Page 1

Web er Fasa de s y s te m e r Try g g H E T, a r K I TEKTur Og EN E rg I E F F E KT I VI T E T


Fasadens viktigste funksjon er beskyttelse

2


INNHOLD 4 Weber Luftet Kledning 8 Weber Serpomin og Weber Serpotherm 14 Weber Fiberpuss 16 Fasadesystemenes sluttbehandling 20 Weber Fasaderehabilitering 24 Mineralske malinger 26 Weber; Tradisjon, arkitektur og energieffektivitet 27 Weber beskrivelsesmaler

Fasaden - det viktigste førsteinntrykket

Velg Weber Fasadesystemer

Fasaden er ditt første møte med en bygning. Du vil bevisst eller ubevisst ta stilling til det estetiske uttrykket - uansett type bygning. Enhver fasade forteller en historie om funksjon, arkitektonisk retning, samfunnsverdier og ikke minst bygningens beboere. I en velfungerende fasade henger funksjon og estetikk uløselig sammen.

Når du velger et av Webers Fasadesystemer, får du et bærekraftig arkitektonisk og økonomisk veloverveid bygg. Den vakre pussede overflaten er tidløs, og med Weber Fasadesystemer får du samtidig en brukervennlig løsning som er lett å vedlikeholde.

Fasadens viktige egenskaper En fasades viktigste ytre funksjon er å beskytte mot sol, regn og vind. Den gir et forbedret inneklima, hvor varmen holdes inne om vinteren og det skapes kjølige temperaturer om sommeren. En god fasade skaper også et bedre inneklima, slik at fukt og sopp ikke har gode vekstbetingelser. Kuldebroer brytes, trekk fjernes og innvendig komfort optimaliseres.

Weber byr på flere fasadesystemer som er tilpasset oppbyggingsmessige og funksjonelle krav til forskjellige bygninger. Med Webers kompetanse om fasadeløsninger kan du tilpasse din fasade til sted, klima, funksjonalitet og isoleringskrav både ved nybygg og ved renovering. Du får med andre ord den fasadeløsningen som er mest optimal for ditt bygg.

Det riktige valg av fasadesystem tar hensyn til funksjon, estetikk, økonomi og miljø. Miljøhensynet er en viktig faktor, og det er stor politisk velvilje til å skru ned energiforbruket og dermed CO2 utslippet og ta ansvar for miljøet.

3


Weber Luftet Kledning Et robust og moderne fasadesystem

4

Prosjekt: Gladengveien. Arkitekt: Torstein Ramberg AS Utførende: Veidekke.


Weber Luftet Kledning er en robust og værbestandig løsning som kan brukes både ved nybygg og rehabilitering.

• Enkel og slank konstruksjon

• Meget god slagregntetthet

• Meget fleksibel konstruksjon

• Fugefri

• Sparkling og armering av skjøter minimerer risiko for riss

• Kan stå upusset i inntil 6 måneder

• To-trinns tetting sikrer god ventilering og drenering av fasaden

• Mulighet for buede fasader

• Stort utvalg av farge og struktur på sluttpuss

For vær og vind

Ren og fin overflate

Weber Luftet Kledning er fasadesystemet som tåler det meste. Slagfast, robust og spesialdesignet for norsk klima. Det ventilerte systemet gir sammen med den slagregntette pussløsningen en tørr og sikker klimaskjerm.

Weber Luftet Kledning gir en enkel og slank, ventilert konstruksjon. Ekstra armering i alle plateskjøter og riktig pusstykkelse sikrer at ingen plateskjøter blir synlige. Fasaden fremstår som en fugefri, enhetlig og vakker overflate. Godt gjennomtenkte og utførte detaljer sikrer at eventuell fuktighet raskt dreneres bort.

Løsningen minimerer fuktproblemer, da det ventilerte systemet sikrer en god utluftning mellom klimaskjermen og vindsperren.

Weber Luftet Kledning er like godt egnet til nybygg som til rehabilitering, til store offentlige bygg og til eneboliger. Systemets store fordel er den totrinnstettingen som oppstår ved å montere en pussbærer på lekter. Hva med å gjøre om trehuset til et “murhus”?

