Page 1

Kahi-talot ja v채lisein채t

Suunnitteluohje, RakMk B8 mukainen

4-33 / 20.12.2013 korvaa esitteen 4-33/1.6.2013

www.e-weber.fi


SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ

3

6.9 KORKEIDEN ULKOSEINIEN MITOITTAMINEN

24

2 KAHI-JÄRJESTELMÄ

3

6.10 JÄYKISTÄVIEN SEINIEN MITOITUS

25

2.1 KAHI-HARKOT

3

6.11 LIIKUNTASAUMAT

25

2.2 KAHI-VÄLISEINÄTIILET

5

6.12 LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN U

26

2.3 KAHI-RUNKOPALKIT JA -TIILIPALKIT

5

6.13 KÄYTTÖIKÄ JA MATERIAALIVALINNAT

27

3 MUURAUS JA PINNOITUS

6

6.13.1 Käyttöikämitoitus

6

6.13.2 Muurattujen seinien vauriomekanismit 27 6.13.3 Testatut toimivat ratkaisut

3.1 TIILISEINÄT

27

3.2 HARKKOSEINÄT

6

3.3 VIISTEHARKKOSEINÄT

7

7 SÄHKÖ- JA LVI-ASENNUKSET

28

4 SEINÄRAKENTEET

8

8 KIINNITYKSET

28

4.1 ULKOSEINÄT

8

9 JULKISIVUT

30

4.2 HUONEISTOJEN SISÄISET SEINÄT

9

9.1 KAHI-TIILIJULKISIVU

30

4.3 HUONEISTOJEN VÄLISET SEINÄT

9

9.2 KAHI FACADE –HARKKOJULKISIVU

30

5 MODUULIMITOITUS

10

9.3 ERISTERAPATTU JULKISIVU

31

6 RAKENTEIDEN MITOITUS

11

10 SISÄPINNAT

32

MITOITUSMENETELMÄT JA SUUNNITTELUPERUSTEET

11

11 TÄYSTIILITALON RAKENNEDETALJEJA

33

6.1 AUKKOJEN YLITYKSET

11

12 ERISTERAPATUN TALON RAKENNEDETALJEJA

37

13 VÄLISEINIEN RAKENNEDETALJEJA

39

6.1.1 Kantavat seinät

11

6.1.2 Ei-kantavat seinät

11

6.2 PALOTEKNINEN MITOITUS

13

6.3 ÄÄNITEKNINEN MITOITUS

15

6.4 YLEISET SUUNNITTELUPERUSTEET

16

6.5 OMINAISUUDET

16

6.5.1 Lujuusluokat

16

6.5.2 Ominaislujuudet

16

6.5.3 Muodonmuutosominaisuudet

16

6.5.4 Rakenteiden varmuus

16

6.6 PURISTUSKESTÄVYYS

17

6.7 PAIKALLINEN PURISTUSKESTÄVYYS

18

6.8 MITOITUS VAAKAKUORMILLE

19

6.8.1 Väliseinien mitoitus vaakakuormille

19

6.8.2 Kuorimuurin mitoitus vaakakuormille

21

6.8.3 Raudoitettujen seinien mitoittaminen

vaakakuormille

27

21

Tuote on luokiteltu Sisäilmayhdistys ry:n luokkaan M1, johon liittyvät tiedot on saatavissa osoitteesta www.e-weber.fi

Tuotteella on CE-merkintä, johon liittyvät tiedot on saatavissa osoitteesta www.e-weber.fi

Weberillä on standardien ISO 9001, 14001 ja 18001 mukaiset laatu-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät

JULKI­SIVUT • LATTIAT • LAATOITUS • TEKNISET LAASTIT • SISÄPINNAT • MUURAUSLAASTIT • LECA® SORA JA -ERIKOISHIEKAT • LECA® HARKOT JA -HORMIT • KAHI-TIILET JA -HARKOT


1 YLEISTÄ

2 KAHI-JÄRJESTELMÄ

Muuratut Kahi-seinät voidaan suunnitella

2.1 KAHI-HARKOT

Eurokoodi 6:n tai RakMk osa B8 Tiilirakenteet

Kahi-järjestelmään kuuluvien harkkojen leveydet ovat käyt74 tötarkoituksen mukaan 85, 130 tai 240 mm. Leveydeltään 150 74 RakMk osion B8 mukaiseen rajatilamenettely­ 50 150 85 mm:n Kahi-väliseinäharkko on7 4 tarkoitettu kantamatto74 198 80 mitoitukseen, joka virallisesti poistuu heinä98 miin seiniin, 130 mm leveä Kahi-runkopontti kantaviin ulko80 kuun 2013 alussa, mutta jota voidaan sen 300 ja väliseiniin ja 240 mm leveä Kahi-desibelipontti huoneis130 300 130 jälkeenkin käyttää Kahi-rakenteiden suunnitKAHI-RUNKOPONTTIHARKOT tojen välisiin ääntä eristäviin seiniin. Pituusmitoiltaan ne KAHI-RUNKOPONTTIHARKOT RUNKOPONTTI RUNKOPONTTI H=98 KAHI-RUNKOPONTTIHARKOT 300x130x198 300x130x98 KAHI-RUNKOPONTTIHARKOT soveltuvat 300 mm:n moduulimittaan ja korkeusmitoituktelussa rakennusvalvonnan salliessa. 50 74 5 05 0 7 47 4 1 5 0 150 150 74 7 47 4 5seltaan 0 50 7 4 mm:n 7 4 Matalia 98 mm korkeita 200 moduulimittaan. 5 05 0 75 4704 1 5 0 1 150 74 6 6 1 5704 7 47 4 50 74 66 150 130 1 9 8 1 3 08 0 1 5 07 4 189 8 7 4 8 0 1 9 9 8 74 harkkoja käyttämällä saadaan korkeusmitoitus sovitettua 80 Kahi-tuotteista löytyy ratkaisut kantaviin ja ei-kantaviin väli9 89 8 198 80 80 8 0 9 8 80 198 198 80 80 esim. 2100 mm:n ovikorkeuteen sopivaksi. Harkkojen päissä seiniin sekä ratkaisut puhtaaksi muurattuihin ja rapattuihin 800 3 0 300 130 130 3 0300 0 3 0300 0 1 3103 0 300 1 3103 0 on3 pontit, jotka ohjaavat harkot asennettaessa paikalleen 130 julkisivuihin. Kahi-väliseinätiilistä voidaan muurata perintei00 1H=98 30 RUNKOPONTTI RUNKOPONTTI H=98 RUNKOPONTTI RUNKOPONTTI RUNKOPONTTI RUNKOPONTTI H=98 2 9300x130x98 0 300x130x198 300x130x98 140 300x130x198 300x130x198 300x130x98 jaRUNKOPONTTI pystysaumat jättää ilman 5voidaan 0 RUNKOPONTTI H=98 5 0laastia. Poikkeuksena sin muuraustyömenetelmin sekä puhtaaksi muurattavia että 300x130x198 300x130x98 RUNKOPONTTI PÄÄTYHARKKO RUNKOPONTTI PUOLIKASHARKKO viiste­ harkko ja viistetiili,140x130x198 joissa laastia käytetään myös pysty­ 290x130x198 tasoitettavia väliseiniä. Kahi-ponttiharkot ovat tarkoitettu 66 6 66 6 1 5 0 150 66 74 1 3 10 3 0 130 saumoissa. pääsääntöisesti tasoitettaviin väli- ja ulkoseiniin. Kahi-viis150 74 4 6 66 67 47 1 3103 0 130 7 47 4 66 90 130 150 66 74 130 74 sähkösijoitetaan harkkojen teharkoilla ja viistetiilillä voidaan ohut­saumamuuraamalla 1Pystysuuntaiset 98 1 9 8LVI-putket 80 1 9189 8 8 08 0 1 9189 88 08 0 130 200 198 198 80 70 80 pystyreikiin tai roiloharkkoihin. Palkkiharkkojen uriin voidaan 198 tehdä myös puhtaaksi muurattavia väliseiniä. Järjestelmää 198 asettaa raudoitus5 0 esimerkiksi ovi- ja ikkuna-aukko290 täydentävät valmiit aukkopalkit ja laastin levitykseen sopi-5 0 1 4 0kapeiden 2 9209 0 50 1 4104 0 50 50 2 9 0 140 KAHI-VÄLISEINÄPONTTIHARKOT KAHI-VÄLISEINÄPONTTIHARKOT KAHI-VÄLISEINÄPONTTIHARKOT 50 RUNKOPONTTI PÄÄTYHARKKO RUNKOPONTTI PUOLIKASHARKKO 50 jen ja niissä voidaan viedä vaakasuuntaisia RUNKOPONTTI PÄÄTYHARKKO RUNKOPONTTI PUOLIKASHARKKO 3ylityspalkeissa 00 KAHI-VÄLISEINÄPONTTIHARKOT vat muurauskelkat. RUNKOPONTTI PÄÄTYHARKKO RUNKOPONTTI PUOLIKASHARKKO 290x130x198 140x130x198 290x130x198 140x130x198 PÄÄTYHARKKO 130 290x130x198 140x130x198 3 0 0 PUOLIKASHARKKO RUNKOPONTTI RUNKOPONTTI 290x130x198 140x130x198 putkivetoja. Kahi-talo voidaan toteuttaa täystiilitalona, jossa Kahi-harRUNKOPONTTI PALKKIHARKKO RUNKOPONTTI ROILOHARKKO 8 58 58 5 8 58 58 5 5 55 55 5 300x130x198 300x130x198 85 55 85 90 9 09 0 6 0600600 0 koista muuratun rungon ulkopuolelle asennetaan lämmön600 6 0600600 0 90 600 130 1 9189189 8 103 0 200 1 3 2 0 0 1 9 8 1 9 8 1 9eristeet 8 27 00 0 198 ja muurataan julkisivut, tai eristerapattuna. Eris50 50 198 74 4 54 54 5 7 07 0 130 74 198 50 150 1 9189 8 4 5 150 200 56 70 74 1 9 8 1 9 8 terappauksessa rungon päälle tehdään esim. SerpoTherm 1 9189 8 KAHI-JULKISIVUTIILET JA -HARKOT 1 9 8 1 9 8 KAHI-JULKISIVUTIILET JA -HARKOT 198 80 198 80 -eristerappaus. 300 300 ja Ohjeet 2007 mukaan. Tämä ohje perustuu

KAHI-RUNKOPONTTIHARKOT 50

VÄLISEINÄPONTTI VÄLISEINÄPONTTI VÄLISEINÄPONTTI VÄLISEINÄPONTTI 600x85x198 600x85x198 600x85x198 600x85x198

300 1 3103 0 VÄLISEINÄPONTTI VÄLISEINÄPONTTI PALKKIHARKKO PALKKIHARKKO 1 3 0 VÄLISEINÄPONTTI PALKKIHARKKO VÄLISEINÄPONTTI PALKKIHARKKO 270 600x85x198 600x85x198 600x85x198 RUNKOPONTTI PALKKIHARKKO 600x85x198 RUNKOPONTTI PALKKIHARKKO 75 300x130x198 300x130x198

2 82 82 8 28

kahi-väliseinäponttiharkot 3 03 03 0 30

7 57 57 5 7 15 5105105 0 1 57057 57 5 75

8 58 58 5 85

8 58 58 5 5 05 0 8 5

1 6156156 5 165

156156 5 NKH 270 x 130 x 751 6SILEÄ 165

85 130 2 8 5 3 0 0 3 0300 0 130 85 300 RUNKOPONTTI PALKKIHARKKO 130 RUNKOPONTTI ROILOHARKKO RUNKOPONTTI ROILOHARKKO 300x130x198 300x130x198 300x130x198 RUNKOPONTTI PALKKIHARKKO RUNKOPONTTI DB48 UMPINAINEN 300x130x198 300x130x198 50 MKH85 285 x 85 x785 47 4 1 5 0 5 05 0 150 50 SILEÄ 7 47 4

300 130 270 300 RUNKOPONTTI ROILOHARKKO 75 300 130 300x130x198 RUNKOPONTTI ROILOHARKKO VIISTEHARKKO 300x130x198 300x130x198

285

kahi-viisteharkot ja -viistetiilet NKH 5 055 00270 x 130 x 775 47744SILEÄ 115500

150 5 67546 74 150 74 74 76

85

85 280

130

VIISTEPÄÄTYHARKKO 280 x 130 x 198

MKH85 285 x 857 4x 85 50 150 SILEÄ 74 5 05 0

56 74 76 150 56 50 1 9 8 198 80 150 198 80 1 9189 8 8 08 0 74 130 198 130 12 97 80 80 130 130 270 2987 0 75 75 3 0300300 0 75 2 3253253 5 3 0300300 0 80 75 300 8 5 8 5 2 3 5 300 85 300 KAHI-RUNKOPONTTIHARKOT 280 125832000800 85 3 0300 0 130 1 3 0 113300 300 150 1 3103 0 3003 0 0 1 3 0 130 1 3 0 1 3 0 KAHI-VÄLISEINÄPONTTIHARKOT 1 3 0 130 300 280 KAHI-RUNKOPONTTIHARKOT VÄLISEINÄPONTTI VÄLISEINÄPONTTI 300 300 KAHI KAHI VÄLISEINÄPONTTI VÄLISEINÄPONTTI PÄÄTY PÄÄTY 300 VÄLISEINÄPONTTI VÄLISEINÄPONTTI ROILOHARKKO ROILOHARKKO 130 VÄLISEINÄPONTTI 300 KAHI VÄLISEINÄPONTTI PÄÄTY VÄLISEINÄPONTTI ROILOHARKKO 130 130 VIISTEHARKKO VIISTEPÄÄTYHARKKO RUNKOPONTTI DB48 UMPINAINEN VÄLISEINÄPONTTI KAHI VÄLISEINÄPONTTI PÄÄTY VÄLISEINÄPONTTI ROILOHARKKO VIISTEHARKKO VIISTEPÄÄTYHARKKO RUNKOPONTTI DB48 UMPINAINEN 300x85x198 300x85x198 7 4 300 235x85x198 235x85x198 300x85x198 300x85x198 DB48 VIISTEHARKKO VIISTEPÄÄTYHARKKO RUNKOPONTTI UMPINAINEN KAHI-RUNKOPONTTIHARKOT VIISTE PUOLIKASTIILI VIISTE 235x85x198 300x85x198 5 0300x85x198 NKH 270x130x75 300x130x198 280PUOLIKASHARKKO x 130 x 198 MILJÖÖ 300x130x198 300x85x198 235x85x198 300x85x198 300x130x198 280 x 130 x 198 300x130x198 150 300x130x198 280 xx 130 300x130x198 NKHRUNKOPONTTI 270x130x75 MILJÖÖ VIISTEHARKKO DB48 UMPINAINEN 150 130 xx 198 198 MILJÖÖ VIISTETIILI 300x130x98 150VIISTEPÄÄTYHARKKO x 130 x 198 74 NKH 270x130x75 PÄÄTYTIILI 50 55 74 50 74 NKH 270x130x75 MILJÖÖ 300x130x198 280 x 130 x 198 300x130x198 85 85 PÄÄTYTIILI 1 5 0 150 KAHI-RUNKOPONTTIHARKOT 74 74 50 50 74 74 50 5 05 0 74 7 47 4 7 6 600 76 150 198 150 76 7 46 0 0 98 3 03 03 0 8 0 7 57 57155 01 5 0 74 50 50 74 50 74 74 75 150 74 30 76 198 150 50 5 05 0 7 4 7 6 50 1 57057 57 5 198 7 6 8 0 50 74 85 18 90 8 5908 1507 6 7 4 150 150 8 0 8 5 75 2 8 5 1 9 8 5 0 8 0 8 5 74 7 4 1 9 8 0 45 285 1 9988 8 5 1 5 0 74 198 502988958 76 80 774 4 6 06 06 0 29885 80 85 150 300 9 89 89 8 85 198 80 60 985 0 8 0 80 8754 174 130 50 9898 98 80 300 98 85 80 74 130 80 3 0 08080 98 8 0 3 0300300 0 1 9 8 1 3 0 80 300 98 150 300 150 8 58 58 5 RUNKOPONTTI RUNKOPONTTI 1 3 0 300 1 3 0H=98 1 3 0 1 80 50 150 130 130 85 300 130 300 3 0 0 300x130x98 1 5105 0 300x130x198 300 80 130 1 3103 0 130 130 150 130 RUNKOPONTTI RUNKOPONTTI H=98130 28 150 300 130 130 VIISTE PUOLIKASTIILI VIISTE PUOLIKASHARKKO VÄLISEINÄPONTTI VÄLISEINÄPONTTI 300 300 300x130x198 300x130x98 VIISTE PUOLIKASTIILI VIISTE PUOLIKASHARKKO VÄLISEINÄPONTTI 300 3 0 0PUOLIKASTIILI RUNKOPONTTI RUNKOPONTTI H=98 MKH85 285x85x85 VÄLISEINÄPONTTI VÄLISEINÄPONTTI PALKKIHARKKO VIISTE VIISTE PUOLIKASHARKKO VÄLISEINÄPONTTI 300 1 3 0 MKH85VIISTETIILI 285x85x85 150 x 130 x 198 MILJÖÖ 300x130x98 150 x 130 x 198 H=98 H=98 3300x130x98 00 150 x 130 x 198 VIISTETIILI 300x130x98 150 x285x85x85 130 x 198 H=98 300x130x198600x85x198 MKH85 600x85x198 150 x 130 x 198 VIISTETIILI 300x130x98 150 x 130 xPUOLIKASTIILI 198 130 VIISTE VIISTE PUOLIKASHARKKO MILJÖÖ PÄÄTYTIILI H=98 MKH85 285x85x85 MILJÖÖ MILJÖÖ PÄÄTYTIILI 150 x 130 x 198 VIISTETIILI 300x130x98 150 x 130 x 198 PONTTIHARKOT 66 RUNKOPONTTI RUNKOPONTTI H=98 150 66 74 130 130 85 74 300x130x198 300x130x98 285 85 8 5 66 KAHI-DESIBELIPONTTIHARKOT 285 270 150 85 66 130 75 85 KAHI-RUNKOPONTTIHARKOT 74 KAHI-DESIBELIPONTTIHARKOT 74 74 8257 0 1 3 0 85 3 0 KAHI-RUNKOPONTTIHARKOT 66 85 150 7 5 150 1 5 0 1 9 8 6 6 1 9 8 1 3 0 1 6 5 80 130 74 80 75 1 6 57 5 74 74 50 74 150 198 198 80 74 6 05 0 5 0 80 76,5 66 74 74 198 198 30 73,5 13500 66 74 198 1 9 81 3 130 76,5 3 5 80 80 1 91 85 0 17540 7 4 74 98 73,5 35 50 50 74 74 300 240 150 150 28900 140 300 75 40 7 4 240 KH 270x85x75 LOHKO MKH85 285x85x85 LOHKO 50 198 KH 270x85x75 MKH85 285x85x85 LOHKO 198 80 128 1 9 8 1 9 88 0 8 0 8 0 LOHKO 9289 0 9 8 140 300 128 3 0 0RUNKOPONTTI 128 PÄÄTYHARKKO PUOLIKASHARKKO 2RUNKOPONTTI 35 50 130 50 300 290 80 80 85 128 140 290x130x198 140x130x198 130 5 0 50 RUNKOPONTTI PÄÄTYHARKKO RUNKOPONTTI PUOLIKASHARKKO 240 150 RUNKOPONTTI 290x130x198 140x130x198 88 3 0 0 3 0 PÄÄTYHARKKO 0 PÄÄTY 240 RUNKOPONTTI RUNKOPONTTIROILOHARKKO PUOLIKASHARKKO 228 VÄLISEINÄPONTTI 300 H=98 KAHI VÄLISEINÄPONTTI 1 3 0 1 3 0VÄLISEINÄPONTTI 150 88 228 290 3 0300x130x98 0 300 140 88 270 290x130x198 140x130x198 88 300x85x198 235x85x198 300x85x198 130 130 50 50 270 75 90 75 75 DESIBELIPONTTI L=150 150x240x128 75 DESIBELIPONTTI 300x240x128 RUNKOPONTTI RUNKOPONTTI H=98H=98 RUNKOPONTTI RUNKOPONTTI RUNKOPONTTI PÄÄTYHARKKO RUNKOPONTTI PUOLIKASHARKKO 90 DESIBELIPONTTI L=150 150x240x128 300x130x198 300x130x98 300x130x198 300x130x98 130 290x130x198 DESIBELIPONTTI 300x240x128 140x130x198 2 0 0 90 70 66 130 3 0 1 9183 0 7 5 1 5 0 200 150 66 74 70 75 74 130 198 200 KH 270x85x75 RUSTIIKKA 198 90 KH 270x85x75 RUSTIIKKA KH 270x85x75 RUSTIIKKA 70 60 KH 270x85x75 RUSTIIKKA 198 PÄÄTYTIILI 6 69 8 6 6 198 1 9183 0 8 01 3 0 150 150 PÄÄTYTIILI 6 6 6 6 1 3 0 1 3 0 74 74 74 74 130 198 200 300 70 300 198 130 8 5 35 3 0 0 55 1 9 8 1 9 88 0 8 0 74 310908 18908 8 0 35 55 150 74 198 74 150 130 3 0RUNKOPONTTI 0 300 RUNKOPONTTI PALKKIHARKKO ROILOHARKKO 74 140 50 50 130 VÄLISEINÄPONTTI 300 300x130x198 300x130x198 300 RUNKOPONTTI PALKKIHARKKO RUNKOPONTTI ROILOHARKKO H=98 198 PÄÄTYHARKKO RUNKOPONTTI PUOLIKASHARKKO 300x130x198 80 198 1 9 8300x130x198 8 30 0 0 198 RUNKOPONTTI RUNKOPONTTI ROILOHARKKO 290 290 140x130x198 1 4 0PALKKIHARKKO 140 130 50 50 5 0 5 0 300x130x198 300x130x198 300 50 50 74 74 5RUNKOPONTTI 0 1 5 0 RUNKOPONTTI PÄÄTYHARKKO RUNKOPONTTI PUOLIKASHARKKO RUNKOPONTTI PÄÄTYHARKKO PUOLIKASHARKKO 150 RUNKOPONTTI PALKKIHARKKO 5 6 RUNKOPONTTI ROILOHARKKO 300 74 5 0140x130x198 290x130x198 290x130x198 140x130x198 00 5 0 3 300x130x198 74 300 85 74 5300x130x198 0300 1 5 08 5 130 150 50 56 50 74 74 130 74 50 198 198 150 1 5 0 8 0 1 9 8 5 6 80 74 130 FACADE 85 FACADE 130 200 85 FACADE 130 198 90 90 70 1 9FACADE 8 80 1 9580 300x85x198 5 0300x130x1987 4 80 74 50 150 300x130x198 198 1300x85x198 98 150 80 198 56 80 74 198 130 130 200 200 300 280 300 17 30 0 7 0 130 130 198 198 198 198 80 300 18 90 8 2 80 3 0VIISTEPÄÄTYHARKKO 0 130 130 198 198 RUNKOPONTTI DB48 UMPINAINEN 130 3VIISTEHARKKO 00 280 3 0 0 1 3 0 300x130x198 280 x 130 x 198 300x130x198 130 130 130 300 VIISTEHARKKO VIISTEPÄÄTYHARKKO RUNKOPONTTI DB48 UMPINAINEN

