Page 1

regelverk

grunnmur

Leca byggebok

kjeller

byggeplank

blokker

muring


Innhold Selvbygging med Leca er norsk byggetradisjon. ........................................3 Leca Grunnmursystem...........................................4 Planlegging.................................................................6 Så går vi i gang...................................................... 10 Ytterveggene bygger du av Leca Isoblokk.................................................... 12 Muring med Leca Isoblokk 25 cm................... 14 Nå er det som å bygge med klosser.............. 15 Muring med Leca Isoblokk 30 cm................... 21 Utvendig overflatebehandling........................... 23 maxit Fiberpuss. .................................................... 24 Leca Innervegger.................................................. 26 Innvendig overflatebehandling......................... 28 Enkelt med godt verktøy..................................... 29 Materialforbruk Mørtel ........................................ 30 Drenering og tilbakefylling. ................................ 31 Leca-fundament for kjellerløse hus................ 32 Leca Byggeplank................................................... 33 Bygg med kjeller.................................................... 40 Murhus i Leca......................................................... 42 Leca grunnmur i radonområder....................... 44 Leca Pipesortiment............................................... 45 Selvbyggerveiledning. ......................................... 49 Ordliste...................................................................... 58


Selvbygging med Leca er norsk byggetradisjon I Norge har vi lang tradisjon for egeninnsats. Det å mure sin egen Leca grunnmur har vært en naturlig del av vår boligbygging i over 50 år. Dette er en tradisjon som fortsatt lever i beste velgående, noe som særlig skyldes at økonomien i det er svært god. Du kan spare minst 100.000 kroner på å mure grunnmuren din selv. Denne besparelsen regner bankene som egenkapital, noe som ofte er en forutsetning for å finansiere bygget.

I 1997 trådte den reviderte Plan- og bygningsloven i kraft. Den har som formål å sikre kvaliteten på det som bygges og sikre dine interesser som tiltakshaver (byggherre). Den regulerer mesteparten av det du selv har lov til å gjøre med eget hus og hytte, og stiller strenge krav til dokumentasjon av materialer og konstruksjoner, til faglig kompetanse og ikke minst til kontroll og ansvar.

har vært håndlanger på andres grunnmur, vil dette kunne regnes som akseptabel erfaring. Kvalifikasjoner som eventuelle medhjelpere har, vil også kunne tillegges en viss vekt, så det kan lønne seg å få med en erfaren kamerat på dugnadslaget. Dersom du ikke har dokumenterbar erfaring eller kompetanse innen muring, bør du gå på et av våre gratis Selvbyggerkurs.

Det er fortsatt lov å være selvbygger

Meld deg på Leca Selvbyggerkurs

Når det gjelder muring av egen Leca-grunnmur og pipe er det ingen store forandringer, men det stilles noe strengere krav til deg som selvbygger. Kravene er imidlertid ikke strengere enn at de tilfredsstilles ved deltakelse på Leca selvbyggerkurs, men saksgangen og papirarbeidet er blitt noe mer omfattende. Dette kan du lese alt om i kapitlet Selvbyggerveiledning. Der finner du hvordan du skal gå fram i byggeprosjektet ditt. Dette kapitlet er utarbeidet i samarbeid med blant annet Norges Byggforskningsinstitutt og utvalgte lokale bygningsmyndigheter.

Vi gjennomfører årlig et betydelig antall kurs. Oppdatert kursliste vil du alltid finne på www.maxit.no. Du kan også ringe oss på tlf. 22 88 77 00 eller kontakte din lokale Leca-forhandler. På våre nettsider finner du også forskjellige sjekklister til bruk under det praktiske arbeidet. Dette kan være nyttige hjelpemidler når du står i byggegropa.

Ordliste bakerst i brosjyren Synes du det er mange fagutrykk i brosjyren? Se bakerst i brosjyren for en forklaring.

Dokumentasjon

Om Leca, maxit og Optiroc

Det stilles krav til at du kan dokumentere at du er kompetent selvbygger. Hvis du

Leca produseres og markedsføres av firmaet maxit a.s, som er en del av det internasjonale maxit Group, eiet av det franske konsernet Saint-Gobain. Selskapet er i Norge et resultat av fusjonen mellom Leca og Optiroc i år 2000. 1. januar 2005 skiftet selskapet navn til maxit. I tillegg til Leca, har vi produkter innen gulvavretting, våtrom, mørtel og spesialbetong. De produktene som benyttes i Leca grunnmursystem vil primært ha Leca-navnet, mens enkelte andre selges under maxit-navnet – blant annet mørtler og gulvavrettings-produkter. Mer informasjon finner du på www.maxit.no. I tillegg vil du på www.leca.no finne alt du måtte trenge om murhus. 3


Leca Grunnmursystem Leca grunnmursystem er et komplett sortiment av produkter tilpasset hverandre. En løsning som er produsert, testet og vurdert av dyktige fagfolk – og utprøvet gjennom mange år av vanlige selvbyggere. Flere hundre tusen selvbyggere har gjennom årene lagt blokk på blokk for å bygge sin egen grunnmur.

Hva er egentlig Leca?

Allergiforbund: «Ordinære Leca produkter (løs Leca, blokker og elementer) består utelukkende av uorganiske materialer, produsert av naturlig forekommende

Jo, det er kuler som er laget av ren leire i en spesialovn som gir en slags popcorn-effekt der leiren «popper» og får en porøs innside og en sterk overflate. (Leca står for Light Expanded Clay Aggregate, som kan oversettes lett, ekspandert leire-produkt). Av disse kulene lages det blokker, piper, elementer etc. Vanlige Leca blokker består kun av Leca kuler, sand og sement (som også er et naturprodukt bestående av brent, knust kalkstein). Dette betyr at Leca er et sunt byggemateriale. Fra publikasjonen «Bolig og allergi. Sunne hus er forbyggende medisin», utgitt av Norges Astma- og

råstoffer som leire, knust kalkstein (sement) og sand. Ordinære Leca produkter avgir ingen helsefarlige gasser eller stoffer. Murverk av Leca-blokker og Leca-elementer benyttet i vegger, gulv og tak gir mulighet for pussede og malte overflater eller keramiske fliser. Slike overflater samler lite støv og smuss, er enkle å holde rene, og gunstige for personer som lider av astma og allergi.»

Q R P

H

O

N G I

K

F

M

J

T

S

U

E C V H

B

D B

L A

4

1


A Leca Såleblokker

M Leca Kjellervindu

er den enkleste sålen du kan sette huset ditt på. Man slipper forskaling og det er bare små mengder betong som trengs. Dette gjør sålen vesentlig rimeligere og enklere enn en støpt betongsåle.

er tilpasset blokkformatene og monteres under murarbeidet. Vinduet har to lags isolerglass, er topphengslet og utadslående.

N Leca Teleskopventil kan brukes i veggtykkelser opp til 30 cm.

B Løs Leca brukes til isolasjon og drenering i gulv, og som drenerende tilbakefylling inntil muren. Som tilbakefylling gir den lette vekten lite trykk mot veggen og ekstra varmeisolasjon til veggen.

C Leca Standard Blokk brukes til innvendige skillevegger. Leca blokkene er enkle å tilpasse. Pga blokkenes størrelse går muringen meget hurtig.

D Leca fugearmering anbefales i hvert annet skift.

E Leca sikksakk-armering. Benyttes i hver annen fuge på grunnmur av Leca Isoblokk 30 cm under bakken.

F Leca U-blokk brukes i murens toppskift og over åpninger, armeres og istøpes med betong.

G Leca U-blokkarmering benyttes i Leca såleblokk og i U-blokkskiftet.

H Leca 30 cm Isoblokk Benyttes i yttervegger i boligrom. Oppfyller de strengeste krav til varmeisolasjon og er like enkel å mure som vanlige Leca blokker.

Leca 25 cm Isoblokk Benyttes i yttervegger i boligrom, men krever 50 mm mineralull og tilleggsisolasjon.

I

maxit Murmørtel M5

er tilpasset muring av Leca blokker.

J

Leca Slemmemørtel

benyttes til overflatebehandling av muren under terreng, fåes i to versjoner, grå og hvit.

K maxit Serpo 261 Fiberpuss er en mørtel spesielt beregnet for all utvendig puss på Leca over bakken. Den skal brukes sammen med et glassfibernett og anbefalt sluttbehandling.

O Leca Byggeplank er et meget godt alternativ til trebjelkelag. Byggeplank gir sikker arbeidsplattform for det videre arbeidet, er stabilt, varme- og lydisolerende og brannsikkert. Leveres i lengder fra 2,38 meter til 8,08 meter.

P Leca Pipe er et komplett system som i mange år har vært landets ledende pipe.

Q maxit Floor flytesparkel benyttes til avretting av Byggeplank og kjellergulv. Kan kombineres med gulvvarme. Det er flere forskjellige sparkelprodukter å velge mellom.

R Leca Lyddekke Leca Lyddekke er en kombinasjon av blant annet Leca Byggeplank, trinnlydplate og maxit Floor sparkel. Brukes der det er strenge lydkrav, for eksempel over hybel.

S Fiberduk Legges for å skille løs Leca laget fra underliggende masser.

T Platon Grunnmursplate er en plastplate som festes utenpå pusset mur under bakken. Beskytter mot skader og hindrer vanninntrenging.

U Tradisjonelle gulv på grunn med armert betong som overdekning. 0,2 mm plastfolie og P091 armeringsnett, legges ut som fuktsperre og stabilisering av underlaget.

V Løs Leca-gulv er en annen og enklere løsning for gulv på grunn. I stedet for armert betong benyttes maxit Floor 4310 FibreFlow som overdekning. Dessuten 0,2 mm plastfolie, fiberduk og K131 armeringsnett. Dette gir fuktsperre og stabilisering av løs Leca laget. I bunnen legges eventuelt fiberduk for å skille løs Leca laget fra underliggende masser.

L maxit Tørrbetong B20 benyttes til utstøping av såleblokk og U-blokk.

5


Planlegging

Full kjeller Leca Iso 10-20 Leca Isoblokk 30 cm

Platon Grunnmursplate

maxit Floor gulvavretting 7-9 cm armert påstøp P091 Armeringsnett 0,2 mm plastfolie

Fiberduk

Drensrør 2

Leca Iso 10-20 U-blokk armering Eventuelt fiberduk Leca såleblokk Jordfuktig maxit Tørrbetong B20, alt. komprimert pukk

Varmeisolasjon Byggeforskriftene stiller krav til varmeisolasjonen (U-verdi) i alle yttervegger. Det er mange måter å tilfredsstille de forskjellige kravene på, og det er flere faktorer som påvirker hvilken isolasjonsverdi du får. Blant annet disse:

6

• • • • •

Hva slags grunn står huset på (fjell/ jord/ leirgrunn) Hva slags tilbakefylling har du inntil muren (dersom ytterveggen ligger under bakken) Vindusarealet i ytterveggene Hva slags blokker/ isolasjon du benytter Hva slags gulv og gulvisolasjon du benytter


maxit Fiberpuss system

30 cm Iso U-blokk. Dersom Byggeplankdekke, se side 33-39

Leca Isoblokk 30 cm

maxit Floor gulvavretting Multisekk Proff på seng av min. 5 cm løs Leca, alt. Leca Iso 10-20 i bulk

0,2 mm plastfolie m/P091 armeringsnett Leca Iso 10-20

3

U-blokk armering

Jordfuktig maxit Tørrbetong B20, alt. komprimert pukk

Yttervegg i underetasje og redusert fundament på jord og leirgrunn Dersom fundamentet for en eller flere av ytterveggene ligger rett under bakkenivå, som f.eks. ved bygging i skrått terreng der hoveddelen av underetasjens front ligger over bakken, må den innvendige gulvløsningen i husets front suppleres med en utvendig markisolering for å holde fundamentene frostfrie, og hindre kulde i å trenge under fundamentet og inn i gulvkonstruksjonen. Utvendig legges en enkel frostsikring med løs Leca Iso 10-20 eller Leca Multisekk Proff over 5 cm avrettet løs Leca. Sekkene legges godt inntil muren. Husk å punktere sekkene i underkant! I spesielt kalde strøk vil det være nødvendig med ekstra isolering. Ta kontakt med kommunens tekniske etat.

Omfordeling Byggeforskriftene tillater at isolasjonskravene løses ved hjelp av såkalt omfordeling. Det vil si at en bygningsdel gjøres bedre enn isolasjonskravet og at en annen bygningsdel gjøres tilsvarende dårligere slik at summen allikevel gir godkjent isolasjon. For eksempel er det mange som isolerer yttertaket ekstra og på den måten greier seg med mindre isolasjon i ytterveggene. En annen løsning er å erstatte noen % av

Evt. fiberduk

Leca Såleblokk

vindusarealene med yttervegg. Spør en rådgiver eller husleverandøren din om dette.

Løs Leca i gulvet Leca Iso 10–20 er et spesialprodukt av løs Leca for isolasjon og frostsikring i grunnen. Denne gir drenering, lett fyllmasse og isolasjon i ett og samme materiale, og er spesielt praktisk der grunnen er ujevn. I stedet for å måtte avrette bunnen med f.eks. pukk før utlegging av isolasjonsplater, er det enklere og mer arbeidsbesparende å fylle opp med løs Leca. Figur (5) viser oppbygging av et slikt gulv. Plastfolien legges ut som fuktsperre på løs Lecaen. Deretter armeringsnett (type P091), fungerer som stabilisering av løs Leca-laget og gjør det mulig å gå på. Armering for betonggulvet monteres på armeringsstoler, og det støpes på tradisjonelt vis. Gulv på grunn med flytesparkel er vårt nye gulvkonsept, hvor man erstatter armert betong med 30-40 mm maxit Floor 4310 FibreFlow. 0,2 mm plastfolie legges som fuktsperre. Fiberduken hindrer avrettingsmassen i å trenge ned i underliggende lag. I denne konstruksjonen legges det ut K 131 som stabilisering av løs Leca laget. Dette gjøres for å hindre at armeringsnettet flyter opp i avrettingsmassen.

7


U-verdi w/m2K: 0,78

0,29

0,22

A KJELLERVEGG – U-VERDI 0,78

Vanlig 25 cm Leca blokk uten tilleggsisolasjon tilfredsstiller dette kravet. Slike vegger benyttes der du skal ha kjellerrom som boder, vaskerom etc. Mures med mørtel i to adskilte strenger, og pusses utvendig.

BOLIGROMSVEGGER – U-VERDI 0,22 A

B

C

0,21

0,18

Der du skal ha vanlige boligrom, for eksempel kjellerstue, soverom, gjesterom etc. må du tilfredsstille isolasjonskravene i TEK97 byggforskrift, som er på 0,22. Det er mange måter å oppnå dette på.

B LECA ISOBLOKK 30 CM – U-VERDI 0,22

D

E

0,19

0,18

brukes der du skal ha full boligromisolasjon, både over og under bakken. Tilfredsstiller isolasjonskravene i TEK97 byggeforskrift, uten annen behandling enn utvendig/innvendig puss eller slemming. Forutsetter bruk av laftestrimmel.

C LECA ISOBLOKK 25 CM – U-VERDI 0,29

F

G

4

Jordtrykk

Det må alltid lages avstivende vegger i en grunnmur mot terreng, dvs. vegger på tvers av yttermuren. Dette fordi en mur over en viss lengde ellers kan bli presset inn på grunn av trykket fra tilbakefyllingen. Avstanden mellom de avstivende veggene er avhengig av hvilken type tilbakefyllingsmasse som brukes og hvilken type blokk du bruker (6). Tabell 1 viser hvor lang mur du kan ha uten avstivning. Avstivende vegger kan mures av 10 eller 15 cm Leca blokk eller tykkere. Tommelfingerregelen er at avstivningsveggene skal være like lange som høyden på tilbakefyllingen. Det vil si at dersom tilbakefyllingen er 1,5 meter høy, må den avstivende veggen være minst 1,5 meter lang. Maksimal tilbakefyllingshøyde er 2 meter. Som du ser av tabell 1, er behovet for avstivning langt mindre dersom du bruker løs Leca som tilbakefylling.

Kan brukes til boligrom dersom det omfordeles (se eget avsnitt). Brukes forøvrig som yttervegg i «mellomvarme» rom som f.eks. hobbyrom, verksted, garasje etc eller mellom kalde og varme kjellerrom. Forutsetter bruk av laftestrimmel.

Slik unngår du problemer med jordtrykk inntil muren:

• Ved fylling med fyllmasser som pukk, grov sand, grus o.l., skal yttervegger under terreng som nevnt avstives med innvendig murte delevegger. Før tilbakefylling foretas, skal murverket ha herdet (minst 2 uker), avstivende delevegger være murt og kjellergulvet støpt minst 2 cm opp (9) på første blokkskift. Etasjeskiller, f.eks. Leca Byggeplank, bør også være ferdig lagt. • Med løs Leca som tilbakefyllingsmasse reduseres jordtrykket med inntil 80% i forhold til bruk av f.eks. grov sand og grus, og avstanden mellom avstivende vegger kan da økes til 9 meter (7 meter for 25 cm Isoblokk). • Under spesielt vanskelige forhold, f.eks. når huset står i sterkt hellende terreng slik at jordtrykket på bakmuren kan bli ekstra stort, bør denne utføres av Leca Konstruksjonsblokk eller støpes i armert betong.

D LECA ISOBLOKK 25 CM MED 5 CM MINERALULL – U-VERDI 0,21

Tilfredstiller isolasjonskravene i TEK97 byggeforskrift. Greit å bruke dersom du ønsker panel eller tapet, eventuelt malte vegger. Forutsetter bruk av laftestrimmel.

E LECA ISOBLOKK 30 CM MED 5 CM MINERALULL – U-VERDI 0,18

Tilfredsstiller kravene i de nye byggeforskriftene fra 1. august 2009. Grei løsning for panel eller tapet, evt. malte vegger. Forutsetter bruk av laftestrimmel i fugene.

F LECA ISOBLOKK 25 CM MED 7,5 CM MINERALULL – U-VERDI 0,19

Aktuell dersom du skal benytte omfordeling (se side 7). Grei løsning for panel eller tapet, evt. malte vegger. Forutsetter bruk av laftestrimmel i fugene.

G LECA ISOBLOKK 25 CM MED 10 CM MINERALULL – U-VERDI 0,18

Tilfredsstiller kravene i de nye byggeforskriftene fra 1. august 2009. Grei løsning for panel eller tapet, evt. malte vegger. Forutsetter bruk av laftestrimmel i fugene.

• Det er viktig å være forsiktig ved tilbakefylling for å unngå inntrykking av muren. NB: Kjør ikke gravemaskin eller andre tunge maskiner ut på løs fylling rundt en grunnmur. Skal ferdighus eller gulvelementer monteres med bilkran, må de avstivende veggene være på plass, og bilen må stå på fast grunn.

Vindavstiving i byggefasen

I byggefasen må det vises omtenksomhet med tanke på belastning fra vindtrykk eller vindsug på murveggene. Behovet for midlertidig sideavstiving må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Vær spesielt varsom med veggfelt som har stor avstand mellom sideavstivede tverrvegger eller søyler, før dekker og tak er montert.

Lydisolasjon

Avhengig av hva de enkelte rom i huset skal brukes til, bør det vurderes grad av lydisolasjon både mellom rommene i underetasjen og i etasjeskilleren, dvs mellom kjeller og 1. etasje. Hvis du skal bygge hybelleilighet i kjelleretasjen, stiller forskriftene egne krav til lydisolasjon. Når det gjelder lydisolasjon mellom etasjene, se kapitlet om Leca Byggeplank, der vi presenterer forskjellige lydløsninger. Bruk Leca Lydblokk 25 cm mellom hybler og øvrige beboelsesrom. For å oppnå gode lydkonstruksjoner er det avgjørende at detaljer og knutepunkt er riktig prosjektert og utført. Alle Leca flater som ikke skal benyttes som lydabsorbent, Avstivningsvegger

8

5

6

Slik plasseres avstivningsveggene, avhengig av tilbakefyllingsforholdene.


