Page 1

Poradca 2017

• Tepelnoizolačné kontaktné zatepľovacie systémy • Omietky a nátery • Základné omietkové a maltové zmesi * záleží nám

• Lepidlá na obklady a dlažby • Podlahové systémy • Hydroizolačné systémy • Sanačné systémy


OBSAH

ETICS

OMIETKY

NÁTERY

OMIETKOVÉ A MALTOVÉ ZMESI

LEPIDLÁ

2

ETICS - Tepelnoizolačné kontaktné systémy 20 Vonkajšie a vnútorné omietky

164

Vonkajšie a vnútorné nátery

226

Základné omietkové a maltové zmesi

260

Lepidlá na obklady a dlažby

292

PODLAHY

HYDROIZOLÁCIE

SANÁCIE

VZORKOVNÍK

Podlahové systémy

316

Hydroizolačné systémy

344

Sanačné systémy

368

Vzorkovník farieb a štruktúr

394

3


Ako popredný svetový výrobca a dodávateľ v oblasti priemyselnej výroby materiálov, s približne 10 000 zamestnancami vo viac ako 50 krajinách, dokáže Weber ľahko získať prístup k bohatému zdroju poznatkov z celého sveta. To nám umožňuje lepšie a rýchlejšie vyvíjať riešenia pre našich zákazníkov, bez ohľadu na ich lokalitu.

Weber je svetový líder na trhu

Záleží nám na ľuďoch a prostredí, v ktorom žijú.

stavebných

riešení. Spokojnosť V spoločnosti Weber nám záleží na komforte ľudí, ktorí používajú naše produkty alebo žijú v budovách, na ktorých boli naše produkty použité. Našimi riešeniami a službami sa zameriavame na to, aby sme zákazníkom ušetrili čas, vytvorili pocit istoty a pohodlia.

Empatia V spoločnosti Weber nám záleží na tom, čo je pre ľudí dôležité. Rozumieme práci našich zákazníkov, dokážeme reagovať na ich potreby a pomôcť im, aby boli úspešní a dôveryhodní. Okrem výkonu a spoľahlivosti našich výrobkov, zabezpečujeme školenia a podporu tak, aby každá práca bola úspešná.

Dlhodobá zodpovednosť 10 000 zamestnancov v 59 krajinách

V spoločnosti Weber nám záleží na dlhodobej zodpovednosti. Pôsobíme na stavebnom trhu a naše riešenia sú koncipované tak, aby mali dlhodobé trvanie. Naše produkty a komponenty starostlivo vyberáme tak, aby dbali o zdravie a bezpečnosť ľudí.

s podporou takmer 200 výrobných závodov s ročným obratom viac ako 2 miliardy € 4

5


KONTAKTY 0915 719 174 0915 719 174

ZA

0905 334 662

NM

ZA

MA

ZV

Z

0908 770 030

NM

RS

BA

PD LV

Z

DS

V

SP MI

VT

KE

RV580 0915 723

ZV

0905 492 MI909

0915 733 439 RS

NR

BA0911 107 478

VT

PP KE RV PO

RK

NR

SP

PO

V

PD

0905 334 662

MA

0903PP 414 950

RK

0908 770 030

Sme bližšie k našim zákazníkom

0903 414 950

0915 719 174

0905 334 662

0904 962 471

LV

0904 962 471

DS

0905 492 909 0915 733 439 0904 962 471

0911 107 478

BRATISLAVA

0904 962 471

0908 770 030

ZÁHORSKÁ DEVÍNSKA BYSTRICA NOVÁ VES

RAČA

DÚBRAVKA

NOVÉ MESTO

LAMAČ DEVÍN KARLOVA VES

0911 107 477

PODUNAJSKE BISKUPICE

JAROVCE LAMAČ

DEVÍN 0911 107 477

KARLOVA VES

NOVÉ MESTO

0907 848 928

VAJNORY

MESTO ČUŇOVO RUŽINOV PODUNAJSKE BISKUPICE

PETRŽALKA

0905 334 662

Poradca pre Spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovské družstvá:

0905 431 674 0911 989 632

Area západ: Area východ:

0911 107 477 0911 789 427 0903 401 799

Poradca pre živnostníkov:

0911 107 477

Poradca pre architektov:

0911 107 477

SKLADY

CENTRÁLA

Zvolenská cesta 17, 974 01 Banská Bystrica tel.: 048/428 51 40, tel. sklad: 048/416 41 72 fax: 048/416 41 71 e-mail: bystrica@weber-terranova.sk www.weber-terranova.sk

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. Divízia Weber – Terranova Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava IČO: 31389139 IČ DPH: SK2020339761

Južná trieda 78, 040 17 Košice tel.: 055/636 77 61, tel. sklad: 055/799 82 74 fax: 055/799 82 75 e-mail: kosice@weber-terranova.sk www.weber-terranova.sk

Hotline: 00421/2/44 45 30 22 fax: 00421/2/44 45 30 30

Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina tel.: 041/500 74 18, fax: 041/500 74 19 e-mail: zilina@weber-terranova.sk www.weber-terranova.sk

6

0907 848 928

JAROVCE

0905 888 409

Trendy zo sveta, zaujímavosti

RUSOVCE STARÉ

Poradca pre Spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovské družstvá:

Area manager:

Trendy v stavebníctve

VRAKUŇA

0907 848 928

Poradca pre podlahy:

0908 770 030

Zelené, pasívne y a nízkoenergetické dom

Referencie

Odborne vám poradíme pri rekonštrukcii či stavbe domu

RAČA

0911 107 477

VÝCHOD

Tipy a rady pre domácich kutilov

EKO trendy

VRAKUŇA

DÚBRAVKA

Area manager:

VAJNORY

STARÉ

MESTO BRATISLAVA RUŽINOV

PETRŽALKA ZÁHORSKÁ DEVÍNSKA BYSTRICA NOVÁ VES

ZÁPAD

Urob si sám

RUSOVCE ČUŇOVO

Produktový manažér: - fasády, kontaktné zatepľovacie systémy 0903 262 638 - podlahy, lepidlá na obklady a dlažby 0905 888 407 - hydroizolácie, sanácie 0905 888 407

Odbyt, dodacie termíny: 00421/2/44 45 30 22 kl. 402, 403, 404, 405 Certifikáty výrobkov, licencie: 00421/2/44 45 30 22 kl. 443 Weber Akadémia: 00421/2/44 45 30 22, kl. 422 PR a marketing: 00421/2/44 45 30 22, kl. 442

Názov nášho účtu: Saint-Gobain Weber Slovensko 7


www.weber-terranova.sk WEBOVÁ ST RÁNKA WWW.WEBER-TERRANOVA.SK Web stránka prináša celú radu nových funkcií a aplikácií v modernom dizajne: - kalkulátor spotreby na výpočet potrebného materiálu - možnosť porovnávania vlastností viacerých výrobkov naraz - prehľadnejšia technická dokumentácia - probémy a ich riešenia krok za krokom - online aplikáca Weber fasádne štúdio - prehľadné vzorkovníky farebných odtieňov

WEBER AKADÉMIA Okrem výroby kvalitných produktov naša spoločnosť Saint-Gobain Weber organizuje aj kvalitné odborné školenia pre našich stálych, ale aj nových partnerov z radov realizátorov a stavebnín. Hlavnými témami sú fasádne materiály, vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy, hydroizolačné a sanačné systémy, systémy pre obklady a dlažby a podlahové systémy. Cieľom týchto školení je zvýšenie úrovne poznatkov v týchto oblastiach po teoretickej aj praktickej stránke. Každý účastník Weber Akadémie obdrží po jej absolvovaní osvedčenie.

Potvrdenie o za�kolení Pán

pracovník �rmy / I�O: sa zú�astnil d�a:

�nými kontaktnými systémami za�kolenia pre prácu s tepelnoizola n Products, s.r.o. Saint-Gobain Constructio

weber.therm

terranova, weber.therm flex, (weber.therm exclusive, weber.therm weber.therm terradry) mínus 7, weber.therm plus ultra, weber.therm clima, weber.therm

oboznámený s vlastnos�ami systému, ��astník za�kolenia bol teoreticky pod�a záväzného detailov a nevyhnutnos�ou ich rie�i� postupom jeho realizácie, s rie�ením jednotlivých úkonov uká�ke sa aktívne zú�astnil realizácie technologického predpisu. Po praktickej systému. montá�e tepelnoizola�ného kontaktného firme realizujúcej vysokej kvality prác odporú�ame Pre zabezpe�enie po�adovanej �éfmontá�e. ú�as� skúseného pracovníka formou zatep�ovanie na prvý objekt objedna�

Saint-Gobain Construction Products, Divízia Weber - Terranova

Ing. Mária Hlavinková product manager

s.r.o.

oblastný manager

Weber Akadémia – Harmonogram školení na rok 2017 Kontaktné zatepľovacie systémy

Bratislava a okolie

Žilina a a okolie Banská Bystrica a okolie

Košice a okolie

27. 2. 1. 3. 6. 3. 8. 3. 3. 4. 5. 4. 10. 4. 23. 1. 21. 2. 30. 1. 24. 2. 7. 2. 21. 2. 7. 3. 28. 3.

Podlahy a systémy pre obklady a dlažby

Hydroizolačné systémy

28. 2.

28. 2.

28. 3

28. 3.

22. 3. 24. 3.

22. 3. 24. 3.

30. 3.

30. 3.

7. 4.

7. 4.

V prípade záujmu ucelených skupín o iné termíny školení Weber Akadémia nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 02/44 45 30 22, klapka 422. 8

9


ZÁKAZNÍCKE CENTRUM SAINT-GOBAIN WEBER

BEZPEČNOSŤ PRÁCE, EKOLÓGIA Pracujete bezpečne s našimi výrobkami?

V zákazníckom centre spoločnosti Saint-Gobain Weber Vás informujú profesionálni pracovníci. Radi Vám ochotne pomôžu orientovať sa v záplave nových moderných materiálov, ktoré sa v stavebníctve v súčasnosti používajú.

Pri práci so stavebnými hmotami je nutné pracovať s maximálnou pozornosťou a musia sa vždy dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce. Pred začatím všetkých prác si dôkladne preštudujte všetky informácie, ktoré sú na obaloch uvedené.

Bezpečnosť práce Sme Vám k dispozícii od 7:30 do 16:00 hod.

02/44 45 30 22

Pri každom výrobku uvedenom v tejto publikácii nájdete kapitolu bezpečnosť práce. V tejto kapitole sú uvedené piktogramy H-viet a P-viet. Vysvetlivky k jednotlivým piktogramom nájdete na tejto strane nižšie. Pri práci vždy dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia. Vždy používajte vhodné ochranné pomôcky; pri práci je zakázané jesť, piť a fajčiť. Po skončení prác je nutné dôkladne umyť pokožku vodou a ošetriť ju vhodným krémom. Pri zasiahnutí očí ich dôkladne opláchnite a okamžite vyhľadajte lekára. Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti práce nájdete na obaloch našich výrobkov.

!

Dráždivosť – neleptavé látky a prípravky, ktoré pri okamžitom, predĺženom alebo opakovanom styku s pokožkou alebo sliznicou môžu spôsobiť zápal. Nebezpečenstvo – spôsobuje podráždenie očí a pokožky.

H–vety (výstražné upozornenia)

Aké služby Vám poskyt ne zákaznícke cent rum?

Chystáte novú fasádu alebo zateplenie budovy, zvažujete obnovu vlhkého muriva, uvažujete o rekonštrukcii kúpeľne, plánujete kladenie dlažby alebo budete klásť novú podlahu? Čo Vám ponúka zákaznícke centrum Saint-Gobain Weber? orientačnú cenovú kalkuláciu, odporúčanie stavebnej firmy, farebné grafické riešenie fasády, výber najvhodnejšieho výrobku z hľadiska ceny a využiteľnej hodnoty, poradenstvo cez telefón, sprostredkovanie návštevy nášho technicko-obchodného poradcu.

Čo Vám ponúkajú technicko-obchodní poradcovia Saint-Gobain Weber? spracovanie cenovej ponuky a kalkulácie, okamžité odborné riešenie problému cez telefón, návšteva technicko-obchodného poradcu priamo na stavbe, pomoc pri stanovení najvhodnejšieho zloženia výrobkov z hľadiska využiteľnej hodnoty a ceny, zaslanie vzoriek výrobkov a propagačných materiálov, sprostredkovanie návštevy nášho špecialistu ku konkrétnemu problému.

10

H226 Horľavá kvapalina a výpary H315 Dráždi pokožku H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí H332 Zdraviu škodlivý pri vdýchnutí H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest H373 Môže poškodiť poškodenie orgánov pri predĺženej alebo opakujúcej sa expozícii H411 Toxický (ak je nutná lekárska pomoc, majte pri sebe obal od produktu alebo KBÚ) P-vety (bezpečnostné vety) P102 Uchovávajte mimo dosahu detí P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zberniach nebezpečného odpadu P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi ,iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia pri manipulácii. P261 Zabráňte vdychovaniu výparov P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít P281 Používajte požadované osobné ochranné prostriedky P313 Vyhľadajte lekársku pomoc/vyšetrenie

P302+P352 Pri styku s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody/ mydla, Pri vdýchnutí: Preneste osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe uľahčujúcej dýchanie P305+P351+P338 Pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a dajú sa ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní.    

Redukujeme emisie CO2

11


Chránime život né pros t redie. Chránime seba.

Spoločnosť Saint-Gobain Weber aktívne prispieva k ochrane zdravia, životného prostredia a prírody vôbec. Princípy zodpovedného správania si ctíme v každej fáze životného cyklu našich produktov. Pri vývoji nových výrobkov je pre nás samozrejmosťou myslieť na budúcnosť, napríklad pri výbere vhodných surovín. Zároveň sa neustále snažíme nielen zlepšovať už existujúce výrobky, ich aplikačné vlastnosti či trvalú hodnotu pre zákazníka, ale aktívne vyhľadávať a využívať aj možnosti k ochrane zdravia či životného prostredia, ktoré nám pôsobenie v stavebnom priemysle prináša.

Znižovanie emisií CO2 je jedným z týchto krokov. Našou víziou je postupne uviesť do života technológie a postupy umožňujúce čo najviac znížiť emisie CO2 pri výrobe čo najširšieho sortimentu produktov.

Už v súčasnosti máme v sortimente výrobky, ktoré sú výsledkom našej snahy pre lepšie životné prostredie. Kúpou a použitím výrobkov označených logom Weber ekologická značka môže každý náš obchodný partner prispieť k ochrane životného prostredia. 

Weber ekologická značka odzrkadľuje politiku celej spoločnosti Saint-Gobain, jej ekologické správanie a zmýšľanie.

12

13


Aj v roku 2017 si plníme naše spoločné záväzky k životnému prostrediu. Vďaka technickým vylepšeniam pri našich výrobných procesoch sa nám podarilo významne znížiť produkciu emisií skleníkových plynov CO2 v množstve takmer:

430 ton CO2.

V spoločnos t i Weber nám záleží na dlhodobej zodpovednos t i

Pre Vašu lepšiu predstavivosť uvádzame pár príkladov.

Úspora necelých 430 ton CO2 znamená úsporu emisií:

Ocenenie „Healt h & Safety Diamonds“ pre spoločnosť Saint-Gobain Weber

V roku 2016 bol divízii Weber udelený „Diamant“, čo je najvýznamnejšie ocenenie za zdravie a bezpečnosť v oblasti EHS (Životné prostredie, zdravie a bezpečnosť pri práci) v Saint-Gobain.

14

100 obojsmerných letov z Viedne do Sydney jedného priemerného auta, ktoré by 140x obišlo Zem po rovníku

294-ročnej nepretržitej prevádzky televízora

3 776 rokov nepretržitého svietenia kompaktnej žiarivky

pri produkcii 32 ton hovädzieho mäsa

pri výrobe 316 ton papiera

ušetrenie 7 584 stromov, ktoré by boli použité na výrobu 316 ton papiera

15


OBJEKTÍVNE OCENENÁ KVALITA Saint-Gobain Weber má vedúce postavenie na trhu vďaka vysokej kvalite výrobkov a permanentnej inovácii čoho dôkazom sú mnohé ocenenia udelené na medzinárodných výstavách, veľtrhoch a od iných odborných nezávislých komisií. 2016 CONECO Bratislava - Čestné uznanie za inovatívny prístup k vlastnému vývoju hmôt na povrchové úpravy stavebných konštrukcií, za výborné technické a estetické vlastnosti, ako aj široké možnosti aplikácie omietky weberpas dizajn betón

2011 Pro Arch Banská Bystrica – Čestné uznanie ocenenie pre komplexnú radu bezprašných lepidiel CONECO Bratislava – Zlatá plaketa ocenenie pre tenkovrstvovú omietku weberpas topdry

2015 CONECO Bratislava - Zlatá plaketa ocenenie pre weber biene, systém strojového vylievania samonivelizačnej hmoty

CONECO Bratislava – CONECO ENERGO ECO NAJ ocenenie pre kontaktné zatepľovacie systémy webertherm CONECO Bratislava – Zlatý Leonardo ocenenie za najkreatívnejšiu expozíciu na výstave

2014 CONECO Bratislava – Čestné uznanie ocenenie pre weberxerm 844, hydroizoláciu a lepiaci tmel v jednom výrobku CONECO Bratislava – Zlatý Leonardo ocenenie za najkreatívnejšiu expozíciu na výstave 2013 CONECO Bratislava – Čestné uznanie ocenenie pre webercol promax, vysoko kvalitnú elastickú lepiacu ľahčenú maltu na obklady a dlažby. Jedno balenie 17 kg má výdatnosť 25 kg balenia CONECO Bratislava – Zlatý Leonardo ocenenie za najkreatívnejšiu expozíciu na výstave Slovak Gold – Slovak Gold Exclusive certifikát kvality za podnikateľskú výnimočnosť a zabezpečovanie ekonomických a iných hodnôt 2012 CONECO Bratislava – Zlatá plaketa ocenenie pre webertherm DECOR, dekoratívnu tenkovrstvovú omietku so vzhľadom tehly, pieskovcového kameňa resp. granitu CONECO Bratislava – Zlatý Leonardo ocenenie za najkreatívnejšiu expozíciu na výstave

16

2010 Slovak Gold – Zlatá medaila certifikát kvality pre kontaktný zatepľovací systém webertherm plus ultra CONECO Bratislava – Zlatá plaketa ocenenie pre kontaktný zatepľovací systém webertherm LockPlate CONECO Bratislava – CONECO ENERGO ECO NAJ ocenenie pre kontaktné zatepľovacie systémy webertherm CONECO Bratislava – Zlatý Leonardo ocenenie za najkreatívnejšiu expozíciu na výstave 2009 Slovak Gold – Grand Prix najvyšší certifikát kvality pre kontaktný zatepľovací systém webertherm mínus 7 Slovak Gold – Zlatá medaila certifikát kvality pre tenkovrstvovú omietku weberpas clean Pro Arch Banská Bystrica – Čestné uznanie ocenenie pre Superflex D24 CONECO Bratislava – Čestné uznanie ocenenie pre kontaktný zatepľovací systém webertherm plus ultra CONECO Bratislava – Zlatý Leonardo ocenenie za najkreatívnejšiu expozíciu na výstave

TRVALO UDRŽATEĽNÁ KVALITA 2008 Slovak Gold - Slovak Gold Exclusive predĺženie certifikátu kvality za podnikateľskú výnimočnosť a zabezpečovanie ekonomických a iných hodnôt Slovak Gold - Zlatá medaila predĺženie certifikátu kvality pre dekoratívnu omietku weberpas marmolit CONECO Bratislava - Zlatá plaketa ocenenie pre zimný lepiaci a stierkový tmel webertherm mínus 7 CONECO Bratislava - Čestné uznanie ocenenie pre bezprašný lepiaci tmel na obklady a dlažby webercol progres 400 For Arch Banská Bystrica - Grand Prix ocenenie pre bezprašný lepiaci tmel na obklady a dlažby webercol progres 400 2007 Slovak Gold - Zlatá medaila predĺženie certifikátu kvality pre kontaktný zatepľovací systém webertherm exclusive Slovak Gold - Zlatá medaila predĺženie certifikátu kvality pre tenkovrstvovú omietku weberpas clean 2006 Slovak Gold - Slovak Gold Exclusive certifikát kvality za podnikateľskú výnimočnosť a zabezpečovanie ekonomických a iných hodnôt Slovak Gold - Zlatá medaila predĺženie certifikátu kvality pre dekoratívnu omietku weberpas marmolit Slovak Gold - Zlatá medaila predĺženie certifikátu kvality pre tenkovrstvovú omietku weberpas clean CONECO Bratislava - Čestné uznanie ocenenie pre tenkovrstvovú omietku weberpas akrylát-silikónovú 2005 Slovak Gold - Zlatá medaila certifikát kvality pre dekoratívnu omietku weberpas marmolit Slovak Gold - Zlatá medaila predĺženie certifikátu kvality pre kontaktný zatepľovací systém webertherm klasik MW CONECO Bratislava - Čestné uznanie ocenenie pre tenkovrstvovú omietku weberpas winter

2004 Slovak Gold - Zlatá medaila certifikát kvality pre kontaktný zatepľovací systém webertherm exclusive Slovak Gold - Zlatá medaila certifikát kvality pre kontaktný zatepľovací systém webertherm klasik M CONECO Bratislava - Zlatá plaketa ocenenie pre sanačný systém RETEC 2003 Slovak Gold - Zlatá medaila certifikát kvality pre pre silikát-silikónovú omietku EXTRA CLEAN CONECO Bratislava - Čestné uznanie ocenenie pre silikát-silikónovú omietku EXTRA CLEAN For Arch Banská Bystrica - Čestné uznanie ocenenie pre kontaktný zatepľovací systém s povrchovou úpravou silikát-silikónovou omietkou EXTRA CLEAN 2002 Slovak Gold - Slovenské zlato certifikát kvality za podnikateľskú výnimočnosť a prínos pre podnikateľské prostredie na Slovensku For Arch Banská Bystrica - Čestné uznanie ocenenie pre komplex výrobkov FERMA lepidlá a škárovačky pre obklady a dlažby 2001 Slovak Gold - Grand Prix certifikát kvality pre produkt marmolit For Arch - Grand Prix ocenenie pre Silamin - najparopriepustnejší kontaktný zatepľovací systém na slovenskom trhu 2000 Slovak Gold - Zlatá medaila certifikát kvality pre produkt marmolit 1994 Kryštálový pohár CONECO ‚94 ocenenie za komplexný systém omietok značky TERRANOVA

17


DETI A ARCHITEKTÚRA

DETI A ARCHITEKTÚRA

Deti a architektúra

„Ďakujeme za veľmi zaujímavý a pekný projekt, ktorý obohatil naše hodiny výtvarnej výchovy a zároveň prepojil umenie s ochranou prírody.“ p. učiteľka zo ZŠ Spojová, Banská Bystrica „E-learningový kurz je veľmi kvalitne spracovaný. Vysoko hodnotím grafickú a estetickú stránku kurzu. Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa na tomto kurze, dozvedieť sa niečo viac a urobiť deťom hodiny vyučovania atraktívne.“ p. učiteľka zo ZŠ Diviaky nad Nitricou

Porota

Vďaka takýmto a množstvu iných pozitívnych reakcií od učiteľov či žiakov vieme, že to, čo robíme má zmysel a teší nás, že môžeme byť od začiatku pri tom. Projekt Deti a architektúra, ktorý sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky a s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky organizoval Saint - Gobain Weber Slovensko spolu s vydavateľstvom Eurostav tento rok už po tretí raz. Od roku 2013, kedy bol projekt odštartovaný, tak podporujeme rozvoj vzdelávania detí piatych ročníkov základných škôl v oblasti architektúry po celom Slovensku. V porovnaní s prvým ročníkom, keď sa do projektu zapojilo niečo cez 50 škôl, čo dokopy činilo viac ako 1500 žiakov sa tento rok kurzov zúčastnilo viac ako dvojnásobok základných škôl, ku ktorým sa pridali aj gymnáziá, základné umelecké školy a nechýbali ani jednotlivci, ktorých do súťaže prihlásili rodičia. Celý projekt je realizovaný prostredníctvom kreatívnych a interaktívnych e-learningových kurzov venovaných oblasti slovenskej a svetovej architektúry a zelených budov. 18

Do projektu sme v roku 2016 oslovili viac ako 150 základných škôl, vrátane gymnázií či základných umeleckých škôl a to z rôznych kútov Slovenska. Väčšina z oslovených už mala s projektom skúsenosti z minulých ročníkov a boli veľmi radi, že projekt pokračuje, a že sa doň môžu zapojiť. Ako novinku sme pre minulý ročník pripravili online kurz na tému zelených budov, čím sme chceli u detí vzbudiť záujem o životné prostredie a nevyhnutnosť oň dbať a ochraňovať ho. Samozrejme tak ako v roku 2015 bol aj teraz k dispozícií kurz Slovenskej a svetovej architektúry, ktorým sme chceli deťom predstaviť najvýznamnejšie architektonické stavby nie len zo Slovenska, ale aj ostatných krajín sveta. Myslíme si, že súčasné vzdelávanie na školách by mohlo venovať viac pozornosti témam ako sú napríklad architektúra, estetika alebo kultúra všeobecne, a preto sme sa rozhodli aspoň takýmto spôsobom zvýšiť vzdelanostnú úroveň detí v tejto oblasti a podporiť u nich záujem o svet architektúry či estetiky. Z počtu zapojených škôl a detí do kurzov, výtvarnej súťaže, ako aj ohlasov na celý projekt a to nie len zo strany detí ale aj učiteľov, sa môžeme domnievať, že projekt Deti a architektúra má naozaj zmysel a náš cieľ sa nám darí plniť.

vlastných nápadov. Želáme Vám veľa energie a takýchto skvelých nápadov aj do budúcnosti!“ p. učiteľka zo ZŠ Spojová, Banská Bystrica Samotný projekt je delený na dve časti. Prvá časť, teoretická, je realizovaná práve prostredníctvom online vzdelávací kurzov, ktoré deti absolvujú na hodinách výtvarnej výchovy alebo v prípade jednotlivcov, samostatne. Po absolvovaní kurzu nasleduje časť kreatívna, v rámci ktorej majú deti nakresliť obrázok na tému Architektúra. Najkrajšie diela spomedzi nakreslených obrázkov učitelia pošlú odbornej porote, ktorá z nich vyberie tie najkrajšie. Tento rok bola porota tvorená prevažne z architektov, avšak aj Weber mal v nej zastúpenie, a to v osobe nášho marketingového riaditeľa. Spomedzi 476 výtvarných sa porota rozhodla oceniť 16, z ktorých dve dostali špeciálnu Cenu Weber za originálny nápad. Všetky ocenené diela boli počas vernisáže 9. decembra 2016

1. miesto Alexa Kollárová

Cena Weber: Monika Lazurová

vystavené v Detskom múzeu v Bratislave a autorom boli slávnostne odovzdané diplomy a hodnotné ceny. Na druhý deň bola pre všetkých víťazov pripravená exkurzia po Bratislave spojená s prehliadkou vybraných architektonických diel, o ktorých sa deti v projekte učili.

Čo nás čaká najbližšie? „Veľmi pekne ďakujeme za krásny a zaujímavý víkend v Bratislave, ktorý žiaci mohli stráviť so svojimi rodičmi vďaka Vám a Vášmu projektu Deti a architektúra. Boli nadšení a veľmi spokojní. Ešte raz srdečná vďaka a tešíme sa na nový projekt, ktorý nám opäť otvorí dvere do sveta poznania architektúry.“ p. učiteľka zo ZŠ v Žiline Projekt Deti a architektúra sa teší čoraz väčšej obľube, a preto sme sa rozhodli, že jeho štvrtý ročník odštartujeme už na jar 2017. Celý projekt tak vyvrcholí už v júni počas detského rozprávkového festivalu Kde bolo tam bolo. Už teraz sa tešíme na všetkých zúčastnených.

Oliver Timko

Ako projekt funguje? „Zelené domy sú spracované naozaj veľmi príťažlivo a zaujímavo.“ p. učiteľka zo ZŠ Diviaky nad Nitricou „Žiakov prezentácia veľmi zaujala, nevedeli sa dočkať, kedy budú môcť prejsť k realizácii 19


Problém – riešenie

ETICS- Terminológia a legislatíva 22 Prečo zatepľovať? 24 Tepelnoizolačné kontaktné systémy webertherm 28 Prehľad tepelnoizolačných kontaktných systémov 30 Výpočet plochy fasády pre nákup tepelnoizolačného kontaktného systému 32 Technická dokumentácia 33 Ako realizovať zateplenie budovy vonkajším tepelnoizolačným kontaktným systémom (ETICS)? 34 Ako riešiť detaily soklov, rohov, okien...? 37 Ako zrealizovať zateplenie domu ETICS, keď obvodovú konštrukciu tvorí drevostavba? 38 Riešenie fasád drevostavieb 40 Ako dodatočne zosilniť zateplenie ETICS na ETICS? 42 ETICS na ETICS 50 Ako renovovať tepelnoizolačný kontaktný systém? – systém RETEC 52 Sanačný systém pre tepelnoizolačné kontaktné systém 54 Akustika z pohľadu tepelnoizolačných kontaktných systémov 56 Stavby s nízkoenergetickou náročnosťou 58 Ako zatepliť stropné konštrukcie? 62 Ako identifikovať únik tepla obvodovou konštrukciou? 63

Technologický predpis

webertherm terranova webertherm mínus 7 webertherm exclusive

64 64 70

Popis výrobku

ETICS TEPELNOIZOLAČNÉ KONTAKTNÉ SYSTÉMY 20

Vybrané konštrukčné detaily Požiarna bezpečnosť Vybrané detaily z hľadiska požiarnej bezpečnosti webertherm exclusive - lepiaca a výstužná malta webertherm KPS - lepiaca a výstužná malta webertherm clima - lepiaca a výstužná malta webertherm LEPARM – univerzálna lepiaca a výstužná malta webertherm minus 7 - zimná lepiaca a výstužná malta webertherm exclusive Z - zimná lepiaca a výstužná malta webertherm plus ultra - lepiaca a výstužná malta webertherm RD - univerzálna lepiaca a výstužná malta webertherm technik - lepiaca a výstužná malta Tepelná izolácia TWINNER Fasádne izolačné dosky na báze penového polystyrénu Tepelne izolačná minerálna doska MULTIPOR Dosky s kolmou a pozdĺžnou orientáciou vlákien Izolačná a sanačná doska STYRCON Príslušenstvo ETICS Montáž tanierových zatĺkacích rozperných kotiev Všeobecné schémy rozmiestnenia rozperných kotiev

76 84 86 108 109 110 111 112 113 114 115 116 119 120 123 124 128 131 136 138

21


ETICS TERMINOLÓGIA A LEGISLATÍVA

ETICS – vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém (External Thermal Insulation Composite System) ETICS, je definovaný ako stavebný výrobok dodávaný ako ucelená zostava zložiek, skladajúcich sa z lepiacej hmoty, tepelného izolantu, kotviacich prvkov, základnej vrstvy a konečnej povrchovej úpravy.

ETAG – jednotná európska smernica určujúca riadiace pokyny pre technické posúdenie konkrétnej skupiny výrobkov. Pre SR sa ETAG stal aktuálnym po vstupe do Európskej únie. Všetky notifikované skúšobné laboratóriá sa týmito pokynmi riadia a podľa nich postupujú. Konkrétne ETICS sa týka smernica ETAG 004 – v Slovenskej republike je to jediný správny a platný spôsob, ktorým si výrobca v prípade, že ho úspešne absolvuje, zabezpečí uvedenie svojho ETICS na trh.

SK technické posúdenie (SK TP) - obrdží výrobca ETICS po splnení jednotnej európskej smernice ETAG 004, ktorá bola prevzatá notifikovanými testovacími laboratóriami ako základný skúšobný postup. Tento certifikát oprávňuje výrobcu predávať svoj výrobok iba na území SR.

ETA – európske technické posúdenie – obrdží výrobca ETICS po splnení predpisu ETAG 004. Toto posúdenie oprávňuje výrobcu uvádzať svoj výrobok na trh do členských štátov Európskej únie.

Združenie pre zatepľovanie budov (OZ ZPZ) je občianske, profesijné združenie právnických a fyzických osôb pôsobiacich v oblasti zatepľovania obvodových plášťov budov. Členovia združenia sú organizovaní v štyroch profesijných skupinách: výrobcovia systému, výrobcovia komponentov ETICS, zhotovitelia ETICS a experti. Riadni členovia OZ ZPZ sú výrobcovia systémov a experti, pridružení členovia OZ ZPZ sú výrobcovia komponentov ETICS a zhotovitelia ETICS. OZ ZPZ je členom Európskej asociácie pre ETICS (EAE).

Vyhlásenie o parametroch (DoP) - (angl. „Declaration of performace“) je dokument, v ktorom výrobca dáva najavo, že vlastnosti dodaných výrobkov zodpovedajú deklarovaným parametrom. Tieto doklady sú podmienkou pre uvedenie výrobku na trh.

22

Upozornenie Akýkoľvek ETICS je jasne definovaným výrobkom, s určenou skladbu zloženou z konkrétnych na seba nadväzujúcich výrobkov, ktoré boli navrhnuté tak, aby v maximálnej možnej miere pozitívne ovplyvnili tepelnoizolačnú charakteristiku budovy a predĺžili jej životnosť. Nedodržanie skladby alebo zámena komponentov určených výrobcom je hrubým zásahom do charakteristiky výrobku. Takto vzniknutý produkt nie je certifikovaným systémom a výrobca zaň nezodpovedá.

23


PREČO ZATEPĽOVAŤ?

priebeh teploty v stavebnej konštrukcii bez zateplenia

VYBERTE SI TEPELNOIZOLAČNÉ KONTAKTNÉ SYSTÉMY

WEBERTHERM

priebeh teploty v stavebnej konštrukcii so zateplením

Čo je vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém - ETICS? ETICS (External Thermal Insulation Composite System podľa ETAG004) - tepelnoizolačný kontaktný systém je obal zvislých konštrukcií, ktorý znižuje únik tepla z budovy. Okrem okamžitých finančných úspor za náklady na vykurovanie má rad ďalších ekonomických a technických výhod.

EKONOMICKÉ DÔVODY = úspory n

n n n n

n n n

OBNOVA BUDOV možnosť úspor 30 – 50 % nákladov na vykurovanie (komplexným riešením tepelnej ochrany a regulácie v zásobovaní teplom) nižší prevádzkový výkon vykurovacej sústavy = dlhšia životnosť nižšie náklady oproti prípadnej klimatizácií v budove eliminácia negatívnych vplyvov teplotných zmien v konštrukcii predĺženie životnosti fasády NOVOSTAVBY inštalácia vykurovacieho zdroja a vykurovacej sústavy s nižším výkonom - za nižšiu cenu zateplením môžeme zmenšiť hrúbku stavebnej konštrukcie a získať priestor naviac Investícia do zateplenia budovy je v neposlednom rade pri stúpajúcich cenách energií výhodná a jej návratnosť sa skracuje s narastaním týchto cien

TECHNICKÉ DÔVODY: vysoká ochrana stavby n n n n n n n n n n

n

24

zvýšenie povrchovej teploty na vnútornej strane obvodovej konštrukcie zlepšenie tepelnej pohody zníženie rizika kondenzácie obmedzenie vzniku plesní eliminácia tepelných mostov vyššia akumulácia obvodovej konštrukcie možnosť inštalácie solárnych kolektorov a tepelných čerpadiel zateplená stavebná konštrukcia lepšie odoláva poveternostným vplyvom zateplenie má kladný vplyv na celú stavbu zlepšenie akustických vlastností konštrukcií budov v dôsledku zvukoizolačných vlastností izolantov nové architektonické stvárnenie budovy, farebné a štrukturálne riešenie

n n n n

Záruka na VŠETKY materiály tepelnoizolačného kontaktného systému! Zaručená kvalita a dlhá životnosť tepelnoizolačného kontaktného systému! Kompletný certifikovaný systém šetrí náklady na opravy v nasledujúcich rokoch! V súlade so zákonom stanovenými podmienkami v zákone 90/1998 Z.z. v znení zákona č. 314/2004 Z.z.

Z pohľadu zákona vyplýva, že zatepľovací systém je braný ako výrobok – ako celok. Musí byť najprv odskúšaný v akreditovaných skúšobniach a certifikovaný. Certifikácia sa však netýka len jednotlivých komponentov, ale celého systému – to znamená komplexného zatepľovaciecho systému.

Čo ponúkame v oblasti tepelnoizolačných kontaktných systémov?

n

n n n n n n n n

Širokú škálu certifikovaných tepelnoizolačných kontaktných systémov s mnohými možnosťami povrchových úprav Preškolenie realizačných firiem Veľké množstvo referenčných stavieb Vysokú kvalitu jednotlivých komponentov tepelnoizolačných kontaktných systémov Návrh skladby systému z hľadiska typu použitého izolantu Návrh, výpočet a posúdenie hrúbky navrhnutého izolantu Spoluprácu pri zabezpečení financovania vašej investície Pomoc pri stanovení podmienok a kritérií pre výberové konania Cenovú a materiálovú ponuku pre vašu budovu

Dôležitá informácia Od roku 2004 sú tepelnoizolačné kontaktné systémy od Saint-Gobain Weber najpredávanejšími na Slovensku vďaka overenej kvalite a vysokej spokojnosti zákazníkov. 25


TEPELNOIZOLAČNÉ KONTAKTNÉ SYSTÉMY WEBERTHERM Tepelnoizolačné kontaktné systémy webertherm sú vytvorené na základe princípu zosúladenia fyzikálnych vlastností lepiacej malty, tepelnoizolačnej vrstvy, výstužnej malty, sklovláknitej mriežky, podkladného náteru a povrchovej úpravy zabezpečujúcej ochranu voči poveternostným vplyvom. Svojou funkciou zabezpečujú dokonalú tepelnú ochranu budovy a podstatnou mierou tvoria estetické stvárnenie fasády. Sledovaním kvality jednotlivých komponentov garantujeme kvalitu celého systému. Saint-Gobain Weber má zavedený systém riadenia kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001:2000. Všetky tepelnoizolačné kontaktné systém značky Saint-Gobain Weber sa volajú webertherm (pôvodne Terratherm) a podľa druhu izolantu, lepiacej stierky a povrchovej úpravy ich delíme do jednotlivých podskupín. Pri zatepľovaní tepelnoizolačnými kontaktnými systémami by súčiniteľ svetlosti farby povrchovej úpravy mal byť väčší ako 25 (vždy skontrolujte podľa súčiniteľa svetlosti farby uvedenej pri konkrétnom farebnom odtieni podľa vášho výberu).

Čo získame zateplením? V zimnom období z budovy uniká menej tepelnej energie, v letnom období sa budova vplyvom slnečného žiarenia neprehreje. Povrchová teplota vnútorných stien sa zvýši, čím sa zlepší pocit tepelnej pohody. Nedochádza ku kondenzácii vodných pár na vnútorných povrchoch stien, nedochádza k poklesu vnútornej povrchovej teploty pod kritickú teplotu rizika vzniku plesne, bývanie nadobúda príjemnejší, hodnotnejší rozmer. Nemalou mierou rozhoduje aj finančný prínos z ušetrenej energie. Dôležitým aspektom pri rozhodovaní sa, je výber vhodného a kvalitného materiálu na zatepľovanie budovy, ako aj výkon dozoru nad samotnou realizáciou zatepľovania odborne spôsobilými osobami. Dôvody na zateplenie budov sú ekonomické, alebo technické. Tieto nadobúdajú reálnu podobu hlavne pri dodatočnom zateplení budov, kde sa samotným zatepľovaním zlepšuje fyzický stav budov, odstraňujú sa nedostatky zo zanedbanej údržby a zároveň sa približujú technické parametre konštrukcií súčasným požiadavkám. V neposlednom rade sa tepelnoizolačným kontaktným systémom, ktorý tvorí povrchovú úpravu stavby, môže významne zlepšiť jej estetický vzhľad. Bratislava, Rezidencia Kaskády

rez tepelnoizolačným kontaktným systémom webertherm

tepelnoizolačná doska (polystyrén EPS)

rozperná kotva (hmoždinka)

tepelnoizolačná doska (na báze minerálnej vlny)

sklovláknitá mriežka (vždy s potlačou)

podkladný náter weber 700

soklová lišta

povrchová úprava (omietka) lepiaca a výstužná malta webertherm KPS, webertherm minus 7, webertherm exclusive, webertherm clima, webertherm plus ultra, webertherm exclusive Z, webertherm flex

26

rohová lišta

• weberpas silikátová • weberpas akrylátová • weberpas clean • weberpas akrylát-silikónová • weberpas exclusive • weberpas color • weberpas color plus • weberpas topdry • weberpas winter • weberpas aquaBalance

Saint-Gobain Weber ponúka: Saint-Gobain Weber ponúka svojim zákazníkom osvedčené tepelnoizolačné kontaktné systémy webertherm s vydanými vyhláseniami o parametroch. Systémy webertherm vznikli premenovaním a doplnením pôvodných tepelnoizolačných kontaktných systémov. V ponuke nájdete najpoužívanejšie tepelnoizolačné kontaktné systémy webertherm terranova a webertherm exclusive. Ponuka obsahuje aj systém webertherm clima, ktorý je zložený z perforovaného (dierovaného) polystyrénu. V prípade drevostavby vám pomôže zatepľovací systém webertherm flex. Pri rekonštrukciách historických budov odporúčame použitie systému webertherm plus ultra, ktorý je zložený z dosiek na báze fenolovej peny, ktoré ušetria potrebný priestor. Tepelnoizolačný kontaktný systém webertherm elastik odporúčame na použitie pri stavbe montovaných domov. Všetky systémy spĺňajú nároky na kvalitný, cenovo dostupný, dlhoročnými skúsenosťami osvedčený a oku lahodiaci zatepľovací systém. Z hľadiska variabilnosti povrchových úprav, zrnitosti, štruktúry a farebnosti poskytujú tepelnoizolačné kontaktné systémy wber.therm najväčší výber možností na slovenskom trhu. Každý zákazník si nájde riešenie podľa svojho vkusu a predstáv. Vyše 20 rokov úspešného pôsobenia na slovenskom trhu a 117 rokov pôsobenia na trhoch v západnej Európe dáva naším zákazníkom záruky bezpečnosti, spoľahlivosti a spokojnosti. 27


TEPELNOIZOLAČNÉ KONTAKTNÉ SYSTÉMY WEBERTHERM Spôsoby kontroly dodávateľa tepelnoizolačného kontaktného systému investorom.

V súčasnej dobe výrazného zvyšovania cien energií je zatepľovanie budov veľmi aktuálne hlavne z dôvodu finančných úspor pri užívaní budov. Tepelnoizolačné kontaktné systémy (ďalej v texte ETICS - external thermal insulation composite systems) sú známe ako tepelná izolácia budov, hodia sa pre novostavby, ako aj pre staré budovy a trvalo zlepšujú energetickú hospodárnosť. Optimálne výsledky však garantuje iba ich správne vyhotovenie a použitie len systémových osvedčených materiálov. Princíp ETICS je založený na jeho skladbe, ktorá obsahuje vysoko účinný izolant. ETICS je považovaný v zásade za výrobok, dodávaný ako ucelený systém, ktorého vlastnosti a skladba sú známe, jednotlivé komponenty sú jednoznačne a ľahko identifikovateľné. Komponenty tvoriace ETICS musia vykazovať požadované mechanické vlastnosti, tepelno vlhkostné charakteristiky, chemicko-fyzikálnu stálosť, vzájomnú znášanlivosť a bezpečnosť a trvanlivosť po dobu predpokladanej životnosti. Pre vydávanie technických posúdení na tepelnoizolačné kontaktné systémy podľa zákona o stavebných výrobkoch sa využíva metodický pokyn ETAG 004 (European technical approval guideline), ktorý vydáva EOTA (european organisation for technical aproval). Samotný ETAG nie je technickou špecifikáciou v zmysle smernice o stavebných výrobkoch. ETAG je sprievodcom ustanovení smernice o stavebných výrobkoch a interpretačných dokumentoch, vzťahujúcich sa k príslušným výrobkom a použitiu (je pre-

jednávaný v Stálom výbore pre stavebníctvo a prijatý Európskou komisiou). V súčasnej dobe sa rozmohlo, že mnohí výrobcovia tepelnoizolačných kontaktných systémov začali hovoriť a robiť mediálne kampane na túto tému s mottom „sme držitelia európskych certifikátov“. Aká je pravda o „certifikácii tepelnoizolačných kontaktných systémov“ podľa požiadaviek v zmieňovaných dokumentoch? Tento článok nemá ambíciu detailne rozobrať všetky požiadavky, a preto sa dotkneme len najčastejšieho problému vyskytujúceho sa na stavbách, a to definovaniu výrobní jednotlivých komponentov použitých v tepelnoizolačnom kontaktnom systéme. Tepelnoizolačné kontaktné systémy osvedčené podľa požiadaviek by mali mať presne definované aj výrobne jednotlivých komponentov. To znamená, že daný protokol (osvedčenie ETA) je viazaný na presne určenú špecifikáciu komponentov a jednotlivých výrobní (napr. lepiaca malta musí byť definovaná a odskúšaná na spolupôsobenie v rámci celého systému a v osvedčení ETA, prípadne v prílohách certifikátu vnútropodnikovej kontroly by mala byť definovaná jej výrobňa (presné miesto výroby - výrobný závod). Ak držiteľ osvedčenia ETA vyrába maltu vo viacerých výrobniach, mal by tieto v osvedčení uviesť (záleží na požiadavkách osvedčovacieho miesta). V opačnom prípade by výrobca nemal maltu z neuvedenej výrobne používať v osvedčenom tepelnoizolačnom kontaktnom systéme. Toto platí pre všetky komponenty tepelnoizolačného kontaktného systému - lepiaca malta, výstužná malta, kotvy (hmoždinky), sklovláknitá mriežka, tepelná izolácia a tenkovrstvá omietka).

Kontakt né

Čo to znamená v praxi??? V praxi to znamená, že výrobca, ktorý sa preukazuje vyhlásením o parametroch tepelnoizolačného kontaktného systému (v stavebnej hantírke certifikátmi tepelnoizolačného kontaktného systému) podľa požiadaviek ETAG 004, musí dodávať k zákazníkom komponenty vyrobené len z výrobní, ktoré boli skúšané v rámci požiadaviek tohto predpisu. To znamená, že ak firma má deklarovaný v protokole ETA len polystyrén vyrobený napr. len vo výrobniach v Rakúsku, musí tento polystyrén z Rakúska aj doviesť a nesmie používať na stavbách polystyrén vyrobený v iných výrobniach (napr. na Slovensku), v prípade, že chce použiť vyhlásenie výrobcu o parametroch podľa ETA, pri dokladovaní spôsobilosti tepelnoizolačného kontaktného systému investorovi pri preberaní stavby. To isté sa týka aj ostatných komponentov, napr. rozperných kotiev (hmoždiniek). Je možné použiť len kotvy deklarované v systéme ako bol skúšaný a len od výrobcu deklarovaného v protokole ETA a žiadne iné kotvy - ak sa výrobca chce preukázať vyhlásením o parametroch podľa ETA (to znamená, ak v rámci osvedčenia boli použité len skrutkovacie kotvy, nie je možné použiť zatĺkacie kotvy).

výroby a výrobcu) sú uvedené buď v ETA alebo na žiadosť výrobcu v príslušnom osvedčovacom mieste ako súčasť dokumentácie pre vydanie ETA. Žiadajte zoznam výrobní komponentov od výrobcov, ktorí sa preukazujú protokolom ETA, resp. vyhlásením o zhode podľa tohto dokumentu. Ak majú seriózny záujem na kvalite a dodržujú pravidlá, radi Vám ich poskytnú. Vždy ich žiadajte ako celok celého ETA protokolu, alebo na hlavičkovom papieri firmy s pečiatkou - jedine tak budete ochránení. Záver: ETICS sú zložené z jednotlivých komponentov, ktoré vzájomným pôsobením vytvárajú jednotný systém. V súčasnej dobe, v zvyšujúcom sa tlaku na investície, sme často svedkami kombinácií rôznych komponentov od rôznych výrobcov (tzv. „mix“), kde výsledné vlastnosti systémov nie sú zaručené a nijako overené. Pri nesprávnej kombinácii jednotlivých komponentov môže dôjsť až k samotnej deštrukcii ETICS. PODKLAD LEPIACA MALTA, (webertherm) KOTVA IZOLANT

Preto upozorňujeme a odporúčame: Pri preukazovaní zhody hociktorým výrobcom tepelnoizolačných kontaktných systémov na základe osvedčenia ETA, je potrebné vždy skontrolovať krajinu pôvodu komponentu a výrobňu, kde bol vyrobený. Výrobne (presné miesto

SKLOVLÁKNITÁ MRIEŽKA VÝSTUŽNÁ VRSTVA, RESP. VYSTUŽENÁ JADROVÁ OMIETKA POVRCHOVÁ ÚPRAVA (weberpas)

tepelnoizolačné sys témy weber t herm

webertherm terranova ETA - 15/0239

webertherm exclusive SK TP - 14/0052 - verzia 2

webertherm mínus 7 SK TP - 14/0027

webertherm clima ETA - 06/0027

webertherm flex ETA - 05/0047

webertherm plus ultra ETA - 07/0258

Lepiaca malta

webertherm KPS

webertherm exclusive webertherm KPS

webertherm mínus 7

webertherm clima

webertherm flex 707

webertherm plus ultra

Tepelná izolácia

expandovaný polystyrén EPS F

dosky a lamely z minerálnej vlny

expandovaný polystyrén EPS F

perforovaný polystyrén

expandovaný polystyrén EPS F

dosky na báze fenolovej peny

Rozperné kotvy

rozperné kotvy

rozperné kotvy

rozperné kotvy

rozperné kotvy

rozperné kotvy

rozperné kotvy

webertherm KPS

webertherm exclusive webertherm KPS

webertherm mínus 7

webertherm clima

webertherm flex 708

webertherm plus ultra

sklovláknitá mriežka

sklovláknitá mriežka

sklovláknitá mriežka

sklovláknitá mriežka

sklovláknitá mriežka

sklovláknitá mriežka

Výstužná malta Sklovláknitá mriežka Podkladný náter Povrchová vrstva

weber 700

weber 700

weber 700

weberpas UNI

weberpas UNI

weber 700

Podľa príslušného certifikátu ETA.

Podľa príslušného SK certifikátu.

Podľa príslušného SK certifikátu.

Podľa príslušného certifikátu ETA.

Podľa príslušného certifikátu ETA.

Podľa príslušného certifikátu ETA.

Poznámka: na zdvojenie tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS na ETICS) je možné použiť ktorýkoľvek z tepelnoizolačných kontaktných systémov webertherm po vhodnej a detailnej analýze stavu zateplenej stenovej konštrukcie a pôvodného podkladu a následnom schválení oprávnenou a odborne spôsobilou osobou.

28

29


PREHĽAD TEPELNOIZOLAČNÝCH KONTAKTNÝCH SYSTÉMOV

WEBER OBNOVA Technická podpora realizácie rekonštrukcií bytových domov

vhodné použiť rodinné domy

bytové domy

panelové domy

občianske priemysel- historické stavby né stavby stavby

pre max. paropriepustnosť

renovácia poškodených ETICS

drevodomy

Ako teda postupovať pri konkrétnom objekte?

webertherm terranova

Čo môžete získať a aké sú príslušné predpisy?

OBJEKT

webertherm exclusive

Zámer investora

webertherm mínus 7 webertherm clima webertherm flex

Statický posudok

Tepelno-technické posúdenie

webertherm plus ultra webertherm elastik E

Projekt stavby

Energetická certifikácia budov sa vykonáva na základe zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov pre všetky budovy, ktoré boli skolaudované po 1. januári 2008 alebo sa predávajú, resp. prenajímajú po tomto dátume. Energetická hospodárnosť budovy sa stanovuje výpočtom a zahŕňa v sebe množstvo energie potrebnej na vykurovanie, prípravu teplej vody, chladenie a vetranie a na osvetlenie budovy pri jej bežnej prevádzke.

webertherm elastic E mineral webertherm clima E mineral

Výber optimálneho riešenia

sanácia kontaktných zatepľovacích systémov Retec®

Projekt financovania

webertherm terranova

Výber zhotoviteľa

DOPORUČENÉ HRÚBKY TEPELNOIZOLAČNÝCH DOSIEK Neviete akým izolačným materiálom a akou hrúbkou zatepliť? My vám radi poradíme.

Okrem splnenia si zákonnej povinnosti tak získa majiteľ budovy, ktorý vlastní jej energetický certifikát, aj prehľad o finančnej náročnosti spojenej s prevádzkou budovy a pri zatriedení do úspornej energetickej triedy aj zvýšenie samotnej trhovej ceny budovy alebo ľahšie získanie záujemcov o jej prenájom.

Realizácia Kolaudácia

Hrúbka tepelnoizolačnej dosky v mm Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie

Čo predstavujú jednotlivé kroky? Materiál obvodovej konštrukcie

Tepelný odpor Hrúbkonka mu- štrukriva cie [mm]

Plná pálená tehla Tehla dierovana CDm Tvárnica CD Týn

UN [W/ m2.K]

Ur1 [W/ m2.K]

Fasádny polystyrén EPS 70F-biely λ=0,038 W/m.K pre Ur1 pre UN

Fasádny polystyrén EPS 70F-šedý λ=0,033 W/m.K pre UN pre Ur1

Dosky z minerálnej vlny pozdĺžne Dosky z minerálnej vlákno vlny kolmé vlákno λ=0,038 W/m.K λ=0,042 W/m.K pre UN pre Ur1 pre UN pre Ur1

Fenolové dosky Kooltherm K5 λ=0,022 W/m.K pre UN pre Ur1

300

0.38

0.32

0.22

110

160

100

140

110

160

120

180

60

100

450

0.56

0.32

0.22

100

160

90

140

100

160

110

170

60

90

240

0.35

0.32

0.22

110

160

100

140

110

160

120

180

70

100

365

0.53

0.32

0.22

100

160

90

140

100

160

110

170

60

90

290

0.58

0.32

0.22

100

160

90

140

100

160

110

170

60

90

365

0.73

0.32

0.22

100

150

80

130

100

150

110

160

60

90

Škvarobetónové tvárnice

300

0.41

0.32

0.22

110

160

90

140

110

160

120

180

60

100

430

0.58

0.32

0.22

100

160

90

140

100

160

110

170

60

90

Pórobetónové tvárnice

240

1.6

0.32

0.22

60

120

50

100

60

120

70

130

40

70

440

2.9

0.32

0.22

10

70

10

60

10

70

10

70

10

40

Tehlové termické bloky murované na maltu

30

Normalizovaná Od(poža- porúčadovaná) ná hodnota hodnota

240

1.4

0.32

0.22

70

120

60

110

70

120

80

140

40

70

365

2.12

0.32

0.22

40

100

40

80

40

100

50

110

30

60

440

2.56

0.32

0.22

30

80

20

70

30

80

30

90

20

50

Zámer investora Základné rozhodnutie, čo urobíme s našim bytovým domov Hlavné dôvody: n celkový stav objektu, ktorý je potrebné zlepšiť n poruchy obvodového plášťa n nedostatočná tepelná vlastnosť všetkých konštrukcií n zlý stav balkónov, lodžií a výplňových konštrukcií Tepelno-technické posúdenie Výhodnejšie je urobiť ho vo fáze prípravy oprávnenou osobou pre energetickú certifikáciu. Nie je vhodné spoliehať sa na výpočty tepelných strát na m2 obvodového plášťa – takýto postup nemá žiadnu legislatívnu ani normovú oporu. Iba výpočet, ktorý je zhotovený na všetkých obalových konštrukciách chrániacich budovu proti pôsobeniu vonkajšieho prostredia, má dostatočnú výpovednú hodnotu o energetickej náročnosti.

Povinnosť zabezpečiť energetickú certifikáciu budovy má podľa zákona vlastník budovy, správca budovy vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja alebo obce, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a bytové družstvo. Príslušná legislatíva: Zákon č. 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhláška č. 311/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu Smernica č. 2002/91/ES o energetickej hospodárnosti budov 31


VÝPOČET PLOCHY FASÁDY PRE NÁKUP TEPELNOIZOLAČNÉHO KONTAKTNÉHO SYSTÉMU časť fasády merná jednotka 1. Hlavná plocha m2 2. Ostenie dverí a okien m2 3. Rohové profily bm 4. Soklové profily bm 5. Kotvy ks 6. Kotviaci vrt s hmoždinkou ks

III. Výsledky týchto odmeraných a vynásobených špaliet spočítame Týmto postupom sme získali čistú plochu ostenia dverí a okien pre nákup materiálu na zateplenie týchto časti fasády (izolant, sklotextilná sieťovina, hmota). 3. Rohové profily – všetky nárožia domu a rohy okenných a dverných otvorov, kde bude zateplenie I. Meriame dĺžku všetkých rohov, ktoré budú zateplené (zvislé i vodorovné) II. Dĺžku všetkých rohov spočítame Týmto postupom sme získali bežné metre (bm) rohových profilov pre ich nákup. 4. Soklové profily - spodný, pozdĺžny okraj zateplenia po obvode fasády I. Odmeriame vodorovne dĺžku spodného okraja fasády postupne na všetkých stranách domu, kde bude zateplenie Týmto postupom sme získali bežné metre (bm) soklových profilov pre ich nákup.

Ako postupovať pri výpočte: 1.

Hlavná plocha – pohľadová časť fasády

I. Postupujeme po jednotlivých stranách fasády určených k zatepleniu II. Meriame dĺžku a výšku každej strany fasády a nadmerné hodnoty spolu vynásobíme III. Výsledok je celková plocha meranej strany fasády v m2 IV. Vypočítané plochy všetkých strán fasády spočítame V. Okenné a dverové otvory musíme od celkovej plochy odpočítať VI. Plochu okien a dverí vypočítame násobením ich šírky a výšky VII. Vypočítanú plochu okien a dverí odpočítame od celkovej plochy fasády Týmto postupom sme získali čistú výmenu hlavnej plochy fasády pre nákup materiálu na jej zateplenie (izolant, sklotextilná sieťovina, hmota). 2. Ostenie dverí a okien – vždy dve bočné a jedna horná strana špalety otvoru, kde je okno alebo dvere. Pri oknách tiež počítame stranu, kde bude parapet. I. Meriame šírku a výšku každej špalety zvlášť II. Odmerané hodnoty (šírka a výška) každej špalety spolu vynásobíme 32

5. Kotvy – kotvenie izolantu (polystyrénu alebo minerálnej vlny) k podkladu I. Čistú výmera hlavnej plochy (m2) vynásobíme počtom kotiev použitých na m2 podľa kotevného plánu II. Výsledok je množstvo kotiev potrebných na hlavnú plochu fasády III. Výsledok je množstvo kotiev potrebných na fasádnu plochu Týmto postupom sme získali potrebný počet ks kotiev pre ich nákup. 6. Kotviaci vrt s hmoždinkou – upevnenie soklového profilu po obvode zatepľovanej fasády

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA Technologický predpis

Technologický predpis je všeobecne záväzný predpis obsahujúci skladbu zatepľovacieho systému, komponenty, postupnosť zhotovenia, podmienky zhotovenia a najdôležitejšie detaily.

Vyhlásenie o parametroch

Tento doklad vydáva výrobca na základe certifikácie výrobkov. Výrobca vydáva SK vyhlásenie o parametroch ak je výrobok v zhode s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a Vyhlásenie o parametroch ak je v zhode s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 305/2011.

Európske technické posúdenie

Európske technické posúdenie (European Technical Assesment) vydáva podľa EAD osvedčovacie miesto. Na základe zhody ETA vykoná notifikovaná osoba preukazovanie zhody a výrobca je oprávnený označovať výrobok CE.

UPOZORNENIE

Tepelnoizolačné kontaktné systémy webertherm, tak ako aj iné tepelnoizolačné kontaktné systémy majú presne určenú skladbu zloženú z konkrétnych výrobkov, ktoré na seba vzájomne nadväzujú a boli navrhnuté tak, aby v maximálnej možnej miere pozitívne ovplyvnili tepelnoizolačné charakteristiky budovy a predĺžili jej životnosť. Nedodržanie skladby alebo zámena komponentov určených výrobcom je hrubým zásahom do charakteristiky systému, a tak vzniknutý produkt nie je certifikovaným systémom a výrobca za neho nenesie žiadne záruky.

Lučenec, bytový dom Rúbanisko H

Technologický predpis weber.therm exclusive

1.1 Definícia systému Kontaktný tepelnoizolačný systém častí obvodového muriva, fasádnych plášťov novostavieb resp. rekonštrukcií v oblasti bytovej, občianskej, priemyselnej a individuálnej výstavby s použitím platní z minerálnej vlny pripevňovaných na fasádu lepením a rozpernými kotvami (hmoždinkami), s výstužnou vrstvou a povrchovou úpravou z tenkovrstvovej omietky.

1.2. Úradné povolenie a osvedčenie

I. Dĺžku soklových profilov (bm) násobíme číslom 3 II. Výsledok je počet vrtov s hmoždinkou pre soklové profily Týmto postupom sme získali potrebný počet ks vrtov s hmoždinkou pre ich nákup.

Osvedčené Technickým a skúšobným ústavom stavebným v Bratislave - Osvedčovacím miestom OM 04.

1.3. Názvoslovie Vonkajší tepelnoizolačný zložený systém s omietkou (ETICS) priamo na stavbe zabudovaná zostava z priemyselne zhotovených výrobkov dodávaná výrobcom ETICS , ktorá obsahuje aspoň tieto komponenty, ktoré vybral výrobca systému na ním určené používanie v ETICS : - lepiaca hmota/lepiaca malta - tepelná izolácia - výstužná malta - sklovláknitá mriežka - povrchová úprava Lepiaca malta pre ETICS: v systéme špecifikovaný materiál priľnavý na podklad, pomocou ktorého možno vytvoriť lepiacu (spojovaciu) vrstvu Tepelnoizolačná vrstva ETICS: v systéme špecifikovaný tepelnoizolačný materiál na zabezpečenie požadovaných vlastností tepelnej ochrany Rozperné kotvy pre ETICS: v systéme špecifikované mechanicky kotviace prvky, ktorými sa tepelnoizolačný materiál pripevňuje k podkladu Stierková (výstužná) malta pre ETICS: v systéme špecifikovaný materiál, ktorý vytvára základnú vrstvu ETICS Výstužná mriežka pre ETICS: v systéme špecifikovaná textília, zvyčajne sklovláknitá, odolná voči alkáliám. Používa sa vo výstužnej vrstve na eliminovanie síl vznikajúcich vplyvom objemových zmien a mechanického namáhania. Penetračný náter: materiál na úpravu povrchu nanášaný na výstužnú vrstvu pred nanesením povrchovej úpravy Konečná povrchová úprava pre ETICS: omietka farbená v hmote, dekoratívna omietka, náter alebo obklad

_____________________________________________________________________________________ Technologický predpis

Poznámka: Pri meraní rozmerov fasády nezabudnite zväčšiť plochu o hrúbku budúceho izolantu.

weber.therm exclusive

1/9

Všetky potrebné technické dokumenty nájdete na

www.weber-terranova.sk 33


Systém sa zakladá pomocou soklového profilu, ktorého šírka musí zodpovedať hrúbke tepelnej izolácie. Kotvia sa skrutkami a vyrovnávajú sa dištančnými podložkami. Profily spájame plastovými spojkami.

Systém je možné založiť bez soklového profilu, len s použitím výstužnej mriežky a montážnej laty.

Na zabezpečenie odkvapu vody pri nadpraží alebo pri založení systému bez soklovej lišty sa použije rohový ochranný profil s odkvapovým nosom.

Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vlny s priečnou orientáciou vlákien (lamely) sa robí vždy celoplošne.

SPRÁVNE

Dosky alebo lamely tepelnej izolácie sa lepia zdola nahor na väzbu, väčším rozmerom dosky vodorovne. Len v odôvodnených prípadoch je možné lepiť izoláciu dlhším rozmerom zvisle.

34

Príprava lepiacich a výstužných mált spočíva v postupnom vmiešaní prášku do čistej vody pomocou rýchlobežného miešadla alebo miešačky s núteným miešaním.

Nanášanie lepiacej malty sa robí vždy po obvode dosky a strede dosky tak, aby následne nalepená plocha tvorila min. 40 % celkovej plochy izolačnej dosky.

Dosky se lepia na väzbu. Nie je možné pripustiť vznik priebežnej zvislej škáry, ani na nároží. Pri lepení sa nesmie lepiaca hmota dostať na bočné steny tepelnej izolácie.

Na ostení otvorov sa robí nalepenie dosiek celoplošne, najlepšie s presahom, a po zatvrdnutí lepiacej malty se urobí ich zarovnanie s vnútornou plochou.

PROBLÉM / RIEŠENIE

PROBLÉM / RIEŠENIE

AKO REALIZOVAŤ ZATEPLENIE BUDOVY VONKAJŠÍM TEPELNOIZOLAČNÝM KONTAKTNÝM SYSTÉMOM (ETICS)?

NESPRÁVNE

Pri lepení tepelnej izolácie na rohoch otvorov nesmie dochádzať k priebežnej škáre vo vodorovnom ani zvislom smere, zostávajúca časť dosky sa dodatočne odrežie.

Škáry medzi doskami nesmú byť umiestnené v mieste trhlín v podklade alebo napríklad na rozhraní dvoch rôznorodých materiálov v podklade.

35


AKO REALIZOVAŤ ZATEPLENIE BUDOVY VONKAJŠÍM TEPELNOIZOLAČNÝM KONTAKTNÝM SYSTÉMOM (ETICS)?

AKO RIEŠIŤ DETAILY SOKLOV, ROHOV, OKIEN...? Riziká spojené so založením systému bez soklovej lišty

36

Škáry medzi doskami nesmú byť umiestnené v mieste zmeny hrúbky tepelnej izolácie z dôvodu rozdielnej hrúbky konštrukcie.

Rozperné kotvy (hmoždinky) sa osádzajú po zatvrdnutí lepiacej malty spravidla po 24 – 72 hodinách od nalepenia so zapustením taniera cca 2-3 mm pod povrch tepelnej izolácie.

Po overení rovinnnosti povrchu sa prípadné nerovnosti upravujú prebrúsením brúsnym papierom na hladidle väčšieho rozmeru, napríklad 250 x 500 mm. Brúsi sa spravidla kolmo na hranu polystyrénovej dosky.

Mriežka sa vtlačí do výstužnej malty, približne do 1/3 hrúbky z vonkajšej strany. Odvíja sa zhora nadol a zároveň sa vtláča antikorovým hladidlom od stredu k okrajom. Presah mriežky je min. 100 mm.

Ostrá a rovná spodná hrana systému sa vytvorí odrezaním a prípadným zabrúsením výstužnej vrstvy pozdĺž odkvapového nosa soklového profilu.

Prípadné lokálne nerovnosti je možné odstrániť zrazením špachtľou, alebo prebrúsením.

Všetky voľne prístupné hrany a rohy - napríklad nárožia budov, ostenia otvorov a pod. sa vystužia vtlačením vhodného profilu do predom nanesenej vrstvy výstužnej malty.

Rohy otvorov sa vystužia diagonálne umiestnenými pruhmi výstužnej mriežky o rozmeroch min. 200 x 300 mm opäť vtlačením do predom nanesenej výstužnej stierky.

V rámci vystužovania hrán sa vykonáva aj osadenie dilatačných profilov do vopred nanesenej výstužnej malty.

Škáry medzi systémom a inou konštrukciou sa upravia vhodným profilom, ktorý odoláva nepriaznivým vplyvom počasia a zabraňuje prieniku vlhkosti do systému.

Po dokonalom vyschnutí výstužnej vrstvy a prekontrolovaní rovinnosti sa nanáša vhodný podkladný náter.

Tenkovrstvé omietky sa nanášajú na dokonale zaschnutý podkladný náter. Pri realizácii je treba nadpájať nanášaný materiál takzvane „mokré do mokrého“.

Ukážka aplikácie, kde nebola použitá soklová lišta. Pri aplikácii bez soklových profilov hrozí riziko poškodenia okrajov kontaktného zatepľovacieho systému.

Nevhodné podloženie soklového profilu pomocou drevenej laty.

Rohový profil s výstužnou mriežkou

Upevnenie soklovej lišty na podklad sa robí pomocou zarážacích skrutiek umiestnených od seba max. 0,5 m. Nerov­nosti podkladu sa dajú vyrovnať plastovou podložkou.

Následné spojenie jednotlivých soklových profilov spojkou z plastu.

Založenie tepelneizolačného materiálu do soklového profilu.

Vystuženie rohov robíme pomocou líšt s textíliou alebo nadstaveným rohovníkom.

Ukážka spracovania klenby pomocou profilu špeciálneho klenbového profilu.

PROBLÉM / RIEŠENIE

PROBLÉM / RIEŠENIE

• Veľmi ťažko získame rovné založenie systému • Vysoké riziko mechanického poškodenia spodnej hrany systému

Riešenie detailov

Technologickou novinkou, ktorá rieši detail okna a parapetu, sú plastové profily. Tieto profily slúžia na zjednodušenie a skvalitnenie vykonávaných prác.

Podparapetný profil zabezpečuje dokonalé spojenie zatepľovacieho systému s para­petom.

Na dokonalé spojenie a začistenie detailu okenného rámu sa použije okenný začisťovací profil na zateplenie. Výhodou je pevné a dilatačné spojenie odolné voči vode.

Na spevnenie nadpražia okien a dverí sa používa nadokenný profil s odkvapovým nosom. Lišta umožňuje odkvapnutie vody a tým zabraňuje jej spätnému vzlínaniu.

37


AKO ZREALIZOVAŤ ZATEPLENIE DOMU ETICS, KEĎ OBVODOVÚ KONŠTRUKCIU TVORÍ DREVOSTAVBA?

Lepiaca hmota weber Dispersionskleber je jednozložková, bezcementová, pastovitá. Pripravená k okamžitému použitiu. Variantne možno použiť webertherm technik a v prípade nutnosti s použitím podkladného náteru weberbond primer.

PROBLÉM / RIEŠENIE

SPRÁVNE

Dosky alebo lamely tepelného izolantu sa lepia zospodu nahor na väzbu, väčším rozmerom dosky vodorovne. Iba v odôvodnených prípadoch je možno lepiť izolant dlhším rozmerom zvislo.

Pri lepení na rovné drevené podklady sa hmota nanáša na izolant celoplošne, zubovým hladidlom.

Povrch základnej vrstvy je možné upraviť následným zabrúsením po cca 24 hodinách. Doba vyzretia základnej vrstvy je 5 dní.

Ostrá a rovná spodní hrana systému sa vytvorí odrezaním a prípadným zabrúsením základnej vrstvy pozdĺž odkvapničky soklového profilu.

Pri formátovaní rohovej dosky s výrezom je treba dodržať minimálne rozmery podľa obrázku. Platí pre izolačné dosky z EPS a dosky z MW s pozdĺžnou orientáciou vlákien. Neplatí pre lamely z MW.

Základná vrstva sa pred realizáciou povrchovej úpravy penetruje vhodným podkladným náterom.

Tenkovrstvové omietky sa aplikujú na zaschnutý penetrační náter. Pri realizácií je potrebné napojovať nanášaný materiál takzvane „živé do živého“, teda okraj nanesenej plochy pred pokračovaním nesmie zasychať. Pre drevostavby sa používajú iba pastovité omietky: silikónové, silikátové, silikón-silikátové a akrylátové.

ZLE

Pri lepení izolantu v rohoch otvorov nesmie dochádzať k priebežnej škáre vo vodorovnom ani zvislom smere, prečnievajúca časť dosky sa dodatočne odreže.

Názov Dosky sa lepia na väzbu, nie je možné pripustiť vznik priebežnej zvislej škáry, vrátane nároží. Pri lepení (následne ani pri stierkovaní) sa nesmie lepiaca hmota dostať na bočné steny izolantu.

Po overení rovinnatosti povrchu sa prípadné nerovnosti upravujú prebrúsením brusným papierom na hladidle väčšieho rozmeru, napr. 250 x 500 mm.

38

Škáry medzi systémom a inou konštrukciou (napr. oplechovanie alebo výplne otvorov apod.) je treba upraviť vhodným profilom alebo trvale pružným tesniacim materiálom odolávajúcim poveternostným vplyvom tak, aby sa zamedzilo prieniku vlhkosti do systému.

Všetky voľne prístupné hrany a rohy napr. nárožia objektu, ostenia otvorov apod. sa vystužia vtlačením vhodného profilu do vopred nanesenej vrstvy výstužnej malty.

Základná vrstva sa prevádza plošným zatlačením sklovláknitej mriežky do výstužnej malty vopred nanesenej na podklad z izolantu tak, že sa odvíja pás sieťoviny z hora dole a zároveň sa vtláča nerezovým hladidlom do hmoty od stredu k okrajom. Napojenie siete sa prevádza s presahom min. 100 mm. Ako armovacia stierka sa používa hmota webertherm technik.

Izolačné tanieriky so skrutkami sa osadzujú po zatvrdnutí lepiacej hmoty, aby nedošlo k posunu izolantu a k narušeniu jeho rovinnosti, spravidla 24–48 hod. po lepení. Izolant sa kotví skrutkami s izolačným tanierikom. Vrch izolačného tanierika je v rovine s povrchom izolantu.

kód výrobku

spotreba na m2

weber bondprimer G651xx 0,2 kg weber Dispersionskleber M707 iba lepenie 4 kg variantne webertherm technik LZS730 lepenie a stierkovanie 4 kg izolant 1,05 m2 sklenená sieťovina WT 131 1,15 m2 skrutka s izolačným tanierikom 4–6 ks weber 700, weber 705 VG700, VG705 0,18 kg weberpas akrylátová spotreba i značenie sú individuálne (odlišné) v závislosti na zrnitosti weberpas silikátová spotreba i značenie sú individuálne (odlišné) v závislosti na zrnitosti weberpas exclusive spotreba i značenie sú individuálne (odlišné) v závislosti na zrnitosti weberpas clean spotreba i značenie sú individuálne (odlišné) v závislosti na zrnitosti weberpas topdry spotreba i značenie sú individuálne (odlišné) v závislosti na zrnitosti weberpas aquaBalance spotreba i značenie sú individuálne (odlišné) v závislosti na zrnitosti

PROBLÉM / RIEŠENIE

Najčastejšie sa systém zakladá pomocou soklového profilu s okapničkou. Šírka profilu musí byť odpovedajúca použitej hrúbke izolantu. Profily sa osadzujú skrutkami s malou medzerou medzi profily, k ich prípadnému vyrovnaniu sa použijú dištančné podložky. K napojeniu profilu je možno použiť plastové spojky.

strana 341

218 192 196 197 198 201 200

Rohy otvorov sa vystužia diagonálne umiestenými pruhmi sklovláknitej mriežky o rozmeroch min. 300 x 200 mm opäť vtlačením do vopred nanesenej výstužnej malty.

39


WEBER RIEŠENIE FASÁD DREVOSTAVIEB S DIFÚZNE OTVORENÝM OBVODOVÝM PLÁŠŤOM KONŠTRUKCIE OBVODOVÝCH PLÁŠŤOV DREVOSTAVIEB

potrebné ju v plášťoch budov eliminovať. Ďalej je potrebné zaistiť, aby prechádzajúca vlhkosť neohrozila bezpečnosť drevených prvkov konštrukcie. Skladba obvodového plášťa difúzne otvorenej konštrukcie drevostavby Nosnou konštrukciou obvodového plášťa konštrukcie je konštrukcia vytvorená z drevených hranolov. Z vnútornej strany je na nosnú konštrukciu pripevnená parobrzda a vnútorná predstena na latovom rošte. Priestor medzi nosnou konštrukciou obvodového plášťa a latovým roštom je vyplnený priedušnou vláknitou tepelnou izoláciou. Z vonkajšej strany sú na drevenú nosnú konštrukciu pripevnené:

POROVNANIE SKLADBY DIFÚZNE UZAVRETEJ A DIFÚZNE OTVORENEJ KONŠTRUKCIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA Difúzne uzavretá konštrukcia

Drevovláknité izolačné dosky, ktoré sú k nosnej konštrukcii pripevnené pomocou vrutov, sponiek alebo kotiev. Používajú sa dosky Pavatex v hrúbke 60, 80, 100 a 120 mm. Sú známe dva stavebno-fyzikálne princípy plášťov drevostavieb Konštrukciu obvodového plášťa budov môžeme z pohľadu problematiky pohybu vodných pár rozdeliť dna dva typy. Konštrukcie difúzne uzavreté a konštrukcie difúzne otvorené. Difúzne uzavreté konštrukcie U difúzne uzavretých konštrukciách je zo strany interiéru inštalovaná paronepriepustná vrstva, tzv. parozábrana, a tou je zabránené vstupu vodnej pary do konštrukcie. Parozábrana má ekvivalentnú difúznu hrúbku sd väčšiu ako 120 m. Umiestnenie paronepriepustnej vrstvy na strane interiéru je dôležité, pretože v obytných budovách sa vodná para pohybuje z interiéru do exteriéru viac ako 8 mesiacov v roku. Difúzne uzavreté drevostavby sa bežne zatepľujú zatepľovacími systémami určenými na podklady z dosiek na báze dreva a nie je tu kladený dôraz na ich paropriepustnosť. Difúzne otvorené konštrukcie U difúzne otvorených konštrukciách naopak vstup vodnej pary do konštrukcie povoľujeme a vhodnou skladbou obvodového plášťa zaisťujeme, aby v konštrukcii nedochádzalo k hromadeniu vlhkosti. Zo strany interiéru sa umiesťuje vrstva, tzv. parobrzda, s ekvivalentnou difúznou hrúbkou sd < 5 m. táto vrstva pribrzdí vstup vodnej pary do konštrukcie z interiéru tak, aby vodná para v konštrukcii nekondenzovala. Tieto difúzne otvorené konštrukcie nie je možné zvonku obaliť menej priepustným zatepľovacím systémom, ktorý v sebe kombinuje napríklad tepelnoizolačné dosky z penového polystyrénu s akrylátovou omietkou. Čo je to difúzne otvorená konštrukcia? Je známe, že plyny sa pohybujú dvoma možnými spôsobmi. Konvekciou, kde hnacou silou je rozdiel tlakov a difúziou, kde hnacou silou je rozdiel parciálnych tlakov alebo alternatívne rozdiel koncentrácií. Difúzia môže vzniknúť jedine v zmesi plynov. V stavebnej fyzike sa bavíme o zmesi vodnej pary a suchého vzduchu. Konvekcia – prúdenie škárami v plášťoch budov má za následok nekontrolovateľné straty tepla a preto je

40

Vlastnosti izolačných drevovláknitých dosiek Pavatex ISOLAIR a DIFFUTHERM Rozmery: 770x2500; 580x1800; 580x1450 mm Používané hrúbky: 60, 80, 100, 120 mm Hrany sú opatrené perom a drážkou Súčiniteľ tepelnej vodivosti ISOLAIR λD = 0,044 W/mK Súčiniteľ tepelnej vodivosti DIFFUTHERM λD = 0,043 W/mK Faktor difúzneho odporu µ=5 Nasiakavosť max. 1 kg/m2 povrchu Pevnosť v tlaku ISOLAIR 230 kPa Pevnosť v tlaku DIFFUTHERM 80 kPa Povrchová úprava; je potrebné použiť priedušné vonkajšie súvrstvie, ktoré sa na izolačné dosky nanáša bez použitia podkladného náteru. Základná vrstva sa zhotovuje hmotou webertherm clima LZS 750 so sklovláknitou mriežkou webertherm 117 alebo webertherm 131. Základná vrstva sa vyhotovuje v hrúbke 5-6 mm. Výstužná hmota webertherm clima LZS 750 sa najprv hladkou stranou vtrie do povrchu drevovláknitej dosky. Následne sa z výstužnej hmoty pomocou zubového hladidla s veľkosťou zubou 6 mm vytvoria vlny výšky cca 4 mm. Po zatuhnutí vytvorených vĺn nanesieme druhú vrstvu výstužnej hmoty a vložíme sklovláknitú mriežku tak, že bude ležať na povrchu už zatuhnutých vĺn. Povrch základnej vrstvy uhladíme nerezovým hladidlom tak, aby nedošlo pri hladení k poškodeniu vĺn a sklovláknitá mriežka zostala na ich povrchu. Sklovláknitá mriežka je prekrytá výstužnou hmotou v hrúbke 1 mm, v spojoch sklovláknitej mriežky v hrúbke 0,5 mm. Omietka; na finálnu úpravu sa použije tenkovrstvová omietka weberpas silikát, weberpas exclusive, weberpas topdry, weberpas extra clean s podkladným náterom weber 700. Skladbu celej konštrukcie obvodového plášťa vrátane povrchovej úpravy je potrebné overiť tepelno-technickým výpočtom.

Difúzne otvorená konštrukcia

omítka weber.pas

omítka weber.pas

skleněná síťovina weber.therm 131

podkladní nátěr weber.therm elastik

polystyren

skleněná síťovina weber.therm 117 nebo weber.therm 131

podkladní nátěr weber.therm clima

weber.therm technik weber Dispersionskleber

vnější opláštění difúzně otevřené konstrukce

vnější opláštění difúzně uzavřené konstrukce

• • • • • • • •

vonkajšie opláštenie difúzne uzavretej konštrukcie webertherm technik weber Dispersionkleber polystyrén sklovláknitá mriežka webertherm 117 alebo webertherm 131 webertherm elastik podkladný náter omietka weberpas

• • • • •

vonkajšie opláštenie difúzne otvorenej konštrukcie webertherm clima podkladný náter sklovláknitá mriežka webertherm 117 alebo webertherm 131 omietka weberpas

7

7

5

6 4

10

9

8

7

5

3

2

1

1. vnútorná predstena 2. vnútorná izolácia 3. latový rošt pre predstenu 4. parozábrana 5. zvislé prvky nosnej konštrukcie steny 6. vnútorná izolácia 7. vodorovné prvky nosnej konštrukcie steny 8. vonkajšie opláštenie 9. tepelná izolácia 10. vonkajšie súvrstvie - základná vrstva a omietka

9 8

7

6

4

3

2

1

1. vnútorná predstena 2. vnútorná izolácia 3. latový rošt pre predstenu 4. parozábrana 5. vnútorná izolácia 6. zvislé prvky nosnej konštrukcie steny 7. vodorovné prvky nosnej konštrukcie steny 8. vonkajšie opláštenie - drevovláknitá doska Pavatex 9. vonkajšie súvrstvie - základná vrstva a omietka

41


AKO DODATOČNE ZOSILNIŤ ZATEPLENIE ETICS NA ETICS?

PROBLÉM / RIEŠENIE

Vonkajší kontaktný zatepľovací systém je účinný spôsob pre zlepšenie tepelne izolačných vlastností obvodových plášťov budov. Za pomerne krátku dobu ich používania zisťujeme, že vplyvom zmien požiadaviek na tepelnú ochranu budov dnes staršie zatepľovacie systémy už nevyhovujú. V rokoch 1999-2000 sa bežné hrúbky izolantu pohybovali medzi 5-8 cm. S rastúcimi cenami energií a následným zvyšovaním požiadaviek noriem na obvodový plášť budovy sa hrúbky izolantov dnes bežne pohybujú medzi 12 a 20 centimetrami.

2

3

Určite nie je problém zatepľovací systém demontovať a odviesť na skládku. Deponovanie zmesi polystyrénu a minerálnej vlny s ostatkami cementového lepidla základnej vrstvy, omietok a kusov plastových upevňovacích prvkov nie je ekologické ani ekonomické. Je možné na existujúci zatepľovací systém prilepiť nový zatepľovací systém? Aký je existujúci zatepľovací systém? Dá sa zistiť čo v sebe skrýva?

Nie je za nami tak dlho tá doba, kedy montážne firmy nakúpili tie najlacnejšie komponenty na trhu s vysvetlením, že lepidlo na obklady a dlažby do kúpeľne je predsa úplne rovnaké ako lepiaca a armovacia malta na zatepľovacie systémy, pretože úplne rovnako vypadá. A pokiaľ by sme o starých zatepľovacích systémoch z dokumentácie zistili maximum, je treba tiež vziať do úvahy kvalitu, či nekvalitu prevedenej montáže, súdržnosti podkladu, lepenie na rámčeky alebo na body, použité izolačné dosky, kotviace prvky a ich rozmiestenie. Z vyššie uvedených dôvodov je potrebné previesť dôslednú diagnostiku existujúceho zatepľovacieho systému vrátane podkladu.

4 7

Čo robiť s namontovanými zatepľovacími systémami s hrúbkou izolantu 3, 5 alebo 8 cm, ktoré sú z pohľadu dnešných noriem už nevyhovujúce?

U niektorých existujúcich zatepľovacích systémov možno nájsť ich skladbu na základe archivovanej projektovej dokumentácie alebo stavebného denníka, ale u iných zatepľovacích systémov nezistíme vôbec nič.

42

Je dôležité posúdiť statickú spôsobilosť podkladu pre priťaženie ďalšou vrstvou zatepľovacieho systému. Predovšetkým pri obvodových plášťoch panelových stavieb zo sendvičových panelov, kedy je treba posúdiť súdržnosť vonkajšej betónovej škrupiny s nosným jadrom panelu. V prípade nedostatočné súdržnosti vonkajšej betónovej škrupiny je potrebné previesť jej dokotvenie pomocou chemických kotiev do nosného jadra obvodového panelu.

5

9

10

8

6

Detail založenia ETICS na ETICS 1 podklad (murivo, panel) 2 starý tepelnoizolačný kontaktný systém 3 webertherm KPS (ako lepiaca ale aj výstužná malta) 4 nový tepelnoizolačný kontaktný systém 5 kotva (počet podľa statického posúdenia) 6 nová soklová lišta so soklovým nástavcom s odkvapnicou 7 webertherm KPS (ako lepiaca ale aj výstužná malta) 8 sklovláknitá mriežka 9 podkladný náter weber 700, weber 705 10 omietka weberpas

Ako postupovať? Vizuálne posúdenie povrchu tepelnoizolačného kontaktného systému • vzhľad • rovinnosť • čistota • napadnutie riasami, plesňami • súdržnosť omietky (sprašovanie, kriedovanie) • trhliny • mechanické poškodenie (prerazenie základnej vrstvy) • tesnosť napojenia zatepľovacieho systému na konštrukcie vo fasáde (výplne otvorov, klampiarenské konštrukcie – rámy okien a dverí, parapetné plechy, lemovanie atiky).

Overenie vnútornej skladby zatepľovacieho systému Skladbu, stav jednotlivých komponentov a stav podkladu je treba overiť otvorenými sondami o rozmere cca 1 x 1m. Presný počet a umiestnenie stanoví projektant. • vonkajšie súvrstvia (druh omietky, zrnitosť omietky, hrúbka základnej vrstvy, vystuženie základnej vrstvy) • kotvenie tepelnoizolačného systému (počet kotiev na 1 m2, použitá kotevná schéma, typ kotiev- zatĺkacie, skrutkovacie, plastový tŕň, oceľový tŕň, montáž – povrchová, zapustená, overenie funkcie výťažnou skúškou) • tepelný izolant (druh – EPS, MW, hrúbka dosiek, škáry medzi doskami, väzba dosiek) • lepenie izolačných dosiek na podklad (lepenie na rámček po obvode a dva body do plochy, lepená plocha 40 % plochy dosky, lepenie celoplošné, lepenie na body ) • podklad tepelnoizolačného systému (stopy po vlhkosti – zatekanie, kondenzácia, plesne) • podklad tepelnoizolačného systému (súdržnosť lepiacej malty existujúceho zatepľovacieho systému s podkladom) V prípade, že sa sondami zistí, že tepelnoizolačný kontaktný systém je lepený tzv. na body, alebo lepená plocha je menšia ako 40 % plochy izolačnej dosky, je potrebné vykonať demontáž starého systému a nalepenie nového na pôvodný podklad.

Overenie súdržnosti vonkajšieho súvrstvia (základnej vrstvy s omietkou) k izolantu Pre izolačné dosky z penového polystyrénu (EPS) a lamely z minerálnej vlny s kolmou orientáciou vláken (MW) by táto hodnota mala byť väčšia ako 80 kPa. Meranie sa prevedie na vzorkách tepelnoizolačného systému odobratých v mieste prevedených sond za účelom zistenia skladby systému. Pokiaľ je izolant z izolačných dosiek z minerálnej vlny, ktoré majú súdržnosť 15 kPa, môžeme namerať maximálne túto hodnotu. Pokiaľ súdržnosť vonkajšieho súvrstvia s izolantom nevyhovie, prevedie sa (pokiaľ to pôjde) demontáž vonkajšieho súvrstvia. Po demontáži je potrebné vizuálne posúdiť stav kotiev (ich poškodenie vplyvom strhnutia základnej vrstvy) izolantu (rovinnosť, nerovnosti a poškodenie spôsobené demontážou základnej vrstvy) a rozhodnúť, či v tejto fáze nie je vhodnejšie uskutočniť celkovú demontáž tepelnoizolačného kontaktného systému.

PROBLÉM / RIEŠENIE

Je možné nalepiť nový zatepľovací systém na existujúci?

Pokiaľ nie, uskutoční sa lokálna oprava prípadne lokálna výmena dosiek izolantu a následne sa uskutoční celoplošné prebrúsenie. Na takto pripravený izolant je možné previesť celoplošné nalepenie nového izolantu a jeho následné zakotvenie. Preverenie súdržnosti lepiacej malty pre nový tepelnoizolačný kontaktný systém na existujúcej omietke starého tepelnoizolačného kontaktného systému Odtrhovou skúškou je potrebné zistiť, či zvolený typ lepiacej malty vykazuje dostatočnú súdržnosť s existujúcou omietkou. Je potrebné jednoznačne určiť aký druh lepidla je vhodné použiť pre danú omietku. Je potrebné si uvedomiť, že nemusí ísť iba o pastovitú omietku, ale napríklad o minerálnu omietku natrenú fasádnym náterom neznámej kvality, na ktorej už nejakú dobu hlodal zub 43


AKO DODATOČNE ZOSILNIŤ ZATEPLENIE ETICS NA ETICS? času. Musíme rozhodnúť či použiť cementovú alebo disperznú lepiacu hmotu v kombinácií s podkladným náterom alebo bez.

