Page 1

Cenník 2017

* záleží nám

Weber podporuje vzdelávanie detí v oblasti architektúry organizáciou projektu „Deti a architektúra“.

Uvedené ceny sú platné od 24. 4. 2017


Kontakty 0915 719 174

0905 334 662

0905 334 662

0903 414 950

ZA 0915 719 174

PP

RK

0908 770 030

NM

V

PDZA 0905 334 MA 662 0908 770 030

NM

BA

MA

ZV

Z

DS Z

0911 BA107 478

Obsah

0915 719 174

NR

RV PP

RK

RS

ZV

VT

KE

PO

V

PD LV

SP

0903 414 950 PO

0915 723 580

RV

0915 733 439

SPMI

4

VT

KE

0905 492 909

MI

RS

NR 0904 962 471

0905 492 909 0915 733 439 0904 962 471

BRATISLAVA

0904 962 471

0908 770 030

ZÁHORSKÁ DEVÍNSKA BYSTRICA NOVÁ VES DÚBRAVKA

RAČA NOVÉ MESTO

LAMAČ

STARÉ MESTO

RUŽINOV

0911 107 477

ZÁPAD 0907 848 928

Poradca pre podlahy: 0905 888 409

Poradca pre Spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovské družstvá:

0905 431 674 0911 989 632

0911 789 427 0903 401 799JAROVCE

Area západ: Area východ:

0911 107 0911477 107 477

Poradca pre živnostníkov: Poradca pre architektov:

CENTRÁLA

Zvolenská cesta 17, 974 01 Banská Bystrica tel.: 048/428 51 40, tel. sklad: 048/416 41 72 fax: 048/416 41 71 e-mail: bystrica@weber-terranova.sk www.weber-terranova.sk

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. Divízia Weber – Terranova Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava IČO: 31389139 IČ DPH: SK2020339761

Južná trieda 78, 040 17 Košice tel.: 055/636 77 61, tel. sklad: 055/799 82 74 fax: 055/799 82 75 e-mail: kosice@weber-terranova.sk www.weber-terranova.sk

Hotline: 00421/2/44 45 30 22 fax: 00421/2/44 45 30 30

2

0907 848 928

RUSOVCE ČUŇOVO

0911 107 477

SKLADY

Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina tel.: 041/500 74 18, fax: 041/500 74 19 e-mail: zilina@weber-terranova.sk www.weber-terranova.sk

PODUNAJSKE BISKUPICE

PETRŽALKA

Odbyt, dodacie termíny: 00421/2/44 45 30 22 kl. 402, 403, 404, 405 Certifikáty výrobkov, licencie: 00421/2/44 45 30 22 kl. 443

43 NÁTERY (vnútorné a vonkajšie)

55 LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY 59 SYSTÉMY NA REKONŠTRUKCIU BALKÓNOV 65 PODLAHY

0911 0911 107 477

0905 334 662

Area manager:

0907 848 928

JAROVCE DEVÍN STARÉ KARLOVA MESTO RUSOVCE 107 477 VES RUŽINOV ČUŇOVO VRAKUŇA

Poradca pre Spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovské družstvá:

VÝCHOD

0908 770 030

VRAKUŇA ZÁHORSKÁ DEVÍNSKA BYSTRICA PODUNAJSKE PETRŽALKA RAČA NOVÁ VES BISKUPICE DÚBRAVKA NOVÉ LAMAČ MESTO VAJNORY

40 OMIETKY (dekoratívne a dizajnové)

49 ZÁKLADNÉ OMIETKOVÉ A MALTOVÉ ZMESI

VAJNORY

BRATISLAVA

DEVÍN KARLOVA VES

Area manager:

16 TEPELNOIZOLAČNÉ KONTAKTNÉ SYSTÉMY 35 OMIETKY (vonkajšie a vnútorné)

0904 962 471

LV

DS

0911 107 478

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

71 HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY 75 SANAČNÉ SYSTÉMY 79 HOBBY PROGRAM 80 INÉ PRODUKTY A SLUŽBY

Produktový manažér: - fasády, kontaktné zatepľovacie systémy 0903 262 638 - podlahy, lepidlá na obklady a dlažby 0905 888 407 - hydroizolácie, sanácie 0905 888 407

81 VZORKOVNÍK FARIEB

e-mail: info@weber-terranova.sk www.weber-terranova.sk

Weber Akadémia: 00421/2/44 45 30 22, kl. 422 PR a marketing: 00421/2/44 45 30 22, kl. 442

3


0,016 0,016 typ vozidla 3 okruhy

0,03 nad 100 km

A,B,C,D km

0,0305 51-100 km

*Fakturácia km z najbližšieho distribučného skladu.

0,028

0,016 0,016 0,0285

0,016 0,031

Trendy zo sveta, zaujímavosti

0-50 km

Trendy v stavebníctve

Názov nášho účtu: Saint-Gobain Weber Slovensko 4

0,029

> 24 t > 3,5 t < 8 t

Referencie

Odborne vám poradíme pri rekonštrukcii či stavbe domu

Cena dopravy / kg

Zelené, pasívne y a nízkoenergetické dom

< 3,5 t

C EKO trendy

B

Tipy a rady pre domácich kutilov

A

Urob si sám

0,016

Cenník dopravy D kamiónový odber 24t

Sme bližšie k našim zákazníkom

Ceny dopravy sú orientačné. Presnú kalkuláciu Vám vystaví Váš technicko-obchodný poradca.

5


ZÁKAZNÍCKE CENT RUM SAINT-GOBAIN WEBER

WEBOVÁ ST RÁNKA WWW.WEBER-TERRANOVA.SK

V zákazníckom centre spoločnosti Saint-Gobain Weber Vás informujú profesionálni pracovníci. Radi Vám ochotne pomôžu orientovať sa v záplave nových moderných materiálov, ktoré sa v stavebníctve v súčasnosti používajú.

Web stránka prináša celú radu nových funkcií a aplikácií v modernom dizajne:

Sme Vám k dispozícii od 7:30 do 16:00 hod.

02/44 45 30 22

Aké služby Vám poskyt ne zákaznícke cent rum?

- kalkulátor spotreby na výpočet potrebného materiálu - možnosť porovnávania vlastností viacerých výrobkov naraz - prehľadnejšia technická dokumentácia - probémy a ich riešenia krok za krokom - online aplikáca Weber fasádne štúdio - prehľadné vzorkovníky farebných odtieňov

Internet

Chystáte novú fasádu alebo zateplenie budovy, zvažujete obnovu vlhkého muriva, uvažujete o rekonštrukcii kúpeľne, plánujete kladenie dlažby alebo budete klásť novú podlahu? Čo Vám ponúka zákaznícke centrum Saint-Gobain Weber? orientačnú cenovú kalkuláciu, odporúčanie stavebnej firmy, farebné grafické riešenie fasády, výber najvhodnejšieho výrobku z hľadiska ceny a využiteľnej hodnoty, poradenstvo cez telefón, sprostredkovanie návštevy nášho technicko-obchodného poradcu. Čo Vám ponúkajú technicko-obchodní poradcovia Saint-Gobain Weber? spracovanie cenovej ponuky a kalkulácie, okamžité odborné riešenie problému cez telefón, návšteva technicko-obchodného poradcu priamo na stavbe, pomoc pri stanovení najvhodnejšieho zloženia výrobkov z hľadiska využiteľnej hodnoty a ceny, zaslanie vzoriek výrobkov a propagačných materiálov, sprostredkovanie návštevy nášho špecialistu ku konkrétnemu problému.

6

7


Aj v roku 2017 si plníme naše spoločné záväzky k životnému prostrediu. Vďaka technickým vylepšeniam pri našich výrobných procesoch sa nám podarilo významne znížiť produkciu emisií skleníkových plynov CO2 v množstve takmer:

430 ton CO2.

V spoločnos t i Weber nám záleží na dlhodobej zodpovednos t i

Pre Vašu lepšiu predstavivosť uvádzame pár príkladov.

Úspora necelých 430 ton CO2 znamená úsporu emisií: 100 obojsmerných letov z Viedne do Sydney

Ocenenie „Healt h & Safety Diamonds“ pre spoločnosť Saint-Gobain Weber

V roku 2016 bol divízii Weber udelený „Diamant“, čo je najvýznamnejšie ocenenie za zdravie a bezpečnosť v oblasti EHS (Životné prostredie, zdravie a bezpečnosť pri práci) v Saint-Gobain.

8

jedného priemerného auta, ktoré by 140x obišlo Zem po rovníku

294-ročnej nepretržitej prevádzky televízora

3 776 rokov nepretržitého svietenia kompaktnej žiarivky

pri produkcii 32 ton hovädzieho mäsa

pri výrobe 316 ton papiera

ušetrenie 7 584 stromov, ktoré by boli použité na výrobu 316 ton papiera Kúpou a použitím výrobkov označených logom Weber ekologická značka môže každý náš obchodný partner prispieť k ochrane životného prostredia. Weber ekologická značka odzrkadľuje politiku celej spoločnosti Saint-Gobain, jej ekologické správanie a zmýšľanie.

9


Deti a architektúra

„Ďakujeme za veľmi zaujímavý a pekný projekt, ktorý obohatil naše hodiny výtvarnej výchovy a zároveň prepojil umenie s ochranou prírody.“ p. učiteľka zo ZŠ Spojová, Banská Bystrica „E-learningový kurz je veľmi kvalitne spracovaný. Vysoko hodnotím grafickú a estetickú stránku kurzu. Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa na tomto kurze, dozvedieť sa niečo viac a urobiť deťom hodiny vyučovania atraktívne.“ p. učiteľka zo ZŠ Diviaky nad Nitricou Porota

Do projektu sme v roku 2016 oslovili viac ako 150 základných škôl, vrátane gymnázií či základných umeleckých škôl a to z rôznych kútov Slovenska. Väčšina z oslovených už mala s projektom skúsenosti z minulých ročníkov a boli veľmi radi, že projekt pokračuje, a že sa doň môžu zapojiť. Ako novinku sme pre minulý ročník pripravili online kurz na tému zelených budov, čím sme chceli u detí vzbudiť záujem o životné prostredie a nevyhnutnosť oň dbať a ochraňovať ho. Samozrejme tak ako v roku 2015 bol aj teraz k dispozícií kurz Slovenskej a svetovej architektúry, ktorým sme chceli deťom predstaviť najvýznamnejšie architektonické stavby nie len zo Slovenska, ale aj ostatných krajín sveta. Myslíme si, že súčasné vzdelávanie na školách by mohlo venovať viac pozornosti témam ako sú napríklad architektúra, estetika alebo kultúra všeobecne, a preto sme sa rozhodli aspoň takýmto spôsobom zvýšiť vzdelanostnú úroveň detí v tejto oblasti a podporiť u nich záujem o svet architektúry či estetiky.

Samotný projekt je delený na dve časti. Prvá časť, teoretická, je realizovaná práve prostredníctvom online vzdelávací kurzov, ktoré deti absolvujú na hodinách výtvarnej výchovy alebo v prípade jednotlivcov, samostatne. Po absolvovaní kurzu nasleduje časť kreatívna, v rámci ktorej majú deti nakresliť obrázok na tému Architektúra. Najkrajšie diela spomedzi nakreslených obrázkov učitelia pošlú odbornej porote, ktorá z nich vyberie tie najkrajšie. Tento rok bola porota tvorená prevažne z architektov, avšak aj Weber mal v nej zastúpenie, a to v osobe nášho marketingového riaditeľa. Spomedzi 476 výtvarných sa porota rozhodla oceniť 16, z ktorých dve dostali špeciálnu Cenu Weber za originálny nápad. Všetky ocenené diela boli počas vernisáže 9. decembra 2016 vystavené v Detskom múzeu v Bratislave a autorom boli slávnostne odovzdané diplomy a hodnotné ceny. Na druhý deň bola pre všetkých víťazov pripravená exkurzia po Bratislave spojená s prehliadkou vybraných architektonických diel, o ktorých sa deti v projekte učili.

Z počtu zapojených škôl a detí do kurzov, výtvarnej súťaže, ako aj ohlasov na celý projekt a to nie len zo strany detí ale aj učiteľov, sa môžeme domnievať, že projekt Deti a architektúra má naozaj zmysel a náš cieľ sa nám darí plniť.

Čo nás čaká najbližšie?

Ako projekt funguje? „Zelené domy sú spracované naozaj veľmi príťažlivo a zaujímavo.“ p. učiteľka zo ZŠ Diviaky nad Nitricou

Vďaka takýmto a množstvu iných pozitívnych reakcií od učiteľov či žiakov vieme, že to, čo robíme má zmysel a teší nás, že môžeme byť od začiatku pri tom. Projekt Deti a architektúra, ktorý sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky a s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky organizoval Saint - Gobain Weber Slovensko spolu s vydavateľstvom Eurostav tento rok už po tretí raz. Od roku 2013, kedy bol projekt odštartovaný, tak podporujeme rozvoj vzdelávania detí piatych ročníkov

10

základných škôl v oblasti architektúry po celom Slovensku. V porovnaní s prvým ročníkom, keď sa do projektu zapojilo niečo cez 50 škôl, čo dokopy činilo viac ako 1500 žiakov sa tento rok kurzov zúčastnilo viac ako dvojnásobok základných škôl, ku ktorým sa pridali aj gymnáziá, základné umelecké školy a nechýbali ani jednotlivci, ktorých do súťaže prihlásili rodičia. Celý projekt je realizovaný prostredníctvom kreatívnych a interaktívnych e-learningových kurzov venovaných oblasti slovenskej a svetovej architektúry a zelených budov.

„Žiakov prezentácia veľmi zaujala, nevedeli sa dočkať, kedy budú môcť prejsť k realizácii vlastných nápadov. Želáme Vám veľa energie a takýchto skvelých nápadov aj do budúcnosti!“ p. učiteľka zo ZŠ Spojová, Banská Bystrica

„Veľmi pekne ďakujeme za krásny a zaujímavý víkend v Bratislave, ktorý žiaci mohli stráviť so svojimi rodičmi vďaka Vám a Vášmu projektu Deti a architektúra. Boli nadšení a veľmi spokojní. Ešte raz srdečná vďaka a tešíme sa na nový projekt, ktorý nám opäť otvorí dvere do sveta poznania architektúry.“ p. učiteľka zo ZŠ v Žiline Projekt Deti a architektúra sa teší čoraz väčšej obľube, a preto sme sa rozhodli, že jeho štvrtý ročník odštartujeme už na jar 2017. Celý projekt tak vyvrcholí už v júni počas detského rozprávkového festivalu Kde bolo tam bolo. Už teraz sa tešíme na všetkých zúčastnených.

11


Objektívne ocenená kvalita

Saint-Gobain Weber má vedúce postavenie na trhu vďaka vysokej kvalite výrobkov a permanentnej inovácii čoho dôkazom sú mnohé ocenenia udelené na medzinárodných výstavách, veľtrhoch a od iných odborných nezávislých komisií.

2016 CONECO Bratislava - Čestné uznanie za inovatívny prístup k vlastnému vývoju hmôt na povrchové úpravy stavebných konštrukcií, za výborné technické a estetické vlastnosti, ako aj široké možnosti aplikácie omietky weberpas dizajn betón

CONECO Bratislava - Čestné uznanie ocenenie pre bezprašný lepiaci tmel na obklady a dlažby webercol progres 400 For Arch Banská Bystrica - Grand Prix ocenenie pre bezprašný lepiaci tmel na obklady a dlažby webercol progres 400

2015 CONECO Bratislava - Zlatá plaketa ocenenie pre weber biene, systém strojového vylievania samonivelizačnej hmoty 2014 CONECO Bratislava – Čestné uznanie ocenenie pre weberxerm 844, hydroizoláciu a lepiaci tmel v jednom výrobku CONECO Bratislava – Zlatý Leonardo ocenenie za najkreatívnejšiu expozíciu na výstave 2013 CONECO Bratislava – Čestné uznanie ocenenie pre webercol promax, vysoko kvalitnú elastickú lepiacu ľahčenú maltu na obklady a dlažby. Jedno balenie 17 kg má výdatnosť 25 kg balenia CONECO Bratislava – Zlatý Leonardo ocenenie za najkreatívnejšiu expozíciu na výstave Slovak Gold – Slovak Gold Exclusive certifikát kvality za podnikateľskú výnimočnosť a zabezpečovanie ekonomických a iných hodnôt 2012 CONECO Bratislava – Zlatá plaketa ocenenie pre webertherm DECOR, dekoratívnu tenkovrstvovú omietku so vzhľadom tehly, pieskovcového kameňa resp. granitu CONECO Bratislava – Zlatý Leonardo ocenenie za najkreatívnejšiu expozíciu na výstave 2011 Pro Arch Banská Bystrica – Čestné uznanie ocenenie pre komplexnú radu bezprašných lepidiel CONECO Bratislava – Zlatá plaketa ocenenie pre tenkovrstvovú omietku weberpas topdry

12

CONECO Bratislava – CONECO ENERGO ECO NAJ ocenenie pre kontaktné zatepľovacie systémy webertherm CONECO Bratislava – Zlatý Leonardo ocenenie za najkreatívnejšiu expozíciu na výstave 2010 Slovak Gold – Zlatá medaila certifikát kvality pre kontaktný zatepľovací systém webertherm plus ultra CONECO Bratislava – Zlatá plaketa ocenenie pre kontaktný zatepľovací systém webertherm LockPlate CONECO Bratislava – CONECO ENERGO ECO NAJ ocenenie pre kontaktné zatepľovacie systémy webertherm CONECO Bratislava – Zlatý Leonardo ocenenie za najkreatívnejšiu expozíciu na výstave 2009 Slovak Gold – Grand Prix najvyšší certifikát kvality pre kontaktný zatepľovací systém webertherm mínus 7 Slovak Gold – Zlatá medaila certifikát kvality pre tenkovrstvovú omietku weberpas clean Pro Arch Banská Bystrica – Čestné uznanie ocenenie pre Superflex D24 CONECO Bratislava – Čestné uznanie ocenenie pre kontaktný zatepľovací systém webertherm plus ultra CONECO Bratislava – Zlatý Leonardo ocenenie za najkreatívnejšiu expozíciu na výstave 2008 Slovak Gold - Slovak Gold Exclusive predĺženie certifikátu kvality za podnikateľskú výnimočnosť a zabezpečovanie ekonomických a iných hodnôt Slovak Gold - Zlatá medaila predĺženie certifikátu kvality pre dekoratívnu omietku weberpas marmolit CONECO Bratislava - Zlatá plaketa ocenenie pre zimný lepiaci a stierkový tmel webertherm mínus 7

2007 Slovak Gold - Zlatá medaila predĺženie certifikátu kvality pre kontaktný zatepľovací systém webertherm exclusive Slovak Gold - Zlatá medaila predĺženie certifikátu kvality pre tenkovrstvovú omietku weberpas clean 2006 Slovak Gold - Slovak Gold Exclusive certifikát kvality za podnikateľskú výnimočnosť a zabezpečovanie ekonomických a iných hodnôt Slovak Gold - Zlatá medaila predĺženie certifikátu kvality pre dekoratívnu omietku weberpas marmolit Slovak Gold - Zlatá medaila predĺženie certifikátu kvality pre tenkovrstvovú omietku weberpas clean CONECO Bratislava - Čestné uznanie ocenenie pre tenkovrstvovú omietku weberpas akrylát-silikónovú 2005 Slovak Gold - Zlatá medaila certifikát kvality pre dekoratívnu omietku weberpas marmolit Slovak Gold - Zlatá medaila predĺženie certifikátu kvality pre kontaktný zatepľovací systém webertherm klasik MW CONECO Bratislava - Čestné uznanie ocenenie pre tenkovrstvovú omietku weberpas winter

CONECO Bratislava - Zlatá plaketa ocenenie pre sanačný systém RETEC 2003 Slovak Gold - Zlatá medaila certifikát kvality pre pre silikát-silikónovú omietku EXTRA CLEAN CONECO Bratislava - Čestné uznanie ocenenie pre silikát-silikónovú omietku EXTRA CLEAN For Arch Banská Bystrica - Čestné uznanie ocenenie pre kontaktný zatepľovací systém s povrchovou úpravou silikát-silikónovou omietkou EXTRA CLEAN 2002 Slovak Gold - Slovenské zlato certifikát kvality za podnikateľskú výnimočnosť a prínos pre podnikateľské prostredie na Slovensku For Arch Banská Bystrica - Čestné uznanie ocenenie pre komplex výrobkov FERMA lepidlá a škárovačky pre obklady a dlažby 2001 Slovak Gold - Grand Prix certifikát kvality pre produkt marmolit For Arch - Grand Prix ocenenie pre Silamin - najparopriepustnejší kontaktný zatepľovací systém na slovenskom trhu 2000 Slovak Gold - Zlatá medaila certifikát kvality pre produkt marmolit 1994 Kryštálový pohár CONECO ‚94 ocenenie za komplexný systém omietok značky TERRANOVA

2004 Slovak Gold - Zlatá medaila certifikát kvality pre kontaktný zatepľovací systém webertherm exclusive Slovak Gold - Zlatá medaila certifikát kvality pre kontaktný zatepľovací systém webertherm klasik M

13


Služby zákazníkom Vzorkovník farieb

Saint-Gobain Weber prináša farbu do Vášho života. Ak myslíte na žiarivú žltú, teplú červenú, živú zelenú alebo jasnú modrú – my Vám poskytneme to najlepšie farebné riešenie.Pre možnosť výberu farebných riešení fasád poskytujeme kompletné vzorkovníky našich farebných odtieňov. Balenie (ks)

Cena/ks (bez DPH)

Cena/ks (s DPH 20 %)

1 ks

32,00 €

38,40 €

Tepelnoizolačné kontakt né sys témy

Sanačné analýzy

Na základe vzoriek muriva odobratých priamo na stavbe spracujeme analýzu stavu zavlhnutia a zasolenia muriva a navrhneme najvhodnejší systém sanácie pomocou sanačných systémov Weber – Terranova. Balenie (ks)

Cena/ks (bez DPH)

Cena/ks (s DPH 20 %)

návrh

76,35 €

91,62 €

Teplotechnický výpočet

Na základe odborného posúdenia jestvujúceho obvodového plášťa Vám spracujeme návrh jeho optimálneho zateplenia pomocou počítača. Balenie (ks)

Cena/ks (bez DPH)

Cena/ks (s DPH 20 %)

1 ks

30,00 €

36,00 €

Farebné štúdio

Navrhujeme farebné úpravy podľa nášho farebníka aj v kombinácii zvláštnych farebných odtieňov. Návrh farebného riešenia fasády obsahuje 4 alternatívne riešenia. Balenie (ks)

Cena/ks (bez DPH)

Cena/ks (s DPH 20 %)

návrh

50,00 €

60,00 €

Termovízne meranie

je vhodné na zisťovanie porúch v tepelnoizolačných systémoch starších i nových stavieb. Umožňuje odhaliť miesta kde dochádza k prestupu tepla napr. obvodovou konštrukciou. Balenie (ks)

Cena/ks (bez DPH)

Cena/ks (s DPH 20 %)

meranie

100,00 €

120,00 €

Vypracovanie odborného posúdenia

a poskytnutie odborného poradenstva pri výskyte zákonom chránených živočíchov – netopiere a vtáky, vo všetkých fázach realizácie kontaktného zatepľovacieho systému.

14

Balenie (ks)

Cena/ks (bez DPH)

Cena/ks (s DPH 20 %)

-

100,00 €

120,00 €

15


webertherm terranova

T EPELNOIZOLAČNÉ KONTAKT NÉ SYSTÉMY

webertherm clima

Systémové komponenty: – lepiaca a výstužná malta webertherm KPS – tepelnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu – rozperná kotva s plastovým hrotom – lepiaca a výstužná malta webertherm KPS – sklovláknitá mriežka – penetračný náter weber 700, weber 705 – tenkovrstvová omietka weberpas

webertherm exclusive

ETICS (External Thermal Insulation Composite System podľa ETAG004) – vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém je obal zvislých konštrukcií, ktorý znižuje únik tepla z budovy. Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy webertherm sú vytvorené na základe princípu zosúladenia fyzikálnych vlastností lepiacej stierky (malty), tepelnoizolačnej vrstvy, výstužnej stierky (malty), sklovláknitej mriežky, podkladného náteru a povrchovej úpravy zabezpečujúcej ochranu voči poveternostným vplyvom. Svojou funkciou zabezpečujú dokonalú tepelnú ochranu budovy a podstatnou mierou tvoria estetické stvárnenie fasády.

webertherm flex

Systémové komponenty: – lepiaca a výstužná malta webertherm exclusive, webertherm exclusive Z alebo webertherm KPS – tepelná izolácia z minerálnej vlny – rozperná kotva s kovovým hrotom – lepiaca a výstužná malta webertherm exclusive alebo webertherm KPS – sklovláknitá mriežka – penetračný náter weber 700, weber 705 – tenkovrstvová omietka weberpas

webertherm mínus 7

webertherm plus ultra

webertherm exclusive SK TP - 14/0052 - verzia 3

Lepiaca malta

webertherm KPS

webertherm exclusive webertherm KPS webertherm exclusive Z

Tepelná izolácia

expandovaný polystyrén EPS F

Rozperné kotvy Výstužná malta Sklovláknitá mriežka Podkladný náter Povrchová vrstva

Systémové komponenty: – lepiaca malta webertherm plus ultra – tepelnoizolačná vrstva webertherm 022 plus ultra – rozperné kotvy na pripevnenie izolačných platní – výstužná malta webertherm ultra – sieťka zo sklených vlákien webertherm 310 – penetračný náter weber 700 – tenkovrstvová omietka weberpas Kontaktný tepelnoizolačný systém webertherm plus ultra s novým tepelno-izolačným materiálom na báze fenolovej peny.

Všetky naše lepiace stierky (malty) sú použiteľné bez výškového obmedzenia. Spotreba závisí od rovinatosti podkladu.

webertherm terranova ETA - 15/0239

Systémové komponenty: – silikónová lepiaca malta webertherm flex 707 – tepelnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu – rozperná kotva s plastovým hrotom – silikónová výstužná malta webertherm flex 708 – sklovláknitá mriežka – penetračný náter weber 700 – tenkovrstvová omietka weberpas

Systémové komponenty: – lepiaca a výstužná malta webertherm mínus 7 – tepelnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu – rozperná kotva s plastovým hrotom – lepiaca a výstužná malta webertherm mínus 7 – sklovláknitá mriežka – penetračný náter weber 700, weber 705 – tenkovrstvová omietka weberpas winter

Pri zatepľovaní tepelnoizolačnými kontaktnými systémami by súčiniteľ svetlosti povrchovej úpravy mal byť väčší ako 25 (vždy skontrolujte podľa súčiniteľa svetlosti povrchovej úpravy uvedenej pri konkrétnom farebnom odtieni podľa vášho výberu).