Kjellergulvet støpes minst 2 cm opp på første blokkskift.

9

10

Fig. 10 Plasser Leca-pallene slik at diagonalene kan måles. Når ytterveggene har riktig mål og diagonalene er like lange, er vinklene 90o skal pusses eller slemmes til full poretetting. Det er spesielt viktig at flater som senere blir utilgjengelige sårfylles og slemmes/ pusses før innbygging. Mer lydteknikk finnes i spesialbrosjyren Leca Teknisk Håndbok og på våre nettsider.

Feste i Leca

Det er ikke vanskelig å feste ting i Leca, verken små eller store ting. Det finnes på markedet et rikt utvalg av egnede festemidler fra en rekke forskjellige produsenter. Alt fra små plugger for opphenging av bilder etc, og helt opp til festemidler for bjelker som tåler flere hundre kilos vekt. Vi anbefaler å sjekke deres sortimenter. For øvrig henviser vi til Leca forhandleren som har god oversikt over dette.

7

Slissing i Leca

El-rør kan med fordel legges inn under muringen, slik at man unngår slissing etterpå. Men det er allikevel fullt mulig å slisse i Leca, både vegger og dekker. Ved slissing i vegg etter at muringen er ferdig, må man unngå å slisse dype horisontale spor på steder hvor belastningen er stor. Slisser pusses igjen med Murmørtel M5 alt. mur og pussmørtel KC35/65 eller KC50/50.

Bevegelsesfuger og materialoverganger

M5

8

Ved lange veggfelt av Leca Isoblokk med Fiberpuss skal murverket oppdeles med vertikale bevegelsesfuger minst hver 10-12 m (5-6 m fra fastholdt hjørne). For vanlige Leca blokker trengs bevegelsesfuger ca. hver 12-14 m. Slike vegger bør også skilles fra fundamentet med glidesjikt dersom fundamentet er av betong eller andre materialer med volumendringer forskjellig fra Leca murverk. Overgang mellom murverk og andre materialer må planlegges og utføres riktig. Det vil ofte

være forskjellig svinn/ svelling og temperaturbevegelse i materialene. Derfor skal fuger og overganger utføres slik at ikke tvangskrefter og skader oppstår. På vanlige eneboliger er det normalt ikke behov for bevegelsesfuger.

Grunnforhold

Hvis det er tvil om byggegrunnen, anbefales det å ta kontakt med de lokale byggemyndigheter. Grunnmur av Leca blokker kan anvendes på byggegrunn av fjell, grus, sand og fast leire, med tilbakefyllingshøyde inntil 2 meter. Ved varierende grunnforhold, f.eks. delvis fjell og delvis jord, eller leire med fare for ujevn setning, bør fundamenteringen vurderes nærmere. Rådfør deg med Teknisk Etat i kommunen. I humusholdige jordarter vil det sure vannet kunne bryte ned sementen i Leca blokkene (aktuelt for f.eks. hyttepilarer). I slike tilfeller må grunnen dreneres. Overflaten pusses og påføres asfaltemulsjon. Vi anbefaler å drenere byggegrunnen der hvor Leca blokker kommer i kontakt med underliggende masser (f.eks. under Leca Såleblokk og Leca Søyleblokk). Som underlag for Leca blokker anbefales drenerte masser som komprimert grusfylling, morene, grus og sand.

Adkomst

Det bør på et tidlig tidspunkt i byggearbeidet opparbeides god kjørbar vei helt inn til byggegruben. Da kan alle materialer kjøres helt inn på tomten og Leca pallene plasseres direkte i byggegruben med bilens kran. Her er et par praktiske tips: • Plasser Leca-pallene slik at diagonalene kan måles. Se figur (10). • Blanding av mørtel bør foregå så nær muren som mulig. Plasser blandemaskinen slik at inntrilling av mørtel kan foretas enklest mulig gjennom hele murearbeidet fra samme blandested.

Tabell 1. Løs Leca tilbakefylling

TYPE TILBAKEFYLLLING

Blokktype

Ordinær tilbakefylling

Løs Leca

25 cm Leca blokk

6 meter

9 meter

25 cm Isoblokk

5 meter

7 meter

30 cm Isoblokk*

6 meter

9 meter

* Med Sikksakk-armering

9


Så går vi i gang Leca Såleblokk er den enkleste og rimeligste såleløsningen for selvbyggere. Du trenger ingen forskaling og ingen herdetid, så du kan fortsette det videre grunnmurarbeidet med det samme. Dessuten suger ikke Såleblokk fuktighet fra grunnen, slik betong kan gjøre – med fare for fukt i kjellergulvet, langs yttervegg i kjellerrommene. Både yttervegger og bærende innervegger fundamenteres med Leca Såleblokk. Alternativt kan innvendige bærevegger mures direkte på ferdig støpt gulv (med minst 6 cm armert påstøp). Sålearbeid for disse unngås dermed. Leca Såleblokk kan benyttes på komprimert sprengsteinsfylling, morene, grus, sand og fast leire. Leca Såleblokk har bredde 33 cm, lengde 50 cm og høyde 17,5 cm. Ved normale belastninger fra vegger i eneboliger o.l. er det kun meget bløt leire som krever en sålebredde større enn 33 cm for å overføre last til grunnen. I slike tilfeller

må det støpes en betongsåle. Store punktlaster fra søyler må vurderes spesielt. Grunnen rettes av mest mulig plant. I hjørnene må Såleblokkens sidekant tilhugges (12) slik at sporet for armering og betong forbindes. Deretter settes hjørneblokkene riktig etter kommunens merker (12), i en pute av jordfuktig maxit Tørrbetong B20. Hjørneblokkene av Leca Såleblokk settes ca 4 cm utenfor grunnmurens veggliv (13) ved bruk av 25 cm blokk, og vatres i begge retninger. Kontroller vinklene ved å måle diagonalene (se side 9). Bruk målebånd av

Slik finner du riktig plassering og murhøyde For at du skal få plassert grunnmuren riktig, må du ta utgangspunkt i de merkene kommunen setter opp, men for å unngå at disse forsvinner når gravearbeidet starter, må du gjøre slik:

D

C

B A 11

10

• Kommunens oppmålingsvesen merker av hjørner ved å sette opp spesielle pinner (hjørnepåler) (A). Det må lages en markering av hjørnene som ikke ødelegges av gravearbeidet. Dette kalles for salinger, og krever kun noen påler, bord og ståltråder som plasseres slik at de holder fast ved den opprinnelige oppmålingen. Kommunen avsetter også murens høyde på egnet sted i terrenget. • Ved hvert hjørne banker du ned tre påler i bakken (B) så de står helt fast og forholdsvis vinkelrett. • Deretter spikrer du bord i vater på hvert vinkelbein (C). Toppen av disse skal være lik høyden som kommunen har satt av som toppen av murkronen, og være innbyrdes i vater. • Salingene skal settes minst 1 meter fra kommunens merker eller lenger vekk hvis det er nødvendig for gravingen. • Når alle salingene er satt ned i bakken, trekker du ståltråd (D) fra saling til saling slik at de krysser hverandre midt over spikeren på kommunens merker. Vær nøyaktig når du strekker ståltråden og fester denne med spiker i de vannrette salingsbordene.


stål for denne målingen. Høyden kontrolles med laservater (14), eventuelt nivelleringskikkert. Bruk snor under videre utlegging mellom hjørneblokkene (15). Sporet i Såleblokken armeres med Leca U-blokkarmering (16). Sørg for å legge armeringen ca. midt i betongstøpen. Ved skjøting i lengderetningen, skal overlapp være minst 30 cm. Mørtelen i sporet på Såleblokken skal være maxit Tørrbetong B20. Etterhvert som mørtel ifylles, komprimeres denne noe og avrettes («sages») med et bord (17).

12

16

13

17

Hjørnestolper Best kontroll med murhøyden oppnås ved å bruke hjørnestolper (18). Disse lager du av 2”x4” plank (disse må være rette). Hjørnestolpene loddes og avstives med skråbord. På hjørnestolpene avmerkes toppen av muren. Den overfører du med nivelleringskikkert eller laservater basert på kommunens merker. Når du har markert toppen, lager du merker for hver skifthøyde nedover (19) (25 cm blokkhøyde og 1 cm fugetykkelse, dvs 26 cm høye skift). Slå i en spiker for hvert skift, og trekk en muresnor mellom hjørnestolpene, ett skift av gangen. Bruk snor som kan strekkes og stram den godt. Deretter er det enkelt å mure etter snoren både høydemessig og retningsmessig.

Hjørnestolpe Skråbord

14

18

15

19

Murhøyde Murens høyde regnes fra overkant av Leca Såleblokk til toppen av den ferdige grunnmuren. Til fri høyde 2,40 m i underetasje vil murhøyde 2,60 (10 skift) fra overkant av sålen til toppen av grunnmuren være gunstig. En slik murhøyde vil gi rom for eventuelt kult, isolasjon, påstøp osv. Deler av underetasjen og vanlige kjellerrom kan ha lavere fri høyde. Da må gravedybder og murhøyder beregnes etter dette.

11


Ytterveggene bygger du av Leca Isoblokk Leca Isoblokk er Leca blokker med en kjerne av PUR-skum (polyuretan), og leveres i to dimensjoner – 25 og 30 cm tykkelse. Begge kan benyttes til yttervegger. Sunt byggemateriale Leca Isoblokk avgir ingen skadelige gasser og er et fullstendig trygt byggemateriale. Også produksjonsprosessen er i tråd med moderne, strenge miljøkrav. Isolasjonen i blokken er polyuretanskum. Dette er samme type skum som du finner i skumplastmadrasser, møbler og bilinteriør, og er produsert uten KFK-gasser og osonnedbrytende stoffer. Skummet inneholder heller ikke bromerte flammehemmere. Begge Isoblokk-variantene (25 og 30 cm) er bygget opp på samme måte, og består av to Leca-vanger i 82 mm tykkelse med skum av polyuretan imellom. I stor grad håndteres de også likt når det gjelder selve muringen, men noen forskjeller er det, derfor viser vi først hvordan du murer med Leca Isoblokk 25 cm - som hittil har vært den vanligste løsningen - og deretter (side 21) viser vi hva som gjøres annerledes med 30 cm-blokken.

Felles for blokkene er imidlertid en del meget gode egenskaper:

a)

• Enkel konstruksjon: Leca Isoblokk gir varmeisolasjon og lastbæring i ett og samme produkt • Som alle Leca-produkter: Meget god brannmotstand. Leca brenner ikke, og isolasjonen er godt gjemt inne i Isoblokkveggen, og påvirkes lite ved en eventuell brann • Leca gir god lydisolasjon mot trafikkstøy – langt bedre enn en trevegg • Isoblokk er like selvbyggervennlig som annen Leca. Den gir enkle konstruksjoner, og blokkene er lette å tilpasse og enkle å mure • Alle Leca blokker er gode pussbærere, pussen hefter godt og holder lenge, noe som igjen gir lave vedlikeholdskostnader og lange vedlikeholdsintervaller • Leca er meget motstandsdyktig mot sopp, råte og skadedyr

b)

c)

21

Armering for Isoblokk: a) Leca Fugearmering b) Leca U-blokk armering c) Leca Sikksakk armering • Leca Isoblokk er miljøvennlig og gir ”sunne hus” • Blokkens utforming (symmetrisk tverrsnitt) gjør at last kan føres ned på begge vanger

Innvendig puss etter maxits anvisninger Avrettet U-blokkskift

2 lag maxit Serpo 261 Fiberpuss m/ innlagt glassfibernett

Istøpt U-blokk m/ U-blokkarmering og U-blokkisolasjon Sluttbehandling etter maxits anvisninger

Laftestrimmel Murmørtel M5 Leca Fugearmering

Standardblokk Leca Sikksakk-armering Bakkenivå min. fall 1:50 Bakkenivå min. fall 1:50

Platon grunnmursplate 2 lag Leca Slemmemørtel

20 System Leca Isoblokk 30 cm.

Hjørneblokk

Kantlist spikret inn i Leca grunnmur Platon grunnmursplate

12

1 lag Leca Slemmemørtel

Samme prinsippet gjelder for Leca Isoblokk 25 cm.


22

Både Leca Isoblokk 25 cm og 30 cm finnes i 3 varianter. Fra venstre ser vi Leca Iso U-blokk, Leca Iso Hjørneblokk og Leca Iso Standardblokk. Egen isolasjonsplate følger leveransen av U-blokk. Hjørneblokkene brukes i alle hjørner og mot åpninger (vindus- og døråpninger osv.). Det finnes også en buet Isoblokk i 25 cm tykkelse. Denne har dårligere isolasjon enn andre isoblokker.

Varmeisolasjon

byggeforskrifter med U-verdikrav på 0,18 for yttervegg inkl. tilleggsisolasjon. Kravene til isolasjon øker altså. Med Leca Isoblokk kan du oppfylle både dagens og fremtidens krav. (se for øvrig oversikten side 8).

U-verdi er en måleenhet for varmeisolasjon. Jo lavere U-verdi, jo bedre isolerer veggen. Dagens krav til boligromsisolasjon er en U-verdi på 0,22. 1. august 2009 kommer nye

Blokktype

Tilleggsisolasjon (mineralull)

U-verdi (W/m2K)

5 cm

0,18

Leca Isoblokk 25 cm

10 cm

0,18

Leca Isoblokk 25 cm

7,5 cm

0,19

Leca Isoblokk 25 cm

5 cm

0,21

Leca Isoblokk 30 cm

0 cm

0,22

Leca Isoblokk 25 cm

0 cm

0,29

Leca Isoblokk 30 cm

U-verdiene er kalkulert for veggfelt som inkluderer ett skift Iso U-blokk armert og utstøpt pr. 2,5 m vegghøyde. Alle løsningene forutsetter bruk av Leca Laftestrimmel (mineralull) i fugene.

Innen 1. august 2009 kommer vi forøvrig med en ny Leca Isoblokk 35 cm som greier det nye kravet uten tilleggsisolasjon

Tabell 2. Leca Iso U-blokk 25 og 30 cm – nødvendige armeringsmengder Lysåpning Lengde i meter armeringsstiger

0,75

Antall U-blokkarmering ved linjelast (bruddlast) 20 kN/m 30 kN/m

10 kN/m

40 kN/m

Iso 25

Iso 30

Iso 25

Iso 30

Iso 25

Iso 30

Iso 25

Iso 30

1,25

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1,5

1

1

2

2

3

3

3

3

1,25

1,75

1

1

2

2

3

3

LOB/DU

3

1,5

2,0

1

1

2

2

3

3/LOB

LOB/DU

LOB/DU/ St

1,75

2,25

2

2

3

3

LOB/DU

3

DU

DU/ St

DU

DU/ St

2

2,5

2

2

3

3/LOB

DU

DU/ St

2,25

2,75

3

3

LOB/DU

3

DU

DU/ St

DU/ St

2,5

3,0

3

3

LOB/DU

DU/ St

DU

DU/ St

St

2,75

3,25

3

3

St

St

DU/ St

DU (Dobbelt U-blokk) (58) angir 2 skift av Leca U-blokk, murt med full liggefuge og armert med 3 stiger i hver U-blokkskift.) St (Stålbjelke) (59) Alternativ løsning med innstøpt I-profil IPE 160mm i U-blokken i stedet for armering. Denne legges i U-blokksporet og omstøpes med betong. LOB (Leca overdekningsbjelke) (57) fåes i lengder på 1,5 og 3 meter. Disse er av lettbetong og legges enkelt opp ved håndkraft. Kontakt maxit for nærmere opplysninger. 13


Muring med Leca Isoblokk 25 cm Blokksystemet Leca Isoblokk 25 cm består av: • Isoblokk Standard, mål 25 x 25 x 50 cm • Iso Hjørneblokk, mål 25 x 25 x 50 cm • Iso U-blokk, mål 25 x 25 x 25 cm • 90 mm laftestrimmel • maxit Fiberpuss-system, komplett med fibernett og sluttbehandling

Varmeisolasjonsevne Leca Isoblokk 25 cm har U-verdi på 0,29 W/ m2K. Det forutsetter bruk av: • maxit Murmørtel M5 • Delt liggefuge (én mørtelstripe på hver blokkvange) • Ikke mørtel i de vertikale fugene • 90 mm laftestrimmel

Buet Isoblokk 25 cm Det finnes også en buet Isoblokk i 25 cm tykkelse. Denne har en isolasjon av EPS (ekspandert polystyren), og har en dårligere isolasjon enn ordnære 25 cm isoblokker. Isolasjonen leveres løst og legges i den buede blokken ved muring. Leca Buet Isoblokk 25 cm har en U-verdi på 0,47W/m2K, murt med laftestrimmel i liggefugene. Utvendig diameter for Leca Buet Isoblokk er 3,5 meter.

Kapasitet for U-blokk over åpninger Leca Iso U-blokk settes over åpninger på samme måte som vanlig Leca, se tabell 2 (side 13). Tabellen angir riktig armeringsmengde.

Jordtrykk Murverk av Leca Isoblokk 25 cm har tilstrekkelig kapasitet mot jordtrykk under følgende forutsetninger: • Maksimal avstand 5 meter mellom avstivende murte delevegger. Ved tilbakefylling med løs Leca kan avstanden mellom vegger økes til 7 meter. • Maksimalt 2 meter tilbakefyllingshøyde • Terrengfall min 1:50 til minst 3 meter fra grunnmuren

23

Slik murer du Leca Isoblokk 25 cm I alle hjørner skal det benyttes egne Iso Hjørneblokker (23). For øvrig brukes den vanlige Isoblokk 25 cm. Kun i hjørnene brukes murskje til utlegging av mørtel (24). Forøvrig anbefaler vi Leca Mørtelkasse 25 cm for utlegging av mørtelen (32). Det går mye fortere og gir jevne, fine mørtelfuger. Når mørtelfugene er lagt ut, må du legge Leca Laftestrimmel i de horisontale fugene (24) Dette er nødvendig for å oppnå godkjent isolasjonsevne. Til muring benyttes maxit Murmørtel M5.