Ako navrhnúť nový tepelnoizolačný systém na existujúci tepelnoizolačný systém? Pre nový tepelnoizolačný systém lepený na starý tepelnoizolačný systém môžeme použiť izolačné dosky z penového polystyrénu(EPS), dosky z minerálnej vlny (MW) s pozdĺžnou orientáciou vláken alebo lamely z minerálnej vlny (MW) s kolmou orientáciou. Minimálna hrúbka izolačných dosiek je 40 mm.

PROBLÉM / RIEŠENIE

Súdržnosť pôvodného tepelnoizolačného systému s obvodovou stenou

Izolačný materiál (nový ETICS)

Celková hrúbka izolácie oboch ETICS

EPS

max. 300 mm

MW dosky, MW lamely

max. 200 mm

PROBLÉM / RIEŠENIE

Tabuľka hrúbky izolantov

Hmotnosť celkového systému (vlastná hmotnosť nového systému vrátane hmotnosti izolantu a vonkajšieho súvrstvia starého tepelnoizolačného systému) nesmie prekročiť hodnoty uvedené v tabuľke nižšie.

Súdržnosť nového tepelnoizolačného pôvodným zateplením

systému

s

Tabuľka celkovej maximálnej hmotnosti tepelnoizolačných kontaktných systémov Celková hrúbka izolace (mm)

44

Celková hmotnosť tepelnoizolačných kontaktných systémov s izolačnými materiálmi

EPS

kombinácia

do 200 mm

48 kg/m2

48 kg/m2

200 až 300 mm

28 kg/m2

nie je odporúčané

MW dosky MW lamely

nie je odporúčané

1

2

3

4

5

6

7

Skladba systému s dodatočným zateplením Legenda k obrázku: 1 panel - nosný železobetón 2 nová chemická kotva 3 panel – tepelná izolácia 4 panel – ochranná monierka 5 starý zatepľovací systém 6 nový zatepľovací systém 7 nové kotvy

45


PROBLÉM / RIEŠENIE

AKO DODATOČNE ZOSILNIŤ ZATEPLENIE ETICS NA ETICS? Celé súvrstvia je potrebné posúdiť tepelnetechnickým výpočtom. Je potrebné spočítať súčiniteľ prestupu tepla U celej konštrukcie, posúdiť šírenie vlhkosti v konštrukcií a zistiť, kde dochádza ku kondenzácií vodnej pary v konštrukcii. Nový systém sa môže na starý nalepiť bežným spôsobom – dosky z EPS a MW sa nalepia na rámček po obvode a dva body do plochy tak aby zlepená plocha bola minimálna 40% plochy dosky alebo celoplošne. Pokiaľ použijeme lamelu z MW s kolmou orientáciou vláken lepíme výhradne celoplošne na zubovú stierku. Nevýhodou tohto postupu je, že pravdepodobne dôjde ku kondenzácii vodnej pary v oblasti zlepenia oboch systémov. Výhodné je použiť patentovanú technológiu webertherm retec®. Vplyvom drážok v štvorčekovej sieti 15×15 cm až 30×30cm a priedušnej lepiacej a výstužnej malty webertherm retec® (μ = 12), zaistíme, že ku kondenzácii vodnej pary nedôjde v kritickom mieste zlepením oboch systémov, ale až vo vrstve izolantu nového zatepľovacieho systému, kde nám to nevadí. Kotvenie systému kotvami sa uskutoční do nosného podkladu, teda konštrukcie obvodovej steny. Nie do starého tepelnoizolačného systému. Návrh sa uskutoční v súlade s (ETAG 004) – Navrhovanie a použitie mechanického upevnenia pre spojenie s podkladom. Hodnotu N rk zistíme výťažnou skúškou kotiev a hodnoty R joint a R panel nájdeme v ETA zatepľovacieho systému. Kotvenie je potrebné prevádzať skrutkovacími kotvami s oceľovým tŕňom cez výstužnú sklenenú sieťovinu. Ako navrhnúť nový zatepľovací systém na existujúci zatepľovací systém z pohľadu certifikátov, ETA, ETAG 004, STN ETAG 004 ako riadiaci pokyn pre Európske technické schválenie vonkajších kontaktných tepelnoizolačných systémov s omietkou uvádza ako podklad murovanej steny z pálených, betónových, vápenosilikátových prvkov, z prvkov z autoklávovaného pórobetónu alebo z kameňa za použitia malty. Ďalej betónovej steny z monolitického betónu alebo z betónových prefabrikátov. Podklad musí mať triedu reakcie na oheň A1 alebo A2-s2, d0 podľa EN 13501-1 a minimálnu hustotu 820 kg/m3.

46

Čo je podkladom pre nový tepelnoizolačný kontaktný systém? Pôvodní podklad, to znamená stena, alebo existujúci tepelnoizolačný systém? Nový tepelnoizolačný systém lepený na starý je podľa ETAG 004 mechanicky pripevňovaný s doplnkovou lepiacou maltou. Podklad pre kotvy je pôvodná obvodová stena, pretože kotviť do existujúceho ETICS nie je možné. Podľa tohto pragmatického výkladu podkladom nemôže byť existujúci tepelnoizolačný systém, ale len nosná konštrukcia obvodovej steny – murivo, betón. U tepelnoizolačného systému na podklade (murivo, betón) v súlade s ETAG 004 prenášajú kotvy sanie vetra a lepiacej malty adhéziou vlastnej hmotnosti systému do podkladu. Pri lepení na existujúci tepelnoizolačný systém vzniká problém, či je schopný preniesť namáhanie šmykom od priťaženia novým tepelnoizolačným systémom. Pokiaľ sa bude realizovať lepenie nového tepelnoizolačného systému na existujúci, nejde o riešenie podložené certifikátom i keď ide o certifikovaný tepelnoizolačný systém, pretože existujúci tepelnoizolačný systém nie je pre nový tepelnoizolačný systém štandardný podklad v súlade s certifikátom. Celý postup vrátane dôkladného preverenie existujúceho systému a návrh komplexného riešenia na lepenie nového tepelnoizolačného systému na existujúci je celý na zodpovednosti prejektanta. Tiež to nie je univerzálne riešenie, ktoré by sa mohlo použiť raz napr. pre rodinný dom a druhý raz bez zmeny pre dom úplne iný, napr. panelový dom. Kľúčovým bodom, na ktorom záleží celý úspech lepenia nového zateplenia na existujúci tepelnoizolačný systém je vyjadrenie príslušného pracovníka Hasičského záchranného zboru Slovenskej republiky. Projektant musí posúdiť podklad (nosnú konštrukciu obvodovej steny) i existujúci tepelnoizolačný systém, či je schopný preniesť priťaženie od nového tepelnoizolačného systému. Ďalej musí poznať presnú skladbu existujúceho tepelnoizolačného systému - projekt, stavebný denník, sondy, vlastnosti a stav jednotlivých vrstiev a komponentov - odtrhové skúšky, výťažné skúšky. Použitý izolant, počet, typ a stav použitých kotiev. Vykovať detailnú diagnostiku akýchkoľvek porúch - kondenzácia, praskliny, zatekanie, pôsobenie mrazu, plesne, riasy. Ďalej sa musí vykonať detailné tepelno-technické posúdenie celého súvrstvia vrátane súvrstvia nového tepelnoizolačného systému a vyšetrenie

AKO DODATOČNE ZOSILNIŤ ZATEPLENIE ETICS NA ETICS? Rez konštrukciou ETICS lepený na existujúci ETICS

1. podklad 2. skrutkovacia hmoždinka s oceľovým tŕňom 3. omietka podkladu 4. lepiaca hmota 5. izolačné dosky alebo lamely 6. základná vrstva 7. omietka Rez konštrukciou ETICS lepený na existujúci ETICS s použitím patentovaného postupu webertherm retec®

1. podklad (murivo, betón) 2. skrutkovacia hmoždinka s oceľovým tŕňom 3. omietka podkladu 4. lepiaca hmota 5. izolačné dosky alebo lamely 6. základná vrstva 7. omietka 8. štvorcová sieť drážok vo vonkajšom súvrství existujúceho ETICS zaisťujúca ekvivalentnú difúznu hrúbku celej konštrukcie

Potreba zníženia energetickej náročnosti budov je predovšetkým vďaka rastúcej cene energií, ale i tlaku na zníženie emisií skleníkových plynov. Je jasné, že s niekoľko rokov starými tepelnoizolačnými systémami, ktoré už neodpovedajú súčasným požiadavkám na tepelnou ochranu budov je treba niečo robiť. Je určite ekonomické i ekologické existujúci tepelnoizolačný systém ponechať a na neho nalepiť nový tepelnoizolačný systém ako doplnenie vrstvy izolantu na potrebnú hrúbku vyhovujúcu súčasným požiadavkám. V prípade nového systému lepeného na starý môže ísť zdánlivo o bežný tepelnoizolačný systém s certifikátom podľa jednotnej smernice ETAG 004. Ide však o jeho neštandardné použitie, pretože ETAG 004 definuje ako podklady pre ETICS iba murivo alebo betón. Lepenie nového tepelnoizolačného systému na existujúci tepelnoizolačný je možné riešiť, nie však certifikovaným tepelnoizolačným systémom podľa ETAG 004, ale zosilnením existujúceho tepelnoizolačného systému. Konštrukciu zosilnenia existujúceho tepelnoizolačného systému navrhne projektant v projektovej dokumentácii a za celú navrhnutú konštrukciu, vrátane existujúcich konštrukcií nesie v plnej miere zodpovednosť. Projektant posúdi statickú spôsobilosť podkladu existujúceho tepelnoizolačného systému, navrhne metódu prevedenia prieskumu existujúceho zateplenia, prípadne spôsob jeho sanácie. Ďalej v spolupráci s výrobcom tepelnoizolačného kontaktného systému navrhne detailnú skladbu nového tepelnoizolačného systému s dôrazom na výber vhodnej lepiacej malty, vrátane podkladného náteru na lepenie nového tepelnoizolačného systému na omietku existujúceho a na výber kotiev na prekotvenie celého súvrstvia oboch systémov vrátane overenia hodnoty charakteristickej únosnosti kotiev výťažnou skúškou. Ďalej projektant vykoná tepelno-technický výpočet celého súvrstvia oboch systémov, vyšetrí oblasti kondenzácie vodnej pary v konštrukcii a prípadne použitím patentovanej technológie webertherm Retec 700 oblasť kondenzácie vodnej pary premiestni do vrstvy izolantu nového tepelnoizolačného systému, kde nám to nevadí. Snáď posledným, ale zato dôležitým krokom je prerokovanie celého riešenia s príslušným pracovníkom Hasičského záchranného zboru SR, bez jeho súhlasu nie je možné previesť zosilnenie existujúceho tepelnoizolačného systému. 47


AKO DODATOČNE ZOSILNIŤ ZATEPLENIE ETICS NA ETICS?

AKO DODATOČNE ZOSILNIŤ ZATEPLENIE ETICS NA ETICS?

Jednovrstvé izolace EPS Přehled technických parametrů pro statické posuzování a návrh

kotvení nových zateplovacích systémů na b

d0

dnom

Spiral Anksys® & Spiral Anksys® Wool SSAF

Dodatočné zosilnenie existujúceho, staticky nestabilného ETICS je možné uskutočniť pomocou kotiev Spiral Anksys SA a Spiral Anksys Wool SA-W

kotvicí systém Spiral Anksys® Technické parametre pre statické posudzovanie a návrh kotvenia ETICS s tepelnou izoláciou typ kotvy SA15+ s injektáží hmotami SAF1/ z EPS kotvami Spiral Anksys SA s injektážnou penou SAF1/SAF3 rozsah kotvení 80 - 300 mm izolanty EPS s min. CS(10) 70 kPa

La

a1

hef

Tieto kotvy sú špeciálne vyvinuté na:

a2

hfix

h1

Jednovrstvé izolace EPS

Zmin

h dnom

d0

kotvení nových zateplovacích systémů na b La

SSAF

1. Základnú sanáciu ETICS

hfix

La

Viacvrstvová tepelná izolácia z EPS+EPS zdvojovanie tepelnoizolačných kontaktných systémovh na báze EPS h h kotviaci systém Spiral Anksys® Z h typ kotvy SA15+ s injektážnymi penami SAF1/SAF3 L rozsah kotvenia 80 - 300 mm tepelná izolácia z EPS s min. CS(10) 70 kPa a1

ef

a2

kotvicí systém Spiral izolace Anksys® MW Jednovrstvé

typ kotvy SA15+zateplovacích s injektáží hmotami SAF1/ kotvení nových systémů na b rozsah kotvení 80 - 300 mm izolanty EPS s min. CS(10) 70 kPa kotvicí systém Spiral Anksys® Wool typ kotvy SA-W/SM70 s injektáží hmotou SA rozsah kotvení 100 - 300 mm izolanty MW s min. TR 10 kPa

Jednovrstvé izolace MW

kotvení nových zateplovacích systémů na b

fix

dnom

min

SSAF

a

kotvicí systém Spiral Anksys® Wool typ kotvy SA-W/SM70 s injektáží hmotou SA Vícevrstvé izolace EPS+EPS rozsah kotvení 100 - 300 mm zdvojování systémů na bázi E izolanty MWzateplovacích s min. TR 10 kPa

Pre kotvenie ETICS s tepelnou izoláciou z MW sú určené kotvy Spiral Anksys Wool SA-W s injektážnou penouSAF3.

Technické parametre pre statické posudzovanie a návrh kotvenia ETICS s tepelnou izoláciou z MW h h h Vícevrstvé izolace EPS+EPS Z kotvami Spiral Anksys Wool SA-Wh s injektážnou penou SAF3

a1

ef

a2

kotvicí systém Spiral Anksys® typ kotvy SA15+ s injektáží hmotami SAF1/ rozsah kotvení 80 - 300 mm izolanty EPS s min. CS(10) 70 kPa

d0

SSAF

dnom

Pre kotvenie ETICS s tepelnou izoláciou z EPS sú určené kotvy Spiral Anksys SA s injektážnou penou SAF1/SAF3.

Jednovrstvová tepelná izolácia z EPS kotviaci systém Spiral Anksys® typ kotvy SA15+ s injektážnymi penami SAF1/SAF3 h rozsah kotvenia 80 - 300 mm h h tepelná izolácia z EPS s min. CS(10) 70 kPa

Cieľom sanácie je zabezpečenie nestabilného ETICS voči horizontálnemu a vertikálnemu zaťaženiu s využitím injektovaného kotvenia Spiral Anksys.

hfix Zmin

1

La a2

a 3 a4

fix,1

min

zdvojování zateplovacích systémů na bázi E

a2

a 3 a4

hfix,1

hfix,2

d0

kotvicí systém Spiral Anksys® typ kotvy SA15+ s injektáží hmotami SAF1/ Vícevrstvé izolace MW+MW/E rozsah kotvení 80 - 300 mm zdvojování zateplovacích systémů na bázi M izolanty EPS s min. CS(10) 70 kPa dp

dnom a1

hef

d0

dnom

La

h1

Zmin

h

kotvicí systém Spiral Anksys® Wool typ kotvy SA-W/SM70 s injektáží hmotou SA rozsah kotvení 100 - 220 mm izolanty MW s min. TR 10 kPa

La hef

a1 a2

hfix,1

a3 a4

hfix,2

h1

Vícevrstvé izolace MW+MW/E

Zmin

h

zdvojování zateplovacích systémů na bázi M

ef

h1

h

a1 a2

fix,1

a3 a4

dp

d0

dnom

Viacvrstvová tepelná izolácia MW+MW/EPS+MW ECORAW.RDPzs.r.o., Televizní 2618, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika kotvicí systém Spiral Anksys® Wool IČ: 25306901, DIČ: CZ25306901, E-mail: info@ecoraw.eu, Internet: www.ecoraw.eu zdvojovanie tepelnoizolačných kontaktných systémov na báze MW, prípadne EPS SA-W/SM70 + MW s injektáží hmotou SA typ kotvy kotviaci systém Spiral Anksys® rozsah kotvení 100 - 220 mm izolanty MW s min. TR 10 kPa typ kotvy SA-W/SM s injektážnou penou SAF3 rozsah kotvenia 100 - 220 mm tepelná izolácia z MW s min. TR 10h kPa h h SSAF

Finálne ukotvenie: - Prenesenie plného zaťaženia na kotviaci systém bez ohľadu na pôvodný spôsob lepenia a kotvenia ETICS - zabezpečenie existujúceho ETIC, vrátane prípadného zdvojenia voči účinkom sania vetra - zabezpečenie existujúceho ETIC, vrátane prípadného zdvojenia voči šmykovému zaťaženiu - zvýšenie celkovej stability existujúceho ETIC, vrátane prípadného zdvojenia voči kombinovaným zaťaženiam

fix,2

1

h

SSAF

Servisné ukotvenie: - zabezpečenie existujúceho ETIC voči vlastnej váhe (šmykové zaťaženie) pred finálnym ukotvením - vyrovnanie prípadného odklonu a zabezpečenie rovinnosti existujúceho ETICS - stabilizácia ETICS v prípade nesúdržnosti podkladu - zvýšenie nosnej spôsobilosti nestabilného ETICS

a1

ef

SSAF

PROBLÉM / RIEŠENIE

dp

Zmin

1

Komplexná sanácia umožňuje mimo rozsah základnej sanácie aj prevedenie zdvojenia ETICS. Zvýšia sa tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie, zníži sa riziko kondenzácie vo vnútri súvrstvia a zároveň sa odstránia nežiadúce tepelné mosty.

d0

dnom

a2

h

dp

2. Komplexnú sanáciu ETICS

a1

hef h1

d0

Rozsah základnej sanácie: - servisné injektované ukotvenie existujúceho ETICS - príprava povrchu existujúceho ETICS - finálne injektované ukotvenie ETICS

SSAF

Základná sanácia je zameraná výhradne na existujúci ETICS, pričom sa neberie do úvahy jeho zdvojenie.

fix,2

Zmin

Jednovrstvová tepelná izolácia z MW kotviaci systém Spiral Anksys® Wool ECORAW.RDP s.r.o., Televizní 2618, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika 25306901, DIČ: CZ25306901, E-mail:SAF3 info@ecoraw.eu, Internet: www.ecoraw.eu typ kotvy SA-W/SM70 s IČ:injektážnou penou rozsah kotvenia 100 - 300 mm tepelná izolácia z MW s min. TR 10 kPa

48

49


ETICS NA ETICS

Zdvojovanie ETICS Dôvody na zdvojovanie ETICS môžu byť rôzne. Pridaním novej základnej a povrchovej vrstvy sa dodatočne zlepší tepelnoizolačná funkcia zateplenia, preto hrúbka nového ETICS musí spĺňať požiadavky STN 73 05402:2012. V prípadoch, kedy dochádza k zdvojeniu ETICS zväčša nie je známa skladba existujúceho ETICS - neexistuje poznanie použitých komponentov a ich vlastností, pretože zdvojovanie sa uskutočňuje až po niekoľkých rokoch od realizácie zateplenia. Už vizuálnou obhliadkou je možné odhaliť nedostatky akými sú napríklad riasy, trhliny, aktívne trhliny, odlupujúca sa povrchová úprava či oddeľovanie povrchovej a základnej vrstvy. Zdvojenie ETICS môže nastať iba v prípade, keď je skúškami preukázaná stabilita existujúceho ETICS a zabezpečenie súčinnosti so systémom zdvojovania. Ide o skúšky únosnosti podkladu pôvodnej stavebnej konštrukcie (výťažná skúška), stanovenie súdržnosti výstužnej malty a povrchovej úpravy existujúceho ETICS, prídržnosti celého ETICS k podkladu, spôsob kotvenia, uzavretie vzduchovej medzery medzi tepelnoizolačnou vrstvou a podkladom, stanovenie hrúbky tepelnoizolačnej vrstvy. Je však potrebné vykonať aj skúšky potvrdzujúce stabilitu ETICS, vzájomnú prídržnosť nového a existujúceho ETICS a v neposlednom rade aj počet a rozmiestnenie rozperných kotiev. Až na základe výsledkov všetkých náležitých skúšok sa spracuje projektová dokumentácia zdvojenia ETICS, ktorá musí byť vypracovaná podľa prílohy A STN 73 2901/O1:2015 a dokumentácie výrobcu ETICS.

zvýšenie hrúbky tepelnoizolačnej vrstvy zhotovením nového ETICS na ETICS existujúceho zateplenia (zdvojenie ETICS), zhotovenie nového ETICS na ETICS existujúceho zateplenia po strhnutí vonkajšieho súvrstvia ETICS alebo zníženia difúzneho odporu výstužnej a povrchovej vrstvy vyfrézovaním drážok v určenom rastri podľa dokumentácie ETICS, existujúci ETICS sa pred zhotovením nového ETICS demontuje a podklad sa upraví.

Alternatíva 1 Vytvorenie požiarnej zábrany vo vyrezanej nike pôvodného ETICS

V prípade demontáže existujúceho ETICS sa zateplenie nezhotovuje zdvojením ETICS, ale pre nový ETICS platia podmienky a požiadavky stanovené STN 73 2901:2015. Ak sa tepelnoizolačný kontaktný systém pridáva na obvodovú stenu s tepelnoizolačným kontaktným systémom triedy reakcie na oheň horšej ako A2-s1, d0 a ak sa zároveň podľa STN 73 2901/O1:2015 a STN 73 0802/Z2/O1:2015 navrhuje zhotovenie požiarnych zábran, potom sa tieto zábrany navrhujú a zhotovujú s hrúbkou danou súčtom pôvodného aj nového tepelnoizolačného kontaktného systému (bez povrchovej a výstužnej vrstvy nového ETICS) a tepelná izolácia triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0 požiarnej zábrany sa pripevňuje na pôvodný povrch nehorľavej obvodovej steny stavby podľa 6.2.7.7 až 6.2.7.11 STN 73 0802/Z2/O1:2015.

Požiadavky na energetickú hospodárnosť budov sa zvyšujú kvôli neustálemu sprísňovaniu požiadaviek na tepelnú ochranu. Vďaka zdvojeniu ETICS získame Na základe skutočného stavu existujúceho nielen nevyhnutnú sanáciu existujúceho ETICS môžu podľa STN 73 2901:2015 nastať ETICS, nový vzhľad fasády, ale aj zníženie nižšie uvedené spôsoby riešenia zlepšenia potreby tepla na vykurovanie. tepelnej ochrany existujúcich ETICS:

Literatúra: [1] Sternová, Zuzana. 08/2016. Zásady navrhovania a zhotovovania zdvojenia ETICS, ISBN 978-80-8076-126-4. [2] STN 73 2901/O1:2015 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných systémov (ETICS). Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Bratislava. 2015. [3] STN730802/Z2/O1:2015Požiarnabezpečnosťstavieb.Spoločnéustanovenia.Úradprenormalizáciu,metrológiu a skúšobníctvo SR. Bratislava. 2015. 50

51


AKO RENOVOVAŤ TEPELNOIZOLAČNÝ KONTAKTNÝ SYSTÉM?

Povrch fasády očistiť vysokotlakou vodou.

Do ešte mäkkého tmelu uložiť Výstužnú mriežku R178, zachovávať presahy sieťoviny 100 mm. Sieťovina má byť uložená v 1/3 hrúbky od povrchu. V rohoch okien vkladať diagonálne výstuhy 20 x 40 cm.

52

Po celej fasádnej ploche starého tepelnoizolačného systému vyrezať rezným kotúčom vodorovne a zvisle drážky šírky cca 8 mm, do hĺbky cca 3 mm do tepelnej izolácie. Vzdialenosť jednotlivých drážok je od 150 do 300 mm. Používať ochranné okuliare! Zistené voľné a degradované miesta odstrániť a nahradiť.

Do ešte nezatuhnutého tmelu osadiť skrutkovacie rozperné kotvy (hmoždinky), 4 ks na meter štvorcový, ktoré prechádzajú cez mriežku a pôvodný systém až do podkladu.

Na drážkovanú očistenú plochu ručne alebo strojne naniesť celoplošne 6 – 8 mm hrubú vrstvu tmelu webertherm retec®. Tmel upraviť zubovým hladidlom 10 x 10 mm.

Rozperná kotva (hmoždinka) s vrutom musí byť osadená tak, aby výstužná mriežka bola jemne zatlačená.

RETEC

Ihneď po osadení rozperných kotiev (hmoždiniek) je treba taniere kotiev zatrieť tmelom webertherm retec®.

Po úplnom vyschnutí výstužnej vrstvy sa táto natrie podkladným náterom weber 700. Po jeho zaschnutí, najmenej po 24 hodinách, sa nanesie tenkovrstvá omietka, ktorá sa ihneď zapracuje.

názov

kód výrobku

Retec 740 Výstužná mriežka R178 Rozperné kotvy (hmoždinky) weberpas clean weberpas exclusive weberpas silikátová weberpas topdry weberpas aquaBalance webermin

740 9901 spotreba i značenie sú individuálne (odlišné) v závislosti na zrnitosti spotreba i značenie sú individuálne (odlišné) v závislosti na zrnitosti spotreba i značenie sú individuálne (odlišné) v závislosti na zrnitosti spotreba i značenie sú individuálne (odlišné) v závislosti na zrnitosti spotreba i značenie sú individuálne (odlišné) v závislosti na zrnitosti

OM120R, OM115Z, OM120Z, OM130Z

str.

198 197 196 201 200 203

53


SANAČNÝ SYSTÉM PRE TEPELNOIZOLAČNÉ KONTAKTNÉ SYSTÉMY K sanácii kontaktného tepelnoizolačného systému sa vlastníci domov odhodlávajú najmä z dvoch hlavných dôvodov. Prvým dôvodom je nedostatočná hrúbka zateplenia. Pred 20 rokmi bol 5 centimetrov hrubý polystyrén štandardom. Vzhľadom na neustály rast cien energií sa štandard dnes zvýšil na niekoľkonásobnú hrúbku. Druhým, ešte závažnejším, dôvodom pre sanáciu komplexného tepelnoizolačného systému je jeho degradácia. Najčastejším problémom starších tepelnoizolačných systémov bývajú trhliny na povrchovej úprave. Môže sa jednať o mikrotrhlinky, ktoré sú najmä estetickým problémom alebo o trhliny závažnejšieho charakteru. Trhliny na fasádach môžu vznikať najmä z dôvodu nedodržania technologického predpisu pri realizácií, prípadne použitím nevhodných materiálov pre vytvorenie výstužnej vrstvy – napríklad nevhodná sklovláknitá mriežka, ktorá nie je schopná odolávať alkáliám obsiahnutých v maltách na vytvorenie výstužnej vrstvy tepelnoizolačného kontaktného systému. Takáto mriežka sa časom úplne v malte „rozpustí“ a nie je schopná naďalej prenášať napätia, ktoré na tepelnoizolačný systém pôsobia. Veľmi vážna porucha tepelnoizolačného systému je oddelenie lepiacej malty od pôvodnej konštrukcie. Slangovo sa táto porucha nazýva plávanie zatepľovacieho systému. Celý tepelnoizolačný systém drží iba pomocou rozperných kotiev. Posledná spomenutá porucha vzniká hlavne, ak sa izolačné tabule z polystyrénu alebo minerálnej vlny lepia na podklad, ktorý je zaprášený alebo mastný. V tomto prípade je asi najlepším riešením asanácia celého tepelnoizolačného systému a nalepenie nového kontaktného tepelnoizolačného systému. Pri ostatných poruchách tepelnoizolačných systémov ponúka riešenie spoločnosť Weber – Terranova. Riešením je renovácia kontaktného tepelnoizolačného systému systémom, ktorý sa na slovenskom trhu predáva pod obchodným názvom webertherm retec®. Spomenutý systém pozostáva z armovacieho tmelu webertherm retec®, sklovláknitej mriežky Vertex R178 (220 g/m2), rozperných kotiev s kovovým alebo plastovým tŕňom (v závislosti od použitého izolantu), podkladného náteru a samotnej tenkovrstvovej omietky. Prvým krokom pri renovácii poškodeného tepelnoizolačného systému je dôkladné očistenie povrchu fasády – najlepšie vysokotlakovou vodou. Týmto zabezpečíme, aby sanačná malta webertherm retec® dostatočne priľnula k povrchu jestvujúceho systému. Po očistení fasády je potrebné 54

RETEC s dodatočnou izoláciou

Aplikácia malty webertherm retec® zubovým hladidlom.

Systémové komponenty: 1. poškodený tepelnoizolačný systém 2. žliabky v existujúcom poškodenom tepelnoizolačnom systéme (šírka cca 8 mm, hĺbka cca 3 mm do starého izolačného materiálu) 3. Retec® 740 na celoplošné nalepenie dodatočných izolačných platní 4. polystyrénové fasádne platne (EPS-F), alternatívne fasádne dosky na báze minerálneho vlákna (MW-PT) 5. skrutkové hmoždinky na pripevnenie izolačných platní (6 ks/m2) 6. webertherm retec® na armovanie a uloženie mriežky zo sklených vlákien (hrúbka vrstvy 5 mm) 7. mriežka zo sklených vlákien 8. povrchová úprava – silikónová omietka weberpas exclusive, alternatívne iné tenkovrstvové omietky

RETEC bez dodatočnej izolácie Drážky vyrezané do fasády.

po celej ploche starého systému vyrezať rezným kotúčom vodorovné a zvislé drážky šírky cca 8 mm do hĺbky 3 mm do tepelnej izolácie. Vzdialenosť jednotlivých drážok je od 150 mm do 300 mm. Degradované miesta odporúčame vyspraviť lepidlom, prípadne vysprávkovou hmotou weberrep vysprávka. V rámci ochrany zraku odporúčame pri rezaní drážok používať ochranné okuliare. Plochu je potrebné zbaviť prachu a na takto pripravený podklad môžeme aplikovať sanačnú maltu webertherm retec®. Maltu je možné nanášať ručne alebo strojovo, nanáša sa celoplošne v hrúbke 6 až 8 mm. Po aplikácií malty na stenu ju upravíme zubovým hladidlom so zubom 10 mm. Do ešte mäkkej malty vkladáme sklovláknitú mriežku Vertex R178. Mriežka musí byť uložená v 1/3 hrúbky lepiacej malty od povrchu. Je potrebné, aby boli pri armovaní dôsledne dodržané presahy jednotlivých pásov sieťky. Minimálny presah sieťky je 100 mm, zároveň odporúčame pri rohoch okien vkladať do malty aj diagonálne výstuhy o rozmere 200 x 400 mm. Pokračujeme osadením rozperných kotiev. Kotvy sa osádzajú do nezatuhnutej malty webertherm retec®. Kotva sa jemne zapúšťa do čerstvej malty a hneď po osadení sa taniere

Systémové komponenty: 1. poškodený tepelnoizolačný systém 2. žliabky v existujúcom poškodenom tepelnoizolačnom systéme (šírka cca 8 mm, hĺbka cca 3 mm do starého izolačného materiálu) 3. webertherm retec® na armovanie a uloženie mriežky zo sklených vlákien (hrúbka vrstvy 5 mm) 4. mriežka zo sklených vlákien 5. skrutkové hmoždinky na izolačné platne (4 ks/m2) 6. povrchová úprava - silikónová omietka weberpas exclusive, alternatívne iné tenkovrstvové omietky

rozperných kotiev zatierajú maltou webertherm retec®. Nasleduje technologická prestávka pokiaľ sanačná malta dokonale nevyschne. Doba schnutia malty je závislá od teploty a vlhkosti ovzdušia, avšak vo všeobecnosti platí, že jeden milimeter výstužnej malty schne približne jeden deň. Po úplnom vyschnutí výstužnej vrstvy pristúpime k aplikácií penetračného náteru weber 700, nasleduje minimálne 24 hodín trvajúca technologická prestávka. Po vyschnutí penetračného náteru je povrch pripravený pre aplikáciu tenkovrstvovej omietky v roztieranej

alebo ryhovanej štruktúre. Hrúbka zrna použitej omietky by nemala byť menšia ako 1,5 mm. Ako najvhodnejšie omietky pre systém webertherm retec® sa javia vysokopružné omietky weberpas exclusive, weberpas silikátová a weberpas clean. Vhodnosť použitia uvedeného sanačného systému je potrebné konzultovať s autorizovaným projektantom a pomocnú ruku odporúčiaceho charakteru podáva aj firma Saint-Gobain Weber prostredníctvom zaškolených obchodných zástupcov, ktorí radi navštívia Vašu stavbu a pomôžu pri hľadaní najlepšieho riešenia pre konkrétne podmienky. 55


AKUSTIKA Z POHĽADU TEPELNOIZOLAČNÝCH KONTAKTNÝCH SYSTÉMOV Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné sys- • témy (ETICS) sa na tepelnú ochranu budov používajú už viac ako dve desaťročia. Sú definované ako stavebné výrobky, ktoré sa dodávajú v ucelenej zostave zložiek skladajúcich sa z lepiacej malty, tepelnej izolácie, • kotiev, základnej vrstvy a konečnej povrchovej úpravy a môžu mať tak negatívny ako aj pozitívny vplyv na vzduchovú nepriezvuč• nosť (Rw) obvodového plášťa budovy. To, že ETICS môžu znižovať túto vzduchovú nepriezvučnosť na špecifických kmitočtových pásmach nie je užívateľmi moc vnímané, pretože o akustickom komforte rozhodujú poväčšine okná.

Podklad - ovplyvňuje vzduchovú nepriezvučnosť svojou hrúbkou, plošnou hmotnosťou, povrchovou úpravou a samozrejme samotným druhom materiálu. Lepiaca malta - dôležitá je veľkosť plochy, na ktorej je nanesená ; čím je táto plocha menšia, tým je vzduchová nepriezvučnosť ΔRw nižšia. Tepelná izolácia - nižšie hodnoty vzduchovej nepriezvučnosti sú pri vyššom odpore proti prúdeniu vzduchu izolačným materiálom, jeho nižšej dynamickej tuhosti a väčšej hrúbke. Na základe vyššie vymenovaných vlastností je evidentné, že záleží na type zvoleného izolačného materiálu. Kotvy - vzduchovú nepriezvučnosť ovplyvňuje typ kotiev, materiál z ktorého majú vyrobené tŕne, ich počet a spôsob montáže; použitím plastových kotiev so zápustnou montážou v čo najmenšom množstve na m2 sa zabezpečí nižšia vzduchová nepriezvučnosť ΔRw.

Európske technické schválenie ETAG 004 • z roku 2013 popisuje určovanie akustických vlastností ETICS laboratórnymi meraniami. Dôležitou veličinou je zmena vzduchovej nepriezvučnosti (ΔRw), ktorá je zadefinovaná ako rozdiel nepriezvučnosti základnej steny z monolitického betónu a referenčnej steny s aplikovaným tepelnoizolačným kontaktným systémom. • Samozrejme, že na vzduchovú nepriezvučPokiaľ bolo prevedené meranie váženej nosť ΔRw má v neposlednom rade vplyv vzduchovej nepriezvučnosti, zmerané hod- i plošná hmotnosť celého vonkajšieho noty sa uvedú v dokumentácii ETICS vrá- súvrstvia. Väčšie plošné hmotnosti zabeztane detailného popisu skladby skúšaného pečujú priaznivejšie akustické vlastnosti ETICS. Pokiaľ ale nebolo prevedené labo- konštrukcie s tepelnoizolačným kontaktným ratórne meranie váženej vzduchovej ne- systémom. priezvučnosti ETICS, budú deklarované hodnoty zmeny vzduchovej nepriezvučnosti Akustické vlastnosti konštrukcie patria medΔRw = -8dB. Uvedená hodnota vzduchovej zi dôležité vlastnosti komfortného bývania. nepriezvučnosti ΔRw = -8dB bez skúšania je Hluk, či už od suseda alebo z ulice, patrí z pohľadu akustiky obvodového plášťa veľ- medzi najčastejšie sťažnosti obyvateľov mi nevýhodná. bytových domov. ETICS znižujú vzduchovú nepriezvučnosť na špecifických kmitočtoSpoločnosť Saint - Gobain Constuction Pro- vých pásmach. Je to negatívny jav, avšak ducts, s.r.o má zmerané akustické vlastnosti nie je užívateľom nehnuteľnosti vnímaný, tepelnoizolačných kontaktných systémov pokiaľ sa stavba nachádza v bežnom pros tepelnoizolačnými materiálmi z minerá- stredí. Ak sa ale objekt nachádza napríklad lnej vlny aj polystyrénu v rôznych hrúbkach v blízkosti frekventovanej rýchlostnej cesty a na rôznych podkladoch. Z dosiahnutých alebo diaľnice, prípadne železničnej trate, výsledkov vyplýva, že na vzduchovú ne- môže ísť o problém. priezvučnosť obvodového plášťa s tepelnoizolačným kontaktným systémom má Všeobecne môžeme akustiku tepelnoizolačvplyv: ných kontaktných systémov zhrnúť na zá-

56

klade výskumov spoločnosti Saint – Gobain • Construction Products, s.r.o. [1,2,6] do nasledovných bodov: •

Tepelnoizolačné kontaktné systémy môžu mať na základe komponentov, z ktorých sú zložené pozitívny alebo negatívny vplyv (s rozdielom jednotiek dB) na zatepľovanú stenu. Najlepšiu vzduchovú nepriezvučnosť vykazujú ETICS, kde je ako tepelná izolácia použitá minerálna vata s pozdĺžnymi vláknami.

Pokiaľ ETICS nemá deklarované akustické parametre, musí projektant podľa ETAG 004 počítať s prísnym akustickým zhoršením steny; ΔRw = -8dB.

• Preto, pokiaľ je stavba postavená v hlučných lokalitách, je potrebné navrhnúť vhodný tepelnoizolačný kontaktný systém aj z hľadiska akustiky.

Použitá literatúra [1] Pošta, Tomáš. 2/2016. Tepelná ochrana budov. Akustické vlastnosti ETICS. 22-23. [2] Rydlo, Pavel. 2/2016. Tepelná ochrana budov. Akustika zateplovacích systémů ETICS. 31-33. [3] STN 73 0532 Akustika Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií Požiadavky. Slovenský ústav technickej normalizácie, Bratislava. 2013. [4] ETAG 004 Zmena posúdenia ETICS. 2013. [5] STN EN ISO 10140-1,2,3,4,5 Akustika Laboratórne meranie zvukovoizolačných vlastností stavebných konštrukcií. Slovenský ústav technickej normalizácie, Bratislava. 2011. [6] Pošta, Tomáš. Hlavinková, Mária. 2016. Akustika z pohľadu zatepľovacích systémov. http://www.sgforum. sk/userfiles/weber-akustika-z-pohladu-zateplovacich-systemov_1475580477.pdf [7] Saint-Gobain. Pre akustiku. str. 27-29.

57


58

Polyfunkčný bytový dom Zelené átrium - ulica Štefana Moyzesa 2, Trnava

Potreba znížiť energetickú náročnosť budov vzniká predovšetkým vďaka rastúcej cene energií. S nižšou spotrebou energie je spojená aj nižšia ekologická záťaž životného prostredia. Nízka energetická náročnosť by mala byť zaistená po celú dobu životnosti objektu, preto sa k návrhu stavieb s nízkou spotrebou energií musí pristupovať obzvlášť starostlivo a vychádzať z koncepčného a detailného stavebného riešenia. Pri realizácii je tiež nutná zvýšená obozretnosť a bezpodmienečné dodržovanie technologických predpisov, požiadaviek a noriem súvisiacich s návrhom a realizáciou nízkoenergetických a pasívnych domov. Kategorizácia domov podľa energetickej spotreby na vykurovanie: spotreba n nulový dom 0 až 5 kWh/m2.rok n pasívny dom 5 až 15 kWh/m2.rok n nízkoenergetický dom 15 až 50 kWh/m2.rok n energeticky úsporný dom 50 až 70 kWh/m2. rok n súčasný štandard 70 až 100 kWh/m2. rok n energeticky náročné domy viac ako 100 kWh/m2. rok

Výhody nízkoenergetického a pasívneho domu: n úspora na prevádzke n čiastočná energetická nezávislosť n vysoký komfort kvality vnútorného prostredia n spätné využívanie tepla z vnútorného vzduchu n stály prívod čerstvého vzduchu n stabilná klíma n neprehrieva sa n šetrný k životnému prostrediu Nízkoenergetické stavby v EU V máji roku 2010 prijal parlament EÚ prepracovanú smernicu o energetickej náročnosti budov. Podiel budov na celkovej spotrebe energie v Únii predstavuje 40 %. Tento sektor sa rozrastá, čo bude mať za následok zvýšenie spotreby energie. Zníženie spotreby energie a využívanie energie z obnoviteľných zdrojov v sektore budov preto predstavujú dôležité opatrenia nutné k znižovaniu energetickej závislosti Únie a emi-

Polyfunkčný bytový dom Zelené átrium - ulica Štefana Moyzesa 2, Trnava sií skleníkových plynov. Táto smernica vychádza z ambiciózneho záväzku Európskej únie znížiť emisie skleníkových plynov o 20 % do roku 2020, splnením záväzku Kjótskeho protokolu k Rámcovej zmluve Organizácie spojených národov o zmene klímy (UNFCCC). Znížená spotreba energie a zvýšené využívanie energie z obnoviteľných zdrojov taktiež hrajú dôležitú úlohu pri podpore zabezpečovania zásobovania energií, technického vývoja a pri vytváraní príležitosti k zamestnaniu a regionálneho rozvoja, hlavne vo vidieckych oblastiach. Požiadavky vyplývajúce z novej smernice EÚ o energetickej náročnosti budov: n Preukaz energetickej náročnosti budov musí byť vypracovaný a poukázaný každému novému nájomcovi či kupujúcemu. n Od roku 2013 sú predávajúci a prenajímajúci budovy povinní predložiť preukaz energetickej náročnosti budovy. Od roku 2016 sa táto povinnosť vzťahuje aj na byty. n Každých päť rokov budú musieť byť prevádzané kontroly vykurovania a systémov klimatizácie budov a výsledky týchto kontrol budú súčasťou správy správca nehnuteľnos-

ti, ktorá bude povinne predávaná vlastníkom a nájomcom nehnuteľností. n Od roku 2020 (resp. 2018 pre verejné budovy) budú všetky nové budovy v takmer nulovom štandarde. „Budovou s takmer nulovou spotrebou energie“ je budova, ktorej energetická náročnosť určená podľa prílohy i smernice je veľmi nízka. Takmer nulová či nízka spotreba požadovanej energie by mala byť v značnom rozsahu pokrytá z obnoviteľných zdrojov, vrátane energie z obnoviteľných zdrojov vyrábaných v meste alebo jeho okolí. Táto smernica teda dopadne zásadným spôsobom na všetkých vlastníkov, developerov, stavebné firmy, správcov nehnuteľností, ale aj realitné kancelárie. Každý záujemca o kúpu či prenájom nehnuteľnosti bude mať jasne doloženú spotrebu energie budovy, z ktorej vyplynie aj finančná náročnosť, a bude sa môcť lepšie rozhodnúť, či je pre neho nehnuteľnosť zaujímavá. Z tohto pohľadu je zrejmé, že každý, kto investuje do zníženia spotreby energie, napr. vhodným zateplením, nielen šetrí náklady na vykurovanie, ale investuje do budúcnosti a zhodnocuje svoj majetok.

TEPELNOIZOLAČNÉ KONTAKTNÉ SYSTÉMY

TEPELNOIZOLAČNÉ KONTAKTNÉ SYSTÉMY

STAVBY S NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSŤOU

59


NAŠE RIEŠENIE V oblasti zateplenia nízkoenergetických a pasívnych domov spoločnosť Saint-Gobain Weber odporúča nasledujúce 3 základné riešenia: 1. BASIC tepelnoizolačný kontaktný systém webertherm exclusive Systémové komponenty:

TEPELNOIZOLAČNÉ KONTAKTNÉ SYSTÉMY

Nízkoenergetické stavby Nízkoenergetické domy majú v porovnaní s bežnou budovou o tretinu až polovicu nižšiu spotrebu na vykurovanie. To je hlavná, avšak nie jediná požiadavka, ktorú musí spĺňať nízkoenergetický stavebný objekt. Ďalej by mal byť zaistený prívod čerstvého vzduchu do každej pobytovej miestnosti a najvyššia teplota vzduchu v pobytovej miestnosti nesmie prekročiť 27°C. Pasívne domy Pasívne domy majú svoje pomenovanie podľa pasívnych tepelných ziskov budovy, majú o 85-90 % nižšiu spotrebu energie ako klasické domy, preto nie je nutná klasická vykurovacia sústava. Prvý pasívny dom bol obývaný v roku 1991 v Hesensku. Vďaka mechanickému vetraniu, filtrácií a rekuperácií vzduchu a nadštandardným tepelným izoláciám sa neobmedzuje pasívny dom iba na zníženie spotreby energie pre vykurovanie, ale taktiež prispieva i k zdravému a kvalitnému bývaniu bez plesní a alergií. V pasívnom dome musí byť zaistený prívod čerstvého vzduchu do všetkých pobytových miestností a najvyššia teplota vzduchu v pobytovej miestnosti nesmie prekročiť 27°C, zaistená musí byť i neprievzdušnosť obálky budovy. Účinnosť spätného získavania tepla z odvádzaného vzduchu musí byť minimálne 70 %.

a riešením konštrukčných detailov. Niekedy dochádza v dobrej viere projektanta k neprimeraným tepelným ziskom (napr. príliš veľa presklených plôch), ktoré môžu zapríčiniť prehrievanie budovy v letných mesiacoch, a tým vzniká potreba objekt chladiť. Vnútorné tepelné zisky od osôb, spotrebičov a technologických zariadení sa musí stanoviť zvlášť starostlivo, pretože v energetickej bilancii pasívneho domu hrajú mimoriadne významnú rolu. Pri samotnej realizácií je bezpodmienečne nutné dodržať všetky technologické predpisy a starostlivo kontrolovať kvalitu vykonávaných prác. Neskoršia náprava sa môže značne predražiť, ak je vôbec možná. Zásady n premyslený architektonický návrh n kompaktný tvar budovy n presklené plochy a obytné miestnosti sú orientované na juh, technické miestnosti na sever n nadštandardná a vysoko efektívna tepelná izolácia n veľmi dobré okná a zasklenie n vzduchotesnosť domu n dôsledné riešenie tepelných mostov

Pri pasívnych stavbách je potrebné venovať prípravnej fázy veľmi vysokú pozornosť. Kompaktný tvar budovy s čo najmenším povrchom je nutné umiestniť na vhodný pozemok, správne zvoliť južnú orientáciu a osadenie budovy do terénu. Projektant by mal mať dostatok skúseností s návrhom pasívnych domov 60

n regulácia vykurovania využívajúca tepelné zisky n strojné vetranie s rekuperáciou tepla

• lepiaca a výstužná malta webertherm exclusive, webertherm exclusive Z alebo webertherm KPS • tepelná izolácia z minerálnej vlny • rozperná kotva s kovovým hrotom • lepiaca a výstužná malta webertherm exclusive alebo webertherm KPS • sklovláknitá mriežka • penetračný náter weber 700, weber 705 • tenkovrstvová omietka weberpas

2. OPT IMAL tepelnoizolačný kontaktný systém webertherm plus ultra Systémové komponenty: • lepiaca a výstužná malta webertherm plus ultra • tepelnoizolačná doska na báze fenolovej peny • rozperné kotvy • lepiaca a výstužná malta webertherm plus ultra • sklovláknitá mriežka • penetračný náter • povrchová úprava weberpas

3. PROFI tepelnoizolačný kontaktný systém webertherm Lock plate Systémové komponenty: • lepiaca a výstužná malta webertherm • tepelnoizolačná doska s integrovaným vákuovým panelom • rozperné kotvy • lepiaca a výstužná malta webertherm • sklovláknitá mriežka • penetračný náter • povrchová úprava weberpas

n nie je nutný klasický vykurovací systém 61


AKO ZATEPLIŤ STROPNÉ KONŠTRUKCIE?

AKO IDENTIFIKOVAŤ ÚNIK TEPLA OBVODOVOU KONŠTRUKCIOU?

Popis situácie

Popis situácie

Prízemné byty nad pivnicami a inými suterénnymi priestormi najmä v starších panelových a iných bytových domoch sú často chladnejšie ako byty vyšších podlaží, nakoľko sú značne ochladzované cez podlahu deliacu priestorom suterénu a bytu. Tepelnoizolačné vlastnosti podláh týchto bytov sú zvyčajne nedostatočné.

NIEAŠEŠNE IE R

PROBLÉM / RIEŠENIE

webertherm exclusive

+ webertherm LEPARM

izolácia

Odstrániť hlavnú príčinu chladných prízemných bytov, nedostatočnú izoláciu podláh je z priestorových možností výhodné práve z priestorov suterénu (pivníc), čo je z hľadiska realizácie nenáročné a z hľadiska stavebnej fyziky výhodnejšie.

Lepiaca malta sa aplikuje celoplošne na tepelnoizolačnú dosku pomocou hladidla so zubami, tzn. na hrebeň.

Tepelnoizolačné dosky NF333 V sa kladú na dostatočne rovinný a únosný podklad pravidelne vedľa seba na vázbu alebo na strih a sú schopné skryť menšie nerovnosti podkladu a vytvoriť priestorový efekt bosáže.

Povrchová úprava nie je nutná pokiaľ sa pred sprevádzkovaním priestorov odstráni vysatím prach z povrchu dosiek. V prípade požiadavky na povrchovú úpravu je možné na očistené a napenetrované dosky aplikovať valčekom alebo striekaním náter weberton.

62

Čo všetko môžeme termovíznym meraním vykonať?

V prípade potreby sa tepelnoizolačné dosky prípadne mechanicky kotvia pomocou rozperných kotiev s oceľovým tŕňom.

• zistenie tepelných strát budov, objektov • detekcia tepelných mostov • kontrola zatepľovacích a stavebných prác • kontrola efektívnosti tepelnej izolácie

Nezateplený bytový dom

NIEAŠEŠNE IE R

Partizánske, bytový dom Malinovského

PROBLÉM / RIEŠENIE

alebo

Pri riešení problémov v oblasti šetrenia tepelnej energie je potrebné zistiť skutočný stav budovy, domu resp. bytu. Zistenie reálneho stavu nehnuteľnosti sa dá docieliť jedine objektívnym meraním tepelnoizolačných vlastností budov.

Únik tepla (červené plochy) v okolí okenného otvoru, horizontálna nosná konštrukcia (veniec), styk predsadenej balkónovej konštrukcie a obvodového plášťa, vertikálna nosná konštrukcia (stĺp). Zateplený bytový dom

Dôležitým faktorom pri meraní termovíznym zariadením je splnenie požadovaných fyzikálnych podmienok. Jednou zo základných podmienok je napr. dostatočný rozdiel teplôt medzi interiérom a exteriérom, pričom výkyvy teplôt musia byť čo najmenšie. Meranie sa vykonáva väčšinou skoro ráno pred východom slnka, resp. keď je zamračené. Meranie nie je možné vykonať pri nepriaznivých poveternostných podmienkach ako je hmla, hustý dážď alebo padajúci sneh, pretože voda je pre infračervené žiarenie úplne nepriepustná. 63


1.1 Definícia systému

2. Všeobecné údaje

Kontaktný tepelnoizolačný systém častí obvodového muriva, fasádnych plášťov novostavieb resp. rekonštrukcií v oblasti bytovej, občianskej, priemyselnej a individuálnej výstavby s použitím polystyrénových platní pripevňovaných na fasádu lepením a rozpernými kotvami (hmoždinkami), s výstužnou vrstvou a povrchovou úpravou z tenkovrstvovej omietky.

2.1. Použitie systému

1.2. Úradné povolenie a osvedčenie Osvedčené Technickým a skúšobným ústavom stavebným v Bratislave - Osvedčovacím miestom OM 04. 1.3. Názvoslovie Vonkajší tepelnoizolačný zložený systém s omietkou (ETICS) - priamo na stavbe zabudovaná zostava z priemyselne zhotovených výrobkov dodávaná výrobcom ETICS, ktorá obsahuje aspoň tieto komponenty, ktoré vybral výrobca systému na ním určené používanie v ETICS: - lepiaca hmota/lepiaca malta - tepelná izolácia - výstužná malta - sklovláknitá mriežka - povrchová úprava Lepiaca malta pre ETICS: v systéme špecifikovaný materiál priľnavý na podklad, pomocou ktorého možno vytvoriť lepiacu (spojovaciu) vrstvu. Tepelnoizolačná vrstva ETICS: v systéme špecifikovaný tepelnoizolačný materiál na zabezpečenie požadovaných vlastností tepelnej ochrany. Rozperné kotvy pre ETICS: v systéme špecifikované mechanicky kotviace prvky, ktorými sa tepelnoizolačný materiál pripevňuje k podkladu. Stierková (výstužná) malta pre ETICS: v systéme špecifikovaný materiál, ktorý vytvára základnú vrstvu ETICS. Výstužná mriežka pre ETICS: v systéme špecifikovaná textília, zvyčajne sklovláknitá, odolná voči alkáliam. Používa sa vo výstužnej vrstve na eliminovanie síl vznikajúcich vplyvom objemových zmien a mechanického namáhania. Penetračný náter: materiál na úpravu povrchu nanášaný na výstužnú vrstvu pred nanesením povrchovej úpravy. Konečná povrchová úprava pre ETICS: omietka farbená v hmote, dekoratívna omietka, náter alebo obklad.

64

Kontaktný tepelnoizolačný systém webertherm sa používa na zlepšenie tepelnoizolačnej schopnosti obvodového muriva novostavieb, ako aj na dodatočné zateplenie obvodových plášťov starších budov. Nízka plošná hmotnosť systému (cca 7,5 kg/m²) a spôsob montáže umožňujú jednoduchú realizáciu rekonštrukcií a zatepľovania fasád bez väčších nárokov na priestor, prevádzku a zásahy do staticky dotknutých častí stavieb. 2.2 Popis systému Všetky materiály v kontaktných tepelnoizolačných systémoch webertherm (ďalej len zatepľovacie systémy), sú vzájomne zosúladené z hľadiska mechanických vlastností a priepustnosti vodných pár, takže v systémoch nedochádza k nežiaducim napätiam ani ku kondenzácii vodných pár v kritickej zóne muriva. ETICS systémy sú ako celok odolné voči škodlivým splodinám a plynom, sú umývateľné, vodoodpudivé, mrazuvzdorné. Systémy sú zložené z nasledovných komponentov. 2.2.1 Lepiaca malta 2.2.2 Tepelnoizolačná vrstva – platne z polystyrénu 2.2.3. Rozperné kotvy – hmoždinky 2.2.4. Výstužná vrstva 2.2.4.1. Sklovláknitá mriežka 2.2.4.2. Výstužná malta 2.2.5. Penetračný náter 2.2.6. Povrchová úprava tenkovrstvovou omietkou 2.2.1. Lepiaca malta - webertherm KPS ( 401P) - lepiaca a výstužná malta pre systém webertherm terranova Slúži na lepenie tepelnej izolácie na podklad a na vytvorenie výstužnej vrstvy na tepelnú izoláciu. Je to suchá prášková hmota obsahujúca cement, práškové syntetické spojivá, triedené piesky, prísady zabezpečujúce jej dokonalé spracovanie. Pred použitím sa mieša s čistou vodou, na miešanie sa používa špirálový elektrický miešač. V prípade lokálneho kovového podkladu doporučujeme odporúčame použiť lepidlo weberfavo tan. - webertherm mínus 7 (LZS777) - lepiaca a výstužná malta pre systém webertherm mínus 7 Slúži na lepenie tepelnej izolácie na podklad a na vytvorenie výstužnej vrstvy na tepelnú izoláciu. Je to suchá prášková hmota obsahujúca cement, práškové syntetické spojivá, triedené piesky, prísady zabezpečujúce jej dokonalé spracovanie. Pred použitím sa mieša s čistou vodou, na mieša-

nie sa používa špirálový elektrický miešač. V prípade lokálneho kovového podkladu odporúčame použiť lepidlo weberfavo tan. 2.2.2 Tepelnoizolačná vrstva Sú dosky z expandovaného polystyrénu vyhovujúce STN EN 13 499. Pre zatepľovanie je vyhovujúci iba typ EPS F – fasádny samozhášavý polystyrén, označený výrobcom v zmysle STN EN 13 163. Hrúbka platní sa stanoví tepelnotechnickým výpočtom. Platne musia byť rovné a musia spĺňať geometrické požiadavky podľa platnej technickej normy. V systéme webertherm terranova je možné použiť len tepelnú izoláciu, ktorá je súčasťou komponentov daného systému a je uvedená v prílohe CERTIFIKÁTU zhody systému riadenia výroby 1301 –CPR - 1137. V systéme webertherm mínus 7 je možné použiť len tepelnú izoláciu, ktorá je súčasťou komponentov daného systému a je uvedená v prílohe SK CERTIFIKÁTU o zhode systému riadenia výroby u výrobcu SK04-ZSV-1968. 2.2.3. Rozperné kotvy Slúžia na pripevnenie tepelnej izolácie na obvodový plášť pri dodatočnom zatepľovaní a pri rekonštrukciách. Realizáciu zatepľovacieho systému bez použitia rozperných kotiev - hmoždiniek je nutné vždy konzultovať s projektantom. V zásade je možná iba pri novostavbách, na pevné minerálne podklady na budovách, ktoré nie sú zaťažené vetrom. Priemer rozperných kotiev je 8 mm, priemer hlavy kotvy je 60 mm. Kotevná dĺžka rozperných kotiev závisí od nosného podkladu nasledovne:

betón, plná pálená tehla dierovaná tehla pórobetón

min. 40 mm min. 60 mm min. 80 mm

Diery pre osadenie kotiev sa musia vŕtať do dierovanej tehly a pórobetónu bez príklepu! Dĺžka otvoru pre rozpernú kotvu má byť o 10 mm dlhšia ako je dĺžka rozpernej kotvy. Presné osadenie a počet rozperných kotiev má určiť projektant v závislosti od kvality podkladu a polohy miesta. V systéme webertherm terranova je možné použiť len rozperné kotvy, ktoré sú súčasťou komponentov daného systému a sú uvedené v prílohe CERTIFIKÁTU zhody systému riadenia výroby 1301 –CPR - 1137. V systéme webertherm mínus 7 je možné použiť len rozperné kotvy, ktoré sú súčasťou komponentov daného systému a sú uvedené v prílohe SK CERTIFIKÁTU o zhode systému riadenia výroby u výrobcu SK04-ZSV-1968.

2.2.4. Výstužná vrstva Slúži na vystuženie lícnej vrstvy tepelnoizolačných platní, chráni ich pred poškodením a prerezaním, prenáša mechanické a ťahové napätia vznikajúce pri tepelnom zaťažení zatepľovacieho systému. Je tvorená dvoma komponentmi, t.j. výstužnou maltou a sklovláknitou mriežkou, ktorá je uložená do výstužnej malty. Táto vrstva slúži ako podklad pre tenkovrstvé omietky. 2.2.4.1. Sklovláknitá mriežka Má veľkosť očiek 3,5 – 5,0 mm, ktoré sú odolné voči vzájomnému posunutiu. Sklovláknitá mriežka je odolnávoči vplyvu alkalického prostredia. Plošná hmotnosť je 145 - 155 g/m2, pevnosť v ťahu: 1500N / 5 cm pás, dodáva sa v rolách 50 bm o šírke 1,0 m. Ukladá sa do čerstvej výstužnej malty na vhodne upravený porch tepelnej izolácie. V oblastiach so zvýšeným namáhaním alebo tam, kde je riziko vzniku mechanického poškodenia systému, sa odporúča aplikovať sklovláknitú mriežku v dvoch vrstvách, prípadne použiť mriežku s vyššou plošnou hmotnosťou. V systéme webertherm terranova je možné použiť len sklovláknité mriežky, ktoré sú súčasťou komponentov daného systému a sú uvedené v prílohe CERTIFIKÁTU zhody systému riadenia výroby 1301 –CPR - 1137. V systéme webertherm mínus 7 je možné použiť len sklovláknité mriežky, ktoré sú súčasťou komponentov daného systému a sú uvedené v prílohe SK CERTIFIKÁTU o zhode systému riadenia výroby u výrobcu SK04-ZSV-1968. 2.2.4.2. Výstužná malta - webertherm KPS (401P) - lepiaca a výstužná malta pre systém webertherm terranova - fyzikálno - mechanické vlastnosti sú identické s lepiacou maltou - webertherm mínus 7 (LZS777) - lepiaca a výstužná malta pre systém webertherm mínus 7 - fyzikálno - mechanické vlastnosti sú identické s lepiacou maltou 2.2.5. Penetračný náter (weber 700 alt. weber 705) Slúži predovšetkým na zníženie a zrovnomernenie nasiakavosti podkladu tenkovrstvovej omietky, ako aj na jeho farebné stvárnenie a zvýšenie priľnavosti omietky. Pri tepelnoizolačných systémoch je týmto podkladom výstužná vrstva. Penetračný náter weber 700 obsahuje syntetické spojivá, pigmenty a impregnačné prísady.

TECHNOLOGICKÝ PREDPIS TEPELNOIZOLAČNÉHO KONTAKTNÉHO SYSTÉMU

TECHNOLOGICKÝ PREDPIS TEPELNOIZOLAČNÉHO KONTAKTNÉHO SYSTÉMU

WEBERTHERM TERRANOVA, WEBERTHERM MÍNUS 7

65


66

Nanáša sa štetcom alebo plsteným valčekom na dokonale vyschnutý podklad. Pred nanášaním je potrebné obsah vedra dokonale premiešať. Tenkovrstvová omietka sa nanáša na dokonale vyschnutý penetračný náter. Technologická prestávka pred nanášaním omietky je min. 24 hodín. 2.2.6. Tenkovrstvá omietka - pre webertherm terranova Tvorí finálnu vrstvu kontaktného tepelnoizolačného systému. Na ETICS je možné použiť jednu z uvedených tenkovrstvých omietok: weberpas akrylátová, weberpas color, weberpas akrylát-silikónová, weberpas color plus, weberpas silikátová, weberpas exclusive, weberpas clean, weberpas topdry AT, weberpas topdry SN, weberpas topdry ST, weberpas aquaBalance SN, weberpas aqua Balance ST. Materiálové zloženie je uvedené v technických listoch k jednotlivým druhom omietok. - pre webertherm mínus 7 Tvorí finálnu vrstvu kontaktného tepelnoizolačného systému. Na ETICS je možné použiť jednu z uvedených tenkovrstvých omietok: weberpas akrylátová, weberpas akrylát-silikónová, weberpas winter, weberpas clean. Materiálové zloženie je uvedené v technických listoch k jednotlivým druhom omietok. 2.3. Projektová príprava stavieb V rámci prípravných prác je potrebné vykonať odborný prieskum zatepľovaného objektu, pri ktorom sa (najmä pri rekonštrukcií) treba zamerať na zistenie stupňa degradácie stavu nosnej konštrukcie a povrchovej úpravy obvodového plášťa. Na základe výsledkov prieskumu je potrebné vypracovať projekt, resp. návrh na zateplenie konkrétneho objektu. Návrh musí obsahovať: - tepelnotechnické posúdenie objektu pred zateplením za účelom stanovenia hrúbky tepelnoizolačnej dosky, vyčíslením prínosov v dôsledku úspory energie na vykurovanie, posúdenie na difúziu vodných pár - konštrukčné riešenie musí obsahovať typové ťažiskové detaily okolo okien, atík, nároží, sokla a pod. - v oblasti statického posúdenia musí byť jednoznačne stanovený spôsob prichytávania platní na fasádu, a to najmä: - určiť, či je nutné pôvodnú omietku odstrániť, alebo možné ponechať, prípadne ako je nutné ju upraviť

- stanoviť druh rozperných kotiev v závislosť na podklade, do ktorého sa bude systém kotviť a počet kotiev na 1 m² - technickú správu s popisom najdôležitejších postupov realizácie, s odkazmi na typové detaily.

3. Príprava podkladu pre ETICS 3.1. Všeobecne platné podmienky Pri aplikácii zatepľovacieho systému na konkrétnom objekte je potrebné dodržiavať: - projekt - technické podmienky a technologický predpis vydaný výrobcom - používať výhradne materiály dodané prihlasovateľom systému Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Weber - Terranova, Bratislava, ktorý garantuje, že materiály a výrobky spĺňajú vlastnosti uvedené v osvedčení zatepľovacieho systému - používať materiály a výrobky, ktoré sú označené na obale a dodacom liste: výrobca, označenie materiálu, číslo výrobnej šarže a pod.

3.3. Posudzovanie a overovanie podkladu Fasádne plochy je nutné pred kladením tepelnoizolačného systému prekontrolovať, zistiť ich skutkový stav, otĺcť oduté časti, vyrovnať, odstrániť podľa možnosti staré disperzné nátery a nástreky, minimálne však rozrušiť ich povrch murárskym kladivom. Vysprávky je vhodné robiť opravnou cementovou, resp. polymércementovou maltou vhodnou (určenou) pre danú aplikáciu. Časti fasády ktoré vykazujú veľké nerovnosti je treba upraviť nanesením vhodnej vyrovnávacej malty do roviny. Je výhodnejšie upraviť podklad ako nanášať veľkú vrstvu lepiacej malty. Na zdvojenie tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS na ETICS) je možné použiť tepelnoizolačný kontaktný systém webertherm terranova, webertherm mínus 7 po vhodnej a detailnej analýze stavu zateplenej stenovej konštrukcie a pôvodného podkladu a následnom schválení oprávnenou a odborne spôsobilou osobou. 3.4. Obmedzenia pri realizácii zatepľovacieho systému

Spôsob spojenia ETICS s podkladom

Maximálna hodnota odchýlky rovinnosti

So systémom webertherm terranova je možné pracovať do teploty +5 °C. So systémom webertherm mínus 7 je možné lepenie do 0 °C a vytváranie základnej vrstvy do -7 °C. Do jednotlivých komponentov nie je prípustné primiešavať akékoľvek prísady proti zamrznutiu. Pri spracovaní je potrebné zamedziť priamemu pôsobeniu silného vetra, hnaného dažďa a silného slnečného žiarenia, ktoré vplývajú na nerovnorodé vyschnutie jednotlivých vrstiev systému. Neodporúčame používať na povrchovú úpravu tenkovrstvové omietky tmavých odtieňov, ktorých stupeň svetlosti je menší ako 25 (pre akrylátové a silikónové omietky), prípadne 30 (pre minerálne a silikátové omietky). Stupne svetlosti prislúchajúce k jednotlivým farebným odtieňom sú uvedené vo vzorkovníku farieb a sú k dispozícii u výrobcu, resp. dodávateľa materiálov.

Len pomocou lepiacej hmoty

10 mm/m

4. Lepenie tepelnoizolačných dosiek

3.2. Požiadavky na podklad 3.2.1. Podklad vhodný na uplatnenie ETICS musí byť vyzretý, bez prachu, mastnoty, zvyškov oddebňovacích a odformovacích prostriedkov, výkvetov, pľuzgierov a odlupujúcich sa miest, biotického napadnutia a aktívnych trhlín v ploche. 3.2.2. Odporúča sa priemerná súdržnosť podkladu najmenej 200 kPa s tým, že najmenšia jednotlivá prípustná hodnota musí byť aspoň 80 kPa. 3.2.3. Požiadavky na rovinnosť podkladu v závislosti od spôsobu spojenia ETICS s podkladom určuje tabuľka:

Pomocou lepiacej hmoty a rozperných kotiev

20 mm/m

3.2.4. Podklad na uplatnenie ETICS nesmie vykazovať výrazne zvýšenú ustálenú vlhkosť ani nesmie byť trvale zvlhčovaný. Zvýšená vlhkosť podkladu sa musí pred zhotovením ETICS znížiť vhodnými sanačnými opatreniami tak, aby sa odstránila alebo dostatočne znížila príčina výskytu vlhkosti.

4.1. Založenie sokla Na vyschnutý vopred pripravený podklad pripevníme pomocou hmoždiniek a skrutiek resp. vrutov do dreva soklový hliníkový profil, ktorý zavážime do vodorovnej polohy. Maximálna vzdialenosť dvoch kotevných prvkov je 500 mm. Nerovnosti medzi podkladom a soklovým profilom vyplníme dištančnými podložkami. Na zjednodušenie práce odporúčame v oblasti rohov používať soklové rohové profily. Pokiaľ sa tieto profily nepoužijú,

musia byť hrany soklových profilov v mieste styku na rohu zrezané pod uhlom 45°. Šírka soklového profilu je závislá od hrúbky polystyrénu. Spravidla je šírka profilu o 3 mm väčšia ako hrúbka polystyrénu. Medzi jednotlivými soklovými profilmi sa vynecháva dilatačná medzera 2 - 3 mm. Jednotlivé soklové profily je možné spájať pomocou spojovacích kusov pre soklové profily. 4.2. Kladenie tepelnoizolačných platní (expandovaný polystyrén) Tepelnoizolačné dosky musia doliehať k prednému lícu zakladacej lišty, nesmú ju presahovať ani byť zapustené. Po uložení spodnej rady polystyrénových platní pokračujeme v ich kladení na väzbu smerom zdola hore a jednotlivé platne musia byť k sebe na doraz. Lepiaca malta sa nanáša na izolačné dosky celoobvodovo kde hrúbka pásu je 10 - 20 mm, šírka pásu min. 50 mm. Do stredu platne sa aplikujú minimálne dva terče veľkosti dlane. Lepiaca malta musí tvoriť min. 40 % z celkovej plochy izolantu. Lepiaca hmota nesmie pri jej nanášaní zostať na bočných plochách tepelnoizolačných dosiek ani sa nesmie pri ich osádzaní vytlačiť škárami medzi tepelnoizolačnými doskami. Je potrebné dbať na dôkladné dodržanie predpísaných detailov, najmä na zodpovedné obalenie polystyrénovej platne sklovláknitou mriežkou. Aby bolo možné dodržať tieto detaily, je potrebné na každom voľnom konci dosiek, t.j. pod parapetným plechom, na voľnom nároží budovy, na sokloch podkladať pod platne pás mriežky, ktorým sa hrany dosák dodatočne obalia. Uloženie každej platne sa kontroluje vodováhou, zvislosť olovnicou, rovinnosť sa kontroluje hliníkovou latou dvojmetrovej dĺžky. Škáry, ktoré prípadne vzniknú medzi platňami a majú do 4 mm sa vypĺňajú montážnou penou. Je striktne zakázané vypĺňať škáry maltou. Tepelnoizolačné dosky sa pri lepení osádzajú tak, aby škáry medzi doskami v nasledujúcej vrstve boli vzdialené min. 100 mm. 4.3. Brúsenie tepelnoizolačných platní Pri zhotovovaní ETICS s doskami EPS je možné po zatvrdnutí lepiacej hmoty, zvyčajne za 1 až 3 dni, rovinnosť povrchu upraviť prebrúsením. Ak je prestávka medzi osadením dosiek EPS a vytvorením výstužnej vrstvy dlhšia ako 14 dní, vonkajší povrch sa musí prebrúsiť s cieľom odstrániť zvetranú povrchovú vrstvu. Prach z brúsenia je potrebné z povrchu dosiek odstrániť.

TECHNOLOGICKÝ PREDPIS TEPELNOIZOLAČNÉHO KONTAKTNÉHO SYSTÉMU

TECHNOLOGICKÝ PREDPIS TEPELNOIZOLAČNÉHO KONTAKTNÉHO SYSTÉMU

WEBERTHERM TERRANOVA, WEBERTHERM MÍNUS 7

67


TECHNOLOGICKÝ PREDPIS TEPELNOIZOLAČNÉHO KONTAKTNÉHO SYSTÉMU

5. Kotvenie rozpernými kotvami

68

Druh rozperných kotiev, ich počet, poloha k výstuži a rozmiestnenie v ploche dosiek tepelnej izolácie a v mieste ich stykov alebo v celej ploche ETICS sa určuje v projektovej dokumentácii. Rozperné kotvy sa zvyčajne osádzajú 1 až 3 dni po nalepení dosiek tepelnej izolácie a pred zhotovením výstužnej vrstvy, ak stavebná dokumentácia neurčuje inak. Nesmie sa prekročiť maximálny možný čas vystavenia rozperných kotiev UV žiareniu, t.j. čas, počas ktorého nebudú rozperné kotvy kryté ďalšími vrstvami systému. Maximálny možný čas vystavenia rozperných kotiev UV žiareniu určuje dokumentácia ETICS.

6. Zhotovovanie výstužnej vrstvy Pred zhotovením výstužnej vrstvy sa v časovom predstihu kladú mriežky okolo okenného otvoru. Najskôr obalíme mriežkou plochy ostenia, potom plochy nadpražia okenného otvoru a nakoniec na rovinu fasády na roh okenného otvoru položíme pás mriežky dĺžky min. 300 x 200 mm pod uhlom 45°. Na hrany ostení resp. na rohy používame rohové profily s integrovanou mriežkou, ktoré umožňujú vytvárať kvalitné detaily. Výstužná vrstva sa robí na vybrúsenom a očistenom povrchu tepelnoizolačných dosiek. Na celú plochu nalepených dosiek sa nanesie pomocou nerezového hladidla s rovnou hranou alebo hranou so zubami 10 x 10 mm zamiešaná výstužná malta. Vopred si pripravíme pásy sklovláknitej mriežky dlhé cca. 3 – 5 m, aby sa s nimi dalo lepšie manipulovať. Do čerstvo nanesenej malty ukladáme sklovláknitú mriežku, ktorú zároveň zahladzujeme hladkým antikorovým hladidlom zo stredu do strán. Jednotlivé pásy sklovláknitej mriežky spájame vzájomne na presah min. 100 mm vo vertikálnom aj horizontálnom smere. Hrúbka výstužnej vrstvy je 3 - 5 mm. Sklovláknitá mriežka musí byť prekrytá min. 1 mm, v spojoch jednotlivých pásov min. 0,5 mm vrstvou výstužnej malty.

7. Zhotovovanie konečnej povrchovej úpravy 7.1. Nanesenie penetračného náteru na výstužnú vrstvu Penetračný náter je možné aplikovať až po dokonalom vyzretí výstužnej vrstvy. Vplyvom studeného a najmä vlhkého počasia však môže dôjsť k predĺženiu technologickej prestávky. Zásada je pokračovať na dokonale vyschnutej a vyzretej ploche, v opačnom prípade hrozí riziko vzniku fa-

rebných rozdielov a fľakov na povrchovej úprave. Po dokonalom vyschnutí výstužnej vrstvy pristúpime k nanášaniu penetračného náteru weber 700 alebo weber 705 v príslušnom farebnom odtieni. Náter pred použitím dôkladne rozmiešame, malé nerovnosti na výstužnej vrstve odstránime prebrúsením brúsnym papierom. Penetračný náter sa nanáša štetkou alebo filcovým valčekom. Náter slúži na zníženie nasiakavosti podkladu, ale aj na čiastočné zjednotenie farby podkladu s farebným odtieňom povrchovej úpravy. Preto je dôležité jeho dobré premiešanie s prípadne usadnutou vrstvou pigmentov. Pred nanesením tenkovrstvovej omietky musí byť náter dokonale suchý. 7.2. Nanesenie povrchovej úpravy - tenkovrstvovej omietky Po dokonalom zaschnutí penetračného náteru - min. 24 hodín, pristúpime k nanášaniu tenkovrstvovej omietky. Plochy fasády rozdelíme na pracovné zábery, ktorých volíme čo najmenšie možné množstvo. Ideálne je, ak celú plochu fasády realizujeme v jednom pracovnom zábere bez prerušenia. Styky pracovných záberov sú zväčša viditeľné aj keď sa realizujú do pásky, niekedy pri rôznych podmienkach schnutia vplyvom atmosférických podmienok (vlhkosť, teplota) môžu vzniknúť aj rôzne farebné odtiene jednotlivých pracovných záberov. Preto je dôležité na aplikáciu finálnej povrchovej úpravy nasadiť dostatočný počet pracovníkov. Odporúča sa použiť na ucelené plochy materiál rovnakej šarže. Pred začatím prác pozakrývame parapetné plechy, krepovou lepiacou páskou zakryjeme okenné rámy, okná prekryjeme plastikovou fóliou. Pred zahájením prác je potrebné rozmiešať všetky vedrá, skontrolovať číslo šarže, prípadne jednotne upraviť konzistenciu omietky a rozmiestniť vedrá na lešenie. Konzistenciu omietky môžeme upraviť pridaním malého množstva vody. Správna konzistencia je vtedy, keď omietka pri naťahovaní nepadá zo steny, je dobre spracovateľná a nesteká po podklade. Pozor na preriedenie, pridané množstvo vody na jedno vedro omietky sa pohybuje v rozmedzí 0 do 0,2 litra vody. Rôzny podklad a poveternostné podmienky vyžadujú rôznu hustotu omietky. Rozmiešanú tenkovrstvovú omietku nanášame na podklad antikorovým hladidlom v hrúbke rolujúcich zŕn. Preto je potrebné zloženie pracovnej čaty vytvoriť tak, že dvaja pracovníci omietku naťahujú a tretí ju finálne upravuje. Naťahovanie omietky sa robí antikorovým hladidlom, finálna úprava sa robí plastovým hladidlom. Štruktúra povrchovej omietky sa môže vyhotoviť ako rozti-

eraná alebo ryhovaná. Styk viacerých farebných odtieňov omietky sa vykoná tak, že na podklad sa nalepí krepová páska, po túto sa natiahne a uhladí jeden farebný odtieň. Páska sa odstráni ešte za čerstva. Po zaschnutí omietky sa páska nalepí na hranu prvého farebného odtieňa a prakticky slúži ako jeho ochrana pred znečistením. Po pásku sa nanesie druhý farebný odtieň a páska sa odstráni. 7.3. Odporúčané nástroje Kvalita vykonaných prác je závislá aj od druhu použitého náradia. Pre realizáciu systému sa používa nasledovné náradie: nehrdzavejúce nádoby na miešanie, hladlo a lopatka z nehrdzavejúcej ocele, špirálový miešač, elektrická vŕtačka, nožík na rezanie sklovláknitej mriežky, pílka na polystyrén, brúsny hoblík na polystyrén, vodováha, štetka, filcový valček, plastové hladidlo, vyrovnávacia lata dĺžky 2000 mm, olovnica, doplnkové fasádne profily.

8. Kontrola zhotovovania Počas realizácie je výrobná kontrola zameraná najmä na nasledovné činnosti: - dodržanie kvality podkladu - rovinatosť podkladu, kontroluje sa 2 m dlhou latou - teplota ovzdušia počas realizácie a počas vysychania nesmie klesnúť pod +5 °C (neplatí pre systém webertherm mínus 7) - rovinatosť a bezškárové lepenie polystyrénových dosák - dodržiavanie väzby polystyrénových dosák na ploche a na nárožiach objektu - obalenie polystyrénových dosák lepiacou maltou a sklovláknitou mriežkou na všetkých stranách, ktoré sú v kontakte s okolím, pod parapetmi a v soklovej oblasti - uloženie šikmých pásikov sklovláknitej mriežky a jej vzájomných presahov - správna konzistencia lepiacej malty a povrchovej úpravy - kvalitné rozotretie omietky a jej estetické zašúchanie plastovým hladidlom - dôkladné pozakrývanie okenných výplní, parapetov, ríms a pod., prípadné ich dôsledné očistenie od lepiacej malty, alebo od povrchovej úpravy

Na realizovaných objektoch sa kontrola sústreďuje na dodržanie zásad ťažiskových detailov podľa tohto predpisu, na kvalitu a správnosť používanie jednotlivých komponentov, na správnosť konzistencie lepiacich a výstužných mált a tenkovrstvovej omietky, na presnosť a rovinnosť prevedenia. 8.1. Údržba ETICS Údržba ETICS zahŕňa miestne opravy vyvolané mechanickým poškodením, ako aj pretretie fasády ochranným hydrofobizačným náterom SHC alebo pretretie fasádnymi nátermi z produktovej rady weberton. Termíny údržby, ako aj spôsoby ich prevedenia, udáva projektová dokumentácia k realizácii ETICS. Pri výraznom znečistení fasády z príliš prašného ovzdušia sa odporúča povrch fasády umyť vodou s pridaním vhodného čistiaceho prostriedku schváleného výrobcom, aj mimo termínu pravidelnej údržby.

9. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Pri realizácii zatepľovacieho systému je potrebné riadiť sa všeobecne platnými predpismi týkajúcimi sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach (vyhláška č. 374/90 Zb.) a predpismi, ktoré sa týkajú práce vo výškach, práce na lešení, na závesných lávkach a manipulácie s elektrickým náradím. Pri práci s materiálom je potrebné používať ochranné pomôcky, pracovať v rukaviciach, je nutné zabrániť dlhodobejšiemu styku komponentov s pokožkou. Pri práci s materiálom je zakázané jesť a fajčiť, pri vniknutí do oka je potrebné oko vypláchnuť čistou vodou a vyhľadať lekárske ošetrenie.

TECHNOLOGICKÝ PREDPIS TEPELNOIZOLAČNÉHO KONTAKTNÉHO SYSTÉMU

WEBERTHERM TERRANOVA, WEBERTHERM MÍNUS 7

69


1.1 Definícia systému

2. Všeobecné údaje

Kontaktný tepelnoizolačný systém častí obvodového muriva, fasádnych plášťov novostavieb resp. rekonštrukcií v oblasti bytovej, občianskej, priemyselnej a individuálnej výstavby s použitím platní z minerálnej vlny pripevňovaných na fasádu lepením a rozpernými kotvami (hmoždinkami), s výstužnou vrstvou a povrchovou úpravou z tenkovrstvovej omietky.

2.1. Použitie systému

1.2. Úradné povolenie a osvedčenie Osvedčené Technickým a skúšobným ústavom stavebným v Bratislave - Osvedčovacím miestom OM 04. 1.3. Názvoslovie Vonkajší tepelnoizolačný zložený systém s omietkou (ETICS) priamo na stavbe zabudovaná zostava z priemyselne zhotovených výrobkov dodávaná výrobcom ETICS, ktorá obsahuje aspoň tieto komponenty, ktoré vybral výrobca systému na ním určené používanie v ETICS: - lepiaca hmota/lepiaca malta - tepelná izolácia - výstužná malta - sklovláknitá mriežka - povrchová úprava Lepiaca malta pre ETICS: v systéme špecifikovaný materiál priľnavý na podklad, pomocou ktorého možno vytvoriť lepiacu (spojovaciu) vrstvu Tepelnoizolačná vrstva ETICS: v systéme špecifikovaný tepelnoizolačný materiál na zabezpečenie požadovaných vlastností tepelnej ochrany Rozperné kotvy pre ETICS: v systéme špecifikované mechanicky kotviace prvky, ktorými sa tepelnoizolačný materiál pripevňuje k podkladu Stierková (výstužná) malta pre ETICS: v systéme špecifikovaný materiál, ktorý vytvára základnú vrstvu ETICS Výstužná mriežka pre ETICS: v systéme špecifikovaná textília, zvyčajne sklovláknitá, odolná voči alkáliám. Používa sa vo výstužnej vrstve na eliminovanie síl vznikajúcich vplyvom objemových zmien a mechanického namáhania. Penetračný náter: materiál na úpravu povrchu nanášaný na výstužnú vrstvu pred nanesením povrchovej úpravy Konečná povrchová úprava pre ETICS: omietka farbená v hmote, dekoratívna omietka, náter alebo obklad

70

Kontaktný tepelnoizolačný systém webertherm sa používa na zlepšenie tepelnoizolačnej schopnosti obvodového muriva novostavieb, ako aj na dodatočné zateplenie obvodových plášťov starších budov. 2.2 Popis systému Všetky materiály v kontaktných tepelnoizolačných systémoch webertherm (ďalej len ETICS), sú vzájomne zosúladené z hľadiska mechanických vlastností a priepustnosti vodných pár, takže v systémoch nedochádza k nežiaducim napätiam ani ku kondenzácii vodných pár v kritickej zóne muriva. ETICS sú ako celok odolné voči škodlivým splodinám a plynom, sú umývateľné, vodoodpudivé a mrazuvzdorné. Systémy sú zložené z nasledovných komponentov. 2.2.1 Lepiaca malta 2.2.2 Tepelnoizolačná vrstva – platne z minerálnej vlny 2.2.3. Rozperné kotvy – hmoždinky 2.2.4. Výstužná vrstva 2.2.4.1. Sklovláknitá mriežka 2.2.4.2. Výstužná malta 2.2.5. Penetračný náter 2.2.6. Povrchová úprava tenkovrstvovou omietkou 2.2.1. Lepiaca malta - webertherm exclusive (401 PE) - lepiaca a výstužná malta pre systém webertherm exclusive Slúži na lepenie tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny na podklad a na vytvorenie výstužnej vrstvy na tepelnej izolácii na báze minerálnej vlny. Je to suchá prášková hmota obsahujúca cement, práškové syntetické spojivá, triedené piesky, prísady zabezpečujúce jej dokonalé spracovanie. Pred použitím sa mieša s čistou vodou, na miešanie sa používa špirálový elektrický miešač. V prípade lokálneho kovového podkladu odporúčame použiť lepidlo weberfavo tan. - webertherm exclusive Z (401 PEZ) - lepiaca a výstužná malta pre systém webertherm exclusive Slúži na lepenie tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny na podklad a na vytvorenie výstužnej vrstvy na tepelnej izolácii na báze minerálnej vlny. Je to suchá prášková hmota obsahujúca cement, práškové syntetické spojivá, triedené piesky, prísady zabezpečujúce jej dokonalé spracovanie. Pred použitím sa mieša s čistou vodou, na miešanie sa používa špirálový elektrický miešač. V prípade lokálneho ko-

vového podkladu odporúčame použiť lepidlo weberfavo tan. - webertherm KPS (401 P) - lepiaca a výstužná malta pre systém webertherm exclusive Slúži na lepenie tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny na podklad a na vytvorenie výstužnej vrstvy na tepelnej izolácii na báze minerálnej vlny. Je to suchá prášková hmota obsahujúca cement, práškové syntetické spojivá, triedené piesky, prísady zabezpečujúce jej dokonalé spracovanie. Pred použitím sa mieša s čistou vodou, na miešanie sa používa špirálový elektrický miešač. V prípade lokálneho kovového podkladu odporúčame použiť lepidlo weberfavo tan. 2.2.2 Tepelnoizolačná vrstva Platne z minerálnej vlny – sú tepelnoizolačné platne z minerálnej vlny, ktoré sa používajú na zatepľovanie objektov z exteriérovej strany. Používajú sa dva typy platní – doska s rovnobežne orientovanými vláknami a lamela s kolmo orientovanými vláknami. Hrúbka lamely sa vyrába do 200 mm. Potrebná hrúbka MW sa stanovuje tepelnotechnickým výpočtom. Značenie platní a ich bližšia špecifikácia musí byť v zmysle STN EN 13 500 a STN EN 13 162. V systéme webertherm exclusive je možné použiť len tepelnú izoláciu, ktorá je súčasťou komponentov daného systému a je uvedená v prílohe SK CERTIFIKÁTU o zhode systému riadenia výroby u výrobcu SK04-ZSV-1970. 2.2.3. Rozperné kotvy Slúžia na pripevnenie tepelnej izolácie na obvodový plášť v tých prípadoch, ak povrchová vrstva podkladu je tvorená disperznými nátermi, pri dodatočnom zatepľovaní, pri rekonštrukciách, pri nadmernom zaťažení vetrom, na nárožiach budov. Realizáciu zatepľovacieho systému bez použitia rozperných kotiev - hmoždiniek je nutné vždy konzultovať s projektantom. V zásade je možná iba pri novostavbách (do výšky max. 8 m), na pevné minerálne podklady na budovách, ktoré nie sú zaťažené vetrom. Pri tepelnej izolácii na báze minerálnej vlny je nutné použiť rozpernú kotvu s kovovým hrotom. Priemer rozperných kotiev je 8 mm, priemer hlavy kotvy je 60 mm. Kotevná dĺžka rozperných kotiev závisí od nosného podkladu nasledovne:

betón, plná pálená tehla dierovaná tehla pórobetón

Diery pre osadenie kotiev sa musia vŕtať do dierovanej tehly a pórobetónu bez príklepu! Dĺžka otvoru pre rozpernú kotvu má byť o 10 mm dlhšia ako je dĺžka rozpernej kotvy. Presné osadenie a počet rozperných kotiev má určiť projektant v závislosti od kvality podkladu a polohy miesta. V systéme webertherm exclusive je možné použiť len rozperné kotvy, ktoré sú súčasťou komponentov daného systému a sú uvedené v prílohe SK CERTIFIKÁTU o zhode systému riadenia výroby u výrobcu SK04-ZSV-1970. 2.2.4. Výstužná vrstva Slúži na vystuženie lícnej vrstvy tepelnoizolačných platní, chráni ich pred poškodením a prerezaním, prenáša mechanické a ťahové napätia vznikajúce pri tepelnom zaťažení zatepľovacieho systému. Je tvorená dvoma komponentmi, t.j. výstužnou maltou a sklovláknitou mriežkou, ktorá je uložená do výstužnej malty. Táto vrstva slúži ako podklad pre tenkovrstvé omietky. 2.2.4.1. Sklovláknitá mriežka Má veľkosť očiek 3,5 – 5,0 mm, ktoré sú odolné voči vzájomnému posunutiu. Sklovláknitá mriežka je odolná voči vplyvu alkalického prostredia. Plošná hmotnosť je 145 - 155 g/m2, pevnosť v ťahu: 1500N / 5 cm pás, dodáva sa v rolách 50 bm o šírke 1,1 m. Ukladá sa do čerstvej výstužnej malty. V oblastiach so zvýšeným namáhaním alebo tam, kde je riziko vzniku mechanického poškodenia systému, sa odporúča aplikovať sklovláknitú mriežku v dvoch vrstvách, prípadne použiť mriežku s vyššou plošnou hmotnosťou. V systéme webertherm exclusive je možné použiť len sklovláknité mriežky, ktoré sú súčasťou komponentov daného systému a sú uvedené v prílohe SK CERTIFIKÁTU o zhode systému riadenia výroby u výrobcu SK04-ZSV-1970. 2.2.4.2. Výstužná malta - webertherm exclusive (401 PE) - lepiaca a výstužná malta pre systém webertherm exclusive - fyzikálno - mechanické vlastnosti sú identické s lepiacou maltou - webertherm KPS (401 P) - lepiaca a výstužná malta pre systém webertherm exclusive - fyzikálno - mechanické vlastnosti sú identické s lepiacou maltou

TECHNOLOGICKÝ PREDPIS TEPELNOIZOLAČNÉHO KONTAKTNÉHO SYSTÉMU

TECHNOLOGICKÝ PREDPIS TEPELNOIZOLAČNÉHO KONTAKTNÉHO SYSTÉMU

WEBERTHERM EXCLUSIVE

min. 40 mm min. 60 mm min. 80 mm

71


TECHNOLOGICKÝ PREDPIS TEPELNOIZOLAČNÉHO KONTAKTNÉHO SYSTÉMU

2.2.5. Penetračný náter (weber 700 alt. weber 705)

72

Slúži predovšetkým na zníženie a zjednotenie nasiakavosti podkladu tenkovrstvovej omietky, ako aj na jeho farebné stvárnenie a zvýšenie priľnavosti omietky. Pri tepelnoizolačných systémoch je týmto podkladom výstužná vrstva. Penetračný náter weber 700 obsahuje syntetické spojivá, pigmenty a impregnačné prísady. Nanáša sa štetcom alebo plsteným valčekom na dokonale vyschnutý podklad. Pred nanášaním je potrebné obsah vedra dokonale premiešať. Tenkovrstvová omietka sa nanáša na dokonale vyschnutý penetračný náter. Technologická prestávka pred nanášaním omietky je min. 24 hodín. 2.2.6. Tenkovrstvová omietka - pre webertherm exclusive Tvorí finálnu vrstvu kontaktného tepelnoizolačného systému. Na ETICS je možné použiť jednu z uvedených tenkovrstvových omietok: weberpas akrylátová, weberpas color, weberpas akrylátsilikónová, weberpas color plus, weberpas silikátová, weberpas exclusive, weberpas clean a weberpas topdry. Materiálové zloženie je uvedené v technických listoch k jednotlivým druhom omietok. 2.3. Projektová príprava stavieb V rámci prípravných prác je potrebné vykonať odborný prieskum zatepľovaného objektu, pri ktorom sa treba zamerať na zistenie stupňa degradácie stavu nosnej konštrukcie a povrchovej úpravy obvodového plášťa. Na základe výsledkov prieskumu je potrebné vypracovať projekt, resp. návrh na zateplenie konkrétneho objektu. Návrh musí obsahovať: - tepelnotechnické posúdenie objektu pred zateplením za účelom stanovenia hrúbky tepelnoizolačnej dosky, vyčíslením prínosov v dôsledku úspory energie na vykurovanie, posúdenie na difúziu vodných pár - konštrukčné riešenie musí obsahovať typové ťažiskové detaily okolo okien, atík, nároží, sokla a pod. - v oblasti statického posúdenia musí byť jednoznačne stanovený spôsob prichytávania platní na fasádu, a to najmä: - určiť, či je nutné pôvodnú omietku odstrániť, alebo možné ponechať, prípadne ako je nutné ju upraviť

-

- stanoviť druh rozperných kotiev v závislosťi na podklade, do ktorého sa bude systém kotviť a počet kotiev na 1 m² technickú správu s popisom najdôležitejších postupov realizácie, s odkazmi na typové detaily.

