Page 1

Produktguide tilbehør mørtel

1


Standardvarer

Produktnavn

Filsebrett Grov

Plastglatter

Rettholdt, 2 m

Beskrivelse

Beholdn. status

Vare nr

NOBBnr

Gummifils dim 140 x 280 mm. Benyttes til filsing av Weber.base 261 Fiberpuss. Bestillingsenhet: stk.

L

E5118

24113375

Plastglattebrett dim 140 x 280 mm. Benyttes til filsing av weber.pas Silikatpuss A Bestillingsenhet: stk.

L

E5434

24114837

L

E5577

24115578

L

E5576

24115560

L

E5375

24114399

L

E5497

24115230

Lengde 2 m, H-profil. Benyttes til avretting/ for å få jevne overflater. Bestillingsenhet: stk.

Rettholdt, 1m

Lengde 1 m, H-profil. Benyttes til avretting/ for å få jevne overflater. Bestillingsenhet: stk.

Firkantskje

Dim 110 x 180 mm. Rustfri. Standard mureskje for de fleste arbeider. Bestillingsenhet: stk.

Pussebrett

Dim 110 x 500 mm. Pussebrett i stål. Bestillingsenhet: stk.

2


Produktnavn

Pussebrett Plast

Beskrivelse

Dim 200 x 420 mm, plast. Benyttes for filsing/pussing på standard KC-baserte og Sementbaserte mørtler.

Beholdn. status

Vare nr

NOBBnr

L

E5043

23423189

L

E40025

30096481

B

ES397

23826282

B

E39125

23826290

L

E391150

27211036

Bestillingsenhet: stk.

Weber 400 Startlist

List á 2,5 meter. Pusslist/kapillærbrytende list til Weber Fiberpusssystemet. Benyttes i overgang Fiber-puss og sokkel. Limes fast med Weber.base 261 Fiberpuss. Bestillingsenhet: stk.

Weber 397 Armeringsnett

Rull á 1x50 m. Maskevidde 6 x 6 mm. Benyttes til armering av Weber.base 261 Fiberpuss. Bestillingsenhet: stk.

Weber.therm 391 Hjørnelist 100x100mm

List á 2,5 meter. Hjørnelist til forsterkning av utvendige og innvendige hjørner til Weber.base 261 Fiberpuss. Bxl = 100 x 100 mm. Bestillingsenhet: stk.

Weber.therm 391 Hjørnelist 100x150mm

List á 2,5 meter. Hjørnelist til forsterkning av utvendige og innvendige hjørner til Weber.base 261 Fiberpuss. Bxl = 100 x 150 mm Bestillingsenhet: stk.

3


Spesialvarer

Produktnavn

Weber 392 Hjørnelist Rull

Dilatasjonsfuge E-profil

Beskrivelse

Beholdn. status

Vare nr

NOBBnr

L

E39200

27211051

L

E39300

27211069

L

E39301

27211077

L

E40125

40176513

Hjørnelist på rull á 50m. Hjørnelist til forsterkning av utvendige og innvendige hjørner til Weber.base 261 Fiberpuss. Bxl = 100 x 100 mm. Kan bøyes i ulike vinkler. Bestillingsenhet: stk.

List á 2,5 meter. Bevegelsesfuge til Leca/ Fiberpuss-systemet. Benyttes til rett vegg. Bestillingsenhet: stk.

Dilatasjonsfuge V-profil

List á 2,5meter. Bevegelsesfuge til Leca/Fiberpuss-systemet. Benyttes til innvendig hjørne. Bestillingsenhet: stk.

Weber 401 Startlist inntrukket sokkel

4

List á 2,5meter. Pusslist til Weber Fiberpusssystemet. Benyttes i overgang Fiberpuss og inntrukket sokkel. Benyttes også som kantbeskyttelse/dryppnese til Weber Luftet Kledning som alternativ til kantbeskyttelse/ vannbrettptofil. Bestillingsenhet: stk.


Produktnavn

Weber.therm 390 Avslutningslist m/nett

Weber.therm Sokkelprofil Mineralull

Beskrivelse

Beholdn. status

Vare nr

NOBBnr

L

E39025

40350225

L/P

E390xxx

L/P

E3902xxx

Profil á 2,5 meter. Pusslist med nett til montering på Weber.therm 390 Sokkellist (Weber Fasadesystem) Bestillingsenhet: stk.

Profil á 2,5 meter. Sokkelprofil til Weber Serpomin. Perforert. Aluminium. Bestilles i isolasjonstykkelse: 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm. > 200 mm: benytt variabel profil. Bestillingsenhet: stk.

Weber.therm 390 Sokkelprofil

Profil á 2,5 meter. Sokkelprofil til Weber Serpoterm. Aluminium. Bestilles i isolasjonstykkelse 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 150 mm og 160 mm. Bestillingsenhet: stk.

Sokkelprofil Buet

Profil á 2,5 meter. Sokkelprofil til Weber Fasadesystem. Kan formes til ønsket kurve/bue. Aluminium. Perforert. Bestilles i isolasjonstykkelse. OBS! Lang leveringstid.

