Page 1

Løs Leca i hagen Hvordan få en bedre hage med løs Leca


Hvilke hageplaner har du? Alle hageeiere er forskjellige. Noen bruker nesten all fritid i hagen sin og kunne livnært seg som profesjonelle gartnere, hvis de ville. Andre nøyer seg med et skippertak på vårparten og en gressklipp nå og da. Uansett hvilke ambisjoner du har, så kan løs Leca være med på å viirkeliggjøre dine hageplaner. Løs Leca er små, lette kuler laget av vanlig norsk leire. De inneholder ingen skadelige stoffer eller gasser. Løs Leca har unike egenskaper som mange hageeiere allerede

har oppdaget. Du kan bruke Løs Leca til alt fra jordforbedringsmiddel og drenering, til fyllmasse ved bygging av trapper, helleganger, jordvoller, blomsterbed o.l.

Løs Leca er et «alt-mulig» produkt! Bla om, så får du vite mer.

Løs Leca leveres i 50 liters sekk (kuler på 4-10 mm) og 80 liters sekk (kuler på 10-20 mm). De minste kulene anbefales til hagearbeid. De største til andre bruksområder (se punkt 8, side 7).


1) Løs Leca gir god vekstjord Du trenger ikke alltid kjøpe matjord når du skal plante noe. Ofte kan du lage fin vekstjord med utgangspunkt i den du har. Her er noen råd for hvordan få bedre vekstjord: 1. Død undergrunnsjord må tilføres kompost eller torv, gjødsel, kalk og mikronæringsstorffer (er ofte tilsatt i vanlig hagegjødsel) for å gi plantene gode vekstforhold. 2. Leirjord har mange gode egenskaper, men bør iblandes løs Leca for å gjøre den luftigere. Tung leirjord bør inneholde så mye som 50% løs Leca (4-10 mm). 3. Løs Leca bør utfylles med organiske jordforbedringsmidler som gjør jorden enda luftigere og som bidrar til å opprettholde livet av meitemark og andre småkryp. Disse er viktige for planteproduksjonen. 4. Tett jord kan iblandes 20-40% løs Leca for å gjøre den luftigere og dermed grovennlig.

2) Gjør hekken tett og fin Når du skal plante hekk, kan du bruke løs Leca både som dreneringslag på bunnen av plantehullet og til å blande i jorda for å gjøre den luftigere. God drenering er viktig når undergrunnsjorda består av tett leire. Og det gjør den ofte, siden du må så¨dypt som 30-40 cm for at hekken skal trives. Slik går du frem:

3) Slik får du blomster i bedene også neste år Bruk løs Leca som toppdekke i dine blomsterbed. Det er bare å legge på et 5-10 cm lag av løs Leca så oppnår du at: 1. 2. 3. 4.

Fuktigheten i bedet holder seg. Vannet trenger lettere ned til rotsystemet, i stedet for å renne av overflaten. Overflateugress holder seg unna. Bedet isoleres på en måte som forbedrer skjøre planters overvintringsevne.

4) Opphøy ditt bed Opphøyde bed er en smart løsning for planter som krever god drenering, som for eksempel roser og rododendron, og i områder med mye nedbør. Anlegg gjerne bedet rett på gressplenen, men først eter at du har stoppet muligheten for at gresset skal vokse opp i bedet. 1. 2. 3. 4.

Legg et lag med løs Leca i bunnen for at det ikke skal bli stående vann der Ha på jord tilsatt 20-40 prosent løs Leca, hvis den er tett Legg opp en kant med stein eller torvblokker for å holde jorden på plass Legg et toppdekke med løs Leca

Matjord med Leca blandet inn Fiberduk Løs Leca

Store steiner

Leca som jorddekke

1. Grav ned til en dybde av 30-40 cm 2. Legg ut et 5-10 cm lag med løs Leca i bunnen 3. Dekk med fiberduk 4. Plasser planten i hullet 5. Fyll på med matjord iblandet løs Leca 20% løs Leca blandet i jorden

Torvblokk


7) Gangsti uten telerestriksjoner

5) I terrassekasser og plantekrukker Uansett hva du har tenkt til å dyrke frem i krukker og kasser, så vil løs Leca gjøre at vekstene trives enda bedre. Ved å blande løs Leca i joden

Ved å opparbeide en eller flere gangstier, kan du styre trafikken i hagen dit du vil ha den. I så fall bør du la løs Leca inngå i «veiarbeidet». Løs Leca gir varighet og stabilitet, og gjør at du ikke t renger å innføre telerestriksjoner om våren. Slik går du frem:

blir den lettere og luftigere, noe som igjen gir

Belegningsheller/-stein

gode groforhold. Ved å legge løs Leca i bunnen av blomsterurnene reduseres dessten vekten, og det trengs mindre mengder med blomsterjord for å fylle urnen.:

min. 8 cm 25 cm Komprimert løs Leca

Løs Leca

min. 4 cm 10 cm

Løs Leca

Fibrduk

Avretningsmasse (sand/grus 0-30 mm, med 2-3 cm settesand øverst)

20-40% løs Leca i pottejord

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

6) Legg hagehellene i løs Leca Løs Leca gir fin drenering samtidig som du oppnår markisolasjon. Begge deler er fiktig

Grav ned til en dybde av 50 cm Legg en fiberduk i bunnen Legg på et lag med løs Leca, minst 30 cm Komprimér massen med en rive Brett duken tilbake over Lecaen Fyll på med avrettingsmasse Stamp godt, legg på belegningsstein

når du skal legge heller for eksempel å eliminere kanten mellom plen og blomsterbed. Du vet den som må fjernes med kantklippperen

8) Andre bruksområder for løs Leca

hver gang du har slått gresset. Ved å legge heller i flukt med gressplenen, får du en

1. Legg et lag med løs Leca i bunnen for at det ikke skal bli stående vann der

diskret kant som er lettstelt, fordi du kan kjøre

2. Ha på jord tilsatt 20-40 prosent løs Leca, hvis den er tett

gressklipperen rett over. Ved å legge Leca

3. Legg opp en kant med stein eller torvblokker for å holde jorden på plass

ferdigblandet mørtel mellom Leca-kulene og hellene, vil hellene ligge mer stabilt enn i sand.

Løs Leca 4-10 mm Mørtel

Helle

4. Legg et toppdekke med løs Leca Jord

Kontakt forhandler for mer informasjon


På lag med deg som bygger maxit as, Brobekkveien 84 Postboks 216 Alnabru 0614 Oslo Tel: 22 88 77 00 fax: 22 64 54 54 email: info@maxit.no www.maxit.no

Løs Leca kan brukes over alt i hagen: • I jorda • Under jorda • Oppå jorda

På lag med deg som bygger!

LosLecabrosjyre  

Løs Leca i hagen Hvordan få en bedre hage med løs Leca

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you