3. Príprava podkladu pre ETICS 3.1. Všeobecne platné podmienky Pri aplikácii tepelnoizolačného systému na konkrétnom objekte je potrebné dodržiavať: - projekt - technické podmienky a technologický predpis vydaný výrobcom - používať výhradne materiály dodané prihlasovateľom systému Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Weber - Terranova, Bratislava, ktorý garantuje, že materiály a výrobky spĺňajú vlastnosti uvedené v osvedčení vonkajšieho kontaktného tepelnoizolačného systému - používať materiály a výrobky, ktoré sú označené na obale a dodacom liste: výrobca, označenie materiálu, číslo výrobnej šarže a pod. 3.2. Požiadavky na podklad 3.2.1. Podklad vhodný na uplatnenie ETICS musí byť vyzretý, bez prachu, mastnoty, zvyškov oddebňovacích a odformovacích prostriedkov, výkvetov, pľuzgierov a odlupujúcich sa miest, biotického napadnutia a aktívnych trhlín v ploche. 3.2.2. Odporúča sa priemerná súdržnosť podkladu najmenej 200 kPa s tým, že najmenšia jednotlivá prípustná hodnota musí byť aspoň 80 kPa. 3.2.3. Požiadavky na rovinnosť podkladu v závislosti od spôsobu spojenia ETICS s podkladom určuje tabuľka: Spôsob spojenia ETICS s podkladom

Maximálna hodnota odchýlky rovinnosti

Len pomocou lepiacej hmoty

10 mm/m

Pomocou lepiacej hmoty a rozperných kotiev

20 mm/m

3.2.4. Podklad na uplatnenie ETICS nesmie vykazovať výrazne zvýšenú ustálenú vlhkosť ani nesmie byť trvale zvlhčovaný. Zvýšená vlhkosť podkladu sa musí pred zhotovením ETICS znížiť vhodnými sanačnými opatreniami tak, aby sa

odstránila alebo dostatočne znížila príčina výskytu vlhkosti. 3.3. Posudzovanie a overovanie podkladu Fasádne plochy je nutné pred kladením tepelnoizolačného systému prekontrolovať, zistiť ich skutkový stav, otĺcť oduté časti, vyrovnať, odstrániť podľa možnosti staré disperzné nátery a nástreky, minimálne však rozrušiť ich povrch murárskym kladivom. Vysprávky je vhodné robiť opravnou cementovou, resp. polymércementovou maltou vhodnou (určenou) pre danú aplikáciu. Časti fasády ktoré vykazujú veľké nerovnosti je treba upraviť nanesením vhodnej vyrovnávacej malty do roviny. Je výhodnejšie upraviť podklad ako nanášať veľkú vrstvu lepiacej malty. Na zdvojenie tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS na ETICS) je možné použiť tepelnoizolačný kontaktný systém webertherm exclusive po vhodnej a detailnej analýze stavu zateplenej stenovej konštrukcie a pôvodného podkladu a následnom schválení oprávnenou a odborne spôsobilou osobou. 3.4. Obmedzenia pri realizácii zatepľovacieho systému S uvedeným systémom pri použití lepiacej a výstužnej malty webertherm exclusive a webertherm KPS je možné pracovať do teploty +5 °C. Pri použití lepiacej a výstužnej malty webertherm exclusive Z je možné lepenie do 0 °C a vytváranie základnej vrstvy do -7 °C. Do jednotlivých komponentov nie je prípustné primiešavať akékoľvek prísady proti zamrznutiu. Pri spracovaní je potrebné zamedziť priamemu pôsobeniu silného vetra, hnaného dažďa a silného slnečného žiarenia, ktoré vplývajú na nerovnorodé vyschnutie jednotlivých vrstiev systému. Neodporúčame používať na povrchovú úpravu tenkovrstvové omietky tmavých odtieňov, ktorých stupeň svetlosti (HBW) je menší ako 25 (pre akrylátové a silikónové omietky), prípadne 30 (pre minerálne a silikátové omietky). Stupne svetlosti prislúchajúce k jednotlivým farebným odtieňom sú uvedené vo vzorkovníku farieb a sú k dispozícii u výrobcu, resp. dodávateľa materiálov.

4. Lepenie tepelnoizolačných dosiek 4.1. Založenie sokla Na vyschnutý vopred pripravený podklad pripevníme pomocou hmoždiniek a skrutiek resp. vrutov do dreva soklový hliníkový profil, ktorý za-

vážime do vodorovnej polohy. Maximálna vzdialenosť dvoch kotevných prvkov je 500 mm. Nerovnosti medzi podkladom a soklovým profilom vyplníme dištančnými podložkami. Na zjednodušenie práce odporúčame v oblasti rohov používať soklové rohové profily. Pokiaľ sa tieto profily nepoužijú, musia byť hrany soklových profilov v mieste styku na rohu zrezané pod uhlom 45°. Šírka soklového profilu je závislá od hrúbky tepelnoizolačnej dosky. Spravidla je šírka profilu o 3 mm väčšia ako hrúbka tepelnoizolačnej dosky. Medzi jednotlivými soklovými profilmi sa vynecháva dilatačná medzera 2 - 3 mm. Jednotlivé soklové profily je možné spájať pomocou spojovacích kusov pre soklové profily. 4.2. Kladenie tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny Tepelnoizolačné dosky musia doliehať k prednému lícu zakladacej lišty, nesmú ju presahovať ani byť zapustené. Po uložení spodnej rady tepelnoizolačných platní pokračujeme v ich kladení na väzbu smerom zdola hore a jednotlivé platne musia byť k sebe na doraz. Platne z minerálnych vlákien – lamely lepíme celoplošne, lepiacu maltu nanášame zubovým hoblíkom na platne a tie pritláčame a lepíme na stenu. Lepiaca malta sa nanáša na izolačné dosky celoobvodovo kde hrúbka pásu je 10 - 20 mm, šírka pásu min. 50 mm. Do stredu platne sa aplikujú minimálne dva terče veľkosti dlane. Lepiaca malta musí tvoriť min. 40% z celkovej plochy izolantu. Lepiaca hmota nesmie pri jej nanášaní zostať na bočných plochách tepelnoizolačných dosiek ani sa nesmie pri ich osádzaní vytlačiť škárami medzi tepelnoizolačnými doskami. Je potrebné dbať na dôkladné dodržanie predpísaných detailov, najmä na zodpovedné obalenie tepelnoizolačnej dosky sklovláknitou mriežkou. Aby bolo možné dodržať tieto detaily, je potrebné na každom voľnom konci dosiek, t.j. pod parapetným plechom, na voľnom nároží budovy, na sokloch podkladať pod platne pás mriežky, ktorým sa hrany dosák dodatočne obalia. Uloženie každej platne sa kontroluje vodováhou, zvislosť olovnicou, rovinnosť sa kontroluje hliníkovou latou dvojmetrovej dĺžky. Škáry, ktoré prípadne vzniknú medzi platňami a majú do 4 mm sa vypĺňajú montážnou penou. Je striktne zakázané vypĺňať škáry maltou. Tepelnoizolačné dosky sa pri lepení osádzajú tak, aby škáry medzi doskami v nasledujúcej vrstve boli vzdialené min. 100 mm.

TECHNOLOGICKÝ PREDPIS TEPELNOIZOLAČNÉHO KONTAKTNÉHO SYSTÉMU

WEBERTHERM EXCLUSIVE

73


TECHNOLOGICKÝ PREDPIS TEPELNOIZOLAČNÉHO KONTAKTNÉHO SYSTÉMU

5. Kotvenie rozpernými kotvami

74

Druh rozperných kotiev, ich počet, poloha k výstuži a rozmiestnenie v ploche dosiek tepelnej izolácie a v mieste ich stykov alebo v celej ploche ETICS sa určuje v projektovej dokumentácii. Rozperné kotvy sa zvyčajne osádzajú 1 až 3 dni po nalepení dosiek tepelnej izolácie a pred zhotovením výstužnej vrstvy, ak stavebná dokumentácia neurčuje inak. Nesmie sa prekročiť maximálny možný čas vystavenia rozperných kotiev UV žiareniu, t.j. čas, počas ktorého nebudú rozperné kotvy kryté ďalšími vrstvami systému. Maximálny možný čas vystavenia rozperných kotiev UV žiareniu určuje dokumentácia ETICS .

6. Zhotovovanie výstužnej vrstvy Pred zhotovením výstužnej vrstvy sa v časovom predstihu kladú mriežky okolo okenného otvoru. Najskôr obalíme mriežkou plochy ostenia, potom plochy nadpražia okenného otvoru a nakoniec na rovinu fasády na roh okenného otvoru položíme pás mriežky dĺžky min. 300 x 200 mm pod uhlom 45°. Na hrany ostení resp. na rohy používame rohové profily s integrovanou mriežkou, ktoré umožňujú vytvárať kvalitné detaily. Výstužná vrstva sa robí na vybrúsenom a očistenom povrchu tepelnoizolačných dosiek. Na celú plochu nalepených dosiek sa nanesie pomocou nerezového hladidla s rovnou hranou alebo hranou so zubami 10 x 10 mm zamiešaná výstužná malta. Vopred si pripravíme pásy sklovláknitej mriežky dlhé cca. 3 – 5 m, aby sa s nimi dalo lepšie manipulovať. Do čerstvo nanesenej malty ukladáme sklovláknitú mriežku, ktorú zároveň zahladzujeme hladkým antikorovým hladidlom zo stredu do strán. Jednotlivé pásy sklotvláknitej mriežky spájame vzájomne na presah min. 100 mm vo vertikálnom aj horizontálnom smere. Hrúbka výstužnej vrstvy je 3 - 5 mm. Sklovláknitá mriežka musí byť prekrytá min. 1 mm, v spojoch jednotlivých pásov min. 0,5 mm vrstvou výstužnej malty.

7. Zhotovovanie konečnej povrchovej úpravy 7.1. Nanesenie penetračného náteru na výstužnú vrstvu Penetračný náter je možné aplikovať až po dokonalom vyzretí výstužnej vrstvy. Vplyvom studeného a najmä vlhkého počasia však môže dôjsť k predĺženiu technologickej prestávky. Zásada je pokračovať na dokonale vyschnutej a vyzretej ploche, v opačnom prípade hrozí riziko

vzniku farebných rozdielov a fľakov na povrchovej úprave. Po dokonalom vyschnutí výstužnej vrstvy pristúpime k nanášaniu penetračného náteru weber 700 alebo weber 705 v príslušnom farebnom odtieni. Náter pred použitím dôkladne rozmiešame, malé nerovnosti na výstužnej vrstve odstránime prebrúsením brúsnym papierom. Penetračný náter sa nanáša štetkou alebo filcovým valčekom. Náter slúži na zníženie nasiakavosti podkladu, ale aj na čiastočné zjednotenie farby podkladu s farebným odtieňom povrchovej úpravy. Preto je dôležité jeho dobré premiešanie s prípadne usadnutou vrstvou pigmentov. Pred nanesením tenkovrstvovej omietky musí byť náter dokonale suchý. 7.2. Nanesenie povrchovej úpravy - tenkovrstvovej omietky Po dokonalom zaschnutí penetračného náteru - min. 24 hodín, pristúpime k nanášaniu tenkovrstvovej omietky. Plochy fasády rozdelíme na pracovné zábery, ktorých volíme čo najmenšie možné množstvo. Ideálne je, ak celú plochu fasády realizujeme v jednom pracovnom zábere bez prerušenia. Styky pracovných záberov sú zväčša viditeľné aj keď sa realizujú do pásky, niekedy pri rôznych podmienkach schnutia vplyvom atmosférických podmienok (vlhkosť, teplota) môžu vzniknúť aj rôzne farebné odtiene jednotlivých pracovných záberov. Preto je dôležité na aplikáciu finálnej povrchovej úpravy nasadiť dostatočný počet pracovníkov. 0dporúča sa použiť na ucelené plochy materiál rovnakej šarže. Pred začatím prác pozakrývame parapetné plechy, krepovou lepiacou páskou zakryjeme okenné rámy, okná prekryjeme plastikovou fóliou. Pred zahájením prác je potrebné rozmiešať všetky vedrá, skontrolovať číslo šarže, prípadne jednotne upraviť konzistenciu omietky a rozmiestniť vedrá na lešenie. Konzistenciu omietky môžeme upraviť pridaním malého množstva vody. Správna konzistencia je vtedy, keď omietka pri naťahovaní nepadá zo steny, je dobre spracovateľná a nesteká po podklade. Pozor na preriedenie, pridané množstvo vody na jedno vedro omietky sa pohybuje v rozmedzí od 0,0 do 0,2 litra vody. Rôzny podklad a poveternostné podmienky vyžadujú rôznu hustotu omietky. Rozmiešanú tenkovrstvovú omietku nanášame na podklad antikorovým hladidlom v hrúbke rolujúcich zŕn. Preto je potrebné zloženie pracovnej čaty vytvoriť tak, že dvaja pracovníci omietku naťahujú a tretí ju finálne upravuje. Naťahovanie omietky sa robí antikorovým hladidlom, finálna

úprava sa robí plastovým hladidlom. Štruktúra povrchovej omietky sa môže vyhotoviť ako roztieraná alebo ryhovaná. Styk viacerých farebných odtieňov omietky sa vykoná tak, že na podklad sa nalepí krepová páska, po túto sa natiahne a uhladí jeden farebný odtieň. Páska sa odstráni ešte za čerstva. Po zaschnutí omietky sa páska nalepí na hranu prvého farebného odtieňa a prakticky slúži ako jeho ochrana pred znečistením. Po pásku sa nanesie druhý farebný odtieň a páska sa odstráni. 7.3. Odporúčané nástroje Kvalita vykonaných prác je závislá aj od druhu použitého náradia. Pre realizáciu systému sa používa nasledovné náradie: nehrdzavejúce nádoby na miešanie, hladidlo a lopatka z nehrdzavejúcej ocele, špirálový miešač, elektrická vŕtačka, nožík na rezanie sklovláknitej mriežky, pílka na izolant, brúsny hoblík, vodováha, štetka, filcový valček, plastové hladidlo, vyrovnávacia lata dĺžky 2000 mm, olovnica, doplnkové fasádne profily.

8. Kontrola zhotovovania Počas realizácie je výrobná kontrola zameraná najmä na nasledovné činnosti: - dodržanie kvality podkladu - rovinatosť podkladu, kontroluje sa 2 m dlhou latou - teplota ovzdušia počas realizácie a počas vysychania nesmie klesnúť pod +5 °C (neplatí pre lepiacu a výstužnú maltu webertherm exclusive Z) - rovinatosť a bezškárové lepenie tepelnoizolačných platní - dodržiavanie väzby tepelnej izolácie na ploche a na nárožiach objektu - obalenie tepelnoizolačných platní lepiacou maltou a sklovláknitou mriežkou na všetkých stranách, ktoré sú v kontakte s okolím, pod parapetmi a v soklovej oblasti - uloženie šikmých pásikov sklovláknitej mriežky a jej vzájomných presahov - správna konzistencia lepiacej malty a povrchovej úpravy - kvalitné rozotretie omietky a jej estetické zašúchanie plastovým hladidlom - dôkladné pozakrývanie okenných výplní, parapetov, ríms a pod., prípadné ich dôsledné očistenie od lepiacej malty, alebo od povrchovej úpravy

Na realizovaných objektoch sa kontrola sústreďuje na dodržanie zásad ťažiskových detailov podľa tohto predpisu, na kvalitu a správnosť používanie jednotlivých komponentov, na správnosť konzistencie lepiacich a výstužných mált a tenkovrstvovej omietky, na presnosť a rovinnosť prevedenia. 8.1. Údržba ETICS Údržba ETICS zahŕňa miestne opravy vyvolané mechanickým poškodením, ako aj pretretie fasády ochranným hydrofobizačným náterom SHC alebo pretretie fasádnymi nátermi z produktovej rady weberton. Termíny údržby, ako aj spôsoby ich prevedenia, udáva projektová dokumentácia k realizácii ETICS. Pri výraznom znečistení fasády z príliš prašného ovzdušia sa odporúča povrch fasády umyť vodou s pridaním vhodného čistiaceho prostriedku schváleného výrobcom, aj mimo termínu pravidelnej údržby.

9. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Pri realizácii ETICS je potrebné riadiť sa všeobecne platnými predpismi týkajúcimi sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach (vyhláška č. 374/90 Zb.) a predpismi, ktoré sa týkajú práce vo výškach, práce na lešení, na závesných lávkach a manipulácie s elektrickým náradím. Pri práci s materiálom je potrebné používať ochranné pomôcky, pracovať v rukaviciach, je nutné zabrániť dlhodobejšiemu styku komponentov s pokožkou. Pri práci s materiálom je zakázané jesť a fajčiť, pri vniknutí do oka je potrebné oko vypláchnuť čistou vodou a vyhľadať lekárske ošetrenie.

TECHNOLOGICKÝ PREDPIS TEPELNOIZOLAČNÉHO KONTAKTNÉHO SYSTÉMU

WEBERTHERM EXCLUSIVE

75


VYBRANÉ KONŠTRUKČNÉ DETAILY

Nanášanie lepiacej malty na izolačné platne

76

Armovanie sklovláknitou mriežkou v oblasti otvorov

77


VYBRANÉ KONŠTRUKČNÉ DETAILY

Šikmá strecha s izoláciou na strope najvyššieho podlažia

78

Styk zateplenia s pultovou strechou

79


DETAIL BALKÓNA

M1:10

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3

Balkónová konštrukcia v existujúcej výstavbe

100

40 481050

VYBRANÉ KONŠTRUKČNÉ DETAILY

2 1

13

150

Schéma prekrývania sklovláknitej mriežky webertherm 100

14

Detail balkóna

Zateplený sokel na balkónových konštrukciách

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

obvodová stena stropná vnútorná konštrukcia vystupujúca balkónová konštrukcia expandovaný polystyrén EPS 100S weber.bat výstuž grid 120 hydroizolácia webertec s výstužným pásikom v kúte (ak je súčasťou hydroizolačného systému) mrazuvzdorná lepiaca malta webercol keramická dlažba polystyrén XPS-G keramický soklík existujúce oplechovanie pôvodné zdvojené drevené balkónové dvere (nevymenené) tepelná izolácia EPS, EPS s grafitom alebo MW sklovláknitá mriežka

81


VYBRANÉ KONŠTRUKČNÉ DETAILY

Parapet okna - plastové okno

PARAPET OKNA - PLASTOVÉ OKNO

M1:5

10 9 8

PARAPET OKNA - PÔVODNÉ DREVENÉ OKNÁ 11 10 9 8

3 2

3 2

4 5

4 5

6 7

6 7

1

30

1

30

12

11

Schéma prekrývania sklovláknitej mriežky webertherm

Schéma prekrývania sklovláknitej mriežky webertherm

82

Parapet okna - pôvodné drevené okno M1:5

3

pôvodné drevené zdvojené okno (nevymenené)

4

ukončujúci profil oplechovania

5

tesniaci škárový pás (odolný voči atmosferickým vplyvom)

6

príponka oplechovania

7

hliníkový parapetný plech

8

paropriepustná samolepiaca okenná fólia

9

PUR pena

10

tesnenie trvalopružným tmelom

11

tepelná izolácia EPS alebo EPS s grafitom (hrúbku x stanoví teplotechnický výpočet)

12

sklovláknitá mriežka webertherm

6 12

vnútorná parapetná doska

3

pôvodné drevené zdvojené okno (nevymenené)

4

ukončujúci profil oplechovania

5

tesniaci škárový pás (odolný voči atmosferickým vplyvom)

6

príponka oplechovania

7

hliníkový parapetný plech

8

paropriepustná samolepiaca okenná fólia

9

PUR pena

10

tesnenie trvalopružným tmelom

11

polyuretánový tmel

12

tepelná izolácia EPS alebo EPS s grafitom (hrúbku x stanoví teplotechnický výpočet)

13

sklovláknitá mriežka webertherm

150

vnútorná parapetná doska

obvodová stena

2

100

2

100

obvodová stena

150

1

1

6 13

83


POŽIARNA BEZPEČNOSŤ V septembri 2015 vyšla Zmena 2 Slovenskej technickej normy STN 73 0802/Z2, Požiarna bezpečnosť stavieb. Oprava 1 k Zmene 2 (STN 73 0802/Z2/O1), je návrhom prechodného obdobia. To znamená, že projektanti mali možnosť dokumentáciu dokončiť a odovzdať podľa STN 73 0802/ Z1do 29.02.2016, ale od 01.03.2016 musí byť dokumentácia odovzdaná podľa STN 73 0802/ Z2. Tento návrh bol vypracovaný .na základe ohlasov projektantov a bol konzultovaný a odsúhlasený odbornom štátnej stavebnej správy Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR. STN 73 0802/Z2, Požiarna bezpečnosť stavieb sa zameriava hlavne na aplikáciu požiarnych zábran. Požiarna zábrana je bariéra v celej hrúbke tepelnoizolačného kontaktného systému, ktorá obmedzuje šírenie požiaru tepelnoizolačným kontaktným systémom a po vonkajšom povrchu obvodovej steny s tepelnou ochranou tepelnoizolačným kontaktným systémom [STN 73 0802/Z2, čl. 2.1.35]. Nižšie Vám ponúkame niekoľko dôležitých zmien, ktorými je nevyhnutné sa riadiť, pokiaľ je projekt podaný od 01.03.2016. 1. Na nehorľavé obvodové steny stavby vrátane požiarnych pásov sa z vonkajšej strany stavebnej konštrukcie môže pridať tepelnoizolačný kontaktný systém [STN 73 0802/Z2, čl. 6.2.7.2]: Triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0; Triedy reakcie na oheň aspoň B-s1, d0, s tepelnou izoláciou triedy reakcie na oheň aspoň E Triedy reakcie na oheň aspoň B-s2, d0, s tepelnou izoláciou triedy reakcie na oheň aspoň E 2. Požiarna bariéra je zábrana, ktorá je súčasťou tepelnoizolačného kontaktného systému triedy reakcie na oheň B-s1, d0 s tepelnou izoláciou z EPS triedy reakcie na oheň aspoň E s hrúbkou viac ako 100 mm a najviac 200 mm. Požiarna zábrana so šírkou aspoň 200 mm je vytvorená z tepelnej izolácie z MW triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0 [STN 73 0802/Z2, čl. 6.2.7.4.1].

84

3. V stavbách sa navrhuje vodorovná požiarna zábrana nad každým podlažím s otvorom v obvodovej stene. Požiarna zábrana sa umiestňuje na nehorľavé obvodové steny spravidla v mieste pôvodných požiarnych pásov do vzdialenosti najviac 400 mm nad otvorom nachádzajúcim sa pod ňou. Môže byť navrhnutá ako [STN 73 0802/Z2, čl. 6.2.7.4.3]: - Súvislá požiarna zábrana po celom obvode budovy - Požiarna zábrana s presahom 500 mm od ostenia na každú stranu iba nad otvormi, musí sa doplniť zvislými požiarnymi zábranami zhotovenými na nárožiach obvodového plášťa budovy - Súvislá požiarna zábrana napojená na vystupujúce stavebné konštrukcie najmä balkónov, lodžií a markíz 4. V styku s terénom najviac do výšky 600 mm sa navrhuje tepelná izolácia (nenasiakavá) triedy reakcie na oheň aspoň E v tepelnoizolačnom kontaktnom systéme triedy reakcie na oheň aspoň B-s1, d0. Medzi tepelnú izoláciu (nenasiakavú) a tepelnoizolačný kontaktný systém triedy reakcie na oheň aspoň B-s1, d0 s tepelnou izoláciou triedy reakcie na oheň aspoň E sa vkladá soklová požiarna zábrana. Soklová požiarna zábrana sa navrhuje aj ako začiatok tepelnoizolačného kontaktného systému triedy reakcie na oheň aspoň B-s1, d0 s tepelnou izoláciou triedy reakcie na oheň aspoň E, ak sa sokel nezatepľuje [STN 73 0802/Z2, čl. 6.2.7.4.3]. 5. V mieste styku obvodovej steny dvoch stavieb sa v tepelnoizolačnom kontaktnom systéme triedy reakcie na oheň aspoň B-s2, d0 navrhuje zvislá požiarna zábrana [STN 73 0802/Z2, čl. 6.2.7.6.2]. 6. V budovách s horľavou strechou alebo krovom a s rímsou alebo horľavou atikou plochej strechy od terénu viac ako 7,00 m, sa na obvodovej stene navrhuje požiarna zábrana pod rímsou, atikou alebo v polohe nehorľavej rímsy na zabránenie šírenia požiaru po povrchu strechy alebo do podkrovia [STN 73 0802/Z2, čl. 6.2.7.6.3].

7. Na mieste pôvodných požiarnych pásov Ak máte nejaké otázky, neváhajte a obráťte pri dilatácii dvoch susediacich budov sa na nás. Využite naše konzultačné porasa navrhujú dve súvislé zvislé požiarne denstvo a napíšte nám! zábrany šírky aspoň 200 mm v tepelnoizolačnom kontaktnom systéme triedy reakcie na oheň aspoň B-s2, d0. v mieste dilatačnej škáry sa navrhuje výplň zo stavebných výrobkov triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0 [STN 73 0802/Z2, čl. 6.2.7.6.4]. 8. Hrúbka tepelnej izolácie požiarnej zábrany pri zdvojení ETICS sa určí ako súčet hrúbky pôvodného ETICS (všetkých vrstiev) a hrúbky tepelnej izolácie pridávaného tepelnoizolačného kontaktného systému vrátane lepiacej vrstvy pridávaného ETICS [STN 73 0802/Z2, čl. 6.2.7.3]. Veľmi dôležitými údajmi pri zatepľovaní v súvislosti s požiarnymi zábranami je výška budovy a hrúbka tepelnej izolácie. Pokiaľ je: a) h ≤ 22,5 m a hrúbka TI triedy reakcie na oheň aspoň E je ≤ 100 mm; na vonkajší povrch nehorľavej obvodovej steny sa navrhuje ETICS aspoň Bs1, d0 b) h > 22,5 m a hrúbka TI triedy reakcie na oheň aspoň E je ≤ 100 mm; na vonkajší povrch nehorľavej obvodovej steny sa navrhuje do výšky stavby 22,5 m ETICS aspoň Bs1, d0 a vyššie od úrovne nad oknom celoplošne ETICS triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0 c) h ≤ 22,5 m a hrúbka TI triedy reakcie na oheň aspoň E je > 100 mm; na vonkajší povrch nehorľavej obvodovej steny sa navrhuje ETICS aspoň Bs1, d0 s požiarnymi zábranami d) h > 22,5 m a hrúbka TI triedy reakcie na oheň aspoň E je > 100 mm, na vonkajší povrch nehorľavej obvodovej steny sa navrhuje do výšky stavby 22,5 m ETICS aspoň Bs1, d0 s požiarnymi zábranami a vyššie od úrovne nad oknom celoplošne ETICS triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0

85


VYBRANÉ DETAILY Z HĽADISKA POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI

86

87


VYBRANÉ DETAILY Z HĽADISKA POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI

M1:200

min. 600 mm min. 200 mm

150 - 400 mm

min. 200 mm

min. 100 mm

PRIEČELIA BUDOVY S VÝŠKOU STAVBY VIAC AKO 22,5 m, HRÚBKA TEPELNEJ IZOLÁCIE EPS VIAC AKO 100 mm

vodorovné vystupujúce konštrukcie zdola ETICS triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0

vodorovné vystupujúce konštrukcie zdola ETICS triedy reakcie na oheň aspoň B-s1, d0

1.NP

ETICS s triedou reakcie na oheň aspoň B-s1, d0 s tepelnou izoláciou triedy reakcie na oheň aspoň E (EPS alebo EPS s grafitom) ETICS s triedou reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0 s tepelnou izoláciou triedy reakcie na oheň aspoň A2 (MW) ETICS s triedou reakcie na oheň aspoň B-s1, d0 s tepelnou izoláciou triedy reakcie na oheň aspoň E (nenasiakavá tepelná izolácia)

88

89


VYBRANÉ DETAILY Z HĽADISKA POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI

90

91


VYBRANÉ DETAILY Z HĽADISKA POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI

92

93


VYBRANÉ DETAILY Z HĽADISKA POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI

94

95


VYBRANÉ DETAILY Z HĽADISKA POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI

ZÁSADY RIEŠENIA: M 1:15 PREKRÝVANIE SKLOVLÁKNITEJ MRIEŽKY WEBERTHERM V PLOCHE

ZÁSADY RIEŠENIA: M 1:15 PREKRÝVANIE SKLOVLÁKNITEJ MRIEŽKY WEBERTHERM V PLOCHE

1 x sklovláknitá mriežka webertherm

Zvislé prekrývanie sklovláknitej mriežky webertherm, kombinácia tepelnoizolačných materiálov (EPS a MW)

1

min. 200 mm

min. 100 mm

3

min. 100 mm

3

2

min. 100 mm

1

2 x sklovláknitá mriežka webertherm

4 1

2 Zvislé prekrývanie sklovláknitej mriežky webertherm, kombinácia tepelnoizolačných materiálov (EPS a MW)

3

min. 100 mm

min. 500 mm

min. 100 mm

2 2

1 2 3

96

obvodová stena tepelná izolácia EPS, EPS s grafitom alebo MW sklovláknitá mriežka webertherm

1

1 2 3 4

min. 100 mm

obvodová stena tepelná izolácia EPS alebo EPS s grafitom tepelná izolácia MW sklovláknitá mriežka webertherm

min. 100 mm min. 200 mm

4

3

97


VYBRANÉ DETAILY Z HĽADISKA POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI

ZÁSADY RIEŠENIA: ZAČIATOK A UKONČENIE ETICS

ZÁSADY RIEŠENIA: NÁROŽIE

M 1:20

Vonkajší roh, 1x sklovláknitá mriežka webertherm bez rohového profily

Horné ukončenie ETICS (alternatívy) 1

Ukončenie a založenie sklovláknitej mriežky webertherm

min. 150 mm

7 9 10

1 min. 150 mm min. 150 mm

schéma sklovláknitej mriežky webertherm pri ukončení systému bez použitia ukončujúceho profilu so založením sklovláknitej mriežky

1

schéma sklovláknitej mriežky webertherm pri ukončení systému bez použitia ukončujúceho profilu so založením sklovláknitej mriežky na horizontálnu plochu (atika)

min. 150 mm

2

Vonkajší roh, 2x sklovláknitá mriežka webertherm bez rohového profily

min. 100 mm

schéma sklovláknitej mriežky webertherm pri ukončení systému s použitím ukončujúceho profilu

min. 100 mm

M 1:20

2 3 4

98

ukončujúci profil Začiatok ETICS sklovláknitá mriežka webertherm obvodová stena zakladací soklový profil plný zakladací soklový profil perforovaný požiarna zábrana soklová tepelná izolácia EPS alebo EPS s grafitom tepelná izolácia MW výstužná malta webertherm s vloženou sklovláknitou mriežkou webertherm povrchová úprava weberpas

min. 100 mm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5

5 6 alternatívna schéma sklovláknitej mriežky webertherm v začiatku systému bez použitia soklovej lišty

1

1

5

5

100 mm

4

3

Vonkajší roh, 2x sklovláknitá mriežka webertherm s rohovým profilom

100 mm

3

min. 200 mm

min. 100 mm

Vonkajší roh, 1x sklovláknitá mriežka webertherm s rohovým profilom

3

2 3 4

min. 150 mm min. 150 mm

8 9 10

100 mm 1 2 3 4 5

2 3 4

100 mm

2 3 4

obvodová stena tepelná izolácia (EPS, EPS s grafitom alebo MW) výstužná malta webertherm s vloženou sklovláknitou mriežkou webertherm povrchová úprava weberpas rohový profil s natavenou sklovláknitou mriežkou webertherm (kombiprofi)

99


VYBRANÉ DETAILY Z HĽADISKA POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI

ZÁSADY RIEŠENIA: PARAPET

M1:10

EPS

2 3

100

100

3

M1:10

Schéma prekrývania sklovláknitej mriežky webertherm

alternatívne riešenie

2

ZAČIATOK ETICS PRI SOKLI

9 6

7 6 4

2

7 6 5 1

1 2 3 4 5 6 7

100

obvodová stena rám okna parapetný plech tepelná izolácia EPS alebo EPS s grafitom tepelná izolácia MW výstužná malta webertherm s vloženou sklovláknitou mriežkou webertherm povrchová úprava weberpas

min. 200 mm

100

1/2

min. 200

2

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

< 300 mm

100

7 6 5

7 2

1

3

100

3

XPS max. 600 mm

2

MW

100

alternatívne riešenie

8

100

1

1/2

1

min. 400

7 6 4

4 5 x

sklovláknitá mriežka zakladací soklový profil v závislosti od TI, plný (XPS), perforovaný (MW) obvodová stena trvalo pružný tmel existujúci zrekonštruovaný sokel lepiaca malta webertherm nenasiakavá tepelná izolácia XPS alebo EPS Perimeter (hrúbku x stanoví teplotechnický výpočet) vodorovná požiarna zábrana, tepelná izolácia MW (hrúbku x stanoví teplotechnický výpočet) tepelná izolácia EPS alebo EPS s grafitom (hrúbku x stanoví teplotechnický výpočet) vložený pás sklovláknitej mriežky webertherm prekrývajúci kombináciu izolácie z EPS a MW

101


VYBRANÉ DETAILY Z HĽADISKA POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI

ZAČIATOK ETICS POD ÚROVŇOU TERÉNU

M 1:15

200

10 9 12

100

XPS

min. 200

MW

5 4 3

3

1

min. 300 mm

300 - 600

Ukončujúca lišta

min. 300 mm

200

2

4

6

5

9 10

2

Schéma prekrývania sklovláknitej mriežky webertherm 200

6

M 1:15

100 100 100 100 100 100 100 100

2

EPS

1/2 1/2 100

min. 200

100

Schéma prekrývania sklovláknitej mriežky webertherm

min. 400

DILATÁCIA OBVODOVÉHO PLÁŠŤA PRI HRÚBKE TEPELNEJ IZOLÁCIA EPS VIAC AKO 100 mm

200

100 100 100 100 100 100 100 100 1 11 10 8

300

300

4

min. 40

2

min. 300

4

Schéma vystriedania zvislých škár medzi radmi MW

4

2

Schéma styku dilatačného profilu

2

7 8 9

1

102

8

sklovláknitá mriežka webertherm

2

obvodová stena

3

nenasiakavá tepelná izolácia XPS alebo EPS Perimeter (hrúbku x stanoví teplochnický výpočet)

4

vodorvná požiarna zábrana, tepelná izolácia MW (hrúbku x stanoví teplochnický výpočet)

5

tepelná izolácia EPS alebo EPS s grafitom (hrúbku x stanoví teplotechnický výpočet)

6

rozperná kotva

7

nopová fólia

8

riečne kamenivo, frakcia 16-32 mm

9

rastlá zemina

10 11 12

nová hydroizolácia povrchová úprava weberpas a marmolit weberpas vložený pás sklovláknitej mriežky webertherm prekrývajúci kombináciu tepelnej izolácie z EPS a MW

100 100 100 100 100 100 min. 300 min. 300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

100 100 100 100 100 100 400 400

sklovláknitá mriežka webertherm 4 vystriedanie zvislých škár medzi radmi MW obvodová stena dilatačný profil s pásom sklovláknitej mriežky dilatačná škára nehorľavá výplň (MW) 3 tesniaci profil z komprimovanej polyuretánovej peny vložený pás sklovláknitej mriežky prekrývajúci styk dilatačného profilu, min. 400 x 200 mm tepelná izolácia MW (hrúbku x stanoví tepelnotechnický výpočet) tepelná izolácia EPS alebo EPS s grafitom (hrúbku x stanoví teplotechnický výpočet) dilatačná škára

11

6

7

103


VYBRANÉ DETAILY Z HĽADISKA POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI

STROP NAD NEVYKUROVANÝM PODLAŽÍM

M1:10 1

Zvislý rez

NADPRAŽIE OKNA PRI HRÚBKE TEP. IZOLÁCIE Z EPS MAX. 100 mm

M 1:5

max. 100

1

4

3

100

nevykurovaný priestor

2

4

Schéma prekrývania sklovláknitej mriežky webertherm

5

100

100

6

100

8

100

2

x

vykurovaný priestor

Schéma prekrývania sklovláknitej mriežky weber.therm

9

7

7

Schéma prekrývania sklovláknitej mriežky webertherm

alt. I

3 1

150 5 1 2 3 4 5

104

obvodová stena stropná konštrukcia sklovláknitá mriežka webertherm tepelná izolácia MW (hrúbku x stanoví tepelnotechnický výpočet) tepelná izolácia EPS alebo EPS s grafitom (hrúbku x stanoví tepelnotechnický výpočet)

obvodová stena

2

rámová oceľová platňa

3

PUR pena

4

krycia sa,olepiaca PVC lišta

5

plastové okno s izolačným dvojsklom

6

100

100

7

8 alt. II

100

6

ukončujúci profil (APU lišta)

7

ukončujúci profil s okapovým nosom

8

sklovláknitá mriežka webertherm

9

tepelná izolácia EPS alebo EPS s grafitom (hrúbku x stanoví teplotechnický výpočet)

105


VYBRANÉ DETAILY Z HĽADISKA POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI

NADPRAŽIE OKNA PRI HRÚBKE TEP. IZOLÁCIE Z EPS VIAC AKO 100 mm

M 1:5

DETAIL ATIKY

M1:10

Nehorľavá strecha max. 100

9 8

106

obvodová stena

2

rámová oceľová platňa

3

PUR pena

4

krycia sa,olepiaca PVC lišta

5

plastové okno s izolačným dvojsklom

6

ukončujúci profil (APU lišta)

7

ukončujúci profil s okapovým nosom

8

sklovláknitá mriežka webertherm

100

min. 200 100

400

400

alt. I 6

1

1

Schéma prekrývania sklovláknitej mriežky webertherm

1

2

7

7

100

30

100 8

alt. II

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

obvodová stena tepelná izolácia EPS alebo EPS s grafitom vodorovná požiarna zábrana, tepelná izolácia MW trvalopružný tmel tepelná izolácia XPS doska OSB, hrúbky 22 mm kotviaci prvok príponka oplechovania atiky Schéma prekrývania sklovláknitej oplechovanie atiky mriežky webertherm sklovláknitá mriežka webertherm 100

100

EPS

100

9

tepelná izolácia EPS alebo EPS s grafitom (hrúbku x stanoví teplotechnický výpočet)

10

vodorovná požiarna zábrana, tepelná izoláacia MW (hrúbku x stanoví teplotechnický výpočet)

11

vložený pás sklovláknitej mriežky webertherm prekrývajúci kombináciu tep. izolácie z EPS a MW

min. 300

6

2

4 3

100

100

4

250

5

30

11

min. 200

100

4

7 6 5

100

2 3

Schéma prekrývania sklovláknitej mriežky weber.therm

9

1

150-400

100

450

200

10

9 8

7 6 5

100

9

Horľavá strecha

10

MW

EPS

10

107


webertherm exclusive

webertherm KPS

108

Žiar nad Hronom, bytový dom Moyzesova

lepiaca a výstužná malta Najdôležitejšie vlastnosti ľahko spracovateľná mrazuvzdorná pružná vyvinutá na lepenie tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny a stierkovanie Definícia výrobku Lepiaca a výstužná malta na báze cementu. Farebné odtiene Vyrába sa v prírodnej sivej farbe.

Použitie V kombinácii so sklovláknitou mriežkou je určená na vytváranie výstužnej vrstvy pri obnove starších popraskaných omietok, ďalej je vhodné na lepenie izolačných doskových materiálov v interiéri i exteriéri. Taktiež je určené, v kombinácii s vhodným typom sklovláknitej mriežky, na vytváranie základnej vrstvy na lícnej strane tepelnoizolačných materiálov pod finálnu omietku. Spotreba

Podmienky na spracovanie Teplota okolitého vzduchu pri aplikácii nesmie klesnúť pod +5°C a byť vyššia ako +25°C. Pri aplikácii sa vyhnite priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Systémové výrobky weber betonkontakt

Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C.

str. 341

Balenie V 25 kg pap. obaloch, 48 ks – 1200 kg/paleta.

názov kód výrobku webertherm exclusive 401PE lepenie tepelnoizolačných minerálnych izolantov bezškárová výstužná stierka

Bezpečnosť práce

spotreba cca 4 kg/m2 cca 5-6 kg/m2

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P305, P351, P338, P310, P302, P352, P333, P313, P304, P340, P312, P362, P501

!

Definícia výrobku Lepiaca a výstužná malta na báze cementu.

lepiaca a výstužná malta Najdôležitejšie vlastnosti ľahko spracovateľná mrazuvzdorná pružná vyvinutá na lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu a stierkovanie

Farebné odtiene Vyrába sa v prírodnej sivej farbe. Podmienky na spracovanie Teplota okolitého vzduchu pri aplikácii nesmie klesnúť pod +5°C a byť vyššia ako +25°C. Pri aplikácii sa vyhnite priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Balenie V 25 kg papierových obaloch, 48 ks – 1200 kg/paleta.

Taktiež je určené, v kombinácii s vhodným typom sklovláknitej mriežky, na vytváranie základnej vrstvy na lícnej strane tepelno-izolačných materiálov pod finálnu omietku.

Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách +5°C až +25°C.

Spotreba

Systémové výrobky weber betonkontakt

lepenie tepelnoizolačných doskových materiálov bezškárová výstužná stierka

str. 341

Použitie V kombinácii so sklovláknitou mriežkou je určená na vytváranie výstužnej vrstvy pri obnove starších popraskaných omietok, ďalej jevhodné na lepenie izolačných doskových materiálov v interiéri i exteriéri.

názov webertherm KPS

Bezpečnosť práce

kód výrobku 401P spotreba cca 3-4 kg/m2 cca 4-6 kg/m2

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P305, P351, P338, P310, P302, P352, P333, P313, P304, P340, P312, P362, P501

!

ET ICS - TEPELNOIZOLAČNÉ KONTAKTNÉ SYSTÉMY

ET ICS - TEPELNOIZOLAČNÉ KONTAKTNÉ SYSTÉMY

Bratislava, novostavba TAMMI

109


webertherm clima

webertherm LEPARM

110

lepiaca a výstužná malta Najdôležitejšie vlastnosti mrazuvzdorná pružná vysoká paropriepustnosť vysoká prídržnosť k podkladu

Definícia výrobku Lepiaca a výstužná malta na báze cementu. Farebné odtiene Vyrába sa v prírodnej sivej farbe. Podmienky na spracovanie Teplota okolitého vzduchu pri aplikácii nesmie klesnúť pod +5°C a byť vyššia ako +25°C. Pri lepení sa vyhnite priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Balenie V 25 kg papierových obaloch, 42 ks – 1050 kg/paleta. Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách +5°C až +25°C.

Lednické Rovne, bytový dom Súhradka

Systémové výrobky weber betonkontakt

str. 341

Použitie V kombinácii so sklovláknitou mriežkou je určená na vytváranie výstužnej vrstvy pri obnove starších popraskaných omietok, ďalej je vhodná na lepenie izolačných doskových materiálov v interiéri i exteriéri. Taktiež je určená, v kombinácii s vhodným typom sklovláknitej mriežky, na vytváranie základnej vrstvy na lícnej strane tepelnoizolačných materiálov pod finálnu omietku (na stenu lepiť viac perforovanou stranou polystyrénu – modrý EPS). Spotreba názov kód výrobku webertherm clima M721 lepenie tepelnoizolačných doskových materiálov bezškárová výstužná stierka

Bezpečnosť práce

spotreba cca 5 kg/m2 cca 4,5 kg/m2

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P305, P351, P338, P310, P302, P352, P333, P313, P304, P340, P312, P362, P501

!

Definícia výrobku Lepiaca a výstužná malta na báze cementu.

univerzálna lepiaca a výstužná malta

Farebné odtiene Vyrába sa v prírodnej farbe sivej.

Najdôležitejšie vlastnosti ľahko spracovateľná mrazuvzdorná v prírodnom sivom odtieni

Podmienky na spracovanie Teplota okolitého vzduchu pri aplikácii nesmie klesnúť pod +5°C a byť vyššia ako +25°C. Pri aplikácii sa vyhnite priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Balenie V 25 kg papierových obaloch, 48 ks – 1200 kg/paleta. Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách +5°C až +25°C. Použitie Hmota je určená na lepenie tepelnoizolačných doskových materiálov. Taktiež je určená, v kombinácií s vhodným typom sklovláknitej mriežky, na vytváranie základnej vrstvy na lícnej strane tepelnoizolačných materiálov pod finálnu omietku.

Spotreba názov kód výrobku webertherm leparm 410P lepenie stierkovanie

Systémové výrobky weber betonkontakt Bezpečnosť práce

spotreba 3 - 4 kg/m2 4 - 6 kg/m2

str. 341

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P305, P351, P338, P310, P302, P352, P333, P313, P304, P340, P312, P362, P501

!

ET ICS - TEPELNOIZOLAČNÉ KONTAKTNÉ SYSTÉMY

ET ICS - TEPELNOIZOLAČNÉ KONTAKTNÉ SYSTÉMY

Bratislava, Banská Bystrica, bytový polyfunkčný dom Krásnohorská dom Arkádia

111


webertherm mínus 7

webertherm exclusive Z

112

zimná lepiaca a výstužná malta Najdôležitejšie vlastnosti aplikovateľná do -7°C mrazuvzdorná vyvinutá na lepenie a stierkovanie v chladnom období Definícia výrobku Lepiaca a výstužná malta na báze cementu. Farebné odtiene Vyrába sa v prírodnej farbe sivej. Podmienky na spracovanie K lepeniu izolantu je lepidlo určené pre rozsah teploty podkladu a okolného prostredia od 0°C do +10°C a vlhkostných podmienok do 80 %. Pre stierkovanie je malta určená určené pre aplikácie v rozsahu teploty podkladu a okolného prostredia od +10°C do -7°C a vlhkostných podmienok do 80 %. Je nutné, aby v priebehu troch dní od aplikácie teplota neklesla pod -7°C. Následnú vrstvu finálnej omietky je možné na základnú vrstvu apli-

Bratislava, bytový dom Vilová

kovať až pri teplotách nad +5°C, ktoré sú v priebehu min. troch dní. Balenie V 25 kg pap. obaloch, 48 ks – 1200 kg/paleta. Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Použitie Je určený pre lepenie izolačných doskových materiálov. Rovnako je určený v kombinácii s vhodným typom sklovláknitej mriežky pre vytváranie základnej vrstvy na lícovej strane tepelnoizolačných materiálov, pod finálnou omietkou. Výstužná malta je určená pre finálne ukončenie stavebných prác pred zimným obdobím. Spotreba názov webertherm minus 7

kód výrobku LZS 777

lepenie tepelnoizolačných spotreba doskových materiálov cca 3 - 4 kg/m2 bezškárová výstužná stierka cca 4 - 5 kg/m2

Bezpečnosť práce

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P305, P351, P338, P310, P302, P352, P333, P313, P304, P340, P312, P362, P501

!

Definícia výrobku Lepiaca a výstužná malta na báze cementu.

zimná lepiaca a výstužná malta pre fasádne izolačné materiály

Farebné odtiene Vyrába sa v prírodnej farbe sivej. Podmienky na spracovanie K lepeniu izolantu je lepidlo určené pre rozsah teploty podkladu a okolného prostredia od 0°C do +10°C a vlhkostných podmienok do 80 %. Pre stierkovanie je lepidlo určené pre aplikácie v rozsahu teploty podkladu a okolného prostredia od +10°C do -7°C a vlhkostných podmienok do 80 %. Je nutné, aby v priebehu troch dní od aplikácie teplota neklesla pod -7°C. Následnú vrstvu finálnej omietky je možné na stierkovú vrstvu aplikovať až pri teplotách nad +5°C, ktoré sú v priebehu min. troch dní. Balenie V 25 kg pap. obaloch, 48 ks – 1200 kg/paleta. Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Použitie Je určená pre lepenie tepelnoizolačných doskových materiálov z minerálnej vlny.

Najdôležitejšie vlastnosti aplikovateľná do -7°C mrazuvzdorná vyvinutá na lepenie a stierkovanie v chladnom období Rovnako je určená v kombinácii s vhodným typom sklovláknitej mriežky pre vytváranie základnej vrstvy na lícovej strane tepelnoizolačných materiálov z minerálnej vlny pod finálnou omietkou. Malta ako stierková hmota je určený pre finálne ukončenie stavebných prác pred zimným obdobím. Spotreba názov webertherm exclusive Z

kód výrobku 401PE Z

lepenie tepelno-izolačných spotreba materiálov na báze MW cca 4 kg/m2 bezškárová výstužná stierka cca 5 - 6 kg/m2

Bezpečnosť práce

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P305, P351, P338, P310, P302, P352, P333, P313, P304, P340, P312, P362, P501

!

ET ICS - TEPELNOIZOLAČNÉ KONTAKTNÉ SYSTÉMY

ET ICS - TEPELNOIZOLAČNÉ KONTAKTNÉ SYSTÉMY

Bratislava, bytový dom Heyrovského

113


webertherm plus ultra

webertherm RD

ET ICS - TEPELNOIZOLAČNÉ KONTAKTNÉ SYSTÉMY

lepiaca a výstužná malta

114

Najdôležitejšie vlastnosti mrazuvzdorná pružná vyvinutá na lepenie tepelnej izolácie z fenolovej peny a stierkovanie Definícia výrobku Lepiaca a výstužná malta na báze cementu. Farebné odtiene Vyrába sa v prírodnej sivej farbe. Podmienky na spracovanie Teplota okolitého vzduchu pri aplikácii nesmie klesnúť pod +5°C a byť vyššia ako +25°C. Pri aplikácii sa vyhnite priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Balenie V 25 kg papierových obaloch, 42 ks – 1050 kg/paleta. Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách +5°C až +25°C.

Systémové výrobky weber betonkontakt

str. 341

Použitie Je určený na lepenie izolačných doskových materiálov na báze fenolovej peny. Je určený v kombinácii s vhodným typom sklovláknitej mriežky pre vytváranie základnej vrstvy na lícovej strane tepelnoizolačných materiálov, pod finálnou omietkou. Spotreba názov webertherm plus ultra

kód výrobku M 768

spotreba lepenie tepelnoizolačných doskových materiálov cca 5,0 – 5,5 kg/m2 bezškárová výstužná stierka cca 5,5 – 6,0 kg/m2

Bezpečnosť práce

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P305, P351, P338, P310, P302, P352, P333, P313, P304, P340, P312, P362, P501

!

Definícia výrobku Lepiaca a výstužná malta na báze cementu.

univerzálna lepiaca a výstužná malta

Farebné odtiene Vyrába sa v prírodnej farbe sivej.

Najdôležitejšie vlastnosti ľahko spracovateľná mrazuvzdorná paropriepustná

Podmienky na spracovanie Teplota okolitého vzduchu pri aplikácii nesmie klesnúť pod +5°C a byť vyššia ako + 25°C. pri lepení sa vyhnite priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Balenie V 25 kg pap. obaloch, 48 ks – 1200 kg/paleta. Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Použitie Malta je určená na lepenie tepelnoizolačných doskových materiálov. Taktiež je určená, v kombinácií s vhodným typom sklovláknitej mriežky, na vytváranie základnej vrstvy na lícnej strane tepelno-izolačných materiálov pod finálnu omietku.

Spotreba názov webertherm RD lepenie stierkovanie

Bezpečnosť práce

kód výrobku C TSS25 spotreba 4,0 kg/m2 3,0 kg/m2

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P305, P351, P338, P310, P302, P352, P333, P313, P304, P340, P312, P362, P501

!

ET ICS - TEPELNOIZOLAČNÉ KONTAKTNÉ SYSTÉMY

Žilina, rodinný dom

Bratislava, Koloseo

115


webertherm technik

Zatepľujte s ISOVEROM!

116

lepiaca a výstužná malta Najdôležitejšie vlastnosti vhodná na drevodomy vysoko pružná vhodná aj na dosky XPS Definícia výrobku Jednozložková prášková lepiaca a stierkovacia hmota na báze cementu na lepenie a stierkovanie tepelnoizolačných dosiek na drevotrieskové, cemento-trieskové, sádrovláknité a OSB dosky. Na OSB dosky chránené olejom, voskom alebo parafínom pred aplikáciou tepelnoizolačného kontaktného systému naneste weber bondprimer. Farebné odtiene Vyrába sa v prírodnej sivej farbe. Podmienky pre spracovanie Práce spojené s aplikáciou webertherm technik sa nesmú vykonávať pri teplotách pod +5°C a nad +26°C, pri silnom vetri a daždi.

Balenie V 25 kg papierových obaloch, 42 ks – 1050 kg / paleta. Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách +5°C až +25°C. Použitie Na lepenie tepelno-izolačných dosiek v interiéri aj exteriéri. V kombinácii s vhodným typom sklovláknitej mriežky na vytvorenie základnej vrstvy pod finálnu omietku. Spotreba názov webertherm klasik lepenie tepelnoizolačných doskových materiálov bezškárová výstužná stierka

LU S P L L A G RE Y W YRÉNU

EPSO SIVÉHO POLYSŠTIU R E V O I S A D O S K A Z M P R E V YŠ N E RO FA SÁ D M N ÁT Ý N N A ARENIU S O C H R Ť VO Č I U V Ž I OS I K ÁC I U O D O LN I U A PL Š H C U OD A JEDN

spotreba 3,0 kg/m2 4,0 kg/m2

Bezpečnosť práce

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P305, P351, P338, P310, P302, P352, P333, P313, P304, P340, P312, P362, P501

!

www.isover.sk www.isover-eshop.sk

Ukážka aplikácie výrobku ISOVER eps GREYWALL

λ031

CERT IFIKOVANÝ DODÁVATEĽ

ET ICS - TEPELNOIZOLAČNÉ KONTAKTNÉ SYSTÉMY

Pohoda vo vašom vnútri nevychladne.


TWINNER Twinner Twinner je sendvičovo usporiadaná tepelno-izolačná doska, ktorá je tvorená jadrom z grafitovej izolácie EPS Greywall a krycou vrstvou z MW tvorenou izolačnou doskou TF PROFI konštantnej hrúbky 30 mm. Vyrába sa v rozmeroch 1000 x 500 mm a v hrúbkach od 100 do 300 mm.

Isover TWINNER

Hlavné výhody:

Inovatívny kombinovaný izolant, s jadrom zo sivého polystyrénu a ochrannou vrstvou z kamennej vlny.

VYNIKAJÚCE TEPELNOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI

CERT IFIKOVANÝ DODÁVATEĽ

SIVÝ POLYSTYRÉN

VYSOKÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ

+

KAMENNÁ VLNA

Technické údaje:

JEDNINEČNÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA SO ZVÝŠENOU POŽIARNOU ODOLNOSŤOU

=

vlastnosť Objemová hmotnosť Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD Trieda reakcie na oheň Pevnosť v šmyku Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky Modul pružnosti v škyku Dlhodobá teplotná odolnosť Faktor difúzneho odporu µ

ISOVER TWINNER

Výhody použitia: Jedoduchá manipulácia a spracovanie – nízka hmotnosť izolantu Potreba menších hrúbok na splnenie normových požiadaviek na zateplenie – vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti Vyššia požiarna bezpečnosť – trieda reakcie na oheň B-s1

hrúbka (mm) 100

Vhodný pre použitie v nízkoenergetických a pasívnych domoch

Ukážka aplikácie výrobku Isover TWINNER

www.isover.sk www.isover-eshop.sk

isover inzercia tf profi eps greywall 145x210 weber.indd 2

jednotka

04.02.16 15:21

kg/m3 W/mK - kPa kPa kPa °C (-)

hodnota 20-50 0,033-0,034 B 20 10 1000 70 20-40

norma ČSN EN 1602 ČSN EN 12667 ČSN EN 13 501-1 ČSN EN 12 090 ČSN EN 1607 ČSN EN 12 090 - ČSN EN 12086

rozmery (mm) 1000 x 500

v baleni (m2) 2,5

120

1000 x 500

2,0

140

1000 x 500

1,5

160

1000 x 500

1,5

180

1000 x 500

1,5

200

1000 x 500

1,0

220

1000 x 500

1,0

240

1000 x 500

1,0

260

1000 x 500

1,0

280

1000 x 500

0,5

300

1000 x 500

0,5

ET ICS - TEPELNOIZOLAČNÉ KONTAKTNÉ SYSTÉMY

• výborné izolačné vlastnosti λD= 0,0330,034 W/mK • trieda reakcie na oheň samotného izolantu B-s1, d0 • jednoduchá aplikácia • možnosť montovať za priameho slnečného žiarenia

tepelná izolácia novej generácie

119


FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY NA BÁZE PENOVÉHO POLYSTYRÉNU ISOVER eps FACADE 70F

PERIMETER

Penový polystyrén určený na použitie v kontaktných zatepľovacích systémoch ETICS, vhodný pre rekonštrukcie a novostavby.

Vhodný na tepelné izolácie konštrukcií budov, ktoré sa dotýkajú zeme, hlavne na tepelné izolácie suterénnych konštrukcií do hĺbky 3 m.

Hlavné výhody: • dobré tepelnoizolačné vlastnosti • nízka nasiakavosť • hrúbky až do 1000 mm • rozmerová a tvarová stabilita

Hlavné výhody: • výborné tepelnoizolačné vlastnosti • nulová nasiakavosť • rastrovaný povrch pre rýchlejšie a presnejšie delenie • vytvára účinnú ochranu hydroizolácie

Technické údaje: vlastnosť

jednotka hodnota

Súčiniteľ tepelnej vodivosti W/mK Napätie v tlaku pri 10 % stlačení kPa Objemová hmotnosť kg/m3 Faktor difúzneho odporu Trieda reakcie na oheň

0,038 ≥ 70 14,5 – 16,5 20 – 40 E

hrúbka (mm) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 150

šírka x dĺžka (mm) 500 x 1000 500 x 1000 500 x 1000 500 x 1000 500 x 1000 500 x 1000 500 x 1000 500 x 1000 500 x 1000 500 x 1000 500 x 1000 500 x 1000

m2 / balenie 30,0 15,0 10,0 7,5 6,0 5,0 4,0 3,5 3,0 3,0 2,5 2,0

hrúbka (mm) 30 40 50 60 70 100 120

šírka x dĺžka (mm) 600 x 1250 600 x 1250 600 x 1250 600 x 1250 600 x 1250 600 x 1250 600 x 1250

m2 / balenie 12,00 9,00 7,50 6,00 5,25 3,75 3,0

Technické údaje: vlastnosť

jednotka hodnota

Súčiniteľ tepelnej vodivosti W/mK Napätie v tlaku pri 10 % stlačení kPa Objemová hmotnosť kg/m3 Faktor difúzneho odporu Trieda reakcie na oheň

0,033 ≥ 200 min. 29 40 – 100 E

CLIMA RDa – PERFOROVANÝ POLYSTYRÉN

120

Vhodný na tepelné izolácie konštrukcií budov, ktoré sa dotýkajú zeme, hlavne na tepelné izolácie suterénnych konštrukcií do hĺbky 3 m.

Sivý polystyrén je určený pre profesionálne zateplenie stenových – fasádnych konštrukcií a pre podobné aplikácie s najvyššími nárokmi na izolačnú účinnosť. Hlavné výhody: • dobré tepelnoizolačné vlastnosti • nízka nasiakavosť • hrúbky až do 500 mm • rozmerová a tvarová stabilita Technické údaje: vlastnosť

jednotka hodnota

Súčiniteľ tepelnej vodivosti W/mK Napätie v tlaku pri 10 % stlačení kPa Objemová hmotnosť kg/m3 Faktor difúzneho odporu Trieda reakcie na oheň

0,033 100 14 – 16 20 – 40 E

hrúbka (mm) 20 30 40 50 60 70 80 100 120 140 160 150

šírka x dĺžka (mm) 500 x 1000 500 x 1000 500 x 1000 500 x 1000 500 x 1000 500 x 1000 500 x 1000 500 x 1000 500 x 1000 500 x 1000 500 x 1000 500 x 1000

m2 / balenie 30,8 15,0 10,0 7,5 6,0 5,0 4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 2,0

hrúbka (mm) 60 70 80 90 100 120 150 160

šírka x dĺžka (mm) 500 x 1000 500 x 1000 500 x 1000 500 x 1000 500 x 1000 500 x 1000 500 x 1000 500 x 1000

m2 / balenie 4,0 3,5 3,0 2,5 2,5 2,0 1,5 1,5

jednotka hodnota

Súčiniteľ tepelnej vodivosti W/mK 0,032 Napätie v tlaku pri 10 % stlačení kPa 150 – 200 3 Objemová hmotnosť kg/m 28 Faktor difúzneho odporu 80 – 250 Trieda reakcie na oheň E

jednotka hodnota

Súčiniteľ tepelnej vodivosti W/mK Napätie v tlaku pri 10 % stlačení kPa Objemová hmotnosť kg/m3 Faktor difúzneho odporu Trieda reakcie na oheň

0,033 ≥ 200 min. 29 40 – 100 E

webertherm 022 plus ultra

Vonkajšia izolácia častí objektov, ktoré sú v styku s pôdou – obvodová izolácia, umožňuje zníženie tepelných strát v spodnej časti budovy.

Technické údaje: vlastnosť

Technické údaje: vlastnosť

Výrobok vyrobený na báze fenolovej peny je určený na použitie v kontaktných zatepľovacích systémoch ETICS, vhodný pre rekonštrukcie a novostavby.

EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN

Hlavné výhody: • dobré tepelnoizolačné vlastnosti • vysoká pevnosť v tlaku • nulová nasiakavosť • nulová kapilarita

Hlavné výhody: • výborné tepelnoizolačné vlastnosti • nulová nasiakavosť • rastrovaný povrch pre rýchlejšie a presnejšie delenie • vytvára účinnú ochranu hydroizolácie

hrúbka (mm) 20 30 40 50 60 80 100 120 120

šírka x dĺžka(mm) 600 x 1250 600 x 1250 600 x 1250 600 x 1250 600 x 1250 600 x 1250 600 x 1250 600 x 1250 500 x 1000

m2 / balenie 15,00 10,50 7,50 6,00 5,25 3,75 3,00 3,00 2,5

hrúbka (mm) 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120

šírka x dĺžka (mm) 400 x 1200 400 x 1200 400 x 1200 400 x 1200 400 x 1200 400 x 1200 400 x 1200 400 x 1200 400 x 1200 400 x 1200

m2 / balenie 14,40 9,60 7,20 5,76 4,80 3,84 3,36 2,88 2,88 2,40

Hlavné výhody: • najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti medzi materiálmi pre ETICS • splnená požadovaná hodnota tepelnej vodivosti pri min. hrúbke • až o 8 % viac úžitkovej plochy na balkónoch a terasách • splňuje najprísnejšie požiadavky pre energeticky úsporné stavebníctvo Technické údaje: vlastnosť

jednotka hodnota

Súčiniteľ tepelnej vodivosti W/mK Napätie v tlaku pri 10 % stlačení kPa Objemová hmotnosť kg/m3 Faktor difúzneho odporu Trieda reakcie na oheň

0,022 100 > 35 35 C

ET ICS - TEPELNOIZOLAČNÉ KONTAKTNÉ SYSTÉMY

ET ICS - TEPELNOIZOLAČNÉ KONTAKTNÉ SYSTÉMY

SIVÝ POLYSTYRÉN

121


EPS-F CLIMA

MULTIPOR

EPS-F CLIMA Tepelne izolačná minerálna doska. Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti λD = 0,042 W/mK.

Tepelno-izolačné, rozmerovo stabilizované dosky z penového polystyrénu s kónickou performáciou so zvýšenou priedušnosťou. Rozmer 500 x 1000 mm, hrúbka od 60 do 160 mm, trieda reakcie na oheň E, samozhášavá úprava.

Vyrába sa v rozmeroch 600 × 390 mm a v hrúbkach od 50 do 200 mm. Trieda reakcie na oheň je A1 (podľa EN 13501-1)

EPS-F CLIMA Sd Tepelno-izolačné, rozmerovo stabilizované dosky zo šedého penového polystyrénu s kónickou performáciou so zvýšenou priedušnosťou. Rozmer 500 x 1000 mm, hrúbka od 60 do 160 mm, trieda reakcie na oheň E, samozhášavá úprava.

Hlavné výhody: • • • • • •

122

Tepelno-izolačné, rozmerovo stabilizované dosky zo šedého penového polystyrénu s kónickou performáciou so zvýšenou priedušnosťou. Rozmer 500 x 1000 mm, hrúbka od 60 do 160 mm, trieda reakcie na oheň E, samozhášavá úprava.

Technické údaje: Vlastnosť

hodnota

Hrubá objemová hmotnosť priemerne kg/m3 cca 90 Normalizovaná pevnosť v tlaku MPa priemerne > 0,20 Merná tepelná kapacita c kJ/(kg.K) 1,3 Tepelná vodivosť λDesign W/(m.K) 0,042 Schopnosť difúzie μ - 2 Odolnosť voči ťahu MPa ≥ 0,080 Deformácie mm ≤ 1mm pri 1000 N bodovom zaťažení Absorbcia vody kg/m2 pri krátkom namočení podľa EN 1609 WP = 2,0 kg/m2 pri dlhodobom namočení podľa EN 12087 WLP = 3,0 Sorpčná vlhkosť % ≤ 6% hm. pri 23°C a 80% relatívnej vlhkosti vzduchu

Hlavné výhody: • • • • • • • • •

jednotka

vysoká paropriepustnosť vyššia tepelná izolácia zachovanie všetkých predností tradičného EPS výborné tepelno-izolačné vlastnosti tvarová stabilita odolnosť proti stárnutiu ekologická nezávislosť chemická odolnosť mrazuvzdornosť

Technické údaje: vlastnosť Objemová hmotnosť Súčiniteľ tepelnej vodivosti λd Dlhodobá teplotná odolnosť Dlhodobá nasiakavosť pri úplnom ponorení Faktor difúzneho odporu

jednotka

CLIMA

CLIMA Sd CLIMA Sd Plus

kg/m3 13,5-18 13,5-18 13,5-18 W/mK 0,039 0,032 0,031 °C 80 70 70 % (-)

5 10

5 10

5 10

hrúbka (mm) 50

rozmery (mm) 600 x 390

v baleni (m2) 33,70

60 80 100

600 x 390 600 x 390 600 x 390

28,08 21,06 16,85

120

600 x 390

14,04

140

600 x 390

11,23

160

600 x 390

9,83

180

600 x 390

8,42

200

600 x 390

8,42

ET ICS - TEPELNOIZOLAČNÉ KONTAKTNÉ SYSTÉMY

ET ICS - TEPELNOIZOLAČNÉ KONTAKTNÉ SYSTÉMY

EPS-F CLIMA Sd Plus

dobré tepelno-izolačné vlastnosti objemová i tvarová stálosť nehorľavosť vysoká paropriepustnosť jednoduchá spracovateľnosť materiál plne recyklovateľný

123


DOSKY S KOLMOU ORIENTÁCIOU VLÁKIEN

DOSKY S POZDĹŽNOU ORIENTÁCIOU VLÁKIEN

124

• • • • • • • •

Izolačné dosky z minerálnej plsti s pozdĺžnou orientáciou vlákien pre kontaktné tepelnoizolačné systémy.

• • • • • • • •

veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti vysoká požiarna odolnosť vysoká paropriepustnosť vysoká zvuková pohltivosť je možné brúsiť vysoká pevnosť v ťahu lepšia súdržnosť s podkladom (celoplošné lepenie) ľahší materiál ako dosky s pozdĺžnymi vláknami hrúbka (mm)

rozmery (mm)

v baleni (m2)

objem balenia (m3)

20 30 40 50 60 70 80 100 120 140 150 160 180 200 220 240 260 280

1000 x 333 1000 x 333 1000 x 333 1000 x 333 1000 x 333 1000 x 333 1000 x 333 1000 x 333 1000 x 333 1000 x 333 1000 x 333 1000 x 333 1000 x 333 1000 x 333 1000 x 333 1000 x 333 1000 x 333 1000 x 333

10,66 6,66 5,33 4,00 2,66 3,00 2,00 2,00 1,33 1,00 1,33 1,00 1,00 1,00 1,00 0,67 8,33 6,66

0,213 0,200 0,213 0,200 0,160 0,210 0,160 0,200 0,160 0,140 0,200 0,160 0,180 0,200 0,220 0,160 -

deklarovaný tepelný odpor RD(m2/K.W) 0,45 0,70 0,95 1,20 1,45 1,70 1,95 2,40 2,90 3,40 3,65 3,90 4,35 4,85 5,35 5,85 6,30 6,80

Pozn: hrúbky 260, 280 a 300 mm sa predávajú balené iba po paletách

parameter

merná jednotka hodnota

súčiniteľ tepelnej vodivosti λ W/(mK) trieda reakcie na oheň - objemová hmotnosť kg/m3 merná tepelná kapacita Cd J/kgK bod topenia 0C faktor difúzneho odporu μ - pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky TR kPa maximálna teplota použitia 0C nasiakavosť krátkodobá/dlhodobá WS/WL(P) kg/m2

norma EN

0,041 ČSN EN 12667 A1 ČSN EN 13501-1 88 ČSN EN 1602 900 ČSN 73 0540-3 > 1000 DIN 4201 diel 17 1 ČSN EN 12086 > 80 ČSN EN 1607 200 1/3 ČSN EN 1609, ČSN EN 12087

veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti vysoká paropriepustnosť vysoká požiarna odolnosť vysoká zvuková pohltivosť jednoduchá a rýchla aplikácia nižšie nároky na rovinatosť podkladu lepiaca hmota sa nanáša po obvode dosky a terče v strede dosky hrúbka (mm)

rozmery (mm)

v baleni (m2)

objem balenia (m3)

30 40 50 60 70 80 100 120 140 150 160 180 200

1000 x 500 1000 x 500 1000 x 500 1000 x 500 1000 x 500 1000 x 500 1000 x 500 1000 x 500 1000 x 500 1000 x 500 1000 x 500 1000 x 500 1000 x 500

4,00 2,00 2,00 1,50 1,50 1,50 1,00 1,00 1,00 1,20 0,50 0,50 0,50

0,120 0,080 0,100 0,090 0,105 0,120 0,100 0,120 0,140 0,150 0,080 0,090 0,100

deklarovaný tepelný odpor RD(m2/K.W) 0,75 1,05 1,30 1,55 1,80 2,10 2,60 3,15 3,65 3,90 4,20 4,70 5,25

Pozn.: dosky šírky 500 mm sa vyrábajú iba po dohode s výrobcom hrúbka (mm)

rozmery (mm)

v baleni (m2)

objem balenia (m3)

30 40 50 60 70 80 100 120 140 150 160 180

1000 x 600 1000 x 600 1000 x 600 1000 x 600 1000 x 600 1000 x 600 1000 x 600 1000 x 600 1000 x 600 1000 x 600 1000 x 600 1000 x 600

4.80 2.40 2.40 1.80 1.80 1.80 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 0.60

0.144 0.096 0.12 0.108 0.126 0.144 0.120 0.144 0.168 0.180 0.192 0.108

parameter

merná jednotka hodnota

súčiniteľ tepelnej vodivosti λ W/(mK) trieda reakcie na oheň - objemová hmotnosť kg/m3³ merná tepelná kapacita Cd J/kgK bod topenia 0C faktor difúzneho odporu μ - pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky TR kPa maximálna teplota použitia 0C nasiakavosť krátkodobá / dlhodobá WS/WL(P) kg/m2²

deklarovaný tepelný odpor RD(m2/K.W) 0.75 1.05 1.30 1.55 1.80 2.10 2.60 3.15 3.65 3.90 4.20 4.70

norma EN

0,038 ČSN EN 12667 A1 ČSN EN 13501-1 125-150 ČSN EN 1602 1140 ČSN 73 0540-3 > 1000 DIN 4201 diel 17 1 ČSN EN 12086 > 15 ČSN EN 1607 200 1/3 ČSN EN 1609, ČSN EN 12087

ET ICS - TEPELNOIZOLAČNÉ KONTAKTNÉ SYSTÉMY

ET ICS - TEPELNOIZOLAČNÉ KONTAKTNÉ SYSTÉMY

Špeciálne dosky z minerálnej plsti s kolmou orientáciou vlákien pre kontaktné tepelnoizolačné systémy

125


DOSKY S KOLMOU ORIENTÁCIOU VLÁKIEN Pavatex – drevovláknité dosky Tepelnoizolačná a tepelne akumulačná drevovláknitá doska, vhodná pre riešenie fasád s difúzne otvoreným obvodovým plášťom. Je vyrobená z jemných drevených vlákien, ktoré sú spojené lignínom, spojivom obsiahnutým v rastúcom dreve. Dosky DIFFUTHERM a ISOLAIR sú vybavené spojom pero drážka.

Hlavné výhody: • Dobré tepelnoizolačné vlastnosti • Veľmi dobrá tepelná akumulácia

ISOLAIR

DIFFUTHERM

Hrúbka (mm)

Šírka s perom (mm)

Dĺžka s perom (mm)

Šírka bez pera (mm)

Dĺžka bez pera (mm)

Plocha dosky s perom (m2)

Krycia plocha dosky (m2)

Hmotnosť Hmotnosť dosky (kg/m2) (kg)

ISOLAIR - pero a drážka, 200kg/m3 60 770 2500 750 2480 1,925 1,86 22,3 80 580 1800 560 1780 1,044 0,997 19,1 100 580 1800 560 1780 1,044 0,997 19,9 DIFFUTHERM - pero a drážka, 190kg/m3 60 580 1450 560 1430 0,841 0,801 9,1 80 580 1450 560 1430 0,841 0,801 12,2 100 580 1450 560 1430 0,841 0,801 15,2 120 580 1450 560 1430 0,841 0,801 18,3

parameter jednotka hodnota hodnota ISOLAIR DIFFUTHERM Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD Trieda reakcie na oheň Objemová hmotnosť Merná tepelná kapacita Faktor difúzneho odporu μ Pevnosť v tlaku Penosť v ťahu kolmo na dosku 126

W/m.K - kg/m3 J/kg.K - kPa kPa

0,044 E 200 2100 5 250 30

0,043 E 190 2100 5 80 10

Počet dosiek (ks)

12 16 20

17 28 22

11,4 15,2 19 22,8

36 28 22 18

norma STN EN 12667 STN EN 13501-1 STN EN 1602 STN EN 12 086 STN EN 826 STN EN 1607 127


STYRCON STYRCON®200 je doska vyrobená lisovaním polystyrén-cementovej zmesi. Jej nehorľavosť spôsobuje cementová škrupina, ktorá obaľuje každú polystyrénovú granulu. Výborná paropriepustnosť je daná veľkou medzizrnnou pórovitosťou. Tá tvorí sieť nekapilárnych makropórov, do ktorých sa vlhkosť vzlínajúca po cementovej štruktúre z muriva odparí. Tento jav sa odohráva v celom objeme STYRCONu, preto ostáva povrch sanačného zateplenia suchý.

ponúka

SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE

128

Zatepľovací systém STYREXON využíva výhody izolačnej a sanačnej dosky STYRCON®200 na zateplenie vo vonkajších i vnútorných priestoroch: • Sanačné zateplenie starých domov z nepálenej tehly, kameňa, plnej pálenej tehly, budov s navlhnutým murivom, historických stavieb. Difúzne zateplenie soklov. • Interiérové zateplenie stien, stropov pivníc, podláh, podkrovných priestorov (miesto sadrokartónu), vymurovanie ľahkých priečok • Protipožiarne zateplenie výškových objektov, únikových východov, bleskozvodov, schodísk, garáží. Zateplenie nemocníc, domovov dôchodcov a pod. s požiadavkou nehorľavej fasády.

z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU (EPS) a pridanej požiarnej zábrany z minerálnej vlny pre ekonomicky úsporné a požiarne bezpečné konštrukcie KONTAKTNÝCH ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV (ETICS) obvodových plášťov budov.

Balenie Dosky STYRCON®200 sú ukladané na väzbu na paletách (1x1,4 m), odber môže byť aj kusový. hrúbka (mm) 30 40 50 60 70 80 90 100 120

počet (ks) 150 129 108 90 78 69 63 57 48

plocha (m2) 60,0 51,6 43,2 36,0 31,2 27,6 25,2 22,8 19,2

POUŽITIE EPS DO ETICS

UŠETRÍ

10-20%

INVESTIČNÝCH NÁKLADOV!

Technické údaje: Vlastnosť Jednotky Hodnota Rozmery: dĺžka, šírka mm 900x450 Rozmery: hrúbka mm 30,40,50,60,70,80,90,100,120 Objemová hmotnosť kg.m-3 200 Reakcia na oheň - A2 – s1,d0 Faktor difúzneho odporu µ - 9 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ W.K-1.m-1 0,058 Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení kPa 180 Pevnosť v ťahu kPa 80

Norma EN 822 EN 823 EN 1602+AC EN 13501-1 EN 12086 EN 12667 EN 826 EN 1607+AC

Hotmail

pb.etics@polyform.sk

Polyform_Inzercia_A4_2017_FINAL.indd 1

www.polyform.sk

CERT IFIKOVANÝ DODÁVATEĽ CERT IFIKOVANÝ DODÁVATEĽ

ET ICS - TEPELNOIZOLAČNÉ KONTAKTNÉ SYSTÉMY

Použitie

A Member of the HIRSCH Group

31.1.2017 7:34:14

129


PRÍSLUŠENSTVO ETICS Názov

Profily ETICS

Objednávacie číslo

Balenie (m)

101.070225 101.070325 101.070425 101.070525 101.070625 101.070725 101.070825 101.070925 101.071025 101.071125 101.071225 101.071325 101.071425 101.071525 101.071625 101.071825 101.072025

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25

Soklový profil s okapovým nosom 0,7 mm LO 23 mm / 07 dĺžka 2,5 m LO 33 mm / 07 dĺžka 2,5 m LO 43 mm / 07 dĺžka 2,5 m LO 53 mm / 07 dĺžka 2,5 m LO 63 mm / 07 dĺžka 2,5 m LO 73 mm / 07 dĺžka 2,5 m LO 83 mm / 07 dĺžka 2,5 m LO 93 mm / 07 dĺžka 2,5 m LO 103 mm / 07 dĺžka 2,5 m LO 113 mm / 07 dĺžka 2,5 m LO 123 mm / 07 dĺžka 2,5 m LO 133 mm / 07 dĺžka 2,5 m LO 143 mm / 07 dĺžka 2,5 m LO 153 mm / 07 dĺžka 2,5 m LO 163 mm / 07 dĺžka 2,5 m LO 183 mm / 07 dĺžka 2,5 m LO 203 mm / 07 dĺžka 2,5 m

Okapnička na soklový profil 135.0525

125

Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou

CERT IFIKOVANÝ DODÁVATEĽ

LK plast 100 dĺžka 2,5 m LK Al 100 dĺžka 2,5 m

115.1025

125

110.10302025

125

120.25

25

179.2501

62,5

Rohový profil s flexibilným uhlom a návinom 25 m LK Box / 25 m

Dilatačné profily Dilatácia priebežná LS PVC dĺžka 2,5 m

ET ICS – TEPELNOIZOLAČNÉ KONTAKTNÉ SYSTÉMY

Okapnička PVC LO s tkaninou dĺžka 2,5 m

131


PRÍSLUŠENSTVO ETICS Názov

Profily ETICS

Objednávacie číslo

Balenie (m)

178.2501 185.25

62,5 62.5

Dilatačné profily

Dilatačné profily

140.25

125

VLT - 2H dĺžka 2,5 m

144.25

62,5

LPE dĺžka 2,0 m

148.20

200

SPP, dĺžka 2 m

149.20

40

125.20

50

LT plast dĺžka 2,5 m

Nadokenný profil s priznanou okapničkou 177.20

50

177.25

50

Začisťovací profil s tkaninou Začišťovací okenný profil 6 mm s tkaninou dĺžka 2,4 m

Parapetný profil s tkaninou 151.24.99

48

Začisťovací profil s tkaninou Začišťovací okenný profil EKO dĺžka 1,6 m Začišťovací okenný profil EKO dĺžka 2,4 m

Spojovací parapetný profil 153.16 153.24

80 120

Začistovací okenný profil s tkaninou Začišťovací okenný profil US8 dĺžka 1,6 m Začišťovací okenný profil US8 dĺžka 2,4 m

Ukončovací profil pre napojenie oplechovania 150.16 150.24

80 120

LW45/2,0 m

ET ICS – TEPELNOIZOLAČNÉ KONTAKTNÉ SYSTÉMY

Dilatácia priebežná/rohová LW50 UNI 5,0/10/2000 s tkaninou Dilatácia priebežná/rohová LW50 UNI 8,5/10/2000 s tkaninou

ET ICS – TEPELNOIZOLAČNÉ KONTAKTNÉ SYSTÉMY

Balenie (m)

Nadokenný profil so skrytou okapničkou Dilatácia rohová LS PVC dĺžka 2,5 m Dilatácia rohová PVC dĺžka 2,5 m

132

Objednávacie číslo

Názov

Profily ETICS

133


PRÍSLUŠENSTVO ETICS Objednávacie číslo

Balenie (m)

Spojka soklových profilov 30 mm

281.01

100/8000

Spojka soklových profilov 30 mm

281.01

100/8000

Názov

Profily ETICS Spojka soklových profilov

2D Profil

ET ICS – TEPELNOIZOLAČNÉ KONTAKTNÉ SYSTÉMY

Podložka soklových profilov

134

Podložka soklových profilov – 2 mm

280.02

50/800

Podložka soklových profilov – 3 mm

280.03

50/800

Podložka soklových profilov – 4 mm

280.04

50/600

Podložka soklových profilov – 5 mm

280.05

50/600

Podložka soklových profilov – 8 mm

280.08

50/400

Podložka soklových profilov – 10 mm

280.10

50/300

Podložka soklových profilov – 15 mm

280.15

50/250

1815 m2

Sklovláknitá mriežka Sklovláknitá mriežka 145 g/m2

9900

Sklovláknitá mriežka 160 g/m2

9901

1815 m2

Sklovláknitá mriežka 220 g/m2

9902

1100 m2

Sklovláknitá mriežka 314 g/m2

9900

1000 m2

systém stavebních profilů příslušenství pro střechy

135


MONTÁŽ TANIEROVÝCH ZATĹKACÍCH ROZPERNÝCH KOTIEV n

Rozperná kotva je dodávaná v predmontovanom stave s tŕňom nasadeným v rozpernej

kotve. Rozperná kotva sa zasunie do otvoru a usadí sa tak, aby tanier dosadol na tepelnoizolačnú vrstvu. n V prípade potreby sa ľahkým poklepaním na predmontovaný tŕň zasunie na tepelnoizolačnú vrstvu. n Pokiaľ je odpor proti osadeniu rozpernej kotvy väčší a mohlo by dôjsť k jej predčasnému rozovretiu, je možné rozpernú kotvu osadiť poklepom na tanier vedľa tŕňu. n Ak je odpor pri osadzovaní rozpernej kotvy príliš veľký a rozperná kotva sa nedá popísaným spôsobom úplne zasunúť do otvoru je asi príliš opotrebovaný vrták a treba ho vymeniť. n Po osadení sa rozperná kotva niekoľkými údermi na hlavičku tŕňu upevní tak, aby bol tanier zapustený v tepelnej izolácii. n Pri správne upevnenej rozpernej kotve lícuje povrch hlavy tŕňu s povrchom taniera.

MONTÁŽ TANIEROVÝCH ZATĹKACÍCH ROZPERNÝCH KOTIEV Princíp montáže skrutkovacej kotvy STR U s veľkou zátkou (pri tepelnom izolante hrúbky >- 60 mm)

n

Princíp montáže skrutkovacej kotvy STR U s malou zátkou (pri tepelnom izolante hrúbky < 60 mm)

136

finálna povrchová úprava výstužná vrstva tepelno-izolačná doska nosná pôvodná stena omietka lepiaca vrstva

ET ICS – TEPELNOIZOLAČNÉ KONTAKTNÉ SYSTÉMY

ET ICS – TEPELNOIZOLAČNÉ KONTAKTNÉ SYSTÉMY

Princíp montáže natĺkacej kotvy NTK U

137


VŠEOBECNÉ SCHÉMY ROZMIESTNENIA ROZPERNÝCH KOTIEV (PODĽA STN 73 2902) Uvedené všeobecné schémy rozmiestnenia rozperných kotiev sú prispôsobené základnému rozmeru dosiek tepelnej izolácie 500 mm x 1 000 mm. Pri inom rozmere dosiek môže byť potrebné stanoviť rozmiestnenie rozperných kotiev odlišne. V prípade prírezu dosiek sa poloha rozperných kotiev upraví primerane ich rozmerom a polohe v stavebnej konštrukcii. Pri rozdelení rozperných kotiev v ploche a v stykoch dosiek tepelnej izolácie s rozmermi 500 mm x 1 000 mm sa pri navrhovaní a zhotovovaní zatepľovacích systémov pre konkrétnu stavbu ma riadiť všeobecnými schémami uvedenými v nižšie. Pri pripevňovaní cez výstuž v základnej vrstve sa odporúča dodržať rovnomerne rozmiestnenie rozperných kotiev v ploche zodpovedajúcej všeobecným schémam – viď obrázky nižšie. Pri zvyčajnom rozmere dosiek tepelnej izolácie 500 mm x 1 000 mm sa 4 rozperné kotvy rozmiestňujú v stykoch a zvyšné v ploche . Pri počte 10 na 1 m2 sa môžu ďalšie 2 alebo 4 kotvy umiestniť v stykoch.

138

Rozmiestnenie rozperných kotiev pri množstve 12 ks na 1 m2 z toho 4 ks v stykoch tepelnoizolačných dosiek

Rozmiestnenie rozperných kotiev pri množstve 6 ks na 1 m2 z toho 4 ks v stykoch tepelnoizolačných dosiek

Rozmiestnenie rozperných kotiev pri množstve 12 ks na 1 m2 z toho 6 ks v stykoch tepelnoizolačných dosiek Rozmiestnenie rozperných kotiev pri množstve 8 ks na 1 m2 z toho 4 ks v stykoch tepelnoizolačných dosiek Vzorec pre výpočet dĺžky kotiev:

a+b+c

a = hrúbka tepelnej izolácie b = hrúbka omietky pod tepelnou izoláciou c = dĺžka kotvy v murive - min. 40 mm Poznámka: zaokrúhľujeme na najbližší rozmer dĺžky kotvy nahor.

