Page 1

platný od 9. januára 2012

2012 CENNÍK

Materiály pre trvalo udržate¾né bývanie


HISTÓRIA SPOLOČNOSTI WEBER 1900

• Obe spoločnosti Weber a Broutin boli založené vo Francúzsku začiatkom 20. storočia. George Weber a Jean-Baptiste Broutin vyrábali vo svojich fabrikách v Paríži fasádne omietky na báze sadry a vápna. Zlúčili sa v roku 1927.

1946

• Po 2. svetovej vojne spoločnosť expandovala do oblasti rekonštrukcií.

1990

• Weber rozširuje svoju pôsobnosť: Taliansko, Nemecko, východná Európa...

1995

• Spojenie zakladateľa spoločnosti - Terranova Rakúsko - s francúzskym koncernom Weber& Broutin.

1996

• Spoločnosť Weber sa pripojila ku skupine Saint-Gobain, čím získala nový názov Saint-Gobain Weber.

1998

• Prevzatie spoločností Quartzolit a Concreto v Južnej Amerike. Tým sa stáva Ázia druhou zónou rozvoja spoločnosti Weber mimo Európy, s aktivitami v Thajsku, Čine a Malajzii.

2008 • Saint-Gobain získava skupinu Maxit Group, čím rozširuje prítomnosť spoločnosti Weber do Škandinávie a pobaltských krajín a posilňuje svoje postavenie v Nemecku, Beneluxe, strednej a východnej Európe, v Rusku a Číne. 2009 • Saint-Gobain Weber finalizuje zlúčenie so spoločnosťou SODAMCO na Strednom Východe, rozširujúc tak svoje pôsobenie do Libanonu, Sýrie, Jordánska, Kuvajtu, Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov a Kataru, čím otvára nové možnosti rozvoja v tomto regióne.

Ponuka riešení a služieb WEBER Ponuka je založená na najvhodnejšej kombinácii kvalitných lokálnych znalostí a medzinárodných skúseností. Chceme byť blízko k našim zákazníkom • Široká sieť flexibilných závodov, ktorá zabezpečí lepšiu dostupnosť našich produktov a služieb • Znalosť práce našich zákazníkov pre lepšie uspokojenie ich potrieb • Inovačný proces, ktorý zahŕňa našich zákazníkov s cieľom zaručiť efektívnosť, kvalitu a konkurencieschopnosť

Užitočné inovácie • Ponúkame komplexné riešenia podporené relevantnými službami, nielen produkty samotné • Bezproblémové produkty, systémové riešenia, produktivita na stavbách • Riešenia pre zjednodušenie logistiky a výberu • Našim zákazníkom poskytujeme kvalitné tréningové programy na nové riešenia

Prístup zohľadňujúci životné prostredie • Produkty vyrobené z vybraných komponentov • Obmedzenie prepravy na cestách vďaka širokej sieti závodov • Komplexná ponuka fasádnych izolačných systémov na zníženie spotreby energie • Priemyselný proces s nízkou spotrebou energie a vody


0905 534 743 Za

0905 334 662

s

0903 414 950

kk

sP

rk

0908 770 030

V

nM

Ma

ZV

Z

Mi

rs

nr ba

ke

s

0905 888 409

lV

0915 723 580

Ds

0905 492 909

0915 733 439 0907 848 928

0911 109 278

0911 998 400

0915 719 173 ZÁHORSKÁ BYSTRICA LAMAČ DEVÍN

Z

KARLOVA VES

ZÁPaD area manager

s

STARÉ MESTO VRAKUÒA

0911 107 478

PODUNAJSKE BISKUPICE

PETRŽALKA

0911 107 477 0907 848 928

JAROVCE

seVer area manager

NOVÉ MESTO

RUŽINOV

0915 719 173

Poradca pre spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovské družstvá:

RAČA

RUSOVCE

0905 925 452

ČUÒOVO

Poradca pre spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovské družstvá:

s

0905 431 674

sTreD area manager

0905 338 628

Poradca pre spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovské družstvá:

V

0911 789 427

VýCHoD area manager

0905 888 409

Poradca pre spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovské družstvá:

FasÁDne šTÚDio (informácie pre architektov a projektantov) 0915 988 179

ProJekToVý ManažÉr Pre noVosTaVbY CenTrÁla

0918 643 817

saint-Gobain Construction Products, s.r.o. divízia Weber – terranova stará vajnorská 139, 831 04 bratislava iČo: 31389139 iČ dPh: sk2020339761

0911 989 932

sklaDY zvolenská cesta 17, 974 01 banská bystrica tel.: 048/428 51 40, tel. sklad: 048/416 41 72 fax: 048/416 41 71 e-mail: bystrica@weber-terranova.sk www.weber-terranova.sk južná trieda 82, 040 17 košice – barca tel.: 055/636 77 61, tel. sklad: 055/799 82 74 fax: 055/799 82 75 e-mail: kosice@weber-terranova.sk www.weber-terranova.sk Pavla mudroòa 5, 010 01 žilina tel.: 041/500 74 18, fax: 041/500 74 19 e-mail: zilina@weber-terranova.sk www.weber-terranova.sk

Hotline: 00421/2/44 45 30 22 showroom: 00421/2/44 45 30 22 kl. 109 odbyt, dodacie termíny: 00421/2/44 45 30 22 kl. 102, 103, 104, 120 Certifikáty výrobkov, licencie: 00421/2/44 45 30 22 kl. 117 Weber akadémia: 00421/2/44 45 30 22, kl. 251 Pr a marketing: 00421/2/44 45 30 22, kl. 112 Produktový manažér: - fasády, kontaktné zatepľovacie systémy - podlahy, lepidlá na obklady a dlažby - hydroizolácie fax: 00421/2/44 45 30 30 e-mail: info@weber-terranova.sk www.weber-terranova.sk

0918 638 206 0905 888 407 0918 389 610

konTakTY

0903 403 913 0905 925 452


inTerneT

www.weber-terranova.sk

už to viete ? kliknite na www.weber-terranova.sk

Vážení obchodní partneri, spoločnosť saint-Gobain construction Products, s.r.o., divízia Weber – terranova má aktualizovanú prezentáciu na internete!

http://colorstudies.weber-terranova.sk Čo je tu nové? viac informácií: • rady a tipy • problémy a ich riešenie • technické listy na všetky výrobky • referencie • aktuality • slovník ...

NOVINKA Weber fasádne štúdio vám pomôže pri výbere farebnej kombinácie presne podľa vášho vlastného vkusu. vložte si fotografiu svojho domu a vytvorte si vlastnú farebnú kombináciu fasády alebo si vyberte z farebných štúdií modelových objektov, ktoré vytvorili architekti.

s Weberom je to ľahšie!


OBSAH

OBSAH OBSAH

1

KONTAKTNÉ ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

4

OMIETKY (vnútorné a vonkajšie)

20

NÁTERY (vnútorné a vonkajšie)

24

ZÁKLADNÉ OMIETKOVÉ A MALTOVÉ ZMESI

28

LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY

32

SYSTÉMY NA REKONŠTRUKCIU BALKÓNOV

36

PODLAHY

38

HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY

40

SANAČNÉ SYSTÉMY

44

ostatné výrobky

46

INÉ PRODUKTY A SLUŽBY

48

VZORKOVNÍK FARIEB

50

1


akTualiTY

Zateplenie stropných konštrukcií izolaènými doskami Isover NF 333 V Dosky s kolmým vláknom Isover NF 333 V so skosenými hranami po ich obvode na lícnej strane sú určené na izolovanie vnútorných stropov, podhľadov, kde sa celoplošne lepia pomocou lepiacej malty weber.therm exclusive na dostatočne rovinný a únosný podklad a prípadne mechanicky kotvia. Tieto dosky kladené pravidelne vedľa seba na väzbu alebo na strih sú schopné skryť menšie nerovnosti podkladu a vytvoriť priestorový efekt bosáže. Povrchová vrstva nie je nutná pokiaľ sa pred sprevádzkovaním priestorov odstráni vysatím prach z povrchu dosiek. V prípade požiadavky na povrchovú úpravu je možné na očistené a napenetrované dosky aplikovať nástrek alebo vnútornú farbu.

lepiaca a výstužná malta: weber.therm exclusive tepelnoizolačná doska: Isover NF 333 V

Výhody: - veľmi dobré tepelno-izolačné vlastnosti - vysoká protipožiarna odolnosť - výborné akustické vlastnosti z hľadiska zvukovej pohltivosti - nízky difúzny odpor - ekologicky a hygienicky nezávadný - vodoodpudivosť – izolačný materiál je hydrofobizovaný - dlhá životnosť - odolnosť proti drevokazným škodcom, hlodavcom a hmyzu - ľahká opracovateľnosť – výrobok je možné rezať, vŕtať, lepiť, brúsiť a ohýbať

Problematika nièenia úkrytov / hniezdisk netopierov a dážïovníkov v súvislosti s rekonštrukciami panelových domov V posledných rokoch sa výrazne zrýchlilo tempo opráv panelových domov. Predovšetkým so zateplením obvodových plášťov dochádza k ničeniu úkrytov netopierích kolónií a hniezdisk dážďovníkov. Najmä v prípade dážďovníka ide o nenahraditeľné straty, nakoľko tieto vtáky prakticky iný úkryt v mestskom prostredí nevyužívajú /výhradne ventilačné otvory umiestnené pod strešnou úrovňou panelových domoch/. Čo sa týka netopierov, celý problém je skomplikovaný tým, že úkryty v panelových domoch slúžia netopierom nie len v letnom období, ale využívajú ich aj k prezimovaniu. Vzhľadom k tejto skutočnosti je nutné zabrániť priamej likvidácii týchto zvierat, ktorá sa koná počas zateplenia panelových domoch.

2

Všetky druhy našich netopierov patria podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny medzi kriticky ohrozené druhy živočíchov. Taktiež dážďovníky sú podľa vyššie uvedeného zákona chránenými živočíchmi a sú zaradené do kategórie „ohrozený druh“. Z tohto dôvodu je ničenie ich úkrytov nezákonné a postihnuteľné pokutou. Ochrana životného prostredia je prioritou našej spoločnosti, preto Vám v uvedenej problematike veľmi radi poradíme.


Weber ponúka svojim zákazníkom kvalifikované školenia. okrem výroby kvalitných produktov naša spoločnosť Weber – terranova organizuje aj kvalitné odborné školenia pre našich stálych, ale aj nových partnerov z radov realizátorov a stavebnín. Hlavnými témami sú fasádne materiály, vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy, hydroizolačné a sanačné systémy, systémy pre obklady a dlažby a podlahové systémy. Cieľom týchto školení je zvýšenie úrovne poznatkov v týchto oblastiach po teoretickej aj praktickej stránke. Každý účastník Weber Akadémie obdrží po jej absolvovaní osvedčenie.

Weber akaDÉMia

Weber akadémia

Weber akadémia - Harmonogram školení na rok 2012 Kontaktné zatepľovacie systémy

Podlahy a systémy pre obklady a dlažby

Hydroizolačné a sanačné systémy

7.2.

8.2.

16.2.

9.2.

bratislava a okolie

14.2. 21.2. 23.2. 6.3. 8.3. 20.3.

13.3. 21.3.

12.4.

žilina a okolie

15.2.

21.2.

13.3.

8.3.

1.2.

banská bystrica a okolie

16.2. 7.3.

8.3.

15.3.

2.4. 10.2.

košice a okolie

17.2. 9.3. 23.3.

7.3. 20.3.

V prípade záujmu ucelených skupín o iné termíny školení Weber Akadémia nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 02/44 45 30 22, klapka 117.

3


KONTAKTNÉ ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

KONTAKTNÉ ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY ETICS (External Thermal Insulation Composite System podľa ETAG004) – kontaktný zatepľovací systém je obal zvislých konštrukcií, ktorý znižuje únik tepla z budovy. Kontaktné zatepľovacie systémy weber.therm sú vytvorené na základe princípu zosúladenia fyzikálnych vlastností lepiacej stierky (malty), tepelnoizolačnej vrstvy, výstužnej stierky (malty), sklotextilnej mriežky, podkladného náteru a povrchovej úpravy zabezpečujúcej ochranu voči poveternostným vplyvom. Svojou funkciou zabezpečujú dokonalú tepelnú ochranu budovy a podstatnou mierou tvoria estetické stvárnenie fasády. Pri zatepľovaní kontaktnými zatepľovacími systémami by súčiniteľ svetlosti farby povrchovej úpravy mal byť väčší ako 25 (vždy skontrolujte podľa súčiniteľa svetlosti farby uvedenej pri konkrétnom farebnom odtieni podľa vášho výberu). Všetky naše lepiace stierky (malty) sú použiteľné bez výškového obmedzenia. Spotreba závisí od rovinatosti podkladu.

Kontaktné zatepľovacie weber.therm terranova ETA - 06/0084

weber.therm exclusive ETA - 09/0091

weber.therm mínus 7 ETA - 08/0103

weber.therm KPS

weber.therm exclusive

weber.therm mínus 7

Tepelná izolácia

expandovaný polystyrén EPS F a šedý EPS

dosky a lamely z minerálnej vlny

expandovaný polystyrén EPS F

Rozperné kotvy

rozperné kotvy

rozperné kotvy

rozperné kotvy

Výstužná malta

weber.therm KPS

weber.therm exclusive

weber.therm mínus 7

sklotextilná mriežka

sklotextilná mriežka

sklotextilná mriežka

Podkladný náter

weber 700

weber 700

weber 700

Povrchová vrstva

weber.pas akrylátová weber.pas silikátová weber.pas exclusive weber.pas clean

weber.pas akrylátová weber.pas silikátová weber.pas exclusive weber.pas clean

weber.pas akrylát-silikónová weber.pas akrylátová weber.pas winter weber.pas clean

Lepiaca malta

Sklotextilná mriežka

4


kontaktný zatepľovací systém weber.therm clima

Systémové komponenty: – lepiaca a výstužná hmota weber.therm KPS – tepelnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu – rozperná kotva s plastovým hrotom – lepiaca a výstužná hmota weber.therm KPS – sklotextilná mriežka – podkladný náter weber 700 – tenkovrstvá omietka weber.pas

Systémové komponenty: – lepiaca a výstužná hmota weber.therm clima – tepelnoizolačná doska z perforovaného polystyrénu – rozperná kotva s plastovým hrotom – lepiaca a výstužná hmota weber.therm clima – sklotextilná mriežka – podkladný náter weber 700 – tenkovrstvá omietka weber.pas

kontaktný zatepľovací systém weber.therm exclusive

kontaktný zatepľovací systém weber.therm flex Systémové komponenty: – silikónová lepiaca hmota weber.therm flex 707 – tepelnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu – rozperná kotva s plastovým hrotom – silikónová výstužná hmota weber.therm flex 708 – sklotextilná mriežka – podkladný náter weber 700 – tenkovrstvá omietka weber.pas

Systémové komponenty: – lepiaca a výstužná hmota weber.therm exclusive – tepelnoizolačná doska z minerálnej vlny – rozperná kotva s kovovým hrotom – lepiaca a výstužná hmota weber.therm exclusive – sklotextilná mriežka – podkladný náter weber 700 – tenkovrstvá omietka weber.pas

kontaktný zatepľovací systém weber.therm minus 7

konTakTnÉ ZaTePĽoVaCie sYsTÉMY

kontaktný zatepľovací systém weber.therm terranova

kontaktný zatepľovací systém weber.therm plus ultra

Systémové komponenty: – lepiaca a výstužná hmota weber.therm mínus 7 – tepelnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu – rozperná kotva s plastovým hrotom – lepiaca a výstužná hmota weber.therm mínus 7 – sklotextilná mriežka – podkladný náter weber 700 – tenkovrstvá omietka weber.pas winter

Systémové komponenty: - lepiaca malta weber.therm plus ultra - tepelnoizolačná vrstva weber.therm 022 plus ultra - rozperné kotvy na pripevnenie izolačných platní - výstužná malta weber.therm ultra - sieťka zo sklených vlákien weber.therm 310 - podkladný náter weber 700 - tenkovrstvá omietka weber.pas Kontaktný zatepľovací systém weber.therm plus ultra s novým tepelno-izolačným materiálom na báze fenolovej peny.

systémy weber.therm weber.therm clima eTa - 06/0027

weber.therm flex eTa - 05/0047

weber.therm plus ultra weber.therm exclusive plus eTa - 07/0258 To - 11/0081

weber.therm clima

weber.therm flex 707

weber.therm plus ultra

weber.therm exclusive

perforovaný polystyrén Clima Rda

expandovaný polystyrén EPS F

dosky na báze fenolovej peny

dosky z minerálnej vlny

rozperné kotvy

rozperné kotvy

rozperné kotvy

rozperné kotvy

weber.therm clima

weber.therm flex 708

weber.therm plus ultra

weber.therm exclusive

sklotextilná mriežka

sklotextilná mriežka

sklotextilná mriežka

sklotextilná mriežka

weber 700

weber 700

weber 700

weber 700

weber.pas silikátová weber.pas exclusive

weber.pas silikátová weber.pas exclusive

weber.pas silikátová weber.pas exclusive

weber.pas akrylátová weber.pas silikátová weber.pas exclusive weber.pas clean

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.

5


KONTAKTNÉ ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

weber.therm KPS Jednozložková prášková lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie tepelnej izolácie z expandovaného polystyrénu a v kombinácii so sklotextilnou mriežkou na zhotovenie výstužnej vrstvy na lícnej strane tepelnoizolačných materiálov z expandovaného polystyrénu pod povrchovú úpravu. Súčasť KZS weber.therm terranova.

kód 401P Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

25

lep. 4 / stierk. 3

0,530 €

15,90 €

Paletové množstvo: 1200 kg

weber.therm exclusive Jednozložková prášková lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny a v kombinácii so sklotextilnou mriežkou na zhotovenie výstužnej vrstvy na lícnej strane tepelnoizolačných materiálov na báze minerálnej vlny pod povrhovú úpravu. Súčasť KZS weber.therm exclusive.

kód 401PE Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

25

lep. 5 / stierk. 4

0,560 €

16,80 €

Paletové množstvo: 1200 kg

weber.therm clima Jednozložková prášková lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie perforovaného polystyrénu a v kombinácii so sklotextilnou mriežkou na zhotovenie výstužnej vrstvy na lícnej strane perforovaného polystyrénu pod povrchovú úpravu. Súčasť KZS weber.therm clima.

kód M721 (clima kleberspachtel) Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

25

lep. 4 / stierk. 3

0,700 €

21,00 €

Paletové množstvo: 1000 kg

weber.therm mínus 7 Jednozložková prášková lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie tepelnej izolácie z expandovaného polystyrénu a v kombinácii so sklotextilnou mriežkou na zhotovenie výstužnej vrstvy na lícnej strane tepelnoizolačných materiálov z expandovaného polystyrénu pod povrchovú úpravu. Vyvinutá na lepenie a stierkovanie v chladnom období. Súčasť KZS weber.therm mínus 7.

kód LZS777 Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

25

lep. 4 / stierk. 3

0,680 €

20,40 €

Paletové množstvo: 1200 kg

weber.therm RD Jednozložková prášková lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie tepelnoizolačných materiálov a v kombinácii so sklotextilnou mriežkou na zhotovenie výstužnej vrstvy na lícnej strane tepelnoizolačných materiálov pod povrchovú úpravu.

kód C TSS25 Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

25

lep. 4 / stierk. 3

0,340 €

10,20 €

Paletové množstvo: 1200 kg

weber.therm LEPARM Jednozložková prášková lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie tepelnoizolačných materiálov a v kombinácii so sklotextilnou mriežkou na zhotovenie výstužnej vrstvy na lícnej strane tepelnoizolačných materiálov pod povrchovú úpravu.

kód 410P Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

25

lep. 4 / stierk. 3

0,330 €

9,90 €

Paletové množstvo: 1200 kg

6

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.


Jednozložková prášková lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie tepelnej izolácia na báze fenolovej peny a v kombinácii so sklotextilnou mriežkou na zhotovenie výstužnej vrstvy na lícnej strane tepelnoizolačných materiálov na báze fenolovej peny pod povrchovú úpravu. Súčasť KZS weber.therm plus ultra.

kód M768 Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

25

lep. 5 / stierk. 6

0,720 €

21,60 €

Paletové množstvo: 1000 kg

NOVINKA

weber.therm terradry Jednozložková prášková lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie tepelnej izoláciez expandovaného polystrénu a v kombinácíi so sklotextilnou mriežkou na zhotovenie výstužnej vrstvy na lícnej strane tepelnoizolačných materiálov z expandovaného polystyrénu pod povrchovú úpravu. Súčasť KZS weber.therm terradry.

kód 411P Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

25

lep. 4 / stierk. 3

0,650 €

19,50 €

Paletové množstvo: 1200 kg

weber PU010

KONTAKTNÉ ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

weber.therm plus ultra

kód PU 010

Polyuretánová lepiaca hmota určená na lepenie tepelnoizolačných dosiek na báze expandovaného polystyrénu. Taktiež je určená na vyplňovanie škár medzi tepelnoizolačnými doskami z expandovaného alebo extrudovaného polystyrénu.

