Page 1

YMPÄRISTÖ, VASTUULLISUUS JA MENESTYMINEN Ecophon – Gyproc – Isover – Weber


Saint-Gobain-konserni toimii 64 maassa, ja sen liikevaihto on 42,1 miljardia euroa. Konserni työllistää maailmanlaajuisesti noin 190 000 ihmistä. Saint-Gobainin rakennustuotesektorilla on tuotantoa 55 eri maassa, ja se työllistää lähes 46 000 henkilöä. Saint-Gobainin rakennustuotesektorin liikevaihto on 11,4 miljardia euroa, mikä on 27 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta.

SAINT-GOBAIN-KONSERNI Saint-Gobain Rakennustuotteet on: Nro 1 MAAILMANLAAJUISESTI kipsilevyissä Nro 1 MAAILMANLAAJUISESTI eristeissä Nro 1 EUROOPASSA julkisivuissa Nro 1 MAAILMANLAAJUISESTI laatoitustuotteissa Nro 1 MAAILMANLAAJUISESTI valurautaputkissa Nro 1 USA:ssa julkisivupinnotteissa

2


KESTÄVÄN KEHITYKSEN GLOBAALI STRATEGIA KASVATAMME energiansäästöä tukevien ja ympäristöystävällisyyttä lisäävien

ratkaisujemme myyntiosuuden 32 prosentista 38 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä.

INVESTOIMME voimakkaasti aurinkoenergiahankkeisiin, ja tavoitteenamme on tuottaa näillä kahden miljardin myynti vuonna 2015.

JATKAMME tuotantolaitostemme ekologisen jalanjäljen pienentämistä monin tavoin. PARANNAMME edelleen turvallisuutta ja työhyvinvointia koko toimintaketjussamme. KANNUSTAMME henkilöstöämme avoimuuteen ja moniarvoisuuteen. TOIMIMME vastuullisesti kaikilla markkina-alueillamme. KÄYNNISTÄMME näiden strategisten linjausten mukaisia sosiaalisia hankkeita.

Kansainväliset sitoumuksemme Sitoudumme kestävään kehitykseen, ja olemme olleet YK:n Global Compactin jäsen vuodesta 2003. Osana YK:n Vuosituhannen kehitystavoitteita (The Millennium Development Goals) Saint-Gobain -konserni allekirjoitti vuonna 2009 maailmanlaajuisen ilmastoaloitteen (Caring for Climate) ja CEO Water Mandate -aloitteen, joka kannustaa yrityksiä ja teollisuutta laatimaan ja toteuttamaan kestävän kehityksen mukaisia vesistrategioita.

3


KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJEET Saint-Gobain-konserni on määritellyt yhteiset käyttäytymisen periaatteet ja toimintaperiaatteet. Jokainen konsernin työntekijä on henkilökohtaisesti vastuussa näiden periaatteiden noudattamisesta.

SAINT-GOBAIN-KONSERNI

Käyttäytymisen periaatteet

4

Saint-Gobain-konserni pitää ammatillista sitoutumista, muiden kunnioittamista, rehellisyyttä, lojaalisuutta ja solidaarisuutta johdolle ja työntekijöille yhteisinä perusarvoina. Nämä käyttäytymisperiaatteet koskevat jokaista Saint-Gobainin työntekijää, kaikkialla maailmassa.

Toimintaperiaatteet Saint-Gobain-konserni määrittää toimintaperiaatteet, jotka kattavat kaikkien johtajien ja työntekijöiden työhön liittyvät toimet maasta riippumatta. Nämä toimintaperiaatteet mahdollistavat konsernin pitkäaikaisen strategian mukaisen kestävän kehityksen ja vastuullisen kasvun.

Käyttäytymisen periaatteisiin kuuluvat: • ammatillinen sitoutuminen • muiden kunnioittaminen • rehellisyys

Toimintaperiaatteisiin kuuluvat: • lain kunnioittaminen • ympäristöstä huolehtiminen

• lojaalisuus

• työntekijöiden terveys ja turvallisuus

• solidaarisuus.

• työntekijöiden oikeudet.


Tavoitteita 2013 • Vähentää tuotannon CO2 päästöjä 6 % vuoteen 2013 mennessä • Mitata konsernin kasvihuonepäästöjä säännöllisesti • Vähentää veden käyttöä tuotannossa 6 % • Vähentää jätteen määrää 6 % • Saada ISO 14001 ympäristösertifiointi yli 80 % tehtaista • Tehdä systemaattisia elinkaarianalyysejä.