Rozmiestnenie rozperných kotiev pri množstve 10 ks na 1 m2 z toho 4 ks v stykoch tepelnoizolačných dosiek

Schéma rozmiestnenia rozperných kotiev pre lamely 1000 x 200 mm

ET ICS – TEPELNOIZOLAČNÉ KONTAKTNÉ SYSTÉMY

ET ICS – TEPELNOIZOLAČNÉ KONTAKTNÉ SYSTÉMY

Minimálny počet 6 na 1 m2 , ktorým sa eliminujú deformácie dosiek tepelnej izolácie vplyvom teploty, sa musí dodržať po celej ploche fasády.

139


TFIX-8ST

Revolučný tanierik do termoizolácií univerzálny do všetkých podkladov a všetkých typov termoizolácií

TFIX-8M

Kotva k upevneniu izolácie kategórie A, B, C s kovovým tŕňom

TFIX-8P

Kotva k upevneniu izolácie do všetkých podkladov a všetkých typov termoizolácií s nylónovým tŕňom

Univerzálna skrutkovacia kotva k upevneniu izolácie pre všetky materiály

CERT IFIKOVANÝ DODÁVATEĽ

CERT IFIKOVANÝ DODÁVATEĽ

TFIX-8S

Už takmer 100 rokov je RAWLPLUG symbolom inovácie, spoľahlivosti a bezpečnosti, dodáva upevňovacie riešenia pre najambicióznejšie stavebné projekty po celom svete. V našich laboratóriách sme vyvinuli celý rad izolačného upevnenia pre rôzne druhy základných materiálov. RAWLPLUG izolačné upevnenia garantujú bezpečnú inštaláciu s najkratšou hĺbkou kotvenia s najvyššou mierou zaťaženia. Sme hrdí, že môžeme predstaviť kompletný rad produktov, ktorý Vás podporí v každej výzve.

S I N C E

1 9 1 9

www.rawlplug.sk

reklama_FF_january_2017_A5_druk.indd 1

2017-01-27 16:21:51


www.top-kraft.eu

Skrutkovacia tanierová hmoždinka s kovovým tŕňom TK-PPV ø 8

ETA-15/0244

skrutkovacia

TORX 25

tepelná vodivosť

0,000 W/K

ETAG 014

ABCE

Technické údaje

CERT IFIKOVANÝ DODÁVATEĽ

priemer vŕtania hĺbka zakotvenia hĺbka montážneho otvoru priemer prítlačného taniera tuhosť prítlačného taniera európske technické schválenie materiál kotviaceho prvku materiál tŕňa

8 mm 50 mm 60 mm 60 mm 0,7 kN/mm ETA-15/0244 kopolymér polypropylénu elektro-galvanizovaná oceľ

Natĺkacia tanierová hmoždinka s kovovým tŕňom TK-PSK ø 8

ETA-15/0463 tepelná vodivosť

0,002 W/K

Technické údaje

priemer vŕtania hĺbka zakotvenia hĺbka montážneho otvoru priemer prítlačného taniera tuhosť prítlačného taniera európske technické schválenie materiál kotviaceho prvku materiál tŕňa

ETAG 014

ABC

SYSTÉMY NA REKONŠTRUKCIU BALKÓNOV Technologický predpis

8 mm 55 mm 65 mm 60 mm 0,7 kN/mm ETA-15/0463 kopolymér polypropylénu elektro-galvanizovaná oceľ

Technologický predpis pre vykonávanie sanácie balkónov a lodžií

144

Problém – riešenie Ako aplikovať dlažbu na balkónoch a terasách na pôvodné dlažby? 146 Rekonštrukcia balkónov pomocou EPS spádovej dosky 147 Ako renovovať balkóny a terasy 148 Ako renovovať balkóny a terasy vrátane existujúcich dlažieb 150 Certifikovaný balkónový systém 152 143


REKONŠTRUKCIA BALKÓNOV

A.

PRÍPRAVA NOSNEJ KONŠTRUKCIE

TECHNOLOGICKÝ PREDPIS

A.1. Odstránenie všetkých voľne oddeliteľných častí a zbavenie nečistôt Nosnú konštrukciu je potrebné zbaviť všetkých nášľapných vrstiev, izolácie, nenosných vyrovnávacích materiálov a všetkých nesúdržných voľne sa oddeľujúcich častí konštrukcie (otryskanie, obrúsenie konštrukcie). Pri odkrytí výstuže železobetónovej konštrukcie je vhodné prizvať projektanta - statika, ktorý na základe diagnostiky stavu železobetónovej nosnej konštrukcie rozhodne o rozsahu sanačných prác a prípadných ďalších opatreniach. Sanovať možno konštrukciu s minimálnou pevnosťou v šmyku 1,5 MPa. V ostatných prípadoch treba technologický postup konzultovať s projektantom, prípadne technickým poradcom firmy SG Weber Zábradlie kotvené cez nášľapnú vrstvu treba odstrániť, montáž novej konštrukcie zábradlia smie byť len z čela, alebo zo spodu balkónu (lodžie).

144

A.2. Očistenie a zbavenie hrdze oceľovej výstuže Prípadnú obnaženú oceľovú výstuž po odstránení všetkých nesúrodých častí, zbavíme korózie (očistíme do biela podľa normy) a to vhodným spôsobom, najlepšie opieskovaním, prípadne dokonalým mechanickým očistením. Takto očistená oceľová výstuž sa dôkladne natrie štetcom po celej ploche hmotou weberrep ochrana - ochranný a adhézny náter. weberrep. ochrana sa nanáša len na oceľovú výstuž! A.3. Upravená oblasť – sokel Oblasť lepenia obkladu sokla je potrebné upraviť tak, aby výsledne bol líc soklu v rovine so zvislou stenou, prípadne zapustený s ukončením nad soklom okapničkou. Úprava s okapničkovou lištou bráni zatekaniu vody za sokel po ukončení životnosti pružných tmelov. A.4. Vyspravenie výtlkov ŽB konštrukcie Vysprávky výtlkov železobetónovej konštrukcie je potrebné previesť hmotou weberbat opravná hmota (hr.1 – 20 mm - doba zrenia cca 3 hodiny). Hmotu weberbat opravná hmota je možné ďalej vrstviť, najskôr však po 3 hod. Pred samotnou aplikáciou opravnej hmoty podklad dôkladne navlhčíme (nesmie však zostať voda stáť na podklade) alebo ho vopred napenetrujeme prípravkom weber betonkontakt. V prípade neštandardných podkladov je nutné aplikovať špeciálnu penetráciu weberbond primer, pri ktorom musí byť podklad suchý a čistý. Ostatné opatrenia určí projektant na základe stavu konštrukcie.

A.5. Upravené čielka a podhľady, povrchu zvislých konštrukcií ŽB konštrukcie sa po hrubom vyrovnaní sanačnou hmotou (weberbat opravná hmota) zahladia vhodným stierkovým tmelom s vložením armovacej tkaniny a príslušných rohových profilov. Plochy je možné po vyschnutí, najskôr však po 2 dňoch, vyhladiť vybrúsením a následne opatriť penetráciou a zvolenou povrchovou úpravou. Doporučujeme osadiť na spodnú hranu čela rohový profil s okapničkou „LT“pre zamedzenie zatekaniu vody na podhľad. A.6. Odporúčania – zateplenie balkónovej dosky a zvislých konštrukcií Aby sme zamedzili ďalšiemu tepelnému namáhaniu železobetónovej konštrukcie, odporúčame tieto konštrukcie chrániť kontaktným zatepľovacím systémom webertherm, prípadne prerušiť tepelný most v mieste styku so stenou.

B.

SPÁDOVÁ VRSTVA

B.1. Vytvorenie spádovej vrstvy pomocou hmoty weberbat balkónový (pomalý variant, dozrievanie 28 dní) weberbat balkónový (betónový poter s vláknom), na vytvorenie spádovej vrstvy, nanášame bežným spôsobom a hladiacou latou sa upraví do spádu 1,5% smerom od zvislej konštrukcie. Aplikačná hrúbka 10 - 100 mm. Podkladovú betónovú plochu je nutné pred aplikáciou vopred napenetrovať prípravkami weber betonkontakt (riedenie 1: 5). V prípade neštandardných podkladov je nutné aplikovať penetráciu weberbond primer. weberbat balkónový poter je nutné dilatovať podľa všeobecných zásad. Následné ďalšie aplikácie akýchkoľvek vrstiev možné po 28 dní zrenia betónového poteru! Po aplikácii je nutné vyhnúť sa priamemu slnečnému žiareniu a to min. 36 hodín a pravidelne vlhčiť podklad!!! B.2. Vytvorenie spádovej vrstvy pomocou hmoty weberbat opravná hmota (rýchly variant, následné aplikácie možné po cca 3 hod.) weberbat opravná hmota (opravná a vyrovnávacia hmota) pre vytvorenie spádovej vrstvy sa nanáša bežným spôsobom a hladiacou latou sa upraví v spáde 1,5 % smerom od zvislej konštrukcie. Aplikačná hrúbka 1 – 20 mm, po vyzretí (cca 3 hod) možno vrstviť. Podkladovú betónovú plochu je nutné pred aplikáciou vopred dôkladne napenetrovať prípravkom weber betonkontakt (riedenie 1: 5). V prípade neštandarních podkladov je nutné aplikovať penetráciu weber bondprimer. weberbat opravnú hmotu je nutné dilatovať podľa všeobecných zásad.

Po aplikácii je nutné vyhnúť sa priamemu slnečnému žiareniu a to po celú dobu zrenia a pravidelne vlhčiť!!!

D.

C.

Na lepenie dlažby na balkónoch používame flexibilný tmel webercol flex. Nanášanie tmelu sa vykonáva bežným, obojstranným spôsobom – buttering-floating. Pokládka dlažby začína vždy od odkvapového profilu! Prvý rad dlaždíc je nutné osadiť min. 10 mm cez okapový profil! Odporúčaný typ a rozmer používaných dlaždíc je TAURUS (200x200 mm, 63S, 73S, 76S ... a to kvôli väčšiemu množstvu škár, ktoré po vyplnení flexibilnou škárovacou hmotou webercolor (hrúbka škáry min. 5 mm!) plní lepšie dilatačnú funkciu, výnimočne možno použiť dlažbu TAURUS - 300x300 (63S, 73S, 76S), avšak za podmienky vloženia dilatačných líšt á 1,5 m. Minimálna súvislá vrstva lepiaceho tmelu je 5 mm. Styk spodnej plochy prvého radu dlaždíc s odkvapovým plechom je nutné vytmeliť trvale pružným tmelom .

HYDROIZOLÁCIA

C.1. Prevedenie hydroizoláce – hydroizolačná hmota weber terizol, event. webertec Superflex D24 • Pripravený podklad napenetrujeme. Na savé podklady použijeme penetráciu weber betonkontakt v pomere 1:5, na nesavé a problematické podklady použijeme penetráciu weber bondprimer. • Osadíme ukončovací okapový profil na spádovú vrstvu a zafixujeme ho cez perforovanú časť lepiacim tmelom webercol flex, Jednotlivé diely okapového profilu priložíme k sebe s dilatačnou pauzou 2 mm. Medzeru následne prekryte systémovou spojkou, ktorú zafixujte trvale pružným tmelom. Cez perforovanú časť okapového profilu prekrytú flexibilným lepiacim tmelom a do nanesenej izolačnej hmoty weber terizol (webertec Superflex D24) pozdĺž profilu, zatlačíme izolačný pás pozdĺžne tak, aby jedna časť zakrývala perforácii profilu a druhá časť bola uložená v izolačnej hmote weber terizol (webertec Superflex D24). Po uložení izolačného pásu nanášame hydroizolačné hmoty weber terizol (webertec Superflex D24) hrebeňom 3x3, max 4x4 po zvyšnej ploche nášľapnej vrstvy. V styku s horizontálnou časťou vložíme izolačné pásku BE 14 do „živej“ hydroizolačnej hmoty weber terizol (webertec Superflex D24). Pri aplikácii hydroizolačných hmôt je nutné zamedziť priamemu slnečnému žiareniu a to po celú dobu zrenia!!! Hydroizolačnú stierku je možné vykonávať na vyzretý podklad s minimálnou pevnosťou v tlaku 20 MPa!!! • Po 6 hod celoplošne aplikujeme druhú vrstvu weber terizol (webertec Superflex D24). DILATÁCIE – Maximálne rozmery dilatačného celku sú 3x3 m. U plôch s jedným rozmerom výrazne prevažujúcim (úzke a dlhé plochy) je nutné dilatácie posudzovať individuálne (max. však dvojnásobok šírky). Dilatáciu je ďalej nutné vykonať nad statickými prvkami konštrukcie napr. I profily a v miestach kde už sú statické trhliny. Dilatáciu je potrebné vykonať v zhodnom mieste od podkladových vrstiev až po dlažbu s vyplnením trvale pružným tmelom s dištančným povrazcom, alebo prevedením s dilatačnými lištami.

E.

LEPENIE DLAŽBY vysoko flexibilným tmelom webercol flex

ÚPRAVA SOKLOVEJ ČASTI

Obklad soklovej časti sa nalepí tmelom webercol flex, tak, aby škára medzi dlažbou a soklom vyplnená trvale pružným tmelom bola 3 – 6 mm široká. Do škáry vložíme dištančný povrazec a následne voľné časti škáry vyplníme polyuretánovým tmelom. Variantne môžeme styk dlažba – sokel vytvoriť vložením rohovej dilatačné lišty. V miestach napojenia dlažby na dverový rám, prípadne iný rám, môžeme použiť soklovú lištu, ktorá sa osadí do lepiaceho tmelu s navlečením na dlaždicu zároveň nalepí (samolepiacou vrstvou) na rám. Prípadne iným spôsobom s dodržaním pružného a vodotesného spoja.

F. VYŠKÁROVANIE DLAŽBY škárovacími hmotami webercolor Škáry v ploche dlažby a zvislé škáry sokla sa škárujú flexibilnými škárovacími hmotami webercolor. Minimálna hrúbka škáry je 5 mm. Pod dlažbou nesmú zostať duté miesta.

TECHNOLOGICKÝ PREDPIS

Realizačný technologický predpis pre vykonávanie sanácie železobetónovej konštrukcie balkónov a lodžií systémom weber

Všeobecné požiadavky: Všetky práce je potrebné vykonávať za priaznivých poveternostných podmienok a teplôt. Pri príprave a spracovaní používaných hmôt je potrebné postupovať podľa platných technických listov a dodržiavať podmienky a postupy všeobecne platné pre vykonávanie používaných materiálov. 145


AKO APLIKOVAŤ DLAŽBU NA BALKÓNOCH A TERASÁCH NA PÔVODNÉ DLAŽBY? Pôsobenie prírodných vplyvov na dlažbu

Vplyvom dažďovej vody a času sa voda vyskytne medzi škárami a napokon i pod dlažbou.

NIEAŠEŠNE IE R

Za mrazu dochádza ku zmene objemu vlhkého podkladu. Pri slnečnom žiarení sa mení objem dlaždíc – zväčšuje sa.

REKONŠTRUKCIA BALKÓNOV POMOCOU EPS SPÁDOVEJ DOSKY / POTER V SPÁDE

Rekonštrukcia balkónov pomocou eps spádovej dosky

Potom už nezostáva nič iné, než jestvujúcu dlažbu odstrániť.

+

+

Diagnostika a príprava

Pôvodnú dlažbu je nutné umyť a odmastiť

Uvoľnenú dlažbu vyberieme a otvor vyplníme hmotou weberbat opravná hmota

Lepiaci tmel aplikujeme na podklad aj na dlaždice lepidlom webercol flex Premium

Nový podklad vyškárujeme flexibilnou škárovacou hmotou webercolor perfect

Aplikácia

Podklad napenetrujeme penetračným náterom na nesavý podklad weberbondprimer-om

názov webercol flex premium webercolor perfect 146

Poklepaním zistíme súdržnosť a stabilitu dlažby.

kód výrobku F604 5 kg

spotreba

RIEŠENIE

PROBLÉM

Rekonštrukcia balkónov so spádovým poterom a tepelnou izoláciou

str.

cca 4 kg/m2 310 0,7 kg/m2 313 147


AKO RENOVOVAŤ BALKÓNY A TERASY?

alebo

alebo

NIEAŠEŠNE IE R

+

+

+

V styku podlaha – stena vložíme do prvej vrstvy hydroizolácie tesniacu pásku BE14 a po zaschnutí druhýkrát nanesieme hydroizolačnú vrstvu.

Po zaschnutí hydroizolačnej vrstvy dlažbu zalepíme flexibilným lepiacim tmelom webercol flex Premium.

Po zaschnutí hydroizolačnej vrstvy dlažbu zalepíme flexibilným lepiacim tmelom webercol flex Premium.

RIEŠENIE

PROBLÉM

Okapový profil vkladáme do vrstvy čerstvej hydroizolačnej vrstvy, ktorú aplikujeme po zaschnutí prvej hydroizolačnej vrstvy. Po zaschnutí sa izolácia aplikuje celoplošne druhýkrát.

názov

Na pripravený podklad aplikujeme penetračný náter weber betonkontakt (savý podklad) alebo weber bondprimer (nesavý podklad)

148

Spádovú vrstvu (spád min. 2 %) vytvoríme hmotami weberbat balkónový, resp. weberbat rapid

Celú plochu zaizolujeme hydroizolačnou hmotou terizol, alebo webertec D24

kód výrobku

weber betonkontakt H716 weberbat rapid BP 435 25 weberbat balkónový BP404 weber terizol 7614 webertec Superflex 24 S TEC 005 webercol flex Premium FP 605 webercolor perfect

spotreba 0,2 kg/m2 18 kg/1 m2/1 cm 18 kg/1 m2/1 cm 3 kg/3 mm 3,5 kg/3 mm cca 4 kg/m2 0,7 kg/m2

str.

341 334 333 357 364 310 313

149


AKO RENOVOVAŤ BALKÓNY A TERASY, VRÁTANE EXISTUJÚCICH DLAŽIEB? soklový profil

NIEAŠEŠNE IE

kútový profil

alebo

R

+

+

++

+

Systémové riešenie sanácie balkónov

dlažba

Vady odkvapového systému a ukotvenie zábradlia balkóna cez dlažbu a izoláciu.

Podhľady lodžií poškodené presakovaním vody netesnou hydroizoláciou.

150

terizol

Škody na terase spôsobené nevhodnou technológiou realizácie.

Dlažba poškodená vlhkosťou vsiaknutou do podkladu netesnosťou škár.

škárovacia hmota

Odstráni sa skorodované oplechovanie a poškodené vrstvy dlažby, miestami až na nosnú konštrukciu.

Na spádový poter z weberbat balkónový/weberbat rapid sa 2x nanesie hydroizolačná stierka terizol, webertec Superflex D24

Po zaschnutí sa osadí separačná fólia webertec 30 do tenkej vrstvy webercol flex Premium.

Rohož sa v mieste spojov prestierkuje lepiacim tmelom webercol flex premium a do neho sa prilepí izolačná páska.

Na rohož naaplikujeme flexibilný lepiaci tmel webercol flex premium a položíme dlažbu.

Izolačná páska sa tiež použije na vodotesný spoj rohože so stenou.

lepiaci tmel

RIEŠENIE

PROBLÉM

tesniaca páska weber BE 14 spádová vrstva dilatačný weberbat balkónový profil

terizol

okapový profil

Historický balkón s vysokým stupňom poškodenia, s karbonizáciou spôsobenou poveternostnými vply-

Pri týchto problémoch, po overení statickej funkcie a prípadnej sanácii nosnej konštrukcie, odporúčame systémové riešenie pre balkóny, lodžie a pod.

Dlažba sa po zatvrdnutí lepidla (približne po 24 hodinách) škáruje pomocou hmoty webercolor perfect.

názov

kód výrobku

weber betonkontakt H716 weberbat rapid BP 435 25 weberbat balkónový BP404 weber terizol 7614 webertec Superflex 24 S TEC 005 webercol flex Premium FP 605 webercolor perfect weber tec 30 SRtec 30

spotreba 0,2 kg/m2 18 kg/1 m2/1 cm 18 kg/1 m2/1 cm 3 kg/3 mm 3,5 kg/3 mm cca 4 kg/m2 0,7 kg/m2 šírka 1 m

str.

341 334 333 357 364 310 313 343

151


CERTIFIKOVANÝ BALKÓNOVÝ SYSTÉM

10 10

9

8

4

7

12

4

5 3

2

6 11 1

Balkónová doska Spádový klin z EPS, alebo weberbat balkónový, alebo weberbat opravná hmota, alebo weberbat rapid 3. Hydroizolačný náter webertec Superflex D24 4. Flexibilný lepiaci tmel weberfor profiflex LD, weberflex Premium 5. Separačná rohož webertec 30 6. Balkónový profil DRIP, Maxi 7. Butylová páska 8. Dlažba 9. Škárovacia malta webercolor comfort 10. Tesniaci tmel webercolor POLY 11. Penetračný náter weber betonkontakt 12. Tesniaca páska B14

Príprava podkladu • Pripravenú balkónovú dosku napenetrujeme penetračným náterom weber betonkontakt 11 zriedený s vodou v pomere 1:5. • Vytvoríme spádovú vrstvu hmotou weberbat balkónový 2 , alebo weberbat opravná hmota 2 alebo weberbat rapid 2 , alebo spádovým klinom z EPS 2 . • Aplikujeme 1x hydroizolačný náter webertec Superflex D24 3 , do styku podlaha-stena vložíme pásku B14 12 necháme preschnúť a ešte raz celoplošne aplikujeme hmotu webertec. Superflex D24 3 , do ktorej vložíme okapový profil 6 . Okapový profil uzatvoríme zvrchu butylovou páskou 7 a celoplošne nanesieme tenkú vrstvu flexibilného lepidla webercol flex Premium 4 . Do čerstvej hmoty vložíme separačnú rohož webertec 30 5 . Po vytvrdnutí zubovou stierkou s min zubom č. 8 aplikujeme flexibilné lepidlo webercol flex Premium 4 , uložíme dlažbu a zaškárujeme škárovacou hmotou color comfort 9 . Styk nášlapnej vrstvy a soklu, dilatačné škáry, ako aj syk dlažby s okapovým profilom vyplníme webercolor POLY 10 .

152

RIEŠENIE

PROBLÉM

1. 2.

názov weber 700 weberbat balkónový webertherm technik weberpas weberbat rapid webercol weberbat opravná hmota separačná rohož webercolor comfort, perfect terizol, webertec superflex D24

balenie spotreba/m2 str. 20; 5 kg 0,2 kg 218 25 kg 22 kg 333 25 kg 3kg/4 kg 116 30 kg podľa zrnitosti 192-207 25 kg 20 kg 334 25 kg 4 kg 306-311 20 kg 1,5 kg/1mm 30 m2/balenie 5 kg 0,5 kg 312-313 20/24 kg 3,5 - 4 kg 357, 364

153


REFERENČNÉ STAVBY Názov stavby Žiar nad Hronom, radové bytové domy ul. Jesenského Použitý materiál Pri realizácii projektu bol použitý kontaktný zatepľovací systém webertherm KPS s povrchovou úpravou weberpas topdry SN, dekoratívnou povrchovou úpravou weberpas silikon wood a náterom weberton lazur. Naša spoločnosť v úzkej spolupráci s firmou Weber a hlavne vďaka odborným školeniam, ktoré firma Weber zabezpečila, dokázala vybudovať nadštandardné, dizajnovo veľmi príťažlivé radové domy. Len vďaka skvelej spolupráci a spojeniu silných partnerov sa dajú dosahovať skvelé výsledky. Jaroslav Engler konateľ spoločnosti Enspol, s.r.o.

Názov stavby Malacky, Malé námestie Použitý materiál Pri realizácii obnovy bytového domu bol použitý kontaktný zatepľovací systém webertherm terranova s povrchovou úpravou weberpas exclusive. So spoločnosťou Saint-Gobain Weber máme dlhoročné skúsenosti. Poskytuje nám kvalitné a certifikované produkty, ktoré sú zárukou vyhotovenia úspešného stavebného diela, čo vedie k spokojnosti našich zákazníkov. Taktiež sa nám páčia inovácie spoločnosti v sortimente fasádnych omietok, najmä dekoratívnych omietok, pomocou ktorých sa nám spoločne darí vytvárať výnimočné objekty. PS STAVBY, s.r.o. 154

155


REFERENČNÉ STAVBY Názov stavby Galanta, Revolučná štvrť Použitý materiál Pri realizácii obnovy bytového domu bol použitý kontaktný zatepľovací systém webertherm terranova s povrchovou úpravou weberpas exclusive. Pri obnove bytových domov odporúčame vlastníkom nenápadne sa odlíšiť, ale napriek tomu nevybočiť z radu čo sa farebného riešenia týka. Väčšinová túžba vlastníkov niektorých bytových domov „hlavne sa čo najviac odlíšiť od suseda“ je v tomto prípade kontraproduktívna a ľudia sa veľa krát nezamýšľajú nad vplyvom tohto „chaosu“ napríklad aj na psychiku človeka. Vhodne zvolené odtiene farieb v súlade so samotným okolím stavby, prijemná grafika, kvalitné materiály a rokmi a skúsenosťami overený dodávateľ, čo spoločnosť Saint Gobain Weber nepochybne je, to je zaručený kľúč k úspešnej obnove každého bytového domu. Ing.Vladimíra Mezeiová projektová manažérka STAVOMAL SLOVAKIA, s.r.o.

Názov stavby Bratislava, administratívna budova Pasienková 2D Použitý materiál Pri realizácii novostavby bol použitý kontaktný zatepľovací systém webertherm terranova s povrchovou úpravou weberpas Topdry SN a weberpas silikon brick. Naša spoločnosť realizuje zateplenie veľmi úspešne na slovenskom stavebnom trhu a obnovila už viac ako 350 bytových domov. Na začiatku existencie našej firmy sme hľadali strategického partnera pre dodávku materiálov na zateplenie. Rozhodnutie padlo na Terranovu, ktorá je dodnes lídrom v danej problematike. Toto spojenie s dnešnou spoločnosťou Saint-Gobain Weber nám umožňuje klientom už 17 rokov ponúkať tú najvyššiu kvalitu! Ing. Miroslav Haverlík MONTY Pro, spol. s.r.o. 156

157


REFERENČNÉ STAVBY Názov stavby Banská Bystrica, Viladom Komenského Použitý materiál Na tomto objekte realizovanom našou spoločnosťou bol použitý tepelnoizolačný systém weber therm exclusive s bezbiocídnou povrchovou úpravou - weberpas topdry so samočistiacim efektom. Stálofarebnosť sýteho tmavého odtieňa pastóznej omietky v exponovaných plochách bola dosiahnutá originálnou technológiou Reflex. Toto generačne vyspelé Weber riešenie zabráni znehodnoteniu fasády prachom a mikroorganizmami, bez zaťaženia životného prostredia. Použitá technológia zároveň umožnila splniť požiadavku architekta na odvážne farebné stvárnenie bytového domu. Kamil Špés konateľ spoločnosti Herss - Trade

Názov stavby Považská Bystrica, bytový dom SNP 1467 Použitý materiál Pri realizácii obnovy bytového domu bol použitý kontaktný zatepľovací systém webertherm terranova. Spoločnosť T mont - Sever, s.r.o. je zameraná na kompletnú revitalizáciu bytových domov. Naša spoločnosť prišla s komplexnou ponukou, v ktorej dokážeme zabezpečiť kompletnú realizáciu od vypracovania projektovej dokumentácie, financovania, samotnej realizácie, energetického auditu až po záručný a pozáručný servis. Našim cieľom pri obnove bytových domov je rýchlosť, kvalita a maximálna spokojnosť zákazníka. Roman Janiga konateľ spoločnosti T mont - Sever, s.r.o. 158

159


REFERENČNÉ STAVBY Názov stavby Bratislava, bytový dom Radničné námestie Použitý materiál Pri realizácii projektu bol použitý kontaktný zatepľovací systém webertherm exclusive. Spoločnosť Saint-Gobain Weber ponúka predovšetkým riešenia. Povrchové úpravy Weber sú už na prvý pohľad výnimočné svojou bohatou a plnou zrnitosťou, pričom ich kvalita a stálofarebnosť prevyšujú požiadavky súčasnej doby. U mňa rozhoduje kvalita a spokojnosť zákazníkov! Karol Baláž konateľ spoločnosti ProPaint, s.r.o.

Názov stavby Šulekovo, Hlohovec, radové rodinné domy Zelený grunt Použitý materiál Pri realizácii obnovy bytového domu bol použitý kontaktný zatepľovací systém webertherm terranova s povrchovou úpravou weberpas exclusive, dekoratívnou povrchovou omietkou weberpas silikon wood dub a weberpas silikon wood teak. Úlohou architekta nie je postaviť dom, ale vytvoriť domov. Zodpovednosť architekta je o to väčšia práve pri novátorských prístupoch, keďže jeden pasívny dom formuje budúcnosť až vtedy, keď svojím dobrým príkladom motivuje k výstavbe mnohých ďalších. Toto všetko sa samozrejme nezaobíde bez partnerov, ktorí ponúkajú materiály s najvyššou kvalitou, preto sme sa rozhodli aj pre Weber! autorizovaný architekt Miroslav Marko, Ing.arch., M.Arch, AA SKA SMF MARKO, s.r.o. 160

161


REFERENČNÉ STAVBY Názov stavby Púchov, bytový dom Námestie Slobody 1624 Použitý materiál Pri realizácii obnovy bytového domu bol použitý kontaktný zatepľovací systém webertherm terranova a webertherm exclusive. Spoločnosť FOHAS, s.r.o. už niekoľko rokov dosahuje pri obnove bytových domov nadštandardnú kvalitu, aj vďaka produktom spoločnosti Saint-Gobain Weber Marek Fortuník konateľ spoločnosti FOHAS, s.r.o.

Názov stavby Žiar nad Hronom, bytový dom Moyzesova Použitý materiál Pri realizácii obnovy bytového domu bola použitá stierkovacia malta webertherm KPS s povrchovou weberpas topdry SN. Certifikované systémy spoločnosti SaintGobain Weber sú pre nás zárukou kvality. V spojení našej spoločnosti so silným partnerom vznikajú kvalitné referenčné stavby v regióne. U nás rozhoduje kvalita a spokojnosť našich klientov. Ing. Marián Hybler technický riaditeľ Remeslo Stav 162

163


w

Weber dizajn povrchové úpravy

e

s pa r be

brick con i l i s

web e

rpa

sg ra ni

t

sandstone

weberpas silico

nb rus h

s rpa be we

n

as

ood w n ico l i s

we b e rp a

s s i li c o

d oo w er web

pas silicon woo d

we b er p

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ OMIETKY 164

Problém – riešenie Tenkovrstvové omietky a nátery Hodnotenie vybraných vlastností tenkovrstvových omietok Technológia weber reflex Diagnostika podkladu Ako obnoviť podklad pod tenkovrstvú omietku? Ako upraviť povrch konštrukcií z pórobetónových tvárnic? Ako obnoviť nesúdržné, opadávajúce a otierajúce omietky? Ako obnoviť plochy napadnuté mikroorganizmami? Ako vytvoriť štrukturálnu finálnu úpravu a typy štruktúr? Ako vytvorit rôznofarebné plochy na fasáde? Ako vytvoriť dekoratívnu úpravu omietky so vzhľadom tehly, kameňa, granitu Ako vytvoriť dekoratívnu úpravu omietky so vzhľadom dreva Ako realizovať dekoratívne úpravy soklov a plôch? Aplikácia omietok

166 168 170 172 174 176 178 180 182 183 184 186 188 190

Popis výrobku

Spotreby tenkovrstvových omietok 191 weberpas akrylátová – tenkovrstvová omietka 192 weberpas akrylát-silikónová – tenkovrstvová omietka 193 weberpas color – tenkovrstvová omietka 194 weberpas color plus – tenkovrstvová omietka 195 weberpas silikátová – silikátová tenkovrstvová omietka 196 weberpas exclusive – silikónová tenkovrstvová omietka 197 weberpas clean – silikón-silikátová tenkovrstvová omietka 198 weberpas extra Clean active - omietka s fotokatalytickým efektom 199 weber pas aquaBalance 200 weberpas topdry – tenkovrstvová omietka s veľmi vysokou odolnosťou proti mikroorganizmom 201 weberpas winter – tenkovrstvová omietka 202 webermin - minerálna suchá omietka 203 weberpas nova S – tenkovrstvová omietka 204 weberpas nova – tenkovrstvová omietka 205 weberpas mozaiková omietka – dekoratívna omietka 206 weberpas marmolit – dekoratívna omietka 207 weberpas silikon brick – dekoratívna tenkovrstvová omietková hmota so štruktúrou tehly 208 weberpas sandstone – dekoratívna tenkovrstvová omietková hmota so štruktúrou pieskovca 210 weberpas granit – dekoratívna tenkovrstvová omietková hmota so štruktúrou granitu 211 weberpas podklad UNI BRICK 212 weberpas silikon brush – dekoratívna omietka určená pre úpravu povrchu pomocou kefy 213 weberpas silikon wood – dekoratívna tenkovrstvová omietka so štruktúrou dreva 214 weberton lazur – dekoratívny náter pre farebné zvýraznenie textúry dreva 215 weberpas dizajn betón – dekoratívna omietka imitujúca vzhľad odlievaného betónu 216 weberpas interiérová – interiérová štruktúrovaná omietka 217 weber 700 a weber 705 – podkladný náter 218 weber 705 Prémium 219

165


TENKOVRSTVOVÉ OMIETKY A NÁTERY

Bratislava, bytový dom Poľnohospodárska

Práce a počasie, teplota

C

o

30

25

disperzné a silikónové materiály krajná teplota pre aplikáciu skracuje sa doba schnutia zvyšuje sa riziko nesprávneho štrukturovania omietok, napojenie omietok i náterov pozor na súčasné oslnenie plochy, vietor či vyhriaty podklad

silikátové a silikón-silikátové materiály

Práce a počasie, ostatné vplyvy skladovanie všetkých tekutých materiálov, i počas dopravy

Po dobu realizácie i zrenia omietky, pre všetky druhy

prehriaty podklad krajná teplota pre aplikáciu skracuje sa doba schnutia zvyšuje sa riziko nesprávneho štrukturovania omietok, napojenie omietok i náterov

krajná teplota pre skladovanie

čo spôsobuje

15

10

5

0

-5

166

predlžuje sa doba schnutia, riziko poškodeniadažďom i po dlhšej dobe po aplikácií

najnižšia teplota vhodná pre aplikáciu a zrenie materiálov použitie urýchľovača umožňuje aplikovať omietku do 0 oC

teplotné rozmedzie vhodné pre aplikáciu

teplotné rozmedzie vhodné pre skladovanie

zhoršená viditeľnosť pre zhotovenie štruktúry tiene po lešení rychlé vyschnutie

teplota pre krátkodobé skladovanie

20 teplotné rozmedzie vhodné pre aplikáciu

priame slnečné svetlo

ako sa môže prejaviť

pozor pri súčasnej vysokej vlhkosti (hmla, drobný dážď)

nesprávne zhotovená štruktúta predovšetkým v rizikových miestach (nerovnosti, prechody poschodí, lešenie) viditeľné stopy napojení farebné tiene po lešení

najnižšia teplota vhodná pre aplikáciu a zrenie materiálov

vietor

vysoká vlhkosť, hmly a mierny dážď

rýchlejšie a nepravidelné zavädnutie a vysychanie omietky, riziko sa zvyšuje s nepravidelne napenetrovanými podkladmi

vlhkosť podkladu i vzduchu zásadne predlžuje dobu schnutia omietok i náterov

nesprávne zhotovená štruktúra predovšetkým v rizikových miestach (nerovnosti, prechody poschodí, lešenie) v extrémnych prípadoch až odtieňovo rozdielné mapy na povrchu omietky po zaschnutí

v prípadoch dlhšie pôsobiacej vlhkosti (predovšetkým hmly) až odtieňovo rozdielné mapy na povrchu omietky po zaschnutí stopy stekajúcej vody po zaschnutí vyplavenie zložiek omietky poškodenie štruktúry

najnižšia teplota pre skladovanie

ako sa chrániť

pracovať tzv. „za slnkom“ po dostatočnom ochladení podkladu pri opačnom postupe môže priame slnečné svetlo neskôr ovplyvniť už realizovanú schnúcu omietku zakryvanie konštrukcie lešenia plachtou (pozor na prehriaty vzduch pod plachtou)

proti veternému počasiu je možné sa chrániť iba obmedzene zakrytím lešenia plachtou (pozor na statiku lešenia)

proti drobnému dažďu je možné zakryť lešenie plachtou proti dlhšie pôsobiacej vysokej vlhkosti nie je možné je vhodné vyberať menej citlivé materiály

167


HODNOTENIE VYBRANÝCH VLASTNOSTÍ TENKOVRSTVÝCH OMIETOK weberpas nova

weberpas nova S

weberpas akrylátová

weberpas color

weberpas akrylátsilikónová

weberpas color plus

weberpas silikátová

weberpas exclusive

weberpas clean

weberpas Clean active

weberpas topdry

weberpas aquaBalance

weberpas winter

***

***

**

***

***

***

*****

****

*****

*****

***

*****

***

*****

****

****

****

****

****

***

*****

*****

*****

-

-

****

***

***

***

***

***

***

*****

***

*****

*****

*****

*****

***

Citlivosť na podmienky počas realizácie

*****

*****

*****

*****

*****

*****

***

*****

***

***

*****

*****

*****

Pružnosť

*****

*****

*****

*****

*****

*****

***

*****

****

****

*****

*****

*****

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

ÁNO

Vlastnosť Paropriepustnosť Vodoodpudivosť Odolnosť proti mikroorganizmom

Zimná úprava

Údaje v tabuľke sú zjednodušeným hodnotením vlastností týchto materiálov, ktoré vychádzajú z najnovších poznatkov a skúseností z praxe. Vybrať si určitý typ tenkovrstvej omietky pre konečnú povrchovú úpravu fasády nie je vôbec jednoduché. Spravidla nejde vyberať iba podľa jednej vlastnosti a posúdiť vplyv viacerých vlastností nie je vôbec jednoduché. Táto tabuľka a taktiež nasledujúci popis uvedených vlastností chce byť užitočným pomocníkom predovšetkým pre laickú verejnosť, preto neuvádzame žiadne hodnoty. Ich posúdenie totiž vyžaduje pomerne veľké technické znalosti. Z rovnakého dôvodu nie sú v texte používané odborné termíny, ale naopak sú použité odpovedajúce zjednodušenia. Pre hodnotenie je použitý variant počtu bodov (hviezdičiek) v rozsahu 1 až 5. Jedna hviezdička znamená, že posudzovaná vlastnosť je základná, ale vyhovujúca. Päť hviezdičiek znamená, že vlastnosť je na maximálne dosiahnuteľnej úrovni.

Popis vybraných vlastností Paropriepustnosť /lepšia paropriepustnosť = viac hviezdičiek/ Je schopnosť konštrukcie prepúšťať vodné pary v prípade, že sú pre to vhodné podmienky (rozdiel tlakov vodných pár vo vonkajšom a vnútornom prostredí). Táto vlastnosť povrchových úprav je dôležitá predovšetkým pokiaľ je potrebné cez povrchovú úpravu, resp. celý kontaktný zatepľovací 168

systém odviesť vlhkosť samotnej konštrukcie. Pre odvedenie vodných pár z vnútorného prostredia je potrebné zvoliť iný účinný spôsob, t.j. najčastejšie vetraním. V prípade použitia povrchovej úpravy na kontaktnom tepelnoizolačnom systéme (ETICS) je lepšie použiť omietku s výbornou paropriepustnosťou najmä ak je použitým izolantom minerálna vlna alebo perforovaný (dierovaný) polystyrén. Všetky typy tenkovrstvých omietok weberpas a webermin majú dostatočnú paropriepustnosť pre použitie na tradične zhotovené fasády ale aj ako povrchová úprava kontaktných tepelnoizolačných systémov s bežnými typmi izolantov. Vodoodpudivosť /lepšia vodoodpudivosť = viac hviezdičiek/ Zjednodušene opačná vlastnosť nasiakavosti. Táto vlastnosť omietky čiastočne popisuje schopnosť neprepúšťať vodu cez omietku do podkladu, ale predovšetkým ide o schopnosť nechávať vodu čo najmenej na povrchu omietky. Viditeľne sa napr. prejaví na rýchlosti vyschnutia povrchu omietky po daždi. Pre užívateľa je ale prínosom skôr väčšia odolnosť proti zašpineniu a prípadne jednoduchšie čistenie fasády. Pri materiáloch s malou vodoodpudivosťou, napr. webermin je okrem iného z tohto dôvodu odporúčané aplikovať egalizačný náter (krycia vrstva špeciálneho fasádneho náteru v odtieni omietky).

Odolnosť proti mikroorganizmom /lepšia odolnosť = viac hviezdičiek/ Prirodzenú odolnosť majú predovšetkým materiály na báze vodného skla a minerálne materiály. Pri materiáloch na báze akrylátových a silikónových disperzií je potrebné túto mierne zníženú vlastnú schopnosť podporiť prísadou biocídnych prostriedkov. Tenkovrstvé omietky a nátery weber na báze týchto disperzií obsahujú vždy tieto prísady. Nakoľko postupom času dochádza napríklad k zaprášeniu povrchu omietky a zníženiu účinnosti biocídnych prostriedkov je možné, že v prostredí s vyšším výskytom mikroorganizmov v okolitom prostredí fasády, bude potrebné vykonať občasnú údržbu povrchu fasády.

Pružnosť /lepšia pružnosť = viac hviezdičiek/ Je schopnosť omietky nevytvárať mikrotrhliny v prípade zvýšeného namáhania. Predovšetkým sa jedná o teplotné namáhania výstužných vrstiev kontaktných tepelnoizolačných systémov.

Citlivosť na podmienky počas realizácie /menšia citlivosť = viac hviezdičiek/ Je vlastnosť omietky reagovať nežiaducim spôsobom na prípadné krajné teploty, vlhkostné a iné podmienky počas realizácie tenkovrstvých omietok. Nakoľko sa povrchová úprava fasády realizuje počas celej stavebnej sezóny, je počasie počas ich aplikácie vždy trochu iné. Je potrebné si uvedomiť, že jednotlivé vplyvy pôsobiace súčasne sa môžu navzájom ešte posilňovať (vyššia teplota a súčasne vyhriaty podklad od slnečného žiarenia, nízka teplota a súčasne vysoká vlhkosť počas hmly). Preto je vhodné pri týchto podmienkach zvoliť menej citlivé materiály.

weberpas winter Použitie urýchľovača tuhnutia urýchľuje vytvorenie pojivového filmu v materiály tak, aby bol materiál schopný po určitej dobe odolávať nižšej teplote ako je minimálne požadovaná teplota, t.j. prísada umožňuje aplikovať tenkovrstvú omietku do 0 stupňov Celzia. Aj keď táto úprava pomôže realizovať omietku i pri nižších teplotách, chrániť nevyzretý povrch omietky proti pôsobeniu dažďa nedokáže. Táto úprava neznižuje výsledné vlastnosti tenkovrstvej omietky.

Farebná škála Vzorkovník je rozdelený na dve časti. Prvá časť UNIVERZAL obsahuje predovšetkým svetlé farebné odtiene. Druhá časť COLOR LINE obsahuje naopak tmavé (sýte) farebné odtiene. Pre ich vyhotovenie je potrebné použiť typy a množstvo pigmentov, ktoré nie je vhodné pridávať do niektorých omietok vzhľadom na použité pojivo.

169


TECHNOLÓGIA WEBER REFLEX Príklad vývoja povrchovej teploty ETICS s odtieňom SE3B počas ohrievania v laboratórnych podmienkach 90 80

60 50 40

Pod názvom weber reflex ponúkame technológiu, ktorá v niektorých prípadoch umožní znížiť teplotné namáhanie slnkom exponovanej časti fasády aj o viac ako 25 %, oproti bežne používanej pigmentovej skladbe (omietky a nátery sa v takomto prípade chovajú akoby mali vyšší HBW až o viac ako 25 %).

TSR (Total solar reflectivity) je parameter udávaný v [%], ktorý vyjadruje schopnosť materiálu odraziť slnečné žiarenie od svojho povrchu späť do atmosféry. Materiály s bielym povrchom majú zvyčajne hodnotu TSR 75 % a viac, naopak čierne povrchy dosahujú aj 4 %. Napríklad hodnota TSR 29 vyjadruje, že 29 % žiarenia sa odrazí a 71% žiarenia je absorbované materiálom a spôsobuje zvyšovanie jeho teploty.

Výhody použitia technológie weber reflex Zníženie povrchovej teploty kontaktného zatepľovacieho systému pomocou technológie weber reflex umožňuje predĺženie životnosti celého súvrstvia, pretože vysoká teplota urýchľuje chemickú a fyzikálnu degradáciu tak tenkovrstvovej omietky ako aj polystyrénovej izolácie. Medzi výhody tejto technológie patrí i zníženie nákladov

K hodnoteniu „tepelno-absorbčných“ vlastností povrchových úprav sa donedávna často používal parameter HBW. Parameter HBW popisuje koľko žiarenia sa od materiálu odrazí, ale len v oblasti viditeľného svetla, preto pre účely popisu tepelného namáhania oslneného materiálu (konštrukcie) už nie je pri súčasnom stave poznania dostatočný.

10:25:00

9:55:00

Čas [hh:mm:ss]

Hodnota TSR je ovplyvnená vlastným odtieňom, typom použitého pigmentu, veľkosťou častíc, krycou schopnosťou materiálu a pod.

Princípom farebného vnemu, ktorý získame pohľadom na farebný predmet je to, že zo svetla, ktoré na daný predmet dopadá, je časť absorbovaná a časť odrazená. Odrazená časť svetla po dopade na sietnicu oka a prenosu do mozgu vytvára farebný vnem. Typ a množstvo absorbovanej časti viditeľného spektra sa prejaví na farbe predmetu, ktorú vníma ľudský mozog a množstvo absorbovaného slnečného žiarenia celkom, sa prejaví na teplote predmetu. Čím má predmet väčšiu schopnosť absorbovať slnečné žiarenie, tým sa viac a rýchlejšie ohrieva.

9:45:00

9:35:00

9:25:00

9:15:00

9:05:00

8:55:00

20

10:15:00

Základný odtieň Colorline SE3B °C TSR optimalizovaný odtieň SE3B °C

30

10:05:00

Teplota [°C]

70

na ochladzovanie interiéru z dôvodu nižšieho zahrievania vonkajšieho plášťa budovy, fasáda je na dotyk chladnejšia. Zníženie reálnej povrchovej teploty objektov a odraz dopadajúcej tepelnej energie od ich povrchu späť do atmosféry, najmä v husto zastavaných oblastiach, jednoznačne prispieva aj k znižovaniu celkovej teploty a tým k zlepšeniu životných podmienok v danej lokalite. Omietky a nátery s touto technológiou sú pripravované a dodávané individuálne - po predošlej konzultácií a príprave. Účinnosť technológie ako aj cena za samotný produkt závisí od konkrétneho odtieňa a typu omietky. V prípade záujmu Vám na vyžiadanie radi poskytneme bližšie informácie. Konkrétny návrh farebného riešenia na konkrétnu stavbu odporúčame previesť v spolupráci s výrobcom zatepľovacieho systému už vo fáze projektu.

Rozdelenie slnečného žiarenia UV

W/(m2.µm)

1400

viditeľné

100

NIR = Near-infrared (blízke-infračervené)

odrážavasť [%]

1600 1200 1000

5% UV (300-400 nm) 43% Viditeľné (400-700 nm) 52% NIR (700-2500 nm)

800 600 400 200 0

170

titanová beloba

80 60 40 20

0 0

500

1000 1500 vlnová dĺžka [nm]

2000

2500

300

800

1300

1800

2300

vlnová dĺžka [nm] 171


DIAGNOSTIKA PODKLADU Ako určiť zloženie existujúcej povrchovej omietky?

Organické nátery možno obyčajne zmäkčiť plameňom horáka.

Taktiež aj hrubšie vrstvy organických omietok zmäknú po prudšom zahriatí plameňom.

Ako prekontrolovať nosnosť omietok?

Vápennocementové omietky na rozdiel od organických nezmäknú po zahriatí plameňom.

Ako zistiť aká je priľnavosť povrchovej omietky?

Nosnosť omietky sa zisťuje poklepaním. Fasádu je potrebné skontrolovať hlavne tam, kde sú trhliny. Tu môžu byť duté miesta v podkladovej vrstve.

Pri rozsiahlejších miestach s dutinami je potrebné omietku celkom odstrániť. Pri lokálnych miestach s dutinami je potrebné odstrániť uvolnené miesta a vyplniť ich jadrovou omietkou.

Po postavení lešenia je nutné prekontrolovať celú plochu fasády, či neobsahuje duté miesta v podklade.

Ako určiť nasiakavosť podkladových omietok?

Pri náteroch sa test realizuje mriežkovým rezom. Náter sa nareže do mriežky o veľkosti cca 2 x 2 mm na ploche 10 x 10 cm. Náter sa považuje za dobre priľnutý, pokiaľ drži na 80 % plochy.

Pri náteroch realizovaných na hrubých podkladoch alebo pri hrubých organických omietkach možno priľnavosť k podkladu zistiť pomocou noža alebo špachtle.

Pri vápennocementových omietkach sa poklepom kontroluje povrchová omietka, či nemá trhliny alebo duté miesta v podklade.

Ako určiť pevnosť omietky?

Tvrdosť možno zistiť pootočením skrutkovača vrazeného do omietky.

172

Podkladová omietka sa poleje čistou vodou, hadicou alebo z plastovej nádoby.

Ak voda steká v kvapkách, podkladová omietka nie je nasiakavá.

Ak sa voda rýchlo vstrebáva do povrchu, je omietka nasiakavá.

Hrubé nečistoty sa odstraňujú umytím vysokotlakovým prúdom vody s pridaním čistiaceho prostriedku.

Po umytí vysokotlakovým zariadením je potrebné nechať povrch vyschnúť.

Ako čistiť povrch omietok?

Pokiaľ skrutkovač nemožno zasunúť do povrchu, je omietka dostatočne pevná.

Ak skrutkovač prejde povrchom omietky, nie je omietka vyhovujúca a musí byť odstránená.

Voľné nečistoty možno odstrániť metlou alobo kefou.

173


AKO OBNOVIŤ PODKLAD POD TENKOVRSTVÚ OMIETKU?

+

NIEAŠEŠNE IE R

Pred aplikáciou je potrebné navlhčiť podklad.

Najskôr nalejeme do miešačky čistú vodu (6–7 l na jedno vreco). Potom naplníme miešačku suchou zmesou a začneme miešať. Čas miešania 3–5 min.

Podkladový postrek sa realizuje weberdur cementová. Murivo nahodíme na celú plochu určenú na obnovu. Je potrebné dbať na to, aby boli všetky škáry v murive dobre vyplnené a uzatvorené.

weber mvs 25 sa nanáša ručným nahodením. V teplom počasí ju treba chrániť proti rýchlemu vysychaniu zakrytím plachtou a kropením. Pri správnej aplikácii omietka nepraská. Hrúbka jednej vrstvy max. 15 mm.

Povrch jadrovej omietky sa upraví filcovým hladidlom.

Po zavädnutí aplikujeme penetráciu podkladným náterom weber 700. Ďalej môžeme použiť akékoľvek tenkovrstvé omietky.

Najprv podklad navlhčíme vodou, potom realizujeme podkladový postrek cementovou medzivrstvou ručným nahodením (tzv. pačokovaním).

Jadrová omietka se nanáša ručným nahodením. V teplom počasí ju treba chrániť proti rýchlemu vysychaniu zakrytím plachtou a kropením.

Stiahnutie nanesenej omietky sa realizuje latou do vopred nachystaných omietníkov.

RIEŠENIE

PROBLÉM

Riešenie problému štandardným spôsobom

Výhody tohoto riešenia: Časová úspora

– weber mvs 25 môžete uhladiť do štukovej štruktúry – nemusíte aplikovať pačokovanie (štukovanie) omietky

Finančná úspora – nemusíte zakúpiť štukovú omietku na pačokovanie – nemusíte hradiť náklady na realizáciu pačokovania weber mvs 25 uhladíme dreveným hladidlom.

Na jadrovú omietku aplikujeme štukovú omietku.

Povrch jemnej štukovej omietky sa upraví filcovým hladidlom.

názov weber mvs 25

174

kód výrobku MVS 25

orientačná spotreba na m2 str. 13 kg/m2/1cm

272

175


AKO UPRAVIŤ POVRCH KONŠTRUKCIÍ Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC?

NIEAŠEŠNE IE R

Konštrukcie z pórobetónových tvárnic jednoznačne odporúčame upraviť vhodným vonkajším tepelnoizolačným kontaktným systémom webertherm (ETICS). V prípade riešenia bez tepelnoizolačného kontaktného systému odporúčame tradičnú technológiu, to znamená: jadrová omietka + štuk + tenkovrstvá omietka weberpas. V prípade malých plôch určených na úpravu je postup nasledovný:

Podklad sa penetruje weber betonkontakt riedenou 1:5 – 1:8 vodou.

Podľa zvolenej povrchovej úpravy sa realizuje príslušná penetrácia napr. pod prefarbené postózne omietky (napr. weberpas silikátová, weberpas akrylátová, weberpas exclusive, weberpas clean) podkladným náterom weber 700.

názov

176

Nasledujúci deň sa špeciálnym brúsnym hladidlom prebrúsia miestne nerovnosti s ohľadom na zvolený typ povrchovej úpravy.

Omietky sa nanášajú na zaschnutý podkladný náter antikorovým hladidlom na hrúbku vrstvy: 1,5 násobok veľkosti zrna pri štruktúre zrno na zrno a veľkosť zrna pri ryhovanej štruktúre.

Roztieraná štruktúra sa vytvára kruhovým pohybom plastovým hladidlom, ryhovaná štruktúra sa upraví pohybom hladidla vo zvolenom smere. Pri pastóznych omietkach ihneď po ich nanesení.

Rovnako sa vystužia rohy špaliet a otvorov.

Na ploche sa výstužná vrstva vytvorí webertherm KPS s vloženou sklovláknitou mriežkou, používanou tiež pri ETICS.

kód výrobku

weber betonkontakt H716 webertherm KPS 401P sklotextilná mriežka 9900 weber 700 VG700 tenkovrstvová omietka

RIEŠENIE

PROBLÉM

Realizuje sa zašpachtľovanie všetkých nezaplnených škár a prípadných výlomkov lepiacou maltou.

Vytvorenie podkladovej vrstvy

Hrany budovy vystužte rohovou lištou s tkaninou, vloženou do vopred nanesenej vrstvy webertherm KPS.

Na finálne vyrovnanie podkladu sa nanesie druhá vrstva webertherm KPS a dôkladne sa zahladí antikorovým hladidlom.

Vytvorenie povrchu

Príprava podkladu

Vyskúšať nasiakavosť podkladu namočením čistou vodou. Voda by sa mala vsiakavať pomaly a rovnomerne.

Nanesieme prvú vrstvu webertherm KPS. Do vrstvy zahladíme sklotextilnú mriežku antikorovým hladidlom od stredu ku krajom.

+ +

alebo

orientačná spotreba na m2 str. 0,2 kg 341 4,5 kg 109 1,1 m2 0,15 – 0,20 kg 218 podľa použitého druhu a zrnitosti

177


AKO OBNOVIŤ NESÚDRŽNÉ, OPADÁVAJÚCE A OTIERAJÚCE OMIETKY? alebo

+

NIEAŠEŠNE IE R

Vytvorenie hladkého povrchu

PROBLÉM

Príprava podkladu

Poklepaním vyhľadáme duté miesta, ktoré je potrebné odstrániť.

Úprava povrchu

Ostrým predmetom vyhľadáme miesta s nesúdržnou omietkou.

Oklepaním je potrebné odstrániť duté a nesúdržné omietky až na podklad.

Podľa zvolenej povrchovej úpravy sa realizuje príslušná penetrácia napr. pod tenkovrstvé postózne omietky (weberpas silikátová, weberpas akrylátová, weberpas exclusive, weberpas clean) podkladným náterom weber 700.

názov

Dokonale očistený podklad (zbavený všetkých zbytkov malty) sa mierne navlhčí vodou a po zavädnutí sa realizuje podkladný cementový postrek.

178

Najskôr nalejeme do miešačky čistú vodu (6–7 l na jedno vrece). Potom naplníme miešačku suchou zmesou a začneme miešať. Čas miešania 3–5 min.

Chýbajúce miesta sa doplnia jadrovou omietkou weber mvc 630 UNI a povrch sa latou vyrovná na úroveň pôvodnej omietky.

Nahadzovanie sa realizuje hrubým nahodením murárskou lyžicou na celej ploche. Hrúb­ka jednej vrstvy max. 25 mm. Pri väčších hrúbkach omietky odporúčame dvojvrstvové spracovanie. Nanášanie druhej vrstvy realizujeme na čerstvý, ale zavädnutý podklad. Nanesenú omietku zarovnajte sťahovacou latou do roviny. Po jemnom zatuhnutí uhladiť a zarovnať dreveným hladidlom.

RIEŠENIE

Podklad je potrebné navlhčiť.

Omietky sa nanášajú na zaschnutý podkladný náter antikorovým hladidlom na hrúbku vrstvy: 1,5 násobok veľkosti zrna pri štruktúre zrno na zrno a veľkosť zrna pri ryhovanej štruktúre.

kód výrobku

weber mvc 630 UNI MVC 630 systémová penetrácia tenkovrstvová omietka webermin

orientačná spotreba na m2 str. 12,00 kg/1 cm podľa typu podľa použitého druhu a zrnitosti podľa zvoleného typu

269 203

179


AKO OBNOVIŤ PLOCHY NAPADNUTÉ MIKROORGANIZMAMI?

NIEAŠEŠNE IE R

Popis situácie

alebo

+

Najprv odporúčame na malej ploche vyskúšať vhodný pomer riedeného prípravku.

RENOV EXPRESS je možné aplikovať štetkou alebo valčekom - zvlášť na malé plochy a plochy s jemnejšou až hladkou štruktúrou

... a striekaním na všetky typy plôch, ale zvlášť na hrubozrnné štruktúry. Používajte vhodné ochranné pracovné pomôcky!

Plochy umyte tlakovou vodou (smerom zhora nadol).

Realizácia penetrácie - podľa zvoleného typu povrchovej úpravy.

Realizácia povrchovej úpravy - vybranou fasádnou farbou.

Riasy, machy a plesne sa najčastejšie vyskytujú na málo slnečných plochách (severné, západné a zatienené steny).

Neskôr sa môžu rozšíriť na ďalšie steny budovy.

V prvej etape sa napadnutie prejaví lokálnym výskytom - jednotlivé ohraničené miesta.

názov ANTI MOUSE 77 RENOV EXPRESS

V pokročilom štádiu je charakteristické napadnutie v súvislých zvislých pásoch – zapríčinené stekajúcou vlhkosťou.

180

Mikroorganizmom sa neubránia ani tradičné materiály na nezateplených stenách.

kód výrobku

orientačná spotreba na m2

AM77-5, AM77-20 REX - 5, REX - 20

0,04 - 0,05 0,15 - 0,20

RIEŠENIE

PROBLÉM

Plocha je napadnutá mikroorganizmami (šedý až šedozelený odtieň) začínajúc na miestach s väčším pôsobením vlhkosti s postupným prechodom na celú fasádu.

Ani iné konštrukcie – napr. z prakticky nenasiakavých plastových materiálov.

181


AKO VYTVORIŤ ŠTRUKTURÁLNU FINÁLNU ÚPRAVU A TYPY ŠTRUKTÚR?

AKO VYTVORIŤ RÔZNOFAREBNÉ PLOCHY NA FASÁDE? V jednej ploche je možné takzvaným ukončením do pásky vytvárať:

Ryhovaná štruktúra

Penetrácia sa realizuje: 1. pod šľachtené omietky (webermin) weber betonkontakt 2. pod tenkovrstvé pastózne omietky (weberpas silikátová, weberpas akrylátová, weberpas exclusive, weberpas clean, weberpas winter). Podkladným náterom weber 700.

Omietky sa nanášajú na zaschnutý podkladný náter antikorovým hladidlom na hrúbku vrstvy s definovanou veľkosťou ryhovacieho zrna.

rôznofarebné plochy omietok

prechody rôznych štruktúr omietok

šambrány

prechody rôznych materiálov

rôznofarebné plochy náterov

Ryhovaná štruktúra sa vytvára plastovým hladidlom: - pri pastóznych omietkach hneď po nanesení - pri šľachtených omietkach po miernom zavädnutí Na šľachtené omietky odporúčame použiť fasádnu farbu.

Roztieraná štruktúra (zrno na zrno)

Penetrácia sa realizuje: 1. pod šľachtené omietky (webermin) weber betonkontakt 2. pod tenkovrstvé pastózne omietky (weberpas silikátová, weberpas akrylátová, weberpas exclusive, weberpas clean, weberpas winter). Podkladným náterom weber 700.

Omietky sa nanášajú na zaschnutý podkladný náter antikorovým hladidlom na hrúbku vrstvy definovanou 1,5 násobkom veľkosti zrna.

Roztieraná štruktúra sa vytvára kruhovým pohybom plastového hladidla: - pri pastóznych omietkach hneď po nanesení - pri šľachtených omietkach po miernom zavädnutí Na šľachtené omietky odporúčame použiť fasádnu farbu.

NIEAŠEŠNE IE R

+

+

alebo

Penetrácia sa realizuje weber betonkontakt.

weber rudicolor Z sa nanáša štruktúrovacími valčekmi v dvoch vrstvách. Na hrubosti valčeka závisí spotreba materiálu a výsledná hrubosť štruktúry povrchu.

Miesto zmeny odtieňa alebo štruktúry omietky či náteru v ploche sa zalepí krepovou páskou.

Vytýčený podklad sa napenetruje systémovou penetráciou valčekom alebo maliarskou štetkou.

Realizuje sa tenkovrstvá omietka (resp. náter) vrátane finálnej úpravy.

Krepová páska sa odstráni bezprostredne po dokončení prvej plochy smerom od realizovanej plochy tak, aby bola zachovaná ostrá hrana.

Po zatvrdnutí omietky (náteru) sa prelepia hrany realizovanej tenkovrstvej omietky (náteru).

Realizuje sa penetrácia a tenkovrstvá omietka (náter) v druhej ploche a okamžite sa odlepí krepová páska.

RIEŠENIE

PROBLÉM

Zrnitá štruktúra – vytvorená valčekom

Na vytvorenie pravidelnej štruktúry je potrebné napojovať vždy do živého a posledný ťah valčekom realizovať

Upozornenie Pri použití pásky neodolávajúcej vode (pôsobením vlhkosti dochádza ku jej zvlneniu) je potrebné použiť novú pásku opakovane na každú vrstvu náteru. 182

183


AKO VYTVORIŤ DEKORATÍVNU ÚPRAVU OMIETKY SO VZHĽADOM TEHLY, KAMEŇA, GRANITU.

NIEAŠEŠNE IE R

weberpas silikon brick

weberpas sandstone

weberpas granit

šablóna

Podkladný náter weberpas UNI BRICK sa na pripravený podklad aplikuje valčekom alebo štetcom. Pred aplikáciou povrchovej úpravy sa nechá celkom zaschnúť.

Samolepiacu pásku - šablónu, nalepíme na vopred napenetrovaný a zaschnutý podklad.

Obsah vedra rozmiešame ručne alebo strojovo.

Tenkovrstvá omietka sa nanáša na napenetrovaný podklad antikorovým hladidlom. Omietku je treba nadpájať ešte pred jej zavädnutím tzv. „do živého“.

Dekoratívnu tenkovrstvú omietku apli-

Krátko po aplikácií dekoratívnej omietky (pred zavädnutím) odstránime samolepiacu pásku.

Podklady pod dekoratívnou omietkou musia býť dostatočne pevné, rovné a suché, bez prachu, trhlín a volne oddeliteľných častí. Neodporúča sa na plochy, ktoré nie sú izolované proti zemnej vlhkosti (napr. podmurovky plotov, oporné múry, vonkajšie schodište a pod.)

Vhodnými podkladmi môžu byť napr. vápennocementové a cementové omietky, betón alebo stierkové vrstvy kontaktných tepelnoizolačných systémov.

Niektoré povrchy, napr. cementovotrieskové platne, je vhodné upraviť stierkovým tmelom.

názov

kód výrobku

podkladný náter weberpas UNI BRICK weberpas silikon brick weberpas sandstone weberpas granit weberpas silikon brick – dekoratívna, tenkovrstvá omietka so vzhľadom tehly.

184

weberpas sandstone – dekoratívna, tenkovrstvá omietka so vzhľadom pieskovcového kameňa.

RPG225 RTD327 RTD354 RTD353

RIEŠENIE

PROBLÉM

Podklad

orientačná spotreba na m2 str. 0,30 – 0,35 kg 2,8 – 2,8 kg 2,5 – 3,0 kg 3,3 – 3,8 kg

212 208 210 211

weberpas granit – dekoratívna, tenkovrstvá omietka so vzhľadom

185


AKO VYTVORIŤ DEKORATÍVNU ÚPRAVU OMIETKY SO VZHĽADOM DREVA

NIEAŠEŠNE IE R

weber 700 orech

borovica

teak

weberpas silikon wood

weberton lazur

žilkovacie drievko

dub

Podkladový náter weber 700, pripravený na priame použitie, nanášame na stenu pomocou maliarskeho valčeka v jednej vrstve. Po dôkladnom zaschnutí penetračného náteru pristúpime k aplikácii omietky.

Pred začatím prác je potrebné omietku dôkladne premiešať pomocou elektrického miešadla. V prvom kroku nanesieme omietku v tenkej cca 1 mm hrubej vrstve, ktorou dôkladne vyrovnáme podklad.

Po zaschnutí (cca. 5 hod) nanesieme druhú vrstvu omietky pomocou zubovej stierky so zubom veľkosti 3 mm. Finálne ťahy zakončujeme vždy v jednom smere.

Do nezavädnutej omietky vytvoríme pomocou žilkovacieho drievka textúru imitácie dreva. Žilkovacie drievko jemne ťaháme v smere zhora nadol, pričom ho zároveň nakláňame.

Vytvorenú štruktúru necháme zaschnúť jeden deň a potom ju zbrusujeme, aby sme odstránili najväčšie nerovnosti a výčnelky.

Požadovaný odtieň dreva vytvoríme dekoratívnym náterom weber.ton lazur, ktorý pred aplikáciou zľahka premiešame. Nanášame maliarskym valčekom na celú plochu.

mahagon

Podklady pod dekoratívnou omietkou musia býť dostatočne pevné, rovné a suché, bez prachu, trhlín a volne oddeliteľných častí. Neodporúča sa na plochy, ktoré nie sú izolované proti zemnej vlhkosti (napr. podmurovky plotov, oporné múry, vonkajšie schodište a pod.)

Vhodnými podkladmi môžu byť napr. vápennocementové a cementové omietky, betón alebo stierkové vrstvy kontaktných tepelnoizolačných systémov.

Niektoré povrchy, napr. cementovotrieskové platne, je vhodné upraviť stierkovým tmelom.

RIEŠENIE

PROBLÉM

Podklad

Po cca. 5 minútach od nanesenia náteru, mierne navlhčenou, takmer až suchou špongiou zľahka stierame náter z povrchu, čím ešte viac zvýrazníme autentickosť textúry dreva. Takto vytvorenú stenu necháme aspoň deň dôkladne zaschnúť. weberpas silikon wood – dekoratívna tenkovrstvová silikónová omietka vytvárajúca imitáciu textúry dreva a vedro omietka so vzhľadom tehly.

186

weberton lazur – dekoratívny náter pre farebné zvýraznenie textúry dreva na omietku weberpas silikon wood.

názov weberpas silikon wood weberton lazur

kód výrobku

orientačná spotreba na m2 str.

OPW30 2,5kg/m2 214 NFLA 0,2 kg/m2 na rovnom povrchu 215

187


AKO REALIZOVAŤ DEKORATÍVNE ÚPRAVY SOKLOV A PLÔCH?

+

NIEAŠEŠNE IE R

Napojenie rôznych vzorov weberpas marmolitu

Podklady pod weberpas marmolit musia býť dostatočne pevné, rovné a suché, bez prachu, trhlín a volne oddeliteľných častí. weberpas marmolit sa neodporúča na plochy, ktoré nie sú izolované proti zemnej vlhkosti (napr. podmurovky plotov, oporné múry, vonkajšie schodište a pod.)

Vhodnými podkladmi môžu byť napr. vápennocementové a cementové omietky, betón alebo stierkové vrstvy kontaktných tepelnoizolačných systémov.

Penetráciu možno realizovať naraz v celej ploche, pretože pri všetkych vzoroch weberpas marmolitu sa vykonáva penetrácia rovnakým materiálom.

Po úplnom zaschnutí podkladného náteru sa páskou zalepia plochy prvého vzoru.

Štandardným spôsobom sa nanáša prvá plocha s miernym presahom cez pásku.

Vymedzujúca páska sa strhne ihneď po nanesení. Ak sa nanášajú väčšie plochy, je potrebné strhávať pásku postupne, skôr ako dôjde k zavädnutiu weberpas marmolitu. Neskôr by dochádzalo k trhaniu omietky a vytváraná hrana by nebola ostrá.

Po zaschnutí prvej plochy (na druhý deň) sa hrana znova prelepí páskou, aby nedošlo k jej poškodeniu alebo ušpineniu pri nanášaní druhej plochy.

Na zvyšnej ploche sa už weberpas marmolit nanáša len tzv. do hrany a nepreťahuje sa cez pásku. Po jeho uhladení sa opäť ihneď strháva krycia páska.

Niektoré povrchy, napr. cementovotrieskové platne, je vhodné upraviť stierkovým tmelom.

Nanášanie Marmolitu

RIEŠENIE

PROBLÉM

Podklad

Upozornenie: Bezprostredne po nanesení má omietka mliečny zákal. Tento zákal zmizne po vyschnutí spojiv, čo niekedy môže trvať aj niekoľko dní. Opravy omietky weberpas marmolit treba vykonávať veľmi dôsledne, lebo bývajú viditeľné. Penetrácia sa realizuje podkladným náterom weber 700 - vždy len v bielom odtieni. Pred aplikáciou weberpas marmolitu sa penetrácia nechá celkom zaschnúť.

188

weberpas marmolit sa pred použitím musí rozmiešať ručne murárskou lyžicou. Dekora­ tív­ na omietka weberpas marmolit sa na pripravený podklad nanáša antikorovým hladidlom, pričom ju zahladzujeme tak, aby jednotlivé zrná boli čo najtesnejšie pri sebe.

Nanesený weberpas marmolit sa dôkladne vyhladí antikorovým hladidlom. Materiál po nanesení pomerne rýchlo tuhne, preto ho je potrebné rýchlo spracovávať a dôsledne napojovať na ešte neschnúce plochy tak, aby došlo k dokonalému a nepoznateľnému napojeniu.

názov Podkladný náter weber 700 webertherm KPS weberpas marmolit jemnozrnný weberpas marmolit strednozrnný

kód výrobku VG700 401P 1050 1040

orientačná spotreba na m2 str. 0,15 – 0,20 kg 3,0 kg 4,0 kg 6,0 kg

218 109 207 207

189


ORIENTAČNÉ SPOTREBY TENKOVRSTVOVÝCH OMIETOK

APLIKÁCIA TENKOVRSTVÝCH OMIETOK

Hmota sa dodáva pripravená na priame použitie. Materiál potrebný na ucelenú plochu odporúčame zmiešať dohromady vo väčšej nádobe, je možné ho veľmi mierne doriediť čistou vodou.

Omietka se nanáša na napenetrovaný podklad antikorovým hladidlom na hrúbku vrstvy danú veľkosťou zrna u ryho­vaných štruktúr a 1,5-násobku veľkosti zrna roztieraných štruktúr. Omietku je treba nadpájať ešte pred jej zavädnutím takzvane „do živého“.

Štruktúra se vytvára plastovým hladidlom hneď po nanesení.

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ OMIET KY

Prechody štruktúr a farieb v jednej ploche je možné vytvárať pomocou pásky.

190

APLIKÁCIA DEKORATÍVNYCH OMIETOK

Materiál sa dodáva pripravený na priame použitie, len sa pred nanášaním premieša antikorovou murárskou lyžicou. Miešanie Unimixérom - násadou na vŕtačke nie je povolené.

Štruktúra sa nanáša na zaschnutý náter weber 700 (biely).

Vyhladenie sa robí opäť antikorovým hladidlom ihneď po nanesení weberpas mozaiková omietka ešte pred jeho zavädnutím. Náradie je treba priebežne umývať čistou vodou.

Prechody štruktúr a farieb v jednej ploche je možné vytvárať pomocou pásky (pozri strany „Problémy a riešenia“).

weberpas mozaiková omietka sa nanáša antikorovým hladidlom na hrúbku asi 1,5-násobku veľkosti zŕn.

weberpas extra Clean active weberpas akrylátová zrnitosť spotreba kód materiálu zrnitosť spotreba kód materiálu ryhovaná 2,0 mm 2,5 kg/m2 OP920R ryhovaná 1,5 mm 2,7 kg/m2 R570 ryhovaná 2,0 mm 3,2 kg/m2 R470 roztieraná 1,0 mm 1,5 kg/m2 OP910Z roztieraná 1,5 mm 2,5 kg/m2 OP915Z 2 roztieraná 1,5 mm 2,6 kg/m R970 2 OP920Z roztieraná 2,0 mm 3,3 kg/m 2 roztieraná 2,0 mm 3,2 kg/m R870 roztieraná 3,0 mm 4,6 kg/m2 OP930Z weberpas color weberpas topdry zrnitosť spotreba k ód materiálu zrnitosť spotreba k ód materiálu ryhovaná 1,5 mm 2,7 kg/m2 R575 ryhovaná 2,0 mm 2,7 kg/m2 R460 ryhovaná 2,0 mm 3,2 kg/m2 R475 roztieraná 1,5 mm 2,5 kg/m2 R960 roztieraná 1,5 mm 2,6 kg/m2 R975 roztieraná 2,0 mm 3,2 kg/m2 R860 2 roztieraná 2,0 mm 3,2 kg/m R875 weberpas winter weberpas akrylát-silikónová zrnitosť spotreba k ód materiálu zrnitosť spotreba k ód materiálu ryhovaná 2,0 mm 3,2 kg/m2 R472 ryhovaná 1,5 mm 2,7 kg/m2 R540 roztieraná 1,5 mm 2,6 kg/m2 R972 ryhovaná 2,0 mm 3,2 kg/m2 R440 roztieraná 2,0 mm 3,2 kg/m2 R872 ryhovaná 3,0 mm 4,7 kg/m2 R340 2 roztieraná 1,0 mm 1,9 kg/m R040 weberpas marmolit roztieraná 1,5 mm 2,6 kg/m2 R940 2 roztieraná 2,0 mm 3,2 kg/m R840 zrnitosť spotreba k ód materiálu 2 roztieraná 3,0 mm 5,0 kg/m R740 jemnozrnná 1,5 mm 4,0 kg/m2 V1050 strednozrnná 2,0 mm 6,0 kg/m2 V1040 weberpas color plus zrnitosť spotreba k ód materiálu weberpas mozaiková omietka 2 ryhovaná 1,5 mm 2,7 kg/m R545 zrnitosť spotreba k ód materiálu 2 ryhovaná 2,0 mm 3,2 kg/m R445 2 2 strednozrnná 2,0 mm 5,0 kg/m V1040 ryhovaná 3,0 mm 4,7 kg/m R345 roztieraná 1,0 mm 1,9 kg/m2 R045 weberpas interiérová roztieraná 1,5 mm 2,6 kg/m2 R945 roztieraná 2,0 mm 3,2 kg/m2 R845 zrnitosť spotreba k ód materiálu roztieraná 3,0 mm 5,0 kg/m2 R745 ryhovaná 1,5 mm 2,2 kg/m2 R578 ryhovaná 2,0 mm 2,8 kg/m2 R478 weberpas silikátová roztieraná 1,0 mm 1,9 kg/m2 R078 zrnitosť spotreba k ód materiálu roztieraná 1,5 mm 2,8 kg/m2 R978 roztieraná 2,0 mm 3,5 kg/m2 R878 ryhovaná 2,0 mm 2,6 kg/m2 R610 roztieraná 1,5 mm 2,5 kg/m2 R910 weberpas nova S roztieraná 2,0 mm 3,2 kg/m2 R410 zrnitosť spotreba kód materiálu weberpas exclusive ryhovaná 1,5 mm 2,2 kg/m2 R552 ryhovaná 2,0 mm 2,7 kg/m2 R452 zrnitosť spotreba k ód materiálu 2 roztieraná 1,5 mm 2,3 kg/m2 R952 ryhovaná 2,0 mm 2,7 kg/m R420 roztieraná 2,0 mm 3,2 kg/m2 R852 roztieraná 1,5 mm 2,5 kg/m2 R920 roztieraná 2,0 mm 3,2 kg/m2 R520 weberpas nova zrnitosť spotreba k ód materiálu weberpas silikon wood ryhovaná 1,5 mm 2,7 kg/m2 R550 spotreba kód materiálu ryhovaná 2,0 mm 3,2 kg/m2 R450 2,5 kg/m2 OPW30 roztieraná 1,5 mm 2,6 kg/m2 R950 roztieraná 2,0 mm 3,2 kg/m2 R850 weberpas clean zrnitosť spotreba kód materiálu weberpas aquaBalance ryhovaná 2,0 mm 2,5 kg/m2 R630 zrnitosť spotreba k ód materiálu roztieraná 1,5 mm 2,5 kg/m2R 930 ryhovaná 2,0 mm 2,6 kg/m2 R482 2 roztieraná 2,0 mm 3,2 kg/m R430 roztieraná 1,5 mm 2,5 kg/m2 R982 roztieraná 2,0 mm 3,2 kg/m2 R882

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ OMIET KY

APLIKÁCIA OMIETOK

191


weberpas akrylátová

weberpas akrylát-silikónová

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ OMIET KY

tenkovrstvová omietka

192

Najdôležitejšie vlastnosti odolnejšia voči poveternostným podmienkam a vyzretosti podkladu počas realizácie vysoká vodoodpudivosť možnosť namiešať vo farebnom odtieni podľa želania zákazníkov Definícia výrobku Jednoducho spracovateľná, sfarbená, pastovitá omietka vyrobená na báze akrylátovej živice, pripravená na priame použitie na náter weber 700, weber 705. Podmienky na spracovanie Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5°C. Pri aplikácii (nanášaní) je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25°C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia - nadpájania a vytvorenia štruktúry. Za podmienok predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je treba počítať s pomalším schnutím a tým možnosťou poškodenia dažďom i po viac ako 8 hodinách.

Bratislava, Retro Použitie Na vytvorenie farebnej povrchovej úpravy na jadrovej omietke alebo kontaktnom tepelnoizolačnom systéme. Na ochranu stavby a jej farebnému a štrukturálnemu stvárneniu pri vytváraní nových fasád, ich rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách. Je tiež určená na konečnú úpravu tepelnoizolačného systému webertherm. Je vhodná na použitie do exteriéru i interiéru. Farebné odtiene Spektrum farieb podľa vzorkovníka farieb weber color line. Pri použití na vonkajšie kontaktné tepelnoizolačné systémy, najmä na oslnené plochy, je povolené používať iba odtiene so súčiniteľom HBW minimálne 25. Pri doobjednávaní farebných omietok weberpas je potrebné uvádzať aj číslo šarže* omietky, v opačnom prípade môže dôjsť k drobným farebným rozdielom, ktoré nebudú akceptované ako reklamácia. (* číslo v pravom hornom rohu na etikete vedra) Balenie V 30 kg PE obaloch, 16 ks – 480 kg/paleta. Podkladný náter: V 5 a 20 kg PE obaloch. Skladovanie 12 mesiacov v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Systémové výrobky weber 700, 705

str. 218

Definícia výrobku Jednoducho spracovateľná, sfarbená, pastovitá omietka vyrobená na báze akrylátovej a silikónovej živice, pripravená na priame použitie na podkladný náter weber 700, weber 705. Podmienky na spracovanie Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5°C. Pri aplikácii (nanášaní) je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25°C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia - nadpájania a vytvorenia štruktúry. Za podmienok predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je treba počítať s pomalším schnutím a tým možnosťou poškodenia dažďom i po viac ako 8 hodinách. Použitie Na vytvorenie farebnej povrchovej úpravy na jadrovej omietke alebo kontaktnom tepelnoizolačnom systéme. Na ochranu stavby a jej farebnému a štrukturálnemu stvárneniu pri vytváraní nových fasád, ich rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách. Je tiež určená na konečnú úpravu tepelnoizolačného systému webertherm. Je vhodná na použitie do exteriéru i interiéru.

tenkovrstvová omietka Najdôležitejšie vlastnosti zlepšená difúzia vodných pár odolnejšia voči poveternostným podmienkam a vyzretosti podkladu počas realizácie široký výber farieb a štruktúr Pri použití na vonkajšie kontaktné tepelnoizolačné systémy, najmä na oslnené plochy, je povolené používať iba odtiene so súčiniteľom HBW minimálne 25. Pri doobjednávaní farebných omietok weberpas je potrebné uvádzať aj číslo šarže* omietky, v opačnom prípade môže dôjsť k drobným farebným rozdielom, ktoré nebudú akceptované ako reklamácia. (* číslo v pravom hornom rohu na etikete vedra)

Balenie V 30 kg PE obaloch, 16 ks – 480 kg/paleta. Podkladný náter: V 5 a 20 kg PE obaloch. Skladovanie 12 mesiacov v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Systémové výrobky weber 700, 705

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ OMIET KY

Senec, polyfukčný dom Nabucco

str. 218

Farebné odtiene Spektrum farieb podľa vzorkovníka farieb weber color line. 193


weberpas color

weberpas color plus

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ OMIET KY

tenkovrstvová omietka

194

Najdôležitejšie vlastnosti odolnejšia voči poveternostným podmienkam a vyzretosti podkladu počas realizácie vysoká vodoodpudivosť možnosť namiešať vo farebnom odtieni podľa želania zákazníkov

Banská Bystrica, novostavba Belveder Použitie Na vytvorenie farebnej povrchovej úpravy na jadrovej omietke alebo kontaktnom tepelnoizolačnom systéme. Na ochranu stavby a jej farebnému a štrukturálnemu stvárneniu pri vytváraní nových fasád, ich rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách. Je tiež určená na konečnú úpravu tepelnoizolačného systému webertherm. Je vhodná na použitie do exteriéru i interiéru.

Definícia výrobku Jednoducho spracovateľná, sfarbená, pastovitá omietka vyrobená na báze akrylátovej živice.

Farebné odtiene Spektrum farieb podľa vzorkovníka farieb weber color line.

Podmienky na spracovanie Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5°C. Pri aplikácii (nanášaní) je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25°C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia - nadpájania a vytvorenia štruktúry. Za podmienok predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je treba počítať s pomalším schnutím a tým možnosťou poškodenia dažďomi po viac ako 8 hodinách.

Balenie Roztieraná omietka weberpas akrylátová sa dodáva v balení po 30 kg, podkladný náter v plastových bandaskách 5 a 20 kg. Skladovanie Roztieraná omietka weberpas color ako i podkladný náter musia byť počas skladovania dobre uzavreté. Je nutné ich chrániť pred horúčavou a mrazom. Systémové výrobky weber 700, 705

str. 218

Definícia výrobku Jednoducho spracovateľná, sfarbená, pastovitá omietka vyrobená na báze akrylátovej živice, pripravená na priame použitie na náter weber 700, weber 705. Podmienky na spracovanie Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5°C. Pri aplikácii (nanášaní) je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25°C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia - nadpájania a vytvorenia štruktúry. Za podmienok predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je treba počítať s pomalším schnutím a tým možnosťou poškodenia dažďom i po viac ako 8 hodinách. Použitie Na vytvorenie farebnej povrchovej úpravy na jadrovej omietke alebo kontaktnom tepelnoizolačnom systéme. Na ochranu stavby a jej farebnému a štrukturálnemu stvárneniu pri vytváraní nových fasád, ich rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách. Je tiež určená na konečnú úpravu tepelnoizolačného systému webertherm. Je vhodná na použitie do exteriéru i interiéru.

tenkovrstvová omietka Najdôležitejšie vlastnosti zlepšená difúzia vodných pár odolnejšia voči poveternostným podmienkam a vyzretosti podkladu počas realizácie široký výber farieb a štruktúr Farebné odtiene Spektrum farieb podľa vzorkovníka farieb weber color line. Pri použití na vonkajšie kontaktné tepelnoizolačné systémy, najmä na oslnené plochy, je povolené používať iba odtiene so súčiniteľom HBW minimálne 25. Pri doobjednávaní farebných omietok weberpas je potrebné uvádzať aj číslo šarže* omietky, v opačnom prípade môže dôjsť k drobným farebným rozdielom, ktoré nebudú akceptované ako reklamácia. (* číslo v pravom hornom rohu na etikete vedra)

Balenie V 30 kg PE obaloch, 16 ks – 480 kg/paleta. Podkladný náter: V 5 a 20 kg PE obaloch. Skladovanie 12 mesiacov v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Systémové výrobky weber 700, 705

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ OMIET KY

Humenné, bytový dom Puškinova

str. 218

195


weberpas silikátová

weberpas exclusive

Bánovce nad Bebravou, bytový dom Sládkovičova

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ OMIET KY

tenkovrstvová omietka

196

Najdôležitejšie vlastnosti vysoko paropriepustná vyššia životnosť citlivá na poveternostné podmienky a vyzretosť podkladu široký výber farieb a štruktúr Definícia výrobku Jednoducho spracovateľná, sfarbená, silikátová pastovitá omietka vyrobená na báze vodného skla. Je pripravená na priame použitie na náter weber 700, weber 705. Podmienky na spracovanie Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5°C. Pri omietaní je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25°C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia - nadpájania a vytvorenia štruktúry. Za podmienok predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je treba počítať s pomalším schnutím a tým možnosťou poškodenia dažďom i po viac ako 8 hodinách, prípadne s možnosťou vzniku farebných odchýlok odtieňa po zaschnutí.

Použitie Na ochranu stavby a jej farebnému a štrukturálnemu stvárneniu pri vytváraní nových fasád, ich rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách. Je tiež určená na konečnú úpravu tepelnoizolačného systému webertherm. Je vhodná na použitie do exteriéru i interiéru. Farebné odtiene Spektrum farieb podľa vzorkovníka farieb weber color line. Pri použití na vonkajšie kontaktné tepelnoizolačné systémy, najmä na oslnené plochy, je povolené používať iba odtiene so súčiniteľom HBW minimálne 30. Pri doobjednávaní farebných omietok weberpas je potrebné uvádzať aj číslo šarže* omietky, v opačnom prípade môže dôjsťk drobným farebným rozdielom, ktoré nebudú akceptované ako reklamácia. (* číslo v pravom hornom rohu na etikete vedra)

Balenie V 30 kg PE obaloch, 16 ks – 480 kg/paleta. Podkladný náter: V 5 a 20 kg PE obaloch. Skladovanie 12 mesiacov v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Systémové výrobky weber 700, 705 Poznámka

str. 218

Pri aplikácii farieb či omietok za nevhodných klimatických podmienok (vysoká vlhkosť vzduchu, nízke teploty, vietor...) môže dôjsť k ich poškodeniu na vzhľade i životnosti.

Definícia výrobku Jednoducho spracovateľná, sfarbená, pastovitá omietka vyrobená na báze silikónových živíc. Je pripravená na priame použitie na náter weber 700, weber 705. Podmienky na spracovanie Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5°C. Pri omietaní je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25°C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia - nadpájania a vytvo­renia štruktúry. Za podmienok predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je treba počítať s pomalším schnutím a tým možnosťou poškodenia dažďom i po viac ako 8 hodinách. Použitie Na ochranu stavby a jej farebnému a štrukturálnemu stvárneniu pri vytváraní nových fasád, ich rekonštrukciách, modernizáciách a obnove. Je tiež určená na konečnú úpravu tepelnoizolačného systému webertherm. Je vhodná na použitie do exteriéru i interiéru. Farebné odtiene Spektrum farieb podľa vzorkovníka farieb weber color line.

tenkovrstvová omietka Najdôležitejšie vlastnosti paropriepustná veľmi hydrofóbna samočistiaci efekt Pri použití na vonkajšie kontaktné tepelnoizolačné systémy, najmä na oslnené plochy, je povolené používať iba odtiene so súčiniteľom HBW minimálne 30. Pri doobjednávaní farebných omietok weberpas je potrebné uvádzať aj číslo šarže* omietky, v opačnom prípade môže dôjsť k drobným farebným rozdielom, ktoré nebudú akceptované ako reklamácia. (* číslo v pravom hornom rohu na etikete vedra)

Balenie V 30 kg PE obaloch, 16 ks – 480 kg/paleta. Podkladný náter: V 5 a 20 kg PE obaloch. Skladovanie 12 mesiacov v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Systémové výrobky weber 700, 705

str. 218

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ OMIET KY

Prievidza, bytový dom Bjornsona 35

Poznámka Pri aplikácii farieb či omietok za nevhodných klimatických podmienok (vysoká vlhkosť vzduchu, nízke teploty, vietor...) môže dôjsť k ich poškodeniu na vzhľade i životnosti.

