Page 1

CONCEPTBENADE RING VAN VLOEREN Weber Beamix ziet de vloer niet als een losstaand bouwdeel maar als integraal onderdeel van het totale bouwproject. En omdat ieder type bouwproject weer anders is, heeft Weber Beamix daar ook speciale cementgietvloersystemen het type project. Weber Beamix onderscheidt vloersystemen voor: • Hallen, Loodsen & Productieruimten • Parkeergarages • Shops & Superstores • Utiliteitsbouw & Appartementen Iedere systeemkeuze wordt voorafgegaan door een gedegen advisering. Weber Beamix een projectadvies op maat. Bovendien werkt Weber Beamix voor de uitvoering van het project ook nog eens met een geselecteerd aantal gespecialiseerde vloerbedrijven. Vakmensen die door Weber Beamix zijn getraind en opgeleid. Met Weber Beamix kiest u voor zekerheid en kwaliteit.

VLOERCONCEPT Concept Hallen, Loodsen & Productieruimten

Concept Parkeergarages

Concept Shops & Superstores

Concept Utiliteitsbouw & Appartementen

Advisering Gespecialiseerde verwerkers Verwerkingssystemen en logistiek Projectbegeleiding Producten en systemen

Foto’s voor- en achterzijde: VDL, Eindhoven

GIETVLOEREN VOOR HALLEN, LOODSEN EN PRODUCTIERUIMTEN CEMENTGIETVLOERSYSTEMEN VOOR SNELLE RENOVATIES VAN INTENSIEF BELASTE BEDRIJFSVLOEREN

U kunt voor aanvullende productinformatie surfen naar:

www.weberbeamix.nl Saint-Gobain Weber Beamix BV Postbus 7932 5605 SH Eindhoven Telefoon: +31 (0)40 259 79 11 Fax: +31 (0)40 252 62 50

MDV353_Doc_Productieruimten.indd1-2 1-2

info@weberbeamix.nl technisch-advies@weberbeamix.nl verkoop@weberbeamix.nl

13-07-2006 16:03:46


GIETVLOEREN VOOR HALLEN, LOODSSEN EN PRODUCTIERUIMTEN CEMENTGIETVLOERSYSTEMEN VOOR SNELLE RENOVATIES VAN INTENSIEF BELASTE BEDRIJFSVLOEREN

V OORDELEN

In hallen, loodsen en productieruimten zijn vlakke vloeren van

tot 1.500 m2. Bovendien is ook de verhardingstijd nog eens

• Voor renovaties in dunne lagen van zwaar

essentieel belang voor een optimaal logistiek proces. Uitgesleten en

extreem kort waardoor de vloer weer snel in gebruik kan worden

gescheurde vloeren leiden immers tot een aanzienlijke vertraging

genomen. In tegenstelling tot de traditionele zandcement

van het intern transport, tot minder precisie bij het stockeren en

dekvloer en de monolitisch afgewerkte betonvloer, zijn de Weber

orderpicken op hoogte en zorgen bovendien voor een hinderlijke

Beamix cementgietvloeren namelijk na 4 uur beloopbaar en —

geluidstoename van het intern verkeer. Omdat het slijtageproces bij

afhankelijk van het toegepaste één- of tweelaagssysteem

deze vloeren heel geleidelijk gaat, raakt men vaak ‘gewend’ aan de

— na respectievelijk 24 of 48 uur weer belastbaar. Een minimale

• Bij uitvoering geen stof, afval en lawaai.

verslechterde staat van dit belangrijke deel van het productieproces.

onderbreking dus van uw bedrijfsproces.

• Zeer hoge vlakheid en slijtweerstand.

De vraag hoe om te gaan met een dergelijke interne kwaliteitsnorm,

• Verwaarloosbare hoogteverschillen bij

kunnen wij niet beantwoorden. De oplossing voor het probleem

belaste industriële vloeren in zéér korte tijd. • Renovatie van de bestaande vloer in twee dagen (weekendrenovatie). • Minimale bedrijfshinder en onderbreking van productieprocessen.

hebben we echter wel. In twee dagen nota bene!

partiële renovatie. • Geen bouwkundige of bouwfysische

De diepte van de slijtvlakken, de staat van de vloer en de gewenste

wijzigingen nodig aan de bestaande situatie. • Uitstekende basis voor eventuele coatingsystemen.

WEEKENDRENOVATIE: MINIMALE VERSTORING BEDRIJFSPROCES

afwerking bepalen of in dunne of dikkere lagen gewerkt moet

Stilstand kost geld. Daarom zijn onze industriële cementgietvloer-

8 mm. Belangrijk voordeel hierbij is dat er bijvoorbeeld geen

systemen speciaal ontwikkeld om intensief belaste vloeren snel

bouwkundige aanpassingen nodig zijn bij aansluitingen naar

te renoveren. Eén dag voor alle voorbereidende werkzaamheden

andere hallen. Het damp-open karakter van de industriële

- zoals stralen, schuren en primeren - en één dag voor het vloeien

cementgietvloer voorkomt bovendien problemen als gevolg van

van de nieuwe vloer. In een weekend renoveert u dus zo’n 1.000

vochtspanningen.

worden. Bij een geringe slijtage volstaat een toplaag van 6 à

Producttabel voor Hallen, Loodsen en Productieruimten

IDEALE ONDERLAAG VOOR EPOXYAFWERKINGEN

Laagdikte

Kenmerken

Beloopbaar na

Belastbaar na

Druksterkte1

Floor 4710

n.v.t.

