Page 1

Luftrensningsfilteret, der skal reducere lugtemissionen fra svinestalde • Dinosaurer og Leca® letklinker

GTI-pølsevognen skaber glæde landet over • Skån klimaet og spar penge med facadeisolering

Byg med Weber

2. udgave 2010


”Den lille jævne”- en god ven på gulvet! ”Den lille jævne” er en dugfrisk ny opslagsbog i lommebogsformat, der omhandler vores brede sortiment af miljøvenlige gulvprodukter krydret med en række værdifulde gulvtips.

Den

lille

Du kan bestille eller downloade ”Den lille jævne” på www.weber.dk

web e

- et god

r.floo

r

t og sikker

t va lg

til bol ig

- kont

1

Dit byggemagasin Anden udgave af det nye Weber Magasin – Byg med Weber – er på gaden. Ideen med magasinet er at inspirere dig – hvad enten du er bygherre, arkitekt, entreprenør eller håndværker - til at se nye muligheder, når du skal i gang med at bygge nyt eller renovere. I denne udgave kan du fx læse om: Luftrensningsfilter skal reducere lugtemissionen fra svinestalde I øjeblikket er et nyudviklet Leca® luftrensningsfilter ved at blive testet på Danske Slagteriers forsøgsgård, der drives af Videncenter for Svineproduktion. Formålet er at teste filtrets egenskaber som luftrenser inden for svineproduktion, som slås med omfattende lugtgener. GTI-pølsevognen skaber glæde landet over! En stor del af landets byggepladser, forhandlere og tekniske skoler har siden 2007 haft besøg af vores GTI-pølsevogn, som – sammen med vores pølsewoman Rie - har skabt masser af glæde med lune pølser og sodavand og en hyggelig snak. Skån miljøet og spar penge med facadeisolering Familien Cronqvist valgte at facadeisolere deres gamle murermestervilla fra år 1900. Læs om, hvad en facadeløsning fra Weber kan gøre for dit hus, din økonomi og for miljøet. God fornøjelse! Annemarie Chloé Aabling Redaktør Udgivelse: Layout: Oplag: Udgivelsesfrekvens: Redaktion: Redaktør: Grafiker: Tryk: E-mail: Hjemmeside: Forsidefoto:

2

Saint-Gobain Weber A/S Solveig Frederiksen og Annemarie Chloé Aabling 5.000 eksemplarer To gange årligt – marts og september Henrik Christensen og Annemarie Chloé Aabling Annemarie Chloé Aabling Solveig Frederiksen Chronografisk weber@weber.dk www.weber.dk Gert Philip, Truckfører på fabrikken i Karlstrup

or indus

tri

jæv

ne


Leca® vidunderkuglen med de mange formål Leca® letklinker - som de små vidunderkugler hedder - kan anvendes til mange formål, fx isolering af kælderydervægge, til isolering af terrændæk, lastkompensation, filtermateriale i biologiske filtre, til grønne tage og som drænmateriale i blomsterbede og -krukker. Ud over disse formål anvendes Leca® letklinker som tilslag i vores letmørtel, letpuds og letbeton. For når man tilsætter Leca® letklinker, vejer disse produkter nemlig mindre, hvilket gør produkterne lettere at arbejde med for murerne rundt om på byggepladserne og dermed mindre arbejdsbelastende for kroppen. Overalt i Danmark - og rundt om i verden - er vidunderkuglen blevet brugt i byggeriet enten i Leca® termblokke eller som Leca® letklinker, fx

til broer, parkeringsanlæg, vejnet, sportshaller, erhvervsejendomme m.m. Af danske projekter kan fx nævnes: Lalandia i Billund, Skejby Universitetshospital, Den Gamle By i Århus, DR-Byen i København, Nordkraft i Aalborg, Viborg Rådhus, Copenhagen Tower og Hotel Bella i København. I vores Anvendelsestekniske afdeling arbejder vi løbende med udvikling af nye anvendelsesmuligheder og har derfor jævnligt samarbejde med virksomheder og organisationer. I øjeblikket er vidunderkuglen hovedbestanddel i et luftrensningsfilter, som p.t. er ved at blive testet på Danske Slagteriers forsøgsgård og som på sigt skal hjælpe til at reducere svinestaldes lugtemissioner. Læs mere om dette projekt på side 4-6.

