Page 1

Poradca

weber * záleží nám

2018


Ako popredný svetový výrobca a dodávateľ v oblasti priemyselnej výroby materiálov, s približne 10 000 zamestnancami vo viac ako 50 krajinách, dokáže Weber ľahko získať prístup k bohatému zdroju poznatkov z celého sveta. To nám umožňuje lepšie a rýchlejšie vyvíjať riešenia pre našich zákazníkov, bez ohľadu na ich lokalitu.

Weber je svetový líder na trhu

stavebných

riešení.

10 000 zamestnancov v 59 krajinách s podporou takmer 200 výrobných závodov 2

s ročným obratom viac ako 2 miliardy €


Záleží nám na ľuďoch a prostredí, v ktorom žijú.

Spokojnosť V spoločnosti Weber nám záleží na komforte ľudí, ktorí používajú naše produkty alebo žijú v budovách, na ktorých boli naše produkty použité. Našimi riešeniami a službami sa zameriavame na to, aby sme zákazníkom ušetrili čas, vytvorili pocit istoty a pohodlia.

Empatia V spoločnosti Weber nám záleží na tom, čo je pre ľudí dôležité. Rozumieme práci našich zákazníkov, dokážeme reagovať na ich potreby a pomôcť im, aby boli úspešní a dôveryhodní. Okrem výkonu a spoľahlivosti našich výrobkov, zabezpečujeme školenia a podporu tak, aby každá práca bola úspešná.

Dlhodobá zodpovednosť V spoločnosti Weber nám záleží na dlhodobej zodpovednosti. Pôsobíme na stavebnom trhu a naše riešenia sú koncipované tak, aby mali dlhodobé trvanie. Naše produkty a komponenty starostlivo vyberáme tak, aby dbali o zdravie a bezpečnosť ľudí.

3


Kontakty

Kontakty

0915 719 174 0915 719 174

0903 414 950

0905 431 674 0905 334 662

ZA

0905 334 662 0908 770 030

NM

ZA

0905 334 662

ZV

Z

NM Z DS

BA0911 107 478

PP

RV

BJ

VT

KE

V

VT

KE

RV

0915 723 580

MI909 0905 492

0915 733 RS 439

NR 0904 962LV 471

SP MI

PO

RS

PD LV ZV

BA

MA

RK

NR

SP

PO

V

PD

MA

0908 770 030

0903 PP 414 950

RK

0904 962 471

0903 401 799

DS

0910 807 584

0915 733 439 0904 962 471

0911 107 478

0904 962 471

BRATISLAVA 0908 770 030

ZÁHORSKÁ DEVÍNSKA BYSTRICA NOVÁ VES

RAČA

DÚBRAVKA

NOVÉ MESTO

LAMAČ DEVÍN KARLOVA VES

BRATISLAVA RUŽINOV

0911 107 477

VRAKUŇA

ZÁHORSKÁ PETRŽALKA DEVÍNSKA BYSTRICA NOVÁ VES DÚBRAVKA LAMAČ

JAROVCE

ZÁPAD Area manager:

0911 107

0907 848 928

Poradca pre Spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovské družstvá:

0911 989 932

0907 VAJNORY

Area západ: Area východ:

VRAKUŇA

0911 789 427 0911 107 477 0903 401 799

Poradca pre živnostníkov:

0911 107 477

Poradca pre architektov:

0911 107 477

CENTRÁLA

Zvolenská cesta 17, 974 01 Banská Bystrica tel. sklad: 048/416 41 72 fax: 048/416 41 71 e-mail: bystrica@weber-terranova.sk www.weber-terranova.sk

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. Divízia Weber – Terranova Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava IČO: 31389139 IČ DPH: SK2020339761

Južná trieda 78, 040 17 Košice tel.: 055/636 77 61, tel. sklad: 055/799 82 74 fax: 055/799 82 75 e-mail: kosice@weber-terranova.sk www.weber-terranova.sk

Hotline: 00421/2/44 45 30 22 fax: 00421/2/44 45 30 30 Odbyt, dodacie termíny: 00421/2/44 45 30 22 kl. 402, 403, 404, 405 Certifikáty výrobkov, licencie: 00421/2/44 45 30 22 kl. 443 Weber Akadémia: 00421/2/44 45 30 22, kl. 422 PR a marketing: 00421/2/44 45 30 22, kl. 442

848 928

PODUNAJSKE BISKUPICE

PETRŽALKA

SKLADY

Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina tel.: 041/500 74 18, fax: 041/500 74 19 e-mail: zilina@weber-terranova.sk www.weber-terranova.sk

4

NOVÉ MESTO

Poradca pre podlahy: 0905 888 409

0908 770 030

RAČA

DEVÍN STARÉ 477 KARLOVA RUSOVCE MESTO ČUŇOVO VES RUŽINOV

0905 334 662

Area manager:

PODUNAJSKE BISKUPICE

0911 107 477

Poradca pre Spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovské družstvá:

VÝCHOD

VAJNORY

STARÉ MESTO

0907 848 928

JAROVCE RUSOVCE ČUŇOVO

Produktový manažér: - fasády, kontaktné zatepľovacie systémy 0903 262 638 0904 708 056 - podlahy, lepidlá na obklady a dlažby 0905 888 407 - hydroizolácie, sanácie 0905 888 407


V zákazníckom centre spoločnosti Saint-Gobain Weber Vás informujú profesionálni pracovníci. Radi Vám ochotne pomôžu orientovať sa v záplave nových moderných materiálov, ktoré sa v stavebníctve v súčasnosti používajú.

Zákaznícke centrum Saint-Gobain Weber

Zákaznícke cent rum Saint-Gobain Weber

Sme Vám k dispozícii od 7:30 do 16:00 hod.

02/44 45 30 22

Aké služby Vám poskyt ne zákaznícke cent rum?

Chystáte novú fasádu alebo zateplenie budovy, zvažujete obnovu vlhkého muriva, uvažujete o rekonštrukcii kúpeľne, plánujete kladenie dlažby alebo budete klásť novú podlahu?

Čo Vám ponúka zákaznícke centrum Saint-Gobain Weber? • • • • • •

orientačnú cenovú kalkuláciu, odporúčanie stavebnej firmy, farebné grafické riešenie fasády, výber najvhodnejšieho výrobku z hľadiska ceny a využiteľnej hodnoty, poradenstvo cez telefón, sprostredkovanie návštevy nášho technicko-obchodného poradcu.

Čo Vám ponúkajú technicko-obchodní poradcovia Saint-Gobain Weber? • • • • • •

spracovanie cenovej ponuky a kalkulácie, okamžité odborné riešenie problému cez telefón, návšteva technicko-obchodného poradcu priamo na stavbe, pomoc pri stanovení najvhodnejšieho zloženia výrobkov z hľadiska využiteľnej hodnoty a ceny, zaslanie vzoriek výrobkov a propagačných materiálov, sprostredkovanie návštevy nášho špecialistu ku konkrétnemu problému.

5


Weber akadémia

TOP

produkt

weberpas aquaBalance Tenkovrstvová omietka novej generácie regulujúca vlhkosť na povrchu fasády

Weber

akadémia

iocídov

Ma

ic olog ká - b ek

b ez

ximáln e

• Hydrofilný účinok, samočistiaci efekt • Prirodzená, trvalá ochrana povrchu fasády proti pôsobeniu mikroorganizmom • Dostupná vo všetkých farebných odtieňoch a vo všetkých štruktúrach

VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ

ODOLNÁ VOČI MIKROORGANIZMOM

DRŽITEĽ OCENENÍ

EKOLOGICKÉ RIEŠENIE

PAROPRIEPUSTNÁ

Okrem výroby kvalitných produktov, naša spoločnosť Saint-Gobain Weber organizuje aj odborné školenia pre našich stálych, ale aj nových partnerov z radov realizátorov a stavebnín.

Potvrdenie o za�kolení Pán

pracovník �rmy / I�O: sa zú�astnil d�a:

za�kolenia pre prácu s tepelnoizola�nými kontaktnými systémami Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

weber.therm (weber.therm exclusive, weber.therm terranova, weber.therm flex, weber.therm clima, weber.therm mínus 7, weber.therm plus ultra, weber.therm terradry)

��astník za�kolenia bol teoreticky oboznámený s vlastnos�ami systému, postupom jeho realizácie, s rie�ením detailov a nevyhnutnos�ou ich rie�i� pod�a záväzného technologického predpisu. Po praktickej uká�ke sa aktívne zú�astnil realizácie jednotlivých úkonov montá�e tepelnoizola�ného kontaktného systému. Pre zabezpe�enie po�adovanej vysokej kvality prác odporú�ame firme realizujúcej zatep�ovanie na prvý objekt objedna� ú�as� skúseného pracovníka formou �éfmontá�e.

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. Divízia Weber - Terranova

Ing. Mária Hlavinková product manager

oblastný manager

Témy školení: • fasádne materiály a vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy, • hydroizolačné, • sanačné systémy, systémy pre obklady a dlažby a podlahové systémy. V prípade záujmu ucelených skupín o iné termíny školení Weber Akadémia nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 02/44 45 30 22, klapka 422.

6


webovej adrese

www.sk.weber

Urob si sám

Naša webová stránka prináša celú radu nových funkcií a aplikácií v modernom dizajne: • kalkulátor spotreby na výpočet potrebného materiálu • možnosť porovnávania vlastností viacerých výrobkov naraz • prehľadnejšia technická dokumentácia • probémy a ich riešenia krok za krokom • online aplikáca Weber fasádne štúdio • prehľadné vzorkovníky farebných odtieňov

Referencie

Odborne vám poradíme pri rekonštrukcii či stavbe domu

Tipy a rady pre domácich kutilov

EKO trendy

Trendy v stavebníctve

Zelené, pasívne a nízkoenergetické domy

Trendy zo sveta, zaujímavosti

Názov nášho účtu: Saint-Gobain Weber Slovensko

7

www.sk.weber

Nájdete nás na novej


Chránime život né

prostredie.

Chránime seba. Spoločnosť Saint-Gobain Weber aktívne prispieva k ochrane zdravia, životného prostredia a prírody vôbec. Princípy zodpovedného správania si ctíme v každej fáze životného cyklu našich produktov. Pri vývoji nových výrobkov je pre nás samozrejmosťou myslieť na budúcnosť, napríklad pri výbere vhodných surovín. Zároveň sa neustále snažíme nielen zlepšovať už existujúce výrobky, ich aplikačné vlastnosti či trvalú hodnotu pre zákazníka, ale aktívne vyhľadávať a využívať aj možnosti

8

k ochrane zdravia či životného prostredia, ktoré nám pôsobenie v stavebnom priemysle prináša. Znižovanie emisií CO2 je jedným z týchto krokov. Našou víziou je postupne uviesť do života technológie a postupy umožňujúce čo najviac znížiť emisie CO2 pri výrobe čo najširšieho sortimentu produktov. Už v súčasnosti máme v sortimente výrobky, ktoré sú výsledkom našej snahy pre lepšie životné prostredie. Kúpou a použitím výrobkov označených logom Weber ekologická značka môže každý náš obchodný partner prispieť k ochrane životného prostredia.

Weber ekologická značka odzrkadľuje politiku celej spoločnosti Saint-Gobain, jej ekologické správanie a zmýšľanie.


ISOVER CLIMA 034 má až o 50 % nižšiu hmotnosť ako bežná fasádna minerálna izolácia

Rýchlejšia realizácia vďaka väčšiemu formátu Odolnejšia proti mechanickému poškodeniu Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti 80 % podiel recyklovaného skla

www.isover.sk www.isover-eshop.sk

isover_clima_034_cinka_A5_v1.indd 1

8.1.18 9:46


Objektívne ocenená kvalita

Objektívne

ocenená kvalita

Saint-Gobain Weber má vedúce postavenie na trhu vďaka vysokej kvalite výrobkov a permanentnej inovácii čoho dôkazom sú mnohé ocenenia udelené na medzinárodných výstavách, veľtrhoch a od iných odborných nezávislých komisií.

2016

2012

CONECO Bratislava - Čestné uznanie za inovatívny prístup k vlastnému vývoju hmôt na povrchové úpravy stavebných konštrukcií, za výborné technické a estetické vlastnosti, ako aj široké možnosti aplikácie omietky weberpas dizajn betón

CONECO Bratislava – Zlatá plaketa ocenenie pre webertherm DECOR, dekoratívnu tenkovrstvovú omietku so vzhľadom tehly, pieskovcového kameňa resp. granitu CONECO Bratislava – Zlatý Leonardo ocenenie za najkreatívnejšiu expozíciu na výstave

Diamant - V roku 2016 bol divízii Weber udelený „Diamant“, čo je najvýznamnejšie ocenenie za zdravie a bezpečnosť v oblasti EHS (Životné prostredie, zdravie a bezpečnosť pri práci) v Saint-Gobain. 2015 CONECO Bratislava - Zlatá plaketa ocenenie pre weber biene, systém strojového vylievania samonivelizačnej hmoty 2014 CONECO Bratislava – Čestné uznanie ocenenie pre weberxerm 844, hydroizoláciu a lepiaci tmel v jednom výrobku CONECO Bratislava – Zlatý Leonardo ocenenie za najkreatívnejšiu expozíciu na výstave 2013 CONECO Bratislava – Čestné uznanie ocenenie pre webercol promax, vysoko kvalitnú elastickú lepiacu ľahčenú maltu na obklady a dlažby. Jedno balenie 17 kg má výdatnosť 25 kg balenia CONECO Bratislava – Zlatý Leonardo ocenenie za najkreatívnejšiu expozíciu na výstave Slovak Gold – Slovak Gold Exclusive certifikát kvality za podnikateľskú výnimočnosť a zabezpečovanie ekonomických a iných hodnôt

2011 Pro Arch Banská Bystrica – Čestné uznanie ocenenie pre komplexnú radu bezprašných lepidiel CONECO Bratislava – Zlatá plaketa ocenenie pre tenkovrstvovú omietku weberpas topdry CONECO Bratislava – CONECO ENERGO ECO NAJ ocenenie pre kontaktné zatepľovacie systémy webertherm CONECO Bratislava – Zlatý Leonardo ocenenie za najkreatívnejšiu expozíciu na výstave 2010 Slovak Gold – Zlatá medaila certifikát kvality pre kontaktný zatepľovací systém webertherm plus ultra CONECO Bratislava – Zlatá plaketa ocenenie pre kontaktný zatepľovací systém webertherm LockPlate CONECO Bratislava – CONECO ENERGO ECO NAJ ocenenie pre kontaktné zatepľovacie systémy webertherm CONECO Bratislava – Zlatý Leonardo ocenenie za najkreatívnejšiu expozíciu na výstave 2009 Slovak Gold – Grand Prix najvyšší certifikát kvality pre kontaktný zatepľovací systém webertherm mínus 7

10


2005

2008

2004

Slovak Gold - Slovak Gold Exclusive predĺženie certifikátu kvality za podnikateľskú výnimočnosť a zabezpečovanie ekonomických a iných hodnôt Slovak Gold - Zlatá medaila predĺženie certifikátu kvality pre dekoratívnu omietku weberpas marmolit CONECO Bratislava - Zlatá plaketa ocenenie pre zimný lepiaci a stierkový tmel webertherm mínus 7

Slovak Gold - Zlatá medaila certifikát kvality pre kontaktný zatepľovací systém webertherm exclusive Slovak Gold - Zlatá medaila certifikát kvality pre kontaktný zatepľovací systém webertherm klasik M CONECO Bratislava - Zlatá plaketa ocenenie pre sanačný systém RETEC

CONECO Bratislava - Čestné uznanie ocenenie pre bezprašný lepiaci tmel na obklady a dlažby webercol progres 400 For Arch Banská Bystrica - Grand Prix ocenenie pre bezprašný lepiaci tmel na obklady a dlažby webercol progres 400 2007 Slovak Gold - Zlatá medaila predĺženie certifikátu kvality pre kontaktný zatepľovací systém webertherm exclusive Slovak Gold - Zlatá medaila predĺženie certifikátu kvality pre tenkovrstvovú omietku weberpas clean 2006 Slovak Gold - Slovak Gold Exclusive certifikát kvality za podnikateľskú výnimočnosť a zabezpečovanie ekonomických a iných hodnôt Slovak Gold - Zlatá medaila predĺženie certifikátu kvality pre dekoratívnu omietku weberpas marmolit Slovak Gold - Zlatá medaila predĺženie certifikátu kvality pre tenkovrstvovú omietku weberpas clean CONECO Bratislava - Čestné uznanie ocenenie pre tenkovrstvovú omietku weberpas akrylát-silikónovú

Objektívne ocenená kvalita

Slovak Gold – Zlatá medaila certifikát kvality pre tenkovrstvovú omietku weberpas clean Pro Arch Banská Bystrica – Čestné uznanie ocenenie pre Superflex D24 CONECO Bratislava – Čestné uznanie ocenenie pre kontaktný zatepľovací systém webertherm plus ultra CONECO Bratislava – Zlatý Leonardo ocenenie za najkreatívnejšiu expozíciu na výstave

Slovak Gold - Zlatá medaila certifikát kvality pre dekoratívnu omietku weberpas marmolit Slovak Gold - Zlatá medaila predĺženie certifikátu kvality pre kontaktný zatepľovací systém webertherm klasik MW CONECO Bratislava - Čestné uznanie ocenenie pre tenkovrstvovú omietku weberpas winter

2003 Slovak Gold - Zlatá medaila certifikát kvality pre pre silikát-silikónovú omietku EXTRA CLEAN CONECO Bratislava - Čestné uznanie ocenenie pre silikát-silikónovú omietku EXTRA CLEAN For Arch Banská Bystrica - Čestné uznanie ocenenie pre kontaktný zatepľovací systém s povrchovou úpravou silikát-silikónovou omietkou EXTRA CLEAN 2002 Slovak Gold - Slovenské zlato certifikát kvality za podnikateľskú výnimočnosť a prínos pre podnikateľské prostredie na Slovensku For Arch Banská Bystrica - Čestné uznanie ocenenie pre komplex výrobkov FERMA lepidlá a škárovačky pre obklady a dlažby 2001 Slovak Gold - Grand Prix certifikát kvality pre produkt marmolit For Arch - Grand Prix ocenenie pre Silamin najparopriepustnejší kontaktný zatepľovací systém na slovenskom trhu 2000 Slovak Gold - Zlatá medaila certifikát kvality pre produkt marmolit

11


Obsah Novinky vo Weberi

Projekty Projekt ETICS a ako ho realizovať Ako zhotoviť alebo zrenovovať kúpeľňu Lepenie tepelnej izolácie Vytváranie výstužnej vrstvy Aplikácia tenkovrstvovej omietky Ekologická fasáda bez rias!

12

14

16 16 18 20 21 22

Porovnávacie tabuľky

Porovnanie tenkovrstvových omietok

56

Orientačná oblasť použitia mált a lepidiel na obklady a dlažby

116

Prehľad vlastností mált a lepidiel na obklady a dlažby

117

23

Produkty a systémy

46

Odstraňovanie organických nečistôt

24

Antigraffity systém

25

Čistá fasáda po dlhší čas!

26

Paropriepustnosť

27

Vonkajšie a vnútorné omietky

54

Ako vytvoriť akékoľvek farebné riešenie fasády?

28

Vonkajšie a vnútorné nátery

80

30

Základné omietkové a maltové zmesi

94

Ako postupovať pri kladení novej dlažby? Lepenie dlažby na dlažbu

32

Lepenie dlažby na anhydritový podklad

34

Správne zhotovenie hydroizolácie pod dlažbu a obklady

36

Systém inštalácie elektrického podlahového vykurovania na hydroizoláciu a kladenie dlažby

38

Lepenie obkladu na sadrovú omietku

40

Ako lepiť obklad na pôvodný obklad, na starý náter alebo umakart?

42

ETICS

Lepidlá na obklady a dlažby Podlahy

46

114 128

Hydroizolačné systémy

156

Sanačné systémy

168

Vzorkovník farieb a štruktúr

184

Služby zákazníkom Služby zákazníkom

183

Vzorkovník farieb a štruktúr

184

Iné produkty a služby

194


TOP

weberpas aquaBalance

produkt

Tenkovrstvová omietka novej generácie regulujúca vlhkosť na povrchu fasády

iocídov

Ma

ic olog ká - b ek

b ez

ximáln e

• Hydrofilný účinok, samočistiaci efekt • Prirodzená, trvalá ochrana povrchu fasády proti pôsobeniu mikroorganizmom • Dostupná vo všetkých farebných odtieňoch a vo všetkých štruktúrach

VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ

ODOLNÁ VOČI MIKROORGANIZMOM

DRŽITEĽ OCENENÍ

EKOLOGICKÉ RIEŠENIE

PAROPRIEPUSTNÁ

weberpas extraClean active Modifikovaná silikátová tenkovrstvová omietka s fotokatalitickým efektom • Vysoká odolnosť voči rastu mikroorganizmov • Nižšie náklady na budúcu údržbu • Samočistiaci efekt/dlhá životnosť

VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

PAROPRIEPUSTNÁ

HYDROFÓBNA

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ

ODOLNÁ VOČI MIKROORGANIZMOM

13


Novinky vo Weber

Nájdete nás na novej webovej adrese!

Weber Slovensko je od teraz dostupný na novej webovej adrese www.sk.weber a kontaktovať na nás môžete okrem známeho telefónneho čísla 02/44 45 30 22 aj prostredníctvom novej emailovej adresy info@sk.weber! Robíme všetko preto, aby sme boli k Vám čo najbližšie!

NOVINKA

weberfor profi 1000 Cementové lepidlo špeciálne určené na lepenie dlažby aj na anhydritové a sadrové podklady

EN 12004

C2E

14

Najdôležitejšie vlastnosti: • liate lepidlo triedy C2E • vhodné do interiéru aj exteriéru • vhodné na lepenie veľkoformátových dlažieb


LE-G

LO

VLTU-2H

LTDU 2D

2D

LE-V

LK PVC

LT-P

LS-US8

LS-EKO

LS-VH COLOR

LD-LW56 UNI

LD-LS

3D

LS2-FLEX COLOR

LS2-30 plus 2D Profil

LS3-29 plus

LDZ-UNI

eco-drive W 8

eco-drive 8

BB-P

systém stavebných profilov | príslušenstvo pre stavbu

systém stavebních profilů

-příslušenství Popredný európsky pro výrobca střechystavebných profilov - Pôsobnosť vo viac ako 30 krajinách sveta - Výrobné a skladové haly s plochou vyše 25 000 m2 - Vlastné vývojové centrum - Viac ako 20 rokov skúseností v obore

ČESKÝ VÝROBCA

LIKOV SK s.r.o., Na Hrebienku 5, 811 02 Bratislava, SR, Tel.: +421 37 321 44 51, Fax: +421 37 321 44 50, E-mail: obchod@likov.sk

w ww.l ikov.sk

www.m ed i a .l i ko v.c o m


Projekt ET ICS a ako ho realizovať

Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém je obal zvislých konštrukcií, ktorý znižuje únik tepla z budovy. Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy weber.therm sú vytvorené na základe princípu zosúladenia fyzikálnych vlastností komponentov. Svojou funkciou zabezpečujú dokonalú tepelnú ochranu budovy, ochranu voči poveternostným vplyvom a podstatnou mierou tvoria estetické stvárnenie fasády.

16


A B C

A

Lepenie tepelnej izolácie

Lepenie tepelnej izolácie str. 20

B

Výstužná vrstva

Vytvorenie výstužnej vrstvy str. 21

C

Finálna povrchová úprava

Aplikácia tenkovrstvovej omietky str. 22 Ekologická fasáda bez rias str. 23 Odstraňovanie organických nečistôt str. 24 Antigraffity systém str. 25 Čistá fasáda po dlhší čas str. 26 Paropriepustnosť str. 27 Ako vytvoriť akékoľvek farebné riešenie fasády str. 28 17


Ako zhotoviť alebo zrenovovať kúpeľňu

Kúpeľňe, sprchy a vo všeobecnosti priestory, kde sa predpokladá výskyt vody a vlhka sa najčastejšie finalizujú pokládkou dlažieb a obkladou. Samotné kladenie dlažby a obkladov vyžaduje nie len dôkladne pripravený povrch ale aj kvalitné materiály určené na prípravu povrchu a lepenie dlažby. Weber – Terranova ponúka vďaka širokému produktovému portfóliu a kvalitnej technickej podpore riešenia na rôzne problémy týkajúce sa lepenia dlažby na rôzne podklady.


B

A

A

Lepenie dlažby na podlahu

B

Lepenie obkladov na stenu

Ako postupovať pri kladení novej dlažby? str. 30

Lepenie obkladu na sadrovú omietku str. 40

Lepenie dlažby na dlažbu str. 32

Ako lepiť obklad na pôvodný obklad, na starý náter alebo umakart? str. 42

Lepenie dlažby na anhydritový podklad str. 34 Správne zhotovenie hydroizolácie pod dlažbu a obklady str. 36 Systém inštalácie elektrického podlahového vykurovania na hydroizoláciu a kladenie dlažby str. 38

19


ETICS ›  ETICS a ako ho realizovať

Lepenie tepelnej izolácie Technické informácie • Lepiaca malta sa nanáša ručne na rubový povrch tepelnoizolačnej dosky vo forme pása po celom obvode dosky a minimálne dvoch terčov uprostred plochy dosky.

Odporúčania • V ETICS s tepelnou izoláciou z EPS a z MW s pozdĺžnou orientáciou vláken spájaných s podkladom pomocou lepiacej malty musí byť najmenej 40% povrchu dosiek spojených lepiacou hmotou s podkladom. Dosky z MW s priečnou orientáciou vláken (lamely) vyžadujú vždy spojenie celého povrchu s podkladom pomocou lepiacej malty.

Odporúčané produkty Lepiaca malta Malta určená na lepenie tepelnej izolácie. Prípravu lepiacej malty a prácu s ňou určuje príslušná dokumentácia. webertherm KPS

- určená na lepenie tepelnej izolácie z EPS a MW komponent ETA – 15/0239-verzia 2 a SK TP 14/0052-verzia 3 str. 49

webertherm mínus 7

- určená na lepenie tepelnej izolácie z EPS a MW - komponent SK TP 14/0027 str. 51

webertherm LEPARM

- určená na lepenie tepelnej izolácie z EPS a MW - certifikát výrobku č. 00019/ TSUS/B/2015 str. 48

20

webertherm exclusive

- určená na lepenie tepelnej izolácie na drevotrieskové, sádrovlaknité a OSB dosky - určená na lepenie tepelnej izolácie z EPS a MW - komponent SK TP 14/0052-verzia 3 str. 52 webertherm clima

- určená na lepenie tepelnoizolačných dosiek z perforovaného polystyrénu - komponent ETA – 06/0027 str. 50

webertherm plus ultra

- určená na lepenie tepelnej izolácie z fenolovej peny (webertherm 022 plus ultra) - komponent ETA – 07/0258 str. 53


Technické informácie • Výstužná malta sa nanáša ručne na suché a čisté dosky tepelnej izolácie a zvyčajne sa začína 1 až 3 dni po dokončení lepenia dosiek a po ich ukotvení rozpernými kotvami.

Odporúčania • Základná vrstva sa zhotovuje v celej hrúbke jedným záberom do 14 dní po skončení nalepovania tepelnoizolačných dosiek.

Odporúčané produkty Výstužná malta Malta v kombinácii so sklovláknitou mriežkou je určená na vytváranie výstužnej vrstvy na lícnej strane tepelnoizolačných materiálov. Prípravu výstužnej malty a prácu s ňou určuje príslušná dokumentácia.

webertherm KPS

- určená na vytváranie výstužnej vrstvy na tepelnej izolácii z EPS a MW - komponent ETA – 15/0239-verzia 2 a SK TP 14/0052-verzia 3 str. 49 webertherm mínus 7

- určená na vytváranie výstužnej vrstvy na izolácii z EPS a MW - komponent SK TP 14/0027 str. 51

webertherm LEPARM

- určená na vytváranie výstužnej vrstvy na tepelnej izolácii z EPS a MW - certifikát výrobku č. 00019/ TSUS/B/2015 str. 48

webertherm exclusive

- určená na vytváranie výstužnej vrstvy na tepelnej - izolácii z EPS a MW komponent SK TP 14/0052-verzia 3 str. 52 webertherm clima

- určená na vytváranie výstužnej vrstvy na tepelnoizolačných doskách z perforovaného polystyrénu - komponent ETA – 06/0027 str. 50

webertherm plus ultra

- určená na vytváranie výstužnej vrstvy na tepelnej izolácii z fenolovej peny (webertherm 022 plus ultra) - komponent ETA – 07/0258 str. 53

21

ETICS ›  ETICS a ako ho realizovať

Vyt váranie výs t užnej vrs t vy


ETICS ›  ETICS a ako ho realizovať

Aplikácia tenkovrs t vovej omietky Technické informácie • Tenkovrstvová omietka je konečná povrchová úprava ETICS. Správny výber tenkovrstvovej omietky a prácu s ňou určuje príslušná dokumentácia.

Odporúčania • Omietka sa nanáša ručne na suchý a neznečistený penetračný náter. Štruktúrovanie sa zhotovuje ručne, smerom zhora dolu. Pohľadovo ucelené plochy sa zhotovujú v jednom pracovnom zábere. Prerušenie prác sa dovoľuje na hranici plochy rovnakej farby, na rohoch a na iných vodorovných a zvislých hranách.

Odporúčané produkty 1 - Podkladný náter weber 700, weber 705

Podkladný náter na zvýšenie prídržnosti povrchových úprav tenkovrstvových omietok weberpas.

2- Konečná povrchová úprava

weberpas clean nano

Tenkovrstvová omietka vyrobená na báze silikónových živíc a vodného skla. str. 61 weberpas exclusive

Tenkovrstvová omietka vyrobená na báze silikónových živíc. str. 62

weberpas nova S weberpas aquaBalance

Hydrofilná tenkovrstvová omietka novej generácie regulujúca vlhkosť na povrchu fasády, vysoká odolnosť voči mikroorganizmom. str. 58 weberpas extraClean active

Modifikovaná silikátová tenkovrstvová omietka s fotokatalitickým efektom. str. 59

Tenkovrstvová omietka vyrobená na báze silikónových živíc. str. 63

weberpas silikátová

Tenkovrstvová omietka vyrobená na báze vodného skla. str. 64

weberpas akrylátová weberpas topdry

Hydrofilná tenkovrstvová omietka, vysoká odolnosť voči mikroorganizmom. str. 60

22

Tenkovrstvová omietka vyrobená na báze akrylátovej živice. str. 65


ETICS ›  ETICS a ako ho realizovať

Ekologická fasáda bez rias!

Vplyvom ochladzovania zatepľovacích systémov v nočných hodinách dochádza ku kondenzácií vody na povrchu fasády, ktorá vytvára živnú pôdu pre rast rias. Povrch omietok weberpas aquaBalance a weberpas topdry dokážu regulovať vlhkosť. Po zvlhčení dažďom alebo rosou sa znateľne rýchlejšie vysušuje, pretože niekoľkonásobne zväčšuje aktívnu odparovaciu plochu každej kvapky vody. Najjemnejšie kapilárne póry navyše na prechodnú dobu prijímajú prebytočnú vlhkosť a pri klesajúcej vlhkosti ju hneď vracajú späť do atmosféry. Vodný režim fasády sa udržuje v prirodzenej rovnováhe, riasy ani plesne tu nenájdu živnú pôdu a fasáda si po dlhú dobu zachová pekný vzhľad.

Technické informácie • Omietky neobsahujú biocídne prostriedky pre ochranu povrchu, ktoré sú spotrebovávané a vymývane do okolitého prostredia, kde škodia, preto je omietka šetrná k životnému prostrediu.

Odporúčania • Pri aplikovaní výrobkov je potrebné riadiť sa technickými listami výrobkov.

Odporúčané produkty Hydrofilná tenkovrstvová omietka Jednoducho spracovateľná farbená pastovitá omietka obsahujúca organické spojivo, pripravená k priamemu použitiu so systémovým podkladným náterom weber 700, weber705.

weberpas aquaBalance

Hydrofilná tenkovrstvová omietka novej generácie regulujúca vlhkosť na povrchu fasády, vysoká odolnosť voči mikroorganizmom. str. 58

weberpas topdry

Zabraňuje kondenzácii a zadržovaniu vody na povrchu fasády a tým zamedzuje rast mikroorganizmov. str. 60

23


ETICS ›  ETICS a ako ho realizovať

Ods t raňovanie organických nečis tôt

Informácie a odporúčania • Neatakuje sklo, kovy ani farby používané v stavebníctve.

Medzi základné vonkajšie a voľným okom viditeľné prejavy biokorózie patria farebné zmeny podkladu, čiže finálnej povrchovej úpravy ETICS. Vznik a vývoj riasových porastov fasád je ovplyvnený viacerými faktormi. V praxi je osvedčeným spôsobom čistenia biokorózie priama chemická metóda v kombinácii s mechanickým zásahom.

Použitie a obmedzenia • Pri odstraňovaní mikroorganizmov je potrebné dodržiavať návod na použitie výrobkov.

Odporúčané produkty 1 - Koncentrovaný roztok

2 - Koncentrovaný náter

Prostriedok pre odstránenie rias, lišajníkov, machov, plesní a húb z povrchov stavieb.

Po zaschnutí vytvára na povrchu vo vode ťažko rozpustne organokovové zlúčeniny, a tým bráni novotvorbe mikroorganizmov po dobu niekoľkých rokov. Je možne ho použiť aj na novo zhotovene povrchy stavieb ako preventívnu ochranu pred tvorbou organických nečistôt.

RENOV EXPRESS

ANTI MOUSSE 77 Zníženie celkovej vlhkosti stavieb. Bráni novotvorbe mikroorganizmov.

