Page 1

çözüm rehberi


Çözüm Rehberi 2014%|OPçQGHNVL 6HUDPLN8\JXODPDODUÇ %|OPçQGHNVL <]H\7HéKLVL 16 Problem / Çözüm hUQ6HoLP7DEORODUÇ 'HU]'ROJXODUÇQGD7UN6WDQGDUGÇ 6HUDPLN<DSÇéWÇUÇFÇODUÇQGD7UN6WDQGDUGÇ hUQ%LOJLOHUL 'HU]'ROJX5HQNOHUL

'Çé&HSKH 8\JXODPDODUÇ

'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP 8\JXODPDODUÇ

%|OPçQGHNVL <]H\7HéKLVL 128 Problem / Çözüm hUQ%LOJLOHUL 'Çé&HSKH7HNVWU6HoHQHNOHUL

%|OPçQGHNVL 164 Problem / Çözüm ZHEHUPDQWRODPDVLVWHPL hUQ%LOJLOHUL

:BQ‘ĆU‘SNB)BSÎMBS‘

"LSJMJL&TBTM‘%‘Ć$FQIF,BQMBNBMBS‘

4UBOEBSU:BQ‘ĆU‘S‘D‘MBS weber.kol SRÇ max

82

ZHEHUWH[SODVWAquabalance

138

weber.therm A1

178

weber.kol FERMAFIX

84

ZHEHUWH[SODVWVLOweber.therm YP

184

weber.kol SRK

86

weber.tex UV flex

148

:à[FZ4‘WBMBS‘

ZHEHUNRO65.NRQIRUZHEHUWH[5/;VLOweber.therm B1

180ZHEHUWKHUP%NDOÇQ

 186

ZHEHUNRO65.NRQIRUNRQVDQWUH

90

ZHEHUWH[*51VLO

ZHEHUNRO65.NDOÇQ±JNFOUP&TBTM‘%‘Ć$FQIF,BQMBNBMBS‘

weber.therm SV

ZHEHUPLQ"LSJMJL:BQ‘ĆU‘SNB)BSD‘WF:à[FZ4‘WBT‘

ZHEHUNROSRUVHOHQZHEHUPLQweber.therm flex

ZHEHUNROJUDQLIOH[NRQIRUZHEHUPLQ&ZHEHUNROIOH[NRQIRUZHEHUPLQGHNRZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH

100

%‘Ć$FQIF#PZBMBS‘

:àLTFL1FSGPSNBOTM‘:BQ‘ĆU‘S‘D‘MBS

½[FM,VMMBO‘N"NBÎM‘:BQ‘ĆU‘S‘D‘MBS

ZHEHUWH[$.5ç/ZHEHUNROUDSLGZHEHUWH[6ç/weber.kol fix

104

ZHEHUWH[08/7,&2/25weber.prim TG 5

106

"TUBSMBSWF:BSE‘ND‘ÃSàOMFS

±JNFOUP&TBTM‘%FS[%PMHVMBS‘ ZHEHUMRLQW'd0ZHEHUMRLQW'=5ZHEHUMRLQW6ç/ZHEHUMRLQWIOH[&QPLTJ&TBTM‘4FSBNJL:BQ‘ĆU‘S‘D‘MBS‘ WF%FS[%PMHVMBS‘ weber EP 800

118

:BSE‘ND‘ÃSàOMFS ZHEHUGHU]NRUX\XFXZHEHUVHUDPLNNRUX\XFXZHEHUoLPHQWRWHPL]OH\LFLZHEHUOHNHoÇNDUÇFÇ2

www.weber.com.tr

ZHEHUSULP&weber.prim extra

159

188


Ă&#x2021;ĂśzĂźm Rehberi 2014%|O PçQGHNVL 6X<DOĂ&#x2021;WĂ&#x2021;P8\JXODPDODUĂ&#x2021;

7HNQLN8\JXODPDODU

=HPLQ6LVWHPOHUL

%|O PçQGHNVL 194 Problem / Ă&#x2021;ĂśzĂźm hU Q6HoLP7DEORODUĂ&#x2021; hU Q%LOJLOHUL

%|O PçQGHNVL 244 Problem / Ă&#x2021;ĂśzĂźm hU Q6HoLP7DEORVX hU Q%LOJLOHUL

%|O PçQGHNVL 312 Problem / Ă&#x2021;ĂśzĂźm hU Q%LOJLOHUL

BETON TAMÄ°R VE KORUMA SÄ°STEMLERÄ°

#JUĂ N&TBTMÂ&#x2018;4V:BMÂ&#x2018;UÂ&#x2018;NĂ&#x192;SĂ OMFSJ weber.dry 706 (Plastikol UDM1)

206

weber.dry 906 (Plastikol UDM 2)

208

weber.tec 915

210

weber.tec 911

212

weber.tec 905

213

&MBTUPNFSJL3FĂ&#x17D;JOF&TBTMÂ&#x2018;4V:BMÂ&#x2018;UÂ&#x2018;N Ă&#x192;SĂ OMFSJ weber.dry SS-5 weber.dry FDF

214 216

ÂąJNFOUP&TBTMÂ&#x2018;4V:BMÂ&#x2018;UÂ&#x2018;NĂ&#x192;SĂ OMFSJ weber.dry SS-7

218

weber.dry SS-8

220

weber.dry SS-10

222

weber.dry UV coat

224

weber.tec Superflex D 2

226

weber.dry DS

228

weber.dry 2K CRS

230

weber.dry rapid stop

232

&NQSFOZFĂ&#x192;SĂ OMFSJ weber emprenye

234

"TUBSMBSWF4V:BMÂ&#x2018;UÂ&#x2018;N#BOUMBSÂ&#x2018; weber.prim V

216

weber.prim max

235

weber Superflex B 240

236

weber Superflex B 400

236

weber Superflex A 200

237

weber Superflex A 300

237

weber kĂśĹ&#x;e bant 100 (Superflex 50/3) 238 weber kĂśĹ&#x;e bant 120 (Superflex 75/4) 238

ÂąJNFOUP&TBTMÂ&#x2018;#FUPO5BNJSWF 5FTWJZF)BSĂ&#x17D;MBSÂ&#x2018; weber.tec RM1 258 weber.tec RM2 260 weber.rep FN 262 weber.rep MA 200 264 weber.rep HKS 266 ÂąJNFOUP&TBTMÂ&#x2018; ,PSP[ZPO½OMFZJDJWF #BÄ&#x2C6;MBZÂ&#x2018;DÂ&#x2018;,BQMBNBWF"TUBS.BM[FNFMFSJ weber.rep AD 268 ÂąJNFOUP&TBTMÂ&#x2018;(SPVUWF .POUBK)BSĂ&#x17D;MBSÂ&#x2018; weber.rep grout 270 weber.rep grout rapid 272 weber.tec fix 274 #FUPO&OKFLTJZPO.BM[FNFMFSJ weber.tec 944 275 &QPLTJWF&QPLTJ"LSJMBU&TBTMÂ&#x2018; "OLSBKWF5BNJS.BM[FNFMFSJ weber ankraj EA 276 weber EP bond 278 weber.tec 793 280 weber.tec 793 3K 280 #FUPO5FTWJZF)BSĂ&#x17D;MBSÂ&#x2018; weber.tec R 282 weber.tec RK 283 :Ă [FZ5FTWJZF)BSĂ&#x17D;MBSÂ&#x2018;WF.BDVOMBSÂ&#x2018; weber.tec dolgu 284 weber.tec saten 286 weber.tec RF 288 weber.tec RM 290 weber.tec GB 292 )B[Â&#x2018;S4Â&#x2018;WBMBS weber.dress L 294 weber.dress H 295 #SĂ U#FUPO"TUBSMBSÂ&#x2018; weber.prim BT 296 weber.prim BT-A 297

Ĺ&#x17E;ANTÄ°YE YARDIMCI MALZEMELERÄ° 4Â&#x2018;WBWF)BSĂ&#x17D;,BULÂ&#x2018;MBSÂ&#x2018; weber 10 weber 20 weber antifreeze weber latex ,BMÂ&#x2018;Q"ZÂ&#x2018;SÂ&#x2018;DÂ&#x2018;MBS weber KA 1000 weber KA 2000 ,Ă S.BM[FNFMFSJ weber kĂźr A

MASTÄ°KLER

4JMJLPO,BVĂ&#x17D;VL&TBTMÂ&#x2018;.BTUJLMFS weber silikon 1PMJĂ SFUBO&TBTMÂ&#x2018;.BTUJLMFS weber PU 2A )JCSJU1PMJNFS&TBTMÂ&#x2018;.BTUJLMFS weber HP 3A

:Ă [FZ4FSUMFÄ&#x2020;UJSJDJMFS weber.floor YS 1

316

weber.floor YS 4

318

weber.floor YS 6

320

ÂąJNFOUP&TBTMÂ&#x2018; ,FOEJMJÄ&#x2C6;JOEFO:BZÂ&#x2018;MBOÄ&#x2026;BQMBS weber.floor R

322

ÂąJNFOUP&TBTMÂ&#x2018; ,FOEJMJÄ&#x2C6;JOEFO:BZÂ&#x2018;MBO &OEĂ TUSJZFMWF%FLPSBUJG;FNJO,BQMBNBMBSÂ&#x2018; weber.floor 4650

324

weber.floor 4610

325

weber.floor 4660 (Marine Elastic) "TUBSMBS

326

weber.prim N

322

weber.floor 4716

327

ço&HSKH8\JXODPDODUĂ&#x2021; %|O PçQGHNVL hU Q%LOJLOHUL

Ä&#x2030;Ă&#x17D;$FQIF#PZBMBSÂ&#x2018; weber.deko ex

330

298 299 300 301

weber.deko elit

331

weber.deko plastik

332

weber.deko tavan

333

302 303

"TUBSMBS weber.prim saten

334

304

weber.prim klasik

334

305 306 308

www.weber.com.tr

3


Çözüm Rehberi 20143UREOHPd|]PçQGHNVL 6HUDPLN8\JXODPDODUÇProblem Çözüm 6HUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇODUÇQGDX\JXQ\DWDNNDOÇQOÇæÇQÇQVDæODQPDVÇ%\NER\XWOXNDSODPDPDO]HPHOHULLOH]HPLQHX\JXODPD\DSÇOPDVÇ'RæDOWDéX\JXODPDVÇ

%R]XN]HPLQOHUGHVHUDPLNX\JXODPDVÇ3U]V]YHVXHPLFLOLæLGéN\]H\OHUGHVHUDPLNX\JXODPDVÇ'HU]GROJXX\JXODPDODUÇQGDNDUéÇODéÇODELOHFHNGXUXPODU.RQIRUOXELUVHUDPLNX\JXODPDVÇQDVÇO\DSÇOÇU"%R]XN]HPLQOHU]HULQHVHUDPLNX\JXODPDVÇYH\DGRæDOWDéNDSODPDX\JXODPDVÇQDVÇO\DSÇOÇU"%\NHEDWO°NDSODPDODU°QGRæUXX\JXODPDVÇQDVÇO\DSÇOÇU"%DONRQYHWHUDVODUGDVHUDPLNQDVÇOG|éHQLU"$OWWDQÇVÇWPDOÇ]HPLQOHUGHVHUDPLNQDVÇOG|éHQLU"$OoÇOHYKD]HULQHX]XQ|PUOELUVHUDPLNX\JXODPDVÇQDVÇO\DSÇOÇU"*UDQLWVHUDPLNGRæDOWDéJLELKDVVDVNDSODPDODUÇQOHNHOHQPHGHQNROD\FDGHU]OHQPHVLQDVÇOVDæODQÇU"*UDQLWVHUDPLNQDVÇOG|éHQLU"

0HWDOILEHUJODVVJLELIDUNOÇ\]H\OHUHVHUDPLNQDVÇOG|éHQLU",VÇ\DOÇWÇPVLVWHPL]HULQHVHUDPLNX\JXODPDVÇQDVÇO\DSÇOÇU"=LIWOL\]H\OHU]HULQHVHUDPLNQDVÇOG|éHQLU"dRNNÇVDVUHGHNXOODQÇPDDoÇODFDNPHNDQODUGDVHUDPLNWDGLODWÇQDVÇO\DSÇOÇU"6HUDPLNNDSOÇHVNLELU]HPLQ]HULQH\HQLVHUDPLNQDVÇOG|éHQLU"%R\DOÇYH\DVHUDPLNNDSOÇELUGXYDUD\HQLVHUDPLNQDVÇOG|éHQLU"$KéDSG|éHPH]HULQHVHUDPLNQDVÇOG|éHQLU"'ÇéFHSKHOHUGHE\NER\XWOXVHUDPLNOHUQDVÇOX\JXODQÇU"=RUNRéXOODUDPDUX]NDODQRUWDPODUGDVHUDPLNQDVÇOG|éHQLU"+DYX]GDX]XQ|PUO\DOÇWÇPYHVHUDPLNX\JXODPDVÇQDVÇO\DSÇOÇU".LUOHQPHOHUHNDUéÇX]XQ|PUOGHU]X\JXODPDVÇQDVÇO\DSÇOÇU"6HUDPLNNDSODPDODUYHGHU]GROJXODUÇNLUOHQPHOHUGHQQDVÇONRUXQDELOLUYHNLUOHQHQOHUQDVÇOWHPL]OHQHELOLU"'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇProblem Çözüm

4

'ÇéFHSKHOHUGHÇVÇ\DOÇWÇPVLVWHPOHULLoLQHQX\JXQNDSODPDWUKDQJLVLGLU".X]H\FHSKHOHUGHX]XQ|PUOELU\HQLOHPHQDVÇOVDæODQÇU"(VNLER\DOÇGÇéFHSKHOHUGHX]XQ|PUOELU\HQLOHPHQDVÇOVDæODQÇU"'ÇéFHSKHOHUGH\DSÇVDOROPD\DQoDWODNODUX\JXQELUNDSODPDNXOODQÇODUDNQDVÇOJLGHULOLU"(VNLNDSODPD\ÇND]ÇPDGDQ\HQLELUGÇéFHSKHNDSODPDVÇQDVÇOX\JXODQÇU"www.weber.com.tr


Çözüm Rehberi 20143UREOHPd|]PçQGHNVL 'Çé&HSKH,V°<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇProblem Çözüm 7HNELUVLVWHPOHÇVÇ\DQJÇQYHVHV\DOÇWÇPÇQDVÇOVDæODQÇU"'ÇéFHSKHÇVÇ\DOÇWÇPVLVWHPLX\JXODPDODUÇQGDNULWLNQRNWDODUGDQHJLEL|]HO|QOHPOHUDOÇQPDOÇGÇU"'ÇéFHSKHÇVÇ\DOÇWÇPVLVWHPOHUL\]H\OHULQGHNLGDOJDODQPDODUQDVÇOJLGHULOLU"'ÇéFHSKHGHNRUDWLISURILOOHULQDVÇOX\JXODQPDOÇGÇU"1HGHQPDQWRODPDJHUHNOLGLU"

6X<DO°W°P8\JXODPDODU°Problem Çözüm :HEHUKDYX]o|]POHUL

7HPHOSHUGHGXYDUODULoLQVX\DOÇWÇPVLVWHPL 7HPHOOHULoLQVX\DOÇWÇPVLVWHPL%RGUXPNDWODUÇLoLQUXWXEHWVX\DOÇWÇPVLVWHPL<]PHKDYX]ODUÇLoLQVX\DOÇWÇPVLVWHPL*H]LOHQWHUDVoDWÇODULoLQVX\DOÇWÇPVLVWHPL*H]LOPH\HQWHUDVoDWÇODULoLQVX\DOÇWÇPVLVWHPL,VODNPHNDQODULoLQVX\DOÇWÇPVLVWHPL(VNLVHUDPLNNDSOÇ\]H\OHULoLQVX\DOÇWÇPVLVWHPL7HNQLN8\JXODPDODUProblem Çözüm dHéLWOLDODQODUGDNLVX\DOÇWÇPÇX\JXODPDODUÇ|QFHVLQGHHWNLQ\]H\KD]ÇUOÇæÇYHWDPLULQDVÇO\DSÇOPDOÇGÇU"6DELWGXUPDVÇJHUHNHQPDNLQHYLQoJLELDæÇU\NOHULQEHWRQDDQNUDMODPDVÇQDVÇOROPDOÇGÇU".ÇUÇOPÇéGRQDWÇOÇEHWRQODUQDVÇOWDPLUHGLOLU"0HNDQLNPRQWDMLOHVDELWOHQHQoLPHQWRHVDVOÇSUHNDVWOHYKDODUÇQWHVYL\HVLQDVÇO\DSÇOÇU"(VNLVHUDPLNNDSOÇÇVODNPHNDQODUGDVHUDPLNOHUV|NOPHGHQER\DYH\DGHNRUDWLIGXYDU NDæÇGÇX\JXODPDVÇQDVÇO\DSÇOPDOÇGÇU"%UWEHWRQ\]H\OHUHDOoÇX\JXODPDVÇQDVÇO\DSÇOÇU"=HPLQ6LVWHPOHULProblem Çözüm =HPLQOHULQWHVYL\HVL\DSÇOÇUNHQD\QÇ]DPDQGDGHNRUDWLIELUVRQNDWNDSODPDVÇHOGHHGHELOPHNLoLQ KDQJLUQOHUVHoLOPHOLGLU"39&KDOÇODPLQDWSDUNHJLELNDSODPDPDO]HPHOHUL|QFHVL]HPLQWHVYL\HVLQDVÇOVDæODQPDOÇGÇU"

 

www.weber.com.tr

5


isinizi destekleyen dünya çapında bir uzmanlık

BINA INSAATLARI VE V E TADILATLARDA

49 ÜÜLKEDE LKEDE

YENILIKCI Y ENILIKCI C CÖZÜMLER ÖZÜMLER


Saint-Gobain Weber, GQ\DQÇQLONéLUNHWLDUDVÇQGD\HU DODQSaint-Gobain Grubu©QXQHQGVWUL\HOKDUoODUDODQÇQGD IDDOL\HWJ|VWHUHQéLUNHWLGLUSaint-GobainWPGQ\DGD DQDLéNROXQGDIDDOL\HWOHULQLVUGUPHNWHGLU ‡<DSÇhUQOHUL (QGVWUL\HO+DUoODU$OoÇç]RODV\RQ%RUX 'Çé&HSKHhUQOHUL

‡<HQLOLNoL0DO]HPHOHU ']&DP<NVHN3HUIRUPDQV hUQOHUL$éÇQGÇUÇFÇODU3ODVWLN&DP(O\DI ‡<DSÇ0DO]HPHOHUL'DæÇWÇPÇ 5DDE.DUFKHU3RLQW3 /DSH\UH

‡$PEDODM

\ÇOÇQGDNXUXOPXéRODQ6DLQW*REDLQ:HEHUONHGH\DNODéÇNoDOÇéDQǁUHWLP WHVLVLYHDUDéWÇUPDPHUNH]LLOHHQGVWUL\HOKDUoODUDODQÇQGDIDDOL\HWJ|VWHUPHNWHROXSGÇé FHSKHNDSODPDODUÇYHWHNQLNKDUoODUNRQXVXQGDX]PDQVHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇODUÇQGDGQ\DOLGHULGLU 7UNL\H©GH\ÇOÇQGDQEHULIDDOL\HWJ|VWHUHQ:HEHUNXUXOXéXQGDQEXJQHVHNW|UGHNDOLWHYH JYHQLOHDQÇOPDNWD7UNL\H©QLQKHUQRNWDVÇQGDNLéDQWL\HOHUGH\DSÇ\]H\OHULLOHLOJLOLVRUXQODUD NHVLQo|]POHUJHWLUPHNWHJHQLéUQ\HOSD]HVLQGHNL|]HODPDoOǁUQOHULOHKHUWUOVRUXQX o|]PHXODéWÇUPDNWDGÇU 6HUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇODUÇYHGHU]GROJXODUÇGÇéFHSKHER\DYHNDSODPDODUÇGÇéFHSKHÇVÇ\DOÇWÇP VLVWHPOHULVX\DOÇWÇPUQOHULWDPLUWHVYL\HUQOHULYHLoFHSKHER\DODUÇJLELJHQLéUQ SRUWI|\QHVDKLSRODQ:HEHU0DUW©GH0D[LW*UXEX©QXQ6DLQW*REDLQWDUDIÇQGDQWP GQ\DJHQHOLQGHVDWÇQDOÇQPDVÇVRQUDVÇQGDEHWRQWDPLUYHNRUXPDVLVWHPOHULéDQWL\H\DUGÇPFÇ PDO]HPHOHULPDVWLNOHUYH]HPLQVLVWHPOHULJLEL\HQLUQJUXSODUÇQÇGDSRUWI|\QHHNOH\HUHN o|]PVHoHQHNOHULQLGDKDGDJHQLéOHWPLéWLU:HEHU7UNL\H©GHWRSODPIDEULNDE|OJH WHPVLOFLOLæL©H\DNÇQED\LYHJoOVDWÇéHNLELLOHKL]PHWYHUPHNWHGLU :HEHUELULONHRODUDNEHQLPVHGLæL\HQLYHUHNDEHWoLo|]POHUKHGHIOH\HQ\DSÇVÇQÇPéWHUL PHPQXQL\HWLQL|QGHWXWDUDN,62EHOJHVLLOHWHVFLOOHPLéWLU 0éWHULOHULLoLQ¦NDOLWHOLUQYHVWQKL]PHWDQOD\ÇéǧQÇEHQLPVHPLéRODQ:HEHU¦LQVDQDYH \DéDGÇæÇoHYUH§\HYHUGLæL|QHPLGHJ|VWHUHELOPHNLoLQ,62dHYUH<|QHWLP6LVWHPLLOH 2+6$6çé6DæOÇæÇYH*YHQOLæL<|QHWLP6LVWHPL©QLWHVLVOHULQGH\DSÇODQGÇUDUDNPHYFXW,62 .DOLWH<|QHWLP6LVWHPL©QHHQWHJUHHWPLéWLU

8

www.weber.com.tr


1

:HEHULOHoDOÇéPDN NROD\GÇU 0éWHULOHULQLQ:HEHU©HRODQJYHQLRQODUÇQ:HEHU©GHQ EHNOHGLæLJYHQLOLUEHQ]HUVL]YH|QHPOLV|]HGD\DOÇGÇU žPéWHULOHULQLQ]DPDQND]DQPDVÇQD\DUGÇPFÇROXU žo|]POHULPéWHULOHULQLQoDOÇéPDVÇQÇGDKDUDKDWKDOHJHWLULU žPéWHULOHULQHJYHQYHULU

d|]P+DWWÇ\HQLOHQGL

ZZZZHEHUFRPWU \HQLOHQGL

:HEHUFHELQL]GH èLPGLL3KRQHYH$QGURLG©OHUGHž

7UNL\HoDSÇQGDIDEULND

ZZZZHEHUFRPWU

9


2

:HEHUPéWHULOHULQLQ \DSWÇæÇLéL ELOLU ž:HEHUoDOÇéDQODUÇPéWHULOHULQLQJQONLéOHULQLELOLU ž:HEHUPéWHULOHULQLX]PDQODéWÇUÇUYHJYHQLOLUNÇODU ž:HEHUPéWHULOHULQLQLéOHULQLL\L\DSPDVÇQD\DUGÇPHGHU

d|]P(NLEL

d|]P5HKEHUL

10

www.weber.com.tr


3

:HEHUPéWHULOHULQLQLéOHULQL JHOLéWLUPHOHULQH\DUGÇPFÇROXU ž:HEHUED\LOHULQLQ\HQLPéWHULOHUND]DQPDVÇQD\DUGÇPFÇROXU ž:HEHUPéWHULOHULQLQPHYFXWLéOHULQGHQGDKDoRN ND]DQPDODUÇQD\DUGÇPFÇROXU žPéWHULOHULQLQLéOHULQLQJHOHFHNWHGHVUHNOLOLæLQLVDæODPDNLoLQ \DUGÇPFÇROXU žPéWHULOHULQLQULVNOHULQLHQD]DLQGLUPHOHULQH\DUGÇPHGHU

%D\LYH8VWD3RUWDOÇ ZZZZHEHUL]FRP \HQLOHQGL

<HQLOLNoLhUQOHU

%D\L6DWÇé(NLEL(æLWLPOHUL YH.DUDU9HULFLOHUçoLQ7RSODQWÇODU

www.weber.com.tr

11


12

www.weber.com.tr


6(5$0ç. UYGULAMALARI <]H\7HéKLVL

sf. 14

Problem / Çözüm

sf. 16

hUQ6HoLP7DEORODUÇ

sf. 70

'HU]'ROJXODUÇQGD7UN6WDQGDUGÇ

sf. 76

6HUDPLN<DSÇéWÇUÇFÇODUÇQGD7UN6WDQGDUGÇ

sf. 78

hUQ%LOJLOHUL

sf. 82

'HU]'ROJX5HQNOHUL

sf. 123

www.weber.com.tr

13


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

6HUDPLNX\JXODPDODUÇQGD\]H\WHéKLVL Kontrol edilmesi gereken 7 kilit nokta 6DæOÇNOÇELUVHUDPLNX\JXODPDVÇLoLQX\JXODPD\DSÇODFDN\]H\LQL\LWHéKLVHGLOPHVLYH KD]ÇUODQPDVÇHQ|QHPOLNRéXOODUGDQELULGLU <]H\G]JQVDæODPWHPL]ROPDOÇYHJHUHNWLæLéHNLOGHDVWDUODQPDOÇGÇU  <h=(<'h=*h1/håh

 <h=(<6(57/çåç

7HNQLNYHHVWHWLNDoÇGDQL\LVRQXo DODELOPHNLoLQX\JXODPD\DSÇODFDN]HPLQ WHUD]LGHROPDOÇGÇU

8\JXODPDGDQVRQUDVHUDPLNOHULQ\]H\GHQ D\UÇOPDPDVÇYH]HPLQoDWODNODUÇQÇQ ROXéPDPDVÇLoLQ]HPLQVDæODPROPDOÇGÇU

<]H\G]JQOæQDVÇONRQWUROHGLOLU"

<]H\G]JQOæQDVÇONRQWUROHGLOLU"

1.1<]H\LQG]JQOæ PHWUHOLNELUPDVWDULOHNRQWURO HGLOPHOLYHPDVWDUGDQVDSPDODU PP©\LDéPDPDOÇGÇU%X|Oo \RæXQWUDILæHPDUX]]HPLQOHU LoLQPP©GLU

2.16LYULXoOXELUDOHWLOHELUoRN QRNWDGDQJHOLéLJ]HOoL]JLOHU oL]LOHUHN]HPLQLQVDæODPOÇæÇ NRQWUROHGLOPHOLGLU

1.2 1 m©OLNELUDODQGDVDSPDODU ©QLQDOWÇQGDLVHE|OJHVHO RQDUÇP\DSÇOPDOÇGÇU6DSPDODU EXRUDQÇQ]HULQGHLVHJHQHO RQDUÇP\DSÇOPDOÇGÇU

2.2dHNLoYH\DPXUo\DUGÇPÇLOH HVNLéDSYHoLPHQWRHVDVOÇVÇYDODU LoLQIDUNOÇGHULQOLNOHUGH]HPLQLQ VDæODPOÇæÇNRQWUROHGLOPHOLGLU

 <h=(<6$å/$0/,å, $KéDS]HPLQOHUYHG|éHPHOHUEHWRQ YH\DVHUDPLNG|éHOL]HPLQOHUHJ|UHGDKD KDUHNHWOLGLU$KéDSG|éHPHQLQ]HULQH VHUDPLæLQVDæOÇNOÇX\JXODQDELOPHVLLoLQ \]H\LQVDæODPYHG]JQROPDVÇJHUHNLU

 <h=(<(0ç&ç/çåç (PLFLOLæL\NVHN\]H\OHUGH\DSÇéWÇUPD KDUFÇQÇQHUNHQNXUXPDYHG|NOPHULVNL RUWDGDQNDOGÇUÇOPDOÇGÇU <]H\HPLFLOLæLQDVÇONRQWUROHGLOLU"

<]H\VDæODPOÇæÇQDVÇONRQWUROHGLOLU"

problem / çözüm

3.1%XWHVWVDGHFHDKéDS \HUG|éHPHVLYHSDUNHLoLQ JHoHUOLGLU

3.2h]HULQGH\UQGæQGHSDUNHYH\D G|éHPHR\QDPDPDOÇGÇU(OOHEDVWÇUÇOGÇæÇQGD ELUOHéPHQRNWDODUÇWLWUHéLP\DSPDPDOÇ YHR\QDPDPDOÇGÇU$NVLGXUXPGDSDUNH VDELWOHQPHOLYHJHUHNL\RUVDEHQ]HUELU PDO]HPHLOHRQDUÇOPDOÇGÇU

14

www.weber.com.tr

4.1<]H\VXLOHKDILIoH ÇVODWÇOPDOÇGÇU

4.26XGDNLNDGDQGDKD NÇVDVUHGH\]H\WDUDIÇQGDQ HPLOLUVH¦oRNHPLFL§RODUDN NDEXOHGLOPHOLYHZHEHUSULP NODVLNLOHDVWDUODPD\DSÇOPDOÇGÇU


(VNLX\JXODPDKDWDODUร‡\HQLX\JXODQDFDN VHUDPLN\DSร‡รฉWร‡Uร‡Fร‡Vร‡Qร‡Q\ย]H\GHQ D\Uร‡OPDVร‡QDQHGHQRODELOHFHรฆLLoLQ JLGHULOPHOLGLU

 <h=(<7(0รง=/รงรฅรง 6DรฆOร‡NOร‡ELUX\JXODPDLoLQ\ย]H\WHPL] ROPDOร‡Gร‡U <ย]H\WHPL]OLรฆLQDVร‡ONRQWUROHGLOLU"

<ย]H\DGHUDQVร‡QDVร‡ONRQWUROHGLOLU" 5.16HUDPLNG|รฉHOL\ย]H\OHUGH oHNLoYH\DVSDWXOD\DUGร‡Pร‡LOHHVNL VHUDPLNOHULQ]HPLQLWXWXS WXWPDGร‡รฆร‡NRQWUROHGLOPHOLGLU

5.2dXNXUNร‡Vร‡PODUร‡QRQDUร‡Pร‡YHR\QD\DQ VHUDPLNOHULQ\HQLGHQ\DSร‡รฉWร‡Uร‡OPDVร‡JHUHNOLGLU

5.3%R\DOร‡\ย]H\OHUGHER\DQร‡QVDรฆODPOร‡รฆร‡Qร‡NRQWURO HWPHNLoLQEร‡oDN\DGDIDOoDWD\DUGร‡Pร‡LOHER\D\ร‡ NHVHUHNNDUHOHPH\|QWHPLX\JXODQPDOร‡Gร‡U[ FPยฉOLNELUDODQLoHULVLQGH[PPยฉOLNNDUHOHU ROXรฉWXUXOPDOร‡Gร‡U

6.16SDWXOD\DUGร‡Pร‡\ODWยP DOoร‡ER\DYVNDOร‡QWร‡ODUร‡ WHPL]OHQPHOLGLU0HYFXWPDUOH\ DKรฉDSYHHVNLER\DOร‡\ย]H\ L\LFHWHPL]OHQGLNWHQVRQUD ZHEHUSULP7*X\JXODQPDOร‡Gร‡U

6HUDPLN8\JXODPDODUร‡

 <h=(<$'(5$16,

6.2<ย]H\GHEXOXQDQWXWNDO YENDOร‡QWร‡ODUร‡WDPDPHQ WHPL]OHQPHOLGLU7HPL]OHQGLNWHQ VRQUDDNULOLNED]Oร‡ELWยPOย YHHSRNVLED]Oร‡NDOร‡QWร‡ODU ย]HULQHZHEHUSULP7* X\JXODQPDOร‡Gร‡U 6.3<ย]H\GHEXOXQDQYHUQLN EDOPXPXYENDOร‡QWร‡ODU ND]ร‡QDUDNYHKDWWDVLVWUH \DSร‡ODUDNWHPL]OHQPHOLGLU7R]ODU \ร‡NDQร‡S]HPLQNXUXGXNWDQ VRQUDZHEHUSULP7* X\JXODQPDOร‡Gร‡U 6.4%HWRQ\ย]H\GHEXOXQDQ \DSร‡รฉPD\ร‡D]DOWร‡Fร‡WยPNDOร‡QWร‡ODU \ยNVHNEDVร‡QoOร‡\ร‡NDPD NXPODPDPHWRGXYH\DoHOLNWHO Iร‡UoDLOHWHPL]OHQPHOLGLU

5.4.ยoยNNDUHOHULQยฉL G|NยOPย\RUVDER\DVDรฆODP NDEXOHGLOPHOLDNVLKDOGH ER\DOร‡\ย]H\PHNDQLNRODUDN V|NยOPHOLGLU

(VNLX\JXODPDKDWDODUร‡\HQLX\JXODQDFDN VHUDPLN\DSร‡รฉWร‡Uร‡Fร‡Vร‡Qร‡Q\ย]H\GHQ D\Uร‡OPDVร‡QDQHGHQRODELOHFHรฆLLoLQ JLGHULOPHOLGLU <ย]H\DGHUDQVร‡QDVร‡ONRQWUROHGLOLU" 7%UยWEHWRQJLELHPLFLOLรฆL\ยNVHN ]HPLQOHUIร‡UoDLOHVXVHUSLOHUHN QHPOHQGLULOPHOLGLU$Ooร‡EORN DOoร‡OHYKDDOoร‡Vร‡YDJLEL\ย]H\OHUH ZHEHUSULPVDWHQX\JXODQPDOร‡Gร‡U www.weber.com.tr

15

problem / รงรถzรผm

 <h=(<รง11(0/(1'รง5รง/0(6รง9($67$5/$10$6,


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

6HUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇODUÇQGDX\JXQ\DWDN NDOÇQOÇæÇQÇQVDæODQPDVÇ 6HUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇODUÇ\ODVDæODQDQNDSODPD\DWDæÇQÇQNXOODQÇODQNDSODPDPDO]HPHVLQLQ \DSÇéWÇUÇOPDVÇQÇQGÇéÇQGDGDIDUNOÇIRQNVL\RQODUÇYDUGÇU<]H\LOHNDSODPDQÇQKDUHNHW IDUNOÇOÇNODUÇQGDQGRæDQSUREOHPOHUL|QOHU\]H\LVX\XQHWNLVLQGHQNRUXUYH\]H\GHNLWHVYL\H G]HQVL]OLNOHULQLQNDSDWÇOPDVÇQD\DUGÇPFÇROXU+DWDOÇX\JXODQPÇéNDSODPD\DWDæÇQÇQ\DUDWDFDæÇ SUREOHPOHULVHéXéHNLOGHVÇUDODQDELOLU

™

.DSODPD\DWDæÇQÇQEQ\HVLQGHNLERéOXNODUGHU]GROJXODUÇQÇQLoLQHQIX] HGHQVX\XQX\JXODPD\]H\LQHXODéPDVÇQDQHGHQROXU

%XGXUXPEDQ\RODUGDNINRNXVX ROXéWXUDELOLUYH\DVXJHoLéLVÇ]ÇQWÇ NDQDOODUÇQÇJHQLéOHWHELOLU+DWWDVHUDPLNLOH \]H\DUDVÇQGDNDODQVXGRQXSJHQOHéHUHN VHUDPLNOHUL\]H\GHQD\ÇUDELOLU

š

.DSODPD\DWDæÇQÇQEQ\HVLQGHNLERéOXNODU]HPLQLQRNWDVDO\NOHUHNDUéÇ KDVVDVODéWÇUÇU

problem / çözüm

6HUDPLNNDSODPDPDO]HPHOHULNÇUÇOJDQ \DSÇ\DVDKLSWLU%XQHGHQOHX\JXQ ELUNDSODPD\DWDæÇLOHWDPRODUDN GHVWHNOHQPHPLéVHUDPLNDODQODUÇVDQGDO\H D\DæÇYH\D\NVHNWHQGéHQELUFLVLP JLELQRNWDVDO\NOHUHPDUX]NDOGÇæÇQGD oDWODPDYH\DNÇUÇOPDODUROXéDELOLU

›

.DSODPD\DWDæÇQÇQNDOÇQOÇæÇGD|QHPOLGLU

œ

.DSODPD\DWDæÇQGDNLIDUNOÇOÇNODUED]ÇNDSODPDPDO]HPHOHULQLQ\]H\LQH\DQVÇU

.DSODPD\DWDæÇQÇQoRNLQFHX\JXODQPDVÇ GXUXPXQGDoLPHQWRHVDVOÇ\DSÇéWÇUÇFÇoRN oDEXNNXUX\DUDNQLKDLPXNDYHPHWLQHOGH HGLOPHVLQHHQJHOROXU =HPLQGHKDUHNHWLQEHNOHQGLæLGXUXPODUGD \DSÇéWÇUÇFÇEXKDUHNHWLPNDQÇQÇ VXQDELOPHOLGLUçQFHX\JXODQPÇéNDSODPD \DWDæÇLVHEXLPNDQÇYHUPH\HFHNWLU

%D]ÇVHUDPLNOHULOHNLUHoWDéÇYHPHUPHUJLELGRæDOWDéODUÇQ \]H\OHULQH\DSÇéWÇUÇFÇLOHWHPDVNXUPXéNÇVÇPODU\DQVÇ\DELOLU %|\OHELUGXUXPGDNDSODPD\DWDæÇQGDEXOXQDQERéOXNODU\]H\H EDNÇOGÇæÇQGDDQODéÇODFDNWÇU .DSODPD\DWDæÇLOHNDSODPDPDO]HPHVLQLQWHPDVHWPHGLæL QRNWDODUGD\DSÇéPDJHUoHNOHéPH\HFHNWLU<DUÇ\DUÇ\DVDæODQPÇéELU \DSÇéPDNDSODPDQÇQEWQQGHNL\DSÇéPDNXYYHWLQLQGH\DUÇ\DUÇ\D VDæODQDELOHFHæLDQODPÇQDJHOLU

16

www.weber.com.tr


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

'LéOLPDODVHoLPLQLQ|QHPL <DSÇéWÇUÇFÇX\JXODPDODUÇQGDX\JXQPDODNXOODQÇPÇJHUHNOL\DSÇéWÇUÇFÇNDWPDQÇQÇQVDæODQPDVÇQD \DUGÇPFÇROXUYHNDSODPDPDO]HPHVLQLQWHVYL\HHGLOPHVLQHRODQDNWDQÇU,VODNDODQODUGÇé PHNDQODUYHWP]HPLQX\JXODPDODUÇQGDNDSODPDPDO]HPHVLQLQWDPRODUDN\DSÇéPÇéROPDVÇ ]RUXQOXGXU<DSÇéWÇUÇFÇLOHNDSODPDWHPDVÇQÇQWDPRODUDNVDæODQDELOPHVLLoLQNDSODPDQÇQ G|QGUPHND\GÇUPDLéOHPL\OHEDVNÇX\JXODQDUDN\DSÇéWÇUÇOPDVÇJHUHNOLGLU<DSÇéWÇUPDVÇUDVÇQGD UDVWJHOHKHUKDQJLELUNDSODPDPDO]HPHVLQLQNDOGÇUÇODUDNLVWHQHQWHPDVÇQWDPRODUDNVDæODQÇS VDæODQPDGÇæÇQÇQNRQWUROHGLOPHVLWDYVL\HHGLOLU

.DSODPDQ°QER\XWXQDJ|UHVHoLOHFHNGLéOLPDODYHX\JXODPDéHNOL|QHPOLGLU 7HNoLIWWDUDIOÇ\DSÇéWÇUPD

'ÇéPHNDQGXYDUYH\DLoPHNDQ ÇVODNKDFLPGXYDUODUÇ

LoPHNDQGXYDU ÇVODNKDFLPKDULo

GLé|OoV[PP GLéJHQLéOLæLPP

GLé|OoV[PP GLéJHQLéOLæLPP

7DP\DSÇéPDVRQUDVÇ \DWDNGHULQOLæLPP

0LQ\DSÇéPDVRQUDVÇ \DWDNGHULQOLæLPP

0R]DLNVHUDPLNOHU GLé|OoV[PP GLéJHQLéOLæLPP

7DP\DSÇéPDVRQUDVÇ \DWDNGHULQOLæLPP

=HPLQX\JXODPDODUÇ GLé|OoVPPoDSOÇ\DUÇPGDLUH GLéJHQLéOLæLPP

.DSODPDER\XWODUÇQÇQE\N ROPDVÇ\DGDDUNDNÇVPÇQGD JHQLéQHUYUYHEHQ]HUL GLéOHUEXOXQPDVÇGXUXPXQGD \DSÇéWÇUÇODFDN\]H\HHNRODUDN NDSODPDQÇQDUND\]H\LQHGH \DSÇéWÇUÇFÇX\JXODPDVÇ\DSÇOPDOÇGÇU oLIWWDUDIOÇ\DSÇéWÇUPD 

7DP\DSÇéPDVRQUDVÇ \DWDNGHULQOLæLPP www.weber.com.tr

17

problem / çözüm

%\NER\XWOXNDSODPDODU


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

%\NER\XWOXNDSODPDPDO]HPHOHULLOH ]HPLQHX\JXODPD\DSÇOPDVÇ 6RQ\ÇOODUGDNDSODPDVHoLPLQLQE\NER\XWOXPDO]HPHOHUGHQ\DQDND\PDHæLOLPL|]HOOLNOH ]HPLQKDUHNHWOHULQLQ\RæXQROGXæXDODQODUGD\DSÇéWÇUÇFÇQÇQJ|UHYLQLGDKDGD]RUODéWÇUPDNWDGÇU

™

=HPLQVÇFDNOÇNYHRUWDPQHPLQHEDæOÇRODUDNKDUHNHWHGHU 6ÇFDNOÇNYHEDæÇOQHPRUDQÇQGDNL GHæLéLNOLNOHUVHEHEL\OH]HPLQJHQOHéLS E]éWæQGHIDUNOÇELUPDO]HPHGHQ UHWLOPLéRODQNDSODPDGDGDIDUNOÇ RUDQODUGDGHæLéLNOLNJ|]OHQLU %XGXUXPDéDæÇGDNLQHGHQOHUHEDæOÇ RODELOLU ‡8\JXODPD\]H\LRODQéDSSUL]DOPD VUHFLQGHKDFLPVHORODUDNNoOHELOLU ‡6ÇFDNLNOLPéDUWODUÇQGDJHQOHéPHRODELOLU ‡6XLOH\RæXQWHPDVVRQXFXUXWXEHWHEDæOÇ JHQOHéPHRODELOLU

š

%\NER\XWOXNDSODPDODUNoNER\XWOXRODQODUDJ|UHGDKDID]OD JHULOLPHPDUX]NDOÇUODU

.DSODPDPDO]HPHVLLOH\DSÇéWÇUÇOGÇæÇ \]H\LQWHPDVQRNWDODUÇQÇQNDSODPD PHUNH]LQGHQX]DNOÇæÇROXéDFDNJHULOLPLQ DUWPDVÇQDVHEHSROXU%XQHGHQOHEHOLUOL ELUDODQGDE\NER\XWOXNDSODPDLOH \DSÇODFDNX\JXODPDNoNER\XWOX NDSODPDLOH\DSÇODFDNX\JXODPD\DJ|UH GDKDE\NJHULOLPHPDUX]NDOÇU

problem / çözüm

›

=HPLQGHNLVDSPDODUE\NER\XWOXNDSODPDODU]HULQGH GDKDE\NRUDQGDJHULOLP\DUDWÇU 5LMLWROPD\DQELU\]H\GHER\XWVDO VDSPDPH\GDQDJHOGLæLQGHULMLWRODQ NDSODPDPDO]HPHVLD\QÇéHNLOGHVDSPD \DSPD\DFDNWÇU <]H\GHNLEHOLUOLPLNWDUER\XWVDOVDSPD LoLQNDSODPDQÇQNDSDWPD\DoDOÇéDFDæÇ IDUNE\NER\XWOXPDO]HPHOHUGHGDKD ID]ODRODFDNWÇU%|\OHELUGXUXPGDKD \NVHNJHULOLPHVHEHSRODFDæÇQGDQEX WUNDSODPDODUODROXéDELOHFHNVRUXQODUÇ HQJHOOHPHNLoLQ\DSÇéWÇUÇFÇQÇQGDKDHODVWLN ELU\DSÇ\DVDKLSROPDVÇJHUHNPHNWHGLU

18

www.weber.com.tr


8\JXODPD|QFHVLQGHVHoLOHFHN\DSÇéWÇUÇFÇÇVÇIDUNÇQHPYH\D]HULQGHNL\NVHEHEL\OHROXéDELOHFHN JHULOLPOHULDEVRUEHHGHELOHFHNG]H\GHSHUIRUPDQVVHYL\HVLQHVDKLSROPDOÇGÇU%XDPDoODIDUNOÇ NDSODPDER\XWODUÇYHX\JXODPD\]H\OHULLoLQIRUPOHHGLOHQED]Ç:HEHU|QHULOHULDéDæÇGDNLéHNLOGHGLU

5LMLW\]H\OHU dLPHQWRHVDVOÇéDSEHWRQJLEL

FP©\HNDGDURODQVHUDPLNZHEHUNRO65.ZHEHUNRO65.NRQIRU ZHEHUNRO65.NRQIRUNRQVDQWUHZHEHUNRO)(50$),; FP©\HNDGDURODQPHUPHUZHEHUNRO65.NDOÇQ FP©\HNDGDURODQJUDQLWVHUDPLNZHEHUNROSRUVHOHQ ZHEHUNROJUDQLIOH[NRQIRU FP©\HNDGDURODQPHUPHUGÇéPHNDQZHEHUNROIOH[NRQIRU ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH

dRNVÇQÇUOÇKDUHNHWHGHELOHFHN\]H\OHU $OWWDQÇVÇWPDOÇG|éHPHJLEL

FP©\HNDGDURODQVHUDPLN JUDQLWVHUDPLNYHPHUPHUZHEHUNROIOH[NRQIRU ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH

6ÇQÇUOÇKDUHNHWHGHELOHFHN\]H\OHU $KéDSG|éHPHJLEL

FP©\HNDGDURODQVHUDPLNJUDQLWVHUDPLN YHPHUPHUZHEHUNROIOH[NRQIRUZHEHU NROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH (ZHEHUSULP7* ]HULQH

'LæHUZHEHU|QHULOHULLoLQ%DNÇQÇ] ¦VHUDPLNX\JXODPDODUǁUQVHoLPL§ E|OP

www.weber.com.tr

19

problem / çözüm

gQHULOHQhUQOHU

ZHEHUNRO)(50$),; ZHEHUNRO65. ZHEHUNRO65.NRQIRU ZHEHUNRO65.NRQIRUNRQVDQWUH ZHEHUNRO65.NDOÇQ ZHEHUNROSRUVHOHQ ZHEHUNROJUDQLIOH[NRQIRU ZHEHUNROIOH[NRQIRU ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH

6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

'RæUXX\JXODPDDQFDNX\JXQ\DSÇéWÇUÇFÇ VHoLPLLOHPPNQGU


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

'RæDOWDéX\JXODPDVÇ 'RæDOPDO]HPHNDWHJRULVLQGH\HUDODQNDSODPDPDO]HPHOHULYHWDéODUVHUDPLNNDSODPD PDO]HPHOHULQGHQJHUHNJ|UQéJHUHNVHX\JXODPDNRéXOODUÇDoÇVÇQGDQIDUNOÇOÇNJ|VWHULU %XQHGHQOHX\JXODPD\DJHoPHGHQ|QFHPDO]HPHQLWHOLæLQLQEHOLUOHQPHVLYHGRæUX|QKD]ÇUOÇæÇQ \DSÇOPDVÇVRQGHUHFH|QHPOLGLU

™

7PGRæDOWDéODUD\QÇ|]HOOLNOHUHVDKLSGHæLOGLU

'RæDOWDéODUJ|]HQHNOLOLNRUDQODUÇYHKDUHNHW NDSDVLWHOHULGHæLéNHQOLNJ|VWHUHQ PDO]HPHOHUGLU*UDQLWYHPHUPHUJLELGRæDO WDéODUGDKD\RæXQDUGXYD]JLELWDéODUÇQ \]H\LGDKDHQJHEHOLED]ÇGRæDOWDéODUÇQLVH J|]HQHNOLOLæLGDKD\NVHNWLU

š

'RæDOWDéODULOHG]JQELUWHVYL\HHOGHHWPHN]RURODELOLU 6DELWNDOÇQOÇæDVDKLSROPD\DQED]ÇNDSODPD PDO]HPHOHULLOH\DSÇODQX\JXODPDODUGD G]JQELUWHVYL\HHOGHHWPHNVRQGHUHFH ]RUGXU %XWUNDSODPDODULoLQNDOÇQOÇNIDUNOÇOÇNODUÇQÇ JLGHUHFHNG]H\GH\DWDNNDOÇQOÇæÇ VXQDELOHQ\DSÇéWÇUÇFÇODUWHUFLKHGLOPHOLGLU

›

<DSÇéWÇUÇFÇX\JXODPDVÇDoÇNUHQNOLNDSODPDPDO]HPHOHULQLQ \]H\LQH\DQVÇ\DELOLU %D]ÇDoÇNUHQNOLPHUPHUYENDSODPD PDO]HPHOHUL\DUÇVD\GDPROXSNXOODQÇODQ \DSÇéWÇUÇFÇQÇQ\]H\H\DQVÇPDVÇQDQHGHQROXU %XVHEHSOHEXWUNDSODPDODULOHJULUHQNWH \DSÇéWÇUÇFÇODUÇQNXOODQÇPÇLVWHQPH\HQVRQXoODU GRæXUDELOLU %LUoRNX\JXOD\ÇFÇWDUDIÇQGDQNXOODQÇODQDQFDN \DQOÇéELUX\JXODPDéHNOLRODQE|OJHVHO \DSÇéWÇUPDPHWRGXGDEHQ]HUéHNLOGH\DSÇéWÇUÇFÇ LOHWHPDVWDRODQE|OJHOHULQ\]H\GHGDKDNR\X UHQNRODUDNJ|UQPHVLQHVHEHSRODFDNWÇU

problem / çözüm

œ

.DSODPDODUoL]LOPHOHUHYHOHNHOHQPHOHUHNDUéÇKDVVDVRODELOLU 'HU]GROJXX\JXODPDVÇQGDQVRQUD NDSODPD\]H\LQGHNDODQGROJXDUWÇNODUÇQÇQ KHQ]\DéLNHQWHVSLWHGLOPHVL]RUGXU%XQD NDUéÇQEXDUWÇNODUÇQNXUXGXNWDQVRQUDGD WHPL]OHQPHVLVRQGHUHFH]DKPHWOLRODFDNWÇU *|]HQHNOLOLæL\NVHNNDSODPDODUGD GD|]HOOLNOHNR\XUHQNGHU]GROJXODUÇ LoHULVLQGHNLSLJPHQWX\JXODPDVÇUDVÇQGD NDSODPD\ÇER\D\DUDNWHPL]OHQPHVLQL JoOHéWLUHELOLU'HU]GROJXODUÇPHUPHU YEJLEL\XPXéDNVÇUODNDSODQPÇéNDSODPD \]H\OHULQLoL]HELOLU

20

www.weber.com.tr


.XOODQÇODFDN\DSÇéWÇUÇFÇYHGHU]GROJXVXQXQVHoLPLQGHNDSODPDER\XWODUÇX\JXODPDQÇQ\DSÇOGÇæÇDODQ YHX\JXODPD\]H\LGHGLNNDWHDOÇQPDOÇGÇU

6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

'RæDOWDéX\JXODPDODUÇQGDX\JXQ \DSÇéWÇUÇFÇYHGHU]GROJXVXNXOODQÇOPDOÇGÇU

.DSODPDQLWHOLæLQLQEHOLUOHQPHVL

8\JXQ\DWDNNDOÇQOÇæÇQÇQVDæODQPDVÇ

.DSODPD\]H\LQLQOHNHOHQPHPHVLLoLQ

.DOÇQ\DWDN\DSÇéWÇUPDKDUFÇZHEHUNRO65. NDOÇQPP\DWDNNDOÇQOÇæÇQGDX\JXODPD LPNDQÇWDQÇ\DUDNKHPDæÇUGRæDOWDéNDSODPDODU LoLQJHUHNOLRODQ\DWDNNDOÇQOÇæÇQÇVDæODPDNWD KHPGHNDOÇQOÇNIDUNOÇOÇNODUÇJ|VWHUHELOHQ EXWUNDSODPDODUÇQWHVYL\H\HJHWLULOPHVLQH LPNDQWDQÇPDNWDGÇU8\JXODPDGDE|OJHVHO \DSÇéWÇUPDPHWRGXNXOODQÇOPDPDOÇ\DSÇéWÇUÇFÇ NHVLQWLVL]ELUWDEDNDKDOLQGHX\JXODQPDOÇGÇU

0HUPHUYEJLELGRæDOWDéNDSODPDODUÇQ OHNHOHQPHULVNLQLPLQLPXPDLQGLUPHNLoLQ GHU]GROJXX\JXODPDVÇQGDQ|QFHZHEHU VHUDPLNNRUX\XFXX\JXODPDVÇ\DSÇOPDOÇGÇU .DSODPD\]H\LQGHNDODQGHU]GROJX DUWÇæÇELUoRNNH]WHPL]VRæXNVX\OD \ÇNDQDUDNWHPL]OHQPHOLGLU+HUELU\ÇNDPD VRQUDVÇQGD\]H\LQWDPDPHQNXUXPDVÇLoLQ JHUHNOLVUHWDQÇQPDOÇGÇU

www.weber.com.tr

21

problem / çözüm

*|]HQHNOLOLNRUDQÇGéNGRæDOWDéNDSODPDODU SROLPHUNDWNÇRUDQÇ\NVHN\DSÇéWÇUÇFÇODULOH X\JXODQPDOÇGÇU $oÇNUHQNOLNDSODPDODULOHEH\D]\DSÇéWÇUÇFÇODUÇQ WHUFLKHGLOPHVLNXOODQÇODQ\DSÇéWÇUÇFÇQÇQ\]H\H \DQVÇPDVÇULVNLQLRUWDGDQNDOGÇUÇU


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

%R]XN]HPLQOHUGHVHUDPLNX\JXODPDVÇ 8\JXODPDVRQUDVÇQGDNDSODQPÇéVHUDPLæLQ\]H\G]JQOæQQVDæODQPDVÇKHPHVWHWLNKHP GHHPQL\HWDoÇVÇQGDQVRQGHUHFH|QHPOLGLU6WDQGDUWX\JXODPDWHNQLNOHULG]JQ]HPLQOHULoLQ ROXPOXVRQXoYHULUNHQWHVYL\HVLER]XN]HPLQOHUGHLVHED]ÇSUREOHPOHURUWD\DoÇNDELOLU

™

.DSODQPÇé\]H\LQG]JQOæQVDæODPDNGDKDGD]RUODéÇU <DSÇéWÇUÇFÇ\Ç\D\PDNWDNXOODQÇODQGLéOL PDODEHOOLELUDoÇGDNXOODQÇOGÇæÇQGDKDUFÇQ WP\]H\HHéLWRODUDN\D\ÇOPDVÇQÇVDæODU .DSODPDPDO]HPHOHULGH\]H\HHéLWNXYYHW X\JXODQDUDNG|éHQGLæLQGHNoNIDUNODU J|]DUGÇHGLOHUHNWP\]H\LQHéLWVHYL\HGH ROPDVÇVDæODQDFDNWÇU$QFDN]HPLQLQER]XN ROGXæXGXUXPODUGDED]ÇVHUDPLNQRNWDODUÇ \NVHNWHNDODFDNYHG]JQELUWHVYL\H\H XODéPDNPPNQROPD\DFDNWÇU

š

=HPLQGHNLERéOXNODUÇGROGXUPDN]DPDQDOÇU %|OJHVHOGHULQERéOXNODUVHoLOHQ \DSÇéWÇUÇFÇQÇQ|QHULOHQ\DWDNNDOÇQOÇæÇQGDQ GDKDID]ODNXOODQÇOPDVÇQDQHGHQRODELOLU %RéOXNODUÇQGROGXUXOPDVÇVD\ÇODUÇQÇQoRN ROPDVÇGXUXPXQGD]DPDQDODFDNWÇU

›

6HUDPLN]HULQHVHUDPLNX\JXODPDODUÇQGDED]ÇVRUXQODUGRæDELOLU 6HUDPLN]HULQHVHUDPLNX\JXODPDVÇJLEL ED]ÇGXUXPODUGD\XNDUÇGDEDKVHGLOHQ VRUXQODUELUOHéHELOLU %D]ÇVHUDPLNOHULQVDæOÇNVÇ]G|éHQGLæLLoLQ V|NOPHVLJHUHNHELOGLæLJLELED]ÇODUÇQÇQGD \NVHNOLNOHULQGHIDUNOÇOÇNODURUWD\DoÇNDELOLU

problem / çözüm

œ

%D]ÇGRæDOWDéODUVDELWNDOÇQOÇæDVDKLSGHæLOGLU %D]ÇGRæDOWDéNDSODPDODUPDNLQH \DUGÇPÇ\ODNHVLOPHN\HULQHGRæDONÇUÇN G]OHPOHULQNHVLOPHVL\OHUHWLOLU%X \|QWHPGRæDOWDéNDSODPDPDO]HPHOHULQLQ NHQGLLoOHULQGHYHELUELUOHULDUDVÇQGDNDOÇQOÇN IDUNÇROXéPDVÇQDVHEHSROXU %XWUNDSODPDODUQRUPDOGHQGDKDNDOÇQ X\JXODPDLPNDQÇVXQDQ\DSÇéWÇUÇFÇODUD LKWL\DoGX\DUODU

22

www.weber.com.tr


8\JXODPD\]H\LQLQGXUXPXQDJ|UHIDUNOÇo|]POHU|QHULOHELOLU%R]XN\]H\OHUGHWHVYL\HKDUFÇ NXOODQÇPÇ\ODG]JQELU]HPLQHOGHHGLOHELOLUDQFDNVDELWNDOÇQOÇæDVDKLSROPD\DQNDSODPDODULoLQ NDOÇQ\DWDNELU\DSÇéWÇUÇFÇWHUFLKHGLOPHOLGLU=HPLQGHNLGHULQERéOXNODULVH|QFHOLNOHELUWDPLUKDUFÇLOH GROGXUXOPDOÇGÇU

ZHEHUSULP1YH\DZHEHUSULP7* ZHEHUIORRU5 ZHEHUNRO65.NDOÇQ ZHEHUUHS0$ d|]P 7HVYL\HUQX\JXODPDVÇ 7HVYL\HKDUFÇX\JXODPDVÇ\]H\GHNLER]XNOXNODUÇ JLGHUHFHNPHYFXWVHUDPLNOHUDUDVÇQGDNLERéOXNODUÇ GROGXUDFDNYH\HQLNDSODPDX\JXODPDVÇ|QFHVL]HPLQL KD]ÇUOD\DFDNWÇU 7HVYL\HX\JXODPDVÇ|QFHVLQGH\]H\WHPL]NXUXG]JQ YHVDæODPROPDOÇYDUVD\]H\GHEXOXQDQPHYFXW NDSODPDQÇQVDæODPROGXæXQGDQHPLQROXQPDOÇGÇU <]H\WHVYL\HKDUFÇX\JXODPDVÇQGDQHQD]GDNLND |QFHLQFHOWLOPHGHQZHEHUSULP1LOHDVWDUODQPDOÇ VHUDPLN\]H\OHULVHZHEHUSULP7*LOHDVWDUODQÇSPLQ VDDWNXUXPD\DEÇUDNÇOPDOÇGÇU <]H\HZHEHUIORRU5X\JXODQÇUNHQYDUVDGLODWDV\RQ GHU]OHULQHX\XOPDOÇGÇU 6HUDPLNOHUX\JXODPD\HULQLQYHNDSODPDPDO]HPHVLQLQ |]HOOLNOHULQHX\JXQRODUDNVHoLOHFHNoLPHQWRHVDVOÇELU \DSÇéWÇUÇFÇ\ODG|éHQPHOLVDDWDUDVÇSUL]DOPDVÇ EHNOHQHUHNGHU]GROJXX\JXODPDVÇQDJHoLOPHOLGLU

d|]P .DOÇQ\DWDNVHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇVÇX\JXODPDVÇ .DSODPDODUÇQVWDQGDUWNDOÇQOÇæDVDKLSROPDPDVÇ GXUXPXQGDNDOÇQ\DWDNELU\DSÇéWÇUÇFÇNXOODQÇOPDOÇGÇU %XWDU]ELUX\JXODPDD\QÇ]DPDQGD]HPLQGHNL ER]XNOXNODUÇQGDJLGHULOPHVLQH \DUGÇPFÇROXU <]H\LQVDæODPOÇæÇNRQWUROHGLOPHOLYHVDæODPROPD\DQ E|OPOHU\]H\GHQWDPDPHQWHPL]OHQPHOLGLU 6HUDPLNOHUPP©OLN\DWDNNDOÇQOÇæÇQDNDGDU X\JXODPDLPNDQÇYHUHQZHEHUNRO65.NDOÇQ ile G|éHQPHOLVDDWSUL]DOPDVÇEHNOHQHUHNGHU]GROJX X\JXODPDVÇQDJHoLOPHOLGLU

d|]P 7DPLUKDUFÇX\JXODPDVÇ 6DGHFHE|OJHVHOED]ÇER]XNOXNODUROPDVÇGXUXPXQGDLVH EXQODUÇELUWDPLUKDUFÇLOHJLGHUPHNHQGRæUXVHoHQHN RODFDNWÇU <]H\VDæODPOÇæÇNRQWUROHGLOPHOLYHVDæODPROPD\DQ NÇVÇPODU\]H\GHQWDPDPHQWHPL]OHQPHOLGLU2QDUÇODFDN \HULQNHQDUODUÇQGDDoÇNN|éHOHUEÇUDNÇOPDOÇGÇU <]H\GHNLERéOXNODUZHEHUUHS0$LOHGROGXUXOPDOÇ YH]HULQHVRQNDWX\JXODPDLoLQHQD]VDDW EHNOHQPHOLGLU 6HUDPLNOHUX\JXODPD\HULQLQYHNDSODPDPDO]HPHVLQLQ |]HOOLNOHULQHX\JXQRODUDNVHoLOHFHNoLPHQWRHVDVOÇELU \DSÇéWÇUÇFÇ\ODG|éHQPHOLVDDWDUDVÇSUL]DOPDVÇ EHNOHQHUHNGHU]GROJXX\JXODPDVÇQDJHoLOPHOLGLU

www.weber.com.tr

23

problem / çözüm

gQHULOHQhUQOHU

6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

6DæOÇNOÇELUX\JXODPDLoLQ\]H\NRéXOODUÇQDYH NDSODPDWUQHX\JXQELU\DSÇéWÇUÇFÇVHoLOPHOLGLU


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

3U]V]YHVXHPLFLOLæLGéN\]H\OHUGH VHUDPLNX\JXODPDVÇ (VNLVHUDPLNNDSOÇ\DGDER\DOÇ\]H\OHUHVHUDPLNX\JXODPDVÇHVNLNDSODPDQÇQ\]H\GHQ WHPL]OHQPHVLYH\]H\LQWHNUDUWDPLUHGLOPHVLQLJHUHNWLULUNLEXLéOHPOHU|QHPOL]DPDQND\EÇQD QHGHQROXU%D]ÇGXUXPODUGDEWQEXLéOHPOHUL\DSPDNWDQVDNDSODPDQÇQGLUHNWRODUDNPHYFXW NDSODPDQÇQ]HULQH\DSÇéWÇUÇOPDVÇGDKDNROD\GÇU$QFDNEXX\JXODPD|]HOELUGLNNDWYH\NVHN SHUIRUPDQVOÇELU\DSÇéWÇUÇFÇJHUHNWLULU

™

6WDQGDUWoLPHQWRHVDVOÇVHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇODUÇWDPDPHQSU]V]\]H\OHUH\DSÇéPD] 0HNDQLNNLOLWOHQPHDNVL\RQX 6WDQGDUWoLPHQWRHVDVOÇVHUDPLN \DSÇéWÇUÇFÇODUÇ]HPLQHPHNDQLNNLOLWOHQPH DNVL\RQXLOHWXWXQXUODUhUQQ EQ\HVLQGHNLoLPHQWR\]H\GHNLJLULQWL ERéOXNYHGHOLNJLELSU]OHUHIL]LNVHO RODUDNWXWXQXUYHEXEDæÇVDæODPELU \DSÇéPDLoLQNXOODQÇU

<]H\H\HWHUVL]WXWXQPD <]H\LQSU]V]ROPDVÇGXUXPXQGDLVH VHUDPLæLQWXWXQPDVÇ\HWHUVL]RODFDNYH NDSODPD\]H\GHQD\UÇODFDNWÇU (VNLVHUDPLNNDSODPDYHER\DOÇ\]H\OHU ]HULQH\DSÇODFDNX\JXODPDODUEX|]HOOLæL J|VWHUHFHNWLU *UDQLWVHUDPLNJLELVXHPLéLGéNRODQ NDSODPDODULOH\DSÇODQX\JXODPDODUGD EHQ]HUELUGDYUDQÇéLoLQGHGLUOHU

š

%XWLS\]H\OHULQVXHPLFLOLæLVRQGHUHFHGéNWU%XGXUXP\DSÇéWÇUÇFÇ EQ\HVLQGHNLVX\XQGDKDX]XQVUHGHVLVWHPGÇéÇQDoÇNDELOPHVLQHQHGHQROXU (VNLVHUDPLN\]H\HVHUDPLNX\JXODPDVÇ

problem / çözüm

%XKDUODéPD

%XKDUODéPD

24

www.weber.com.tr

7R]KDOGHNL\DSÇéWÇUÇFÇODUEQ\HOHULQGHNL VX\XQE\NELUNÇVPÇQÇND\EHWPHGLNOHUL VUHFHPXNDYHPHWND]DQDPD]ODUg]HOOLNOH HVNLVHUDPLNNDSOÇYHER\DOÇ\]H\OHU]HULQH E\NER\XWOXNDSODPDX\JXODPDVÇQGDEX VUHKDIWDODUODLIDGHHGLOHELOLU 'éNVÇFDNOÇNODUGDVWDQGDUWoLPHQWRHVDVOÇ \DSÇéWÇUÇFÇODUÇQSUL]DOPDVÇYHNXUXPDVÇGDKL JQOHUFHVUHELOLU.XUXPDQÇQ\DYDé JHUoHNOHéPHVL\OHLOJLOLGLæHUROXPVX]OXN NXUXPDKHQ]WDPDPODQPDGDQGHU] X\JXODPDVÇQÇQ\DSÇODUDNSUL]VX\XQXQ VLVWHPGHQoÇNÇéÇQDHQJHOROXQPDVÇ GXUXPXQGDPH\GDQDJHOLU%XGXUXPGD VDNOÇNDODQVX\DSÇéWÇUPDKDUFÇQGDQGHU] GROJX\DQIX]HGHUYHEQ\HVLQGHNL o|]QPHPLéWX]ODUÇGHU]LQ\]H\LQH WDéÇ\DUDNoLoHNOHQPHRODUDNDGODQGÇUÇODQ EH\D]KDUHOHQPH\LROXéWXUXU dLoHNOHQPHQRUPDOéDUWODUGDGD]DPDQ ]DPDQROXéPDNODEHUDEHUEXKDUODéPDVÇ HQJHOOHQPLéVXPLNWDUÇQÇQID]ODROPDVÇ GXUXPXQGDJHUoHNOHéPHRODVÇOÇæÇ|QHPOL |OoGHDUWDU


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

(VNLVHUDPLNNDSOÇYHER\DOÇ\]H\OHUJLEL SU]V]YHVXHPLFLOLæLGéN\]H\OHU ]HULQH\DSÇODQVHUDPLNJUDQLWVHUDPLN X\JXODPDODUÇQGD\NVHNSHUIRUPDQVOÇ \DSÇéWÇUÇFÇODUNXOODQÇOPDOÇGÇU <NVHNSROLPHUPRGLIL\HRUDQÇQDVDKLS\DSÇéWÇUÇFÇODUEXWUWXWXQPDVÇ]RU\]H\OHUGHJoOELU NLP\DVDOEDæROXéWXUDUDNPHNDQLNWXWXQPDNRQXVXQGDNLHQJHOLJLGHULU

ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH ZHEHUNROIOH[NRQIRU ZHEHUNROIL[

gQHULOHQhUQOHU $éDPD <]H\KD]ÇUOÇæÇ

0HYFXW\]H\LQVDæODPROGXæXQGDQYH]HULQHJHOHFHN\DSÇéWÇUÇFÇLOHVHUDPLN DæÇUOÇæÇQÇNDOGÇUDELOHFHNGXUXPGDROGXæXQGDQHPLQROXQPDOÇGÇU ‡$OoÇRUWDODPDNJPWDéÇPDNDSDVLWHVLQHVDKLSWLU +HVDSODPD\DSÇOÇUNHQKHPHVNLNDSODPDQÇQKHPGH\HQLVHUDPLNNDWPDQÇQÇQ DæÇUOÇæÇJ|]|QQHDOÇQPDOÇGÇU ‡%R\DODUÇQWXWXQPDPXNDYHPHWOHULJHQHOOLNOHGéNGHæHUOHUHVDKLSWLU (SRNVLER\DODUYHVHQWHWLNER\DODUoRæX]DPDQ\HWHUOLPXNDYHPHWHVDKLSNHQ HPOVL\RQER\DODUGHæLOGLUYH\]H\GHQV|NOPHOHULJHUHNPHNWHGLU ‡0HYFXWNDSODPDQÇQDKéDSYH\D\HUGHQÇVÇWPDOÇ]HPLQJLELHVQHNELU\]H\H \DSÇéPÇéROPDVÇGXUXPXQGD\HQLNDSODPDGDEHQ]HUHVQHNOLæHLKWL\Do GX\DFDæÇQGDQGDKDVWVHYL\HGHELU\DSÇéWÇUÇFÇNXOODQÇPÇJHUHNHFHNWLU ‡<]H\LQDéÇQGÇUÇOPDVÇ\DSÇéWÇUÇFÇQÇQ\]H\HWXWXQPDVÇQÇDUWÇUDFDNWÇU ‡<]H\LQ\DæFLODNLUYHWR]ODUGDQWDPDPHQDUÇQGÇUÇOGÇæÇQGDQHPLQ ROXQPDOÇGÇU

6HUDPLNOHUSROLPHUPRGLIL\HOLYH\DGLVSHUVL\RQ HVDVOÇ\DSÇéWÇUÇFÇODUNXOODQÇODUDNX\JXODQPDOÇGÇU ‡(VNLVHUDPLN\]H\]HULQHZHEHUNROIOH[ NRQIRUNRQVDQWUHYH\DZHEHUNROIOH[NRQIRU ]HPLQYHGXYDU ZHEHUNROIL[ GXYDU ‡%R\DOÇ\]H\ZHEHUNROIL[ GXYDU

‡$OWWDQÇVÇWPDOÇG|éHPHOHUGHZHEHUNROIOH[ NRQIRUNRQVDQWUHYH\DZHEHUNROIOH[NRQIRU 7XWXQPDPXNDYHPHWLQLDUWÇUPDNLoLQ\DSÇéWÇUÇFÇ \DWDæÇNHVLQWLVL]X\JXODQPDOÇGÇU ZHEHU©LQGHWD\OÇ|QHULOHULLoLQ %DNÇQÇ]¦VHUDPLNX\JXODPDODUǁUQVHoLPL§ E|OP

$éDPD 'HU]GROJXX\JXODPDVÇ %XWU\]H\OHUGH\DSÇéWÇUÇFÇQÇQ EQ\HVLQGHNLVX\XQVLVWHPGHQD\UÇOPDVÇ LoLQQRUPDOELU\]H\X\JXODPDVÇQGDQGDKD X]XQVUHEHNOHPHNJHUHNLU%XVUHQLQ E\NER\XWOXNDSODPDODULoLQGDKD X]XQROPDVÇJHUHNWLæLXQXWXOPDPDOÇGÇU 'HU]ERéOXNODUÇX\JXODPD\HULQLQ |]HOOLNOHULQHX\JXQRODUDNVHoLOHFHNELU GHU]GROJXVXLOHGHU]OHQPHOLN|éHYHGXYDU ELUOHéLP\HUOHULQGHHODVWRPHULNPDFXQ X\JXODQPDOÇGÇU www.weber.com.tr

25

problem / çözüm

$éDPD 6HUDPLNX\JXODPDVÇ


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

'HU]GROJXX\JXODPDODUÇQGD NDUéÇODéÇODELOHFHNGXUXPODU 'HU]GROJXX\JXODPDODUÇVÇUDVÇQGDJHUHNGHU]GROJXQXQNLP\DVDO\DSÇVÇQHGHQL\OHJHUHNVH NXOODQÇODQNDSODPDWLSLQLQHWNLVL\OHROXéDELOHFHNGXUXPODUDéDæÇGD|]HWOHQPLéWLU

™

'HU]'ROJXODUGD.DUERQDWODéPD dLoHNOHQPH

‡6HUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇVÇWDPRODUDN NXUXPDGDQGHU]X\JXODPDVÇQD JHoLOGLæLQGHVHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇVÇQÇQ LoLQGHNLVX\XQoÇNÇéÇQDHQJHOROXU %XGXUXPGD\DSÇéWÇUÇFÇEQ\HVLQGHVDNOÇ NDODQVX\DSÇéWÇUPDKDUFÇQGDQGHU] GROJX\DQIX]HGHUYHEQ\HVLQGHNL o|]QPHPLéWX]ODUGHU]\]H\LQH WDéÇQÇU%XGXUXPD.$5%21$7/$è0$ dçd(./(10( GHQLU

‡.DUERQDWODéPDGDKDoRNEDKDU PHYVLPOHULQGHGéNVÇFDNOÇN\NVHN QHPROGXæXGXUXPODUGDROXéXU

problem / çözüm

‡*HQHOOLNOHNR\XUHQNGHU]GROJXODUGD J|UOU

26

www.weber.com.tr


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

)DUNOÇVXHPPHRUDQÇQDVDKLSROPDODUÇQHGHQL\OHD\QÇUHQNGHU]GROJXVX IDUNOÇNDSODPDWLSOHULQLQDUDVÇQGDIDUNOÇUHQNWRQXQGDJ|UQHELOLU

'XYDUVHUDPLæL E *

<HUVHUDPLæL

3RUVHOHQVHUDPLN

(

(

›

%D]ÇGHU]GROJXUHQNOHULWR]KDOGHLNHQEH\D]DoÇNUHQNWRQODUÇQGD J|UQUDQFDNLoHULVLQGHNLSLJPHQWOHUVXLOHÇVODQÇQFDJHUoHNUHQJLQLYHULU

œ

'HU]GROJXODUÇQGDNXOODQÇODFDNVX\XQ|QHULOHQGHQGDKDID]ODNXOODQÇOPDVÇ GXUXPXQGDDéDæÇGDNLSUREOHPOHUOHNDUéÇODéÇODELOLU ‡'HU]GROJXVXQXQ\]H\PXNDYHPHWLQLQGéPHVLYHWR]XPD WHEHéLUOHQPH ‡'HU]GROJXVXQXQVWDQGDUWUHQJLQGHQIDUNOÇWRQODUDND\PDVÇ

www.weber.com.tr

27

problem / çözüm

š


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

PROBLEM Konforlu bir seramik X\JXODPDVÇ QDVÇO\DSÇOÇU"

dLPHQWRHVDVOÇVHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇODUÇNXOODQÇPDKD]ÇUOÇNDéDPDVÇQGD\DQLG|NPH YHNDUÇéWÇUPDDQÇQGDEQ\HOHULQGHNLWR]]HUUHFLNOHULQLRUWDPDYHUPHNWHGLU %XGXUXPX\JXOD\ÇFÇODUDoÇVÇQGDQDOHUMLJLELSUREOHPOHUH\RODoDELOLU

g]HOOLNOHWDGLODW\DSÇODQLo PHNDQODUGDoLPHQWRHVDVOÇ VHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇODUÇD\QÇRUWDPGD NDUÇéWÇUÇOÇSX\JXODQGÇæÇLoLQR PHNDQGDNLWP\]H\OHUGHFLGGLELU WR]ELULNLPLQH\RODoDU

Oysa;

Weber konfor serisiWR] oÇNDUPDPD|]HOOLæLVD\HVLQGH JHUHNX\JXOD\ÇFÇODUDJHUHNVHHY VDKLSOHULQHGDKDNRQIRUOXYHWHPL] ELUX\JXODPD\DSPDéDQVÇWDQÇU

28

www.weber.com.tr

%XGXUXPHYVDKLSOHULDoÇVÇQGDQ JQONKD\DWÇQGXUPDVÇWDGLODW VRQUDVÇ\RæXQELUWHPL]OLNJLEL VÇNÇQWÇODUDQHGHQROXU


ZHEHUNRO65.NRQIRU ZHEHUNRO65.NRQIRUNRQVDQWUH ZHEHUNROJUDQLIOH[NRQIRU ZHEHUNROIOH[NRQIRU ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH

ZHEHUNRO65.NRQIRU  ZHEHUNRO65.NRQIRUNRQVDQWUH ZHEHUNROJUDQLIOH[NRQIRU  ZHEHUNROIOH[NRQIRU  ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH ZHEHUMRLQW6ç/  ZHEHUMRLQWIOH[  ZHEHUUHS0$ 

sf. 88 sf. 90 sf. 96 sf. 98 sf. 100 sf. 114 sf. 116 sf. 264

 <h=(<+$=,5/,å,

‡<]H\LQVDæODPOÇæÇNRQWUROHGLOPHOL YHVDæODPROPD\DQE|OPOHU \]H\GHQWDPDPHQWHPL]OHQPHOLGLU

‡<]H\GHNL\DæWR]YHoLPHQWR NDOÇQWÇODUÇVX\ODWHPL]OHQPHOLGLU ‡PP©GHQGDKDGHULQoDWODNYH R\XNODUZHEHUUHS0$LOHWDPLU HGLOPHOLGLU

UYGULAMA

1

<]H\QHPOHQGLULOGLNWHQVRQUD X\JXODPDDODQÇYHX\JXODPD \]H\LQHJ|UHZHEHUNRO65. NRQIRUZHEHUNRO65.NRQIRU NRQVDQWUHZHEHUNROJUDQLIOH[ konfor YHZHEHUNROIOH[NRQIRU ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH \]H\HX\JXODQÇSNDOÇQOÇæÇGLéOL oHOLNPDODLOHD\DUODQPDOÇGÇUç\LELU\DSÇéPDLoLQE\NER\XWOX NDSODPDX\JXODPDODUÇQGD oLIWWDUDIOÇ\DSÇéWÇUPD\|QWHPL X\JXODQPDOÇ NDSODPDER\XWODUÇ LoLQUQVD\IDVÇQÇLQFHOH\LQL] YHODVWLNoHNLo\DUGÇPÇ\OD NXYYHWX\JXODQDUDNKDYDGÇéDUÇ DWÇOPDOÇGÇU

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

 

6HUDPLNOHUDUDVÇQGDHQD]PP GHU]ERéOXæXEÇUDNÇOPDOÇGÇU %ÇUDNÇODQGHU]ERéOXNODUÇQD VDDWVRQUDZHEHUMRLQW6ç/YH\D ZHEHUMRLQWIOH[X\JXODQPDOÇGÇU

www.weber.com.tr

29

6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

ÇÖZÜM


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

PROBLEM %R]XN]HPLQOHU ]HULQHVHUDPLN X\JXODPDVÇ YH\DGRæDOWDé NDSODPD X\JXODPDVÇ QDVÇO\DSÇOÇU" %R]XN]HPLQOHUGHVHUDPLNX\JXODPDVÇVRQUDVÇQGDNDSODQPÇéVHUDPLæLQ\]H\ G]JQOæQQVDæODQPDVÇKHPHVWHWLNKHPGHHPQL\HWDoÇVÇQGDQVRQGHUHFH |QHPOLGLU6WDQGDUWX\JXODPDWHNQLNOHULG]JQ]HPLQOHULoLQROXPOXVRQXoYHULUNHQ WHVYL\HVLER]XN]HPLQOHUGHLVHED]ÇSUREOHPOHURUWD\DoÇNDELOLU

=HPLQLQER]XNROGXæXGXUXPODUGD ED]ÇVHUDPLNQRNWDODUÇ\NVHNWH NDODFDNYHG]JQELUWHVYL\H\H XODéPDNPPNQROPD\DFDNWÇU

%|OJHVHOGHULQERéOXNODU VHoLOHQ\DSÇéWÇUÇFÇQÇQ|QHULOHQ \DWDNNDOÇQOÇæÇQGDQGDKDID]OD NXOODQÇOPDVÇQDQHGHQRODFDNWÇU

%XGXUXPODUGDNDOÇQ\DWDNVHUDPLN \DSÇéWÇUÇFÇVÇQDLKWL\DoYDUGÇU

%X\|QWHPGRæDOWDéNDSODPD PDO]HPHOHULQLQNHQGLLoOHULQGHYH ELUELUOHULDUDVÇQGDNDOÇQOÇNIDUNÇ ROXéWXUPDVÇQDVHEHSROXU

%XWUNDSODPDODULoLQNDOÇQOÇN IDUNOÇOÇNODUÇQÇJLGHUHFHNG]H\GH \DWDNNDOÇQOÇæÇVXQDELOHQ\DSÇéWÇUÇFÇODU WHUFLKHGLOPHOLGLU

$\UÇFD

%D]ÇGRæDOWDéNDSODPDODUPDNLQH \DUGÇPÇ\ODNHVLOPHN\HULQHGRæDO NÇUÇNG]OHPOHULQNHVLOPHVL\OH UHWLOLUwww.weber.com.tr


ZHEHUNRO65.NDOÇQ ZHEHUMRLQWIOH[

ZHEHUNRO65.NDOÇQ ZHEHUMRLQW'=5 ZHEHUMRLQWIOH[

sf. 92 sf. 112 sf. 116

 <h=(<+$=,5/,å,

‡<]H\LQVDæODPOÇæÇNRQWUROHGLOPHOL YHVDæODPROPD\DQE|OPOHU \]H\GHQWDPDPHQWHPL]OHQPHOLGLU

‡<]H\GHNL\DæWR]YHoLPHQWR NDOÇQWÇODUÇVX\ODWHPL]OHQPHOLGLU

UYGULAMA

1

<]H\QHPOHQGLULOGLNWHQVRQUD ZHEHUNRO65.NDOÇQ\]H\H X\JXODQÇSNDOÇQOÇæÇGLéOLoHOLNPDOD LOHD\DUODQPDOÇGÇUçoPHNDQ]HPLQX\JXODPDODUÇQGD FPGXYDUX\JXODPDODUÇQGD FP©GHQE\NVHUDPLNOHUGH YHWPGÇéPHNDQ]HPLQ X\JXODPDODUÇQGDoLIWWDUDIOÇ \DSÇéWÇUPD\|QWHPL X\JXODQPDOÇGÇU

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

 

ç\LELU\DSÇéPDLoLQODVWLNoHNLo \DUGÇPÇ\ODNXYYHWX\JXODQDUDN KDYDGÇéDUÇDWÇOPDOÇGÇU (QD]VDDWVRQUDZHEHU MRLQW'=5YH\DZHEHUMRLQW IOH[LOHGHU]GROJXX\JXODPDVÇ \DSÇOPDOÇGÇU

www.weber.com.tr

31

6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

ÇÖZÜM


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

PROBLEM %\NHEDWOÇ NDSODPDODU QDVÇOG|éHQLU"

3D]DUGDNL\HQLWUHQGE\NHEDWOÇNDSODPDODUÇQNXOODQÇPÇQÇ\D\JÇQODéWÇUPDNWDGÇU %\NHEDWOÇNDSODPDODUÇQX\JXODQPDVÇGLNNDW|]HQYHL\LELUSODQODPDJHUHNWLULU .DSODPDODU76(16WDQGDUGÇGDKLOLQGHéHNLOOHQGLUPH\|QWHPLYHVX HPPH\HWHQHæLQHJ|UHVÇQÇIODQGÇUÇOÇU8\JXODQDQVWDQGDUGDJ|UHNDSODPDODUÇQ HEDGÇE\GNoH\]H\G]JQOæNHQDUG]JQOæJ|Q\HGHQVDSPDJLEL NULWHUOHUOHUGHNLWROHUDQVDUDOÇNODUÇGDE\PHNWHGLU7DUDNODPD\|QWHPLLOHWHN WDUDIOÇ\DSÇéWÇUPDLéOHPLEXWLSX\JXODPDODULoLQ\HWHUVL]NDODFDNNDSODPDLOH\]H\ DUDVÇQGDERéOXNODUROXéDFDNWÇU2OXéDQEXGXUXP]DPDQODSUREOHPROXéPDVÇQDVHEHS RODELOHFHNWLU 'ROD\ÇVÇ\ODE\NHEDWOÇVHUDPLNOHULQ \DSÇéWÇUÇOPDVÇQGD\]H\HKHUQRNWDGDQ WXWXQPDVÇLoLQPXWODNDoLIWWDUDIOÇ\DSÇéWÇUPD LéOHPL\DSÇOPDVÇJHUHNPHNWHGLU KHPX\JXODPD \DSÇODFDN\]H\HKHPGHNDSODPDQÇQDUNDVÇQD KDUoX\JXODQPDOÇGÇU

8\JXOD\ÇFÇODULNLNDSODPD\ÇELUELUELQHVÇUWVÇUWDYHUHUHNNDSODPDQÇQNRQNDYOÇæÇQÇJ|UPHHæLOLPLQGHROVDODUGD EX\|QWHPLNLNDSODPDQÇQVDSPDVÇELUOHéHFHæLQGHQVDæOÇNVÇ]ELUVRQXoYHUHFHNWLU (EDWÇQE\PHVLQGHQ|WU ROXéDFDN]D\ÇIERéOXNODUÇYH ER\XWVDOYDU\DV\RQODUÇQWHODILVLQLQ VDæODQDELOPHVLLoLQPXWODND\NVHN SHUIRUPDQVOÇHODVWLNELUVHUDPLN \DSÇéWÇUPDKDUFÇYHHODVWLNELUGHU] GROJXVHoLOPHOLGLU

32

www.weber.com.tr


ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH ZHEHUNROIOH[NRQIRU ZHEHUMRLQWIOH[

ZHEHUNROIOH[NRQIRU ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH ZHEHUMRLQWIOH[ 

sf. 98 sf. 100 sf. 116

 <h=(<+$=,5/,å,

‡<]H\WHPL]NXUXYHVDæODP ROPDOÇGÇU6DæODPROPD\DQE|OPOHU \]H\GHQWDPDPHQWHPL]OHQPHOLGLU

‡7HNQLNYHHVWHWLNDoÇGDQL\LVRQXo DODELOPHNLoLQX\JXODPD\DSÇODFDN ]HPLQWHUD]LGHROPDOÇGÇU<]H\LQ G]JQOæPHWUHOLNELUPDVWDU LOHNRQWUROHGLOPHOLYHPDVWDUGDQ VDSPDODUPP©\LDéPDPDOÇGÇU 'DKDGHULQoDWODNYHR\XNODU ZHEHUUHS0$LOHWDPLU HGLOPHOLGLU

UYGULAMA

1

<]H\QHPOHQGLULOGLNWHQVRQUD \]H\HZHEHUNROIOH[NRQIRU konsantreYH\DZHEHUNROIOH[ konfor X\JXODQÇSNDOÇQOÇæÇGLéOL oHOLNPDODLOHD\DUODQPDOÇGÇU6HUDPLNOHULQHEDWÇE\GNoH \]H\G]JQOæNHQDU G]JQOæJ|Q\HGHQVDSPD JLELNULWHUOHUOHUGHNLWROHUDQV DUDOÇNODUÇGDE\GæQGHQ NRQNDYOÇNODUROXéPDNWDYH oLIWWDUDIOÇ\DSÇéWÇUPDLéOHPL JHUHNWLUPHNWHGLU dLIWWDUDIOÇ \DSÇéWÇUPDNDSODPDHEDWELOJLOHUL LoLQEDNÇQÇ]¦UQVD\IDODUǧ

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU6HUDPLNOHUDUDVÇQGDPPGHU] ERéOXæXEÇUDNÇOPDOÇGÇU%ÇUDNÇODQ GHU]ERéOXNODUÇQDVDDWVRQUD ZHEHUMRLQWIOH[X\JXODQPDOÇGÇU +HUP©OLNDODQLoLQLVHHQD] PP©OLNGLODWDV\RQGHU]OHUL EÇUDNÇOPDOÇGÇU

www.weber.com.tr

33

6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

ÇÖZÜM


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

PROBLEM Balkon ve WHUDVODUGD seramik QDVÇOG|éHQLU"

%DONRQYHWHUDVODUGDVHUDPLNNDSODPDODULoHULGHROGXNODUÇQGDQoRNGDKD\ÇSUDWÇFÇ HWNHQOHUHPDUX]GXUODU

%XWU\]H\OHUGHGRQYHDQLÇVÇ GHæLéLNOLNOHULJLELLNOLPVHOHWNHQOHU WHUPLNGHIRUPDV\RQODUDQHGHQROXU

<DæDQ\DæPXUVXODUÇG]HQOLWDKOL\H HGLOPHGLNOHULQGH]DPDQODVHUDPLN X\JXODPDVÇQD]DUDUYHULU

%XHWNHQOHUHEDæOÇRODUDNHæHU WHGELUDOÇQPD]LVHLVWHQPH\HQ GXUXPODUÇQ\DéDQÇOPDVÇ NDoÇQÇOPD]GÇU

%XQHGHQOH\DSÇODFDN\DOÇWÇPYHVHUDPLNX\JXODPDVÇKDVVDVELULéOHPGLU

6X\DOÇWÇPX\JXODPDVÇQÇQ\DQÇQGD \DæPXUVX\XQXQUDKDWOÇNODWDKOL\H HGLOHELOPHVLLoLQJHUHNOL]HPLQ HæLPLQLQYHULOPHVLwww.weber.com.tr

0HNDQLNYHWHUPLNGHIRUPDV\RQD GD\DQÇNOÇHODVWLNELU\DSÇéWÇUPDKDUFÇ X\JXODPDVÇ

<HWHUOLDPRUWLV|UHWNLVL J|VWHUHELOHFHNHODVWLNELUGHU]GROJX KDUFÇNXOODQÇPÇX\JXODPD\ÇJYHQFH DOWÇQDDOÇU


ZHEHUGU\66 ZHEHUNROIOH[NRQIRU ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH ZHEHUMRLQWIOH[

ZHEHUNROIOH[NRQIRU ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH ZHEHUMRLQWIOH[ ZHEHUGU\66 ZHEHUUHS0$ 

sf. 98 sf. 100 sf. 116 sf. 222 sf. 264

 <h=(<+$=,5/,å,

‡+D]ÇUODQDQWHVYL\HKDUFÇ]HPLQH ERéDOWÇOPDOÇYHKDUFDWDKOL\HROXæXQD GRæUXPLQRUDQÇQGDHæLP YHULOPHOLGLU

‡6Ç]GÇUPD]OÇæÇQGHYDPOÇOÇæÇQÇ VDæODPDNDPDFÇ\ODGLNH\YH\DWD\ N|éHOHUZHEHUUHS0$ ile SDKODQPDOÇGÇU

‡6X\DOÇWÇPÇ\DSÇODFDN\]H\WHPL]VX LOHÇVODWÇOPDOÇYHZHEHUGU\66IÇUoD YH\DPDODLOHWP\]H\HELUELULQLQ GLNLQHNDWRODUDNX\JXODQPDOÇGÇU

UYGULAMA

16X\DOÇWÇPÇX\JXODPDVÇQÇQ WDPDPODQPDVÇQGDQPLQJQ VRQUDVHUDPLNX\JXODPDVÇQD JHoLOHELOLU <]H\QHPOHQGLULOGLNWHQVRQUD VHUDPLNOHUZHEHUNROIOH[NRQIRU ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH NXOODQÇODUDNoLIWWDUDIOÇ\DSÇéWÇUPD \|QWHPLLOHX\JXODQPDOÇGÇU+HUP©OLNDODQLoLQHQD] PP©OLNGLODWDV\RQGHU]OHUL EÇUDNÇOPDOÇGÇU ER\XP©\L JHoPHPHOLGLU 

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLUZHEHUNROIOH[NRQIRUZHEHU NROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH X\JXODPDVÇQGDQVDDWVRQUD GHU]OHPHLéOHPLQHJHoLOPHOL YHGHU]GROJXVXRODUDN ZHEHUMRLQWIOH[NXOODQÇOPDOÇGÇU

www.weber.com.tr

35

6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

ÇÖZÜM


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

PROBLEM $OWWDQÇVÇWPDOÇ ]HPLQOHUGH seramik QDVÇOG|éHQLU"

$OWWDQÇVÇWPDOÇ]HPLQOHUDQLÇVÇGHæLéLNOLNOHULQHPDUX]NDOGÇNODUÇLoLQ\DSÇODFDNVHUDPLN X\JXODPDVÇDQFDNGRæUXUQNXOODQÇPÇ\ODX]XQ|PUORODELOLU

$OWWDQÇVÇWPDOÇPHNDQODUJHOHQHNVHO \|QWHPOHUOHÇVÇWÇOPDPDNWDROXS EXLéOHYLNDSODPDDOWÇQDG|éHQHQ NDQDOODUVDæODPDNWDGÇU

,VÇWÇFÇNDQDOODUÇQ\NVHNVÇFDNOÇNODUD XODéPDVÇVHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇVÇYHGHU] GROJXODUÇQGDJHQOHéPHOHUHVHEHS ROXU

6LVWHPLQNDSDWÇOPDVÇ\ODLVHWHNUDU VRæX\DUDNE]éUOHU

%XQHGHQOH\DSÇODFDNVHUDPLNX\JXODPDVÇQGDGRæUXUQVHoLPL|QHPND]DQÇU

7HUPLNGHIRUPDV\RQDGD\DQÇNOÇ HODVWLNELU\DSÇéWÇUPDKDUFÇ

36

www.weber.com.tr

$\UÇFD\HWHUOLDPRUWLV|UHWNLVL J|VWHUHELOHFHNHODVWLNELUGHU]GROJX KDUFÇX\JXODPD\ÇJYHQFHDOWÇQDDOÇU


ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH ZHEHUNROIOH[NRQIRU ZHEHUMRLQWIOH[ ZHEHUNROIOH[NRQIRU ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH ZHEHUMRLQWIOH[

sf. 98 sf. 100 sf. 116

 <h=(<+$=,5/,å,

‡<]H\LQVDæODPOÇæÇNRQWURO HGLOPHOLGLU<]H\GHoLPHQWR DUWÇNODUÇYDULVHEDVÇQoOÇVXLOH WHPL]OHQPHOLGLU

‡<]H\LQG]JQOæP©OLN ELUPDVWDULOHNRQWUROHGLOPHOLYH PP©QLQ]HULQGHNLVDSPDODUWDPLU HGLOPHOLGLU

UYGULAMA

1<]H\QHPOHQGLULOGLNWHQVRQUD \]H\HZHEHUNROIOH[NRQIRU konsantreYH\DZHEHUNROIOH[ konforX\JXODQÇSNDOÇQOÇæÇGLéOL oHOLNPDODLOHD\DUODQPDOÇGÇU 6HUDPLNOHUDUDVÇQGDHQD] PP©OLNN|éHYHGXYDUELUOHéLP \HUOHULQGHLVHRUWDODPDPP©OLN GHU]DUDOÇæÇEÇUDNÇOPDOÇGÇU'HU]DUDOÇNODUÇZHEHUMRLQWIOH[ ile GHU]OHQPHOLGLU

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU.|éHYHGXYDUELUOHéLP \HUOHULQGHHODVWRPHULNPDFXQ X\JXODQPDOÇGÇU

www.weber.com.tr

37

6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

ÇÖZÜM


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

PROBLEM $OoÇSDQHO]HULQH X]XQ|PUOELU seramik X\JXODPDVÇ QDVÇO\DSÇOÇU"

$OoÇSDQHOLoPHNDQODUGDE|OPHGXYDUODUROXéWXUDELOPHNDPDFÇ\ODUHWLOHQELU PDO]HPHGLU'HIRUPDV\RQDPVDLWROPDVÇQHGHQL\OH]HULQHX\JXODQDFDNVHUDPLN \DSÇéWÇUÇFÇVÇQÇQGDHVQHNROPDVÇJHUHNOLGLU

*HOHQHNVHOKDUo\DSÇVÇQGDQGROD\Ç DOoÇSDQHO]HULQGHWDPELU\DSÇéPD VDæOD\DPD]YH\]H\LQER]XOPDVÇQD QHGHQROXU

%LU\DQGDQDOoÇSDQHOKDUHNHWH JHQOHéPH\HWLWUHéLPHJHOHQHNVHO E|OPHGXYDUODUGDQGDKDID]ODPDUX] NDOÇUNHQ

'LæHU\DQGDQE\NER\XWWDNL DæÇUNDSODPDODUDOoÇSDQHOLQ GHIRUPDV\RQXQDQHGHQROXU

$OoÇSDQHO]HULQHVHUDPLN\DSÇéWÇUPDNLoLQHVQHN\]H\LOHX\XPVDæOD\DELOHQ \DSÇéPD|]HOOLæL\NVHNELUVHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇVÇNXOODQÇOPDOÇGÇU

38

www.weber.com.tr


ZHEHUNROIL[ ZHEHUMRLQWIOH[

ZHEHUNROIL[ ZHEHUMRLQWIOH[

sf. 104 sf. 116

 <h=(<+$=,5/,å,

‡$OoÇSDQHOLQVDæODPOÇæÇQGDQHPLQ ROXQDUDNLéoLOLæLQNDOLWHVLNRQWURO HGLOPHOLGLU

‡3DQHOOHUDUDVÇQGDNLGHU]OHUDOoÇYE ELUPDO]HPHLOHGROGXUXOPDOÇGÇU

‡7DéÇ\ÇFÇLVNHOHWLQGRæUXYHJYHQOL ELUELoLPGHEDæODQGÇæÇQGDQHPLQ ROXQPDOÇGÇU

UYGULAMA

1

!

ZHEHUNROIL[\]H\HX\JXODQÇS NDOÇQOÇæÇGLéOLoHOLNPDODLOH D\DUODQPDOÇGÇUçoPHNDQGXYDU X\JXODPDODUÇQGDJUDQLWVHUDPLN YELoLQFPVHUDPLN ID\DQVYELoLQFP©GHQ E\NVHUDPLNOHUGHYHWPGÇé PHNDQGXYDUX\JXODPDODUÇQGD oLIWWDUDIOÇ\DSÇéWÇUPD\|QWHPL X\JXODQPDOÇGÇU

 

ç\LELU\DSÇéPDLoLQODVWLNoHNLo \DUGÇPÇ\ODNXYYHWX\JXODQDUDN KDYDGÇéDUÇDWÇOPDOÇGÇU (QD]VDDWVRQUDZHEHUMRLQW IOH[LOHGHU]GROJXVX\DSÇOPDOÇGÇU

$OoÇSDQHORUWDODPDNJP2 WDéÇPD NDSDVLWHVLQHVDKLSWLU+HVDSODPD\DSÇOÇUNHQ \DSÇéWÇUÇFÇYHNDSODPDDæÇUOÇæÇQÇNDOGÇUDELOHFHNROGXæXQGDQHPLQROXQPDOÇGÇU

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

www.weber.com.tr

39

6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

ÇÖZÜM


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

PROBLEM *UDQLWVHUDPLN GRæDOWDéJLEL KDVVDVNDSODPDODUÇQ OHNHOHQPHGHQ NROD\FDGHU]OHQPHVL QDVÇOVDæODQÇU"

*UDQLWVHUDPLNGRæDOWDéJLEL]HPLQNDSODPDPDO]HPHOHULOHNHOHQPHOHUHNDUéÇ KDVVDVWÇU

5HQNOLGHU]GROJXVXX\JXODPDODUÇ ]HULQH

dD\NDKYHYEG|NOPHVL

'HU]GROJXODUÇQÇQRUMLQDOUHQNOHULQL ND\EHWPHOHULJLELLVWHQPH\HQELU VRQXoGRæXUDELOLU

6RQUDGDQWHPL]OHQPHVL]RUOHNHOHUHNDUéÇEDéWDQ|QOHPDOPDNHQGRæUXVXGXUwww.weber.com.tr


ZHEHUVHUDPLNNRUX\XFX ZHEHUGHU]NRUX\XFX

ZHEHUVHUDPLNNRUX\XFX ZHEHUGHU]NRUX\XFX

sf. 122 sf. 121

 <h=(<+$=,5/,å,

‡'HU]GROJXX\JXODPDVÇQGDQ |QFHELUVQJHUYH\DSRVWHNLUXOR \DUGÇPÇ\ODZHEHUVHUDPLNNRUX\XFX LQFHOWLOPHGHQGDNLNDDUDLOHNDW RODUDNX\JXODQPDOÇGÇU

‡ZHEHUVHUDPLNNRUX\XFX X\JXODPDVÇQGDQGDNLND VRQUDGHU]GROJXX\JXODPDVÇQD JHoLOPHOLGLU

UYGULAMA

1

*|]HQHNOLYHSU]O NDSODPDODUGDLVHX\JXODPD VUHVLQLNÇVDOWPDNYHWHPL]OLæLQL NROD\ODéWÇUPDNDPDFÇ\ODWDEDQFD NXOODQÇOPDVÇ|QHULOLU'HU]WHPL]OHPHLéOHPL VRQUDVÇQGDRUWDPVÇFDNOÇæÇQD J|UHGDNLNDLoLQGH\]H\ WDPDPHQQHPOLELUVQJHULOH VLOLQPHOLGLU

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

$\UÇFDGHU]UHQNOHULQLQ NRUXQPDVÇYHX]XQ|PUO ROPDVÇLoLQGHU]GROJX X\JXODPDVÇQGDQHQD]VDDW VRQUDVDDWDUDLOHNDWRODUDN GHU]OHUHZHEHUGHU]NRUX\XFX X\JXODQDELOLU ZHEHUGHU]NRUX\XFXGHU]OHULQ GÇéÇQDWDéÇUÇOPDPDOÇWDéDQNÇVÇP YDUVDGDNXUXPDGDQPXWODND WHPL]OHQPHOLGLU

www.weber.com.tr6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

ÇÖZÜM


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

PROBLEM Granit seramik QDVÇOG|éHQLU"

)DUNOÇJ|]HQHN\DSÇVÇQGDUHWLOHQNDSODPDPDO]HPHOHULVXHPPHDoÇVÇQGDQ IDUNOÇOÇNJ|VWHULUOHU

.DSODPDPDO]HPHOHULVXHPPH |]HOOLNOHULQHJ|UHVÇQÇIODQGÇUÇOÇU

6HUDPLNUHWLPLQGHNLWHNQLN JHOLéPHOHUVXHPLFLOLæLQLQD]DOWÇOPDVÇ \|QQGHGLU

6WDQGDUWGXYDUVHUDPLNOHULQLQVX HPPHVL©GDQID]ODROXUNHQJUDQLW VHUDPLNDGÇYHULOHQNDSODPDODUÇQVX HPLFLOLæL©LQGDKLDOWÇQGDGÇU

7HPHO|]HOOLæLGéNVXHPPH RODQJUDQLWVHUDPLæLQVWDQGDUWELU oLPHQWRED]OÇKDUoODX\JXODQPDVÇ PXNDYHPHWDoÇVÇQGDQ\HWHUVL] NDOÇU$\UÇFDX\JXODPDGDQVRQUD GRæDELOHFHNDQLÇVÇGHæLéLNOLNOHUL JHQOHéPHYEHWNHQOHUNDSODPDQÇQ \ÇSUDQPDVÇQDYH\]H\GHQ NRSPDVÇQDQHGHQROXU

g]HOOLNOHFP©GHQGDKDE\N ER\XWOXVHUDPLNOHUGH\DSÇéWÇUÇFÇLOH ]HPLQDUDVÇQGDNLWHPDVÇD]DOWDQ UHWLPGHQND\QDNODQDQNDYLVOHU EXOXQPDNWDGÇU%|\OHFHVRUXQGDKD GDDUWDU

*UDQLWVHUDPLæLQoRNGD\DQÇNOÇ YHVHUWROPDVÇPDO]HPHQLQ \RæXQWUDILNOLYHDæÇUPDNLQHOHULQ NXOODQÇOGÇæÇVDQD\LDODQODUÇQGDWHUFLK HGLOPHVLQHQHGHQROPDNWDGÇU%X \]GHQJUDQLWVHUDPLNOHUVDæODPELU éHNLOGH\DSÇéWÇUÇOPDOÇGÇU

'RæUXX\JXODPD\HWHUOLRUDQGDSROLPHUNDWNÇOÇELUVHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇVÇLOHoLIWWDUDIOÇ \DSÇéWÇUPDGÇUwww.weber.com.tr


ZHEHUNROSRUVHOHQ ZHEHUNROJUDQLIOH[NRQIRU ZHEHUMRLQWIOH[ ZHEHUNROSRUVHOHQ ZHEHUNROJUDQLIOH[NRQIRU ZHEHUMRLQWIOH[ ZHEHUUHS0$

sf. 94 sf. 96 sf. 116 sf. 264

 <h=(<+$=,5/,å,

‡<]H\LQVDæODPOÇæÇNRQWUROHGLOPHOL YHVDæODPROPD\DQE|OPOHU \]H\GHQWDPDPHQWHPL]OHQPHOLGLU

‡<]H\GHNL\DæWR]YHoLPHQWR NDOÇQWÇODUÇVX\ODWHPL]OHQPHOLGLU ‡PP©GHQGDKDGHULQoDWODNYH R\XNODUZHEHUUHS0$LOHWDPLU HGLOPHOLGLU

UYGULAMA

1

<]H\QHPOHQGLULOGLNWHQVRQUD ZHEHUNROSRUVHOHQ ZHEHUNROJUDQLIOH[NRQIRU \]H\HX\JXODQÇSNDOÇQOÇæÇGLéOL oHOLNPDODLOHD\DUODQPDOÇGÇUçoPHNDQ]HPLQ X\JXODPDODUÇQGDFP GXYDUX\JXODPDODUÇQGD FP©GHQE\NJUDQLW VHUDPLNOHUGHYHWPGÇéPHNDQ ]HPLQYHGXYDUX\JXODPDODUÇQGD oLIWWDUDIOÇ\DSÇéWÇUPD\|QWHPL X\JXODQPDOÇGÇU

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

 

6HUDPLNOHUDUDVÇQGDHQD]PP GHU]ERéOXæXEÇUDNÇOPDOÇGÇU %ÇUDNÇODQGHU]ERéOXNODUÇQD VDDWVRQUDZHEHUMRLQWIOH[ X\JXODQPDOÇGÇU

www.weber.com.tr6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

ÇÖZÜM


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

PROBLEM 0HWDOILEHUJODVV JLELIDUNOÇ \]H\OHUH seramik QDVÇOG|éHQLU"

%D]ÇGXUXPODUGDIDUNOÇ\]H\OHUHVHUDPLN\DSÇéWÇUÇOPDVÇJHUHNHELOLU$QFDNEX \]H\OHULoLQoLPHQWRYH\DDNULOLNHVDVOÇVHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇODUÇX\JXQGHæLOGLU

0HWDO\]H\OHUGH

(SRNVL\DGDSROLUHWDQER\DNDSOÇ ]HPLQOHUGH

3RO\HVWHUYH\DILEHUJODVV |UQHæLQ KDYX]ODU JLEL\]H\OHUGH

6UHNOLEDNÇPLVWH\HQYHGHWHUMDQ \DGD|]HOPDGGHOHUOHWHPL]OHQHQ \]H\OHUGH

dRNVÇFDNYH\DoRNVRæXN RUWDPODUGDEXNRéXOODUDX\XP VDæOD\DELOHFHN|]HOELUX\JXODPD JHUHNOLGLU

d|]PLVHKDQJLNRéXOGDROXUVD ROVXQ\NVHNPHNDQLNPXNDYHPHW YHDGHUDQVVDæOD\DQHSRNVLHVDVOÇELU VHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇVÇGÇUwww.weber.com.tr


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

ÇÖZÜM ZHEHU(3

ZHEHU(3

sf. 118

 <h=(<+$=,5/,å,

‡0HWDO\]H\OHUGHNLSDV ]ÇPSDUDODQDUDNYH\DNXPODPDN VXUHWL\OHWHPL]OHQPHOLGLU

‡3RO\HVWHUYH\DILEHUJODVV KDYX]ODUGDNL\RVXQYENLUOHU WHPL]OHQPHOLYDUVDoDWODNYH \DUÇNODUGDGDWHPL]OLNVDæODQPDOÇGÇU

‡(SRNVLYHSROLUHWDQER\DOÇ \]H\OHU\DæYENDOÇQWÇODUGDQ WHPL]OHQPHOLGLU

UYGULAMA

1

+HULNLELOHéHQWHUFLKHQGéN GHYLUOLELUPLNVHULOHKRPRMHQELU PDFXQKDOLQHJHOLQFH\HNDGDU L\LFHNDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇUZHEHU(3HQID]ODPP NDOÇQOÇæÇQGD\]H\HX\JXODQÇS NDOÇQOÇæÇGLéOLoHOLNPDODLOH D\DUODQPDOÇGÇU

 5

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

'HU]OHUGROGXUXOXUNHQ VSDWXODYH\DWHUFLKHQWDEDQFD NXOODQÇOPDOÇGÇU <]H\X\JXODPDGDQPDNVLPXP GDNLNDVRQUDweber EP GRQPDGDQÇOÇNVXLOH WHPL]OHQPHOLGLU <]H\NXOODQÇPDDoÇOPDGDQ|QFH VDDWDUDVÇEHNOHQPHOLGLU

www.weber.com.tr
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

PROBLEM ,VÇ\DOÇWÇP VLVWHPL]HUL seramik X\JXODPDVÇ QDVÇO\DSÇOÇU"

,VÇ\DOÇWÇPVLVWHPLX\JXODQPÇéLoYHGÇéPHNDQGXYDUODUGDED]HQGHNRUDWLI DPDoOÇED]HQGHJHUHNVLQLPQHGHQL\OHVHUDPLNGHNRUDWLIWXæODYENDSODPD X\JXODPDVÇ\DSÇOPDVÇJHUHNHELOLU

çoHULGHQPDQWRODPD\DSÇOPÇé |UQHæLQPXWIDNJLELPHNDQODUGD VHUDPLNX\JXODPDVÇ

'ÇéDUÇGDQPDQWRODPD\DSÇOPÇé \]H\OHUGHLVHVXEDVPDQVHYL\HVLQGH GHNRUDWLIWXæODX\JXODPDVÇ\DSPDN JHUHNHELOLU

,VÇ\DOÇWÇPOHYKDODUÇWHUPDOJHULOPHOHUGHQ|WUKDUHNHWOL\]H\OHUGLU %XJLELGXUXPODUGD

,VÇ\DOÇWÇPVLVWHPLQGHNLVÇYDNDWÇQÇQ ]HULQHVHUDPLNYE\DSÇéWÇUPDNLoLQ DOWWDNLÇVÇ\DOÇWÇPOHYKDVÇLOHX\XP VDæOD\DELOHQHODVWLN\DSÇGD ELUVHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇVÇJHUHNOLGLUwww.weber.com.tr


ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH ZHEHUMRLQWIOH[

ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH ZHEHUMRLQWIOH[ ZHEHUWKHUP$ ZHEHUWKHUP% ZHEHUWKHUP%NDOÇQ 

sf. 100 sf. 116 sf. 178 sf. 180 sf. 182

 <h=(<+$=,5/,å,

‡,VÇ\DOÇWÇPOHYKDODUÇDéDæÇGDQ \XNDUÇ\DGRæUXéDéÇUWPDOÇRODUDN \DSÇéWÇUPDKDUFÇZHEHUWKHUP$ / ZHEHUWKHUPIOH[\DUGÇPÇ\OD G|éHQLUYH\DSÇéWÇUÇFÇNXUXGXNWDQ VRQUDGEHOOHUSDQRQXQRUWDVÇQD YHWPHN\HUOHULQHJHOHFHNéHNLOGH \HUOHéWLULOLU

‡<]H\VÇYDVÇZHEHUWKHUP% / ZHEHUWKHUP%NDOÇQPDOD \DUGÇPÇ\OD\]H\HX\JXODQÇU +HQ]NXUXPDPÇéKDUFÇQ ]HULQHGRQDWÇILOHVLJHULOHUHN YHNDWODQPDGDQ\HUOHéWLULOLU VDDWVRQUDNDWVÇYD X\JXODPDVÇQDJHoLOPHOLGLU

‡6ÇYDNXUXGXNWDQVRQUD\]H\H FP©\HNDGDUVHUDPLN GHNRUDWLIWXæODYENDSODPDODU ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH LOHX\JXODQÇU

UYGULAMA

1 

6HUDPLNOHULQDUDVÇQGDHQD] PPRODFDNéHNLOGHGHU] ERéOXNODUÇEÇUDNÇOPDOÇGÇU ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH X\JXODPDVÇQGDQVDDWVRQUD ZHEHUMRLQWIOH[LOHGHU]OHPH LéOHPLQHJHoLOPHOLGLU

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

 8<$5,/$59(g1(5ç/(5 weber mantolama sistemi GÇéFHSKHÇVÇ\DOÇWÇPVLVWHPOHULLOH LOJLOLGHWD\OÇWHNQLNELOJLLoLQEDNÇQÇ] VI

www.weber.com.tr6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

ÇÖZÜM


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

PROBLEM =LIWOL\]H\OHU ]HULQHVHUDPLN QDVÇOG|éHQLU"

%D]ÇGXUXPODUGDGDKD|QFHGHQ]LIWX\JXODQPÇé\]H\OHUHVHUDPLNX\JXODPDVÇ \DSPDNJHUHNHELOLU%XWLS\]H\OHU

'DKD|QFHPDUOH\NDSODQPÇéYH V|NOPé\]H\OHU

\DGDVXL]RODV\RQXDPDFÇ\OD]LIW X\JXODQPÇéoDWÇODUYHWHUDVODURODELOLU

(VNLGHQEXJLELGXUXPODUGD]LIWLQ\]H\GHQWHPL]OHQPHVLYHRQGDQVRQUDVHUDPLN X\JXODPDVÇQDJHoLOPHVLJHUHNLUGL%XGD]DPDQDODQYH]DKPHWOLELUKD]ÇUOÇNDéDPDVÇ JHUHNWLUPHNWH\GL2\VDéLPGL

%XWUGXUXPODULoLQDGHUDQVDUWÇUÇFÇ DVWDU]HULQHwww.weber.com.tr

\NVHNHODVWLNL\HWYH\DSÇéPD JFQHVDKLS\DSÇéWÇUÇFÇODULOH VHUDPLNX\JXODPDVÇ\DSÇODELOLU


ZHEHUSULP7* ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH ZHEHUMRLQWIOH[

ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH ZHEHUSULP7* ZHEHUMRLQWIOH[ 

sf. 100 sf. 106 sf. 116

 <h=(<+$=,5/,å,

‡=LIWOL\]H\]HULQHELUNDW ZHEHUSULP7*IÇUoDYH\DUXORLOH X\JXODQPDOÇYH\]H\NXUXPDLoLQ HQD]VDDWEHNOHPH\HDOÇQPDOÇGÇU

‡NJ©OÇNWRUED ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH©\H RUWDODPD©OWWHPL]VXLODYH HGLOHUHNPXWODNDHOHNWULNOLPLNVHU LOHGDNLNDNDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇU ‡+DUoX\JXODPD|QFHVLQGH GDNLNDGLQOHQGLULOPHOLGLU

‡FP©\HNDGDUER\XWWDNL \HQLVHUDPLNOHUDVWDUODQPÇé]HPLQH ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH ile \DSÇéWÇUÇOPDOÇGÇUVDDWDUDVÇSUL] DOPDVÇLoLQEHNOHQPHOLGLU

UYGULAMA

1

'HU]ERéOXNODUÇZHEHUMRLQWIOH[ ile GROGXUXOPDOÇGÇU

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

www.weber.com.tr6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

ÇÖZÜM


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

PROBLEM dRNNÇVDVUHGH NXOODQÇPDDoÇODFDN PHNDQODUGD VHUDPLN WDGLODWÇQDVÇO \DSÇOÇU"

<HQLOHQPHVLJHUHNHQVSHUPDUNHWGNNDQDOÇéYHULéPHUNH]LJLELED]ÇPHNDQODU |]HOOLNOHULQGHQGROD\ÇX]XQVUHNXOODQÇPDNDSDWÇODPD]ODU$QFDNHVNLELUVHUDPLN NDSODPDVÇQÇ\HQLOHPHNGHVDQÇOGÇæÇNDGDUNÇVDVUPH]

(VNLNDSODPDJHUHNWLæLNDGDUVDæODP olmayabilir.

<DGD]HPLQER]XNRODELOLU

.ODVLNWDGLODW\|QWHPOHUL X\JXODPDODUDUDVÇQGDEHNOHQPHVL JHUHNHQVUHQHGHQL\OH]DPDQ ND\EÇQD\RODoDU

.ODVLN\|QWHPOH

<DHVNLNDSODPD\ÇV|NPHN

\DGD\HQLGHQéDSG|NPHNJHUHNLU

7PEXLéOHPOHUWDGLODWLoLQD\UÇOPDVÇJHUHNHQVUH\LX]DWÇU

50

www.weber.com.tr


ZHEHUNROUDSLG ZHEHUMRLQWIOH[ ZHEHUNROUDSLG ZHEHUMRLQWIOH[ weber.prim TG 5 ZHEHUIORRU5

sf. 102 sf. 116 sf. 106 sf. 322

 <h=(<+$=,5/,å,

‡0HYFXWNDSODPDQÇQVDæODP ROGXæXQGDQHPLQROXQPDOÇGÇU ‡6HUDPLNG|éHOL\]H\OHUGH oHNLoYH\DPDOD\DUGÇPÇLOHHVNL VHUDPLNOHULQ]HPLQLWXWXSWXWPDGÇæÇ NRQWUROHGLOPHOLGLU

‡dXNXUNÇVÇPODUWDPLUHGLOPHOL R\QD\DQVHUDPLNOHUWHNUDU \DSÇéWÇUÇOPDOÇYHERéOXNODU HVNLVLQLQD\QÇRODQPDO]HPHLOH GROGXUXOPDOÇGÇU ‡=HPLQ\DæYHWR]NDOPD\DFDN éHNLOGHL\LFH\ÇNDQPDOÇYHNXUXPD\D EÇUDNÇOPDOÇGÇU

‡<]H\NXUXGXNWDQVRQUDELUNDW ZHEHUSULP7*UXORLOHX\JXODQPDOÇ YH\]H\PLQVDDWNXUXPD\D EÇUDNÇOPDOÇGÇU

2

4

6HUDPLNOHULQ\DSÇéWÇUÇOPDVÇQGDQ VDDWVRQUDGHU]X\JXODPDVÇQD JHoLOHELOLU

5

'HU]X\JXODPDVÇZHEHUMRLQWIOH[ LOH\DSÇOPDOÇGÇU

 8<*8/$0$

1

=HPLQGHE\NWHVYL\HIDUNODUÇQÇQ EXOXQPDVÇGXUXPXQGDVHUDPLN X\JXODPDVÇ|QFHVLQGHZHEHU IORRU5WHVYL\HéDSÇLOH]HPLQ WHVYL\HVL VDæODQPDOÇGÇU

3

<DSÇéWÇUÇFÇRODUDNKÇ]OÇSUL]DODQ ZHEHUNROUDSLGNXOODQÇOPDOÇGÇU NJ©OÇNZHEHUNROUDSLG RUWDODPDOWNDGDUVX PXWODNDGéNGHYLUOLELU PLNVHULOHNDUÇéWÇUÇOÇS\]H\H X\JXODQPDOÇGÇU 8\JXODPDKÇ]ÇGLNNDWHDOÇQDUDN ZHEHUNROUDSLGKDUFÇD]DUD]DU KD]ÇUODQPDOÇGÇU

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

www.weber.com.tr

51

6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

ÇÖZÜM


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

PROBLEM 6HUDPLNNDSOÇ HVNLELU]HPLQ ]HULQH\HQL VHUDPLN QDVÇOG|éHQLU"

=DPDQOD]HPLQNDSODPDODUÇDéÇQÇUKDVDUJ|UUHVNLUYH\DHVWHWLæLQLND\EHGHU

‡ <RæXQGRODéÇPYHWHPL]OLN]DPDQLoHULVLQGH]HPLQNDSODPDODUÇQÇQE|OJHVHO YH\DJHQHORODUDNDéÇQPDVÇQDYHHVNLPHVLQHQHGHQROXU ‡ %D]ÇND]DODUYH\DN|WNXOODQÇPVRQXFXNDSODPDODUGDKDVDUODUPH\GDQD JHOLU ‡ <HQLVHUDPLNNDSODPDODUÇYHGHVHQOHULHVWHWLNDPDoOÇGHæLéLNOLNDU]X  HGLOPHVLQHQHGHQRODELOLU

 

'DKD|QFHOHULQHGHQLKHUQHROXUVDROVXQ\HQLOHPHLoLQHVNLVHUDPLNNDSODPDVÇQÇQ WDPDPÇ\ODV|NOPHVLJHUHNLUGL

(VNLVHUDPLNOHULQNÇUÇOPDVÇ LVWHQPH\HQJUOWYHLODYH PDVUDIODUD\RODoDELOGLæLJLEL

D\QÇ]DPDQGDE\NYDNLWND\EÇQD GDVHEHSROPDNWD\GÇ

%XPDVUDIOÇ]RUYH]DPDQDODQKD]ÇUOÇNWDQDUWÇNNXUWXODELOLUL]

52

www.weber.com.tr


ZHEHUNROIOH[NRQIRU ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH ZHEHUMRLQWIOH[

ZHEHUNROIOH[NRQIRU  ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH ZHEHUMRLQWIOH[ 

sf. 98 sf. 100 sf. 116

 <h=(<+$=,5/,å,

‡0HYFXWNDSODPDQÇQVDæODP ROGXæXQGDQHPLQROXQPDOÇGÇU ‡dHNLoYH\DPDOD\DUGÇPÇLOHHVNL VHUDPLNOHULQ]HPLQLWXWXSWXWPDGÇæÇ NRQWUROHGLOPHOLGLU

‡dXNXUNÇVÇPODUWDPLUHGLOPHOL R\QD\DQVHUDPLNOHUWHNUDU \DSÇéWÇUÇOPDOÇYHERéOXNODU HVNLVLQLQD\QÇRODQPDO]HPHLOH GROGXUXOPDOÇGÇU ‡=HPLQWR]NDOPD\DFDNéHNLOGHL\LFH \ÇNDQPDOÇGÇU

 8<*8/$0$

1

2

.oNWHVYL\HIDUNOÇOÇNODUÇQÇQROPDVÇ GXUXPXQGDVHUDPLN]HPLQL WHUD]L\HJHWLUPHNLoLQZHEHUNRO IOH[NRQIRUNRQVDQWUHYH\DZHEHU NROIOH[NRQIRUNXOODQÇOPDOÇGÇU =HPLQVDDWNXUXPD\D EÇUDNÇOPDOÇGÇU

3

<HQLVHUDPLNOHU]HPLQH FP2©GHQE\NVH ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH LOHFP2©GHQNoNVH ZHEHUNROIOH[NRQIRU ile \DSÇéWÇUÇOPDOÇYHVDDWDUDVÇ SUL]DOPDVÇLoLQEHNOHQPHOLGLU

4 5

'HU]ERéOXNODUÇZHEHUMRLQWIOH[ LOHGROGXUXOPDOÇGÇU =HPLQHJQGHQ|QFHDæÇU \NOHUNRQXOPDPDOÇGÇU

 'ç..$7

 8<$5,/$59(g1(5ç/(5

'ÇéPHNDQODUGDNLX\JXODPDODULoLQ ¦VHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇODUǁUQVHoLP WDEORVX§VD\IDODUÇQÇLQFHOH\LQL]

6HUDPLNG|éHQPHVLQHEDéODPDGDQ |QFHPHYFXWNDSODPDQÇQ X\JXODPD\DKD]ÇUROGXæXQGDQHPLQ ROXQPDOÇGÇU ¦6HUDPLNX\JXODPDODUÇQGD\]H\LQ WHéKLVHGLOPHVLYHKD]ÇUODQPDVǧ VD\IDODUÇQÇLQFHOH\LQL]

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

www.weber.com.tr

53

6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

ÇÖZÜM


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

PROBLEM %R\DOÇYH\D VHUDPLN NDSOÇELUGXYDUD \HQLVHUDPLN QDVÇOG|éHQLU"

'DKD|QFHOHULHVNLVHUDPLNNDSODPDYH\DER\DQÇQ]HULQH\HQL VHUDPLNNDSODPDNLoLQ

(VNLVHUDPLNNDSODPDWDPDPHQ NÇUÇOÇU

9HHVNLER\DWDPDPHQWHPL]OHQLUGL

dQNEX\]H\OHU]HULQH VWDQGDUWVHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇODUÇLOH X\JXODPD\DSÇODPD\DFDNNDGDU ND\JDQYHSU]V]GU

7PEXPDVUDIOÇ]RUYH]DPDQDODQKD]ÇUOÇNODUGDQDUWÇNNXUWXODELOLUL]

54

www.weber.com.tr


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

ÇÖZÜM ZHEHUNROIL[ ZHEHUMRLQWIOH[

ZHEHUNROIL[ ZHEHUMRLQWIOH[

sf. 104 sf. 116

 <h=(<+$=,5/,å,

‡0HYFXWNDSODPDQÇQ]HPLQWXWXéX NRQWUROHGLOPHOLNRSPXéRODQODU \HQLGHQ\DSÇéWÇUÇOPDOÇGÇU ‡9DUVD\]H\GHNLERéOXNODU]HPLQ LOHX\XPOXELUWHVYL\HKDUFÇLOH GROGXUXOPDOÇGÇU

‡<]H\GHNL\DæWR]YHEHQ]HUL NDOÇQWÇODUPXWODNDVX\ODVLOLQPHOL YH\]H\LQQHPLDOÇQÇSNXUXPD\D EÇUDNÇOPDOÇGÇU

‡(VNLER\DOÇ\]H\\]H\LQ VDæODPOÇæÇQGDQHPLQROXQGXNWDQ VRQUDoHNLoYH\DVSDWXODLOH oHQWLNOHQPHOLGLU

2

3

 8<*8/$0$

1

.XOODQÇODFDNVHUDPLNER\XWXQD J|UHVHoLOHQGLéOLoHOLNPDODLOH ZHEHUNROIL[X\JXODQPDOÇGÇU

çoPHNDQGXYDUX\JXODPDODUÇQGD FP2©GHQE\NNDSODPDODU GDYHWPGÇéPHNDQGXYDU X\JXODPDODUÇQGDoLIW WDUDIOÇ\DSÇéWÇUPD\|QWHPL X\JXODQPDOÇGÇU

4

+RPRMHQUHQNWHELUGHU] GROJXVXHOGHHGHELOPHNLoLQGHU] ERéOXNODUÇWHPL]OHQPHOLGLU %LUJQVRQUDZHEHUMRLQWIOH[ ile GHU]OHPH\DSÇOPDOÇGÇU

 8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ¦6HUDPLNX\JXODPDODUÇQGD\]H\LQ WHéKLVHGLOPHVLYHKD]ÇUODQPDVǧ VD\IDODUÇQÇLQFHOH\LQL] %HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

www.weber.com.tr

55


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

PROBLEM $KéDSG|éHPH ]HULQHVHUDPLN QDVÇOG|éHQLU"

$KéDSG|éHPHOHU]HULQHVHUDPLNNDSODQPDVÇROGXNoDKDVVDVYH]RUELULéWLU %XWLSELUX\JXODPDGDKHUKDQJLELUVHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇVÇNXOODQÇOGÇæÇQGD

$KéDSVHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇVÇQÇQ QHPLQGHQHWNLOHQHUHNéLéHELOLUYH G|éHQHQVHUDPLNOHULQE\N|OoGH NDEDUPDVÇQDQHGHQRODELOLU

%X\]H\HKHUKDQJLELU\N ELQGLæLQGHGHIRUPDV\RQDPVDLW RODQDKéDSG|éHPH\DSÇéWÇUÇFÇQÇQ NRSPDVÇQDQHGHQRODELOLU

$KéDSG|éHPHDUDVÇQGDNLGHU]OHU NÇUÇOPDYHNRSPDULVNOHULWDéÇ\DQ E|OJHOHULROXéWXUXU

7PEXULVNOHURUWDGDQQDVÇONDOGÇUÇODELOLU"

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

56

www.weber.com.tr


ZHEHUNROIOH[NRQIRU ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH ZHEHUSULP7* ZHEHUMRLQWIOH[

ZHEHUNROIOH[NRQIRU ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH weber.prim TG 5 ZHEHUMRLQWIOH[

sf. 98 sf. 100 sf. 106 sf. 116

 <h=(<+$=,5/,å,

‡$KéDSG|éHPHQLQG]YHVDæODP ROGXæXNRQWUROHGLOPHOLGLU ‡'|éHPHGHNLGHU]OHUHODVWRPHULN PDFXQODGROGXUXOPDOÇGÇU

‡<]H\OHUWR]GDQDUÇQGÇUÇOPDOÇGÇU ‡çQFHOWLOPHGHQKRPRMHQKDOH JHOLQFH\HNDGDUNDUÇéWÇUÇODQZHEHU SULP7*UXORLOHX\JXODQÇSPLQ VDDWNXUXPD\DEÇUDNÇOPDOGÇU

‡$KéDSG|éHPHGHU]OHULQLQ]HULQH FPJHQLéOLæLQGHWHODNRQXOPDOÇYH ZHEHUNROIOH[NRQIRUZHEHU NROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH ile VDELWOHQPHOLGLU

 8<*8/$0$

1

<DNODéÇNPP©OLNNHQDUGHU]L D\UÇOGÇNWDQVRQUDVHUDPLNOHULo PHNDQ]HPLQGHZHEHUNROIOH[ NRQIRUYH\DZHEHUNROIOH[NRQIRU NRQVDQWUHLoPHNDQGXYDUGDLVH ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH NXOODQÇODUDN\DSÇéWÇUÇOÇU FP2©GHQE\NVHUDPLNOHUoLIW WDUDIOÇRODUDN\DSÇéWÇUÇOPDOÇGÇU

2

(UWHVLJQGDKD|QFHGHQ EÇUDNÇOPÇéRODQPP©OLNNHQDU GHU]LHODVWRPHULNPDFXQOD GROGXUXOPDOÇGÇU

3

6HUDPLNOHULQGHU]OHQPHVLQGH ZHEHUMRLQWIOH[NXOODQÇOPDOÇGÇU <RæXQWUDILNYHDæÇUGRODéÇPLoLQ JQEHNOHQPHOLGLU

 8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡$KéDSSDUNH]HPLQX\JXODPDVÇQGDWHODODPDLéOHPLVHUDPLNG|éHQPHVLQGHQ |QFHWP\]H\H\DSÇOPDOÇGÇU ‡P2©GHQE\NDODQODUGDX\JXODQPDPDOÇGÇU ‡ZHEHUNROIOH[NRQIRUX\JXODPDODUÇQGDVHUDPLNER\XWODUÇ FP2©GHQZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUHX\JXODPDODUÇQGDLVH FP2©GHQE\NROPDPDOÇGÇU ‡¦6HUDPLNX\JXODPDODUÇQGD\]H\LQWHéKLVHGLOPHVLYHKD]ÇUODQPDVǧVD\IDODUÇQÇ LQFHOH\LQL] ‡.LP\DVDOODUDGD\DQÇPJHUHNWLUHQPHNDQODUGDGHU]OHPHLéOHPLLoLQ ZHEHU(3NXOODQÇOPDVÇ|QHULOLU

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

www.weber.com.tr

57

6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

ÇÖZÜM


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

PROBLEM 'ÇéFHSKHOHUGH E\NER\XWOX VHUDPLNOHUQDVÇO X\JXODQÇU"

%\NER\XWOXVHUDPLNYHGRæDOWDéNDSODPDODUELQDODUÇQGÇéFHSKHOHULQGHHVWHWLN J|UQWVDæODU$QFDNEXWUNDSODPDPDO]HPHOHULQLQVDæODPYHX]XQ|PUO ELUéHNLOGHX\JXODQDELOPHVLLoLQ\NVHNSHUIRUPDQVDVDKLSWHNQLNo|]POHU JHUHNPHNWHGLU 'ÇéFHSKHOHUVUHNOLRODUDN\ÇSUDWÇFÇHWNHQOHUHPDUX]NDOÇU

%HWRQGDNLVQPHVHUDPLN NDSODPD\DEDVÇQoX\JXODU2\VD VHUDPLNNDSODPD\DSÇVÇQHGHQL\OH GHIRUPDV\RQDPVDLWELUPDO]HPH GHæLOGLU

<DæPXUGRQYHDQLÇVÇGHæLéLNOLNOHUL JLELLNOLPVHOHWNHQOHUWHUPLNéRNODUD QHGHQROXU%XVÇUDGDX\JXODPD \]H\LYHVHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇVÇ ELUELULQGHQIDUNOÇoDOÇéÇU

6HUDPLNER\XWODUÇE\GNoHGHU] GROJXODUÇQÇQDPRUWLV|UHWNLVL\HWHUVL] NDOÇU

'ÇéFHSKHGHGD\DQÇNOÇYHNDOÇFÇVHUDPLNX\JXODPDODUÇLoLQJHUHNHQOHU

0HNDQLNYHWHUPLNGHIRUPDV\RQD GD\DQÇNOÇHODVWLNELU\DSÇéWÇUPDKDUFÇwww.weber.com.tr

6X\DYHGRQDGD\DQÇNOÇELU\DSÇéWÇUPD KDUFÇLOHVHUDPLNOHULQEDVÇQo X\JXODQDUDNNDSODQPDVÇ

$\UÇFD\HWHUOLDPRUWLV|UHWNLVL J|VWHUHELOHFHNHODVWLNELUGHU]GROJX KDUFÇGÇU

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU


ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH ZHEHUNROIOH[NRQIRU ZHEHUMRLQWIOH[

ZHEHUNROIOH[NRQIRU ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH ZHEHUMRLQWIOH[ ZHEHUUHS0$

sf. 98 sf. 100 sf. 116 sf. 264

 <h=(<+$=,5/,å,

‡<]H\LQVDæODPOÇæÇoHNLo\DUGÇPÇ\OD NRQWUROHGLOHUHNVDæODPROPD\DQ NÇVÇPODU\]H\GHQWDPDPHQ WHPL]OHQPHOLGLU ‡<]H\GHNL\DæWR]YHoLPHQWR NDOÇQWÇODUÇVXLOHWHPL]OHQPHOLGLU ‡<]H\GHNLPP©GHQGDKDGHULQ oDWODNYHR\XNODUZHEHUUHS0$ LOHWDPLUHGLOPHOLGLU

‡ZHEHUNROIOH[NRQIRUYH\D ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUHile FP2©\HNDGDUWPNDSODPDODU PD[PFP2LOHFP2 DUDVÇWPNDSODPDODUPD[P©\H NDGDUX\JXODQDELOLU ‡7PX\JXODPDODUGDoLIWWDUDIOÇ \DSÇéWÇUPD\|QWHPLNXOODQÇOPDOÇGÇU ‡8\JXODPDODUGDNDSODPDQÇQHEDGÇ NDGDUDæÇUOÇæÇGDoRN|QHPOLGLU

‡6HUDPLNOHULQDUDVÇQGDHQD] PP©OLNGHU]ERéOXNODUÇEÇUDNÇOPDOÇGÇU ‡'LODWDV\RQoÇWDVÇ\DUGÇPÇ\ODKHU 50 m2©OLNDODQLoLQHQD]PP©OLN GLODWDV\RQGHU]OHULEÇUDNÇOPDOÇGÇU %R\XP©\LJHoPHPHOLGLU ‡.|éHYHGXYDUELWLPOHULQGHGH PP©OLNGLODWDV\RQGHU]OHUL EÇUDNÇOPDOÇGÇU

 8<*8/$0$

1 2

ç\LELU\DSÇéPDLoLQODVWLNoHNLo \DUGÇPÇ\ODNXYYHWX\JXODQDUDN KDYDGÇéDUÇDWÇOPDOÇGÇU FP2©GHQE\NNDSODPDODUÇQ X\JXODPDODUÇQGDYDQWX] NXOODQÇOPDVÇ|QHULOLU

3

ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH YH\DZHEHUNROIOH[NRQIRU X\JXODPDVÇQGDQVDDWVRQUD GHU]OHPHLéOHPLQHJHoLOPHOLYHGHU] GROJXVXRODUDNZHEHUMRLQWIOH[ NXOODQÇOPDOÇGÇU

4

PP©OLNGLODWDV\RQGHU]OHUL HODVWRPHULNPDFXQLOH GROGXUXOPDOÇGÇU

 8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡*QHéDOWÇQGDX\JXODPD\DSPDNWDQNDoÇQÇOPDOÇGÇU ‡$oÇNUHQNVHUDPLNOHULQG|éHQPHVLQGHEH\D]ZHEHUNROIOH[NRQIRU NXOODQÇOPDVÇ|QHULOLU %HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè ‡%UWEHWRQ]HULQH\DSÇODFDNX\JXODPDODUGDEHWRQLéoLOLæLQLQD\|QFH hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU WDPDPODQPÇéROPDVÇJHUHNPHNWHGLU

www.weber.com.tr

59

6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

ÇÖZÜM


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

PROBLEM =RUNRéXOODUD PDUX]NDODQ RUWDPODUGD VHUDPLN QDVÇOG|éHQLU"

%\NDOÇéYHULéPHUNH]OHULYHPDUNHWJLELPHNDQODUGDVHUDPLNNDSOÇ]HPLQOHU]RU NRéXOODUDPDUX]NDOÇUODU

<NWDéÇPDDOHWOHULLOHWUDQVSDOHWOHULQ ]HPLQHNHVPHYHEDVÇQoNXYYHWL X\JXODPDVÇ

5DID\DNODUÇQÇQ]HPLQHQRNWDVDO NXYYHWX\JXODPDVÇ

5DIWDNLUQOHULQVÇNVÇN\HUHGéHUHN ]HPLQH]DUDUYHUPHVL

.XOODQÇODQGHWHUMDQYHWHPL]OLN PDNLQHOHULQLQ\ÇSUDWÇFÇHWNLVL

9HN|WX\JXODPDODUVHUDPLNOHULQ NDONPDVÇQD

'HU]OHULQYHGLODWDV\RQGHU]OHULQLQ HVWHWLæLQLND\EHWPHVLQHQHGHQROXU

60

www.weber.com.tr


ZHEHUNROIOH[NRQIRU ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH ZHEHUMRLQWIOH[

ZHEHUNROIOH[NRQIRU ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH ZHEHU(3 ZHEHUMRLQWIOH[

sf. 98 sf. 100 sf. 118 sf. 116

 <h=(<+$=,5/,å,

‡<]H\LQG]JQOæP©OLNELU PDVWDULOHNRQWUROHGLOPHOLYH PP©QLQ]HULQGHNLVDSPDODU WDPLUHGLOPHOLGLU ‡<]H\LQVDæODPOÇæÇNRQWURO HGLOPHOLGLU<]H\GHoLPHQWR DUWÇNODUÇYDULVHEDVÇQoOÇVXLOH WHPL]OHQPHOLGLU

‡8\JXODPD\DSÇODFDN]HPLQGHKHU 36 m2©GHELUGLODWDV\RQGHU]OHUL EÇUDNÇOPDOÇGÇU PD[PER\XQGD ‡6HUDPLNOHUX\JXODQPD\D EDéODPDGDQ|QFHGLODWDV\RQ GHU]OHULQLQ\HULSODQODQPDOÇGÇU

‡6HUDPLNX\JXODPDVÇQDEDéODPDGDQ GLODWDV\RQGHU]OHULLoLQSURILOOHU \HUOHéWLULOPHOLGLU ‡0HWDOSURILOOHUZHEHUNROIOH[ NRQIRUNRQVDQWUHYH\DZHEHUNROIOH[ NRQIRULOHVDELWOHQPHOLGLU ‡0XWODNDSURILOOHULQVHYL\HVLNRQWURO HGLOPHOLGLU

 8<*8/$0$

1

Seramikler ZHEHUNROIOH[NRQIRU NRQVDQWUHYH\DZHEHUNROIOH[ NRQIRULOHX\JXODQPDOÇDUDODUÇQGD HQD]PP©OLNGHU]DUDOÇæÇ EÇUDNÇOPDOÇGÇU.|éHYHGXYDU ELUOHéLP\HUOHULQGHLVHRUWDODPD PP©OLNGHU]DUDOÇæÇ EÇUDNÇOPDOÇGÇU

2

ç\LELU\DSÇéPDLoLQODVWLNoHNLo \DUGÇPÇ\ODNXYYHWX\JXODQDUDN KDYDGÇéDUÇDWÇOPDOÇGÇU

3

8\JXODPDGDQVRQUDGHU]OHPHLoLQ HQD]VDDWEHNOHQPHOLGLU

4

'HU]DUDOÇNODUÇQGDNLKDUoDUWÇNODUÇ WHPL]OHQPHOLGLU 'HU]DUDOÇNODUÇZHEHUMRLQWIOH[ ZHEHU(3 (kimyasallara PDUX]YHEDNWHULROXéXPXQD PVDLWRUWDPODUGD LOH GHU]OHQPHOLGLU

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

5 6

.|éHYHGXYDUELUOHéLP\HUOHULQH SURILON|éHEHQWYH\DHODVWRPHULN PDFXQX\JXODQPDOÇGÇU =HPLQGHU]OHPHGHQVDDW VRQUDKDILIWUDILæHJQVRQUD LVHQRUPDOWUDILæHDoÇODELOLU dRN GéNÇVÇGD>ƒ&@JQ 

www.weber.com.tr

61

6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

ÇÖZÜM


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

PROBLEM +DYX]GDX]XQ |PUO\DOÇWÇP YHVHUDPLN X\JXODPDVÇ QDVÇO\DSÇOÇU"

<]PHKDYX]XQGDEHWRQDUPHGXYDUYH]HPLQWHNEDéÇQDVXVÇ]ÇQWÇVÇQÇ YHNDoDæÇQÇHQJHOOH\HFHN|]HOOLNWDéÇPD]

6XWDKOL\HGHOLNOHULVXJLULéOHUL YHSHQFHUHJLEL|]HOQRNWDODU VÇ]GÇUPD]OÇNDoÇVÇQGDQ]D\ÇIWÇU

%HWRQ\DSÇGDNLGXYDU]HPLQ ELUOHéLPOHULWDPLUQRNWDODUÇVX VÇ]ÇQWÇODUÇQDQHGHQRODELOHFHN]D\ÇI E|OJHOHUGLU

$\UÇFD\]PHKDYX]XQGDoHéLWOLHWNHQOHUHEDæOÇRODUDN\ÇSUDQPDODU J|UOU%XQHGHQOH\DSÇODFDNVHUDPLNX\JXODPDVÇGDKDVVDVELULéOHPGLU

+DYX]XQNXOODQÇPDPDFÇQDEDæOÇ RODUDNNXOODQÇODQVX\XQD]\DGDoRN NORUOXROPDVÇSHUL\RGLNEDNÇPGD NXOODQÇODQGHWHUMDQYHKDILIDVLWOHU GHU]OHULQ\ÇSUDQPDVÇQD\RODoDU

62

www.weber.com.tr ZZZZHEHUFRPWU

+DYX]DG|éHQHQVHUDPLNOHUGROX KDYX]ODUGDSR]LWLIERéKDYX]ODUGD QHJDWLIEDVÇQFDPDUX]NDOÇUODU 6RæXNKDYDODUGDLVHGRQWHKOLNHVL DOWÇQGDGÇUODU

%XQHGHQOHWPEXHWNHQOHUGHQ NRUXQPDNYHX]XQ|PUOELU X\JXODPD\ÇJDUDQWLOHPHNLoLQ NORUOXVX\DGRQWHKOLNHVLQHQHJDWLI YHSR]LWLIVXEDVÇQFÇQDGD\DQÇNOÇELU VHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇVÇNXOODQÇOPDOÇGÇU 'HU]ERéOXNODUÇGDWHPL]OLN PDO]HPHOHULQHYHNLP\DVDOODUD NDUéÇGLUHQoOLELUGHU]GROJXVXLOH GROGXUXOPDOÇGÇU

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU


ZHEHU(3 ZHEHUGU\66 ZHEHUNROIOH[NRQIRU ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH  <h=(<+$=,5/,å,

‡3HQFHUHVXJLULéLYHWDKOL\HVL JLEL|]HOQRNWDODUNXOODQÇODQ DNVHVXDUODUÇQWHNQLNéDUWQDPHOHULQH X\JXQRODUDNKD]ÇUODQPDOÇGÇU ‡%HWRQ\]H\EDVÇQoOÇVXDUDFÇOÇæÇ\OD WX]YHWR]GDQWDPDPHQDUÇQGÇUÇOPDOÇ VDæODPROPD\DQNHVLPOHU\]H\GHQ WHPL]OHQPHOLGLU ‡<ÇSUDQPÇéEHWRQ\]H\OHU ZHEHUUHS0$LOHRQDUÇOPDOÇGÇU

sf. 98 sf. 100 sf. 118 sf. 222 sf. 232 sf. 264 sf. 266

ZHEHUNROIOH[NRQIRU ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH ZHEHU(3 ZHEHUGU\66 ZHEHUGU\UDSLGVWRS ZHEHUUHS0$ weber.rep HKS

‡6Ç]GÇUPD]OÇæÇQGHYDPOÇOÇæÇQÇ VDæODPDNDPDFÇ\ODGLNH\YH\DWD\ N|éHOHUZHEHUUHS0$KÇ]OÇ X\JXODPDYH\DVOIDWGD\DQÇPÇ LVWHQHQGXUXPODUGDLVH ZHEHUUHS+.6LOHSDKODQPDOÇGÇU

‡<]H\GHVXDNÇQWÇVÇRODQGHOLNOHU VXEDVÇQFÇQÇD]DOWPDNDPDFÇ\OD PLQ[FPER\XWXQGDDoÇODUDN ZHEHUGU\UDSLGVWRSWÇNDPDKDUFÇLOH GROGXUXOPDOÇGÇU

 <$/,7,0+$5&,1,18<*8/$10$6,

‡ZHEHUGU\66NJ©OÇNVÇYÇ ELOHéHQHNJ©OÇNWR]ELOHéHQ\DYDé \DYDéLODYHHGLOHUHNKRPRMHQ ELUNÇYDPDJHOLQFH\HNDGDU NDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇU

 8<*8/$0$

‡8\JXODPD\]H\LVX\DL\LFH GR\XUXOPDOÇZHEHUGU\66IÇUoD LOHGXYDUYH]HPLQHNDWRODUDN oHSHoHYUHX\JXODQPDOÇGÇUNDW NXUXGXNWDQVRQUDNDWELULQFL\HGLN GRæUXOWXGDX\JXODQPDOÇGÇU

‡7RSODPX\JXODPDNDOÇQOÇæÇKHU QRNWDGDHQD]PPROPDOÇGÇU

 'ç..$7 0VWDNLOKDYX]ODUGDVHUDPLN \DSÇéWÇUÇFÇVÇRODUDNZHEHUNRO JUDQLIOH[NRQIRUNXOODQÇODELOLU

1

[FP©GHQE\NVHUDPLNOHU ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH YH\DZHEHUNROIOH[NRQIRU ile oLIWWDUDIOÇ\DSÇéWÇUPD\|QWHPL\OH X\JXODQPDOÇGÇU

2

6HUDPLNOHULQDUDVÇQGDHQD] PPRODFDNéHNLOGHGHU] ERéOXNODUÇEÇUDNÇOPDOÇGÇU

4 5

'HU]GROJXVXZHEHU(3 VSDWXODYH\DWDEDQFD\DUGÇPÇ\OD X\JXODQDELOLU .oNER\XWOXYHFDPPR]DLN JLELNDSODPDPDO]HPHOHULQLQ KHP\DSÇéWÇUÇOPDVÇQGDKHPGH GHU]OHQPHVLQGHoLIWWDUDIOÇ \DSÇéWÇUPD\|QWHPL\OHZHEHU(3 NXOODQÇOPDOÇGÇU

ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH YH\DZHEHUNROIOH[NRQIRU X\JXODPDVÇQGDQVDDWVRQUD %HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè GHU]OHPHLéOHPLQHJHoLOPHOLGLU

3

ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

www.weber.com.tr

63

6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

ÇÖZÜM


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

PROBLEM .LUOHQPHOHUHNDUéÇ X]XQ|PUO GHU]X\JXODPDVÇ QDVÇO\DSÇOÇU"

g]HOOLNOHEDQ\RPXWIDNJLELVÇNNXOODQÇODQ\]H\OHUGHGHU]GROJXODUNÇVDVUHGH NLUOHQPHNWHYHWHPL]OHQPHVLGHoRæX]DPDQSUREOHPROPDNWDGÇU

'HU]DUDODUÇQÇQEH\D]YH\DDoÇNUHQN GHU]GROJXLOHGROGXUXOPDVÇ

2\VD

'HU]X\JXODPDODUÇQGDUHQNVÇQÇUÇ ROPDNVÇ]ÇQNLUOHQPHOHUHNDUéÇX]XQ |PUOELUX\JXODPDPPNQGU

64

www.weber.com.tr

'HU]OHULQNÇVDVUHGHNLUOHQPHVLQH YHKRéROPD\DQJ|UQWOHUHVHEHS ROPDNWDGÇU

.LUOHQPH\LJHFLNWLUPHNLoLQNR\X UHQNGHU]GROJXVHoLOPHVLLVH ED]HQNXOODQÇODQVHUDPLNOHX\XPOX olmayabilir.