Leret, som er hovedbestanddelen i Leca® letklinker, udgraves i lergraven i Hinge/Ølst med store bulldozere.

3


Hvad er Leca® letklinker Leca® letklinker – Lightweight Expanded Clay Aggregate – er et dansk miljørigtigt naturprodukt, som består af plastisk ler fra den danske undergrund. Leret udgraves med dozere i vores lergrav i Hinge/Ølst. Leca® letklinker fremstilles på vores fabrikker i Hinge og Ølst, hvor de brændes i tonstunge kæmpe roterovne ved ca. 1100 °C. I ovnenes øverste del slås leret i småstykker under tørringen. I den nederste del af ovnen brændes de små lerklumper til Leca® letklinker. Under brændingen forsvinder alt overskydende organisk materiale, og derved dannes de mange små hulrum – dvs. tusindvis af små luftceller - i Leca® letklinkerne, hvilket gør dem lette. Efter afkøling opsigtes letklinkerne i en lang række forskellige fraktioner, som udgør i alt 30 forskellige varernumrer. Produktionen er placeret tæt på leret, så transport undgås. I lergraven frasorteres store sten, inden leret føres til lerladen med transportbånd, hvor leret forbehandles og homogeniseres, inden det føres videre til æltning. Under æltningen knuses småsten, og organisk materiale tilsættes for at for-

øge Leca® letklinkernes ekspansion under brændingen. Leca® letklinker har som materiale mange fordele: Det: - er uorganisk og uforgængeligt - er genanvendeligt og frostbestandigt - angribes ikke af råd, svamp eller insekter - er varmeisolerende - er kapillarbrydende - og er permeabelt (permeabilitet er udtryk for, hvor nemt luft eller væske kan trænge igennem materialet på grund af en trykforskel. Jo større permeabilitet, jo lettere strømmer luft eller væske gennem materialet) Leca® letklinker sælges gennem forhandlere af byggematerialer og leveres med blæservogn eller lastbil med tip i mængder på op til 103 m³. Leca® letklinker kan også leveres i 2,5 m³ big bags eller i 50 liters sække. Al produktion af Leca® produkterne er underlagt både intern og ekstern kontrol. Ekstern kontrol udføres af det notificerede organ ”Bureau Veritas Certification Denmark A/S”. Deklarationer, CE-mærkning og vejledende egenskaber for Leca® blandinger kan ses på: www.weber.dk/leca

Sidst i 2008 ansøger vi - sammen med Videncenter for Svineproduktion, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og fiskeri - under innovationsloven om støtte til ”Forskning i ny applikation af Leca® materiale til energioptimal luftrensning”. Den 30. oktober 2009 får vi tilsagn om støtte til projektet. Støtten gives i form af et tilskud på 40% til dækning løn- og materialeomkostninger. Hen over vinteren 2009/2010 projekterer og designer vi et filter, som medarbejderne på Leca® fabrikken i Hinge har haft travlt med at opbygge en prototype af.

4

Leca® letklinker brændes i tonstunge, kæmpe roterovne ved ca. 1100 oC - her ses en af ovnene.


Leca® luftrensningsfiltre skal reducere lugtemissionen fra svinestalde

Her ses de to Leca® luftrensningsfiltre ved Danske Slagteriers forsøgsgård i Grønhøj. Foreløbigt skal filtrene testes i 18 måneder. Visionen er, at disse filtre kan afhjælpe lugtgenerne ved svineproduktion fra landbruget.