24


sys tém

Informácie a odporúčania • Konkrétny postup je treba vždy zvoliť až na základe výsledkov skúšky náteru na malej ploche povrchu, ktorý ma byť ošetrený.

Nechcené graffity na fasáde dokážu majiteľov budov poriadne potrápiť. Preto je vhodné fasádu pred jej znehodnotením činnosťou vandalov ochrániť.

ETICS ›  ETICS a ako ho realizovať

Ant igraffity

Použitie a obmedzenia • Pri aplikovaní výrobkov je potrebné riadiť sa technickými listami výrobkov.

Odporúčané produkty 1 - Podkladný náter pod ochranný náter Základný izolačný náter pod anti-graffity náter pre zníženie nasiakavosti podkladu a zamedzenie „mokrého“ vzhľadu.

PX 07 Primer Stabilizuje podklad a zlepšuje priľnavosť následných náterov Paropriepustný Zabraňuje prenikaniu nežiaducich látok do podkladu UV stabilný

2 - Ochranný náter Permanentná ochrana proti grafitom v matnom a lesklom prevedení.

KTX 07 Náter určený na ochranu pred grafitmi Ľahko roztierateľný Rýchlo schnúci Paropriepustný Štruktúra povrchu ostáva po aplikácii náteru zachovaná Grafity sa odstraňujú iba pomocou vody!

25


ETICS ›  ETICS a ako ho realizovať

Čis tá fasáda po dlhší čas!

Použitím samočistiacej omietky weberpas clean nano sa výrazne predlžuje životnosť fasády a podstatne znižujú náklady na jej údržbu. Vďaka veľmi malému podielu organických častíc, ktoré sú v omietke, vzniká na povrchu omietky vplyvom prúdenia vzduchu len nepatrný elektrostatický náboj a prach z ovzdušia na omietke nezachytí. Minimum vody na povrchu fasády, veľmi malý podiel organických látok a vysoké pH omietky je kombinácia vlastností, ktoré zabezpečujú odolnosť voči rastu mikroorganizmov a povrch omietky zostáva čistý a objekt je dlhé roky v pôvodných jasných farbách.

Technické informácie • Spája výhody silikónových i silikátových tenkovrstvových omietok. Využitím unikátnych vlastností nanočastíc sa všetky najdôležitejšie vlastnosti oboch omietok umocňujú.

Odporúčania • Pri aplikovaní výrobkov je potrebné riadiť sa technickými listami výrobkov.

• Je možné ju použiť v lokalitách, kde je veľké a agresívne znečistenie ovzdušia, ktoré veľmi zaťažuje fasádu.

Odporúčané produkty Tenkovrstvová omietka Jednoducho spracovateľná farbená pastovitá omietka. Je pripravená k priamemu použitiu so systémovým penetračným náterom weber 700, weber705.

weberpas clean nano

Silikónsilikátová tenkovrstvová omietka s progresívnym samočistiacim efektom. str. 61

26


ETICS ›  ETICS a ako ho realizovať

Paropriepust nosť

S požiadavkou na paropriepustnosť omietok a mált sa stretávame čím ďalej, tým častejšie. Dôraz na túto vlastnosť sa kladie pri starých budovách a rovnako tak i pri novostavbách. Hlavne pri drevostavbách je nutné, aby skladba obvodového plášťa bola difúzne otvorená, pretože difúzne otvorené systémy umožňujú prechod vodnej pary konštrukciou bez jej kondenzácie. Konštrukcia „dýcha“, čo má za následok lepšiu vnútornú klímu, pretože v interiéri sa nehromadí toľko vlhkosti.

Technické informácie • Vhodné sú výrobky s čo najmenším faktorom difúzneho odporu.

Odporúčania • Pri aplikovaní výrobkov je potrebné riadiť sa technickými listami výrobkov.

Odporúčané produkty 1 - Tenkovrstvová omietka

2 - Lepiaca a výstužná malta

Jednoducho spracovateľná farbená pastovitá omietka. Je pripravená k priamemu použitiu so systémovým penetračným náterom weber 700, weber705.

Lepiaca a výstužná malta na báze cementu s maximálnou priedušnosťou.

webertherm clima weberpas silikátová

Vysoko paropriepustná silikátová tenkovrstvová omietka vyrobená na báze vodného skla. str. 64 weberpas exclusive

Vysoko paropriepustná silikónová tenkovrstvová omietka vyrobená na báze silikónových živíc. str. 62

Faktor difúzneho odporu malty µ je 14. str. 50

webertherm exclusive

Faktor difúzneho odporu malty μ je 30. str. 52

27


Technické informácie

Odporúčania

• Dôraz sa kladie hlavne na farbostálosť a trvácnosť omietky.

• Pri aplikovaní výrobkov je potrebné riadiť sa technickými listami výrobkov.

Odporúčané produkty

TOP

weberpas aquaBalance

produkt

Tenkovrstvová omietka novej generácie regulujúca vlhkosť na povrchu fasády

iocídov

28

ic olog ká - b ek

b ez

ximáln e

• Hydrofilný účinok, samočistiaci efekt • Prirodzená, trvalá ochrana povrchu fasády proti pôsobeniu mikroorganizmom • Dostupná vo všetkých farebných odtieňoch a vo všetkých štruktúrach

Ma

ETICS ›  ETICS a ako ho realizovať

Ako vyt voriť akékoľvek farebné riešenie fasády?

Tenkovrstvová omietka môže obsahovať aj výraznejšiu pigmentáciu. Na základe tejto skutočnosti je možné ju vyrobiť v akomkoľvek výraznom farebnom odtieni. Sýte, intenzívne alebo tmavé odtiene nie sú problém, dokážeme namiešať akýkoľvek farebný odtieň podľa želanie zákazníka.

VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ

ODOLNÁ VOČI MIKROORGANIZMOM

DRŽITEĽ OCENENÍ

EKOLOGICKÉ RIEŠENIE

PAROPRIEPUSTNÁ


Príchytky (kotvy) JANSA majú najvyžšie únostnosti podla ETAG 014 v ETICS v EU

priemer tanierika priemer príchytky skrutkovacia príchytka tanierová plastová

PTP SR 8/60

Použitie pre všetky podklady A B C D E

ETA 15/0214

priemer tanierika priemer príchytky plastový klinec príchytka tanierová plastová

PTP PK 10/50

Použitie pre všetky podklady A B C D E

ETA 10/0221

Patentovaná kotevná èas Vyvinuté a vyrábané na Slovensku Dlhoroèná tradícia vývoja a výroby od roku 1994 www.jansa.sk


ETICS ›  Ako zhotoviť alebo zrenovovať kúpeľňu.

Ako pos t upovať pri kladení novej dlažby?

Technické informácie

Keramická dlažba patrí medzi najrozšírenejšie povrchové úpravy určené do obytných budov, ale aj do priemyselných alebo administratívnych stavieb. Správne položená dlažba je mechanicky odolná a dlhodobo funkčná.

Špeciálne riešenia

• Diagnostikovať podklad a posúdiť rovinatosť pomocou hliníkovej laty dlhej 2 m. Normou vyžadovanú rovinatosť dosiahneme dôkladným zhotovením betónového poteru alebo vyliatím nivelačnej hmoty.

• Pre oblasti s predpokladom mokrej prevádzky (kúpeľne, práčovne, priemyselné kuchyne...) str. 36.

• Penetrácia podkladu roztokom weber betonkontakt (nasiakavé podklady riediť 1:5 až 1:8) alebo weber topkontakt bez riedenia.

• Pre prostredie s požiadavkou na vysokú odolnosť proti chemickým látkam (ropné produkty, chlórová voda...) použite ako škárovaciu hmotu weberpox easy str. 126.

• Penetrácia podkladu weber bond primer (nenasiakavé podklady). • Nanesenie lepidla zubovou stierkou na podklad alebo použitie metódy buttering - floating (nanesenie lepidla na podklad aj na dlažbu). • webercol standard – ekonomické riešenie, webercol flex premium - riešenie pre náročné podklady weberfor profiflex R LD – rýchle riešenie.

30

• Pre podklady tvorené anhydritovým poterom alebo sádrovou hmotou, str. 34.


1 – Lepenie dlažby

2 - Škárovanie

Odporúčame nasledovné produkty na prípravu povrchu a lepidlá na obklady a dlažby rozdelené podľa účelu použitia.

Pre kvalitné a dlhotrvajúce zhotovenie škár odporúčame nasledovné škárovacie hmoty

weber betonkontakt

Penetrácia nasiakavých povrchov. Riedenie 1:5 až 1:8 s čistou vodou. str. 153

webercolor comfort

Flexibilná škárovacia hmota na báze cementu pre šírky škár 1 – 6 mm triedy CG2W. str. 124

weber topkontakt

Penetrácia nasiakavých povrchov bez riedenia. str. 154

weber bondprimer

Príprava nenasiakavých podkladov. str. 155

webercol standard

webercolor perfect

Vodeodolná škárovacia hmota na báze cementu určená do ťažko namáhaného prostredia triedy CG2WAr. str. 125

weberpox easy

Mrazuvzdorné epoxidové lepidlo a škárovacia hmota. Ideálne do chemicky namáhaných priestorov. str. 126

Lepidlo triedy C1. str. 118

webercol flex premium

Špeciálne lepidlo určené pre veľkoformátové dlažby a na podlahové vykurovanie. str. 121

weberfor profiflex R LD

Rýchlotuhnúce špeciálne lepidlo určené pre veľkoformátové dlažby a na podlahové vykurovanie. str. 123

31

ETICS ›  Ako zhotoviť alebo zrenovovať kúpeľňu.

Odporúčané produkty


ETICS ›  Ako zhotoviť alebo zrenovovať kúpeľňu.

Lepenie dlažby na dlažbu

Technické informácie

Najmä pri rekonštrukciách existujúcich objektov je nutné vyriešiť technológiu a správny postup lepenia novej dlažby na pôvodnú dlažbu.

Odporúčania

• Diagnostikovať podklad a posúdiť rovinatosť pomocou hliníkovej laty dlhej 2 m.

• Aký druh dlažby používate?

• Poklepom na pôvodnú dlažbu zhodnotiť stav podkladu. V prípade ak sú nájdené uvoľnené dlaždice je nutné ich odstrániť a vzniknuté miesto vyplniť hmotou weberbat opravná hmota.

• Kde budete pokladať dlažbu?

• Podklad zbaviť mastnoty a iných nečistôt.

• Pre oblasti s predpokladom mokrej prevádzky (kúpeľne, práčovne, priemyselné kuchyne...) str. 36.

• Nanesenie spojovacieho náteru weber bondprimer (nenasiakavé podklady). • V prípade potreby zvýšenia úrovne podlahy je možné naniesť vrstvu samonivelačnej hmoty weberfloor 4150 alebo weberfloor 4160. • Nanesenie lepidla zubovou stierkou na podklad alebo použitie metódy buttering - floating (nanesenie lepidla na podklad aj na dlažbu). • Webercol flex – ekonomické riešenie pre malé formáty dlažby, weberfor profiflex R LD – rýchle riešenie, webercol flex premium – riešenie pre náročné podklady.

32

• Aká je veľkosť dlažby?

Špeciálne riešenia

• Pre podklady tvorené anhydritovým poterom alebo sádrovou hmotou, str. 34. • Pre prostredie s požiadavkou na vysokú odolnosť proti chemickým látkam (ropné produkty, chlórová voda...) použite ako škárovaciu hmotu weberpox easy str. 126.


1 – Príprava podkladu a lepenie dlažby Odporúčame nasledovné produkty na prípravu povrchu a lepidlá na obklady a dlažby rozdelené podľa účelu použitia.

2 - Škárovanie Pre kvalitné a dlhotrvajúce zhotovenie škár odporúčame nasledovné škárovacie hmoty

weber bondprimer

Príprava nenasiakavých podkladov. str. 155

webercolor comfort

Flexibilná škárovacia hmota na báze cementu pre šírky škár 1 – 6 mm triedy CG2W. str. 124

weberbat opravná hmota

Hmota určená na vyrovnanie cementových omietok, betónu, cementových mazanín, pórobetónu, muriva atď. Určená na vonkajšie aj vnútorné použitie. str. 133 weberfloor 4150

Samonivelačná hmota na cementovej báze pre hrúbky vrstvy od 2 do 30 mm. Pochôdznosť po 3 hodinách. str. 135 weberfloor 4160

Samonivelačná hmota na cementovej báze pre hrúbky vrstvy od 2 do 30 mm. Pevnosť 30MPa, pochôdznosť po 2 hodinách. str. 136

webercolor perfect

Vodeodolná škárovacia hmota na báze cementu určená do ťažko namáhaného prostredia triedy CG2WAr. str. 125

weberpox easy

Mrazuvzdorné epoxidové lepidlo a škárovacia hmota. Ideálne do chemicky namáhaných priestorov. str. 126

webercol flex

Lepidlo triedy C2TE Na lepenie obkladov a dlažieb s nasiakavosťou nižšou ako 3 %. str. 120

webercol flex premium

Špeciálne lepidlo určené pre veľkoformátové dlažby a na podlahové vykurovanie triedy C2TE S1. str. 121

weberfor profiflex R LD

Rýchlotuhnúce špeciálne lepidlo určené pre veľkoformátové dlažby a na podlahové vykurovanie C2TF S1. str. 123

33

ETICS ›  Ako zhotoviť alebo zrenovovať kúpeľňu.

Odporúčané produkty


ETICS ›  Ako zhotoviť alebo zrenovovať kúpeľňu.

Lepenie dlažby na anhydritový podklad

Technické informácie • V prípade anhydritového podkladu je nutné povrch dôkladne prebrúsiť • Diagnostikovať podklad a posúdiť rovinatosť pomocou hliníkovej laty dlhej 2 m. Podklad musí mať rovinnosť povrchu do 2 mm. • Podklad zbaviť mastnoty a iných nečistôt. • Penetrácia podkladu roztokom weber betonkontakt (nasiakavé podklady riediť 1:5 až 1:8) alebo weber topkontakt bez riedenia. • Naliatie lepidla weberfor profi 1000 na pripravený podklad, upravenie zubovým nerezovým hladidlom so zubom 8x8 mm alebo 10x10 mm (podľa rozmeru dlažby).

Odporúčania • Aký druh dlažby používate? • Aká je veľkosť dlažby? • Pred kladením dlažby z prírodného kameňa odporúčame vyhotoviť skúšku lepenia.

34

Často kladená otázka zo strany realizácie spočíva v správnom kladení dlažby na anhydritové a sadrové podklady.

Špeciálne riešenia • Pre oblasti s predpokladom mokrej prevádzky (kúpeľne, práčovne, priemyselné kuchyne...) str. 36. • Pre prostredie s po žiadavkou na vysokú odolnosť proti chemickým látkam (ropné produkty, chlórová voda...) použite ako škárovaciu hmotu weberpox easy str. 126. • V prípade požiadavky lepenia novej dlažby na pôvodnú dlažbu str. 32. • Systém inštalácie elektrického podlahového vykurovania na hydroizoláciu a kladenie dlažby, str. 38.


1 – Príprava podkladu a lepenie dlažby Odporúčame nasledovné produkty na prípravu povrchu a lepidlá na obklady a dlažby v prípade lepenia na anhydritové podklady weber betonkontakt

Penetrácia nasiakavých povrchov. Riedenie 1:5 až 1:8 s čistou vodou. str. 153

weber topkontakt

Penetrácia nasiakavých povrchov bez riedenia. str. 154

2 - Škárovanie Pre kvalitné a dlhotrvajúce zhotovenie škár odporúčame nasledovné škárovacie hmoty

webercolor comfort

Flexibilná škárovacia hmota na báze cementu pre šírky škár 1 – 6 mm triedy CG2W. str. 124

webercolor perfect

Vodeodolná škárovacia hmota na báze cementu určená do ťažko namáhaného prostredia triedy CG2WAr. str. 125

NOVINKA weberfor profi 1000

Liate lepidlo určené aj na anhydritové podklady triedy C2E. Použitie v interiéri aj v exteriéri. Vhodné na podlahové vykurovanie. str. 122

weberpox easy

Mrazuvzdorné epoxidové lepidlo a škárovacia hmota. Ideálne do chemicky namáhaných priestorov. str. 126

35

ETICS ›  Ako zhotoviť alebo zrenovovať kúpeľňu.

Odporúčané produkty


ETICS ›  Ako zhotoviť alebo zrenovovať kúpeľňu.

Správne zhotovenie hydroizolácie pod dlažbu a obklady

Technické informácie • Diagnostikovať podklad a posúdiť rovinatosť pomocou hliníkovej laty dlhej 2 m.

Zhotovenie kvalitnej hydroizolácie v priestoroch priamo vystavených vode a vlhkosti je nevyhnutnosť pre dosiahnutie správnej materiálovej skladby zaisťujúcej dlhodobú funkčnosť priestorov ako sú kúpeľne, sprchovacie kúty, práčovne a pod.

Odporúčania • Na aký podklad sa bude hydroizolácia realizovať?

• Podklad zbaviť mastnoty a iných nečistôt. • Penetrácia podkladu roztokom weber betonkontakt (nasiakavé podklady riediť 1:5 až 1:8) alebo weber topkontakt bez riedenia. • Väčšie povrchové nerovnosti opraviť pomocou materiálu weberbat opravná hmota alebo weber terizol. • Na pripravený podklad naniesť vrstvu weber terizol alebo weber akryzol. • V oblastiach spojov stien a podláh, rohov a kútov je nutné použiť tesniacu pásku BE 14 a tesniace pásky na vonkajší a vnútorný roh. • Po zatvrdnutí (približne 12 hodín) je potrebné zrealizovať druhú vrstvu weber terizol alebo weber akryzol (zubovým hladítkom 4x4 mm). • Po zatvrdnutí hydroizolácie odporúčame použiť lepidlá na obklady a dlažby webercol flex – ekonomické riešenie, weberfor profiflex R LD – rýchle riešenie, webercol flex premium – riešenie pre náročné podklady.

36

Špeciálne riešenia • Pre podklady tvorené anhydritovým poterom alebo sádrovou hmotou, str. 34. • Pre prostredie s požiadavkou na vysokú odolnosť proti chemickým látkam (ropné produkty, chlórová voda...) použite ako škárovaciu hmotu weberpox easy str. 126.


1 – Príprava podkladu a lepenie dlažby Odporúčame nasledovné produkty na prípravu povrchu a lepidlá na obklady a dlažby v prípade lepenia na anhydritové podklady

2 – Príslušenstvo, škárovanie Pre kvalitné a dlhotrvajúce zhotovenie škár odporúčame nasledovné škárovacie hmoty

weber betonkontakt

Penetrácia nasiakavých povrchov. Riedenie 1:5 až 1:8 s čistou vodou. str. 153 weber bondprimer

Príprava nenasiakavých podkladov. str. 155

Tesniaca páska BE 14

Trvalo pružná páska odolná voči alkalickým látkam, kyselinám a soliam. Určená na vytvorenie trvalo pružného tesnenia v stykoch stena/podlaha. Tesniaca páska

Vnútorný roh, vonkajší kút. weberbat opravná hmota

Hmota určená na vyrovnanie cementových omietok, betónu, cementových mazanín, pórobetónu, muriva atď. Určená na vonkajšie aj vnútorné použitie. str. 133 weber terizol

1-zložková suchá silikátová hydroizolačná stierka určená do interiéru aj exteriéru. str. 159 weber akryzol

1-zložková náterová hmota na disperznej báze. Ideálna aj na zhotovenie hydroizolácie na anhydritových a sadrových podkladoch. str. 158 webercol flex

Lepidlo triedy C2TE Na lepenie obkladov a dlažieb s nasiakavosťou nižšou ako 3 %. str. 120

webercolor silikón

Trvalo elastický silikónový tmel určený do sanitárneho prostredia pre vnútorné aj vonkajšie použitie. UV stabilný. webercolor comfort

Flexibilná škárovacia hmota na báze cementu pre šírky škár 1 – 6 mm triedy CG2W. str. 124

webercolor perfect

Vodeodolná škárovacia hmota na báze cementu určená do ťažko namáhaného prostredia triedy CG2WAr. str. 125 weberpox easy

webercol flex premium

Špeciálne lepidlo určené pre veľkoformátové dlažby a na podlahové vykurovanie triedy C2TE S1. str. 121

Mrazuvzdorné epoxidové lepidlo a škárovacia hmota. Ideálne do chemicky namáhaných priestorov. str. 126

37

ETICS ›  Ako zhotoviť alebo zrenovovať kúpeľňu.

Odporúčané produkty


ETICS ›  Ako zhotoviť alebo zrenovovať kúpeľňu.

Sys tém inštalácie elekt rického podlahového vykurovania na hydroizoláciu a kladenie dlažby

Technické informácie • Podklad zbaviť mastnoty a iných nečistôt. • Penetrácia podkladu roztokom weber betonkontakt (nasiakavé podklady riediť 1:5 až 1:8) alebo weber topkontakt bez riedenia. • Väčšie povrchové nerovnosti opraviť pomocou materiálu weberbat opravná hmota. • Na vyrovnaný podklad sa položí elektrické podlahové vykurovanie a pevne uchytí k podkladu. • Elektrické podlahové vykurovanie sa zaleje samonivelačnou hmotou weberfloor 4160 prípade weberfloor 4320 v hrúbke minimálne 15 mm. • Minimálne po 8 hodinách sa nanesie na mierne zvlhčený podklad hydroizolačná stierka weber terizol (zubovým hladítkom 4x4 mm), v spojoch stien a podlahy sa vloží tesniaca páska BE 14, do kútov a rohov sa vložia tesniace pásky vnútorný kút a vonkajší roh. • Po zatvrdnutí (približne 12 hodín) je potrebné zrealizovať druhú vrstvu weber terizol.

Podlahové vykurovanie môžeme rozdeliť do dvoch základných najčastejšie inštalovaných typov. Podlahové vykurovanie – vo všeobecnosti myslené ako tepelné vykurovanie s teplovodným médiom vedené v rúrkových rozvodoch zabudované v betónovom potery. Pojmom elektrické podlahové vykurovanie rozumieme vykurovanie zabezpečené pomocou elektrických odporových rohoží preliatych vrstvou samonivelačnej hmoty.

• Po zatvrdnutí hydroizolácie odporúčame použiť lepidlá na obklady a dlažby webercol flex – ekonomické riešenie, weberfor profiflex R LD – rýchle riešenie, webercol flex premium – riešenie pre náročné podklady. • Po 24 hodinách je možné zhotovenú dlažbu a obklady škárovať škárovacími hmotami webercolor comfort, webercolor perfect alebo weberpox easy.

Odporúčania • Dôkladne upevniť elektrické rohože na podklad z dôvodu zabránenia zmeny polohy. • Elektrické vykurovacie rohože musia byť kompletne zaliate nivelačnou hmotou.

Špeciálne riešenia • Pre podklady tvorené anhydritovým poterom alebo sádrovou hmotou, str. 34. • Pre prostredie s požiadavkou na vysokú odolnosť proti chemickým látkam (ropné produkty, chlórová voda...) použite ako škárovaciu hmotu weberpox easy str. 126. • Správne zhotovenie hydroizolácie pod dlažbu a obklady str. 36.

38


1 – Príprava podkladu, zalievanie elektrického podlahového vykurovania a lepenie dlažby

2 – Príslušenstvo, škárovanie Pre kvalitné a dlhotrvajúce zhotovenie škár odporúčame nasledovné škárovacie hmoty

Odporúčame nasledovné produkty na prípravu povrchu, zalievanie elektrického podlahového vykurovania, zhotovenia hydroizolácie a lepenia obkladov a dlažieb rozdelené podľa účelu použitia. weber betonkontakt

Penetrácia nasiakavých povrchov. Riedenie 1:5 až 1:8 s čistou vodou. str. 153 weber topkontakt

Penetrácia nasiakavých povrchov bez riedenia. str. 154 weberbat opravná hmota

Hmota určená na vyrovnanie cementových omietok, betónu, cementových mazanín, pórobetónu, muriva atď. Určená na vonkajšie aj vnútorné použitie. str. 133 weberfloor 4160

Samonivelačná hmota na cementovej báze pre hrúbky vrstvy od 2 do 30 mm. Pevnosť 30MPa, pochôdznosť po 2 hodinách. str. 136 weber terizol

1-zložková suchá silikátová hydroizolačná stierka určená do interiéru aj exteriéru. str. 159 webercol flex

Lepidlo triedy C2TE Na lepenie obkladov a dlažieb s nasiakavosťou nižšou ako 3 %. str. 120 webercol flex premium

Špeciálne lepidlo určené pre veľkoformátové dlažby a na podlahové vykurovanie triedy C2TE S1. str. 121 weberfor profiflex R LD

Rýchlotuhnúce špeciálne lepidlo určené pre veľkoformátové dlažby a na podlahové vykurovanie C2TF S1. str. 123

Tesniaca páska BE 14

Trvalo pružná páska odolná voči alkalickým látkam, kyselinám a soliam. Určená na vytvorenie trvalo pružného tesnenia v stykoch stena/podlaha. Tesniaca páska

Vnútorný roh, vonkajší kút.

webercolor silikón

Trvalo elastický silikónový tmel určený do sanitárneho prostredia pre vnútorné aj vonkajšie použitie. UV stabilný. webercolor comfort

Flexibilná škárovacia hmota na báze cementu pre šírky škár 1 – 6 mm triedy CG2W. str. 124

webercolor perfect

Vodeodolná škárovacia hmota na báze cementu určená do ťažko namáhaného prostredia triedy CG2WAr. str. 125 weberpox easy

Mrazuvzdorné epoxidové lepidlo a škárovacia hmota. Ideálne do chemicky namáhaných priestorov. str. 126

39

ETICS ›  Ako zhotoviť alebo zrenovovať kúpeľňu.

Odporúčané produkty


ETICS ›  Ako zhotoviť alebo zrenovovať kúpeľňu.

Lepenie obkladu na sadrovú omietku

Technické informácie • V prvom kroku je nutné povrch sadrovej omietky zdrsniť. • Podklad zbaviť mastnoty a iných nečistôt. • Penetrácia podkladu roztokom weber betonkontakt (nasiakavé podklady riediť 1:5 až 1:8) alebo weber topkontakt bez riedenia. • Na pripravený podklad naniesť 1. vrstvu hydroizolácie weber akryzol. • V oblastiach spojov stien a podláh, rohov a kútov je nutné použiť tesniacu pásku BE 14 a tesniace pásky na vonkajší a vnútorný roh. • Po zatvrdnutí (približne 12 hodín) je potrebné zrealizovať druhú vrstvu hydroizolácie weber akryzol (zubovým hladítkom 4x4 mm). • Po zatvrdnutí hydroizolácie odporúčame použiť lepidlá na obklady a dlažby minimálne triedy C2T ako napríklad webercol flex – ekonomické riešenie, weberfor profiflex R LD – rýchle riešenie, webercol flex priemium – riešenie pre náročné podklady. • Po 24 hodinách je možné zhotovenú dlažbu a obklady škárovať škárovacími hmotami webercolor comfort, webercolor perfect alebo weberpox easy.

40

Sadrové omietky nie sú vhodné do priestorov kde je predpoklad trvalého výskytu vody a vlhkosti ako sú kúpeľne, sprchové kúty a najmä priestory kúpeľov a relaxačných zariadení s vodnými atrakciami.

Odporúčania • Dôkladne zhotoviť hydroizolačný náter pre zabránenie prenikaniu vody do sadrovej omietky a pre zabránenie chemickej reakcie sadry s cementovým lepidlom.

Špeciálne riešenia • Pre podklady tvorené anhydritovým poterom alebo sádrovou hmotou, str. 34. • Pre prostredie s požiadavkou na vysokú odolnosť proti chemickým látkam (ropné produkty, chlórová voda...) použite ako škárovaciu hmotu weberpox easy str. 126. • Správne zhotovenie hydroizolácie pod dlažbu a obklady str. 36. • Systém inštalácie elektrického podlahového vykurovania na hydroizoláciu a kladenie dlažby str. 38.


1 – Príprava podkladu, lepenie obkladov a dlažby Odporúčame nasledovné produkty na prípravu povrchu a lepenia obkladov a dlažieb rozdelené podľa účelu použitia. weber betonkontakt

Penetrácia nasiakavých povrchov. Riedenie 1:5 až 1:8 s čistou vodou. str. 153

2 – Príslušenstvo, škárovanie Pre kvalitné a dlhotrvajúce zhotovenie škár odporúčame nasledovné škárovacie hmoty

Tesniaca páska BE 14

Trvalo pružná páska odolná voči alkalickým látkam, kyselinám a soliam. Určená na vytvorenie trvalo pružného tesnenia v stykoch stena/podlaha.

weber topkontakt

Penetrácia nasiakavých povrchov bez riedenia. str. 154 weber akryzol

1-zložková náterová hmota na disperznej báze. Ideálna aj na zhotovenie hydroizolácie na anhydritových a sadrových podkladoch. str. 158 webercol flex

Lepidlo triedy C2TE Na lepenie obkladov a dlažieb s nasiakavosťou nižšou ako 3 %. str. 120

webercol flex premium

Špeciálne lepidlo určené pre veľkoformátové dlažby a na podlahové vykurovanie triedy C2TE S1. str. 121

weberfor profiflex R LD

Rýchlotuhnúce špeciálne lepidlo určené pre veľkoformátové dlažby a na podlahové vykurovanie C2TF S1. str. 123

Tesniaca páska

Vnútorný roh, vonkajší kút.

webercolor silikón

Trvalo elastický silikónový tmel určený do sanitárneho prostredia pre vnútorné aj vonkajšie použitie. UV stabilný. webercolor comfort

Flexibilná škárovacia hmota na báze cementu pre šírky škár 1 – 6 mm triedy CG2W. str. 124

webercolor perfect

Vodeodolná škárovacia hmota na báze cementu určená do ťažko namáhaného prostredia triedy CG2WAr. str. 125 weberpox easy

Mrazuvzdorné epoxidové lepidlo a škárovacia hmota. Ideálne do chemicky namáhaných priestorov. str. 126

41

ETICS ›  Ako zhotoviť alebo zrenovovať kúpeľňu.

Odporúčané produkty


ETICS ›  Ako zhotoviť alebo zrenovovať kúpeľňu.

Ako lepiť obklad na pôvodný obklad, na s tarý náter alebo umakar t?

Technické informácie • Diagnostikovať podklad, starý podklad odmastiť a zbaviť nesúdržných častíc. Zbytky náterov odstrániť zoškrabaním. • Poklepom na pôvodný obklad zhodnotiť stav podkladu. V prípade, ak sú nájdené uvoľnené obkladačky je nutné ich odstrániť a vzniknuté miesto vyplniť hmotou weberbat opravná hmota. • Nanesenie spojovacieho náteru weber bondprimer (nenasiakavé podklady, zaschnutie približne 2 hodiny). • Nanesenie lepidla zubovou stierkou na podklad alebo použitie metódy buttering - floating (nanesenie lepidla na podklad aj na obkladový prvok). • Lepidlo odporúčame nanášať nerezovou zubovou stierkou s veľkosťou zubu 6x6 mm alebo 8x8 mm. • webercol flex priemium – riešenie pre náročné podklady.

42

Pre správne a kvalitné nalepenie nových obkladov na pôvodné obklady, nátery alebo iné nenasiakavé podklady je nutné použiť materiály špeciálne určené pre takéto konštrukcie a postupovať v súlade s technologickými postupmi.

Odporúčania • Aký druh obkladu používate? • Aká je veľkosť obkladu?

Špeciálne riešenia • Pre oblasti s predpokladom mokrej prevádzky (kúpeľne, práčovne, priemyselné kuchyne...) str. 36. • Pre podklady tvorené anhydritovým poterom alebo sádrovou hmotou, str. 34. • Pre prostredie s požiadavkou na vysokú odolnosť proti chemickým látkam (ropné produkty, chlórová voda...) použite ako škárovaciu hmotu weberpox easy str. 126.


1 – Príprava podkladu a lepenie dlažby Odporúčame nasledovné produkty na prípravu povrchu a lepidlá na obklady a dlažby rozdelené podľa účelu použitia. weber bondprimer

Príprava nenasiakavých podkladov. str. 155

2 – Škárovanie Pre kvalitné a dlhotrvajúce zhotovenie škár odporúčame nasledovné škárovacie hmoty

webercolor comfort

Flexibilná škárovacia hmota na báze cementu pre šírky škár 1 – 6 mm triedy CG2W. str. 124

weberbat opravná hmota

webercolor perfect

Hmota určená na vyrovnanie cementových omietok, betónu, cementových mazanín, pórobetónu, muriva atď. Určená na vonkajšie aj vnútorné použitie. str. 133

Vodeodolná škárovacia hmota na báze cementu určená do ťažko namáhaného prostredia triedy CG2WAr. str. 125

webercol flex premium

Špeciálne lepidlo určené pre veľkoformátové dlažby a na podlahové vykurovanie triedy C2TE S1. str. 121

weberfor profiflex R LD

Rýchlotuhnúce špeciálne lepidlo určené pre veľkoformátové dlažby a na podlahové vykurovanie C2TF S1. str. 123

weberpox easy

Mrazuvzdorné epoxidové lepidlo a škárovacia hmota. Ideálne do chemicky namáhaných priestorov. str. 126

webercolor silikón

Trvalo elastický silikónový tmel určený do sanitárneho prostredia pre vnútorné aj vonkajšie použitie. UV stabilný.

43

ETICS ›  Ako zhotoviť alebo zrenovovať kúpeľňu.