Balenie (ml)

Spotreba g/m2

Cena/ks (bez DPH)

Cena/ks (s DPH 20%)

750 ml

200 g/m²

8,800 €

10,56 €

Paletové množstvo: 768 ks (12 ks krabica) Výrobok (popis) weber.therm flex 707 - silikónová lepiaca malta weber.therm flex 708 - silikónová armovacia stierka Retec ® 740 - lepiaca a výstužná malta

Kód

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

M707 M708 M740

25 25 25

4 4 12

2,260 € 2,620 € 1,310 €

67,80 € 78,60 € 39,30 €

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.

7


KONTAKTNÉ ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

ROZPERNÉ KOTVY Označenie kotvy

Kusov v krabici

Kusov na palete

Cena / 100 kusov (bez DPH)

Cena / 100 kusov (s DPH 20%)

Natĺkacie univerzálne tanierové kotvy (do pevných i dutých stavebných materiálov) – kotevná hĺbka 25 mm NT 8/60 U 115 NT 8/60 U 135 NT 8/60 U 155 NT 8/60 U 175 NT 8/60 U 195 NT 8/60 U 215

ETA 05 / 0009

100 100 100 100 100 100

5000 4000 4000 3000 3000 3000

37,00 € 40,00 € 45,00 € 52,00 € 62,00 € 68,00 €

44,40 € 48,00 € 54,00 € 62,40 € 74,40 € 81,60 €

Natĺkacie univerzálne tanierové kotvy (do pevných i dutých stavebných materiálov) – kotevná hĺbka 40 mm NTK 8/60 U 110 NTK 8/60 U 130 NTK 8/60 U 150 NTK 8/60 U 170 NTK 8/60 U 190 NTK 8/60 U 210 NTK 8/60 U 230

ETA 07 / 0026

200 200 200 100 100 100 100

5400 5400 3600 3600 2000 2000 2000

19,00 € 20,30 € 22,30 € 25,90 € 30,80 € 36,20 € 45,00 €

22,80 € 24,36 € 26,76 € 31,08 € 36,96 € 43,44 € 54,00 €

Natĺkacie univerzálne tanierové kotvy (do pevných i dutých stavebných materiálov) – kotevná hĺbka 25 mm, pórobetón 65 mm STR 8/60 U 115 STR 8/60 U 135 STR 8/60 U 155 STR 8/60 U 175 STR 8/60 U 195 STR 8/60 U 215 STR 8/60 U 235 STR 8/60 U 255

ETA 05 / 0023

100 100 100 100 100 100 100 100

5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000

36,00 € 42,00 € 52,00 € 62,00 € 79,00 € 96,00 € 110,00 € 127,00 €

43,20 € 50,40 € 62,40 € 74,40 € 94,80 € 115,20 € 132,00 € 152,40 €

29,00 € 31,00 € 36,00 € 38,00 € 41,00 € 55,00 € 66,00 € 73,00 € 93,00 € 108,00 € 121,00 €

34,80 € 37,20 € 43,20 € 45,60 € 49,20 € 66,00 € 79,20 € 87,60 € 111,60 € 129,60 € 145,20 €

23,00 € 26,00 € 29,00 € 35,00 € 42,00 € 49,00 € 58,00 €

27,60 € 31,20 € 34,80 € 42,00 € 50,40 € 58,80 € 69,60 €

Skrutkovacia tanierová kotva s oceľovým tŕňom (krátka rozperná zóna) - kotevná hĺbka 25 mm PTH-S 60/8-95 PTH-S 60/8-115 PTH-S 60/8-135 PTH-S 60/8-155 PTH-S 60/8-175 PTH-S 60/8-195 PTH-S 60/8-215 PTH-S 60/8-235 PTH-S 60/8-255 PTH-S 60/8-275 PTH-S 60/8-295

ETA 08 / 0267

200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100

8400 8400 7200 7200 4200 4200 4200 3600 3600 4200 4200

Skrutkovacia tanierová kotva s plastovým tŕňom (krátka rozperná zóna) - kotevná hĺbka 35 mm PTH-SX 60/8-135 PTH-SX 60/8-155 PTH-SX 60/8-175 ETA PTH-SX 60/8-195 10 / 0028 PTH-SX 60/8-215 PTH-SX 60/8-235 PTH-SX 60/8-255

200 200 100 100 100 100 100

7200 7200 4200 4200 4200 3600 3600

Natĺkacia univerzálna tanierová kotva (do pevných i dutých stavebných materiálov) - kotevná hĺbka 25 mm H1 eco 095 H1 eco 115 H1 eco 135 H1 eco 155 H1 eco 175 H1 eco 195 H1 eco 215 H1 eco 235 H1 eco 255 H1 eco 275 H1 eco 295

8

ETA 11 / 0192

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5000 5000 4000 4000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 2000

24,00 € 26,00 € 29,00 € 34,00 € 41,00 € 52,00 € 60,00 € 74,00 € 89,00 € 99,00 € 109,00 €

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.

28,80 € 31,20 € 34,80 € 40,80 € 49,20 € 62,40 € 72,00 € 88,80 € 106,80 € 118,80 € 130,80 €


Označenie kotvy

Kusov v krabici

Kusov na palete

Cena / 100 kusov (bez DPH)

Cena / 100 kusov (s DPH 20%)

13,00 € 22,00 € 26,00 € 29,00 € 32,00 € 33,00 € 43,00 € 51,00 € 62,00 € 74,00 € 91,00 € 102,00 €

15,60 € 26,40 € 31,20 € 34,80 € 38,40 € 39,60 € 51,60 € 61,20 € 74,40 € 88,80 € 109,20 € 122,40 €

14,00 € 15,00 € 18,00 € 20,00 € 21,00 €

16,80 € 18,00 € 21,60 € 24,00 € 25,20 €

Plastová tanierová kotva s plastovým tŕňom (krátka rozperná zóna) - kotevná hĺbka 25 mm PTH-KZ 60/8-75 PTH-KZ 60/8-95 PTH-KZ 60/8-115 PTH-KZ 60/8-135 PTH-KZ 60/8-155 ETA PTH-KZ 60/8-175 PTH-KZ 60/8-195 05 / 0055 PTH-KZ 60/8-215 PTH-KZ 60/8-235 PTH-KZ 60/8-255 PTH-KZ 60/8-275 PTH-KZ 60/8-295

200 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100

12000 12000 6000 6000 4800 4800 3000 3000 3000 2400 3000 3000

Plastová tanierová kotva s plastovým tŕňom (krátka rozperná zóna) - kotevná hĺbka 35 mm PTH 60/8-95 PTH 60/8-115 PTH 60/8-135 PTH 60/8-155 PTH 60/8-175

ETA 05 / 0055

200 200 200 200 200

6000 6000 6000 4800 4800

KONTAKTNÉ ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

ROZPERNÉ KOTVY

Natĺkacia univerzálna tanierová kotva (do pevných i dutých stavebných materiálov) - kotevná hĺbka 45 mm PTP 10/50 - 70 PTP 10/50 - 80 PTP 10/50 - 90 PTP 10/50 - 110 PTP 10/50 - 120 PTP 10/50 - 140 PTP 10/50 - 160 PTP 10/50 - 180

ETA 07 / 0139

200 200 200 200 200 200 200 200

12600 12600 12600 10800 10800 10800 9000 9000

13,00 € 13,00 € 13,00 € 15,00 € 17,00 € 18,00 € 19,00 € 23,00 €

15,60 € 15,60 € 15,60 € 18,00 € 20,40 € 21,60 € 22,80 € 27,60 €

7,00 € 8,00 € 8,00 € 9,00 € 10,00 € 11,00 €

8,40 € 9,60 € 9,60 € 10,80 € 12,00 € 13,20 €

12,00 € 13,00 € 15,00 € 16,00 € 18,00 € 19,00 €

14,40 € 15,60 € 18,00 € 19,20 € 21,60 € 22,80 €

11,00 € 5,70 € 2,00 €

13,20 € 6,84 € 2,40 €

Plastová tanierová kotva s plastovým tŕňom - kotevná hĺbka 60 mm LFN - 8 x 100 LFN - 8 x 120 LFN - 8 x 140 LFN - 8 x 160 LFN - 8 x 180 LFN - 8 x 200

ETA 06 / 0080

200 200 200 200 200 200

Plastová tanierová kotva s oceľovým tŕňom - kotevná hĺbka 60 mm LFM - 8 x 100 LFM - 8 x 120 LFM - 8 x 140 LFM - 8 x 160 LFM - 8 x 180 LFM - 8 x 200

ETA 06 / 0080

200 200 200 200 200 200

Zátky STR - zátka MW STR - zátka PS STR - zátka PS malá

100 100 500

8000 8000

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.

9


KONTAKTNÉ ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

Profily ETICS Názov produktu

Objednávacie číslo

Balenie (ks)

Cena / bm (bez DPH)

Cena / bm (s DPH 20%)

563 000 002 563 000 003 563 000 004 563 000 005 563 000 006 563 000 007 563 000 008 563 000 009 563 000 010 563 000 011 563 000 012 563 000 013 563 000 014 563 000 015 563 000 016

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1,280 € 1,420 € 1,560 € 1,710 € 1,860 € 2,000 € 2,130 € 2,300 € 2,450 € 2,600 € 2,750 € 2,890 € 3,050 € 3,190 € 3,340 €

1,54 € 1,70 € 1,87 € 2,05 € 2,23 € 2,40 € 2,56 € 2,76 € 2,94 € 3,12 € 3,30 € 3,47 € 3,66 € 3,83 € 4,01 €

563 000 002 563 000 003 563 000 004 563 000 005 563 000 006 563 000 007 563 000 008 563 000 009 563 000 010 563 000 011 563 000 012 563 000 013 563 000 014 563 000 015 563 000 016 563 000 017 563 000 018 563 000 019 563 000 020

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1,560 € 1,750 € 1,950 € 2,130 € 2,320 € 2,520 € 2,710 € 2,890 € 3,080 € 3,270 € 3,470 € 3,650 € 3,850 € 4,040 € 4,220 € 4,610 € 4,820 € 5,980 € 6,170 €

1,87 € 2,10 € 2,34 € 2,56 € 2,78 € 3,02 € 3,25 € 3,47 € 3,70 € 3,92 € 4,16 € 4,38 € 4,62 € 4,85 € 5,06 € 5,53 € 5,78 € 7,18 € 7,40 €

LKS Alu 100 x 2 m (100x100)

576 000 008

50

0,990 €

1,188 €

LKS Alu 100 x 2,5 m (100x100)

576 000 012

50

0,990 €

1,188 €

Dilatácia priebežná PVC 2m

580 000 001

25

11,680 €

1,188 €

Dilatácia rohová PVC 2m

580 000 004

25

11,390 €

1,188 €

Soklový profil s okapovým nosom 0,7 mm LOS 23 0,7/2,5 bm LOS 33 0,7/2,5 bm LOS 43 0,7/2,5 bm LOS 53 0,7/2,5 bm LOS 63 0,7/2,5 bm LOS 73 0,7/2,5 bm LOS 83 0,7/2,5 bm LOS 93 0,7/2,5 bm LOS 103 0,7/2,5 bm LOS 113 0,7/2,5 bm LOS 123 0,7/2,5 bm LOS 133 0,7/2,5 bm LOS 143 0,7/2,5 bm LOS 153 0,7/2,5 bm LOS 163 0,7/2,5 bm Soklový profil s okapovým nosom 1,0 mm LOS 23 1/2,5 bm LOS 33 1/2,5 bm LOS 43 1/2,5 bm LOS 53 1/2,5 bm LOS 63 1/2,5 bm LOS 73 1/2,5 bm LOS 83 1/2,5 bm LOS 93 1/2,5 bm LOS 103 1/2,5 bm LOS 113 1/2,5 bm LOS 123 1/2,5 bm LOS 133 1/2,5 bm LOS 143 1/2,5 bm LOS 153 1/2,5 bm LOS 163 1/2,5 bm LOS 173 1/2,5 bm LOS 183 1/2,5 bm LOS 193 1/2,5 bm LOS 203 1/2,5 bm Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou (Alu)

Dilatačné profily

10

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.


Názov produktu

Objednávacie číslo

Balenie (ks)

Cena / bm (bez DPH)

Cena / bm (s DPH 20%)

Začisťovací profil s tkaninou 6 mm 2,4 m

583 000 001

50

2,350 €

2,82 €

Začisťovací profil s tkaninou 9 mm 2,4 m

583 000 000

50

2,350 €

2,82 €

Okenný profil s tkaninou a krycou lamelou 1,6 m

578 000 003

50

3,730 €

4,48 €

Okenný profil s tkaninou a krycou lamelou 2,6 m

578 000 004

50

3,730 €

4,48 €

LT okenný profil PVC 2,0 m

579 000 000

20

1,690 €

2,03 €

LT okenný profil PVC 2,5 m

579 000 003

20

1,690 €

2,03 €

VLT okenný profil PVC 2,0 m

579 000 004

20

2,040 €

2,45 €

VLT okenný profil PVC 2,5 m

579 000 001

20

2,040 €

2,45 €

Parapetný profil s tkaninou LPE PVC 2,0 m

579 000 002

40

2,530 €

3,04 €

Začisťovací profil s tkaninou

Okenný profil s tkaninou a krycou lamelou 6 mm

KONTAKTNÉ ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

Profily ETICS

Nadokenný profil so skrytou okapničkou

Nadokenný profil s priznanou okapničkou

Parapetný profil s tkaninou

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.

11


konTakTnÉ ZaTePĽoVaCie sYsTÉMY

Profily eTiCs Názov produktu

Objednávacie číslo

Balenie (ks)

Cena / bm (bez DPH)

Cena / bm (s DPH 20%)

Spojka soklových profilov Spojka soklových profilov LOS PVC 1 m (bal.10 bm)

575 000 000

1,69 €

2,03 €

Spojka soklových LOS PVC 30 mm

575 000 001

0,10 €

0,12 €

Podložka soklových profilov LOS 2 mm

575 000 002

0,100 €

0,12 €

Podložka soklových profilov LOS 3 mm

575 000 003

0,100 €

0,12 €

Podložka soklových profilov LOS 4 mm

575 000 004

0,100 €

0,12 €

Podložka soklových profilov LOS 5 mm

575 000 005

0,100 €

0,12 €

Podložka soklových profilov LOS 10 mm

575 000 010

0,110 €

0,13 €

profilov

Podložka soklových profilov

sklotextilná mriežka Názov produktu

Objednávacie číslo

Balenie (paleta)

Cena / m2 (bez DPH)

Cena / m2 (s DPH 20%)

R 117 (145 g/m2 )

9900

1650 m2

1,100 €

1,320 €

R 131 (162 g/m2 )

9901

1650 m2

1,210 €

1,452 €

Sklotextilná mriežka (spotreba 1,1 m2/m2)

Poznámky

12

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.


Kontaktné zatepľovacie systémy weber.therm

Weber najširšia ponuka zatepľovacích systémov na Slovensku Weber – Terranova ako súčasť Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. patrí medzi popredné subjekty v oblasti priemyselnej výroby fasádnych materiálov a materiálov na povrchovú úpravu v interiéroch. Pre stvárnenie fasád na novostavbách a pre potreby rekonštrukcií starších objektov ponúka Weber – Terranova širokú paletu materiálov, ktorých sortiment je výsledkom dlhoročného sledovania požiadaviek zákazníkov. Každá stavba je navrhnutá na mieru podľa potreby. Vo všeobecnosti odborník zo stavebníctva spája s menom TERRANOVA garantovanú a overenú kvalitu s dlhoročnou skúsenosťou.

• Kontaktné zatepľovacie systémy • Omietky a nátery • Základné omietkové a maltové zmesi • Lepidlá na obklady a dlažby • Podlahové systémy • Hydroizolačné systémy • Sanačné systémy


KONTAKTNÉ ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

NÍZKOENERGETICKÉ A PASÍVNE DOMY NÍZKOENERGETICKÉ A PASÍVNE DOMY V súčasnosti, aj napriek všeobecnej tendencii šetriť, je stále väčšina existujúcich i novopostavených budov energeticky či technologicky veľmi náročná. Normy v stavebníctve sa v našich podmienkach príliš nezaoberajú šetrením energií, aj napriek tomu, že oblasť nízkoenergetickej výstavby sa prudko vyvíja. Nielen obytné stavby môžu ponúknuť rovnaký komfort pre pobyt človeka v nich aj s niekoľkonásobne nižšou spotrebou energií, s využitím surovín a zdrojov, ktoré nezaťažujú životné prostredie. Čo vlastne znamená nízkoenergetický a pasívny dom? Čo je nízkoenergetický a pasívny dom? Pasívny dom je v princípe zdokonalený nízkoenergetický dom, t.j. stavebná koncepcia, ktorá zabezpečuje celosvetovo najvyšší štandard energetickej úspory a kvality prevedenia realizácie. Úspory energie pri vykurovaní tvoria viac než 75% v porovnaní s predpísanými štandardmi pre novostavby. Vysoké ceny energie obyvateľom energeticky pasívnych domov neprekážajú, pretože náklady na vykurovanie a ohrev TÚV sú veľmi nízke. Konštrukčné metódy a tvar sú neobmedzené. Rozhodujúcou charakteristikou EPD je jeho výborná tepelná izolácia a vzduchotesnosť pre elimináciu tepelných strát. Vonkajšia konštrukcia výborne izoluje, je optimalizovaná a v súhre s ostatnými komponentmi zabezpečuje príjemnú vnútornú klímu a požadované úspory energie. Kategorizácia domov podľa energetickej spotreby na vykurovanie: • nulový dom spotreba 0 až 5 kWh/m2. rok • pasívny dom spotreba 5 až 15 kWh/m2. rok • nizkoenergetický dom spotreba 15 až 50 kWh/m2. rok • energeticky úsporný dom spotreba 50 až 70 kWh/m2. rok • súčasný štandard spotreba 70 až 100 kWh/m2. rok • energeticky náročné domy spotreba viac ako 100 kWh/m2. rok Výhody nízkoenergetického a pasívneho domu: • úspora na prevádzke • čiastočná energetická nezávislosť • vysoký komfort kvality vnútorného prostredia • spätné využívanie tepla z vnútorného vzduchu • stály prívod čerstvého vzduchu • stabilná klíma • neprehrieva sa • šetrný k životnému prostrediu

14

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.


v oblasti zateplenia nízkoenergetických a pasívnych domov spoločnosť Weber odporúča nasledujúce 3 základné riešenia: 1. basiC kontaktný zatepľovací systém weber.therm exclusive systémové komponenty: - lepiaca a výstužná hmota weber.therm exclusive - tepelnoizolačná doska z minerálnej vlny - rozperná kotva s kovovým hrotom - lepiaca a výstužná hmota weber.therm exclusive - sklotextilná mriežka - podkladný náter weber 700 - tenkovrstvá omietka weber.pas

konTakTnÉ ZaTePĽoVaCie sYsTÉMY

nevýhodou je zvýšenie investičných nákladov v porovnaní s bežnou výstavbou pri dôraze na: • zlepšenie tepelnej izolácie obvodového plášťa • kvalitnejšie výplne okenných otvorov • rekuperačná jednotka, t.j. vetracie zariadenie so spätným získaním tepla • požiadavky na vysoko odborné a kvalitné prevedenie konštrukčných detailov

2. oPTiMal kontaktný zatepľovací systém weber.therm plus ultra systémové komponenty: - lepiaca a výstužná hmota weber.therm plus ultra - tepelnoizolačná doska na báze fenolovej peny - rozperné kotvy - lepiaca a výstužná hmota weber.therm plus ultra - sklotextilná mriežka - podkladný náter - povrchová úprava weber.pas

3. ProFi kontaktný zatepľovací systém weber.therm lock plate systémové komponenty: - lepiaca a výstužná hmota weber.therm - tepelnoizolačná doska s integrovaným vákuovým panelom - rozperné kotvy - lepiaca a výstužná hmota weber.therm - sklotextilná mriežka - podkladný náter - povrchová úprava weber.pas

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.