Danske Slagteriers forsøgsgård i Grønhøj - der drives af Videncenter for Svineproduktion - har i øjeblikket to Leca® luftrensningsfiltre til afprøvning. Formålet er at teste filtrenes egenskaber som luftrenser i forbindelse med svineproduktion, hvor omgivelserne ofte må slås med generende lugtgener. Leca® luftrensningsfiltrene testes med ventilationsluft fra en svineproduktion, hvor hvert filter belastes med 6000 m3 luft/timen over 12-18 måneder. De første målinger forventes at ligge klar inden udgangen af 2010. Stigende krav til luftrensning - Med dette filterdesign har vi fokus på at løse de luftrensningskrav, som landbruget er stillet overfor i Danmark, fortæller Ingeniør og Projektansvarlig Knud Mortensen, Weber og forsætter: - Men vi ved også, at lugtgener er et problem i andre landbrugslande og

ikke mindst inden for industrien, så motivationen til at finde den ”bedste” løsning er selvfølgelig stor. Undervejs i projektet har vi stor glæde af samarbejdet med Videncenter for Svineproduktion og en række danske universiteter, som besidder stor viden på området. Der er et stykke vej endnu Først når testresultater, driftsøkonomi og ikke mindst fremstillingsomkostningerne er kendte, kan vi drage en brugbar konklusion på projektets potentialer, så der er et stykke vej endnu!, understreger Knud Mortensen, som fortæller, at der for nylig er opstået en udfordring i projektet, som han og hans kolleger i øjeblikket er ved at finde en holdbar løsning på. Og, som han understreger, med et energisk smil, er problemer jo til for at løses! Om Leca® luftrensningsfiltret siger Projektchef Merete Lyngbye, Videncenter for Svineproduktion: - I 2007 blev der i landbruget indført

en ny miljølov, som har betydet at en række bedrifter med slagtesvin ikke kan udvide på grund af restriktioner inden for lugt. På Fyn og i det tidligere Sønderjyllands Amt kan 35-40 procent af slagtesvinebesætningerne ikke udvide på grund af lugt, og i det tidligere Århus Amt er det en tredjedel af slagtesvinebesætningerne, der ikke kan udvide af samme årsag. Derfor er der behov for at finde nogle bæredygtige løsninger, forklarer Merete Lyngbye og fortsætter: Yderst velegnet filtermateriale - Videncenter for Svineproduktion ser derfor meget positivt på, at firmaet Saint-Gobain Weber A/S er påbegyndt udvikling af en luftrenser, der med Leca® letklinker som filtermateriale kan reducere lugtemissionen fra svinestalde. Der er ingen tvivl om, at Leca® letklinker er et yderst velegnet filtermateriale, og udfordringen bliver at udvikle et økonomisk realistisk koncept, hvor filteret ikke stopper til.

5


Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer, er en brancheorganisation, der varetager forsøg og test samt udvikling i svinebesætninger i Danmark. Danske landmænd er blandt verdens mest effektive, og Danmark har verdens største eksport af svinekød.

Her ses væggen på et Leca® luftrensningsfilter. Væggen består af 50x50 mm bærenet og 10x10 mm indernet.

Leca® luftrensningsfilter (modul), her uden låg.

6


Masser af Leca® letklinker i Den Gamle By i Århus I øjeblikket er håndværkere ved at opbygge et kvarter i Den Gamle By, der kommer til at bestå er en række 1900tals bygninger. Til dette spændende projekt har vi leveret 160 m3 Leca® letklinker. - De Leca® letklinker, som vi har blæst ind i bygningsdelen, skal bruges som terrændæk i en bygning, der kommer til at rumme et hus fra Helsingør, et hus fra Hjørring og et plakatmuseum. Den nye del af Den Gamle By hedder ”Den moderne by” og skildrer bygninger og levevis i den

moderne industrialisering i perioden år 1900 og frem til i dag, siger Salgskonsulent Anders Madsen, Weber og fortæller, at det er MT Højgaard, der er entreprenør på projektet.

Her ses Leca® letklinkerne smukt placeret som terrændæk under ét af de 1900-tals huse, som er under opbygning.

Den verdensberømte Guide Michelin giver Den Gamle By tre stjerner, hvilket er maksimum. Og museet er på listen over verdens 1000 største seværdigheder. Flere end 350.000 gæster besøger årligt Den Gamle By - så vi bliver en del af en meget populær attraktion!