Odporúčané produkty


ponúka

SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE

z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU (EPS) a pridanej požiarnej zábrany z minerálnej vlny pre ekonomicky úsporné a požiarne bezpečné konštrukcie KONTAKTNÝCH ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV (ETICS) obvodových plášťov budov. POUŽITIE EPS DO ETICS

UŠETRÍ

10-20%

INVESTIČNÝCH NÁKLADOV!

www.polyform.sk

Polyform_Syst_riesenie_A5_INZERCIA_2018.indd 1

A Member of the HIRSCH Group

5.2.2018 7:11:14


Porovnanie investičných nákladov na zhotovovanie tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) bytového domu podľa použitého tepelnoizolačného materiálu. Obavy, že nové sprísnené požiadavky na použitie EPS v ETICS vyplývajúce z STN 73 0802/Z2 extrémne zvýšia náklady na dodatočné zateplenie budov, nie sú opodstatnené. Dokazujú to aj nasledovné pre-

počty, ktoré porovnávajú investičné náklady na zhotovenie ETICS s expandovaným polystyrénom (EPS) a požiarnymi zábranami z minerálnej vlny (MW) a ETICS celoplošne s minerálnou vlnou (MW).

Modelový bytový dom 1 Bytový dom typ P1.14 rohový, 8 poschodí, 1 vchod Plocha zateplenia 1501 m2 fasády Hrúbka izolácie EPS, MW, požiarne zábrany (PZ) z MW - 160 mm

Modelový bytový dom 2 Bytový dom typ T 03 B, 4 poschodia, 2 vchody Plocha zateplenia 1220 m2 fasády Hrúbka izolácie EPS, MW, požiarne zábrany (PZ) z MW - 180 mm

Modelový bytový dom

Požiarne zábrany a plochy z minerálnej vlny (MW) triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0 (zrealizované v súlade s aktuálne platnou STN 73 0802/Z2, v nadväznosti na STN 73 2901). Nenasiakavá tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu (XPS). Bez šrafovania - expandovaný polystyrén.

Porovnanie investičných nákladov na dodatočné zateplenie budovy ETICS s EPS + požiarne zábrany podľa STN 73 0802/Z2

ETICS s MW

Rozdiel

1

82 704 €

97 951 €

15 247 (€)

18,43 (%)

2

107 405 €

123 968 €

16 563 (€)

13,36 (%)

Investičné náklady na zhotovovanie ETICS s EPS a PZ sú o 10-20% nižšie ako pri ETICS s MW.

- tepelná izolácia (TI) na báze sivého EPS má až o 20% nižší súčiniteľ tepelnej vodivosti λ v porovnaní s MW, - na splnenie nových tepelných požiadaviek platných od 1. 1. 2016 stačí použiť o 20% nižšiu hrúbku EPS ako pri MW, - až 10-krát nižšia objemová hmotnosť EPS v porovnaní s bežnými druhmi MW a z toho vyplývajúca nižšia pracnosť a jednoduchšia manipulácia, - priťaženie obvodového plášťa budovy vplyvom ETICS s EPS je výrazne nižšie ako s MW. Doska z EPS pri hrúbke 180 mm má hmotnosť 1,3 kg, doska z MW má hmotnosť 15,0 kg,

Hotmail Polyform_Syst_riesenie_A5_INZERCIA_2018.indd 2

- podstatnou charakteristickou vlastnosťou pre fasády je pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky. Pre EPS TR je 100 kPa, pre MW s pozdĺžnym vláknom len 10 kPa, v dôsledku toho v ETICS s EPS nevznikajú „kompresné trhliny“, - EPS výrazne nemení svoje tepelnoizolačné vlastnosti ani pri zvýšenom obsahu vody, resp. vlhkosti.

Vážení správcovia budov, vážení majitelia bytových domov, skôr než sa rozhodnete, s akým tepelnoizolačným materiálom budete zatepľovať svoju budovu, vyžiadajte si ponuku na ETICS s EPS a požiarnymi zábranami a na ETICS s MW, aby ste ich mohli porovnať a správne sa rozhodnúť. Ak potrebujete poradiť, prosím kontaktujte nás cez Hotmail, ktorý sa venuje požiarnej bezpečnosti zatepľovacích systémov. Naši odborníci Vám radi poradia.

02/2018

V neposlednom rade, v dôsledku nových tepelno-technických požiadaviek vyplývajúcich z STN 73 0540-2, vstupujú do popredia najdôležitejšie vlastnosti EPS a to:

pb.etics@polyform.sk 5.2.2018 7:11:59


ET ICS

Tepelnoizolačné kontakt né sys témy

46


ETICS

Obsah webertherm LEPARM

48

webertherm KPS

49

webertherm clima

50

webertherm mínus 7

51

webertherm exclusive

52

webertherm plus ultra

53

webertherm LEPARM Lepiaca a výstužná malta • Ľahko spracovateľná • Mrazuvzdorná • Vyvinutá na lepenie a stierkovanie tepelnej izolácie na báze polystyrénu a minerálnej vlny

VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

PRED POUŽITÍM PREMIEŠAŤ

ZRNITOSŤ 0-1 MM

ĽAHKÁ APLIKÁCIA

PRIDAŤ VODU

47


ETICS

webertherm LEPARM Lepiaca a výstužná malta Použitie a obmedzenia

Benefity pre zákazníka • Ľahko spracovateľná • Mrazuvzdorná • Vyvinutá na lepenie a stierkovanie tepelnej izolácie na báze polystyrénu a minerálnej vlny z čadičových vlákien

VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

PRED POUŽITÍM PREMIEŠAŤ

ĽAHKÁ APLIKÁCIA

ZRNITOSŤ 0-1 MM

PRIDAŤ VODU

Balenie 25 kg PE obaly, 48 ks – 1200 kg/paleta

Farba prírodná sivá farba

www.sk.weber

48

• Na lepenie izolačných doskových materiálov v interiéri a exteriéri • V kombinácií s vhodným typom sklovláknitej mriežky na vytváranie základnej vrstvy na lícnej strane tepelnoizolačných materiálov pod finálnu omietku

Podmienky na spracovanie • Pri aplikácii a počas nasledujúcich minimálne 24 hodín nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +5°C • Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať • Nasiakavé podklady napenetrujte penetračným náterom weber betonkontakt. Obsah vreca rozmiešať s čistou studenou vodou na pastovitú hmotu bez hrudiek. Po premiešaní je potrebné nechať maltu odstáť 5 minút a pred aplikáciou opätovne krátko premiešať.

Orientačná spotreba lepenie: vytváranie výstužnej malty (omietky):

3 až 4 kg/m2 4 až 6 kg/m2 (hr. 3,0 až 5,0 mm)


ETICS

webertherm KPS Lepiaca a výstužná malta Použitie a obmedzenia • Na lepenie izolačných doskových materiálov v interiéri a exteriéri • V kombinácií s vhodným typom sklovláknitej mriežky na vytváranie základnej vrstvy na lícnej strane tepelnoizolačných materiálov pod finálnu omietku • Komponent vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému webertherm terranova a webertherm exclusive

Benefity pre zákazníka • Ľahko spracovateľná • Mrazuvzdorná • Vyvinutá na lepenie a stierkovanie tepelnej izolácie na báze polystyrénu a minerálnej vlny pre systémové riešenia

Podmienky na spracovanie • Pri aplikácii a počas nasledujúcich minimálne 24 hodín nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +5°C • Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať • Nasiakavé podklady napenetrujte penetračným náterom weber betonkontakt. Obsah vreca rozmiešať s čistou studenou vodou na pastovitú hmotu bez hrudiek. Po premiešaní je potrebné nechať maltu odstáť 5 minút a pred aplikáciou opätovne krátko premiešať.

Orientačná spotreba lepenie: vytváranie výstužnej malty (omietky):

3 až 4 kg/m2

VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

PRED POUŽITÍM PREMIEŠAŤ

ĽAHKÁ APLIKÁCIA

ZRNITOSŤ 0-1 MM

PRIDAŤ VODU

Balenie 25 kg PE obaly, 48 ks – 1200 kg/paleta

Farba prírodná sivá farba

4 až 6 kg/m2 (hr. 3,0 až 5,0 mm)

www.sk.weber

49


ETICS

webertherm clima Lepiaca a výstužná malta Použitie a obmedzenia

Benefity pre zákazníka

• Na lepenie izolačných doskových materiálov v interiéri a exteriéri • V kombinácií s vhodným typom sklovláknitej mriežky na vytváranie základnej vrstvy na lícnej strane tepelnoizolačných materiálov pod finálnu omietku • Komponent vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému webertherm clima

• Ľahko spracovateľná • Vysoko paropriepustná • Mrazuvzdorná

Podmienky na spracovanie

VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

PRED POUŽITÍM PREMIEŠAŤ

ĽAHKÁ APLIKÁCIA

PAROPRIEPUSTNÁ

ZRNITOSŤ 0-1 MM

PRIDAŤ VODU

Balenie 25 kg PE obaly, 48 ks – 1200 kg/paleta

Farba prírodná sivá farba

www.sk.weber

50

• Pri aplikácii a počas nasledujúcich minimálne 24 hodín nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +5°C • Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať • Nasiakavé podklady napenetrujte penetračným náterom weber betonkontakt. Obsah vreca rozmiešať s čistou studenou vodou na pastovitú hmotu bez hrudiek. Po premiešaní je potrebné nechať maltu odstáť 10 minút a pred aplikáciou opätovne krátko premiešať.

Orientačná spotreba lepenie: vytváranie výstužnej malty (omietky):

5 kg/m2 4,5 kg/m2 (hr. 3,0 až 5,0 mm)


ETICS

webertherm mínus 7 Lepiaca a výstužná malta Použitie a obmedzenia • Na lepenie izolačných doskových materiálov v interiéri a exteriéri • V kombinácií s vhodným typom sklovláknitej mriežky na vytváranie základnej vrstvy na lícnej strane tepelnoizolačných materiálov pod finálnu omietku • Komponent vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému webertherm mínus 7

Benefity pre zákazníka • Aplikovateľná do -7°C • Mrazuvzdorná • Vyvinutá na lepenie a stierkovanie tepelnej izolácie v chladnom období

Podmienky na spracovanie • Pri lepení sa teplota podkladu a okolitého vzduchu musí pohybovať v rozmedzí od 0°c do +10°C • Pri vytváraní výstužnej vrstvy sa teplota podkladu a okolitého vzduchu musí pohybovať v rozmedzí od -7°C do +10°C a vlhkosť vzduchu nesmie prekročiť 80% • Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať • Nasiakavé podklady napenetrujte penetračným náterom weber betonkontakt. Obsah vreca rozmiešať s čistou studenou vodou na pastovitú hmotu bez hrudiek. Po premiešaní je potrebné nechať maltu odstáť 5 minút a pred aplikáciou opätovne krátko premiešať.

PRED POUŽITÍM PREMIEŠAŤ

ĽAHKÁ APLIKÁCIA

ZRNITOSŤ 0-1 MM

PRIDAŤ VODU

Balenie 25 kg PE obaly, 48 ks – 1200 kg/paleta

Farba prírodná sivá farba

Orientačná spotreba lepenie: vytváranie výstužnej malty (omietky):

VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

3 až 4 kg/m2 4 až 5 kg/m2 (hr. 3,0 až 5,0 mm)

www.sk.weber

51


ETICS

webertherm exclusive Lepiaca a výstužná malta Použitie a obmedzenia

Benefity pre zákazníka • Vynikajúca spracovateľnosť • Vhodný pre drevotrieskové, drevoštiepkové, cementotrieskové a sádrovláknité dosky • Vhodný aj na dosky z XPS, EPS, MW

VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

PRED POUŽITÍM PREMIEŠAŤ

ZRNITOSŤ 0-1 MM

• Vhodná do interiéru aj exteriéru • Určená na lepenie izolačných dosiek z polystyrénu (EPS), extrudovaného polystyrénu (XPS),minerálnej vlny (MW) na klasické minerálne podklady (jadrová omietka, betón) a na drevotrieskové, drevoštiepkové, cementotrieskové a sádrovláknité dosky. Povrch drevoštiepkových dosiek nesmie byť chránený proti pôsobeniu vody alebo vlhkosti na báze oleja, vosku alebo parafínu. • V kombinácií s vhodným typom sklovláknitej mriežky na vytváranie základnej vrstvy na lícnej strane tepelnoizolačných materiálov pod finálnu omietku • Komponent vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému weber.therm exclusive

Podmienky na spracovanie ĽAHKÁ APLIKÁCIA

PAROPRIEPUSTNÁ

PRIDAŤ VODU

Balenie 25 kg PE obaly, 48 ks – 1200 kg/paleta

Farba prírodná sivá farba

• Pri aplikácii a počas nasledujúcich minimálne 24 hodín nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +5°C • Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať. • Nasiakavé podklady napenetrujte penetračným náterom weber betonkontakt, nenasiakavé podkldy penetračným náterom weber bondprimer. Obsah vreca rozmiešať s čistou studenou vodou na pastovitú hmotu bez hrudiek. Po premiešaní je potrebné nechať maltu odstáť 5 minút a pred aplikáciou opätovne krátko premiešať.

Orientačná spotreba lepenie: vytváranie výstužnej malty (omietky):

www.sk.weber

52

4 kg/m2 4 kg/m2 (hr. 3,0 až 5,0 mm)


ETICS

webertherm plus ultra Lepiaca a výstužná malta Použitie a obmedzenia • Na lepenie izolačných doskových materiálov v interiéri a exteriéri • Určená na lepenie izolačných materiálov na báze fenolovej peny • V kombinácií s vhodným typom sklovláknitej mriežky na vytváranie základnej vrstvy na lícnej strane tepelnoizolačných materiálov pod finálnu omietku • Komponent vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému webertherm plus ultra

Benefity pre zákazníka • Vysoká priľnavosť • Ľahko spracovateľná • Mrazuvzdorná

Podmienky na spracovanie • Pri aplikácii a počas nasledujúcich minimálne 24 hodín nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +5°C • Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať • Nasiakavé podklady napenetrujte penetračným náterom weber betonkontakt. Obsah vreca rozmiešať s čistou studenou vodou na pastovitú hmotu bez hrudiek. Po premiešaní je potrebné nechať maltu odstáť 5 minút a pred aplikáciou opätovne krátko premiešať.

PRED POUŽITÍM PREMIEŠAŤ

ĽAHKÁ APLIKÁCIA

ZRNITOSŤ 0-1 MM

PRIDAŤ VODU

Balenie 25 kg PE obaly, 48 ks – 1200 kg/paleta

Farba

Orientačná spotreba lepenie: vytváranie výstužnej malty (omietky):

VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

5,5 kg/m

2

prírodná sivá farba

6 kg/m2 (hr. 3,0 až 5,0 mm)

www.sk.weber

53


w

Vonkajšie a vnútorné omietky e

as rp e b

ck n b ri o c i sil

web e

rpa

sg ra ni

t

sandstone

weberpas silico

nb rus h

s rpa be we

n

as

s

od wo n o ilic

we b e rp a

s s i li c o

d oo w er web

pas silicon woo

d

w e be rp 54


weberpas aquaBalance weberpas extraClean active weberpas topdry weberpas clean nano weberpas exclusive weberpas nova S weberpas silikátová weberpas akrylátová weberpas marmolit weberpas mozaiková omietka weber min weberpas podklad UNI BRICK weberpas silikon brick weberpas sandstone weberpas granit weberpas silikon wood weberton lazur weberpas silikon brush weberpas dizajn betón weber 700, weber 705 weber 705 Prémium

Vonkajšie a vnútorné omietky

Obsah 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

55


Porovnávacie tabuľky

Porovnanie tenkovrs t vových omietok vlastnosť

paropriepustnosť

odolnosť voči mikroorganizmom

odolnosť na podmienky počas realizácie

farebná škála

zimná úprava

samočistiaca schopnosť

weberpas aquaBalance weberpas extraClean active weberpas topdry weberpas clean nano weberpas exclusive weberpas nova S weberpas silikátová weberpas akrylátová

Krajší vzhľad fasády po dlhšiu dobu

weberpas aquaBalance

56


Vonkajšie a vnútorné omietky

weberpas aquaBalance Tenkovrstvová omietka novej generácie regulujúca vlhkosť na povrchu fasády

TOP

produkt

Použitie a obmedzenia

Benefity pre zákazníka • Hydrofilný účinok • Maximálne ekologická - bez biocídov • Prirodzená, trvalá ochrana povrchu fasády proti pôsobeniu mikroorganizmov • Samočistiaci efekt

VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ

ODOLNÁ VOČI MIKROORGANIZMOM

DRŽITEĽ OCENENÍ

EKOLOGICKÉ RIEŠENIE

PAROPRIEPUSTNÁ

Balenie 30 kg PE obaly, 16 ks – 480 kg/paleta

Farba dostupná v širokom spektre farieb (podľa vzorkovníka farieb Weber Colorline)

• Konečná povrchová úprava tepelnoizolačných kontaktných systémov • Na ochranu stavby pred poveternostnými vplyvmi • Na farebné a štrukturálne stvárnenie nových fasád alebo rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách • Komponent certifikovaných vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov • Pri aplikácii na ETICS je povolené používať odtiene so súčiniteľom HBW minimálne 25

Podmienky na spracovanie • Pri aplikácii a počas nasledujúcich minimálne 24 hodín nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +5°C • Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať • Podklad sa dôkladne natrie dobre rozmiešaným, nezriedeným penetračným náterom weber 700 alebo weber 705. S nanášaním hydrofilnej tenkovrstvovej omietky weberpas aquaBalance je možné začať najskôr 24 hodín po nanesení penetračného náteru. Omietka sa nanáša antikorovým hladidlom v hrúbke zrna. Bezprostredne po nanesení sa omietka zašúcha umelohmotným hladidlom tak, aby vznikla želaná štruktúra,

Orientačná spotreba ryhovaná štruktúra (R480) veľkosť zrna 2,0 mm 2,6 kg/m2 roztieraná štruktúra (R080) veľkosť zrna 1,0 mm 1,5kg/m2 roztieraná štruktúra (R980) veľkosť zrna 1,5 mm 2,5 kg/m2 roztieraná štruktúra (R980) veľkosť zrna 2,0 mm 3,2 kg/m2 roztieraná štruktúra (R780) veľkosť zrna 3,0 mm 4,6kg/m2

www.sk.weber

58


Vonkajšie a vnútorné omietky

weberpas extraClean active Tenkovrstvová omietka s fotokatalytickým efektom Použitie a obmedzenia • Konečná povrchová úprava tepelnoizolačných kontaktných systémov • Na ochranu stavby pred poveternostnými vplyvmi • Na farebné a štrukturálne stvárnenie nových fasád alebo rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách • Pri aplikácii na ETICS je povolené používať odtiene so súčiniteľom HBW minimálne 30

Benefity pre zákazníka • Modifikovaná silikátová omietka s fotokatalytickým efektom • Vysoká odolnosť voči rastu mikroorganizmov • Samočistiaci efekt/dlhá životnosť

Podmienky na spracovanie • Pri aplikácii a počas nasledujúcich minimálne 24 hodín nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +5°C • Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať • Podklad sa dôkladne natrie dobre rozmiešaným, nezriedeným penetračným náterom weber 700 alebo weber 705. S nanášaním tenkovrstvovej omietky weberpas extraClean active je možné začať najskôr 24 hodín po nanesení penetračného náteru. Omietka sa nanáša antikorovým hladidlom v hrúbke zrna. Bezprostredne po nanesení sa omietka zašúcha umelohmotným hladidlom tak, aby vznikla želaná štruktúra.

Orientačná spotreba ryhovaná štruktúra (OP920R) veľkosť zrna 2,0 mm 2,5 kg/m2 roztieraná štruktúra (OP915Z) veľkosť zrna 1,5 mm 2,5 kg/m2 roztieraná štruktúra (OP920Z) veľkosť zrna 2,0 mm 3,3 kg/m2

VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

PAROPRIEPUSTNÁ

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ

HYDROFÓBNA

ODOLNÁ VOČI MIKROORGANIZMOM

Balenie 30 kg PE obaly, 16 ks – 480 kg/paleta

Farba dostupná v širokom spektre farieb (podľa vzorkovníka farieb Weber Colorline)

www.sk.weber

59


Vonkajšie a vnútorné omietky

weberpas topdry Tenkovrstvová omietka regulujúca vlhkosť na povrchu fasády Použitie a obmedzenia

Benefity pre zákazníka • Hydrofilný účinok • Veľmi vysoká odolnosť voči mikroorganizmom • Bez biocídnych prísad

VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

ODOLNÁ VOČI MIKROORGANIZMOM

EKOLOGICKÉ RIEŠENIE

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ

DRŽITEĽ OCENENÍ

Balenie 30 kg PE obaly, 16 ks – 480 kg/paleta

Farba dostupná v širokom spektre farieb (podľa vzorkovníka farieb Weber Colorline)

• Konečná povrchová úprava tepelnoizolačných kontaktných systémov • Na ochranu stavby pred poveternostnými vplyvmi • Na farebné a štrukturálne stvárnenie nových fasád alebo rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách • Komponent certifikovaných vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov • Pri aplikácii na ETICS je povolené používať odtiene so súčiniteľom HBW minimálne 25

Podmienky na spracovanie • Pri aplikácii a počas nasledujúcich minimálne 24 hodín nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +5°C • Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať. • Podklad sa dôkladne natrie dobre rozmiešaným, nezriedeným penetračným náterom weber 700 alebo weber 705. S nanášaním hydrofilnej tenkovrstvovej omietky weberpas topdry je možné začať najskôr 24 hodín po nanesení penetračného náteru. Omietka sa nanáša antikorovým hladidlom v hrúbke zrna. Bezprostredne po nanesení sa omietka zašúcha umelohmotným hladidlom tak, aby vznikla želaná štruktúra.

Orientačná spotreba ryhovaná štruktúra (R462) veľkosť zrna 2,0 mm 2,7 kg/m2 roztieraná štruktúra (R962) veľkosť zrna 1,5 mm 2,5 kg/m2 roztieraná štruktúra (R962) veľkosť zrna 2,0 mm 3,2 kg/m2

www.sk.weber

60


Vonkajšie a vnútorné omietky

weberpas clean nano Tenkovrstvová omietka na báze silikónových živíc a vodného skla Použitie a obmedzenia • Konečná povrchová úprava tepelnoizolačných kontaktných systémov • Na ochranu stavby pred poveternostnými vplyvmi • Na farebné a štrukturálne stvárnenie nových fasád alebo rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách • Komponent certifikovaných vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov • Pri aplikácii na ETICS je povolené používať odtiene so súčiniteľom HBW minimálne 30

Podmienky na spracovanie • Pri aplikácii a počas nasledujúcich minimálne 24 hodín nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +5°C • Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať • Podklad sa dôkladne natrie dobre rozmiešaným, nezriedeným penetračným náterom weber 700 alebo weber 705. S nanášaním silikón-silikátovej tenkovrstvovej omietky weberpas clean nano je možné začať najskôr 24 hodín po nanesení penetračného náteru. Omietka sa nanáša antikorovým hladidlom v hrúbke zrna. Bezprostredne po nanesení sa omietka zašúcha umelohmotným hladidlom tak, aby vznikla želaná štruktúra.

Orientačná spotreba

Benefity pre zákazníka • Výhody silikónovej a silikátovej omietky • Vysoko paropiepustná • Vhodná do interiéru aj exteriéru

VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

PAROPRIEPUSTNÁ

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ

HYDROFÓBNA

ĽAHKÁ APLIKÁCIA

Balenie 30 kg PE obaly, 16 ks – 480 kg/paleta

Farba dostupná v širokom spektre farieb (podľa vzorkovníka farieb Weber Colorline)

ryhovaná štruktúra (R630) veľkosť zrna 2,0 mm 2,5 kg/m2 roztieraná štruktúra (R930) veľkosť zrna 1,5 mm 2,5 kg/m2 roztieraná štruktúra (R430) veľkosť zrna 2,0 mm 3,2 kg/m2

www.sk.weber

61


Vonkajšie a vnútorné omietky

weberpas exclusive Tenkovrstvová omietka na báze silikónových živíc

Benefity pre zákazníka • Paropiepustná • Vysoko hydrofóbna • Vhodná na zimnú úpravu

VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

Použitie a obmedzenia • Konečná povrchová úprava tepelnoizolačných kontaktných systémov • Na ochranu stavby pred poveternostnými vplyvmi • Na farebné a štrukturálne stvárnenie nových fasád alebo rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách • Komponent certifikovaných vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov • Pri aplikácii na ETICS je povolené používať odtiene so súčiniteľom HBW minimálne 25

Podmienky na spracovanie HYDROFÓBNA

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ

ĽAHKÁ APLIKÁCIA

Balenie 30 kg PE obaly, 16 ks – 480 kg/paleta

Farba dostupná v širokom spektre farieb (podľa vzorkovníka farieb Weber Colorline)

• Pri aplikácii a počas nasledujúcich minimálne 24 hodín nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +5°C • Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať • Podklad sa dôkladne natrie dobre rozmiešaným, nezriedeným penetračným náterom weber 700 alebo weber 705. S nanášaním silikónovej tenkovrstvovej omietky weberpas exclusive je možné začať najskôr 24 hodín po nanesení penetračného náteru. Omietka sa nanáša antikorovým hladidlom v hrúbke zrna. Bezprostredne po nanesení sa omietka zašúcha umelohmotným hladidlom tak, aby vznikla želaná štruktúra.

Orientačná spotreba ryhovaná štruktúra (R420) veľkosť zrna 2,0 mm roztieraná štruktúra (R920) veľkosť zrna 1,5 mm roztieraná štruktúra (R520) veľkosť zrna 2,0 mm

www.sk.weber

62

2,7 kg/m2 2,5 kg/m2 3,2 kg/m2


Vonkajšie a vnútorné omietky

weberpas nova S Tenkovrstvová omietka na báze silikónových živíc Použitie a obmedzenia • Konečná povrchová úprava tepelnoizolačných kontaktných systémov • Na ochranu stavby pred poveternostnými vplyvmi • Na farebné a štrukturálne stvárnenie nových fasád alebo rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách • Pri aplikácii na ETICS je povolené používať odtiene so súčiniteľom HBW minimálne 25

Benefity pre zákazníka • Vysoko hydrofóbna • Vyvinutá špeciálne pre ochranu fasády rodinného domu • Vysoko priľnavá k podkladu

Podmienky na spracovanie • Pri aplikácii a počas nasledujúcich minimálne 24 hodín nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +5°C • Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať • Podklad sa dôkladne natrie dobre rozmiešaným, nezriedeným penetračným náterom weber 700 alebo weber 705. S nanášaním silikónovej tenkovrstvovej omietky weberpas nova S je možné začať najskôr 24 hodín po nanesení penetračného náteru. Omietka sa nanáša antikorovým hladidlom v hrúbke zrna. Bezprostredne po nanesení sa omietka zašúcha umelohmotným hladidlom tak, aby vznikla želaná štruktúra.

Orientačná spotreba ryhovaná štruktúra (R452) veľkosť zrna 2,0 mm roztieraná štruktúra (R052) veľkosť zrna 1,0 mm roztieraná štruktúra (R952) veľkosť zrna 1,5 mm roztieraná štruktúra (R852) veľkosť zrna 2,0 mm roztieraná štruktúra (R752) veľkosť zrna 3,0 mm

3,2 kg/m2

VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

HYDROFÓBNA

ÚSPORNÉ RIEŠENIE

ĽAHKÁ APLIKÁCIA

Balenie 30 kg PE obaly, 16 ks – 480 kg/paleta

Farba dostupná v širokom spektre farieb (podľa vzorkovníka farieb Weber Colorline)

1,5kg/m2 2,6 kg/m2 3,2 kg/m2 4,6kg/m2

www.sk.weber

63


Vonkajšie a vnútorné omietky

weberpas silikátová Tenkovrstvová omietka na báze vodného skla Použitie a obmedzenia

Benefity pre zákazníka • Vysoko paropiepustná • Dlhá životnosť • Citlivejšia na poveternostné podmienky a vyzretosť podkladu

VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

PAROPRIEPUSTNÁ

HYDROFÓBNA

NEVYSTAVUJTE SLNEČNÉMU ŽIARENIU, VETRU, DAŽĎU

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ

Balenie 30 kg PE obaly, 16 ks – 480 kg/paleta

Farba dostupná v širokom spektre farieb (podľa vzorkovníka farieb Weber Colorline)

• Konečná povrchová úprava tepelnoizolačných kontaktných systémov • Na ochranu stavby pred poveternostnými vplyvmi • Na farebné a štrukturálne stvárnenie nových fasád alebo rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách • Komponent certifikovaných vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov • Pri aplikácii na ETICS je povolené používať odtiene so súčiniteľom HBW minimálne 30

Podmienky na spracovanie • Pri aplikácii a počas nasledujúcich minimálne 24 hodín nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +5°C • Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať • Podklad sa dôkladne natrie dobre rozmiešaným, nezriedeným penetračným náterom weber 700 alebo weber 705. S nanášaním silikátovej tenkovrstvovej omietky weberpas silikátová je možné začať najskôr 24 hodín po nanesení penetračného náteru. Omietka sa nanáša antikorovým hladidlom v hrúbke zrna. Bezprostredne po nanesení sa omietka zašúcha umelohmotným hladidlom tak, aby vznikla želaná štruktúra.

Orientačná spotreba ryhovaná štruktúra (R610) veľkosť zrna 2,0 mm roztieraná štruktúra (R910) veľkosť zrna 1,5 mm roztieraná štruktúra (R410) veľkosť zrna 2,0 mm

www.sk.weber

64

2,6 kg/m2 2,5 kg/m2 3,2 kg/m2


Vonkajšie a vnútorné omietky

weberpas akrylátová Tenkovrstvová omietka na báze akrylátovej živice Použitie a obmedzenia • Konečná povrchová úprava tepelnoizolačných kontaktných systémov • Na ochranu stavby pred poveternostnými vplyvmi • Na farebné a štrukturálne stvárnenie nových fasád alebo rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách • Komponent certifikovaných vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov • Pri aplikácii na ETICS je povolené používať odtiene so súčiniteľom HBW minimálne 25

Podmienky na spracovanie • Pri aplikácii a počas nasledujúcich minimálne 24 hodín nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +5°C • Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať • Podklad sa dôkladne natrie dobre rozmiešaným, nezriedeným penetračným náterom weber 700 alebo weber 705. S nanášaním akrylátovej tenkovrstvovej omietky weberpas akrylátová je možné začať najskôr 24 hodín po nanesení penetračného náteru. Omietka sa nanáša antikorovým hladidlom v hrúbke zrna. Bezprostredne po nanesení sa omietka zašúcha umelohmotným hladidlom tak, aby vznikla želaná štruktúra.

Orientačná spotreba ryhovaná štruktúra (R470) veľkosť zrna 2,0 mm roztieraná štruktúra (R970) veľkosť zrna 1,5 mm roztieraná štruktúra (R870) veľkosť zrna 2,0 mm

Benefity pre zákazníka • Vysoko hydrofóbna • Odolnejšia voči poveternostným podmienkam a vyzretosti podkladu počas realizácie • Namiešateľná v rôznych farebných odtieňoch

VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

ĽAHKÁ APLIKÁCIA

ÚSPORNÉ RIEŠENIE

Balenie 30 kg PE obaly, 16 ks – 480 kg/paleta

Farba dostupná v širokom spektre farieb (podľa vzorkovníka farieb Weber Colorline)

3,2 kg/m2 2,6 kg/m2 3,2 kg/m2

www.sk.weber

65


Vonkajšie a vnútorné omietky

weberpas marmolit Dekoratívna omietka z prírodných mramorových zŕn Použitie a obmedzenia

Benefity pre zákazníka

• Konečná povrchová úprava soklov, portálov, pilierov, stĺpov i tepelnoizolačných kontaktných systémov • Nepoužívať na vodorovné pochôdzne plochy, plochy neizolované proti vzlínajúcej vlhkosti, plochy trvale mokré a na sanačné omietkové systémy

• Ľahko udržiavateľná • Vodoodpudivá • Široký výber vzorov

Podmienky na spracovanie

VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

HYDROFÓBNA

ĽAHKÁ APLIKÁCIA

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ FARIEB

Balenie 20 kg PE obaly

Farba dostupná v širokom spektre farieb (podľa vzorkovníka farieb Weber Colorline)

www.sk.weber

66

• Pri aplikácii a počas nasledujúcich minimálne 24 hodín nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +10°C • Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať • Podklad sa dôkladne natrie dobre rozmiešaným, nezriedeným penetračným náterom weber 700 alebo weber 705. S nanášaním dekoratívnej omietky weberpas marmolit je možné začať najskôr 24 hodín po nanesení penetračného náteru. Omietka sa nanáša antikorovým hladidlom v hrúbke asi 1,5 násobku zrna. Bezprostredne po nanesení sa omietka vyhladí antikorovým hladidlom. Náradie je potrebné priebežne umývať vodou.

Orientačná spotreba jemnozrnná štruktúra (V1050) veľkosť zrna 1,5 mm 4,0 kg/m2 strednozrnná štruktúra (V1040) veľkosť zrna 2,0 mm 6,0 kg/m2


Vonkajšie a vnútorné omietky

weberpas mozaiková omietka Dekoratívna omietka z farbených pieskov Použitie a obmedzenia • Konečná povrchová úprava soklov, portálov, pilierov, stĺpov i tepelnoizolačných kontaktných systémov • Nepoužívať na vodorovné pochôdzne plochy, plochy neizolované proti vzlínajúcej vlhkosti, plochy trvale mokré a na sanačné omietkové systémy

Benefity pre zákazníka • Ľahko udržiavateľná • Vodoodpudivá • Široký výber vzorov

Podmienky na spracovanie • Pri aplikácii a počas nasledujúcich minimálne 24 hodín nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +10°C • Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať • Podklad sa dôkladne natrie dobre rozmiešaným, nezriedeným penetračným náterom weber 700 alebo weber 705. S nanášaním dekoratívnej omietky weberpas mozaiková omietka je možné začať najskôr 24 hodín po nanesení penetračného náteru. Omietka sa nanáša antikorovým hladidlom v hrúbke asi 1,5 násobku zrna. Bezprostredne po nanesení sa omietka vyhladí antikorovým hladidlom. Náradie je potrebné priebežne umývať vodou.