KKIHARKKO

6 06 06 0 60

1 9189189 8 198

Väliseinäpontti 300

H-98

1 9189189 8 198

3 03 03 0 30

Päätyharkko

1 9189189 8 198 1 9189 8

3 03 03 0 30

Roiloharkko

Palkkiharkko

kahi-runkoponttiharkot

Runkoponttiharkko

Runkopontti H=98

50 50 1 91189988 8 08800 98 2 1 9780 80 80

Viisteharkko

Viistepäätyharkko

Viistetiili

Viiste puolikastiili

Viiste puolikasharkko

kahi-desibelipontiharkot

Päätyharkko

Desibeliponttiharkko

Desibelipontti L=150

kahi-julkisivuharkot

Puolikasharkko

Palkkiharkko

Roiloharkko

Facade 130

Facade 85

Runkopontti dB 48 Umpinainen

300 300 RUNKOPONTTI ROILOHARKKO 130 130 300x130x198 50 RUNKOPONTTI PALKKIHARKKO RUNKOPONTTI PALKKIHARKKO 150 74 300x130x198 300x130x198 74 5 098 150 74 80

50

50 300

300x130x198 300x130x198 VIISTEHARKKO RUNKOPONTTI DB48 UMPINAINEN 5 03 0 0 74 130 300x130x198 300x130x198 76 300 300 50 74 RUNKOPONTTI DB48 UMPINAINEN 76 RUNKOPONTTI ROILOHARKKO RUNKOPONTTI ROILOHARKKO 300x130x198 5109 8 8 0 74 9 8 300x130x198 300x130x198 50 76 50 150 74 50 74 80 1 5740 50 76 98 56 150 74 98 98 80 150 130 5 0 85001 5 0 7 4 74 0 98 5 0 805 0 7 4 7 4 50 1 5103 1 50 198

280 x 130 x 198 VIISTEPÄÄTYHARKKO 0 0 x 198 280 x 3130

50

74

280

130

50 74 VIISTEHARKKO 76 5 0 300x130x198 7 4 76 198 80 198 80

130

VIISTEPÄÄTYHARKKO 280 x 130 x 198 50 76

74

76

3


Taulukko 1. Kahi-harkot. MITAT PIT. x LEV. x KORK. (mm)

MENEKKI SAUMOINEEN kpl / m2

KESKIPAINO kg/kpl

LAASTIMENEKKI kg/kpl

VÄLISEINÄPONTTI 300

300x85x198

17

8,0

0,10 1)

Pääty 235

235x85x198

5 kpl / m

5,4

0,10 1)

Roilo

300x85x198

5 kpl / m

7,5

0,10 1)

H=98

300x85x98

34

4,0

0,10 1)

Palkki

RUNKOPONTTI

600x85x198

1,67 kpl / m

17,0

0,20 1)

300x130x198

17

12,3

0,20 1)

H=98

300x130x98

34

6,2

0,20 1)

Pääty

290x130x198

11,7

0,20

1)

Puolikas

140x130x198

5,5

0,10

1)

Palkki

300x130x198

3,33 kpl / m

12,1

0,20 1)

Roilo

300x130x198

5 kpl / m

12,0

0,20 1)

dB48 Umpi

300x130x198

17

14,8

0,20 1)

300x130x198

17

12,1

0,23 1)

Päätyharkko

280x130x198

5 kpl / m

11,2

0,23 1)

Puolikasharkko

150x130x198

6,0

0,12 1)

34

6,1

0,20 1)

KAHI-HARKOT

VIISTEHARKKO

VIISTETIILI

Puolikastiili

300x130x98

DESIBELIPONTTI

3,1

0,10 1)

300x240x128

26

16,2

0,25 1)

FACADE 85

150x240x128

52

7,9

0,13 1)

300x85x198

17

9,7

0,10 1)

300x130x198

17

12,3

0,20 1)

L=150

FACADE 130

150x130x98

weber.vetonit OL 15 Ohutsaumalaasti, talviolosuhteissa weber.vetonit OL 15 P Pakkasohutsaumalaasti

1)

Taulukko 2. Kahi-väliseinätiilet ja Kahi-muototiilet. KAHI-VÄLISEINÄTIILET

MITAT PIT. x LEV. x KORK. (mm)

MENEKKI SAUMOINEEN kpl / m2

KESKIPAINO kg/kpl

LAASTIMENEKKI kg/kpl

NKH

270x130x75

42

4,9

1,4

Palkkitiili

270x130x75

3,5 kpl / m

3,3

1,4

Roilotiili

270x130x75

11,1 kpl / m

4,0

1,4

Osatiili 35

270x130x35

74

2,3

1,2

Osatiili 50

270x130x50

56

3,2

1,3

270x198x75

42

7,5

2,1

KH dB 52

MKH

285x85x85

35

3,9

1,0

Palkkitiili

285x85x85

3,33 kpl / m

2,7

1,0

Roilotiili

285x85x85

10 kpl / m

3,1

1,0

4


2.2 KAHI-VÄLISEINÄTIILET

2.3 KAHI-RUNKOPALKIT JA -TIILIPALKIT

Kahi-väliseinät voidaan muurata myös Kahi-tiilistä. Muurattavia väliseinätiiliä voidaan käyttää myös harkkojen sovituskappaleina, korkeusmitoituksen sovittamiseksi aukko- tai huonekorkeuteen sopivaksi. Muurattavia Kahi-väliseinätiiliä ovat:

Valmispalkki on kätevä ratkaisu ikkuna- ja oviaukkojen ylityksiin. Niiden avulla vältetään hankalat muotitus- ja valutyöt ja muuraus voi jatkua keskeytyksittä. Kantavissa seinissä käytetään Kahi-runkopalkkia, lyhenne RH Kahi-runkopalkki on runkoponttiharkkojen mittoihin sovitettu palkki, joka valmistetaan valamalla harkkokuorten keskelle betoniydin. Palkin korkeus on 198 mm, leveys 130 mm ja pituus 1200–3600 mm.

1. MKH Moduulitiilet Moduulitiili MKH on 3M-moduulimitoitukseen perustuva tiili, jossa yhden tiilen pituus saumoineen on 300 mm. Korkeusmoduuli on 100 mm.

Kantamattomissa seinissä voidaan käyttää: • Väliseinäponttiharkoista valmistettua Väliseinäpalkkia VHR tai VH. Palkin korkeus on 198 mm, leveys 85 mm ja pituudet, 1200, 1800 ja 2400 mm. VHR-palkeista löytyy myös 98 mm korkea palkki, jonka pituus on 1500 mm. • Runkoponttiharkoista valmistettuja putkitusreiällisiä Kahi-runkopalkkeja, lyhenne RRH. Palkin korkeus on 198 mm, leveys 130 mm ja pituudet 1200–2100 mm, 300 mm:n portain. RRH-palkeista löytyy myös 98 mm korkea palkki, jonka pituus on 1500 mm. • Modulikokoisista tiilistä valmistettuja 85 mm leveitä ja korkeita MKH-tiilipalkkeja (pituudet 1185–2985 mm) • Normaalikokoisista tiilistä valmistettuja 130 mm leveitä ja 75 mm korkeita NKH-tiilipalkkeja (pituudet 1125–2835 mm)

2. NKH Normaalikokoinen kalkkihiekkatiili Normaalikokoista kalkkihiekkatiiltä käytetään yleensä väliseinien ja kantavien runkorakenteiden muurauksissa. KAHI-VÄLISEINÄTIILET 3. Roilotiilet 85 285 130 270 Roilotiilillä saadaan seinään kanavat esim. sähköjohtoja 8 5 75 KAHI-VÄLISEINÄTIILET varten. KAHI-VÄLISEINÄTIILET NKH VÄLISEINÄTIILI KAHI-VÄLISEINÄTIILET

MKH VÄLISEINÄTIILI

285x85x85 85 4. Kahi-palkkitiilet270x130x75 1 3 0 285 270 85 Kätevimmin kantamattomien 7seinien aukot ylitetään val5 85 285 85 130 285 85 2 7 0 esijännitettyjen 2 Kahi-tiilipalkkien 70 85 113300 285 miiden avulla. Haluttaessa 270 85 75 85 75 5 7 seinien aukkojen ylitykset voidaan myös muurata työmaalla NKH VÄLISEINÄTIILI MKH VÄLISEINÄTIILI 270x130x75 285x85x85 käyttämällä palkkitiiliä, joiden uriin tulee tarvittava raudoitus. NKH VÄLISEINÄTIILI MKH VÄLISEINÄTIILIKAHI-VÄLISEINÄTIILET NKH VÄLISEINÄTIILI VÄLISEINÄTIILI MKH ROILOTIILI NKH ROILOTIILI 270x130x75 285x85x85 Kahi-tiilien ja -harkkojen olennaiset ominaisuudet (esim. 270x130x75 285x85x85 285x85x85 270x130x75 1 3 0 85 270 285 vesihöyrynläpäisevyys, kosteusmuodonmuutos yms.) on8 esiKahi-tiilipalkki 8 5 on esijännitetty palkki, jolla voidaan ylit5 75 285 130 130 85 270 2 7 0 jotka 85 85 130 285 0 tetty2 7tuotekohtaisissa suoritustasoilmoituksissa, löyty285 130 tää aukkoja kätevästi. Tiilipalkki ei ole sellaisenaan kantava 85 270 285 75 75 85 85 75 85 7 5 vät osoitteesta www.e-weber.fi. rakenneosa, mutta muodostaa yhdessä päälle muurattavien MKH ROILOTIILI KAHI-VÄLISEINÄTIILET NKH ROILOTIILI 285x85x85 tiilivarvien kanssa kantavan tiilipalkin. Muurausvaiheessa 270x130x75 NKH VÄLISEINÄTIILI MKH VÄLISEINÄTIILI KAHI-VÄLISEINÄTIILET NKH PALKKITIILI MKH PALKKITIILI MKH ROILOTIILI 270x130x75 NKH ROILOTIILI 285x85x85 enintään 1 metrin välein. Tiilipalkkeja käypalkki tuetaan MKH ROILOTIILI NKH ROILOTIILI 270x130x751 3 0 8 5 285x85x85 270x130x75 85 2 7 0270x130x75285x85x85 kahi-väliseinätiilet 2 8 5 285x85x85 285 130 tettäessä on yläpuolella olevien harkkojen/tiilien pystysau75 85 270 85 75 130 85 85 270 85 130 270 28 25 85 130 5 85 moissa2 8käytettävä pystysaumalaastia. 270 1 3 0 2 8 5 130 270 75 85 85 270 85 7159 8 8 5 3 270 75 5 75 Sovitus runkoponttitai väliseinä­ponttiharkkokerroksen KAHI-VÄLISEINÄTIILET 75 NKH PALKKITIILI MKH PALKKITIILI NKH VÄLISEINÄTIILI MKH VÄLISEINÄTIILI 200 mm:n korkeusmittaan tehdään tarvittaessa muuratulla 270x130x75285x85x85 285x85x85 270x130x75 NKH OSATIILI MKH ROILOTIILI ROILOTIILI NKH PALKKITIILI MKH PALKKITIILI NKH NKH VÄLISEINÄTIILI MKH VÄLISEINÄTIILI NKH väliseinätiili NKH palkkitiili NKH roilotiili tiilellä. NKH PALKKITIILI 270x130x35 MKH PALKKITIILI 285x85x85 270x130x75 270x130x75 285x85x85 270x130x75

2 7207 0

130

270

285x85x85 270x130x75 130

3 85 5 85 130 85 228750 1 3 0 5 0 198 35 85

75 130

2 27 70 0

35 75

285

130 75

285 270 270

NKH OSATIILI NKH VÄLISEINÄTIILI 270x130x35 SEINÄTIILET 270x130x75 MKH ROILOTIILI NKH ROILOTIILI OSATIILI NKH OSATIILI 285x85x85 270x130x75 NKH NKH osatiili 35 NKH osatiili 50 NKH OSATIILI 270x130x35 270x130x50 MKH ROILOTIILI NKH ROILOTIILI 270x130x35 KH DB52 285x85x85 270x130x75 85 270 85 11 33 00 270 285 130 270 285 270x198x75 130 50 85

75

75

75

11 33 00 7 55 0

2 7207 0

VÄLISEINÄTIILI 285x85x85 KHdB DB52 KH 52 NKH PALKKITIILI 270x198x75 270x130x75 85 KH DB52 285 270x198x75 85 270

130

270

285 130

75 270

ILI

130 75

85

130

85

35

75 270

35

270

NKH OSATIILI NKH PALKKITIILI 270x130x35 MKH ROILOTIILI 270x130x75 285x85x85 NKH OSATIILI KH DB52 270x130x35 270x198x75 KH DB52 85 130 2 8 51 3 0 270 270 35 270x198x75 50 85

270

MKH PALKKITIILI 285x85x85

35

270

270

198 75

KH DB52 270x198x75

130 50

7MKH 5

PALKKITIILI 285x85x85 NKH OSATIILI 270x130x50

270

198 75

50

270 35

85

198

130

NKH OSATIILI NKH OSATIILI MKH PALKKITIILI 270x130x35 270x130x50 NKH285x85x85 OSATIILI 270x130x50

ITIILI

75

85

75

85

198

270

85 130

285

7755 198

NKH OSATIILI 270x130x50 MKH ROILOTIILI NKH ROILOTIILI MKH VÄLISEINÄTIILI MKH väliseinätiili MKH MKH roilotiili NKH PALKKITIILI MKHpalkkitiili PALKKITIILI 285x85x85 NKH OSATIILI 285x85x85 270x130x75NKH 285x85x85 OSATIILI 270x130x75 NKH OSATIILI 270x130x35 270x130x50 NKH PALKKITIILI MKH PALKKITIILI 270x130x50 270x130x75 1 3 0 285x85x85 85 270 285

ÄTIILI

130

130

270

85 50

85

KH 285x85x85 DB52 85 270x198x75 198

75 MKH

85

285 130

270

270 270

KH DB52 270x198x75

130

198 75

NKH OSATIILI

50

5


3 MUURAUS JA PINNOITUS 3.1 TIILISEINÄT Kahi-väliseinätiilet on tarkoitettu puhtaaksi muurattaviin ja tasoitettaviin seiniin. Kahi-väliseinätiilet muurataan limitykseen kulmissa. Toisiinsa tai ulkoseiniin T-liitoksella liittyvät seinät ankkuroidaan teräs­sitein tai esim. Amutek Väliseinäohjaimen avulla. Urat ja roilot esimerkiksi sähköputkia varten tehdään kätevimmin roilotiilien avulla. Seinän alle asennetaan yleensä vaakasuuntaisena liikuntasaumana toimiva bitumikermikaista, joka minimoi alustan lämpö- ja kosteusliikkeistä seinään aiheutuvan halkeamariskin. Normaalikokoiset kalkkihiekkatiilet NKH (270x130x75)mm muurataan yleensä 1/2-tiilen ja moduulikokoiset tiilet MKH (285x85x85)mm yleensä 1/3-tiilen pituuslimityksellä. Muuraus suoritetaan weber.vetonit ML 5 Muurauslaastilla M100/600 (lujuusluokka M5). Laastien sideaineena on muuraussementti, runkoaineena luonnonhiekka ja lisäaineina on käytetty säänkestävyyttä ja työstettävyyttä parantavia lisäaineita. Rakenteet muurataan täysin, enintään 3 mm sisään painetuin saumoin ja vaaka- ja pystysaumojen nimellispaksuus on 12…15 mm, ellei suunnitelmissa toisin mainita. Täydeksi saumaksi katsotaan sauma joka on painettu sisään enintään 3 mm. Juoksulimitetyksi katsotaan muuri, jossa päällekkäisten tiilten porrastus on vähintään 1/4-tiilen pituudesta ja­ 1/2-tiilen korkeudesta. Valmiin muurauksen mittatarkkuusluokat sekä valmiin pinnan laatuluokituksia on käsitelty Rakennustöiden Yleisissä Laatuvaatimuksissa RunkoRYL 2010 / SisäRYL 2013. Puhtaaksi muurattavat rakenteet saumataan normaalisti muuraustyön yhteydessä. Saumaus suoritetaan muutamien minuuttien kuluttua muurauksesta. Saumausajankohtaan vaikuttavat ilman, laastin, ja tiilien lämpötila sekä tiilen vedenimunopeus. Sauma voidaan viimeistellä saumaraudalla, muoviputkella tai puisella saumausvälineellä.

3.2 HARKKOSEINÄT Ohutsaumamuuraus on menetelmä, missä mittatarkat Kahiharkot muurataan noin 2 mm:n saumapaksuudella. Laastina käytetään tähän tarkoitukseen kehitettyä weber.vetonit OL 15 Ohutsaumalaastia tai talviolosuhteissa OL 15 P Pakkasohutsaumalaastia. Laastia kuluu, harkkotyypistä riippuen vain 2–6,5 kg/m2 ja se voidaan sekoittaa työpisteessä porakonevispilällä. Näin aputyöt laastin valmistuksessa ja siirroissa ovat vähäisiä. Seinän alle asennetaan yleensä vaakasuuntaisena liikuntasaumana toimiva bitumikermikaista, joka minimoi alustan lämpö- ja kosteusliikkeistä seinään aiheutuvan halkeamariskin. Ensimmäisen harkkokerroksen vaakasauma muurataan yleensä muurauslaastilla, jotta lähtö saadaan oikeaan korkeuteen ja täysin suoraksi. Tarvittaessa muuraus tehdään

6

matalalla H=98 mm harkolla tai tiilellä korkeusmitoituksen sovittamiseksi huone- tai ovikorkeuteen sopivaksi. Seinä saadaan oikealle paikalle ja suoraksi normaaliin tapaan muurausjohteiden, linjalankojen ja vesivaa´an avulla. Ohutsaumamuurauslaasti levitetään tähän tarkoitukseen kehitetyllä muurauskelkalla, kastelukannulla tai hammastetulla laastikauhalla. Harkot asennetaan yleensä puolen harkon limitykseen ja pontatuissa pystysaumoissa ei normaalisti käytetä laastia ellei suunnitelmissa erikseen mainita. Viisteharkkoseiniä ohutsaumamuurattaessa laastia käytetään myös pystysaumoissa. Mahdolliset linjavirheet oikaistaan varovasti naputtamalla tai muurauslaastisauman avulla. Saumoista ylitse pursunut laasti poistetaan. Talviolosuhteissa ohutsaumamuurausta voidaan tehdä, kun käytetään weber.vetonit OL 15 P Pakkasohutsaumalaastia tai lämmintä laastia ja lämpimiä harkkoja. Lisää ohjeita pakkasohutsaumalaastin käytöstä löytyy osoitteesta www.e-weber.fi. Harkot katkaistaan tiilileikkurilla, tiilisahalla tai kulmahiomakoneella. Tiilileikkurilla katkaistujen harkkojen päissä käytetään muurauslaastisaumaa. Limittämättömät seinät sidotaan toisiinsa saumoihin asennettavilla 0,7…0,8 mm:n ns. reikänauhoilla, kantavissa seinissä vähintään joka toisessa saumassa ja kantamattomissa seinissä vähintään joka kolmannessa saumassa. Reikänauhoja käytetään vahvikkeena myös muiden limittämättömien pystysaumojen kohdalla. Pystysuuntaiset sähkö- ja LVI-putket sijoitetaan harkkojen pystyreikiin tai roiloharkkoihin. Muurattua rakennetta ei tule kuormittaa ennen kuin se on saavuttanut riittävän lujuuden niin, että se kestää kuormat vaurioitumatta. Erityistä huomiota kiinnitetään seiniin, jotka ovat rakennustyön aikana tilapäisesti ilman tuentaa, mutta joihin voi kohdistua tuuli- tai rakennustyön aikaisia kuormia. Tarvittaessa seinät tuetaan tilapäisesti stabiiliuden säilyttämiseksi. Ohutsaumamuuratut seinät tasoitetaan maalauksen, tapetoinnin tai laatoituksen alustaksi. Tasoitteet valitaan seinäpintojen tasaisuuden, tilan käyttötarkoituksen ja lopullisen pinnan mukaan Kahi-alustalla testatuista Weber-tuotteista. Kuivien tilojen tasoitteita: weber.vetonit L Pohjatasoite ja LR+ Pintatasoite käytetään kuivissa sisätiloissa seinien ja kattojen pohja- ja pintatasoitukseen. Pinnat voidaan maalata tai tapetoida pintamateriaalin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Katot voidaan jättää myös ruiskupintaisiksi. Kosteutta kestävää weber.vetonit V+ Hienotasoitetta voidaan käyttää niin kuivissa kuin märissä tiloissa seinien ja kattojen pohja- ja pintatasoitukseen. weber.vetonit MT Märkätilatasoitteella tasoitetaan vedeneristettävät laatoitusalustat. Paksummat oikaisut (mahdollisesti aukkojen pielet, katkaistut harkkosaumat) voidaan tarvittaessa tehdä weber. vetonit 410 Ohutrappauslaastilla tai PTM Pikatäyttömassalla.


3.3 VIISTEHARKKOSEINÄT

Kahi-viisteharkoilla (300x130x198)mm tai -viistetiilillä (300x130x98)mm voidaan tehdä ohutsaumamuuraamalla puhtaaksi muurattavia seiniä. Harkon/tiilen näkyviin jäävät särmät on viistetty noin 6 x 6 mm verran. Viisteharkot ja -tiilet ohutsaumamuurataan weber.vetonit OL 15 Ohutsaumalaastilla puolen harkon limityksellä ja laastia käytetään myös pontatuissa pystysaumoissa. Ulkokulmassa muuraus aloitetaan 280 mm pitkällä viistepäätyharkolla, jolloin muuraus etenee puolen kiven limityksellä. Limittämättömät seinät sidotaan toisiinsa ns. reikänauhoilla. Saumat viimeistellään muuraustyön yhteydessä esimerkiksi putsikauhan terävällä kulmalla leikkaamalla ja jäykällä harjalla harjaten. Sisäseinät maalataan esim. akrylaattilateksimaalilla. Viisteharkkoseiniin valmistetaan tilauksesta viistettyjä runkopalkkeja.

n x 302 käytettäessä laastia pystysaumoissa. - Viisteharkko 300x130x198 1 Viistepäätyharkko 280x130x198 2 Viistepuolikasharkko 150x130x198 Kahi-viisteharkkoseinän mitoitus.