Armering av Leca Isoblokk 25 cm Bruk Leca Fugearmering i hver 2. horisontalfuge. Ved skjøting av armering i lengderetningen, skal det være et overlapp på minst 30 cm. Det benyttes alltid fugearmering i første fuge under åpninger i murverket. U-blokken leveres uten isolasjon, men isoleres med egne isolasjonsplater (følger med) som legges i U-sporet før armering og istøping (49). Leca Isoblokk 25 cm anbefales pusset eller slemmet på innvendig overflate enten man skal tilleggsisolere innvendig med mineralull eller ikke. 14

24


Nå er det som å bygge med klosser Når sålen er på plass, (se side 11) begynner det arbeidet som går fortest, nemlig muringen. Det er i prinsippet som å bygge med klosser. Til muringen bruker du maxit Murmørtel M5. Det skal ikke være papp mellom Såleblokkene og grunnmuren. Først legger du ut hjørneblokkene. Legg murmørtel i to striper på Såleblokkene. Bruk murskjeen til dette. Hjørneblokkene vatres nøye (25). Gi blokkene noen lette dunk med en øks for å få dem riktig på plass. Når alle hjørneblokkene er på riktig plass og i vater, setter du opp hjørnestolper. De festes som på bilde (26) og figur (27). Deretter strekker du en muresnor stramt mellom dem. Da

har du både høyde- og retningsanvisning. På hjørnestolpene avmerker du hver enkelt skifthøyde (25 cm + 1 cm fuge, dvs 26 cm høye skift). Slå i spiker for hvert skift. Trekk en stram mursnor mellom hjørnestolpene, og mur etter denne. Blokkene settes på mørtelstripene tett inntil foregående blokk, uten mørtel i de loddrette fugene. Muren blir allikevel helt tett når den pusses etter at den er ferdig murt. Blokkene bankes forsiktig på plass med en øks. Avstanden mellom blokker i stussfugene er normalt mindre enn 5 mm. Hvis denne avstanden er mellom 5 og 10 mm, anbefaler vi at avstanden tettes ved bruk av maxit Murmørtel M5 før pussing. Dersom denne avstanden er større enn 10 mm, anbefaler vi at man isolerer stussfugen med byggskum eller Leca Laftestrimmel før fugegapet tettes ved bruk av maxit Murmørtel M5. Det er viktig at de settes riktig i forhold til muresnoren (ca. 2 mm klaring til snoren (28). Blokkene i de forskjellige skift skal være murt i forband. Ved å «veksle» blokkene i hjørnene oppstår et naturlig 1/2-blokks forband (29).

25

26

28

27

29

15


30

31

33

34

Hurtig muring med Leca Mørtelkasse Når du har lagt ut hele første skift på alle yttervegger, er det på tide å sette opp farten på muringen. Det gjør du med Leca Mørtelkasse, som gir en vesentlig raskere mørtelutlegging enn ved bruk av murskje. Før Mørtelkassen benyttes, må du brette ut sporet i mørtelkassens bakkant (30). Nå kan du raskt og enkelt legge ut store lengder av gangen. Fyll mørtelkassen ca. halvfull med mørtel (32), og dra den langsomt over

32

muren (33) mens du rister litt på kassen. Mørtelstripene blir jevne, i riktig tykkelse og korrekt plassert. Får du problemer med at mørtelen ikke slipper ordentlig tak i mørtelkassen, har du sannsynligvis for tykk mørtel. Litt ekstra vannmengde i neste blanding vil løse problemet. Eventuelt overflødig mørtel trekkes av med murskje. Det er kun i hjørnene at du nå behøver å legge ut mørtel med murskje (34). Mørtelkassen bør skylles godt etter hver mørtelutlegging.

«Følger du brosjyrens anvisninger, vil muren bli rett og i vater.»

Hvordan dele Leca blokker? Leca blokker deles enkelt med øks, Leca Giljotin (35), elektrisk lettbetongsag (36) eller Leca klipper (37). Ofte kan Leca U-blokker benyttes som halvblokk. 10 og 15 cm delt på midten kan brukes som tilpasning på lengdemål. Vær oppmerksom på dette ved bestilling.

16

35

36

37


Armering

Innsetting av vinduer og ventiler

I hver annen horisontalfuge skal det legges fugearmering. Armeringen skal ligge i mørtelstripene. Det får du til ved først å legge Leca Fugearmering på blokkraden og deretter legge ut mørtelen, med skje eller Mørtelkasse. Begge mørtelstrenger skal armeres. I tillegg skal det alltid benyttes fugearmering i horisontalfugen under åpninger i murverket, én meter inn på hver side. Overlapp ved skjøting av Leca Fugearmering skal være på 30 cm. For å få fugearmeringen til å gå rundt hjørnene, kappes en av trådene i armeringen og deretter bøyes armeringen rundt hjørnet (38).

For Leca Kjellervindu skal lysåpning i murverket være ca. 2 cm større enn utvendig karmmål. For andre vinduer settes det av åpning med 3 cm større bredde og høyde enn karmmålet (1,5 cm på hver side av vinduet). Høydemessig justering kan gjøres med tilpasningsblokker som beskrevet tidligere. Der du bruker Leca Isoblokk, skal det benyttes Iso Hjørneblokker og tilpasningsbiter av hjørneblokker som avslutning på murverket mot åpninger. Dermed oppnås heldekkende Leca flate mot åpningen (smyget) med gode festemuligheter. Det er meget viktig at smyget mørtelslemmes til full poretetting før dør eller vindu settes inn. Dør og vindu festes mekanisk, for eksempel med kiler og egnede ekspansjonsplugger. God tetting omkring dør og vindu oppnås ved bruk av bunnfyllingslist og elastisk fugemasse. Fugemassen må beskyttes med dekklist. Mellom dekklist og fugemasse skal det være et hulrom på 8 – 10 mm som fungerer som drenskanal og trykkutjevning.

Hvordan få riktig murhøyde Byggemål pr. skifthøyde er 26 cm (inkl. 1 cm mørtel i horisontalfugene). Dersom total murhøyde ikke kan løses ved standard skifthøyder 26 cm, kan 10 cm blokk benyttes som tilpasning. Se figur (39). For tilpasning i murtykkelse 15 og 20 cm brukes henholdsvis Leca Tilpasningsblokk 10x15x50 cm og Leca Tilpasningsblokk 10x20x50 cm. For å oppnå ønsket høyde, kan tilpasningsskift legges enten nederst eller øverst i muren. Dersom man tar hensyn til skifthøyden i planleggingen, kan tilpasningsskift unngås. Spesielt viktig ved muring av Isoblokk. Alternativt skjæres blokkene i riktig høyde med vinkelsliper eller elektrisk lettbetongsag type Alligator.

38

40

39

41

17


Vintermuring

Vintermuring er vanligvis ikke noe problem dersom du bruker oppvarmet vann og/ eller ved bruk av maxit Antifrost, som er et frostnedsettende tilsetningsstoff uten klorider. Det anbefales at materialer og mur i størst mulig grad beskyttes mot nedbør, blokkene må i alle fall være fri for snø og is når du murer. Pussing av muren skal ikke utføres i kuldegrader. Grunnmur som ikke står på fjell må sikres mot telehiv i vinterperioden. Utvendig må det fylles tilbake (etter at drensledning er lagt, pussarbeidet er utført og Platon-platene er satt på plass). Innvendig anbefales det å legge vintermatter el.l. i tilstrekkelig mengde. Ved fare for telehiv og i svært kalde strøk, anbefales det oppvarming uansett.

LECA TELESKOPVENTIL (15x15 cm)

43

42

Søyler mellom vinduer Søyler av Leca murverk, blant annet mellom vinduer skal være minst 50 cm brede. Søyler kan gjøres smalere ved å benytte U-blokker på høykant (20 cm eller større) som istøpes maxit Tørrbetong B20. (U-sporet dekkes med en enkel forskaling) (44). Du kan også benytte Leca Søyleblokk, dimensjon 25x25x25 cm (45). Slankere konstruksjoner

18

44

mures inn samtidig med blokkene. Bruk en halv Leca Tilpasningsblokk 10x15x50 cm under ventilen (42-43), så passer den inn i skifthøyden. Når du bestiller Leca bør du derfor bestille én tilpasningsblokk for annenhver ventil. Leca Teleskopventil er spesielt beregnet på innmuring, og har derfor en kontinuerlig, tett kanal mellom utvendig rist og innvendig tetteklaff. Andre ventiltyper har ikke nødvendigvis dette, og kan gi bygningsmessige skader ved at varm, fuktig inneluft går ut i veggkonstruksjonen og kondenserer.

45

kan utføres av RHS stålprofiler, for eks 60 x 60 mm med 200 x 200 x 10 mm stålplate påsveiset topp og bunn (46). Stålprofilen må isoleres med mineralull og kles inn. Ved høye punktlaster på slanke søyler må overgangen fra søylefot til underliggende murverk kontrolleres av rådgivende ingeniør. En effektiv lastfordeler kan være å benytte et U-blokkskift under søylen.

46


U-blokkskiftet er kronen på verket En Leca grunnmur skal alltid avsluttes på toppen med et armert og istøpt U-blokkskift, dette kalles et langanker. I hjørnene kapper du det ene «beinet» av U-blokken som på bilde (47-48). Da får du et gjennomgående U-spor (49). U-blokkene armeres med U-blokkarmering og isoleres (50). Ved skjøting av armering i lengderetningen, skal det være et overlapp på minst 30 cm. Deretter fylles U-sporet med maxit Tørrbetong B20 (51) og avrettes på toppen med

en plankebit eller liknende (52). Lastoverføringen til U-blokken fra overliggende svill, dekkekonstruksjon eller tak skal i størst mulig grad sentreres over murvangene, se tegning (53). Betongutstøpingen i Leca Iso U-blokk skal alltid være på den siden av U-blokken hvor den største lasten kommer ned. Den løse U-blokkisolasjonsbiten settes på den siden som blir belastet minst fra overliggende konstruksjoner. Forankringsjern (galvanisert båndjern) for svill kan støpes fast i U-blokksporet. Når

53

Underetasje av Leca Isoblokk med utvendig bæring, trebjelkelag og bindingsverksvegg i hovedetasje.

47

48

49

50

51

52

19


vinduer kommer helt opp under etasjeskilleren, mures langankeret som siste skift under vindusåpningen. Dersom langankeret ikke føres kontinuerlig rundt bygget, men som siste skift i byggets forkant og som siste skift under kjellervinduene i bakkant (kjellerdel), må de to skiftene overlappe hverandre med minst 1 m lengde (54).

Avretting på toppen av muren

Dragere over åpninger lager du med U-blokk. Enkel forskaling/understøttelse lages med 2”x4” bord, og U-blokkene settes tørt på denne i høyde med mursnoren (55). Ved større åpninger bør det også brukes en midtstøtte. U-sporet armeres og fylles med maxit Tørrbetong B20. Når betongen er herdet, fjernes støtten og du har en sterk drager. Riktig armeringsmengde over åpninger finner

Dersom den ferdige muren ikke blir helt rett på toppen, kan dette rettes opp slik: Du spikrer et bord til murens inner- og ytterside (56). Bordets overkant skal tilsvare murens ferdige høyde og bestemmes med laservater el.l. Skal avrettingen bare være et par cm, kan det rettes av med maxit Tørrbetong B20. Trekonstruksjoner skal alltid forankres i U-blokkskiftet. Det er viktig at du har avklart med din husleverandør hvordan toppen av muren skal klargjøres, slik at videre arbeid (53) på hovedetasjen går mest mulig effektiv. For eksempel gjelder dette hvorvidt det skal legges inn båndstål eller støpes inn gjengede bolter i U-blokkskiftet.

54

57

55

58

56

59

Over åpninger

20

du i tabell 3. U-blokkene mures med opplegg 25 cm inn på Leca blokkene på hver side av åpningen.


Muring med Leca Isoblokk 30 cm På de foregående sidene har du sett hvordan man murer vegger med Leca Isoblokk 25 cm. Samme prinsippet gjelder når du bruker 30 cm-varianten, men noen forskjeller er det, og akkurat dem skal vi gå gjennom her.

60

61

62

Blokksystemet Leca Isoblokk 30 cm består av:

• Maksimal avstand 6 meter mellom avstivende murte delevegger. Ved tilbakefylling med løs Leca kan avstanden mellom vegger økes til 9 meter. • Maksimalt 2 meter tilbakefyllingshøyde • Terrengfall min 1:50 til minst 3 meter fra grunnmuren

• Isoblokk Standard, mål 30 x 25 x 50 cm • Iso Hjørneblokk, mål 30 x 25 x 50 cm • Iso U-blokk, mål 30 x 25 x 25 cm (med isolasjonsplate) • Sikksakk-armering/ Fugearmering/ U-blokkarmering • 90 mm laftestrimmel • maxit Fiberpuss-system, komplett med fibernett og sluttbehandling

Varmeisolering Leca Isoblokk 30 cm har U-verdi på 0,22 W/ m2K og tilfredsstiller isolasjonskravene i TEK97 byggeforskrift når utførelsen er i henhold til anvisninger gitt i denne brosjyren. For å oppnå denne forutsettes det: • Utførelse med strengmurte liggefuger • Bruk av laftestrimmel i alle liggefuger • Stussfuger uten mørtel • Utvendig puss eller slemming til full lufttetthet • Innvendig puss eller slemming til full lufttetthet • Bruk av Leca Iso 30 U-blokk i langanker etter maxits anvisninger. Som innvendig puss på yttervegger av Leca Isoblokk anbefaler vi bruk av maxit Fiberpusssystem.

Jordtrykk Murverk av Leca Isoblokk 30 cm har tilstrekkelig kapasitet mot jordtrykk under følgende forutsetninger. • Leca Sikksakk-armering i hver 2. fuge under bakken.

Slik murer du Leca Isoblokk 30 cm I alle hjørner skal det benyttes egne Iso Hjørneblokker (60). For øvrig brukes den vanlige Isoblokk 30 cm. Kun i hjørnene brukes murskje til utlegging av mørtel. Forøvrig anbefaler vi Leca Mørtelkasse 30 cm for utlegging av mørtelen (61). Det går mye fortere og gir jevne, fine mørtelfuger. Når mørtelfugene er lagt ut, må du legge Leca Laftestrimmel i de horisontale fugene (62). Dette er nødvendig for å oppnå godkjent isolasjonsevne. Til muring benyttes maxit Murmørtel M5.

Armering av Isoblokk 30 cm Som alt annet murverk skal også Isoblokk armeres. Det er tre forskjellige former for armering. Under bakken skal det benyttes Leca Sikksakk-armering i fugene. Denne legges i hver annen fuge (63). I hjørnene må armeringen kappes og bøyes slik bildene viser (66-68). Over terreng benyttes vanlig Leca Fugearmering (64). Også denne i hver annen fuge. Ved skjøting av armering i lengderetningen, skal det være et overlapp på minst 30 cm. Ved skjøting av Leca Sikksakk-armering må det være minst 25 cm overlapp (69).

21


63

64

U-blokk Leca U-blokkarmering benyttes til armering av U-blokkskiftet. Merk at du her benytter en vanlig 30 cm U-blokk, som du selv må isolere. Egne isolasjonsplater følger leveransen. Disse settes ned i U-sporet. Når de er på plass, fyller du maxit Tørrbetong B20 i U-blokkene rundt U-blokkarmeringen. I hjørnene bøyes U-blokkarmeringen som bildet viser (65). Leca Iso U-blokk settes over åpninger på samme måte som vanlig Leca, se tabell 2 s. 13. Tabellen angir riktig armeringsmengde. Linjelasten 10 kN/m kan benyttes for trebjelkelag med spennvidde opptil 4 meter. 20 kN/m benyttes for Leca Byggeplank med vanlig boliglast (2,0 kN/m2), spenn 7 meter. Det forutsettes at last fra overliggende konstruksjoner som fasade og tak ikke belastes overdekningsbjelken.

66

67

68

69

Slik må armeringen kappes i hjørnene og bøyes. 22

65


Utvendig overflatebehandling Når grunnmuren er oppe, må den pusses utvendig for å hindre vann og fuktighet i å trenge inn. Leca blokker er svært enkle å pusse. De har en grovporet overflate som gjør at pussen lett fester seg. Leca blokker suger svært lite vann og skal derfor ikke forvannes før pussing.

Utvendig slemming

74

Før pussarbeidet tar til, skal alle sår og dårlig fylte fuger fylles med den samme murmørtelen som du brukte til muringen. Spesielt er det viktig å fylle i de loddrette fugene (70) der blokkene ikke står helt tett sammen. Sår- og fugefylling må gjøres minst én dag før pussarbeidet starter. Aller enklest gjøres dette samtidig med murearbeidet. Vi anbefaler generelt at blokkene har herdet i minst 7 dager ved normal temperatur etter muring før man skal pusse.

Mørtelforbruk skal være minst 4 kg tørr masse pr. m2 i det første strøket. For øvrig finner du blande- og bruksanvisning på sekkene. Det er viktig at disse følges. Grunnmuren skal helst pusses helt til topps før huset kommer på plass. Husk å ta med vindusmygene. Det er praktisk å gjøre dette med én gang. Dersom du ikke rekker helt opp, kan du ta den delen av muren som ikke skal dekkes av grunnmursplate etter at tilbakefyllingen er på plass. Over terreng skal du også ha tosjikts puss. Det første legges på samme måte som

Puss under bakken

nevnt over, andre sjikt omtales nedenfor.

Leca Slemmemørtel Grå er en ferdigmørtel som leveres i 25 kg sekker. Den inneholder vannavvisende stoffer og egner seg derfor godt under bakken. Aller enkleste måte å pusse på er denne: Legg mørtel på et stålbrett og trekk på muren slik bilde (71) viser. Etter at pussen har satt seg noe, og blitt «tatørr», kostes flaten over med en vanndyppet gresskost (72). Kost forsiktig i lange horisontale drag. Du kan også koste mørtelen direkte på veggen. Legg pussen på med gresskosten og kost over noen ganger på kryss og tvers. Underlaget må dekkes 100%. Benytt 2 sjikt under bakken og bak Platon plate.

Så skal grunnmursplaten på plass Vi anbefaler alltid bruk av Platon grunnmurplate under terreng. Det er en plastplate som festes utenpå den pussede muren (73). Den gir veggen en ekstra beskyttelse mot skader og hindrer vann i grunnen å komme i direkte kontakt med pussen. Platonplatens utforming gir en luftspalte mot veggen. Platen monteres med knastene inn mot veggen og festes med spesielle spiker. Når platen er montert, festes en egen kantlist på toppen av platen. Denne hindrer fukt, småstein og jord å komme mellom platen og muren. Se forøvrig egen monteringsanvisning som leveres med platene.

75

76

Små murverksfelt over bakken kan behandles med to strøk Leca Slemmemørtel. Første strøk utføres som beskrevet i avsnittet «Puss under bakken». Andre strøk påføres dagen etter. Hvis du skal ha grå mur, bruker du Leca Slemmemørtel Grå (74) også her. Andre strøk skal kostes på.

Hvit mur Mange ønsker en hvit farge på murverk. Til det kan du bruke Leca Slemmemørtel Hvit i det andre strøket. Den påføres med kost og har den fordelen at den er puss og «maling» i ett og samme produkt. Penest resultat får du ved to strøk med Leca Slemmemørtel Hvit.

Forskjellige overflater Det er mange strukturer du kan gi Leca muren din utvendig, men de mest relevante for en selvbygger er disse: 70

72

71

73

Kostet overflate (75) Metoden beskrevet ovenfor gir en kostet overflate der du selv kan bestemme hvor fine eller grove strøk du vil se, om strøkene skal være jevne og i samme retning eller mer tilfeldige. Dette oppnås greit med gresskosten. Stoplet overflate (76) Først kostes toppstrøket ut i et relativt fyldig strøk, og deretter stopler (trykker) man i den utkostede pussen slik at det blir en ru og ujevn flate.

23


maxit Fiberpuss – spesialprodukt for puss på Leca blokker over bakken maxit Fiberpuss er en fiberforsterket, elastisk mørtel og en del av et pussystem som er tilpasset Leca blokker over bakken (77). Systemet reduserer faren for riss og sprekker betydelig. maxit Fiberpuss er vår eneste anbefalte puss på all Leca utvendig over bakken. Sammen med en av våre anbefalte sluttbehandlinger gir dette en slagregntett overflate. maxit Fiberpuss skal benyttes i kombinasjon med maxit Serpo Armeringsnett. Løsningen er faktisk svært selvbyggervennlig, da fibernettet gjør det enklere å påføre puss i riktig tykkelse. Fiberpuss blandes med vann i henhold til blandeanvisning på sekken. Mørtelen påføres med stålbrett eller sprøytes på Leca murverket (78-79). Sørg for at første sjikt blir på 4-6 mm, ikke bruk tannsparkel. Deretter skal fibernettet bakes inn i pussen ved at det dyttes inn i pusslaget. Det gjøres ved å dra over med stålbrett, «sverd» eller «travel» til nettet ikke er synlig som annet enn en forsiktig struktur i mørtelen (81-82). Ved åpninger i murverket bør det legges et ekstra lag fibernett diagonalt, som bakes inn i mørtelen på samme måte. Når første pusslag er tilstrekkelig herdet – vanligvis etter 1–3 dager, skal sjikt nr. to påføres, denne gang i en tykkelse på 3-4 mm. Til dette benyttes et stålbrett (83). La dette tørke litt, deretter benyttes et filsebrett som dras over den halvfuktige overflaten til man får en pen, slett flate (84). Hvis du ønsker en kostet overflate, skal du i stedet for filsebrettet benytte en murkost. Begge behandlinger er egnet for selvbyggere.