Orientačná spotreba strednozrnná štruktúra (V1040) veľkosť zrna 2,0 mm 5,0 kg/m2

VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

HYDROFÓBNA

Balenie 20 kg PE obaly

Farba dostupná v širokom spektre vzorov (podľa vzorkovníka Saint-Gobain Weber)

www.sk.weber

67


Vonkajšie a vnútorné omietky

weber min Šľachtená minerálna omietka

Benefity pre zákazníka • Prírodný materiál • Paropriepustná • Lacné riešenie povrchovej úpravy

Použitie a obmedzenia • Na ochranu stavby pred poveternostnými vplyvmi • Na vytváranie štrukturálneho povrchu pre stvárnenie nových fasád alebo rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách • Dá sa použiť aj na tradičné hladené jadrové omietky

Podmienky na spracovanie

VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

ÚSPORNÉ RIEŠENIE

EKOLOGICKÉ

Balenie 25 kg pap. obaly, 42 ks – 1050 kg/paleta

Farba biela B100

• Pri aplikácii a počas nasledujúcich minimálne 24 hodín nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +8°C • Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať • Podklad sa dôkladne natrie dobre rozmiešaným, nezriedeným penetračným náterom weber 700 alebo weber 705. S nanášaním minerálnej omietky weber min je možné začať najskôr 24 hodín po nanesení penetračného náteru. Omietka sa nanáša antikorovým hladidlom v hrúbke zrna. Bezprostredne po nanesení sa omietka zašúcha umelohmotným hladidlom tak, aby vznikla želaná štruktúra.

Orientačná spotreba ryhovaná štruktúra (OM120R) veľkosť zrna 2,0 mm 2,7 kg/m2 roztieraná štruktúra (OM110Z) veľkosť zrna 1,0 mm 1,8 kg/m2 roztieraná štruktúra (OM115Z) veľkosť zrna 1,5 mm 2,1 kg/m2 roztieraná štruktúra (OM120Z) veľkosť zrna 2,0 mm 3,1 kg/m2

www.sk.weber

68


MINERÁLNE ZATEPLENIE

PRE BYTOVÉ DOMY LAMBDA 0,035 W/m.K FASÁDNA DOSKA SMARTwall S C1 Lambda < 0,035 W/m.K. Pevnosť v ťahu TR ≥ 10 kPa.

FKD S Thermal

fasádna doska bez povrchovej úpravy

SMARTwall S C1

fasádna doska s povrchovou úpravou

www.knaufinsulation.sk


Vonkajšie a vnútorné omietky

weberpas podklad UNI BRICK Podkladový náter pod dekoratívne omietky weberpas silikon brick, weberpas sandstone, weberpas granit

Benefity pre zákazníka • Veľmi dobré krytie • Zjednocuje a znižuje nasiakavosť podkladového povrchu • Zvyšuje prídržnosť povrchových úprav

VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

APLIKÁCIA ŠTETCOM AJ VALČEKOM

VODOODPUDIVÉ

Balenie

• Upravuje podklad pod dekoratívne omietky weberpas silikon brick, weberpas granit a weberpas sandstone • Vytvára farebný odtieň škár dekoratívnych omietok

Podmienky na spracovanie • Pri aplikácii a počas nasledujúcich minimálne 24 hodín nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +5°C • Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať • Podkladový náter weberpas podklad UNI BRICK je potrebné pred použitím dôkladne premiešať. Nanáša sa valcom alebo maliarskou štetkou v horizontálnom aj vertikálnom smere, až do dosiahnutia výdatného nasýtenia podkladu. Pri ideálnych podmienkach trvá vyschnutie a vyzretie náteru 12 hodín.

5kg, 20 kg PE obaly

Orientačná spotreba

Farba

weberpas podklad UNI BRICK (NPU 700 20) 0,4 kg/m2 (2 vrstvy náteru) weberpas podklad UNI BRICK (NPU 700 05) 0,4 kg/m2 (2 vrstvy náteru)

dostupný v piatich farebných odtieňoch (B01 - biela, B02svetlošedá, B03cementovošedá, B04- tmavošedá, B05- svetlohnedá)

www.sk.weber

70

Použitie a obmedzenia


Vonkajšie a vnútorné omietky

weberpas silikon brick Dekoratívna omietka vytvárajúca vzhľad tehlového muriva Použitie a obmedzenia • Určená na vytvorenie imitácie tehlového muriva na fasáde • Konečná povrchová úprava tepelnoizolačných kontaktných systémov • Na farebné a štrukturálne stvárnenie nových fasád alebo rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách • Pri aplikácii na ETICS je povolené používať odtiene so súčiniteľom HBW minimálne 25

Benefity pre zákazníka • Nižšia hmotnosť oproti skutočným tehlám • Vysoká vodoodpudivosť • Jednoduchá aplikácia

Podmienky na spracovanie • Pri aplikácii a počas nasledujúcich minimálne 24 hodín nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +5°C • Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať • Podklad sa dôkladne natrie dobre rozmiešaným, nezriedeným penetračným náterom weberpas podklad UNI BRICK. Na dokonale suchý podkladový náter sa nalepí šablóna v tvare tehlového muriva. Cez nalepenú šablónu sa nanesie nerezovým hladidlom vrstva omietky weberpas silikon brick v hrúbke šablóny. Po uhladení omietky sa šablóna opatrne odstráni a tým sa vytvorí imitácia tehlového muriva. Šablóna má jednorázové použitie.

Orientačná spotreba weberpas silikon brick (OP B+ číslo farebného odtieňa)

2,0 až 2,5 kg/m2

VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

HYDROFÓBNA

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ

ĽAHKÁ APLIKÁCIA

Balenie 30 kg PE obaly, 16 ks – 480 kg/paleta

Farba (BR1 - tehlovosvetlá, BR2- tehlovotmavá, BR3- pieskovožltá, BR4- pieskovotmavá, BR5- svetlohnedá, BR6-tmavohnedá) alebo na vyžiadanie podľa vzorkovníka farieb Weber Colorline

www.sk.weber

71


Vonkajšie a vnútorné omietky

weberpas sandstone Dekoratívna omietka vytvárajúca vzhľad pieskovca

Benefity pre zákazníka • Atraktívna pieskovcová štruktúra • Vysoká vodoodpudivosť • Jednoduchá aplikácia

Použitie a obmedzenia • Určená na vytvorenie imitácie kamenného muriva (pieskovca) na fasáde • Konečná povrchová úprava tepelnoizolačných kontaktných systémov • Na farebné a štrukturálne stvárnenie nových fasád alebo rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách

Podmienky na spracovanie

VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

HYDROFÓBNA

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ

ĽAHKÁ APLIKÁCIA

Balenie 20 kg PE obaly, 16 ks – 320 kg/paleta

Farba OP S - pieskovec

• Pri aplikácii a počas nasledujúcich minimálne 24 hodín nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +5°C • Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať • Podklad sa dôkladne natrie dobre rozmiešaným, nezriedeným penetračným náterom weberpas podklad UNI BRICK. Na dokonale suchý podkladový náter sa nalepí šablóna v tvare rezaného kameňa. Cez nalepenú šablónu sa nanesie nerezovým hladidlom vrstva omietky weberpas sandstone v hrúbke šablóny. Po uhladení omietky sa šablóna opatrne odstráni a tým sa vytvorí imitácia pieskovca. Šablóna má jednorázové použitie.

Orientačná spotreba weberpas sandstone (OP S)

www.sk.weber

72

2,8 kg/m2


Vonkajšie a vnútorné omietky

weberpas granit Dekoratívna omietka vytvárajúca vzhľad granitu Použitie a obmedzenia • Určená na vytvorenie imitácie kamenného muriva (granitu) na fasáde • Konečná povrchová úprava tepelnoizolačných kontaktných systémov • Na farebné a štrukturálne stvárnenie nových fasád alebo rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách

Benefity pre zákazníka • Atraktívna granitová štruktúra • Vysoká vodoodpudivosť • Jednoduchá aplikácia

Podmienky na spracovanie • Pri aplikácii a počas nasledujúcich minimálne 24 hodín nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +5°C • Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať • Podklad sa dôkladne natrie dobre rozmiešaným, nezriedeným penetračným náterom weberpas podklad UNI BRICK. Na dokonale suchý podkladový náter sa nalepí šablóna v tvare rezaného kameňa. Cez nalepenú šablónu sa nanesie nerezovým hladidlom vrstva omietky weberpas granit v hrúbke šablóny. Po uhladení omietky sa šablóna opatrne odstráni a tým sa vytvorí imitácia granitu. Šablóna má jednorázové použitie.

Orientačná spotreba weberpas granit (OP G1, OP G2)

3,5 kg/m2

VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

HYDROFÓBNA

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ

ĽAHKÁ APLIKÁCIA

Balenie 20 kg PE obaly, 16 ks – 320 kg/paleta

Farba Dostupná v dvoch farebných odtieňoch: OP G1 a OP G2

www.sk.weber

73


Vonkajšie a vnútorné omietky

weberpas silikon wood Dekoratívna omietka vytvárajúca imitáciu textúry dreva na fasáde

Benefity pre zákazníka • Atraktívny vzhľad dreva • Možnosť použiť i pre vytváranie hladkých plôch na fasáde v kombinácii s weberpas exclusive (1,5 mm) • Vysoká vodoodpudivosť povrchu

Použitie a obmedzenia • Omietka je určená k vytvoreniu imitácie textúry dreva na fasáde • Konečná povrchová úprava tepelnoizolačných kontaktných systémov • Na ochranu stavby pred poveternostnými vplyvmi • Na farebné a štrukturálne stvárnenie nových fasád alebo rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách

Podmienky na spracovanie

Farba

• Pri aplikácii a počas nasledujúcich minimálne 24 hodín nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +5°C • Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať • Podklad sa dôkladne natrie dobre rozmiešaným, nezriedeným penetračným náterom weber 700 alebo weber 705. S nanášaním silikónovej tenkovrstvovej omietky weberpas silikon wood je možné začať najskôr 24 hodín po nanesení penetračného náteru. Omietka weberpas silikon wood sa nanáša v dvoch vrstvách. Pomocou žilkovacieho drievka sa vytvorí textúra dreva. Kresba dreva na omietke sa farebne zvýrazní pomocou lazúry weberton lazur.

dostupná v jednom farebnom odtieni

Orientačná spotreba

VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

ĽAHKÁ APLIKÁCIA

VODOODPUDIVÉ

Balenie 30 kg PE obaly, 16 ks – 480 kg/paleta

weberpas silikon wood (OP W30) 2,0 až 2,5 kg/m2

www.sk.weber

74


Vonkajšie a vnútorné omietky

weberton lazur Dekoratívny náter pre farebné zvýraznenie textúry dreva na omietke weberpas silikon wood Použitie a obmedzenia • weberton lazur je určený k použitiu v kombinácií s omietkou weberpas silikon wood • Slúži na farebné zvýraznenie kresby dreva pri vytváraní imitácie dreveného povrchu na fasáde omietkou weberpas silikon wood

Podmienky na spracovanie • Pri aplikácii a počas nasledujúcich minimálne 24 hodín nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +5°C • Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať • Náter weberton lazur sa nanáša neriedený na suchú omietku weberpas silikon wood po dôkladnom rozmiešaní v jednej rovnomernej vrstve valčekom alebo štetcom bez podkladového náteru. Bezprostredne po nanesení zotrieme ešte mokrý náter z povrchu omietky špongiou. Tým vznikne  farebné zvýraznenie kresby na imitovanom drevenom povrchu.

• Atraktívna štruktúra • výšená krycia schopnosť • Veľmi dobrá priľnavosť k podkladovému povrchu

VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

APLIKÁCIA ŠTETCOM AJ VALČEKOM

Balenie 5kg, 20kg PE obaly

Orientačná spotreba weberton lazur (NFLA)

Benefity pre zákazníka

0,20 kg/m2 (dve vrstvy)

Farba dodáva sa v piatich farebných odtieňoch: orech, borovica, dub, teak, mahagon

www.sk.weber

75


Vonkajšie a vnútorné omietky

weberpas silikon brush Dekoratívna omietka určená na úpravu povrchu pomocou kefy

Benefity pre zákazníka • Ťahy kefy vytvoria na omietke množstvo rovnobežných rýh • Vysoká vodoodpudivosť povrchu omietky • Ľahká aplikácia

VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ FARIEB

VODOODPUDIVÉ

ĽAHKÁ APLIKÁCIA

Balenie 30 kg PE obaly, 16 ks – 480 kg/paleta

Farba dostupná v širokom spektre farieb (podľa vzorkovníka farieb Weber Colorline)

Použitie a obmedzenia • Omietka je určená k vytvoreniu špeciálnej textúry rovnobežných drážok vytvorených hladením povrchu mokrej rozotrenej omietky kefou • Konečná povrchová úprava tepelnoizolačných kontaktných systémov • Na ochranu stavby pred poveternostnými vplyvmi • Na farebné a štrukturálne stvárnenie nových fasád alebo rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách • Pri aplikácii na ETICS je povolené používať odtiene so súčiniteľom HBW minimálne 25

Podmienky na spracovanie • Pri aplikácii a počas nasledujúcich minimálne 24 hodín nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +5°C • Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať • Podklad sa dôkladne natrie dobre rozmiešaným, nezriedeným penetračným náterom weber 700 alebo weber 705. S nanášaním silikónovej tenkovrstvovej omietky weberpas silikon brush je možné začať najskôr 24 hodín po nanesení penetračného náteru. Omietka sa nanáša nerezovým hladidlom v hrúbke zrna. Bezprostredne po nanesení sa omietka dokonale vyrovná a uhladí nerezovým hladidlom a následne sa povrch upravíme pomocou tapetárskej kefy.

Orientačná spotreba weberpas silikon brush (OP BR+ číslo farebného odtieňa) veľkosť zrna 1,5 mm 2,5 kg/m2

www.sk.weber

76


Vonkajšie a vnútorné omietky

weberpas dizajn betón Dekoratívna omietka imitujúca vzhľad odlievaného betónu Použitie a obmedzenia • Určená na vytvorenie atraktívnej povrchovej štruktúry • Konečná povrchová úprava tepelnoizolačných kontaktných systémov • Na farebné a štrukturálne stvárnenie nových fasád alebo rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách

Benefity pre zákazníka

• Možnosť vytvoriť hladkú povrchovú štruktúru alebo povrch „modelovať“ • Možnosť vytvoriť napríklad povrch imitujúci vzhľad odlievaného betónu (pohľadového betónu) • Zvýšená odolnosť voči zachyteniu mikroorganizmov

Podmienky na spracovanie • Pri aplikácii a počas nasledujúcich minimálne 24 hodín nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +5°C • Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať • V prípade aplikácie na nasiakavý povrch je nutné tento vopred napenetrovať (weber 700). V prípade aplikácie na ETICS odporúčameako podklad využiť omietku zrnitosti 1,5 mm s roztieranou štruktúrou. Nanáša sa v dvoch vrstvách. Pre dosiahnutie úplne hladkého povrchu je potrebné povrch omietky prebrúsiť.

VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

HYDROFÓBNA

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ FARIEB

Balenie 25 kg PE obaly, 16 ks – 400 kg/paleta

Orientačná spotreba weberpas dizajn betón (V92) veľkosť zrna 0,25 mm 2,0 až 3,0 kg/m2

Farba dostupná v 12 základných farebných odtieňoch alebo na vyžiadanie podľa vzorkovníka farieb Weber Colorline

www.sk.weber

77


Vonkajšie a vnútorné omietky

weber 700 weber 705 Podkladový náter pod tenkovrstvové omietky weberpas a webermin

Benefity pre zákazníka • Zjednocuje a znižuje nasiakavosť podkladového povrchu • Zvyšuje prídržnosť povrchových úprav • Znižuje riziko farebných odchýlok následnej povrchovej úpravy

VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

APLIKÁCIA ŠTETCOM AJ VALČEKOM

Použitie a obmedzenia • Upravuje podklad pod tenkovrstvové omietky weberpas, mineráne omietky webermin a dekoratívne omietky weberpas marmolit

Podmienky na spracovanie • Pri aplikácii a počas nasledujúcich minimálne 24 hodín nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +5°C • Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať • Pred začatím prác je potrebné všetky vstavané prvky, oplechovanie ako aj časti fasády, ktoré sa nebudú natierať dôkladne pozakrývať (chrániť pred znečistením). Náter sa nanáša v jednej vrstve, neriedený, maliarskym štetcom alebo fasádnym valčekom.

Orientačná spotreba

Balenie 5kg, 20 kg PE obaly

Farba dostupný v piatich farebných odtieňoch (W-biely, G-zelený, L-žltý, R-červený, U-sivý)

www.sk.weber

78

weber 700 (VG 700) weber 705 (VG 705)

0,15 až 0,20 kg/m2 (jedna vrstva) 0,15 až 0,20 kg/m2 (jedna vrstva)


Vonkajšie a vnútorné omietky

weber 705 Prémium Podkladový náter pod tenkovrstvové omietky vyrobené technológiou weberreflex Použitie a obmedzenia • Upravuje podklad pod tenkovrstvové omietky, ktoré sú vyrobené technológiou weber reflex

Podmienky na spracovanie • Pri aplikácii a počas nasledujúcich minimálne 24 hodín nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +5°C • Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať • Pred začatím prác je potrebné všetky vstavané prvky, oplechovanie ako aj časti fasády, ktoré sa nebudú natierať dôkladne pozakrývať (chrániť pred znečistením). Náter sa nanáša v jednej vrstve, neriedený, maliarskym štetcom alebo fasádnym valčekom.

Benefity pre zákazníka • Zjednocuje a znižuje nasiakavosť podkladového povrchu • Zvyšuje prídržnosť povrchových úprav • Znižuje riziko farebných odchýlok následnej povrchovej úpravy

VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

APLIKÁCIA ŠTETCOM AJ VALČEKOM

Orientačná spotreba weber 705 Prémium (VG 705) 0,15 až 0,20 kg/m2 (jedna vrstva)

Balenie 5kg PE obaly

Farba Dodáva sa vo farebnom odtieni Prémium

www.sk.weber

79


Vonkajšie a vnútorné nátery

80


weberton aquaBalance weberton exclusive weberton silikátový weberton N weber rudicolor weberton PROFI plus weberton metalic weber flitr weber 500 weber 703 - fluat weber 553 weber 709

Vonkajšie a vnútorné nátery

Obsah 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

weberton N Fasádny akrylátový náter • Vodoodpudivý • Výborná krycia schopnosť • Odolný voči UV žiareniu

VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

APLIKÁCIA ŠTETCOM AJ VALČEKOM

VODOODPUDIVÉ

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ FARIEB

ODOLNÉ VOČI UV ŽIARENIU

weberton exclusive Fasádny silikónový náter • Vysoko paropriepustný • Výborná krycia schopnosť • Odolný voči poveternostným vplyvom, UV žiareniu a priemyselným splodinám

VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

APLIKÁCIA ŠTETCOM AJ VALČEKOM

VODOODPUDIVÉ

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ FARIEB

ODOLNÉ VOČI UV ŽIARENIU

81


Vonkajšie a vnútorné nátery

weberton aquaBalance Fasádny náter obsahujúci silikónovú disperziu Použitie a obmedzenia

Benefity pre zákazníka • Vysoko priepustný pre vodnú paru • Výborná krycia schopnosť • Široký výber farebných odtieňov

• Určený k pretieraniu alebo k prípadnému ďalšiemu farebnému stvárneniu tenkovrstvovej omietky weberpas aquaBalance a weberpas topdry • Podporuje ochranu stavby pred poveternostnými vplyvmi • Pri aplikácii na ETICS je povolené používať odtiene so súčiniteľom HBW minimálne 25

Podmienky na spracovanie

VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ FARIEB

APLIKÁCIA ŠTETCOM AJ VALČEKOM

ODOLNÉ VOČI UV ŽIARENIU

EKOLOGICKÉ RIEŠENIE

PAROPRIEPUSTNÁ

Balenie 5kg PE obaly, 54 ks – 270 kg/paleta 25kg PE obaly, 16 ks – 400 kg/paleta

Farba dostupný v širokom spektre farieb (podľa vzorkovníka farieb Weber Colorline)

www.sk.weber

82

• Pri aplikácii a počas nasledujúcich minimálne 24 hodín nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +5°C • Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať • Vhodné podklady sú weberpas aquaBalance a weberpas topdry. Podklad odporúčame rovnomerne napenetrovať penetračným náterom weber 500. S nanášaním silikónového náteru weberton aquaBalance je možné začať najskôr 24 hodín po nanesení penetračného náteru. Náter weberton aquaBalance sa nanáša maliarskym štetcom, fasádnym valčekom alebo striekaním zvyčajne v dvoch vrstvách.

Orientačná spotreba weberton aquaBalance (NFAB) 0,50 kg/m2 (dva nátery)


Vonkajšie a vnútorné nátery

weberton exclusive Fasádny silikónový náter Použitie a obmedzenia • Konečná povrchová úprava tepelnoizolačných kontaktných systémov • Podporuje ochranu stavby pred poveternostnými vplyvmi • Na farebné a stvárnenie starých i nových fasád alebo fasád po rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách • Pri aplikácii na ETICS je povolené používať odtiene so súčiniteľom HBW minimálne 25

Benefity pre zákazníka • Vysoko paropriepustný • Výborná krycia schopnosť • Odolný voči poveternostným vplyvom, UV žiareniu a priemyselným splodinám

Podmienky na spracovanie • Pri aplikácii a počas nasledujúcich minimálne 24 hodín nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +5°C • Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať • Podklad odporúčame rovnomerne napenetrovať penetračným náterom weber 500. S nanášaním silikónového náteru weberton exclusive je možné začať najskôr 24 hodín po nanesení penetračného náteru. Náter weberton exclusive sa nanáša maliarskym štetcom, fasádnym valčekom alebo striekaním zvyčajne v dvoch vrstvách.

Orientačná spotreba weberton exclusive (A050) 0,40 kg/m2 (dva nátery)

VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

APLIKÁCIA ŠTETCOM AJ VALČEKOM

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ FARIEB

VODOODPUDIVÉ

ODOLNÉ VOČI UV ŽIARENIU

Balenie 5kg PE obaly, 54 ks – 270 kg/paleta 20kg PE obaly, 16 ks – 320 kg/paleta

Farba dostupný v širokom spektre farieb (podľa vzorkovníka farieb Weber Colorline)

www.sk.weber

83


Vonkajšie a vnútorné nátery

weberton silikátový Fasádny silikátový náter Použitie a obmedzenia

Benefity pre zákazníka • Vysoko paropriepustný • Odolný voči UV žiareniu • Široký výber farebných odtieňov

• Konečná povrchová úprava tepelnoizolačných kontaktných systémov • Podporuje ochranu stavby pred poveternostnými vplyvmi • Na farebné a stvárnenie starých i nových fasád alebo fasád po rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách • Pri aplikácii na ETICS je povolené používať odtiene so súčiniteľom HBW minimálne 30

Podmienky na spracovanie VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

APLIKÁCIA ŠTETCOM AJ VALČEKOM

VODOODPUDIVÉ

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ FARIEB

ODOLNÉ VOČI UV ŽIARENIU

PAROPRIEPUSTNÁ

Balenie 5kg PE obaly, 54 ks – 270 kg/paleta 20kg PE obaly, 16 ks – 320 kg/paleta

Farba dostupný v širokom spektre farieb (podľa vzorkovníka farieb Weber Colorline)

www.sk.weber

84

• Pri aplikácii a počas nasledujúcich minimálne 24 hodín nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +5°C • Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať • Podklad odporúčame rovnomerne napenetrovať penetračným náterom weber 703 fluat. S nanášaním silikátového náteru weberton silikátový je možné začať najskôr 24 hodín po nanesení penetračného náteru. Náter weberton silikátový sa nanáša maliarskym štetcom, fasádnym valčekom alebo striekaním zvyčajne v dvoch vrstvách.

Orientačná spotreba weberton silikátový (A110) 0,40 kg/m2 (dva nátery)


Vonkajšie a vnútorné nátery

weberton N Fasádny akrylátový náter Použitie a obmedzenia • Konečná povrchová úprava tepelnoizolačných kontaktných systémov • Podporuje ochranu stavby pred poveternostnými vplyvmi • Na farebné stvárnenie starých i nových fasád alebo fasád po rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách • Pri aplikácii na ETICS je povolené používať odtiene so súčiniteľom HBW minimálne 25

Benefity pre zákazníka • Vodoodpudivý • Výborná krycia schopnosť • Odolný voči UV žiareniu

Podmienky na spracovanie • Pri aplikácii a počas nasledujúcich minimálne 24 hodín nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +5°C • Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať • Podklad odporúčame rovnomerne napenetrovať penetračným náterom weber 553. S nanášaním akrylátového náteru weberton N je možné začať najskôr 24 hodín po nanesení penetračného náteru. Náter weberton N sa nanáša maliarskym štetcom, fasádnym valčekom alebo striekaním zvyčajne v dvoch vrstvách.

Orientačná spotreba weberton N (A203K) 0,40 kg/m2 (dva nátery)

VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

APLIKÁCIA ŠTETCOM AJ VALČEKOM

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ FARIEB

VODOODPUDIVÉ

ODOLNÉ VOČI UV ŽIARENIU

Balenie 5kg PE obaly, 54 ks – 270 kg/paleta 20kg PE obaly, 16 ks – 320 kg/paleta

Farba dostupný v širokom spektre farieb (podľa vzorkovníka farieb Weber Colorline)

www.sk.weber

85


Vonkajšie a vnútorné nátery

weber rudicolor (Z) Fasádna náterová hmota so zvýšeným obsahom plniva

Benefity pre zákazníka • Stála voči zásadám a exhaláciám • Oteruvzdorná • Náterová hmota so zrnitou štruktúrou

Použitie a obmedzenia • Podporuje ochranu stavby pred poveternostnými vplyvmi • Na farebné stvárnenie starých i nových fasád alebo fasád po rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách • Pri aplikácii na ETICS je povolené používať odtiene so súčiniteľom HBW minimálne 25

Podmienky na spracovanie

VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ FARIEB

APLIKÁCIA ŠTETCOM AJ VALČEKOM

Balenie 25kg PE obaly, 16 ks – 400 kg/paleta

Farba dostupný v širokom spektre farieb (podľa vzorkovníka farieb Weber Colorline)

www.sk.weber

86

• Pri aplikácii a počas nasledujúcich minimálne 24 hodín nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +5°C • Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať • Pripravený podklad sa napenetruje fasádnou náterovou hmotou weber rudicolor riedenou s vodou v pomere 1:3, alebo penetračným náterom weber betonkontakt riedeným s vodou v pomere 1:5 – 1:8, podľa nasiakavosti podkladu. Po napenetrovaní musí podklad schnúť 2 – 4 hodiny. Nanesený materiál nesmie pred napojením zavädnúť.

Orientačná spotreba weber rudicolor (A90) 0,60 až 1,0 kg/m2; hladká štruktúra weber rudicolor Z (A91) 1,0 až 2,0 kg/m2; zrnitá štruktúra (max. veľkosť zrna 0,5 mm)


Vonkajšie a vnútorné nátery

weberton PROFI plus Disperzná farba Použitie a obmedzenia • Používa sa na vnútorné nátery minerálnych podkladov: sadrokartón, betón, stierka, vápenno-cementové omietky a podobne, kde je požadovaná vysoká krycia schopnosť, belosť a paropriepustnosť náteru

Benefity pre zákazníka • Výborná krycia schopnosť • Dobrá oteruvzdornosť • Vysoká belosť (93 %)

Podmienky na spracovanie • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať • Pri nových omietkach a iných, silne nasiakavých povrchoch - napr. sadrokartón, stierkovaný povrch sa na zjednotenie nasiakavosti aplikujeme disperznú penetráciu • Nanášanie farby sa môže vykonávať striekaním, valcovaním alebo štetcom v 2-3 vrstvách • Práca s prípravkom sa neodporúča pri teplote pod +5°C a v miestnosti pri teplote pod +5°C, vrátane teploty steny. Disperzná farba sa môže farbiť farbiacou pastou v množstve 3-5 % alebo tieňovacou farbou.

Orientačná spotreba weberton PROFI plus (TPP25) 0,20 kg/m2 (jeden náter) weberton PROFI plus (TPP15) 0,20 kg/m2 (jeden náter)

VHODNÉ DO INTERIÉRU

APLIKÁCIA ŠTETCOM AJ VALČEKOM

PRIDAŤ VODU

PAROPRIEPUSTNÁ

VYSOKÁ BELOSŤ

Balenie 15kg PE obaly, 44 ks – 660 kg/paleta 25kg PE obaly, 24 ks – 600 kg/paleta

Farba biela, matná s možnosťou tónovania do farebných odtieňov

www.sk.weber

87


Vonkajšie a vnútorné nátery

weberton metalic Fasádny náter v metalických odtieňoch

Benefity pre zákazníka • Jednoducho spracovateľný • Vodoodpudivý • Výborné krycie schopnosti

Použitie a obmedzenia • Fasádny náter v metalických farebných odtieňoch je určený k farebnému stvárneniu dekoratívnych prvkov a plôch na nových fasádach, ale i pri ich rekonštrukciách, modernizácií a renovácií • Je vhodný na všetky typy tenkovrstvových omietok weberpas

Podmienky na spracovanie

VHODNÉ DO EXTERIÉRU

APLIKÁCIA ŠTETCOM AJ VALČEKOM

ODOLNÉ VOČI UV ŽIARENIU

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ FARIEB

Balenie 5kg, 15kg PE obaly

Farba dostupný v dvadsiatich farebných odtieňoch podľa vzorkovníka weberton metalic

www.sk.weber

88

• Pri aplikácii a počas nasledujúcich minimálne 24 hodín nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +5°C • Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať • Podklad odporúčame napenetrovať penetračným náter weber betonkontakt (riedený vodou v pomere 1:5 až 1:8. Nanášanie náteru weberton metalic je možné najskôr 24 hodín po nanesení penetračného náteru. Náter weberton metalic sa nanáša maliarskym štetcom, fasádnym valčekom alebo striekaním zvyčajne v dvoch vrstvách • Prvá vrstva sa robí náterom riedeným s maximálne 5 % vody. Druhá, krycia vrstva sa robí náterom neriedeným alebo riedeným maximálne do 2 % vodou s technologickou prestávkou cca 24 hodín.

Orientačná spotreba weberton metalic (NFMET + číslo far. odtieňa) na hladký povrch 0,40 kg/m2 (platí pre 2 vrstvy) weberton metalic (NFMET + číslo far. odtieňa) na hrubý povrch 0,65 kg/m2 (platí pre 2 vrstvy)


Vonkajšie a vnútorné nátery

weber flitr Lesklé farebné zrná Použitie a obmedzenia • Lesklé zrná weber flitr nastriekané do mokrej tenkovrstvovej omietky svojimi lesklými plochami odrážajú dopadajúce svetlo a vytvárajú podobný efekt ako šupiny sľudy v minerálnych škrabaných omietkach

Podmienky na spracovanie

Benefity pre zákazníka • Vytvára trblietavý vzhľad fasády • Čierna a zelená varianta • Nanáša sa striekaním do čerstvej tenkovrstvovej omietky

• Pri aplikácii a počas nasledujúcich minimálne 24 hodín nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +5°C • Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu • Zrná weber flitr sa nanášajú omietacou pištoľou do mokrej tenkovrstvovej omietky ihneď po jej aplikácii. Zrná sa musia aplikovať rovnomerne. VHODNÉ DO EXTERIÉRU

Orientačná spotreba weber flitr čierny (WFC) weber flitr čierny jemný (WFC J) weber flitr zelený (WFZ) weber flitr zelený jemné (WFZ J)

APLIKÁCIA SPREJOM

0,4 kg/m2 0,3 kg/m2 0,4 kg/m2 0,3 kg/m2

Balenie 5kg PE obaly,

Farba zelený a čierny

www.sk.weber

89


Vonkajšie a vnútorné nátery

weber 500 Silikónový podkladový náter

Benefity pre zákazníka • Minimálne ovplyvňuje difúziu vodnej pary • Zjednotenie a zníženie nasiakavosti podkladov • Zvyšuje prídržnosť následného náteru

VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

PRIDAŤ VODU

APLIKÁCIA ŠTETCOM AJ VALČEKOM

Balenie 10kg PE obaly

Farba biela

www.sk.weber

90

Použitie a obmedzenia • Na úpravu podkladu pred aplikáciou náteru weberton exclusive a weberton aquaBalance • Minimálne ovplyvňuje difúziu vodnej pary a znižuje riziko tvorenia farebných škvŕn

Podmienky na spracovanie • Pri aplikácii a počas nasledujúcich minimálne 24 hodín nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +5°C • Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať • Pred začatím prác je potrebné všetky vstavané prvky, oplechovanie ako aj časti fasády, ktoré sa nebudú natierať dôkladne pozakrývať (chrániť pred znečistením). Náter sa pred použitím riedi v pomere 1:1 s čistou vodou. Nanáša sa maliarskym štetcom alebo fasádnym valčekom.