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

ÇÖZÜM ZHEHUMRLQW6ç/

ZHEHUMRLQW6ç/

sf. 114

 <h=(<+$=,5/,å,

‡+RPRMHQELUNXUXPDVDæOD\DELOPHN LoLQGHU]X\JXODPDVÇQGDQ|QFHGHU] ERéOXNODUÇDUDVÇQGDEXOXQDELOHFHNWR] WDODéLQéDDWoLPHQWRDUWÇNODUÇYELQFH ELUoXEXNNXOODQÇODUDNND]ÇQÇSIÇUoDLOH WHPL]OHQPHOLGLU ‡g]HOOLNOHGXYDUODUGDX\JXODPD |QFHVLQGHGHU]ERéOXNODUÇ QHPOHQGLULOPHOLGLU

‡2UWDODPDOWNDGDUVXLOH NJ©OÇNZHEHUMRLQW6ç/WHUFLKHQ GéNGHYLUOLELUPLNVHUYH\DPDOD LOHWRSDNNDOPD\DFDNéHNLOGHL\LFH NDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇU

‡+DUoVHUWNDXoXNXoOXoHNSDV YH\DVHUWNDXoXNWDEDQOÇGHU]HU \D\PDPDODVÇLOHGHU]ERéOXNODUÇQD GROGXUXOPDOÇGÇU

 8<*8/$0$

1

%RéOXNODUÇQL\LFH GROGXUXODELOPHVLLoLQ|QFH SDUDOHOVRQUDoDSUD]oHNLOPHOLGLU

2

+DUFÇQ\]H\]HULQGHNLID]ODOÇæÇ \XPXéDNXoOXELUVSDWXOD YH\DQHPOHQGLULOPLéVQJHU XoOXVSDWXODLOHVÇ\UÇOÇSRUWDP VÇFDNOÇæÇQDJ|UHGN EHNOHQGLNWHQVRQUDQHPOLELU VQJHULOHVLOLQHUHN\]H\GH NDODELOHFHNLQFHGHU]WDEDNDVÇ L\LFHWHPL]OHQPHOLGLU

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

3

<]H\G]JQOHéWLUPHYH WHPL]OHPHLéOHPLNXUXELUEH] \DUGÇPÇ\ODZHEHUMRLQW6ç/\Dé LNHQ\DSÇOPDOÇGÇU

www.weber.com.tr

65


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

PROBLEM 6HUDPLNNDSODPDODU YHGHU]GROJXODUÇ NLUOHQPHOHUGHQ QDVÇONRUXQDELOLU YHNLUOHQHQOHU QDVÇOWHPL]OHQHELOLU"

(QWLWL]X\JXODPDVÇUDVÇQGDELOHNDSODPDODUGHæLéLNHWNHQOHUOHNLUOHQHELOLU

6HUDPLNNDSODPDODUÇQ]HULQHVÇYD ER\DWDPLUKDUoODUÇG|NOHELOLU

'HU]X\JXODPDODUÇVÇUDVÇQGD\]H\L\L WHPL]OHQHPH\HELOLU

%XWUNLUOHULWHPL]OH\HELOPHNLoLQ JQONWHPL]OLNPDO]HPHOHUL\HWHUOL JHOPH\HFHNWLU

<DGDNLUOHULND]ÇPD\DoDOÇéPDN NDSODPD\DYHGHU]GROJXODUÇQD]DUDU YHUHFHNWLU

9H\DNDSODPDODUYHGHU]GROJXODUÇ ]HULQGHoD\NDKYHOHNHOHUL ROXéDELOLU

d|]PLoLQ\]H\OHUH]DUDUYHUPHGHQNDSODPDYHGHU]GROJXODUÇQÇNRUX\DQ YHNLUOHQPLéNDSODPDODUÇNROD\FDWHPL]OH\HELOHQPDO]HPHOHUJHUHNPHNWHGLU

66

www.weber.com.tr


ZHEHUGHU]NRUX\XFX ZHEHUVHUDPLNNRUX\XFX ZHEHUoLPHQWRWHPL]OH\LFL ZHEHUOHNHoÇNDUÇFÇ

ZHEHUGHU]NRUX\XFX ZHEHUVHUDPLNNRUX\XFX ZHEHUoLPHQWRWHPL]OH\LFL ZHEHUOHNHoÇNDUÇFÇ

sf. 121 sf. 122 sf. 122 sf. 123

 <h=(<+$=,5/,å,

‡'HU]X\JXODPDVÇ|QFHVLQGHVHUDPLN NDSODPDODUÇQNRUXQPDVÇLoLQZHEHU VHUDPLNNRUX\XFXLQFHOWLOPHGHQ GDNLNDDUDLOHNDWRODUDN X\JXODQPDOÇGÇU

‡NDWZHEHUVHUDPLNNRUX\XFX X\JXODPDVÇQGDQGDNLNDVRQUD GHU]X\JXODPDVÇQDJHoLOHELOLU ‡'HU]X\JXODPDVÇVRQUDVÇQGDHQ ID]ODVDDWLoLQGHNDSODPDODUÇQ ]HULQGHEXOXQDQZHEHUVHUDPLN NRUX\XFXQHPOLELUVQJHULOH WDPDPHQWHPL]OHQPHOLGLU

‡'HU]UHNOHULQLQNRUXQPDVÇYH X]XQ|PUOROPDVÇLoLQGHU] X\JXODPDVÇQGDQHQD]VDDW VRQUDVDDWDUDLOHNDWRODUDN ZHEHUGHU]NRUX\XFXX\JXODQDELOLU ‡8\JXODPDHVQDVÇQGDZHEHU GHU]NRUX\XFXGHU]OHULQGÇéÇQD WDéÇUÇOPDPDOÇWDéDQNÇVÇPYDUVDGD NXUXPDGDQPXWODNDWHPL]OHQPHOLGLU

2

3

 8<*8/$0$

1

dLPHQWRDUWÇNODUÇLoLQ ZHEHUoLPHQWRWHPL]OH\LFL oD\NDKYHVXED]OÇER\DYE OHNHOHULoLQZHEHUOHNHoÇNDUÇFÇ IÇUoDYH\DUXOR\DUGÇPÇ\ODNLUOL \]H\H\D\ÇOPDOÇYHGDNLND EHNOHQPHOLGLU

7HPL]OLNLéOHPLHOLOHX\JXODPDGD ELUEH]\DUGÇPÇ\ODYH\DPDNLQH LOHJHUoHNOHéWLULOPHOLGLU

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

7HPL]OHPHLéOHPLQGHQVRQUD \]H\EROVXLOH\ÇNDQPDOÇGÇU

 8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡8\JXODPDVÇUDVÇQGDPXWODND HOGLYHQJL\LOPHOLUQOHULQJ|]YH\D GHULLOHWHPDVÇQGDQNDoÇQÇOPDOÇGÇU ‡ZHEHUoLPHQWRWHPL]OH\LFL FLODOÇYH\DSDUODWÇOPÇé\]H\OHUGH X\JXODQPD] ‡6HQWHWLNER\DODUWLQHU\DUGÇPÇ\OD \]H\GHQWHPL]OHQHELOLU

www.weber.com.tr

67

6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

ÇÖZÜM


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

Ürün Seçimi 6HUDPLNX\JXODPDODUÇQGDUQVHoLPLQL etkileyen faktörler 1-Kaplama Gözeneklilik *UDQLWVHUDPLNJLELJ|]HQHNOLOLæL D\Q°]DPDQGDVXHPLéL oRNGéN\DGDNLUHoWDé°JLEL J|]HQHNOLOLæL VXHPLéL oRN\NVHNNDSODPDODUPXWODND\NVHNSHUIRUPDQVO°ELUVHUDPLN \DS°éW°U°F°V°NXOODQ°P°JHUHNWLULU <DWDNNDOÇQOÇæÇ .DO°QO°NIDUNO°O°NODU°J|VWHUHELOHQGRæDOWDéJLELNDSODPDPDO]HPHOHULLOH\DS°ODFDNX\JXODPDODUGD EXIDUNO°O°NODU°JLGHUHELOHFHNNDO°Q\DWDNELU\DS°éW°U°F°NXOODQ°OPDO°G°U Renk %D]°Do°NUHQNOLPHUPHUYENDSODPDPDO]HPHOHULX\JXODPDGDNXOODQ°ODQ\DS°éW°U°F°Q°QUHQJLQL \]H\H\DQV°WDELOHFHæLQGHQPXWODNDEH\D]UHQNOLELU\DS°éW°U°F°NXOODQ°P°JHUHNWLULU Boyut %\NER\XWOXNDSODPDPDO]HPHOHULLOH\NVHNSHUIRUPDQVO°\DS°éW°U°F°ODUNXOODQ°OPDO°G°U Sertlik <XPXéDN\]H\OLVHUDPLNYH\DGRæDOWDéNDSODPDODULQFHWDQHFLN\DS°V°QDVDKLSELUGHU]GROJX VHoLPLQLJHUHNWLULU 'HU]JHQLéOLæL %D]°NDSODPDODULQFHGHU]LOHJ]HOJ|UQUNHQED]°ODU°LVHNDO°QGHU]ERéOXæXLOHGDKDHVWHWLN GXUXU%XGXUXPGHU]GROJXVHoLPLQLHWNLOH\HFHNWLU

2-Yüzey Gözeneklilik *|]HQHNVL]\]H\OHUJoOELUDGHUDQVLoLQPXWODND\NVHNSROLPHUPRGLIL\HRUDQ°QDVDKLSELU \DS°éW°U°F°VHoLPLQLJHUHNWLULU (VQHNOLN $KéDSJLEL\NVHNHVQHNOLNRUDQ°QDVDKLSELU\]H\GHPXWODNDD\Q°HVQHNOLæHX\XP VDæOD\DELOHFHNHODVWLNELU\DS°éW°U°F°YHGHU]GROJXVXNXOODQ°OPDO°G°U <]H\G]JQOæ 8\JXODPD\]H\LQLQER]XNROPDV°GXUXPXQGD\DELUWHVYL\HKDUF°LOH\]H\G]HOWLOPHOL\DGD X\JXODPDNDO°Q\DWDNELUVHUDPLN\DS°éW°U°F°V°LOHWDPDPODQPDO°G°U $VWDUODPD <]H\LQNRUXQPDV°YH\DDGHUDQV°QDUW°U°OPDV°LoLQDVWDUODPD\DS°OPDV°JHUHNHELOLU

68

www.weber.com.tr


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

Ürün Seçimi 8\JXODPDDODQÇ Uygulama yeri 8\JXODPD\DS°ODFDN\HULQPDUX]NDODFDæ°WUDILN YHLNOLPNRéXOODU°|QHPOLGLUhUQVHoLPLQGHEX IDNW|UOHULGHGLNNDWHDOPDNJHUHNLU 6X\DGD\DQÇP %D]°UQOHUVUHNOLVXGDNDOPDODU° GXUXPXQGDPXNDYHPHWND\E°J|VWHULU =HPLQKDUHNHWOHUL $OWWDQ°V°WPDO°]HPLQOHUJLELKDUHNHWH PDUX]NDODELOHFHN]HPLQOHUPXWODNDHODVWLN ELU\DS°éW°U°F°YHGHU]GROJXVXNXOODQ°P°Q° JHUHNWLULU 'D\DQÇP %D]°GHU]GROJXODU°Q°Q\NVHNVXLWLFLOLæL ED]°ODU°Q°QLVHNLP\DVDOGD\DQ°P°YDUG°U <D\DWUDILæL %D]°UQOHUVDGHFHKDILI\D\DWUDILæLQH X\JXQGXUODU

'°éFHSKHOHU \NVHN °V°IDUNO°O°NODU°QD PDUX]NDO°U

+DYX]GDVHUDPLN X\JXODPDV°VX\D GD\DQ°NO°UQOHU JHUHNWLULU

$OWWDQ°V°WPDO°]HPLQOHUGH WHUPDOJHQOHéPH\NVHNWLU

3UL]DOPDVUHVL 8\JXODPDDODQÇQÇNÇVDVUHLoHULVLQGHWUDILæH DoDELOPHNDQFDNKÇ]OÇSUL]DODQELUVHUDPLN \DSÇéWÇUÇFÇVÇNXOODQÇPÇLOHPPNQGU

.XOODQÇFÇWHUFLKL dLPHQWROXYH\DNXOODQ°PDKD]°UUQOHU %D]°X\JXOD\°F°ODUoLPHQWRHVDVO°UQOHU \HULQHNXOODQ°PDKD]°UUQOHUL WHUFLKHGHU

Çimento esasl› \DS°éW°U°F°

.XOODQ°PDKD]°U \DS°éW°U°F°

7HNELOHéHQOLYH\DoLIWELOHéHQOLUQOHU %D]°X\JXOD\°F°ODUWHNELOHéHQOLUQOHULQ NXOODQ°P°Q°GDKDUDKDWEXOXUNHQED]°ODU°LVH oLIWELOHéHQOLUQOHULWHUFLKHGHUOHU

'HU]GROJXKDUF°

'HU]GROJXVX www.weber.com.tr

69


6HUDPLN8\JXODPDODUĂ&#x2021;

Ă&#x153;rĂźn Seçim Tablosu â&#x20AC;šĂ§ mekan duvar çimento bazlâ&#x20AC;ş sâ&#x20AC;şva

SRK konfor konsantre

- sf 82 -

- sf 84-86-88-90-

- sf 92 -

- sf 94 -

25 kg, gri

15 kg/25 kg, gri-beyaz

25 kg, gri-beyaz

25 kg, gri-beyaz

1100 cm2

2000 cm2 1100 cm2

2000 cm2

2000 cm2 2000 cm2 2000 cm2 2000 cm2

brĂźt beton

ZHEHUSULPVDWHQĂźzeri;

ZHEHUSULPVDWHQ Ăźzeri;

alçâ&#x20AC;ş sâ&#x20AC;şva

1100 cm2 1100 cm2

1100 cm2

ZHEHUSULPVDWHQĂźzeri;

1100 cm2 1100 cm2

DOoĂ&#x2021;SDQHO eski seramik NDSODPD

ZHEHUSULP7*Ăźzeri;

1100 cm2 1100 cm2

boya (çimento bazlâ&#x20AC;ş sâ&#x20AC;şva ĂźstĂź) Ăźzeri sâ&#x20AC;şvalâ&#x20AC;ş °V°\DO°W°POHYKDVĂ&#x2021; DKĂŠDS FLODV°]

metal

â&#x20AC;šĂ§ mekan zemin oLPHQWRED]O°ĂŠDS EHWRQG|ĂŠHPH

SRK konfor konsantre

2000 cm2

3600 cm2

3600 cm2 3600 cm2

3600 cm2 3600 cm2

alttan â&#x20AC;şsâ&#x20AC;ştmalâ&#x20AC;ş G|ĂŠHPH ZHEHUSULP7* Ăźzeri;

eski seramâ&#x20AC;šk NDSODPD

1100 cm2 1100 cm2

DKĂŠDSG|ĂŠHPH PDUOH\ SYFNDSODPD metal zift %HOLUWLOHQDODQODUX\JXODQDELOHFHNPD[VHUDPLNDODQODU°Q°J|VWHUPHNWHGLU8\JXODPD|QFHVL\ ]H\KD]°UO°NODU°\DS°OP°ÊROPDO°G°U .DSODPDQĂ&#x2021;QHEDWĂ&#x2021;NDGDUDĂŚĂ&#x2021;UOĂ&#x2021;ĂŚĂ&#x2021;GDJ|]|Q QHDOĂ&#x2021;QPDOĂ&#x2021;GĂ&#x2021;U dLIWWDUDIOĂ&#x2021;\DSĂ&#x2021;ĂŠWĂ&#x2021;UPDJHUHNOLOLNOHULLOHLOJLOLELOJLOHULoLQ U QVD\IDODUĂ&#x2021;QĂ&#x2021;LQFHOH\LQL]

su emmesi < %0,5 olan kaplamalar; porselen seramik, granit seramik vs. su emmesi *RODQNDSODPDODUVHUDPLNID\DQVWHUUDFRWWD SLĂŠPLĂŠWRSUDN

GRĂŚDOWDĂŠODUPHUPHUJUDQLWWUDYHUWHQ

70

www.weber.com.tr


flex konfor konsantre

- sf 96 -

- sf 98 -

- sf 100 -

- sf 102 -

- sf 104 -

- sf 118 -

25 kg, gri-beyaz

25 kg, gri-beyaz

15 kg, gri

25 kg, gri

25 kg-5kg, beyaz

5 kg, gri-beyaz

3600 cm2 3600 cm2 2000 cm2

3600 cm2 3600 cm2 3600 cm2

3600 cm2 3600 cm2 2000 cm2

3600 cm2 3600 cm2 3600 cm2

ZHEHUSULPVDWHQ Ăźzeri; 1100 cm2 1100 cm2 ZHEHUSULPVDWHQ Ăźzeri; 1100 cm2 1100 cm2 ZHEHUSULP7* Ăźzeri; 1100 cm2 1100 cm2 1100 cm2

ZHEHUSULPVDWHQ Ăźzeri; 2000 cm2 2000 cm2 ZHEHUSULPVDWHQ Ăźzeri; 2000 cm2 2000 cm2 2000 cm2 2000 cm2 1100 cm2 ZHEHUSULP7* Ăźzeri; 2000 cm2 2000 cm2 2000 cm2

500 cm2 ZHEHUSULP7* Ăźzeri; 1100 cm2 1100 cm2

2000 cm2 3600 cm2 2000 cm2

3600 cm2 3600 cm2 3600 cm2 3600 cm2 3600 cm2 3600 cm2 ZHEHUSULPVDWHQ Ăźzeri; 2000 cm2 2000 cm2 ZHEHUSULPVDWHQ Ăźzeri; 2000 cm2 2000 cm2

2000 cm2 3600 cm2 2000 cm2 ZHEHUSULPVDWHQ Ăźzeri; 1100 cm2 2000 cm2 ZHEHUSULPVDWHQ Ăźzeri; 1100 cm2 2000 cm2 ZHEHUSULP7* Ăźzeri; 1100 cm2 1100 cm2 1100 cm2

3600 cm2 3600 cm2 2000 cm2 ZHEHUSULP7* Ăźzeri; 2000 cm2 2000 cm2 2000 cm2

1100 cm2 1100 cm2 1100 cm2

>3600 cm2 >3600 cm2 >3600 cm2

1100 cm2 1100 cm2 1100 cm2

>3600 cm2 >3600 cm2 >3600 cm2

1100 cm2 1100 cm2 1100 cm2 1100 cm2 1100 cm2 1100 cm2 1100 cm2 1100 cm2 1100 cm2

3600 cm2 3600 cm2 2000 cm2

1100 cm2 1100 cm2 1100 cm2

500 cm2 ZHEHUSULP7* Ăźzeri; 1100 cm2 1100 cm2

2000 cm2 2000 cm2 2000 cm2

ZHEHUSULP7* Ăźzeri; 1100 cm2 1100 cm2

1100 cm2 1100 cm2

flex konfor konsantre

3600 cm2 3600 cm2 3600 cm2

ZHEHUSULP7* Ăźzeri; 1100 cm2 1100 cm2 1100 cm2

3600 cm2 3600 cm2 3600 cm2

3600 cm2 3600 cm2 3600 cm2

2000 cm2 2000 cm2 2000 cm2

2000 cm2 2000 cm2 2000 cm2

2000 cm2 2000 cm2 2000 cm2

2000 cm2 2000 cm2 2000 cm2

ZHEHUSULP7* Ăźzeri; 1100 cm2 1100 cm2 1100 cm2 ZHEHUSULP7* Ăźzeri; 1100 cm2 1100 cm2 1100 cm2

ZHEHUSULP7* Ăźzeri; 1100 cm2 1100 cm2 1100 cm2 ZHEHUSULP7* Ăźzeri; 1100 cm2 1100 cm2 1100 cm2

3600 cm2 3600 cm2 3600 cm2

>3600 cm2 >3600 cm2 >3600 cm2

ZHEHUSULP7* Ăźzeri; 2000 cm2 2000 cm2 2000 cm2 ZHEHUSULP7* Ăźzeri; 1100 cm2 1100 cm2 1100 cm2

3600 cm2 3600 cm2 3600 cm2 2000 cm2 2000 cm2 2000 cm2

ZHEHUSULP7* Ăźzeri; 1100 cm2 1100 cm2 1100 cm2 2000 cm2 2000 cm2 2000 cm2

ZHEHUSULP7* Ăźzeri; 1100 cm2 1100 cm2 1100 cm2

ZHEHUSULP7* Ăźzeri; 1100 cm2 1100 cm2 1100 cm2

%HOLUWLOHQDODQODUX\JXODQDELOHFHNPD[VHUDPLNDODQODU°Q°J|VWHUPHNWHGLU8\JXODPD|QFHVL\ ]H\KD]°UO°NODU°\DS°OP°ÊROPDO°G°U .DSODPDQĂ&#x2021;QHEDWĂ&#x2021;NDGDUDĂŚĂ&#x2021;UOĂ&#x2021;ĂŚĂ&#x2021;GDJ|]|Q QHDOĂ&#x2021;QPDOĂ&#x2021;GĂ&#x2021;U dLIWWDUDIOĂ&#x2021;\DSĂ&#x2021;ĂŠWĂ&#x2021;UPDJHUHNOLOLNOHULLOHLOJLOLELOJLOHULoLQ U QVD\IDODUĂ&#x2021;QĂ&#x2021;LQFHOH\LQL]

su emmesi < %0,5 olan kaplamalar; porselen seramik, granit seramik vs. su emmesi *RODQNDSODPDODUVHUDPLNID\DQVWHUUDFRWWD SLĂŠPLĂŠWRSUDN

GRĂŚDOWDĂŠODUPHUPHUJUDQLWWUDYHUWHQ www.weber.com.tr

71

6HUDPLN8\JXODPDODUĂ&#x2021;

Ă&#x153;rĂźn Seçim Tablosu


6HUDPLN8\JXODPDODUĂ&#x2021;

Ă&#x153;rĂźn Seçim Tablosu GĂ&#x2021;ĂŠPHNDQ duvar

SRK konfor konsantre

- sf 82 -

- sf 84-86-88-90-

- sf 92 -

- sf 94 -

25 kg, gri

15 kg-25kg, gri-beyaz

25 kg, gri-beyaz

25 kg, gri-beyaz

oLPHQWRED]O°V°YD brßt beton

max yĂźkseklik: 28m (sadece çimento bazlâ&#x20AC;ş sâ&#x20AC;şva  ]HULQHX\JXODQDELOLU

eski seramik NDSODPDYH FDPPR]DLN

â&#x20AC;şsâ&#x20AC;ş yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm sistemi Ăźzeri

metal

GĂ&#x2021;ĂŠPHNDQ zemin oLPHQWRED]O°ĂŠDS EHWRQG|ĂŠHPH

SRK konfor konsantre

2000 cm2

3600 cm2

3600 cm2 2000 cm2

eski seramik NDSODPD

2000 cm2 3600 cm2

ZHEHUSULP7* Ăźzeri;

1100 cm2 1100 cm2

]LIWDVIDOWYE bitĂźmlĂź zemin

metal

%HOLUWLOHQDODQODUX\JXODQDELOHFHNPD[VHUDPLNDODQODU°Q°J|VWHUPHNWHGLU8\JXODPD|QFHVL\ ]H\KD]°UO°NODU°\DS°OP°ÊROPDO°G°U .DSODPDQĂ&#x2021;QHEDWĂ&#x2021;NDGDUDĂŚĂ&#x2021;UOĂ&#x2021;ĂŚĂ&#x2021;GDJ|]|Q QHDOĂ&#x2021;QPDOĂ&#x2021;GĂ&#x2021;U'Ă&#x2021;ĂŠPHNDQGXYDUX\JXODPDODUĂ&#x2021;QGDNJP2ŠGHQDĂŚĂ&#x2021;UNDSODPDODULoLQ PHNDQLNVDELWOHPH\DSĂ&#x2021;OPDOĂ&#x2021;GĂ&#x2021;U dLIWWDUDIOĂ&#x2021;\DSĂ&#x2021;ĂŠWĂ&#x2021;UPDJHUHNOLOLNOHULLOHLOJLOLELOJLOHULoLQ U QVD\IDODUĂ&#x2021;QĂ&#x2021;LQFHOH\LQL] cam mozaik su emmesi < %0,5 olan kaplamalar; porselen seramik, granit seramik vs. su emmesi *RODQNDSODPDODUVHUDPLNID\DQVWHUUDFRWWD SLĂŠPLĂŠWRSUDN

72

GRĂŚDOWDĂŠODUPHUPHUJUDQLWWUDYHUWHQ

www.weber.com.tr


flex konfor konsantre

- sf 96 -

- sf 98 -

- sf 100 -

- sf 102 -

- sf 104 -

- sf 118 -

25 kg, gri-beyaz

25 kg, gri-beyaz

15 kg, gri

25 kg, gri

25 kg, beyaz

5 kg, gri-beyaz

1100 cm2 max. yĂźkseklik 3 m. 1100 cm2 max. yĂźkseklik 3 m. 1100 cm2 max. yĂźkseklik 3 m.

2000 cm2 max. yĂźkseklik 6 m. 2000 cm2 max. yĂźkseklik 6 m. 3600 cm2 max. yĂźkseklik 3 m.

2000 cm2 max. yĂźkseklik 6 m. 2000 cm2 max. yĂźkseklik 6 m. 3600 cm2 max. yĂźkseklik 3 m.

ZHEHUSULP7* Ăźzeri;

ZHEHUSULP7* Ăźzeri;

1100 cm2 max. yĂźkseklik 4 m. 1100 cm2 max. yĂźkseklik 4 m.

1100 cm2 max. yĂźkseklik 4 m. 1100 cm2 max. yĂźkseklik 4 m.

500 cm2 max. yĂźkseklik 6 m. 500 cm2 max. yĂźkseklik 6 m.

500 cm2 max. yĂźkseklik 6 m. 500 cm2 max. yĂźkseklik 6 m.

120 cm2 max. yĂźkseklik 6 m. 120 cm2 max. yĂźkseklik 6 m.

2000 cm2 max. yĂźkseklik 8 m. 2000 cm2 max. yĂźkseklik 8 m. 2000 cm2 max. yĂźkseklik 8 m.

flex konfor konsantre

3600 cm2 3600 cm2

ZHEHUSULP7* Ăźzeri; 1100 cm2 1100 cm2 1100 cm2

3600 cm2 3600 cm2 3600 cm2

3600 cm2 3600 cm2 3600 cm2

3600 cm2 3600 cm2 3600 cm2

2000 cm2 2000 cm2 2000 cm2

2000 cm2 2000 cm2 2000 cm2

ZHEHUSULP7* Ăźzeri; 2000 cm2 2000 cm2 2000 cm2

ZHEHUSULP7* Ăźzeri; 1100 cm2 1100 cm2 1100 cm2

>3600 cm2 >3600 cm2 >3600 cm2

3600 cm2 3600 cm2 3600 cm2

ZHEHUSULP7* Ăźzeri; 1100 cm2 1100 cm2 1100 cm2

2000 cm2 2000 cm2 2000 cm2

%HOLUWLOHQDODQODUX\JXODQDELOHFHNPD[VHUDPLNDODQODU°Q°J|VWHUPHNWHGLU8\JXODPD|QFHVL\ ]H\KD]°UO°NODU°\DS°OP°ÊROPDO°G°U .DSODPDQĂ&#x2021;QHEDWĂ&#x2021;NDGDUDĂŚĂ&#x2021;UOĂ&#x2021;ĂŚĂ&#x2021;GDJ|]|Q QHDOĂ&#x2021;QPDOĂ&#x2021;GĂ&#x2021;U'Ă&#x2021;ĂŠPHNDQGXYDUX\JXODPDODUĂ&#x2021;QGDNJP2ŠGHQDĂŚĂ&#x2021;UNDSODPDODULoLQ PHNDQLNVDELWOHPH\DSĂ&#x2021;OPDOĂ&#x2021;GĂ&#x2021;U dLIWWDUDIOĂ&#x2021;\DSĂ&#x2021;ĂŠWĂ&#x2021;UPDJHUHNOLOLNOHULLOHLOJLOLELOJLOHULoLQ U QVD\IDODUĂ&#x2021;QĂ&#x2021;LQFHOH\LQL] su emmesi < %0,5 olan kaplamalar; porselen seramik, granit seramik vs. su emmesi *RODQNDSODPDODUVHUDPLNID\DQVWHUUDFRWWD SLĂŠPLĂŠWRSUDN

GRĂŚDOWDĂŠODUPHUPHUJUDQLWWUDYHUWHQ

www.weber.com.tr6HUDPLN8\JXODPDODUĂ&#x2021;

Ă&#x153;rĂźn Seçim Tablosu


8080ÂŻ<h=0(+$98=/$5, 6,++ÂŻ%$1<2+$67$1(/(5

0h67$.¯/<h=0(+$98=/$5, (1'h675¯<(/d$0$è,5+$1(

Ăśzel uygulamalar

,6,70$/,<h=0(+$98=/$5, .,è,1'2/8.$/$&$.+$98=/$5 .$3/,&$/$5

6HUDPLN8\JXODPDODUĂ&#x2021;

Ă&#x153;rĂźn Seçim Tablosu

çimento bazlâ&#x20AC;ş V°YDĂŠDS EHWRQG|ĂŠHPH

flex konfor konsantre

- sf 96 -

- sf 98 -

- sf 100 -

- sf 118 -

25 kg, gri-beyaz

25 kg, gri-beyaz

15 kg, gri

5 kg, gri-beyaz

2000 cm2 2000 cm2 1100 cm2

3600 cm2 3600 cm2 2000 cm2

3600 cm2 3600 cm2 2000 cm2

fiberglass

>3600 cm2 >3600 cm2 3600 cm2

3600 cm2 3600 cm2 3600 cm2

PHWDOHSRNVLER\D

2000 cm2 2000 cm2 2000 cm2

çimento bazlâ&#x20AC;ş V°YDĂŠDS EHWRQG|ĂŠHPH

3600 cm2 3600 cm2 2000 cm2

3600 cm2 3600 cm2 2000 cm2

fiberglass

>3600 cm2 >3600 cm2 3600 cm2

3600 cm2 3600 cm2 3600 cm2

PHWDOHSRNVLER\D

2000 cm2 2000 cm2 2000 cm2

çimento bazlâ&#x20AC;ş V°YDĂŠDS EHWRQG|ĂŠHPH

3600 cm2 3600 cm2 3600 cm2

fiberglass

3600 cm2 3600 cm2 3600 cm2

>3600 cm2 >3600 cm2 3600 cm2

3600 cm2 3600 cm2 3600 cm2

PHWDOHSRNVLER\D

2000 cm2 2000 cm2 2000 cm2

%HOLUWLOHQDODQODUX\JXODQDELOHFHNPD[VHUDPLNDODQODU°Q°J|VWHUPHNWHGLU8\JXODPD|QFHVL\ ]H\KD]°UO°NODU°\DS°OP°ÊROPDO°G°U .DSODPDQĂ&#x2021;QHEDWĂ&#x2021;NDGDUDĂŚĂ&#x2021;UOĂ&#x2021;ĂŚĂ&#x2021;GDJ|]|Q QHDOĂ&#x2021;QPDOĂ&#x2021;GĂ&#x2021;U dLIWWDUDIOĂ&#x2021;\DSĂ&#x2021;ĂŠWĂ&#x2021;UPDJHUHNOLOLNOHULLOHLOJLOLELOJLOHULoLQ U QVD\IDODUĂ&#x2021;QĂ&#x2021;LQFHOH\LQL] cam mozaik su emmesi < %0,5 olan kaplamalar; porselen seramik, granit seramik vs. su emmesi *RODQNDSODPDODUVHUDPLNID\DQVWHUUDFRWWD SLĂŠPLĂŠWRSUDN

74

www.weber.com.tr

GRĂŚDOWDĂŠODUPHUPHUJUDQLWWUDYHUWHQ


derz dolgularâ&#x20AC;ş

LoGĂ&#x2021;ĂŠPHNDQ]HPLQGXYDU - sf 110 -

GHU]DUDO°Ì° PP

UHQNoHĂŠLGL GHU]|]HOOLĂŚL

- sf 112 -

- sf 114 -

- sf 116 -

0-6 2

0-6 

0-6 

 

2-10 2

ince

ince + renkli

silikonlu + renkli

renkli + elastik

asit ve alkalilere dayanâ&#x20AC;şm + bakteri ve yosun ROXĂŠXPXQX|QOHPH

uygulama alanâ&#x20AC;ş

- sf 118 -

Ăśzel uygulama gerektirmeyen mekanlar banyo, mutfak gibi â&#x20AC;şslak hacimler ]HPLQGHJHQLĂŠDODQ uygulamalarâ&#x20AC;ş \RĂŚXQWUDILĂŚHPDUX]]HPLQOHU (ticari ve endĂźstriyel alanlar) deformasyona mĂźsait zeminler DKĂŠDSG|ĂŠHPHÂ ]HULQHYE

WHUPLNĂŠRNDPDUX] NDODELOHFHNFHSKHOHU P VWDNLOYHRUWD\RĂŚXQOXNWD kullanâ&#x20AC;şma açâ&#x20AC;şk havuzlar yĂźzme havuzlarâ&#x20AC;ş ()[FPVHUDPLNOHULoLQ

â&#x20AC;şsâ&#x20AC;ştmalâ&#x20AC;ş ve umumi havuzlar V°KKLEDQ\RYHNDSO°FDODU hastaneler  UHWLPWHVLVOHULODERUDWXYDUYE kimyasallara maruz mekanlar sâ&#x20AC;şkça temizlenen nemli alanlar endĂźstriyel ve turistik tesis mutfaklarâ&#x20AC;ş

Derz dolgu tĂźketimi nasâ&#x20AC;şl hesaplanâ&#x20AC;şr? Toz haldeki derz dolgu ihtiyacâ&#x20AC;ş (kg./m2) =

NDSODPDX]XQOXĂŚXNDSODPDJHQLĂŠOLĂŚL [GHU]JHQLĂŠOLĂŚL[GHU]GHULQOLĂŚL[GHU]GROJX\RĂŚXQOXNIDNW|UÂ NDSODPDX]XQOXĂŚX[NDSODPDJHQLĂŠOLĂŚL

Ă&#x2013;rnek:

NDSODPDX]XQOXĂŚX PP

'HU]GROJX\RĂŚXQOXNIDNW|UÂ

NDSODPDJHQLĂŠOLĂŚL PP

weber.joint DĂ&#x2021;M

: 1.4

weber.joint DZR

: 1.4

GHU]JHQLĂŠOLĂŚL PP

ZHEHUMRLQW6ç/GHU]GHULQOLĂŚL PP

weber.joint flex

: 1.5

weber EP 800

: 1.75

NDSODPD\DWDÌ°

Toz haldeki derz dolgu ihtiyacâ&#x20AC;ş (kg./m2) =

(250 + 250) x 6 x 10 x 1.4*

42000

(250 x 250)

62500

* Derz dolgunun weber.joint DZRROGXÌXYDUVD\°OP°ÊW°U

0.672 kg./m2

www.weber.com.tr6HUDPLN8\JXODPDODUĂ&#x2021;

LGHDOELUX\JXODPDLoLQZHEHU|QHULOHUL


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

'HU]GROJXODU°QGD7UN6WDQGDUG° $YUXSD©GD\UUONWHRODQVWDQGDUG°PRGHORODUDNDODQGHU]GROJXVWDQGDUG°76(11LVDQ¨WH7UNL\H©GH\UUOæH JLUPLéWL76(10DUW©GDUHYL]\RQDWDELWXWXOXSVRQKDOLQLDOP°éW°U

76(1 'HU]GROJXPDO]HPHOHULNXOODQ°ODQEDæOD\°F°Q°QWLSLQHYHEXEDæOD\°F°ODU°QNLP\DVDO|]HOOLNOHULQHEDæO°RODUDNIDUNO°JUXEDD\U°O°U 

‡dLPHQWRHVDVO°‡5HDNVL\RQUHoLQH HSRNVL HVDVO°

dLPHQWRHVDVO°GHU]GROJXODU°QGDD\U°FDIDUNO°SHUIRUPDQVV°Q°I°PHYFXWWXU 

‡1RUPDOoLPHQWRHVDVO°GHU]GROJXODU°‡*HOLéWLULOPLéoLPHQWRHVDVO°GHU]GROJXODU°

*HOLéWLULOPLéoLPHQWRHVDVO°GHU]GROJXODU°QGDV|]NRQXVXLODYH|]HOOLNOHUGéNVXHPPHYH\NVHNDé°QPDGD\DQ°P°G°U

6°Q°IODQG°UPDYHJ|VWHULOLé 'HU]GROJXVXV°Q°I°Q°QJ|VWHULOPHVLGHU]GROJXWLSL &*YH5* LOHEXQXWDNLEHQoLPHQWRHVDVO°GHU]GROJXODU°LoLQDLWROGXæX SHUIRUPDQVV°Q°I°Q°QN°VDOWPDLéDUHWLLOH\DS°O°U derz dolgu yap›s›

+

SHUIRUPDQVV°Q°I° YDUVD

Yeni s›n›fland›rma Performans s›n›flar›

'HU]GROJX\DS°V°

&*

5*

Çimento esasl› karo derz dolgu malzemeleri

&*

Normal çimentolu karo derz dolgu malzeleri

&*:

$]DOWÇOPÇéVXHPPHLODYHOLJHOLéWLULOPLéoLPHQWR esasl› karo derz dolgu malzemeleri

&*$

<NVHNDéÇQPDGD\DQÇPÇLODYHOLJHOLéWLULOPLé çimento esasl› karo derz dolgu malzemeleri

&*:$

$]DOWÇOPÇéVXHPPHYH\NVHNDéÇQPD GD\DQÇPÇLODYHOLJHOLéWLULOPLéoLPHQWRHVDVO° karo derz dolgu malzemeleri

Reaksiyon reçine esasl› karo derz dolgu malzemeleri

<HQLV°Q°IODQG°UPDVLVWHPLQLQSUDWLNWHQDV°OoDO°éW°æ°\ODLOJLOLED]°|UQHNOHU 8\JXODPDWLSL

SHUIRUPDQVJHUHNVLQLPL

UQV°Q°IÇ

GHNRUDWLIDPDoO°X\JXODPDODU

QRUPDOoLPHQWRHVDVO°NDURGHU]GROJXVX

&*

\RæXQWUDILæHPDUX]]HPLQOHU WLFDULYHHQGVWUL\HODODQODU 

D]DOWÇOPÇéVXHPPHYH\NVHNDéÇQPDGD\DQÇPÇ LODYHOLJHOLéWLULOPLéoLPHQWRHVDVO°NDURGHU]GROJXVX

&*:$

G°éFHSKHOHU 

D]DOWÇOPÇéVXHPPHYH\NVHNDéÇQPDGD\DQÇPÇ LODYHOLJHOLéWLULOPLéoLPHQWRHVDVO°NDURGHU]GROJXVX

&*:$

UHWLPWHVLVOHULODERUDWXYDUODUYE kimyasallara maruz mekanlar

UHDNVL\RQUHoLQHHVDVO°NDURGHU]GROJXVX

5*

76

www.weber.com.tr


Ă&#x2021;imento esaslâ&#x20AC;ş derz dolgularâ&#x20AC;ş hUÂ Q

hUÂ Q6Ă&#x2021;QĂ&#x2021;IĂ&#x2021;7DQĂ&#x2021;PĂ&#x2021;

ZHEHUMRLQW'd0

Normal çimento esaslâ&#x20AC;ş karo derz dolgu malzemesi

ZHEHUMRLQW'=5

$]DOWĂ&#x2021;OPĂ&#x2021;ĂŠVXHPPHYH\ NVHNDĂŠĂ&#x2021;QPDGD\DQĂ&#x2021;PĂ&#x2021;LODYHOL JHOLĂŠWLULOPLĂŠoLPHQWRHVDVO°NDURGHU]GROJXPDO]HPHVL

ZHEHUMRLQW6ÂŻ/

ZHEHUMRLQWIOH[

$]DOWĂ&#x2021;OPĂ&#x2021;ĂŠVXHPPHYH\ NVHNDĂŠĂ&#x2021;QPDGD\DQĂ&#x2021;PĂ&#x2021;LODYHOL JHOLĂŠWLULOPLĂŠoLPHQWRHVDVO°VLOLNRQNDWNĂ&#x2021;OĂ&#x2021;NDURGHU] dolgu malzemesi

$]DOWĂ&#x2021;OPĂ&#x2021;ĂŠVXHPPHYH\ NVHNDĂŠĂ&#x2021;QPDGD\DQĂ&#x2021;PĂ&#x2021; LODYHOLJHOLĂŠWLULOPLĂŠN IPDQWDUYH\RVXQROXĂŠXPXQX engelleyen, elastik çimento esaslâ&#x20AC;ş karo derz dolgu malzemesi

Reaksiyon reçine esaslâ&#x20AC;ş derz dolgularâ&#x20AC;ş hU Q

ZHEHU(3

hUÂ Q6Ă&#x2021;QĂ&#x2021;IĂ&#x2021;7DQĂ&#x2021;PĂ&#x2021;

Reaksiyon reçine esaslâ&#x20AC;ş karo derz dolgu malzemesi

www.weber.com.tr

77

6HUDPLN8\JXODPDODUĂ&#x2021;

weber derz dolgularâ&#x20AC;ş


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

6HUDPLN\DS°éW°U°F°ODU°QGD7UN6WDQGDUG° 6HUDPLN\DS°éW°U°F°ODU°\ODLOJLOL0DUW©GH\UUOæHJLUPLé7UN6WDQGDUG°76(1+D]LUDQ LWLEDUL\OHUHYL]\RQDWDELLWXWXOPXéROXSDG°76(1RODUDNGHæLéPLéWLU%XNRQXGD$YUXSD©GD\UUONWH RODQVWDQGDUWODU°PRGHORODUDNDODQ7UN6WDQGDUG°|]HOOLNOHIDUNO°WLSWHNL\DS°éW°U°F°ODU°QSHUIRUPDQVVHYL\HOHUL GRæUXOWXVXQGDV°Q°IODQG°U°OPDV°SUHQVLELQLJHWLUPLéWLU

TS EN 12004 7UN6WDQGDUG°©QGDVHUDPLN\DS°éW°U°F°ODU°oIDUNO°NULWHUHEDæO°RODUDNWDQ°PODQPDNWDG°U ‡<DS°éW°U°F°Q°Q\DS°V° oLPHQWROXGLVSHUVL\RQYH\DUHDNVL\RQUHoLQHOL ‡3HUIRUPDQVVHYL\HVL VWDQGDUWYH\DJHOLéWLULOPLé\DS°éW°U°F°ODU°QSHUIRUPDQVVHYL\HVLVX\DGDOG°U°OG°NWDQ°V°\OD\DéODQG°U°OG°NWDQ YHGRQPDo|]QPHoHYULPOHULQGHQVRQUDNLoHNPH\DS°éPDPXNDYHPHWLQHEDæO°G°U ‡<DS°éW°U°F°Q°QVDKLSRODELOHFHæLLODYH|]HOOLNOHU K°]O°VHUWOHéHQND\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éDo°NEHNOHWPHVUHVLX]DW°OP°é HODVWLNL\HWJLEL 

6°Q°IODQG°UPDYHJ|VWHULOLé 6HUDPLN\DS°éW°U°F°V°Q°QJ|VWHULOPHVL\DS°éW°U°F°WLSL &'YH5 LOHEXQXWDNLEHQDLWROGXæXSHUIRUPDQVV°Q°I°YHVDKLSRODELOHFHæL LODYH|]HOOLNOHULQN°VDOWPDLéDUHWLLOH\DS°O°U

<DS°éW°U°F°7LSL

&dLPHQWRHVDVO° ''LVSHUVL\RQHVDVO° 55HDNVL\RQUHoLQHHVDVO°

+

3HUIRUPDQVV°Q°I°

6WDQGDUW ¯ODYH|]HOOLNOHUOH JHOLéWLULOPLé

+

¯ODYHg]HOOLN YDUVD

)+°]O°VHUWOHéHQ 7.D\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°é ($o°NEHNOHWPHVUHVLX]DW°OP°é

+ (ODVWLNL\HW6°Q°I° 6(ODVWLN 6dRNHODVWLN gUQHæLQ&7(6.D\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éDo°NEHNOHWPHVUHVLX]DW°OP°éLODYH|]HOOLNOHUOHJHOLéWLULOPLéoLPHQWRHVDVO°oRN HODVWLN\DS°éW°U°F°

Performans s›n›flar› ve ilave özellikler YHUDNDPODU°\ODJ|VWHULOHQSHUIRUPDQVV°Q°IODU°YH()7YH6VHPEROOHUL\OHLIDGHHGLOHQLODYH|]HOOLNOHUX\JXODPDDODQODU° GRæUXOWXVXQGDVHUDPLN\DS°éW°U°F°VHoLPLQGH|QHPOLUROR\QDUODU

6WDQGDUW\DS°éW°U°FÇ *HOLéWLULOPLé\DS°éW°U°FÇ ($o°NEHNOHWPHVUHVLX]DW°OP°é\DS°éW°U°FÇ

g]HOELUSHUIRUPDQVVHYL\HVLJHUHNWLUPH\HQVWDQGDUWWLSWHX\JXODPDODU g]HOELUSHUIRUPDQVVHYL\HVLJHUHNWLUHQ\RæXQWUDILNYH]RUODPDODUD PDUX]NDODFDNWLSWHNLX\JXODPDODU “s›cak” hava uygulamalar› *HQLéDODQX\JXODPDODU° '°éFHSKHOHU

)+°]O°VHUWOHéHQ\DS°éW°U°FÇ

¦VRæXN§KDYDX\JXODPDODU° Çok k›sa sürede kullan›ma aç›lacak mekanlar

7.D\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°é\DS°éW°U°FÇ

'XYDUGDE\NER\XWOXDæ°UNDSODPDX\JXODPDODU° 'XYDUGD\XNDU°GDQDéDæ°\DVHUDPLNG|éHQPHVL

6(ODVWLNL\HW

'°éFHSKHOHU Yüzme havuzlar›

78

www.weber.com.tr


8\JXODPDWLSL

SHUIRUPDQVJHUHNVLQLPL

G°éFHSKHYH\]PHKDYX]XODU°QGDoLPHQWR bazl› s›va veya beton üzerine uygulama çok k›sa sürede kullan›ma aç›lacak çimento bazl› éDS]HULQH]HPLQGHJUDQLWVHUDPLNX\JXODPDVÇ boya üzerine orta boyutlu seramik ile, LoPHNDQGXYDUX\JXODPDVÇ ›slak olmayan hacimde, orta boyutlu seramik ile oLPHQWRED]O°V°YD]HULQHLoPHNDQGXYDUX\JXODPDVÇ VXHPLéLGéNRUWDER\XWOXNDSODPDLOHoLPHQWR bazl› s›va üzerine iç mekan, duvar uygulamas›

UQV°Q°IÇ

ND\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éDo°NEHNOHWPHVUHVLX]DW°OP°éLODYH |]HOOLNOHUOHJHOLéWLULOPLéoLPHQWRHVDVO°oRNHODVWLN\DS°éW°U°FÇ K°]O°VHUWOHéHQLODYH|]HOOLNOHUOHJHOLéWLULOPLéoLPHQWRHVDVO° \DS°éW°U°FÇ ND\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éYHLODYH|]HOOLNOHUOHJHOLéWLULOPLé VWDQGDUWGLVSHUVL\RQ\DS°éW°U°FÇ ND\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éVWDQGDUWVHUWOHéHQoLPHQWRHVDVO° \DS°éW°U°FÇ ND\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éLODYH|]HOOLNOHUOHJHOLéWLULOPLéoLPHQWR HVDVO°HODVWLN\DS°éW°U°F°

C2TES2 C2F D2T C1T C2TS1

weberVHUDPLN\DS°éW°U°F°ODU° dLPHQWRHVDVO°VHUDPLN\DS°éW°U°F°ODU° hUQ ZHEHUNRO65dPD[

5HQN Gri

hUQ6ÇQÇIÇ7DQÇPÇ .D\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éVWDQGDUWVHUWOHéHQoLPHQWRHVDVO° \DS°éW°U°F°

ZHEHUNRO)(50$),;

Gri / beyaz

.D\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éDo°NEHNOHWPHVUHVLX]DW°OP°é oLPHQWRHVDVO°\DS°éW°U°F°

ZHEHUNRO65.

Gri / beyaz

.D\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éDo°NEHNOHWPHVUHVLX]DW°OP°é oLPHQWRHVDVO°\DS°éW°U°F°

ZHEHUNRO65.NRQIRU

Gri / beyaz

.D\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éDo°NEHNOHWPHVUHVLX]DW°OP°é WR]oÇNDUPD\DQoLPHQWRHVDVO°\DS°éW°U°F°

ZHEHUNRO65.NRQIRU konsantre

Gri

.D\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éDo°NEHNOHWPHVUHVLX]DW°OP°é WR]oÇNDUPD\DQKDILI\DS°éW°U°F°

ZHEHUNRO65.NDOÇQ

Gri / beyaz

.D\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éDo°NEHNOHWPHVUHVLX]DW°OP°é oLPHQWRHVDVO°\DS°éW°U°F°

ZHEHUNROSRUVHOHQ

Gri / beyaz

<NVHNSHUIRUPDQVOÇoLPHQWRHVDVOÇVÇUOÇSRUVHOHQSRUVHOHQ VHUDPLNYHJUDQLWVHUDPLN\DSÇéWÇUPDKDUFÇ

ZHEHUNROJUDQLIOH[NRQIRU Gri / beyaz

.D\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éLODYH|]HOOLNOHUOHJHOLéWLULOPLéWR] oÇNDUPD\DQoLPHQWRHVDVO°HODVWLN\DS°éW°U°F° .D\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éDo°NEHNOHWPHVUHVLX]DW°OP°é YHLODYH|]HOOLNOHUOHJHOLéWLULOPLéWR]oÇNDUPD\DQoLPHQWR HVDVO°oRNHODVWLN\DS°éW°U°F°

ZHEHUNROIOH[NRQIRU

Gri / beyaz

ZHEHUNROIOH[NRQIRU konsantre

Gri

.D\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éDo°NEHNOHWPHVUHVLX]DW°OP°éYHLODYH |]HOOLNOHUOHJHOLéWLULOPLéDNWLIVÇNÇéWÇUPDWHNQRORMLVLLOHUHWLOHQWR] oÇNDUPD\DQKDILIoRNHODVWLN\DSÇéWÇUÇFÇ

ZHEHUNROUDSLG

Gri

çODYH|]HOOLNOHUOHJHOLéWLULOPLéKÇ]OÇVHUWOHéHQoLPHQWRHVDVOÇ \DSÇéWÇUÇFÇ

'LVSHUVL\RQHVDVO°VHUDPLN\DS°éW°U°F°ODU° hUQ ZHEHUNROIL[

5HQN Beyaz

hUQ6ÇQÇIÇ7DQÇPÇ .D\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éLODYH|]HOOLNOHUOHJHOLéWLULOPLé GLVSHUVL\RQUHoLQHHVDVO°\DS°éW°U°F°

5HDNVL\RQUHoLQHHVDVO°VHUDPLN\DS°éW°U°F°ODU° hUQ

5HQN

weber EP 800

Gri / beyaz

hUQ6ÇQÇIÇ7DQÇPÇ .D\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éLODYH|]HOOLNOHUOHJHOLéWLULOPLéUHDNVL\RQ UHoLQHHVDVO°\DS°éW°U°F° www.weber.com.tr

79

6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

6°Q°IODQG°UPDVLVWHPLQLQSUDWLNWHQDV°OoDO°éW°æ°\ODLOJLOLED]°|UQHNOHU


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

weber kol SRÇ max 6HUDPLN\DS°éW°UPDKDUF°

UYGULAMA SINIRI ‡0HWDO\]H\OHUGHX\JXODQPD] (weber EP 800NXOODQ°OPDO°G°U ‡<RæXQWUDILæHPDUX]]HPLQOHUGH HQGVWUL\HODODQODUYE  X\JXODQPD] weber.kol flex konfor NRQVDQWUHYH\Dweber.kol flex konfor NXOODQ°OPDO°G°U ‡3UHIDEULNYH\HUGHQ°V°WPDO° G|éHPHOHUGHX\JXODQPD] (ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH YH\Dweber.kol flex konfor NXOODQ°OPDO°G°U 

TANIMI .D\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éoLPHQWR HVDVO°VHUDPLN\DS°éW°UPDKDUF°

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ ‡6HUDPLNID\DQVYHEHQ]HUL NDSODPDPDO]HPHOHULQLQLo PHNDQODUGDGXYDUDYH]HPLQHG°é PHNDQODUGD]HPLQHG|éHQPHVLQGH NXOODQ°O°U Uygulama Yüzeyleri ‡dLPHQWRED]O°V°YD

AVANTAJLARI 5DKDWX\JXODPDLPNDQÇ Seramik uygulamalar›nda güvenli kullan›m.

‡dLPHQWRED]O°éDS ‡%HWRQG|éHPH ‡dLPHQWRED]O°éDS ‡%HWRQG|éHPH Bu yüzeylerde weber.kol SRÇ max ile uygulanabilecek kaplama tipleri ve max. kaplama boyutlar› için sf 70-75’deki “ürün seçim tablosu”na bak›n›z. ‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°é°Q°]

‡$KéDSG|éHPHOHUGHHVNLER\DO° \]H\OHUGH\]PHKDYX]ODU°QGDYH PHYFXWVHUDPLNNDSODPDODU ]HULQGHX\JXODQPD] %DN°Q°] ¦SUREOHPo|]PYHUQVHoLPL§ E|OPOHUL ‡%HWRQGXYDUDOo°V°YDDOo°SDQHOYH DOo°EORN\]H\OHUGHX\JXODQPD] %DN°Q°]¦UQVHoLP§WDEORVX 

 8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡.XOODQ°ODELOPHVUHVL0D[VDDW ‡dDO°é°ODELOPHVUHVL0D[GDNLND ‡']HOWLOHELOPHVUHVL 0D[GDNLND ‡'HU]X\JXODQDELOPHVLLoLQJHUHNOL VUHVDDW GXYDUGD

 VDDW ]HPLQGH

‡=HPLQLQWUDILæHDo°ODELOPHVLLoLQ JHUHNOLVUHVDDW ‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PPDUDV° WHNYH\DoLIWWDUDIO°\DS°éW°UPD 

PERFORMANS ‡%DéODQJ°ooHNPH\DS°éPD  PXNDYHPHWL*1PP ‡6X\DGDOG°U°OG°NWDQVRQUDoHNPH \DS°éPDPXNDYHPHWL*1PP ‡,V°\OD\DéODQG°U°OG°NWDQVRQUD oHNPH\DS°éPDPXNDYHPHWL *1PP ‡'RQPDo|]QPHoHYULPOHULQGHQ VRQUDoHNPH\DS°éPDPXNDYHPHWL *1PP ‡$o°NEHNOHWPHVUHVLVRQUDV°oHNPH \DS°éPDPXNDYHPHWL HQD]GN VRQUD *1PP ‡.D\PD)PP ‡6°FDNO°NGLUHQFLƒ&LOHƒ& DUDV°

82

www.weber.com.tr

%XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé uygulamalar›n 28 gün sonraki SHUIRUPDQV°LoLQJHoHUOLGLUèDQWL\H RUWDP°IDUNO°OÇæ°QGDQ|WUGHæHUOHU GHæLéHELOLU


REFERANS STANDARTLARI

UYGUL AMA

‡76(1&7V°Q°I° ‡&( ‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R 6HUDPLN\DS°éW°U°F°ODU°LOHLOJLOL 76(1QRUPXQXQJHWLUGLæL s›n›fland›rma için sayfa 78-79’a bak›n›z.

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH HGLOPHPHOLGLU‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH \°NDQPDO°G°U

<h=(<+$=,5/,å,

‡<]H\GHNL|QHPOLER]XNOXNYH\D GHOLNOHUweber.kol SRÇ max X\JXODPDV°QGDQHQD]VDDW|QFH weber.rep MA 200 LOHRQDU°OPDO°G°U

- ‹ç mekan, duvar uygulamalar›nda: FP©GHQ E\NVHUDPLNOHU

weber.kol SRÇ max GDNLND GLQOHQGLULOGLNWHQVRQUD X\JXODPD|QFHVLQGHGDNLND GDKDNDU°éW°U°OPDO°G°U

7PG°éPHNDQ]HPLQ uygulamalar›nda.

+DUo\]H\HX\JXODQ°SNDO°QO°æ° GLéOLoHOLNPDODLOHD\DUODQPDO°G°U 0DODQ°QGLéER\XWXG|éHQHFHN VHUDPLæLQER\XWXQDYHX\JXODPD \DS°ODFDN\]H\LQG]JQOæQH J|UHEHOLUOHQPHOLGLU‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH VDæODPROPDO°\]H\LQ]HULQGH EXOXQDQPP©GHQLQFHV°YDODU ND]°QDUDNWDPDPHQWHPL]OHQPHOLGLU ‡dRNJ|]HQHNOL\]H\OHU°VODW°OPDO°YH \]H\QHPOLNDODFDNéHNLOGHVX WDEDNDV°\RNRODQDNDGDU EHNOHQPHOLGLU

- ‹ç mekan, zemin uygulamalar›nda: FP©GHQ E\NVHUDPLNOHU

2UWDODPDOLWUHNDGDUVX LOHNJ©O°Nweber.kol SRÇ max, WHUFLKHQGéNGHYLUOLELUPLNVHU YH\DPDODLOHWRSDNNDOPD\DFDN éHNLOGHL\LFHNDU°éW°U°OPDO°G°U¯\LELU\DS°éPDLoLQODVWLNoHNLo \DUG°P°\ODNXYYHWX\JXODQDUDN KDYDG°éDU°DW°OPDO°G°U

$éDæ°GDEHOLUWLOHQ ER\XWWDNLVHUDPLNOHULoLQ KHPX\JXODPD\DS°ODFDN 8\JXODPDODUGDNDSODPDODUÇQ \]H\HKHPGHVHUDPLæLQ DUNDV°QDKDUoX\JXODQPDO°G°U HEDWÇNDGDUDæÇUOÇæÇGD|QHP DU]HWPHNWHGLU dLIWWDUDIO°\DS°éW°UPD 

‡PP©QLQDOW°QGDNLE|OJHVHO RQDU°PODUweber.kol SRÇ max NXOODQ°ODUDN\DS°ODELOLU

8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ& DUDV° ‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ \]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U

6HUDPLN

7DUDN

7NHWLP

‡'LUHNWJQHéNXYYHWOLU]JDU DOW°QGDYH\DV°FDN\]H\OHUGH X\JXODQPDPDO°G°U ‡8\JXODPDHVQDV°QGD weber.kol SRÇ max’QLQ\]H\GH ILOPROXéWXUPDPDV°QDGLNNDW HGLOPHOLILOPROXéPXéLVHRN°V°P \HQLGHQWDUDNODQPDO°G°U

Ambalaj: 1HWNJ©O°NWRUEDGD SDOHWWH DGHWNJ

FP[[PP

WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP

3DOHWgOoV[FP

FP ile FPDUDV°

[[PP

WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP

8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULPDODODVWLN oHNLoGLéOLoHOLNPDOD

FP ile FPDUDV°

[[PP

WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP

Raf Ömrü: 5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\ÇOG°U .XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U

Renk: Gri.

Belirtilen Süreler 20 0&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUèhUQQèDPDFëQëQè GëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHèROXñDELOHFHNèX\JXODPDè www.weber.com.tr KDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU

83

6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

weber kol SRÇ max


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

weber kol FERMAFIX

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

6HUDPLN\DS°éW°UPDKDUF° UYGULAMA SINIRI ‡0HWDO\]H\OHUGHX\JXODQPD] (weber EP 800NXOODQ°OPDO°G°U ‡<RæXQWUDILæHPDUX]]HPLQOHUGH HQGVWUL\HODODQODUYE  X\JXODQPD] weber.kol flex konfor NRQVDQWUHYH\Dweber.kol flex konforNXOODQ°OPDO°G°U ‡3UHIDEULNYH\HUGHQ°V°WPDO° G|éHPHOHUGHX\JXODQPD] (ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH YH\Dweber.kol flex konfor NXOODQ°OPDO°G°U 

C1TE

TANIMI .D\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éYHDo°N EHNOHWPHVUHVLX]DW°OP°éoLPHQWR HVDVO°VHUDPLN\DS°éW°UPDKDUF°

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ ‡6HUDPLNID\DQVFDPPR]DLNYH EHQ]HULNDSODPDPDO]HPHOHULQLQ LoPHNDQODUGDGXYDUDYH]HPLQH G°éPHNDQODUGD]HPLQH G|éHPHVLQGHNXOODQ°O°U

AVANTAJLARI 5DKDWX\JXODPDLPNDQÇ 6HUDPLNX\JXODPDODUÇQGD JYHQOLNXOODQÇP 8]DWÇOPÇéoDO°é°ODELOPH süresi

Uygulama Yüzeyleri dLPHQWRED]OÇVÇYD $OoÇVÇYD (ZHEHUSULPVDWHQ X\JXODQPÇé

dLPHQWRED]OÇéDS %HWRQG|éHPH dLPHQWRED]OÇéDS %HWRQG|HPH Bu yüzeylerde weber.kol FERMAFIX ile uygulanabilecek kaplama tipleri ve max. kaplama boyutlar› için sf 70-75’deki “ürün seçim tablosu”na EDNÇQÇ] ‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°é°Q°]

‡$KéDSG|éHPHOHUGHHVNLER\DO° \]H\OHUGH\]PHKDYX]ODU°QGDYH PHYFXWVHUDPLNNDSODPDODU ]HULQHX\JXODQPD] %DNÇQÇ] ¦SUREOHPo|]PYHUQVHoLPL§ E|OPOHUL ‡%UWEHWRQDOoÇSDQGXYDUODUGD X\JXODQPD] %DN°Q°]¦UQVHoLP WDEORVX§ ‡$OoÇSDQGXYDUODUGD¦&§VÇQÇIÇ VHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇNXOODQÇOPDOÇGÇU

 8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡.XOODQ°ODELOPHVUHVL0D[VDDW ‡dDO°é°ODELOPHVUHVL0D[GDNLND ‡']HOWLOHELOPHVUHVL 0D[GDNLND ‡'HU]X\JXODQDELOPHVLLoLQJHUHNOL VUHVDDW GXYDUGDYH]HPLQGH

‡=HPLQLQWUDILæHDo°ODELOPHVLLoLQ JHUHNOLVUHVDDW ‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PPDUDV° WHNYH\DoLIWWDUDIO°\DS°éW°UPD

PERFORMANS ‡%DéODQJÇooHNPH\DSÇéPD  PXNDYHPHWL*1PP ‡6X\DGDOGÇUÇOGÇNWDQVRQUDoHNPH \DSÇéPDPXNDYHPHWL*1PP ‡,VÇ\OD\DéODQGÇUÇOGÇNWDQVRQUDoHNPH \DSÇéPDPXNDYHPHWL*1PP ‡'RQPDo|]QPHoHYULPOHULQGHQ VRQUDoHNPH\DSÇéPD  PXNDYHPHWL*1PP ‡8]DW°OP°éDo°NEHNOHWPHVUHVL VRQUDV°oHNPH\DS°éPD  PXNDYHPHWL HQD]GNVRQUD *1PP ‡.D\PD)1PP ‡6ÇFDNOÇNGLUHQFLo&LOHo& DUDVÇ

84

www.weber.com.tr

%XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé uygulamalar›n 28 gün sonraki SHUIRUPDQV°LoLQJHoHUOLGLUèDQWL\H RUWDP°IDUNO°O°æ°QGDQ|WUGHæHUOHU GHæLéHELOLU


REFERANS STANDARTLARI

UYGUL AMA

‡76(1&7(V°Q°I° ‡&( ‡%D\°QG°UO°N3R]1R6HUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇODUÇLOHLOJLOL76(1 QRUPXQXQJHWLUGLæL VÇQÇIODQGÇUPDLoLQVI©DEDNÇQÇ]

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡$o°NUHQNVHUDPLNYHEHQ]HUL NDSODPDODUÇQG|éHQPHVLQGH beyaz weber.kol FERMAFIX NXOODQ°OPDV°|QHULOLU ‡.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH HGLOPHPHOLGLU ‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ WPDOHWOHUNXUXPDGDQ  \°NDQPDO°G°U

8\JXODPDOLWUHNDGDUVX LOHNJ©O°N weber.kol FERMAFIX WHUFLKHQGéNGHYLUOLELUPLNVHU YH\DPDODLOHWRSDNNDOPD\DFDN éHNLOGHL\LFHNDU°éW°U°OPDO°G°U

¯oPHNDQ]HPLQ X\JXODPDODU°QGD FP©GHQE\NVHUDPLNOHU ¯oPHNDQGXYDU X\JXODPDODU°QGD

weber.kol FERMAFIXGDNLND

 GLQOHQGLULOGLNWHQVRQUDX\JXODPD

FP©GHQE\NVHUDPLNOHU 7PG°éPHNDQ]HPLQ X\JXODPDODU°QGD

|QFHVLQGHGDNLNDGDKD NDU°éW°U°OPDO°G°U+DUo\]H\HX\JXODQ°SNDO°QO°æ° GLéOLoHOLNPDODLOHD\DUODQPDO°G°U 0DODQ°QGLéER\XWXG|éHQHFHN VHUDPLæLQER\XWXQDYHX\JXODPD \DS°ODFDN\]H\LQG]JQOæQH J|UHEHOLUOHQPHOLGLU¯\LELU\DS°éPDLoLQODVWLNoHNLo \DUG°P°\ODNXYYHWX\JXODQDUDN KDYDG°éDU°DW°OPDO°G°U8\JXODPDODUGDNDSODPDODUÇQ HEDWÇNDGDUDæÇUOÇæÇGD|QHP DU]HWPHNWHGLU

<h=(<+$=,5/,å, ‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH VDæODPROPDO°\]H\LQ]HULQGH EXOXQDQPP©GHQLQFHV°YDODU ND]°QDUDNWDPDPHQWHPL]OHQPHOLGLU ‡dRNJ|]HQHNOL\]H\OHU°VODW°OPDO°YH \]H\QHPOLNDODFDNéHNLOGHVX WDEDNDV°\RNRODQDNDGDU  EHNOHQPHOLGLU ‡<]H\GHNL|QHPOLER]XNOXNYH\D GHOLNOHUweber.kol FERMAFIX X\JXODPDV°QGDQHQD]VDDW|QFH weber.rep MA 200LOHRQDU°OPDO°G°U ‡PP©QLQDOW°QGDNLE|OJHVHO RQDU°PODUweber.kol FERMAFIX NXOODQ°ODUDN\DS°ODELOLU

 $éDæ°GDEHOLUWLOHQER\XWWDNL

VHUDPLNOHULoLQKHPX\JXODPD \DS°ODFDN\]H\HKHPGH VHUDPLæLQDUNDV°QDKDUo X\JXODQPDO°G°U dLIWWDUDIO° \DS°éW°UPD 

8<*8/$0$è$57/$5, o

o

‡2UWDPV°FDNO°æ° &LOH & DUDV° ‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ \]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U

‡8\JXODPDHVQDV°QGD weber.kol FERMAFIX’LQ\]H\GH ILOPROXéWXUPDPDV°QDGLNNDW HGLOPHOLILOPROXéPXéLVHRN°V°P \HQLGHQWDUDNODQPDO°G°U

‡'LUHNWJQHéNXYYHWOLU]JDU DOW°QGDYH\DV°FDN\]H\OHUGH X\JXODQPDPDO°G°U

6HUDPLN

7DUDN

7NHWLP

$PEDODM 1HWNJ©O°NWRUEDGD SDOHWWH DGHWNJ

FP[[PP

WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP

3DOHWgOoV[FP

FP ile FPDUDV°

[[PP

WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP

8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULPDODODVWLN oHNLoGLéOLoHOLNPDOD

FP ile FPDUDV°

[[PP

WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP

5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\ÇOG°U .XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U

5HQN%H\D]YHJUL

Belirtilen Süreler 20 0&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUèhUQQèDPDFëQëQè GëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHèROXñDELOHFHNèX\JXODPDè www.weber.com.tr KDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU

85

6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

weber kol FERMAFIX


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

weber kol SRK 6HUDPLN\DS°éW°UPDKDUF°

UYGULAMA SINIRI ‡0HWDO\]H\OHUGHX\JXODQPD] (weber EP 800NXOODQ°OPDO°G°U ‡<RæXQWUDILæHPDUX]]HPLQOHUGH HQGVWUL\HODODQODUYE X\JXODQPD] (ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH YH\Dweber.kol flex konfor NXOODQ°OPDO°G°U ‡3UHIDEULNYH\HUGHQ°V°WPDO° G|éHPHOHUGHX\JXODQPD] (ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH YH\Dweber.kol flex konfor NXOODQ°OPDO°G°U 

C1TE

TANIMI .D\PD|]HOOLæLD]DOWÇOPÇéDoÇN EHNOHWPHVUHVLX]DWÇOPÇéYHVX JHoLULPVL]OLN|]HOOLæLJHOLéWLULOPLé oLPHQWRHVDVOÇVHUDPLN\DSÇéWÇUPD KDUFÇ

KULLANIM

AVANTAJLARI 3ROLPHUNDWNÇVÇ\ODVDæODP YHJYHQOL\DSÇéPD 8]DWÇOPÇéoDOÇéÇODELOPH süresi. ,VODNPHNDQODUGDGDKD JYHQOLNXOODQÇP

 8\JXODPD$ODQÇ ‡6HUDPLNID\DQVFDPPR]DLNYH EHQ]HULNDSODPDPDO]HPHOHULQLQLo PHNDQODUGD|]HOOLNOHEDQ\R PXWIDNJLELÇVODNKDFLPOHUGH GXYDUDYH]HPLQHGÇéPHNDQODUGD ]HPLQHG|éHQPHVLQGHNXOODQÇOÇU Uygulama Yüzeyleri dLPHQWRED]OÇVÇYD $OoÇVÇYD (ZHEHUSULPVDWHQ X\JXODQPÇé

dLPHQWRED]OÇéDS %HWRQG|éHPH

dLPHQWRED]OÇéDS %HWRQG|éHPH

‡$KéDSG|éHPHOHUGHHVNLER\DO° \]H\OHUGH\]PHKDYX]ODU°QGDYH PHYFXWVHUDPLNNDSODPDODU ]HULQHX\JXODQPD] %DNÇQÇ] ¦SUREOHPo|]PYHUQVHoLPL§ E|OPOHUL ‡%UWEHWRQDOoÇSDQHOGXYDUODUGD X\JXODQPD] %DNÇQÇ]¦UQVHoLP WDEORVX§ ‡$OoÇ3DQHO]HULX\JXODPDODUGD ¦&§VÇQÇIÇVHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇ NXOODQÇOPDOÇGÇU %DNÇQÇ] ¦UQVHoLPWDEORVX§ 

 8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡.XOODQ°ODELOPHVUHVL0D[VDDW ‡dDO°é°ODELOPHVUHVL0D[GDNLND ‡']HOWLOHELOPHVUHVL 0D[GDNLND ‡'HU]X\JXODQDELOPHVLLoLQJHUHNOL VUHVDDW GXYDUGDYH]HPLQGH

‡=HPLQLQWUDILæHDo°ODELOPHVLLoLQ JHUHNOLVUHVDDW ‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PPDUDV° WHNYH\DoLIWWDUDIO°\DS°éW°UPD

PERFORMANS ‡%DéODQJÇooHNPH\DSÇéPD  PXNDYHPHWL*1PP2 ‡6X\DGDOGÇUÇOGÇNWDQVRQUDoHNPH \DSÇéPDPXNDYHPHWL*1PP2

Bu yüzeylerde weber.kol SRK ile uygulanabilecek kaplama tipleri ve max. kaplama boyutlar› için sf 70-75’deki “ürün seçim tablosu”na EDNÇQÇ]

‡,VÇ\OD\DéODQGÇUÇOGÇNWDQVRQUDoHNPH \DSÇéPDPXNDYHPHWL*1PP2

‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°é°Q°]

‡8]DW°OP°éDo°NEHNOHWPHVUHVL VRQUDV°oHNPH\DS°éPD  PXNDYHPHWL HQD]GNVRQUD *1PP2

‡'RQPDo|]QPHoHYULPOHULQGHQ VRQUDoHNPH\DSÇéPD  PXNDYHPHWL*1PP2

‡.D\PD)1PP2

86

www.weber.com.tr

‡6ÇFDNOÇNGLUHQFLo&LOHoC DUDVÇ %XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé uygulamalar›n 28 gün sonraki performans› için geçerlidir. èDQWL\HRUWDP°IDUNO°O°æ°QGDQ|WU GHæHUOHUGHæLéHELOLU


REFERANS STANDARTLARI

UYGUL AMA

‡76(1&7(V°Q°I° ‡&( ‡%D\°QG°UO°N3R]1R6HUDPLN\DS°éW°U°F°ODU°LOHLOJLOL76 (1QRUPXQXQJHWLUGLæL V°Q°IODQG°UPDLoLQVI©DEDNÇQÇ]

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡$o°NUHQNVHUDPLNYHEHQ]HUL NDSODPDODUÇQG|éHQPHVLQGH beyaz weber.kol SRK NXOODQ°OPDV° |QHULOLU

2‡.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH HGLOPHPHOLGLU ‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ WPDOHWOHUNXUXPDGDQ  \°NDQPDO°G°U

8\JXODPDOLWUHNDGDUVXLOH NJ©O°N weber.kol SRKWHUFLKHQ GéNGHYLUOLELUPLNVHUYH\DPDOD LOHWRSDNNDOPD\DFDNéHNLOGHL\LFH NDU°éW°U°OPDO°G°U

¯oPHNDQ]HPLQ uygulamalar›nda: FP2©GHQE\NVHUDPLNOHU ¯oPHNDQGXYDU uygulamalar›nda:

weber.kol SRKGDNLND GLQOHQGLULOGLNWHQVRQUDX\JXODPD |QFHVLQGHGDNLNDGDKD NDU°éW°U°OPDO°G°U

FP2©GHQE\NVHUDPLNOHU 7PG°éPHNDQ]HPLQ uygulamalar›nda.

+DUo\]H\HX\JXODQ°SNDO°QO°æ° GLéOLoHOLNPDODLOHD\DUODQPDO°G°U 0DODQ°QGLéER\XWXG|éHQHFHN VHUDPLæLQER\XWXQDYHX\JXODPD \DS°ODFDN\]H\LQG]JQOæQH J|UHEHOLUOHQPHOLGLU¯\LELU\DS°éPDLoLQODVWLNoHNLo \DUG°P°\ODNXYYHWX\JXODQDUDN KDYDG°éDU°DW°OPDO°G°U

6

8\JXODPDODUGDNDSODPDQÇQHEDWÇ NDGDUDæÇUOÇæÇGD|QHP DU]HWPHNWHGLU

<h=(<+$=,5/,å, ‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH VDæODPROPDO°\]H\LQ]HULQGH EXOXQDQPP©GHQLQFHV°YDODU ND]°QDUDNWDPDPHQWHPL]OHQPHOLGLU ‡dRNJ|]HQHNOL\]H\OHU°VODW°OPDO°YH \]H\QHPOLNDODFDNéHNLOGHVX WDEDNDV°\RNRODQDNDGDU  EHNOHQPHOLGLU ‡<]H\GHNL|QHPOLER]XNOXNYH\D GHOLNOHUweber.kol SRK X\JXODPDV°QGDQHQD]VDDW|QFH weber.rep MA 200LOHRQDU°OPDO°G°U ‡PP©QLQDOW°QGDNLE|OJHVHO RQDU°PODUweber.kol SRK NXOODQ°ODUDN\DS°ODELOLU

8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPV°FDNO°æ°o&LOHoC DUDV°$éDæ°GDEHOLUWLOHQER\XWWDNL VHUDPLNOHULoLQKHPX\JXODPD \DS°ODFDN\]H\HKHPGH VHUDPLæLQDUNDV°QDKDUo X\JXODQPDO°G°U dLIWWDUDIO° \DS°éW°UPD 

‡'LUHNWJQHéNXYYHWOLU]JDU DOW°QGDYH\DV°FDN\]H\OHUGH X\JXODQPDPDO°G°U ‡8\JXODPDHVQDV°QGD weber.kol SRK’LQ\]H\GH ILOPROXéWXUPDPDV°QDGLNNDW HGLOPHOLILOPROXéPXéLVHRN°V°P \HQLGHQWDUDNODQPDO°G°U

‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ \]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U

6HUDPLN

7DUDN

7NHWLP

Ambalaj: 1HWNJ©O°NWRUEDGD SDOHWWH DGHWNJ

FP2[[PP

WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2 oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2

3DOHWgOoV[FP

FP2 ile FP2DUDV°

[[PP

WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2 oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2

8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULPDODODVWLN oHNLoGLéOLoHOLNPDOD

FP2 ile FP2DUDV°

[[PP WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2 oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2

Raf Ömrü: 5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\ÇOG°U .XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U

Renk: %H\D]YHJUL

Belirtilen Süreler 20 0&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUèhUQQèDPDFëQëQè GëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHèROXñDELOHFHNèX\JXODPDè www.weber.com.tr KDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU

87

6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

weber kol SRK


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

weber kol SRK konfor 7R]oÇNDUPD\DQVHUDPLN\DS°éW°UPDKDUF°

8<*8/$0$6,1,5, ‡0HWDO\]H\OHUGHX\JXODQPD] (ZHEHU(3NXOODQ°OPDO°G°U ‡<RæXQWUDILæHPDUX]]HPLQOHUGH HQGVWUL\HODODQODUYE  X\JXODQPD] ZHEHUNROIOH[NRQIRU NRQVDQWUHYH\DZHEHUNROIOH[ NRQIRUNXOODQ°OPDO°G°U ‡3UHIDEULNYH\HUGHQ°V°WPDO° G|éHPHOHUGHX\JXODQPD] ZHEHU NROIOH[NRQIRUNRQVDQWUHYH\D ZHEHUNROIOH[NRQIRU NXOODQ°OPDO°G°U 

C1TE

TANIMI .D\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éDo°N EHNOHWPHVUHVLX]DW°OP°éWR] oÇNDUPD\DQoLPHQWRHVDVO°VHUDPLN \DSÇéW°UPDKDUF°

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ ‡6HUDPLNID\DQVYHEHQ]HUL NDSODPDPDO]HPHOHULQLQLo PHNDQODUGDGXYDUDYH]HPLQHG°é PHNDQODUGD]HPLQHG|éHQPHVLQGH NXOODQ°O°U

$9$17$-/$5, 7R]VX]RUWDP 'DKDX]XQoDOÇéPD VUHVL 'DKDUDKDW X\JXODPD

 8\JXODPD<]H\OHUL dLPHQWRED]OÇVÇYD $OoÇVÇYD (ZHEHUSULPVDWHQ X\JXODQPÇé

dLPHQWRED]OÇéDS %HWRQG|éHPH

dLPHQWRED]OÇéDS %HWRQG|éHPH Bu yüzeylerde ZHEHUNRO65.NRQIRU ile uygulanabilecek kaplama tipleri ve max. kaplama boyutlar› için sf 70-75’deki “ürün seçim tablosu”na EDNÇQÇ] ‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°é°Q°]

‡$KéDSG|éHPHOHUGHHVNLER\DO° \]H\OHUGH\]PHKDYX]ODU°YH PHYFXWVHUDPLNNDSODPDODU ]HULQGHX\JXODQPD] %DN°Q°] ¦SUREOHPo|]PYHUQVHoLPL§ E|OPOHUL ‡%UWEHWRQDOoÇSDQHOGXYDUODUGD X\JXODQPD] %DN°Q°]¦UQVHoLP WDEORVX§ ‡$OoÇSDQHO]HULX\JXODPDODUGD ¦&§VÇQÇIÇVHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇ NXOODQÇOPDOÇGÇU

 8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡.XOODQ°ODELOPHVUHVL0D[VDDW ‡dDO°é°ODELOPHVUHVL0D[GDNLND ‡']HOWLOHELOPHVUHVL 0D[GDNLND ‡'HU]X\JXODQDELOPHVLLoLQJHUHNOL VUHVDDW GXYDUGDYH]HPLQGH ‡=HPLQLQWUDILæHDo°ODELOPHVLLoLQ JHUHNOLVUHVDDW ‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PPDUDV° WHNYH\DoLIWWDUDIO°\DS°éW°UPD 

3(5)250$16 ‡%DéODQJ°ooHNPH\DS°éPD  PXNDYHPHWL*1PP2 ‡6X\DGDOG°U°OG°NWDQVRQUDoHNPH \DS°éPDPXNDYHPHWL*1PP2 ‡,V°\OD\DéODQG°U°OG°NWDQVRQUDoHNPH \DS°éPDPXNDYHPHWL*1PP2 ‡'RQPDo|]QPHoHYULPOHULQGHQ VRQUDoHNPH\DS°éPDPXNDYHPHWL *1PP2 ‡8]DW°OP°éDo°NEHNOHWPHVUHVL VRQUDV°oHNPH\DS°éPDPXNDYHPHWL HQD]GNVRQUD *1PP2 ‡.D\PD)PP

88

www.weber.com.tr

‡6°FDNO°NGLUHQFLƒ&LOHƒ& DUDV° %XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé X\JXODPDODU°QJQVRQUDNL SHUIRUPDQV°LoLQJHoHUOLGLU èDQWL\HRUWDP°IDUNO°O°æ°QGDQ|WU GHæHUOHUGHæLéHELOLU


5()(5$1667$1'$57/$5,

8<*8/ $0$

‡76(1&7(V°Q°I° ‡&(‡%D\°QG°UO°N3R]1R 6HUDPLN\DS°éW°U°F°ODU°LOHLOJLOL76 (1QRUPXQXQJHWLUGLæL V°Q°IODQG°UPDLoLQVI©DEDNÇQÇ]

2

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡$oÇNUHQNVHUDPLNYHEHQ]HUL NDSODPDODUÇQG|éHQPHVLQGHEH\D] ZHEHUNRO65.NRQIRUNXOODQÇOPDVÇ |QHULOLU‡.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH HGLOPHPHOLGLU ‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH \°NDQPDO°G°U

8\JXODPDOLWUHNDGDUVXLOH NJ©O°NZHEHUNRO65.NRQIRU WHUFLKHQGéNGHYLUOLELUPLNVHU YH\DPDODLOHWRSDNNDOPD\DFDN éHNLOGHL\LFHNDU°éW°U°OPDO°G°U

¯oPHNDQ]HPLQ X\JXODPDODU°QGD

ZHEHUNRO65.NRQIRU GDNLNDGLQOHQGLULOGLNWHQVRQUD X\JXODPD|QFHVLQGHGDNLND GDKDNDU°éW°U°OPDO°G°U

FP2©GHQE\NNDSODPDODU 7PG°éPHNDQ]HPLQ X\JXODPDODU°QGD

 ¯\LELU\DS°éPDLoLQODVWLNoHNLo \DUG°P°\ODNXYYHWX\JXODQDUDN KDYDG°éDU°DW°OPDO°G°U

‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH VDæODPROPDO°\]H\LQ]HULQGH EXOXQDQPP©GHQLQFHV°YDODU ND]°QDUDNWDPDPHQWHPL]OHQPHOLGLU‡dRNJ|]HQHNOL\]H\OHU°VODW°OPDO°YH \]H\QHPOLNDODFDNéHNLOGH VXWDEDNDV°\RNRODQDNDGDU EHNOHQPHOLGLU ‡<]H\GHNL|QHPOLER]XNOXNYH\D GHOLNOHUZHEHUNRO65.NRQIRU X\JXODPDV°QGDQHQD]VDDW |QFHZHEHUUHS0$ile RQDU°OPDO°G°U

$éDæ°GDEHOLUWLOHQER\XWWDNL VHUDPLNOHULoLQKHPX\JXODPD \DS°ODFDN\]H\HKHPGH VHUDPLæLQDUNDV°QDKDUo X\JXODQPDO°G°U dLIWWDUDIO° \DS°éW°UPD 

 8\JXODPDODUGDNDSODPDQÇQHEDWÇ NDGDUDæÇUOÇæÇGD|QHP DU]HWPHNWHGLU

‡'LUHNWJQHéNXYYHWOLU]JDU DOW°QGDYH\DV°FDN\]H\OHUGH X\JXODQPDPDO°G°U

‡PP©QLQDOW°QGDNLE|OJHVHO RQDU°PODUZHEHUNRO65.NRQIRU NXOODQ°ODUDN\DS°ODELOLU

‡8\JXODPDHVQDV°QGD ZHEHUNRO65.NRQIRU©XQ\]H\GH ILOPROXéWXUPDPDV°QDGLNNDW HGLOPHOLILOPROXéPXéLVHRN°V°P \HQLGHQWDUDNODQPDO°G°U

8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ& DUDV°

ZHEHUNRO65. NRQIRUNDOODQDUDN

‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ \]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U

7DUDN

¯oPHNDQGXYDU X\JXODPDODU°QGD

+DUo\]H\HX\JXODQ°SNDO°QO°æ° GLéOLoHOLNPDODLOHD\DUODQPDO°G°U 0DODQ°QGLéER\XWXG|éHQHFHN VHUDPLæLQER\XWXQDYHX\JXODPD \DS°ODFDN\]H\LQG]JQOæQH J|UHEHOLUOHQPHOLGLU

<h=(<+$=,5/,å,

6HUDPLN

FP2©GHQE\NNDSODPDODU

‡.RQIRUOXVHUDPLNG|éHQHELOLU d|]PVI

7NHWLP

$PEDODM 1HWNJ©O°NWRUEDGD SDOHWWH DGHWNJ

FP2[[PP

WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2 oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2

3DOHWgOoV[FP

FP2 ile FP2DUDV°

[[PP

WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2 oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2

8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULPDODODVWLN oHNLoGLéOLoHOLNPDOD

FP2 ile FP2DUDV°

[[PP

WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2 oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2

5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\ÇOG°U .XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U

5HQN%H\D]YHJUL

Belirtilen Süreler 20 0&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUèhUQQèDPDFëQëQè GëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHèROXñDELOHFHNèX\JXODPDè www.weber.com.tr KDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU

89

6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

weber kol SRK konfor


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

weber kol

SRK konfor konsantre

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

.RQVDQWUHWR]o°NDUPD\DQYHKDILIVHUDPLN\DS°éW°UPDKDUF° UYGULAMA SINIRI

C1TE

TANIMI .D\PD|]HOOL®LD]DOW°OP°éDo°N EHNOHWPHVUHVLX]DW°OP°éWR] o°NDUPD\DQoLPHQWRHVDVO°KDILI VHUDPLN\DS°éW°UPDKDUF°

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ ‡6HUDPLNID\DQVYHEHQ]HUL NDSODPDPDO]HPHOHULQLQLo PHNDQODUGDGXYDUDYH]HPLQH G°éPHNDQODUGD]HPLQH  G|éHQPHVLQGHNXOODQ°O°U

AVANTAJLARI $NWLIV°N°éW°UPD teknolojisi ile 25 kg’l›k DPEDODMDHéGH®HUPHWUDM +DILIROPD|]HOOL®LLOH XVWDGRVWX Özel sapl› ambalaj› ile NROD\WDé°QDELOPH Daha az yer kaplayarak, nakliye ve stoklama avantaj›. Daha az karbon sal›n›m› LOHoHYUHGRVWX

90

ZZZZHEHUFRPWU

Uygulama Yüzeyleri  

dLPHQWRED]O°V°YD

    

$Oo°V°YD weber.prim saten X\JXODQP°é 

 

dLPHQWRED]O°éDS

 

%HWRQG|éHPH

 

dLPHQWRED]O°éDS

 

%HWRQG|éHPH

%X\]H\OHUGHweber.kol SRK konfor konsantreLOHX\JXODQDELOHFHN NDSODPDWLSOHULYHPD[NDSODPD ER\XWODU°LoLQVI©GHNL¦UQ VHoLPWDEORVX§QDEDN°Q°] ‡'L®HUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°é°Q°]

‡0HWDO\]H\OHUGHX\JXODQPD] weber EP 800 NXOODQ°OPDO°G°U ‡<R®XQWUDIL®HPDUX]]HPLQOHUGH HQGVWUL\HODODQODUYE  X\JXODQPD] weber.kol flex konfor konsantre YH\Dweber.kol flex konfor NXOODQ°OPDO°G°U ‡3UHIDEULNYH\HUGHQ°V°WPDO° G|éHPHOHUGHX\JXODQPD] weber.kol flex konfor konsantre YH\Dweber.kol flex konfor NXOODQ°OPDO°G°U ‡$KéDSG|éHPHOHUGHHVNLER\DO° \]H\OHUGH\]PHKDYX]ODU°QGDYH PHYFXWVHUDPLNNDSODPDODU ]HULQGHX\JXODQPD] %DNÇQÇ]¦3UREOHPd|]PYHUQ VHoLPL§E|OPOHUL ‡%UWEHWRQDOoÇSDQHOGXYDUODUGD X\JXODQPD] %DNÇQÇ]UQVHoLPL WDEORVX§ ‡$OoÇSDQHO]HULX\JXODPDODUGD ¦&§VÇQÇIÇVHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇ NXOODQÇOPDOÇGÇU %DNÇQÇ]UQ VHoLPLWDEORVX§ 

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡.XOODQ°ODELOPHVUHVL0D[VDDW ‡dDO°éDELOPHVUHVL0D[GDNLND ‡']HOWLOHELOPHVUHVL 0D[GDNLND ‡'HU]X\JXODQDELOPHVLLoLQJHUHNOL VUHVDDW GXYDUGDYH]HPLQGH ‡=HPLQLQWUDIL®HDo°ODELOPHVLLoLQ JHUHNOLVUHVDDW ‡8\JXODPDNDO°QO°®°PPDUDV° WHNYH\DoLIWWDUDIO°\DS°éW°UPD 

PERFORMANS ‡%DéODQJ°ooHNPH\DS°éPD  PXNDYHPHWL*1PP ‡6X\DGDOG°U°OG°NWDQVRQUDoHNPH \DS°éPDPXNDYHPHWL *1PP ‡,V°\OD\DéODQG°U°OG°NWDQVRQUD oHNPH\DS°éPDPXNDYHPHWL *1PP ‡'RQPDo|]QPHoHYULPOHULQGHQ VRQUDoHNPH\DS°éPDPXNDYHPHWL *1PP ‡8]DW°OP°éDo°NEHNOHWPHVUHVL VRQUDoHNPH\DS°éPDPXNDYHPHWL HQD]GNVRQUD *1PP ‡.D\PD)PP ‡6°FDNO°NGLUHQFLƒ&LOHƒ& DUDV° %XGH®HUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé X\JXODPDODU°QJQVRQUDNL SHUIRUPDQV°LoLQJHoHUOLGLUèDQWL\H RUWDP°IDUNO°O°®°QGDQ|WUGH®HUOHU GH®LéHELOLU


REFERANS STANDARTLARI

UYGUL AMA

‡76(1&7(V°Q°I° ‡&( ‡%D\°QG°UO°N3R]1R 6HUDPLN\DS°éW°U°F°ODU°LOHLOJLOL 76(1QRUPXQXQJHWLUGL®L VÇQÇIODQGÇUPDLoLQVD\ID©D EDNÇQÇ]

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡hUQDNWLIV°N°éW°UPDWHNQRORMLVL LOHUHWLOPLéROGX®XQGDQ NDU°éW°U°UNHQPXWODNDHOHNWULNOL PLNVHUNXOODQ°OPDO°G°U‡0DODLOHNDU°éW°U°OPDV°QGDQ NDo°Q°OPDO°G°U

2UWDODPDOWNDGDUVXLOH NJ©O°Nweber.kol SRK konfor konsantre,PXWODNDHOHNWULNOL PLNVHULOHHQD]GDNLND NDU°éW°U°OPDO°G°U weber.kol SRK konfor konsantreGDNLND GLQOHQGLULOGLNWHQVRQUD X\JXODPD|QFHVLQGHGDNLND GDKDNDU°éW°U°OPDO°G°U +DUo\]H\HX\JXODQ°SNDO°QO°®° GLéOLoHOLNPDODLOHD\DUODQPDO°G°U 0DODQ°QGLéER\XWXG|éHQHFHN VHUDPL®LQER\XWXQDYHX\JXODPD \DS°ODFDN\]H\LQG]JQO®QH J|UHEHOLUOHQPHOLGLU

‡gQHULOHQVXRUDQÇQD|]HQ  J|VWHULOPHOLGLU ‡hUQQDNWLIOHéPHVLLoLQNDU°é°P VUHVLQHPXWODNDGLNNDWHGLOPHOLGLU (QD]GDNLND ‡.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH HGLOPHPHOLGLU ‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH \°NDQPDO°G°U

SRK konfor konsantre$éDæ°GDEHOLUWLOHQER\XWWDNL VHUDPLNOHULoLQKHPX\JXODPD \DS°ODFDN\]H\HKHPGH VHUDPLæLQDUNDV°QDKDUo X\JXODQPDO°G°U dLIWWDUDIO° \DS°éW°UPD 

- ‹ç mekan zemin X\JXODPDODU°QGD FP©GHQE\NVHUDPLNOHU ¯oPHNDQGXYDU X\JXODPDODU°QGD FP©GHQE\NVHUDPLNOHU 7PG°éPHNDQ]HPLQ X\JXODPDODU°QGD¯\LELU\DS°éPDLoLQODVWLNoHNLo \DUG°P°\ODNXYYHWX\JXODQDUDN KDYDG°éDU°DW°OPDO°G°U8\JXODPDODUGDNDSODPDQÇQ HEDWÇNDGDUDæÇUOÇæÇGD|QHP DU]HWPHNWHGLU

<h=(<+$=,5/,å, ‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH VD®ODPROPDO°\]H\LQ]HULQGH EXOXQDQPP©GHQLQFHV°YDODU ND]°QDUDNWDPDPHQ  WHPL]OHQPHOLGLU ‡dRNJ|]HQHNOL\]H\OHU°VODW°OPDO° YH\]H\QHPOLNDODFDNéHNLOGH VXWDEDNDV°\RNRODQDNDGDU EHNOHQPHOLGLU ‡<]H\GHNL|QHPOLER]XNOXNYH\D GHOLNOHUweber.kol SRK konfor konsantreX\JXODPDV°QGDQHQD] VDDW|QFHweber.rep MA 200 LOH RQDU°OPDO°G°U

Seramik

Tarak

‡PP©LQDOW°QGDNLE|OJHVHO RQDU°PODU weber.kol SRK konfor konsantre NXOODQ°ODUDN\DS°ODELOLU

8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPV°FDNO°®°ƒ&LOHƒ& DUDV°

‡8\JXODPDHVQDV°QGD  weber.kol SRK konfor konsantre’QLQ \]H\GHILOPROXéWXUPDPDV°QDGLNNDW HGLOPHOLILOPROXéPXéLVHRN°V°P \HQLGHQWDUDNODQPDO°G°U weber.kol SRK konfor konsantre kallanarak;

‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U

‡.RQIRUOXVHUDPLNG|éHQHELOLU Çözüm; sf. 28.

‡'LUHNWJQHéNXYYHWOLU]JDU DOW°QGDYH\DV°FDN\]H\OHUGH X\JXODQPDPDO°G°U

$PEDODM 1HWNJ©O°NWRUEDGD SDOHWWHDGHWNJ

Tüketim

FP[[PP

WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP

FP LOHFPDUDV°

[[PP

WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP

FP LOHFPDUDV°

[[PP

WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP

 3DOHWgOoV[FP

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

5HQN*UL 8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULODVWLNoHNLo GLéOLoHOLNPDOD 5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U .XOODQ°OPDG°®°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q D®]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U

ZZZZHEHUFRPWU

91

6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

weber kol


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

weber kol 65.NDOÈQ %R]XN]HPLQOHULoLQNDO°Q\DWDNVHUDPLN\DS°éW°UPDKDUF°

UYGULAMA SINIRI ‡0HWDO\]H\OHUGHX\JXODQPD] (weber EP 800NXOODQ°OPDO°G°U ‡<RæXQWUDILæHPDUX]]HPLQOHUGH HQGVWUL\HODODQODUYE  X\JXODQPD] weber.kol flex konfor konsantreYH\Dweber.kol flex konfor NXOODQ°OPDO°G°U ‡3UHIDEULNYH\HUGHQ°V°WPDO° G|éHPHOHUGHX\JXODQPD] weber. kol flex konfor konsantre YH\Dweber.kol flex konfor NXOODQ°OPDO°G°U 

C1TE

TANIMI .D\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éYHDo°N EHNOHWPHVUHVLX]DW°OP°éoLPHQWR HVDVO°|]HOOLNOHER]XN]HPLQOHULoLQ NDO°Q\DWDNVHUDPLN\DS°éW°UPDKDUF°

KULLANIM

AVANTAJLARI Bozuk yüzeylerde 20 mm. NDO°QO°æDNDGDUWHVYL\H RODQDæ° 'RæDOWDéPHUPHUYE kaplama uygulamalar› için JHUHNOLKDUoNDO°QO°æ° 8]DW°OP°éoDO°éPDVUHVL

 8\JXODPD$ODQÇ ‡6HUDPLNYHNDO°Q\DWDNX\JXODPD JHUHNWLUHELOHFHNPHUPHU NOLQNHUYHEHQ]HULGRæDOWDé NDSODPDPDO]HPHOHULQLQLo PHNDQODUGDGXYDUDYH]HPLQHG°é PHNDQODUGD]HPLQH G|éHQPHVLQGHNXOODQ°O°U Uygulama Yüzeyleri ‡dLPHQWRED]O°V°YD

‡dLPHQWRED]O°éDS ‡%HWRQG|éHPH ‡dLPHQWRED]O°éDS ‡%HWRQG|éHPH Bu yüzeylerde weber.kol SRK kal›n ile uygulanabilecek kaplama tipleri ve max. kaplama boyutlar› için sf. 70-75’deki “ürün seçim tablosu”na bak›n›z. ‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°é°Q°]

‡$KéDSG|éHPHOHUGHHVNLER\DO° \]H\OHUGH\]PHKDYX]ODU°QGDYH PHYFXWVHUDPLNNDSODPDODU ]HULQGHX\JXODQPD] %DN°Q°] ¦SUREOHPo|]PYHUQVHoLPL§ E|OPOHUL ‡%HWRQGXYDUDOo°V°YDDOo°SDQHO DOoÇEORN\]H\OHUGHX\JXODQPD] %DN°Q°]¦UQVHoLP§WDEORVX 

 8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡.XOODQ°ODELOPHVUHVL0D[VDDW ‡dDO°é°ODELOPHVUHVL0D[GDNLND ‡']HOWLOHELOPHVUHVL 0D[GDNLND ‡'HU]X\JXODQDELOPHVLLoLQJHUHNOL VUHVDDW GXYDUGDYH]HPLQGH ‡=HPLQLQWUDILæHDo°ODELOPHVLLoLQ JHUHNOLVUHVDDW ‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PPDUDV° WHNYH\DoLIWWDUDIO°\DS°éW°UPD 

PERFORMANS ‡%DéODQJ°ooHNPH\DS°éPD  PXNDYHPHWL*1PP ‡6X\DGDOG°U°OG°NWDQVRQUDoHNPH \DS°éPDPXNDYHPHWL*1PP ‡,V°\OD\DéODQG°U°OG°NWDQVRQUD oHNPH\DS°éPDPXNDYHPHWL *1PP ‡'RQPDo|]QPHoHYULPOHULQGHQ VRQUDoHNPH\DS°éPDPXNDYHPHWL *1PP ‡8]DW°OP°éDo°NEHNOHWPHVUHVL VRQUDV°oHNPH\DS°éPD PXNDYHPHWL HQD]GNVRQUD *1PP ‡.D\PD)PP ‡6°FDNO°NGLUHQFLƒ&LOHƒ& DUDV°

92

www.weber.com.tr

%XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé uygulamalar›n 28 gün sonraki SHUIRUPDQV°LoLQJHoHUOLGLUèDQWL\H RUWDP°IDUNO°OÇæ°QGDQ|WUGHæHUOHU GHæLéHELOLU


REFERANS STANDARTLARI

UYGUL AMA

‡76(1&7(V°Q°I° ‡&( ‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R 6HUDPLN\DS°éW°U°F°ODU°LOHLOJLOL 76(1QRUPXQXQJHWLUGLæL s›n›fland›rma için sayfa 78-79’a bak›n›z.

ZHEHUNRO65.NDO°QGDNLND GLQOHQGLULOGLNWHQVRQUD X\JXODPD|QFHVLQGHGDNLND GDKDNDU°éW°U°OPDO°G°U+DUo\]H\HX\JXODQ°SNDO°QO°æ° GLéOLoHOLNPDODLOHD\DUODQPDO°G°U 0DODQ°QGLéER\XWXG|éHQHFHN VHUDPLæLQER\XWXQDYHX\JXODPD \DS°ODFDN\]H\LQG]JQOæQH J|UHEHOLUOHQPHOLGLU

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡$o°NUHQNVHUDPLNYHEHQ]HUL NDSODPDODU°QG|éHQPHVLQGHEH\D] weber.kol SRK kal›nNXOODQ°OPDO°G°U

2UWDODPDOLWUHNDGDUVXLOH NJ©O°NZHEHUNRO65.NDO°Q WHUFLKHQGéNGHYLUOLELUPLNVHU YH\DPDODLOHWRSDNNDOPD\DFDN éHNLOGHL\LFHNDU°éW°U°OPDO°G°U

‡.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH HGLOPHPHOLGLU ‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH \°NDQPDO°G°U

¯oPHNDQ]HPLQ uygulamalar›nda: FP©GHQ E\NVHUDPLNOHU ¯oPHNDQGXYDU uygulamalar›nda: FP©GHQ E\NVHUDPLNOHU 7PG°éPHNDQ]HPLQ X\JXODPDODU°QGD¯\LELU\DS°éPDLoLQODVWLNoHNLo \DUG°P°\ODNXYYHWX\JXODQDUDN KDYDG°éDU°DW°OPDO°G°U8\JXODPDODUGDNDSODPDODUÇQ HEDWÇNDGDUDæÇUOÇæÇGD|QHPDU] HWPHNWHGLU

<h=(<+$=,5/,å, ‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH VDæODPROPDO°\]H\LQ]HULQGH EXOXQDQPP©GHQLQFHV°YDODU ND]°QDUDNWDPDPHQWHPL]OHQPHOLGLU ‡dRNJ|]HQHNOL\]H\OHU°VODW°OPDO°YH \]H\QHPOLNDODFDNéHNLOGHVX WDEDNDV°\RNRODQDNDGDU EHNOHQPHOLGLU ‡PP©QLQDOW°QGDNLE|OJHVHO RQDU°PODUweber.kol SRK kal›n NXOODQ°ODUDN\DS°ODELOLU

8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ& DUDV° ‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ \]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U ‡'LUHNWJQHéNXYYHWOLU]JDU DOW°QGDYH\DV°FDN\]H\OHUGH X\JXODQPDPDO°G°U

Seramik

Tarak$éDæ°GDEHOLUWLOHQER\XWWDNL VHUDPLNOHULoLQKHPX\JXODPD \DS°ODFDN\]H\HKHPGH VHUDPLæLQDUNDV°QDKDUo X\JXODQPDO°G°U dLIWWDUDIO° \DS°éW°UPD 

‡8\JXODPDHVQDV°QGDweber.kol SRK kal›n’ÇQ\]H\GHILOP ROXéWXUPDPDV°QDGLNNDWHGLOPHOL ILOPROXéPXéLVHRN°V°P\HQLGHQ WDUDNODQPDO°G°U ZHEHUNRO65.NDOÇQNXOODQDUDN

‡%R]XN]HPLQ]HULQHVHUDPLN G|éHQHELOLUYH\DGRæDOWDéNDSODPD X\JXODPDV°\DS°ODELOLU Çözüm; sf. 30.

Tüketim

Ambalaj: 1HWNJ©O°NWRUEDGD SDOHWWH DGHWNJ

FPLOH[[PP FPDUDV°

WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP

Palet Ölçüsü: [FP

FP ile FPDUDV°

WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP

Uygulama Aletleri: (OPLNVHULPDODODVWLN oHNLoGLéOLoHOLNPDOD

[[PP

.DO°Q\DWDNX\JXODPDODU°QGD\]H\HEDæO°RODUDNNJP PP\DWDNNDO°QO°æ°LoLQ

Renk: %H\D]YHJUL

Raf Ömrü: 5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\ÇOG°U .XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U

Belirtilen Süreler 20 0&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUèhUQQèDPDFëQëQè GëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHèROXñDELOHFHNèX\JXODPDè www.weber.com.tr KDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU

93

6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

weber kol 65.NDOÈQ


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

weber kol porselen 6ÇUOÇSRUVHOHQSRUVHOHQVHUDPLNYHJUDQLW VHUDPLN\DSÇéWÇUPDKDUFÇ

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

8<*8/$0$6,1,5, ‡0HWDO\]H\OHUGHX\JXODQPD] (ZHEHU(3NXOODQ°OPDO°G°U ‡3UHIDEULNYH\HUGHQ°V°WPDO° G|éHPHOHUGHX\JXODQPD] (ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH YH\DZHEHUNROIOH[NRQIRU NXOODQ°OPDO°G°U

‡'°éFHSKHOHUGHX\JXODQPD] (ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH YH\DZHEHUNROIOH[NRQIRU NXOODQ°OPDO°G°U

 8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡.XOODQ°ODELOPHVUHVL0D[VDDW

 TANIMI <NVHNSHUIRUPDQVOÇoLPHQWRHVDVOÇ VÇUOÇSRUVHOHQSRUVHOHQVHUDPLNYH JUDQLWVHUDPLN\DSÇéWÇUPDKDUFÇ

 KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ ‡6HUDPLNVÇUOÇSRUVHOHQSRUVHOHQ VHUDPLNYHJUDQLWVHUDPLN NDSODPDODUÇQLoPHNDQODUGD GXYDUDYH]HPLQHGÇéPHNDQODUGD ]HPLQHG|éHQPHVLQGHNXOODQÇOÇU

$9$17$-/$5, %\NER\VÇUOÇSRUVHOHQ SRUVHOHQVHUDPLNYHJUDQLW VHUDPLNJLELNDSODPDODUGD JYHQOL\DSÇéPD 6HUDPLN]HULVHUDPLN X\JXODPDODUÇQGD\NVHN SHUIRUPDQV $OoÇ\]H\OHUGHX\JXODPD LPNDQÇ

 8\JXODPD<]H\OHUL dLPHQWRED]OÇVÇYD - Brüt beton $OoÇVÇYDYHDOoÇSDQHO (ZHEHUSULPVDWHQ X\JXODQPÇé

(VNLVHUDPLNNDSODPD (ZHEHUSULP7* X\JXODQPÇé

dLPHQWRED]OÇéDS %HWRQG|éHPH (VNLVHUDPLNNDSODPD (ZHEHUSULP7* X\JXODQPÇé

dLPHQWRED]OÇéDS %HWRQG|éHPH Bu yüzeylerde weber.kol porselen ile uygulanabilecek kaplama tipleri ve max. kaplama boyutlar› için sf. 70-75’deki “ürün seçim tablosu”na bak›n›z. ‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°é°Q°]

94

www.weber.com.tr

‡dDO°é°ODELOPHVUHVL0D[GDNLND ‡']HOWLOHELOPHVUHVL 0D[GDNLND ‡'HU]X\JXODQDELOPHVLLoLQJHUHNOL VUHVDDW GXYDUGDYH]HPLQGH

‡=HPLQLQWUDILæHDo°ODELOPHVLLoLQ JHUHNOLVUHVDDW \RæXQWUDILæH PDUX]]HPLQOHULoLQKDIWD

‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PPDUDV° WHNYH\DoLIWWDUDIO°\DS°éW°UPD

 3(5)250$16 ‡%DéODQJ°ooHNPH\DS°éPD  PXNDYHPHWL*1PP ‡6X\DGDOG°U°OG°NWDQVRQUDoHNPH \DS°éPDPXNDYHPHWL*1PP ‡,V°\OD\DéODQG°U°OG°NWDQVRQUD oHNPH\DS°éPDPXNDYHPHWL *1PP ‡'RQPDo|]QPHoHYULPOHULQGHQ VRQUDoHNPH\DS°éPDPXNDYHPHWL *1PP ‡$oÇNEHNOHWPHVUHVLVRQUDVÇoHNPH \DSÇéPDPXNDYHPHWL (QD]GDN sonra *1PP ‡6°FDNO°NGLUHQFLƒ&LOHƒ& DUDV° %XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé uygulamalar›n 28 gün sonraki SHUIRUPDQV°LoLQJHoHUOLGLUèDQWL\H RUWDP°IDUNO°OÇæ°QGDQ|WUGHæHUOHU GHæLéHELOLU


 5()(5$1667$1'$57/$5,

8<*8/ $0$

‡76(1&V°Q°I° ‡&( ‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R   6HUDPLN\DS°éW°U°F°ODU°LOHLOJLOL 76(1QRUPXQXQJHWLUGLæL s›n›fland›rma için sayfa 78-79’a bak›n›z.2UWDODPDOLWUHNDGDUVX LOHNJ©O°NZHEHUNROSRUVHOHQ WHUFLKHQGéNGHYLUOLELUPLNVHU YH\DPDODLOHWRSDNNDOPD\DFDN éHNLOGHL\LFHNDU°éW°U°OPDO°G°UZHEHUNROSRUVHOHQGDNLND GLQOHQGLULOGLNWHQVRQUDX\JXODPD |QFHVLQGHGDNLNDGDKD NDU°éW°U°OPDO°G°U+DUo\]H\HX\JXODQ°SNDO°QO°æ° GLéOLoHOLNPDODLOHD\DUODQPDO°G°U 0DODQ°QGLéER\XWXG|éHQHFHN VHUDPLæLQER\XWXQDYHX\JXODPD \DS°ODFDN\]H\LQG]JQOæQH J|UHEHOLUOHQPHOLGLU

 8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡$o°NUHQNVHUDPLNYHEHQ]HUL NDSODPDODU°QG|éHQPHVLQGHEH\D] ZHEHUNROSRUVHOHQNXOODQ°OPDO°G°U ‡.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH HGLOPHPHOLGLU ‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH \°NDQPDO°G°U

 <h=(<+$=,5/,å, ‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH VDæODPROPDO°\]H\LQ]HULQGH EXOXQDQPP©GHQLQFHV°YDODU ND]°QDUDNWDPDPHQWHPL]OHQPHOLGLU ‡dRNJ|]HQHNOL\]H\OHU°VODW°OPDO°YH \]H\QHPOLNDODFDNéHNLOGHVX WDEDNDV°\RNRODQDNDGDU EHNOHQPHOLGLU ‡<]H\GHNL|QHPOLER]XNOXNYH\D GHOLNOHUZHEHUNROSRUVHOHQ X\JXODPDV°QGDQHQD]VDDW|QFH ZHEHUUHS0$LOHRQDU°OPDO°G°U ‡PP©QLQDOW°QGDNLE|OJHVHO RQDU°PODUZHEHUNROSRUVHOHQ NXOODQ°ODUDN\DS°ODELOLU

 8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ& DUDV° ‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ \]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U*UDQLWVHUDPLNV°UO°SRUVHOHQ GRæDONRPSR]HWDéYELoLQ FPVHUDPLNID\DQVYELoLQ FP©GHQE\NVHUDPLNOHU ¯oPHNDQGXYDU X\JXODPDODU°QGD *UDQLWVHUDPLNV°UO°SRUVHOHQ GRæDONRPSR]HWDéYELoLQ FPVHUDPLNID\DQVYELoLQ FP©GHQE\NVHUDPLNOHU 7PGÇéPHNDQ]HPLQ X\JXODPDODU°QGD¯\LELU\DS°éPDLoLQODVWLNoHNLo \DUG°P°\ODNXYYHWX\JXODQDUDN KDYDG°éDU°DW°OPDO°G°U8\JXODPDODUGDNDSODPDODUÇQ HEDWÇNDGDUDæÇUOÇæÇGD|QHPDU] HWPHNWHGLU

$éDæ°GDEHOLUWLOHQER\XWWDNL VHUDPLNOHULoLQKHPX\JXODPD \DS°ODFDN\]H\HKHPGH VHUDPLæLQDUNDV°QDKDUo X\JXODQPDO°G°U dLIWWDUDIO° \DS°éW°UPD

¯oPHNDQ]HPLQ X\JXODPDODU°QGD

‡'LUHNWJQHéNXYYHWOLU]JDU DOW°QGDYH\DV°FDN\]H\OHUGH X\JXODQPDPDO°G°U ‡8\JXODPDHVQDV°QGD ZHEHUNROSRUVHOHQ©QLQ\]H\GH ILOPROXéWXUPDPDV°QDGLNNDW HGLOPHOLILOPROXéPXéLVHRN°V°P \HQLGHQWDUDNODQPDO°G°U

ZHEHUNROSRUVHOHQNDOODQDUDN

‡*UDQLWVHUDPLNG|éHQHELOLU d|]PVI

$PEDODM1HWNJ©O°NWRUEDGD SDOHWWH DGHWNJ

6HUDPLN7DUDN

7NHWLP

FP[[PP

WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP

3DOHWgOoV[FP

FPLOH FPDUDV°

[[PP

WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP

8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULPDODODVWLN oHNLoGLéOLoHOLNPDOD

FPLOH FPDUDV°

[[PP

WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP

5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\ÇOG°U .XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U

5HQN%H\D]YHJUL

Belirtilen Süreler 20 0&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUèhUQQèDPDFëQëQè GëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHèROXñDELOHFHNèX\JXODPDè www.weber.com.tr KDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

weber kol porselen


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

weber kol

graniflex konfor

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

S›rl› porselen ve granit seramik için WR]oÇNDUPD\DQHODVWLN\DS°éW°UPDKDUF°

8<*8/$0$6,1,5, ‡0HWDO\]H\OHUGHX\JXODQPD] (weber EP 800 NXOODQ°OPDO°G°U ‡'°éFHSKHOHUGHX\JXODQDELOHFHN PD[NDSODPDER\XWXFP2 PD[\NVHNOLNLVHP©GLU ‡<RæXQWUDILæHPDUX]]HPLQOHUGH HQGVWUL\HODODQODUYE  X\JXODQPD] weber.kol flex konfor konsantreYH\Dweber.kol flex konfor NXOODQ°OPDO°G°U

‡3UHIDEULNYH\HUGHQ °V°WPDO°G|éHPHOHUGHX\JXODQPD] (weber kol flex konfor konsantre YH\Dweber.kol flex konfor NXOODQ°OPDO°G°U

TANIMI .D\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éLODYH |]HOOLNOHUOHJHOLéWLULOPLéHODVWLN WR]oÇNDUPD\DQoLPHQWRHVDVO°V°UO° SRUVHOHQYHJUDQLWVHUDPLN\DS°éW°UPD KDUF°

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ ‡6HUDPLNJUDQLWVHUDPLNYHV°UO° SRUVHOHQNDSODPDODU°QLoYH G°éPHNDQODUGDGXYDUDYH]HPLQH G|éHQPHVLQGHNXOODQ°O°U

$9$17$-/$5, .RQIRUOXYHWHPL] X\JXODPDLPNDQÇ *UDQLWVHUDPLNVÇUOÇ SRUVHOHQYHE\NER\ NDSODPDODUGDJYHQOLYH VDæODP\DSÇéPD

 8\JXODPD<]H\OHUL ‡dLPHQWRED]O°V°YD ‡$Oo°V°YDYHDOoÇSDQHO (weber.prim saten X\JXODQP°é

‡%UWEHWRQ ‡(VNLVHUDPLNNDSODPD (weber.prim TG5 X\JXODQP°é

‡dLPHQWRED]O°V°YD ‡%UWEHWRQ

‡dLPHQWRED]O°éDS ‡%HWRQG|éHPH ‡(VNLVHUDPLNNDSODPD (weber.prim TG5 X\JXODQP°é ‡dLPHQWRED]O°éDS ‡%HWRQG|éHPH ‡0VWDNLO\]PHKDYX]ODUÇ dLPHQWRED]OÇéDS %UWEHWRQ Bu yüzeylerde weber.kol graniflex konfor ile uygulanabilecek kaplama tipleri ve max. kaplama boyutlar› için sf. 70-75’deki “ürün seçim tablosu”na bak›n›z.