Men pussen er ennå ikke ferdig og slagregnstett. Én arbeidsoppgave gjenstår: Den må enten males med maxit Serpo 303 Silikatmaling eller pusses med maxit Sil A Silikatpuss for å være slagregntett. maxit har produktene i 99 forskjellige farger. Vi vil på det sterkeste fraråde bruk av plastbasert maling på mur. Silikatbasert behandling vil gi et langt bedre og varig resultat. Bilde (85) viser bruk av maxit Silikatmaling Serpo 303. Først skal malingen blandes med 15% maxit Silikatgrunning Serpo 301, så kan den enkelt påføres med vanlig malerrull eller syntetisk kost i to strøk. Som grunning i sterkt værutsatte strøk anbefales ett sjikt maxit Silikatgrunning Serpo 301, tynnet 1:1 med vann. Bilde (86-87) viser alternativet med silikatpuss. Overflaten skal grunnes først

78

med maxit Silikatmaling A. Deretter påføres maxit Silikatpuss med stålbrett og skures til kornstørrelses tykkelse med plastglatter.

79

A B

C D E F

G

24

77

A. Leca Isoblokk B. Første lag fiberpuss C. Fibernett D. Fibernettet bakes inn i pussen E. Andre lag fiberpuss F. Første strøk silikatmaling G. Silikatpuss evt. andre strøk silikatmaling H. Startlist


Puss ned mot bakken Det er viktig at pussen ikke kommer i kontakt med terrengmassene, fordi fuktighet kan trekke opp i veggen. Fuktoppsig kan således gi estetiske fargeforskjeller, saltutslag og i verste fall frostskader. Vi anbefaler bruk av Leca Slemmemørtel på sokler av Leca, evt. bruk av sokler og beslagløsninger. For andre pussløsninger benytt egnede slemmemørtler eller sokkelløsninger med naturstein, beslag eller frostbestandig flis. Ta kontakt med maxit for ytterligere informasjon og veiledning

80

81

82

83

84

85

Alternativ utførelse silikatpuss

86

87

25


Leca Innervegger Hvilke typer finnes?

Leca Finblokk

Det finnes mange typer Leca blokker som kan brukes til muring av innervegger. Følgende typer Leca blokker benyttes vanligvis til innervegger:

Leca Finblokk er en type blokker som ikke trenger puss eller slemming for å gi en tilfredsstillende tetting mot brann. Leca Finblokk mures til spekk, dvs med pene mørtelfuger i både liggefuger og stussfuger (88). Disse veggene får et synlig blokkmønster, og de kan males uten ekstra forbehandling. Følgende varianter finnes:

• Leca blokk 10 cm (kun til ikke bærende småvegger uten åpninger) • Leca blokk 15 cm • Leca blokk 20 cm • Leca blokk 25 cm • Leca lydblokk 25 cm Felles for disse blokkene er at de må pusses eller slemmes for å gi tilfredsstillende tetting mot brann. For dimensjonene 15, 20 og 25 cm finnes det Leca U-blokker slik at man kan lage åpninger i murverket med armerte U-blokk bjelker over åpningene.

• • • •

Leca Finblokk 12,5 cm Leca Finblokk 15 cm Leca Finblokk 20 cm Leca Finblokk 25 cm

88

For alle disse variantene finnes det Leca Finblokk i U-blokk utgave slik at man kan lage åpninger i murverket med armerte U-blokk bjelker over åpningene.

Innvendig avstivende vegger på Leca grunnmur Disse veggene anbefales murt i tykkelse 15 cm eller tykkere. De må mures like langt inn i rommet som høyden på den utvendige tilbakefylte massen, og må være uten døråpninger eller andre åpninger. Det er viktig å sørge for god innfesting i gulvet, for eksempel ved at man murer opp veggene på fundament av Leca Såleblokk. Der hvor innvendig avstivende vegger i en Leca grunnmur mures direkte på et betong kjellergulv må nederste blokkskift festes godt til gulvet. Dette kan gjøres ved at armeringsjern bores litt ned i betonggulvet eller ved alternative metoder.

89

90 Veggen støpes* eller dybles **

fast i betonggulvet.

* Omsluttes med betong i bunnen ** Armeringsjern eller bolter som festes i betonggulvet føres opp i hullene i blokkene om omsluttes med maxit Tørrbetong B20.

Innfesting av Leca innervegger til andre konstruksjoner Leca innervegger kan festes til andre konstruksjoner på ulike måter. Ved bruk av spesielle festeskinner som beskyttes med mineralull (92) kan man feste inn Leca innervegger til stålsøyler på en enkel og god måte. Der hvor man ønsker å kombinere stålsøyler i Leca vegger kan man bruke Leca Konstruksjonsblokk (91) hvor en stålsøyle settes inn i blokken. Dette passer kun for vegger i 25 cm tykkelse. 26

91

92


Leca innervegg som brannvegg Leca innervegger kan brukes som brannvegger, Leca har svært god brannmotstand. Ved muring av Leca innervegger som brannvegg anbefaler vi at det legges ut mørtel på gulvet under første skift (93). Brannveggene må innfestes godt til andre konstruksjoner, her anbefaler vi at man følger råd fra byggets ansvarlig prosjekterende. I toppen av ikke bærende Leca brannvegger anbefaler vi bruk av Rockwool Conlit brannremse eller tilsvarende i fugegapet mellom Leca og betongdekket ovenfor (95). Dette gir en rask og kostnadseffektiv brannsikring. Vegger av vanlig Leca blokk må pusses eller slemmes på minst en side for å gi god nok tetting mot brann.

93

95

94

Leca lydskillevegg Leca Lydskilleblokk benyttes når veggen skal skille mellom boenheter, f.eks. vegg mellom hovedhus og hybelleilighet. Leca Lydskilleblokk produseres med høy densitet og dermed høy flatevekt. Høy flatevekt er gunstig med hensyn på å dempe lyd. Leca Lydskilleblokk mures med fulle mørtelfuger både horisontalt og vertikalt. Den skal pusses med 10 mm tykk puss på begge sider. Ved lydskillende konstruksjoner er det viktig at detaljene ved tilstøtende konstruksjoner er riktig utført. For mer informasjon se www.maxit.no under detaljtegninger.

27


Innvendig overflatebehandling Innvendig har du mange muligheter for struktur og farge, her er det smak og bruksområde som bestemmer hvordan du vil behandle veggen. Det er ikke en gang nødvendig å behandle Leca veggen på innsiden. En pent murt vegg kan godt stå ubehandlet eller males direkte. Innvendig på yttervegger av Leca Isoblokk, anbefaler vi bruk av maxit Fiberpuss System. Alternativt kan du pusse eller slemme veggen på samme måte som beskrevet på side 24–25. Det er en enkel løsning og gir et fint, rustikt resultat. Du kan også legge fliser på Leca veggen. Avhengig av hva du skal bruke rommet til, og hvilken Leca blokk du har brukt, kan du lekte ut og eventuelt tilleggsisolere veggen og kle med trepanel, gipsplater eller andre kledningsplater

Slemming/puss Dersom du vil ha en glattere overflate, kan du pusse med mur og pussmørtel KC 35/65 eller KC 50/50 som er smidig og lett å bruke. Mørtelen trekkes på veggen med stålbrett. Når mørtelen har satt seg (tatørr), skures veggflaten med et pussebrett. Du kan også slemme veggen som beskrevet tidligere. Da har du også muligheten for å lage spesielle effekter i utkostingen, for eksempel horisontal utkosting, villstryking mm. Som fargesetting kan du bruke Leca Slemmemørtel Hvit, gjennomfarget maxit Serpo 203 Slemmemørtel eller maxit Serpo 303 Silikatmaling. maxit ip 22e Gipspuss er også et fint alternativ til innvendig puss, særlig ved store tykkelsesvariasjoner.

96

97

Malt Leca

Fliser

Ved å mure pent og krasse ut fugene, oppnås en pen flate med synlig blokkmønster (98) (såkalt «murt til spekk»). Leca blokker kan males direkte. Bruk rull eller sprøyte (maling med kost gir stort forbruk).

Keramiske fliser eller klinkerfliser kan benyttes på Leca vegger (96). Hvis du har murt pent og i lodd, kan fliser festes rett på Leca-veggene. Ellers må veggene være pusset i lodd og stokk. I våtrom må veggene pusses og fuktbeskyttes med maxit Serpo 554 Smøremembran før flislegging.

Overflate for tapetsering – bruk gipsplater Hvis du skal tapetsere, må overflaten være plan og jevn. Mange selvbyggere finner det vanskelig å pusse veggen så perfekt. En langt enklere løsning er å lime gipsplater (med maxit Serpo 610 Multi Flex Flislim) rett på pusset Leca vegg (97). Veggen må være noenlunde rett og jevn, men mindre ujevnheter og avvik i lodd og plan kan rettes opp med å justere limpunktenes størrelse og tykkelse. NB! Veggen må først pusses eller slemmes. Dette hindrer lyd-/luftlekkasjer gjennom veggen. Det brukes standard 13 mm gipsplater med bredde 60 eller 120 cm. 60 cm er lettest å håndtere, så vi anbefaler disse. Det kontrolleres om veggen er i lodd. Når det gjelder håndtering og bruk av gipsplater generelt, vises til gipsplateprodusentenes anvisninger.

Tilleggsisolering Dersom du ikke har brukt Isoblokk i ytterveggene og rommet skal brukes til boligrom, må du tilleggsisolere. Tilleggsisolasjon utføres ved å sette opp frittstående stenderverk med stendere som spenner mellom tresviller festet i gulv og tak. Avstand fra Leca veggen reguleres etter isolasjonstykkelsen. Leca flaten anbefales slemmet/pusset for lufttetting før man monterer isolasjonen. I rom med utvendig tilbakefylling, skal det ikke brukes plastfolie mellom platekledning og stendere/ isolasjon når tilbakefyllingen er mer enn halve vegghøyden. Ved bruk av løs Leca 10–20 mm som tilbakefylling (f.eks. utlagt ved blåsing) forbedres isolasjon og fuktforhold. Forhudningspapp anbefales lagt i striper bak trestendere mot Leca veggen for å bryte evt. kapillarsug mot treverk.

98

Skillevegger av Leca Finblokk - fullbefaren brannvegg på enkel måte Vårt spesialprodukt Leca Finblokk er en Leca blokk med mye tettere og finere struktur og mye skarpere hjørner og kanter enn vanlig Leca blokk. En fordel med Finblokk er at den fungerer som innvendig brannvegg helt uten puss. En spekkmurt Finblokkvegg (dvs. murt med mørtel i både horisonale og vertikale fuger) tilfredsstiller brannforskriftenes strengeste krav A 240/ REI 240. Det er dessuten enkelt å male den med rull til et fint resultat. 28

99


Enkelt med godt verktøy Du trenger ikke mye verktøy for mur- og pussarbeider med Leca, men et minimum hører med. Nedenfor er det viktigste listet opp.

100

(100) BLANDEMASKINEN er helt nødvendig til større arbeider. En vanlig, elektrisk hobbyblander som selges i alle byggevareforretninger er utmerket, men be om en demonstrasjon – enkelte av dem bråker mye, andre er ganske stillegående. Ikke selg blanderen når hovedjobben er ferdig. Du kan ha den i mange år til alle slags blandearbeider – for vær sikker: Det blir behov for den. BLANDEVISP er utmerket å sette i en kraftig drill (som må kjøres på sakte fart). Vispen kan ha forskjellige utforminger, den vanligste har spiral nederst. Godt egnet til blanding av slemmemørtel.

101

(102) LECA GILJOTINEN er til å kappe blokker med, og anbefales til større murerarbeider, dvs. hvis du har mye å tilpasse. NB – må stå på fast underlag under bruk. Lettbetongsag kan også brukes, særlig hvis det er behov for slette kutt. Den har grov tanning, og arbeider seg forholdsvis lett gjennom blokken. Varianten er å bruke en spesiell, elektrisk bajonettsag (proffverktøy). (101) MURESKJE er et av de viktigste verktøyene. Velg en som sitter godt i hånden.

102

ØKS hører også med. Med øksen kan du dele blokkene og tilpasse ellers. Desuten kan de brukes under selve murerarbeidet, ved å banke blokkene forsiktig på plass.

MURESNOR er helt nødvendig for å holde retning og høyde under murerarbeidet. (103) STÅLBRETTET er til å trekke på mørtelen med. Du legger en passende klatt på brettet, plasserer det med god helling mot muren, og trekker det med litt vridende bevegelser oppover. PUSSEBRETT er et plast- eller trebrett som brukes ved pussarbeider over terreng. Fåes i flere størrelser. (104) Firkantet GRESSKOST brukes til slemming av veggene. Den er også praktisk til rengjøring av blandemaskin og annet verktøy. STENKPUSSAPPARAT brukes til å sprute pussmørtelen på veggen. Du sveiver mørtelen ut, og apparatet må føres flere ganger over muren for å bygge opp riktig tykkelse. LODDESNOR brukes selvfølgelig til lodding. En god TRILLEBÅR er noe du absolutt bør investere i. Ellers vil du få mange tunge løft. MØRTELDUNKEN bør være rundt 60 liter, og du trenger 1-3 stk. I tillegg må du ha 2-3 murbøtter i solid plast. (105)

LODDESTOKK/VATER er en annen nødvendighet for å få muren rett og loddrett. LECA MØRTELKASSE er et verktøy du vil ha glede av. Den fylles med forholdsvis bløt mørtel, og etterhvert som den trekkes bortover muren legger den igjen to fine, jevne mørtelfuger. 103

RENGJØRING AV VERKTØY Ved pauser i arbeidet og ved avbrudd må alt verktøy, inkl. blandemaskin rengjøres med vann. Leca Mørtelkasse må skylles godt etter hver mørtelutlegging.

104

105

29


Materialforbruk Mørtel Forutsetninger

• Alle verdier er gjennomsnittlige erfaringstall. Utførelse og underlag er bestemmende for endelig forbruk. • Leca Slemmemørtel Hvit: 2,5 kg/m2 påført med kost gir hvit overflate på underlag av grå slemmemørtel under terreng. • Leca Slemmemørtel Grå: 6 kg/m2, tilsvarer 2 strøk, det første på ubehandlet flate. • maxit Murmørtel M5: 14 kg/m2. Muring forutsettes strengmurt med mørtelkasse og uten mørtel i stussfugene.

Tabell 3. Forbruk av mørtel for muring og overflatebehandling

TIL MURING

TIL OVERFLATEBEHANDLING

Under terreng

Under terreng

Over terreng

maxit murmørtel M5

2 strøk Leca slemmemørtel Grå

1 strøk Leca Slemmemørtel Hvit

maxit Fiberpuss Serpo 261

Veggflate (m2)

Antall sekker à 25 kg

Antall sekker à 25 kg

Antall sekker à 25 kg

Antall sekker à 25 kg

5

3

2

1

3

10

6

3

1

6

20

12

5

2

12

30

17

8

3

18

40

23

10

4

24

50

28

12

5

30

60

34

15

6

36

70

40

17

7

42

80

45

20

8

48

90

51

22

9

54

100

56

24

10

60

Tabell 4. Forbruk av maxit Tørrbetong B20 for støping Vegglengde (m)

Leca Såleblokk

Leca U-blokk 25 cm

Leca U-blokk 20 cm og Iso U-blokk 25 cm

maxit Tørrbetong B20 Antall sekker à 25 kg

maxit Tørrbetong B20 Antall sekker à 25 kg

maxit Tørrbetong B20 Antall sekker à 25 kg

5

3

8

5

10

6

16

9

15

9

23

13

20

12

31

17

25

15

39

21

30

18

46

25

35

21

54

29

40

23

62

34

45

26

70

38

50

29

77

42

Leca U-blokk 15 cm

Leca Iso U-blokk 30 cm

Leca U-blokk 30 cm

maxit Tørrbetong B20 Antall sekker à 25 kg

maxit Tørrbetong B20 Antall sekker à 25 kg

maxit Tørrbetong B20 Antall sekker à 25 kg

Vegglengde (m)

5

4

8

11

10

7

16

22

15

10

23

33

20

13

31

44

25

16

39

55

30

20

46

66

35

23

54

77

40

26

62

88

45

29

70

99

50

32

77

109

maxit Murmørtel M5 og maxit Tørrbetong B20 leveres også i storsekker på henholdsvis 500 og 1000 kg. Faktorer som materialbehov, pris og håndtering kan være avgjørende for valg av småsekk eller storsekk.

Nye benevnelser på mørtel og betong-produkter: Pga endrede standarder for mørtel og betong, har noen produkter fått nye benevnelser:

30

Tørrbetong B20 – het tidligere Tørrbetong C25 Tørrbetong B30 – het tidligere Tørrbetong C35

Murmørtel M5 – het tidligere Murmørtel B


Drenering En betingelse for å oppnå tørr kjeller er at dreneringssystemet er riktig utført. Dette er spesielt viktig på leiretomter. Telefarlige masser direkte mot grunnmuren må unngås. Det skal alltid være et drenerende sjikt på minst 20 cm utenpå muren. Drensledning På alle tomter som ikke er selvdrenerende, som for eksempel utsprengt fjelltomt med minst 50 cm undersprengt masse, morene etc, skal det legges en drensledning rundt hele grunnmuren. Drensledningen skal ha fall, minst 1:200, dvs 1 cm pr. 2,00 meter, men vi anbefaler noe kraftigere fall, f.eks. 1:100 (107). Ledningens høyeste punkt skal

106

ligge minst 20 cm under toppen av kjellergulvet. Drensledningen bør ligge på et gruslag av 5–10 cm tykkelse, og må ingen steder være dypere enn bunnen av sålen. Drensledningen må omgis helt av et drenerende materiale, f.eks. løs Leca, grus eller grov sand. På byggegrunn av bløt leire og silt anbefales det at drenerende materialer mot grunnmur og drensledning beskyttes med fiberduk.

107

Tilbakefylling Før tilbakefyllingen må avstivende vegger være murt og kjellergulvet støpt. Når du skal fylle tilbake inntil muren, må dette selvfølgelig gjøres med forsiktighet, slik at du ikke skader muren eller Platon-platen. Gravemaskin eller andre tunge maskiner MÅ ALLTID STÅ PÅ FAST GRUNN. Vi anbefaler løs Leca som drenerende tilbakefylling da den både gir en vesentlig reduksjon av jordtrykket og god isolasjon. Terrenget planeres med fall, helst 1:20, men minst 1:50 fra huset i 3 meters bredde.

