Page 1

Foto: Jens Markus Lindhe

Deitermann fugtisolering

Produkter til optimal vandtĂŚtning


Deitermann fugtisolering - sikkerhed i projektering og udførelse Med Deitermann har Weber en serie af professionelle specialprodukter, der effektivt løser de tætningsopgaver, der er ved et byggeri – renovering og nybyggeri - både indvendig som udvendig. I over 50 år har Deitermann fremstillet vandopløste kunststofmodificerede bitumenprodukter til fugtisolering af kældervægge og dæk af en så fremragende kvalitet, at vores firma er førende på markedet på dette specielle område. 50 års erfaring er for os det samme som 50 års forskning, udvikling og produktoptimering. Det er en perfektioneringsproces, der kan aflæses af vores produkthistorie.

Rådgivning bygger på erfaring Som en del af løsningen følger adgangen til professionel rådgivning. Spørg os og få effektiv hjælp til løsning af igangværende og fremtidige projekter. Deitermann er sikkerhed for kvalitet underbygget af talrige referencer inden for både bolig og erhverv, nybyggeri og renovering.

projekter i kombination med Deitermannfugtisoleringsmembraner – over og under jord samt i horisontale vandtætningsløsninger. Serien rummer produkter, der kan standse negativt og positivt vandtryk, samt vandstop og injektion.

Se nærmere på www.weber.dk Renovering Til vandtætningsopgaver tilbyder vi en række unikke Deitermann-vandtætningsmørtler – hårde og fleksible – som i mange år har været førende på markedet. De vandtætte mørtler kan anvendes i forbindelse med drikkevands-

Fugtisolering af kælderydervægge Til fugtisolering af kælderydervægge har vi et sortiment af flydende fuldfladeklæbende 1- og 2-komponent fugtmembraner. Påføring sker uden nogen form for samlinger, hvilket sikrer, at membranen ikke kan bagløbes. Membranerne kan enten kostes, spartles eller sprøjtes på. De er nemme at

2

arbejde med, og store arealer kan laves på kort tid. Afhængig af type kan membranerne udføres til forskellige belastningsforhold fra jordfugt til kortvarigt og konstant vandtryk. Enkelte kan samtidig beskytte mod radon.


Fugtbelastning Forkert eller utilstrækkelig hensyntagen til den faktiske fugt-/vandbelastning er årsag til mange af de byggeskader, der opstår i jordberørte områder. Det er derfor det yderst vigtigt at undersøge bonitetsforholdene særdeles omhyggeligt inden byggeriets start. De forskellige former for vandtryk, fra jordfugt til konstant vandtryk, stiller helt forskellige krav. Jordfugt Jordfugt er kapillarbundet vand, der er til stede i jordbunden fx som sivevand og kapillarvand. Vand, der gennem kapillarkraften (hårrøseffekt) kan bortledes imod tyngdekraften. Jordfugt betegnes dog også vand, der stammer fra nedbør, men ikke bliver stående, - dvs. sivevand i let jord.

Kortvarig vandpåvirkning Kortvarig vandpåvirkning er overfladevand og sivevand, der ikke udøver et hydrostatisk tryk på fugtisoleringen. Denne vandpåvirkningsform kan forventes ved tung jord og/eller på terræn med fald i kombination med en funktionsdygtig dræning.

Konstant vandtryk Konstant vandtryk er vand, der udefra udøver tryk på bygningen. Dette varierer med det omgivende vandspejl, fx grundvand eller vandlommer. Konstant vandtryk kan dog også forekomme, hvis det ved tung jord og/eller terræn med fald ikke er muligt at dræne eller aflede vandet på anden måde.

Jordfugt

Kortvarig vandpåvirkning

Konstant vandtryk

Materialevalg: • weber.tec 915 • weber.tec superflex 10 Se materialeforbrugslisten/produktnøglen på side 7.