Orientačná spotreba weber 500 (G500)

0,15 kg/m2


Vonkajšie a vnútorné nátery

weber 703 - fluat Silikátový podkladový náter Použitie a obmedzenia • Na úpravu podkladu pred aplikáciou náteru weberton silikátový • Minimálne ovplyvňuje difúziu vodnej pary a znižuje riziko tvorenia farebných škvŕn

Podmienky na spracovanie • Pri aplikácii a počas nasledujúcich minimálne 24 hodín nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +5°C • Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať • Pred začatím prác je potrebné všetky vstavané prvky, oplechovanie ako aj časti fasády, ktoré sa nebudú natierať dôkladne pozakrývať (chrániť pred znečistením). Náter sa nanáša v jednej vrstve, neriedený, maliarskym štetcom alebo fasádnym valčekom.

Orientačná spotreba weber 500 (H703)

0,20 kg/m2

Benefity pre zákazníka

• Minimálne ovplyvňuje difúziu vodnej pary • Zjednotenie a neutralizácia nerovnomerne nasiakavých podkladov • Zvyšuje prídržnosť následného náteru

VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

APLIKÁCIA ŠTETCOM AJ VALČEKOM

Balenie 5kg, 20kg PE obaly

Farba výrobok je bezfarebný, po aplikácii transparentný

www.sk.weber

91


Vonkajšie a vnútorné nátery

weber 553 Akrylátový podkladový náter

Benefity pre zákazníka • Zjednotenie a zníženie nasiakavosti podkladov • Zvyšuje prídržnosť následného náteru • Znižuje riziko farebných odchýlok následného náteru

VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

PRIDAŤ VODU

APLIKÁCIA ŠTETCOM AJ VALČEKOM

Balenie 5kg PE obaly

Farba biela

www.sk.weber

92

Použitie a obmedzenia • Na úpravu podkladu pred aplikáciou náteru weberton N • Minimálne ovplyvňuje difúziu vodnej pary a znižuje riziko tvorenia farebných škvŕn

Podmienky na spracovanie • Pri aplikácii a počas nasledujúcich minimálne 24 hodín nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +5°C • Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať • Pred začatím prác je potrebné všetky vstavané prvky, oplechovanie ako aj časti fasády, ktoré sa nebudú natierať dôkladne pozakrývať (chrániť pred znečistením). Náter sa pred použitím riedi v pomere 1:3 s čistou vodou. Nanáša sa maliarskym štetcom alebo fasádnym valčekom.

Orientačná spotreba weber 553 (553K)

0,05 kg/m2


Vonkajšie a vnútorné nátery

weber 709 Čistiaci prostriedok Použitie a obmedzenia • Na odstránenie bežných nečistôt z fasád a vertikálnych stien stavieb • Odstraňuje aj stvrdnutú špinu, prach a ľahké znečistenie hrdzou • Na očistenie betónu, umelého i prírodného kameňa, kamenného muriva, obkladov z keramiky • Slúži na prípravu podkladu pre ďalšiu úpravu povrchov

Benefity pre zákazníka • Očistí a oživí starú fasádu • Odstráni aj stvrdnutú špinu, prach a ľahké znečistenie hrdzou • Veľmi účinný

Podmienky na spracovanie • Pri aplikácii a počas nasledujúcich minimálne 24 hodín nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +5°C • Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu • Hrubé nečistoty odstrániť mechanicky. Nasiakavé podklady dosýta navlhčiť čistou vodou. Podľa stavu znečistenia použijeme čistiaci prostriedok v nezriedenom stave alebo ho riedime v pomere 1:5 až 1:10. Pripravený roztok nanesieme na podklad pomocou tvrdej kefy alebo štetca a necháme pôsobiť cca 15 minút. Po ukončení čistiacich prác sa plochy dokonale umyjú vodou.

Orientačná spotreba weber 709 (E709) 0,10 až 0,30 kg/m2

VHODNÉ DO EXTERIÉRU

PRIDAŤ VODU

NANÁŠANIE ŠTETCOM

Balenie 5kg PE obaly

Farba výrobok je bezfarebný, po aplikácii transparentný

www.sk.weber

93


Základné omietkové a maltové zmesi

94


Základné omietkové a maltové zmesi

Obsah štuková stierka 96 weber mvc 004 grobputz 97 weber mvc 630 UNI 98 weber mcs 35 99 weberdur štuk IN 100 weberdur gipsglätter 101 webermur 5-50 102 webermur 659 103 weberdur klasik ST 104 weberdur štuk UNI 105 weberdur terralit 106 weberren trassic GP 107 weberren trassic FP 108 webercombi contact 109 webercombi grund 110 webermix poro 111 webermix murovacia malta 5,0 MPa 112

štuková stierka Jednozložková mrazuvzdorná stierková hmota na báze cementu • Finálna úprava so štukovým vzhľadom • Vhodná na renováciu a rekonštrukciu jadrových omietok • Vhodná na vonkajšie aj vnútorné použitie

RUČNÉ SPRACOVANIE

MRAZUVZDORNÉ

95


Základné omietkové a maltové zmesi

štuková stierka Jednozložková mrazuvzdorná stierková hmota na báze cementu

Benefity pre zákazníka • Finálna úprava so štukovým vzhľadom • Vhodná na renováciu a rekonštrukciu jadrových omietok • Vhodná na vonkajšie aj vnútorné použitie

RUČNÉ SPRACOVANIE

LEPENIE DLAŽBY NA DLAŽBU

MRAZUVZDORNÉ

• Vhodná pre podklady z betónu, armovacej stierkovej hmoty • V prípade veľmi nasiakavých a starých podkladov odporúčame podklad napenetrovať • Zrnitosť 0 – 0,5 mm

Podmienky na spracovanie • Podklad musí byť čistý, napenetrovaný weber betonkontakt • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 26°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte • Čerstvo zmiešaný a nanesený materiál nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu

Orientačná spotreba 4,0 kg/1 m² orientačne

Balenie 25 kg vrecia, 42ks - 1050kg/ paleta

Farba biela

www.sk.weber

96

Použitie a obmedzenia

Doplnkové/ďalšie informácie Penetrácia podkladu weber betonkontakt. Penetrácia nenasiakavého podkladu weber bondprimer.


Základné omietkové a maltové zmesi

weber mvc 004 grobputz Vápennocementová jadrová omietka Použitie a obmedzenia • Vhodná pre podklady z muriva, betónu • V prípade veľmi nasiakavých a starých podkladov odporúčame podklad napenetrovať • Zrnitosť 0 – 4 mm • Vhodné pre vrstvy od 10 mm do 25 mm

Benefity pre zákazníka • Vhodná na vonkajšie aj vnútorné použitie • Doba spracovateľnosti do 90 min

Podmienky na spracovanie • Podklad musí byť čistý, napenetrovaný weber betonkontakt • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 26°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte • Čerstvo zmiešaný a nanesený materiál nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu

Orientačná spotreba 13 kg/1 m2/1 cm

Doplnkové/ďalšie informácie Penetrácia podkladu weber betonkontakt. Penetrácia nenasiakavého podkladu weber bondprimer.

MRAZUVZDORNÉ

RUČNÉ SPRACOVANIE

Balenie 25 kg vrecia, 42ks - 1050kg/ paleta

Farba svetlá okrová

www.sk.weber

97


Základné omietkové a maltové zmesi

weber mvc 630 UNI Jednovrstvová vápennocementová omietka

Benefity pre zákazníka • Vhodná na vonkajšie aj vnútorné použitie • Doba spracovateľnosti do 90 min • Veľkosť zrna 2,0 mm

Použitie a obmedzenia • Vhodná pre podklady z muriva, betónu • V prípade veľmi nasiakavých a starých podkladov odporúčame podklad napenetrovať • Zrnitosť 2 mm • Vhodné pre vrstvy od 10 mm do 25 mm

Podmienky na spracovanie

MRAZUVZDORNÉ

Orientačná spotreba

RUČNÉ SPRACOVANIE

12 kg/1 m²/1 cm

Balenie 25 kg vrecia, 42ks - 1050kg/ paleta

Farba šedá

www.sk.weber

98

• Podklad musí byť čistý, napenetrovaný weber betonkontakt • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 26°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte • Čerstvo zmiešaný a nanesený materiál nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu

Doplnkové/ďalšie informácie Penetrácia podkladu weber betonkontakt. Penetrácia nenasiakavého podkladu weber bondprimer.


Základné omietkové a maltové zmesi

weber mcs 35 Jednovrstvová jadrová omietka do exteriéru Použitie a obmedzenia • Vhodná pre podklady z muriva, betónu • V prípade veľmi nasiakavých a starých podkladov odporúčame podklad napenetrovať • Zrnitosť 1 mm • Vhodné pre vrstvy do 15 mm

Benefity pre zákazníka • Vhodná na vonkajšie použitie • Doba spracovateľnosti do 90 min

Podmienky na spracovanie • Podklad musí byť čistý, napenetrovaný weber betonkontakt • Podklad musí byť ošetrený weberdur podhoz • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 26°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte • Čerstvo zmiešaný a nanesený materiál nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu

Orientačná spotreba

MRAZUVZDORNÉ

RUČNÉ SPRACOVANIE

13 kg/1 m²/1 cm

Doplnkové/ďalšie informácie Weberdur podhoz

Balenie 40 kg vrecia, 30ks - 1200kg/ paleta

Farba šedá

www.sk.weber

99


Základné omietkové a maltové zmesi

weberdur štuk IN Jemná vápennocementová štuková omietka pre vnútorné použitie

Benefity pre zákazníka • Vhodná na vnútorné použitie • Doba spracovateľnosti do 90 min

Použitie a obmedzenia • Vhodná pre podklady vyrovnané jadrovou omietkou • V prípade veľmi nasiakavých a starých podkladov odporúčame podklad napenetrovať • Zrnitosť 0 – 0,5 mm • Vhodné pre vrstvy do 2 mm

Podmienky na spracovanie

MRAZUVZDORNÉ

RUČNÉ SPRACOVANIE

• Podklad tvorí vyzretá jadrová omietka zbavená prachu a nečistôt • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte • Čerstvo zmiešaný a nanesený materiál nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu

Orientačná spotreba 1,8 až 3,2 kg/1 m²/1 mm

Balenie 30 kg vrecia, 40ks - 1200kg/ paleta

Farba šedá

www.sk.weber

100


Základné omietkové a maltové zmesi

weberdur gipsglätter Jednovrstvová gletovaná vápennosádrová omietka Použitie a obmedzenia • Určená na strojové aj ručné spracovanie • Vytvára výborný podklad pod maľbu a tapety • Vhodné pre hrúbky omietky od 10 mm do 25 mm

Benefity pre zákazníka • Vhodná na vnútorné použitie • Hladký povrch • Dlhá doba spracovania

Podmienky na spracovanie • Podklad tvorí vyzretá jadrová omietka zbavená prachu a nečistôt • Hladké podklady je potrebné pred aplikáciou omietky napenetrovať penetračným náterom webercombi grund • Pred nanášaním omietky musí byť podklad suchý • Pripravenú maltu je potrebné naniesť do 30 minút od zmiešania a zapracovať do 90 minút v závislosti od okolitej teploty • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte • Čerstvo zmiešaný a nanesený materiál nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu a rýchlemu schnutiu

MALTA NA OMIETANIE

PRIEDUŠNÁ OMIETKA

RUČNÉ SPRACOVANIE

Balenie

1,1 kg/1 m²/1 mm (podľa kvality podkladu)

30 kg vrecia, 40ks - 1200kg/ paleta

Doplnkové/ďalšie informácie

Farba

Weberdur podhoz

biela

Orientačná spotreba

www.sk.weber

101


Základné omietkové a maltové zmesi

webermur 5-50 Vápenno-sadrová omietka do interiéru

Benefity pre zákazníka • Hrúbka vrstvy v jednom kroku až 50 mm • Výborná na opravy ostenia po výmene okien • Hladký povrch

Použitie a obmedzenia • Vhodná na keramické murivo, betónové murivo, pórobetónové tvárnice • V prípade veľmi nasiakavých a starých podkladov odporúčame podklad napenetrovať • Určená na ručné spracovanie • Vhodná na steny a stropy

Podmienky na spracovanie

MRAZUVZDORNÉ

RUČNÉ SPRACOVANIE

• Podklad tvorí vyzretá jadrová omietka zbavená prachu a nečistôt • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +8°C do + 26°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte • Stavba musí byť uzavretá • Čerstvo zmiešaný a nanesený materiál nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu

Orientačná spotreba 8,0 kg/1 m²/10 mm

Balenie 40 ks - 1000 kg/ paleta

Doplnkové/ďalšie informácie

Farba

Penetrácia nesavých podkladov webercombi contact.

biela

www.sk.weber

102

Penetrácia savých podkladov webercombi grund.


Základné omietkové a maltové zmesi

webermur 659 Tenkovrstvová sadrová omietka s gletovaným povrchom Použitie a obmedzenia • Vyhladzovacia omietka stien a stropov • V prípade veľmi nasiakavých a starých podkladov odporúčame podklad napenetrovať • Určená na ručné spracovanie

Benefity pre zákazníka • Hrúbka vrstvy 1 až 10 mm • Prírodná biela farba • Hladký povrch

Podmienky na spracovanie • Podklad tvorí vyzretá jadrová omietka zbavená prachu a nečistôt • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 26°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte • Stavba musí byť uzavretá • Čerstvo zmiešaný a nanesený materiál nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu

Orientačná spotreba 9,0 kg/1 m²/10 mm

Doplnkové/ďalšie informácie Penetrácia savých podkladov webercombi grund. Penetrácia nesavých podkladov webercombi contact.

MRAZUVZDORNÉ

RUČNÉ SPRACOVANIE

Balenie 40 ks - 1000 kg/ paleta

Farba biela

www.sk.weber

103


Základné omietkové a maltové zmesi

weberdur klasik ST Jednovrstvová jadrová vápennocementová omietka

Benefity pre zákazníka • Vhodná na vonkajšie použitie a strojovú aplikáciu • Hrúbka jednej vrstvy 10 – 25 mm • Doba spracovateľnosti do 90 min

MRAZUVZDORNÉ

Použitie a obmedzenia • Vhodná pre podklady z muriva, betónu • Zrnitosť 2 mm • Aplikovateľná vo viacerých vrstvách

Podmienky na spracovanie • Podklad musí byť čistý, vyzretý a ošetrený weberdur podhoz • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 26°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte • Pri aplikácií omietky vo väčších hrúbkach odporúčame vrstvenie • Čerstvo zmiešaný a nanesený materiál nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu

Orientačná spotreba STROJOVÉ SPRACOVANIE

13,5 kg/1 m²/1 cm

Doplnkové/ďalšie informácie

Balenie 25 kg vrecia, 42 ks - 1050kg/ paleta

Farba šedá

www.sk.weber

104

Penetrácia savých podkladov weberdur podhoz.


Základné omietkové a maltové zmesi

weberdur štuk UNI Jemná vápennocementová štuková omietka pre vnútorné použitie Použitie a obmedzenia • Vhodná pre podklady vyrovnané jadrovou omietkou • Vhodné pre vrstvy do 5 mm • V interiéri aplikácia na pórobetón bez potreby jadrovej omietky

Benefity pre zákazníka • Vhodná na vnútorné aj vonkajšie použitie • Strojová alebo ručná aplikácia • Doba spracovateľnosti do 90 min

Podmienky na spracovanie • Podklad tvorí vyzretá jadrová omietka zbavená prachu a nečistôt • Vnútorné očistené pórobetónové murivo • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 26°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte • Čerstvo zmiešaný a nanesený materiál nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu • V prípade aplikácie v exteriéri musí byť podklad zhotovený z jadrovej omietky

RUČNÉ SPRACOVANIE

STROJOVÉ SPRACOVANIE

Orientačná spotreba 13,5 kg/1 m²/10 mm

Balenie 25 kg vrecia, 42 ks - 1050kg/ paleta

Farba šedá

www.sk.weber

105


Základné omietkové a maltové zmesi

weberdur terralit Tepelne-izolačná omietka s perlitom

Benefity pre zákazníka • Vhodná na vonkajšie aj vnútorné plochy • Výborná na opravy ostenia po výmene okien • Hladký povrch

MRAZUVZDORNÉ

STROJOVÉ SPRACOVANIE

RUČNÉ SPRACOVANIE

Balenie 10 kg vrecia (približne 25 l), 54 ks - 540kg/ paleta

Farba biela

www.sk.weber

106

Použitie a obmedzenia • Pre zlepšenie tepelnej izolácie novostavieb a rekonštruovaných budov • Ako vnútorná izolácia podstatne urýchli vyhriatie studených miestností • Ako vonkajšia izolácia zvyšuje tepelnú akumuláciu muriva • V prípade veľmi nasiakavých a starých podkladov odporúčame podklad napenetrovať • Určená na ručné spracovanie • Vhodná na steny a stropy

Podmienky na spracovanie • Podklad tvorí vyzretá jadrová omietka zbavená prachu a nečistôt prípadne iný pevný savý podklad • Podklad sa mierne navlhčí a ošetrí weberdur podhoz • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte • Čerstvo zmiešaný a nanesený materiál nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu a dažďovým zrážkam

Orientačná spotreba 50l/1 m²/40 mm


Základné omietkové a maltové zmesi

weberren trassic GP Jadrová omietka z trassového vápna bez obsahu cementu Použitie a obmedzenia • Na pamiatkové budovy a na vlhké murivo z tradičných stavebných materiálov • Vhodná na steny a stropy • Možnosť použitiea ako prednástrek • Hrúbka jednej vrstvy max 30 mm • Veľkosť zrna max 5 mm

Benefity pre zákazníka • Bez obsahu cementu • Vhodná na vonkajšie aj vnútorné plochy

Podmienky na spracovanie • Podklad musí byť pevný, stabilný, bez vo vode rozpustných komponentov, čistý, mierne navlhčený • Podklad musí byť minimálne tak tvrdý ako omietka min 1 MPa • Doba vytvrdzovania sa priamo úmerne predlžuje so zvyšujúcou sa hrúbkou vrstvy • Pre kvalitné vyzretie je nutné dodržať minimálnu teplotu +5°C počas 2 mesiacov od aplikácie • Omietka vo vrstve nad 15 mm nesmie byť vystavená mrazu minimálne 2 mesiace po aplikácí • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte • Čerstvo zmiešaný a nanesený materiál nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu a dažďovým zrážkam

Orientačná spotreba 18 kg/1 m²/10 mm

MRAZUVZDORNÉ

RUČNÉ SPRACOVANIE

Balenie 10 kg vrecia (približne 25 l), 54 ks - 540kg/ paleta

Farba sivá

www.sk.weber

107


Základné omietkové a maltové zmesi

weberren trassic FP Bezcementová štuková omietka z trassového vápna

Benefity pre zákazníka • Bez obsahu cementu • Vhodná na vonkajšie aj vnútorné plochy • Vysoko priepustná pre vodné pary

Použitie a obmedzenia • Na pamiatkové budovy a na vlhké murivo z tradičných stavebných materiálov • Vhodná na steny a stropy • Hrúbka jednej vrstvy max 3 mm • Možnosť vrstvenia do požadovanej hrúbky spôsobom mokré do mokrého

Podmienky na spracovanie

40 kg vrecia, 30 ks - 1200kg/ paleta

• Podklad musí byť pevný, stabilný, bez vo vode rozpustných komponentov, čistý, mierne navlhčený • Podklad musí byť minimálne tak tvrdý ako omietka min 1 MPa • Doba vytvrdzovania sa priamo úmerne predlžuje so zvyšujúcou sa hrúbkou vrstvy • Pre kvalitné vyzretie je nutné dodržať minimálnu teplotu +5°C počas 2 mesiacov od aplikácie • Omietka vo vrstve nad 15 mm nesmie byť vystavená mrazu minimálne 2 mesiace po aplikácii • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte • Čerstvo zmiešaný a nanesený materiál nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu a dažďovým zrážkam

Farba

Orientačná spotreba

sivá

1,4 kg/1 m²/1 mm

MRAZUVZDORNÉ

RUČNÉ SPRACOVANIE

Balenie

www.sk.weber

108


Základné omietkové a maltové zmesi

webercombi contact Penetračný náter pod sadrové omietky na nenasiakavé podklady Použitie a obmedzenia • Prípravný náter na nesavé podklad pre sadrové omietky • Vhodné podklady ako liaty betón, betónové prefabrikáty

Podmienky na spracovanie

Benefity pre zákazníka • Na hladké a nesavé podklady • Zvýšenie mechanickej priľnavosti • Zabezpečenie rovnomernej prídržnosti

• Podklad musí byť pevný, stabilný, bez vo vode rozpustných komponentov, čistý • Teplota podkladu musí byť vyššia ako +5°C • Obsah zbytkovej vlhkosti nesmie presahovať 4 % hmotnosti • Náter sa neriedi • Čerstvo zmiešaný a nanesený materiál nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu a dažďovým zrážkam

Orientačná spotreba

RUČNÉ NANÁŠANIE

INTERIÉR

0,3 kg/1 m²

Balenie 15 kg plastové nádoby

Farba biela

www.sk.weber

109


Základné omietkové a maltové zmesi

webercombi grund Penetračný náter pod sadrové omietky na nasiakavé podklady

Benefity pre zákazníka • Na hladké a nesavé podklady • Zvýšenie mechanickej priľnavosti • Zabezpečenie rovnomernej prídržnosti zjednotenia nasiakavosti

Použitie a obmedzenia • Prípravný náter na savé podklad pre sadrové omietky • Vhodné podklady ako liaty betón, betónové prefabrikáty • Riedenie 1:2 až 1:5

Podmienky na spracovanie

INTERIÉR

RUČNÉ SPRACOVANIE

• Podklad musí byť pevný, stabilný, bez vo vode rozpustných komponentov, čistý • Teplota podkladu musí byť vyššia ako +5°C • Obsah zbytkovej vlhkosti nesmie presahovať 4 % hmotnosti • Náter sa nanáša maliarským valčekom alebo štetcom • Čerstvo zmiešaný a nanesený materiál nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu a dažďovým zrážkam

Orientačná spotreba 0,2 kg/1 m²

Balenie 2 kg plastové nádoby

Farba biela

www.sk.weber

110


Základné omietkové a maltové zmesi

webermix poro Lepiaca malta na tenkovrstvové lepenie pórobetónových tvárnic a brúsených tehál Použitie a obmedzenia • Lepenie nosných aj nenosných presných tvárnic

Podmienky na spracovanie

Benefity pre zákazníka • Malta vhodná na pórobetónové tvárnice aj na brúsené tehly

• Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte • Čerstvo zmiešaný a nanesený materiál nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu a dažďovým zrážkam

Orientačná spotreba 3 – 3,5 kg/1 m² (zubové hladidlo 4 mm) RUČNÉ SPRACOVANIE

Balenie 25 kg vrecia, 48 ks - 1200kg/ paleta

Farba sivá

www.sk.weber

111


Základné omietkové a maltové zmesi

webermix murovacia malta 5,0 MPa Lepiaca malta pre lepenie bežných murovacích prvkov

Benefity pre zákazníka • Vhodné do interiéru aj exteriéru

Použitie a obmedzenia • Murovanie bežných nosných aj nenosných murovacích prvkov okrem pórobetónových tvárnic, sklenených tvárnic a sadrových prvkov • Zrnitosť Dmax 4,0 mm

Podmienky na spracovanie • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte • Odporúčame murovacie prvky vopred mierne navlhčiť • Čerstvo zmiešaný a nanesený materiál nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu a dažďovým zrážkam RUČNÉ SPRACOVANIE

Orientačná spotreba 16,5 kg/1 m²/10 mm

Balenie 25 kg vrecia, 48 ks - 1200kg/ paleta

Farba sivá

www.sk.weber

112


IZOLÁCIA POLYSTYRÉNOM IZOPOL 031 702 02 10 izopol@izopol.sk www.rg-plast.sk Areál PD č. 319, 925 42 Trs��e

Slovenský výrobca EPS ETICS

Cer��kovaný materiál

Ľahký materiál

Samozhášavý Jednoduchá Recyklovateľný EPS materiál manipulácia

PRENÁJOM LEŠENIA

Telefón:

0915-972-390

RG-DEVA s.r.o. Areál PD č.319 925 42 Trstice office@rg-deva.sk

STROJOVÉ POTERY

Telefón:

0907-866-155 RG-DEVA s.r.o. Areál PD č.319 925 42 Trstice office@rg-deva.sk

Izolácia

EPS v skupine ETICS

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE z nemeckého profilu Telefón:

031-778-20-49 R.G.-PLAST s.r.o. Areál PD č.319 925 42 Trstice office@rg-plast.sk


Lepidlá na obklady a dlažby

114


Orientačná oblasť použitia mált a lepidiel na obklady a dlažby Prehľad vlastností mált a lepidiel na obklady a dlažby webercol standard webercol extraflex webercol flex webercol flex premium weberfor profi 1000 weberfor profiflex R LD webercolor comfort webercolor perfect weberpox easy

Lepidlá na obklady a dlažby

Obsah

116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

webercol flex premium Flexibilná tenkovrstvová lepiaca malta na obklady a dlažby triedy C2TE S1 • Flexibilné cementové lepidlo • Pochôdznosť po 24 hodinách • Pre vnútorné aj vonkajšie použitie

RUČNÉ SPRACOVANIE

LEPENIE DLAŽBY NA DLAŽBU

MRAZUVZDORNÉ

FLEXIBILNÉ

115


Porovnávacie tabuľky

Orientačná oblasť použit ia mált a lepidiel na obklady a dlažby Charakteristika / názov produktu

webercol standard

webercol flex

webercol extraflex**

webercol flex premium

weberfor profi 1000

weberfor clasic B

weber profiflex R LD

weberpox easy

Materiálová báza

cementová

cementová

cementová

cementová

cementová

cementová

cementová

epoxidová

Interiér

Exteriér

Veľkoformátová dlažba

Lepenie na nesavé podklady*

Podlahové vykurovanie

Lepidlo na anhydritové podklady Lepenie obkladov na steny

Nízkoprašná technológia

* S použitím weber bondprimer ** webercol extraflex DF625

116


Charakteristika / názov produktu

webercol standard

webercol flex

webercol extraflex**

webercol flex premium

weberfor profi 1000

weberfor clasic B

weber profiflex R LD

Porovnávacie tabuľky

Prehľad vlas t nos tí mált a lepidiel na obklady a dlažby weberpox easy

C1

C2

R2

T

E

F

S1

** webercol extraflex DF625 C1 - Normálne tvrdnúce cementové malty a lepidlá C2 - Špeciálne cementové malty a lepidlá R2 - Špeciálne lepidlá na báze reaktívnych živíc T - malty a lepidlá so zníženým sklzom E - malty a lepidlá s predĺženou dobou zavädnutia F - rýchlotvrdnúce malty a lepidlá S1 - plastické malty a lepidlá

117


Lepidlá na obklady a dlažby

webercol standard Tenkovrstvová lepiaca malta triedy C1

Benefity pre zákazníka • Pochôdznosť po 24 hodinách • Vhodné na pokladanie keramických a kameninových dlažieb

RUČNÉ SPRACOVANIE

Použitie a obmedzenia • Cementové lepidlo na dlažby • Vhodné na lepenie keramických dlažieb s nasiakavosťou vyššou ako 3 %

Podmienky na spracovanie • Podklad musí byť čistý zbavený mastnoty, nepremrznutý • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do +25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte. • Neodporúča sa do prostredia s vysokým mechanickým zaťažením, na podklady z dreva, kovov, plastov a farebných náterov

Orientačná spotreba 1,3 kg/1 m²/1 mm hrúbky ÚSPORNÉ RIEŠENIE

MRAZUVZDORNÉ

Doplnkové/ďalšie informácie Penetrácia podkladu weber betonkontakt.

Balenie 25 kg vrecia, 48 ks - 1200 kg/ paleta

Farba šedá

www.sk.weber

118


Lepidlá na obklady a dlažby

webercol extraflex Nízkoprašná tenkovrstvová lepiaca malta na obklady a dlažby triedy C2TE Použitie a obmedzenia • Vhodné na lepenie na nasiakavé aj nenasiakavé podklady • Určené na lepenie na steny a podlahy • Vhodné na podklady ošetrené hydroizoláciami • Vhodné na podlahové vykurovanie

Benefity pre zákazníka • Nízkoprašná technológia • Vhodné pre veľkoformátové dlažby s rozmerom do 60 cm • Pre vnútorné aj vonkajšie použitie

Podmienky na spracovanie • Podklad musí byť čistý, napenetrovaný • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do +25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte.

RUČNÉ SPRACOVANIE

Orientačná spotreba 1,3 kg/1 m²/1 mm hrúbky

Doplnkové/ďalšie informácie

ÚSPORNÉ RIEŠENIE

MRAZUVZDORNÉ

Penetrácia podkladu weber betonkontakt. Príprava nenasiakavého podkladu weber bondprimer.

Balenie 25 kg vrecia, 48 ks - 1200 kg/ paleta

Farba šedá

www.sk.weber

119


Lepidlá na obklady a dlažby

webercol flex Tenkovrstvová lepiaca malta na obklady a dlažby triedy C2TE

Benefity pre zákazníka • Pochôdznosť po 24 hodinách • Pre vnútorné aj vonkajšie použitie • Vhodné pre veľkoformátové dlažby s rozmerom do 60 cm

Použitie a obmedzenia • Vhodné na lepenie na nasiakavé aj nenasiakavé podklady • Ideálne na lepenie na steny • Vhodné na podklady ošetrené hydroizoláciami • Vhodné na podlahové vykurovanie

Podmienky na spracovanie

RUČNÉ SPRACOVANIE

• Podklad musí byť čistý, napenetrovaný • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do +25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte.

Orientačná spotreba 1,3 kg/1 m²/1 mm hrúbky

Doplnkové/ďalšie informácie

MRAZUVZDORNÉ

Penetrácia podkladu weber betonkontakt.

Balenie 25 kg vrecia, 48 ks - 1200 kg/ paleta

Farba šedá

www.sk.weber

120

Príprava nenasiakavého podkladu weber bondprimer.


Lepidlá na obklady a dlažby

webercol flex premium Flexibilná tenkovrstvová lepiaca malta na obklady a dlažby triedy C2TE S1 Použitie a obmedzenia • Vhodné na lepenie na nasiakavé aj nenasiakavé podklady • Ideálne na priestory s dilatačnými pohybmi • Vhodné na podklady ošetrené hydroizoláciami • Vhodné na balkóny, terasy, lodžie, mraziarne • Vhodné na podlahové vykurovanie • Vhodné na lepenie novej dlažby na pôvodnú dlažbu

Benefity pre zákazníka • Vhodné pre veľkoformátové dlažby s rozmerom nad 60 cm • Vhodné na podlahové vykurovanie • Ideálne do exteriéru

Podmienky na spracovanie • Podklad musí byť čistý, napenetrovaný • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do +25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte.

Orientačná spotreba

LEPENIE DLAŽBY NA DLAŽBU

RUČNÉ SPRACOVANIE

MRAZUVZDORNÉ

FLEXIBILNÉ

1,3 kg/1 m²/1 mm hrúbky

Doplnkové/ďalšie informácie Penetrácia podkladu weber betonkontakt. Príprava nenasiakavého podkladu weber bondprimer.

Balenie 25 kg vrecia, 48 ks - 1200 kg/ paleta

Farba šedá

www.sk.weber

121


Lepidlá na obklady a dlažby

weberfor profi 1000 Nízkoprašné liate lepidlo na dlažby určené aj na anhydritové potery triedy C2E Použitie a obmedzenia

Benefity pre zákazníka • Cementové lepidlo vhodné aj na lepenie dlažby na anhydritové potery • Pochôdznosť po 12 hodinách • Pre vnútorné aj vonkajšie použitie

• Vhodné na lepenie na nasiakavé aj nenasiakavé podklady • Vhodné na podklady ošetrené hydroizoláciami • Vhodné na podlahové vykurovanie • Vhodné na lepenie novej dlažby na pôvodnú dlažbu

Podmienky na spracovanie 12H

EXTERIÉR A INTERIÉR

POCHÔDZNOSŤ PO 12 HODINÁCH

VHODNÉ NA ANHYDRITOVÉ POVRCHY

MRAZUVZDORNÉ

• Podklad musí byť čistý, napenetrovaný • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte • Doba spracovateľnosti 30 minút • Doba otvorenia 15 minút

Orientačná spotreba 4 kg/1 m²

Doplnkové/ďalšie informácie

Balenie 25 kg vrecia, 42 ks - 1050 kg/ paleta

Farba šedá

www.sk.weber

122

Penetrácia nasiakavého povrchu weber betonkontakt. Penetrácia nenasiakavého povrchu weber bondprimer.


Lepidlá na obklady a dlažby

weberfor profiflex R LD Flexibilná rýchlotuhnúce tenkovrstvová lepiaca malta na obklady a dlažby triedy C2TF S1 Použitie a obmedzenia • Vhodné na lepenie na nasiakavé aj nenasiakavé podklady • Ideálne na priestory s dilatačnými pohybmi • Vhodné na podklady ošetrené hydroizoláciami • Pre vnútorné aj vonkajšie použitie • Vhodné na balkóny, terasy, lodžie, mraziarne • Vhodné na podlahové vykurovanie • Vhodné na lepenie novej dlažby na pôvodnú dlažbu

Podmienky na spracovanie • Podklad musí byť čistý, napenetrovaný • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte.

Benefity pre zákazníka • Flexibilné cementové lepidlo • Vhodné pre veľkoformátové obkladové prvky • Pochôdznosť po 5 hodinách hodinách

5H POCHÔDZNOSŤ PO 5 HODINÁCH

MRAZUVZDORNÉ

LEPENIE DLAŽBY NA DLAŽBU

FLEXIBILNÉ

Orientačná spotreba 1,3 kg/1 m²/1 mm hrúbky

Doplnkové/ďalšie informácie

Balenie

Penetrácia nasiakavého povrchu weber betonkontakt.

25 kg vrecia, 48 ks - 1200 kg/ paleta

Penetrácia nenasiakavého povrchu weber bondprimer.