Weber Luftet Kledning er et værbestandig og ventilert fasadesystem. Systemet er meget godt egnet til de mest værutsatte områdene i Norge. Kombinasjonen av Webers Fiberpussystem på Aquapanel Outdoor, er den perfekte løsningen for flotte, varige og pussede fasader. Systemet sluttbehandles med ett av våre anbefalte sluttprodukter, og med Webers produktsortiment og fargespekter, gir dette nær 600 ulike sluttvarianter. Sluttbehandlingen sørger for en vedlikeholdsvennlig og varig flate.

Systemet har Teknisk godkjenning fra Sintef Byggforsk (nr. 2529). I tillegg er det utført utvidet testing med 48 uker i klimakarusell.

Det komplette systemet Weber Luftet Kledning leveres som et komplett system med alle nødvendige komponenter og vi i Weber bidrar med tett oppfølging i planleggings- og byggeprosessen. Dette sikrer at resultatet står i lang tid - trygt og tørt for beboerne.

Byggets arkitektur krevde en ”lett” og plan overflate uten synlige fuger. Vi ønsket et muralt materiale hvor presise overganger til beslag, vinduer og sprang var mulig, og hvor materialet både kunne bues og legges inn i horisontale smyg. Det var viktig å få plass til solavskjerming bak kledningen uten at ytterveggene ble for tykke. Vi hadde et positivt samarbeid med totalentreprenør Veidekke, og med Weber Norge. Vi er fornøyde med overflaten, og med fargene. Vi har beskrevet tilsvarende materiale på andre prosjekter senere. Torstein Ramberg AS 5


Prosjekt: Marienlyst Videregående skole, Drammen. Arkitekt: Div. A arkitekter AS. Utførende: Svein Roar Andersen, Murmester/Entreprenørforretning AS

Foto: Johs. Bøe

Weber Luftet Kledning

6


Som pussbærer brukes aquapanel outdoor. Dette er en uorganisk, sementbasert plate som skrus i forband på lekter. aquapanel Outdoor bidrar til å gjøre fasadesystemet til en meget robust løsning:

• Slagfast

• Ubrennbar

• Vindtett/værbestandig

• Råtner ikke

• Lett å tilpasse

• Enkel og rask montering

Sparkelmasse grå aOP. utvendig skjøtetape, 0,1 m.

aquapanel outdoor 900 mm x 1197 mm x 12,5 mm Trykkimpregnerte trelekter 23x73 mm alternativt stållekter, bredde >44 mm. Monteres med c/c 600 mm.

Weber luftet kledning

Platene pusses med Weber Fiberpussystem. Slik navnet tilsier er dette en fiberforsterket puss, som er både fleksibel og sterk. Pussen forsterkes med et glassfibernett som plasseres mellom de to sjiktene.

• Uorganisk

• Diffusjonsåpen

• Hydrofobert (vannavvisende)

• Meget god vedheft

• Pumpbar/sprøytbar

• Slagregntett med Weber sluttbehandling

Marienlyst skole er en bygning med en enkel arkitektonisk form, tilpasset et område med stor variasjon i uttrykk, form og bruk av materialer. Byggherren ønsket en vedlikeholdsvennlig fasade og valgte Weber Luftet Kledning. Kledningen skulle i tillegg være lett, homogen og ensfarget og Webers system tilfredsstiller alt dette sammen med fin sluttstruktur og valgfri farge. Fokus på energieffektivitet resulterte i at skolen tilfredsstiller kravene til passivhusstandarden gjennom gode valg av løsninger og en kompakt bygningskropp. Christopher Adams MNAL, div. A arkitekter

kan monteres på de fleste typer veggkonstruksjoner, både lette og tunge. utviklet for å tåle røft klima og kan brukes på både nybygg og rehabiliteringsprosjekter.

