang I øjeblikket er det legendariske Hotel d’Angleterre i gang med at blive renoveret. En totalrenovering med respekt for hotellets historiske værdier - og vi er selvfølgelig med som produktleverandør. Til det omfattende renoveringsprojekt har vi indtil videre leveret en lang række produkter i form af weber muremørtel, weber sprøjtepuds, weber tørbeton, weber specialbeton, weber multi 280 og weber flydebeton til gulvene.

Total genanvendelse af spildevandsslam Fra 2013 går vi i luften med en helt ny løsning, hvor vi tilbyder at aftage vandselskabernes spildevandsslam og genanvende det som CO2-neutral energikilde. Løsningen er et led i vores omfattende visioner om bæredygtig produktion, som vi igennem de seneste år har arbejdet intenst på.

Nu er der ild i brændeovnen i Weber-sommerhuset Vores konsulent Knud Mortensen har i flere år haft en drøm om alene og med de bare næver at bygge et Weber-sommerhus i Klitmøller – energieffektivt og fyldt med vores egne produkter. Drømmen er nu, efter snart to travle år, mange håndværksmæssige udfordringer og knofedt, ved at være udlevet. Følg Knuds udfordringer og mødet med klitboerne - i ord og billeder - på www.weber.dk

Jagten på skjulte fortidsminder Jagten på skjulte fortidsminder i vores lergrav i Ølst syd for Randers har siden august holdt tre entusiastiske arkæologer fra Museum Østjylland - med graveskeer, pæle og geigertællere - fuldt beskæftiget. De er ved at undersøge den del af vores område, som vi ønsker at udvide til udvinding af plastisk ler til fremstilling af vores Leca® produkter. Den arkæologiske undersøgelse og dermed jagten på fortidsminder er - ifølge Kultur-arvsstyrelsen - lovpligtig og skal foretages hver gang, man indtager et nyt område til produktion eller byggeri, hvad enten man er virksomhed eller privatperson. For hvem ved, måske ligger der usynlige fortidsminder gemt i jorden. Fortidsskatte – måske endda uvurderlige - der kan fortælle historier om vores fortid.

17


Leca® letklinkerne står klar på Bispetorv i Aarhus og er en del af tusindvis af kulturprojekter i byen som følge af, at Aarhus er udnævnt til europæisk kulturhovedstad i 2017. Fotos: Lisbeth Wittendorff Lorentzen.

18


Leca® letklinker i kulturprojekt

Sådan ser en færdig Leca® sækkestol ud!

På Bispetorv i Aarhus, der er en smuk plads i centrum af byen, har der siden sommeren 2012 været gang i en række kulturprojekter. Det skyldes, at byen er blevet udnævnt til europæisk kulturhovedstad i 2017. Markeringen af udnævnelsen er allerede i gang i form af en række kulturprojekter. I et af projekterne har Leca® letklinker haft en af de bærende roller.

Sækkestolene skal fyldes med Leca® letklinker!

I løbet af sommeren og frem til den 12. oktober kunne man opleve 12 sækkestole fyldt med Leca® 10-20 midt på Bispetorv i Aarhus. ”By i by”-projektet, som sækkestolsprojektet var en del af, har blot været et blandt mange fremtidige kulturprojekter i Aarhus og et led i markeringen af, at byen den 24. august 2012 blev udpeget til europæisk kulturhovedstad i 2017. Et værtsskab, der kommer til at sætte masser af kulturspor rundt om i byen – og som allerede er i fuld gang i den populære jyske storby! Med ”By i by”-projektet har det været hensigten at samle uddannelsesinstitutioner, erhvervsfolk og folk fra kulturlivet for i fællesskab at skabe en række projekter i byen for at se, hvad der sker, når folk fra forskellige verdner mødes og samarbejder.

Studerende fra VIA University College, Aarhus er i fuld gang med at sy sækkestolene forsvarligt til i hånden, efter de er blevet fyldt med Leca® letklinker. Rumdesigner Lisbeth Wittendorff Lorentzen har syet de 12 sækkestole af letvægtspresenning på symaskine.

Projektet er blevet til i samarbejde med arkitektfirmaet C. F. Møller, VIA University College og rumdesigner Lisbeth Wittendorff Lorentzen.

19


If it’s not safe – it’s not Weber

I Weber har vi konstant fokus på sikkerhed og adfærd. Korrekt sikkerhedsmæssig adfærd er en naturlig og integreret del af vores hverdag – sikkerhedsmæssige hensyn går altid forud for de økonomiske. Vi ønsker at forebygge arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser hos medarbejdere, såvel interne og eksterne - og selvfølgelig hos vores kunder.

Saint-Gobain Weber A/S - din leverandør inden for naturlige byggeprodukter

Weber er en del af Saint-Gobain, som er en af verdens største koncerner inden for byggeprodukter. Vi producerer og leverer produkter, løsninger og udstyr fra fabrikker verden over. Vi er en af byggebranchens største og mest erfarne leverandører af mineralsk baserede byggematerialer. Alle vores produkter er fremstillet af råstoffer som ler, sand, kalk og cement. Vi mener nemlig, at det bedste byggeri er det, som både er i harmoni med mennesker og miljø. Vi forsøger derfor at skabe balance mellem materialer, miljø og de mennesker, der skal bo og arbejde i de færdige bygninger. Inden for dette område satser vi målrettet på at opsamle knowhow og produktudvikle vores løsninger. Forskning og udvikling sikrer høj kvalitet Vi prioriterer teknisk dokumentation højt, og vores dokumentation hører derfor til blandt markedets bedste. Det skyldes ikke mindst et omfattende teknisk bagland, som yder support til alle vores afdelinger. Vi stiller skrappe krav til os selv, lige fra den første kontakt med vores kunder til alt er afleveret på byggepladsen. Vi har vores egne specialudstyrede laboratorier i tilknytning til de enkelte fabrikker, der kontrollerer henholdsvis produktion og produkterne undervejs i processen.

www.weber.dk Saint-Gobain Weber A/S Randersvej 75, Hinge DK-8940 Randers SV Tel.: +45 70 10 10 25 Fax: +45 87 61 02 05

Webermagasinet - 5. udgave, nov 2012  

Webermagasinet 5. udgave

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you