Tilbakefylling med løs Leca – en enkel og rask løsning Løs Leca er meget godt egnet som drenerende og isolerende tilbakefyllingsmasse mot pusset Leca grunnmur. Ved bruk av løs Leca som tilbakefylling, reduseres det horisontale jordtrykket inntil 80% sammenlignet med tradisjonelle masser som stein og pukk. Mange steder i landet kan løs Leca leveres med spesielle blåsebiler (106). Lastekapasitet for bil med henger er 90 m3, bil uten henger opp til 40 m3. Blåsekapasitet er ca. 50 m3 pr. time, altså en meget enkel og rask måte å fylle tilbake på. Løs Leca leveres også i bulk tippet med lastebil, i kubikkmetersekker og i 80-liters sekker.

31


Leca-fundament for kjellerløse hus Også for deg som har valgt å bygge kjellerløst, har vi gode og enkle Leca-løsninger. Grunnforholdene på stedet (fjellgrunn eller jord-/leirgrunn) er avgjørende for hvordan du bør isolere kjellergulvet og frostsikre ringmuren. Spesielt på jord- og leirgrunn vil det være gunstig å bruke løs Leca (Leca Iso 10–20) i gulvkonstruksjonen. Løs Leca vil fungere både som isolasjonslag og som drenerende/ kapillærbrytende lag som en gulv på grunnløsning krever. Da slipper du blant annet å fylle opp med 20–30 cm stein/ kult i gulvkonstruksjonen – en både tung og tidkrevende jobb. På jord- og leirtomter må det etableres utvendig markisolering for å holde grunnen under fundamentene frostfri.

Oppbygging av ringmur Figurene viser to løsninger for oppbygging av gulv på grunn. En med støpt betonggulv fig (108) og en med maxit Floor gulvavretting fig (109). Ringmuren utføres ved at Leca Såleblokk legges på en pute av jordfuktig maxit Tørrbetong B20 eller komprimert pukk. Fra underkant av Såleblokken og opp til terrenget (bakkenivå) bør det være ca. 60 cm. Oppå Såleblokken mures et skift med 25 cm Leca Isoblokk og et skift med 25 cm Leca Iso U-blokk som skjæres og utstøpes (med maxit Tørrbetong B20) sammen med betongplata som vist på tegningen

(109). U-blokkene armeres med Leca U-blokkarmering før utstøping. Forankring av svill kan f.eks gjøres med oppstikkende båndjern i U-sporet.

Slemming/puss

108

32

109


Leca Byggeplank Leca Byggeplank er armerte elementer i samme Leca-betong som blokkene, men har et undersjikt av finkornet Leca-betong (kornstørrelse 2–4 mm). Byggeplank leveres i standardbredde 60 cm, tykkelsene 15, 20 og 25 cm. (111)

Leca Komfortdekke – den komplette løsningen med gode lyd- og varmeegenskaper

Mange gode egenskaper

Dagens boligkjøpere vil ha gulvløsninger som effektivt hindrer lydlekkasje mellom boenhetene og reduserer trinnlyden, samtidig er det en økende interesse for oppvarming med vannbåren gulvvarme. Dette får du med Leca Komfortdekke. Kombinasjonen av Leca Byggeplank og maxit Komfortgulv gir unike lydegenskaper med noe som trolig er markedets mest rasjonelle produksjon og montering. Til en meget konkurransedyktig pris, installasjonstiden tatt i betraktning.

• Meget god lydisolasjon. Når lydkravene er strenge, kan krav til lydisolasjon enkelt oppfylles hvis du legger Leca Byggeplank. Der det skal være leilighet i kjelleren, er trolig Leca Byggeplank den beste, enkleste og rimeligste løsningen. Legger du Leca Byggeplank, slipper du dessuten å irritere deg over knirkende og gyngende gulv. • Brannsikkert. Leca Byggeplank som er poretettet har brannteknisk godkjenning i klasse REI 90 (ubrennbar) og er derfor et av de tryggeste byggematerialene du kan velge. I et land som ligger på den internasjonale branntoppen, er det viktig å velge materialer som øker brannsikkerheten. • Raskt å legge. Leca Byggeplank gir deg et solid og stabilt gulvdekke på kort tid.

• Velegnet for våtrom. Spesielt i våtrom er Byggeplank et godt valg, da Lecamaterialer ikke ødelegges av vann og råte. Dessuten er ikke Leca utsatt for sopp og skadedyr. • Perfekt løsning for varmegulv. Enten du velger varmekabler eller vannbåren varme, er Byggeplank et ideelt underlag. • Solid og sikker arbeidsplattform. Leca Byggeplank er, når den er utlagt, en glimrende plattform for det videre arbeidet og gir deg raskt et tak over grunnmuren. • Kan monteres på trevegg. Byggeplank på trevegger gir mange av de samme fordeler som montert på murvegger. • Kort leveringstid. Leca Byggeplank har et stort antall standardlengder, og disse kan leveres på svært kort tid.

• Enkel etterbehandling. Etter montering skal det fuges og poretettes mellom Byggeplankene. Resultatet er en praktisk og solid arbeidsplattform. 110

111

113

112

Produkt Standard lengde Transportvekt

Bæreevne maks. lengde

Lengde ved bæreevne 250 kg/m2

Lengde ved bæreevne 350 kg/m2

Leca Byggeplank 15 cm

238-448 cm

130 kg

170 kg/m2

388 cm

348 cm

Leca Byggeplank 20 cm

238-598 cm

170 kg

170 kg/m

528 cm

468 cm

Leca Byggeplank 25 cm ekstraarmert

198-808 cm

280 kg

200 kg/m

758 cm

688 cm

2 2

33


Prosjekteringshjelp - Send oss tegninger Send oss din bestilling, dine hustegninger og spesifikasjoner. På våre fabrikker på Lillestrøm og Vestnes, får du utarbeidet en komplett montasjeplan ut fra de bruksområder og den belastning Byggeplanken vil få. Sammen med denne planen får du også et prisoverslag. Alle Leca produkter selges via forhandlere. Vi gir råd og veiledning

Byggeplank har kort leveringstid. På betong og murverk kan Leca Byggeplank legges tørt hvis oppleggsflaten er plan. Bruk mørtel, eventuelt pappstrimler hvis ujevnhetene er små. Vi vil imidlertid i de fleste tilfeller anbefale bruk av maxits svillelist (S-list), spesielt der det er større ujevnheter, for bruk av Isoblokk samt for lyddekke. Dersom Leca Byggeplank skal erstatte avstivende vegger, må den forankres i grunnmuren. Leca Byggeplank monteres med 100 mm opplegg på murkronen. Må du skjøte byggeplanken over innvendige bærevegger, må disse ha en minimum tykkelse på 200 mm. Ved montasje over ikke bærende skillevegger bør disse avsluttes med ca. 10 mm fuge som kan fylles/tettes med f.eks porøs trefiberplate, eventuelt skumming med polyuretan eller dytting med mineralull. Vi utarbeider montasjetegninger, elementplaner og kappelister for alle typer prosjekter.

Adkomst En fortløpende montasje er kostnadsbesparende. Området omkring bygget bør derfor gi plass for kran og transportutstyr, slik at mellomlagring unngås. Kran og bil må ha en fri plass på ca. 6–8 m bredde.

Utstyr og bemanning Leca Byggeplank monteres vanligvis i småhus og garasjer ved bruk av transportbilens kran (113). Der kranen ikke når frem over hele dekket (arbeidsradius for kraner opp til 11 m), monteres Leca Byggeplank med mobilkran el.l.

Tilpasning Uforutsette forhold kan medføre at Leca Byggeplank må tilpasses på byggeplassen. Bruk vinkelsliper med steinskive. Det skjæres en slisse fra under- og overside og gjennom armeringen. Deretter kan elementet knekkes.

34

Utstøping av fuger Utstøping av fuger foretas snarest mulig. Det benyttes maxit Tørrbetong B20 eller maxit JMS Fugemørtel. Leca Byggeplank skal være ubelastet mens utstøping og herding foregår. Fugene skal være godt rengjort. Ved lav takhøyde og der en skal ha armert påstøp, kan Leca Byggeplank understøttes under midten inntil mørtelen i fugerillene er avbundet. Dernest kan påstøp utføres. Med understøttelse unngår en sprang mellom elementene og annen utilsiktet nedbøyning. Dekkets motstand mot nedbøyning øker ved innlegging av Leca Fugearmering eller 1 stk. Ø 8 mm kamstål i de langsgående fugeriller. Ved flere spenn bør det alltid benyttes 1 m lang armering i fugerillen over bærevegg eller annen understøttelse. Forbruk fugestøp er 10–12 liter pr. m2 avhengig av fugedybde.

basert på mottatt informasjon, men påtar oss ikke prosjekteringsansvar iht. ansvarsbestemmelsene i Plan- og Bygningsloven. Vår tekniske svartjeneste er behjelpelig med informasjon og anvisninger til bruk ved prosjektering og montasje. For øvrig henviser vi til våre nettsider for mer detaljert og teknisk informasjon.

plastfolie, og bør ha en minimumstykkelse på 60 mm. Det må påses at påstøpen alltid får en fullgod heft til Byggeplanken når den skal virke som et kraftstabiliserende konstruksjonselement. En ren overflate er derfor svært viktig.

Leca Lyddekke (114) Byggeforskriftene stiller krav til lydisolering mellom boenheter, som f. eks. mellom bolig og hybel. Leca Byggeplank med trinnlydsplater og flytesparkel som vist på tegningen, tilfredsstiller greit disse kravene (R’w ≥ 55 dB, L’w ≤ 53 dB). Undersiden er vist som nedlektet med himlingsplater og isolasjon. Dette gir et positivt bidrag til lydisoleringen. Alternativt kan undersiden helsparkles. Lyddekke kan utføres av egne maxit Sertifiserte Gulventreprenører, se liste på www.maxit.no.

Poretetting For å hindre luft- og lydlekkasjer må Leca Byggeplank poretettes (slemmes, avrettes eller pusses) på over- eller undersiden og endene.

Avretting på gulv (115) Leca Byggeplank kan avrettes direkte med både maxit Tørrbetong B20 og maxit Floor flytesparkel. Ved bruk av maxit Tørrbetong B20 avrettes gulvet med min. 20 mm tykkelse. Den åpne Leca strukturen gir underlag for ”bomfri” pussavretting. Ved bruk av maxit Floor flytesparkel må Byggeplanken poretettes først. Flytesparkelen legges for hånd eller med pumpe i opp til 50 mm tykkelse. For større arealer kan pumpebil benyttes.

Armert påstøp (116) Til armert påstøp brukes samme mørtel som til utstøping av fuger. Armeringsnett, f. eks. K 131, legges i påstøpens øvre halvdel. Påstøpen bør tørke langsomt, f.eks. under

114


Leca Byggeplank med direkte avretting og nedforet himling 115

Leca Byggeplank med direkte armert påstøp og nedforet himling 116

Leca Lyddekke med nedforet himling 117

Leca Byggeplank som verandadekke med membran og armert påstøp 118

Leca Byggeplank som verandadekke med membran og tremmer 119

Takavslutning med Leca Byggeplank. Løsning med rettvendt, kompakt tak. 120

35


121 Leca Byggeplank p책 Leca Isoblokk 30

122

Leca Byggeplank p책 Leca Isoblokk 30 cm i kombinasjon med overbygg i tre

124

Leca Byggeplank p책 yttervegg 148 mm bindingsverk

cm i kombinasjon med overbygg i mur

123

36

Leca Byggeplank p책 Leca Isoblokk 30 cm i kombinasjon med overbygg i tre


Varmekabler og vannbåren varme

Utvekslingsjern for pipe og trapp

Leca Byggeplank er velegnet for gulvvarme, enten dette er basert på vannbåren varme eller elektrisk oppvarming. Leca Byggeplank har varmeisolasjonsevne som er ca. 10 ganger bedre enn betong og isolasjonsevnen tilsvarer ca. 45 mm EPS (Isopor el.l.). I gulvkonstruksjoner mellom oppvarmede rom kan gulvvarmeanlegget derfor legges direkte på Leca Byggeplank uten mellomliggende isolasjonslag. Ved varme i gulv og kald kjeller anbefales det å isolere himlingen.

Ved piper, trapper og lignende, utveksles Byggeplank med utvekslingsjern slik at lasten overføres til naboelementene. Standard utvekslingsjern fås for åpninger 0,6 m (U1) og 1,2 m (U2) (126). Lastøkningen på nabobyggeplankene må beregnes i hvert enkelt tilfelle. Ved store åpninger som trapperom gjøres utvekslinger f.eks. med ståldrager, som overfører lasten direkte til byggets bærende konstruksjon (127).

Verandadekke (118-119) Leca Byggeplank brukt som veranda over garasjer, kjeller eller boligrom må ha en vanntetting i form av en membran/papptekking. Det er viktig å benytte godkjente produkter. Denne må legges i fall i henhold til membranleverandørens anbefalinger. Som slitelag kan man benytte en 60 mm armert påstøp, tretremmer, betongheller e.l. Ved boligrom under veranda må Byggeplanken isoleres, og det anbefales at minst ¾ av isolasjonen legges på den kalde siden.

Miljø Leca Byggeplank anbefales ikke brukt i fuktige og agressive miljøer som f.eks. svømmehaller, renseanlegg osv. Ved bruk i slike miljø må ansvarlig prosjekterende vurdere tiltak og egnethet.

Utkraging Maks utkraging er 1,85 m når ekstraarmert Byggeplank benyttes med 10 mm kamstål i fugene. Vi anbefaler at man tilstreber altan (understøttelse) for å få en optimal løsning i henhold til kuldebroproblematikk. Se tegning (125).

126 Leca Byggeplank lagt i utvekslingsjern

127 Leca Byggeplank på ståldrager ved

større utvekslinger

125

37


Leca Byggeplank også på trevegger Byggeplank har tradisjonelt sett vært mest brukt på Leca vegger, men de siste årene er det blitt en stor etterspørsel etter bruk også på trevegger. Dette er en god og effektiv løsning som vi varmt kan anbefale. Lydteknisk er Byggeplank langt å foretrekke framfor tredekke, særlig der du skal ha hybel i underetasjen. Brannegenskapene er også i en klasse for seg. Andre fordeler er at selve montasjen kun tar noen timer, og at du får et gulv uten svikt og knirk, råte og skadedyr. Selve monteringen av Leca Byggeplank på trevegger avviker ikke mye fra murvegger. Leca Byggeplank må ikke monteres før stenderne i alle bærevegger er avstivet med platekledning på minst én side. Dette gjelder både utvendige og innvendige bærevegger. Skråavstivere er påkrevet i vegger som ikke har platekledning. Himling av porøse plater (spon/ trefiber) eller diffusjonstett himling må ikke monteres før Byggeplanken er tilstrekkelig uttørket. For gjennomføringer av kabler og rør benyttes det tettingsprodukter (mansjetter for plastrør etc.) som er godkjent for etasjeskiller av betong. Opplegget på ytterveggen må utføres slik at etasjeskillerens lydegenskaper ikke svekkes, samtidig skal

kuldebroen for enden av Byggeplanken være minst mulig. I tillegg skal diffusjonsperren (0,2 mm plastfolie) være kontinuerlig forbi opplegget. Alternativt kan det benyttes Leca Slemmemørtel (vanntett). For øvrig henviser vi til våre nettsider eller vår svartjeneste for spørsmål og mer teknisk informasjon.

128

Garasjedekke

Dimensjonering for brann

Garasjegulv med for eksempel kjellerrom under må ha membran mellom Byggeplanken og en 60 mm armert påstøp. Bruk alltid en god foliemembran etter leverandørens anvisninger. Påstøp på membran medregnes som belastning. Garasjegulv mot kryperom eller det fri, utføres med 60 mm armert påstøp direkte på rengjort Leca-flate. Påstøpen medregnes da ikke som belastning. Garasjetak mot boligrom må tilleggsisoleres med min. 100 mm mineralull som gir U-verdi ca. 0,3 w/m2K. Det forutsettes at garasjen er frostfri. For ikke frostfritt anbefaler vi 200 mm mineralull.

Leca Byggeplank har sertifisering på brannmotstand REI90. Leca Byggeplank som etasjeskillere i bolighus av tre vil alltid tilfredsstille tekniske forskrifters krav til brannsikkerhet. Brannklassifiseringen til understøttende trekonstruksjonen vil derfor være begrensende. Vær oppmerksom på at krav til brannmotstand R15 kun gjelder når alle boenheter har direkte utgang til terreng. Dersom bygget inneholder boenheter som ikke har direkte utgang til terreng, vil bygget bli definert i brannklasse 2 hvor det er vesentlig strengere brannkrav til både bæresystemet og skillekonstruksjonene.

Utstyr/tjenester til Leca Byggeplank: • • • •

Utsparing Lengdekapp Tverrkapp Utvekslingsjern U1 standard – for ett element • Utvekslingsjern U1 mot vegg – for ett element • Utvekslingsjern U2 – for to elementer • Svillelist for opplegg på trevegg og Isoblokk (130). 129

38

130


Tabellen viser standardlengdene Byggeplank leveres i samt den bæreevne de enkelte variantene har. Tabell 5. Tillatt bæreevne

Tykkelse

Leca Byggeplank Standard lengde

15 cm

20 cm

25 cm ekstraarmert

Egenvekt 120 kg/m2 Transportvekt ca 130 kg/m2 Armering 6 stk Ø 7mm

Egenvekt 160 kg/m2 Transportvekt ca 170 kg/m2 Armering 6 stk Ø 7mm

Egenvekt 260 kg Transportvekt ca 280 kg/m2 Armering 11 stk. Ø 7mm Kg/m2

Lengde i meter

Kg/m2

Kg/m2

2,38

600

850

2,48

550

800

2,58

550

800

2,68

500

750

2,78

500

700

2,88

450

700

2,98

450

650

1250

3,08

400

650

1200

3,18

400

600

1150

3,28

350

600

1150

3,38

350

550

1050

3,48

350

550

1000

3,58

350

500

1000

3,68

300

500

950

3,78

250

500

900

3,88

250

450

900

3,98

200

450

850

4,08

200

450

850

4,18

200

450

800

4,28

200

400

800

4,38

180

400

750

4,48

170

400

750

4,58

350

700

4,68

350

700

4,78

300

650

4,88

300

650

4,98

300

650

5,08

250

650

5,18

250

650

5,28

250

600

5,38

200

600

5,48

200

550

5,58

200

550

5,68

200

550

5,78

190

500

5,88

180

500

5,98

170

6,08

500 450

6,18

450

6,28

450

6,38

400

6,48

400

6,58

350

6,68

350

6,78

350

6,88

300

6,98

300

7,08

300

7,18

300

7,28

250

7,38

250

7,48

250

7,58

250

7,68

200

7,78

200

7,88

200

7,98

200

8,08

Tabellen er generell og gjelder kapasitet ved nyttelast. Direkte armert påstøp kan gi kapasitetsøkning og skal ikke tas med som belastning. Krav til bæreevne i bolig: 200 kg/m2 + eventuell gulvkonstruksjon. Merk! 100 kg/m2 = 1kN/m2. 39


Kjelleren kan være din egen gullgruve Det er mange praktiske argumenter for å bygge hus med kjeller, men spesielt én årsak er grunnen til at så mange velger å bygge og innrede kjelleren med en gang: De skaffer seg sin helt private gullgruve! En utleieleilighet er i dag en stor inntektskilde for mange. Og den er skattefri. Mange steder I landet er det stor etterspørsel etter utleieleiligheter. Bygger du med kjeller, har du derfor samtidig bygget deg din egen pengemaskin. Har du en kjellerleilighet som kan leies ut, kan du regne med å innkassere adskillige tusenlapper hver måned, år etter år. Slike leieinntekter er skattefrie under forutsetning at utleiearealet er mindre enn halvparten av boligens boareal.