Weber.therm 397 armeringsnett

Vindsperre

Weber.base 261 Fiberpuss, 2 sjikt på totalt 8-10 mm. Fiberarmert puss i kombinasjon med glassfibernett. Dokumentert slagregntett.

glassfibernett som ”bakes inn” ytterst i første pussjikt

Weber.ton silikonharpiksmaling Weber.ton 303 silikatmaling Weber.pas silikonharpikspuss Weber.pas silikatpuss Se Weber Fargevifte 7


Weber S e r p o m i n o g serpo t herm Isolerte fasadesystemER til nybygg og rehabilitering

8


Reduser varmeutgiftene

Skreddersydde løsninger

Med Weber Serpomin og Serpotherm får du kombinasjonen av en varig, isolerende og pusset fasade. Systemene er enkle å montere, og ettersom alt arbeid foregår på utsiden av huset, unngår man utflytting av beboere. Weber Serpomin og Serpotherm benyttes til nybygg og rehabilitering hvor man ønsker en sterk og vakker overflate kombinert med reduksjon av varmeutgifter. Man kan ved rehabilitering løfte det estetiske uttrykket, og systemet gir arkitektoniske muligheter ved nybygg.

Tykkelsen på den valgte isolasjonen velges ut fra krav til isolasjonsverdi og monteres mekanisk og limes på de fleste underlag. Ved tilpasninger og skreddersydde løsninger kan selv et gammelt bygg beholde smyg, buer, brystninger og trekninger.

Serpomin - med mineralullplate Weber Serpomin består av mineralullplater montert på fuktsikker bakvegg og kan benyttes på bygninger hvor det er brannkrav. Serpomin er spesielt godt egnet på bakvegg av tegl, puss, betong, Leca og fuktsikre platemateriell. Mineralullplatene pusses med Weber Fiberpussystem og sluttbehandles med et av våre anbefalte sluttprodukter.

Serpotherm - med EPS-plater Weber Serpotherm bygges opp tilsvarende, men som isolasjon benyttes det EPS-plater. Serpotherm anbefales brukt på bakvegger av tegl, Leca og betong. Serpomin og Serpotherm kan benyttes i kombinasjon. Som pussystem benyttes Weber Fiberpuss med tilhørende sluttbehandling.

Bruksområder Weber Serpomin og Serpotherm kan benyttes i kombinasjon med andre materialer og systemer og samtidig beholde den pussede helhetlige overflaten. Weber Serpomin og Serpotherm anbefales kun til bruk i områder med liten til moderat slagregnpåkjenning (f.eks. Østlandet). Weber Serpomin og Serpotherm er basert på godt gjennomtestede systemer, de er testet i klimakarusell (Klima 2000) og har i tillegg flere millioner kvadratmeter med referanser. Systemene har Teknisk Godkjennelse fra SINTEF Byggforsk (Teknisk Godkjenning nr. 2428). Systemene leveres som komplette systemer med alle nødvendige komponenter og detaljer. Vi i Weber bidrar med tett oppfølging i planleggings- og byggeprosessen. Dette sikrer at resultatet står i lang tid - feilfritt.

Et bredt utvalg Med Webers produktsortiment og fargespekter gir Fiberpussystemet som benyttes på isolasjonen nær 600 ulike sluttvarianter. Sluttbehandlingen sørger for en vedlikeholdsvennlig og varig flate som blir vakrere med årene.

9


Web er S e r p o m i n

10

Prosjekt: Sofienberg Videregående skole. Rehabilitering av bygg fra 1912. Utførende: XK Entreprenør AS.


serpomin er et bruksvennlig og holdbart fasadesystem med puss på mineralull. gode detaljløsninger gjør dette systemet velegnet til nybygg så vel som til rehabilitering. Med serpomin hindres kuldebroer effektivt av det gjennomgående isolasjonssjiktet. Tykkelsen på isolasjonen varieres avhengig av isoleringskrav.

• Rask og enkel montasje

• Hindrer effektivt kuldebroer

• Reduksjon av oppvarmingskostnader og CO2 -utslipp

• Ideell løsning ved brannkrav (ubrennbar)

• God lydreduksjon

• Diffusjonsåpent

Weber serpomin

Mekanisk innfesting med Weber.therm plugger. Type plugg er avhengig av materiale i bakvegg og isolasjonstykkelse. Isolasjonsproppene bryter effektivt kuldebroer.

kan monteres på bakvegger av tegl, betong, puss, Leca og fuktbestandige platemateriell.

Weber.therm 897 armeringsnett glassfibernett som ”bakes inn” ytterst i første pussjikt.

Weber.base 261 Fiberpuss 2 sjikt på totalt 8-10 mm. Fiberarmert puss i kombinasjon med glassfibernett. Dokumentert slagregntett.

Isolasjonsplater Weber.

therm 398 mineralull

Standardtykkelser mellom 50 og 200 mm.