Epoxy hechtprimer / vochtisolatiescherm

8-12 uur

n.v.t.

n.v.t.

Floor 4716

n.v.t.

Universele acrylaat hechtprimer

1-3 uur

n.v.t.

n.v.t.

In die gevallen waar een verhoogde eis ligt ten aanzien van

Primers

de chemische bestandheid, vloeistofdichtheid of kleurstelling kunnen de Weber Beamix cementgietvloeren worden gecombineerd met kunstharsgebonden vloerafwerkingen.

Onderlagen Floor 4602

5 – 30 mm

Vezelversterkt, voor zware belastingen

2-4 uur

24 uur

20 N/mm2

Dankzij de snelle verhardingstijd, de zéér korte droogtijd en

Floor 4655

4 – 15 mm

Sneldrogende industriële egalisatie als basis voor epoxy vloerafwerkingen

2-4 uur

24 uur

30 N/mm2

uitstekende hechteigenschappen van de Weber Beamix cementgietvloeren, kan de epoxy toplaag al binnen 24 tot 48 uur worden aangebracht.

Toplagen Floor 4610

4 – 15 mm

Industriële eindafwerking

2-4 uur

24 uur

35 N/mm2

Floor 4630

5 – 15 mm

Eindafwerking voor buitentoepassingen

3-5 uur

24 uur

30 N/mm2

n.v.t.

Verhoogde dichting op industriële eindafwerking, verhoogt de chemische resistentie en levensduur Damp-open

8-12 uur

24 uur

n.v.t.

Floor 4720 dichtingsimpregneer

versleten betonvloer uitvulonderlaag

Vloerveredeling

1

COMPLEET NIEUWE VLOER ZÓNDER BOUW KUNDIGE AANPASSINGEN

toplaag epoxy eindafwerking

Gemiddelde waarden na 28 dagen (laboratoriumcondities) Project: Distributiecentrum Beiersdorf Nederland BV, Almere

MDV353_Doc_Productieruimten.indd3-4 3-4

13-07-2006 16:03:51


GIETVLOEREN VOOR HALLEN, LOODSSEN EN PRODUCTIERUIMTEN CEMENTGIETVLOERSYSTEMEN VOOR SNELLE RENOVATIES VAN INTENSIEF BELASTE BEDRIJFSVLOEREN

V OORDELEN

In hallen, loodsen en productieruimten zijn vlakke vloeren van

tot 1.500 m2. Bovendien is ook de verhardingstijd nog eens

• Voor renovaties in dunne lagen van zwaar

essentieel belang voor een optimaal logistiek proces. Uitgesleten en

extreem kort waardoor de vloer weer snel in gebruik kan worden

gescheurde vloeren leiden immers tot een aanzienlijke vertraging

genomen. In tegenstelling tot de traditionele zandcement

van het intern transport, tot minder precisie bij het stockeren en

dekvloer en de monolitisch afgewerkte betonvloer, zijn de Weber

orderpicken op hoogte en zorgen bovendien voor een hinderlijke

Beamix cementgietvloeren namelijk na 4 uur beloopbaar en —

geluidstoename van het intern verkeer. Omdat het slijtageproces bij

afhankelijk van het toegepaste één- of tweelaagssysteem

deze vloeren heel geleidelijk gaat, raakt men vaak ‘gewend’ aan de

— na respectievelijk 24 of 48 uur weer belastbaar. Een minimale

• Bij uitvoering geen stof, afval en lawaai.

verslechterde staat van dit belangrijke deel van het productieproces.

onderbreking dus van uw bedrijfsproces.

• Zeer hoge vlakheid en slijtweerstand.

De vraag hoe om te gaan met een dergelijke interne kwaliteitsnorm,

• Verwaarloosbare hoogteverschillen bij

kunnen wij niet beantwoorden. De oplossing voor het probleem

belaste industriële vloeren in zéér korte tijd. • Renovatie van de bestaande vloer in twee dagen (weekendrenovatie). • Minimale bedrijfshinder en onderbreking van productieprocessen.

hebben we echter wel. In twee dagen nota bene!

partiële renovatie. • Geen bouwkundige of bouwfysische

De diepte van de slijtvlakken, de staat van de vloer en de gewenste

wijzigingen nodig aan de bestaande situatie. • Uitstekende basis voor eventuele coatingsystemen.