96

‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°é°Q°] www.weber.com.tr

 8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡.XOODQ°ODELOPHVUHVL0D[VDDW ‡dDO°é°ODELOPHVUHVL0D[GDNLND ‡']HOWLOHELOPHVUHVL 0D[GDNLND ‡'HU]X\JXODQDELOPHVLLoLQJHUHNOL VUHVDDW GXYDUGDYH]HPLQGH ‡=HPLQLQWUDILæHDo°ODELOPHVLLoLQ JHUHNOLVUHVDDW ‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PPDUDV° WHNYH\DoLIWWDUDIO°\DS°éW°UPD

3(5)250$16 ‡%DéODQJ°o<NVHNdHNPH<DS°éPD 0XNDYHPHWL*1PP2 ‡6X\D'DOG°U°OG°NWDQ6RQUD<NVHN dHNPH<DS°éPD0XNDYHPHWL *1PP2 ‡,V°\OD<DéODQG°U°OG°NWDQ6RQUD <NVHNdHNPH<DS°éPD 0XNDYHPHWL*1PP2 ‡'RQPDd|]QPHdHYULPOHULQGHQ 6RQUD<NVHNdHNPH<DS°éPD 0XNDYHPHWL*1PP2 ‡$oÇN%HNOHWPH6UHVL6RQUDVÇ dHNPH<DS°éPD0XNDYHPHWL (Q D]GDNVRQUD *1PP2 ‡(QLQH'HIRUPDV\RQ PP*6PP ‡.D\PD)PP ‡6°FDNO°N'LUHQFLƒ&LOHƒ& DUDV° %XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé uygulamalar›n 28 gün sonraki SHUIRUPDQV°LoLQJHoHUOLGLUèDQWL\H RUWDP°IDUNO°OÇæ°QGDQ|WUGHæHUOHU GHæLéHELOLU


5()(5$1667$1'$57/$5,

8<*8/ $0$

‡76(1&76V°Q°I° ‡&( ‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R   6HUDPLN\DS°éW°U°F°ODU°LOHLOJLOL 76(1QRUPXQXQJHWLUGLæL s›n›fland›rma için sayfa 78-79’a bak›n›z.

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡$o°NUHQNVHUDPLNYHEHQ]HUL NDSODPDODU°QG|éHQPHVLQGH beyaz weber.kol graniflex konfor NXOODQ°OPDO°G°U ‡.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH edilmemelidir. ‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH \°NDQPDO°G°U2UWDODPDOLWUHNDGDU VXLOHNJ©O°Nweber.kol graniflex konfor WHUFLKHQGéN GHYLUOLELUPLNVHUYH\DPDODLOH WRSDNNDOPD\DFDNéHNLOGHL\LFH NDU°éW°U°OPDO°G°U‡dRNJ|]HQHNOL\]H\OHU°VODW°OPDO°YH \]H\QHPOLNDODFDNéHNLOGHVX WDEDNDV°\RNRODQDNDGDU EHNOHQPHOLGLU

\DS°ODFDN\]H\HKHPGH VHUDPLæLQDUNDV°QDKDUo X\JXODQPDO°G°U dLIWWDUDIO° \DS°éW°UPD

‡<]H\GHNL|QHPOLER]XNOXNYH\D delikler weber.kol graniflex konfor X\JXODPDV°QGDQHQD]VDDW|QFH weber.rep MA 200LOHRQDU°OPDO°G°U

- ‹ç mekan zemin X\JXODPDODU°QGD

‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ \]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U

*UDQLWVHUDPLNV°UO°SRUVHOHQ GRæDONRPSR]HWDéYELoLQ FP2VHUDPLNID\DQVYELoLQ FP2©GHQE\NVHUDPLNOHU

+DUo\]H\HX\JXODQ°SNDO°QO°æ° GLéOLoHOLNPDODLOHD\DUODQPDO°G°U 0DODQ°QGLéER\XWXG|éHQHFHN VHUDPLæLQER\XWXQDYHX\JXODPD \DS°ODFDN\]H\LQG]JQOæQH J|UHEHOLUOHQPHOLGLU

 $éDæ°GDEHOLUWLOHQER\XWWDNL VHUDPLNOHULoLQKHPX\JXODPD

8<*8/$0$è$57/$5,

¯oPHNDQGXYDU X\JXODPDODU°QGD

X\JXODPD|QFHVLQGHGDNLND GDKDNDU°éW°U°OPDO°G°U

‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH VDæODPROPDO°\]H\LQ]HULQGH EXOXQDQPP©GHQLQFHV°YDODU ND]°QDUDNWDPDPHQWHPL]OHQPHOLGLU

‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ& DUDV°

*UDQLWVHUDPLNV°UO°SRUVHOHQ GRæDONRPSR]HWDéYELoLQ FP2VHUDPLNID\DQVYELoLQ FP2©GHQE\NVHUDPLNOHU

graniflex konfor 2 weber.kol GDNLNDGLQOHQGLULOGLNWHQVRQUD

<h=(<+$=,5/,å,

‡PP©QLQDOW°QGDNLE|OJHVHO RQDU°PODUweber.kol graniflex konforNXOODQ°ODUDN\DS°ODELOLU

graniflex konfor

‡'LUHNWJQHéNXYYHWOLU]JDU DOW°QGDYH\DV°FDN\]H\OHUGH X\JXODQPDPDO°G°U ‡8\JXODPDHVQDVÇQGD weber.kol graniflex konfor©XQ \]H\GHILOPROXéWXUPDPDVÇQD GLNNDWHGLOPHOLILOPROXéPXéLVH RNÇVÇP\HQLGHQWDUDNODQPDOÇGÇU

7PGÇéPHNDQ]HPLQ YHGXYDUX\JXODPDODU°QGD¯\LELU\DS°éPDLoLQODVWLNoHNLo \DUG°P°\ODNXYYHWX\JXODQDUDN KDYDG°éDU°DW°OPDO°G°U8\JXODPDODUGDNDSODPDODUÇQ HEDWÇNDGDUDæÇUOÇæÇGD|QHPDU] etmektedir.

weber.kol graniflex konfor NXOODQDUDN ‡.RQIRUOXVHUDPLNG|éHQHELOLU d|]PVI ‡*UDQLWVHUDPLNG|éHQHELOLU d|]PVI

$PEDODM 1HWNJ©O°NWRUEDGD SDOHWWH DGHWNJ

6HUDPLN7DUDN

7NHWLP

FP2[[PP

WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2 oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2

3DOHWgOoV[FP

FP2 ile FP2DUDV°

[[PP

WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2 oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2

8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULPDODODVWLN oHNLoGLéOLoHOLNPDOD

FP2 ile FP2DUDV°

[[PP

WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2 oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2

5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\ÇOG°U .XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U

5HQN%H\D]YHJUL

Belirtilen Süreler 20 0&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUèhUQQèDPDFëQëQè GëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHèROXñDELOHFHNèX\JXODPDè www.weber.com.tr KDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU

97

6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

weber kol


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

weber kol

flex konfor

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

<NVHNSHUIRUPDQVO°WR]oÇNDUPD\DQ oRNHODVWLNVHUDPLN\DS°éW°UPDKDUF°

UYGULAMA SINIRI ‡0HWDO\]H\OHUGHX\JXODQPD] (weber EP 800 NXOODQ°OPDO°G°U ‡'°éFHSKHOHUGHFP©HNDGDU RODQVHUDPLNOHUP©GHQ\NVHæH FPLOHFPDUDV°QGDNL VHUDPLNOHULVHP©GHQ\NVHæH X\JXODQPD]

 8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡.XOODQ°ODELOPHVUHVL0D[VDDW ‡dDO°é°ODELOPHVUHVL0D[GDNLND ‡']HOWLOHELOPHVUHVL 0D[GDNLND

TANIMI .D\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éDo°N EHNOHWPHVUHVLX]DW°OP°éYHLODYH |]HOOLNOHUOHJHOLéWLULOPLéSROLPHU NDWN°O°WR]oÇNDUPD\DQoRNHODVWLN VHUDPLN\DS°éW°UPDKDUF°

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ ‡6HUDPLNJUDQLWVHUDPLNPHUPHU JUDQLWYHEHQ]HULNDSODPD PDO]HPHOHULQLQLoYHG°é  PHNDQODUGDGXYDUDYH]HPLQH G|éHQPHVLQGHNXOODQ°O°U

AVANTAJLARI .RQIRUOXYHWHPL] X\JXODPDLPNDQÇ Seramik üzeri seramik X\JXODPDODUÇ\]PH KDYX]ODUÇ\RæXQWUDILæH PDUX]]HPLQOHU\HUGHQ ÇVÇWPDOÇG|éHPHOHU DVWDUODQPÇéDOoÇ \]H\OHUGHJYHQOLYH VDæODP\DSÇéPD

 8\JXODPD<]H\OHUL ‡dLPHQWRED]O°V°YD ‡$Oo°SDQHOYHDOo°V°YD (weber.prim saten X\JXODQP°é

‡%HWRSDQ ‡%UWEHWRQ ‡(VNLVHUDPLNNDSODPD ‡dLPHQWRED]O°V°YD ‡%UWEHWRQ ‡(VNLVHUDPLNNDSODPD (weber.prim TG5 X\JXODQP°é ‡dLPHQWRED]O°éDS ‡%HWRQG|éHPH ‡(VNLVHUDPLNNDSODPD ‡dLPHQWRED]O°éDS ‡%HWRQG|éHPH ‡(VNLVHUDPLNNDSODPD ‡<]PHKDYX]ODU°dLPHQWRED]O°V°YD YH\DéDSEUWEHWRQ ‡(VNL\]H\OHU %DN°Q°]¦SUREOHP o|]PYHUQVHoLPL§E|OPOHUL Bu yüzeylerde weber.kol flex konfor ile uygulanabilecek kaplama tipleri ve max. kaplama boyutlar› için sf. 70-75’deki “ürün seçim tablosu”na bak›n›z.

98

www.weber.com.tr

‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°é°Q°]

‡'HU]X\JXODQDELOPHVLLoLQJHUHNOL VUHVDDW GXYDUGDYH]HPLQGH ‡=HPLQLQWUDILæHDo°ODELOPHVLLoLQ JHUHNOLVUHVDDW \RæXQWUDILæH PDUX]]HPLQOHULoLQKDIWD ‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PPDUDV° WHNYH\DoLIWWDUDIO°\DS°éW°UPD 

PERFORMANS ‡%DéODQJ°o\NVHNoHNPH\DS°éPD PXNDYHPHWL*1PP ‡6X\DGDOG°U°OG°NWDQVRQUD\NVHN oHNPH\DS°éPDPXNDYHPHWL *1PP ‡,V°\OD\DéODQG°U°OG°NWDQVRQUD \NVHNoHNPH\DS°éPD PXNDYHPHWL*1PP ‡'RQPDo|]QPHoHYULPOHULQGHQ VRQUD\NVHNoHNPH\DS°éPD PXNDYHPHWL*1PP ‡(QLQHGHIRUPDV\RQ6* 5 mm. ‡8]DW°OP°éDo°NEHNOHWPHVUHVL VRQUDV°oHNPH\DS°éPD PXNDYHPHWL HQD]GDNVRQUD *1PP ‡.D\PD)PP ‡6°FDNO°NGLUHQFLƒ&LOHƒ& DUDV° %XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé uygulamalar›n 28 gün sonraki SHUIRUPDQV°LoLQJHoHUOLGLUèDQWL\H RUWDP°IDUNO°OÇæ°QGDQ|WUGHæHUOHU GHæLéHELOLU

REFERANS STANDARTLARI ‡76(1&7(6V°Q°I° ‡&( ‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R   6HUDPLN\DS°éW°U°F°ODU°LOHLOJLOL 76(1QRUPXQXQJHWLUGLæL s›n›fland›rma için sayfa 78-79’a bak›n›z.


8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡'HU]X\JXODPDV°QGDweber.joint flex NXOODQ°OPDO°G°U ‡<NVHNEDVÇQo !EDU YH NLP\DVDOODUDPDUX]NDODQKLM\HQ JHUHNWLUHQPHNDQODUGDGHU] X\JXODPDVÇweber EP 800 ile \DSÇOPDOÇGÇU ‡$o°NUHQNVHUDPLNPHUPHUYH JUDQLWJLELNDSODPDODU°Q G|éHQPHVLQGHEH\D] weber.kol flex konfor NXOODQ°OPDO°G°U

UYGUL AMA 3

‡.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH HGLOPHPHOLGLU ‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH \°NDQPDO°G°U

2UWDODPDOWNDGDUVXLOH NJ©O°Nweber.kol flex konfor, WHUFLKHQGéNGHYLUOLELUPLNVHU YH\DPDODLOHWRSDNNDOPD\DFDN éHNLOGHL\LFHNDU°éW°U°OPDO°G°U

*UDQLWVHUDPLNGRæDONRPSR]H WDéYELoLQLoPHNDQ]HPLQ X\JXODPDODU°QGDFP¯o PHNDQGXYDUX\JXODPDODU°QGD cm

weber.kol flex konfor GDNLND GLQOHQGLULOGLNWHQVRQUDX\JXODPD |QFHVLQGHGDNLNDGDKD NDU°éW°U°OPDO°G°U

6HUDPLNID\DQVYELoLQLoPHNDQ ]HPLQYHGXYDUX\JXODPDODU°QGD FP©GHQE\NVHUDPLNOHU

<h=(<+$=,5/,å,

‡<]H\GHNL|QHPOLER]XNOXNYH\D GHOLNOHUweber.kol flex konfor X\JXODPDV°QGDQHQD]VDDW|QFH weber.rep MA 200LOHRQDU°OPDO°G°U

5$éDæ°GDEHOLUWLOHQER\XWWDNL VHUDPLNOHULoLQKHPX\JXODPD \DS°ODFDN\]H\HKHPGH VHUDPLæLQDUNDV°QDKDUo X\JXODQPDO°G°U dLIWWDUDIO° \DS°éW°UPD 

‡PP©QLQDOW°QGDNLE|OJHVHO RQDU°PODUweber.kol flex konfor NXOODQ°ODUDN\DS°ODELOLU

8<*8/$0$è$57/$5,

ZHEHUNROIOH[NRQIRUNXOODQDUDN

‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ& DUDV°

‡.RQIRUOXVHUDPLNG|éHQHELOLU d|]PVI

‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U

‡%DONRQYHWHUDVODUGDVHUDPLN G|éHQHELOLUd|]PVI

‡'LUHNWJQHéNXYYHWOLU]JDU DOW°QGDYH\DV°FDN\]H\OHUGH X\JXODQPDPDO°G°U

Seramik

Tarak

7PG°éPHNDQ]HPLQYHGXYDU X\JXODPDODU°QGD

+DUo\]H\HX\JXODQ°SNDO°QO°æ° GLéOLoHOLNPDODLOHD\DUODQPDO°G°U 0DODQ°QGLéER\XWXG|éHQHFHN VHUDPLæLQER\XWXQDYHX\JXODPD \DS°ODFDN\]H\LQG]JQOæQH J|UHEHOLUOHQPHOLGLU

‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH VDæODPROPDO°\]H\LQ]HULQGH EXOXQDQPP©GHQLQFHV°YDODU ND]°QDUDNWDPDPHQWHPL]OHQPHOLGLU ‡dRNJ|]HQHNOL\]H\OHU°VODW°OPDO° YH\]H\QHPOLNDODFDNéHNLOGH VXWDEDNDV°\RNRODQDNDGDU EHNOHQPHOLGLU

flex konfor¯\LELU\DS°éPDLoLQODVWLNoHNLo \DUG°P°\ODNXYYHWX\JXODQDUDN KDYDG°éDU°DW°OPDO°G°U

8\JXODPDODUGDNDSODPDQÇQ HEDWÇNDGDUDæÇUOÇæÇGD|QHPDU] HWPHNWHGLU

 d|]PVI ‡$KéDSG|éHPH]HULQHVHUDPLN G|éHQHELOLUd|]PVI ‡'°éFHSKHOHUGHE\NER\XWOX VHUDPLNG|éHQHELOLUd|]PVI

‡$OWWDQ°V°WPDO°]HPLQOHUGHVHUDPLN G|éHQHELOLUd|]PVI

‡=RUNRéXOODUDPDUX]NDODQ  RUWDPODUGDVHUDPLNG|éHQHELOLU d|]PVI

‡6HUDPLNNDSO°HVNLELU]HPLQ ]HULQH\HQLVHUDPLNG|éHQHELOLU

‡8]XQ|PUOELUKDYX]X\JXODPDV° \DS°ODELOLUd|]PVI

Tüketim

Ambalaj: 1HWNJ©O°NWRUEDGD SDOHWWH DGHWNJ

FP[[PP

WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP

Palet Ölçüsü: [FP

FP ile FPDUDV°

[[PP

WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP

8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULPDODODVWLN oHNLoGLéOLoHOLNPDOD

FP ile FPDUDV°

[[PP

WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP

Raf Ömrü: 5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\ÇOG°U .XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U

Renk: %H\D]YHJUL

Belirtilen Süreler 20 0&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUèhUQQèDPDFëQëQè GëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHèROXñDELOHFHNèX\JXODPDè www.weber.com.tr KDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU

99

6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

weber kol


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

weber kol

flex konfor konsantre

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

7R]o°NDUPD\DQKDILIoRNHODVWLNVHUDPLN\DS°éW°UPDKDUF° ER\XWODU°LoLQV\©GHNL¦UQVHoLP WDEORVX§QDEDNÇQÇ] ‡'L®HUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°éÇQ°]

UYGULAMA SINIRI ‡0HWDO\]H\OHUGHX\JXODQPD] weber EP 800 NXOODQ°OPDO°G°U ‡'°éFHSKHOHUGHFP©\HNDGDU RODQVHUDPLNOHUP©GHQ\NVHæH FPLOHFPDUDVÇQGDNL VHUDPLNOHULVHP©GHQ\NVHæH X\JXODQPD]

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç TANIMI dLPHQWRHVDVO°ND\PD|]HOOL®L D]DOW°OP°éDo°NEHNOHWPHVUHVL X]DW°OP°éYHLODYH|]HOOLNOHUOH JHOLéWLULOPLéDNWLIV°N°éW°UPDWHNQRORMLVL LOHUHWLOHQ\NVHNSHUIRUPDQVO°WR] o°NDUPD\DQKDILIoRNHODVWLNVHUDPLN \DS°éW°UPDKDUF°

.8//$1,0 8\JXODPD$ODQÇ

AVANTAJLARI

‡6HUDPLNJUDQLWVHUDPLNPHUPHU JUDQLWYHEHQ]HULNDSODPD PDO]HPHOHULQLQLoYHG°é PHNDQODUGDGXYDUDYH]HPLQH G|éHQPHVLQGHNXOODQ°O°U Uygulama Yüzeyleri ‡¯oPHNDQGXYDU

$NWLIV°N°éW°UPDWHNQRORMLVL LOHNJ©O°NDPEDODMD HéGH®HUPHWUDM Süper elastik yap›s› ile oRN\NVHNSHUIRUPDQV g]HOOLNOHG°éFHSKHOHUGH YH]RULNOLPNRéXOODU° DOW°QGDX\JXODPD NROD\O°®° +DILIROPD|]HOOL®LLOH XVWDGRVWX 15 kg’lik özel sapl› DPEDODM°LOHNROD\ WDé°QDELOPH Daha az yer kaplayarak, nakliye ve stoklama DYDQWDM° Daha az karbon sal›n›m› LOHoHYUHGRVWX

100

ZZZZHEHUFRPWU

 

dLPHQWRED]O°V°YD

 

%UWEHWRQ

  $Oo°SDQHODOo°V°YD ZHEHUSULPVDWHQX\JXODQP°é 

‡.XOODQ°ODELOPHVUHVL0D[VDDW ‡dDO°éDELOPHVUHVL0D[GDNLND ‡']HOWLOHELOPHVUHVL 0D[GDNLND ‡'HU]X\JXODQDELOPHVLLoLQJHUHNOL VUHVDDW GXYDUGDYH]HPLQGH ‡=HPLQLQWUDIL®HDo°ODELOPHVLLoLQ JHUHNOLVUHVDDW \R®XQ WUDIL®HPDUX]]HPLQOHULoLQKDIWD ‡8\JXODPDNDO°QO°®°PPDUDV° WHNYH\DoLIWWDUDIO°\DS°éW°UPD 

PERFORMANS ‡%DéODQJ°o\NVHNoHNPH\DS°éPD PXNDYHPHWL*1PP ‡6X\DGDOG°U°OG°NWDQVRQUD\NVHN oHNPH\DS°éPDPXNDYHPHWL *1PP ‡,V°\OD\DéODQG°U°OG°NWDQVRQUD \NVHNoHNPH\DS°éPD PXNDYHPHWL*1PP

(VNLVHUDPLNNDSODPD

‡'RQPDo|]QPHoHYULPOHULQGHQ VRQUD\NVHNoHNPH\DS°éPD PXNDYHPHWL*1PP

‡¯oYHG°éPHNDQ]HPLQ

‡(QLQHGHIRUPDV\RQ6*PP

 

dLPHQWRED]O°éDS

 

%HWRQG|éHPH

 

(VNLVHUDPLNNDSODPD

‡8]DW°OP°éDo°NEHNOHWPHVUHVL VRQUDV°oHNPH\DS°éPD  PXNDYHPHWL HQD]GDNVRQUD  *1PP

%HWRSDQ

‡'°éPHNDQGXYDU

‡.D\PD)PP

 

dLPHQWRED]O°V°YD

 

%UWEHWRQ

‡6°FDNO°NGLUHQFLƒ&LOHƒ& DUDV°

  (VNLVHUDPLNNDSODPDYH  FDPPR]DLN ZHEHUSULP7*  X\JXODQP°é ‡<]PHKDYX]ODU°dLPHQWRED]O° V°YDYHéDSEUWEHWRQ ‡(VNL\]H\OHULoLQ %DNÇQÇ]  ¦SUREOHPo|]PYHUQVHoLPL§ E|OPOHUL %X\]H\OHUGHZHEHUNROIOH[ konfor konsantreLOHX\JXODQDELOHFHN NDSODPDWLSOHULYHPD[NDSODPD

%XGH®HUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé X\JXODPDODU°QJQVRQUDNL SHUIRUPDQV°LoLQJHoHUOLGLU èDQWL\HRUWDP°IDUNO°O°®°QGDQ|WU GH®HUOHUGH®LéHELOLU


REFERANS STANDARTLARI ‡76(1&7(6V°Q°I° ‡&( ‡%D\°QG°UO°N3R]1R   6HUDPLN\DS°éW°U°F°ODU°LOHLOJLOL 76(1QRUPXQXQJHWLUGL®L V°Q°IODQG°UPDLoLQJQFHOVD\ID ©DEDN°Q°]

UYGUL AMA 8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡hUQDNWLIV°N°éW°UPDWHNQRORMLVLLOH UHWLOPLéROGX®XQGDQ  NDU°éW°U°UNHQPXWODNDHOHNWULNOL PLNVHUNXOODQ°OPDO°G°U‡0DODLOHNDU°éW°U°OPDV°QGDQ  NDo°Q°OPDO°G°U

2UWDODPDOWNDGDUVXLOH NJ©O°NZHEHUNROIOH[NRQIRU konsantre, PXWODNDHOHNWULNOL PLNVHULOHHQD]GDNLND NDU°éW°U°OPDO°G°U ZHEHUNROIOH[NRQIRU konsantre GDNLND GLQOHQGLULOGLNWHQVRQUD X\JXODPD|QFHVLQGHGDNLND GDKDNDU°éW°U°OPDO°G°U +DUo\]H\HX\JXODQ°SNDO°QO°®° GLéOLoHOLNPDODLOHD\DUODQPDO°G°U 0DODQ°QGLéER\XWXG|éHQHFHN VHUDPL®LQER\XWXQDYHX\JXODPD \DS°ODFDN\]H\LQG]JQO®QH J|UHEHOLUOHQPHOLGLU

‡hUQQDNWLIOHéPHVLLoLQNDU°é°P VUHVLQHPXWODNDGLNNDWHGLOPHOLGLU (QD]GDNLND ‡$o°NUHQNVHUDPLNPHUPHUYH JUDQLWJLELNDSODPDODU°Q G|éHQPHVLQGHEH\D] ZHEHUNROIOH[NRQIRU NXOODQ°OPDO°G°U ‡.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH HGLOPHPHOLGLU ‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH \°NDQPDO°G°U

<h=(<+$=,5/,å, ‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH VD®ODPROPDO°\]H\LQ]HULQGH EXOXQDQPP©GHQLQFHV°YDODU ND]°QDUDNWDPDPHQ WHPL]OHQPHOLGLU ‡dRNJ|]HQHNOL\]H\OHU°VODW°OPDO° YH\]H\QHPOLNDODFDNéHNLOGH VXWDEDNDV°\RNRODQDNDGDU EHNOHQPHOLGLU ‡<]H\GHNL|QHPOLER]XNOXNYH\D GHOLNOHUZHEHUNROIOH[NRQIRU konsantreX\JXODPDV°QGDQHQD]

Seramik

Tarak

flex konfor konsantre

 

$éD®°GDEHOLUWLOHQER\XWWDNL VHUDPLNOHULoLQKHPX\JXODPD \DS°ODFDN\]H\HKHPGH VHUDPL®LQDUNDV°QDKDUo X\JXODQPDO°G°U dLIWWDUDIO° \DS°éW°UPD 

 VDDW|QFHZHEHUUHS0$LOH RQDU°OPDO°G°U ‡PP©QLQDOW°QGDNLE|OJHVHO RQDU°PODUZHEHUNROIOH[NRQIRU konsantre NXOODQ°ODUDN\DS°ODELOLU

8<*8/$0$è$57/$5, ‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U ‡'LUHNWJQHéNXYYHWOLU]JDU DOW°QGDYH\DV°FDN\]H\OHUGH X\JXODQPDPDO°G°U

FPLOH FPDUDV°

[[PP

WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP

FPLOH FPDUDV°

[[PP

WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP

ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH NXOODQDUDN

‡.RQIRUOXVHUDPLNG|éHQHELOLU d|]PVI ‡%\NHEDWOÇNDSODPDODU  G|éHQHELOLUd|]PVI

‡$OWWDQ°V°WPDO°]HPLQOHUGHVHUDPLN G|éHQHELOLUd|]PVI ‡,VÇ\DOÇWÇPVLVWHPL]HULQHVHUDPLN G|éHQHELOLUd|]PVI ‡=LIWOL\]H\OHU]HULQHVHUDPLN G|éHQHELOLUd|]PVI

$PEDODM 1HWNJ©O°NWRUEDGD SDOHWWH DGHWNJ 

Tüketim WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP

 8\JXODPDODUGDNDSODPDQÇQHEDWÇ NDGDUDæÇUOÇæÇGD|QHP DU]HWPHNWHGLU

‡%DONRQYHWHUDVODUGDVHUDPLN G|éHQHELOLUd|]PVI

‡2UWDPV°FDNO°®°ƒ&LOHƒ& DUDV°

FP[[PP*UDQLWVHUDPLNGR®DO NRPSR]HWDéYELoLQ ¯oPHNDQ]HPLQX\JXODPDODU°QGD FP ¯oPHNDQGXYDUX\JXODPDODU°QGD FP 6HUDPLNID\DQVYELoLQ ¯oPHNDQ]HPLQYHGXYDU X\JXODPDODU°QGDFP©GHQ E\NVHUDPLNOHU 7PG°éPHNDQ]HPLQYH GXYDUX\JXODPDODU°QGD ¯\LELU\DS°éPDLoLQODVWLNoHNLo \DUG°P°\ODNXYYHWX\JXODQDUDN KDYDG°éDU°DW°OPDO°G°U

 3DOHWgOoV[FP

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

5HQN*UL 8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULODVWLNoHNLo GLéOLoHOLNPDOD 5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U .XOODQ°OPDG°®°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q D®]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U

ZZZZHEHUFRPWU

101

6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

weber kol


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

weber kol rapid +°]O°SUL]DODQVHUDPLN\DS°éW°UPDKDUF°

UYGULAMA SINIRI ‡0HWDO\]H\OHUGHX\JXODQPD] (weber EP 800NXOODQ°OPDO°G°U ‡<RæXQWUDILæHPDUX]]HPLQOHUGH HQGVWUL\HODODQODUYE  X\JXODQPD] weber.kol flex konfor NRQVDQWUHveya weber.kol flex konfor NXOODQ°OPDO°G°U ‡3UHIDEULNYH\HUGHQ°V°WPDO° G|éHPHOHUGHX\JXODQPD] weber NROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH veya weber.kol flex konfor NXOODQ°OPDO°G°U 

C2F

‡<]PHKDYX]ODU°QGDX\JXODQPD] %DN°Q°]¦UQVHoLP§WDEORVX 

TANIMI ¯ODYH|]HOOLNOHUOHJHOLéWLULOPLéK°]O° VHUWOHéHQoLPHQWRHVDVO°VHUDPLN \DS°éW°UPDKDUF°

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ ‡6HUDPLNPHUPHUYHEHQ]HUL NDSODPDPDO]HPHOHULQLQLo PHNDQODUGDGXYDUDYH]HPLQHG°é PHNDQODUGD]HPLQHG|éHQPHVLQGH NXOODQ°O°U

AVANTAJLARI +°]O°SUL]DODUDNVDDWWH WDPDPHQNXUXPD Ayn› gün içinde seramik G|éHQLSGHU]OHQHELOPH (UWHVLJQ]HPLQL GRODé°PDDoPDRODQDæ°

Uygulama Yüzeyleri ‡dLPHQWRED]O°V°YD ‡%UWEHWRQ ‡$Oo°V°YDYHDOoÇSDQHO (ZHEHUSULPVDWHQ X\JXODQP°é 

 8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡.XOODQ°ODELOPHVUHVL 0D[GDNLND ‡dDO°é°ODELOPHVUHVL0D[GDNLND ‡']HOWLOHELOPHVUHVL 0D[GDNLND ‡'HU]X\JXODQDELOPHVLLoLQJHUHNOL VUHVDDW ‡=HPLQLQWUDILæHDo°ODELOPHVLLoLQ JHUHNOLVUHVDDWVRQUD KDILI GRODé°P VDDWVRQUD QRUPDO GRODé°P VDDWVRQUD \RæXQ GRODé°P ‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PPDUDV° WHNYH\DoLIWWDUDIO°\DS°éW°UPD 

PERFORMANS

‡dLPHQWRED]O°éDS ‡%HWRQG|éHPH

‡(UNHQ\NVHNoHNPH\DS°éPD PXNDYHPHWLHQID]ODVDDW VRQUD*1PP

‡dLPHQWRED]O°éDS ‡%HWRQG|éHPH

‡6X\DGDOG°U°OG°NWDQVRQUD\NVHN oHNPH\DS°éPDPXNDYHPHWL *1PP

‡(VNL\]H\OHU %DN°Q°]¦SUREOHP o|]PYHUQVHoLPL§E|OPOHUL Bu yüzeylerde weber.kol rapid ile uygulanabilecek kaplama tipleri ve max. kaplama boyutlar› için sf. 70-75’deki “ürün seçim tablosu”na bak›n›z. ‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°é°Q°]

‡,V°\OD\DéODQG°U°OG°NWDQVRQUD \NVHNoHNPH\DS°éPD  PXNDYHPHWL*1PP ‡'RQPDo|]QPHoHYULPOHULQGHQ VRQUD\NVHNoHNPH\DS°éPD PXNDYHPHWL*1PP ‡$o°NEHNOHWPHVUHVLVRQUDV°QGD oHNPH\DS°éPDPXNDYHPHWL HQD] GDNLNDVRQUD *1PP ‡6°FDNO°NGLUHQFLo&LOHoC DUDV° %XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé uygulamalar›n 28 gün sonraki SHUIRUPDQV°LoLQJHoHUOLGLUèDQWL\H RUWDP°IDUNO°O°æ°QGDQ|WUGHæHUOHU GHæLéHELOLU

102

www.weber.com.tr


REFERANS STANDARTLARI

UYGUL AMA

‡76(1&)V°Q°I° ‡&( ‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R   6HUDPLN\DS°éW°U°F°ODU°LOHLOJLOL76 (1QRUPXQXQJHWLUGLæL s›n›fland›rma için sayfa 78-79’a bak›n›z.

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡8\JXODPDK°]°GLNNDWHDO°QDUDN weber.kol rapid KDUF°D]DUD]DU KD]°UODQPDO°G°U

2UWDODPDOLWUHNDGDUVX LOHNJ©O°Nweber.kol rapid PXWODNDGéNGHYLUOLELUPLNVHU LOHWRSDNNDOPD\DFDNéHNLOGHL\LFH NDU°éW°U°OPDO°G°U +DUo\]H\HX\JXODQ°SNDO°QO°æ° GLéOLoHOLNPDODLOHD\DUODQPDO°G°U 0DODQ°QGLéER\XWXG|éHQHFHN VHUDPLæLQER\XWXQDYHX\JXODPD \DS°ODFDN\]H\LQG]JQOæQH J|UHEHOLUOHQPHOLGLU

‡.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH HGLOPHPHOLGLU‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH \°NDQPDO°G°U

<h=(<+$=,5/,å, ‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH VDæODPROPDO°\]H\LQ]HULQGH EXOXQDQPP©GHQLQFHV°YDODU ND]°QDUDNWDPDPHQWHPL]OHQPHOLGLU ‡dRNJ|]HQHNOL\]H\OHU°VODW°OPDO°YH \]H\QHPOLNDODFDNéHNLOGHVX WDEDNDV°\RNRODQDNDGDU  EHNOHQPHOLGLU ‡<]H\GHNL|QHPOLER]XNOXNYH\D GHOLNOHUweber.kol rapid X\JXODPDV°QGDQHQD]VDDW|QFH weber.rep MA 200LOHRQDU°OPDO°G°U ‡PP©QLQDOW°QGDNLE|OJHVHO RQDU°PODUweber.kol rapid NXOODQ°ODUDN\DS°ODELOLUD‹KKAT: weber.kol rapidK°]O° SUL]DO°U8\JXODPDK°]°GLNNDWH DO°QDUDNKDUooRNJHQLéDODQD \D\°OPDPDO°G°U $éDæ°GDEHOLUWLOHQER\XWWDNL VHUDPLNOHULoLQKHPX\JXODPD \DS°ODFDN\]H\HKHPGH VHUDPLæLQDUNDV°QDKDUo X\JXODQPDO°G°U dLIWWDUDIO° \DS°éW°UPD 8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ& DUDV° ‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ \]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U ‡'LUHNWJQHéNXYYHWOLU]JDU DOW°QGDYH\DV°FDN\]H\OHUGH X\JXODQPDPDO°G°U

6HUDPLN

7DUDN7NHWLP

¯oPHNDQ]HPLQ uygulamalar›nda:*UDQLW VHUDPLNGRæDONRPSR]HWDéYE LoLQFPVHUDPLNID\DQV YELoLQFP©GHQE\N seramikler. ¯oPHNDQGXYDU uygulamalar›nda:*UDQLW VHUDPLNGRæDONRPSR]HWDéYE LoLQFPVHUDPLNID\DQV YELoLQFP©GHQE\N seramikler. 7PG°éPHNDQ]HPLQ X\JXODPDODU°QGD 8\JXODPDV°UDV°QGDweber.kol rapidDUW°NODU°QHPOLELUVQJHULOH WHPL]OHQHUHNX\JXODPD\DGHYDP HGLOPHOLGLUweber.kol rapid SUL]DOG°NWDQVRQUD\]H\GHQ WHPL]OHQPHVL]RUGXU ¯\LELU\DS°éPDLoLQODVWLNoHNLo \DUG°P°\ODNXYYHWX\JXODQDUDN KDYDG°éDU°DW°OPDO°G°U

8\JXODPDODUGDNDSODPDQÇQ HEDGÇNDGDUDæÇUOÇæÇGD|QHPDU] HWPHNWHGLU

‡8\JXODPDHVQDV°QGDweber.kol rapid’LQ\]H\GHILOP  ROXéWXUPDPDV°QDGLNNDWHGLOPHOL ILOPROXéPXéLVHRN°V°P\HQLGHQ WDUDNODQPDO°G°U

weber.kol rapid kullanarak; ‡dRNN°VDVUHGHNXOODQ°PDDo°ODFDN PHNDQODUGDVHUDPLNWDGLODW° \DS°ODELOLUÇözüm; sf. 50.

Ambalaj: 1HWNJ©O°NWRUEDGD SDOHWWH DGHWNJ

FP[[PP

WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP

3DOHWgOoV[FP

FP ile FPDUDV°

[[PP

WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP

8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULPDODODVWLN oHNLoGLéOLoHOLNPDOD

FP ile FPDUDV°

[[PP

WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP

Raf Ömrü: 5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQD\G°U .XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U

Renk: Gri.

Belirtilen Süreler 20 0&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUèhUQQèDPDFëQëQè GëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHèROXñDELOHFHNèX\JXODPDè www.weber.com.tr KDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU

103

6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

weber kol rapid


6HUDPLN8\JXODPDODUĂ&#x2021;

weber kol fix

45NRGXQXDNĂ&#x2021;OOĂ&#x2021; WHOHIRQXQX]D okutarak ĂźrĂźne ait LODYHG|NÂ PDQODUD XODĂŠDELOLUVLQL]

YĂźksek performanslâ&#x20AC;ş, elastik, NXOODQ°PDKD]°UVHUDPLN\DS°ÊW°U°F°V°

UYGULAMA SINIRI Â&#x2021;0HWDO\ ]H\OHUGHX\JXODQPD] weber EP 800NXOODQ°OPDO°G°U Â&#x2021;ÂŻoYHG°Ê]HPLQOHUGHX\JXODQPD] Â&#x2021;+DYX]JLELV UHNOL°VODNPHNDQODUGD X\JXODQPD] Â&#x2021;%R]XN]HPLQOHUGHX\JXODQPD] Â&#x2021;'°ÊFHSKHOHUGHX\JXODQDELOHFHN max. kaplama alanâ&#x20AC;ş 120 cm2 PD[\ NVHNOLNLVHPŠGLU

 8<*8/$0$g=(//ç./(5ç Â&#x2021;dDO°Ê°ODELOPHV UHVL0D[GDNLND Â&#x2021;' ]HOWLOHELOPHV UHVL 0D[GDNLND

TANIMI Akrilik emĂźlsiyon esaslâ&#x20AC;ş, yĂźksek performanslâ&#x20AC;ş, kullanâ&#x20AC;şma hazâ&#x20AC;şr seramik \DS°ÊW°U°F°V°

KULLANIM 8\JXODPD$ODQĂ&#x2021;

AVANTAJLARI

Â&#x2021;6HUDPLNID\DQVWHUUDFRWWDYH benzeri kaplama malzemelerinin, LoYHG°ÊPHNDQODUGDGXYDUD G|ĂŠHQPHVLQGHNXOODQ°O°U Uygulama YĂźzeyleri Â&#x2021;dLPHQWRED]O°V°YD

Elastik. Kullanâ&#x20AC;şma hazâ&#x20AC;şr. Isâ&#x20AC;ş yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm levhalarâ&#x20AC;ş, alçâ&#x20AC;ş panel yĂźzeylerde kullanâ&#x20AC;şm. 1HPHGLUHQFLVD\HVLQGH mutfak ve banyolarda gĂźvenle kullanâ&#x20AC;şm. Eski boyalâ&#x20AC;ş yĂźzeylerde YHPHYFXWVHUDPLN kaplamalar Ăźzerinde kullanâ&#x20AC;şm.

104

www.weber.com.tr

Â&#x2021;%U WEHWRQ Â&#x2021;$Oo°V°YDDOo°SDQHO Â&#x2021;%HWRSDQ Â&#x2021;dLPHQWRED]O°VĂ&#x2021;YD Â&#x2021;%U WEHWRQ Â&#x2021;(VNL\ ]H\OHU %DN°Q°]ÂŚSUREOHP o|] PYH U QVHoLPL§E|O POHUL Bu yĂźzeylerde weber.kol fix ile uygulanabilecek kaplama tipleri ve max. kaplama boyutlarâ&#x20AC;ş için sf. 70-75â&#x20AC;&#x2122;deki â&#x20AC;&#x153;ĂźrĂźn seçim tablosuâ&#x20AC;?na bakâ&#x20AC;şnâ&#x20AC;şz. Â&#x2021;'LĂŚHUW PX\JXODPD\ ]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°Ê°Q°]

Â&#x2021;'HU]X\JXODQDELOPHVLLoLQJHUHNOL V UH0LQVDDW Â&#x2021;7DPDPHQVHUWOHĂŠPHV UHVL J Q Â&#x2021;8\JXODPDNDO°QO°Ì°PPDUDV° WHNYH\DoLIWWDUDIO°\DS°ÊW°UPD 

PERFORMANS Â&#x2021;%DĂŠODQJ°oNHVPH\DSĂ&#x2021;ĂŠPD  PXNDYHPHWL* 1 N/mm2 Â&#x2021;6X\DGDOG°U°OG°NWDQVRQUD\DS°ÊPD PXNDYHPHWL* 0,5 N/mm2 Â&#x2021;,V°\OD\DĂŠODQG°U°OG°NWDQVRQUDNHVPH ND\PDPXNDYHPHWL* 1 N/mm2 Â&#x2021;< NVHNV°FDNO°NWD\DS°ÊPD * 1 N/mm2 Â&#x2021;.D\PD) 0,5 mm. Â&#x2021;,V°\DGD\DQ°NO°O°NoC ile +80 oC arasâ&#x20AC;ş. %XGHĂŚHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL VRQXFXHOGHHGLOPLĂŠROXSELWPLĂŠ uygulamalarâ&#x20AC;şn 28 gĂźn sonraki SHUIRUPDQV°LoLQJHoHUOLGLUèDQWL\H RUWDP°IDUNO°O°Ì°QGDQ|W U GHĂŚHUOHU GHĂŚLĂŠHELOLU


REFERANS STANDARTLARI

UYGUL AMA

‡76(1'7V°Q°I°

1

‡&( ‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R 6HUDPLN\DS°éW°U°F°ODU°LOHLOJLOL 76(1QRUPXQXQJHWLUGLæL s›n›fland›rma için sayfa 78-79’a bak›n›z.

2

8<$5,/$59(g1(5ç/(5

ID\DQVYELoLQFP2©GHQE\N seramikler. 7PG°éPHNDQGXYDU uygulamalar›nda.

weber.kol fix NXOODQ°OPDGDQ|QFH \D\°OPDV°Q°NROD\ODéW°UPDNLoLQ L\LFHNDU°éW°U°OPDO°G°U +DUo\]H\HX\JXODQ°SNDO°QO°æ° oHOLNGLéOLPDODLOHD\DUODQPDO°G°U 0DODQ°QGLéER\XWXG|éHQHFHN VHUDPLæLQER\XWXQDYHX\JXODPD \DS°ODFDN\]H\LQG]JQOæQH J|UHEHOLUOHQPHOLGLU

‡.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH HGLOPHPHOLGLU ‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH \°NDQPDO°G°U

<h=(<+$=,5/,å, ‡<]H\WHPL]G]JQYHVDæODP ROPDO°\]H\LQ]HULQGHEXOXQDQ JHYéHNV°YD\DæER\DFLODYE WHPL]OHQPHOLWR]XDO°QPDO°G°U

8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ& aras›. ‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ \]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U ‡'LUHNWJQHéNXYYHWOLU]JDU DOW°QGDYH\DV°FDN\]H\OHUGH X\JXODQPDPDO°G°U ‡8\JXODPDHVQDV°QGD weber.kol fix©LQ\]H\GHILOP ROXéWXUPDPDV°QDGLNNDWHGLOPHOL ILOPROXéPXéLVHRN°V°P\HQLGHQ WDUDNODQPDO°G°U

Seramik$éDæ°GDEHOLUWLOHQER\XWWDNL VHUDPLNOHULoLQKHPX\JXODPD \DS°ODFDN\]H\HKHPGH VHUDPLæLQDUNDV°QDKDUo X\JXODQPDO°G°U dLIWWDUDIO° \DS°éW°UPD - ‹ç mekan, duvar uygulamalar›nda: *UDQLWVHUDPLNGRæDONRPSR]H WDéYELoLQFP2; seramik,

¯\LELU\DS°éPDLoLQODVWLNoHNLo \DUG°P°\ODNXYYHWX\JXODQDUDN KDYDG°éDU°DW°OPDO°G°U

5

8\JXODPDODUGDNDSODPDQÇQ HEDWÇNDGDUDæÇUOÇæÇGD|QHPDU] HWPHNWHGLU

weber.kol fix kullanarak; ‡$Oo°SDQHO]HULQHX]XQ|PUOELU VHUDPLNX\JXODPDV°\DS°ODELOLU Çözüm; sf. 38. ‡%R\DO°YHVHUDPLNNDSO°ELUGXYDUD \HQLVHUDPLNG|éHQHELOLU Çözüm; sf. 54

Tarak

Tüketim

cm2

7x7x10 mm.

WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2 oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2

120 cm2 ile 1100 cm2 aras›

6x6x6 mm.

WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2 oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2

)120Ambalaj: 1HWYHNJ©O°NNRYDODUGD Renk: %H\D] Uygulama Aletleri: 0DODODVWLNoHNLoGLéOL çelik mala. Raf Ömrü: 5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\ÇOG°U .XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U$PEDODMODU GRQPDNWDQNRUXQPDO°G°U

Belirtilen Süreler 20 0&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUèhUQQèDPDFëQëQè GëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHèROXñDELOHFHNèX\JXODPDè www.weber.com.tr KDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU

105

6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

weber kol fix


6HUDPLN8\JXODPDODUĂ&#x2021;

weber prim TG 5

45NRGXQXDNĂ&#x2021;OOĂ&#x2021; WHOHIRQXQX]D okutarak ĂźrĂźne ait LODYHG|NÂ PDQODUD XODĂŠDELOLUVLQL]

Aderans artâ&#x20AC;şrâ&#x20AC;şcâ&#x20AC;ş astar UYGULAMA SINIRI Â&#x2021;$Oo°V°YDDOo°OHYKDYHDOo°EORN  ]HULQHX\JXODQPD] Â&#x2021;6 UHNOL°VODNYHQHPOL\ ]H\OHUGH X\JXODQPD]

 8<*8/$0$g=(//ç./(5ç Â&#x2021;weber.prim TG 5 ]HULQHVHUDPLN X\JXODPDV°LoLQEHNOHQLOPHVL JHUHNHQV UHPLQVDDW

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 Â&#x2021;8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ W PDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH yâ&#x20AC;şkanmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

TANIMI $NULOLNGLVSHUVL\RQHVDVO°WHNELOHĂŠHQOL aderans astarâ&#x20AC;ş.

KULLANIM 8\JXODPD$ODQĂ&#x2021; Â&#x2021;7 PWDGLODWODUGDVHUDPLN  \DS°ÊW°UPDKDUoODU°|QFHVLQGH \ ]H\DGHUDQV°Q°DUWW°UPDN amacâ&#x20AC;şyla astar olarak kullanâ&#x20AC;şlâ&#x20AC;şr.

AVANTAJLARI 7HNELOHĂŠHQOL Kullanâ&#x20AC;şma hazâ&#x20AC;şr. $KĂŠDS]HPLQOHUL \DS°ÊW°U°F°Q°QQHPLQGHQ NRUXPD|]HOOLĂŚL Seramik Ăźzeri seramik uygulamalarâ&#x20AC;şnda yĂźzey mukavemetini destekleme.

106

www.weber.com.tr

Uygulama YĂźzeyleri Â&#x2021;+HUW UO VHUDPLN kaplama, Â&#x2021;%R\DO°\ ]H\OHU DNULOLN veya alkid esaslâ&#x20AC;ş). Â&#x2021;+HUW UO VHUDPLN kaplamasâ&#x20AC;ş Â&#x2021;6HUWYLQLOG|ĂŠHPHOHU Â&#x2021;$KĂŠDS Â&#x2021;'LĂŚHUW PX\JXODPD\ ]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°Ê°Q°]

Â&#x2021;.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH edilmemelidir. Â&#x2021; weber.prim TG 5â&#x20AC;&#x2122;QLQVDĂŚOD\DFDÌ° \ ]H\DGHUDQV°Q°QNRUXQPDV°LoLQ X\JXODPDV°UDV°QGDNLUOHQPHPHVLQH |]HQJ|VWHULOPHOLGLU Â&#x2021;&LOWLOHWHPDV°QGDQNDo°Q°OPDO°YH X\JXODPDV°UDV°QGDHOGLYHQ kullanâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.


<h=(<+$=,5/,å, ‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH VDæODPROPDO°G°U ‡<]H\GHNLDOo°ER\DWXWNDO\Dæ oLPHQWRDUW°NODU°WDPDPHQ WHPL]OHQPHOLGLU

UYGUL AMA 1

weber.prim TG 5, LQFHOWLOPHGHQKRPRMHQKDOH JHOLQFH\HNDGDUNDU°éW°U°O°U

2

weber.prim TG 5, posteki rulo YH\DI°UoDLOHWP\]H\HHéLW NDO°QO°NWDX\JXODQPDO°G°U

‡<]H\VXLOH\°NDQ°SNXUXPD\D b›rak›lmal›d›r. ‡$KéDSYHSDUNH\]H\OHUGHEXOXQDQ YHUQLNEDOPXPXYHEHQ]HUL NDO°QW°ODUND]°QDUDNYHKDWWDVLVWUH \DS°ODUDNWHPL]OHQPHOLGLU<]H\ WR]GDQDU°QG°U°OPDO°G°U

8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDP6°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ& aras›. ‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN KDYDODUGDX\JXODPD\DSPDNWDQ NDo°Q°OPDO°G°U ‡<]H\WDPDPHQNXUXROPDO°G°U weber.prim TG 5 kullanarak;

‡$KéDSG|éHPH]HULQHVHUDPLN G|éHQHELOLUÇözüm; sf. 56.

Ürün weber.prim TG 5

Tüketim POP2 PPNDO°QO°NLoLQ

Ambalaj: 1HWOW©OLN NJ NRYDGD Renk: Pembe. Uygulama Aletleri: 3RVWHNLUXORI°UoD Raf Ömrü: 5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U .XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U

Belirtilen Süreler 20 0&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUèhUQQèDPDFëQëQè GëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHèROXñDELOHFHNèX\JXODPDè www.weber.com.tr KDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU

107

6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

weber prim TG 5


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

weber joint DÇM çQFHGHU]OHULoLQGROJXKDUFÇ

 3(5)250$16 ‡$é°QPDGD\DQ°P°)PP3 ‡(æLOPHGD\DQ°P°*1PP ‡%DV°QoGD\DQ°P°*1PP ‡%]OPH)PPP ‡6XDEVRUSVL\RQX GNVRQUD )J ‡6XDEVRUSVL\RQX GNVRQUD )J %XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé X\JXODPDODU°QJQVRQUDNL SHUIRUPDQV°LoLQJHoHUOLGLUèDQWL\H RUWDP°IDUNO°O°æ°QGDQ|WUGHæHUOHU GHæLéHELOLU

 TANIMI Çimento esasl› derz dolgu harc›.

‡*LéDUHWOHPHVL

 8\JXODPD$ODQÇ ‡6HUDPLNID\DQVYHEHQ]HUL NDSODPDPDO]HPHOHULQLQPP JHQLéOLæHNDGDURODQGHU]  X\JXODPDODU°QGDNXOODQ°O°U

‡%D\°QG°UO°N3R]1R

 

‡¯oPHNDQGXYDUYH]HPLQ

 

‡'°éPHNDQ]HPLQ

‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°é°Q°]

8<*8/$0$6,1,5, PPDUDO°æ°QGDNL GHU]OHUGHJYHQOL X\JXODPD

‡<NVHNEDV°Qo !EDU YH NLP\DVDOODUDPDUX]NDODQKLM\HQ JHUHNWLUHQPHNDQODUGD X\JXODQPD] %DN°Q°]¦SUREOHP o|]PYHUQVHoLPL§E|OPOHUL ‡<]PHKDYX]ODU°QGDX\JXODQPD] %DN°Q°]§SUREOHPo|]PYHUQ VHoLPL§E|OPOHUL ‡<HUGHQ°V°WPDO°G|éHPHOHUJLEL GHIRUPDV\RQDPVDLW ]HPLQOHUGHX\JXODQPD] ZHEHUMRLQWIOH[NXOODQ°OPDO°G°U 

 8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡.XOODQ°ODELOPHVUHVL0D[VDDW ‡7DPDPHQVHUWOHéPHVUHVLVDDW ‡=HPLQLQWUDILæHDo°ODELOPHVLLoLQ JHUHNOLVUHVDDW

110

www.weber.com.tr

‡76(1&*V°Q°I°

 KULLANIM

 8\JXODPD<]H\OHUL

$9$17$-/$5,

 5()(5$1667$1'$57/$5,

Derz dolgular›yla ilgili TS EN QRUPXQXQJHWLUGLæL\HQL s›n›fland›rma için sayfa 76-77’ye bak›n›z.

 8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡<NVHNSHUIRUPDQVHOGH HGLOHELOPHVLLoLQX\JXODPDDODQ° HUWHVLJQVX\ODQHPOHQGLULOPHOLGLU ‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH \°NDQPDO°G°U ‡%H\D]YHDo°NUHQNGHU] GROJXODU°QGDVDUDUPD\DQHGHQ RODELOHFHæLQGHQX\JXODPD |QFHVLQGHVHUDPLNOHULQVXGD EHNOHWLOPHVLQGHQNDo°Q°OPDO°G°U


 <h=(<+$=,5/,å, ‡+RPRMHQELUNXUXPDVDæOD\DELOPHN LoLQGHU]X\JXODPDV°QGDQ|QFH GHU]ERéOXNODU°DUDV°QGD EXOXQDELOHFHNWR]WDODéLQéDDW oLPHQWRDUW°NODU°YELQFHELUoXEXN NXOODQ°ODUDNND]°Q°SI°UoDLOH temizlenmelidir.

8<*8/ $0$ 

‡g]HOOLNOHGXYDUODUGDX\JXODPD |QFHVLQGHGHU]ERéOXNODU° nemlendirilmelidir. 8<*8/$0$è$57/$5,

3

‡2UWDP6°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ& aras›. ‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U

2UWDODPDOLWUHNDGDUVX LOHNJ©O°NZHEHUMRLQW'd0 WHUFLKHQGéNGHYLUOLELUPLNVHU YH\DPDODLOHWRSDNNDOPD\DFDN éHNLOGHL\LFHNDU°éW°U°OPDO°G°U ZHEHUMRLQW'd0GDNLND GLQOHQGLULOGLNWHQVRQUD X\JXODPD|QFHVLQGHGDNLND GDKDNDU°éW°U°OPDO°G°U +DUoVHUWNDXoXNXoOXoHNSDV YH\DVHUWNDXoXNWDEDQO°GHU]HU \D\PDPDODV°LOHGHU]ERéOXNODU°QD doldurulmal›d›r.‡'LUHNWJQHéNXYYHWOLU]JDU DOW°QGDYH\DV°FDN\]H\OHUGH X\JXODQPDPDO°G°U+DUF°Q\]H\]HULQGHNL ID]ODO°æ°\XPXéDNXoOXELU VSDWXODYH\DQHPOHQGLULOPLé VQJHUXoOXVSDWXODLOHV°\U°O°S RUWDPV°FDNO°æ°QDJ|UH GDNLNDEHNOHQGLNWHQVRQUDQHPOL ELUVQJHULOHVLOLQHUHN\]H\GH NDODELOHFHNLQFHGHU]WDEDNDV° L\LFHWHPL]OHQPHOLGLU

<]H\G]JQOHéWLUPHYH WHPL]OHPHLéOHPLNXUXELU EH]\DUG°P°\ODZHEHUMRLQW 'd0\DéLNHQ\DS°OPDO°G°U

%RéOXNODU°QL\LFHGROGXUXODELOPHVL LoLQ|QFHSDUDOHOVRQUDoDSUD] oHNLOPHOLGLU

7h.(7ç0 6HUDPLN %R\XWODUÇ

PP

[FP

JUP

JUP

JUP

JUP

[FP

JUP

JUP

JUP

JUP

[FP

JUP

JUP

JUP

JUP

[FP

JUP

JUP

JUP

JUP

'HU]*HQLéOLæL PP PP

'DKDGHWD\O°GHU]GROJXWNHWLPKHVDE°LoLQVD\ID©HEDN°Q°]

PP

$PEDODM1HWNJ©O°NWRUEDGD SDOHWWHDGHWNJ

3DOHWgOoV[FP 5HQN%H\D]JUL 8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULPDOD NDXoXNXoOXPDODVQJHUXoOXPDOD oHNSDVVQJHUI°UoD 5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUX RUWDPODUGDUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ \°OG°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U

Belirtilen Süreler 20 0&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUèhUQQèDPDFëQëQè GëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHèROXñDELOHFHNèX\JXODPDè www.weber.com.tr KDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU

111

6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

weber joint DÇM


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

weber joint DZR çQFHGHU]OHULoLQUHQNOLGROJXKDUF°

 3(5)250$16 ‡$é°QPDGD\DQ°P°)PP3 ‡(æLOPHGD\DQ°P°*1PP ‡%DV°QoGD\DQ°P°*1PP ‡%]OPH)PPP ‡6XDEVRUSVL\RQX GNVRQUD )J ‡6XDEVRUSVL\RQX GNVRQUD )J %XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé uygulamalar›n 28 gün sonraki SHUIRUPDQV°LoLQJHoHUOLGLUèDQWL\H RUWDP°IDUNO°O°æ°QGDQ|WU GHæHUOHUGHæLéHELOLU

CG2WA

 TANIMI dLPHQWRHVDVO°SROLPHUNDWN°O° JHOLéWLULOPLéVXLWLFL|]HOOLæHVDKLS UHQNOLGHU]GROJXKDUF°

 KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ ‡6HUDPLNID\DQVGRæDOWDéJUDQLW VHUDPLNPHUPHUYHEHQ]HUL NDSODPDPDO]HPHOHULQLQPP JHQLéOLæHNDGDURODQGHU]  X\JXODPDODU°QGDNXOODQ°O°U 8\JXODPD<]H\OHUL  ‡¯oPHNDQGXYDUYH]HPLQ  ‡'°éPHNDQ]HPLQ

$9$17$-/$5, $é°QPDODUDNDUé°\NVHN GD\DQ°P 8]XQ|PUOUHQN VHoHQHæL

‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°é°Q°]

8<*8/$0$6,1,5, ‡<NVHNEDV°Qo !EDU YH NLP\DVDOODUDPDUX]NDODQKLM\HQ JHUHNWLUHQPHNDQODUGD X\JXODQPD] %DN°Q°]¦SUREOHP o|]PYHUQVHoLPL§E|OPOHUL ‡<]PHKDYX]ODU°QGDX\JXODQPD] %DN°Q°]¦SUREOHPo|]PYHUQ VHoLPL§E|OPOHUL ‡<HUGHQ°V°WPDO°G|éHPHOHUJLEL GHIRUPDV\RQDPVDLW]HPLQOHUGH X\JXODQPD] ZHEHUMRLQWIOH[ NXOODQ°OPDO°G°U 

 8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡.XOODQ°ODELOPHVUHVL0D[VDDW ‡7DPDPHQVHUWOHéPHVUHVLVDDW ‡=HPLQLQWUDILæHDo°ODELOPHVLLoLQ JHUHNOLVUHVDDWwww.weber.com.tr

 5()(5$1667$1'$57/$5, ‡76(1&*:$ ‡*LéDUHWOHPHVL ‡%D\°QG°UO°N3R]1R Derz dolgular›yla ilgili TS EN QRUPXQXQJHWLUGLæL yeni s›n›fland›rma için sayfa 76-77’ye bak›n›z.

 8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡<NVHNSHUIRUPDQVHOGH  HGLOHELOPHVLLoLQX\JXODPDDODQ° HUWHVLJQVXLOHQHPOHQGLULOPHOLGLU ‡'RæDOWDéYHJUDQLWVHUDPLNJLEL OHNH\HKDVVDVPDO]HPHOHULUHQNOL ZHEHUMRLQW'=5©GHQHWNLOHQPHPHVL LoLQX\JXODPD|QFHVLZHEHU VHUDPLNNRUX\XFXLOHNRUXQPDO°G°U ‡0XWIDNEDQNRVXYHWH]JkKODU°JLEL V°NV°NWHPL]OHQHQ\]H\OHUGH ]HPLQOHUGHNXOODQ°ODQGHU]GROJX UHQJLQLQNRUXQPDV°YHX]XQ|PUO ROPDV°LoLQZHEHUGHU]NRUX\XFX NXOODQ°OPDO°G°U  

%XX\JXODPDHVQDV°QGDZHEHU GHU]NRUX\XFXGHU]OHULQG°é°QD WDé°U°OPDPDO°WDéDQN°V°PYDUVDGD NXUXPDGDQPXWODNDWHPL]OHQPHOLGLU

‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH \°NDQPDO°G°U ‡5HQNOLGHU]GROJXX\JXODPDODU°QGD HOOHULQER\DQPDV°Q°|QOHPHN DPDF°\ODHOGLYHQJL\LOPHOLGLU ‡5HQNOLGHU]GROJXODU°Q]DUDU J|UPHPHVLLoLQoDPDé°UVX\X WX]UXKXNLUHoV|NFYEWHPL]OLN PDO]HPHOHULQLQGHU]OHULQ]HULQH X\JXODQPDV°QGDQNDo°Q°OPDO°G°U


‡8\JXODPDVRQUDV°QGD\]H\GH NDODELOHFHNLQFHGHU]GROJX WDEDNDV°Q°QJHUHNWLæLéHNLOGH WHPL]OHQPHPHVLUHQN  KRPRMHQOLæLQLROXPVX]RODUDN HWNLOH\HFHæLQGHQVRQVLOLP|]HQOH \DS°OPDO°G°U

8<*8/ $0$ 

‡%H\D]YHDo°NUHQNGHU]  GROJXODU°QGDVDUDUPD\DQHGHQ RODELOHFHæLQGHQX\JXODPD |QFHVLQGHVHUDPLNOHULQVXGD EHNOHWLOPHVLQGHQNDo°Q°OPDO°G°U <h=(<+$=,5/,å,

3

‡+RPRMHQELUUHQNYHNXUXPD VDæOD\DELOPHNLoLQGHU] X\JXODPDV°QGDQ|QFHGHU] ERéOXNODU°DUDV°QGDEXOXQDELOHFHN WR]WDODéLQéDDWoLPHQWRDUW°NODU° YELQFHELUoXEXNNXOODQ°ODUDN ND]°Q°SI°UoDLOHWHPL]OHQPHOLGLU ‡g]HOOLNOHGXYDUODUGDX\JXODPD |QFHVLQGHGHU]ERéOXNODU° nemlendirilmelidir.

2UWDODPDOLWUHNDGDU VXLOHNJ©O°NZHEHUMRLQW'=5 WHUFLKHQGéNGHYLUOLELUPLNVHU YH\DPDODLOHWRSDNNDOPD\DFDN éHNLOGHL\LFHNDU°éW°U°OPDO°G°U ZHEHUMRLQW'=5GDNLND GLQOHQGLULOGLNWHQVRQUDX\JXODPD |QFHVLQGHGDNLNDGDKD NDU°éW°U°OPDO°G°U +DUoVHUWNDXoXNXoOX oHNSDVYH\DVHUWNDXoXN WDEDQO°GHU]HU\D\PDPDODV°LOH GHU]ERéOXNODU°QDGROGXUXOPDO°G°U

 8<*8/$0$è$57/$5,

+DUF°Q\]H\]HULQGHNL ID]ODO°æ°\XPXéDNXoOXELU VSDWXODYH\DQHPOHQGLULOPLé VQJHUXoOXVSDWXODLOHV°\U°O°S RUWDPV°FDNO°æ°QDJ|UH GDNLNDEHNOHQGLNWHQVRQUDQHPOL ELUVQJHULOHVLOLQHUHN\]H\GH NDODELOHFHNLQFHGHU]WDEDNDV° L\LFHWHPL]OHQPHOLGLU

<]H\G]JQOHéWLUPHYH WHPL]OHPHLéOHPLNXUXELU EH]\DUG°P°\ODZHEHUMRLQW'=5 \DéLNHQ\DS°OPDO°G°U

%RéOXNODU°QL\LFH  GROGXUXODELOPHVLLoLQ|QFH SDUDOHOVRQUDoDSUD]oHNLOPHOLGLU

‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ& aras›. ‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ \]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U ‡'LUHNWJQHéNXYYHWOLU]JDU DOW°QGDYH\DV°FDN\]H\OHUGH X\JXODQPDPDO°G°U

7h.(7ç0 6HUDPLN %R\XWODUÇ

PP

[FP

JUP

JUP

JUP

JUP

[FP

JUP

JUP

JUP

JUP

[FP

JUP

JUP

JUP

JUP

[FP

JUP

JUP

JUP

JUP

'HU]*HQLéOLæL PP PP

PP

'DKDGHWD\O°GHU]GROJXWNHWLPKHVDE°LoLQVD\ID©\HEDN°Q°]

hUQ

6D\ID1R

7NHWLP

ZHEHUVHUDPLNNRUX\XFXPOP

ZHEHUGHU]NRUX\XFXPOP

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU

$PEDODM1HWNJ©O°NWRUEDGD SDOHWWHDGHWNJ

1HWNJ©O°NWRUEDGD NROLGHDGHW SDOHWWHNROLNJ

3DOHWgOoV[FP 5HQN%H\D]GDKLODGHW 8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULPDOD NDXoXNXoOXPDODVQJHUXoOXPDOD oHNSDVVQJHUI°UoD 5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUX RUWDPODUGDUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ \°OG°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U

www.weber.com.tr6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

weber joint DZR


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

weber joint SÐL Silikon katk›l› renkli derz dolgu harc›

PERFORMANS ‡$é°QPDGD\DQ°P°)PP3 ‡(æLOPHGD\DQ°P°*1PP ‡%DV°QoGD\DQ°P°*1PP ‡%]OPH)PPP ‡6XDEVRUSVL\RQX GNVRQUD  )J ‡6XDEVRUSVL\RQX GNVRQUD  )J CG2WA

TANIMI dLPHQWRHVDVO°VLOLNRQNDWN°O°\NVHN SHUIRUPDQVO°UHQNOLGHU]GROJXKDUF°

.8//$1,0 8\JXODPD$ODQÇ ‡6HUDPLNID\DQVGRæDOWDéJUDQLW VHUDPLNPHUPHUYHEHQ]HUL NDSODPDPDO]HPHOHULQLQPP JHQLéOLæHNDGDURODQGHU]  X\JXODPDODU°QGDNXOODQ°O°U 8\JXODPD<]H\OHUL  ‡¯oPHNDQGXYDUYH]HPLQ  ‡'°éPHNDQ]HPLQ

AVANTAJLARI

‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°é°Q°]

UYGULAMA SINIRI Silikon katk›l› yeni JHOLéWLULOPLéIRUPO\DS°V° sayesinde; ‡NLUOHQPHOHUHNDUé° daha \NVHNSHUIRUPDQV ‡daha kolay temizlenme |]HOOLæL ‡daha çok su itici özellik. $é°QPDODUDNDUé° maksimum dayan›m. 8]XQ|PUOUHQN VHoHQHæL

‡<NVHNEDV°Qo !EDU YH NLP\DVDOODUDPDUX]NDODQKLM\HQ JHUHNWLUHQPHNDQODUGD  X\JXODQPD] %DN°Q°]¦SUREOHP o|]PYHUQVHoLPL§E|OPOHUL ‡<]PHKDYX]ODU°QGDX\JXODQPD] %DN°Q°]§SUREOHPo|]PYHUQ VHoLPL§E|OPOHUL ‡<HUGHQ°V°WPDO°G|éHPHOHUJLEL GHIRUPDV\RQDPVDLW]HPLQOHUGH X\JXODQPD] weber.joint flex  NXOODQ°OPDO°G°U 

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡.XOODQ°ODELOPHVUHVL0D[VDDW ‡7DPDPHQVHUWOHéPHVUHVLVDDW ‡=HPLQLQWUDILæHDo°ODELOPHVLLoLQ JHUHNOLVUHVDDW

114

www.weber.com.tr

   

%XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé X\JXODPDODU°QJQVRQUDNL SHUIRUPDQV°LoLQJHoHUOLGLUèDQWL\H RUWDP°IDUNO°O°æ°QGDQ|WU GHæHUOHUGHæLéHELOLU

REFERANS STANDARTLARI ‡76(1&*:$ ‡*LéDUHWOHPHVL ‡%D\°QG°UO°N3R]1R  

'HU]GROJXODU°\ODLOJLOL76(1 QRUPXQXQJHWLUGLæL\HQL V°Q°IODQG°UPDLoLQVD\ID©D EDN°Q°]

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡<NVHNSHUIRUPDQVHOGH  HGLOHELOPHVLLoLQX\JXODPDDODQ° HUWHVLJQVXLOHQHPOHQGLULOPHOLGLU ‡'RæDOWDéYHJUDQLWVHUDPLNJLEL OHNH\HKDVVDVPDO]HPHOHULQUHQNOL weber.joint S‹L’GHQHWNLOHQPHPHVL LoLQX\JXODPD|QFHVLweber seramik koruyucu LOHNRUXQPDO°G°U ‡0XWIDNEDQNRVXYHWH]JDKODU° JLELV°NV°NWHPL]OHQHQ\]H\OHUGH ]HPLQOHUGHNXOODQ°ODQGHU]GROJX UHQJLQLQNRUXQPDV°YHX]XQ |PUOROPDV°LoLQweber derz koruyucuNXOODQ°OPDO°G°U  %XX\JXODPDHVQDV°QGDweber derz koruyucu GHU]OHULQG°é°QD WDé°U°OPDPDO°WDéDQN°V°PYDUVDGD NXUXPDGDQPXWODND  WHPL]OHQPHOLGLU ‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH \°NDQPDO°G°U ‡5HQNOLGHU]GROJXX\JXODPDODU°QGD HOOHULQER\DQPDV°Q°|QOHPHN DPDF°\ODHOGLYHQJL\LOPHOLGLU ‡5HQNOLGHU]GROJXODU°Q]DUDU J|UPHPHVLLoLQoDPDé°UVX\X WX]UXKXNLUHoV|NFYEWHPL]OLN PDO]HPHOHULQLQGHU]OHULQ]HULQH X\JXODQPDV°QGDQNDo°Q°OPDO°G°U


‡8\JXODPDVRQUDV°QGD\]H\GH NDODELOHFHNLQFHGHU]GROJX WDEDNDV°Q°QJHUHNWLæLéHNLOGH WHPL]OHQPHPHVLUHQN KRPRMHQOLæLQLROXPVX]\|QGH HWNLOH\HFHæLQGHQVRQVLOLP|]HQOH \DS°OPDO°G°U ‡%H\D]YHDo°NUHQNGHU]  GROJXODU°QGDVDUDUPD\DQHGHQ RODELOHFHæLQGHQX\JXODPD |QFHVLQGHVHUDPLNOHULQVXGD EHNOHWLOPHVLQGHQNDo°Q°OPDO°G°U

UYGUL AMA 2UWDODPDOLWUHNDGDUVX LOHNJ©O°NZHEHUMRLQW6¯/ WHUFLKHQGéNGHYLUOLELUPLNVHU YH\DPDODLOHWRSDNNDOPD\DFDN éHNLOGHL\LFHNDU°éW°U°OPDO°G°Uweber.joint S‹L GDNLND GLQOHQGLULOGLNWHQVRQUDX\JXODPD |QFHVLQGHGDNLNDGDKD NDU°éW°U°OPDO°G°U‡+RPRMHQELUUHQNYHNXUXPD VDæOD\DELOPHNLoLQGHU] X\JXODPDV°QGDQ|QFHGHU] ERéOXNODU°DUDV°QGDEXOXQDELOHFHN WR]WDODéLQéDDWoLPHQWRDUW°NODU° YELQFHELUoXEXNNXOODQ°ODUDN ND]°Q°SI°UoDLOHWHPL]OHQPHOLGLU ‡g]HOOLNOHGXYDUODUGDX\JXODPD |QFHVLQGHGHU]ERéOXNODU°  QHPOHQGLULOPHOLGLU

+DUF°Q\]H\]HULQGHNLID]ODO°æ° \XPXéDNXoOXELUVSDWXOD YH\DQHPOHQGLULOPLéVQJHU XoOXVSDWXODLOHV°\U°O°SRUWDP V°FDNO°æ°QDJ|UHGDNLND EHNOHQGLNWHQVRQUDQHPOLELU VQJHULOHVLOLQHUHN\]H\GH NDODELOHFHNLQFHGHU]WDEDNDV° L\LFHWHPL]OHQPHOLGLU

+DUoVHUWNDXoXNXoOX oHNSDVYH\DVHUWNDXoXNWDEDQO° GHU]HU\D\PDPDODV°LOHGHU] ERéOXNODU°QDGROGXUXOPDO°G°U<h=(<+$=,5/,å,

<]H\G]JQOHéWLUPHYH WHPL]OHPHLéOHPLNXUXELU EH]\DUG°P°\ODweber.joint S‹L \DéLNHQ\DS°OPDO°G°U

%RéOXNODU°QL\LFHGROGXUXODELOPHVL LoLQ|QFHSDUDOHOVRQUDoDSUD] oHNLOPHOLGLU8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDP6°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ& DUDV° ‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ \]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U ‡'LUHNWJQHéNXYYHWOLU]JDU DOW°QGDYH\DV°FDN\]H\OHUGH X\JXODQPDPDO°G°U

weber.joint S‹L kullanarak; ‡.LUOHQPHOHUHNDUé°X]XQ|PUO GHU]GROJXX\JXODPDV°\DS°ODELOLU d|]PVI

7h.(7ç0 6HUDPLN %R\XWODUÇ

PP

[FP

JUP

JUP

JUP

JUP

[FP

JUP

JUP

JUP

JUP

[FP

JUP

JUP

JUP

JUP

[FP

JUP

JUP

JUP

JUP

'HU]*HQLéOLæL PP PP

PP

'DKDGHWD\O°GHU]GROJXWNHWLPKHVDE°LoLQVD\ID©HEDN°Q°]

Ambalaj: 1HWNJ©O°NWRUEDGD SDOHWWHDGHWNJ 1HWNJ©O°N WRUEDGD NROLGHDGHWSDOHWWHNROL NJ 1HWNJ©O°NWRUEDGD NROLGH DGHWSDOHWWHNROLNJ 1HWNJ©O°NWRUEDGD NROLGHDGHW SDOHWWHNROLNJ

3DOHWgOoV [FP[FP Renk: %H\D]GDKLODGHW YHNJ LoLQ %H\D]GDKLODGHW NJLoLQ Uygulama Aletleri: (OPLNVHULPDOD NDXoXNXoOXPDODVQJHUXoOXPDOD oHNSDVVQJHUI°UoD

hUQ

6D\ID1R

7NHWLP

weber seramik koruyucuPOP

weber derz koruyucuPOP

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U NJYHNJDPEDODMODUÇQLVH\ÇOGÇU .XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDOÇGÇU

www.weber.com.tr6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

weber joint SÐL


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

weber joint flex <NVHNSHUIRUPDQVO°HODVWLNNIPDQWDUYH\RVXQ ROXéXPXQXHQJHOOH\HQUHQNOLGHU]GROJXKDUF°

PERFORMANS ‡$é°QPDGD\DQ°P°)PP3 ‡(æLOPHGD\DQ°P°*1PP ‡%DV°QoGD\DQ°P°*1PP ‡%]OPH)PPP ‡6XDEVRUSVL\RQX GNVRQUD  )J ‡6XDEVRUSVL\RQX GNVRQUD  )J CG2WA

TANIMI dLPHQWRHVDVO°SROLPHUNDWN°O°VX LWLFL|]HOOLæHVDKLSHODVWLNYH\NVHN SHUIRUPDQVO°NIPDQWDUYH\RVXQ ROXéXPXQXHQJHOOH\HQUHQNOLGHU] GROJXKDUF°

 .8//$1,0

AVANTAJLARI .IPDQWDUYH\RVXQ ROXéXPXQXHQJHOOH\HQ \HQLIRUPO (ODVWLN\DS°V°LOH ‡G°éFHSKHOHUGH ‡\RæXQWUDILæHPDUX] ]HPLQOHUYH\HUGHQ °V°WPDO°G|éHPHOHUGH ‡VHUDPLN]HULVHUDPLN X\JXODPDODU°QGD ‡\]PHKDYX]ODU°QGD ‡GRæDOWDéNDSODPDODU°Q GHU]OHQPHVLQGH\NVHN SHUIRUPDQV Su itici özellik. 8]XQ|PUOUHQN VHoHQHæLwww.weber.com.tr

 8\JXODPD$ODQÇ ‡(ODVWLNVHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇNXOODQÇPÇ JHUHNWLUHQ\]H\OHUGHVHUDPLN PHUPHUJUDQLWJUDQLW VHUDPLNYHEHQ]HULNDSODPD PDO]HPHOHULQLQPP JHQLéOLæHNDGDURODQGHU]  X\JXODPDODU°QGDNXOODQ°O°U    

8\JXODPD<]H\OHUL  ‡¯oYHG°éPHNDQGXYDUYH  ]HPLQ  ‡0VWDNLOYHRUWD  \RæXQOXNWDNL\]PH  KDYX]ODU°  ‡6HUDPLNWDGLODWODU°

‡g]HOX\JXODPDJHUHNWLUHQWP PHNDQODU ‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°é°Q°]

UYGULAMA SINIRI ‡<NVHNEDV°Qo !EDU YH NLP\DVDOODUDPDUX]NDODQ KLM\HQJHUHNWLUHQPHNDQODUGD X\JXODQPD] %DN°Q°]¦SUREOHP o|]PYHUQVHoLPL§E|OPOHUL 

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡.XOODQ°ODELOPHVUHVL0D[VDDW ‡7DPDPHQVHUWOHéPHVUHVLVDDW

   

%XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé X\JXODPDODU°QJQVRQUDNL SHUIRUPDQV°LoLQJHoHUOLGLUèDQWL\H RUWDP°IDUNO°O°æ°QGDQ|WU GHæHUOHUGHæLéHELOLU

REFERANS STANDARTLARI ‡76(1&*:$ ‡*LéDUHWOHPHVL ‡%D\°QG°UO°N3R]1R 'HU]GROJXODU°\ODLOJLOL76(1 QRUPXQXQJHWLUGLæL\HQL V°Q°IODQG°UPDLoLQVD\ID©D EDN°Q°]

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡<NVHNSHUIRUPDQVHOGH  HGLOHELOPHVLLoLQX\JXODPDDODQ° HUWHVLJQVXLOHQHPOHQGLULOPHOLGLU ‡'RæDOWDéYHJUDQLWVHUDPLN JLELOHNH\HKDVVDVPDO]HPHOHULQ UHQNOLweber.joint flex’GHQ HWNLOHQPHPHVLLoLQX\JXODPD |QFHVLweber seramik koruyucu LOH NRUXQPDO°G°U ‡0XWIDNEDQNRVXYHWH]JDKODU° JLELV°NV°NWHPL]OHQHQ\]H\OHUGH ]HPLQOHUGHNXOODQ°ODQGHU]GROJX UHQJLQLQNRUXQPDV°YHX]XQ |PUOROPDV°LoLQweber derz koruyucuNXOODQ°OPDO°G°U  %XX\JXODPDHVQDV°QGDweber derz koruyucu GHU]OHULQG°é°QD WDé°U°OPDPDO°WDéDQN°V°PYDUVDGD NXUXPDGDQPXWODNDWHPL]OHQPHOLGLU ‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH \°NDQPDO°G°U ‡5HQNOLGHU]GROJXX\JXODPDODU°QGD HOOHULQER\DQPDV°Q°|QOHPHN DPDF°\ODHOGLYHQJL\LOPHOLGLU

‡=HPLQLQWUDILæHDo°ODELOPHVLLoLQ JHUHNOLVUHVDDW

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU


‡5HQNOLGHU]GROJXODU°Q]DUDU J|UPHPHVLLoLQoDPDé°UVX\X WX]UXKXNLUHoV|NFYEWHPL]OLN PDO]HPHOHULQLQGHU]OHULQ]HULQH X\JXODQPDV°QGDQNDo°Q°OPDO°G°U

UYGUL AMA

‡8\JXODPDVRQUDV°QGD\]H\GH NDODELOHFHNLQFHGHU]GROJX WDEDNDV°Q°QJHUHNWLæLéHNLOGH WHPL]OHQPHPHVLUHQNKRPRMHQOLæLQL ROXPVX]\|QGHHWNLOH\HFHæLQGHQ VRQVLOLP|]HQOH\DS°OPDO°G°U ‡%H\D]YHDo°NUHQNGHU]GROJXODU°QGD VDUDUPD\DQHGHQRODELOHFHæLQGHQ X\JXODPD|QFHVLQGHVHUDPLNOHULQ VXGDEHNOHWLOPHVLQGHQ  NDo°Q°OPDO°G°U2UWDODPDOLWUHNDGDUVX LOHNJ©O°NZHEHUMRLQWIOH[ WHUFLKHQGéNGHYLUOLELUPLNVHU YH\DPDODLOHWRSDNNDOPD\DFDN éHNLOGHL\LFHNDU°éW°U°OPDO°G°Uweber.joint flexGDNLND GLQOHQGLULOGLNWHQVRQUD X\JXODPD|QFHVLQGHGDNLND GDKDNDU°éW°U°OPDO°G°U+DUoVHUWNDXoXNXoOXoHNSDV YH\DVHUWNDXoXNWDEDQO°GHU]HU \D\PDPDODV°LOHGHU]ERéOXNODU°QD GROGXUXOPDO°G°U%RéOXNODU°QL\LFHGROGXUXODELOPHVL LoLQ|QFHSDUDOHOVRQUDoDSUD] oHNLOPHOLGLU+DUF°Q\]H\]HULQGHNLID]ODO°æ° \XPXéDNXoOXELUVSDWXODYH\D QHPOHQGLULOPLéVQJHUXoOXVSDWXOD LOHV°\U°O°SRUWDPV°FDNO°æ°QDJ|UH GDNLNDEHNOHQGLNWHQVRQUD QHPOLELUVQJHULOHVLOLQHUHN \]H\GHNDODELOHFHNLQFHGHU] WDEDNDV°L\LFHWHPL]OHQPHOLGLU<]H\G]JQOHéWLUPHYH WHPL]OHPHLéOHPLNXUXELU EH]\DUG°P°\ODweber.joint flex \DéLNHQ\DS°OPDO°G°U

 <h=(<+$=,5/,å, ‡+RPRMHQELUUHQNYHNXUXPD VDæOD\DELOPHNLoLQGHU] X\JXODPDV°QGDQ|QFHGHU] ERéOXNODU°DUDV°QGDEXOXQDELOHFHN WR]WDODéLQéDDWoLPHQWRDUW°NODU° YELQFHELUoXEXNNXOODQ°ODUDN ND]°Q°SI°UoDLOHWHPL]OHQPHOLGLU ‡g]HOOLNOHGXYDUODUGDX\JXODPD |QFHVLQGHGHU]ERéOXNODU°  QHPOHQGLULOPHOLGLU

weber.joint flex kullanarak; ‡%\NHEDWOÇNDSODPDODUQDVÇO G|éHQLUd|]PVI

8<*8/$0$è$57/$5,

‡%DONRQYHWHUDVODUGDVHUDPLN X\JXODPDV°\DS°ODELOLUd|]PVI

‡2UWDP6°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ& DUDV°

‡dRNN°VDVUHGHNXOODQ°PDDo°ODFDN  PHNDQODUGDVHUDPLNWDGLODW° \DS°ODELOLUd|]PVI ‡6HUDPLNNDSO°HVNLELU]HPLQ

 ]HULQH\HQLVHUDPLNG|éHQHELOLU ‡$OWWDQ°V°WPDO°]HPLQOHUGHVHUDPLN  d|]PVI G|éHQHELOLUd|]PVI ‡%R\DO°YH\DVHUDPLNNDSO°ELU ‡$Oo°SDQHO]HULQHX]XQ|PUOELU  GXYDUD\HQLVHUDPLNG|éHQHELOLU VHUDPLNX\JXODPDV°\DS°ODELOLU  d|]PVI d|]PVI ‡$KéDSG|éHPH]HULQHVHUDPLN

‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ \]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U ‡'LUHNWJQHéNXYYHWOLU]JDU DOW°QGDYH\DV°FDN\]H\OHUGH X\JXODQPDPDO°G°U

‡*UDQLWVHUDPLNG|éHQHELOLU d|]PVI

‡6°FDNGXUXPGDNL\HUGHQ°V°WPDO° G|éHPHOHUGHX\JXODQPDPDO°YH VLVWHPX\JXODPDGDQVDDW|QFH NDSDW°OPDO°G°U

‡,V°\DO°W°PVLVWHPL]HULQHVHUDPLN G|éHQHELOLUd|]PVI ‡=LIWOL\]H\OHU]HULQHVHUDPLN G|éHQHELOLUd|]PVI

7h.(7ç0 6HUDPLN %R\XWODUÇ

PP

[FP

JUP

JUP

JUP JUP

[FP

JUP

JUP

JUP

JUP

[FP

JUP

JUP

JUP

JUP

[FP

JUP

JUP

JUP

JUP

'HU]*HQLéOLæL PP PP

PP

'DKDGHWD\O°GHU]GROJXWNHWLPKHVDE°LoLQVD\ID©HEDN°Q°]

hUQ

6D\ID1R

7NHWLP

weber seramik koruyucuPOP

weber derz koruyucuPOP

 G|éHQHELOLUd|]PVI ‡'°éFHSKHOHUGHE\NER\XWOX  VHUDPLNG|éHQHELOLUd|]PVI ‡=RUNRéXOODUDPDUX]NDODQ  RUWDPODUGDVHUDPLNG|éHQHELOLU d|]PVI Ambalaj: 1HWNJ©O°NWRUEDGD SDOHWWHDGHWNJ

1HWNJ©OÇNWRUEDGD NROLGHDGHWSDOHWWHNROLNJ 3DOHWgOoV [FP Renk: %H\D]GDKLODGHW NJ©OÇN DPEDODM %H\D]YHJUL NJ©OÇNDPEDODM

Uygulama Aletleri: (OPLNVHULPDOD NDXoXNXoOXPDODVQJHUXoOXPDOD oHNSDVVQJHUI°UoD 5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U .XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDOÇGÇU

www.weber.com.tr

117

6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

weber joint flex


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

weber EP 800 $VLWYHDONDOLOHUHNDUé°GD\DQ°NO° VHUDPLN\DS°éW°UÇFÇVÇYHGHU]GROJXVX

8<*8/$0$6,1,5, ‡6D\ID©GHNLOLVWHQLQG°é°QGD NDODQNLP\DVDOODU°QNXOODQ°OG°æ° RUWDPODULoLQEL]HGDQ°é°Q°]

 8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡.XOODQ°ODELOPHVUHVL 0D[GDNLND ‡6HUDPLN\DS°éW°U°F°V°RODUDN 8\JXODPDNDO°QO°æ°PPDUDV° WHNYH\DoLIWWDUDIO°\DS°éW°UPD  6HUWOHéPHVUHVLVDDWDUDV°

TANIMI (SRNVLHVDVO°LNLELOHéHQOLNLP\DVDOODUD GD\DQ°NO°VHUDPLN\DS°éW°U°F°V°YHGHU] dolgusu.

KULLANIM

$9$17$-/$5, .XYYHWOLDVLWOHUHED]ODUD YH\DæODUDNDU鰁VWQ GD\DQ°PVDæODU $QWLEDNWHUL\HO|]HOOLNWH ROXSEDNWHULPDQWDUYH NIROXéXPXQXHQJHOOHU 6°]°QW°ODUDNDUé°VX\DO°W°P° VDæODU ¯oPHVX\XWHPDVÇQD X\JXQGXU dDPDéÇUVX\XWX]UXKX NLUHoV|NFJLELWHPL]OLN PDO]HPHOHULQHGD\DQÇPÇ \NVHNWLU

118

www.weber.com.tr

 8\JXODPD$ODQÇ ‡6HUDPLNID\DQVJUDQLWVHUDPLN FDPPR]DLNJLELNDSODPD PDO]HPHOHULQLQPPDUDVÇ GHU]X\JXODPDODUÇQGDDVLWYH DONDOLOHUHNDUéÇ|]HOGLUHQo JHUHNWLUHQRUWDPODUGDGXYDUYH ]HPLQH\DSÇéWÇUÇOPDVÇ GHU]OHQPHVLYH\ÇSUDQPÇéGHU]OHULQ \HQLOHQPHVLQGHNXOODQÇOÇU 8\JXODPD<]H\OHUL ‡¯oYHG°éPHNDQ GXYDUYH]HPLQ .LP\D6DQD\LL©QGH /DERUDWXYDUODUUHWLPYH GHSRODPDPHUNH]OHULNDæ°W GHULYHDNLPDODWKDQHOHUL YE *°GD6DQD\LL©QGH.HVLPKDQHOHU PDQG°UDODUUHVWRUDQODUéDUDSYH ELUDIDEULNDODU°\DéNXUXPH\YH LéOHWPHWHVLVOHUL]H\WLQIDEULNDODUÇ ELVNYLIDEULNDODUÇVDOoD  IDEULNDODUÇ +DVWDQHYHNOLQLNOHUGH $PHOL\DWKDQHOHUPXWIDNODU GXéODUV°KKLE|OJHOHUYE <]PHKDYX]ODU°QGD+DYX]ODUYH oHYUHDODQODU°VDXQDYHV°KKL EDQ\RODUWHUPDOYHWX]OX su kapl›calar›, 0DUNHWOHUDO°éYHULéPHUNH]OHUL PHWURODUéDUNWHULOHUJDUDMODU HQHUMLRGDODU°JHQHOWXYDOHWOHUVX ILOWUDV\RQPHUNH]OHULYE RUWDPODUGDNXOODQÇOÇU Bu yüzeylerde weber EP 800 ile uygulanabilecek kaplama tipleri ve max. kaplama boyutlar› için sf. 70-75’deki “ürün seçim tablosu”na bak›n›z. ‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°é°Q°]

 .LP\DVDOODUDNDUé°WDPGLUHQo ND]DQPDVUHVLJQ ƒ&©GH  JQ ƒ&©GH ‡'HU]GROJXVXRODUDN =HPLQLQWUDILæHDo°ODELOPHVLLoLQ JHUHNOLVUHVDDW 'HU]JHQLéOLæLPPDUDV°

3(5)250$16 ‡'HU]'ROJXVX2ODUDN $éÇQPDGD\DQÇPÇ)PP (æLOPHGD\DQÇPÇ*1PP %DVÇQoGD\DQÇPÇ*1PP %]OPHPPP 6XDEVRUSVL\RQX GDNVRQUD  J ‡6HUDPLN<DSÇéWÇUFÇVÇ2ODUDN %DéODQJÇoNHVPH\DSÇéPD  PXNDYHPHWL*1PP 6X\DGDOGÇUÇOGÇNWDQVRQUDNHVPH \DSÇéPDPXNDYHPHWL*1PP $oÇNEHNOHWPHVUHVLVRQUDVÇ oHNPH\DSÇéPDPXNDYHPHWL HQD]GDNLNDVRQUD *1PP ,VÇOéRNWDQVRQUDNHVPH\DSÇéPD PXNDYHPHWL*1PP .D\PD)PP ,V°\DGD\DQ°NO°O°No&LOHo& aras›. %XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé uygulamalar›n 28 gün sonraki SHUIRUPDQV°LoLQJHoHUOLGLUèDQWL\H RUWDP°IDUNO°O°æ°QGDQ|WUGHæHUOHU GHæLéHELOLU


 5()(5$1667$1'$57/$5,

8<*8/ $0$

‡76(15*V°Q°I° ‡76(157VÇQÇIÇ‡*LéDUHWOHPHVL ‡%D\°QG°UO°N3R]1R ‡(JHhQLYHUVLWHVL0KHQGLVOLN )DNOWHVL.LP\D0KHQGLVOLæL WDUDIÇQGDQ%6VWDQGDUWÇQDJ|UH LoPHVX\XLOHWHPDVÇRQD\ODQPÇéWÇU Derz dolgular›yla ilgili TS EN QRUPXQXQJHWLUGLæL\HQL s›n›fland›rma için sayfa 76-77’a bak›n›z.

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡weber EP 800NXOODQ°ODUDN  \DS°éW°U°ODQNDSODPDODUPXWODND weber EP 800NXOODQ°ODUDN GHU]OHQPHOLGLU ‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ WPDOHWOHUNXUXPDGDQ°O°NVXLOH \°NDQPDO°G°U‡weber EP 800X\JXODQ°UNHQ PXWODNDHOGLYHQJL\LOPHOLJ|]YH GHULLOHWHPDV°QGDQNDo°Q°OPDO°G°U

.RYDGDNLLNLELOHéHQLQWDPDP° WHUFLKHQGéNGHYLUOLELU PLNVHULOHKRPRMHQELUPDFXQ KDOLQHJHOLQFH\HNDGDUL\LFH NDU°éW°U°OPDO°G°U ¯NLELOHéHQWDPDPHQ WNHWLOPH\HFHNVHKHULNL ELOHéHQLQDæ°UO°NoDNDU°é°PRUDQ° $ELOHéHQL%ELOHéHQL éHNOLQGHGLU ƒ&©QLQDOW°QGDNLV°FDNO°NODUGD \DS°ODFDNX\JXODPDODUGD ND\JDQO°NYHX\JXODPD NROD\O°æ°JHWLUPHVLDo°V°QGDQ weber EP 800 ELUJQ|QFHGHQ V°FDNELU\HUGHWXWXOPDO°G°U$QFDN X\JXODPDHVQDV°QGDweber EP 800PXWODNDRGDV°FDNO°æ°QGD olmal›d›r. 6(5$0¯.<$3,è7,5,/0$6,1'$ +DUo\]H\HX\JXODQ°SNDO°QO°æ° 8 GLéOLoHOLNPDODLOHD\DUODQPDO°G°U 0DODQ°QGLéER\XWXG|éHQHFHN VHUDPLæLQER\XWXQDYHX\JXODPD \DS°ODFDN\]H\LQG]JQOæQH J|UHEHOLUOHQPHOLGLU

6HUDPLNOHULQ]HULQGHNL weber EP 800 lekeleri ›l›k, QHPOLELUVQJHULOHNXUXPDGDQ WHPL]OHQPHOLGLU '(5='2/*8681'$ ZHEHU(3 spatula YH\DWDEDQFDLOHERéOXNODUD doldurulmal›d›r.

8\JXODPDGHYDPHGHUNHQ NDSODPDQ°Q]HULQGHNL weber EP 800 GRQPDGDQ °O°NVXYHQHPOLVQJHULOHL\LFH WHPL]OHQPHOLGLU'RQGXNWDQVRQUD ZHEHU(3©QWHPL]OHQPHVL oRN]RUGXU

<h=(<+$=,5/,å, ‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH VDæODPROPDO°\]H\LQ]HULQGH EXOXQDQPP©GHQLQFHV°YDODU ND]°QDUDNWDPDPHQWHPL]OHQPHOLGLU ‡<]H\GHNL|QHPOLER]XNOXNYH\D delikler weber EP 800 X\JXODPDV°QGDQHQD]VDDW|QFH ZHEHUUHS0$LOHRQDU°OPDO°G°U ‡weber EP 800LOHGHU]LéOHPL \DS°O°UNHQGHU]DUDODU°Q°QNXUXYH WHPL]ROPDV°QDGLNNDWHGLOPHOLKHU WUOoLPHQWRYH\DS°éW°U°F°  NDO°QW°V°QGDQDU°QG°U°OPDO°G°U¯\LELU\DS°éPDLoLQODVWLNoHNLo \DUG°P°\ODNXYYHWX\JXODQDUDN KDYDG°éDU°DW°OPDO°G°U

8<*8/$0$è$57/$5, ‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ \]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U ‡'LUHNWJQHéNXYYHWOLU]JDU DOW°QGDYH\DV°FDN\]H\OHUGH X\JXODQPDPDO°G°U

6(5$0ç.<$3,è7,5,&,6,2/$5$.7h.(7ç0 hUQ weber EP 800

ZHEHU(3NXOODQDUDN

‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ& aras›.

7NHWLP

NJP PPNDO°QO°NLoLQ

'(5='2/*8682/$5$.7h.(7ç0 6HUDPLN 'HU]*HQLéOLæL %R\XWODUÇ PP PP

PP

[FP

JUP

JUP

JUP

[FP

JUP

JUP

JUP

[FP

JUP

JUP

JUP

‡0HWDOILEHUJODVJLELIDUNO°  \]H\OHUHVHUDPLNG|éHQHELOLU d|]PVI ‡=RUNRéXOODUDPDUX]NDODQ RUWDPODUGDVHUDPLNG|éHQHELOLU d|]PVI ‡8]XQ|PUOELUKDYX]X\JXODPDV° \DS°ODELOLUd|]PVI

$PEDODM 1HWNJ©O°NNRYDGD LNLELOHéHQOL

5HQN%H\D]YHJUL 8\JXODPD$OHWOHULEl mikseri, mala, lastik oHNLoGLéOLoHOLNPDODGHU]WDEDQFDV° VSDWXODVQJHU 5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U .XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°QDæ]° V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U$PEDODMODUGRQPDNWDQ NRUXQPDO°G°U

'DKDGHWD\O°GHU]GROJXWNHWLPKHVDE°LoLQVD\ID©HEDN°Q°] Belirtilen Süreler 20 0&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUèhUQQèDPDFëQëQè GëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHèROXñDELOHFHNèX\JXODPDè www.weber.com.tr KDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU

119

6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

weber EP 800


6HUDPLN8\JXODPDODUĂ&#x2021;

weber EP 800 kimyasallara dayanâ&#x20AC;şm tablosu o

TS EN 12808-1â&#x20AC;&#x2122;e gĂśre 20 &ŠGHVDDWWHVWHGLOPLĂŠWLU

asitlere dayanâ&#x20AC;şm .LP\DVDODGĂ&#x2021; Asetik asit* * Hidroklorik asit* Sitrik asit* * Formik asit* * Laktik asit* * Nitrik asit* Fosforik asit* SĂźlfĂźrik asit* * * Oksalik asit Tuz ruhu Pas ve kireç çÜzĂźcĂź* Maden suyu Ă&#x153;zĂźm Sirkesi* Elma Sirkesi* Kola Bira

solventlere dayanâ&#x20AC;şm

'HULĂŠLP

'D\DQĂ&#x2021;P

%2,5 %10 %37 %10 %40 %2,5 %10 %2,5 %10 %25 %50 %50 %85 %1,5 %50 %75 %10

+ (+) (+) + + (+) (+) + (+) (+) + (+) + + + + + + + + + + +

alkalilere dayanâ&#x20AC;şm .LP\DVDODGĂ&#x2021;

'HULĂŠLP

Sodyum hidroksit %50 (Kostik) Potasyum hidroksit %30 Sodyum hipoklorit* %5 dDPDÊ°UVX\X

Ferro 3 klorßr* %20 Potasyum sßlfat %10 6RG\XPNORU U GR\PXÊ (Tuzlu su) èHNHUOLVX GR\PXÊ Hidrojen peroksit %1 %10 Potasyum permanganat* %5 Sodyum klorat %10

'D\DQĂ&#x2021;P + + + + +  + + (+) +

$oĂ&#x2021;NODPDODU $ĂŠDĂŚĂ&#x2021;GDEHOLUWLOHQVHPEROOHUZHEHU(3Š QNLP\DVDOODUDNDUĂŠĂ&#x2021; dirençlerini gĂśstermektedir. $GĂ&#x2021;JHoHQNLP\DVDOODUDNDUĂŠĂ&#x2021;GLUHQoOLGLU  $GĂ&#x2021;JHoHQNLP\DVDOODUDNDUĂŠĂ&#x2021;NĂ&#x2021;VDV UHOLWHPDVODUGD  GLUHQoOLGLU%XNLP\DVDOODUDWHPDVĂ&#x2021;GXUXPXQGDNĂ&#x2021;VDV UH içerisinde temizlenmelidir. $GĂ&#x2021;JHoHQNLP\DVDOODUDNDUĂŠĂ&#x2021;GLUHQoVL]GLU 7DEORGD\HUDOPD\DQNLP\DVDOODULoLQEL]HGDQĂ&#x2021;ĂŠĂ&#x2021;QĂ&#x2021;]

www.weber.com.tr'D\DQĂ&#x2021;P

Aseton

+

Gliserin

+

Metanol

+

Etanol

+

Karbon tetraklorĂźr

-

Dikloretan

-

Trikloretilen

-

Tetrakloretilen

(+)

Toluen

-

Formaldehit

+

Trietanolamin

+

PDGHQLKD\YDQVDOYHELWNLVHO\DÌODUDGD\DQ°P

5HQNGHJLĂŠLPLJ|]OHQPHNWHGLU

120

.LP\DVDODGĂ&#x2021;

.LP\DVDODGĂ&#x2021;'D\DQĂ&#x2021;P

%RU<DĂŚĂ&#x2021;Petrol

+

Benzin

+

*D]<DĂŚĂ&#x2021;)Ă&#x2021;VWĂ&#x2021;N<DĂŚĂ&#x2021;.DWUDQ<DĂŚĂ&#x2021;+D\YDQVDO<DĂŚ0RWRU<DĂŚĂ&#x2021;=H\WLQ\DĂŚĂ&#x2021;Hafif Mazot

+

$ĂŚĂ&#x2021;U0D]RWWhite Spirit

+


weber derz koruyucu

TANIMI $NULOLNHP OVL\RQHVDVO°GHU] koruyucu.

KULLANIM 8\JXODPD$ODQĂ&#x2021; Â&#x2021;0XWIDNEDQNRVXYHWH]JDKODU° JLELV°NWHPL]OHQHQ\ ]H\OHUYH zeminlerde uygulanan renkli derz GROJXVXQXQUHQJLQLQNRUXQPDV° YHX]XQ|P UO ROPDV°DPDF°\OD NXOODQ°O°U Uygulama YĂźzeyleri Â&#x2021;ÂŻoYHG°ÊPHNDQODUGD 'HU]GROJXODU° ]HULQGH Â&#x2021;'LĂŚHUW PX\JXODPD\ ]H\OHULLoLQ EL]HGDQĂ&#x2021;ĂŠĂ&#x2021;QĂ&#x2021;]

8<*8/$0$è$57/$5, Â&#x2021;2UWDPV°FDNO°Ì°Â&#x192;&LOHÂ&#x192;& DUDV° Â&#x2021;dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN havalarda uygulama yapmaktan NDo°Q°OPDO°G°U

<h=(<+$=,5/,ĂĽ, Â&#x2021; weber derz koruyucu X\JXODPDV°QGDQ|QFHGHU]OHU PXWODNDWR]GDQDU°QG°U°OPDO°G°U weber derz koruyucu kullanarak;

Â&#x2021;*UDQLWVHUDPLNGRĂŚDOWDĂŠJLEL KDVVDVNDSODPDODU°QOHNHOHQPHGHQ NROD\FDGHU]OHQPHVLVDĂŚODQDELOLU Ă&#x2021;ĂśzĂźm; sf. 40. Â&#x2021;'HU]GROJXODU°NLUOHQPHOHUGHQ korunabilir. Ă&#x2021;ĂśzĂźm; sf. 66.

$9$17$-/$5, 5HQNOLGHU]GROJXODU°Q°Q rengini koruma ve uzun ĂśmĂźrlĂź olmalarâ&#x20AC;şna katkâ&#x20AC;ş. Ă&#x153;rĂźn

TĂźketim

weber derz koruyucu POP2 $PEDODM OWŠOLNSODVWLNÊLÊHGH

UYGUL AMA 1

'HU]GROJXX\JXODPDV°QGDQHQ az 48 saat sonra, 1 saat ara ile NDWRODUDNLQFHOWLOPHGHQI°UoD \DUG°P°\ODGHU]OHUHX\JXODQ°U

5HQNèHIIDI 8<$5,ZHEHUGHU]NRUX\XFX X\JXODQ°UNHQGHU]OHULQG°Ê°QD WDÊ°U°OPDPDO°WDÊDQN°V°P varsa da kurumadan mutlaka temizlenmelidir.

%HOLUWLOHQè6 UHOHUèèÂ&#x2022;&è\ ]H\èYHèRUWDPèVĂŤFDNOĂŤĂŽĂŤQGDèJHoHUOLGLUèG ù NèÍVĂŤGDèV UHèX]DUè\ NVHNèÍVĂŤGDèV UHèNĂŤVDOĂŤUè hU Q QèDPDFĂŤQĂŤQèGÍùÍQGDèNXOODQĂŤOPDVÍè\DèGDè\XNDUĂŤGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèùDUWODUÍèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVÍèKDOLQGHè ROXĂąDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUĂŤQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSĂ&#x2021;.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHĂŽLOGLU

8\JXODPD$OHWOHUL)°UoD 5DIgPU Rutubetsiz ve kuru ortamlarda ßretim tarihinden itibaren \°OG°U.XOODQ°OPDG°Ì°GXUXPODUGD DPEDODMODU°QDÌ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U $PEDODMODUGRQPDNWDQNRUXQPDO°G°U

www.weber.com.tr

121

6HUDPLN8\JXODPDODUĂ&#x2021;

45NRGXQXDNĂ&#x2021;OOĂ&#x2021; WHOHIRQXQX]D okutarak ĂźrĂźne ait LODYHG|NÂ PDQODUD XODĂŠDELOLUVLQL]


6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

weber

seramik koruyucu

TANIMI

<h=(<+$=,5/,å,

Akrilik emülsiyon esasl› seramik koruyucu.

KULLANIM

‡ weber seramik koruyucu X\JXODPDV°QGDQ|QFHNDSODPDODU PXWODNDWR]GDQDU°QG°U°OPDO°G°U

8<*8/$0$è$57/$5,

8\JXODPD$ODQÇ ‡*UDQLWVHUDPLNGRæDOWDéJLEL OHNHOHUHKDVVDVPDO]HPHOHULQ |]HOOLNOHNR\XUHQNOLGHU]GROJX X\JXODPDODU°|QFHVLQGHNRUXQPDV° amac›yla kullan›l›r. Uygulama Yüzeyleri ‡¯oYHG°éPHNDQODUGD 6HUDPLN *UDQLWVHUDPLN *UDQLWGRæDONRPSR]HWDéYE NDSODPDPDO]HPHOHUL ‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°é°Q°]

UYGULAMA SINIRI ‡.LUOL\DæO°\]H\OHUHNHVLQOLNOH X\JXODQPD]

weber

45NRGXQXDNÇOOÇ 45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D WHOHIRQXQX]D okutarak okutarakürüne ürüneaitait LODYHG|NPDQODUD LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL] XODéDELOLUVLQL]

‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ& aras›. ‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN KDYDODUGDX\JXODPD\DSPDNWDQ NDo°Q°OPDO°G°U

UYARI: Derz uygulamas› sonras›nda en fazla 2 saat içinde yüzey tamamen nemli bir sünger ile temizlenmelidir. weber seramik koruyucu kullanarak;

‡6HUDPLNNDSODPDODU  NLUOHQPHOHUGHQNRUXQDELOLU Çözüm; sf. 66. Ambalaj: OW©OLNVSUH\ WDEDQFDOÇSODVWLNéLéH

UYGULAMA ‡weber seramik koruyucuGHU] GROJXX\JXODPDV°QGDQ|QFHELU VQJHUYH\DSRVWHNLUXOR \DUG°P°\ODLQFHOWLOPHGHQ X\JXODQPDO°G°U ‡¯ONNDWWDQGDNLNDVRQUDLNLQFL kat weber seramik koruyucu X\JXODQPDO°G°U ‡<]H\GDNLNDGDKDNXUXPD\D E°UDN°OG°NWDQVRQUDGHU]GROJX X\JXODPDV°QDJHoLOHELOLU

Renk: èHIIDI Uygulama Aletleri: 6QJHU SRVWHNLUXOR Raf Ömrü: .XUXYHVHULQ RUWDPODUGDDPEDODMODU°Q Dæ]°Q°QDo°OPDPDV° NRéXOX\ODUHWLP WDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U .XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U $PEDODMODUGRQPDNWDQNRUXQPDO°G°U Tüketim

Ürün

weber seramik koruyucu POP2

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

çimento temizleyici

TANIMI

8<*8/$0$è$57/$5,

<]H\DNWLIPDO]HPHOHULoHUHQoLPHQWR temizleyici.

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ ‡h]HULKDUoGHU]GROJXVXoLPHQWR ED]O°LQéDDWDUW°NODU°\ODNLUOHQPLé RODQNDSODPDODU°Q WHPL]OHQPHVLQGHNXOODQ°O°U Uygulama Yüzeyleri ‡6HUDPLNJUDQLWVHUDPLN GRæDOWDéODU ‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°é°Q°]

UYGULAMA SINIRI ‡&LODO°YH\DSDUODW°OP°é\]H\OHUGH X\JXODQPD]

<h=(<+$=,5/,å, ‡<]H\VDæODPROPDO°G°U

‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ& aras›. ‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN KDYDODUGDX\JXODPD\DSPDNWDQ NDo°Q°OPDO°G°U

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡weber çimento temizleyici, X\JXODQ°UNHQPXWODNDHOGLYHQ JL\LOPHOLJ|]YHGHULLOH WHPDV°QGDQNDo°Q°OPDO°G°U weber çimento temizleyici kullanarak;

UYGULAMA ‡weber çimento temizleyici, el LOHX\JXODPDGDVQJHUYH\DUXOR \DUG°P°\ODELUGHIDGD  XODé°ODELOHFHNNDGDUDODQD PDNLQHLOHX\JXODPDGDLVH P©OLNELUDODQDX\JXODQ°U GDNLNDEHNOHQLUYHWHPL]OHPH LéOHPLQHJHoLOLU ‡dRNNLUOLE|OJHOHUGHWHPL]OHPH LéOHPLWHNUDUODQDELOLU weber çimento temizleyici, EROVXLOH\°NDQDUDN\]H\GHQ DU°QG°U°O°U

‡.LUOHQHQVHUDPLNNDSODPDODU temizlenebilir. Çözüm; sf. 66. A Ambalaj: OW©OLNVSUH\ WD WDEDQFDOÇSODVWLNéLéH R Renk: èHIIDI U Uygulama Aletleri: 6QJHU S SRVWHNLUXORVLOLPPDNLQHVL R Raf Ömrü: .XUXYHVHULQ R RUWDPODUGDDPEDODMODU°Q D Dæ]°Q°QDo°OPDPDV° N NRéXOX\ODUHWLP WD WDULKLQGHQLWLEDUHQ \°OG°U .XOODQ \°OG°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U $PEDODMODUGRQPDNWDQNRUXQPDO°G°U Ürün weber çimento temizleyici

122

www.weber.com.tr

Tüketim POP2

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU


TANIMI

8<*8/$0$è$57/$5,

<]H\DNWLIPDO]HPHOHULoHUHQOHNH oÇNDUÇFÇ

8<$5,/$59(g1(5ç/(5

‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ& aras›. ‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN KDYDODUGDX\JXODPD\DSPDNWDQ NDo°Q°OPDO°G°U

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ ‡h]HULNDKYHoD\D\DNNDEÇER\DVÇ PUHNNHSDNULOLNHPOVL\RQHVDVOÇ ER\DJLELPDO]HPHOHUOHNLUOHQPLé RODQNDSODPDODUÇQ  WHPL]OHQPHVLQGHNXOODQÇOÇU Uygulama Yüzeyleri ‡6HUDPLNJUDQLWVHUDPLN GRæDOWDéODU ‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°é°Q°]

<h=(<+$=,5/,å,

OHNHoÈNDUÈFÈ

UYGULAMA ‡ZHEHUOHNHoÇNDUÇFÇ el ile X\JXODPDGDVQJHUYH\DUXOR \DUGÇPÇ\ODELUGHIDGDXODéÇODELOHFHN NDGDUDODQDPDNLQHLOHX\JXODPDGD P©OLNELUDODQDX\JXODQÇU GDNLNDEHNOHQLUYHWHPL]OHPHLéOHPLQH JHoLOLU

‡ZHEHUOHNHoÇNDUÇFÇX\JXODQ°UNHQ PXWODNDHOGLYHQJL\LOPHOLJ|]YH GHULLOHWHPDV°QGDQNDo°Q°OPDO°G°U ZHEHUOHNHoÇNDUÇFÇNXOODQDUDN

‡.LUOHQHQVHUDPLNNDSODPDODU temizlenebilir. Çözüm; sf. 66.

A Ambalaj: OW©OLNVSUH\ WD WDEDQFDOÇSODVWLNéLéH R Renk: èHIIDI U Uygulama Aletleri: 6QJHU S SRVWHNLUXORVLOLPPDNLQHVL

‡dRNNLUOLE|OJHOHUGHWHPL]OHPH LéOHPLWHNUDUODQDELOLUweber leke oÇNDUÇFÇEROVXLOH\ÇNDQDUDN\]H\GHQ DUÇQGÇUÇOÇU

R Raf Ömrü: .XUXYHVHULQ R RUWDPODUGDDPEDODMODU°Q D Dæ]°Q°QDo°OPDPDV°NRéXOX\OD  UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ \°OG°U.XOODQ°OPDG°æ° G GXUXPODUGDDPEDODMODU°QDæ]° V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U$PEDODMODU GRQPDNWDQNRUXQPDO°G°U

‡<]H\WHPL]YHVDæODPRODPOÇGÇU

Tüketim

Ürün ZHEHUOHNHoÇNDUÇFÇ

POP2

'HU]GROJXODUÇQGDHQJ|]GHUHQNOHU BEYAZ 400

BEJ 422 KREM 410

TOSKANA KAHVE 432

TOPRAK KAHVE 431

$å5,.$+9( .h/*5ç

)ç/'çèç YÖRÜK BEJ 423

SÜTLÜ KAHVE 438

%2='$å.5(0 PEMBE 424

ACI KAHVE 433 PALANDÖKEN KAHVE 412

BAHAMA BEJ 436

GÜLKURUSU 426

KARYA KREM 441 GÖREME BEJ 411

$d,.*5ç

.80%(-ç

0$9ç

6ç<$+

6ç6*5ç

*5ç

*5$1ç7*5ç

123

6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

weber

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]


124

www.weber.com.tr


',è&(3+( UYGULAMALARI <]H\7HéKLVL

sf. 126

Problem / Çözüm

sf. 128

hUQ%LOJLOHUL

sf. 138

'Çé&HSKH7HNVWU6HoHQHNOHUL

sf. 160

www.weber.com.tr

125


'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ

LoYHG°éFHSKHOHUGH WDGLODW\DS°ODFDN\]H\OHULQWHéKLVL 6DæO°NO°YHX]XQ|PUOELUWDGLODWLoLQX\JXODPD\DS°ODFDN\]H\LQL\LWHéKLVHGLOPHVLYHKD]°UODQPDV°HQ |QHPOL|QNRéXOODUGDQELULGLU

VRQNDWNDSODPDQ°QFLQVLQDV°OWHVSLWHGLOLU"

‡$WHéHPDUX]NDODQRUJDQLN NDUERQN|NHQOL ER\DODUJHQHO RODUDNoRNN°VDVUHGH\XPXéDUODU

‡'DKDNDO°Q PP RODQRUJDQLN NDSODPDODULVHDWHéHPDUX]NDO°QFD GDKDX]XQVUHGH\XPXéDUODU

‡dLPHQWRNLUHoHVDVO°V°YDODULVH DWHéWHQHWNLOHQPH]OHU

PHYFXWNDSODPDQ°QVDæODPO°æ°QDV°ONRQWUROHGLOLU"

‡%R\DO°\]H\OHUGHER\DQ°Q  VDæODPO°æ°Q°NRQWUROHWPHNLoLQ E°oDNYH\DIDOoDWD\DUG°P°LOH ER\D\°NHVHUHNNDUHOHPH\|QWHPL X\JXODQPDO°G°U[FP©OLNDODQ LoLQGH[PP©OLNNDUHOHU ROXéWXUXOPDO°G°U%|OQPéRODQ \]H\H\DS°éNDQEDQW\DS°éW°U°O°S oHNLOPHOLGLU.oNNDUHOHULQ©L EDQWODEHUDEHUV|NOP\RUVDER\D VDæODPNDEXOHGLOPHOLGLU%XLéOHP \]H\GHELUNDoIDUNO°E|OPGH WHNUDUODQPDO°G°U

‡3WUO\]H\OHUGHNLER\DYH\D NDSODPDODU°QVDæODPO°NGXUXPXQX DQODPDNLoLQVSDWXODYH\DUDVSD NXOODQ°P°LOHER\DQ°Q\]H\GHQ D\U°O°SD\U°OPDG°æ°NRQWURO  HGLOPHOLGLU

‡dLPHQWRNLUHoHVDVO°V°YDODU°Q VDæODPO°æ°Q°QWHVSLWLLoLQDéDæ°GDNL \|QWHPX\JXODQPDO°G°U

‡.DSODPDQ°QVDæODPO°æ°Q°WHVW HWPHNLoLQELUWRUQDYLGD\]H\H EDVW°U°ODUDNG|QGUOPHOLGLU %XLéOHP\]H\GHIDUNO°E|OPOHUGH WHNUDUODQPDO°G°U

‡7RUQDYLGDJLUPL\RUVDNDSODPD VDæODPG°U

‡(æHUWRUQDYLGDKDILIJLUL\RUVD NDSODPDVHUWGHæLODPDNDEXO HGLOHELOLUQLWHOLNWHGLU7RUQDYLGD NROD\FDYHGHULQHJLUL\RUVD NDSODPD\°V|NPHNJHUHNLU

126

www.weber.com.tr


'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ

LoYHG°éFHSKHOHUGH WDGLODW\DS°ODFDN\]H\OHULQWHéKLVL

V°YDQ°QGXYDUWXWXéXQDV°ONRQWUROHGLOLU"

‡8ODé°ODELOHQKHUQRNWDELUoHNLo \DUG°P°\OD\RNODQPDO°G°U%RéOXN VHVLJHOLSJHOPHGLæLQLWHVSLWHWPHN LoLQ|]HOOLNOHoDWODNN°V°PODU°Q oHYUHVLNRQWUROHGLOPHOLGLU

‡%RéOXNVHVLJHOHQN°V°PODUoRNLVH V°YDQ°QWPVHVJHOHQN°V°PODU E|OJHVHOLVH\DOQ°]FDRN°V°PODU V|NOPHOLGLU

‡¯VNHOHPRQWDM°V°UDV°QGDWP FHSKHOHUNRQWUROHGLOPHOLGXYDU° L\LWXWPDV°NRQXVXQGDéSKHYDU LVHWPV°YDV|NOPHOLGLU

\]H\LQHPLFLOLæLQDV°ONRQWUROHGLOLU"

‡<]H\VXLOHKDILIoH°VODW°OPDO°G°U

‡6XGXYDUER\XQFDDN°\RUVD\]H\ HPLFLGHæLOGLU

‡6XK°]ODHPLOL\RUVD\]H\HPLFL NDEXOHGLOLU

www.weber.com.tr

127


'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ

PROBLEM 'ÇéFHSKHÇVÇ \DOÇWÇPVLVWHPOHUL LoLQHQX\JXQ NDSODPDWU KDQJLVLGLU"

'ÇéFHSKHÇVÇ\DOÇWÇPVLVWHPOHULGDKLOLQGHNXOODQÇODFDNVRQNDWNDSODPDQÇQGRæUX VHoLOPHVLoRN|QHPOLGLU$NVLWDNGLUGH

&HSKHQLQX]XQVUHÇVODNNDOPDVÇNI YHPDQWDUROXéXPXSUREOHPLQH\RO DoDELOLU

6XEXKDUÇJHoLéLQHGLUHQoJ|VWHUHQ NDSODPDODULVH]DPDQLoHULVLQGH NDEDUÇSG|NOHELOLU

%XéHNLOGH]DUDUJ|UHQGÇéYHLo FHSKHOHULQWDPLULKHPoRN]RUGXU KHPGH\NVHNPDOL\HWOLGLU

%XWLSSUREOHPOHUOHNDUéÇODéPDPDNDGÇQDGÇéFHSKHÇVÇ\DOÇWÇPVLVWHPOHUL]HULQGH \NVHNVXEXKDUÇJHoLUJHQOLæLQLQ\DQÇVÇUDNIYHPDQWDUROXéXPXQXHQJHOOH\HQ \DSÇVÇLOHELQDQÇ]ÇQJ]HOOLæLQLX]XQVUHNRUX\DQ$TXDEDODQFHWHNQRORMLVLLOH UHWLOPLéNDSODPDODUÇQNXOODQÇOPDVÇX\JXQGXU

128

www.weber.com.tr


ZHEHUWH[SODVWAquabalance

ZHEHUWH[SODVWAquabalance sf. 138 ZHEHUSULP& sf. 158

 8<*8/$0$7P\]H\UXORLOH ZHEHUSULP&LOHWHNNDW RODUDNDVWDUODQPDOÇGÇU$VWDUX\JXODPDVÇQGDQ PLQVDDWVRQUD ZHEHUWH[SODVWAquabalance SDVODQPD]oHOLNYH\DSODVWLNPDOD LOH\]H\HHéLWNDOÇQOÇNWD\D\ÇOPDOÇ X\JXODPDNDOÇQOÇæÇHQLULGHVHQ WDéODUÇQDJ|UHD\DUODQPDOÇGÇU

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

3

<]H\HSODVWLNYH\DSDVODQPD] oHOLNPDOD\DUGÇPÇ\ODGDLUHVHO KDUHNHWOHUOHGHVHQYHULOPHOLGLU

www.weber.com.tr

129

'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ

ÇÖZÜM


'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ

PROBLEM .X]H\FHSKHOHUGH X]XQ|PUOELU \HQLOHPHQDVÇO VDæODQÇU"

%LQDODUÇQNX]H\FHSKHOHULQGHDéDæÇGDNLJLELSUREOHPOHUOHVÇNoDNDUéÇODéÇOÇU

.X]H\FHSKHOHUPDUX]NDOGÇNODUÇ]RU LNOLPNRéXOODUÇQHGHQL\OHoRNGDKD NÇVDVUHGH\ÇSUDQÇUODU

çoGÇéGXYDUDUDVÇQGDNLÇVÇIDUNÇQÇQ \NVHNROPDVÇGXYDUÇQLo\]H\LQGH \RæXéPDGDQND\QDNODQDQ NIOHQPHSUREOHPLQHQHGHQROXU

.X]H\HEDNDQRGDODUoRNVRæXN ROGXæXLoLQJHQHONRQIRUXVDæODPDN ROGXNoD]RUGXUYH\DNÇWJLGHUOHULGH ID]ODGÇU

%XWLSSUREOHPOHUHNDUéÇ\]H\LLoHULGHQYH\DGÇéDUÇGDQWHNUDUER\DPDNSUREOHPL RUWDGDQNDOGÇUPDNDQODPÇQDJHOPH].DOÇFÇELUo|]PLoLQweber mantolama sistemiX\JXODQPDOÇGÇUwww.weber.com.tr


ZHEHUPDQWRODPDVLVWHPL ZHEHUPDQWRODPDVLVWHPL ZHEHUWKHUP$ ZHEHUWKHUP% ZHEHUWKHUP%NDOÇQ ZHEHUWKHUPIOH[

sf. 176 sf. 178 sf. 180 sf. 182 sf. 188

 8<*8/$0$6XEDVPDQSURILOOHULLSLQGHYH WHUD]LVLQGHROPDVÇQDGLNNDW HGLOHUHNFPDUDOÇNODVDELWOHQLU4

3HQFHUHNDSÇYHGXYDU \]H\OHULQLQROGXæXN|éHOHUGH|]HO N|éHSURILOOHULNXODQÇOPDOÇGÇU,VÇ\DOÇWÇPOHYKDODUÇZHEHUWKHUP JUXEX\DSÇéWÇUÇFÇODULOHDéDæÇGDQ \XNDUÇ\DGRæUXéDéÇUWPDOÇRODUDN G|éHQLU

<]H\VÇYDVÇRODUDNVHoLOHQ VLVWHPHJ|UHZHEHUWKHUPJUXEX \]H\VÇYDODUÇPDOD\DUGÇPÇ\OD \]H\HLNLNDWRODUDNX\JXODQÇU

3

<DSÇéWÇUÇFÇNXUXGXNWDQVRQUD GEHOOHUOHYKDQÇQRUWDVÇQDYH WPHN\HUOHULQHJHOHFHNéHNLOGH \HUOHéWLULOLU

6

6ÇYDNDWÇNXUXGXNWDQVRQUD\]H\H DU]XHGLOHQVRQNDWNDSODPDVÇ X\JXODQÇU

 8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ZHEHUPDQWRODPDVLVWHPLLOHLOJLOL GHWD\OÇWHNQLNELOJLLoLQ¦GÇéFHSKH ÇVÇ\DOÇWÇPX\JXODPDODUǧE|OPQ LQFHOH\LQL]

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

www.weber.com.tr

131

'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ

ÇÖZÜM


'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ

PROBLEM (VNLER\DOÇGÇé FHSKHOHUGH X]XQ|PUOELU \HQLOHPHQDVÇO VDæODQÇU"

çNOLPNRéXOODUÇ JQHé\DæPXUž YHKDYDNLUOLOLæLER\DOÇFHSKHOHULQoDEXN \ÇSUDQPDVÇQDQHGHQROXU%XGDDéDæÇGDNLéHNLOOHUGHNHQGLQLJ|VWHULU

6ROPD

7R]XPD

.DEDUPD

.ROD\YHX]XQ|PUOELUo|]PLoLQ'Çé&HSKH.DSODPDODUÇ

ER\D oLPHQWR ED]OÇVÇYD

GXYDU

GÇéFHSKH NDSODPDODUÇ

+HUKDQJLELUER\DGDQEHéLOHRQNDW GDKDNDOÇQRODQGÇéFHSKHNDSODPD ODUÇDWPRVIHULNNRéXOODUDGDKDX]XQ VUHGD\DQÇPVDæODU

132

www.weber.com.tr

<]H\LQQHIHVDOPDVÇQÇVDæODGÇæÇJLEL VXJHoLULPVL]OLN|]HOOLæLLOHGHFHSKH OHULX]XQVUHNRUXU

)DUNOÇUHQNYHX\JXODPDVHoHQHNOHUL LOHGHNRUDWLIJ|UQPOHUND]DQGÇUÇU


ZHEHU GÇéFHSKH NDSODPDODUÇ ZHEHUSULPH[WUD ZHEHUUHS0$ ZHEHUWHF5)

sf. 159 sf. 264 sf. 288

 <h=(<+$=,5/,å,

‡<]H\LQoHNLoGDUEHOHULLOH VDæODPOÇæÇYHDGHUDQVÇNRQWURO HGLOPHOLGLU

‡%R\DQÇQ\]H\WXWXéXNDUHOHPH \|QWHPLLOHNRQWUROHGLOPHOLGLU

‡%|OJHVHORODUDNNDEDUPÇéG|NOPH\H PVDLWER\DODUEDVÇQoOÇVXVSDWXODYH\D oHOLNWHOIÇUoD\DUGÇPÇLOHND]ÇQPDOÇWR]GDQ DUÇQGÇUPDNLoLQ\]H\\ÇNDQPDOÇGÇU <]H\LQWDPRODUDNNXUXPDVÇLoLQ HQD]VDDWEHNOHQPHOLGLU 

‡*HULNDODQ\]H\OHU]ÇPSDUDODQPDOÇ YHEXLéOHPVRQXFXQGDRUWD\DoÇNDQ NDEDUPÇé\]H\OHUD\QÇéHNLOGH WHPL]OHQPHOLGLU ‡=ÇPSDUDODQPÇé\]H\OHUWR]GDQ DUÇQGÇUÇOPDNLoLQ\ÇNDQPDOÇGÇU <]H\LQWDPRODUDNNXUXPDVÇLoLQHQ D]VDDWEHNOHQPHOLGLU 

‡%XLéOHPOHUVRQUDVÇQGDER\DKDOD WR]X\RUVDWP\]H\HSRVWHNL UXORLOHZHEHUSULPH[WUDWHNNDW RODUDNX\JXODQPDOÇYH\]H\VDDW NXUXPD\DEÇUDNÇOPDOÇGÇU ‡<]H\QDVÇOROXUVDROVXQWP\]H\H X\JXODQDFDNVRQNDWPDO]HPH\HX\JXQ UHQNYHWUGHNLDVWDUNXOODQÇOPDOÇGÇU

‡$VWDUÇQVDDWOLNNXUXPDVUHVL GROGXNWDQVRQUDVRQNDW X\JXODPD\DJHoLOPHOLGLU

\]H\GHER]XNOXNODUYDULVH

‡<]H\GHNLER]XNOXNODU ZHEHUWHF5)LOHWDPLUHGLOPHOLGLU ‡(æHUHVNLER\DVHQWHWLNHVDVOÇLVH WDPLUDWWDVHQWHWLNHVDVOÇELUWHVYL\H PDFXQXNXOODQÇOPDOÇGÇU

‡<]H\GHNLGHULQoDWODNYH ER]XNOXNODUZHEHUUHS0$LOH WDPLUHGLOHUHNZHEHUWHF5)LOH\]H\ G]JQOæVDæODQPDOÇGÇU ‡<]H\NXUXGXNWDQVRQUDVRQ NDWX\JXODPD|QFHVLQGHJHUHNOL DVWDUODPDLéOHPL\DSÇOPDOÇGÇU

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

 8<$5,/$59(g1(5ç/(5 §çoYHGÇéFHSKHOHUGHWDGLODW \DSÇODFDN\]H\OHULQWHéKLVL§VD\IDVÇQÇ LQFHOH\LQL]

www.weber.com.tr

133

'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ

ÇÖZÜM


'Ã&#x2021;é&HSKH8\JXODPDODUÃ&#x2021;

PROBLEM 'Ã&#x2021;éFHSKHOHUGH \DSÃ&#x2021;VDOROPD\DQ oDWODNODUX\JXQ ELUNDSODPDLOH QDVÃ&#x2021;OJLGHULOLU"

'Ã&#x2021;éFHSKHOHUGHIDUNOÃ&#x2021;QHGHQOHUGHQND\QDNODQDQoDWODNODUROXéDELOLU

%XoDWODNODUÃ&#x2021;QVDGHFHVÃ&#x2021;YDER\DNDWPDQÃ&#x2021;QGD NDODQODUÃ&#x2021;\DSÃ&#x2021;VDOROPD\DQoDWODNODURODUDNWDQÃ&#x2021;PODQÃ&#x2021;U

134

www.weber.com.tr

PPNDOÃ&#x2021;QOÃ&#x2021;æDNDGDURODQ\DSÃ&#x2021;VDOROPD\DQoDWODNODU GRæUXNDSODPD\Ã&#x2021;NXOODQDUDNWDPLUJHUHNWLUPHGHQ JLGHULOHELOLU


ZHEHUWH[89IOH[

ZHEHUWH[89IOH[

sf. 148

 8<*8/$0$

‡ZHEHUWH[89IOH[KRPRMHQ ELUNÇYDPDJHOLQFH\HNDGDU NDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇU

‡<]H\OHUWHNNDW ZHEHUWH[ 89IOH[VX RUDQÇQGDLQFHOWLOPLé ZHEHUWH[8YIOH[LOHDVWDUODQPDOÇGÇU

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

‡(QD]VDDWEHNOHWLOGLNWHQVRQUD PHUFDQYH\DSRVWHNLUXORLOH\]H\H HéLWRODUDNZHEHUWH[89IOH[ \D\ÇOPDOÇGÇU'DKDVRQUD\XNDUÇGDQ DéDæÇ\DGRæUXGHVHQYHULOPHOLGLU

www.weber.com.tr

135

'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ

ÇÖZÜM


'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ

PROBLEM (VNLNDSODPD\Ç ND]ÇPDGDQ\HQL ELUGÇéFHSKH NDSODPDVÇQDVÇO X\JXODQÇU"

=DPDQLoHULVLQGHHVNLGÇéFHSKHNDSODPDQÇ]Ç\HQLOHPHNYHEDPEDéNDELUJ|UQP VDæODPDNLVWH\HELOLUVLQL](VNLGÇéFHSKHNDSODPDVÇ

5XORLOHX\JXODQDQELUGÇéFHSKH NDSODPDVÇ

136

www.weber.com.tr

\DGDGHNRUDWLIUHQNOLVÇYDRODELOLU

0HYFXWNDSODPD\ÇND]ÇPDNVÇ]ÇQ \HQLOHPH\DSPDQÇ]PPNQGU


ZHEHUWHF5)

ZHEHUSULP& ZHEHUWHF5)

sf. 158 sf. 288

 <h=(<+$=,5/,å,

‡9DUVDE|OJHVHORODUDNNDEDUPÇé YHG|NOPH\HPVDLWER\DODU EDVÇQoOÇVXVSDWXOD\DGDoHOLNWHO IÇUoD\DUGÇPÇ\ODND]ÇQPDOÇYHWR]GDQ DUÇQGÇUPDNLoLQ\]H\\ÇNDQPDOÇGÇU <]H\LQWDPRODUDNNXUXPDVÇLoLQHQ D]VDDWEHNOHQPHOLGLU 

‡7P\]H\UXORNXOODQÇODUDN ZHEHUSULP&LOHWHNNDWRODUDN DVWDUODQPDOÇGÇU

‡VDDWVRQUD\]H\ ZHEHUWHF5)NXOODQÇODUDNYH\D NDWWDVÇYDQPDOÇGÇU

 8<*8/$0$

 

ZHEHUWHF5)NXUXGXNWDQVRQUD JQVRQUD oDSDNODUVSDWXOD LOHWHPL]OHQPHOLGLU <]H\VRQNDWNDSODPDQÇQ UHQJLQHYHFLQVLQHX\JXQDVWDULOH DVWDUODQPDOÇGÇU

3

$U]XHGLOHQGÇéFHSKHNDSODPDVÇ LOH\]H\HX\JXODPD\DSÇOPDOÇGÇU

 8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡§çoYHGÇéFHSKHOHUGHWDGLODW \DSÇODFDN\]H\OHULQWHéKLVL§ VD\IDVÇQÇLQFHOH\LQL]

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

www.weber.com.tr

137

'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ

ÇÖZÜM


'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

plast Aquabalance $NULOLNHPOVL\RQHVDVOÇNXOODQÇPDKD]ÇUUHQNOLVÇYD

PERFORMANS ‡3DUODNOÇN* ‡.XUX)LOP.DOÇQOÇæÇ( ‡7DQH%\NOæ6 ‡6X%XKDUÇ$NWDUÇP+Ç]Ç9 ‡6X$NWDUÇP+Ç]Ç: ‡dDWODNgUWPHg]HOOLæL$ ‡&2*HoLUJHQOLæL& ‡.I*HOLéLP'LUHQFL.