Tepelnoizolačné

Systémové komponenty: – lepiaca a výstužná malta webertherm clima – tepelnoizolačná doska z perforovaného polystyrénu – rozperná kotva s plastovým hrotom – lepiaca a výstužná malta webertherm clima – sklovláknitá mriežka – penetračný náter weber 700 – tenkovrstvová omietka weberpas

kontakt né sys témy weber t herm webertherm mínus 7 SK TP - 14/0027

webertherm clima ETA - 06/0027

webertherm flex ETA - 05/0047

webertherm plus ultra ETA - 07/0258

webertherm mínus 7

webertherm clima

webertherm flex 707

webertherm plus ultra

dosky a lamely z minerálnej vlny

expandovaný polystyrén EPS F

perforovaný polystyrén

expandovaný polystyrén EPS F

dosky na báze fenolovej peny

rozperné kotvy

rozperné kotvy

rozperné kotvy

rozperné kotvy

rozperné kotvy

rozperné kotvy

webertherm KPS

webertherm exclusive webertherm KPS

webertherm mínus 7

webertherm clima

webertherm flex 708

webertherm plus ultra

sklovláknitá mriežka

sklovláknitá mriežka

sklovláknitá mriežka

sklovláknitá mriežka

sklovláknitá mriežka

sklovláknitá mriežka

weber 700

weber 700

weber 700

weber 700

weber 700

weber 700

Podľa príslušného certifikátu ETA.

Podľa príslušného SK certifikátu.

Podľa príslušného SK certifikátu.

Podľa príslušného certifikátu ETA.

Podľa príslušného certifikátu ETA.

Podľa príslušného certifikátu ETA.

Pri zatepľovaní tepelnoizolačnými kontaktnými systémami by súčiniteľ svetlosti farbi povrchovej úpravy mal byť väčší ako 25 (vždy skontrolujte podľa súčiniteľa svetlosti farby uvedenej pri konkrétnom farebnom odtieni podľa vášho výberu). Všetky naše lepiace stierky (malty) sú použiteľné bez výškového obmedzenia. Spotreba závisí od rovinatosti podkladu.

16

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

17


Nevýhodou je zvýšenie investičných nákladov v porovnaní s bežnou výstavbou pri dôraze na: • zlepšenie tepelnej izolácie obvodového plášťa • kvalitnejšie výplne okenných otvorov • rekuperačná jednotka, t.j. vetracie zariadenie so spätným získaním tepla • požiadavky na vysoko odborné a kvalitné prevedenie konštrukčných detailov

V oblasti zateplenia nízkoenergetických a pasívnych domov spoločnosť Weber odporúča nasledujúce 3 základné riešenia:

NÍZKOENERGET ICKÉ A PASÍVNE DOMY NÍZKOENERGETICKÉ A PASÍVNE DOMY V súčasnosti, aj napriek všeobecnej tendencii šetriť, je stále väčšina existujúcich i novopostavených budov energeticky či technologicky veľmi náročná. Normy v stavebníctve sa v našich podmienkach príliš nezaoberajú šetrením energií, aj napriek tomu, že oblasť nízkoenergetickej výstavby sa prudko vyvíja. Nielen obytné stavby môžu ponúknuť rovnaký komfort pre pobyt človeka v nich aj s niekoľkonásobne nižšou spotrebou energií, s využitím surovín a zdrojov, ktoré nezaťažujú životné prostredie. Čo vlastne znamená nízkoenergetický a pasívny dom?

Čo je nízkoenergetický a pasívny dom? Pasívny dom je v princípe zdokonalený nízkoenergetický dom, t.j. stavebná koncepcia, ktorá zabezpečuje celosvetovo najvyšší štandard energetickej úspory a kvality prevedenia realizácie. Úspory energie pri vykurovaní tvoria viac než 75% v porovnaní s predpísanými štandardmi pre novostavby. Vysoké ceny energie obyvateľom energeticky pasívnych domov neprekážajú, pretože náklady na vykurovanie a ohrev TÚV sú veľmi nízke. Konštrukčné metódy a tvar sú neobmedzené. Rozhodujúcou charakteristikou EPD je jeho výborná tepelná izolácia a vzduchotesnosť pre elimináciu tepelných strát. Vonkajšia konštrukcia výborne izoluje, je optimalizovaná a v súhre s ostatnými komponentmi zabezpečuje príjemnú vnútornú klímu a požadované úspory energie.

Kategorizácia domov podľa energetickej spotreby na vykurovanie: • nulový dom • pasívny dom • nízkoenergetický dom • energeticky úsporný dom • súčasný štandard • energeticky náročné domy

spotreba 0 až 5 kWh/m2. rok spotreba 5 až 15 kWh/m2. rok spotreba 15 až 50 kWh/m2. rok spotreba 50 až 70 kWh/m2. rok spotreba 70 až 100 kWh/m2. rok spotreba viac ako 100 kWh/m2. rok

Výhody nízkoenergetického a pasívneho domu: • úspora na prevádzke • čiastočná energetická nezávislosť • vysoký komfort kvality vnútorného prostredia • spätné využívanie tepla z vnútorného vzduchu • stály prívod čerstvého vzduchu • stabilná klíma • neprehrieva sa • šetrný k životnému prostrediu

18

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

1. BASIC tepelnoizolačný kontaktný systém webertherm exclusive Systémové komponenty: • lepiaca a výstužná malta webertherm exclusive, webertherm exclusive Z alebo webertherm KPS • tepelná izolácia z minerálnej vlny • rozperná kotva s kovovým hrotom • lepiaca a výstužná malta webertherm exclusive alebo webertherm KPS • sklovláknitá mriežka • penetračný náter weber 700, weber 705 • tenkovrstvová omietka weberpas

2. OPT IMAL tepelnoizolačný kontaktný systém webertherm plus ultra Systémové komponenty: • • • • • • •

lepiaca a výstužná malta webertherm plus ultra tepelnoizolačná doska na báze fenolovej peny rozperné kotvy lepiaca a výstužná malta webertherm plus ultra sklovláknitá mriežka penetračný náter povrchová úprava weberpas

3. PROFI tepelnoizolačný kontaktný systém webertherm Lock plate Systémové komponenty: • lepiaca a výstužná malta webertherm • tepelnoizolačná doska s integrovaným vákuovým panelom • rozperné kotvy • lepiaca a výstužná malta webertherm • sklovláknitá mriežka • penetračný náter • povrchová úprava weberpas

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

19


SANAČNÉ SYSTÉMY NA OBNOVU A OPRAVU TEPELNOIZOLAČNÝCH KONTAKTNÝCH SYSTÉMOV K sanácii kontaktného tepelnoizolačného systému sa vlastníci domov odhodlávajú najmä z dvoch hlavných dôvodov. Prvým dôvodom je nedostatočná hrúbka zateplenia. Pred 20 rokmi bol 5 centimetrov hrubý polystyrén štandardom. Vzhľadom na neustály rast cien energií sa štandard dnes zvýšil na niekoľkonásobnú hrúbku. Druhým, ešte závažnejším, dôvodom pre sanáciu komplexného tepelnoizolačného systému je jeho degradácia.

systému je dôkladné očistenie povrchu fasády – najlepšie vysokotlakovou vodou. Týmto zabezpečíme, aby sanačná malta RETEC 740 dostatočne priľnula k povrchu jestvujúceho systému. Po očistení fasády je potrebné po celej ploche starého systému vyrezať rezným kotúčom vodorovné a zvislé drážky šírky cca 8 mm do hĺbky 3 mm do tepelnej izolácie. Vzdialenosť jednotlivých drážok je od 150 mm do 300 mm.

Najčastejším problémom starších tepelnoizolačných systémov bývajú trhliny na povrchovej úprave. Môže sa jednať o mikrotrhlinky, ktoré sú najmä estetickým problémom alebo o trhliny závažnejšieho charakteru. Trhliny na fasádach môžu vznikať najmä z dôvodu nedodržania technologického predpisu pri realizácií, prípadne použitím nevhodných materiálov pre vytvorenie výstužnej vrstvy – napríklad nevhodná sklovláknitá mriežka, ktorá nie je schopná odolávať alkáliám obsiahnutých v maltách na vytvorenie výstužnej vrstvy tepelnoizolačného kontaktného systému. Takáto mriežka sa časom úplne v malte „rozpustí“ a nie je schopná naďalej prenášať napätia, ktoré na tepelnoizolačný systém pôsobia. Veľmi vážna porucha tepelnoizolačného systému je oddelenie lepiacej malty od pôvodnej konštrukcie. Slangovo sa táto porucha nazýva plávanie zatepľovacieho systému. Celý tepelnoizolačný systém drží iba pomocou rozperných kotiev. Posledná spomenutá porucha vzniká hlavne, ak sa izolačné tabule z polystyrénu alebo minerálnej vlny lepia na podklad, ktorý je zaprášený alebo mastný. V tomto prípade je asi najlepším riešením asanácia celého tepelnoizolačného systému a nalepenie nového kontaktného tepelnoizolačného systému. Pri ostatných poruchách tepelnoizolačných systémov ponúka riešenie spoločnosť Weber – Terranova.

Degradované miesta odporúčame vyspraviť lepidlom, prípadne vysprávkovou hmotou weberrep vysprávka. V rámci ochrany zraku odporúčame pri rezaní drážok používať ochranné okuliare. Plochu je potrebné zbaviť prachu a na takto pripravený podklad môžeme aplikovať sanačnú maltu RETEC 740. Maltu je možné nanášať ručne alebo strojovo, nanáša sa celoplošne v hrúbke 6 až 8 mm. Po aplikácií malty na stenu ju upravíme zubovým hladidlom so zubom 10 mm. Do ešte mäkkej malty vkladáme sklovláknitú mriežku Vertex R178. Mriežka musí byť uložená v 1/3 hrúbky lepiacej malty od povrchu. Je potrebné, aby boli pri armovaní dôsledne dodržané presahy jednotlivých pásov sieťky. Minimálny presah sieťky je 100 mm, zároveň odporúčame pri rohoch okien vkladať do malty aj diagonálne výstuhy o rozmere 200 x 400 mm. Pokračujeme osadením rozperných kotiev. Kotvy sa osádzajú do nezatuhnutej malty RETEC 740. Kotva sa jemne zapúšťa do čerstvej malty a hneď po osadení sa taniere rozperných kotiev zatierajú maltou RETEC 740.

Riešením je renovácia tepelnoizolačného kontaktného systému systémom, ktorý sa na slovenskom trhu predáva pod obchodným názvom RETEC. Spomenutý systém pozostáva z armovacieho tmelu RETEC 740, sklovláknitej mriežky Vertex R178 (220 g/m2), rozperných kotiev s kovovým alebo plastovým tŕňom (v závislosti od použitého izolantu), podkladného náteru a samotnej tenkovrstvovej omietky. Prvým krokom pri renovácii poškodeného tepelnoizolačného

20

Nasleduje technologická prestávka pokiaľ sanačná malta dokonale nevyschne. Doba schnutia malty je závislá od teploty a vlhkosti ovzdušia, avšak vo všeobecnosti platí, že jeden milimeter výstužnej malty schne približne jeden deň. Po úplnom vyschnutí výstužnej vrstvy pristúpime k aplikácií penetračného náteru weber 700, nasleduje minimálne 24 hodín trvajúca technologická prestávka. Po vyschnutí penetračného náteru je povrch pripravený pre aplikáciu tenkovrstvovej omietky v roztieranej alebo ryhovanej štruktúre. Hrúbka zrna použitej omietky by nemala byť menšia ako 1,5 mm. Ako najvhodnejšie omietky pre systém RETEC sa javia vysokopružné omietky weberpas exclusive, weberpas silikátová a weberpas clean.

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

RETEC s dodatočnou izoláciou Systémové komponenty: 1. poškodený tepelnoizolačný systém 2. žliabky v existujúcom poškodenom tepelnoizolačnom systéme (šírka cca 8 mm, hĺbka cca 3 mm do starého izolačného materiálu) 3. Retec® 740 na celoplošné nalepenie dodatočných izolačných platní 4. polystyrénové fasádne platne (EPS-F), alternatívne fasádne dosky na báze minerálneho vlákna (MW-PT) 5. skrutkové hmoždinky na pripevnenie izolačných platní (6 ks/m2) 6. Retec® 740 na armovanie a uloženie mriežky zo sklených vlákien (hrúbka vrstvy 5 mm) 7. mriežka zo sklených vlákien 8. povrchová úprava – silikónová omietka weberpas exclusive, alternatívne iné tenkovrstvové omietky

RETEC bez dodatočnej izolácie Systémové komponenty: 1. poškodený tepelnoizolačný systém 2. žliabky v existujúcom poškodenom tepelnoizolačnom systéme (šírka cca 8 mm, hĺbka cca 3 mm do starého izolačného materiálu) 3. Retec® 740 na armovanie a uloženie mriežky zo sklených vlákien (hrúbka vrstvy 5 mm) 4. mriežka zo sklených vlákien 5. skrutkové hmoždinky na izolačné platne (4 ks/m2) 6. povrchová úprava - silikónová omietka weberpas exclusive, alternatívne iné tenkovrstvové omietky

webertherm REFRESH systém na sanáciu ETICS

Systémové komponenty: 1. existujúci kontaktný tepelnoizolačný systém 2. vyčistenie existujúcej povrchovej úpravy čistiacim prostriedkom weber 709, resp. odstraňovačom mikroorganizmov RENOV EXPRESS 3. egalizačný náter pod silikónový náter – weberton elastosil 4. penetračný náter pod silikónový náter – weber 500 5. silikónový náter obsahujúci mikrovlákna – weberton micro V

2 5

4

3

1

Bližšie informácie o produkte získate u našich technicko-obchodných poradcov.

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

21


Tepelnoizolačné kontakt né sys témy

webertherm KPS

Jednozložková prášková lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie tepelnej izolácie z expandovaného polystyrénu a minerálnej vlny a v kombinácií so sklovláknitou mriežkou na zhotovenie výstužnej vrstvy na lícnej strane tepelnoizolačných materiálov z expandovaného polystyrénu a minerálnej vlny pod povrchovú úpravu. Súčasť vonkajšieho kontaktného tepelnoizolačného systému (ETICS) webertherm terranova a webertherm exclusive.

webertherm exclusive

Jednozložková prášková lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny a v kombinácii so sklovláknitou mriežkou na zhotovenie výstužnej vrstvy na lícnej strane tepelnoizolačných materiálov na báze minerálnej vlny pod povrhovú úpravu. Súčasť vonkajšieho kontaktného tepelnoizolačného systému (ETICS) webertherm exclusive.

webertherm clima

Jednozložková prášková lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie perforovaného polystyrénu a v kombinácii so sklovláknitou mriežkou na zhotovenie výstužnej vrstvy na lícnej strane perforovaného polystyrénu pod povrchovú úpravu. Súčasť vonkajšieho kontaktného tepelnoizolačného systému (ETICS) webertherm clima.

Tepelnoizolačné kontakt né sys témy

Kód

Balenie (kg)

Spotreba* kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20 %)

401P

25

lepenie: 3 až 4 stierkovanie: 4 až 6

0,500 €

15,00 €

Jednozložková prášková lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie tepelnej izolácie z expandovaného polystyrénu a v kombinácii so sklovláknitou mriežkou na zhotovenie výstužnej vrstvy na lícnej strane tepelnoizolačných materiálov z expandovaného polystyrénu pod povrchovú úpravu. Vyvinutá na lepenie a stierkovanie v chladnom období. Súčasť vonkajšieho kontaktného tepelnoizolačného systému (ETICS) webertherm plus ultra.

webertherm plus ultra

Jednozložková prášková lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie tepelnej izolácia na báze fenolovej peny a v kombinácii so sklovláknitou mriežkou na zhotovenie výstužnej vrstvy na lícnej strane tepelnoizolačných materiálov na báze fenolovej peny pod povrchovú úpravu. Súčasť vonkajšieho kontaktného tepelnoizolačného systému (ETICS) webertherm plus ultra.

webertherm exclusive Z

Jednozložková prášková lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny a v kombinácii so sklovláknitou mriežkou na zhotovenie výstužnej vrstvy na lícnej strane tepelnoizolačných materiálov na báze minerálnej vlny pod povrchovú úpravu. vyvinutá na lepenie a stierkovanie v chladnom období. Súčasť vonkajšieho kontaktného tepelnoizolačného systému (ETICS) webertherm exclusive.

401PE

25

lepenie: 4 stierkovanie: 5 až 6

0,520 €

Spotreba* kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20 %)

M740

25

lepenie: 6,5 až 7 stierkovanie: 5 až 5,5

1,310 €

39,30 €

webertherm technik 15,60 €

Jednozložková prášková lepiaca a stierková malta na báze cementu. Používa sa na stierkovanie a lepenie tepelnej izolácie na drevotrieskové, sádrovláknité a OSB dosky.

LZS 730

25

lepenie: 3 stierkovanie: 4

0,770 €

23,10 €

Paletové množstvo: 1200 kg

webertherm exclusive glass

Paletové množstvo: 1200 kg M721

25

lepenie: 5 stierkovanie: 4,5

0,650 €

LZS777

25

lepenie: 3 až 4 stierkovanie: 4 až 5

0,700 €

19,50 €

webertherm flex 707 – silikónová lepiaca malta webertherm flex 708 – silikónová armovacia stierka 21,00 €

Paletové množstvo: 1200 kg M768

25

lepenie: 5,5 stierkovanie: 6

0,720 €

21,60 €

25

lepenie: 4 stierkovanie: 5 až 6

0,720 €

21,60 €

401GL

25

lepenie: 4 stierkovanie 5 až 6

0,650 €

19,50 €

Paletové množstvo: 1200 kg

M707 M708

25 25

4 4

2,260 € 2,620 €

67,80 € 78,60 €

lepenie: 3 až 4 stierkovanie: 4 až 6

0,285 €

8,55 €

Produkty pre Váš rodinný dom... Jednozložková prášková lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie tepelnoizolačných materiálov a v kombinácii so sklovláknitou mriežkou na zhotovenie výstužnej vrstvy na lícnej strane tepelnoizolačných materiálov pod povrchovú úpravu.

webertherm RD

Paletové množstvo: 1200 kg 401 PEZ

Jednozložková prášková lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie tepelnej izolácie na báze sklenej vaty a minerálnej vlny a v kombinácii so sklovláknitou mriežkou na zhotovenie výstužnej vrstvy na lícnej strane tepelnoizolačných materiálov na báze sklenej vaty a minerálnej vlny pod povrhovú úpravu. Len na objednávku od 1. 7. 2017

webertherm LEPARM

Jednozložková prášková lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie tepelnoizolačných materiálov a v kombinácii so sklovláknitou mriežkou na zhotovenie výstužnej vrstvy na lícnej strane tepelnoizolačných materiálov pod povrchovú úpravu.

webertherm stierka - Výstužná malta určená

410P

25

Paletové množstvo: 1200 kg V TSS25

25

lepenie: 4 až 5 stierkovanie: 3 až 5

0,310 €

9,30 €

Paletové množstvo: 1200 kg WTS-25

25

na zhotovovanie výstužnej vrstvy

stierkovanie: 4 až 6

0,265 €

7,95 €

Paletové množstvo: 1200 kg

webertherm EPS - Lepiaca malta určená výhradne na Paletové množstvo: 1200 kg

*Uvedená spotreba je orientačná. Líši v závislosti od podkladu a použitého izolantu.

22

Jednozložková prášková lepiaca a výstužná malta na báze cementu. Používa sa ako vyrovnávacia a armovacia hmota pri sanáciách starých alebo poškodených kontaktných zatepľovacích systémov..

Balenie (kg)

Paletové množstvo: 1200 kg Paletové množstvo: 1200 kg

Paletové množstvo: 1200 kg

webertherm mínus 7

Retec ® 740

Kód

* Uvedená spotreba je orientačná. Líši v závislosti od podkladu a použitého izolantu. Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

lepenie tepelnej izolácie z expandovaného polystyrénu.

EPS-101

25

lepenie: 0,259 € 4 až 5 Paletové množstvo: 1200 kg

7,77 €

*Uvedená spotreba je orientačná. Líši v závislosti od podkladu a použitého izolantu. Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

23


Tepelnoizolačné kontakt né sys témy Rozperné kotvy

Označenie kotvy

Kusov v krabici

Kusov na palete

Cena / 100 kusov (bez DPH)

Tepelnoizolačné kontakt né sys témy Cena / 100 kusov (s DPH 20%)

Skrutkovacia kotva s oceľovou skrutkou do materiálov A,B,C,D (kotevná hĺbka 25 mm), E (kotevná hĺbka 65 mm) ETA 08 / 0267

PTH-S 60/8-95 PTH-S 60/8-115 PTH-S 60/8-135 PTH-S 60/8-155 PTH-S 60/8-175 PTH-S 60/8-195 PTH-S 60/8-215 PTH-S 60/8-235 PTH-S 60/8-255 PTH-S 60/8-275 PTH-S 60/8-295

200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 100

8400 8400 7200 7200 4200 4200 4200 3600 3600 3600 3600

31,92 € 35,72 € 41,93 € 43,82 € 47,17 € 64,31 € 74,29 € 84,78 € 107,64 € 125,24 € 141,93 €

PTH-SX 60/8-135 PTH-SX 60/8-155 PTH-SX 60/8-175 PTH-SX 60/8-195 PTH-SX 60/8-215 PTH-SX 60/8-235 PTH-SX 60/8-255

200 200 100 100 100 100 100

7200 7200 4200 4200 4200 3600 3600

27,44 € 30,87 € 33,72 € 41,15 € 49,13 € 56,58 € 68,01 €

38,31 € 42,86 € 50,31 € 52,58 € 56,61 € 77,17 € 89,15 € 101,73 € 129,17 € 150,28 € 170,32 €

PTH-KZ 60/8-75 PTH-KZ 60/8-95 PTH-KZ 60/8-115 PTH-KZ 60/8-135 PTH-KZ 60/8-155 PTH-KZ 60/8-175 PTH-KZ 60/8-195 PTH-KZ 60/8-215 PTH-KZ 60/8-235 PTH-KZ 60/8-255 PTH-KZ 60/8-275 PTH-KZ 60/8-295

200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 100

16800 8400 8400 7200 7200 4200 4200 4200 3600 3600 3600 3600

ETA 07 / 0139

32,93 € 37,04 € 40,46 € 49,38 € 58,95 € 67,90 € 81,61 €

PTH-X 60/80- 135 PTH-X 60/80- 155 PTH-X 60/80- 175 PTH-X 60/80- 195 PTH-X 60/80- 215 PTH-X 60/80- 235

200 200 100 100 100 100

7200 7200 4200 4200 4200 3600

15,20 € 25,14 € 29,85 € 32,48 € 35,63 € 37,24 € 48,69 € 57,39 € 70,20 € 84,34 € 103,45 € 116,52 €

18,24 € 30,17 € 35,82 € 38,97 € 42,75 € 44,68 € 58,43 € 68,86 € 84,24 € 101,21 € 124,14 € 139,82 €

19,37 € 22,52 € 23,48 € 27,78 € 30,04 € 33,19 €

23,24 € 27,02 € 28,18 € 33,34 € 36,05 € 39,83 €

34,43 € 37,77 € 39,49 € 51,64 € 60,86 € 74,45 € 89,45 € 109,71 € 123,58 € 144,19 €

41,32 € 45,32 € 47,39 € 61,96 € 73,03 € 89,34 € 107,34 € 131,65 € 148,29 € 173,02 €

Plastvá kotva s oceľovým tŕňom do materiálov A,B,C,D (kotevná hĺbka 25 mm) ETA 13/0951

24

PTH-EX 60/80- 135 PTH-EX 60/80- 155 PTH-EX 60/80- 175 PTH-EX 60/80- 195 PTH-EX 60/80- 215 PTH-EX 60/80- 235 PTH-EX 60/80- 255 PTH-EX 60/80- 275 PTH-EX 60/80- 295 PTH-EX 60/80- 315

200 100 100 100 100 100 100 100 100 100

7200 4200 4200 4200 3600 3600 3600 3600 3600 3600

* Uvedená spotreba je orientačná. Líši v závislosti od podkladu a použitého izolantu. Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

Kusov na palete

Cena / 100 kusov (bez DPH)

Cena / 100 kusov (s DPH 20%)

PTP PK 10/50 - 70 PTP PK 10/50 - 80 PTP PK 10/50 - 90 PTP PK 10/50 - 110 PTP PK 10/50 - 120 PTP PK 10/50 - 140 PTP PK 10/50 - 160 PTP PK 10/50 - 180

200 200 200 200 200 200 200 200

10800 10800 10800 10800 10800 10800 9000 9000

15,87 € 16,79 € 17,71 € 19,55 € 20,47 € 21,39 € 25,30 € 30,59 €

19,04 € 20,15 € 21,25 € 23,46 € 24,56 € 25,67 € 30,36 € 36,71 €

PTP SR 8/60 - 120 PTP SR 8/60 - 140 PTP SR 8/60 - 160 PTP SR 8/60 - 180 EPS zátka malá (PTP SR) EPS zátka veľká (PTP SR)

100 100 100 100 500

6300 6300 6300 5400

500

34,04 € 38,87 € 40,94 € 43,70 € 2,76 €

40,85 € 46,64 € 49,13 € 52,44 € 3,31 €

9,20 €

11,04 €

Skrutkovacia kotva s kovovým tŕňom do materiálov A, B, C, D (kotevná hĺbka 25 mm), E (kotevná hĺbka 65 mm) ETA 04/0023

Plastová kotva s plastovým tŕňom do materiálov A,B, C, D (kotevná hĺbka 35 mm) ETA 13/0951

Kusov v krabici

Plastová kotva s kovovou skrutkou do materiálov A,B (kotevná hĺbka 25 mm),C,D (kotevná hĺbka 45 mm), E (kotevná hĺbka 65 mm) ETA 15/0214

Plastová kotva s oceľovým tŕňom do materiálov A,B,C,D (kotevná hĺbka 25 mm) ETA 05 / 0055

Označenie kotvy

Natĺkacia plastová kotva s plastovým tŕňom do materiálov A,B,C,D, E (kotevná hĺbka 45 mm)

Skrutkovacia kotva s plastovou skrutkou do materiálov A,B,C,D (kotevná hĺbka 35 mm), E (kotevná hĺbka 55 mm) ETA 10 / 0028

Rozperné kotvy

STR U 2G 115 STR U 2G 135 STR U 2G 155 STR U 2G 175 STR U 2G 195 STR U 2G 215 STR U 2G 235 STR U 2G 255 STR U 2G 275 STR U 2G 295 STR U 2G 315 STR U 2G 335 STR U 2G 355 STR U 2G 375 STR U 2G 395 STR U 2G 415 STR U 2G 435 STR U 2G 455

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5000 4000 4000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1600 1600 1600 1600 1600 1600