WEEKENDRENOVATIE: MINIMALE VERSTORING BEDRIJFSPROCES

afwerking bepalen of in dunne of dikkere lagen gewerkt moet

Stilstand kost geld. Daarom zijn onze industriële cementgietvloer-

8 mm. Belangrijk voordeel hierbij is dat er bijvoorbeeld geen

systemen speciaal ontwikkeld om intensief belaste vloeren snel

bouwkundige aanpassingen nodig zijn bij aansluitingen naar

te renoveren. Eén dag voor alle voorbereidende werkzaamheden

andere hallen. Het damp-open karakter van de industriële

- zoals stralen, schuren en primeren - en één dag voor het vloeien

cementgietvloer voorkomt bovendien problemen als gevolg van

van de nieuwe vloer. In een weekend renoveert u dus zo’n 1.000

vochtspanningen.

worden. Bij een geringe slijtage volstaat een toplaag van 6 à

Producttabel voor Hallen, Loodsen en Productieruimten

IDEALE ONDERLAAG VOOR EPOXYAFWERKINGEN

Laagdikte

Kenmerken

Beloopbaar na

Belastbaar na

Druksterkte1

Floor 4710

n.v.t.

Epoxy hechtprimer / vochtisolatiescherm

8-12 uur

n.v.t.

n.v.t.

Floor 4716

n.v.t.

Universele acrylaat hechtprimer

1-3 uur

n.v.t.

n.v.t.

In die gevallen waar een verhoogde eis ligt ten aanzien van

Primers

de chemische bestandheid, vloeistofdichtheid of kleurstelling kunnen de Weber Beamix cementgietvloeren worden gecombineerd met kunstharsgebonden vloerafwerkingen.

Onderlagen Floor 4602

5 – 30 mm

Vezelversterkt, voor zware belastingen

2-4 uur

24 uur

20 N/mm2

Dankzij de snelle verhardingstijd, de zéér korte droogtijd en

Floor 4655

4 – 15 mm

Sneldrogende industriële egalisatie als basis voor epoxy vloerafwerkingen

2-4 uur

24 uur

30 N/mm2

uitstekende hechteigenschappen van de Weber Beamix cementgietvloeren, kan de epoxy toplaag al binnen 24 tot 48 uur worden aangebracht.

Toplagen Floor 4610

4 – 15 mm

Industriële eindafwerking

2-4 uur

24 uur

35 N/mm2

Floor 4630

5 – 15 mm

Eindafwerking voor buitentoepassingen

3-5 uur

24 uur

30 N/mm2

n.v.t.

Verhoogde dichting op industriële eindafwerking, verhoogt de chemische resistentie en levensduur Damp-open

8-12 uur

24 uur

n.v.t.

Floor 4720 dichtingsimpregneer

versleten betonvloer uitvulonderlaag

Vloerveredeling

1

COMPLEET NIEUWE VLOER ZÓNDER BOUW KUNDIGE AANPASSINGEN

toplaag epoxy eindafwerking

Gemiddelde waarden na 28 dagen (laboratoriumcondities) Project: Distributiecentrum Beiersdorf Nederland BV, Almere

MDV353_Doc_Productieruimten.indd3-4 3-4

13-07-2006 16:03:51


CONCEPTBENADE RING VAN VLOEREN Weber Beamix ziet de vloer niet als een losstaand bouwdeel maar als integraal onderdeel van het totale bouwproject. En omdat ieder type bouwproject weer anders is, heeft Weber Beamix daar ook speciale cementgietvloersystemen het type project. Weber Beamix onderscheidt vloersystemen voor: • Hallen, Loodsen & Productieruimten • Parkeergarages • Shops & Superstores • Utiliteitsbouw & Appartementen Iedere systeemkeuze wordt voorafgegaan door een gedegen advisering. Weber Beamix een projectadvies op maat. Bovendien werkt Weber Beamix voor de uitvoering van het project ook nog eens met een geselecteerd aantal gespecialiseerde vloerbedrijven. Vakmensen die door Weber Beamix zijn getraind en opgeleid. Met Weber Beamix kiest u voor zekerheid en kwaliteit.

VLOERCONCEPT Concept Hallen, Loodsen & Productieruimten

Concept Parkeergarages

Concept Shops & Superstores

Concept Utiliteitsbouw & Appartementen

Advisering Gespecialiseerde verwerkers Verwerkingssystemen en logistiek Projectbegeleiding Producten en systemen

Foto’s voor- en achterzijde: VDL, Eindhoven

GIETVLOEREN VOOR HALLEN, LOODSEN EN PRODUCTIERUIMTEN CEMENTGIETVLOERSYSTEMEN VOOR SNELLE RENOVATIES VAN INTENSIEF BELASTE BEDRIJFSVLOEREN

U kunt voor aanvullende productinformatie surfen naar:

www.weberbeamix.nl Saint-Gobain Weber Beamix BV Postbus 7932 5605 SH Eindhoven Telefoon: +31 (0)40 259 79 00

MDV353_Doc_Productieruimten.indd1-2 1-2

Fax: +31 (0)40 252 62 50 info@weberbeamix.nl helpdesk@weberbeamix.nl

13-07-2006 16:03:46

Gietvloeren voor hallen, loodsen en productieruimten  
Gietvloeren voor hallen, loodsen en productieruimten  

In hallen, loodsen en productieruimten zijn vlakke vloeren van essentieel belang voor een optimaal logistiek proces. Uitgesleten en gescheu...