7


Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-täystiilitalot, rakennetyypit US 1: Kahi-runkoponttiharkko Mineraalivillaeriste Julkisivumuuraus, moduulitiili

F24 04 01 01.12.2011

4 SEINÄRAKENTEET 4.1 ULKOSEINÄT a)435, b)455, c)525

US 1 Tiiliverhottu Kahi-seinä (F24 04 01)

1 Julkisivumuuraus, 85 mm, muuraussiteet RST, a) ø4 vähintään 2 kpl/m2, suunnittelijan ohjeen mukaan b) ø5 6 kpl/m2, c) ø5 11 kpl/m2 2 Ilmarako ≥40 mm 3 a) Tuulensuojaeriste RKL-Facade 30 mm Mineraalivilla KL-32-150 mm b) SPU-AL 200 mm c) SPU-AL 270 mm 4 Ohutsaumamuuraus, Kahi-runkoponttiharkko 130 mm 5 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

a) RakMK C3 (2010) U=0,17 W/m2K (kuvassa)

Saint-Gobain Weber Oy Ab b) Matalaenergia STRÖMBERGINKUJA 2 2(PL 70) U=0,12 W/m K 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

c) Passiivi U=0,10 W/m2K

Lämmönläpäisykerroin: a) 0,17, b) 0,12, c) 0,10 W/m2K - laskennassa käytetty lämmönjohtavuutta ld

Kahi-täystiilitalot, rakennetyypit

Palonkestoluokka: US 2: Kahi-runkoponttiharkko Mineraalivillaeriste Julkisivumuuraus, ohutsaumamuurattu Kahi Facade-harkko Ääneneristävyys:

1

2 3a),3b),3c) 4

5

a)435, b)455, c)525

US 2 Rapattu Kahi Facade -harkoin verhottu ≥ Kahi-seinä (F 24 04 00)

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

c) Passiivi U=0,10 W/m2K

Eristerapattu Kahi-talo

kantava kantamaton

Rw = 62 dB Rw + Ctr = 55 dB *

* Ratkaisun a) mukaan

Lämmönläpäisykerroin: a) 0,17, b) 0,12, c) 0,10 W/m2K - laskennassa käytetty lämmönjohtavuutta ld

Palonkestoluokka: RakMk F24EN06 1996-1-2 12 REI120 REI90 kantava RakMk ²K 01.12.2011 2010 U < 0,17 W/mEI180 EI180 kantamaton

US 3: Kahi-runkoponttiharkko Serpotherm-eristerappaus Rakenne

λ

1 2 3 4a),4b),4c) 5

REI120 REI90 EI180 EI180 01.12.2011

1 2x weber.vetonit 410 Ohutrappauslaasti + weber.vetonit SilcoMaali + weber.vetonit SilcoPinnoite tai 3 x weber.vetonit Kahi FacadePinnoite 2 Ohutsaumamuuraus, KahiFacade -harkko 85 mm, muuraus­siteet RST, a) ø4 vähintään 2 kpl/m2, suunnittelijan ohjeen mukaan b) ø5 6 kpl/m2, c) ø5 11 kpl/m2 3 Ilmarako ≥40 mm 4 a) Tuulensuojaeriste RKL-Facade 30 mm Mineraalivilla KL-32-150 mm b) SPU-AL 200 mm c) SPU-AL 270 mm 5 Ohutsaumamuuraus, Kahi-runkoponttiharkko 130 mm 6 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

a) RakMK C3 (2010) U=0,17 W/m2K (kuvassa) b) Matalaenergia Saint-Gobain Weber Oy Ab U=0,12 W/m2K

RakMk 04 00 EN 1996-1-2 F24

Ääneneristävyys:

6

Rw = 62 dB Rw + Ctr = 56 dB *

* Ratkaisun a) mukaan

~393 6-12 mm 1 weber-rappaus (ks. F24 06 11) US 3 = 250 mm 2 EPS-levy, Thermisol EPS 60S Seinä tai Thermisol Platina Rappari SerpoThermn. 3 mm 3 Liimalaasti, weber.vetonit 410 Ohutrappauslaasti – 4 weber STRU Kiinnike + weber STR Kiekko EPS, + eristerapattu 6 kpl/m2 tarvittaessa, ks. suunnitteluohje Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. Kahi-seinä 130 mm 5 Kahi-harkko ≥ F24 04 01(F24 06 12) 01.12.2011 Korvaa 01.01.2010 6 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan Lämmönläpäisykerroin: a) 0,16 W/m2K (EPS 60 S Seinä 250 mm) b) 0,13 W/m2K (Platina Rappari 250 mm Sisäkuoren palonkestoluokka: RakMk EN 1996-1-2 REI120 REI90 kantava EI180 EI180 kantamaton Ääneneristävyys:

λ

1

8

2

3

5

6

=

Rw = 47 dB Rw + Ctr = 41 dB


4.2 HUONEISTOJEN SISÄISET SEINÄT Kantavat väliseinät ohutsaumamuurataan 130 mm leveistä Kahi-runkoponttiharkoista (rakennetyyppi VS 1). Märkien tilojen seinät tehdään kosteusvaurioriskien välttä­miseksi kivirakenteisina. Tähän tarkoitukseen on kehitetty Kahi-järjestelmä, jonka muodostavat 85 mm leveät väliseinä­p onttiharkot ja erikoiskappaleina roilotiilet ja palkki­harkot. Myös muut huoneiden väliset seinät kannattaa tehdä Kahi-väliseinäponttiharkoista, kun halutaan levyrakenteita vankempaa ja paremmin ääntä eristävää seinää (rakennetyyppi VS 2).

4.3 HUONEISTOJEN VÄLISET SEINÄT

Asuinhuoneistojen välillä edellytetään vähintään ilmaääneneristävyyttä R´w = 55 dB. Kätevimmin seinä tehdään ohutsaumamuurattavilla Kahi-desibeliponttiharkoilla, jolloin seinän paksuus on 240 mm (rakennetyyppi VS 3). Jos halutaan selvästi vaatimustasoa parempaa ääneneristystä, seinä tehdään kaksinkertaisena runkoponttiharkoista. Kun myös perustus halkaistaan väliseinän kohdalla, saavutetaan yli R´w = 60 dB ilmaääneneristävyys (rakennetyyppi VS 4).

VS 3

VS 1 1 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan 130 mm 2 Ohutsaumamuuraus, Kahi-runkopontti­ harkko rakennusselityksen mukaan, ohutsaumamuurauslaasti 3 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

1

2

VS 2

1 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan 240 mm 2 Ohutsaumamuuraus, Kahi-desibeli­ ponttiharkko rakennusselityksen mukaan, ohutsaumamuurauslaasti 3 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

Liittymät muihin rakenteisiin rakennesuunnitelman mukaan

Liittymät muihin rakenteisiin rakennesuunnitelman mukaan

Äänieristävyys: Rw = 50,8 dB molemmin puolin tasoitettuna (reiällinen Runkoponttiharkko)

Äänieristävyys: Rw = 59,1 dB molemmin puolin tasoitettuna

Palonkestoluokka: EI180 kantamaton REI120 kantava R60 kantava osaston sisäinen

Palonkestoluokka: EI240 kantamaton REI240 kantava EI-M90 kantamaton REI-M90 kantava (EN 1996-1-2 Eurocode6)

3

1

1 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan 85 mm 2 Ohutsaumamuuraus, Kahi-väliseinäpontti­ harkko rakennusselityksen mukaan, ohutsauma­muurauslaasti 3 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

2

3

VS 4 130 mm 20 mm 30 mm 130 mm

Äänieristävyys: Rw = 44,4 dB molemmin puolin tasoitettuna Palonkestoluokka: EI60 kantamaton

1 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan 2 Ohutsaumamuuraus, Kahirunkoponttiharkko rakennusselityksen mukaan 3 Työvara 4 Mineraalivilla, ryhmä 01.045 5 Ohutsaumamuuraus, Kahi-runkoponttiharkko rakennusselityksen mukaan, ohutsaumamuurauslaasti 6 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan Ei käytetä muuraussiteitä

1 2 3

1

2 3 4 5

6

Äänieristävyys: Rw = 62,5 dB tasoitettuna yhtenäistä perustusta käyttäen Rw = 65,5 dB tasoitettuna halkaistua perustusta käyttäen (syvyys ≥ 400 mm) Yhden kuoren palonkestoluokka: EI180 kantamaton REI120 kantava

9


5 MODUULIMITOITUS Moduulimitoitus helpottaa kokonaisuuden suunnittelua karsimalla tarpeettomia mittavaihteluita ja varmistaa, että esivalmisteiset osat sopivat niille varattuihin tiloihin ja aukkoihin. Moduulimitat ovat liittymismittoja ja ne ilmoittavat paikalleen asennettujen rakennustarvikkeiden mitat sauman keskeltä keskelle. Kahi-harkot ovat moduulimitoitettuja ja rakenteiden mittojen huolellinen suunnittelu vähentää oleellisesti harkkojen paloitustarvetta. Kahi-harkkojen mitoituksessa käytetään vaakasuunnassa 3M-moduulijakoa (300 mm) ja 1/2-harkon limitystä. Runkoponttiharkkojen mitoituksessa aukkojen pielissä käytetään Runkoponttiharkkojen pääty- ja puolikasharkkoja, jotka on mitoitettu siten, että aukkojen pieliin jää 10 mm:n asennusvara moduuliviivaan nähden. Seinän sisäpinta sijoitetaan Saint-Gobain Weber Oy Ab Kahi-täystiilitalot, rakenneyksityiskohdat 10 mm moduuliviivan ulkopuolelle ja muuraus aloitetaan nurSTRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) Kahi-täystiilitalot, rakenneyksityiskohdat F24 05 01 Moduulimitoitus Saint-Gobain 00380 HELSINKIWeber Oy Ab Kahi-runkopontti, ulkoseinä STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) kassa päätyharkolla. PUH. 010 44 22 00 Moduulimitoitus F24 05 01 Nurkkalimitys 01.12.2011 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-runkopontti, ulkoseinä Nurkkalimitys

Moduulimitoitus, nurkkalimitys

Väliseinäponttiharkkomuurauksessa ulkokulmassa käytetään 235 mm pituisia väliseinäpontti päätyharkkoja, jolloin seinä etenee 1/2-harkon vaakalimityksellä. Väliseinäponttiharkkojen mitoitus

200 300 85

300

235

200

200

01.12.2011

200

Pystysuunnassa Kahi-harkkojen moduulijako on 2M (200 mm). Ensimmäinen harkkokerros muurataan yleensä weber.vetonit ML 5 Muurauslaastilla tai weber.vetonit Leca® Laastilla siten, että se saadaan täysin suoraksi. Jos rungon muuraus lähtee lattian yläpinnan tasolta, voidaan aloitus muurata 98 mm korkealla harkolla korkeusmitoituksen sovittamiseksi esimerkiksi 2100 mm:n ovikorkeuteen sopivaksi. Saint-Gobain Weber Oy Ab Kahi-täystiilitalot, rakenneyksityiskohdat Myös 75 mm korkeaa NKH (270x130x75) mm väliseinätiiltä STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) Moduulimitoitus F24 05 03 00380 HELSINKI PUH.tai 010 44 00 3522mm korkeaaKahi-runkoponttiharkko NKH (270x130x35) osatiiltä voidaan käytPystymitoitus ja aukotus 01.12.2011 tää aloituskappaleina, lattiapinnan tasosta riippuen. Moduulimitoitus, pystymitoitus

Saint-Gobain Weber Oy Ab

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-täystiilitalot, rakenneyksityiskohdat

Moduulimitoitus Kahi-runkoponttiharkko, ulkoseinä KH (270x85x75)-tiiliverhous, vaakalimitykset

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F24 05 02 01.12.2011 Korvaa 01.01.2010

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F24 05 01 01.12.2011 Korvaa 20.06.2006

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. Moduulimitoitus, F24 05 01 01.12.2011aukot Korvaa 20.06.2006

Väliseinäponttiharkkoseinässä voidaan aloitus muurata 98 mm korkealla harkolla, työmaalla sopivan korkuiseksi leikatulla harkolla tai MKH (285x85x85) mm tiilellä. F24 05 02

01.12.2011

10

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.


75

75

30

130

KAHI-PALKIT

1350

60

L

6 RAKENTEIDEN MITOITUS 75

MITOITUSMENETELMÄT JA SUUNNITTELUPERUSTEET

Muuratut 8 5 Kahi-seinät voidaan suunnitella Eurokoodi 6:n tai TIILIPALKKI NT 2007 mukaan. Tässä RakMk8 5osa B8 Tiilirakenteet ja NKH Ohjeet oppaassa on esitetty RakMkL B8:n mukainen mitoitustapa, jossa rakenteet mitoitetaan rajatilamenettelyllä. RajatilameKAHI-PALKIT netelmän8rajatilat ovat murtorajatila ja käyttörajatila. Mur5 torajatiloissa 8 5 osoitetaan, että laskentalujuuksien avulla lasL kettu rakenteen tai poikkileikkauksen kestävyys on vähintään 1 3 0 TIILIPALKKI MKH MT laskentakuormista määritetyn rasituksen suuruinen. Käyttö75 rajatilassa tarkistetaan, että ominaislujuuksien ja ominaisL kuormien mukaan lasketut rakenteen halkeamat ja muodonmuutokset ovat hyväksyttävissä rajoissa.

1350

80

75 30 RUNKOPALKKI RRH 1500x130x98 1500 1350 60 TIILIPALKKI NKH NT

85

6.1.1 Kantavat seinät 198 L Kantavissa Kahi-harkkoja -tiiliseinissä olevat aukot voidaan 85 VÄLISEINÄPALKKI VH 5 ylittää Kahi 8Runkopalkeilla, rakennesuunnittelijan mitoittaL milla betonipalkeilla sekä teräsprofiileilla. Taulukossa 4 on esitetty Kahi-runkopalkkien kuormituskestävyydet.

198 50

74

RU 74 98 130

85

85 L RUNKOPALKKI RRH 1500x130x98 L

198

198

130

Väliseinäpalkki 198 8 5 VH

VÄLISEINÄPALKKI L VHseiniin. VHR Palkin Taulukko 8. Väliseinäpalkki ei-kantaviin kummassakin päässä on reikä putkituksia varten.

KUORMITUSKESTÄVYYS qU AUKON PALKIN (kN/m) PALKIN SUURIN RH RUNKOPALKKI 1 3 0 PITUUS TUNNUS LEVEYS 2 PALKKIA (mm) 1 PALKKI L (mm) 198 VÄLISEINÄPALKKI VH PÄÄLLEKKÄIN

1 3 0 TUNNUS PALKIN

RH5

VHR41 3 0

1200

900

49

73

1 3 1500 0

1200

36

55

RH6

1 9 81800

1500

29

44

20

36

RH8

12400 98

2100

15

30

3000

2700

L VIISTEHARKKOPALKKI 12100 30 1800 RHVII L

L

RUNKOPALKKI RRH 198

L

Taulukko 4. Kahi-runkopalkkien kuormituskestävyydet qu (kN/m).

18

VIISTEHARKKOPALKKI RHVII 3600 3300

12

Minimitukipinta 150 mm, jos ei osoiteta laskelmin toisin (paikallinen puristuskestävyys). Tarvittaessa aukkojen RUNKOPALKKI RH yläpuolella käytetään kahta palkkielementtiä päällekkäin.

130 198

80

TIILIPALKKI MKH MT

Väliseinäpalkki VHR 1 5 0 0

198

L

1 9 8 RUNKOPALKKI RH

RH12

50

L

VÄLISEINÄPALKKI VHR

130

Runkopalkki1 9RH 85 8

RH10

85

VÄLISEINÄPALKKI VHR 1350

80

130 L TIILIPALKKI MKH MT

130 75 98

85

VÄLISEINÄPALKKI VH 130

RH7

98

L VÄLISEINÄPALKKI VHR L 1500x85x98

85

60

74

1500 RUNKOPALKKI RRH 1500x130x98

85

30

130

198 85 Väliseinäpalkki VHR 1500x85x98

L TIILIPALKKI NKH NT

6.1 AUKKOJEN YLITYKSET

RH4

75 98

6.1.2 Ei-kantavat seinät KAHI-PALKIT 85 Ei-kantavissa Kahi-väliseinissä ja kuorimuurauksissa olevat 7 4 5 0 voidaan ylittää Kahi valmispalkeilla sekä työmaalla tiiaukot VÄLISEINÄPALKKI 1500x85x98 listä ja harkoista muurattavilla palkeilla. 1 3 5VHR 0 80 130 Kahi-väliseinäpalkit (seinän leveys 85 mm) ja RRH-runko75 74 palkit (seinän leveys 130 mm) riittävät sellaisinaan kannattaL 1 57040 98 5 0 maan aukkojen yläpuolisen muurauksen.

TIILIPALKKI MKH MT

198

85

VÄLISEINÄPALKKI VHR 1500x85x98 1500

TIILIPALKKI NKH NT

198

1350

60

L

85

75 98

1500 75

30

130

RUNKOPALKKI RRH

PIT. x LEV. x KORK.

(mm) VHR L VÄLISEINÄPALKKI L VHR 1500x85x98 198 1500x85x98 198

130

AUKON SUURIN LEVEYS (mm)

PAINO (kg)

1200

27

1200x85x198

1000

42

1800x85x198 L 198 VIISTEHARKKOPALKKI RRHVII 1 3 0 VH8 2400x85x198

1600

63

2200

84

VHR6

130 198

198 RUNKOPALKKI RH korkeille palkeille, jos Minimitukipinta on 100 mmL 198 mm

R

ei osoiteta laskelmin toisin (paikallinen puristuskestävyys) ja 150 mm 98 mm korkeille palkeille. VIISTEHARKKOPALKKI RRHVII 130

130 RUNKOPALKKI L RRH

198

198

130 L

VIISTEHARKKOPALKKI RHVII

198

VIISTEHARKKOPALKKI RHVII L

VIISTE

VIISTEHARKKOPALKKI RRHVII

11


1 15 50000

KAHI-PALKIT

60

1 380 5

75 1500 RUNKOPALKKI RRH 1500x130x98 9 8 VÄLISEINÄPALKKI VHR 1500x85x98 130 85 75 L VHR 1500x85x98 74 5 VÄLISEINÄPALKKI 0 85

T

85

98

74 VÄLISEINÄPALKKI VHR 1500 98 RUNKOPALKKI RRH 1500x130x98 130

Runkopalkki RRH 1500x130x98

L

RRH 1500x130x98 1 3RUNKOPALKKI 0 L

1 9 88 5

198

L

85

Runkopalkki RRH

TIILIPALKKI MKH MT

198

L RUNKOPALKKI RRH

Taulukko 6. Runkopalkki RRH ei-kantaviin seiniin. VÄLISEINÄPALKKI VHR varten. Palkin kummassakin päässä reikä putkituksia 85 198

130

L

L VHR 1 9 8VÄLISEINÄPALKKI PALKIN TUNNUS PIT. x LEV. x KORK. (mm)

PAINO (kg)

1500x130x98

1200

38

198

1200x130x198

900

59

L

VIISTEHARKKOPALKKI RRHVII

RRH51 3 0

VÄLISEINÄPALKKI 1500x130x198 VH

RRH6 198 RRH7

1200

75

L 1800x130x198

1500

91

2100x130x198

1800

107

RUNKOPALKKI RRH

Minimitukipinta 150 mm 130

198

KAHI-PALKIT

PALKIN TUNNUS8 5

NT 10

900 L

165

1695

1400

255

2265

2000

345

2835

2550

435

1125

L

L

50 80

30

60

R

V

5 08 5

85 1 83 50 19 88 5 198

130 L VIISTEHARKKOPALKKI RRHVII 198

80 198

L L

L

Tiilipalkki MKH MT

Viistetty Runkopalkki RHVII VIISTEHARKKOPALKKI RHVII

Taulukko 7. Runkopalkki viistetty RRHVII ei-kantaviin seiniin. Palkin kummassakin päässä reikä putkitusta varten.

PIT. x LEV. x KORK. (mm)

AUKON SUURIN LEVEYS (mm)

PAINO (kg)

RRH4VII 1200 mm

1200x130x198

900

64

RRH6VII 1800 mm

1800x130x198

1500

96

2400x130x198

2100

128

* Minimitukipinta 150 mm. Puhtaaksi muurattavissa seinissä voidaan limityksellisistä syistä tarvita taulukon antamaa aukkomitoitusta pidempää palkkia.

12

PIENIN MUURAUKSEN KOKONAISKORKEUS (mm)

Puhtaaksi muurattavissa seinissä voidaan limityksellisistä syistä tarvita taulukon antamaa aukkomitoitusta pidempää palkkia.

VIISTEHARKKOPALKKI RRHVII

RH8VII 2400 mm

AUKON SUURIN LEVEYS * (mm)

PALKIN PITUUS (mm)

TIILIPALKKI MKH MT RUNKOPALKKI RRH * Aukkomitta on ilmoitettu rakenteellisen TIILIPALKKI NKH NT toiminnan mukaan.

Viistetty Runkopalkki RRHVII

PALKIN TUNNUS

75

NT 8

RUNKOPALKKI RH L

198

VÄLISEINÄPALKKI VHR

Taulukko 8. Esijännitetyistä 75 x 130 ja NKHTIILIPALKKI NKHKahi-tiilipalkeista NT tiilistä muurattujen palkkien jännevälit ja korkeudet.

NT 6

L

60

LL

Tiilipalkki NKH NT

NT149 8

130

130

7 15 98

1 3 0 8153 0

L RUNKOPALKKI RRH

198

30

1 3805

AUKON SUURIN LEVEYS (mm)

130 RRH 1500x130x98

RRH4

75 98

Kahi NKH- ja MKH-tiilipalkit eivät ole sellaisenaan kantavia rakenneosia, mutta yhdessä yläpuolisen muurauksen VÄLISEINÄPALKKI VHR 1500x85x98 kanssa ne riittävät kannattamaan ei-kantavissa seinissä aukkojen yläpuolisen muurauksen. Muurauksen aikana palkkielementit on tuettava noin yhden metrin välein kunnes 74 50 laasti on kovettunut. 1350 8 0 olevissa taulukoissa on esitetty kullakin aukkopituuAlla della tiilipalkkeja käytettäessä vaaditut muurauksen koko74 naiskorkeudet. Mikäli ylityksissä käytetään 1 5 0aukon 0 9 8 harkkopalkin sijasta esim. NKH NT- tai MKH MT-Tiilipalkkia on palkin 130 yläpuolisten harkkojen tai tiilien pystysaumoissa käytettävä laastia RUNKOPALKKI alla olevien taulukoiden mukaisesti. Tiilipalkki RRH 1500x130x98 on tuettava noin metrin välein kunnes aukon yläpuolisessa KAHI-PALKIT muurauksessa käytettävä laasti on kovettunut.

74

130

85 85

1350

60

1500 1350 TIILIPALKKI NKH NT

80

75

1500

74

50

30

1 3 5L 0

198

80

VH

HVII

998 8

1350

VÄLISEINÄPALKKI VH VIISTEHARKKOPALKKI RRHVII

R

TIILIPALKKI MKH MT Taulukko 9. Esijännitetyistä 85 x 85 Kahi-tiilipalkeista ja MKH-tiilistä muurattujen palkkien jännevälit ja korkeudet.

PALKIN TUNNUS 18 35 0

MT 4

119988

MT 6

MT 10

PALKIN PITUUS (mm)

AUKON SUURIN LEVEYS * (mm)

PIENIN MUURAUKSEN KOKONAISKORKEUS (mm)

1185

900

185

1785

1500

285

2985

2700

485

LL

130 198

85 198

* Aukkomitta on ilmoitettu rakenteellisen toiminnan mukaan. VÄLISEINÄPALKKI RUNKOPALKKI RH VH limityksellisistä syistä Puhtaaksi muurattavissa seinissä voidaan tarvita taulukon antamaa aukkomitoitusta pidempää palkkia.

130 130 198 198

L

L

130 130 198 198


Valmispalkkien lisäksi ei-kantavien seinien aukot voidaan ylittää Kahi-tiilistä ja -harkoista muurattavilla palkeilla. Seinämäiset muuratut palkit ovat pystykuormitettuja seiniä tai niiden osia, jotka ylittävät aukkoja ja joissa aukon yläpuolisen seinäosan kokonaiskorkeuden suhde aukon teholliseen jännemittaan on vähintään 0,5. Muurattavia palkkeja käytettäessä on noudatettava alla olevissa taulukoissa esitettyjä arvoja ja ohjeita. Harkkopalkkien alueella on käytettävä laastia myös harkkojen pystysaumoissa. Ulkona sijaitsevissa raudoitettavissa rakenteissa tulee käyttää lujuudeltaan vähintään luokkaan M7,5 kuuluvaa laastia ja sisätiloissa vähintään luokkaan M5 kuuluvaa laastia. Sisätiloissa ja aina ruostumatonta raudoitetta käytettäessä raudoitteen etäisyyden rakenteen pinnasta tulee olla ainakin 15 mm, muulloin 30 mm. Raudoitustankojen vapaan välin on oltava vähintään 20 mm. Mahdolliset raudoituksen alapuoliset tiilet on sidottava yläpuoliseen rakenteeseen. Taulukko 10. Raudoitettujen NKH 270 x 130 x 75 tiilistä muurattujen palkkien taivutus- ja leikkauskestävyyksiä. H (mm)

Mu (kN/m)

255

3,7

345

435 525 615

705 975

1245

Vu (kN)

1,4

7,6

1,9

11,5

2,5

14,1

3,1

16,8

3,6

19,5

4,2

27,6

6,0

35,6

7,5

H = muurauksen kokonaiskorkeus Tiilen lujuusluokka (NKH) 20 Laastin lujuusluokka Teräkset

Hyödyllinen korkeus d

M5 2T8 A 500 HW (viedään tuelle väh. 120 mm) enintään 1/2-jännemitasta ja enintään 1,3 m.