37,95 € 43,70 € 53,36 € 60,72 € 74,29 € 81,42 € 87,40 € 97,75 € 114,08 € 126,50 € 165,60 € 195,50 € 218,50 € 230,00 € 253,00 € 276,00 € 299,00 € 322,00 €

45,54 € 52,44 € 64,03 € 72,86 € 89,15 € 97,70 € 104,88 € 117,30 € 136,90 € 151,80 € 198,72 € 234,60 € 262,20 € 276,00 € 303,60 € 331,20 € 358,80 € 386,40 €

Natĺkacia kotva s kovovým tŕňom do materiálov A, B, C (kotevná hĺbka 25 mm), D, E (kotevná hĺbka 45 mm) ETA 11 / 0192

H1 eco 095 H1 eco 115 H1 eco 135 H1 eco 155 H1 eco 175 H1 eco 195 H1 eco 215 H1 eco 235 H1 eco 255 H1 eco 275 H1 eco 295

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5000 5000 4000 4000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 2000

22,50 € 24,08 € 27,00 € 30,38 € 35,33 € 41,63 € 46,35 € 55,58 € 69,75 € 79,20 € 90,00 €

27,00 € 28,89 € 32,40 € 36,45 € 42,39 € 49,95 € 55,62 € 66,69 € 83,70 € 95,04 € 108,00 €

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

25


Tepelnoizolačné kontakt né sys témy Rozperné kotvy

Označenie kotvy

Kusov v krabici

Kusov na palete

Cena / 100 kusov (bez DPH)

Tepelnoizolačné kontakt né sys témy Cena / 100 kusov (s DPH 20%)

Natĺkacia kotva s plastovým tŕňom do materiálov A, B, C (kotevná hĺbka 25 mm) ETA 14/0130

H3 075 H3 095 H3 115 H3 135 H3 155 H3 175 H3 195 H3 215 H3 235

200 200 200 200 200 200 200 200 200

6000 6000 6000 5400 3600 3600

Rozperné kotvy

H4 eco 135 H4 eco 155 H4 eco 175 H4 eco 195 H4 eco 215 H4 eco 235 H4 eco 255 H4 eco 275 H4 eco 295

100 100 100 100 100 100 100 100 100

3000 3000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 2000

16,65 € 16,88 € 17,55 € 18,90 € 20,25 € 22,50 € 27,00 € 33,75 € 40,50 €

19,98 € 20,25 € 21,06 € 22,68 € 24,30 € 27,00 € 32,40 € 40,50 € 48,60 €

ETA 16/0120

24,15 € 25,76 € 29,90 € 34,50 € 39,56 € 44,39 € 52,44 € 57,50 € 62,10 €

28,98 € 30,91 € 35,88 € 41,40 € 47,47 € 53,27 € 62,93 € 69,00 € 74,52 €

PPV 120 PPV 140 PPV 160 PPV 180 PPV 200 PPV 220 PPV 240 PPV 260 PPV 280 PPV 300 PPV 320 PPV 340 PPV 360 PPV 380 PPV 400

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 100 100

9600 8000 8000 8000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 3200 3200

41,93 € 47,82 € 54,97 € 60,56 € 63,96 € 66,45 € 70,17 € 73,90 € 81,67 € 86,94 € 88,50 € 94,71 € 100,92 € 108,68 € 131,97 €

50,31 € 57,38 € 65,96 € 72,67 € 76,76 € 79,74 € 84,21 € 88,68 € 98,01 € 104,33 € 106,20 € 113,66 € 121,11 € 130,41 € 158,37 €

ETA 14/0398

26

PSK 100 PSK 120 PSK 140 PSK 160 PSK 180 PSK 200 PSK 220 PSK 240 PSK 260 PSK 280 PSK 300 PSK 330 PSK 360 PSK 400

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 100

9600 8000 8000 8000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 3200

Cena / 100 kusov (bez DPH)

Cena / 100 kusov (s DPH 20%)

21,57 € 23,71 € 25,88 € 28,75 € 31,63 € 36,66 € 40,96 € 45,29 € 55,34 € 60,38 € 64,70 € 73,32 € 82,66 € 104,95 €

* Uvedená spotreba je orientačná. Líši v závislosti od podkladu a použitého izolantu. Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

25,89 € 28,46 € 31,05 € 34,50 € 37,95 € 43,99 € 49,16 € 54,34 € 66,41 € 72,45 € 77,64 € 87,99 € 99,19 € 125,94 €

PSV 80 PSV 100 PSV 120 PSV 140 PSV 160 PSV 180 PSV 200 PSV 220 PSV 240 PSV 260 PSV 280 PSV 300

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

9600 8000 8000 8000 8000 8000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

22,68 € 23,26 € 23,99 € 27,13 € 29,28 € 32,74 € 37,27 € 41,97 € 48,57 € 61,60 € € 68,36 € 73,23 €

27,21 € 27,91 € 28,79 € 32,56 € 35,13 € 39,29 € 44,73 € 50,36 € 58,28 € 73,92 € 82,03 € 87,87 €

SD – 5 100 SD – 5 120 SD – 5 140 SD – 5 160 SD – 5 180 SD – 5 200 SD – 5 220 SD – 5 240 SD – 5 260 SD – 5 280 SD – 5 300

100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50

2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 1200 1200 1200 1200

26,00 € 28,00 € 32,00 € 37,00 € 40,00 € 55,00 € 59,00 € 74,00 € 96,00 € 104,00 € 111,00 €

31,2 € 33,6 € 38,4 € 44,4 € 48 € 66 € 70,8 € 88,8 € 115,2 € 124,8 € 133,2 €

Nastreľovacia kotva do materiálu A betón triedy min. C12/15 a do ocele min. hrúbka 6mm (kotevná hĺbka 30mm) ETA 03/0004

XI –FV 100 XI –FV 120 XI –FV 140 XI –FV 160 XI –FV 180 XI –FV 200 XI –FV 220 XI –FV 240

300 200 200 200 150 100 100 100

7200 4800 4800 4800 3600 2400 2400 2400

88,73 € 93,50 € 103,32 € 108,74 € 114,40 € 124,13 € 129,70 € 137,75 €

106,48 € 112,19 € 123,98 € 130,49 € 137,28 € 148,96 € 155,64 € 165,30 €

Skrutkovacia kotva zápustná, do materiálov A,B,C (kotevná hĺbka 25 mm),D,E (kotevná hĺbka 55 mm) ETA 15/0464

Natĺkacia kotva s kovovým tŕňom do materiálov A,B,C (kotevná hĺbka 55 mm) ETA 15/0463

Kusov na palete

Natĺkacia kotva s kompozitným tŕňom do materiálov A,B,C,D, E (kotevná hĺbka 35 mm)

Skrutkovacia kotva s kovovým tŕňom do materiálov A,B,C,E (kotevná hĺbka 50 mm) ETA 15/0244

Kusov v krabici

Skrutkovacia kotva s kovovým tŕňom do materiálov A,B,C (kotevná hĺbka 30 mm), D,E (kotevná hĺbka 50 mm)

Natĺkacia kotva s kovovým tŕňom do materiálov A, B, C (kotevná hĺbka 25 mm), D, E (kotevná hĺbka 65 mm) ETA 11/192

Označenie kotvy

HTH 125 HTH 155 D8 –FV 215

100 100 100

3600 3600 2400

69,00 € 69,00 € 112,70 €

82,80 € 82,80 € 135,24 €

27,37 € 29,21 € 32,89 € 35,88 € 37,72 € 41,17 € 47,38 € 48,76 €

32,84 € 35,05 € 39,47 € 43,06 € 45,26 € 49,40 € 56,86 € 58,51 €

Natĺkacia kotva s kovovým tŕňom do materiálov A,B,C (kotevná hĺbka 35 mm) ETA 07/0287

CF 8 95 CF 8 115 CF 8 135 CF 8 155 CF 8 175 CF 8 195 CF 8 215 CF 8 235

100 100 100 100 100 100 100 100

7000 7000 5400 5400 5400 4500 4500 4500

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

27


Tepelnoizolačné kontakt né sys témy Rozperné kotvy

Označenie kotvy

Kusov v krabici

Kusov na palete

Cena / 100 kusov (bez DPH)

Tepelnoizolačné kontakt né sys témy Cena / 100 kusov (s DPH 20%)

Natĺkacia kotva s kovovým kompozitným tŕňom do materiálov A,B,C, D (kotevná hĺbka 35 mm) ETA 09/0394

CN 8 110 CN 8 130 CN 8 150 CN 8 170 CN 8 190 CN 8 210 CN 8 230 CN 8 250 CN 8 270

100 100 100 100 100 100 100 100 100

5400 5400 5400 4500 4500 4500 4500 4500 4500

27,45 € 29,70 € 31,73 € 34,65 € 37,58 € 41,85 € 49,05 € 81,68 € 95,85 €

PN 8 110 PN 8 130 PN 8 150 PN 8 170 PN 8 190 PN 8 210 PN 8 230

100 100 100 100 100 100 100

5400 5400 5400 4500 4500 4500 4500

32,94 € 35,64 € 38,07 € 41,58 € 45,09 € 50,22 € 58,86 € 98,01 € 115,02 €

29,53 € 30,91 € 33,95 € 37,54 € 40,02 € 44,16 € 49,96 €

CS 8 110 CS 8 130 CS 8 150 CS 8 170 CS 8 190 CS 8 210 CS 8 230 CS 8 250 CS 8 270

100 100 100 100 100 100 100 100 100

5400 5400 5400 4500 4500 4500 4500 4500 4500

33,08 € 37,97 € 40,08 € 46,80 € 51,08 € 59,18 € 73,58 € 87,98 € 101,03 €

39,69 € 45,57 € 48,10 € 56,16 € 61,29 € 71,01 € 88,29 € 105,57 € 121,23 €

Skrutkovacia kotva s oceľovou skrutkou do materiálov A,B,C,D,E (kotevná hĺbka 35-55 mm; zápustná montáž) ETA 14/0372

28

CS8/110 DT110V CS8/130 DT110V CS8/150 DT110V CS8/170 DT110V CS8/190 DT110V CS8/210 DT110V CS8/230 DT110V CS8/250 DT110V CS8/270 DT110V CS8/290 DT110V CS8/310 DT110V CS8/330 DT110V CS8/350 DT110V CS8/370 DT110V CS8/390 DT110V CS8/250 R DT110V CS8/270 R DT110V CS8/290 R DT110V CS8/310 R DT110V

100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

78,74 € 83,76 € 85,97 € 90,31 € 94,49 € 104,36 € 116,02 € 135,77 € 155,22 € 172,27 € 178,48 € 186,46 € 205,59 € 234,60 € 239,04 € 139,97 € 163,20 € 181,14 € 187,68 €

* Uvedená spotreba je orientačná. Líši v závislosti od podkladu a použitého izolantu. Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

Kusov v krabici

Kusov na palete

Cena / 100 kusov (bez DPH)

Cena / 100 kusov (s DPH 20%)

94,49 € 100,51 € 103,17 € 108,38 € 113,38 € 125,23 € 139,23 € 162,92 € 186,26 € 206,72 € 214,18 € 223,76 € 246,70 € 281,52 € 286,84 € 167,97 € 195,84 € 217,37 € 225,22 €

SVII ECOTWIST 0-10 SVII ECOTWIST 10-30 SVII ECOTWIST 30-60

73,14 €

87,77 €

77,28 €

92,74 €

86,71 €

104,05 €

Tanierová zatĺkacia kotva s plastový tŕňom do materiálov A,B,C,D (kotevná hĺbka 25 mm), E (kotevná hĺbka 60 mm)

KI-10 70 KI-10 90 KI-10 120 KI-10 140 KI-10 160 KI-10 180 KI-10 200 KI-10 220

250 250 250 250 250 250 250 250

14000 14000 12000 10000 10000 10000 7500 7500

7,64 € 8,12 € 9,59 € 10,76 € 11,73 € 13,20 € 15,64 € 18,40 €

9,16 € 9,74 € 11,51 € 12,92 € 14,08 € 15,84 € 18,77 € 22,08 €

Tanierová zatĺkacia kotva s kovovým tŕňom bez plastového nástreku do materiálov A,B,C,D (kotevná hĺbka 25 mm), E (kotevná hĺbka 60 mm) ETA 07/0291

Skrutkovacia kotva s oceľovou skrutkou do materiálov A,B,C, D, E (kotevná hĺbka 35-55 mm; zápustná montáž) ETA 15/0006

ETA 12/0208

ETA 07/0291

24,61 € 25,76 € 28,29 € 31,28 € 33,35 € 36,80 € 41,63 €

Označenie kotvy

Skrutkovacia kotva s oceľovou skrutkou do materiálov A,B,C, D, E (kotevná hĺbka 35 mm)

Natĺkacia kotva s plastovým tŕňom do materiálov A,B,C (kotevná hĺbka 35 mm) ETA 09/0171

Rozperné kotvy

KI-10M 90 KI-10M 120 KI-10M 140 KI-10M 160 KI-10M 180 KI-10M 200 KI-10M 220 KI-10M 260

250 250 250 250 250 250 250 200

12000 10000 8000 8000 6000 6000 6000 4800

13,55 € 16,22 € 17,41 € 18,99 € 21,76 € 23,74 € 28,68 € 39,56 €

16,26 € 19,46 € 20,89 € 22,79 € 26,11 € 28,48 € 34,42 € 47,47 €

Tanierová zatĺkacia kotva s kovovým tŕňom a predĺženou kotviacou časťou a plastovým nástrekom do materiálov B,C,D,E (kotevná hĺbka 60 mm) ETA 07/0221

KI-10N 120 KI-10N 140 KI-10N 160 KI-10N 180 KI-10N 200 KI-10N 220 KI-10N 260 KI-10N 300

250 250 250 250 250 250 200 200

10000 10000 8000 8000 6000 6000 4800 4800

24,73 € 25,71 € 27,69 € 29,44 € 33,24 € 35,08 € 44,16 € 55,20 €

29,67 € 30,86 € 33,23 € 35,33 € 39,88 € 42,09 € 52,99 € 66,24 €

Tanierová skrutkovacia kotva s kovovým tŕňom a predĺženou kotviacou časťou a plastovým nástrekom  do materiálov A (kotevná hĺbka 40 mm), B,C,D,E (kotevná hĺbka 60 mm)           ETA 07/0221

KI-10NS 140 KI-10NS 160 KI-10NS 180 KI-10NS 200 KI-10NS 220 KI-10NS 260 KI-10NS 300

250 250 250 250 250 250 250

10000 8000 6000 6000 6000 4800 4800

35,60 € 39,56 € 43,52 € 49,45 € 57,36 € 118,68 € 158,24 €

42,72 € 47,47 € 52,22 € 59,34 € 68,83 € 142,42 € 189,89 €

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

29


Tepelnoizolačné kontakt né sys témy Rozperné kotvy

Označenie kotvy

Kusov v krabici

Kusov na palete

Cena / 100 kusov (bez DPH)

Tepelnoizolačné kontakt né sys témy Cena / 100 kusov (s DPH 20%)

Tanierová zatĺkacia kotva s plastovým tŕňom do materiálov A,B,C,D (kotevná hĺbka 25 mm), E (kotevná hĺbka 60 mm) ETA 13/0845

TFIX-8P 115 TFIX-8P 135 TFIX-8P 155 TFIX-8P 175 TFIX-8P 195 TFIX-8P 215

200 200 200 200 200 200

6400 6400 6400 6400 6400 3200

13,20 € 14,34 € 15,73 € 18,30 € 21,66 € 25,62 €

TFIX-8M 95 TFIX-8M 115 TFIX-8M 135 TFIX-8M 155 TFIX-8M 175 TFIX-8M 195 TFIX-8M 215 TFIX-8M 235 TFIX-8M 255 TFIX-8M 275 TFIX-8M 295

200 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100

9600 8000 8000 6400 6400 6400 4000 4000 4000 3200 4000

23,85 € 24,73 € 26,21 € 28,11 € 30,66 € 34,94 € 39,19 € 46,85 € 54,51 € 60,49 € 68,13 €

28,62 € 29,67 € 31,45 € 33,73 € 36,79 € 41,92 € 47,03 € 56,22 € 65,41 € 72,59 € 81,75 €

Objednávacie číslo

Balenie (m)

Cena / bm (bez DPH)

Cena / bm (s DPH 20%)

101.070225 101.070325 101.070425 101.070525 101.070625 101.070725 101.070825 101.070925 101.071025 101.071125 101.071225 101.071325 101.071425 101.071525 101.071625 101.071825 101.072025

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25

1,008 € 1,143 € 1,278 € 1,386 € 1,521 € 1,656 € 1,790 € 1,924 € 2,060 € 2,194 € 2,329 € 2,464 € 2,599 € 2,734 € 2,868 € 3,167 € 3,437 €

1,2096 € 1,3716 € 1,5336 € 1,6632 € 1,8252 € 1,9872 € 2,1480 € 2,3088 € 2,472 € 2,6328 € 2,7948 € 2,9568 € 3,1188 € 3,2808 € 3,4416 € 3,8004 € 4,1244 €

135.0525

125

1,750 €

2,10 €

Soklový profil s okapovým nosom 0,7 mm

15,84 € 17,21 € 18,87 € 21,96 € 25,99 € 30,74 €

LO 23 mm / 07 dĺžka 2,5 m LO 33 mm / 07 dĺžka 2,5 m LO 43 mm / 07 dĺžka 2,5 m LO 53 mm / 07 dĺžka 2,5 m LO 63 mm / 07 dĺžka 2,5 m LO 73 mm / 07 dĺžka 2,5 m LO 83 mm / 07 dĺžka 2,5 m LO 93 mm / 07 dĺžka 2,5 m LO 103 mm / 07 dĺžka 2,5 m LO 113 mm / 07 dĺžka 2,5 m LO 123 mm / 07 dĺžka 2,5 m LO 133 mm / 07 dĺžka 2,5 m LO 143 mm / 07 dĺžka 2,5 m LO 153 mm / 07 dĺžka 2,5 m LO 163 mm / 07 dĺžka 2,5 m LO 183 mm / 07 dĺžka 2,5 m LO 203 mm / 07 dĺžka 2,5 m

Tanierová zatĺkacia kotva s kovovým tŕňom a plastovým nástrekom do materiálov A,B,C (kotevná hĺbka 25 mm) ETA 07/0336

Názov

Profily ETICS

Okapnička na soklový profil Okapnička PVC LO s tkaninou dĺžka 2,5 m

Tanierová skrutkovacia kotva s kovovým tŕňom a plastovým nástrekom do materiálov A,B,C,D (kotevná hĺbka 25 mm), E (kotevná hĺbka 65 mm) ETA 11/0144

TFIX-8S 115 TFIX-8S 135 TFIX-8S 155 TFIX-8S 175 TFIX-8S 195 TFIX-8S 215 TFIX-8S 235 TFIX-8S 255 TFIX-8S 275 TFIX-8S 295

200 200 200 200 200 100 100 100 100 100

8000 8000 6400 6400 6400 4000 4000 4000 4000 4000

30,66 € 35,76 € 38,34 € 44,30 € 56,21 € 67,30 € 76,66 € 89,45 € 102,21 € 110,75 €

36,79 € 42,95 € 46,01 € 53,16 € 67,45 € 80,76 € 91,99 € 107,34 € 122,65 € 132,89 €

Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK plast 100 dĺžka 2,5 m LK Al 100 dĺžka 2,5 m

115.1025

125

0,680 €

0,82 €

110.10302025

125

0,680 €

0,82 €

120.25

25

1,220 €

1,47 €

179.2501

62,5

9,040 €

10,85 €

184.25

62.5

9,660 €

11,59 €

Tanierová skrutkovacia kotva s kovovým tŕňom so záslepkou do materiálov A,B,C,D (kotevná hĺbka 25 mm), E (kotevná hĺbka 65 mm) ETA 11/0144

TFIX-8ST 115 TFIX-8ST 135 TFIX-8ST 155 TFIX-8ST 175 TFIX-8ST 195 TFIX-8ST 215 TFIX-8ST 235 TFIX-8ST 255 TFIX-8ST 275 TFIX-8ST 295

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200

46,00 € 50,26 € 60,49 € 69,85 € 85,19 € 93,70 € 110,75 € 119,26 € 136,30 € 153,34 €

55,20 € 60,31 € 72,59 € 83,82 € 102,23 € 112,44 € 132,89 € 143,11 € 163,56 € 184,01 €

Rohový profil s flexibilným uhlom a návinom 25 m LK Box / 25 m

Dilatačné profily Zátky

STR - zátka MW STR - zátka PS STR - zátka PS malá Izolačná zátka IZ - EPS Izolačná zátka IZ - MW

30

100 100 500 100 100

8000 8000

11,96 € 6,56 € 2,07 € 6,80 € 13,80 €

* Uvedená spotreba je orientačná. Líši v závislosti od podkladu a použitého izolantu. Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

Dilatácia priebežná LS PVC dĺžka 2,5 m

14,35 € 7,87 € 2,48 € 8,16 € 16,56 €

Dilatácia priebežná PVC dĺžka 2,5 m

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

31


Tepelnoizolačné kontakt né sys témy Názov

Profily ETICS

Tepelnoizolačné kontakt né sys témy

Objednávacie číslo

Balenie (m)

Cena / bm (bez DPH)

Cena / bm (s DPH 20%)

178.2501 185.25

62,5 62.5

7,250 € 7,750 €

8,70 € 9,30 €

Dilatačné profily

Objednávacie číslo

Balenie (m)

Cena / bm (bez DPH)

Cena / bm (s DPH 20%)

Nadokenný profil so skrytou okapničkou Dilatácia rohová LS PVC dĺžka 2,5 m Dilatácia rohová PVC dĺžka 2,5 m

Dilatačné profily

LT plast dĺžka 2,5 m

141.25

125

1,390 €

1,67 €

VLT - 2H dĺžka 2,5 m

145.25

62,5

1,200 €

1,44 €

LPE dĺžka 2,0 m

148.20

200

1,700 €

2,04 €

SPP, dĺžka 2 m

149.20

40

1,467 €

1,76 €

125.20

50

8,625 €

10,35 €

Nadokenný profil s priznanou okapničkou Dilatácia priebežná/rohová LW50 UNI 5,0/10/2000 s tkaninou Dilatácia priebežná/rohová LW50 UNI 8,5/10/2000 s tkaninou

177.20

50

8,383 €

10,06 €

177.25

50

9,440 €

11,33 €

Začisťovací profil s tkaninou

Parapetný profil s tkaninou Začišťovací okenný profil 6 mm s tkaninou dĺžka 2,4 m

151.24.99

48

1,090 €

1,31 €

Začisťovací profil s tkaninou

Spojovací parapetný profil Začišťovací okenný profil EKO dĺžka 1,6 m

153.16

80

1,670 €

2,00 €

Začišťovací okenný profil EKO dĺžka 2,4 m

153.24

120

1,670 €

2,00 €

Ukončovací profil pre napojenie oplechovania

Začistovací okenný profil s tkaninou

32

Názov

Profily ETICS

Začišťovací okenný profil US8 dĺžka 1,6 m

150.16

80

1,380 €

1,66 €

Začišťovací okenný profil US8 dĺžka 2,4 m

150.24

120

1,380 €

1,66 €

* Uvedená spotreba je orientačná. Líši v závislosti od podkladu a použitého izolantu. Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

LW45/2,0 m

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

33


Tepelnoizolačné kontakt né sys témy Profily ETICS

Objednávacie číslo

Balenie (m)

Cena / bm (bez DPH)

Cena / bm (s DPH 20%)

281.01

100/8000

0,060 €

0,07 €

Podložka soklových profilov – 2 mm

280.02

50/800

0,060 €

0,07 €

Podložka soklových profilov – 3 mm

280.03

50/800

0,070 €

0,09 €

Podložka soklových profilov – 4 mm

280.04

50/600

0,070 €

0,09 €

Podložka soklových profilov – 5 mm

280.05

50/600

0,070 €

0,09 €

Podložka soklových profilov – 8 mm

280.08

50/400

0,080 €

0,10 €

Podložka soklových profilov – 10 mm

280.10

50/300

0,100 €

0,12 €

Podložka soklových profilov – 15 mm

280.15

50/250

0,110 €

0,13 €

Sklovláknitá mriežka 145 g/m2

9903

1815 m2

1,000 €

1,20 €

Sklovláknitá mriežka 160 g/m

9909

1815 m2

1,130 €

1,36 €

Názov

Spojka soklových profilov Spojka soklových profilov 30 mm

Omietky

Podložka soklových profilov

Sklovláknitá mriežka

2

34

Sklovláknitá mriežka 220 g/m2

9902

1100 m2

1,230 €

1,48 €

Sklovláknitá mriežka 314 g/m2

9904

1000 m2

2,230 €

2,68 €

* Uvedená spotreba je orientačná. Líši v závislosti od podkladu a použitého izolantu. Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

35


Vonkajšie a vnútorné omietky Poznámka (zrno)

Vonkajšie a vnútorné omietky

Kód

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20 %)

ryhov. 1,5 mm Jednoducho spracovateľná, umývateľná pastovi- ryhov. 2,0 mm tá omietka vyrobená na báze akrylátovej živice. roztier. 1,5 mm Je pripravená na priame použitie na penetračný roztier. 2,0 mm náter weber 700, weber 705. Odolnejšia voči poveternostným podmienkam a vyzretosti podkladu počas realizácie. Používa sa na vytvorenie farebnej povrchovej úpravy na jadrových omietkách a kontaktnom tepelnoizolačnom systéme. Vhodná na použitie do interiéru i exteriéru.

R570 R470 R970 R870

30 30 30 30

2,7 3,2 2,6 3,2

1,850 € 1,850 € 1,850 € 1,850 €

66,60 € 66,60 € 66,60 € 66,60 €

weberpas color

ryhov. 1,5 mm Jednoducho spracovateľná, umývateľná pastovi- ryhov. 2,0 mm tá omietka vyrobená na báze akrylátovej živice. roztier. 1,5 mm Je pripravená na priame použitie na penetračný roztier. 2,0 mm náter weber 700, weber 705. Odolnejšia voči poveternostným podmienkam a vyzretosti podkladu počas realizácie. Používa sa na vytvorenie farebnej povrchovej úpravy na jadrových omietkách a kontaktnom tepelnoizolačnom systéme. Vhodná na použitie do interiéru i exteriéru.