3


Referencer Fields, Amager, bygget i 2003 weber.tec Superflex 100 S

Vestas, Aarhus, bygget i 2008/2009

4

Siemens, Aalborg, bygget i 2004 weber.tec Superflex 100 S


Tietgenkollegiet, Amager, bygget i 2005 weber.tec Superflex 10

Skuespilhuset, København, bygget i 2008 weber.tec Superflex 100 S

Ingeniørhuset, København, bygget i 1999 weber.tec Superflex 100 S

Aller huset, København, bygget i 2008 weber.tec Superflex 100 S

Nykredit, København, bygget i 2001 weber.tec Superflex 100 S

Nordea, København, bygget i 1995, Plastikol UDM 2S

Kontorbygninger Langelinie, bygget i 2000

Referencer: ATP Huset, København. Charlottehaven, København. Christiansbrygge, København. Frederikskajen, København. Hammershøj Kaj, København Holmen, København. Kalvebod Brygge, København. Langelinie, København. Midtermolen, København. Skejby Sygehus, Skejby. Storebælt Vestbroen. Tuborg Havn, København. Unibank Hovedsæde, København. Øresundsforbindelsen, København.

5


Fugtisolering med weber.tec 915 - 1-komponent og 2-komponent fugtisoleringsmembran

Weber.tec 915 er et af vores nye, innovative produkter. Produktet er en videreudvikling - næste generation - af vores tidligere populære produkt Superflex BG, som derfor er udgået. Weber.tec 915 er unikt, fordi produktet kan anvendes som både 1- og 2-komponent produkt. Beslutningen om hvilken version af produktet man skal bruge, kan man derfor tage direkte på byggepladsen under byggeprocessen - hvilket gør produktet meget fleksibelt. Når du bruger produktet som 1-kom-

6

ponent (uden pulvertilsætning), vil det være lidt længere om at tørre på fugtige og kolde dage (ned til + 5 0C).

tidligere i stand til at kunne modstå regn og kulde i afhærdningsprocessen inden jordtilfyldningen.

Anvendes produktet som 2–komponent (med pulvertilsætning), består produktet af henholdsvis en a-komponent (bitumen) og en b-komponent (pulver). Pulverkomponenten hældes ned i bitumenkomponenten og sammenrøres med en røremaskine (boremaskine med påsat omrører nr. 4 fra Weber).

Produktet kan både påføres manuelt (med kost) eller med sprøjte.

Når man anvender produktet som et 2-komponent produkt, opnår man den fordel, at produktet hærder hurtigere. Produktet vil derfor være

Bemærk - udstyr kan lejes ved forudbestilling.

Vores sprøjteanlæg giver en hurtig og rationel påføring. Kontakt vores konsulent eller vores ekspedition, som kan rådgive om påføringsmetode og mængde.


Materialeforbrug/produktnøgle Nedenstående forbrugsliste er vejledende. For spørgsmål kontakt: Weber på tlf. 56 18 18 56.

Vejledende materialeforbrug Fuldfladeklæbende behandling

Vejledende forbrug*

Sokkelasfalt: weber.tec 901 (bitumen) Primer: weber.tec 901 Tætning mod jordfugt: weber.tec 915 (bitumen) weber.tec Superflex 10 (bitumen) weber.tec 930 (cementbaseret) weber.tec Superflex 100 (bitumen) weber.tec Superflex 100 S (bitumen) Tætning mod kortvarigt og konstant vandtryk: weber.tec 915 (bitumen) weber.tec Superflex 10 (bitumen)** weber.tec Superflex 100 (bitumen) weber.tec Superflex 100 S (bitumen)** weber.tec 930 (cementbaseret) Flydende fugebånd, støbeskel: weber.tec Superflex 10 (bitumen) weber.tec Superflex 100 (bitumen) weber.tec Superflex 100 S (bitumen) Sokkelkant inkl. hulkel: weber.tec Superflex 10 (bitumen) weber.tec Superflex 100 (bitumen) weber.tec Superflex 100 S (bitumen) Klæber for dilatationsfugebånd med negativ vandpåvirkning: weber.tec 827-A** Isoleringspladeklæber: weber.tec Superflex 10 weber.tec Superflex 100 weber.tec Superflex 100 S (bitumen) Dilatationsfugebånd: weber.tec Superflex B 240 weber.tec Superflex B 400