Raudoitus sijoitettu alimpaan saumaan käyttäen kouru- eli palkkitiiliä. Taulukko 11. Vaatimukset ei-kantaviin seiniin Kahi-harkoista työmaalla tehtäville harkkopalkeille. AUKON LEVEYS (mm)

HARKKOPALKIN VAADITTU VAADITTU KORKEUS VAAKARAUDOITUS PYSTYRAUDOITUS (mm)

1200

400 400

2ø5 tai 1xBI 37R

Tarvitaan

3200

600

2ø5 tai 1xBI 37R

Tarvitaan

800

2ø5 tai 1xBI 37R

Tarvitaan

1000

3ø5 tai 2xBI 37R

Tarvitaan

1200

3ø5 tai 2xBI 37R

Tarvitaan

1700

4200

4700

5200

2ø5 tai 1xBI 37R

Ei tarvita

6.2 PALOTEKNINEN MITOITUS Kahi-seinien palomitoitus voidaan tehdä taulukon 12 avulla. Ulkoseinien palonkestävyysluokka määräytyy yleensä sisäkuoren palonkestävyysluokan perusteella. Poikkeuksena on REI-paloluokka, jossa palonkestävyysluokkaa määritettäessä voidaan haluttaessa hyödyntää myös rakoseinän ulkokuoren paksuutta, mikäli Kahi kuorien välissä käytetty eriste on palamatonta. Ulkoseinää jäykistävän väliseinän paloluokan tulee normaalisti olla vähintään yhtä hyvä kuin on ulkoseinälle asetettu paloluokkavaatimus. Taulukkoarvojen käytölle on edellytyksenä että RakMk B8 kaavalla (3.7) laskettu mitoitushoikkuus λd ei saa ylittää arvoa 27 kantaville muuratuille rakenteille ja arvoa 40 kantamattomille muuratuille rakenteille. RakMk 8, kaava (3.7): λd = Ho/ te missä Ho on nurjahduspituus te on rakenteen tehollinen paksuus. Jäykistävän seinän paloluokan tulee olla vähintään yhtä hyvä, kuin on jäykistettävälle seinärakenteelle asetettu paloluokkavaatimus. Umpinaisilla tiili- ja harkkokappaleilla saavutetaan parempi REI-paloluokka kuin vastaavan paksuisilla reiällisillä kappaleilla. Taulukkojen 12 ja 13 arvot saavutetaan Kahi-harkkoseinien normaalilla 0–2 mm pystysaumaleveydellä ilman pystysaumalaastia ja tasoittamista. Suosittelemme kuitenkin laastittomin pystysaumoin ohutsaumamuuratuissa Kahi-harkkoseinissä ainakin toispuolista tasoittamista ulkonäkö, ilmatiiviys- ja ääneneristävyyssyistä. Leveät seinät voidaan toteuttaa käyttämällä vierekkäin kahta toisiinsa sidottua tiiltä tai harkkoa, taikka asentamalla kappaleet niin että seinän paksuudeksi muodostuu kappaleen pituus. RakMk B8:ssa ei ole otettu kantaa millä seinän paksuuksilla täytetään eri REI-M ja EI-M-luokkien vaatimukset. Jos seinien palonkestävyys suunnitellaan toimivaksi standardin SFS-EN 1996-1-2 Eurokoodi 6 – Muurattujen rakenteiden suunnittelu – Osa 1-2: Yleiset säännöt – Rakenteiden palomitoitus mukaisesti, saavutetaan Kahi Desibeliponttiharkkoseinällä luokat REI-M90 ja EI-M90. REI-M120 ja EI-M120-luokkiin päästään kahdesta tiilestä tai harkosta muuratulla vähintään 300 mm paksulla Kahiseinällä. REI-M180 ja EI-M180 luokissa vaaditaan vähintään 350 mm paksuinen Kahi-seinä.

Pystyraudoituksena voidaan käyttää yläpuolisesta muurauksesta ankkuroitavia, harkkojen pystyreikiin juotettavia esim. 8 mm paksuja ankkuritankoja.

13


Taulukko 12. Muuratun Kahi-seinän minimipaksuudet eri palonkestävyysluokissa EI (osastoiva ei-kantava rakenne), REI (osastoiva kantava rakenne), R (kantava osastoimaton rakenne), kantavat ja ei-kantavat palomuurit (REI-M ja EI-M). Seinän pituus on vähintään 1,0 metriä. Paloluokat täyttyvät ilman seinän pinnoitusta ja harkkoseinien paloluokat laastittomin pystysaumoin. Laastittoman pystysaumaraon leveys enintään 2 mm. KANTAMATON OSASTOIVA SEINÄ

KANTAVA SEINÄ OSASTOIVA

OSASTON SISÄINEN

Väliseinäpontti 85 mm MKH-tiili 85 mm

EI 60

Runkopontti 130 mm

EI 180

REI 90

R 60

EI 180

REI 120

R 60

EI 240

REI 240

R 180

Runkopontti dB48 Umpinainen 130 mm NKH-tiili 130 mm

Desibelipontti 240 mm

ISKUNKESTÄVYYSLUOKKA

REI-M 90, EI-M 90 *

* REI-M 180 luokkaan tarvitaan kaksi Kahi-seinää, jotka on sidottu toisiinsa rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti.

Liitokset ja saumat Ala-, väli- tai yläpohjan tulee toimia seinän ala- ja yläpäässä vaakasuuntaisena tukena, ellei seinän stabiiliutta normaalioloissa varmisteta muilla tavoin kuten esimerkiksi tukipilarein tai erikoissitein. Seinissä olevat saumat, liikuntasaumat mukaan lukien, tai seinän ja muun paloa erottavan rakenneosan väliset saumat tulee suunnitella ja rakentaa siten, että seinälle asetetut palonkestävyysvaatimukset saavutetaan. Kun liikuntasaumoissa vaaditaan paloeristäviä kerroksia, niiden tulee koostua mineraalipohjaisista materiaaleista, joiden sulamispiste on vähintään +1000°C. Kaikkien saumojen tulee olla tiiviitä niin, että seinän liike ei vaikuta heikentävästi palonkestävyyteen. Jos käytetään muita materiaaleja, tulee kokein osoittaa, että ne täyttävät kriteerit E ja I (ks. EN 1366: osa 4). Muurattujen ei-kantavien seinien väliset liitokset tehdään standardin EN 1996-2 tai muiden soveltuvien ohjeiden mukaisesti. Muurattujen kantavien seinien väliset liitokset tehdään standardin EN 1996-1-1 tai muiden soveltuvien ohjeiden mukaisesti. Palomuurien liitokset raudoitettuun tai raudoittamattomaan betoniin ja muurattuihin rakenteisiin, kun liitokselta edellytetään mekaanista iskunkestävyyttä (ts. liitokset, joilta edellytetään standardin EN 1363-2 mukaista mekaanisen iskun kestävyyttä), tehdään täysinäisin laasti- tai betonisaumoin tai niissä käytetään asianmukaisesti suojattuja mekaanisia liittimiä.

14

Kiinnikkeet, putket ja kaapelit Ei-kantavissa seinissä pystysuorien roilojen ja syvennysten kohdalla jätetään jäljelle vähintään 2/3 vaaditusta seinän minimipaksuudesta, kuitenkin vähintään 60 mm mukaan lukien kiinteästi liittyvät palosuojapinnoitteet kuten rappaus. Vaakasuorien ja vinojen roilojen ja syvennysten kohdalla jätetään jäljelle vähintään 5/6 vaaditusta seinän minimipaksuudesta, kuitenkin vähintään 60 mm mukaan lukien kiinteästi liittyvät palosuojapinnoitteet kuten rappaus. Vaakasuoria ja vinoja roiloja ja syvennyksiä ei sijoiteta seinän korkeuden keskimmäiselle kolmannekselle. Ei-kantavassa seinässä yksittäisten roilojen ja syvennysten leveys on enintään kaksi kertaa vaadittu seinän minimipaksuus mukaan lukien kiinteästi liittyvät palosuojapinnoitteet kuten rappaus. Ei-kantavien seinien, joissa roilot ja syvennykset eivät täytä em. kohtien ehtoja, palonkestävyys määritetään standardin EN 1364 mukaisin kokein. Yksittäiset kaapelit voivat mennä seinän läpi rei’issä, jotka on tukittu laastilla. Lisäksi palamattomat putket aina 100 mm läpimittaan saakka voivat mennä seinän läpi rei’issä, jotka on putken ympäriltä täytetty palamattomalla materiaalilla, kunhan putkien kautta läpimenevä lämpö ei estä lämpötilavaatimusten E ja I toteutumista eikä laajeneminen vaikuta haitallisesti palonkestävyyteen. Muita materiaaleja kuin laastia voidaan käyttää edellyttäen, että ne ovat EN-standardien mukaisia. Palavasta materiaalista tehdyt kaapeli- tai putkiryhmät, tai yksittäiset kaapelit rei’issä, joita ei ole tukittu laastilla, voivat mennä seinän läpi vain, jos joko: läpivientien tiivistysmenetelmä on todettu standardin EN 1366 osan 3 mukaisin testein tai kun noudatetaan riittävän kokemukseen perustuvia ohjeita.


6.3 ÄÄNITEKNINEN MITOITUS Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa C1 on esitetty vaatimuksia erityyppisiä huonetiloja rajaavien väliseinien ääneneristävyyksille: • Asuinhuoneiston (ja hotellihuoneistojen) sekä niitä ympäröivän tilan välillä R'w ≥ 55 dB (Desibeliharkkoseinä tai ilmaraollinen kaksoisseinä) • Potilashuoneiden tai niihin rinnastettavien tilojen välillä R'w ≥ 48 dB (umpinaisesta dB48 Umpi -runkoponttiharkosta muurattu tasoitettu seinä tai tasoitettu 130 mm leveä tiiliseinä) • Luokkahuoneiden ja niiden rinnastettavien tilojen välillä, sekä luokkahuoneen ja käytävän välillä R'w ≥ 44 dB (130 mm tiili-, viisteharkko- tai tasoitettu harkkoseinä). Tilaaja voi asettaa muitakin ääniteknisiä vaatimuksia. Kahi -väliseinärakenteiden Rw -arvot on esitetty taulukossa 13. Rakenteita suunniteltaessa tulee myös huomioida etteivät käytetyt liittymäratkaisut ja liittyvät rakenteet merkittävästi huononna seinän ääneneristävyyttä. Rakennuksen ulkoseinämateriaalilta vaadittava ääneneristävyys määräytyy koko rakennusvaipalta vaadittavan keskimääräisen ääneneristävyyden perusteella. Yleisimmin ulkovaipan ääneneristävyyden laskennassa käytetään Ympäristöministeriön julkaisemaa “Rakennuksen julkisivun ääneneristävyyden mitoittaminen”-opasta.

Vaadittava äänitasoero ΔL annetaan kaavoituksen tai rakennusluvan myöntämisen yhteydessä. Vaaditun äänitasoeron perusteella lasketaan oppaan kaavoilla mikä tulee olla ulkoseinärakenteelta vaadittu Rw + Ctr-arvo. VTT:n tekemissä mittauksissa Kahi ulkoseinärakenteille on mitattu taulukossa esitetyt ilmaääneneristysluvun Rw- ja liikennemelun ilmaääneneristysluvun Rw+Ctr -arvot. VTT:n mittausten perusteella Kahi-Facade- ja täystiiliulkoseinäarkenteita saadaan käyttää kaikilla Suomessa asuin- tai toimistokäyttöön sallituilla alueilla. Käyttämällä erinomaisen ääneneristävyyden omaavia Kahi-ulkoseiniä voidaan usein korvata esimerkiksi lentomelualueilla muuten tarpeellisia kalliita vaimennusrakenteita ja erikoisikkunoita. Taulukko 14. Ilmaääneneristysluvun Rw- ja liikennemelun ilmaääneneristysluvun Rw+Ctr-arvot. SEINÄN RAKENNE

RW

Kahi Facade -ulkoseinä

62

Kahi Täystiiliseinä

62

Kahi Facade -verhottu betoniseinä

RW + Ctr

56 55

57/561)

71/63

1)

Kahi Facade -verhottu puuelementtiseinä

56

51

SerpoTherm eristerapattu Kahi-seinä

47

41

Arvot osittain laskennallisesti määritettyjä ulkoseinärakenteille, joissa on 120/80 mm:n paksuinen betoninen sisäkuori.

1)

Taulukko 13. Kahi-harkko- ja tiiliseinien Rw-arvot 2). ILMAÄÄNENERISTYSLUKU Rw (dB)

SEINÄRAKENNE

PUHTAAKSI MUURATTU / TASOITTAMATON

TASOITETTU 5 mm / PUOLI

RAPATTU 10 mm / PUOLI

KH dB 52 270x198x75

55,9

56,5

57,0

MKH 285x85x85

44,5

45,9

47,2

VÄLISEINÄPONTTI 300x85x198

43,8

1)

45,4

46,6

RUNKOPONTTI 300x130x198

49,5

1)

50,8

51,9

RUNKOPONTTI dB 48 UMPINAINEN 300x130x198

51,9 1)

52,4

52,9

VIISTEHARKKO 300x130x198

49,3 1)

50,3

51,3

DESIBELIPONTTI 300x240x128

58,9

59,1

59,8

NKH 270x130x75

Kaksoisseinä (85 mm Kahi + 50 mm villa + 85 mm Kahi)

50,2

3)

Kaksoisseinä (85 mm Kahi + 50 mm villa + 130 mm Kahi)

3)

1)

51,2

-

60,3

4)

-

63,1

5)

52,1

-

Edellyttää pystysaumalaastin käyttöä, mikäli rakenteen ilmatiiveydestä ei voida täysin varmistua. Puhtaaksi muurattu, maalattu molemmin puolin. 2) Arvot perustuvat standardin EN-123454-1:n laskentamenetelmiin 3) Kaksoisseinien arvot ilman sidelankoja – käytettäessä sidelankoja 4 kpl/m2 alenee ääneneristävyys 2–3 dB taulukon arvoista 4) Halkaistu perustus ja välipohja. 57,3 dB yhtenäisellä välipohjalla 5) Halkaistu perustus ja välipohja. 60,1 dB yhtenäisellä välipohjalla 1)

15


6.4 YLEISET SUUNNITTELUPERUSTEET

6.5 OMINAISUUDET

Rakennuksen runko ja siihen kuuluvat muuratut rakenteet suunnitellaan siten, että saavutetaan riittävä kokonaisvakavuus. Tiilirunkoisessa rakennuksessa kantavia pystyrakenteita ovat muurattujen ulkoseinien sisäkuoret sekä tarvittaessa myös kantavat väliseinät ja pilarit. Jäykistävinä rakenteina käytetään levyinä toimivia väli- ja yläpohjia sekä poikittaisia väliseiniä. Rakenteita voidaan tarkastella kehärakenteina, mutta yleensä riittää RakMk B8:ssa esitetty likimääräismenetelmä, jossa rakenneosia tarkastellaan erillisinä otaksumalla niiden tuentatapa nivelelliseksi. Mitoituksessa käytettävät laskentakuormat määritetään RakMk B1 Rakenteiden varmuus ja kuormitukset mukaan. Tiilirakenteiden hyvän puristuslujuuden ansiosta muuratut seinät ja pilarit voivat kantaa suuria pystykuormia. Vaakavoimat aiheuttavat tiiliseinään leikkausrasitusta. Tiilirakenteet mitoitetaan pääosin pitkäaikaista vetorasitusta kestämättöminä. Vetorasitukselle alttiissa kohdissa vedon syntyminen estetään rakenteen muotoilulla ja pystykuormituksen suunnittelulla. Tiilirakenteen vetolujuutta käytetään hyväksi vain mitoitettaessa rakennetta tuuli- ja kaidekuormille. Runkoon kuuluvat seinät limitetään toisiinsa nurkissa tai ne sidotaan toisiinsa ns. reikänauhoilla vähintään joka toisessa saumassa. Myös työn aikaisesta rakenteiden vakavuudesta on huolehdittava ja mahdollinen tuulen aiheuttama seinien kaatuminen on estettävä käyttämällä tarvittaessa vinotukia.

6.5.1 Lujuusluokat

Kantamattomat seinät Kantamattomat seinät erotetaan yläpuolisista rakenteista riittävällä liikevaralla. Seinät limitetään toisiinsa nurkissa ja sidotaan runkoon 0,7–0,8 mm paksuilla ns. reikänauhoilla vähintään joka kolmannessa saumassa riittävän vakavuuden saavuttamiseksi. Tavanomaista korkeammilla ja pidemmillä seinillä saattaa olla tarpeen järjestää myös yläreunan sivuttaistuenta. Kun halutaan hyvä ääneneristys, liitosten tiiviys varmistetaan elastisella saumausmassalla.

Taulukko 15. Kahi-tiilten ja -harkkojen sekä weber.vetonit-laastien lujuusluokat (MPa). LUJUUSLUOKKA

Kahi-tiilet ja -harkot

ML 5 Muurauslaasti M100/600

OL 15 Ohutsaumalaasti

15/20 1)

5

15

Kahi-harkkojen normaali lujuusluokka on 15. Poikkeuksena ovat kantaviin seiniin tarkoitetut väliseinätiilet sekä runko- ja desibeliharkot, joiden normaali lujuusluokka on 20. 1)

6.5.2 Ominaislujuudet Muurin lujuuteen vaikuttavat tiilten ja harkkojen sekä laastin lujuusluokat ja limitystapa, sauman paksuus ja etenkin työn suoritus. Luonteensa vuoksi muuratulla rakenteella on erilaiset lujuusominaisuudet eri suuntiin. Taulukoissa 16 esitetyt arvot edellyttävät, että muurin saumat täyttävät ohjeiden vaatimukset. 6.5.4 Rakenteiden varmuus Murtorajatilatarkasteluissa käytettävät laskentalujuudet saadaan jakamalla ominaislujuudet aineiden osavarmuuskertoimilla. Taulukko 17. Aineiden osavarmuuskertoimet. MURTORAJATILA

KÄYTTÖRAJATILA

1)

2,0

1,0

1,20

1,0

1,20

1,0

2,0

1,0

Muuri

Raudoite

Terässiteet

Ankkurointi

1)

SFS 7001-käsikirjan kategorian 1 muurauskappaleet

1)

Taulukko 16. Normaali Kahi-tiili- ja -harkkomuurin lujuuksien ominaisarvoja (MN/m2). NORMAALI KAHI-TIILI- JA HARKKOMUURIN LUJUUKSIEN OMINAISARVOJA (MN/m2)

Puristuslujuus fck

Taivutusvetolujuus – vaakasaumojen suuntaisessa murtotasossa fxk1

– vaakasaumojen suuntaa vastaan kohtisuorassa, täysi pystysauma fxk2 – vaakasaumojen suuntaa vastaan kohtisuorassa, tasossa fxk2, laastiton pystysauma Leikkauslujuuden ominaisarvo ilman sauman tasoa vastaan kohtisuoran puristusjännityksen vaikutusta fvko

– täysi pystysauma – laastiton pystysauma

TIILI, LUJUUSLUOKKA 20 LAASTI WEBER.VETONIT ML5 MUURAUSLAASTI M100/600 LUJUUSLUOKKA M51)

HARKKO, LUJUUSLUOKKA 20 LAASTI WEBER.VETONIT OL 15 OHUTSAUMALAASTI LUJUUSLUOKKA M151)

4,5

6,0

0,15

0,20

0,45

0,60

0,31

0,42

0,17 0,07

0,47 0,07

Muiden laastiyhdistelmien ominaisuudet on esitetty RakMK osassa B8 Tiilirakenteet. Muurin vetolujuutta voidaan yleensä käyttää hyväksi vain mitoitettaessa rakennetta tuuli- ja kaidekuormille. 1)

16


6.6 PURISTUSKESTÄVYYS normaalikorkuisissa kantavissa seinissä tulee käyttää vähintään 130 mm leveää runkoponttiharkkoa. Pystykuormitettujen Kahi-seinien mitoituksessa voidaan käyttää oheisen taulukon 19 mukaisia valmiiksi laskettuja puristuskestävyyden arvoja. Rakenteen mitoitusepäkeskisyys lasketaan kaavalla:

Muuratut seinät ja pilarit mitoitetaan puristukselle homogeenisinä ja vetoa kestämättöminä. Kantavien muurattujen seinärakenteiden pystykuormitukset eivät yleensä ole keskeisiä koska esim. väli- ja yläpohjat toimivat pystyrakenteiden kanssa kehärakenteen tavoin. Tällöin pystyrakenteisiin syntyy taivutusta, joka laskennallisesti voidaan tulkita epäkeskisyydeksi. Puristetun rakenteen kantavuuteen vaikuttaa kuormien epäkeskisyys ja rakenteen hoikkuus. Yksiaukkoisten vaakarakenteiden tuilla kuorman voidaan yleensä otaksua vaikuttavan tukipinnan kolmannespisteessä (e1) ja jatkuvien vaakarakenteiden tuilla seinämän kummaltakin puolelta siirtyvän tukireaktion oletetaan vaikuttavan tukipinnan kolmannespisteessä (e1). Alapäässä kuorman katsotaan jakautuvan tasan tukipinnalle, jolloin se vaikuttaa tukipinnan keskipisteessä. Tarvittaessa otetaan huomioon vaakavoimien aiheuttama epäkeskisyys (ew = Md / Nd). Kantavan tai jäykistävän seinän nimellispaksuus on vähintään 100 mm enintään kaksikerroksisissa ja vähintään 120 mm sitä useampikerroksisissa rakennuksissa. Pilarin poikkileikkausalan tulee olla vähintään 50 000 mm2. RakMk B8:n hoikkuusvaatimus (λ ≤ 27) johtaa käytännössä siihen että

ed = 0,6e1 + 0,4e2 + ew > 0,05t + ew e1 on itseisarvoltaan suurempi päiden epäkeskisyyksistä e2 on itseisarvoltaan pienempi päiden epäkeskisyyksistä, ew on vaakakuorman aiheuttama epäkeskisyys t on rakenteen paksuus. Yleensä kantava tiili- ja harkkoseinä tukeutuu alapäästään koko pinta-alaltaan laatalle, jolloin e2 = 0. Yksiaukkoisten vaakarakenteiden tuilla kuorman voidaan otaksua vaikuttavan tukipinnan kolmannespisteessä, jolloin e1 = t/2–a/3. Jatkuvien vaakarakenteiden tuilla t = a, ja e1 lasketaan kuvan A mukaisesti. Tarvittaessa, esimerkiksi korkeassa eristeharkkoulkoseinässä otetaan huomioon myös vaakavoimien aiheut­tama epäkeskisyys ew = Md / Nd.