R575 R475 R975 R875

weberpas akrylát-silikónová

R540 R440 R340 R040 R940 R840 R740

weberpas akrylátová

Jednoducho spracovateľná, umývateľná pastovitá omietka vyrobená na báze akrylátovej a silikónovej živice. Je pripravená na priame použitie na penetračný náter weber 700, weber 705. Odolnejšia voči poveternostným podmienkam a vyzretosti podkladu počas realizácie so zlepšenou difúziou vodných pár. Používa sa na vytvorenie farebnej povrchovej úpravy na jadrových omietkach a kontaktnom tepelnoizolačnom systéme. Vhodná na použitie do interiéru i exteriéru.

weberpas color plus

Jednoducho spracovateľná, umývateľná pastovitá omietka vyrobená na báze akrylátovej a silikónovej živice. Je pripravená na priame použitie na penetračný náter weber 700, weber 705. Odolnejšia voči poveternostným podmienkam a vyzretosti podkladu počas realizácie so zlepšenou difúziou vodných pár. Používa sa na vytvorenie farebnej povrchovej úpravy na jadrových omietkach a kontaktnom tepelnoizolačnom systéme. Vhodná na použitie do interiéru i exteriéru.

weberpas silikátová

ryhov. 1,5mm ryhov. 2,0 mm ryhov. 3,0 mm roztier. 1,0 mm roztier. 1,5 mm roztier. 2,0 mm roztier. 3,0 mm

Paletové množstvo: 480 kg 30 30 30 30

2,7 3,2 2,6 3,2

3,000 € 3,000 € 3,000 € 3,000 €

108,00 € 108,00 € 108,00 € 108,00 €

Paletové množstvo: 480 kg 30 30 30 30 30 30 30

2,7 3,2 4,7 1,9 2,6 3,2 5,0

2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 €

90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 €

Paletové množstvo: 480 kg ryhov. 1,5mm ryhov. 2,0 mm ryhov. 3,0 mm roztier. 1,0 mm roztier. 1,5 mm roztier. 2,0 mm roztier. 3,0 mm

ryhov. 2,0 mm Jednoducho spracovateľná, umývateľná pasto- roztier. 1,5 mm vitá omietka vyrobená na báze vodného skla. Je roztier. 2,0 mm pripravená na priame použitie na penetračný náter weber 700, weber 705. So zvýšenou difúziou vodných pár. Používa sa na vytvorenie farebnej povrchovej úpravy na jadrových omietkach a kontaktnom tepelnoizolačnom systéme. Vhodná na použitie do interiéru i exteriéru.

R545 R445 R345 R045 R945 R845 R745

30 30 30 30 30 30 30

2,7 3,2 4,7 1,9 2,6 3,2 5,0

3,810 € 3,810 € 3,810 € 3,810 € 3,810 € 3,810 € 3,810 €

137,16 € 137,16 € 137,16 € 137,16 € 137,16 € 137,16 € 137,16 €

Poznámka (zrno)

Kód

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20 %)

ryhov. 2,0 mm Jednoducho spracovateľná, umývateľná pastovi- roztier. 1,5 mm tá omietka vyrobená na báze silikónových živíc. roztier. 2,0 mm Je pripravená na priame použitie na penetračný náter weber 700, weber 705. Vysoko paropriepustná a hydrofóbna omietka so samočistiacim efektom. Používa sa na vytvorenie farebnej povrchovej úpravy na jadrových omietkach a kontaktnom tepelnoizolačnom systéme. Vhodná na použitie do interiéru i exteriéru.

R420 R920 R520

30 30 30

2,7 2,5 3,2

2,750 € 2,750 € 2,750 €

99,00 € 99,00 € 99,00 €

weberpas clean nano

ryhov. 2,0 mm Jednoducho spracovateľná, umývateľná pastovi- roztier. 1,5 mm tá omietka vyrobená na báze silikónových živíc roztier. 2,0 mm a vodného skla. Je pripravená na priame použitie na penetračný náter weber 700, weber 705. Vysoko paropriepustná omietka. Používa sa na vytvorenie farebnej povrchovej úpravy na jadrových omietkach a kontaktnom tepelnoizolačnom systéme. Vhodná na použitie do interiéru i exteriéru.

R630 R930 R430

weberpas winter

R472 30 R972 30 R872 30 M715 120 ml. fľ.

weberpas exclusive

ryhov. 2,0 mm Jednoducho spracovateľná, umývateľná pastovi- roztier. 1,5 mm tá omietka vyrobená na báze akrylátovej živice. roztier. 2,0 mm Je pripravená na priame použitie na penetračný urýchl. tuhnutia náter weber 700, weber 705. Používa sa na vytvorenie farebnej povrchovej úpravy na jadrových omietkach a kontaktnom tepelnoizolačnom systéme. Vhodná na použitie do interiéru i exteriéru. Použitie urýchľovača tuhnutia umožňuje aplikovať omietku do 0 °C pri vlhkosti vzduchu do 60%. Teplota cez deň musí vystúpiť aspoň na 5 hodín nad + 5 °C.

R610 R910 R410

30 30 30

2,6 2,5 3,2

2,150 € 2,150 € 2,150 €

77,40 € 77,40 € 77,40 €

30 30 30

2,5 2,5 3,2

2,640 € 2,640 € 2,640 €

95,04 € 95,04 € 95,04 €

Paletové množstvo: 480 kg 3,2 2,6 3,2 120 ml na 30 kg

2,20 € 2,20 € 2,20 € 13,020 € cena za 1 bal.

79,20 € 79,20 € 79,20 € 15,62 € cena za 1 bal.

Paletové množstvo: 480 kg

Podkladný náter pod tenkovrst vové omietky weberpas

weber 700, weber 705 Paletové množstvo: 480 kg

Paletové množstvo: 480 kg

Podkladný náter na zvýšenie prídržnosti povrchových úprav tenkovrstvových omietok weberpas. Taktiež zjednocuje a znižuje nasiakavosť podkladu. Dodáva sa v základných farebných odtieňoch: biely (W), zelený (G), žlty (L), červený (R), sivý (U).

weber 705 Prémium

Kód

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20 %)

VG700 VG705

20 5

0,15 - 0,2 0,15 - 0,2

2,500 € 3,250 €

60,00 € 19,50 €

Paletové množstvo: 320 kg (20 kg balenie) 450 kg (5 kg balenie) VG700

5

0,15 - 0,20

3,700 €

22,20 €

H707

5

0,2 – 0,4

11,100 €

66,60 €

Podkladný náter na zvýšenie prídržnosti povrchových úprav tenkovrstvových omietok weberpas. Taktiež zjednocuje a znižuje nasiakavosť podkladu. Dodáva sa vo farebnom odtieni Prémium, ktorý je odporúčaný pre technológiu weber Reflex.

Paletové množstvo: 480 kg

weber 707

Prostriedok na spevnenie jestvujúcich omietok a súčasne zníženie ich nasiakavosti. Je to tekutý, rozpúšťadlo obsahujúci podkladný náter, ktorý ma vlastnosť prenikať hlboko do podkladu. Neutralizuje podklad pod nátery a omietky.

36

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

37


Vonkajšie a vnútorné omietky

Vonkajšie a vnútorné omietky

Jedinečný produkt na slovenskom trhu Poznámka (zrno)

Kód

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20 %)

ryhov. 2,0 mm Jednoducho spracovateľná, hydrofilná, tenroztier. 1,5 mm kovrstvová omietka so samočistiacim efektom. roztier. 2,0 mm Vyrobená na báze akrylátovej disperzie, pripravená na priame použitie na podkladný náter weber 700, weber 705. Hydrofilita omietky zabraňuje kondenzácii a zadržovaniu vody na povrchu, čím zamedzuje rastu mikroorganizmov. Bez biocídnych prísad pre ochranu fasády. Používa sa na vytvorenie farebnej povrchovej úpravy na jadrových omietkach a kontaktnom tepelnoizolačnom systéme.

R460 R960 R860

30 30 30

2,7 2,5 3,2

2,000 € 2,000 € 2,000 €

72,00 € 72,00 € 72,00 €

weberpas topdry ST

R461 R961 R861

weberpas topdry AT

Jednoducho spracovateľná, hydrofilná, tenkovrstvová omietka so samočistiacim efektom. Vyrobená na báze vodného skla, pripravená na priame použitie na pod­kladný náter weber 700, weber 705. Hydrofilita omietky zabraňuje kondenzácii a zadržovaniu vody na povrchu, čím zamedzuje rastu mikroorganizmov. Bez biocídnych prísad pre ochranu fasády. Používa sa na vytvorenie farebnej povrchovej úpravy na jadrových omietkach a kontaktnom tepelnoizolačnom systéme.

ryhov. 2,0 mm roztier. 1,5 mm roztier. 2,0 mm

weberpas topdry SN

ryhov. 2,0 mm Jednoducho spracovateľná, hydrofilná, tenroztier. 1,5 mm kovrstvová omietka so samočistiacim efektom. roztier. 2,0 mm Vyrobená na báze silikónovej disperzie, pripravená na priame použitie na podkladný náter weber 700, weber 705. Hydrofilita omietky zabraňuje kondenzácii a zadržovaniu vody na povrchu, čím zamedzuje rastu mikroorganizmov. Bez biocídnych prísad pre ochranu fasády. Používa sa na vytvorenie farebnej povrchovej úpravy na jadrových omietkach a kontaktnom tepelnoizolačnom systéme.

2,6 2,5 3,2

2,300 € 2,300 € 2,300 €

82,80 € 82,80 € 82,80 €

38

weberpas extra Clean active

Jednoducho spracovateľná, farbená, pastovitá omietka s fotokatalytickým efektom. Je pripravená k priamemu požitiu so systémovým penetračným náterom weber 700, weber 705. Používa sa na vytvoreniefarebnej povrchovej úpravy na jadrovýchomietkach a kontaktnom tepelnoizolačnom systéme. Vhodná na použitie do interiéru i exteriéru. Jednoducho spracovateľná, umývateľná pastovitá omietka vyrobená na báze akrylátovej živice. Je pripravená na priame použitie na penetračný náter weber 700, weber 705. Omietka plní funkciu ochrany stavby pred poveternostnými vplyvmi, na farebné a štrukturálne stvárnenie nových fasád alebo rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách.

weberpas nova S Paletové množstvo: 480 kg R462 R962 R862

30 30 30

2,6 2,5 3,2

2,900 € 2,900 € 2,900 €

104,40 € 104,40 € 104,40 €

Jednoducho spracovateľná, umývateľná pastovitá omietka vyrobená na báze silikónových živíc. Je pripravená na priame použitie na penetračný náter weber 700, weber 705. Omietka plní funkciu ochrany stavby pred poveternostnými vplyvmi, na farebné a štrukturálne stvárnenie nových fasád alebo rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách.

weberpas interiérová

Jednoducho spracovateľná tenkovrstvová omietka vyrobená na báze akrylátovej živice, pripravená na priame použitie na podkladný náter weber 700. Používa sa na stvárnenie farebnej povrchovej úpravy v interiéri.

R482 R982 R882

30 30 30

2,6 2,5 3,2

3,300 € 3,300 € 3,300 €

ryhov. 2,00 mm roztier. 1,00 mm roztier. 1,5 mm roztier. 2,00 mm roztier. 3,00 mm

Kód

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20 %)

OP920R OP910Z OP915Z OP920Z OP930Z

30 30 30 30 30

2,5 1,5 2,5 3,3 4,6

2,650 € 2,650 € 2,650 € 2,650 € 2,650 €

95,40 € 95,40 € 95,40 € 95,40 € 95,40 €

Paletové množstvo: 480 kg ryhov. 1,5 mm ryhov. 2,0 mm roztier. 1,5 mm roztier. 2,0 mm

R550 R450 R950 R850

30 30 30 30

2,7 3,2 2,6 3,2

1,410 € 1,410 € 1,410 € 1,410 €

50,76 € 50,76 € 50,76 € 50,76 €

Paletové množstvo: 480 kg ryhov. 1,5 mm ryhov. 2,0 mm roztier. 1,5 mm roztier. 2,0 mm

R552 R452 R952 R852

30 30 30 30

2,2 2,7 2,3 3,2

1,800 € 1,800 € 1,800 € 1,800 €

64,80 € 64,80 € 64,80 € 64,80 €

Paletové množstvo: 480 kg ryhov. 1,5 mm ryhov. 2,0 mm roztier. 1,0 mm roztier. 1,5 mm roztier. 2,0 mm

R578 R478 R078 R978 R878

30 30 30 30 30

2,2 2,8 1,9 2,8 3,5

1,900 € 1,900 € 1,900 € 1,900 € 1,900 €

68,40 € 68,40 € 68,40 € 68,40 € 68,40 €

Paletové množstvo: 480 kg

Paletové množstvo: 480 kg

webermin

weberpas aquaBalance

Jednoducho spracovateľná, hydrofilná, farbená, pastovitá omietka, šetrná k životnému prostrediu. Je pripravená k priamemu požitiu ryhov. 2,0 mm so systémovým penetračným náterom roztier. 1,5 mm weber 700, weber 705. Na povrchu správne roztier. 2,0 mm aplikovanej omietky weberpas aquaBalance mikroorganizmy ťažko nachádzajú vhodné podmienky na svoju existenciu a fasáda si tak po dlhú dobu zachováva pekný vzhľad. Používa sa na vytvorenie farebnej povrchovej úpravy na jadrových omietkach a ETICS.

Poznámka (zrno)

weberpas nova

Paletové množstvo: 480 kg 30 30 30

Produkty pre váš rodinný dom

118,80 € 118,80 € 118,80 €

Jednozložková šľachtená minerálna omietka na báze cementu a vápenného hydrátu. Slúži na ochranu a vytváranie štrukturálneho povrchu pri zhotovení nových fasád, rekonštrukciách, modernizáciách a ob­nove. Vhodná do interiéru i exteriéru. Dodáva sa len v bielom odtieni!

roztier. 1,0 mm roztier. 1,5 mm roztier. 2,0 mm ryhov. 2,0 mm

OM110Z OM115Z OM120Z OM120R

25 25 25 25

1,8 2,1 3,1 2,7

0,840 € 0,840 € 0,840 € 0,840 €

25,20 € 25,20 € 25,20 € 25,20 €

Paletové množstvo: 1050 kg

Paletové množstvo: 480 kg

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

39


Dekoratívne a dizajnové omietky

patentovo chránená technológia

weberpas silikon brick

Dekoratívna pastovitá omietka na vytvorenie imitácie tehlového muriva na podklad z jadrovej omietky alebo ETICS. Dostupná v 6 farebných odtieňoch. BR1 tehlovosvetlá, BR2 tehlovotmavá, BR3 pieskovožltá, BR4 pieskovotmavá, BR5 svetlohnedá, BR6 tmavohnedá.

Kód (popis)

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20 %)

OP B + číslo farby

30

2,0 - 2,5

2,700 €

97,20 €

OP S

Dekoratívna pastovitá omietka na vytvorenie imitácie kamenného muriva na podklad z jadrovej omietky alebo ETICS.

20

2,8

3,800 €

OP G + číslo farby

Dekoratívna pastovitá omietka na vytvorenie imitácie kamenného muriva na podklad z jadrovej omietky alebo ETICS. Dostupný v 2 farebných odtieňoch. OP G1 a OP G2.

weberpas podklad UNI BRICK

Podkladný náter na zvýšenie prídržnosti a vytvárajúci škáry muriva k omietkam weberpas silikon brick, sandstone a granit. Farebné odtiene: B01 biela, B02 svetlošedá, B03 cementovošedá, B04 tmavošedá, B05 svetlohnedá.

20

3,5

3,800 €

20 kg 5 kg

0,4 0,4

6,500 € 6,900 €

Páska/šablóna na vytvorenie požadovaného efektu. Rozmery: vzhľad kameňa – 103,5 x 89,5 cm vzhľad tehly – 103 x 73 cm

RPL bal. (kameň) (50 ks) SPT bal. (tehla) (50 ks)

156,00 € 41,40 €

-

6,000 €

7,20 €

-

4,200 €

5,04 €

Kód

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20 %)

1,5 mm Dekoratívna omietka z prírodných mramoro2,0 mm vých zŕn pripravená na priame použitie na podkladný náter weber 700 – v bielom odtieni. Odolná voči priemyselným splodinám a vysoko mechanicky odolná. Používa sa ako povrchová úprava soklov, pilierov, portálov i na ETICS. Vhodná do interiéru i exteriéru.

V1050 V1040

30 30

4,0 6,0

3,050 € 3,050 €

109,80 € 109,80 €

weberpas mozaiková omietka

V1040

weberpas marmolit

Dekoratívna omietka z farbených pieskov pripravená na priame použitie na podkladný náter weber 700 – v bielom odtieni. Odolná voči priemyselným splodinám a vysoko mechanicky odolná. Používa sa ako povrchová úprava soklov, pilierov, portálov i na ETICS. Vhodná do interiéru i exteriéru.

2,0 mm

Pastovitá, tenkovrstvová omietka vytvárajúca imitáciu textúry dreva na fasáde.

Dekoratívny náter pre farebné zvýraznenie textúry dreva pri imitácii dreveného povrchu na fasáde. Dostupný v 5 farebných odtieňoch (orech, borovica, dub, teak, mahagon). Nástroj na vytvorenie imitácie štruktúry dreva pre weberpas silikon wood.

weberpas silikon brush

Cena/ks. (s DPH 20 %)

Poznámka (zrno)

40

91,20 €

Paletové množstvo: 320 kg

šablóna – samolepiaca páska

weberpas silikon wood

žilkovacie drievko

Paletové množstvo: 320 kg NPU 700 20 NPU 700 05

patentovo chránená technológia

weberton lazur 91,20 €

Paletové množstvo: 320 kg

weberpas granit

Kód (popis)

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20 %)

OPW30

30

2,0 - 2,5

3,200 €

115,20 €

Paletové množstvo: 480 kg

Paletové množstvo: 480 kg

weberpas sandstone

Dekoratívne a dizajnové omietky

Jemnozrnná, farbená, pastovitá omietka obsahujúca organické spojivo a silikónovú disperziu. Nanáša sa na vyzretý podklad upravený penetračným náterom weber 700, weber 705. Omietka je určená k vytvoreniu špeciálnej textúry rovnobežných drážok vytvorených hladením povrchu mokrej rozotrenej omietky kefou.

NFLA

5

0,2

6,600 €

39,60 €

Paletové množstvo: 480 kg 80130103 ZD

-

-

7,200 €

8,64 €

OP BR + číslo farby

30

2,5 až 3,0

2,750 €

99,00 €

Paletové množstvo: 480 kg

weberpas dizajn betón

Jemnozrnná, farbená, pastovitá omietka určená k vytvoreniu povrchu imitujúceho vzhľad odlievaného betónu (pohľadového betónu) na rôznych nosných konštrukciách a ETICS.

biela farebná

V92 + číslo farby

25 25

2,5 2,5

2,000 € 2,300 €

60,00 € 69,00 €

Paletové množstvo: 400 kg

Paletové množstvo: 480 kg 30

5,0

2,720 €

97,92 €

Paletové množstvo: 480 kg

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

41


weberpas topdry

Tenkovrs t vová omietka so zvýšenou ochranou prot i riasam a plesniam

samočistiaci

efekt

hydrofilná tenkovrstvová omietka bez biocídnych prísad na Slovensku

prvá

vysoká odolnosť proti mikroorganizmom

veľmi nová

technológia šetriaca životné prostredie

Nátery

42

* Uvedená spotreba je orientačná. Líši v závislosti od podkladu a použitého izolantu. Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

43


Vonkajšie a vnútorné nátery

weberton N

Vodou riediteľný fasádny náter na báze akrylátovej disperzie, pripravený na priame použitie pre exteriér aj interiér. Určený najmä na farebné stvárnenie starých i nových fasád alebo fasád po rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách. Pred aplikáciou náteru odporúčame podklad ošetriť podkladným náterom weber 553.

weberton akrylát-silikón

Vodou riediteľný fasádny náter na báze akrylátovej disperzie a silikónových živíc, pripravený na priame použitie pre exteriér aj interiér. Určený najmä na farebné stvárnenie starých i nových fasád alebo fasád po rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách. Pred aplikáciou náteru odporúčame podklad ošetriť podkladným náterom weber 500

weberton silikátový

Vodou riediteľný fasádny náter na báze draselného vodného skla, pripravený na priame použitie pre exteriér aj interiér. Určený najmä na farebné stvárnenie starých i nových fasád alebo fasád po rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách. Pred aplikáciou náteru odporúčame podklad ošetriť podkladným náterom weber 703 - fluat.

weberton exclusive

Vodou riediteľný fasádny náter na báze silikónových živíc, pripravený na priame použitie pre exteriér aj interiér. Určený najmä na farebné stvárnenie starých i nových fasád alebo fasád po rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách. Pred aplikáciou náteru odporúčame podklad ošetriť podkladným náterom weber 500.

weberton aquaBalance

Vodou riediteľný fasádny náter obsahujúci silikónovú disperziu, pripravený na priame použitie pre exteriér aj interiér. Náter je určený k pretieraniu alebo k prípadnému ďalšiemu farebnému stvárneniu tenkovrstvovej omietky weberpas aquaBalance a weberpas topdry. Pretretím omietky nestratia schopnosť regulovať vlhkosť na svojom povrchu a tým i prirodzenú ochranu proti rastu mikroorganizmov. Pred aplikáciou náteru odporúčame podklad ošetriť podkladným náterom weber 500.

Vonkajšie a vnútorné nátery

Kód

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20 %)

A203K

5

0,4 / 2 nátery 0,4 / 2 nátery

5,200 €

31,20 €

4,550 €

136,50 €

25

weberton PROFI plus

Vodou riediteľná biela maliarska farba, pripravená na priame použitie. Má výbornu kryciu schopnosť, dobrú oteruvzdornosť a nízky koeficient difúzneho odporu. Vhodná do interiéru.

Kód

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20 %)

TPP25

25

0,810 €

24,30 €

TPP15

15

0,2 / 1 náter 0,2 / 1 náter

0,880 €

15,84 €

Paletové množstvo: 270 kg (5 kg balenie) 400 kg (25 kg balenie) A210K

5 25

0,4 / 2 nátery 0,4 / 2 nátery

Paletové množstvo: 600 kg / 25 kg 660 kg / 15 kg balenie

5,380 €

32,28 €

4,940 €

148,20 €

Paletové množstvo: 270 kg (5 kg balenie) 400 kg (25 kg balenie) A110

5 20

0,4 / 2 nátery 0,4 / 2 nátery

5,460 €

32,76 €

4,700 €

112,80 €

weber rudicolor (Z)

Ľahko spracovateľná jednozložková fasádna hmota na báze akrylátovej disperzie, pripravená na priame použitie. Môže sa aplikovať ako hladký i zrnitý náter. Určený na farebné stvárnenie fasád, pri obnove, novostavbách i modernizácii.

A90 A91

25 25

0,6 - 1,0 1,0 - 2,0

2,220 € 2,460 €

66,60 € 73,80 €

Paletové množstvo: 400 kg

Príplatky pre náter weberrudicolor - odtiene radu A: 2,655 Eur / kg - odtiene radu B: 2,655 Eur / kg - odtiene radu C: 0,298 Eur / kg

Paletové množstvo: 270 kg (5 kg balenie) 400 kg (25 kg balenie) A050

5 20

0,4 / 2 nátery 0,4 / 2 nátery

5,240 €

31,44 €

4,810 €

115,44 €

Paletové množstvo: 270 kg (5 kg balenie) 400 kg (25 kg balenie) NFAB

5 25

0,5 / 2 nátery 0,5 / 2 nátery

5,500 €

33,00 €

4,990 €

149,70 €

Paletové množstvo: 270 kg (5 kg balenie) 400 kg (25 kg balenie)

Príplatky pre exteriérové nátery - odtiene radu A: 5,377 Eur / kg - odtiene radu B: 2,755 Eur / kg - odtiene radu C: 1,394 Eur / kg

44

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

45


Vonkajšie a vnútorné nátery

weber flitr

Weberflitr sú lesklé farebné zrná, ktoré sa nanášajú technológiou striekania do mokrej tenkovrstvovej omietky. Svojimi lesklými plochami odrážajú dopadajúce svetlo a vytvárajú podobný efekt ako šupiny sľudy v minerálnych škrabaných omietkach.

Ods t raňovanie mikroorganizomov

Kód (popis)

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20 %)

WFC WFC WFCJ WFCJ WFZ WFZ WFZJ WFZJ

5 25 5 25 5 25 5 25

0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3

6,78 € 5,616 € 6,78 € 5,616 € 6,78 € 5,616 € 6,78 € 5,616 €

33,90 € 168,48 € 33,90 € 168,48 € 33,90 € 168,48 € 33,90 € 168,48 €

Paletové množstvo: 400 kg / 5 alebo 25 kg balenie

weber 500

Prostriedok na zjednotenie a zníženie nasiakavosti podkladu. Minimálne ovplyvňuje difúziu vodnej pary a znižuje riziko tvorenia farebných škvŕn. Na úpravu podkladu pred aplikáciou náteru weberton exclusive, weberton aqua Balance a weberton akrylát-silikón.

weber 553

Prostriedok na zjednotenie a zníženie nasiakavosti podkladu. Zvyšuje prídržnosť následného náteru a znižuje riziko tvorenia farebných škvŕn. Na úpravu podkladu pred aplikáciou weberton N.

weber 703 – fluat

Tekutý roztok na zjednotenie a neutralizáciu nerovnomerne nasiakavých a čerstvých omietkových povrchov. Minimálne ovplyvňuje difúziu vodnej pary a znižuje riziko tvorenia farebných škvŕn. Na úpravu podkladu pred aplikáciou náteru weberton silikátový.

G500

10

0,15

5,040 €

Cena/l (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20 %)

REX-5

5 20

0,15 - 0,20 0,15 - 0,20

14,166 € 12,1075 €

85,00 € 290,58 €

AM77-5

5 20

0,04 - 0,05 0,04 - 0,05

8,896 € 6,9185 €

53,376 € 166,044 €

Kód (popis)

Balenie (liter)

Spotreba l/m2

Cena/l (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20 %)

PX07-1 PX07-5

1 5

0,06 - 0,125 0,06 - 0,125

25,98 € 24,57 €

31,176 € 147,42 €

KTX 07-M1 KTX 07-M5 KTX 07-B1 KTX 07-B5

1 5

0,07 - 0,17 0,07 - 0,17

46,03 € 44,616 €

55,236 € 267,696 €

Kód (popis)

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20 %)

EDJ28-1

1

0,5 - 0,7

19,800 €

23,76 €

AG49-750 AG49-5

0,75 5

0,1 - 0,2 0,1 - 0,2

21,900 € 20,900 €

19,70 € 125,40 €

Prostriedok na odstránenie rias, plesní, machov, lišajníkov REX-20 a húb, ktoré spôsobili neestetický vzhľad fasád a soklov budov, dlažieb, terás, chodníkov, striech, pomníkov a podobne. Dodáva sa koncentrovaný. Pomer riedenia roztoku závisí od znečistenia povrchu.

ANTI MOUSSE 77

Prevencia pre zamedzenie opätovného výskytu AM77-20 organických nečistôt na ošetrených plochách prostriedkom RENOV EXPRESS. Dodáva sa koncentrovaný. Pred použitím zrieďte vodou v pomere 1 (ANTIMOUSSE77) : 3 (voda).