På Sofienberg Skole valgte vi å bruke Weber Serpomin med tanke på holdbarhet og de mulighetene dette systemet gir. På en slik vakker fasade er det viktig å bevare det opprinnelige uttrykket, noe som ofte bare er mulig med en utbedring av pussen. Ved bruk av Weber Serpomin som etterisoleringssystem og gjennom tett samarbeid med Weber ble det laget detaljer og løsninger som tok hensyn til sprang i fasaden, buede vinduer og andre arkitektoniske detaljer. Resultatet har blitt svært vakkert. Vi er stolte av arbeidet vi har gjort på dette bygget.

Weber.ton silikonharpiksmaling Weber.ton 303 silikatmaling Weber.pas silikonharpikspuss Weber.pas silikatpuss Se Weber Fargevifte

XK Entreprenør 11


Weber S e r p o th e rm

12

Prosjekt: Treschows gt, Oslo. Rehabilitering av bygg. Prosjekterende: OBOS Prosjekt A/S Oker Arkitektur AS Utførende: Alliero


serpotherm er et bruksvennlig og holdbart fasadesystem med puss på EPS. gode detaljløsninger gjør dette systemet velegnet til nybygg så vel som til rehabilitering.

Mekanisk innfesting med Weber. therm plugger. Type plugg er

avhengig av materiale i bakvegg og isolasjonstykkelse. Isolasjonsproppene bryter effektivt kuldebroer.

Med serpotherm hindres kuldebroer effektivt av det gjennomgående isolasjonssjiktet.Tykkelsen på isolasjonen varieres avhengig av isoleringskrav

• Rask og enkel montering

• Hindrer effektivt kuldebroer

• Reduksjon av oppvaringskostnader og CO2 -utslipp

• God bestandighet mot mekanisk påvirkning

• God lydreduksjon

Weber.therm 397 armeringsnett glassfibernett som ”bakes inn” ytterst i første pussjikt

Weber serpotherm kan monteres på bakvegger av tegl, betong, puss, Leca

Weber.base 261 Fiberpuss 2 sjikt på totalt 8-10 mm. Fiberarmert puss i kombinasjon med glassfibernett. Dokumentert slagregntett.

Isolasjonsplater

Weber.therm 399 eps Standardtykkelser mellom 50 og 200 mm.

I Treschowsgate i Oslo ble rehabiliteringen av den gamle bygården utført med Weber Serpotherm. Fasadesystemet er bygget opp med 100 mm EPS-isolasjon samt pusset med Weber Fiberpussystem. For utlegging av pussmørtel ble det benyttet pumpestasjon Modul-K. Dette er en komplett pumpestasjon for rasjonell utlegging av Fiberpuss på ulike fasadeløsninger.

Weber.ton silikonharpiksmaling Weber.ton 303 silikatmaling Weber.pas silikonharpikspuss Weber.pas silikatpuss Se Weber Fargevifte

13


Web er Fi b e r p u s syst em Som hånd i hanske

14

Prosjekt: Villa Værnes, Larvik Arkitekt: Ulrik Hellum Fasadeentreprenør: Murmester Tellefsen AS i samarbeid med Mur & Fasadearbeider AS


Weber Fasadesystemer pusses med Weber Fiberpussystem. Slik navnet tilsier er dette en fiberforsterket puss, som er både fleksibel og sterk. Pussen forsterkes med et glassfibernett som plasseres mellom de to sjiktene.

• Uorganisk

• Diffusjonsåpen

• Hydrofobert (vannavvisende)

• Meget god vedheft

• Pumpbar/sprøytbar

• Slagregntett med Weber sluttbehandling

Bare fantasien setter grensen

Fremtidens løsning

En fasadepuss er som et tomt lerret, hvor kun fantasien setter grenser. En ensfarget løsning gir et minimalistisk uttrykk, hvor farge og struktur gir personlighet. I kombinasjon med struktur, farger og arkitektoniske detaljer kan to like hus fremstå som meget forskjellige. Ved pussing av Weber Fasadesystemer, er det bare én løsning som gjelder; Weber Fiberpussystem. Farge og sluttstruktur kan du velge selv.