Ratkaisutoimittaja Saint-Gobain edistää kestävää kehitystä tarjoamalla asiakkailleen ratkaisuja, jotka tekevät rakennuksista energiatehokkaita, käyttäjäystävällisiä ja esteettisesti miellyttäviä. Luonnonsuojelu ja ympäristönäkökulmien huomiointi ovat tärkeä osa Saint-Gobainin toimintaa. Tuotteiden ja ratkaisujen kehittämisessä on onnistuttu niin hyvin, että tuotekehitysmäärärahoja on lisätty 29 prosentilla viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Samaan aikaan patenttien määrä on kasvanut 260:sta 400 patenttiin.

Vastuullinen yritys Saint-Gobain panostaa toiminnassaan ympäristön suojeluun ja kiinnittää huomiota erityisesti luonnonvarojen kulutuksen ja jätemäärien vähentämiseen sekä energiankulutuksen pienentämiseen. Tärkeä osa vastuullista toimintaa on työntekijöiden ammatillisen kehityksen, hyvinvoinnin ja turvallisuuden lisääminen.

Yhteiskunnallinen vaikuttaja Saint-Gobain pyrkii tukemaan kansantaloutta, erityisesti paikallistasolla. Yhteiskunnan ekotehokkuuden kehittäminen ja ihmisten hyvinvointiin panostaminen näkyvät yrityksen toiminnassa. Johtavassa asemassa olevana toimijana Saint-Gobain näyttää esimerkkiä muille alan yrityksille ja pitää kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista kunnia-asiana.

5


ISOVER

SAINT-GOBAIN RAKENNUSTUOTTEET SUOMESSA 700 henkilöä ja 12 tuotantolaitosta

kehittää ja valmistaa markkinoiden korkealaatuisimpia lämmön- ja ääneneristeitä. Eristeiden valinnalla on ratkaiseva rooli rakennusten energiankulutuksessa, sisäilman laadussa ja asumisviihtyvyydessä.

6

ISOVERilla on Suomessa tuotantolaitokset Forssassa ja Hyvinkäällä. Yritys otti Suomessa käyttöön biokaasun lämmöneristeidensä valmistuksessa ensimmäisenä maailmassa. ISOVER on myös Suomen suurin kierrätyslasin käyttäjä: jopa 80 prosenttia tuotannosta perustuu kierrätyslasiin.

WEBER valmistaa monipuolisia rakennustuottei-

ta julkisivuista lattiatasoitteisiin. Yhtiön tärkeimpiä tuotemerkkejä ovat Kahi, Leca ja Vetonit. Weberillä on Suomessa yhdeksän tehdasta, neljä aluevarastoa ja noin 300 työntekijää. Weberillä on Suomen markkinoilla yli 1 000 eri tuotetta ja ratkaisua. Suomessa myytävät tuotteet käyvät läpi testit, jotka ovat eurooppalaisia testejä tiukemmat ja takaavat tuotteiden sopivuuden Suomen oloihin.


ECOPHON on johtava maailmanlaajuinen akustiikka-

katto- ja -seinäjärjestelmien toimittaja. Ecophonin tavoitteena on hyvän ääniympäristön luominen kaikkiin sisätiloihin, kuten toimistoihin, opetus- ja terveydenhuollon tiloihin, teollisuuteen sekä kaikkiin julkisiin tiloihin. Hyvä akustiikka on tärkeä osa työympäristöä ja edesauttaa ihmisten hyvinvointia ja suorituskykyä. Ecophonin tuotteet ovat hyviä myös sisäilman laadun kannalta.

GYPROC on kevytrakentamisen markkinajohtaja ja edel-

läkävijä Suomessa. Kipsipohjaisen kevytrakentamisen etuja ovat helppous, monipuoliset tilaratkaisut, muunneltavuus, ympäristöystävällisyys, paloturvallisuus ja hyvä sisäilma. Gyproc on luonut ja toteuttanut kevytrakentamisen konseptin suomalaiseen rakentamiseen. Yhtiön tuotekehitys on tuottanut monia rakentamisen innovaatioita. Monipuolinen testaustoiminta, luokitusstandardit ja rakenneoppaat tekevät kevytrakentamisesta turvallista ja luotettavaa.

7


VASTUULLINEN TOIMINTA SUOMESSA KEHITÄMME kestäviä ratkaisuja ympä-

KOULUTAMME henkilökuntamme

TOIMITAMME tuotteemme asiakkail-

NOUDATAMME toiminnassamme niin

PARANNAMME teknisiä valmiuksi-

ASETAMME toiminnallemme mitattavia

KEHITÄMME prosessejamme vähem-

TIEDOTAMME asioistamme avoimesti

ristövaikutusten minimoimiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi.

lemme ajallaan ja toivotulla tavalla.

amme taataksemme tuotteidemme parhaan mahdollisen laadun.

män ympäristöä kuormittaviksi, ja käytämme luonnonvaroja vastuullisesti.

työskentelemään vastuullisesti ja ottamaan ympäristön huomioon.

lakeja, asetuksia kuin parhaita käytäntöjäkin.

tavoitteita, joiden toteutumista seuraamme jatkuvasti.

omalle henkilökunnallemme, ja kerromme sidosryhmillemme aktiivisesti laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioistamme.