Kjelleren kan gjøre hele forskjellen for finansieringen Det er mange som har regnet på sitt husprosjekt og funnet ut at det økonomisk blir ubehagelig stramt, med et boliglån og renter som er akkurat litt for store til at man kan ta spranget. Kjelleren kan faktisk gjøre hele forskjellen i et slikt regnskap. Ved å legge inn en utleiebolig får man rett og slett den økonomiske tryggheten som gjør at man kan gå løs på prosjektet. De faste månedlige – skattefrie – leieinntektene gjør hele forskjellen. Man kan betjene et vesentlig høyere boliglån på den måten, eller betale ned lånet langt raskere.

form for egeninnsats som gir tilnærmet like god økonomisk uttelling som selvbygget kjeller. Man sparer store penger på denne måten, på en vanlig grunnmur på ca 100 m2, kan besparelsen bli på minst 70–80.000 kroner. Dette er utgifter du ellers måtte betalt etter skatt, så du kan jo selv regne ut hvor mye penger du egentlig måtte tjene for å finansiere dette. En fordel til: Banken godskriver denne egeninnsatsen som egen-kapital, noe som kan gi deg et gunstigere boliglån, eller kanskje være avgjørende for at du i det hele tatt greier finansieringen.

3

Egeninnsats. Den helnorske finansieringsformen

t le il ie

Hybel eller ei – det er en annen måte å la kjelleren bli en viktig del av finansieringen på. Det er egeninnsats. Nordmenn er et selvbyggerfolk, her skiller vi oss fra nesten alle andre land. Derfor har også grunnmursbygging tradisjonelt vært selvbyggerjobben fremfor noen her i landet. Det er ingen annen

(131) Arkitekt MNAL Odd Magne Vatne, Aros AS, Sandnes.

40

131

132

(132) Siv.ark. MNAL Jonny Johansen, Stavanger.


Større hus på mindre tomt Det er viktig å merke seg at et hus med underetasje både krever mindre tomt og oppnår bedre lånevilkår i Husbanken.

I Husbanken får du ikke lån til hus over 120 m2 beregnet areal. Men hvis du bygger kjeller, kan du bygge adskillig større og likevel få Husbanklån. Kjelleren tas bare delvis med i arealberegningen.

Her ser du en sammenligning av to hus, ett med kjeller og ett uten. Begge har et beregnet areal (BA) på 120 m2, som er Husbankens maksimalareal.

HUS 1

HUS 2

Hovedetasje

100 m

120 m2

Kjeller

100 m2

Bruksareal (BRA)

200 m2

120 m2

Beregnet areal (BA)

120 m

120 m2

2

2

Begge husene gir rett til Husbanklån, men huset med kjeller er 80 m2 større.

Din egen gullgruve – kjelleren – er faktisk også det billigste arealet du bygger. I følge Husbankens beregninger har kjelleren en kvadratmeterkostnad på 1/5 av kostnadene i hovedetasjen. Årsaken er selvfølgelig at selv kjellerløse hus trenger fundamentering, og da må det graves. Merkostnaden ved å grave kjelleren ut i full dybde er så lav

(133) Arkitekt: MNAL Jonny Johansen,

133

at det ikke koster så mye ekstra som man tror. Derfor blir kjelleren også husets rimeligste areal.

For mer informasjon om kjellerbygging: Se www.kjeller.no.

41


Murhus i Leca Når du først er i gang med å planlegge husbygging, hvorfor ikke tenke tanken på å bygge et murhus? Det er nok av gode grunner til å gjøre det. Arkitektoniske muligheter Mye av sjarmen ved murhus er at de ikke er samlebåndsprodukter. De er personlige og skiller seg fra mengden. Fordi det ikke er så mange av dem - og fordi mur er et produkt med enorme arkitektoniske muligheter. Det er ikke uten grunn at arkitekter i alle år har vært glade i murverk. Det gir deg muligheten til å forme nettopp din drømmebolig, tilpasset egen smak og egne behov.

Varmt om vinteren, kjølig om sommeren Murhus holder jevn temperatur innvendig, fordi mur er et «tregt» materiale som opptar og lagrer temperaturen rundt seg og avgir den svært langsomt. Derfor er murhus svale og behagelige om sommeren, og varme og gode når vinterkulda setter inn. Siden mur holder så godt på varmen, greier du deg med mindre fyring, noe du vil merke på fyringsutgiftene.

God lydisolasjon og sunne hus

Enestående brannsikkerhet

Bor du i et trafikkert område, vil støyforurensing være et stort problem. Slike steder bør du bygge i mur. Murhus er nemlig langt bedre enn trehus når det gjelder lydisolasjon mot utendørs støy. Også med tanke på innvendig lydisolasjon er det smart å velge mur, f. eks. mellom en hybel og resten av huset, spesielt etter de nye forskriftskravene om lyd mellom boenheter. Dessuten er mur et materiale som gir sunne hus, og får derfor sin uforbeholdne anbefaling fra Norges Astma- og Allergiforbund.

Norge er blant de vestlige land der det brenner mest. En av årsakene er rett og slett at vi bygger mer trehus enn de fleste. Og tre brenner lett. Mur derimot, brenner som kjent ikke.

Enkle konstruksjoner – perfekt for selvbyggere

Nesten helt vedlikeholdsfrie Et trehus skal males eller beises hvert 5.-6. år. Vegger må skrapes og panel må skiftes. Et murhus derimot er nesten vedlikeholdsfritt, det holder vanligvis med ny puss etter 20-25 år. Det betyr ikke bare mye mindre arbeid, men også betydelige besparelser rent økonomisk.

Det å mure Leca er enklere enn å snekre. Et murhus av Leca Isoblokk har en betydelig enklere konstruksjon enn et tilsvarende trehus. På murhuset skal du bare mure opp den ferdig isolerte Leca-blokken og pusse den, så er veggen ferdig. Sammenlikn det med en trevegg som består av reisverk, panel både inne og ute, fuktsperrer, isolasjon og kanskje lektepanel i tillegg. Her må du nesten være snekker for å greie det selv.

Mange flotte typehus i Leca De siste årene har vi i samarbeid med arkitekter og typehusfirmaer utarbeidet en rekke typehus i Leca. Disse kan vi tilby ferdig oppsatt i samarbeid med entreprenør- og murmesterfirmaer over hele landet. Nettstedet www.leca.no er en ren kampanjeside for murhus, der du finner nesten 40 forskjellige typehus, og helt sikkert noe for enhver smak. Der kan du også bestille vår typehuskatalog og lese mer om murhus.

Arkitekt: Eivind Eriksen. (134) Arkitekt Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor AS. (135) Arkitekt MNAL Odd Magne Vatne, Aros AS, Sandnes

42

134

135


125

Arkitekt: MNAL Astrid Reikvam

31


Leca grunnmur i radonområder Hva er radon? Radon er en naturlig edelgass som dannes ved at radium spaltes. Radon finnes i varierende mengder overalt i naturen, geografisk ulikt fordelt. Statens Strålevern har oversikt over radonproblemet på landsbasis, og kan gjennomføre målinger og gi råd og veiledning til kommuner og fylker om tiltak. Er du i tvil om radonkonsentrasjonen der du skal bygge, bør du kontakte de kommunale myndighetene på stedet. De viktigste kildene for radon i inneluft er berggrunn og jordsmonn. Radon trenger hovedsakelig inn i boliger gjennom utettheter i gulvkonstruksjonen. I boliger kan konsentrasjonen av radon bli høyere enn utendørs fordi radonen stenges inne i huset. God ventilasjon reduserer radonkonsentrasjonen. I henhold til Plan og Bygningsloven skal radongasskonsentrasjonen i nye bygg ikke overstige 200 Bq/m3 luft (Bequerel pr. kubikkmeter luft).

Takmontert Radonventilator Loftsmontert Radonventilator

Kjellermontert Radonventilator

136 Prinspippskisse. Plassering av radonventilator. Platon grunnmursplate

Sikringstiltak mot radon

Puss/slemming etter maxits anvisninger

Sikringstiltak for boliger i områder med høy radonkonsentrasjon retter seg hovedsakelig mot inntrenging av radon fra grunnen (136). Dette kan oppnås ved å: • Benytte gulv- og veggløsninger med god tetthet • Ventilere drenslaget under huset med egnet ventilasjonssystem (Radonfella®) • Bruk av tettefolier som Radonsperre el. tilsvarende. • Kombinasjon av disse løsninger Et trygt og enkelt system for sikring mot radon er ventilering og avsuging av løs Leca laget under huset kombinert med spesielle tettetiltak mot gulv og vegg som vist i (137-138). Grunnmuren og veggens ytterside skal oppsettes og slemmes/ pusses etter anvisninger annetsteds i denne brosjyren. Ved innvendige bærevegger med egne fundamenter er det viktig at anvisningene fra (138) følges. Det er viktig at drenslaget rundt grunnmuren er åpent for luftgjennomstrømning for avlufting av grunnen rundt kjellerveggen. Dette oppnås ved å benytte løs Leca som drenerende tilbakefylling. Løs Leca er dokumentert radonfritt og anbefales brukt til isolasjon, drenering og tilbakefylling.

25 cm Leca Blokk

Plastfolie og stab.nett Armert betongplate

Løs Leca

Leca Slemmemørtel Grå

Radonrør

Løs Leca

137 Helstøpt armert betongplate. Fare for fuktoppsug via betongsåle bør vurderes.

Platon grunnmursplate

Puss/slemming etter maxits anvisninger 25 cm Leca Blokk Tetting med elastisk fugemasse Armert betongplate Plastfolie og stab.nett Radonrør

Løs Leca

Radonfella - løsninger for både nybygg og eksisterende hus ®

44

maxit as har valgt å samarbeide med NY-TEK, Tønsberg, som har utviklet eget system for radondrenering, basert på opparbeidet kompetanse og praktisk erfaring fra 1985 til dags dato. Se mer om dette på våre nettsider eller www.nytek.no.

Løs Leca Leca Slemmemørtel Grå

maxit Tørrbetong B20 Leca Såleblokk

138

Plastfolie må legges et stykke opp på veggen - opp til underkant av fugen. Her er det også svært viktig at den nederste blokken blir slemmet/pusset, at innvendig vegg fra såleblokk til topp vegg slemmes/pusses og at rørgjennomføringer etc. er tette.


Leca Pipe – markedets mest komplette pipesortiment Før i tiden valgte man ildsted uavhengig av hva slags pipe man hadde. Med så mange forskjellige typer ildsteder som finnes i dag (ved, gass, olje, pellets og åpne gruepeiser), stilles det forskjellige krav til piper. Skal husets ovner og peiser virke tilfredsstillende, må ildsted og pipe passe perfekt sammen. I de nye forskriftene stilles det strengere krav til tetthet i hus. Det betyr at pipers ytterelement må poretettes for å tilfredsstiles kravet om kun 2,5 luftvekslinger pr. time. Pipa er kanskje det produktet i byggebransjen som er belagt med de strengeste kravene i lovverket. Den må takle store temperaturbelastninger og stå imot store fysiske og kjemiske belastninger. I tillegg må den dimensjoneres i forhold til ildstedet. Leca er den leverandøren av piper med størst sortiment. Harmoni mellom pipe og ildsted er viktig, og det er viktig å velge en pipe som

(139) Leca Standard Pipe er “allround-pipa” med dimensjon og kapasitet som de fleste trenger i en bolig. Kan tilkobles flere lukkede ildsteder og innsatspeiser (1-5 stk). Også en liten, åpen peis/-gruepeis (lysåpning max. ca 0,4 m2) kan tilkobles Leca Standard Pipe. Diameteren på røykrøret innvendig er 20 cm. Ytterelementet er 48x48 cm. (140) Nyhet! Leca Venti Pipe I tråd med nye krav til tetthet i boliger og utvikling mot flere lavenergihus er det behov for å føre luft til forbrenningen rett inn i ildstedet, og ikke via ventiler i yttervegg eller liknende. Dette kan løses ved å benytte Leca Venti Pipe. Den har kanaler i ytterelementet hvorfra frisk luft til forbrenningen tas inn i ildstedet. Ildsted og pipe fungerer da i et lukket system. Konstruksjonen består i tillegg til ytterelementet med mål 43 x 43 cm, av et keramisk innerrør som har påsatt Rockwool-isolasjon. Innerrøret er kvadratisk med innvendig mål 16 x 16 cm. Kfr. prinsippskisse side 46.

er dimensjonert til det ildstedet du skal ha. Velger du en Leca pipe, vil du alltid kunne finne en løsning slik at ditt ildsted og din pipe passer til hverandre som hånd i hanske. Leca Pipe har i alle år tilfredsstilt de strengeste kravene som myndighetene stiller og har nødvendig produktdokumentasjon fra SINTEF. I tillegg gjennomfører vi selv strenge produktkontroller. Vi deltar i internasjonalt

samarbeid om piper og driver kontinuerlig produktutvikling bl.a. i dialog med norsk feiervesen. Velger du Leca Pipe, får du et kvalitetsprodukt som er tilpasset norske forhold. Mer informasjon om vårt pipesortiment finner du i brosjyren Leca Pipesortiment. Denne finner du på www.maxit.no. Der finner du også våre forskjellige monteringsanvisninger som er påkrevet ved planlegging og montering av pipe.

Her har du våre pipeprodukter:

139

140

Leca Standard Pipe

Leca Venti pipe

141

142

Leca Mini Pipe

Leca Maxi Pipe

(141) Leca Mini Pipe tar liten plass og passer til hytter og små leiligheter. Den har noe mindre kapasitet enn Leca Standard Pipe og kan tilkobles lukkede ildsteder og innsatspeiser (1–3 stk). Røykrøret har en innvendig diameter på 16 cm. Ytterelementet er 36x36 cm. (142) Leca Maxi Pipe har stor kapasitet, f.eks. til store, åpne peiser/ gruepeiser og større fyringsanlegg. Den brukes også til fornyelse/ erstatning av gamle 9” teglpipetopper. Den løsningen kalles “Leca-topp”. Røykrøret har innvendig mål 25x25 cm. Ytterelementet er 50x50 cm. (143) Leca Etasjehøy Pipe er for profesjonelle husbyggere og entreprenører som ønsker rask oppføring av flere piper, for eksempel i et byggefelt. Leca Etasjehøy Pipe settes opp på en time og er ferdig overflatebehandlet. For å montere denne pipa trenger man kran, og det kreves autorisasjon. Leca Etasjehøy Pipe er samme pipe som Leca Standard Pipe, men ferdig montert og pusset i bestilte lengder på fabrikk.

143

Leca Etasjehøy Pipe

45


Leca Dimensjonerte skorsteiner Leca har et stort antall skorsteiner beregnet for forskjellige typer ildsteder. Dimensjonene på røykrørene varierer fra 10x10 cm til 45x45 cm (144). Når man skal utføre en tverrsnittsberegning for riktig røykrør, er det en lang rekke faktorer som er med på å bestemme dimensjonen. Leca eller andre fagfolk må kontaktes for denne beregningen.

Feieluke loft

Toppmontert ildsted

145

Sotluke

Prinsippskisse Leca Standard Pipe fra kjeller til tak

146

Prinsippet for ventilerte piper

144

Leca Venti – problemet med dårlig trekk er løst Leca Venti sørger ikke bare for å få avgassen ut, den forsyner også ildstedet med frisk luft til forbrenningen. Gjennom kanaler i pipa føres frisk luft inn i ovnen, som dermed ikke er avhengig av hva slags trykk det er i rommet rundt ildstedet (146). Pipe og ildsted blir et lukket system. Fordi ildsted og pipe må passe sammen, kan man ikke bruke andre ovner enn de som er laget til dette formålet.

Rehab-sortiment Leca har også et omfattende sortiment for rehabilitering av gamle piper. Dette er en jobb for proffer, vi bistår med å finne eksperter på dette.

Unødvendig å lufte

Tilluft utenfra via skorstein

Friskluftventil unødvendig

Luftekanal unødvendig 46


Slik murer du en Leca Standard Pipe De er ikke vanskelige å montere, men det er viktig at monteringsanvisningene følges til punkt og prikke. Her er noen av hovedprinsippene ved montering av Leca Standard Pipe. Les monteringsanvisningen fra A til Å. Vær nøye. Bruk vateret horisontalt og vertikalt. Du bygger en Leca Pipe på noen timer.

Først monteres sokkelen under sotlukeelementet. Underst ligger 2 stk 10x25x50 Leca blokker, så et vanlig pipeelement. Hullet i midten fylles med ubrennbart materiale (sand, løs Leca e.l.) som avrettes med mørtel.

Etter at sotlukeelementet er vatret nøye begge veier, kontroller at elementene er i lodd. Husk riktig plassering av lukeåpning som har hengslet på høyre side (hengslet kan snus, se Monteringsanvisning). 147

148

Pipeforingene med isolasjon og plast skyves ned i ytterelementene til det får god kontakt. Deretter trekkes plasten av. Isolasjonen vil nå ese ut og fylle ut mellom pipeforing og ytterelement.

Rikelig med ildfast masse legges i foringsskjøten, som skal være helt ren. Ildfast masse både på innsiden og yttersiden av falsen sikrer at skjøten blir helt tett.

149

150

Bunnen i sotluka lager du med fall fra dørkarm og innover slik at ikke eventuelt vann får renne inn i huset.

Den ildfaste massen på innsiden av foringen skal glattes ut, bruk gjerne svamp el.l.

151

152

Overflatebehandling Utvendig over tak må pipa beskyttes mot vær og vind. De fleste velger å pusse pipa. Det skal være minimum to sjikt med ett døgn herdetid mellom hvert sjikt. Toppbeslag for å hindre fuktighet ned i ytterelementet er viktig. Noen velger heltekkende beslag eller forblending. Sistnevnte kan være tegl eller naturstein. Hvis pipa skal forblendes, skal den alltid grunnes med maxit Murmørtel M5. Innvendig kan pipa stå ubehandlet, males direkte eller pusses.

153

47


Her ser du elementene Leca Standard Pipe består av: A Leca pipeelement ettløps pipe. Dimensjon 20 x 48 x 48 cm. B Leca pipeelement toløps pipe. Dimensjon 20 x 48 x 82 cm. * C Leca Standard pipeforing (Keramisk). Innvendig diameter 20 cm. Høyde 50 cm. D Sotlukeelement ettløps pipe. Dimensjon 23 x 48 x 48 cm. Element leveres med ferdig innstøpt sotluke. Sotluke til toløps pipe monteres på byggeplassen. E Leca Røykinnføring. Leveres i dimensjonene 12,5 cm, 15 cm, 17,5 cm og 20 cm, avhengig av ovnstype. F Leca toppbeslag. Hindrer fuktighet i å komme ned i ytterelementene. Fåes til både ettløps og toløps piper. G Leca Pipehatt. Brukes sammen med Leca Toppbeslag. Hindrer regn og snø å komme ned i røykløpet, og reduserer faren for røyknedslag. Skal ikke brukes dersom det fyres kontinuerlig med ved. H Leca Pipebeslag. For flatt takbelegg og takstein finnes to ulike beslag tilpasset takvinkler fra 20o til 45o. Beslaget er enkelt å montere og gir en sikker og god tetting mellom pipe og tak.* I Leca Heltekkende Beslag. Anbefales i nedbørrike distrikter med mye slagregn. Tilpasset takvinkler fra 25o til 35o .* J Puss/ overflatebehandling. Pipa må overflatebehandles over tak dersom den ikke har heltekkende beslag. * K Ildfast masse. Til tetting av skjøtene i innerforingen og montering av røykinnføring.*

G

F

E C

A

D

* Ikke vist på denne siden.