553K

5

0,05

4,640 €

27,84 €

PX 07 Primer H703

5 20

0,2 0,2

6,550 € 4,550 €

39,30 € 109,2 €

Bezfarebná vodová disperzia styrénakrylátových kopolymérov určená na ošetrenie povrchov pred nanesením ochranných náterov grafity. Je paropriepustná, hydrofóbna, UV stabilná, vysoko odolná voči alkáliám.

KTX 07 5

0,4

11,230 €

67,38 €

weber 709

E709

5

0,1 - 0,3

3,180 €

19,08 €

Bezfarebný náter určený pre ochranu povrchov pred grafity v matnom aj lesklom prevedení. Ošetrený povrch je chránený pred sprejovými farbami, fixkami, hlinou, plagátmi, samolepkami, lepidlami, atď. Chráni farebnú stálosť podkladu, zachováva jeho štruktúru, paropriepustný.

scalpnet EDJ 28

Prostriedok vo forme gélu. Odstraňuje nápisy z kameňa, tehál a mramoru namaľované centrofixkou, zvýrazňovačom, atramentom, razítkovou farbou atď.. Zosvetľuje drevo a odfarbuje moridlá a laky z drevených podkladov. Neodstraňuje pôvodné nátery.

scalp antigraffity 49

Prostriedok pre odstránenie grafity. Pomaly a postupne rozrušuje farbu graffity, preto je možné jeho účinok kedykoľvek zastaviť tak, aby sa znížilo riziko poškodenia pôvodného povrchu.

46

Spotreba l/m2

Ant igraffit i sys tém

E704

Veľmi účinný čistiaci prostriedok na fasády na báze saponátov bez fosfátov. Slúži na prípravu podkladu pre ďalšiu úpravu povrchov.

Balenie (liter)

60,48 €

weber 704

Náter na báze rozpúšťadiel slúžiaci na dôkladné očistenie podkladu, ľahko spracovateľný. Šetrný k životnému prostrediu.

RENOV EXPRESS

Kód (popis)

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

47


Ant igraffit i sys tém

Stena s graffity.

Maltové zmesi

Stena po ošetrení antigraffity systémom.

48

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

49


Základné omietkové a maltové zmesi

weber multiweb

Univerzálne maltovinové spojivo pre výrobu jadrovej omietky a murovacej malty priamo na stavbe.

Základné omietkové a maltové zmesi

Kód (popis)

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20 %)

UP 100

25

podľa použitia

0,150 €

4,50 €

Paletové množstvo: 1050 kg

štuková stierka

Biela štuková stierka hydrofobizovaná pre vonkajšie aj vnútorné použitie. Určená na ručné spracovanie k renovácii starých a pevných omietok, jadrových omietok. Zrnitosť 0-0,5 mm, množstvo prímesovej vody 6,5 l/25 kg balenie. Doba spracovateľnosti 90 min.

weber mvc 004 grobputz

Vápennocementová jadrová omietka pre vonkajšie aj vnútorné použitie. Spracováva sa ručne. Zrnitosť 0-4 mm, množstvo prímesovej vod 9,5 l/40 kg balenie. Doba spracovateľnosti 90 min.

weber mvc 630 UNI

Jednovrstvová vápennocementová omietka určená pre ručné spracovanie do vonkajších aj vnútorných priestorov. Zrnitosť 2 mm, množstvo prímesovej vody 7,5 l/40 kg balenie. Doba spracovateľnosti 90 min.

weber mvs 25

Jednovrstvová vápennocementová omietka pre strojné použitie do interiéru. Zrnitosť 1 mm, množstvo prímesovej vody 8 l/40 kg balenie. Doba spracovateľnosti 90 min.

3803

25

4 (hr. 2 mm)

0,290 €

8,70 €

Jednovrstvová jadrová omietka do exteriéru. Určená pre hrúbky do 15 mm na rovný podklad z betónu a presných tvárnic. Pred nanesením zmesi je potrebné na navlh­čený  podklad vykonať nástrek s weberdur podhoz. Zrnitosť 1 mm, množstvo prímesovej vody 8l/40 kg balenie. Doba spracovateľnosti: 90 minút.

weberdur štuk EX

Hydrofobizovaná jemná vápennocementová štuková omietka pre vonkajšie použitie. Určená pre ručné spracovanie na vyzretú a vyschnutú jadrovú omietku. Zrnitosť 0-0,5 mm, množstvo prímesovej vody 7,5 l/30 kg balenie. Doba spracovateľnosti 90 minút.

50

Jemná vápennocementová štuková omietka pre vnútorné použitie. Určená pre ručné spracovanie na vyzretú a vyschnutú jadrovú omietku. Zrnitosť 0-0,5 mm, množstvo prímesovej vody 7,5 l/30 kg balenie. Doba spracovateľnosti 90 minút.

weberdur gipsglätter

Jednovrstvová gletovaná vápennosadrová omietka pre strojové aj ručné spracovanie len do vnútorného prostredia. Množstvo prímesovej vody 11,2 l/30 kg balenie. Spotreba 11 kg/m2 /pri hrúbke 1 cm

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20 %)

MVCJ310

30

1,8 – 3,2 (hr. 1 mm)

0,150 €

5,40 €

Paletové množstvo: 1200 kg 101P

Paletové množstvo: 1050 kg GP 004

40

13 (hr. 10 mm)

0,120 €

5,76 €

40

12 (hr. 10 mm)

0,150 €

webermur 5-50

Vápenno-sádrová omietka do interiéru. Vhodná na opravy ostenia pri výmene okien. Hrúbka vrstvy v jednom kroku 50 mm.

Paletové množstvo: 1200 kg MVC 630

WM 550

40

13 (hr. 10 mm)

7,20 €

webermur 659

Tenkovrstvová sádrová omietka s gletovaným povrchom.

0,130 €

MCS 35

40

13 (hr. 10 mm)

0,140 €

WM 659

30

1,8 – 3,2 (hr. 1 mm)

6,24 €

6,72 €

weberdur klasik ST

Jednovrstvová jadrová vápennocementová omietka pre strojné použitie v exteriéri. Hrúbka jednej vrstvy 10-25 mm. Zrnitosť 2 mm. Množstvo prímesovej vody 4l/25 kg balenie. Pred nanesením zmesi je potrebné na navlhčený  podklad vykonať nástrek s weberdur podhoz. Doba spracovateľnosti: 90 minút

weberdur štuk UNI

Suchá omietková zmes pre ručné aj strojové spracovanie štukových omietok. Na presné murivo (Ytong), jadrové omietky, panely, betón.

0,160 €

Paletové množstvo: 1200 kg

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

0,340 €

12,27 €

25

10

0,450 €

13,50 €

25

0,9

0,580 €

17,40 €

Paletové množstvo: 1000 kg MVCS 631

25

13,5 (hr. 10 mm)

0,150 €

4,50 €

Paletové množstvo: 1050 kg WM 659

Paletové množstvo: 1200 kg MVCJ320

11

Paletové množstvo: 1000 kg

Paletové množstvo: 1200 kg MVS 25

30

Paletové množstvo: 1200 kg

Paletové množstvo: 1200 kg

weber mcs 35

weberdur štuk IN

Kód (popis)

25

3 (hr. 1,5 mm)

0,150 €

4,50 €

Paletové množstvo: 1050 kg 5,76 €

weberdur ľahčená

Ľahčená suchá omietková zmes pre strojné a ručné použitie na tehly, betón, porobetón a hlavne na tehlové tepelné izolačné bloky do exteriéru aj interiéru.

MVC 680

20

10 (hr .10 mm)

0,240 €

5,76 €

Paletové množstvo: 960 kg

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

51


Základné omietkové a maltové zmesi

weberdur terralit

Tepelne-izolačná omietka s perlitom, na murované konštrukcie z vnútornej aj vonkajšej strany.

Piesok pre každodenné použit ie

Kód (popis)

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20 %)

MVC 685

10

10 (hr.40 mm) / 0,6 m2

0,53 €

6,36 €

Paletové množstvo: 600 kg

weberdur podhoz

Podkladný nástrek pre ručné spracovanie do exteriéru aj interiéru. Určený ako podklad pre minerálne omietky a najmä pod tepelne izolačné omietky. Zámesová voda 3,5 l / 25 kg balenie. Spracovateľnosť 90 minút.

weberren trassic GP

Bezcementová podkladná omietka určená na historické budovy. Pre ručné spracovanie do vnútorných aj vonkajších priestorov. Možnosť použitia ako prednástrek pri spotrebe 9 kg/m2. Množstvo zámesovej vody 9l/40 kg. Veľkosť zrna max 5 mm. Len na objednávku!

weberren trassic FP

Bezcementová štuková omietka určená na historické budovy. Pre ručné spracovanie do vnútorných aj von­kajších priestorov. Množstvo zámesovej vody 12l/40 kg. Veľkosť zrna max. 0,6 mm. Len na objednávku!

webercombi contact

Penetračný náter pre sádrové omietky a nesavý a hladký podklad.

webercombi grund

Penetračný náter pre sadrové omietky pre savý podklad.

webermix poro

Lepiaca malta na tenkovrstvové lepenie porobetónových tvárnic a brúsených tehál. Pre ručné spracovanie na vonkajšie aj vnútorné použitie. Zrnitosť zmesi 1 mm, množstvo prímesovej vody 5,5 l/25 kg balenie. Spotreba 3,3 kg/m2.

webermix murovacia malta 5,0 MPa

Murovacia malta na lepenie bežných murovacích prvkov. Určená na ručné spracovanie do vonkajších aj vnútorných priestorov. Zrnitosť zmesi 4 mm, množstvo prímesovej vody 6 l/25 kg balenie. Spotreba 16 kg/m2.

52

MC 665

25

7 (hr. 10 mm)

0,190 €

5,70 €

Paletové množstvo: 1050 kg 290 P

40

18 (hr. 10 mm)

0,320 €

15,36 €

Paletové množstvo: 1200 kg

297 P

40

1,4 (hr .1,0 mm)

0,310 €

14,88 €

weber piesok – dlažba

Kremenný piesok s ideálne nastavenou zrnitosťou (0 – 1 mm) na vyplnenie škár v zámkovej dlažbe a pod. Vysoko odolný voči vymývaniu.

Kód (popis)

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20 %)

PI002

25

-

0,264 €

7,92 €

Paletové množstvo: 1200 kg WCC

15

0,3

4,200 €

Paletové množstvo: 1000 kg 75,60 €

weber piesok – stavebný J

Kremmený piesok určený na prípravu jemných omietok so zrnitosťou 0 – 1 mm.

WCG

12

0,2

5,800 €

83,52 €

MCT510

25

3,3

0,180 €

5,40 €

PI003

25

-

0,252 €

7,56 €

Paletové množstvo: 1000 kg

Paletové množstvo: 1200 kg MVC910

25

16 (hr. 1 cm)

0,110 €

3,30 €

Paletové množstvo: 1200 kg

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

53


weberxerm 844 Lepidlá na obklady a dlažby

Lepiaci t mel na obklady a dlažby a hydroizolácia v jednom produkte*

Na prvý pohľad s vyššou cenou, ale počítajte s nami ... ... izolácia a lepenie sa vykonáva v jednom technologickom kroku = úspora času min. 2 dni ... bez potreby použitia ďalšieho lepidla na obklady a dlažby = úspora nákladov za materiál ... rýchle schnutie do 3 hodín aj pri teplote tesne nad 0oC ... vysokoflexibilná izolácia = prekrývanie trhlín až do 0,75 mm * Podľa normy STN 12004 zaradené do tiredy S2.

Nie sme takí bohatí, aby sme si kupovali lacné veci.

54

Uvedená spotreba jedoorientačná. Líši v závislosti od podkladu a použitého izolantu. * Podľa*normy STN 12004 zaradené tiredy S2.o produktoch Podrobnejšie informácie sú uvedené v našom aktuálnom vydaní

Poradca Weber

55


Lepidlá na obklady a dlažby

webercol standard

Kód (popis)

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20 %)

S608

25

4

0,195 €

5,85 €

Mrazuvzdorná tenkovrstvová lepiaca malta triedy C1. kategória Používa sa na lepenie keramických obkladov C1 a dlažieb s nasiakavosťou väčšou ako 3 % vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Vyrába sa v súlade s normou STN EN 12004. Spracovateľnosť 90 min.

webercol exclusive

DF618 Nízkoprašná (zníženie prašnosti o 80%) mrazuvzdorná kategória tenkovrstvová lepiaca malta triedy C1T. Používa sa C1T na lepenie keramických obkladov a dlažieb s nasiakavosťou väčšou ako 3% vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Vyrába sa v súlade s normou STN EN 12004. Spracovateľnosť 90 min.

webercol extraflex

DF625

F604

25

4

0,200 €

25

4

0,500 €

25

4

0,400 €

Paletové množstvo: 1200 kg

webercol flex premium

25

FP605

webercol promax

Vysokokvalitná elastická lepiaca ľahčená lepiaca malta na obklady a dlažby. 1 balenie 17 kg má výdatnosť 25 kg balenia. Kategória C2TE

F677 kategória C2TE

weberfor profiflex R LD

Rýchlo tvrdnúci tmel (nízkoprašná technológia.) Vhodný na balkóny, lodžie, podlahové kúrenie. Pochôdznosť po 5 hodinách. Kategória C2TF S1

LOD 537 C2TF S1

4

0,420 €

6,00 €

15,00 €

12,00 €

0,770 €

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20 %)

25

4

0,960 €

28,80 €

LOD 631

4,5

lepenie 4,5 kg Škárovanie 0,5 kg

13,89 €

75,01 €

weberxerm 844

WX844

18

4,9

5,900 €

127,44 €

Farebný odtieň

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20 %)

x xx x xx xxx milk, marble

2 2 5 5 5 20

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

1,260 € 1,940 € 1,020 € 1,200 € 3,000 € 0,840 €

3,02 € 4,67 € 6,12 € 7,20 € 18,00 € 20,16 €

Mrazuvzdorné epoxidové dvojzložkové lepidlo a škárovacia hmota na obklady a dlažby. Šírka škáry 3-15 mm. Vhodné pre mechanicky a chemicky ťažko namáhané priestory. Farebná škála : šedá a biela

Dvojzložkový mrazuvzdorný systém odolný UV žiareniu a soliam, určený na hydroizoláciu a lepenie obkladov a dlažieb.

webercolor comfort

Flexibilná škárovacia hmota na báze cementu pre šírku škáry 1-6 mm. Vhodná na vonkajšie aj vnútorné použitie. Je určená aj na podlahové kúrenie. Podľa EN 13888 je zaradená v triede CG2W.

Paletové množstvo: 2 kg 576 kg 5 kg 720 kg 20 kg 840 kg

12,60 €

Paletové množstvo: 1200 kg 2,4

Spotreba kg/m2

weberpox easy

webercolor perfect

17

Balenie (kg)

Paletové množstvo: 1050 kg

Paletové množstvo: 1200 kg

Vysokokvalitná elastická mrazuvzdorná lepiaca malta kategória triedy C2TE. Používa sa na lepenie keramických C2TE obkladov a dlažieb s nasiakavosťou nižšou ako 3% do exteriéru aj interiéru. Vhodná na balkóny, terasy, do mraziarní, lepenie obklad na obklad, podlahové kúrenie a do priestorov s väčším zaťažením. Vyrába sa v súlade s normou STN EN 12004. Spracovateľnosť 90 min. Vysokokvalitná elastická mrazuvzdorná lepiaca malta kategória triedy C2TE, priečna deformácia S1. Používa sa na C2TE lepenie keramických obkladov a dlažieb S1 s nasiakavosťou nižšou ako 3% do exteriéru aj interiéru. Vhodná na balkóny, terasy, do mraziarní, lepenie obklad na obklad, podlahové kúrenie a do priestorov s väčším zaťažením. Vyrába sa v súlade s normou STN EN 12004. Spracovateľnosť 90 min.

Kód

Paletové množstvo: 1200 kg

Paletové množstvo: 1200 kg

Nízkoprašná (zníženie prašnosti o 80%) mrazuvzdorná kategória tenkovrstvová lepiaca malta triedy C2TE. Používa C2TE sa na lepenie keramických obkladov a dlažieb s nasiakavosťou nižšou ako 3 % vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Vyrába sa v súlade s normou STN EN 12004. Spracovateľnosť 90 min.

webercol flex

Lepidlá na obklady a dlažby

15,71 €

Vodeodolná flexibilná škárovacia hmota na báze cemen­tu. Určená na vonkajšie aj vnútorné použitie do ťažko namáhaného prostredia. Obsahuje antifun­gicídne prísady proti vzniku plesní, odolná voči bežným čistiacim prostriedkom používaných v domácnosti. Podľa EN 13888 je zaradená v triede CG2WAr.

milk marble

0,7 0,7

5 5

8,40 € 8,40 €

1,400 € 1,400 €

Paletové množstvo: 5 kg 360 kg

Balenie (ml)

Spotreba 1 kartuša

Cena/ks (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20 %)

Paletové množstvo: 714 kg

weberfor klasik B

Mrazuvzdorný lepiaci tmel, na báze cementu so zníženým sklzom vhodný na sklenené mozaiky. Biely lepiaci tmel. Kategória C1T

LOD 531 C1T

25

4

0,590 €

17,70 €

webercolor silikón

Trvalo elastický silikónový tmel s prídavkom antifungicídu. Zabraňuje vzniku plesní. Určený na pružné tesnenie škár na dlažbách a obkladoch z keramiky a cementu, v kúpeľniach, kuchyniach a v sprchách.

310

cca 12 bm

6,000 €

7,20 €

Paletové množstvo: 1050 kg

56

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

57


Lepidlá na obklady a dlažby DOPLNKY

Kód

webertec 30

Separačný pás pod dlažby. Prekrýva trhliny v podklade a neprenáša ich na povrch. Na podklad sa ukladá do flexibilného lepiaceho tmelu. Šírka pásu 1 m.

tesniaca páska BE 14

Trvalo pružná, vodotesná páska. Je odolná voči alkalickým látkam, kyselinám a soliam. Určená na tesnenie škár a dilatačných spojov a stykov podlaha/stena.

Tesniaca páska na vonkajší a vnútorný roh

Trvalo pružná vodotesná páska pre utesnenie vonkajších a vnútorných rohov.

Balenie

Cena (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20 %)

SR TEC 30

30 m

6,590 €/bm

237,24 €

8414

10 m 50 m

2,000 €/bm 1,830 €/bm

24,00 € 109,80 €

141004 vonkajší kút 141005 vnútorný roh

25 ks

2,50 €/ks

75,00 €

25 ks

2,50 €/ks

75,00 €

Sys témy na rekonšt rukciu balkónov

webercolor dokonalé v každom detaile

Vzorkovník farieb webercolor comfort 01

milk

02

pearl

04

sesame

13

caramel

14

cacao

15

coffee

    

X

16

choco

XX

17

nut / bahama

XX

18

toffee

XX

19

linen

XXX

28

agate / manhattan

XX

29

marble

02 PEARL14

– dodávané odtiene pre webercolor silicon

+ webercolor silicon transparent

/ crystal

CACAO 30

carbon

42

volcano

      

XX XX XX XX XX X XXX XXX

Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti. Z tohto dôvodu slúži vzorkovník len pre orientáciu.

58

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

59


Sys témy na rekonšt rukciu balkónov Riešenie A – so spádovým betónom

soklový profil

Sys témy na rekonšt rukciu balkónov Riešenia B so systémom Schlüter

kútový profil 4

5 6 2 1 3 2

dlažba tesniaca páska weber BE 14 terizol dilatačný spádová vrstva profil weberbat balkónový

1. Spádová vrstva weberbat rapid 2. Cementové flexibilné lepidlo webercol flex premium 3. rohož Ditra 4. Páska Kerdi Keba 5. Rohový profil dilex eke 6. Škárovacia hmota webercolor comfort 7. okapový profil Schlüter

okapový profil

terizol

škárovacia hmota lepiaci tmel

4

Ceny systému dodáme na vyžiadanie

Riešenie C - certifikovaným balkónovým systémom weberrep balkón

11 Názov vysprávková malta penetračný náter spádový betón hydroizolačná stierka hydroizolačná stierka tesniaca páska flexibilný lepiaci tmel škárovacia hmota okapový profil okapový profil

60

weberbat opravná hmota weberbetonkontakt weberbat balkónový weberterizol webertec superflex D24 BE 14 webercol flex webercolor comfort okapový profil MAXI okapový profil 0,6 mm

Balenie

Spotreba

Cena/kg

20 kg 5 kg 25 kg 20 kg 20 kg 10 bm 25 kg 5 kg 2,5 m 2,0 m

1,5 kg/m2/ 1 mm 0,2 kg/m2 20 kg/m2/ 1 cm 3,0 kg/m2 3,5 kg/m2

0,600 € 3,150 € 0,320 € 3,870 € 4,900 € 2,000 € 0,400 € 1,000 € 5,950 € 3,350 €

6,5 kg/m2/ 5 mm 0,7 kg/m2

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

10

9 4

3

7 6

2 1

8 5

1. Balkónová doska 2. Spádový klin z EPS, resp. weberbat rapid 3. Flexibilný lepiaci tmel webercol flex premium, weberfor profiflex RD 4. Balkónový profil DRIP 5. Butyl páska 6. Hydroizolácia webertec super flex D24 7. Separačná rohož webertec 30 8. Flexibilný lepiaci tmel webercol flex premium, weberfor profiflex RD 9. Dlažba 10. Špárovacia malta webercolor comfort 11. Tesniaci tmel webercolor Poly

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

61


Sys témy na rekonšt rukciu balkónov BALKÓNOVÉ PROFILY

Sys témy na rekonšt rukciu balkónov

Merné jednotky

Balenie (ks)

Objednávacie číslo

Cena/mj (bez DPH)

Cena/ks. (s DPH 20 %)

bm bm bm bm

5 5 5 5

395200 395201 395208 395209

5,950 € 8,860 € 10,400 € 10,400 €

17,85 € 26,58 € 31,20 € 31,20 €

okapový profil MAXI – presah 40 mm Al - prírodný 2,5 m Al - strieborný 2,5 m Al - tmavohnedý 2,5 m Al - šedý 2,5 m

Merné jednotky

Balenie (ks)

Objednávacie číslo

Cena/mj (bez DPH)

strieborný 2,5m hnedý , 2,5m šedý , 2,5m

bm bm bm

5 5 5

397001 397008 397009

10,50 € 13,20 € 13,20 €

31,50 € 39,60 € 39,60 €

Al-prírodný Strieborný Hnedý Šedý

ks ks ks ks

10 10 10 10

397200 397201 397208 397209

9,90 € 9,90 € 13,00 € 13,00 €

11,88 € 11,88 € 15,60 € 15,60 €

Al-prírodný Strieborný Hnedý Šedý

ks ks ks ks

5 5 5 5

397100 397101 397108 397109

2,20 € 2,20 € 3,70 € 3,70 €

2,64 € 2,64 € 4,44 € 4,44 €

okapový profil DRIP

Cena/ks. (s DPH 20 %)

(ks 2,5 m)

roh k okapu DRIP

roh k okapu maxi prírodná Al elox strieborná Al tmavo hnedá Al šedý Al

ks ks ks ks

10 10 10 10

395300 395301 395308 395309

8,080 € 9,860 € 10,400 € 10,400 €

(ks)

9,70 € 11,83 € 12,48 € 12,48 €

spojka k okapu DRIP

kút k okapu maxi prírodná Al elox striebro tmavo hnedý Al šeda Al

ks ks ks ks

10 10 10 10

395400 395401 395408 395409

8,080 € 9,860 € 10,400 € 10,400 €

9,70 € 11,83 € 12,48 € 12,48 €

(ks)

spojka k okapu maxi A/B prírodná /B/ striebro Al /A/ tmavo hnedá Al /A/ šedá Al

Kód

Balenie (bm)

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20 %)

ks ks ks ks

5 5 5 5

395500 395501 395508 395509

1,100 € 1,610 € 1,610 € 1,610 €

1,32 € 1,93 € 1,93 € 1,93 €

dilatačná páska

DPM

50

0,14 €

8,40 €

bm bm bm

30 30 30

– – –

3,350 € 3,350 € 3,350 €

8,04 € 8,04 € 8,04 €

butylová páska

BUP

20

1,89 €

56,70 €

ks ks ks

30 30 30

– – –

6,800 € 6,800 € 6,800 €

8,16 € 8,16 € 8,16 €

Kód

Balenie (ml)

Cena/ks (bez DPH)

Cena/ks. (s DPH 20 %)

ks ks ks

1 1 1

– – –

0,430 € 0,430 € 0,430 €

0,52 € 0,52 € 0,52 €

MS 290

šedá 290 ml kartuša

7,22 €

8,66 €

MS 600

šedá 600 ml ,,salám“

11,34 €

13,61€

bm

5

395900

7,700 €

23,10 €

Mirelonová dilatačná páska 5x100mm/50m

okapový profil Al 2 m priamy – 0,6 mm biely hnedý šedý

roh k okapu Al rohový 1x1 m – 0,6 mm biely hnedý šedý

spojka k okapu – 0,6 mm biela hnedá šedá

Samolepiaca páska na pripojenie stavebných prvkov z dreva, kovu, plastu. Šírka 100 mm. Zaistí tesné pripo­jenie na rozdielne materiály.

webercolor Poly

Jednozložkový lepiaci tmel na báze MS polymérov s vysokou pevnosťou lepeného spoja. Trvalo pružný.

balkónový profil tvarovací – 2,5 m Al prírodný 2,5 m

62

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

63


Podlahy

64

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

65


Podlahy POTERY weberbat estrich

Jemný cementový poter na vytváranie nových a opravy súčasných poterov vo vrstvách 10–40 mm v jednom pracovnom kroku. Pochôdznosť po 24 hod., spracovateľnosť cca. 2 hod. Zrnitosť zmesi 0–4 mm, zmieša sa s 3,5l vody/25 kg. Pevnosť v tlaku min. 25 N/mm2.

weberbat balkónový

Spádový balkónový poter s výbornými fyzikálnymi a mechanickými vlastnosťami so zvýšenou odolnosťou voči mrazu. Aplikačná hrúbka 10-100 mm v jednom pracovnom kroku. Zrnitosť zmesi 0-4 mm. Pochôdznosť max. po 24. hod., mieša sa s 3,0 l vody / 25 kg. Spracovateľnosť cca 90 minút.

weberbat opravná hmota

Rýchlotuhnúca opravná a vyrovnávajúca hmota. Pochôdznosť po 3 hodinách. Vyrovnáva cementové omietky, betón, podklad pod dlažbu. Na vyspravenie poškodených hrán, rohov, dutín a výtlkov. Odolná aj v mokrých priestoroch. Pre interiér aj exteriér, v hrúbke 1-20 mm. Mieša sa s 3,8 l vody/20 kg.

weberbat rapid

Rýchlotuhnúci betónový poter. Hrúbka vrstvy 15-100 mm. Pôchodznosť po 2 hodinách.