Juha Ryyppö liiketoimintajohtaja, Gyproc Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Jari Johansson liiketoimintajohtaja, Ecophon Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Magnus Holm toimitusjohtaja Saint-Gobain Weber Oy Ab Olli Nikula liiketoimintajohtaja, Isover Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy

8


KESTÄVÄ ELINYMPÄRISTÖ SAINT-GOBAININ TAVOITEMATRIISI

TALOUDELLINEN KASVU

YMPÄRISTÖN HUOMIOIMINEN

SOSIAALINEN SITOUTUMINEN

RATKAISUTOIMITTAJA

Rakennusalan ja asiakkaiden menestyminen

Ekotehokas rakentaminen

Käyttäjistä ja asiakkaista huolehtiminen

VASTUULLINEN YRITYS

Edelläkävijyys

Ekotehokkaat prosessit

Henkilöstöstä huolehtiminen

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAJA

Kansantalouden menestyminen

Ekotehokas yhteiskunta

Hyvinvoinnin tukeminen

9


RAKENNUSALAN JA ASIAKKAIDEN MENESTYMINEN

YHDESSÄ ASIAKKAIDEN KANSSA Teemme jatkuvasti monin tavoin yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. Toimintamme perustuu markkina- ja asiakastyytyväisyystutkimuksiin, ja keräämme jatkuvasti palautetta tuotteistamme ja palveluistamme. Keskeisessä roolissa on myös alan ammattilaisten koulutus, jota toteuttavat kaikki Saint-Gobain-yhtiöt Suomessa. Rakenneoppaat, käsikirjat ja ohjeet ovat asiakkaidemme tärkeitä työkaluja. Teemme tiivistä yhteistyötä myös suunnittelijoiden kanssa.

10


ESIMERKKEJÄ SUOMESTA

Lisäkoulutusta alan ammattilaisille Saint-Gobain tarjoaa rakennusalan ammattilaisille monipuolista täydennyskoulutusta. Esimerkiksi Weber Opiston koulutuspakettiin on koottu tietoa työmenetelmistä, Weberin rakenteista sekä tuotteista ja niiden ominaisuuksista. Asiakkaille maksuton koulutus sisältää sekä teoriaa että käytäntöä. Kursseille osallistuu vuosittain noin 1 500 ammattilaista. Weber Opistot sijaitsevat Paraisilla ja Vantaalla, mutta koulutuksia järjestetään myös muualla Suomessa. Alakattojärjestelmien asennus vaatii ammattilaisiltakin erikoisosaamista. Suomessa asennuksia tekevät niihin erikoistuneet alakattourakointiliikkeet. Ecophon kouluttaa säännöllisesti alakattourakoitsijoita koulutustilassaan Forssan tehtaalla ja edesauttaa näin kestävää ja laadukasta rakentamista.

Valmiit työkalut suunnittelijoille Ecophon, Gyproc, Isover ja Weber toimivat tiiviissä yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa. Kun rakennusmääräykset uudistuivat, ISOVER toteutti suunnittelijoiden avuksi Tikusta asiaa -kampanjan, jossa arkkitehdeille ja rakennesuunnittelijoille tarjottiin muistitikuilla valmiit työkalut suunnittelulle.

Rakentajan oppaat kansissa ja verkossa Rakentamisessa tarvitaan paljon tietoa. Saint-Gobain on helpottanut suunnittelijan ja rakentajan työtä kasaamalla tärkeät oppaat selkeiksi kokonaisuuksiksi. Muun muassa Gyproc Käsikirjasta löytyvät Gyproc-järjestelmät sekä rakenteiden valintaa helpottavat taulukot, joissa on esitetty kerralla kaikki rakennetekniset ominaisuudet ja hintaindeksit. Kirjassa on myös kuvattu palo- ja ääniluokitellut rakennetyypit liitosdetaljeineen. ISOVERin ja Gyprocin verkkosivuilla voi käyttää rakennekirjastoa. Sieltä voi hakea rakennedetaljeja eri ominaisuuksien, kuten ääni- ja paloluokan perusteella. Gyprocin kätevillä nettilaskureilla selvittää nopeasti ja helposti kohteen materiaalimenekin. Ecophonin sivuilta löytyy selkeitä asennuskuvia ja -ohjeita. Weberin verkkosivuilla on mahdollisuus ladata yli 500 erilaista detaljia oikeaoppisista rakenteista. Weberillä on myös tarjota valmiita mallityöselostuksia suunnittelijoiden avuksi sekä 400-sivuinen Weber-opas, joka on saavuttanut suuren suosion suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden keskuudessa. 11