Weber sitter med millioner av kvadratmeter med erfaringer med Fiberpuss. Systemet er testet i klimakarusell og er slagregntett med en avsluttende sluttbehandling bestående av Webers silikat- eller silikonharpiksbaserte produkter. Med Webers gode beskrivelser og gjennomtenkte, erfaringsbaserte detaljer skal byggherren være trygg på at løsningen er den mest økonomiske. Holdbart. Varig. Vakkert.

Den vedlikeholdsfrie fasaden Weber Fiberpussystem er spesialutviklet for pussing av all Leca over terreng. Pussystemet minimerer risikoen for svinnbaserte riss i pussen og er tilpasset Lecablokkens fasthet. Fiberpussens fleksibilitet og styrke gjør den også til det perfekte pussystem på underlag av Aquapanel Outdoor, og til Serpomin og Serpotherm. En fiberarmert puss trekkes på i to omganger. Et armeringsnett bakes inn som forsterkning og ekstra armering rundt åpninger sikrer en rissfri fasade. Gode løsninger ned mot bakken og gode beslagsløsninger gir en vedlikeholdsfri, holdbar og vakker fasade. Pussens og sluttbehandlingens mineralske og dampdiffusjonsåpne sammensetning bidrar til et godt inneklima for bygningens beboere.

Fiberpussens enkle påføring på mange ulike underlag gir store kombinasjonsmuligheter. Systemets egenskaper gjør den egnet i alle klimasoner med trygghet for et flott og holdbart resultat. 15


Fas a d e s y s t e m e nes slu t t b e h a n dl i n g det viktige produktvalget

16


Sluttbehandling basert på silikat- og silikonharpiks er kjent for sine gode egenskaper. Weber pigmenterer både standardfarger og spesialfarger til prosjekt.

• Matt finish

• Lysekte/UV-bestandig

Hvilken sluttbehandling ønsker du?

Silikatharpiksmaling - for renovering

Til Weber Fasadesystemer leveres det Silikat- og

Weber Silikonharpiksmaling og -puss er fullverdige alternativer

Silikonharpiksprodukter, pigmentert og kvalitetskontrollert til hvert

til Silikatbaserte sluttbehandlinger. Produktserien er kjent

enkelt prosjekt. Ønskes det en strukturert overflate, leverer Weber

for sin gode holdbarhet, sin jevne farge og enkle påføring.

sluttpuss som kan brettskures eller sprøytes på underlaget. Valg av

Webers Silikonharpiksprodukter er meget godt tilpasset Weber

maling eller puss som sluttbehandling blir til slutt et spørsmål om

Fiberpussystem. Overflaten er matt og mineralsk, slagregntett

temperament, da begge alternativer gir et fullverdig resultat. Ved

og pustende samtidig som den holder regnvann unna. På prosjekter hvor eldre og nyere bygninger skal smeltes sammen,

• Standardfarger

bruk av sluttpuss kan det lages estetiske detaljer i kombinasjon

• NCS S farger på forespørsel

med maling. Fargeprøver og oppstrøk til større prosjekter

er Silikonharpiksprodukter et godt alternativ, da de egner seg bra

• Silikatmalingen tilfredsstiller DIN 18363

anbefales før det endelige valget tas.

til renovering av organiske underlag. Man oppnår da en enhetlig

• Slagregntett

• Vanndampdiffusjonsåpen

Silikatmaling - overlegen holdbarhet

• Løsemiddelfri

Weber.ton 303 Silikatmaling er basert på ren silikat og

Fargekonsulent og fargevifte

• Lang levetid

tilfredsstiller kravene i DIN 18363. Malingens kjemi har vist

Valg av farge er aldri lett. Husets form skal kombineres med farge

seg å være overlegen i holdbarhet, UV-bestandighet og

på tak, sokkel og vinduer. Fargekonsulenten på weber-norge.

vedlikeholdsegenskaper. I herdeprosessen går silikatet i naturlig

no, vil sammen med Weber Fargevifte hjelpe til med det riktige

forbindelse med underlaget og vil aldri flasse av. Weber.ton 303

fargevalget. Applikasjonen gir valg for malt og pusset overflate

Silikatmaling gir en vakker, matt og meget holdbar overflate,

samt tegl med Weber Farget Murmørtel. Ulike bygningstyper,

og kan muliggjøre et fargespill i overflaten. To strøk maling gir

oversikt over produktvarianter og fargevalg for tak, vinduer og

en slagregntett og samtidig pustende overflate, uten å danne

sokler gjør fargekonsulenten til et innledende verktøy før bestilling

en hinne. Dette gir et sunt inneklima og meget gode forhold

av malingsoppstrøk og fargeprøver.

fasade med lik fargenyanse og glans, uavhengig av underlaget.

for den underliggende pussen. De mineralske bestanddelene sikrer dårlige vekstvilkår for organisk vekst og dermed lavere vedlikeholdsbehov.