154

Montering av ildsted – husk å benytte røykinnføring

48

Forbindelse mellom ovn og pipe er det viktigste punktet i fyringsanlegget. Det skal alltid benyttes en tilpasset Røykinnføring. Den er vanligvis av stål. Toppmontering av vedfyrt ildsted anbefales! Veden utnyttes mye bedre og du får god fyringsøkonomi. Ved toppmontering kan røykinnføring av keramikk som vist på bildet benyttes. Du sikrer på den måten en god forbindelse mellom ovn og pipe, og monteringsfeil unngås.

155


Selvbyggerveiledning – en hjelpende hånd i byggebyråkratiet I 1997 ble det innført en rekke endringer av norske byggeregler, det vil si alt som berører plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. De viktigste endringene var i forbindelse med saksbehandlingen og fordeling av ansvar i en byggesak, noe som skal være med på å sikre kvaliteten på det som bygges. Sommeren 2003 ble det innført ytterligere endringer i regelverket. I skrivende stund (våren 2008) er lovgivningen under revisjon.

Mange boligtomter ligger i kupert terreng, hvor en gjennomtenkt terrengtilpasning er avgjørende for et vellykket resultat. Underetasje i Leca murverk gir god anledning til egeninnsats for deg som tiltakshaver. Tiltakshaver (byggherre) som ønsker å utføre egeninnsats, må søke kommunen om personlig godkjenning for ansvarsrett. Når det søkes om byggetillatelse, skal det fremgå hvordan ansvaret for byggeprosjektet er fordelt mellom selvbygger og ansvarlige foretak (f.eks. husleverandør). Lokale bygningsmyndigheter ved kommunen har fått adgang til å gi personlig godkjenning til utførelse av bolig- eller fritidsbygning til eget bruk. Bygningsmyndighetene i den kommunen der du skal bygge vil gi deg informasjon

Mange boligtomter ligger i kupert terreng, hvor en gjennomtenkt terrengtilpasning er avgjørende for et vellykket resultat. Underetasje i Leca murverk gir god anledning til egeninnsats og tilhørende verdiskapning for deg som tiltakshaver.

om hva som kreves for at du skal få lokal godkjenning og ansvarsrett. Ta kontakt så tidlig som mulig med den kommunen du skal bygge i for å få nødvendig informasjon for å søke lokal godkjenning og ansvarsrett for selvbygging. Dette kapitlet gir deg som selvbygger en veiledning om hvilke oppgaver du kan påta deg i forbindelse med oppsetting av Leca grunnmur og pipe, og hvordan du skal gå frem for å få godkjenning for egeninnsats. Leca har lange tradisjoner med opplæring av selvbyggere, og har i mange år lært folk om korrekte Leca konstruksjoner og hvordan disse skal utføres.

49


Noen begreper og definisjoner som er i bruk i en byggesak Tiltak

Forhåndskonferanse

Arbeid som omfatter bygging, riving,

innsendelse av søknad. Formål er å

Tiltakshaver

avklare rammen for prosjektet og saks-

Tilsvarer “byggherre”, den tiltaket utføres

behandlingen. Forhåndskonferansen

på vegne av.

kan kreves både av tiltakshaver og bygningsmyndighet.

Foretak

Firma registrert i enhets- eller foretaksregisteret i Brønnøysund (arkitekt, konsulent, ferdighusfirma, snekker,

Enkle tiltak

ningsloven §95b. Søknaden skal være komplett. Hvis kommunen anser tiltaket

Ansvarlig foretak

som et enkelt, søknadspliktig tiltak, vil

Foretak som har fått godkjenning og

saken behandles i ett trinn med krav om

er tildelt retten til å påta seg ansvar til

maks. 3 ukers saksbehandlingstid.

arbeider i det aktuelle tiltaket. Ansvarlig søker

Foretak (husleverandør, arkitekt, byg-

Søknad om tillatelse til tiltak

ansvar for at nødvendig søknadsdokumenta-sjonen sendes til bygningsmyn-

Meldingsaker

(Garasjer, uthus inntil 70m2, enkle

bygge. Søker har også samordnings-

tilbygg med bebygd areal inntil 50 m2

ansvar ovenfor bygningsmyndighetene

pluss kjeller)

fram til ferdigattest.

Enhver oppgave i et byggeprosjekt (søknad, prosjektering, utførelse og kontroll) er nå forbundet med juridisk ansvar i henhold til plan- og bygningsloven.

Ansvarsrett

Godkjenning fra kommunen til å utføre arbeid i et konkret tiltak.

50

Mindre byggearbeider på bolig og fritidseiendom (Pbl § 86a og SAK §9)

dighetene i den kommunen der du skal

Ansvar

Skriftlig søknad om tillatelse til tiltak (byggetillatelse).

gmester e.l.) som har fått godkjenning og som er tildelt retten til å påta seg

Søknadspliktig tiltak (f.eks. enebolig inkl. grunnmur og pipe) ref. Plan- og byg-

rørlegger, elektriker osv).

Uforpliktende samtale mellom tiltakshaver/søker og bygningsmyndighet før

bruksendring og anleggsarbeid.

Unntak fra søknadsplikt

Arbeider tiltakshaver selv kan utføre uten søknad eller melding. Saksbeh. forskr. (SAK) §5


Søknad og byggeprosessen Planlegging Byggereglene krever at du som tiltakshaver skal knytte til deg foretak/ fagfolk som kan oppnå ansvarsrett for å gjennomføre byggeprosjektet. For å utføre egeninnsats på grunnmur og pipe, må du få husleverandør, arkitekt, byggmester e.l. til å søke om ansvarsrett som søker, dvs. ta ansvar for å ordne med søknadsdokumentasjon til bygningsmyndighetene i den kommunen der du skal bygge. Dersom du har tenkt å gjøre egeninnsats på boligen, men mangler kunnskap og erfaring, må du skaffe deg dette. Alle foretak som blir involvert i ditt byggeprosjekt skal ha ansvarsrett fra lokale bygningsmyndigheter før arbeidet starter. Ved inngåelse av avtaler bør du som tiltakshaver ta forbehold om at det foretak som skal arbeide for deg, har fått ansvarsrett før arbeidet igangsettes. Dette vil gjelde for foretak som påtar seg arbeid med søknad, prosjektering, utførelse og kontroll av prosjektering og utførelse.

kommunen du skal bygge i så tidlig som mulig for å få nødvendig informasjon og veiledning. Ansvarlig søker har ansvar for at myndighetenes krav blir videreført i søknaden og søknadsdokumentasjonen, og bør derfor være tilstede ved gjennomføringen av konferansen. Kommunen er ansvarlig for at det blir skrevet referat. For at bygningsmyndighetene skal være best mulig forberedt til forhåndskonferansen, bør du (evt. søker) på forhånd oversende eller informere mest mulig om byggeprosjektet. Du bør avklare med kommunen hvordan de ønsker å få forhåndsinformasjonen. Se eventuelt sjekklisten på neste side og informer dem på forhånd (pkt. 1-5) dersom du har konkrete svar på noen av punktene. Bygningsmyndighetene vil i konferansen gi tilbakemelding om rammebetingelser som du som tiltakshaver bør eller må ta hensyn til i den videre prosjekterings- og søknadsprosessen.

Forhåndskonferanse Du har rett til å be om en forhåndskonferanse med kommunen. Denne retten bør du benytte deg av. Ta kontakt med den

På Leca Selvbyggerkurs får du kompetanse til å bygge grunnmur og pipe. For gjennomført kurs får du Leca Selvbyggersertifikat som kan brukes til dokumentasjon ved søknad om godkjenning for egeninnsats.

51


Sjekkliste for forberedelse og gjennomføring av forhåndskonferansen 1. Form og størrelse på bygget 2. Plassering på tomten i forhold til vei, nabohus/eiendom, eksisterende terreng 3. Grunnforhold (dårlig byggegrunn, radon, rasfare, flomfare) 4. Håndtering av byggeavfall 5. Fremdrift av byggeprosjektet 6. Omfang av egeninnsats 7. Ansvarlige foretak 8. Nabovarsel 9. Kommunens rammebetingelser 10. Adkomst, vann og avløp 11. Lokale reguleringsbestemmelser og vedtekter 12. Forutsetninger for personlig godkjenning 13. Søknadstype og krav til dokumentasjon for viderebehandling 14. Viktige kontrollområder å fokusere på 15. Navn på saksbehandler, tid til saksbehandling

Søknad om enkle tiltak Ansvarlig søker vil utarbeide søknad om tillatelse til tiltak (byggetillatelse) med nødvendig dokumentasjon. Som tiltakshaver skriver du under på søknaden sammen med ansvarlig søker (Byggeblankett 5174 med vedlegg Byggeblankett 5175, hvor det gis opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon). En enebolig kan behandles som enkle tiltak med tre ukers behandlingstid dersom følgende vilkår er i orden:

Skjema NBR 5174 søknad om tillatelse til enkle tiltak.

n søknaden må være i samsvar med planer, forskrifter, vedtekter og arealplaner n samtlige naboer og gjenboere er varslet/ har gitt samtykke n søknaden er komplett (ferdig prosjektert) n søknaden kan behandles i én fase n saken trenger ikke dispensasjon for å kunne gjennomføres n saken trenger ikke samtykke fra annen myndighet (veimyndighet/ forurensningsmyndighet etc.) for å gjennomføres

52

Montering av pipe er et søknadspliktig tiltak. Det anbefales derfor å få med pipe i

søknaden fra starten av. Det er et forskriftskrav om pipe i boliger. Montering av vanlige vedfyrte ildsteder er ikke søknadspliktig, men du skal melde fra til kommunen når jobben er gjort og kontrollert av en kvalifisert kontrollør. I vedlegg til søknaden er det viktig å definere hvem som er ansvarlig for de forskjellige arbeidsoppgavene i byggeprosessen, både det du skal gjøre som selvbygger og det dine profesjonelle samarbeidspartnere skal gjøre. Før arbeidet igangsettes må du ha fått ansvarsrett hos kommunen for alle fagområder du som selvbygger skal utføre.


Søknad om personlig godkjenning for ansvarsrett Som selvbygger må du søke kommunen om personlig godkjenning for de arbeidene du skal utføre egeninnsats på. Du må sannsynliggjøre at arbeidet vil bli utført etter gjeldende bygningslovgivning. Til dette har vi utarbeidet et skjema som du finner på www.maxit.no. Se eksempel på utfylt skjema til venstre. Det er gunstig å sende søknad om personlig godkjenning for ansvarsrett sammen med søknad om tillatelse til tiltak (byggetillatelse), da utførelse av grunnmur er noe av det første arbeidet som skal gjennomføres. Arbeidet kan ikke igangsettes før tillatelse til tiltak og godkjenningen er gitt av lokal bygningsmyndighet.

Slik fyller du ut skjema der du søker om personlig godkjenning som selvbygger (skjemaet finner du på www.maxit.no)

Utførelse av Leca grunnmur og pipe Ferdigattest Husk å søke ferdigattest når tiltaket er ferdig! Anmodning om ferdigattest sendes inn av tiltakshaver eller ansvarlig søker på Byggblankett 5167. Midlertidig brukstillatelse kan være aktuelt dersom det er uvesentlige forhold som gjenstår. Kontrollerklæringer fra samtlige involverte med utførelsesansvar sendes inn samtidig på Byggblankett 5149.

Oppsetting av grunnmur og pipe skjer etter kontrollerte tegninger og anvisninger i denne brosjyre og Leca Pipe prosjekterings- og monteringsanvisning, evt. med supplerende beskrivelser fra ansvarlig prosjekterende. På Leca Selvbyggerkurs gjennomgås anvisningene for utførelse av Leca grunnmur og pipe. Det er også utarbeidet flere sjekklister for bruk under selve murearbeidet. Disse finner du også på våre nettsider og anbefales som huskeliste under arbeidet. Dersom du benytter en uavhengig tredje part som ansvarlig kontrollerende for utførelsen, må du melde fra om framdriften i dine arbeider, slik at vedkommende kan kontrollere viktige sjekkpunkter mens forholdene fortsatt er synlige. Dette gjelder også når du utfører andre

bygningsmessige arbeider som egeninnsats. I din egen interesse som tiltakshaver kan det være fordelaktig å ha skikkelig dokumentasjon på utførelsen, særlig av forhold som senere blir skjult. Fotografering er ofte en grei metode for dokumentasjon.

Kontroll av utførelse Leca grunnmur og pipe Kontrollerklæring for prosjektering av hele byggeprosjektet, inklusive grunnmur og pipe, skal være innlevert til kommunen på forhånd som vedlegg til søknad om tillatelse til tiltak. Ansvarlig søker har ansvar for at søknaden er fullstendig overfor myndighetene. Hvem som er ansvarlig for utførelsen fremgår av søknad om ansvarsrett (NBR 5181-1).

53


Kontrollplaner og sjekklister skal ikke sendes til kommunen, men være tilgjengelig for eventuelt tilsyn. Ansvarlig kontrollerende skal utføre kontroll med din utførelse under arbeidets gang og sørge for kontroll og dokumentasjon overfor myndighetene når arbeidet er avsluttet. Ved feil utførelse skal ansvarlig kontrollerende påse at selvbygger får melding om avvik slik at feil kan rettes opp. Dersom feil ikke blir rettet, og denne avviker fra tillatelsen, skal ansvarlig kontrollerende melde dette til de lokale bygningsmyndighetene. Kommunen har ansvar for å føre tilsyn med at ansvarlig kontrollerende foretak utfører avtalt kontroll i henhold til tillatelsen.

Utførelse av boligrom i underetasjen Dersom huset har separat boenhet i underetasjen, stilles det krav til lyd- og brannisolering som må ivaretas både under planlegging og utførelse. Kommunale bygningsmyndigheter kan stille strengere krav til kompetanse og erfaring hos selvbyggeren i slike tilfeller. Dette bør du ta opp under forhåndskonferansen.

Montasje av Leca Byggeplank Dekke av Leca Byggeplank inngår ofte som en avslutning på grunnmuren. Ansvar for prosjektering og montasje av Leca Byggeplank er oppgaver som normalt bør ivaretas av de profesjonelle aktørene i byggeprosjektet. En grenseoppgang med byggmester eller husleverandør som skal sette opp resten av huset, bør foretas tidlig under planleggingen, slik at ansvarsforholdene er skikkelig klarlagt. For ikke søknadspliktige tiltak er det tiltakshaver som har det hele og fulle ansvar. Sjekklisten på våre nettsider vil i så fall være til god hjelp.

Lecas opplæringsprogram Denne brosjyren og vår monteringsanvisning for Leca Pipe gir den informasjonen du som selvbygger trenger i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av utførelsen. Ytterligere informasjon finnes på våre nettsider. Når det gjelder skjemaer, sjekklister etc som er nødvendig i forhold til regelverket for selvbygger, henviser vi spesielt til www.maxit. no/selvbygger. Når det gjelder Leca Selvbyggerkurs, se side 2-3 i brosjyren.

Leca Selvbyggersertifikat

54

For å få Leca Selvbyggersertifikat må du delta på Leca Selvbyggerkurs og i tillegg ta Selvbyggereksamen. Eksamensoppgaven består av 30 spørsmål og tas på internett eller ved å fylle ut et spørreskjema som utdeles på selvbyggerkursene. Eksamensoppgaven har 30 spørsmål, hvorav minst 20 må besvares riktig. Alle oppgavene har svaralternativer 1 X 2. Sertifikatet får du raskt. Dette sertifikatet dokumenterer at du

har deltatt på Leca Selvbyggerkurs og har gjennomgått nødvendig opplæring for å gjøre egeninnsats på Leca grunnmur og pipe til egen bolig. Etter opplæringen har du nødvendig kompetanse for å være selvbygger etter de krav som stilles i Byggeforskriftene. Sertifikatet er viktig dokumentasjon overfor kommunen ved søknad om godkjenning som selvbygger, og vil normalt være tilstrekkelig for godkjenning for utførelse av grunnmur og pipe på egen bolig eller hytte. Omfanget på egeninnsatsen du kan utføre, vil variere fra tiltak til tiltak, ut fra prosjektets kompleksitet, omgivelser, tidligere erfaring osv. Ta dette opp i forhåndskonferansen med den kommunen du skal bygge i. Det er kommunen som avgjør hvilke oppgaver du kan få ansvar for å utføre som egeninnsats.

Krav til produktdokumentasjon Byggeforskriftene stiller krav om at leverandører av byggevarer skal dokumentere produktenes egnethet til formålet og at produktene tilfredsstiller de krav som stilles i forskriftene. Ved ferdigstillelse av bygget skal ansvarlige foretak på forlangende kunne dokumentere hvilke godkjente produkter som er benyttet. Kopi av dokumentasjonen, eller skriftlig bekreftelse på at dette finnes hos leverandøren, skal da kunne fremlegges. Alle nødvendige dokumentasjoner finner du til enhver tid på våre nettsider (www.maxit.no)

Tiltak som ikke er søknadspliktige Det finnes en rekke mindre byggearbeider i forbindelse med egen bolig og fritidseiendom som er unntatt fra søknadsplikten. Det er i så fall tiltakshavers ansvar å påse at bestemmelser i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter er oppfylt. Dispensasjonssaker er imidlertid alltid søknadspliktige. Nærmere opplysninger om hvilke arbeider dette gjelder, finnes på Internett hos Statens bygningstekniske etat på adresse www.be.no. Se forskrift om saksbehandling og kontroll med tilhørende veiledning. De fleste kommuner har egne hjemmesider med lokale forskrifter og retningslinjer.

Tiltak som behandles etter melding Mindre byggearbeider på bolig- eller fritidseiendom kan behandles som melding på dertil hørende skjema. Naboer og gjenboere må imidlertid varsles på vanlig måte. Slike tiltak er for eksempel: - Frittliggende byggverk ikke beregnet for beboelse på inntil 70 m2 (garasje o.l) - Tilbygg på inntil 50 m2 pluss kjeller. Tilbygget kan inneholde våtrom.

Tiltak som verken krever søknad eller melding Forskriftene definerer visse mindre byggearbeider som er helt unntatt fra reglene om saksbehandling, ansvar og kontroll. Det er

ikke krav om nabovarsel for slike tiltak, men det anbefales å orientere naboer på forhånd. Slike tiltak er f.eks: - Frittliggende byggverk på inntil 15 m2 (bod o.l, maks mønehøyde 3 meter, gesimshøyde 2,5 meter minst 4 meter fra nabogrense.) - Installasjon av nytt ildsted såfremt dette gjøres under kvalifisert kontroll (kontakt feiermester) - Levegg med høyde inntil 1,8 meter og lengde inntil 10 meter - Frittliggende utepeis - Forstøtningsmur inntil 1 meter (minimum 2 meter fra nabogrense) eller 1,5 meter (4 meter fra nabogrense)


Arkitekt: Eivind Eriksen

45


n I søknad om personlig godkjenning refererer du til sjekklister som vil bli benyttet, som en sannsynliggjøring av at arbeidet vil bli korrekt utført. Sjekklistene skal ikke sendes inn til kommunen, men utfylles og oppbevares som dokumentasjon ved eventuelt kommunalt tilsyn. Ved anmodning om ferdigattest skal skjema NBR 5149 ”Kontrollerklæring” fylles ut av den som er ansvarlig kontrollerende for utførelse. Her refereres til hvilke sjekklister som er benyttet, og kopi av kvitterte sjekklister kan eventuelt legges ved.