EKOTEHOKAS RAKENTAMINEN

AVAINSANA ON EKOTEHOKKUUS Rakentamisen ekotehokkuus on noussut isoksi teemaksi ilmastonmuutoksen myötä. Jopa 40 prosenttia Suomen kasvihuonepäästöistä aiheutuu asumisesta ja kiinteistöjen lämmityksestä. Saint-Gobain -yhtiöt ovat ekotehokkuuden parantamisessa keskeisessä roolissa. Hyvä lämmöneristävyys, laadukkaat eristeet, markkinoiden paras u-arvo eristeharkoissa ja -rappauksissa sekä kaikkien rakennustuotteiden ja ratkaisujen kestävyys ovat avainasioita. Myös kierrätys on tuotteitamme ja toimintaamme yhdistävä tärkeä periaate. 12


ESIMERKKEJÄ SUOMESTA

Saint-Gobain kierrättää Kierrättäminen ja ekotehokkuus ovat tärkeä trendi myös rakennusalalla. ISOVER sai ekologisuudestaan tunnustusta, kun Ympäristöyritysten Liitto ry ja Uusiouutiset-lehti myönsivät Vuoden Hyötykäyttöteko 2011 -palkinnon Forssan lasivillatehtaalle osoituksena huomattavasta ympäristöhuoltoalalla toteutetusta jätteiden tai uusioraaka-aineiden hyödyntämiseen liittyvästä innovatiivisesta ratkaisusta. Tehtaan lasivillan tuotannossa käytettävästä lasista yli 70 prosenttia on kierrätettyä, lisäksi se on maailman ainoa biokaasua hyödyntävä lasivillatehdas. Gyproc puolestaan kierrättää kipsilevyjä. Työmaat voivat palauttaa ylimääräiset kipsilevypalaset Gyprocille, jossa ne hyödynnetään uusien kipsilevyjen tuotannossa. Kipsilevyjen kierrättäminen on osa rakennusalan yritysten ympäristönhallintaa ja auttaa säästämään jätekustannuksissa. Weberin kivipohjaisten tuotteiden kierrätys on vaivatonta, ja Weber pystyy hyödyntämään vanhentuneista tuotteista tai tuotantojätteestä suurimman osan uusien tuotteiden valmistuksessa.

Testatusti ekotehokasta Saint-Gobainilla panostetaan tuotteiden testaukseen, jotta niistä saadaan mahdollisimman kestäviä ja toimivia. Muun muassa Weber kehittää pitkäikäisiä ja energiatehokkaita ratkaisuita – esimerkiksi julkisivut testataan äärimmäisissä sääolosuhteissa vähintään sadalla kuormitussyklillä, kun yleisesti Euroopassa niitä testataan vain viiden syklin verran. Weberin MonoRoceristerappausratkaisuilla saavutetaankin hyvä lämmöneristävyys ja huoltovapaa julkisivu.

13


KÄYTTÄJISTÄ JA ASIAKKAISTA HUOLEHTIMINEN

ERGONOMIAA JA ASUMISMUKAVUUTTA Voimme vaikuttaa monin tavoin rakentamisen ammattilaisten työhyvinvointiin ja toisaalta rakennusten loppukäyttäjien viihtyisyyteen. Monet ergonomiset ja tuotteiden laatuun liittyvät ratkaisut tekevät rakentamisesta helpompaa, nopeampaa ja lopputuloksesta asukkaalle miellyttävämpää.

14


ESIMERKKEJÄ SUOMESTA

Paremmat työolosuhteet Työympäristöllä ja -välineillä on merkittävä vaikutus työssä jaksamiseen, viihtymiseen sekä sen kuormittavuuteen. Saint-Gobain pyrkii huolehtimaan asiakkaistaan ja työntekijöistään toimistoista rakennustyömaille. Esimerkiksi Ecophon on mukana useissa työ-, oppimis-, paranemis- ja asuinympäristöjä koskevissa tutkimushankkeissa, joista yksi on Työterveyslaitoksen TOTI – käyttäjälähtöiset toimistotilat -tutkimushanke. Hankkeessa selvitetään avotoimiston akustiikan, ilmanlaadun, lämpöolojen ja sisustuksen vaikutusta työssä viihtyvyyteen ja työn kuormittavuuteen.