Vi anbefaler alltid at det utføres et referansefelt for struktur og farge, dette gir sikkerhet og trygghet for byggherren.

Ønskes det en brettskurt eller sprøytet overflate, litt røffere og markert, faller valget lett på Weber.pas Silikatpuss. Med Weber. ton 303 Silikatmaling som grunningsmaling oppnås en elegant og eksklusiv fasade.

17


Weber, Villa Vejen, Arkitekterne Vejen AS (Danmark)

18


19


Web er fa s a d e r eh a bilit erin g tar vare p책 kulturarven

20


Kompetanse Vår eksisterende bygningsmasse består av mange bygg hvor det er benyttet kalkmørtler. Bygningene er en del av vår kulturelle arv og skal behandles med respekt. Weber har bygget opp kompetanse og en produktportefølje som tar hensyn til disse gamle produktegenskapene i kombinasjon med vår moderne tids krav til levetid og funksjonalitet.

Porteføljen består av de reneste kulekalker, via rene kalkmørtler, naturlige hydrauliske kalkmørtler, til svake kalk-sementbaserte mørtler som vi kjenner dem fra ca 1920 og til vår tid. Vi benytter tradisjonelle og godt anerkjente råvareleverandører. Vår serie med naturlige hydrauliske kalkmørtler er basert på en anerkjent NHL 5, og i kombinasjon med hydratkalk og riktig tilslag, oppnås perfekte egenskaper og sluttfasthet for disse gamle overflatene. Inne og ute. Som murmørtel, som puss og som sluttbehandling. Sammensetningen er basert på vår erfaring med kundenes ønske

Sterkt er ikke alltid bra. Før sement kom på plass i våre mørtler,

om bearbeidelighet og overflatetekstur.

var kalk det rådende bindemiddelet. Kalkmørtler ble brukt til natursteinsbygninger, til muring av tegl og til pussing av fasader. Som overflatebehandling ble det benyttet pigmenterte kalkmalinger. Kalk er et naturmateriale med lavere fasthet, større fleksibilitet og større diffusjonsåpenhet enn vår moderne tids sementholdige mørtler. Kombinasjonen av svake mørtler og sterke reparasjonsmørtler leder ofte til skader i fuger og opprinnelig puss. Ved rehabilitering er det derfor viktig å tilpasse reparasjonsmørtlene til det som allerede er tilstede.

Produktporteføljen Weber tar disse bygningenes behov på alvor, og har gjennom mange år bygget seg opp kompetanse og en produktportefølje tilpasset lokale byggetradisjoner. Weber tilbyr produkter tilpasset eksisterende fasthet i kombinasjon med våre nåværende krav til bestandighet og krav til framdrift.

En nøye gjennomtenkt produktportefølje sikrer riktig oppbygging av styrke og kornstruktur i oppbygging av en tre sjikts pussbehandling. Denne konsepttenkningen sikrer gode betingelser for riktig fuktbalanse i fasaden, som har stor betydning for levetiden og bestandigheten. Med bruk av Webers dampdiffusjonsåpne sluttbehandlinger, gir en slik rehabilitering den nødvendige trygghet for byggherren.

Et kvalitetsmessig godt valg Vi i Weber tar vår bygningsmessige og kulturelle arv på alvor. Gjennom veloverveide produktvalg, faglig veiledning og befaringer i planleggingsfasen, i utførelsesfasen og i sluttfasen skal byggherren være sikker på at løsningen fra Weber er et kvalitetsmessig godt valg.