Taulukko 18. Kahi tiili- ja harkkoseinien puristuskestävyyksiä Nu (kN/m). SEINÄN KORKEUS (m)

2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 7,2

TIILI t=130 mm / WEBER.VETONIT ML 5 MUURAUSLAASTI M100/600

HARKKO t=130 mm / WEBER.VETONIT OL 15 OHUTSAUMALAASTI

ed = 0,05t 99 82 73 64 55 49 451) 401)

ed = 0,15t 50 41 36 30 25 21 191) 161)

ed = 0,05t 132 109 97 85 73 66 601) 541)

ed = 0,15t 67 55 48 41 33 28 251) 211)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

HARKKO t=240 mm / WEBER.VETONIT OL 15 OHUTSAUMALAASTI

ed = 0,05t 475 453 431 409 386 362 338 316 293 270 247 224 202 190 178 166 154 142 130 124 118 1121) 1061) 1001) 941)

ed = 0,15t 297 278 259 240 219 196 173 161 149 137 125 113 101 95 88 80 73 65 58 54 50 471) 431) 401) 361)

Sivusiirtymättömien 130 mm leveiden Kahi-seinien maksimikorkeudet ovat kantavissa palonkestovaatimuksen omaavissa seinissä 3,51 m ja kantavissa ei-palonkestovaatimusta omaavissa seinissä 3,90 m. Tätä korkeampien kantavien runkoponttiharkko- ja tiiliseinien toteuttaminen edellyttää RakMk B8:n kohdan 3.41.4 mukaisten poikittaistukien käyttöä. Poikittaistukina toimivat jäykistävät seinät ovat kantavia rakenteita ja ne voidaan mitoittaa kohdan 6.8 mukaisesti.

1)

17


6.7 PAIKALLINEN PURISTUSKESTÄVYYS e1

N e1 = t/2 - a/3

NV

NO

N = NV + N O NV - N O a x e1 = N 6

a

Kun puristava voima kuormittaa vain osaa rakenteen poikkileikkauksesta, tulee tarkistaa myös seinän paikallinen puristuskestävyys NRu. Alla olevaan taulukkoon on laskettu tyypillisten Kahi-rakenteiden paikallisia puristuskestävyyksiä kuormituspinta-alan funktiona.

A0 t=a

t

t

a0

c

Taulukko 19. e2 = t/2 - a/2 N e2

e2 = 0 N

Pystykuorman epäkeskisyyden laskenta.

Esimerkki Ontelolaattavälipohja tukeutuu 2 800 mm korkealle runkoponttiharkkoväliseinälle 80 mm verran, ja siltä tulee seinän yläpäähän laskentakuormaa 30 kN/m. Seinän yläpäähän kohdistuu lisäksi keskeistä kuormaa ylemmistä kerroksista 50 kN/m. Ontelolaatalta tulevan kuorman epäkeskisyys ed1 =  0,6 (130  mm/2–80 mm/3) = 23 mm. Kokonaisepäkeskisyys­ ed = (30x23 + 50x0) / (30+50) = 8,6 mm = 0,066t. Taulukosta interpoloimalla saadaan seinän kuormituskestävyydeksi­ Nu = 89 kN/m. Seinä kestää laskentakuormituksen 80 kN/m.

t (mm)

c (mm)

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 ≥275 25 Harkko 130 mm­ 50 OL 15 75 Ohutsauma100 125 laasti 20/M15 150 175 200 225 250 ≥275 25 Harkko 240 mm­ 50 75 OL 15 100 Ohutsauma125 laasti 20/M15 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 ≥400

Tiili 130 mm ML 5 Muuraus­laasti M100/600 20/ M5

a0min (mm)

20 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 35 23 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NRu (kN)

7,9 14,8 21,9 29,3 36,6 43,9 51,2 58,5 58,5 58,5 58,5 10,5 19,8 29,3 39,0 48,8 58,5 68,3 78 87,8 97,5 101,4 21,4 38,5 55,6 72,7 90,0 108,0 126,0 144,0 162,0 180,0 198,0 216,0 234,0 252,0 270,0 288,0

a0max (mm)

125 250 375 500 625 750 875 1000 1125 1250 1375 125 250 375 500 625 750 875 1000 1125 1250 1375 125 250 375 500 625 750 875 1000 1125 1250 1375 1500 1625 1750 1875 2000

NRu (kN)

11,0 21,9 32,9 43,9 54,8 65,8 76,8 87,8 87,7 87,8 87,8 14,6 29,3 43,9 58,5 73,1 87,8 102,4 117,0 131,6 1146,3 152,1 27,0 54,0 81,0 108,0 135,0 162,0 189,0 216,0 243,0 270,0 297,0 324,0 351,0 378,0 405,0 432,0

Esimerkki: Kahi-runkoponttiharkkoseinän (leveys 130 mm, ohutsauma­ laasti) päälle halutaan sijoittaa 75 mm leveä paikallinen kuorma 100 mm etäisyydelle seinän päästä. Interpoloimalla saadaan harkkoseinän paikalliseksi puristuskestävyydeksi NRU = (100/375)x(43,9–29,3)+29,3 = 33,19 kN.

18


6.8 MITOITUS VAAKAKUORMILLE Seinät, joihin kohdistuu tasoa vastaan kohtisuora sivuttaiskuorma, mitoitetaan siten, etteivät laskentakuormien aiheuttamat taivutusmomentit ylitä taivutuskestävyyttä tarkasteltavassa suunnassa. 6.8.1 Väliseinien mitoitus vaakakuormille Väliseiniin kohdistuvia vaakakuormia ovat esimerkiksi tuuletustilanteen tuulenpaine sekä kaidevoima. Kuvissa 1–4 on esitetty raudoittamattomien kalkkihiekkaharkko ja -tiiliseinien enimmäismittoja eri seinäpaksuuksille ja tuentatavoille tuulenpaineella qwd = 0,32 kN/m2. Seinien enimmäistukivälit muilla mahdollisesti tarkistettavilla tuulenpaineen arvoilla voidaan laskea joko vaihtoehdon 1 tai vaihtoehdon 2 mukaisesti.

Sijoittamalla kiinnityspisteen ylä- sekä alapuolelle 3 kappaletta 1000 mm mittaisia T4-teräksiä saadaan seinän taivutuskestävyydeksi riittävä 1,29 kNm/m. Kuormituksen perusteella määritettyjen enimmäismittojen lisäksi on huomioitava seinien liikuntasaumojen tarve kappaleen 6.9 mukaisesti. Kantamattomien seinien minimipaksuuden määräävät yleensä palonkestävyys ja ääneneristävyysvaatimukset, joita on käsitelty omissa kappaleissaan.

MKH-Väliseinät

85 mm:n MKH-väliseinän enimmäismitat eri tuentatapauksissa tuulikuormalle qd = 0,32 KN/m2

Vaihtoehto 1. Seinän enimmäistukivälit saadaan muuntamalla käyrästöissä esitetyt pituus- ja korkeusmitat kertoimella: k = √0,32 / qwd jossa qwd = tuulenpaineen laskentakuorma. Vaihtoehto 2. Seinien enimmäistukivälit L muilla mahdollisesti tarkistettavilla tuulenpaineen arvoilla voidaan laskea lausekkeesta: L = t √fxd2 / 6 α qwd

jossa t = seinän paksuus fxd2 = taivutusvetolujuuden laskenta-arvo vaakasaumojen suuntaa vastaan kohtisuorassa murtotasossa α = korkeuden ja pituuden suhteesta ja pysty- ja vaaka­ suuntaisen taivutusvetolujuuden suhteesta riippuva momenttikerroin, joka saadaan esim. prEN 1996-1-1 taulukoista qwd = tuulenpaineen laskentakuorma

Kuva 1. MKH-väliseinien enimmäismitat

Väliseinäponttiväliseinät

85 mm:n Väliseinäponttiharkkoväliseinän enimmäismitat eri tuentatapauksissa tuulikuormalle qd = 0,32 KN/m2

Mikäli halutaan päästä edellä esitettyjä pidempiin tukiväleihin, voidaan Kahi-seinät raudoittaa. Raudoitus voidaan sijoittaa harkkojen pystysuuntaisiin reikiin tai palkki- sekä Facade-harkkojen vaakasuuntaisiin uriin. Raudoitusta voidaan tarvita myös suurten pistekuormien kohdalla. Jos Kahi-tiilimuurin lyhytaikaiselle kuormitukselle sallittu arvo 0,42 kNm/m ylittyy, on seinää vahvistettava raudoituksella. Esimerkiksi invalidi-wc:ssä käytettävä, seinään kiinnitettävä 800 mm seinäpinnasta ulos tuleva käsituki, johon kohdistuu 1kN suuruinen rasitus alaspäin, aiheuttaa 1,26 kNm/m suuruisen paikallisen taivutusrasituksen seinän pystyakselin ympäri. Kuva 2. Väliseinäponttiharkkoseinien enimmäismitat

19


NKH-Väliseinät 130 mm:n NKH-väliseinän enimmäismitat eri tuentatapauksissa tuulikuormalle qd = 0,32 KN/m2

Kuva 3. NKH-kahiväliseinien enimmäismitat

Runkoponttiväliseinät 130 mm:n Runkopontti-väliseinän enimmäismitat eri tuentatapauksissa tuulikuormalle qd = 0,32 KN/m2

Kuva 4. Runkoponttiväliseinien enimmäismitat

RakMK B8:n mitoitushoikkuusehdot rajaavat kantavien 130 mm leveiden muurattujen seinien maksimikorkeudeksi 3,51 m/3,90 m (palonkestovaatimus/ei palonkestovaatimusta) ja kantamattomien 85 mm ja 130 mm leveiden seinien maksimikorkeudeksi 3,40 m ja 5,20 m (jos palonkestovaatimus). Tätä korkeammat kantavat seinät tai ei-kantavat palo-osastoivat seinät tulee tukea pilareilla tai poikittaisilla seinillä.

20


6.8.2 Kuorimuurin mitoitus vaakakuormille Kuorimuuri mitoitetaan tuulikuormille siten, etteivät laskentakuormien aiheuttamat taivutusmomentit ylitä taivutuskestävyyttä tarkasteltavassa suunnassa. Kuorimuurin minimipaksuus on 85 mm. Käytännössä korkeissa julkisivuissa käytetään usein muurausteknisistä syistä 130 mm paksuista kuorimuurausta. Kuorimuuri tuetaan ja sidotaan rakennuksen runkoon siten, että lämpötilan ja kosteuden vaihteluista aiheutuvat muodonmuutokset eivät vaurioita rakennetta. Kuorimuurin muuraussiteet mitoitetaan tuulenpaineen ja imun aiheuttamalle puristukselle ja vedolle. Normaalin ruostumattomasta tai kuumasinkitystä teräksestä valmistetun, halkaisijaltaan 4 mm muuraussiteen vetokestävyytenä käytetään laskenta-arvoa 0,8 kN ja puristuskestävyytenä laskenta-arvoa 0,4 kN, kun käytetyn laastin puristuslujuusluokka on M5. Muuraussiteiden ankkurointi muihin kuin muurattuihin rakenteisiin suunnitellaan kyseisiä rakenteita ja käytettävää sidetyyppiä koskevien ohjeiden mukaan. Molemmista päistään kiinnitettyjen terässiteiden katsotaan kestävän muodonmuutosrasitukset, jos niiden vapaa pituus on: l ≥ √(0,2 ød H) ( 1 ) jossa l = muuraussiteen vapaa pituus ød = muuraussiteen halkaisija H = kuorimuurin korkeus. Jos muuraussiteen vapaalle pituudelle asetettu vaatimus ei täyty, käytetään pystysuuntaisen liikkeen sallivia siteitä tai kiinnitysjärjestelmiä. Käytännössä tämä tilanne voi tulla vastaan korkeissa yhtenäisissä kuorimuureissa esimerkiksi kerrostalojen julkisivuissa. Muuraussiteet sijoitetaan rakenteisiin suunnitelmissa merkittyihin kohtiin siten, että raudoituksen suojakerrokselle ja seinän taivutuskestävyydelle tuulen aiheuttamia kuormia vastaan asetetut vaatimukset täyttyvät. Jos suunnitelmissa ei muuta esitetä, on kuorimuurin muuraussiteiden vähimmäismäärä 4 kpl/m2. On suositeltavaa lisätä siteiden määrä kohdissa joissa muurin jatkuvuus katkeaa, kuten aukkojen pielissä ja liikuntasaumojen läheisyydessä.

6.8.3 Raudoitettujen seinien mitoittaminen vaakakuormille Kahi väliseinät ja kantava runko suunnitellaan normaalisti toimimaan raudoittamattomana. Kahi-kuorimuuraukseen sijoitetaan kutistumaraudoitus esitteissä 6-12 Pientalon julkisivumuuraus -työohje ja 6-80 Kahi Facade -harkkojulkisivu Suunnittelu- ja työohje, annettujen ohjeiden mukaisesti. Haluttaessa kaikki Kahi-rakenteet voidaan suunnitella toimimaan myös raudoitettuina. Raudoituksella voidaan lisätä muuratun rakenteen taivutus- ja vetokestävyyttä sekä estää hauras murtuminen. Syitä raudoituksen käyttöön voi olla myös halu pidempiin liikuntasaumaväleihin sekä suurten pistekuormien ja momenttien aiheuttama tilanne, jossa lyhytaikainen taivutusrasitus voi ylittää Kahi-muurin sallittuun vetolujuuteen perustuvan arvon 0,42 kNm/m. Raudoitteet voidaan sijoittaa tiiliseinien muuraussaumoihin ja ohutsaumamuurattavissa harkkoseinissä Kahi Facade sekä -palkkiharkkojen vaakauriin. Suurten pistekuormien ympäristössä raudoitus voidaan haluttaessa myös juottaa kuormaa ympäröiviin pystyroiloihin. Raudoitteet sijoitetaan saumoihin tai palkkitiilistä muodostettuihin kouruihin. Raudoitetussa muurauksessa sauman paksuuden tulee olla vähintään 1,5-kertainen raudoitteen paksuuteen verrattuna. Sisätiloissa raudoitettuna mitoitetun muurin laastin lujuusluokan tulee olla vähintään M5. Normaali betoniterästen suojaetäisyys pitää sisätiloissa olla vähintään 15 mm ja ulkona 30 mm. Ruostumattomien terästen suojaetäisyys on 15 mm. Vaikeissa ympäristöolosuhteissa käytetään ruostumatonta terästä tai tavanomaiset teräkset asennetaan palkkitiilien muodostamaan kouruun siten, että raudoitusta ympäröivän laastikerroksen paksuus on vähintään 15 mm. Raudoitustankojen vapaan välin tulee olla vähintään 20 mm. Tiilistä muurattujen palkkien hyödyllinen korkeus ≤ 1/2 jännemitasta ja ≤ 10 kertaa palkin leveys. Raudoituksen alapuoliset tiilet on sidottava yläpuoliseen rakenteeseen. Seuraavilla sivuilla olevissa kuvissa on laskettu vaaka­ raudoitettujen Kahi-harkko - ja tiiliväliseinien tukivälit vaaka­kuormalle qd = 0,32 kN/m2. Tiiliseinien kapasiteetit on laskettu joka toiseen muuraussaumaan vaakasuunnassa 15 mm etäisyydelle muuraussauman molemmista reunoista sijoitetulle (1+1) ø 8 raudoitukselle. Harkkoseinien kapasiteetit saavutetaan joka toiseen harkkosaumaan vaakasuunnassa harkon keskelle sijoitetulla 1 ø 8 tai 2 ø 5 raudoituksella. Kuvissa esitetyt seinien tukivälit on laskettu kolmella eri tuentavaihtoehdolla. Kuviin on lisäksi merkitty katkoviivoilla RakMk B8 mukaiset seinän hoikkuuden asettamat maksimikorkeudet kantaville väliseinille ja ei-kantaville väliseinille, joille on asetettu paloluokkavaatimus. Tätä korkeammat seinät voidaan toteuttaa tukemalla seinät pysty- tai vaakasuuntaisilla tuilla RakMk B8 kohdan 3.4.1.4 mukaisesti. Tuulikuormien määräämien tukivälien lisäksi tulee väliseinien liikuntasaumojen maksimivälien määräämisessä noudattaa liikuntasaumaohjeita (kts. myöhempänä oleva kappale).

21


Kapasiteetti: Kahi-tiiliseinä 85 mm, 2 ø 8 mm teräs joka toisessa vaakasaumassa qd = 0,32 KN/m2

Kapasiteetti: Kahi-tiiliseinä 85mm, 2 Ø8 mm teräs joka toisessa vaakasaumassa, qd = 0,32 kN/m² a

b

c

Hoikkuuden yläraja kantavat väliseinät

Hoikkuuden yläraja ei-kantavat väliseinät, joilla palonkestovaatimus

8 7 6 5 H(m) 4 3 2 1 0 0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

L(m)

Kapasiteetti: Kahi-harkkoseinä 85 mm, 1 ø 8 mm teräs1joka vaakasaumassa qd =vaakasaumassa, 0,32 KN/m2 Kapasiteetti: Kahi- harkkoseinä 85mm, Ø8 toisessa mm teräs joka toisessa qd = 0,32 kN/m² a

b

c

Hoikkuuden yläraja kantavat väliseinät

Hoikkuuden yläraja ei-kantavat väliseinät, joilla palonkestovaatimus

8 7 6 5

H(m) 4 3 2 1

0 0

2

4

6

8

10 L(m)

22

12

14

16

18

20


Kapasiteetti: Kahi-tiiliseinä 130 mm, 2 ø 8 mm teräs joka toisessa vaakasaumassa qd = 0,32 KN/m2

Kapasiteetti: Kahi- tiiliseinä 130mm, 2 Ø8 mm teräs joka toisessa vaakasaumassa, qd = 0,32 kN/m² a

b

c

Hoikkuus yläraja kantavat väliseinät

Hoikkuus yläraja ei-kantavat väliseinät, joilla palonkestovaatimus

8 7

6 5 H(m) 4

3 2 1

0 0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

L(m)

Kapasiteetti: Kahi-harkkoseinä 130 mm, 1 ø 8 mm teräs joka toisessa vaakasaumassa qd = 0,32 KN/m2

Kapasiteetti: Kahi- harkkoseinä 130mm, 1 Ø8 mm teräs joka toisessa vaakasaumassa, qd = 0,32 kN/m² a

b

c

Hoikkuus yläraja kantavat väliseinät

Hoikkuus yläraja ei-kantavat väliseinät, joilla palonkestovaatimus

8 7 6 5 H(m) 4 3 2 1 0 0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

L(m)

23


6.9 KORKEIDEN ULKOSEINIEN MITOITTAMINEN Korkeat Kahi-ulkoseinät on normaalisti tuettava korkeussuunnassa enintään 3,8 metrin välein vaakatuilla, kuten palkeilla tai välipohjilla. Tätä korkeampien yhtenäisten tilojen toteuttaminen on mahdollista käyttämällä seinänrunkona 240 mm leveitä Kahi-desibeliharkkoja tai tukemalla Kahirunkoponttiharkkoseinä poikittaisilla tukiseinillä tai teräspilareilla, jolloin voidaan käyttää RakMK B8:n kohdan 3.3.6 mukaisia alennetuja seinän nurjahduspituuksia.

Taulukossa 21 on esitetty Kahi-runkoponttiharkkoseinää tukevien teräspilarien minimidimensiot eri seinän korkeuksilla ja pilariväleillä. Korkeiden ulkoseinien jäykistäminen teräspilareilla on esitetty myös detaljipiirroksissa F240534– F240536. Laskelmissa katto on oletettu jäykistetyksi levyksi, jolloin rakenne on myös yläreunastaan tuettu ja vaakakuormat siirtyvät päätyseinille. Katolta tulevat pystykuormat siirtyvät tällöin palkkien välityksellä teräspilareille.

Taulukko 20. Tukina toimivien putkipalkkiteräspilareiden minimidimensiot, Kahi runkoponttiharkkoseinä. Lmax = vastakkaisten kantavien ulkoseinien etäisyys ≤ 21,6 m.

TUKIVÄLI ≤ 1,8 m

TUKIVÄLI ≤ 2,4 m

TUKIVÄLI ≤ 3,0 m

TUKIVÄLI ≤ 3,6 m

TUKIVÄLI ≤ 4,2 m

Seinän korkeus ≤ 5,0 m

Pilari 90x90x5

100x100x5

100x100x6 (Lmax ≤16,8 m) 100x100x8

100x100x8 (Lmax ≤19,2 m) 120x120x6

100x100x8 (Lmax ≤12,0 m) 120x120x6

Seinän korkeus ≤ 6,0 m

100x100x6

100x100x8

120x120x6

120x120x8

120x120x8 (Lmax ≤16,8 m) 120x120x10

Seinän korkeus ≤ 7,0 m

100x100x6 (Lmax ≤12,0 m) 100x100x8

120x120x6 (Lmax ≤19,2 m) 120x120x10

120x120x8 (Lmax ≤19,2 m) 120x120x10

140x140x8

140x140x8

24


6.10 JÄYKISTÄVIEN SEINIEN MITOITUS Jäykistäviin seiniin kohdistuu pystykuormituksen lisäksi seinän tason suuntaista vaakakuormitusta esimerkiksi ulkoseiniltä, joita ne tukevat. Seinien kestävyys tarkistetaan vaakakuormalle, joka on vähintään 0,5 % tasolta siirtyvästä pystykuormasta. Jäykistävät seinät mitoitetaan niiden tason suuntaisen vaakakuorman aiheuttamalle leikkaukselle sekä pystykuorman aiheuttamalle puristukselle. Lisäksi suoritetaan tarvittaessa seinän tason suuntainen taivutustarkastelu. Puristuskestävyys tarkastetaan kaavalla 2, leikkauskestävyys kaavoilla 3 ja 4 sekä taivutuskestävyys kaavoilla 5 ja 6. Mitoittavat kuormitusyhdistelmät on esitetty kuvassa. Nu ≥ Nd + 6/L x Md

(2)

Vu > Vd

(3)

Vu = t x Le x fvd + 0,5 x Nd < 1,5 x t x Le x fctd

(4)

Mu ≥ Md – L/6 x Nd

(5)

Mu = t x L2/6 x fctd

(6)

joissa Nu = puristuskestävyys Vu = leikkauskestävyys Mu = taivutuskestävyys Nd = pystykuormituksen laskenta-arvo Md = seinän tason suuntaisen kuorman aiheuttaman taivutusmomentin laskenta-arvo t = seinän paksuus fvd = harkkomuurin leikkauslujuus fctd = harkkomuurin taivutusvetolujuus Jäykistävän seinän kuormitus

6.11 LIIKUNTASAUMAT Tiili-/harkkorakenteen mitoista ja epäjatkuvuuskohdista johtuen yhtenäinen muuri voi saada fysikaalisista rasituksista ja taipuvista kannatusrakenteista pakkomuodonmuutoksia ja niistä aiheutuvat jännitykset aiheuttaa muuratun rakenteen vaurioitumista. Muodonmuutoksista aiheutuva halkeilu johtuu yleensä kiven ja laastin välisen leikkaus- ja tartuntalujuuden sekä joskus myös kiven leikkaus- tai vetolujuuden ylittymisestä. Ei-kantavat Kahi-väliseinät tehdään usein taipuvalle alustalle kuten ontelolaatalle. Tämä lisää liikuntasaumojen tarvetta. Esimerkiksi taipumattomalla alustalla olevan yhtenäisen Kahi-väliseinän liikuntasaumaväli on rajattu lämpö- ja kosteusliikkeiden vuoksi korkeintaan 20 metriksi. Taipuvien alustojen päällä oleviin laatan suuntaisiin väliseiniin on tehtävä edellisen lisäksi liikuntasaumoja kriittisiin kohtiin kuten laatan jännevälin keskialueelle. Liikuntasaumat sijoitetaan myös kohtiin, joissa perustustapa muuttuu esimerkiksi maanvaraisesta perustuksesta kantavaksi laataksi. Raudoittamattoman Kahi-väliseinien liikuntasaumat tehdään vähintään: • Tasalämpöisissä sisätiloissa taipumattomilla alustoilla kun yhtenäisen seinän pituus on yli 20 m. • Noin 10 m:n välein tiloissa, joissa tapahtuu lämpötilan muutoksia ja niistä aiheutuvia lämpöliikkeitä. • Yli 7,2 m pituisten ontelolaattojen tai 4,8 m pitkien paikalla valettujen massiivilaattojen päältä lähteviin laatan suuntaisiin seiniin jännevälin keskialueelle. • Kun maanvarainen perustus muuttuu kantavaksi laataksi tai palkiksi. Seinän ja perustuksen tai laatan väliin sijoitetaan irrotuskaistaksi esim. bitumikermi. Irroituskaista toimii samalla vaakasuuntaisena liikuntasaumana. Laataston ja seinän yläreunan väliin jätetään painumavara ja liitoksesta tehdään joustava. Tässä esitettyjä liikuntasaumavälejä voidaan tarvittaessa pidentää raudoittamalla Kahi-seinät.