Mindste lagtykkelse – tør

Glasvæv nr. 2

0,5 liter/m2

Fuldt dækkende

25 g/m² + vand (1:10)

Laserende

4 liter/m2 *3,5 liter/m2 3,5 kg 3,5 kg

3-4 mm 3 mm *4 mm *4 mm *4 mm

*5,5 liter/m2 *4,5 liter/m² *4,7 kg/m² *4,7 kg/m² 6 kg/m2

4-5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 3 mm

1,05 m2 1,05 m2 1,05 m2 1,05 m2

1,6-2 liter/lb.m 1,6-2 kg/lb.m 1,6-2 kg/lb.m

5 mm 5 mm 5 mm

0,2 x 1 m 0,2 x 1 m 0,2 x 1 m

2-3 liter/lb.m 2-3 kg/lb.m 2-3 kg/lb.m

4 mm (5 mm) 4 mm (5 mm) 4 mm (5 mm)

0,2 x 1 m 0,2 x 1 m 0,2 x 1 m

3 kg/m2

4 mm inkl. kvartssand

1-3 liter/m2 1-3 kg/m2 1-3 kg/m2

Punkt-/fuldklæbende* Punkt-/fuldklæbende* Punkt-/fuldklæbende*

1 m x 0,240 m 1 m x 0,400 m

Monteres i membran Monteres i membran

5 mm 5 mm 5 mm

* Der må påregnes ca. 1-2 kg/m² merforbrug afhængigt af overfladens beskaffenhed og opgaven. ** Produkter til fastklæbning af dilatationsfugebånd. Henvendelse til Weber for konsulentbistand ved valg af tætningssystem.

7


Skuespilhuset, København, bygget i 2008

Saint-Gobain Weber A/S Kundeservicecenter - Jylland: Hjaltevej 20, Skovby 8464 Galten Tlf.: 70 11 11 72 Fax: 86 94 54 60

Saint-Gobain Weber A/S Kundeservicecenter - Sjælland: Silovej 3, Karlstrup 2690 Karlslunde Tlf.: 56 18 18 56 Fax: 56 18 18 01

Forskning og udvikling sikrer høj kvalitet Vi prioriterer teknisk dokumentation højt, og vores dokumentation hører derfor til blandt markedets bedste. Det skyldes ikke mindst et omfattende teknisk bagland, som yder support til alle Webers afdelinger. Vi stiller skrappe krav til os selv, lige fra den første kontakt med vores kunder til alt er afleveret på byggepladsen. Vi har vores egne specialudstyrede laboratorier i tilknytning til de enkelte fabrikker, der kontrollerer produktion og produkter i alle processer.

www.weber.dk Saint-Gobain Weber A/S Randersvej 75, Hinge DK-8940 Randers SV Tel.: +45 56 18 18 56 Fax: +45 56 18 18 03

Weber er kendt som førende leverandør af kvalitetssikrede løsninger til byggeriet, udviklet i tæt samarbejde med kunder og samarbejdspartnere. Fra kælder til skorsten - fra nybyggeri til renovering.

2011.05/SIF

Saint-Gobain Weber A/S - din leverandør inden for naturlige byggeprodukter Weber er del af Saint-Gobain, som er en af verdens største industrikoncerner med byggeprodukter. Weber producerer og leverer produkter, løsninger og udstyr fra fabrikker verden over. Vi er en af byggebranchens største og mest erfarne leverandører af mineralsk baserede byggematerialer. Alle vores produkter er fremstillet af naturlige råstoffer som ler, sand, kalk og cement. Vi mener nemlig, at det bedste byggeri er det, som både er i harmoni med mennesker og miljø. Vi forsøger derfor at skabe balance mellem materialer, miljø og de mennesker, der skal bo og arbejde i de færdige bygninger. Inden for dette område satser vi målrettet på at opsamle knowhow og produktudvikle vores løsninger.

Deitermann - den optimale vandtætning  

Optimal vandtætning med Deitermann.

Deitermann - den optimale vandtætning  

Optimal vandtætning med Deitermann.