Chaufføren kører lastbilen med Leca® letklinker ind på plads, så vidunderkuglerne kan blive læsset af på rette sted. Bemærk de gamle bindingsværkshuse i baggrunden på det øverste foto og dele af det nye kvarter fra 1900-tallet øverst på det nederste foto.

7

7


Dinosaurer boltrer sig i Leca® leklinker Leca® letklinker anvendt som underlag for gigantiske og frygtindgydende dinosaurer på verdensberømt udstilling på H. C. Andersen Slottet ved Tivoli. Leca® letklinker kan anvendes til mange formål, fx isolering af kælderydervægge, til terrændæk, som kuldebroafbrydelse i fundamenter, til grønne tage og som drænmateriale i blomsterbede og krukker m.m. Men Leca® letklinker har også andre anvendelsesmuligheder af mere eksotisk karakter. På en udstilling, der omhandler argentinske dinosaurer i København, har vi leveret Leca® letklinker, der er anvendt som et ”jordlignende” underlag for mere end 20 frygtindgydende dinosaurer.

tioner, som skaber et originalt og virkelighedsnært billede af livet på Patagonien i Sydamerika for 100 millioner år siden. Både børn og voksne kan gå på oplevelse i dinosaurernes verden og erfare på egen krop, hvordan dinosaurerne sanser og orienterer sig i naturen – en verden, som vi nu er en del af i kraft af vores Leca® letklinker – vidunderkuglen med de mange anvendelsesmuligheder, som dinosaurerne boltrer sig i på udstillingen.

En del af udstillingen Udstillingen på H.C. Andersen Slottet er - indtil videre - set af over en million mennesker verden over. På udstillingen kan man opleve mere end tyve rekonstruerede dinosaurskeletter og naturtro konstruk-

Et af de mere end 20 naturtro rekonstruerede dinosaurskeletter, der står placeret midt i et hav af Leca® letklinker på udstillingen.

8

De små nyudklækkede dinounger boltrer sig i Leca® letklinker på udstillingen ”De argentinske dinosaurer” i København.

Se mere om udstillingen, der varer til og med 1. marts 2011, på: www.argentinskedinosaurer.dk


”Gør-det-selv”-serien

- nyt emballage-design og ny håndbog!

I forbindelse med vores navneskift fra maxit til Weber har vi ændret designet på vores ”gamle” maxit ”Gør-det-selv”-serie (GDS), så det både visuelt og informativt er blevet bedre. Ligeledes har vi udarbejdet en GDS-håndbog med masser af gode byggeråd Det nye emballage-design er forbedret på mange områder: • Vores nye virksomhedsnavn Weber fremgår nu af alle vores GDS-emballager! • Emballage-tekster og -billeder på GDS-serien er blevet mere informative og forklarende! • GDS-serien er nu blevet lettere, fordi vi har valgt at nedsætte vægten pr. sæk. Det skyldes, at vi gerne vil bidrage til at forbedre arbejdsmiljøet, så ”Gør-det-selv”-folket og tømmerhandlerne - som forhandler serien - undgår tunge løft.

• Vigtige informationer om GDSserien er nu flyttet til forsiden af emballagen, hvilket giver et godt overblik over produktets egenskaber og anvendelse uden at man behøver at skulle vende og dreje emballagerne. tr d ke endvær k n d å

o n h indeholder Vores nye GDS-håndbog Gaf di masser af gode og effektive råd, hvad enten man skal renovere eller bygge nyt.

er | Web

GdS

| Web

i byg unkt s angsp en. Vore rd t udg t har si este af ve t til i tæ /S A bleve det m klet r r vi eber e d w ve u d o v, tiden obain rodukter etilbu ra G ic le tik rv e Sain gep er h g se energ g byg sninger o et og bliv - og ygge geri o lø ed nye b mark kter, produ ejde med else med d røv r. rb , så p sama re i forbin ekoncepte dbog on ige ygg e hån gså k il yderl r og b denn an o regle å ma nde i Du k p fi r n S miljø a D lle k 00 e dk/G ikke 0 r. 0 u e d b 4 et, .we 24 2 r nog www å tlf. Er de e ind på ice p k k serv at klik res teknis vo k d r. e takte b r@we webe indd

slag.

ideop

re fors

brochu

1-2

er G

dS |

GdS dboGen hån

Du kan bestille eller downloade GDShåndbogen på www.weber.dk

Weber

|

ring, opmu ng. bl.a. mali n for r inde gning og ve a g fu , op uring selv” r-det- g, vandsk til “gø in Guide g, pudsn in n b stø

.06 10 14

02/09/

GDS-håndbogen indeholder mange effektive byggeråd til ”Gør-det-selv”folket, hvad enten man skal bygge nyt eller renovere!