TANIMI $NULOLNHPOVL\RQHVDVOÇFHSKHGHNI YHPDQWDUROXéXPXQDL]LQYHUPH\HQ oHYUH\HGX\DUOÇNXOODQÇPDKD]ÇUUHQNOL VÇYD

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ ‡7P\DSÇODUÇQGÇéFHSKHOHULQGH YHGÇéFHSKHÇVÇ\DOÇWÇPVLVWHPOHUL ]HULQGHVRQNDWNDSODPD  PDO]HPHVLRODUDNNXOODQÇOÇU 8\JXODPD<]H\OHUL

AVANTAJLARI AVANTAJLARI Cephede küf ve mantar ROXéXPXQDL]LQYHUPH] dHYUH\H]DUDUOÇNDWNÇODU LoHUPH] 6X\ODGRVWELU\DSÇ\D VDKLSWLU <NVHNVXEXKDUÇ JHoLUJHQOLæLQHVDKLS \DSÇVÇLOH\]H\QHPLQL GHQJHOHU .HQGLQGHQUHQNOL\DSÇVÇ VD\HVLQGHX\JXODPD NROD\OÇæÇVDæODU &HSKHQLQLONJQN J|UQPQQX]XQVUH PXKDID]DHGLOPHVLQL VDæODU 'ÇéFHSKHOHUGHÇVÇ\DOÇWÇP VLVWHPOHULLoLQLGHDOVRQ NDWVHoHQHæLGLU

138

www.weber.com.tr

‡'ÇéFHSKHOHU dLPHQWRED]OÇVÇYDODU %UWEHWRQ ZHEHUWHF5 ZHEHUWHF5.YH\DZHEHUWHF50 X\JXODQPÇé

 *D]EHWRQ ZHEHUWHF*% X\JXODQPÇé ‡(VNL\]H\OHULoLQ3UREOHP  d|]PgQHULOHULE|OPQ LQFHOH\HELOLUVLQL] ‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQÇéÇQÇ]

 8<*8/$0$6,1,5, ‡<DWD\YHGHUHFHQLQDOWÇQGDHæLPOL \]H\OHUGHX\JXODQPD] ‡,VODNYHQHPOL\]H\OHUGHNHVLQOLNOH X\JXODQPD]

 8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡ 2UWDODPDX\JXODPDNDOÇQOÇæÇ PP ‡ .XUXPDVUHVLVDDWDUDVÇ

%XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé X\JXODPDODUÇQWDPNXUXPDVUHVL VRQXQGDNLSHUIRUPDQVÇLoLQJHoHUOLGLU èDQWL\HRUWDPÇIDUNOÇOÇæÇQGDQ|WU GHæHUOHUGHæLéHELOLU

REFERANS STANDARTLARI ‡76 ‡*çéDUHWOHPHVL ‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R'

 8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡7RQDOLWHIDUNODUÇQGDQNRUXQPDN LoLQKHUELUFHSKHGHD\QÇè$5- 180$5$/,YHh5(7ç07$5ç+/ç UQOHULQNXOODQÇOPDVÇQDGLNNDW HGLOPHOLGLU ‡<DæPXUPHYVLPLQGH\DæPXUOX JQOHUGHYH\DX\JXODPDGDQ VRQUD\DæPXU\DæPDVÇKDOLQGH GÇéFHSKHNRUXQPDOÇYH\DX\JXODPD \DSÇOPDPDOÇGÇU ‡èLGGHWOLU]JDUGDYH\DoRNVÇFDN JQOHUGHGLUHNWJQHéDOWÇQGD oDOÇéÇUNHQVXD\DUÇQDGLNNDW HGLOPHOLVHULoDOÇéÇOPDOÇE\N \]H\OHUEDQWODUODE|OPOHUH D\UÇOPDOÇYH\DX\JXODPD  \DSÇOPDPDOÇGÇU ‡.HVLQOLNOHWX]OXVXNLUHoYH EHQ]HUL\DEDQFÇPDO]HPHOHULODYH HGLOPHPHOLGLU ‡8\JXODPDVRQUDVÇQGDNXOODQÇODQ WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH \ÇNDQPDOÇGÇU


 <h=(<+$=,5/,å,

UYGUL AMA

‡<]H\WHPL]G]JQYHVDæODP ROPDOÇGÇU ‡<]H\OHUWHNNDW  ZHEHUSULP&VX  RUDQÇQGDLQFHOWLOPLé ZHEHUSULP&LOHDVWDUODQPDOÇ YHZHEHUWH[SODVWAquabalance X\JXODPDVÇQDHQD]VDDWVRQUD JHoLOPHOLGLU ‡ZHEHUWHF50X\JXODQPÇé\]H\OHU ZHEHUSULPVDWHQLOHLQFHOWLOPHGHQ WHNNDWRODUDNDVWDUODQPDOÇ  NXUXGXNWDQVRQUD PLQVDDW VRQUD WP\]H\WHNNDW  ZHEHUSULP&VX RUDQÇQGD LQFHOWLOPLéZHEHUSULP& LOHDVWDUODQPDOÇYH ZHEHUWH[SODVWAquabalance X\JXODPDVÇQDHQD]VDDWVRQUD JHoLOPHOLGLU ‡$VWDUX\JXODPDVÇZHEHUWH[SODVW Aquabalance¨ÇQUHQJLQHX\JXQ UHQNWHVHoLOPLéZHEHUSULP&LOH \DSÇOPDOÇGÇU*HQLé\]H\OHUGHHN\HUL ROPDPDVÇYHUHQNJHoLéOHULQLQ X\XPOXRODELOPHVLLoLQ©éHU P©OLNDODQODUNDæÇWEDQWODUOD EHOLUOHQPHOLGLUZHEHUWH[SODVWAquabalance KRPRMHQELUKDOHJHOHQHNDGDU L\LFHNDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇUZHEHUWH[SODVWAquabalance SDVODQPD]oHOLNYH\DSODVWLN PDODLOH\]H\HHéLWNDOÇQOÇNWD \D\ÇOPDOÇGÇU8\JXODPDNDOÇQOÇæÇHQLULGHVHQ WDéODUÇQDJ|UHD\DUODQPDOÇGÇU<]H\HGDLUHVHOKDUHNHWOHUOH SDVODQPD]oHOLNYH\DSODVWLN PDODLOHGHVHQYHULOPHOLGLUZHEHUWH[SODVWAquabalance VHUWOHéPHGHQ\DSÇéNDQEDQWODU GLNNDWOLFHV|NOPHOLGLU

 8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPVÇFDNOÇæǃ&LOHƒ& DUDVÇ ‡dRNQHPOLYHYH\DoRNVÇFDN KDYDODUGDX\JXODPD\DSPDNWDQ NDoÇQÇOPDOÇGÇU ‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ \]H\OHUGHX\JXODQPDPDOÇGÇU

hUQ

6D\IDQR

7NHWLP

ZHEHUWH[SODVWAquabalance

NJP

ZHEHUSULP&

POWZHEHUSULPVDWHQ

POW

 7HNNDWLoLQ

 7HNNDWLoLQ

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

Ambalaj: 1HWNJ©OÇNNRYDGD Renk: DGHW 8\JXODPD$OHWOHULdHOLNPDOD SODVWLNPDODSRVWHNLUXOR 5DIgPU.XUXYHVHULQRUWDPODUGD DPEDODMODUÇQDæ]ÇQÇQDoÇOPDPDVÇ NRéXOX\ODUHWLPWDULKLQGHQ LWLEDUHQ\ÇOGÇU.XOODQÇOPDGÇæÇ GXUXPODUGDDPEDODMODUÇQDæ]Ç VÇNÇFDNDSDWÇOPDOÇGÇU$PEDODMODU GRQPDNWDQNRUXQPDOÇGÇU

www.weber.com.tr

139

'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ

plast Aquabalance


'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

plast sil 6LOLNRQNDWN°O°KD]°UUHQNOLV°YD

 8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡2UWDODPDX\JXODPDNDOÇQOÇæÇPP ‡.XUXPDVUHVLVDDWDUDVÇ

PERFORMANS ‡3DUODNO°N* ‡.XUXILOPNDO°QO°®°( ‡7DQHE\NO®6 ‡6XEXKDU°DNWDU°PK°]°9 ‡6XDNWDU°PK°]°: ‡dDWODN|UWPH|]HOOL®L$ ‡&JHoLUJHQOL®L&

TANIMI $NULOLNHPOVL\RQHVDVO°VLOLNRQ NDWN°O°NXOODQ°PDKD]°UUHQNOLV°YD

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ ‡7P\DS°ODU°QG°éFHSKHOHULQGH YHG°éFHSKH°V°\DO°W°PVLVWHPOHUL ]HULQGHVRQNDWNDSODPD  PDO]HPHVLRODUDNNXOODQ°O°U 8\JXODPD<]H\OHUL ‡'°éFHSKHOHU dLPHQWRED]O°V°YDODU

AVANTAJLARI AVANTAJLARI 'ÇéFHSKHOHUGHÇVÇ\DOÇWÇP VLVWHPOHUL]HULQGH X\JXODQDELOLU <]H\OHUHQHIHVDOGÇUÇU 'ÇéHWNHQOHUHNDUéÇ GD\DQÇNOÇGÇU 6XLWLFL|]HOOLæHVDKLSWLU

 %UWEHWRQ ZHEHUWHF5  ZHEHUWHF5.YH\DZHEHUWHF50 X\JXODQP°Ý  *D]EHWRQ ZHEHUWHF*  X\JXODQP°Ý ‡'L®HUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°Ý°Q°]

 8<*8/$0$6,1,5, ‡<DWD\YHGHUHFHQLQDOWÇQGD HæLPOL\]H\OHUGHX\JXODQPD] ‡,VODNYHQHPOL\]H\OHUGHNHVLQOLNOH X\JXODQPD]

‡.IJHOLIOLPLGLUHQFL. %XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé X\JXODPDODUÇQWDPNXUXPDVUHVL VRQXQGDNLSHUIRUPDQVÇLoLQJHoHUOLGLU èDQWL\HRUWDPÇIDUNOÇOÇæÇQGDQ|WU GHæHUOHUGHæLéHELOLU

REFERANS STANDARTLARI ‡76 ‡*LÝDUHWOHPHVL ‡%D\°QG°UO°N3R]1R'

 8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡7RQDOLWHIDUNODU°QGDQNRUXQPDN LoLQKHUELUFHSKHGHD\Q°è$5- 180$5$/,YHh5(7¯07$5¯+/¯ UQOHULQNXOODQ°OPDV°QDGLNNDW HGLOPHOLGLU ‡<D®PXUPHYVLPLQGH\D®PXUOX JQOHUGHYH\DX\JXODPDGDQVRQUD \D®PXU\D®PDV°KDOLQGHG°é FHSKHNRUXQPDO°YH\DX\JXODPD \DS°OPDPDO°G°U ‡èLGGHWOLU]JDUGDYH\DoRNV°FDN JQOHUGHGLUHNJQHéDOW°QGD oDO°é°UNHQVXD\DU°QDGLNNDWHGLOPHOL VHULoDO°é°OPDO°E\N\]H\OHU EDQWODUODE|OPOHUHD\U°OPDO°YH\D X\JXODPD\DS°OPDPDO°G°U ‡.HVLQOLNOHWX]OXVXNLUHo  YHEHQ]HUL\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH HGLOPHPHOLGLU ‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQWP DOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH\°NDQPDO°G°Uwww.weber.com.tr ZZZZHEHUFRPWU


 <h=(<+$=,5/,å,

UYGUL AMA

‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH VD®ODPROPDO°G°U ‡<]H\OHUWHNNDW  ZHEHUSULP&VX RUDQ°QGDLQFHOWLOPL² ZHEHUSULP&LOHDVWDUODQPDO° YHZHEHUWH[SODVWVLO  X\JXODPDV°QDHQD]VDDW VRQUDJHoLOPHOLGLU ‡ZHEHUWHF50X\JXODQP°é \]H\OHUZHEHUSULPVDWHQ LOHLQFHOWLOPHGHQWHNNDW  RODUDNDVWDUODQPDO°NXUXGXNWDQ VRQUD PLQVDDWVRQUD WP \]H\ ZHEHUSULP&VX  RUDQ°QGDLQFHOWLOPLéZHEHU SULP&LOHWHNNDWRODUDN DVWDUODQPDO°YHZHEHUWH[SODVWVLO X\JXODPDV°QDHQD]VDDWVRQUD JHoLOPHOLGLU ‡'DKDL\LVRQXoLoLQX\JXODQDFDN ZHEHUWH[SODVWVLO¨LQUHQJLQH X\JXQZHEHUSULP&  NXOODQ°OPDO°G°U

*HQLé\]H\OHUGHHN\HULROPDPDV° <]H\HGDLUHVHOKDUHNHWOHUOH YHUHQNJHoLéOHULQLQX\XPOX SDVODQPD]oHOLNYH\DSODVWLN RODELOPHVLLoLQ©éHUP©OLNDODQODU PDODLOHGHVHQYHULOPHOLGLU ND®°WEDQWODUODEHOLUOHQPHOLGLU ZHEHUWH[SODVWVLOKRPRMHQELU KDOHJHOHQHNDGDUL\LFH NDU°éW°U°OPDO°G°U

ZHEHUWH[SODVWVLOSDVODQPD] oHOLNYH\DSODVWLNPDODLOH \]H\HHéLWNDO°QO°NWD\D\°OPDO°G°U8\JXODPDNDO°QO°®°HQLULGHVHQ WDéODU°QDJ|UHD\DUODQPDO°G°U

ZHEHUWH[SODVWVLOVHUWOHéPHGHQ \DS°éNDQEDQWODUGLNNDWOLFH V|NOPHOLGLU

 8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPV°FDNO°®°ƒ&LOHƒ& DUDV° ‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN KDYDODUGDX\JXODPD\DSPDNWDQ NDo°Q°OPDO°G°U ‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U

Ürün ZHEHUWH[SODVWVLO ZHEHUSULP& 6D\ID1R

7NHWLPNJP

 

POW 7HNNDWLoLQ

ZHEHUSULPVDWHQPOW

 7HNNDWLoLQ

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

Ambalaj: 1HWNJ©O°NNRYDGD Renk:DGHW 8\JXODPD$OHWOHULdHOLNPDOD SODVWLNPDODSRVWHNLUXOR 5DIgPU.XUXYHVHULQRUWDPODUGD DPEDODMODU°QD®]°Q°QDo°OPDPDV° NR²XOX\ODUHWLPWDULKLQGHQ LWLEDUHQ\°OG°U.XOODQ°OPDG°®° GXUXPODUGDDPEDODMODU°QD®]° V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U$PEDODMODU GRQPDNWDQNRUXQPDO°G°U

www.weber.com.tr

141

'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ

plast sil


'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ

weber min 200 weber min 100

45NRGXQXDNÇOOÇWHOHIRQXQX]D RNXWDUDNUQHDLWLODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

0LQHUDOG°éFHSKHNDSODPDV°  3(5)250$16 ‡3DUODNOÇN* ‡.XUX)LOP.DOÇQOÇæÇ( ‡7DQH%\NOæ66 ‡6X%XKDU°$NWDU°P+°]°9 ‡6X$NWDU°P+°]°:: ‡dDWODNgUWPHg]HOOLæL$ ‡&2*HoLUJHQOLæL& ‡.I*HOLéLPL'LUHQFL.

TANIMI Çimento esasl›, lif takviyeli, dekoratif G°éFHSKHNDSODPDV°dLPHQWRHVDVO° OLIWDNYL\HOLLQFHWHNVWUOGHNRUDWLI G°éFHSKHNDSODPDV°

AVANTAJLARI

142

‡76 ‡*LéDUHWOHPHVL ‡%D\°QG°UO°N3R]1R$

 8\JXODPD$ODQÇ

 8<$5,/$59(g1(5ç/(5

‡7P\DS°ODU°QG°éFHSKHOHULQGHYH G°éFHSKH°V°\DO°W°PVLVWHPOHUL ]HULQGHVRQNDWNDSODPD PDO]HPHVLRODUDNNXOODQ°O°U

‡+DUoKD]°UODQ°UNHQWDYVL\HHGLOHQ VXRUDQ°NDU°éW°UPDYHGLQOHQGLUPH VUHOHULQHPXWODNDX\XOPDO°G°U

 8\JXODPD<]H\OHUL ‡'°éFHSKHOHU %UWEHWRQ ZHEHUWHF5 ZHEHUWHF5.veya ZHEHUWHF50X\JXODQP°é  *D]EHWRQ ZHEHUWHF*% X\JXODQP°é

‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQÇéÇQÇ]

 8<*8/$0$6,1,5, ‡<DWD\YHGHUHFHQLQDOW°QGD HæLPOL\]H\OHUGHX\JXODQPD] ‡'LUHNWWXæODYHJD]EHWRQ]HULQH YH]D\°IV°YDO°\]H\OHUGH X\JXODQPD]

 8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡.DU°éW°UPDVUHVLGDNLND ‡+DUF°QGLQOHQGLULOPHVUHVL GDNLND ‡+D]°UODQDQKDUF°QNXOODQ°ODELOPH VUHVLVDDW ‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PPPP

www.weber.com.tr

 5()(5$1667$1'$57/$5,

 .8//$1,0

 dLPHQWRED]O°V°YDODU

<NVHNVXEXKDU° JHoLUJHQOLæLVD\HVLQGH \]H\OHULQQHIHVDOPDV°QD RODQDNWDQ°U /LIWDNYL\HOL\DS°V° VD\HVLQGHG°éHWNLOHUH NDUé°GD\DQ°NO°G°UELQD\° X]XQ\°OODUNRUXU 6X\DYHGRQPD\DNDUé° GD\DQ°P°\NVHNWLU 6XJHoLULPVL]OLN|]HOOLæLQH VDKLSWLU <DQ°F°GHæLOGLU 'RæDOYHGHNRUDWLIELU J|UQPHVDKLSWLU .ROD\X\JXODQ°UG°éFHSKH boyalar› ile boyanabilir.

%XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé X\JXODPDODU°QWDPNXUXPDVUHVL VRQXQGDNLSHUIRUPDQV°LoLQJHoHUOLGLU èDQWL\HRUWDP°IDUNO°O°æ°QGDQ |WUGHæHUOHUGHæLéHELOLU

‡'DKD|QFHGHQKD]°UODQP°éRODQ KDILIVHUWOHéPLéPDO]HPHOHU\HQL NDU°é°PDGDKLOHGLOPHPHOLGLU ‡'LUHNWJQHéDOW°QGDX\JXODPD \DSPDNWDQNDo°Q°OPDO°G°U ‡'°éFHSKH°V°\DO°W°PVLVWHPOHUL ]HULQH\DS°ODFDNRODQ X\JXODPDODUGDNR\XUHQNOHUWHUFLK HGLOPHPHOLGLU6HoLOHFHNUHQJLQ D\G°QO°NUHIHUDQVGHæHUL©GHQ E\NROPDO°G°U.R\XUHQNOHU DQFDNFHSKHQLQ©XQGDQ ID]ODV°Q°NDSODP°\RUVDGHNRUDWLI RODUDNNXOODQ°ODELOLU ‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH \°NDQPDO°G°U ‡6RQNDWRODUDNE°UDN°OPD] <]H\NXUXGXNWDQVRQUDVLOLNRQ NDWN°O°G°éFHSKHER\DV°LOH  ER\DQPDO°G°U ‡%R\DX\JXODPDVÇQDEDéODPDGDQ |QFHHQD]JQEHNOHQPHOLGLU


weber min 100  <h=(<+$=,5/,å,

8<*8/ $0$

‡<]H\WHPL]G]JQYHVDæODP ROPDO°G°U

 NJ©O°NELUWRUEDZHEHUPLQ ©HRUWDODPDOW 

‡8\JXODPD|QFHVLQGH\]H\ PXWODNDQHPOHQGLULOPHOLoRN V°FDNYHU]JDUO°KDYDODUGDVX\D GR\XUXOPDO°G°U

ZHEHUPLQ©HOWWHPL]VX LODYHHGLOPHOLGLU ZHEHUPLQZHEHUPLQ bir el mikseri yard›m›yla KRPRMHQELUN°YDPDJHOLQFH\H NDGDUNDU°éW°U°OPDO°G°U

 PDODYH\DGéNGHYLUOL

 8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ& DUDV° ‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN KDYDODUGDX\JXODPD\DSPDNWDQ NDo°Q°OPDO°G°U+DUoX\JXODPD|QFHVLQGH dakika dinlendirilmeli ve sonra WHNUDUNDU°éW°U°OPDO°G°U

‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°UZHEHUPLQZHEHUPLQ SDVODQPD]oHOLNPDODLOH\]H\H HéLWNDO°QO°NWD\D\°OPDO° X\JXODPDNDO°QO°æ°HQLULGHVHQ WDé°QDJ|UHD\DUODQPDO°G°U

ZHEHUPLQZHEHUPLQ NXOODQDUDN<]H\HGDLUHVHOKDUHNHWOHUOH SODVWLNPDODLOHGHVHQ YHULOPHOLGLU'HVHQYHUPH LéOHPLGDLPDZHEHUPLQ ZHEHUPLQKHQ]°VODNNHQ \DS°OPDO°G°U

‡7HNELUVLVWHPOH°V°\DQJ°QYHVHV \DO°W°P°VDæODQDELOLU d|]PVI ‡,V°\DO°W°PVLVWHPOHUL\]H\OHULQGHNL GDOJDODQPDODUG]HOWLOHELOLU d|]PVI

hUQ

7NHWLP

ZHEHUPLQ

NJP

ZHEHUPLQ

NJP

$PEDODM1HWNJ©O°NWRUEDODUGD 3DOHWWHDGNJ

3DOHWgOoV;FP 5HQN%H\D] 8\JXODPD$OHWOHULÇelik mala, SODVWLNPDOD 5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUX RUWDPODUGDUHWLPWDULKLQGHQ LWLEDUHQ\°OG°U.XOODQ°OPDG°æ° GXUXPODUGDDPEDODMODU°QDæ]°V°N°FD NDSDW°OPDO°G°U

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

www.weber.com.tr

143

'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ

weber min 200


'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

weber min 430 C 0LQHUDOG°éFHSKHNDSODPDV°

 3(5)250$16 ‡3DUODNOÇN* ‡.XUX)LOP.DOÇQOÇæÇ( ‡7DQH%\NOæ6 ‡6X%XKDUÇ$NWDUÇP+Ç]Ç9 ‡6X$NWDUÇP+Ç]Ç: ‡dDWODNgUWPHg]HOOLæL$ ‡&2*HoLUJHQOLæL& ‡.I*HOLéLPL'LUHQFL.

TANIMI 6XLWLFL|]HOOLæLDUWW°U°OPÇéoLPHQWR HVDVO°OLIWDNYL\HOLGHNRUDWLIG°é FHSKHNDSODPDV°

%XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé X\JXODPDODUÇQWDPNXUXPD VUHVLVRQXQGDNLSHUIRUPDQVÇ LoLQJHoHUOLGLUèDQWL\HRUWDPÇ IDUNOÇOÇæÇQGDQ|WUGHæHUOHU GHæLéHELOLU

 5()(5$1667$1'$57/$5, ‡76

 .8//$1,0

‡*LéDUHWOHPHVL

 8\JXODPD$ODQÇ

‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R$

‡7P\DS°ODU°QG°éFHSKHOHULQGH YHG°éFHSKH°V°\DO°W°PVLVWHPOHUL ]HULQGHVRQNDWNDSODPDPDO]HPHVL RODUDNNXOODQ°O°U 8\JXODPD<]H\OHUL ‡'ÇéFHSKHOHU dLPHQWRED]OÇVÇYDODU

AVANTAJLARI AVANTAJLARI <NVHNVXEXKDU° JHoLUJHQOLæLVD\HVLQGH \]H\OHULQQHIHV DOPDV°QDRODQDNWDQ°U /LIWDNYL\HOL\DS°V° VD\HVLQGHG°éHWNLOHUH NDUé°GD\DQ°NO°G°U 6X\DYHGRQPD\DNDUé° GD\DQ°P°\NVHNWLU <DQ°F°GHæLOGLU 'RæDOYHGHNRUDWLIELU J|UQPHVDKLSWLU .ROD\X\JXODQ°UG°é FHSKHER\DODU°LOH boyanabilir.

 %UWEHWRQ ZHEHUWHF5 ZHEHUWHF5. veya ZHEHUWHF50 X\JXODQPÇé  *D]EHWRQ ZHEHUWHF*% X\JXODQPÇé ‡(VNL\]H\OHU EDNÇQÇ]*QFHO ¦ZHEHUo|]PUHKEHUL§ ‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQÇéÇQÇ]

 8<*8/$0$6,1,5, ‡<DWD\YHGHUHFHQLQDOWÇQGD HæLPOL\]H\OHUGHX\JXODQPD] ‡'LUHNWWXæODYHJD]EHWRQ]HULQH YH]D\°IV°YDO°\]H\OHUGH  X\JXODQPD]

 8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡ .DU°éW°UPDVUHVLGDNLND ‡ +DUF°QGLQOHQGLULOPHVUHVL GDNLND ‡ +D]°UODQDQKDUF°QNXOODQ°ODELOPH VUHVLVDDW ‡ 8\JXODPDNDO°QO°æ°PP

144

www.weber.com.tr

 8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡+DUoKD]°UODQ°UNHQWDYVL\HHGLOHQVX RUDQ°NDU°éW°UPDYHGLQOHQGLUPH VUHOHULQHPXWODNDX\XOPDO°G°U ‡'DKD|QFHGHQKD]°UODQP°éRODQ KDILIVHUWOHéPLéPDO]HPHOHU \HQLNDU°é°PDGDKLOHGLOPHPHOLGLU ‡'LUHNWJQHéDOW°QGDX\JXODPD \DSPDNWDQNDo°Q°OPDO°G°U ‡'°éFHSKH°V°\DO°W°PVLVWHPOHUL ]HULQH\DS°ODFDNRODQ  X\JXODPDODUGDNR\XUHQNOHUWHUFLK HGLOPHPHOLGLU6HoLOHFHNUHQJLQ D\G°QO°NUHIHUDQVGHæHUL©GHQ E\NROPDO°G°U.R\XUHQNOHU DQFDNFHSKHQLQ©XQGDQ ID]ODV°Q°NDSODP°\RUVDGHNRUDWLI RODUDNNXOODQ°ODELOLU ‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ WPDOHWOHUNXUXPDGDQVX LOH \°NDQPDO°G°U ‡6RQNDWRODUDNE°UDN°OPD] <]H\NXUXGXNWDQVRQUDVLOLNRQ NDWN°O°G°éFHSKHER\DV°LOH  ER\DQPDO°G°U ‡%R\DX\JXODPDVÇQDEDéODPDGDQ |QFHHQD]JQEHNOHQPHOLGLU


 <h=(<+$=,5/,å,

UYGUL AMA

‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH VDæODPROPDO°G°U ‡8\JXODPD|QFHVLQGH\]H\PXWODND QHPOHQGLULOPHOLoRNV°FDNYH U]JDUO°KDYDODUGDVX\D  GR\XUXOPDO°G°U

 NJ©O°NELUWRUED ZHEHUPLQ&©ye ortalama OWWHPL]VXLODYHHGLOPHOLGLU

 ZHEHUPLQ& mala veya

GéNGHYLUOLELUHOPLNVHUL \DUG°P°\ODKRPRMHQELUN°YDPD JHOLQFH\HNDGDUNDU°éW°U°OPDO°G°U

 8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPVÇFDNOÇæǃ&LOHƒ& DUDVÇ‡dRNQHPOLYHYH\DoRNVÇFDN KDYDODUGDX\JXODPD  \DSPDNWDQNDoÇQÇOPDOÇGÇU

+DUoX\JXODPD|QFHVLQGH dakika dinlendirilmeli ve sonra WHNUDUNDU°éW°U°OPDO°G°UZHEHUPLQ&SDVODQPD] oHOLNPDODLOH\]H\HHéLW NDO°QO°NWD\D\°OPDO°X\JXODPD NDO°QO°æ°HQLULGHVHQWDé°QDJ|UH D\DUODQPDO°G°U

‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ \]H\OHUGHX\JXODQPDPDOÇGÇU

hUQ

7NHWLP

ZHEHUPLQ&

NJP<]H\HGDLUHVHOKDUHNHWOHUOH SODVWLNPDODLOHGHVHQ YHULOPHOLGLU'HVHQYHUPHLéOHPL daima ZHEHUPLQ&KHQ] °VODNNHQ\DS°OPDO°G°U

$PEDODM1HWNJ©O°NWRUEDODUGD 5HQN%H\D] 8\JXODPD$OHWOHULÇelik mala, SODVWLNPDOD 5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUX RUWDPODUGDUHWLPWDULKLQGHQ LWLEDUHQ\°OG°U.XOODQ°OPDG°æ° GXUXPODUGDDPEDODMODU°QDæ]°V°N°FD NDSDW°OPDO°G°U

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

www.weber.com.tr

145

'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ

weber min 430 C


'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

weber min deko 0LQHUDOG°éFHSKHNDSODPDV°

 3(5)250$16 ‡3DUODNOÇN* ‡.XUX)LOP.DOÇQOÇæÇ( ‡7DQH%\NOæ6 ‡6X%XKDUÇ$NWDUÇP+Ç]Ç9 ‡6X$NWDUÇP+Ç]Ç: ‡dDWODNgUWPHg]HOOLæL$ ‡&2*HoLUJHQOLæL& ‡.I*HOLéLPL'LUHQFL.

TANIMI Çimento esasl›, lif takviyeli, dekoratif G°éFHSKHNDSODPDV°

‡76

 8\JXODPD$ODQÇ

‡*LéDUHWOHPHVL

‡7P\DS°ODU°QG°éFHSKHOHULQGH YHG°éFHSKH°V°\DO°W°PVLVWHPOHUL ]HULQGHVRQNDWNDSODPD  PDO]HPHVLRODUDNNXOODQ°O°U

‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R$

‡'ÇéFHSKHOHU dLPHQWRED]OÇVÇYDODU

<NVHNVXEXKDU° JHoLUJHQOLæLVD\HVLQGH \]H\OHULQQHIHV DOPDV°QDRODQDNWDQ°U /LIWDNYL\HOL\DS°V° VD\HVLQGHG°éHWNLOHUH NDUé°GD\DQ°NO°G°U 6X\DYHGRQPD\DNDUé° GD\DQ°P°\NVHNWLU <DQ°F°GHæLOGLU 'RæDOYHGHNRUDWLIELU J|UQPHVDKLSWLU .ROD\X\JXODQ°UG°é FHSKHER\DODU°LOH boyanabilir.

 %UWEHWRQ ZHEHUWHF5 ZHEHUWHF5. veya ZHEHUWHF50 X\JXODQPÇé  *D]EHWRQ ZHEHUWHF*% X\JXODQPÇé ‡(VNL\]H\OHU EDNÇQÇ]*QFHO ¦ZHEHUo|]PUHKEHUL§ ‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQÇéÇQÇ]

 8<*8/$0$6,1,5, ‡<DWD\YHGHUHFHQLQDOWÇQGD HæLPOL\]H\OHUGHX\JXODQPD] ‡'LUHNWWXæODYHJD]EHWRQ]HULQH YH]D\°IV°YDO°\]H\OHUGH  X\JXODQPD]

 8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡ .DU°éW°UPDVUHVLGDNLND ‡ +DUF°QGLQOHQGLULOPHVUHVL GDNLND ‡ +D]°UODQDQKDUF°QNXOODQ°ODELOPH VUHVLVDDW ‡ 8\JXODPDNDO°QO°æ°PPwww.weber.com.tr

 5()(5$1667$1'$57/$5,

 .8//$1,0

 8\JXODPD<]H\OHUL

AVANTAJLARI AVANTAJLARI

%XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé X\JXODPDODUÇQWDPNXUXPD VUHVLVRQXQGDNLSHUIRUPDQVÇ LoLQJHoHUOLGLUèDQWL\HRUWDPÇ IDUNOÇOÇæÇQGDQ|WUGHæHUOHU GHæLéHELOLU

 8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡+DUoKD]°UODQ°UNHQWDYVL\HHGLOHQVX RUDQ°NDU°éW°UPDYHGLQOHQGLUPH VUHOHULQHPXWODNDX\XOPDO°G°U ‡'DKD|QFHGHQKD]°UODQP°éRODQ KDILIVHUWOHéPLéPDO]HPHOHU \HQLNDU°é°PDGDKLOHGLOPHPHOLGLU ‡'LUHNWJQHéDOW°QGDX\JXODPD \DSPDNWDQNDo°Q°OPDO°G°U ‡'°éFHSKH°V°\DO°W°PVLVWHPOHUL ]HULQH\DS°ODFDNRODQ  X\JXODPDODUGDNR\XUHQNOHUWHUFLK HGLOPHPHOLGLU6HoLOHFHNUHQJLQ D\G°QO°NUHIHUDQVGHæHUL©GHQ E\NROPDO°G°U.R\XUHQNOHU DQFDNFHSKHQLQ©XQGDQ ID]ODV°Q°NDSODP°\RUVDGHNRUDWLI RODUDNNXOODQ°ODELOLU ‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ WPDOHWOHUNXUXPDGDQVX LOH \°NDQPDO°G°U ‡6RQNDWRODUDNE°UDN°OPD] <]H\NXUXGXNWDQVRQUDVLOLNRQ NDWN°O°G°éFHSKHER\DV°LOH  ER\DQPDO°G°U ‡%R\DX\JXODPDVÇQDEDéODPDGDQ |QFHHQD]JQEHNOHQPHOLGLU


 <h=(<+$=,5/,å,

UYGUL AMA

‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH VDæODPROPDO°G°U ‡8\JXODPD|QFHVLQGH\]H\PXWODND QHPOHQGLULOPHOLoRNV°FDNYH U]JDUO°KDYDODUGDVX\D  GR\XUXOPDO°G°U

 NJ©O°NELUWRUED ZHEHUPLQGHNR©\HRUWDODPD OWWHPL]VXLODYHHGLOPHOLGLU

 ZHEHUPLQGHNR mala veya

GéNGHYLUOLELUHOPLNVHUL \DUG°P°\ODKRPRMHQELUN°YDPD JHOLQFH\HNDGDUNDU°éW°U°OPDO°G°U

 8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPVÇFDNOÇæǃ&LOHƒ& DUDVÇ‡dRNQHPOLYHYH\DoRNVÇFDN KDYDODUGDX\JXODPD  \DSPDNWDQNDoÇQÇOPDOÇGÇU

+DUoX\JXODPD|QFHVLQGH dakika dinlendirilmeli ve sonra WHNUDUNDU°éW°U°OPDO°G°UZHEHUPLQGHNRSDVODQPD] oHOLNPDODLOH\]H\HHéLW NDO°QO°NWD\D\°OPDO°X\JXODPD NDO°QO°æ°HQLULGHVHQWDé°QDJ|UH D\DUODQPDO°G°U

‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ \]H\OHUGHX\JXODQPDPDOÇGÇU

hUQ

7NHWLP

ZHEHUPLQGHNR

NJP<]H\HGDLUHVHOKDUHNHWOHUOH SODVWLNPDODLOHGHVHQ YHULOPHOLGLU'HVHQYHUPHLéOHPL daima ZHEHUPLQGHNRKHQ] °VODNNHQ\DS°OPDO°G°U

$PEDODM1HWNJ©O°NWRUEDODUGD 5HQN%H\D] 8\JXODPD$OHWOHULÇelik mala, SODVWLNPDOD 5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUX RUWDPODUGDUHWLPWDULKLQGHQ LWLEDUHQ\°OG°U.XOODQ°OPDG°æ° GXUXPODUGDDPEDODMODU°QDæ]°V°N°FD NDSDW°OPDO°G°U

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

www.weber.com.tr

147

'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ

weber min deko


'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

6DIDNULOLNHVDVOÇVSHUHODVWLN\DUÇSDUODNGÇéFHSKHNDSODPDVÇ  3(5)250$16 ‡3DUODNOÇN* ‡.XUX)LOP.DOÇQOÇæÇ( ‡7DQH%\NOæ6 ‡6X%XKDUÇ$NWDUÇP+Ç]Ç9 ‡6X$NWDUÇP+Ç]Ç: ‡dDWODNgUWPHg]HOOLæL$ ‡&2*HoLUJHQOLæL& ‡.I*HOLéLP'LUHQFL.

TANIMI 6DIDNULOLNHVDVOÇ\NVHN89GD\DQÇPOÇ oDWODNN|SUOHPH|]HOOLæLQHVDKLS LQFHWHNVWUOVSHUHODVWLN\DUÇ SDUODNGÇéFHSKHNDSODPDVÇ

%XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé X\JXODPDODUÇQWDPNXUXPDVUHVL VRQXQGDNLSHUIRUPDQVÇLoLQJHoHUOLGLU èDQWL\HRUWDPÇIDUNOÇOÇæÇQGDQ|WU GHæHUOHUGHæLéHELOLU

 5()(5$1667$1'$57/$5, ‡76 ‡*çéDUHWOHPHVL ‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ ‡7P\DSÇODUÇQGÇéFHSKHOHULQGH YHGÇéFHSKHÇVÇ\DOÇWÇPVLVWHPOHUL ]HULQGHVRQNDWNDSODPD  PDO]HPHVLRODUDNNXOODQÇOÇU 8\JXODPD<]H\OHUL

AVANTAJLARI <NVHN89GLUHQFL VD\HVLQGHSDUODNOÇæÇQÇYH UHQJLQLX]XQ\ÇOODUNRUXU 'ÇéFHSKHOHUGHPP JHQLéOLæLQHNDGDUoDWODN N|SUOHPH|]HOOLæLQH VDKLSWLU 6SHUHODVWLN\DSÇVÇ\OD ROXéDELOHFHNNÇOFDO oDWODNODUDNDUéÇ GD\DQÇNOÇGÇU 6X\DYHQHPHNDUéÇ GD\DQÇPÇ\NVHNWLU 'éN&22GLI]\RQ GLUHFLQHVDKLSWLU .HQGLQGHQUHQNOL\DSÇVÇ VD\HVLQGHX\JXODPD NROD\OÇæÇVDæODU 'ÇéFHSKHOHUGHÇVÇ\DOÇWÇP VLVWHPOHUL]HULQGH X\JXODQDELOLU

148

www.weber.com.tr

‡'ÇéFHSKHOHU dLPHQWRED]OÇVÇYDODU %UWEHWRQ ZHEHUWHF5 ZHEHUWHF5.YH\DZHEHUWHF50 X\JXODQPÇé

 *D]EHWRQ ZHEHUWHF*% X\JXODQPÇé ‡(VNL\]H\OHULoLQ  3UREOHPd|]PgQHULOHULE|OPQ LQFHOH\HELOLUVLQL]

 8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡7RQDOLWHIDUNODUÇQGDQNRUXQPDN LoLQKHUELUFHSKHGHD\QÇè$5- 180$5$/,YHh5(7ç07$5ç+/ç UQOHULQNXOODQÇOPDVÇQD  GLNNDWHGLOPHOLGLU ‡<DæPXUPHYVLPLQGH\DæPXUOX JQOHUGHYH\DX\JXODPDGDQ VRQUD\DæPXU\DæPDVÇKDOLQGH GÇéFHSKHNRUXQPDOÇYH\DX\JXODPD \DSÇOPDPDOÇGÇU ‡èLGGHWOLU]JDUGDYH\D  oRNVÇFDNJQOHUGHGLUHNWJQHé DOWÇQGDoDOÇéÇUNHQVXD\DUÇQDGLNNDW HGLOPHOLVHULoDOÇéÇOPDOÇE\N \]H\OHUEDQWODUODE|OPOHUH D\UÇOPDOÇYH\DX\JXODPD  \DSÇOPDPDOÇGÇU

‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQÇéÇQÇ]

‡.HVLQOLNOHWX]OXVXNLUHoYH  EHQ]HUL\DEDQFÇPDO]HPHOHULODYH HGLOPHPHOLGLU

 8<*8/$0$6,1,5,

‡8\JXODPDVRQUDVÇQGDNXOODQÇODQ WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH \ÇNDQPDOÇGÇU

‡<DWD\YHGHUHFHQLQDOWÇQGDHæLPOL \]H\OHUGHX\JXODQPD] ‡,VODNYHQHPOL\]H\OHUGHNHVLQOLNOH X\JXODQPD]

 8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡.XUXPDVUHVL0LQLPXPVDDW


‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH VDæODPROPDOÇGÇU ‡<]H\OHUWHNNDW ZHEHUWH[89IOH[VX RUDQÇQGD LQFHOWLOPLéZHEHUWH[89IOH[ ile DVWDUODQPDOÇYH ZHEHUWH[89IOH[X\JXODPDVÇQD HQD]VDDWVRQUDJHoLOPHOLGLU ‡ZHEHUWHF50 ve ZHEHUWHFVDWHQ X\JXODQPÇé\]H\OHUWHNNDW ZHEHUSULPVDWHQLOHLQFHOWLOPHGHQ DVWDUODQPDOÇNXUXGXNWDQVRQUD WP\]H\HWHNNDW ZHEHUWH[89IOH[VX RUDQÇQGD LQFHOWLOPLéZHEHUWH[89IOH[ astar RODUDNX\JXODQPDOÇYHHQD] VDDWVRQUDZHEHUWH[89IOH[ X\JXODPDVÇQDJHoLOPHOLGLU

UYGUL AMA 5]JDUOÇYHVÇFDNKDYDODUGD NXUXPDoDEXNRODFDæÇQGDQ JHQLé\]H\OHUGHHN\HUL ROPDPDVÇLoLQELQDHVWHWLæL J|]|QQGHEXOXQGXUXODUDN ELUHWDSWDELWLULOHELOHFHNDODQODU VHoLOPHOLEDQWODQPDOÇYHDUD YHUPHGHQVHULX\JXODPD \DSÇOPDOÇGÇU

‡dRNQHPOLYHYH\DoRNVÇFDN KDYDODUGDX\JXODPD\DSPDNWDQ NDoÇQÇOPDOÇGÇUZHEHUWH[89IOH[KHQ]\Dé LNHQPHUFDQUXORLOH\XNDUÇGDQ DéDæÇ\DGHVHQYHULOPHOLGLU8\JXODPDGDQ|QFHPHUFDQUXOR PDO]HPHLOHGR\XUXOPDOÇGÇU'HVHQLQER]XOPDPDVÇLoLQ UXORQXQID]ODGROXROPDPDVÇQD \DGDNXUXPDPDVÇQDGLNNDW HGLOPHOLGLU)DUNOÇELUGHVHQLoLQSRVWHNLUXOR GDNXOODQÇODELOLU

ZHEHUWH[89IOH[KRPRMHQ ELUNÇYDPDJHOLQFHNDGDUL\LFH NDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇU

 8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPVÇFDNOÇæǃ&LOHƒ& DUDVÇZHEHUWH[89IOH[SRVWHNLUXOR ZHEHUWH[89IOH[VHUWOHéPHGHQ \DSÇéNDQEDQWODUGLNNDWOLFH YH\DPHUFDQUXORLOHWP\]H\H V|NOPHOLGLU HéLWNDOÇQOÇNWD\D\ÇOPDOÇGÇU

‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDOÇGÇU

hUQ ZHEHUWH[89IOH[ ZHEHUSULPVDWHQ

6D\ID1R 

  

7NHWLP¤OWP (Astar kat dahil)¤POW (Tek kat için)

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

$PEDODM1HWOW©OLNNRYDODUGD 5HQNDGHW 8\JXODPD$OHWOHUL0HUFDQYHSRVWHNL UXOR 5DIgPU.XUXYHVHULQRUWDPODUGD DPEDODMODUÇQDæ]ÇQÇQDoÇOPDPDVÇ NRéXOX\ODUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ \ÇOGÇU.XOODQÇOPDGÇæÇGXUXPODUGD DPEDODMODUÇQDæ]ÇVÇNÇFDNDSDWÇOPDOÇGÇU $PEDODMODUGRQPDNWDQNRUXQPDOÇGÇU

www.weber.com.tr

149

'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ

 <h=(<+$=,5/,å,


'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ

45NRGXQXDNÇOOÇ 45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D WHOHIRQXQX]D okutarakürüne ürüneait ait okutarak LODYHG|NPDQODUD LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL] XODéDELOLUVLQL]

RLX sil 6LOLNRQNDWNÇOÇLQFHWHNVWUOGÇéFHSKHNDSODPDVÇ

 3(5)250$16 ‡3DUODNOÇN* ‡.XUX)LOP.DOÇQOÇæÇ( ‡7DQH%\NOæ6 ‡6X%XKDUÇ$NWDUÇP+Ç]Ç9 ‡6X$NWDUÇP+Ç]Ç: ‡dDWODNgUWPHg]HOOLæL$ ‡&2*HoLUJHQOLæL& ‡.I*HOLéLP'LUHQFL.

TANIMI $NULOLNHPOVL\RQHVDVOÇLQFH WHNVWUOVLOLNRQNDWNÇOÇGÇéFHSKH NDSODPDVÇ

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ ‡7P\DSÇODUÇQGÇéFHSKHOHULQGH YHGÇéFHSKHÇVÇ\DOÇWÇPVLVWHPOHUL ]HULQGHVRQNDWNDSODPD  PDO]HPHVLRODUDNNXOODQÇOÇU 8\JXODPD<]H\OHUL ‡'ÇéFHSKHOHU dLPHQWRED]OÇVÇYDODU

AVANTAJLARI .HQGLQGHQUHQNOL\DSÇVÇ VD\HVLQGHX\JXODPD NROD\OÇæÇVDæODU çQFHWHNVWUO\DSÇVÇ FHSKHQL]HéÇNOÇNNDWDU 6LOLNRQNDWNÇOÇIRUPO VX\DNDUéÇGD\DQÇNOÇGÇU 0DQWRODPD]HULQHVRQ NDWRODUDNX\JXODQDELOLU

 %UWEHWRQ ZHEHUWHF5 ZHEHUWHF5.YH\DZHEHUWHF50 X\JXODQPÇé

 *D]EHWRQ ZHEHUWHF*% X\JXODQPÇé ‡(VNL\]H\OHULoLQ  3UREOHPd|]PgQHULOHUL  E|OPQLQFHOH\HELOLUVLQL] ‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQÇéÇQÇ]

 8<*8/$0$6,1,5, ‡<DWD\YHGHUHFHQLQDOWÇQGDHæLPOL \]H\OHUGHX\JXODQPD] ‡,VODNYHQHPOL\]H\OHUGHNHVLQOLNOH X\JXODQPD]

 8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡.XUXPDVUHVLVDDWDUDVÇ

150

www.weber.com.tr ZZZZHEHUFRPWU

%XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé X\JXODPDODUÇQWDPNXUXPDVUHVL VRQXQGDNLSHUIRUPDQVÇLoLQJHoHUOLGLU èDQWL\HRUWDPÇIDUNOÇOÇæÇQGDQ|WU GHæHUOHUGHæLéHELOLU

 5()(5$1667$1'$57/$5, ‡76 ‡*çéDUHWOHPHVL ‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R$

 8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡ 7RQDOLWHIDUNODUÇQGDQNRUXQPDNLoLQ KHUELUFHSKHGHD\QÇè$5-  180$5$/,YHh5(7ç07$5ç+/ç UQOHULQNXOODQÇOPDVÇQDGLNNDW HGLOPHOLGLU ‡ <DæPXUPHYVLPLQGH\DæPXUOX JQOHUGHYH\DX\JXODPDGDQ VRQUD\DæPXU\DæPDVÇKDOLQGH GÇéFHSKHNRUXQPDOÇYH\DX\JXODPD \DSÇOPDPDOÇGÇU ‡ èLGGHWOLU]JDUGDYH\DoRNVÇFDN JQOHUGHGLUHNWJQHéDOWÇQGD oDOÇéÇUNHQVXD\DUÇQDGLNNDWHGLOPHOL VHULoDOÇéÇOPDOÇE\N\]H\OHU EDQWODUODE|OPOHUHD\UÇOPDOÇYH\D X\JXODPD\DSÇOPDPDOÇGÇU ‡ .HVLQOLNOHWX]OXVXNLUHo  YHEHQ]HUL\DEDQFÇPDO]HPHOHULODYH HGLOPHPHOLGLU ‡ 8\JXODPDVRQUDVÇQGDNXOODQÇODQWP DOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH\ÇNDQPDOÇGÇU


 <h=(<+$=,5/,å, ‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH VDæODPROPDOÇGÇU ‡<]H\OHUWHNNDW  ZHEHUSULP&VX RUDQÇQGD LQFHOWLOPLéZHEHUSULP& LOHDVWDUODQPDOÇYH ZHEHUWH[5/;VLOX\JXODPDVÇQD HQD]VDDWVRQUDJHoLOPHOLGLU ‡ZHEHUWHF50X\JXODQPÇé\]H\OHU ZHEHUSULPVDWHQLOHLQFHOWLOPHGHQ WHNNDWRODUDNDVWDUODQPDOÇ NXUXGXNWDQVRQUD PLQVDDW VRQUD WP\]H\WHNNDW  ZHEHUSULP&VX RUDQÇQGDLQFHOWLOPLé ZHEHUSULP&LOHDVWDUODQPDOÇ ve ZHEHUWH[5/;VLO X\JXODPDODUÇQDHQD]VDDWVRQUD JHoLOPHOLGLU ‡'DKDL\LVRQXoLoLQX\JXODQDFDN ZHEHUWH[5/;VLO¨LQUHQJLQH X\JXQUHQNWHZHEHUSULP& NXOODQÇOPDOÇGÇU

 8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPVÇFDNOÇæǃ&LOHƒ& DUDVÇ

UYGUL AMA 5]JDUOÇYHVÇFDNKDYDODUGD NXUXPDoDEXNRODFDæÇQGDQJHQLé \]H\OHUGHHN\HULROPDPDVÇ LoLQELQDHVWHWLæLJ|]|QQGH EXOXQGXUXODUDNELUHWDSWD ELWLULOHELOHFHNDODQODUVHoLOPHOL EDQWODQPDOÇYHDUDYHUPHGHQ VHULX\JXODPD\DSÇOPDOÇGÇU

 'HVHQLQER]XOPDPDVÇLoLQ

UXORQXQID]ODGROXROPDPDVÇQD \DGDNXUXPDPDVÇQDGLNNDW HGLOPHOLGLU)DUNOÇELUGHVHQLoLQ SRVWHNLUXORGDNXOODQÇODELOLU ZHEHUWH[5/;VLOVHUWOHéPHGHQ

 \DSÇéNDQEDQWODUGLNNDWOLFH V|NOPHOLGLU

 ZHEHUWH[5/;VLOKRPRMHQ ELUNÇYDPDJHOLQFHNDGDUL\LFH NDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇUZHEHUWH[5/;VLOSRVWHNLUXOR YH\DPHUFDQUXORLOHWP\]H\H HéLWNDOÇQOÇNWD\D\ÇOPDOÇGÇUZHEHUWH[5/;VLOKHQ]\Dé LNHQPHUFDQUXORLOH\XNDUÇGDQ DéDæÇ\DGHVHQYHULOPHOLGLU 8\JXODPDGDQ|QFHPHUFDQUXOR PDO]HPHLOHGR\XUXOPDOÇGÇU

‡dRNQHPOLYHYH\DoRN  VÇFDNKDYDODUGDX\JXODPD  \DSPDNWDQNDoÇQÇOPDOÇGÇU ‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ \]H\OHUGHX\JXODQPDPDOÇGÇU

hUQ

6D\ID1R

7NHWLP

ZHEHUWH[5/;VLO

NJP

ZHEHUSULP&POW 7HNNDWLoLQ 

ZHEHUSULPVDWHQPOW 7HNNDWLoLQ 

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

$PEDODM1HWNJ©OÇNNRYDGD 5HQNDGHW 8\JXODPD$OHWOHUL0HUFDQYH SRVWHNLUXOR 5DIgPU.XUXYHVHULQRUWDPODUGD DPEDODMODUÇQDæ]ÇQÇQDoÇOPDPDVÇ NRéXOX\ODUHWLPWDULKLQGHQ LWLEDUHQ\ÇOGÇU.XOODQÇOPDGÇæÇ GXUXPODUGDDPEDODMODUÇQDæ]Ç VÇNÇFDNDSDWÇOPDOÇGÇU$PEDODMODU GRQPDNWDQNRUXQPDOÇGÇU

www.weber.com.tr

151

'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ

RLX sil


'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

GRN sil 6LOLNRQNDWNÇOÇJUHQOLGÇéFHSKHNDSODPDVÇ

 3(5)250$16 ‡3DUODNOÇN* ‡.XUX)LOP.DOÇQOÇæÇ( ‡7DQH%\NOæ6 ‡6X%XKDUÇ$NWDUÇP+Ç]Ç9 ‡6X$NWDUÇP+Ç]Ç: ‡dDWODNgUWPHg]HOOLæL$ ‡&2*HoLUJHQOLæL& ‡.I*HOLéLP'LUHQFL.

TANIMI $NULOLNHPOVL\RQHVDVOÇVLOLNRQNDWNÇOÇ JUHQOLGÇéFHSKHNDSODPDVÇ

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ ‡7P\DSÇODUÇQGÇéFHSKHOHULQGH YHGÇéFHSKHÇVÇ\DOÇWÇPVLVWHPOHUL ]HULQGHVRQNDWNDSODPD  PDO]HPHVLRODUDNNXOODQÇOÇU 8\JXODPD<]H\OHUL ‡'ÇéFHSKHOHU dLPHQWRED]OÇVÇYDODU

AVANTAJLARI .HQGLQGHQUHQNOL\DSÇVÇ VD\HVLQGHX\JXODPD NROD\OÇæÇVDæODU *UHQOLWHNVWU\DSÇVÇ FHSKHQL]GHJ|UVHO DQODPGDIDUN\DUDWÇU 6LOLNRQNDWNÇOÇIRUPO VX\DNDUéÇGD\DQÇNOÇGÇU 0DQWRODPD]HULQHVRQ NDWRODUDNX\JXODQDELOLU

 %UWEHWRQ ZHEHUWHF5weber. WHF5.YH\DZHEHUWHF50 X\JXODQPÇé

 *D]EHWRQ ZHEHUWHF*% X\JXODQPÇé ‡(VNL\]H\OHULoLQ3UREOHP  d|]PgQHULOHULE|OPQ LQFHOH\HELOLUVLQL] ‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQÇéÇQÇ]

 8<*8/$0$6,1,5, ‡<DWD\YHGHUHFHQLQDOWÇQGDHæLPOL \]H\OHUGHX\JXODQPD] ‡,VODNYHQHPOL\]H\OHUGHNHVLQOLNOH X\JXODQPD]

 8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡.XUXPDVUHVLVDDWDUDVÇ

152

www.weber.com.tr

%XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé X\JXODPDODUÇQWDPNXUXPDVUHVL VRQXQGDNLSHUIRUPDQVÇLoLQJHoHUOLGLU èDQWL\HRUWDPÇIDUNOÇOÇæÇQGDQ|WU GHæHUOHUGHæLéHELOLU

 5()(5$1667$1'$57/$5, ‡76 ‡*çéDUHWOHPHVL ‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R$

 8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡7RQDOLWHIDUNODUÇQGDQNRUXQPDN LoLQKHUELUFHSKHGHD\QÇè$5- 180$5$/,YHh5(7ç07$5ç+/ç UQOHULQNXOODQÇOPDVÇQD  GLNNDWHGLOPHOLGLU ‡<DæPXUPHYVLPLQGH\DæPXUOX JQOHUGHYH\DX\JXODPDGDQ VRQUD\DæPXU\DæPDVÇKDOLQGH GÇéFHSKHNRUXQPDOÇYH\DX\JXODPD \DSÇOPDPDOÇGÇU ‡èLGGHWOLU]JDUGDYH\DoRNVÇFDN JQOHUGHGLUHNWJQHéDOWÇQGD oDOÇéÇUNHQVXD\DUÇQDGLNNDW HGLOPHOLVHULoDOÇéÇOPDOÇE\N \]H\OHUEDQWODUODE|OPOHUH D\UÇOPDOÇYH\DX\JXODPD  \DSÇOPDPDOÇGÇU ‡.HVLQOLNOHWX]OXVXNLUHoYH EHQ]HUL\DEDQFÇPDO]HPHOHULODYH HGLOPHPHOLGLU ‡8\JXODPDVRQUDVÇQGDNXOODQÇODQ WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH \ÇNDQPDOÇGÇU


 <h=(<+$=,5/,å, ‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYHVDæODP ROPDOÇGÇU ‡<]H\OHUWHNNDW  ZHEHUSULP&VX RUDQÇQGD LQFHOWLOPLéZHEHUSULP& LOHDVWDUODQPDOÇYH ZHEHUWH[*51VLO X\JXODPDVÇQDHQD]VDDWVRQUD JHoLOPHOLGLU ‡ZHEHUWHF50X\JXODQPÇé\]H\OHU ZHEHUSULPVDWHQLOHLQFHOWLOPHGHQ WHNNDWRODUDNDVWDUODQPDOÇ  NXUXGXNWDQVRQUD PLQVDDW VRQUD WP\]H\WHNNDW  ZHEHUSULP&VX RUDQÇQGD LQFHOWLOPLéZHEHUSULP& LOHDVWDUODQPDOÇYH ZHEHUWH[*51VLOX\JXODPDODUÇQD HQD]VDDWVRQUDJHoLOPHOLGLU ‡'DKDL\LVRQXoLoLQX\JXODQDFDN ZHEHUWH[*51VLO¨LQUHQJLQH X\JXQUHQNWHZHEHUSULP& NXOODQÇOPDOÇGÇU

 8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPVÇFDNOÇæǃ&LOHƒ& DUDVÇ ‡dRNQHPOLYHYH\DoRNVÇFDN KDYDODUGDX\JXODPD\DSPDNWDQ NDoÇQÇOPDOÇGÇU

UYGUL AMA 

5]JDUOÇYHVÇFDNKDYDODUGD NXUXPDoDEXNRODFDæÇQGDQJHQLé \]H\OHUGHHN\HULROPDPDVÇ LoLQELQDHVWHWLæLJ|]|QQGH EXOXQGXUXODUDNELUHWDSWD ELWLULOHELOHFHNDODQODUVHoLOPHOL EDQWODQPDOÇYHDUDYHUPHGHQVHUL X\JXODPD\DSÇOPDOÇGÇUZHEHUWH[*51VLOKRPRMHQ ELUNÇYDPDJHOLQFHNDGDUL\LFH NDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇUZHEHUWH[*51VLOSRVWHNLUXOR YH\DPHUFDQUXORLOHWP\]H\H HéLWNDOÇQOÇNWD\D\ÇOPDOÇGÇUZHEHUWH[*51VLOKHQ]\Dé LNHQPHUFDQUXORLOH\XNDUÇGDQ DéDæÇ\DGHVHQYHULOPHOLGLU 8\JXODPDGDQ|QFHPHUFDQUXOR PDO]HPHLOHGR\XUXOPDOÇGÇU

'HVHQLQER]XOPDPDVÇLoLQ UXORQXQID]ODGROXROPDPDVÇQD \DGDNXUXPDPDVÇQDGLNNDW HGLOPHOLGLU)DUNOÇELUGHVHQLoLQSRVWHNLUXOR GDNXOODQÇODELOLUZHEHUWH[*51VLOVHUWOHéPHGHQ \DSÇéNDQEDQWODUGLNNDWOLFH V|NOPHOLGLU

‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ \]H\OHUGHX\JXODQPDPDOÇGÇU

hUQ

6D\ID1R

7NHWLP

ZHEHUWH[*51VLO

NJP

ZHEHUSULP&POW 7HNNDWLoLQ 

ZHEHUSULPVDWHQPOW 7HNNDWLoLQ 

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

$PEDODM1HWNJ©OÇNNRYDGD 5HQNDGHW 8\JXODPD$OHWOHUL0HUFDQYH SRVWHNLUXOR 5DIgPU.XUXYHVHULQ RUWDPODUGDDPEDODMODUÇQDæ]ÇQÇQ DoÇOPDPDVÇNRéXOX\ODUHWLP WDULKLQGHQLWLEDUHQ\ÇOGÇU .XOODQÇOPDGÇæÇGXUXPODUGD DPEDODMODUÇQDæ]ÇVÇNÇFD NDSDWÇOPDOÇGÇU$PEDODMODU GRQPDNWDQNRUXQPDOÇGÇU

www.weber.com.tr

153

'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ

GRN sil


'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]DRNXWDUDN UQHDLWLODYHG|NPDQ YHYH\DX\JXODPD ILOPLQHXODéDELOLUVLQL]

AKRÞL SÞL

45NRGXQXDNÇOOÇWHOHIRQXQX]D RNXWDUDNUQHDLWLODYH G|NPDQODUDXODéDELOLUVLQL]

'ÇéFHSKHER\DVÇ 6LOLNRQNDWNÇOÇGÇéFHSKHER\DVÇ  8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡.XUXPDVUHVLVDDWDUDVÇ

 3(5)250$16 ZHEHUWH[$.5ç/LoLQ ‡3DUODNOÇN* ‡.XUX)LOP.DOÇQOÇæÇ( ‡7DQH%\NOæ6 ‡6X%XKDUÇ$NWDUÇP+Ç]Ç9 ‡6X$NWDUÇP+Ç]Ç: ‡dDWODNgUWPHg]HOOLæL$ ‡&2*HoLUJHQOLæL&

TANIMI $NULOLNHPOVL\RQHVDVOÇVRQNDWPDW GÇéFHSKHER\DVÇ

ZHEHUWH[6ç/LoLQ

$NULOLNHPOVL\RQHVDVOÇVLOLNRQNDWNÇOÇ VRQNDWPDWGÇéFHSKHER\DVÇ

‡.XUX)LOP.DOÇQOÇæÇ(

KULLANIM

8]XQ\ÇOODUJ]HOOLæLQL NRUX\DQNDOÇFÇUHQNOHUH VDKLSWLU <NVHNVXEXKDUÇ JHoLUJHQOLæLQHVDKLSWLU <NVHN|UWFONYH DGHUDQVDVDKLSWLU 6XLWLFL|]HOOLæLLOH GÇéHWNHQOHUHNDUéÇ GD\DQÇNOÇGÇU

‡3DUODNOÇN* ‡7DQH%\NOæ6 ‡6X%XKDUÇ$NWDUÇP+Ç]Ç9

 8\JXODPD$ODQÇ

‡6X$NWDUÇP+Ç]Ç:

‡7P\DSÇODUÇQGÇéFHSKHOHULQGHER\D RODUDNNXOODQÇOÇU

‡dDWODNgUWPHg]HOOLæL$

8\JXODPD<]H\OHUL

‡.I*HOLéLP'LUHQFL.

‡'ÇéFHSKHOHU

%XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé X\JXODPDODUÇQWDPNXUXPDVUHVL VRQXQGDNLSHUIRUPDQVÇLoLQJHoHUOLGLU èDQWL\HRUWDPÇIDUNOÇOÇæÇQGDQ|WU GHæHUOHUGHæLéHELOLU

 dLPHQWRED]OÇVÇYDODU

$9$17$-/$5,

‡.I*HOLéLP'LUHQFL.

 %UWEHWRQ ZHEHUWHF5 ZHEHUWHF5.YH\DZHEHUWHF50 X\JXODQPÇé  *D]EHWRQ ZHEHUWHF*% X\JXODQPÇé ‡(VNL\]H\OHULoLQ3UREOHPd|]P gQHULOHULE|OPQLQFHOH\HELOLUVLQL] ‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQÇéÇQÇ]

 8<*8/$0$6,1,5, ‡<DWD\YHGHUHFHQLQDOWÇQGDHæLPOL \]H\OHUGHX\JXODQPD] ‡,VODNYHQHPOL\]H\OHUGHNHVLQOLNOH X\JXODQPD]

‡&2*HoLUJHQOLæL&

 5()(5$1667$1'$57/$5, ‡76 ‡*çéDUHWOHPHVL ‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R ZHEHUWH[$.5ç/' ZHEHUWH[6ç/6

 8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡7RQDOLWHIDUNODUÇQGDQNRUXQPDN LoLQKHUELUFHSKHGHD\QÇè$5- 180$5$/,YHh5(7ç07$5ç+/ç UQOHULQNXOODQÇOPDVÇQDGLNNDW HGLOPHOLGLU ‡.HVLQOLNOHWX]OXVXNXOODQÇOPDPDOÇGÇU ‡.HVLQOLNOHNLUHoYHEHQ]HUL\DEDQFÇ PDO]HPHOHULODYHHGLOPHPHOLGLU ‡8\JXODPDVRQUDVÇQGDNXOODQÇODQ WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH \ÇNDQPDOÇGÇU

154

ZZZZHEHUFRPWU


SÞL

 <h=(<+$=,5/,å,

UYGUL AMA

‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH VDæODPROPDOÇGÇU ‡<]H\OHUWHNNDW  ZHEHUSULP&VX RUDQÇQGD LQFHOWLOPLéZHEHUSULP& ile DVWDUODQPDOÇYH ZHEHUWH[$.5ç/ZHEHUWH[6ç/ X\JXODPDVÇQDHQD]VDDWVRQUD JHoLOPHOLGLU ‡ZHEHUWHF50X\JXODQPÇé \]H\OHUZHEHUSULPVDWHQ ile LQFHOWLOPHGHQWHNNDWRODUDN DVWDUODQPDOÇNXUXGXNWDQVRQUD PLQVDDWVRQUD WP\]H\ WHNNDW ZHEHUSULP&VX RUDQÇQGDLQFHOWLOPLé ZHEHUSULP&LOHDVWDUODQPDOÇ ve ZHEHUWH[$.5ç/ZHEHUWH[6ç/ X\JXODPDODUÇQDHQD]VDDW VRQUDJHoLOPHOLGLU

)ÇUoDYHUXORLOHX\JXODPDGD ELULQFLYHLNLQFLNDWLoLQ ZHEHUWH[$.5ç/VX  ZHEHUWH[6ç/VX RUDQÇQGD LQFHOWLOPLéZHEHUWH[$.5ç/ ZHEHUWH[6ç/KRPRMHQ KDOHJHOLQFH\HNDGDUL\LFH NDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇU

.DWODUDUDVÇQGDHQD]VDDW EHNOHQPHOLGLU %HOLUWLOHQVUHOHUƒ&\]H\YH RUWDPVÇFDNOÇæÇQGDJHoHUOLGLU GéNÇVÇGDVUHX]DU\NVHN ÇVÇGDVUHNÇVDOÇU

ZHEHUWH[$.5ç/ ZHEHUWH[6ç/SRVWHNLUXORYH\D IÇUoDLOHWP\]H\HNDWRODUDN X\JXODQPDOÇGÇU

‡'DKDL\LVRQXoLoLQX\JXODQDFDN ZHEHUWH[$.5ç/ ZHEHUWH[6ç/¨LQUHQJLQHX\JXQ UHQNWHZHEHUSULP& NXOODQÇOPDOÇGÇU

 8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPVÇFDNOÇæǃ&LOHƒ& DUDVÇ ‡dRNQHPOLYHYH\DoRNVÇFDN KDYDODUGDX\JXODPD\DSPDNWDQ NDoÇQÇOPDOÇGÇU ‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ \]H\OHUGHX\JXODQPDPDOÇGÇU

hUQ

6D\ID1R

7NHWLP

ZHEHUWH[$.5ç/ZHEHUWH[6ç/POW çNLNDWLoLQ 

ZHEHUSULP& POW

7HNNDWLoLQ 

ZHEHUSULPVDWHQ

POW7HNNDWLoLQ 

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

$PEDODM1HWOW©OLNNRYDGD 5HQNDGHW 8\JXODPD$OHWOHUL3RVWHNLUXOR 5DIgPU.XUXYHVHULQRUWDPODUGD DPEDODMODUÇQDæ]ÇQÇQDoÇOPDPDVÇ NRéXOX\ODUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ \ÇOGÇU.XOODQÇOPDGÇæÇGXUXPODUGD DPEDODMODUÇQDæ]ÇVÇNÇFDNDSDWÇOPDOÇGÇU $PEDODMODUGRQPDNWDQNRUXQPDOÇGÇU

ZZZZHEHUFRPWU

155

'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ

AKRÞL


'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ

45NRGXQXDNÇOOÇ 45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D WHOHIRQXQX]D okutarakürüne ürüneaitait okutarak LODYHG|NPDQODUD LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL] XODéDELOLUVLQL]

MULTICOLOR 6LOLNRQNDWNÇOÇGÇéFHSKHER\DVÇ

 8<*8/$0$g=(//ç./(5ç .XUXPDVUHVLVDDWDUDVÇ

 3(5)250$16 ‡3DUODNOÇN* ‡.XUX)LOP.DOÇQOÇæÇ( ‡7DQH%\NOæ6 ‡6X%XKDUÇ$NWDUÇP+Ç]Ç9 ‡6X$NWDUÇP+Ç]Ç: ‡dDWODNgUWPHg]HOOLæL$ ‡&2*HoLUJHQOLæL& ‡.I*HOLéLP'LUHQFL.

TANIMI $NULOLNHPOVL\RQHVDVOÇVLOLNRQNDWNÇOÇ VRQNDWPDWGÇéFHSKHER\DVÇ

KULLANIM 8\JXODPD$ODQ ‡7P\DSÇODUÇQGÇéFHSKHOHULQGHER\D RODUDNNXOODQÇOÇU 8\JXODPD<]H\OHUL ‡'ÇéFHSKHOHU dLPHQWRED]OÇVÇYDODU %UWEHWRQ ZHEHUWHF5 ZHEHUWHF5.YH\DZHEHUWHF50  X\JXODQPÇé 

AVANTAJLARI dRNVD\ÇGDUHQN VHoHQHæLLOHFHSKHQL]H J]HOOLNNDWDU <NVHNVXEXKDUÇ JHoLUJHQOLæLQHVDKLSWLU 6XLWLFL|]HOOLæLLOH GÇéHWNHQOHUHNDUéÇ GD\DQÇNOÇGÇU

156

www.weber.com.tr ZZZZHEHUFRPWU

 *D]EHWRQ ZHEHUWHF*% X\JXODQPÇé ‡(VNL\]H\OHULoLQ3UREOHPd|]P gQHULOHULE|OPQ  LQFHOH\HELOLUVLQL] ‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQÇéÇQÇ]

 8<*8/$0$6,1,5, ‡<DWD\YHGHUHFHQLQDOWÇQGDHæLPOL \]H\OHUGHX\JXODQPD] ‡,VODNYHQHPOL\]H\OHUGHNHVLQOLNOH X\JXODQPD]

%XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé X\JXODPDODUÇQWDPNXUXPDVUHVL VRQXQGDNLSHUIRUPDQVÇLoLQJHoHUOLGLU èDQWL\HRUWDPÇIDUNOÇOÇæÇQGDQ|WU GHæHUOHUGHæLéHELOLU

 5()(5$1667$1'$57/$5, ‡76 ‡*çéDUHWOHPHVL ‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R6

 8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡7RQDOLWHIDUNODUÇQGDQNRUXQPDN LoLQKHUELUFHSKHGHD\QÇè$5- 180$5$/,YHh5(7ç07$5ç+/ç UQOHULQNXOODQÇOPDVÇQD  GLNNDWHGLOPHOLGLU ‡.HVLQOLNOHWX]OXVXNXOODQÇOPDPDOÇGÇU ‡.HVLQOLNOHNLUHoYHEHQ]HUL\DEDQFÇ PDO]HPHOHULODYHHGLOPHPHOLGLU ‡8\JXODPDVRQUDVÇQGDNXOODQÇODQ WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH \ÇNDQPDOÇGÇU


 <h=(<+$=,5/,å, ‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH VDæODPROPDOÇGÇU ‡<]H\OHUWHNNDW  ZHEHUSULP&VX  RUDQÇQGDLQFHOWLOPLé ZHEHUSULP&LOHDVWDUODQPDOÇ ve ZHEHUWH[08/7,&2/25 X\JXODPDVÇQDHQD]VDDWVRQUD JHoLOPHOLGLU

UYGUL AMA 

‡ZHEHUWHF50X\JXODQPÇé \]H\OHUZHEHUSULPVDWHQ LOHLQFHOWLOPHGHQWHNNDW  RODUDNDVWDUODQPDOÇNXUXGXNWDQ VRQUD PLQVDDWVRQUD WP\]H\ WHNNDW ZHEHUSULP& VX RUDQÇQGDLQFHOWLOPLé ZHEHUSULP&LOHDVWDUODQPDOÇ ve ZHEHUWH[08/7,&2/25 X\JXODPDODUÇQDHQD]  VDDWVRQUDJHoLOPHOLGLU ‡'DKDL\LVRQXoLoLQX\JXODQDFDN ZHEHUWH[08/7,&2/25¨ÇQ UHQJLQHX\JXQUHQNWH ZHEHUSULP&NXOODQÇOPDOÇGÇU

)ÇUoDYHUXORLOHX\JXODPDGD ELULQFLYHLNLQFLNDWLoLQ ZHEHUWH[08/7,&2/25 VX RUDQÇQGDLQFHOWLOPLé ZHEHUWH[08/7,&2/25 KRPRMHQKDOHJHOLQFH\HNDGDU L\LFHNDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇUZHEHUWH[08/7,&2/25 SRVWHNLUXORYH\DIÇUoDLOH WP\]H\HNDWRODUDN X\JXODQPDOÇGÇU.DWODUDUDVÇQGDHQD]VDDW EHNOHQPHOLGLU

 8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPVÇFDNOÇæǃ&LOHƒ& DUDVÇ ‡dRNQHPOLYHYH\DoRNVÇFDN KDYDODUGDX\JXODPD\DSPDNWDQ NDoÇQÇOPDOÇGÇU ‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDOÇGÇU

hUQ

6D\ID1R

7NHWLP

 

POW çNLNDWLoLQ

ZHEHUSULP&POW

 7HNNDWLoLQ

ZHEHUWH[08/7,&2/25 

ZHEHUSULPVDWHQ

POW7HNNDWLoLQ

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

$PEDODM1HWOW©OLNNRYDGD 5HQNDGHW 8\JXODPD$OHWOHUL3RVWHNLUXOR 5DIgPU.XUXYHVHULQRUWDPODUGD DPEDODMODUÇQDæ]ÇQÇQDoÇOPDPDVÇ NRéXOX\ODUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ \ÇOGÇU.XOODQÇOPDGÇæÇGXUXPODUGD DPEDODMODUÇQDæ]ÇVÇNÇFDNDSDWÇOPDOÇGÇU $PEDODMODUGRQPDNWDQNRUXQPDOÇGÇU

ZZZZHEHUFRPWU www.weber.com.tr

157

'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ

MULTICOLOR


'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ

prim C 100

45NRGXQXDNÇOOÇ 45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D WHOHIRQXQX]D okutarakürüne ürüneaitait okutarak LODYHG|NPDQODUD LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL] XODéDELOLUVLQL]

'ÇéFHSKHNDSODPDVÇYHER\DODUÇLoLQDVWDU  8<*8/$0$6,1,5, ‡,VODNYHQHPOL\]H\OHUGHNHVLQOLNOH X\JXODQPD]

 8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡.XUXPDVUHVL0LQLPXPVDDW

 8<*8/$0$è$57/$5,

TANIMI $NULOLNHPOVL\RQHVDVOÇGROJXOXGÇé FHSKHDVWDUÇ

‡2UWDPVÇFDNOÇæǃ&LOHƒ& DUDVÇ ‡dRNQHPOLYHYH\DoRNVÇFDN KDYDODUGDX\JXODPD\DSPDNWDQ NDoÇQÇOPDOÇGÇU ‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ \]H\OHUGHX\JXODQPDPDOÇGÇU

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ ‡<DSÇODUÇQGÇéFHSKHOHULQGH|]HOOLNOH HPLFLOLæL\NVHN\]H\OHUGH ER\DODUÇQYHGÇéFHSKH  NDSODPDODUÇQÇQDOWÇQDDGHUDQVÇ DUWÇUPDNVRQNDWER\DYHNDSODPD WNHWLPLQLD]DOWPDNDPDFÇ\ODDVWDU RODUDNNXOODQÇOÇU 8\JXODPD<]H\OHUL ‡'ÇéFHSKHOHU

AVANTAJLARI

 dLPHQWRED]OÇVÇYDODU %UWEHWRQ ZHEHUWHF5 ZHEHUWHF5.YH\DZHEHUWHF50 X\JXODQPÇé

 *D]EHWRQ ZHEHUWHF*% X\JXODQPÇé ‡(VNL\]H\OHULoLQ3UREOHP d|]PgQHULOHULE|OPQ LQFHOH\HELOLUVLQL] ‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQÇéÇQÇ]

8<*8/ $0$ ‡ZHEHUSULP&  ZHEHUSULP&VX  RUDQÇQGDLQFHOWLOHUHNKRPRMHQ ELUKDOHJHOLQFH\HNDGDUL\LFH NDUÇéWÇUÇOÇSSRVWHNLUXORYH\D IÇUoDLOHWHNNDWRODUDN  X\JXODQPDOÇGÇU ‡%R\DYH\DNDSODPD  X\JXODPDVÇQD ZHEHUSULP& X\JXODPDVÇQGDQHQD]  VDDWVRQUDEDéODQPDOÇGÇU 1RWçQFHOWLOPLé ZHEHUSULP&DUDOÇNODUOD NDUÇéWÇUÇODUDNKRPRMHQKDOGH WXWXOPDOÇo|NPHPHVLQHGLNNDW HGLOPHOLGLU ‡%HOLUWLOHQVUHOHUƒ&\]H\ YHRUWDPVÇFDNOÇæÇQGDJHoHUOLGLU GéNÇVÇGDVUHX]DU\NVHN ÇVÇGDVUHNÇVDOÇU

$PEDODM1HWOW©OLNNRYDGD 5HQNDGHW hUQ

6D\ID1R

7NHWLP

ZHEHUSULP&POW

7HNNDWLoLQ

158

www.weber.com.tr ZZZZHEHUFRPWU

8\JXODPD$OHWOHUL3RVWHNLUXOR IÇUoD 5DIgPU.XUXYHVHULQRUWDPODUGD DPEDODMODUÇQDæ]ÇQÇQDoÇOPDPDVÇ NRéXOX\ODUHWLPWDULKLQGHQ LWLEDUHQ\ÇOGÇU.XOODQÇOPDGÇæÇ GXUXPODUGDDPEDODMODUÇQDæ]Ç VÇNÇFDNDSDWÇOPDOÇGÇU$PEDODMODU GRQPDNWDQNRUXQPDOÇGÇU


(VNLYHWR]X\DQ\]H\OHULoLQGÇéFHSKHDVWDUÇ TANIMI 3OLROLWHŠUHoLQHHVDVOÇéHIIDI NXOODQÇPDKD]ÇUGÇéFHSKHDVWDUÇ

UYGUL AMA

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ ‡<DSÇODUÇQGÇéFHSKHOHULQGH  |]HOOLNOHHVNLYHWR]X\DQ\]H\OHUGH WR]XPD\ÇHQJHOOHPHNYHDGHUDQVÇ DUWÇUPDNDPDFÇ\ODDVWDURODUDN NXOODQÇOÇU 8\JXODPD<]H\OHUL ‡'ÇéFHSKHOHU dLPHQWRED]OÇVÇYDODU %UWEHWRQ ZHEHUWHF5 ZHEHUWHF5.YH\DZHEHUWHF50 X\JXODQPÇé

 *D]EHWRQ ZHEHUWHF*% X\JXODQPÇé 

 8<*8/$0$g=(//ç./(5ç .XUXPDVUHVL0LQLPXPVDDW

‡(VNL\]H\OHULoLQ3UREOHPd|]P gQHULOHULE|OPQ  LQFHOH\HELOLUVLQL]

 8<$5,/$59(g1(5ç/(5

‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQÇéÇQÇ]

‡.HVLQOLNOHDWHéOH\DNODéÇOPDPDOÇGÇU

8<*8/ $0$

‡8\JXODPDVRQUDVÇQGDWPDOHWOHU NXUXPDGDQWLQHULOHWHPL]OHQPHOLGLU

 8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPVÇFDNOÇæǃ&LOHƒ&DUDVÇ

‡ZHEHUSULPH[WUDLQFHOWLOPHGHQ KRPRMHQKDOHJHOLQFH\HNDGDU NDUÇéWÇUÇOÇSSRVWHNLUXORYH\D IÇUoDLOHWHNNDWRODUDN  X\JXODQPDOÇGÇU ‡6HoLOHQWUGHNLVRQNDWER\D YH\DNDSODPD|QFHVLX\JXQ WUGHNLDVWDUX\JXODPDVÇQD ZHEHUSULPH[WUD X\JXODPDVÇQGDQHQD] VDDWVRQUDEDéODQPDOÇGÇU ‡%HOLUWLOHQVUHOHUƒ&\]H\YH RUWDPVÇFDNOÇæÇQGDJHoHUOLGLU GéNÇVÇGDVUHX]DU\NVHN ÇVÇGDVUHNÇVDOÇU

$PEDODM1HWOW©OLNNRYDGD 5HQNèHIIDI hUQ

6D\ID1R

7NHWLP

ZHEHUSULPH[WUDPOW

7HNNDWLoLQ

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

8\JXODPD$OHWOHUL3RVWHNLUXOR IÇUoD 5DIgPU.XUXYHVHULQRUWDPODUGD DPEDODMODUÇQDæ]ÇQÇQDoÇOPDPDVÇ NRéXOX\ODUHWLPWDULKLQGHQ LWLEDUHQ\ÇOGÇU.XOODQÇOPDGÇæÇ GXUXPODUGDDPEDODMODUÇQDæ]Ç VÇNÇFDNDSDWÇOPDOÇGÇU$PEDODMODU GRQPDNWDQNRUXQPDOÇGÇU

www.weber.com.tr

159

'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ

prim extra

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]


'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ

'Çé&HSKH7HNVWU6HoHQHNOHUL

ZHEHUWH[5/;6ç/ PHUFDQ

ZHEHUWH[SODVWAquabalance

ZHEHUWH[5/;6ç/ SRVWHNL

ZHEHUWH[89IOH[

160

ZZZZHEHUFRPWU

ZHEHUWH[*516ç/


'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ

'Çé&HSKH7HNVWU6HoHQHNOHUL

ZHEHUPLQZHEHUPLQGHNR

ZHEHUPLQ&

ZHEHUPLQ

ZHEHUPLQ

ZZZZHEHUFRPWU

161


162

www.weber.com.tr


',è&(3+( ISI YALITIM UYGULAMALARI Problem / Çözüm

sf. 164

Ürün Bilgileri

sf. 176

www.weber.com.tr

163


'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

PROBLEM Tek bir sistemle ÇVÇ\DQJÇQYH VHV\DOÇWÇPÇ QDVÇOVDæODQÇU"

<DSÇODUÇQWLSLQHYHNXOODQÇPDPDFÇQDJ|UHÇVÇ\DOÇWÇPÇNDGDU\DQJÇQYHVHV \DOÇWÇPÇGD|QHPWDéÇUg]HOOLNOH

<NVHN\DSÇODURWHOOHUYHWRSOX NRQXWODU

2NXOODUYH\XUWODU

+DVWDQHYHKX]XUHYOHUL

%XJLEL\DSÇODUGDZHEHUPDQWRODPDGÇéFHSKHÇVÇ\DOÇWÇPVLVWHPLGDKLOLQGHNL WDé\QOHYKDODUÇX\JXOD\DUDNÇVÇ\DQJÇQVHV\DOÇWÇPÇVDæODPDNPPNQGU

ZHEHUPDQWRODPDVLVWHPLQGH NXOODQÇODQ\DOÇWÇPOHYKDVÇ ¦ZHEHUWKHUPWDé\Q§$VÇQÇIÇ \DQPD]PDO]HPHROPDVÇQHGHQL\OH WDPELU\DQJÇQJYHQOLæLVDæODU

164

www.weber.com.tr

7Dé\QOHYKDODUDoÇNJ|]HQHNOL YHHO\DIOÇ\DSÇ\DVDKLSROPDODUÇ QHGHQL\OHD\QÇ]DPDQGDVHV\DOÇWÇPÇ GDVDæOD\DUDNNRQIRUOXPHNDQODU \DUDWÇUODU

WHUUDWKHUPPDQWRVLVWHPLQGHVRQNDW NDSODPDPDO]HPHVLRODUDNNXOODQÇODQ ZHEHUPLQZHEHUPLQ ZHEHUPLQ&oLPHQWRHVDVOÇ PDO]HPHOHUGLUYH\DQPD]OÇNQLWHOLæL WDéÇUODU%|\OHFH\DOÇWÇPJYHQOL RODUDNVDæODQÇU


ZHEHUPDQWRODPDVLVWHPL ZHEHUWKHUP$ ZHEHUWKHUP% ZHEHUWKHUP%NDOÇQ ZHEHUPLQZHEHUPLQ ZHEHUPLQ&

sf. 176 sf. 178 sf. 180 sf. 182 sf. 142 sf. 144

UYGULAMA6XEDVPDQSURILOOHULLSLQGHYH WHUD]LVLQGHROPDVÇQDGLNNDW HGLOHUHNFPDUDOÇNODVDELWOHQLUZHEHUWKHUPJUXEX\DSÇéWÇUPD KDUFÇ\DOÇWÇPOHYKDVÇQÇoHYUHOH\HFHN éHNLOGHYHRUWDGDNDODQE|OPH QRNWDVDORODUDNX\JXODQÇU 0DQWRODPD\DSÇODFDN\]H\LQoRN G]JQROGXæXGXUXPODUGDGLéOL PDOD\|QWHPLGHNXOODQÇODELOLU,VÇ\DOÇWÇPOHYKDODUÇDéDæÇGDQ \XNDUÇ\DGRæUXéDéÇUWPDOÇRODUDN G|éHQLUYH\DSÇéWÇUÇFÇNXUXGXNWDQ VRQUDGEHOOHUSDQRQXQRUWDVÇQD YHWPHN\HUOHULQHJHOHFHN éHNLOGH\HUOHéWLULOLU3HQFHUHNDSÇYHGXYDU \]H\OHULQLQROGXæXN|éHOHUGH |]HON|éHSURILOOHULNXOODQÇOPDOÇGÇUZHEHUWKHUPJUXEX\]H\VÇYDVÇ \DUGÇPÇ\OD\]H\HX\JXODQÇU +HQ]NXUXPDPÇéKDUFÇQ ]HULQHGRQDWÇILOHVLJHULOHUHNYH NDWODQPDGDQ\HUOHéWLULOLUVDDW VRQUDNDWVÇYDX\JXODPDVÇQD JHoLOPHOLGLU

6

6ÇYDNDWÇNXUXGXNWDQVRQUD \]H\HZHEHUPLQZHEHU PLQZHEHUPLQ&VRQ NDWNDSODPDPDO]HPHVLRODUDN X\JXODQÇUYHDNULOLNGÇéFHSKH ER\DVÇLOHER\DQÇU

 8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ZHEHUPDQWRODPDVLVWHPLGÇéFHSKH ÇVÇ\DOÇWÇPVLVWHPOHULLOHLOJLOLGHWD\OÇ WHNQLNELOJLLoLQEDNÇQÇ]VD\ID

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

www.weber.com.tr

165

'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

ÇÖZÜM


'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

PROBLEM 'ÇéFHSKHÇVÇ \DOÇWÇPVLVWHPL X\JXODPDODUÇQGD NULWLNQRNWDODUGD QHJLEL|]HO |QOHPOHU DOÇQPDOÇGÇU"

'ÇéFHSKHÇVÇ\DOÇWÇPVLVWHPOHULIDUNOÇPDO]HPHOHUGHQLPDOHGLOPLéELUoRNGHæLéLN HOHPDQÇQELUDUD\DJHWLULOPHVLLOHROXéDQNRPSR]LW\DSÇODUGÇU%XEDNÇPGDQ X\JXODPDODUÇHVQDVÇQGDJHOHQHNVHOGÇéFHSKHUQOHULQHNÇ\DVODIDUNOÇ|QOHPOHU DOÇQPDVÇLFDEHGHU

 ',è&(3+(,6,<$/,7,06ç67(0/(5ç1'(.gè(/(51$6,/2/8è7858/85"

'ÇéFHSKHÇVÇ\DOÇWÇPX\JXODPDODUÇQGD N|éHOHUoDWODPDULVNLHQoRND\QÇ ]DPDQGDPHNDQLN]RUODPDODUDHQ ID]ODPDUX]NDODQE|OJHOHUGLU

166

www.weber.com.tr

%XVHEHSWHQ|WUN|éH QRNWDODUÇQGDPXWODNDN|éHSURILOOHUL NXOODQÇOPDOÇGÇU

$OPLQ\XPN|éHSURILOOHULN|éHOHUH \]H\VÇYDVÇLOH\HUOHéWLULOLUYH]HULQH GRQDWÇILOHVLHQD]FPG|QHFHN éHNLOGHX\JXODQÇU7P\]H\H X\JXODQDQGRQDWÇILOHVLLVHHQD] FPEXX\JXODPDQÇQ]HULQH ELQGLULOLU


'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

ÇÖZÜM .|éH3URILOL 'LODWDV\RQ3URILOL )XJD3URILOL

 ',è&(3+(,6,<$/,7,06ç67(0/(5ç1'('ç/$7$6<21'(5=/(5ç1$6,/.258185"

‡<DSÇGDNLPHYFXWGLODWDV\RQ GHU]OHULGÇéFHSKHÇVÇ\DOÇWÇP VLVWHPLQGHGHNRUXQPDOÇNHVLQOLNOH VÇYDYH\DSÇéWÇUÇFÇJLELPDO]HPHOHULOH NDSDWÇOPDPDOÇGÇU

‡%XWLSERéOXNODUPXWODNDX\JXQ GLODWDV\RQSURILOOHULLOHJHoLOPHOLGLU

‡'LODWDV\RQGHU]LQLQLNL\DQÇQDLQFH ELUNDW\]H\VÇYDVÇX\JXODQÇUSURILO \HUOHéWLULOLU ‡3URILOLQHN\HUOHULYHGRQDWÇILOHVLQLQ FPVWVWHELQPHVLQH|]HQ J|VWHULOPHOLGLU

 ',è&(3+(,6,<$/,7,06ç67(0/(5çh=(5ç1'()8*$%2è/8./$5,1$6,/2/8è7858/85"

‡'ÇéFHSKH]HULQGHHVWHWLNELU J|UQWHOGHHGLOPHVLLoLQIXJD ERéOXNODUÇEÇUDNÇOPDNLVWHQHELOLU $QFDNEXERéOXNODUROXéWXUXOXUNHQ GRæUXGHWD\oDOÇéPDVÇ\DSÇOPD] LVHKHPLVWHQPH\HQÇVÇN|SUOHUL ROXéDFDNKHPGH\]H\GHoDWODNODUÇQ ROXéPDVÇULVNLGRæDFDNWÇU

‡%XVHEHSWHQ|WUIXJDERéOXNODUÇ EÇUDNÇOÇUNHQPXWODNDIXJDSURILOOHUL NXOODQÇOPDOÇGÇU

 'ç..$7 ‡3URILOOHUOHLOJLOLGHWD\OÇELOJLLoLQ ZHEHUPDQWRODPDVLVWHPLNDWDORæXQD EDNÇQÇ]

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

‡,VÇ\DOÇWÇPOHYKDODUÇDUDODUÇQGD DU]XHGLOHQNDGDUERéOXNEÇUDNÇODUDN G|éHQLU$UDGDNDODQE|OPHÇVÇ \DOÇWÇPÇQÇQVUHNOLOLæLQLVDæODPDN LoLQÇVÇ\DOÇWÇPEDQGÇX\JXODQÇU %DQGÇQ]HULQHLVHX\JXQER\GDNL IXJDSURILOL\]H\VÇYDVÇ\DUGÇPÇ LOH\HUOHéWLULOLU<]H\GHNLGRQDWÇ ILOHVLSURILONHQDUODUÇQÇQ]HUOHULQH ELQGLULOLUYH]HULVÇYDQÇU$U]X HGLOGLæLWDNGLUGHIXJDSURILOOHULQLQ ]HUOHULER\DQDELOLU

www.weber.com.tr

167


'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

PROBLEM 'ÇéFHSKHÇVÇ \DOÇWÇPVLVWHPOHUL \]H\OHULQGHNL GDOJDODQPDODU QDVÇOJLGHULOLU"

'ÇéFHSKHÇVÇ\DOÇWÇPVLVWHPOHULQGH]DPDQ]DPDQHVWHWLNROPD\DQ\]H\ GDOJDODQPDODUÇROXéDELOLU%XGXUXP

'XYDUÇQLSLQGHYHWHUD]LVLQGH ROPDPDVÇQGDQ

<DGDÇVÇ\DOÇWÇPSODNDODUÇQÇQYH\D VÇYDVÇQÇQX\JXODPDVÇQGDNLLéoLOLN KDWDODUÇQGDQND\QDNODQDELOLU

0HYFXWGDOJDOÇVÇYD]HULQH\DSÇODFDN UXOROXNDSODPDX\JXODPDVÇKDWDODUÇ NDSDWPDGD\HWHUVL]NDOÇU

%XWULéoLOLNKDWDODUÇQGDQND\QDNODQDQHVWHWLNROPD\DQJ|UQWOHUDQFDN PDODLOHX\JXODQDQGÇéFHSKHNDSODPDODUÇLOHJLGHULOHELOLU

168

www.weber.com.tr


ZHEHUPLQ sf. 142 ZHEHUPLQ sf. 142 ZHEHUPLQ& sf. 144 ZHEHUPLQGHNR sf. 146 ZHEHUWH[SODVWAquabalancesf. 138 ZHEHUWH[SODVW6ç/ sf. 140 ZHEHUWH[6ç/ sf. 154 ZHEHUWH[$.5ç/ sf. 154 ZHEHUWH[08/7ç&2/25 sf. 156

ZHEHU GÇéFHSKH NDSODPDODUÇ

 8<*8/$0$

ZHEHUWH[SODVWAquabalanceZHEHUWH[SODVW6ç/X\JXODQDFDNLVH7P\]H\UXORLOH ZHEHUSULP&LOHWHNNDW RODUDNDVWDUODQPDOÇGÇU$VWDUX\JXODPDVÇQGDQPLQ VDDWVRQUDZHEHUWH[SODVW AquabalanceZHEHUWH[SODVW 6ç/SDVODQPD]oHOLNYH\DSODVWLN PDODLOH\]H\HHéLWNDOÇQOÇNWD \D\ÇOPDOÇGÇU<]H\HSODVWLNYH\DSDVODQPD] oHOLNPDOD\DUGÇPÇ\ODGDLUHVHO KDUHNHWOHUOHGHVHQYHULOPHOLGLU

ZHEHUPLQZHEHUPLQZHEHUPLQGHNRZHEHUPLQ&X\JXODQDFDNLVHNJ©OÇNZHEHUPLQZHEHU PLQZHEHUPLQGHNR ZHEHUPLQ&¨\H|QHULOGLæL RUDQGDWHPL]VXLODYHHGLOHUHN PDODYH\DGéNGHYLUOLHOPLNVHUL \DUGÇPÇLOHKRPRMHQNÇYDPD JHOHQHNDGDUNDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇUZHEHUPLQZHEHUPLQ ZHEHUPLQGHNRZHEHUPLQ &SDVODQPD]oHOLNPDODLOH \]H\HHéLWNDOÇQOÇNWD\D\ÇOPDOÇGÇU<]H\HGDLUHVHOKDUHNHWOHUOH SODVWLNPDODLOHZHEHUPLQ ZHEHUPLQZHEHUPLQGHNR ZHEHUPLQ&KHQ]ÇVODNNHQ GHVHQYHULOPHOLGLU

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLUZHEHUPLQZHEHUPLQ ZHEHUPLQGHNRZHEHUPLQ& NXUXGXNWDQVRQUD PLQJQ \]H\ DU]XHGLOHQUHQNWHZHEHUWH[6ç/ ZHEHUWH[$.5ç/ ZHEHUWH[08/7,&2/25GÇé FHSKHER\DVÇLOHLNLNDWKDOLQGH ER\DQPDOÇGÇU%R\DX\JXODPDVÇQGDQ HQD]VDDW|QFHDVWDU X\JXODPDVÇQÇQ\DSÇOPÇéROPDVÇ JHUHNPHNWHGLU

www.weber.com.tr

169

'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ 6HUDPLN8\JXODPDODUÇ

ÇÖZÜM


'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

PROBLEM 'ÇéFHSKH GHNRUDWLI SURILOOHULQDVÇO X\JXODQPDOÇGÇU"

0DQWRODPDX\JXODPDVÇ|QFHVLQGHFHSKHGHEXOXQDQSURILOOHUYHGLæHUGHNRUDWLI HOHPDQODUV|NOU8\JXODPDWDPDPODQGÇNWDQVRQUDFHSKH\HHVNLJ|UQWVQ ND]DQGÇUPDN\DGDIDUNOÇHVWHWLNXQVXUODUNDWPDNLVWHQHELOLUh]HULNDSOÇSROLVWLUHQ KDILISURILOHUEXLéLoLQX\JXQYHHNRQRPLNo|]POHUGLU  8<*8/$0$

1

3URILOOHULQ\DSÇéWÇUÇODFDæÇQRNWDODU SURMH\HJ|UHFHSKH]HULQGH LéDUHWOHQLU

170

www.weber.com.tr

2

3URILOOHUWHVWHUHLOHNHVLOHUHNYH ]ÇPSDUDLOHG]HOWLOHUHNKD]ÇUODQÇU %\N|OoGHNLSURILOOHULQNHVLPL LoLQHOHNWULNOLNHVLPPDNLQDVÇ NXOODQÇODELOLU

3

.HVLOLS]ÇPSDUDODQDUDN X\JXODPD\DKD]ÇUKDOHJHWLULOHQ SURILOOHULQDUNDVÇQDDæÇUOÇNoD oLPHQWRLODYHHGLOHUHN KD]ÇUODQDQZHEHUWKHUPIOH[ PPGHULQOLæHVDKLS WDUDNLOHoHNLOLU


ZHEHUWKHUPIOH[ ZHEHU38$

ZHEHUWKHUPIOH[ ZHEHU38$

4

$UNDVÇQDKDUooHNLOPLéRODQ SURILOOHUND\PDROPDGÇæÇQGDQ HPLQROXQXQFD\DNDGDU\]H\H EDVWÇUÇODUDN\DSÇéWÇUÇOÇU%LUELULQL WDNLSHGHQSURILOER\ODUÇDUDVÇQGD JHQOHéPHKHVDEDNDWÇODUDN PPGHU]EÇUDNÇOPDOÇGÇU

5

3URILOOHULQNHQDUODUÇQGDQYH GHU]ERéOXNODUÇQGDQWDéDQKDUo HVWHWLNJ|UQPER]PDPDNLoLQ NXUXPDGDQWHPL]OHQPHOLGLU

7

ZHEHU38$NXUXGXNWDQVRQUD GHU]E|OJHOHUL]ÇPSDUDODQDUDN G]JQKDOHJHWLULOLU

8

3URILOOHU:HEHUGÇéFHSKHER\DODUÇ LOHLVWHQLOHQUHQNWHER\DQDUDNVRQ J|UQWVQHNDYXéWXUXOXU

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

6

sf. 188 sf. 306

3URILOOHULQ\DSÇéWÇUÇOPDVÇLéOHPL ELWWLNWHQVRQUDGHU]ERéOXNODUÇ SROLUHWDQHVDVOÇGHU]GROJX PDVWLæLZHEHU38$ ile GROGXUXOPDOÇGÇU

www.weber.com.tr

171

'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

ÇÖZÜM


'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

Mantolama neden gereklidir? <DSÇODUGDÇVÇ\DOÇWÇPÇQÇVDæODPDNDPDFÇLOHGXYDUODUÇQVDQGYLoGXYDU\|QWHPLLOH|UOPHVL ÇVÇ\DOÇWÇP|]HOOLæLJHOLéPLéGXYDU|UPHHOHPDQODUÇNXOODQÇOPDVÇLoHULGHQ\DOÇWÇP\DSÇOPDVÇ YH\DEXQODUDEHQ]HUGLæHU\|QWHPOHUÇVÇN|SUOHULQLQROXéPDVÇQÇHQJHOOH\HPH]OHU

çoHULGHQ\DOÇWÇP

'ÇéDUÇGDQ\DOÇWÇP

'LæHU\DQGDQPDQWRODPDFHSKHGHGXYDUHOHPDQODUÇQÇQROXéWXUGXæXDODQODUÇNDSODUNHQ D\QÇ]DPDQGDNRORQYHNLULéOHUJLELWDéÇ\ÇFÇVLVWHPHDLW\]H\OHULGHNDSODUYH\DOÇWÇPÇQ NHVLQWLVL]RODUDN\DSÇODELOPHVLQHRODQDNWDQÇU%XVD\HGHÇVÇN|SUOHULQLQROXéPDVÇQÇQ|QQH JHoLOLUYHGDKDD]HQHUMLVDUIL\DWÇLOHLVWHQLOHQNRQIRUéDUWODUÇVDæODQÇU $\UÇFDPDQWRODPDVLVWHPOHULÇVÇIDUNOÇOÇNODUÇQGDQGROD\ÇROXéDQJHQOHéPHYHE]éPH JHULOPHOHULQLWROHUHHGHUHNFHSKHGHYHGXYDUNHVLWLQGHoDWODNODUROXéPDVÇQÇHQJHOOHU 'ÇéGXYDUYHLoGXYDUDUDVÇQGDNLVÇFDNOÇNIDUNÇQÇDVJDULG]H\HLQGLUHUHNGXYDUNHVLWLLoLQGH \RæXéPDROXéPDVÇQÇQ|QQHJHoHUYHEHWRQDUPHLoLQGHNLGRQDWÇQÇQNRUR]\RQDPDUX] NDOPDVÇHQJHOOHU'DKDJYHQOLYHX]XQ|PUO\DSÇODUROXéWXUXU 7PEXHWNHQOHUGHQGROD\ÇPDQWRODPDELQDODULoLQROGXNoDJHUHNOLELUVLVWHPGLU

172

www.weber.com.tr


‡(NRQRPLNELUo|]PGU ,VÇWPDYHVRæXWPDJLGHUOHULQGH©D YDUDQWDVDUUXIVDæOD\DUDNNHQGLQH\DSÇODQ \DWÇUÇPÇJHUL|GHU

,VÇ\DOÇWÇP OHYKDVÇ

‡8]XQ|PUOELUo|]PGU

'RQDWÇILOHVL

&HSKH\L\ÇSUDWÇFÇGÇéHWNHQOHUGHQNRUXUYH X]XQ\ÇOODURQDUÇPJHUHNWLUPH]

<]H\VÇYDVÇ

‡*YHQOLELUo|]PGU

'ÇéFHSKH NDSODPD PDO]HPHVL

'XYDULoLQGHNL\RæXéPD\ÇHQJHOOH\HUHN WDéÇ\ÇFÇVLVWHPOHULQ]DUDUJ|UPHVLQLHQJHOOHU

<]H\VÇYDVÇ

'EHO <DSÇéWÇUPDKDUFÇ

‡'HNRUDWLIELUo|]PGU 'HæLéLNUHQNYHWHNVWUGHVRQNDWNDSODPDVHoHQHNOHULQHVDKLSWLU

‡(NVLNVL]ELUo|]PGU %Q\HVLQGHIDUNOÇGHWD\ODULoLQX\JXQUQOHUEDUÇQGÇUÇUYHEXUQOHULQELUELUOHULLOHPNHPPHO ELUX\XPLoLQGHoDOÇéPDVÇVDæODQDFDNéHNLOGHWDVDUODQPÇéWÇU

‡6DæOÇNOÇYHoHYUHFLELUo|]PGU <DSÇODUGDÇVÇWPDVRæXWPDDPDoOÇHQHUMLLKWL\DFÇQÇPLQLPXPLQGLUHUHNNDUERQVDOÇQÇPÇQÇQ D]DOPDVÇQD\DUGÇPFÇROXU

www.weber.com.tr

173

'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

weber mantolama sistemi


'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

weber mantolama sistemi GÇéFHSKHÇVÇ\DOÇWÇPVLVWHPOHUL

\DOÇWÇPOHYKDODUÇQÇQG|éHQPHVL 1

çSLQGHYHWHUD]LVLQGHROPDVÇQDGLNNDWHGLOHUHNVXEDVPDQ SURILOL\]H\HVDELWOHQLU(Resim 1)

4

/HYKDODUDUDVÇQGDPPNQROGXæXQFDERéOXN EÇUDNÇOPDPDOÇGÇUçQFHERéOXNODUÇVÇ\DOÇWÇPEDQGÇYH\D N|SNNXOODQÇODUDNGROGXUXOPDOÇPP©GHQGDKD E\NDUDOÇNODUPXWODNDD\QÇWLSÇVÇ\DOÇWÇPPDO]HPHVL NXOODQÇODUDNNDSDWÇOPDOÇGÇU,VÇ\DOÇWÇPOHYKDODUÇQÇQ DUDODUÇQD\DSÇéWÇUPDKDUFÇGROPDPDVÇQD|]HOOLNOH GLNNDWHGLOPHOLGLU(Resim 4)

2

5

èDéÇUWPDLoLQNHQDUODUGDVDGHFHEWQYH\DUÇPOHYKDODU NXOODQÇOPDOÇNHQDUODUGDD\DUODPD\DSÇOPDPDOÇYH HNOHYKDODUNHVLQOLNOHNXOODQÇOPDPDOÇGÇU<]H\GÇéÇQD oÇNDQOHYKDODUÇQNHQDUODUÇ\DSÇéWÇUÇFÇNXUXGXNWDQVRQUD G]HOWLOPHOLGLU(Resim 5)

6XEDVPDQSURILOOHULN|éHOHUGHDoÇOÇéHNLOGHNHVLOLU (Resim 2)

3

,VÇ\DOÇWÇPOHYKDODUÇGXYDUÇQDOWNÇVPÇQGDQEDéODQDUDN\XNDUÇ GRæUXDUDOÇNVÇ]YHéDéÇUWPDOÇRODUDNG|éHQLU/HYKDODUÇQ G]JQG|éHQPHVLQHYHNHQDUODUÇQ]HGHOHQPHPHVLQH GLNNDWHGLOPHOLGLU+DVDUOÇYH|]HOOLNOHNHQDUODUÇDéÇQPÇé OHYKDODUNXOODQÇOPDPDOÇGÇU(Resim 3)

174

www.weber.com.tr

6

,VÇ\DOÇWÇPOHYKDODUÇ\HUOHéWLULOLUNHQGXYDUGDNLSHQFHUHYE ERéOXNODUGLNNDWHDOÇQPDOÇGÇU%XE|OPOHUoDWODPD\D NDUéÇULVNOLE|OJHOHUROGXæXQGDQX\JXODPDresim 6©GD J|VWHULOGLæLJLEL\DSÇOPDOÇGÇU


GÇéFHSKHÇVÇ\DOÇWÇPVLVWHPOHUL

dübelleme

VÇYDYHGRQDWÇILOHVLX\JXODQPDVÇ 7

'EHOOHUOHYKDQÇQRUWDVÇQDYHWPHN\HUOHULQHJHOHFHN éHNLOGH\HUOHéWLULOPHOLGLU(Resim 7)

8

9

11

gQHULOHQPLNWDUGDVXLOHNJ©OÇNZHEHUWKHUPJUXEX \]H\VÇYDVÇWHUFLKHQGéNGHYLUOLELUPLNVHUYH\DPDOD LOHNDUÇéWÇUÇODUDNKD]ÇUODQÇSPDOD\DUGÇPÇ\OD\]H\H X\JXODQÇU+HQ]NXUXPDPÇéKDUFÇQ]HULQHGRQDWÇ ILOHVLJHULOHUHNYHNDWODQPDGDQ\HUOHéWLULOLU%LUOHéLP \HUOHULQGHGRQDWÇILOHVLKHU]DPDQFPVWVWH ELQGLULOLUYHKDUFÇQVWQH\HUOHéWLULOLU(Resim 11)

12

'EHOOHPH\DSÇéWÇUÇFÇQÇQ\HWHULQFHNXUXGXæXWHVSLW HGLOGLNWHQVRQUD\]H\GHoÇNÇQWÇ\DSPD\DFDNéHNLOGH ROPDOÇGÇU6DæODP\HUOHéWLULOPHPLéGEHOOHUoÇNDUÇODUDN \DQÇQD\HQLGEHOoDNÇOPDOÇGÇU(Resim 8-9) .DSÇYHSHQFHUHN|éHOHULQGHGRQDWÇILOHVLGLDJRQDO RODUDN\HUOHéWLULOLU(Resim 12)(QGRæUXX\JXODPDWP SHQFHUHoHYUHVLQLQILOHOHQPHVLGLU

N|éHSURILOOHULQLQ\HUOHéWLULOPHVL 10

VRQNDWNDSODPDQÇQX\JXODQPDVÇ 13

ZHEHUPDQWRODPDVLVWHPLN|éHSURILOOHULN|éH\HZHEHU WKHUPJUXEX\]H\VÇYDODUÇLOH\HUOHéWLULOLUYH]HULQHGRQDWÇ ILOHVLN|éHOHULQGHQHQD]FPG|QHFHNéHNLOGHX\JXODQÇU 7P\]H\HX\JXODQDQGRQDWÇILOHVLHQD]FPRODFDN éHNLOGHEXX\JXODPDQÇQ]HULQHELQGLULOPHOLGLU(Resim 10)

6HoLOHQVRQNDWNDSODPDX\JXODPDVÇQDZHEHUWKHUP JUXEX\]H\VÇYDODUÇX\JXODQPDVÇQGDQHQD]\HGLJQ VRQUDJHoLOPHOLGLU(Resim 13)

'ç..$7<XNDUÇGDDoÇNODQDQX\JXODPDéHNOLZHEHUWKHUPJUXEXoLPHQWRED]OǁUQOHULoLQJHoHUOLGLU ZHEHUWKHUPIOH[X\JXODPDVÇKDNNÇQGDD\UÇQWÇOÇELOJLLoLQEDNÇQÇ]VD\ID

www.weber.com.tr

175

'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

weber mantolama sistemi


'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

weber mantolama sistemi '°éFHSKH°V°\DO°W°PVLVWHPL

 3(5)250$16 ‡ZHEHUPDQWRODPDVLVWHPL G°éFHSKH°V°\DO°W°PVLVWHPOHUL (27$ (XURSHDQ2UJDQLVDWLRQ IRU7HFKQLFDO$SSURYDOV  (7$* ©HX\JXQGXU

 5()(5$1667$1'$57/$5, ‡76 ‡76

 8<$5,/$59(g1(5ç/(5  7$1,0, ‡'°éFHSKH°V°\DO°W°PVLVWHPL

weber mantolamasistemi $9$17$-/$5, (7$* ©HX\JXQGXU ,V°WPDYHVRæXWPD JLGHUOHULQGHQWDVDUUXI VDæODU %LQD\°WPG°é HWNHQOHUGHQNRUX\DUDN |PUQX]DW°U %LQDLoLQGHNLQHPL GHQJHOH\HUHNNRQIRUOX PHNDQODU\DUDW°U 8]XQ\°OODUER\XQFD G°éFHSKHWDGLODW° JHUHNWLUPH]

 .8//$1,0 8\JXODPD$ODQÇ ‡0VWDNLOHYWRSOXNRQXWYEWP \DS°ODU°QG°éDU°GDQ°V°\DO°W°P°Q°Q VDæODQPDV°QGDNXOODQ°O°U 8\JXODPD<]H\OHUL  

‡'°éFHSKHOHU

 

7XæOD

 

*D]EHWRQ

 

%UWEHWRQ

 

dLPHQWRED]O°V°YD

 

$KéDSOHYKD

‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°é°Q°] 8\JXQ6RQ.DW6HoHQHNOHUL ‡ZHEHUPDQWRODPDVLVWHPL X\JXODQP°é\]H\OHUHVRQNDW RODUDNZHEHUKD]°UUHQNOL  V°YDODU°YHNDSODPDODU°  X\JXODQDELOLU

 8<*8/$0$6,1,5, ‡,VODNYHQHPOL\]H\OHUHNHVLQOLNOH X\JXODQPD] ‡*HYéHNYHGéNGLUHQoOL  \]H\OHUGHX\JXODQPD] ‡6RQNDWNDSODPDODULoLQUHQNVHoLPL \DS°O°UNHQID]ODNR\XUHQNOHUWHUFLK HGLOPHPHOLGLU

176

www.weber.com.tr

‡g]HOOLNOHWDGLODWODUGDFDPDKéDS DOPLQ\XPYHGLæHUPHYFXW\DS° HOHPDQODU°|UWOHUHNNRUXQPDO°G°U ‡0DQWRODPD\DS°ODFDN\]H\OHUGH G|éHPHOHUYHV°YDODUNXUXPXé ROPDO°G°U ‡%LQDODUGDQHPYHUXWXEHW|QOHQPLé ROPDO°G°U ‡<DæPXUROXNODU°VRQNDW°  X\JXODQP°éVLVWHPGHQHQD] FPG°éDU°GDRODFDNéHNLOGH \DO°W°PX\JXODPDV°QGDQ|QFHLQéD HGLOPHOLGLU ‡¯VNHOHNXOODQ°PODU°QGDLVNHOH NHOHSoHOHULQLQX]XQOXæXVLVWHP NDO°QO°æ°QDX\JXQROPDO°G°U ‡¯VNHOHNHOHSoHOHULLoLQDo°ODQ GHOLNOHUGHQ GHOLNOHULQHæUL  Do°OPDV°YE VXV°]PDPDV°QDGLNNDW HGLOPHOLGLU ‡&HSKH\LJQHé\DæPXUYH  U]JDUGDQNRUXPDNLoLQLVNHOHDæ° NXOODQ°OPDO°G°U ‡¯éoLOLNNDOLWHVLQLDUWW°UPDNYH°V° \DO°W°PVLVWHPLQLQ|PUQX]DWPDN DPDF°\OD|]HOOLNOHGLODWDV\RQ GHU]OHULNDS°SHQFHUHNDVDODU° YHOHQWRODU°JLELULVNOLE|OJHOHUGH ZHEHUPDQWRODPDVLVWHPL SURILOOHULQLQNXOODQ°OPDV°|QHULOLU


 <h=(<+$=,5/,å,

 8<*8/$0$è$57/$5,

 621.$7.$3/$0$

‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH VD®ODPROPDO°G°U

‡'EHOOHPHQLQDV°ODPDF°U]JDUYH WUEODQVHWNLOHULQL|QOHPHNWLU 8\JXODPDODUGDGEHOVD\°V° JHQHOOLNOHGEHOPRODUDNNDEXO HGLOLU$QFDNELQD\NVHNOL®LYH oHYUHNRéXOODU°GEHOVD\°V°Q°YH EXQDED®O°RODUDNGEHOéHPDV°Q° EHOLUOHU

‡'°éFHSKH°V°\DO°W°PVLVWHPOHULQGH JHQHOOLNOHWHNVWUOKD]°UUHQNOL V°YDODUWHUFLKHGLOPHOLGLU6RQNDW NDSODPDQ°QGHNRUDWLIDPDF°Q°Q G°é°QGDELUJ|UHYLGHG°éFHSKH\L YH\DO°W°PVLVWHPLQLG°éKDYD NRéXOODU°QGDQNRUXPDNW°U%X NRUXPDGDNDSODPDQ°QWDQHFLN \DS°V°E\N|QHPWDé°U0LPDUL QHGHQOHUGHQ|WU¦G]§ELUER\D JHUHNL\RUVDQRUPDOX\JXODPDQ°Q ]HULQHNDWGDKDV°YD  \DS°OPDO°G°U

‡<]H\E|FHNNHPLUJHQKD\YDQODU YE\HUOHéPLéFDQO°ODUYH \XYDODU°QGDQPXWODND  DU°QG°U°OPDO°G°U ‡7RSUDNDOW°VXEDVPDQVHYL\HVLYH\D VX\DPDUX]E|OPOHUGHVX\DO°W°P° LoLQJHUHNOL|QOHPOHUDO°QPDO°G°U ‡%LQDYH\DFHSKHQLQ\]H\LQH\DWD\ YHGLNH\RODUDNLSoHNLOHUHN KL]DODQPDO°G°U

‡g]HOGXUXPODUGDX\JXODQPDV° JHUHNHQ¦GEHOVD\°V°YH\HUOHéLP éHPDV°§LoLQOWIHQEL]HGDQ°é°Q°]

‡6RQNDWNDSODPDODULoLQUHQN VHoLPLQGHID]ODNR\XUHQNOHUWHUFLK HGLOPHPHOLGLU.R\XUHQNOHUDo°N UHQNOHUHRUDQODJQHé°é°QODU°Q° GDKDID]ODoHNHFHNOHULLoLQ\]H\LQ QHGHQL\OHWHUPLNJHULOLPOHELUOLNWH oDWODNODUROXéDELOLU

 8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDP6°FDNO°®°ƒ&LOHƒ& DUDV° ‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN KDYDODUGDJQHéDOW°QGDX\JXODPD \DSPDNWDQNDo°Q°OPDO°G°U ‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U

hUQ ZHEHUWKHUP$ ZHEHUWKHUP%

6D\IDQR

7NHWLP

 

NJP NJP

www.weber.com.tr

177

'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

weber mantolama sistemi


'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

weber therm A1

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

,V°\DO°W°PVLVWHPOHULLoLQ\DS°éW°UPDKDUF°  8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡+D]°UODQDQKDUF°QNXOODQ°ODELOPH süresi: 3 saat. ‡<DS°éW°U°ODQ\DO°W°POHYKDV°Q°Q ]HULQHV°YDX\JXODQDELOPHVLLoLQ JHUHNHQVUHJQ

 3(5)250$16 ‡7D]H+DUF°Q%RéOXNOX%LULP+DFLP Kütlesi: *NJP3 ‡(OHN$QDOL]LPPDo°NO°®°QGD HOHN]HULQGHNDODQPLNWDU) %1,0 ‡(®LOPH'D\DQ°P°*1PP2 ‡%DV°Qo'D\DQ°P°*1PP2

 7$1,0, Is› yal›t›m sistemleri için çimento esasl› \DS°éW°UPDKDUF°

 .8//$1,0 8\JXODPD$ODQÇ

$9$17$-/$5, (7$* ©HX\JXQGXU <NVHN\DSÇéWÇUPD JFQHVDKLSWLU 7HUPLNéRNODUD GD\DQ°NO°G°U

178

www.weber.com.tr

‡$OW7DEDND\D<DS°éPD  0XNDYHPHWL*1PP2 ‡,V°<DO°W°P/HYKDV°QD<DS°éPD 0XNDYHPHWL*1PP2 ‡6X(PPH GDNLNDVRQXQGD )JU ‡6X(PPH GDNLNDVRQXQGD

)JU

‡7P\DS°ODUGD;36(36YH WDé\Q°V°\DO°W°POHYKDODU°Q°Q \DS°éW°U°OPDV°QGDNXOODQ°O°U

 5()(5$1667$1'$57/$5,

 8\JXODPD<]H\OHUL

‡76(

‡¯oYHG°éFHSKHOHUGH

‡%D\°QG°UO°N3R]1R

 

%UWEHWRQ

 

7XæOD

 8<$5,/$59(g1(5ç/(5

 

dLPHQWRED]O°V°YD

 

*D]EHWRQ

‡<DO°W°POHYKDODU°ELUELULQHL\LFH \DNODéW°U°ODUDN\HUOHéWLULOPHOL °V°WUDQVIHULQL|QOHPHNDPDF°\OD OHYKDODUDUDV°QGDNLERéOXNODU PPNQROGXæXQFDD]ROPDO°G°U

‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQÇéÇQÇ]

 8<*8/$0$6,1,5, ‡6DæODPROPD\DQYHGéNGLUHQoOL \]H\OHUGHX\JXODQPD]


 <h=(<+$=,5/,å, ‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH VDæODPROPDO°G°U ‡dRNJ|]HQHNOL\]H\OHU°VODW°OPDO° YH\]H\QHPOLNDODFDNéHNLOGH VXWDEDNDV°\RNRODQDNDGDU EHNOHQPHOLGLU

8<*8/ $0$ 1

2UWDODPDOWNDGDUVXLOH NJ©O°NZHEHUWKHUP$ WHUFLKHQGéNGHYLUOLELU PLNVHUYH\DPDODLOHWRSDN NDOPD\DFDNéHNLOGHL\LFH NDU°éW°U°OPDO°G°U

2

+DUoX\JXODPD|QFHVLQGH GDNLNDGLQOHQGLULOPHOLGLU

3

ZHEHUWKHUP$ yal›t›m OHYKDV°Q°oHYUHOH\HFHNéHNLOGH NHQDUODUGDQPPNDOPDV°QD GLNNDWHGLOHUHNoHSHoHYUH X\JXODQPDO°G°U2UWDGDNDODQE|OPHoE\N parça ZHEHUWKHUP$QRNWDVDO RODUDNX\JXODQPDO°G°U

‡<]H\GHNL|QHPOLER]XNOXNYH\D GHOLNOHUZHEHUWKHUP$ X\JXODPDV°QGDQHQD]VDDW önce ZHEHUUHS0$ile RQDU°OPDO°G°U

 8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPV°FDNO°æ°o&LOHoC aras›. ‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN KDYDODUGDJQHéDOW°QGD  X\JXODPD\DSPDNWDQ  NDo°Q°OPDO°G°U ‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U

hUQ

7NHWLP

ZHEHUWKHUP$

NJP2

5

0DQWRODPD\DSÇODFDN\]H\LQoRN G]JQROGXæXGXUXPODUGDGLéOL PDOD\|QWHPLGHX\JXODQDELOLU

6

<DO°W°POHYKDV°Q°Q©°Q°Q \DS°éW°U°F°LOHNDSODQP°éROPDV°QD GLNNDWHGLOPHOLGLU¯OHWNHQ J|UHYLJ|UPHPHVLDPDF°\OD GHU]OHUHNHVLQOLNOH\DS°éW°U°F° WDé°U°OPDPDO°G°U

7

ZHEHUWKHUP$LOH\DS°éW°U°ODQ \DO°W°POHYKDODU°QDKDYD NRéXOODU°QDEDæO°RODUDN JQVRQUDZHEHUWKHUP% X\JXODQPDV°QDJHoLOHELOLU

$PEDODM1HWNJ©O°NWRUEDGD SDOHWWHDGHWNJ

3DOHWgOoV107 x107 cm. 5HQNGri. 8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULPDOD 5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U .XOODQ°OPDG°®°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q D®]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

www.weber.com.tr

179

'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

weber therm A1


'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

weber therm B1

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

,V°\DO°W°PVLVWHPOHULLoLQ\]H\VÇYDVÇ  8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡+D]°UODQDQKDUF°QNXOODQ°ODELOPH süresi: 3 saat, ‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PP ‡8\JXODQDELOHFHNNDWNDO°QO°æ° Max. 2 mm. ‡.DWODUDUDV°QGDEHNOHQLOPHVL JHUHNHQVUHVDDW ‡ZHEHUWKHUP%]HULQHVRQNDW X\JXODPDV°LoLQEHNOHQLOPHVL JHUHNHQVUH0LQJQ

 3(5)250$16  7$1,0,

‡7D]H+DUF°Q%RéOXNOX%LULP+DFLP Kütlesi: *NJP3

Is› yal›t›m sistemleri için çimento esasl› yüzey s›vas›.

‡(OHN$QDOL]LPPDo°NO°®°QGD HOHN]HULQGHNDODQPLNWDU) %1,0 ‡(®LOPH'D\DQ°P°*1PP2

 .8//$1,0 8\JXODPD$ODQÇ ‡7P\DS°ODUGD;36(36YH WDé\Q°V°\DO°W°POHYKDODU° ]HULQGH\]H\V°YDV°RODUDN NXOODQ°O°U 8\JXODPD<]H\OHUL

$9$17$-/$5, (7$* ©HX\JXQGXU ,V°\DO°W°PSDQRODU°QD PNHPPHODGHUDQV VDæODU 7HUPLNéRNODUD GD\DQ°NO°G°U .ROD\X\JXODQÇUYH G]JQ\]H\OHU ROXéWXUXU

180

www.weber.com.tr

‡¯oYHG°éFHSKHOHUGH  

;36 (NVWUGHSROLVWLUHQ 

 

(36 (NVSDQGHSROLVWLUHQ 

 

7Dé\Q

‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQÇéÇQÇ]

 8<*8/$0$6,1,5, ‡6DæODPROPD\DQYHGéNGLUHQoOL \]H\OHUGHX\JXODQPD]

‡%DV°Qo'D\DQ°P°*1PP2 ‡,V°<DO°W°P/HYKDV°QD<DS°éPD 0XNDYHPHWL*1PP2 ‡6X(PPH)NJP2 GDNLND0,5 ‡6X%XKDUÇ*HoLUJHQOLæL.DWVD\ÇVÇ μ )JU ‡,VÇçOHWNHQOLN)ZP.

 5()(5$1667$1'$57/$5, ‡76(. ‡%D\°QG°UO°N3R]1R

 8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡'LODWDV\RQGHU]OHULNHVLQOLNOH ZHEHUWKHUP%LOHNDSDW°OPDPDO° EXE|OPOHULoLQGLODWDV\RQSURILOL NXOODQ°OPDO°G°U


 <h=(<+$=,5/,å, ‡<DO°W°POHYKDV°VDæODPDOWWDNL \]H\HL\L\DS°éP°éWHPL]YHNXUX ROPDO°G°U

8<*8/ $0$ 1

‡/HYKDODUDUDV°QGDNLERéOXNODU JHQLéOLæHJ|UHD\Q°\DO°W°P PDO]HPHVLYH\DN|SNLOH GROGXUXOPDO°PH\GDQDJHOHELOHFHN o°N°QW°ODUZHEHUWKHUP% VDUIL\DW°Q°D]DOWPDNLoLQ  WHPL]OHQPHOLGLU

2UWDODPDOWNDGDUVXLOH NJ©O°NZHEHUWKHUP% WHUFLKHQGéNGHYLUOLELU PLNVHUYH\DPDODLOHWRSDN NDOPD\DFDNéHNLOGHL\LFH NDU°éW°U°OPDO°G°U

 8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPV°FDNO°æ°o&LOHoC aras›. ‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN KDYDODUGDJQHéDOW°QGD  X\JXODPD\DSPDNWDQ  NDo°Q°OPDO°G°U ‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U

hUQ ZHEHUWKHUP%

2 +DUoX\JXODPD|QFHVLQGH GDNLNDGLQOHQGLULOPHOLGLU 3

ZHEHUWKHUP%\]H\HoHOLN PDOD\DUG°P°\ODX\JXODQPDO°G°U'RQDW°ILOHVLZHEHUWKHUP% NXUXPDGDQ\XNDU°GDQDéDæ°\D GRæUXEDVW°U°ODUDNYHL\LFH JHULOHUHNNDWODQPDGDQYH \DO°W°POHYKDV°QGDQWP\]H\H HéLWX]DNO°NWDRODFDNéHNLOGH \HUOHéWLULOPHOLGLU

7NHWLP NJP2

5

dDWODPDODU°|QOHPHN DPDF°\ODGRQDW°ILOHVLELUOHéLP QRNWDODU°QGDFPVWVWH ELQGLULOHUHNX\JXODQPDO°G°U

6

.|éHOHUGHYHWPNLULéSHQFHUH NDS°oHUoHYHOHULQGHGRQDW°ILOHVL HQD]FPG|QGUOPHOLGLUVDDWVRQUDNDW X\JXODPDV°QDJHoLOPHOLGLU

8

8\JXODPDVRQUDV°QGD\]H\G°é FHSKHNDSODPDV°QDX\JXQ KDOHJHOPLéRODFDNW°U

$PEDODM1HWNJ©O°NWRUEDGD SDOHWWHDGHWNJ

3DOHWgOoV[FP 5HQN*UL 8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULoHOLNPDOD GRQDW°ILOHVL 5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U .XOODQ°OPDG°®°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q D®]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

www.weber.com.tr

181

'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

weber therm B1


'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

weber therm

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

,V°\DO°W°POHYKDODU°LoLQNDO°QGROJXOX\]H\V°YDV°  8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡+D]°UODQDQKDUF°QNXOODQ°ODELOPH VUHVLVDDW ‡8\JXODPDNDO°QO°®°PP ‡8\JXODQDELOHFHNNDWNDO°QO°®° 0D[PP ‡.DWODUDUDV°QGDEHNOHQLOPHVL JHUHNHQVUHVDDW ‡ZHEHUWKHUP%NDO°Q]HULQHVRQ NDWX\JXODPDV°LoLQEHNOHQLOPHVL JHUHNHQVUH0LQJQ

 3(5)250$16  7$1,0,

‡7D]H+DUF°Q%RéOXNOX%LULP+DFLP .WOHVL*NJP3

,V°\DO°W°PVLVWHPOHULLoLQoLPHQWR HVDVO°NDO°QGROJXOX\]H\V°YDV°

‡(OHN$QDOL]LPPDo°NO°®°QGD HOHN]HULQGHNDODQPLNWDU) ‡(®LOPH'D\DQ°P°*1PP

 .8//$1,0

‡%DV°Qo'D\DQ°P°*1PP

 8\JXODPD$ODQÇ

‡,V°<DO°W°P/HYKDV°QD<DS°éPD 0XNDYHPHWL*1PP

‡7P\DS°ODUGD;36(36YH WDé\Q°V°\DO°W°POHYKDODU° ]HULQGH\]H\V°YDV°RODUDN NXOODQ°O°U 8\JXODPD<]H\OHUL

‡6X(PPH)NJPGDNLND ‡6X%XKDU°*HoLUJHQOL®L.DWVD\°V° +) ‡,V°O¯OHWNHQOLN):P.