25


6.12 LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN U Kahi-ulkoseinien eristepaksuus voidaan valita joustavasti kulloistakin lämmöneristystarvetta vastaavaksi. Kahi ulkoseinärakenteiden lämpö- ja kosteustekninen toimivuus on varmistettu aina U-arvo tasolle U = 0,08 W/m2K asti. Alla olevassa kuvassa on esitetty Kahi-ulkoseinärakenteilla saavutettavia U-arvoja viidellä eri eristeen lämmönjohtavuuden arvolla. Kuvan arvoissa ei ole huomioitu muuraussiteiden vaikutusta.

Normaalit rst-muuraussiteiden vaikutus Kahi-seinän lämmönläpäisykertoimeen saadaan kaavasta 7: ΔUf = nf x Af / (73,45 x d0) (7) jossa ΔUf on muuraussiteiden vaikutus Kahi-seinän U-arvoon nf on muuraussiteiden lukumäärä/m2 seinää Af on muuraussiteen poikkipinta-ala, mm2 d0 on eristekerroksen paksuus, mm

400 λ = 0,020 m2K/W

350

λ = 0,025 m2K/W

Eristekerroksen paksuus, mm

λ = 0,030 m2K/W

300

λ = 0,035 m2K/W λ = 0,040 m2K/W

250 200 150 100 50 0 0,20

0,19

0,18

0,17

0,16

0,15

0,14

0,13

0,12

0,11

0,10

0,09

0,08

2

Kahi ulkoseinän lämmönläpäisykerroin U, W/m K Kahi-ulkoseinän lämmönläpäisykerroin U eristepaksuuden funktiona viidellä eri eristemateriaalin lämmönjohtavuuden λ arvolla.

Laskentaesimerkki: Kahi-rakoseinän rakenne on 130 mm runkoponttiharkko, eristekerros, ilmarako ja 85 mm kuorimuuraus. Seinälle halutaan lämmönläpäisykertoimen U-arvo, joka on vähintään U = 0,15 W/m2K. Seinän kokonaisleveydeksi on päätetty 435  mm, joka johtaa ilmarako huomioiden eristepaksuuteen 180–190 mm. Muuraussiteitä tarvitaan tällä eristepaksuudella kohteessa keskimäärin rst ø4,4 kpl/m2. Muuraussiteiden vaikutus U-arvoon ΔUf = 4 x 12,56 / (73,45 x 180) = 0,004. Kuvasta saatavan seinän lämmönläpäisykertoimen tulee siten olla vähintään 0,15–0,004 = 0,146. W/m2K. Eristeen keskimääräinen lämmönjohtavuus λ saa olla korkeintaan 0,026, jotta päästään haluttuun 180 mm eristepaksuuteen.

26


6.13 KÄYTTÖIKÄ JA MATERIAALIVALINNAT 6.13.1 Käyttöikämitoitus Kalkkihiekkatiilien ja -harkkojen käyttöikätavoite on sama kuin sen rakenteen tai rakenneosan, jossa sitä käytetään. Olemassa olevista rakennuksista ja rakenteista voidaan päätellä, että oikein valmistetun ja käytetyn kalkkihiekkatiilen käyttöikä on useiden vuosikymmenten mittainen. Tiilien kestoikä on monissa tapauksissa huomattavasti pidempi kuin niiden rakenteiden käyttöikä, joissa tiiliä on käytetty. 6.13.2 Muurattujen seinien vauriomekanismit Kalkkihiekkaharkko- ja -tiiliseinien pääturmeltumismekanismeja ovat raudoituksen vaurioituminen, kosteus- ja lämpöliikkeiden aiheuttamat vauriot, tiilen ja laastin tai laastin tartunnan pettämisestä aiheutuneet vauriot sekä säävauriot. Raudoitusterästen ja muuraussiteiden suojauksen valinta tehdään muuratun rakenteen rasitusluokan perusteella. Tarvittaessa raudoitusta ympäröivän betonin ja laastin normaaleja suojapaksuuksia voidaan kasvattaa ja valita normaalia suojaavampi laasti. Kosteus- ja lämpöliikkeiden aiheuttamat vauriot voidaan välttää jakamalla seinä riittävän pieniin kenttiin liikuntasaumoilla ja raudoittamalla ulkoseinät vaakasaumoihin sijoitetuilla kutistumateräksillä. Tiilen ja laastin välisen tartunnan vauriot johtuvat pääosin Kahi-tiilen tiiviistä ja sileästä pinnasta, joka asettaa laastille ja rappaukselle normaalia kovempia vaatimuksia. Ongelma vältetään valitsemalla tuotteet, joiden yhteistoiminta Kahi-tiilten ja -harkkojen kanssa on varmistettu. Yleisin tiilirakenteiden säävaurioiden syy on liian suuri vesipitoisuus. Seinärakenteen sisään imeytyvän kosteuden määrä tulisi minimoida työnaikaisella suojauksella, muuraus- ja mahdollisen rappauslaastin valinnalla, räystäs-, ikkunapelti ja sokkelisuunnittelulla sekä varmistamalla että rakenteeseen imeytynyt kosteus johdetaan pois rakenteesta.

6.13.3 Testatut toimivat ratkaisut Weber on testannut kaikki Kahi-tiilten ja -harkkojen kanssa käytettäviksi suunnitellut tuotteensa pitkillä ja kattavilla sääkokeilla. Erityisesti suunniteltaessa pitkäikäisiä rakenteita suosittelemme käytettäväksi seuraavia ratkaisuja: • Kahi-väliseinätiilten muuraukseen weber.vetonit ML 5 Muurauslaasti M100/600. • Kahi-julkisivutiilten muuraukseen weber.vetonit ML 5 T Tiivislaasti. Voimakkaille viistosateille alttiiden tiilijulkisivujen muuraukseen kehitetty erikoismuurauslaasti, joka vähentää kuorimuurin vedenläpäisyä ja suolahärmeen muodostumista. Rakenteeseen imeytyvän veden määrään vähentyessä pakkasrasitus rakenteessa pienenee. • Kahi-harkkojen muuraukseen weber.vetonit OL15 Ohutsaumalaasti. Tämä laasti on kalkkihiekkaharkkojen ohutsaumamuuraukseen kehitetty säänkestävä laasti, jolla on korkeat puristus- leikkaus- ja tartuntalujuusominaisuudet ja hyvä työstettävyys. Kahi Facade harkkojulkisivun pinnoitukseen on valittavana kaksi säänkestäväksi todettua rappausjärjestelmää: • Pohja- ja täyttölaastina weber.vetonit 410 Ohutrappauslaasti, sekä pinnoitteena silikonihartsipohjaiset weber. vetonit SilcoMaali ja -SilcoPinnoite. Järjestelmän etuna on tasavärisyys ja härmehtimättömyys. • Sementtipohjainen, läpivärjätty weber.vetonit 432 Kahi Facade Pinnoite, jossa koko kaksikerrosrappaus tehdään samalla 432 Facade Pinnoitteella.

27


7 SÄHKÖ- JA LVI-ASENNUKSET Kahi-väliseinäjärjestelmään on kehitetty omat erikoiskappaleensa pysty- ja vaakasuuntaisia sähkö- ja vesijohtojen suojaputkivetoja varten. Hyvällä suunnittelulla seiniin tulevaa johdotusta ja putkitusta voidaan vähentää: •

vaakasuoria putkivetoja kannattaa välttää ja tehdä ne ala-, väli-, ja yläpohjarakenteissa

• lattian rajassa olevat pistorasiat kannattaa syöttää alhaalta • hyödyntää oven karmeja ja listoja

Putkitus ja johdotus voidaan tehdä jälkikäteen käyttäen hyväksi harkoissa olevia pystyreikiä. Tällöin harkot muurataan huolellisesti puolen kiven limityksellä. MMJ-tyypin sähköjohdot voidaan asentaa ilman suojaputkia pystyreikiin. Väliseinäponttiharkossa 300 x 85 x 198 on kaksi 30 mm x 60 mm kokoista reikää ja runkoponttiharkossa 300 x 130 x 198 kaksi 50 mm x 80 mm kokoista reikää. Mikäli putkia tulee useampi rinnakkain, voidaan käyttää roiloharkkoja. Rasiat eivät saa olla kohdakkain seinän vastakkaisilla puolilla dB-seinissä, ääniteknisistä syistä johtuen. Vaakasuuntaiset putkivedot voidaan viedä palkkiharkkojen urassa. Uria, roiloja, syvennyksiä ja reikiä saa yleensä tehdä vain suunnitelmien mukaan. Ilman rakenteellisia selvityksiä kantavien tiilirakenteiden pintaan saa tehdä pystysuoria uria, joiden syvyys on enintään 25 mm ja leveys enintään 50 mm. Vaakasuuntaisten roilojen ja urien vaikutus on aina tutkittava erikseen. Pystysuorien roilojen ja syvennysten vaatimukset palonkestävissä seinissä on esitetty kappaleessa 6.2.

8 KIINNITYKSET Eri kiinniketoimittajien suosittelemia kiinnikkeitä Kahi-tiili- ja -harkkoseinille

1)

VIPMEK OY

FISCHER

HILTI (SUOMI) OY

Karmitulpat

Alfa n:o 22852

FUR

S-H-R

HRD-U

Nylontulpat

Alfa n:o 2000 Alfa Mega

SX

SX-L

HUD

Metalliankkuri

Printz

Mage hilo

FMD

Kemialliset ankkurit

Spit Epcon 6

Epoksi-akryl.1)

RGM

FIS V 150

HIT-HY 50

HUD-L

MSD HIT-HY 20

Kahi-harkoissa käytetään seulahylsyä.

Lujuutensa ja tiheytensä ansiosta Kahi-tiili- ja –harkkoseinät ovat hyviä alustoja erilaisille kiinnityksille. Kevyissä kiinnityksissä voidaan käyttää nylontulppia ja puuruuveja tai metalliankkureita (messinki ankkurit, betoniruuvit). Raskaissa kiinnityksissä käytetään suuria nylontulppia, kemiallisia ankkureita tai tarvittaessa läpipulttausta. Kiinnikkeet mitoitetaan valmistajien antamien leikkauslujuus- ja ulosvetoarvojen perusteella. Lisäksi on noudatettava kiinniketoimittajien ohjeita reunaetäisyyksistä, poraussyvyyksistä, reiän halkaisijoista ja kiinnikkeiden keskinäisistä väleistä. Porattaessa reikää Kahi-harkkoihin on vältettävä iskun käyttöä reiän takapuolella olevan seinämän lohkeamisvaaran vuoksi. Suurempien kiinnityskuormien ollessa kyseessä on tarkistettava seinän kuormituskapasiteetti ja tarvittaessa suunniteltava lisätuennat. Lisätietoa kiinnikkeistä www.e-weber.fi

28

Ovikarmin kiinnitys Tavanomaiset puukarmit kiinnitetään harkkoseiniin karmitulppien ja puuruuvien avulla.


Ikkunakarmin kiinnitys Ikkunakarmit asennetaan ulkoseinään kestopuisten apusoirojen avulla. Nämä kiinnitetään Kahi-runkoon nylontulpilla ja ruuveilla kiinnitettyjen kulmalevyjen avulla.

Kattotuolien kiinnitys Kattotuolit kiinnitetään Kahi-runkoon galvanoidulla reikänauhalla tai harkkojen reikiin juotettavalla kierretangolla. Runkoponttiharkkoseinän ylin kerros suositellaan tehtäväksi palkkiharkoilla. Palkkiharkon betonilla valettavaan uraan asennetaan rengasteräkseksi 10 mm:n harjatanko. Tällöin kattotuolit kiinnitetään seinän ulkopintaan reikänauhalla. Toinen vaihtoehto on asentaa seinän päälle puujuoksu, johon kattotuolit naulataan kulmalevyjen avulla.

BMF-kampanaula 3 kpl 4,0x40/leike

K 900

Huom! Jotta karmeille jää riittävästi sovitusvaraa pystysuunnassa kannattaa karmin korkeudeksi valita ikkunoita tilatessa moduulimitta - 20 mm. Esimerkiksi suunniteltu aukon mitta 1400 => karmin ulkomitta 1370 mm.

KAHI-tiiliside K 900 18 x 1,0 L=325 + 2 kpl 5 mm ruuvi + poratartunta (8 mm) Ristikon molemmin puolin

ø10 Sementtilaasti S30 tai vastaava Runkoponttiharkko

Ikkunan apukarmien kiinnitys

Kattoristikoiden kiinnitys

K 900

K 900

29


9 JULKISIVUT Julkisivumuurauksen liikuntasaumat, raudoitukset ja muita yksityiskohtia on esitetty esitteessämme: 6-12 Pientalojen julkisivumuuraus työohje, joka löytyy Internet-sivuiltamme www.e-weber.fi

9.1 KAHI-TIILIJULKISIVU

9.2 KAHI FACADE -HARKKOJULKISIVU

m n  

 

l 

o

k

 

 

 

    

    

Kahi-runkopalkki RH Kahi-runkopontti päätyharkko Kahi-runkopontti -puolikasharkko Kahi-runkoponttiharkko Muurausside Vähintään 4 kpl/m2, lisäys 1,5 kertainen määrä nurkissa, aukkojen pielissä, liikuntasaumojen lähellä. Mineraalivilla ja tuulensuojavilla Ilmarako ≥ 40 mm Kapillarikatko, esim. bitumihuopa Julkisivumuuraus Joka kolmas pystysauma auki

 Kapillaarikatko, esim. bitumihuopa  Kahi-runkoponttiharkko  Kahi-runkopontti -päätyharkko  Kahi-runkopontti -puolikasharkko  Kahi-runkopalkki RH  Mineraalivilla ja tuulensuojavilla

 Ilmarako ≥ 30 mm  Muurausside

 MKH85 -tiili, joka kolmas pystysauma auki  Ohutsaumamuuraus, Kahi Facade 85 -harkko k Tikasrauta BI 37R l Kahi-väliseinäpalkki VH

m weber Lasikuituverkko n weber.vetonit 410 Ohutrappauslaasti

o weber.vetonit SilcoMaali + weber.vetonit SilcoPinnoite Vaihtoehtoisesti kohdat 14 ja 15:3 x Kahi Facade Pinnoite

30


9.3 ERISTERAPATTU JULKISIVU SerpoTherm- eristerappauksessa Kahi-ponttiharkkorunkoon kiinnitetään palosuojakäsitelty Thermisol EPS 60S Seinä tai Thermisol Platina Rappari -eristelevy. Levyn päälle tehdään muovipinnoitetulla lasikuituverkolla vahvistettu kaksikerrosrappaus. Eristeen kiinnitykseen ja rappaukseen käytetään weber.vetonit 410 Ohutrappauslaastia. Tarvittaessa käytetään myös mekaanisia kiinnikkeitä ja ainakin silloin, kun julkisivun korkeus ylittää 7 m. Eristelevyt kiinnitetään laastin kovetuttua, eristeen läpi runkoon porattavilla weber STR U Kiinnikkeillä. Asennussyvyyden Kahi-runkoon tulee olla vähintään 25 mm.

Kiinnikepituus valitaan seuraavasti: Kiinnikepituus = Eristepaksuus + 6…10 mm (liimalaasti) + vähintään 25 mm (asennussyvyys) Näin 250 mm paksun eristeen kiinnikkeeksi sopii 295 mm pitkä kiinnike. Kiinnikemäärä on noin 6 kpl/m2. Kulmat ja aukkojen pielet vahvistetaan kulmavahvikkeilla. Ikkunan karmin ja rappauksen väliin asennetaan weber 6448 Ikkunaprofiili V. Kiinnitys tehdään 410 Ohutrappauslaastilla ennen ensimmäisen laastikerroksen levittämistä. Vahvikkeiden asentamisen jälkeen pinnat rapataan kahteen kertaan 410 Ohutrappauslaastilla. Ensimmäiseen rappauskerrokseen painetaan muovipinnoitettu weber Lasikuituverkko # 6 mm. Toinen laastikerros tehdään aikaisintaan yhden vuorokauden kuluttua ensimmäisestä. Toisen laastikerroksen pinta voidaan tasoittaa teräslastalla, tai hiertää vaahtomuovihiertimellä tasaiseksi (maalattava rappauspinta). Pinnoitteena käytetään weber.vetonit SilcoMaalia ja -Pinnoitetta, 430 Hiertopinnoitetta tai 431 Piirtopinnoitetta. Rappauspinta voidaan tehdä, sileäksi, harjatuksi, hierretyksi tai ruiskutetuksi. Tarkemmat ohjeet ja mallisuunnitelmat on esitetty ohjeellisessa työselostuksessa Kahi-talon SerpoTherm -eristerappaus, joka löytyy Internet-sivuiltamme www.e-weber.fi

 

 

 Kahi-runkopontti  Kahi-runkopalkki RH

 weber Säädettävä sokkeliprofiili ja Sokkeliprofiilin Aloituslista  weber.vetonit 410 Ohutrappauslaasti  weber STR U 26 Kiinnike + weber STR Kiekko EPS  EPS 60S Seinä tai ThermiSol Platina Rappari eriste 250 mm  weber Kulmarulla  weber Lasikuituverkko

 weber.vetonit SilcoMaali ja SilcoPinnoite

31


10 SISÄPINNAT Koska harkot ovat mittatarkkoja ja sileitä sekä saumat ohuita, eivät huolellisesti muuratut seinäpinnat vaadi paksuja tasoite­ kerroksia. Tasoitteet jaetaan kosteutta kestäviin ja kuivan tilan tasoitteisiin. Kosteutta kestävissä tasoitteissa sideaineena käytetään sementtiä, kuivan tilan tasoitteissa polymeerejä. Kuivien tilojen tasoitteita: weber.vetonit L Pohjatasoite ja LR+ Pintatasoite käytetään kuivissa sisätiloissa seinien ja kattojen pohja- ja pintatasoitukseen. Pinnat voidaan maalata tai tapetoida pintamateriaalin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Katot voidaan jättää myös ruiskupintaisiksi. Kosteutta kestäviä tasoitteita: weber.vetonit V+ Hienotasoite voidaan käyttää niin kuivissa kuin märissä tiloissa seinien ja kattojen pohja- ja pintatasoitukseen. weber.vetonit MT Märkätilatasoitteella tasoitetaan veden­eristettävät laatoitusalustat. Paksummat oikaisut (mahdollisesti aukkojen pielet, katkaistut harkkosaumat) voidaan tarvittaessa tehdä 410 Ohutrappaus­laastilla, MT Märkätilatasoitteella tai PTM Pikatäyttömassalla. Maalattavat ja tapetoitavat seinät Huolellisesti muuratun Kahi-harkkoseinän tasoituskäsittelyksi maalausta tai tapetointia varten riittää yleensä: • osittain tasoitus pohjatasoitteella • kokonaan tasoitus pohjatasoitteella • kokonaan tasoitus pintatasoitteella Liitoksiin, joissa voi tapahtua pientä liikettä, kuten seinän ja katon liitokseen, väliseinien ja ulkoseinien liitoksiin sekä ulkoseinien nurkkasaumoihin suositellaan tehtäväksi "joustava liitos". Tällöin tasoitetyön jälkeen avataan joustaviksi suunnitellut liitoslinjat leikkaamalla tasoitteeseen tarvittavat varjosaumat tai urat elastista kittausta varten. Kahi-palkkien mahdollinen viruma voi aiheuttaa palkin pään ja tuen kohdalle hiushalkeaman. Tämän välttämiseksi palkin pään ja tuen kohdalla suositellaan käytettäväksi ensimmäisen ja toisen tasoitekerroksen väliin levitettävää weber Tasoiteverkkoa. Mikäli maalattavissa pinnoissa käytetään lasikuitutapettia, voidaan Tasoiteverkko jättää pois. Märkätilan seinät Huolellisesti muuratun Kahi-harkkoseinän käsittelyksi riittää yleensä: • Kokonaan tasoitus: weber.vetonit MT Märkätilatasoite • Vedeneristys: weber.vetonit MS Kosteussulku ohennettuna vedellä 1:1 • Vedeneristys: weber.vetonit WP Vedeneristysmassa 2 kertaan, tarvittavine kuitukangasnauhavahvikkein (nurkat, läpiviennit seinän ja lattian liitos) • Laatoitus: weber.vetonit RF Saneerauslaasti • Saumaus: weber.vetonit DECO Laattasauma ja SSL Silikoni Tarkemmat tiedot esitteistämme: Weber Opas, 8-70 Vetonit vedeneristys -työohjeet

32


11 TÄYSTIILITALON RAKENNEDETALJEJA Saint-Gobain Weber Oy Ab Kahi-täystiilitalot, rakennetyypit

Saint-Gobain Weber Oy Ab

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-täystiilitalot, rakennetyypit

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) US 1: Kahi-runkoponttiharkko US 2: Kahi-runkoponttiharkko F24 04 00 00380 HELSINKI STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) Mineraalivillaeriste Mineraalivillaeriste PUH. 010 44 22 00 00380 HELSINKI Julkisivumuuraus, moduulitiili Julkisivumuuraus, ohutsaumamuurattu Kahi Facade-harkko 01.12.2011 PUH. 010 44 22 00

Rakennetyypit F240400

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

F240401

Kahi-täystiilitalot, rakennetyypit Saint-Gobain Weber Oy Ab VS 3: Kahi-desibeliponttiharkko Huoneistojen välinen STRÖMBERGINKUJA seinä 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

F240405

Saint-Gobain Weber Oy Ab

Kahi-täystiilitalot, rakennetyypit 2 (PL 70) F24 04STRÖMBERGINKUJA 01 00380 HELSINKI VS 1: Kahi-runkoponttiharkko PUH. 010 44 22 00 01.12.2011 Väliseinä, kantava

F240403

Kahi-täystiilitalot, F24 04 05 rakennetyypit VS 4 : Kahi-runkoponttiharkko-kaksoisseinä 01.12.2011 Huoneistojen välinen seinä

Kahi-täystiilitalot, rakennetyypit

F

VS2 : Kahi-väliseinäponttiharkko Väliseinä, kantamaton F24 04 03

0

01.12.2011

F240404

F24 04 06 01.12.2011

F240406 ≥

λ

λ

=

=

ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudestaPiirustukset rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta vastaa suunnittelija. F24 rakennuskohteeseen 04 04 01.12.2011 Korvaa 01.01.2010 F24 04 01 01.12.2011 Korvaa 01.01.2010 F24 04 00 01.12.2011 Korvaa 01.01.2010 F24 04 03 01.12.2011 Korvaa 01.01.2010

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F24 04 05

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. Tarkemmat tiedotF24 internet-sivuiltamme: 04 06 01.12.2011 Korvaa 01.01.2010 01.12.2011

F240400 F240401 F240403 F240404 F240405 F240406

Korvaa 01.01.2010

US 2: US 1: VS 1: VS 2: VS 3: VS 4:

Kahi-runkoponttiharkko Mineraalivillaeriste Julkisivumuuraus, ohutsaumamuurattu Kahi Facade -harkko Kahi-runkoponttiharkko Mineraalivillaeriste Julkisivumuuraus, moduulitiili Kahi-runkoponttiharkko Väliseinä kantava Kahi-väliseinäponttiharkko Väliseinä kantamaton Kahi-desibeliponttiharkko Huoneistojen välinen seinä Kahi-runkoponttiharkko-kaksoisseinä Huoneistojen välinen seinä

33


Rakenneyksityiskohdat F120114 Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Leca-harkkoperustukset Matalaperustus ja maanvarainen alapohja Kahi-harkko, tiiliverhottu seinä Leca-sora, EPS-eristys, LTH-420

F12 01 14 01.12.2011

F120115 Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Leca-harkkoperustukset Matalaperustus ja maanvarainen alapohja Kahi-harkko, tiiliverhottu seinä, radon-ratkaisu Leca-sora, EPS-eristys, LTH-420

F120210

Saint-Gobain Weber Oy Ab

F12 01 15 01.12.2011

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Leca-harkkoperustukset

Ryömintätilainen perustus Ontelolaatta-alapohja Kahi-täystiilitalo, tiiliverhottu Kahi-harkko ulkoseinä, LTH-420

F120211

Saint-Gobain Weber Oy Ab

F12 02 10 01.12.2011

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Leca-harkkoperustukset

Ryömintätilainen perustus Kahi täystiilitalo. Ontelolaatta-alapohja. Comfort lämpölattia. LTH-420 Eristeharkko. Ontelolaatan alapuolinen EPS-eriste.