Farba šedá

www.sk.weber

123


Lepidlá na obklady a dlažby

webercolor comfort Flexibilná škárovacia hmota na cementovej báze triedy CG2W

Benefity pre zákazníka • Protiplesňová úprava • Šírka škáry 1 – 6 mm • Použitie v interiéri aj v exteriéri

BALKÓNY, TERASY, LODŽIE

ŠÍRKA ŠKÁR OD 1 MM DO 6 MM

PROTIPLESŇOVÁ ÚPRAVA

Balenie 2kg, 5 kg PE obaly

Farba podľa vzorkovníka

www.sk.weber

124

Použitie a obmedzenia • Škárovanie keramických obkladov a dlažieb • Vhodné na obklady a dlažby z umelého kameňa • Terasy, balkóny, lodžie • Sanitárne prostredie • Administratívne budovy • Nie je vhodná na plochy čistené tlakovým spôsobom a agresívnymi roztokmi • Spracovateľnosť 1,5 až 2 hodiny • Pochôdznosť po 24 hodinách

Podmienky na spracovanie • Podklad musí byť čistý, napenetrovaný • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do +25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte • Lepidlo musí byť dostatočne vytvrdnuté (min. 24 hod.)

Orientačná spotreba 0,35 kg/1 m²


Lepidlá na obklady a dlažby

webercolor perfect Flexibilná škárovacia hmota na cementovej báze triedy CG2WAr Použitie a obmedzenia • Škárovanie keramických obkladov a dlažieb • Vhodné na obklady a dlažby z umelého kameňa • Terasy, balkóny, lodžie, priemyselné haly • Sanitárne prostredie • Vhodná do prostredia s mechanickým namáhaním • Administratívne budovy • Chladiarenské, mraziarenské zariadenia • Nie je vhodná na plochy čistené tlakovým spôsobom a agresívnymi roztokmi • Spracovateľnosť 1,5 až 2 hodiny • Pochôdznosť po 24 hodinách

Benefity pre zákazníka • Protiplesňová úprava • Šírka škáry 2 - 20 mm

BALKÓNY, TERASY, LODŽIE

Podmienky na spracovanie • Podklad musí byť čistý, zbavený mastnoty, nepremrznutý • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do +25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte • Lepidlo musí byť dostatočne vytvrdnuté (min. 24 hod.).

Orientačná spotreba 0,5 kg/1m²

ŠÍRKA ŠKÁR OD 2 MM DO 20 MM

PROTIPLESŇOVÁ ÚPRAVA

Balenie 5 kg PE obal

Farba podľa vzorkovníka

www.sk.weber

125


Lepidlá na obklady a dlažby

weberpox easy Mrazuvzdorné epoxidové dvojzložkové lepidlo a škárovacia hmota na obklady a dlažby

Benefity pre zákazníka • Materiál odolný voči zriedeným chemickým látkam • Pre vnútorné aj vonkajšie použitie • Šírka škáry 2 – 15 mm

ŠÍRKA ŠKÁRY 2 – 15 MM

• Vhodné na lepenie na nasiakavé aj nenasiakavé podklady • Na lepenie a škárovanie keramických a sklenených prvkov a mozaiky • Vhodné na podklady ošetrené hydroizoláciami • Zbytková vlhkosť cementového podkladu môže mať max 2,5 % CM a prebrúseného anhydritového podkladu 0,5 % • Nepoužívať na podkladoch so vzlínajúcou vlhkosťou • Vhodné na podlahové vykurovanie • Vhodné na lepenie novej dlažby na pôvodnú dlažbu

Podmienky na spracovanie

B

A DVOJZLOŽKOVÁ HMOTA

SKLENENÉ PRVKY A MOZAIKA

• Podklad musí byť čistý, napenetrovaný • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +10°C do +25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte

Balenie

Orientačná spotreba

4,5 kg plastové obaly

Lepenie

Farba šedá a biela

www.sk.weber

126

Použitie a obmedzenia

4 kg/1 m²

Škárovanie

0,5 kg/m²

Doplnkové/ďalšie informácie Čerstvo zamiešaný materiál čistiť riedidlom S6003.


Zatepľujte s ISOVEROM! Pohoda vo vašom vnútri nevychladne.

P LU L L A W G RE Y YRÉNU

S

PS SIVÉHO POLYST E R E V I S O A D O S K A Z O M P R E V YŠŠ I U N E RO FA SÁ D M N ÁT Ý N N A ARENIU S O C H R Ť VO Č I U V Ž I OS I K ÁC I U O D O LN I U A PL Š H C U OD A JEDN

www.isover.sk www.isover-eshop.sk

isover inzercia tf profi eps greywall 145x210 weber.indd 1

λ031

Ukážka aplikácie výrobku ISOVER eps GREYWALL

04.02.16 15:21


Podlahy

128


Podlahy

Obsah weberbat estrich 130 weberbat balkónový 131 weberbat rapid 132 weberbat opravná hmota 133 weber nivelit 134 weberfloor 4150 135 weberfloor 4160 136 weberfloor 4190 137 weberfloor 4490 138 weberfloor 4610 139 webercel mass 140 weberniv dur 141 webersys epox plastbeton 142 webersys epox penetrácia rozpúšťadlová 143

webersys epox podklad webersys epox náter tenkovrstvový webersys epox náter hrubovrstvový webersys plastbetón jemný webersys epox lak webersys epox garáž weberfloor Blitzharz easy weberbat betón dB webermix stĺpkobetón weber betonkontakt weber topkontakt weber bondprimer

144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

weberfloor 4150 Samonivelačná modifikovaná cementová hmota • Vysoké zaťaženie – pevnosť v tlaku 25 MPa • Hrúbka vrstvy 2 – 30 mm • Rýchlotuhnúca, pochôdznosť po 2 – 4 hod.

INTERIÉR

VHODNÉ PRE VODNÉ PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

DOBA SPRACOVATEĽNOSTI DO 20 MIN.

SAMONIVELAČNÁ HMOTA

129


Podlahy

weberbat estrich Jemný cementový poter na vytváranie nových a opravy existujúcich cementových poterov

Benefity pre zákazníka • Hrúbka vrstvy 10 – 40 mm • Pochôdznosť po 24 hodinách • Pevnosť v tlaku 20 MPa

• Hmota určená na zhotovenie vnútorných pripojených pochôdznych poterov • Tvorí podkladnú vrstvu pre konečnú povrchovú úpravu podláh

Podmienky na spracovanie

5 min

INTERIÉR

Použitie a obmedzenia

ČAS MIEŠANIA

• Podklad musí byť čistý, napenetrovaný • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte.

Orientačná spotreba 20 kg/1 m²/hr. 10 mm

10-40 mm

Doplnkové/ďalšie informácie APLIKACNÁ HRÚBKA

ZRNITOSŤ 0-4 MM

Balenie 25 kg vrecia, 48 ks - 1200 kg/ paleta

Farba šedá

www.sk.weber

130

Odporúčame kombinovať s produktom weberbat výstuž GRID 120.


Podlahy

weberbat balkónový Betónový poter určený na vytváranie spádových vrstiev Použitie a obmedzenia • Hmota určená na zhotovenie spádových poterov • Tvorí podkladnú vrstvu pre konečnú povrchovú úpravu podláh • Minimálna hrúbka samonosnej vrstvy vo veľmi zaťažených priestoroch (garáže, dielne, atď.) je 60 mm • Vhodné pre použitie na balkónoch, terasách, lodžiách kde je potrebné vytvoriť spád

Benefity pre zákazníka • Ideálny na vytvorenie spádu • Pevnosť v tlaku 25MPa, v ťahu za ohybu F4 • Obsahuje výstužné vlákna

Podmienky na spracovanie • Podklad musí byť čistý, napenetrovaný • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte. • Minimálna hrúbka samonosnej vrstvy vo veľmi zaťažených priestoroch (garáže, dielne, atď.) je 60 mm.

EXTERIÉR A INTERIÉR

BALKÓNY, TERASY, SPÁDOVÉ PLOCHY

ČAS MIEŠANIA DO 3 MINÚT

VÝSTUŽNÉ VLÁKNA

VYŠŠIA ODOLNOSŤ

ZRNITOSŤ 0-4 MM

• Hrúbka vrstvy 10 – 100 mm

Orientačná spotreba

Balenie

19 kg/1 m²/hr. 10 mm

25 kg vrecia, 48 ks - 1200 kg/ paleta

Doplnkové/ďalšie informácie Odporúčame kombinovať s produktom weberbat výstuž GRID 120. Penetrácia weber betonkontakt.

Farba šedá

www.sk.weber

131


Podlahy

weberbat rapid Jednozložková rýchlo tvrdnúca podlahová hmota vystužená vláknom Použitie a obmedzenia

Benefity pre zákazníka • Vysoké zaťaženie – pevnosť v tlaku 30 MPa • Hrúbka vrstvy 15 – 100 mm (pripojený poter) • Hrúbka vrstvy 40 – 100 mm (plávajúci poter)

EXTERIÉR A INTERIÉR

VHODNÉ PRE VODNÉ PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

VYSOKÁ PEVNOSŤ

VÝSTUŽNÉ VLÁKNA

RÝCHLOTUHNÚCA HMOTA

VYŠŠIA ODOLNOSŤ

• Hmota určená na zhotovenie vyrovnávacích vrstiev vnútorných aj vonkajších pripojených poterov • Pochôdznosť po 2 hodinách • Zaťaženie po 24 hodinách • Vhodný pre podlahové vykurovanie

Podmienky na spracovanie • Podklad musí byť čistý, napenetrovaný • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte.

Orientačná spotreba 18 - 21 kg/1 m²/hr. 10 mm

Doplnkové/ďalšie informácie Penetrácia weber betonkontakt

Balenie 25 kg vrecia, 42 ks - 1050 kg/ paleta

Farba šedá

www.sk.weber

132

Odporúčaná doba kladenia cementových hydroizolačných stierok a dlažby weber terizol po 24 hodinách pokládka dlažby po 24 hodinách


Podlahy

weberbat opravná hmota Jednozložková ručne spracovateľná opravná a vyrovnávacia hmota na báze cementu Použitie a obmedzenia • Hmota určená na opravu a vyrovnávanie cementových omietok, betónu, cementových mazanín, pórobetónu, muriva atď. • Určená na vnútorné a vonkajšie použitie • Pochôdznosť po 2 až 3 hodinách

Benefity pre zákazníka • Vysoké zaťaženie – pevnosť v tlaku 30 MPa • Hrúbka vrstvy 1 – 20 mm • Rýchlotvrdnúci materiál – pochôdznosť po 2 – 3 hodinách

Podmienky na spracovanie • Podklad musí byť čistý, napenetrovaný • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte. • Aplikácia ďalších vrstiev po 6 až 12 hodinách

Orientačná spotreba 19 kg/1 m²/hr. 10 mm

VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

VYSOKÁ PEVNOSŤ

VHODNÉ PRE VODNÉ PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

RÝCHLOTUHNÚCA HMOTA

Doplnkové/ďalšie informácie Penetrácia weber betonkontakt.

Balenie 25 kg vrecia, 48 ks - 1200 kg/ paleta

Farba šedá

www.sk.weber

133


Podlahy

weber nivelit Jednozložková samonivelačná podlahová hmota na báze cementu

Benefity pre zákazníka • Pevnosť v tlaku 25 MPa, pevnosť v ťahu za ohybu 6 MPa • Hrúbka vrstvy 2 – 12 mm • Vhodná na vyrovnanie cementových podkladov s inštalovaným teplovodným podlahovým vykurovaním

Použitie a obmedzenia • Celoplošné vyrovnanie cementových podkladov v interiéri • Hmota nie je vhodná ako finálna úprava povrchu • Na aplikovaných plochách odporúčame dodržiavať dilatačné polia za účelom ochrany samonivelačnej hmoty pred nepriaznivými dilatačnými pohybmi • Pochôdznosť po 24 hod.

Podmienky na spracovanie VHODNÁ NA TEPLOVODNÉ PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

OTVORENÝ ČAS POUŽITIA DO 15 MIN.

SAMONIVELAČNÁ HMOTA

• Podklad musí byť čistý, zbavený mastnoty a nesúdržných častí • Podklad musí byť vhodne napenetrovaný • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte.

Orientačná spotreba 15 kg/1 m²/hr. 10 mm

Balenie 25 kg vrecia, 42 ks/ paleta, paleta = 1050kg

Farba šedá

www.sk.weber

134

Doplnkové/ďalšie informácie Penetrácia nasiakavého povrchu weber betonkontakt (riedenie 1:5 až 1:8). Penetrácia nenasiakavého povrchu weber bondprimer


Podlahy

weberfloor 4150 Samonivelačná modifikovaná cementová hmota Použitie a obmedzenia • Hmota vhodná na vyrovnávanie podkladov zhotovených z cementových aj anhydritových poterov s príslušným prednáterom • Vhodná pre povrchy tvorené pôvodnou dlažbou, teraccom a starými prebrúsenými podkladmi • Hmota nie je vhodná na vyrovnávanie drevených podkladov, drevených parkiet a OSB dosiek • Vytvára podklad pre všetky druhy podlahových krytín (PVC, linoleá, koberce, plávajúce podlahy a drevené podklady lepené a nelepené) • Hmota nie je určená ako finálna vrstva • Zaťaženie kolieskovými kreslami od 3 mm hrúbky vrstvy • Čiastočné zaťaženie po 24 hod.

Benefity pre zákazníka • Vysoké zaťaženie – pevnosť v tlaku 25 MPa • Hrúbka vrstvy 2 – 30 mm • Rýchlotuhnúca, pochôdznosť po 2 – 4 hod.

INTERIÉR

VHODNÉ PRE VODNÉ PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

DOBA SPRACOVATEĽNOSTI DO 20 MIN.

SAMONIVELAČNÁ HMOTA

Podmienky na spracovanie • Podklad musí byť čistý, zbavený mastnoty a nesúdržných častí • Podklad musí byť vhodne napenetrovaný • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte. • Odporúčaná doba pokládky krytín na zhotovenú hmotu • Dlažba, PVC, koberce, plávajúce podlahy • min. po 3 dňoch po pochôdznosti pri hr. vrstvy 10 mm • min. po 6 dňoch po pochôdznosti pri hr. vrstvy do 20mm • min. po 9 dňoch po pochôdznosti pri hr. vrstvy do 30mm • Drevné a plávajúce podlahy(lepené): • min. po 7 dňoch po pochôdznosti pri hr. vrstvy do 20mm • min. po 10 dňoch po pochôdznosti pri hr. vrstvy do 30mm

Balenie 25 kg vrecia, 42 k ws - 1050 kg/paleta

Farba šedá

• Pre všetky hrúbky vrstiev samonivelačnej hmoty nesmie zostatková CM vlhkosť pred pokládkou krytín presiahnuť 3,5 % pre priedušné krytiny a 2,5 % pre nepriedušné krytiny (pokiaľ výrobca krytiny neuvádza inak)

Orientačná spotreba 1,5 kg/1 m²/hr. 1 mm

• Doplnkové/ďalšie informácie Penetrácia nasiakavého povrchu weber betonkontakt. Penetrácia nenasiakavého povrchu weber bondprimer.

www.sk.weber

135


Podlahy

weberfloor 4160 Samonivelačná modifikovaná cementová hmota pre vysokú zaťaž

Benefity pre zákazníka • Vysoké zaťaženie – pevnosť v tlaku 30 MPa • Hrúbka vrstvy 2 – 30 mm • Čiastočné zaťaženie po 24 hod.

INTERIÉR

VHODNÉ PRE VODNÉ PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

DOBA SPRACOVATEĽNOSTI DO 20 MIN.

STROJOVÉ MIEŠANIE A ČERPANIE

Použitie a obmedzenia • Hmota vhodná na vyrovnávanie podkladov zhotovených z cementových aj anhydritových poterov s príslušným prednáterom • Vhodná pre povrchy tvorené pôvodnou dlažbou, teraccom a starými prebrúsenými podkladmi • Hmota nie je vhodná na vyrovnávanie drevených podkladov, drevených parkiet a OSB dosiek • Vytvára podklad pre všetky druhy podlahových krytín (PVC, linoleá, koberce, plávajúce podlahy a drevené podklady lepené a nelepené) • Hmota nie je určená ako finálna vrstva • Vysoká pevnosť v ťahu za ohybu 7 MPa • Zaťaženie kolieskovými kreslami od 3 mm hrúbky vrstvy • Rýchlotuhnúca, pochôdznosť po 2 – 4 hod.

Podmienky na spracovanie

Balenie 25 kg vrecia, 48 ks - 1200 kg/ paleta

Farba šedá

• Podklad musí byť čistý, zbavený mastnoty a nesúdržných častí • Podklad musí byť vhodne napenetrovaný • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte. • Odporúčaná doba pokládky krytín na zhotovenú hmotu Dlažba: min. po 12 hod. po pochôdznosti PVC: min. po 72 hod. po pochôdznosti Koberce: min. po 72 hod. po pochôdznosti Drevené a plávajúce podlahy (lepené):min po 7 dňoch po pochôdznosti • V hrúbke vrstvy do 3 mm je možné pokladať všetky druhy krytín už po 24 hodinách

Orientačná spotreba 1,7 kg/1 m²/hr. 1 mm

Doplnkové/ďalšie informácie

www.sk.weber

136

Penetrácia nasiakavého povrchu weber betonkontakt. Penetrácia nenasiakavého povrchu weber bondprimer.


Podlahy

weberfloor 4190 Samonivelačná modifikovaná hmota na báze síranu vápenatého Použitie a obmedzenia • Hmota je vhodná na vyrovnávanie cementových poterov a poterov na báze síranu vápenatého • Neodporúčame použiť v mokrých priestoroch • Vhodné na plochy s podlahových vykurovaním • Hmota nie je vhodná ako finálna úprava povrchu • Pred lepením ďalších vrstiev musí byť povrch hmoty prebrúsený • Čiastočné zaťaženie po 24 hod. • Určené pre veľké plochy bez dilatačných škár

Podmienky na spracovanie • Podklad musí byť čistý, zbavený mastnoty a nesúdržných častí • Podklad musí byť vhodne napenetrovaný • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte

Benefity pre zákazníka • Vysoké zaťaženie – pevnosť v tlaku 30 MPa • Hrúbka vrstvy 2 – 30 mm • Rýchlotuhnúca, pochôdznosť po 4 – 6 hod.

INTERIÉR

VHODNÉ PRE VODNÉ PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

DOBA SPRACOVATEĽNOSTI DO 25 MIN.

SAMONIVELAČNÁ HMOTA

Orientačná spotreba

Balenie

17 kg/ 1 m²/hr. 10 mm

Doplnkové/ďalšie informácie

25 kg vrecia, 42 ks - 1050 kg/ paleta

Penetrácia nasiakavého povrchu weber betonkontakt.

Farba

Penetrácia nenasiakavého povrchu weber bondprimer.

svetlá okrová

www.sk.weber

137


Podlahy

weberfloor 4490 Liaty anhydritový poter s nízkym vnútorným pnutím

Benefity pre zákazníka • Vysoké zaťaženie – pevnosť v tlaku 25 MPa • Hrúbka vrstvy 30 – 60 mm, na podlahovom vykurovaní až 80 mm • Vhodný na ručné aj strojové spracovanie

VHODNÉ PRE VODNÉ PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

INTERIÉR

Použitie a obmedzenia • Vhodný pre zhotovenie liatych pripojených poterov, poterov na separačnej fólií a poterov na izolačnej fólií • Neodporúčame použiť v mokrých priestoroch • Vhodné na plochy s podlahových vykurovaním s maximálnou teplotou na prívode + 50°C • Hmota nie je vhodná ako finálna úprava povrchu • Pred lepením ďalších vrstiev musí byť vyzretý poter dôkladne prebrúsený • Pochôdznosť po 24 hod. • Určené pre veľké plochy bez dilatačných škár

Podmienky na spracovanie OTVORENÝ ČAS POUŽITIA 35 AŽ 40 MINÚT

STROJOVÉ MIEŠANIE A ČERPANIE

Balenie 40 kg vrecia, 30 ks - 1200 kg/ paleta

Farba svetlá okrová

• Podklad musí byť čistý, zbavený mastnoty a nesúdržných častí • Podklad musí byť vhodne napenetrovaný • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 35°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte

Orientačná spotreba 20 kg/1 m²/hr. 10 mm

Doplnkové/ďalšie informácie Penetrácia nasiakavého povrchu weber betonkontakt. Penetrácia nenasiakavého povrchu weber bondprimer.

www.sk.weber

138


Podlahy

weberfloor 4610 Samonivelačná modifikovaná cementová hmota pre vysokú zaťaž bez nutnosti ďalšej povrchovej úpravy Použitie a obmedzenia • Hmota určená na priemyselné podlahy bez nutnosti ďalšej povrchovej úpravy • Vďaka vysokej pevnosti je hmoty vhodná predovšetkým pre priemyselné plochy, ktoré budú zaťažované manipulačnou technikou • Vhodná do skladov, výrobných hál vrátane priestorou určených na brúsenie a zváranie kovov • Hmota nie je vhodná na vyrovnávanie dreva, drevotrieskových a OSB dosiek • Zaťaženie kolieskovými kreslami od 3 mm hrúbky vrstvy • Hrúbka vrstvy 4 – 15 mm

Benefity pre zákazníka

• Vysoké zaťaženie – pevnosť v tlaku 35 MPa • Vysoká pevnosť v ťahu za ohybu 10 MPa • Hmota určená na priemyselné podlahy bez nutnosti ďalšej povrchovej úpravy

INTERIÉR

VHODNÉ PRE VODNÉ PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

DOBA SPRACOVATEĽNOSTI OD 15 DO 20 MIN.

STROJOVÉ MIEŠANIE A ČERPANIE

Podmienky na spracovanie • Podklad musí byť čistý, zbavený mastnoty a nesúdržných častí • Podklad musí byť vhodne napenetrovaný • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +10°C do + 25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte

Orientačná spotreba

Balenie

1,7 kg/1 m²/hr. 1 mm

25 kg vrecia, 42 ks - 1050 kg/ paleta

Doplnkové/ďalšie informácie

Farba

Penetrácia nasiakavého povrchu weber betonkontakt.

šedá

Penetrácia nenasiakavého povrchu weber bondprimer.

www.sk.weber

139


Podlahy

webercel mass Cementová zmes s uhlíkovým vláknom určená pre usadzovanie a kotvenie cestných poklopov

Benefity pre zákazníka • Vysoké zaťaženie – pevnosť v tlaku 30 MPa • Krátka doba pre obnovenie cestnej prevádzky • Ľahká aplikácia bez nutnosti použiť debnenie

Použitie a obmedzenia • Zalievanie poklopov vstupných otvorov, krytov s poklopom na vodovodné ventily na cestách, chodníkoch a parkoviskách • Kotvenie dopravného značenia, stĺpov, reklamných tabúľ • Rýchle vyrovnanie dier, výmoľov a nerovností na betónových vozovkách • Použitie v exteriéri • Bezpečný a trvanlivý materiál

Podmienky na spracovanie VYSOKÁ PEVNOSŤ

RÝCHLOTUHNÚCA HMOTA

• Podklad musí byť čistý, zbavený mastnoty a nesúdržných častí • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 35°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte. • Nepoužívať priamo na asfaltové povrchy

Orientačná spotreba 20 kg/1 m²/hr. 10 mm

Balenie 25 kg vrecia, 42 ks - 1050 kg/ paleta

Farba šedá

www.sk.weber

140

Doplnkové/ďalšie informácie Tovar na objednávku


Podlahy

weberniv dur Samonivelačná hmota na báze cementu obsahujúca sklenené vlákna Použitie a obmedzenia • Slúži k vyrovnaniu stabilných podkladových vrstiev (betónové dosky, cementové potery, betónové prefabrikáty) • Špeciálne určená pre drevené podlahy (palubovky, vlysy, mozaiky, drevotrieskové dosky, cementotrieskové dosky) • Samonosná od minimálnej hrúbky 8 mm (platí pre nekompresné podklady)

Benefity pre zákazníka • Vysoké zaťaženie – pevnosť v tlaku 35 MPa • Hrúbka vrstvy 3 - 30 mm • Samonosná od minimálnej hrúbky 8 mm

Podmienky na spracovanie • Podklad musí byť čistý, zbavený mastnoty a nesúdržných častí • Podklad musí byť vhodne napenetrovaný • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 26°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte. • Odporúčaná doba pokládky krytín na zhotovenú hmotu Dlažba:min. po 12 hod. po pochôdznosti PVC: min. po 72 hod. po pochôdznosti Koberce: min. po 24 hod. po pochôdznosti Plávajúce podlahy: min. po 24 hod. po pochôdznosti Parkety: min. po 72 hod. po pochôdznosti Nátery: min. po 72 hod. po pochôdznosti Korok: min. po 72 hod. po pochôdznosti • Minimálna hrúbka hmoty pre zaťaženie kolieskovými kreslami = 3mm

Orientačná spotreba

INTERIÉR

VYSOKÁ PEVNOSŤ

OTVORENÝ ČAS POUŽITIA DO 20 MINÚT

SAMONIVELAČNÁ HMOTA

Balenie 25 kg vrecia, 48 ks - 1200 kg/ paleta

Farba šedá

1,7 kg/1 m²/hr. 1 mm

Doplnkové/ďalšie informácie Penetrácia nasiakavého povrchu weber betonkontakt. Penetrácia nenasiakavého povrchu weber bondprimer.

www.sk.weber

141


Podlahy

webersys epox plastbeton Trojzložkový polymérbetónový kompozit

Benefity pre zákazníka • Vysoká mechanická odolnosť • Použitie v interiéri aj v exteriéri • Odolný voči alkáliám, riedeným kyselinám a ropným látkam

Použitie a obmedzenia • Vysokopevnostný podlahový materiál • Nie je určený na priamy kontakt s potravinami a pitnou vodou • Materiál nie je vhodný do priestorov kde bude prebiehať zváranie a brúsenie kovov • Vhodný ako povrchová úprava cementových poterov a stierok, prípadne iných súdržných povrchov

Podmienky na spracovanie

VYSOKÁ PEVNOSŤ

B

A DVOJZLOŽKOVÁ HMOTA

CHEMICKY ODOLNÝ MATERIÁL

Balenie 18,25 kg plastové nádoby

Orientačná spotreba 18,25 kg/m²/1 cm

Farba

Doplnkové/ďalšie informácie

podľa vzorkovníka

Penetrácia nasiakavého povrchu webersys epox podklad.

www.sk.weber

142

• Podklad musí byť čistý, suchý zbavený mastnoty a nesúdržných častíc • Podklady znečistené ropnými produktami musia byť prebrúsené, otryskané alebo vyfrézované • Vlhkosť podkladu ≤5% (betónový podklad) • Pred spracovaním je nutné dôkladne zmiešať všetky zložky hmoty • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +15°C do + 25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte • Spracovateľnosť zmesi 30 min v závislosti od teploty


Podlahy

webersys epox penetrácia rozpúšťadlová Dvojzložková epoxidová penetrácia rozpúšťadlová Použitie a obmedzenia • Náter určený na penetráciu podkladov pre zhotovenie epoxidových náterov • Penteračný prípravok pod webersys epox náter tenkovrstvový, webersys epox náter hrubovrstvový, webersys epox plastbeton • Vhodný aj pod kamenné a štrkové epoxidové koberce

Benefity pre zákazníka • Odolný voči zriedeným chemickým látkam • Určený do mechanicky namáhaných priestorov • Uzatvára kapiláry a póry

Podmienky na spracovanie • Podklad musí byť čistý, suchý zbavený mastnoty a nesúdržných častíc • Podklady znečistené ropnými produktami musia byť prebrúsené, otryskané alebo vyfrézované • Vlhkosť podkladu ≤5% (betónový podklad) • Pred spracovaním je nutné dôkladne zmiešať obe zložky náteru • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +15°C do + 25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte • Spracovateľnosť zmesi 15 až 30 min v závislosti od teploty • Náter musí byť aplikovaný rovnomerne

Orientačná spotreba 0,15 – 0,5 kg/m² (podľa nasiakavosti podkladu)

VYSOKÁ PEVNOSŤ

B

A DVOJZLOŽKOVÁ HMOTA

CHEMICKY ODOLNÝ MATERIÁL

Balenie 4,4 L, 8,8 L balenie

Farba transparentná

www.sk.weber

143


Podlahy

webersys epox podklad Dvojzložkový bezrozpúšťadlový epoxidový adhézny mostík

Benefity pre zákazníka • Odolný voči zriedeným chemickým látkam • Určený do mechanicky namáhaných priestorov • Uzatvára kapiláry a póry

VYSOKÁ PEVNOSŤ

B

A DVOJZLOŽKOVÁ HMOTA

CHEMICKY ODOLNÝ MATERIÁL

Balenie 3 L balenie

Farba transparentná

www.sk.weber

144

Použitie a obmedzenia • Náter určený na penetráciu podkladov pre zhotovenie epoxidových stierok • V kombinácií s kremičitým pieskom vhodný na spevnenie starých podkladov

Podmienky na spracovanie • Podklad musí byť čistý, suchý zbavený mastnoty a nesúdržných častíc • Podklady znečistené ropnými produktami musia byť prebrúsené, otryskané alebo vyfrézované • Vlhkosť podkladu ≤5% (betónový podklad) • Pred spracovaním je nutné dôkladne zmiešať obe zložky náteru • Čerstvý, nezavädnutý náter je možné posypať kremičitým pieskom za účelom zvýšenia priľnavosti ďalších vrstiev • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +15°C do + 25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte • Spracovateľnosť zmesi 15 až 30 min v závislosti od teploty • Náter musí byť aplikovaný rovnomerne

Orientačná spotreba 0,25 kg/m² (podľa nasiakavosti podkladu)


Podlahy

webersys epox náter tenkovrstvový Dvojzložkový epoxidový rozpúšťadlový náter Použitie a obmedzenia • Náter určený na finálnu povrchovú úpravu podláh • Náter nie je určený na priamy kontakt s potravinami a pitnou vodou • Náter nie je vhodný do priestorov kde bude prebiehať zváranie a brúsenie kovov • Vhodný ako povrchová úprava cementových poterov a stierok, prípadne iných súdržných povrchov

Benefity pre zákazníka • Vysoká mechanická odolnosť • Odolný voči alkáliám, riedeným kyselinám a ropným látkam • Tenkovrstvový náter

Podmienky na spracovanie • Podklad musí byť čistý, suchý zbavený mastnoty a nesúdržných častíc • Podklady znečistené ropnými produktami musia byť prebrúsené, otryskané alebo vyfrézované • Vlhkosť podkladu ≤5% (betónový podklad) • Pred spracovaním je nutné dôkladne zmiešať obe zložky náteru • Čerstvý, nezavädnutý náter je možné posypať kremičitým pieskom za účelom zvýšenia priľnavosti ďalších vrstiev a za účelom zdrsnenia finálneho povrchu • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte • Spracovateľnosť zmesi 30 min v závislosti od teploty • Do čerstvo zmiešanej hmoty je dovolené pridať riedidlo S 6300, maximálne však do množstva 10 % hm. • Náter musí byť aplikovaný rovnomerne • Pre aplikáciu v exteriéri odporúčame iba odtieň RAL 1017

VYSOKÁ PEVNOSŤ

B

A DVOJZLOŽKOVÁ HMOTA

CHEMICKY ODOLNÝ MATERIÁL

Balenie 6 kg, 12 kg plechové nádoby

Farba odtiene RAL na objednávku

Orientačná spotreba 0,2 – 0,3 kg/m² (jeden náter, podľa nasiakavosti podkladu)

Doplnkové/ďalšie informácie Penetrácia webersys epox podklad.

www.sk.weber

145


Podlahy

webersys epox náter hrubovrstvový Dvojzložkový epoxidový bezrozpúšťadlový náter

Benefity pre zákazníka • Vysoká mechanická odolnosť • Odolný voči alkáliám, riedeným kyselinám a ropným látkam • Hrubovrstvový náter

Použitie a obmedzenia • Náter určený na finálnu povrchovú úpravu podláh • Náter nie je určený na priamy kontakt s potravinami a pitnou vodou • Náter nie je vhodný do priestorov kde bude prebiehať zváranie a brúsenie kovov • Vhodný ako povrchová úprava cementových poterov a stierok, prípadne iných súdržných povrchov

Podmienky na spracovanie VYSOKÁ PEVNOSŤ

B

A DVOJZLOŽKOVÁ HMOTA

CHEMICKY ODOLNÝ MATERIÁL

Balenie 6 kg, 12 kg plechové nádoby

Farba odtiene RAL na objednávku

• Podklad musí byť čistý, suchý zbavený mastnoty a nesúdržných častíc • Podklady znečistené ropnými produktami musia byť prebrúsené, otryskané alebo vyfrézované • Podklad je potrebné napenetrovať penetráciou webersys epox podklad • Vlhkosť podkladu ≤5% (betónový podklad) • Pred spracovaním je nutné dôkladne zmiešať obe zložky náteru • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte • Spracovateľnosť zmesi 30 min v závislosti od teploty • Náter musí byť aplikovaný rovnomerne • Pre aplikáciu v exteriéri odporúčame iba odtieň RAL 1017

Orientačná spotreba 0,3 - 0,5 kg/m² (jeden náter) 1,5 kg/m²/ 1 mm stierka

Doplnkové/ďalšie informácie Penetrácia webersys epox podklad.

www.sk.weber

146


Podlahy

webersys plastbetón jemný Dvojzložková bezrozpúšťadlová hmota na prípravu polymérbetónu Použitie a obmedzenia • Spojivo pre kamenné povlaky do frakcie plniva 2 – 8 mm • Hmota určená na finálnu povrchovú úpravu podláh • Hmota nie je určená na priamy kontakt s potravinami a pitnou vodou • Hmota nie je vhodná do priestorov kde bude prebiehať zváranie a brúsenie kovov • Vhodná ako povrchová úprava cementových poterov a stierok, prípadne iných súdržných povrchov • Odolný voči alkáliám, riedeným kyselinám a ropným látkam

Benefity pre zákazníka • Vysoká mechanická odolnosť • Pochôdznosť od 5 mm hrúbky (chodníky, balkóny, schody) • Stredné zaťaženie od 10 mm hrúbky (garáže, autoservisy, výrobné haly, sklady) • Vysoké zaťaženie nad 20 mm (vjazdy a prejazdy pre automobily)

VYSOKÁ PEVNOSŤ

Podmienky na spracovanie • Podklad musí byť čistý, suchý zbavený mastnoty a nesúdržných častíc • Podklady znečistené ropnými produktami musia byť prebrúsené, otryskané alebo vyfrézované • Vlhkosť podkladu ≤5% (betónový podklad) • Pred spracovaním je nutné dôkladne zmiešať obe zložky náteru • Čerstvý, nezavädnutý náter je možné posypať kremičitým pieskom za účelom zvýšenia priľnavosti ďalších vrstiev a za účelom zdrsnenia finálneho povrchu • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte • Spracovateľnosť zmesi 30 min v závislosti od teploty • Do čerstvo zmiešanej hmoty je dovolené pridať riedidlo S 6300, maximálne však do množstva 10 % hm. • Náter musí byť aplikovaný rovnomerne • Pre aplikáciu v exteriéri odporúčame iba odtieň RAL 1017

B

A DVOJZLOŽKOVÁ HMOTA

CHEMICKY ODOLNÝ MATERIÁL

Balenie 18,55 kg plechové nádoby

Farba transparentná

Orientačná spotreba 18,25 kg/m²/1 cm

Doplnkové/ďalšie informácie Penetrácia webersys epox podklad. www.sk.weber

147


Podlahy

webersys epox lak Dvojzložkový transparentný epoxidový lak

Benefity pre zákazníka • Vysoká mechanická odolnosť • Odolný voči alkáliám, riedeným kyselinám a ropným látkam • Pochôdznosť po 24 hod.