‡¯oYH'°é&HSKHOHUGH

$9$17$-/$5, (7$* ©HX\JXQGXU ,V°\DO°W°PSDQRODU°QD PNHPPHODGHUDQV VD®ODU 7HUPLNéRNODUD GD\DQ°NO°G°U .ROD\X\JXODQ°UYH G]JQ\]H\OHU ROXéWXUXU

182

www.weber.com.tr

 ;36 (NVWUGHSROLVWLUHQ  (36 (NVSDQGHSROLVWLUHQ  7Dé\Q ‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQÇéÇQÇ]

 8<*8/$0$6,1,5, ‡6D®ODPROPD\DQYHGéNGLUHQoOL \]H\OHUGHX\JXODQPD]

 5()(5$1667$1'$57/$5, ‡76(. ‡%D\°QG°UO°N3R]1R

 8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡'LODWDV\RQGHU]OHULNHVLQOLNOH ZHEHUWKHUP%NDO°QLOH NDSDW°OPDPDO°EXE|OPOHULoLQ GLODWDV\RQSURILOLNXOODQ°OPDO°G°U


 <h=(<+$=,5/,å, ‡<DO°W°POHYKDV°VD®ODPDOWWDNL \]H\HL\L\DS°éP°éWHPL]YHNXUX ROPDO°G°U ‡/HYKDODUDUDV°QGDNLERéOXNODU JHQLéOL®HJ|UHD\Q°\DO°W°P PDO]HPHVLYH\DN|SNLOH GROGXUXOPDO°PH\GDQD JHOHELOHFHNo°N°QW°ODU ZHEHUWKHUP%NDO°QVDUIL\DW°Q° D]DOWPDNLoLQWHPL]OHQPHOLGLU

8<*8/ $0$ 2UWDODPDOWNDGDU

WHPL]VXLOHNJ©O°N ZHEHUWKHUP%NDO°QWHUFLKHQ GéNGHYLUOLELUPLNVHUYH\D PDODLOHWRSDNNDOPD\DFDN éHNLOGHL\LFHNDU°éW°U°OPDO°G°U

 +DUoX\JXODPD|QFHVLQGH

GDNLNDGLQOHQGLULOPHOLGLU

 ZHEHUWKHUP%NDO°Q\]H\H oHOLNPDOD\DUG°P°\OD X\JXODQPDO°G°U

 8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPVÇFDNOÇæÇo&LOHo& DUDVÇ ‡dRNQHPOLYHYH\DoRNVÇFDN KDYDODUGDJQHéDOW°QGDX\JXODPD \DSPDNWDQNDo°Q°OPDO°G°U'RQDW°ILOHVLZHEHUWKHUP% NDO°QNXUXPDGDQ\XNDU°GDQ DéD®°\DGR®UXEDVW°U°ODUDNYH L\LFHJHULOHUHNNDWODQPDGDQYH

\DO°W°POHYKDV°QGDQWP\]H\H HéLWX]DNO°NWDRODFDNéHNLOGH \HUOHéWLULOPHOLGLU dDWODPDODU°|QOHPHNDPDF°\OD GRQDW°ILOHVLELUOHéLP QRNWDODU°QGDFPVWVWH ELQGLULOHUHNX\JXODQPDO°G°U

 .|éHOHUGHYHWPNLULéSHQFHUH NDS°oHUoHYHOHULQGHGRQDW°ILOHVL HQD]FPG|QGUOPHOLGLU

 VDDWVRQUDNDW X\JXODPDV°QDJHoLOPHOLGLU 8\JXODPDVRQUDV°QGD\]H\G°é FHSKHNDSODPDV°QDX\JXQKDOH JHOPLéRODFDNW°U

‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U X\JXODPD\DSPDNWDQ NDo°Q°OPDO°G°U

hUQ ZHEHUWKHUP%NDO°Q

7NHWLP NJP

$PEDODM1HWNJ©O°NWRUEDGD SDOHWWHDGHWNJ

3DOHWgOoV[FP 5HQN*UL 8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULoHOLNPDOD GRQDW°ILOHVL 5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U .XOODQ°OPDG°®°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q D®]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

www.weber.com.tr

183

'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

weber therm


'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

weber therm YP

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

°V°\DO°W°POHYKDODU°LoLQ\DS°éW°UPDKDUF°  8<*8/$0$6,1,5, ‡6DæODPROPD\DQYHGéNGLUHQoOL \]H\OHUGHX\JXODQPD]

 8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡+D]°UODQDQKDUF°QNXOODQ°ODELOPH VUHVLVDDW ‡<DS°éW°U°ODQ\DO°W°POHYKDV°Q°Q ]HULQHV°YDX\JXODQDELOPHVL LoLQJHUHNHQVUHJQ

 3(5)250$16 ‡7D]H+DUF°Q%RéOXNOX%LULP+DFLP .WOHVL*NJP

 7$1,0, ,V°\DO°W°POHYKDODU°LoLQoLPHQWRHVDVO° \DS°éW°UPDKDUF°

‡(OHN$QDOL]LPPDo°NO°®°QGD HOHN]HULQGHNDODQPLNWDU) ‡(®LOPH'D\DQ°P°*1PP ‡%DV°Qo'D\DQ°P°*1PP

 .8//$1,0 8\JXODPD$ODQÇ ‡7P\DS°ODUGD;36(36YH WDé\Q°V°\DO°W°POHYKDODU°Q°Q \DS°éW°U°OPDV°QGDNXOODQ°O°U 8\JXODPD<]H\OHUL

$9$17$-/$5, <NVHN\DS°éW°UPD JFQHVDKLSWLU 7HUPLNéRNODUD GD\DQ°NO°G°U

184

www.weber.com.tr

 

‡¯oYH'°é&HSKHOHUGH

 

%UWEHWRQ

 

7XæOD

 

dLPHQWRED]O°V°YD

 

*D]EHWRQ

 

$KéDSOHYKD

‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQÇéÇQÇ]

‡$OW7DEDND\D<DSÇéPD  0XNDYHPHWL*1PP ‡,V°<DO°W°P/HYKDV°QD<DS°éPD 0XNDYHPHWL*1PP ‡6X(PPH GDNLNDVRQXQGD  )JU ‡6X(PPH GDNLNDVRQXQGD  )JU

 5()(5$169(67$1'$57/$5, ‡76( ‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R

8<$5,/$59(g=(//ç./(5ç ‡<DO°W°POHYKDODU°ELUELULQHL\LFH \DNODéW°U°ODUDN\HUOHéWLULOPHOL °V°WUDQVIHULQL|QOHPHNDPDF°\OD OHYKDODUDUDV°QGDNLERéOXNODU PPNQROGXæXQFDD]ROPDO°G°U


 <h=(<+$=,5/,å, ‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH VDæODPROPDO°G°U ‡dRNJ|]HQHNOL\]H\OHU°VODW°OPDO° YH\]H\QHPOLNDODFDNéHNLOGH VXWDEDNDV°\RNRODQDNDGDU EHNOHQPHOLGLU

8<*8/ $0$ 

2UWDODPDOWNDGDUVXLOH NJ©O°NZHEHUWKHUP<3 WHUFLKHQGéNGHYLUOLELUPLNVHU YH\DPDODLOHWRSDNNDOPD\DFDN éHNLOGHL\LFHNDU°éW°U°OPDO°G°U+DUoX\JXODPD|QFHVLQGH GDNLNDGLQOHQGLULOPHOLGLUZHEHUWKHUP<3\DO°W°P OHYKDV°Q°oHYUHOH\HFHNéHNLOGH NHQDUODUGDQPPNDOPDV°QD GLNNDWHGLOHUHNoHSHoHYUH X\JXODQPDO°G°U

‡<]H\GHNL|QHPOLER]XNOXNYH\D GHOLNOHUZHEHUWKHUP<3 X\JXODPDV°QGDQHQD]VDDW |QFHZHEHUUHS0$LOH RQDU°OPDO°G°U

 8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ& DUDV° ‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN KDYDODUGDJQHéDOW°QGD X\JXODPD\DSPDNWDQ NDo°Q°OPDO°G°U ‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U

hUQ ZHEHUWKHUP<3

 <DO°W°POHYKDV°Q°Q©°Q°Q \DS°éW°U°F°LOHNDSODQPÇéROPDV°QD GLNNDWHGLOPHOLGLU¯OHWNHQ J|UHYLJ|UPHPHVLDPDF°\OD GHU]OHUHNHVLQOLNOH\DS°éW°U°F° WDé°U°OPDPDO°G°U2UWDGDNDODQE|OPHoE\N SDUoDZHEHUWKHUP<3QRNWDVDO RODUDNX\JXODQPDO°G°U0DQWRODPD\DSÇODFDN\]H\LQoRN G]JQROGXæXGXUXPODUGDGLéOL PDOD\|QWHPLGHX\JXODQDELOLU

7NHWLP NJP

7 ZHEHUWKHUP<3LOH\DS°éW°U°ODQ \DO°W°POHYKDODU°QDKDYD NRéXOODU°QDEDæO°RODUDN JQVRQUDZHEHUWKHUP69 X\JXODQPDV°QDJHoLOHELOLU

$PEDODMNJ©O°NWRUEDGD 3DOHWWHWRSODPDGHWNJ 3DOHWgOoV[FP 5HQN*UL 8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULPDOD 5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U .XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

www.weber.com.tr

185

'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

weber therm YP


'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

weber therm SV °V°\DO°W°POHYKDODU°LoLQ\]H\V°YDV°

 8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡+D]°UODQDQKDUF°QNXOODQ°ODELOPH VUHVLVDDW ‡8\JXODPDNDO°QO°å°PP ‡8\JXODQDELOHFHNNDWNDO°QO°å° 0D[PP ‡.DWODUDUDV°QGDEHNOHQLOPHVL JHUHNHQVUHVDDW ‡ZHEHUWKHUP69]HULQHVRQNDW X\JXODPDV°LoLQEHNOHQLOPHVL JHUHNHQVUH0LQJQ

 3(5)250$16  7$1,0, ,V°\DO°W°POHYKDODU°LoLQoLPHQWR HVDVO°\]H\VÇYDVÇ

‡7D]H+DUF°Q%RéOXNOX%LULP+DFLP .WOHVL*NJP ‡(OHN$QDOL]LPPDo°NO°®°QGD HOHN]HULQGHNDODQPLNWDU) ‡(®LOPH'D\DQ°P°*1PP

 .8//$1,0

‡%DV°Qo'D\DQ°P°*1PP

 8\JXODPD$ODQÇ

‡,V°<DO°W°P/HYKDV°QD<DS°éPD 0XNDYHPHWL*1PP

‡7P\DS°ODUGD;36(36YH WDé\Q°V°\DO°W°POHYKDODU°Q°Q \DS°éW°U°OPDV°QGDNXOODQ°O°U

$9$17$-/$5,

‡6X(PPH)NJPGDNLND

 8\JXODPD<]H\OHUL

‡6X%XKDU°*HoLUJHQOL®L.DWVD\°V° +)

 

‡¯oYH'°é&HSKHOHUGH

‡,V°O¯OHWNHQOLN):P.

 

;36 (NVWUGHSROLVWLUHQ 

 

(36 (NVSDQGHSROLVWLUHQ 

 5()(5$169(67$1'$57/$5,

7Dé\Q

‡76(.

 

‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQÇéÇQÇ]

‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R

8<$5,/$59(g=(//ç./(5ç ,V°\DO°W°PSDQRODU°QD PNHPPHODGHUDQV VDæODU 7HUPLNéRNODUD GD\DQ°NO°G°U .ROD\X\JXODQ°UYH G]JQ\]H\OHU ROXéWXUXU

186

www.weber.com.tr

‡'LODWDV\RQGHU]OHULNHVLQOLNOH ZHEHUWKHUP69LOHNDSDW°OPDPDO° EXE|OPOHULoLQGLODWDV\RQSURILOL NXOODQ°OPDO°G°U


 <h=(<+$=,5/,å, ‡<DO°W°POHYKDV°VDæODPDOWWDNL \]H\HL\L\DS°éP°éWHPL]YH NXUXROPDO°G°U

8<*8/ $0$ 

‡/HYKDODUDUDV°QGDNLERéOXNODU JHQLéOLæHJ|UHD\Q°\DO°W°P PDO]HPHVLYH\DN|SNLOH GROGXUXOPDO°PH\GDQD JHOHELOHFHNo°N°QW°ODU ZHEHUWKHUP69VDUIL\DW°Q° D]DOWPDNLoLQWHPL]OHQPHOLGLU

2UWDODPDOWNDGDUVXLOH NJ©O°NZHEHUWKHUP69 WHUFLKHQGéNGHYLUOLELUPLNVHU YH\DPDODLOHWRSDNNDOPD\DFDN éHNLOGHL\LFHNDU°éW°U°OPDO°G°U

 8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ& DUDV° ‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN KDYDODUGDJQHéDOW°QGD X\JXODPD\DSPDNWDQ NDo°Q°OPDO°G°U ‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U

hUQ ZHEHUWKHUP69dDWODPDODU°|QOHPHNDPDF°\OD GRQDW°ILOHVLELUOHéLPQRNWDODU°QGD FPVWVWHELQGLULOHUHN X\JXODQPDO°G°U.|éHOHUGHYHWPNLULéSHQFHUH NDS°oHUoHYHOHULQGHGRQDW°ILOHVL HQD]FPG|QGUOPHOLGLU

7

VDDWVRQUDNDW X\JXODPDV°QDJHoLOPHOLGLU 8\JXODPD|QFHVLQGH \]H\PXWODNDWHNUDU QHPOHQGLULOPHOLGLU8\JXODPD VRQUDV°QGD\]H\G°éFHSKH NDSODPDV°QDX\JXQKDOHJHOPLé RODFDNW°U+DUoX\JXODPD|QFHVLQGH GDNLNDGLQOHQGLULOPHOLGLUZHEHUWKHUP69\]H\HoHOLN PDOD\DUG°P°\ODX\JXODQPDO°G°U'RQDW°ILOHVLZHEHUWKHUP69 NXUXPDGDQ\XNDU°GDQDéDæ°\D GRæUXEDVW°U°ODUDNYHL\LFH JHULOHUHNNDWODQPDGDQYH\DO°W°P OHYKDV°QGDQWP\]H\H HéLWX]DNO°NWDRODFDNéHNLOGH \HUOHéWLULOPHOLGLU

7NHWLP NJP

$PEDODMNJ©O°NWRUEDGD 3DOHWWHWRSODPDGHWNJ 3DOHWgOoV[FP 5HQN*UL 8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULoHOLNPDOD GRQDW°ILOHVL 5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U .XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

www.weber.com.tr

187

'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

weber therm SV


'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

weber therm flex 2UJDQLNSROLPHUHVDVO°°V°\DO°W°POHYKDV° \DS°éW°U°F°V°YHV°YDV°

 8<*8/$0$6,1,5, ‡6DæODPROPD\DQYHGéNGLUHQoOL \]H\OHUGHX\JXODQPD]

 8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡.XUXPDVUHVLVDDW ‡6°YDNDW°]HULQHVRQNDWNDSODPD X\JXODPDV°LoLQEHNOHQLOPHVL JHUHNHQVUHJQ ‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PP ‡.DWODUDUV°QGDEHNOHQLOPHVL JHUHNHQVUHVDDW

 7$1,0, 2UJDQLNSROLPHUHVDVO°°V°\DO°W°P OHYKDV°\DS°éW°U°F°V°YHV°YDV°G°U

 .8//$1,0 8\JXODPD$ODQÇ ‡7P\DS°ODUGD;36;36YH WDé\Q°V°\DO°W°POHYKDODU°Q°Q \DS°éW°U°OPDV°QGDYHV°YDQPDV°QGD NXOODQ°O°U 8\JXODPD<]H\OHUL

$9$17$-/$5, <NVHN\DS°éW°UPD JFQHVDKLSWLU ,V°\DO°W°POHYKDODU°QD PNHPPHODGHUDQV VDæODU (ODVWLNWLU

188

www.weber.com.tr

 

‡¯oYH'°é&HSKHOHUGH

 

%UWEHWRQ

 

7XæOD

 

dLPHQWRED]O°V°YD

 

*D]EHWRQ

 

$KéDSOHYKD

‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQÇéÇQÇ]


 <h=(<+$=,5/,å, ‡$OW\]H\L\LFHWHPL]OHQPHOL \DS°éPD\°|QOH\LFLWR]\DéYH EHQ]HULPDGGHOHUGHQWDPDPHQ DU°QG°U°OPDO°G°U

8<*8/ $0$ 

‡<]H\GHER]XNOXNODUWDPLU HGLOHUHN\]H\G]JQOæ VDæODQPDO°G°U ‡6°YDLéOHPL|QFHVLQGHOHYKDODU DUDV°QGDNLERéOXNODUD\Q°°V° \DO°W°PPDO]HPHVLYH\DN|SNLOH GROGXUXOPDO°G°U

 8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ& DUDV° ‡(ULPLéGRQPXéYH\DV°FDN  \]H\OHUHX\JXODQPDPDO°G°U ‡*QHéDOW°QGDX\JXODQPDPDO°G°U

 

ZHEHUWKHUPIOH[\DS°éW°UPD LéOHPLLoLQPLQHUDOHVDVO° \]H\OHUGHDæ°UO°NoD©D HVNLDNULOLNER\DO°\]H\OHUGHLVH ©DNDGDU3RUWODQGdLPHQWRVX LODYHHGLOHUHNKRPRMHQ ELUNDU°é°PHOGHHGLOHQH NDGDUWHUFLKHQPDWNDS ZHEHUWKHUPIOH[\]H\H oHOLNPDOD\DUG°P°LOH XFXQDWDN°OP°éSHUYDQHLOH X\JXODQPDO°G°U NDU°éW°U°OPDO°G°U 'RQDW°ILOHVLKHQ]\XPXéDNRODQ LONNDWV°YD]HULQH\XNDU°GDQ DéDæ°\DGRæUXEDVW°U°ODUDNYH L\LFHJHULOHUHNNDWODQPDGDQYH \DO°W°POHYKDV°QGDQWP\]H\H HéLWX]DNO°NWDRODFDNéHNLOGH \HUOHéWLULOPHOLGLU <DS°éW°UPDLéOHPL|EHNOHPH VDDWVRQUDNDW YH\DGLéOLWDUDNPDOD\|QWHPL\OH 6 X\JXODPDV°QDJHoLOPHOLGLU \DS°ODELOLU 8\JXODPDVRQUDV°QGD\]H\G°é ZHEHUWKHUPIOH[V°YDLéOHPL LoLQDæ°UO°NoD©DNDGDU 3RUWODQGdLPHQWRVXLODYH HGLOHUHNKRPRMHQELUNDU°é°P HOGHHGLOHQHNDGDUWHUFLKHQ PDWNDSXFXQDWDN°OP°éSHUYDQH LOHNDU°éW°U°OPDO°G°U

FHSKHNDSODPDV°QDKD]°UKDOH JHOPLéRODFDNW°U

$PEDODM1HWNJ©O°NNRYDODUGD hUQ ZHEHUWKHUPIOH[

7NHWLP NJP

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

5HQN%HM 5DIgPU.XUXYHVHULQRUWDPODUGD DPEDODMODU°QDæ]°Q°QDo°OPDPDV° NRéXOX\ODUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ \°OG°U.XOODQ°OPDG°æ°WDNGLUGH DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U $PEDODMODUGRQPDNWDQNRUXQPDO°G°U

www.weber.com.tr189

'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

weber therm flex


192

www.weber.com.tr


SU YALITIM UYGULAMALARI Problem / Çözüm

sf. 194

hUQ6HoLP7DEORODUÇ

sf. 204

Ürün Bilgileri

sf. 206

www.weber.com.tr

193


6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

Weber Havuz Çözümleri 

™ +DYX]LoLVX\DOÇWÇPX\JXODPDODUÇQGD ‡0VWDNLO\]PHKDYX]ODUÇYHVVKDYX]ODUÇQGD > weber.dry SS-8 ‡*HQHONXOODQÇPDDoÇNKDYX]ODUGD > weber.dry SS-10 > weber.tec Superflex D2 

™

š <]H\OHUGHNLGHOLNYHoDWODNODUGDQJHOHQVX\XQWÇNDQPDVÇQGD > weber.dry rapid stop › 'LNH\YH\DWD\N|éHOHULQSDKODQPDVÇQGD > weber.rep MA 200 > weber.rep HKSœ 'LODWDV\RQGHU]L\DOÇWÇPÇX\JXODPDODUÇQGD

> weber Superflex B 240 / weber Superflex B 400 > weber Superflex A 200 / weber Superflex A 300 6HUDPLNX\JXODPDODUÇQGD> weber.kol flex konfor > weber EP 800* 'HU]X\JXODPDODUÇQGD > weber.joint flex > weber EP 800*

š

SUREOHPo|]P

.LP\DVDOODUDVWQGD\DQÇPVDæODU

œ ›

194

www.weber.com.tr


www.weber.com.tr

195

SUREOHPo|]P

6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ




6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

5FNFMQFSEFEVWBSMBSJmJOTVZBMÎUÎNTJTUFNJ  g1(5ç/(1h5h1/(5 7HPHOSHUGHGXYDUODUÇWRSUDNGROJXVXQXQ\DSÇOGÇæÇ DQGDQLWLEDUHQVÇ]ÇQWÇVXODUÇJHoLFLYH\DVUHNOLEDVÇQoOÇ \HUDOWÇVXODUÇQDPDUX]NDOÇU 7HPHOoHYUHVLQGH\DSÇODFDNGUHQDMX\JXODPDODUÇ DQFDN\HUDOWÇVX\XQXQEDVÇQFÇQÇGéUPHGHHWNLOLROXU EHWRQXQVXJHoLULPVL]OLNNDWODUÇLOHKD]ÇUODQPDVÇLVHWDP ELUVX\DOÇWÇPÇVDæODPD]

‡weber.dry 706 3ODVWLNRO8'0

‡weber.dry 906 3ODVWLNRO8'0

‡weber.tec 915

<DOÇWÇOPDPÇé\]H\OHUGHQEHWRQDUPHQLQEQ\HVLQH JLUHFHNVXoHOLNGRQDWÇGDNRUR]\RQDVHEHSROXS VRQUDVÇQGD\DSÇQÇQ|PUQNÇVDOWDFDNVRQXoODU GRæXUXUçoPHNDQODUGDROXéDFDNUXWXEHWD\QÇ ]DPDQGD\DéDPNRQIRUXQXGDROXPVX]\|QGH HWNLOHU3ROLPHUELWPPRGLIL\HOLUQOHULOHGÇéDUÇGDQ ERKoDODPD\|QWHPL\OH\DSÇODFDNELUVX\DOÇWÇP X\JXODPDVÇWPEXROXPVX]OXNODUÇQ|QOHQPHVLQLVDæODU

DéDPD<]H\KD]ÇUOÇæÇ 8\JXODPD\DSÇODFDN\]H\\DSÇéPD\ÇHQJHOOH\LFL NDOÇS\DæÇoLPHQWRDUWÇæÇYENDOÇQWÇODUGDQYH JHYéHNSDUoDODUGDQDUÇQGÇUÇOPÇéWHPL]G]JQ YHVDæODPROPDOÇGÇU<]H\OHULQX\JXODPD |QFHVLQGHGRQDPDUX]NDOPDGÇæÇQGDQHPLQ ROXQPDOÇGÇU DéDPDçoYHGÇéN|éHOHULQ\XYDUODWÇOPDVÇ 6Ç]GÇUPD]OÇæÇQGHYDPOÇOÇæÇQÇQVDæODQPDVÇLoLQ LoN|éHOHUweber.rep MA 200YH\DKÇ]OÇX\JXODPD YHVOIDWGD\DQÇPÇLVWHQHQGXUXPODUGD weber.rep HKS LOHSDKODQPDOÇGÇU'ÇéN|éHOHU LVHPHNDQLN\|QWHPOHULOHWÇUDéODQDUDN \XYDUODWÇOPDOÇGÇU

DéDPD<DOÇWÇPNDWPDQÇX\JXODPDVÇ .XOODQÇODFDNUQ weber.dry 706, weber.dry 906YHweber. tec 915 LoLQ|QHULOHQDVWDUYHJHUHNOLLVH\DSÇODFDNVÇ\ÇUPDNDW X\JXODPDVÇQÇQNXUXPDVÇQÇQDUGÇQGDQNXOODQÇPWDOLPDWODUÇ GRæUXOWXVXQGDKD]ÇUODQDQUQOHULOH\]H\HNDWX\JXODPD \DSÇOPDOÇGÇU8\JXODPDVRQXFXQGDXODéÇOPDVÇJHUHNHQNXUXILOP NDOÇQOÇæÇPLQWNHWLPPLNWDUÇYHNXOODQÇOPDVÇJHUHNOL\DUGÇPFÇ PDO]HPHOHUX\JXODPD\]H\LQLQPDUX]NDODFDæÇVXEDVÇQFÇQD J|UHGHæLéPHNWHGLU %XELOJLOHULoLQLOJLOLUQVD\IDVÇQDEDNÇQÇ]

'LODWDV\RQGHU]OHULQLQ\DOÇWÇOPDVÇ %HWRQDUPH\DSÇGDNLGLODWDV\RQGHU]OHUL|]HO X\JXODPDJHUHNWLUHQQRNWDODUGÇU%XDODQODUGDKHP \DSÇKDUHNHWOLOLæLQLQKHPGH\DOÇWÇPNDWPDQÇQÇQ GHYDPOÇOÇæÇQÇQVDæODQPDVÇLoLQweber Superflex GLODWDV\RQ\DOÇWÇPEDQWODUÇNXOODQÇOPDOÇGÇU weber Superflex GLODWDV\RQ\DOÇWÇPEDQWODUÇ

SUREOHPo|]P

<DOÇWÇP NDWPDQÇ

3ROLHWLOHQ ILWLO

.RUXPDNDWPDQÇX\JXODPDVÇ weber.dry 706, weber.dry 906YH weber.tec 915LOH\DOÇWÇPX\JXODPDVÇ \DSÇOPÇé\]H\OHULQWRSUDNGROJXVX VHEHEL\OH]DUDUJ|UPHOHULQLHQJHOOHPHN DPDFÇ\OD\]H\OHUHNVWUGHSROLVWUHQÇVÇ \DOÇWÇPOHYKDODUÇLOHNRUXQPDOÇGÇU

196

www.weber.com.tr


 g1(5ç/(1h5h1/(5 7HPHOE|OJHOHULRWXUGXæX]HPLQGHQJHOHFHNKHUWU VÇ]ÇQWÇéHNOLQGHEDVÇQoOÇYH\DEDVÇQoVÇ]VX\DPDUX] NDOÇUODU <DOÇWÇOPDPÇéE|OJHOHUGHQWHPHOEHWRQXQEQ\HVLQH QIX]HGHFHN]HPLQVX\X]DPDQLoHULVLQGHoHOLN GRQDWÇQÇQNRUR]\RQDXæUD\DUDNJHQOHéPHVLQHYH EHWRQDUPHGHFLGGLKDVDUODUDVHEHSROXU6DæODPELU \DSÇLoLQHQ|QHPOLXQVXUODUGDQELULRODQWHPHOGH EXéHNLOGHNLELUSUREOHPELQDQÇQ|PUQ|QHPOL GHUHFHGHNÇVDOWÇU

‡ZHEHUGU\ 3ODVWLNRO8'0

‡ZHEHUGU\ 3ODVWLNRO8'0

‡ZHEHUWHF

6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

5FNFMMFSJmJOTVZBMÎUÎNTJTUFNJ

*HULG|QéROPD\DQELUVRQXoODNDUéÇODPDPDNLoLQ GÇéDUÇGDQERKoDODPD\|QWHPL\OHWHPHODOWÇVX\DOÇWÇPÇ \DSÇOPDVÇJHUHNLU

DéDPD<]H\KD]ÇUOÇæÇ 8\JXODPD\DSÇODFDN\]H\\DSÇéPD\Ç HQJHOOH\LFLNDOÇS\DæÇoLPHQWRDUWÇæÇ YENDOÇQWÇODUGDQYHJHYéHNSDUoDODUGDQ DUÇQGÇUÇOPÇéWHPL]G]JQYHVDæODP ROPDOÇGÇU<]H\OHULQX\JXODPD |QFHVLQGHGRQDPDUX]NDOPDGÇæÇQGDQ HPLQROXQPDOÇGÇU

DéDPD<DOÇWÇPNDWPDQÇX\JXODPDVÇ .XOODQÇPWDOLPDWODUÇGRæUXOWXVXQGDKD]ÇUODQDQweber.dry 706, weber.dry 906YHweber.tec 915WP\]H\HNDWKDOLQGHX\JXODQPDOÇGÇU dRNJ|]HQHNOLER]XNYHGHOLNOL\]H\OHUGHKDYDNDEDUFÇæÇROXéXPXQX HQJHOOHPHNYHYH\D\]H\LG]HOWPHNDPDFÇ\ODDQDX\JXODPDNDWODUÇ |QFHVLQGHVÇ\ÇUPDNDWX\JXODPDVÇ\DSÇOPDOÇGÇU8\JXODPDVRQUDVÇQGD XODéÇOPDVÇJHUHNHQNXUXILOPNDOÇQOÇæÇPLQWNHWLPPLNWDUÇYHNXOODQÇOPDVÇ JHUHNOL\DUGÇPFÇPDO]HPHOHU\]H\LQPDUX]NDODFDæÇVXEDVÇQFÇQDJ|UH GHæLéPHNWHGLU %XELOJLOHULoLQLOJLOLUQVD\IDVÇQDEDNÇQÇ]

www.weber.com.tr

197

SUREOHPo|]P

DéDPD$VWDUNDWX\JXODPDVÇ weber.dry 706X\JXODPDVÇ|QFHVLQGH \]H\OHU weber.dry 706 %LWP NRPSRQHQWVX RUDQÇQGDLQFHOWLOPLé weber.dry 706 %LWPNRPSRQHQW LOHDVWDUODQPDOÇGÇUweber.dry 906 X\JXODPDVÇ|QFHVLQGH\]H\OHU weber.dry 906 %LWPNRPSRQHQW VX RUDQÇQGDLQFHOWLOPLéweber.dry 906 %LWPNRPSRQHQWLOHDVWDUODQPDOÇGÇU weber.tec 915X\JXODPDVÇ|QFHVLQGH LVHDVWDURODUDN weber.tec 915 VX RUDQÇQGDLQFHOWLOPLéweber.tec 915 NXOODQÇOPDOÇGÇU


6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

#PESVNLBUMBSÎJmJOSVUVCFUZBMÎUÎNTJTUFNJ  g1(5ç/(1h5h1/(5 3HUGHEHWRQYH\D|UPHGXYDURODUDNLQéDHGLOPLé ERGUXPNDWODUÇQGDELQDLQéDDWÇHVQDVÇQGD JHUoHNOHéWLULOPHPLé\DGDKDWDOÇYH\DHNVLN\DSÇOPÇé \DOÇWÇPX\JXODPDVÇVHEHEL\OH]DPDQODGXYDUYH ]HPLQOHUGHUXWXEHWYHKDWWDVXVÇ]GÇUPDSUREOHPOHUL ROXéDELOLU

‡ZHEHUGU\'6 ‡ZHEHUGU\.&56 ‡ZHEHUWHF6XSHUIOH['

.ÇéD\ODUÇQGDYH\DæPXUPHYVLPLQGHDUWDFDN SUREOHP\]H\OHUGHNLER\DYHGLæHUNDSODPDODUÇQ NDEDUPDVÇQDVHEHSROPDNODELUOLNWH|]HOOLNOHVDæOÇN DoÇVÇQGDQROXPVX]VRQXoODUGRæXUXU %XGXUXPERGUXPGXYDUYH]HPLQOHULQGHQHJDWLI EDVÇQFDGD\DQÇNOÇVX\DOÇWÇPKDUoODUÇX\JXODPDVÇLOH |QOHQPHOLGLU

DéDPD<]H\KD]ÇUOÇæÇ <]H\OHUWPWX]ELULNLQWLOHULER\DNLUHoYH GLæHUWPNDSODPDODUND]ÇQDUDNoLPHQWRHVDVOÇ VDæODP\]H\HXODéÇQFD\DNDGDUWHPL]OHQPHOL YH\ÇNDQPDOÇGÇU <DOÇWÇPNDWPDQÇX\JXODPDVÇ|QFHVLQGH\]H\OHU VXLOHQHPOHQGLULOPHOLGLU

DéDPD<DOÇWÇPNDWPDQÇX\JXODPDVÇ .XOODQÇPWDOLPDWODUÇGRæUXOWXVXQGDKD]ÇUODQDQ weber.dry DS, weber.dry 2K CRS, weber.tec Superflex D2 WP\]H\HLNLNDWKDOLQGH X\JXODQPDOÇGÇU+HUELUNDWÇQX\JXODPDVÇELU|QFHNLQH GLNGRæUXOWXGD\DSÇOPDOÇGÇU

SUREOHPo|]P

DéDPDçoN|éHOHULQSDKODQPDVÇ 6Ç]GÇUPD]OÇæÇQGHYDPOÇOÇæÇQÇVDæODPDN DPDFÇ\ODGLNH\YH\DWD\N|éHOHU weber.rep MA 200; KÇ]OÇNXUXPDYHVOIDW GD\DQÇPÇJHUHNWLUHQGXUXPODUGDLVH weber.rep HKS LOHSDKODQPDOÇGÇU

198

6RQNDWX\JXODPDVÇ <DOÇWÇPNDWPDQÇX\JXODPDVÇGRODéÇPD DoÇNPHNDQODUGDYHPHNDQLNGDUEHOHU ROXéDELOHFHN\]H\OHUGHoÇSODN EÇUDNÇOPDPDOÇéDSVHUDPLNNDSODPD HQGVWUL\HO]HPLQNDSODPDVÇYH\DWHVYL\H KDUFÇLOHNRUXQPDOÇGÇU www.weber.com.tr


6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

:[NFIBWV[MBSÎJmJOTVZBMÎUÎNTJTUFNJ  g1(5ç/(1h5h1/(5 <]PHKDYX]ODUÇQGDEHWRQDUPHGXYDUYH]HPLQWHN EDéÇQDVXVÇ]ÇQWÇVÇQÇYHNDoDæÇQÇHQJHOOH\HFHN|]HOOLN WDéÇPD]

‡ZHEHUGU\66 ‡ZHEHUWHF6XSHUIOH['

6XWDKOL\HGHOLNOHULVXJLULéOHULSHQFHUHOHUEHWRQ \DSÇGDNLGXYDUYH]HPLQELUOHéLP\HUOHULJLEL|]HO QRNWDODUVÇ]GÇUPD]OÇNDoÇVÇQGDQ]D\ÇIWÇU$\UÇFD EHWRQDUPHGHROXéDELOHFHNoDWODNODUGDVXVÇ]ÇQWÇVÇQÇ NROD\ODéWÇUÇU+DYX]LoL\]H\OHULQH\DSÇODFDNVHUDPLN WUNDSODPDX\JXODPDVÇLVHWHNEDéÇQDVX\DOÇWÇPÇ VDæODPD] %XQHGHQOHVXEDVÇQFÇQDGD\DQÇNOÇHWNLQELU\DOÇWÇP X\JXODPDVÇJHUoHNOHéWLULOPHOLGLU

DéDPDçoN|éHOHULQSDKODQPDVÇ 6Ç]GÇUPD]OÇæÇQGHYDPOÇOÇæÇQÇVDæODPDNDPDFÇ\OD GLNH\YH\DWD\N|éHOHUweber.rep MA 200 KÇ]OÇNXUXPDYHVOIDWGD\DQÇPÇJHUHNWLUHQ GXUXPODUGDLVHweber.rep HKSLOHSDKODQPDOÇGÇU

DéDPD<DOÇWÇPNDWPDQÇX\JXODPDVÇ 6X\DOÇWÇPNDWPDQÇX\JXODPDVÇLoLQHODVWLNVX\DOÇWÇP KDUoODUÇweber.dry SS-10YH\D weber.tec Superflex D2NXOODQÇOPDOÇGÇU 1HJDWLIVXEDVÇQFÇQDGD ]HPLQVX\XEDVÇQFÇ PDUX] NDODFDN\]PHKDYX]ODUÇQGDSR]LWLIVXEDVÇQFÇLOH ELUOLNWHQHJDWLIVXEDVÇQFÇQDGDGD\DQÇNOÇVX\DOÇWÇP KDUFÇweber.tec Superflex D2NXOODQÇOPDOÇGÇU .XOODQÇPWDOLPDWODUÇGRæUXOWXVXQGDKD]ÇUODQDQ\DOÇWÇP PDO]HPHVLWP\]H\HLNLNDWKDOLQGHX\JXODQPDOÇGÇU +HUELUNDWELU|QFHNLQHGLNGRæUXOWXGDROPDOÇGÇU

6HUDPLNYHGHU] GROJXX\JXODPDVÇ +DYX]Lo\]H\OHULQGH \DSÇODFDNVHUDPLN X\JXODPDVÇQGDVHUDPLNOHULQ \DSÇéWÇUÇOPDVÇLoLQweber.kol flex konforYH\Dweber EP 800 NXOODQÇOPDOÇGÇU6HUDPLNDUDVÇ GHU]GROJXX\JXODPDODUÇQGD weber.joint flex YH\D weber EP 800WHUFLK

! !

.HQDUèYHèN|ñHOHUèLOHèGLîHUèULVNOLèQRNWDODUèELULQFLèNDWèVXè \DOëWëPèX\JXODPDVëQëQèKHPHQèDUGëQGDQèDONDOLèGD\DQëPOëè FDPèHO\DIèGRQDWëèILOHVLèLOHèGHVWHNOHQPHOLGLU

.LP\DVDOODUDèVWQè GD\DQëPèLoLQè weber EP 800 NXOODQëOPDOëGëU www.weber.com.tr

199

SUREOHPo|]P

DéDPD<]H\KD]ÇUOÇæÇ 8\JXODPD|QFHVLQGHEHWRQ\]H\EDVÇQoOÇ VXDUDFÇOÇæÇLOHWX]YHWR]GDQWDPDPHQ DUÇQGÇUÇOPDOÇVDæODPROPD\DQNHVLPOHU\]H\GHQ WHPL]OHQPHOLGLU<DOÇWÇPNDWPDQÇX\JXODPDVÇ |QFHVLQGH\]H\OHUVXLOHQHPOHQGLULOPHOLGLU


6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

(F[JMFOUFSBTmBUÎMBSJmJOTVZBMÎUÎNTJTUFNJ  g1(5ç/(1h5h1/(5 .XOODQÇPDDoÇOPDVÇSODQODQDQWHUDVRODUDNLQéD HGLOPLéoDWÇODUGDVHUDPLNYENDSODPDX\JXODPDVÇWHN EDéÇQDVX\DOÇWÇPÇVDæODPD] <DOÇWÇOPDPÇé\]H\OHUGHQVÇ]DFDNVX\DéDQDQ

‡ZHEHUGU\66 ‡ZHEHUGU\89FRDW ‡ZHEHUWHF6XSHUIOH['

DOWNDWODUGDNRQIRUSUREOHPL\DUDWÇU 7HUDVODUÇQPDUX]NDODFDæÇVÇFDNOÇNIDUNOÇOÇNODUÇQDGD GD\DQÇNOÇHODVWLNUQOHUOHVHUDPLNYENDSODPDODUÇQ DOWÇQD\DSÇODFDNVX\DOÇWÇPÇEXWUSUREOHPOHULQ|QQH JHoHU

DéDPD<]H\KD]ÇUOÇæÇ '|éHPHEHWRQX]HULQHX\JXQHæLPGHYH QLWHOLNWHDWÇOPÇéWHVYL\HéDSÇ\DOÇWÇPX\JXODPDVÇ |QFHVLQGH\DSÇéPD\ÇHQJHOOH\LFLNDOÇQWÇODUGDQYH JHYéHNSDUoDODUGDQDUÇQGÇUÇOPÇéWHPL]G]JQ YHVDæODPROPDOÇGÇU<]H\OHUWHPL]VXLOH ÇVODWÇOPDOÇYHX\JXODPD|QFHVLQGH\]H\QHPOL NDODFDNéHNLOGHVXWDEDNDVÇ\RNRODQDNDGDU EHNOHQPHOLGLU

DéDPD<DOÇWÇPNDWPDQÇX\JXODPDVÇ weber.dry SS-10, weber.dry UV coatYHKÇ]OÇNXUXPDVÇ LVWHQHQGXUXPODUGDweber.tec Superflex D2NXOODQÇP WDOLPDWODUÇGRæUXOWXVXQGDKD]ÇUODQPDOÇYHWP\]H\H PLQNDWKDOLQGHX\JXODQPDOÇGÇU+HUELUNDWÇQ X\JXODPDVÇELU|QFHNLQHGLNGRæUXOWXGDROPDOÇGÇU

SUREOHPo|]P

DéDPDçoN|éHOHULQSDKODQPDVÇ 6Ç]GÇUPD]OÇæÇQGHYDPOÇOÇæÇQÇQVDæODQPDVÇ DPDFÇ\ODGLNH\YH\DWD\N|éHOHU weber.rep MA 200YH\DKÇ]OÇNXUXPD YHVOIDWGD\DQÇPÇLVWHQHQGXUXPODUGD weber.rep HKSLOHSDKODQPDOÇGÇU

!

<]H\èJHQLñOLîLèëVëèGHîLñLPLèYHèGHWD\è GHULQOLîLèGLNNDWHèDOëQDUDNèJHUHNOLè GLODWDV\RQODUè\DSëOPDOëGëU

!

h]HULèKHUKDQJLèELUèNDSODPDèPDO]HPHVLèLOHèNDSODQPD\DUDNèDoëNèEëUDNëODFDNè WHUDVèoDWëODUGDèJHOLñWLULOPLñè89èYHèKDILIè\D\DèWUDILîLèGD\DQëPOëè\DOëWëPè PDO]HPHOHULèweber.dry UV coat veya weber.tec Superflex D2èNXOODQëODELOLU

200

www.weber.com.tr

6RQNDWX\JXODPDVÇ 6HUDPLNYHGHU]GROJXX\JXODPDVÇ 7HUDVODUGD\DSÇODFDNVHUDPLN X\JXODPDODUÇQGDVHUDPLNOHULQ \DSÇéWÇUÇOPDVÇYHGHU]GROJXX\JXODPDVÇ LoLQWHUPLNJHULOLPOHUHGD\DQÇNOÇX\JXQ :HEHUUQOHULVHoLOPHOLGLU


 g1(5ç/(1h5h1/(5 7HUDVRODUDNLQéDHGLOPLéNXOODQÇPDDoÇOPD\DFDN oDWÇODUGD\DæPXUYHNDUVHEHEL\OH\]H\GHELULNHFHN VXX\JXQWDKOL\H|QOHPOHULDOÇQPDVÇKDOLQGHGDKL G|éHPHEHWRQXQGDQVÇ]DUDN\DéDPPHNDQODUÇQGD NRQIRUSUREOHPOHULQHVHEHSROXU

‡ZHEHUGU\ 3ODVWLNRO8'0

‡ZHEHUGU\ 3ODVWLNRO8'0

‡ZHEHUWHF

%XWUSUREOHPOHUWHUDVoDWÇVHEHEL\OHELQDQÇQPDUX] NDODFDæÇÇVÇND\EÇQÇGD|QOH\HFHNÇVÇ\DOÇWÇPOHYKDODUÇQÇQ GDVLVWHPHGDKLOHGLOGLæLWHUVoDWÇGHWD\ÇLOH|QOHQHELOLU

DéDPD<]H\KD]ÇUOÇæÇ '|éHPHEHWRQX]HULQHX\JXQHæLPGHYH QLWHOLNWHDWÇOPÇéWHVYL\HéDSÇ\DOÇWÇPX\JXODPDVÇ |QFHVLQGH\DSÇéPD\ÇHQJHOOH\LFLNDOÇQWÇODUGDQ YHJHYéHNSDUoDODUGDQDUÇQGÇUÇOPÇéWHPL] G]JQVDæODPNXUXYH\DKDILIQHPOL ROPDOÇGÇU

DéDPD.|éHOHULQSDKODQPDVÇ 6Ç]GÇUPD]OÇæÇQGHYDPOÇOÇæÇQÇQVDæODQPDVÇ DPDFÇ\ODN|éHOHUweber.rep MA 200YH\DKÇ]OÇ NXUXPDYHVOIDWGD\DQÇPÇLVWHQHQGXUXPODUGD weber.rep HKSLOHSDKODQPDOÇGÇU

<]H\èJHQLñOLîLèëVëèGHîLñLPLèYHèGHWD\è GHULQOLîLèGLNNDWHèDOëQDUDNèJHUHNOLè GLODWDV\RQODUè\DSëOPDOëGëU

DéDPD<DOÇWÇPNDWPDQÇX\JXODPDVÇ .XOODQÇODFDNUQ weber.dry 706, weber.dry 906 YH weber.tec 915 LoLQ|QHULOHQDVWDUX\JXODPDVÇQÇQNXUXPDVÇQÇQ DUGÇQGDQNXOODQÇPWDOLPDWODUÇGRæUXOWXVXQGDKD]ÇUODQDQ UQOHULOH\]H\HNDWX\JXODPD\DSÇOPDOÇGÇU8\JXODPD VRQXFXQGDXODéÇOPDVÇJHUHNHQNXUXILOPNDOÇQOÇæÇPLQWNHWLP PLNWDUÇYHNXOODQÇOPDVÇJHUHNHQ\DUGÇPFÇPDO]HPHOHULoLQLOJLOL UQVD\IDVÇQDEDNÇQÇ]

DéDPD<DOÇWÇPNDWPDQǁ]HULX\JXODPDODU weber.dry 706, weber.dry 906YH weber.tec 915LOH\DSÇODFDNVX\DOÇWÇPÇ X\JXODPDVÇQÇQWDPDPODQPDVÇQGDQ PLQJQVRQUDWP\]H\HSROLHWLOHQIRO\R VHULOHUHNX\JXQNDOÇQOÇNWDHNVWUGHSROLVWUHQ ÇVÇ\DOÇWÇPOHYKDODUÇG|éHQPHOLGLU ,VÇ\DOÇWÇPOHYKDODUǁ]HULQHDWÇODFDNX\JXQ HæLPGHYHQLWHOLNWHWHVYL\HéDSÇQÇQ]HULQH oDNÇOVHULOHUHNX\JXODPDWDPDPODQPDOÇGÇU

www.weber.com.tr

201

SUREOHPo|]P

!

6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

(F[JMNFZFOUFSBTmBUÎMBSJmJOTVZBMÎUÎNTJTUFNJ


6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

*TMBLNFLBOMBSJmJOTVZBMÎUÎNTJTUFNJ  g1(5ç/(1h5h1/(5 0XWIDNEDQ\RWXYDOHWJLELÇVODNPHNDQODUJHQHOOLNOH VHUDPLNLOHNDSOÇGÇU$QFDNVHUDPLNX\JXODPDVÇWHN EDéÇQDVX\DOÇWÇPÇVDæODPD]

‡ZHEHUGU\66 ‡ZHEHUN|éHEDQW ZHEHUN|éHEDQW

6X\DOÇWÇPÇ\DSÇOPDPÇéÇVODNPHNDQODUGDVX\XQ G|éHPHYHGXYDUODUGDQVÇ]PDVÇNRPéXE|OJHOHUGH ER]XOPDODUD\RODoDELOLU$OoÇDKéDSJD]EHWRQJLEL KDVVDV\]H\OHULQVXDOPDVÇDQFDNSDKDOÇWDPLUDWODULOH WHODILHGLOHELOLU ,VODNPHNDQODUGDNULWLNQRNWDODUÇGDJ|]|QQHDODUDN \DSÇODFDNX\JXQELUVX\DOÇWÇPX\JXODPDVÇHWNLQ ELU\DOÇWÇPSHUIRUPDQVÇYHNRQIRUVDæODU

DéDPD<]H\KD]ÇUOÇæÇ 8\JXODPD\DSÇODFDN\]H\WHPL]G]JQ YHVDæODPROPDOÇGÇU=HPLQGHNLoDWODPÇéYH NDEDUPÇéER\DODUWDPDPHQND]ÇQPDOÇYDURODQ VHUDPLNNDSODPDODUV|NOPHOLGLU<]H\OHU WR]GDQDUÇQGÇUÇOÇSDVWDUNDWRODUDNRUDQÇQGD VXLODYHHGLOHUHNLQFHOWLOPLéweber.dry SS-5LOH DVWDUODQPDOÇGÇU

!

DéDPD.ULWLNQRNWDODUÇQNRUXQPDVÇ 'LNH\YH\DWD\N|éHOHUPDNVPPJHQLéOLæLQGHNL oDWODNODUDKéDSSDQRELUOHéLP\HUOHULWHVLVDWERUXVXYH VXWDKOL\HGHOLæLJLEL|]HOQRNWDODUJHQLéOLNLKWL\DFÇQDJ|UH ZHEHUN|éHEDQWYH\DZHEHUN|éHEDQW VHQWHWLNNDXoXNVX\DOÇWÇPÇEDQWODUÇLOHNRUXQPDOÇGÇU %XX\JXODPDLoLQweber.dry SS-5NULWLNQRNWDODUDIÇUoD LOHX\JXODQPDOÇYHEDQWODU\HUOHULQH\HUOHéWLULOLSPDODLOH EDVWÇUÇOPDOÇGÇU

$OoëèVëYDèYHèDOoëSDQè\]H\OHUGHè DVWDUODPDèLñOHPOHULèZHEHUSULPèPD[è YH\DèZHEHUSULPèVDWHQèLOHè\DSëOPDOëGëU

SUREOHPo|]P

DéDPD6X\DOÇWÇPNDWPDQÇX\JXODPDVÇ <DOÇWÇPEDQWODUÇQÇQNXUXPDVÇQÇQDUGÇQGDQ ELULQFLYHLNLQFLNDWLoLQweber.dry SS-5 LQFHOWLOPHGHQWP\]H\HX\JXODQPDOÇGÇU .DWODUDUDVÇQGDPLQVDDWEHNOHQPHOLYH KHUELUNDWÇQX\JXODPDVÇELU|QFHNLNDWDGLN GRæUXOWXGDROPDOÇGÇU

6HUDPLNYHGHU]GROJXX\JXODQPDVÇ 6X\DOÇWÇPX\JXODPDVÇVRQUDVÇQGDVHUDPLN X\JXODPDVÇQDPLQVDDWVRQUDJHoLOPHOLGLU 6HUDPLNOHULQ\DSÇéWÇUÇOPDVÇYHGHU]GROJX X\JXODPDVÇLoLQX\JXQ:HEHUUQOHUL VHoLOPHOLGLU'XYDUGXYDUYHGXYDU]HPLQELUOHéLP QRNWDODUÇQGDVHUDPLNDUDVÇQDweber silikonGHU] GROJXPDVWLæLNXOODQÇOPDOÇGÇU

! 202

www.weber.com.tr

weber.dry SS-5èX\JXODPDVëè\DSëOPëñè\DWD\è \]H\OHUèVHUDPLNèX\JXODPDVëè|QFHVLQGHèGLUHNWè D\DNè\NQèNDUñëOD\DFDNèSROLVWUHQèSDQRèYEè X\JXQèELUèPDO]HPHèLOHèNRUXQPDOëGëU


6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

&TLJTFSBNJLLBQMÎZ[FZMFSJmJOTVZBMÎUÎNTJTUFNJ  g1(5ç/(1h5h1/(5 +DWDOÇYH\DHNVLNVX\DOÇWÇPX\JXODPDVÇ\DSÇOPÇé\D GDKLoVX\DOÇWÇPX\JXODPDVÇ\DSÇOPD\DUDNVHUDPLN X\JXODQPÇéÇVODNPHNDQODUGD]DPDQLoLQGH\DOÇWÇP SUREOHPOHULROXéXU <]H\GHNLVHUDPLNOHULNÇUDUDNVX\DOÇWÇPX\JXODPDVÇ \DSPDN]DPDQYH\DéDPNRQIRUXDoÇVÇQGDQVÇNÇQWÇ \DUDWÇUD\QÇ]DPDQGDLODYHPDVUDIODUDGD\RODoDU %XX\JXODPD\HULQHPHYFXWVHUDPLNNDSODPD]HULQH X\JXQELUDUDNDWPDQLOHVX\DOÇWÇPX\JXODPDVÇ JHUoHNOHéWLULOHELOLU

DéDPD<]H\KD]ÇUOÇæÇ 0HYFXWVHUDPLNNDSODPDODUÇQ]HPLQLWXWXS WXWPDGÇæÇoHNLoYH\DPDODLOHNRQWURO HGLOPHOLGLU=HPLQWXWXéXGéNVHUDPLNOHU WDPLUHGLOPHOLROXéDELOHFHNERéOXNODU\LQH D\QÇPDO]HPHLOHGROGXUXOPDOÇGÇU6RQUDVÇQGD \]H\OHUWR]NDOPD\DFDNéHNLOGHL\LFH \ÇNDQPDOÇGÇU

‡ZHEHUSULP7* ‡ZHEHUGU\66 ‡ZHEHUGU\89FRDW ‡ZHEHUWHF6XSHUIOH['

DéDPD<DOÇWÇPNDWPDQÇX\JXODPDVÇ 8\JXODQDQDGHUDQVDVWDUÇQÇQNXUXPDVÇQÇQDUGÇQGDQ oLPHQWRHVDVOÇVX\DOÇWÇPX\JXODPDVÇQDJHoLOHELOLU %XX\JXODPDLoLQweber.dry SS-10, weber.dry UV coatYH\DKÇ]OÇNXUXPDVÇJHUHNHQ GXUXPODUGDweber.tec Superflex D2NXOODQÇP WDOLPDWODUÇGRæUXOWXVXQGDKD]ÇUODQPDOÇYHWP\]H\H NDWKDOLQGHX\JXODQPDOÇGÇU+HUELUNDWÇQX\JXODPDVÇ ELU|QFHNLQHGLNGRæUXOWXGD\DSÇOPDOÇGÇU

6HUDPLNYHGHU]GROJXX\JXODPDVÇ 6HUDPLNOHULQ\DSÇéWÇUÇOPDVÇQGDweber.kol flex konfor, weber.kol flex konfor konsantreYH\Dweber EP 800; VHUDPLNDUDVÇGHU]GROJXX\JXODPDVÇQGDLVH weber.joint flex YH\Dweber EP 800NXOODQÇOPDOÇGÇU 'XYDUGXYDUGXYDU]HPLQELUOHéLPQRNWDODUÇQGDVHUDPLNOHU DUDVÇQDZHEHUVLOLNRQGHU]GROJXPDVWLæLX\JXODQPDOÇGÇU

!

<]H\GHNLèNULWLNèQRNWDODUèELULQFLèNDWèVXè\DOëWëPè X\JXODPDVëèVRQUDVëQGDèDONDOLèGD\DQëPOëèFDPè HO\DIèGRQDWëèILOHVLèLOHèGHVWHNOHQPHOLGLU

www.weber.com.tr

203

SUREOHPo|]P

DéDPD$GHUDQVDVWDUÇX\JXODPDVÇ 6X\DOÇWÇPX\JXODPDVÇ|QFHVLQGH\]H\OHUH ZHEHUSULP7*WHNNDWKDOLQGHUXORLOH X\JXODQPDOÇGÇU


7HPHOSHUGHERGUXP\DO°W°PODU°LoLQUQVHoLPWDEORVX

.8580$ 6h5(6¯

%$6,1d '$<$1,0,

h5h1 g=(//¯­¯

8<*8/$0$ $/$1,

weber dry

7HPHOOHUYHSHUGH GXYDUODUG°é \]H\OHUL

706

weber dry

906

Superflex D2

- sf 226 -

O

O

O

OO

O

O

O

O

O

O

O

1HJDWLI

OO

1RUPDO

weber tec

- sf 210 -

.ULVWDOL]H

3R]LWLI

915

- sf 208-

%RGUXP LoGXYDUODU°YH ]HPLQOHULLoLQ QHJDWLIWHQ\DOÇWÇP <NVHNHODVWLNL\HW YHoDWODN N|SUOHPH

weber tec

- sf 206 -

O

+DYDéDUWODU°QGDQ EDæ°PV°]K°]O° NXUXPD

weber dry

DS

- sf 228 -

weber dry

2K CRS

- sf 230 -

O

O

O

O

O O

O

O

O

OO

O

O

7HUDVoDWÇ\DOÇWÇPODUÇLoLQUQVHoLPWDEORVX

.8580$ 6h5(6ç

h5h1 g=(//¯­¯

8<*8/$0$ $/$1,

weber dry

5(1.

6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

Ürün Seçim Tablosu

h]HULNDSDWÇODFDN WHUDVoDWÇ

706

906

weber tec

915

weber dry

FDF

- sf 216 -

weber dry

SS-10

- sf 222 -

weber dry UV coat

weber tec

- sf 208-

- sf 210 -

O* 

O*

O*

O

O

O

O

- sf 224 -

Superflex D2

- sf 226 -

h]HULDoÇNNDODFDN NoNDODQODUOO

O

h]HULDoÇNNDODFDN E\NDODQODUO

O

<NVHNHODVWLNL\HW YHoDWODN N|SUOHPH

O

O

O

O

OO

O

1RUPDO

O

O

O

O

OOO

O

O

O

O

O

O

%H\D]NÇUÇNEH\D]OO.°]°ONDKYH\HéLOO+DYDéDUWODU°QGDQ EDæ°PV°]K°]O° NXUXPD Gri-siyah

7HUVoDW°GHWD\°X\JXODPDV°\DS°OPDO°G°U

204

weber dry

- sf 206 -

www.weber.com.tr


6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

Ürün Seçim Tablosu 6XGHSRVX\DO°W°PODU°LoLQUQVHoLPWDEORVX weber dry

SS-10

weber dry UV coat

weber tec

Superflex D2

DS

weber dry 2K CRS

- sf 226 -

- sf 228 -

- sf 230 -

O

OO

OO

O

O

'LæHUVXGHSRODU°O

O

O

O

OO

O

OO

0LQD\O°N EHWRQ\]H\O

O

O

O

O

 

O 

O 

O 

 

8<*8/$0$ <h=(<¯7RSUDNDOW°QGDNL VXGHSRVXLoLQ QHJDWLIWHQ\DOÇWÇP

h5h1 g=(//¯­¯

¯oPHVX\XGHSRVX

D\GDQGDKDJHQo EHWRQ\]H\

<NVHNHODVWLNL\HW YHoDWODNN|SUOHPH

1RUPDOO

O+DYDéDUWODU°QGDQ EDæ°PV°]K°]O° NXUXPDO

GriOO

.ÇUÇN%H\D]

O5(1.

weber dry

- sf 224 -

.8580$ 6h5(6¯

8<*8/$0$ $/$1,

- sf 222 -

OO

.ULVWDOL]H

O

O

O

O

+DYX]\DO°W°PODU°LoLQUQVHoLPWDEORVX weber dry

SS-8

SS-10

weber dry UV coat

weber tec

Superflex D2

- sf 224 -

- sf 226 -

O

O

O

O

 O

O

O

D\GDQGDKDJHQo EHWRQ\]H\

 

O

O

O

O

0LQD\O°N EHWRQ\]H\O

O

O

O

(ODVWLNL\HWYHoDWODN N|SUOHPHO

<NVHNHODVWLNL\HW YHoDWODNN|SUOHPH

 O

O

1RUPDOO

O

O

+DYDéDUWODU°QGDQ EDæ°PV°]K°]O° NXUXPD

O

GriO

OO

.ÇUÇNEH\D]O

5(1.8<*8/$0$ <h=(<¯

- sf 222 -

h5h1 g=(//¯­¯

0VWDNLO\]PH KDYX]ODU°YHVVKDYX]ODUÇ

weber dry

.8580$ 6h5(6¯

8<*8/$0$ $/$1,

- sf 220-

2OLPSLNYH\DU°ROLPSLN \]PHKDYX]ODU°

O

www.weber.com.tr

205


6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

weber dry 706

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

(Plastikol UDM 1)

3ROLPHUELWPPRGLIL\HOLHODVWLNVX\DOÇWÇPPDO]HPHVL PERFORMANS ‡.DU°é°P\RæXQOXæX <DNODé°NNJOW ‡.XUXNDO°QW°RUDQ° +DFPHQ\DNODé°N ‡<XPXéDPDQRNWDV° <DNODé°Nƒ&

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡.DU°é°PVDGHFHUQQNHQGL V°Y°YHWR]NRPSRQHQWOHULLOH \DS°OPDO°NHVLQOLNOHVXLODYH edilmemelidir. ‡.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHU ilave edilmemelidir.

TANIMI Polimer-bitüm modifiyeli, iki komponentli, yüksek elastikiyete VDKLSVROYHQWLoHUPH\HQVX\DOÇWÇP malzemesi.

KULLANIM

AVANTAJLARI

 8\JXODPD$ODQÇ ‡7P\DSÇODUÇQWHPHOSHUGH GXYDUODUÇVODNPHNDQODU EDONRQODUYHWHUDVODUÇQGD\HUDOWÇ RWRSDUNODUÇQÇQ]HULQGHYHEDKoH WHUDVODUÇQGD]HPLQUXWXEHWLQH VÇ]ÇQWÇVX\XQDJHoLFLYHVUHNOL VXEDVÇQFÇQDNDUéÇ\DOÇWÇP  PDO]HPHVLRODUDNNXOODQÇOÇU 8\JXODPD<]H\OHUL

Elastikiyet ve çatlak köprüleme. 7PPLQHUDO\]H\OHUH X\JXODQDELOPH|]HOOLæL dHYUH\OHGRVWVROYHQWVL] YHDVEHVWOLIVL]LoHULN .ROD\YHKÇ]OÇX\JXODPD

‡%UWEHWRQ ‡dLPHQWRED]O°V°YDODUYHéDSODU ‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°é°Q°]

UYGULAMA SINIRI ‡0HWDO\]H\OHUGHX\JXODQPD]

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡.XOODQ°ODELOPHVUHVLGN ‡.XUXPDVUHVLPLQJQ ‡7RSUDNGROJXVXLoLQEHNOHQLOPHVL JHUHNHQVUHPLQJQ

206

www.weber.com.tr

‡8\JXODPD\]H\OHULQGHNL dilatasyon derzleri weber.dry 706 LOHNDSDW°OPDPDO°EXQRNWDODUGD \DO°W°P°QGHYDPO°O°æ°weber 6XSHUIOH[GLODWDV\RQ\DOÇWÇP bantlar›LOHVDæODQPDO°G°U ‡weber.dry 706X\JXODQP°é \]H\OHUPLQJQGRQD NDUé°NRUXQPDO°YH89GD\DQÇPOÇELU PDO]HPHROPDGÇæÇQGDQNXUXPD VUHFLVRQUDVÇQGD]HULX\JXQELU PDO]HPH\OHNDSDWÇOPDOÇGÇU ‡weber.dry 706 X\JXODQP°éWHPHO SHUGHGXYDUODU°]HULQH NRUXPDX\JXODPDV°\DS°OPDGDQ WRSUDNGROJXVX\DS°OPDPDO°G°U ‡7HUDVWD\DS°ODFDNweber.dry 706 X\JXODPDV°WHUVoDW°GHWD\° VX \DO°W°PNDWPDQ°]HULQH°V°\DO°W°P NDWPDQ°X\JXODPDV° LOH çözülmelidir. ‡8\JXODPDGDNXOODQ°ODQWP DOHWOHUX\JXODPDGDQ KHPHQVRQUDVXLOH\°NDQPDO°G°U .XUXPXéNDO°QW°ODUWLQHU  \DUG°P°\ODWHPL]OHQHELOLU


<h=(<+$=,5/,å, ‡<]H\\DS°éPD\°HQJHOOH\LFLNDO°S \Dæ°oLPHQWRDUW°é°YENDO°QW°ODUGDQ YHJHYéHNSDUoDODUGDQDU°QG°U°OP°é WHPL]G]JQVDæODPYHGRQD PDUX]NDOPDP°éROPDO°G°U ‡¯oN|éHOHUweber.rep MA 200;K°]O° X\JXODPDYH\DVOIDWGD\DQ°P° istenen durumlarda ise weber.rep HKS ile pahlanarak, G°éN|éHOHULVHPHNDQLN\|QWHPOHUOH W°UDéODQDUDN\XYDUODW°OPDO°G°U ‡<]H\OHU weber.dry 706 bitüm NRPSRQHQWVX RUDQ°QGDLQFHOWLOPLé weber.dry 706 bitüm komponent ile DVWDUODQPDO°G°U ‡dRNJ|]HQHNOLER]XNYH\DGHOLNOL \]H\OHUHKDYDNDEDUF°æ° ROXéXPXQXHQJHOOHPHNYH YH\D\]H\LG]HOWPHNDPDF°\OD weber.dry 706 LOHV°\°UPDNDW X\JXODPDV°\DS°OPDO°G°U

UYGUL AMA weber.dry 706,NJ©O°NV°Y° NRPSRQHQWHNJWR] NRPSRQHQWHNOHQLSGéNGHYLUOL ELUPLNVHU\DUG°P°\ODWRSDNV°] KRPRMHQELUN°YDPDXODé°QFD\D NDGDUNDU°éW°U°OPDO°G°U *HoLFLYHVUHNOLVXEDVÇQFÇQD PDUX]DODQODUGDPPX\JXODPD

weber.dry 706,I°UoD\DUG°P°\OD WP\]H\HNDWKDOLQGH X\JXODQPDO°G°U7RSODPX\JXODPD NDO°QO°æ°X\JXODPDQ°Q\DS°OG°æ° DODQYH\DO°W°PNDWPDQ°Q°QPDUX] NDODFDæ°VXEDV°QF°QDJ|UH belirlenmelidir /WIHQ7NHWLP7DEORVXQD EDN°Q°] 

¯NLQFLNDWX\JXODPDV°QD X\JXODPDELULQFLNDWD]DUDU YHUPH\HFHNNDGDUNXUXGXæXQGD JHoLOPHOLGLU

NDOÇQOÇæÇQÇVDæOD\DELOPHNLoLQ NDWweber.dry 706 X\JXODPDVÇ VRQUDVÇQGDWP\]H\HDONDOL GD\DQÇPOÇFDPHO\DIGRQDWÇ ILOHVL\HUOHéWLULOPHOLYH NDWweber.dry 706 X\JXODPDVÇILOH\LWDPDPHQ NDSDWDFDNéHNLOGH \DSÇOPDOÇGÇU

8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ& DUDV° ‡dRNV°FDNKDYDODUGDX\JXODPD \DSPDNWDQNDo°Q°OPDO°G°U ‡'RQPXéYH\DGRQWHKOLNHVLRODQ \]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U

weber.dry 706 kullanarak; ‡7HPHOSHUGHGXYDUODUÇQÇQVX \DOÇWÇPÇ\DSÇODELOLUd|]PVI ‡7HPHOOHULQVX\DOÇWÇPÇ\DSÇODELOLU d|]PVI ‡*H]LOPH\HQWHUDVoDWÇODUÇQVX \DOÇWÇPÇ\DSÇODELOLUd|]PVI

0LQX\JXODPDNDO°QO°æ° (kuru film)

Min. tüketim

=HPLQQHPLYHEDV°QoV°] suya maruz alanlar

PP

NJP

*HoLFLVUHEDV°QoO°VX\D maruz alanlar

PP FDPHO\DIGRQDW°ILOHVLLOH

NJP

6UHNOLEDV°QoO°VX\D maruz alanlar

PP FDPHO\DIGRQDW°ILOHVLLOH

NJP

8\JXODPDDODQÇ

Ambalaj: 1HWNJ©O°NNRPELSODVWLNNRYD NJV°Y°NJWR] Renk: Siyah. Uygulama Aletleri: (OPLNVHULI°UoDPDOD Raf Ömrü: Rutubetsiz ve kuru ortamlarda, DPEDODMODUÇQÇQDæ]ÇQÇQDoÇOPDPDVÇKDOLQGH UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\ÇOGÇU$oÇOPÇé DPEDODMODUNXOODQÇOGÇNWDQVRQUDDæ]°V°N°FD NDSDW°ODUDNVDNODQPDOÇYHELUKDIWD LoLQGHNXOODQÇOPDOÇGÇU$PEDODMGRQGDQ NRUXQPDOÇGÇU

www.weber.com.tr

207

6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

weber dry 706


6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

weber dry 906

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

(Plastikol UDM 2)

3ROLPHUELWPPRGLIL\HOLHODVWLNVX\DO°W°PPDO]HPHVL PERFORMANS ‡.DU°é°P\RæXQOXæX <DNODé°NNJGP ‡.XUXNDO°QW°RUDQ° +DFPHQ\DNODé°N ‡<XPXéDPDQRNWDV° <DNODé°Nƒ&

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡.DU°é°PVDGHFHUQQNHQGL V°Y°YHWR]NRPSRQHQWOHULLOH \DS°OPDO°NHVLQOLNOHVXLODYH edilmemelidir. ‡.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH edilmemelidir.

TANIMI Polimer-bitüm modifiyeli, iki komponentli, yüksek elastikiyete VDKLSVROYHQWLoHUPH\HQVX\DO°W°P malzemesi.

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ

AVANTAJLARI Yüksek elastikiyet ve çatlak köprüleme. Yüksek kuru kal›nt› oran›. Kimyasal reaksiyon ile N°VDVUHGH\DæPXUD dayan›m. 7PPLQHUDO\]H\OHUH X\JXODQDELOPH|]HOOLæL dHYUH\OHGRVWVROYHQWVL] YHDVEHVWOLIVL]LoHULN Örme duvarlarda s›va katman› ihtiyac› olmadan uygulama imkan›. .ROD\YHK°]O°X\JXODPD

208

www.weber.com.tr

‡7P\DS°ODU°QWHPHOSHUGH GXYDUODU°VODNPHNDQODU  EDONRQODUYHWHUDVODU°QGD\HUDOW° RWRSDUNODU°Q°Q]HULQGHYHEDKoH WHUDVODU°QGD]HPLQUXWXEHWLQH V°]°QW°VX\XQDJHoLFLYHVUHNOLVX EDV°QF°QDNDUé°\DO°W°PPDO]HPHVL RODUDNNXOODQ°O°U 8\JXODPD<]H\OHUL ‡%UWEHWRQ ‡dLPHQWRED]O°V°YDODUYHéDSODU ‡.LUHoWDé°WXæODYHEULNHWWHQ \DS°OPDGXYDUODU ‡(VNLELWPO\]H\OHU ‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°é°Q°]

UYGULAMA SINIRI ‡0HWDO\]H\OHUGHX\JXODQPD]

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡.XOODQ°ODELOPHVUHVLGN ‡.XUXPDVUHVLPLQJQ ‡7RSUDNGROJXVXLoLQEHNOHQLOPHVL JHUHNHQVUHPLQJQ

‡8\JXODPD\]H\OHULQGHNL dilatasyon derzleri ZHEHUGU\ LOHNDSDW°OPDPDO°EXQRNWDODUGD \DO°W°P°QGHYDPO°O°æ°weber Superflex dilatasyon yal›t›m bantlar›LOHVDæODQPDO°G°U ‡ZHEHUGU\X\JXODQP°é \]H\OHUPLQJQGRQD  NDUé°NRUXQPDO°YH89GD\DQÇPOÇELU PDO]HPHROPDGÇæÇQGDQNXUXPD VUHFLVRQUDV°QGD]HULX\JXQELU PDO]HPHLOHNDSDW°OPDO°G°U ‡ZHEHUGU\X\JXODQP°éWHPHO SHUGHGXYDUODU°]HULQHNRUXPD X\JXODPDV°\DS°OPDGDQWRSUDN GROJXVX\DS°OPDPDO°G°U ‡7HUDVWD\DS°ODFDNZHEHUGU\ X\JXODPDV°WHUVoDW°GHWD\° VX \DO°W°PNDWPDQ°]HULQH°V°\DO°W°P NDWPDQ°X\JXODPDV° LOHo|]OPHOLGLU ‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ WPDOHWOHUX\JXODPDGDQ KHPHQVRQUDVXLOH\°NDQPDO°G°U .XUXPXéNDO°QW°ODUWLQHU \DUG°P°\ODWHPL]OHQHELOLU


<h=(<+$=,5/,å, ‡<]H\\DS°éPD\°HQJHOOH\LFLNDO°S \Dæ°oLPHQWRDUW°é°YENDO°QW°ODUGDQ YHJHYéHNSDUoDODUGDQDU°QG°U°OP°é WHPL]G]JQVDæODPYHGRQD PDUX]NDOPDP°éROPDO°G°U ‡¯oN|éHOHUweber.rep MA 200;K°]O° X\JXODPDYH\DVOIDWGD\DQ°P° istenen durumlarda ise weber.rep HKSLOHSDKODQDUDNG°éN|éHOHULVH PHNDQLN\|QWHPOHUOHW°UDéODQDUDN \XYDUODW°OPDO°G°U ‡<]H\OHU ZHEHUGU\ ELWPNRPSRQHQWVX RUDQ°QGD LQFHOWLOPLéZHEHUGU\ bitüm NRPSRQHQWLOHDVWDUODQPDO°G°U ‡dRNJ|]HQHNOLER]XNYH\DGHOLNOL \]H\OHUHKDYDNDEDUF°æ°ROXéXPXQX HQJHOOHPHNYHYH\D\]H\L G]HOWPHNDPDF°\ODZHEHUGU\ LOHV°\°UPDNDWX\JXODPDV°  \DS°OPDO°G°U

UYGUL AMA ZHEHUGU\NJ©O°NV°Y° NRPSRQHQWHNJWR] NRPSRQHQWHNOHQLSGéNGHYLUOL ELUPLNVHU\DUG°P°\ODWRSDNV°] KRPRMHQELUN°YDPDXODé°QFD\D NDGDUNDU°éW°U°OPDO°G°U ZHEHUGU\I°UoD\DUG°P°\OD WP\]H\HNDWKDOLQGH X\JXODQPDO°G°U7RSODPX\JXODPD NDO°QO°æ°X\JXODPDQ°Q\DS°OG°æ° DODQYH\DO°W°PNDWPDQ°Q°QPDUX] NDODFDæ°VXEDV°QF°QDJ|UH EHOLUOHQPHOLGLU /WIHQ7NHWLP 7DEORVXQDEDN°Q°] 

Geçici ve sürekli su EDVÇQFÇQDPDUX]DODQODUGD PPX\JXODPDNDOÇQOÇæÇQÇ VDæOD\DELOPHNLoLQNDWweber. GU\X\JXODPDVÇVRQUDVÇQGD WP\]H\HDONDOLGD\DQÇPOÇFDP HO\DIGRQDWÇILOHVL\HUOHéWLULOPHOLYH NDWZHEHUGU\X\JXODPDVÇ ILOH\LWDPDPHQNDSDWDFDNéHNLOGH \DSÇOPDOÇGÇU

¯NLQFLNDWX\JXODPDV°QD X\JXODPDELULQFLNDWD]DUDU YHUPH\HFHNNDGDUNXUXGXæXQGD JHoLOPHOLGLU

8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ& DUDV° ‡dRNV°FDNKDYDODUGDX\JXODPD \DSPDNWDQNDo°Q°OPDO°G°U ‡'RQPXéYH\DGRQWHKOLNHVLRODQ \]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U

ZHEHUGU\NXOODQDUDN ‡7HPHOSHUGHGXYDUODUÇQÇQVX \DOÇWÇPÇ\DSÇODELOLUd|]PVI ‡7HPHOOHULQVX\DOÇWÇPÇ\DSÇODELOLU d|]PVI ‡*H]LOPH\HQWHUDVoDWÇODUÇQVX \DOÇWÇPÇ\DSÇODELOLUd|]PVI

0LQX\JXODPDNDO°QO°æ° (kuru film)

Min. tüketim

=HPLQQHPLYHEDV°QoV°] suya maruz alanlar

PP

NJP

*HoLFLVUHEDV°QoO°VX\D maruz alanlar

PP FDPHO\DIGRQDW°ILOHVLLOH

NJP

6UHNOLEDV°QoO°VX\D maruz alanlar

PP FDPHO\DIGRQDW°ILOHVLLOH

NJP

8\JXODPDDODQÇ

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU

Ambalaj: 1HWNJ©O°NNRPELSODVWLNNRYD NJV°Y°NJWR] Renk: Siyah Uygulama Aletleri: (OPLNVHULI°UoDPDOD Raf Ömrü: Rutubetsiz ve kuru ortamlarda, DPEDODMODUÇQÇQDæ]ÇQÇQDoÇOPDPDVÇKDOLQGH UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\ÇOGÇU$oÇOPÇé DPEDODMODUNXOODQÇOGÇNWDQVRQUDDæ]°V°N°FD NDSDW°ODUDNVDNODQPDOÇYHELUKDIWD LoLQGHNXOODQÇOPDOÇGÇU$PEDODMGRQGDQ NRUXQPDOÇGÇU

www.weber.com.tr6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

weber dry 906


6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

weber tec 915

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

3ROLPHUELWPPRGLIL\HOLHODVWLNVX\DO°W°PPDO]HPHVL PERFORMANS ‡<RæXQOXN<DNODé°NNJGP ‡.XUXNDO°QW°RUDQ°

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH edilmemelidir. ‡8\JXODPD\]H\OHULQGHNL dilatasyon derzleri ZHEHUWHF LOHNDSDW°OPDPDO°EXQRNWDODUGD \DO°W°P°QGHYDPO°O°æ° weber Superflex dilatasyon \DOÇWÇPEDQWODU°LOHVDæODQPDO°G°U

TANIMI Polimer-bitüm modifiyeli, tek komponentli veya ZHEHUWHFSXOYHUpriz KÇ]ODQGÇUÇFÇVÇLOHELUOLNWHLNL NRPSRQHQWOLRODUDNNXOODQÇODELOHQ yüksek elastikiyete sahip, solvent içermeyen, mala veya sprey ile X\JXODQDQVX\DOÇWÇPPDO]HPHVL

KULLANIM

AVANTAJLARI ',1©HX\JXQOXN Tek ve çift komponentli NXOODQÇP Yüksek elastikiyet ve çatlak köprüleme. <NVHNNXUXNDOÇQWÇRUDQÇ 7PPLQHUDO\]H\OHUH X\JXODQDELOPH|]HOOLæL dHYUH\HGRVWVROYHQWVL] YHDVEHVWOLIVL]LoHULN gUPHGXYDUODUGDVÇYD NDWPDQÇLKWL\DFÇROPDGDQ X\JXODPDLPNDQÇ .LP\DVDOUHDNVL\RQODNÇVD VUHGH\DæPXUDGLUHQo 5DKDWYHKÇ]OÇX\JXODPD 'HQL]VX\XQDGD\DQÇPwww.weber.com.tr

 8\JXODPD$ODQÇ ‡7P\DS°ODU°QWHPHOSHUGH GXYDUODU°VODNPHNDQODU  EDONRQODUYHWHUDVODU°QGD\HUDOW° RWRSDUNODU°Q°Q]HUOHULQGH  ]HPLQUXWXEHWLQHV°]°QW°VX\XQD JHoLFLYHVUHNOLVXEDV°QF°QD NDUé°\DO°W°PPDO]HPHVLRODUDN NXOODQ°O°U ‡ZHEHUWHFDéDæ°GDEHOLUWLOHQ durumlarda ZHEHUWHFSXOYHU SUL]K°]ODQG°U°F°WR]NRPSRQHQWLLOH NDU°éW°U°ODUDNNXOODQ°OPDO°G°U <DæPXUOXVHULQYHQHPOL havalarda, - Yatay yüzeylerde, - Emici olmayan yüzeylerde. 8\JXODPD<]H\OHUL ‡%UWEHWRQ ‡dLPHQWRED]O°V°YDODUYHéDSODU ‡.LUHoWDé°WXæODYHEULNHWWHQ \DS°OPDGXYDUODU ‡(VNLELWPO\]H\OHU ‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°é°Q°]

‡ZHEHUWHFX\JXODQP°é\]H\OHU PLQJQGRQDNDUé°NRUXQPDO° YH89GD\DQÇPOÇELUPDO]HPH ROPDGÇæÇQGDQNXUXPDVUHFL VRQUDV°QGD]HULX\JXQELU PDO]HPHLOHNDSDW°OPDO°G°U ‡ZHEHUWHFX\JXODQP°éWHPHO SHUGHGXYDUODU°]HULQH NRUXPDX\JXODPDV°\DS°OPDGDQ WRSUDNGROJXVX\DS°OPDPDO°G°U ‡7HUDVWD\DS°ODFDNZHEHUWHF X\JXODPDV°WHUVoDW°GHWD\° VX\DO°W°PNDWPDQ°]HULQH°V° \DO°W°PNDWPDQ°X\JXODPDV° ile çözülmelidir. ‡8\JXODPDGDNXOODQ°ODQWP DOHWOHUX\JXODPDGDQ KHPHQVRQUDVXLOH\°NDQPDO°G°U .XUXPXéNDO°QW°ODUWLQHU \DUG°P°\ODWHPL]OHQHELOLU

UYGULAMA SINIRI ‡0HWDO\]H\OHUGHX\JXODQPD]

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡.XUXPDVUHVLPLQJQ ‡7RSUDNGROJXVXLoLQEHNOHQLOPHVL JHUHNHQVUHPLQJQ


<h=(<+$=,5/,å, ‡<]H\\DS°éPD\°HQJHOOH\LFLNDO°S \Dæ°oLPHQWRDUW°é°YE NDO°QW°ODUGDQYHJHYéHN  SDUoDODUGDQDU°QG°U°OP°éWHPL] G]JQVDæODPYHGRQDPDUX] NDOPDP°éROPDO°G°U ‡¯oN|éHOHUweber.rep MA 200;K°]O° X\JXODPDYH\DVOIDWGD\DQ°P° istenen durumlarda ise weber.rep HKSLOHSDKODQDUDNG°é N|éHOHULVHPHNDQLN\|QWHPOHUOH W°UDéODQDUDN\XYDUODW°OPDO°G°U ‡<]H\OHU ZHEHUWHFVX

 RUDQ°QGDLQFHOWLOPLéZHEHUWHF LOHDVWDUODQPDO°G°UdRNHPLFL \]H\OHUGHDVWDUODPDLéOHPL LQFHOWLOPHPLéweber.prim max ile \DS°OPDO°G°U ‡dRNJ|]HQHNOLER]XNYH\DGHOLNOL \]H\OHUHKDYDNDEDUF°æ° ROXéXPXQXHQJHOOHPHNYHYH\D \]H\LG]HOWPHNDPDF°\OD ZHEHUWHFLOHV°\°UPDNDW X\JXODPDV°\DS°OPDO°G°U

UYGUL AMA ZHEHUWHFK°]O°SUL]DOPDV°LVWHQHQGXUXPODUGD OW©OLNDPEDODMDNJ ZHEHUWHF pulver eklenip GéNGHYLUOLELUPLNVHU \DUG°P°\ODNDU°éW°U°ODUDN NXOODQ°OPDO°G°U'LæHUGXUXPODUGD ZHEHUWHFKHUKDQJLELU PDO]HPHLOHNDU°éW°U°OPDGDQ GRæUXGDQX\JXODPD\D JHoLOPHOLGLU

mala ZHEHUWHFdüz \DUG°P°\ODWP\]H\HNDW KDOLQGHX\JXODQPDO°G°U 7RSODPX\JXODPDNDO°QO°æ° X\JXODPDQ°Q\DS°OG°æ°DODQYH \DO°W°PNDWPDQ°Q°QPDUX]NDODFDæ° VXEDV°QF°QDJ|UHEHOLUOHQPHOLGLU /WIHQ7NHWLP7DEORVXQD EDN°Q°] 

¯NLQFLNDWX\JXODPDV°QDX\JXODPD birinci kata zarar vermeyecek NDGDUNXUXGXæXQGDJHoLOPHOLGLU Islak mekanlar, balkonlar ve WHUDVODUJLELEDV°QoV°]VX\D maruz mekanlarda, birinci ve ikinci kat ZHEHUWHF X\JXODPDV°DUDV°QGDN|éHOHU YHELUOHéLP\HUOHULQHDONDOL GD\DQ°PO°FDPHO\DIGRQDW°ILOHVL X\JXODQPDO°G°U*HoLFLYHVUHNOL VXEDV°QF°QDPDUX]\]H\OHUGH LVHDONDOLGD\DQ°PO°FDPHO\DIILOH X\JXODPDV°ELULQFLYHLNLQFLNDW ZHEHUWHFX\JXODPDV° DUDV°QGDWP\]H\H\DS°OPDO°G°U

8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ& DUDV° ‡dRNV°FDNKDYDODUGDYHGLUHNW JQHéDOW°QGDX\JXODPD  \DSPDNWDQNDo°Q°OPDO°G°U

ZHEHUGU\NXOODQDUDN

‡'RQPXéYH\DGRQWHKOLNHVLRODQ \]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U

‡7HPHOSHUGHGXYDUODUÇQÇQVX \DOÇWÇPÇ\DSÇODELOLUd|]PVI ‡7HPHOOHULQVX\DOÇWÇPÇ\DSÇODELOLU d|]PVI ‡*H]LOPH\HQWHUDVoDWÇODUÇQVX \DOÇWÇPÇ\DSÇODELOLUd|]PVI

0LQX\JXODPDNDO°QO°æ° (kuru film)

Min. tüketim

PP

OWP

Islak mekanlar, balkonlar ve teraslar

PP NHQDUYHN|éHOHUGH FDPHO\DIGRQDW°ILOHVLLOH

OWP

%DV°QoO°]HPLQVX\XQD maruz temeller

PP WP\]H\GHFDP HO\DIGRQDW°ILOHVLLOH

OWP

8\JXODPDDODQÇ =HPLQQHPLYHV°]°QW° suyuna maruz temeller

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

Ambalaj: ZHEHUWHF1HWOW©OLNSODVWLNNRYD ZHEHUWHFSXOYHU1HWNJ©OÇNSODVWLN kova. Renk: Siyah. Uygulama Aletleri: El mikseri, mala, püskürtme makinesi Raf Ömrü: Rutubetsiz ve kuru ortamlarda UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQD\G°U .XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U$PEDODMODU GRQGDQNRUXQPDO°G°U

www.weber.com.tr6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

weber tec 915


6X<DOĂ&#x2021;WĂ&#x2021;P8\JXODPDODUĂ&#x2021;

weber tec 911

45NRGXQXDNĂ&#x2021;OOĂ&#x2021; WHOHIRQXQX]D okutarak ĂźrĂźne ait LODYHG|NÂ PDQODUD XODĂŠDELOLUVLQL]

BitĂźm esaslâ&#x20AC;ş su yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm malzemesi 3(5)250$16

Â&#x2021;<RĂŚXQOXN<DNODÊ°NNJGP3 Â&#x2021;.XUXNDO°QW°RUDQ° Â&#x2021;,V°GLUHQFLÂ&#x192;&Š\HNDGDU Â&#x2021;(ULPHQRNWDV°Â&#x192;& Â&#x2021;6XEXKDU°GLI ]\RQGLUHQFL+HO \DNODÊ°N

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç Â&#x2021;8\JXODQDELOHFHNNDWNDO°QOĂ&#x2021;Ì°PP Â&#x2021;8\JXODPDNDO°QO°Ì°PDNVPP Â&#x2021;.XUXPDV UHVL8\JXODPD  NDO°QO°Ì°QDEDĂŚO°RODUDNJ Q

8<$5,/$59(g1(5ç/(5

TANIMI BitĂźm esaslâ&#x20AC;ş, uygulandâ&#x20AC;şktan sonra oDEXNVHUWOHĂŠHQYH\ ]H\OHE W QOHĂŠHQ 89°Ê°QODU°QDGD\DQ°NO°DGHUDQV° yĂźksek, elyaflâ&#x20AC;ş ve solventli su yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm malzemesi.

<h=(<+$=,5/,ĂĽ,

KULLANIM

$9$17$-/$5, BitĂźmlĂź membran tamirinde kullanâ&#x20AC;şm. < ]H\OHE W QOHĂŠPH '°ÊKDYDĂŠDUWODU°QDYH 89Š\HGD\DQ°P <DWD\YHGLNH\\ ]H\OHUGH NXOODQ°ODELOPH|]HOOLĂŚL $VLWYHDONDOLo|]HOWLOHU ile endĂźstriyel gazlara dayanâ&#x20AC;şm.

Â&#x2021;.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH edilmemelidir. Â&#x2021;8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ tĂźm aletler tiner yardâ&#x20AC;şmâ&#x20AC;şyla temizlenmelidir.

 8\JXODPD$ODQĂ&#x2021; Â&#x2021;'°ÊKDYDĂŠDUWODU°QDGD\DQ°PYH etkin su geçirimsizlik JHUHNWLUHQ|]HOOLNOHNDEDUP°ÊYH oDWODP°ÊELW PO PHPEUDQODU°Q WDPLULĂŠOHPOHULQGHYHPHWDOoDW° oluklarâ&#x20AC;şnâ&#x20AC;şn yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şmâ&#x20AC;şnda kullanâ&#x20AC;şlâ&#x20AC;şr. Uygulama YĂźzeyleri Â&#x2021;dLPHQWRED]O°V°YDODUYHĂŠDSODU Â&#x2021;%U WEHWRQ Â&#x2021;%LW PO PHPEUDQODU Â&#x2021;0HWDOoDW°ROXNODU°NXUĂŠXQYHoLQNR yĂźzeyler, Â&#x2021;'LĂŚHUW PX\JXODPD\ ]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°Ê°Q°]

Â&#x2021;< ]H\WR]GDQDU°QG°U°OP°ÊWHPL] NXUXYH\DKDILIQHPOL  G ]J QYHVDĂŚODPROPDO°G°U Â&#x2021;dLPHQWRHVDVO°YHYH\DWR]X\DQ çok emici yĂźzeyler uygulama Ăśncesinde weber.prim max ile astarlanmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

8<*8/$0$è$57/$5, Â&#x2021;2UWDPV°FDNO°Ì°Â&#x192;&LOHÂ&#x192;& arasâ&#x20AC;ş. Â&#x2021;dRNV°FDNKDYDODUGDX\JXODPD yapmaktan kaçâ&#x20AC;şnâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

UYGUL AMA 1weber.tec 911, mala veya spatula yardâ&#x20AC;şmâ&#x20AC;ş ile yĂźzeye uygulanmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr. Uygulama NDO°QO°Ì°KHUELUNDWWD 4 mm.â&#x20AC;&#x2122;yi, toplamda 10 mm.â&#x20AC;&#x2122;yi geçmemelidir. %LW PO PHPEUDQODUGDNL NDEDUPDODU°QWDPLULQGH NDEDUDQDODQODUĂŠHNOLGH kesilerek uçlar açâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;ş ve alt yĂźzeydeki nem kuru ELUEH]LOHDO°QPDO°G°U

alana weber.tec 911 3 Bu X\JXODQ°SDo°ODQXoODUKHQ ] X\JXODQP°Êweber.tec 911  ]HULQHL\LFHEDVW°U°OPDO°G°U

4

.DSDW°ODQXoODU ]HULQHELUNDW GDKDweber.tec 911 uygulamasâ&#x20AC;ş yapâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

Ambalaj: Net 14 kg.â&#x20AC;&#x2122;lâ&#x20AC;şk teneke 5HQN6L\DK Uygulama Aletleri: 0DODVSDWXOD 5DIgPU 5XWXEHWVL]YHNXUX RUWDPODUGD UHWLPWDULKLQGHQ LWLEDUHQ\°OG°U.XOODQ°OPDG°Ì° GXUXPODUGDDPEDODMODU°QDĂŚ]° sâ&#x20AC;şkâ&#x20AC;şca kapatâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

212

ZZZZHEHUFRPWU

Ă&#x153;rĂźn weber.tec 911

6D\ID No. 

TĂźketim NJP PPX\JXODPDNDOĂ&#x2021;QOĂ&#x2021;ĂŚĂ&#x2021;LoLQ


BitĂźm esaslâ&#x20AC;ş su yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm malzemesi TANIMI %LW PHVDVO°89°Ê°QODU°QDGD\DQ°NO° elyaf takviyeli, solventli, likit su yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm malzemesi.

KULLANIM 8\JXODPD$ODQĂ&#x2021; Â&#x2021;(VNLELW PO PHPEUDQODU°QEHWRQ ve metal çatâ&#x20AC;şlar ile çinko çatâ&#x20AC;ş oluklarâ&#x20AC;şnâ&#x20AC;şn su yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şmâ&#x20AC;şnda kullanâ&#x20AC;şlâ&#x20AC;şr. Uygulama YĂźzeyleri Â&#x2021;dLPHQWRED]O°V°YDODUYHĂŠDSODU Â&#x2021;%U WEHWRQ Â&#x2021;%LW PO PHPEUDQODU Â&#x2021;0HWDOoDW°ODUYHoLQNRoDW°ROXNODU° Â&#x2021;7XĂŚOD|UPH\ ]H\OHU Â&#x2021;'LĂŚHUW PX\JXODPD\ ]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°Ê°Q°]

3(5)250$16

Â&#x2021;<RĂŚXQOXN<DNODÊ°NNJGP3 Â&#x2021;.XUXNDO°QW°RUDQ°<DNODÊ°N Â&#x2021;<XPXĂŠDPDQRNWDV°<DNODÊ°NÂ&#x192;& Â&#x2021;6XEXKDU°GLI ]\RQGLUHQFL+HO \DNODÊ°N Â&#x2021;6XJHoLULPVL]OLNEDUVDDW

8<*8/$0$è$57/$5, Â&#x2021;2UWDPV°FDNO°Ì°Â&#x192;&LOHÂ&#x192;&DUDV° Â&#x2021;dRNV°FDNKDYDODUGDX\JXODPD yapmaktan kaçâ&#x20AC;şnâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

UYGUL AMA 1

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç Â&#x2021;8\JXODQDELOHFHNNDWDGHGLNDW Â&#x2021;.DWODUDUDV°EHNOHPHV UHVLVDDW Â&#x2021;.XUXPDV UHVLJ Q

weber.tec 905, fâ&#x20AC;şrça, rulo veya sprey yardâ&#x20AC;şmâ&#x20AC;ş ile tĂźm yĂźzeye uygulanmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr. Uygulama ELUGHQID]ODNDWKDOLQGH yapâ&#x20AC;şlacak ise katlar arasâ&#x20AC;şnda VDDWEHNOHQPHOLGLU

$9$17$-/$5,

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 Â&#x2021;.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH edilmemelidir. Â&#x2021;8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ tĂźm aletler tiner yardâ&#x20AC;şmâ&#x20AC;şyla temizlenmelidir.<h=(<+$=,5/,ĂĽ, Â&#x2021;< ]H\NLUSDVYHWR]GDQL\LFH DU°QG°U°OP°ÊWHPL]YHVDĂŚODP ROPDO°EHWRQ\ ]H\OHUGHNLoDSDNODU alâ&#x20AC;şnâ&#x20AC;şp, çok gĂśzenekli yĂźzeylerde SHUGDKODPDGDQweber.rep MA 200 veya ZHEHUUHS+.6 ile yĂźzey G ]HOWPHLĂŠOHPL\DS°OPDO°G°U Â&#x2021;dLPHQWRHVDVO°YHYH\DWR]X\DQ çok emici yĂźzeyler uygulama Ăśncesinde weber.prim max ile DVWDUODQPDOĂ&#x2021;GĂ&#x2021;U Ă&#x153;rĂźn weber.tec 905

6D\ID1R 

3

(VNLELW PO PHPEUDQODUGD weber.tec 905 uygulamasâ&#x20AC;ş |QFHVLPHPEUDQ\ ]H\LQGHNL NDEDUDQQRNWDODUYHoDWODNODU weber.tec 911 ile tamir edilmelidir. +DYDĂŠDUWODU°VHEHEL\OH KDVDUJ|UP ÊoDW°ODUGD weber.tec 905,NDWKDOLQGH uygulanmalâ&#x20AC;ş ve iki katâ&#x20AC;şn uygulamasâ&#x20AC;ş arasâ&#x20AC;şnda tĂźm yĂźzeye cam elyaf donatâ&#x20AC;ş filesi uygulamasâ&#x20AC;ş yapâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

TĂźketim 0HWDO\Â ]H\OHUGHPOP (VNLELWÂ POÂ PHPEUDQODUGD POP %HWRQ\Â ]H\OHUGHPOP

weber.prim maxJUP

%HOLUWLOHQè6 UHOHUèèÂ&#x2022;&è\ ]H\èYHèRUWDPèVĂŤFDNOĂŤĂŽĂŤQGDèJHoHUOLGLUèG ù NèÍVĂŤGDèV UHèX]DUè\ NVHNèÍVĂŤGDèV UHèNĂŤVDOĂŤUè hU Q QèDPDFĂŤQĂŤQèGÍùÍQGDèNXOODQĂŤOPDVÍè\DèGDè\XNDUĂŤGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèùDUWODUÍèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVÍèKDOLQGHè ROXĂąDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUĂŤQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSĂ&#x2021;.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHĂŽLOGLU

BitĂźmlĂź membran tamirinde kullanâ&#x20AC;şm. 89Š\HYHG°ÊKDYD ĂŠDUWODU°QDGD\DQ°P <DWD\YHGLNH\\ ]H\OHUGH NXOODQ°ODELOPH|]HOOLĂŚL %LUoRNDVLGHNLP\DVDOODUD WX]OXVX\DYHHQG VWUL\HO gazlara dayanâ&#x20AC;şm.

Ambalaj: Net 33 lt.â&#x20AC;&#x2122;lik teneke. 5HQN6L\DK Uygulama Aletleri: Fâ&#x20AC;şrça, rulo, sprey. 5DIgPU 5XWXEHWVL]YHNXUX RUWDPODUGD UHWLPWDULKLQGHQ LWLEDUHQ\°OG°U.XOODQ°OPDG°Ì° GXUXPODUGDDPEDODMODU°QDĂŚ]°V°N°FD kapatâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

ZZZZHEHUFRPWU

213

6X<DOĂ&#x2021;WĂ&#x2021;P8\JXODPDODUĂ&#x2021;

weber tec 905

45NRGXQXDNĂ&#x2021;OOĂ&#x2021; WHOHIRQXQX]D okutarak ĂźrĂźne ait LODYHG|NÂ PDQODUD XODĂŠDELOLUVLQL]


6X<DOĂ&#x2021;WĂ&#x2021;P8\JXODPDODUĂ&#x2021;

45NRGXQXDNĂ&#x2021;OOĂ&#x2021; WHOHIRQXQX]D okutarak ĂźrĂźne ait LODYHG|NÂ PDQODUD XODĂŠDELOLUVLQL]

weber dry SS-5 (ODVWRPHULNUHoLQHHVDVO°VX\DO°W°PPDO]HPHVL

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç Â&#x2021;0HNDQLNPXNDYHPHWND]DQPD V UHVLJ Q Â&#x2021;6XJHoLULPVL]KDOHJHOPHV UHVL J Q Â&#x2021;6RQPXNDYHPHWLQHXODĂŠPDV UHVL J Q Â&#x2021;'RNXQPDV UHVLVDDW Â&#x2021;.DWODUDUDV°QGDEHNOHPHV UHVL VDDW Â&#x2021;7DPNXUXPDV UHVLVDDW Â&#x2021;8\JXODPDNDO°QO°Ì°PP

3(5)250$16

TANIMI

Â&#x2021;<RĂŚXQOXNNJGP3

(ODVWRPHULNDNULOLNUHoLQHHVDVO° NXOODQ°PDKD]°UV SHUHODVWLNVX yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm malzemesi.

KULLANIM Â&#x2021;7 P\DS°ODU°QLoYHG°Ê mekanlarâ&#x20AC;şnda, â&#x20AC;şslak yĂźzeylerde sĂźper elastik su yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm malzemesi olarak kullanâ&#x20AC;şlâ&#x20AC;şr. Uygulama YĂźzeyleri Â&#x2021;dLPHQWRED]O°V°YDODUYHĂŠDSODU Â&#x2021;%U WEHWRQ

6 SHUHODVWLN\DS° LOHV°FDNO°NIDUNODU°QD dayanâ&#x20AC;şm. <DU°DN°ÊNDQN°YDPLOH NROD\GHWD\o|] POHUL Metal yĂźzeylere uygulanabilme imkanâ&#x20AC;ş. .XOODQ°PDKD]°U\DS° +°]O°YHNROD\X\JXODPD Akrilik boya ile ER\DQDELOPHYHVHUDPLN ile kaplanabilme.

Â&#x2021;*DOYDQL]VDFoLQNRYH39&VDoDN ROXNYHEDFDGLSOHUL Â&#x2021;3HQFHUHSHUYD]ODU°GDPODO°NODU Â&#x2021;'LĂŚHUW PX\JXODPD\ ]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°Ê°Q°] 8\JXQ6RQ.DW6HoHQHNHUL Â&#x2021;ZHEHUGU\66X\JXODQP°Ê yĂźzeylere son kat olarak DNULOLNHVDVO°ER\DODUG°ÊFHSKH kaplamalarâ&#x20AC;ş ve seramik NDSODPDODUX\JXODQDELOLU

8<*8/$0$6,1,5, Â&#x2021;1HJDWLIVXEDV°QF°QDNDUÊ° uygulanmaz. Â&#x2021;ÂŻoPHVX\XGHSRODU°QGD uygulanmaz.

214

ZZZZHEHUFRPWU

Â&#x2021;dDWODNN|SUÂ OHPH 76(1 *PP o&

Â&#x2021;.DSLOHUVXHPPH 76(1 )NJ PKR

 8\JXODPD$ODQĂ&#x2021;

$9$17$-/$5,

Â&#x2021;<DSĂ&#x2021;ĂŠPDGD\DQĂ&#x2021;PĂ&#x2021; 76(1 *1PPÂ&#x2021;8]DPD (1 * o&

5()(5$1667$1'$57/$5, Â&#x2021;76(11LVDQ Â&#x2021;'LVSHUVL\RQHVDVOĂ&#x2021;VĂ&#x2021;YĂ&#x2021;KDOGH uygulanan su geçirimsizlik ĂźrĂźnĂź 7ÂŻ3'0 Â&#x2021;%D\°QG°UO°N3R]1R


8<$5,/$59(g1(5ç/(5 Â&#x2021;.HVLQOLNOHWX]OXVX kullanâ&#x20AC;şlmamalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

UYGUL AMAÂ&#x2021;.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH edilmemelidir.

1

Â&#x2021;8\JXODPD\ ]H\OHULQGHNLGLODWDV\RQ derzleri ZHEHUGU\66 LOHNDSDW°OPDPDO°EXQRNWDODUGD \DO°W°P°QGHYDPO°O°Ì° ZHEHU6XSHUIOH[GLODWDV\RQ \DOĂ&#x2021;WĂ&#x2021;PEDQWODU°LOHVDĂŚODQPDO°G°U

ZHEHUGU\66astar kat LoLQRUDQ°QGDVXLODYH HGLOHUHNKRPRMHQKDOH gelinceye kadar iyice NDU°ÊW°U°OPDO°YH\ ]H\H uygulanmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

Â&#x2021;8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ tĂźm aletler kurumadan su ile yâ&#x20AC;şkanmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr. Â&#x2021;0HNDQLNGDUEHOHUHPDUX]  NDODELOHFHN\ ]H\OHUGH ZHEHUGU\66 Ăźzerine seramik JLELNRUX\XFXELUNDWX\JXODPDV° yapâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr. Â&#x2021;,VODNKDFLPX\JXODPDODU°QGD KDUHNHWOLQRNWDODULOHGLNH\ YH\DWD\N|ĂŠHOHU ZHEHUN|ĂŠH\DO°W°PEDQWODU° ile desteklenmelidir. Â&#x2021;0HWDO\ ]H\OHUHX\JXODPDGDQ |QFHELUNDWDQWLSDVER\D uygulanmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr. Â&#x2021;7HUDVoDW°JLELJ QHĂŠ°Ê°Ì°QDGLUHNW PDUX]NDODELOHFHNDODQODUGD ]HUL EDĂŠNDELUNDSODPDPDO]HPHVLLOH kaplanarak korunmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.Astar katâ&#x20AC;şn kurumasâ&#x20AC;şndan sonra, ZHEHUGU\66 posteki rulo veya fâ&#x20AC;şrça ile W P\ ]H\HHQD]NDW olarak uygulanmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.<h=(<+$=,5/,ĂĽ, Â&#x2021;< ]H\\DS°ÊPD\°HQJHOOH\LFLNDO°S \DÌ°YENDO°QW°ODUGDQYHJHYĂŠHN SDUoDODUGDQDU°QG°U°OP°ÊWHPL] G ]J QYHVDĂŚODPROPDO°G°U Â&#x2021;< ]H\GHNL|QHPOLER]XNOXNYH delikler ZHEHUGU\66 X\JXODPDV°QGDQHQD]VDDW Ăśnce weber.rep MA 200; K°]O°X\JXODPDYH\DV OIDW dayanâ&#x20AC;şmâ&#x20AC;ş istenen durumlarda ise ZHEHUUHS+.6 ile onarâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

3

¯QFHoDWODNODUELUOHÊLP \HUOHULN|ÊHYHNHQDUODU ELULQFLNDWX\JXODPDV°QGDQ sonra tela ile desteklenmelidir.

4

Birinci kat kuruduktan sonra LNLQFLNDWELULQFL\HGLN GRÌUXOWXGDX\JXODQPDO°G°U.DWODUDUDV°QGDHQD]VDDW EHNOHQPHOLGLU

8<*8/$0$è$57/$5, Â&#x2021;2UWDPV°FDNO°Ì°Â&#x192;&LOHÂ&#x192;& arasâ&#x20AC;ş. Â&#x2021;dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN KDYDODUGDX\JXODPD yapmaktan kaçâ&#x20AC;şnâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr. Â&#x2021;'RQPXĂŠHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGH\DĂŚPXUYH\D GRQWHKOLNHVLRODQ\ ]H\OHUGH uygulanmamalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

ZHEHUGU\66NXOODQDUDN Â&#x2021;,VODNPHNDQODUĂ&#x2021;QVX\DOĂ&#x2021;WĂ&#x2021;PĂ&#x2021; \DSĂ&#x2021;ODELOLUd|]Â PVI

Ă&#x153;rĂźn ZHEHUGU\66

Tßketim NJP PPNDO°QO°NLoLQ

%HOLUWLOHQè6 UHOHUèèÂ&#x2022;&è\ ]H\èYHèRUWDPèVĂŤFDNOĂŤĂŽĂŤQGDèJHoHUOLGLUèG ù NèÍVĂŤGDèV UHèX]DUè\ NVHNèÍVĂŤGDèV UHèNĂŤVDOĂŤUè hU Q QèDPDFĂŤQĂŤQèGÍùÍQGDèNXOODQĂŤOPDVÍè\DèGDè\XNDUĂŤGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèùDUWODUÍèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVÍèKDOLQGHè ROXĂąDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUĂŤQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSĂ&#x2021;.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHĂŽLOGLU

Ambalaj: 1HWNJŠO°NSODVWLNNRYD 5HQNBeyaz, gri. Uygulama Aletleri: Fâ&#x20AC;şrça, rulo. 5DIgPU Kuru ve serin ortamlarda  UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U .XOODQ°OPDG°Ì°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q DĂŚ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U$PEDODMODU donmaktan korunmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

ZZZZHEHUFRPWU215

6X<DOĂ&#x2021;WĂ&#x2021;P8\JXODPDODUĂ&#x2021;

weber dry SS-5


6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

weber dry FDF

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

(ODVWRPHULNUHoLQHHVDVO°89GD\DQ°PO° su yal›t›m malzemesi 8<*8/$0$6,1,5, ‡6UHNOLVXDOW°QGDNDODFDN yüzeylerde uygulanmaz. ‡1HJDWLIVXEDV°QF°QDNDUé° uygulanmaz.

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡0HNDQLNPXNDYHPHWND]DQPD VUHVLJQ ‡6XJHoLULPVL]KDOHJHOPHVUHVL JQ ‡6RQPXNDYHPHWLQHXODéPDVUHVL JQ

TANIMI (ODVWRPHULNUHoLQHHVDVO°NXOODQ°PD KD]°U89GD\DQ°PO°VSHUHODVWLNVX yal›t›m malzemesi.

KULLANIM

‡'RNXQPDVUHVLVDDW ‡.DWODUDUDV°QGDEHNOHPHVUHVL VDDW ‡7DPNXUXPDVUHVLVDDW ‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PP

 8\JXODPD$ODQÇ

$9$17$-/$5,

‡7P\DS°ODU°QLoYHG°é mekanlar›nda, çat›larda, dere ve ROXNODUGDEDFDYHSDUDSHW NHQDUODU°QGDNX]H\FHSKHOHUGH UV dayan›ml›, renkli, kullan›ma KD]°UVSHUHODVWLNVX\DO°W°P malzemesi olarak kullan›l›r. Uygulama Yüzeyleri

89GD\DQ°P°YHJQHé °é°QODU°Q°\DQV°WPD |]HOOLæL 6XEXKDU°JHoLUJHQOLæL 6SHUHODVWLN\DS° LOHV°FDNO°NIDUNODU°QD dayan›m. <DU°DN°éNDQN°YDPLOH NROD\GHWD\o|]POHUL Metal yüzeylere uygulanabilme imkan›. .XOODQ°PDKD]°U\DS° +°]O°YHNROD\X\JXODPD

‡dLPHQWRHVDVO°\]H\OHU

3(5)250$16 ‡<RæXQOXNNJGP3. ‡<DSÇéPDGD\DQÇPÇ 76(1 *1PP. ‡dDWODNN|SUOHPH 76(1 *PP o& ‡.DSLOHUVXHPPH 76(1

)NJ PKR ‡8]DPD (1 * o& 

‡%UWEHWRQ ‡(O\DIO°oLPHQWRHVDVO°\]H\OHU

5()(5$1667$1'$57/$5,

‡dLQNRYHDOPLQ\XP\]H\OHU ‡(VNLELWPO\]H\OHU HQD] \°OO°N ‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°é°Q°]

‡76(11LVDQ ‡'LVSHUVL\RQHVDVOÇVÇYÇKDOGH uygulanan su geçirimsizlik ürünü 7¯3'0

weber prim V VHQWHWLNHVDVOÇDVWDU ZHEHUGU\)')X\JXODPDVÇ\DSÇODFDN ELWPOPHWDOYHOLIOLoLPHQWRHVDVOÇ \]H\OHUGH\]H\KD]ÇUOÇ®ÇDPDFÇ\ODNXOODQÇOÇU Ambalaj:1HWYHOW©OLNWHQHNH 5HQNèHIIDI Uygulama Aletleri:)ÇUoDUXORVSUH\ 5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\ÇOGÇU .XOODQÇOPDGÇæÇGXUXPODUGDDPEDODMODUÇQDæ]Ç VÇNÇFDNDSDWÇOPDOÇGÇU

216

ZZZZHEHUFRPWU


8<$5,/$59(g1(5ç/(5 Â&#x2021;.HVLQOLNOHWX]OXVX kullanâ&#x20AC;şlmamalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

UYGUL AMAÂ&#x2021;.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH edilmemelidir.

1

Â&#x2021;8\JXODPD\ ]H\OHULQGHNL dilatasyon derzleri ZHEHUGU\)')ile kapatâ&#x20AC;şlmamalâ&#x20AC;ş, EXQRNWDODUGD\DO°W°P°Q GHYDPO°O°Ì°ZHEHU6XSHUIOH[ dilatasyon yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm bantlarâ&#x20AC;ş ile VDĂŚODQPDO°G°U Â&#x2021;8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ tĂźm aletler kurumadan su ile yâ&#x20AC;şkanmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

<h=(<+$=,5/,ĂĽ, Â&#x2021;< ]H\\DS°ÊPD\°HQJHOOH\LFLNDO°S \DÌ°YENDO°QW°ODUGDQYH  JHYĂŠHNSDUoDODUGDQDU°QG°U°OP°Ê WHPL]G ]J QYHVDĂŚODPROPDO°G°U Â&#x2021;< ]H\GHNL|QHPOLER]XNOXNYH delikler ZHEHUGU\)') X\JXODPDV°QGDQHQD]VDDW Ăśnce weber.rep MA 200; K°]O°X\JXODPDYH\DV OIDW dayanâ&#x20AC;şmâ&#x20AC;ş istenen durumlarda ise ZHEHUUHS+.6 ile onarâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr. Â&#x2021;(VNLELW PO YHPHWDO\ ]H\OHU inceltilmeden ZHEHUSULP9 ile astarlanmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.Astar kat uygulamasâ&#x20AC;şnâ&#x20AC;şn kurumasâ&#x20AC;şnâ&#x20AC;şn ardâ&#x20AC;şndan, weber. GU\)') inceltilmeden, rulo, fâ&#x20AC;şrça veya pĂźskĂźrtme yĂśntemiyle tĂźm yĂźzeye en az NDWRODUDNX\JXODQPDO°G°U

ÂŻQFHoDWODNODUELUOHĂŠLP\HUOHUL N|ĂŠHYHNHQDUODUELULQFLNDW uygulamasâ&#x20AC;şndan sonra polyester keçe ile desteklenmelidir.

3

7HUDVoDW°ODUGDSRO\HVWHUNHoH X\JXODPDV°ELULQFLNDW uygulamasâ&#x20AC;şndan sonra tĂźm yĂźzeye yapâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

4

Birinci kat kuruduktan sonra LNLQFLNDWELULQFL\HGLN GRÌUXOWXGDX\JXODQPDO°G°U.DWODUDUDV°QGDHQD]VDDW EHNOHQPHOLGLU

8<*8/$0$è$57/$5, Â&#x2021;2UWDPV°FDNO°Ì°Â&#x192;&LOHÂ&#x192;& arasâ&#x20AC;ş. Â&#x2021;dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN KDYDODUGDX\JXODPD yapmaktan kaçâ&#x20AC;şnâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr. Â&#x2021;'RQPXĂŠHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGH\DĂŚPXU  YH\DGRQWHKOLNHVLRODQ\ ]H\OHUGH uygulanmamalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

Â&#x2021;dLPHQWRHVDVO°\ ]H\OHU (ZHEHUGU\)')VX RUDQ°QGD LQFHOWLOPLĂŠZHEHUGU\)') ile astarlanmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr. Â&#x2021;(VNLPLĂŠYHV UHNOLWR]X\DQ\ ]H\OHU inceltilmeden weber.prim max ile astarlanmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

Ă&#x153;rĂźn

6D\ID1R

TĂźketim

ZHEHUGU\)')NJP PPX\JXODPDNDO°QO°Ì°LoLQ

ZHEHUSULP9POP

weber.prim maxJUP

%HOLUWLOHQè6 UHOHUèèÂ&#x2022;&è\ ]H\èYHèRUWDPèVĂŤFDNOĂŤĂŽĂŤQGDèJHoHUOLGLUèG ù NèÍVĂŤGDèV UHèX]DUè\ NVHNèÍVĂŤGDèV UHèNĂŤVDOĂŤUè hU Q QèDPDFĂŤQĂŤQèGÍùÍQGDèNXOODQĂŤOPDVÍè\DèGDè\XNDUĂŤGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèùDUWODUÍèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVÍèKDOLQGHè ROXĂąDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUĂŤQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSĂ&#x2021;.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHĂŽLOGLU

Ambalaj: 1HWNJYHNJŠO°N EH\D]YH JULUHQNOHULLoLQ SODVWLNNRYD 5HQN*ULEH\D]\HĂŠLON°]°ONDKYH Uygulama Aletleri: Fâ&#x20AC;şrça, rulo, sprey. 5DIgPU Kuru ve serin ortamlarda  UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U .XOODQ°OPDG°Ì°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q DĂŚ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U$PEDODMODU donmaktan korunmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

ZZZZHEHUFRPWU217

6X<DOĂ&#x2021;WĂ&#x2021;P8\JXODPDODUĂ&#x2021;

weber dry FDF


6X<DOĂ&#x2021;WĂ&#x2021;P8\JXODPDODUĂ&#x2021;

weber dry SS-7

45NRGXQXDNĂ&#x2021;OOĂ&#x2021; WHOHIRQXQX]D okutarak ĂźrĂźne ait LODYHG|NÂ PDQODUD XODĂŠDELOLUVLQL]

dLPHQWRHVDVO°\DU°HODVWLNVX\DO°W°PKDUF° 8<*8/$0$g=(//ç./(5ç Â&#x2021;8\JXODQDELOHFHNNDWDGHGLNDW Â&#x2021;+DUF°QNXOODQ°ODELOPHV UHVL 0DNVVDDW Â&#x2021;.DWODUDUDV°QGDEHNOHQLOPHVL JHUHNHQV UHPLQVDDW Â&#x2021;h]HULQHVHUDPLNX\JXODQPDV°LoLQ EHNOHQLOPHVLJHUHNHQV UH min. 3 gĂźn. Â&#x2021;0HNDQLNPXNDYHPHWND]DQPD V UHVLJ Q Â&#x2021;6XJHoLULPVL]KDOHJHOPHV UHVL J Q Â&#x2021;7DPNXUXPDV UHVLPLQVDDW

TANIMI Akrilik dispersiyon ile su geçirimsizlik katkâ&#x20AC;şlarâ&#x20AC;ş içeren çimento esaslâ&#x20AC;ş, çift komponentli, yarâ&#x20AC;ş elastik su \DO°W°PKDUF°

KULLANIM 8\JXODPD$ODQĂ&#x2021; Â&#x2021;7 P\DS°ODUGD|]HOOLNOHEDONRQ EDQ\RWXYDOHWYHPXWIDNJLEL â&#x20AC;şslak mekanlarda, seramik altâ&#x20AC;ş su yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm malzemesi olarak kullanâ&#x20AC;şlâ&#x20AC;şr. Uygulama YĂźzeyleri Â&#x2021;dLPHQWRED]O°V°YDODUYHĂŠDSODU

$9$17$-/$5, %DQ\RPXWIDNYH EDONRQODUGDJÂ YHQOL kullanâ&#x20AC;şm. h]HULQHVHUDPLNYE kaplama malzemelerini uygulama imkanâ&#x20AC;ş. Yarâ&#x20AC;ş elastik yapâ&#x20AC;ş. .ROD\YHUDKDWX\JXODPD

218

ZZZZHEHUFRPWU

Â&#x2021;%U WEHWRQ Â&#x2021;'LĂŚHUW PX\JXODPD\ ]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°Ê°Q°]

8<*8/$0$6,1,5, Â&#x2021;$KĂŠDSVXQWDNRQWUSODNYHPHWDO yĂźzeylerde uygulanmaz. Â&#x2021;1HJDWLIVXEDV°QF°QDNDUÊ° uygulanmaz. Â&#x2021;ÂŻoPHVX\XGHSRODU°YHWHUDVODUGD uygulanmaz. Â&#x2021;'LUHNWJ QHĂŠ°ÊĂ&#x2021;Ì°QDPDUX] NDODELOHFHN\HUOHUGHo°SODN E°UDN°OPDPDO°G°U

3(5)250$16 Â&#x2021;+DUo\RĂŚXQOXĂŚX<DNODÊ°N NJGP3. Â&#x2021;<DS°ÊPDGD\DQ°P° 76(1 *1PP. Â&#x2021;dDWODNN|SU OHPH 76(1 *PP o& Â&#x2021;.DSLOHUVXHPPH 76(1 )NJ PKR 

5()(5$1667$1'$57/$5, Â&#x2021;76(11LVDQ Â&#x2021;dLPHQWROXVĂ&#x2021;YĂ&#x2021;KDOGHX\JXODQDQ VWDQGDUWNRĂŠXOODUGDoDWODN kĂśprĂźleyen su geçirimsizlik ĂźrĂźnĂź 7ÂŻ3&0 Â&#x2021;%D\°QG°UO°N3R] 


8<$5,/$59(g1(5ç/(5 Â&#x2021;.DU°Ê°PLoLQVDGHFHNHQGLV°Y°V° kullanâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;ş, kesinlikle su ilave edilmemelidir.

UYGUL AMA 1

Â&#x2021;.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHU ilave edilmemelidir. Â&#x2021;8\JXODPD\ ]H\OHULQGHNL dilatasyon derzleri ZHEHUGU\66 LOHNDSDW°OPDPDO°EXQRNWDODUGD \DO°W°P°QGHYDPO°O°Ì°weber 6XSHUIOH[GLODWDV\RQ\DO°W°P bantlarâ&#x20AC;ş LOHVDĂŚODQPDO°G°U Â&#x2021;,VODNKDFLPX\JXODPDODU°QGD KDUHNHWOLQRNWDODULOHGLNH\YH \DWD\N|ĂŠHOHUweber kÜÞe yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm bantlarâ&#x20AC;ş ile desteklenmelidir. Â&#x2021;ZHEHUGU\66X\JXODQP°Ê yĂźzeyler 3 gĂźn sĂźreyle direkt J QHĂŠ°Ê°Ì°KDYDDN°PODU°YH GRQGDQNRUXQPDO°G°U*HUHNLUVH yĂźzey â&#x20AC;şslatâ&#x20AC;şlâ&#x20AC;şp nemli tutulmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr. Â&#x2021;0HNDQLNGDUEHOHUHPDUX]  NDODELOHFHN\ ]H\OHUGHweber.dry 66 ]HULQHVHUDPLNJLELNRUX\XFX ELUNDWX\JXODPDV°\DS°OPDO°G°U Â&#x2021;ZHEHUGU\66uygulamasâ&#x20AC;şnâ&#x20AC;şn Ăźzerinden 3 gĂźn geçmeden VHUDPLNYENDSODPDX\JXODPDV°QD geçilmemelidir. Â&#x2021;8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ tĂźm aletler kurumadan su ile yâ&#x20AC;şkanmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

8<*8/$0$è$57/$5, Â&#x2021;2UWDPV°FDNO°Ì°Â&#x192;&LOHÂ&#x192;& arasâ&#x20AC;ş. Â&#x2021;dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN KDYDODUGDX\JXODPD\DSPDNWDQ kaçâ&#x20AC;şnâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr. Â&#x2021;'RQPXĂŠHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGH\DĂŚPXUYH\D GRQWHKOLNHVLRODQ\ ]H\OHUGH uygulanmamalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

Ă&#x153;rĂźn ZHEHUGU\66

+HUELUNDWLoLQNJŠO°NV°Y° 3 ELOHÊHQHNJŠO°NWR] ELOHÊHQ\DYDÊ\DYDÊLODYHHGLOHUHN G Ê NGHYLUOLELUPLNVHU\DUG°P° LOHKRPRMHQELUN°YDPDJHOLQFH\H NDGDU\DNODÊ°NGDNLND NDU°ÊW°U°OPDO°G°U

4 

ZHEHUGU\66 fâ&#x20AC;şrça veya mala \DUG°P°\ODW P\ ]H\HPLQNDW RODUDNX\JXODQPDO°G°U+HUELU NDW°QX\JXODPDV°ELU|QFHNLQHGLN GRĂŚUXOWXGD\DS°OPDO°G°U

.DWODUDUDV°QGDHQD]VDDW EHNOHQPHOLGLU

.DU°ÊĂ&#x2021;PGDNLNDGLQOHQGLULOGLNWHQ sonra uygulama Ăśncesinde tekrar NDU°ÊW°U°OPDO°G°U

<h=(<+$=,5/,ĂĽ, Â&#x2021;< ]H\WHPL]QHPOLG ]J QYH VDĂŚODPROPDO°G°U Â&#x2021;< ]H\GHNL|QHPOLER]XNOXNYH delikler, ZHEHUGU\66 X\JXODPDV°QGDQPLQVDDW|QFH weber.rep MA 200;K°]O°X\JXODPD veya sĂźlfat dayanâ&#x20AC;şmâ&#x20AC;ş istenen durumlarda ise ZHEHUUHS+.6ile onarâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr. Â&#x2021;6°]G°UPD]O°Ì°QGHYDPO°O°Ì°Q° VDĂŚODPDNDPDF°\ODGLNH\YHDWD\ N|ĂŠHOHUweber.rep MA 200; K°]O° uygulama veya sĂźlfat dayanâ&#x20AC;şmâ&#x20AC;ş istenen durumlarda ise weber.rep +.6LOHSDKODQPDO°G°U Â&#x2021;%U WEHWRQoLPHQWRHVDVO°V°YDJLEL çok gĂśzenekli yĂźzeyler temiz su ile â&#x20AC;şslatâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;ş ve yĂźzey nemli NDODFDNĂŠHNLOGHVXWDEDNDV°\RN RODQDNDGDUEHNOHQPHOLGLU

Tßketim NJP PPNDO°QO°NLoLQ

Ambalaj: 1HWNJŠO°NNUDIWWRUEDYH NJŠO°NSODVWLNELGRQ 5HQN*UL Uygulama Aletleri: (OPLNVHULI°UoDPDOD 5DIgPU 5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD  UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U .XOODQ°OPDG°Ì°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q DĂŚ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U6°Y°ELOHĂŠHQ dondan korunmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

%HOLUWLOHQè6 UHOHUèèÂ&#x2022;&è\ ]H\èYHèRUWDPèVĂŤFDNOĂŤĂŽĂŤQGDèJHoHUOLGLUèG ù NèÍVĂŤGDèV UHèX]DUè\ NVHNèÍVĂŤGDèV UHèNĂŤVDOĂŤUè hU Q QèDPDFĂŤQĂŤQèGÍùÍQGDèNXOODQĂŤOPDVÍè\DèGDè\XNDUĂŤGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèùDUWODUÍèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVÍèKDOLQGHè ROXĂąDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUĂŤQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSĂ&#x2021;.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHĂŽLOGLU

ZZZZHEHUFRPWU

219

6X<DOĂ&#x2021;WĂ&#x2021;P8\JXODPDODUĂ&#x2021;

weber dry SS-7


6X<DOĂ&#x2021;WĂ&#x2021;P8\JXODPDODUĂ&#x2021;

weber dry SS-8

45NRGXQXDNĂ&#x2021;OOĂ&#x2021; WHOHIRQXQX]D okutarak ĂźrĂźne ait LODYHG|NÂ PDQODUD XODĂŠDELOLUVLQL]

Ă&#x2021;imento esaslâ&#x20AC;ş, elastik su yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm harcâ&#x20AC;ş 3(5)250$16 Â&#x2021;+DUo\RĂŚXQOXĂŚX <DNODÊ°NNJGP. Â&#x2021;<DS°ÊPDGD\DQ°P° 76(1 *1PP. Â&#x2021;dDWODNN|SU OHPH 76(1 *PP o& Â&#x2021;.DSLOHUVXHPPH 76(1 )NJ PhR 

5()(5$1667$1'$57/$5, Â&#x2021;76(11LVDQ

TANIMI Akrilik dispersiyon ile su geçirimsizlik katkâ&#x20AC;şlarâ&#x20AC;ş içeren çimento esaslâ&#x20AC;ş, çift komponentli, elastik su yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm harcâ&#x20AC;ş.

KULLANIM 8\JXODPD$ODQĂ&#x2021; Â&#x2021;7 P\DS°ODUGD|]HOOLNOHEDONRQ banyo, tuvalet ve mutfak gibi â&#x20AC;şslak PHNDQODUGDV VYHP VWDNLO\ ]PH havuzlarâ&#x20AC;şnda seramik altâ&#x20AC;ş su yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm malzemesi olarak kullanâ&#x20AC;şlâ&#x20AC;şr. Uygulama YĂźzeyleri

$9$17$-/$5, Islak mekanlar, sĂźs ve mĂźstakil yĂźzme havuzlarâ&#x20AC;şnda gĂźvenli kullanâ&#x20AC;şm. Elastik yapâ&#x20AC;ş. Ă&#x153;zerine seramik vb. kaplama malzemelerini uygulama imkanâ&#x20AC;ş. Kolay ve rahat uygulama.

Â&#x2021;dLPHQWRED]O°V°YDODUYHĂŠDSODU Â&#x2021;%U WEHWRQ Â&#x2021;'LĂŚHUW PX\JXODPD\ ]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°Ê°Q°]

8<*8/$0$6,1,5/$5, Â&#x2021;$KĂŠDSVXQWDNRQWUSODNYHPHWDO \ ]H\OHUGHX\JXODQPD] Â&#x2021;1HJDWLIVXEDV°QF°QDNDUÊ° uygulanmaz. Â&#x2021;'LUHNWJ QHĂŠ°Ê°Ì°QDPDUX] kalabilecek yerlerde çâ&#x20AC;şplak bâ&#x20AC;şrakâ&#x20AC;şlmamalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç Â&#x2021;8\JXODQDELOHFHNNDWDGHGLNDW Â&#x2021;+DUF°QNXOODQ°ODELOPHV UHVL PDNVVDDW Â&#x2021;.DWODUDUDV°QGDEHNOHQLOPHVL JHUHNHQV UHPLQVDDW Â&#x2021;h]HULQHVHUDPLNX\JXODQPDV°LoLQ EHNOHQLOPHVLJHUHNHQV UH PLQJ Q Â&#x2021;0HNDQLNPXNDYHPHWND]DQPD V UHVLJ Q Â&#x2021;6XJHoLULPVL]KDOHJHOPHV UHVL J Q Â&#x2021;7DPNXUXPDV UHVLPLQVDDW

220

www.weber.com.tr

Â&#x2021;dLPHQWROXVĂ&#x2021;YĂ&#x2021;KDOGHX\JXODQDQ VWDQGDUWNRĂŠXOODUGDoDWODN  N|SU OH\HQNORUOXVXLOHWHPDVD GLUHQoOLVXJHoLULPVL]OLN U Q  7ÂŻ3&06,1,)3 Â&#x2021;%D\°QG°UO°N3R]1R,

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 Â&#x2021;.DU°Ê°PLoLQVDGHFHNHQGLV°Y°V° kullanâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;ş, kesinlikle su ilave edilmemelidir. Â&#x2021;.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHU ilave edilmemelidir. Â&#x2021;8\JXODPD\ ]H\OHULQGHNL dilatasyon derzleri weber.dry SS-8 ile kapatâ&#x20AC;şlmamalâ&#x20AC;ş, EXQRNWDODUGD\DO°W°P°QGHYDPO°O°Ì° weber Superflex dilatasyon yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm bantlarâ&#x20AC;şLOHVDĂŚODQPDO°G°U Â&#x2021;,VODNKDFLPX\JXODPDODU°QGD hareketli noktalar ile dikey YH\DWD\N|ĂŠHOHUZHEHUN|ĂŠH\DO°W°P bantlarâ&#x20AC;ş ile desteklenmelidir. Â&#x2021;weber.dry SS-8X\JXODQP°Ê \ ]H\OHUJ QV UH\OHGLUHNWJ QHĂŠ °Ê°Ì°KDYDDN°PODU°YHGRQGDQ NRUXQPDO°G°U*HUHNLUVH\ ]H\ â&#x20AC;şslatâ&#x20AC;şlâ&#x20AC;şp nemli tutulmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr. Â&#x2021;0HNDQLNGDUEHOHUHPDUX]  NDODELOHFHN\ ]H\OHUGH weber.dry SS-8  ]HULQHVHUDPLN gibi koruyucu bir kat uygulamasâ&#x20AC;ş yapâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr. Â&#x2021;weber.dry SS-8 uygulamasâ&#x20AC;şnâ&#x20AC;şn  ]HULQGHQJ QJHoPHGHQVHUDPLN vb. kaplama uygulamasâ&#x20AC;şna geçilmemelidir. Â&#x2021;8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ W PDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH yâ&#x20AC;şkanmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

 


<h=(<+$=,5/,ĂĽ, Â&#x2021;< ]H\WHPL]QHPOLG ]J QYH VDĂŚODPROPDO°G°U Â&#x2021;< ]H\GHNL|QHPOLER]XNOXNYH delikler, weber.dry SS-8 X\JXODPDV°QGDQPLQVDDW|QFH weber.rep MA 200; hâ&#x20AC;şzlâ&#x20AC;ş uygulama YH\DV OIDWGD\DQ°P°LVWHQHQ durumlarda ise weber.rep HKS ile onarâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

UYGUL AMA 

+HUELUNDWLoLQNJŠO°N V°Y°ELOHĂŠHQHNJŠO°NWR] ELOHĂŠHQ\DYDĂŠ\DYDĂŠLODYH HGLOHUHNG Ê NGHYLUOLELU mikser yardâ&#x20AC;şmâ&#x20AC;ş ile homojen bir kâ&#x20AC;şvama gelinceye NDGDU\DNODÊ°NGDNLND NDU°ÊW°U°OPDO°G°U

  

weber.dry SS-8, fâ&#x20AC;şrça veya mala \DUG°P°\ODW P\ ]H\HPLQNDW RODUDNX\JXODQPDO°G°U+HUELU NDW°QX\JXODPDV°ELU|QFHNLQHGLN GRĂŚUXOWXGD\DS°OPDO°G°UÂ&#x2021;6°]G°UPD]O°Ì°QGHYDPO°O°Ì°Q° VDĂŚODPDNDPDF°\ODGLNH\YH\DWD\ N|ĂŠHOHUweber.rep MA 200; hâ&#x20AC;şzlâ&#x20AC;ş X\JXODPDYH\DV OIDWGD\DQ°P° istenen durumlarda ise weber.rep HKS ile pahlanmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr. Â&#x2021;%U WEHWRQoLPHQWRHVDVO°V°YDJLEL oRNJ|]HQHNOL\ ]H\OHUWHPL]VX LOH°VODW°OPDO°YH\ ]H\QHPOLNDODFDN ĂŠHNLOGHVXWDEDNDV°\RNRODQDNDGDU beklenmelidir. .DWODUDUDV°QGDHQD]VDDW beklenmelidir..DU°Ê°PGDNLNDGLQOHQGLULOGLNWHQ VRQUDX\JXODPD|QFHVLQGH WHNUDUNDU°ÊW°U°OPDO°G°U

8<*8/$0$è$57/$5, Â&#x2021;2UWDPV°FDNO°Ì°Â&#x192;&LOHÂ&#x192;& arasâ&#x20AC;ş. Â&#x2021;dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN havalarda uygulama yapmaktan kaçâ&#x20AC;şnâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr. Â&#x2021;'RQPXĂŠHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGH\DĂŚPXUYH\D GRQWHKOLNHVLRODQ\ ]H\OHUGH uygulanmamalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

Ă&#x153;rĂźn weber.dry SS-8

Tßketim NJP PPX\JXODPDNDO°QO°Ì°LoLQ

Ambalaj: 1HWNJŠOĂ&#x2021;NNUDIWWRUEDYH NJŠOĂ&#x2021;NSODVWLNELGRQ 5HQNGri. Palet Ă&#x2013;lçßsĂź: [FP Uygulama Aletleri: (OPLNVHULI°UoDPDOD 5DIgPU Rutubetsiz ve kuru ortamlarda  UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U .XOODQ°OPDG°Ì°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q DĂŚ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U6°Y°ELOHĂŠHQ dondan korunmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

%HOLUWLOHQè6 UHOHUèèÂ&#x2022;&è\ ]H\èYHèRUWDPèVĂŤFDNOĂŤĂŽĂŤQGDèJHoHUOLGLUèG ù NèÍVĂŤGDèV UHèX]DUè\ NVHNèÍVĂŤGDèV UHèNĂŤVDOĂŤUè hU Q QèDPDFĂŤQĂŤQèGÍùÍQGDèNXOODQĂŤOPDVÍè\DèGDè\XNDUĂŤGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèùDUWODUÍèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVÍèKDOLQGHè ROXĂąDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUĂŤQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSĂ&#x2021;.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHĂŽLOGLU

www.weber.com.tr

221

6X<DOĂ&#x2021;WĂ&#x2021;P8\JXODPDODUĂ&#x2021;

weber dry SS-8


6X<DOĂ&#x2021;WĂ&#x2021;P8\JXODPDODUĂ&#x2021;

weber dry SS-10

45NRGXQXDNĂ&#x2021;OOĂ&#x2021; WHOHIRQXQX]D okutarak ĂźrĂźne ait LODYHG|NÂ PDQODUD XODĂŠDELOLUVLQL]

Ă&#x2021;imento esaslâ&#x20AC;ş, tam elastik su yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm harcâ&#x20AC;ş 8<*8/$0$g=(//ç./(5ç Â&#x2021;8\JXODQDELOHFHNNDWDGHGLNDW Â&#x2021;+DUF°QNXOODQ°ODELOPHV UHVL 0DNVVDDW Â&#x2021;.DWODUDUDV°QGDEHNOHQLOPHVL JHUHNHQV UHPLQVDDW Â&#x2021;h]HULQHVHUDPLNX\JXODQPDV°LoLQ EHNOHQLOPHVLJHUHNHQV UH PLQJ Q Â&#x2021;6XGHSRODU°Q°QVXLOHGROGXUXOPDV° LoLQEHNOHQLOPHVLJHUHNHQV UH PLQJ Q Â&#x2021;0HNDQLNPXNDYHPHWND]DQPD V UHVLJ Q

TANIMI Akrilik dispersiyon ile su geçirimsizlik katkâ&#x20AC;şlarâ&#x20AC;ş içeren çimento esaslâ&#x20AC;ş, çift komponentli, tam elastik su yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm harcâ&#x20AC;ş.