15


Sanácia kontaktných zatepľovacích systémov

Sanácia kontaktných zatepľovacích systémov

RIASY A INÉ MIKROORGANIZMY NA FASÁDACH – PRÍČINY A TECHNOLÓGIA RIEŠENIA Úvod Rozvojom urbanistického prostredia miest a obcí dochádza nielen k zmene štruktúry krajiny, ale aj k vytláčaniu celého radu biotopov z ich prirodzeného prostredia. V kolobehu života je ich úloha nezastupiteľná, preto sa situácii prispôsobujú a vyhľadávajú tzv. „niky“ v životnom prostredí zastavaných území obcí a miest. Prejavy a dôsledky biokorózie ETICS sú rozmanité. Spolupodieľajú sa na nich environmentálne faktory v súčinnosti s fyzikálnymi, chemickými, ale aj stavebnotechnickými a technologickými faktormi, ktoré nie je možné oddeliť, naopak treba ich chápať ako špecifický interaktívny ekosystém. Aktuálnym problémom je kolonizácia cyanobaktériami, riasami (algae) v symbióze s mikromycétami. 1.1 Prejavy – symptómy Medzi základné vonkajšie a voľným okom viditeľné prejavy biokorózie patria farebné zmeny podkladu, čiže finálnej úpravy ETICS. Farebné zmeny povrchov ETICS, na ktorých sa svojím výskytom a pôsobením podieľajú živé organizmy, predstavujú vo väčšinovom podiele škvrny čierne, zelené, zelenkasté a ojedinele oranžové až červené. Zmena vlastností podkladu, v tomto prípade aj celého súvrstvia kontaktného zatepľovacieho systému je prejavom, ktorý najviac ohrozuje jeho stabilitu a požadované funkcie. Predstavuje hlavne inkrustácie alebo biogenické krusty, povrchové usadeniny, trhliny, odlupovanie krúst, tvorba škrupín, vyrážanie a výkvet solí, biofilmy, porušenie adhézie v skladbe kontaktného zatepľovacieho systému, ale najmä zadržiavanie vody, znižovanie hydrofobizačnej schopnosti. Tieto zmeny sú spôsobené schopnosťou mikroorganizmov využívať minerálne prvky prítomné na stavebnom materiáli v oxidačných reakciách a tiež priamym pôsobením (chemickými procesmi) produktov metabolizmu na podklad. Veľmi dobrým podkladom pre celoplošnú vegetáciu je omietka na báze akrylátov a disperzií. Na povrchu na báze silikátov bol v rámci dlhodobého prieskumu zaznamenaný výskyt ojedinele, spravidla v spojení s konštrukčnými alebo technologickými vadami ETICS. 1.2 Príčiny kolonizácie Príčiny výskytu riasových povrchov fasád s kontaktným zatepľovacím systémom nie sú doposiaľ úplne známe. Odborníci sa zaoberajú viacerými hypotézami, ktoré sú v štádiu dlhodobejšieho vedeckého dokazovania a následného modelovania najmä materiálovej bázy ETICS, predovšetkým finálnej úpravy – omietky. Príčiny kolonizácie ETICS mikroorganizmami, ako aj návrh technológie dekontaminácie, vyplývajú zo základných životných požiadaviek mikroorganizmov a podmienok, ktoré im na stavebnom materiáli vytvárame. Mikroorganizmy sú neoddeliteľnou súčasťou živej prírody, majú v nej nezastupiteľnú úlohu v kolobehu a rovnováhe uhlí-

16

ka, našu planétu obývajú 300 mil. rokov. Človek s nimi bojuje, ale tiež sa naučil využívať ich vo svoj prospech. Úplná likvidácia nie je možná, vyskytujú sa v ovzduší, všade okolo nás a riadia sa zákonmi prírody. Akonáhle kolonizujú akúkoľvek plochu (kôru a kmene stromov, drevené oplotenie, asfaltové strešné plášte, fasády domov, dopravné značenie.....), rozširujú sa geometrickým radom. Sú schopné vyvýjať sa aj na povrchoch, kde nemajú dostatočný prísun živín, sú prispôsobivé novým podmienkam a vytvárajú tiež podmienky pre vývoj iných, vyšších organizmov. Porušením rovnováhy v prírode, zastavaním zelených, prírodných území hľadajú podmienky života v novom prostredí. Z realizovaných výskumov vyplýva množstvo závislostí medzi ktoré patria: • najmä skutkový stav fasády so zateplením vo vzťahu k prostrediu, v ktorom sa nachádza (orientácia voči svetovým stranám, prítomnosť vodných tokov, prítomnosť ornej pôdy, súvislých porastov...), ako aj vo vzťahu ku kvalite technológie realizácie zateplenia (najmä rovinnosť, prekrytie systému klampiarskymi prvkami, minimalizácia možnosti vzniku tepelných mostov v kritických detailoch a stykoch...), • podmienky existencie mikrobiologického materiálu na povrchu kontaktného zatepľovacieho systému, medzi ktoré radíme požiadavky na svetlo, vlhkostný režim, teplota, prísun živín (nutričné hodnoty), súvisiace environmentálne vplyvy a v neposlednom rade acidita podkladu, • vytvára sa tiež určitá hypotéza závislosti mikrobiologického rastu od pigmentov podkladu. Výskumy preukazujú intenzívnejší a skorší nástup mikroorganizmov na farebnej škále odtieňov žltej, okrovej povrchovej úpravy. Súvislosti sa hľadajú v chemickom zložení pigmentov, v konfrontácii s prirodzeným prostredím mikroorganizmov. Vznik a vývoj riasových porastov fasád je ovplyvnený viacerými faktormi, vo viacerých etapách životného cyklu stavebného diela. Jedná sa o príčiny vyplývajúce z fázy prípravy: • z nerešpektovania alebo podcenenia environmentálnych podmienok stavby, existencie mikroorganizmov v aeróbnom prostredí, v pôdnom substráte v okolí (prítomnosť lesa, dospelej vegetácie, vodných tokov, zatienenie, orientácia na sever, severozápad) pri návrhu materiálovej charakteristiky omietky, návrhu preventívnych opatrení – pridanie biocídnych prípravkov, predpísaním pravidelného cyklického ošetrovania povrchov ETICS. z fázy samotnej realizácie: • zo zadržiavania zrážkovej vody a prísunu nutričných hodnôt z okolia, kumulovaných na povrchu fasády vplyvom nerovností vo finálnej povrchovej úprave zateplenia, • z lokálnej kondenzácie vodných pár na povrchu fasády s kontaktným zatepľovacím systémom v okolí otvorov, prestupov, mriežok, vyústení vzduchotechniky, vývodov spalín.... • z odstrekovania zrážkovej vody (až do výšky 300 mm) v miestach s nedostatočným prekrytím klampiarskymi prvkami – oplechovania markíz, prístreškov, balkónov.

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.


1.3 Technológie riešení Principiálne sú v praxi využiteľné viaceré metódy technológie sanácie:

• Mikroorganizmy potrebujú pre svoj rast prísun organických látok. Využívajú ich z prítomnosti na substráte – poréznom podklade omietky zatepľovacích systémov (ETICS), nerovnostiach, ktoré zachytávajú nečistoty (prach, peľ). Niektoré druhy dokážu využívať minerálne prvky a soli v oxidačných reakciách. Zároveň sa dokážu rozvíjať i povyčerpaní živín, nakoľko po uhynutí svojimi odumretými zložkami obohacujú povrch podkladu o novú organickú hmotu.

Ide o metódy nepriame, ktoré sú v inhibícii a prevencii biokorózie dlhodobejšie, ale v stavebníctve často nie najjednoduchšie realizovateľné.

• Tiež acidita podkladu zohráva podstatnú úlohu pri kolonizácii KZS mikroorganizmami. Riasy ako mikroorganizmy neznášajú vysoké pH okolitého prostredia (okolo 12). V prípade, že klesne pH okolitého prostredia a podkladu približne na 9, je pri vhodných životných podmienkach na vlhkom podklade nástup rias zákonitý. Silikátové omietkoviny radíme medzi alkalické stavebné materiály. Vplyvom atmosférickej karbonácie acidita podkladu v čase klesá. Z uvedeného dôvodu je v mnohých prípadoch výskyt rias zaznamenaný voľným okom až po 4-6 rokoch poukončení realizácie zateplenia, hoci ich prítomnosť by bolo možné mikroskopicky potvrdiť už skôr, cca po 2-3 rokoch. – Vo fasádnych materiáloch, kde sa nachádza zvýšený obsah polymérov, ktoré zabezpečujú síce lepšiu spracovateľnosť, odolnosť voči znečisteniu, nízku nasiakavosť, odolnosť voči deformáciám, odolnosť voči UV žiareniu ako aj odolnosť voči teplotným vplyvom na povrchu. Naproti tomu je však pH týchto materiálov nízka (takmer neutrálna), a tým je spôsobená výrazne nižšia odolnosť voči biologickým vplyvom. – Fasádne materiály nie sú vyrábané čisto na báze silikátových – minerálnych spojív. Odolnosť voči mikroorganizmom je síce vyššia, nástup mikroorganizmov je voľným okom výrazne znateľný v neskoršom časovom období, v prípade, že klesne pod pH 9 je pri vhodných environmentálnych podmienkach zákonitý. Výskyt nie je však v prvotnom štádiu celoplošný, ale lokálny, v najviac vodou namáhaných miestach. • Pri výrobe omietkovín sa do produktov pridávajú chemikálie, ktoré majú zabrániť vzniku plesní, kvasenia v balení pred samotnou aplikáciou. Účinnosť chemikálií zabezpečuje požadovanú trvanlivosť výrobku, eliminuje vznik mikrobiologickej kontaminácie v počiatočnom období užívania avšak s časovým obmedzením. Pri predpoklade dodržania lehoty rozpadu účinnej chemickej látky obsiahnutej v balení omietky v zmysle platnej legislatívy, takto získaná prvotná odolnosť povrchovej vrstvy voči mikroorganizmom stráca účinnosť po niekoľkých rokoch od samotnej aplikácie v závislosti od vlastností použitej chemikálie.

Za nepriame považujeme také zásahy, ktoré spôsobujú spomalenie biologického rastu modifikáciou fyzikálnych a chemických, environmentálnych parametrov podkladu na nevhodné podmienky pre rozvoj rias (omietka s nižšou poréznosťou, vhodná úprava kapilárnej nasiakavosti, vhodná voľba biotických prísad do omietok, pravidelná údržba chemickými konsolidantami, eliminácia vysokej vzdušnej vlhkosti – odstránenie zelene, prísunom svetla a slnečných lúčov, znížením zatienenia...). Nepriame metódy považujeme tiež za prevenciu. Na druhej strane priame metódy sú síce krátkodobejšie, a preto si vyžadujú periodicitu aplikácie, ale o to jednoduchšie sú uskutočniteľné. Princíp spočíva v odstránení a vyhubení celej živej hmoty vrátane organických zložiek mikroflóry metódou priameho zásahu (mechanicky, fyzikálne, biologicky a chemicky), čo je vlastne cielený spôsob čistenia.

Sanácia kontaktných zatepľovacích systémov

Základnou podmienkou vzniku kolonizácie ETICS mikroorganizmami zostáva pravidelný vlhkostný režim povrchu a prísun živín.

V praxi je osvedčená priama chemická metóda, v kombinácii s mechanickým zásahom s nasledovným technologickým postupom: Príprava: 1. Kontrola tesnosti všetkých oplechovaní parapetov - doplnenie chýbajúceho utesnenia, kontrola porušenia omietky - vyspravenie trhlín. Odstránením nedostatku je možné v ďalšom období eliminovať opätovný mikrobiologický výskyt. 2. Predĺženie zvislých častí oplechovania v miestach namáhania ETICS odstrekujúcou vodou min na úroveň 300 mm nad horizontálnu konštrukciu (markíza, striešky, sokle...). Odstránením nedostatku je možné v ďalšom období eliminovať opätovný mikrobiologický výskyt. 3. Odstránenie, redukovanie, presvetlenie vegetácie v priamom dotyku so severnou alebo severozápadnou časťou fasád (popínavé rastliny, kríky, machy lišajníky na chodníkoch...). Znížením vzdušnej vlhkosti a zadržiavanie vody vegetáciou je možné v ďalšom období eliminovať opätovný mikrobiologický výskyt.

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.

17


Sanácia kontaktných zatepľovacích systémov

Aplikácia: 1. Aplikácia biocídneho prípravku valčekovaním celoplošne v jednej vrstve, (aplikovanie striekaním nie je odporúčané, nakoľko je technologicky zložité zabezpečiť súvislú a neprerušenú vrstvu prípravku a v prípade veterného počasia je viac než pravdepodobná nežiadúca kontaminácia prípravkom okolitého prostredia).

3. Následne je po 24 hodinách pôsobenia biocídov nutné očistenie fasády tlakovou vodou vysokotlakovým čistiacim strojom, bez ohrevu vody, bez pridania abrazívnych prípravkov (hrozí mechanické poškodenie podkladu). V lokálnych výskytoch je možné umocniť čistenie mechanicky, kefovaním, ručne či strojom.

Obr. č. 1: Prvé nanášanie valčekovaním

Obr. č. 3: Mechanické predčistenie

2. Po 24 hodinách pôsobenia biocídov, pri vysokej kontaminácii (súvislé zelené povlaky s krustami a slizom) je vhodné aplikáciu valčekovaním zopakovať, v smere kolmom na 1. náter. Obr. č. 2: Druhé nanášanie valčekovaním

Obr. č. 4: Očistenie tlakovou vodou

Obr. č. 5: Výsledný efekt

Riešenie odstránenia rias a mikroorganizmov na kontaminovaných fasádach

Štandardné riešenie

DIAGNOSTIKA STAVU FASÁDY OBJEKTU

+ Odstraňovač rias, machov a lišajníkov

+ Tlakový čistič (WAP)

Fasádny náter weber.ton

Individuálne riešenie podľa návrhu autorizovanej osoby - môže byť identické so štandardným riešením

Pred každou aplikáciou je potrebné posúdiť aktuálny stav povrchovej úpravy budovy s ohľadom na následne technologické riešenie odstránenia rias a mikroorganizmov, pričom je nutné zobrať do úvahy: - polohu objektu (orientácia na svetové strany) - prevedenie detailov - vlhkostné rozmery - úroveň starostlivosti o fasádu a údržbu povrchovej úpravy v zmysle schválených technologických predpisov

18

Túto diagnostiku realizujú autorizované osoby špecializujúce sa na problematiku výskytu rias a mirkorganizmov na povrchových úpravach budov.

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.


RETEC s dodatočnou izoláciou Systémové komponenty: 1. poškodený zatepľovací systém 2. žliabky v existujúcom poškodenom zatepľovacom systéme (šírka cca 8 mm, hĺbka cca 3 mm do starého izolačného materiálu) 3. Retec® 740 na celoplošné nalepenie dodatočných izolačných platní 4. polystyrénové fasádne platne (EPS-F) 040, alternatívne fasádne dosky na báze minerálneho vlákna (MW-PT) 5. skrutkové hmoždinky na pripevnenie izolačných platní (6 ks/m2) 6. Retec® 740 na armovanie a uloženie sieťky zo sklených vlákien (hrúbka vrstvy 5 mm) 7. sieťka zo sklených vlákien 8. konečná vrstva – silikónová omietka weber.pas exclusive, alternatívne iné tenkovrstvé omietky

Sanácia kontaktných zatepľovacích systémov

Sanačné systémy na obnovu a opravu kontaktných zatepľovacích systémov

RETEC bez dodatočnej izolácie Systémové komponenty: 1. poškodený zatepľovací systém 2. žliabky v existujúcom poškodenom zatepľovacom systéme (šírka cca 8 mm, hĺbka cca 3 mm do starého izolačného materiálu) 3. Retec® 740 na armovanie a uloženie sieťky zo sklených vlákien (hrúbka vrstvy 5 mm) 4. sieťka zo sklených vlákien 5. skrutkové hmoždinky na izolačné platne (4 ks/m2) 6. konečná vrstva – silikónová omietka weber.pas exclusive, alternatívne iné tenkovrstvé omietky

weber.therm REFRESH systém na sanáciu KZS Systémové komponenty: 1. existujúci kontaktný zatepľovací systém 2. vyčistenie existujúcej povrchovej úpravy čistiacim prostriedkom na fasády weber 709, resp. odstránenie rias, machov a lišajníkov prípravkom weber 600 3. egalizačný náter pod silikónový náter - weber.ton elastosil 4. penetračný náter pod silikónový náter - weber 500 5. silikónový náter obsahujúci mikrovlákna - weber.ton micro V

2 5

4

3

1

Bližšie informácie o produkte získate u našich technicko-obchodných poradcov.

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.

19


VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ OMIETKY

OMIETKY weber.min

kód OM110Z, OM115Z, OM120Z, OM130Z, OM120R

Jednozložková šľachtená farebná minerálna omietka na báze cementu a vápenného hydrátu. Slúži na ochranu a vytváranie štrukturálneho povrchu pri zhotovení nových fasád, rekonštrukciách, modernizáciách a obnove. Vhodná do interiéru i exteriéru. Dodáva sa v týchto odtieňoch: W001, W003, L007, L013, L091, L092, L094, R620, E115, G113, G115, B093.

Poznámka (zrno)

Kód

roztier. 1,0 mm roztier. 1,5 mm roztier. 2,0 mm roztier. 3,0 mm ryhov. 2,0 mm

OM110Z OM115Z OM120Z OM130Z OM120R

Balenie Spotreba Cena/kg Cena/bal. (kg) kg/m2 (bez DPH) (DPH 20%) 25 25 25 25 25

2,0 2,1 2,4 3,6 2,7

0,840 € 0,840 € 0,840 € 0,840 € 0,840 €

25,20 € 25,20 € 25,20 € 25,20 € 25,20 €

Paletové množstvo: 1050 kg

weber.pas akrylátová

kód VR570, VR470,VR370, VR970, VR870, VR770

Jednoducho spracovateľná tenkovrstvá omietka vyrobená na báze akrylátovej živice, pripravená na priame použitie na podkladný náter weber 700. Odolnejšia voči poveternostným podmienkam a vyzretosti podkladu počas realizácie. Používa sa na vytvorenie farebnej povrchovej úpravy na jadrových omietkách a kontaktnom zatepľovacom systéme. Vhodná na použitie do interiéru i exteriéru.

Poznámka (zrno)

Kód

ryhov. 1,5 mm ryhov. 2,0 mm ryhov. 3,0 mm roztier. 1,5 mm roztier. 2,0 mm roztier. 3,0 mm

VR570 VR470 VR370 VR970 VR870 VR770

Balenie Spotreba Cena/kg Cena/bal. (kg) kg/m2 (bez DPH) (DPH 20%) 30 30 30 30 30 30

2,7 3,2 4,7 2,6 3,2 5,0

1,940 € 1,940 € 1,940 € 1,940 € 1,940 € 1,940 €

69,84 € 69,84 € 69,84 € 69,84 € 69,84 € 69,84 €

Paletové množstvo: 480 kg

NOVINKA

weber.pas color

kód VR575, VR475,VR375, VR975, VR875, VR775

Jednoducho spracovateľná tenkovrstvá omietka vyrobená na báze akrylátovej živice, pripravená na priame použitie na podkladný náter weber 700. Odolnejšia voči poveternostným podmienkam a vyzretosti podkladu počas realizácie. Používa sa na vytvorenie farebnej povrchovej úpravy na jadrových omietkách a kontaktnom zatepľovacom systéme. Vhodná na použitie do interiéru i exteriéru. Dodáva sa v odtieňoch podľa vzorkovníka weber color line (str. 48)

Poznámka (zrno)

Kód

ryhov. 1,5 mm ryhov. 2,0 mm ryhov. 3,0 mm roztier. 1,5 mm roztier. 2,0 mm roztier. 3,0 mm

VR575 VR475 VR375 VR975 VR875 VR775

Balenie Spotreba Cena/kg Cena/bal. (kg) kg/m2 (bez DPH) (DPH 20%) 30 30 30 30 30 30

2,7 3,2 4,7 2,6 3,2 5,0

Paletové množstvo: 480 kg

20

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.

2,940 € 2,940 € 2,940 € 2,940 € 2,940 € 2,940 €

105,84 € 105,84 € 105,84 € 105,84 € 105,84 € 105,84 €


kód VR540, VR440, VR940, VR840

Jednoducho spracovateľná tenkovrstvá omietka vyrobená na báze akrylátovej a silikónovej živice, pripravená na priame použitie na podkladný náter weber 700. Odolnejšia voči poveternostným podmienkam a vyzretosti podkladu počas realizácie so zlepšenou difúziou vodných pár. Používa sa na vytvorenie farebnej povrchovej úpravy na jadrových omietkach a kontaktnom zatepľovacom systéme. Vhodná na použitie do interiéru i exteriéru.