Sådan ser vores nye GDS-emballage ud. Den består af både spande, sække og poser!

9


På byggepladsen ved Frederikshavn Rådhus var der mange sultne håndværkere!

Rie sammen med sin gode ven Webers GTI-pølsevogn. Sammen har de rejst mere end 25.000 km rundt i landet og besøgt byggepladser, forhandlere og tekniske skoler og serveret mere end 10.000 GTI-pølser!

GTI-pølsevognen skaber glæde landet over Siden 2007 har Webers GTIpølsevogn besøgt byggepladser, forhandlere og tekniske skoler i hele landet. Og undervejs på tour de Danmark har pølsevognen rejst tusindvis af kilometer på de danske landeveje sammen med sin rejsekammerat Rie Stoustrup, der ud over sin status som pølsewoman er ansat i Webers Marketingafdeling. - Ideen med vores GTI-pølsevogn er primært at glæde vores kunder rundt om i Danmark - med en god, dansk hotdog og sodavand, fortæller pølsewoman Rie og fortsætter: - Når jeg besøger fx byggepladser, får jeg snakket med rigtig mange søde mennesker. Og det er tydeligt, at jeg og min GTI-pølsevogn skaber masser af glæde og godt humør - for

10

som vi alle ved, går vejen til mandens hjerte gennem maven, griner Rie, som altid er i godt humør. Der er mellem 25-150 sultne gæster, hver gang Rie besøger en lokation. Derfor får hun ofte hjælp af én eller flere af Webers konsulenter, som svinger de danske pølser over disken til kunderne. At GTI-pølsevognen er populær kan aflæses både i antal kørte kilometer og antal spiste pølser. Og populariteten har resulteret i, at Rie har fået en hjælper, nemlig en af Webers kantineassistenter, Jette Krogh. Når Rie har travlt med at løse andre salgs- og marketingopgaver tager Jette af til på tur med GTI-pølsevognen.

GTI-pølsevognen var selvfølgelig med ved indvielsen af Voergaard Tinghus i Dronninglund den 1. juli 2010 på en smuk og varm sommerdag!

Fakta om GTI-pølsevognen - Kom til verden i oktober 2007 - GTI står for Glæde, Tillid og Initiativ og er grundværdierne i vores virksomhed - Besøger byggepladser, forhand- lere og tekniske skoler - Er løbende blevet dekoreret og toptunet af vores smed David Andersen, som i øjeblikket er ved at montere fladskærm til markedsfø- ring af produktnyheder m.m. - Har indtil videre kørt ca. 25.000 km – fordelt over hele landet - Serveret mere end 10.000 pølser! - Har kørt i både solskin, storm, regn og sne - Har skabt masser af glæde under- vejs!

Også byggepladsernes vagthunde kan blive sultne!


Salgschef Christian Vestergaard, Gulvafdelingen:

”Tænk på miljøet når der skal lægges gulv” Når der skal lægges gulv til en byggesag - hvad enten det drejer sig om en privatbolig, en lagerhal, et kontorbyggeri eller et storcenter - er det faktisk muligt ved hjælp af ganske få fornuftige overvejelser at tænke på miljøet. Og det gælder både i forbindelse med nybygning og renovering. Ud over at skåne miljøet er der mange penge at spare ved at tænke på miljøet. Men hvem forestiller sig, at noget så kedeligt og traditionelt som ”undergulvet” i dansk byggeri kan CO2-optimeres? Glem alt om gammeldags slidlagsløsninger og velnærede lagtykkelser. Det er faktisk meget enkelt at CO2-optimere undergulvet! - Udviklingen af nye gulvprodukter har gjort det muligt at erstatte traditionelle, dyre og energikrævende betonløsninger med tyndere lag. Herved opnår man en materialebesparelse på mere end 50 %. Derfor kan såvel byggeomkostninger som CO2-udledningen reduceres betragteligt. For et byggeri på fx 1.000 m2 – der består af et traditionelt afretningslag