KULLANIM 8\JXODPD$ODQĂ&#x2021;

$9$17$-/$5,

Â&#x2021;7 P\DS°ODUGD|]HOOLNOHEDONRQ banyo, tuvalet ve mutfak gibi â&#x20AC;şslak mekanlarda, teraslarda, \ ]PHKDYX]ODU°QGDYHVX depolarâ&#x20AC;şnda seramik altâ&#x20AC;ş su yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm malzemesi olarak kullanâ&#x20AC;şlâ&#x20AC;şr. Uygulama YĂźzeyleri

Islak mekanlar, teraslar, yĂźzme havuzlarâ&#x20AC;ş ve su depolarâ&#x20AC;şnda gĂźvenli kullanâ&#x20AC;şm. Ă&#x153;zerine seramik vb. kaplama malzemelerini uygulama imkanâ&#x20AC;ş. â&#x20AC;šĂ§me suyuna uygunluk. Tam elastik yapâ&#x20AC;şsâ&#x20AC;ş ile sâ&#x20AC;şcaklâ&#x20AC;şk farklâ&#x20AC;şlâ&#x20AC;şklarâ&#x20AC;şna dayanâ&#x20AC;şm. Kolay ve rahat uygulama.

222

www.weber.com.tr

Â&#x2021;6XJHoLULPVL]KDOHJHOPHVÂ UHVL JÂ Q Â&#x2021;7DPNXUXPDVÂ UHVLPLQVDDW

3(5)250$16 Â&#x2021;+DUo\RĂŚXQOXĂŚX <DNODÊ°NNJGP. Â&#x2021;<DS°ÊPDGD\DQ°P° 76(1 *1PP. Â&#x2021;dDWODNN|SU OHPH 76(1 *PP o&

*PP o& Â&#x2021;.DSLOHUVXHPPH 76(1 )NJ PhR 

5()(5$1667$1'$57/$5,

Â&#x2021;dLPHQWRED]O°V°YDODUYHĂŠDSODU

Â&#x2021;76(11LVDQ

Â&#x2021;%UÂ WEHWRQ

Â&#x2021;dLPHQWROXVĂ&#x2021;YĂ&#x2021;KDOGHX\JXODQDQ VWDQGDUWNRĂŠXOODUGDYHGÂ ĂŠÂ N VĂ&#x2021;FDNOĂ&#x2021;NODUGDoDWODNN|SUÂ OHPH kabiliyeti olan ve klorlu suya GLUHQoOLVXJHoLULPVL]OLNÂ UÂ QÂ 7ÂŻ3&06,1,)23

Â&#x2021;(VNLVHUDPLNNDSODPDODU weber.prim TG 5 X\JXODQP°Ê Â&#x2021;'LĂŚHUW PX\JXODPD\ ]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°Ê°Q°]

8<*8/$0$6,1,5, Â&#x2021;$KĂŠDSVXQWDNRQWUSODNYHPHWDO \ ]H\OHUGHX\JXODQPD] Â&#x2021;1HJDWLIVXEDV°QF°QDNDUÊ° uygulanmaz. Â&#x2021;'LUHNWJ QHĂŠ°Ê°Ì°QDPDUX] kalabilecek yerlerde çâ&#x20AC;şplak bâ&#x20AC;şrakâ&#x20AC;şlmamalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

Â&#x2021;+DFHWWHSHhQLYHUVLWHVL7 UNL\H 'RSLQJ.RQWURO0HUNH]LYH .LP\DVDO$QDOL]/DERUDWXYDU° WDUDI°QGDQ%6VWDQGDUG°QD J|UHLoPHVX\XLOHWHPDV°  RQD\ODQP°ÊW°U Â&#x2021;%D\°QG°UO°N3R]1R


8<$5,/$59(g1(5ç/(5 Â&#x2021;.DU°Ê°PLoLQVDGHFHNHQGLV°Y°V° kullanâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;ş, kesinlikle su ilave edilmemelidir.

UYGUL AMA 

Â&#x2021;.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH edilmemelidir. Â&#x2021;8\JXODPD\ ]H\OHULQGHNL dilatasyon derzleri weber.dry SS-10 ile kapatâ&#x20AC;şlmamalâ&#x20AC;ş, bu noktalarda \DO°W°P°QGHYDPO°O°Ì° weber Superflex dilatasyon yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm bantlarâ&#x20AC;şLOHVDĂŚODQPDO°G°U Â&#x2021;,VODNKDFLPX\JXODPDODU°QGD hareketli noktalar ile dikey YH\DWD\N|ĂŠHOHU ZHEHUN|ĂŠH\DO°W°PEDQWODU° ile desteklenmelidir. Â&#x2021;weber.dry SS-10X\JXODQP°Ê \ ]H\OHUJ QV UH\OHGLUHNW J QHĂŠ°Ê°Ì°KDYDDN°PODU°YH dondan korunmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr. Gerekirse \ ]H\°VODW°O°SQHPOLWXWXOPDO°G°U Â&#x2021;0HNDQLNGDUEHOHUHPDUX]  NDODELOHFHN\ ]H\OHUGH weber.dry SS-10 ]HULQHVHUDPLN gibi koruyucu bir kat uygulamasâ&#x20AC;ş yapâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr. Â&#x2021;weber.dry SS-10 uygulamasâ&#x20AC;şnâ&#x20AC;şn  ]HULQGHQJ QJHoPHGHQ seramik vb. kaplama uygulamasâ&#x20AC;şna geçilmemelidir. Â&#x2021;8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ W PDOHWOHUNXUXPDGDQVX ile yâ&#x20AC;şkanmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

 

+HUELUNDWLoLQNJŠO°NV°Y° ELOHĂŠHQHNJŠO°NWR]ELOHĂŠHQ \DYDĂŠ\DYDĂŠLODYHHGLOHUHN G Ê NGHYLUOLELUPLNVHU\DUG°P° ile homojen bir kâ&#x20AC;şvama gelinceye NDGDU\DNODÊ°NGDNLND NDU°ÊW°U°OPDO°G°U

.DU°Ê°PGDNLNDGLQOHQGLULOGLNWHQ VRQUDX\JXODPD|QFHVLQGH WHNUDUNDU°ÊW°U°OPDO°G°U weber.dry SS-10, fâ&#x20AC;şrça YH\DPDOD\DUG°P°\ODW P \ ]H\HPLQNDWRODUDN<h=(<+$=,5/,ĂĽ,

.DWODUDUDV°QGDHQD]VDDW beklenmelidir.ÂŻoPHVX\XGHSRODU°X\JXODPDGDQ HQD]J QVRQUDVRG\XP KLSRNORULWo|]HOWLVLLOHGH]HQIHNWH edilerek içme suyu ile yâ&#x20AC;şkanmalâ&#x20AC;ş, daha sonra su ile doldurulmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr. %XLĂŠOHPVHQHGHHQD]NH] tekrarlanmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

8<*8/$0$è$57/$5, Â&#x2021;2UWDPV°FDNO°Ì°Â&#x192;&LOHÂ&#x192;& arasâ&#x20AC;ş.

Â&#x2021;< ]H\GHNL|QHPOLER]XNOXNYH delikler, weber.dry SS-10 X\JXODPDV°QGDQPLQVDDW|QFH weber.rep MA 200; hâ&#x20AC;şzlâ&#x20AC;ş uygulama YH\DV OIDWGD\DQ°P°LVWHQHQ durumlarda ise weber.rep HKS ile onarâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

Â&#x2021;dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN havalarda uygulama yapmaktan kaçâ&#x20AC;şnâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

Â&#x2021;%U WEHWRQoLPHQWRHVDVO°V°YDJLEL oRNJ|]HQHNOL\ ]H\OHUWHPL]VX LOH°VODW°OPDO°YH\ ]H\QHPOLNDODFDN ĂŠHNLOGHVXWDEDNDV°\RNRODQDNDGDU beklenmelidir.

weber.dry SS-10Â&#x2021;< ]H\WHPL]QHPOLG ]J QYH VDĂŚODPROPDO°G°U

Â&#x2021;6°]G°UPD]O°Ì°QGHYDPO°O°Ì°Q° VDĂŚODPDNDPDF°\ODGLNH\YH\DWD\ N|ĂŠHOHUweber.rep MA 200; hâ&#x20AC;şzlâ&#x20AC;ş X\JXODPDYH\DV OIDWGD\DQ°P° istenen durumlarda ise weber.rep HKS ile pahlanmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

Ă&#x153;rĂźn

X\JXODQPDO°G°U+HUELUNDW°Q X\JXODPDV°ELU|QFHNLQHGLN GRÌUXOWXGD\DS°OPDO°G°U

Tßketim NJP PPNDO°QO°NLoLQ

%HOLUWLOHQè6 UHOHUèèÂ&#x2022;&è\ ]H\èYHèRUWDPèVĂŤFDNOĂŤĂŽĂŤQGDèJHoHUOLGLUèG ù NèÍVĂŤGDèV UHèX]DUè\ NVHNèÍVĂŤGDèV UHèNĂŤVDOĂŤUè hU Q QèDPDFĂŤQĂŤQèGÍùÍQGDèNXOODQĂŤOPDVÍè\DèGDè\XNDUĂŤGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèùDUWODUÍèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVÍèKDOLQGHè ROXĂąDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUĂŤQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSĂ&#x2021;.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHĂŽLOGLU

Â&#x2021;'RQPXĂŠHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGH\DĂŚPXUYH\D GRQWHKOLNHVLRODQ\Â ]H\OHUGH uygulanmamalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

weber.dry SS-10 kullanarak; Â&#x2021;<Â ]PHKDYX]ODUĂ&#x2021;QGDVX\DOĂ&#x2021;WĂ&#x2021;PĂ&#x2021; \DSĂ&#x2021;ODELOLUĂ&#x2021;ĂśzĂźm; sf. 199. Â&#x2021;*H]LOHQWHUDVoDWĂ&#x2021;ODUGDVX\DOĂ&#x2021;WĂ&#x2021;PĂ&#x2021; \DSĂ&#x2021;ODELOLUĂ&#x2021;ĂśzĂźm; sf. 200. Â&#x2021;(VNLVHUDPLNNDSOĂ&#x2021;\Â ]H\OHUGHVX \DOĂ&#x2021;WĂ&#x2021;PĂ&#x2021;\DSĂ&#x2021;ODELOLUĂ&#x2021;ĂśzĂźm; sf. 203.

Ambalaj: 1HWNJŠO°NNUDIWWRUED YHNJŠO°NSODVWLNELGRQ 5HQNGri. Uygulama Aletleri: (OPLNVHULI°UoDPDOD 5DIgPU Rutubetsiz ve kuru ortamlarda  UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U .XOODQ°OPDG°Ì°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q DĂŚ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U6°Y°ELOHĂŠHQ dondan korunmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

www.weber.com.tr

223

6X<DOĂ&#x2021;WĂ&#x2021;P8\JXODPDODUĂ&#x2021;

weber dry SS-10


6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

weber dry UV coat dLPHQWRHVDVOÇoLIWNRPSRQHQWOLJHOLéWLULOPLé 89GD\DQÇPOÇWDPHODVWLNVX\DOÇWÇPKDUFÇ

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡8\JXODQDELOHFHNNDWDGHGLNDW ‡+DUFÇQNXOODQÇODELOPHVUHVLPDNV VDDW ‡.DWODUDUDVÇQGDEHNOHQLOPHVL JHUHNHQVUHPLQVDDW ‡6XGHSRODUÇQÇQVXLOHGROGXUXOPDVÇ LoLQEHNOHQLOPHVLJHUHNHQVUH PLQJQ ‡0HNDQLNPXNDYHPHWND]DQPD VUHVLJQ ‡6XJHoLULPVL]KDOHJHOPHVUHVL JQ

TANIMI Akrilik dispersiyon ile su geçirimsizlik NDWNÇODUÇLoHUHQoLPHQWRHVDVOÇ JHOLéWLULOPLé89GD\DQÇPOÇKDILI\D\D WUDILæLQHGD\DQÇNOÇoLIWNRPSRQHQWOL WDPHODVWLNVX\DOÇWÇPKDUFÇ

‡7DPNXUXPDVUHVLPLQVDDW

3(5)250$16 ‡+DUo\RæXQOXæX \DNODéÇNNJGP. ‡<DSÇéPDGD\DQÇPÇ 76(1  !1PP.

KULLANIM

$9$17$-/$5, 7HUDVoDWÇODUÇQGDVRQNDW RODUDNJYHQOLNXOODQÇP *HOLéWLULOPLé89YHKDILI \D\DWUDILæLGD\DQÇPÇ 7DPHODVWLN\DSÇVÇLOH VÇFDNOÇNIDUNOÇOÇNODUÇQD GD\DQÇP çoPHVX\XQDX\JXQOXN Nemli yüzeylerde uygulanabilme. Kolay ve rahat uygulama.

224

www.weber.com.tr

‡dDWODNN|SUOHPH 76(1  !PP o&

 8\JXODPD$ODQÇ

 !PP o& 

‡7P\DSÇODUGD|]HOOLNOH]HUL EDéNDELUNDSODPDPDO]HPHVL LOHNDSODQPD\DUDNDoÇNEÇUDNÇODFDN WHUDVoDWÇODUGDEDONRQEDQ\R WXYDOHWYHPXWIDNJLELÇVODN PHNDQODUGD\]PHKDYX]ODUÇQGD YHVXGHSRODUÇQGD89YHKDILI \D\DWUDILæLQHGD\DQÇNOÇVX\DOÇWÇP PDO]HPHVLRODUDNNXOODQÇOÇU

‡.DSLOHUVXHPPH 76(1

Uygulama Yüzeyleri ‡$KéDSVXQWDNRQWUSODNYHPHWDO \]H\OHUGHX\JXODQPD] ‡1HJDWLIVXEDVÇQFÇQDNDUéÇ uygulanmaz.

8<*8/$0$6,1,5, ‡dLPHQWRED]OÇVÇYDODUYHéDSODU ‡%UWEHWRQ ‡(VNLVHUDPLNNDSODPDODU weber.prim TG 5X\JXODQPDz ‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQDzÇQÇ]

 NJ PK 

5()(5$1667$1'$57/$5, ‡76(11LVDQ ‡dLPHQWROXVÇYÇKDOGHX\JXODQDQ VWDQGDUWNRéXOODUGDYHGéN VÇFDNOÇNODUGDoDWODNN|SUOHPH kabiliyeti olan ve klorlu suya dirençli VXJHoLULPVL]OLNUQ 7ç3&06,1,)23 ‡(JHhQLYHUVLWHVL%6 VWDQGDUWODUÇQDX\JXQGXU ‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R


8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡.DUÇéÇPLoLQVDGHFHNHQGL  VÇYÇVÇNXOODQÇOPDOÇNHVLQOLNOHVXLODYH edilmemelidir. ‡.HVLQOLNOH\DEDQFÇPDO]HPHOHULODYH edilmemelidir. ‡8\JXODPD\]H\OHULQGHNL dilatasyon derzleri weber. dry UV coat ile NDSDWÇOPDPDOÇEXQRNWDODUGD \DOÇWÇPÇQGHYDPOÇOÇæÇ weber Superflex dilatasyon \DOÇWÇPEDQWODUÇ\ODVDæODQPDOÇGÇU ‡,VODNKDFLPX\JXODPDODUÇQGD hareketli noktalar ile GLNH\YH\DWD\N|éHOHU ZHEHUN|éH\DOÇWÇPEDQWODUÇ ile desteklenmelidir. ‡weber.dry UV coatX\JXODQPÇé \]H\OHUVDDWVUHVLQFH  \]H\GHoDWODNROXéWXUPDULVNLQL DUWÇUDFDNDQLVÇFDNOÇNIDUNODUÇQGDQ KDYDDNÇPODUÇYHGRQGDQ  NRUXQPDOÇGÇU*HUHNLUVH \]H\ÇVODWÇOÇSQHPOLWXWXOPDOÇGÇU ‡0HNDQLNGDUEHOHUHPDUX]  NDODELOHFHN\]H\OHUGH weber.dry UV coat ]HULQHVHUDPLNJLELNRUX\XFXELU NDWX\JXODPDVÇ\DSÇOPDOÇGÇU ‡8\JXODPD\DSÇODFDN\]H\OHUH VDELWOHQPLéHOHPDQODU JQHéHQHUML VLVWHPL7YDQWHQLYE ROPDVÇ GXUXPXQGDEXHOHPDQODUÇQ ]HPLQLOHEDæODQWÇQRNWDODUÇ weber. dry UV coat X\JXODPDVÇQGDQPLQVDDWRQFH weber.rep MA 200KÇ]OÇX\JXODPD YH\DVOIDWGD\DQÇPÇLVWHQHQ durumlarda ise weber.rep HKS ile RQDUÇOPDOÇGÇU

UYGUL AMA

<h=(<+$=,5/,å, ‡<]H\WHPL]QHPOLG]JQYH VDæODPROPDOÇGÇU<]H\GHNL|QHPOL bozukluk ve delikler, weber.dry UV coat X\JXODPDVÇQGDQPLQVDDW 2QFHweber.rep MA 200KÇ]OÇ X\JXODPDYH\DVOIDWGD\DQÇPÇ istenen durumlarda ise weber.rep HKSLOHRQDUÇOPDOÇGÇU+HUELUNDWLoLQNJ©OÇNVÇYÇ ELOHéHQHNJ©OÇNWR]ELOHéHQ \DYDé\DYDéLODYHHGLOHUHNGéN YHULPOLELUPLNVHU\DUGÇPÇLOH KRPRMHQELUNÇYDPDJHOLQFH\H NDGDU\DNODéÇNGDNLND NDU°éW°U°OPDO°G°U.DUÇéÇPGDNLNDGLQOHQGLULOGLNWHQ VRQUDX\JXODPD|QFHVLQGH WHNUDUNDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇUGDNLND NDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇU

‡6Ç]GÇUPD]OÇæÇQGHYDPOÇOÇæÇQÇ VDæODPDNDPDFÇ\ODGLNH\YH\DWD\ N|éHOHUweber.rep MA 200KÇ]OÇ X\JXODPDYH\DVOIDWGD\DQÇPÇ istenen durumlarda ise weber.rep HKSLOHSDKODQPDOÇGÇU ‡%UWEHWRQoLPHQWRHVDVOÇ VÇYDJLEL\]H\OHUWHPL]VXLOH ÇVODWÇOPDOÇYH\]H\QHPOLNDODFDN éHNLOGHVXWDEDNDVÇ\RNRODQD NDGDUEHNOHQPHOLGLUdRNJ|]HQHNOL \]H\OHU\]H\LQVXHPLéLQLQ GHQJHOHQPHVLDPDFÇ\OD weber.dry UV coat X\JXODPDVÇQGDQHQD]VDDW|QFH inceltilmeden weber.prim max ile DVWDUODQPDOÇGÇUweber.dry UV coatIÇUoDYH\D PDOD\DUGÇPÇ\ODWP\]H\HPLQ NDWRODUDNX\JXODQPDOÇGÇU +HUELUNDWÇQX\JXODPDVÇELU |QFHNLQHGLNGRæUXOWXGD \DSÇOPDOÇGÇU

8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPVÇFDNOÇæÇo&LOHoC DUDVÇ ‡dRNQHPOLYHYH\DFRNVÇFDN havalarda uygulamaya yapmaktan NDoÇQÇOPDOÇGÇU ‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGH\DæPXUYH\D GRQWHKOLNHVLRODQ\]H\OHUGH X\JXODQPDPDOÇGÇU.DWODUDUDVÇQGDHQD]VDDW beklenmelidir.

‡8\JXODPDVRQUDVÇQGDNXOODQÇODQ WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH \ÇNDQPDOÇGÇU

Ürün weber.dry UV coat

Tüketim PPNDOÇQOÇNLoLQ NJP

Ambalaj: 1HWNJ©OÇNNUDIWWRUEDYH NJ©OÇNSODVWLNELGRQ 5HQN.ÇUÇNEH\D] Uygulama Aletleri: (OPLNVHULIÇUoDPDOD ve rulo. 5DIgPURutubetsiz ve kuru ortamlarda UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\ÇOGÇU .XOODQÇOPDGÇæÇGXUXPODUGDDPEDODMODUÇQ Dæ]ÇVÇNÇFDNDSDWÇOPDOÇGÇU 6ÇYÇELOHéHQGRQGDQNRUXQPDOÇGÇU

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

www.weber.com.tr

225

6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

weber dry UV coat


6X<DOĂ&#x2021;WĂ&#x2021;P8\JXODPDODUĂ&#x2021;

weber tec Ă&#x2021;imento esaslâ&#x20AC;ş, yĂźksek elastikiyete sahip, hâ&#x20AC;şzlâ&#x20AC;ş priz alan su yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm harcâ&#x20AC;ş

45NRGXQXDNĂ&#x2021;OOĂ&#x2021; WHOHIRQXQX]D okutarak ĂźrĂźne ait LODYHG|NÂ PDQODUD XODĂŠDELOLUVLQL]

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç Â&#x2021;6XJHoLULPVL]KDOHJHOPHV UHVL J Q Â&#x2021;ZHEHUWHF6XSHUIOH[' ]HULQH seramik uygulamasâ&#x20AC;ş için EHNOHQLOPHVLJHUHNHQV UH <DNODÊ°NVDDW Â&#x2021;.XOODQ°ODELOPHV UHVL <DNODÊ°NGN Â&#x2021;.DWODUDUDV°EHNOHPHV UHVL <DNODÊ°NGN Â&#x2021;6 UHNOLVXLOHWHPDVLoLQ  EHNOHQLOPHVLJHUHNHQV UH J Q

TANIMI dLPHQWRHVDVO°LNLNRPSRQHQWOL \ NVHNHODVWLNL\HWHVDKLSSR]LWLI YHQHJDWLIVXEDV°QF°QDNDUÊ° X\JXODQDELOHQ89GD\DQ°PO°KDYD ĂŠDUWODU°QGDQEDÌ°PV°]K°]O°SUL]DODQ su yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm harcâ&#x20AC;ş.

Â&#x2021;7DPNXUXPDV UHVL+DYD  ĂŠDUWODU°QGDQEDÌ°PV°]RODUDN PDNVVDDW

3(5)250$16 Â&#x2021;+DUo\RĂŚXQOXĂŚX \DNODÊ°NNJGP Â&#x2021;dDWODNN|SU OHPH!PP

KULLANIM 8\JXODPD$ODQĂ&#x2021;

$9$17$-/$5, +DYDĂŠDUWODU°QGDQ EDÌ°PV°]K°]O°SUL]DOPD 90 dakika sonra 2. kat, VDDWVRQUD\D\DWUDILĂŚLQH ve seramik uygulamasâ&#x20AC;şna JHoLĂŠLPNDQ° Pozitif ve negatif su basâ&#x20AC;şncâ&#x20AC;şna dayanâ&#x20AC;şm. 5 ]JDUYHJ QHĂŠDOW°QGD dahi bĂźzĂźlmeden çatlaksâ&#x20AC;şz priz alma. YĂźksek yĂźzey mukavemeti. ' Ê NV°FDNO°NODUGDGDKL 1 mmâ&#x20AC;&#x2122;den fazla çatlak kĂśprĂźleme. '°ÊKDYDĂŠDUWODU°QDGRQD sĂźlfata ve UVâ&#x20AC;&#x2122;ye dayanâ&#x20AC;şm. Ă&#x153;zeri seramik ile NDSODQDELOPH|]HOOLĂŚL

226

www.weber.com.tr

Â&#x2021;7 P\DS°ODU°QLoYHG°Ê  PHNDQODU°QGD|]HOOLNOHWHPHO ve bodrum duvarlarâ&#x20AC;ş, teraslar, VXGHSRODU°\ ]PHKDYX]ODU° ve â&#x20AC;şslak mekanlarda zemin rutubetine, sâ&#x20AC;şzâ&#x20AC;şntâ&#x20AC;ş sularâ&#x20AC;şna, pozitif ve negatif su basâ&#x20AC;şncâ&#x20AC;şna NDUÊ°\DO°W°PPDO]HPHVL olarak kullanâ&#x20AC;şlâ&#x20AC;şr. Uygulama YĂźzeyleri Â&#x2021;dLPHQWRED]O°V°YDODUYHĂŠDSODU Â&#x2021;%U WEHWRQ Â&#x2021;(VNLVHUDPLNNDSODPDODU weber.prim TG 5X\JXODQPĂ&#x2021;ĂŠ Â&#x2021;'LĂŚHUW PX\JXODPD\ ]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°Ê°Q°]

8<*8/$0$6,1,5, Â&#x2021;$KĂŠDSVXQWDYHNRQWUSODN  Â ]HULQGHX\JXODQPD] Â&#x2021;0HWDO\Â ]H\OHUGHX\JXODQPD]

5()(5$1667$1'$57/$5, Â&#x2021;%D\°QG°UO°N3R]1R,

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 Â&#x2021;.DU°Ê°PLoLQVDGHFHNHQGLV°Y°V° kullanâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;ş, kesinlikle su ilave edilmemelidir. Â&#x2021;.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHU ilave edilmemelidir. Â&#x2021;8\JXODPD\ ]H\OHULQGHNL dilatasyon derzleri ZHEHUWHF6XSHUIOH[' ile kapatâ&#x20AC;şlmamalâ&#x20AC;ş, bu noktalarda \DO°W°P°QGHYDPO°O°Ì° weber Superflex dilatasyon yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm bantlarâ&#x20AC;şLOHVDĂŚODQPDO°G°U Â&#x2021;,VODNKDFLPX\JXODPDODU°QGD hareketli noktalar ile GLNH\YH\DWD\N|ĂŠHOHU ZHEHUN|ĂŠH\DO°W°PEDQWODU° ile desteklenmelidir. Â&#x2021;ZHEHUWHF6XSHUIOH[' X\JXODQP°Ê\ ]H\OHUVDDW V UHVLQFH\DĂŚPXUYHGRQDNDUÊ° korunmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr. Â&#x2021;ZHEHUWHF6XSHUIOH['GRODÊ°PD açâ&#x20AC;şk ve mekanik darbelere maruz NDODELOHFHN\ ]H\OHUGHo°SODN E°UDN°OPDPDO°ĂŠDSVHUDPLN NDSODPDYH\DHQG VWUL\HO zemin kaplamasâ&#x20AC;ş ile korunmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr. Â&#x2021;ZHEHUWHF6XSHUIOH[' X\JXODQP°ÊWHPHOSHUGH  GXYDUODU° ]HULQHNRUXPD uygulamasâ&#x20AC;ş yapâ&#x20AC;şlmadan toprak dolgusu yapâ&#x20AC;şlmamalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.


Â&#x2021;< ]PHKDYX]ODU°Q°QVX\DO°W°P uygulamalarâ&#x20AC;şnda birinci ve ikinci kat ZHEHUWHF6XSHUIOH[' X\JXODPDV°DUDV°QGDGXYDUGXYDU YHGXYDU]HPLQELUOHĂŠLPQRNWDODU° alkali dayanâ&#x20AC;şmlâ&#x20AC;ş cam elyaf donatâ&#x20AC;ş filesi ile desteklenmelidir.

UYGUL AMA +HUELUNDWLoLQ

Â&#x2021;8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ W PDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH yâ&#x20AC;şkanmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

<h=(<+$=,5/,ĂĽ, Â&#x2021;< ]H\\DS°ÊPD\°HQJHOOH\LFLNDO°S \DÌ°YENDO°QW°ODUGDQYHJHYĂŠHN SDUoDODUGDQDU°QG°U°OP°ÊWHPL] QHPOLG ]J QYHVDĂŚODPROPDO°G°U Â&#x2021;< NVHNHPLFLOLĂŚHVDKLS\ ]H\OHU inceltilmeden veya  weber.prim maxVX RUDQ°QGD LQFHOWLOPLĂŠweber.prim max ile astarlanmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr. Â&#x2021;< ]H\GHNL|QHPOLER]XNOXNYH delikler, ZHEHUWHF6XSHUIOH[' X\JXODPDV°QGDQPLQ  VDDW|QFHweber.rep MA 200; K°]O°X\JXODPDYH\DV OIDW dayanâ&#x20AC;şmâ&#x20AC;ş istenen durumlarda ise weber.rep HKS ile onarâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr. Â&#x2021;6°]G°UPD]O°Ì°QGHYDPO°O°Ì°Q° VDĂŚODPDNDPDF°\ODGLNH\YH \DWD\N|ĂŠHOHUweber.rep MA 200; K°]O°X\JXODPDYH\DV OIDW dayanâ&#x20AC;şmâ&#x20AC;ş istenen durumlarda ise weber.rep HKS ile pahlanmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.ZHEHUWHF6XSHUIOH['Šnin V°Y°NRPSRQHQWLQHDÌ°UO°NoD RUDQ°QGDWR]NRPSRQHQWLODYH HGLOHUHNG Ê NGHYLUOLELUPLNVHU yardâ&#x20AC;şmâ&#x20AC;ş ile homojen bir kâ&#x20AC;şvama .DWODUDUDV°QGDHQD]GDNLND JHOLQFH\HNDGDU\DNODÊ°N beklenmelidir. GDNLNDNDU°ÊW°U°OPDO°G°U ZHEHUWHF6XSHUIOH[' uygulama tamamlandâ&#x20AC;şktan VRQUDKDYDĂŠDUWODU°QGDQ EDÌ°PV°]RODUDNPD[ saat içerisinde kimyasal reaksiyon ile tamamen kurur. Â&#x192;&KDYDV°FDNO°Ì°QGDYH ZHEHUWHF6XSHUIOH[', UHODWLIQHPOLRUWDPGDGDKL

fâ&#x20AC;şrça, mala veya sprey yardâ&#x20AC;şmâ&#x20AC;şyla W P\ ]H\HPLQNDWRODUDN X\JXODQPDO°G°U+HUELUNDW°Q X\JXODPDV°ELU|QFHNLQHGLN GRĂŚUXOWXGD\DS°OPDO°G°U

8<*8/$0$è$57/$5, Â&#x2021;2UWDPV°FDNO°Ì°Â&#x192;&LOHÂ&#x192;& arasâ&#x20AC;ş. Â&#x2021;dRNV°FDNKDYDODUGDX\JXODPD yapmaktan kaçâ&#x20AC;şnâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr. Â&#x2021;'RQPXĂŠYH\DHULPHNWHRODQ \ ]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U

0LQX\JXODPDNDO°QO°Ì° (kuru film)

,VODNPHNDQODUYH \ ]PHKDYX]ODU°

PP

<DNODĂŠĂ&#x2021;N NJP

%DV°QoV°]]HPLQVX\XQD maruz temeller

PP

<DNODĂŠĂ&#x2021;N NJP

%DV°QoO°]HPLQVX\XQD maruz temeller

PP

<DNODĂŠĂ&#x2021;N NJP

6XGHSRODU° PD[VXGHULQOLÌLP

PP

<DNODĂŠĂ&#x2021;N NJP

Sayfa No.

TĂźketim

weber.prim max

Â&#x2021;%RGUXPNDWODUĂ&#x2021;QGDUXWXEHWHNDUĂŠĂ&#x2021; \DOĂ&#x2021;WĂ&#x2021;P\DSĂ&#x2021;ODELOLUĂ&#x2021;ĂśzĂźm; sf. 198. Â&#x2021;<Â ]PHKDYX]ODUĂ&#x2021;QGDVX\DOĂ&#x2021;WĂ&#x2021;PĂ&#x2021; \DSĂ&#x2021;ODELOLUĂ&#x2021;ĂśzĂźm; sf. 199. Â&#x2021;*H]LOHQWHUDVoDWĂ&#x2021;ODUGDVX\DOĂ&#x2021;WĂ&#x2021;PĂ&#x2021; \DSĂ&#x2021;ODELOLUĂ&#x2021;ĂśzĂźm; sf. 200. Â&#x2021;(VNLVHUDPLNNDSOĂ&#x2021;\Â ]H\OHUGHVX \DOĂ&#x2021;WĂ&#x2021;PĂ&#x2021;\DSĂ&#x2021;ODELOLUĂ&#x2021;ĂśzĂźm; sf. 203.

8\JXODPDDODQĂ&#x2021;

Ă&#x153;rĂźn

ZHEHUWHF6XSHUIOH['NXOODQDUDNMin. tĂźketim

Ambalaj: 1HWNJŠO°NSODVWLNNRYD YHNJŠO°NVHW NJŠO°NNUDIWWRUED YHNJŠO°NSODVWLNNRYD

5HQNGri. Uygulama Aletleri: (OPLNVHULI°UoD mala, sprey, rulo. 5DIgPU Rutubetsiz ve kuru RUWDPODUGD UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ D\G°U.XOODQ°OPDG°Ì°GXUXPODUGD DPEDODMODU°QDĂŚ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U Ambalajlar dondan korunmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

JUP

%HOLUWLOHQè6 UHOHUèèÂ&#x2022;&è\ ]H\èYHèRUWDPèVĂŤFDNOĂŤĂŽĂŤQGDèJHoHUOLGLUèG ù NèÍVĂŤGDèV UHèX]DUè\ NVHNèÍVĂŤGDèV UHèNĂŤVDOĂŤUè hU Q QèDPDFĂŤQĂŤQèGÍùÍQGDèNXOODQĂŤOPDVÍè\DèGDè\XNDUĂŤGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèùDUWODUÍèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVÍèKDOLQGHè ROXĂąDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUĂŤQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSĂ&#x2021;.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHĂŽLOGLU

www.weber.com.tr

227

6X<DOĂ&#x2021;WĂ&#x2021;P8\JXODPDODUĂ&#x2021;

weber tec


6X<DOĂ&#x2021;WĂ&#x2021;P8\JXODPDODUĂ&#x2021;

weber dry DS

45NRGXQXDNĂ&#x2021;OOĂ&#x2021; WHOHIRQXQX]D okutarak ĂźrĂźne ait LODYHG|NÂ PDQODUD XODĂŠDELOLUVLQL]

Ă&#x2021;imento esaslâ&#x20AC;ş, kristalize su yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm harcâ&#x20AC;ş 8<*8/$0$g=(//ç./(5ç Â&#x2021;8\JXODPDNDO°QO°Ì°PP Â&#x2021;8\JXODQDELOHFHNNDWDGHGLNDW Â&#x2021;+DUF°QNXOODQ°ODELOPHV UHVL GDNLND Â&#x2021;.DWODUDUDV°QGDEHNOHQLOPHVL JHUHNHQV UHVDDW Â&#x2021;weber.dry DS Ăźzerine son kat uygulanmasâ&#x20AC;ş için beklenilmesi JHUHNHQV UHPLQJ Q Â&#x2021;7RSUDNGROJXVXLoLQEHNOHQLOPHVL JHUHNHQV UHPLQJ Q Â&#x2021;6XGHSRODU°Q°QVXLOHGROGXUXOPDV° LoLQJHUHNHQV UH 3R]LWLIEDV°QoWDPLQJ Q

TANIMI

Negatif basâ&#x20AC;şnçta min. 14 gĂźn.

Ă&#x2021;imento esaslâ&#x20AC;ş, negatif ve pozitif su basâ&#x20AC;şncâ&#x20AC;şna dayanâ&#x20AC;şklâ&#x20AC;ş, çimento HVDVO°\ ]H\OHULQNDSLOHUERĂŠOXNODU°QD transfer olabilen, tek komponentli, kristalize su yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm harcâ&#x20AC;ş.

5()(5$1667$1'$57/$5,

KULLANIM

$9$17$-/$5,

8\JXODPD$ODQĂ&#x2021; Â&#x2021;7 P\DS°ODU°QLoYHG°Ê mekanlarâ&#x20AC;şnda, Ăśzellikle temel ve bodrum duvarlarâ&#x20AC;ş, su depolarâ&#x20AC;ş ve yĂźzme havuzlarâ&#x20AC;şnda yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm malzemesi olarak kullanâ&#x20AC;şlâ&#x20AC;şr. Uygulama YĂźzeyleri Â&#x2021;dLPHQWRED]O°V°YDODUYHĂŠDSODU

Negatif ve pozitif su basâ&#x20AC;şncâ&#x20AC;şna dayanâ&#x20AC;şm. Ă&#x2021;imentolu yĂźzeylerin NDSLOHUERĂŠOXNODU°QD WUDQVIHUROPD|]HOOLĂŚL çoPHVX\XQDX\JXQOXN Kolay ve rahat uygulama.

Â&#x2021;%U WEHWRQ Â&#x2021;'LĂŚHUW PX\JXODPD\ ]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°Ê°Q°]

8<*8/$0$6,1,5/$5, Â&#x2021;$KĂŠDSVXQWDNRQWUSODNYHPHWDO yĂźzeylerde uygulanmaz. Â&#x2021;'LUHNWWXĂŚODJD]EHWRQYH]D\°I sâ&#x20AC;şvalâ&#x20AC;ş yĂźzeylerde uygulanmaz. Â&#x2021;7HUDVYHoDW°\DO°W°P°QGD kullanâ&#x20AC;şlmaz.

3(5)250$16 Â&#x2021;+DUo\RĂŚXQOXĂŚX <DNODÊ°NNJGP.Â&#x2021;&HSKHGXYDUODU°Q°Q\DO°W°P°QGD kullanâ&#x20AC;şlmaz. Â&#x2021;'HULQOLĂŚLPŠ\LJHoHQGHSRODU°YH PŠGHQGHULQ]HPLQVX\XQDPDUX] temellerde uygulanmaz.

Â&#x2021;%D\°QG°UO°N3R]1R Â&#x2021;(JHhQLYHUVLWHVL%6 VWDQGDUGĂ&#x2021;QDX\JXQGXU

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 Â&#x2021;.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH edilmemelidir. Â&#x2021;8\JXODPD\ ]H\OHULQGHNL dilatasyon derzleri weber.dry DS ile kapatâ&#x20AC;şlmamalâ&#x20AC;ş, bu noktalarda \DO°W°P°QGHYDPO°O°Ì° weber Superflex dilatasyon yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm bantlarâ&#x20AC;şLOHVDĂŚODQPDO°G°U Â&#x2021;weber.dry DSX\JXODQP°Ê\ ]H\OHU 5 gĂźn sĂźreyle nemli tutulmalâ&#x20AC;ş; GLUHNWJ QHĂŠ°Ê°Ì°KDYDDN°PODU° ve dondan korunmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr. Â&#x2021;0HNDQLNGDUEHOHUHPDUX] kalabilecek yĂźzeylerde weber.dry DS Ăźzerine seramik gibi koruyucu bir kat uygulamasâ&#x20AC;ş yapâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr. Â&#x2021;weber.dry DS, GRODÊ°PDDo°N mekanlarda çâ&#x20AC;şplak bâ&#x20AC;şrakâ&#x20AC;şlmamalâ&#x20AC;ş, ĂŠDSVHUDPLNNDSODPDYH\D endĂźstriyel zemin kaplamasâ&#x20AC;ş ile korunmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr. Â&#x2021;+DYX]ODUYHVXGHSRODU°QGD yapâ&#x20AC;şlacak uygulamalarda, beton \ ]H\LQPLQD\|QFHG|N OP Ê olmasâ&#x20AC;ş gerekmektedir. Â&#x2021;8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ tĂźm aletler kurumadan su ile yâ&#x20AC;şkanmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

228

www.weber.com.tr
<h=(<+$=,5/,ĂĽ, Â&#x2021;< ]H\WHPL]QHPOLG ]J QYH VDĂŚODPROPDO°G°U Â&#x2021;7R]NLUHoER\DNDO°QW°ODU°NDO°S \DĂŚODU°YEX\JXODPD\DS°ODFDN zeminden tel fâ&#x20AC;şrça ile temizlenmelidir.

UYGUL AMA 1

Â&#x2021;< ]H\GHNL|QHPOLER]XNOXNYH delikler, weber.dry DS X\JXODPDV°QGDQPLQVDDW|QFH weber.rep MA 200; hâ&#x20AC;şzlâ&#x20AC;ş uygulama veya sĂźlfat dayanâ&#x20AC;şmâ&#x20AC;ş istenen durumlarda ise weber.rep HKS ile onarâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr. Â&#x2021;6°]G°UPD]O°Ì°QGHYDPO°O°Ì°Q° VDĂŚODPDNDPDF°\ODGLNH\YH \DWD\N|ĂŠHOHUweber.rep MA 200; hâ&#x20AC;şzlâ&#x20AC;ş uygulama veya sĂźlfat dayanâ&#x20AC;şmâ&#x20AC;ş istenen durumlarda ise weber.rep HKS ile pahlanmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.+HUELUNDWLoLQNJŠO°N ZHEHUGU\'6Š\HOW WHPL]VXLODYHHGLOHUHNG Ê N devirli bir mikser yardâ&#x20AC;şmâ&#x20AC;ş ile homojen bir kâ&#x20AC;şvama gelinceye NDGDU\DNODÊ°NGDNLND NDU°ÊW°U°OPDO°G°U

weber.dry DS, fâ&#x20AC;şrça veya mala yardâ&#x20AC;şmâ&#x20AC;şyla tĂźm \ ]H\HPLQNDWRODUDN uygulanmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.+HUELUNDW°QX\JXODPDV°ELU |QFHNLQHGLNGRĂŚUXOWXGD yapâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

4

.DWODUDUDV°QGDHQD]VDDW beklenmelidir.

5

7DNLSHGHQNDWX\JXODPDV°Q°Q bir Ăśnceki katâ&#x20AC;şn uygulamasâ&#x20AC;şndan VDDWYH\DGDKDVRQUD JHUoHNOHĂŠPHVLGXUXPXQGD uygulama Ăśncesinde yĂźzey tekrar nemlendirilmelidir.

Â&#x2021;%U WEHWRQoLPHQWRHVDVO°V°YDJLEL çok gĂśzenekli yĂźzeyler temiz su ile â&#x20AC;şslatâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;ş ve yĂźzey nemli kalacak ĂŠHNLOGHVXWDEDNDV°\RNRODQDNDGDU beklenmelidir.

8<*8/$0$è$57/$5, Â&#x2021;2UWDPV°FDNO°Ì° Â&#x192;&LOHÂ&#x192;&DUDV° Â&#x2021;dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN havalarda uygulama yapmaktan kaçâ&#x20AC;şnâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr. Â&#x2021;'RQPXĂŠHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGH\DĂŚPXU veya don tehlikesi olan yĂźzeylerde uygulanmamalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

weber.dry DS kullanarak; Â&#x2021;%RGUXPNDWODUĂ&#x2021;QGDUXWXEHWHNDUĂŠĂ&#x2021; \DOĂ&#x2021;WĂ&#x2021;P\DSĂ&#x2021;ODELOLUĂ&#x2021;ĂśzĂźm; sf. 198.

Ă&#x153;rĂźn weber.dry DS

TĂźketim

Ambalaj: 1HWNJŠO°NNUDIWWRUED SDOHWWHDGHWNJ

5HQNGri.

NJP PPX\JXODPDNDO°QO°Ì°LoLQ

3DOHWgOo V [FP Uygulama Aletleri: (OPLNVHULI°UoDPDOD 5DIgPU Rutubetsiz ve kuru ortamlarda Ăźretim tarihinden itibaren 1 yâ&#x20AC;şldâ&#x20AC;şr. .XOODQ°OPDG°Ì°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q DĂŚ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U6°Y°ELOHĂŠHQ dondan korunmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

%HOLUWLOHQè6 UHOHUèèÂ&#x2022;&è\ ]H\èYHèRUWDPèVĂŤFDNOĂŤĂŽĂŤQGDèJHoHUOLGLUèG ù NèÍVĂŤGDèV UHèX]DUè\ NVHNèÍVĂŤGDèV UHèNĂŤVDOĂŤUè hU Q QèDPDFĂŤQĂŤQèGÍùÍQGDèNXOODQĂŤOPDVÍè\DèGDè\XNDUĂŤGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèùDUWODUÍèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVÍèKDOLQGHè ROXĂąDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUĂŤQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSĂ&#x2021;.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHĂŽLOGLU

www.weber.com.tr

229

6X<DOĂ&#x2021;WĂ&#x2021;P8\JXODPDODUĂ&#x2021;

weber dry DS


6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

weber dry 2K CRS

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

dLPHQWRHVDVOÇLNLNRPSRQHQWOLNULVWDOL]HVX\DOÇWÇPKDUFÇ 8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PP ‡8\JXODQDELOHFHNNDWDGHGLNDW ‡+DUF°QNXOODQ°ODELOPHVUHVL GDNLND ‡.DWODUDUDV°QGDEHNOHQLOPHVL JHUHNHQVUHVDDW ‡ZHEHUGU\.&56 üzerine son kat uygulanmasi için beklenilmesi JHUHNHQVUHPLQJQ ‡7RSUDNGROJXVXLoLQEHNOHQLOPHVL JHUHNHQVUHPLQJQ ‡6XGHSRODU°Q°QVXLOHGROGXUXOPDV° LoLQJHUHNHQVUH 3R]LWLIEDV°QoWDPLQJQ

TANIMI

Negatif bas›nçta min. 14 gün.

$NULOLNGLVSHUVL\RQLOHVXJHoLULPVL]OLN NDWNÇODUÇLoHUHQoLPHQWRHVDVOÇ QHJDWLIYHSR]LWLIVXEDVÇQFÇQD NDUéÇX\JXODQDELOHQVOIDWNORU YHNLP\DVDOODUDGD\DQÇPOÇLNL NRPSRQHQWOLNULVWDOL]HVX\DOÇWÇPKDUFÇ

KULLANIM

Negatif ve pozitif su EDVÇQFÇQDGD\DQÇPÇ\OD JHQLéNXOODQÇPDODQÇQD sahip olma. Sülfat, klor ve NLP\DVDOODUDGD\DQÇP çoPHVX\XQDX\JXQOXN 7D]HEHWRQXG|NOPé \DSÇODUGDJYHQOH NXOODQÇP

‡6XEXKDUÇJHoLUJHQOLæL 6'P6ÇQÇI, ,62 

‡7P\DSÇODUÇQLoYHGÇé  PHNDQODUÇQGD|]HOOLNOHVX GHSRODUÇVDODPXUDKDYX]ODUÇ WHPHOSHUGHYHERGUXPGXYDUODUÇ balkon, banyo, mutfak, tuvalet YHPVWDNLO\]PHKDYX]ODUÇQGD VÇ]ÇQWÇODUDNDUéÇ\DOÇWÇPPDO]HPHVL RODUDNNXOODQÇOÇU Uygulama Yüzeyleri ‡dLPHQWRED]OÇVÇYDODUYHéDSODU ‡%UWEHWRQ ‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQÇéÇQÇ]

8<*8/$0$6,1,5, ‡$KéDSVXQWDNRQWUSODNYHPHWDO yüzeylerde uygulanmaz. ‡'LUHNWXæODJD]EHWRQYH]D\ÇIVÇYDOÇ yüzeylerde uygulanmaz. ‡7HUDVYHoDWÇ\DOÇWÇPÇQGD NXOODQÇOPD]

230

www.weber.com.tr

‡<DSÇéPD'D\DQÇPÇ*1PP. ‡.DSLOHUVXHPPH NJP*ho,5 (1 

 8\JXODPD$ODQÇ

$9$17$-/$5,

3(5)250$16 ‡+DUo\RæXQOXæX ‘ NDUÇéÇPVRQUDVÇ5()(5$1667$1'$57/$5, ‡76(1LVDQ©HX\JXQGXU ‡(JHhQLYHUVLWHVL%6 VWDQGDUGÇQDX\JXQGXU
8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡.HVLQOLNOH\DEDQFÇPDO]HPHOHU ilave edilmemelidir. ‡8\JXODPD\]H\OHULQGHNLGLODWDV\RQ derzleri ZHEHUGU\.&56 ile NDSDWÇOPDPDO,EXQRNWDODUGD \DOÇWÇPÇQGHYDPOÇOÇæÇ ZHEHU6XSHUIOH[GLODWDV\RQ\DOÇWÇP EDQWODUÇLOHVDæODQPDOÇGÇU ‡ZHEHUGU\.&56X\JXODQPÇé \]H\OHUJQVUH\OHGLUHNW JQHéÇéÇæÇKDYDDNÇPODUÇYH GRQGDQNRUXQPDOÇGÇU*HUHNLUVH \]H\ÇVODWÇOÇSQHPOLWXWXOPDOÇGÇU ‡0HNDQLNGDUEHOHUHPDUX] kalabilecek yüzeylerde ZHEHUGU\.&56üzerine seramik JLELNRUX\XFXELUNDWX\JXODPDVÇ \DSÇOPDOÇGÇU ‡ZHEHUGU\.&56GRODéÇPDYH JQHéÇéÇæÇQDDoÇNPHNDQODUGD oÇSODNEÇUDNÇOPDPDOÇéDSVHUDPLN NDSODPDVÇYDYH\DHQGVWUL\HO ]HPLQNDSODPDVÇLOHNRUXQPDOÇGÇU ‡8\JXODPDVRQUDVÇQGDNXOODQÇODQ tüm aletler kurumadan su ile \ÇNDQPDOÇGÇU

<h=(<+$=,5/,å, ‡<]H\WHPL]QHPOLG]JQYH VDæODPROPDOÇGÇU ‡7R]NLUHoER\DNDOÇQWÇODUNDOÇS \DæODUÇYEX\JXODPD\DSÇODFDN ]HPLQGHQWHOIÇUoDLOH temizlenmelidir. ‡<]H\GHNL|QHPOLER]XNOXN ve delikler, ZHEHUGU\.&56 X\JXODPDVÇQGDQPLQVDDW|QFH weber.rep MA 200,KÇ]OÇX\JXODPD YHYH\DVOIDWGD\DQÇPÇLVWHQHQ durumlarda ise weber.rep HKS ile RQDUÇOPDOÇGÇU

Ürün ZHEHUGU\.&56

UYGUL AMA 1ZHEHUGU\.&56NJ©OLNVÇYÇ ELOHéHQNJ©OÇNNDUÇéÇP VX\XQDLODYHHGLOPHOLYHNJ©OÇN ZHEHUGU\.&56WR]ELOHéHQL 4 LOHWHPL]ELUNDSWDGéNGHYLUOL ELUPLNVHU\DUGÇPÇLOHKRPRMHQELU NÇYDPDJHOLQFH\HNDGDU\DNODéÇN GDNLNDNDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇU ZHEHUGU\.&56IÇUoDLOH WP\]H\HPLQNDWRODUDN X\JXODQPDOÇGÇU+HUELUNDWÇQ X\JXODPDVÇELU|QFHNLQHGLN GRæUXOWXGD\DSÇOPDOÇGÇU

.DWODUDUDVÇQGDHQD]VDDW beklenmelidir. 7DNLSHGHQNDWX\JXODPDVÇQÇ ELU|QFHNLNDWÇQX\JXODPDVÇQGDQ VDDWYH\DGDKDVRQUD JHUoHNOHéPHVLGXUXPXQGD uygulama öncesinde yüzey tekrar nemlendirilmelidir.

5 çoPHVX\XGHSRODUÇX\JXODPDGDQ HQD]JQVRQUDKLSRNORULW çözeltisi ile dezenfekte edilerek LoPHVX\XLOH\ÇNDQPDOÇGDKD VRQUDVXLOHGROGXUXOPDOÇGÇU %XLéOHPVHQHGHELUNH] WHNUDUODQPDOGÇU

‡6Ç]GÇUPD]OÇæÇQGHYDPOÇOÇæÇQÇ VDæODPDNDPDFÇ\ODGLNH\YH\DWD\ N|éHOHU weber.rep MA 200, KÇ]OÇ X\JXODPDYHYH\DVOIDWGD\DQÇPÇ istenen durumlarda ise weber.rep HKS LOHSDKODQPDOÇGÇU ‡%UWEHWRQoLPHQWRHVDVOÇVÇYDJLEL çok gözenekli yüzeyler temiz su LOHÇVODWÇOPDOÇYH\]H\QHPOLNDODFDN éHNLOGHVXWDEDNDVÇ\RNRODQDNDGDU beklenmelidir.

8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPV°FDNO°æ° ƒ&LOHƒ&DUDV° ‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN havalarda uygulama yapmaktan kaç›n›lmal›d›r. ‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGH\DæPXU veya don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamal›d›r.

Tüketim NJP PPNDO°QO°NLoLQ

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU

Ambalaj: 1HWNJ©O°NNUDIWWRUEDYH NJ©OÇNSODVWLNELGRQ Uygulama Aletleri: (OPLNVHULI°UoDPDOD 5DIgPURutubetsiz ve kuru ortamlarda UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQD\G°U .XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U

www.weber.com.tr

231

6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

weber dry 2K CRS


6X<DOĂ&#x2021;WĂ&#x2021;P8\JXODPDODUĂ&#x2021;

weber dry rapid stop

45NRGXQXDNĂ&#x2021;OOĂ&#x2021; WHOHIRQXQX]D okutarak ĂźrĂźne ait LODYHG|NÂ PDQODUD XODĂŠDELOLUVLQL]

dLPHQWRHVDVO°oRNK°]O°SUL]DODQVXW°NDPDKDUF° 8<*8/$0$6,1,5, Â&#x2021;'LUHNWXĂŚODJD]EHWRQYH]D\°I sâ&#x20AC;şvalâ&#x20AC;ş yĂźzeylerde uygulanmaz. Â&#x2021;+DUHNHWHWPH\HP VDLWYH\DJHQHO çatlak olan yĂźzeylerde uygulanmaz.

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç Â&#x2021;3UL]EDĂŠODQJĂ&#x2021;FĂ&#x2021;VQ Â&#x2021;3UL]VRQXVQ

3(5)250$16 Â&#x2021;5HQN*UL

TANIMI Ă&#x2021;imento esaslâ&#x20AC;ş, klorid içermeyen, oRNK°]O°SUL]DOPD|]HOOLĂŚLQHVDKLSVX tâ&#x20AC;şkama harcâ&#x20AC;ş.

KULLANIM 8\JXODPD$ODQĂ&#x2021;

$9$17$-/$5, 7R]YHKDUoRODUDN kullanâ&#x20AC;şlabilme. 5|WUHVL]oRNK°]O°SUL] DOPD|]HOOLÂŽL .ORULGLoHUPH\HQ\DS° 6X\XQDNPDNWDROGXÂŽX durumda dahi hâ&#x20AC;şzlâ&#x20AC;ş priz.

232

www.weber.com.tr

Â&#x2021;7HPHOOHUGHERGUXPODUGDLVWLQDW duvarlarâ&#x20AC;şnda, asansĂśr ERĂŠOXNODU°QGDKDYX]ODUGDVX depolarâ&#x20AC;şnda ve beton borulardaki delik veya derin çatlaklardan basâ&#x20AC;şnçla veya sâ&#x20AC;şzâ&#x20AC;şntâ&#x20AC;ş halinde gelen suyu çok kâ&#x20AC;şsa zamanda kesmek amacâ&#x20AC;şyla kullanâ&#x20AC;şlâ&#x20AC;şr. Uygulama YĂźzeyleri Â&#x2021;dLPHQWRED]O°\ ]H\OHU Â&#x2021;%U WEHWRQ Â&#x2021;'LĂŚHUW PX\JXODPD\ ]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°Ê°Q°]

Â&#x2021;7R]\RÂŽXQOXÂŽX <DNODÊ°NNJGP.


8<$5,/$59(g1(5ç/(5

UYGUL AMA

Â&#x2021;.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH edilmemelidir. Â&#x2021;.XOODQ°ODELOPHV UHVLGLNNDWH alâ&#x20AC;şnarak weber.dry rapid stop harcâ&#x20AC;ş azar azar hazâ&#x20AC;şrlanmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr. Â&#x2021;dRN\ NVHNVXEDV°QF°QGDDN°QW° GHOLÂŽLQLQDÂŽ]°QDKRUWXPNR\PDN suretiyle su basâ&#x20AC;şncâ&#x20AC;şnâ&#x20AC;ş azaltarak uygulama yapâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

1

<h=(<+$=,5/,ĂĽ, Â&#x2021;<Â ]H\WHPL]GÂ ]JÂ QYHVDÂŽODP olmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

8\JXODPD\DEDĂŠODPDGDQ|QFH bĂźyĂźk olan deliklerde, Ăśnce Ă&#x2021;apâ&#x20AC;ş mutlaka lastik eldiven giyilmelidir. merkezde daha kßçßk bir delik E°UDNDFDNĂŠHNLOGHGHOLÂŽLQoHYUHVL +$5d2/$5$.8<*8/$0$ kapatâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;ş, daha sonra da weber.dry rapid stop çok hâ&#x20AC;şzlâ&#x20AC;ş N o NGHOLÂŽH\XNDU°GDNLĂŠHNLOGH SUL]DOG°Ž°LoLQoRND]PLNWDUODUGD uygulama yapâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr. KD]°UODQPDO°G°U7HPL]ELUNDSWD az miktarda su ile (1 kg. toz için \DNODÊ°NOWVX NDU°ÊW°U°ODUDN hamur kâ&#x20AC;şvamâ&#x20AC;şnda hazâ&#x20AC;şrlanan KDUoK°]O°ELUĂŠHNLOGHHOGH \RÂŽXUXOPDO°G°U 72=2/$5$.8<*8/$0$

Â&#x2021;7R]\DÂŽER\DYENDO°QW°ODU uygulama yapâ&#x20AC;şlacak zeminden tel fâ&#x20AC;şrça ile iyice temizlenmelidir. Â&#x2021;$N°QW°RODQGHOLNVXEDV°QF°Q° azaltmak amacâ&#x20AC;şyla minimum [FPER\XWXQGDDo°OPDO°G°U 'HULQOLÂŽLQJHQLĂŠOLÂŽHRUDQ°Q°Q ROPDV°QDGLNNDWHGLOPHOLGLU

8<*8/$0$è$57/$5, Â&#x2021;2UWDPV°FDNO°Ž°Â&#x192;&LOHÂ&#x192;& arasâ&#x20AC;ş. Â&#x2021;dRNV°FDNKDYDODUGDYH\ ]H\OHUGH uygulama yapmaktan kaçâ&#x20AC;şnâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

4 (OGLYHQOHDYXFDDO°QDQELUPLNWDU WR]VXV°]°QW°V°Q°QROGXÂŽXQRNWD\D tek hamlede bastâ&#x20AC;şrâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr ve en D]VQEHNOHQPHOLGLUweber.dry rapid stop â&#x20AC;şsâ&#x20AC;ş \ NVHOPHVLLOHSUL]DOPD\DEDĂŠODU EDĂŠODPD]WHNKDPOHGHGHOLÂŽL NDSDWDFDNĂŠHNLOGHEDVW°U°OPDO°YH HQD]VDQL\HEHNOHQPHOLGLU 7DNLSHGHQGDNLNDGD\ ]H\ mala ile dĂźzeltilmelidir.

weber.dry rapid stop prizini

5 tamamlayana ve su sâ&#x20AC;şzâ&#x20AC;şntâ&#x20AC;şsâ&#x20AC;ş

NHVLOHQHNDGDUEXĂŠHNLOGH bastâ&#x20AC;şrmaya devam edilmelidir. weber.dry rapid stop

 VHUWOHĂŠWLNWHQVRQUD\ ]H\WHVYL\HVL yapâ&#x20AC;şlarak bir sonraki uygulamaya geçilebilir.

Â&#x2021;'RQPXĂŠHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGH\DÂŽPXUYH\D don tehlikesi olan yĂźzeylerde uygulanmamalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

Ă&#x153;rĂźn weber.dry rapid stop

Tßketim < ]H\HEDŽO°GHŽLÊNHQ

%HOLUWLOHQè6 UHOHUèèÂ&#x2022;&è\ ]H\èYHèRUWDPèVĂŤFDNOĂŤĂŽĂŤQGDèJHoHUOLGLUèG ù NèÍVĂŤGDèV UHèX]DUè\ NVHNèÍVĂŤGDèV UHèNĂŤVDOĂŤUè hU Q QèDPDFĂŤQĂŤQèGÍùÍQGDèNXOODQĂŤOPDVÍè\DèGDè\XNDUĂŤGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèùDUWODUÍèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVÍèKDOLQGHè ROXĂąDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUĂŤQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSĂ&#x2021;.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHĂŽLOGLU

Ambalaj: 1HWNJŠO°NYHNJŠO°NSODVWLN kova. Uygulama Aletleri: 0DODODVWLNHOGLYHQ 5DIgPU Rutubetsiz ve kuru ortamlarda ßretim tarihinden itibaren D\G°U.XOODQ°OPDG°Ì°GXUXPODUGD DPEDODMODU°QDÌ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U

www.weber.com.tr

233

6X<DOĂ&#x2021;WĂ&#x2021;P8\JXODPDODUĂ&#x2021;

weber dry rapid stop


6X<DOĂ&#x2021;WĂ&#x2021;P8\JXODPDODUĂ&#x2021;

weber emprenye

45NRGXQXDNĂ&#x2021;OOĂ&#x2021; WHOHIRQXQX]D okutarak ĂźrĂźne ait LODYHG|NÂ PDQODUD XODĂŠDELOLUVLQL]

'°ÊFHSKHOHULoLQĂŠHIIDIVXLWLFLYHNRUX\XFXPDO]HPH <h=(<+$=,5/,ĂĽ, Â&#x2021;< ]H\NDEDUP°ÊYHG|N OP Ê ER\DODUYHVDELWROPD\DQJHYĂŠHN parçalardan, çiçeklenme ve tozdan WHPL]OHQPHOLVDĂŚODPROPDO°G°U Â&#x2021;< ]H\GHNLE \ NoDWODNODU|]HO WDPLUKDUoODU°YHPDFXQODU°LOH dĂźzeltilmelidir. Â&#x2021;< ]H\GHQHPOHNHOHULROPDPDO°YH kuru gĂśzĂźkmelidir.

8<*8/$0$è$57/$5, Â&#x2021;< ]H\YHRUWDPV°FDNO°Ì° +5 °C ile +30 °C arasâ&#x20AC;ş. Â&#x2021;'RQPXĂŠHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL olan yĂźzeylerde uygulanmamalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

TANIMI weber emprenye, siloksan esaslâ&#x20AC;ş olup, yapâ&#x20AC;ş elemanlarâ&#x20AC;şnâ&#x20AC;şn yĂźzeylerine emprenye edilerek su iticilik ND]DQG°UDQVROYHQWOLYHĂŠHIIDIVXLWLFL malzemedir.

KULLANIM 8\JXODPD$ODQĂ&#x2021;

$9$17$-/$5, .XYYHWOLVXLWLFLOLNYH \ NVHNSHQHWUDV\RQ |]HOOLÌL '°ÊFHSKHNDSODPDODU°Q J|U QW V Q  GHÌLÊWLUPHGHQNRUXPD 7 NHWLP

hUÂ Q weber emprenye

2UWDODPD¤ ml. / m2 < ]H\LQHPLFLOLÌLQH EDÌO°RODUDN

$PEDODM 5-18 lt.â&#x20AC;&#x2122;lik teneke.

Â&#x2021;dDWODÌ°ROPD\DQVXHPLFL\ ]H\OHU LoLQVXHPLFLOLĂŚLQLD]DOW°F°YH kirlenmeyi Ăśnleyici malzeme olarak kullanâ&#x20AC;şlâ&#x20AC;şr 8\JXODPD< ]H\OHUL Â&#x2021;ÂŻoYHG°ÊPHNDQODUGD 'HNRUDWLIWXĂŚODWHUUDFRWDYH traverten gibi emici yĂźzeylerde, 0LQHUDOHVDVOĂ&#x2021;G°ÊFHSKH  NDSODPDODUĂ&#x2021;QGD - Mermer ve granit gibi az emici yĂźzeylerde, 7DULKLHVHU\ ]H\OHULQLQ DWPRVIHULNHWNLOHUHNDUÊ° korunmasâ&#x20AC;şnda.

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 Â&#x2021;8\JXODPDHVQDV°QGDHWUDIDV°oUD\DQ malzemenin temizlenmesi zor ROGXĂŚXQGDQGROD\°FDP\ ]H\OHU DKĂŠDSYH\DPHWDOSHQFHUHYHNDS° çerçevelerinde koruyucu maske kullanâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr. Â&#x2021;8\JXODPDoHYUHVLQGHELWNLOHUYDUVD bitkiler folyo ile korunmaya alâ&#x20AC;şnmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr. Â&#x2021;weber emprenye,DWHĂŠHYHN°Y°OF°PD NDUÊ°NRUXQPDO°G°U Â&#x2021;0DO]HPHN U Q DO°QFD\DNDGDU \DÌ°ÊWDQNRUXQPDO°G°U Â&#x2021;8\JXODPDHVQDV°QGDPXWODND eldiven ve gĂśzlĂźk kullanâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;ş, gĂśz ve deri temasâ&#x20AC;şndan NDo°Q°OPDO°G°U+DYDODQGĂ&#x2021;UPDQĂ&#x2021;Q \HWHUVL]ROGXĂŚX\HUOHUGHNRUX\XFX maske kullanâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.8<*8/$0$g=(//ç./(5ç Â&#x2021;.XUXPDV UHVL2UWVDDW Â&#x2021;.DWODUDUDV°EHNOHPHV UHVL 0DNVVDDW

5HQNèHIIDI

UYGUL AMA

8\JXODPD$OHWOHULPĂźskĂźrtme tabancasâ&#x20AC;ş, fâ&#x20AC;şrça ve rulo. 5DIgPU 2ULMLQDODo°OPDP°Ê DPEDODM°QGDUXWXEHWVL]YHNXUX RUWDPODUGD UHWLPWDULKLQGHQ LWLEDUHQD\G°U.XOODQ°OPDG°Ì° GXUXPODUGDDPEDODMODU°QDĂŚ]°V°N°FD kapatâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

234

www.weber.com.tr

1

weber emprenye, inceltilmeksizin bir pĂźskĂźrtme, rulo veya fâ&#x20AC;şrça ile yĂźzey doyana kadar uygulanmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

2

Ă&#x2021;ok emici yĂźzeylerde malzeme maks. dĂśrt saat ara ile iki veya ßç kat uygulanmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

3

Malzemenin yĂźzeyde akma yapmamasâ&#x20AC;şna Ăśzen gĂśsterilmelidir.

sonrasâ&#x20AC;ş aletler tiner ile Uygulama temizlenmelidir.

%HOLUWLOHQè6 UHOHUèèÂ&#x2022;&è\ ]H\èYHèRUWDPèVĂŤFDNOĂŤĂŽĂŤQGDèJHoHUOLGLUèG ù NèÍVĂŤGDèV UHèX]DUè\ NVHNèÍVĂŤGDèV UHèNĂŤVDOĂŤUè hU Q QèDPDFĂŤQĂŤQèGÍùÍQGDèNXOODQĂŤOPDVÍè\DèGDè\XNDUĂŤGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèùDUWODUÍèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVÍèKDOLQGHè ROXĂąDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUĂŤQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSĂ&#x2021;.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHĂŽLOGLU


< NVHNDGHUDQVJHUHNWLUHQ\ ]H\OHU LoLQDONDOL\HGD\DQ°NO°|]HODVWDU TANIMI Maksimum tozuyan ve yĂźksek oranda emici yĂźzeylerin sabitlenmesinde kullanâ&#x20AC;şlan, alkaliye GD\DQ°NO°YHoRNL\LEDĂŚOD\°F°|]HOOLĂŚLQH VDKLSNXOODQ°PDKD]°U\ NVHNDGHUDQVO° astar.

KULLANIM 8\JXODPD$ODQĂ&#x2021; Â&#x2021;ZHEHUSULPPD[ su yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm veya boya uygulamasâ&#x20AC;ş yapâ&#x20AC;şlmasâ&#x20AC;ş G Ê Q OHQJ|]HQHNOLEHWRQNLUHoOL sâ&#x20AC;şvalar, kireç lifli plakalar, çimento esaslâ&#x20AC;ş plakalar ve alçâ&#x20AC;ş esaslâ&#x20AC;ş yĂźzeyler gibi tozuyan ve emici yĂźzeylere aderans arttâ&#x20AC;şrâ&#x20AC;şcâ&#x20AC;ş ve su geçirimsizlik astarâ&#x20AC;ş olarak kullanâ&#x20AC;şlâ&#x20AC;şr.

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 Â&#x2021;0DO]HPHN U Q DO°QFD\DNDGDU \DÌ°ÊWDQNRUXQPDO°G°U

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç

8<*8/$0$è$57/$5,

Â&#x2021;.XUXPDVÂ UHVLVDDW

Â&#x2021;2UWDPV°FDNO°Ì° +5 °C ile +30 °C arasâ&#x20AC;ş.

<h=(<+$=,5/,ĂĽ,

Â&#x2021;dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN KDYDODUGDX\JXODPD\DSPDNWDQ kaçâ&#x20AC;şnâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

Â&#x2021;< ]H\NLUHoOLER\DODUNDEDUP°Ê YHG|N OP ÊEDGDQDODUYHVDELW ROPD\DQJHYĂŠHNSDUoDODUGDQYH tozdan temizlenmelidir.

Â&#x2021;'RQPXĂŠHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL olan yĂźzeylerde uygulanmamalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

Â&#x2021;' ]ROPD\DQ\ ]H\OHU|]HOWDPLU KDUoODU°YHPDFXQODU°LOH dĂźzeltilmelidir.

$9$17$-/$5, dRNL\LK FUHVHOEDÌODQW° YHVXWXWPD|]HOOLÌL 0 NHPPHODGHUDQV .RNXVX]

Â&#x2021;$GHUDQV°G Ê N]HPLQOHULQWHVELWL için çekiç yardâ&#x20AC;şmâ&#x20AC;ş ile kontrol edilmelidir. Zayâ&#x20AC;şf kâ&#x20AC;şsâ&#x20AC;şmlar yĂźzeyden koparâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

hUÂ Q

7Â NHWLP

ZHEHUSULPPD[ 150-200 gr. / m2 $PEDODM 20 kg.â&#x20AC;&#x2122;lâ&#x20AC;şk plastik bidon. 5HQN$o°NPDYL 8\JXODPD$OHWOHULPosteki rulo, fâ&#x20AC;şrça.

UYGUL AMA Ăślçßde azaltâ&#x20AC;şr. Bir sonraki su yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm malzemesi veya son kat boya uygulamasâ&#x20AC;şna ortalama 1-3 saat sonra geçilmelidir. Nemli KDYDNRĂŠXOODU°QGDNXUXPDV UHVL uzamaktadâ&#x20AC;şr.

1

ZHEHUSULPPD[ inceltilmeden KRPRMHQKDOHJHOLQFH\HNDGDU NDU°ÊW°U°O°SSRVWHNLUXORI°UoD YH\DS VN UWPHFLKD]°LOHWHNNDW olarak uygulanmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr. Ă&#x2021;ok emici yĂźzeylerde iki kat uygulamak gerekebilir.

2

ZHEHUSULPPD[X\JXODQP°Ê ROGXÌX\ ]H\LQHPLFLOLÌLQL|QHPOL

3

5DIgPU 2ULMLQDODo°OPDP°Ê DPEDODM°QGDUXWXEHWVL]YHNXUX RUWDPODUGD UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ D\G°U.XOODQ°OPDG°Ì°GXUXPODUGD DPEDODMODU°QDÌ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U

Uygulama sonrasâ&#x20AC;ş aletler tiner ile temizlenmelidir.

%HOLUWLOHQè6 UHOHUèèÂ&#x2022;&è\ ]H\èYHèRUWDPèVĂŤFDNOĂŤĂŽĂŤQGDèJHoHUOLGLUèG ù NèÍVĂŤGDèV UHèX]DUè\ NVHNèÍVĂŤGDèV UHèNĂŤVDOĂŤUè hU Q QèDPDFĂŤQĂŤQèGÍùÍQGDèNXOODQĂŤOPDVÍè\DèGDè\XNDUĂŤGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèùDUWODUÍèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVÍèKDOLQGHè ROXĂąDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUĂŤQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSĂ&#x2021;.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHĂŽLOGLU

www.weber.com.tr

235

6X<DOĂ&#x2021;WĂ&#x2021;P8\JXODPDODUĂ&#x2021;

weber prim max

45NRGXQXDNĂ&#x2021;OOĂ&#x2021; WHOHIRQXQX]D okutarak ĂźrĂźne ait LODYHG|NÂ PDQODUD XODĂŠDELOLUVLQL]


6X<DOĂ&#x2021;WĂ&#x2021;P8\JXODPDODUĂ&#x2021;

weber

superflex B 240

weber

superflex B 400

45NRGXQXDNĂ&#x2021;OOĂ&#x2021; WHOHIRQXQX]D okutarak ĂźrĂźne ait LODYHG|NÂ PDQODUD XODĂŠDELOLUVLQL]

76(HVDVOĂ&#x2021;SRO\HVWHUNHoHWDĂŠĂ&#x2021;\Ă&#x2021;FĂ&#x2021;OĂ&#x2021;GLODWDV\RQ\DOĂ&#x2021;WĂ&#x2021;PEDQGĂ&#x2021; PERFORMANS Â&#x2021;7RSODPNDOĂ&#x2021;QOĂ&#x2021;NPP Â&#x2021;7RSODPJHQLĂŠOLN - weber superflex B 240FP (gerilme alanâ&#x20AC;ş 10 cm.) - weber superflex B 400FP (gerilme alanâ&#x20AC;ş 20 cm.) Â&#x2021;6°FDNO°NGD\DQ°P° -15 °C ile +90 °C arasâ&#x20AC;ş. Â&#x2021;6KRUH$VHUWOLĂŚL Â&#x2021;*HULOPHGD\DQ°P°1PP2. Â&#x2021;%DVĂ&#x2021;QoOĂ&#x2021;VXGD\DQĂ&#x2021;PĂ&#x2021;EDU

8<$5,/$59(g1(5ç/(5

TANIMI Termoplastik elastomer esaslâ&#x20AC;ş, SRO\HVWHUNHoHWDĂŠĂ&#x2021;\Ă&#x2021;FĂ&#x2021;OĂ&#x2021;|]HOOLNOH toprak altâ&#x20AC;ş seviyesindeki hareketli GHU]OHUGXYDUYH]HPLQELUOHĂŠLP noktalarâ&#x20AC;ş için elastik su yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm bantlarâ&#x20AC;ş.

AVANTAJLARI .LP\DVDOGD\DQ°P %LW PO PDO]HPHOHULOH X\XP ÂŻNLIDUNO°ER\XWVHoHQHĂŚL <°UW°OPDYH°V°GD\DQ°P° $PEDODM 30 m.â&#x20AC;&#x2122;lik rulo. 5DIgPU UV etkisinden uzak tutularak sĂźresiz depolanabilir.

KULLANIM 8\JXODPD$ODQĂ&#x2021; Â&#x2021;g]HOOLNOHWRSUDNDOW°QGDNDODQ beton ve Ăśrme temel duvarlarâ&#x20AC;ş YHEHWRQG|ĂŠHPHOHUGHNLGLODWDV\RQ GHU]OHULGXYDUYH]HPLQELUOHĂŠLP noktalarâ&#x20AC;şnâ&#x20AC;şn kĂśprĂźlenmesi ve su JHoLULPVL]OLĂŚLQLQVDĂŚODQPDV° amacâ&#x20AC;şyla UV etkisine, hava ĂŠDUWODU°QDWX]OXo|]HOWLOHUH seyreltik asit alkali çÜzeltilerine dayanâ&#x20AC;şklâ&#x20AC;ş su yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm bantlarâ&#x20AC;ş olarak kullanâ&#x20AC;şlâ&#x20AC;şr.

Â&#x2021;ÂŻNL\DO°W°PEDQG°Q°QELUOHĂŠWLULOPHVL gereken durumlarda gri kâ&#x20AC;şsâ&#x20AC;şmlar DĂŠDÌ°GDQJHOHQN°V°PDOWWDNDODFDN ĂŠHNLOGHV°FDNKDYD\DUG°P°\OD \DNODÊ°NÂ&#x192;&Â&#x192;&  HULWLOHUHN\DS°ÊW°U°OPDO°G°U Â&#x2021;<DWD\YHGLNH\\DS°VDOELUOHĂŠLP noktalarâ&#x20AC;şnâ&#x20AC;şn yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şmâ&#x20AC;şnda zemin G|ĂŠHPHVLQGHQJHOHQ\DO°W°P bantlarâ&#x20AC;ş temel perde duvar yĂźzeyine dĂśndĂźrĂźlerek gereksiz ek \HULROXĂŠXPXHQJHOOHQPHOLGLU

<h=(<+$=,5/,ĂĽ, Â&#x2021;< ]H\\DS°ÊPD\°HQJHOOH\LFL NDO°QW°ODUGDQDU°QG°U°OP°ÊWHPL] YHVDĂŚODPROPDO°G°U

UYGULAMA SINIRLARI Â&#x2021;0LQHUDO\DĂŚODUEHQ]LQYHJÂ oOÂ solventlerle temas ihtimali bulunan yerlerde uygulanmaz.

UYGUL AMA 1

weber superflex B 240, 2 weber superflex B 400 yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm bantlarâ&#x20AC;şnâ&#x20AC;şn yĂźzeylere sabitlenmesinde polimerbitĂźm esaslâ&#x20AC;ş weber.dry 706, weber.dry 906, weber. tec 915, çimento esaslâ&#x20AC;ş weber.tec superflex D2 ya da epoksi reçine esaslâ&#x20AC;ş weber EP bond kullanâ&#x20AC;şlabilir.

236

www.weber.com.tr

Uygulama yapâ&#x20AC;şlacak ELUOHĂŠLPQRNWDODU°QGD weber superflex B 240 ve weber superflex B 400 yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm bantlarâ&#x20AC;şnâ&#x20AC;şn vlies NDĂŠHOL\DQNDQDWODU°Q°Q JHOHFHĂŚLQRNWDODUD yukarâ&#x20AC;şda bahsedilen su yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm malzemeleri ile uygulama yapâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;ş ve yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm bantlarâ&#x20AC;şnâ&#x20AC;şn yan

NDQDWODU°KHQ ]\DĂŠLNHQ bu uygulamanâ&#x20AC;şn içine gĂśmĂźlmelidir. Bu uygulama esnasâ&#x20AC;şnda yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm bantlarâ&#x20AC;şnâ&#x20AC;şn her iki yanâ&#x20AC;şna, su yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm katmanâ&#x20AC;şnâ&#x20AC;şn içine entegre HGLOHFHNĂŠHNLOGH\DNODÊ°N FPJHQLĂŠOLĂŚLQGHNLFDP HO\DIGRQDW°ILOHVLĂŠHULWOHULLOH destekleme yapâ&#x20AC;şlabilir.

3 Yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm bantlarâ&#x20AC;ş ortadaki

JHQLĂŠJULDODQODUVX\XQ JHOGLĂŚL\|QHEDNDFDNĂŠHNLOGH \HUOHĂŠWLULOPHOLGLU

bantlarâ&#x20AC;şnâ&#x20AC;şn gerilme 4 Yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm alanlarâ&#x20AC;şnâ&#x20AC;şn (ortadaki kâ&#x20AC;şsâ&#x20AC;şmlar) EXOXQGXĂŚXN°V°PODU°Q su yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm malzemesi ile temas etmemesine dikkat edilmelidir.

%HOLUWLOHQè6 UHOHUèèÂ&#x2022;&è\ ]H\èYHèRUWDPèVĂŤFDNOĂŤĂŽĂŤQGDèJHoHUOLGLUèG ù NèÍVĂŤGDèV UHèX]DUè\ NVHNèÍVĂŤGDèV UHèNĂŤVDOĂŤUè hU Q QèDPDFĂŤQĂŤQèGÍùÍQGDèNXOODQĂŤOPDVÍè\DèGDè\XNDUĂŤGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèùDUWODUÍèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVÍèKDOLQGHè ROXĂąDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUĂŤQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSĂ&#x2021;.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHĂŽLOGLU


weber

superflex A 200

weber

superflex A 300

73(HVDVOÇGLODWDV\RQ\DOÇWÇPEDQGÇ PERFORMANS ‡7RSODPNDOÇQOÇNPP ‡7RSODPJHQLéOLN weber superflex A 200 20 cm., weber superflex A 300 30cm. ‡0DO]HPHDæÇUOÇæÇJUP2 ‡6ÇFDNOÇNGD\DQÇPǃ&LOHƒ& DUDVÇ ‡6KRUH$VHUWOLæL ‡*HULOPHGD\DQÇP\N!1 mm2 (enine boyuna). ‡%R\XQDX]DPD ',1(1,62 ‡(QLQHX]DPD ',1(1,62 ‡%DVÇQoOÇVXGD\DQÇPÇEDU .LP\DVDO'D\DQÇPODU ‡+LGURNORULNDVLW ‡6OILULNDVLW ‡/LPRQDVLGLJUOW ‡/DNWLNDVLW ‡3RWDV\XPKLGURNVLW ‡6RGLXPKLSRNORULWJUOW ‡7X]OXVX JUOWGHQL]VX\XWX]X 

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡çNL\DOÇWÇPEDQGÇQÇQELUOHéWLULOPHVL JHUHNHQGXUXPODUGDNXOODQÇODUDN VÇFDNKDYDND\QDæÇHQD] ZDWWJFQGHROPDOÇGÇUhUQQ VX\DOÇWÇP|]HOOLæLQHYHNDOÇQOÇæÇQD zarar vermeden sadece yüzey NÇVPÇPPNQVHGéNÇVÇ derecesiyle eritilmelidir. ‡<DWD\YHGLNH\\DSÇVDO  ELUOHéLPQRNWDODUÇQÇQ\DOÇWÇPÇQGD ]HPLQG|éHPHVLQGHQJHOHQ\DOÇWÇP EDQWODUÇWHPHOSHUGHGXYDU\]H\LQH döndürülerek gereksiz ek yeri ROXéXPXHQJHOOHQPHOLGLU

<h=(<+$=,5/,å, ‡<]H\\DSÇéPD\ÇHQJHOOH\LFL NDOÇQWÇODUGDQDUÇQGÇUÇOPÇéWHPL]YH VDæODPROPDOÇGÇU

TANIMI %100 Termoplastik elastomer HVDVOÇ|]HOOLNOHGÇéPHNDQ\NVHN zorlamalara maruz hareketli GHU]OHUGXYDUYH]HPLQELUOHéLP QRNWDODUÇLoLQ\NVHNSHUIRUPDQVOÇ HODVWLNVX\DOÇWÇPÇEDQGÇ

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ ‡g]HOOLNOHGÇéPHNDQ\NVHN zorlamalara maruz kalan beton YH|UPHWHPHOGXYDUODUÇYHEHWRQ G|éHPHOHULQGHNLGLODWDV\RQ GHU]OHULGXYDUYH]HPLQELUOHéLP QRNWDODUÇQÇQN|SUOHQPHVLQH YHVXJHoLULPVL]OLæLQVDæODQPDVÇ DPDFÇ\OD89HWNLVLQH  KDYDéDUWODUÇQDWX]OXo|]HOWLOHUH seyreltik asit alkali çözeltilerine GD\DQÇNOÇVX\DOÇWÇPEDQWODUÇRODUDN NXOODQÇOÇU

UYGULAMA SINIRLARI ‡.LP\DVDOGD\DQÇPÇQGD  EHOLUWLOPHPLéOHULQKDULFLQGH kimyasallarla temas ihtimali bulunan \HUOHUGHX\JXODPD\ÇQÇ]

AVANTAJLARI <NVHNNLP\DVDOGD\DQÇP <NVHNEDVÇQFDGD\DQÇP 'HQL]VX\XQDGD\DQÇP *ÇGDYHVXGHSRODUÇQGD NXOODQDELOPH $PEDODM 20 m.’lik rulo. 5DIgPU6HULQYHNXUXRUWDPGD 89HWNLVLQGHQX]DNWXWXODUDND\GÇU

UYGUL AMA 1

2

weber superflex A 200, weber superflex A 300 \DOÇWÇPEDQWODUÇQÇQ sabitlenmesinde weber EP bond HSRNVLWDPLUKDUFÇ NXOODQÇOPDOÇGÇU gQFHOLNOHGLODWDV\RQ NHQDUODUÇQD weber EP bond X\JXODQPDOÇ

3

4

<DOÇWÇPEDQGÇ JoOELUéHNLOGH weber EP bond uygulanan yere 5 \DSÇéWÇUÇOPDOÇGÇU (N\HULLPDODWÇQGD cm önceki malzemeye 6 bindirme yapmak VXUHWL\OHVÇFDNKDYD ND\QDæÇ\ODGéNÇVÇGD ND\QDéWÇUÇOPDOÇGÇU

(N\HULQLQDOWÇQGDKDYD NDOPDPDVÇQD|]HQ gösterilmelidir. $\UÇFDND\QDN\DSÇODFDN E|OJH]ÇPSDUD\DUGÇPÇ\OD SU]V]OHéWLULOPHOLGLU 8\JXODPD\DSÇODFDN ELUOHéLPQRNWDODUÇQGD \DOÇWÇPEDQWODUÇQÇKHU LNL\DQÇQDJHULOPH

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU

DODQÇQDNDSDWPD\DFDN éHNLOGHweber EP bond X\JXODQPDOÇGÇU weber EP bond kürünü DOGÇNWDQVRQUD]HULQH VX\DOÇWÇPPDO]HPHVL X\JXODQPDOÇGÇU

www.weber.com.tr

237

6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]


6X<DOĂ&#x2021;WĂ&#x2021;P8\JXODPDODUĂ&#x2021;

weber

kÜÍe bant 100

weber

kÜÍe bant 120

45NRGXQXDNĂ&#x2021;OOĂ&#x2021; WHOHIRQXQX]D okutarak ĂźrĂźne ait LODYHG|NÂ PDQODUD XODĂŠDELOLUVLQL]

(ODVWLNVX\DO°W°PEDQWODU° UYGULAMA SINIRI Â&#x2021;0LQHUDO\DĂŚODUEHQ]HQEHQ]LQYH WROXHQJLELDURPDWLNELOHĂŠLNOHUOH temas ihtimali bulunan yerlerde uygulanmaz.

PERFORMANS Â&#x2021;7RSODPJHQLĂ?OLN - ZHEHUN|ĂŠHEDQWFP (gerilme alanâ&#x20AC;ş 5 cm.) - ZHEHUN|ĂŠHEDQWFP JHULOPHDODQ°FP

Â&#x2021;<DWD\HĂŚLOPHGD\DQ°P° <DNODÊ°N Â&#x2021;6°FDNO°NGD\DQ°P° -30 °C ile +90 °C arasâ&#x20AC;ş.

TANIMI 6HQWHWLNNDXoXNHVDVO°YOLHVNDĂŠHOL â&#x20AC;şslak mekanlardaki hareketli derzler, GXYDUYH]HPLQELUOHĂŠLPQRNWDODU°LoLQ su yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm bantlarâ&#x20AC;ş.

Â&#x2021;6KRUH$VHUWOLĂŚL Â&#x2021;%DV°QoO°VXGD\DQ°P°EDU

<h=(<+$=,5/,ĂĽ, Â&#x2021;< ]H\\DS°ÊPD\°HQJHOOH\LFL NDO°QW°ODUGDQDU°QG°U°OP°ÊWHPL]YH VDĂŚODPROPDO°G°U

KULLANIM 8\JXODPD$ODQĂ&#x2021;

AVANTAJLARI ' Ê NV°FDNO°NODUGDGDKL \ NVHNHODVWLNL\HW .LP\DVDOGD\DQ°P ¯NLIDUNO°ER\XWVHoHQHÌL <°UW°OPDYH°V°GD\DQ°P°

Â&#x2021;%DQ\RPXWIDNWXYDOHWEDONRQ gibi â&#x20AC;şslak mekanlarda, teraslarda, ticari mutfaklar, laboratuarlar ve oto yâ&#x20AC;şkama merkezlerinde, seramik altâ&#x20AC;şnda kalacak su yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm uygulamalarâ&#x20AC;şnda, hareketli derzlerin, duvar ve zemin ELUOHĂŠLPQRNWDODU°Q°QVX JHoLULPVL]OLĂŚLQLGHVWHNOHPHN amacâ&#x20AC;şyla seyreltik asitlere, sodyum çÜzeltilerine, alkol ve keton gibi polar solventlere dayanâ&#x20AC;şklâ&#x20AC;ş yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm bandâ&#x20AC;ş olarak kullanâ&#x20AC;şlâ&#x20AC;şr.

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 Â&#x2021;ZHEHUN|ĂŠH\DO°W°PEDQWODU°Q°Q PHNDQLNGDUEHOHUHNDUÊ°NRUXQPDV° DPDF°\ODL]G Ê P QGHNL  VHUDPLNDUDV°ELUOHĂŠLPQRNWDODU°QD silikon esaslâ&#x20AC;ş derz dolgu mastikleri ile uygulama yapâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr. Â&#x2021;<DO°W°PEDQWODU°Q°QXoXFDELUOHĂŠWLĂŚL \DGDNHVLĂŠWLĂŚLQRNWDODUGD\ ]H\GH kullanâ&#x20AC;şlan yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm malzemesi yardâ&#x20AC;şmâ&#x20AC;şyla bantlar birbirine sabitlenmelidir.

$PEDODM 50 m.â&#x20AC;&#x2122;lik rulo.

UYGUL AMA

5DIgPUÂ hUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ 2 yâ&#x20AC;şldâ&#x20AC;şr.

1

238

www.weber.com.tr

TĂźm yĂźzeyde kullanâ&#x20AC;şlan yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm malzemesinin ilk kat uygulamasâ&#x20AC;ş sonrasâ&#x20AC;şnda, ZHEHUN|ĂŠH\DO°W°P EDQWODU°Q°Qyan kanatlarâ&#x20AC;ş, yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm malzemesi henĂźz \DĂŠLNHQ\DO°W°P X\JXODQP°Ê\ ]H\OHUH \HUOHĂŠWLULOLU

2 ¯NLQFLNDW\DO°W°P

malzemesi uygulamasâ&#x20AC;ş ZHEHUN|ĂŠH\DO°W°P EDQWODU°Q°Q yan kanatlarâ&#x20AC;şnâ&#x20AC;ş da Ăśrtecek ĂŠHNLOGHW P\ ]H\GH JHUoHNOHĂŠWLULOLU

3

Yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm bantlarâ&#x20AC;şnâ&#x20AC;şn gerilme alanlarâ&#x20AC;şnâ&#x20AC;şn (ortadaki kâ&#x20AC;şsâ&#x20AC;şmlar) EXOXQGXĂŚXN°V°PODU°Q su yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm malzemesi ile temas etmemesine dikkat edilmelidir.

%HOLUWLOHQè6 UHOHUèèÂ&#x2022;&è\ ]H\èYHèRUWDPèVĂŤFDNOĂŤĂŽĂŤQGDèJHoHUOLGLUèG ù NèÍVĂŤGDèV UHèX]DUè\ NVHNèÍVĂŤGDèV UHèNĂŤVDOĂŤUè hU Q QèDPDFĂŤQĂŤQèGÍùÍQGDèNXOODQĂŤOPDVÍè\DèGDè\XNDUĂŤGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèùDUWODUÍèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVÍèKDOLQGHè ROXĂąDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUĂŤQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSĂ&#x2021;.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHĂŽLOGLU


NLP\DVDOODUDGD\DQÇPWDEORVX JQ

JQ

Deniz suyu

‡

‡

=H\WLQ\DæÇ

‡

‡

/DNWLNDVLW

‡

º

6DIVX

‡

‡

(OPDVX\X

‡

‡

(WLODONRO

‡

‡

=H\WLQVDODPXUDVÇ

‡

‡

Fuel oil

‡

‡

‡$G°JHoHQNLP\DVDOODUDNDUé°GD\DQ°NO°G°U ‡ $G°JHoHQNLP\DVDOODUDNDUé°GD\DQÇNOÇGÇUDQFDNUHQNGHæLéLPLRODELOLU º$G°JHoHQNLP\DVDOODUDNDUé°GD\DQ°NV°]G°U'HIRUPDV\RQPHYFXWWXU %HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU

www.weber.com.tr

239

6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

weber dry 2K CRS


242

www.weber.com.tr


7(.1ç. UYGULAMALAR Problem / Çözüm

sf. 244

Ürün Seçim Tablosu

sf. 256

Ürün Bilgileri

sf. 258

www.weber.com.tr

243


Teknik Uygulamalar

PROBLEM dHéLWOLDODQODUGDNLVX \DOÇWÇPÇX\JXODPDODUÇ |QFHVLQGHHWNLQ\]H\ KD]ÇUOÇæÇYHWDPLUL QDVÇO\DSÇOPDOÇGÇU" *HQHOSUHQVLSOHU QHOHUGLU" 6X\DOÇWÇPÇX\JXODPDVÇQGDQHWNLQVRQXoODUDOPDNLoLQGRæUXUQWHUFLKHWPHNYH GRæUXX\JXODPDN\HWHUOLGHæLOGLU8\JXODPD\DSÇODFDN\]H\LQL\LKD]ÇUODQPDVÇ YHJHUHNOL\VHGRæUXUQOHUOHWDPLULJHUHNOLGLU

Temel, perde ve otopark üstü su \DOÇWÇPÇQGD

$oÇNWHUDV\DOÇWÇPÇQGD

<]PHYHVVKDYX]ODUÇQGD

<HUDOWÇYH\HUVWVXGHSRODUÇQGD

,VODNKDFLP EDQ\RWXYDOHWYH PXWIDNYE \DOÇWÇPÇQGD

6X\DOÇWÇPX\JXODPDVÇQDEDéODPDGDQ|QFHoRNL\LELU\]H\KD]ÇUOÇæÇ\DSÇOPDVÇ JHUHNOLGLU7DPLUJHUHNHQ\HUOHUHVXJHoLULPVL]OLæLJHOLéWLULOPLé\NVHNDGHUDQV EDVPDYHoHNPHPXNDYHPHWOHULQHVDKLS\DSÇVDOWDPLUKDUFÇX\JXODQPDOÇGÇU$VWDU JHUHNHQ\HUOHUHPNHPPHODGHUDQVDVDKLSYHVXLWLFL|]HOOLæHVDKLSZHEHUSULPPD[ X\JXODQDELOLU

244

www.weber.com.tr


Teknik Uygulamalar

ÇÖZÜM ZHEHUUHS0$ ZHEHUUHS+.6 ZHEHUSULPPD[ weber.rep MA 200 weber.rep HKS weber.prim max

sf. 264 sf. 266 sf. 235

 8<*8/$0$

1

8\JXODPD\DSÇODFDN]HPLQ\]H\L WHPL]YHVDæODPROPDOÇNLUGHQ WR]GDQ]D\ÇISDUoDFÇNODUGDQ YHNDOÇS\DæODUÇQGDQDUÇQGÇUÇOPÇé ROPDOÇGÇU6X\DOÇWÇPUQQQ GHQJHOLNXUXPDVÇLoLQ\]H\ HéLWNDOÇQOÇNWDROPDOÇWLM GHOLNOHUL\DSÇVDOWDPLUKDUFÇLOH NDSDWÇOPDOÇGÇU

2

6X\DOÇWÇPUQQQ\]H\HGDKD NXYYHWOLDGHUDQVÇQÇVDæODPDNYH RODVÇoDWODPDLKWLPDOLQLRUWDGDQ NDOGÇUPDNLoLQGÇéN|éHOHU \XYDUODWÇOPDOÇGÇU

3

6X\DOÇWÇPUQQQ\]H\HGDKD NXYYHWOLDGHUDQVÇQÇVDæODPDNYH RODVÇoDWODPDLKWLPDOLQLRUWDGDQ NDOGÇUPDNLoLQN|éHOHU\DSÇVDO WDPLUKDUFÇLOHSDKODQPDOÇGÇU

4

<DSÇVDOWDPLUKDUFÇLOHSDKODPD\D DOWHUQDWLIRODUDNLoN|éHOHUH ZHEHUN|éH\DOÇWÇPEDQWODUÇ X\JXODQPDOÇGÇU

5

<]H\GHNLGLODWDV\RQODUD ZHEHUVXSHUIOH[GLODWDV\RQ EDQWODUÇX\JXODQPDOÇGÇU

6

$GHUDQVÇDUWÇUPDN\]H\GHNL WR]ODUÇKDSVHWPHNYH\]H\ HPLFLOLæLQLGHQJHOHPHNLoLQ X\JXODPDDODQÇQÇQGXUXPXQD YHWHUFLKHGLOHQUQH J|UHVX\DOÇWÇPX\JXODPDVÇ |QFHVLQGHPXWODNDX\JXQDVWDU NXOODQÇOPDOÇGÇU

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

www.weber.com.tr

245


Teknik Uygulamalar

PROBLEM 6DELWGXUPDVÇ JHUHNHQPDNLQH YLQoJLELDæÇU \NOHULQEHWRQD DQNUDMODPDVÇ QDVÇOROPDOÇGÇU"

'LQDPLNHWNLOHUHPDUX]NDODQ\NVHNPXNDYHPHWJHUHNWLUHQ

3UHIDEULNHYE\DSÇODUGD

%HWRQ]HPLQOHULQJURXWWDPLUOHULQGH

246

www.weber.com.tr

dHOLNNRORQPDNLQHYHYLQo PRQWDMNDLGHOHULQLQ]HPLQH DQNUDMODQPDODUÇQGD

7HPHOVRNHWOHULQGHSHUGHYHNRORQ EDéOÇNODUÇQLPDODWODUÇQGD


Teknik Uygulamalar

ÇÖZÜM ZHEHUUHSJURXW

weber.rep grout

sf. 270

 <h=(<+$=,5/,å,

‡8\JXODPD\DSÇODFDN]HPLQ\]H\L WHPL]YHVDæODPROPDOÇNLUGHQ WR]GDQ]D\ÇISDUoDFÇNODUGDQYHNDOÇS \DæODUÇQGDQDUÇQGÇUÇOPÇéROPDOÇGÇU

‡8\JXODPD\DSÇODFDNNDOÇEÇQ VDELWOHQPHVLVÇ]GÇUPD]ROPDVÇYHoRN L\LWHPL]OHQPHVLJHUHNOLGLU

‡<]H\LQGXUXPXQDJ|UHX\JXODPD |QFHVLQGH\]H\PXWODNDZHEHUSULP PD[LOHDVWDUODQPDOÇGÇU

3

4

 8<*8/$0$

1

2

NJ©OÇNELUWRUED ZHEHUUHSJURXWortalama OWPLNWDUÇQGDVX EXOXQDQNDED\DYDé\DYDé G|NOHUHNGéNGHYLUOLELUHO PLNVHUL\DUGÇPÇ\ODKRPRMHQELU NÇYDPDJHOLQFH\HNDGDU\DNODéÇN GNNDGDUNDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇU .DUÇéÇPX\JXODPD|QFHVLQGHGN bekletilmelidir.

$NÇéNDQ\DSÇGDNLUQ|QFHGHQ KD]ÇUODQPÇéEXOXQDQNDOÇEÇQ WHNWDUDIÇQGDQNHVLQWLVL]RODUDN G|NOPHOLGLUE|\OHFHNDUÇéÇP LoHULVLQGHNLKDYDVÇNÇéPDVÇ HQJHOOHQPHOLGLU

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

'ÇéKDYDNRéXOODUÇQDDoÇNJHQLé \]H\OHUJQHéÇéÇQODUÇYH U]JDUGDQZHEHUNU$ ile veya VDDWVUH\OHWHOLVEH]LLOH |UWOHUHNNRUXQPDOÇGÇU

www.weber.com.tr

247


Teknik Uygulamalar

PROBLEM .ÇUÇOPÇéGRQDWÇOÇ EHWRQODUQDVÇO WDPLUHGLOLU"

%HWRQLoLQGHNLDONDOLOHULQEHWRQ \]H\LQHGRæUXQIX]XGRQDWÇQÇQ DéÇQDUDNSDVODQPDVÇQDQHGHQROXU

+DYDGDNLNLUOLOLNQHGHQL\OHROXéDQ NDUERQLNJD]ODUDVLW\DæPXUODUÇQÇQ QHGHQROGXæXVOIULNDQKLGULWYH \DæPXUHWNLVL\OHEHWRQEQ\HVLQH QIX]HGHQVDIVXLOHELUOHéHUHN GRQDWÇQÇQSDVODQPDVÇQDYHEHWRQXQ 3K©ÇQÇQGéHUHNGD\DQÇNOÇOÇæÇQÇ ND\EHWPHVLQHQHGHQROXU

%HWRQGDROXéDQNDUERQL]DV\RQ JHoHQ]DPDQODGRæUXVDOROPD\DQELU DUWÇéJ|VWHUPHNWHGLU %LoLQJHUoHNOHéHQNDUERQL]DV\RQ ROXéXPXDéDæÇGDNLJLELGLU ‡VHQHGHPP ‡VHQHGHPP ‡VHQHGHPP

.RUXQDPD\DQYHVX\ODWHPDV HGHQGRQDWÇSDVODQÇUYHKDFPL NDWDUWDU%XGXUXPEHWRQXQ SDWODPDVÇQD\RODoDU

$éDæÇGDNLGXUXPODU\ÇSUDQPD\Ç KÇ]ODQGÇUÇU ‡%HWRQXQJ|]HQHNOLoDWODNYH\D HNVLNGR]OXROPDVÇ ‡'RQDWÇQÇQEHWRQXQGÇé\]H\LQH oRN\DNÇQROPDVÇ 'RæUXELU X\JXODPDLoLQHQD]FPSDVSD\Ç EÇUDNÇOPDOÇGÇU

‡$WPRVIHULNHWNLOHULQQHGHQROGXæX DéÇQGÇUPDODU 'HQL]NÇ\ÇODUÇYH HQGVWUL\HODODQODUJLEL

<DSÇODFDNWDPLUDWGRQDWÇ\Ç NRUX\DFDNELURUWDPKD]ÇUODPDOÇGÇU ‡3KDONDOLGHQJHVLQLQNXUXOPDVÇ ‡6XLOHWHPDVÇQ|QOHQPHVL ‡FPNDOÇQOÇNWD\DSÇODFDNELU|]HO KDUoWDPLUDWÇFP©OLNVÇUDGDQ EHWRQXQJ|UHYLQLUDKDWOÇNOD J|UHFHNWLU

248

www.weber.com.tr


Teknik Uygulamalar

ÇÖZÜM ZHEHUUHS+.6 ZHEHUUHS0$ ZHEHUUHS$' weber.rep MA 200 weber.rep HKS weber.rep AD

sf. 264 sf. 266 sf. 268

 <h=(<+$=,5/,å,

‡<]H\LQVDæODPOÇæÇoHNLo\DUGÇPÇ\OD NRQWUROHGLOPHOLYHVDæODPROPD\DQ NÇVÇPODU\]H\GHQWDPDPHQ WHPL]OHQPHOLGLU2QDUÇODFDN\HULQ NHQDUODUÇQGDDoÇNN|éHOHU EÇUDNÇOPDOÇGÇU ‡<]H\HVXSVNUWHUHN\]H\ JHYéHNSDUoDODUGDQYHWR]GDQ DUÇQGÇUÇOPDOÇGÇU

‡3DVOÇGRQDWÇGHPLUOHULQ]HUL WDPDPHQDoÇOPDOÇGÇU'HPLUGHNL SDVoHOLNWHOIÇUoDLOHWHPL]OHQPHOL YHKDUFÇQQIX]XQXVDæODPDNLoLQ WR]GDQDUÇQGÇUÇOPDOÇGÇU ‡'RQDWÇGHPLUOHULQEHWRQLOHWHPDVÇ kesilmelidir.

‡ZHEHUUHS$'DQWLNRUR]LIHWNLLoLQ \]H\HHQD]NDWX\JXODQPDOÇGÇU çONNDWX\JXODQGÇNWDQVDDWVRQUD ELUVRQUDNLNDWDJHoLOPHOLGLU 8\JXODPDVÇUDVÇQGDGHPLUGRQDWÇ ]HULQGHERéOXNNDOPDPDVÇQDGLNNDW edilmelidir.

 8<*8/$0$

1

2

$GHUDQVPDO]HPHVLZHEHU UHS$'KHQ]\DéNHQ]HULQH ZHEHUUHS+.6 veya ZHEHUUHS0$ ile tamir GROJX\DSÇOPDOÇGÇU 9DULVHNDOÇSODUV|NOPHGHQ|QFH VDDWEHNOHQPHOLGLU

3

']JQELUJ|UQPYH \NVHNPXNDYHPHWLoLQVRQ NDWELWLUPHKDUFÇZHEHUUHS)1 NXOODQÇOPDOÇGÇU

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

www.weber.com.tr

249


Teknik Uygulamalar

PROBLEM 0HNDQLNPRQWDM LOHVDELWOHQHQ oLPHQWRHVDVOÇ SUHNDVWOHYKDODUÇQ WHVYL\HVL QDVÇO\DSÇOÇU"

%XWLS\DSÇHOHPDQODUÇQÇQKDUHNHWHæLOLPLQLQ\NVHNROPDVÇQGDQGROD\ÇVWDQGDUW WHVYL\HKDUoODUÇVDæOÇNOÇVRQXoYHUPH\HELOLU

dLPHQWRED]OÇSUHNDVWOHYKDODUÇQ X\JXODPDVÇSUDWLNROGXæXQGDQ GROD\ÇNXOODQÇPODUÇJQJHoWLNoH \D\JÇQODéPDNWDGÇUwww.weber.com.tr

$QFDN\DSÇVÇJHUHæLKDUHNHW HæLOLPL\NVHNRODQEX\]H\OHUGH X\JXQPDO]HPHNXOODQÇOPDPDVÇ GXUXPXQGD\]H\GHoDWODNODUÇQ ROXéPDVÇoRNE\NRODVÇOÇNWÇU

<DSÇODFDNRODQWHVYL\H X\JXODPDVÇQÇQ\]H\LOHRODQ DGHUDQVÇoRNL\LROPDOÇD\QÇ ]DPDQGDVRQNDWX\JXODPDVÇ LoLQDU]XHGLOHQG]JQOæ VDæODPDOÇGÇU


Teknik Uygulamalar

ÇÖZÜM

ZHEHUWHF50

weber.tec RM

sf. 290

 <h=(<+$=,5/,å,

‡<]H\oHNLo\DUGÇPÇLOHNRQWURO HGLOPHOLPRQWDMÇQVDæODP \DSÇODPDPDVÇQGDQND\QDNODQDQ problemler varsa giderilmelidir.

‡<]H\GHEXOXQDELOHFHNWR]YH oLPHQWRNDOÇQWÇODUÇVHUWELUIÇUoD \DUGÇPÇLOHWHPL]OHQPHOLGLU

‡dRNVÇFDNYHU]JDUOÇKDYDODUGD \]H\VX\DGR\XUXOPDOÇGÇU

2

4

 8<*8/$0$

1

/HYKD]HULQHX\JXODPDGD ZHEHUWHF50oLPHQWR LOHNDUÇéWÇUÇODUDNX\JXODQÇU .DUÇéÇPNJoLPHQWRLOH 1 kg. ZHEHUWHF50éHNOLQGH ROPDOÇGÇU.DUÇéÇPDNHVLQOLNOHVX ilave edilmemelidir.

3

çONNDWVÇYDSDVODQPD]oHOLNPDOD LOHPP©GHQNDOÇQROPD\DFDN éHNLOGHX\JXODQPDOÇGÇU /HYKDODUÇQELUOHéLP\HUOHUL ER\XQFDVÇYDILOHVLKHQ] NXUXPDPÇéVÇYDQÇQ]HULQH PDOD\DUGÇPÇLOH\XNDUÇGDQ DéDæÇ\DGRæUXEDVWÇUÇODUDN \HUOHéWLULOPHOLGLU

5

çNLQFLNDWZHEHUWHF50LONNDWÇQ X\JXODPDVÇQGDQVDDW VRQUDWRSODPNDOÇQOÇN PP©LJHoPH\HFHNéHNLOGH X\JXODQPDOÇGÇU 6RQNDWX\JXODPDVÇQDJHoLOPHVL LoLQJQEHNOHQPHOLGLU

 8<$5,/$59(g1(5ç/(5 %XWLSX\JXODPDODUGDVRQNDW NDSODPDVÇRODUDNHODVWLNUQOHULQ WHUFLKHGLOPHVLX\JXQGXU

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

www.weber.com.tr

251


Teknik Uygulamalar

PROBLEM (VNLVHUDPLNNDSOÇ ÇVODNPHNDQODUGD VHUDPLNOHUV|NOPHGHQ ER\DYH\DGHNRUDWLI GXYDUNDæÇGÇX\JXODPDVÇ QDVÇO\DSÇOPDOÇGÇU"

çoFHSKHGHHVNLVHUDPLNNDSOÇ\]H\OHULQER\DQPDVÇYH\DGHNRUDWLIGXYDUNDæÇGÇ X\JXODPDVÇ]DKPHWOLELULéWLUYHGRæUX\DSÇOPDPDVÇGXUXPXQGDELUoRNSUREOHPH \RODoDELOLU

6HUDPLNNDSODPDQÇQKLoELUWHVYL\H LéOHPL\DSÇOPDGDQER\DQPDVÇ\]H\LQ GRNXVXQGDEHOLUJLQIDUNOÇOÇNODUD yol açar.

$\QÇ]DPDQGDVHUDPLNYHGHU] GROJXVXQXQVXHPLFLOLæLQLQIDUNOÇ ROPDVÇQGDQ|WUFHSKHGHWRQ IDUNOÇOÇNODUÇQÇQROPDVÇNDoÇQÇOPD]GÇU 'XYDUNDæÇGÇQÇQGDVHUDPLæHYH GHU]HDGHUDQVÇIDUNOÇRODFDæÇQGDQ GROD\ÇSUREOHPROXéDELOLU

6HUDPLNOHULQV|NOPHVLLVHROGXNoD ]DKPHWOLELU\|QWHPGLU

$\UÇFDV|NPHLéOHPLQGHQVRQUD GXYDUÇQVÇYDQPDVÇYHWHVYL\HHGLOPHVL gerekmektedir.

$UWÇNVHUDPLNOHUV|NOPHGHQ\]H\VDæOÇNOÇELUER\DYH\DGHNRUDWLIGXYDUNDæÇGÇ X\JXODPDVÇLoLQKD]ÇUKDOHJHWLULOHELOLU

252

www.weber.com.tr


Teknik Uygulamalar

ÇÖZÜM ZHEHUWHF50

weber.tec RM

sf. 290

 <h=(<+$=,5/,å,

‡0HYFXWNDSODPDQÇQVDæODPOÇæÇ SODVWLNoHNLoOHNRQWUROHGLOPHOLGLU

‡6DæODPROPD\DQVHUDPLNOHU V|NOSWDPLUL\DSÇOPDOÇGÇU

 8<*8/$0$

1 2

6

çoFHSKHOHUGHVHUDPLNNDSOÇ \]H\OHUGHZHEHUWHF50DOoÇLOH NDUÇéWÇUÇODUDNX\JXODQPDOÇGÇU JUNDGDUDOoÇLOHNJ ZHEHUWHF50PDOD\DUGÇPÇLOH KRPRMHQKDOHJHOLQFH\HNDGDU NDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇU

3

<]H\X\JXQELUDVWDU NXOODQÇPÇQGDQVRQUDER\DQPD\D PVDLWELUGXUXPDJHOPLéWLU

7

4

+D]ÇUODQDQNDUÇéÇPSDVODQPD] oHOLNPDODLOHKHUNDWLoLQHQID]OD PPRODFDNéHNLOGHX\JXODQPDOÇ ve toplam 2 katta 5 mm.’yi geçilmemelidir. .DWODUDUDVÇQGDVDDW EHNOHQPHOLGLU

5

ZHEHUWHF50 ile tesviyesi \DSÇODQ\]H\JQNXUXPD\D EÇUDNÇOPDOÇGÇU

9H\D\]H\HDU]XHGLOHQELUGXYDU NDæÇGÇGD\DSÇéWÇUÇOPDNVXUHWL\OH GHNRUDV\RQX\DSÇODELOLU

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

www.weber.com.tr

253


Teknik Uygulamalar

PROBLEM %UWEHWRQ \]H\OHUH DOoÇX\JXODPDVÇ QDVÇO\DSÇOÇU"

6RQ\ÇOODUGD|]HOOLNOHE\NéHKLUOHUGHNLéDQWL\HOHUGHWQHONDOÇSNXOODQÇPÇQÇQ DUWPDVÇ\ODEHUDEHU

'XYDUYHWDYDQODUGDEUWEHWRQ]HUL DOoÇX\JXODPDVÇ\D\JÇQODéPÇéWÇU

2\VDEUWEHWRQJLEL\]H\OHULQVX HPLFLOLæLVRQGHUHFH\NVHNWLU

%XQHGHQOHEXWUGXUXPODUGD

$OoÇX\JXODPDVÇQDJHoLOPHGHQ|QFH

254

www.weber.com.tr

$OWÇQDDGHUDQVÇYHoDOÇéPDVUHVLQL DUWÇUPDNVXHPLFLOLæLHQJHOOHPHN DPDFÇ\ODGROJXOXELUDVWDUNXOODQPDN gerekir.


Teknik Uygulamalar

ÇÖZÜM ZHEHUSULP%7$

weber.prim BT-A

sf. 297

 <h=(<+$=,5/,å,

‡<]H\LQVDæODPOÇæÇoHNLo\DUGÇPÇ\OD NRQWUROHGLOPHOLYHVDæODPROPD\DQ NÇVÇPODU\]H\GHQWHPL]OHQPHOLGLU

‡<]H\NDOÇS\DæODUÇWR]YH oLPHQWRNDOÇQWÇODUÇQGDQWDPDPHQ DUÇQGÇUÇOPDOÇGÇU

‡$\UÇFD\]H\EDVÇQoOÇVXLOH \ÇNDQPDOÇoRNVÇFDNYHU]JDUOÇ KDYDODUGDVX\DGR\XUXOPDOÇGÇU

 8<*8/$0$

1

NJ©OÇNELUUQNJNJ©OÇN UQNJVXLOHWHPL]ELUNDSWD KRPRMHQELUKDOHJHOLQFH\HNDGDU NDUÇéWÇUÇOÇU

2

+D]ÇUODQDQZHEHUSULP%7$, posteki rulo ile tek kat olarak \]H\HX\JXODQÇU

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

3

ZHEHUSULP%7$©QÇQWDPDPHQ NXUXGXæXQGDQHPLQROXQGXNWDQ VRQUDDOoÇVÇYDYH\DoLPHQWR HVDVOÇVÇYDX\JXODPDVÇQDJHoLOLU

www.weber.com.tr

255


Ă&#x153;RĂ&#x153;N Ă&#x2013;ZELLâ&#x20AC;šKLERâ&#x20AC;š

Tamir Sistemleri Ă&#x2013;neri Tablosu weber rep FN

weber rep MA 200

weber rep HKS - sf 266 -

- sf 258 -

- sf 260 -

- sf 262 -

- sf 264 -

8\JXODPDNDO°QO°Ì°

1-5 mm.

5-20 mm.

1-10 mm.

5-40 mm.

5-40 mm.

Priz alma sĂźresi

Normal

Normal

+°]OĂ&#x2021;

+°]OĂ&#x2021;

+°]OĂ&#x2021;

(16Ă&#x2021;QĂ&#x2021;IĂ&#x2021;

R2

R2

R3

R3

R4

Â&#x2021;

Â&#x2021;

Â&#x2021;

Tiksotropik tamir ve tesviye

Tiksotropik tamir ve dolgu

<DSĂ&#x2021;VDOWDPLU 8\JXODPD|]HOOLĂŚL

Tiksotropik tamir ve tesviye

Tiksotropik tamir ve dolgu

SĂźlfat ve klor GD\DQĂ&#x2021;PĂ&#x2021; '°ÊFHSKHER\D |QFHVLEU WEHWRQ yĂźzey dĂźzeltme ve V°YDRQDU°PĂ&#x2021;

Tiksotropik tamir ve dolgu Â&#x2021;

Â&#x2021;

7DÊ°\°F°NRORQNLULĂŠ ve perde gibi yapâ&#x20AC;şsal onarâ&#x20AC;şmlar ve yĂźzey dĂźzeltme

UYGULAMA ALANI

Teknik Uygulamalar

ßrßn seçim tablosu

Â&#x2021;

Â&#x2021;

Â&#x2021;

Tie-rod vb. ERĂŠOXNODU°Q GROGXUXOPDVĂ&#x2021;

Â&#x2021;

Â&#x2021;

ÂŻ]RODV\RQ|QFHVLSDK RQDU°PODUĂ&#x2021;

Â&#x2021;

Â&#x2021;

Â&#x2021;

Â&#x2021;

Pas payâ&#x20AC;ş eksiklerin RQDU°PODUĂ&#x2021;

Â&#x2021;

Â&#x2021;

SĂźlfat ve klor dayanâ&#x20AC;şmâ&#x20AC;ş istenen OLPDQLVNHOHYHVX \DS°ODU°RQDU°PODUĂ&#x2021;

Â&#x2021;

'|ĂŠHPHRQDU°PODUĂ&#x2021; RĂśgar kapaklarâ&#x20AC;şnâ&#x20AC;şn tamiri Makine temel kaide montajlarâ&#x20AC;ş ve ray sabitlenmesi 3HQFHUHYHNDS° NDVDODU°Q°QPRQWDMĂ&#x2021; Dinamik yĂźk transferlerin \DS°OG°Ì°EHWRQ \ ]H\OHULQWDPLUDWĂ&#x2021; Filiz ekimi

256

www.weber.com.tr

Â&#x2021;

Â&#x2021;


weber rep

grout

weber rep grout rapid

- sf 270 -

VIF

10-70 mm.

10-40 mm.

+°]OÇ

dRNK°]OÇ

‡

‡

$N°éNDQWDPLUYH DQNUDM

$N°éNDQWDPLUYH DQNUDM

Teknik Uygulamalar

ürün seçim tablosu weber tec 793 3K

- sf 274 -

- sf 280 10-50 mm.

dRNK°]OÇ

+°]OÇ

‡ Tiksotropik tamir ve DQNUDM

‡

Dökme tamir ve DQNUDM

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

www.weber.com.tr

257


Teknik Uygulamalar

45NRGXQXDNĂ&#x2021;OOĂ&#x2021; WHOHIRQXQX]D okutarak ĂźrĂźne ait LODYHG|NÂ PDQODUD XODĂŠDELOLUVLQL]

weber tec RM1 YĂźksek performanslâ&#x20AC;ş ince tamir ve tesviye harcâ&#x20AC;ş

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç Â&#x2021;.XOODQĂ&#x2021;ODELOPHV UHVL <DNODÊ°NGN Â&#x2021;8\JXODQDELOHFHNNDWNDO°QO°Ì° Max. 5 mm. (tek seferde). Â&#x2021;8\JXODPDNDO°QO°Ì°PP Â&#x2021;.DWODUDUDV°EHNOHQPHVLJHUHNHQ V UH2UWDODPDVDDW

3(5)250$16 Â&#x2021;%DV°QoGD\DQ°P°!1PP2. (28 gĂźn sonra) Â&#x2021;(ĂŚLOPHGD\DQ°P°!1PP2. (28 gĂźn sonra)

TANIMI Ă&#x2021;imento esaslâ&#x20AC;ş, polimer modifiyeli, yĂźksek performansa sahip, brĂźt betonlar için ince tamir ve tesviye harcâ&#x20AC;ş.

KULLANIM

$9$17$-/$5,

8\JXODPD$ODQĂ&#x2021; Â&#x2021;7 P\DS°ODU°QLoYHG°Ê cephelerinde, duvar ve tavanlarâ&#x20AC;şnda beton tamir ve tesviye harcâ&#x20AC;ş olarak kullanâ&#x20AC;şlâ&#x20AC;şr. Ayrâ&#x20AC;şca granit ve seramik uygulamasâ&#x20AC;ş Ăśncesi yĂźzeylerde tamir sâ&#x20AC;şvasâ&#x20AC;ş olarak da kullanâ&#x20AC;şlâ&#x20AC;şr. Uygulama YĂźzeyleri  

Beton ve sâ&#x20AC;şvalâ&#x20AC;ş yĂźzeylerde mĂźkemmel aderans. Suya, dona ve kĂśtĂź hava ĂŠDUWODU°QDNDUÊ°GD\DQ°P *HQLĂŠDODQODUGDS U ]V ] ve kolay uygulama. ' ÊH\\ ]H\OHUGHUDKDW kullanâ&#x20AC;şm.

Â&#x2021;ÂŻoYHG°ÊPHNDQ - Ă&#x2021;imento bazlâ&#x20AC;ş sâ&#x20AC;şvalar, - BrĂźt beton.

Â&#x2021;'LĂŚHUW PX\JXODPD\ ]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°Ê°Q°]

8<*8/$0$6,1,5/$5, Â&#x2021;$Oo°HVNLER\DO°\ ]H\JD]EHWRQ WDĂŠYHWDĂŠGXYDU ]HULQH uygulanmaz. Â&#x2021;ÂŻoLERĂŠWXĂŚOD\ ]H\OHUHX\JXODQPD]

258

www.weber.com.tr

Â&#x2021;<DS°ÊPDGD\DQ°P°!1PP2. (28 gĂźn sonra)

5()(5$1667$1'$57/$5, Â&#x2021;76(11LVDQ5VĂ&#x2021;QĂ&#x2021;IĂ&#x2021; Â&#x2021;%D\Ă&#x2021;QGĂ&#x2021;UOĂ&#x2021;N3R]1RD


<h=(<+$=,5/,ĂĽ,

UYGUL AMA

Â&#x2021;< ]H\NDO°S\DĂŚODU°QGDQPXWODND DU°QG°U°OP°ÊWHPL]VDĂŚODPYHQHPOL olmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.Â&#x2021;8\JXODPD|QFHVLQGH\ ]H\PXWODND nemlendirilmeli, çok sâ&#x20AC;şcak ve rĂźzgarlâ&#x20AC;ş havalarda suya doyurulmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

25 kg.â&#x20AC;&#x2122;lâ&#x20AC;şk bir torba ZHEHUWHF50Še ortalama OWWHPL]VXLODYH edilmelidir.

2

ZHEHUWHF50PDODYH\DG Ê N devirli bir el mikseri yardâ&#x20AC;şmâ&#x20AC;şyla homojen hale gelinceye NDGDUNDU°ÊW°U°OPDO°G°U.DU°Ê°P uygulama Ăśncesinde 2 dakika bekletilmelidir.

8<*8/$0$è$57/$5, Â&#x2021;< ]H\YHRUWDPV°FDNO°Ì° Â&#x192;&LOHÂ&#x192;&DUDV°QGD Â&#x2021;.XYYHWOLU ]JDUYHJ QHĂŠ altâ&#x20AC;şnda uygulama yapmaktan kaçâ&#x20AC;şnâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr. Â&#x2021;'RQPXĂŠHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoLQGHGRQWHKOLNHVL olan yĂźzeylerde uygulanmamalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

Ă&#x153;rĂźn ZHEHUWHF50 Birden fazla kat uygulanacak ise

ZHEHUWHF50 çelik mala \DUG°P°\ODW P\ ]H\HHĂŠLW kalâ&#x20AC;şnlâ&#x20AC;şkta uygulanmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr. 6HUWOHĂŠPHNWHRODQKDUFDVXLODYH edilmemelidir.

Tßketim NJP2 PPNDWNDO°QO°Ì°LoLQ

NDWODUDUDV°QGDVDDWEHNOHQPHOL ve bir sonraki katâ&#x20AC;şn uygulamasâ&#x20AC;şna geçilmeden Ăśnce yĂźzey mutlaka QHPOHQGLULOPHOLGLU7RSODP NDO°QO°NPPŠ\LJHoPHPHOLGLU

5 < ]H\G ]J QO Ì SODVWLNPDOD veya nemli sßnger ile VDÌODQPDO°G°U

 8\JXODPDVRQUDV°QGD\ ]H\ J QQHPOHQGLULOPHOLGLU

Ambalaj: NJŠO°NWRUEDGD 3DOHWWH DGHWNJ

5HQNGri. Palet Ă&#x2013;lçßsĂź: [FP Uygulama Aletleri: (OPLNVHULoHOLNPDOD perdah malasâ&#x20AC;ş, çelik tel fâ&#x20AC;şrça. 5DIgPU 2ULMLQDODo°OPDP°Ê ambalajâ&#x20AC;şnda, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, Ăźretim tarihinden itibaren D\G°U.XOODQ°OPDG°Ì°GXUXPODUGD DPEDODMODU°QDĂŚ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U

%HOLUWLOHQè6 UHOHUèèÂ&#x2022;&è\ ]H\èYHèRUWDPèVĂŤFDNOĂŤĂŽĂŤQGDèJHoHUOLGLUèG ù NèÍVĂŤGDèV UHèX]DUè\ NVHNèÍVĂŤGDèV UHèNĂŤVDOĂŤUè hU Q QèDPDFĂŤQĂŤQèGÍùÍQGDèNXOODQĂŤOPDVÍè\DèGDè\XNDUĂŤGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèùDUWODUÍèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVÍèKDOLQGHè ROXĂąDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUĂŤQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSĂ&#x2021;.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHĂŽLOGLU

www.weber.com.tr

259

Teknik Uygulamalar

weber tec RM1


Teknik Uygulamalar

45NRGXQXDNĂ&#x2021;OOĂ&#x2021; WHOHIRQXQX]D okutarak ĂźrĂźne ait LODYHG|NÂ PDQODUD XODĂŠDELOLUVLQL]

weber tec RM2 YĂźksek performanslâ&#x20AC;ş kalâ&#x20AC;şn tamir harcâ&#x20AC;ş

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç Â&#x2021;.XOODQĂ&#x2021;ODELOPHV UHVL <DNODÊ°NGN Â&#x2021;8\JXODPDNDO°QO°Ì°PPPP Â&#x2021;.DWODUDUDV°EHNOHQPHVLJHUHNHQ V UH2UWDODPDVDDW

3(5)250$16 Â&#x2021;%DV°QoGD\DQ°P°!1PP2. (28 gĂźn sonra) Â&#x2021;(ĂŚLOPHGD\DQ°P°!1PP2. (28 gĂźn sonra) Â&#x2021;<DS°ÊPDGD\DQ°P°!1PP2. (28 gĂźn sonra)

TANIMI Ă&#x2021;imento esaslâ&#x20AC;ş, polimer modifiyeli, yĂźksek performansa sahip, brĂźt betonlar için kalâ&#x20AC;şn tamir ve tesviye harcâ&#x20AC;ş.

KULLANIM 8\JXODPD$ODQĂ&#x2021;

$9$17$-/$5, Beton ve sâ&#x20AC;şvalâ&#x20AC;ş yĂźzeylerde mĂźkemmel aderans. Kolay mastarlanabilen \DS°V°\ODJHQLĂŠ\ ]H\OHUGH X\JXODPDUDKDWO°Ì° Sudan etkilenmeme, iklim ĂŠDUWODU°QDP NHPPHO direnç. Beton yapâ&#x20AC;ş elemanlarâ&#x20AC;şnda G ÊH\GHYH\DWD\GDWDPLU imkanâ&#x20AC;ş.

260

www.weber.com.tr

Â&#x2021;7 P\DS°ODU°QLoYHG°Ê cephelerinde, duvar ve tavanlarâ&#x20AC;şnda beton tamir harcâ&#x20AC;ş olarak kullanâ&#x20AC;şlâ&#x20AC;şr. Ayrâ&#x20AC;şca granit ve seramik uygulamasâ&#x20AC;ş Ăśncesi yĂźzeylerde tamir sâ&#x20AC;şvasâ&#x20AC;ş olarak da kullanâ&#x20AC;şlâ&#x20AC;şr. Uygulama YĂźzeyleri 

Â&#x2021;ÂŻoYHG°ÊPHNDQdLPHQWRED]OĂ&#x2021;VĂ&#x2021;YD - BrĂźt beton.

Â&#x2021;'LĂŚHUW PX\JXODPD\ ]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°Ê°Q°]

5()(5$1667$1'$57/$5, Â&#x2021;76(11LVDQ5VĂ&#x2021;QĂ&#x2021;IĂ&#x2021;


<h=(<+$=,5/,ĂĽ,

UYGUL AMA

Â&#x2021;< ]H\NDO°S\DĂŚODU°QGDQPXWODND DU°QG°U°OP°ÊWHPL]VDĂŚODPYHQHPOL olmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.Â&#x2021;8\JXODPD|QFHVLQGH\ ]H\PXWODND nemlendirilmeli, çok sâ&#x20AC;şcak ve rĂźzgarlâ&#x20AC;ş havalarda suya doyurulmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

25 kg.â&#x20AC;&#x2122;lâ&#x20AC;şk bir torba weber.tec 50Š\HRUWDODPDOW temiz su ilave edilmelidir.

2

ZHEHUWHF50PDODYH\DG Ê N devirli bir el mikseri yardâ&#x20AC;şmâ&#x20AC;şyla homojen hale gelinceye 5 NDGDUNDU°ÊW°U°OPDO°G°U.DU°Ê°P uygulama Ăśncesinde 2 dakika bekletilmelidir.

8<*8/$0$è$57/$5, Â&#x2021;< ]H\YHRUWDPV°FDNO°Ì° Â&#x192;&LOHÂ&#x192;&DUDV°QGD Â&#x2021;.XYYHWOLU ]JDUYHJ QHĂŠDOW°QGD uygulama yapmaktan kaçâ&#x20AC;şnâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr. Â&#x2021;'RQPXĂŠHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHUVLQGHGRQWHKOLNHVL olan yĂźzeylerde uygulanmamalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

ZHEHUWHF50

(QD]VDDWVRQUD\ ]H\ perdahlanmalâ&#x20AC;ş ve çok dĂźzgĂźn yĂźzeyler için plastik mala veya nemli sĂźnger kullanâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

ZHEHUWHF50çelik mala veya spatula ile yĂźzeye uygulanâ&#x20AC;şr. 6HUWOHĂŠPHNWHRODQKDUFDVXLODYH edilmemelidir.Ă&#x153;rĂźn

Birden fazla kat uygulanacak ise NDWODUDUDV°QGDVDDWEHNOHQPHOL ve bir sonraki katâ&#x20AC;şn uygulamasâ&#x20AC;şna geçilmeden Ăśnce yĂźzey mutlaka nemlendirilmelidir.

TĂźketim NJP2 PPNDO°QO°ÌĂ&#x2021;LoLQ

8\JXODPDGDQVRQUDJÂ Q yĂźzey nemlendirilmelidir.

Ambalaj: 25 kg.â&#x20AC;&#x2122;lâ&#x20AC;şk torbada. 3DOHWWHDGHWNJ

Palet Ă&#x2013;lçßsĂź: [FP 5HQNGri. Uygulama Aletleri: (OPLNVHULoHOLNPDOD perdah malasâ&#x20AC;ş, çelik tel fâ&#x20AC;şrça. 5DIgPU 2ULMLQDODo°OPDP°Ê ambalajâ&#x20AC;şnda, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, Ăźretim tarihinden itibaren D\G°U.XOODQ°OPDG°Ì°GXUXPODUGD DPEDODMODU°QDĂŚ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U

%HOLUWLOHQè6 UHOHUèèÂ&#x2022;&è\ ]H\èYHèRUWDPèVĂŤFDNOĂŤĂŽĂŤQGDèJHoHUOLGLUèG ù NèÍVĂŤGDèV UHèX]DUè\ NVHNèÍVĂŤGDèV UHèNĂŤVDOĂŤUè hU Q QèDPDFĂŤQĂŤQèGÍùÍQGDèNXOODQĂŤOPDVÍè\DèGDè\XNDUĂŤGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèùDUWODUÍèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVÍèKDOLQGHè ROXĂąDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUĂŤQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSĂ&#x2021;.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHĂŽLOGLU

www.weber.com.trTeknik Uygulamalar

weber tec RM2


Teknik Uygulamalar

45NRGXQXDNĂ&#x2021;OOĂ&#x2021; WHOHIRQXQX]D okutarak ĂźrĂźne ait LODYHG|NÂ PDQODUD XODĂŠDELOLUVLQL]

weber rep FN YĂźksek mukavemetli, ince yapâ&#x20AC;şsal tamir ve bitirme harcâ&#x20AC;ş

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç Â&#x2021;.XOODQĂ&#x2021;ODELOPHV UHVL <DNODÊ°NGN Â&#x2021;8\JXODPDNDO°QO°Ì°PLQPP PDNVPP Â&#x2021;.DWODUDUDVĂ&#x2021;EHNOHQPHVLJHUHNHQ V UHVDDW Â&#x2021;6HUYLVHDoĂ&#x2021;OPDV UHVLVDDW Â&#x2021;7DPN UOHQPHV UHVLJ Q

3(5)250$16 Â&#x2021;%DV°QoGD\DQ°P°!1PP2. (28 gĂźn sonra)

TANIMI Ă&#x2021;imento esaslâ&#x20AC;ş, yĂźksek mukavemetli, elyaf katkâ&#x20AC;şlâ&#x20AC;ş, su geçirimsiz ince yapâ&#x20AC;şsal tamir ve bitirme harcâ&#x20AC;ş.

KULLANIM 8\JXODPD$ODQĂ&#x2021; Â&#x2021;7 P\DS°ODU°QLoYHG°Ê cephelerinde, duvar ve tavanlarâ&#x20AC;şnda geçirimsiz ve yĂźksek mukavemetli beton tamir ve bitirme harcâ&#x20AC;ş olarak kullanâ&#x20AC;şlâ&#x20AC;şr. Ayrâ&#x20AC;şca endĂźstriyel tesislerde epoksi boya Ăśncesi dĂźzgĂźn bir yĂźzey elde etmek için kullanâ&#x20AC;şlâ&#x20AC;şr.

$9$17$-/$5, YĂźksek aderanslâ&#x20AC;ş ve geçirimsiz bir tabaka. Yapâ&#x20AC;şsal tamir harcâ&#x20AC;ş ile WDPLUHGLOPLĂŠ\ ]H\OHUH uygun bitirme harcâ&#x20AC;ş. *HQLĂŠDODQODUGD pĂźrĂźzsĂźz, kesintisiz ve kolay uygulama. Tiksotropik Ăśzellik.