Poznámka (zrno)

Kód

ryhov. 1,5mm ryhov. 2,0 mm roztier. 1,5 mm roztier. 2,0 mm

VR540 VR440 VR940 VR840

Balenie Spotreba Cena/kg Cena/bal. (kg) kg/m2 (bez DPH) (DPH 20%) 30 30 30 30

2,7 3,2 2,6 3,2

2,750 € 2,750 € 2,750 € 2,750 €

99,00 € 99,00 € 99,00 € 99,00 €

Paletové množstvo: 480 kg

NOVINKA

weber.pas color plus

kód VR545, VR445, VR945, VR845

Jednoducho spracovateľná tenkovrstvá omietka vyrobená na báze akrylátovej a silikónovej živice, pripravená na priame použitie na podkladný náter weber 700. Odolnejšia voči poveternostným podmienkam a vyzretosti podkladu počas realizácie so zlepšenou difúziou vodných pár. Používa sa na vytvorenie farebnej povrchovej úpravy na jadrových omietkach a kontaktnom zatepľovacom systéme. Vhodná na použitie do interiéru i exteriéru. Dodáva sa v odtieňoch podľa vzorkovníka weber color line (str. 48)

Poznámka (zrno)

Kód

ryhov. 1,5mm ryhov. 2,0 mm roztier. 1,5 mm roztier. 2,0 mm

VR545 VR445 VR945 VR845

Balenie Spotreba Cena/kg Cena/bal. (kg) kg/m2 (bez DPH) (DPH 20%) 30 30 30 30

2,7 3,2 2,6 3,2

3,750 € 3,750 € 3,750 € 3,750 €

135,00 € 135,00 € 135,00 € 135,00 €

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ OMIETKY

weber.pas akrylát-silikónová

Paletové množstvo: 480 kg

weber.pas silikátová

kód VR610, VR910, VR410

Jednoducho spracovateľná tenkovrstvá omietka vyrobená na báze vodného skla, pripravená na priame použitie na podkladný náter weber 700. So zvýšenou difúziou vodných pár. Používa sa na vytvorenie farebnej povrchovej úpravy na jadrových omietkach a kontaktnom zatepľovacom systéme. Vhodná na použitie do interiéru i exteriéru.

Poznámka (zrno)

Kód

ryhov. 2,0 mm VR610 roztier. 1,5 mm VR910 roztier. 2,0 mm VR410

Balenie Spotreba Cena/kg Cena/bal. (kg) kg/m2 (bez DPH) (DPH 20%) 30 30 30

2,6 2,5 3,2

2,210 € 2,210 € 2,210 €

79,56 € 79,56 € 79,56 €

Paletové množstvo: 480 kg

NOVINKA

weber.pas silikátová plus

kód VR615, VR915, VR415

Jednoducho spracovateľná tenkovrstvá omietka vyrobená na báze vodného skla, pripravená na priame použitie na podkladný náter weber 700. So zvýšenou difúziou vodných pár. Používa sa na vytvorenie farebnej povrchovej úpravy na jadrových omietkach a kontaktnom zatepľovacom systéme. Vhodná na použitie do interiéru i exteriéru. So zvýšeným obsahom vodného skla.

Poznámka (zrno)

Kód

ryhov. 2,0 mm VR615 roztier. 1,5 mm VR915 roztier. 2,0 mm VR415

Balenie Spotreba Cena/kg Cena/bal. (kg) kg/m2 (bez DPH) (DPH 20%) 30 30 30

2,6 2,5 3,2

2,450 € 2,450 € 2,450 €

88,20 € 88,20 € 88,20 €

Paletové množstvo: 480 kg

weber.pas exclusive

kód VR420, VR320, VR020, VR920, VR520, VR620

Jednoducho spracovateľná tenkovrstvá omietka vyrobená na báze silikónovej živice, pripravená na priame použitie na podkladný náter weber 700. Vysoko paropriepustná a hydrofóbna omietka so samočistiacim efektom. Používa sa na vytvorenie farebnej povrchovej úpravy na jadrových omietkach a kontaktnom zatepľovacom systéme. Vhodná na použitie do interiéru i exteriéru.

Poznámka (zrno)

Kód

ryhov. 2,0 mm ryhov. 3,0 mm roztier. 1,0 mm roztier. 1,5 mm roztier. 2,0 mm roztier. 3,0 mm

VR420 VR320 VR020 VR920 VR520 VR620

Balenie Spotreba Cena/kg Cena/bal. (kg) kg/m2 (bez DPH) (DPH 20%) 30 30 30 30 30 30

2,7 4,2 1,9 2,5 3,2 5,0

2,750 € 2,750 € 2,750 € 2,750 € 2,750 € 2,750 €

99,00 € 99,00 € 99,00 € 99,00 € 99,00 € 99,00 €

Paletové množstvo: 480 kg

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.

21


VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ OMIETKY

weber.pas clean nano Jednoducho spracovateľná tenkovrstvá omietka vyrobená na báze silikónových živíc a vodného skla so samočistiacim efektom, pripravená na priame použitie na podkladný náter weber 700. Vysoko paropriepustná omietka. Používa sa na vytvorenie farebnej povrchovej úpravy na jadrových omietkach a kontaktnom zatepľovacom systéme. Vhodná na použitie do interiéru i exteriéru.

kód VR630, VR030, VR930, VR430 Poznámka (zrno)

Kód

ryhov. 2,0 mm roztier. 1,0 mm roztier. 1,5 mm roztier. 2,0 mm

VR630 VR030 VR930 VR430

Balenie Spotreba Cena/kg Cena/bal. (kg) kg/m2 (bez DPH) (DPH 20%) 30 30 30 30

2,5 1,8 2,5 3,2

2,640 € 2,640 € 2,640 € 2,640 €

95,04 € 95,04 € 95,04 € 95,04 €

Paletové množstvo: 480 kg

weber.pas topdry Jednoducho spracovateľná tenkovrstvá omietka obsahujúca organické pojivo, pripravená na priame použitie na podkladný náter weber 700. Hydrofilita omietky zabraňuje kondenzácii a zadržovaniu vody na povrchu, čím zamedzuje rastu mikroorganizmov. Bez biocídnych prísad pre ochranu fasády. Používa sa na vytvorenie farebnej povrchovej úpravy na jadrových omietkach a kontaktnom zatepľovacom systéme. Vhodná do interiéru i exteriéru.

kód R460, R360, R960, R860, R760 Poznámka (zrno)

Kód

ryhov. 2,0 mm ryhov. 3,0 mm roztier. 1,5 mm roztier. 2,0 mm roztier. 3,0 mm

R460 R360 R960 R860 R760

Balenie Spotreba Cena/kg Cena/bal. (kg) kg/m2 (bez DPH) (DPH 20%) 30 30 30 30 30

2,7 4,2 2,5 3,2 5,0

2,700 € 2,700 € 2,700 € 2,700 € 2,700 €

97,20 € 97,20 € 97,20 € 97,20 € 97,20 €

Paletové množstvo: 480 kg

weber.pas winter Jednoducho spracovateľná tenkovrstvá omietka vyrobená na báze akrylátovej živice, pripravená na priame použitie na podkladný náter weber 700. Používa sa na vytvorenie farebnej povrchovej úpravy na jadrových omietkach a kontaktnom zatepľovacom systéme. Vhodná na použitie do interiéru i exteriéru. Použitie urýchľovača tuhnutia umožňuje aplikovať omietku do 0 °C pri vlhkosti vzduchu do 60%. Teplota cez deň musí vystúpiť aspoň na 5 hodín nad + 5 °C.

kód VR572, VR472, VR972, VR872, M715 Poznámka (zrno)

Kód

Balenie Spotreba Cena/kg Cena/bal. (kg) kg/m2 (bez DPH) (DPH 20%)

ryhov. 1,5 mm ryhov. 2,0 mm roztier. 1,5 mm roztier. 2,0 mm urýchl. tuhnutia

VR572 VR472 VR972 VR872 M715

30 2,7 30 3,2 30 2,6 30 3,2 120 ml. fľ. 1 fľ./vedro

2,810 € 2,810 € 2,810 € 2,810 € 65,800 €

101,16 € 101,16 € 101,16 € 101,16 € 9,48 €

Paletové množstvo: 480 kg

weber.pas marmolit

kód V1050, V1040

Dekoratívna omietka z prírodných mramorových zŕn pri- Poznámka (zrno) pravená na priame použitie na podkladný náter weber 700 - v bielom odtieni. Odolná voči priemyselným splodi1,5 mm nám a vysoko mechanicky odolná. Používa sa ako povr2,0 mm chová úprava soklov, pilierov, portálov i na zatepľovacie systémy. Vhodná do interiéru i exteriéru.

Kód V1050 V1040

Balenie Spotreba Cena/kg Cena/bal. (kg) kg/m2 (bez DPH) (DPH 20%) 30 30

4,0 6,0

2,970 € 2,970 €

106,92 € 106,92 €

Paletové množstvo: 480 kg

weber.pas mozaiková omietka

kód V1040

Dekoratívna omietka z farbených pieskov pripravená Poznámka na priame použitie na podkladný náter weber 700 (zrno) v bielom odtieni. Odolná voči priemyselným splodinám 2,0 mm a vysoko mechanicky odolná. Používa sa ako povrchová úprava soklov, pilierov, portálov i na zatepľovacie systémy. Vhodná do interiéru i exteriéru.

Kód V1040

Balenie Spotreba Cena/kg Cena/bal. (kg) kg/m2 (bez DPH) (DPH 20%) 30

5,0

2,640 €

95,04 €

Paletové množstvo: 480 kg

weber.pas interiérová

kód VR578, VR478, VR078, VR978, VR878

Jednoducho spracovateľná tenkovrstvá omietka vyro- Poznámka (zrno) bená na báze akrylátovej živice, pripravená na priame použitie na podkladný náter weber 700. Používa sa ryhov. 1,5 mm na stvárnenie farebnej povrchovej úpravy v interiéri. ryhov. 2,0 mm roztier. 1,0 mm roztier. 1,5 mm roztier. 2,0 mm

Kód VR578 VR478 VR078 VR978 VR878

Balenie Spotreba Cena/kg Cena/bal. (kg) kg/m2 (bez DPH) (DPH 20%) 30 30 30 30 30

2,2 2,8 1,9 2,8 3,5

Paletové množstvo: 480 kg

22

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.

1,820 € 1,820 € 1,820 € 1,820 € 1,820 €

65,52 € 65,52 € 65,52 € 65,52 € 65,52 €


weber 700, weber 705 Podkladný náter na zvýšenie prídržnosti povrchových úprav tenkovrstvých omietok weber.pas. Taktiež zjednocuje a znižuje nasiakavosť podkladu. Dodáva sa v piatich základných farebných odtieňoch: biely (W), zelený (G), žlty (L), červený (R), sivý (U).

kód VG700, VG705 Kód (popis)

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

VG700 VG705

20 5

0,15 - 0,2 0,15 - 0,2

Cena/kg Cena/bal. (bez DPH) (s DPH 20%) 2,700 € 3,250 €

64,80 € 19,50 €

Paletové množstvo: 320 kg (20 kg balenie) 450 kg (5 kg balenie)

weber.betonkontakt Emulzia na zvýšenie priľnavosti s plastifikačným účinkom, vhodná ako podkladný náter na nasiakavé podklady.

kód H716 Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

2 5 20

0,2 0,2 0,2

2,640 € 2,640 € 2,640 €

6,34 € 15,84 € 63,36 €

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

5/20

0,2

4,550 €

109,20 €

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

5

0,2 - 0,4

7,600 €

45,60 €

weber 703 - fluat Tekutý roztok na zjednotenie a neutralizáciu nerovnomerne nasiakavých a čerstvých omietkových povrchov. Minimálne ovplyvňuje difúziu vodnej pary a znižuje riziko tvorenia farebných škvŕn. Na úpravu podkladu pred aplikáciou náteru weber.ton silikátový.

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ OMIETKY

Podkladný náter pod tenkovrstvé omietky weber.pas

kód H703

weber 707

kód H707

Prostriedok na spevnenie jestvujúcich omietok a súčasne zníženie ich nasiakavosti. Je to tekutý, rozpúšťadlo obsahujúci podkladný náter, ktorý ma vlastnosť prenikať hlboko do podkladu. Neutralizuje podklad pod nátery a omietky.

Poznámky

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.

23


VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ NÁTERY

NÁTERY weber.ton N Vodou riediteľný fasádny náter na báze akrylátovej disperzie, pripravený na priame použitie. Určený na farebné stvárnenie fasád, pri obnove a novostavbách.

kód V203K Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

5/25

0,4 / 2 nátery

4,680 €

140,40 €

Paletové množstvo: 270 kg (5 kg balenie) 400 kg (25 kg balenie)

weber.ton akrylát-silikón Vodou riediteľný fasádny náter na báze akrylátovej disperzie a silikónových živíc, pripravený na priame použitie. Určený na farebné stvárnenie fasád, pri obnove a novostavbách.

kód V210K Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

5/25

0,4 / 2 nátery

4,940 €

148,20 €

Paletové množstvo: 270 kg (5 kg balenie) 400 kg (25 kg balenie)

weber.ton silikátový Vodou riediteľný fasádny minerálny náter na báze draselného vodného skla, pripravený na priame použitie. Určený na farebné stvárnenie fasád, najmä historických a pamiatkovo chránených budov i na konečnú povrchovú úpravu sanačných systémov na vlhké murivo.

kód A110 Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

5/25

0,55 / 2 nátery

4,950 €

148,50 €

Paletové množstvo: 270 kg (5 kg balenie) 400 kg (25 kg balenie)

weber.ton exclusive Vodou riediteľný fasádny náter na báze silikónových živíc, pripravený na priame použitie. Určený na farebné stvárnenie fasád, pri obnove a novostavbách, ako povrchová úprava minerálnych podkladných omietok.

kód A050 Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

5/25

0,45 / 2 nátery

4,810 €

144,30 €

Paletové množstvo: 270 kg (5 kg balenie) 400 kg (25 kg balenie)

24

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.


Vodou riediteľná biela maliarska farba, pripravená na priame použitie. Má výbornu kryciu schopnosť, dobrú oteruvzdornosť a nízky koeficient difúzneho odporu. Vhodná do interiéru.

Kód (popis)

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

A0025 A0015

25 15

0,2 / 1 náter 0,2 / 1 náter

0,650 € 0,700 €

19,50 € 12,60 €

Paletové množstvo: 600 kg

weber.ton PROFI plus Vodou riediteľná biela maliarska farba, pripravená na priame použitie. Má výbornu kryciu schopnosť, dobrú oteruvzdornosť a nízky koeficient difúzneho odporu. Vhodná do interiéru.

TPP25, TPP15 Kód (popis)

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

TPP25 TPP15

25 15

0,4 / 2 nátery 0,4 / 2 nátery

0,680 € 0,730 €

20,40 € 13,14 €

Paletové množstvo: 600 kg

Umývateľný interiérový náter IKS biely Vodou riediteľná biela umývateľná maliarska farba, pripravená na priame použitie s výbornou krycou schopnosťou.

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ NÁTERY

A0025, weber biela maliarska farba PROFI A0015

kód 315W, 325W Kód (popis)

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

315W 325W

15 25

0,4 / 2 nátery 0,4 / 2 nátery

1,240 € 1,200 €

22,32 € 36,00 €

Paletové množstvo: 600 kg

Umývateľný interiérový náter IKS farebný Vodou riediteľná farebná maliarska farba, pripravená na priame použitie. Má výbornu kryciu schopnosť, dobrú oteruvzdornosť. Vhodná do interiéru. Výber z odtieňa D Weber vzorkovnika.

kód 315D, 325D Kód (popis)

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

315D 325D

15 25

0,4 / 2 nátery 0,4 / 2 nátery

1,550 € 1,500 €

27,90 € 45,00 €

Paletové množstvo: 600 kg

Umývateľný interiérový náter IKS farebný Vodou riediteľná farebná maliarska farba, pripravená na priame použitie. Má výbornu kryciu schopnosť, dobrú oteruvzdornosť. Vhodná do interiéru. Výber z odtieňa E Weber vzorkovnika.

kód 315E, 325E Kód (popis)

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

315E 325E

15 25

0,4 / 2 nátery 0,4 / 2 nátery

1,350 € 1,300 €

24,30 € 39,00 €

Paletové množstvo: 600 kg

weber.rudicolor (Z) Ľahko spracovateľná jednozložková fasádna hmota na báze akrylátovej disperzie, pripravená na priame použitie. Môže sa aplikovať ako hladný i zrnitý náter. Určený na farebné stvárnenie fasád, pri obnove, novostavbách i modernizácii.

90 alebo 91 + číslo odtieňa Kód (popis)

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

90XXX 91XXX

25 25

0,6 - 1,0 1,0 - 2,0

2,220 € 2,460 €

66,60 € 73,80 €

Paletové množstvo: 400 kg

NOVINKA

weber.profi stierka Je určená ako podkladová vrstva pod maľby, tapety, alebo ako konečná povrchová úprava v interiéroch.

PS06, PS15, PS25 Kód (popis)

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

PS06 PS15 PS25

6 15 25

2-4 2-4 2-4

0,700 € 0,546 € 0,478 €

5,04 € 9,84 € 14,34 €

Paletové množstvo: 400 kg

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.

25


VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ NÁTERY

weber 500 Prostriedok na zjednotenie a zníženie nasiakavosti podkladu. Minimálne ovplyvňuje difúziu vodnej pary a znižuje riziko tvorenia farebných škvŕn. Na úpravu podkladu pred aplikáciou náteru weber.ton exclusive.

kód G500 Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

10

0,15

5,040 €

60,48 €

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

5

0,05

4,640 €

27,84 €

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

5

0,4

11,230 €

67,38 €

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

5

0,1 - 0,3

3,180 €

19,08 €

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

10

0,2 - 0,3

7,000 €

84,00 €

weber 553 Prostriedok na zjednotenie a zníženie nasiakavosti podkladu. Zvyšuje prídržnosť následného náteru a znižuje riziko tvorenia farebných škvŕn. Na úpravu podkladu pred aplikáciou weber.ton N.

kód 553K

weber 704 Náter na báze rozpúšťadiel slúžiaci na dôkladné očistenie podkladu, ľahko spracovateľný. Šetrný k životnému prostrediu.

kód E704

weber 709 Veľmi účinný čistiaci prostriedok na fasády na báze saponátov bez fosfátov. Slúži na prípravu podkladu pre ďalšiu úpravu povrchov.

kód E709

Odstraňovač rias, machov a lišajníkov Veľmi účinný čistiaci prostriedok na fasády na báze saponátov bez fosfátov. Slúži na prípravu podkladu pre ďalšiu úpravu povrchov.

kód G610

Poznámky

26

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.


Objekty ocenené v rámci súťaže Stavba roka 2011

Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Lepiaca hmota na lepenie obkladov a dlažieb weber.col.

Polyfunkčný objekt RETRO, Bratislava. Kontaktný zatepľovací systém weber.therm exclusive s povrchovou úpravou weber.pas exclusive.

Rezidencia CASSOVAR, Košice. Kontaktný zatepľovací systém weber.therm exclusive s povrchovou úpravou weber.pas clean a weber.pas akrylát-silikónová. 

TERMINÁL – Letisko M. R. Štefánika, Bratislava. Škárovacia hmota weber.color comfort. Lepiaca hmota na obklady a dlažby weber.col flex.

Gynekologicko-pôrodnícka nemocnica KOCH, Bratislava. Kontaktný zatepľovací systém weber.therm exclusive.

• Kontaktné zatepľovacie systémy • Omietky a nátery Bytový komplex Hlboká, Bratislava. Fasádny minerálny náter weber.ton silikatový.

• Základné omietkové a maltové zmesi • Lepidlá na obklady a dlažby • Podlahové systémy • Hydroizolačné systémy • Sanačné systémy


ZÁKLADNÉ OMIETKOVÉ A MALTOVÉ ZMESI

MALTOVÉ ZMESI štuková stierka Biela štuková stierka hydrofobizovaná pre vonkajšie aj vnútorné použitie. Určená na ručné spracovanie k renovácii starých a pevných omietok, jadrových omietok a zatepľovacích systémov. Zrnitosť 0-0,5 mm, množstvo prímesovej vody 6,5 l/25 kg balenie. Doba spracovateľnosti 90 min.

kód 3803 Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

25

4 (hr. 2 mm)

0,280 €

8,40 €

Paletové množstvo: 1050 kg

weber.štuková stierka univerzál Šedá štuková stierka hydrofobizovaná pre vonkajšie aj vnútorné použitie. Určená na ručné spracovanie ako finálna vrstva na jadrovú omietku a zatepľovacích systémov. Zrnitosť 0-0,6 mm, množstvo prímesovej vody 7,3 l/30 kg balenie. Doba spracovateľnosti 90 min.

kód SO 330 Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

30

4 (hr. 2 mm)

0,200 €

7,20 €

Paletové množstvo: 1200 kg

weber.mvc 004 grobputz Vápennocementová jadrová omietka pre vonkajšie aj vnútorné použitie. Spracováva sa ručne. Zrnitosť 0-4 mm, množstvo prímesovej vod 9,5 l/40 kg balenie. Doba spracovateľnosti 90 min.

kód GP 004 Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

40

11 (hr. 10 mm)

0,130 €

6,24 €

Paletové množstvo: 1200 kg

weber.mvc 630 UNI Jednovrstvová vápennocementová omietka určená pre ručné spracovanie do vonkajších aj vnútorných priestorov. Zrnitosť 2 mm, množstvo prímesovej vody 7,5 l/40 kg balenie. Doba spracovateľnosti 90 min.

kód MVC 630 Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

40

12 (hr. 10 mm)

0,170 €

8,16 €

Paletové množstvo: 1200 kg

28

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.