Työtä helpottavat tuotteet Weberin Leca®Lex-perustusharkko mullistaa perinteisen harkkomitoituksen ja helpottaa oleellisesti muurarin työtä: se on 20 prosenttia kevyempi nostaa, puolet nopeampi muurata, ja siinä on puolet vähemmän laastia. Myös seinien, lattioiden ja kattojen asentaminen on raskasta työtä. Saint-Gobain kehittää tuotteistaan mahdollisimman käyttäjäystävällisiä. Esimerkiksi Gyprocin kevyet ja nopeasti asennettavat Gypsteel-teräsprofiilirangat kuormittavat asentajan kehoa jopa 15 prosenttia vähemmän kuin perinteiset rangat. Myös Gyprocin Ergolevyt ovat normaalia kapeampia ja kevyempiä, minkä vuoksi ne parantavat työergonomiaa ja nopeuttavat asennusta.

Weberin pumppaus- ja ruiskukalustot puolestaan helpottavat työtekniikkaa. Ennen piti olla kontallaan lattialla, nyt tuotteet voi pumpata käyttökohteeseen seisomaasennossa. Weber parantaa työolosuhteita myös kehittämällä vanhoista tutuista kuivatuotteista vähemmän pölyäviä versioita. Esimerkiksi laattojen kiinnityslaastit ovat lähes pölyttömiä.

ISOVER OL-LAM puolestaan on loivien kattojen pohja- ja välikerroksen lamellikappaleiksi leikattu mineraalivillaeriste, jolla paksujenkin loivien kattojen alemmat eristekerrokset voidaan korvata yhdellä kerroksella. Kevyt, taloudellinen ja ergonomisesti asennettava OL-LAM nopeuttaa eristystyön suorittamista ja parantaa kattorakenteen kuormituskestävyyttä.

15


EDELLÄKÄVIJYYS

TUOTEKEHITYSTÄ JA INNOVAATIOITA Suomi on tärkeä maa Saint-Gobainin tuotekehityksessä ja uusien tuotantotapojen kokeilemisessa. Suomen lisäksi suomalainen tuotekehitys palvelee myös muita markkina-alueita. Ecophon, Gyproc, Isover ja Weber tekevät kaikki oman tuotealueensa pioneerityötä kehitystyössä, testaamisessa ja kokonaan uusien rakentamistapojen luomisessa.

16


ESIMERKKEJÄ SUOMESTA

Tutkimusyhteistyö Tutkimusten avulla saadaan arvokasta tietoa muun muassa tuotekehitystyön tueksi. MONA – moniaistinen asuinympäristökokemus -tutkimuksen tavoitteena on kehittää käyttäjäkeskeisiä, moniaistisia sekä sosiaalista ja fyysisistä esteettömyyttä edistäviä asuinympäristöjä etenkin ikääntyville ihmisille. Ecophon on mukana tässä tutkimuksessa, jonka toteuttavat Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu ja taideteollinen korkeakoulu sekä Helsingin yliopisto.

Kotimaista mineraalivillan valmistusta yli 70 vuotta Suomessa on valmistettu mineraalivillaa jo yli 70 vuoden ajan. ISOVER on valmistanut laadukkaita rakennuseristeitä vuodesta 1941, ja kotimainen tuotanto jatkuu edelleen Forssan ja Hyvinkään tuotantolaitoksilla. Suurimmalle osalle ISOVERin eristeitä on myönnetty Avainlippu-alkuperämerkki. Avainlippu kertoo, että tuote on valmistettu tai palvelu tuotettu Suomessa.

Weber puolestaan on osakkaana RYM Oy:ssä, joka sijoittaa rahoitusta ja tietotaitoa rakennusalan kansainvälistä kilpailukykyä edistäviin tutkimusaiheisiin. Osana RYM Oy:n tutkimusohjelmaa Weber osallistuu Skanskan vetämään työpakettiin Building Information Model (BIM), jossa selvitetään tietomallien hyödyntämistä toimitusketjussa.

Osaamista Suomesta maailmalle Saint-Gobain on kansainvälinen yritys, joka arvostaa paikallistason ammattitaitoa ja osaamista. Esimerkiksi Weberin kansainvälinen lattioiden osaamiskeskus on Suomessa, mikä kertoo suomalaisen osaamisen tasosta ja arvostuksesta maailmalla. Täältä käsin annetaan suosituksia ja autetaan tuotekehitysosastoja kaikissa Weber-maissa.

Enemmän kuin tuotteita Saint-Gobainin tuotekehitystyö tuottaa tulosta. Esimerkiksi Gyproc ei ole tuotemerkki, vaan käsite. Koko kevytrakentamisen konsepti on syntynyt käytännössä Gyprocin tuotekehityksen myötä. Gyproc tarjoaa kokonaisia kevytrakentamisen järjestelmiä ja ratkaisuja, jotka säästävät aikaa, rahaa ja ihmistä. Gyproc Järjestelmätakuu varmistaa tuotteiden yhteensopivuuden ja järjestelmän ominaisuudet.