262

www.weber.com.tr

Uygulama YĂźzeyleri 

Â&#x2021;ÂŻoYHG°ÊPHNDQdLPHQWRED]OĂ&#x2021;VĂ&#x2021;YD - BrĂźt beton.

Â&#x2021;'LĂŚHUW PX\JXODPD\ ]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°Ê°Q°]

Â&#x2021;<DS°ÊPDGD\DQ°P°!1PP2. (28 gĂźn sonra) Â&#x2021;(ĂŚLOPHGD\DQĂ&#x2021;PĂ&#x2021;!1PP2. (28 gĂźn sonra) Â&#x2021;(1VWDQGDUWĂ&#x2021;5VĂ&#x2021;QĂ&#x2021;IĂ&#x2021;QD uygundur.

5()(5$1667$1'$57/$5, Â&#x2021;%D\Ă&#x2021;QGĂ&#x2021;UOĂ&#x2021;N3R]1RD


<h=(<+$=,5/,ĂĽ,

UYGUL AMA

Â&#x2021;< ]H\NDO°S\DĂŚODU°QGDQPXWODND DU°QG°U°OP°ÊWHPL]VDĂŚODPYH nemli olmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.Â&#x2021;8\JXODPD|QFHVLQGH\ ]H\ mutlaka nemlendirilmeli, çok sâ&#x20AC;şcak ve rĂźzgarlâ&#x20AC;ş havalarda suya doyurulmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

25 kg.â&#x20AC;&#x2122;lâ&#x20AC;şk bir torba ZHEHUUHS)1Šye ortalama OWWHPL]VXLODYH edilmelidir.

2

ZHEHUUHS)1PDODYH\DG Ê N devirli bir el mikseri yardâ&#x20AC;şmâ&#x20AC;şyla homojen hale gelinceye NDGDUNDU°ÊW°U°OPDO°G°U.DU°Ê°P .XUXPD\DEDĂŠODG°Ì°QGDSODVWLN uygulama Ăśncesinde 2 dakika mala veya nemli sĂźnger ile bekletilmelidir. yĂźzeyde dĂźzeltme yapâ&#x20AC;şlabilir. ZHEHUUHS)1çelik mala ile \ ]H\HX\JXODQ°U6HUWOHĂŠPHNWH olan harca su ilave edilmemelidir.

8<*8/$0$è$57/$5, Â&#x2021;< ]H\YHRUWDPV°FDNO°Ì° Â&#x192;&LOHÂ&#x192;&DUDV°QGD Â&#x2021;.XYYHWOLU ]JDUYHJ QHĂŠDOW°QGD uygulama yapmaktan kaçâ&#x20AC;şnâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.Â&#x2021;'RQPXĂŠHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoLQGHGRQWHKOLNHVL olan yĂźzeylerde uygulanmamalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

Ă&#x153;rĂźn ZHEHUUHS)1

TĂźketim NJP2 PPNDO°QO°ÌĂ&#x2021;LoLQ

Ambalaj: 25 kg.â&#x20AC;&#x2122;lâ&#x20AC;şk kraft torba. 3DOHWWHDGHWNJ

5HQNGri. Uygulama Aletleri: (OPLNVHULoHOLNPDOD perdah malasâ&#x20AC;ş, çelik tel fâ&#x20AC;şrça. 5DIgPU 2ULMLQDODo°OPDP°Ê ambalajâ&#x20AC;şnda, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, Ăźretim tarihinden itibaren D\G°U.XOODQ°OPDG°Ì°GXUXPODUGD DPEDODMODU°QDĂŚ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U

%HOLUWLOHQè6 UHOHUèèÂ&#x2022;&è\ ]H\èYHèRUWDPèVĂŤFDNOĂŤĂŽĂŤQGDèJHoHUOLGLUèG ù NèÍVĂŤGDèV UHèX]DUè\ NVHNèÍVĂŤGDèV UHèNĂŤVDOĂŤUè hU Q QèDPDFĂŤQĂŤQèGÍùÍQGDèNXOODQĂŤOPDVÍè\DèGDè\XNDUĂŤGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèùDUWODUÍèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVÍèKDOLQGHè ROXĂąDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUĂŤQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSĂ&#x2021;.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHĂŽLOGLU

www.weber.com.tr

263

Teknik Uygulamalar

weber rep FN


Teknik Uygulamalar

45NRGXQXDNĂ&#x2021;OOĂ&#x2021; WHOHIRQXQX]D okutarak ĂźrĂźne ait LODYHG|NÂ PDQODUD XODĂŠDELOLUVLQL]

weber rep MA 200 <DSĂ&#x2021;VDOWDPLUKDUF°

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç Â&#x2021;.XOODQĂ&#x2021;ODELOPHV UHVL <DNODÊ°NGN Â&#x2021;8\JXODPDNDO°QO°Ì°PLQPP PD[PP ORNDOWDPLUOHULoLQ Â&#x2021;.DWODUDUDV°EHNOHQPHVLJHUHNHQ V UHVDDW Â&#x2021;6HUYLVHDo°OPDV UHVL <DNODÊ°NVDDW Â&#x2021;7DPN UOHQPHV UHVLJ Q

3(5)250$16 Â&#x2021;%DV°QoGD\DQ°P° !1PP2 (28 gĂźn sonra).

TANIMI Ă&#x2021;imento esaslâ&#x20AC;ş, yĂźksek mukavemetli, SROLPHUYHHO\DINDWNĂ&#x2021;OĂ&#x2021;VXJHoLULPVL] \DSĂ&#x2021;VDOWDPLUKDUFĂ&#x2021;

KULLANIM 8\JXODPD$ODQĂ&#x2021;

$9$17$-/$5,

Â&#x2021;7 P\DS°ODU°QLoYHGĂ&#x2021;ĂŠ  FHSKHOHULQGHWRSUDNDOWĂ&#x2021;WRSUDN  VW VXDOW°]HPLQOHULQGHVX \DOĂ&#x2021;WĂ&#x2021;PĂ&#x2021;YH\DVRQNDSODPD|QFHVL SDKX\JXODPDVĂ&#x2021;WDPLUL\ ]H\ G ]HOWPHVLQGHGRQDWĂ&#x2021;GHPLUOHULQ DÊ°QG°UPDV°VRQXFX]DUDUJ|UP Ê betonlarâ&#x20AC;şn ve donatâ&#x20AC;şlarâ&#x20AC;şn onarâ&#x20AC;şmâ&#x20AC;şnda weber.rep AD LOHNXOODQĂ&#x2021;OĂ&#x2021;U Uygulama YĂźzeyleri

8\JXODQGĂ&#x2021;NWDQNĂ&#x2021;VD]DPDQ sonra yĂźksek aderans ve dayanâ&#x20AC;şklâ&#x20AC;şlâ&#x20AC;şk. Su yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm uygulamalarâ&#x20AC;ş Ăśncesinde su geçirimsiz ve yĂźksek mukavemetli pah uygulamasâ&#x20AC;ş ve yĂźzey dĂźzeltme yapâ&#x20AC;şlmasâ&#x20AC;ş imkanâ&#x20AC;ş. YĂźksek dayanâ&#x20AC;şmlâ&#x20AC;ş beton elemanlarâ&#x20AC;şn yĂźzey tamiri ve tesviyesi. 7LHURGERĂŠOXNODU°Q° doldurma imkanâ&#x20AC;ş. Tiksotropik Ăśzellik.

264

www.weber.com.tr

 Â&#x2021;ÂŻoYH'Ă&#x2021;ĂŠ0HNDQODUGD - Ă&#x2021;imento bazlâ&#x20AC;ş sâ&#x20AC;şvalar. - BrĂźt beton. Â&#x2021;'LĂŚHUW PX\JXODPD\ ]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°Ê°Q°] Uygun Son Kat Seçenekleri Â&#x2021;ZHEHUUHS0$X\JXODQPĂ&#x2021;ĂŠ \ ]H\OHUHVRQNDWRODUDNVX\DOĂ&#x2021;WĂ&#x2021;P  U QOHULGĂ&#x2021;ĂŠFHSKHNDSODPDODUĂ&#x2021; YHER\DODUĂ&#x2021;KD]Ă&#x2021;UVĂ&#x2021;YDODUYHVHUDPLN NDSODPDODUĂ&#x2021;X\JXODQDELOLU

Â&#x2021;<DS°ÊPDGD\DQ°P°!1PP2 (28 gĂźn sonra). Â&#x2021;(16WDQGDUG°5V°Q°I°QD uygundur.

5()(5$1667$1'$57/$5, Â&#x2021;%D\Ă&#x2021;QGĂ&#x2021;UOĂ&#x2021;N3R]1RE


<h=(<+$=,5/,ĂĽ,

UYGUL AMA

Â&#x2021;Beton yĂźzeyler: - YĂźzey temiz, kuru ve kalâ&#x20AC;şp \DĂŚODU°QGDQDU°QG°U°OP°ÊROPDO°G°U $GHUDQV°G Ê N]HPLQOHULQWHVSLWL için zemin çekiç yardâ&#x20AC;şmâ&#x20AC;ş ile kontrol edilmelidir. Zayâ&#x20AC;şf kâ&#x20AC;şsâ&#x20AC;şmlar zeminden koparâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;ş ve onarâ&#x20AC;şlacak yerin kenarlarâ&#x20AC;şnda açâ&#x20AC;şk N|ĂŠHOHUE°UDN°OPDO°G°U25 kg.â&#x20AC;&#x2122;lâ&#x20AC;şk bir torba ZHEHUUHS0$Še ortalama OWWHPL]VXLODYH edilmelidir.

2

weber.rep MA 200, mala veya G Ê NGHYLUOLELUHOPLNVHUL yardâ&#x20AC;şmâ&#x20AC;şyla homojen hale JHOLQFH\HNDGDUNDU°ÊW°U°OPDO°G°U .DU°Ê°PX\JXODPD|QFHVLQGH 2 dakika bekletilmelidir.

 3DVO°GRQDW°GHPLUOHULQLQ ]HUL tamamen açâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

 Ă&#x2021;ok dĂźzgĂźn pĂźrĂźzsĂźz yĂźzeyler için yapâ&#x20AC;şsal tamir bitirme harcâ&#x20AC;ş ZHEHUUHS)1 kullanâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

5 8\JXODPDGDQVRQUDJ Q yßzey nemlendirilmelidir. 3$+2/8è7850$

YĂ&#x153;ZEY DĂ&#x153;ZELTME:

 8\JXODPD|QFHVLQGH\ ]H\ mutlaka nemlendirilmeli, çok sâ&#x20AC;şcak ve rĂźzgarlâ&#x20AC;ş havalarda suya doyurulmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

 3ODVWLNN°YDPGDNL weber.rep MA 200, zemin

Â&#x2021;Donatâ&#x20AC;ş demirleri: 'HPLUOHUGHNLSDVoHOLNWHOI°UoD yardâ&#x20AC;şmâ&#x20AC;ş ile temizlenmeli ve tozdan arâ&#x20AC;şndâ&#x20AC;şrâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr. 'RQDW°GHPLUOHULQLQEHWRQLOH temasâ&#x20AC;ş kesilerek, fâ&#x20AC;şrça yardâ&#x20AC;şmâ&#x20AC;ş ile en az 2 kat weber.rep AD korozyon |QOH\LFLYHEDĂŚOD\Ă&#x2021;FĂ&#x2021;NDSODPDDVWDU X\JXODQPDOĂ&#x2021;GĂ&#x2021;U - Bir sonraki uygulama malzeme KHQ ]\DĂŠNHQĂ&#x2021;VODN ]HULQH Ă&#x2021;VODNĂŠHNOLQGH\DSĂ&#x2021;OPDOĂ&#x2021;GĂ&#x2021;U

8<*8/$0$è$57/$5, Â&#x2021;< ]H\YHRUWDPV°FDNO°Ì° 5o&LOHoC arasâ&#x20AC;şnda. Â&#x2021;.XYYHWOLU ]JDUYHJ QHĂŠDOWĂ&#x2021;QGD uygulama yapmaktan NDoĂ&#x2021;QĂ&#x2021;OPDOĂ&#x2021;GĂ&#x2021;U Â&#x2021;'RQPXĂŠHULPHNWHRODQYH\D saat içerisinde don tehlikesi olan yĂźzeylerde uygulanmamalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

Ă&#x153;rĂźn weber.rep MA 200weber.rep MA 200, dĂźzeltme sâ&#x20AC;şvasâ&#x20AC;ş olarak kullanâ&#x20AC;şlâ&#x20AC;şyorsa, yĂźzey |QFHGHQ°VODW°OPDO°YHPD[ PPŠOLNELUNDWPDQROXĂŠWXUDFDN ĂŠHNLOGHPDODLOH\ ]H\H X\JXODQPDO°G°U6HUWOHĂŠPHNWH olan harca su ilave edilmemelidir.

GXYDUELUOHĂŠLPOHULQGHPD[ PP\DU°oDSO°RODFDNĂŠHNLOGH pah malasâ&#x20AC;ş kullanâ&#x20AC;şlarak, pah yapâ&#x20AC;şlâ&#x20AC;şr.Malzemenin prizini tamamlamasâ&#x20AC;şndan sonra, su \DO°W°P°X\JXODPDVĂ&#x2021;QDJHoLOHELOLU

weber.rep MA 200 kullanarak; Â&#x2021;dHĂŠLWOLDODQODUGDNLVX\DOĂ&#x2021;WĂ&#x2021;PĂ&#x2021; uygulamalarâ&#x20AC;ş Ăśncesinde yĂźzey KD]°UO°Ì°YHWDPLUL\DS°ODELOLU Ă&#x2021;ĂśzĂźm; sf. 244. Â&#x2021;.°U°OP°ÊGRQDW°O°EHWRQODUWDPLU edilebilir. Ă&#x2021;ĂśzĂźm; sf. 248.

Tßketim NJP2 PPNDWNDO°QO°Ì°LoLQ

Ambalaj: 25 kg.â&#x20AC;&#x2122;lâ&#x20AC;şk torbada. 3DOHWWHDGHWNJ

5HQNGri. Palet Ă&#x2013;lçßsĂź: [FP Uygulama Aletleri: (OPLNVHULoHOLNPDOD SDKPDODVĂ&#x2021;SHUGDKPDODV°oHOLNWHOI°UoD 5DIgPU 5XWXEHWVL]YHNXUX ortamlarda Ăźretim tarihinden itibaren D\G°U.XOODQ°OPDG°Ì°GXUXPODUGD DPEDODMODU°QDĂŚ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U

%HOLUWLOHQè6 UHOHUèèÂ&#x2022;&è\ ]H\èYHèRUWDPèVĂŤFDNOĂŤĂŽĂŤQGDèJHoHUOLGLUèG ù NèÍVĂŤGDèV UHèX]DUè\ NVHNèÍVĂŤGDèV UHèNĂŤVDOĂŤUè hU Q QèDPDFĂŤQĂŤQèGÍùÍQGDèNXOODQĂŤOPDVÍè\DèGDè\XNDUĂŤGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèùDUWODUÍèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVÍèKDOLQGHè ROXĂąDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUĂŤQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSĂ&#x2021;.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHĂŽLOGLU

www.weber.com.tr

265

Teknik Uygulamalar

weber rep MA 200


Teknik Uygulamalar

45NRGXQXDNĂ&#x2021;OOĂ&#x2021; WHOHIRQXQX]D okutarak ĂźrĂźne ait LODYHG|NÂ PDQODUD XODĂŠDELOLUVLQL]

weber rep HKS SĂźlfat ve klor dayanâ&#x20AC;şmlâ&#x20AC;ş yapâ&#x20AC;şsal tamir harcâ&#x20AC;ş

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç Â&#x2021;.XOODQĂ&#x2021;ODELOPHV UHVL <DNODÊ°NGN Â&#x2021;8\JXODPDNDO°QO°Ì°PLQPP PDNVPP ORNDOWDPLUOHULoLQ

Â&#x2021;.DWODUDUDV°EHNOHQPHVLJHUHNHQ V UHVDDW Â&#x2021;6HUYLVHDo°OPDV UHVL <DNODÊ°NVDDW Â&#x2021;7DPN UOHQPHV UHVLJ Q

3(5)250$16 Â&#x2021;%DV°QoGD\DQ°P°!1PP2 (28 gĂźn sonra).

TANIMI Ă&#x2021;imento esaslâ&#x20AC;ş, yĂźksek mukavemetli, polimer ve elyaf katkâ&#x20AC;şlâ&#x20AC;ş, sĂźlfat ve klor dayanâ&#x20AC;şmlâ&#x20AC;ş, su geçirimsiz yapâ&#x20AC;şsal tamir harcâ&#x20AC;ş.

KULLANIM 8\JXODPD$ODQĂ&#x2021;

$9$17$-/$5, Uygulandâ&#x20AC;şktan kâ&#x20AC;şsa zaman sonra yĂźksek aderans ve dayanâ&#x20AC;şklâ&#x20AC;şlâ&#x20AC;şk. Su yalâ&#x20AC;ştâ&#x20AC;şm uygulamalarâ&#x20AC;ş Ăśncesinde su geçirimsiz ve yĂźksek mukavemetli pah uygulanmasâ&#x20AC;ş ve \ ]H\G ]HOWPH\DS°OPDVĂ&#x2021; imkanâ&#x20AC;ş. YĂźksek dayanâ&#x20AC;şmlâ&#x20AC;ş beton elemanlarâ&#x20AC;şn yĂźzey tamiri ve tesviyesi. 7LHURGERĂŠOXNODU°Q° doldurma imkanâ&#x20AC;ş. Tiksotropik Ăśzellik.

266

www.weber.com.tr

Â&#x2021;7 P\DS°ODU°QLoYHG°Ê cephelerinde Ăśzellikle sĂźlfat veya klor dayanâ&#x20AC;şmâ&#x20AC;ş istenen toprak altâ&#x20AC;ş, toprak ĂźstĂź, su DOW°]HPLQOHUGHVX\DO°W°P° veya son kaplama Ăśncesi pah uygulamasâ&#x20AC;ş, tamiri, \ ]H\G ]HOWPHVLQGHGRQDW° GHPLUOHULQLQDÊ°QG°UPDV°VRQXFX ]DUDUJ|UP ÊEHWRQODU°QYH donatâ&#x20AC;şlarâ&#x20AC;şn onarâ&#x20AC;şmâ&#x20AC;şnda weber.rep AD ile birlikte kullanâ&#x20AC;şlâ&#x20AC;şr. Uygulama YĂźzeyleri  Â&#x2021;ÂŻoYH'Ă&#x2021;ĂŠ0HNDQODUGD - Ă&#x2021;imento bazlâ&#x20AC;ş sâ&#x20AC;şva. - BrĂźt beton. Â&#x2021;'LĂŚHUW PX\JXODPD\ ]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°Ê°Q°] Uygun Son Kat Seçenekleri Â&#x2021;weber.rep HKSX\JXODQPĂ&#x2021;ĂŠ \ ]H\OHUHVRQNDWRODUDNVX\DOĂ&#x2021;WĂ&#x2021;P  U QOHULGĂ&#x2021;ĂŠFHSKHNDSODPDODUĂ&#x2021;YH ER\DODUĂ&#x2021;KD]Ă&#x2021;UVĂ&#x2021;YDODUYHVHUDPLN NDSODPDODUĂ&#x2021;X\JXODQDELOLU

Â&#x2021;<DS°ÊPDGD\DQ°P°!1PP2 (28 gĂźn sonra). Â&#x2021;(1VWDQGDUG°5V°Q°I°QD uygundur.

5()(5$1667$1'$57/$5, Â&#x2021;%D\Ă&#x2021;QGĂ&#x2021;UOĂ&#x2021;N3R]1RE


<h=(<+$=,5/,ĂĽ,

UYGUL AMA

Â&#x2021;Beton yĂźzeyler: - YĂźzey temiz, kuru ve kalâ&#x20AC;şp \DĂŚODU°QGDQDU°QG°U°OP°ÊROPDO°G°U $GHUDQV°G Ê N]HPLQOHULQWHVSLWL için zemin çekiç yardâ&#x20AC;şmâ&#x20AC;ş ile kontrol edilmelidir. Zayâ&#x20AC;şf kâ&#x20AC;şsâ&#x20AC;şmlar zeminden koparâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;ş ve onarâ&#x20AC;şlacak yerin kenarlarâ&#x20AC;şnda açâ&#x20AC;şk N|ĂŠHOHUE°UDN°OPDO°G°U25 kg.â&#x20AC;&#x2122;lâ&#x20AC;şk bir torba ZHEHUUHS+.6Šye ortalama OWWHPL]VXLODYH edilmelidir.

2

weber.rep HKS, mala veya G Ê NGHYLUOLELUHOPLNVHUL yardâ&#x20AC;şmâ&#x20AC;şyla homojen hale JHOLQFH\HNDGDUNDU°ÊW°U°OPDO°G°U .DU°Ê°PX\JXODPD|QFHVLQGH 2 dakika bekletilmelidir. YĂ&#x153;ZEY DĂ&#x153;ZELTME:

 3DVO°GRQDW°GHPLUOHULQLQ ]HUL tamamen açâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr. 8\JXODPD|QFHVLQGH\ ]H\ mutlaka nemlendirilmeli, çok sâ&#x20AC;şcak ve rĂźzgarlâ&#x20AC;ş havalarda suya doyurulmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr. Â&#x2021;Donatâ&#x20AC;ş demirleri: 'HPLUOHUGHNLSDVoHOLNWHOI°UoD yardâ&#x20AC;şmâ&#x20AC;ş ile temizlenmeli ve tozdan arâ&#x20AC;şndâ&#x20AC;şrâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr. 'RQDW°GHPLUOHULQLQEHWRQLOH temasâ&#x20AC;ş kesilerek, fâ&#x20AC;şrça yardâ&#x20AC;şmâ&#x20AC;ş ile en az 2 kat weber.rep AD korozyon |QOH\LFLYHEDĂŚOD\Ă&#x2021;FĂ&#x2021;NDSODPDDVWDU X\JXODQPDOĂ&#x2021;GĂ&#x2021;U - Bir sonraki uygulama malzeme KHQ ]\DĂŠNHQĂ&#x2021;VODN ]HULQH Ă&#x2021;VODNĂŠHNOLQGH\DSĂ&#x2021;OPDOĂ&#x2021;GĂ&#x2021;U

8<*8/$0$è$57/$5, Â&#x2021;< ]H\YHRUWDPV°FDNO°Ì° +5 o&LOHoC arasâ&#x20AC;şnda Â&#x2021;.XYYHWOLU ]JDUYHJ QHĂŠDOWĂ&#x2021;QGD uygulama yapmaktan NDoĂ&#x2021;QĂ&#x2021;OPDOĂ&#x2021;GĂ&#x2021;U Â&#x2021;'RQPXĂŠHULPHNWHRODQYH\D saat içerisinde don tehlikesi olan yĂźzeylerde uygulanmamalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

Ă&#x153;rĂźn weber.rep HKSweber.rep HKS, dĂźzeltme sâ&#x20AC;şvasâ&#x20AC;ş olarak kullanâ&#x20AC;şlâ&#x20AC;şyorsa, yĂźzey |QFHGHQ°VODW°OPDO°YHPD[ PPŠOLNELUNDWPDQROXĂŠWXUDFDN ĂŠHNLOGHPDODLOH\ ]H\H X\JXODQPDO°G°U6HUWOHĂŠPHNWH olan harca su ilave edilmemelidir.Ă&#x2021;ok dĂźzgĂźn pĂźrĂźzsĂźz yĂźzeyler için yapâ&#x20AC;şsal tamir bitirme harcâ&#x20AC;ş ZHEHUUHS)1kullanâ&#x20AC;şlmalâ&#x20AC;şdâ&#x20AC;şr.

5

8\JXODPDGDQVRQUDJÂ Q yĂźzey nemlendirilmelidir.

3$+2/8è7850$3ODVWLNN°YDPGDNL weber.rep HKS, zemin duvar ELUOHĂŠLPOHULQGHPDNVPP \DU°oDSO°RODFDNĂŠHNLOGHSDK malasâ&#x20AC;ş kullanâ&#x20AC;şlarak, pah yapâ&#x20AC;şlâ&#x20AC;şr.Malzemenin prizini tamamlamasâ&#x20AC;şndan sonra, su \DO°W°PX\JXODPDVĂ&#x2021;QDJHoLOHELOLU

weber.rep HKS kullanarak; Â&#x2021;dHĂŠLWOLDODQODUGDNLVX\DOĂ&#x2021;WĂ&#x2021;PĂ&#x2021; uygulamalarâ&#x20AC;ş Ăśncesinde yĂźzey KD]°UO°Ì°YHWDPLUL\DS°ODELOLU Ă&#x2021;ĂśzĂźm; sf. 244. Â&#x2021;.°U°OP°ÊGRQDW°O°EHWRQODUWDPLU edilebilir. Ă&#x2021;ĂśzĂźm; sf. 248.

Tßketim NJP2 PPNDWNDO°QO°Ì°LoLQ

Ambalaj: 25 kg.â&#x20AC;&#x2122;lâ&#x20AC;şk kraft torba. 5HQNGri. Palet Ă&#x2013;lçßsĂź: [FP Uygulama Aletleri: (OPLNVHULoHOLNPDOD SDKPDODVĂ&#x2021;SHUGDKPDODV°oHOLNWHOI°UoD 5DIgPU 2ULMLQDODo°OPDP°Ê ambalajâ&#x20AC;şnda, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, Ăźretim tarihinden itibaren D\G°U.XOODQ°OPDG°Ì°GXUXPODUGD DPEDODMODU°QDĂŚ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U

%HOLUWLOHQè6 UHOHUèèÂ&#x2022;&è\ ]H\èYHèRUWDPèVĂŤFDNOĂŤĂŽĂŤQGDèJHoHUOLGLUèG ù NèÍVĂŤGDèV UHèX]DUè\ NVHNèÍVĂŤGDèV UHèNĂŤVDOĂŤUè hU Q QèDPDFĂŤQĂŤQèGÍùÍQGDèNXOODQĂŤOPDVÍè\DèGDè\XNDUĂŤGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèùDUWODUÍèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVÍèKDOLQGHè ROXĂąDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUĂŤQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSĂ&#x2021;.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHĂŽLOGLU

www.weber.com.tr

267

Teknik Uygulamalar

weber rep HKS


Teknik Uygulamalar

weber rep AD

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

.RUR]\RQ|QOH\LFLYHEDæOD\ÇFÇNDSODPDYHDVWDU 8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡+D]ÇUUQ\RæXQOXæXJUFP3 ‡.XOODQÇODELOPHVUHVL2UWVDDW ‡.DWODUDUDVÇEHNOHPHVUHVLVDDW ‡8\JXODPDNDOÇQOÇæÇ(QD]PP NDW

3(5)250$16 ‡<DSÇéPD'D\DQÇPÇ!1PP2 JQ

(ZHEHUUHS0$YH\D ZHEHUUHS+.6LOHEHUDEHU 

TANIMI dLPHQWRHVDVOÇ\NVHNPXNDYHPHWOL SROLPHUPRGLIL\HOLNRUR]\RQ|QOH\LFL EDæOD\ÇFÇNDSODPDYHDVWDUPDO]HPHVL

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ

$9$17$-/$5,

‡7P\DSÇODUÇQEHWRQWDPLUOHULQGH GRQDWÇODUÇQNRUR]\RQDNDUéÇ NRUX\XFXNDSODPDRODUDNX\JXODQÇU $\QÇ]DPDQGDHVNLoLPHQWRHVDVOÇ \]H\OHU]HULQHWD]HEHWRQWDPLU KDUFÇYHéDSX\JXODPDODUÇQGDQ |QFHEDæOD\ÇFÇDVWDURODUDN X\JXODQÇU Uygulama Yüzeyleri

.RUR]\RQDNDUéÇ PNHPPHOGD\DQÇP %HWRQYHGRQDWÇ\D\NVHN DGHUDQV <NVHNPHNDQLNGD\DQÇP Kolay uygulama.

268

www.weber.com.tr

 

‡dLPHQWRHVDVOÇ\]H\OHU HVNLEHWRQYHéDSODUYE

‡

‡'RQDWÇGHPLUOHU

‡ ‡'LæHUX\JXODPD \]H\OHULLFLQEL]HGDQÇéÇQÇ]

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡.RUR]\RQDXæUDPÇéGHPLUOHUDVWDU X\JXODPDVÇ|QFHVLQGHPHNDQLN \ROODUODSDVODUÇQGDQYHWR]ODUÇQGDQ DUÇQGÇUÇOPDOÇGÇU ‡<NVHNEDæOD\ÇFÇOÇN|]HOOLæLLoLQ ZHEHUUHS$'X\JXODPDVÇ  ELWHUELWPH]ELUVRQUDNLX\JXODPD ÇVODN]HULQHÇVODNéHNOLQGH  \DSÇOPDOÇGÇU


<h=(<+$=,5/,å,

UYGUL AMA

‡'RQDWÇWDPLULQGH 'RQDWÇGHPLULEHWRQLOHWHPDVÇ NHVHFHNéHNLOGHHWUDIÇDoÇOPDOÇGÇU  

NJ©OÇNELUWRUED ZHEHUUHS$'¨\HRUWDODPD OWWHPL]VXLODYHHGLOPHOLGLU

2

ZHEHUUHS$'PDODYH\DGéN GHYLUOLELUPLNVHULOHKRPRMHQ KDOHJHOLQFH\HNDGDUGDNLND ER\XQFDNDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇU.DUÇéÇP X\JXODPD|QFHVLQGHGDNLND EHNOHWLOPHOLGLU

.RUR]\RQDXæUDPÇéGHPLUOHU DVWDUX\JXODPDVÇ|QFHVLQGHPHNDQLN \ROODUODSDVODUÇQGDQYHWR]ODUÇQGDQ DUÇQGÇUÇOPDOÇGÇU

‡%HWRQ<]H\OHU <]H\WHPL]NXUXROPDOÇYHNDOÇS \DæODUÇYHEHQ]HULDGHUDQVÇHQJHOOH\LFL NDWPDQODUGDQDUÇQGÇUÇOPÇéROPDOÇGÇU  $QWLNRUUR]LIHWNLLoLQX\JXODPD HQD]NDWROPDOÇGÇUçONNDW X\JXODGÇNWDQVDDWVRQUD ELUVRQUDNLNDWDJHoLOPHOLGLU 8\JXODPDVÇUDVÇQGDGHPLUGRQDWÇ ]HULQGHERéOXNNDOPDPDVÇQD GLNNDWHGLOPHOLGLU<NVHNEDæOD\ÇFÇOÇN|]HOOLæLLoLQ ZHEHUUHS$'X\JXODPDVÇELWHU ELWPH]ELUVRQUDNLX\JXODPD ÇVODN]HULQHÇVODNéHNOLQGH \DSÇOPDOÇGÇU

$GHUDQVÇGéN]HPLQOHULQ WHVELWLLoLQ\]H\oHNLo\DUGÇPÇ\OD NRQWUROHGLOPHOLGLU=D\ÇINÇVÇPODU \]H\GHQNRSDUÇOPDOÇGÇU

 8\JXODPD|QFHVL\]H\PXWODND QHPOHQGLULOPHOLGLU.oNVX ELULNLQWLOHULQGHQNDoÇQÇOPDOÇGÇU

3

8<*8/$0$è$57/$5, ‡<]H\YHRUWDPVÇFDNOÇæǃ&LOH ƒ&DUDVÇROPDOÇGÇU

h]HULQHX\JXODPD\DSÇODFDNGHPLU GRQDWÇODUDYHYH\DoLPHQWRHVDVOÇ \]H\OHUHNRUR]\RQ|QOH\LFLYH EDæOD\ÇFÇRODUDNIÇUoDYH\DUXORLOH NXYYHWOLFHX\JXODQPDOÇGÇU

‡.XYYHWOLU]JDUYHJQHéDOWÇQGD X\JXODPD\DSPDNWDQNDoÇQÇOPDOÇGÇU ‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\DVDDW LoHUVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ \]H\OHUGHX\JXODQPDPDOÇGÇU

Ürün ZHEHUUHS$'

7NHWLP

Ambalaj: NJ©O°NNUDIWWRUED 5HQNdLPHQWRJULVL

NJP2 \]H\LQHPLFLOLæLQHYHX\JXODPD éHNOLQHEDæOÇRODUDN

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU

8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULIÇUoDUXOR 5DIgPU2ULMLQDODoÇOPDPÇéDPEDODMÇQGD UXWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGDUHWLP WDULKLQGHQLWLEDUHQD\GÇU.XOODQÇOPDGÇæÇ GXUXPODUGDDPEDODMODUÇQDæ]ÇVÇNÇFD NDSDWÇOPDOÇGÇU

www.weber.com.tr

269

Teknik Uygulamalar

weber rep AD


Teknik Uygulamalar

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

weber rep grout <NVHNDN°F°O°N|]HOOLæLQHVDKLSE]OPH \DSPD\DQJURXWKDUF°

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡.XOODQÇODELOPHVUHVL <DNODéÇNGN ‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PLQPP PD[PP ‡.DWODUDUDVÇEHNOHQPHVLJHUHNHQ VUHVDDW ‡6HUYLVHDoÇOPDVUHVLVDDW ‡7DPNUOHQPHVUHVLJQ

3(5)250$16 ‡%DV°QoGD\DQ°P°!1PP2 JQVRQUD 

TANIMI dLPHQWRHVDVO°\NVHNPXNDYHPHWOL \NVHNDN°F°O°N|]HOOLæLQHVDKLS E]OPH\DSPD\DQLNOLPéDUWODU°QD GLUHQoOLVXJHoLULPVL]JURXWKDUF°

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ

$9$17$-/$5,

‡ZHEHUUHSJURXWGLQDPLN HWNLOHUH PDUX]NDODQ\NVHNPXNDYHPHW JHUHNWLUHQoHOLN\DS°SUHIDEULNH \DS°PDNLQHYHYLQoPRQWDM NDLGHOHULQGHWHPHOVRNHWOHULQGH SHUGHYHNRORQEDéO°NODU°Q°Q LPDODW°QGDoHOLNNRORQODU°QWHPHOH VDELWOHQPHVLQGHNXOODQ°O°U Uygulama Yüzeyleri

8\JXODQG°NWDQN°VD ]DPDQVRQUD\NVHN DGHUDQVYHGD\DQ°NO°O°N <NVHNDN°éNDQROXS NHQGLOLæLQGHQ\HUOHéPHYH E]OPH\DSPDPDwww.weber.com.tr‡¯oYHG°éPHNDQdLPHQWRED]O°éDS%HWRQG|éHPH3UHIDEULNHEHWRQ

‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°é°Q°]

‡(æLOPHGD\DQÇPÇ!1PP2 JQVRQUD 

5()(5$1667$1'$57/$5, ‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1RF


<h=(<+$=,5/,å, ‡8\JXODPD\DS°ODFDN]HPLQ\]H\L WHPL]YHVDæODPROPDO°NLUGHQ WR]GDQYH]D\°ISDUoDF°NODUGDQ DU°QG°U°OP°éROPDO°G°U

UYGUL AMA 

‡8\JXODPD\DS°ODFDNNDO°E°Q  VDELWOHQPHVLV°]G°UPD]ROPDV° YHoRNL\LWHPL]OHQPHVLJHUHNOLGLU ‡(æHUX\JXODPDHVNLEHWRQ]HULQH \DS°ODFDNVDX\JXODPD|QFHVL\]H\ PXWODNDQHPOHQGLULOPHOLGLU.oN VXELULNLQWLOHULQGHQNDo°Q°OPDO°G°U

NJ©O°NELUWRUED ZHEHUUHSJURXW ortalama OWPLNWDU°QGDWHPL] VXEXOXQDQNDED\DYDé\DYDé G|NOHUHNGéNGHYLUOLELUHO PLNVHUL\DUG°P°\ODKRPRMHQELU N°YDPDJHOLQFH\HNDGDU\DNODé°N GNNDGDUNDU°éW°U°OPDO°G°U 6HUWOHéPHNWHRODQKDUFDVX LODYHHGLOPHPHOLGLU

‡dDO°éPDVUHVLGLNNDWHDO°QDUDN NXOODQ°ODFDNNDGDUPDO]HPH  KD]°UODQPDO°G°U

3

$N°éNDQ\DS°GDNLZHEHUUHS JURXW|QFHGHQKD]°UODQP°é EXOXQDQNDO°E°QWHNWDUDI°QGDQ NHVLQWLVL]RODUDNG|NOPHOLGLU E|\OHFHNDU°é°PLoHULVLQGHKDYD V°N°éPDV°HQJHOOHQPHOLGLU'°éKDYDNRéXOODU°QDDo°NJHQLé \]H\OHUJQHé°é°QODU°YH U]JDUGDQweber kür ALOHYH\D VDDWVUH\OHWHOLVEH]LLOH |UWOHUHNNRUXQPDO°G°U8\JXODPDVRQUDV°PDO]HPH WD]HGXUXPGDLNHQDOHWOHUVXLOH WHPL]OHQPHOLGLU

8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ& DUDV° ‡.XYYHWOLU]JDUYH\DJQHéDOW°QGD X\JXODPD\DSPDNWDQ  NDo°Q°OPDO°G°U

2

.DUÇéÇPX\JXODPD|QFHVLQGH GDNLNDEHNOHWLOPHOLGLU

‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHUVLQGHGRQWHKOLNHVL RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U ZHEHUUHSJURXWNXOODQDUDN ‡6DELWGXUPDVÇJHUHNHQPDNLQH YLQoJLELDæÇU\NOHUEHWRQD DQNUDMODQDELOLUd|]PVI

Ürün ZHEHUUHSJURXW

7NHWLP NJP2 PPNDWNDO°QO°æÇLoLQ

Ambalaj: NJ©O°NNUDIWWRUED 3DOHWgOoV[FP 5HQNGri. 8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHUL demir mala. 5DIgPU2ULMLQDODo°OPDP°é DPEDODM°QGDUXWXEHWVL]YHNXUX RUWDPODUGDUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ D\G°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU

www.weber.com.tr

271

Teknik Uygulamalar

weber rep grout


Teknik Uygulamalar

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

weber rep grout rapid +°]O°SUL]DODQ\NVHNDN°F°O°N|]HOOLæLQHVDKLSJURXWKDUF°

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡.XOODQÇODELOPHVUHVLGN ‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PLQPP PD[PP ‡6HUYLVHDoÇOPDVUHVLVDDW

3(5)250$16 ‡%DV°QoGD\DQ°P°! 1PP2 VDDWVRQUD  1PP2 VDDWVRQUD  1PP2 JQVRQUD  1PP2 JQVRQUD 

TANIMI dLPHQWRHVDVO°K°]O°SUL]DODQ\NVHN DN°F°O°N|]HOOLæLQHVDKLSE]OPH \DSPD\DQLNOLPéDUWODU°QDGLUHQoOLVX JHoLULPVL]JURXWKDUF°

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ

$9$17$-/$5,

‡ZHEHUUHSJURXWUDSLGN°VDVUHGH NXOODQ°PDDo°OPDV°JHUHNHQU|JDU \DWDNODU°Q°QPRQWDM°QGD RQDU°P°QGDYH\NVHOWLOPHVLQGH SLVWYHSHURQODU°QRQDU°P°QGD WDé°WYHWUDILæHPDUX]EHWRQ ]HPLQOHULQRUDQ°P°QGDERUGU YHNDOG°U°PWDéODU°Q°QRQDU°P°QGD NXOODQ°O°U Uygulama Yüzeyleri

8\JXODQG°NWDQoRN N°VD]DPDQVRQUD \NVHNDGHUDQVYH GD\DQ°NO°O°N <NVHNDN°éNDQROXS NHQGLOLæLQGHQ\HUOHéPHYH E]OPH\DSPDPD GDNLNDGDSUL]DOPD YHVDDWVRQUDWUDILæH Do°ODELOPH

272

www.weber.com.tr

 ‡¯oYHG°éPHNDQ  

dLPHQWRED]O°éDS

 

%HWRQG|éHPH

 

3UHIDEULNHEHWRQ

‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°é°Q°]

‡(æLOPHGD\DQ°P°! 1PP2 VDDWVRQUD  1PP2 JQVRQUD 

5()(5$1667$1'$57/$5, ‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1RF


<h=(<+$=,5/,å, ‡8\JXODPD\DS°ODFDN]HPLQ\]H\L WHPL]ROPDO°NLUGHQWR]GDQYH ]D\°ISDUoDF°NODUGDQDU°QG°U°OP°é ROPDO°G°U ‡8\JXODPD\DS°ODFDNNDO°E°Q VDELWOHQPHVLV°]G°UPD]ROPDV° YHoRNL\LWHPL]OHQPHVLJHUHNOLGLU ‡(æHUX\JXODPDHVNLEHWRQ]HULQH \DS°ODFDNVDX\JXODPD|QFHVL \]H\PXWODNDQHPOHQGLULOPHOLGLU .oNVXELULNLQWLOHULQGHQ NDo°Q°OPDO°G°U

UYGUL AMA 

NJ©O°NELUWRUED ZHEHUUHSJURXWUDSLG©e OWWHPL]VXLODYH HGLOPHOLGLU.DU°é°PVX\X ƒ&DUDO°æ°QGDROPDO°G°U

2

ZHEHUUHSJURXWUDSLGGéN GHYLUOLELUHOPLNVHUL\DUG°P°\OD KRPRMHQELUN°YDPDJHOLQFH\H NDGDU\DNODé°NGNNDGDU NDU°éW°U°OPDO°G°U

‡0DO]HPHK°]O°SUL]DODFDæ°QGDQ GROD\°X\JXODPD\DS°ODFDN NDGDUPDO]HPHKD]°UODQPDO°G°U

3

6HUWOHéPHNWHRODQKDUFDID]ODGDQ VXLODYHHGLOPHPHOLGLU <NVHN°V°ODUGDSUL]DOPDVUHVLQLQ N°VDODFDæ°GLNNDWHDO°QPDO°G°U$N°éNDQ\DS°GDNL ZHEHUUHSJURXWUDSLG|QFHGHQ KD]°UODQP°éEXOXQDQNDO°ED G|NOPHOLGLU8\JXODPDVRQUDV°PDO]HPH WD]HGXUXPGDLNHQDOHWOHUVXLOH WHPL]OHQPHOLGLU

8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ& DUDV° ‡.XYYHWOLU]JDUYH\DJQHéDOW°QGD X\JXODPD\DSPDNWDQ  NDo°Q°OPDO°G°U ‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U

Ürün ZHEHUUHSJURXWUDSLG

7NHWLP NJP2 PPNDWNDO°QO°æ°LoLQ

Ambalaj: NJ©O°NNUDIWWRUED 3DOHWWHDGHWNJ

5HQNGri. 3DOHWgOoV[FP 8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULoHOLNPDOD oHOLNWHOI°UoD 5DIgPU2ULMLQDODo°OPDP°éDPEDODM°QGD UXWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGDUHWLP WDULKLQGHQLWLEDUHQD\G°U.XOODQ°OPDG°æ° GXUXPODUGDDPEDODMODU°QDæ]°V°N°FD NDSDW°OPDO°G°U

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

www.weber.com.tr

273

Teknik Uygulamalar

weber rep grout rapid


Teknik Uygulamalar

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

weber tec fix +°]O°SUL]DODQ|]HOWDPLUYHPRQWDMKDUF°

<h=(<+$=,5/,å, ‡8\JXODPD\DS°ODFDN]HPLQ\]H\L YH\DPRQWDMGHOLæLWHPL]ROPDO° NLUGHQWR]GDQYH]D\°I  SDUoDF°NODUGDQDU°QG°U°OP°é ROPDO°G°U(æHUoDWODNWDPLUL \DS°ODFDNVDX\JXODPD\DS°ODFDN \HURODELOGLæLQFHGHULQIRUPGD KD]°UODQPDO°G°U ‡8\JXODPD\DS°ODFDN\]H\PXWODND |QFHGHQ°VODW°OPDO°G°U ‡0DO]HPHK°]O°SUL]DODFDæ°QGDQ GROD\°X\JXODPD\DS°ODFDN NDGDUPDO]HPHKD]°UODQPDO°G°U

8<*8/$0$è$57/$5, TANIMI dLPHQWRHVDVO°SROLPHUWDNYL\HOL WDPLUYHPRQWDMLéOHULQGH YHVXNDoDNODU°Q°Q\DO°W°P°QGD NXOODQ°ODQK°]O°SUL]DODQNORULG LoHUPH\HQWDPLUYHPRQWDMKDUF°

KULLANIM

‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ& DUDV°

UYGUL AMA 

KDFLPWHPL]VXLoHUVLQH hacim ZHEHUWHFIL[LODYH  HGLOHUHNNDU°é°PSODVWLN  N°YDP°QDJHOLQFH\HNDGDU  NDU°éW°U°O°U

 8\JXODPD$ODQÇ

$9$17$-/$5,

‡ZHEHUWHFIL[N°VDVUHGHNXOODQ°PD Do°OPDV°JHUHNHQSHQFHUHYHNDS° NDVDODU°Q°QPRQWDM°QGDEHWRQGDNL ERéOXNODU°QWDPLUDW°QGDWLHURG ERéOXNODU°QGROGXUXOPDV°QGD EHWRQNHQDUWDPLUOHULQGHYHVRæXN GHU]WDPLUDWODU°QGDVXNDoDNODU°Q°Q \DO°W°P|QFHVLW°NDQPDV°QGD NXOODQ°O°U Uygulama Yüzeyleri

8\JXODQG°NWDQoRNN°VD ]DPDQVRQUD\NVHN DGHUDQVYHGD\DQ°NO°O°N 8\JXODPDNROD\O°æ°YH K°]O°SUL]DOPD

 

dLPHQWRED]O°V°YDODU

 %UWEHWRQ ‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°é°Q°]

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡.XOODQÇODELOPHVUHVLGN Ürün

7NHWLP

NJP2 ZHEHUWHF OWKDFLPVHOGROJXLoLQ

IL[ Ambalaj: NJ©O°NNUDIWWRUED 5HQNGri. 8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULoHOLN PDODSDKPDODVÇoHOLNWHOIÇUoD 5DIgPU2ULMLQDODo°OPDP°é DPEDODM°QGDUXWXEHWVL]YHNXUX RUWDPODUGDUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ D\G°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°Uwww.weber.com.tr

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡ZHEHUWHFIL[GHPLUROPD\DQ PHWDOOHU|UQHæLQDOPLQ\XP oLQNRNXUéXQYH\DEDN°ULOH GLUHNWWHPDVWDE°UDN°OPDPDO°G°U Öncesinde ZHEHUUHS$'  X\JXODQPDO°G°U ‡ZHEHUWHFIL[©LQDOo°LOH  NDU°éW°U°OPDV°X\JXQGHæLOGLU ‡ZHEHUWHFIL[X\JXODPDV°QGD V°FDNO°NK°]O°SUL]DOPDLéOHPLQL K°]ODQG°U°UVRæXNLVHJHFLNWLULU

0RQWDM\DS°OPDV°

0DO]HPHK°]O°VHUWOHéHFHæLQGHQ GROD\°X]XQVUHOL  NDU°éW°UPDODUGDQNDo°Q°OPDO°G°U GP3©Q]HULQGHNL X\JXODPDODUGDPDO]HPHKDUo NXPXLOHNDU°éW°U°OPDNVXUHWL\OH X\JXODQPDO°G°U

2

dDWODNODU°QL]ROHHGLOPHVL KDFLPWHPL]VXLoHUVLQH 3 hacim ZHEHUWHFIL[LODYH HGLOHUHNNDU°é°PSODVWLN  N°YDP°QDJHOLQFH\HNDGDU NDU°éW°U°O°U 0DO]HPHK°]O°VHUWOHéHFHæLQGHQ GROD\°X]XQVUHOL  NDU°éW°UPDODUGDQNDo°Q°OPDO°G°U +D]°UODQDQNDU°é°PELUPDOD \DUG°P°\ODEDVW°U°ODUDN  GROGXUXOPDO°G°U0DODQ°Q  EDV°QF°KDUoNHQGLQLoHNHQH NDGDUVUGUOPHOLGLU 'LNH\YHWDYDQ X\JXODPDODU°QGD KDFLPWHPL]VXLoHUVLQH 3 hacim ZHEHUWHFIL[LODYH HGLOHUHNNDU°é°PSODVWLN  N°YDP°QDJHOLQFH\HNDGDU NDU°éW°U°O°UYHX\JXODPD\DS°O°U 8\JXODPDVRQUDV°PDO]HPH WD]HGXUXPGDLNHQDOHWOHU VXLOHWHPL]OHQPHOLGLU


3ROLUHWDQHVDVO°HQMHNVL\RQYHG|NPUHoLQHVL TANIMI 7HNNRPSRQHQWOLSROLUHWDQHVDVOÇ HQMHNVL\RQYHG|NPUHoLQHVL

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ ‡%HWRQYHEHQ]HUL\]H\OHUGHQHP YHUXWXEHWLHQJHOOHPHNLoLQ oDWODNODUÇQJHQOHéHQKDFPL LOHNXYYHWOLFHNDSDWÇOPDVÇLoLQ NXOODQÇOÇU Uygulama Yüzeyleri ‡%HWRQWDé\]H\OHUVXGHSRODUÇ \]PHKDYX]ODUÇNDQDOL]DV\RQODU VXDUÇWPDVLVWHPOHULLVNHOH\DGD UÇKWÇPGXYDUODUÇ\DSÇWHPHOOHULYH PDGHQOHUGHROXéDELOHFHNoDWODN YHERéOXNODUÇQGROJXYHNDSODPD X\JXODPDODUÇQGD ‡%RUXNDQDWELUOHéLPQRNWDODUÇQGD YHFRQWDODPDVRQUDVÇRODVÇ VÇ]ÇQWÇODUDNDUéÇNXOODQÇPLoLQ X\JXQGXU

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç

<h=(<+$=,5/,å, ‡dDWODN\]H\LWR]GDQNLUGHQ YH\DæGDQDUÇQGÇUÇOPÇéROPDOÇ JHUHNL\RUVDEDVÇQoOÇKDYD SVNUWOHUHNWHPL]OHQPHOLGLU ‡.HQDUODUÇVDæODPROPD\DQoDWODN DæÇ]NHVLPOHUL¦9¦IRUPXQGD DoÇOPDOÇHQMHNVL\RQUQQQ GÇéDUÇ\DDNPDVÇQÇHQJHOOHPHNYH UHoLQHQLQ\D\ÇOGÇæÇQGDQHPLQROPDN LoLQZHEHUWHFIL[LOHNDSDWÇOPDOÇGÇU ‡(QMHNVL\RQ\DSÇOÇFDNGHU]YHERéOXNODU X\JXODPD|QFHVLQHPOLROPDOÇGÇU

‡.ÇYDPÇ$NÇéNDQ

UYGUL AMA

‡7DPNXUXPDVUHVLRUWJQ

8<$5,/$59(g1(5ç/(5‡ZHEHUWHFE\NoDWODNODUÇQ GROGXUXOPDVÇQGDNXOODQÇODFDN LVHRUWDPÇQKDYDVÇFDNOÇæÇYH QHPRUDQÇQDEDæOÇRODUDNLOH KDFLPDUWÇéRODFDæÇJ|]|QQGH EXOXQGXUXOPDOÇGÇU ‡ZHEHUWHFo&©QLQDOWÇQGD  

VDNODQGÇæÇQGDNÇVPLNULVWDOOHéPH J|UOHELOLU+DILIÇVÇWPDVRQUDVÇ NULVWDOOHUo|]QUYHPDO]HPH WHNUDUNXOODQÇPDKD]ÇUKDOHJHOLU

‡ZHEHUWHFX\JXODQÇUNHQ PXWODNDHOGLYHQYHJ|]ON  NXOODQÇOPDOÇJ|]YHGHULWHPDVÇQGDQ NDoÇQÇOPDOÇGÇU ‡ZHEHUWHFQHPHNDUéÇ NRUXQPDOÇDPEDODMÇKDYDYHVX JHoLUPH\HFHNéHNLOGHNDSDOÇ WXWXOPDOÇGÇU ‡ZHEHUWHFGXYDUGD  X\JXODQDFDNVDDéDÇÇGDQ\XNDUÇ\Ç GRæUXX\JXODQPDOÇGÇU ‡ZHEHUWHFLOH\DSÇODQHQMHNVL\RQ LéOHPLVXELULNLQWLVLLoHUHQELU RUWDPGDX\JXODQPDPDOÇGÇU

2

3(QMHNVL\RQ\DSÇODFDN\]H\ FPDUDOÇNODUODGLDJRQDO RODUDNPDWNDSODGHOLQPHOLYH HQMHNVL\RQEDéOÇNODUÇGLNNDWOLFH \HUOHéWLULOPHOLGLU

(QMHNVL\RQVLOLQGLUL\NOHQPHOL SRPSDHQMHNVL\RQPDO]HPHVL LOHGROGXUXOPDOÇYHLOH EDUEDVÇQoOD X\JXODPD \DSÇODFDN\]H\LQVÇNÇéWÇUÇOPD GLUHQFLQHJ|UHGHæLéPHNWHGLU LVWHQLOHQERéOXNYHoDWODNODUD X\JXODQPDOÇGÇU 6DELWEDVÇQoHOGHHGLOGLæLQGH ELUVRQUDNLHQMHNVL\RQ EDéOÇæÇQDJHoLOPHOLYHD\QÇ LéOHP\DSÇOPDOÇGÇU (QMHNVL\RQSRPSDVÇQÇQ X\JXODPD\DSÇODQoDWODNODUYH ERéOXNODUODWHPDVHGHQNÇVÇPODU LéOHPELWWLNWHQHQJHoVDDW VRQUDWLQHULOHWHPL]OHQPHOLGLU

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

$9$17$-/$5, %RéOXNODU°YHoDWODNODU° JHQOHéHQKDFLPVHO\DS°V° LOHoRNVDæODPNDSDWPD |]HOOLæL <NVHNNLP\DVDOGD\DQ°P

Ürün ZHEHUWHF

7NHWLP NJGP3

Ambalaj: NJ©O°NWHQHNH 5HQN6DU° 8\JXODPD$OHWOHUL(QMHNVL\RQ PDNLQHVLG|NPH 5DIgPU2ULMLQDODo°OPDP°é DPEDODM°QGDUXWXEHWVL]YHNXUX RUWDPODUGDUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ D\G°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U

www.weber.com.tr

275

Teknik Uygulamalar

weber tec 944

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]


Teknik Uygulamalar

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

weber ankraj EA (SRNVLDNULODWHVDVOÇWLNVRWURSLNDQNUDM YHPRQWDMPDO]HPHVL

3(5)250$16 ‡ %DVÇQoPXNDYHPHWL!1PP2 ‡ .DUÇéÇP\RæXQOXæXJUPO

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡.DUWXéWDQoÇNDQLONDoÇNUHQNOL NDUÇéÇPNXOODQÇOPDPDOÇGÇU¯NL ELOHéHQLQNDUÇéWÇæÇWDPDQODPÇ\OD oÇNDQPDO]HPHQLQUHQJLQGHQ DQODéÇOPDOÇGÇU

TANIMI (SRNVLDNULOODWHVDVOÇLNLELOHéHQOLoRN KÇ]OÇSUL]DODQWLNVRWURSLNDQNUDMYH PRQWDMPDO]HPHVL

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ ‡7P\DSÇODUÇQLoYHGÇé FHSKHOHULQGH *oOHQGLUPHOHUGHYH\DHNLQéDDW \DSÇOÇUNHQEHWRQODUDGRQDWÇ HNLPLQGH $æÇUYHRUWD\NHPDUX]NDODFDN PRQWDMLéOHPOHULQGH

$9$17$-/$5, .ÇVD]DPDQLoHUVLQGH \NVHNPHNDQLNGD\DQÇP 'RQDWÇODUÇQNRUR]\RQD NDUéÇPNHPPHO NRUXQPDVÇ

 (QMHNVL\RQSDNHUOHULQLQ VDELWOHQPHVLQGHoDWODNODUÇQ L]RODV\RQXQGD &LYDWDYHGEHOOHULQPRQWDMÇQGD %HWRQWDéSUHFDVWYE\DSÇ PDO]HPHOHULQ\DSÇéWÇUÇOPDVÇQGD NXOODQÇOÇU Uygulama Yüzeyleri ‡%HWRQ ‡7Dé ‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°é°Q°]

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡.UOHQPHVUHVL

276

6ÇFDNOÇN ƒ&

-HOVUHVL GN

.UOHQPHVUHVL GN

ƒ&

GN

GNGN

ƒ&

GN

GNGN

ƒ&

GN

GNGN

ƒ&

GN

GNGN

www.weber.com.tr

‡0DO]HPHQLQSHUIRUPDQVÇ \]H\PXNDYHPHWLQHLoHULæLQHYH J|]HQHNOLOLæLQHEDæOÇRODUDN GHæLéLNOLNJ|VWHUHELOPHNWHGLU $U]XHGLOHQSHUIRUPDQVLoLQ X\JXODPD|QFHVLQGH|QGHQHPH \DSÇOPDOÇGÇU ‡'RæUXGDQJQHéÇéÇæÇQDPDUX] EÇUDNÇOPDPDOÇGÇU ‡weber ankraj EAX\JXODQÇUNHQ NRUX\XFXJ|]ONYHHOGLYHQ NXOODQÇOPDOÇJ|]YHFLOWWHPDVÇQGDQ NDoÇQÇOPDOÇGÇU*|]YH\DFLOWLOH WHPDVÇKDOLQGHGHUKDOEROVXLOH \ÇNDQPDOÇYHDFLOHQKHNLPH EDéYXUXOPDOÇGÇU ‡weber ankraj EAX\JXODQÇUNHQ RUWDPÇQKDYDGDUROPDVÇQD GLNNDWHGLOPHOLGLU


<h=(<+$=,5/,å, ‡8\JXODPD\DS°ODFDN\]H\VDæODP ROPDOÇGÇU ‡$QNUDMGHOLæLGDLPDWHPL]NXUX \DéJUHVYEUQOHUGHQ  WHPL]OHQPLéROPDOÇGÇU ‡8\JXODPD\DSÇODFDNGRQDWÇ WHPL]SDVWDQDUÇQGÇUÇOPÇé ROPDOÇYHDU]XHGLOHQ\NWDéÇPD NDSDVLWHVLQHVDKLSROPDOÇGÇU ‡'RæUXDQNUDMLoLQGHOLæLQoDSÇ DQNUDMoXEXæXQXQoDSÇQÇQLOH NDWÇRODUDNDQNUDMGHOLæLQLQ GHULQOLæL J|POPHGHULQOLæL LVH DQNUDMoXEXæXQXQYH\DJ|POHQ GRQDWÇQÇQoDSÇQÇQHQD] NDWÇPHUWHEHVLQGHPDWNDSOD KD]ÇUODQPDOÇGÇU

UYGUL AMA 

.DUWXéXQNDSDæÇDoÇOPDOÇXFXQD VWDWLNNDUÇéWÇUÇFÇXoWDNÇODUDN WDEDQFDVÇQD\HUOHéWLULOPHOLGLU

2

.DUWXéWDQoÇNDQLONNDUÇéÇP DWÇOPDOÇGÇU¯NLELOHéHQLQ WDPDQODPÇ\ODNDUÇéWÇæÇQÇ J|]OHPOH\HQHGHNPDO]HPH NXOODQÇOPDPDOÇGÇU¯NLELOHéHQLQ WDPNDUÇéWÇæÇoÇNDQPDO]HPHQLQ UHQJLQGHQDQODéÇOPDNWDGÇU

3

+RPRMHQNDUÇéPÇéPDO]HPH JHUHNHQoDSYHGHULQOLNWH KD]ÇUODQPÇéDQNUDMGHOLæLQGHQ \DNODéÇNGHOLNER\XQXQ ©QHNDGDUX\JXODQPDOÇGÇU

 (NLPLLVWHQHQGRQDWÇGHOLæH \DYDéoDG|QGUOHUHNGLNNDWOLFH \HUOHéWLULOPHOLGLU

 0DO]HPHQLQGÇéDUÇWDéWÇæÇ J|]OHQPHOLGLU

8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ& DUDV°

7h.(7ç0 %HWRQLoLQ$QNUDMgOoOHULYH <DNODéÇN7NHWLP &%HWRQYH 1HUYUOGRQDWÇLoLQJHoHUOLGLU PDO]HPHILUHVLGLNNDWHDOÇQPÇéWÇU 

Ambalaj: PONDUWXé JU

.ROLGHDGHWNDUWXéYHDGHW NDUÇéWÇUÇFÇXo 

5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUX RUWDPGDƒ&LOHƒ&DUDVÇQGD PXKDID]DHGLOPHVLGXUXPXQGDUHWLP WDULKLQGHQLWLEDUHQ\ÇOGÇU <NVHN VÇFDNOÇNGHæHUOHULQGHUQQPXKDID]D HGLOPHVLUDI|PUQNÇVDOWPDNWDGÇU 'RæUXGDQJQHéÇéÇæÇQDPDUX] EÇUDNÇOPDPDOÇGÇU

5HQN$%LOHéHQL%H\D]%%LOHéHQL 6L\DK$%%LOHéHQL$oÇNJUL 8\JXODPD$OHWOHUL.LP\DVDO GEHOWDEDQFDVÇ

'RQDWÇdDSÇ (mm.) 

'HOLNdDSÇ (mm.) 

 

'HOLN'HULQOLæL (mm.)

Gereken Malzeme (ml.)

(NLOHELOHFHN)LOL]6D\ÇVÇ DGHW

 

 

 22  22

2228

 

28

32%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

www.weber.com.tr

277

Teknik Uygulamalar

weber ankraj EA


Teknik Uygulamalar

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

weber EP bond Epoksi reçine esasl›, ankraj ve montaj harc›

PERFORMANS ‡%DV°QoGD\DQ°P° 76(1 *1PP2 JQVRQUD ‡(®LOPHGD\DQ°P° 76(1 *1PP2 JQVRQUD ‡<DS°éPDGD\DQ°P° 0HWDO<]H\1PP2 JQVRQUD %HWRQ<]H\1PP2 JQVRQUD 

8<$5,/$59(g1(5ç/(5

TANIMI ¯NLELOHéHQOLVROYHQWVL]HSRNVLUHoLQH HVDVO°WDPLUDQNUDMYHPRQWDMKDUF°

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ 7P\DS°ODU°QLoYHG°éFHSKHOHULQGH ‡%HWRQHOHPDQODU°Q°QGHPLUoHOLN YHEHQ]HULPHWDOOHULQ weber superflex dilatasyon yal›t›m bantlar›n›nDKéDSYHFDP oHéLWOHULQLQ\DS°éW°U°OPDV°QGD

AVANTAJLARI Kar›é›m› ve kullan›m› kolay. Tiksotropik yap›s› ile sarkmadan dikeyde uygulanabilme. Metal, çelik ve betona mükemmel aderans. Su yal›t›m bantlar›n›n ve benzeri ürünlerin yüzeye mükemmel yap›ét›r›lmas›. Yüksek mekanik mukavemet. Donat›lar›n korozyona karé› mükemmel korunmas›. Kimyasal direnç.

278

www.weber.com.tr

‡*oOHQGLUPHOHUGHYH\DHNLQéDDW \DS°O°UNHQEHWRQODUDILOL]HNLPLQGH ‡dHéLWOL\]H\OHUGHN|éHNHQDU WDPLUOHULQGHGHOLNYHERéOXN GROGXUPDODU°QGDWDPLUPDO]HPHVL RODUDN ‡$®°UYHRUWD\NHPDUX]NDODFDN PRQWDMLéOHPOHULQGH ‡(QMHNVL\RQSDNHUOHULQLQ  VDELWOHQPHVLQGHKDUHNHWVL] oDWODNODU°QWDPLULQGH ‡&LYDWDYHGEHOOHULQPRQWDM°QGD

KULLANIM 8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡.DU°é°PRUDQ°  $%LOHéHQL UHoLQH %LULP  %%LOHéHQL VHUWOHéWLULFL %LULP ‡+D]°UODQDQKDUF°QNXOODQDELOPH VUHVLRUWGN ‡<R®XQOXN ‘ NJGP. ‡6HUYLVHDo°OPDVUHVL<DNODé°N VDDW ‡7DPNUOHQPHVUHVLJQ

‡.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH HGLOPHPHOLNDU°é°PRUDQ°QD X\XODUDNNDU°éW°U°OPDO°YHKRPRMHQ UHQJHXODé°OPDO°G°U ‡(SRNVLUQOHULQNDU°é°PVRQUDV° NXOODQ°ODELOPHVUHOHULKDYDQ°Q V°FDNO°®°QDJ|UHGH®LéLNOLN  J|VWHUPHNWHGLUg]HOOLNOHV°FDN KDYDODUGDKHPHQNXOODQ°ODFDNNDGDU NDU°é°PKD]°UODQDUDNX\JXODPD \DS°OPDO°G°U ‡0DO]HPHQLQSHUIRUPDQV°\]H\ PXNDYHPHWLQHLoHUL®LQHYH J|]HQHNOLOL®HED®O°RODUDN  GH®LéLNOLNJ|VWHUHELOPHNWHGLU $U]XHGLOHQSHUIRUPDQVLoLQ X\JXODPD|QFHVLQGH|QGHQHPH \DS°OPDO°G°U ‡weber EP bondX\JXODQ°UNHQ RUWDP°QKDYDGDUROPDV°QD YHoRNQHPOLROPDPDV°QDGLNNDW HGLOPHOLGLU ‡'R®UXGDQJQHé°é°®°QDPDUX] E°UDN°OPDPDO°G°U ‡weber EP bondX\JXODQ°UNHQ NRUX\XFXJ|]ONYHHOGLYHQ NXOODQ°OPDO°J|]YHFLOWLOH  WHPDV°QGDQNDo°Q°OPDO°G°U ‡*|]YH\DFLOWLOHWHPDV°KDOLQGH GHUKDOEROVXLOH\°NDQPDO°YHDFLOHQ KHNLPHEDéYXUXOPDO°G°U ‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ WPDOHWOHUNXUXPDGDQWLQHUOH WHPL]OHQPHOLGLU


<h=(<+$=,5/,å,

UYGUL AMA

7DPLU$PDoO°.XOODQ°PODUGD ‡8\JXODPD\DS°ODFDN]HPLQNXUX WHPL]G]JQYHDGHUDQV° HQJHOOH\HFHNNLUGHQWR]GDQ \D®GDQELWPGHQYH]D\°I SDUoDF°NODUGDQDU°QG°U°OP°é  VD®ODPROPDO°G°U ‡dDWODNODUDYHR\XNODUDWDPLUDW \DS°ODFDNLVHoDWODNODUYHR\XNODU X\JXODPD|QFHVLJHQLéOHWLOPHOLYH EDV°QoO°KDYDLOHWHPL]OHQPHOLGLU ‡7DPLU\DS°ODFDN]HPLQoDWODNYH R\XNODULQFHOWLOPHNVL]LQHSRNVL DVWDULOHDVWDUODQPDO°YHVRQUDNL X\JXODPD\DPDO]HPHKHQ] \DS°éNDQN°YDPGD\NHQ  EDéODQPDO°G°U ‡dDO°éPDVUHVLGLNNDWHDO°QDUDN NXOODQ°ODFDNNDGDUPDO]HPH NDU°é°PRUDQ°Q°GLNNDWHDODUDN KD]°UODQPDO°G°U7PELOHéHQOHU ELUELUOHULQHGR®UXRUDQO°  SDNHWOHQPLéWLU )LOL](NLPL$PDoO°.XOODQ°PODUGD ‡8\JXODPD\DS°ODFDN\]H\LQ 1PP2¨OLNEHWRQEDV°Qo PXNDYHPHWLQHYHEHWRQVW \]H\LQLQ1PP2¨OLNDGHUDQV PXNDYHPHWLQHVDKLSROPDV° JHUHNPHNWHGLU ‡$QNUDMGHOL®LGDLPDWHPL]YHNXUX ROPDO°\D®JUHVYEUQOHUGHQ WHPL]OHQPLéROPDO°G°U2

Filiz Ekimi Amaçl› Kullan›mlarda:

$YH%ELOHéHQOHULNDU°é°P RUDQODU°QDGLNNDWHGLOHUHN WHUFLKHQGéNGHYLUOLELUPLNVHU LOHKRPRMHQKDOHJHOLQFH\H NDGDUHQD]GNER\XQFD NDU°éW°U°OPDO°G°U

 .DU°éP°éUQJHUHNHQoDSYH GHULQOLNWHKD]°UODQP°éDQNUDM GHOL®LQGHQ\DNODé°NGHOLNER\XQXQ ©QHNDGDUX\JXODQPDO°G°U

Tamir Amaçl› Kullan›mlarda:

 (NLPLLVWHQHQGRQDW°GHOL®H

<]H\GHKHQ]HSRNVLDVWDU\Dé LNHQ]HULQHPDODYH\DVSDWXODLOH X\JXODQPDO°G°U

5 0DO]HPHQLQG°éDU°\DWDéW°®°

\DYDéoDG|QGUOHUHNGLNNDWOLFH \HUOHéWLULOPHOLGLU J|]OHQPHOLGLU

‡'R®UXDQNUDMLoLQGHOL®LQoDS° DQNUDMoXEX®XQXQoDS°Q°Q LOHNDW°RODUDNDQNUDM GHOL®LQLQGHULQOL®L J|POPH GHULQOL®L LVHDQNUDMoXEX®XQXQ YH\DJ|POHQGRQDW°Q°QoDS°Q°Q HQD]NDW°PHUWHEHVLQGH PDWNDSODKD]°UODQPDO°G°U

8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPV°FDNO°®°ƒ&LOHƒ& DUDV°QGD

7h.(7ç0 ‡<DNODé°NNJP2 PPNDO°QO°N LoLQ 

‡8\JXODPD\DS°ODFDNGRQDW°WHPL] SDVWDQDU°QG°U°OP°éROPDO°YHDU]X HGLOHQ\NWDé°PDNDSDVLWHVLQH VDKLSROPDO°G°U

Ürün weber EP bond

Tüketim NJP2 PPNDO°QO°NLoLQ

Ambalaj: weber EP bondNJ ELOHéHQOLNRPELWHQHNH

Renk: $o°NJUL NDU°é°PVRQUDV° Uygulama Aletleri: (OPLNVHULoHOLNPDOD VSDWXOD Raf Ömrü: 2ULMLQDODo°OPDP°é DPEDODM°QGDUXWXEHWVL]YHNXUX RUWDPODUGDLOHƒ&DUDV°QGD PXKDID]DHGLOPHVLGXUXPXQGDUHWLP WDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U'R®UXGDQ JQHé°é°®°QDPDUX]E°UDN°OPDPDOÇGÇU

www.weber.com.tr

279

Teknik Uygulamalar

weber EP bond


Teknik Uygulamalar

weber tec 793 weber tec 793 3K

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]DRNXWDUDN UQHDLWLODYH G|NPDQODUDXODéDELOLUVLQL]

dLIWELOHéHQOLVROYHQWLoHUPH\HQéHIIDIHSRNVLUHoLQH ‡%HWRQ\ROODUYHXoDNSLVWOHUL %HWRQ\]H\OHULQNDSODQPDVÇQGD \HQLEHWRQELUOHéLPLQGHDGHUDQV N|SUVRODUDN 5HoLQHNDWNÇOÇKDUo\DSPDN VXUHWL\OHJHQOHéPHGHU]OHULQGH NHQDUNÇUÇNODUÇQÇQWDPLULQGH ‡.|SU<DSÇPÇ  dDNÇOYHNXYDUVNXPX  NDUÇéWÇUÇOPDNVXUHWL\OHEHWRQYH oHOLNSODNDODUÇQDOWODUÇQÇQ GXUGXUXOPDVÇYH\D  \DSÇéWÇUÇOPDVÇQGD 8\JXODPD<]H\OHUL ‡dLPHQWRED]OÇ\]H\OHU

TANIMI weber.tec 793:dLIWELOHéHQOLVROYHQW LoHUPH\HQEHWRQéDSYHGHPLU ]HULQHPNHPPHO\DSÇéPDYH\NVHN RUDQGDEDVÇQoHæLOPHYHDGHUDQV GHæHUOHULQHVDKLSéHIIDIHSRNVLUHoLQH weber.tec 793 3K:g]HONXPXLOHo ELOHéHQOLVROYHQWLoHUPH\HQHSRNVL HVDVOÇG|NPHWDPLUYHGROJXKDUFÇ

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ ‡¯oYHGÇéPHNDQODUGD

$9$17$-/$5, 6X\DPLQHUDO\DæODUD EHQ]LQHELUoRNDVLWYH DONDOL\HNDUéÇPNHPPHO GD\DQÇNOÇOÇN %HWRQYHoHOLN]HULQH PNHPPHO\DSÇéPD Termik etkilere YHDéÇQPD\DNDUéÇ GD\DQÇNOÇOÇN Kumu ile birlikte NXOODQÇPDKD]ÇUZHEHU WHF.RODUDNWDOHS edilebilme.

 .XYDUVNXPXNDU°éW°UPDNVXUHWL\OH EHWRQDUPH\DSÇODUGDILOL]HNPH LéOHPLQGH .XUXYHKDILIQHPOL\]H\OHUGH NDOÇQNDSODPDéHNOLQGH (SRNVLED]OÇKDUoUHWLPLQGH

www.weber.com.tr

‡0HWDO\]H\OHU ‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQÇéÇQÇ]

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡.XOODQÇODELOPHVUHVL<DNODéÇNGN ‡8\JXODPDNDWDGHGL ‡.DWODUDUDV°QGDEHNOHQPHVLJHUHNHQ VUHGNVDDWDUDV° ‡6HUYLVHDoÇOPDVUHVL <DNODéÇNVDDW ‡6HUWOHéPHVUHVLJQ

3(5)250$16 ‡'|NPH\RæXQOXæX2UWNJGP ‡.DUÇéÇPRUDQÇ$%LOHéHQL UHoLQH  ELULP%%LOHéHQL VHUWOHéWLULFL  ELULP ‡(æLOPHGD\DQ°P°1PP.

 (SRNVLED]OÇHQGVWUL\HO]HPLQ NDSODPDODUÇQGD

‡<DS°éPDPXNDYHPHWL1PP.

 (VNLEHWRQYH\HQLEHWRQ  DUDVÇQGDEDæOD\ÇFÇ

‡6XEXKDU°GLI]\RQGLUHQFL μH2

 %HWRQWDéYHDKéDSLoLQ\NVHN GHæHUGH\DSÇéWÇUÇFÇRODUDN

‡,V°GD\DQ°P° VHUWOHéWLNWHQVRQUD  ƒ& NXUX ƒ& QHPOL 

‡.DQDO¯QéDDWÇ  $WÇNVXNDQDOODUÇQÇQD\DNODUÇQÇQ NRUX\XFXOXæXYHELUELUOHULQH JHoPHERUXODUÇQVÇ]GÇUPD]éHNLOGH \DSÇéWÇUÇOPDVÇQGD

‡8\JXODPDHVQDVÇQGDPXWODND HOGLYHQYHJ|]ONNXOODQÇOPDOÇJ|] YHGHULWHPDVÇQGDQNDoÇQÇOPDOÇGÇU

‡(QGVWUL .NUWGHSRODUÇQÇQNRQVHUYH HGLOPHVLQGH ‡g]HOOLNOHNLP\DYHPDGHQL\Dé HQGVWULVLLoLQGDUEH\HYH DéÇQPD\DPXNDYLPéDSODUÇQ UHWLOPHVLQGH

280

‡(VNLEHWRQ\]H\OHU

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 


weber tec 793 3K <h=(<+$=,5/,å, ‡8\JXODPD\DSÇODFDN]HPLQ NXUXWHPL]G]JQYHDGHUDQVÇ HQJHOOH\HFHNNLUGHQWR]GDQ \DæGDQELWPGHQYH]D\ÇI  SDUoDFÇNODUGDQDUÇQGÇUÇOPÇé  ROPDOÇGÇU

UYGUL AMA 

‡dDWODNODUDYHR\XNODUDWDPLUDW \DSÇODFDNLVHoDWODNODUYHR\XNODU X\JXODPD|QFHVLJHQLéOHWLOPHOLYH EDVÇQoOÇKDYDLOHWHPL]OHQPHOLGLU ‡8\JXODPD\DSÇODFDN\]H\LQ 1PP©OLNEHWRQEDVÇQo PXNDYHPHWLQHYHEHWRQVW \]H\LQLQ1PP©OLNDGHUDQV PXNDYHPHWLQHVDKLSROPDVÇ JHUHNPHNWHGLU ‡7DPLU\DSÇODFDN]HPLQoDWODNYH R\XNODULQFHOWLOPHNVL]LQ weber tec 793LOHDVWDUODQPDOÇYH VRQUDNLX\JXODPD\DPDO]HPHKHQ] \DSÇéNDQNÇYDPGD\NHQ EDæODQPDOÇGÇU ‡dDOÇéPDVUHVLGLNNDWHDOÇQDUDN NXOODQÇODFDNNDGDUPDO]HPH NDUÇéÇPRUDQÇQÇGLNNDWHDODUDN KD]ÇUODQPDOÇGÇU7PELOHéHQOHU ELUELUOHULQHGRæUXRUDQOÇ  SDNHWOHQPLéWLU

8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ& DUDV°

hUQ weber.tec 793 weber.tec 793 3K

0DO]HPHQLQWPNXOODQÇODFDNVD DPEDODMÇQVWWDUDIÇQGDNL% ELOHéHQL VHUWOHéWLULFL ELUoHOLNXo LOHELUNDoNH]GHOLQPHNVXUHWL\OH DOWWDUDIWDNL$ELOHéHQLQH HSRNVL UHoLQH DNÇWÇOÇUYHLNLELOHéHQLQ WDPDPÇWHUFLKHQGéNGHYLUOLELU PLNVHULOHKRPRMHQKDOHJHOLQFH\H NDGDU\DNODéÇN GNER\XQFDNDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇU .DUÇéWÇUPDLéOHPLQGHQVRQUD JYHQOLELUNDUÇéÇPHOGHHWPHN LoLQNDUÇéÇPERéELUNDSWDGN ER\XQFDWHNUDUNDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇU .$3/$0$%2<$2/$5$. 8<*8/$10$6,gQFHGHQVUOPéDVWDU]HULQH KHQ]\DSÇéNDQGXUXPGDLNHQ PDO]HPHWHNYH\DLNLNDW KDOLQGHVUOU.DWODUDUDVÇQGDEHNOHPHGÇé KDYDNRéXOODUÇQDJ|UH GHæLéHFHæLQGHQLNLQFLNDW X\JXODPDVÇQDJHoHUNHQELULQFL NDWÇQKDOHQ\DSÇéNDQOÇROPDVÇQD GLNNDWHGLOPHOL$NVLKDOGHNDWODU DUDVÇQGDDGHUDQVEHNOHQHPH] NDWODUDUDVÇEHNOHPHVUHVLQLQ DéÇOPDVÇGXUXPXQGD\]H\H VDoÇODFDNNXYDUVNXPX X\JXODPDLoLQVUH\LX]DWÇUYH DGHUDQVÇDUWÇUÇU

7NHWLP .DSODPDER\DRODUDNNJP $GHUDQVN|SUVRODUDNRUWDODPDNJP NJP PPNDOÇQOÇNLoLQ(32.6¯.$7.,/,7$0¯59( '2/*8+$5&,2/$5$. .8//$1,/0$6,

+HQ]\DSÇéNDQGXUXPGD RODQ\]H\HKDFLP weber.tec 793©HNDUéÇOÇN RUWDODPDELULPNXYDUVNXPX ELUELUOHUL\OHNDUÇéWÇUÇOPDNVXUHWL\OH YH\DNXPXLOHNXOODQÇPDKD]ÇU weber.tec 793 3K UQQQo ELOHéHQLQLNDUÇéWÇUPDNVXUHWL\OH HSRNVLUHoLQHOLKDUoHOGHHGLOHUHN KDVDUOÇ]HPLQOHULWDPLULoLQ X\JXODQÇU 8\JXODPD\DSÇODFDNKDUo NDOÇQOÇæÇQDJ|UHNXOODQÇOPDVÇ JHUHNHQNXYDUVNXPXER\XWODUÇ DéDæÇGDNLJLELGLU FP©HNDGDURODQGHULQOLNWH WDQHE\NOæPPFP©GHQ E\NGHULQOLNOHUGHWDQH E\NOæPP

6

8\JXODPDODUVRQUDVÇPDO]HPH WD]HGXUXPGDLNHQDOHWOHU WLQHULOHWHPL]OHQPHOLGLU

Ambalaj: weber.tec 793: NJ ELOHéHQOLWHQHNH weber.tec 793 3K:NJ ELOHéHQOLVHW 5HQNèHIIDI Uygulama Aletleri: (OPLNVHULI°UoDUXOR oHOLNPDOD 5DIgPU2ULMLQDODo°OPDP°é DPEDODM°QGDUXWXEHWVL]YHNXUX RUWDPODUGDUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ D\G°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU

www.weber.com.tr

281

Teknik Uygulamalar

weber tec 793


Teknik Uygulamalar

weber tec R

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D RNXWDUDNUQHDLW LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

%HWRQ\]H\OHULoLQWHVYL\HKDUF° 8<*8/$0$6,1,5, ‡$Oo°KD]°UUHQNOLV°YDODUER\DODUYH G°éFHSKHNDSODPDODU° ]HULQHX\JXODQPD]

5()(5$1667$1'$57/$5, ‡76(.

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡+D]°UODQDQKDUF°QNXOODQ°ODELOPH VUHVLPDNVVDDW ‡ZHEHUWHF5]HULQHVRQNDW X\JXODPDLoLQEHNOHQLOPHVL JHUHNHQVUHJQ

TANIMI

‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PP ‡8\JXODQDELOHFHNNDWNDO°QO°æ° PDNVPP

dLPHQWRHVDVO°SROLPHUPRGLIL\HOL EHWRQWHVYL\HKDUF°

‡.DWODUDUDV°QGDEHNOHQLOPHVL JHUHNHQVUHVDDW

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ

<h=(<+$=,5/,å,

‡7P\DS°ODU°QLoYHG°é  FHSKHOHULQGHGXYDUYHWDYDQGD EHWRQWHVYL\HKDUF°RODUDN NXOODQ°O°U

‡<]H\NDO°S\DæODU°QGDQPXWODND DU°QG°U°OP°éWHPL]VDæODPYHQHPOL ROPDO°G°U ‡8\JXODPD|QFHVLQGH\]H\ PXWODNDQHPOHQGLULOPHOLoRN V°FDNYHU]JDUO°KDYDODUGDVX\D GR\XUXOPDO°G°U

 8\JXODPD<]H\OHUL

$9$17$-/$5, .ROD\YHK°]O°X\JXODPD RODQDæ°VDæODU $Q°QGDG]JQJ|UQP ND]DQG°U°U 3U]V]\]H\OHU ROXéWXUDUDNVRQNDW NDSODPDQ°QJ|UQéQH YHGD\DQ°NO°O°æ°QDNDWN°GD bulunur.

 

‡¯oYHG°éFHSKHOHUGH

 %UWEHWRQ

8<*8/$0$è$57/$5,

‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQÇéÇQÇ]

‡2UWDP6°FDNO°æ°o&LOHo& DUDV°

8\JXQ6RQ.DW6HoHQHNOHUL

‡.XYYHWOLU]JDUYH\DJQHéDOW°QGD X\JXODPD\DSPDNWDQ  NDo°Q°OPDO°G°U

‡ZHEHUWHF5X\JXODQP°é\]H\OHUH VRQNDWRODUDN+D]°UUHQNOLV°YDODU G°éFHSKHNDSODPDODU°YHER\DODU° oLPHQWRED]O°KDUoODUX\JXODQDELOLU

‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U

‡PP©GHQGDKDNDO°QX\JXODQP°é ZHEHUWHF5]HULQHVHUDPLN X\JXODQDELOLU

UYGUL AMA hUQ ZHEHUWHF5

7NHWLP NJP PPNDO°QO°NLoLQ

Ambalaj: NJ©O°NWRUEDGD 3DOHWWHDGHWNJ

3DOHWgOoV[FP 5HQNGri. Uygulama Aletleri: (OPLNVHUL oHOLNPDODSHUGDKPDODV°VQJHU 5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUX RUWDPODUGDUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ \°OG°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U

282

www.weber.com.tr

 NJ©O°NELUWRUEDZHEHUWHF5©ye RUWDODPDOWWHPL]VXLODYH HGLOPHOLGLU

ZHEHUWHF5PDODYH\DGéN

 GHYLUOLELUHOPLNVHUL\DUG°P°\OD KRPRMHQELUN°YDPDJHOLQFH\H NDGDUNDU°éW°U°OPDO°G°U.DU°é°P X\JXODPD|QFHVLQGHGDNLND GLQOHQGLULOPHOLGLUZHEHUWHF5oHOLNPDOD\DUG°P°\OD WP\]H\HHéLWNDO°QO°NWD X\JXODQPDO°G°U

%LUGHQID]ODNDWX\JXODQDFDNLVH NDWODUDUDV°QGDVDDWEHNOHQPHOL YHELUVRQUDNLNDW°QX\JXODPDV°QD JHoLOPHGHQ|QFH\]H\PXWODND QHPOHQGLULOPHOLGLU7RSODPNDO°QO°N PP©\LJHoPHPHOLGLU<]H\G]JQOæQHPOLVQJHULOH VDæODQPDO°G°U

6

8\JXODPDVRQUDV°QGD\]H\JQ QHPOHQGLULOPHOLGLU


%HWRQ\]H\OHULoLQNDO°QWHVYL\HKDUF°

TANIMI dLPHQWRHVDVO°SROLPHUPRGLIL\HOL NDO°QX\JXODQDELOHQEHWRQWHVYL\H KDUF°

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ ‡7P\DS°ODU°QLoYHG°é  FHSKHOHULQGHEHWRQWHVYL\HKDUF° RODUDNNXOODQ°O°U 8\JXODPD<]H\OHUL  

‡¯oYHG°éFHSKHOHUGH

 %UWEHWRQ ‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PP ‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQÇéÇQÇ]

‡8\JXODQDELOHFHNNDWNDO°QO°æ° PDNVPP

8\JXQ6RQ.DW6HoHQHNOHUL

‡.DWODUDUDV°QGDEHNOHQLOPHVL JHUHNHQVUHVDDW

‡ZHEHUWHF5.X\JXODQP°é  \]H\OHUHVRQNDWRODUDN +D]°UUHQNOLV°YDODUG°éFHSKH NDSODPDODU°YHER\DODU°oLPHQWR ED]O°KDUoODUYHVHUDPLNNDSODPDODU X\JXODQDELOLU

8<*8/$0$6,1,5, ‡$Oo°KD]°UUHQNOLV°YDODUER\DODUYH G°éFHSKHNDSODPDODU°]HULQH X\JXODQPD]

5()(5$1667$1'$57/$5, ‡76(.

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡+D]°UODQDQKDUF°QNXOODQ°ODELOPH VUHVLVDDW ‡ZHEHUWHF5.]HULQHVRQNDW X\JXODPDLoLQEHNOHQLOPHVL JHUHNHQVUHPLQJQ

<h=(<+$=,5/,å, ‡<]H\NDO°S\DæODU°QGDQPXWODND DU°QG°U°OP°éWHPL]VDæODPYHQHPOL ROPDO°G°U ‡8\JXODPD|QFHVLQGH\]H\ PXWODNDQHPOHQGLULOPHOLoRN V°FDNYHU]JDUO°KDYDODUGDVX\D GR\XUXOPDO°G°U

8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDP6°FDNO°æ°o&LOHo& DUDV° ‡.XYYHWOLU]JDUYH\DJQHéDOW°QGD X\JXODPD\DSPDNWDQ  NDo°Q°OPDO°G°U ‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U

UYGUL AMA ELLE UYGULAMA: NJ©O°NELUWRUEDZHEHUWHF 5.©\DRUWDODPDOWWHPL]VXLODYH HGLOPHOLGLU ZHEHUWHF5.PDODYH\DGéN GHYLUOLELUHOPLNVHUL\DUG°P°\OD KRPRMHQELUN°YDPDJHOLQFH\H NDGDUNDU°éW°U°OPDO°G°U.DU°é°P X\JXODPD|QFHVLQGHGDNLND GLQOHQGLULOPHOLGLU ZHEHUWHF5.oHOLNPDOD\DUG°P°\OD WP\]H\HHéLWNDO°QO°NWD 6 X\JXODQPDO°G°UPP©GHQNDO°Q X\JXODPDJHUHNWLæLWDNGLUGH VDDWVRQUDNDWX\JXODPDV°QD

$9$17$-/$5, 6XGDQHWNLOHQPH] %HWRQ\]H\GH\NVHN DGHUDQVYHGD\DQ°NO°O°N VDæODU (OOHYH\DPDNLQHLOH X\JXODPDRODQDæ°YHULU .ROD\PDVWDUODQDELOHQ \DS°V°\ODE\N\]H\OHUGH X\JXODPDUDKDWO°æ°VDæODU hUQ

JHoLOPHOLGLU7RSODPNDO°QO°N PP©\LJHoPHPHOLGLU (QD]VDDWVRQUD\]H\ SHUGDKODQPDO°YHoRNG]JQ \]H\OHULoLQQHPOLVQJHU NXOODQ°OPDO°G°U8\JXODPD VRQUDV°QGD\]H\ER\DYHG°éFHSKH NDSODPDV°QDX\JXQKDOHJHOPLé RODFDNW°U8\JXODPDGDQVRQUD\]H\ JQQHPOHQGLULOPHOLGLU 0$.¯1(¯/(8<*8/$0$ NJ©O°NELUWRUEDLoLQRUWDODPD OWWHPL]VXLODYHHGLOPHOLYH GDNLNDNDU°éW°U°OPDO°G°U

ZHEHUWHF5.

NJP PPNDO°QO°NLoLQ

Ambalaj: NJ©O°NWRUEDGD 3DOHWWHDGHWNJ

3DOHWgOoV[FP 5HQNGri. Uygulama Aletleri: (OPLNVHULV°YD PDNLQHVLoHOLNPDODPDVWDUVQJHU SHUGDKPDODV° 5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUX RUWDPODUGDUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ \°OG°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U www.weber.com.tr

283

Teknik Uygulamalar

weber tec RK

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D RNXWDUDNUQHDLW LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]


Teknik Uygulamalar

weber tec dolgu

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

Dolgu harc› 8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡+DUF°QGLQOHQGLULOPHVUHVL 10 dakika. ‡+D]°UODQDQKDUF°QNXOODQ°ODELOPH VUHVL0DNVVDDW ‡'RNXQPDVUHVLVDDW ‡7DPNXUXPDVUHVLVDDW ‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PP ‡8\JXODQDELOHFHNNDWNDO°QO°æ° 0DNVPP ‡.DWODUDUDV°QGDEHNOHQLOPHVL JHUHNHQVUHVDDW

TANIMI Çimento ve toz polimer esasl› dolgu harc›.

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ ‡7P\DS°ODU°QLoYHG°é  FHSKHOHULQGH\]H\GROJX ve tamir harc› olarak kullan›l›r. Uygulama Yüzeyleri ‡¯oYHG°éFHSKHOHUGH dLPHQWRED]O°V°YD

AVANTAJLARI Kolay, h›zl› haz›rlama ve X\JXODPDRODQDæ°VDæODU <NVHNDGHUDQVYH GD\DQ°NO°O°NVDæODU g]HOGROJXPDO]HPHOHUL VD\HVLQGHVRQNDW NDSODPDQ°QUXWXEHW \RVXQODéPDWR]XPD YEVRUXQODU°Q°RUWDGDQ NDOG°U°U g]HONDWN°PDO]HPHOHUL VD\HVLQGHVX\XWXWDUDN \]H\LQK°]O°NXUXPDV°Q° engeller ve k›lcal oDWODNODU°QROXéXPXQX |QOHU 3U]V]YHVHUW\]H\OHU ROXéWXUDUDNVRQNDW NDSODPDQ°QJ|UQéQH YHGD\DQ°NO°O°æ°QDNDWN°GD EXOXQXU

284

www.weber.com.tr

 %UWEHWRQ ZHEHUSULP%7 ZHEHUSULP%7$X\JXODQP°é ‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQÇé°Q°]

UYGULAMA SINIRI ‡%R\DKD]°UUHQNOLV°YDVHUSPHV°YD YH\DG°éFHSKHNDSODPDV° X\JXODQP°é\]H\OHU]HULQH X\JXODQPD] ZHEHUWHF50YH\D ZHEHUWHF5) kullan›lmal›d›r.)

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡ZHEHUWHFdolgu su ile NDU°éW°U°OG°NWDQVRQUDGLQOHQGLULOPH VUHVLQHPXWODNDX\XOPDO°YH X\JXODPD|QFHVLKDUoL\LFH NDU°éW°U°OPDO°G°U ‡+D]°UODQDQKDUoLoHULVLQHKLoELU \DEDQF°PDO]HPH NLUHooLPHQWR DOo°YE LODYHHGLOPHPHOLGLU ‡8\JXODPDGDQKHPHQVRQUD PDO]HPHQLQSUL]\DSPDV°QDI°UVDW YHUPHGHQoHOLNVSDWXODYH\DPDOD LOH\]H\G]HOWLOPHOLGLU ‡8\JXODPDVRQUDV°QGD\]H\JQ nemlendirilmelidir.


<h=(<+$=,5/,å,

UYGUL AMA

‡<]H\WHPL]VDæODPYHQHPOL olmal›d›r. ‡FP©GHQGHULQoDWODNYHNXVXUODU ZHEHUUHS+.6YH\D ZHEHUUHS0$ ile tamir edilmelidir. ‡8\JXODPD|QFHVLQGH\]H\ PXWODNDQHPOHQGLULOPHOLoRN V°FDNYHU]JDUO°KDYDODUGDVX\D GR\XUXOPDO°G°U

1

NJ©O°NELUWRUEDZHEHUWHF GROJX©\DRUWDODPDOWWHPL] su ilave edilmelidir.ZHEHUWHFGROJXPDODYH\D GéNGHYLUOLELUHOPLNVHUL \DUG°P°\ODKRPRMHQELUN°YDPD JHOLQFH\HNDGDUNDU°éW°U°OPDO°G°U +DUoX\JXODPD|QFHVLQGH dakika dinlendirilmelidir.

‡%UWEHWRQJLELVXHPLFLOLæL \NVHN\]H\OHUZHEHUWHFGROJX X\JXODPDV°QGDQHQD]VDDW|QFH  ZHEHUSULP%7 su) oran›nda LQFHOWLOPLéZHEHUSULP%7YH\D  ZHEHUSULP%7$VX  RUDQ°QGDLQFHOWLOPLéZHEHUSULP %7$ile astarlanmal›d›r.ZHEHUWHFGROJXoHOLNPDOD \DUG°P°\ODWP\]H\HHéLW NDO°QO°NWDX\JXODQPDO°G°U7HNNDWWDPDNVLPXPPP ROPDN]HUHPP©\HNDGDU X\JXODQDELOLU8\JXODPDVRQUDV°QGD\]H\ JQQHPOHQGLULOPHOLGLU

‡ZHEHUWHFGROJXX\JXODPDV°QD JHoLOPHGHQ|QFHZHEHUSULP%7 ZHEHUSULP%7$©n›n tamamen NXUXGXæXQGDQHPLQROXQPDO°G°U ‡ZHEHUSULP%7ZHEHUSULP%7$ X\JXODPDV°QGDQVRQUDHQJHo JQLoHULVLQGHPXWODNDZHEHUWHF GROJXX\JXODPDV°QDJHoLOPHOLGLU

8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPV°FDNO°æ°o&LOHoC aras›. ‡.XYYHWOLU]JDUYH\DJQHéDOW°QGD X\JXODPD\DSPDNWDQ  NDo°Q°OPDO°G°U ‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ \]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U

Ürün

6D\ID1R

NJP PPNDO°QO°NLoLQ

ZHEHUWHFGROJX ZHEHUSULP%7 ZHEHUSULP%7$

7NHWLP

 

JUP JUP

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

$PEDODM NJ©O°NWRUEDGD 3DOHWWHDGHWNJ

3DOHWgOoV[FP 5HQN%H\D]YHJUL 8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULoHOLNPDOD 5DIgPURutubetsiz ve kuru ortamlarda UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U .XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U

www.weber.com.tr

285

Teknik Uygulamalar

weber tec dolgu


Teknik Uygulamalar

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

weber tec saten çQFHVDWHQPDFXQ

UYGULAMA SINIRI ‡6DæODPROPD\DQYHPP©GHQ GDKDNDO°QV°YDER]XNOXæXRODQ \]H\OHUGHX\JXODQPD] ‡%R\DKD]°UUHQNOLV°YDVHUSPHV°YD YH\DG°éFHSKHNDSODPDV°  X\JXODQP°é\]H\OHU]HULQH X\JXODQPD] ZHEHUWHF50YH\D ZHEHUWHF5) kullan›lmal›d›r).

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡+DUF°QGLQOHQGLULOPHVUHVL 10 dakika.

TANIMI %H\D]oLPHQWRYHWR]SROLPHUHVDVO° ince saten macun.

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ ‡7P\DS°ODU°QLoYH|]HOOLNOHG°é FHSKHOHULQGHV°YD\]H\OHULQLQ SU]V]KDOHJHWLULOPHVLQGH \]H\OHUGHNLJ|]HQHNoXNXUYH\D N°OFDOU|WUHoDWODNODU°Q°Q onar›m›nda kullan›l›r. Uygulama Yüzeyleri

AVANTAJLARI $Oo°YHDOo°ED]O° PDO]HPHOHUHJ|UHGDKD \NVHNDGHUDQVYH GD\DQ°NO°O°æDVDKLSWLU $Oo°Q°QUXWXEHWWHQNROD\ HWNLOHQPH|]HOOLæLQHNDUé°O°N ZHEHUWHFVDWHQVRQNDW NDSODPDQ°QUXWXEHW \RVXQODéPDWR]XPDYE VRUXQODU°Q°RUWDGDQNDOG°U°U 6X\XEQ\HVLQGHGDKD X]XQVUHWXWDUDN\]H\LQ K°]O°NXUXPDV°Q°YHN°OFDO oDWODNODU°QROXéXPXQX|QOHU 3U]V]YHVHUW\]H\OHU ROXéWXUDUDNVRQNDW NDSODPDQ°QJ|UQéQH YHGD\DQ°NO°O°æ°QDNDWN°GD EXOXQXU ¯oFHSKHOHUGHVDWHQER\D |QFHVLPNHPPHO\]H\ KD]°UO°æ°VDæODU

286

www.weber.com.tr

 ‡¯oYHG°éFHSKHOHUGH 

dLPHQWRED]O°V°YD

 %UWEHWRQ   ZHEHUWHF5ZHEHUWHF 5.ZHEHUWHF50ZHEHUWHF50 YH\DZHEHUWHFGROJXX\JXODQPÇé ‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°é°Q°]

‡+D]°UODQDQKDUF°QNXOODQ°ODELOPH VUHVLPDNVVDDW ‡'RNXQPDVUHVLVDDW ‡7DPNXUXPDVUHVLVDDW ‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PP ‡8\JXODQDELOHFHNNDWNDO°QO°æ° PDNVPP ‡.DWODUDUDV°QGDEHNOHQLOPHVL JHUHNHQVUHVDDW

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡ZHEHUWHFVDWHQ su ile NDU°éW°U°OG°NWDQVRQUDGLQOHQGLULOPH VUHVLQHPXWODNDX\XOPDO°YH X\JXODPD|QFHVLKDUoL\LFH NDU°éW°U°OPDO°G°U ‡+D]°UODQDQKDUoLoHULVLQHKLoELU \DEDQF°PDO]HPH NLUHooLPHQWR DOo°YE LODYHHGLOPHPHOLGLU ‡8\JXODPDGDQKHPHQVRQUD PDO]HPHQLQSUL]\DSPDV°QDI°UVDW YHUPHGHQoHOLNVSDWXODYH\DPDOD LOH\]H\G]HOWLOPHOLGLU ‡8\JXODPDVRQUDV°QGD\]H\JQ nemlendirilmelidir. ‡7DPNXUXPDVUHVLVRQUDV°QGD ]°PSDUDLOHG]HOWPH\DS°OPDO°G°U


<h=(<+$=,5/,å, ‡<]H\WHPL]VDæODPYHQHPOL olmal›d›r. ‡PP©GHQGHULQoDWODNYHNXVXUODU ZHEHUWHFVDWHQX\JXODPDV°QGDQ HQD]VDDW|QFHZHEHUUHS+.6 YH\DZHEHUUHS0$ile tamir edilmelidir. ‡8\JXODPD|QFHVLQGH\]H\ PXWODNDQHPOHQGLULOPHOLoRN V°FDNYHU]JDUO°KDYDODUGDVX\D GR\XUXOPDO°G°U

UYGUL AMA 1

NJ©O°NELUWRUEDZHEHUWHF VDWHQ©HRUWDODPDOW temiz su ilave edilmelidir.ZHEHUWHFVDWHQPDODYH\DGéN GHYLUOLELUHOPLNVHUL\DUG°P°\OD KRPRMHQELUN°YDPDJHOLQFH\H NDGDUNDU°éW°U°OPDO°G°U+DUo X\JXODPD|QFHVLQGHGDNLND dinlendirilmelidir.

8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDP6°FDNO°æ°o&LOHoC aras›. ‡.XYYHWOLU]JDUYH\DJQHéDOW°QGD X\JXODPD\DSPDNWDNDo°Q°OPDO°G°U

ZHEHUWHFVDWHQ

7NHWLP NJP PPNDO°QO°NLoLQ

ZHEHUWHFVDWHQoHOLNPDOD \DUG°P°\ODWP\]H\HHéLW NDO°QO°NWDX\JXODQPDO°G°U%LUGHQID]ODNDWX\JXODQDFDN LVHNDWODUDUDV°QGDVDDW EHNOHQPHOLWRSODPNDO°QO°N PP©\LJHoPHPHOLGLU8\JXODPDVRQUDV°QGD\]H\ JQQHPOHQGLULOPHOLGLU‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U

ÜrünZHEHUWHFVDWHQ tam olarak NXUXGXNWDQVRQUD\]H\ ]°PSDUDODQDUDNG]JQON VDæODQPDO°G°U

$PEDODM 1HWNJ©O°NWRUEDGD 3DOHWWHDGHWNJ

5HQN%H\D] 3DOHWgOoV[FP 8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULoHOLNPDOD 5DIgPURutubetsiz ve kuru RUWDPODUGDUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ \ÇG°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

www.weber.com.tr

287

Teknik Uygulamalar

weber tec saten


Teknik Uygulamalar

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

weber tec RF .XOODQ°PDKD]°ULoYHG°éFHSKHPDFXQX

UYGULAMA SINIRI ‡ZHEHUWHF5)]HULQHKLGUROLN EDæOD\°F°O°KDUooLPHQWRED]O°ER\D YHVROYHQWED]O°ER\DODU X\JXODQPD] ‡6LOLNDWO°YHSROLUHWDQED]O°ER\DODU ]HULQHX\JXODQPD] ‡0HWDO\]H\OHUHX\JXODQPD] ‡'LUHNWWXæODJD]EHWRQYH]D\°I V°YDO°\]H\OHUHX\JXODQPD] ‡6DæODPROPD\DQYHPP©GHQ NDO°QV°YDER]XNOXæXRODQ \]H\OHUGHX\JXODQPD]

TANIMI Akrilik esasl›, dolgulu, kullan›ma KD]°ULoYHG°éFHSKH\]H\G]HOWPH macunu.

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ ‡7P\DS°ODU°QLoYHGÇé  FHSKHOHULQGHYHHVNLER\DO°YH\D NDSODPDO°\]H\OHULQWDGLODW°QGD \]H\G]HOWPHPDFXQX olarak kullan›l›r.

AVANTAJLARI

Uygulama Yüzeyleri  

‡¯oYHG°éFHSKHOHUGH

 dLPHQWRED]O°V°YDODU

Kullan›ma haz›rd›r. Yüksek aderans ve GD\DQ°NO°O°NVDæODU Tadilatta eski boyal›, NDSODPDO°YH\D VHUDPLNNDSO°\]H\OHU kaz›nmadan, yeni yüzey HOGHHGLOPHVLQLVDæODU

 %UWEHWRQ weber.  SULP%7ZHEHUSULP %7$X\JXODQP°é   

(VNLER\DO°NDSODPDO°YHNoN ER\XWOXVHUDPLNNDSO°\]H\OHU %DN°Q°]¦G°éFHSKH X\JXODPDODU°QGDSUREOHPo|]P YHUQVHoLP§E|OPOHUL 

‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQÇéÇQÇ] Uygun Son Kat Seçenekleri ‡ZHEHUWHF5)X\JXODQP°é\]H\OHUH VRQNDWRODUDNKD]°UUHQNOLV°YDODU G°éFHSKHNDSODPDODU°YHER\DODU° LoFHSKHER\DODU°YHGXYDUNDæ°G° X\JXODQDELOLU

288

www.weber.com.tr

‡,VODNYHQHPOL\]H\OHUGHNHVLQOLNOH X\JXODQPD]

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PP ‡8\JXODQDELOHFHNNDWNDO°QO°æ° 0D[PP ‡.DWODUDUDV°QGDEHNOHPHVUHVL 3 saat. ‡ZHEHUWHF5)]HULQHVRQNDW X\JXODPDLoLQEHNOHQLOPHVL JHUHNHQVUHJQ

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡ZHEHUWHF5) kullan›ma haz›r ROGXæXLoLQLoHULVLQHVXoLPHQWR YE\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH edilmemelidir.


<h=(<+$=,5/,å,

UYGUL AMA

‡<]H\WHPL]NXUXYHVDæODP olmal›d›r. ‡dRNSWUO\]H\OHUZHEHUWHF5) WNHWLPLQLD]DOWPDNDPDF°\ODUDVSD YH\DVSDWXODLOHG]HOWLOPHOLGLU ‡$GHUDQV°GéNRODQN°V°PODU ]HPLQGHQNRSDU°OPDO°G°U(VNL\]H\OHU VHUDPLN NDSODPDODUKDULo VX LOHLQFHOWLOPLéZHEHUSULP C 100 ile astarlanmal› ve ZHEHUWHF5)X\JXODPDV°QDHQ D]VDDWVRQUDJHoLOPHOLGLU

3

+HUNDWPD[PPRODUDN X\JXODQPDO°G°U

4

ZHEHUWHF5) kuruduktan VRQUDoDSDNODUVSDWXODLOH temizlenmelidir.6RQNDWX\JXODPDV°QDweber. WHF5) kuruduktan sonra EDéODQPDO°G°U JQVRQUD

‡<]H\OHUWHUFLKHQEDV°QoO°VXLOH \°NDQPDO°G°U ‡dRNHPLFLYHJ|]HQHNOL\]H\OHU ZHEHUSULPVDWHQLOHDVWDUODQPDO° veZHEHUWHF5)X\JXODPDV°QDHQ az 6 saat sonra geçilmelidir.

2 ZHEHUWHF5)\]H\H LQFHOWLOPHGHQJHQLéVSDWXODYH\D

8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDP6°FDNO°æ°o&LOHoC aras›. ‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D 24 saat içerisinde don tehlikesi RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U

oHOLNPDODLOHX\JXODQ°U<]H\LQ GXUXPXQDJ|UHZHEHUWHF5) HQID]ODNDWRODFDNéHNLOGH X\JXODQPDO°YHLNLQFLNDWDELU |QFHNLNDWNXUXGXNWDQVRQUD geçilmelidir.

‡*QHéYH\DæPXUDOW°QGD  X\JXODQPDPDO°G°U

ZHEHUWHF5)NXOODQDUDN ‡(VNLNDSODPD\°ND]°PDGDQ\HQLELU G°éFHSKHNDSODPDV°X\JXODQDELOLU Çözüm; sf. 136. ‡(VNLVHUDPLNNDSO°G°éFHSKHOHUH \HQLELUG°éFHSKHNDSODPDV° X\JXODQDELOLUÇözüm; sf. 132.

Ürün

Sayfa no.

Tüketim

ZHEHUWHF5)NJP2 PPNDO°QO°NLoLQ

ZHEHUSULPVDWHQ

334

P2OW 7HNNDWLoLQ

ZHEHUSULP&P2OW 7HNNDWLoLQ

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

Ambalaj: 1HWNJ©O°NNRYDGD Renk: %HM Uygulama Aletleri: 6SDWXODoHOLNPDOD UDVSDSRVWHNLUXOR Raf Ömrü: .XUXYHVHULQRUWDPODUGD DPEDODMODU°QDæ]°Q°QDo°OPDPDV°NRéXOX\OD UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U .XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U$PEDODMODU donmaktan korunmal›d›r.

www.weber.com.tr

289

Teknik Uygulamalar

weber tec RF


Teknik Uygulamalar

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

weber tec RM Elastik tesviye macunu

UYGULAMA SINIRI ‡'°éFHSKHOHUGHDOo°LOHNDU°éW°U°ODUDN NXOODQ°OPDPDO°G°U ‡ZHEHUWHF50]HULQHKLGUROLN EDæOD\°F°O°KDUoX\JXODQPD] ‡ZHEHUWHF50]HULQHoLPHQWR ED]O°ER\DX\JXODQPD] ‡6HQWHWLNHVDVO°ER\DX\JXODQP°éELU \]H\GHX\JXODQDFDNLVHoLPHQWR YH\DDOo°LOHNDU°éW°U°OPDPDO°G°U (ZHEHUWHF50NDWN°V°] NXOODQ°OPDO°G°U

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç TANIMI Akrilik esasl›, mineral katk›l›, çimento YHDOo°LOHX\XPOXoDO°éDELOHQHODVWLN tesviye macunu.

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ ‡7P\DS°ODU°QLoYHG°é FHSKHOHULQGHGXYDUYHWDYDQGD oDWODNYHNXVXUODU°QWDPLULQGHYH \HQL\]H\WHVYL\HVLQGHoLPHQWR YH\DDOo°LODYHHGLOHUHNWHVYL\H macunu olarak kullan›l›r. 8\JXODPD<]H\OHUL

AVANTAJLARI Kolay ve h›zl› uygulama RODQDæ°VDæODU Çimento kat›larak NXOODQ°OG°æ°QGDEHWRQYH V°YDJLEL\]H\OHUHX\XPX QHGHQLLOHPNHPPHOELU DGHUDQVVDæODU 3U]V]\]H\OHU ROXéWXUDUDNVRQNDW NDSODPDQ°QJ|UQéQH YHGD\DQ°NO°O°æ°QDNDWN°GD EXOXQXU &HSKHOHUGHROXéDQ N°OFDOoDWODNODU°Q\]H\H yans›mas›n› ve su V°]PDV°Q°|QOHU (ODVWLNWLU

www.weber.com.tr

 dLPHQWRLOHNDU°éW°U°OG°æ°QGD 2 saat. $Oo°LOHNDU°éW°U°OG°æ°QGD GDNLND ‡dLPHQWROXNDU°é°PX\JXODPDV°QGD NDWODUDUDV°QGDEHNOHQLOPHVL JHUHNHQVUH KHUPP©OLN NDO°QO°NLoLQ PLQVDDW ‡ZHEHUWHF50]HULQHVRQNDW X\JXODPDLoLQEHNOHQLOPHVL JHUHNHQVUH KHUPP©OLN ZHEHUWHF50X\JXODPDV°QGD

‡'°éFHSKHOHU

 dLPHQWRLOHNDU°éW°U°OG°æ°QGD JQ

 

dLPHQWRED]O°V°YD

 $Oo°LOHNDU°éW°U°OG°æ°QGDJQ

 

%UWEHWRQ

‡8\JXODPDNDO°QO°æ°

 

%HWRSDQ

 dLPHQWRLOHNDU°éW°U°OG°æ°QGD PP

- Hafif beton. ‡¯oFHSKHOHU '°éFHSKHOHULoLQJHoHUOLRODQWP \]H\OHU *D]EHWRQ

 $Oo°LOHNDU°éW°U°OG°æ°QGD PP LoFHSKHOHUGH

8<$5,/$59(g1(5ç/(5

 $Oo°V°YDDOo°EORNYHDOo°OHYKD DOo°LOHNDU°éW°U°ODUDN 

‡ZHEHUWHF50G°éFHSKHOHUGHDOo°LOH NDU°éW°U°ODUDNX\JXODQPDPDO°G°U

‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHUL LoLQEL]HGDQ°é°Q°]

‡<]H\HEDæO°RODUDNJULYH\DEH\D] oLPHQWRLODYHHGLOHELOLU

Uygun Son Kat Seçenekleri ‡ZHEHUWHF50LOHKD]°UODQDQWHVYL\H KDUF°VRQNDWRODUDNE°UDN°ODELOLU ‡ZHEHUWHF50X\JXODQP°é \]H\OHUHVRQNDWRODUDN  '°éFHSKHOHUGH  +D]°UUHQNOLV°YDODUG°éFHSKH  NDSODPDODU°YHER\DODU°  X\JXODQDELOLU  ¯oFHSKHOHUGH  '°éFHSKHOHUGHJHoHUOLRODQWP  NDSODPDODUYHGXYDUNDæ°G°  X\JXODQDELOLU

290

‡+D]°UODQDQKDUF°QNXOODQ°ODELOPH VUHVL

‡PP©GHQGDKDNDO°QX\JXODQP°é ZHEHUWHF50]HULQHZHEHUNRO fixLOHVHUDPLNX\JXODQDELOLU


<h=(<+$=,5/,å,

UYGUL AMA

‡<]H\WHPL]NXUXYHNDO°S  \DæODU°QGDQDU°QG°U°OP°éROPDO°G°U ‡*HUHNWLæLWDNGLUGH\]H\oHOLNWHO I°UoDLOHWHPL]OHQPHOLV°FDNYHNXUX RUWDPODUGDQHPOHQGLULOPHOLGLU

8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ& aras›. ‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN KDYDODUGDX\JXODPD\DSPDNWDQ NDo°Q°OPDO°G°U ‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U ZHEHUWHF50NXOODQDUDNdLPHQWRLOHNDUÇéW°U°OG°æ°QGD LOHKDFLPoLPHQWR\D KDFLPZHEHUWHF50veya LOHNJoLPHQWR\D NJZHEHUWHF50 Alç› ile NDU°éW°U°OG°æ°QGDLOHKDFLP DOo°\DKDFLPZHEHUWHF50 YH\DLOHNJDOo°\D NJZHEHUWHF50HNOHQPHOLGLU %HOLUWLOHQNDU°é°PRUDQODU°QD NHVLQOLNOHVXLODYHHGLOPHPHOLGLU

‡0HNDQLNPRQWDMLOHVDELWOHQHQ oLPHQWRHVDVO°SUHNDVWOHYKDODU°Q WHVYL\HVL\DS°ODELOLUd|]PVI

2 ZHEHUWHF50PDODYH\DGéN GHYLUOLELUHOPLNVHUL\DUG°P°\OD KRPRMHQELUN°YDPDJHOLQFH\H NDGDUNDU°éW°U°OPDO°G°U

çelik mala ZHEHUWHF50 \DUG°P°\ODWP\]H\HHéLW NDO°QO°NWDX\JXODQDUDN\]H\ G]JQOæVDæODQPDO°G°U

‡(VNLVHUDPLNNDSO°LoFHSKHOHUGH VHUDPLNOHUV|NOPHGHQER\DYH\D GHNRUDWLIGXYDUNDæÇGÇ X\JXODQDELOLUd|]PVI

$PEDODM 1HWNJ©O°NNRYDGD hUQ

7NHWLP

dLPHQWRLOHNDU°éW°U°OG°æ°QGD

NJP2 PPNDO°QO°NLoLQ

$Oo°LOHNDU°éW°U°OG°æ°QGD

NJP2 PPNDO°QO°NLoLQ

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

5HQN%H\D] 8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULPDOD çelik mala, çelik tel f›rça. 5DIgPU.XUXYHVHULQRUWDPODUGD DPEDODMODU°QDæ]°Q°QDo°OPDPDV°NRéXOX\OD UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U .XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U$PEDODMODU GRQPDNWDQNRUXQPDO°G°U

www.weber.com.tr

291

Teknik Uygulamalar

weber tec RM


Teknik Uygulamalar

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

weber tec GB *D]EHWRQ\]H\OHULoLQWHVYL\HKDUFÇ

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡.DUÇéWÇUPDVUHVLGDNLND ‡+DUFÇQGLQOHQGLULOPHVUHVL GDNLND ‡+D]ÇUODQDQKDUFÇQNXOODQÇODELOPH VUHVLVDDW ‡']HOWLOHELOPHVUHVLGDNLND ‡.DWODUDUDVÇQGDEHNOHQPHVL JHUHNHQVUHVDDW ‡7DPNXUXPDVUHVLVDDW ‡8\JXODPDNDOÇQOÇæÇPP ‡weber.tec GB]HULQHVRQNDW X\JXODPDLoLQEHNOHQLOPHVL JHUHNHQVUHJQ

TANIMI dLPHQWRHVDVOÇJD]EHWRQ\]H\OHULoLQ WHVYL\HKDUFÇ

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ ‡7P\DSÇODUÇQLoYHGÇé  FHSKHOHULQGHJD]EHWRQ\]H\H WDVYL\HKDUFÇRODUDNNXOODQÇOÇU Uygulama Yüzeyleri ‡'°é&HSKHOHUGH

AVANTAJLARI Gazbeton yüzeylerde astara gerek kalmadan mükemmel aderans. .ROD\YHKÇ]OÇX\JXODPD RODQDæÇ $QÇQGDG]JQJ|UQP ND]DQGÇUPD

 

*D]EHWRQSDQHO

  

%UWEHWRQ weber.prim BT/ weber.prim BT-A X\JXODQPÇé

 

dLPHQWRED]OÇVÇYD

‡¯oFHSKHOHUGH 'ÇéFHSKHOHULoLQJHoHUOLWP \]H\OHU *D]EHWRQGXYDU ‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQÇéÇQÇ]

UYGULAMA SINIRI ‡'LUHNWWXæOD\]H\OHUGH X\JXODQPD]‡$OoÇ\]H\OHUHX\JXODQPD] ‡(VNLER\DOÇ\]H\KD]ÇUUHQNOL VÇYDGÇéFHSKHNDSODPDVÇVDæODP ROPD\DQHVNLVÇYDOÇVUHNOLQHPH PDUX]NDODELOHFHNDVEHVWoLPHQWR \DGD\DOÇWÇPSDQDOL\]H\OHU ]HULQHX\JXODQPD]

292

www.weber.com.tr

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡+D]ÇUODQDQKDUoLoHULVLQHKLoELU \DEDQFÇPDO]HPHLODYH  HGLOPHPHOLGLU ‡8\JXODPDGDQVRQUD\]H\JQ QHPOHQGLULOPHOLGLU ‡)DUNOÇPDO]HPHOHULQELUOHéLP QRNWDODUÇQGD NRORQGXYDU ELUOHéLPOHULYE YHPP©GHQNDOÇQ X\JXODPDODUGDSHQFHUH NHQDUODUÇQGDWHODX\JXODPDVÇ \DSÇOPDOÇGÇU ‡dLPHQWRED]OÇVÇYDODUÇQ]HULQH VRQG]HOWPHNDWÇRODUDNGD X\JXODQDELOLU


<h=(<+$=,5/,å, ‡<]H\NDOÇS\DæODUÇQGDQPXWODND DUÇQGÇUÇOPDOÇWHPL]VDæODP YHQHPOLROPDOÇGÇU ‡8\JXODPD|QFHVLQGH\]H\ PXWODNDQHPOHQGLULOPHOLoRN VÇFDNYHU]JDUOÇKDYDODUGDVX\D GR\XUXOPDOÇGÇU ‡%UWEHWRQJLELVXHPLFLOLæL \NVHN\]H\OHUweber.tec GB  X\JXODPDVÇQGDQHQD]  VDDW|QFH weber.prim BT/VX  RUDQÇQGDLQFHOWLOPLéweber.prim BT YH\D weber.prim BT-A/VX  RUDQÇQGDLQFHOWLOPLéweber.prim BT-ALOHDVWDUODQPDOÇGÇU ‡weber.tec GBX\JXODPDVÇQD JHoLOPHGHQ|QFHweber.prim BT/weber.prim BT-A’QÇQWDPDPHQ NXUXGXæXQGDQHPLQROXQPDOÇGÇU ‡weber.prim BT / weber.prim BT-A X\JXODPDVÇQGDQVRQUDHQJHo JQLoHULVLQGHPXWODND weber.tec GBX\JXODPDVÇQD JHoLOPHOLGLU

UYGUL AMA 

GB, PDODYH\DGéN weber.tec GHYLUOLELUHOPLNVHUL\DUGÇPÇ\OD KRPRMHQELUNÇYDPDJHOLQFH\H NDGDUNDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇU+DUo X\JXODPD|QFHVLQGHGDNLND GLQOHQGLULOPHOLGLU\D\ÇOPDOÇGÇUPP©GHQNDOÇQ X\JXODPDJHUHNWLæLWDNGLUGH VDDWVRQUDNDW X\JXODPDVÇQDJHoLOPHOLGLU

NJ©OÇNELUWRUEDweber.tec GB’\HRUWDODPDOWWHPL]VX LODYHHGLOPHOLGLU ']JQELU\]H\LoLQ X\JXODPDGDQKHPHQVRQUD

)DUNOÇPDO]HPHOHULQELUOHéLP QRNWDODUÇQGDYHPP©GHQ NDOÇQX\JXODPDODUGDSHQFHUH NHQDUODUÇQGD weber.tec GBLQFH ELUNDWRODUDN\]H\HX\JXODQPDOÇ YHNXUXPDGDQ\]H\HPXWODND WHOD\HUOHéWLULOHUHNoHOLNPDOD \DUGÇPÇ\ODVDELWOHQPHOLGLU 6DELWOHPHLéOHPLQGHQVRQUD

 KD]ÇUODQDQKDUooHOLNPDOD

']JQELUWHVYL\HHOGH HGHELOPHNLoLQ\]H\DéDæÇGDQ \XNDUÇ\DDOPLQ\XPPDVWDULOH \DWÇNRODUDNPDVWDUODQPDOÇGÇUPDO]HPHQLQSUL]\DSPDVÇQDIÇUVDW YHUPHGHQoHOLNVSDWXODYH\DPDOD LOH\]H\G]HOWLOPHOL\DGDVRQ NDWX\JXODPDGDQVDDWVRQUD SHUGDKODQPDOÇYHoRNG]JQ \]H\OHULoLQQHPOLVQJHU NXOODQÇOPDOÇGÇU 8\JXODPDGDQVRQUD\]H\ JQGLQOHQGLULOPHOLGLU

\DUGÇPÇ\ODWP\]H\HHéLW NDOÇQOÇNWDRODFDNéHNLOGH

8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPVÇFDNOÇæÇo&LOHo& DUDVÇ ‡.XYYHWOLU]JDUYH\DJQHé DOWÇQGDX\JXODPD\DSPDNWDQ NDoÇQÇOPDOÇGÇU ‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U X\JXODPD\DSPDNWDQ NDo°Q°OPDO°G°U

Ürün weber.tec GB

Tüketim NJP PPNDOÇQOÇNLoLQ

Ambalaj: 1HWNJ©O°NWRUEDGD 3DOHWWHDGHWNJ

Renk: *UL Uygulama Aletleri: (OPLNVHULoHOLNPDOD SHUGDKPDODVÇVQJHUDOPLQ\XPPDVWDU WHOD Raf Ömrü: 5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U .XOODQ°OPDG°®°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q D®]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

www.weber.com.tr

293

Teknik Uygulamalar

weber tec GB


Teknik Uygulamalar

weber dress L

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

+D]ÇUNDEDVÇYD ‡$VWDUNDWNDOÇQOÇæÇPDNVPP ‡8\JXODPDNDOÇQOÇæÇPP ‡8\JXODQDELOHFHNNDWNDOÇQOÇæÇ PDNVPP ‡ZHEHUGUHVV/]HULQH ZHEHUGUHVV+X\JXODPDVÇLoLQ EHNOHQLOPHVLJHUHNHQVUHJQ ‡ZHEHUGUHVV/]HULQHVRQNDW X\JXODPDLoLQEHNOHQLOPHVL JHUHNHQVUHJQ

8<$5,/$59(g1(5ç/(5

TANIMI dLPHQWRHVDVOÇHOLOHX\JXODQDELOHQ KD]ÇUNDEDVÇYD

.8//$1,0 8\JXODPD$ODQÇ ‡7P\DSÇODUÇQLoYHGÇé  FHSKHOHULQGHNDEDVÇYDRODUDN NXOODQÇOÇU Uygulama Yüzeyleri ‡'ÇéYHGÇéFHSKHOHUGH    

AVANTAJLARI 'R]DMODPDGD ND\QDNODQDELOHFHNYHULP YHNDOLWHND\EÇQÇ|QOHPH <NVHNDGHUDQVYH GD\DQÇNOÇOÇN ¯éoLOLNYH]DPDQWDVDUUXIX Ürün ZHEHU GUHVV/

7NHWLP NJP <]H\HEDæO°RODUDN

$PEDODM 1HWNJ©O°NWRUEDGD 3DOHWWHDGHWNJ

5HQN*UL 3DOHWgOoV[FP 8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULPDOD oHOLNPDODPDVWDUWHOD 5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUX RUWDPODUGDUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ \°OG°U.XOODQ°OPDG°®°GXUXPODUGD DPEDODMODU°QD®]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U

294

www.weber.com.tr

%UWEHWRQ ZHEHU SULP%7ZHEHUSULP %7$X\JXODQPÇé

 

7XæODGXYDUODUGD

  

$VPROHQWDYDQODU ]HULQHX\JXODQÇU

‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQÇéÇQÇ]

UYGULAMA SINIRI ‡*D]EHWRQ]HULQHX\JXODQPD] ‡$OoÇ\]H\OHUHX\JXODQPD] ‡(VNLER\DOÇ\]H\KD]ÇUUHQNOLVÇYD GÇéFHSKHNDSODPDVÇVDæODP ROPD\DQHVNLV°YDO°VUHNOLQHPH PDUX]NDODELOHFHNDVEHVW oLPHQWR\DGD\DO°W°PSDQHOL \]H\OHU]HULQHX\JXODQPD]

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡.DUÇéWÇUPDVUHVLGDNLND ‡+DUFÇQGLQOHQGLULOPHVUHVL GDNLND ‡+D]ÇUODQDQKDUFÇQNXOODQÇODELOPH VUHVLVDDW ‡$VWDUNDWVRQUDVÇQGDEHNOHQLOPHVL JHUHNHQVUHGDNLND ‡.DWODUDUDVÇQGDEHNOHQLOPHVL JHUHNHQVUHJQ ‡dDOÇéÇODELOPHVUHVLGDNLND

‡ZHEHUGUHVV/VXLOHNDUÇéWÇUÇOGÇNWDQ VRQUDGLQOHQGLULOPHVUHVLQH PXWODNDX\XOPDOÇYHX\JXODPD |QFHVLKDUoL\LFHNDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇU ‡+D]ÇUODQDQKDUoLoHULVLQHKLoELU \DEDQFÇPDO]HPH NLUHooLPHQWR DOoÇYE LODYHHGLOPHPHOLGLU ‡8\JXODPDGDQVRQUD\]H\ JQQHPOHQGLULOPHOLGLU ‡)DUNOÇPDO]HPHOHULQELUOHéLP QRNWDODUÇQGD NRORQGXYDU  ELUOHéLPOHULYE ZHEHUGUHVV/ WHODLOHX\JXODQPDOÇGÇU

<h=(<+$=,5/,å, ‡<]H\NDOÇS\DæODUÇQGDQPXWODND  DUÇQGÇUÇOPÇéWHPL]VDæODP  YHQHPOLROPDOÇGÇU ‡8\JXODPD|QFHVLQGH\]H\  PXWODNDQHPOHQGLULOPHOLoRN  VÇFDNYHU]JDUOÇKDYDODUGDVX\D  GR\XUXOPDOÇGÇU ‡%UWEHWRQJLELVXHPLFLOLæL\NVHN \]H\OHUZHEHUGUHVV/ X\JXODPDVÇQGDQHQD] VDDW|QFH ZHEHUSULP%7VX  RUDQÇQGDLQFHOWLOPLéZHEHUSULP%7  YH\D ZHEHUSULP%7$ VX RUDQÇQGDLQFHOWLOPLéZHEHU SULP%7$LOHDVWDUODQPDOÇGÇU ‡ZHEHUGUHVV/X\JXODPDVÇQD  JHoLOPHGHQ|QFHZHEHUSULP%7 ZHEHUSULP%7$©QÇQWDPDPHQ  NXUXGXæXQGDQHPLQROXQPDOÇGÇU ‡ZHEHUSULP%7ZHEHUSULP%7$ X\JXODPDVÇQGDQVRQUDHQJHo JQLoHULVLQGHPXWODND ZHEHUGUHVV/X\JXODPDVÇQD  JHoLOPHOLGLU

8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPVÇFDNOÇæÇo&LOHo& DUDVÇ ‡.XYYHWOLU]JDUYH\DJQHé DOWÇQGDX\JXODPD\DSPDNWDQ NDoÇQÇOPDOÇGÇU ‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U X\JXODPD\DSPDNWDQ NDo°Q°OPDO°G°U


+D]°ULQFHV°YD TANIMI dLPHQWRHVDVO°HOLOHX\JXODQDELOHQ KD]°ULQFHV°YD

.8//$1,0 8\JXODPD$ODQÇ ‡7P\DSÇODUÇQLoYHGÇé  FHSKHOHULQGHLQFHVÇYDRODUDN NXOODQÇOÇU Uygulama Yüzeyleri ‡çoYHGÇéFHSKHOHUGH    

dLPHQWRED]O° JHOHQHNVHONDED V°YDYH\DZHEHUGUHVV/

‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQÇéÇQÇ]

UYGULAMA SINIRI ‡*D]EHWRQ]HULQHX\JXODQPD] ‡6DæODPROPD\DQYHPP©GHQ GDKDNDO°QV°YDER]XNOXæXRODQ \]H\OHUGHX\JXODQPD] ‡%R\DKD]°UUHQNOLV°YDVHUSPH V°YDYH\DG°éFHSKHNDSODPDV° X\JXODQP°é\]H\OHU]HULQH X\JXODQPD] ‡$Oo°\]H\OHUHX\JXODQPD]

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡.DUÇéWÇUPDVUHVLGDNLND ‡+DUFÇQGLQOHQGLULOPHVUHVL GDNLND ‡+D]ÇUODQDQKDUFÇQNXOODQÇODELOPH VUHVLVDDW ‡.DWODUDUDVÇQGDEHNOHQLOPHVL JHUHNHQVUHVDDW ‡ZHEHUGUHVV+]HULQHVRQNDW X\JXODPDLoLQEHNOHQLOPHVL JHUHNHQVUHJQ ‡3HUGDKODPDLoLQEHNOHQLOPHVL JHUHNHQVUHVDDW ‡8\JXODPDNDOÇQOÇæÇPP

<h=(<+$=,5/,å, ‡<]H\WHPL]VDæODPYHQHPOL ROPDO°G°U ‡PP©GHQGHULQoDWODN YHNXVXUODUZHEHUUHS+.6YH\D ZHEHUUHS0$LOHHQD] VDDW|QFHRQDU°OPDO°G°U ‡8\JXODPD|QFHVLQGH\]H\ PXWODNDQHPOHQGLULOPHOLoRN V°FDNYHU]JDUO°KDYDODUGDVX\D GR\XUXOPDO°G°U

8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPVÇFDNOÇæÇo&LOHo& DUDVÇ ‡.XYYHWOLU]JDUYH\DJQHé DOWÇQGDX\JXODPD\DSPDNWDQ NDoÇQÇOPDOÇGÇU ‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U X\JXODPD\DSPDNWDQ  NDo°Q°OPDO°G°U

‡8\JXODQDELOHFHNNDWNDOÇQOÇæÇ PDNVPP

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡ZHEHUGUHVV+VXLOHNDUÇéWÇUÇOGÇNWDQ VRQUDGLQOHQGLULOPHVUHVLQH PXWODNDX\XOPDOÇYHX\JXODPD |QFHVLKDUoL\LFHNDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇU ‡8\JXODPDGDQVRQUD\]H\JQ QHPOHQGLULOPHOLGLU ‡+D]ÇUODQDQKDUoLoHULVLQHKLoELU \DEDQFÇPDO]HPH NLUHooLPHQWR DOoÇYE LODYHHGLOPHPHOLGLU

AVANTAJLARI 'R]DMODPDGDQ ND\QDNODQDELOHFHNYHULP YHNDOLWHND\E°Q°|QOHPH ¯éoLOLNYH]DPDQWDVDUUXIX 6RQNDWNDSODPDLoLQ X\JXQ\]H\KD]°UODPD Ürün ZHEHU GUHVV+

NJP <]H\HEDæO°RODUDN

$PEDODM 1HWNJ©O°NWRUEDGD 3DOHWWHDGHWNJ

5HQN*UL 3DOHWgOoV[FP 8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULoHOLN PDODSHUGDKPDODV°PDVWDUWHOD 5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUX RUWDPODUGDUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ \°OG°U.XOODQ°OPDG°®°GXUXPODUGD DPEDODMODU°QD®]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U www.weber.com.tr

295

Teknik Uygulamalar

weber dress H

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]


Teknik Uygulamalar

weber prim BT

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

6°YDX\JXODPDODU°LoLQEUWEHWRQDVWDU° UYGULAMA SINIRI ‡,VODNYH\DQHPOL\]H\OHUGH NHVLQOLNOHX\JXODQPD] ‡ZHEHUSULP%7X\JXODPDV°QGDQ VRQUDHQJHoJQLoLQGHPXWODND V°YDX\JXODPDV°QDJHoLOPHOLGLU

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡.XUXPDVUHVLPLQVDDW

8<*8/$0$è$57/$5, ‡<]H\YHRUWDPV°FDNO°æ° ƒ&LOHƒ&DUDV°

TANIMI $NULOLNHPOVL\RQHVDVO° GROJXOXEUWEHWRQDVWDU°

‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN KDYDODUGDX\JXODPD\DSPDNWDQ NDo°Q°OPDO°G°U ‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U

.8//$1,0 8\JXODPD$ODQÇ

AVANTAJLARI

‡7P\DS°ODUGDVXHPLFLOLæL\NVHN EUWEHWRQ\]H\OHUGHV°YDDOW°QD DGHUDQV°DUW°UPDNYHVXHPLFLOLJLQL HQJHOOHPHNDPDF°\ODDVWDURODUDN NXOODQ°O°U Uygulama Yüzeyleri ‡¯oYHG°éPHNDQODUGD

%UWEHWRQ\]H\LQ DGHUDQV°Q°DUW°U°U +°]O°VXHPLOLæLQLHQJHOOHU Ürün ZHEHU SULP%7

 %UWEHWRQ ‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHUL LoLQEL]HGDQ°é°Q°]

7NHWLP JUP <]H\HEDæO°RODUDN

$PEDODM 1HWNJ©O°NNRYDGD 5HQN%HMNR\XEHM 8\JXODPD$OHWOHUL3RVWHNLUXOR 5DIgPU.XUXYHVHULQRUWDPODUGD DPEDODMODU°QDæ]°Q°QDo°OPDPDV° NRéXOX\ODUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ \°OG°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U $PEDODMODUGRQPDNWDQNRUXQPDO°G°U

UYGUL AMA 296

www.weber.com.tr

ZHEHUSULP%7 ZHEHUSULP %7VX RUDQ°QGDLQFHOWLOHUHN KRPRMHQELUKDOHJHOLQFH\HNDGDU NDU°éW°U°O°SSRVWHNLUXORLOHWHNNDW RODUDNX\JXODQPDO°G°U 6°YDX\JXODPDV°QDJHoLOPHGHQ |QFHZHEHUSULP%7©QLQ

WDPDPHQNXUXGXæXQGDQHPLQ ROXQPDO°G°U ZHEHUSULP%7DUDO°NODUOD NDU°éW°U°ODUDNKRPRMHQKDOGH WXWXOPDO°o|NPHPHVLQHGLNNDW HGLOPHOLGLU

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU


$Oo°X\JXODPDODU°LoLQEUWEHWRQDVWDU° TANIMI $NULOLNHPOVL\RQHVDVO° GROJXOXEUWEHWRQDVWDU°

.8//$1,0 8\JXODPD$ODQÇ ‡7P\DS°ODUGDVXHPLFLOLæL\NVHN EUWEHWRQ\]H\OHUGHGXYDUYH WDYDQODUGDoLPHQWRYH|]HOOLNOH DOo°HVDVO°V°YDDOW°QDDGHUDQV°YH oDO°éPDVUHVLQLDUW°UPDNVX HPLFLOLæLHQJHOOHPHNDPDF°\OD DVWDURODUDNNXOODQ°O°U Uygulama Yüzeyleri ‡¯oYHG°éPHNDQODUGD %UWEHWRQ ‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHUL LoLQEL]HGDQ°é°Q°]

UYGULAMA SINIRLARI ‡,VODNYH\DQHPOL\]H\OHUGH NHVLQOLNOHX\JXODQPD] ‡ZHEHUSULP%7$X\JXODPDV°QGDQ VRQUDHQJHoJQLoLQGHPXWODND V°YDDOo°X\JXODPDV°QDJHoLOPHOLGLU

8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPV°FDNO°æ° ƒ&LOHƒ&DUDV° ‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN KDYDODUGDX\JXODPD\DSPDNWDQ NDo°Q°OPDO°G°U ‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U ZHEHUSULP%7$NXOODQDUDN

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡.XUXPDVUHVLPLQVDDW

‡%UWEHWRQ\]H\OHUHDOoÇ  X\JXODPDVÇ\DSÇODELOLU d|]PVI

AVANTAJLARI %UWEHWRQ\]H\OHUGH |]HOOLNOHDOo°X\JXODPDODU° |QFHVLDGHUDQV°DUW°U°U dLPHQWRYH|]HOOLNOHDOo° HVDVO°V°YDODU°QoDO°éPD VUHVLQLX]DW°U +°]O°VXHPLOLéLQLHQJHOOHU Ürün

7NHWLP

ZHEHUSULP%7 JUP <]H\HEDæO° RODUDN 

UYGUL AMA 

NJ©O°NUQNJNJ©OÇN UQNJVXLOHWHPL]ELU NDSWDKRPRMHQKDOHJHOLQFH\H NDGDUNDU°éW°U°O°SSRVWHNLUXORLOH WHNNDWRODUDNX\JXODQPDO°G°U

$PEDODM 1HWYHNJ©O°NNRYDGD 5HQN%HMNR\XEHM6°YDDOoÇX\JXODPDV°QD JHoLOPHGHQ|QFH ZHEHUSULP%7$©Q°QWDPDPHQ NXUXGXæXQGDQHPLQROXQPDO°G°U ZHEHUSULP%7$DUDO°NODUOD

 NDU°éW°U°ODUDNKRPRMHQKDOGH

WXWXOPDO°o|NPHPHVLQHGLNNDW HGLOPHOLGLU

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU

8\JXODPD$OHWOHUL3RVWHNLUXOR 5DIgPU.XUXYHVHULQRUWDPODUGD DPEDODMODU°QDæ]°Q°QDo°OPDPDV° NRéXOX\ODUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ \°OG°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U $PEDODMODUGRQPDNWDQNRUXQPDO°G°U

www.weber.com.tr

297

Teknik Uygulamalar

weber prim BT-A

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]


7HNQLN8\JXODPDODU

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

weber 10 6XJHoLULPVL]OLæLDUW°UDQV°YDYHKDUoNDWN°V°

UYGULAMA SINIRI ‡+D]°UODQDQKDUFDNLUHoLODYH edilmemelidir.