Podlahy Kód

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20 %)

BP420

25

20 / 1 cm hr.

0,120 €

3,60 €

25

19,5 / 10 mm hr.

0,210 €

Rýchlotuhnúci betón s vláknami z uhlíkovej oceli. Vhodný na zalievanie poklopov a otvorov kanálov, uličného vybavenia (dopravné značky, stĺpy, bilboardy a pod.) Doprava vhodná už po 2 hodinách. Pevnosť v tlaku 30 MPa. Len na objednávku!

weberfloor 4490

Anhydritový poter na báze síranu vápenáteho s nízkym pnutím pri schnutí do interiéru. Aplikácia bez dilatačných škár. Min. hrúbka 30 mm, max. hrúbka 60 mm, pri podlahovom kúrení 80 mm. Pre strojné spracovanie.

weber suchý betón

Suchá betónová zmes pripravená na okamžitú realizáciu jednoduchých betonárskych prác. Zrnitosť: 4 mm, Spotreba cca 20 kg/1m2/hrúbka 1 cm.

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20 %)

AP 4190

25

1,7 / 1 mm hr.

0,510 €

15,30 €

Samonivelizačná interiérová podlahová hmota pre hrúbku 1-12 mm. Pochôdznosť po 12 hodinách. Spracovanie 5,25 l vody / 25 kg. Spotreba 1,5 kg/ 1 m2/ 1 mm hrúbky. Len do interiéru.

M635

25

1,5 / 1 mm hr.

0,520 €

15,60 €

Paletové množstvo: 1050 kg Paletové množstvo: 1200 kg OH 101 20

20

1,5 / 1 mm hr.

0,600 €

weberniv dur 14,40 €

Paletové množstvo: 960 kg BP 435 25

20

18-20

0,400 €

SAB 200

25

20/1 cm

0,730 €

Vysoko pružná samonivelizačná podlahová hmota s vláknami určená na drevené podklady. Mieša sa s 5 litrami vody/25 kg. Aplikovateľná v hrúbke 3-30 mm. Pochôdznosť cca po 3 hodinách. Len do interiéru. Tovar s predĺženou dodacou lehotou do 10 pracovných dní. Len na objednávku!

weberfloor 4150 12,00 €

Vysokokvalitná samonivelizačná podlahová hmota s vysokou tekutosťou. Spracovateľná ručne aj strojovo. Aplikovateľná v hrúbke 2-30 mm v jednom kroku. Vhodná na podlahové kúrenie. Pochôdznosť po 3 hodinách. Len do interiéru.

weberfloor 4160 21,90 €

Samonivelizačná podlahová hmota pre vysokú záťaž (pevnosť 30 MPa) pre hrúbky 2-30 mm. Pre ručné aj strojové spracovanie. Pochôdznosť po 2 hod.

NIV500

25

1,8 / 1 mm hr.

1,324 €

39,72 €

Paletové množstvo: 1050 kg WF4150

25

1,5 / 1 mm hr.

0,660 €

19,80 €

Paletové množstvo: 1050 kg WF4160

25

1,7 / 1 mm hr.

0,800 €

24,00 €

Paletové množstvo: 1050 kg

weberfloor 4610

Paletové množstvo: 1050 kg AP 4490

40

17 / 10 mm hr.

0,260 €

12,48 €

Paletové množstvo: 1200 kg SB25

25

-

0,130 €

Paletové množstvo: 1200 kg

66

Samonivelizujúca anhydritová hmota. Pre ručné aj strojoné spracovanie do hrúbok 10-30 mm. Pevnosť 30 MPa, pochôdznosť po 4-6 hod.

weber nivelit 6,30 €

Paletové množstvo: 1050 kg

webercel mass

weberfloor 4190

Kód

Paletové množstvo: 1050 kg

Paletové množstvo: 1200 kg BP405

SAMONIVELIZAČNÉ

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

Finálna samonivelizačná hmota do priemyselných objektov pre hrúbky od 4 do 15 mm. Pochôdznosť 1-3 hodiny po vyliatí. Ľahké zaťaženie po 24 hodinách, plná záťaž po 7 dňoch. Odolná voči chloridom a minerálnym olejom. Nemusí sa chrániť náterom. Pevnosť v tlaku 35 MPa. Pre ručné aj strojové spracovanie.

weberfloor 4655 3,90 €

Rýchlotuhnúca samonivelizačná hmota do prostredia so strednou záťažou a podkladná vrstva pod epoxidové nátery. Pevnosť 30 Mpa, hrúbka vrstvy 4-15 mm, pochôdznosť po 1-2 hodinách, zaťaženie po 24 hodinách, vhodná na podlahové kúrenie, pre ručné a strojové spracovanie

WF4610

25

1,7/1 mm

1,190 €

37,18 €

Paletové množstvo: 1050 kg WF4655

25

1,7/1 mm

0,930 €

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

27,94 €

67


Podlahy

Podlahy Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20 %)

-

Balenie 20 m (100 cm šírka)

-

10,4 €/bm

249,60 €

BP 433 25

25

18 - 21

0,19 €

5,70 €

Kód

kročajová izolácia Damtec

Zvuková podložka v hrúbke 3 mm určená na izoláciu kročajového hluku pod koberce, laminátové podlahy, drevené podlahy, linoleum, PVC a keramické dlažby.

weberbat betón dB

Cementový poter pre ručné spracovanie vnútorných samonosných poterov v kročajovom systéme webersys dB.

weberbat podložka dB

Zvuková podložka na izoláciu kročajového hluku v systéme webersys dB.

weberbat výstuž GRID 120

Vysokoúčinná sklovláknitá tkanina pre podlahové potery Na zníženie tvorby prasklín. Nahrádza ľahkú kovovú výztuž.

webermix stĺpkobetón

Suchý hotový betón bez miešania určený na zabetónovanie plotových stĺpov, vlajkových stožiarov, dopravných značiek a pod.

Penetračný náter na zvýšenie priľnavosti pod cementové potery, samonivelizačné stierky a lepiace malty. Len na nasiakavý podklad. Riedi sa s vodou v pomere 1:5. Po zriedení 1 kg weber betonkontaktu je výdatnosť cca 20 - 30 m2.

weberprim topkontakt

Penetračný náter na priame použitie na zvýšenie priľnavosti podlahových hmôt na báze cementu. Len na nasiakavý podklad.

weber bondprimer

Penetračný náter na zvýšenie priľnavosti pod cementové potery, samonivelizačné stierky a lepiace malty. Len na nenasiakavý podklad. Spotreba 0,2 kg/m2.

webersys epox plastbeton

Trojzložková polymérbetónová živica na opravu a finálnu úpravu betónových podkladov v hrúbke 3-30 mm.

webersys epox penetrácia rozpúšťadlová

Epoxidový penetračný náter pod výrobok webersys epox a utesnenie nestatických trhlín.

68

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20 %)

NP 667

3,0

0,3-0,5

9,97 €

35,90 €

NP 661 NP 661 12

6,0 12

0,4-0,6 0,4-0,6

12,53 € 9,60 €

90,22 € 138,24 €

webersys epox náter hrubovrstvový

NP 662

13

0,35-0,5/ 1 náter 1,3/1 mm stierka

10,56 €

164,74 €

webersys plastbetón jemný

NP 668

4,5

podľa potreby

12,50 €

67,50 €

webersys epox lak

NP 663

7,0

0,15-0,20 kg/m2 1 náter

8,14 €

68,37 €

webersys epox garáž

ENG

3,5

0,2 - 0,3

8,08 €

33,94 €

webersys epox garáž penetrácia

PNG

3,36

0,2 - 0,3

9,31 €

37,57 €

webersys epox chips

NP 664

1,0

0,05

25,20 €

30,24 €

weberfloor Blitzharz easy

N 9891

0,6

podľa potreby

16,90 €

20,28 €

weber spony

N9892

200 ks

podľa potreby

7,30 €

8,76 €

webersys epox podklad

(webersys epox penetrácia bezrozpúšťadlová) Dvojzložková epoxidová živica do extrémne namáhaných priestorov na podklady s vlhkosťou max. 5 %. Používa sa pre zhotovenie kontaktného mostíka pod epoxidové stierky betóny a pod.

webersys epox náter tenkovrstvový Dvojzložkový epoxidový náter určený ako bezprašná povrchová úprava betónu, alebo iných súdržných materiálov. Použitie do stredne namáhaných priestorov (garáže, dielne, sklady).

PDB 50

50 bm

-

1,317 €/bm

79,02 €

Dvojzložkový epoxidový náter určený do extrémne namáhaných priestorov ako náter, alebo stierka.

G120 G 120/20

MC 940

50 m 20 m

25

25 kg / 14 lit. zmesi

1,59 € 1,69 €

0,203 €

95, 40 € 40,56 €

6,10 €

VH716

2 5 20

0,2 0,2 0,2

4,030 € 3,620 € 3,510 €

9,67 € 21,73 € 84,24 €

VH 726 2 VH 726 5

2 5

0,2 0,2

2,88 € 2,16 €

6,91 € 12,96 €

G651

2 5 20

0,2 0,2 0,2

6,070 € 4,940 € 4,550 €

14,57 € 29,64 € 109,20 €

NP665 Č tr./ NP665B far.

18,25 18,25

NP 660 4,4/NP 660 8,8

4,4 8,8

18,25/cm 18,25/cm

0,2-0,3 0,2-0,3

3,19 € 4,3 €

9,0 € 8,4 €

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

Dvojzložková bezrozpúšťadlová epoxidová hmota na prípravu polymérbetónu do interiéru aj exteriéru. Veľkosť frakcie plniva nesmie prekročiť 8 mm. Pomer riedenia 1:10 až 1:20.

Dvojzložkový transparentný epoxidový lak na finálnu ochranu epoxidových povrchov a dekoratívnych chipsov. Nevhodný pre priamy styk s potravinami a pitnou vodou.

Paletové množstvo: 1050 kg

weber betonkontakt

Kód

69,86 € 94,17 €

Dvojzložkový rozpúšťadlový epoxidový náter s vysokou odolnosťou voči oderu,  chemickým vplyvom, vlhku a vode. Určený ako ochrana podláh do garáží, skladov, výrobných priestorov a pod. Epoxidová penetrácia pod webersys epox garáž

Dekoratívna úprava pre epoxidové podlahy. Farebné odtiene: biela, čierna, modrá, šedá, červená, zelená, žltá.

Epoxidová dvojzložková sada na „zošívanie“ prasklín v betónovej podlahe.

47,52 € 88,70 €

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

69


O 8

O

RD

13

88

ACC

ING TO EN

ING TO EN

O

13

88

ACC

8

8

ING TO EN

hmota

88

vysokoflexibilná škárovacia

13

RD

A CC

webercolor perfect

O

flexibilná škárovacia hmota vodeodolná pre šírku škár 1 – 6 mm farebne stála do exteriéru aj interiéru vhodná na balkóny a terasy

RD

8

webercolor comfort

88

A CC

ING TO EN

13

RD

pre šírku škár 2 – 20 mm vodeodolná odolná voči bežným čistiacim

prostriedkom

odolná UV žiareniu odolná voči plesniam určená do vysoko

namáhaného prostredia

webercolor silicon

70

Hydroizolačné sys témy

sanitárny silikón trvale pružný odolný voči plesniam do exteriéru aj interiéru

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

71


Hydroizolačné sys témy

Hydroizolačné sys témy

HYDROIZOLÁCIA KÚPEĽNÍ, BALKÓNOV A TERÁS

weberxerm 844

Dvojzložkový mrazuvzdorný systém odolný UV žiareniu a soliam, určený na hydroizoláciu a lepenie obkladov a dlažieb.

webertec tekutá hydroizolácia Ľahko spracovateľný hydroizolačný náter na izoláciu kúpeľní, sprchovacích kútov, pivníc, chladiarenských boxov, záhradných bazénov a v priestoroch s možným únikom minerálnych olejov.

weber akryzol

1-zložková hydroizolačná náterová hmota na disperznej báze určená pre izoláciu kúpeľní a vlhkých miestností.

HYDROIZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY

Kód

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20 %)

WX844

18

4,9

5,900 €

127,44 €

TH 08

8

2 - 3 kg

2,60 €

1-zložková silikátová hydroizolačná stierka určená najmä pre izoláciu balkónov, terás, bazénov, nádrží.

Bitúmenová emulzia určená ako základný náter pre bitúmenové zmesi, taktiež ako izolačný a ochranný náter bez rozpúšťadiel s vysokým obsahom bitúmenu – až 60 %.

7601

1,5 / 2 mm 1,5 / 2 mm

15 3

7614

20 4,5

3 / 3 mm 3 / 3 mm

3,120 €

56,16 €

3,520 €

12,67 €

2,870 € 4,400 €

2-zložková vysoko flexibilná hydroizolácia, rýchlo tuhnúca nezávisle od poveternostných podmienok, bez obsahu bitúmenu. Prekrýva aktívne trhliny, je priľnavá a odolná voči starnutiu, určená pre izoláciu balkónov a terás, ale i na hydroizoláciu základov budov.

tesniaca páska BE 14

Trvalo pružná, vodotesná páska. Je odolná voči alkalickým látkam, kyselinám a soliam. Určená na tesnenie škár a dilatačných spojov a stykov podlaha/ stena.

S TEC 005

3,5 – 4,5 / 3 mm - 4 mm

24

4,900 €

10 m 50 m

69,06 € 23,76 €

1-zložková vysoko flexibilná hydroizolačná stierka bez obsahu rozpúšťadiel, vhodná na vonkajšiu izoláciu muriva a betónu proti vlhkosti pod úrovňou terénu. S urýchľovačom tuhnutia ako 2-zložkový materiál, určený najmä pod obvodové murivo alebo na lepenie dosiek z extrudovaného polystyrénu.

webertec Superflex 10

2-zložková vysoko flexibilná hydroizolačná zmes určená na hydroizoláciu budov pod úrovňou terénu s vysokým obsahom bitúmenu 90%.

PRIM 001

S TEC 007

360 ml/bm – 24 cm* 12 x 600 ml 540 ml/bm – 36 cm* ml/m2

24,00 € 109,80 €

5 10 30

50 - 80 50 - 80 50 - 80 ml/m2

30 2 (urýchľovač tuhnutia)

Cena/bal. (s DPH 20 %)

30,100 €

361,20 €

16,150 €

232,56 €

2,770 € 2,330 € 2,160 €

16,62 € 27,96 € 77,76 €

4 – 5,5 / 3 mm - 4 mm

74,52 € 6,50 €

2,070 € 2,710 €

l/m2

Paletové množstvo: 540 l

S TEC 004

30

3,5 - 4,5 / 3 mm - 4 mm

2,880 €

103,68 €

l/m2

141,12 €

Paletové množstvo: 540 l

webertec 930

2,000 € 1,830 €

10

Cena/kg (bez DPH)

Paletové množstvo: 480 l (5 l balenie) 600 l (10 l balenie) 540 l (30 l balenie)

webertec 915

Paletové množstvo: 360 kg

8414

WT946

Spotreba

* hrúbka múru

webertec 901

Paletové množstvo: 450 kg ( 4,5 kg balenie) 960 kg (20 kg balenie)

webertec Superflex D24

Vodnatá injektážna pasta na báze silanu bez rozpúš­ťadiel s certifikátom WTA-4-4-04.

Balenie (litre)

24,96 €

Paletové množstvo: 495 kg (3 kg balenie) 360 kg (15 kg balenie)

weber terizol

webertec 946

Kód

1-zložkový hydroizolačný tmel na báze cementu je vhodný na vonkajšiu i vnútornú izoláciu stavebných konštrukcií pod úrovňou zeme. Môže prísť do priameho kontaktu s pitnou vodou, preto je vhodný na vnútornú hydroizoláciu kontajnerov, zásobníkov na vodu (aj pitnú).

webertec 933

Rýchlotvrdnúca vysprávková a výplňová suchá maltová zmes s kompenzáciou zmršťovania a nepriepustnosti vody, určená na vytvorenie fabiónov, pre interiér i exteriér.

DS TEC 002

25 kg

4-6/ 3 mm

0,940 €

28,20 €

kg/m2

Paletové množstvo: 1050 kg

HKS TEC 003

25 kg

18 (10 mm hr.)

1,170 €

35,10 €

kg/m2

Paletové množstvo: 1050 kg

webertec imper F

Kryštalická hydroizolácia betónových povrchov, ktorá rieši problémy spôsobené s negatívnym i pozitívnym tlakom vody a problémy pri zadržiavaní vody (aj pitnej).

72

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

SAB 183

25 kg

2 (1 mm hr.)

1,390 €

41,70 €

kg/m2

Paletové množstvo: 1200 kg

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

73


Hydroizolačné sys témy Kód

Balenie

Spotreba l/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20 %)

S TEC 006

6m

12,960 €

93,31 €

SYS 001

50 m (š. 30 cm)

3,160 €

168,00 €

nerezové hladidlo 3 mm

1 ks

23,800 €

28,56 €

nerezová lyžica rohová

1 ks

24,900 €

29,88 €

špeciálna zubová stierka

1 ks

29,250 €

35,10 €

1 ks

32,300 €

38,76 €

webertec Superflex B240

Elastická, vláknom vystužená tesniaca páska z mäkkého PVC, určená na dilatačné spoje, vhodná najmä pre problémy s tlakovou vodou.

webersys 982

Butylkaučuková hydroizolačná fólia určená na dilatačné spoje a spojenia stien s podlahou. Vhodná aj na utesnenie výbehov podlahy.

Špeciálne nerezové hladidlo na aplikáciu stierkových hydroizolačných hmôt (3 mm).

Nerezová lyžica určená pre vytvorenie fabiónu v styku podlaha stena (fabión – 250 x 150 mm).

Špeciálne nerezové hladilo na aplikáciu produktu weberxerm 844 v jednom kroku (hydroizolácia + lepenie)

webersys aplikačná pištoľ

pištoľ na aplikáciu krémovej injektážnej pasty webertec 946

WSH

Sanačné sys témy

74

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

75


Sanačné sys témy EVOLUZIONE webersan evoluzione

Jednovrstvová sanačná omietka vhodná na rekonštrukciu zavlhnutého a zasoleného muriva, vhodná do interiéru i exteriéru. Weber san evoluzione je určená na ručné a strojové nanášanie.

Sanačné sys témy Kód

SE200

Balenie (kg)

40

Spotreba kg/m2

10

Cena/kg (bez DPH)

0,490 €

Cena/bal. (s DPH 20 %)

23,52 €

Podkladový nástrek pre sanačný omietkový systém webersan presto, so schopnosťou viazať soli, vhodný na ručné spracovanie.

Sanačná omietka bielej farby určená pre sanačný omiet­kový systém webersan presto. Vhodná na rekon­ štrukciu zavlhnutého a zasoleného muriva, určená na ručné a strojové nanášanie.

webersan presto 300

Biela štuková omietka určená pre sanačný omietkový systém webersan presto.

SPR100

40

10

0,260 €

12,48 €

webersan vyrovnávací WTA

Pórovitá podkladová omietka spĺňajúca kritériá WTA ako súčasť sanačného systému webersan WTA.

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20 %)

weberrep ochrana

SAB100

2

2 / 1 mm

2,860 €

6,86 €

weberrep vysprávka J SV

SAB115

25

20

1,230 €

36,90 €

Vyrovnávacia malta na betón na jemné a konečné práce (3 – 30 mm). Vhodná aj na ručné a strojové spracovanie.

weberrep vysprávka H SV

SPR200

40

10

0,350 €

16,80 €

Vyrovnávacia malta na betón na hrubé reparácie betónu (30 – 80 mm).

SAB125

25

20

0,880 €

26,40 €

Paletové množstvo: 1050 kg

weberrep povrch SV

Paletové množstvo: 1000 kg SPR300

40

4-5

0,320 €

15,36 €

Vyrovnávacia malta na betón, na jemné a celoplošné vysprávky betónových konštrukcií v hrúbke do 4 mm.

SAB135

25

2 / 1 mm

1,140 €

34,20 €

Paletové množstvo: 1050 kg

weberbat opravná hmota

Rýchlotuhnúca opravná a vyrovnávajúca hmota. Pochôdznosť po 3 hodinách. Vyrovnáva cementové omietky, betón, podklad pod dlažbu. Na vyspravenie poškodených hrán, rohov, dutín a výtlkov. Odolná aj v mokrých priestoroch. Pre interiér aj exteriér, v hrúbke 1 - 20 mm. Mieša sa s 3,8 l vody/20 kg balenie.

WTA Podkladový nástrek so schopnosťou viazať soli, vhodný na ručné a strojové spracovanie pre vytvorenie podkladu pre sanačný omietkový systém webersan WTA.

Spotreba kg/m2

Paletové množstvo: 1050 kg

Paletové množstvo: 1000 kg

webersan podhoz WTA

Balenie (kg)

Paletové množstvo: 1000 kg

Paletové množstvo: 1000 kg

webersan presto 200

Kód

Ochranný náter na ochranu pred koróziou a lepšiu priľnavosť mált.

PRESTO webersan presto 100

SYSTÉM NA OPRAVU BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

SAZ800

25

7

0,310 €

9,30 €

weberton purolast

Vodou riediteľný akrylátový ochranný náter na betón.

OH 101 20

20

1,5 / 1 mm hr.

0,600 €

14,40 €

Paletové množstvo: 960 kg A030

25

0,4 / 2 nátery

6,270 €

188,10 €

H705/5

5 litrov

0,1 - 0,5 l/m2

8,730 €

52,38 €

Paletové množstvo: 1050 kg SAZ810

20

11

0,420 €

10,08 €

SHC hydrofóbny náter

Vodoodpudivý prostriedok použiteľný v rámci systému weberrep.

Paletové množstvo: 960 kg

webersan sanační WTA

Sanačná omietka vhodná na rekonštrukciu zavlhnutého a zasoleného muriva ako súčasť sanačného systému webersan WTA.

SAZ820

20

10

0,420 €

10,08 €

Tovar s predĺženou dodacou lehotou do 10 pracovných dní.

Paletové množstvo: 960 kg Tovar s predĺženou dodacou lehotou do 10 pracovných dní.

76

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

77


Hobby program

Hobby program

PRODUKTY PRE VÁŠ RODINNÝ DOM

PRODUKTY PRE VÁŠ RODINNÝ DOM

webertherm EPS

Jednozložková prášková lepiaca malta na báze cementu určená výhradne na lepenie tepelnej izolácie z expandovaného polystyrénu na rodinné domy.

Kód

Balenie (kg)

Spotreba* kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20 %)

EPS-101

25

lepenie: 4 až 5

0,259 €

7,77 €

Paletové množstvo: 1200 kg

webertherm stierka

Jednozložková prášková výstužná malta na báze cementu určená na zhotovovanie výstužnej vrstvy v kombinácii so sklovláknitou mriežkou na lícnej strane tepelnoizolačných materiálov.

WTS-25

25

stierkovanie: 4 až 6

0,265 €

7,95 €

Paletové množstvo: 1200 kg

webertherm RD

Jednozložková prášková lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie tepelnoizolačných materiálov a v kombinácii so sklovláknitou mriežkou na zhotovenie výstužnej vrstvy na lícnej strane tepelnoizolačných materiálov pod povrchovú úpravu.

webertherm LEPARM

Jednozložková prášková lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie tepelnoizolačných materiálov a v kombinácii so sklovláknitou mriežkou na zhotovenie výstužnej vrstvy na lícnej strane tepelnoizolačných materiálov pod povrchovú úpravu.

webermix stĺpkobetón

Suchý hotový betón bez miešania určený na zabetónovanie plotových stĺpov, vlajkových stožiarov, dopravných značiek a pod.

C TSS25

25

lepenie: 4 až 5 stierkovanie: 3 až 5

0,310 €

9,30 €

Poznámka (zrno)

weberpas nova

Jednoducho spracovateľná, umývateľná pastovitá omietka vyrobená na báze akrylátovej živice. Je pripravená na priame použitie na penetračný náter weber 700, weber 705. Omietka plní funkciu ochrany stavby pred poveternostnými vplyvmi, na farebné a štrukturálne stvárnenie nových fasád alebo rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách.

weberpas nova S

Jednoducho spracovateľná, umývateľná pastovitá omietka vyrobená na báze silikónových živíc. Je pripravená na priame použitie na penetračný náter weber 700, weber 705. Omietka plní funkciu ochrany stavby pred poveternostnými vplyvmi, na farebné a štrukturálne stvárnenie nových fasád alebo rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách.

ryhov. 1,5 mm ryhov. 2,0 mm roztier. 1,5 mm roztier. 2,0 mm

Kód

Balenie (kg)

Spotreba kg/m2

Cena/kg (bez DPH)

Cena/bal. (s DPH 20 %)

R550 R450 R950 R850

30 30 30 30

2,7 3,2 2,6 3,2

1,410 € 1,410 € 1,410 € 1,410 €

50,76 € 50,76 € 50,76 € 50,76 €

Paletové množstvo: 480 kg ryhov. 1,5 mm ryhov. 2,0 mm roztier. 1,5 mm roztier. 2,0 mm

R552 R452 R952 R852

30 30 30 30

2,2 2,7 2,3 3,2

1,800 € 1,800 € 1,800 € 1,800 €

64,80 € 64,80 € 64,80 € 64,80 €

Paletové množstvo: 480 kg

Paletové množstvo: 1200 kg 410P

25

lepenie: 3 až 4 stierkovanie: 4 až 6

0,285 €

8,55 €

Paletové množstvo: 1200 kg MC 940

25

25 kg / 14 lit. zmesi

0,203 €

6,10 €

Paletové množstvo: 1050 kg

*Uvedená spotreba je orientačná. Líši v závislosti od podkladu a použitého izolantu.