F12 02 11 01.12.2011

Ilmatiiviys varmistetaan Kahi- ja Leca-talojen tiivistysohjeiden mukaan. Ilmatiiviys varmistetaan Kahi- ja Leca-talojen tiivistysohjeiden mukaan.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F120114 01.12.2011 korvaa 01.02.2011

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F120115 01.12.2011 Korvaa 01.02.2011

Ilmatiiviys varmistetaan Kahi- ja Leca-talojen tiivistysohjeiden mukaan.

F120313 Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Leca-harkkoperustukset Kellarillinen perustus Täystiilitalon seinä, radon-ratkaisu LTH-420

F120314 Saint-Gobain Weber Oy Ab

F12 03 13 01.12.2011

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Leca-harkkoperustukset

Kellarillinen perustus Täystiilitalon seinä Julkisivumuurauksen porrastus, LTH-420

F120210

F12 03 14 01.12.2011

Ilmatiiviys varmistetaan Kahi- ja Leca-talojen tiivistysohjeiden mukaan. Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F120313

01.12.2011

Korvaa 01.02.2011

F240501

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. 01.12.2011

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Moduulimitoitus Kahi-runkopontti, ulkoseinä Nurkkalimitys

F24 05 01 01.12.2011

F240503 Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-täystiilitalot, rakenneyksityiskohdat Moduulimitoitus Kahi-runkoponttiharkko Pystymitoitus ja aukotus

01.12.2011

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-täystiilitalot, rakenneyksityiskohdat Matalaperustus Leca-harkoista Matalaenergia-tiiliseinä mineraalivillalla, passiiviratkaisu polyuretaanilla

Korvaa 01.02.2011

Kahi-täystiilitalot, rakenneyksityiskohdat Moduulimitoitus Kahi-runkoponttiharkko, ulkoseinä KH (270x85x75)-tiiliverhous, vaakalimitykset

F24 05 02 01.12.2011

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F24 05 02 01.12.2011 Korvaa 01.01.2010

Korvaa 01.02.2011

F240508 Saint-Gobain Weber Oy Ab

01.02.2011

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F24 05 01 01.12.2011 Korvaa 20.06.2006

Ilmatiiviys varmistetaan Kahi- ja Leca-talojen tiivistysohjeiden mukaan. Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F120314

F240502

F120211

korvaa 01.02.2011

Kahi-täystiilitalot, rakenneyksityiskohdat

F240512 Saint-Gobain Weber Oy Ab

F24 05 08

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-täystiilitalot, rakenneyksityiskohdat Kahi-runkoponttiharkko Ontelolaattavälipohja Moduulitiiliverhous

F240513

Saint-Gobain Weber Oy Ab

F24 05 12

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-täystiilitalot, rakenneyksityiskohdat Kahi-runkoponttiharkko, Kahi-runkopalkki RH Liittolaattavälipohja Moduulitiiliverhous

F24 05 13 01.12.2011

01.12.2011

01.12.2011

F24 05 03 01.12.2011

Ilmatiiviys varmistetaan Kahi- ja Leca-talojen tiivistysohjeiden mukaan. Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F24 05 08

01.12.2011

Korvaa 01.01.2010

Ilmatiiviys varmistetaan Kahi- ja Leca-talojen tiivistysohjeiden mukaan. Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F24 05 12

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F24 05 03 01.12.2011 Korvaa 20.06.2006

01.12.2011

Korvaa 01.01.2010

Ilmatiiviys varmistetaan Kahi- ja Leca-talojen tiivistysohjeiden mukaan. Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F24 05 13

01.12.2011

Korvaa 01.01.2010

Tarkemmat tiedot internet-sivuiltamme: F120114 F120115 F120210 F120211 F120313 F120314 F240501 F240502 F240503 F240508 F240512 F240513

34

Matalaperustus ja maanvarainen alapohja Kahi-harkko tiiliverhottu seinä Leca-sora, EPS-eristys, LTH-420 Matalaperustus ja maanvarainen alapohja Kahi-harkko tiiliverhottu seinä radon-ratkaisu Leca-sora, EPS-eristys, LTH-420 Ryömintätilainen perustus Ontelolatta-alapohja Kahi-täystiilitalo tiiliverhottu, Kahi-harkko ulkoseinä, LTH-420 Ryömintätilainen perustus Ontelolatta-alapohja Comfort lämpölattia LTH-420 Eristeharkko Ontelolaatan alapuolinen EPS-eriste Kellarillinen perustus Täystiilitalon seinä radon-ratkaisu, LTH-420 Kellarillinen perustus Täystiilitalon seinä Julkisivumuurauksen porrastus, LTH-420 Moduulimitoitus Kahi-runkopontti, ulkoseinä Nurkkalimitys Moduulimitoitus Kahi-runkoponttiharkko, ulkoseinä KH(270x85x75)-tiiliverhous, vaakalimitykset Moduulimitoitus Kahi-runkoponttiharkko Pystymitoitus ja aukotus Matalaperustus Lecaharkoista Matalaenergia-tiiliseinä mineraalivillalla, passiiviratkaisu poluuretaanilla Kahi-runkoponttiharkko Ontelolaattavälipohja Moduulitiiliverjous Kahi-runkoponttiharkko Kahi-runkopalkki RH Liittolaattavälipohja Moduulitiiliverhous


Rakenneyksityiskohdat F240514

Kahi-täystiilitalot, rakenneyksityiskohdat

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-runkoponttiharkko, Kahi-runkopalkki RH Puuyläpohja, tiilikate, avoräystäs Moduulitiiliverhous

F24 05 14 01.12.2011

F240515

Kahi-täystiilitalot, rakenneyksityiskohdat

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-runkoponttiharkko, Kahi-palkkiharkko Puuyläpohja, pääty, tiilikate Moduulitiili- / lautaverhous

01.12.2011

F240518 F24 05 14

01.12.2011

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Korvaa 01.01.2010

Kahi-täystiilitalot, rakenneyksityiskohdat Kattoristikoiden kiinnitys Kahi-runkoponttiharkkoseinään Kahi-palkkiharkko

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F24 05 16

01.12.2011

Korvaa 01.01.2010

F240519

Kahi-täystiilitalot, rakenneyksityiskohdat

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kattoristikoiden kiinnitys Kahi-runkoponttiharkkoseinään Puuyläjuoksu

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-täystiilitalot, rakenneyksityiskohdat Kahi-runkoponttiharkko Moduulitiiliverhous Ikkunan pysty- ja vaakaliitos

Ilmatiiviys varmistetaan Kahi- ja Leca-talojen tiivistysohjeiden mukaan. Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F24 05 22

01.12.2011

01.12.2011

Korvaa 01.01.2010

F240517

Kahi-täystiilitalot, rakenneyksityiskohdat

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-runkoponttiharkko, Kahi-runkopalkki RH Puuyläpohja, tiilikate, umpiräystäs Moduulitiiliverhous

F24 05 17 01.12.2011

F24 05 19

F240520

01.12.2011

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Ilmatiiviys varmistetaan Kahi- ja Leca-talojen tiivistysohjeiden mukaan.

Korvaa 01.01.2010

Kahi-täystiilitalot, rakenneyksityiskohdat Ikkunan apukarmin kiinnitys Kahi-runkoponttiharkkoon, teräskiinnikkeet

Kahi-täystiilitalot, rakenneyksityiskohdat

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. Saint-Gobain Weber Oy Ab F24 05 17 Korvaa 01.01.2010 STRÖMBERGINKUJA 2 (PL01.12.2011 70) Ikkunan apukarmin kiinnitys 00380 HELSINKI Kahi-runkoponttiharkkoon, PUH. 010 44 22 00 teräskiinnitys, detalji

F24 05 20 01.12.2011

F24 05 19

01.12.2011

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F24 05 20

Korvaa 20.06.2006

01.12.2011

F240521

F24 05 21 01.12.2011

Ilmatiiviys varmistetaan Kahi- ja Leca-talojen tiivistysohjeiden mukaan.

Korvaa 20.06.2006

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Korvaa 20.06.2006

F240522 Saint-Gobain Weber Oy Ab

01.12.2011

Saint-Gobain Weber Oy Ab

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. 01.12.2011

F24 05 16

Kahi-runkoponttiharkko, Kahi-runkopalkki RH Ontelolaattayläpohja, tiilikate, umpiräystäs Moduulitiili- / lautaverhous

01.12.2011

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F24 05 18

Kahi-täystiilitalot, rakenneyksityiskohdat

F24 05 15

Saint-Gobain Weber Oy Ab

F24 05 18

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Ilmatiiviys varmistetaan Kahi- ja Leca-talojen tiivistysohjeiden mukaan.

Ilmatiiviys varmistetaan Kahi- ja Leca-talojen tiivistysohjeiden mukaan.

Ilmatiiviys varmistetaan Kahi- ja Leca-talojen tiivistysohjeiden mukaan. Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

F240516

Saint-Gobain Weber Oy Ab

F24 05 15

F240523

Saint-Gobain Weber Oy Ab

F24 05 22 01.12.2011

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-täystiilitalot, rakenneyksityiskohdat Kahi-runkoponttiharkko, ikkunaliitos Pystyleikkaus aukon kohdalta Julkisivutiilenä MRT85 tai MKH85 (285 x 85 x 85)

Ilmatiiviys varmistetaan Kahi- ja Leca-talojen tiivistysohjeiden mukaan.

F24 05 23 01.12.2011

F240524 Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-täystiilitalot, rakenneyksityiskohdat Kahi-runkoponttiharkko, ikkunaliitos Pystyleikkaus aukon kohdalta Julkisivutiilenä MRT60 (285 x 85 x 60)

Ilmatiiviys varmistetaan Kahi- ja Leca-talojen tiivistysohjeiden mukaan.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

F24 05 23

F24 05 24

01.12.2011

Korvaa 01.01.2010

01.12.2011

Korvaa 01.01.2010

F24 05 21

F24 05 24 01.12.2011

01.12.2011

Korvaa 20.06.2006

F240525

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-täystiilitalot, rakenneyksityiskohdat Kahi-runkoponttiharkko, ikkunaliitos Pystyleikkaus aukon kohdalta Julkisivutiilenä KH 75 (270 x 85 x 75)

F24 05 25 01.12.2011

Ilmatiiviys varmistetaan Kahi- ja Leca-talojen tiivistysohjeiden mukaan. Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F24 05 25

01.12.2011

Korvaa 01.01.2010

Tarkemmat tiedot internet-sivuiltamme: F240514 F240515 F240516 F240517 F240518 F240519 F240520 F240521 F240522 F240523 F240524 F240525

Kahi-runkoponttiharkko Kahi-runkopalkki RH Puuyläpohja, tiilikate, avoräystäs Moduulitiiliverhous Kahi-runkoponttiharkko Kahi-palkkiharkko Puuyläpohja, pääty, tilikate moduulitiili- /lautaverhous Kahi-runkoponttiharkko Kahi-runkopalkki RH Ontelolaattayläpohja, tiilikate, umpiräystäs Moduulitiili- /lautaverhous Kahi-runkoponttiharkko Kahi-runkopalkki RH Puuyläpohja, tiilikate, umpiräystäs Moduulitiiliverhous Kattoristikoiden kiinnitys Kahi-runkoponttiharkkoseinään Kahi-palkkiharkko Katoristikoiden kiinnitys Kahi-runkoponttiharkkoseinään Puuyläjuoksu Ikkunan apukarmin kiinnitys Kahi-runkoponttiharkkoon, teräskiinnikkeet Ikkunan apukarmin kiinnitys Kahi-runkoponttiharkkoon, teräskiinnitys, detalji Kahi-runkoponttiharkko Moduulitiiliverhous Ikkunan pysty- ja vaakaliitos Kahi-runkoponttiharkko, ikkunaliitos Pystyleikkaus aukon kohdalta Julkisivutiilenä MRT85 tai MKH85 (285 x 85 x 85) Kahi-runkoponttiharkko, ikkunaliitos Pystyleikkaus aukon kohdalta Julkisivutiilenä MRT60 (285 x 85 x 60) Kahi-runkoponttiharkko, ikkunaliitos Pystyleikkaus aukon kohdalta Julkisivutiilenä KH75 (270 x 85 x 75)

35


Rakenneyksityiskohdat F240526

Kahi-täystiilitalot, rakenneyksityiskohdat

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-runkoponttiharkko, kantava väliseinä, Kahi-palkkiharkko Puuvälipohja Ala- ja välipohjaliitos

F240527 Saint-Gobain Weber Oy Ab

F24 05 26 01.12.2011

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-täystiilitalot, rakenneyksityiskohdat Kahi-runkoponttiharkko, kantava väliseinä, Radon-ratkaisu Puuvälipohja Ala- ja välipohjaliitos

F24 05 27 01.12.2011

F240528 Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-täystiilitalot, rakenneyksityiskohdat Kahi-runkoponttiharkko, kantava väliseinä, Kahi-palkkiharkko Puuyläpohja Yläpohjaliitos

F24 05 28 01.12.2011

F240529 Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-täystiilitalot, rakenneyksityiskohdat Kahi-desibeliponttiharkko Puuyläpohja, huoneistojen välinen seinä Ala- ja yläpohjaliitos

F24 05 29 01.12.2011

Ilmatiiviys varmistetaan Kahi- ja Leca-talojen tiivistysohjeiden mukaan.

F24 05 26

01.12.2011

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

F24 05 27

Kahi-täystiilitalot, rakenneyksityiskohdat Kahi-väliseinäponttiharkko, kantamaton väliseinä Puuvälipohja, painumavara Ala- ja yläpohjaliitos

F24 05 30

01.12.2011

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Korvaa 01.01.2010

F240530

Ilmatiiviys varmistetaan Kahi- ja Leca-talojen tiivistysohjeiden mukaan.

Ilmatiiviys varmistetaan Kahi- ja Leca-talojen tiivistysohjeiden mukaan.

Ilmatiiviys varmistetaan Kahi- ja Leca-talojen tiivistysohjeiden mukaan. Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

F24 05 28

Korvaa 01.01.2010

F240531

01.12.2011

F24 05 29

01.12.2011

Korvaa 01.01.2010

Korvaa 01.01.2010

F240532

F240533 Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

01.12.2011

Kahi-täystiilitalot, rakenneyksityiskohdat Moduulimitoitus Kahi-runkoponttiharkko Aksonometria

F24 05 33 01.12.2011

Ilmatiiviys varmistetaan Kahi- ja Leca-talojen tiivistysohjeiden mukaan. Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F24 05 30

01.12.2011

Saint-Gobain Weber Oy Ab

F240534

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

F24 05 33

Korvaa 01.01.2010

Kahi-täystiilitalot, rakenneyksityiskohdat Seinää tukevan putkipalkin ja ponttiharkkoseinän liitos Kahi-harkko, tiiliverhottu ulkoseinä

F24 05 34 01.12.2011

F240535 Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-täystiilitalot, rakenneyksityiskohdat Seinää tukevan putkipalkin liitos perustukseen Kahi-harkko, tiiliverhottu ulkoseinä

F240536 Saint-Gobain Weber Oy Ab

F24 05 35

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-täystiilitalot, rakenneyksityiskohdat Seinää tukevan putkipalkin ja aukkopalkin liitos Kahi-harkko, tiiliverhottu ulkoseinä Kantavan sivun räystäs, vino yläpohja

F24 05 36 01.12.2011

01.12.2011

Korvaa 20.06.2006

F240537

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-täystiilitalot, rakenneyksityiskohdat Kattopalkin ja päätyseinän liitos Kahi-harkko, tiiliverhottu ulkoseinä Päätyräystäs, vino yläpohja

F24 05 37 01.12.2011

01.12.2011

Ilmatiiviys varmistetaan Kahi- ja Leca-talojen tiivistysohjeiden mukaan. Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F24 05 35

01.12.2011

Korvaa 01.01.2010

Ilmatiiviys varmistetaan Kahi- ja Leca-talojen tiivistysohjeiden mukaan. Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F24 05 36

01.12.2011

Korvaa 01.01.2010

Ilmatiiviys varmistetaan Kahi- ja Leca-talojen tiivistysohjeiden mukaan. Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F24 05 37

01.12.2011

Korvaa 01.01.2010

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F24 05 34

01.12.2011

Korvaa 01.01.2010

Tarkemmat tiedot internet-sivuiltamme: F240526 F240527 F240528 F240529 F240530 F240531 F240532 F240533 F240534 F240535 F240536 F240537

36

Kahi-runkoponttiharkko, kantava väliseinä Kahi-palkkiharkko Puuvälipohja Ala- välipohjaliitos Kahi-runkoponttiharkko, kantava väliseinä Radon-ratkaisu Puuvälipohja Ala- ja välipohjaliitos Kahi-runkoponttiharkko, kantava väliseinä Kahi-palkkiharkko Puuyläpohja Yläpohjaliitos Kahi-desibeliponttiharkko Puuyläpohja, huoneistojen välinen seinä Ala- ja yläpohjaliitos Kahi-väliseinäponttiharkko, kantamaton väliseinä Puuvälipohja, painumavara Ala- ja yläpohjaliitos Kahi-väliseinäponttiharkko Väliseinä, märkätila Lattialiitos Kahi-väliseinäponttiharkko, saunan ja pesuhuoneen välinen seinä Puuyläpohja, painumavara Ala- ja yläpohjaliitos Moduulimitoitus Kahi-runkoponttiharkko Aksonometria Seinää tukevan putkipalkin ja ponttiharkkoseinän liitos Kahi-harkko, tiiliverhottu ulkoseinä Seinää tukevan putkipalkin liitos perustukseen Kahi-harkko, tiiliverhottu ulkoseinä Seinää tukevan putkipalkin ja aukkopalkin liitos Kahi-harkko, tiiliverhottu ulkoseinä Kantavan sivun räystäs, vino yläpohja Kattopalkin ja päätyseinän liitos Kahi-harkko, tiiliverhottu ulkoseinä Päätyräystäs, vino yläpohja


12 ERISTERAPATUN TALON RAKENNEDETALJEJA Eristerapattu Kahi-talo F240611

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

F240612

Eristerapattu Kahi-talo

F240631

Eristerapattu Kahi-talo

F24 06 11 Saint-Gobain Weber Oy Ab

SerpoTherm -rappaus

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 01.12.2011

US 3: Kahi-runkoponttiharkko Serpotherm-eristerappaus Rakenne

00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Saint-Gobain Weber Oy Ab

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) F24 06 12 00380 HELSINKI

RakMk 2010 U < 0,17 W/m²K

01.12.2011

PUH. 010 44 22 00

Eristerapattu Kahi-talo rakenneyksityiskohdat

F24 06 31

Aukkojen kulmat Nurkkavahvistukset

01.12.2011

F240632

Eristerapattu Kahi-talo rakenneyksityiskohdat

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Ulkonurkka Vaakaleikkaus

F24 06 32 01.12.2011

Nurkkavahvistukset

1.

2. 3. 4.

5.