8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ& DUDV° ‡.DU°é°PGDNXOODQ°ODFDNNXPWHPL] oLPHQWRWD]HYHER]XOPDP°é olmal›d›r. ‡8\JXODPD\DS°ODFDN\]H\ WHPL]YHVDæODPROPDO° NRSPXéYH\DNRSPD\DPVDLW SDUoDODUWHPL]OHQPHOLYH\]H\ nemlendirilmelidir.

TANIMI 6XJHoLULPVL]OLæLQDUWW°U°OPDV°LVWHQHQ KDUoYHV°YDODUGDNXOODQ°ODQNDWN° PDO]HPHVL

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ

AVANTAJLARI 6XJHoLULPVL]OLæLDUW°UPD .XOODQ°PDKD]°UYH SUDWLNOLN hUQ

‡+HUWUOLQéDDWWHPHOOHULQGH ERGUXPODUGDLVWLQDWGXYDUODU°QGD PHQIH]OHUGHWQHOOHUGH  KDYX]ODUGDWHUDVYHEHQ]HUL \DS°ODU°QV°YDYHéDSODU°QGD kullan›l›r.

REFERANS STANDARTLARI ‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R$

7NHWLP

weber 10 FPV°YDéDSNDO°QO°æ° LoLQJUJUP2 ¯VWHQHQJHoLULPVL]OLN HWNLVLQHJ|UH GHæLéLNOLN J|VWHUPHNWHGLU

$PEDODM YHNJ©O°NSODVWLNELGRQ 5HQNèHIIDI 5DIgPU.XUXYHVHULQRUWDPODUGD ƒ&LOHƒ&DUDV°QGDDPEDODM°Q Dæ]°Do°OPDPDV°YHKDVDUJ|UPHPHVL NRéXOX\ODUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ D\G°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U

298

www.weber.com.tr

UYGUL AMA 1

weber 10 kullan›lmadan önce iyice çalkalanmal›d›r.

2

weber 10,WHPL]NDU°é°PVX\XQD LODYHHGLOPHOLYHNDU°éW°U°OPDO°G°UHaz›rlanan weber 10‘OXNDU°é°P NXUXNDU°é°PDLODYHHGLOPHOLGLU

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU


weber 20 6XJHoLULPVL]OLæLYHLéOHQHELOLUOLæL DUW°UDQKDUoYHEHWRQNDWN°V°

TANIMI +DUoYHEHWRQNDU°é°P°QGDNLoLPHQWR YHNXPLOHUHDNVL\RQDJLUHUHNNDSLOHU ERéOXNYHJ|]HQHNOHULGROGXUDUDNVX JHoLULPVL]OLæLDUWW°UDQYHLéOHQHELOLUOLN |]HOOLNOHULQLL\LOHéWLUHQV°Y°NDWN°

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ ‡+HUWUOLQéDDWWHPHOOHULQGH ERGUXPODUGDLVWLQDWGXYDUODU°QGD PHQIH]OHUGHWQHOOHUGH  KDYX]ODUGDWHUDVYHEHQ]HUL \DS°ODU°QEHWRQV°YDYHéDSODU°QGD kullan›l›r.

REFERANS STANDARTLARI ‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R$

UYGULAMA SINIRI ‡+D]°UODQDQKDUFDNLUHoLODYH edilmemelidir.

8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPV°FDNO°æ° ƒ&LOHƒ&DUDV° ‡.DU°é°PGDNXOODQ°ODFDNNXPWHPL] oLPHQWRWD]HYHER]XOPDP°é olmal›d›r. ‡8\JXODPD\DS°ODFDN\]H\ WHPL]YHVDæODPROPDO°NRSPXé YH\DNRSPD\DPVDLWSDUoDODU WHPL]OHQPHOLYH\]H\ nemlendirilmelidir.

AVANTAJLARI 6XJHoLULPVL]OLæLDUW°UPD %HWRQXQLéOHQHELOLUOLN |]HOOLNOHULQLL\LOHéWLUPH 7NHWLP

hUQ weber 20

dLPHQWRDæ°UO°æ°Q°Q DUDV° ¯VWHQHQJHoLULPVL]OLN YHLéOHQHELOLUOLN HWNLVLQHJ|UH GHæLéLNOLN J|VWHUPHNWHGLU

$PEDODM YHNJ©O°NSODVWLNELGRQ 5HQNèHIIDI

UYGUL AMA 1

weber 20 kullan›lmadan önce iyice çalkalanmal›d›r.

2

weber 20, WHPL]NDU°é°PVX\XQD ilave edilmeli ve NDU°éW°U°OPDO°G°Uweber 20’QLQVX\DRUDQ°QRUPDO RODUDN©GXU8\JXODPD

8\JXODPD$OHWOHUL3RVWHNLUXOR DODQ°QDYHNXPXQ°VODNO°æ°QD EDæO°RODUDN|]HOGXUXPODUGD weber 20’QLQVX\DRUDQ° artt›r›lmal›d›r.Haz›rlanan weber 20‘OLNDU°é°P NXUXNDU°éÇPDLODYHHGLOPHOLGLU

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU

5DIgPU.XUXYHVHULQRUWDPODUGD ƒ&LOHƒ&DUDV°QGDDPEDODM°Q Dæ]°Do°OPDPDV°YHKDVDUJ|UPHPHVL NRéXOX\ODUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ D\G°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U

www.weber.com.tr

299

7HNQLN8\JXODPDODU

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]


Teknik Uygulamalar

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

weber antifreeze 'RQPD\DNDUé°GLUHQoND]DQG°UDQKDUoYHEHWRQNDWN°V°

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡ZHEHUDQWLIUHH]HoLPHQWRQXQ LKWL\DF°RODQNDU°é°PVX\XQDLODYH edilmelidir. ‡$U]XHGLOHQSHUIRUPDQVLoLQ NXOODQ°PGDQ|QFHX\JXOD\°F° WDUDI°QGDQ\HUHOPDO]HPHOHUOH GHæLéLNRUDQODUODX\XPOXOXN denemesi yap›lmal›d›r. ‡.DO°SODUNDUYHEX]ODQPD\DNDUé° NRUXQPDO°°V°V°DUW°GHæHUOHUH JHWLULOPHOLGLU

TANIMI 6RæXNYHGRQULVNLQHNDUé°KDUoYH EHWRQ\DS°P°QGDNXOODQ°ODQNORUU içermeyen özel katk› malzemesi.

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ

AVANTAJLARI 'RQDNDUé°KDUoYH EHWRQXQGLUHQFLQLDUW°UPD 'RQDNDUé°KDUF°QYH EHWRQXQGD\DQ°P°LoLQ JHUHNHQGD\DQ°PV°Q°U°Q°Q K°]O°FDDé°OPDV°Q°VDæODPD .ORUULoHUPH]GRQDW°\D ]DUDUYHUPH] Ürün weber antifreeze

‡8\JXODPDVRQUDVÇQGDLONVDDW LoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ GXUXPODUGD ‡$QLV°FDNO°NGéPHVLLKWLPDOL GXUXPODUGD

8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPV°FDNO°æ°YHWD]HEHWRQ V°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ& aras› olmal›d›r. ‡.DU°é°PGDNXOODQ°ODFDNNXPWHPL] oLPHQWRWD]HYHER]XOPDP°é olmal›d›r. ‡8\JXODPD\DS°ODFDN\]H\ WHPL]YHVDæODPROPDO°NRSPXé YH\DNRSPD\DPVDLWSDUoDODU WHPL]OHQPHOLYH\]H\ nemlendirilmelidir.

‡(UNHQNDO°SDO°QPDV°JHUHNHQ zamanlarda.

REFERANS STANDARTLARI ‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R

Tüketim 2UWoLPHQWR Dæ°UO°æ°Q°Q©VL .XOODQ°ODQ\HUHO malzemelere ve oDO°éPDNRéXOODU°QD J|UHLOH DUDV°QGDIDUNO°O°N J|VWHUPHNWHGLU

Ambalaj: NJ©O°NSODVWLNELGRQ Renk: èHIIDI Raf Ömrü: .XUXYHVHULQRUWDPODUGD DPEDODM°QDæ]°Do°OPDPDV°YHKDVDU J|UPHPHVLNRéXOX\ODUHWLP WDULKLQGHQLWLEDUHQD\G°U .XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FD kapat›lmal›d›r.

300

‡+DILIGRQHWNLVLQLQJQER\X GHYDPHWWLæLGXUXPODUGD

‡weber antifreezeGRQPXéLVH V°FDNO°æ°\NVHNELU\HUGH  o|]OPHOLDUW°GHæHUHJHWLULOPHOLYH NDU°éW°U°OPDO°G°U0DO]HPHGRæUXGDQ DWHéOHWHPDVHWWLULOPHPHOLGLU

www.weber.com.tr

UYGUL AMA 1

weber antifreeze kullan›lmadan önce iyice çalkalanmal›d›r.

2

weber antifreeze, WHPL]NDU°é°P suyuna ilave edilmeli ve NDU°éW°U°OPDO°G°UHaz›rlanan weber antifreeze‘li NDU°é°PNDU°é°PLéOHPLQLQ sonunda ilave edilmelidir.

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU


weber latex <DS°éPDYHVXJHoLULPVL]OLN |]HOOLNOHULQLDUW°UDQV°YDYHKDUoNDWN°V°

TANIMI <NVHNQLWHOLNOLV°YDYHKDUoHOGH HWPHNDGHUDQVN|SUVROXéWXUPDN VXJHoLULPVL]OLæLYHHODVWLNL\HWL artt›rmak amac›yla kullan›lan özel katk› malzemesi.

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ ‡6°YDODU°QG|éHPHéDSODU°Q°Q mukavemetini ve su JHoLULPVL]OLæLQLDUWW°UPDGD ‡$é°QPD\DGD\DQ°PO°éDS KD]°UODQPDV°QGD‡3U]V]]HPLQOHUGHV°YDQ°Q GDKDL\L\DS°éPDV°LoLQ serpme s›va yap›m›nda.

REFERANS STANDARTLARI ‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡8\JXODPDHVQDV°QGDPXWODND HOGLYHQYHJ|]ONNXOODQ°OPDO°J|] ve deri temas›ndan kaç›n›lmal›d›r.

8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPV°FDNO°æ° ƒ&LOHƒ&DUDV° ‡.DU°é°PGDNXOODQ°OFDNNXPWHPL] oLPHQWRWD]HYHER]XOPDP°é olmal›d›r. ‡8\JXODPD\DS°ODFDN\]H\ WHPL]YHVDæODPROPDO°NRSPXé YH\DNRSPD\DPVDLWSDUoDODU WHPL]OHQPHOLYH\]H\ nemlendirilmelidir.

AVANTAJLARI $GHUDQV°DUW°UPD (ODVWLNL\HWYHN°YDP ND]DQG°UPD 6XJHoLULPVL]OLæLDUW°UPD Tüketim

Ürün weber latex

weber latex: su YHDUDV°QGD

Ambalaj: YHNJ©O°NSODVWLNELGRQ Renk: %H\D] Uygulama Aletleri: 3RVWHNLUXOR

UYGUL AMA 1

weber latex,WHPL]NDU°é°P suyuna ilave edilmeli ve NDU°éW°U°OPDO°G°U

2

weber latex’in suya oran› JHQHOOLNOHDUDV°G°U8\JXODPDDODQ°QDEDæO° olarak özel durumlarda weber ODWH[©LQVX\DRUDQ°GHæLéNHQOLN J|VWHUPHNWHGLU+D]°UODQDQV°Y°NDU°é°PNXUX NDU°é°PDLODYHHGLOLS NDU°éW°U°OPDO°G°U

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU

Raf Ömrü: .XUXYHVHULQRUWDPODUGD ƒ&LOHƒ&DUDV°QGDDPEDODM°Q Dæ]°Do°OPDPDV°YHKDVDUJ|UPHPHVL NRéXOX\ODUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ D\G°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FD kapat›lmal›d›r.

www.weber.com.tr

301

Teknik Uygulamalar

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]


Teknik Uygulamalar

weber KA 1000

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

Su ile inceltilebilen konsantre kal›p ay›r›c› 8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ& DUDV° ‡.DO°SODUNXUXYHWHPL]ROPDO° L\LELUSHUIRUPDQVLoLQ|QFHNL NXOODQ°PODUGDQNLP\DVDODW°N ROPDPDO°G°U ‡%HWRQSDVYHNDO°QW°ODUGDQ  DU°QG°U°OPDO°G°U

TANIMI <NVHNQLWHOLNOLPLQHUDO\DæYH HPOJDW|UNDU°é°PÇ|]HOOLæLQHVDKLSVX LOHHPOVL\RQ\DSDQNRQVDQWUHNDO°S D\°U°F°

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ

AVANTAJLARI

‡.DO°E°Q|PUQQX]DW°OPDV° EHWRQXQG]JQo°NDU°OPDV° YHLéoLOLNWHQWDVDUUXIHGLOPHVL JHUHNHQ]DPDQODUGDNXOODQ°O°U Uygulama Yüzeyleri

‡weber KA 1000,HPLFL\]H\OHUGH NDW°QDNDGDUD]HPLFL \]H\OHUGHNDW°QDNDGDUVX LoHULVLQHNDWÇODUDNPLNVHUOH NDUÇéWÇUPDNVXUHWL\OH  KD]ÇUODQPDOÇGÇU(PLFLROPD\DQ \]H\OHUGH oHOLNYHSO\ZRRG JLEL LVHVXODQG°U°OPDGDQ  NXOODQ°OPDO°G°U ‡weber KA 1000’LQLoLQHNDW°ODFDN VX\XQNDOLWHVLQHYHWHPL]OLæLQH GLNNDWHGLOPHOLGLU0DO]HPHVXLOH NDU°éW°U°OG°æ°QGDEH\D]UHQNOLELU V°Y°RODFDNW°U

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡8\JXODPDHVQDV°QGDPXWODND HOGLYHQYHJ|]ONNXOODQ°OPDO°J|] YHGHULWHPDV°QGDQNDo°Q°OPDO°G°U

‡$KéDSNDOÇSODUGD VXLOHLQFHOWHUHN ‡3O\ZRRGNDOÇSODUGD

Kal›b›n betondan h›zl› ve NROD\V|NOPHVLQLVDæODPD Düzgün bir beton yüzeyi HOGHHGLOPHVLQLVDæODPD .DO°SODU°Q|PUQX]DWPD

‡3ODVWLNNDOÇSODUGD ‡dHOLNNDOÇSODUGD ‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHUL LoLQEL]HGDQÇéÇQÇ]

REFERANS STANDARTLARI ‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R

Ürün weber KA 1000

Tüketim <DNODé°N PNJ WNHWLPNDO°E°Q GXUXPX\]H\LYH FLQVLQHEDæO°RODUDN GHæLéHELOLU 

UYGUL AMA 

Ambalaj: NJSODVWLNELGRQNJYDULO Renk: 6DU° Raf Ömrü: .XUXYHVHULQRUWDPODUGD ƒ&LOHƒ&DUDV°QGDDPEDODM°QDæ]° Do°OPDPDV°YHKDVDUJ|UPHPHVLNRéXOX\OD UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQD\G°U .XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U

302

www.weber.com.trweber KA 1000, WHPL] NDO°S\]H\OHULQH SVNUWPHUXOR YH\DI°UoDLOHGLUHNW X\JXODQPDO°G°U weber KA 1000, NDO°SODUDEHWRQ G|NOPHGHQ RUWDODPDVDDW|QFH X\JXODQP°éROPDO°YH X\JXODPD\DS°OP°é NDO°SODU\DæPXUGDQ NRUXQPDO°G°UhUQGHQPDNVLPXP ID\GDVDæODPD LoLQLQFHWDEDND KDOLQGHPDO]HPH X\JXODQPDO°G°U )D]OD\DæNXOODQ°P° EHWRQGD OHNHOHQPHOHUH\RO DoDELOHFHæLQGHQ \]H\GHNLID]OD\Dæ VQJHUOHYH\DEHQ]HUL LOHLGHDOPLNWDUD JHWLULOPHOLGLU

dRNHPLFL\]H\OHUH LNLQFLNDWX\JXODPD JHUHNHELOLU <HQL DKéDSNDO°SODUGDHQ D]NDWJHUHNHELOLU 

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU


0LQHUDO\DæHVDVO°NDO°SD\°U°F° TANIMI .DO°SODU°QWD]HEHWRQGDQNROD\FD D\U°OPDV°Q°VDæOD\DQYHEHWRQD G]JQYHOHNHVL]\]H\ND]DQG°UDQ PLQHUDO\DæHVDVOÇNXOODQ°PDKD]°U NDO°SD\°U°F°

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ ‡.DO°E°Q|PUQQX]DW°OPDV° EHWRQXQG]JQo°NDU°OPDV°YH LéoLOLNWHQWDVDUUXIHGLOPHVLJHUHNHQ ]DPDQODUGDNXOODQ°O°U Uygulama Yüzeyleri

8<*8/$0$è$57/$5,

‡7QHONDOÇSODUGD

‡2UWDPV°FDNO°æ° ƒ&LOHƒ&DUDV°

‡dHOLNNDOÇSODUGD ‡3O\ZRRGNDOÇSODUGD ‡3ODVWLNNDOÇSODUGD ‡$KéDSNDOÇSODUGD ‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQÇéÇQÇ]

REFERANS STANDARTLARI ‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R

‡.DO°SODUNXUXYHWHPL]ROPDO° L\LELUSHUIRUPDQVLoLQ|QFHNL NXOODQ°PODUGDQNLP\DVDODW°N ROPDPDO°G°U ‡%HWRQSDVYHNDO°QW°ODUGDQ  DU°QG°U°OPDO°G°U ‡weber KA 2000NXOODQ°PDKD]°U ELUNDO°SD\°U°F°ROPDV°QD  NDUé°QNXOODQ°P|QFHVLD]GDROVD oDONDODQPDO°G°U

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡8\JXODPDHVQDV°QGDPXWODND HOGLYHQYHJ|]ONNXOODQ°OPDO°J|] YHGHULWHPDV°QGDQNDo°Q°OPDO°G°U

AVANTAJLARI g]HOOLNOHHPLFLOLæLD]YH\D olmayan çelik, plastik, plywood kal›plar›n betondan kolay ve h›zl› V|NOPHVLQLVDæODPD .DO°SODU°Q|PUQX]DWPD Yap›larda kal›p maliyetini YHLéoLOLæLQL|QHPOL|OoGH D]DOWPD Düzgün ve temiz bir beton yüzeyi elde edilmesini VDæODPD

UYGUL AMA 

weber KA 2000,WHPL] NDO°S\]H\OHULQH SVNUWPHUXOR YH\DI°UoDLOHGLUHNW X\JXODQPDO°G°UhUQGHQPDNVLPXP dRNHPLFL\]H\OHUH ID\GDVDæODPD LNLQFLNDWX\JXODPD LoLQLQFHWDEDND JHUHNHELOLU KDOLQGHPDO]HPH X\JXODQPDO°G°U )D]OD\DæNXOODQ°P° EHWRQGD OHNHOHQPHOHUH\RO DoDELOHFHæLQGHQ \]H\GHNLID]OD\Dæ VQJHUOHYH\DEHQ]HUL LOHLGHDOPLNWDUD JHWLULOPHOLGLU

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

Ürün weber KA 2000

Tüketim <DNODé°NP OW (PLFLRODQ\]H\OHUGH DKéDSYV

<DNODé°NP OW (PLFLROPD\DQ \]H\OHUGHSODVWLN oHOLNYV

Ambalaj: OW©OLNSODVWLNELGRQOWYDULO Renk: 6DU° Raf Ömrü: .XUXYHVHULQRUWDPODUGDƒ&LOH ƒ&DUDV°QGDDPEDODM°QDæ]°Do°OPDPDV° YHKDVDUJ|UPHPHVLNRéXOX\ODUHWLP WDULKLQGHQLWLEDUHQD\G°U.XOODQ°OPDG°æ° GXUXPODUGDDPEDODMODU°QDæ]°V°N°FD NDSDW°OPDO°G°U

www.weber.com.tr

303

Teknik Uygulamalar

weber KA 2000

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]


Teknik Uygulamalar

weber kür A

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

Akrilik reçine esasl› kür malzemesi UYGULAMA SINIRI ‡weber kür A,NXOODQ°PDKD]°UG°U VXLOHVH\UHOWLOPHPHOLGLU

REFERANS STANDARTLARI ‡%D\°QG°UO°N3R]1R)

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡<NVHNRUDQGDX\JXODPDNDO°QO°N IDUNO°O°NODU°OHNHROXéXPXQD QHGHQRODELOLU ‡8\JXODPDHVQDV°QGDPXWODND HOGLYHQYHJ|]ONNXOODQ°OPDO° J|]YHGHULWHPDV°QGDQ  NDo°Q°OPDO°G°U

TANIMI %HWRQéDSYHoLPHQWRHVDVO°\]H\ VHUWOHéWLULFLX\JXODPDODU°VRQUDV°QGD \]H\GHNLJ|]HQHNOHU]HULQGHVX EXKDU°JHoLUPH\HQNRUX\XFXELUILOP WDEDNDV°ROXéWXUDUDNNDU°é°PVX\XQXQ K°]ODEXKDUODéPDV°Q°HQJHOOH\HQ YH\]H\GHoDWODNROXéPDULVNLQL PLQLPXPDLQGLUHQDNULOLNUHoLQHHVDVO° NUPDO]HPHVL

8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ& DUDV° ‡8\JXODPD\DS°ODFDN\]H\WHPL] YHVDæODPROPDO°VXELULNLQWLVL ROPDPDO°NRSPXéYH\DNRSPD\D PVDLWSDUoDODUWHPL]OHQPHOLGLU ‡dRN\NVHNYH\DGéN°V°ODUGD EHWRQHNRODUDN°V°QPD\D  YHGRQPD\DNDUé°WHGELU DO°QPDO°G°U

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ

AVANTAJLARI Taze beton, yüzey VHUWOHéWLULFLOHUYHéDS yüzeyindeki gözenekleri t›kayarak h›zl› kurumay› YHoDWODPD\°HQJHOOHPH <]H\LQDé°QPD GD\DQ°P°Q°DUW°UG°æ°QGDQ WR]XPD\°|QOHPH Ürün weber kür A

‡3VNUWPHHNLSPDQ°WHPL] ROPDO°G°U

‡7D]HX\JXODQP°éEHWRQéDSYH \]H\VHUWOHéWLULFLOHULQLQK°]O° NXUXPDV°Q°|QOH\LFLPDO]HPH RODUDNNXOODQ°O°U Uygulama Yüzeyleri ‡¯oYHG°éPHNDQODUGD  

%HWRQDUPHRUJDQLNYH\D LQRUJDQLNéDSYHoLPHQWRHVDVO° \]H\VHUWOHéWLULFLNXOODQ°OP°é ]HPLQOHU

 6°FDNKDYDODUGDEHWRQ G|NPOHULQGHTüketim <DNODé°N JUP©GLU

Ambalaj: NJSODVWLNELGRQ Renk: %H\D] Raf Ömrü: .XUXYHVHULQ RUWDPODUGDDPEDODM°QDæ]° Do°OPDPDV°YHKDVDUJ|UPHPHVL NRéXOX\ODUHWLPWDULKLQGHQ LWLEDUHQD\G°U.XOODQ°OPDGÇæ° GXUXPODUGDDPEDODMODU°QDæ]°V°N°FD NDSDW°OPDO°G°U

304

www.weber.com.tr

UYGUL AMA 

weber kür A, NXOODQ°OPDGDQ |QFHL\LFHoDONDODQPDO°G°Uweber kür A, \]H\OHUHHéLW PLNWDUODUGDLQFHELUILOP WDEDNDV°RODFDNéHNLOGH SVNUWPHPHWRGX\ODX\JXODQ°U


6LOLNRQNDXoXNHVDVOÇGHU]GROJXPDVWLæL TANIMI 6LOLNRQNDXoXNHVDVOÇVUHNOLHODVWLN DQWLEDNWHUL\HOYHDVHWRNVLNUOHQHQWHN NRPSRQHQWOLGHU]GROJXPDVWLæL

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ ‡¯oPHNDQODUÇQ\DWD\YHGéH\ X\JXODPDODUÇQGDÇVODNPHNDQODUÇQ WPELUOHéLPGHWD\ODUÇQGD GHWHUMDQWHPL]OLNPDO]HPHVLYH EHQ]HUNLP\DVDOODUDGD\DQÇPOÇ JHQHODPDoOÇVLOLNRQRODUDN NXOODQÇOÇU Uygulama Yüzeyleri ‡%HWRQDKéDSPHWDOFDPSRUVHOHQ YEGHU]OHULQGHX\JXODQ°U

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡6HUWOHéPHVUHVL PPJQ o&QHPOLOLN ‡.DEXNEDéODPDVUHVL GN o&QHPOLOLN 

<h=(<+$=,5/,å, ‡weber silikonLOHX\JXODPD \DSÇOÇUNHQGHU]DUDODUÇNXUXYH WHPL]ROPDO°KHUWUOoLPHQWR \Dæ\DSÇéWÇUÇFÇYHER\D  NDOÇQWÇVÇQGDQDUÇQGÇUÇOPDOÇGÇU ‡(NRODUDNPHWDO]HPLQOHUSDV |QOH\LFLELULéOHPHWDEL  WXWXOPDOÇGÇU ‡+DVVDV\]H\OHUGHPDVNHOHPH EDQGÇ|QHULOLU

8<*8/$0$è$57/$5, ‡<]H\YHRUWDPV°FDNO°æ° o&LOHo&DUDV°

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡weber silikonG]\]H\OLELUoRN \DSÇHOHPDQÇQDDVWDUVÇ]  \DSÇéPDVDæODU$QFDNoRNHPLFL YH\DSDUODN\]H\LLéOHP  J|UPéYH\D]HULER\DOÇED]Ç NDSODPDPDO]HPHOHULQHX\JXODPD |QFHVLNoNELUGHQHPH\DSÇOPDVÇ |QHULOLU ‡*HQLéOLNYHGHULQOLNLOLéNLVLQGHHQ X\JXQGHæHUGHU]JHQLéOLæLQLQGHU] GHULQOLæLQLQ\DNODéÇNLNLNDW° ROPDVÇGÇU ‡0HUPHUGRæDOWDéODUEHWRQYE J|]HQHNOL\]H\OHUGHNXOODQÇOPDVÇ WDYVL\HHGLOPH] ‡.UOHQPHHVQDVÇQGDDVHWLNDVLW ROXéWXUGXæXQGDQEDNÇUSLULQo NXUéXQJLELKDVVDVPHWDOOHUGHYH D\QDODUGDNXOODQÇOPDPDOÇGÇU

AVANTAJLARI

‡h]HULER\DWXWPD] ‡$NYDU\XPODUGDNXOODQÇOPDPDOÇGÇU ‡.UOHQPHLoLQQHPHLKWL\Do GX\GXæXQGDQKDYDVÇ]\HUOHUGH NXOODQÇOPDPDOÇGÇU

6UHNOLHODVWLNL\HW $QWLEDNWHUL\HOGD\DQÇP .ROD\YHKÇ]OÇX\JXODPD

UYGUL AMA weber silikonX\JXODPD HVQDVÇQGDGHU]LQKHULNLNHQDUÇQD YHGHSROLHWLOHQILWLOHL\LFHWHPDV HWPHOLGLU0DO]HPHHéLWPLNWDUGD YHNHVLQWLVL]ELoLPGHXoNÇVPÇ GHU]LQLoHUVLQGHRODFDNéHNLOGH X\JXODQPDOÇGÇU'RæUXX\JXODPD LoLQPDVWLNELUNDWWDQID]ODVW VWHoHNLOPHPHOLGLU 8\JXODPDVRQUDVÇQGDPDVWLæLQ \]H\G]HOWPHVL\DSÇOPDOÇ YH \]H\HL\L\DSÇéÇS\DSÇéPDGÇæÇ NRQWUROHGLOPHOLGLU%X LéOHPVÇUDVÇQGDPDO]HPH LoHULVLQGHROXéPXéRODELOHFHN

RODVÇKDYDNDEDUFÇNODUÇQÇQ SDWODWÇOPDVÇVDæODQPDOÇGÇU 8\JXODPDVRQUDVÇQGD\]H\ VDEXQOXVXo|]HOWLVLLOH ÇVODW°OP°éX\JXQELUFLVLPLOH WHPL]OHQPHOLGLU weber silikonNXUXPDGDQ|QFH PDVNHOHPHEDQGÇoÇNDUÇOPDOÇGÇU weber silikonNUQ WDPDPODPDVÇLoLQQHPH LKWL\DoGX\GXæXQGDQKDYDVÇ] RUWDPODUGDNXOODQÇOPDPDOÇGÇU 8\JXODPDDOHWOHULDVHWRQLOH WHPL]OHQPHOLGLU

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

Tüketim

Ürün weber silikon

PWNDUWXé [FPGHU]

Ambalaj: PO Uygulama Aletleri: 6LOLNRQWDEDQFDVÇ .DUWXéNROLOHULQGH©HUDGHWNDUWXé EXOXQPDNWDGÇU Renk: èHIIDIEH\D]JUL Raf Ömrü: 2ULMLQDODo°OPDP°é DPEDODM°QGDUXWXEHWVL]YHNXUX RUWDPODUGDUHWLPWDULKLQGHQ LWLEDUHQD\G°U

www.weber.com.tr

305

Teknik Uygulamalar

weber silikon

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]


Teknik Uygulamalar

weber PU 2A

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

3ROLUHWDQHVDVO°GHU]GROJXPDVWLæL 8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡6HUWOHéPHVUHVLPPJQ o&QHPOLOLN ‡.DEXNEDéODPDVUHVL‘GN o&QHPOLOLN 

PERFORMANS ‡<DSÇVÇ3ROLUHWDQ ‡6KRUH$VHUWOLæL ',1 ‡<RæXQOXN‘JUFP. ‡6HUYLV6ÇFDNOÇæÇLOHo&DUDVÇ ‡.RSPDGD8]DPD'HæHUL ,62 *

TANIMI 3ROLUHWDQHVDVOÇ89GD\DQÇPOÇ \NVHNHODVWLNL\HWHVDKLSWHN NRPSRQHQWOLGHU]GROJXPDVWLæL

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ ‡g]HOOLNOHJHQLéÇVÇDUDOÇNODUÇQGD VUHNOLHODVWLNL\HWYH\NVHN VDUNPDPXNDYHPHWLLVWHQHQ\DWD\ YHG]H\GHU]OHUGHSUHFDVW HOHPDQGHU]OHULQGHGXYDU]HPLQ EDONRQSHQFHUHYHNDSÇ oHYUHVLQGHN|SUYHEDONRQ SDUDSHWOHULQGHoDWÇ X\JXODPDODUÇQGDNXOODQÇOÇU Uygulama Yüzeyleri

AVANTAJLARI Yüksek mekanik GD\DQ°P dRNJHQLé°V°DUDO°NODU°QGD NDO°F°HODVWLNL\HW .DEDUFÇNVÇ]NUOHéPH Tiksotropik özellik

‡%HWRQNLUHPLWDKéDSPHWDOYE GHU]OHULQGH ‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQÇéÇQÇ]

UYGULAMA SINIRI ‡8\JXODPDRUWDPÇQGD\NVHN RUDQGDNORUROPDPDOÇGÇU .ORUODQPÇé\]PHKDYX]ODUÇQGD NXOODQÇOPD] ‡$\QÇRUWDPGDYH]DPDQGD X\JXODQPÇéVLOLNRQLOHELUOLNWH NXOODQÇOPD] ‡0DO]HPHNUOHQPHHVQDVÇQGD DONROYHGLæHUVROYHQWOLWHPL]OLN PDO]HPHOHULQGHQX]DN  WXWXOPDOÇGÇU

‡(ODVWLVLWH0RGO ,62  *1PP. ‡.RSPD.XYYHWL ',1  *1PP

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡6RæXNKDYDODUGDweber PU 2A’QÇQ X\JXODPDVÇ|QFHVLQGHEHOOLELU VUHo&©GHPXKDID]D HGLOPHVLQLQNXOODQÇPNROD\OÇæÇ DoÇVÇQGDQID\GDVÇYDUGÇU ‡weber PU 2A’QÇQGHU]GHGDKD \NVHNHVQHPHVDæODPDVÇ  LoLQPDO]HPHQLQGHU]]HPLQLQH SROLHWLOHQILWLO\HUOHéWLUPHN  VXUHWL\OH]HPLQH\DSÇéPDPDVÇ JHUHNLU ‡weber PU 2A G]\]H\OLELUoRN \DSÇHOHPDQÇQDDVWDUVÇ]\DSÇéPD VDæODU$QFDNoRNHPLFLYH\DSDUODN \]H\LLéOHPJ|UPéYH\D]HUL ER\DOÇED]ÇNDSODPDPDO]HPHOHULQH X\JXODPD|QFHVLNoNELUGHQHPH \DSÇOPDVÇ|QHULOLU ‡&HSKHGHU]OHULQGHGHU]JHQLéOLNOHUL JHQHOGHPPDUDVÇQGDGÇU(Q X\JXQGHæHUGHU]JHQLéOLæLQLQGHU] GHULQOLæLQLQ\DNODéÇNLNLNDWÇ ROPDVÇGÇU ‡h]HULER\DQDELOLUDQFDNGHU] KDUHNHWOHULQGHQVRQUDER\D oDWODPD\DSDELOLU ‡8YGD\DQÇNOÇROVDGDEH\D]UHQNOL weber PU 2A ]DPDQODVDUDUPD \DSDELOLU ‡8\JXODPD\DSÇODFDNRUWDPGDYH GHU]GHQHPYHUXWXEHWROPDPDOÇ $NVLWDNGLUGHSROLUHWDQPDVWLæLQ LoHULVLQGHKDYDNDEDUFÇæÇROXéDELOLU ‡8\JXODPDHVQDVÇQGDPXWODND HOGLYHQYHJ|]ONNXOODQÇOPDOÇ J|]YHGHULWHPDVÇQGDQ  NDoÇQÇOPDOÇGÇU

306

www.weber.com.tr


<h=(<+$=,5/,å, ‡weber PU 2ALOHX\JXODPD \DSÇOÇUNHQGHU]DUDODUÇQÇQNXUX YHWHPL]ROPDVÇQDGLNNDWHGLOPHOL KHUWUOoLPHQWR\Dæ\DSÇéWÇUÇFÇ YHER\DNDOÇQWÇVÇQGDQ  DUÇQGÇUÇOPDOÇGÇU ‡&DPYHPHWDOJLELJ|]HQHNVL] \]H\OHU]HULQGHKHUKDQJL ELUNDSODPDPDO]HPHVLROPDPDOÇ JHUHNLUVH|QLéOHPRODUDNVHOOR]LN WLQHULOHWHPL]OHQPHOLGLU(NRODUDN PHWDO]HPLQOHUSDV|QOH\LFLELU LéOHPHWDELWXWXOPDOÇGÇU ‡+DVVDV\]H\OHUGHYHG]JQYH NHVNLQNHQDUJHUHNVLQLPL  GXUXPXQGDPDVNHOHPHEDQGÇ |QHULOLU

UYGUL AMA weber PU 2A, X\JXODPD HVQDVÇQGDGHU]LQKHULNLNHQDUÇQD YHGHSROLHWLOHQILWLOHL\LFH WHPDVHGLOPHOLGLU0DO]HPHHéLW PLNWDUGDYHNHVLQWLVL]ELoLPGH XoNÇVPÇGHU]LQLoHULVLQGHRODFDN éHNLOGHX\JXODQPDOÇGÇU'RæUX X\JXODPDLoLQPDVWLNELUNDWWDQ ID]ODVWVWHoHNLOPHPHOLGLU 8\JXODPDVRQUDVÇQGDPDVWLæLQ \]H\G]HOWPHVL\DSÇOPDOÇYH \]H\HL\L\DSÇéÇS\DSÇéPDGÇæÇ NRQWUROHGLOPHOLGLU%XLéOHP

VÇUDVÇQGDPDO]HPHLoHULVLQGH ROXéPXéRODELOHFHNRODVÇKDYD NDEDUFÇNODUÇQÇQSDWODWÇOPDVÇ VDæODQPDOÇGÇU weber PU 2ANXUXPDGDQ|QFH PDVNHOHPHEDQGÇ  oÇNDUÇOPDOÇGÇU weber PU 2ANUQ WDPDPODPDVÇLoLQQHPHLKWL\Do GX\GXæXQGDQWDPDPHQNDSDOÇ RUWDPODUGDNXOODQÇOPDPDOÇGÇU

8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPVÇFDNOÇæÇo&LOHo& DUDVÇ ‡dRNQHPOLYHYH\DoRNVÇFDN KDYDODUGDX\JXODPD\DSPDNWDQ NDoÇQÇOPDOÇGÇU ‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDOÇGÇU

Tüketim 'HU]JHQLéOLæL[ GHU]GHULQOLæL PP

Tüketim / PW PO

OWVRVLVDPEDODM°Q \DSW°æ°GROJX PW

[ [ [ [ [

  

  

Ambalaj: OW©OLNNDUWXéYHOW©OLNVRVLV .DUWXéNROLOHULQGH©HUDGHWNDUWXé EXOXQPDNWDGÇU6RVLVNROLOHULQGH©éHUDGHW VRVLVEXOXQPDNWDGÇU Renk: %H\D]JUL Raf Ömrü: 2ULMLQDODo°OPDP°éDPEDODM°QGD UXWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGDUHWLP WDULKLQGHQLWLEDUHQD\G°U.XOODQ°OPDG°æ° GXUXPODUGDDPEDODMODU°QDæ]°V°N°FD NDSDW°OPDO°G°U

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

www.weber.com.tr

307

Teknik Uygulamalar

weber PU 2A


Teknik Uygulamalar

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

weber HP 3A +LEULWSROLPHUHVDVOÇGHU]GROJXPDVWLæL

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡6HUWOHéPHVUHVLPPJQ o&QHPOLOLN ‡.DEXNEDæODPDVUHVL GN o&QHPOLOLN

‡.ÇYDPÇ0DFXQ

PERFORMANS ‡<DSÇVÇ+LEULW3ROLPHU ‡6KRUH$VHUWOLæL ',1 ‘ ‡<RæXQOXN‘JUFP. ‡6HUYLV6ÇFDNOÇæÇLOHo&DUDVÇ

TANIMI +LEULWSROLPHUHVDVOÇ89GD\DQÇPOÇ VROYHQWLoHUPH\HQ\NVHNHODVWLNL\HWH VDKLSWHNNRPSRQHQWOLNRNXVX] oHYUHGRVWXGHU]GROJXPDVWLæL

‡.RSPDGD8]DPD'HæHUL ',1 * ‡(ODVWLVLWH0RGO ',1 *1PP. ‡.RSPD.XYYHWL ',1 *1PP.

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 .8//$1,0 8\JXODPD$ODQÇ

AVANTAJLARI

‡¯oYHGÇéPHNDQODUGDJHULOLPYH GLODWDV\RQODUÇQoRNROGXæXYHJHQLé ÇVÇDUDOÇNODUÇQGDVUHNOLHODVWLNL\HW YH\NVHNVDUNPDPXNDYHPHWL LVWHQHQ\DWD\YHGéH\GHU]OHUGH NXOODQÇOÇU.LP\DVDORODUDNQ|WUDO ROXSNRNXVX]oHYUH\HGX\DUOÇYH ]RUOXKDYDNRéXOODUÇQDGD\DQÇNOÇGÇU 8\JXODPD<]H\OHUL

Yüksek mekanik ve NLP\DVDOGD\DQ°P dRNJHQLéÇVÇDUDOÇNODUÇQGD NDO°F°HODVWLNL\HW dHYUHFLYHDQWLEDNWHUL\HO 0NHPPHO\DS°éPD |]HOOLæL +DFLPND\E°QDXæUDPDPD %LWPHVDVO°VX\DO°W°P ürünlerine kuvvetli EDæGDéPD

308

www.weber.com.tr

‡%HWRQNLUHPLWDKéDSDOPLQ\XP GHPLUSDVODQPD]oHOLNEDNÇU YHPXKWHOLISODVWLNPDGGHOHUGH PNHPPHO\DSÇéPDVDæODU ‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ EL]HGDQÇéÇQÇ]

‡weber HP 3A’QÇQGHU]GHGDKD \NVHNHVQHPHVDæODPDVÇ  LoLQPDO]HPHQLQGHU]]HPLQLQH SROLHWLOHQILWLO\HUOHéWLULOHUHN ]HPLQH\DSÇéPDVÇHQJHOOHQLU ‡weber HP 3AG]\]H\OLELUoRN \DSÇHOHPDQÇQDDVWDUVÇ]  \DSÇéPDVDæODU$QFDNoRNHPLFL YH\DSDUODN\]H\LLéOHP  J|UPéYH\D]HULER\DOÇED]Ç NDSODPDPDO]HPHOHULQH  X\JXODPD|QFHVLNoNELUGHQHPH \DSÇOPDVÇ|QHULOLU ‡&HSKHGHU]OHULQGHGHU]JHQLéOLNOHUL JHQHOGHPPDUDVÇQGDGÇU (QX\JXQGHæHUGHU]JHQLéOLæLQLQ GHU]GHULQOLæLQLQ\DNODéÇNLNLNDWÇ ROPDVÇGÇU ‡h]HULER\DQDELOLUDQFDNGHU] KDUHNHWOHULQGHQVRQUDER\D oDWODPD\DSDELOLU ‡8\JXODPDHVQDVÇQGDPXWODND HOGLYHQYHJ|]ONNXOODQÇOPDOÇ J|]YHGHULWHPDVÇQGDQ  NDoÇQÇOPDOÇGÇU


<h=(<+$=,5/,å, ‡weber HP 3ALOHX\JXODPD \DSÇOÇUNHQGHU]DUDODUÇQÇQNXUX YHWHPL]ROPDVÇQDGLNNDWHGLOPHOL KHUWUOoLPHQWR\Dæ\DSÇéWÇUÇFÇ YHER\DNDOÇQWÇVÇQGDQ  DUÇQGÇUÇOPDOÇGÇU

UYGUL AMA 

‡(NRODUDNPHWDO]HPLQOHUSDV |QOH\LFLELULéOHPHWDEL WXWXOPDOÇGÇU ‡+DVVDV\]H\OHUGHPDVNHOHPH EDQGÇ|QHULOLU8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPVÇFDNOÇæÇo&LOHoC DUDVÇ ‡dRNQHPOLYHYH\DoRNVÇFDN KDYDODUGDX\JXODPD\DSPDNWDQ NDoÇQÇOPDOÇGÇU

ZHEHU+3$X\JXODPD HVQDVÇQGDGHU]LQKHULNLNHQDUÇQD YHGHSROLHWLOHQILWLOHL\LFHWHPDV HWPHOLGLU0DO]HPHHéLWPLNWDUGD YHNHVLQWLVL]ELoLPGHXoNÇVPÇ GHU]LQLoHULVLQGHRODFDNéHNLOGH X\JXODQPDOÇGÇU'RæUXX\JXODPD LoLQPDVWLNELUNDWWDQID]ODVW VWHoHNLOPHPHOLGLU 8\JXODPDVRQUDVÇQGDPDVWLæLQ \]H\G]HOWLOPHVL\DSÇOPDOÇYH \]H\HL\L\DSÇéÇS\DSÇéPDGÇæÇ NRQWUROHGLOPHOLGLU%XLéOHP VÇUDVÇQGDPDO]HPHLoHULVLQGH ROXéPXéRODELOHFHNRODVÇKDYD NDEDUFÇNODUÇQÇQSDWODWÇOPDVÇ VDæODQPDOÇGÇU

6

8\JXODPDVRQUDVÇQGD\]H\ VDEXQOXVXo|]HOWLVLLOH ÇVODQPÇéX\JXQELUFLVLPLOH WHPL]OHQPHOLGLU weber HP 3ANXUXPDGDQ|QFH PDVNHOHPHEDQGÇ  oÇNDUÇOPDOÇGÇU weber HP 3ANUQ WDPDPODPDVÇLoLQQHPHLKWL\Do GX\GXæXQGDQWDPDPHQNDSDOÇ RUWDPODUGDNXOODQÇOPDPDOÇGÇU 8\JXODPDDOHWOHULDONROLOH WHPL]OHQLU

‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDOÇGÇU

Tüketim 'HU]JHQLéOLæL[ GHU]GHULQOLæL

7NHWLPPW FP3)

OWVRVLVDPEDODM°Q \DSW°æ°GROJX PW

[ [ [ [ [

  

  

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

Ambalaj: OW©OLNVRVLV 6RVLVNROLOHULQGH©éHUDGHWVRVLV EXOXQPDNWDGÇU Renk: %H\D]JUL Uygulama Aletleri: (OPLNVHUL Raf Ömrü: 2ULMLQDODo°OPDP°é DPEDODM°QGDUXWXEHWVL]YHNXUX RUWDPODUGDUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ D\G°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U

www.weber.com.tr

309

Teknik Uygulamalar

weber HP 3A


310

www.weber.com.tr


=(0ç1 6ç67(0/(5ç Problem / Çözüm

sf. 312

Ürün Bilgileri

sf. 316

www.weber.com.tr

311


Zemin Sistemleri

PROBLEM Zeminlerin tesviyesi \DSÇOÇUNHQD\QÇ ]DPDQGDGHNRUDWLI ELUVRQNDWNDSODPDVÇ HOGHHGHELOPHNLoLQ hangi ürünler VHoLOPHOLGLU"

<HQLSURMHOHUYH\DUHQRYDV\RQLéOHULQLQKHPHQKHPHQWPQGH]HPLQ|QFH ER]XNOXNODUÇQG]HOWLOPHVLYHNDoÇNOÇNODUÇQJLGHULOPHVLLoLQWHVYL\HHGLOLU%XLéOHPL WDNLEHQDU]XHGLOHQNDSODPD VHUDPLNKDOÇ39&YE \]H\HX\JXODQÇU

=HPLQGHWHVYL\H\DSÇOPDPDVÇ GXUXPXQGDKHPER]XNOXNODU UDKDWVÇ]HGLFLROXUKHPGH NDSODPD]HULQH\NELQGLæLQGH GHIRUPDV\RQODUROXéDELOLU

<]H\HDWÇODQVWDQGDUWWHVYL\H éDSODUÇQÇQoRæXQXQ]HULQLQ EDéNDELUNDSODPDPDO]HPHVLLOH NDSDWÇOPDVÇéDUWWÇU

%XX\JXODPD\|QWHPLKHPVUH RODUDNGDKDX]XQGXUKHPGHGDKD PDOL\HWOLGLU

2\VDGRæUXUQVHoLPL\DSÇODUDNKHPWHVYL\HKHPGHNDSODPDX\JXODPDVÇELU VHIHUGHo|]OHELOLU=HPLQOHUGRæDOYH\HNSDUHELUJ|UQPHYHSDVWHOUHQNOHUH NDYXéXU

312

www.weber.com.tr


Zemin Sistemleri

ÇÖZÜM ZHEHUIORRU ZHEHUIORRU ZHEHUIORRU ZHEHUIORRU

 sf. 324 sf. 327

 <h=(<+$=,5/,å,

‡=HPLQLQVDæODPOÇæÇNRQWURO HGLOPHOLVDæODPROPD\DQ E|OPOHUGHQ\DæWR]YHoLPHQWR NDOÇQWÇODUÇWHPL]OHQPHOLGLU

‡ZHEHUIORRU]HPLQ\]H\LQH G]JQELUéHNLOGH\D\ÇOPDOÇYH WDPDPHQHPLOLQFH\HNDGDUHQD]LNL NDWIÇUoDLOHX\JXODQPDOÇGÇU

UYGULAMA0DO]HPHQLQVXNDUÇéÇPÇLGHDO RODUDNPLNVHUSRPSDLOH \DSÇOPDOÇGÇU$NÇéNDQOÇæÇQVDELW ROGXæXVUHNOLNRQWUROHGLOPHOLGLU

2

'|NPVÇUDVÇQGDPDO]HPH WÇUWÇOOÇPDODLOHKDILIELUéHNLOGH G]HOWLOPHOLGLU

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

3

<DUÇVHUWOHéPLéPDO]HPH]HULQGH GHU]OHUDoÇOPDOÇ\]H\LVWHæH J|UHPDW\DGDSDUODNRODUDN FLODODQPDOÇGÇU

www.weber.com.tr

313


Zemin Sistemleri

PROBLEM 39&KDOÇODPLQDW SDUNHJLEL NDSODPD malzemeleri |QFHVL]HPLQ WHVYL\HQDVÇO VDæODQPDOÇGÇU"

%XWUNDSODPDPDO]HPHOHULQGHQDU]XHGLOHQHVWHWLNJ|UQPYH\HWHUOL SHUIRUPDQVÇQDOÇQDELOPHVLLoLQDOWODUÇQDNXOODQÇODFDNWHVYL\HPDO]HPHVL|]HQOH VHoLOLSX\JXODQPDOÇGÇU

$NVLWDNGLUGH\]H\GHNLER]XNOXNODU UDKDWVÇ]HGLFLRODELOLU

%R]XN\]H\GHKDUHNHW]RUOXæX GRæDELOLU\DGDLVWHQPH\HQVHVOHU oÇNDELOLU

$\UÇFDX\JXQROPD\DQWHVYL\H PDO]HPHVL\RæXQ\D\DWUDILæLDOWÇQGD \HWHUOLSHUIRUPDQVÇJ|VWHUHPH\HELOLU

2\VDGRæUXUQVHoLPLYHX\JXODPDVÇWPEXVRUXQODUÇRUWDGDQNDOGÇUPDNLoLQ \HWHUOLGLUwww.weber.com.tr


Zemin Sistemleri

ÇÖZÜM ZHEHUIORRU5 ZHEHUSULP1

ZHEHUIORRU5 ZHEHUSULP1

sf. 322 sf. 323

 <h=(<+$=,5/,å,

‡=HPLQVDæODPOÇæÇNRQWUROHGLOPHOL VDæODPROPD\DQE|OPOHUGHQ \DæWR]YHoLPHQWRNDOÇQWÇODUÇ WHPL]OHQPHOLGLU

‡<]H\ZHEHUIORRU5 X\JXODPDVÇQGDQHQD]GDNLND |QFHLQFHOWLOPHGHQZHEHUSULP1LOH DVWDUODQPDOÇGÇU

UYGULAMANJ©OÇNELUWRUEDZHEHUIORRU 5©\HRUWDODPDOWWHPL]VXLODYH HGLOPHOLGLU

2

.DUÇéWÇUPDVÇUDVÇQGDPDO]HPHQLQ ID]ODKDYDDOPDPDVÇLoLQ GéNGHYLUOLELUHOPLNVHUL NXOODQÇOPDOÇGÇU USP +DUoX\JXODPD|QFHVLQGH GDNLNDGLQOHQGLULOPHOLGLU

3

0DO]HPHQLQPXNDYHPHWLQL GéUPHPHNDPDFÇ\OD NXOODQÇODFDNVXRUDQÇQÇQ JHUHæLQGHQoRNROPDPDVÇQD GLNNDWHGLOPHOLGLU+D]ÇUODQDQKDUo]HPLQH ERéDOWÇOPDOÇGÇU<]H\GHNLSU]OHULQ GROGXUXOPDVÇLoLQVLOPH oHNLOPHOLGLU8\JXODPDGDQVDDWVRQUD VHUDPLNYHKDOÇNDSODPDVÇQD VDDWVRQUDLVHSDUNHYH39& NDSODPDVÇQDJHoLOHELOLU

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

www.weber.com.tr
Zemin Sistemleri

weber floor YS 1

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

Çimento esasl›, korunt ve silisyum NDUEUDJUHJDO°\]H\VHUWOHéWLULFL

PERFORMANS ‡$é°QPDPXNDYHPHWL FP3FP 76 ',1 ‡76(1©\HJ|UH\DQJÇQ WHSNLPHVÇQÇIÇ$

REFERANS STANDARTLARI ‡76(12

8<$5,/$59(g1(5ç/(5

TANIMI (QGVWUL\HO]HPLQOHUGH\]H\ PXNDYHPHWLQL\NVHOWHQoLPHQWR |]HOVHoLOPLéDJUHJDNRUXQWVLOLV\XP NDUEUSLJPHQWYH|]HONDWN°HVDVO° \]H\VHUWOHéWLUPHKDUF°

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ

AVANTAJLARI

‡<NVHNRUDQGDPHNDQLN Dé°QPDGD\DQ°P°DUDQDQYH WR]XPD\DSPDPDV°LVWHQLOHQ WP]HPLQNDSODPDODU°]HULQH X\JXODQ°U Uygulama Yüzeyleri ‡¯oYHG°éPHNDQODUGD

Düzgün ve homojen yüzey elde edebilme imkan›. 0HNDQLN\NOHUHNDUé° Dé°QPD\°|QOHPH 'DUEHOHUHNDUé°GLUHQo art›rma. Yüzey tozumas›n› JHFLNWLUPH 7Dé°\°F°EHWRQDNROD\ uygulama. IDUNO°UHQNVHoHQHæL

316

www.weber.com.tr

 'HSRODU $W|O\HOHU 7HUVDQHOHU 8oDNKDQJDUODU° 2WRSDUNDODQODU° +HOLNRSWHUSLVWOHUL 6HUYLVLVWDV\RQODU° (QGVWUL\HOELQD]HPLQOHUL .RQXWODU ¯é\HUOHUL

‡8\JXODPDVRQUDV°\]H\LQVX\XQX LVWHQHQGHQoDEXNND\EHWPHPHVL LoLQNUPDO]HPHVLweber kür A  X\JXODQDELOLU.UPDO]HPHVL X\JXODQPD\DQGXUXPODUGD \]H\]HULQHKDILIéHNLOGHVX SVNUWOUYH]HULQHIRO\R YH\DWHOLVEH]L|UWOU


<h=(<+$=,5/,å, ‡weber.floor YS 1X\JXODQDFDN DODQ°QWDé°\°F°EHWRQXHQD]& YH\DGR]V°Q°I°QGDROPDO°G°U

UYGUL AMA 

‡8\JXODPD\DS°ODFDNWD]HEHWRQXQ \]H\LoHOLNPDODYH\DWHSVL SHUGDK°LOHSHUGDKODQPDPDO° WDKWDPDODLOHG]HOWLOPLé  ROPDO°G°U

8<*8/$0$è$57/$5,

 $QRJHQLéOLæLYHWNHWLP PLNWDUODU°QDJ|UH

weber.floor YS 1 WRUEDODU° DQRODU°QNHQDUODU°QDGL]LOPHOLGLU

‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ& DUDV° ‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN KDYDODUGDNXYYHWOLU]JDUYH\D JQHéDOW°QGDX\JXODPD  \DSPDNWDQNDo°Q°OPDO°G°U ‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U

Ürün weber.floor YS 1

7Dé°\°F°EHWRQ]HULQGHJH]LOHELOLU GXUXPDJHOLQFH\HNDGDU EHNOHQPHOLGLU8\JXQ]DPDQ EHWRQXQ]HULQHo°N°OG°æ°QGD FPGHULQOLæLQGHD\DN L]LNDODFDNNDGDUVHUWOHéPLé ROPDV°G°U

6HUSLOHQPDO]HPHQLQEHWRQXQ VX\XQXoHNHUHNUHQNGHæLéWLUPHVL EHNOHQPHOLGLU

5

+RPRMHQéHNLOGHVHUSLOHQYHVX\X oHNHUHNUHQJLGHæLéHQ weber.floor YS 1WHSVLSHUGDK° LOHV°N°éW°U°ODUDNEHWRQLOH EWQOHéPHVLVDæODQ°U

weber.floor YS 1EWQ\]H\H VHUSPHPHWRGXLOHGDæ°W°O°U 0DO]HPH\]H\H|EHNOHU KDOLQGHE°UDN°OPDPDO°PPNQ ROGXæXNDGDUKRPRMHQGDæ°O°P VDæODQPDO°G°U$\U°FDUQ LoLQGHNLDJUHJDODU°QD\U°éPDPDV° LoLQX]DNPHVDIHOHUHVHUSPH \DS°OPDPDO°G°U%XLéOHPHOOH YH\D|]HOVHUSPHHNLSPDQODU°LOH \DS°ODELOLU

Tüketim NJP

'DKDVRQUDE°oDNSHUGDK°QD JHoLOLUYHLVWHQLOHQSDUODNO°N HOGHHGLOHQHNDGDUEXLéOHP VUGUOU

Ambalaj: 1HWNJ©O°NNUDIWWRUED 3DOHWWHDGHWNJ Renk: *ULN°UP°]°\HéLODQWUDVLW Uygulama Aletleri: 6HUSPHHNLSPDQODU° SHUGDKWHSVLVLSHUGDKE°oDæ°KHOLNRSWHU Raf Ömrü: 5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U .XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

www.weber.com.tr

317

Zemin Sistemleri

weber floor YS 1


Zemin Sistemleri

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

weber floor YS 4 dLPHQWRHVDVO°NRUXQWDJUHJDO°\]H\VHUWOHéWLULFL

PERFORMANS ‡$é°QPDPXNDYHPHWL FPFP 76 ',1 ‡76(1©\HJ|UH\DQJÇQ WHSNLPHVÇQÇIÇ$

REFERANS STANDARTLARI ‡76(12

8<$5,/$59(g1(5ç/(5

TANIMI (QGVWUL\HO]HPLQOHUGH\]H\ PXNDYHPHWLQL\NVHOWHQoLPHQWR |]HOVHoLOPLéDJUHJDNRUXQWSLJPHQW YH|]HONDWN°HVDVO°\]H\VHUWOHéWLUPH KDUF°

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ

AVANTAJLARI

‡<NVHNRUDQGDPHNDQLNDé°QPD GD\DQ°P°DUDQDQYHWR]XPD \DSPDPDV°LVWHQLOHQWP]HPLQ NDSODPDODU°]HULQHX\JXODQ°U Uygulama Yüzeyleri ‡¯oYHG°éPHNDQODUGD 'HSRODU

Düzgün ve homojen yüzey elde edebilme imkan›. 0HNDQLN\NOHUHNDUé° Dé°QPD\°|QOHPH 'DUEHOHUHNDUé°GLUHQo art›rma. Yüzey tozumas›n› JHFLNWLUPH 7Dé°\°F°EHWRQDNROD\ uygulama. IDUNO°UHQNVHoHQHæL

318

www.weber.com.tr

 $W|O\HOHU 2WRSDUNDODQODU° 6HUYLVLVWDV\RQODU° (QGVWUL\HOELQD]HPLQOHUL .RQXWODU ¯é\HUOHUL

‡8\JXODPDVRQUDV°\]H\LQVX\XQX LVWHQHQGHQoDEXN  ND\EHWPHPHVLLoLQNUPDO]HPHVL weber kür AX\JXODQDELOLU .UPDO]HPHVLX\JXODQPD\DQ GXUXPODUGD\]H\]HULQHKDILI éHNLOGHVXSVNUWOUYH]HULQH IRO\RYH\DWHOLVEH]L|UWOU


<h=(<+$=,5/,å, ‡weber.floor YS 4 X\JXODQDFDN DODQ°QWDé°\°F°EHWRQXHQD]& YH\DGR]V°Q°I°QGDROPDO°G°U

UYGUL AMA 

‡8\JXODPD\DS°ODFDNWD]HEHWRQXQ \]H\LoHOLNPDODYH\DWHSVL SHUGDK°LOHSHUGDKODQPDPDO° WDKWDPDODLOHG]HOWLOPLé  ROPDO°G°U

8<*8/$0$è$57/$5,

 $QRJHQLéOLæLYHWNHWLP PLNWDUODU°QDJ|UH

weber.floor YS 4 WRUEDODU° DQRODU°QNHQDUODU°QDGL]LOPHOLGLU

‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ& DUDV° ‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN KDYDODUGDNXYYHWOLU]JDUYH\D JQHéDOW°QGDX\JXODPD  \DSPDNWDQNDo°Q°OPDO°G°U ‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U

Ürün weber.floor YS 4

7Dé°\°F°EHWRQ]HULQGHJH]LOHELOLU GXUXPDJHOLQFH\HNDGDU EHNOHQPHOLGLU8\JXQ]DPDQ EHWRQXQ]HULQHo°N°OG°æ°QGD FPGHULQOLæLQGHD\DN L]LNDODFDNNDGDUVHUWOHéPLé ROPDV°G°U

6HUSLOHQPDO]HPHQLQEHWRQXQ VX\XQXoHNHUHNUHQNGHæLéWLUPHVL EHNOHQPHOLGLU+RPRMHQéHNLOGHVHUSLOHQYHVX\X oHNHUHNUHQJLGHæLéHQ weber.floor YS 4WHSVLSHUGDK° LOHV°N°éW°U°ODUDNEHWRQLOH EWQOHéPHVLVDæODQ°U

weber.floor YS 4EWQ\]H\H VHUSPHPHWRGXLOHGDæ°W°O°U 0DO]HPH\]H\H|EHNOHU KDOLQGHE°UDN°OPDPDO°PPNQ ROGXæXNDGDUKRPRMHQGDæ°O°P VDæODQPDO°G°U$\U°FDUQ LoLQGHNLDJUHJDODU°QD\U°éPDPDV° LoLQX]DNPHVDIHOHUHVHUSPH \DS°OPDPDO°G°U%XLéOHPHOOH YH\D|]HOVHUSPHHNLSPDQODU°LOH \DS°ODELOLU

Tüketim NJP

'DKDVRQUDE°oDNSHUGDK°QD JHoLOLUYHLVWHQLOHQSDUODNO°N HOGHHGLOHQHNDGDUEXLéOHP VUGUOU

Ambalaj: 1HWNJ©O°NNUDIWWRUED 3DOHWWHDGHWNJ Renk: *ULN°UP°]°\HéLODQWUDVLW Uygulama Aletleri: 6HUSPHHNLSPDQODU° SHUGDKWHSVLVLSHUGDKE°oDæ°KHOLNRSWHU Raf Ömrü: 5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U .XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

www.weber.com.tr

319

Zemin Sistemleri

weber floor YS 4


Zemin Sistemleri

weber floor YS 6

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

dLPHQWRHVDVO°NXYDUVDJUHJDO°\]H\VHUWOHéWLULFL PERFORMANS ‡$é°QPDPXNDYHPHWL FPFP 76 ',1 ‡76(1©\HJ|UH\DQJÇQ WHSNLPHVÇQÇIÇ$

REFERANS STANDARTLARI ‡76(1

8<$5,/$59(g1(5ç/(5

TANIMI (QGVWUL\HO]HPLQOHUGH\]H\ PXNDYHPHWLQL\NVHOWHQ oLPHQWR|]HOVHoLOPLéDJUHJDNXYDUV SLJPHQWYH|]HONDWN°HVDVO°\]H\ VHUWOHéWLUPHKDUF°

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ

AVANTAJLARI

‡<NVHNRUDQGDPHNDQLNDé°QPD GD\DQ°P°DUDQDQYHWR]XPD \DSPDPDV°LVWHQLOHQWP]HPLQ NDSODPDODU°]HULQHX\JXODQ°U Uygulama Yüzeyleri ‡¯oYHG°éPHNDQODUGD 'HSRODU

Düzgün ve homojen yüzey elde edebilme imkan›. 0HNDQLN\NOHUHNDUé° Dé°QPD\°|QOHPH 'DUEHOHUHNDUé°GLUHQo art›rma. Yüzey tozumas›n› JHFLNWLUPH 7Dé°\°F°EHWRQDNROD\ uygulama. IDUNO°UHQNVHoHQHæL

320

www.weber.com.tr

 $W|O\HOHU 2WRSDUNDODQODU° 6HUYLVLVWDV\RQODU° 2WR\°NDPDDODQODU° .RQXWODU ¯é\HUOHUL

‡8\JXODPDVRQUDV°\]H\LQVX\XQX LVWHQHQGHQoDEXNND\EHWPHPHVL LoLQNUPDO]HPHVLweber kür A X\JXODQDELOLU.UPDO]HPHVL X\JXODQPD\DQGXUXPODUGD \]H\]HULQHKDILIéHNLOGHVX SVNUWOUYH]HULQHIRO\RYH\D WHOLVEH]L|UWOU


<h=(<+$=,5/,å, ‡weber.floor YS 6 X\JXODQDFDN DODQ°QWDé°\°F°EHWRQXHQD]& YH\DGR]V°Q°I°QGDROPDO°G°U

UYGUL AMA 

‡8\JXODPD\DS°ODFDNWD]HEHWRQXQ \]H\LoHOLNPDODYH\DWHSVL SHUGDK°LOHSHUGDKODQPDPDO° WDKWDPDODLOHG]HOWLOPLé  ROPDO°G°U

8<*8/$0$è$57/$5,

 $QRJHQLéOLæLYHWNHWLP PLNWDUODU°QDJ|UH

weber.floor YS 6 WRUEDODU° DQRODU°QNHQDUODU°QDGL]LOPHOLGLU

‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ& DUDV° ‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN KDYDODUGDNXYYHWOLU]JDUYH\D JQHéDOW°QGDX\JXODPD  \DSPDNWDQNDo°Q°OPDO°G°U ‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U

Ürün weber.floor YS 6

7Dé°\°F°EHWRQ]HULQGHJH]LOHELOLU GXUXPDJHOLQFH\HNDGDU EHNOHQPHOLGLU8\JXQ]DPDQ EHWRQXQ]HULQHo°N°OG°æ°QGD FPGHULQOLæLQGHD\DN L]LNDODFDNNDGDUVHUWOHéPLé ROPDV°G°U

6HUSLOHQPDO]HPHQLQEHWRQXQ VX\XQXoHNHUHNUHQNGHæLéWLUPHVL EHNOHQPHOLGLU

5

+RPRMHQéHNLOGHVHUSLOHQYH VX\XoHNHUHNUHQJLGHæLéHQ weber.floor YS 6WHSVLSHUGDK° LOHV°N°éW°U°ODUDNEHWRQLOH EWQOHéPHVLVDæODQ°U

weber.floor YS 6EWQ\]H\H VHUSPHPHWRGXLOHGDæ°W°O°U 0DO]HPH\]H\H|EHNOHU KDOLQGHE°UDN°OPDPDO°PPNQ ROGXæXNDGDUKRPRMHQGDæ°O°P VDæODQPDO°G°U$\U°FDUQ LoLQGHNLDJUHJDODU°QD\U°éPDPDV° LoLQX]DNPHVDIHOHUHVHUSPH \DS°OPDPDO°G°U%XLéOHPHOOH YH\D|]HOVHUSPHHNLSPDQODU°LOH \DS°ODELOLU

Tüketim NJP

'DKDVRQUDE°oDNSHUGDK°QD JHoLOLUYHLVWHQLOHQSDUODNO°N HOGHHGLOHQHNDGDUEXLéOHP VUGUOU

Ambalaj: 1HWNJ©O°NNUDIWWRUED 3DOHWWHDGHWNJ 3DOHWgOoV[FP Renk: *ULN°UP°]°\HéLODQWUDVLW Uygulama Aletleri: 6HUSPHHNLSPDQODU° SHUGDKWHSVLVLSHUGDKE°oDæ°KHOLNRSWHU Raf Ömrü: 5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U .XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

www.weber.com.tr

321

Zemin Sistemleri

weber floor YS 6


Zemin Sistemleri

weber floor R

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

.HQGLQGHQ\D\°ODQWHVYL\HéDS° UYGULAMA SINIRI ‡6UHNOL°VODNYH\DUXWXEHWHPDUX] NDODQ]HPLQOHUGHX\JXODQPD] ‡'D\DQ°NV°]YHJHYéHN\]H\OHUGH X\JXODQPD] ‡'°éPHNDQODUGDYHHQGVWUL\HO DODQODUGDX\JXODQPD] ‡(VNL\]H\OHUGHYHDKéDS  G|éHPHOHU]HULQGHX\JXODQPD] ‡6RQNDWRODUDNE°UDN°OPD]

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç ‡+DUF°QGLQOHQGLULOPHVUHVL GDNLND

TANIMI PPDUDVÇQGDX\JXODQDELOHQ oLPHQWRHVDVOÇNHQGLOLæLQGHQ \D\ÇODELOHQWHVYL\HéDS°

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ ‡7P\DS°ODU°QRUWDYH\RæXQ\D\D WUDILæLQHPDUX]Lo]HPLQOHULQGH VRQNDWNDSODPD|QFHVLWHVYL\H éDS°RODUDNNXOODQ°O°U 8\JXODPD<]H\OHUL

AVANTAJLARI 2UWDYH\RæXQ\D\D WUDILæLQHPDUX]]HPLQOHU LoLQX\JXQGXU 1-10 mm aras› ER]XNOXNODU°QWHVYL\HVL LoLQX\JXQGXU .HQGLOLæLQGHQ\D\°ODUDN G]JQELU\]H\ ROXéWXUXU 3RPSDLOHX\JXODQDELOLU

 

dLPHQWRED]O°éDS

 

%HWRQG|éHPH

 

3UHIDEULNHEHWRQ

‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHUL LoLQEL]HGDQ°é°Q°]

‡+DUF°QNHQGLOLæLQGHQ\D\°OPD VUHVLGDNLND ‡=HPLQLQ\D\DWUDILæLQHDo°ODELOPHVL LoLQJHUHNOLVUHVDDW ‡3UL]DOPDVUHVLVDDW ‡6RQNDWNDSODPDLoLQEHNOHQLOPHVL JHUHNHQVUH VHUDPLNKDO°NDSODPDVDDW SDUNH39&NDSODPDVDDW

PERFORMANS ‡%DV°QoGD\DQÇPÇVÇQÇIÇ& ‡(æLOPHGD\DQÇPÇVÇQÇIÇ) ‡<DQJÇQDWHSNLVÇQÇIÇ$

REFERANS STANDARTLARI ‡76(1

 8\JXODPD.DOÇQOÇæÇ ‡2UWD\RæXQOXNWD\D\DWUDILæLQH PDUX]]HPLQOHUPP ‡<NVHN\RæXQOXNWD\D\DWUDILæLQH PDUX]]HPLQOHUPP

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡9DUVDGLODWDV\RQGHU]OHULQHULD\HW HGLOPHOLGLU ‡8\JXODQDFDNVRQNDWNDSODPDQ°Q NDO°QO°æ°QDX\JXQSURILO NXOODQ°OPDO°G°U

weber prim N ‡ZHEHUIORRU5LOH\DS°ODQ X\JXODPDODUGDDGHUDQV°DUW°UPDN VXYHQHPJHoLULPVL]OLæLQLVDæODPDN DPDF°\ODNXOODQ°O°U ‡.HVLQOLNOHLQFHOWLOPHGHQNXOODQ°OPDO°G°U Ambalaj: 1HW NJ©O°NELGRQGD 7NHWLP<]H\H EDæO°RODUDN PNJ

322

www.weber.com.tr


<h=(<+$=,5/,å, ‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH VDæODPROPDO°G°U ‡%R\DDOo°EHWRQYHYDUVD  \DS°éW°U°F°NDO°QW°ODU°ND]°QDUDN o°NDU°OPDO°G°U ‡<]H\DVSLUDV\RQYH\DVSUPH \ROX\ODWR]GDQDU°QG°U°OPDO°G°U ‡9DUVDE|OJHVHOER]XNOXNODUZHEHU UHS0$LOHWDPLUHGLOPHOLGLU ‡<]H\ZHEHUIORRU5  X\JXODPDV°QGDQHQD]GDNLND |QFHLQFHOWLOPHGHQZHEHUSULP1 LOHDVWDUODQPDO°G°U

UYGUL AMA NJ©O°NELUWRUED

ZHEHUIORRU5©\HRUWDODPD OWWHPL]VXLODYH HGLOPHOLGLUZHEHUIORRU5GéN GHYLUOLELUHOPLNVHUL\DUG°P°\OD KRPRMHQELUN°YDPDJHOLQFH\H NDGDUNDU°éW°U°OPDO°G°U+DUo X\JXODPD|QFHVLQGHGN GLQOHQGLULOPHOLGLU ZHEHUIORRU5NHQGLOLæLQGHQ \D\°O°U.DO°QO°æ°ELUPDOD \DUG°P°\ODD\DUODQPDO°G°U

8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDP6°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ& DUDV° ‡6°FDNGXUXPGDNL\HUGHQ°V°WPDO° G|éHPHOHUGHX\JXODQPDPDO°YH VLVWHPX\JXODPDGDQVDDW|QFH NDSDW°OPDO°G°U

 +D]°UODQDQKDUo]HPLQH ERéDOW°OPDO°YH\]H\GHNL SU]OHULQGROGXUXOPDV°LoLQ VLOPHoHNLOPHOLGLU

ZHEHUIORRU5NXOODQDUDN ‡39&KDO°ODPLQDWSDUNHJLEL NDSODPDPDO]HPHOHUL|QFHVL]HPLQ WHVYL\HVLVDæODQDELOLU d|]PVI

Ürün

7NHWLP

ZHEHUIORRU5

NJP PPNDO°QO°NLoLQ

ZHEHUSULP1

PNJ

Ambalaj: 1HWNJ©O°NNUDIWWRUED 3DOHWWHDGHWNJ Palet Ölçüsü: [FP 5HQN*UL 8\JXODPD$OHWOHULdHOLNPDODSRVWHNL UXORHOPLNVHUL Raf Ömrü: 5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U .XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

www.weber.com.tr

323

Zemin Sistemleri

weber floor R


=HPLQ6LVWHPOHUL

weber floor 4650

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

.HQGLOLæLQGHQ\D\°ODQoLPHQWRHVDVO° UHQNOLGHNRUDWLI]HPLQNDSODPDV° 8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡.DU°é°PKD]°UODQPDGDQ|QFHNXUX PDO]HPHQLQV°FDNO°æ°NRQWURO HGLOPHOLGLU0DO]HPHQLQoRNVRæXN olmas› baz› katk›lar›n tam NDU°éPDPDV°YHo|]QPHPH\H VHEHSRODELOLUNHQ\NVHNV°FDNO°NWD kuru malzeme kullanmak DN°éNDQO°æ°QID]ODROPDV°YH MHOOHéPH\H\RODoDELOLU ‡8\JXODPD\DS°ODFDNRUWDPGDKDYD DN°P°Q°|QOHPHNDPDF°LOHoDW° PXWODND|UWOPéROPDO°NDS°ODU SHQFHUHOHUNDSDO°WXWXOPDO°G°U

7$1,0, PPDUDV°QGDX\JXODQDELOHQ NHQGLOLæLQGHQ\D\°ODQEWQ\OH UHQNOLoLPHQWRHVDVO°]HPLQNDSODPD PDO]HPHVLGLU

.8//$1,0 8\JXODPD$ODQÇ ‡%HWRQDUPH\]H\OHULQWHVYL\HVLQGH kullan›l›r. 8\JXODPD<]H\OHUL ‡'NNkQODUDO°éYHULéPHUNH]OHUL

$9$17$-/$5,

‡+DILIVDQD\LKDILI\NWUDILæLRODQ GHSRDODQODU°NRQXWODULé\HUOHUL

3(5)250$16 IDUNO°UHQJHVDKLSWLU PPDUDV°QGD NDO°QO°NODUGD X\JXODQDELOPH .ROD\\D\°OPD 3RPSDLOHX\JXODQDELOLUOLN

hUQ

7NHWLP

weber.floor NJP2 4650 PPNDO°QO°NLoLQ Ambalaj: 1HWNJ©O°NWRUEDGD 3DOHWWHDGHWNJ

Palet Ölçüsü: [FP 5HQN2IIZKLWHOLJKWJUH\ GDUNJUH\ZDUPJUH\DQWUDFLG Uygulama Aletleri: 0LNVHUSRPSD kirpi rulo. 5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUX RUWDPODUGDUHWLPWDULKLQGHQ LWLEDUHQD\G°U.XOODQ°OPDG°æ° GXUXPODUGDDPEDODMODU°QDæ]°V°N°FD NDSDW°OPDO°G°U

324

www.weber.com.tr

‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PP

‡$OHWOHUNXOODQ°OG°NWDQVRQUDKHPHQ VXLOH\°NDQPDO°G°U

<h=(<+$=,5/,å, ‡8\JXODPD\DS°ODFDN\]H\LQEDæ°O QHPLHQID]ODROPDO°G°U ‡=D\°IN°V°PODUVLOPHYH\DNXPODPD LOH\]H\GHQX]DNODéW°U°OPDO°G°U ‡*HQLéoXNXUDODQODUYH\]H\GHNL GHOLNYHoDWODNODUWDPLUHGLOPHOLGLU ‡*LGHUNDSDNODU°NRUXQPDO°YH GXUGXUPDPDO]HPHOHULLOH D\U°OPDO°G°U ‡<]H\HOHNWULNVSUJHVLLOH WHPL]OHQPHOLGLU ‡<]H\weber.floor 4716 kullan›larak NDWDVWDUODQPDO°G°U¯ONNDW RUDQ°QGDLNLQFLNDWLVH  RUDQ°QGDVXODQG°U°OPDO°G°U

‡%DV°QoPXNDYHPHWLV°Q°I°& (1 JQPXNDYHPHWL ‡(VQHPHPXNDYHPHWLV°Q°I°) (1 JQPXNDYHPHWL ‡%]OPHPPP ‡6HUWOHéPHVUHVL ]HULQH  EDV°OPDGDQ|QFH VDDW ‡6HUWOHéPHVUHVL KDILIWUDILNWHQ |QFH VDDW

8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&DUDV° ‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN  KDYDODUGDNXYYHWOLU]JDUYH\D JQHéDOW°QGDX\JXODPD\DSPDNWDQ NDo°Q°OPDO°G°U ‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\DVDDW LoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ \]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U

‡6HUWOHéPHVUHVL QRUPDOWUDILNWHQ |QFH \DNODé°NKDIWD

UYGUL AMA 1 2

0DO]HPHQLQVXNDU°é°P°LGHDO olarak mikser pompa ile yap›l›r. Su oran› 25 kg. weber.floor 4650LoLQOLWUHGLU $N°éWHVWL\DS°ODUDNNDU°é°PGDNL VXRUDQ°NRQWUROHGLOPHOLGLU $N°éNDQO°N:HEHU6WDQGDUW 0HWRGXQDJ|UH ©OLN KDONDGDPPROPDO°G°U

 5

Malzeme yüzeye üçgen parçalar KDOLQGHSRPSDODQPDO°G°U '|NPV°UDV°QGDPDO]HPH W°UW°OO°PDODLOHKDILIELUéHNLOGH G]HOWLOPHOLGLU <DU°VHUWOHéPLéPDO]HPH kolayl›kla kesilebilir. Malzeme GRQGXNWDQVRQUDGHU]OHULQ aç›labilmesi için z›mparalama ekipmanlar›na ihtiyaç olacakt›r.

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU


PPDUDV°NDO°QO°NWDX\JXODQDELOHQSROLPHU PRGLIL\HOLNHQGLOLæLQGHQ\D\°ODQ]HPLQNDSODPDV° 7$1,0, PPDUDV°NDO°QO°NWD X\JXODQDELOHQSROLPHUPRGLIL\HOL NHQGLOLæLQGHQ\D\°ODQoDEXN VHUWOHéHQDé°QPDGD\DQ°P° \NVHN]HPLQNDSODPDV°G°U

.8//$1,0 8\JXODPD$ODQÇ ‡<NVHNGD\DQ°PJHUHNWLUHQ DODQODUGDEHWRQDUPH\]H\OHULQ WHVYL\HVLQGHNXOODQ°O°U 8\JXODPD<]H\OHUL ‡¯oPHNDQODUGD $æ°UYHRUWDVHYL\HGH\NOHUH maruz sanayi tesisleri <NVHNDé°QPDGLUHQFLWDOHS HGLOHQHQGVWUL\HOWHVLVOHU  GHSRODURWRSDUNODU

3(5)250$16 ‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PP ‡7DYVL\HHGLOHQWDEDNDNDO°QO°æ° PP ‡%DV°QoPXNDYHPHWLV°Q°I°& (1 JQPXNDYHPHWL ‡(VQHPHPXNDYHPHWLV°Q°I°) (1 ‡(VQHPHPXNDYHPHWL03D ‡%]OPHPPP ‡6HUWOHéPHVUHVL ]HULQH  EDV°OPDGDQ|QFH VDDW ‡6HUWOHéPHVUHVL KDILIWUDILNWHQ |QFH VDDW ‡6HUWOHéPHVUHVL QRUPDOWUDILNWHQ |QFH <DNODé°NKDIWD ‡dDSUD]JHULOPHPXNDYHPHWL !0SD ‡$é°QPDPXNDYHPHWL oHOLNWHNHUOHN V°Q°I° $5(1 ‡$é°QPDGLUHFL5:$

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡8\JXODPD\DS°ODFDNEHWRQDUPH \]H\LQJHULOPHPXNDYHPHWL PLQLPXP0SDROPDO°G°U ‡.DU°é°PKD]°UODQPDGDQ|QFHNXUX PDO]HPHQLQV°FDNO°æ°NRQWURO

 HGLOPHOLGLU0DO]HPHQLQoRNVRæXN olmas› baz› katk›lar›n tam NDU°éPDPDV°YHo|]QPHPH\H VHEHSRODELOLUNHQ\NVHNV°FDNO°NWD kuru malzeme kullanmak DN°éNDQO°æ°QID]ODROPDV°YH MHOOHéPH\H\RODoDELOLU ‡8\JXODPD\DS°ODFDNRUWDPGDKDYD DN°P°Q°|QOHPHNDPDF°LOHoDW° PXWODND|UWOPéROPDO°NDS°ODU SHQFHUHOHUNDSDO°WXWXOPDO°G°U

<h=(<+$=,5/,å, ‡=D\°IN°V°PODUVLOPHYH\DNXPODPD LOH\]H\GHQX]DNODéW°U°OPDO°G°U ‡*HQLéoXNXUDODQODUYH\]H\GHNL GHOLNYHoDWODNODUWDPLUHGLOPHOLGLU ‡*LGHUNDSDNODU°NRUXQPDO°YH GXUGXUPDPDO]HPHOHULLOH D\U°OPDO°G°U ‡<]H\HOHNWULNVSUJHVLLOH WHPL]OHQPHOLGLU ‡<]H\weber.floor 4716 kullan›larak NDWDVWDUODQPDO°G°U¯ONNDW RUDQ°QGDLNLQFLNDWLVH  RUDQ°QGDVXODQG°U°OPDO°G°U

8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&DUDV° ‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN KDYDODUGDNXYYHWOLU]JDUYH\D JQHéDOW°QGDX\JXODPD\DSPDNWDQ NDo°Q°OPDO°G°U ‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ \]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U

UYGUL AMA 1 20DO]HPHQLQVXNDU°é°P°LGHDO olarak mikser pompa ile yap›l›r. Su oran› 25 kg. weber.floor 4610LoLQOLWUHGLU $N°éWHVWL\DS°ODUDNNDU°é°PGDNL VXRUDQ°NRQWUROHGLOPHOLGLU $N°éNDQO°N HVNL66 PPROPDO°G°U Malzeme yüzeye tabakalar KDOLQGHSRPSDODQPDO°G°U 1RUPDOWDEDNDX]XQOXæX

 5

PHWUHGLU+HU\HQLWDEDND HVNLVLQLQVWQHPPNQROGXæX NDGDUoDEXNDW°OPDO°G°U '|NPV°UDV°QGDPDO]HPH W°UW°OO°PDODLOHKDILIELUéHNLOGH G]HOWLOPHOLGLU <DU°VHUWOHéPLéPDO]HPH kolayl›kla kesilebilir. Malzeme GRQGXNWDQVRQUDGHU]OHULQ aç›labilmesi için z›mparalama ekipmanlar›na ihtiyaç olacakt›r.

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

$9$17$-/$5, PPDUDV°NDO°QO°NODUGD X\JXODQDELOLU $é°QPD\DNDUé°oRN GD\DQ°NO°G°U $æ°UVDQD\L\NOHULQHNDUé° GD\DQ°P°\NVHNWLU 3RPSDLOHX\JXODQDELOLU .°VDVUHLoHULVLQGH\D\D WUDILæLQHDo°ODELOLU 7NHWLP

hUQ weber.floor 4610

NJP2 (1 mm. kal›nl›k LoLQ 

Ambalaj: 1HWNJ©O°NWRUEDGD 3DOHWWHDGHWNJ

Palet Ölçüsü: [FP 5HQN*UL Uygulama Aletleri: 0LNVHUSRPSD W°UW°NO°G]HOWPHPDODV° 5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUX RUWDPODUGDUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ D\G°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FD NDSDW°OPDO°G°U

www.weber.com.tr

325

=HPLQ6LVWHPOHUL

weber floor 4610

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]


=HPLQ6LVWHPOHUL

weber floor 4660

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

*YHUWHOHULoLQNHQGLOLæLQGHQ\D\ÇODQ oLPHQWRED]OÇ]HPLQNDSODPDVÇ ‡(VQHPHPXNDYHPHWL0SD (1 JQPXNDYHPHWL ‡%]OPHPPP(1 JQVRQUD ‡6HUWOHéPHVUHVL ]HULQH  EDV°OPDGDQ|QFH VDDW ‡6HUWOHéPHVUHVL QRUPDOWUDILNWHQ |QFH JQ

8<$5,/$59(g1(5ç/(5

7$1,0, dHOLNJDOYDQL]HoHOLNYHDOPLQ\XP güvertelerin tesviyesi için NHQGLOLæLQGHQ\D\°ODQoLPHQWRED]O° OLIWDNYL\HVLLOHJoOHQGLULOPLé]HPLQ NDSODPDV°G°U

.8//$1,0

$9$17$-/$5, PPDUDV°NDO°QO°NWD X\JXODQDELOLU 3ROLPHUPRGLIL\HOLGLU %HWRQDUPHYHPHWDO \]H\OHUHX\JXODQDELOLU (ODVWLNWLU 3RPSDLOHX\JXODQDELOLU hUQ

3(5)250$16 ‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PP VDELW VLVWHPOHUGH PP \]HU VLVWHPOHUGH ‡<]H\LQPXNDYHPHWL!0SD ‡%DV°QoPXNDYHPHWLV°Q°I°& (1 ‡%DV°QoPXNDYHPHWL0SD (1 JQPXNDYHPHWL ‡(VQHPHPXNDYHPHWLV°Q°I°) (1

7NHWLP

NJP2 weber. PPNDO°QO°NLoLQ floor /:$NDU°é°P°LOHNJP2 4660 PPNDO°QO°NLoLQ 

Ambalaj: 1HWNJ©O°NWRUEDGD 3DOHWWHDGHWNJ

Palet Ölçüsü: [FP 5HQNGri Uygulama Aletleri: Mikser pompa, W°UW°NO°G]HOWPHPDODV° 5DIgPURutubetsiz ve kuru RUWDPODUGDUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ D\G°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FD NDSDW°OPDO°G°U

326

 8\JXODPD$ODQÇ ‡dHOLNJDOYDQL]HoHOLNYHDOPLQ\XP güvertelerin tesviyesi için kullan›l›r. 8\JXODPD<]H\OHUL ‡*HPLOHUGHYHSHWURO  SODWIRUPODU°QGDoHéLWOLVRQNDW NDSODPDODU|QFHVLQGH ‡<DO°W°PDPDoO°\]HUWDé\Q G|éHPHOHU]HULQH]HPLQ kaplamas› olarak.

www.weber.com.tr

‡.DU°é°PKD]°UODQPDGDQ|QFHNXUX PDO]HPHQLQV°FDNO°æ°NRQWURO HGLOPHOLGLU0DO]HPHQLQoRNVRæXN olmas› baz› katk›lar›n tam NDU°éPDPDV°YHo|]QPHPH\H sebep olabilirken, yüksek s›cakl›kta kuru malzeme kullanmak DN°éNDQO°æ°QID]ODROPDV°YH  MHOOHéPH\H\RODoDELOLU ‡8\JXODPD\DS°ODFDNRUWDPGDKDYD DN°P°Q°|QOHPHNDPDF°LOHoDW° PXWODND|UWOPéROPDO°NDS°ODU SHQFHUHOHUNDSDO°WXWXOPDO°G°U ‡<]H\]HULQHNDSODPDX\JXODPDN LoLQJQDUDV°QGDEHNOHPHN gerekir.

<h=(<+$=,5/,å, ‡<]H\DGHUDQV°D]DOWDFDNWR]GDQ JUHVGHQYHGLæHUNLUOHWLFLOHUGHQ DU°QG°U°OP°éYHWHPL]ROPDO°G°U ‡dHOLNOHYKDODUSDVODQPD\DNDUé° NRUXQPDO°G°U ‡8\JXODPD\DS°ODFDNRODQ]HPLQLQ GD\DQ°NO°O°æ°0SD©GDQD] ROPDPDO°G°U ‡<]H\RUDQ°QGDVXLOH  VH\UHOWLOPLéweber.floor 4716 ile DVWDUODQPDO°G°U

8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&DUDV° ‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN  KDYDODUGDNXYYHWOLU]JDUYH\DJQHé DOW°QGDX\JXODPD \DSPDNWDQ NDo°Q°OPDO°G°U ‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\DVDDW LoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ  \]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U

UYGUL AMA 1 0DO]HPHQLQVXNDU°é°P°LGHDORODUDN 4 0DO]HPH\]H\HWDEDNDODUKDOLQGH mikser pompa ile yap›l›r. Su oran› SRPSDODQPDO°G°U1RUPDOX\JXODPD 25 kg. weber.floor 4660 için 4,3 OLWUHGLU

$N°éWHVWL\DS°ODUDNNDU°é°PGDNLVX

2 RUDQ°NRQWUROHGLOPHOLGLU$N°éNDQO°N eski SS 923519 135-145 mm. veya :HEHU6WDQGDUW0HWRGXQDJ|UH ©OLNKDONDGDPP ROPDO°G°U

'éNDæ°UO°NO°NDSODPDNDWODU°JHUHNHQ

3 GXUXPODUGDweber.floor 4660 hafif

JHQLéOLæLPHWUHGHQID]OD ROPDPDO°G°U(æHUWRSODPDODQGDKD ID]DLVHSD\ODéW°U°F°ODUNXOODQ°OPDO°G°U

5 '|NPV°UDV°QGDPDO]HPHJHQLéELU spatula veya çelik mala ile hafif bir éHNLOGHG]HOWLOPHOLGLU

6 8\JXODPDQ°Q]HULJQLoHULVLQGH bir kaplama malzemesi ile NDSDW°OPDO°G°U$NVLKDOGHNRUX\XFX astar kullan›lmas› gerekir.

/:$LOHNDU°éW°U°ODELOLU<DNODé°NOW LWA’ n›n 25 kg. weber.floor 4660 ile NDU°éW°U°OPDV°WDYVL\HHGLOLU %HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU


6WLUHQDNULODWHVDVO°]HPLQDVWDU° 7$1,0, dLPHQWRHVDVO°]HPLQNDSODPDODU° |QFHVLQGHX\JXODQDQVWLUHQDNULODW HVDVO°DONDOLGD\DQ°P°\NVHN zemin astar›.

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 ‡6DGHFHWHPL]VXLOHDéDæ°GD |QHULOHQRUDQGD DVWDUVX  seyreltilir. %HWRQDUPH]HPLQOHU (VNLHPLFLEHWRQ]HPLQOHU 39&]HPLQOHU $KéDSOLQRO\XP]HPLQOHU 0HWDOSODWIRUPODU

<h=(<+$=,5/,å, ‡<]H\WHPL]G]JQYHVDæODP ROPDO°G°U ‡7R]\DéER\DNDO°QW°ODU°YE X\JXODPD\DS°ODFDN]HPLQGHQ X]DNODéW°U°OPDO°G°U

$9$17$-/$5, $ONDOLGD\DQ°P°\NVHNWLU +HP°VODNKHP GHNXUX\]H\OHUH X\JXODQDELOLU $PRQ\DNLoHUPH] 7NHWLP

hUQ weber. floor 4716

%HWRQDUPH]HPLQOHU P2 OW (VNLHPLFLEHWRQ]HPLQOHU 5 m2 OW 39&]HPLQOHUP2 OW $KéDSOLQRO\XP ]HPLQOHUP2 OW 0HWDOSODWIRUPODUP2 OW

Ambalaj: 1HWOW©OLNELGRQGD 5HQN)°UoD

UYGUL AMA 1

Astar uygulama yap›lacak zemine J|UH|QHULOHQ éHNLOGHWHPL]VXLOH seyreltilir.

2

$VWDU\]H\HG]JQ sonras› 3 Uygulama éHNLOGH\D\°OPDO°G°U kullan›lan aletler su LOHWHPL]OHQPHOLGLU

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU

5DIgPURutubetsiz ve kuru RUWDPODUGDDPEDODMODU°QDæ]° Do°OPDPDV°NRéXOX\ODUHWLP WDULKLQGHQLWLEDUHQ\ÇOG°U

www.weber.com.tr

327

=HPLQ6LVWHPOHUL

weber floor 4716

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]


328

www.weber.com.tr


çd&(3+( UYGULAMALARI Ürün Bilgileri

sf. 330

www.weber.com.tr

329


ço&HSKH8\JXODPDODUĂ&#x2021;

45NRGXQXDNĂ&#x2021;OOĂ&#x2021; WHOHIRQXQX]D okutarak ĂźrĂźne ait LODYHG|NÂ PDQODUD XODĂŠDELOLUVLQL]

weber deko ex Plastik iç cephe boyasâ&#x20AC;ş

PERFORMANS Â&#x2021;<DĂŠRYPDGLUHQFL6°Q°I Â&#x2021;gUWPHJ F 6°Q°I Â&#x2021;7DQHE \ NO Ì 6°Q°I Â&#x2021;3DUODNO°N* Â&#x2021;. IJHOLĂŠLPLQHGLUHQFL.

REFERANS STANDARTLARI Â&#x2021;76 Â&#x2021;*LĂŠDUHWOHPHVL Â&#x2021;%D\°QG°UO°N3R]1R

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 TANIMI Akrilik emĂźlsiyon esaslâ&#x20AC;ş son kat, mat iç FHSKHER\DV°

KULLANIM

Â&#x2021;.HVLQOLNOHWX]OXVXNXOODQ°OPDPDO° kireç ve benzeri yabancâ&#x20AC;ş PDO]HPHOHULODYHHGLOPHPHOLGLU Â&#x2021;weber.tec saten veya saten alçâ&#x20AC;ş X\JXODQP°Ê\ ]H\OHUGHweber. deko ex keçe rulo veya kadife rulo LOHX\JXODQPDO°G°U

8\JXODPD$ODQĂ&#x2021; Â&#x2021;7 P\DS°ODU°QLoFHSKHOHULQGH GHNRUDWLIDPDoODNXOODQ°O°U

AVANTAJLARI

Uygulama YĂźzeyleri Â&#x2021;ÂŻoFHSKHOHU - çimento bazlâ&#x20AC;ş sâ&#x20AC;şvalar,

YĂźzeylere nefes aldâ&#x20AC;şrâ&#x20AC;şr. Kokusuzdur. 6LOLQHELOPH|]HOOLĂŚLYDUG°U < NVHN|UW F O NYH aderansa sahiptir.

- brĂźt beton (weber.tec R, weber.tec RK veya weber.tec RM X\JXODQP°Ê - alçâ&#x20AC;ş sâ&#x20AC;şva, alçâ&#x20AC;ş blok ve alçâ&#x20AC;ş panel yĂźzeyler, - gazbeton (weber.tec GB veya weber.tec RM X\JXODQP°Ê 

<h=(<+$=,5/,ĂĽ, Â&#x2021;< ]H\WHPL]NXUXG ]J QYH VDĂŚODPROPDO°G°U Â&#x2021;6DWHQDOo°V°YDDOo°SDQHODOo°EORN yĂźzeyler tek kat weber.prim saten ile inceltilmeden astarlanmalâ&#x20AC;ş ve weber.deko ex uygulamasâ&#x20AC;şna en az VDDWVRQUDJHoLOPHOLGLU Â&#x2021;'LĂŚHU\ ]H\OHU weber.prim klasik / VX RUDQ°QGDLQFHOWLOPLĂŠ weber.prim klasik ile astarlanmalâ&#x20AC;ş ve weber.deko ex uygulamasâ&#x20AC;şna en D]VDDWVRQUDJHoLOPHOLGLU

Â&#x2021;(VNLER\DO°\ ]H\OHUGH Ă&#x153;rĂźn

Sayfa no.

weber.deko ex

TĂźketim 6-7 m2OW ÂŻNLNDWLoLQ 

weber.prim satenP2OW 7HNNDWLoLQ 

weber.prim klasikP2OW 7HNNDWLoLQ 

Ambalaj: 1HWOWŠOLNNRYDODUGD Renk: 29 adet Uygulama Aletleri: 3RVWHNLUXORI°UoD Raf Ă&#x2013;mrĂź: .XUXYHVHULQRUWDPODUGD DPEDODMODU°QDĂŚ]°Q°QDo°OPDPDV° NRĂŠXOX\OD UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ \°OG°U.XOODQ°OPDG°Ì°GXUXPODUGD DPEDODMODU°QDĂŚ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U $PEDODMODUGRQPDNWDQNRUXQPDO°G°U

330

ZZZZHEHUFRPWU

Â&#x2021;'LĂŚHUW PX\JXODPD\ ]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°Ê°Q°]

UYGULAMA SINIRI Â&#x2021;$KĂŠDSPHWDOYHQHPOL\ ]H\OHU LOHGLUHNWGXYDUNDÌ°G° ]HULQH X\JXODQPD]

8<*8/$0$è$57/$5, Â&#x2021;2UWDP6°FDNO°Ì°o&LOHoC DUDV° Â&#x2021;dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN havalarda uygulama yapmaktan NDo°Q°OPDO°G°U

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç Â&#x2021;.XUXPDV UHVLVDDWDUDV°

UYGUL AMA 1

weber.deko ex, fâ&#x20AC;şrça ve rulo ile uygulamada birinci ve ikinci kat için %30 oranâ&#x20AC;şnda su ile inceltilmeli, homojen hale gelinceye kadar iyice NDU°ÊW°U°OPDO°G°U

2

weber.deko ex posteki rulo veya fâ&#x20AC;şrça ile tĂźm yĂźzeye iki kat olarak uygulanmalâ&#x20AC;ş, katlar arasâ&#x20AC;şnda en az VDDWEHNOHQPHOLGLU

%HOLUWLOHQè6 UHOHUèèÂ&#x2022;&è\ ]H\èYHèRUWDPèVĂŤFDNOĂŤĂŽĂŤQGDèJHoHUOLGLUèG ù NèÍVĂŤGDèV UHèX]DUè\ NVHNèÍVĂŤGDèV UHèNĂŤVDOĂŤUè hU Q QèDPDFĂŤQĂŤQèGÍùÍQGDèNXOODQĂŤOPDVÍè\DèGDè\XNDUĂŤGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèùDUWODUÍèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVÍèKDOLQGHè ROXĂąDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUĂŤQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSĂ&#x2021;.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHĂŽLOGLU


weber deko elit 6LOLNRQNDWNĂ&#x2021;OĂ&#x2021;SODVWLNLoFHSKHER\DVĂ&#x2021;

TANIMI $NULOLNHPÂ OVL\RQHVDVOĂ&#x2021;VLOLNRQNDWNĂ&#x2021;OĂ&#x2021; PDWLoFHSKHER\DVĂ&#x2021;

KULLANIM 8\JXODPD$ODQĂ&#x2021; Â&#x2021;7 P\DS°ODU°QLoFHSKHOHULQGH GHNRUDWLIDPDoODNXOODQ°O°U Uygulama YĂźzeyleri Â&#x2021;ÂŻoFHSKHOHU - çimento bazlâ&#x20AC;ş sâ&#x20AC;şvalar, - brĂźt beton (weber.tec R, weber.tec RK veya weber.tec RM X\JXODQP°Ê DOo°V°YDDOo°EORNYH alçâ&#x20AC;ş panel yĂźzeyler, - gazbeton (weber.tec GB veya weber.tec RMX\JXODQP°Ê Â&#x2021;(VNLER\DO°\ ]H\OHUGH Â&#x2021;'LĂŚHUW PX\JXODPD\ ]H\OHUL LoLQEL]HGDQ°Ê°Q°]

UYGULAMA SINIRI Â&#x2021;$KĂŠDSPHWDOYHQHPOL\ ]H\OHU LOHGLUHNWGXYDUNDÌ°G° ]HULQH X\JXODQPD]

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç Â&#x2021;.XUXPDV UHVLVDDWDUDV°

PERFORMANS Â&#x2021;<DĂŠRYPDGLUHQFL6°Q°I Â&#x2021;gUWPHJ F 6°Q°I Â&#x2021;7DQHE \ NO Ì 6°Q°I Â&#x2021;3DUODNO°N* Â&#x2021;. IJHOLĂŠLPLQHGLUHQFL.

REFERANS STANDARTLARI Â&#x2021;76 Â&#x2021;*LĂŠDUHWOHPHVL Â&#x2021;%D\°QG°UO°N3R]1R

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 Â&#x2021;.HVLQOLNOHWX]OXVXNXOODQ°OPDPDO° kireç ve benzeri yabancâ&#x20AC;ş PDO]HPHOHULODYHHGLOPHPHOLGLU Â&#x2021;weber.tec saten veya saten alçâ&#x20AC;ş X\JXODQP°Ê\ ]H\OHUGHweber. deko elit keçe rulo veya kadife rulo LOHX\JXODQPDO°G°U

<h=(<+$=,5/,ĂĽ, Â&#x2021;< ]H\WHPL]NXUXG ]J QYH VDĂŚODPROPDO°G°U Â&#x2021;6DWHQDOo°V°YDDOo°SDQHODOo°EORN yĂźzeyler tek kat weber.prim saten ile inceltilmeden astarlanmalâ&#x20AC;ş ve weber.deko elit uygulamasâ&#x20AC;şna HQD]VDDWVRQUDJHoLOPHOLGLU Â&#x2021;'LĂŚHU\ ]H\OHU weber.prim klasik / VX RUDQ°QGDLQFHOWLOPLĂŠ weber.prim klasik ile astarlanmalâ&#x20AC;ş ve weber.deko elit uygulamasâ&#x20AC;şna HQD]VDDWVRQUDJHoLOPHOLGLU

weber.deko elit, fâ&#x20AC;şrça ve rulo ile uygulamada birinci ve ikinci kat için %30 oranâ&#x20AC;şnda su ile inceltilmeli, homojen hale gelinceye kadar iyice NDU°ÊW°U°OPDO°G°U

YĂźzeylere nefes aldâ&#x20AC;şrâ&#x20AC;şr. Su iticidir. 6LOLQHELOPH|]HOOLĂŚLYDUGĂ&#x2021;U Kokusuzdur. <Â NVHN|UWÂ FÂ OÂ NYH aderansa sahiptir.

8<*8/$0$è$57/$5, Â&#x2021;2UWDP6°FDNO°Ì°o&LOHoC DUDV° Â&#x2021;dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN havalarda uygulama yapmaktan NDo°Q°OPDO°G°U

UYGUL AMA 1

AVANTAJLARI

elit posteki rulo 2 weber.deko veya fâ&#x20AC;şrça ile tĂźm yĂźzeye iki kat olarak uygulanmalâ&#x20AC;ş, katlar arasâ&#x20AC;şnda en az 2 saat EHNOHQPHOLGLU

%HOLUWLOHQè6 UHOHUèèÂ&#x2022;&è\ ]H\èYHèRUWDPèVĂŤFDNOĂŤĂŽĂŤQGDèJHoHUOLGLUèG ù NèÍVĂŤGDèV UHèX]DUè\ NVHNèÍVĂŤGDèV UHèNĂŤVDOĂŤUè hU Q QèDPDFĂŤQĂŤQèGÍùÍQGDèNXOODQĂŤOPDVÍè\DèGDè\XNDUĂŤGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèùDUWODUÍèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVÍèKDOLQGHè ROXĂąDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUĂŤQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSĂ&#x2021;.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHĂŽLOGLU

Ă&#x153;rĂźn

Sayfa no.

weber.deko elit

TĂźketim 6-7 m2OW ÂŻNLNDWLoLQ 

weber.prim satenP2OW 7HNNDWLoLQ 

weber.prim klasikP2OW 7HNNDWLoLQ 

Ambalaj: 1HWOWŠOLNNRYDODUGD Renk: 29 adet Uygulama Aletleri: 3RVWHNLUXORI°UoD Raf Ă&#x2013;mrĂź: .XUXYHVHULQRUWDPODUGD DPEDODMODU°QDĂŚ]°Q°QDo°OPDPDV° NRĂŠXOX\OD UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ \°OG°U.XOODQ°OPDG°Ì°GXUXPODUGD DPEDODMODU°QDĂŚ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U $PEDODMODUGRQPDNWDQNRUXQPDO°G°U

ZZZZHEHUFRPWU

331

ço&HSKH8\JXODPDODUĂ&#x2021;

45NRGXQXDNĂ&#x2021;OOĂ&#x2021; WHOHIRQXQX]D okutarak ĂźrĂźne ait LODYHG|NÂ PDQODUD XODĂŠDELOLUVLQL]


ço&HSKH8\JXODPDODUĂ&#x2021;

45NRGXQXDNĂ&#x2021;OOĂ&#x2021; WHOHIRQXQX]D okutarak ĂźrĂźne ait LODYHG|NÂ PDQODUD XODĂŠDELOLUVLQL]

weber deko plastik çoFHSKHER\DV°

3(5)250$16 Â&#x2021;<DĂŠRYPDGLUHQFL6°Q°I Â&#x2021;gUWPHJ F 6°Q°I Â&#x2021;7DQHE \ NO Ì 6°Q°I Â&#x2021;3DUODNO°N* Â&#x2021;. IJHOLĂŠLPLQHGLUHQFL.

5()(5$1667$1'$57/$5, Â&#x2021;76 Â&#x2021;*LĂŠDUHWOHPHVL Â&#x2021;%D\°QG°UO°N3R]1R

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 TANIMI Akrilik emĂźlsiyon esaslâ&#x20AC;ş iç cephe ER\DV°

KULLANIM

Â&#x2021;.HVLQOLNOHWX]OXVXNXOODQ°OPDPDO° kireç ve benzeri yabancâ&#x20AC;ş PDO]HPHOHULODYHHGLOPHPHOLGLU Â&#x2021;8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ tĂźm aletler kurumadan su ile \°NDQPDO°G°U

8\JXODPD$ODQĂ&#x2021; Â&#x2021;7 P\DS°ODU°QLoFHSKHOHULQGH NXOODQ°O°U

$9$17$-/$5,

8\JXODPD< ]H\OHUL Â&#x2021;ÂŻoFHSKHOHU - çimento bazlâ&#x20AC;ş sâ&#x20AC;şvalar,

< ]H\OHUHQHIHVDOG°U°U .RNXVX]GXU (NRQRPLNWLU hU Q

6D\IDQR

7Â NHWLP

weber.deko plastik

JUP2 ÂŻNLNDWLoLQ 

ZHEHUSULP VDWHQP2OW 7HNNDWLoLQ 

ZHEHUSULP klasikP2OW 7HNNDWLoLQ 

$PEDODM 1HWNJŠOĂ&#x2021;NNRYDODUGD 5HQN21 adet 8\JXODPD$OHWOHUL3RVWHNLUXORI°UoD 5DIgPU .XUXYHVHULQRUWDPODUGD DPEDODMODU°QDĂŚ]°Q°QDo°OPDPDV° NRĂŠXOX\OD UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ \°OG°U.XOODQ°OPDG°Ì°GXUXPODUGD DPEDODMODU°QDĂŚ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U $PEDODMODUGRQPDNWDQNRUXQPDO°G°U

332

ZZZZHEHUFRPWU

- brĂźt beton (ZHEHUWHF5 ZHEHUWHF5. veya ZHEHUWHF50 X\JXODQP°Ê - alçâ&#x20AC;ş sâ&#x20AC;şva, alçâ&#x20AC;ş blok ve alçâ&#x20AC;ş panel yĂźzeyler, - gazbeton (ZHEHUWHF*% veya ZHEHUWHF50X\JXODQP°Ê 

<h=(<+$=,5/,ĂĽ, Â&#x2021;< ]H\WHPL]NXUXG ]J QYH VDĂŚODPROPDO°G°U Â&#x2021;6DWHQDOo°V°YDDOo°SDQHODOo°EORN yĂźzeyler tek kat ZHEHUSULPVDWHQ ile inceltilmeden astarlanmalâ&#x20AC;ş ve weber.deko plastik uygulamasâ&#x20AC;şna HQD]VDDWVRQUDJHoLOPHOLGLU Â&#x2021;'LĂŚHU\ ]H\OHU ZHEHUSULP klasik / VX RUDQ°QGDLQFHOWLOPLĂŠ ZHEHUSULPNODVLNile astarlanmalâ&#x20AC;ş ve weber.deko plastik uygulamasâ&#x20AC;şna en az 6 saat sonra JHoLOPHOLGLU

Â&#x2021;(VNLER\DO°\ ]H\OHUGH Â&#x2021;'LĂŚHUW PX\JXODPD\ ]H\OHULLoLQ EL]HGDQ°Ê°Q°]

8<*8/$0$6,1,5, Â&#x2021;$KĂŠDSPHWDOYHQHPOL\ ]H\OHU LOHGLUHNWGXYDUNDÌ°G° ]HULQH X\JXODQPD]

8<*8/$0$è$57/$5, Â&#x2021;2UWDP6°FDNO°Ì°o&LOHoC DUDV° Â&#x2021;dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN havalarda uygulama yapmaktan NDo°Q°OPDO°G°U

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç Â&#x2021;.XUXPDV UHVLVDDWDUDV°

UYGUL AMA 1

weber.deko plastik, fâ&#x20AC;şrça ve rulo ile uygulamada birinci ve ikinci kat için %30 oranâ&#x20AC;şnda su ile inceltilmeli, homojen hale gelinceye kadar iyice NDU°ÊW°U°OPDO°G°U

2

weber.deko plastik posteki rulo veya fâ&#x20AC;şrça ile tĂźm yĂźzeye iki kat olarak uygulanmalâ&#x20AC;ş, katlar arasâ&#x20AC;şnda en az 2 saat EHNOHQPHOLGLU

%HOLUWLOHQè6 UHOHUèèÂ&#x2022;&è\ ]H\èYHèRUWDPèVĂŤFDNOĂŤĂŽĂŤQGDèJHoHUOLGLUèG ù NèÍVĂŤGDèV UHèX]DUè\ NVHNèÍVĂŤGDèV UHèNĂŤVDOĂŤUè hU Q QèDPDFĂŤQĂŤQèGÍùÍQGDèNXOODQĂŤOPDVÍè\DèGDè\XNDUĂŤGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèùDUWODUÍèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVÍèKDOLQGHè ROXĂąDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUĂŤQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSĂ&#x2021;.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHĂŽLOGLU


weber deko tavan çoFHSKHWDYDQER\DV°

TANIMI Akrilik emĂźlsiyon esaslâ&#x20AC;ş iç cephe tavan ER\DV°

KULLANIM 8\JXODPD$ODQĂ&#x2021; Â&#x2021;7 P\DS°ODU°QLoFHSKHOHULQGH WDYDQGDNXOODQ°O°U 8\JXODPD< ]H\OHUL Â&#x2021;ÂŻoFHSKHOHU - çimento bazlâ&#x20AC;ş sâ&#x20AC;şvalar, - brĂźt beton (ZHEHUWHF5 ZHEHUWHF5. veya ZHEHUWHF50 X\JXODQP°Ê DOo°V°YDYHDOo°SDQHO yĂźzeyler, Â&#x2021;(VNLER\DO°\ ]H\OHUGH Â&#x2021;'LĂŚHUW PX\JXODPD\ ]H\OHUL LoLQEL]HGDQ°Ê°Q°]

8<*8/$0$6,1,5, Â&#x2021;$KĂŠDSPHWDOYHQHPOL\Â ]H\OHUGH X\JXODQPD]

8<*8/$0$g=(//ç./(5ç Â&#x2021;.XUXPDV UHVLVDDWDUDV°

3(5)250$16 Â&#x2021;<DĂŠRYPDGLUHQFL6°Q°I Â&#x2021;gUWPHJ F 6°Q°I Â&#x2021;7DQHE \ NO Ì 6°Q°I Â&#x2021;3DUODNO°N* Â&#x2021;. IJHOLĂŠLPLQHGLUHQFL.

5()(5$1667$1'$57/$5, Â&#x2021;76 Â&#x2021;*LĂŠDUHWOHPHVL

8<$5,/$59(g1(5ç/(5 Â&#x2021;.HVLQOLNOHWX]OXVXNXOODQ°OPDPDO° kireç ve benzeri yabancâ&#x20AC;ş PDO]HPHOHULODYHHGLOPHPHOLGLU Â&#x2021;8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ tĂźm aletler kurumadan su ile \°NDQPDO°G°U

<h=(<+$=,5/,ĂĽ, Â&#x2021;< ]H\WHPL]NXUXG ]J QYH VDĂŚODPROPDO°G°U Â&#x2021;6DWHQDOo°V°YDYHDOo°SDQHO yĂźzeyler tek kat ZHEHUSULPVDWHQ ile inceltilmeden astarlanmalâ&#x20AC;ş ve ZHEHUGHNRWDYDQuygulamasâ&#x20AC;şna HQD]VDDWVRQUDJHoLOPHOLGLU

8<*8/$0$è$57/$5, Â&#x2021;2UWDP6°FDNO°Ì°o&LOHoC DUDV° Â&#x2021;dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN havalarda uygulama yapmaktan NDo°Q°OPDO°G°U

Â&#x2021;%D\°QG°UO°N3R]1R

$9$17$-/$5, < ]H\OHUHQHIHVDOG°U°U dDEXNNXUXPD|]HOOLÌLQH VDKLSWLU (NRQRPLNWLU $OWHUQDWLIOHULQHRUDQOD GDKDGD\DQ°NO°G°U

hUÂ Q

6D\IDQR

weber.deko WDYDQ ZHEHUSULP VDWHQ

UYGUL AMA 1

ZHEHUGHNRWDYDQ fâ&#x20AC;şrça ve rulo ile uygulamada birinci ve ikinci kat için %30 oranâ&#x20AC;şnda su ile inceltilmeli, homojen hale gelinceye kadar iyice NDU°ÊW°U°OPDO°G°U

posteki 2 ZHEHUGHNRWDYDQ rulo veya fâ&#x20AC;şrça ile tĂźm yĂźzeye iki kat olarak uygulanmalâ&#x20AC;ş, katlar arasâ&#x20AC;şnda en az 2 saat EHNOHQPHOLGLU

%HOLUWLOHQè6 UHOHUèèÂ&#x2022;&è\ ]H\èYHèRUWDPèVĂŤFDNOĂŤĂŽĂŤQGDèJHoHUOLGLUèG ù NèÍVĂŤGDèV UHèX]DUè\ NVHNèÍVĂŤGDèV UHèNĂŤVDOĂŤUè hU Q QèDPDFĂŤQĂŤQèGÍùÍQGDèNXOODQĂŤOPDVÍè\DèGDè\XNDUĂŤGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèùDUWODUÍèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVÍèKDOLQGHè ROXĂąDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUĂŤQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSĂ&#x2021;.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHĂŽLOGLU7Â NHWLP NJP2 ÂŻNLNDWLoLQ P2OW 7HNNDWLoLQ 

$PEDODM 1HWNJŠOĂ&#x2021;NNRYDODUGD 5HQN%H\D] 8\JXODPD$OHWOHUL3RVWHNLUXORI°UoD 5DIgPU .XUXYHVHULQRUWDPODUGD DPEDODMODU°QDĂŚ]°Q°QDo°OPDPDV° NRĂŠXOX\OD UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ \°OG°U.XOODQ°OPDG°Ì°GXUXPODUGD DPEDODMODU°QDĂŚ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U $PEDODMODUGRQPDNWDQNRUXQPDO°G°U

ZZZZHEHUFRPWU

333

ço&HSKH8\JXODPDODUĂ&#x2021;

45NRGXQXDNĂ&#x2021;OOĂ&#x2021; WHOHIRQXQX]D okutarak ĂźrĂźne ait LODYHG|NÂ PDQODUD XODĂŠDELOLUVLQL]


ço&HSKH8\JXODPDODUÇ

weber prim saten

45NRGXQXDNÇOOÇ 45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D WHOHIRQXQX]D okutarak okutarakürüne ürüneaitait LODYHG|NPDQODUD LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL] XODéDELOLUVLQL]

Saten astar TANIMI

UYGULAMA SINIRI

Akrilik emülsiyon esasl›, kullan›ma haz›r astar.

‡,VODNYHQHPOL\]H\OHUGHNHVLQOLNOH uygulanmaz.

KULLANIM

8<*8/$0$è$57/$5,

8\JXODPD$ODQÇ

‡2UWDP6°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ& aras›.

‡<DS°ODU°QLoYHG°éFHSKHOHULQGH |]HOOLNOHSRUR]LWHVLYHHPLFLOLæL \NVHN\]H\OHUGHVHQWHWLNYHVX ED]O°ER\DODU°QDOW°QDDGHUDQV° DUW°UPDNYHVRQNDWER\D tüketimini azaltmak amac›yla astar olarak kullan›l›r.

‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN KDYDODUGDX\JXODPD\DSPDNWDQ NDo°Q°OPDO°G°U

UYGULAMA ‡ZHEHUSULPVDWHQLQFHOWLOPHGHQ KRPRMHQKDOHJHOLQFH\HNDGDU NDU°éW°U°O°SSRVWHNLUXORYH\DI°UoDLOH WHNNDWRODUDNX\JXODQPDO°G°U ‡%R\DX\JXODPDV°QDZHEHUSULP satenX\JXODPDV°QGDQHQD]VDDW VRQUDEDéODQPDO°G°U

A Ambalaj: OW©OLN NRYDGD NR Renk: èHIIDI Re Uygulama Aletleri: Uy 3RVWHNLUXORI°UoD 3R

Uygulama Yüzeyleri ‡dLPHQWRED]O°V°YDODU

Raf Ömrü: .XUXYH Ra VHULQRUWDPODUGD VH DPEDODMODU°QDæ]°Q°QDo°OPDPDV°NRéXOX\OD UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U .XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U$PEDODMODU GRQPDNWDQNRUXQPDO°G°U

‡%UWEHWRQ weber.tec R, weber.tec RK YH\Dweber.tec RM X\JXODQP°é ‡*D]EHWRQ weber.tec GBYH\D weber.tec RM X\JXODQP°é ‡$Oo°V°YDDOo°EORNYHDOo°SDQHO yüzeyler. ‡(VNLER\DO°\]H\OHUGH

Ürün

‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHUL LoLQEL]HGDQ°é°Q°]

ZHEHUSULPVDWHQ

weber prim klasik UYGULAMA SINIRI

$NULOLNHPOVL\RQHVDVO°éHIIDIDVWDU

KULLANIM 8\JXODPD$ODQÇ ‡<DS°ODU°QLoFHSKHOHULQGH|]HOOLNOH HPLFLOLæL\NVHN\]H\OHUGHVXED]O° ER\DODU°QDOW°QDDGHUDQV°DUW°UPDN VXYHQHPJHoLULPVL]OLæLQL  VDæODPDNYHVRQNDWER\D tüketimini azaltmak amac›yla astar olarak kullan›l›r. Uygulama Yüzeyleri ‡dLPHQWRED]O°V°YDODU ‡%UWEHWRQ weber.tec R, weber.tec RK YH\Dweber.tec RM X\JXODQP°é ‡*D]EHWRQ weber.tec GB X\JXODQP°é ‡(VNLER\DO°\]H\OHUGH ‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHUL LoLQEL]HGDQ°é°Q°]

334

P2OW 7HNNDWLoLQ 

45NRGXQXDNÇOOÇ WHOHIRQXQX]D okutarak ürüne ait LODYHG|NPDQODUD XODéDELOLUVLQL]

$NULOLNHPOVL\RQHVDVOÇDVWDU TANIMI

Tüketim

www.weber.com.tr

‡,VODNYHQHPOL\]H\OHUGHNHVLQOLNOH uygulanmaz.

8<*8/$0$è$57/$5, ‡2UWDP6°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ& aras›. ‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN KDYDODUGDX\JXODPD\DSPDNWDQ NDo°Q°OPDO°G°U

UYGULAMA ‡ZHEHUSULPNODVLN weber. SULPNODVLNVX RUDQ°QGDLQFHOWLOHUHN KRPRMHQELUKDOHJHOLQFH\HNDGDU NDU°éW°U°O°SSRVWHNLUXORYH\DI°UoDLOH WHNNDWRODUDNX\JXODQPDO°G°U ‡%R\DX\JXODPDV°QDZHEHUSULP klasik X\JXODPDV°QGDQHQD]VDDW VRQUDEDéODQPDO°G°U1RWZHEHUSULP klasik’in inceltilme oran›na kesinlikle X\XOPDO°G°U

A Ambalaj: OW©OLN NRYDGD NR Renk: èHIIDI Re Uygulama Uy Aletleri: Posteki A UXORI°UoD UX Raf Ömrü: .XUXYH Ra VHULQRUWDPODUGD VH DPEDODMODU°QDæ]°Q°QDo°OPDPDV°NRéXOX\OD UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U .XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U$PEDODMODU GRQPDNWDQNRUXQPDO°G°U Ürün ZHEHUSULPNODVLN

Tüketim P2OW 7HNNDWLoLQ 

%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU


7HKOLNHYH*YHQOLN8\DUÇODUÇ hUQOHULQ\DSÇVÇJHUHæLLoHUGLæLNLP\DVDOPDGGHOHULQWHKOLNHOHULQGHQYH]DUDUOÇ HWNLOHUGHQX\JXOD\ÇFÇODUÇQVDæOÇæÇQÇNRUXPDNYHGDKDJYHQOLELUoDOÇéPD RUWDPÇVDæODPDNDPDFÇ\ODWHKOLNHVHPEROOHULULVNYHJYHQOLNLéDUHWOHULUQ DPEDODMÇQÇQDUNDOHMDQWNÇVPÇQGDD\UÇELUE|OPRODUDNEHOLUWLOPLéWLU

%ç/(è(1ç60ç 3RUWODQGdLPHQWR&$61R.URP 9, LoHULU$OHUMLNUHDNVL\RQODUDQHGHQRODELOLU 5ç6.çè$5(7/(5ç R37/38: 6ROXQXP\ROODUÇYHGHULLoLQWDKULéHGLFLGLU R41: *|]HFLGGL]DUDUYHUPHULVNL R43: 'HULLOHWHPDVÇKDOLQGHKDVVDVODéPD\D sebep olabilir. *h9(1/ç.çè$5(7/(5ç S24/25:*|]YHGHULLOHWHPDVÇQGDQNDoÇQÇQÇ] S26: *|]LOHWHPDVÇKDOLQGHGHUKDOEROVXLOH\ÇND\ÇQÇ] YHELUGRNWRUDGDQÇéÇQÇ] S37/39:8\JXQHOGLYHQNXOODQÇQÇ]YHJ|]OHULVXUDWÇNRUX\XQX]

7HKOLNH|]HOOLæLQHJ|UHEHOLUOHQPLéWHKOLNHVHPEROOHULGLNNDWoHNHFHNéHNLOGH WXUXQFX]HPLQ]HULQHVL\DKEDVNÇLOHDéDæÇGDNLJLELJ|VWHULOPHNWHGLU

;L7DKULéHGLFL

;Q=DUDUOÇ

&$éÇQGÇUÇFÇ

1dHYUHLoLQ WHKOLNHOL

)$OHYOHQLU )dRNNROD\ DOHYOHQLU

$\QÇE|OPGHNXOODQÇPVÇUDVÇQGDRODELOHFHNULVNGXUXPODUÇRFPOHOHULLOH EXGXUXPODUNDUéÇVÇQGDDOÇQPDVÇJHUHNHQJYHQOLNWDYVL\HOHULSFPOHOHULLOH EHOLUWLOPLéWLU 'DKDJYHQOLELUoDOÇéPDRUWDPÇVDæODPDNYHX\JXOD\ÇFÇODUÇQVDæOÇæÇQÇNRUXPDN LoLQEXX\DUÇODUDGLNNDWHGLOPHVLROGXNoD|QHPOLGLU

336

www.weber.com.tr


Adana Bölge * *]HO\DO0DK7XUJXWg]DO%XO<HWLéWLUHQ$SW1R&dXNXURYD6H\KDQ$'$1$ 7HO ‡0RELO ‡)DNV  7 HSRVWDDGDQD#ZHEHUFRPWU

Akdeniz Bölge (WLOHU0DK$GQDQ0HQGHUHV%XO6DPL.D\D¯é0HUNH]L1R.DW'DLUH$17$/<$ ( 7HO ‡ ‡)DNV  7 HSRVWDDNGHQL]#ZHEHUFRPWU H

Bursa Bölge ¯¯KVDQL\H0DK¯]PLU<ROX$WDOD\6LWHVL.DW'DLUH1LOIHU%856$ 7HO ‡0RELO ‡)DNV  7 HSRVWDEXUVD#ZHEHUFRPWU H

'RæX$QDGROX%|OJH èDQO°XUID<ROX<HQL+DO.DYéDæ°0HO\WDV6LWHVL$%ORN.DW1R'¯<$5%$.,5 è 7HO ‡0RELO ‡)DNV  7 HSRVWDGRJXDQDGROX#ZHEHUFRPWU H

Ege Bölge 6RN1R'(OGHQOHU¯é0HUNH]L<HQLéHKLU¯=0¯5 7HO ‡0RELO ‡)DNV  7 HSRVWDHJH#ZHEHUFRPWU H

ço$QDGROX%|OJH 9L]\RQ3OD]D6RN1R<°OG°]HYOHUdDQND\D$1.$5$ 9 7HO ‡0RELO ‡)DNV  7 HSRVWDLFDQDGROX#ZHEHUFRPWU H

Karadeniz Bölge &XPKXUL\HW0DK¯VPHW¯Q|Q%XO&DQLN$SW1R.DW$WDNXP6$0681 & 7HO ‡0RELO ‡)DNV  7 HSRVWDNDUDGHQL]#ZHEHUFRPWU H

Marmara Bölge dD\ÇU\ROX&DG1R.DWg]&H&HQWHUçoHUHQN|\.DGÇN|\ç67$1%8/ d 7HO ‡0RELO ‡)DNV  7 HSRVWDPDUPDUD#ZHEHUFRPWU H

‹zmir Fabrika - Merkez $QV°]FD.|\$QV°]FD¯o.°V°P 6DQD\L6RNDN1R .HPDOSDéD¯=0¯5 7HO  )DNV  HSRVWDLQIR#ZHEHUFRPWU

Gebze Fabrika *26%7HPEHORYD.ÇVPÇ *HQoOLN&DG1R *HE]H.2&$(/ç 7HO  )DNV 

Ankara Fabrika $QNDUD(VNLéHKLU( 'HYOHW.DUD\ROXNP .DUJDOÇ.|\0HYNLL 3RODWOÇ$1.$5$ 7HO  )DNV 

Antalya Fabrika 2UJDQL]H6DQD\L%|OJHVL NÇVÇP&DGGH1R $17$/<$ 7HO  )DNV 

Adana Fabrika +DFÇ6DEDQFÇ26% $WDWUN&DG1R <UHæLU$'$1$ 7HO  )DNV 

www.weber.com.tr

337


YETKİLİ BAYİ KAŞESİ

Profile for Weber

Çözüm Rehberi 2014  

Çözüm Rehberi 2014  

Profile for e-weber