P

Bestillingsenhet: stk.

Variabel sokkelprofil

Variabel sokkelprofil i aluminium til maxit fasadesystem. For isolasjonstykkelse 200 300 mm. Profil a 2,5 meter.

P

E390200

Bestillingsenhet: stk.

5


Produktnavn

Vertikal avslutningslist/ Kantlist

Beskrivelse

List á 2,5m. For avslutning vertikalt inn mot annen fasade. Sikrer tett tilslutning. OBS! Lang leveringstid.

Beholdn. status

Vare nr

NOBBnr

P

Bestillingsenhet: stk.

Fugebånd 3 - 9 mm

Ekspanderende fugebånd for tetting av vinduer/dører med mer til Weber Fasadesystemer. 3 - 9 mm ekspansjon.

L

E39028

L

E39029

P

E40225

Bestillingsenhet: stk.

Fugebånd 5 - 12 mm

Ekspanderende Fugebånd for tetting av vinduer/dører med mer til Weber Fasadesystemer. 5 - 12 mm ekspansjon. Bestillingsenhet: stk.

List á 2,5 m. Topplist for ventilasjon og god avslutning av Weber Fasadesystemer.

Weber 402, Takfotlist for ventilasjon

Bestillingsenhet: stk.

6

40350274


Produktnavn

Weber.therm 394 EF-L Lecaplugg

Beskrivelse

Skruer for infesting av isolasjon i Leca, lettbetong og hulltegl. Bestilles i isolasjonstykkelse + 70mm. Gjennomstikkingsmontasje med forboring Ø8mm. Finnes i lengdene: 95mm, 115mm, 135mm, 155mm, 175mm, 195mm, 215mm, 235mm, 235mm, 255mm, 275mm, 295mm.

Beholdn. status

Vare nr

L

E394xxx

L

E395xxx

L

E396xxx

NOBBnr

Bestillingsenhet: • pakke a 200 stk (95-155 mm) • pakke a 100 stk (175-295 mm)

Weber.therm 395 EF-K Betongplugg

Skruer for infesting av isolasjon i betong og massivtegl. Bestilles i isolasjonstykkelse + 50mm. Gjennomstikkingsmontasje med forboring Ø8mm. Finnes i lengdene: 95mm, 115mm, 135mm, 155mm, 175mm, 195mm, 215mm, 235mm, 235mm, 255mm, 275mm, 295mm. Bestillingsenhet: • pakke a 200 stk (95-155 mm) • pakke a 100 stk (175-295 mm)

Weber.therm 396 EF-R og Serpo 396 EFRT Treplugg

Skruer for infesting av isolasjon i tre. Bestilles i isolasjonstykkelse + 35mm. Gjennomstikkingsmontasje. Bestilles som Weber 396 EF-R Isolsjonsholder + Serpo 406 Treskrue Torx, Finnes i lengdene: 45mm, 60mm, 80mm, 100mm, 110mm, 130mm, 160mm, 170mm, 200mm, 220mm. Bestillingsenhet: • pakke a 200 stk eller som Weber 369 EF-RT (isolasjonsholder inkl. skrue): Finnes i lengdene: 90mm, 120mm, 140mm og 160mm Bestillingsenhet: • pakke a 100 stk

7


Produktnavn

Kantbeskyttelse til Aquapanel

Beskrivelse List a 2,5 meter. Kantbeskyttelse for montering på Aquapanel/Weber Luftet Kledning. 2500 mm. Skal alltid benyttes sammen med Vannbrettprofil til Aquapanel

Beholdn. status

Vare nr

NOBBnr

P

E407006

E407006

P

E407005

E407005

L

E407002

L

E407004

Bestillingsenhet: stk.

Vannbrettprofil til Aquapanel

List a 2,5 meter. Vannbrettprofil for montering på Aquapanel/ Weber Luftet Kledning. 2500 mm. Skal alltid benyttes sammen med Kantbeskyttelse til Aquapanel Bestillingsenhet: stk.

Utvendig skjøtetape

Armering til Weber Luftet kledning. Benyttes sammen med AP Sparkelmasse Grå. Rull a 50 x 100 mm. Bestillingsenhet: stk.

maxi skruer 39 mm

Skruer til Weber Luftet Kledning montert på trelekter. Eske a 250 stk. Dimmensjon: 4,0 x 40 mm. Bestillingsenhet: eske a 250 stk.

Beholdningsstatus:

Saint-Gobain Byggevarer as Brobekkveien 84 Postboks 216 Alnabru, 0614 Oslo. Tlf.: 22 88 77 00 Fax: 22 64 54 54. www.weber-norge.no

8

April 2010

B= Basis-sortiment • L = Lager • P = Produksjonsvare

Produktguide_tilbehør_mørtel_april_2010  

Produktguide tilbehør mørtel 1

Produktguide_tilbehør_mørtel_april_2010  

Produktguide tilbehør mørtel 1