197


weberpas clean

weberpas extra Clean active

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ OMIET KY

tenkovrstvová omietka

Najdôležitejšie vlastnosti výhody silikátovej i silikónovej omietky vysoko paropriepustná samočistiaci efekt

Definícia výrobku Jednoducho spracovateľná, sfarbená, pastovitá omietka vyrobená na báze silikónových živíc a vodného skla. Je pripravená na priame použitie na náter weber 700, weber 705.

(* číslo v pravom hornom rohu na etikete vedra)

Podmienky na spracovanie Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5°C. Pri omietaní je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25°C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia - nadpájania a vytvorenia štruktúry. Za podmienok predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je treba počítať s pomalším schnutím a tým možnosťou poškodenia dažďom i po viac ako 8 hodinách. Použitie Na ochranu stavby a jej farebnému a štrukturálnemu stvárneniu pri vytváraní nových fasád, ich rekonštrukciách, modernizáciách a obnove.

198

Je tiež určená na konečnú úpravu tepelnoizolačného systému webertherm. Je vhodná na použitie do exteriéru i interiéru. Farebné odtiene Spektrum farieb podľa vzorkovníka farieb weber color line. Pri použití na vonkajšie kontaktné tepelnoizolačné systémy, najmä na oslnené plochy, je povolené používať iba odtiene s koeficientom HBW minimálne 30. Pri doobjednávaní farebných omietok weberpas je potrebné uvádzať aj číslo šarže* omietky, v opačnom prípade môže dôjsť k drobným farebným rozdielom, ktoré nebudú akceptované ako reklamácia. Balenie V 30 kg PE obaloch, 16 ks – 480 kg/paleta. Podkladný náter: V 5 a 20 kg PE obaloch. Skladovanie 12 mesiacov v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Systémové výrobky weber 700, 705

str. 218

Poznámka Pri aplikácii silikón-silikátových farieb či omietok za nevhodných klimatických podmienok (vysoká vlhkosť vzduchu, nízke teploty, vietor...) môže dôjsť k ich poškodeniu na vzhľade i životnosti.

Podmienky na spracovanie Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5 °C. Pri omietaní je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25 °C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia - napájania a vytvárania štruktúry. Pri podmienkach predlžujúcich schnutie (predovšetkým nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je treba počítať s pomalším schnutím a možnosťou poškodenia dažďom aj po viac ako 8 hodinách. Pri relatívnej vlhkosti vzduchu vyššej ako 80 % a nízkych teplotách blízkych +5 °C sa môže schnutie omietky predĺžiť i na niekoľko dní. Použitie Na ochranu stavby a jej farebnému a štrukturálnemu stvárneniu pri vytváraní nových fasád, ich rekonštrukciách, modernizáciách a obnove. Je tiež určená na konečnú úpravu tepelnoizolačných kontaktných systémov. Vhodná na použitie do interiéru i exteriéru. Farebné odtiene Spektrum farieb podľa vzorkovníka farieb weber color line. Pri použití na vonkajšie kontaktné tepelnoizolačné systémy, najmä na oslnené plochy, je povolené používať iba odtiene s koeficientom HBW minimálne 30.

Bratislava, bytový dom Ružinovská

tenkovrstvová omietka

Najdôležitejšie vlastnosti modifikovaná silikátová omietka s fotokatalytickým efektom vysoká odolnosť voči rastu mikroorganizmov samočistiaci efekt/dlhá životnosť

Pri doobjednávaní farebných omietok weberpas je potrebné uvádzať aj číslo šarže* omietky, v opačnom prípade môže dôjsť k drobným farebným rozdielom, ktoré nebudú akceptované ako reklamácia. (* číslo v pravom hornom rohu na etikete vedra)

Balenie V 30 kg PE obaloch, 16 ks – 480 kg/paleta. Podkladný náter: V 5 a 20 kg PE obaloch. Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych a neotvorených obaloch. Výrobok odporúčame skladovať pri teplotách od +5 °C do +25 °C. Chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Systémové výrobky weber 700, 705

str. 218

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ OMIET KY

Senec, Motel

Definícia výrobku Jednoducho spracovateľná, farbená, pastovitá omietka s fotokatalytickým efektom. Je pripravená k priamemu požitiu so systémovým penetračným náterom weber 700, weber 705.

Poznámka Pri aplikácii farieb či omietok za nevhodných klimatických podmienok (vysoká vlhkosť vzduchu, nízke teploty, vietor...) môže dôjsť k ich poškodeniu na vzhľade i životnosti.

199


weberpas aquaBalance

weberpas topdry

Senec, bytový dom Polárka

200

Najdôležitejšie vlastnosti hydrofilný účinok prirodzená, trvalá ochrana povrchu fasády proti pôsobeniu mikroorganizmom samočistiaci efekt veľmi vysoká paropriepustnosť Definícia výrobku Jednoducho spracovateľná farbená pastovitá omietka obsahujúca organické spojivo, pripravená k priamemu použitiu so systémovým podkladným náterom weber 700, weber705. Podmienky na spracovanie Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5°C. Pri omietaní je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25°C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia- napájania a vytvárania štruktúry. Pri podmienkach predlžujúcich schnutie (predovšetkým nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je treba počítať s pomalším schnutím a možnosťou poškodenia dažďom aj po viac ako 8 hodinách.

Farebné odtiene Spektrum farieb podľa vzorkovníka farieb weber color line. Pri použití na vonkajšie kontaktné tepelnoizolačné systémy, najmä na oslnené plochy, je povolené používať iba odtiene so súčiniteľom HBW minimálne 25. Pri doobjednávaní farebných omietok weberpas je potrebné uvádzať aj číslo šarže* omietky, v opačnom prípade môže dôjsť k drobným farebným rozdielom, ktoré nebudú akceptované ako reklamácia. (* číslo v pravom hornom rohu na etikete vedra)

Balenie: V 30 kg PE obaloch Skladovanie: 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych a neotvorených obaloch. Výrobok odporúčame skladovať pri teplotách od +5°C do +25°C. Chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Systémové výrobky weber 700, 705

str. 218

Poznámka Pri aplikácii farieb či omietok za nevhodných klimatických podmienok (vysoká vlhkosť vzduchu, nízke teploty, vietor...) môže dôjsť k ich poškodeniu na vzhľade i životnosti.

Definícia výrobku Jednoducho spracovateľná, pastovitá omietka obsahujúca organické pojivo pripravená na priame použitie na náter weber 700, weber 705. Hydrofilita omietky zabraňuje kondenzácii a zadržovaniu vody na povrchu, čím zamedzuje rastu mikroorganizmov. Podmienky na spracovanie Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5°C. Pri omietaní je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25°C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia - nadpájania a vytvo­renia štruktúry. Za podmienok predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je treba počítať s pomalším schnutím a tým možnosťou poškodenia dažďom i po viac ako 8 hodinách. Použitie Na ochranu stavby a jej farebnému a štrukturálnemu stvárneniu pri vytváraní nových fasád, ich rekonštrukciách, modernizáciách a obnove. Je tiež určená na konečnú úpravu tepelnoizolačného systému webertherm. Je vhodná na použitie do exteriéru i interiéru. Farebné odtiene Spektrum farieb podľa vzorkovníka farieb weber color line.

tenkovrstvová omietka

Najdôležitejšie vlastnosti veľmi vysoká odolnosť proti mikroorganizmom bez biocídnych prísad pre ochranu fasády dlhá životnosť

Pri použití na vonkajšie kontaktné tepelnoizolačné systémy, najmä na oslnené plochy, je povolené používať iba odtiene so súčiniteľom HBW minimálne 25. Pri doobjednávaní farebných omietok weberpas je potrebné uvádzať aj číslo šarže* omietky, v opačnom prípade môže dôjsť k drobným farebným rozdielom, ktoré nebudú akceptované ako reklamácia. (* číslo v pravom hornom rohu na etikete vedra)

Balenie V 30 kg PE obaloch, 16 ks – 480 kg/paleta. Podkladný náter: V 5 a 20 kg PE obaloch. Skladovanie 12 mesiacov v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Systémové výrobky weber 700, 705

str. 218

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ OMIET KY

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ OMIET KY

Tenkovrstvová omietka novej generácie regulujúca vlhkosť na povrchu fasády

Banská Bystrica, Viladom Komenského Použitie Na ochranu stavby a jej farebnému a štrukturálnemu stvárneniu pri vytváraní nových fasád, ich rekonštrukciách, modernizáciách a obnove. Je tiež určená na konečnú úpravu tepelnoizolačného systému webertherm. Je vhodná na použitie do exteriéru i interiéru.

Poznámka Pri aplikácii farieb či omietok za nevhodných klimatických podmienok (vysoká vlhkosť vzduchu, nízke teploty, vietor...) môže dôjsť k ich poškodeniu na vzhľade i životnosti.

201


webermin

Bratislava, Villa Rustica D

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ OMIET KY

tenkovrstvová omietka Najdôležitejšie vlastnosti možnosť aplikácie až do 0O C celzia odolnejšia voči poveternostným podmienkam a vyzretosti podkladu počas realizácie vysoká vodoodpudivosť efinícia výrobku Jednoducho spracovateľná, sfarbená pastovitá omietka vyrobená na báze akrylátovej živice, pripravená na priame použitie na náter weber 700, weber 705. Podmienky na spracovanie Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod 0°C. Pri aplikácii (nanášaní) je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25°C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia - nadpájania a vytvorenia štruktúry. Za podmienok predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je treba počítať s pomalším schnutím a tým možnosťou poškodenia dažďom i po viac ako 8 hodinách. Použitie Na vytvorenie farebnej povrchovej úpravy na jadrovej omietke alebo kontaktnom tepelnoizolačnom systéme. Na ochranu stavby a jej farebnému a štrukturálnemu stvárneniu pri vytváraní nových fasád, ich rekonštrukciách, 202

modernizáciách a renováciách. Je tiež určená na konečnú úpravu tepelnoizolačného systému webertherm. Je vhodná na použitie do exteriéru i interiéru. Po otvorení vedra na stavbe je pred použitím omietky potrebné primiešať urýchľovač tuhnutia weber M715. Farebné odtiene Spektrum farieb podľa vzorkovníka farieb weber color line. Pri použití na vonkajšie kontaktné tepelnoizolačné systémy, najmä na oslnené plochy, je povolené používať iba odtiene so súčiniteľom HBW minimálne 25. Pri doobjednávaní farebných omietok weberpas je potrebné uvádzať aj číslo šarže* omietky, v opačnom prípade môže dôjsť k drobným farebným rozdielom, ktoré nebudú akceptované ako reklamácia. (* číslo v pravom hornom rohu na etikete vedra)

Balenie V 30 kg PE obaloch, 16 ks – 480 kg/paleta. Podkladný náter: V 5 a 20 kg PE obaloch. Skladovanie 12 mesiacov v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Systémové výrobky weber 700, 705 urýchľovač tuhnutia M715

str. 218

Poznámka Zimná omietka weberpas winter Použitie urýchľovača umožňuje aplikovať omietku do 0°C pri vlhkosti vzduchu do 60%. Teplota cez deň musí vystúpiť aspoň na 5 hodín nad +5°C.

Definícia výrobku Jednozložková šľachtená biela minerálna omietka na báze cementu a vápenného hydrátu. Podmienky na spracovanie Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5°C pri bielom odtieni a pod +8°C pri farebných odtieňoch. Pri omietaní je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25°C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia - nadpájania a vytvorenia štruktúry. Za podmienok predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je treba počítať s dlhým časom schnutia, a tým možnosťou poškodenia dažďom či mrazom i po niekoľkých dňoch. Použitie Na ochranu stavby a vytváranie štrukturálneho povrchu pri vytváraní nových fasád, ich rekonštrukciách, modernizáciách a obnove. Dá sa použiť aj na tradičné hladené jadrové omietky. Je vhodná na použitie do exteriéru i interiéru. Spotreba názov webermin: ryhovaný 2,0 mm webermin: roztieraný 1,0mm roztieraný 1,5 mm roztieraný 2,0 mm

spotreba kód výrobku

Žilina, bytový dom Dobšinského

minerálna suchá omietka Najdôležitejšie vlastnosti paropriepustný lacné riešenie povrchovej úpravy pracnejšia realizácia v porovnaní s pastovitými omietkami Balenie V 25 kg pap. obaloch s úpravou proti vlhkosti, 42 ks – 1050 kg/paleta. Minimálne množstvo odberu – 200 kg. Skladovanie 12 mesiacov v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Systémové výrobky weber 700 str. 218 weber 553 str. 246 weberton N (A203K) str. 238

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ OMIET KY

weberpas winter

2,7 kg/m2 OM120R 1,8kg/m2 OM110Z 2,1 kg/m2 OM115Z 3,1 kg/m2 OM120Z 203


weberpas nova S

weberpas nova

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ OMIET KY

tenkovrstvová omietka

204

Najdôležitejšie vlastnosti vyvinutá špeciálne pre ochranu fasády rodinného domu vyrobená na báze silikónových živíc vysoká vodoodpudivosť vysoko priľnavá k podkladu

Definícia výrobku Jednoducho spracovateľná, sfarbená, pastovitá omietka vyrobená na báze silkónových živíc, pripravená na priame použitie na náter weber 700, weber 705.

Senec, Viladomy Použitie Na ochranu stavby a jej farebného a štrukturálneho stvárnenia pri vytváraní nových fasád, ich rekonštrukciách, modernizáciách a obnove. Je vhodná na použite do exteriéru i interiéru.

Definícia výrobku Jednoducho spracovateľná, sfarbená, pastovitá omietka vyrobená na báze akrylátovej živíc, pripravená na priame použitie na náter weber 700, weber 705.

Farebné odtiene Spektrum farieb podľa vzorkovníka weber color line. Pri použití na vonkajšie kontaktné tepelnoizolačné systémy, najmä na oslnené plochy, je povolené používať iba odtiene so súčiniteľom HBW minimálne 25. Pri doobjednávaní farebných omietok weberpas je potrebné uvádzať číslo šarže* omietky, v opačnom prípade môže dôjsť k drobným farebným rozdielom, ktoré nebudú akceptované ako reklamácia.

Podmienky na spracovanie Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5°C. Pri omietaní je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25°C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia - nadpájania a vytvorenia štruktúry. Za podmienok predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je treba počítať s pomalším schnutím a tým možnosťou poškodenia dažďom i po viac ako 8 hodinách.

(* číslo v pravom hornom rohu na etikete vedra)

Podmienky na spracovanie Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5°C. Pri omietaní je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25°C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia - nadpájania a vytvorenia štruktúry. Za podmienok predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je treba počítať s pomalším schnutím a tým možnosťou poškodenia dažďom i po viac ako 8 hodinách.

Balenie V 30 kg PE obaloch, 16 ks = 480 kg/paleta. Podkladný náter: v 5 a 20 kg PE obaloch. Skladovanie 12 mesiacov v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C Systémové výrobky weber 700, 705

str. 218

Použitie Na ochranu stavby a jej farebného a štrukturálneho stvárnenia pri vytváraní nových fasád, ich rekonštrukciách, modernizáciách a obnove. Je vhodná na použite do exteriéru i interiéru. Farebné odtiene Spektrum farieb podľa vzorkovníka weber color line. Pri použití na vonkajšie kontaktné tepelnoizolačné systémy, najmä na oslnené plochy, je povolené používať iba odtiene so súčiniteľom HBW minimálne 30. Pri doobjednávaní farebných omietok weberpas je potrebné uvádzať číslo šarže* omietky, v opačnom prípade môže

tenkovrstvová omietka

Najdôležitejšie vlastnosti vyvinutá špeciálne pre ochranu fasády rodinného domu odolnejšia voči poveternostným podmienkam a vyzretosti podkladu počas realizácie vysoká vodoodpudivosť široký výber farebných odtieňov

dôjsť k drobným farebným rozdielom, ktoré nebudú akceptované ako reklamácia. (* číslo v pravom hornom rohu na etikete vedra)

Balenie V 30 kg PE obaloch, 16 ks = 480 kg/paleta. Podkladný náter: v 5 a 20 kg PE obaloch. Skladovanie 12 mesiacov v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C Systémové výrobky weber 700, 705

str. 218

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ OMIET KY

Banská Bystrica, Komplex Švermova

205


weberpas marmolit

weberpas mozaiková omietka

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ OMIET KY

dekoratívna omietka

206

Najdôležitejšie vlastnosti vodoodpudivá ľahko udržiavateľná široký výber vzorov z farebných pieskov

Definícia výrobku Dekoratívna omietka z farbených pieskov pripravená na okamžité spracovanie. Nanáša sa na suchý náter weber 700, weber 705 - v bielom odtieni. Podmienky na spracovanie Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +10°C. Pri aplikácii je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25°C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia - nadpájania a vytvorenia štruktúry. Za podmienok predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je treba počítať s pomalším schnutím a tým možnosťou poškodenia dažďom i po viac ako 12 hodinách, v extrémnych prípadoch i niekoľkých dňoch.

Bratislava, bytový dom Martinčekova

Použitie Dekoračná omietka na vonkajšie i vnútorné plochy, zvlášť vhodná na sokle, portály, piliere, stĺpy i na tepelnoizolačné kontaktné systémy. Spotreba názov jemnozrnná, strednozrnná

spotreba kód výrobku 4 kg/m2 V1050 V1040 5 kg/m2

Farebné odtiene Spektrum farieb podľa vzorkovníka farieb na str. 381. Balenie V 30 kg PE obaloch, 16 ks – 480 kg/paleta. Skladovanie 12 mesiacov v dobre uzatvorených originálnych nádobách pri teplotách od +5°C do +25°C. Systémové výrobky weber 700, 705

str. 218

Definícia výrobku Dekoratívna omietka z prírodných mramorových zŕn pripravená na okamžité spracovanie. Nanáša sa na suchý náter weber 700, weber 705 - v bielom odtieni. Podmienky na spracovanie Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +10°C. Pri aplikácii je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25°C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia - nadpájania a vytvorenia štruktúry. Za podmienok predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je treba počítať s pomalším schnutím a tým možnosťou poškodenia dažďom i po viac ako 12 hodinách, v extrémnych prípadoch i niekoľkých dňoch.

dekoratívna omietka Najdôležitejšie vlastnosti vodoodpudivá ľahko udržiavateľná široký výber vzorov

Farebné odtiene Spektrum farieb podľa vzorkovníka farieb na str. 380. Balenie V 30 kg PE obaloch, 16 ks – 480 kg/paleta. Skladovanie 12 mesiacov v dobre uzatvorených originálnych nádobách pri teplotách od +5°C do +25°C. Systémové výrobky weber 700, 705

str. 218

Použitie Dekoračná omietka na vonkajšie i vnútorné plochy, zvlášť vhodná na sokle, portály, piliere, stĺpy i na tepelnoizolačné kontaktné systémy. Spotreba názov jemnozrnná strednozrnná

spotreba kód výrobku 4 kg/m2 V1050 6 kg/m2 V1040

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ OMIET KY

Poprad, Hotel Tatra

Upozornenie U Weber Terranova je dekoratívna omietka weberpas marmolit z prírodného triedeného mramoru.

207


weberpas silikon brick

Aplikácia dekoratívnych omietok Pred samotnou aplikáciou dekoratívnych omietok je potrebné, aby bol podklad dobre napenetrovaný. Na to nám slúži podkladový náter (použitie viď str. 152).

Na napenetrovaný podklad prilepíme šablónu, ktorá je samolepiaca, Šablónu priložíme na stenu a zafixujeme ju na povrchu – najprv rukou a potom pevne hladidlom.

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ OMIET KY

dekoratívna tenkovrstvová omietková hmota so štruktúrou tehly

208

Najdôležitejšie vlastnosti atraktívna tehlová štruktúra nižšia hmotnosť oproti skutočným tehlám jednoduchá aplikácia Definícia výrobku weberpas silikon brick je celofarebná, dekoratívna tenkovrstvová omietková hmota na silikónovej báze pripravená na priame použitie. Omietka je určená na povrchové úpravy kontaktného tepelnoizolačného systému. Podmienky na spracovanie Dekoratívna omietková hmota weberpas silikon brick sa dodáva pripravená na použitie, je potrebné ju iba dôkladne premiešať. Upozornenie: • Za účelom získania efektu starej tehly sa odporúča, aby boli jednotlivé vrstvy z rôznych farieb. Druhá vrstva omietkovej hmoty (tmavšej farby) sa lokálne nanáša na čerstvú prvú vrstvu. Použité farby musia byť z tej istej farebnej skupiny. • Šablóny majú jednorazové použitie. Šablóny sa musia odstrániť ihneď po nanesení výrobku alebo po jeho úplnom zaschnutí. Odstránenie šablóny po čiastočnom zatuhnutí omietky môže spôsobiť odtrhnutie jej štruktúry.

Práce spojené s nanášaním omietkovej hmoty weberpas silikon brick je potrebné vykonávať pri teplote vzduchu a podkladového povrchu medzi +5° a +25°C pri relatívnej vlhkosti vzduchu nižšej ako 80 %. Počas nanášania a tuhnutia nanesenej omietky je potrebné sa vyhýbať priamemu slnečnému žiareniu a chrániť fasádu pred priamym vplyvom atmosférických zrážok a pred silným vetrom – tieto podmienky urýchľujú tuhnutie omietky, čím sa výrazne skracuje otvorená doba naneseného podkladu a znemožňuje správne zatieranie. Vykonávanú omietku je potrebné chrániť pred priamym pôsobením atmosférických zrážok až po úplne zatvrdnutie omietky. Odporúča sa požitie ochranných sieťok. Farebné odtiene weberpas silikon brick sa vyrába a dodáva v 6 farebných odtieňoch: Piesková žltá BR 03, Piesková tmavá BR 04, Tehlová svetlá BR 01, Tehlová tmavá BR 02, Svetlo hnedá BR 05, Tmavo hnedá BR 06 Pri výbere farieb je potrebné mať na zreteli skutočnosť, že majú iný odtieň za denného svetla a iný za umelého svetla. Rozdiely vznikajú taktiež z rôzneho vnímania farby na papieri a na fasáde. Okrem toho na vnímanie farby majú vplyv: farba náteru imitujúceho špáry, spôsob aplikácie, rôzne štruktúry povrchu omietok, vlhkosť vzduchu, ročné obdobie, okolie, vzdialenosť od objektu ako aj druh a charakter osvetlenia. Výsledná farba vo veľkej miere tiež závisí od spôsobu vyhotovenia.

Balenie a skladovanie weberpas silikon brick sa dodáva v 30 kg vedrách. Omietku je potrebné skladovať a prepravovať v hermeticky uzatvorených, nepoškodených vedrách, je potrebné ju chrániť pred mrazom a pred vysokými teplotami. Dátum spotreby je 12 mesiacov od dátumu výroby, ktorý sa nachádza na obale. Bezpečnostné opatrenia Pred použitím prijať opatrenia, aby sa predišlo fŕkaniu omietkovej hmoty. Chrániť oči a pokožku. V prípade zasiahnutia očí bezodkladne ich vypláchnuť čistou vodou a vyhľadať lekársku pomoc. Pokožku umyť vodou s mydlom. Uchovávať mimo dosahu detí. Poznámky Správna a teda úspešná aplikácia výrobkov je mimo našej kontroly. Záruka sa preto vzťahuje iba na kvalitu našich výrobkov v rámci našich podmienok predaja a dodávky, ale nie na úspešné použitie.

Dekoratívna, tenkovrstvová omietka sa dodáva pripravená na priame použitie. Hmotu treba dôkladne premiešať.

Hmotu nanášame pomocou murárskej lyžice a hladidla rovnomerne po celom povrchu. Aby hmota vyplnila plochu aj pri okrajoch šablóny, roztierame ju zvislo aj vodorovne.

Povrch nakoniec ešte raz zotrieme nerezovým hladidlom tak, aby šablóna bola viditeľná, čím docielime rovnomernú hrúbku vrstvy omietky na celom povrchu.

Systémové výrobky podkladný náter weberpas UNI BRICK str 212 Po nanesení omietky šablónu ihneď zo steny odlepíme. V prípade, že šablóna nebude okamžite po aplikácii odstránená, môže dôjsť k porušeniu vzoru a estetickým chybám. Pri ideálnych podmienkach trvá vyschnutie a vyzretie omietky 24 hodín.

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ OMIET KY

Svit, Baťové bytové domy

209


210

weberpas granit

dekoratívna tenkovrstvová omietková hmota so štruktúrou pieskovca

a pred silným vetrom – tieto podmienky urýchľujú tuhnutie omietky, čím sa výrazne skracuje otvorená dobu naneseného podkladu a znemožňuje správne zatieranie.

Najdôležitejšie vlastnosti atraktívna pieskovcová štruktúra nízka povrchová nasiakavosť jednoduchá aplikácia

Farebné odtiene weberpas sandstone sa vyrába a dodáva vo farebnom odtieni: OP S

Definícia výrobku weberpas sandstone je celofarebná dekoratívna tenkovrstvová omietka na silikónovej báze pripravená na okamžité použitie. Omietka je určená na povrchové úpravy kontaktného tepelnoizolačného systému webertherm. Podmienky na spracovanie Dekoratívna omietková hmota weberpas sandstone sa dodáva pripravená na použitie, je potrebné ju iba dôkladne premiešať. UPOZORNENIE: Hneď po nanesení omietkovej hmoty weberpas sandstone sa môže na povrchu objaviť mliečny povlak, ktorý časom zanikne. • Šablóny majú jednorazové použitie. Šablóny sa dajú odstrániť ihneď po nanesení výrobku alebo po jeho úplnom zaschnutí. Práce spojené s nanášaním omietkovej hmoty weberpas sandstone je potrebné vykonávať pri teplote vzduchu a podkladového povrchu medzi +5° a +25°C pri relatívnej vlhkosti vzduchu nižšej ako 80 %. Počas nanášania a tuhnutia nanesenej omietky je potrebné sa vyhýbať priamemu slnečného žiareniu a chrániť fasádu pred priamym vplyvom atmosférických zrážok

Použitie ochrana a farebná povrchová úprava vonkajších stien, povrchová vrstva v kontaktnom zatepľovacom systéme webertherm • aplikácia pre exteriéry aj interiéry • použitie iba na vertikálne steny. Použitie hmoty na horizontálne povrchy alebo naklonené povrchy sa neodporúča, pokiaľ nie sú zabezpečené pred atmosférickými vplyvmi. Balenie a skladovanie weberpas sandstone sa dodáva v 20 kg vedrách. Omietku je potrebné skladovať a prepravovať v hermeticky uzatvorených, nepoškodených vedrách, je potrebné ju chrániť pred mrazom a pred vysokými teplotami. Dátum spotreby je 12 mesiacov od dátumu výroby, ktorý sa nachádza na obale. Systémové výrobky podkladný náter weberpas UNI BRICK str 212 Poznámky Správna a teda úspešná aplikácia výrobkov je mimo našej kontroly. Záruka sa preto vzťahuje iba na kvalitu našich výrobkov v rámci našich podmienok predaja a dodávky, ale nie na úspešné použitie.

Definícia výrobku weberpas granit je celofarebná dekoratívna tenkovrstvová omietka na silikónovej báze pripravená na okamžité použitie. Omietka je určená na povrchové úpravy kontaktného tepelnoizolačného systému webertherm. Podmienky na spracovanie Dekoratívna omietková hmota weberpas granit sa dodáva pripravená na použitie, je potrebné ju iba dôkladne premiešať. UPOZORNENIE: Hneď po nanesení omietkovej hmoty weberpas granit sa môže na povrchu objaviť mliečny povlak, ktorý časom zanikne. • Šablóny majú jednorazové použitie. Šablóny sa dajú odstrániť ihneď po nanesení výrobku alebo po jeho úplnom zaschnutí. Práce spojené s nanášaním omietkovej hmoty weberpas granit je potrebné vykonávať pri teplote vzduchu a podkladového povrchu medzi +5° a +25°C pri relatívnej vlhkosti vzduchu nižšej ako 80 %. Počas nanášania a tuhnutia nanesenej omietky je potrebné sa vyhýbať priamemu slnečného žiareniu a chrániť fasádu pred priamym vplyvom atmosférických zrážok a pred silným vetrom – tieto podmienky urýchľujú tuhnutie omietky, čím sa výrazne skracuje otvorená dobu naneseného podkladu a znemožňuje správne zatieranie. Použitie • ochrana a farebná povrchová úprava vonkajších stien, povrchová vrstva v kontaktnom zatepľovacom systéme webertherm •

dekoratívna tenkovrstvová omietková hmota so štruktúrou granitu Najdôležitejšie vlastnosti atraktívna granitová štruktúra nízka povrchová nasiakavosť jednoduchá aplikácia • a plikácia pre exteriéry aj interiéry • použitie iba na vertikálne steny. Použitie hmoty na horizontálne povrchy alebo naklonené povrchy sa neodporúča, pokiaľ nie sú zabezpečené pred atmosférickými vplyvmi. Farebné odtiene weberpas granit sa vyrába a dodáva v dvoch farebných odtieňoch : OP G1, OP G2 Balenie a skladovanie weberpas granit sa dodáva v 20 kg vedrách. Omietku je potrebné skladovať a prepravovať v hermeticky uzatvorených, nepoškodených vedrách, je potrebné ju chrániť pred mrazom a pred vysokými teplotami. Dátum spotreby je 12 mesiacov od dátumu výroby, ktorý sa nachádza na obale. Systémové výrobky podkladný náter weberpas UNI BRICK

str 212

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ OMIET KY

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ OMIET KY

weberpas sandstone

Poznámky Správna a teda úspešná aplikácia výrobkov je mimo našej kontroly. Záruka sa preto vzťahuje iba na kvalitu našich výrobkov v rámci našich podmienok predaja a dodávky, ale nie na úspešné použitie. 211


weberpas silikon brush

weberpas podklad UNI BRICK

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ OMIET KY

celofarebný podkladový náter

212

Najdôležitejšie vlastnosti veľmi dobré krytie redukuje nasiakavosť podkladového povrchu zabezpečuje povrch pred vznikom siníc, rias a húb Definícia výrobku

Podkladový náter weberpas podklad UNI BRICK je celofarebný podkladový náter pripravený na použitie, určený na minerálne podkladové povrchy. Výrobok sa používa na vytvorenie farebných podkladov pod dekoratívne omietky vonkajších stien budov, pre kontaktný tepelnoizolačný systém webertherm.

Spracovanie

Podkladový náter weberpas podklad UNI BRICK sa dodáva pripravený na použitie, je potrebné ho iba dôkladne premiešať. Vymiešaný podkladový náter weberpas podklad UNI BRICK nanášať s použitím štetca. Starostlivo rozotrieť v obidvoch smeroch, až do dosiahnutia výdatného nasýtenia podkladu. Nechať zaschnúť (cca 12 hod.). Náradie po použití je potrebné bezodkladne umyť vodou. Práce spojené s nanášaním podkladového náteru weberpas podklad UNI BRICK je potrebné vykonávať pri teplote vzduchu a podkladového povrchu medzi +5° a +25°C pri relatívnej vlhkosti vzduchu nižšej ako 80 %. Počas nanášania a schnutia podkladového náteru je potrebné sa vyhýbať priamemu slnečného žiareniu a chrániť fasádu pred priamym vplyvom atmosférických zrážok a pred silným vetrom.

Balenie a skladovanie

Podkladný náter weberpas podklad UNI BRICK sa dodáva v 1 kg, 5 kg a 20 kg PE obaloch Dátum spotreby je 12 mesiacov od dátumu výroby, ktorý sa nachádza na obale.

Poznámky Správna a teda úspešná aplikácia výrobkov je mimo našej kontroly. Záruka sa preto vzťahuje iba na kvalitu našich výrobkov v rámci našich podmienok predaja a dodávky, ale nie na úspešné použitie. Dodržiavajte bezpečnostné predpisy na ochranu zdravia a prevenciu nehôd, ktoré sú uvedené v kartách bezpečnostných údajov a na štítku obalu. Tieto karty údajov nahrádzajú všetky predchádzajúce technické údaje o tomto výrobku. Informácie poskytnuté našimi zamestnancami a/alebo distribútormi, ktoré presahujú tieto karty údajov, musia byť písomne potvrdené. Vyhradzujeme si právo urobiť zmeny odrážajúce technický pokrok.

Použitie • príprava podkladu pod dekoratívne tenkovrstvé omietky • zlepšenie priľnavosti tenkovrstvých omietok k podkladu • aplikácia pre exteriéry aj interiéry • použitie iba na vertikálne steny. Použitie hmoty na horizontálne povrchy alebo naklonené povrchy sa neodporúča, pokiaľ nie sú zabezpečené pred atmosférickými vplyvmi.

Farebné odtiene

weberpas podklad UNI BRICK sa vyrába a dodáva v 5 farebných odtieňoch: B01, B02, B03, B04, B05 Pri výbere farieb je potrebné mať na zreteli skutočnosť, že majú iný odtieň za denného svetla a iný za umelého svetla. Rozdiely vznikajú taktiež z rôzneho vnímania farby na papieri a na fasáde. Okrem toho na vnímanie farby majú vplyv: farba náteru imitujúceho špáry, spôsob aplikácie, rôzne štruktúry povrchu omietok, vlhkosť vzduchu, ročné obdobie, okolie, vzdialenosť od objektu ako aj druh a charakter osvetlenia. Výsledná farba vo veľkej miere tiež závisí od spôsobu vyhotovenia.

Definícia výrobku Jemnozrnná, farbená, pastovitá omietka obsahujúca organické spojivo a silikónovú disperziu, pripravená k priamemu použitiu. Podmienky na spracovanie Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5°C. Pri omietaní je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25°C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia, zvlášť vytvorenie kefovej textúry a napojovanie omietky. Použitie Omietka sa nanáša na vyzretý podklad upravený podkladným náterom weber 700, weber 705. Omietka je určená k vytvoreniu špeciálnej textúry rovnobežných drážok vytvorených hladením povrchu mokrej rozotrenej omietky kefou. Povrch omietky sa väčšinou spracováva priamymi rovnobežnými ťahmi kefy vo vodorovnom alebo zvislom smere. K úprave povrchu omietky weberpas silikon brush je vhodná napríklad tapetárska kefa, ktorá sa používa pri tapetárskych prácach. Výsledná textúra povrchu kefovanej omietky závisí na tvrdosti použitej kefy a tlaku na kefu. Pri použití tvrdšej kefy je kefovaná štruktúra výraznejšia. Pokiaľ nechceme mať viditeľné napojenia kefovej omietky, musíme upravovanú časť omietky kefovať jedným ťahom kefy cez celú šírku steny

Dekoratívna pastovitá omietka Najdôležitejšie vlastnosti jemnozrná omietka určená pre úpravu povrchu pomocou kefy vysoká vodoodpudivosť povrchu omietky ľahká aplikácia alebo časti fasády, tzn. od rohu po roh. Pokiaľ sú napojenia kefovanej omietky žiadané, prerušíme a znova napojíme ťah kefy v ľubovoľnom mieste. Spotreba 2,5 – 3,0 kg/m2 – v závislosti od druhu podkladu a spôsobu spracovania Farebné odtiene Spektrum farieb podľa vzorkovníka weber color line. Balenie V 30 kg PE obaloch Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych a neotvorených obaloch. Výrobok odporúčame skladovať pri teplotách od +5°C do +25°C. Chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ OMIET KY

Bratislava, bytový dom Hnilecká

213


weberpas silikon wood

weberton lazur

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ OMIET KY

Dekoratívna tenkovrstvová

214

Najdôležitejšie vlastnosti atraktívna štruktúra so vzhľadom dreva výber z 5 farebných odtieňov dekoratívneho nátera: mahagon, teak, dub, orech, borovica Definícia výrobku Jemnozrnná pastovitá omietka so silikónovou disperziou, organickým pojivom a vápencovým plnivom. Podmienky na spracovanie Dekoratívna omietková hmota weberpas silikon wood sa dodáva pripravená na použitie, je potrebné ju iba dôkladne premiešať. Práce spojené s nanášaním omietkovej hmoty weberpas silikon wood je potrebné vykonávať pri teplote vzduchu a podkladového povrchu medzi +5°C a +25°C pri relatívnej vlhkosti vzduchu nižšej ako 80 %. Počas nanášania a tuhnutia nanesenej omietky je potrebné sa vyhýbať priamemu slnečného žiareniu a chrániť fasádu pred priamym vplyvom atmosférických zrážok a pred silným vetrom – tieto podmienky urýchľujú tuhnutie omietky, čím sa výrazne skracuje otvorená dobu naneseného podkladu a znemožňuje správne zatieranie. Vykonávanú omietku je potrebné chrániť pred priamym pôsobením atmosférických zrážok až po úplne zatvrdnutie omietky. Odporúča sa požitie ochranných sieťok.

Senec, bytový dom Kollárova Použitie Omietka je určená na vytvorenie imitácie textúry dreva pri aplikácii nových, tradičných aj zateplených fasád. Omietka sa nanáša na vyzretý vyzretý podklad upravený podkladným náterom weber 700, weber 705. V prvom kroku sa na pripravený podklad nanesie cca. 1 mm hrubá vrstva omietky weberpas silikon wood. Touto vrstvou sa zaistí dokonalé vyrovnanie a vyhladenie podkladu. Na zaschnutú vrstvu sa následne nerezovým hladidlom nanesie druhá, cca. 2 mm vrstva weberpas silikon wood. Na nanesenej vrstve omietky sa následne pomocou žilkovacieho drievka vytvorí textúra dreva. Po dokonalom zaschnutí sa vrstva jemne prebúri a pomocou lazúry weberton lazur zvýrazní kresba dreva. Balenie V 30 kg PE obaloch, 16 ks - 480 kg/paleta Skladovanie Omietku je potrebné skladovať a prepravovať v hermeticky uzatvorených, nepoškodených vedrách, je ptorebné ju chrániť pred mrazom a pred vysokými teplotami. Dátum spotreby je 12 mesiacov od dátumu výroby, ktorý sa nachádza na obale. Systémové výrobky weberton lazur

str. 215

Podmienky na spracovanie Náter je určený na podklad tvorený tenkovrstvou omietkou weberpas silikon wood. Teplota vzduchu nesmie klesnúť pod +5°C. Pri aplikácii je potrebné sa vyvarovať priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Pri podmienkach podporujúcich rýchle zasychanie fasádneho náteru (teplota nad +25°C, silný vietor, prehriaty podklad, atď.) musí spracovať zvážiť všetky okolnosti ovplyvnňujúce možnosti správneho prevedenia. Použitie Náter je určený na farebné zvýraznenie kresby dreva pri vytváraní imitácie dreveného povrchu na fasáde omietkou weberpas silikon wood. Náter weberton lazur sa nanáša neriedený na suchú omietku weberpas silikon wood po dôkladnom rozmiešaní v jednej rovnomernej vrstve valčekom alebo štectom bez podkladného náteru. Bezprostredne po nanesení zotrieme ešte mokrý náter špongiou. Vďaka plastickému povrchu spracovanej omietky weberpas silikon wood sa na vystupujúcich miestach čiastočne alebo úplne náter zotrie z omietky a naopak v priehlbinách náter zostane. Tým vznikne farebné zvýraznenie kresby na imitovanom drevenom povrchu. Výsledný farebný odtieň je závislý od zotretia náteru weberton lazur z porvrchu omietky. Farebné odtiene Vyrába v 5 farebných odtieňoch: mahagón, dub, teak, orech, borovica.

Dekoratívny náter pre farebné zvýraznenie textúry dreva na omietku weberpas silikon wood. Najdôležitejšie vlastnosti atraktívna štruktúra veľmi dobrá priľnavosť k podkladovému povrchu výber z 5 farebných odtieňov nátera: mahagon, teak, dub, orech, borovica Spotreba názov spotreba kód výrobku weberton 0,2 kg/m2 lazur na rovnom povrchu NFLA Skladovanie Omietku je potrebné skladovať a prepravovať v hermeticky uzatvorených, nepoškodených vedrách, je ptorebné ju chrániť pred mrazom a pred vysokými teplotami. Dátum spotreby je 12 mesiacov od dátumu výroby, ktorý sa nachádza na obale.

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ OMIET KY

Žiar nad Hronom, rodinný dom

215


weberpas dizajn betón

weberpas interiérová

Púchov, bytový dom Okružná

216

Najdôležitejšie vlastnosti atraktívna povrchová štruktúra imitujúca vzhľad odlievaného betónu (pohľadového betónu) povrch má v porovnaní s bežnými omietkami zvýšenú odolnosť voči zachyteniu a rastu siníc, rias a húb Definícia výrobku Pastovitá omietka, pripravená k priamemu použitiu. Podmienky na spracovanie Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5°C a prevýšiť +25°C. Pri aplikácií je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad +25°C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad aj veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť kvalitného vyhotovenia. Použitie Jemnozrnná, farbená, pastovitá omietka určená k vytvoreniu povrchu imitujúceho vzhľad odlievaného betónu (pohľadového betónu) na rôznych nosných konštrukciách a ETICS.

Spotreba názov spotreba weberpas dizajn betón 2,0 – 2,5 kg/m2 v závislosti od spôsobu nanášania a finálneho spracovania Farebné odtiene V dvanástich farebných odtieňoch. Dodanie ostatných farebných odtieňov trvá maximálne 2 týždne. Balenie V 25 kg PE obaloch Skladovanie Maximálna doporučená doba skladovania je 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych dobre uzatvorených obaloch. Výrobok skladovať pri teplotách od +5°C do +25°C, chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Definícia výrobku Jednoducho spracovateľná, sfarbená, pastovitá omietka vyrobená na báze akrylátovej živice, pripravená na priame použitie na podkladný náter weber 700, weber 705. Podmienky na spracovanie Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5°C. Pri aplikácii (nanášaní) je potrebné vyhnúť sa priamemu slnečnému žiareniu a prievanu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25°C, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia - nadpájania a vytvorenia štruktúry. Za podmienok predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je treba počítať s pomalším schnutím. Použitie Na stvárnenie farebnej povrchovej úpravy v interiéri.

interiérová štruktúrovaná omietka Najdôležitejšie vlastnosti pastovitá sfarbená omietka umývateľná vysoko priľnavá k podkladu široký výber odtieňov a štruktúr Farebné odtiene Spektrum farieb podľa vzorkovníka farieb weber color line. Balenie V 30 kg PE obaloch, 16 ks – 480 kg/paleta. Podkladný náter: V 5 a 20 kg PE obaloch. Skladovanie 12 mesiacov v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Systémové výrobky weber 700, 705

str. 218

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ OMIET KY

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ OMIET KY

Dekoratívna pastovitá omietka

217


weber 700 weber 705

weber 705 Prémium

Šamorín, Bala Park II

218

Najdôležitejšie vlastnosti zjednocuje a znižuje nasiakavosť podkladu predlžuje spracovateľnosť následnej povrchovej úpravy farebne predpripraví podklad, najmä pre ryhované štruktúry znižuje riziko farebných odchýlok následnej povrchovej úpravy zvyšuje prídržnosť povrchových úprav

Definícia výrobku Sfarbená disperzia na zvýšenie prídržnosti povrchových úprav k podkladu, na zníženie nasiakavosti podkladu. Farebné odtiene Dodáva sa v piatich základných farebných odtieňoch. Biely (W), zelený (G), žltý (L), červený (R), sivý (U). Podmienky na spracovanie Teplota podkladu a okolia musí byť v rozpätí od +5°C do +30°C. Pri nanášaní je potrebné sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu.

Pokyny na spracovanie Materiál sa dodáva pripravený na priame použitie. Nanáša sa štetcom alebo valčekom. Použitie Na úpravu podkladu pred vykonávaním povrchových úprav z ten­kovrstvých omietok, webermin a weberpas marmolit. Spotreba názov weber 700 weber 705

spotreba kód výrobku 0,15 – 0,2 kg/m2 VG700 jedna vrstva 0,15 – 0,2 kg/m2 VG705 jedna vrstva

Balenie 5 kg (VG705) a 20 kg (VG700) v PE obaloch. Skladovanie V neotvorenom pôvodnom obale pri teplote +5°C až +25°C, chrániť pred vyschnutím. NESMIE ZAMRZNÚŤ! Záruka pri dodržaní podmienok skladovania 12 mesiacov.

Definícia výrobku Sfarbená disperzia na zvýšenie prídržnosti povrchových úprav k podkladu, na zníženie nasiakavosti podkladu. Farebné odtiene Dodáva sa vo farebnom odtieni Prémium. Podmienky na spracovanie Teplota podkladu a okolia musí byť v rozpätí od +5°C do +30°C. Pri nanášaní je potrebné sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Pokyny na spracovanie Materiál sa dodáva pripravený na priame použitie. Nanáša sa štetcom alebo valčekom. Použitie Na úpravu podkladu pred vykonávaním povrchových úprav z ten­kovrstvých omietok, webermin a weberpas marmolit. Spotreba názov weber 705

spotreba kód výrobku 0,15 – 0,2 kg/m2 VG700 jedna vrstva

penetračný náter

Najdôležitejšie vlastnosti odtieň Prémium je odporúčaný pre technológiu weberreflex zjednocuje a znižuje nasiakavosť podkladu predlžuje spracovateľnosť následnej povrchovej úpravy farebne predpripraví podklad, najmä pre ryhované štruktúry znižuje riziko farebných odchýlok následnej povrchovej úpravy zvyšuje prídržnosť povrchových úprav Balenie 5 kg (VG700) Skladovanie V neotvorenom pôvodnom obale pri teplote +5°C až +25°C, chrániť pred vyschnutím. NESMIE ZAMRZNÚŤ! Záruka pri dodržaní podmienok skladovania 12 mesiacov.

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ OMIET KY

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ OMIET KY

penetračný náter

Modra, bytový dom Partizánska

219


REFERENČNÉ STAVBY Názov stavby Kysucké Nové Mesto, bytový dom Sládkovičova 1206 Použitý materiál Pri realizácii obnovy bytového domu bol použitý kontaktný zatepľovací systém webertherm terranova. Naša spoločnosť sa intenzívne venuje oblasti stavebníctva, pričom kladie dôraz na kvalitu, flexibilitu a spokojnosť zákazníkov. Tieto ciele sa nám darí dosiahnuť aj prostredníctvom spolupráce so spoločnosťou Saint- Gobain Weber, ktorá je pre nás zárukou kvality. Taktiež oceňujeme profesionálny a ústretový prístup jej pracovníkov. Snažíme sa pristupovať individuálne k požiadavkám všetkých zákazníkov a spoločnosť Weber nám v tom s ochotou pomáha. Spojenie kvalitných materiálov a kvalitne odvedenej práce je základom úspechu.

Miroslav Marek konateľ spoločnosti OMSTAV, s.r.o.

Názov stavby Levice, bytový dom P. O. Hviezdoslava 3 Použitý materiál Na realizáciu obnovy bytového domu bol použitý kontaktný zatepľovací systém webertherm exclusive s povrchovou úpravou weberpas silikátová. Naša stavebná spoločnosť sa zaoberá komplexnou revitalizáciou bytových domov, od predbežných cenových ponúk, vypracovania projektu, poskytnutí kvalitného právneho, ekonomického a finančného poradenstva až po samotnú finálnu realizáciu. Snažíme sa pristupovať individuálne ku každému projektu, aby sme splnili a dosiahli kvalitný, efektívny, ekonomicky výsledok a maximálne sa priblížili požiadavkám investora. K celkovému výsledku obnovy nám pomáha spoločnosť SaintGobain Weber z ktorou pracujeme od roku 2002 a môžeme ohodnotiť túto spoločnosť skutočne kladne ohľadne výroby, kvality materiálov a spoľahlivosti, ktorá počas 15 rokov napredovala či už novinkami v oblasti výroby materiálov , ktoré sú stále rovnako kvalitné čo sa nám potvrdilo počas týchto rokov v praxi.

Luboš Kubišta konateľ spoločnosti Unico Invest SK 220

221


REFERENČNÉ STAVBY Názov stavby Bratislava, novostavba TAMMI Použitý materiál Pri realizácii projektu bol použitý kontaktný zatepľovací systém webertherm exclusive, lepiaca malta na keramické obklady a dlažby webercol flex. YIT je nadnárodná developerská spoločnosť, ktorej snahou je už viac ako 100 rokov meniť svet na miesto, kde sa dobre býva a žije. Kvalitný životný štýl a poctivé bývanie prináša z Fínska do 8 krajín Európy, vrátane Slovenska, kde pôsobí už od roku 2010. Pri stavbách kladieme dôraz na kvalitu a hlavne dobrý pocit z bývania. Všetky naše novostavby sú nízkoenergetické, vyznačujú sa funkčne riešenými bytmi a moderným dizajnovým štandardom. Zakladáme si na kvalite stavieb, šetrnému prístupu k prírode, ale hlavne na férovom prístupe k partnerom a nadštandardnej starostlivosti o klientov. YIT Slovakia a.s.

Názov stavby Banská Bystrica, Belveder Použitý materiál Pri realizácii objektu bol použitý kontaktný zatepľovací systém webertherm exclusive s povrchovou úpravou weberpas topdry SN a weberpas color plus. Spoločnosť Saint-Gobain Weber ako líder na trhu ponúka širokú škálu materiálov vhodných na využitie v exteriéri aj v interiéri. Sú vhodné pri rekonštrukciách aj novostavbách. Pavel Siheľský konateľ spoločnosti SiPa BB, s.r.o. 222

223


REFERENČNÉ STAVBY Názov stavby Žiar nad Hronom, bytový dom ul. Duklianskych hrdinov Použitý materiál Pri realizácii objektu bol použitý kontaktný zatepľovací systém webertherm exclusive s povrchovou úpravou weberpas topdry SN. Spoločnosť Weber - Terranova ako náš najvýznamnejší dodávateľ zatepľovacieho systému, spolupracuje s našou spoločnosťou na vysokej úrovni. Dlhodobo spoločne realizujeme obnovy bytových domov, novostavby a takisto aj rekonštrukcie historických objektov. Pracovníci spoločnosti Weber - Terranova nám vychádzajú v ústrety pri komunikácii so zákazníkmi ponúkajú profesionálny komplexný servis a aktívne spolupracujú v záujme dosiahnutia úspešného výsledku. Ing. Elena Kováčová SimKor, s.r.o.

Názov stavby Holíč, bytový dom Mirka Nešpora 1428 Použitý materiál Pri realizácii obnovy bytového domu bol použitý kontaktný zatepľovací systém webertherm terranova. Technológie zatepľovania stavieb sú na slovenskom trhu realizované už takmer 20 rokov. Za túto dobu prešla táto oblasť svojim vývojom a okrem mnohých pozitív odhalila tiež slabé stránky, nedostatky a rizika. Zistené chyby, ktoré môžu sprevádzať zatepľovacie systémy, boli dôvodom priniesť na trh technológie, ktoré budú týmto chybám účinne predchádzať. Spoločnosťou Saint-Gobain Weber boli vyvinuté systémy, ktoré posúvajú zatepľovanie na „vyššiu úroveň“. Dodávateľ zatepľovacieho systému Saint-Gobain Weber nás pravidelne informuje o aktuálnych trendoch, podporuje nás v servise voči zákazníkovi a stará sa o vzdelávanie našich zamestnancov. Pavol Mucha, konateľ spoločnosti, PMGSTAV SK, s.r.o. 224

225


13

14

15

16

06 07 08 Weber dizajn povrchové úpravy 05 06 07

y – weber.ton mica

08

Problém – riešenie

třpytky na fasádě

nátěr v metalických odstínech metallic14je dostupný v 1615odstínech. Tyto 16 odstíny jsou určeny ke ztvárnění dekoračních povrchů sods kovo nátěr v metalických

e jedinečného vzhledu, který vytváří

S pomocí třpitek weber.flitr v dosáhnete efektu třpitící se dodávány ve dvou zrnitostech.

Skôr ako začnete maľovať, nezabudnite... 228 Ako odstrániť plesne? 230 oživiť vzhľad starších pevných omietok a predĺžiť ich životnosť? 231 černém aAko tmavě zeleném odstínu Ako obnoviť fasádu so starými nátermi? 232 vytvoriť nový náter na starejjsou štruktúrovanej fasáde? 234 fasády. Ako Třpitky weber.flitr Orientačné spotreby 236

výrobku Metalický nátěr weber.ton metallic je Popis dostupný v 16 odstínech. Tyto odstíny jsou urče 04 05 06 07 08 třpytky na fasádě weberflitr - leské farebné zrná 237 vzhledem. weberton N - fasádny akrylátový náter 238

03

S pomocí třpitek weber.flitr v černém a tmavě zeleném odstínu dosáhnete efektu třpitící jsou 01 se fasády. Třpitky weber.flitr 02 dodávány ve dvou zrnitostech.

14

13

15

14

16

15

03

weberton akrylát-silikón - fasádny akrylát-silikónový náter weberton silikátový - fasádny silikátový náter weberton exclusive - fasádny silikónový náter weberton aquaBalance – fasádny náter weberton metalic – fasádny náter v metalických odtieňoch weber rudicolor - fasádna náterová hmota weberton PROFI plus - maliarska farba weber 553 - podkladný náter N weber 500 - silikónový podkladný náter weber 703 - fluat - silikátový podkladný náter weber 709 - čistiaci prostriedok na fasády

04

239 240 241 242 243 244 245 246 246 247 247

05

16

141

třpytky na fasádě

11 weber.flitr v černém 12 13 třpitek a tmavě zeleném odstínu e efektu třpitící se fasády. Třpitky weber.flitr 141 jsou 09 10 11 y ve dvou zrnitostech.

14

15 12

16 13

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ NÁTERY 226

227


SKÔR AKO ZAČNETE MAĽOVAŤ, NEZABUDNITE... SKÔR AKO ZAČNETE MAĽOVAŤ, NEZABUDNITE... Podmienky podkladu

Podklad musí byť pevný, suchý, odmastený, čistý, zbavený prachu a nesúdržných vrstiev, riadne zatmelený a zabrúsený. Pri nových omietkach dostatočne vyzretý, inak hrozí nebezpečenstvo farebných zmien.

Vápenný náter (pačok) je nežiadúci. Najmä pri disperzných náteroch môže dôjsť k chemickej reakcii medzi voľným vápnom a disperzným spojivom.

Pred vlastným maľovaním zistíme, v akom stave sú podkladné vrstvy. Rozhodneme, či vykonáme penetračný náter, alebo bude treba starú vrstvu glejovej farby odstrániť.

Ako zistíme, či je náter glejový alebo disperzný?

Dokonalá príprava = úspora času

Glejové farby po namočení stmavnú, púšťajú a otierajú sa, dajú sa ľahko odlúpnuť, prípadne omyť.

Pred začiatkom maliarskych prác nezabudnite zakryť podlahu zakrývacou fóliou a oblepiť rámy okien a dverí maliarskou páskou.

Nezabudnite, že pri aplikácii silikátových farieb (spojivom je draselné vodné sklo) je treba dôkladne zakryť i keramické obklady, dlažbu a okennú výplň tak, aby nedošlo k ich poškodeniu (poleptaniu).

Na nanášanie penetrácie, či už špeciálne vyrobenej alebo nariedenej priamo z farby podľa návodu výrobcu, odporúčame použiť štetec. Tým sa nám podarí dôkladne votrieť penetračný náter do natieraného povrchu, a ten potom hlbšie prenikne do podkladných vrstiev.

Disperzné farby po namočení nestmavnú, neotierajú sa a nedajú sa oddeliť od podkladu.

Vápenné nátery po namočení nepúšťajú, ale pri väčšej vrstve praskajú.

V prípade výskytu pliesne je treba túto odstrániť, a to vždy mokrou cestou. Po odstránení pliesne vždy nasleduje použitie vhodného sanačného prostriedku.

Pri maľovaní by sa mala teplota pohybovať v rozpätí 15 – 25 °C. Nízka teplota spomaľuje schnutie a ešte zhoršuje roztierateľnosť. Vyššia teplota schnutie urýchľuje, čo sa môže negatívne prejaviť nerovnorodosťou výsledného náteru.

Naše tipy

Odporúčame

Ak sa na stenách objavujú nečistoty alebo farebné škvrny, ktoré nepatria k pôvodnej maľbe, je treba ich vždy odstrániť. Mastné škvrny odstránime vhodnými rozpúšťadlami, prípadne saponátovými prostriedkami. Po penetračnom nátere nanášame vlastnú interiérovú farbu. Vlastný náter zvyčajne nanášame štetcom alebo valčekom.

228

Ak stenu maľujeme štetcom, vždy začíname pod stropom a postupujeme smerom nadol.

Valček nasadzujeme uprostred steny a ťahmi nahor a nadol farbu dôkladne rovnomerne roztrieme, pri dodržaní zásady, že posledný zvislý ťah vedieme zhora nadol.

229


AKO ODSTRÁNIŤ PLESNE?

AKO OŽIVIŤ VZHĽAD STARŠÍCH PEVNÝCH OMIETOK A PREDĹŽIŤ ICH ŽIVOTNOSŤ? Diagnostikácia podkladu

Pleseň sa šíri aj vzduchom!

Ak problém neriešite, pleseň sa rozrastá.

Pleseň má aj negatívne zdravotné následky.

Poklepom sa presvedčte, že podkladné omietky sú na celej ploche spojené s podkladom.

Preskúšať pevnosť omietky vrypom skrutkovača do povrchovej vrstvy omietky.

Skúškou nasiakavosti na niekoľkých miestach zistiť stupeň a rovnomernosť nasiakavosti pôvodného podkladu. Voda musí pomaly a rovnomerne vyschnúť.

Mierne drolivé alebo prašné minerálne podklady je možné spevniť Hĺbkovým spevňovačom omietok H707.

Penetrácia podkladu sa realizuje vhodným typom podkladového náteru z dôvodu zníženia a zjednotenia jeho nasiakavosti.

Príprava podkladu

NIEAŠEŠNE IE R

H2O

+

+ Omytie - najlepšie tlakovou vodou. Použitie Fasádneho čistiaceho prostriedku je potrebné hlavne pri viditeľne zašpinených fasádach.

PROBLÉM / RIEŠENIE

Príprava

R

Pred začatím prác odporúčame podlahu v miestnosti zalepiť zakrývacou fóliou.

Po namočení steny pleseň odstránime pomocou škrabky.

Fóliu aj so zoškrabanou omietkou hneď zabalíme a zlikvidujeme. Predídeme tým ďalšiemu šíreniu plesní.

Príklady povrchov

Aplikácia

H2O Zakryjeme podlahu celej miestnosti zakrývacou fóliou.

Stenu rozmočíme vodou so saponátom alebo mazľavým mydlom. Potom necháme stenu 6 - 24 hodín vyschnúť.

názov kód výrobku balenie umývateľný interiérový náter IKS

230

alebo

NIEAŠEŠNE IE

315W, 325W, 315D, 315E, 325E

15 a 25 kg

Následne aplikujeme špeciálny prípravok – odstraňovač alebo priamo disperzný náter s protiplesňovou úpravou.

orientačná spotreba na m2 0,4/2 nátery

Na staršie minerálne škriabané omietky, omietky tzv. brizolitového typu, odporúčame weberton N alebo fasádnu náterovú hmotu weber rudicolor.

Pre disperzné omietky – predtým väčšinou realizované striekaním ručným strojom – je vhodná fasádna náterová hmota weber rudicolor.

názov kód výrobku

weber 709 - fasádny čistiaci prostriedok E709 weber 707 - hĺbkový spevňovač omietok H707 weber betonkontakt H716 weber rudicolor 90 + číslo odtieňa weberton N A203K

Na oživenie v dnešnej dobe používaných prefarbených pastóznych omietok (na silikátovej, silikónovej a akrylátovej báze) väčšinou stačí umyť tlakovou vodou s prídavkom Fasádneho čistiaceho prostriedku.

PROBLÉM / RIEŠENIE

Vzhľadom na to, že plesne sa šíria aj vzdu­ chom, je bezpodmienečne nevyhnutné ich odstraňovať vždy mokrou cestou!

orientačná spotreba na m2 str. (pri dvoch náteroch) 0,2 kg 0,3 kg 0,2 kg 1,0 kg 0,4 kg

247

341 244 238

231


AKO OBNOVIŤ FASÁDU SO STARÝMI NÁTERMI?

NIEAŠEŠNE IE R

+

+

alebo

Prašné nátery - povrchová úprava

Plochy so staršími pevnými nátermi je potrebné dôkladne umyť, najlepšie tlakovou vodou s prídavkom weber 709 - fasádneho čistiaceho prostriedku.

Prašnosť náterov jednoducho zistíte oterom dlaňou.

Umyté, oškriabané plochy sa preštukujú weberdur štuk s prídavkom weber betonkontakt.

weberdur štuk sa zahladí filcovým hladidlom.

Fasáda sa upraví weberton N, alebo weber rudicolor vrátane realizácie systémovej penetrácie.

Odstránenie nesúdržných vrstiev kód výrobku

weber 704 - odstraňovač starých náterov E704 weberdur štuk MVCJ 320 weber betonkontakt H716 penetrácia podľa typu náteru weberton N A203K weber rudicolor 90+odtieň Nesúdržné nátery a veľké vrstvy náterov sa najskôr odstránia mechanicky.

Pri odstraňovaní organických náterov (aj omietok) sa plocha husto natrie s weber 704 - odtraňovačom starých náterov.

RIEŠENIE

PROBLÉM

Skúškou nasiakavosti zistiť stupeň a rovnomernosť nasiakavosti pôvodného podkladu.

názov

232

Vzhľad fasády sa oživí novým weberton N, alebo weber rudicolor vrátane realizácie systémovej penetrácie.

Oškriabané plochy - povrchová úprava

Diagnostikácia podkladu

Poklepom sa presvedčte, že podkladné omietky sú na celej ploche spojené s podkladom.

Po preschnutí sa aplikuje penetrácia vhodným typom podkladného náteru pre zníženie a zjednotenie nasiakavosti podkladu.

orientačná spotreba na m2 str. 0,4 kg 4,5 kg 0,2 kg podľa typu 0,4 kg 0,6 kg

341 238 244

Rozrušený a zmäknuty náter sa zoškrabne špachtľou a potom sa plocha opláchne tlakovou vodou.

233


AKO VYTVORIŤ NOVÝ NÁTER NA STAREJ ŠTRUKTÚROVANEJ FASÁDE?

1. variant NIEAŠEŠNE IE R

2. variant

+

++

2. variant – riešenie (webertherm LEPARM)

Na vyrovnanie podkladu sa použije stierkový tmel webertherm LEPARM. Nanáša sa nerezovým hladidlom.

Pri podkladoch so stabilizovanými trhlinami sa realizuje druhá vrstva stierkového tmelu s vložením výstužnej mriežky.

Nerovnosti sa prebrúsia špeciálnym hladidlom s jemným brúsnym papierom.

Fasádny náter sa na napenetrovaný podklad nanesie štetcom alebo valčekom vo dvoch vrstvách s technologickou prestávkou, zaručujúcou dokonalé zaschnutie prvej vrstvy.

Pri prvom variante s jemnou štukovou omietkou odporúčame použiť weberton N. Pri druhom variante so stierkovým tmelom, fasádnu náterovú hmotu weber rudicolor.

Povrchová úprava

Poklepaním vyhľadáme duté miesta, ktoré je potrebné odstrániť.

Ostrým predmetom vyhľadáme miesta s nesúdržnou omietkou.

Umytie povrchu - najlepšie tlakovou vodou. Použitie weber 709 - fasádneho čistiaceho prostriedku je potrebné hlavne pri viditeľne zašpinených fasádach.

Podľa zvoleného typu náteru sa realizuje štetcom alebo valčekom penetrácia systémovým podkladným náterom.

1. variant - riešenie názov

kód výrobku

weber 709 - fasádny čistiaci prostriedok E709 weberdur štuk EX MVCJ 320 weber bondprimer G654 weberton N A203K

2. variant - riešenie názov Zámesová voda na zamiešanie jemnej štukovej omietky sa pripraví pridaním weber betonkontakt do čistej vody v pomere 1:5 až 1:10.

234

Jemná štuková omietka sa nanáša plastovým hladidlom na vopred mierne navlhčený podklad, najlepšie zámesovou vodou.

Upravenie povrchu sa realizuje filcovým hladidlom.

kód výrobku

weber 709 - fasádny čistiaci prostriedok E709 webertherm LEPARM 410P sklotextilná mriežka 9900 weber rudicolor 91 + číslo odtieňa

RIEŠENIE

PROBLÉM

1. variant – riešenie

orientačná spotreba na m2 str. 0,20 kg 1,8 kg/1mm/m2 podľa hrúbky povrchu 0,4 kg

247 274 341 238

orientačná spotreba na m2 str. 0,20 kg 247 podľa hrúbky povrchu 111 2 1,1 m 0,8 kg 244

235


ORIENTAČNÉ SPOTREBY

weber flitr

kód spotreba materiálu

weber flitr čierny

cca 0,4 kg/m2 WFC

weber flitr čierny jemný

cca 0,3 kg/m2

WFC J

weber flitr zelený cca 0,4 kg/m WFZ 2

weber flitr zelený jemný

cca 0,3 kg/m2

WFZ J

kód spotreba materiálu

weberton metalic 0,4 kg/m2 – na hladký povrch 0,65 kg/m2 – na hrubý povrch

Farebné odtien a spotreba

90 weber rudicolor 0,6 – 1,0 kg/m + číslo odtieňa 2

weberton N

0,4 kg/m A203K (2 nátery)

weberton akrylát-silikón

91 weber rudicolor Z 1,0 – 2,0 kg/m2 + číslo odtieňa

0,4 kg/m2 A210K (2 nátery)

weberton silikátový

0,4 kg/m2 A110 (2 nátery)

TPP15 weberton PROFI plus 0,4 kg/m2 2 nátery TPP25 (závisí od nasiakavosti podkladu a hrúbky náteru)

2

weberton exclusive 0,4 kg/m2 A050 (2 nátery) weberton aquaBalance

236

0,5 kg/m2 NFAB (2 nátery)

weber 553

cca 0,05 kg/m2 553K

weber 500

cca 0,15 kg/m2

G500

weber 703

0,2kg/m

H703

weber 709

0,1 – 0,3 kg/m2

E709

2

Použitie Lesklé zrná weber flitr nastriekané do mokrej tnkovrstvovej omietky svojimi lesklými plochami odrážajú dopadajúce svetlo a vytvárajú podobný efekt ako šupiny sľudy v minerálnych škrabaných omietkach.

názov spotreba kód výrobku weber flitr čierny cca 0,4 kg/m2 WFC weber flitr čierny jemný cca 0,3 kg/m2 WFC J weber flitr zelený cca 0,4 kg/m2 WFZ weber flitr zelený jemný cca 0,3 kg/m2 WFZ J Príprava a aplikácia: Všeobecné požiadavky na podklad: Podkladom sú mokré tenkovrstvové omietky weberpas po rozotretí a vytvorení štruktúry Podmienky na spracovanie Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5°C. Pri omietaní je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25°C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť

leské farebné zrná Najdôležitejšie vlastnosti vytvára trblietavý vzhľad fasády čierna a zelená varianta nanáša sa striekaním do čerstvej tenkovrstvovej omietky správneho vyhotovenia. Na zavädnutú alebo už zaschnutú omietku nie je možné zrná nanášať. Aplikácia Zrná weber flitr sa nanášajú omietacou pištolou do mokrej tenkovrstvovej omietky ihneď po jej aplikácii. Prestávka medzi aplikáciou omietky a nanášaním zŕn weberflitr nie je možná, pretože prúd vzduchu z omietkovej pištole, ktorý unáša zrná omietku vysúša a keď by omietka bola už zavädnutá alebo suchá, zrná by sa na omietku dostatočne nenalepili a odpadli by priamo počas aplikácie alebo s pribúdajúcim časom. Zrná sa musia aplikovať rovnomerne. Voľba priemeru trysky na omietkovej pištoli a nastavenie tlaku vzduchu na redukčnom ventile záleži na hrúbke zŕn a skúseností pracovníka, ktorý aplikuje weber flitr. Balenie V 5 a 25 kg PE obaloch

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ NÁTERY

Definícia výrobku weber flitr sú lesklé farebné zrná, ktoré sa nanášajú technológiou striekania do mokrej tenkovrstvovej omietky

Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych a neotvorených obaloch. Výrobok odporúčame skladovať pri teplotách od +5°C do +25°C. Chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením. 237


weberton N

weberton akrylát-silikón

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ NÁTERY

fasádny akrylátový náter Najdôležitejšie vlastnosti vodoodpudivý výborné krycie schopnosti odolný voči UV žiareniu široký výber odtieňov Definícia výrobku weberton N je vodou riediteľný fasádny náter na báze akrylátovej disperzie. Riedenie Čistou vodou. Podmienky na spracovanie Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5°C. Pri aplikácii je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie náteru (teplota nad 25°C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia. Za podmienok predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je treba počítať s dlhým časom schnutia, a tým možnosťou nerovnakej farebnosti plôch a zmytia dažďom i po viac ako 12 hodinách.

Bratislava, Hlavné námestie Použitie Univerzálne použiteľný náter na farebné stvárnenie starých i nových fasád. Na obnovu starých fasád s disperzným podkladom a na farebné dokončenie a egalizáciu suchých minerálnych omietok. Spotreba názov weberton N

spotreba 0,4 kg/m2 (2 nátery)

kód výrobku A203K

Farebné odtiene Spektrum farieb podľa vzorkovníka weber color line. Balenie V 5 a 25 kg PE obaloch, 16 ks – 400 kg/paleta. Skladovanie 12 mesiacov v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Systémové výrobky weber 553

str. 246

Definícia výrobku weberton akrylát-silikón je vodou riediteľný fasádny náter na báze akrylátovej disperzie a silikónových živíc. Riedenie Čistou vodou. Podmienky na spracovanie Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5°C. Pri aplikácii je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie náteru (teplota nad 25°C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia. Za podmienok predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je treba počítať s dlhým časom schnutia, a tým možnosťou nerovnakej farebnosti plôch a zmytia dažďom i po viac ako 12 hodinách. Použitie Univerzálne použiteľný náter na farebné stvárnenie starých i nových fasád. Na obnovu starých fasád s disperzným podkladom a na farebné dokončenie a egalizáciu suchých minerálnych omietok.

Najdôležitejšie vlastnosti vodoodpudivý výborné krycie schopnosti odolný voči UV žiareniu široký výber odtieňov Farebné odtiene Spektrum farieb podľa vzorkovníka weber color line. Balenie V 5 a 25 kg PE obaloch, 16 ks – 400 kg/paleta. Skladovanie 12 mesiacov v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Systémové výrobky weber 500

str. 246

Spotreba názov weberton akrylát-silikón

238

fasádny akrylát-silikónový náter

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ NÁTERY

Banská Bystrica, kostol sv. archaniela Michala

spotreba 0,4 kg/m2 (2 nátery)

kód výrobku A210K

239


weberton silikátový

weberton exclusive

Lučenec, bytový dom Nám. republiky

240

Najdôležitejšie vlastnosti vysoko priepustný pre vodnú paru odolný voči poveternostným vplyvom odolný voči UV žiareniu široký výber odtieňov Definícia výrobku Tekutý minerálny náter na báze draselného vodného skla. Podmienky na spracovanie Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5°C. Pri aplikácii je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie náteru (teplota nad 25°C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia. Za podmienok predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je treba počítať s dlhým časom schnutia, a tým možnosťou nerovnakej farebnosti plôch a zmytia dažďom i po viac ako 8 hodinách. Použitie Na ochranu stavieb a na farebné riešenie fasád, najmä historických a pamiatkovo chránených budov.

Spotreba názov weberton silikátový

spotreba kód výrobku 0,4 kg/m2 (na 2 nátery) A110

Farebné odtiene Spektrum farieb podľa vzorkovníka weber color line. Balenie V 5 a 20 kg PE obaloch, 16 ks – 320 kg/paleta. Skladovanie 12 mesiacov v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Systémové výrobky weber 703 - Fluat str. 247

Definícia výrobku Tekutý fasádny náter na báze silikónových živíc, pripravený na priame použitie, riediteľný vodou. Riedenie Prvý náter zriedime s čistou vodou cca 10 %. Nanášame ho maliarskym štetcom alebo valčekom. Krycí náter nanášame až po zaschnutí prvého náteru. Krycí náter riedime 5 % vody. Pri veľkých plochách doporučujeme spolu rozmiešať obsah viacerých vedier. Staré minerálne podklady: vykonáme penetráciu silikónovým podkladným náterom weber 500 riedeným 1:1 s čistou vodou. Podmienky na spracovanie Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5°C. Pri aplikácii je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Použitie Na ochranu stavieb a na farebné riešenie fasád, pri obnove a novostavbách, ako povrchová úprava minerálnych podkladných omietok. Spotreba názov weberton exclusive

spotreba 0,4 kg/m2 (2 nátery)

kód výrobku A050

fasádny silikónový náter Najdôležitejšie vlastnosti vysoko paropriepustný výborné krycie schopnosti odolný voči poveternostným vplyvom odolný voči UV žiareniu a priemyselným splodinám Farebné odtiene Spektrum farieb podľa vzorkovníka weber color line. Balenie V 5 a 20 kg PE obaloch, 16 ks – 320 kg/paleta. Silikónový podkladný náter v 10 kg PE obaloch. Skladovanie 12 mesiacov v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Systémové výrobky weber 500 str. 246

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ NÁTERY

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ NÁTERY

fasádny silikátny náter

Kostol Vyšná Šuňava

241


weberton aquaBalance

weberton metalic

Definícia výrobku Fasádny náter v metalických farebných odtieňoch, obsahujúci akrylátovú disperziu, pripravený k priamemu použitiu.

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ NÁTERY

Fasádny náter

242

Najdôležitejšie vlastnosti vysoko priepustný pre vodnú paru odolný voči poveternostným vplyvom odolný voči UV žiareniu výborné krycie schopnosti veľmi pružný široký výber odtieňov Definícia výrobku Fasádny náter obsahujúci silikónovú disperziu, pripravený na priame použitie pre exteriér aj interiér. Použitie Náter je určený k pretieraniu alebo k prípadnému ďalšiemu farebnému stvárneniu tenkovrstvovej omietky weberpas aquaBalance a weberpas topdry. Pretretím omietky nestratia schopnosť regulovať vlhkosť na svojom povrchu a tým i prirodzenú ochranu proti rastu mikroorganizmov. Podmienky na spracovanie Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5 °C. Pri aplikácii je potrebné vyhnúť sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie náteru (teplota nad 25 °C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad vrátane veľkosti plochy)

ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia - napájania a vytvárania štruktúry. Pri podmienkach predlžujúcich schnutie (predovšetkým nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je treba počítať s pomalším schnutím a možnosťou poškodenia dažďom aj po viac ako 12 hodinách.

Použitie Fasádny náter v metalických farebných odtieňoch je určený k farebnému stvárneniu dekoratívnych prvkov a plôch na nových fasádach, ale i pri ich rekonštrukciách, modernizácií a renovácií. Je vhodný na všetky typy tenkovrstvových omietok weberpas.

Spotreba

Podmienky na spracovanie Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5°C. Pri nanášaní je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie náteru (teplota nad 25°C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia, obzvlášť napojovania. Pri podmienkach predlžujúcich schnutie (predovšetkým nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu) je treba počítať s pomalším schnutím a možnosťou poškodenia dažďom aj po viac ako 12 hodinách.

názov weberton aquaBalance

spotreba 0,5 kg/m2 (2 nátery)

kód výrobku NFAB

Farebné odtiene Spektrum farieb podľa vzorkovníka weber color line Balenie V 5 a 25 kg PE obaloch, 16 ks – 400 kg/paleta. Silikónový podkladný náter v 10 kg PE obaloch. Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych a neotvorených obaloch. Výrobok odporúčame skladovať pri teplotách od +5 °C do +25 °C. Chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Systémové výrobky weber 500 str. 246

Aplikácia Pred použitím je nutné fasádny náter poriadne premiešať miešadlom do homogénnej konzistencie. Fasádny náter sa nanáša na dostatočne zaschnutý podkladný náter weber 700, weber 705 bežným postupom fasádnym valčekom alebo maliarskou štetkou (resp. striekaním) v dvoch vrstvách. Nanesený materiál nesmie pred napojením zavädnúť. Prvá vrstva sa nanáša do kríža tak, aby došlo k rovnomernému rozneseniu hmoty po povrchu. Druhá vrstva sa aplikuje po vyschnutí prvého náteru, spravidla s technologickou prestávkou 24 hodín. Musí sa aplikovať iba v jednom smere.

Fasádny náter v metalických odtieňoch Najdôležitejšie vlastnosti výber zo 16 metalických odtieňov jednoducho spracovateľný vodoodpudivý výborné krycie schopnosti odolný voči poveternostným vplyvom odolný voči UV žiareniu Do už zavädnutej plochy nie je možné sa vracať a dodatočne ju upravovať. Spotreba názov spotreba weberton metalic 0,4 kg/m2 – na hladký povrch 0,65 kg/m2 – na hrubý povrch Farebné odtiene Náter je vyrábaný v 16 farebných odtieňoch podľa vzorkovníka weberton metalic. Balenie V 5 a 15 kg PE obaloch, 360 kg/paleta

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ NÁTERY

Bratislava, Primapark

Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych a neotvorených obaloch. Výrobok odporúčame skladovať pri teplotách od +5°C do +25°C. Chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením. 243


weber rudicolor

weberton PROFI plus

Banská Bystrica, ZŠ Moskovská

244

Najdôležitejšie vlastnosti pripravená na priame použitie oteruvzdorná stála voči zásadám a exhaláciám náterová hmota so zrnitou štruktúrou Definícia výrobku Ľahko spracovateľná jednozložková fasádna hmota na báze čisto akrylátovej disperzie. Je pripravená na priame použitie. Štruktúra – zrnitosti weber rudicolor - hladká štruktúra weber rudicolor Z - zrnitá štruktúra (zrno do 0,5 mm) Podmienky na spracovanie Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5°C. Pri aplikácii je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie hmoty (teplota nad 25°C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia - nadpájania a vytvorenia štruktúry. Za podmienok predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je treba počítať s pomalším schnutím a tým možnosťou

maliarska farba

poškodenia dažďom i po viac ako 12 hodinách, v extrémnych prípadoch i niekoľkých dňoch.

Najdôležitejšie vlastnosti výborná krycia schopnosť dobrá oteruvzdornosť vysoká belosť (93 %) veľmi nízky koeficient difúzneho odporu

Použitie Na ochranu stavieb a na farebné riešenie fasád, pri obnove a novostavbách, ako povrchová úprava podkladových omietok. Spotreba názov spotreba kód výrobku weber rudicolor 0,6 – 1,0 kg/m2 90+číslo odtieňa weber rudicolor Z 1,0 – 2,0 kg/m2 91+číslo odtieňa Farebné odtiene Spektrum farieb podľa vzorkovníka farieb weber color line. Balenie V 25 kg PE obaloch, 16 ks – 400 kg/paleta. Skladovanie 12 mesiacov v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Systémové výrobky weber 709 - čistiaci prostriedok na fasády str. 247

Definícia výrobku Vodou riediteľná maliarska farba. Zloženie Zmes anorganických pigmentov a plnív dispergovaných vo vodnej disperzii kopolymérneho spojiva s prísadou funkčných aditív. Farba Biela, matná s možnosťou tónovania do farebných odtieňov. Použitie Používa sa na vnútorné nátery minerálnych podkladov: sadrokartónu, betónu, stierky, vápennocementových omietok a pod., kde je požadovaná vysoká kryciu schopnosť, belosť a paropriepustnosť náteru.

Spotreba názov weberton PROFI plus

spotreba kód výrobku 0,4 kg/m2 TPP15, 2 nátery TPP25 (závisi od nasiakavosti podkladu a hrúbky náteru)

Balenie V 15 a v 25 kg PE obaloch. Paletové množstvo je pri 15 kg balení 660kg/paleta a pri 25 kg balení 600 kg/paleta. Skladovanie Skladovať pri teplotách: od 5°C do 25°C. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 12 mesiacov od dátumu výroby.

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ NÁTERY

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ NÁTERY

fasádna náterová hmota so zvýšeným obsahom plniva

245


weber 553

weber 703 - fluat

podkladný náter N

Fluat

Najdôležitejšie vlastnosti zjednocuje a znižuje nasiakavosť podkladu zvyšuje prídržnosť následného náteru znižuje riziko farebných odchýlok následného náteru

Farba Dodáva sa v základnom bielom vyhotovení. Podmienky na spracovanie Teplota podkladu a okolia musí byť v rozpätí +5°C až +30°C. Pri spracovaní je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Pokyny na spracovanie Materiál sa pred použitím riedi v pomere 1:3 s čistou vodou. Nanáša sa maliarskym štetcom alebo fasádnym valčekom.

Spotreba názov weber 553

spotreba kód výrobku cca 0,05 kg/m2 553K

Farba Výrobok je bezfarebný, po aplikácii transparentný.

Balenie V 5 kg PE obaloch. Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch pri teplotách +5°C až +25°C.

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ NÁTERY

Podmienky na spracovanie Teplota okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5°C. Pri spracovaní je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Pokyny na spracovanie Pred nanášaním Fluatu musia byť všetky povrchy, ktoré sa nebudú natierať, zakryté, ako napr. okenné rámy, oplechovanie a iné vstavané časti. Fluat sa nanáša na pripravený podklad, jeden krát sýty, neriedený, pomocou štetca alebo valčeka.

Použitie Na úpravu podkladu pred vykonaním náteru weberton N.

weber 500

Použitie Prostriedok slúži na prípravu povrchov omietok pred natieračskými prácami a poskytuje doplnkovú ochranu pred agresívnymi atmosférickými vplyvmi. Neutralizuje čerstvé, ešte alkalické vápenné a cemen­ tové omietky a zjednocuje nerovnomerne nasiakavé podklady. Spotreba názov

spotreba

kód výrobku

weber 703

0,2 kg/m2

H703

Balenie V 5 kg a 20 kg PE obaloch. Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch pri teplotách +5°C až +25°C.

silikónový podkladný náter

weber 709

Najdôležitejšie vlastnosti zjednocuje a znižuje nasiakavosť podkladu zvyšuje prídržnosť následného náteru znižuje riziko farebných odchýlok následného náteru minimálne ovplyvňuje difúziu vodnej pary Definícia výrobku Disperzia na zníženie nasiakavosti podkladu a na zvýšenie prídržnosti následného náteru. Farba Dodáva sa v základnom bielom vyhotovení. Pokyny na spracovanie Materiál sa pred použitím riedi v pomere 1:1 s čistou vodou. Nanáša sa maliarskou štetkou alebo fasádnym valčekom. Použitie Na úpravu podkladu pred aplikáciou náteru

246

Definícia výrobku Tekutý roztok na zjednotenie a neutralizáciu nerovnomerne nasiakavých a čerstvých omietkových povrchov.

štetca a necháme pôsobiť cca 15 minút. Pri silnom znečistení je treba roztok nechať pôsobiť opakovane. Prostriedok je možné primiešať aj do vody na tlakové omývanie. Po ukončení čistiacich prác sa plochy dokonale omyjú vodou.

weberton exclusive, weberton akrylát-silikón a weberpas aquaBalance. Spotreba názov weber 500

spotreba kód výrobku cca 0,15 kg/m2 G500

Balenie V 10 kg PE obaloch. Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C.

Definícia výrobku Čistiaci prostriedok v tekutej forme. Zloženie Saponát bez fosfátov. Návod na spracovanie Hrubé nečistoty odstrániť mechanicky špachtľou, latou alebo kefou a omiesť. Nasiakavé podklady dosýta navlhčíme čistou vodou až dovtedy, kým sú schopné prijímať vodu. Takto zabezpečíme, že čistiaci prostriedok bude pôsobiť iba na povrchu plochy a nebude vsakovať do podkladu. Podľa stavu znečistenia použijeme čistiaci prostriedok v nezriedenom stave – napríklad pri hrdzavých alebo mastných škvrnách. V prípade ľahkého znečistenia riedime čistiaci prostriedok v pomere 1:5 až 1:10. Pripravený roztok nanesieme na podklad pomocou tvrdej kefy alebo

Použitie Na odstránenie bežných nečistôt z fasád a vertikálnych stien stavieb. Odstraňuje aj stvrdnutú špinu, prach a ľahké znečistenie hrdzou. Na očistenie betónu, umelého i prírodného kameňa, kamenného muriva, obkladov z keramiky. Spotreba názov weber 709

spotreba 0,1 – 0,3 kg /m2

kód výrobku E709

Balenie V 5 alebo 10 kg PE obaloch.

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ NÁTERY

Definícia výrobku Disperzia na zníženie nasiakavosti podkladu a na zvýšenie prídržnosti následného náteru.

Najdôležitejšie vlastnosti minimálne ovplyvňuje difúziu vodnej pary zvyšuje priľnavosť následného náteru znižuje riziko tvorenia farebných škvŕn neutralizuje podklad zjednocuje nasiakavosť podkladu pripravený na priame použitie

Skladovanie Počas skladovania je treba chrániť pred horúčavou a mrazom.

247


REFERENČNÉ STAVBY Názov stavby Martin, bytové domy Peral I, II Použitý materiál Na stavbe bol použitý kontaktný zatepľovací systém webertherm exclusive s povrchovou úpravou weberpas exclusive.

So spoločnosťou Saint-Gobain Weber úspešne spolupracujeme už viac ako desať rokov. Presvedčili nás kvalitné a certifikované produkty, ústretový a profesionálny prístup pracovníkov, schopnosť riešiť individuálne požiadavky a to všetko za akceptovateľnú cenu. Pre nás je prioritou kvalita stavieb a firma Saint-Gobain Weber nám výdatne pomáha spĺňať aj tie najprísnejšie očakávania našich zákazníkov. Ing. Ján Šimon konateľ spoločnosti ŠIMON REAL, s.r.o.

Názov stavby Banská Bystrica, bytový komplex Švermova ulica Použitý materiál Pri realizácii objektu bola použitá povrchová úprava weberpas nova S. Naša spoločnosť si zakladá nie len na kvalite práce, ale aj na dodávke kvalitného materiálu aby úspora za energie vrátila investované financie podstatne skôr, čo bohužiaľ pri lacnejších variantach majú dlhodobú až nenávratnú investíciu a teda nesplnia svoj účel. Preto odporúčame overenú značku, ktorá napreduje ďalej a inovuje systémové zateplenie na konkrétny druh občianskej vybavenosti. Matúš Chudík BB MATIU, s.r.o. 248

249


REFERENČNÉ STAVBY Názov stavby Galanta, novostavba West IV Použitý materiál Pri realizácii novostavby bol použitý kontaktný zatepľovací systém webertherm exclusive s povrchovou úpravou weberpas silikátová a weberpas color.

Spoločnosť Saint-Gobain Weber ponúka predovšetkým riešenia. Povrchové úpravy Weber sú už na prvý pohľad výnimočné svojou bohatou a plnou zrnitosťou, pričom ich kvalita a stálofarebnosť prevyšujú požiadavky súčasnej doby. U mňa rozhoduje kvalita. Milan Vágai, konateľ spoločnosti V-STAV TRSTICE, s.r.o.

Názov stavby Veľké Kapušany, bytový dom Veľké Kapušany Použitý materiál Pri realizácii obnovy bytového domu bol použitý kontaktný zatepľovací systém webertherm terranova. Na spoločnosti WEBER si veľmi vážim dlhodobo výborné vzťahy a ľudský prístup zamestnancov. Karel Svobodník konateľ spoločnosti DKB-KS, s.r.o. 250

251


REFERENČNÉ STAVBY Názov stavby Trebišov, bytový dom Ladislava Sáru 7 Použitý materiál Pri realizácii obnovy bytového domu bol použitý kontaktný zatepľovací systém webertherm terranova. WEBER – pre mňa to znamená kvalitu za dobrú cenu. Ing. Mária FURIKOVÁ MBA. majiteľka spoločnosti AQUA

Názov stavby Košice, bytový dom Lesnícka 11-17 Použitý materiál Pri realizácii obnovy bytového domu bol použitý kontaktný zatepľovací systém webertherm terranova. So značkou WEBER robíme radi kvôli kvalite materiálov a služieb, ktoré ponúkajú. Martin Joščak konateľ spoločnosti REKOB, s.r.o. 252

253


REFERENČNÉ STAVBY Názov stavby Bytča, bytový dom Gaštanová 1018 Použitý materiál Pri realizovaní obnovy bytového domu bol použitý kontaktný zatepľovací systém webertherm exclusive s povrchovou úpravou weberpas topdry SN. Musím konštatovať, že 12 ročná spolupráca so spoločnosťou Saint-Gobain Weber, znamená pre EKONOMSERVIS progres. Baví ma každoročne zavádzať ich novinky do výrobného programu našej spoločnosti. Už sa teším, čo nám pripravia na rok 2017. Výrobky Saint- Gobain Weber, sú neoddeliteľnou súčasťou aj nášho systému dodatočne montovaných lodžii EKONORM SK. Korduliak Jozef riaditeľ EKONOMSERVIS, s.r.o.

Názov stavby Kysucké Nové Mesto, bytový dom Clemetisová 1033 Použitý materiál Pri realizácii obnovy bytového domu bol použitý kontaktný zatepľovací systém webertherm exclusive. So spoločnosťou Sain-Gobain Weber spolupracujeme od začiatku nášho pôsobenia v oblasti zatepľovania a obnovy bytových domov. I v súčasnosti pretrvávajúca spolupráca je len dôkazom toho, že kvalita ňou dodávaných materiálov sa nám počas viac ako 10 ročnej činnosti osvedčila, rovnako i profesionálny prístup pracovníkov spoločnosti Sain-Gobain Weber Tomáš Šugár konateľ spoločnosti BELSTAV SK, s.r.o. 254

255


REFERENČNÉ STAVBY Názov stavby Bojnice, NICE VILLAGE obytný komplexapartmánové bývanie (vizualizácie) Použitý materiál Na stavbe bol použitý kontaktný zatepľovací systém webertherm exclusive s povrchovou úpravou weberpas topdry a weberpas color. Dôvodom našej spolupráce so spoločnosťou Saint-Gobain Weber je ich vysoká profesionalita, ústretovosť pri riešení problémov, veľmi kvalitné odborné poradenstvo, flexibilita a v neposlednom rade široký sortiment kvalitných a cenovo dostupných materiálov. Ing. Anton Hrdý konateľ spoločnosti ROKO gips, s.r.o.