Jednovrstvová vápennocementová omietka pre strojné použitie do interiéru. Zrnitosť 1 mm, množstvo prímesovej vody 8 l/40 kg balenie. Doba spracovateľnosti 90 min.

kód MVS 25 Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

40

13 (hr. 10 mm)

0,140 €

6,72 €

Paletové množstvo: 1200 kg

weber.mcs 35 Jednovrstvová vápennocementová omietka pre strojné použitie v exteriéri. Zrnitosť 1 mm, množstvo prímesovej vody 8 l/40 kg balenie. Doba spracovateľnosti 90 min.

kód MCS 35 Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

40

13 (hr. 10 mm)

0,150 €

7,20 €

Paletové množstvo: 1200 kg

weber.dur štuk EX Hydrofobizovaná jemná vápennocementová štuková omietka pre vonkajšie použitie. Určená pre ručné spracovanie na vyzretú a vyschnutú jadrovú omietku. Zrnitosť 0-0,5 mm, množstvo prímesovej vody 7,5 l/30 kg balenie. Doba spracovateľnosti 90 minút.

kód MVCJ320 Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

30

1,5 (hr. 1 mm)

0,180 €

6,48 €

ZÁKLADNÉ OMIETKOVÉ A MALTOVÉ ZMESI

weber.mvs 25

Paletové množstvo: 1200 kg

weber.dur štuk IN Jemná vápennocementová štuková omietka pre vnútorné použitie. Určená pre ručné spracovanie na vyzretú a vyschnutú jadrovú omietku. Zrnitosť 0-0,5 mm, množstvo prímesovej vody 7,5 l/30 kg balenie. Doba spracovateľnosti 90 minút.

kód MVCJ310 Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

30

1,5 (hr. 1 mm)

0,170 €

6,12 €

Paletové množstvo: 1200 kg

weber.dur Gipsglätter (weber 101KPS) Jednovrstvová gletovaná vápennosadrová omietka pre strojové aj ručné spracovanie len do vnútorného prostredia. Množstvo prímesovej vody 15 l/40 kg balenie. Spotreba 11 kg/m2 /pri hrúbke 1 cm

kód 101P Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

40

11

0,280 €

13,44 €

Paletové množstvo: 1200 kg

weber.mix poro Lepiaca malta na tenkovrstvé lepenie porobetónových tvárnic. Pre ručné spracovanie na vonkajšie aj vnútorné použitie. Zrnitosť zmesi 1 mm, množstvo prímesovej vody 5,5 l/25 kg balenie. Spotreba 3,3 kg/m2.

kód MCT510 Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

25

3,3

0,200 €

6,00 €

Paletové množstvo: 1200 kg

weber.mix murovacia malta 5,0 Mpa Murovacia malta na lepenie bežných murovacích prvkov. Určená na ručné spracovanie do vonkajších aj vnútorných priestorov. Zrnitosť zmesi 4 mm, množstvo prímesovej vody 6 l/25 kg balenie. Spotreba 16 kg/m2.

kód MVC910 Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

25

16 (hr. 1 cm)

0,100 €

3,00 €

Paletové množstvo: 1200 kg

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.

29


Hydrofobizovaná jemná vápennocementová štuková omietka pre vonkajšie použitie. Určená pre ručné spracovanie na vyzretú a vyschnutú jadrovú omietku. Zrnitosť 0-0,5 mm, množstvo prímesovej vody 7,5 l/30 kg kg balenie. Doba spracovateľnosti 90 minút.

kód r606 Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

40

3 (hr. 2 mm)

0,190 €

9,12 €

Paletové množstvo: 1200 kg

weber feinputz innen Jemná vápennocementová štuková omietka pre vnútorné použitie. Určená pre ručné spracovanie na vyzretú a vyschnutú jadrovú omietku. Zrnitosť 0-0,5 mm, množstvo prímesovej vody 7,5 l/30 kg balenie. Doba spracovateľnosti 90 minút.

kód r605 Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

40

3 (hr. 2 mm)

0,180 €

8,64 €

Paletové množstvo: 1200 kg

weber.mur 652 NOVINKA

ZÁklaDnÉ oMieTkoVÉ a MalToVÉ ZMesi

weber feinputz aussen

Vnútorná dvojvrstvová omietka, ktorá vďaka svojmu zloženiu reguluje klímu vnútorných priestorov. Je určená na ručné aj strojové spracovanie.

kód Mur652 Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

30

16,5 (hr. 10 mm)

0,860 €

30,96 €

Paletové množstvo: 1260 kg

Poznámky

30

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber. Termín dodania do 10 pracovných dní.


Weber – výrobca materiálov pre povrchovú úpravu stavieb pôsobí v 42 krajinách sveta a od roku 1996 aj na slovensku.

pred aplikáciou a po aplikácií etics

Weber – je súčasťou významnej francúzskej nadnárodnej skupiny saint-Gobain.

Weber – patrí na slovenskom stavebnom trhu medzi najvýznamnejších výrobcov materiálu.

Weber – je na slovensku lídrom najmä v oblasti zatepľovania budov.

Weber má vedúce postavenie na trhu vïaka vysokej kvalite výrobkov a permanentnej inovácii čoho dôkazom sú mnohé ocenenia udelené na medzinárodných výstavách, veľtrhoch a od iných odborných nezávislých komisií. Weber má prehľadnú organizáciu a zákazníci vedia, ktorých ľudí majú kontaktovať. Ľudia v spoločnosti Weber sú ľahko zastihnuteľní. 2009 • slovak Gold – Grand Prix

sídlo slovenskej filharmónie

Dôkazy kvality – ocenenia na výstavách: 2011 Pro arch banská bystrica – Čestné uznanie • ocenenie pre komplexnú radu bezprašných lepidiel ConeCo bratislava – Zlatá plaketa • ocenenie pre tenkovrstvú omietku weber.pas topdry ConeCo bratislava – ConeCo enerGo eCo naJ • ocenenie pre kontaktné zatepľovacie systémy weber.therm ConeCo bratislava – Zlatý leonardo • ocenenie za najkreatívnejšiu expozíciu na výstave 2010 slovak Gold – Zlatá medaila • certifikát kvality pre kontaktný zatepľovací systém weber.therm plus ultra ConeCo bratislava – Zlatá plaketa • ocenenie pre kontaktný zatepľovací systém weber.therm lockPlate ConeCo bratislava – ConeCo enerGo eCo naJ • ocenenie pre kontaktné zatepľovacie systémy weber.therm ConeCo bratislava – Zlatý leonardo • ocenenie za najkreatívnejšiu expozíciu na výstave

2008 • slovak Gold exclusive (Gratulácia k oceneniu od prezidenta sr ivana Gašparoviča riaditeľovi Weber na slovensku)

Weber – výroba suchých zmesí v bratislave

2009 slovak Gold – Grand Prix • najvyšší certifikát kvality pre kontaktný zatepľovací systém weber. therm minus 7 slovak Gold – Zlatá medaila • certifikát kvality pre tenkovrstvú omietku weber.pas clean Pro arch banská bystrica – Čestné uznanie • ocenenie pre superflex d24 ConeCo bratislava – Čestné uznanie • ocenenie pre kontaktný zatepľovací systém weber.therm plus ultra ConeCo bratislava – Zlatý leonardo • ocenenie za najkreatívnejšiu expozíciu na výstave 2008 slovak Gold – slovak Gold exclusive • certifikát kvality za podnikateľskú výnimočnosť slovak Gold – Zlatá medaila • certifikát kvality pre dekoratívnu omietku weber.pas marmolit ConeCo bratislava – Zlatá plaketa • ocenenie pre zimný lepiaci a stierkový tmel weber.therm minus 7 ConeCo bratislava – Čestné uznanie • ocenenie pre bezprašný lepiaci tmel na obklady a dlažby weber.col progres 400 ConeCo bratislava – Zlatý leonardo • ocenenie za najkreatívnejšiu expozíciu na výstave For arch banská bystrica – Grand Prix • ocenenie pre bezprašný lepiaci tmel na obklady a dlažby weber.col progres 400


LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY

LEPIDLÁ weber.col standard Mrazuvzdorná tenkovrstvá lepiaca malta triedy C1. Používa sa na lepenie keramických obkladov a dlažieb s nasiakavosťou väčšou ako 3% vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Vyrába sa v súlade s normou STN EN 12004. Spracovateľnosť 90 min.

kód S608 - kategória C1 Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

25

1,3 / 1 mm hr.

0,195 €

5,85 €

Paletové množstvo: 1200 kg

LOW DUST

weber.col exclusive Nízkoprašná (zníženie prašnosti o 80%) mrazuvzdorná tenkovrstvá lepiaca malta triedy C1T. Používa sa na lepenie keramických obkladov a dlažieb s nasiakavosťou väčšou ako 3% vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Vyrába sa v súlade s normou STN EN 12004. Spracovateľnosť 90 min.

kód DF618 - kategória C1T Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

25

1,3 / 1 mm hr.

0,200 €

6,00 €

Paletové množstvo: 1200 kg

LOW DUST

weber.col extraflex Nízkoprašná (zníženie prašnosti o 80%) mrazuvzdorná tenkovrstvá lepiaca malta triedy C2TE. Používa sa na lepenie keramických obkladov a dlažieb s nasiakavosťou nižšou ako 3% vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Vyrába sa v súlade s normou STN EN 12004. Spracovateľnosť 90 min.

kód DF625 - kategória C2TE Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

25

4

0,500 €

15,00 €

Paletové množstvo: 1200 kg

weber.col flex Vysokokvalitná elastická mrazuvzdorná lepiaca malta triedy C2TE. Používa sa na lepenie keramických obkladov a dlažieb s nasiakavosťou nižšou ako 3% do exteriéru aj interiéru. Vhodná na balkóny, terasy, do mraziarní, lepenie obklad na obklad, podlahové kúrenie a do priestorov s väčším zaťažením. Vyrába sa v súlade s normou STN EN 12004. Spracovateľnosť 90 min.

kód F604 - kategória C2TE Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

25

1,3 / 1 mm hr.

0,470 €

14,10 €

Paletové množstvo: 1200 kg

32

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.


Vysokokvalitná elastická mrazuvzdorná lepiaca malta triedy C2TE, priečna deformácia S1. Používa sa na lepenie keramických obkladov a dlažieb s nasiakavosťou nižšou ako 3% do exteriéru aj interiéru. Vhodná na balkóny, terasy, do mraziarní, lepenie obklad na obklad, podlahové kúrenie a do priestorov s väčším zaťažením. Vyrába sa v súlade s normou STN EN 12004. Spracovateľnosť 90 min.

kód FP605 - kategória C2TE Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

25

1,3 / 1 mm hr.

0,500€

15,00 €

Paletové množstvo: 1200 kg

weber.col wellness Vysokokvalitná elastická mrazuvzdorná lepiaca malta triedy C2TE, s priečnou deformáciou S1. Používa sa na lepenie keramických obkladov a dlažieb s nasiakavosťou nižšou ako 3% do exteriéru aj interiéru. Vhodná na balkóny, terasy, do mraziarní, lepenie obklad na obklad, podlahové kúrenie a do priestorov s väčším zaťažením. Určená najmä do priestorov s mokrou prevádzkou a do bazénov. Vyrába sa v súlade s normou STN EN 12004. Spracovateľnosť 90 min.

kód W804 - kategória C2TE Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

25

3-5

0,550 €

16,50 €

LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY

NOVINKA

weber.col flex premium

Paletové množstvo: 1200 kg

baukleber

kód B609 - kategória C1T

Mrazuvzdorná tenkovrstvá lepiaca malta triedy C1T. Používa sa na lepenie keramických obkladov a dlažieb s nasiakavosťou väčšou ako 3% vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Vyrába sa v súlade s normou STN EN 12004. Spracovateľnosť 90 min.

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

25

1,3 / 1 mm hr.

0,220 €

6,60 €

Paletové množstvo: 1200 kg

weber.tec 30 Separačný pás pod dlažby. Prekrýva trhliny v podklade a neprenáša ich na povrch. Na podklad sa ukladá do flexibilného lepiaceho tmelu.

kód SR TEC 30 Balenie (m)

Cena/bm (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

30 m

8,00 €

288,00 €

Balenie (m)

Cena/bm (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

10 m 50 m

2,000 € 1,830 €

24,00 € 109,80 €

tesniaca páska BE 14 Trvalo pružná, vodotesná páska. Je odolná voči alkalickým látkam, kyselinám a soliam. Určená na tesnenie škár a dilatačných spojov a stykov podlaha/stena.

kód 8414

Poznámky

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.

33


LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY

weber.color comfort Flexibilná škárovacia hmota na báze cementu pre šírku škáry 1-6 mm. Vhodná na vonkajšie aj vnútorné použitie. Je určená aj na podlahové kúrenie. Podľa EN 13888 je zaradená v triede CG2W. Weber.color comfort v balení 2 kg sa dodáva iba v odtieni milk a marble.

Farebný odtieň

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

milk marble x xx xxx

2 2 5 5 5

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

1,840 € 3,120 € 0,950 € 1,450 € 2,860 €

4,420 € 7,500 € 5,700 € 8,700 € 17,100 €

Farebný odtieň

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

x xx xxx

5 5 5

0,7 0,7 0,7

1,750 € 2,110 € 4,850 €

10,500 € 12,660 € 29,100 €

weber.color perfect Vodeodolná flexibilná škárovacia hmota na báze cementu. Určená na vonkajšie aj vnútorné použitie do ťažko namáhaného prostredia. Obsahuje antifungicídne prísady proti vzniku plesní, odolná voči bežným čistiacim prostriedkom používaných v domácnosti. Podľa EN 13888 je zaradená v triede CG2WAr.

weber.color silikón Trvalo elastický silikónový tmel s prídavkom antifungicídu. Zabraňuje vzniku plesní. Určený na pružné tesnenie škár na dlažbách a obkladoch z keramiky a cementu, v kúpeľniach, kuchyniach a v sprchách.

Balenie (ml)

Spotreba 1 kartuša

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

310

cca 12 bm

5,00 €

6,00 €

Vzorkovník farieb weber.color milk

x

02

perl

xx

03

sand

04

  

avocado

x

22

mint

xx

23

pistacia

xx

24

aqua

xx

25

ocean

xx

26

turkis

xx

xx

27

crystal

xx

toffee

xx

28

agate

xx

 

19

linen

xx

29

marble

xx

 

20

olive

xx

30

carbon

xxx

  

papaya

x

12

rosa

xx

xx

13

carmel

xx

sesame

xx

14

cacao

xx

05

banana

xx

15

coffee

xx

06

honey

xx

16

choco

xx

07

mango

xx

17

nut / bahama

08

morel

xx

18

09

orchid

xx

10

peach

xx

01

11

 

21

– tovar k okamžitému odberu:

 comfort 5 kg

perfect 5 kg

silikón 310 ml

– neoznačený tovar iba na objednávku, dodacia lehota cca 15 pracovných dní

34

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.


Svitá na

BEZPRAŠNÉ časy

nový komfort a kvalita práce s lepiacimi hmotami na obklady a dlažby

weber.col


SYSTÉMY NA REKONŠTRUKCIU BALKÓNOV

SYSTÉMY NA REKONŠTRUKCIU BALKÓNOV Riešenie A - bez spádového betónu

Názov vysprávková malta penetračný náter hydroizolačná stierka hydroizolačná stierka tesniaca páska flexibilný lepiaci tmel škárovacia hmota okapový profil

Balenie weber.bat opravná hmota weber.betonkontakt weber.terizol weber.tec superflex D24 BE 14 weber.col flex weber.color comfort okapový profil MAXI

20 kg 5 kg 20 kg 20 kg 10 bm 25 kg 5 kg 2,5 m

Spotreba 1,5 kg/m2/ 1 mm 0,2 kg/m2 3,0 kg/m2 3,5 kg/m2 6,5 kg/m2/ 5 mm 0,7 kg/m2

Cena/kg 0,600 € 2,640 € 3,870 € 4,900 € 2,000 € 0,470 € 0,950 € 5,670 €

Riešenie B - so spádovým betónom

Názov soklový profil

vysprávková malta penetračný náter spádový betón hydroizolačná stierka hydroizolačná stierka tesniaca páska flexibilný lepiaci tmel škárovacia hmota okapový profil

kútový profil

dlažba

Balenie weber.bat opravná hmota weber.betonkontakt weber.bat balkónový weber.terizol weber.tec superflex D24 BE 14 weber.col flex weber.color comfort okapový profil MAXI

20 kg 5 kg 25 kg 20 kg 20 kg 10 bm 25 kg 5 kg 2,5 m

Spotreba 1,5 kg/m2/ 1 mm 0,2 kg/m2 20 kg/m2/ 1 cm 3,0 kg/m2 3,5 kg/m2 6,5 kg/m2/ 5 mm 0,7 kg/m2

okapový profil

terizol škárovacia tesniaca páska hmota weber BE 14 lepiaci tmel terizol dilatačný spádová vrstva profil weber.bat balkónový

36

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.

Cena/kg 0,600 € 2,640 € 0,320 € 3,870 € 4,900 € 2,000 € 0,470 € 0,950 € 5,670 €


4

6 8 9

4

3 7

2

5

1

1. podklad v spáde 2. odkvapový profil žľabový systém 3. izolačno-separačná rohož 4. izolačná páska 5. weber.terizol alebo weber.tec superflex D24 6. dilatačný profil 7. weber.col flex 8. weber.color alebo weber.favo pox 30 9. keramické alebo kamenné dlaždice V prípade záujmu o cenovú ponuku kontaktujte prosím našich technicko-obchodných poradcov.

UKONČOVACIE PROFILY PVC POD DLAŽBU Názov produktu

Merné jednotky

Balenie (ks)

Objednávacie číslo

Cena / bm (bez DPH)

Cena / ks (s DPH 20%)

bm bm bm bm

10 10 10 10

395000 395001 395002 395003

2,970 € 5,720 € 5,720 € 5,720 €

8,91 € 17,16 € 17,16 € 17,16 €

bm bm bm bm

5 5 5 5

395200 395201 395208 395209

5,670 € 8,860 € 10,400 € 10,400 €

17,01 € 26,58 € 31,20 € 31,20 €

Merné jednotky

Balenie (ks)

Objednávacie číslo

Cena / ks (bez DPH)

Cena / ks (s DPH 20%)

prírodná Al elox strieborná Al tmavo hnedá Al šedý Al

ks ks ks ks

10 10 10 10

395300 395301 395308 395309

8,070 € 9,860 € 10,400 € 10,400 €

9,68 € 11,83 € 12,48 € 12,48 €

prírodná Al elox striebro tmavo hnedý Al šeda Al

ks ks ks ks

10 10 10 10

395400 395401 395408 395409

8,080 € 9,860 € 10,400 € 10,400 €

9,70 € 11,83 € 12,48 € 12,48 €

A/B prírodná /B/ striebro Al /A/ tmavo hnedá Al /A/ šedá Al

ks ks ks ks

5 5 5 5

395500 395501 395508 395509

1,100 € 1,610 € 1,610 € 1,610 €

1,32 € 1,93 € 1,93 € 1,93 €

SYSTÉMY NA REKONŠTRUKCIU BALKÓNOV

Riešenie C - pomocou separačných rohoží

Okapový profil MINI - presah 20 mm Al - prírodný 2,5 m Al - strieborný 2,5 m Al - zlatý 2,5 m Al - bronz 2,5 m

Okapový profil MAXI - presah 40 mm Al - prírodný 2,5 m Al - strieborný 2,5 m Al - tmavohnedý 2,5 m Al - šedý 2,5 m

Názov produktu Roh k okapu maxi

Kút k okapu maxi

Spojka k okapu maxi

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.

37


PODLAHY

PODLAHY POTERY weber.bat estrich Jemný cementový poter na vytváranie nových a opravy súčasných poterov vo vrstvách 10–40 mm v jednom pracovnom kroku. Pochôdznosť po 24 hod., spracovateľnosť cca. 2 hod. Zrnitosť zmesi 0–4 mm, mieša sa so 4 l vody/25 kg. Pevnosť v tlaku min. 25 N/mm2.

kód BP420 Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

25

22 / 1 cm hr.

0,110 €

3,30 €

Paletové množstvo: 1200 kg

weber.bat balkónový Spádový balkónový poter s výbornými fyzikálnymi a mechanickými vlastnosťami so zvýšenou odolnosťou voči mrazu. Aplikačná hrúbka 10-100 mm v jednom pracovnom kroku. Zrnitosť zmesi 0-4 mm. Pochôdznosť max. po 24. hod., mieša sa s 3,5 l vody/25 kg. Spracovateľnosť cca 2 hodiny.

kód BP404 Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

25

19,5 / 1 cm hr.

0,320 €

9,60 €

Paletové množstvo: 1050 kg

weber.bat opravná hmota Rýchlotuhnúca opravná a vyrovnávajúca hmota. Pochôdznosť po 3 hodinách. Vyrovnáva cementové omietky, betón, podklad pod dlažbu. Na vyspravenie poškodených hrán, rohov, dutín a výtlkov. Odolná aj v mokrých priestoroch. Pre interiér aj exteriér, v hrúbke 1-20 mm. Mieša sa s 3,8 l vody/20 kg.

kód OH 101 20 Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

20

1,5 / 1 mm hr.