Použitie a obmedzenia • Finálna povrchová ochrana epoxidových povrchov a dekoratívnych čipsov • Hmota nie je určená na priamy kontakt s potravinami a pitnou vodou • Hmota nie je vhodná do priestorov kde bude prebiehať zváranie a brúsenie kovov • Vhodné do interiéru

Podmienky na spracovanie

VYSOKÁ PEVNOSŤ

B

A DVOJZLOŽKOVÁ HMOTA

CHEMICKY ODOLNÝ MATERIÁL

Balenie 7 kg plechové nádoby

Farba transparentná

www.sk.weber

148

• Podklad musí byť čistý, suchý, zbavený mastnoty a nesúdržných častíc • Vhodné podklady sú epoxidové nátery a stierky • Pred spracovaním je nutné dôkladne zmiešať obe zložky laku • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +15°C do + 25°C. • Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte • Spracovateľnosť zmesi 30 min v závislosti od teploty • Do čerstvo zmiešanej hmoty je dovolené pridať riedidlo S 6300, maximálne však do množstva 10 % hm. pre vrchné nátery a 30% na vytvorenie základného náteru • Náter musí byť aplikovaný rovnomerne

Orientačná spotreba 0,15 až 0,3 kg/m² podľa rovinatosti podkladu


Podlahy

webersys epox garáž Dvojzložkový rozpúšťadlový epoxidový náter Použitie a obmedzenia • Náter určený na povrchovú úpravu betónových a anhydritových povrchov • Vhodný ak povrchová úprava podláh garáží, dielní, skladov, výrobných priestorov

Podmienky na spracovanie • Podklad musí byť čistý, suchý zbavený mastnoty a nesúdržných častíc • Podklady znečistené ropnými produktami musia byť prebrúsené, otryskané alebo vyfrézované • Vlhkosť podkladu ≤5% (betónový podklad) • Pred spracovaním je nutné dôkladne zmiešať obe zložky náteru • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte • Spracovateľnosť zmesi 15 až 30 min v závislosti od teploty • Náter musí byť aplikovaný rovnomerne

Orientačná spotreba 0,25 kg/m² (podľa nasiakavosti podkladu)

Doplnkové/ďalšie informácie Penetrácia webersys epox garáž penetrácia (spotreba 0,2 – 0,3 kg/m²)

Benefity pre zákazníka • Odolný voči zriedeným chemickým látkam • Určený do mechanicky namáhaných priestorov • Uzatvára kapiláry a póry

VYSOKÁ PEVNOSŤ

B

A DVOJZLOŽKOVÁ HMOTA

CHEMICKY ODOLNÝ MATERIÁL

Balenie 3,36 L plechové balenie

Farba transparentná

www.sk.weber

149


Podlahy

weberfloor Blitzharz easy Dvojzložková rozpúšťadlová epoxidová sada na zošívanie trhlín v betóne

Benefity pre zákazníka • Jednoduchá aplikácia priamo z fľaše • Odolný voči zriedeným chemickým látkam • Určený do mechanicky namáhaných priestorov

Použitie a obmedzenia • Náter určený na povrchovú úpravu betónových a anhydritových povrchov • Vhodný ak povrchová úprava podláh garáží, dielní, skladov, výrobných priestorov • Lepenie kovových líšt • Hmota vhodná aj na povrchy s podlahovým vykurovaním

Podmienky na spracovanie

VYSOKÁ PEVNOSŤ

B

A DVOJZLOŽKOVÁ HMOTA

CHEMICKY ODOLNÝ MATERIÁL

Balenie 7 kg plechové nádoby

• Podklad musí byť čistý, suchý zbavený mastnoty a nesúdržných častíc • Podklady znečistené ropnými produktami musia byť prebrúsené, otryskané alebo vyfrézované • Hladké a leštené povrchy je nutné zdrsniť prebrúsením • Vlhkosť podkladu ≤4% (betónový podklad) • Pred spracovaním je nutné dôkladne zmiešať obe zložky • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte • Spracovateľnosť zmesi 15 min v závislosti od teploty

Orientačná spotreba

Farba

-

transparentná

Doplnkové/ďalšie informácie weber spony

www.sk.weber

150


Podlahy

weberbat betón dB Cementový poter Použitie a obmedzenia • Hmota určená na zhotovenie vnútorných samonosných pochôdznych poterov v systéme webersys dB • Tvorí základnú samonosnú vrstvu v priestoroch bytovej a administratívnej s celkovým plošným zaťažením do 2 kN/m² • Aplikačná hrúbka 40 – 55 mm • Ľahká spracovateľnosť • Akustický útlm • Pochôdznosť po 24 hodinách

Benefity pre zákazníka • Jednoduchá aplikácia bez nutnosti miešania • Vysoká pevnosť v tlaku až 30 MPa • Pevnosť v ťahu za ohybu 5 MPa

Podmienky na spracovanie • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C. Pri očakávaní teplôt výrobok nepoužívajte • Čerstvo vyaplikovaný betón je nutné chrániť pred priamym slnečným žiarením a vysokými teplotami • Premiešaná zmes sa aplikuje na akustickú podložku weberbat podložka dB • Do poteru sa vkladá výstužná sieť weberbat výstuž GRID 120

Orientačná spotreba /výdatnosť 18 - 21 kg / 1 cm / m²

Doplnkové/ďalšie informácie Nutné kombinovať s weberbat podložka dB.

RUČNÉ SPRACOVANIE

Balenie 25 kg vrecia, 42 ks - 1050 kg/ paleta

Farba šedá

Výstužná sieť weberbat výstuž GRID 120.

www.sk.weber

151


Podlahy

webermix stĺpkobetón Suchá betónová zmes bez nutnosti miešania

Benefity pre zákazníka • Jednoduchá aplikácia bez nutnosti miešania

Použitie a obmedzenia • Zmes vhodná na betónovanie plotových stĺpov, vlajkových stožiarov, záhradných lámp, dopravného značenia a iných podobných konštrukcii

• Ľahká spracovateľnosť

Podmienky na spracovanie • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C. Pri očakávaní teplôt výrobok nepoužívajte • Čerstvo vyaplikovaný betón je nutné chrániť pred priamym slnečným žiarením a vysokými teplotami

Orientačná spotreba 12,5 l/25 kg vrece RUČNÉ SPRACOVANIE

Balenie 25 kg vrecia, 42 ks - 1050 kg/ paleta

Farba šedá

www.sk.weber

152


Podlahy

weber betonkontakt Penetračný náter určený na zjednotenie nasiakavosti a zvýšenie priľnavosti Použitie a obmedzenia • Výrazne zvyšuje prídržnosť cementových hmôt k podkladu • Používa sa ako penetrácia nasiakavých podkladov pred aplikáciou samonivelačných hmôt, opravných hmôt, betónových poterov, dlažieb a obkladov

Benefity pre zákazníka • Riedenie s čistou vodou • Vysoká výdatnosť, koncentrát

Podmienky na spracovanie • Podklad musí byť čistý, suchý zbavený mastnoty a nesúdržných častíc • Podklady znečistené ropnými produktami musia byť prebrúsené, otryskané alebo vyfrézované • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte • Možnosť riediť v pomere 1:5 až 1:8 s čistou vodou

Orientačná spotreba /výdatnosť 0,2 kg/m² (v rozriedenom stave)

Balenie 2 l, 5 l, 20 l PE nádoby

Farba biela

www.sk.weber

153


Podlahy

weber topkontakt Penetračný náter určený na zjednotenie nasiakavosti a zvýšenie priľnavosti

Benefity pre zákazníka • Bez nutnosti riedenia • Všestranné použitie

Použitie a obmedzenia • Výrazne zvyšuje prídržnosť cementových hmôt k podkladu • Používa sa ako penetrácia nasiakavých podkladov pred aplikáciou samonivelačných hmôt, opravných hmôt, betónových poterov, dlažieb a obkladov

Podmienky na spracovanie • Podklad musí byť čistý, suchý zbavený mastnoty a nesúdržných častíc • Podklady znečistené ropnými produktami musia byť prebrúsené, otryskané alebo vyfrézované • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte • Náter nie je určený na riedenie

Orientačná spotreba 0,2 kg/m²

Balenie 2 l, 5 l PE nádoby

Farba biela

www.sk.weber

154


Podlahy

weber bondprimer Náter zabezpečujúci zvýšenie priľnavosti na nesavé podklady Použitie a obmedzenia • Výrazne zvyšuje prídržnosť cementových hmôt k podkladu • Používa sa ako prípravný náter nasiakavých podkladov pred aplikáciou samonivelačných hmôt, opravných hmôt, betónových poterov, dlažieb a obkladov • Neodporúča sa aplikovať zbytočne veľkú vrstvu materiálu

Benefity pre zákazníka • Riedenie s čistou vodou • Vysoká výdatnosť, koncentrát

Podmienky na spracovanie • Podklad musí byť čistý, suchý zbavený mastnoty a nesúdržných častíc • Podklady znečistené ropnými produktami musia byť prebrúsené, otryskané alebo vyfrézované • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte

Orientačná spotreba /výdatnosť 0,2 kg/m²

Balenie 2 l, 5 l, 20 l PE nádoby

Farba krémová

www.sk.weber

155


Hydroizolačné sys témy

156


Hydroizolačné systémy

Obsah weber akryzol 158 weber terizol 159 weber xerm 160 webertec 946 161 webertec 901 162 webertec 915 163 webertec 930 164 webertec 933 165 webertec imper F 166 webertec superflex D24 167

weber terizol Jednozložková sikátová hydroizolačná stierka • Trvalo flexibilný materiál • Lepenie obkladov a dlažieb po 24 hod. • Jednoduchá aplikácia nerezovým hladidlom

VÝBORNÁ HYDROIZOLAČNÁ SCHOPNOSŤ

JEDNOZLOŽKOVÁ HMOTA

VHODNÁ DO VLHKÝCH PRIESTOROV

157


Hydroizolačné systémy

weber akryzol Jednozložková náterová hydroizolácia pod obklady a dlažby

Benefity pre zákazníka • Vhodné na anhydritové potery • Trvalo flexibilný materiál • Lepenie obkladov a dlažieb po 24 hod.

Použitie a obmedzenia • Vhodné na vytvorenie hydroizolácie pod obklady a dlažby • Izolácia kúpeľní, sprchových kútov • Materiál na cementovej báze • Aplikácia možná nerezovým hladidlom so zubom alebo velúrovým valčekom • Jednoduchá aplikácia nerezovým hladidlom alebo velúrovým valčekom

Podmienky na spracovanie VÝBORNÁ HYDROIZOLAČNÁ SCHOPNOSŤ

• Podklad musí byť čistý, napenetrovaný • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte

Orientačná spotreba PRIPRAVENÉ NA POUŽITIE

APLIKÁCIA VALČEKOM

Hydroizolácia

1,5 kg/1 m²/ 2 mm

Doplnkové/ďalšie informácie

Balenie 5 kg, 15 kg PE obaly

www.sk.weber

158

Penetrácia podkladu weber betonkontakt. Príprava nenasiakavého podkladu weber bondprimer.


Hydroizolačné systémy

weber terizol Jednozložková silikátová hydroizolačná stierka Použitie a obmedzenia • Vhodné na vytvorenie hydroizolácie pod obklady a dlažby • Hydroizolácia najmä balkónov, terás, lodžií, bazénov, nádrží • Izolácia kúpeľní, sprchových kútov • Materiál na cementovej báze • Aplikácia možná nerezovým hladidlom so zubom • Hmota nie je UV stabilná

Benefity pre zákazníka • Trvalo flexibilný materiál • Lepenie obkladov a dlažieb po 24 hod. • Jednoduchá aplikácia nerezovým hladidlom

Podmienky na spracovanie • Podklad musí byť čistý, napenetrovaný • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte

Orientačná spotreba Hydroizolácia

3 kg/ 1 m²/3 mm

Doplnkové/ďalšie informácie Penetrácia podkladu weber betonkontakt.

VÝBORNÁ HYDROIZOLAČNÁ SCHOPNOSŤ

JEDNOZLOŽKOVÁ HMOTA

VHODNÁ DO VLHKÝCH PRIESTOROV

Balenie 20 kg, 4,5 kg vrecia

Príprava nenasiakavého podkladu weber bondprimer.

www.sk.weber

159


Hydroizolačné systémy

weberxerm 844 Dvojzložkový mrazuvzdorný systém odolný UV žiareniu a soliam určený na hydroizoláciu a lepenie obkladov a dlažieb v jednom kroku

Benefity pre zákazníka • Rýchle tvrdnutie aj pri nízkych teplotách • Škárovanie po 12 hod. • Teplotná odolnosť od -20°C do + 70°C

Použitie a obmedzenia • Vhodné na lepenie na nasiakavé aj nenasiakavé podklady • Zhotovenie hydroizolácie a nalepenie obkladov a dlažieb v jednom kroku • Vhodné na balkóny, terasy, lodžie • Materiál na cementovej báze • Prekrývanie trhlín do šírky 1 mm

Podmienky na spracovanie

VÝBORNÁ HYDROIZOLAČNÁ SCHOPNOSŤ

• Podklad musí byť čistý, napenetrovaný • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +3°C do + 30°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte

Orientačná spotreba

B

A

Hydroizolácia ĽAHKÁ APLIKÁCIA

DVOJZLOŽKOVÁ HMOTA

2,5 kg/1 m²/2 mm hrúbka

Hydroizolácia a lepenie

4,9 kg/m²

Doplnkové/ďalšie informácie

Balenie 18 kg PE obaly

www.sk.weber

160

Pre aplikáciu materiálu ako lepidla a hydroizolácie v jednom kroku je nutné použiť špeciálne hladidlo s dištančnými prvkami pre zhotovenie vrstvy hydroizolácie.


Hydroizolačné systémy

webertec 946 Injektážna pasta na báze silanu bez rozpúšťadiel určená na zhotovenie horizontálnej hydroizolácie základov Použitie a obmedzenia • Hmota určená k dodatočnej hydroizolácií muriva proti vzlínajúcej vlhkosti beztlakovou injektážnou metódou • Aplikácia vhodná v exteriéri aj v interiéri • Vhodná pre všetky bežné murivá okrem pórobetónu • Izolácia obvodových nosným murív aj priečok • Pri hrúbke muriva väčšej ako 60 cm odporúčame použitie tlakovej injektáže webertec 940 E • Vhodná aj na vlhké podklady • Neprodukuje soli poškodzujúce murivo

Benefity pre zákazníka • Na okamžité spracovanie • Vhodná pre duté murivá • Spracovanie beztlakovou injektážou

Podmienky na spracovanie • Pôvodná omietka musí byť odstránená minimálne 80 cm nad viditeľnú úroveň poškodenia • Podklad musí byť zbavený nečistôt a prachu • Podklad je možné mierne navlhčiť • Postihnuté miesta je možné vysušovať len v prípade ak na nich nie sú obklady alebo hydroizolačné nátery • Podklad musí byť čistý, napenetrovaný • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte

HYDROIZOLÁCIA ZÁKLADOV

PRIPRAVENÉ NA POUŽITIE

Balenie 600 ml saláma, 10 l kanister

Orientačná spotreba Hrúbka múru v cm 24 36 48 Približná spotreba v ml 360 540 720 Výdatnosť približne 1,6 bm 1,1 bm 0,8 bm

www.sk.weber

161


Hydroizolačné systémy

webertec 901 Bituménová emulzia určená základný náter pod bituménové zmesi

Benefity pre zákazníka • Kompatibilná s cementovými a vápennými podkladmi • Vhodná na omietky, murivá, oceľové prvky, azbestové materiály • Obsah bituménu až 60 %

Použitie a obmedzenia • Hmota určená ako podkladný náter pre bituménové hydroizolácie • Vhodná aj ako izolačný náter proti zemnej vlhkosti pod úrovňou terénu • Neobsahuje rozpúšťadlá • Aplikácia vhodná v exteriéri aj v interiéri • Bezpečná s izolačnými materiálmi citlivými na rozpúšťadlá

Podmienky na spracovanie

HYDROIZOLÁCIA ZÁKLADOV

PRIPRAVENÉ NA POUŽITIE

• Podklad musí byť čistý, zbavený nesúdržných častí a prachu • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte

Orientačná spotreba 50 – 80 ml/m² (riedení s vodou v pomere 1:10)

Balenie 5 kg, 10 kg, 30 kg kanister

www.sk.weber

162

Doplnkové/ďalšie informácie Pre zhotovenie hydroizolácie odporúčame materiály webertec 915 alebo webertec Superflex 10.


Hydroizolačné systémy

webertec 915 Jednozložková vysokoflexibilná hydroizolačná stierka bez obsahu rozpúšťadiel na báze bituménu Použitie a obmedzenia • Hmota určená na zhotovenie hydroizolácie základov proti zemnej vlhkosti • Vhodná na odizolovanie stien pivníc, podláh, základov, stropov podzemných garážií ktoré sú v styku so zeminou • Neobsahuje rozpúšťadlá • S použitím urýchľovača veľmi rýchle tuhnutie a vytvrdnutie zmesi • Bezpečná s izolačnými materiálmi citlivými na rozpúšťadlá • Izolácia proti radónu

Benefity pre zákazníka • Kompatibilná s cementovými a vápennými podkladmi • Vhodná na omietky, murivá, oceľové prvky, azbestové materiály • Obsah bituménu až 60 %

Podmienky na spracovanie • Podklad musí byť čistý, zbavený nesúdržných častí a prachu • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte

HYDROIZOLÁCIA ZÁKLADOV

PRIPRAVENÉ NA POUŽITIE

Orientačná spotreba Od 4 l do 5,5 l/m²

Balenie 5 kg, 10 kg, 30 kg kanister

www.sk.weber

163


Hydroizolačné systémy

webertec 930 Jednozložková hydroizolačná hmota na cementovej báze

Benefity pre zákazníka • Hmota je bezpečná v priamom kontakte s pitnou vodou • Vysoká nepriepustnosť vody pri pozitívnom vodnom tlaku • Vysoká nepriepustnosť vody v prípade negatívneho vodného tlaku (v súlade s podkladom až do ponoru 3m)

VÝBORNÁ HYDROIZOLAČNÁ SCHOPNOSŤ

KONTAKT S PITNOU VODOU

VHODNÁ DO VLHKÝCH PRIESTOROV

Balenie 25 kg vrecia, 42 ks - 1050 kg/ paleta

Farba šedá

www.sk.weber

164

Použitie a obmedzenia • Ideálna na zhotovenie hydroizolácie kontajnerov na pitnú vodu • Hydroizolácia spodnej stavby • Izolácia proti tlakovej vode musí byť zhotovená na betónovom súdržnom podklade • Vhodná na konštrukcie bez dilatačných pohybov • Mimoriadna odolnosť voči chemikáliám a agresívnemu prostrediu • Odolná voči vode s obsahom sulfátov

Podmienky na spracovanie • Podklad musí byť čistý, napenetrovaný • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 30°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte • Doba spracovania do 60 min. • Hmota sa nanáša murárskou stierkou • Aplikácia minimálne v dvoch vrstvách

Orientačná spotreba 4 – 6 kg/m²


Hydroizolačné systémy

webertec 933 Rýchlotvrdnúca vysprávková a výplňová suchá maltová zmes Použitie a obmedzenia • Hmota určená na vytváranie fabiónov • Ideálna na vytvorenie žliabkov s styku stena podlaha • Pre vnútorné aj vonkajšie postredie • Odolná voči síranom • Vysoká n epriepustnosť vody pri pozitívnom vodnom tlaku • Vysoká nepriepustnosť vody v prípade negatívneho vodného tlaku (v súlade s podkladom až do ponoru 3m) • Mimoriadna odolnosť voči chemikáliám a agresívnemu prostrediu • Odolná voči vode s obsahom sulfátov

Benefity pre zákazníka • Vytvára vodonepriepustný spoj • Kompenzuje zmrašťovanie • Rýchlo vytvrdzujúca hmota

15MIN

RÝCHLE TUHNUTIE DO 15 MIN.

Podmienky na spracovanie • Podklad musí byť čistý, napenetrovaný • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 26°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte • Doba spracovania do 15 min. • Doba vytvrdnutia do 60 min. • Hmota sa nanáša rohovou lyžicou

Orientačná spotreba 18 kg/m²/10 mm hr.

ĽAHKÁ APLIKÁCIA

VHODNÁ DO VLHKÝCH PRIESTOROV

Balenie 25 kg vrecia, 42 ks - 1050 kg/ paleta

Farba šedá

www.sk.weber

165


Hydroizolačné systémy

webertec imper F Kryštalická hydroizolácia na cementové podklady

Benefity pre zákazníka • Ideálne odoláva negatívnemu aj pozitívnemu tlaku • Je vhodná na trvalé zaťaženie vodou • Odolná v kontakte s agresívnou a morskou vodou

APLIKÁCIA MALIARSKOU ŠTETKOU

ĽAHKÁ APLIKÁCIA

VHODNÁ DO VLHKÝCH PRIESTOROV

• Izolácia zemných stavieb ako sú kanalizácie, ČOV, nádrže na vodu, bazény, tunely, atď.. • Impregnovanie betónových konštrukcií • Vhodná na aplikáciu na mokrý podklad

Podmienky na spracovanie • Podklad musí byť čistý, zbavený prachu a mastnoty • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 35°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte • Doba spracovania do 30 min. • Začiatok tuhnutia po 4 hod. • Prestávka medzi jednotlivými vrstvami 4 hod. • Doba pred naplnením nádrže 3 dni • Doba vyzrievania pred zhotovením povrchových úprav 4 dni • Hmota sa nanáša štetcom

Balenie

Orientačná spotreba

25 kg vrecia, 42 ks - 1050 kg/ paleta

20 kg/m²/10 mm hr.

Farba šedá

www.sk.weber

166

Použitie a obmedzenia


Hydroizolačné systémy

webertec superflex D24 Dvojzložková flexibilná hydroizolácia na tlakovú vodu Použitie a obmedzenia • Hydroizolácia pivníc, podlahových dosiek, základov, stropov podzemných garáží • Aplikácia možná zubovým nerezovým hladidlom • Hmota je UV stabilná • Vhodné na lepenie EPS a XPS • Zhotovenú hydroizoláciu základov odporúčame ochrániť pred mechanickým poškodením obkladom z XPS • Po 4 hod. je možné lepiť izolačné, drenážne a ochranné platne • Odolná voči dažďu už po 4 hodinách • Vytvrdnutie do 24 hodín vďaka reakčnému tuhnutiu

Podmienky na spracovanie • Podklad musí byť čistý, napenetrovaný • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 30°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte • Doba spracovania do 45 min.

Orientačná spotreba Hydroizolácia 3,5 kg/1 m² pre beztlakovú izoláciu Hydroizolácia 4,5 kg/1 m² pre tlakovú izoláciu

Benefity pre zákazníka • Trvalo flexibilný materiál • Odolná voči tlakovej vode (1,0 bar už po 24 hod.) • Po 4 hod. je možné lepiť izolačné, drenážne a ochranné platne

HYDROIZOLÁCIA POD OBKLADY A DLAŽBY

B

A DVOJZLOŽKOVÁ HYDROIZOLÁCIA

VHODNÁ DO VLHKÝCH PRIESTOROV

Balenie 30 kg PE obaly

Farba šedá

Doplnkové/ďalšie informácie Penetrácia podkladu webertec 901

www.sk.weber

167


Sanačné sys témy


webersan podhoz WTA webersan vyrovnávací WTA webersan sanační WTA webersan presto 100 webersan presto 200 webersan presto 300 weberrep ochrana weberrep povrch SV weberrep vysprávka J SV weberrep vysprávka H SV SHC hydrofóbny náter webersan evoluzione weberton puroplast

Sanačné systémy

Obsah 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182

SanačnÝ sys tém WTA webersan podhoz WTA

webersan vyrovnávací WTA

webersan sanační WTA

• Účinné odvádzanie vlhkosti • Naväzovanie solí • Vynikajúca paropriepustnosť a vodeodolnosť

ŠPECIÁLNA MALTA

ĽAHKÁ APLIKÁCIA

169


Sanačné systémy

webersan podhoz WTA Podkladový nástrek pre sanačný systém webersan WTA

Benefity pre zákazníka • Účinné odvádzanie vlhkosti • Naväzovanie solí • Vynikajúca paropriepustnosť a vodeodolnosť

Použitie a obmedzenia • Používa sa ako podkladový prednástrek na veľmi vlhké a zasolené minerálne povrchy v interiéri a v exteriéri • Vhodná na ručné aj strojové spracovanie • Určená na vytvorenie podkladu pre omietky webersan WTA

Podmienky na spracovanie

ĽAHKÁ APLIKÁCIA

ŠPECIÁLNA MALTA

Balenie 25 kg vrecia, 42 ks - 1050 kg/ paleta

Farebné odtiene šedá

www.sk.weber

170

• Podklad musí byť čistý, súdržný a bez pohyblivých častí • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 30°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte • Čerstvo nanesenú maltu je potrebné chrániť pred priamym slnečným žiarením a pred dažďovými zrážkami • Starú znehodnotenú omietku je potrebné odstrániť do výšky 100 cm nad napadnutú hranu • Škáry v murive je potrebné vyškriabať do hĺbky 20 mm

Orientačná spotreba 7 kg/1 m²/10 mm

Doplnkové/ďalšie informácie webersan vyrovnávací WTA webersan sanační WTA


Sanačné systémy

webersan vyrovnávací WTA Pórovitá podkladová omietka pre sanačný systém webersan WTA Použitie a obmedzenia • Vyrovnávacia omietka na veľmi vlhké a zasolené minerálne povrchy v interiéri a v exteriéri • Vhodná na ručné aj strojové spracovanie

Benefity pre zákazníka

Podmienky na spracovanie

• Vynikajúca paropriepustnosť a vodeodolnosť

• Podklad musí byť čistý, súdržný a bez pohyblivých častí • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 30°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte • Čerstvo nanesenú maltu je potrebné chrániť pred priamym slnečným žiarením a pred dažďovými zrážkami • Starú znehodnotenú omietku je potrebné odstrániť do výšky 100 cm nad napadnutú hranu • Škáry v murive je potrebné vyškriabať do hĺbky 20 mm • Znečistený materiál sa nemôže opätovne používať

Orientačná spotreba 11 kg/1 m²/10 mm

Doplnkové/ďalšie informácie webersan vyrovnávací WTA webersan sanační WTA

• Účinné odvádzanie vlhkosti • Naväzovanie solí

ĽAHKÁ APLIKÁCIA

ŠPECIÁLNA MALTA

Balenie 20 kg vrecia, 48 ks - 960 kg/ paleta

Farebné odtiene šedá

www.sk.weber

171


Sanačné systémy

webersan sanační WTA Sanačná omietka vhodná na rekonštrukciu zavlhnutého a zasoleného muriva pre sanačný systém webersan WTA

Benefity pre zákazníka • Účinné odvádzanie vlhkosti • Naväzovanie solí • Vynikajúca paropriepustnosť a vodeodolnosť

Použitie a obmedzenia • Vyrovnávacia omietka na veľmi vlhké a zasolené minerálne povrchy v interiéri a v exteriéri • Vhodná na ručné aj strojové spracovanie • Minimálna hrúbka 20 mm, maximálna hrúbka 30 mm • Doba spracovania 20 min • Na vyzrievanie omietky je potrebný čas 1 deň/1 mm hrúbky

Podmienky na spracovanie ĽAHKÁ APLIKÁCIA

ŠPECIÁLNA MALTA

Balenie 20 kg vrecia, 48 ks - 960 kg/ paleta

Farebné odtiene

• Podklad musí byť čistý, súdržný a bez pohyblivých častí • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 30°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte • Čerstvo nanesenú maltu je potrebné chrániť pred priamym slnečným žiarením a pred dažďovými zrážkami • Starú znehodnotenú omietku je potrebné odstrániť do výšky 100 cm nad napadnutú hranu • Škáry v murive je potrebné vyškriabať do hĺbky 20 mm • Znečistený materiál sa nemôže opätovne používať

Orientačná spotreba 10 kg/1 m²/10 mm

šedá

Doplnkové/ďalšie informácie webersan podhoz WTA webersan vyrovnávací WTA

www.sk.weber

172


Sanačné systémy

webersan presto 100 Podkladový nástrek pre sanačný systém webersan presto Použitie a obmedzenia • Používa sa ako podkladový prednástrek na veľmi vlhké a zasolené minerálne povrchy v interiéri a v exteriéri • Vhodná na ručné spracovanie • Určená na vytvorenie podkladu pre omietky webersan presto

Benefity pre zákazníka • Účinné odvádzanie vlhkosti • Naväzovanie solí • Vynikajúca paropriepustnosť a vodeodolnosťa vodeodolnosť

Podmienky na spracovanie • Podklad musí byť čistý, súdržný a bez pohyblivých častí • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte • Čerstvo nanesenú maltu je potrebné chrániť pred priamym slnečným žiarením a pred dažďovými zrážkami • Starú znehodnotenú omietku je potrebné odstrániť do výšky 100 cm nad napadnutú hranu • Škáry v murive je potrebné vyškriabať do hĺbky 20 mm

Orientačná spotreba 10 kg/1 m²/10 mm

Doplnkové/ďalšie informácie webersan presto 200 webersan presto 300

ĽAHKÁ APLIKÁCIA

ŠPECIÁLNA MALTA

Balenie 40 kg vrecia, 25 ks - 1000 kg/ paleta

Farebné odtiene šedá

www.sk.weber

173


Sanačné systémy

webersan presto 200 Sanačná omietka pod tenkovrstvové sanačné omietky

Benefity pre zákazníka • Účinné odvádzanie vlhkosti • Naväzovanie solí • Vynikajúca paropriepustnosť a vodeodolnosť

Použitie a obmedzenia • Sanačná omietka na vlhké a zasolené minerálne podklady • Použitie v interiéri a v exteriéri • Vhodná na ručné spracovanie • Určená na vytvorenie podkladu pre tenkovrstvovú omietku webersan presto 300

Podmienky na spracovanie

ĽAHKÁ APLIKÁCIA

ŠPECIÁLNA MALTA

Balenie 40 kg vrecia, 25 ks - 1000 kg/ paleta

Farebné odtiene šedá

www.sk.weber

174

• Podklad musí byť čistý, súdržný a bez pohyblivých častí • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte • Čerstvo nanesenú maltu je potrebné chrániť pred priamym slnečným žiarením a pred dažďovými zrážkami • Starú znehodnotenú omietku je potrebné odstrániť do výšky 100 cm nad napadnutú hranu

Orientačná spotreba 10 kg/1 m²/10 mm

Doplnkové/ďalšie informácie webersan presto 100 webersan presto 300


Sanačné systémy

webersan presto 300 Biela štuková sanačná omietka Použitie a obmedzenia • Sanačná omietka na vlhké a zasolené minerálne podklady • Použitie v interiéri a v exteriéri • Vhodná na ručné spracovanie • Zrnitosť 0,6 mm • Vhodná pre hrúbky vrstvy 3 až 4 mm

Benefity pre zákazníka • Účinné odvádzanie vlhkosti • Naväzovanie solí • Vynikajúca paropriepustnosť a vodeodolnosťa vodeodolnosť

Podmienky na spracovanie • Podklad musí byť čistý, súdržný a bez pohyblivých častí • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte • Čerstvo nanesenú maltu je potrebné chrániť pred priamym slnečným žiarením a pred dažďovými zrážkami • Starú znehodnotenú omietku je potrebné odstrániť do výšky 100 cm nad napadnutú hranu

Orientačná spotreba 4 - 5 kg/1 m²

Doplnkové/ďalšie informácie webersan presto 100 webersan presto 200

ĽAHKÁ APLIKÁCIA

ŠPECIÁLNA MALTA

Balenie 40 kg vrecia, 25 ks - 1000 kg/ paleta

Farebné odtiene šedá

www.sk.weber

175


Sanačné systémy

weberrep ochrana Ochranný náter na ochranu výstuže pred koróziou a pre lepšiu priľnavosť mált

Benefity pre zákazníka • Ochrana oceľovej výstuže pred koróziou • Zlepšenie priľnavosti reprofilačných mált

• Hmota určená na zhotovenie ochranného náteru výstuže • Pred aplikáciou náteru je nutné výstuž zbaviť korózie • Určená na vnútorné a vonkajšie použitie

Podmienky na spracovanie

• Obsahuje PP vlákna

NANÁŠANIE ŠTETCOM

OPRAVA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

Použitie a obmedzenia

RÝCHLOTUHNÚCA HMOTA

• Podklad musí byť čistý, suchý zbavený nesúdržných častíc a korózie • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 30°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte • Výstuž nemôže byť premrznutá • Následné nanášanie reprofilačných mált je možné realizovať po 30 – 40 minútach (v závislosti od okolitých podmienok)

Orientačná spotreba 0,4 kg/m² (dva nátery)

Balenie 2 kg PVC vedro, 7 kg papierový obal

Farebné odtiene šedá

www.sk.weber

176

Približne 0,2 kg suchej zmesi/mb na oceľ priemeru 14 mm


Sanačné systémy

weberrep povrch SV Síronovzdorná vysprávková malta na betónové povrchy Použitie a obmedzenia • Hmota určená na celoplošné opravy betónových povrchov • Na dosiahnutie hladkého povrchu na vysprávkovej malte • Vysoká odolnosť proti mrazu a soľným roztokom • Pre ručné nanášanie • Určená na vnútorné a vonkajšie použitie

Benefity pre zákazníka • Aplikácia vhodná v hrúbke do 4 mm • Obsahuje PP vlákna • Pevnosť v tlaku viac ako 45 MPa

Podmienky na spracovanie • Podklad musí byť čistý, suchý zbavený nesúdržných častíc a korózie • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte

Orientačná spotreba 2 kg/m²/1 mm

Doplnkové/ďalšie informácie Odporúčame finálny náter weberton purolast.