Názov stavby Kremnica, bytový dom J.Horvátha Použitý materiál Pri realizácii obnovy bytového domu bol použitý kontaktný zatepľovací systém webertherm terranova s povrchovou úpravou weberpas topdry SN. Riešenia, ktoré spoločnosť Weber ponúka plne vyhovujú našim požiadavkám. Pre firmu Thorstav s.r.o. je druh a kvalita materiálov na prvom mieste. Ivan Šišmiš konateľ spoločnosti Thorstav, s.r.o. 256

257


REFERENČNÉ STAVBY Názov stavby Prievidza, bytový dom Björnsona 35 Použitý materiál Pri realizácii obnovy bytového domu bol použitý kontaktný zatepľovací systém webertherm terranova s povrchovou úpravou weberpas silikátová. Jedna z mála pekných vecí, ktoré nám tu bývalý režim zanechal je architektúra v štýle SORELA. Aj tieto bytové domy potrebujú obnovu a energetickú úspory vo forme zateplenia obvodového plášťa a konštrukcií. Naša firma sa snažila skĺbiť nemožné, na jednej strane požiadavky technické a na druhej zachovanie tejto nezameniteľnej architektúry. Po množstve rozhovorov so zainteresovanými osobami sa nám podaril projekt, ktorý ako po technickej tak aj architektonickej stránke je unikát na Slovensku. Nikdy to nebude originál, ale verná kópia áno. Verejnosť a dotknuté organizácie, ktoré boli proti takejto obnove musia brať do úvahy, že aj ľudia žijúci v tomto type budov majú právo na kvalitné a úsporné bývanie. Sme radi, že po realizácii obnovy sú obyvatelia tohto domu spokojný s úsporou, ale hlavne so vzhľadom svojho domu. Ing. Levandovský Jozef ABC Trade spol. s r.o

Názov stavby Bratislava, novostavba Zuckermandell Použitý materiál Pri realizácii novostavby bol použitý kontaktný zatepľovací systém webertherm exclusive. Naša firma Legon s.r.o. ako odberateľ a spracovateľ materiálov na kontaktné zatepľovacie systémy (KZS) má stabilného partnera na dodávku týchto materiálov, ktorý nám plnohodnotne zabezpečuje kvalitu, istotou, slušnú cenu a hlavne profesionálny a osobný prístup. Pre nás je líder v dodávke materiálov na KZS na slovenskom trhu firma Saint-Gobain Weber, ktorá nám umožňuje realizovať naše zákazky pre našich odberateľov k ich spokojnosti. Ing.Roman Chlupis konateľ spoločnosti LEGON,s.r.o. 258

259


Problém – riešenie Diagnostika podkladu, trhliny a praskliny 262 Ako si ušetriť čas? 264 Ako lepiť pórobetónové tvárnice? 266

Popis výrobku

Štuková stierka - štuková stierka weber mvc grobputz 004 - jadrová omietka ručná weber mvc 630 UNI - jadrová omietka ručná weber multiweb - suchá minerálna zmes webermix C - murovacia malta weber mvs 25 - jadrová omietka strojová weber mcs 35 - strojová omietka do exteriéru weberdur štuk EX - štuková omietka vonkajšia weberdur štuk IN - štuková omietka vnútorná weberdur GIPSGLÄTTER - hladená vnútorná omietka webermix poro - malta na tenkovrstvé lepenie pórobetónových tvárnic webermix murovacia malta - murovacia malta 5 MPa

267 268 269 270 271 272 273 274 274 275 276 277

ZÁKLADNÉ OMIETKOVÉ A MALTOVÉ ZMESI 260

261


DIAGNOSTIKA PODKLADU ciou omietok odstrániť očistením tlakovou vodou. V opačnom prípade, najmä v kombinácií s väčšou hrúbkou omietky nebude zabezpečená dostatočná súdržnosť omietky s podkladom. Následkom čoho môže vzniknúť lokálna, resp. plošná separácia, vznik vzduchových káps alebo trhlín z dôsledku zmrašťovania. Škáry v murive Styčné škáry väčšie ako 5 mm ako i maltové kapsy musia byť v dostatočnom predstihu vyplnené ľahčenou omietkou. Doba tuhnutia 1 mm/ deň pri ideálnych podmienkach. Previazanie muriva Minimálna požadovaná miera presahu štyčných škár rovnajúca sa 40% výšky tvárnice (min. 100 mm) sa musí dodržať. Pokiaľ tomu tak nie je, je potrebné do jadrovej omietky aplikovať sklotextilnú mriežku R178 s okami 8 x 8 mm.

Podklad Respektíve jeho stav a kvalita zásadne ovplyvňujú konečný výsledok omietkarských prác – farebnosť, vznik a rozsah trhlín, prídržnosť, pevnosť, životnosť. Kvalita podkladu je priamo podmienená technologickej disciplíne pri zhotovení muriva: Rovinnosť muriva Optimálna vrstva jadrovej omietky je do 15 mm, s nadmernou hrúbkou rastie i riziko vzniku trhlín v dôsledku zmrašťovania a zvyšujú sa nároky na prídržnosť k murivu a musia sa použiť omietky s väčším zrnom. Väčšie hrúbky omietky je nutné zhotovovať vo viacerých vrstvách a plocha podkladu sa musí zdrsniť kvôli väčšej mechanickej väzbe vápennocementovým postrekom (špricom). Čistota muriva Omietanie muriva sa vykonáva až v úplnom závere stavebného diela. Medzi dokončením hrubej stavby a zahájením prác na fasáde tak uplynie pomerne dlhý čas. V tomto čase ale prebiehajú ostatné práce na stavbe – zhotovenie priečok a vnútorných omietok, betónovanie podláh a pod.. Fasáda je tak po celý čas vystavená bežnej stavebnej prašnosti najmä prejazdom stavebných mechanizmov. Prachový film na murive je dôležité pred apliká262

Minimálne je potrebné vložiť sklotextilnú mriežku s okami 8 x 8 mm do jadrovej omietky v oblastiach s výskytom nehomogénnych prvkov. Nie v každom prípade vloženie sklotextilnej mriežky musí byť postačujúce. Vlhkosť muriva Pred omietaním je vždy nutné murivo dostatočne navlhčiť, aby došlo k otvoreniu pórov v keramickom črepe a tým sa docielilo lepšej chemickej väzby medzi omietkou a murivom a eliminoval sa prudký odvod zámesovej vody z omietky do podkladu. Táto voda potom chýba pri samotnom procese hydratácie, omietka vykazuje nižšiu pevnosť a pri zmrašťovaní dochádza k trhlinám alebo k oddeľovaniu od podkladu. Chybou je ale aj murivo nasýtené vlhkosťou vďaka zatekaniu do stavby (chýbajúce alebo nesprávne odvodnenie strešných žľabov, chýbajúce klampiarske prvky a pod.). Takto navlhlé murivo je potrebné nechať dostatočne vyschnúť. Pokiaľ nie je možné dobu vyschnutia dodržať, musí sa na jadrovú omietku zhotoviť výstužná vrstva so sklotextilnou mriežkou s okami 3,5 x 3,5 mm. Už dokončené stavby, ktoré sú poškodené alebo poškodzované dlhodobo trvajúcimi účinkami vlhkosti vyžadujú sanačné opatrenie, ktoré ale nie sú predmetom tejto publikácie.

TRHLINY A PRASKLINY Prasklinám sa je do určitej miery možné vyhnúť použitím vhodnej jadrovej omietky. V minulosti boli tehly ťažké, menšieho formátu, vysoko odolné tlaku. Malta sa používala väčšinou s vysokým podielom cementu. Tepelná izolácia mala podradný význam. V popredí bola statika a trvanlivosť. Zvyšujúce sa nároky na zníženie spotreby energií a emisií CO2 s vykurovaním budov vytvárajú tlak na lepšie tepelnoizolačné parametre tehál a tvárnic. Výrobcovia tehál a pórobetónu zareagovali a znížili súčiniteľ tepelnej vodivosti u murovaných prvkov. Súčasne sa začali vyrábať tvárnice väčšieho formátu (zníženie počtu škár v murive) s vyšším počtom dutín (nižší súčiniteľ tepelnej vodivosti). Pretože súčiniteľ tepelnej vodivosti materiálu do značnej miery závisí na objemovej hmotnosti (a tým i podielu pórov v materiáli), súčasné tvárnice sú pri klesajúcej tepelnej vodivosti stále ľahšie a tým klesá aj ich pevnosť. Z vyššie uvedených dôvodov vyplýva dôležitosť voľby správneho typu omietky v závislosti na druhu omietaného muriva.

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ NÁTERY

PRÍPRAVA PODKLADU

Homogenita muriva Predpokladom bezchybného omietania je homogénny podklad. Detaily ako sú rámy a boxy vonkajších žalúzii, tepelná izolácia stužujúcich vencov a pod. nasvedčujú, že tomu tak nie je. Tieto detaily sa musia pripraviť pre zapracovanie podľa pokynov výrobcu alebo projektanta.

Omietky pre moderné tepelnoizolačné murivo majú pevnosť v tlaku pod 5 N/mm2 a nižšiu objemovú hmotnosť. Takéto omietky majú v sebe ľahké plnivo (vločky polystyrénu ev. ľahčené sklo) alebo vlákna pre zvýšenie pevnosti v ťahu. 263


AKO SI UŠETRIŤ ČAS?

NIEAŠEŠNE IE

PROBLÉM

Jadrovú omietku uhladíme dreveným hladidlom.

264

Jadrová omietka se nanáša ručným nahodením. V teplom počasí ju treba chrániť proti rýchlemu vysychaniu zakrytím plachtou a kropením.

Pre úpravu náterom a pod jemnozrnné tenkovrstvé omietky je potrebné na povrch jadrovej omietky aplikovať jemnú štukovú omietku.

Stiahnutie nanesenej omietky sa realizuje latou do vopred nachystaných omietníkov.

Povrch jemnej štukovej omietky sa upraví filcovým hladidlom.

2.exteriér

R

Aplikácia:

Pred aplikáciou je potrebné navlhčiť podklad.

Najskôr nalejeme do miešačky čistú vodu (8 l na jedno vreco). Potom naplníme miešačku suchou zmesou a začneme miešať. Prípadné dodatočné pridanie vody aplikujeme pomaly a opatrne tak, aby hmota na konci miešacieho cyklu bola plastickej konzistencie. Čas miešania 3–5 min.

Nahadzovanie sa realizuje ostrým nahodením murárskou lyžicou. Murivo nahodíme na celú plochu. Je potrebné dbať na to, aby boli všetky škáry v murive dobre vyplnené a uzatvorené.

weber mvc 35 je dokonale plastická a možno ju nanášať aj vo väčších hrúbkach. V teplom počasí ju treba chrániť proti rýchlemu vysychaniu zakrytím plachtou a kropením. Pri správnej aplikácii omietka nepraská. Hrúbka jednej vrstvy 10 – 25 mm. Pri väčších hrúbkach omietky doporučujeme dvojvrstvové spracovanie. Nanášanie druhej vrstvy realizujeme na čerstvý ale zavädnuty podklad. Nanesenú omietku zarovnajte sťahovacou latou do roviny. Po jemnom zatuhnutí uhladiť a zatiahnuť dreveným hladidlom.

Stiahnutie nanesenej omietky sa realizuje latou do vopred nachystaných omietníkov. Pomocou dreveného hladidla upravíme povrch nanesenej omietky.

Jemnú štruktúru omietky dosiahneme filcovým hladidlom.

Ak by ste pokračovali štandardným postupom, budete riešit nasledovné:

Najprv podklad navlhčíme vodou, potom realizujeme podkladový nástrek cementovou medzivrstvou ručným nahodením.

alebo

názov weber mcs 35 weber mvs 25

RIEŠENIE

S našou jadrovou omietkou webermvs 25 už nemusíte ďalej pačokovať (štukovať) pod tenkovrstvé omietky.

1.interiér

Výhody tohoto riešenia:

Časová úspora weber mvs 25 alebo weber mvc 35 môžete uhladiť do štukovej štruktúry nemusíte aplikovať štukovanie omietky Finančná úspora nemusíte zakúpiť štukovú omietku nemusíte hradiť náklady na realizáciu štukovej omietky kód výrobku MCS 35 MVS 25

orientačná spotreba na m2 str. 13 kg/m2/1cm 13 kg/m2/1cm 272

265


AKO LEPIŤ PÓROBETÓNOVÉ TVÁRNICE?

R

+

+

ZÁKLADNÉ OMIET KOVÉ A MALTOVÉ ZMESI

Definícia výrobku Jednozložková, mrazuvzdorná, stierková hmota na báze cementu. Farebné odtiene Vyrába sa v bielej farbe.

Popis situácie:

webermix poro sa používa na lepenie pórobetónových prvkov, presných ľahčených a sendvičových murovacích prefabrikátov.

Zloženie Hmota na báze anorganického plniva, spojiva a modifikujúcich prísad.

H2O Ideálne sú murovacie materiály s rozmerovou toleranciou 1 mm.

Aplikácia:

Pórobetónové murivo sa pred aplikáciou webermix poro nemusí vlhčiť.

Podmienky pre spracovanie Teplota vzduchu pri aplikácii musí byť od +5°C do +25°C, teplota podkladu nesmie klesnúť pod +5°C. Čerstvo nanesené plochy nesmú byť vystavené priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a prievanu. Použitie Hmota je určená na realizáciu vonkajších aj vnútorných štukových omietok. Slúži ako finálna vrstva na jadrovú omietku alebo na výstužnú vrstvu zatepľovacích systémov. Spotreba

Zmes pripravíme zmiešaním 24 – 26 litrov vody na 100 kg suchej zmesi. Miešame cca 2 – 5 minút, aby sme vytvorili zmes pastovitej hmoty bez hrudiek (homogénnu).

Alebo zmes môžeme pripraviť pomocou miešadla s ručnou vŕtačkou. Potrebujeme 6 – 6,5 l vody na 25 kg (1 vrece). Čas miešania je 2 – 5 minút, aby sme vytvorili pastovitú hmotu bez hrudiek (homogénnu).

Aplikácia tmelu webermix poro sa robí zubovou špachtľou na rovnú ložnú škáru muriva.

názov štuková stierka

spotreba kód výrobku 4 kg/m2 3803

štuková stierka

Najdôležitejšie vlastnosti pevnejšia ako tradičný štuk

Balenie V 25 kg pap. obaloch, 42 ks – 1050 kg/paleta. Skladovanie 6 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch v suchých, krytých skladoch. Bezpečnosť práce

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

!

ZÁKLADNÉ OMIET KOVÉ A MALTOVÉ ZMESI

NIEAŠEŠNE IE

štuková stierka

Nerovnosti úložnej škáry vzniknuté v priebehu murovania, prebrúsime do roviny a omietneme. názov webermix poro

266

kód výrobku

orientačná spotreba na m2

MCT 510

3 - 3,5 kg

267


weber mvc 630 UNI

weber mvc 004 grobputz

268

Najdôležitejšie vlastnosti pre ručné spracovanie pre interiér i exteriér vhodná ako podklad pre jemné a minerálne omietky Definícia výrobku Suchá omietková zmes pre jadrové omietky, pre ručné spracovanie. Farebné odtiene Vyrába sa v prírodnej šedej farbe. Zloženie Hmota na báze anorganických spojív, kremičitého piesku, modifikujúcich prísad. Podmienky pre spracovanie Teplota vzduchu pri aplikácii musí byť od +5°C do +25°C, teplota podkladu nesmie klesnúť pod +5°C. Čerstvo nanesené plochy nesmú byť vystavené priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a prievanu. Použitie Na vytváranie jadrovej vrstvy stien a stropov. Je vhodným podkladom pod ušľachtilé a štukové omietky. Používa sa ako viacvrstvová omietka.

Spotreba názov kód výrobku weber mvc 004 grobputz GP 004 spotreba suchá zmes (hr. 10 mm): cca 13 kg/m2 Balenie 40 kg obaly – 30 ks/1200 kg paleta V priebehu sezóny sa balenia zmenia na 25 kg Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch v suchých, krytých skladoch. Bezpečnosť práce

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

!

Definícia výrobku Suchá omietková zmes pre jadrové omietky, pre ručné spracovanie.

jadrová omietka ručná Najdôležitejšie vlastnosti pre ručné spracovanie pre interiér i exteriér vhodná ako podklad pre jemné a minerálne omietky

Farebné odtiene Vyrába sa v prírodnej šedej farbe. Zloženie Hmota na báze anorganických spojív, kremičitého piesku, modifikujúcich prísad. Podmienky pre spracovanie Teplota vzduchu pri aplikácii musí byť od +5°C do +25°C, teplota podkladu nesmie klesnúť pod +5°C. Čerstvo nanesené plochy nesmú byť vystavené priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a prievanu. Použitie Na vytváranie jadrovej vrstvy stien a stropov. Je vhodným podkladom pod ušľachtilé a štukové omietky. Používa sa ako jednovrstvová omietka. Spotreba názov weber mvc 630 UNI suchá zmes (hr. 10 mm):

kód výrobku MVC 630 spotreba cca 12 kg/m2

Balenie 40 kg obaly – 30 ks/1200 kg paleta V priebehu sezóny sa balenia zmenia na 25 kg Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch v suchých, krytých skladoch. Bezpečnosť práce

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

!

ZÁKLADNÉ OMIET KOVÉ A MALTOVÉ ZMESI

ZÁKLADNÉ OMIET KOVÉ A MALTOVÉ ZMESI

jadrová omietka ručná

269


weber multiweb

270

Zmiešaním s pieskom frakcie 0-4 mm (0-3mm) vytvoríme maltu pre ručné omietanie alebo murovanie na steny aj stropy pre hrúbku omietky 10-25 mm (1 vrstva) pre murovanie do pevnosti v tlaku 2,5 MPa pre všetky druhy muriva okrem sadrových blokov hydraulicky tuhnúca prievzdušná Definícia výrobku Priemyselne vyrábaná suchá minerálna zmes spojív pre výrobu jadrovej omietky a murovacej malty na stavenisku. Farebný odtieň Šedý Zloženie Suchá zmes anorganických spojív a prísad vylepšujúcich spracovateľské vlastnosti Aplikácia a spotreba Výroba malty pre omietanie Premiešajte 25 kg balenie weber multiweb a 100 kg piesku (frakcia 0-4; 0,3) so 17 l vody. Získame cca 80 l čerstvej malty (4 m2 pri hrúbke omietky 20 mm)

Výroba malty pre murovanie 2,5 MPa Premiešajte 25 kg balenie weber multiweb a 75 kg piesku (frakcia 0-4; 0,3) s 11 l vody. (60 l malty na murovanie s pevnosťou tlaku do 2,5 MPa) Spotreba Malta pre omietanie Z jedného balenia (25 kg) namiešame cca 80 l čerstvej malty pre omietanie. Množstvo cca 4 m2 pri hrúbke omietky 20 mm. Malta na murovanie Z jedného balenia (25 kg) namiešame cca 60 l čerstvej malty pre murovanie. Skladovanie 6 mesiacov pri skladovaní v suchých skladoch a nepoškodenom balení Balenie 25 kg obal, 42 ks/1050 paleta Bezpečnosť práce

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

!

Upozornenie

Množstvo vody môže byť ovplyvnené vlhkosťou piesku, požadovanou konzistenciou malty a poveternostnými vplyvmi. Doba zrenia omietky je cca 1mm/deň (pri 20°C a 60% vlhkosti)

Definícia výrobku Murovacia malta pre celoplošnú tenkú vrstvu pre murovanie konštrukcií z brúsených keramických tehál Aplikácia Do čistej, vhodnej nádoby sa najskôr nadávkuje čistá voda (8,8 l/17 kg balenie) a za stáleho miešania sa pridáva suchá zmes. Hmota sa mieša cca 5 min a výsledná hustota sa má podobať konzistencii tekutého medu. Hmotu necháme 5 minút odležať, znovu krátko premiešať začať murovať. Ak malta začne postupne hustnúť, znovu bez pridania vody premiešame, kým nenadobudne svoju predchádzajúcu konzistenciu. Nanášanie malty sa vykonáva aplikačným nerezovým valcom, ktorého šírka musí zodpovedať šírke murovaných keramických tehál. Valec po naplnení položíme na murivo, pomaly cúvame a pri tomto pohybe je murovací tmel automaticky celoplošne nanášaný na povrch brúsenej tehly a prekrýva aj dutinky brúsenej tehly. Hrúbku vrstvy regulujeme dištančnou lištou. Tmel nanášame v hrúbke 3 mm. Po položení tehly sa malta stlačí a konečná hrúbka tak ostane 1mm. Tehly musia byť osadené max. do 8.minút po nanesení maltového lôžka. V prípade nutnosti drobnej korekcie sa tehly môžu upraviť v tomto časovom limite.

murovacia malta Najdôležitejšie vlastnosti Pre ručné spracovanie len aplikačným valcom Pevnosť v tlaku 10 MPa Možnosť korekcie muriva Pred aplikáciou malty tehly, najmä v teplých obdobiach, dobre navlhčite, aby sa predišlo k nežiadúcemu rýchlemu vsiaknutiu zámesovej vody do konštrukcie. Spotreba názov webermix C

spotreba 2 kg/m2/1 mm hrúbka

Balenie 17 kg Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych, nepoškodených obaloch v suchých, krytých skladoch Bezpečnosť práce

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

!

ZÁKLADNÉ OMIET KOVÉ A MALTOVÉ ZMESI

ZÁKLADNÉ OMIET KOVÉ A MALTOVÉ ZMESI

suchá minerálna zmes

webermix C

Všetky údaje v tomto návode sú nezáväzné. Sú však spracované podľa najlepších poznatkov a skúseností z praxe a najnovších technických poznatkoch.

271


weber mvs 25

272

Najdôležitejšie vlastnosti pre strojné spracovanie pre interiér vhodná ako podklad pre jemné a minerálne omietky Definícia výrobku Suchá omietková zmes pre jadrové omietky, pre strojné spracovanie. Farebné odtiene Vyrába sa v prírodnej šedej farbe. Zloženie Hmota na báze anorganických spojív, kremičitého piesku, modifikujúcich prísad. Podmienky pre spracovanie Teplota vzduchu pri aplikácii musí byť od +5°C do +25°C, teplota podkladu nesmie klesnúť pod +5°C. Čerstvo nanesené plochy nesmú byť vystavené priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a prievanu. Použitie weber mvs 25 – povrch je možné spracovať tak, že nie je nutné vykonať následné štukovanie

Spotreba názov weber mvs 25 suchá zmes (hr. 10 – 15 mm):

kód výrobku MVS 25 spotreba cca 13 kg/m2

Definícia výrobku Suchá omietková zmes pre jadrové omietky, pre strojné spracovanie do exteriéru.

Zloženie Hmota na báze anorganických spojív, kremičitého piesku, modifikujúcich prísad.

Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch v suchých, krytých skladoch.

Podmienky pre spracovanie Teplota vzduchu pri aplikácii musí byť od +5°C do +25°C, teplota podkladu nesmie klesnúť pod +5°C. Čerstvo nanesené plochy nesmú byť vystavené priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a prievanu.

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

!

Najdôležitejšie vlastnosti pre strojné spracovanie pre exteriér vhodná ako podklad pre jemné a minerálne omietky

Farebné odtiene Vyrába sa v prírodnej šedej farbe.

Balenie 40 kg obaly – 30 ks/1200 kg paleta V priebehu sezóny sa balenia zmenia na 25 kg

Bezpečnosť práce Bezpečnosť práce

jednovrstvová omietka strojová do exteriéru

Použitie weber mcs 35 – povrch je možné spracovať tak, že nie je nutné vykonať následné štukovanie. Spotreba názov weber mcs 35 suchá zmes (hr. 10 – 15 mm):

kód výrobku MCS 35 spotreba cca 13 kg/m2

Balenie 40 kg obaly – 30 ks/1200 kg paleta V priebehu sezóny sa balenia zmenia na 25 kg Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch v suchých, krytých skladoch. Bezpečnosť práce Bezpečnosť práce

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

!

ZÁKLADNÉ OMIET KOVÉ A MALTOVÉ ZMESI

ZÁKLADNÉ OMIET KOVÉ A MALTOVÉ ZMESI

jadrová omietka strojová

weber mcs 35

273


weberdur štuk EX

weberdur gipsglätter

weberdur štuk IN

Definícia výrobku Suchá omietková zmes pre vnútorné priestory na sadrovo-vápennej báze podľa Ö-normy B3340.

274

Najdôležitejšie vlastnosti jednozložková suchá omietka pre vnútorné i vonkajšie použitie pre realizáciu štukových vrstiev pre ručné spracovanie finálna vrstva na jadrovú omietku

Definícia výrobku Suchá omietková zmes pre realizáciu vnútorných i vonkajších štúk, pre ručné spracovanie. Farebné odtiene Vyrába sa v prírodnej šedej farbe.

Farebné odtiene Vyrába sa v prírodnej šedej farbe. Zloženie Hmota na báze anorganických spojív, kremičitého piesku, modifikujúcich prísad, sadry, vápna, perlitu.

Spotreba názov weberdur štuk EX, IN suchá zmes (hr. 1 mm)

kód výrobku MVCJ 320, MVCJ 310 spotreba cca 1,8 – 3,2 kg/m2

Zloženie Hmota na báze anorganických spojív, kremičitého piesku, modifikujúcich prísad.

Balenie 30 kg obaly – 40 ks/1200 kg paleta V priebehu sezóny sa balenia zmenia na 25 kg

Podmienky pre spracovanie Teplota vzduchu pri aplikácii musí byť od +5°C do +25°C, teplota podkladu nesmie klesnúť pod +5°C. Čerstvo nanesené plochy nesmú byť vystavené priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a prievanu.

Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch v suchých, krytých skladoch.

Použitie Je určená na realizáciu vnútorných i vonkajších štukových omietok s hrúbkou do 2 mm. Slúži ako finálna vrstva na jadrovú omietku.

hladená vnútorná omietka Najdôležitejšie vlastnosti priaznivý priebeh tuhnutia a vytvrdzovania ľahké a hospodárne spracovanie dlhá doba spracovateľnosti výborný podklad pre ďalšie úpravy

Bezpečnosť práce

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

!

Podmienky pre spracovanie Teplota vzduchu pri aplikácii musí byť od +5°C do +25°C, teplota podkladu nesmie klesnúť pod +5°C. Čerstvo nanesené plochy nesmú byť vystavené priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a prievanu. Použitie Jednovrstvá jadrová omietka pre ručné aj strojové spracovanie, použiteľná v interiéri. Vhodná ako podklad pre jemné a minerálne omietky. Spotreba názov weberdur gipsglätter suchá zmes (hr.10 mm):

Balenie 40 kg obaly – 30 ks/1200 kg paleta V priebehu sezóny sa balenia zmenia na 30 kg Skladovanie 3 mesiace od dátumu výroby v originálnych obaloch v suchých, krytých skladoch. Bezpečnosť práce

H302, H315, H318, H319, H332, H335 P102, P261, P261+304+340, P280, P301+312, P302+352, P305+351+310, P305+351+310, 305+351+338, P313, P501

!

kód výrobku 101P spotreba cca 11 kg/m2

ZÁKLADNÉ OMIET KOVÉ A MALTOVÉ ZMESI

ZÁKLADNÉ OMIET KOVÉ A MALTOVÉ ZMESI

štuková omietka ručná

275


webermix poro

276

Najdôležitejšie vlastnosti pre lepenie pórobetónových tvárnic ručné spracovanie pre interiér i exteriér Definícia výrobku Suchá zmes na tenkovrstvé lepenie pórobetónových tvárnic, na ručné spracovanie. Farebné odtiene Vyrába sa v prírodnej šedej farbe. Zloženie Hmota na báze anorganických spojív a kremičitého piesku a modifi­ku­­júcich prísad.. Podmienky pre spracovanie webermix poro - teplota vzduchu pri aplikácii musí byť od +5°C do +25°C, teplota pórobetónových tvárnic nesmie klesnúť pod +5°C. Čerstvo nanesené plochy nesmú byť vystavené priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a prievanu. Použitie Zmes je určená pre lepenie pórobetónových tvárnic, pre ručné spracovanie. Použitie v interiéri i exteriéri.

Spotreba názov kód výrobku webermix poro MCT 510 spotreba použité ozubenie hladidla 4 mm: cca 3,3 kg/m2 Balenie V 25 kg pap. obaloch, 48 ks – 1200 kg/paleta. Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch v suchých, krytých skladoch. Bezpečnosť práce

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

!

Definícia výrobku Suchá maltová zmes pre murovanie, pre ručné spracovanie.

murovacia malta (5 MPa) Najdôležitejšie vlastnosti pre ručné spracovanie pre interiér i exteriér vhodná pre murovanie z bežných murovacích prvkov (okrem pórobetónových tvárnic), kde je požadovaná pevnosť 5 MPa /

Farebné odtiene Vyrába sa v prírodnej šedej farbe. Zloženie Hmota na báze anorganických spojív a kremičitého piesku. Podmienky pre spracovanie Teplota vzduchu pri aplikácii musí byť od +5°C do +25°C, teplota murovacích prvkov nesmie klesnúť pod +5°C. Čerstvo nanesené plochy nesmú byť vystavené priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a prievanu. Použitie Pre murovanie z bežných murovacích prvkov (okrem pórobetónových tvárnic) pre ručné spracovanie, pre interiér i exteriér.

Balenie V 25 kg pap. obaloch, 48 ks – 1200 kg/paleta Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch v suchých, krytých skladochBezpečnosť práce

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

!

Spotreba názov webermix murovacia malta 5 MPa suchá zmes (na 1m3 malty) suchá zmes (hr. 1 cm)

kód výrobku MVC910 spotreba cca 1 750 kg cca 16,5 kg/m2

ZÁKLADNÉ OMIET KOVÉ A MALTOVÉ ZMESI

ZÁKLADNÉ OMIET KOVÉ A MALTOVÉ ZMESI

malta na tenkovrstvé lepenie pórobetónových tvárnic

webermix murovacia malta

277


REFERENČNÉ STAVBY Názov stavby Prievidza, bytový dom Urbárska Použitý materiál Na obnovu bytového domu bol použitý kontaktný zatepľovací systém dek.therm mineral s povrchovou úpravou weberpas silikátová. So spoločnosťou Weber spolupracujem už niekoľko rokov a som nadmieru spokojný s produktami, servisom a neposlednej rade aj s prístupom obchodného poradcu. Pre mňa ako majiteľa firmy je veľmi dôležitý rýchly a bezproblémový dovoz kvalitných materiálov čo je vo firme Weber samozrejmosťou. S Weberom je to ľahšie. Radko Marget konateľ firmy A-gips, s.r.o.

Názov stavby Bratislava, bytový dom Moldavská 3-15 Použitý materiál Na obnovu bytového domu bol použitý kontaktný zatepľovací systém webertherm terranova s povrchovou úpravou weberpas exclusive. Pri obnove bytových domov nachádzajúcich sa v pamiatkovo chránenej zóne sme sa v spolupráci s Weberom snažili citlivo pristupovať k celkovej rekonštrukcii už skoro storočných budov. Dôraz sme kládli na estetické a kompozičné zásady historickej časti mesta tak, aby v celkovej urbanistickej kompozicii nepôsobili stavby rušivo, ale príjemne a elegantne a svojou estetickou hodnotou zachovávali pôvodný ráz Starého mesta Bratislavy. Tieto stavby dokazujú, že aj „zašlé tehlové fasády“ môžu po obnove vďaka osobitému prístupu pôsobiť príjemne a moderne, so zachovaním nádychu minulosti a histórie. Ing. Mgr. Emília Matušková konateľka spoločnosti Mannviess, s.r.o. 278

279


REFERENČNÉ STAVBY Názov stavby Šamorín, polyfunkčný bytový dom Bala II Použitý materiál Na realizáciu projektu bol použitý kontaktný zatepľovací systém webertherm exclusive s povrchovou úpravou weberpas color plus a weberpas topdry SN. Zatepľovací systém fasády budovy nemá spĺňať len základné vlastnosti akými sú napríklad ochrana pred chladom, hlukom, vlhkom, ale takisto musí vyhovovať estetickým a optickým požiadavkám, nehovoriac o nákladoch spojených s realizáciou a následnou údržbou. Omietka je neustále vystavená zaťaženiu najrôznejšími vplyvmi vonkajšieho prostredia, dôsledkom čoho dochádza skôr či neskôr k jej znečisteniu. Hlavne tieto dôvody, technická podpora (aj vo forme vypracovania predkladania návrhov vizualizácie fasády) a excelentná spolupráca so spoločnosťou SaintGobain Weber-Terranova nás viedli k výberu fasádnej omietky weberpas.topdry SN a weberpas color plus pre tmavšie-markantnejšie odtiene. Vďaka hydrofilite povrchu týchto omietok nami realizovaná fasáda efektívnejšie odoláva znečisteniu, rastu mikroorganizmov a vzhľadom na jej samočistiacu schopnosť zostáva dlhšie čistá a krásna, čím prispieva k úspore nákladov na jej údržbu.

Ing. Attila Szolgay riaditeľ úseku obchodu a DaM BALA a.s.

Názov stavby Svit, bytový dom 9.mája 244 Použitý materiál Na obnovu bytového domu bol použitý kontaktný zatepľovací systém webertherm exclusive s povrchovou úpravou weberpas exclusive. Na spoločnosti Saint-Gobain Weber si ceníme profesionálny prístup zamestnancov, ponuku produktov, inovácie v oblasti materiálov, spoľahlivé a rýchle vybavenie našich objednávok. Štefan Dvorčák ŠADA, s.r.o. 280

281


REFERENČNÉ STAVBY Názov stavby Strážske, bytový dom ul. Družstevná 503 Použitý materiál Na obnovu bytového domu bol použitý kontaktný zatepľovací systém webertherm exclusive. To, prečo robíme s Webrom, je profesionálny prístup ľudí a kvalita predávaných materiálov. Ing. Miroslav Roško konateľ spoločnosti Elautbaumont, s.r.o.

Názov stavby Partizánske, bytový dom Veľká Okružná 1015 Použitý materiál Na realizáciu obnovy bytového domu bol použitý kontaktný zatepľovací systém webertherm exclusive s povrchovou úpravou weberpas exclusive. Sme stavebná spoločnosť, zaoberajúca sa komplexnou obnovou bytových domov, finančným poradenstvom a taktiež poradenstvom vo výbere kvality zatepľovacích systémov. V tejto oblasti je naším najvýznamnejším dodávateľom a poradcom firma Saint – Gobain Weber V spolupráci realizujeme obnovy bytových domov, k čomu nemalou mierou prispievajú zamestnanci spoločnosti svojím prístupom, kreativitou a flexibilnosťou. Aj v súčasnosti pretrvávajúca spolupráca je dôkazom, že kvalita dodávaných materiálov a prístup pracovníkov je na vysokej profesionálnej úrovni. Bc.Ladislav Cichý majiteľ THERMAL + s.r.o. 282

283


REFERENČNÉ STAVBY Názov stavby Nitra, Mostná 2, Parkové nábrežie 1-9 Použitý materiál Na obnove bytového domu bol použitý kontaktný zatepľovací systém webertherm terranova. Saint-Gobain Weber? Kvalita, dostupnosť, profesionalita ... Keď nestačí IBA priemer ... Mgr. Tomáš Hrnčár obchodný riaditeľ EUROSTAV SLOVAKIA, s.r.o.

Názov stavby Poprad, bytový dom Letná 23 Použitý materiál Na obnovu bytového domu bol použitý kontaktný zatepľovací systém webertherm exclusive s povrchovou úpravou weberpas exclusive. So spoločnosťou Weber spolupracuje naša firma dlhodobo. Vďaka ich kvalitným produktom a profesionálnemu prístupu ich považujeme za špičku na slovenskom trhu. Ján Kellner STAV-MOTÁŽE, s.r.o. 284

285


REFERENČNÉ STAVBY Názov stavby Prešov, Marka Čulena 10 – 16 Použitý materiál Na obnovu bytového domu bol použitý kontaktný zatepľovací systém webertherm exclusive s povrchovou úpravou weberpas topdry SN. Vďaka širokej škále materiálov spoločnosti Saint - Gobain Weber vieme uspokojiť požiadavky našich zákazníkov, ktorí sú u nás na prvom mieste. Milan Adam Totalbal

Názov stavby Košice, bytový dom Trieda SNP 19 Použitý materiál Na obnovu bytového domu bol použitý kontaktný zatepľovací systém webertherm terranova. Saint-Gobain Weber vnímam ako silného partnera s výbornými produktmi. Gabriel Horňák konateľ spoločnosti B-Komplex, s.r.o. 286

287


REFERENČNÉ STAVBY Názov stavby Trebišov, bytový dom Trebišov 1801 Použitý materiál Na obnovu bytového domu bol použitý kontaktný zatepľovací systém webertherm terranova. So spoločnosťou saint-Gobain Weber spolupracujeme už dlhé roky, pretože s Webrom je to na stavebnom trhu ľahšie. Ján Danko konateľ spoločnosti Stav MD, s.r.o.

Názov stavby Liptovský Mikuláš, bytový dom ul. Morušová 523 Použitý materiál Na stavbe bol použitý kontaktný zatepľovací systém webertherm terranova a webertherm exclusive s povrchovou úpravou weberpas exclusive. Naša firma sa od roku 2004 sústreďuje na zatepľovanie a komplexnú obnovu bytových domov. Počas jej pôsobenia bolo vďaka jej zodpovednému a odbornému prístupu zrealizované veľké množstvo úspešných projektov aj vďaka profesionálnej spolupráci s firmou SaintGobain Construction Products, s.r.o. divízia Weber – Terranova. Základom úspechu firmy je spojenie kvalitného materiálu a odborne odvedenej práce. TECHNOHALL Slovakia SK, s.r.o. 288

289


REFERENČNÉ STAVBY Názov stavby Košice, bytový dom Hanojská Použitý materiál Na obnove bytového domu bol použitý kontaktný zatepľovací systém webertherm exclusive s povrchovou úpravou weberpas topdry. Spoločnosť Saint-Gobain Weber je našim dlhoročným výhradným dodávateľom kvalitných a certifikovaných produktov pre obnovu bytových domov. Naši zákazníci oceňujú inovatívnosť, efektívnosť produktov a ich vysoký štandard. Pomocou produktov spoločnosti Saint-Gobain Weber sa nám darí udržať vysokú kvalitu nami ponúkaných služieb a spokojnosť našich zákazníkov. M. Svoboda obchodný manager Saryx, s.r.o.

Názov stavby Liptovský Mikuláš, bytový dom Vrbická 1894/10-20 Použitý materiál Na obnovu bytového domu bol použitý kontaktný zatepľovací systém webertherm terranova. Vďaka kvalitnej práci našich zamestnancov, dobrým cenám, spoľahlivosti a ústretovosti sa naša firma stala vyhľadávaným partnerom vo výstavbe bytových a rodinných domov. Samostatnou špecializáciou firmy je zatepľovanie fasád. Na zateplenie sú používané iba certifikované materiály. Peter Dudáš konateľ spoločnosti STAVTOP, s.r.o. 290

291


Problém – riešenie

Výber lepidiel Spotreba škárovacích hmôt Diagnostika podkladu Triedenie a označenie lepidiel podľa STN EN 12004

294 295 296 298

Technologické riešenie

Systémové riešenie izolácie kúpeľne Ako položiť dlažbu na dlažbu Pokládka dlažby na elektrické podlahové kúrenie Pokládka dlažby na teplovodné podlahové vykurovanie Lepenie fasády s imitáciou kameňa Ako lepiť ťažké obklady z prírodného a umelého kameňa?

299 300 301 302 303 304

Popis výrobku webercol standard - lepiaca malta na keramické obklady a dlažby webercol exclusive - lepiaca malta na keramické obklady a dlažby webercol extraflex - lepiaca malta na obklady a dlažby webercol flex - lepiaci tmel na obklady a dlažby webercol flex premium - lepiaci tmel na obklady a dlažby webercol promax – ľahčený lepiaci tmel na obklady a dlažby webercolor comfort - základná škárovacia hmota vo flexibilnej kvalite webercolor perfect - vodonepriepustná škárovacia hmota vo výnimočnej kvalite webercolor silikón - škárovacia hmota

306 307 308 309 310 311 312 313 314

LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY 292

293


VÝBER LEPIDIEL NA OBKLADY A DLAŽBY Výber lepidiel podľa typu podkladu alebo podľa typu dlažby a obkladu

webercol exclusive, webercol standard

Vápennocementová, cementová webercol exclusive, a vápennosádrová webercol standard omietka vo vnútornom prostredí Vápennocementová a cementová omietka vo vonkajšom prostredí

webercol flex, webercol extraflex

webercol flex premium

Vykurované podlahy

webercol flex

webercol flex premium

Vonkajšie betóny, terasy a chodníky

webercol premium, webercol extraflex webercol flex, webercol wellness, weberfavo pox 30 webercol flex, webercol extraflex webercol flex, webercol extraflex

webercol flex premium, webercol extraflex

webercol flex, webercol extraflex

webercol flex, webercol extraflex

webercol flex, webercol extraflex webercol flex, webercol extraflex

webercol flex, webercol extraflex webercol flex, webercol extraflex

webercol flex, webercol extraflex

webercol flex premium, webercol extraflex

weberfavo pox 30, weberfavo tan

weberfavo pox 30, weberfavo tan

* Drevotrieskové dosky ** Polystyrén

webercol exclusive, webercol progres, webercol lepidlo C1

** Minerálna vlna *** Umakart Pórobetón vo vnútornom prostredí Asfaltové izolačné pásy

webercol flex, webercol extraflex webercol exclusive, webercol progres, webercol lepidlo C1

(šírka + dĺžka dlaždice) x hrúbka spáry x výška škáry x koeficient zmrštenia (šírka x dĺžka dlaždice)

Príklad kg spárovacieho tmelu / m2 =

webercol flex premium

Staré obklady

LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY

webercol flex, webercol flex premium

webercol flex, webercol extraflex

Bazény, sprchy, trvalá vlhkosť

294

webercol flex, webercol extraflex

kg spárovacieho tmelu / m2 =

(250 + 250) x 6 x 10 x 1,6 (250 x 250)

48 000 62 500

=

dĺžka dlaždice (250 mm)

0,77 kg/m2

=

Koeficient zmrštenia škár. hmota – obklady 1,4 škár. hmota – obklady a dlažby 1,4 favopox 30 1,5

webercol flex premium, weberfavo pox 30 webercol flex premium, webercol extraflex webercol flex premium, webercol extraflex

Vzorec na výpočet spotreby škárovacej hmoty webercolor

Šírka škáry Výška škáry Rozmer dlaždice

2

2

3

3

3

3

5

5

5

5

5

8

8

8

8

8

10

10

10

10

3

3

3

5

6

8

5

6

8

10

12

5

6

8

10

12

6

8

10

12

2x2

0,85

1,25

5x5

0,85

0,50

10x10

0,40 0,50 0,65 0,70 0,85 1,10

20x20 * použiť na premostenie spojov sklenú tkaninu ** podklad upravte 2-násobným presieťkovaním a prestierkovaním výstužnou maltou *** pred lepením napenetrujte webr.bond primer-om

A, B – rozmer dlaždice C – šírka škáry D – výška škáry

(A + B) x C x D x 1,4 (A x B)

kg spárovacieho tmelu / m2 =

0,35

1,10 1,35 1,80

0,55 0,70

0,90 1,10 1,25

20x25

0,25

0,40

0,60

25x33

0,20 0,25

0,30 0,40

0,45 0,65 0,80

1,10 1,40 1,70

25x25

0,45 0,55 0,65

0,70 0,90 1,10

0,90 1,20 1,40

30x30

0,35 0,45 0,55

0,60 0,75 0,90

0,75 0,95 1,20

30x60

0,30 0,35 0,40

0,45 0,55 0,65

0,55 0,70 0,80

LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY

Betón vo vnútornom prostredí

Typ obkladov alebo dlažieb Nasiakavosť črepín Nasiakavosť črepín cca 1-3 % <1%

šírk a (25 dlažd 0 m ice m)

Podklad

Nasiakavosť črepín >3%

Ako vypočítať spotrebu škárovacej hmoty

295


AKO DIAGNOSTIKOVAŤ A PRIPRAVIŤ PODKLAD PRED APLIKÁCIOU DLAŽBY / OBKLADU? Skôr než sa rozhodneme položiť novú dlažbu či obklad, je treba najskôr diagnostikovať podklad. Či je podklad pevný, stabilný, nasiakavý alebo nenasiakavý, je dôležitou informáciou pred voľbou druhu lepidla, prednáteru a vlastnej aplikácie.

4. Posúdenie jestvujúceho podkladu Ako jednoducho posúdime jestvujúci podklad?

1. Rovnosť podkladu Ako poznáme rovinnosť podkladu?

Nerovnosti podkladu by nemali presiahnuť 2 mm na 2 m hliníkovej alebo hobľovanej laty. Rozdiel by nemal býť väčší než ± 2 mm.

Poklepom každej dlaždice zistíme jej stabilitu.

Plochy po odlepených dlažbách vyplníme vysprávkovou hmotou weberbat opravná hmota.

Vytvoríme mriežku cca 2x2 mm na ploche cca 10x10 cm.

Ak cca 80% stierkovacej hmoty zostáva na mieste, nie je treba novú stierku.

Pevnosť stierky posudzujeme tzv. vrypmi oceľovým tŕňom alebo nožom.

Lata sa kladie náhodne krížom.

2. Pevnosť podkladu Ako jednoducho poznáme pevnosť podkladu?

5. Očistenie jestvujúceho podkladu

Kovovým tŕňom zistíme pevnosť podkladu.

3. Nasiakavosť Ako rozoznáme nasiakavý podklad od nenasiakavého?

Ukážka totálne nestabilného podkladu.

Staré zvyšky cementu, sádry, lepidiel alebo starých náterov najlepšie odstránime mechanicky napríklad špachtľou alebo škrabkou.

Je treba odstrániť aj zvyšky náterov, a to najlepšie škrabkou (u väčších plôch obrúsením alebo otryskaním). Ak je povrch hĺbkovo narušený alebo znečistený (oleje, rozpúšťadlá), je potrebné ofrézovanie podkladu.

6. Vlhkosť

Na podklad nalejeme menšie množstvo vody.

296

Vždy je treba posúdiť podklad aj dokonalejším spôsobom – sondou. Týmto spôsobom sa zistí celková skladba podkladných vrstiev.

Ak je voda na povrchu i približne po 5 minútach, považujeme tento podklad za nenasiakavý. V prípade, že do 5 minút je voda vsiaknutá do podkladu, ide o nasiakavý podklad.

Ukážka otryskania povrchu stien vodou. Na podlahe sa používa metóda otryskania oceľovými guľkami alebo ofrézovaním.

Starý náter je treba odmastiť napríklad saponátom s vodou a zároveň odstrániť zvyšky vosku alkalickým roztokom (sóda + voda).

LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY

LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY

Podklad je veľmi dôležité starostlivo očistiť od zvyškov stavebných materiálov.

Pri nameraní väčšej vlhkosti stien alebo podlahy je potrebné odstrániť príčinu vlhkosti.

297


TRIEDENIE A OZNAČENIE LEPIDIEL A MÁLT NA OBKLADOVÉ PRVKY Malty a lepidlá na obkladové prvky sú rozdelené podľa národnej normy STN EN 12004, ktorá je identická s EN 12004 a je vydaná so súhlasom CEN. Malty a lepidlá sú v nich rozdelené na tri skupiny

Cementové malty a lepidlá označované písmenom Disperzné lepidlá Lepidlá na báze reaktívnych živíc

SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE IZOLÁCIE KÚPEĽNE škárovanie penetrácia

C D R

Každý druh môže mať rôzne triedy, týkajúce sa rozdielnych voliteľných vlastností. Tieto triedy sú označené nasledujúcimi skratkami:

škárovanie

jadrová omietka hydroizolácia tesniaci pás

lepiaci tmel

spádová vrstva

1 normálna malta/lepidlo 2 špeciálna malta/lepidlo (vyhovuje požiadavkám na dopĺňajúce vlastnosti, začiatočná prídržnosť je zvýšená na 2,0 N/mm2, prídržnosť šmykom po ponorení do vody tiež 2.0 N/mm2, prídržnosť ťahom je 0,5 N/mm2 po 20 min.) F rýchlotvrdnúca malta/lepidlo T malta so sníženým sklzom E malta/lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia (len špeciálne malty a lepidlá)

penetrácia separačná rohož

ZNAK DRUH Trieda Popis C 1 Normálne tvrdnúce cementové malty a lepidlá C 1F Rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá C 1T Normálne tvrdnúce cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom C 1FT Rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom C 2 Špeciálne cementové malty s lepidlá s dopĺňajúcimi vlastnosťami C 2E Špeciálne cementové malty a lepidlá s dopĺňajúcou vlastnosťou, predĺžená doba zavädnutia C 2F Špeciálne cementové malty a lepidlá s dopĺňajúcimi vlastnosťami C 2T Špeciálne cementové malty a lepidlá s dopĺňajúcimi vlastnosťami a so zníženým sklzom C 2TE Špeciálne cementové malty a lepidlá s dopĺňajúcimi vlastnosťami, zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia C 2FT Špeciálne cementové malty a lepidlá s dopĺňajúcimi vlastnosťami a zníženým sklzom

terizol

weberbat opravná hmota

akryzol

weber BE14

separač- weber weber ná col-FLEX color rohož silikón

weber color comfort

webercol flex Premium

Škárovacie hmoty sú označené podľa EN 13 888. Delia sa na 2 typy podľa svojho chemického zloženia: Cementové škárovacie hmoty CG Reakčné živice RG Každý typ cementovej škárovacej hmoty sa ďalej delí na 2 triedy podľa špecifických vlastností: Trieda 1 – bežná cementová škárovacia hmota Trieda 2 – zdokonalená cementová škárovacia hmota: s vysokou odolnosťou proti oderu Ar so zníženým nasakovaním W

298

weberbat weber beton kontakt

LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY

LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY

Označenie malty/lepidla obsahuje naskôr znak druhu (C,D,R) a potom skratku triedy, alebo tried ku ktorým patrí.

V priestoroch so stálou vlhkosťou ako sú napr. sprchovacie kúty, kúpeľne, umývarne a pod., sú kladené vysoké nároky na dokonalé prevedenie obkladov, dlažieb a izolácii spodných vrstiev konštrukcie.

299


AKO POLOŽIŤ DLAŽBU NA DLAŽBU?

POKLÁDKA KERAMICKEJ DLAŽBY NA ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ KÚRENIE škárovanie

škárovanie

elektrické podlahové kúrenie

lepenie

zaliatie rohože

lepenie

hydroizolácia penetrácia

penetrácia

vyrovnanie podkladu

stará dlažba

vyplnenie otvorov po uvoľnených dlažidiach

vysprávka

zaliatie rohože

podkladná vrstva

weberbat webercol opravná flex hmota premium

webertec superflex D24

Príprava podkladu Poklopkaním na pôvodnú dlažbu zistíme jej pevnosť a prídržnosť. Uvoľnené dlaždice odstránime a doplníme hmotou weberbat opravná hmota. Stávajúcu dlažbu odmastíme, zbytky vosku odstránime alkalyckým roztokom. Nanesieme penetráciu bondprimer a necháme uschnúť.

Pri nerovnostiach doporučujeme plochu vyrovnať nivelačnou hmotou weberfloor 4150. Nanesieme lepiaci tmel webercool premium. Použijeme obojstranné lepenie. Po zaschnutí zaškárujeme škárovacou hmotou webercolor comfort.

Pripravený čistý a súdržný podklad sa napenetruje prípravkom weber betonkontakt. Po jeho čiastočnom zaschnutí sa uložia na povrch rohože podlahového kúrenia, ktoré sa uchytia na podklad. Nezabudnúť na správnu inštaláciu prívodu elektriny a vývodov pre regulá­ciu teploty rohože. Rohože podlahového kúrenia sa následne zalejú samonivelizačnou hmotou weberfloor 4150 v minimálnej hrúbke 10 mm.

300

webercol flex Premium

Po vyzretí samonibvelizačnej hmoty (cca 10 hod.) sa na jej povrch aplikuje hydroizolačná hmota (webertec Superflex D24, terizol) v dvoch vrstvách. Medzi prvú a druhú vrstvu hydroizolačnej hmoty sa do stykov podlaha-stena vloží izolačná rohová páska weber B14.

PROBLÉM / RIEŠENIE

PROBLÉM / RIEŠENIE

terizol weberbat opravná hmota

Po vyzretí hydroizolácia sa môže začať pokládka dlažby do lôžka z lepiaceho tmelu webercol flex premium. Na záver sa dlažba vyškáruje cementovou škárovacou hmotou webercolor comfort a dilatačné škáry a škáry v styku podlaha - stena silikónovým tmelom webercolor silikón. 301


AKO LEPIŤ DLAŽBU NA TEPLOVODNÉ VYKUROVANIE

AKO POSTUPOVAŤ PRI ZHOTOVENÍ OBKLADU FASÁDY S IMITÁCIOU KAMEŇA / KERAMICKÝM OBKLADOM?

nízka konštrukčná výška skladby krátky čas realizácie úspora materiálu a hmotnosti dlažba bez trhlín a výdutí plynulá regulovateľnosť kúrenia

Popis situácie

NIEAŠEŠNE IE R

+

+

V poslednom období je v stavebnej činnosti nahradzovanie prírodných materiálov ich vernými imitáciami stále rozšírenejšie a oproti originálom z prírody navyše poskytujú niekoľko nezanedbateľných výhod.

Základné typy obkladov

NIEAŠEŠNE IE R

Podklad

Vykurovacie prvky (hadice) zatlačíme do výliskov podľa predpisov výrobcu podlahového vykurovania.

Kladenie dlažby na rohož pomocou lepiaceho tmelu webercol flex premium.

výrobok weber betonkontakt weberbat balkónový webercol flex premium weberfavo pox 30 webercolor comfort/perfect

302

Vykonáme poter pomocou hmoty weberbat balkónový do predpísanej krycej výšky (8 mm nad výliskami poterovej dosky.

Po cca 24 hodinách škárujeme hmotou webercolor alebo weberfavo pox 30.

Na pochôdzny poter sa prilepí rohož pomocou lepiaceho tmelu webercol flex premium.

Vhodnými podkladmi môžu byť napr. vápennocementové a cementové omietky, betón alebo stierkové vrstvy kontaktných zatepľovacích systémov.

Obkladový materiál sa lepí metódou buttering floating tzn., že lepiaci tmel webercol flex premium sa aplikuje na pripravený podklad za použitia antikorového hladidla s veľkosťou zubov 10 x 10 mm.

Po zatvrdnutí lepiaceho tmelu je možné celú plochu zaškárovať.

Niektoré povrchy, napr. cementovotrieskové platne, je vhodné upraviť stierkovým tmelom.

Nezabudnite podlahové vykurovanie postupne zaťažovať podľa predpisov výrobcu. Inak hrozí celková deštrukcia dlažby.

balenie spotreba str. H716 25 kg 25 kg 5 kg

Podklad musí byť dostatočne pevný, rovný a suchý, bez prachu, trhlín a voľne oddeliteľných častí.

PROBLÉM / RIEŠENIE

PROBLÉM / RIEŠENIE

Aplikácia

0,2 kg/m2 341 2,3 kg/1mm/m2 333 4 kg/podľa zuba 310 0,7 – 1,3kg/m2 – podľa veľkosti dlaždíc 2 312,313 0,7 kg/m

303


AKO LEPIŤ ŤAŽKÉ OBKLADY Z PRÍRODNÉHO A UMELÉHO KAMEŇA V INTERIÉRI AJ EXTERIÉRI?

Murivo vyspravíme a doplníme weberbat opravná hmota.

1

2

3

PROBLÉM / RIEŠENIE 304

Spoločnosť Weber je celosvetovým lídrom v oblasti lepidiel na obklady a dlažbu. V prípade potreby konzultácie pre individuálne a projektové riešenia nás prosím kontaktujte na tel. čís. : 0905 888 407

Prehľad produktov pre špecialistov - obkladačov keramických prvkov

5

1. Výtlky na podklade z betónových alebo keramických tvaroviek vyspravíme a vyrovnáme weberbat opravná hmota. 2. V exteriéri na pripravený podklad aplikujte cementový nástrek weberdur podhoz. V interiéri sa podklad napenetruje weber betonkontakt (weber bondprimer) podľa nasiakavosti podkladu

4. Obklad z prírodného alebo umelého kameňa obojstranne lepiť na zakladajúcu lištu v max. piatich radoch v jednom pracovnom kroku. Ak pri obklade chceme zachovať šká-

Nanesieme trasové lepidlo weberxerm 862 so stierkou s minimálnou veľkosťou zuba 10x10 mm.

4

Pred konečnou pokládkou obkladových prvkov je nutné riadne vyrovnať a zafixovať zakladaciu latu pomocou murárskych skôb. Pri pokládke väčších plôch ju nutné dodržať dilatačné polia stanovené výrobcom. Pri obkladačských prvkov nad 30 kg/m2 treba zvážiť kotvenie jednotlivých prvkov na základe statického výpočtu.

3. Oceľovým hladidlom nanesieme trasové lepidlo weberxerm 862 s minimálnou veľkosťou zubov 10x10 mm. Odporúčama obojstranné lepenie

Pripravený podklad napenetrujeme náterom weber betonkontakt.

ry medzi jednotlivými obkladovými prvkami, treba ich zafixovať dištančnými krížikmi a ihneď po nalepení vyčistiť škáry od lepidla špeciálnou škárovacou lyžicou. Pri obkladaní väčších plôch dodržujte dilatačné polia stanovené výrobcom obkladových prvkov. Pri obkladoch ťažších ako 30 kg/m2 je nutné zvážiť kotvenie jednotlivých prvkov na základe statického výpočtu. Pokiaľ sa budú ťažké obkladacie prvky lepiť na zatepľovací systém, zdôrazňujeme, že pri každej takejto inštalácii je bezpodmienečne nutný statický posudok. Ďalšou možnou alternatívou je odvetraná zateplená fasáda.

5. Pred vlastnou pokládkou obkladových prvkov zafixujte zakladajúcu lištu murárskymi skobami.

Názov

Vlastnosti

Určenie

weberfor profiflex R LD

Rýchlotvrdnúci tmel nízkoprašná technológia priečna deformácia S1

balkóny, lodžie, podlahové kúrenie pochôdznosť po 4 hod.

webercol promax

ľahčené lepidlo C2TE

veľkorozmerné dlažby na podlahové kúrenie

weberfor profi 1000

lepidlo na anhydritové potery,

pre dlaždice veľkých rozmerov, na podlahové kúrenie na prírodný kameň

weberfor klasik B

biele lepidlo

sklenená mozaika, porcelánové dlaždice a priesvitné obklady

weberfor duoflex

lepidlo na tekuté lôžko a štandardné lepidlo

podlahy vo vlhkom prostredí, podlahové kúrenie,

webercol max 2

lepidlo s odľahčeným plnivom nízkoprašná technológia rýchlotvrdnúce fluidné lepidlo max. záťaž po 6 hodinách

na pokládku dlažby s akoukoľvek porozitou, pre veľmi veľké rozmery dlaždíc a obkladov

weberxerm 862

lepidlo z trasového cementu

na lepenie keramických, slinutých obkladov, obkladov z umelého kameňa, sklenených tvárnic

weberfix sol

disperzné lepidlo

do kúpeľní, WC, vlhkých priestorov

weberxerm 847

flexibilné lepidlo na báze tvrditeľných živíc, odolný voči kyselinám, vodotesné

na podklady z ocele, hliníka, do priestorov v chemických prevádzkach, veľkokapacitné kuchyne, laboratória

305


webercol standard

306

Najdôležitejšie vlastnosti vhodná na lepenie nasiakavých obkladov a dlažieb, trieda C1 kvalita overená mnohoročnými skúsenosťami Definícia výrobku Jednozložkové lepidlo na obklady a dlažby na báze cementu, nanášané v hrúbke do 6 mm. Farebné odtiene Vyrába sa v prírodnej sivej farbe. Zloženie Na báze cementu s vybranými prísadami. Podmienky na spracovanie Práce spojené s aplikáciou sa nesmú robiť pri teplotách pod +5°C (vzduch i konštrukcia), pri spracovaní je treba sa vyhnúť priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a prievanu. Popis spracovania webercol standard sa sa pripraví postupným vmiešaním 1 vreca (25 kg) do 5 l vody pomocou rýchlobežného miešadla (nástavec ručnej vŕtačky) alebo miešačky s núteným miešaním. Čas miešania je 2 až 5 minút, podľa použitého miešacieho zariadenia. Po 10 minútach ešte raz krátko premiešať. Lepiť v tenkej vrstve.

Použitie • na minerálne podklady, ako vápenno-cementové omietky a betón • na položenie keramických, kameninových obkladov, obkladov z umelých kameňov a pod. • neodporúča sa na väčšie mechanické namáhanie, na drevo, na drevené prefabrikáty, na kovy a farebné nátery

Definícia výrobku Jednozložkové lepidlo na obklady a dlažby na báze cementu, nanášané v hrúbke do 6 mm.

Spotreba

Podmienky na spracovanie Práce spojené s aplikáciou sa nesmú robiť pri teplotách pod +5°C (vzduch i konštrukcia), pri spracovaní je treba sa vyhnúť priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a prievanu.

Spotreba

Popis spracovania webercol exclusive sa sa pripraví postupným vmiešaním 1 vreca (25 kg) do 5 l vody pomocou rýchlobežného miešadla (nástavec ručnej vŕtačky) alebo miešačky s núteným miešaním. Čas miešania je 2 až 5 minút, podľa použitého miešacieho zariadenia. Po 10 minútach ešte raz krátko premiešať. Lepiť v tenkej vrstve.

Balenie V 25 kg papierových obaloch, 48 ks – 1200 kg/ paleta.

názov spotreba kód výrobku webercol standard 1,3 kg/m2 F608 (na 1 mm) Balenie V 25 kg papierových obaloch, 48 ks – 1200 kg/ paleta. Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Bezpečnosť práce

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

!

lepiaca malta na keramické obklady a dlažby Najdôležitejšie vlastnosti výrobok so zníženou prašnosťou a vynikajúcou spracovateľnosťou trieda C1T

Farebné odtiene Vyrába sa v prírodnej sivej farbe. Zloženie Na báze cementu s vybranými prísadami.

Použitie • na minerálne podklady, ako vápenno-cementové omietky a betón • na uloženie keramických, kameninových obkladov, obkladov z umelých kameňov a pod. • neodporúča sa na väčšie mechanické namáhanie, na drevo, na drevené prefabrikáty, na kovy a farebné nátery •

názov spotreba kód výrobku webercol exclusive 1,3 kg/m2 DF618 (na 1 mm)

Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Bezpečnosť práce

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

!

LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY

LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY

lepiaca malta na keramické obklady a dlažby

webercol exclusive

307


webercol extraflex

Najdôležitejšie vlastnosti výrobok so zníženou prašnosťou a vynikajúcou spracovateľnosťou elastická a vysokopriľnavá na podlahové kúrenie

Definícia výrobku Mrazuvzdorný, elastický lepiaci tmel na obklady a dlažby v práškovom stave, použiteľný až do 15 mm hrúbky lepiacej vrstvy.

Spotreba

Zloženie Na báze cementu, so syntetickými prísadami, ktoré vylepšujú elasticitu.

Definícia výrobku Jednozložkové mrazuvzdorné lepidlo na obklady a dlažby na báze vápenca.

názov spotreba webercol extraflex 1,3 kg/m2 (na 1 mm)

Farebné odtiene Vyrába sa v prírodnej sivej farbe.

Balenie V 25 kg papierových obaloch, 48 ks – 1200 kg/ paleta.

Zloženie Zmes cementu, vápenca triedeného kremenného piesku a zušľachťujúcich chemických prísad. Podmienky na spracovanie Práce spojené s aplikáciou sa nesmú robiť pri teplotách pod +5°C (vzduch i konštrukcia) a nad +25°C, pri spracovaní je treba sa vyhnúť priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a prievanu. Popis spracovania webercol extraflex treba dokonale rozmiešať s čistou vodou, po 10 minútach ešte raz krátko premiešať. Hustotu lepidla pripraviť podľa obkladového materiálu. Obkladový materiál posúvať v tmeli ľahkým pohybom. Na zámes použijeme 6,5 litrov vody na vrece tmelu (25 kg). Po namiešaní spracovať do 90 minút.

308

Použitie Je použiteľný v interiéroch i exteriéroch, na minerálne podkladné vrstvy so zabudovaným vykurovaním, terasy, balkóny a omietky, na keramické steny a podlahy. Nedoporúča sa použiť na kovy, farebné nátery, drevo a plasty.

kód výrobku DF625

Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Bezpečnosť práce

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

!

lepiaca malta na keramické obklady a dlažby Najdôležitejšie vlastnosti elastická a vysoko priľnavá vhodná na podlahové kúrenie vhodná na lepenie „obklad na obklad“ resp. „dlažba na dlažbu“ trieda C2TE

Farebné odtiene Vyrába sa v prírodnej sivej farbe.

Podmienky na spracovanie Práce spojené s aplikáciou sa nesmú robiť pri teplotách pod +5°C a nad +25°C (vzduch i konštrukcia), pri spracovaní je treba sa vyhnúť priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a prievanu. Popis spracovania webercol flex treba dokonale rozmiešať s čistou vodou, po 10 minútach ešte raz krátko premiešať. Obkladový materiál posúvať v tmeli ľahkým pohybom. Na zámes použijeme 6,5 litrov vody na vrece tmelu (25 kg). Po namiešaní spracovať do 90 minút. Použitie Je použiteľný v interiéroch i exteriéroch, na minerálne podkladné vrstvy so zabudovaným vykurovaním, terasy, balkóny a omietky, na keramické steny a podlahy v mokrých, vlhkých a chladiacich priestoroch, na položenie keramických, kameninových, sklenených obkladov a obkladov z umelých kameňov, na obklady vhodných penovo-silikátových dosiek alebo

nosných dosiek. Nedoporúča sa použiť na kovy, farebné nátery, drevo a plasty. Spotreba názov webercol flex

spotreba 1,3 kg/m2 (na 1 mm)

kód výrobku F604

Balenie V 25 kg papierových obaloch, 48 ks – 1200 kg/ paleta. Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C.

LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY

LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY

lepiaca malta na keramické obklady a dlažby

webercol flex

Bezpečnosť práce

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

!

309


webercol flex premium

310

Najdôležitejšie vlastnosti vysoko elastická a priľlnavá vhodná do priestorov s intenzívnym zaťažením vhodná na podlahové kúrenie trieda C2TE S1 Definícia výrobku Zmes cementu, triedeného kremenného piesku a zušľachťujúcich chemických prísad. Popis spracovania webercol flex premium treba dokonale rozmiešať s čistou vodou, po 10 minútach ešte raz krátko premiešať. Hustotu lepidla pripraviť podľa obkladového materiálu. Obkladový materiál posúvať v tmeli ľahkým pohybom. Na zámes použijeme 6,5 litrov vody na vrece tmelu (25 kg). Po namiešaní spracovať do 90 minút. Použitie Lepiaca malta vyššej výkonnostnej triedy, mrazuvzdorná, vhodná pre náročnejšie prípady tenkovrstvého lepenia obkladov a dlažieb ako napr. lepenie na plochy s podlahovým vykurovaním pri použití vykurovacích rohoží, pre lepenie obkladov a dlažieb s málo nasiakavým

alebo slinutým črepom na vonkajšie oslnené plochy, na balkóny a terasy, lepenie “obkladu na obklad” a pod. Určená taktiež na lepenie obkladov a dlažieb na tekuté hydroizolačné stierky weber akryzol, weber terizol a webertec Superflex D24 v interiéri aj exteriéri. Nedoporučuje sa na lepenie zeleného, alebo na čierno zafarbeného mramoru, k lepeniu dlažby na kov, drevo plasty a tapety. Pri spracovaní je nutná teplota prostredia a podkladu min. +5°C a max. 25°C. Spotreba názov webercol flex premium

spotreba

1,3 kg / 1 mm hr.

Balenie V 25 kg papierových množstvo: 1200 kg Bezpečnosť práce

kód výrobku

obaloch.

FP 605

Paletové

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

!

Definícia výrobku Viacfunkčné flexibilné lepidlo s dlhou dobou spracovateľnosti, so zníženým sklzom. Obsahuje cement, ľahčené plnivo. S výdatnosťou o 40% vyššou ako pri bežnom lepidle.

lepidlo na obklady a dlažby so zníženou hmotnosťou Najdôležitejšie vlastnosti výborná výdatnosť - jedno balenie 17 kg má výdatnosť 25 kg balenia možnosť lepenia do tekutého lôžka vhodné do interiéru aj exteriéru, na podlahové kúrenie trieda C2TE

Podmienky na spracovanie Práce spojené s aplikáciou sa nesmú robiť pri teplotách pod +5°C (vzduch i konštrukcia) a nad +25°C, pri spracovaní je treba sa vyhnúť priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a prievanu. Popis spracovania Zmiešajte webercol promax s čistou vodou v pomere 0,48l vody na 1 kg suchej zmesi (t.j. 8 l na 17 kg vrece zmesi) na pastovitú hmotu. Po premiešaní nechajte hmotu 5 odstáť a znovu premiešajte. Príležitostne premiešajte počas doby spracovania, nedolievajte však už žiadnu vodu. Pri použití rotačného miešadla neprekračujte 200 otáčok za minútu. Dlažbu pred lepením nevlhčite. Dlaždice sa lepia spôsobom obojstranného lepenia, tzv. butteringfloating. Po osadení dlaždice do tmelu poklepaním plastovou paličkou stabilizujeme dlažbu a vytlačíme vzduch. Škárovať po 24 hodinách. Použitie Lepidlo na obklady a dlažby vhodné na použitie do exteriéru aj interiéru, na stenové a podlahové kúrenie, možnosť lepenia dlažby na dlažbu. Určené na všetky typy dlažieb.

Farebné odtiene Vyrába sa v prírodnej sivej farbe. Spotreba názov

spotreba

webercol promax 2,4 kg/ m 2

kód výrobku F677

Balenie V 17 kg papierových obaloch, 42 ks - 714 kg/ paleta. Skladovanie 12 mesiacov v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C.

LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY

LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY

vysoko elastická lepiaca malta na obklady a dlažby

webercol promax

Bezpečnosť práce

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

!

311


webercolor comfort

LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY

Najdôležitejšie vlastnosti ľahká a rýchla aplikácia farebná stabilita šírka škáry 1-6 mm

312

Definícia výrobku webercolor comfort je pružná, mrazuvzdorná škárovacia malta. Je vhodná na škárovanie do šírky 6 mm vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Po vytvrdnutí má vysokú pevnosť, pružnosť a odolnosť voči oteru. (Je určená aj do prostredia s intenzívnou prevádzkou, v obchodných centrách, halách na letiskách, administratívnych budovách, chladiarenských a mraziarenských zariadeniach, a pod.). Vďaka SCS – (farebná stabilita) sa na povrchu netvoria výkvety. Spĺňa všetky kvalitativne vlastnosti EN 13888 triedy CG2W. Popis spracovania webercolor comfort dokonale premiešame s vodou (0,3 l/kg) vo vhodnej, čistej nádobe. Zmes miešame nízkoobrátkovým miešadlom, pokiaľ nevznikne homogénna hmota bez hrudiek. Po krátkej prestávke (5 min) hmotu znovu krátko premiešame a môžeme začať škárovať.

Použitie Keramické podlahové a stenové obklady, obklady z umelého kameňa vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, na terasy, balkóny, priemyselné haly, pod podlahové kúrenie apod. Nie je vhodná na plochy, ktoré sa čistia tlakovým spôsobom a pri použití agresívnych roztokov. Spotreba názov spotreba webercolor comfort 0,7 kg/m2 Balenie V 2, 5 a 20 kg PE obaloch Skladovanie 24 mesiacov v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Bezpečnosť práce

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

!

Definícia výrobku Vysoko flexibilná a ľahko spracovateľná cementová škárovacia hmota na povrchovú úpravu škár na keramických obkladoch a dlažbách do šírky škár 2 – 20 mm. Škárovacia hmota obsahuje protipliesňové, vodoodpudzujúce prísady a prísady zabraňujúce vzniku trhlín. Ideálna na použitie v kúpelniach, kuchyniach, obchodných prevádzkach a v priestoroch s vysoko frekventovanou prevádzkou a na podlahové kúrenie. Podmienky na spracovanie Práce spojené s aplikíciou sa nesmú vykonávať pokiaľ vzduch aj konštrukcia má menej jako 5°C a viac ako 25°C. Pri spracovaní je nutné zabrániť priamym negativným účinkom tepla, vody a prievanu.Spracovateľnosť: cca 2 hod, pochôdznosť cca 24 hod. Vode odolná podľa EN 13888 CG 2 AW. Použitie Široká škála využitia vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Určená na škárovanie obkladov a dlažieb, na podlahu a steny v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou a v priestoroch s vysokou mechanickou záťažou. Vodonepriepustná a ľahko čistiteľná, odolná voči čistiacim prostriedkom používaných v domácnosti.

vodonepriepustná škárovacia hmota Najdôležitejšie vlastnosti odolná voči vode a bežným čistiacim prostriedkom antifungicídna úprava vhodná do náročných priestorov Spotreba názov spotreba webercolor perfect 0,7 kg/m2 Balenie V 5 kg PE kýblikoch Skladovanie 24 mesiacov v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Bezpečnosť práce

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

!

LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY

flexibilná škárovacia hmota

webercolor perfect

313


webercolor silikón

webercolor dokonalé v každom detaile

škárovací tmel

Definícia výrobku webercolor silikón je jednozložková, vzdušnou vlhkosťou tvrdnúca, neutrálne zosieťujúca, fungicídna, svetlostála škárovacia hmota na silikónovej báze. Hmota je odolná voči vlhkosti a vplyvu počasia, pachovo neutrálna. Podmienky na spracovanie Odstránte zbytky mált zo škár, škáry vyškrabte. Podľa šírky škáry odrežte nástavec. Pomocou škárovacej pištole naneste hmotu do priestoru škáry. Následne naneste na škáru rozprašovačom mydlovú vodu a pomocou špeciálnej uhladzovacej gumenej stierky škáru vyhladte. Po celú dobu tvrdnutia chráňte pred mechanickým namáhaním. Zabránte vniknutiu prachu a nečistôt na čerstvé plochy. Použitie V interiéri, pre vyplnenie, lepenie a trvale pružné utesnenie.

Spotreba názov spotreba kód výrobku webercolor silikón cca. 10 bm/1 tuba F760 Balenie 310 ml plastová tuba (kartuša)

Vzorkovník farieb webercolor comfort

Skladovanie 18 mesiacov v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C.

01

milk

02

pearl

04

sesame

13

caramel

Bezpečnosť práce

H317 P301+ P330 + P331, P270, P280

!

14

cacao

15

coffee

    

X

16

choco

XX

17

nut / bahama

XX

18

toffee

XX

19

linen

XXX

28

agate / manhattan

XX

29

marble

02 PEARL14

– dodávané odtiene pre webercolor silicon

+ webercolor silicon transparent

/ crystal

CACAO 30

carbon

42

volcano

      

XX XX XX XX XX X

LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY

LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY

Najdôležitejšie vlastnosti silikón s prídavkom antifungicídnych prostriedkov

XXX XXX

Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti. Z tohto dôvodu slúži vzorkovník len pre orientáciu.

314

315


Problém – riešenie

Technické riešenie Ako diagnostikovať a pripraviť podklad pred vlastnou aplikáciou nivelačných hmôt? Ako aplikujeme nivelačné hmoty pod podlahové krytiny v občianskych stavbách? Ako aplikujeme nivelačné hmoty priamo na dlažbu? Ako položiť novú podlahu na pôvodný drevený podklad? Ako aplikovať nivelačnú hmotu na anhydritové potery? Ako aplikovať systém kročajového útlmu webersys dB

318 320 322 324 326 328 330

Popis výrobku

weberbat estrich - betónový poter 20 MPa 332 weberbat betón dB - suchá betónová zmes na použitie v systéme webersys dB 332 weberbat balkónový - balkónový poter 333 weberbat rapid - podlahová hmota na báze cementu 334 weber suchý betón - suchá betónová zmes 334 weberbat Grid 120 – sklotextilná mriežka nahrádzajúca kovovú výstuž 335 weber nivelit - podlahová hmota na báze cementu 336 weberfloor 4150 - samonivelizačná podlahová hmota 337 webersys epox - tenkovrstvový epoxidový náter 338 webersys epox - hrubovrstvový epoxidový náter 339 webersys epox garáž - epoxidový náter na ochranu betónových podláh 340 weber betonkontakt - emulzia na zvýšenie priľnavosti a penetračný náter 341 weber bondprimer - penetračný náter 341 weberprim topkontakt 342 webertec 30 - tesniaca a separačná rohož 343 tesniaca páska B14 343

PODLAHY 316

317


Podklady - posúdenie

PREHĽAD PODLAHOVÝCH HMÔT

a) Posúdenie nasiakavosti Skúška - na podklad sa naleje malé množstvo vody a ak sa do 5 minút voda do podkladu úplne nevsiakne, je podklad nenasiakavý.

318

b) Voľba prednáteru: nasiakavý - weberbetonkontakt, pomer riedenia s vodou 1:5 až 1:8. nenasiakavý - weberbond primer problematický - epoxido-polyuretánový prednáter zasypaný kremičitým pieskom (problematický sa rozumie napríklad: zvyšky lepidiel neznámeho pôvodu, neodstrániteľné, rozložené podklady krytín, vsiaknuté do podkladných betónov, nátery neznámeho pôvodu) c) Pevnosť a tvrdosť podkladov Skúška - posudzuje sa zarytím oceľového tŕňa do podkladu. Ak sa tŕň nezarýva, je povrch dostatočne pevný. Tvrdosť - skúška Poldi kladivkom d) Stabilita podkladov Skúška - vizuálna - podklad nesmie vykazovať trhliny, ktoré pri zaťažení jednotlivých častí vykazujú nerovnomernú výšku a otvárajú sa. Pri nestabilných podkladoch je treba zistiť dôvody vzniku prasklín: n robí sa hĺbkovou sondou v priemere 5 cm do hĺbky podkladnej vrstvy (len za prítomnosti vedúceho pracovníka stavby - nebezpečenstvo prerazenia inštalácií)

Riešenie: n zošitie škáry epoxidom a kovovými tŕňmi n celková deštrukcia a odstránenie podkladov n pri drevených podkladoch upevnenie jednotlivých dielov e) Separačné vrstvy Skúška - pomocou oceľového plochého dláta sa vykoná sonda na podklade, ktorý vykazuje zvyšky cementového mlieka (sivý povlak) alebo je strojovo zahladený (glet vykonaný pomocou voskovej emulzie) Riešenie: n obrúsenie, otryskanie, ofrézovanie až na vrstvu pevného podkladu bez separácie, niekedy až 5 mm f) Drobivý povrch Skúška - obdobne ako v bode e) Riešenie: obrúsenie až na súdržný povrch podkladu a odstránenie nečistôt n ak táto operácia nie je účinná - celoplošná deštrukcia alebo prekrytie tejto vrstvy suchým procesom, napríklad dosky Farmacel. n

g) Zvyšky lepidiel Riešenie: n odstránenie mechanickou cestou n urobiť skúšku na nasiakavosť prednáter voliť ako na nenasiakavé povrchy alebo problematické (weberbond primer, epoxido-polyuretánový prednáter zasypaný kremičitým pieskom)

h) Nátery Stabilné - pevné Riešenie: voliť prednáter ako pri nenasiakavých alebo problematických (pred urobením prednáteru je treba odstrániť leštidlá a vosky) Prostriedky na odstraňovanie mastnôt: saponáty, rozpúšťadlá Odstránenie voskov: alkalické rozpúšťadlá (sóda)

n

Nestabilné odstrániť mechanickou cestou

n

i) Dlažby Skúška - stabilita sa skúša poklepom každej jednotlivej dlaždice Ríešenie: n voľné dlaždice je treba znovu prilepiť alebo voľné miesta zaplniť rýchloopravnou hmotou weberbat opravná hmota na cementovej báze n povrch očistiť, odmastiť a pod. n prednáter zvoliť ako na nenasiakavé povrchy j) Terazzo Riešenie: n očistiť povrch, odmastiť a odstrániť vosky n prednáter ako pri nenasiakavých n vo väčšine prípadov zošiť praskliny pomocou epoxidovej „zošívačky“ n väčšinou však celoplošné otryskanie povrchov, nedá sa dokonale očistiť od mastnoty

k) Anhydritové potery - najviac problematické povrchy Chyby: n pri nedodržaní predpísanej výšky poteru praskliny takmer neodstrániteľné n separačné vrstvy sádrovca až do výšky 4 mm treba odbrúsiť alebo odfrézovať n väčšina z nich nespĺňa pevnosť v tlaku na zaťaženie stoličkou na kolieskach. Preto je treba tieto plochy prestierkovať cementovou stierkou s náležitou pevnosťou. Pred stierkovaním je treba použiť špeciálny prednáter na veľmi nasiakavé podklady weberbeton­kon­takt. n problémy so zvyškovou vlhkosťou, schnú 3 x dlhšie než betonóvé potery n problémy so vzlínajúcou vlhkosťou pri oceľových konštrukciách a zle zaizolovaných plochách voči zemnej vlhkosti

Meranie zvyškovej vlhkosti

zameriavanie vlhkosti sa robí priamo na stavbách pomocou prístrojov: n príložný vlhkomer (len orientačné meranie) n CM prístroj (karbidová skúška) - presné meranie dostačujúce pre stavbu Vážiaca skúška - robí sa v laboratóriách na presných prístrojoch zo vzorky odobranej na stavbe

Odporúčaná zvyšková vlhkosť

PREHĽAD PODLAHOVÝCH HMÔT

TECHNICKÉ RIEŠENIE – PODLAHY

Zameraná vlhkosť na podklade podľa STN je 4 % na kladenie ďalších vrstiev. Odporúčame však na aplikáciu ďalších vrstiev podlahy dodržiavať vlhkosť najviac 1,5 – 2% (odvodené z praktických skúseností v podlahárskej praxi). Zároveň je treba dbať na to, aby boli podklady riadne zaizolované voči vzlínajúcej zemnej vlhkosti. 319


AKO DIAGNOSTIKOVAŤ A PRIPRAVIŤ PODKLAD PRED VLASTNOU APLIKÁCIOU NIVELAČNÝCH HMÔT? Skôr než začneme s vlastnou aplikáciou nivelačných hmôt, je treba dopredu diagnostikovať podklad. Či je podklad pevný, stabilný, nasiakavý alebo nenasiakavý, je dôležitou informáciou pred voľbou druhu hmoty, prednáteru a vlastnej aplikácie.

Nasiakavosť podkladu

Pevnosť a súdržnosť podkladu

Ako rozoznáme nasiakavý podklad od nenasiakavého?

Vždy je treba posúdiť podklad aj dokona­lejším spôsobom – sondou. Týmto spôsobom sa zistí celková skladba podkladných vrstiev.

Ukážka totálne nestabilného pod­ kladu.

Posúdenie stability jednotlivých finálnych vrstiev

LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY

V prípade, že ste sa rozhodli neodstraňovať jestvujúce finálne vrstvy, je treba posúdiť ich stabilitu po celej ploche miestnosti.

Pri starej dlažbe sa posudzuje po­ klepom každej dlaždice priľnavosť.

V prípade zistenia, že niektoré do­ sky sú uvoľnené, odporúčame ich mechanické pripevnenie.

Posúdenie stability jestvujúcich stierok po odstránení povlakových krytín

Pevnosť stierky posudzujeme tzv. vrypmi oceľovým tŕňom alebo no­ žom.

320

Na drevených podlahách zistíme stabilitu dosák najlepšie chôdzou po podlahe.

Vytvoríme mriežku cca 2 x 2 mm na priestore cca 10 x 10 cm.

Na podklad nalejeme menšie množ­ stvo vody.

Ak je voda na povrchu i približne po 5 minútach, považujeme tento podklad za nenasiakavý. V prípa­ de, že do 5 minút je voda vsiaknutá do podkladu, vtedy ide o nasiakavý podklad.

Odstránenie nečistôt Ako odstránime zvyšky nečistôt?

Staré zvyšky cementu, lepidiel ale­ bo sádry najlepšie odstránime me­ chanicky napríklad špachtľou alebo škrabkou.

Je treba odstrániť aj zvyšky náterov, a to najlepšie škrabkou (pri väčších plochách obrúsením alebo otryska­ ním). Ak je povrch hĺbkovo narušený alebo znečistený (oleje, rozpúšťad­ lá), je nevyhnutné ofrézovanie pod­ kladu.

Starý náter je treba odmastiť naprí­ klad saponátom s vodou a zároveň odstrániť zvyšky vosku alkalickým roztokom (sóda + voda).

LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY

Kovovým tŕňom zistíme pevnosť podkladu.

V prípade, že cca 80 % stierkovacej hmoty zostáva na mieste, nie je tre­ ba novú stierku.

321


AKO APLIKUJEME NIVELAČNÉ HMOTY POD PODLAHOVÉ KRYTINY V OBČIANSKYCH STAVBÁCH?

1. cementový poter 2. weberbond primer (alebo weberbetonkontakt) 3. nivelačná hmota 4. lepidlo 5. nová dlažba 6. drevená podlaha 7. PVC 8. koberec

+

NIEAŠEŠNE IE R

PROBLÉM

Poklepom zistíme súdržnosť a sta­ bilitu dlažby. Voľné dlaždice znovu pripevníme, alebo priestor po vy­ padnutej dlaždici vyplníme oprav­ nou hmotou.

Ponúkame metódu, ktorá vám ušetrí čas i vaše náklady na renováciu podlahy

Aplikácia hmoty

Nivelačné hmoty je treba aplikovať vždy pred položením akejkoľvek podlahoviny.

Zvolenú nivelačnú hmotu miešame ručnou miešačkou (500 otáčok/ min.) cca 3 – 5 minút.

Ako finálnu krytinu môžeme použiť rôzne druhy podlahovín (koberce, PVC, dlažbu, drevené lamely a pod.).

V úžitkových priestoroch sa dá ako finálna úprava aplikovať i podlahový náter.

Jestvujúcu dlažbu je treba odmastiť napríklad saponátom s vodou a zá­ roveň odstrániť zvyšky vosku alka­ lickým roztokom (sóda + voda).

Vykonáme penetráciu a necháme cca 3 hodiny podklad schnúť.

Stierku aplikujeme antikorovým ale­ bo oceľovým hladidlom. Odvzduš­ nenie nivelačným válcom – ježkom.

24 – 48 hodín po aplikácii stierky je možné nanášať alebo klásť podla­ hové krytiny (podľa typu krytiny sa tento čas predlžuje).

RIEŠENIE

Diagnostika a príprava podkladu

Nemusíte vykonávať rôzne prácne postupy:

názov weber nivelit weberfloor 4150 weber betonkontakt weber bondprimer Odstránenie starej dlažby.

322

Odstránenie jestvujúcich nesúdrž­ ných krytín.

kód výrobku M635 WF4150 H716 G654

spotreba

str.

1,5 kg/m /1 mm vrstvy 336 337 1,7 kg/m2/1 mm vrstvy 2 0,2 kg/m 341 2 0,2 kg/m 341 2

Prácne odstránenie starých náterov.

323


AKO APLIKUJEME NIVELAČNÉ HMOTY PRIAMO NA DLAŽBU?

+

NIEAŠEŠNE IE R

Diagnostika a príprava podkladu

Poklepom zistíme súdržnosť a sta­ bilitu dlažby. Voľné dlaždice znovu pripevníme, alebo priestor po vy­ padnutej dlaždici vyplníme oprav­ nou hmotou.

Klasická metóda

Jestvujúcu dlažbu je treba odmastiť napríklad saponátom s vodou a zá­ roveň odstrániť zvyšky vosku alka­ lickým roztokom (sóda + voda).

Vykonáme penetráciu a necháme podklad úplne zaschnúť.

Zvolenú nivelačnú hmotu miešame ručnou miešačkou (500 otáčok/ min.) približne 3 – 5 minút.

Stierku aplikujeme antikorovým ale­ bo oceľovým hladidlom.

Aplikácia hmoty

Starú dlažbu odstránime.

A potom nasleduje klasická a prác­ na metóda realizácie novej podlahy.

Podľa nerovnosti podkladu zvolíme podlahovú hmotu.

Ponúkame metódu, ktorá vám ušetrí čas i vaše náklady na renováciu podlahy

názov weber bondprimer weberfloor 4150 Poklepom na pôvodnú dlažbu zistí­ me jej pevnosť a súdržnosť.

324

Dvojmetrovou hobľovanou latou, prípadne vodováhou zistíme pri po­ ložení jej výškové nerovnosti.

kód výrobku G654 WF4150

spotreba

RIEŠENIE

PROBLÉM

Toto riešenie znamená množstvo potrebného času, veľa neporiadku, ďalšie zaťaženie konštrukcie a dlhodobý mokrý proces (cca 28 dní).

str.

0,2 kg/m2 341 337 1,7 kg/m2/1 mm vrstvy

Naše riešenie – naliatie stierky pria­ mo na dlažbu – vám ušetrí čas. Pri­ bližný čas aplikácie stierky a novej finálnej krytiny je maximálne 4 dni.

325


AKO POLOŽIŤ NOVÚ PODLAHU NA PÔVODNÝ DREVENÝ PODKLAD?

+

NIEAŠEŠNE IE R

Diagnostika a príprava podkladu

palubovky vlysy drevotrieskové dosky a pod.

Aké sú možnosti pri položení novej podlahy na pôvodnú drevenú podlahu?