på 3-8 cm grovkornet cementbaseret materiale – betyder det et forbrug af afjævningsmateriale på ca.180 tons!, forklarer Christian Vestergaard og fortsætter: - Vi har gjort det indlysende enkelt. Vi har nemlig reduceret lagtykkelsen på afretningslaget til 1-2 cm. Man kan altså nøjes med 15 tons weber.floor cementbaseret flydemørtel, når der skal lægges et gulv på 1.000 m2. I forlængelse af det kraftigt reducerede materialeforbrug er det derfor muligt at reducere CO2-udledningen med 30-50 %. Det skyldes både en reducering af materialer og - som følge - heraf en effektivisering af råstofudvinding, transportomkostninger - og senere bortskaffelse.

Eksempler på referencer • Billund Lufthavn, Billund – weber.floor konventionelt gulv • Friis, shoppingcenter, Aalborg – weber.floor konventionelt gulv • Novo Nordisk, Hillerød, Kalundborg, Bagsværd, Lyngby og Måløv – weber.floor industrigulv • Rigsarkivet, København – weber.floor industrigulv • Copenhagen Square, København – weber.floor designgulv • Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro – weber.floor designgulv • Hugo Boss Showroom, København – weber.floor designgulv • Boliger, Åhavnen, Køge Havn – weber.floor komfortgulv • Tagboliger, Østerbro – weber.floor komfortgulv • Tagboliger, Varde – weber.floor lydgulve • Lydgulve, Gørding skole – weber.floor lydgulve • H&M, Århus – weber.floor designgulv

11


Murermestervillaen fra år 1900 stråler i al sin pragt efter en facaderenovering med en af Webers isolerende facadeløsninger. Bygherre Freddy Cronqvist glæder sig over det smukke resultat og regner med en varmebesparelse på omkring 1000 kr. om måneden!

12


Drømmen om en smuk og energirigtig facade Drømmer du om at give dit hus en smuk og isolerende facade, at få et bedre indeklima, at øge værdien på din bolig og spare på dine varmeudgifter samtidig med, at du skåner miljøet ved at reducere CO2-udslippet? Så læs om familien Cronqvists renoveringsprojekt, som gav deres ældre murermestervilla på Amager en smuk og energirigtig facade. Ved at renovere dit hus med en isolerende facadeløsning kan du slå mange fluer med ét smæk! Ud over, at du opnår at få alle dine egne ønsker opfyldt, så er en renovering med isolerende effekt også et effektivt bud på, hvordan man opfylder de skærpede krav til energieffektive boliger og bygninger, hvor miljøet belastes mindst muligt – hvad enten det drejer sig om private villaer, boligkomplekser, erhvervsejendomme eller institutioner. Og det gælder ved renoveringer såvel som ved nybyggeri. Fremtidssikret hus Ingeniør og Teknisk konsulent på isolerende facadesystemer Gert Laurits Christensen, Weber har været teknisk rådgiver på renoveringen af murermestervillaen på Amager. Han fortæller: - Ved at renovere den nuværende boligmasse med en isolerende facadeløsning - hvad enten det er typehuse fra 60’erne eller 70’erne eller murermestervillaer fra starten af 1900-tallet - kan vi opnå en positiv effekt på vores klima, fordi