21


Web er fa s a d e r eh a bilit erin g

22

Prosjekt: Ila skole (1916). Rehabilitering, 2006. Utførende: XK Entreprenør


Weber har rehabiliteringsmørtler for de fleste underlag. Valg av produkter gjøres på basis av bygningens alder, underlag og beskaffenhet. Sluttbehandling tilpasses krav til struktur og farge

• Tilpasset underlaget mhp styrke og fl eksibilitet

• De hydrauliske kalkmørtlene er basert på NHL 5, med fasthet i CS I

• Rene bindemidler

• Vanndampdiffusjonsåpne

• Pumpbare

• Lang levetid

Når vi velger produkter for rehabilitering, er holdbarhet en meget vesentlig faktor, både når det gjelder valg av materialer, løsning og leverandør. Gjennom vår mangeårige bruk av Webers løsninger, ser vi at produktene og løsningene er gode å jobbe med, de fungerer slik vi forventer og resultatene blir svært bra. Vi har gode erfaringer med Webers Hydrauliske Kalkmørtler, og sist, men ikke minst blir byggherren godt fornøyd med resultatet. XK Entreprenør

Teglvegg murt med kalkrike mørtler. reparasjoner utføres med f eks Weber.

cal 148 hydraulisk kalkmørtel

Weber.cal 109 hydraulisk kalkgrunning

grunning med

tykkelse 3-5mm. alternativt kan grunning utføres med Weber.base KC 20/80 eller KC 36/65.

grovpuss utføres med

Weber.cal 148 hydraulisk kalkmørtel eller Weber.base KC 35/65

Sluttbehandling utføres enten med en finkornet sluttpuss eller med en mineralsk malingsbehandling. Sluttbehandlingen velges ut fra ønske om struktur og valgte grovpuss.

23


MINERALSKE MALINGER DET RIKTIGE VALGET FOR VARIGE LØSNINGER

24

Prosjekt: Myntgata 1, Armeens Depot (1832). Utførende: Malercompagniet Oslo as. Produkt: Weber.min 244, KC-maling.


Weber har et bredt utvalg av sluttbehandlinger til mineralske underlag. Malingene leveres i et stort utvalg standardfarger og i de fleste NCS S tradisjonelle eksteriørfarger

• Weber.cal 249 Kalkmaling

• Weber.cal 242 CD-maling

• Weber.min 244 KC-maling

• Weber Cempexo

• Weber. ton 303 Silikatmaling og Silikatpuss

• Weber Silikonharpiksmaling og- puss

• Weber. min 201 Stenkpuss

• Weber.min 203 Slemmemørtel

• Weber. min 215 Sekkeskuringsmørtel

Valg av farge og struktur

Bredt sortiment

Avhengig av fargevalg, nyanser og tekstur er det mulig å

Weber har i sitt sortiment flere ulike sluttbehandlinger. Valg av

understreke den visuelle og romlige opplevelsen av bygningen

produkt og struktur må gjøres i forhold til underlagets egenskaper

og dens omgivelser. Med Webers utvalg av sluttbehandlinger og

og de estetiske kravene som stilles. Weber har i sin portefølje rene

varierte fargespekter basert på tradisjonelle eksteriørfarger, kan

mineralske produkter tilpasset et pusset underlag. Produktene

enhver mineralsk overflate fremstå slik du ønsker den skal gjøre.

er løsemiddelfrie, vannbaserte og matte. Vi kan levere rene kalkmalinger til de eldste middelalderkirker, og moderne,

Husets arkitektur har stor betydning for valg av farger. Spesielle detaljer kan enten fremheves eller kamufleres, avhengig av farge og metning. På samme måte har takets og vinduenes farger og materialer stor betydning for bygningens utseende.Til slutt kommer sokkelens betydning for husets ”tyngde”. Avhengig av fargevalg, nyanser og tekstur er det mulig å understreke den visuelle og romlige opplevelsen av huset og dets omgivelser.

slagregntette og holdbare silikat- og silikonharpiksmalinger til de mer faste underlagene. Med nær hundre standardfarger og muligheter for lokale tilpasninger gir Weber et enormt utvalg av muligheter. Alle pigmenter som benyttes er farge- og lysekte. Webers profesjonelt innfargede tørre og våte sluttbehandlinger er utviklet og testet slik at de beholder fargen, gløden og finishen i mange år - uansett ytre påvirkninger.