Nestabilné časti podkladu – dosiek pripevníme. Jestvujúci podklad je treba obrúsiťaž na drevo a dokona­ le odstrániť všetky nečistoty: Škáry medzi jednotlivými doskami vytme­ liť pružným tmelom. Po ukotvení voľných drevených častí ukotvíme sieťku so sklotextilnými vláknami.

Urobíme dilatačný pás v hrúbke na­ jmenej 3 mm pozdĺž steny.

Vykonáme penetráciu a necháme podklad úplne zaschnúť.

Stierku aplikujeme železným alebo oceľovým hladidlom v minimálnej hrúbke 3 – 30 mm. Odvzdušnenie nivelačným válcom – ježkom.

Nivelačná hmota weberfloor 4150 je pochôdzna už po 3 hodinách. Nepriedyšnú krytinu odporúčame klásť minimálne po 48 hodinách.

Odstránenie pôvodnej podlahy na rošte.

drevenej

Prekrytie pôvodnej drevenej podla­ hy drevotrieskovými doskami.

Na pôvodnú drevenú podlahu mô­ žete položiť ďalšiu železobetónovú vystuženú dosku.

Zvolenú nivelačnú hmotu miešame ručnou miešačkou (500 otáčok/ min.) cca 3 – 5 minút.

Čomu môžete predísť pri použití nášho riešenia?

názov weber bondprimer weberfloor 4150 Odstraňovaniu starej drevenej pod­ lahy.

326

Prácnemu pripevňovaniu drevotrie­ skových dosiek, kde sa vám môžu prerysovať spoje cez krytinu.

kód výrobku G654 WF4150

spotreba

RIEŠENIE

PROBLÉM

Aplikácia hmoty

str.

0,2 kg/m2 341 337 1,7 kg/m2/1 mm vrstvy

Položením ďalšej železobetónovej dosky zaťažíte konštrukciu. Neza­ bránite celkom výskytu prasklín a predĺžite čas obnovy minimálne o 28 dní.

327


AKO APLIKOVAŤ NIVELAČNÚ HMOTU NA ANHYDRITOVÉ POTERY?

škárovanie

NIEAŠEŠNE IE R

+

+

lepenie

penetrácia

anhydritový podklad na webersys epox penetrácia rozpúšťadlová

webercol extraflex

Podklad musí byť zbavený nesúrodej vrchnej vrstvy. Pred nanesením dôkladne zbaviť všetkých nečistôt a napenetrovať webersys epox penetrácia rozpúšťadlová.

Očistený povrch napenetrujeme webersys epox penetrácia rozpúšťadlová a necháme zaschnúť.

Na pripravený podklad aplikujeme weberfloor 4150.

Liata hmota na báze sádrovca, plnená pieskom a nalievaná vo vrstve 3 – 4,5 cm podľa typu anhydritu a jeho pevnosti. Používa sa najmä pri rekonštrukciách a má tú výhodu, že sa veľmi dobre spracováva a nezaťažuje konštrukcie, pretože má relatívne nízku objemovú hmotnosť. V súčasnosti je anhydritový poter veľmi často používaným materiálom na stavbách.

Každý anhydritový oškriabaný i neoškriabaný poter má na svojom povrchu zvyšky separačnej vrst­ vy – sádrovca, ktorý je treba pred aplikáciou obrúsiť a vysať všetky nečistoty.

328

Ďalším problémom pri anhydrito­ vých poteroch je, že anhydrit je veľ­ mi nasiakavý.

Pri anhydritových poteroch je treba dbať na ďalšiu závažnú vec, kto­ rou je zvyšková vlhkosť v potere. To znamená, že anhydritové potery sa zbavujú zvyškovej vlhkosti v prieme­ re 3 x dlhšie než klasické betónové potery. Preto je treba pred aplikáciou zvyškovú vlhkosť dôkladne zmerať v celej vrstve poteru a vlhkosť ne­ smie prekročiť 0,03 %.

RIEŠENIE

PROBLÉM

Čo je anhydritový poter?

Po zaschnutí niveliz. hmoty dlažbu uložíme do lôžka s webercol extraflex a zaškárujeme webercolor comfort.

názov

kód výrobku

webersys epox penetrácia rozpúšťdlová NP660 weberfloor 4150 WF4150 webercol extraflex DF625 webercolor comfort

spotreba

str.

0,4 kg/m2 338 337 1,7 kg/m2/1 mm vrstvy 1,3 kg/m2/1 mm 308 2 309 0,7 kg/m

329


ING TO EN 88

A CC

RD

13

O

AKO APLIKOVAŤ KROČAJOVÝ ÚTLM SYSTÉMOM WEBERSYS DB 8

ING TO EN

3

4

RD

2

O

13

88

ACC

6

webercolor comfort

8

8

7

5

flexibilná škárovacia hmota vodeodolná pre šírku škár 1 – 6 mm farebne stála do exteriéru aj interiéru vhodná na balkóny a terasy

ING TO EN

webercolor perfect

88

A CC

RD

13

O

88 13

ACC

8

8

vysokoflexibilná škárovacia RD

O

1

hmota

ING TO EN

1 2 4 5 6 7 8

weberbat podložka dB 3 weberbat beton dB + vložená sieť weberGRID 120 weber betonkontakt weberfloor 4150 weberfloor pvc /lino mäkká podlahová krytina tlmiaca a dilatačná páska

Príprava podkladu •

330

prostriedkom odolná UV žiareniu odolná voči plesniam určená do vysoko namáhaného prostredia

Vykonáme diagnostiku podkladu. Celková rovinnosť podkladu nesmie byť horšia než 3 mm na dvojmetrovej late. Podklad nesmie vykazovať výstupky či ostré miesta, ktoré by následne aplikovanú podložkou po zaťažení mechanicky poškodili. V prípade nutnosti plochu lokálne vyspravíme weberbat opravnou hmotou alebo celoplošne vybranou samonivelačnou hmotou rady weberfloor. weberbat podložku dB rovnomerne rozprestrieme na pripravený podklad tak, aby jednotlivé pásy boli položené vedľa seba na doraz bez medzery. Tieto spoje sa prelepia vhodnou lepiacou páskou. Podlaha miestnosti musí byť kompletne pokrytá

• •

jednotlivými pruhmi podložky, ktoré sú spojené vhodnou lepiacou páskou medzi sebou aj k vopred vykonanej systémovej obvodovej dilatácii weber dilatačná páska. Na takto pripravený povrch aplikujeme weberbat dB v celkovej hrúbke od 40mm do 50mm s vložením armovacej textílie weberGrid 120 na úrovni hornej tretiny súvrstvia. Na takto pripravený povrch aplikujeme samonivelizačnú cementovú hmotu weberfloor 4150 v minimálnej hrúbke 5mm. PVC či vinylovú podlahovú krytinu minimálnej hrúbky 2mm lepíme na vyzretý podklad pomocou disperzného lepidla weberfloor PVC.

webercolor silicon sanitárny silikón

trvale pružný odolný voči plesniam do exteriéru aj interiéru

RIEŠENIE

PROBLÉM/RIEŠENIE

pre šírku škár 2 – 20 mm vodeodolná odolná voči bežným čistiacim


weberbat estrich

weberbat balkónový

betónový poter 20 MPa Najdôležitejšie vlastnosti hrúbka vrstvy 10-40 mm pre ručné spracovanie pochôdznosť po 24 hod.

názov

kód výrobku

weberbat estrich 20 MPa 900P spotreba suchá zmes na 1 m3 hmoty: suchá zmes (hrúbka 10 mm):

cca 1950 kg cca 22 kg/m2

Balenie V 25 kg papierových obaloch / 1 200 kg paletové množstvo. Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch v suchých, krytých skladoch. Bezpečnosť práce H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

!

PODLAHY

suchá betónová zmes na použitie v systéme webersys dB

332

Farebné odtiene Vyrába sa v prírodnej sivej farbe. Použitie Balkónový poter je určený na vytváranie nových betónových vrstiev s rozšírenou aplikačnou hrúbkou 10 – 100 mm pri vylepšených fyzikálnomechanických vlastnostiach a zníženou tvorbou zmršťovacích trhlín. Je vhodný hlavne pre nové spádové vrstvy balkónov, vyrovnávacie a podkladné vrstvy, podlahy garáži, dielní a pod.

weberbat betón dB Najdôležitejšie vlastnosti pochôdznosť po 24 hod. aplikačná hrúbka 40-55 mm pevnosť v tlaku 30 Mpa pevnosť v ťahu za ohybu 5 MPa Definícia výrobku Špeciálna jednozložková suchá betónová zmes určená k príprave kročajového útlmového systému webersys dB. Farebné odtiene Vyrába sa v prírodnej sivej farbe. Zloženie Hmota na báze anorganických spojív a kremenného piesku. Použitie Samonosný pochôdzny poter do interiéru v rámci systému webersys dB. Tvorí základnú samonosnú vrstvu v bytovej aj administratívnej výstavby s celkovým plošným zaťažením max. 2kN/m2. Spotreba Spotreba : 18 – 21 kg/cm/m2 Aplikácia Zmes sa pripraví postupným vmiešaním 1 balenia (25 kg) do cca 3,4 l vody pomocou vŕtačky s upnutým miešadlom. Doba miešania sú cca 2 minúty. Zmiešaná zmes sa nanesie na pripravený podklad

Definícia výrobku Jednozložková suchá betónová zmes s polypropylénovými vláknami, zložená z praných pieskov vybraných zrnitostí a z prísad stavebnej chémie.

Spotreba

(weberbat podložka dB) na 2 krát v celkovej hrúbke 40-55 mm. Najskôr sa aplikuje 2/3 hrúbka, na ktorú sa položí armovacie sieť weberbat GRID 120 s presahom 10 cm. Následne sa do vyrovnávajúcich líšt nanesie druhá vrstva weberbat beton dB. Povrch sa zarovná do roviny sťahovacou lištou, alebo vibračnou latou a zahladí sa. Podlaha je pochôdzna po 24 hodinách a úplne vyzretá po 28 dňoch. Balenie V 25 kg papierových obaloch / 1 050 kg paletové množstvo. Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch v suchých, krytých skladoch. Bezpečnosť práce H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

!

názov weberbat balkónový pri hrúbke 10 mm

kód výrobku BP 405 spotreba 19,5 kg/m2

Balenie V 25 kg papierových obaloch / 1 200 kg paletové množstvo. Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v dobre uzatvorených originálnych nádobách pri teplotách od +5°C do +25°C. Bezpečnosť práce

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

!

balkónový poter Najdôležitejšie vlastnosti zvýšená odolnosť voči mrazu obsahuje polypropylénové vlákna hrúbka vrstvy 10-100 mm Aplikácia weberbat balkónový sa používa v rozmedzí predpísanej aplikačnej hrúbke t.j. 10–100 mm. Podklad musí byť v do­ statočnom predstihu pred aplikáciou materi­ álu prevlhčený, ale ne­ smie byť mokrý. Nanášanie zmesi sa realizuje tak, aby pod ňou nedochádzalo k zachytávaniu vzduchu. Po rozprestrení sa zmes vtlačí do pórov a ne­ rovností podkladného betónu. Vrstva sa doplní na požadovanú hrúbku klasickým murárskym spôsobom tak, aby sa nevytvárali nevyplnené miesta.

PODLAHY

Definícia výrobku Jednozložková cementová podlahová hmota na ručné spracovanie. Farebné odtiene Vyrába sa v prírodnej sivej farbe. Zloženie Hmota na báze anorganických spojív a kremenného piesku. Použitie Podlahová hmota je určená na vykonávanie vnútorných pripojených pochôdznych poterov. Tvorí podkladnú vrstvu pre konečnú povrchovú úpravu podláh a slúži ako vyrovnávacia vrstva v suchom i vlhkom neagresívnom prostredí. Spotreba

Povrchová úprava sa re­ alizuje dreveným alebo polystyrénovým hladid­ lom, s použitím minimá­ lneho množstva vody. Pri veľkých plochách je nut­ né dodržiavať dilatačné polia a odporúčame po­ vrchovú úpravu.

333


weberbat rapid

weberbat Grid 120

rýchlotuhnúca hmota na báze cementu

sklotextilná mriežka zabraňujúca vzniku trhlín v betónových poteroch

Najdôležitejšie vlastnosti min.hrúbka 15 mm max. hrúbka 100 mm pochôdznosť po 2 hod. zaťažiteľnosť po 24 hod. vhodná na podlahové kúrenie

Spotreba názov

spotreba kód výrobku

weberbat rapid 20 kg/m2/ pri hrúbke 1 cm Balenie 25 kg

BP 43525

Bezpečnosť práce

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

!

Aplikácia

Weberbat GRID 120 vložte do poteru približne v 2/3 celkovej hrúbky a doplňte do určenej výšky zostávajúci poter a zhutnite ho. Spoje výstužnej siete prekladajte v šírke 10 cm.

Spotreba 1,1 bm/1 m2 Balenie 20/50 m v šírke 1 m Skladovanie V suchých a krytých skladoch minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby

Rozmerové charakteristiky Hrúbka upravenej tkaniny 1 ,1 mm Veľkost oka 40 x 40 mm Hmotnosť režnej tkaniny 120 g/m2 Hmotnosť upravenej tkaniny 145 g/m2 Štandardná šírka 100 cm Dĺžka rolky 20m/ 50 m

suchá betónová zmes Definícia výrobku Suchá betónová zmes pre ručné spracovanie (B25).

Použitie Pre bežné betonárske práce.

Použitie Weberbat GRID 120 sa využíva ako armovacia sklovláknitá tkanina pre cementové potery. Tým sa výrazne obmedzí vznik zmrašťovacích trhlín a ďalších defektov pri zretí poteru a zvyšuje pevnosť za ohybu celého systému.

Technické údaje

weber suchý betón

Pokyny na spracovanie Do miešačky sa najskôr nadávkuje čistá voda (5 l na 25 kg) a za stáleho miešania sa nasýpa suchá zmes. Hmota sa mieša cca 5 minút. Prípadné dodatočné pridanie vody robíme pomaly a opatrne tak, aby hmota na konci miešacieho cyklu mala požadovanú konzistenciu. Povrch sa zarovná do roviny sťahovacou latou alebo vibračnou lištou s následným zahladením povrchu hladidlom. Podľa prostredia, kde bola zmes aplikovaná, sa robí jej ošetrovanie (kropenie vodou).

334

Použitie Na vytvorenie nových betónových vrstiev zaťažiteľných po 24 hodinách.

Balenie V 25 kg papierových obaloch / 1 200 kg paletové množstvo. Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Bezpečnosť práce

Mechanické vlastnosti Pevnosť v ťahu – pôvodny stav Pevnosť v ťahu – 3 iontový roztok (ETAG) Natiahnutie Elastický modul - E

1.250 MPa 20 kN/m 3% 60 GPa

Náradie Nôž (nožnice) , meter Bezpečnosť práce Pred začatím prác venujte dostatočnú pozornosť pokynom pre ochranu zdravia a životného prostredia, ktoré sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

PODLAHY

PODLAHY

Definícia výrobku Jednozložkový rýchlotvrdnúci betónový poter na báze cementu pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Max. veľkosť zrna 4 mm. Farebný odtieň Šedá. Spracovanie Hmota sa pripraví postupným vmiešaním 1 balenia (25 kg) do 2.8 litrov vody pomocou miešadla, prípadne stavebnej miešačky. Čas miešania sú 2 minúty. Doba spracovateľnosti je max. 20 minút. weberbat rapid sa na podklade upraví dreveným alebo nerezovým hladidlom v hrúbke od 15 do 100 mm v jednom pracovnom kroku. Povrch sa zarovná do roviny sťahovacou latou, alebo vibračnou lištou s následným zahladením povrchu hladidlom. Podľa prostredia a teploty kedy bola zmes aplikovaná sa vykonáva ošetrovanie jej povrchu (kropenie vodou po dobu 24 hod). Podlaha je pojazdná po 24 hodinách. Nie je určená ako konečná povrchová úprava.

Najdôležitejšie vlastnosti vzniká o 60 % menej prasklín ako pri použití ľahkej kovovej výstuže tvorí sa o 50 % menej viditeľných trhlín v porovnaní s PP vláknami ľahká preprava a manipulácia jednoduché použitie

Likvidácia odpadu Postupujte podľa platných predpisov o odpadoch.

Chemicko-fyzikálne vlastnosti Typ skla E – sklo Odolná alkáliám

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

!

335


weber nivelit

weberfloor 4150

Bezpečnosť práce

samonivelizačná podlahová hmota Najdôležitejšie vlastnosti hrúbka vrstvy 2-15 mm pochôdznosť po 24 hod.

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

!

Aplikácia Podlahová hmota weber nivelit sa pripraví vmieša­ ním 1 vreca (25kg) suchej zmesi do 6 l vody. Mieša sa pomocou miešadla s nízkymi otáčkami do ho­ mogénnej zmesi bez hru­ diek. Po 2 až 3 minútach znovu premiešať. Roz­ miešaná zmes musí byť spracovaná do 15 minút.

Definícia výrobku Jednozložková samonivelizačná podlahová hmota na báze cementu na vnútorné použitie.

PODLAHY

Farebné odtiene Vyrába sa v sivej farbe. Zloženie Hmota na báze anorganických spojív a kremenného piesku.

Rozmiešanú hmotu vy­ lejeme na podklad a ro­ zotrieme stierkou alebo hladidlom. V jednom pra­ covnom procese je mož­ né naniesť hmotu do ma­ ximálnej hrúbky 15 mm.

Použitie Na spoľahlivé vyrovnanie podkladov v interiéri. Mieša sa len s čistou vodou. Nie je určená ako konečná povrchová úprava. Na vyrovnanie stabilných podkladných vrstiev (potery, betón), na použitie ako podkladná vrstva pod konečnú povrchovú úpravu (PVC, koberce, plávajúce podlahy). Nevhodná na celoplošné lepenie drevených parkiet.

Pri použití penetrácie (spojovací mostík, ob­ medzenie nasiakavosti) sa musí weber nivelit na­ niesť ešte kým je pene­ trácia v polosuchom stave (2 – 4 hodiny). Pri dorovnávaní hmoty sa použije oceľové hladidlo, prípadne prevzdušňovací valček.

Spotreba názov weber nivelit

spotreba kód výrobku 1,5 kg/1 m2/1 mm M635

Balenie V 25 kg papierových obaloch, 42 ks – 1050 kg/ paleta. 336

Upozornenie: Pri aplikácii weber nivelit na podlahové kúrenie je potrebné prísne dodržiavať pokyny výrobcu týkajúce sa postupného nábehu podlahového kúrenia a nábehových teplôt (odporúčané expertami +1°C sa rovná 1 deň nábehu). Odporúčame nevrstviť!

Definícia výrobku Vyrovnávajúca hmota 2-30 mm s veľmi dobrou tekutosťou. Farebné odtiene Vyrába sa v šedej farbe. Zloženie Cementová podlahová vyrovnávajúca hmota, modifikovaná polymérmi, hrúbka vrstvy medzi 2-30 mm, CT-C25-F5 podľa normy EN 13813. Použitie weberfloor 4150 je možné aplikovať ručne alebo strojovo na rôzne podklady v bytovej aj priemyselnej výstavbe a vytvára nosný podklad pod všetky bežné podlahové krytiny. Iba pre interiéry.

samonivelizačná podlahová hmota Najdôležitejšie vlastnosti hrúbka vrstvy 2-30 mm pochôdznosť po 3 hod. ručné aj strojové spracovanie Aplikácia weber floor 4150 sa musí pri strojovom na­ nášaní pripravovať jed­ ným z miešacích zari­ adení použiteľných pre produkty weber

Spotreba

názov spotreba kód výrobku weberfloor 4150 1,7 kg/1 m2/1 mm WF4150 Balenie V 25 kg papierových obaloch, 42 ks – 1050 kg/ paleta. Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v dobre uzatvorených originálnych nádobách pri teplotách od +5°C do +25°C. Bezpečnosť práce

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

!

Pri použití miešacieho zariadenia sa musí neu­ stále kontrolovať pridá­ vanie vody ako i doko­ nalé miešanie kruhovým testom tekutosti.

PODLAHY

Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v dobre uzatvorených originálnych nádobách pri teplotách od +5°C do +25°C.

Pri ručnom nanášaní sa musí materiál miešať vhodným miešacím za­ riadením 1 až 2 minúty. Materiál sa zmieša s cca 4,5 až 5,0 litrami vody na 25 kg vrece. Príliš vyso­ ký obsah vody znižuje pevnosť, zvyšuje ne­ bezpečie vzniku trhlín a zmršťovania.

337


webersys epox tenkovrstvový

PODLAHY

Najdôležitejšie vlastnosti nízka vizkozita ľahká aplikácia výborné mechanické vlastnosti odolný voči alkáliám, zriedeným kyselinám, solným roztokom, minerálnym olejom a pohonným hmotám Definícia výrobku Dvojzložková bezrozpúšťadlová epoxidová živica na povrchovú úpravu betónu a iných súdržných podkladov. Farebné odtiene Štandardne sa dodáva v odtieňoch RAL 7035 a RAL 7045. Na objednávku dodávame odtiene RAL 1018, RAL 2000, RAL 3011, RAL 3020, RAL 5012, RAL 5015, RAL 6018, RAL 6019, RAL 7001, RAL 7032 a RAL 9010. Použitie Tenkovrstvový epoxidový náter: Používa sa ako náterová podlahová hmota na bezprašnú povrchovú úpravu betónu, samonivelizačných stierok, prípadne iných súdržných materiálov. Je vhodná najmä v garážach, dielňach, skladoch a pod. Je vhodná tam, kde sa požaduje vysoká odolnosť proti oderu, vysoká prilnavosť k podkladu, dobrá umývatelnosť, bezprašnosť a chemická odolnosť.

338

Spotreba názov kód výrobku Tenkovrstvový epoxidový náter NP 661 12, NP661 6 spotreba 0,4 kg/m2

Aplikácia Pripraví sa dokonalým preliatím zložky B do zložky A a dokonalým zmiešaním pomalyobrátkovým miešadlom (300 ot./min.) Mieša sa 3 minúty až do homogénnej zmesi. Následne sa preleje do inej nádoby a opäť sa 1 minútu mieša. Takto pripravenú zmes aplikujeme na vhodný podklad nylonovým valčekom tak aby nevznikali drobné kaluže. Na zaistenie dokonalej priľnavosti nasledujúcich vrstviev je vhodné povrch jemne prebrúsiť. Nasledujúca vrstva sa môže naniesť po 12-24 hodinách, max po 48 hodinách. Spracovateľnosť namiešanej hmoty je do 30 minút, v závislosti od teploty podkladu a okolia. Balenie Tenkovrstvý epoxidový náter 6 kg, 12 kg Skladovanie V dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C po dobu označenú na obale výrobku. Bezpečnosť práce

H304, H315, H317, H318, H335, H373, H411 P101, P102, P501, P233, P210, P273, P280, P301+330+331, P302+352, P304+352, P305+351+338

!

Definícia výrobku Dvojzložková bezrozspúšťadlová epoxidová stierka na povrchovú úpravu vodorovných konštrukcií do extrémne zaťažených priestorov. Farebné odtiene Štandardne sa dodáva v odtieňoch RAL 7035 a RAL 7045. Na objednávku dodávame odtiene RAL 1018, RAL 2000, RAL 3011, RAL 3020, RAL 5012, RAL 5015, RAL 6018, RAL 6019, RAL 7001, RAL 7032 a RAL 9010. Použitie Silnovrstvý epoxidový náter: Vhodné na povrchovú úpravu betónových konštrukcií, prípadne aj iných súdržných materiálov. Môže sa použiť ako náter aj stierka. Vhodná na podklady vystavené veľmi vysokému mechanickému zaťaženiu. (pevnosť v tlaku 106 MPa). Je vhodná na nepriamy styk s potravinami. Spotreba názov kód výrobku Hrubovrstvový epoxidový náter NP 662 13, NP 662 6,5 spotreba 0,5 kg/m2/1mm Aplikácia Pripraví sa dokonalým preliatím zložky B do zložky A a dokonalým zmiešaním pomalyobrátkovým miešadlom (300 ot./min.) Mieša sa 3 minúty až do homogénnej zmesi. Následne sa preleje do inej nádoby a opäť sa 1 minútu mieša. Takto pripravenú zmes aplikujeme na vhodný

samonivelizačná podlahová hmota Najdôležitejšie vlastnosti do extrémne namáhaných priestorov pochôdznosť po 24 hodinách odolný voči alkáliám, kyselinám, solným roztokom, minerálnym olejom a pohonným hmotám podklad nylonovým valčekom , gumovou stierkou. Na vytvorenie dizajnovej podlahy v interiéri je možné do „živého“ náteru nasypať rôznofarebné akrylové chipsy a po vytvrdnutí prlakovať epoxidovým lakom webersys epox lak. Na zaistenie priľnavosti ďalších vrstiev je vhodné povrch prebrúsiť. Ďalšia vrstva sa môže nanášať po cca 12-24 hodinách max. po 48 hod. Spracovateľnosť namiešanej zmesi je do 3O min., v závislosti od teploty podkladu a okolia.

PODLAHY

tenkovrstvový epoxidový náter

webersys epox hrubovrstvový

Balenie Hrubovrstvový epoxidový náter 6,5 kg, 13 kg Skladovanie V dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C po dobu označenú na obale výrobku. Bezpečnosť práce

H304, H315, H317, H318, H335, H373, H411 P101, P102, P501, P233, P210, P273, P280, P301+330+331, P302+352, P304+352, P305+351+338

! 339


webersys epox garáž

weber betonkontakt emulzia na zvýšenie priľnavosti Najdôležitejšie vlastnosti penetračný náter bez rozpúšťadiel vysoká priľnavosť jednoduchá aplikácia Nasledujúce pracovné kroky vykonajte po čiastočnom zaschnutí (stratí sa biely odtieň a pri ľahkom dotyku cítime silnú priľnavosť) Definícia výrobku Penetračný náter na zvýšenie priľnavosti pod cementové potery, samonivelizačné stierky a lepiace malty. Len na savý podklad

Najdôležitejšie vlastnosti do ťažko namáhaných priestorov vysoká priľnavosť k podkladu rýchloschnúci odolný voči zriedeným kyselinám, ropným produktom a soliam

PODLAHY

Definícia výrobku: Rýchlo schnúci dvojzložkový rozpúšťadlový epoxidový náter pre povrchovú úpravu cementových poterov a betónu. Farebné odtiene šedý Použitie: Konečná úprava podláh z epoxidovej živice do prevádzkových priestorov so strednou záťažou. Vhodný do garáží, dielní, skladov, zberných nádrží s možným únikom ropných látok a pod. Spotreba: 0,2 – 0,3 kg/m2/na 1 náter podľa drsnosti podkladu Aplikácia Dodáva sa už v správnom pomere zložky A (živica) a zložky B (tvrdidlo) Pripraví sa dokonalým zmiešaním zložky B so zložkou A  pomaly obrátkovým miešadlom. Doba miešania sú cca 3 minúty, pokiaľ hmota nebude homogénna a rovno farebná. Hmotu potom prelejeme 340

do inej nádoby a ešte raz dôkladne premiešame cca 1 minútu. Takto zmiešaná hmota sa aplikuje na vopred vhodne pripravený podklad valčekom, alebo štetcom. Musíme dbať na to, aby sa na podlahe pri aplikácii nevytvárali drobné kaluže. Spracovateľnosť rozmiešanej zmesi je podľa teploty do 90 min. Pri obvyklých poveternostných podmienkach (20°C, 60 % rel. Vlhkosť) sa ďalší náter môže aplikovať po 5.hodinách.

Balenie 2 kg, 5 kg, 20 kg

Zloženie Akrylátová disperzia s modifikačnými prísadami.

Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch pri teplotách od 15°C do 30°C.

Farebný odtieň Biely

Bezpečnosť práce

Pokyny na spracovanie weberbetonkontakt zmiešame s vodou v pomere 1:5 a nanesieme na pripravený podklad.

H301, H314, H317, H319, H370, H400 P101, P102, P261, P280, P301+330+331, P302+352, P303+352, P305+351+338, P309+311

!

weber bondprimer

Balenie: Balené v 3,5 kg plechových obaloch.

emulzia na zvýšenie priľnavosti

Skladovanie: 12 mesiacov od dátumu výroby v nepoškodených originálnych obaloch. Nesmie zmrznúť.

Najdôležitejšie vlastnosti penetračný náter bez rozpúšťadiel pripravený na priame použitie

Upozornenie: Pred samotným použitím webersys epox garáž aplikujte na pripravený podklad epoxidový penetračný náter webersys epox garáž penetrácia Bezpečnosť práce

H226, H315, H317, H318, H332, H304, H335, H373, H411 P501, P210, P261, P280, P281, P313, P302+P352, P305+P351+P338

!

Definícia výrobku Disperzný penetračný náter.

Balenie V 2 kg, 5 kg a 20 kg PE obaloch.

Zloženie Na báze akrylátovej disperzie a modifikačných prísad.

Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C.

Farebný odtieň Slaboružová. Spotreba názov spotreba kód výrobku weber bondprimer 0,2 kg/m2 G651

PODLAHY

epoxidový náter na ochranu betónových podláh

Náradie Štetec, penový valec, miešadlo, vedro.

Bezpečnosť práce

H301, H314, H317, H319, H370, H400 P101, P102, P261, P280, P301+330+331, P302+352, P303+352, P305+351+338, P309+311

!

341


weberprim topkontakt

webertec 30 tesniaca a separačná rohož

penetračný náter na nasiakavý podklad

Najdôležitejšie vlastnosti prekrýva trhliny vzniknuté na podklade dlhá životnosť podlahy výborná priľnavosť k cementovým stierkam

Najdôležitejšie vlastnosti zjednocuje a znižuje nasiakavosť podkladu pripravený na priame použitie zvyšuje prídržnosť podlahových hmôt k podkladu

Spotreba Min. 0,2 kg / 1 m²

PODLAHY

Podmienky na spracovanie Teplota vzduchu, podkladu a materiálu nesmie klesnúť pod +5 °C. Práce spojené s aplikáciou sa vykonávajú pri teplotách nad +5 °C. Pri aplikácii je potrebné sa vyhnúť priamym negatívnym účinkom tepla, priameho slnečného žiarenia, vlhka a prievanu. Pri teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a nad +30 °C a pri očakávaných mrazoch výrobok nepoužívať. Aplikácia Zmes je pripravená priamo na použitie. Pre aplikáciou ju treba premiešať pri nízkych otáčkach. Pripravenú zmes rovnomerne nanášame na podklad štetcom alebo valčekom. Dávame pozor na to, aby sme nanášali dostatočné množstvo materiálu tak, aby bol podklad dobre nasýtený, ale zároveň aby sa netvorili kaluže. V prípade vyššej nasiakavosti odporúčame penetráciu zopakovať. Náradie špirálové miešadlo, nádoba na miešanie, valček, štetec, metla Čistenie Nádoby, náradie a nástroje je potrebné ihneď po skončení prác očistiť vodou.

Balenie 2 kg, 5 kg Skladovanie Odporúčame skladovať v suchu a chrániť pred vlhkom. Pri dodržaní týchto podmienok je skladovateľnosť 12 mesiacov od dátumu výroby vyznačeného na obale. Výrobok skladujte pri teplote od +5 °C do +30 °C. Chráňte pred mrazom.

Pásy webertec 30 sa prikladajú bez prekrytia a navzájom sa prelepia separačnou rohožou v minimálnej šírke 10 cm z každej strany, alebo sa navzájom prekryjú pri šírke min 10 cm.

Spracovanie webertec 30 sa pokladá na čistý, rovný, nosný povrch zbavený všetkých voľne oddeliteľných častí do lôžka pripraveného z fexibilného lepidla (webercol flex Premium). Lepidlo doporučujeme nanášať ozubenou stierkou s rozmermi 4x4 cm.

Balenie a plošná hmotnosť 30 m rolka (30x1m) 570g/m2 Farba Modrá.

Bezpečnosť práce, hygiena práce a ekológia Pri práci s materiálom je potrebné dodržiavať ochranné / bezpečnostné opatrenia vyznačené na obale. P102 P280 P305-P351-358  P301+312  

Podľa Smernice EP a R 2004/42/ES (kat. A; podkat. H) hraničná hodnota pre obsah VOC v tomto výrobku je max. 30g/l. Obsah VOC je max. 30g/l.

páska B14 tesniaca páska B14 Najdôležitejšie vlastnosti pružná vodeodolná odolná voči alkalickým látkam

PODLAHY

Definícia výrobku Jednozložkový disperzný penetračný náter na nasiakavé podklady pod samonivelizačné a opravné hmoty a cementové potery

Definícia výrobku webertec 30 je trojvrstvá pružná membrána z mäkkého polyethylénu prekryvájúca trhlinky vyskytujúce sa na podklade.

Definícia výrobku Pružná tesniaca páska na utesnenie stykov podlaha – stena, stena- stena , dilatačných škár a prechodových škár. Používa sa na utesnenie rohov, kútov a stykov vložením do prvej vrstvy hydroizolačnej stierky. Je použiteľná do exteriéru aj interiéru. Balenie 10 m, 50 m, šírka pásky 12 cm, hrúbka 0,8 mm

342

343


Problém – riešenie

Ako správne izolovať kúpeľne a sprchovacie kúty v bytoch? Ako izolovať veľkokapacitné kúpeľne, sprchy a kúpeľňové priestory? Ako vykonať hydroizoláciu pod úrovňou terénu bez potreby použiť bitúmenové natavovacie pásy? Ako vykonať hydroizoláciu proti tlakovej vode pomocou bitúmenových stierok?

348 350 352 354

Popis výrobku

weber akryzol - hydroizolačná hmota weber terizol - hydroizolačná hmota weberxerm 844 - hydroizolácia a lepiaci tmel pre obklady a dlažby v jednom kroku webertec 946 - krémová injektážna pasta webertec 901 - bitúmenová emulzia webertec 915 - vysoko flexibilná hydroizolačná zmes webertec 930 - 1-zložkový hydroizolačný tmel webertec Superflex 10 - 2-zložková hydroizolačná zmes webertec Superflex D24 - vysoko flexibilná stavebná hydroizolácia webertec 933 - vyspráková a výplňová maltová zmes webertec imper F - kryštalická hydroizolácia weber tekutá lepenka weber tekutá lepenka PROFI

356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 367

HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY 344

345


PRODUKTOVÝ RAD S VYNIKAJÚCIMI VLASTNOSŤAMI ľahká spracovateľnosť a jednoduchá aplikácia šetrnosť k životnému prostrediu časová a finančná úspora

Hydroizolácia kúpeľní a vlhkých miestností:

weber akryzol 1-zložková hydroizolácia s vynikajúcou vodotesnosťou vhodná pre izoláciu kúpeľní a vlhkých miestností

Hydroizolácia balkónov a terás:

weber terizol 1-zložková hydroizolačná hmota vhodná najmä pre izoláciu balkónov a terás

Hydroizolácia muriva pod úrovňou terénu:

penetračný / základný náter s obsahom bitúmenu pre základy budov, suterénne priestory a strechy

webertec 930 1-zložkový hydroizolačný tmel na báze cementu na izoláciu pod úrovňou terénu proti zemnej vlhkosti a negatívnemu tlaku vody

webertec 915

HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY

HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY

webertec 901

vysoko flexibilná jednozložková vodotesná izolačná zmes na báze bitúmenu bez obsahu rozpúšťadiel na trvalú a spoľahlivú hydroizoláciu budov pod úrovňou terénu

346

347


AKO SPRÁVNE IZOLOVAŤ KÚPEĽNE A SPRCHOVACIE KÚTY V BYTOCH?

NIEAŠEŠNE IE R

+

+

+

PROBLÉM

Na priestory so stálou vlhkosťou, napríklad sprchovacie kúty, kúpeľne, umyvárne a pod., sú kladené vysoké nároky na realizáciu vykonanie obkladov, dlažieb a izolá­cií spodných vrstiev konštrukcie.

Škáry z nekvalitných materiálov vy­ kazujú vlasové trhlinky a postupne sa vylupujú.

V kútoch obkladov vzniká trhlina, ktorou prestupuje voda do spodnej konštrukcie.

Prestupy pre inštalácie, ktoré sú ne­ kvalitne vypracované, tiež praskajú.

Podklad dôkladne očistíme od se­ paračných vrstiev a prebrúsime.

Aplikujeme prednáter.

Následne vykonáme nanesenie prvej vrstvy weber akryzolu, do ktorých sa vsadia rohové a prestu­ pové bandážne pásky (BE –14 tesniaci pás).

Vykonáme druhý náter weber akryzolu.

Po zaschnutí weber.akryzolu sa nanesie webercol flex a nalepíme obklad.

Škárovanie vykonávame po vyzretí obkladu pomocou webercolor.

Poruchy, ktoré týmto vznikajú názov weber betonkontakt weber bondprimer BE – 14 weber akryzol webercol flex webercolor Vlhkosť prestupuje do nižších pod­ laží, kde vytvára ďalšie škody a po­ ruchy.

348

Presakovaním vlhkosti škárami do­ chádza k poruchám konštrukcie.

kód výrobku

spotreba

RIEŠENIE

Príprava podkladu a aplikácie

str.

H716 0,2 kg/m2 341 G654 0,2 kg/m2 341 8415 343 7601 1,5 kg/m2 356 F604 4 kg/podľa zuba 309 312-313

Následné vypadávánie dlaždíc.

349


AKO IZOLOVAŤ VEĽKOKAPACITNÉ KÚPEĽNE, SPRCHY A KÚPEĽNÉ PRIESTORY?

NIEAŠEŠNE IE R

+

+

+

Pri rekonštrukciách: Odstránime jestvujúce obklady a dlažby, prí­ padne aj časť vrstiev konštrukcie, ktorá môže byť napadnutá plesňami a degradovaná pôsobením vlhkosti a chemikáliami.

Odstránime plesne – protiplesňo­ vými nátermi alebo mechanicky. Doplnia sa degradované odstráne­ né časti konštrukcie reparačnými hmotami ako napríklad weberbat opravná hmota.

Po týchto úpravách alebo pri no­ vých konštrukciách: pristúpime k vlastnej izolácii podláh i stien izo­ lačnou hmotou weber terizol. Nanášame na mierne zvlhčený po­ vrch, stierkou s 3 mm zubom v pr­ vej vrstve, ktorú zahladíme. Všetky kúty, prestupy, rohy sú vybandážo­ vané páskou BE-14 alebo prvkami Schlüter®-KERDI-KEBA, ktoré sa vlo­ žia do prvej vrstvy izolácie.

Druhá vrstva izolácie sa nanáša cca po 6 hodinách hladidlom so zubom 3 mm po celej ploche, vrátane ban­ dáži, ktorú následne zahladíme. Ne­ cháme 12 – 24 hodín vyzrieť.

Dlaždice kladieme pomocou flexibil­ ného tmelu webercol flex, zásadne metódou buttering-floating, to zna­ mená obojstranným lepením.

V prípade technicky dokonalejšieho riešenia môžeme aplikovať epoxido­ vú hmotu weberfavo pox 30, a to na lepenie i na škárovanie.

PROBLÉM

Aké vplyvy pôsobia na obklady a dlažby vo veľkoplošných kúpeľniach, sprchách a kúpeľoch?

Trvalá vlhkosť, striedanie teplôt.

Pôsobenie agresívnych chemikálií pri čistení a dezinfekcii a zároveň pôsobenie vody so zvýšeným ob­ sahom solí.

Zvýšený pohyb osôb – takmer v nepretržitej prevádzke.

Ako tieto vplyvy pôsobia na izoláciu, lepiace a škárovacie hmoty:

RIEŠENIE

Aplikácia

V prípade lepenia metódou bu­ ttering-floating hmotou webercol flex škárujeme dlaždice hmotou weberpox easy po 24 hodinách.

Izolácie, lepiace a škárovacie hmoty sú stále namáhané, tým dochádza k praskli­nám v škárach. Preto od­ porúčame použiť systémové rie­ šenie.

350

Pôsobením vody s obsahom solí dochádza k poškodeniu lepiacich tmelov a tým i k odlupovaniu dlaž­ díc. Agresívne chemikálie narušujú izolácie a prechádzajú do spodných vrstiev konštrukcie.

Potom je treba urobiť kompletnú generálnu rekonštrukciu od nos­ ných konštrukcií až po finálne úpra­ vy interiéru.

názov weberbat opravná hmota weber terizol webercol flex weberpox easy

kód výrobku

spotreba

str.

OH 101 20 7614 F604 LOD 631 4,5

1,5 kg/1mm/m2 2,8 kg/1 mm 4 kg/podľa zuba 0,5 kg/m2

357 309

351


AKO VYKONAŤ HYDROIZOLÁCIU POD ÚROVŇOU TERÉNU BEZ POTREBY POUŽIŤ BITÚMENOVÉ NATAVOVACIE PÁSY?

R

+

Nepevné časti podkladu je potrebné odstrániť.

Hrubé nerovnosti podkladu prestierkujeme výplňovou hmotou webertec 933.

Produkty (webertec 915 alebo webertec Superflex D24) mecha­ nicky premiešame, kým nevznikne homogénna pastovitá hmota bez hrudiek. Ako základný náter pou­ žijeme webertec 901/weber betonkontakt zriedený s vodou podľa tech. listu.

Hydroizolačnú hmotu nanesieme štetcom alebo hladidlom min. v 2 pracovných postupoch. Pozn. V prípade tlakovej vody, musí byť do prvej vrstvy zapracovaná tkanina zo sklených vlákien. Na di­ latačné spoje a škáry je potrebné aplikovať tesniacu pásku.

Antikorovým oceľovým hladidlom vyrovnáme povrch.

Na vyzretú hydroizolačnú vrstvu nalepíme tepelno-izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu. Do­ sky lepíme tou istou hydroizolač­ nou zmesou na terče. Až potom je možné vyplniť stavebné výkopy.

PROBLÉM

Pri stavbe suterénu z betónu mnohé problémy môže spôsobiť vniknutie vlhkosti do konštrukcie:

Starý betón nie je vždy odolný a nepredstavuje dostatočnú ochranu voči vonkajšej vlhkosti.

Betón môže mať lokálne poškodenia a trhliny vzniknuté pri betonáži ale­ bo pri procese sadania…

…alebo praskne pri korózii výstuže.

Zásady efektívneho vyhotovenia vonkajšej hydroizolácie:

+

RIEŠENIE

+

NIEAŠEŠNE IE

Výhody nášho riešenia: jednoduchá aplikácia a spracovateľnosť produktov časová a finančná úspora vhodné na všetky minerálne podklady

Odolnosť izolácie voči vzniku vlh­ kosti nemusí byť dostatočná, najmä voči prechodnému zavodneniu.

352

• Úroveň spodnej vody by mala byť pod podlahou pivnice. • Odvedenie vody z úrovne pod­ základia vykonáme pozdĺžnou drenážou.

• Hydroizoláciu musíme vyhotoviť z nasledujúcich dôvodov: • ochrana pred vstupom vody do konštrukcie • ochrana pred zasypaním

materiál webertec 933 webertec 901 webertec 915 webertec Superflex D24

kód výrobku HKS TEC 003 PRIM001 S TEC 007 S TEC 005

balenie orientačná spotreba na m2 str. 25 kg 10 l 30 l 20 kg

18 kg 50 – 80 ml 4,0 – 5,5 l 3,5 – 4,5 kg

365 360 361 364

353


AKO VYKONAŤ HYDROIZOLÁCIU PROTI TLAKOVEJ VODE POMOCOU BITÚMENOVÝCH STIEROK?

PROBLÉM

R

Príprava podkladu. Očistenie praš­ ného povrchu základovej dosky, za­ oblenie pomocou kotúčovej brúsky.

Vyspravenie väčších nerovností podkladu pomocou hydroizolačnej vysprávkovej malty webertec 933.

Vytvorenie fabionu pomocou hydroizo­lačnej malty webertec 933.

+

+

V prípade tlakovej vody – vloženie sklotextilnej mriežky do prvej, ešte čerstvej vrstvy.

Aplikácia druhej vrstvy hydroizolač­ nej bitúmenovej stierky (2 mm).

Na vyzretú hydroizolačnú vrstvu nalepíme tepelno-izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu. Dosky lepíme tou istou hydroizolačnou zmesou na terče. Až potom je mož­ né vyplniť stavebné výkopy.

Riešenie dilatačných spojov pomo­ cou hydroizolačnej fólie webertec B240.

Riešenie prestupov pri netlakovej vode.

Riešenie vode.

prestupov

pri

tlakovej

RIEŠENIE

+

NIEAŠEŠNE IE

Výhody nášho riešenia: jednoduchá aplikácia a spracovateľnosť produktov časová a finančná úspora vhodné na všetky minerálne podklady šetrné k životnému prostrediu

Vytvorenie fabionu pomocou hydroizo­lačnej malty webertec 933.

354

Penetrácia podkladu produktom webertec 901 zriedený v pomere 1:10 s vodou.

Aplikácia prvej vrstvy hydroizolač­ nej bitúmenovej stierky (1 mm).

materiál webertec 933 webertec 901 webertec 915 webertec Superflex D24

kód výrobku HKS TEC 003 PRIM001 S TEC 007 S TEC 005

balenie orientačná spotreba na m2 str. 25 kg 10 l 30 l 20 kg

18 kg 50 – 80 ml 4,0 – 5,5 l 3,5 – 4,5 kg

365 360 361 364

355


weber akryzol

weber terizol

hydroizolačná hmota názov weber akryzol

hydroizolačná hmota Najdôležitejšie vlastnosti len pre vnútorné použitie dobrá vodotesnosť bezošvé spracovanie

spotreba kód výrobku 1,5 kg/m2 7601

Balenie V 15 kg a 3 kg PE obaloch. Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C.

HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY

Bezpečnosť práce

356

Definícia výrobku Jednozložková hydroizolačná náterová hmota na disperznej báze. Pokyny na spracovanie Na podklad natretý podkladným náterom sa urobí náter weber akryzol po 12 hodinách, pričom je treba zabrániť zaprášeniu a znečisteniu pripraveného podkladu. Hydroizolačná hmota sa pred použitím premieša v prepravnej nádobe plochou tyčou alebo elektrickým miešadlom, a je pripravená na priame použitie. Pripravená zmes sa nanáša štetcom vo dvoch vrstvách. Medzi jednotlivými vrstvami sa môže v kútoch a rohoch vystužiť BE-14. Druhý náter je možné robiť po 12 hodinách. Hydroizolačný náter je možné zaťažiť vodou najskôr po 3 dňoch. Použitie Hmota je určená na vytvorenie hydroizolačných náterov monolitických betónových konštrukcií, izolácie proti zemnej vlhkosti. Použitie je na izolačné nátery nádrží, kolektorov, vodojemov a pod. Nie je vhodný na tesnenie aktívnych trhlín a konštrukcií pred dotvarovaním a na izolácie v agresívnom prostredí.

H301, H314, H317, H319, H370, H400 P101, P102, P261, P280, P301+330+331, P302+352, P303+352, P305+351+338, P309+311

! Aplikácia Aplikujeme prednáter.

Následne vykonáme na­ nesenie prvej vrstvy we­ berakryzolu, do ktorej sa vsadia rohové a prestu­ pové bandážne pásky (BE – 14).

Vykonáme druhý náter weber akryzolu.

Definícia výrobku Jednozložková silikátová hydroizolačná hmota. Zloženie Hmota sa vyrába na báze cementu, minerálnych plnív, modifikujúcich prísad a disperzie.

Aplikácia Najskôr vykonáme na­ tretie podkladu. Nasia­ kavý podklad: weber betonkontak riedený vodou v pomere 1:10. Nenasiakavý podklad: weber bondprimer a necháme cca 3 hodiny zaschnúť.

Podmienky na spracovanie Minimálna teplota ovzdušia pri nanášaní hmoty musí byť +8°C, teplota podkladu +5°C. Hydroizolačný náter je možné zaťažiť vodou najskôr po 3 dňoch.

weber terizol miešame ručnou miešačkou (ma­ ximálne otáčky 500/min.) s vodou v pomere 5-6 l /1vrece, kým nevznikne homogénna, pastovitá hmota bez hrudiek.

Použitie Hmota sa používa na vytvorenie hydroizolačných povlakov monolitických betónových konštrukcií, izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode. Použitie je na izolačné nátery bazénov, nádrží, kolektorov, vodojemov, terás, balkónov, fasádnych plôch, stien a pod. Odoláva olejom, nafte a saponátom. Nie je vhodný na tesnenie aktívnych trhlín a konštrukcií pred dotvarovaním a na izolácie v kyslom a agresívnom prostredí.

Potom hmotu nanášame stierkou 3 x 3 mm v celej ploche. Necháme mini­ málne 6 hodín zavädnúť. Potom aplikujeme druhú vrstvu rovnakým hladi­ dlom.

Spotreba

Nasleduje technologická prestávka 12 hodín, pri ktorej hmota dozrieva a musí byť chránená pred priamym slnkom, aby nedošlo k tvorbe bublín a popraskaniu. Potom môžete nanášať flexibilný alebo fluidný lepiaci tmel, na obklady disperzný lepiaci tmel.

názov spotreba kód výrobku weber terizol 3 kg/m2 7614 (pri odporúčanej hrúbke 3 mm) Balenie V 20 kg papierových obaloch, 48 ks – 960 kg/ paleta. Skladovanie 6 mesiacov od dátumu výroby v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C.

HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY

Spotreba

Najdôležitejšie vlastnosti izolácia voči zemnej vlhkosti a tlakovej vode izolácia bazénov, nádrží, balkónov, terás...

Bezpečnosť práce

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

! 357


weberxerm 844

webertec 946

a presypať kremičitým pieskom frakcie 0,7 -1,2, alebo natrieť kov prípravkom weber bondprimer.

358

Najdôležitejšie vlastnosti hydroizolácia a lepenie v jednom kroku, vytvrdzuje bez trhlín, rýchle schnutie aj pri nízkych teplotách, prekrývanie trhlín do 0,75 mm, obzvlášť ľahké spracovanie. Definícia výrobku Dvojzložkový mrazuvzdorný systém odolný UV žiareniu a soliam, určený na hydroizoláciu a lepenie obkladov a dlažieb. Použitie Hydroizolácia podkladu a lepenie obkladov a dlažieb do exteriéru a interiéru, hlavne na balkóny, terasy a lodžie. Všeobecné požiadavky pre podklad Podklad musí byť čistý, suchý, nezmrznutý, bez voľných častíc. Zbytky vodoodpudivých látok (olej zo šalovania, farby, tuky) musia byť starostlivo odstránené. Pred aplikáciou weberxerm 844 podklad podľa savosti napenetrujte penetračnými nátermi weber betonkontakt alebo weber bondprimer. Vhodné podklady sú všetky murované a betónové povrchy s jemnými povrchovými pórmi. Zásaditosť weberxerm 844 môže viesť v spojení s kovmi k ich korózii. Pri hydroizolácii balkónov a terás je nutné kovové povrchy (okapové plechy zo zinku, hliníku alebo medi) pred zasadením do konštrukcie ochrániť epoxidovým mostíkom

Balenie V 18 kg plastovom vedre. Skladovanie V suchu, nie na mraze, v originálnych, neotvorených nádobách min. po dobu 6 mesiacov. Bezpečnosť práce

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

Definícia výrobku Vodnatá injektážna pasta na báze silanu bez rozpúšťadiel s certifikátom WTA-4-4-04. Použitie K dodatočnej horizontálnej izolácie muriva proti vzlínajúcej vlhkosti beztlakou injektážou. Použitie pri vlhkosti muriva až do 95 % relatívnej vlhkosti. Aplikácia vhodná z exteriéru aj interiéru. Vhodná pre všetky bežné murivá okrem pórobetónu. Balenie 600 ml monoporcia 10 l kanyster Skladovanie V uzavretých originálnych obaloch, temperovaných skladoch nad +5°C po dobu 12 mesiacov. Príprava podkladu Staré, droliace sa, nesúdržné a vlhkosťou poškodené omietky je nutné odstrániť až na nosný podklad (minimálne 0,8 – 1 m od viditeľného poškodenia muriva). Škáry v murive vyškrabať do hĺbky 2 cm a plochu mechanicky očistiť. Pripraviť kolmo vrty v priemere 16 mm vo vzdialenosti 8-12 cm v spodnej horizontálnej škáre. Hĺbka vyvŕtaných obvodov je hrúbka muriva – 5 cm. V prípade vysokej vlhkosti (>57 %) odporúčame vykonať vrty vo dvoch radoch, kde výškový presah nemá byť vyšší viac ako 8 cm.

krémová injektážna pasta Najdôležitejšie vlastnosti vhodná aj pre duté murivo, ľahké a bezpečné použitie, nehrozí nekontrolovateľné vytekanie hmoty z otvorov, spracovanie beztlakovou ručnou injektážou, určená pre vysoký stupeň zavlhčenia do 95 %, neprodukuje soli poškodzujúce murivo. Upozornenie Steny nad miestom injektáže je možné vysušovať na ustálenú vlhkosť len vtedy, pokiaľ na nich nie sú izolujúce obklady a v upravovaných miestnostiach prevládajú dostatočne vhodné podmienky pre schnutie. Pri hrúbke muriva viacej ako 60 cm odporúčame tlakovú injektáž webertec 940 E. V kútoch vykonajte vrty z obidvoch strán. Podľa rozsahu škody je potrebné vykonať zvláštne opatrenia ako napr. dodatočnú vnútornú alebo vonkajšiu izoláciu, alebo aplikácia sanačného systému. Dodržujte pokyny WTA 4-4-04 Injektáž muriva. Nemiešajte s inými stavebnými materiálmi. Nevhodný na pórobetón, betón a tlakovú vodu.

HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY

HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY

vysokoflexibilná hydroizolácia a lepiaci tmel pre obklady a dlažby v jednom výrobku

Spracovanie Hydroizolačná vrstva: Zložka A sa zmieša spolu so zložkou B v pomere 1:1 hmotn. dielu nízkoobrátkovým miešadlom pokiaľ nevznikne homogénna hmota (cca 2-3 minúty). Do rohov, stykov stena-podlaha a dilatácií vložte do prvej vrstvy elastickú pásku B14. Zmiešaný weberxerm 844 nanášajte štetkou alebo hladidlom v 2 až 3 vrstvách aby celková hrúbka dosiahla v každom mieste 2 mm. Druhá, resp. 3 vrstva sa nanáša vtedy, keď predchádzajúca vrstva už nemôže byť poškodená. Aby sa na poréznych podkladoch (betón, poter, omietka) nevytvárali vzduchové bublinky, prvá vrstva sa nanesie v tenkej vrstve a nechá sa preschnúť. Weberxerm 844 sa dá použiť aj na vyplnenie drobných výtlkov a prasklín. V tomto prípade sa zmieša s kremičitým pieskom (zrnitosť 0,1-0,5 mm) v pomere 2:1. Lepiaci tmel: Weberxerm 844 aplikujte hladkou stierkou na pripravenú plochu a potom zjednoťte hrúbku vrstvy zubovou stierkou pod uhlom 45°-60°. Pre plnohodnotné spojenie dlažby s podkladom a zníženie rizika vzniku dutín odporúčame lepiť systémom Buttering-Floating. Škárovanie je možné po min. 12 hodinách.

!

359


webertec 901

HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY

Najdôležitejšie vlastnosti je kompatibilná s cementom a vápnom odolná proti mnohým kyselinám a alkáliám ľahko spracovateľná

360

5. prísada do bitúmenu, vodotesnej hrubej omietky na vnútorné a vonkajšie použitie 6. izolačný ochranný náter proti vlhkosti pre fasády vystavené dažďu hnanému vetrom pred upevnením obkladového tehlového muriva 7. prísada do bitúmenových mált v podzemných objektoch ako sú tunely a šachty v stavebných projektoch

Definícia výrobku webertec 901 je vysoko koncentrovaná bitúmenová emulzia bez rozpúšťadiel, s vysokým obsahom bitúmenu až do 60 %. Je vhodná pre suché aj vlhké povrchy.

Spotreba

Farebné odtiene Vyrába sa v čiernej farbe.

Balenie V 5, 10 a 30 litrových nádobách.

Podmienky na spracovanie Práce spojené s aplikáciou sa nesmú robiť pri teplotách pod +5°C a nad 30°C (vzduch aj konštrukcia) Pri spracovaní je treba vyhnúť sa priamym účinkom tepla a prievanu.

Skladovanie Môže byť skladovaná na suchých miestach bez mrazu v originálne utesnených obaloch po dobu najmenej 12 mesiacov.

Použitie webertec 901 má široký rozsah aplikácie. Je vhodná ako: 1. základný náter pre bitúmenové zmesi na izoláciu proti vlhkosti 2. izolačný a ochranný náter pod úrovňou terénu pre betón, hrubú omietku, murivo, železo, azbest, cement, všetky druhy izolačných dosiek, ktoré sú citlivé na rozpúšťadlá 3. ochranné nátery striech 4. základný náter kovových striech

názov spotreba kód výrobku webertec 901 PRIM 001 ako penetračný náter 50 – 80 ml/m2

Bezpečnosť práce

H301, H314, H317, H319, H370, H400 P101, P102, P261, P280, P301+330+331, P302+352, P303+352, P305+351+338, P309+311

! Obmedzenie použitia: webertec 901 neaplikujte na zamrznuté povrchy. Zinok a hliník by sa nemali natierať webertec 901. Keď sa používa ako prísada do malty, je potrebné sa vyhnúť silnému slnečnému žiareniu a suchým povrchom.

Definícia výrobku webertec 915 je flexibilná, jednozložková, vodotesná izolačná zmes bez obsahu rozpúšťadiel na trvalú a spoľahlivú hydroizoláciu budov pod úrovňou terénu. Zmes webertec 915 má vysokú priľnavosť a schopnosť prekrývať trhliny. Je odolná proti starnutiu, vode a agresívnym látkam, ktoré sa vyskytujú v nekultivovanej pôde. Taktiež je odolná proti vode obsahujúcej sulfáty ako aj voči morskej vode. Pre urýchlenie schnutia môže byť do bitúmenovej zmesi pridaná druhá zložka (reakčný prášok). Farebné odtiene Vyrába sa v čiernej farbe.

vysoko flexibilná izolačná zmes Najdôležitejšie vlastnosti pripravená na okamžité použitie odolná voči tlakovej vode vysoko flexibilná, prekrývajúca trhliny, vodotesná už po krátkej dobe vhodná pre akékoľvek minerálne podklady (suché i mierne vlhké)

Podmienky na spracovanie Práce spojené s aplikáciou sa nesmú robiť pri teplotách pod +1 °C a nad +35°C.

Balenie webertec 915 sa dodáva v 30 litr. nádobách. Prášková zložka sa dodáva v 2 kg vreciach.

Použitie webertec 915 je vhodný na vonkajšiu izoláciu muriva a betónu proti vlhkosti pod úrovňou terénu pre: suterénne murivo betónové podlahové dosky podsypné vrstvy základy budov vhodný na všetky minerálne podklady vhodný na bodové a celoplošné lepenie dosiek z extrudovaného penového polystyrénu používaných ako ochranné, drenážne alebo tepelné izolačné dosky pod úrovňou terénu

Skladovanie Výrobok možno skladovať na suchom mieste, chránenom pred mrazom, v pôvodnom obale najmenej po dobu 12 mesiacov.

Spotreba názov webertec 915

spotreba kód výrobku 4,0 – 5,5 l/m2 S TEC 007 (v závislosti od použitia, pri odporúčanej hrúbke 3 mm)

Bezpečnosť práce

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

!

HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY

bitúmenová emulzia

webertec 915

Obmedzenie použitia: webertec 915 nepoužívajte na natieranie zinku, hlinníku a medi. Výrobok webertec 915 nedrží na polyetyléne. Výrobok webertec 915 nie je odolný voči UV žiareniu. 361


webertec 930

362

Najdôležitejšie vlastnosti mimoriadna odolnosť voči mechanickým a agresívnym vplyvom odolnosť voči mrazom na vnútorné i vonkajšie použite

Spotreba názov webertec 930

spotreba kód výrobku 4 – 6 kg/m2 DS TEC 002 (pri odporúčanej hrúbke 3 mm)

Definícia výrobku webertec Superflex 10 je vysoko flexibilná dvojzložková vodotesná izolačná zmes na hydroizoláciu budov pod úrovňou terénu na báze bitúmenu. Má vysokú priľnavosť a schopnosť spájať trhliny. Je odolná proti starnutiu, vode a agresívnym látkam, ktoré sa vyskytujú v pôde. Taktiež je odolná proti vode obsahujúcej sírany.

Balenie V 25 kg papierových obaloch.

Farebné odtiene Vyrába sa v čiernej farbe.

Definícia výrobku webertec 930 je jednozložkový hydroizolačný tmel na báze cementu, modifikovaný polymérmi, hydraulicky vytvrdzovaný tesniaci prášok s kapilárovým efektom.

Skladovanie Výrobok možno skladovať na suchom mieste v pôvodnom zapečatenom obale najmenej po dobu 9 mesiacov.

Podmienky na spracovanie Práce spojené s aplikáciou sa nesmú robiť pri teplotách pod +1°C a nad 35°C (vzduch aj konštrukcia).

Farebné odtiene Vyrába sa v šedej farbe.

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

Bezpečnosť práce

Použitie webertec Superflex 10 je vhodná: pre vonkajšiu izoláciu muriva proti vlhkosti pod úrovňou terénu pre: suterénne murivo betónové podlahové dosky podsypné vrstvy základy budov betónové stropné dosky, garáže

Podmienky na spracovanie Teplota ovzdušia i podkladu pri aplikácii nesmie klesnúť pod +5°C a nad +30°C. Použitie webertec 930 je vhodný na hydroizoláciu stavebných konštrukcií pod úrovňou zeme v prípade: prízemnej vlhkosti beztlakovej povrchovej vody a presakujúcej vody vody s pozitívnym tlakom vody s negatívnym tlakom do 1,5 bar môže prísť do priameho kontaktu s pitnou vodou, preto je vhodný na vnútornú hydroizoláciu kontajnerov, zásobníkov na vodu s max. výškou vody ≤ 15 metrov.

!

Poznámka: Hydroizolácia musí siahať do výšky 30 cm nad konečnou úrovňou terénu.

2-zložková hydroizolačná zmes Najdôležitejšie vlastnosti je vysoko flexibilná, prekrývajúca trhliny vhodná pre akékoľvek minerálne podklady nie je škodlivá pre životné prostredie protiradónová ochrana Balenie V 30 litrovej súprave s kvapalinou a práškom. Skladovanie Môže byť skladovaná na suchom mieste bez mrazu v originálnom zapečatenom balení po dobu najmenej 12 mesiacov. Bezpečnosť práce

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

!

Spotreba názov webertec Superflex 10

kód výrobku S TEC 004 spotreba 3,5 – 4,5 l/m2 (v závislosti od tlaku vody, pri odporúčanej hrúbke 3 mm)

HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY

HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY

1-zložkový hydroizolačný tmel

webertec Superflex 10

Obmedzenie použitia: webertech Superflex 10 nepoužívajte na natieranie zinku, hlinníku a medi.

363


webertec Superflex D24

Najdôležitejšie vlastnosti schnutie nezávislé od počasia vďaka reakčnému tuhnutiu do 24 hod. odolná voči tlakovej vode (1,0 bar už po 24 hod.) už po 4 hodinách je možné nalepenie izolačných, drenážnych a ochranných platní prekrývanie trhlín nad 2 mm aj pri nízkych teplotách Definícia výrobku webertec Superflex D24 je 2-zložková, vysoko flexibilná, hydraulicky rýchlo tuhnúca stavebná izolácia bez obsahu bitúmenu, na bezpečné izolovanie nových i starých stavieb. webertec Superflex D24 prekrýva trhliny, je priľnavá, odolná voči starnutiu, vode a všetkým agresívnym látkam, ktoré sa vyskytujú v prírodných pôdach. Farebné odtiene Vyrába sa v antracitovej farbe. Podmienky na spracovanie Práce spojené s aplikáciou sa nesmú robiť pri teplotách pod +5°C a nad 30°C (vzduch aj konštrukcia) Pri spracovaní je treba vyhnúť sa priamym účinkom tepla.

Použitie webertec Superflex D24 je vhodný na: na vonkajšiu izoláciu stien v dotyku so zemou – pivničné steny – podlahové dosky – základy – stropy podzemných garáží na utesnenie pracovných a stykových škár vodonepriepustných betónových stavebných dielov v dotyku so zemou na dodatočnú vonkajšiu hydroizoláciu stavby na existujúcich vrstvách bitúmenovej izolácie balkóny i terasy na všetky minerálne podklady (tehla, betón, pórobetón, maltová omietka, poter a pod.) ďalej na bodové alebo celoplošné lepenie polystyrénových platní, izolačných platní z minerálnych vlákien ako sú ochranné alebo drenážne platne Spotreba názov spotreba kód výrobku webertec 3,5 – 4,5 kg/m2 S TEC 005 Superflex D24 (podľa zaťaženia vodou, pri odporúčanej hrúbke 3 mm) Balenie V 24 kg kombinovaných nádobách, ktoré obsahujú tekutinu a prášok. Skladovanie Môžu sa skladovať v suchu, nie na mraze, v originálnych, neotvorených nádobách min. po dobu 6 mesiacov.

Definícia výrobku webertec 933 je rýchlotvrdnúca vysprávková a výplňová suchá maltová zmes s kompenzáciou zmršťovania a nepriepustnosti vody, pre zatesnenie a vyplnenie miest v prechodových oblastiach stena/podlaha, alebo v napojení na stenu. Vhodná pre interiéri exteriér. Taktiež na uzavretie chybných miest v betóne alebo v stene. Vhodná i ako egalizačná stierka. Farebné odtiene Vyrába sa v šedej farbe. Podmienky na spracovanie Práce spojené s aplikáciou sa nesmú robiť pri teplotách pod +5°C a nad 30°C (vzduch aj konštrukcia). Použitie webertec 933 je vhodná pre zatesnenie a vyplnenie miest v prechodových oblastiach stena/ podlaha, alebo v napojení na stenu. Vhodná pre interiér i exteriér. Taktiež na uzavretie chybných miest v betóne alebo v stene. Vhodná i ako egalizačná stierka.

rýchlotuhnúca vysprávková a výplňová maltová zmes Najdôležitejšie vlastnosti vodotesná (vhodná najmä pre problémy s tlakovou vodou) rýchlo tvrdnúca vhodná pre interiér i exteriér jednoduchá aplikácia Balenie V 25 kg papierových obaloch. Skladovanie Suchý a mrazuvzdorný, v originálnom uzavretom balení je skladovateľný minimálne po dobu 9 mesiacov. Bezpečnosť práce

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

!

Spotreba názov webertec 933

spotreba kód výrobku 2 kg/m2 HKS TEC 003 (na 1 mm hrúbky)

HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY

HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY

vysoko flexibilná stavebná hydroizolácia

webertec 933

Poznámka: Vyššie teploty skracujú dobu spracovania, nižšie teploty dobu spracovania predlžujú.

Bezpečnosť práce

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

! 364

365


webertec imper F

weber tekutá lepenka tekutá lepenka

kryštalická hydroizolácia

Najdôležitejšie vlastnosti na vnútorné použitie rozťažnosť až 900 % vypĺňa praskliny

Definícia výrobku Biela, osmotická, hydroizolačná malta proti pozitívnemu a negatívnemu tlaku vody. webertec imper F je kryštalická hydroizolácia betónových povrchov nepodliehajúca zmenám, ktorá rieši problémy spôsobené s negatívnym i pozitívnym tlakom vody a problémy vyskytujúce sa pri zadržiavaní vody (aj pitnej). webertec imper F prostredníctvom osmózy prenikne do kapilárnej štruktúry a spôsobí premenu častí obsahujúcich vodu na nerozpustné soli, upchá kapiláry v betóne a tým spôsobí nepriepustnosť.

HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY

Podmienky na spracovanie Teplota okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5°C a nad +30°C.. Použitie webertec imper F je vhodná ako kryštalická hydroizolácia stien a podláh garáží, pivníc, výťahových šácht a podzemných miestností vo všeobecnosti, proti pozitívnemu a negatívnemu tlaku vody. Ďalej na hydroizoláciu podzemných múrov, podstavcov, betónových základov a múrov, konštrukcií slúžiacich na zadržiavanie vody (aj pitnej) ako sú: nádrže, kanalizácie, vodovody alebo vodojemy, bazény.

Balenie V 25 kg papierových obaloch.

Príprava podkladu Podklad musí byť suchý, čistý, bez prachu, mastnôt alebo voľných častíc. Poškodený povrch (diery a trhliny väčšie ako 3 mm) je potrebné vytmeliť alebo je možné ich prekryť vystužovacou textíliou v kombinácii s weber tekutá lepenka. Pri aplikácii na betónový podklad je potrebné ho nechať vyschnúť. Ostré rohy je potrebné zaobliť.

Skladovanie Na suchom mieste, v neotvorenom a nepoškodenom balení, chránenom proti vlhkosti je možné výrobok skladovať po dobu 12 mesiacov.

Aplikácia Tekutú lepenku je po otvorení potrebné premiešať a následne nanášať na vopred pripravený podklad štetcom alebo valčekom. V prípade

Bezpečnosť práce

názov webertec imper F

kód výrobku SAB 183 spotreba 2 kg/m2 (1 mm hrúbka) 4 kg/m2 (2 mm hrúbka)

Spotreba názov kód výrobku weber tekutá lepenka WTL spotreba Cca 0,6 kg/m2 Balenie a skladovanie: Výrobok je balený v 5 a 10 kg PP vedrách. Výrobok od­ porúčame skladovať pri teplotách od +5°C do +30°C Bezpečnosť práce

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

!

weber tekutá lepenka PROFI

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

!

tekutá lepenka s UV ochranou Najdôležitejšie vlastnosti vysoká odolnosť voči UV a ozónu rozťažnosť až 900 % na vonkajšie a vnútorné použitie ručné nanášanie vypĺňa praskliny

Upozornenie

Spotreba

Definícia výrobku weber tekutá lepenka je vysokopružná, jednozložková emulzia membránovitého typu na báze modifikovaného asfaltu. Je vhodná ako hydroizolácia do interiéru, do kúpeľní a sprchovacích kútov.

potreby sa aplikuje druhá vrstva po vyschnutí prvej. Aplikáciu je možné vykonávať pri teplotách povrchu vyšších ako +5°C.

webertec imper F nepoužívať na: • povrchy, cez ktoré presakuje voda alebo na miesta cez ktoré zjavne preniká voda, bez toho aby sa najskôr neutesnili prípravkom webertec 935 • sadru, vápenné omietky, povrchy ktoré sa už ošetrili nátermi, živicami; takéto povrchy sa musia úplne odstrániť • povrchy vystavené pohybom ako sú strechy, terasy, zastrešenia, stropy • nenanášajte na zmrznuté a rozmrazujúce sa podklady

Definícia výrobku weber tekutá lepenka PROFI je vysokopružná, jednozložková emulzia membránovitého typu na báze modifikovaného asfaltu. Je vhodná na ploché strechy (betón, plech, asfalt, azbest a pod.), zelené strechy, steny, stropy, potrubia, kovové konštrukcie (antikorózny náter), bazény, terasy, balkóny a lodžie, cesty a chodníky. Taktiež je vhodná ako hydroizolácia do interiéru, do kúpeľní a sprchovacích kútov. Aplikuje sa na všetky bežne používané stavebné materiály. Bezpečnosť práce

Spotreba názov weber tekutá lepenka PROFI

kód výrobku WTLP spotreba Cca 1,2 kg/m2

Balenie a skladovanie Výrobok je balený v 5 a 20 kg PP vedrách.. Výrobok odporúčame skladovať pri teplotách od +5°C do +30°C

H315, H317, H318, H335, P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, 304+430, P312, P362, P501

366

HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY

Najdôležitejšie vlastnosti určená i na hydroizoláciu nádrží na vodu neškodná pri styku s pitnou vodou stála a nepodliehajúca zmenám možnosť ručnej i strojovej aplikácie

! 367


Problém – riešenie

Sanujeme vlhké a zasolené murivo. 370 Ako postupovať pri obnove starého muriva so známkami poškodenia vlkosťou a soľou? 376 Ako opravovať poškodené betónové konštrukcie? 378

Prehľad

Štruktúra systému (sanačné omietky) Sanačný systém na betón

380 388

Popis výrobku webersan podhoz WTA - podkladný nástrek webersan vyrovnávací WTA - pórovitá podkladná omietka webersan sanační WTA - sanačná omietka webersan presto 100 - podkladný nástrek webersan presto 200 - sanačná omietka webersan presto 300 - biela štuková omietka weberrep ochrana - ochranný náter weberrep povrch SV - vyrovnávacia malta na betón weberrep vysprávka J SV - vysprávková malta na betón weberrep vysprávka H SV - vysprávková malta na betón weberbat opravná hmota - opravná a vyrovnávacia hmota SHC - hydrofóbny náter

382 383 384 385 386 387 390 391 392 392 393 393

SANAČNÉ SYSTÉMY 368

369


SANUJEME VLHKÉ A ZASOLENÉ MURIVO Prečo sú staré steny vlhké a zasolené?

Pri starom murive často chýba izolácia, ktorá by zabránila vzlínaniu kapilárnej vlhkosti. Súčasne s touto vlhkosťou sa prepravujú rozpustené soli (dusičnany, chloridy a sírany), ktoré sa usadzujú v kapilárach a tým zmenšujú ich priemer. Tým umožňujú vzlínanie vody do väčšej výšky.

V priebehu ročných období sa hranice vlhkosti menia od minimálnej (h) až po maximálnu (H). V tejto oblasti sa vlhkosť najviac odparuje a najviac sa tu ukladajú dopravené soli. Tieto hranice sú pri jedno­ tli­ vých stavbách rôzne, ale spravidla dobre viditeľné.

Voda na povrchu muriva sa odparí, soli sa vysušujú a kryštalizujú. Tým zväčšujú svoj objem a pod vplyvom kryštalického tlaku rozrušujú povrchové vrstvy. Tento proces sa stále opakuje a škody sú stále viditeľnejšie.

Metódy a technické prostriedky na sanáciu vlhkého muriva Základné metódy

Voda vniká do muriva vplyvom chýbajúcej alebo porušenej izolácie, alebo povrchovej úpravy. Jedna z najčastějších škôd spôsobených vlhkosťou muriva sú vlhkostné mapy so soľnými výkvetmi. Zo začiatku pôsobia mapy len neesteticky, ale ďalšie poruchy na seba nenechajú dlho čakať.

Vplyvom vlhkosti sa znižuje tepelno-izolačná schopnosť muriva. Navlhčená omietka pôsobením mrazu začína praskať, a tým sa otvára ďalšiemu prístupu vlhkosti.

V interiéri navlhčené murivo umožňuje výskyt plesní a hnilobných baktérií. Tým sa znižuje komfort užívaných priestorov.

Mechanické – Mechanické metódy nadväzujú na klasické sanačné metódy. Ich úlohou je vytvorenie novej hydroizolačnej clony proti vzlínajúcej vlhkosti a nahrádzajú ručnú prácu klasických metód postupného vybúravania muriva alebo podrezávania tehlového muriva pílou. Strojové podrezávanie reťazovou pílou Strojové podrezávanie kotúčovou pílou Strojové podrezávanie diamantovým lanom Zarážanie antikorových plechov do muriva

Injektážne – injektážne metódy vytvárajú hydroizolačnú clonu formou napúšťania muriva vodoodpudzujúcimi alebo vodonepriepustnými materiálmi. Tlakové – tlakové injektáže studené – tlakové injektáže horúce Beztlakové – utesňujúce – hydrofobizačné – impregnačné

Elektrofyzikálne metódy Jedným z technických prostriedkov voči vzlínaniu vody v murive bez izolácie sú elektrofyzikálne metódy. elektroosmotické magnetokinetické Elektrochemická metóda Je to metóda, ktorá spája vlastnosti tesniacej injektáže a elektrofyzikálneho vysušovania muriva.

Doplnkové metódy Za spolupôsobenia kryštalizujúcich solí nastáva odpadávanie omietky a ďalšie narušovanie muriva, ktorého poškodenie môže byť nebezpečné aj z hľadiska jeho únosnosti.

370

Vykryštalizované soli môžu mať aj hygro­ skopické vlastnosti – môžu viazať vodu z okolitého vzduchu. Spolu s kyslým dažďom sú vhodným prostredím pre baktérie, plesne a riasy. Tie majú snahu si vlhké prostredie zachovať, a tiež nasávajú vlhkosť z okolitého vzduchu.

Pri nepriepustnom obklade stúpa vlhkosť vyššie, než v prípade muriva bez obkladu.

Sanačné omietkové systémy sanačné suché omietkové zmesi sanačné prísady

Vzduchoizolačné systémy Vzduchoizolačné vetracie systémy majú najdlhšiu tradíciu v oblasti sanácie vlhkého muriva. Ich podstata je vo vytvorení vzduchových dutín v stavebnej konštrukcii s prúdiacim vzduchom. vonkajšie vnútorné podpodlažné 371


SANUJEME VLHKÉ A ZASOLENÉ MURIVO Vlhkosť nepriaznivo ovplyvňuje prakticky všetky ostatné vlastnosti materiálov a konštrukcií. Spôsobuje znehodnotenie a následný rozpad materiálov.

lote hodnotu rozpustnosti, začína byť viditeľná vylúčenými kryštálikmi vodorozpustných solí na murive, alebo omietke, ktoré nazývame výkvety.

našanie do muriva je však veľmi časté aj posypovými soľami v zimnom období. Dusičňany sa vyskytujú najmä v poľnohospodárskych objektoch.

Negatívne vplýva na:

Vo všeobecnosti rozlišujeme v prvom rade výkvety vonkajšie - efflorescencie. Za istých špecifických podmienok je možné, že kryštály solí sa vyformujú priamo vo vnútri tehál. Vtedy hovoríme o výkvetoch vnútorných subflorescenciách. Ak táto situácia nastane, hrozí, že kryštalizačný tlak a rast kryštálov spôsobia porušenie a dokonca až deštrukciu muriva. Niektoré druhy solí sú hygroskopické, čo znamená, že viažu na seba vlhkosť z okolitej atmosféry. Priberajú teda do svojej kryštálovej mriežky množstvo molekúl vody, následne kryštalizujú vo vnútri pórov muriva, čo je veľmi nepriaznivé, pretože kryštalizáciou niekoľkonásobne zväčšujú svoj objem.

Po vyhodnotení prieskumov prichádza na rad odsolenie muriva, teda zníženie obsahu škodlivých solí v materiále, resp. ich premena z rozpustných na nerozpustné. Na tento účel sú veľmi vhodné sanačné omietky, pretože ich prednosťou je predovšetkým vysoká rezistencia voči soliam. Ich základným princípom je menšie množstvo pórov oproti bežným omietkam, ale rozmerovo o to väčších. Soli sa hromadia v póroch omietky a postupne ich zapĺňajú. Životnosť dobrej sanačnej omietky je pritom minimálne rovnaká, ako je životnosť sanovaného objektu. Treba však pamätať na to, že ani tá najlepšia sanačná omietka si nebude dobre plniť svoje funkcie, ak pred jej aplikáciou neodstránime príčiny zavlhnutia muriva, medzi ktoré najčastejšie patria: • kyslé dažde - mikroorganizmy - ktoré spôsobujú udržiavanie a dokonca šírenie vlhkosti, • v historických objektoch chýbajúca, v novších zväčša nedostatočne prevedená hydroizolácia, prípadne jej porušenie (viď obr. 1), • chýbajúci okapový chodník pozdĺž líca budovy, prípadne spádovaný smerom k budove, • porušené alebo už nefunkčné zdravotechnické inštalácie, • príliš vysoká hladina podzemnej vody, • nepriaznivé zmeny v objekte, v jeho okolí, • zmeny klimatických pomerov v interiéri objektu alebo v jeho okolí

• energiu - zvýšené náklady na vykurovanie (tehla s hmotnostnou vlhkosťou um=10 %, tepelný odpor R nižší o cca 50 %) • zdravie jedinca - rôzne plesňové ochorenia chronického pôvodu, vleklé ochorenia dýchacích ciest, ... • estetické hľadisko - tvorba výkvetov na rozhraní omietky a vonkajšieho prostredia, kde sa voda zo steny odparuje, respektíve poškodenie alebo aj uvoľnenie obkladu v oblasti sokla, keďže spomínané soli sú hygroskopické, teda viažu na seba vlhkosť, kryštalizujú.

Treba povedať, že všetky uvedené účinky vlhkosti na vlastnosti materiálov sa ešte zhoršujú, ak je murivo zasolené. Často pri pohľade na zavlhnuté objekty vidíme prakticky jasné rozhranie medzi suchou a vlhkou časťou muriva a v jeho okolí rôznofarebné neestetické fľaky. Toto rozhranie, tzv. zóna odparovania, je buď približne v rovnakej výške v celom profile a ploche steny, alebo je premenlivá. Závisí to od typu migrácie vlhkosti a spolu s ňou aj solí v rámci napadnutého stavebného materiálu. Pri výskyte vlhkosti, ktorá sa v stene pohybuje kapilárnou vzlínavosťou, je výška vlhkosti v celom profile zhruba rovnaká, zatiaľ čo pri skondenzovanej vlhkosti, alebo vlhkosti z presakovania dažďovej vody do muriva sú tieto profily značne nerovnomerné a percentuálny výskyt vlhkosti po výške sa dosť líši. Obr. 1 znázorňuje možné transportné cesty vnikania vody do steny v historickom objekte bez realizovanej hydroizolácie, prípadne s už nefunkčnou hydro-izoláciou. Koncentrácia solí sa odparovaním vlhkosti z muriva zvyšuje a ak presiahne pri danej tep372

V rámci tohto procesu dochádza teda k obrovským kryštalickým tlakom v zasolených póroch. Experimentálne pozorovania dokázali, že škody na materiále, spôsobené kryštalizáciou, závisia od rozdelenia pórov. Platí, že čím sú póry muriva menšie, tým väčšia je jeho odolnosť voči kryštalizácii. Praktická vlhkosť tehly sa pohybuje v rozmedzí 0,5 - 1,5 %. Ak murivo obsahuje väčšie množstvo solí, dochádza k vážnemu ovplyvneniu rovnovážnej vlhkosti. Tá môže dosiahnuť viacnásobok rovnovážnej vlhkosti materiálu bez solí. Vysoké percento solí môže teda do značnej miery ovplyvniť vlastný vlhkostný stav konštrukcie a vzhľadom k vzájomnej súvislosti medzi stavbou soľných kryštálov a molekulami vody, ktoré sú nutné pre ich tvorbu, je nebezpečenstvo porúch v prípade výskytu vlhkosti a solí niekoľkonásobne väčšie. Soli sa vyskytujú najmä v mestách na fasádach, často vysoko nad soklovou časťou, pri murive suterénov a mezonetov a lokálne v okolí dažďových zvodov v blízkosti vpustí. V rámci vlhkostných prieskumov sa pri zistení výskytu solí robí skúška obsahu síranov, chloridov a dusičnanov, pretože práve tieto tri druhy solí sa pri vlhkom murive vyskytujú najčastejšie. Prichádza do úvahy ešte výskyt uhličitanov, ale tieto sa v porovnaní s predchádzajúcimi druhmi solí vyskytujú v murivách v oveľa menšej miere. Sírany sa vyskytujú najčastejšie v mestách a prejavujú sa ako výkvety, ktoré vznikajú v dôsledku reakcie vápenného spojiva s oxidom siričitým, ktorý je obsiahnutý v kyslých dažďoch. Ich percentuálny podiel na celkovom obsahu solí v murive len zriedka klesne pod hodnotu 50 %. Chloridy sa vyskytujú najmä v okolí porušených sanitárnych rozvodov, ich zá-

Vplyv orientácie k svetovým stranám Výskyt výkvetov je oveľa vyšší na fasádach, ktoré sú orientované na sever. Je to preto, lebo severná orientácia má dobré predpoklady pre ZDROJE SOLÍ V MURIVE

malta betón

obsahujú portlandský cement

• Omietka • Tehla • Reakcie medzi tehlami a maltou • Kontaminovaná voda • Posypové soli • Kyslé dažde • Čistiace chemické prostriedky

udržiavanie vlhkosti v stene, pretože neprijíma priame slnečné svetlo, ktoré samozrejme vysúša steny rýchlejšie. Situácia sa ešte zhoršuje, ak je táto orientácia vystavená väčšej intenzite hnaných dažďov. Niekedy sa však výkvety objavia aj na novej budove krátko po výstavbe, keď sa vlhkosť v stene rozptýli. Tento efekt sa v zahraničí označuje ako „new building bloom“, čo vo voľnom preklade znamená „vykvitnutie novej budovy“. Výskyt tohto javu spôsobuje najmä to, že murované steny obsahujú značnú vlhkosť zo zámesovej vody, ktorá sa nevyužije pri procese hydratácie. Portlandský cement obsahuje zase voľné alkalické roztoky hydroxidov sodíka a draslíka. Tieto zložky môžu migrovať k povrchu a spôsobiť vykvitnutie budovy. Výskyt uvedeného javu môže byť pritom redukovaný do istej miery použitím nízkoalkalických cementov v maltách.

ZDROJE VLHKOSTI V MURIVE • Počas výstavby: maltou, betónom, omietkou, čistením a dažďom • Po ukončení výstavby: kondenzáciou v stene a priesakom cez škáry muriva, trhlinami, stykmi izolačných dosiek, štítovými stenami, komínom a kondenzáciou v okolí okien a dverí

SPÔSOBY PREVENCIE • Výber vhodných stavebných materiálov • Správny návrh oplechovania otvorov a štítových stien • Kvalitná technologická realizácia: vyplnenie všetkých ložných aj styčných škár, vysušenie a oplechovanie vlhkých otvorov, udržiavanie dutín čistých, chránenie stien počas výstavby a vhodné čistenie stien po ukončení výstavby • Pravidelná a uvedomelá údržba

373


SPRÁVNA DIAGNOSTIKA PODKLADU Zistená vlhkosť konštrukcie sa v princípe rozdeľuje na 4 orientačné stupne podľa tabuľky WTA (za suché murivo sa považuje murivo s 3 – 4% hmotnostnej vlhkosti) stupeň 1 w < 4-5 %

- vlhkosť nízka (nedochádza k deštrukcii omietok mrazom)

stupeň 2

4-5 %

<

w

<

7,5 %

- zvýšená

stupeň 3

7,5 %

<

w

<

10 %

- vysoká

stupeň 4

10 %

<

w

- veľmi vysoká

Zistenú zasolenosť porovnáme s tabuľkou stupňa zasolenia muriva

Pre správny návrh sanačného opatrenia je treba vykonať dôkladný prieskum sanovaného objektu. Firma Saint-Gobain Weber používa na meranie vlhkosti CM prístroj.

Obsah solí v mg/g vzorky a v percentách hmotnosti Stupeň zasolenia muriva

Nízky

374

Metóda s CM prístrojom je veľmi mobilná. Nie je však možné analyzovať veľké množstvo vzoriek v krátkom čase. Metóda využíva chemickú reakciu vody s karbidom vápnika a určuje vlhkosť prepočtom zo stanoveného objemu (tlaku) vzniknutého acetylénu podľa nasledujúceho vzťahu: CaC2+2H2O - CA(OH)2+C2H2

Odber vzoriek sa robí zo zdokumentovaných bodov z problematických miest v tzv. figúrach, ktoré sú v jednom bode vo výške 0,2 – 1,2 a 2,2 m. Odber vzorky sa robí zvnútra muriva cca 10 – 15 cm pod povrchom, v dostatočnom množstve.

Odvážená vzorka sa nasype do tlakovej nádoby, pridajú sa priložené tri oceľové gule, ktoré majú vzorku rozmiešať tak, aby nastala dokonalá chemická reakcia karbidu vápnika s vodou obsiahnutou v skúšobnej vzorke. Ako posledná sa pridá ampulka (1 kus) s karbidom vápnika a nádoba sa uzatvorí.

Nádoba sa potrepe a prebieha reakcia vody s karbidom vápnika - vytvára sa acetylén. Ten začína vyvíjať tlak, ktorý sa prejavuje na pohybe ručičky na manometri. Po 10 až 15 minútach je reakcia ukončená a je možné odrátať nameranú vlhkosť.

Vzorka sa rozdrví na miske priloženou paličkou na malé kúsky, aby bolo možné ju vložiť do tlakovej nádoby.

Na priloženej váhe sa naváži 10g vzorky pri odhadovanej vlhkosti do 16 %, 20g pri odhadovanej vlhkosti do 8 % alebo 100 g pri odhadovanej vlhkosti do 1,4 % (nepoužívame). Čím je vzorka väčšia, tým je meranie presnejšie. POZOR však na pretlakovanie nádoby! Lepšie je začínať od menšieho množstva.

Chloridy mg/g

% hmot.

< 0,75

< 0,075

Dusičnany mg/g

% hmot.

Sírany mg/g

% hmot.

< 1,0

< 0,1

< 5,00

< 0,5

1,0–2,5

0,1–0,25

5,0–20,0

0,2–2,0

Zvýšený

0,75–2,0 0,075–0,2

Vysoký

2,0–5,0 0,20–0,50 2,5–5,0 0,25–0,50 20,0–50,0 2,0–5,0

Veľmi vysoký

> > > > > >

Aké metódy ponúkame

Priamo na manometri sa odčíta nameraná vlhkosť. Pri 10-gramovej vzorke sa hodnota odráta na čiernej stupnici a násobí sa 10x. Nameraná vlhkosť je v %. Pri 20-gramovej vzorke sa hodnota odráta na modrej stupnici a nameraná vlhkosť je priamo v %.100g vzorky nepoužívame - používajú sa iba pri podlahárskych prácach.

Meranie salinity sa robí na vzorkách odobratých na stavbe a dodaných do akreditovanej skúšobne. Výsledky sa porovnávajú a konzultujú. Potom je navrhnutá vhodná metóda sanácie.