0,600 €

14,40 €

Paletové množstvo: 960 kg

38

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.


weber.nivelit Samonivelizačná interiérová podlahová hmota pre hrúbku 1-15 mm. Pochôdznosť po 24 hodinách. Spracovanie 6 l vody/25 kg. Spotreba 1,5 kg/ 1 m2/ 1 mm hrúbky. Len do interiéru.

kód M635 Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

25

1,5 / 1 mm hr.

0,520 €

15,60 €

PODLAHY

SAMONIVELIZAČNÉ

Paletové množstvo: 1050 kg

weber.floor 4150 Vysokokvalitná samonivelizačná podlahová hmota s vysokou tekutosťou. Spracovateľná ručne aj strojovo. Aplikovateľná v hrúbke 2-30 mm v jednom kroku. Vhodná na podlahové kúrenie. Pochôdznosť po 3 hodinách. Len do interiéru.

kód WF4150 Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

25

1,5 / 1 mm hr.

0,660 €

19,80 €

Paletové množstvo: 1050 kg

weber.suchý betón Suchá betónová zmes pripravená na okamžitú realizáciu jednoduchých betonárskych prác.

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

25

--

0,120 €

3,60 €

Paletové množstvo: 1200 kg

weber.betonkontakt Penetračný náter na zvýšenie priľnavosti pod cementové potery, samonivelizačné stierky a lepiace malty. Len na savý podklad. Riedi sa s vodou v pomere 1:5. Spotreba 0,2 kg/m2.

H716 Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

2 5 20

0,2 0,2 0,2

2,640 € 2,640 € 2,640 €

6,34 € 15,84 € 63,36 €

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

2 5 20

0,2 0,2 0,2

6,070 € 4,940 € 4,550 €

14,57 € 29,64 € 109,20 €

weber.bond primer Penetračný náter na zvýšenie priľnavosti pod cementové potery, samonivelizačné stierky a lepiace malty Len na nesavý podklad. Spotreba 0,2 kg/m2.

G651xx

Poznámky

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.

39


HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY

HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY HYDROIZOLÁCIA KÚPEĽNÍ, BALKÓNOV A TERÁS weber.akryzol 1-zložková hydroizolačná náterová hmota na disperznej báze určená pre izoláciu kúpeľní a vlhkých miestností.

kód 7601 Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

15 3

1,5 1,5

3,120 € 3,520 €

56,16 € 12,67 €

Paletové množstvo: 495 kg (3 kg balenie) 360 kg (15 kg balenie)

weber.terizol 1-zložková silikátová hydroizolačná stierka určená najmä pre izoláciu balkónov, terás, bazénov, nádrží.

kód 7614 Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

20 4,5

3 3

3,870 € 4,400 €

92,88 € 23,76 €

Paletové množstvo: 450 kg ( 4,5 kg balenie) 960 kg (20 kg balenie)

weber.tec Superflex D24 2-zložková vysoko flexibilná hydroizolácia, rýchlo tuhnúca nezávisle od poveternostných podmienok, bez obsahu bitúmenu. Prekrýva aktívne trhliny, je priľnavá a odolná voči starnutiu, určená pre izoláciu balkónov a terás, ale i na hydroizoláciu základov budov.

kód S TEC 005 Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

20

3,5 - 4,5

4,900 €

117,60 €

Paletové množstvo: 360 kg

tesniaca páska BE 14 Trvalo pružná, vodotesná páska. Je odolná voči alkalickým látkam, kyselinám a soliam. Určená na tesnenie škár a dilatačných spojov a stykov podlaha/stena.

40

kód 8414 Balenie (m)

Cena/bm (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

10 m 50 m

2,000 € 1,830 €

24,00 € 109,80 €

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.


weber.tec 901 Bitúmenová emulzia určená ako základný náter pre bitúmenové zmesi, taktiež ako izolačný a ochranný náter bez rozpúšťadiel s vysokým obsahom bitúmenu – až 60%.

kód PRIM 001 Balenie (litre)

Spotreba ml/m2

Cena/l (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

5 10 30

50 - 80 50 - 80 50 - 80

2,770 € 2,330 € 2,160 €

16,62 € 27,96 € 77,76 €

Paletové množstvo: 480 kg (5 kg balenie) 600 kg (10 kg balenie) 540 kg (30 kg balenie)

weber.tec 915

kód S TEC 007

Balenie 1-zložková vysoko flexibilná hydroizolačná stierka bez (litre) obsahu rozpúšťadiel, vhodná na vonkajšiu izoláciu muriva a betónu proti vlhkosti pod úrovňou terénu. S urých30 ľovačom tuhnutia ako 2-zložkový materiál, určený najmä pod obvodové murivo alebo na lepenie dosiek z extrudo- 2 (urýchľovač tuhnutia) vaného polystyrénu.

Spotreba l /m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

4 - 5,5

2,070 € 2,710 €

74,52 € 6,50 €

HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY

HYDROIZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY

Paletové množstvo: 540 kg

weber.tec Supeflex 10 2-zložková vysoko flexibilná hydroizolačná zmes určená na hydroizoláciu budov pod úrovňou terénu s vysokým obsahom bitúmenu 90%.

kód S TEC 004 Balenie (litre)

Spotreba l /m2

Cena/l (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

30

3,5 - 4,5

2,880 €

103,68 €

Paletové množstvo: 540 kg

weber.tec 930 1-zložkový hydroizolačný tmel na báze cementu je vhodný na vonkajšiu i vnútornú izoláciu stavebných konštrukcií pod úrovňou zeme. Môže prísť do priameho kontaktu s pitnou vodou, preto je vhodný na vnútornú hydroizoláciu kontajnerov, zásobníkov na vodu. (aj pitnú)

kód DS TEC 002 Balenie (kg)

Spotreba kg /m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

25

4-6

0,940 €

28,20 €

Paletové množstvo: 1050 kg

weber.tec 933 Rýchlotvrdnúca vysprávková a výplňová suchá maltová zmes s kompenzáciou zmršťovania a nepriepustnosti vody, určená na vytvorenie fabiónov, pre interiér i exteriér.

kód HKS TEC 003 Balenie (kg)

Spotreba kg /m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

25

2 (1 mm hr.)

1,170 €

35,10 €

Paletové množstvo: 1050 kg

weber.dry 0S510 Kryštalická hydroizolácia betónových povrchov, ktorá rieši problémy spôsobené s negatívnym i pozitívnym tlakom vody a problémy pri zadržiavaní vody (aj pitnej).

kód OS 001 Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

25

2 (1 mm hr.)

1,390 €

41,70 €

Paletové množstvo: 1500 kg

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.

41


HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY

weber.tec Superflex B240 Elastická, vláknom vystužená tesniaca páska z mäkkého PVC, určená na dilatačné spoje, vhodná najmä pre problémy s tlakovou vodou.

kód S TEC 006 Balenie (m)

Spotreba kg/m2

Cena/bm (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

6

---

12,960 €

93,31 €

Balenie (m)

Spotreba kg /m2

Cena/bm (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

50 (š. 30 cm)

--

3,160 €

168,00 €

Balenie (ks)

Spotreba kg/m2

Cena/bm (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

1

---

23,800 €

28,56 €

Balenie (ks)

Spotreba kg/m2

Cena/bm (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

1

---

24,900 €

29,88 €

weber.sys 982 Butylkaučuková hydroizolačná fólia určená na dilatačné spoje a spojenia stien s podlahou. Vhodná aj na utesnenie výbehov podlahy.

kód SYS 001

nerezové hladidlo 3 mm Špeciálne nerezové hladidlo na aplikáciu stierkových hydroizolačných hmôt (3 mm).

nerezová lyžica rohová (fabión – 250 x 150 mm)

Poznámky

42

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.


Vodotesná izolácia stavby je veľmi náročným a zároveň aj jedným z najdôležitejších prvkov stavebného diela. HydroVodotesná izolácia stavby je izoláciou rozumieme ochranu veľmi náročným a zároveň aj stavebného diela a jeho konjedným z najdôležitejších prvštrukcií pred vodou a jejHydropôsokov stavebného diela. bením. trvale zabudovaná, izoláciouJerozumieme ochranu čím priamo diela ovplyvňuje stavebného a jeho životkonnosť a kvalitu stavby. navrštrukcií pred vodou a Pri jej pôsohovaní hydroizolačného systébením. Je trvale zabudovaná, mu dôkladne zvážiť čím musíme priamo ovplyvňuje životvšetky nosť a vodné kvalituzaťaženia, stavby. Privplyvy navra riziká, ktorým bude izolácia hovaní hydroizolačného systédodatočne vystavovaná počas mu musíme dôkladne zvážiť celej jejvodné životnosti. všetky zaťaženia, vplyvy a riziká, ktorým bude izolácia Z pohľadu na dlhodobú efektivitu hydroizododatočne vystavovaná počas lácie musí odolávať a zabezpečovať celej jej systém životnosti. stavbu proti základným hydrofyzikálnym namáhaniam, ktoréna ju dlhodobú budú ovplyvňovať. najmä Z pohľadu efektivituIde hydroizoolácie povrchovú a zrážkovú vodu,azemnú vlhkosť, musí systém odolávať zabezpečovať beztlakovú tlakovú vodu. stavbu protiazákladným hydrofyzikálnym namáSprávna hydroizolačného systému haniam, ktorévoľba ju budú ovplyvňovať. Ide najmä závisí od funkcie, charakteru členitosti stao povrchovú a zrážkovú vodu, azemnú vlhkosť, vebného diela. Nesprávnym výberom hydrobeztlakovú a tlakovú vodu. izolácie, akovoľba i nedodržaním technologického Správna hydroizolačného systému postupu voda charakteru presakovaním dostane stado závisí od sa funkcie, a členitosti stavebnej konštrukcie, čo môže spôsobiť vebného diela. Nesprávnym výberom hydroporuchy aj statického charakteru. Sanácia izolácie, ako i nedodržaním technologického takýchto sa nedostatkov vedie k finančne postupu voda presakovaním dostane nádo ročnejším v porovnaní s inými porustavebnej opravám konštrukcie, čo môže spôsobiť chami nadzemných častícharakteru. stavby. poruchy aj statického Sanácia takýchto nedostatkov vedie k finančne náStierkové hydroizolácie ročnejším opravám v porovnaní s inými poruModerné stierkové majú chami nadzemných častí hydroizolácie stavby. špeciálne aditíva, ktoré priamo ovplyvňujú vlastnosti a ich použitie. Ide o vodotesné Stierkové hydroizolácie izolácie z tekutých alebo hydroizolácie pastovitých materiáModerné stierkové majú lov, ktoré možno z vonkajšej, ako špeciálne aditíva, aplikovať ktoré priamo ovplyvňujú ivlastnosti z vnútorneja strany objektu. Ide o vodotesné ich použitie.

izolácie z tekutých alebo pastovitých materiástierkových lov,Výhody ktoré možno aplikovaťhydroizolácií: z vonkajšej, ako jednoduchá aplikácia • i z vnútornej strany objektu.(možnosť ručného i strojového nanášania), spracovateľnosť, • ľahká Výhody stierkových hydroizolácií: materiály pripravené na (možnosť okamžité použitie, • jednoduchá aplikácia ručného • technologický proces, aplikácia še• rýchly i strojového nanášania), čas, ľahká spracovateľnosť, • triaca ale dôkladné riešenie kon• materiály pripravené na okamžité použitie, • jednoduché štrukčných detailov, proces, aplikácia šerýchly technologický • flexibilita, pružnosť, • vysoká triaca čas,

• jednoduché ale dôkladné riešenie kondetailov, Prehľad produktového portfólia: ■štrukčných vysoká flexibilita, pružnosť,

•hydroizolácie

jednozložkové minerálne weber.tec 930 Prehľad produktového portfólia: ■ kryštalická hydroizolácia weber.dry OS510 hydroizolácie jednozložkové bitúmenové weber.tec 915 minerálne weber.tec 930 kryštalická hydroizolácia weber.dry OS510 bitúmenové weber.tec 915

hydroizolácií

1

Doležitým krokom je príprava podkladu. Podklad Aplikácia stierkových by mal byť pevný, stabilný, suchý, bez trhlín, vyčniehydroizolácií vajúcej malty alebo zvyškov betónu a iných nečistôt.

1 2

2 3

3 4

4 5

Hrany a rohy krokom musia byť Doležitým je zaoblené. príprava podkladu. Podklad nerovného odporúčame naby Vmalprípade byť pevný, stabilný,podkladu suchý, bez trhlín, vyčnieniesť rýchlotuhnúcu hydroizolačnú vajúcejvysprávkovú malty alebo zvyškov betónu a iných nečistôt. matlu 933, zároveň slúži aj na zhoHrany -awebe.tec rohy musia byťktorá zaoblené. tovenie fabiónu (40 – 60 podkladu mm) v rohoch a v napojeV prípade nerovného odporúčame naniach podlahu (obr.rýchlotuhnúcu 1). Na takto pripravený podniesť na vysprávkovú hydroizolačnú klad potrebné 933, naniesť penetračný náteraj vnazávismatluje- webe.tec ktorá zároveň slúži zholosti od fabiónu použitia (40 hydroizolačnej (obr. tovenie – 60 mm) vzmesi rohoch a v2).napojePri na utesnení je pripravený potrebné vložiť niach podlahudilatačných (obr. 1). Naškár takto podizolačnú pásku weber.tec B240/weber.sys klad je potrebné naniesť Superflex penetračný náter v závis982 hydroizolačnej vrstvy (obr. 3). 2). losti do od prvej použitia hydroizolačnej zmesi (obr. Stierkové hydroizolácie nanášajú v 2 vrstvách Pri utesnení dilatačnýchsaškár je potrebné vložiť hladidlom,pásku resp.weber.tec striekanímSuperflex (1. vrstvaB240/weber.sys = 1 mm, 2. vrsizolačnú tva vrstvu treba naniesť čo najskôr, 982=do2 mm). prvej Druhú hydroizolačnej vrstvy (obr. 3). pokiaľ ešte nehrozí poškodenie prvej vrstvy (obr. 4). Stierkové hydroizolácie sa nanášajú v 2 vrstvách Vhladidlom, prípade namáhania tlakovou vodou= a1 podzemnou resp. striekaním (1. vrstva mm, 2. vrsvodou čerstvej prvej vrstvy zapracovať tkatva = 2treba mm).doDruhú vrstvu treba naniesť čo najskôr, ninu sklených vlákien (obr. 5).prvej vrstvy (obr. 4). pokiaľzoešte nehrozí poškodenie Hydroizolácia dosiahne účinnosť až apopodzemnou úplnej staV prípade namáhania tlakovou vodou bilizáciitreba a vysušení. potom aplikovať vodou do čerstvejAžprvej vrstvymožno zapracovať tkaochranné alebo izolačné panely, ninu zo sklených vlákien (obr. 5). vyplniť stavebné výkopy a pod. Nadosiahne vyzretúúčinnosť hydroizolačnú vrstvustasa Hydroizolácia až po úplnej neodporúča priamo vysýpať hlina, sutina alebo bilizácii a vysušení. Až potom možno aplikovať kamenivo. ochranné alebo izolačné panely, vyplniť stavebné výkopy a pod. Na vyzretú hydroizolačnú vrstvu sa

neodporúčaDvojzložkové priamo vysýpať sutina z alebo izoláciehlina, sa skladajú dvoch • vhodné pre akékoľvek minerálne podklady, 5 zložiek: minerálnej a polymérovej alebo bitú• murivo nemusí byť kryté povrchovou úpra-kamenivo.

• • • • • • • • • •

vou, možnosť aplikácie aj naminerálne mierne vlhké podvhodné pre akékoľvek podklady, klady, murivo nemusí byť kryté povrchovou úprabezšvová technológia, vou, odolnosť aplikácie proti agresívnym látkamvlhké v pôde, možnosť aj na mierne podneškodné pre životné prostredie. klady,

bezšvová technológia, Prehľad produktového portfólia odolnosť proti agresívnym látkam v pôde, Prehľad produktov uvádza tabuľka. Súčasneškodné pre životné prostredie. ťou produktového portfólia Weber – Terranova sú Prehľad aj vysprávkové rýchloschnúce hydroizolačproduktového portfólia né Prehľad materiályproduktov - weber.tec 933, tabuľka. weber.tec 935, uvádza Súčaspenetračný náter portfólia pod bitúmenové – ťou produktového Weber – izolácie Terranova weber.tec 901, ako i tesniace hydroizolačné sú aj vysprávkové rýchloschnúce hydroizolačpásky vhodné- weber.tec i pre tlakovú vodu – weber.tec né materiály 933, weber.tec 935, Superflex weber.sys 982. izolácie – penetračnýB240 nátera pod bitúmenové Jednozložkové hydroizolácie sú ekonomicweber.tec 901, ako i tesniace hydroizolačné ky aj technologicky pásky vhodné i pre menej tlakovúnáročné. vodu – weber.tec Superflex B240 a weber.sys 982. Jednozložkové hydroizolácie sú ekonomicky aj technologicky menej náročné.

dvojzložkové weber.tec Superflex D24 dvojzložkové weber.tec Superflex 10 weber.tec Superflex D24 weber.tec Superflex 10

menovej. Po zamiešaní týchto zložiek sa stáva izolácia reakčnou, čím sa dosiahneme Dvojzložkové izolácie skladajú z rýchle dvoch tuhnutie, nezávisle aodpolymérovej klimatických podmiezložiek: minerálnej alebo bitúnok (v rozmedzí +5 až +30 °C a 20 až menovej. Po zamiešaní týchto zložiek sa % stáva 95 % vlhkosti), tým sačím skracuje technologický izolácia reakčnou, dosiahneme rýchle proces realizácii. od Dokážu preklenúťpodmieaktívne tuhnutie,prinezávisle klimatických trhliny podklade+5nad mm °C a jeamožné nok (v na rozmedzí až 2+30 20 % ich až zaťažiť tlakovou tým vodou až do 3 barov. 95 % vlhkosti), sa skracuje technologický Dôkladné naprojektovaníe hydroizolačného proces pri realizácii. Dokážu preklenúť aktívne systému spodnej nad stavby, výber vhodných trhliny na podklade 2 mm a je možné ich materiálov, a v neposlednom zaťažiť tlakovou vodou až do 3 rade barov.dodržanie všetkých zásad pri realizácii, nám zabezpečí Dôkladné naprojektovaníe hydroizolačného bezproblémové užívanie objektu. systému spodnej stavby, výber vhodných materiálov, a v neposlednom rade dodržanie všetkých zásad pri realizácii, nám zabezpečí bezproblémové užívanie objektu.

použitie zemná vlhkosť, tlaková i beztlaková voda na izolovanie spodnej stavby, balkónov, terás, vodojemy, nádrže použitievlhkosť, tlaková i beztlaková voda, na izoláciu spodnej zemná zemná stavby, vlhkosť, terás tlaková i beztlaková voda na izolovanie spodnej stavby, balkónov, terás, vodojemy, nádrže zemná vlhkosť, tlaková i beztlaková voda, na izoláciu spodnej stavby, terás

HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY

Hydroizolácie spodných stavieb Hydroizolácie spodnýchAplikácia stavieb stierkových


SANAČNÉ SYSTÉMY NA MURIVO

SANAČNÉ SYSTÉMY EVOLUZIONE weber.san evoluzione Jednovrstvová sanačná omietka vhodná na rekonštrukciu zavlhnutého a zasoleného muriva, vhodná do interiéru i exteriéru. Weber. san evoluzione je určená na ručné a strojové nanášanie.

kód SE200 Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

40

10

0,490 €

23,52 €

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

40

10

0,260 €

12,48 €

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

40

10

0,350 €

16,80 €

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

40

10

0,320 €

15,36 €

PRESTO weber.san presto 100 Podkladový nástrek pre sanačný omietkový systém weber.san presto, so schopnosťou viazať soli, vhodný na ručné spracovanie.

kód SPR100

weber.san presto 200 Sanačná omietka bielej farby určená pre sanačný omietkový systém weber.san presto. Vhodná na rekonštrukciu zavlhnutého a zasoleného muriva, určená na ručné a strojové nanášanie.

kód SPR200

weber.san presto 300 Biela štuková omietka určená pre sanačný omietkový systém weber.san presto.

44

kód SPR300

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.


weber.rep ochrana

kód SAB100

Ochranný náter na ochranu pred koróziou a lepšiu priľnavosť mált.

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

2

2 / 1 mm

2,860 €

6,86 €

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

25

20

1,230 €

36,90 €

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

25

20

0,880 €

26,40 €

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

25

2 / 1 mm

1,140 €

34,20 €

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

20

1,5 / 1 mm hr.