78

* Uvedená spotreba je orientačná. Líši v závislosti od podkladu a použitého izolantu. Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber

79


Iné produkty a služby Kód

Balenie (ks)

Cena/ks (bez DPH)

Cena/ks (s DPH 20 %)

28550

1

32,00 €

38,40 €

Sieť ochranná na lešenie (14,2 m dĺžka, 2,6 m šírka)

Vzorkovník farieb

Klobúčik Tričko Pracovný odev

80

Kód

Balenie (ks)

Cena/ks (bez DPH)

Cena/ks (s DPH 20 %)

WT001

1

1,99 €

2,39 €

WT002

1

5,98 €

7,18 €

WT003

1

29,88 €

35,86 €

81


Preds tavujeme vám vzorkovník farieb

Pestrá a moderná paleta farieb webercolor line obsahuje najnovšie farebné trendy a najžia­da­nejšie súčasné odtiene a pomôže vám vybrať ideálne kombinácie farebných riešení povrchových úprav fasád či už pri realizácii nových stavieb, pri renováciách, ale tiež pri úpravách povrchov konštrukcií v interiéroch. Farebné odtiene spĺňajú nielen technické požia­davky, ale tiež reagujú na súčasné trendy v architektonickom stvárnení fasád. Súčasná moderná architektúra už rozhodne nie je len o dômyselne postavenom dome alebo o štýlovo brilantnej fasáde. Ak hovoríme o súčasnej architektúre, hovoríme tak nielen o otázkach umenia a dizajnu, ale zároveň tiež o zosúladení celého radu náročných technológií. Možno nie sú na prvý pohľad viditeľné, ale ich prítomnosť je pre kvalitu výsledného efektu rozhodujúca. Moderný dom musí byť samozrejme krásny, musí odrážať súčasné trendy v architektúre, estetické cítenie svojho majiteľa a musí svojím vzhľadom vhodne zapadnúť do historických a koncepčných súvislostí so svojím blízkym a širším okolím – lebo ako sa hovorí, žiadny dom nestojí sám. Takéto požiadavky nie sú z hľadiska stáročných dejín architektúry ničím novým. To, čo je v súčasnosti nepopierateľným prínosom, je oblasť technologická. Oblasť nových materiálov a technológií, ktorá do storočiami overenými materiálmi vnáša svieži vietor nových možností. Nároky na energetickú úspornosť, hydroizolačné, tepelné a zvukovoizolačné vlastnosti materiálov, ich nízku váhu v pomere k požadovanému výkonu, pevnosť, dlhú životnosť, odolnosť voči chemicky aktívnym zložkám vzduchu, vode a dažďu atď., sú dnes enormné. Tomu zodpovedá aj stále náročnejšia výroba a vývoj moderných stavebných hmôt. Práve produkcia spoločnosti Saint-Gobain Weber je ukážkou neustáleho vývoja moderných stavebných hmôt a sofistikovaných systémov zohľadňujúcich nielen súčasné trendy v stavebníctve a architektúre, ale aj lokálne historické a teritoriálne zvláštnosti a špecifiká. Jedine tak, aspoň podľa nášho názoru, sa môže v rukách architekta plnohodnotne rozvíjať „neglobalizovaný“ moderný dizajn architektúry s ohľadom na dobu a miesto jeho konania.

82

Rozdelenie farebného vzorkovníka Tento vzorkovník obsahuje v základnej časti rad 300 farebných odtieňov, 1 základný odtieň bielej farby a 8 doplnkových odtieňov bielej s jemnými nádychmi farieb podľa farebných skupín. V druhej sme pre našich zákazníkov zachovali 6 najobľúbenejších sýtych odtieňov z nášho predošlého vzorkovníka. Posledná časť vzorkovníka je venovaná ponuke dekoratívnych omietok weberpas marmolit a weberpas mozaiková omietka. Pri výbere týchto vzoriek odporúčame použiť vzorkovník s reálnymi vzorkami jednotlivých produktov.

Vnímanie farieb je ovplyvnené mnohými faktormi

HBW – luminiscenčná referenčná hodnota

Farba a svetlo

HBW a tepelnoizolačný kontaktný systém

Vnímanie farby je ovplyvnené intenzitou slnečného svetla. Tým sa mení nielen v priebehu dňa a noci, ale aj počas ročných období.

Farba a štruktúra Štruktúra materiálu má vplyv na vnímanie farby. Svetlo sa odráža odlišným spôsobom a hladký povrch sa javí ako svetlejší. Naproti tomu hrubý povrch sa nám zdá tmavší.

Čo je to štruktúra omietky? Omietka obsahuje vápencové plnivá so zrnami určitej veľkosti a tá je udávaná v milimetroch.

Omietky sa dodávajú v dvoch základných štruktúrach Roztieraná štruktúra Plnivo omietky obsahuje väčšie množstvo zŕn určujúcich hrúbku štruktúry (veľkosť spravidla 1-3 mm). Veľkosti týchto zŕn zodpovedá tiež sila nanášanej omietky. Ďalej obsahuje vhodný pomer jemnejších zŕn k zaplneniu hmoty. Štruktúra je v ploche rovnomerná, môže byť mierne ovplyvnená spôsobom spracovania.

Luminiscenčná referenčná hodnota udáva stupeň svetelnej odrazivosti farebného tónu. Hodnota je udávaná v intervaloch 0 – 100, kde hodnota 0 reprezentuje dokonale čierne teleso, ktoré pohltí všetku energiu, ktorá na toto teleso dopadá. Naopak dokonale biele teleso (HBW = 100) všetku dopadajúcu energiu odráža. Fasády s tmavším farebným odtieňom pohlcujú viac tepla ako fasády so svetlejšími farebnými odtieňmi. Tmavšie farebné odtiene preto spôsobujú väčšie namáhanie fasád prostredníctvom solárneho zahrievania. Z tohto dôvodu neodporúčame používanie tmavých a intenzívnych farieb pre povrchové úpravy kontaktného zatepľovacieho systému. Odporúčané hodnoty HBW tenkovrstvových omietok pre zateplené fasády sú: • HBW > 30 pre minerálne a silikátové omietky (silikón-silikátové) • HBW > 25 pre akrylátové a silikónové omietky Viac – vrátane výnimiek a obmedzení – viď. oddiel „farebné odtiene“ v technických listoch jednotlivých omietok. ­­­­

TSR (Total Solar Reflectivity)

Komplexným spôsobom hodnotenia odrazivosti povrchovej úpravy je TSR. TSR je parameter udávaný v [%], ktorý vyjadruje schopnosť materiálu odraziť slnečné žiarenie od svojho povrchu späť do atmosféry. Materiály s bielym povrchom majú zvyčajne hodnotu TSR 75 % a viac, naopak čierne povrchy dosahujú aj 4 %. Napríklad hodnota TSR 29 vyjadruje, že 29 % žiarenia sa odrazí a 71 % žiarenia je absorbované materiálom a spôsobuje zvyšovanie jeho teploty. Pri použití tmavých farebných odtieňov odporúčame vziať do úvahy normové požiadavky (HBW) a zároveň hodnoty TSR.

Dekoratívne a dizajnové omietky Omietka so vzhľadom dreva weberpas silikon wood

Ako sa orientovať vo vzorkovníku Kódy jednotlivých odtieňov sú radené podľa nasledu­ júceho kľúča. Prvé dve písmena označujú farebnú skupinu, z ktorej samotný odtieň vychádza (napr. skupina ZL – žlté odtiene). Nasleduje číslo udávajúce číselnú radu v danej skupine a kód je zakončený písmenom A až E, ktoré udáva mieru zosvetlenia daného odtieňu (A – najtmavší, E – najsvetlejší). Základná časť 309 odtieňov je prehľadne zoradená podľa farebného spektra so zaradením bielych odtieňov na konci: OK (okrové) ZL (žlté) ZE (zelené) OR (oranžové) MO (modré) CE (červené) SE (šedé) FI (fialové) BI (biele) HN (hnedé)

Ryhovaná štruktúra Plnivo obsahuje malé množstvo „ryhovacích zŕn“, ktoré určujú silu vrstvy omietky pri nanášaní. Tieto zrná vytvárajú pri štruktúrovaní svojim spôsobom charakteristické ryhy. Hmota omietky je doplnená väčším množstvom jemného plniva, ktoré je pri štruktúrovaní uhladené do roviny. Štruktúra je v ploche tvorená ryhami, ktorých množstvo a dĺžka je ovplyvnená spôsobom spracovania.

Omietka so vzhľadom tehly weberpas silikon brick

Omietka so vzhľadom pieskovcového kameňa weberpas sandstone a granitu weberpas granit

83


ZL4A

ZL4B

ZL4C

ZL4D

ZL4E

ZL1A

ZL1B

ZL2A ZL2A ZL1C

ZL2B ZL2B ZL1D

ZL3A ZL2C ZL2C ZL1E

ZL5A

ZL5B

ZL5C

ZL5D

ZL5E

ZL2A

ZL2B

ZL3A ZL3A ZL2C

ZL3B ZL3B ZL2D

ZL4A ZL3C ZL3C ZL2E

Vzorkovník farieb pre omietky weberpas color, weberpas color plus HBW HBW 47,8 47,8

HBW 61,9 TSR 57,9 %

HBW HBW 50,6 50,6 TSR 54,7 % HBW 62,0

HBW HBW 56,4 56,4

HBW 69,8 TSR 60,6 %

HBW HBW 59,6 59,6 TSR 57,1 % HBW 66,4

HBW HBW 65,3 65,3

HBW HBW62,0 62,0 73,0 TSR 59,9 %

HBW HBW 66,2 66,2 TSR 53,0 % HBW HBW48,9 48,9 71,2

TSR 51,9 %

TSR 54,9 %

TSR 50,4 %

OR1A

OR1B

OR1C

HBW HBW 46,2 46,2 TSR 35,6 %

ZL3A

HBW 48,9 TSR 37,5 %

HBW HBW 66,2 66,2 TSR 36,8 %

ZL3B

HBW 57,6 TSR 43,2 %

HBW HBW 64,5 64,5 TSR 49,0 %

ZL4A ZL4A ZL3C

HBW HBW47,8 47,8 66,0 TSR 37,0 %

HBW HBW 71,4 71,4

HBW HBW66,4 66,4 74,4 TSR 60,7 %

HBW HBW 70,5 70,5 TSR 56,6 % HBW HBW57,6 57,6 74,1 TSR 53,0 %

OR1D

HBW HBW 70,8 70,8 TSR 52,5 %

ZL4B ZL4B ZL3D

HBW HBW56,4 56,4 71,2 TSR 47,6 %

HBW HBW 74,0 74,0

HBW 48,9 HBW HBW71,2 71,2 74,8 TSR 50,0 %

HBW HBW 74,0 74,0 TSR 41,5 % HBW 47,8 HBW HBW66,0 66,0 75,4 TSR 42,3 %

TSR 46,0 %

ZL5A ZL4C ZL4C ZL3E

HBW 50,6 HBW HBW65,3 65,3 74,4 TSR 29,8 %

OR2C

OR2D

OR2E

TSR 33,8 %

TSR 20,8 % ZL4B

TSR 23,0 % ZL5A ZL5A ZL4C

TSR 32,8 % ZL5B ZL5B ZL4D

TSR 38,8 % OR1A ZL5C ZL5C ZL4E

ZL4A

HBW 47,8

TSR 21,4 % OR3A

HBW HBW 31,2 31,2

ZL5A TSR 26,1 % HBW 50,6

HBW 56,4

TSR 13,3 % OR3B

HBW HBW 42,5 42,5

ZL5B TSR 15,3 % HBW 59,6

HBW HBW 52,6 52,6

HBW HBW50,6 50,6 65,3

TSR 15,5 % OR3C

HBW HBW 54,7 54,7

OR1A OR1A ZL5C TSR 14,3 % HBW HBW46,2 46,2 66,2

HBW HBW 63,5 63,5

HBW HBW59,6 59,6 71,4

TSR 8,9 % OR3D

HBW HBW 65,7 65,7

OR1B OR1B ZL5D TSR 18,8 % HBW HBW66,2 66,2 70,5

HBW 66,0 HBW 75,4 HBW75,4 56,4

HBW 56,4 HBW 71,2 HBW71,2 50,6

ZL4C ZL3E ZL3E ZL5B

HBW 65,3 HBW 74,4 HBW74,4 59,6

TSR 15,1 % OR3E

HBW 30,7 HBW HBW64,5 64,5 74,0

ZL4D ZL5C

HBW HBW 71,4 66,2

TSR 51,9 % TSR 50,4 %

ZL5B ZL4D ZL4D OR1A

HBW 59,6 HBW 71,4 HBW71,4 46,2

ZL5C ZL4E ZL4E OR1B

HBW 66,2 HBW 74,0 HBW74,0 66,2

OR4B TSR 41,0 %

OR4C TSR 33,4 %

OR4D TSR 48,4 %

OR4E TSR 57,4 %

OR1A

OR1B

OR2A OR2A OR1C

OR2B OR2B OR1D

OR3A OR2C OR2C OR1E

HBW HBW 39,9 39,9

HBW HBW 47,7 47,7

HBW HBW 58,7 58,7

HBW HBW 67,0 67,0

HBW HBW 72,9 72,9

TSR 60,7 %

ZL5D OR1C

HBW HBW 70,5 64,5

TSR 54,1 %

HBW 66,2% TSR 48,6

HBW HBW35,8 30,7 30,7% 64,5 TSR

HBW HBW 40,0 40,0% 70,8 TSR 33,8

HBW 31,2 HBW HBW 52,6% 74,3 TSR 52,6 43,7

TSR 41,4 % OR1B ZL5D ZL5D OR2A

HBW 66,2 HBW 70,5 HBW70,5 30,7

OR1C ZL5E ZL5E OR2B

HBW 64,5 HBW 74,0 HBW74,0 40,0

TSR 23,1 %

OR2A

OR2B

HBW 30,7 TSR 40,8 %

HBW 40,0 TSR 40,6 %

TSR 40,3 %

OR3A OR3A OR2C

HBW HBW31,2 31,2 52,6 TSR 31,2 %

TSR 9,0 %

TSR 9,6 %

OR3A

OR3B

OR4A OR4A OR3C

TSR 30,9 %

TSR 27,9 %

TSR 6,7 %

HBW 31,2

HBW 42,5

TSR 6,5 %

HBW HBW39,9 39,9 54,7

TSR 48,9 %

OR3B OR3B OR2D

HBW HBW42,5 42,5 63,5 TSR 18,7 %

TSR 7,9 %

OR4B OR4B OR3D

HBW HBW47,7 47,7 65,7

TSR 42,4 %

OR4A OR3C OR3C OR2E

HBW 39,9 HBW HBW54,7 54,7 70,2 TSR 11,6 %

TSR 42,0 %

OR4C OR4C OR3E

HBW HBW58,7 58,7 71,5

HBW 47,7

HBW 58,7

HBW 67,0

TSR 56,9 %

TSR 59,2 %

TSR 61,8 %

TSR 61,5 %

HBW HBW 70,8 52,6

TSR 45,1 %

OR2B OR1D OR1D OR3A TSR 24,4 % HBW 40,0 HBW 70,8 HBW70,8 31,2

TSR 58,6 %

TSR 43,7 %

TSR 64,4 %

TSR 48,9 %

TSR 64,7 %

TSR 60,7 %

TSR 54,9 %

TSR 61,1 %

TSR 55,5 %

TSR 55,5 %

OR3B OR2D OR2D OR4A

HBW 42,5 HBW 63,5% HBW 39,9 TSR 63,5 34,6

TSR 68,4 %

TSR 59,2 %

TSR 52,0 %

TSR 60,6 %

TSR 61,6 %

TSR 65,1 %

TSR 46,5 %

TSR 51,6 %

TSR 57,0 %

TSR 60,6 %

TSR 56,8 %

TSR 59,5 %

TSR 34,3 %

TSR 44,6 %

TSR 50,5 %

TSR 56,5 %

TSR 54,2 %

TSR 58,9 %

TSR 29,6 %

TSR 28,4 %

TSR 41,1 %

TSR 52,8 %

TSR 44,9 %

TSR 51,1 %

TSR 59,3 %

TSR 54,0 %

TSR 65,8 %

TSR 49,2 %

TSR 57,6 %

TSR 63,4 %

TSR 61,1 %

ZL5E OR1D

HBW HBW 74,0 70,8

TSR 59,9 %

OR1E

HBW 74,3

TSR 57,7 %

OR1E OR2D TSR 42,8 %

HBW HBW 74,3 63,5

OR2E TSR 50,0 %

HBW 70,2

OR2C OR1E OR1E OR3B

OR2D OR3C

HBW 52,6 HBW 74,3 HBW74,3 42,5

TSR 59,6 %

TSR 53,9 %

OR2E OR3D

HBW HBW 63,5 54,7

OR3E

HBW HBW 70,2 65,7 TSR 40,2 %

HBW 71,5 TSR 47,8 %

OR3C OR2E OR2E OR4B

HBW 54,7 HBW 70,2 HBW70,2 47,7

TSR 54,6 %

TSR 48,7 %

OR3D OR4C

OR3E OR4D

HBW HBW 65,7 58,7

OR4E

HBW HBW 71,5 67,0 TSR 36,3 %

HBW 72,9

TSR 47,0 %

OR4B OR3D OR3D

HBW 47,7 HBW HBW65,7 65,7 TSR 17,8 %

OR4C OR3E OR3E

TSR 58,8 %

HBW 58,7 HBW HBW71,5 71,5

OR4D

TSR 59,9 %

HBW 67,0

OR4E

HBW 72,9

TSR 62,2 %

TSR 31,9 %

TSR 44,4 %

TSR 54,8 %

TSR 59,8 %

TSR 18,9 %

TSR 31,9 %

TSR 44,2 %

TSR 56,6 %

TSR 23,6 %

TSR 34,8 %

TSR 47,4 %

TSR 56,9 %

TSR 15,5 %

TSR 25,7 %

TSR 40,2 %

TSR 49,7 %

TSR 22,9 %

TSR 35,6 %

TSR 48,9 %

TSR 55,5 %

TSR 30,6 %

TSR 39,4 %

TSR 50,7 %

TSR 58,1 %

TSR 35,7 %

TSR 47,2 %

TSR 54,3 %

TSR 60,8 %

TSR 25,8 %

TSR 38,9 %

TSR 47,3 %

TSR 55,1 %

TSR 21,1 %

TSR 31,6 %

TSR 45,5 %

TSR 52,2 %

TSR 29,9 %

TSR 42,7 %

TSR 50,4 %

TSR 61,4 %

TSR 43,1 %

TSR 31,5 %

OR4D OR4D

HBW HBW67,0 67,0

OR4E OR4E

HBW HBW72,9 72,9

TSR 64,0 %

TSR 59,4 %

TSR 58,6 %

TSR 61,7 %

TSR 55,6 %

TSR 57,7 %

TSR 65,0 %

TSR 52,6 %

TSR 57,9 %

TSR 62,3 %

TSR 54,6 %

TSR 59,9 %

TSR 62,5 %

TSR 62,6 %

TSR 47,0 %

Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti. Z tohto dôvodu slúži vzorkovník len pre orientáciu. Fyzické vzorky jednotlivých materiálov a ich odtieňov Vám dodajú na požiadanie naši technicko-obchodní poradcovia. Pri objednávaní omietky sýteho farebného odtieňa z iného vzorkovníka ako zo vzorkovníka weber colorline, je ich možné vyrobiť len ako weber.pas color alebo weber.pas color plus. Cena neštandardných farebných odtieňov sa určuje na základe individuálnej cenovej kalkulácie. O použití jednotlivých farieb pre kontaktné zatepľovacie systémy sa informujte u svojho technicko-obchodného poradcu.

84

TSR 62,7 %

HBW 74,0

TSR 36,7 %

HBW 72,9

TSR 64,0 %

ZL5E

TSR 61,0 %

TSR 64,2 %

TSR 23,0 %

Vzorkovník farieb pre omietky weberpas akrylátová, weberpas akrylát-silikónová, weberpas winter, weberpas nova, weberpas interiérová, weberpas topdry AT OR4A OR4B OR4C OR4D OR4E HBW 39,9

TSR 61,2 %

OR1D OR2C TSR 63,5 %

TSR 62,2 % TSR 19,0 %

HBW HBW 74,0 70,5

TSR 58,3 %

TSR 38,9 %

HBW40,6 46,2% TSR

ZL4E ZL5D

TSR 56,5 %

TSR 62,6 %

OR4A TSR 20,6 %

TSR 65,3 %

TSR 37,7 %

HBW HBW 71,5 71,5

OR2A OR1C OR1C ZL5E TSR 39,0 %

TSR 64,3 %

TSR 49,2 %

HBW HBW 70,2 70,2

HBW 46,2 HBW HBW66,2 66,2 74,0

Vzorkovník farieb pre omietky weberpas silikátová, weberpas akrylátová, weberpas ZL3D ZL3E ZL4C ZL4D akrylát-silikónová, weberpas nova, weberpasZL4E nova S, weberpas exclusive, weberpas clean nano, HBW HBW HBW 71,2 65,3 HBW 74,4 71,4 HBW 74,0 weberpas winter, weberpas interiérová, weberpas topdry AT, weberpas topdry ST, weberpas topdry SN, weberpas aquaBalance, weberpas extra Clean active

TSR 45,2 %

ZL4B ZL3D ZL3D ZL5A

HBW HBW 74,3 74,3

OR2B

HBW HBW 40,0 40,0

HBW 57,6 HBW 74,1 HBW74,1 47,8 TSR 52,0 %

ZL3C ZL2E ZL2E ZL4B

OR1E

OR2A

HBW HBW 30,7 30,7

ZL3B ZL2D ZL2D ZL4A

Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti. Z tohto dôvodu slúži vzorkovník len pre orientáciu. Fyzické vzorky jednotlivých materiálov a ich odtieňov Vám dodajú na požiadanie naši technicko-obchodní poradcovia. Pri objednávaní omietky sýteho farebného odtieňa z iného vzorkovníka ako zo vzorkovníka weber colorline, je ich možné vyrobiť len ako weberpas color alebo weberpas color plus. Cena neštandardných farebných odtieňov sa určuje na základe individuálnej cenovej kalkulácie. O použití jednotlivých farieb pre kontaktné zatepľovacie systémy sa informujte u svojho technicko-obchodného poradcu.

85


Vzorkovník farieb pre omietky weberpas silikátová, weberpas akrylátová, weberpas akrylát-silikónová, weberpas nova, weberpas nova S, weberpas exclusive, weberpas clean nano, weberpas winter, weberpas interiérová, weberpas topdry AT, weberpas topdry ST, weberpas topdry SN, weberpas aquaBalance, weberpas extra Clean active TSR 51,2 %

TSR 55,5 %

TSR 58,5 %

TSR 31,4 %

TSR 43,4 %

TSR 53,4 %

TSR 60,5 %

TSR 29,5 %

TSR 40,3 %

TSR 50,0 %

TSR 57,8 %

TSR 43,6 %

TSR 50,2 %

TSR 55,8 %

TSR 58,3 %

TSR 44,4 %

TSR 51,8 %

TSR 60,4 %

TSR 65,1 %

TSR 62,9 %

TSR 65,3 %

TSR 45,2 %

TSR 54,1 %

TSR 58,1 %

TSR 64,7 %

TSR 56,8 %

TSR 63,5 %

TSR 67,4 %

TSR 43,4 %

TSR 52,8 %

TSR 57,5 %

TSR 60,4 %

TSR 51,4 %

TSR 58,0 %

TSR 61,8 %

TSR 39,6 %

TSR 51,1 %

TSR 59,1 %

TSR 61,1 %

TSR 25,6 %

TSR 37,0 %

TSR 50,3 %

TSR 53,9 %

TSR 37,4 %

TSR 45,5 %

TSR 50,4 %

TSR 57,5 %

TSR 56,2 %

TSR 57,1 %

TSR 64,8 %

TSR 49,6 %

TSR 56,0 %

TSR 58,8 %

TSR 48,2 %

TSR 52,6 %

TSR 57,1 %

TSR 61,9 %

TSR 49,8 %

TSR 54,3 %

TSR 59,8 %

TSR 61,3 %

TSR 42,7 %

TSR 54,9 %

TSR 61,6 %

TSR 62,6 %

TSR 23,9 %

TSR 31,9 %

TSR 40,4 %

TSR 47,4 %

TSR 20,8 %

TSR 32,2 %

TSR 46,4 %

TSR 55,0 %

TSR 22,0 %

TSR 32,3 %

TSR 38,2 %

TSR 47,6 %

TSR 17,0 %

TSR 27,0 %

TSR 42,8 %

TSR 53,2 %

TSR 17,4 %

TSR 27,3 %

TSR 41,3 %

TSR 53,6 %

TSR 11,6 %

TSR 20,5 %

TSR 36,0 %

TSR 47,4 %

TSR 12,1 %

TSR 21,2 %

TSR 35,4 %

TSR 46,0 %

TSR 61,1 %

TSR 63,1 %

TSR 60,0 %

TSR 59,6 %

TSR 58,1 %

TSR 61,6 %

TSR 61,5 %

TSR 57,9 %

TSR 53,4 %

Vzorkovník T SR opt imalizovaných odt ieňov (techológia Reflex) pre omietky weberpas color, weberpas color plus, weberpas akrylátová, weberpas akrylát-silikónová

XCE3A

XCE5B

XCE7B

XCE8B

XHN2B

XHN3B

XHN4B

XHN5B

XHN6B

XZE7A

XMO5A

XSE1B

XSE4C

XSE5C

X400A

X400B

X425A

X515A

Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti. Z tohto dôvodu slúži vzorkovník len pre orientáciu. Fyzické vzorky jednotlivých materiálov a ich odtieňov Vám dodajú na požiadanie naši technicko-obchodní poradcovia. Pri objednávaní omietky sýteho farebného odtieňa z iného vzorkovníka ako zo vzorkovníka weber colorline, je ich možné vyrobiť len ako weberpas color alebo weberpas color plus. Cena neštandardných farebných odtieňov sa určuje na základe individuálnej cenovej kalkulácie. O použití jednotlivých farieb pre kontaktné zatepľovacie systémy sa informujte u svojho technicko-obchodného poradcu.

86

87


Vzorkovník št ruktúr pre tenkovrstvové omietky

roztieraná 1 mm weberpas akrylát-silikónová R040

roztieraná 1,5 mm weberpas silikátová R910, weberpas exclusive R920

roztieraná 2 mm weberpas silikátová R410, weberpas exclusive R520

Vzorkovník weberpas marmolit

weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M043

weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M050

weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M051

weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M053

weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M055

weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M058

weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M059

weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M101

weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M102

weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M103

weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M104

weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M105

weberpas marmolit omietka jemnozrnná 1050 M024

weberpas marmolit omietka jemnozrnná 1050 0040

weberpas marmolit omietka jemnozrnná 1050 M062

weberpas marmolit omietka jemnozrnná 1050 M065

weberpas marmolit omietka jemnozrnná 1050 M074

weberpas marmolit omietka jemnozrnná 1050 0075

weberpas marmolit omietka jemnozrnná 1050 M080

weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M130

roztieraná 1,5 mm weberpas akrylátová R970

roztieraná 2 mm weberpas akrylátová R870

roztieraná 3 mm weberpas akrylát-silikónová R740

IBA U DO INTERIÉR weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M131

ryhovaná 1,5 mm weberpas akrylátová R570

ryhovaná 2 mm weberpas akrylátová R470, weberpas exclusive R420

ryhovaná 3 mm weberpas akrylát-silikónová R340

Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti. Z tohto dôvodu slúži vzorkovník len pre orientáciu. Fyzické vzorky jednotlivých materiálov a ich odtieňov Vám dodajú na požiadanie naši technicko-obchodní poradcovia. Pri objednávaní omietky sýteho farebného odtieňa z iného vzorkovníka ako zo vzorkovníka weber colorline, je ich možné vyrobiť len ako weberpas color alebo weberpas color plus. Cena neštandardných farebných odtieňov sa určuje na základe individuálnej cenovej kalkulácie. O použití jednotlivých farieb pre kontaktné zatepľovacie systémy sa informujte u svojho technicko-obchodného poradcu.