Oppfattelse av farge og struktur vil også bli påvirket av annen nærliggende bebyggelse og beplantning. Valg av farge er med andre ord et valg som må gjøres for at huset skal passe sammen med de andre fargene i omgivelsene, samtidig som den skal gjenspeile beboernes personlighet og funksjon.

Farger er på samme tid både forståelig og uforståelig. En farge som ser grå ut på et lite papir, blir fort blå på en stor fasade.

En annen farge vil bli mer intens, mens en tredje vil forandre

Weber.min 244 KC-maling er svært god å jobbe med når man tar de riktige forhåndsreglene. Et godt resultat er avhengig av et godt forarbeid. Sluttresultatet skal ha jevne variasjoner i nyansen slik at man får en levende, matt og vakker overflate.

”størrelsen” på huset, alt avhengig av hvordan fargene er satt sammen og hvilket lys de oppfattes i.

Malercompagniet Oslo as 25


we b e r tradisjon, arkitektur og Energieffektivitet

26

Prosjekt: Marienlyst skole


Weber Beskrivelsesmaler

Tradisjon og energieffektiv framtid

Weber har utviklet postbeskrivelser basert på NS 3420:2008 for

Den pussede fasaden er et velkjent element i norsk arkitektur, og

pussede fasader. Postbeskrivelsene er tatt fram i både xml-

omfatter mange stilarter fra hele Europa. Kravene til eksisterende

format for direkte bruk i beskrivelsesprogrammer og i pdf-format.

boligmasse og ikke minst fremtidens forretnings- og boligbygg blir

Beskrivelsene inneholder koding og beskrivelser med våre

imidlertid stadig skjerpet. Tidligere tiders høye energiforbruk skal

anbefalinger til produktvalg og oppbygning.

reduseres som følge av en økt miljø- og ressursbevissthet.

De fleste av disse beskrivelsene kan sammen med andre

Med Weber Fasadesystemer yter du ditt bidrag for å skape en

postbeskrivelser fra Weber, lastes ned fra våre hjemmesider www.

bæredyktig balanse, da våre fasadesystemer minimerer

weber-norge.no, eller fås tilsendt ved å kontakte oss direkte.

CO2 -utslipp pga. lavere energiforbruk. Dessuten er våre materialer basert på naturmaterialer som garanterer din fasade

Følgende postbeskrivelser er utarbeidet for Weber

lang levetid og som eldes med skjønnhet. Den mest innlysende

Fasadesystemer:

energibesparelsen oppnås ved høy isoleringsgrad, noe som kan direkte avleses på strømregningen.

• Weber Luftet Kledning • Weber Serpotherm

Ved bruk av Webers gjennomtestede fasadesystemer sikrer du en

• Weber Serpomin

god isolering og minimering av kuldebroer. Med Webers løsninger

• Rehabilitering av puss på underlag av tegl

unngår du fuktopphopninger, dårlig inneklima, svertesopp,

• Rehabilitering av puss på underlag av Leca

korrosjon i betongarmeringen, forvitringer og avskallinger.

• Rehabilitering av puss på underlag av porebetong • Rehabilitering av puss på underlag av betong

Ikke minst er Webers Fasadesystemer energibesparende på grunn av levetiden. Lengre levetid betyr mindre energikrevende vedlikehold.

Weber har mer enn 100 års erfaring med sine fasadepussprodukter. Millioner av kvadratmeter og mer enn 100 fabrikker i Europa og resten av verden gjør oss til en av Europas ledende leverandører. Vårt mangeårige arbeid med å kontrollere, forske og utvikle har ført fram til et sterkt fasadesortiment som består av Weber Luftet Kledning, Serpomin og Serpotherm. Vår ambisjon er å gi markedet det aller beste av vår kunnskap om fasadepuss innenfor både rehabilitering og nybygg. 27


Involve!Oslo

Saint-Gobain Byggevarer AS Brobekkveien 84 Postboks 216 Alnabru 0614 Oslo Tel. 22 88 77 00 Fax: 22 64 54 54 e-post: info@weber-norge.no www.weber-norge.no

Januar 2011

VI støtter skijentene

NO_Weber Fasadebrosjyre ORIGINAL  
NO_Weber Fasadebrosjyre ORIGINAL  

Weber Fasadesystemer TryggHET, arKITEKTur Og ENErgIEFFEKTIVITET Fasadens viktigste Funksjon er beskyttelse 2