17


EKOTEHOKKAAT PROSESSIT

TEHOKKUUTTA JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYTTÄ Saint-Gobainin toiminnan jatkuvassa kehittämisessä korostuu ympäristönäkökulma. Energiankulutusta ja päästöjä voidaan vähentää kaikessa toiminnassa. Uusiutuvan energian käyttöä voidaan lisätä, ja tuotannossa voidaan suosia ympäristön ja myös ihmisten kannalta parempia raaka-aineita ja prosesseja.

18


ESIMERKKEJÄ SUOMESTA

Vastuulliset toimintaperiaatteet WCM (World Class Manufacturing) on Saint-Gobainin käyttämä toimintatapa ja työkalu toiminnan jatkuvaan parantamiseen sekä yritysvastuun edistämiseen. Sen avulla energiankulutusta ja tuotantokustannuksia saadaan vähennettyä ja tuotantoa tehostettua. Gyprocin Kirkkonummen tehtaalla WCM-periaatteita on noudatettu jo vuodesta 2005. Osoitukseksi energiatehokkuudesta Gyprocin tehtaalle myönnettiin joulukuussa 2011 tehdyssä auditoinnissa ISO 50001 -energianhallintajärjestelmäsertifikaatti. Myös Weberillä on WCM-lanseeraus meneillään ja periaatteet ovat käytössä jo useilla tehtailla.

Vähemmän päästöjä Päästöjen vähentäminen on Saint-Gobainille tärkeä asia. ISOVERin tehdas Forssassa on korvannut mineraalivillaeristeiden tuotannossa energianlähteenä käytetyn nestekaasun ympäristöystävällisemmällä biokaasulla. ISOVERin tehdas oli ensimmäinen lasivillatehdas maailmassa, joka alkoi hyödyntää tuotannossaan biokaasua. Hyödynnetty biokaasu kattaa kolmanneksen koko tehtaan energiantarpeesta. Tehtaalle myönnettiin Vuoden Hyötykäyttöteko 2011 -palkinto.

Ympäristöä tukeva kehitystyö

Hyvinkään tehtaalla puolestaan otettiin ensimmäisenä Suomessa käyttöön maakaasutrukit. Maakaasuajoneuvot vähentävät merkittävästi pienhiukkas- ja hiilidioksidipäästöjä. Maakaasuun siirtyminen on ollut mahdollista ISOVERin tehtaan viereen avatun Gasumin maakaasun tankkausaseman ansiosta.

Ecophon on kehittänyt myös kevyen EcoDrain™-täytemateriaalin, jota käytetään kaatopaikoilla salaojitusmateriaalina soran sijasta. EcoDrain™ valmistetaan jauhamalla ja pelletoimalla lasivillan tuotannossa syntyvä pöly. Tuote puristetaan seitsemäsosaan lasivillan alkuperäisestä tilavuudesta, mikä helpottaa myös sen kuljetusta.

Yksi Saint-Gobainin kehitystyön tuloksista on uusiutuviin luonnonvaroihin perustuva kasvipohjainen sideaine, joka korvaa perinteisen formaldehydifenolisideaineen. Sitä käytetään Ecophonin lasivillasta valmistetuissa akustiikkakatoissa. Nämä kolmannen sukupolven tuotteet ovat yhtä laadukkaita, kestäviä ja helppoja käsitellä kuin aiemmatkin Ecophon-ratkaisut.

19


HENKILÖSTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN

TURVALLISUUS ON YKKÖSASIA Henkilöstöön voi ja pitääkin panostaa monella tavalla, mutta Saint-Gobainille turvallisuus on niistä tärkein. Työturvallisuutta seurataan ja kehitetään jatkuvasti. Myös henkilöstötyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti. Lisäksi tuetaan henkilökunnan harrastustoimintaa ja järjestetään erilaisia tapahtumapäiviä.

20


ESIMERKKEJÄ SUOMESTA

Työturvallisuus Saint-Gobainissa kiinnitetään erityistä huomiota henkilöstön työturvallisuuteen. EHS (Environment, Health, Safety) -kokonaisuudessa edistetään turvallisuutta, terveyttä ja ympäristön hyvinvointia. Hyvinä esimerkkeinä turvallisuutta varmistavista toi­ mintatavoista ovat SMAT-arvioinnit (Safety Mana­gement Tool) sekä TF-raportointi (Task Force). SMAT-arvioinneissa henkilöstö arvioi mahdollisia työympäristöä vaarantavia tekijöitä. TF-raportoinnissa työntekijät kirjaavat tietokantaan kaikki tapaturmat, läheltä piti -tilanteet ja vaaranpaikat, jotka sitten käydään läpi ja joiden perusteella toteutetaan korjaustoimenpiteet. Lisäksi henkilökunnalle järjestetään eri yksiköissä viikoittaisia turvallisuustuokioita, joissa käsitellään turvallisuusasioita ja niihin liittyviä kehitysideoita.