0,600 €

14,40 €

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

7/25

0,4 / 2 nátery

6,270 €

188,10 €

weber.rep vysprávka J

kód SAB110

Vyrovnávacia malta na betón na jemné a konečné práce ( 3 – 30 mm). Vhodná aj na ručné a strojové spracovanie.

weber.rep vysprávka H

SANAČNÉ SYSTÉMY NA MURIVO

Systém na opravu betónových konštrukcií

kód SAB120

Vyrovnávacia malta na betón na hrubé reparácie betónu (30 – 80 mm).

weber.rep povrch

kód SAB130

Vyrovnávacia malta na betón, na jemné a celoplošné vysprávky betónových konštrukcií v hrúbke do 4mm.

weber.bat opravná hmota Rýchlotuhnúca opravná a vyrovnávajúca hmota. Pochôdznosť po 3 hodinách. Vyrovnáva cementové omietky, betón, podklad pod dlažbu. Na vyspravenie poškodených hrán, rohov, dutín a výtlkov. Odolná aj v mokrých priestoroch. Pre interiér aj exteriér, v hrúbke 1 - 20 mm. Mieša sa s 3,8 l vody/20 kg balenie.

kód OH 101 20

weber.ton purolast

kód A030

Vodou riediteľný akrylátový ochranný náter na betón.

SHC hydrofóbny náter

kód H705/5

Vodoodpudivý prostriedok použiteľný v rámci systému weber.rep.

Kód (popis)

Balenie (l)

Spotreba l/m2

H705/5

5

0,1 - 0,5

Tovar s predĺženou dodacou lehotou do 10 pracovných dní.

Cena/kg Cena/bal. (bez DPH) (s DPH 20%) 8,730 €

52,38 €

45


NOVINKA

Dekoratívna, tenkovrstvá omietka so vzhľadom tehly. Používa sa na vytvorenie dekoračnej povrchovej úpravy na jadrových omietkach a kontaktnom zatepľovacom systéme. Určená na vonkajšie aj vnútorné použitie. Dostupná v 6 farebných odtieňoch.

kód rTD327 Kód (popis)

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

RTD327

25

2,0 - 2,8

Cena/kg Cena/bal. (bez DPH) (s DPH 20%) 2,70 €

Dekoratívna, tenkovrstvá omietka so vzhľadom pieskovcového kameňa. Používa sa na vytvorenie dekoračnej povrchovej úpravy na jadrových omietkach a kontaktnom zatepľovacom systéme. Určená na vonkajšie aj vnútorné použitie. Dostupná v 2 farebných odtieňoch.

kód rTD354 Kód (popis)

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

RTD354

25

2,5 - 3,0

Cena/kg Cena/bal. (bez DPH) (s DPH 20%) 5,40 €

NOVINKA

Dekoratívna, tenkovrstvá omietka so vzhľadom mramoru. Používa sa na vytvorenie dekoračnej povrchovej úpravy na jadrových omietkach a kontaktnom zatepľovacom systéme. Určená na vonkajšie aj vnútorné použitie. Dostupná v 3 farebných odtieňoch.

kód rTD353 Kód (popis)

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

RTD353

25

3,3 - 3,8

Cena/kg Cena/bal. (bez DPH) (s DPH 20%) 5,50 €

NOVINKA

Podkladný náter na zvýšenie priľnavosti tenkovrstvých omietok weber TD327, TD 354, TD353. Taktiež znižuje nasiakavosť podkladu a je odolný voči riasam a hubám. Dostupný v 5 farebných odtieňoch.

kód rPG225 Kód (popis)

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

RPG225

20 kg

0,3 - 0,35

Cena/kg Cena/bal. (bez DPH) (s DPH 20%) 6,50 €

NOVINKA

156,00 €

Paletové množstvo: 320 kg

šablóna - samolepiaca páska Páska/šablóna na vytvorenie požadovaného efektu. Rozmery: vzhľad tehly - 103,5 x 88 cm vzhľad kameňa - 103,5 x 89,5 cm

kód rPl Kód (popis)

Balenie (ks)

Spotreba kg/m2

RPL

bal. (50 ks)

-

Kód (popis)

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

REP767

25 kg

2 (hr. 1 mm)

Cena/ks Cena/ks (bez DPH) (s DPH 20%) 8,00 €

weber.rep 767 NOVINKA

165,00 €

Paletové množstvo: 400 kg

weber PG225

Jednozložková hmota pre sanáciu železobetónových konštrukcií. Zálievková malta k zalievaniu vysoko staticky a dynamicky namáhaných stavebných dielcov (napr. oceľové diely, betónové špáry, závitové tyče a pod.).

9,60 €

kód reP767 Cena/kg Cena/bal. (bez DPH) (s DPH 20%) 1,40 €

42,00 €

Paletové množstvo: 1000 kg

weber.tec 793 NOVINKA

162,00 €

Paletové množstvo: 400 kg

weber TD353

46

81,00 €

Paletové množstvo: 400 kg

weber TD354 NOVINKA

osTaTnÉ VýrobkY

weber TD327

Dvojzložkové univerzálne pojivo na báze reakčnej epoxidovej živice, vhodný ako adhézny mostík na betónové konštrukcie, lepidlo alebo ochranný povrchový náter.

kód TeC793-3, TeC793-8 Kód (popis)

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

TEC793-3 TEC793-8

3 kg 8 kg

0,2 - 2,9 v závislosti od aplikácie

Cena/kg Cena/bal. (bez DPH) (s DPH 20%) 23,30 € 20,50 €

Paletové množstvo: 336 kg (3 kg balenie) 240 kg (8 kg balenie)

Tovar s predĺženou dodacou lehotou do 10 pracovných dní.

83,88 € 196,80 €


Dvojzložkové polyuretánové lepidlo rýchlotvrdnúce a pružné. Pevne priľnieva na vibrujúcich, nepriepustných a hladkých podkladoch. Po vytvrdnutí je mechanicky vysoko zaťažiteľné, mrazuvzdorné a vodotesné. Vhodné na lepenie prírodného kameňa.

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

4

2

7,600 €

36,48 €

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

25

1,8 / 1 mm hr.

1,020 €

30,60 €

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

25

1,8 / 1 mm hr.

1,020 €

30,60 €

weber.niv plus

kód NIV200

Vyrovnávacia samonivelizačná podlahová na stred. záťaž, trieda pevnosti P3R.

hmota

weber.niv dur

ostatné výrobky

LOD weber.favo tan 609 4 - kategória R2T

kód NIV500

Vysoko pružná samonivelizačná podlahová hmota s vláknami určená na drevené podklady. Mieša sa s 5 litrami vody/25 kg. Aplikovateľná v hrúbke 3-30 mm. Pochôdznosť cca po 3 hodinách. Len do interiéru.

weber.sys epox

kód NP661 12, NP661 6, NP662 13

2-komponentný, tenkovrstvý/hrubovrstvý epoxidový náter (resp. stierka), vhodný na ochranu podláh v garážach, skladoch a pod. Pochôdznosť min. 24 hodín po aplikácii.

Kód (popis)

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

NP661 12 NP661 6 NP662 13

12 6 13

0,2 - 0,3 0,2 - 0,3 1,5 kg, 3 mm

Cena/kg Cena/bal. (bez DPH) (s DPH 20%) 8,800 € 10,800 € 8,800 €

weber.san WTA 100 (160) Podkladový nástrek so schopnosťou viazať soli, vhodný na ručné a strojové spracovanie pre vytvorenie podkladu pre sanačný omietkový systém weber.san WTA.

kód P711 Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

30

5

0,480 €

17,28 €

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

30

11

0,570 €

20,52 €

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20%)

30

10

0,630 €

22,68 €

weber.san WTA 200 (163) Pórovitá podkladová omietka spĺňajúca kritériá WTA ako súčasť sanačného systému weber.san WTA.

kód P712

weber.san WTA 300 (162) Sanačná omietka vhodná na rekonštrukciu zavlhnutého a zasoleného muriva ako súčasť sanačného systému weber.san WTA.

126,72 € 77,76 € 126,72 €

kód P713

Tovar s predĺženou dodacou lehotou do 10 pracovných dní.

47


inÉ ProDukTY a službY

iné produkty Výrobok

Kód

Balenie (ks)

Cena/ks (bez DPH)

Cena/ks (s DPH 20%)

Sieť ochranná na lešenie (14,2 m dĺžka, 2,6 m šírka)

28550

1

32,00 €

38,40 €

Klobúčik

WT001

1

1,99 €

2,39 €

Tričko

WT002

1

5,98 €

7,18 €

Pracovný odev – montérkový komplet

WT003

1

29,88 €

35,86 €

Balenie (ks)

Cena/ks (bez DPH)

Cena/ks (s DPH 20%)

Vzorkovník farieb Weber – Terranova prináša farbu do Vášho života. Ak myslíte na žiarivú žltú, teplú červenú, živú zelenú alebo jasnú modrú – my Vám poskytneme to najlepšie farebné riešenie.Pre možnosť výberu farebných riešení fasád poskytujeme kompletné vzorkovníky našich farebných odtieňov.

1 ks

39,83 €

47,80 €

Sanačné analýzy Na základe vzoriek muriva odobratých priamo na stavbe spracujeme analýzu stavu zavlhnutia a zasolenia muriva a navrhneme najvhodnejší systém sanácie pomocou sanačných systémov Weber – Terranova.

návrh

76,35 €

91,62 €

Teplotechnický výpočet Na základe odborného posúdenia jestvujúceho obvodového plášťa Vám spracujeme návrh jeho optimálneho zateplenia pomocou počítača.

návrh

30,00 €

36,00 €

Farebné štúdio Navrhujeme farebné úpravy podľa nášho farebníka aj v kombinácii zvláštnych farebných odtieňov. Návrh farebného riešenia fasády obsahuje 4 alternatívne riešenia.

návrh

50,00 €

60,00 €

Termovízne meranie je vhodné na zisťovanie porúch v tepelnoizolačných systémoch starších i nových stavieb. Umožňuje odhaliť miesta kde dochádza k prestupu tepla napr. obvodovou konštrukciou.

meranie

100,00 €

120,00 €

Vypracovanie odborného posúdenia a poskytnutie odborného poradenstva pri výskyte zákonom chránených živočíchov - netopiere a vtáky, vo všetkých fázach realizácie kontaktného zatepľovacieho systému.

----

100,00 €

120,00 €

služby V prípade odberu materiálu od Weber Terranova, sú uvedené služby poskytnuté bezplatne.

48


VZORKOVNÍK FARIEB

VZORKOVNÍK FARIEB TENKOVRSTVÉ OMIETKY

48

NÁTERY

51


VZORKOVNÍK PRE TENKOVRSTVÉ OMIETKY

Vzorkovník farieb COLOR LINE pre TENKOVRSTVÉ OMIETKY (weber.pas color, weber.pas color plus) 105A

240B

425B

505B

61,9

29,6

28,1

27,2

110A

245A

435A

510A

68,5

30,3

14,1

18,4

111A

265A

435B

510B

60,2

7,0

26,8

45,2

115A

265B

440A

515A

60,3

22,1

15,9

24,9

120A

275A

445A

515B

58,5

32,3

18,0

46,0

120B

275B

465A

525A

68,2

51,6

10,6

38,0

121A

285A

465B

535A

52,9

45,0

25,4

38,3

130A

295A

475A

545A

41,8

51,6

6,0

7,3

140A

400A

475B

545B

43,6

32,3

26,9

19,0

155A

401A

485A

600A

35,5

27,5

9,7

10,4

165A

410A

485B

610A

26,7

23,7

29,4

8,9

230A

411A

495A

610B

18,3

25,0

11,4

26,6

230B

415A

495B

615A

35,0

14,0

32,2

5,7

235A

415B

495C

615B

21,1

28,0

48,9

19,0

240A

425A

505A

13,9

13,0

16,3

HBW – súčiniteľ svetlosti farby/farebného odtieňa (%)

50

Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti. Z tohto dôvodu slúži vzorkovník len pre orientáciu. Fyzické vzorky jednotlivých materiálov a ich odtieňov Vám dodajú na požiadanie naši technicko-obchodní poradcovia. Pri objednávaní omietky sýteho farebného odtieňa z iného vzorkovníka ako zo vzorkovníka Weber Terranova, je ich možné vyrobiť len ako weber.pas color alebo weber.pas color plus. Iné druhy omietok je možné vyrobiť až po obdržaní receptúry a následnej konzultácii s TOP – cena sa stanoví individuálne. O použití jednotlivých farieb pre kontaktné zatepľovacie systémy sa informujte u svojho technicko-obchodného poradcu.


(weber.pas akrylátová, weber.pas akrylát-silikónová, weber.pas interiérová, weber.pas winter) 100A

140B

285B

435E

525D

L211

100B

140C

285C

440B

525E

L213

100C

140D

285D

440C

535B

L611

100D

140E

285E

440D

535C

L613

100E

155B

295B

440E

535D

U005

105B

155C

295C

445B

535E

U081

105C

155D

295D

445C

545C

U083

105D

155E

295E

445D

545D

U085

105E

165B

400B

445E

545E

U621

110B

165C

400C

465C

600B

U811

110C

165D

400D

465D

600C

N004

110D

165E

400E

465E

600D

N020

110E

230C

401B

475C

600E

N630

111B

230D

401C

475D

610C

N631

111C

230E

401D

475E

610D

N642

111D

235B

401E

485C

610E

N652

111E

235C

410B

485D

615C

R611

115B

235D

410C

485E

615D

R613

115C

235E

410D

495D

615E

R620

115D

240C

410E

495E

W001

R632

115E

240D

411B

505C

W003

E113

120C

240E

411C

505D

L007

E115

120D

245B

411D

505E

L013

E612

120E

245C

411E

510C

L053

G092

121B

245D

415C

510D

L091

G113

121C

245E

415D

510E

L092

G115

121D

265C

415E

515C

L093

G621

121E

265D

425C

515D

L094

B007

130B

265E

425D

515E

L096

B093

130C

275C

425E

525B

L111

B620

130D

275D

435C

525C

L113

B621

130E

275E

435D

87,9

85,4

86,6

83,6

78,2 73,6

80,1

84,1

86,6

74,3

77,0 80,4 83,8

67,4

72,4

75,3

79,5

72,9 78,7

83,1

85,9 73,6

78,2

82,8

61,9

68,0

72,5

78,9

58,3 68,9

77,8

84,3

58,4

68,3

76,7

84,0 53,0 62,9 72,6

82,0

43,0

56,5 68,7 80,2

48,8

63,6

77,4

34,7

47,9

62,4 76,6

43,6

59,0 75,3

51,2 63,9

75,0

83,2 34,4

48,6

67,0

64,8 75,6

83,8

62,0

71,7

79,6

84,4

67,2

75,2

81,3

86,0

46,3

55,8

66,5 77,8

41,1

50,3

62,8

75,8

40,7

51,5

62,8

75,3

39,8 49,1

56,3 69,0

38,8

51,2

68,1

38,9

52,2

67,8

39,7

54,6

71,6

31,9

45,6

61,3 75,9

31,1

44,6

60,5

74,9

39,5

56,4

72,4

31,8

47,2

66,1

45,4

60,8

76,2

63,9

77,5

47,8

56,7 64,8

59,1

72,0

81,7 58,4

69,6

80,0 56,8

67,7

76,5

83,4

57,0

67,9

76,5 83,4

29,7

44,0 63,0

33,7 48,9 63,7

77,8

39,9

56,5

73,7

31,4

47,1

67,4

77,0

76,3 68,2

60,5 55,7

68,5

65,9

60,2 48,0

38,7

73,5 64,9

75,0

61,7

67,1

63,3

57,6 49,2

34,4

18,8

26,3

53,6

VZORKOVNÍK PRE TENKOVRSTVÉ OMIETKY

Vzorkovník farieb UNIVERSAL pre TENKOVRSTVÉ OMIETKY

41,1 39,7

50,3

35,1

14,2 11,9

56,9

54,4

45,4 11,8

65,5 47,3 21,0

65,3

60,7

45,3 39,4

50,9 67,0

45,5 37,0

HBW – súčiniteľ svetlosti farby/farebného odtieňa (%)

Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti. Z tohto dôvodu slúži vzorkovník len pre orientáciu. Fyzické vzorky jednotlivých materiálov a ich odtieňov Vám dodajú na požiadanie naši technicko-obchodní poradcovia. Pri objednávaní omietky sýteho farebného odtieňa z iného vzorkovníka ako zo vzorkovníka Weber Terranova, je ich možné vyrobiť len ako weber.pas color alebo weber.pas color plus. Iné druhy omietok je možné vyrobiť až po obdržaní receptúry a následnej konzultácii s TOP – cena sa stanoví individuálne. O použití jednotlivých farieb pre kontaktné zatepľovacie systémy sa informujte u svojho technicko-obchodného poradcu.

51


VZORKOVNÍK PRE TENKOVRSTVÉ OMIETKY

Vzorkovník farieb UNIVERSAL pre TENKOVRSTVÉ OMIETKY (weber.pas silikátová, weber.pas silikátová plus, weber.pas exclusive, weber.pas clean, weber.pas topdry) 100A

155B

401B

510E

L096

100B

155C

401C

515D

L111

100C

155D

401D

515E

L113

100D

155E

401E

525C

L211

100E

165B

411B

525D

L213

105B

165C

411C

525E

L611

105C

165D

411D

535B

L613

105D

165E

411E

535C

U005

105E

230C

435C

535D

U081

111B

230D

435D

535E

U083

111C

230E

435E

545D

U085

111D

235C

440B

545E

U621

111E

235D

440C

600C

U811

115B

235E

440D

600D

N004

115C

240C

440E

600E

N020

115D

240D

445B

610C

N630

115E

240E

445C

610D

N631

120C

245B

445D

610E

R611

120D

245C

445E

615C

R613

120E

245D

465C

615D

R620

121B

245E

465D

615E

E113

121C

275C

465E

W001

E115

121D

275D

475C

W003

G092

121E

275E

475D

L007

G113

130B

285B

475E

L013

G115

130C

285C

485C

L053

G621

130D

285D

485D

L091

B007

130E

285E

485E

L092

B093

140B

295B

495D

L093

B620

140C

295C

495E

L094

140D

295D

510C

140E

295E

510D

87,9 85,4 86,6 83,6 78,2 73,6 80,1 84,1 86,6 67,4

72,4 75,3 79,5 72,9 78,7 83,1 85,9 73,6 78,2 82,8 61,9 68,0

72,5 78,9

58,3

68,9

77,8 84,3

58,4

68,3

76,7 84,0

52

53,0

62,9

72,6

82,0 43,0 56,5 68,7 80,2 48,8

63,6

77,4 47,9 62,4

76,6 43,6

59,0 75,3 51,2 63,9 75,0 83,2

64,8 75,6 83,8

62,0

71,7 79,6 84,4

67,2

75,2

81,3 86,0

41,1 50,3

62,8 75,8 39,8 49,1 56,3 69,0 39,7 54,6 71,6 31,9 45,6 61,3 75,9

31,1 44,6

60,5 74,9

39,5 56,4 72,4 31,8 47,2

66,1

45,4 60,8 76,2

63,9

77,5

59,1

81,7 69,6 80,0 67,7 76,5 83,4 57,0 67,9 76,5 83,4 44,0 63,0 48,9 63,7 77,8 39,9

56,5 73,7 31,4 47,1 67,4

77,0 76,3 68,2

60,5

55,7 68,5 65,9

60,2

38,7 73,5 64,9 75,0 61,7 67,1 63,3 57,6 49,2 34,4 18,8 26,3

53,6 41,1 39,7 50,3 35,1 56,9 54,4 45,4 65,5 47,3 65,3 60,7

45,3

39,4 50,9 67,0

45,5

48,0

HBW – súčiniteľ svetlosti farby/farebného odtieňa (%)

72,0

Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti. Z tohto dôvodu slúži vzorkovník len pre orientáciu. Fyzické vzorky jednotlivých materiálov a ich odtieňov Vám dodajú na požiadanie naši technicko-obchodní poradcovia. Pri objednávaní omietky sýteho farebného odtieňa z iného vzorkovníka ako zo vzorkovníka Weber Terranova, je ich možné vyrobiť len ako weber.pas color alebo weber.pas color plus. Iné druhy omietok je možné vyrobiť až po obdržaní receptúry a následnej konzultácii s TOP – cena sa stanoví individuálne. O použití jednotlivých farieb pre kontaktné zatepľovacie systémy sa informujte u svojho technicko-obchodného poradcu.