en renovering af facaden reducerer varmeudgifterne og derfor nedsætter udledningen af CO2. Samtidig bliver indeklimaet væsentligt behageligere og sundere, og husets værdi fremtidssikres. Huse fra 1900-tallet har facader i blank mur eller en glatpudset, kalket overflade samt tage udført i teglsten. Der er kun få eller ingen udsmykninger i facaden og begrænset eller intet tagudhæng. Der er typisk anvendt klassiske proportioner, som især angår forholdet mellem facaden og taget, vinduernes størrelse og deres placering i facaden, som fx giver optimalt dagslys. Husene er meget eftertragtede og kendetegnet ved en god gedigen kvalitet og er praktisk og funktionelt indrettet i to etager, forklarer Gert Laurits Christensen og fortsætter: - Til renovering af Freddy Cronqvists og hans hustrus gedigne murer-

mestervilla har vi valgt en løsning - Weber Facadesystem Serpomin som er specielt udviklet og velegnet til privatboliger. Med denne løsning får man en holdbar og smuk pudset facade med lang levetid, som er nem at vedligeholde. Med denne løsning kan vi bibeholde formsproget og bevare de ornamenterede detaljer eller tilføje nye tidstypiske. I øjeblikket er jeg og en række af mine kolleger fra Saint-Gobain Weber A/S – sammen med andre eksperter – med i et udviklings- og demonstrationsprogram under DTU Byg, hvor der drøftes energieffektive systemløsninger til renovering af den private boligmasse med speciel fokus på parcelhuse fra perioden 1960-80. Også her er der potentiale for at isoleringsrenovere og højne kvaliteten på boliger fra denne periode og samtidig gøre en positiv indsats for miljøet.

Byggeherre Freddy Cronqvist t.h. og teknisk konsulent Gert Laurits Christensen, Weber ved den smukke murermestervilla på Amager, som er blevet facaderenoveret med Weber Facadesystem Serpomin.

13


Villaen, der fik ny overfrakke Efter en omfattende facaderenovering er familiens murermestervilla fra år 1900 igen blevet en eftertragtet villa, som får masser af positiv opmærksomhed i kvarteret.

Da vi skulle vælge farve, fik vi fremvist en bred vifte af Webers smukke farver. Vi udvalgte en række farver, som vi fik farveprøve på. Sammen med Gert (Webers tekniske konsulent, red.) pudsede vi farverne op på nogle plader, så vi kunne se præcist, hvordan de ser ud i virkeligheden. Om efterisoleringen og renoveringen Det gjorde det nemt for os at beslutaf sit hus fortæller ejer og bygherre te, hvilken farve vores hus skulle Freddy Cronqvist: have, understreger Freddy Cronqvist. - I min lange tid som ingeniør har - Jeg vil gerne fremhæve, at det jeg aldrig lavet en afleveringsprotoundervejs i processen har været kol, hvor der stod ”ingen mangler”, meget tydeligt, at alle har vidst, hvormen det er altså tilfældet her. Både dan løsningen skulle være, forklarer min kone og jeg er utrolig tilfredse Freddy Cronqvist, som forventer at med resultatet. Det skyldes både kunne spare ca. 12.000 kr. om året murermester Otte P. Nedergaards i varmeudgifter og spare miljøet for fortrinlige arbejde og store fokus på en masse CO2 til glæde for klimaet og børnebørnene. Herudover forventer Bygherre: Freddy Cronquist og familien at opnå et Anni Bloch, Amager bedre indeklima! Udførende: Murer- og entreprenørfir Produktleverandør: Teknisk support:

maet Otto P. Nedergaard A/S, Ishøj Saint-Gobain Weber A/S Saint-Gobain Weber A/S

detaljerne samt Webers professionelle rådgivning omkring løsning og produkter. Det har været vigtigt for både mig og min kone, at vores hus – foruden at blive effektivt isoleret – blev pudset med en smuk farve, der understreger husets arkitektur og sjæl, og som passer ind i stilen af de omkringliggende huse.