Taidetta ja harrastustoimintaa Työpaikan järjestämä harrastustoiminta tarjoaa työntekijöille virkistystä ja lisää työhyvinvointia. ISOVERin Hyvinkään tehtaalla järjestetään vuosittain taidekerho, jossa henkilökunta pääsee opettelemaan eri maalaustekniikoita ja tutustumaan taidesuuntiin taidenäyttelyvierailuilla. Kurssin lopuksi tehtaalla järjestetään näyttely, joka esittelee kurssin aikana tehtyjä töitä. Taideryhmän jäsenet valitsevat myös vuokratauluja, jotka ovat esillä tehtaalla ja konttorilla vuoden aikana. Näin kaikilla on mahdollisuus saada työpäivänsä aikana pieni annos taidetta ja kulttuuria.

Tyytyväinen henkilöstö Saint-Gobain mittaa henkilöstönsä työtyytyväisyyttä säännöllisesti. Tulokset käydään henkilökunnan kanssa läpi, ja niiden pohjalta tarkastellaan mahdollisia kehityskohteita ja suunnitellaan keinoja, joilla tavoitteet saavutetaan. Myös tulosten ja kehitystoimenpiteiden käyttöönottoa seurataan.

Säännöllinen kuntotestaus Myös fyysisestä kunnosta pidetään huolta. Esimerkiksi Ecophonin henkilöstölle on järjestetty jo usean vuoden ajan kuntotestaus ja kehonkoostumusmittaus kerran vuodessa. Näin työntekijät voivat tarkkailla kuntoaan ja terveydentilaansa.

21


KANSANTALOUDEN MENESTYMINEN

MAASSA MAAN TAVALLA Saint-Gobainin Suomessa toimivilla yhtiöillä on merkittävä työllistävä ja kansantaloutta tukeva vaikutus. Etenkin tuotantopaikkakunnilla yritykset synnyttävät ympärilleen taloudellista hyvinvointia. Vuosittaiset investoinnit Suomeen ovat merkittävä osa liikevaihdosta, ja osa tuotannosta menee vientiin. Saint-Gobainin yritykset työllistävät Suomessa kaikkiaan lähes 1 300 ihmistä.

22


ESIMERKKEJÄ SUOMESTA

Työnantajana 16 paikkakunnalla Weberin tuotteet valmistetaan lähes kokonaan Suomessa, ja sen uudella tehtaalla Oitissa investoidaan Suomen nykyaikaisimpaan Leca-harkkotuotantoon. Myös Gyproc ja Isover ovat suuria paikallisia työllistäjiä. Osa Ecophonin, Gyprocin, Isoverin ja Weberin tehtaista on toiminut paikkakunnilla jo kymmenien vuosien ajan.

TERVOLA Weber sirotetehdas

OULU Kaikki yhtiöt – aluevarasto Weber – kuivatuotetehdas

KUOPIO Weber aluevarasto

LAPUA Weber aluevarasto

NAARAJÄRVI Weber tiilitehdas

TAMPERE Weber aluevarasto FORSSA, Isover ja Ecophon tehdas

KUUSANKOSKI Weber Leca-sora tehdas

OITTI Weber harkkotehdas

PARAINEN Weber kuivatuotetehdas KIIKALA Weber kuivatuote- ja tiilitehdas

OJAKKALA Weber kuivatuotetehdas HYVINKÄÄ Isover pääkonttori ja tehdas

HELSINKI Ecophon ja Weber pääkonttori

VANTAA Weber aluevarasto ja palvelupiste

KIRKKONUMMI Gyproc pääkonttori ja tehdas

23


EKOTEHOKAS YHTEISKUNTA

RAKENTAMISEN KETJUT KUNTOON Ecophon, Gyproc, Isover ja Weber toimivat osana koko rakentamisen ketjua, jossa toimiva logistiikka on tärkeässä roolissa. Myös kierrätys ja energian mahdollisimman tehokas hyötykäyttö korostuvat. Yrityksemme voivat kehittää toimintaansa myös tekemällä toistensa kanssa ympäristön kannalta hyödyllistä yhteistyötä.