(vrátane náterov s príplatkami) 100A

121E

240D

401C

100B

130A

240E

401D

100C

130B

245A

401E

100D

130C

245B

410A

x

100E

130D

245C

410B

x

105A

130E

245D

410C

x

105B

140A

245E

410D

x

105C

140B

265A

x

410E

x

105D

140C

265B

x

411A

105E

140D

265C

x

411B

x

140E

265D

x

411C

x

155A

265E

x

411D

x

155B

275A

411E

x

155C

275B

415A

x

x

155D

275C

415B

x

111A

155E

275D

415C

x

111B

165A

275E

415D

x

111C

165B

285A

415E

x

111D

165C

285B

425A

x

111E

165D

285C

425B

x

115A

165E

285D

425C

x

115B

230A

285E

425D

x

115C

230B

295A

425E

x

115D

230C

295B

435A

115E

230D

295C

435B

120A

230E

295D

435C

120B

235A

295E

435D

120C

235B

400A

x

435E

120D

235C

400B

x

440A

120E

235D

400C

x

440B

121A

235E

400D

x

440C

121B

240A

400E

x

440D

121C

240B

401A

121D

240C

401B

78,9

87,9

41,8

85,4

58,3

86,6

68,9

83,6

77,8

78,2

84,3

61,9 73,6

43,6

80,1

58,4

84,1

68,3

86,6

110A 68,5

110B 74,3

110C 77,0

110D 80,4

110E 83,8 60,2 67,4 72,4 75,3 79,5 60,3 72,9 78,7 83,1 85,9

58,5 68,2 73,6 78,2 82,8 52,9 61,9 68,0

72,5

76,7 84,0 35,5 53,0 62,9 72,6 82,0 26,7 43,0 56,5 68,7 80,2 18,3 35,0 48,8 63,6 77,4 21,1 34,7 47,9 62,4 76,6 13,9 29,6 43,6

50,3

59,0

62,8

75,3

75,8

30,3

23,7

51,2

40,7

63,9

51,5

75,0

62,8

83,2 7,0

22,1 34,4 48,6 67,0 32,3

51,2 68,1

45,0

13,0

62,0

28,1

71,7

38,9

79,6

52,2

84,4

67,8

51,6

14,1

67,2

26,8

75,2

39,7

81,3

54,6

86,0

77,8

27,5

56,3

38,8

83,8

66,5

49,1

28,0

75,6

55,8

39,8

14,0

64,8

46,3

25,0

69,0

51,6

32,3

75,3

VZORKOVNÍK PRE NÁTERY

Vzorkovník farieb UNIVERSAL pre NÁTERY

71,6 15,9 31,9 45,6

61,3

440E 75,9

41,1

Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti. Z tohto dôvodu slúži vzorkovník len pre orientáciu. Pri vybraných odtieňoch (A, B, C) účtujeme prirážky za farebnosť uvedené v tabuľke na nasledujúcej strane. Za farebné tóny mimo vzorkovníka účtujeme osobitné prirážky. Fyzické vzorky jednotlivých materiálov a ich odtieňov Vám dodajú na požiadanie naši technicko-obchodní poradcovia. Iné druhy náterov je možné vyrobiť až po obdržaní receptúry a následnej konzultácii s TOP – cena sa stanoví individuálne.

53


445A

515A

445B

515B

445C

515C

445D

515D

445E

515E

465A

525A

W001

N004

465B

525B

W003

N020

465C

525C

L007

N630

465D

525D

L013

N631

465E

525E

L053

N642

x

475A

535A

L091

N652

x

475B

535B

L092

R611

475C

535C

L093

R613

475D

535D

L094

R620

475E

535E

L096

R632

485A

545A

L111

E113

485B

545B

L113

E115

485C

545C

L211

E612

485D

545D

L213

G092

485E

545E

L611

G113

495A

600A

L613

G115

495B

600B

U005

G621

495C

600C

U081

B007

495D

600D

U083

B093

495E

600E

U085

B620

505A

x

610A

U621

B621

U811

24,9

VZORKOVNÍK PRE NÁTERY

18,0

46,0

31,1

58,4

44,6

60,5

69,6

74,9 10,6

80,0

x

25,4

67,7

56,4

76,5

72,4

83,4

6,0

38,3

26,9

57,0

31,8

67,9

47,2

76,5

66,1

83,4

9,7

7,3

29,4

19,0

45,4

29,7

60,8

44,0

76,2

63,0

11,4

10,4

32,2

33,7

48,9

48,9

63,9

63,7

77,5

77,8 8,9

77,0 76,3 68,2 60,5 55,7 68,5 65,9 60,2

48,0 38,7 73,5 64,9 75,0 61,7 67,1 63,3 57,6 49,2

34,4 18,8 26,3

41,1 39,7 50,3 35,1 14,2 11,9

56,9 54,4 45,4 11,8

x

65,5 47,3 21,0

x

65,3 60,7 45,3 39,4 50,9 67,0 45,5 37,0

x

610B

505C

x

610C

505D

x

610D

HBW – súčiniteľ svetlosti farby/farebného odtieňa (%)

505E

x

Nedodáva sa ako:

510A

610E 73,7 615A

510B

615B

510C

615C

510D

615D

510E

615E

505B 27,2 47,8 56,7 64,8 18,4 45,2 59,1

72,0 81,7

54

38,0 56,8

39,5

16,3

43 KLASICKÝCH ODTIEŇOV

26,6 39,9

53,6

56,5

5,7

19,0 31,4 47,1 67,4

weber.ton silikátový, weber.ton exclusive

x

Príplatky pre exteriérové nátery (okrem weber.rudicolor) - odtiene radu A : 5,377 Eur / kg (okrem 100A) - odtiene radu B : 2,755 Eur / kg (okrem 100B) - odtiene radu C : 1,394 Eur / kg (okrem 100C) Príplatky pre náter weber.rudicolor - odtiene radu A : 2,655 Eur / kg (okrem 100A) - odtiene radu B : 2,655 Eur / kg (okrem 100B) - odtiene radu C : 0,298 Eur / kg (okrem 100C)

Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti. Z tohto dôvodu slúži vzorkovník len pre orientáciu. Pri vybraných odtieňoch (A, B, C) účtujeme prirážky za farebnosť uvedené v tabuľke. Za farebné tóny mimo vzorkovníka účtujeme osobitné prirážky. Fyzické vzorky jednotlivých materiálov a ich odtieňov Vám dodajú na požiadanie naši technicko-obchodní poradcovia. Iné druhy náterov je možné vyrobiť až po obdržaní receptúry a následnej konzultácii s TOP – cena sa stanoví individuálne.


Doleuvedené všeobecné dodacie a platobné podmienky sa vzťahujú na všetky ponuky, predaj a dodávky spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Weber Terranova (ďalej ako „dodávateľ“). Okrem toho ktorúkoľvek všeobecnú podmienku objednávateľa možno vziať do úvahy len vtedy, ak dodávateľ s podmienkami výslovne súhlasil v písomnej forme. Verbálne a telefonicky oznámené objednávky, alebo takýmto spôsobom vytvorené dohody nie sú pre dodávateľa záväzné, pokiaľ nedošlo k písomnému potvrdeniu objednávok, ako aj dohôd. Tieto všeobecné dodacie a platobné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť všetkých zmlúv medzi dodávateľom a objednávateľom aj v tom prípade, ak sa na ne zmluvné strany výslovne neodvolávajú. 1. Potvrdenie ponuky a objednávky Ponuky dodávateľa nie sú záväzné, pokiaľ ich záväzný charakter nie je zvlášť uvedený. Ak dodávateľ dostane od objednávateľa údaje o metroch štvorcových (m2), tieto údaje sú nezáväzné. Objednávky objednávateľa sú záväzné pre dodávateľa len po ich potvrdení dodávateľom v písomnej forme. Objednávateľ je povinný skontrolovať správnosť potvrdenia objednávky okamžite po jeho prevzatí. Objednávateľ je povinný okamžite oznámiť v písomnej forme prípadné pripomienky v spojitosti s dodávateľovým potvrdením objednávky. 2. Dodacia lehota Dodávateľ vykoná všetko v záujme dodržania dohodnutej dodacej lehoty, avšak lehota nemá záväznú účinnosť z technických dôvodov. Pokiaľ by vypršala daná dodacia lehota, objednávateľ je povinný určiť novú, primeranú lehotu. V tom prípade, ak by dodávateľ nedodržal ani novú lehotu, objednávateľ je oprávnený bez akéhokoľvek odškodnenia a iných nárokov odstúpiť od zmluvy, vzťahujúcej sa na nedodané množstvo. Kým je objednávateľ v omeškaní s platbou na základe inej zmluvy, uzavretej s dodávateľom, dodacia povinnosť dodávateľa sa nezačne napriek písomnému potvrdeniu objednávky. 3. Plnenie V tom prípade, ak objednávateľ, alebo jeho poverenec, respektíve jeho zástupca odvezie tovar z miesta prevádzky dodávateľa, miestom plnenia je miesto prevádzky dodávateľa. V prípade, že neexistuje iná písomná dohoda, objednávateľ je povinný odviezť, alebo nechať odviezť tovar z miesta prevádzky dodávateľa na vlastné náklady. Čas plnenia je tá doba, keď dodávateľ vydá tovar s cieľom prepravy dopravcovi, alebo priamo objednávateľovi. Pokiaľ je objednávateľ v omeškaní s prevzatím tovaru v porovnaní s predchádzajúcou dohodnutou lehotou, tak dodávateľ vezme tovar do úschovy a zodpovedá zaň, a jeho protihodnotu je oprávnený vyúčtovať objednávateľovi. Objednávateľ je povinný zaplatiť bezo zvyšku kúpnu cenu v tej lehote, ktorá je uvedená na faktúre. Dodávateľovi prináležia aj vzniknuté skladovacie náklady. Nebezpečie poškodenia tovaru zaťažuje aj počas záväznej úschovy objednávateľa. Dodávateľ nie je zodpovedný za žiadne škody, vzniknuté počas prepravy, vykonanej prostredníctvom objednávateľa, respektíve prostredníctvom jeho poverenca, alebo jeho zástupcu. Zodpovednosť za nebezpečie poškodenia tovaru prechádza na objednávateľa v tom čase, keď dôjde k vydaniu tovaru v závode alebo v sklade osobe, poverenej prepravou tovaru. Pokiaľ sa objednávateľ a dodávateľ dohodnú na dopravení tovaru na miesto určenia, tak sú všetky ceny a podmienky chápané tak, že zloženie tovaru do nich nie je započítané.V tomto prípade zodpovednosť za nebezpečie poškodenia tovaru prechádza na objednávateľa v čase príchodu na miesto určenia dodávky. Pokiaľ dôjde k zmareniu prevzatia produktov, objednaných spolu s dovozom v potvrdenom termíne kvôli chybe objednávateľa, spoločnosť Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Weber Terranova hje oprávnená k vyfakturovaniu prepravných nákladov. 4. Ceny a platobné podmienky Fakturácia cien prebehne v deň prepravy na základe platného cenníku. To isté platí aj pre prípadné cenové prirážky. V tom prípade, ak dodávateľ vykoná okrem odovzdania tovaru, alebo okrem predaja tovaru aj iné služby, tak vyfakturovanie protihodnoty služieb prebehne takisto na základe platného cenníka v čase výkonu služieb. Ceny sú chápané „Ex Works“ - ex výrobný závod v Bratislave, vrátane balenia (bez paliet) a vrátane naloženia tovaru na dopravný prostriedok. V prípade dovozu tovaru na miesto určenia dodávateľom, ceny zahŕňajú dovoz po zadané miesto určenia, bez zloženia tovaru a ďalšej prepravy. Platbu treba vykonať bezo zbytku, bez akýchkoľvek odpočítaní, následne po prevzatí faktúry dodávateľa, v lehote splatnosti, uvedenej vo faktúre. Všetky výdavky v spojitosti s platbou zaťažujú objednávateľa. V prípade nedodržania platobných podmienok je objednávateľ povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,27 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Objednávateľ je povinný znášať všetky náklady v spojitosti s uplatnením oprávnených nárokov dodávateľa, aj vrátané inkasnej služby. Podkladom pre fakturáciu je dodací list, podpísaný objednávateľom, alebo jeho poverencom, prípadne prepravcom, v čase vydania tovaru. V prípade, ak objednávateľ neprevezme objednaný tovar, zaplatí dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 40 % z fakturovanej hodnoty takto objednaného a neprevzatého tovaru. 5. Vyhradenie si vlastníckych práv Vlastnícke právo na dodaný tovar prináleží dodávateľovi až do úplného vyrovnania faktúry. V prípade omeškanej platby je dodávateľ oprávnený žiadať vydanie tovaru, tvoriaceho jeho vlastníctvo, aj keď nedošlo k odstúpeniu od zmluvy. V tom prípade, ak objednávateľ nevyrovnal v plnej miere faktúru po uplynutí lehoty splatnosti, avšak tovar predal, alebo spracoval, tak je povinný svoje pohľadávky, pochádzajúce z takéhoto predaja, alebo spracovania, po uplynutí lehoty splatnosti postúpiť na dodávateľa. Postúpenie nadobudne účinnosť uzavretím zmluvy o postúpení pohľadávky, pričom objednávateľ je povinný bezodkladne oznámiť postúpenie pohľadávky svojmu dlžníkovi. Postúpenie nezbavuje objednávateľa povinnosti uhradenia takých škôd dodávateľa, ktoré mu vznikli kvôli oneskorenej platbe a ktoré prevyšujú sumu, získanú z postúpenia pohľadávky. 6. Prevzatie tovaru Pokiaľ je miestom plnenia prevádzkáreň dodávateľa, tak kvantitatívne prevzatie tovaru prebehne v mieste prevádzky dodávateľa. Na zahlásenie reklamácie množstva vzniká možnosť len v čase prevzatia tovaru, na základe zápisnice, spísanej v prítomnosti dodávateľa.

Ak je miestom plnenia prevádzkáreň objednávateľa (dovoz do miesta určenia), objednávateľ vykoná kvantitatívne prevzatie tovaru okamžite v čase dodania tovaru. V prípade reklamácie kvantity je potrebné spísať zápisnicu v prítomnosti prepravcu dodávateľa. Kvalitatívne prevzatie tovaru prebehne v každom prípade v mieste prevádzky objednávateľa. V prípade, ak neexistuje iná dohoda o reklamácii kvality, treba reklamáciu podložiť zápisnicou, spísanou nezávislým kontrolným orgánom. Kvalitatívne preberanie tovaru treba zahájiť okamžite po dovezení tovaru na miesto prevádzky objednávateľa a v čo najkratšom čase ho treba dokončiť. Ak má objednávateľ akékoľvek výhrady voči dodanému tovaru, či už z hľadiska množstva, alebo kvality, tak ich musí bezodkladne písomne oznámiť dodávateľovi naraz s na ne sa vzťahujúcimi pripojenými dôkazmi, najneskôr však do 3 dní od dodania, inak všetky nároky z reklamácie zanikajú. V prípade predaja farbených materiálov dodávateľ nenesie zodpovednosť za odchýlky v malej miere vo farbe, v porovnaní so vzorkami, alebo v porovnaní s nanesenými vzorkovými plochami. Takisto dodávateľ nenesie zodpovednosť za to, ak dôjde k odchýlke v odtieni farby, alebo k vzniku vápenatého výkvetu náteru kvôli poveternostným podmienkam, alebo kvôli obsahu vlhkosti. Podobne dodávateľ nie je zodpovedný za škody, vzniknuté kvôli vlhkosti, ako ani za také škody, ktorých dôvodom je, že materiál Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Weber Terranova nebol nanesený na vhodný podklad, respektíve ak nanesenie bolo vykonané neodborne a nedbanlivo. V záujme predchádzania vzniku takýchto škôd je treba dodržať zvyčajné odborné nariadenia, ako aj spracovateľské pokyny, ďalej predpisy, ktoré možno nájsť v technologických listoch dodávateľa. Dodávateľ neodporúča výkon vonkajších omietacích prác počas zimného obdobia. V prípade komplexných tepelnoizolačných systémov berie dodávateľ na seba zodpovednosť len vtedy, ak objednávateľ kúpi úplný systém. Zaškolenie, úspešnosť ktorého nie je zaručená, je obmedzené na prípadné zaškolenie do praktík, aplikovaných pri spracovaní materiálu a nanášaní, vzťahujúcich sa na materiály dodávateľa, ako aj predstavenie prostriedkov, ktoré sa majú použiť. Dodávateľ nie je povinný kontrolovať, či sú kritériá na kvalitu podkladu pri nanášaní omietok a náterov splnené, alebo nie. Za škody, vzniknuté v dôsledku nezabezpečenia kritérií ručí výlučne objednávateľ. Pokiaľ dodávateľ neplní zmluvu v zhode s predpismi, je oprávnený podľa vlastného výberu tovar vymeniť, v prípade napraviteľných chýb tieto chyby odstrániť, alebo poskytnúť primeranú cenovú zľavu. Dodávateľ je oprávnený skontrolovať oprávnenosť reklamácie na mieste. Reklamáciu treba oznámiť vo forme doporučeného listu. Za dátum zahlásenia reklamácie sa považuje dátum, uvedený na pečiatke pošty. Vziať tovar späť je možné len v prípade bielych tenkovrstvých omietok a bezfarebného vrecovaného tovaru, ktorý je podľa cenníka na sklade, do jedného (1) mesiaca od dátumu kúpy, a to len tovaru, zakúpeného priamo od dodávateľa. Tovar, nachádzajúci sa v neporušenom balení, odkúpi dodávateľ na základe vrátenia pôvodnej faktúry a na základe odpočítania 30 % ako poplatku za manipulovanie s tovarom. Pri doobjednávkach je možná minimálna farebná odchýlka od pôvodnej šarže.

VŠEOBECNÉ DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

Všeobecné dodacie a platobné podmienky

7. Vyššia moc Prírodné katastrofy, vojna, mobilizácia, blokáda, zákaz exportu a importu, zlyhanie strojového parku, štrajk, zmena legislatívy a všetky také udalosti, ktorým dodávateľ nevie zabrániť, ktoré znemožnia plnenie zmluvy, alebo jej plnenie neprimerane sťažia, oprávnia dodávateľa na to, aby od zmluvy odstúpil, alebo aby výkon zmluvy na prechodné obdobie prerušil. Pokiaľ pri plnení zmluvy vznikne akýkoľvek dôvod, spadajúci pod vyššiu moc, dodávateľa nezaťažuje žiadna zodpovednosť. Na otázky, ktoré nie sú upravené týmito „Všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami“, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho a Obchodného zákonníka a ďalšie príslušné právne predpisy. V prípade akéhokoľvek sporu sa účastníci tento budú snažiť riešiť prednostne dohodou, pokiaľ takto nedôjde k jeho vyriešeniu, miestne príslušný súd na prejednanie veci je súd podľa sídla dodávateľa. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM WEBER TERRANOVA: Dôležité upozornenie Farebné výrobky sa objednávajú vopred a naraz celé potrebné množstvo. V prípade dodatočného doobjednávania pri objednávaní môže dôjsť k odchýlkam v odtieni farieb. Farebný odtieň je zaručený iba v rámci jednej výrobnej šarže. V prípade dodatočnej objednávky je bezpodmienečne nutné uviesť číslo výrobnej šarže. Dodacie lehoty Štandardné farebné odtiene podľa vzorkovníka Weber Terranova Colour dodacia lehota od 2 dní – max. 1 týždeň. Farebné odtiene na želanie mimo vzorkovníka dodacia lehota individuálne na základe konkrétnej požiadavky, v závislosti od zvoleného farebného odtieňa a požadovaného množstva materiálu. Farebné odtiene na želanie mimo vzorkovníka resp. mimo pôvodných vzorkovníkov Cena sa stanoví individuálne na základe konkrétnej požiadavky, v závislosti od zvoleného farebného odtieňa a požadovaného množstva materiálu. Opatrenia Prirodzenou vlastnosťou tenkovrstvých omietok vo vlhkom prostredí a na málo slnečných miestach (severné, západné a tienené steny) je, že môže dôjsť k napadnutiu povrchu riasami, plesňami alebo machmi. Toto napadnutie neznižuje technické vlastnosti povrchových úprav. Avšak odporúčame takúto fasádu ošetriť vhodnými prípravkami a dodržiavať odporúčania pre údržbu tenkovrstvých omietok v zmysle technologického predpisu. Stupeň svetlosti Farebné odtiene povrchových úprav so stupňom svetlosti (HBW) nižším ako 25, nie sú vhodné pre použitie na kontaktné zatepľovacie systémy. Všeobecné dodacie a platobné podmienky nadobúdajú platnosť ku 9.1.2012. K uvedenému dátumu sa rušia pôvodne platné všeobecné dodacie a platobné podmienky, ktoré boli v platnosti od 1.4.2011.

55


REFERENCIE Bratislava, Konská železnica, sanačný systém weber.san WTA a weber.san evoluzione

Bratislava, Reduta, sanačný systém weber.san presto s povrchovou úpravou weber.ton silikátový

56


REFERENCIE Bratislava, Bytový dom Gercenova, KZS weber.therm terranova s povrchovou úpravou weber.pas akrylátová, weber.pas silikátová

Bratislava, Riverpark, kontaktný zatepľovací systém weber.therm terranova s povrchovou úpravou weber.pas exclusive, weber.pas clean

57


Poznรกmky

58


59


saint-Gobain Construction Products, s.r.o. divízia Weber – terranova Stará Vajnorská 139 831 04 Bratislava tel.: 02/44 45 30 22 fax: 02/44 45 30 30 e-mail: info@weber-terranova.sk www.weber-terranova.sk

Cennik 23.1.12  

cennik weber

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you