Det er firmet Otto P. Nedergaard, der har udført den smukke og energirigtige renovering af huset på Amager. Om det udførende arbejde fortæller entrepriseansvarlig og facadeekspert Bo Lauritzen fra firmaet: - Det har været en fornøjelse at arbejde med Weber, som har ydet et fantastisk, professionelt arbejde. Jeg har på alle måder været tryg undervejs, fordi Gert (Teknisk konsulent Gert Laurits Christensen, Weber,

red.) har masser af erfaring at trække på og stor viden om facadesystemer. Han har også løbende haft en tæt kontakt med bygherren, hvilket har været en stor fordel. I mit valg af facadeløsning til renoveringsarbejdet er det selvfølgelig vigtigt, at det er et godt produkt af høj kvalitet, og at rådgivningen omkring anvendelsen har været professionel. Men det har bestemt også været afgørende, at Weber har leveret til en god og fornuftig pris, understreger Bo Lauritzen.

Hvis du anvender Webers isolerende facadesystem, opnår du • Smuk, holdbar og isolerende facade • Minimal vedligeholdelse • Et sundt og behageligt indeklima uden fugt og skimmelsvamp • Store besparelser på din varmeregning • Mindre CO2-udslip • Ingen kuldebroer • Værdien på din bolig øges • Ved valg af fx Weber Facadesystem Serpomin foregår alt renoveringsarbejde udvendigt

En stemningsfuld sensommeraften ved den smukke facaderenoverede villa.

14 14


En smuk detalje ved vinduet, der fremhæver villaens formsprog og sjæl!

Stilladset er sat op, og det er tid til at gå i gang med facadeisoleringen, hvor alt arbejde foregår udvendigt.

Til renoveringsprojektet er anvendt følgende materialer • Weber Facadesystem Serpomin • Isolering med 100 mm facadekonceptplade – mineraluld • Fastholdt med: Klæber weber.multi 292 og undersænkede og isolerende skruedybler • Armeret pudslag i ca. 8 mm tykkelse med weber.therm 261 fiberpuds • Silikat facadepuds weber.pas 461 1 mm i farve 2040-Y30R • Diverse tilbehør tilpasset Weber Facadesystem Serpomin

Den isolerende mineraluld skal tilpasses helt præcist for at resultatet bliver optimalt.

15

15


Hans Jørgen Klit, Smed og Tillidsmand. Han arbejder på fabrikken i Hinge i Vedligeholdelsesafdelingen og har været i Weber i over 25 år.

Saint-Gobain Weber A/S - din leverandør inden for naturlige byggeprodukter Weber er del af Saint-Gobain, som er en af verdens største industrikoncerner med byggeprodukter. Weber producerer og leverer produkter, løsninger og udstyr fra fabrikker verden over. Vi er en af byggebranchens største og mest erfarne leverandører af mineralsk baserede byggematerialer. Alle vores produkter er fremstillet af naturlige råstoffer som ler, sand, kalk og cement. Vi mener nemlig, at det bedste byggeri er det, som både er i harmoni med mennesker og miljø. Vi forsøger derfor at skabe balance mellem materialer, miljø og de mennesker, der skal bo og arbejde i de færdige bygninger. Inden for dette område satser vi målrettet på at opsamle knowhow og produktudvikle vores løsninger. Forskning og udvikling sikrer høj kvalitet Vi prioriterer teknisk dokumentation højt, og vores dokumentation hører derfor til blandt markedets bedste. Det skyldes ikke mindst et omfattende teknisk bagland, som yder support til alle Webers afdelinger. Vi stiller skrappe krav til os selv, lige fra den første kontakt med vores kunder til alt er afleveret på byggepladsen. Vi har vores egne specialudstyrede laboratorier i tilknytning til de enkelte fabrikker, der kontrollerer produktion og produkter i alle processer.

Saint-Gobain Weber A/S

Saint-Gobain Weber A/S

Saint-Gobain Weber A/S

Hovedkontor Randersvej 75, Hinge 8940 Randers SV Tlf.: 87 61 02 01 Fax: 87 61 02 05

Sjælland Silovej 3, Karlstrup 2690 Karlslunde Tlf.: 56 18 18 56 Fax: 56 18 18 01

Jylland Hjaltevej 20, Skovby 8464 Galten Tlf.: 70 11 11 72 Fax: 86 94 54 60

Email: weber@weber.dk www.weber.dk

Weber Magasinet, 2. udgave  

Weber Magasinet

Weber Magasinet, 2. udgave  

Weber Magasinet