Na zabránenie prenikaniu vlhkosti na povrch muriva je treba vytvoriť vrstvu omietky so sieťou kapilár, ktorou sa voda rýchlo a ľahko odparí. Zároveň však táto omietka sama vodu neprijíma a na povrchu je stále suchá.

Aby sa soli nezhromažďovali až na povrchu omietky a nespôsobovali tu poruchy, je treba mať v omietke dostatočné množstvo komôrok, kde sa soli môžu zhromažďovať. Tým nezmenšujú priemer kapilár a neobmedzujú odparovanie vody. Prienik solí na povrch je veľmi pomalý a dlhý. Preto takáto omietka služi veľa rokov.

Pre správnu funkciu omietky a povrchovej úpravy je treba, aby aj konečná povrchová úprava mala dostatočnú paropriepustnosť. Tá musí byť aspoň rovnaká ako paropriepustnosť samotnej omietky. Preto sa nesmú používať také povrchové úpravy, ktoré by omietku uzatvárali.

375


AKO POSTUPOVAŤ PRI OBNOVE STARÉHO MURIVA SO ZNÁMKAMI POŠKODENIA VLHKOSŤOU A SOĽOU?

NIEAŠEŠNE IE R

+

Žiadajte overené sanačné systémy

Aplikácia

Starú, vlhkú a zasolenú omietku je treba odstrániť do výšky min. 80 – 100 cm nad viditeľnú hranicu vlhkosti. Okopanú omietku je treba ihneď odstrániť z pracovného priestoru.

Škáry v murive sa vyškriabu do hĺbky 1 – 2 cm a murivo sa očistí kefou.

Na zvýšenie stability muriva je možné vyškriabané škáry nahradiť inou omietkou s požadovanými parametrami alebo priamo vyplniť sanačným nástrekom.

Vyrovnanie nerovností sa robí už priamo sanačnou omietkou, do ktorej vkladáme úlomky priepustného materiálu ako sú úlomky tehlových škridiel a tehál. Nesmieme používať úlomky betónu a betónových škridiel. Podklad sa môže tiež vyrovnať domurovaním na vápenno-cementovú maltu.

Vlastná sanačná omietka sa robí približne po 3 dňoch. V deň spracovania je treba podklad dôkladne, rovnomerne navlhčiť. Pri vysokých teplotách a veternom počasí je navlhčenie tiež potrebné bezprostredne pred začatím práce.

Sanačná omietka sa nanáša vo vrstve najmenej 3 cm, pri silnejších vrstvách sa robí nanášanie dvojvrstvovo – mokrá do mokrej a záverom sa stiahne a zarovná latou. Sanačná omietka sa ukončí cca 2 cm nad terénom v celej hrúbke.

Po jednom až dvoch dňoch (podľa počasia) sa po dobrom navlhčení na túto omietkovú vrstvu nahodí ešte jedna vrstva sanačnej omietky hrubej 0,5 cm a záverom sa za vlhka uhladí hladidlom. Na dosiahnutie zvlášť hladkého náterového podkladu sa nanesie po 2 – 4 dňoch 3 – 4 mm hrubá vrstva jemnej omietky webersan presto 300.

Ak nemá byť účinok sanačnej omietky negatívne ovplyvňovaný, na vonkajšie plochy na vytváranie štruktúry a farebného tónovania smú byť použité len silikátové alebo silikónové omietky hrubé 1 – 1,5 mm silikátové, silikónové nátery alebo náter weberton redis F. V interiéri použijeme weberlor mineral bez penetrácie. Pred nanášaním musí byť sanačná omietka dobre zatvrdnutá a celkovo vyschnutá (cca po 3 týždňoch).

Omytie (navlhčenie) vodou sa robí pred nahodením nástreku.

Při vyrovnávaní väčších nerovností omietkou je treba omietku vystužiť oceľovou sieťou.

Poznámka: Realizácia sanačných omietok viď technické listy.

Stopy po vlhkosti sa môžu objaviť aj po silnom daždi. Tie ale neznamenajú vážnu hrozbu pre fasádu, ak je už ochránená vodoodpudzujúcou povrchovou úpravou. 376

webersan presto 200/webersan vyrovnávací WTA sa rozmiešava s čistou vodou (cca 12 – 13 l na 1 vrece). Do čistej miešačky dáme cca 10 litrov vody na 1 vrece a podľa potreby pridáme ďalší. Dodatočné pridávanie robíme pomaly a opatrne tak, aby bola malta na konci miešacieho cyklu plasticky tuhá. Čas miešania je najmenej 3 minúty a najviac 7 minút.

názov

kód výrobku

Systém webersan WTA – na mokré a zasolené murivo webersan podhoz WTA - podkladný nástrek P711 webersan vyrovnávací WTA - pórovitá podkladná omietka P712 webersan sanační WTA - sanačná omietka biela P723 Systém webersan presto – na mokré murivo webersan presto 100 - podkladný nástrek SPR 100 webersan presto 200 - sanačná omietka sivá SPR 200 webersan presto 300 - jemná štuková omietka SPR 300

spotreba

RIEŠENIE

PROBLÉM

Príprava podkladu

Na pripravený podklad aplikujeme podkladný nástrek (webersan podhoz WTA – 50 % pokrytie plochy, weber.san presto 100 – 100 % pokrytie plochy). Sanačná omietka se nahadzuje po vyzretí sanačného podkladu.

str.

10 kg/m2 382 383 11 kg/m2/1 cm 384 10 kg/1 cm/m2 10 kg/m2 385 10 kg/1 cm/m2 386 4 - 5 kg/m2 387

377


AKO OPRAVOVAŤ POŠKODENÉ BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE? Diagnostikácia a príprava podkladu

Najprv je treba vykonať prieskum poškodenej konštrukcie a vybrať správne materiály na jej opravu.

Skorodovaný betón sa odstráni až na pevný súdržný podklad. (odporúčame urobiť kontrolu prídržnosti odtrhovými skúškami.)

Oceľová výstuž sa musí zbaviť hrdze obrúsením rotačnou oceľovou kefou alebo brúsnym papierom.

Väčšie nerovnosti, dutiny a chýbajúca ochranná vrstva výstuže sa na malých plochách riešia natiahnutím weberrep vysprávka H SV. Väčšie plochy sa ošetrujú ručne alebo strojovou omietačkou.

Vyhladenie povrchu alebo aj menšie opravy sa robia natiahnutím weberrep vysprávka J, (weberrep povrch - podľa hrúbky vrstvy) ktorá sa vyhladí hladidlom.

Aplikácia

Korózia prvkov betónových konštrukcií – balkónových podest, konštrukčných stĺpov, stien a pod., môže byť zdrojom trvalých a nebezpečných statických porúch, ktoré časom môžu ohroziť ich funkciu. Veľké trhliny, olúpaný betón a hrdzavá výstuž pôsobia tiež veľmi neesteticky. Výstuž sa ošetrí pomocou weberrep ochrana. Pri použití nástrekovej malty na vyrovnanie nerovností je treba ochranný adhézny náter aplikovať na celej ploche.

CHRÁNENÉ

Ak je hodnota pH betónu v rozpätí medzi 12,5 – 9 (prostredie silne zásadité), vtedy je výstuž dočasne chránená pred koróziou. Ak ale pH poklesne na menej než 9, dochádza k rýchlemu zhoršovaniu mechanických vlastností betónu.

Pod vplyvom súčasného prenikania škodlivých plynov a vody do betónu dochádza ku zväčšeniu jeho objemu a utesneniu pórov. Tým sa zhoršuje jeho pevnosť a za súčasnej korózie výstuže dochádza k postupnému rozpadu.

Korózia betónu je proces pomalý, ale trvalý.

1

Pri požiadavke na farebné stvárnenie sa použije ochranný náter na betón weberton purolast (A030).

2

Ak nie je požiadavka na farebné stvárnenie, odporúčame opravenú konštrukciu ošetriť Hydrofóbnym náterom SHC (H705). Tento náter sa používa aj v prípade požiadavky na zvýšenú ochranu konštrukcií pred soľnými roztokmi.

Pri väčších poškodeniach objektu je treba vykonať prieskum konštrukcie odbornou firmou a spôsob opravy konzultovať so špecialistom statikom.

RIEŠENIE

PROBLÉM

HRDZA

3 Na koróziu betónu a betonárskej výstuže má vplyv: * Pórovitosť, kapilarita a poškodenie betónu * agresívny vplyv škodlivín * nedostatočná hrúbka krycej vrstvy betónu

378

Pri nedostatočnej ochrane výstuže preniká voda a škodliviny do betónu a dochádza ku korózii ocele. Tá zväčšuje svoj objem a tým dochádza k rozpadu betónu.

Renovácia betónových konštrukcií musí obsahovať: 1- alkalické pH 2- ochranu pred agresívnymi plynmi a vodou 3- zodpovedajúcu hrúbku krycej vrstvy betónu (2 cm novej systémovej ochrany zodpovedá 10 cm bežného betónu)

názov weberrep ochrana weberrep vysprávka J SV weberrep vysprávka H SV weberrep povrch weberton purolast - náter na betón SHC hydrofóbny náter

kód výrobku

spotreba

str.

SAB100 SAB110 SAB120 SAB130 A030 H705/20, H705/5

2 kg/m2/2 nátery 20 kg/m2/10 mm vrstvy 20 kg/m2/10 mm vrstvy 2 kg/m2/vrstva 1 mm 0,40 kg/2 nátery 0,25 l

390 392 392 391 393

379


ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU

webersan WTA sanačný systém

webersan presto sanačný systém

Sanačný systém spĺňajúci kritériá WTA vhodný na rekonštrukciu silno zavlhnutého a veľmi zasoleného muriva. Omietky sa dajú nanášať ručne alebo strojne. Odporúčame aj na historické budovy.

V prvom rade sa používa na sanáciu vlhkých a zasolených murív v exteriéri alebo interiéri. Je potrebný krátky čas na realizáciu. Odporúčame aj na historické budovy. Použitiu by mala predchádzať analýza podkladu.

produkty

produkty

380

webersan presto 100 podkladný nástrek Systémový produkt na viazanie solí s výbornou priľnavosťou a paropriepustnosťou pre ručné nanášanie.

webersan vyrovnávací WTA Znižuje prienik solí do sanačnej omietky. Može sa použiť aj na vyrovnanie vlhkých murív. Aplikovať sa da ručne a strojovo.

webersan presto 200 sanačná omietka Sanačná omietka pre ručné aj strojné spracovanie dodávaná v bielej farbe.

webersan sanační WTA Sanačná omietka s dobrou paropriepustnosťou a vysokým obsahom pórov je ideálnym podkladom pre štukovú omietku.

webersan presto 300 štuková omietka Vysoko paropriepustný produkt slúži ako podklad pre stvárnenie fasády. Dodáva sa v bielej farbe.

webersan presto 300 štuková omietka Vysoko paropriepustný produkt slúži ako podklad pre stvárnenie fasády. Dodáva sa v bielej farbe.

webersan WTA sanačný systém

5

4

1. murivo 2. webersan podhoz WTA podkladný nástrek 3. webersan vyrovnávací WTA pórovitá omietka 4. webersan sanační WTA sanačná omietka 5. webersan presto 300 štuková omietka 6. tvorba povrchu: • weberpas exclusive a silikátová tenkovrstvá omietka • weberton silikátový fasádny náter • weberton exclusive fasádny náter

webersan presto sanačný systém 3

SANAČNÉ SYSTÉMY NA MURIVO

SANAČNÉ SYSTÉMY NA MURIVO

webersan podhoz WTA podkladný nástrek systémový produkt

2 1

5

1. murivo alebo podklad 2. webersan presto 100 podkladný nástrek 3. webersan presto 200 sanačná omietka 4. webersan presto 300 štuková omietka 5. tvorba povrchu: • weberpas exclusive tenkovrstvá omietka • weberpas silikátová tenkovrstvá omietka • weberton silikátový fasádny náter • weberton exclusive fasádny náter

4 3

2 1

381


webersan podhoz WTA

SANAČNÉ SYSTÉMY NA MURIVO

Najdôležitejšie vlastnosti účinné vysušenie muriva vysoká paropriepustnosť ručné nanášanie Definícia výrobku Suchý minerálny podkladný nástrek so schopnosťou viazať soli vhodný na ručné spracovanie pre vytvorenie podkladu pre sanačný systém webersan WTA. Všeobecné predpisy Nemôže sa používať pri nižších teplotách základnej plochy a vzduchu ako +5°C, a nad teplotu +25°C. Čerstvú omietku je potrebné chrániť pred silným žiareniím slnka a od pôsobenia zrážok. Je zakázané opätovné použitie znečisteného materiálu! Použitie Používa sa ako podkladný nástrek na veľmi vlhké a silno zasolené minerálne povrchy v interiéri a v exteriéri. Použitiu by mala predchádzať analýza podkladu.

Spotreba

kód výrobku SAZ 800 spotreba cca 7 kg/m2 pri 50 %-nom pokrytí

Bratislava, kostol Ducha Svätého

názov webersan podhoz WTA

Balenie V 25 kg pap. obaloch, 1050 kg/paleta Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Bezpečnosť práce

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

!

Všeobecné predpisy Nemôže sa používať pri nižších teplotách základnej plochy a vzduchu ako +5°C, a nad teplotu +25°C. Čerstvú omietku je potrebné chrániť pred silným žiareniím slnka a od pôsobenia zrážok.

Je zakázané opätovné použitie znečisteného materiálu!

Je potrebné vedieť!

Použitie Zadržuje soli. Pri silnom zasolení a zavlhnutí zabráni rozpusteným soliam vsiaknutiu. Používa sa pod sanačnú omietku. Dá sa použiť aj na vyrovnanie povrchu. Pred použitím sa doporučuje vykonať analýzu podkladu.

Pred nástrekom je potrebné povrch dôkladne očistiť a škáry vyškriabať.

Spotreba

názov webersan vyrovnávací WTA

382

pórovitá podkladná omietka

Definícia výrobku Suchá minerálna pórovitá omietka spĺňajúca kritériá WTA ako súčasť sanačného systému webersan WTA.

kód výrobku SAZ 810 spotreba cca 11 kg/m2 / 1 cm

Najdôležitejšie vlastnosti spĺňajúca kritéria WTA účinné viazanie solí vysoký obsah pórov vynikajúca paropriepustnosť Balenie V 20 kg pap. obaloch, 1 050 kg/paleta Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Bezpečnosť práce

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

!

SANAČNÉ SYSTÉMY NA MURIVO

podkladný nástrek

webersan vyrovnávací WTA

Je potrebné vedieť! Pokiaľ je podkladný nástrek zostarnutý je potrebné ho okefovať.

383


384

webersan presto 100

sanačná omietka

Spotreba

Najdôležitejšie vlastnosti spĺňajúca kritéria WTA účinné viazanie solí vysoký obsah pórov vynikajúca paropriepustnosť a vodeodolnosť

názov webersan sanační WTA

Definícia výrobku Suchá minerálna sanačná omietka spĺňajúca kritériá WTA vhodná na rekonštrukciu zavlhnutého a zasoleného muriva ako súčasť sanačného systému webersan WTA. Všeobecné predpisy Nemôže sa používať pri nižších teplotách základnej plochy a vzduchu ako +5°C, a nad teplotu +25°C. Čerstvú omietku je potrebné chrániť pred silným žiarením slnka a od pôsobenia zrážok. Je zakázané opätovné použitie znečisteného materiálu! Použitie Používa sa ako sanačná omietka na veľmi vlhké a silno zasolené minerálne povrchy v interiéri a v exteriéri. Pre veľmi dobrú paropriepustnosť a vysoký obsah pórov je táto omietka ideálným podkladom pre štukovú omietku, ktorá je súčasťou systému. Použitiu by mala predchádzať analýza podkladu.

kód výrobku SAZ 820 spotreba cca 10 kg/m2 / 1 cm

Balenie V 20 kg pap. obaloch, 1 050 kg/paleta Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Bezpečnosť práce

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

!

Definícia výrobku Suchý minerálny podkladný nástrek so schopnosťou viazať soli na ručné spracovanie pre vytvorenie podkladu pre sanačný systém webersan presto. Všeobecné predpisy Nemôže sa používať pri nižších teplotách základnej plochy a vzduchu ako +5°C, a nad teplotu +25°C. Čerstvú omietku je potrebné chrániť pred silným žiareniím slnka a od pôsobenia zrážok. Je zakázané opätovné použitie znečisteného materiálu! Použitie Používa sa ako podkladný nástrek na veľmi vlhké a silno zasolené minerálne povrchy v interiéri a v exteriéri. Použitiu by mala predchádzať analýza podkladu.

Pokiaľ je podkladný nástrek zostarnutý je potrebné ho okefovať.

Najdôležitejšie vlastnosti účinné vysúšanie a naviazanie solí vynikajúca paropriepustnosť a vodeodolnosť jednoduché spracovanie Balenie V 40 kg pap. obaloch, 1 000 kg/paleta Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Bezpečnosť práce

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

!

Spotreba Je potrebné vedieť!

podkladný nástrek

názov webersan presto 100

kód výrobku SPR 100 spotreba cca 10 kg/m2

Je potrebné vedieť! Pred nástrekom je potrebné povrch dôkladne očistiť a škáry vyškriabať.

SANAČNÉ SYSTÉMY NA MURIVO

SANAČNÉ SYSTÉMY NA MURIVO

webersan sanační WTA

385


webersan presto 200

webersan presto 300

386

sanačná omietka

Spotreba

Najdôležitejšie vlastnosti účinné vysúšanie a naviazanie solí vynikajúca paropriepustnosť a vodeodolnosť jednoduché spracovanie vhodná na ručné a strojné nanášanie

názov webersan presto 200

Definícia výrobku Suchá minerálna sanačná omietka dodávaná v bielej farbe vhodná na rekonštrukciu zavlhnutého a zasoleného muriva ako súčasť sanačného systému webersan presto na ručné a strojné nanášanie.. Všeobecné predpisy Nemôže sa používať pri nižších teplotách základnej plochy a vzduchu ako +5°C, a nad teplotu +25°C. Čerstvú omietku je potrebné chrániť pred silným žiareniím slnka a od pôsobenia zrážok. Je zakázané opätovné použitie znečisteného materiálu! Použitie Používa sa ako sanačná omietka na veľmi vlhké a silno zasolené minerálne povrchy v interiéri a v exteriéri. Na sanačnú omietku s voduodpudivím účinkom je možné naniesť systémové tenkovrstvé omietky alebo nátery. Použitiu by mala predchádzať analýza podkladu.

kód výrobku SPR 200 spotreba cca 10 kg/m2 / 1 cm

Balenie V 40 kg pap. obaloch, 1000 kg/paleta Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Bezpečnosť práce

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

!

Definícia výrobku Suchá minerálna omietková zmes vhodná na nové a aj staré podklady alebo ako súčasť sanačných systémov webersan. Všeobecné predpisy Nemôže sa používať pri nižších teplotách základnej plochy a vzduchu ako +5°C,a nad teplotu +25°C. Čerstvú omietku je potrebné chrániť pred silným žiareniím slnka a od pôsobenia zrážok. Je zakázané opätovné použitie znečisteného materiálu! Použitie Na tradičné jadrové omietky, tepelnoizolačné omietky, sanačné omietky systémov webersan, alebo na opravu starších štukových omietok s použitím emulzie H na zlepšenie priľnavosti. Aplikovať sa može v exteriéri a v interiéri. Spotreba

Je potrebné vedieť! Pokiaľ je podkladný nástrek zostarnutý je potrebné ho okefovať.

názov webersan presto 300

kód výrobku SPR 300 spotreba cca 4-5 kg/m2

jemná omietka Najdôležitejšie vlastnosti natierateľný a otapetovateľný podklad vynikajúca paropriepustnosť hydrofobizačná biela farba Balenie V 40 kg pap. obaloch, 1000 kg/paleta Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Bezpečnosť práce

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

!

SANAČNÉ SYSTÉMY NA MURIVO

SANAČNÉ SYSTÉMY NA MURIVO

Banská Bystrica, Štátne lesy SR

387


SANAČNÝ SYSTÉM NA BETÓN Použitie Celý systém slúži na opravu a renováciu starých a poškodených betónových konštrukcií, ako aj na ochranu nových betónových konštrukcií pred škodlivinami. Spotreba

Priemyselne vyrábaný systém vzájomne zladených komponentov, overený a vyskúšaný, slúžiaci na sanáciu betónových konštrukcií, a tiež ako preventívna ochrana nových betónových konštrukcií použitím sanačného náteru weberton purolast (A030).

Všeobecné požiadavky na podklad

Podklad musí byť pripravený podľa jednotlivých stupňov poškodenia betónu.

SANAČNÉ SYSTÉMY NA MURIVO

Typy poškodenia betónových konštrukcií

388

Odporúčané opatrenia: STUPEŇ 1 – ťažko postrehnuteľné poškodenie Póry, štrkové hniezda, nedostatočná hrúbka krytia výstuže, resp. jej tesnosť, vlasové trhliny menšie než 0,2 mm. Napriek týmto javom musí byť na 5-ročnej konštrukcii hĺbka karbonatizácie menšia než 75 % krytia, teda menej než 15 mm, obsah chloridov v betóne musí byť menší než 0,6 %, pevnosť odtrhu musí byť väčšia než 1,5 N/mm2. Opatrenia: Nie sú potrebné špeciálne opatrenia, odporúčame očistiť povrchovú plochu a opatriť ju náterom na betón weberton purolast. STUPEŇ 2 – ľahko viditeľné poškodenie Malé vypukliny, povrch málo odolný voči oteru, vápenaté výkvety, trhlinky menšie než 0,4 mm, nerovnomerne pevný povrch, karbonatizácia betónu je do hĺbky väčšej než 75 % krytia výstuže, obsah chloridov je v rozpätí 0,6 % – 1,0 %, pevnosť odtrhu je 1,0 – 1,5 N/mm2. Opatrenia: Odstránenie skarbonizovanej časti opieskovaním, prípadne tlakovou vodou až po nosný jadrový betón, podklad nechať dobre presušiť. Naniesť vrstvu výplňovej weberrep vysprávka J SV, a poškodené opravované miesta pretrieť náterom na betón weberton purolast. STUPEŇ 3 – pokročilé viditeľné poškodenie Ojedinelé vyduté miesta s vypadanou výplňou, viditeľná korózia výstuže, trhliny pozdĺž výstuže, spieskovatený povrch, trhliny menšie než 0,8 mm, karbonatizácia betónu až po výstuž, obsah chloridov väčší než 1,0 % hmoty. Opatrenia: V oblasti korózie výstuže odstránenie betónu, dokonalé odstránenie hrdze výstuže opieskovaním, odstránenie uvoľnených častí. Očistenú výstuž a pevný betónový podklad opatriť adhéznym náterom weberrep ochrana, nechať

vyschnúť. Naniesť weberrep vysprávka, na dosiahnutie hladkého povrchu po vyschnutí weberrep povrch SV, poškodené opravované miesta pretrieť náterom na betón weberton purolast. STUPEŇ 4 – silné poškodenie v ohraničenom rozsahu Súvisle vypadané miesta v ploche viacerých armovacích prvkov, povrch betónu je drsný a čiastočne opadaný, trhliny v betóne pozdĺž výstuže, trhlinky o veľkosti 0,8 – 2,0 mm, veľké dutiny v betóne, hĺbka karbonatizácie siahajúca až za výstuž, obsah chloridov väčší než 1,0 %. Opatrenia: Vypuklé a koróziou poškodené miesta v celej ploche otĺcť, potom opieskovať, opieskovaním očistiť výstuž od korózie, odstrániť všetky nepevné časti, oceľovú výstuž ošetriť adhéznym náterom weberrep ochrana, naniesť vyrovnávaciu weberrep vysprávka (druh malty podľa hrúbky vrstvy), pri použití nástrekovej malty natrieť adhéznym náterom aj betónový podklad a za mokra naniesť nástrekovú maltu. Po vyschnutí pretrieť sanovanú plochu náterom na betón weberton purolast. STUPEŇ 5 – značne viditeľné poškodenie Veľkoplošné vypukliny a výpadky betónu až za rovinu armatúry, hrubé trhliny väčšie než 2 mm, hĺbka karbonatizácie je až za rovinu výstuže, obsah chloridov je vyšší než 1,0 %, hlavná armatúra je silne skorodovaná. Opatrenia: Poškodené plochy skarbonatizovaného betónu otĺcť až po vrstvu nosného betónu, odstrániť všetky nenosné časti, očistiť opieskovaním, prípadne doplniť silne skorodované časti ocele, stav konštrukcie konzultovať so statikom. Očistenú výstuž a opieskovaný betón opatriť adhéznym náterom weberrep ochrana, na vlhký náter naniesť nástrekovú maltu weberrep vysprávka (druh malty podľa hrúbky vrstvy), minimálne prekrytie armatúry v hrúbke 3,5 cm, pre dosiahnutie hladkého povrchy je možné aplikovať weberrep povrch SV, po vyschnutí pretrieť opravovanú plochu náterom na betón weberton purolast. V prípade, že ide o sanáciu železobetónovej konštrukcie s vyšším obsahom chloridov, alebo je predpoklad namáhania konštrukcie soľnými roztokmi, odporúčame po nanesení náteru na betón weberton purolast impregnovať celú plochu hydrofóbnym impregnačným náterom SHC.

Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +3°C do +25°C.

Aplikácia

Základným krokom sanácie železobetónu je ochrana oceľovej výstuže. weber.rep ochrana chráni oceľovú výstuž výrazným zvýšením alkality prostredia, a zároveň podstatne zvyšuje adhéziu ďalších vrstiev. Pri aplikácii nástrekovej malty sa robí adhézny náter celoplošne.

weberrep vysprávka zušľachtená syntetickou živicou je určená na miestne reparácie väčšieho rozsahu, a na celoplošné vyrovnanie sanovanej konštrukcie. Vysokou priľnavosťou, minimálnym zmrštením a rýchlym nárastom pevnosti výrazne prevyšuje bežné hmoty na cementovej báze. Nanáša sa natiahnutím oceľovým hladidlom.

weberrep vysprávka H SV je hmota špeciálne určená na celoplošné reparácie betónov. Jej výborné mechanické parametre sú výrazne ovplyvnené obsahom výstužných vlákien. Výhodou pri opravách veľkých plôch je možnosť strojového spracovania.

weberrep povrch SV je určený na miestne vyrovnanie, najmä na úpravu povrchov po hrubých reparáciách a ku zjednoteniu s jestvujúcou konštrukciou. Po prebrúsení vytvára ideálny podklad pre fasádny náter. Nanáša sa natiahnutím oceľovým hladidlom.

Silikónový hydrofóbny impregnačný náter SHC chráni betónové konštrukcie všade tam, kde je extrémne zaťaženie posypovými soľami alebo kyselými dažďami. Po jeho aplikácii je výrazne znížená možnosť prenikania agresívnej vody do betónovej konštrukcie.

weberton purolast je čistý akrylátový náter, ktorý je určený špeciálne na ochranu vonkajších plôch betónových konštrukcii. Utesní betón proti vode, oxidu uhličitému, oxidu siričitému a ďalším agresívnym zložkám tzv. kyslého dažďa tak, že škodlivý karbonizačný proces je výrazne obmedzený. Náter je zároveň dostatočne paropriepustný, vlhkosť sa môže z betónu odparovať.

SANAČNÉ SYSTÉMY NA MURIVO

Definícia výrobkov

názov spotreba kód výrobku weberrep ochrana 2 kg/m2/1mm SAB100 weberrep vysprávka J SV 20 kg/m2/1cm SAB115 weberrep vysprávka H SV 20 kg/m2/1cm SAB125 weberrep povrch SV 2 kg/m2/1mm SAB135 SHC hydrofóbny náter 0,25 lt/m2 H705 weberton purolast 0,40 kg/m2 (2 nátery) A030

Najdôležitejšie vlastnosti chráni betón pred škodlivinami zabraňuje škodám spôsobeným koróziou výstuže včasná ochrana šetrí peniaze za drahé opravy nový farebný vzhľad betónových konštrukcií

389


weberrep ochrana

SANAČNÉ SYSTÉMY NA MURIVO

Najdôležitejšie vlastnosti ochrana konštrukcie pred koróziou

390

Definícia výrobku Prášková cementová malta so syntetickými prísadami vylepšujúcimi jej vlastnosti. Na ochranu výztuže v betóne pred koróziou. Zloženie Cement, minerálne plnivá a prísady na vylepšenie vlastností hmoty. Farebný odtieň Sivá. Pokyny na spracovanie weberrep ochrana sa rozriedi čistou vodou do konzistencie hustého cesta, potom sa pomalým pridávaním vody a za stáleho miešania dosiahne konzistencia vhodná na natieranie. Odporúčané množstvo vody je cca 0,25 l na 1 kg suchej zmesi. Riadne očistená, opieskovaná oceľová výstuž sa po celej ploche dôkladne natrie adhéznym náterom. Betónový podklad musí byť pred nanášaním dokonale navlhčený, bez prachu, nenosných častí a bez mastných miest.

Adhézny náter sa nanáša štetcom na podklad. Pri následnom krytí výstuže vyrovnávacou maltou sa musí v závislosti na poveternostných a teplotných podmienkach okolia dodržať časový odstup na zavädnutie náteru cca 30 – 40 minút. V prípade, že na sanáciu použijeme nástrekovú maltu, ktorú nanášame strojovou omietačkou, sa nanášanie robí bezprostredne po natretí podkladu adhéznym náterom. Balenie V 2 kg papierových obaloch, 1050 kg/paleta Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Bezpečnosť práce

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

!

Definícia výrobku Vysprávková malta na betón s hydraulickým spojivom, prísadami, určená na jemné a celoplošné vysprávky betónových konštrukcií v hrúbke do 4 mm. takisto na vyhladenie väčších opráv vykonaných pomocou vyrovnávacích mált. Na ochranu výztuže v betóne pred koróziou Zloženie Anorganické a organické spojivá, plnivá, modifikujúce prísady. Farebný odtieň Sivá. Pokyny na spracovanie weberrep povrch SV sa rozmiešava iba s vodou. Spotreba vody je vďaka špeciálnym prísadám veľmi malá. V jednom pracovnom cykle sa môže nanášať vrstva do 4 mm. vyspravenú plochu po vyschnutí následne ošetríme náterom na betón. V prípade sanácie železobetónovej konštrukcie s vyšším obsahom chloridov, alebo ak je predpoklad, že konštrukcia bude namáhaná soľnými roztokmi, odporúčame po nanesení náteru weberton purolast impregnovať celú plochu hydrofóbnym impregnačným náterom SHC.

vyrovnávacia malta na betón Najdôležitejšie vlastnosti vysoká mechanická pevnosť odolnosť voči mrazu a posypovým soliam Balenie V 25 kg pap. obaloch, 1050 kg/paleta Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Bezpečnosť práce

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

!

SANAČNÉ SYSTÉMY NA MURIVO

ochranný náter

weberrep povrch SV

391


weberrep vysprávka J SV

weberrep vysprávka H SV

weberbat opravná hmota opravná a vyrovnávacia hmota

Definícia výrobku Vyrovnávacia malta na betón s hydraulickými spojivami, s prísadami syntetických živíc, určená na hrubé reparácie betónu. Zloženie Anorganické a organické spojivá, plnivá, modifikujúce prísady.

SANAČNÉ SYSTÉMY NA MURIVO

Podmienky na spracovanie Teplota podkladu a ovzdušia nesmie klesnúť pod +5°C. Je treba zabrániť priamemu pôsobeniu dažďa a slnečného žiarenia. Pokyny na spracovanie weberrep vysprávka H sa rozmiešava iba s vodou. Pridaním nepatrného množstva vody je možné maltu rozmiešať do cestovitej konzistence, ktorú je možné spracovávať špachtľou. Maltou hustej konzistencie je možné vyplniť naraz aj hlboké otvory. Nanáša sa na navlhčený podklad. Na vytvorenie hladkej plochy sa odporúča po vytvrdnutí naniesť weberrep povrch SV. Vyrovnaná plocha sa môže po vyschnutí (najskôr však po 6 dňoch) vyhladiť vybrúsením a následne ošetriť náterom na betón weberton purolast. Náter je vodostály po 48 hodinách. V prípade, že ide o sanáciu železobetónovej konštrukcie s vyšším obsahom chloridov, alebo je predpoklad, že konštrukcia bude namáhaná soľnými roztokmi, odporúčame po nanesení náteru na betón weberton purolast impregnovať celú plochu hydrofóbnym impregnačným náterom SHC.

vysprávková malta na betón J SV Najdôležitejšie vlastnosti na jemné opravy betónu (3 – 30 mm) na uzatvorenie drobných štrkových hniezd jednoduché spracovanie pre ručné a strojné spracovanie Použitie Používa sa na jemné opravy menších výlomov betónu, na uzatvorenie štrkových hniezd pri nedokonalom hutnení pohľadových betónov. Používa sa na výstuže zbavené hrdze a pretreté ochranným náterom proti korózii weberrep ochrana. Spotreba

Najdôležitejšie vlastnosti na hrubé vyrovnanie betónu (30 ­– 80 mm) na uzatvorenie štrkových hniezd

Bezpečnosť práce

Spotreba

!

názov spotreba kód výrobku weberrep 20 kg/m2/vrstva 1 cm SAB125 vysprávka H SV

Spotreba

názov weberbat opravná hmota

kód výrobku OH 101 20 spotreba 1,5 kg/m2 /1mm vrstvy

Pripravené na ďalšie kladenie (steny): asi po 2 hodinách Pochôdznosť: po 3 hodinách Možnosť pretretia: po 24 hodinách Zmesová voda: cca 5 litrov/vrece (25 kg)

Balenie V 25 kg papierových obaloch, 42 ks – 1050 kg/paleta.

Stuhnutú maltu znovu nepoužívajte. Za nepriaznivých podmienok chráňte maltu pred rýchlym vysychaním a udržujte ju vlhkú.

Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych nádobách pri teplotách od +5°C do +25°C

Podmienky na spracovanie Práce spojené s aplikáciou sa nesmú vykonávať pod +5°C (vzduch aj konštrukcia).

Bezpečnosť práce

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

!

SHC hydrofóbny náter

vysprávková malta na betón H SV

Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C.

Balenie V 25 kg pap. obaloch, 1000 kg/paleta

Pokyny na spracovanie weberbat opravná hmota premiešajte s čistou vodou, nechajte 2 – 3 minuty odstáť a potom znovu krátko premiešajte. Nanášajte na podklad s teplotou vyššou než +6°C. Pred samotnou aplikáciou je nutné podklad navlhčiť.

názov spotreba kód výrobku SAB115 weberrep 20 kg/m2/vrstva 1 cm vysprávka J SV

Použitie Používa sa na hrubé opravy výlomov betónu, na uzatvorenie štrkových hniezd pri nedokonalom hutnení pohľadových betónov. Na výplň betónu poškodeného pri korózii armatúry potom, ako bola armatúra zbavená hrdze opieskovaním a natretá ochranným náterom proti korózii - weberrep ochrana.

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

392

Zloženie Na báze cementu s vybranými aditívami.

Použitie • vyrovnáva cementové omietky, betón, plynobetón, murivo, atď. • ako podklad na následné kladenie dlaždíc • ako malta na opravy, zatieranie • opravy dutín • obnova poškodených hrán a rohov

hydrofóbny náter Najdôležitejšie vlastnosti ochrana podkladu pred agresívnym prostredím

Definícia výrobku Vodoodpudzujúci impregnačný prostriedok pripravený na okamžité použitie, na silikónovej báze, na stavebné hmoty všetkého druhu (betón, malta, prírodný a umelý kameň, vápenné farbivá, omietky, nátery).

Balenie V 5 l PE obale, 80 ks – 400 l/paleta. V 20 l PE obale, 20 ks – 400 l/paleta.

Zloženie Silikónová živica, organické rozpúšťadlá (horľavina).

Skladovanie 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C.

Farebné odtiene Bezfarebný náter.

Bezpečnosť práce

Podmienky na spracovanie Hmota sa môže aplikovať v rozpätí teplôt od +5°C až do +25°C.

SANAČNÉ SYSTÉMY NA MURIVO

Definícia výrobku Opravná a vyrovnávacia hmota na použitie vo vnútorných i vonkajších priestoroch. Tuhne bez napätia. Po zaschnutí je možné pretieranie.

Najdôležitejšie vlastnosti rýchlo tuhnúca hmota hrúbka vrstvy: 1 až 20 mm opravy väčšieho i menšieho rozsahu odolná i v mokrých priestoroch

H315, H317, H318, H335 P101, P102, P261, P103, P280, P303+351+338+310, P302+352, P333+313, P304+430, P312, P362, P501

393


Vzorkovník farieb a št ruktúr Vzorkovník farieb 396 Vzorkovník TSR optimalizovaných odtieňov 404 Služby zákazníkom a iné služby 405 Štruktúry tenkovrstvových omietok 407 Vzorkovník weberpas marmolit 408 Vzorkovník weberpas mozaiková omietka 409 Vzorkovník dekoratívnych omietok 410 Vzorkovník náterov 411 Príčiny a technológia riešenia 412

VZORKOVNÍK FARIEB A ŠTRUKTÚR 394

395


ZL1A ZL1A

VZORKOVNÍK FARIEB

HBW HBW 61,9 61,9

ZL1B ZL1B

HBW HBW 69,8 69,8

VZORKOVNÍK FARIEB PRE OMIETKY WEBERPAS COLOR, ZL2A ZL2B ZL2C ZL2D ZL4A ZL4A ZL4B ZL4B ZL3B ZL3C WEBERPAS COLORZL3A PLUS. HBW 62,0

ZL1A ZL1A

HBW HBW 61,961,9 TSR 57,9 %

ZL3A

HBW 48,9 TSR 50,0 %

HBW HBW 48,966,4

HBW HBW HBW 47,8 47,8 HBW 57,671,2

HBW HBW HBW 56,4 56,4 HBW 66,074,1

ZL1B ZL1B

ZL2A ZL2A ZL1C ZL1C

ZL2B ZL2B ZL1D ZL1D

HBW HBW 69,869,8 TSR 60,6 %

ZL3B ZL4A

HBW HBW 66,4 66,4 HBW HBW 74,474,4 TSR 60,7 %

ZL3C ZL5A ZL5A ZL4B

ZL3D ZL5B ZL5B ZL4C

HBW HBW HBW 50,6 50,6 HBW 56,466,0 TSR 54,7 %

HBW HBW HBW 59,6 59,6 HBW 65,371,2 TSR 57,1 %

ZL2B ZL2B

ZL3A ZL3A ZL2C ZL2C

ZL3B ZL3B ZL2D ZL2D

TSR 53,0 %

TSR 56,6 %

TSR 41,5 %

ZL4A

ZL4B ZL5A

ZL4C OR1A OR1A ZL5B

TSR 51,9 %

ZL3B ZL3B

TSR 54,9 %

TSR 49,2 %

ZL2A ZL2A

HBW HBW 62,062,0

HBW 47,8

ZL3A ZL3A

HBW HBW 48,948,9 TSR 42,3 %

HBW HBW 47,857,6 TSR 52,0 %

HBW HBW 62,0 62,0 HBW HBW 73,073,0 TSR 59,9 %

HBW HBW 66,466,4

HBW HBW 50,656,4

HBW HBW 57,657,6

HBW HBW 48,9 48,9 HBW HBW 71,271,2

HBW HBW 57,6 57,6 HBW HBW 74,174,1 TSR 45,2 %

ZL1C ZL1C

ZL1D ZL1D

HBW HBW 73,0 73,0

HBW HBW 74,4 74,4

ZL1E ZL1E

HBW HBW 74,8 74,8

VZORKOVNÍK FARIEB PRE OMIETKY WEBERPAS COLOR, ZL2E ZL4C ZL4C ZL4D ZL4E ZL4E ZL3D ZL3EPLUS. WEBERPAS ZL4D COLOR HBW HBW HBW 65,3 65,3 HBW 71,275,4

HBW HBW 71,4 71,4 HBW 74,4

HBW HBW 74,074,0

ZL2C ZL2C ZL1E ZL1E

ZL2D ZL2D

ZL2E ZL2E

HBW HBW 71,2 71,2 HBW HBW 74,874,8 TSR 26,1 %

ZL3E ZL5C ZL5C ZL4D

HBW HBW HBW 66,2 66,2 HBW 71,474,4 TSR 39,0 %

ZL3C ZL3C ZL2E ZL2E

HBW HBW 66,0 66,0 HBW HBW 75,475,4

HBW HBW 74,1 74,1 TSR 15,3 %

ZL5D ZL5D ZL4E

HBW HBW 70,5 70,5 HBW 74,0 TSR 24,4 %

ZL3D ZL3D

HBW HBW 71,2 71,2 TSR 48,4 %

TSR 33,4 %

HBW HBW 75,4 75,4 TSR 14,3 %

ZL5E ZL5E

HBW HBW 74,074,0 TSR 20,6 % HBW HBW 74,4 74,4 TSR 57,4 %

ZL4E OR1C OR1C ZL5D

ZL4A ZL4A ZL3C ZL3C

TSR 53,0 %

ZL4B ZL4B ZL3D ZL3D

ZL4C ZL4C ZL3E ZL3E

TSR 35,6 %

TSR 36,8 %

ZL5D OR2B OR2B OR1C

ZL5E OR2C OR2C OR1D

OR2D OR2D OR1E

OR2E OR2E

ZL5B ZL5B ZL4D ZL4D

ZL5C ZL5C ZL4E ZL4E TSR 40,3 %

ZL5D ZL5D TSR 48,9 %

ZL5E ZL5ETSR 42,4 %

TSR 47,0 %

TSR 18,7 %

TSR 50,4 %

HBW HBW 47,8 47,8 HBW HBW 66,066,0

HBW HBW HBW 66,2 66,2 HBW 66,271,4

HBW HBW 56,4 56,4 HBW HBW 71,271,2

HBW HBW HBW 64,5 64,5 HBW 70,574,0 TSR 40,6 %

HBW HBW 65,3 65,3 HBW HBW 74,474,4

TSR 43,7 %

OR1D OR1D ZL5E

HBW HBW 70,8 70,8 HBW 74,0

ZL4D ZL4D

TSR 48,6 %

HBW HBW 71,4 71,4

TSR 34,6 %

OR1E OR1E

HBW HBW 74,374,3 TSR 35,8 %

ZL4E ZL4E

TSR 19,0 %

ZL4A ZL4A TSR 49,0 %

ZL4B ZL4B TSR 52,5 %

ZL5A ZL5A ZL4C ZL4C TSR 46,0 %

HBW HBW 50,6 50,6 HBW HBW 65,365,3

TSR 50,4 % HBW HBW 59,6 59,6 HBW HBW 71,471,4

OR1A TSR 37,5 %

OR1B OR2A TSR 43,2 %

OR1C OR3A OR3A TSROR2B 37,0 %

HBW HBW HBW 31,2 31,2 HBW 40,064,5

OR2C TSR 47,6 % HBW HBW HBW 42,5 42,5 HBW 52,670,8

OR1D OR3B OR3B

OR1E OR3C OR3C OR2D TSR 40,8 %

OR3D OR3D OR2E TSR 40,6 %

OR3E OR3E TSR 31,2 %

ZL5B ZL5B

OR1A OR1A ZL5C ZL5C

OR1B OR1B ZL5D ZL5D

OR1C OR1C ZL5E ZL5E

OR1D OR1D

OR1E OR1E

HBW 46,2

ZL5A ZL5A

HBW HBW 50,650,6 TSR 29,8 %

OR2A

HBW 30,7 TSR 23,0 %

OR1A OR1A

HBW HBW 46,246,2 TSR 21,4 %

OR3A

HBW 31,2 TSR 15,1 %

HBW HBW 56,456,4

HBW HBW 30,766,2

HBW HBW 59,659,6 TSR 37,7 %

OR2B OR3A

HBW HBW 31,240,0 TSR 32,8 %

HBW HBW HBW 30,7 30,7 HBW 66,266,2

HBW HBW 46,2 46,2 HBW HBW 66,266,2 TSR 33,8 %

OR2C OR4A OR4A OR3B

HBW HBW HBW 39,9 39,9 HBW 42,552,6 TSR 38,8 %

OR1B OR1B

OR2A OR2A OR1C OR1C

TSR 13,3 %

TSR 15,5 %

HBW HBW 66,266,2

OR3B OR4A

HBW HBW 39,942,5 TSR 23,0 %

HBW HBW 30,7 30,7 HBW HBW 64,564,5

HBW HBW HBW 40,0 40,0 HBW 64,570,5

HBW HBW 66,2 66,2 HBW HBW 70,570,5 TSR 20,8 %

OR2D OR4B OR4B OR3C

HBW HBW HBW 47,7 47,7 HBW 54,763,5 TSR 41,4 %

OR2B OR2B OR1D OR1D

HBW HBW 40,0 40,0 HBW HBW 70,870,8 TSR 8,9 %

HBW HBW HBW 52,6 52,6 HBW 70,874,0

HBW HBW 66,2 66,2 HBW HBW 74,074,0

HBW HBW HBW 54,7 54,7 HBW 63,574,3

HBW HBW 64,5 64,5 HBW HBW 74,074,0 TSR 11,6 %

OR2E OR4C OR4C OR3D

HBW HBW HBW 58,7 58,7 HBW 65,770,2 TSR 6,5 %

OR2C OR2C OR1E OR1E

HBW HBW 52,6 52,6 HBW HBW 74,374,3

OR3D OR4C

OR3E OR4D

HBW HBW 58,765,7

HBW HBW 70,5 70,5

HBW HBW 65,7 65,7 HBW 70,2

HBW HBW 70,8 70,8 TSR 17,8 %

OR4D OR4D OR3E

HBW HBW 67,0 67,0 HBW 71,5 TSR 7,9 %

OR2D OR2D

HBW HBW 63,5 63,5 TSR 27,9 %

TSR 30,9 %

OR3C OR4B

HBW HBW 47,754,7

HBW HBW 63,5 63,5 HBW 74,3

HBW HBW 67,071,5

HBW HBW 74,0 74,0

HBW HBW 71,571,5

HBW HBW 74,3 74,3 TSR 9,0 %

HBW HBW 72,972,9 TSR 42,0 % HBW HBW 70,2 70,2 TSR 6,7 %

OR4E

HBW 72,9

OR3B OR3B OR2D OR2D

OR3C OR3C OR2E OR2E

OR3D OR3D

OR3E OR3E

OR3A OR3A

OR3B OR3B

OR4A OR4A OR3C OR3C

OR4B OR4B OR3D OR3D

OR4C OR4C OR3E OR3E

OR4D OR4D

OR4E OR4E

HBW HBW 39,9 39,9 HBW HBW 54,754,7

HBW HBW 47,7 47,7 HBW HBW 65,765,7

TSR 31,5 %

OR2E OR2E

OR3A OR3A OR2C OR2C

HBW HBW 42,542,5

TSR 9,6 %

OR4E OR4E

OR2B OR2B

396 HBW HBW 31,231,2

TSR 23,1 %

HBW HBW 70,270,2

OR2A OR2A

HBW HBW 31,2 31,2 HBW HBW 42,5 42,5 HBW HBW 30,730,7 HBW HBW 40,040,0 HBW HBW 52,652,6 HBW HBW 63,563,5 Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti. Z tohto dôvodu slúži vzorkovník len pre orientáciu. Fyzické vzorky jednotlivých materiálov a ich odtieňov Vám dodajú na požiadanie naši technicko-obchodní poradcovia. Pri objednávaní omietky sýteho farebného odtieňa z iného vzorkovníka ako zo vzorkovníka OR4A OR4B OR4C OR4D Weber Terranova, je ich možné vyrobiť len ako weberpas color alebo weberpas color plus. Iné druhy omietok je možné vyrobiť až po obdržaní receptúry a HBW následnej sa stanoví jednotlivých farieb HBW 39,9 47,7 konzultácii s TOP – cena HBW 58,7 individuálne. O použitíHBW 67,0 pre kontaktné zatepľovacie systémy sa informujte u svojho technicko-obchodného poradcu.

TSR 33,8 %

HBW HBW 74,0 74,0

ZL5C OR2A OR2A OR1B

HBW HBW 47,847,8

TSR 36,7 %

ZL4D OR1B OR1B ZL5C

HBW HBW HBW 46,2 46,2 HBW 59,665,3

ZL5B OR1A

HBW HBW 46,259,6

TSR 41,0 %

ZL3E ZL3E

ZL5A

HBW 50,6

TSR 18,8 %

HBW HBW 54,7 54,7 HBW HBW 65,7 65,7 HBW HBW 71,5 71,5 HBW HBW 70,270,2 Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti. Z tohto dôvodu slúži vzorkovník len pre orientáciu. Fyzické vzorky jednotlivých materiálov a ich odtieňov Vám dodajú na požiadanie naši technicko-obchodní poradcovia. Pri objednávaní omietky sýteho farebného odtieňa z iného vzorkovníka ako zo vzorkovníka OR4E Weber Terranova, je ich možné vyrobiť len ako weberpas color alebo weberpas color plus. Iné druhy omietok je možné vyrobiť HBW 72,9až po obdržaní receptúry a následnej konzultácii s TOP – cena sa stanoví individuálne. O použití jednotlivých farieb pre kontaktné zatepľovacie systémy sa informujte u svojho technicko-obchodného poradcu. HBW HBW 58,7 58,7 HBW HBW 71,571,5

HBW HBW 67,0 67,0

HBW HBW 72,9 72,9

397


VZORKOVNÍK FARIEB VZORKOVNÍK FARIEB PRE OMIETKY WEBERPAS AKRYLÁTOVÁ, WEBERPAS AKRYLÁT-SILIKÓNOVÁ, WEBERPAS WINTER, WEBERPAS NOVA, WEBERPAS INTERIÉROVÁ, WEBERPAS TOPDRY AT.

TSR 56,9 %

TSR 59,2 %

TSR 61,8 %

TSR 61,5 %

TSR 64,3 %

TSR 65,3 %

TSR 64,2 %

TSR 61,0 %

TSR 64,0 %

TSR 64,0 %

TSR 58,6 %

TSR 64,4 %

TSR 62,7 %

TSR 68,4 %

TSR 51,9 %

TSR 56,5 %

TSR 64,7 %

TSR 54,9 %

TSR 55,5 %

TSR 59,4 %

TSR 61,1 %

TSR 59,2 %

TSR 52,0 %

TSR 60,6 %

TSR 43,7 %

TSR 48,9 %

TSR 60,7 %

TSR 61,1 %

TSR 60,7 %

TSR 61,2 %

TSR 59,9 %

TSR 61,6 %

TSR 55,5 %

TSR 58,6 %

TSR 61,7 %

TSR 55,6 %

TSR 65,1 %

TSR 46,5 %

TSR 54,1 %

TSR 58,3 %

TSR 57,7 %

TSR 65,0 %

TSR 52,6 %

TSR 57,9 %

TSR 57,7 %

TSR 51,6 %

TSR 57,0 %

TSR 60,6 %

TSR 62,3 %

TSR 54,6 %

TSR 59,9 %

TSR 62,5 %

TSR 63,5 %

TSR 42,8 %

TSR 50,0 %

TSR 56,8 %

TSR 62,6 %

TSR 47,0 %

TSR 59,5 %

TSR 34,3 %

TSR 45,1 %

TSR 53,9 %

TSR 59,6 %

TSR 44,6 %

TSR 50,5 %

TSR 56,5 %

TSR 62,6 %

TSR 40,2 %

TSR 47,8 %

TSR 54,2 %

Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti. Z tohto dôvodu slúži vzorkovník len pre orientáciu. Fyzické vzorky jednotlivých materiálov a ich odtieňov Vám dodajú na požiadanie naši technicko-obchodní poradcovia. Pri objednávaní omietky sýteho farebného odtieňa z iného vzorkovníka ako zo vzorkovníka Weber Terranova, je ich možné vyrobiť len ako weberpas color alebo weberpas color plus. Iné druhy omietok je možné vyrobiť až po obdržaní receptúry a následnej konzultácii s TOP – cena sa stanoví individuálne. O použití jednotlivých farieb pre kontaktné zatepľovacie systémy sa informujte u svojho technicko-obchodného poradcu.

398

VZORKOVNÍK FARIEB PRE OMIETKY WEBERPAS SILIKÁTOVÁ, WEBERPAS AKRYLÁTOVÁ, WEBERPAS AKRYLÁT-SILIKÓNOVÁ, WEBERPAS NOVA, WEBERPAS EXCLUSIVE, WEBERPAS CLEAN, WEBERPAS WINTER, WEBERPAS TOPDRY SN, WEBERPAS TOPDRY ST, WEBERPAS INTERIÉROVÁ, WEBERPAS AQUABALANCE, WEBERPAS EXTRA CLEAN ACTIVE

Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti. Z tohto dôvodu slúži vzorkovník len pre orientáciu. Fyzické vzorky jednotlivých materiálov a ich odtieňov Vám dodajú na požiadanie naši technicko-obchodní poradcovia. Pri objednávaní omietky sýteho farebného odtieňa z iného vzorkovníka ako zo vzorkovníka Weber Terranova, je ich možné vyrobiť len ako weberpas color alebo weberpas color plus. Iné druhy omietok je možné vyrobiť až po obdržaní receptúry a následnej konzultácii s TOP – cena sa stanoví individuálne. O použití jednotlivých farieb pre kontaktné zatepľovacie systémy sa informujte u svojho technicko-obchodného poradcu.

399


VZORKOVNÍK FARIEB VZORKOVNÍK FARIEB PRE OMIETKY WEBERPAS SILIKÁTOVÁ, WEBERPAS AKRYLÁTOVÁ, WEBERPAS AKRYLÁT-SILIKÓNOVÁ, WEBERPAS NOVA, WEBERPAS EXCLUSIVE, WEBERPAS CLEAN, WEBERPAS WINTER, WEBERPAS TOPDRY SN, WEBERPAS TOPDRY ST, WEBERPAS INTERIÉROVÁ, WEBERPAS AQUABALANCE, WEBERPAS EXTRA CLEAN ACTIVE

TSR 30,6 %

TSR 39,4 %

TSR 50,7 %

TSR 58,9 %

TSR 29,6 %

TSR 38,9 %

TSR 48,7 %

TSR 58,1 %

TSR 35,7 %

TSR 47,2 %

TSR 54,3 %

TSR 54,6 %

TSR 28,4 %

TSR 41,1 %

TSR 52,8 %

TSR 60,8 %

TSR 25,8 %

TSR 38,9 %

TSR 47,3 %

TSR 62,2 %

TSR 36,3 %

TSR 44,9 %

TSR 51,1 %

TSR 55,1 %

TSR 21,1 %

TSR 31,6 %

TSR 45,5 %

TSR 59,3 %

TSR 54,0 %

TSR 58,8 %

TSR 59,9 %

TSR 52,2 %

TSR 29,9 %

TSR 42,7 %

TSR 50,4 %

TSR 65,8 %

TSR 49,2 %

TSR 57,6 %

TSR 63,4 %

TSR 61,4 %

TSR 43,1 %

TSR 51,2 %

TSR 55,5 %

TSR 62,2 %

TSR 31,9 %

TSR 44,4 %

TSR 54,8 %

TSR 58,5 %

TSR 31,4 %

TSR 43,4 %

TSR 53,4 %

TSR 59,8 %

TSR 18,9 %

TSR 31,9 %

TSR 44,2 %

TSR 60,5 %

TSR 29,5 %

TSR 40,3 %

TSR 50,0 %

TSR 56,6 %

TSR 23,6 %

TSR 34,8 %

TSR 47,4 %

TSR 57,8 %

TSR 43,6 %

TSR 50,2 %

TSR 55,8 %

TSR 56,9 %

TSR 15,5 %

TSR 25,7 %

TSR 40,2 %

TSR 58,3 %

TSR 44,4 %

TSR 51,8 %

TSR 60,4 %

TSR 49,7 %

TSR 22,9 %

TSR 35,6 %

TSR 48,9 %

TSR 65,1 %

TSR 62,9 %

TSR 65,3 %

TSR 45,2 %

Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti. Z tohto dôvodu slúži vzorkovník len pre orientáciu. Fyzické vzorky jednotlivých materiálov a ich odtieňov Vám dodajú na požiadanie naši technicko-obchodní poradcovia. Pri objednávaní omietky sýteho farebného odtieňa z iného vzorkovníka ako zo vzorkovníka Weber Terranova, je ich možné vyrobiť len ako weberpas color alebo weberpas color plus. Iné druhy omietok je možné vyrobiť až po obdržaní receptúry a následnej konzultácii s TOP – cena sa stanoví individuálne. O použití jednotlivých farieb pre kontaktné zatepľovacie systémy sa informujte u svojho technicko-obchodného poradcu.

400

TSR 55,5 %

Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti. Z tohto dôvodu slúži vzorkovník len pre orientáciu. Fyzické vzorky jednotlivých materiálov a ich odtieňov Vám dodajú na požiadanie naši technicko-obchodní poradcovia. Pri objednávaní omietky sýteho farebného odtieňa z iného vzorkovníka ako zo vzorkovníka Weber Terranova, je ich možné vyrobiť len ako weberpas color alebo weberpas color plus. Iné druhy omietok je možné vyrobiť až po obdržaní receptúry a následnej konzultácii s TOP – cena sa stanoví individuálne. O použití jednotlivých farieb pre kontaktné zatepľovacie systémy sa informujte u svojho technicko-obchodného poradcu.

401


VZORKOVNÍK FARIEB VZORKOVNÍK FARIEB PRE OMIETKY WEBERPAS SILIKÁTOVÁ, WEBERPAS AKRYLÁTOVÁ, WEBERPAS AKRYLÁT-SILIKÓNOVÁ, WEBERPAS NOVA, WEBERPAS EXCLUSIVE, WEBERPAS CLEAN, WEBERPAS WINTER, WEBERPAS TOPDRY SN, WEBERPAS TOPDRY ST, WEBERPAS INTERIÉROVÁ, WEBERPAS AQUABALANCE, WEBERPAS EXTRA CLEAN ACTIVE TSR 54,1 %

TSR 58,1 %

TSR 64,7 %

TSR 56,8 %

TSR 54,9 %

TSR 61,6 %

TSR 62,6 %

TSR 23,9 %

TSR 63,5 %

TSR 67,4 %

TSR 43,4 %

TSR 52,8 %

TSR 31,9 %

TSR 40,4 %

TSR 47,4 %

TSR 20,8 %

TSR 57,5 %

TSR 60,4 %

TSR 51,4 %

TSR 58,0 %

TSR 32,2 %

TSR 46,4 %

TSR 55,0 %

TSR 22,0 %

TSR 61,8 %

TSR 39,6 %

TSR 51,1 %

TSR 59,1 %

TSR 32,3 %

TSR 38,2 %

TSR 47,6 %

TSR 17,0 %

TSR 61,1 %

TSR 25,6 %

TSR 37,0 %

TSR 50,3 %

TSR 27,0 %

TSR 42,8 %

TSR 53,2 %

TSR 17,4 %

TSR 53,9 %

TSR 37,4 %

TSR 45,5 %

TSR 50,4 %

TSR 27,3 %

TSR 41,3 %

TSR 53,6 %

TSR 11,6 %

TSR 57,5 %

TSR 56,2 %

TSR 57,1 %

TSR 64,8 %

TSR 20,5 %

TSR 36,0 %

TSR 47,4 %

TSR 12,1 %

TSR 49,6 %

TSR 56,0 %

TSR 58,8 %

TSR 48,2 %

TSR 21,2 %

TSR 35,4 %

TSR 46,0 %

TSR 61,1 %

TSR 52,6 %

TSR 57,1 %

TSR 61,9 %

TSR 49,8 %

TSR 63,1 %

TSR 60,0 %

TSR 59,6 %

TSR 58,1 %

TSR 54,3 %

TSR 59,8 %

TSR 61,3 %

TSR 42,7 %

TSR 61,6 %

TSR 61,5 %

TSR 57,9 %

TSR 53,4 %

Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti. Z tohto dôvodu slúži vzorkovník len pre orientáciu. Fyzické vzorky jednotlivých materiálov a ich odtieňov Vám dodajú na požiadanie naši technicko-obchodní poradcovia. Pri objednávaní omietky sýteho farebného odtieňa z iného vzorkovníka ako zo vzorkovníka Weber Terranova, je ich možné vyrobiť len ako weberpas color alebo weberpas color plus. Iné druhy omietok je možné vyrobiť až po obdržaní receptúry a následnej konzultácii s TOP – cena sa stanoví individuálne. O použití jednotlivých farieb pre kontaktné zatepľovacie systémy sa informujte u svojho technicko-obchodného poradcu.

402

Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti. Z tohto dôvodu slúži vzorkovník len pre orientáciu. Fyzické vzorky jednotlivých materiálov a ich odtieňov Vám dodajú na požiadanie naši technicko-obchodní poradcovia. Pri objednávaní omietky sýteho farebného odtieňa z iného vzorkovníka ako zo vzorkovníka Weber Terranova, je ich možné vyrobiť len ako weberpas color alebo weberpas color plus. Iné druhy omietok je možné vyrobiť až po obdržaní receptúry a následnej konzultácii s TOP – cena sa stanoví individuálne. O použití jednotlivých farieb pre kontaktné zatepľovacie systémy sa informujte u svojho technicko-obchodného poradcu.

403


VZORKOVNÍK TSR OPTIMALIZOVANÝCH ODTIEŇOV (TECHOLÓGIA REFLEX) PRE OMIETKY

SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM Vzorkovník farieb

WEBERPAS COLOR, WEBERPAS COLOR PLUS, WEBERPAS AKRYLÁTOVÁ, WEBERPAS AKRYLÁT-SILIKÓNOVÁ XCE3A

XHN2B

XHN6B

XSE4C

XCE3B

XHN3B

XZE7A

XSE5C

XCE7B

XHN4B

XMO5A

X400A

Saint-Gobain Weber prináša farbu do Vášho života. Ak myslíte na žiarivú žltú, teplú červenú, živú zelenú alebo jasnú modrú – my Vám poskytneme to najlepšie farebné riešenie.Pre možnosť výberu farebných riešení fasád poskytujeme kompletné vzorkovníky našich farebných odtieňov.

XCE8B

Balenie (ks)

Cena/ks (bez DPH)

Cena/ks (s DPH 20 %)

1 ks

32,00 €

38,40 €

XHN5B

XSE1B

Sanačné analýzy

Na základe vzoriek muriva odobratých priamo na stavbe spracujeme analýzu stavu zavlhnutia a zasolenia muriva a navrhneme najvhodnejší systém sanácie pomocou sanačných systémov Weber – Terranova. Balenie (ks)

Cena/ks (bez DPH)

Cena/ks (s DPH 20 %)

návrh

76,35 €

91,62 €

X400B

Teplotechnický výpočet X425A

Na základe odborného posúdenia jestvujúceho obvodového plášťa Vám spracujeme návrh jeho optimálneho zateplenia pomocou počítača.

X515A

Balenie (ks)

Cena/ks (bez DPH)

Cena/ks (s DPH 20 %)

1 ks

30,00 €

36,00 €

Farebné štúdio

Navrhujeme farebné úpravy podľa nášho farebníka aj v kombinácii zvláštnych farebných odtieňov. Návrh farebného riešenia fasády obsahuje 4 alternatívne riešenia. Balenie (ks)

Cena/ks (bez DPH)

Cena/ks (s DPH 20 %)

návrh

50,00 €

60,00 €

Termovízne meranie

je vhodné na zisťovanie porúch v tepelnoizolačných systémoch starších i nových stavieb. Umožňuje odhaliť miesta kde dochádza k prestupu tepla napr. obvodovou konštrukciou.

TSR (Total Solar Reflectivity) Komplexným spôsobom hodnotenia odrazivosti povrchovej úpravy je TSR. TSR je parameter udávaný v [%], ktorý vyjadruje schopnosť materiálu odraziť slnečné žiarenie od svojho povrchu späť do atmosféry. Materiály s bielym povrchom majú zvyčajne hodnotu TSR 75 % a viac, naopak čierne povrchy dosahujú aj 4 %. Napríklad hodnota TSR 29 vyjadruje, že 29 % žiarenia sa odrazí a 71 % žiarenia je absorbované materiálom a spôsobuje zvyšovanie jeho teploty. Pri použití tmavých farebných odtieňov odporúčame vziať do úvahy normové požiadavky (HBW) a zároveň hodnoty TSR. 404

Balenie (ks)

Cena/ks (bez DPH)

Cena/ks (s DPH 20 %)

meranie

100,00 €

120,00 €

Vypracovanie odborného posúdenia

a poskytnutie odborného poradenstva pri výskyte zákonom chránených živočíchov – netopiere a vtáky, vo všetkých fázach realizácie kontaktného zatepľovacieho systému. Balenie (ks)

Cena/ks (bez DPH)

Cena/ks (s DPH 20 %)

-

100,00 €

120,00 €

405


INÉ PRODUKTY A SLUŽBY

ŠTRUKTÚRY TENKOVRSTVOVÝCH OMIETOK Kód

Balenie (ks)

Cena/ks (bez DPH)

Cena/ks (s DPH 20 %)

28550

1

32,00 €

38,40 €

Sieť ochranná na lešenie (14,2 m dĺžka, 2,6 m šírka)

Klobúčik Tričko Pracovný odev

Kód

Balenie (ks)

Cena/ks (bez DPH)

Cena/ks (s DPH 20 %)

WT001

1

1,99 €

2,39 €

WT002

1

5,98 €

7,18 €

WT003

1

29,88 €

35,86 €

roztieraná 1 mm weberpas akrylát-silikónová R040

roztieraná 1,5 mm weberpas akrylátová R970

roztieraná 1,5 mm weberpas silikátová R910, weberpas exclusive R920

roztieraná 2 mm weberpas akrylátová R870

roztieraná 2 mm weberpas silikátová R410, weberpas exclusive R520

roztieraná 3 mm weberpas akrylát-silikónová R740

ryhovaná 1,5 mm weberpas akrylátová R570

ryhovaná 2 mm weberpas akrylátová R470, weberpas exclusive R420

ryhovaná 2 mm weberpas silikátová R610

ryhovaná 3 mm weberpas akrylát-silikónová R340

Poznámka: Z dôvodu techniky tlače môžu byť farebné odtiene odlišné od skutočnosti.

406

407


weberpas mozaiková omietka

weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M043

weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M050

weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M051

weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M055

weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M058

weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M059

weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M102

weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M103

weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M104

weberpas marmolit omietka jemnozrnná 1050 M024

weberpas marmolit omietka jemnozrnná 1050 0040

weberpas marmolit omietka jemnozrnná 1050 M062

weberpas marmolit omietka jemnozrnná 1050 M065

weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M105

weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M101



weberpas marmolit omietka jemnozrnná 1050 M074

weberpas marmolit omietka jemnozrnná 1050 0075

weberpas marmolit omietka jemnozrnná 1050 M080 weberpas mozaiková omietka strednozrnná 1040 0037

weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M053

weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M130



 weberpas mozaiková omietka strednozrnná 1040 M116

 weberpas mozaiková omietka strednozrnná 1040 M118

weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M120

Poznámka: Z dôvodu techniky tlače môžu byť farebné odtiene odlišné od skutočnosti.

408

weberpas mozaiková omietka strednozrnná 1040 0076

weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M131

IBA U DO INT ERIÉR

weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M140

weberpas mozaiková omietka strednozrnná 1040 0049



DEKORATÍVNA OMIET KA

DEKORATÍVNA OMIET KA

weberpas marmolit

Poznámka: Z dôvodu techniky tlače môžu byť farebné odtiene odlišné od skutočnosti. 

409


S Stímto tímtonátěrem nátěremdosáhnete dosáhnetejedinečného jedinečnéhovzhledu, vzhledu,který kterývytváří vytváří S Spomocí pomocítřpitek třpitekweber.flitr weber.flitrv včerném černéma atmavě tmavězeleném zelenémodstínu odstínu VZORKOVNÍK OMIETOK VZORKOVNÍK NÁTEROV SO ŠUPINKAMI SĽUDY slídové slídovéšupinky. šupinky. dosáhnete dosáhneteefektu efektutřpitící třpitícísesefasády. fasády.Třpitky Třpitkyweber.flitr weber.flitrjsou jsou A S LESKLÝMI FAREBNÝMI ZRNAMI dodávány dodáványvevedvou dvouzrnitostech. zrnitostech. Vzorkovník omietok so vzhľadom tehly

tmavohnedá BR6 tmavošedý podklad B04

tmavohnedá BR6 svetlošedý podklad B02

tmavohnedá BR6 cementovošedý podklad B03

tmavohnedá BR6 svetlohnedý podklad B05

tehlovosvetlá BR1 svetlohnedý podkad B05

tehlovasvetlá BR1 tmavošedý podklad B04

tehlovasvetlá BR1 svetlošedý podklad B02

tehlovasvetlá BR1 cementovošedý podklad B03

prieskovožltá BR3 tmavošedý podklad B04

pieskovožltá BR3 svetlošedý podklad B02

pieskovožltá BR3 svetlohnedý podklad B05

01 0101 02 02 02 pieskovca Vzorkovník omietok so vzhľadom 01 02 01 01 01

02 02 02

svetlošedý podklad B02

cementovošedý podklad B03

pieskovožltá BR3 cementovošedý podklad B03

weberflitr

01 01 0101 01 01

01

weberflitr

VZORKOVNÍK NÁTEROV V METALICKÝCH ODITEŇOCH 02 02 03 03 04 04 0202 0303 0404 02 02 03 03 04 04 WEBERTON METALIC 02

03

04

03 03 03 03

04 04 04 04

05 05 05 05

06 06 06 06

07 07 07 07

08 08 08 08

03 03 03

04 04 04

05 05 05

06 06 06

07 07 07

08 08 08

tmavošedý podklad B04

svetlohnedý podklad B05

05

06

07

05 05 0505 05 05

08

Vzorkovník omietok so vzhľadom granitu

09 09 0909 09 09 svetlošedý podklad B02

09 09 09 09

cementovošedý podklad B03

10 1010 10

tmavošedý podklad B04

Vzorkovník omietok s imitáciou textúry dreva

09 09 09

10 10 10

111111 11 111111

borovica

dub

11 1111111111

12 12 1212 12 12

12 1212 12

13 1313 09 13

14141410 14

11 15 1515 15

12 16 16 16 16

12 12 12

13 13 13

1414 14

15 15 15

16 16 16

svetlohnedý podklad B05

13 orech

10 10 1010 10 10

14

15

13 13 1313 13 13

16

teak

mahagon

Z dôvodu tlačiarenských techník sa farby môžu od originálu líšiť.

410

411


RIASY A INÉ MIKROORGANIZMY NA FASÁDACH – PRÍČINY A TECHNOLÓGIA RIEŠENIA Úvod

Rozvojom urbanistického prostredia miest a obcí dochádza nielen k zmene štruktúry krajiny, ale aj k vytláčaniu celého radu biotopov z ich prirodzeného prostredia. V kolobehu života je ich úloha nezastupiteľná, preto sa situácii prispôsobujú a vyhľadávajú tzv. „niky“ v životnom prostredí zastavaných území obcí a miest. Prejavy a dôsledky biokorózie ETICS sú rozmanité. Spolupodieľajú sa na nich environmentálne faktory v súčinnosti s fyzikálnymi, chemickými, ale aj stavebno-technickými a technologickými faktormi, ktoré nie je možné oddeliť, naopak treba ich chápať ako špecifický interaktívny ekosystém. Aktuálnym problémom je kolonizácia cyanobaktériami, riasami (algae) v symbióze s mikromycétami.

PRÍČINY A TECHNOLÓGIA RIEŠENIA

1.1 Prejavy – symptómy

412

Medzi základné vonkajšie a voľným okom viditeľné prejavy biokorózie patria farebné zmeny podkladu, čiže finálnej úpravy ETICS. Farebné zmeny povrchov ETICS, na ktorých sa svojím výskytom a pôsobením podieľajú živé organizmy, predstavujú vo väčšinovom podiele škvrny čierne, zelené, zelenkasté a ojedinele oranžové až červené. Zmena vlastností podkladu, v tomto prípade aj celého súvrstvia kontaktného zatepľovacieho systému je prejavom, ktorý najviac ohrozuje jeho stabilitu a požadované funkcie. Predstavuje hlavne inkrustácie alebo biogenické krusty, povrchové usadeniny, trhliny, odlupovanie krúst, tvorba škrupín, vyrážanie a výkvet solí, biofilmy, porušenie adhézie v skladbe kontaktného tepelnoizolačného systému, ale najmä zadržiavanie vody, znižovanie hydrofobizačnej schopnosti. Tieto zmeny sú spôsobené schopnosťou mikroorganizmov využívať minerálne prvky prítomné na stavebnom materiáli v oxidačných reakciách a tiež priamym pôsobením (chemickými procesmi) produktov metabolizmu na podklad. Veľmi dobrým podkladom pre celoplošnú vegetáciu je omietka na báze akrylátov a disperzií. Na povrchu na báze silikátov bol v rámci dlhodobého prieskumu zaznamenaný výskyt ojedinele, spravidla v spojení s konštrukčnými alebo technologickými vadami ETICS.

1.2 Príčiny kolonizácie

Príčiny výskytu riasových povrchov fasád s kontaktným zatepľovacím systémom nie sú doposiaľ úplne známe. Odborníci sa zaoberajú viacerými hypotézami, ktoré sú v štádiu dlhodobejšieho vedeckého dokazovania a následného modelovania najmä materiálovej bázy ETICS, predovšetkým finálnej úpravy – omietky. Príčiny kolonizácie ETICS mikroorganizmami, ako aj návrh technológie dekontaminácie, vyplývajú zo základných životných požiadaviek mikroorganizmov a podmienok, ktoré im na stavebnom materiáli vytvárame.

Mikroorganizmy sú neoddeliteľnou súčasťou živej prírody, majú v nej nezastupiteľnú úlohu v kolobehu a rovnováhe uhlíka, našu planétu obývajú 300 mil. rokov. Človek s nimi bojuje, ale tiež sa naučil využívať ich vo svoj prospech. Úplná likvidácia nie je možná, vyskytujú sa v ovzduší, všade okolo nás a riadia sa zákonmi prírody. Akonáhle kolonizujú akúkoľvek plochu (kôru a kmene stromov, drevené oplotenie, asfaltové strešné plášte, fasády domov, dopravné značenie.....), rozširujú sa geometrickým radom. Sú schopné vyvýjať sa aj na povrchoch, kde nemajú dostatočný prísun živín, sú prispôsobivé novým podmienkam a vytvárajú tiež podmienky pre vývoj iných, vyšších organizmov. Porušením rovnováhy v prírode, zastavaním zelených, prírodných území hľadajú podmienky života v novom prostredí. Z realizovaných výskumov vyplýva množstvo závislostí medzi ktoré patria: • najmä skutkový stav fasády so zateplením vo vzťahu k prostrediu, v ktorom sa nachádza (orientácia voči svetovým stranám, prítomnosť vodných tokov, prítomnosť ornej pôdy, súvislých porastov...), ako aj vo vzťahu ku kvalite technológie realizácie zateplenia (najmä rovinnosť, prekrytie systému klampiarskymi prvkami, minimalizácia možnosti vzniku tepelných mostov v kritických detailoch a stykoch...), • podmienky existencie mikrobiologického materiálu na povrchu kontaktného tepelnoizolačného systému, medzi ktoré radíme požiadavky na svetlo, vlhkostný režim, teplota, prísun živín (nutričné hodnoty), súvisiace environmentálne vplyvy a v neposlednom rade acidita podkladu, • vytvára sa tiež určitá hypotéza závislosti mikrobiologického rastu od pigmentov podkladu. Výskumy preukazujú intenzívnejší a skorší nástup mikroorganizmov na farebnej škále odtieňov žltej, okrovej povrchovej úpravy. Súvislosti sa hľadajú v chemickom zložení pigmentov, v konfrontácii s prirodzeným prostredím mikroorganizmov. Vznik a vývoj riasových porastov fasád je ovplyvnený viacerými faktormi, vo viacerých etapách životného cyklu stavebného diela. Jedná sa o príčiny vyplývajúce z fázy prípravy: • z nerešpektovania alebo podcenenia environmentálnych podmienok stavby, existencie mikroorganizmov v aeróbnom prostredí, v pôdnom substráte v okolí (prítomnosť lesa, dospelej vegetácie, vodných tokov, zatienenie, orientácia na sever, severozápad) pri návrhu materiálovej charakteristiky omietky, návrhu preventívnych opatrení – pridanie biocídnych prípravkov, predpísaním pravidelného cyklického ošetrovania povrchov ETICS. z fázy samotnej realizácie: • zo zadržiavania zrážkovej vody a prísunu nutričných hodnôt z okolia, kumulovaných na povrchu fasády vplyvom nerovností vo finálnej povrchovej úprave zateplenia,

• zlokálnejkondenzácievodnýchpárnapovrchufasády s kontaktným tepelnoizolačným systémom v okolí otvorov, prestupov, mriežok, vyústení vzduchotechniky, vývodov spalín.... • z odstrekovania zrážkovej vody (až do výšky 300 mm) v miestach s nedostatočným prekrytím klampiarskymi prvkami – oplechovania markíz, prístreškov, balkónov. Základnou podmienkou vzniku kolonizácie ETICS mikroorganizmami zostáva pravidelný vlhkostný režim povrchu a prísun živín. • Mikroorganizmy potrebujú pre svoj rast prísun organických látok. Využívajú ich z prítomnosti na substráte – poréznom podklade omietky tepelnoizolačných systémov (ETICS), nerovnostiach, ktoré zachytávajú nečistoty (prach, peľ). Niektoré druhy dokážu využívať minerálne prvky a soli v oxidačných reakciách. Zároveň sa dokážu rozvíjať i po vyčerpaní živín, nakoľko po uhynutí svojimi odumretými zložkami obohacujú povrch podkladu o novú organickú hmotu. • Tiež acidita podkladu zohráva podstatnú úlohu pri kolonizácii KZS mikroorganizmami. Riasy ako mikroorganizmy neznášajú vysoké pH okolitého prostredia (okolo 12). V prípade, že klesne pH okolitého prostredia a podkladu približne na 9, je pri vhodných životných podmienkach na vlhkom podklade nástup rias zákonitý. Silikátové omietkoviny radíme medzi alkalické stavebné materiály. Vplyvom atmosférickej karbonácie acidita podkladu v čase klesá. Z uvedeného dôvodu je v mnohých prípadoch výskyt rias zaznamenaný voľným okom až po 4-6 rokoch po ukončení realizácie zateplenia, hoci ich prítomnosť by bolo možné mikroskopicky potvrdiť už skôr, cca po 2-3 rokoch. – Vo fasádnych materiáloch, kde sa nachádza zvýšený obsah polymérov, ktoré zabezpečujú síce lepšiu spracovateľnosť, odolnosť voči znečisteniu, nízku nasiakavosť, odolnosť voči deformáciám, odolnosť voči UV žiareniu ako aj odolnosť voči teplotným vplyvom na povrchu. Naproti tomu je však pH týchto materiálov nízka (takmer neutrálna), a tým je spôsobená výrazne nižšia odolnosť voči biologickým vplyvom. – Fasádne materiály nie sú vyrábané čisto na báze silikátových – minerálnych spojív. Odolnosť voči mikroorganizmom je síce vyššia, nástup mikroorganizmov je voľným okom výrazne znateľný v neskoršom časovom období, v prípade, že klesne pod pH 9 je pri vhodných environmentálnych podmienkach zákonitý. Výskyt nie je však v prvotnom štádiu celoplošný, ale lokálny, v najviac vodou namáhaných miestach. • Pri výrobe omietkovín sa do produktov pridávajú chemikálie, ktoré majú zabrániť vzniku plesní, kvasenia v balení pred samotnou aplikáciou. Účinnosť chemikálii zabezpečuje požadovanú trvanlivosť výrobku, eliminuje vznik mikrobiologickej kontaminácie v počiatočnom

období užívania avšak s časovým obmedzením. Pri predpoklade dodržania lehoty rozpadu účinnej chemickej látky obsiahnutej v balení omietky v zmysle platnej legislatívy, takto získaná prvotná odolnosť povrchovej vrstvy voči mikroorganizmom stráca účinnosť po niekoľkých rokoch od samotnej aplikácie v závislosti od vlastností použitej chemikálie.

1.3 Technológie riešení

Principiálne sú v praxi využiteľné viaceré metódy technológie sanácie: Ide o metódy nepriame, ktoré sú v inhibícii a prevencii biokorózie dlhodobejšie, ale v stavebníctve často nie najjednoduchšie realizovateľné. Za nepriame považujeme také zásahy, ktoré spôsobujú spomalenie biologického rastu modifikáciou fyzikálnych a chemických, environmentálnych parametrov podkladu na nevhodné podmienky pre rozvoj rias (omietka s nižšou poréznosťou, vhodná úprava kapilárnej nasiakavosti, vhodná voľba biotických prísad do omietok, pravidelná údržba chemickými konsolidantami, eliminácia vysokej vzdušnej vlhkosti – odstránenie zelene, prísunom svetla a slnečných lúčov, znížením zatienenia....). Nepriame metódy považujeme tiež za prevenciu. Na druhej strane priame metódy sú síce krátkodobejšie, a preto si vyžadujú periodicitu aplikácie, ale o to jednoduchšie sú uskutočniteľné. Princíp spočíva v odstránení a vyhubení celej živej hmoty vrátane organických zložiek mikroflóry metódou priameho zásahu (mechanicky, fyzikálne, biologicky a chemicky), čo je vlastne cielený spôsob čistenia. V praxi je osvedčená priama chemická metóda, v kombinácii s mechanickým zásahom s nasledovným technologickým postupom:

Príprava:

1. kontrola tesnosti všetkých oplechovaní parapetov - doplnenie chýbajúceho utesnenia, kontrola porušenia omietky - vyspravenie trhlín. Odstránením nedostatku je možné v ďalšom období eliminovať opätovný mikrobiologický výskyt. 2. predĺženie zvislých častí oplechovania v miestach namáhania ETICS odstrekujúcou vodou min na úroveň 300 mm nad horizontálnu konštrukciu (markíza, striešky, sokle..). Odstránením nedostatku je možné v ďalšom období eliminovať opätovný mikrobiologický výskyt. 3. odstránenie, redukovanie, presvetlenie vegetácie v priamom dotyku so severnou alebo severozápadnou časťou fasád (popínavé rastliny, kríky, machy lišajníky na chodníkoch...). Znížením vzdušnej vlhkosti a zadržiavanie vody vegetáciou je možné v ďalšom období eliminovať opätovný mikrobiologický výskyt.

PRÍČINY A TECHNOLÓGIA RIEŠENIA

RIASY A INÉ MIKROORGANIZMY NA FASÁDACH – PRÍČINY A TECHNOLÓGIA RIEŠENIA

413


RIASY A INÉ MIKROORGANIZMY NA FASÁDACH – PRÍČINY A TECHNOLÓGIA RIEŠENIA Dekontaminácia ETICS

1. prostriedok proti mikroorganizmom aplikujte valčekom, štetkou alebo striekaním.

Obr. č. 1: Nanášanie valčekovaním

2. po 30 minútach povrch vypláchnite studenou tlakovou vodou (min. 10 MPa).

Obr. č. 2: Čistenie tlakovou vodou

PRÍČINY A TECHNOLÓGIA RIEŠENIA

3. zriedený prostriedok s preventívnym účinkom proti ich novotvorbe nanášajte štetcom, valčekom alebo striekacou pištoľou.

414

Obr. č. 3: Výsledkom je čistá fasáda

1. Odskúšanie prípravku: – v laboratórnych podmienkach – in situ 2. Technologický predpis 3. Príprava staveniska 4. Príprava pracoviska 5. Príprava materiálu 1. Oprava trhlín, defektov ETICS 2. Utesnenie parapetov okien 3. Oprava, výmena, klamparskycj prvkov – Nanášanie valčekom, alt. štetcom. – Realizácia pri teplote ovzdušia a zároveň podkladu od 5 C až 25 C po dobu 24 hod. – Poveternostné podmienky - pri aplikácii bezvetrie, – suché, po dobu 24 hod. bez dažďa. – Riedenie podľa odporúčania výrobcu, nemiešať s inými prípravkami. – Používať ochranné pomôcky.

Diagnostika

In situ: Vizuálna prehliadka: 1. stav povrchu (rozsah kontaminácie, trhliny, odlúpnutia, odutie...) 2. stav súvrstvia (vankúšový efekt, viditeľné kotvy, výstužná mriežka...) 3. stav klampiarskych prvkov, oplechovania Termovízia (úniky tepla) Laboratórna: 1. Odber vzoriek – kvantitatívne zastúpenie mikroorganizmov

Predvýrobná príprava

Príprava povrchu ETICS

Aplikácia prípravku

ČIstenie povrchu ETICS

Mechanicky (kefy, stierky) Oplach tlakovou vodou bez ohrevu

Kontrola kvality

Odovzdanie ETICS

Periodická kontrola kontaminácie

Ochrana a údržba:

RIEŠENIE ODSTRÁNENIA RIAS A MIKROORGANIZMOV NA KONTAMINOVANÝCH FASÁDACH Štandardné riešenie

DIAGNOSTIKA STAVU FASÁDY OBJEKTU

Odstraňovač rias, machov a lišajníkov

Tlakový čistič (WAP)

Fasádny náter weberton

Individuálne riešenie (podľa návrhu autorizovanej osoby – môže byť identické so štandardným riešením) Pred každou aplikáciou je potrebné posúdiť aktuálny stav povrchovej úpravy budovy s ohľadom na následné technologické riešenie odstránenia rias a mikroorganizmov, pričom je nutné zobrať do úvahy: – polohu objektu (orientácia na svetové strany) – prevedenie detailov – vlhkostné pomery

– úroveň starostlivosti o fasádu a údržbu povrchovej úpravy v zmysle schválených technologických predpisov Túto diagnostiku realizujú autorizované osoby špecializujúce sa na problematiku výskytu rias a mikroorganizmov na povrchových úpravách budov.

1. predĺženie životnosti technológie dekontaminácie (viac ako 5 rokov) stabilizáciou (vodné sklo, silikónové hydrofobizačné nátery, nátery a aplikácie nanotechnológiami...) biocídneho prípravku sa v praxi neosvedčilo. V súčasnosti nie sú dostatočne publikované závery a dôsledky z možných zmien difúzneho odporu ošetreného povrchu ETICS. Určitá hydrofobita povrchu je daná aj zložením omietky, obsahom spojiva. Výrobcovia hydrofobizačných prípravkov deklarujú ich životnosť max. 5rokov. Hydrofobizačným náterom, prípadne obnovovacím farebným náterom s prísadami biocídov a vodoodpudivých látok je možné znížiť zhromažďovanie vody na povrchu fasády. Interferencia hydrofobizačných prípravkov so súvrstvím ETICS, najmä s tepelnou izoláciou, nebola doposiaľ sledovaná. 2. po aplikácii a očistení je vhodné zabezpečiť periodickú kontrolu výskytu mikrobiologického materiálu na fasáde (cca 2-3 roky po aplikácii biocídov), minimálne vizuálnou kontrolou, prípadne podrobnou laboratórnou diagnostikou kvantitatívneho zastúpenia mikroorganizmov – odber sterom, lepiacim štítkom. 3. počas životnosti ETICS podľa potreby zabezpečiť opakovanie dekontaminácie, prípadne pri obnove fasády náterom, pridať biocídne prípravky do náterovej hmoty.

Obr. č. 6: Vývojový diagram: riadenie operatívneho zásahu dekontaminácie ETICS Pri použití akéhokoľvek biocídneho prípravku je potrebné tento odskúšať na malej ploche, s 24 hod prestávkou určenou na pozorovanie interferencie – deštruktívneho pôsobenia. Pôsobením biocídov nesmie v žiadnom prípade dôjsť k narušeniu alebo poškodeniu omietky alebo ktorejkoľvek vrstvy ETICS. Chemická reaktivita však môže spôsobiť aj rôzne estetické zmeny a nedostatky (najmä pri výrazných pigmentoch), kde po aplikácii môžu vzniknúť farebné odlišnosti, škvrny na omietke. Najvhodnejší časový horizont pre aplikáciu biocídnych prípravkov je považované obdobie vegetačného rozvoja mikroorganizmov, rias, húb, čiže na jar alebo na jeseň. Dekontamináciu je možné realizovať v rámci možností stavby a staveniska z lešenia, prípadne z montážnej lávky. Pripravenosť staveniska by mala obsahovať minimálne zdroj vody a zdroj elektrickej energie. Dekontamináciu biocídnym prípravkom je nutné realizovať za suchého, bezveterného počasia, kedy teplota okolia a zároveň povrchu ETICS dlhodobo (aspoň 24 hod) neklesne pod 5°C a dosiahne maximálne 25°C. Medzi základné pracovné pomôcky patrí: valček plstený, kefa, prípadne maliarska štetka, vysokotlakový čistič s vodným prúdom. Medzi základné ochranné pomôcky patria: gumenné rukavice, ochranné okuliare, odev a obuv s ochranou proti vode. Pri použití biocídneho prípravku je potrebné dodržiavať všetky predpisy BOZP a OŽP, najmä v oblasti likvidácie odpadov a tiež v oblasti ochrany pôdy a vody.

PRÍČINY A TECHNOLÓGIA RIEŠENIA

Aplikácia:

415


Poznรกmky

416

Poznรกmky

417


Poznรกmky

418

Poznรกmky

419


V spoločnosti Weber veríme, že to na čom najviac v stavebníctve záleží je starostlivosť o ľudí a ich životné prostredie

Spokojnosť

PREDAJNÉ MIESTO

Záleží nám na našej dlhodobej zodpovednosti.

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava 00421 (0)2 44 45 30 22 00421 (0)2 44 45 30 30 www.weber-terranova.sk info@weber-terranova.sk

* záleží nám

Záleží nám na tom, čo je pre l’udí dôležité.

Dlhodobá zodpovednosť

Nepredajné

Empatia

Záleží nám na spokojnosti l’udí.

Poradca 2017  

Informácie o všetkých našich produktoch