F240633 Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Eristerapattu Kahi-talo rakenneyksityiskohdat Sisänurkka Vaakaleikkaus

F240641

F24 06 33

Saint-Gobain Weber Oy Ab

01.12.2011

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F24 06 11

01.12.2011

Eristerapattu Kahi-talo rakenneyksityiskohdat

Matalaperustus ja maanvarainen alapohja Lecaeristys

F240642

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F240631

01.12.2011

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Matalaperustus ja maanvarainen alapohja Lecaeristys

F240643

Eristerapattu Kahi-talo rakenneyksityiskohdat

Korvaa 01.12.2010

Eristerapattu Kahi-talo rakenneyksityiskohdat

F24 06 42 01.12.2011

Saint-Gobain Weber Oy Ab Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) F240632 01.12.2011 Korvaa 01.12.2010 Matalaperustus, 00380 HELSINKI kantava alapohja PUH. 010 44 22 00

F24 06 43 01.12.2011

F24 06 41 01.12.2010

Korvaa 01.12.2010

=

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F24 06 12

01.12.2011

Korvaa 01.12.2010

Eristerapattu Kahi-talo Korvaa 01.12.2010 rakenneyksityiskohdat

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

F240644

F240651

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F240633

01.12.2011

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Korvaa 01.12.2010 Eristerapattu Kahi-talo rakenneyksityiskohdat

Kellarin perusmuuri Leveys 380 mm

F24 06 44 01.12.2011

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Eristerapattu Kahi-talo rakenneyksityiskohdat Aukkojen pielet Vaakaleikkaus

F240643 Weber Oy 01.12.2011 Saint-Gobain Ab

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

F240652 F240642

01.12.2011

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

F24 06 51

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Korvaa 01.12.2010

Eristerapattu Kahi-talo rakenneyksityiskohdat Aukkojen pielet Pystyleikkaus

F24 06 52 01.12.2011

Harjakatto, sivuräystäs Puuyläpohja Liitos Kahi-palkkiharkkoon

F240661

F24 06 61 01.12.2011

01.12.2011

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F240641

01.12.2011

Korvaa 01.12.2010

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

F240644

F240652

01.12.2011

Korvaa 01.12.2010

01.12.2011

Korvaa 01.12.2010

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F240661

01.12.2011

Korvaa 01.12.2010

Tarkemmat tiedot internet-sivuiltamme: F240611 F240612 F240631 F240632 F240633 F240641 F240642 F240643 F240644 F240651 F240652 F240661

SerpoTherm -rappaus US3: Kahi-runkoponttiharkko Serpotherm-eristerappaus Rakenne Aukkojen kulmat Nurkkavahvistukset Ulkonurkka Vaakaleikaus Sisänurkka Vaakaleikkus Matalaperustus ja maanvarainen alapohja Leca-eristys Matalaperustus ja maanvarainen alapohja Leca-eristys Matalaperustus Kantava alapohja Kellarin perusmuuri Leveys 380 mm Aukkojen pielet Vaakaleikkaus Aukkojen pielet Pystyleikkaus Harjakatto, sivuräystäs Puuyläpohja Liitos Kahi-palkkiharkkoon Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F240651

01.12.2011

Korvaa 01.12.2010

37


Eristerapattu Kahi-talo F240663

Eristerapattu Kahi-talo rakenneyksityiskohdat

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Harjakatto, sivuräystäs Ontelolaatta

F240664

Saint-Gobain Weber Oy Ab

F24 06 63

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

01.12.2011

Eristerapattu Kahi-talo rakenneyksityiskohdat Syöksytorven kiinnitys

Eristerapattu Kahi-talo rakenneyksityiskohdat Harjakatto, sivuräystäs Vino puuyläpohja

01.12.2011

01.12.2011

01.12.2011

Eristerapattu Kahi-talo rakenneyksityiskohdat Harjakatto, päätyräystäs Puinen päätykolmio

Korvaa 01.12.2010 Eristerapattu Kahi-talo rakenneyksityiskohdat

F240673 F240664

F240665

01.12.2011

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Liittyminen parvekelaattaan

F24 06 73 01.12.2011

01.12.2011

F240674 Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

F240674

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F240673

01.12.2011

Korvaa 01.12.2010

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. 01.12.2011

Korvaa 01.12.2010

Tarkemmat tiedot internet-sivuiltamme: F240663 F240664 F240665 F240671 F240672 F240673 F240674

38

01.12.2011

F240671

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Eristerapattu Kahi-talo rakenneyksityiskohdat Tikkaiden kiinnitys

rakenneyksityiskohdat Kiinnitys seinään

Harjakatto, sivuräystäs Ontelolaatta Harjakatto, sivuräystäs Vino puuyläpohja Harjakatto Päätyräystäs Puinen päätykolmio Tikkaiden kiinnitys Syöksytorven kiinnitys Liittyminen parvekelaattaan Kiinnitys seinään

01.12.2011

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F240671

F24 06 74 01.12.2011

Korvaa 01.12.2010

01.12.2011

F24 06 71 01.12.2011

Korvaa 01.12.2010

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

F240672

F24 06 65

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Korvaa 01.12.2010

F240672

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

F24 06 72

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F240663

F240665

Saint-Gobain Weber Oy Ab

F24 06 64

Korvaa 01.12.2010


13 VÄLISEINIEN RAKENNEDETALJEJA Kahi-väliseinien rakennetyypit Saint-Gobain Weber Oy Ab

Saint-Gobain Weber Oy Ab

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) Väliseinät 00380 HELSINKI Kalkkihiekkatiili dB 52 270x198x75 PUH. 010 44 22 00

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-väliseinien rakennetyypit Väliseinät Normaalikalkkihiekkatiili, NKH 270x130x75

Kahi-väliseinien rakennetyypit F520101

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

F520103

Kahi-väliseinien rakennetyypit

F520106

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-väliseinien rakennetyypit F52 01 03

Väliseinät Mineraalivillaeriste, Lujalevyverhous, toispuolinen 01.12.2011

01.12.2011

F520104

Kahi-väliseinien rakennetyypit

Väliseinät F52 Saint-Gobain 01 05 Saint-Gobain Weber Oy Ab Weber Oy Ab 2-kertainen kipsilevyverhous, mineraalivillaeriste, STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)toispuolinen Väliseinät, kantamaton STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI Väliseinäpontti01.12.2011 300x85x198 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00 PUH. 010 44 22 00

F520105

Saint-Gobain Weber Oy Ab

Väliseinät F52 01STRÖMBERGINKUJA 02 2 (PL 70) 2-kertainen, ääneneriste 00380 HELSINKI 01.12.2011 PUH. 010 44 22 00

F52 01 01

F520102

Kahi-väliseinien rakennetyypit

Kahi-väliseinien rakennetyypit

Väliseinät F52 01 06 Runkopontti 300x130x198 TAI Runkopontti01.12.2011 dB 48 umpinainen 300x130x198

F520107

Kahi-väliseinien rakennetyypit Saint-Gobain Weber Oy Ab Väliseinät, kantamaton Moduulikalkkihiekkatiili, MKH 285 x 85 x 85 2 (PL 70) STRÖMBERGINKUJA 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

F52 01 07 01.12.2011

F520108

Kahi-väliseinien F52 01 10 rakennetyypit Väliseinät 01.12.2011 Viisteharkko 300x130x198

F52 01 11 01.12.2011

ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F520109 Piirustukset F520110 F520111 F52 01 02 01.12.2011 Korvaa 01.10.2007 F52 01 02 01.12.2011 Korvaa 01.10.2007 F52 01 04 01.12.2011 Korvaa 01.10.2007 Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 01 01 01.12.2011 Korvaa 01.10.2007

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 01 05 01.12.2011 Korvaa 01.10.2007 Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudestaPiirustukset rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 01 06 01.12.2011 Korvaa 01.10.2007 F52 01 07 01.12.2011 Korvaa 01.10.2007

Tarkemmat tiedot internet-sivuiltamme: F520101 F520102 F520103 F520104 F520105 F520106 F520107 F520108 F520109 F520110 F520111

Väliseinät, Normaalikalkkihiekkatiili, NKH 270x130x75 Väliseinät, Kalkkihiekkatiili dB 52 270x198x75 Väliseinät, 2-kertainen, ääneneriste Väliseinät, Mineraalivillaeriste, Lujalevyverhous, toispuolinen Väliseinät, 2-kertainen kipsilevyverhous, mineraalivillaeriste, toispuolinen Väliseinät, kantamaton, Väliseinäpontti 300x85x198 Väliseinät, Runkopontti 300x130x198 TAI Runkopontti dB 48 umpinainen 300x130x198 Väliseinät, Desibeliponttiharkko 300x240x128 Väliseinät, Kahi-harkko 85 mm, ohutsaumamuurattu, Vesieriste, laatoitus Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. Väliseinät/kantamaton, Moduulikalkkihiekkatiili, MKH 285x85x85 Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 01 10 01.12.2011 Korvaa 01.10.2007 Väliseinät, Viisteharkko 300x130x198 F52 01 11 01.12.2011 Korvaa 01.10.2007

39


Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat F520201

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat Tiiliseinä Ei-kantava aukkopalkki Esijännitetty palkkielementti

F520205

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat Tiiliseinä Vaakaliitos T-liitos

Saint-Gobain Weber Oy Ab

F52 02 01 01.12.2011

F52 02 05 01.12.2011

Harkkoseinä Ovikarmin kiinnitys

F520206 Tiiliseinä Johdotukset Sähkörasiat

F520203

F52 02 02 01.12.2011

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

F52 02 06 01.12.2011

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat Tiiliseinä Vaakaliitos

F520204

Saint-Gobain Weber Oy Ab

F52 02 03 01.12.2011

F520207

Saint-Gobain Weber Oy Ab

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat F52 02 02 Weber Oy Ab 01.12.2011 Korvaa 01.01.2005 Saint-Gobain STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta kohteeseen vastaa suunnittelija. F52 02 01 01.12.2011 Korvaa 01.01.2005

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat

F520202

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Harkkoseinä Vaakaliitos

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat

F520208

Saint-Gobain Weber Oy Ab

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) Tiiliseinä F52 02 07 00380 HELSINKI Pystytuki PUH. 010 44 22 00 Palosuojaus 01.12.2011 Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 02 03 01.12.2011 Korvaa 01.10.2007

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Tiiliseinä Pystytuki Aukonpieli

F52 02 04 01.12.2011

F52 02 08 01.12.2011

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 02 04 01.12.2011 Korvaa 01.10.2007

P ii ru stuk se t ov at o hj ee ll is ia . Pi irus tu sten s ov el tu vu ud es ta rak en nu sk ohteeseen vastaa suunnittelija.

Saint-Gobain Weber Oy Ab

F520210

Saint-Gobain Weber Oy Ab

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) Tiiliseinä, pystytuki 00380 HELSINKI Välipohja läpipulttaus Piirustukset ovat Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. PUH. 010 44 22ohjeellisia. 00 F52 02 05 01.12.2011 Korvaa 01.01.2005

F520211

Saint-Gobain Weber Oy Ab

F52 02 10 01.12.2011

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat Tiiliseinä Pystytuki Liikuntasauma

F52 02 11 01.12.2011

F520212

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat Tiiliseinä, pystytuki Tukipilari, alapääliitos

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 02 07 01.12.2011 Korvaa 01.10.2007

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

F52 02 12 01.12.2011

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat Tiiliseinä Pystytuki

F520213

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 02 08 01.12.2011 Korvaa 01.01.2005

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 02 06 01.12.2011 Korvaa 01.01.2005

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 02 13 01.12.2011 Korvaa 01.01.2005

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 02 10 01.12.2011 Korvaa 01.01.2005

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 02 11 01.12.2011 Korvaa 01.01.2005

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 02 12 01.12.2011 Korvaa 01.01.2005

Tarkemmat tiedot internet-sivuiltamme: F520201 F520202 F520203 F520204 F520205 F520206 F520207 F520208 F520210 F520211 F520212 F520213

40

Tiiliseinä, Ei-kantava aukkopalkki, Esijännitetty palkkielementti Harkkoseinä, Ovikarmin kiinnitys Tiiliseinä, Vaakaliitos Harkkoseinä, Vaakaliitos Tiiliseinä, Vaakaliitos, T-liitos Tiiliseinä, Johdotukset, Sähkörasiat Tiiliseinä, pystytuki, Palosuojaus Tiiliseinä, pystytuki, Aukonpieli Tiiliseinä, pystytuki, Välipohja läpipulttaus Tiiliseinä, pystytuki, Liikuntasauma Tiiliseinä, pystytuki, Tukipilari, alapääliitos Tiiliseinä, pystytuki

F52 02 13 01.12.2011


Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat Saint-Gobain Weber Oy Ab

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat Harkkoseinä Putkilävistys

F520214

F520218

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 02 14 01.12.2011 Korvaa 01.10.2007 Saint-Gobain Weber Oy Ab

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Tiiliseinä Palo-ovi Aukko palkki

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat Tiiliseinä, liikuntasauma Äänieristys

F520222

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 02 18 01.12.2011 Korvaa 01.10.2007

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 02 22 01.12.2011 Korvaa 01.10.2007

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat Tiiliseinä Putkilävistyksiä

F52 02 15 01.12.2011

F52 02 14 01.12.2011

F520215

F520216

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

F52 02 18 01.12.2011

F52 02 22 01.12.2011

F520219

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Saint-Gobain Weber Oy Ab

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat Harkkoseinä Väliseinäponttipalkki Väliseinäpalkki

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat

F520223

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

1.) Kiinnitykset tiiliseinään 2.) Keskiraskaat kiinnitykset tiiliseinään 3.) Raskaat kiinnitykset tiiliseinään

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 02 19 01.12.2011 Korvaa 01.10.2007

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 02 23 01.12.2011 Korvaa 01.01.2005

Tiiliseinä Pystytuet, palosuojaus Aukon pieli

Saint-Gobain Weber Oy Ab

01.12.2011

F520220

Saint-Gobain Weber Oy Ab

F52 02 19 01.12.2011

F52 02 23 01.12.2011

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat Harkkoseinä Vaakaliitos T-liitos

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

F52 02 20 01.12.2011

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 02 16 01.12.2011 Korvaa 01.10.2007

F520224

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat Harkkoseinä, kantamaton

F52 02 24

00380 Välipohjaliitos Piirustukset ovatHELSINKI ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. PUH. 010 44 22 00 Paloeristetty 01.12.2011 F52 02 20 01.12.2011 Korvaa 01.10.2007

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 02 24 01.12.2011 Korvaa 01.10.2007

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat

F520217

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

F52 02 16

Saint-Gobain Weber Oy Ab

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 02 15 01.12.2011 Korvaa 01.10.2007

Saint-Gobain Weber Oy Ab

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat

Harkkoseinä Pystytuet Aukon pieli

F52 02 17 01.12.2011

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat Osastoiva tiiliseinä Liikuntasauma

F520221

F52 02 21 01.12.2011

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 02 17 01.12.2011 Korvaa 01.01.2005

F520225

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. rakenneyksityiskohdat F52 02 Saint-Gobain 21 01.12.2011 Korvaa 01.01.2005 Weber Oy Ab Kahi-väliseinien STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Harkkoseinä, kantamaton Välipohjaliitos Sivuttaistuenta

F52 02 25 01.12.2011

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 02 25 01.12.2011 Korvaa 01.10.2007

Tarkemmat tiedot internet-sivuiltamme: F520214 F520215 F520216 F520217 F520218 F520219 F520220 F520221 F520222 F520223 F520224 F520225

Harkkoseinä, Putkilävistys Tiiliseinä, Putkilävistyksiä Tiiliseinä, Pystytuet, palosuojaus, Aukon pieli Harkkoseinä, Pystytuet, Aukon pieli Tiiliseinä, Palo-ovi, Aukon palkki Harkkoseinä, Väliseinäponttipalkki, Väliseinäpalkki Harkkoseinä, Vaakaliitos, T-liitos Osastoiva tiiliseinä, Liikuntasauma Tiiliseinä, liikuntasauma, Äänieristys 1.) Kiinnitykset tiiliseinään 2.) Keskiraskaat kiinnitykset tiiliseinään 3.) Raskaat kiinnitykset tiiliseinään Harkkoseinä, kantamaton, Välipohjaliitos, Paloeristetty Harkkoseinä, kantamaton, Välipohjaliitos, Sivuttaistuenta

41


Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat F520226

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat Harkkoseinä, kantava Välipohjaliitos Äänieristetty

F520227

Saint-Gobain Weber Oy Ab

F52 02 26 01.12.2011

rakenneyksityiskohdat Piirustukset ovat ohjeellisia. soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. Saint-Gobain Webert OyPiirustusten Ab Kahi-väliseinien

F520230

F52 02 26 01.12.2011 Korvaa 01.10.2007 STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) Tiiliseinä 00380 HELSINKI Alapohjaliitos PUH. 010 44 22 00 Kantava alapohja

F52 02 30 01.12.2011

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

F52 02 27

Harkkoseinä/Tiiliseinä Ala- ja yläpohjaliitos Ei-kantava seinä

F520231

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat Harkkoseinä Johdotus Sähkörasiat

01.12.2011

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat Tiiliseinä, aukko Esijännitetty tiilipalkki

F520236

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 02 30 01.12.2011 Korvaa 01.10.2007

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

01.12.2011

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat Tiiliseinä Välipohjaliitos Kelluva laatta

F520232

Saint-Gobain Weber Oy Ab

F52 02 31

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 02 27 01.12.2011 Korvaa 01.10.2007

Saint-Gobain Weber Oy Ab

F520228

Saint-Gobain Weber Oy Ab

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat Harkkoseinä Yläpohjaliitos Puu yläpohja

F52 02 28 01.12.2011

F52 02 32 01.12.2011

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 02 28 01.12.2011 Korvaa 01.10.2007

F520229

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat Tiiliseinä Alapohjaliitos Kantava alapohja

F520233

F52 02 36 01.12.2011

F520237

Saint-Gobain Weber Oy Ab

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) soveltuvuudesta Tiiliseinä HELSINKI 01.12.2011 Ei-kantava aukkopalkki F52 02 00380 31 Korvaa 01.10.2007 PUH. 010 44 22 00 Muurattu palkki

F520238

Saint-Gobain Weber Oy Ab

F52 02 37

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) Harkkoseinä 00380 HELSINKI F52 02 32 01.12.2011 Runkoponttipalkki Korvaa 01.10.2007 PUH. 010 44 22 00 Runkopalkki

F520239

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

F52 02 38 01.12.2011

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat Harkkoseinä Pielituenta UPE160

01.12.2011

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 02 39 01.12.2011 Korvaa 01.01.2005

Tarkemmat tiedot internet-sivuiltamme:

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 02 37 01.12.2011 Korvaa 01.10.2007

42

01.12.2011

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 02 29 01.12.2011 Korvaa 01.10.2007

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 02 36 01.12.2011 Korvaa 01.10.2007

F520226 F520227 F520228 F520229 F520230 F520231 F520232 F520233 F520236 F520237 F520238 F520239

F52 02 29

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 02 38 01.12.2011 Korvaa 01.10.2007

Harkkoseinä, kantava, Välipohjaliitos, Äänieristetty Harkkoseinä/Tiiliseinä, Ala- ja yläpohjaliitos, Ei-kantava seinä Tiiliseinä, Välipohjaliitos, Kelluva laatta Tiiliseinä, Alapohjaliitos, Kantava alapohja Tiiliseinä, Alapohjaliitos, Kantava alapohja Harkkoseinä, Johdotus, Sähkörasiat Harkkoseinä, Yläpohjaliitos, Puu yläpohja Ilmanvaihtoputken läpivienti, Tavanomainen läpivienti, Sähkö- tai putkilävistys paloseinässä Tiiliseinä, aukko, Esijännitetty tiilipalkki Tiiliseinä, Ei kantava aukkopalkki, Muurattu palkki Harkkoseinä, Runkoponttipalkki, Runkopalkki Harkkoseinä, Pielituenta, UPE160

F52 02 39 01.12.2011


Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat F520240

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat Harkkoseinä Aukon ylitys Ei-kantavat rakenteet

F520241

Saint-Gobain Weber Oy Ab

F52 02 40

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat Kahi-viisteharkkoseinän mitoitus

F52 02 41 01.12.2011

F520242

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Saint-Gobain Weber Oy Ab

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Viisteharkkoseinä Ulkokulman muuraus

F520243

Saint-Gobain Weber Oy Ab

F52 02 42

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

01.12.2011

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat Viisteharkkoseinä Vaakaliitos, jossa U-profiili

F52 02 44 01.12.2011

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL Piirustusten 70) dB-harkkoseinän liitos Leca-runkoon Piirustukset ovat ohjeellisia. soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. 00380F52 HELSINKI välisen seinän liittyminen Leca Design-ulkoseinään. 02 42 01.12.2011 Huoneistojen Korvaa 01.10.2007 PUH. 010 44 22 00 LTH- Eristeharkko, Kahi dB-Ponttiharkko.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 02 41 01.12.2011 Korvaa 01.10.2007

F520244 Saint-Gobain Weber Oy Ab

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat Viisteharkkoseinä Ulkokulman muuraus L-profiilin avulla

F52 02 43 01.12.2011

01.12.2011

F520251

F520252

Saint-Gobain Weber Oy Ab

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat

F52 02STRÖMBERGINKUJA 52 Piirustukset ovat ohjeellisia. soveltuvuudestaliitos rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. 2 (PL 70)Piirustusten dB-harkkoseinän Kahi-ulkoseinään F52 02 43 00380 HELSINKI 11.01.2012 PUH. 010 44 22 00

01.12.2011 Korvaa 01.10.2007 Vaakaleikkaus

F520253

F52 02 53 11.01.2012

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 02 40 01.12.2011 Korvaa 01.10.2007

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 02 44 01.12.2011 Korvaa 01.10.2007

F520255

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat Kahi-desibeliponttiharkko Liitos puurunkoiseen ulkoseinään

F52 02 55 01.12.2011

F520256

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat Kahi-desibeliponttiharkko Liitos runkoponttiharkko- ulkoseinään

F52 02 56 01.12.2011

Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan. Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 02 52 11.01.2012 Korvaa 01.10.2007

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 02 53 11.01.2012 Korvaa 01.10.2007

1

2

1

3

2

³

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 02 56 01.12.2011

³

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 02 55 01.12.2011

Tarkemmat tiedot internet-sivuiltamme: F520240 F520241 F520242 F520243 F520244 F520251 F520252 F520253 F520255 F520256

Harkkoseinä, Aukon ylitys, Ei kantavat rakenteet Kahi-viisteharkkoseinän mitoitus Viisteharkkoseinä, Ulkokulman muuraus Viisteharkkoseinä, Ulkokulman muuraus L-profiilin avulla Viisteharkkoseinä, Vaakaliitos, jossa U-profiili dB-harkkoseinä, betonirakenteinen yläpohja, Huoneistojen välinen seinä, Kantavat rakenteet dB-harkkoseinä liitos Leca-runkoon, Vaakaleikkaus dB-harkkoseinän liitos Kahi-ulkoseinään, Vaakaleikkaus Kahi-desibeliponttiharkko Liitos puurunkoiseen ulkoseinään Kahi-desibeliponttiharkko Liitos runkoponttiharkko-ulkoseinään

43


Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat F520257

F520258

F520259

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

F520260

Saint-Gobain Weber Oy Ab

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat Kahi-runkoponttiharkko, kaksinkertainen seinärakenne Liitos puurunkoiseen ulkoseinään

F52 02 59

STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat Kahi-runkoponttiharkko, kaksinkertainen seinärakenne Liitos runkopontti-ulkoseinään

1

2

F52 02 60 01.12.2011

01.12.2011

1

3

F520261 Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat Kahi-runkoponttiharkko, kaksinkertainen seinärakenne Pystyleikkaus Maanvarainen laatta

F52 02 61 01.12.2011

F520262 Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat Kahi-runkoponttiharkko, kaksinkertainen seinärakenne Pystyleikkaus Tuulettuva alapohja

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 02 60 01.12.2011

F520263

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 02 59 01.12.2011

F52 02 62 01.12.2011

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat Kahi-desibeliponttiharkko Läpiviennit

F52 02 63 01.12.2011

F520264

Kahi-väliseinien rakenneyksityiskohdat

Saint-Gobain Weber Oy Ab STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70) 00380 HELSINKI PUH. 010 44 22 00

Kahi-runkoponttiharkko, kaksinkertainen seinärakenne Läpiviennit

1

1

1

2

2

2

1

3

2

3 4

3

5

4

6

5 6

4 7

5

3

7 8

8

4 5

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 02 62 01.12.2011

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 02 61 01.12.2011

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 02 63 01.12.2011

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. F52 02 64 01.12.2011

Tarkemmat tiedot internet-sivuiltamme: F520257 F520258 F520259 F520260 F520261 F520262 F520263 F520264

44

Kahi-desibeliponttiharkko Pystyleikkaus Maanvarainen laatta Kahi-desibeliponttiharkko Pystyleikkaus Tuuletuva alapohja Kahi-runkoponttiharkko, kaksinkertainen seinärakenne Liitos puurunkoiseen ulkoseinään Kahi-runkoponttiharkko, kaksinkertainen seinärakenne Liitos runkopontti-ulkoseinään Kahi-runkoponttiharkko, kaksinkertainen seinärakenne Pystyleikkaus maanvarainen laatta Kahi-runkoponttiharkko, kaksinkertainen seinärakenne Pystyleikkaus Tuulettuva alapohja Kahi-desibelipnttiharkko Läpiviennit Kahi-runkoponttiharkko, kaksinkertainen seinärakenne Läpiviennit

F52 02 64 01.12.2011


Saint-Gobain Weber Oy Ab Strömberginkuja 2 (PL 70) 00380 Helsinki puhelin 010 44 22 00 telekopio 010 44 22 295 www.e-weber.fi

Tilaukset ja toimituksia koskevat kysymykset Asiakaspalvelukeskus Jälleenmyyjät, puhelin 010 44 22 11 Rakennusliikkeet ja urakoitsijat puhelin 010 44 22 313 telekopio 010 44 22 300 tilaukset@e-weber.fi Myynti Rautakaupat ja rakennustarvikeliikkeet

4-33 Kahi-talot ja väliseinät  

Muuratut Kahi-seinät voidaan suunnitella Eurokoodi 6:n tai RakMk osa B8 Tiilirakenteet ja Ohjeet 2007 mukaan. Tämä ohje perustuu RakMk osio...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you