24


ESIMERKKEJÄ SUOMESTA

Hukkalämmön ja kierrätyslasin hyödyntäminen Saint-Gobain pyrkii olemaan mahdollisimman ekotehokas kaikissa toimissaan ja yksiköissään. Esimerkiksi Weberin Kuusankosken kevytsoratehtaan hukkaenergia valjastetaan kaukolämmöksi. Lämmöntalteenottojärjestelmä rakennettiin vuonna 2004 yhteistyössä Kuusankosken kaupungin kanssa. Tehdas tuottaa vuosittain 18 000 megawattituntia energiaa, jolla lämmitetään alueen asuntoja. Saint-Gobain on myös Suomen suurin kierrätyslasin hyödyntäjä. Vuonna 2011 ISOVERin ja Ecophonin Hyvin­kään ja Forssan tehtailla käytettiin 34 000 tonnia kier­rätyslasia. Hyvinkään tehtaalla pullolasin osuus on noin 36 prosenttia ja Forssan tehtaalla 40 prosenttia, mikä tarkoittaa 300 miljoonan murska­tun pullon uusiokäyttöä vuosittain.

Ympäristöä säästävät yhteiskuljetukset Kuljetuksia tehostamalla on mahdollista vähentää tuotteiden ympäristövaikutuksia. Vuonna 2011 noin neljännes Gyprocin kuormista saatiin kuljetettua yhdessä ISOVERin kuormien kanssa. Tämä merkitsee noin 180 tonnia vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Tavoitteena on edelleen lisätä yhteiskuljetusten määrää tulevaisuudessa.

Mukana ympäristöluokituksissa ja päästökauppajärjestelmässä Green Building Council Finlandin jäsenenä Saint-Gobain edistää yhdessä muiden rakennusalan toimijoiden kanssa kestävän kehityksen toimintatapoja sekä kiinteistöjen ympäristöluokitusten käyttöä. Yhtiöt toimittavat kaiken ympäristötiedon tuotteistaan rakennusten ympäristöarviointeja kuten LEED- ja BREEAM-sertifiointia varten. Gyproc on lisäksi rekisteröitynyt mukaan EU:n päästökauppajärjestelmän kaudelle 2013–2020. Tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen seuraaminen ja vähentäminen mahdollisimman kustannustehokkaasti. 25


HYVINVOINNIN TUKEMINEN

YHTEISEN HYVÄN PUOLESTA Teemme yhteistyötä monien hyvinvointia edistävien tutkimushankkeiden ja järjestöjen kanssa. Tuemme myös erityisryhmien työllistämistä. Lisäksi yrityksemme ja henkilökuntamme osallistuvat erilaisiin hyväntekeväisyyshankkeisiin, joista merkittävin on Saint-Gobainin Principles Alive -kampanja.

26


ESIMERKKEJÄ SUOMESTA

Töitä pitkäaikaistyöttömille Paikallisen hyvinvoinnin lisääminen on Saint-Gobainille tärkeä asia. Tästä esimerkkinä ovat ISOVER ja Ecophon, jotka ovat tehneet jo yli 10 vuotta yhteistyötä Hyvinkään työtuki Ry:n kanssa. Yhdistyksen tarkoituksena on nostaa työkyvyttömien henkilöiden elintasoa. Pitkäaikaistyöttömille tarjotaan töitä muun muassa ISOVERIn ja Ecophonin näytteiden keräämisen ja tuotekansioiden kasaamisen parissa.

Yhteistyö Allergia- ja astmaliiton kanssa Saint-Gobainin tuotteista pyritään tekemään jatkuvasti yhä käyttäjäystävällisempiä yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Esimerkiksi Suomessa Ecophonin ja Allergia- ja astmaliiton yhteistyön tavoitteena on parantaa allergiaa ja astmaa sairastavien elämänlaatua heille sopivien tuotteiden avulla. Kaikki ympäripinnoitetut nihkeäpyyhittävät Ecophon-tuotteet täyttävätkin Allergia- ja astmaliiton vaatimukset.

Vapaaehtoistyötä tekemässä Saint-Gobain-konsernin Principles Alive -tempauksessa työntekijät saavat käyttää palkallista työaikaansa vapaaehtoistyöhön. Kansainvälisesti 190 000 työntekijän konsernissa kahden työtunnin panos hyväntekeväisyyteen tarkoittaa 380 000 henkilötyötuntia. Suomessa Gyprocin henkilöstö on Principles Alive -tempaukseen liittyen käynyt vanhainkodeissa pitämässä seuraa niiden asukkaille sekä järjestänyt Kirkkonummen palvelutalolla vanhuksille levytanssit.

27


www.ecophon.fi

www.gyproc.fi

www.isover.fi

www.e-weber.fi

Ympäristö, vastuullisuus ja menestyminen  

Saint-Gobain ympäristöesite

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you