VYSOKOPEVNOSTNÁ HMOTA

OPRAVA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

RÝCHLOTUHNÚCA HMOTA

Balenie 25 kg vrecia, 42 ks - 1050 kg/ paleta

Farebné odtiene šedá

www.sk.weber

177


Sanačné systémy

weberrep vysprávka J SV Síranovzdorná vysprávková hmota na betónové konštrukcie na dokončovacie práce

Benefity pre zákazníka • Obsahuje PP vlákna • Odolná voči síranom • Pevnosť v tlaku viac ako 45 MPa

Použitie a obmedzenia • Hmota určená na jemné a drobné opravy betónu • Pre ručné aj strojové nanášanie • Vhodná a opravy ČOV • Určená na vnútorné a vonkajšie použitie • Aplikácia vhodná v hrúbkach 3 až 40 mm

Podmienky na spracovanie

VYSOKOPEVNOSTNÁ HMOTA

• Podklad musí byť čistý, suchý zbavený nesúdržných častíc a korózie • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 30°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte

Orientačná spotreba OPRAVA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

RÝCHLOTUHNÚCA HMOTA

Balenie 25 kg vrecia, 42 ks - 1050 kg/ paleta

Farebné odtiene šedá

www.sk.weber

178

20 kg/m²/10 mm


Sanačné systémy

weberrep vysprávka H SV Síranovzdorná vysprávková hmota na betónové konštrukcie na vyrovnávanie väčších nerovností Použitie a obmedzenia • • • • •

Hmota určená na hrubé opravy betónu Pre ručné aj strojové nanášanie Vhodná a opravy ČOV Určená na vnútorné a vonkajšie použitie Aplikácia vhodná v hrúbkach 30 až 80 mm

Benefity pre zákazníka • Obsahuje PP vlákna • Odolná voči síranom • Pevnosť v tlaku viac ako 45 MPa

Podmienky na spracovanie • Podklad musí byť čistý, suchý zbavený nesúdržných častíc a korózie • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 30°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte

HRUBÉ VYSPRÁVKY

Orientačná spotreba 20 kg/m²/10 mm

OPRAVA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

RÝCHLOTUHNÚCA HMOTA

Balenie 25 kg vrecia, 42 ks - 1050 kg/ paleta

Farebné odtiene šedá

www.sk.weber

179


Sanačné systémy

SHC hydrofóbny náter Vodoodpudivý impregnačný náter na zvislé konštrukcie

Benefity pre zákazníka • Dlhodobá ochrana zvislých konštrukcií proti vode a vlhkosti • Ošetrené plochy sú umývateľné vodou • Vysoká priepustnosť vodných pár

Použitie a obmedzenia • Náter určený na betón, malty, prírodný a umelý kameň, vápenné farbivá, omietky, nátery • Preventívna ochrana voči pôsobeniu karbonatácie, nepriaznivému vplyvu poveternostných podmienok, pôsobeniu škodlivých splodín • Určený do exteriéru

Podmienky na spracovanie

POUŽITIE V EXTERIÉRI

PAROPRIEPUSTNÝ NÁTER

OPRAVA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

PRIPRAVENÉ NA POUŽITIE

Balenie 5 L balenie

• Podklad musí byť čistý, suchý zbavený nesúdržných častíc • Pred spracovaním je nutné náter dôkladne premiešať • Do náteru nie je dovolené pridávať ďalšie prímesi • Nanášanie štetcom, maliarskym valčekom alebo striekaním • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte • Náter musí byť aplikovaný rovnomerne

Orientačná spotreba 0,25 kg/m²

Farebné odtiene transparentná

www.sk.weber

180


Sanačné systémy

webersan evoluzione Jednovrstvová sanačná omietka Použitie a obmedzenia • Minerálna omietka určená na rekonštrukciu zavlhnutého a zasoleného muriva • Aplikovateľná ručne alebo strojovo • Vhodná do interiéru aj do exteriéru • Zasolené murivo odstrániť do výšky 100 cm nad úroveň viditeľného zasolenia • Škáry v murive vyškrabať do hĺbky 20 mm • Aplikácia vhodná v hrúbkach 30 až 80 mm

Benefity pre zákazníka • Účinné odvádzanie vlhkosti • Naväzovanie solí • Nanášanie priamo na murivo bez potreby prednástreku

Podmienky na spracovanie • Podklad musí byť čistý, napenetrovaný • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte

Orientačná spotreba 10 kg/1 m²/10 mm

ĽAHKÁ APLIKÁCIA

ŠPECIÁLNA MALTA

Balenie 40 kg vrecia, 25 ks - 1000 kg/ paleta

Farebné odtiene šedá

www.sk.weber

181


Sanačné systémy

weberton purolast Ochranný náter na betón na báze akrylátovej živice bez obsahu organických rozpúšťadiel

Benefity pre zákazníka • Vysoká krycia schopnosť • Zamedzenie prieniku škodlivých plynov do betónu • Vysoká priepustnosť vodných pár

Použitie a obmedzenia • Ochrana betónových konštrukcií voči pôsobeniu karbonatácie • Farebné ošetrenie zvislých betónových povrchov • Určená na vnútorné a vonkajšie použitie

Podmienky na spracovanie

NANÁŠANIE ŠTETCOM

OPRAVA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

PRIPRAVENÉ NA POUŽITIE

Balenie 25 kg PE vedro

• Podklad musí byť čistý, suchý zbavený nesúdržných častíc • Pred spracovaním je nutné náter dôkladne premiešať • V prípade natierania väčších plôch odporúčame navzájom premiešať obsah viacerých balení • DO náteru nie je dovolené pridávať ďalšie prímesi • Nanášanie štetcom, maliarskym valčekom alebo striekaním • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 30°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte

Orientačná spotreba 0,45 – 0,5 kg/m² (2 vrstvy)

Doplnkové/ďalšie informácie Odolnosť náteru je možné vylepšiť hydrofóbnym náterom SHC hydrofóbny náter.

www.sk.weber

182


Služby zákazníkom Vzorkovník farieb

Saint-Gobain Weber prináša farbu do Vášho života. Ak myslíte na žiarivú žltú, teplú červenú, živú zelenú alebo jasnú modrú – my Vám poskytneme to najlepšie farebné riešenie.Pre možnosť výberu farebných riešení fasád poskytujeme kompletné vzorkovníky našich farebných odtieňov. Balenie (ks)

Cena/ks (bez DPH)

Cena/ks (s DPH 20 %)

1 ks

32,00 €

38,40 €

Sanačné analýzy

Na základe vzoriek muriva odobratých priamo na stavbe spracujeme analýzu stavu zavlhnutia a zasolenia muriva a navrhneme najvhodnejší systém sanácie pomocou sanačných systémov Weber – Terranova. Balenie (ks)

Cena/ks (bez DPH)

Cena/ks (s DPH 20 %)

návrh

76,35 €

91,62 €

Teplotechnický výpočet

Na základe odborného posúdenia jestvujúceho obvodového plášťa Vám spracujeme návrh jeho optimálneho zateplenia pomocou počítača. Balenie (ks)

Cena/ks (bez DPH)

Cena/ks (s DPH 20 %)

1 ks

30,00 €

36,00 €

Farebné štúdio

Navrhujeme farebné úpravy podľa nášho farebníka aj v kombinácii zvláštnych farebných odtieňov. Návrh farebného riešenia fasády obsahuje 4 alternatívne riešenia. Balenie (ks)

Cena/ks (bez DPH)

Cena/ks (s DPH 20 %)

návrh

50,00 €

60,00 €

Termovízne meranie

je vhodné na zisťovanie porúch v tepelnoizolačných systémoch starších i nových stavieb. Umožňuje odhaliť miesta kde dochádza k prestupu tepla napr. obvodovou konštrukciou. Balenie (ks)

Cena/ks (bez DPH)

Cena/ks (s DPH 20 %)

meranie

100,00 €

120,00 €

Vypracovanie odborného posúdenia

a poskytnutie odborného poradenstva pri výskyte zákonom chránených živočíchov – netopiere a vtáky, vo všetkých fázach realizácie kontaktného zatepľovacieho systému. Balenie (ks)

Cena/ks (bez DPH)

Cena/ks (s DPH 20 %)

-

100,00 €

120,00 €

183


Vzorkovník farieb a št ruktúr

184


Vzorkovník

Obsah Vzorkovník farieb 186 Vzorkovník dekoratívnych omietok 190 Iné produkty a služby 194

185


ZL1A

ZL1B

ZL1C

ZL1D

ZL1E

ZL1A ZL2A ZL2A HBW 61,9

ZL1B

HBW 69,8 HBW HBW 66,466,4

ZL1C

HBW HBW 62,062,0

ZL1D ZL2D ZL2D HBW 74,4

ZL1E ZL2E ZL2E HBW 74,8

ZL1A ZL1A HBW HBW 61,961,9 ZL2A

ZL1B ZL1B HBW HBW 69,869,8 ZL2B

ZL1C ZL1C HBW HBW 73,073,0 ZL2C

ZL1D ZL1D HBW HBW 74,474,4 ZL2D

ZL1E ZL1E HBW HBW 74,874,8 ZL2E

ZL1A ZL1A HBW HBW 61,961,9 ZL2A ZL3A HBW 62,0 TSRZL3A 53,70%

ZL1B ZL1B HBW HBW 69,869,8 ZL2B ZL3B ZL3B HBW 66,4 TSR 58,10 %

ZL1C ZL1C HBW HBW 73,073,0 ZL2C ZL3C ZL3C HBW 71,2 TSR 58,90 %

ZL1D ZL1D HBW HBW 74,474,4 ZL2D ZL3D ZL3D HBW 74,1 TSR 59,11 %

ZL1E ZL1E HBW HBW 74,874,8 ZL2E ZL3E ZL3E HBW 75,4

ZL2A ZL2A HBW HBW 62,062,0 ZL3A

ZL2B ZL2B HBW HBW 66,466,4 ZL3B

ZL2C ZL2C HBW HBW 71,271,2 ZL3C

ZL2D ZL2D HBW HBW 74,174,1 ZL3D

ZL2E ZL2E HBW HBW 75,475,4 ZL3E

ZL2A ZL2A HBW HBW 62,062,0 ZL3A ZL4A ZL4A HBW 48,9

ZL2B ZL2B HBW HBW 66,466,4 ZL3B ZL4B ZL4B HBW 57,6

ZL2C ZL2C HBW HBW 71,271,2 ZL3C ZL4C ZL4C HBW 66,0

ZL2D ZL2D HBW HBW 74,174,1 ZL3D ZL4D ZL4D HBW 71,2

ZL2E ZL2E HBW HBW 75,475,4 ZL3E ZL4E ZL4E HBW 74,4

ZL3A ZL3A HBW HBW 48,948,9 ZL4A

ZL3B ZL3B HBW HBW 57,657,6 ZL4B

ZL3C ZL3C HBW HBW 66,066,0 ZL4C

ZL3D ZL3D HBW HBW 71,271,2 ZL4D

ZL3E ZL3E HBW HBW 74,474,4 ZL4E

TSRZL3A 51,13 % ZL3A HBW HBW 48,948,9 ZL4A ZL5A ZL5A HBW 47,8

TSR 54,62 % ZL3B ZL3B HBW HBW 57,657,6 ZL4B ZL5B ZL5B HBW 56,4

TSR 57,76 % ZL3C ZL3C HBW HBW 66,066,0 ZL4C ZL5C ZL5C HBW 65,3

ZL3D ZL3DTSR 60,43 % HBW HBW 71,271,2 ZL4D ZL5D ZL5D HBW 71,4

ZL3E ZL3E HBW HBW 74,474,4 ZL4E ZL5E ZL5E HBW 74,0

TSR 63,39 %

TSRZL4A 49,98 % ZL4A HBW HBW 47,847,8 ZL5A

TSR 56,13 % ZL4B ZL4B HBW HBW 56,456,4 ZL5B

TSR 56 % ZL4C ZL4C HBW HBW 65,365,3 ZL5C

ZL4D ZL4DTSR 59,86 % HBW HBW 71,471,4 ZL5D

ZL4E ZL4E HBW HBW 74,074,0 ZL5E

TSR 62,02 %

ZL4A ZL4A TSRHBW 54,10 % HBW 47,847,8 ZL5A OR1A OR1A HBW 50,6

ZL4B ZL4B TSR 57,29 HBW HBW 56,4 56,4 % ZL5B OR1B OR1B HBW 59,6

ZL4C ZL4C TSR 56,89 % HBW HBW 65,3 65,3 ZL5C OR1C OR1C HBW 66,2

ZL4D ZL4D TSR 60,77 % HBW HBW 71,471,4 ZL5D OR1D OR1D HBW 70,5

ZL4E ZL4E HBW HBW 74,074,0 ZL5E OR1E OR1E HBW 74,0

TSR 61,12 %

ZL5A ZL5A TSRHBW 38,95 % HBW 50,650,6 OR1A

ZL5B ZL5B TSR 46,51 HBW HBW 59,6 59,6 % OR1B

ZL5C ZL5C TSR 53,34 % HBW HBW 66,2 66,2 OR1C

ZL5D ZL5D TSR 55,68 % HBW HBW 70,570,5 OR1D

ZL5E ZL5E HBW HBW 74,074,0 OR1E

TSR 61,67 %

ZL5A ZL5A HBW HBW 50,650,6 OR1A TSROR2A 42,93 OR2A HBW 46,2 %

ZL5B ZL5B HBW HBW 59,659,6 OR1B TSR 47,54 % OR2B OR2B HBW 66,2

ZL5C ZL5C HBW HBW 66,266,2 OR1C TSR 55,06 % OR2C OR2C HBW 64,5

ZL5D ZL5D HBW HBW 70,570,5 OR1D OR2D OR2D HBW 70,8 TSR 60 %

ZL5E ZL5E HBW HBW 74,074,0 OR1E OR2E OR2E HBW 74,3

TSR 61,45 %

OR1A OR1A HBW HBW 46,246,2 OR2A

OR1B OR1B HBW HBW 66,266,2 OR2B

OR1C OR1C HBW HBW 64,564,5 OR2C

OR1D OR1D HBW HBW 70,870,8 OR2D

OR1E OR1E HBW HBW 74,374,3 OR2E

OR1A OR1A HBW HBW 46,246,2 OR2A OR3A OR3A HBW 30,7

OR1B OR1B HBW HBW 66,266,2 OR2B OR3B OR3B HBW 40,0

OR1C OR1C HBW HBW 64,564,5 OR2C OR3C OR3C HBW 52,6

OR1D OR1D HBW HBW 70,870,8 OR2D OR3D OR3D HBW 63,5

OR1E OR1E HBW HBW 74,374,3 OR2E OR3E OR3E HBW 70,2

OR2A OR2A HBW HBW 30,730,7 OR3A

OR2B OR2B HBW HBW 40,040,0 OR3B

OR2C OR2C HBW HBW 52,652,6 OR3C

OR2D OR2D HBW HBW 63,563,5 OR3D

OR2E OR2E HBW HBW 70,270,2 OR3E

Vzorkovník

HBW 61,9

HBW 69,8

HBW 73,0

ZL2B ZL2B ZL2C ZL2C VZORKOVNÍK FARIEB

HBW 62,0

HBW HBW 48,948,9

HBW 48,9 % TSR 54,13

HBW 47,847,8 TSRHBW 50,72 %

HBW 47,8

HBW HBW 50,650,6

HBW 50,6

HBW HBW 46,246,2

HBW 46,2

HBW HBW 30,730,7

TSR 50,94 HBW 30,7 %

TSRHBW 51,81 % HBW 31,231,2

HBW 31,2

TSR 44,66 %

OR2A OR2A HBW HBW 30,730,7 OR3A OR4A OR4A HBW 31,2

HBW HBW 39,939,9

TSR 37,02 %

HBW 66,4

HBW HBW 57,657,6

HBWTSR 57,6 55,23 %

HBW HBW 56,4 56,4 % TSR 51,35

HBW 56,4

HBW HBW 59,659,6

HBW 59,6

HBW HBW 66,266,2

HBW 66,2

HBW HBW 40,040,0

54,55 % HBWTSR 40,0

TSR 54,31 HBW HBW 42,5 42,5 %

HBW 42,5

TSR 48,11 %

OR2B OR2B HBW HBW 40,040,0 OR3B OR4B OR4B HBW 42,5

HBW HBW 47,747,7

TSR 43,63 %

HBW 73,0 HBW HBW 71,271,2

HBW 71,2

HBW HBW 66,066,0

HBW 66,0 TSR 60,46 %

HBW HBW 65,3 65,3 TSR 55,81 %

HBW 65,3

HBW HBW 66,266,2

HBW 66,2

HBW HBW 64,564,5

HBW 64,5

HBW HBW 52,652,6

TSR 53,59 % HBW 52,6

TSR 57,84 % HBW HBW 54,7 54,7

HBW 54,7

TSR 52,11 %

OR2C OR2C HBW HBW 52,652,6 OR3C OR4C OR4C HBW 54,7

HBW HBW 58,758,7

TSR 50,92 %

HBW 74,4

HBW 74,8

HBW HBW 74,174,1

HBW 74,1

HBW HBW 71,271,2

HBW 71,2 TSR 59,39 %

HBW HBW 71,471,4 TSR 58,29 %

HBW 71,4

HBW HBW 70,570,5

HBW 70,5

HBW HBW 70,870,8

HBW 70,8

HBW HBW 63,563,5

HBW 63,5 TSR 59,68 %

TSR 59,52 % HBW HBW 65,765,7

HBW 65,7

TSR 55,71 %

OR2D OR2D HBW HBW 63,563,5 OR3D OR4D OR4D HBW 65,7

HBW HBW 67,067,0

TSR 56,06 %

HBW HBW 75,475,4

HBW 75,4

HBW HBW 74,474,4

HBW 74,4

TSR 62,05 %

TSR 61,87 %

HBW HBW 74,074,0 TSR 64,45 %

HBW 74,0

HBW HBW 74,074,0

HBW 74,0

HBW HBW 74,374,3

HBW 74,3

HBW HBW 70,270,2

HBW 70,2

TSR 63,54 %

HBW HBW 71,571,5 TSR 62,96 %

HBW 71,5

OR2E OR2E HBW HBW 70,270,2 OR3E OR4E OR4E HBW 71,5

HBW HBW 72,972,9

TSR 59,58 %

TSR 58,01 %

OR3A OR3A HBW HBW 31,231,2 OR4A

OR3B OR3B HBW HBW 42,542,5 OR4B

OR3C OR3C HBW HBW 54,754,7 OR4C

OR3D OR3D HBW HBW 65,765,7 OR4D

OR3E OR3E HBW HBW 71,571,5 OR4E

OR3A TSROR3A 37,65 % HBW HBW 31,231,2 OR4A

OR3B OR3B TSR 45,75 % HBW HBW 42,542,5 OR4B

OR3C OR3C TSR 49,86 % HBW HBW 54,754,7 OR4C

OR3D OR3DTSR 57,21 % HBW HBW 65,765,7 OR4D

OR3E OR3E HBW HBW 71,571,5 OR4E

TSR 59,05 %

OR4A TSROR4A 45,40 %

OR4B OR4B TSR 50,25 %

OR4C OR4C TSR 52,60 %

OR4D OR4DTSR 59,42 %

OR4E OR4E

TSR 61,11 %

OR4A OR4A

OR4B OR4B

OR4C OR4C

OR4D OR4D

OR4E OR4E

HBW 39,9

HBW 39,9

HBW HBW 39,939,9

HBW 39,939,9 TSRHBW 42,49 %

HBW 47,7

HBW 47,7

HBW HBW 47,747,7

HBW HBW 47,7 47,7 % TSR 48,57

HBW 58,7

HBW 58,7

HBW HBW 58,758,7

HBW HBW 58,7 58,7 TSR 54,61 %

HBW 67,0

HBW 67,0

HBW HBW 67,067,0

HBW HBW 67,067,0 TSR 57,91 %

HBW 72,9

HBW 72,9

HBW HBW 72,972,9

HBW HBW 72,972,9 TSR 62,14 %

TSR 37,33 %

TSR 38,92%

TSR 52,15 %

TSR 55,14 %

TSR 59,95 %

TSR 27 %

TSR 46,39 %

TSR 54,94 %

TSR 55,81 %

TSR 59,44 %

TSR 20,02 %

TSR 35,15 %

TSR 44,33 %

TSR 52,80 %

TSR 57,66 %

Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti.

186


Vzorkovník

VZORKOVNÍK FARIEB TSR 33,60 %

TSR 44,31 %

TSR 49,24 %

TSR 57,31 %

TSR 59,39 %

TSR 35,58 %

TSR 41,82 %

TSR 49,80 %

TSR 55,26 %

TSR 62,33 %

TSR 19,20 %

TSR 27,68%

TSR 43,66 %

TSR 52,59 %

TSR 54,08 %

TSR 20,17 %

TSR 32,98 %

TSR 45,34 %

TSR 51,40 %

TSR 56,90 %

TSR 34,18 %

TSR 39,95 %

TSR 48,82 %

TSR 54,49 %

TSR 55,11 %

TSR 35,53 %

TSR 47,87 %

TSR 58,75 %

TSR 59,52 %

TSR 64,17 %

TSR 38,76 %

TSR 45,89 %

TSR 54,61 %

TSR 59,40 %

TSR 62,21 %

TSR 20,50 %

TSR 32,87 %

TSR 41,74 %

TSR 52,40 %

TSR 59,62 %

TSR 15,36 %

TSR 19,67 %

TSR 31,33 %

TSR 43,95 %

TSR 54,99 %

TSR 16,82 %

TSR 23,03 %

TSR 36,13 %

TSR 48,81 %

TSR 58,12 %

TSR 9,61 %

TSR 15,26 %

TSR 24,72 %

TSR 36,91 %

TSR 51,77 %

TSR 15,87 %

TSR 22,59 %

TSR 36,82 %

TSR 46,39 %

TSR 55,21 %

TSR 19,33 %

TSR 28,35 %

TSR 40,14 %

TSR 46,91 %

TSR 59,26 %

TSR 28,79 %

TSR 39,17 %

TSR 43,42 %

TSR 54,38 %

TSR 60,62 %

TSR 14,53 %

TSR 24,13 %

TSR 39,41 %

TSR 50,61 %

TSR 51,28 %

TSR 15,84 %

TSR 21,57 %

TSR 34,95 %

TSR 44,03 %

TSR 51,09 %

TSR 20,74 %

TSR 29,77 %

TSR 39,24 %

TSR 54,27 %

TSR 59,13 %

TSR 37,68 %

TSR 46,34 %

TSR 51,86 %

TSR 56,48 %

TSR 61,15 %

Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti.

187


Vzorkovník

VZORKOVNÍK FARIEB TSR 27,12 %

TSR 32,30 %

TSR 43,09 %

TSR 53 %

TSR 58,61 %

TSR 20,12 %

TSR 32,76 %

TSR 41,24 %

TSR 52,15 %

TSR 57,18 %

TSR 41,27 %

TSR 50,36 %

TSR 54,92 %

TSR 57,74 %

TSR 60,59 %

TSR 26,54 %

TSR 39,07 %

TSR 49,65 %

TSR 56,87 %

TSR 57,19 %

TSR 43,32 %

TSR 51,42 %

TSR 57,46 %

TSR 57,76 %

TSR 59,96 %

TSR 33,90 %

TSR 41,54 %

TSR 52,78 %

TSR 53,98 %

TSR 61,95 %

TSR 36,43 %

TSR 42,68 %

TSR 48,75 %

TSR 56,82 %

TSR 64,77 %

TSR 30,38 %

TSR 37,74 %

TSR 45,83 %

TSR 52,96 %

TSR 58,11 %

TSR 32,22 %

TSR 43,86 %

TSR 53,43 %

TSR 57,25 %

TSR 61,69%

TSR 32,96 %

TSR 43,34 %

TSR 52,24 %

TSR 57,79 %

TSR 59,02 %

TSR 22,23 %

TSR 29,22 %

TSR 39,61 %

TSR 50,65 %

TSR 57,24 %

TSR 29,30 %

TSR 42,06 %

TSR 45,45 %

TSR 52,69 %

TSR 55,5 %

TSR 41,56 %

TSR 52,10 %

TSR 53,80 %

TSR 59,27 %

TSR 64,25 %

TSR 44,53 %

TSR 47,98 %

TSR 51,85 %

TSR 54,39 %

TSR 61,26 %

TSR 43,35 %

TSR 47,04 %

TSR 54,70 %

TSR 59,12 %

TSR 60,57 %

TSR 42,08 %

TSR 43,61 %

TSR 53,88 %

TSR 58,31 %

TSR 63,15 %

TSR 31,46 %

TSR 44,85 %

TSR 51,01 %

TSR 58,70 %

TSR 62,39 %

TSR 24,92 %

TSR 30,52 %

TSR 33,35 %

TSR 45,29 %

TSR 47,68 %

Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti.

188


Vzorkovník

VZORKOVNÍK FARIEB TSR 14,15 %

TSR 23,06 %

TSR 34,47 %

TSR 47,49 %

TSR 54,67 %

TSR 19,99 %

TSR 23,72 %

TSR 32,56 %

TSR 40,55 %

TSR 46,98 %

TSR 9,77 %

TSR 14,38 %

TSR 31,57 %

TSR 39,83 %

TSR 48,38 %

TSR 10,83 %

TSR 17,19 %

TSR 29,38 %

TSR 45,62 %

TSR 53,66 %

TSR 6,50 %

TSR 11,61 %

TSR 23,08 %

TSR 36,40 %

TSR 46,48 %

TSR 8,36 %

TSR 13,77 %

TSR 24,46 %

TSR 37,29 %

TSR 46,80 %

TSR 67,79 %

TSR 62,89 %

TSR 58,97 %

TSR 63,92 %

TSR 63,21 %

TSR 61,66 %

TSR 64,65 %

TSR 65,39 %

TSR 60,84 %

HBW – súčiniteľ svetlosti farby/farebného odtieňa (%) TSR - odrazivosť slnečného žiarenia (%)

TOP

produkt

weberpas aquaBalance

ic olog ká - b ek

iocídov

Ma

• Hydrofilný účinok, samočistiaci efekt • Prirodzená, trvalá ochrana povrchu fasády proti pôsobeniu mikroorganizmom • Dostupná vo všetkých farebných odtieňoch a vo všetkých štruktúrach

b ez

ximáln e

Tenkovrstvová omietka novej generácie regulujúca vlhkosť na povrchu fasády

VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ

ODOLNÁ VOČI MIKROORGANIZMOM

DRŽITEĽ OCENENÍ

EKOLOGICKÉ RIEŠENIE

PAROPRIEPUSTNÁ

Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti.

189


Vzorkovník dekoratívnych omietok

weberpas marmolit

weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M043

weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M050

weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M051

weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M055

weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M058

weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M059

weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M102

weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M103

weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M104

weberpas marmolit omietka jemnozrnná 1050 M024

weberpas marmolit omietka jemnozrnná 1050 0040

weberpas marmolit omietka jemnozrnná 1050 M062

weberpas marmolit omietka jemnozrnná 1050 M065

weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M105

weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M101

weberpas marmolit omietka jemnozrnná 1050 M074

weberpas marmolit omietka jemnozrnná 1050 0075

weberpas marmolit omietka jemnozrnná 1050 M080

weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M053

Poznámka: Z dôvodu techniky tlače môžu byť farebné odtiene odlišné od skutočnosti.

190


Vzorkovník dekoratívnych omietok

weberpas mozaiková omietka 

weberpas mozaiková omietka strednozrnná 1040 0037

weberpas mozaiková omietka strednozrnná 1040 0049





 weberpas mozaiková omietka strednozrnná 1040 M116

 weberpas mozaiková omietka strednozrnná 1040 M118

weberpas mozaiková omietka strednozrnná 1040 0076

Štruktúry tenkovrstvových omietok 

roztieraná 1 mm

roztieraná 1,5 mm

roztieraná 2 mm

roztieraná 3 mm

ryhovaná 2 mm

ryhovaná 3 mm

Poznámka: Z dôvodu techniky tlače môžu byť farebné odtiene odlišné od skutočnosti.

191


Vzorkovník dekoratívnych omietok

Vzorkovník omietok so vzhľadom tehly

tmavohnedá BR6 tmavošedý podklad B04

tmavohnedá BR6 svetlošedý podklad B02

tmavohnedá BR6 cementovošedý podklad B03

tmavohnedá BR6 svetlohnedý podklad B05

tehlovosvetlá BR1 svetlohnedý podkad B05

tehlovasvetlá BR1 tmavošedý podklad B04

tehlovasvetlá BR1 svetlošedý podklad B02

tehlovasvetlá BR1 cementovošedý podklad B03

prieskovožltá BR3 tmavošedý podklad B04

pieskovožltá BR3 svetlošedý podklad B02

pieskovožltá BR3 svetlohnedý podklad B05

pieskovožltá BR3 cementovošedý podklad B03

Vzorkovník omietok so vzhľadom pieskovca

svetlošedý podklad B02

cementovošedý podklad B03

tmavošedý podklad B04

svetlohnedý podklad B05

tmavošedý podklad B04

svetlohnedý podklad B05

Vzorkovník omietok so vzhľadom granitu

svetlošedý podklad B02

cementovošedý podklad B03

Vzorkovník omietok s imitáciou textúry dreva

orech

borovica

dub

mahagon Poznámka: Z dôvodu techniky tlače môžu byť farebné odtiene odlišné od skutočnosti.

192

teak


S pomocí třpitek weber.flitr v černém a tmavě zeleném odstínu dosáhnete efektu třpitící se fasády. Třpitky weber.flitr jsou Vzorkovník náterov sozrnitostech. šupinkami sľudy a s lesklými farebnými zrnami dodávány ve dvou

weberflitr

weberflitr

Vzorkovník náterov v metalických odtieňoch weberton metalic 0101 01 02 02 02 03 03 03 04 04 04 01 01 02 02 03 03 04 04 05 05 05

01

05

06 06 06

02

06

05

09 09 09 09 09

03

08 08 08

07

08

07

1111111111

08

1212 12 12 12

1313 13 13 13

13 13 09 13

14 14 10 14

15 15 11 15

16 16 12 16

13

14

15

16

14

15

05 05 05 05 05

04

07 07 07

06

1010 10 10 10

13

Vzorkovník dekoratívnych omietok

ří

16

193


Iné produkty a služby Kód

Balenie (ks)

Cena/ks (bez DPH)

Cena/ks (s DPH 20 %)

28550

1

32,00 €

38,40 €

Sieť ochranná na lešenie (14,2 m dĺžka, 2,6 m šírka)

Klobúčik Tričko Pracovný odev

194

Kód

Balenie (ks)

Cena/ks (bez DPH)

Cena/ks (s DPH 20 %)

WT001

1

1,99 €

2,39 €

WT002

1

5,98 €

7,18 €

WT003

1

29,88 €

35,86 €


195 Poznรกmky


V spoločnosti Weber veríme, že to, na čom najviac v stavebníctve záleží, je starostlivosť o ľudí a ich životné prostredie.

Spokojnosť Záleží nám

na spokojnosti l’udí.

Empat ia Záleží nám

na tom, čo je pre l’udí dôležité.

Dlhodobá zodpovednosť Záleží nám

PREDAJNÉ MIESTO

* záleží nám

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava 00421 (0)2 44 45 30 22 00421 (0)2 44 45 30 30 www.sk.weber info@sk.weber

Nepredajné

na našej dlhodobej zodpovednosti.

Profile for Weber

Poradca 2018 web  

Poradca Weber 2018

Poradca 2018 web  

Poradca Weber 2018

Profile for e-weber