56 34

Produktdokumentasjon Leca Byggebok s 20

Planhet ved opplegg for Leca Byggeplank Leca Byggebok s 8-9

Plassering av avstivende vegger (§ 7-33)

Leca Byggebok s 22

Byggets adresse: Leca Byggebok s 8-9 Lufttetting endekant Byggeplank

Dato: Sjekk at avstand mellom avstivende delevegger under bakkenivå ikke er over 5skal m (evtnormalt 7 m ved slemmes tilbakefyllingfor av å hindre inntrenging av kaldluft i Endekant av Byggeplank løs Leca) og at disse er på plass før tilbakefylling. den porøse Leca-strukturen

Leca Byggebok s 16-17, 19 Fulle mørtelfuger (§ 8-42 )

Sjekk og mål riktig type og avstand mellom forankringspunkter mot tegning. Fotograferes. Leca Lyd s 14 Sjekk at veggen blir fullstendig dekket av puss eller slemming på minst en side.

Snittegning

Leca Pipe s. 7

Leca Pipe s. 8

Leca Pipe s. 5 og 9

Montering av toppbeslag og pipehatt (§ 8-37)

Pussing av pipe over tak (§ 8-37)

Montering av røykinnføring

Ferdigkontroll av grunnmur

Leca Pipe s. 7

Tilstrekkelig fall fra grunnmur (§ 8-37)

Tilbakefylling av drenerende masse mot grunnmur(§ 8-37)

Lecapussing Pipe s.og4beskyttelse og 7 Utvendig av grunnmur (§ 8-37)

Riktig antall og plassering av fugearmering

Mothold av kjelleryttervegg mot gulvstøp (§ 7-33)

Plassering av avstivende vegger (§ 7-33)

Isolasjon i gulv og evt. utvendig markisolering (§ 8-21)

Ta mål og sjekk mot tegning

MERKNADER (Vedlegg, dokumentasjon, avvik)

Mål tykkelse og sjekk mot mål av avstand fra grunnmur til ytterkant ved evt. markisolering og sjekk mot tegning.

Fotograferes før gulvstøp.

Kontroller at tykkelse på drenerende/kapillærbrytende sjikt i gulvet er minst 15 cm tykt.

Tell og mål riktig antall fugearmering og plassering med 30 cm overlapp i skjøter i hht tegning før neste skift.

Kontoller at det er minst 20 cm drenerende masse nærmest grunnmur. Ved bruk av vater eller vannslange, sjekk at terrenget har fall minst 1:50 (20 med mer pr m) minst to m ut fra

Ved montering av røykinnføringen påføres så mye ildfast masse at det tyter ut innvendig i overgangen mot pipeforing. Stryk vekk det overskytende.

Sjekk at hele pipen er dekket rikelig med puss på hele ytterflaten.

Sjekk at luftespaltene i ytterelementet er åpne

Tegning

Påfør så mye ildfast masse at denne grunnmuren. tyter ut mellom pipeforingene hele veien rundt. Stryk vekk det overskytende etter hvert. Visuelt

Leca Byggebok s. 29

Plasser sotlukeelement brennbart materiale. Sjekk Leca Byggebok minst s. 23-2530 cm fra Sjekk at hele ytterflaten er dekket av puss før montering av plast grunnmursplate etter anvisning fra Isola. mål rundt ytterkant av sotluke til brennbart materiale.

Leca Byggebok s 14, 20,22

Sjekk mål mot tegning. To av sidene skal alltid være fri mens de to Leca Byggebok s 9 Sjekk at gulvpuss eller gulvstøp er minst 2 cm opp på første murte skift før tilbakefylling mot grunnmur. andre sidene kan plasseres inntil trevegg.

Leca Byggebok s 8 og 9

Leca Byggebok s 6-7 og 30

Tegning

Leca Byggebok s 6, 7 og 8

HVORDAN Kabler og ledninger, riktig plassering og godt festet før gulvstøp(§ 9-1)

LØSNING / REFERANSE TIL BROSJYRE • Leca Pipe: prosjektering og monteringsanvisning (Leca 9.700)

Drenerende sjikt i gulv (§ 8-37)

Riktig utførelse av overgang vegg/gulv (§ 8-42) Leca Lyd s 16 Sjekk at betonggulv skilles fra lydskillevegg med fuger som vist på fig 3.10. Leca Byggebok s 29 Sjekk at drensledningens høyeste punkt ligger minst 20 cm under overkant kjellergulv og at drensledningen har fall Byggets adresse: Dato: Drenering, tilstrekkelig dybde og fall (§ 7-37) minst 1:200 (50 mm prLeca 10m) mot avløp. Bruk vannslangeSjekk og spyl gjennom drensledningen som kontroll at Riktig utførelse av overgang lydskillevegg/yttervegg (§ 8-42) Lyd s 15 at vann lydskilleveggen får en stiv forankring til murtpå yttervegg og at fugen blir luftetett. den er åpen. Hele drenssystemet fotograferes før gjenfylling. Riktig utførelse av overgang lydskillevegg/etasjeskiller(§ 8-42) Leca Lyd s 15 Sjekk at det blir en lufttett fuge eller overgang til etasjeskiller

Plassering av evt. bolter eller båndjern i U-blokk, til senere forankring av NBI 520.241 og.243 Ansvarlig kontrollerende utførelse avByggebok egeninnsats: bunnsvill til grunnmur (§ 7-33) s 16 Poretettingfor med puss ellerLeca slemming (§ 8-42)

Armering av U-blokk over åpninger (§ 7-33)

Mål inn overkant såle evt. Såleblokk og hvert skift mot høyde som er fastsatt ved at topp grunnmur får riktig høyde i forhold til planlagt skiftegang. Leca Lyd s 4 Tab 1.7 Sjekk at blokkene mures riktig vei, dvs med veggtykkelse på 25 cm og blokkhøyde på 17,5 cm. Antall armeringer i U-blokk, fotograferes før istøping. Leca Lyd s 14 Sjekk at det blir murt med fulle mørtelfuger både i horisontal- og vertikalfuger

Sjekk at veggen har tilstrekkelig lufttetting på innsiden i form av et heldekkende slemmesjikt eller en bygningspapp punkter før veggen tilleggsisoleres. (For rom til varig opphold må Isoblokk 25 cm tilleggisoleres med 5 cm Kontroll av plassering av minst ett hjørne og retning mot faste og diagonaler på målsatt tegning. mineralull dersom man ikke omfordeler isolasjon mellom vegger, tak, gulv og vinduer.) LYDSKILLEVEGG AV LECA LecaLYDBLOKK Byggebok s 25 11 CM

Avmerking av riktig høyde

Leca Byggebok s 40

Fugearmering over bakken Fugeisolering (§ 8-21) Gjennomføring av tiltak mot radon på radonutsatte steder

Sikring av Punkter og høyder

avvik) Leca Byggebok s 22 og at det er minst 30 cm omlegg i skjøter. Overfør fastpunkter og høyde til saling utenfor byggegrop. Leca Byggebok s 20 Sjekk at det blir lagt fugeisolering (laftestrimmel i plast) mellom mørtelstrengene før neste blokkskift mures på plass. Kontroll av utførelse mot monteringsanvisning fotograferes før det skjules.

Sjekk at det i veggpartier under bakkenivå blir lagt inn 2 stk. Leca Fugearmering i hver 2. fuge, og at det er MERKNADER minst 30 cm omlegg i skjøter. Opplegg på vegger av mur og betong: Antall og type forankringsjern kontrolleres opp (Vedlegg, dokumentasjon, mot fra ansvarlig prosjekterende Sjekk at det i veggpartier over bakkenivå blir lagt innbeskrivelse Leca Fugearmering i hver 2. fuge utvendig og innvendig, Leca Byggebok s 10-11

LØSNING HVORDAN Forankring i mur- og betongvegger • (Leca Byggebok)

Fugearmering under bakken

Lufttetting før innvendig tilleggsisolering 8-21) Leca Byggebok(§s 9-11

Plassering av hjørner og kontroll av diagonaler

ARBEIDSOPPGAVE (Ref til tekniske forskrifter)

Ansvarlig søker:

Dato:

Når Byggeplankdekket inngår i byggets avstivningssystem må man påse at byggverkets stabilitet er midlertidig sikret under montasjen og inntil fugene i ByggeplankMERKNADER dekket er utstøpt og herdet. Kvittering for utført kontroll, avviksmelding, ref. til vedlegg Kontroller at lengde og breddemål stemmer med tegning, og kontroller rettvinklethet ved å måle diagonaler Kontroller at høydeavvik fra en 2 m lang rettholt ligger innenfor toleransekravet som vanligvis er ± 5 mm Sjekk at avstand mellom avstivende delevegger under bakkenivå ikke er over 6 m (evt. 9 m ved tilbakefylling av løs Leca) og at disse er på plass før tilbakefylling Kontroller at mottatte produkter stemmer overens med beskrivelsen og ta vare på Sjekk at det blir lagt inn Leca Sikksakk-armering i hverog 2. fuge under bakken, at armeringen klippes og føres kjørekontrollsedler rundt hjørne og at det er minst 30 cm omlegg i skjøter.

• Hva skal kontrolleres og hvordan

Fugearmering over bakken Sjekk at det i veggpartier over bakkenivå blir lagt inn Leca Fugearmering i hverer 2. fuge og innvendig, Kontroller at dampsperre lagt utvendig på plass før montasje av Byggeplank og at den er Dampsperre i yttervegg Leca Byggebok s 20 og at det er minst 30 cm omlegg i skjøter. ubeskadiget når Byggeplankdekket avsluttes i sammensatt varmeisolert yttervegg Sjekk at det blir lagt fugeisolering (laftestrimmel i plast) mellom før neste blokkskift (trevegger ogmørtelstrengene vegger med bæresystem avmures stål) på Leca Byggebok s 20 plass. Ansvarlig kontrollerende for utførelse av egeninnsats: Lufttetting over og under Byggeplank Gummilist (S-list) skal legges inn under og over Byggeplank, mot mur, betong, svill, stål LECA ISOBLOKK 25 CM MED INNVENDIG TILLEGGSISOLERING

Sikksakk-armering mot jordtrykk (§ 7-33)

Målnøyaktighet av opplegg forByggebok • Leca • Leca Lyd Byggeplank

KONTROLLOPPGAVE

Byggets adresse:

Fotografier, kvittering for utført kontroll, ref. til vedlegg etc

Dokumentasjon

Dato, sign:

Ansvarlig søker:

Påse at montasjepersonell bruker hjelm og vernebriller, og at nødvendig utstyr er for hånden, f.eks. spett, brekkjern, øks, vinkelsliper

Hvordan skal kontrollen gjennomføres?

Kontrolloppgave

Gårdsnr./ Bruksnummer

Påse at det er framkomst til byggeplass og minst 6 m fri bredde inntil bygget for kran og bil Ansvarlig kontrollerende for utførelse av egeninnsats:

LØSNING / REFERANSE TIL LECA BROSJYRER:

Byggverkets stabilitet i montasjefasen

Atkomst

SJEKKLISTE FOR UTFØRELSE AV LECA GRUNNMUR Fugeisolering (§ 8-21)

Påføring av ildfast masse mellom pipeforinger (§ 9-21)

Montering av sotlukeelement (§ 9-21)

Plassering av pipe (§ 9-21)

ARBEIDSOPPGAVE (Ref til tekniske forskrifter)

Ansvarlig søker:

Plassering av avstivende vegger (§ 7-33)

LECA ISOBLOKK 30 CM

Vedlegg

ARBEIDSOPPGAVE (Ref. til tekniske forskrifter)

Ansvarlig søker:

Tiltakshaver:

SJEKKLISTE FOR UTFØRELSE AV LECA PIPE INKL. ILDSTED Riktig veggtykkelse (§ 8-42 ) Tiltakshaver:

Denne brosjyren. Referanse til tegninger, beskrivelser eller annet grunnlag tilføyes i kolonnen under

Verneutstyr, verktøy og hjelpeutstyr

Utførelsesgrunnlag

med referanse til Tekniske forskrifter

Kontrollerende for utførelse:

Kontrollområde

Byggets adresse: Ansvarlig utførende:

Kontrollerende for prosjektering:

ved montasje SJEKKLISTE FOR UTFØRELSE AV BOLIGROM I UNDERETASJE

LECA BYGGEPLANK PROFF

Tiltakshaver:

n Søknad om personlig godkjenning for ansvarsrett. Skjemaet finner du på internett (www.maxit.no). Søknad sendes til kommunen.

S J E K K L I S T E F O R M O N TA S J E AV L E C A B Y G G E P L A N K

n Leca Selvbyggersertifikat er dokumentasjon på at du har tilegnet deg nødvendig kunnskap og legges ved søknad om personlig ansvarsrett.

Ansvarlig prosjekterende:

n Sjekklister for grunnmur, pipe, boligrom i underetasje og Byggeplank brukes som huskeliste på utførelsen.

Tiltakshaver:

Dette må du selv sørge for:

Søknad om personlig godkjenning for ansvarsrett


Ansvarlig søker tar seg av dette:

Søknad om tiltak med vedlegg n Byggeblankett 5174: Søknad om byggetillatelse med alle nødvendige vedlegg fylles ut av ansvarlig søker. Tiltakshaver skal undertegne søknaden. n Byggeblankett 5175: Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon n Tegninger og beskrivelser n Byggeblankett 5181: Søknad om ansvarsrett, kontrollplan, skal fylles ut av samtlige foretak som skal ha ansvarsrett i byggesaken. n Byggeblankett 5149: Kontrollerklæring fra samtlige prosjekterende skal legges ved n Byggeblankett 5155: Kvittering for nabovarsel n Byggeblankett 5176-1: Boligspesifikasjon i GAB bør også fylles ut Søknad om personlig godkjenning bør inngå i søknad om byggetillatelse slik at hele byggesaken kan behandles under ett.

57


Ordliste

58

ARMERING: Forsterkning av murverket for å forhindre sprekkdannelser, ved hjelp av tynne stål- eller jern «stenger». For Leca muring er det aktuelt med armering i både U-blokk, Såleblokk og i enkelte horisontale mørtelfuger. AVRETTING: Oppretting av toppen på U-blokkskiftet. BEVEGELSESFUGE: Spalte i muren som tettes med et elastisk materiale, f.eks. silikon, som gjør at muren kan bevege seg litt, og derved forhindre sprekkdannelser. FILSEBRETT/FILS: Et lite pussebrett med skumgummi til å pusse flaten glatt/helt jevn. FINPUSS: Fingradert ferdigmørtel emballert i sekker. Brukes som finish på loddpussede vegger – før maling/ tapetsering. FLASKESKIFT: Blokkskift med lavere høyde enn normalblokk (25 cm). Brukes for å få riktig høyde på muren. FLYTESPARKEL: Selvutjevnende sementbasert sparkelmasse for enkel avretting av betonggulv og dekker. FORBAND: Når blokker mer eller mindre overlapper blokkene under, kalles det forband. Hensikten er først og fremst å få et sterkere murverk, men forband har også en estetisk effekt. FORSKALING: Støpeform for betong. FROSTFRI GRUNN: Grunn som ikke påvirkes av frost/ tele, for eksempel fjell eller godt drenerende jordarter. FUGE: Mørtellag mellom Leca blokker. FUKTSPERRE: Plastfolie mellom deler av en konstruksjon for å hindre fukt å trenge gjennom. GULV PÅ GRUNN: Se plate på mark HIMLING: Undersiden av en etasjeskiller ISTØPING: Fylle i med betong. JORDTRYKKSARMERING: Spesialarmering for Isoblokk 30 cm (Sikksakk-armering). KAMSTÅL/ KAMJERN: Armeringsstenger med en «kammet»/ ujevn overflate (betongarmering). KAPILLÆRBRYTENDE: Materialer som ikke «suger» vann KJELLER: Etasje mer eller mindre nedgravd på alle husets sider.

KNASTEPLAST: Harde plastplater (Platon) til beskyttelse av for eksempel grunnmur og kjellergulv. LAFTESTRIMMEL: Tynn glassvattstrimmel som benyttes sammen med Leca Isoblokk, legges i fugene mellom mørtelstripene. LANGANKER: Et armert og istøpt skift som er sammenhengende rundt hele muren (f.eks. armert og istøpt U-blokk i toppen av en mur). LIGGEFUGE: Vannrett mørtellag mellom Leca blokker. LODDPUSS: En helt opprettet og plan pussflate. MURKRONE: Toppen av en murvegg MØRTELSTRENG: Mørtel utlagt i tynne spor. OMFORDELING: Isolere én bygningsdel bedre enn kravet og en annen bygningsdel tilsvarende dårligere slik at summen allikevel gir godkjent isolasjon PLATE PÅ MARK: En løsning der man bygger uten kjeller og setter huset «rett på bakken». PUSS: Overflatebehandling av murverk der mørtel påføres muren med brett, eller kastes på med murskje. PUSSAVRETTING: Toppen av Leca mur eller Byggeplank som er gjort vannrett ved hjelp av betong. RETTHOLT: Et rett høvlet bord f.eks. 23x98 mm med lengde 2-3 meter. Kan også være av aluminium. SALINGER: Høyde- og retningsanvisning for utgraving av tomten. SELVDRENERENDE: Et porøst, ikke-sugende materiale som f.eks. løs Leca, drensgrus etc. SETNING: Sammenpressing av jordlag slik at konstruksjonen synker litt ned i grunnen. SKIFT: Blokkenes høyde + fugehøyde, for Leca vanligvis 25 cm blokkhøyde + 1 cm fugehøyde, altså 26 cm skifthøyde. SKURING: Overflatebehandling der mørtel glattes/ jevnes ut med såkalt pussebrett. SLEMMING: Enkel og selvbyggervennlig overflatebehandling der mørtel påføres med kost, i ett eller flere strøk. SPEKKMURING: Blokker som er murt med mørtel både i vannrette og loddrette fuger. Fugen forsenkes normalt noe for å gi pene, markerte fuger. STABILISERINGSNETT: Jernnett

som brukes for å stabilisere utlagt løs Leca, slik at du kan gå på den. Erstatter ikke armeringsnett. STOPLING: Overflatebehandling med gresskost som trykkes inn i fersk mørtel. STUSSFUGER: De loddrette fugene mellom blokkene. SVERD: Langt, smalt stålbrett til jevning av puss over større område. SVILL: Treplanke oppå grunnmurstoppen som veggene på trehuset over festes til. SÅLE: Konstruksjonen mellom grunnmuren og bakken/terrenget, for eksempel Leca Såleblokk. SÅRFYLLING: Utbedring av skade på blokker og dårlig fylte fuger. TATØRR: Pussflate som har tørket noe. Settes fingertuppen mot pussen skal det kun bli små merker. TELEFRI GRUNN: Grunn som ligger dypere enn frostnedtrengningen i løpet av vinteren. TILPASNINGSBLOKK: Leca blokk som er 10 cm høy. Dimensjon 10x15x50 cm og 10x20x50 cm. TILTAKSHAVER: Byggherre/ eier av byggeprosjektet. TRAVEL: Lite stålbrett til å bake/gni inn armeringsnettet med, eller stålglatte en overflate. UTSPARING: Åpning i murverket, for eksempel til vindu/dør. UNDERETASJE: Ofte en halvveis nedgravet del av huset som benyttes til bolig, vanligvis med hovedinngang til boligen eller utgang til hagen. U-VERDI: Måleenhet for varmeisolasjon. VINDUSSMYG: Alle sideveggene i en vindusåpning.


P책 lag med deg som bygger maxit as, Brobekkveien 84 Postboks 216 Alnabru 0614 Oslo Tel: 22 88 77 00 fax: 22 64 54 54 email: info@maxit.no

Juni 2008

www.maxit.no

P책 lag med deg som bygger!

Leca_Byggebok_ORIGINAL100608  

muring byggeplank Leca byggebok regelverk Innhold Ordliste bakerst i brosjyren Det er fortsatt lov å være selvbygger har vært håndlanger på...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you