88

weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M120

Vzorkovník weberpas mozaiková omietka





weberpas mozaiková omietka strednozrnná 1040 0037 

ryhovaná 2 mm weberpas silikátová R610

weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M140

weberpas mozaiková omietka strednozrnná 1040 0049

weberpas mozaiková omietka strednozrnná 1040 0076

 weberpas mozaiková omietka strednozrnná 1040 M116

  weberpas mozaiková omietka strednozrnná 1040 M118

Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti. Z tohto dôvodu slúži vzorkovník len pre orientáciu. Fyzické vzorky jednotlivých materiálov a ich odtieňov Vám dodajú na požiadanie naši technicko-obchodní poradcovia. Pri objednávaní omietky sýteho farebného odtieňa z iného vzorkovníka ako zo vzorkovníka weber colorline, je ich možné vyrobiť len ako weberpas color alebo weberpas color plus. Cena neštandardných farebných odtieňov sa určuje na základe individuálnej cenovej kalkulácie. O použití jednotlivých farieb pre kontaktné zatepľovacie systémy sa informujte u svojho technicko-obchodného poradcu.

89


ZL2A

ZL2B

HBW 62,0

Vzorkovník omietok so vzhľadom tehly

ZL1A

HBW 61,9

HBW HBW 61,961,9

l tmavohnedá BR6 svetlošedý podklad B02

tmavohnedá BR6 cementovošedý podklad B03

ZL2A tmavohnedá BR6 svetlohnedý podkladHBW B0562,0

tehlovosvetlá BR1 svetlohnedý podkad B05

tehlovasvetlá BR1 tmavošedý podklad B04

tehlovasvetlá BR1 svetlošedý podklad B02

tehlovasvetlá BR1 cementovošedý podklad B03

HBW 47,8

prieskovožltá BR3 tmavošedý podklad B04

pieskovožltá BR3 svetlošedý podklad B02

pieskovožltá BR3 svetlohnedý podklad B05

ZL3A ZL3A ZL4B

HBW 56,4

ZL5A

ZL5B

HBW HBW 47,847,8

HBW 59,6

l ZL5A ZL5A

HBW HBW 50,650,6

OR1A svetlošedý podklad B02

cementovošedý podklad B03

tmavošedý podklad B04

HBW 46,2

svetlohnedý podklad B05

l OR1B

HBW 66,2

l OR1A OR1A

HBW HBW 46,246,2

Vzorkovník omietok so vzhľadom granitu

OR2A

HBW 30,7

l OR2B

HBW 40,0

OR2A OR2A l

HBW HBW 30,730,7

svetlošedý podklad B02

cementovošedý podklad B03

tmavošedý podklad B04

svetlohnedý podkladOR3A B05

HBW 31,2

OR3B l

HBW 42,5

OR3A OR3A l31,231,2 HBW HBW

Vzorkovník omietok s imitáciou textúry dreva OR4A

HBW 39,9

OR4B l 47,7 HBW OR4A OR4A

HBW HBW 39,939,9

orech

borovica

dub

HBW 71,2

ZL4A ZL4AZL2D HBW 74,1 HBW HBW 47,847,8

ZL2B ZL2B

ZL2C ZL2C

ZL3C

HBW 66,0

HBW 65,3

ZL1

HBW

HBW 71,2

HBW 66,2

l ZL5B ZL5B

HBW HBW 59,659,6

l OR1C

HBW 64,5

ZL3D ZL5AZL3D HBW HBW 71,271,2

l ZL4D OR1A OR1A HBW 71,4

l OR1B OR1BZL4E HBW 74,0

HBW HBW 46,246,2

ZL4C ZL4C

OR2B l OR2B

HBW HBW 40,040,0

ZL5D OR2A OR2A HBW 70,5

OR2B OR2BZL5E HBW 74,0

l ZL5C ZL5C

HBW HBW 30,730,7

HBW HBW 66,266,2

l OR1D OR3A OR3A HBW 70,8 HBW HBW 31,231,2

OR1C OR1C

HBW 66,2

l

OR3A l OR4C HBW 31,2

OR4A l

l OR4B

OR3D

OR3C OR3C l HBWHBW 54,754,7

HBW 65,7

l

OR3E

l

OR3D OR3D

HBW 71,5

HBW HBW 65,765,7

OR4C

OR4D

OR4E

OR4B OR4B

OR4C OR4C

OR4D OR4D

HBW 67,0

HBW 39,9

l

HBW

O

H

OR2A OR3C HBW 30,7

OR2E l OR4BOR2E

HBW HBW 70,270,2 HBW 47,7

OR

HBW HBW 65,765,7

OR2D l OR2D OR4A HBW HBW 63,563,5 HBW 39,9

H

l OR2B OR3D OR3D HBW 40,0

OR2C l OR2C

HBW HBW 52,652,6

O

HBW 52,6

l OR3B OR4D OR4D

HBW HBW 58,758,7

HBW

HBW HBW 63,563,5

l OR4C OR3A OR4C HBW 31,2

HBW HBW 47,747,7

HBW 42,5

ZL5

OR1B OR2D OR2D HBW 66,2

l OR4B OR4BOR2E HBW 70,2

HBW HBW 39,939,9

OR1E OR3BOR1E HBW HBW 74,374,3

HBW 31,2

H

HBW 64,5

l OR2A OR3C OR3C HBW 30,7

HBW HBW 54,754,7

Z

ZL5AOR1C HBW 50,6

l OR3B OR3BOR1E

HBW 74,3 HBW HBW 42,542,5

HBW

HBW HBW 70,870,8

l OR1A OR2C HBW 46,2

HBW 40,0

ZL4

ZL5B OR1D OR1D HBW 59,6

l

ZL5E OR2BZL5E HBW HBW 74,074,0

H

HBW 66,2

l ZL5D OR2AZL5D HBW HBW 70,570,5 HBW 30,7

Z

ZL4AZL5C HBW 47,8

l

HBW HBW 52,652,6

HBW

HBW HBW 70,570,5

l OR1A OR2C OR2C HBW 46,2

HBW HBW 40,040,0

ZL3

ZL4B ZL5D ZL5D HBW 56,4

l OR2D OR4A OR4A HBW 63,5

OR3B OR3B l HBW HBW 42,542,5

HBW HBW 47,747,7

ZL4E OR1BZL4E HBW HBW 74,074,0

H

HBW 65,3

HBW HBW 64,564,5

HBW 46,2

Z

ZL3AZL4C HBW 48,9

OR1D OR3AOR1D HBW HBW 70,870,8

l

HBW 58,7

l ZL5A OR1C OR1C HBW 50,6

HBW

HBW HBW 71,471,4

HBW HBW 66,266,2

HBW 59,6

ZL2

ZL3B ZL4D ZL4D HBW 57,6

ZL4A ZL5C ZL5C HBW 47,8

ZL3E ZL5BZL3E HBW HBW 74,474,4

H

HBW 66,0

HBW HBW 64,564,5

l OR3C

HBW 54,7

HBW HBW 66,266,2

ZL4D OR1AZL4D HBW HBW 71,471,4

HBW HBW 66,266,2

HBW 52,6

HBW 56,4

HBW 50,6

HBW HBW 65,365,3

l OR1B OR1B

l OR2C

HBW HBW 59,659,6

l

HBW HBW 65,365,3

ZL2E ZL4BZL2E HBW HBW 75,475,4

Z

ZL2AZL3C HBW 62,0

ZL3A ZL4C ZL4C HBW 48,9

HBW 47,8

HBW HBW 66,066,0

HBW HBW 56,456,4

HBW 57,6

l

ZL3C ZL3C

ZL4B ZL4B

ZL5C

HBW HBW 56,456,4

ZL5B ZL5BZL3E HBW 74,4

HBW HBW 57,657,6

ZL4C

ZL4B ZL4BZL2E HBW 75,4

ZL5A ZL5AZL3D HBW 71,2 HBW HBW 50,650,6

ZL1E ZL3BZL1E HBW HBW 74,874,8

HBW 48,9

ZL2D ZL4AZL2D HBW HBW 74,174,1

ZL3B ZL3B l

ZL1D ZL3AZL1D HBW HBW 74,474,4

HBW HBW 71,271,2

HBW HBW 66,466,4

l

ZL4A ZL4A

HBW 50,6

ZL2C

HBW 57,6

pieskovožltá BR3 cementovošedý podklad B03

Vzorkovník omietok so vzhľadom pieskovca

HBW HBW 73,073,0

l

ZL3B

HBW HBW 48,948,9

ZL4A

ZL1C ZL1C

HBW HBW 69,869,8

HBW 66,4

HBW HBW 62,062,0

HBW 48,9

ZL1B ZL1B

ZL2B

ZL2A ZL2A ZL3A

ZL1AZL2C HBW 61,9

Vzorkovník farieb pre nátery weberton N, weberton akrylát-silikón, weberton silikátový, ZL2A ZL2B ZL1B ZL1C weberton exclusive, weberrudicolor ZL3A ZL3AZL1D ZL3B ZL3BZL1E ZL3C ZL3C ZL3D ZL3D HBW 62,0 HBWHBW 66,4 HBW 69,8 HBW 73,0 HBW 74,4 HBW 74,8 HBW HBW 48,948,9 HBW HBW 57,657,6 HBW 66,066,0 HBW 71,271,2 (l – nedodáva sa ako weberton silikátový, weberton exclusive a webertonHBW aquaBalance) ZL1A ZL1A

tmavohnedá BR6 tmavošedý podklad B04

HBW 66,4

OR

HBW

HBW 54,7

O

HBWHBW 42,5 HBW 67,067,0

H

OR

HBW

HBW 58,7

O

HBW 47,7

OR3E OR3E

HBW HBW 71,571,5

H

OR4A l 39,9 HBW

OR

HBW

HBW 72,9

HBW HBW 58,758,7

HBW HBW 67,067,0

OR4E OR4E

HBW HBW 72,972,9

teak

l

mahagon

Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti. Z tohto dôvodu slúži vzorkovník len pre orientáciu. Fyzické vzorky jednotlivých materiálov a ich odtieňov Vám dodajú na požiadanie naši technicko-obchodní poradcovia. Pri objednávaní omietky sýteho farebného odtieňa z iného vzorkovníka ako zo vzorkovníka weber colorline, je ich možné vyrobiť len ako weberpas color alebo weberpas color plus. Cena neštandardných farebných odtieňov sa určuje na základe individuálnej cenovej kalkulácie. O použití jednotlivých farieb pre kontaktné zatepľovacie systémy sa informujte u svojho technicko-obchodného poradcu.

90

Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti. Z tohto dôvodu slúži vzorkovník len pre orientáciu. Fyzické vzorky jednotlivých materiálov a ich odtieňov Vám dodajú na požiadanie naši technicko-obchodní poradcovia. Pri objednávaní omietky sýteho farebného odtieňa z iného vzorkovníka ako zo vzorkovníka weber colorline, je ich možné vyrobiť len ako weberpas color alebo weberpas color plus. Cena neštandardných farebných odtieňov sa určuje na základe individuálnej cenovej kalkulácie. O použití jednotlivých farieb pre kontaktné zatepľovacie systémy sa informujte u svojho technicko-obchodného poradcu.

91


Vzorkovník farieb pre nátery weberton N, weberton akrylát-silikón, weberton silikátový, weberton exclusive, weberrudicolor (l – nedodáva sa ako weberton silikátový, weberton exclusive a weberton aquaBalance)

Vzorkovník farieb pre nátery weberton N, weberton akrylát-silikón, weberton silikátový, weberton exclusive, weberrudicolor (l – nedodáva sa ako weberton silikátový, weberton exclusive a weberton aquaBalance)

l l

l l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

HBW – súčiniteľ svetlosti farby / farebného odtieňa (%) l

l

l

l

l

Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti. Z tohto dôvodu slúži vzorkovník len pre orientáciu. Fyzické vzorky jednotlivých materiálov a ich odtieňov Vám dodajú na požiadanie naši technicko-obchodní poradcovia. Pri objednávaní omietky sýteho farebného odtieňa z iného vzorkovníka ako zo vzorkovníka weber colorline, je ich možné vyrobiť len ako weberpas color alebo weberpas color plus. Cena neštandardných farebných odtieňov sa určuje na základe individuálnej cenovej kalkulácie. O použití jednotlivých farieb pre kontaktné zatepľovacie systémy sa informujte u svojho technicko-obchodného poradcu.

92

l

– nedodáva sa ako weberton silikátový a weberton exclusive

Príplatky pre exteriérové nátery (okrem weberrudicolor) - odtiene radu A: 5,377 Eur / kg - odtiene radu B: 2,755 Eur / kg - odtiene radu C: 1,394 Eur / kg

Príplatky pre náter weberrudicolor - odtiene radu A: 2,655 Eur / kg - odtiene radu B: 2,655 Eur / kg - odtiene radu C: 0,298 Eur / kg

Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti. Z tohto dôvodu slúži vzorkovník len pre orientáciu. Fyzické vzorky jednotlivých materiálov a ich odtieňov Vám dodajú na požiadanie naši technicko-obchodní poradcovia. Pri objednávaní omietky sýteho farebného odtieňa z iného vzorkovníka ako zo vzorkovníka weber colorline, je ich možné vyrobiť len ako weberpas color alebo weberpas color plus. Cena neštandardných farebných odtieňov sa určuje na základe individuálnej cenovej kalkulácie. O použití jednotlivých farieb pre kontaktné zatepľovacie systémy sa informujte u svojho technicko-obchodného poradcu.

93


VŠEOBECNÉ DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY Doleuvedené všeobecné dodacie a platobné podmienky sa vzťahujú na všetky ponuky, predaja dodávky spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Weber Terranova (ďalej ako „dodávateľ“). Okrem toho ktorúkoľvek všeobecnú podmienku objednávateľa možno vziať do úvahy len vtedy,ak dodávateľ s podmienkami výslovne súhlasil v písomnej forme. Verbálne a telefonicky oznámené objednávky, alebo takýmto spôsobom vytvorené dohody nie sú pre dodávateľa záväzné, pokiaľ nedošlo k písomnému potvrdeniu objednávok, ako aj dohôd. Tieto všeobecné dodacie a platobné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť všetkých zmlúv medzi dodávateľom a objednávateľom aj v tom prípade, ak sa na ne zmluvné strany výslovne neodvolávajú. 1. Potvrdenie ponuky a objednávky Ponuky dodávateľa nie sú záväzné, pokiaľ ich záväzný charakter nie je zvlášť uvedený. Ak dodávateľ dostane od objednávateľa údaje o metroch štvorcových (m2), tieto údaje sú nezáväzné.Objednávky objednávateľa sú záväzné pre dodávateľa len po ich potvrdení dodávateľom v písomnej forme. Objednávateľ je povinný skontrolovať správnosť potvrdenia objednávky okamžitepo jeho prevzatí. Objednávateľ je povinný okamžite oznámiť v písomnej forme prípadné pripomienky v spojitosti s dodávateľovým potvrdením objednávky. 2. Dodacia lehota Štandardná dodacia lehota je 5 pracovných dní, počínajúc nasledujúcim dňom po doručení objednávky. Odber tovaru zo skladových zásob je možný okamžite. V ostatných prípadoch platia dohodnuté podmienky v písomnej zmluve. V prípade, že objednaný tovar nie je na sklade, obvykle najdlhšia dodacia doba nepresahuje 10 pracovných dní. Akékoľvek ústne, alebo telefonické oznámenie termínu dodávky je nezáväzné. Akékoľvek vonkajšie vplyvy, nezávislé na možnostiach výroby a logistiky predávajúceho (tzv. vyššia moc) zbavujú predávajúceho všetkých povinnosti a nárokov na náhradu škody a ušlého zisku. Pokiaľ je objednávateľ v omeškaní s platbou na základe inej zmluvy uzatvorenej s dodávateľom, dodacia povinnosť dodávateľa sa nezačne napriek písomnému potvrdeniu objednávky. 3. Plnenie V tom prípade, ak objednávateľ, alebo jeho poverenec, respektíve jeho zástupca odvezie tovar z miesta prevádzky dodávateľa, miestom plnenia je miesto prevádzky dodávateľa. V prípade,že neexistuje iná písomná dohoda, objednávateľ je povinný odviezť, alebo nechať odviezť tovarz miesta prevádzky dodávateľa na vlastné náklady. Čas plnenia je tá doba, keď dodávateľ vydá tovar s cieľom prepravy dopravcovi, alebo priamo objednávateľovi. Pokiaľ je objednávateľ v omeškaní s prevzatím tovaru v porovnaní s predchádzajúcou dohodnutou lehotou,

94

tak dodávateľ vezme tovar do úschovy a zodpovedá zaň, a jeho protihodnotu je oprávnený vyúčtovať objednávateľovi. Objednávateľ je povinný zaplatiť bezo zvyšku kúpnu cenu v tej lehote, ktorá je uvedená na faktúre. Dodávateľovi prináležia aj vzniknuté skladovacie náklady. Nebezpečie poškodenia tovaru zaťažuje aj počas záväznej úschovy objednávateľa. Dodávateľ nie je zodpovedný za žiadne škody, vzniknuté počas prepravy, vykonanej prostredníctvom objednávateľa, respektíve prostredníctvom jeho poverenca, alebo jeho zástupcu. Zodpovednosť za nebezpečie poškodenia tovaru prechádza na objednávateľa v tom čase, keď dôjde k vydaniu tovaru v závode alebo v sklade osobe, poverenej prepravou tovaru. Pokiaľ sa objednávateľ a dodávateľ dohodnú na dopravení tovaru na miesto určenia, tak sú všetky ceny a podmienky chápané tak, že zloženie tovaru do nich nie je započítané. V tomto prípade zodpovednosť za nebezpečie poškodenia tovaru prechádza na objednávateľa v čase príchodu na miesto určenia dodávky. Pokiaľ dôjde k zmareniu prevzatia produktov, objednaných spolu s dovozom v potvrdenom termíne kvôli chybe objednávateľa, spoločnosť Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Weber Terranova hje oprávnená k vyfakturovaniu prepravných nákladov. 4. Ceny a platobné podmienky Fakturácia cien prebehne v deň prepravy na základe platného cenníku. To isté platí aj pre prípadné cenové prirážky. V tom prípade, ak dodávateľ vykoná okrem odovzdania tovaru, alebo okrem predaja tovaru aj iné služby, tak vyfakturovanie protihodnoty služieb prebehne takisto na základe platného cenníka v čase výkonu služieb. Ceny sú chápané „Ex Works“ - ex výrobný závod v Bratislave, vrátane balenia (bez paliet) a vrátane naloženia tovaru na dopravný prostriedok. V prípade dovozu tovaru na miesto určenia dodávateľom, ceny zahŕňajú dovoz po zadané miesto určenia, bez zloženia tovaru a ďalšej prepravy. V prípade rozbaľovania paliet Vám bude účtovaný jednorázový poplatok 10 €/bez DPH. Platbu treba vykonať bezo zbytku, bez akýchkoľvek odpočítaní, následne po prevzatí faktúrydodávateľa, v lehote splatnosti, uvedenej vo faktúre. Všetky výdavky v spojitosti s platbou zaťažujú objednávateľa. V prípade nedodržania platobných podmienok je objednávateľ povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,27 % z dlžnej sumyza každý deň omeškania. Objednávateľ je povinný znášať všetky náklady v spojitosti s uplatnením oprávnených nárokov dodávateľa, aj vrátané inkasnej služby. Podkladom pre fakturáciu je dodací list, podpísaný objednávateľom, alebo jeho poverencom, prípadne prepravcom, v čase vydania tovaru. V prípade, ak objednávateľ neprevezme objednaný tovar, zaplatí dodávateľovi zmluvnú pokutuvo výške 40 % z fakturovanej hodnoty takto objednaného a neprevzatého tovaru.

VŠEOBECNÉ DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY 5. Vyhradenie si vlastníckych práv Vlastnícke právo na dodaný tovar prináleží dodávateľovi až do úplného vyrovnania faktúry. V prípade omeškanej platby je dodávateľ oprávnený žiadať vydanie tovaru, tvoriaceho jeho vlastníctvo, aj keď nedošlo k odstúpeniu od zmluvy. V tom prípade, ak objednávateľ nevyrovnal v plnej miere faktúru po uplynutí lehoty splatnosti, avšak tovar predal, alebo spracoval, tak je povinný svoje pohľadávky, pochádzajúce z takéhoto predaja, alebo spracovania, po uplynutí lehoty splatnosti postúpiť na dodávateľa. Postúpenie nadobudne účinnosť uzavretím zmluvy o postúpení pohľadávky, pričom objednávateľ je povinný bezodkladne oznámiť postúpenie pohľadávky svojmu dlžníkovi. Postúpenie nezbavuje objednávateľa povinnosti uhradenia takých škôd dodávateľa, ktoré mu vznikli kvôli oneskorenej platbe a ktoré prevyšujú sumu, získanú z postúpenia pohľadávky. 6. Prevzatie tovaru Pokiaľ je miestom plnenia prevádzkáreň dodávateľa, tak kvantitatívne prevzatie tovaru prebehnev mieste prevádzky dodávateľa. Na zahlásenie reklamácie množstva vzniká možnosť len v čase prevzatia tovaru, na základe zápisnice, spísanej v prítomnosti dodávateľa. Ak je miestom plnenia prevádzkáreň objednávateľa (dovoz do miesta určenia), objednávateľ vykoná kvantitatívne prevzatie tovaru okamžite v čase dodania tovaru. V prípade reklamácie kvantityje potrebné spísať zápisnicu v prítomnosti prepravcu dodávateľa. Kvalitatívne prevzatie tovaru prebehne v každom prípade v mieste prevádzky objednávateľa.V prípade, ak neexistuje iná dohoda o reklamácii kvality, treba reklamáciu podložiť zápisnicou, spísanou nezávislým kontrolným orgánom. Kvalitatívne preberanie tovaru treba zahájiť okamžite po dovezení tovaru na miesto prevádzky objednávateľa a v čo najkratšom čase ho treba dokončiť. Ak má objednávateľ akékoľvek výhrady voči dodanému tovaru, či už z hľadiska množstva, alebo kvality, tak ich musí bezodkladne písomne oznámiť dodávateľovi naraz s na ne sa vzťahujúcimi pripojenými dôkazmi, najneskôr však do 3 dní od dodania, inak všetky nároky z reklamácie zanikajú. V prípade predaja farbených materiálov dodávateľ nenesie zodpovednosť za odchýlky v malej miere vo farbe, v porovnaní so vzorkami, alebo v porovnaní s nanesenými vzorkovými plochami. Takisto dodávateľ nenesie zodpovednosť za to, ak dôjde k odchýlke v odtieni farby, alebo k vzniku vápenatého výkvetu náteru kvôli poveternostným podmienkam, alebo kvôli obsahu vlhkosti. Podobne dodávateľ nie je zodpovedný za škody, vzniknuté kvôli vlhkosti, ako ani za také škody, ktorých dôvodom je, že materiál Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Weber Terranova nebol nanesený na vhodný podklad, respektíve ak nanesenie bolo vykonané neodborne a nedbanlivo. V záujme predchádzania vzniku takýchto škôd je treba dodržať zvyčajné odborné nariadenia, ako aj spracovateľské pokyny, ďalej predpisy, ktoré možno

nájsť v technologických listoch dodávateľa. Dodávateľ neodporúča výkon vonkajších omietacích prác počas zimného obdobia. V prípade komplexných tepelnoizolačných systémov berie dodávateľ na seba zodpovednosť len vtedy, ak objednávateľ kúpi úplný systém. Zaškolenie, úspešnosť ktorého nie je zaručená, je obmedzené na prípadné zaškolenie do praktík, aplikovaných pri spracovaní materiálu a nanášaní, vzťahujúcich sa na materiály dodávateľa, ako aj predstavenie prostriedkov, ktoré sa majú použiť. Dodávateľ nie je povinný kontrolovať, či sú kritériá na kvalitu podkladu pri nanášaní omietok a náterov splnené, alebo nie. Za škody, vzniknuté v dôsledku nezabezpečenia kritérií ručí výlučne objednávateľ. Pokiaľ dodávateľ neplní zmluvu v zhode s predpismi, je oprávnený podľa vlastného výberu tovar vymeniť, v prípade napraviteľných chýb tieto chyby odstrániť, alebo poskytnúť primeranú cenovú zľavu. Dodávateľ je oprávnený skontrolovať oprávnenosť reklamácie na mieste. Reklamáciu treba oznámiť vo forme doporučeného listu. Za dátum zahlásenia reklamácie sa považuje dátum, uvedený na pečiatke pošty. Vziať tovar späť je možné len v prípade bielych tenkovrstvových omietok a bezfarebného vrecovaného tovaru, ktorý je podľa cenníka na sklade, do jedného (1) mesiaca od dátumu kúpy, a to len tovaru, zakúpeného priamo od dodávateľa. Tovar, nachádzajúci sa v neporušenom balení, odkúpi dodávateľ na základe vrátenia pôvodnej faktúry a na základe odpočítania 30 % ako poplatku za manipulovanie s tovarom. Pri doobjednávkach je možná minimálna farebná odchýlka od pôvodnej šarže. 7. Obaly 1. Tovar je podľa druhu balený v papierových vreciach, vedrách. 2. Palety EUR účtujeme ako tovar v cene 10 € / ks (bez DPH) pri dodávke tovaru. Reklamácie kvality dodaných EUR paliet musia byť uplatnené ihneď pri prevzatí tovaru kupujúcim a to písomne na dodací list, ktorý musí byť potvrdený vodičom zmluvného prepravcu predávajúceho. Kupujúci tento dodací list zašle predávajúcemu obratom k vybaveniu faxom, alebo mailom. Na neskoršie , alebo nepotvrdené reklamácie nebude braný ohľad. 3. Naspäť prijímame len palety EUR pôvodné, nepoškodené. 4. Kupujúci môže vrátiť palety do konca kalendárneho roka, v ktorom palety zakúpil, na vlastné náklady do skladu dodávateľa. Dodávateľ si vyhradzuje právo obmedziť výkup paliet v období od 1.12. do 31.1. príslušných kalendárnych rokov. 5. Vrátenie paliet EUR musí byť dokladované kópiou pôvodnej faktúry a doacím listom, resp. zoznamom týchto dokladov. 6. Vrátené palety budú kupujúcemu dobropisované do 14 dní od dátumu prevzatia. Za amortizáciu paliet sa účtuje poplatok vo výške 1 €/paleta.

95


VŠEOBECNÉ DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY 8. Podmienky prevzatia EUR paliet Predávajúci nepríjme späť na sklad palety, ktoré vykazujú jednu alebo viac uvedených závad: a) Jedna z dosiek alebo zvlakov chýba, je šikmo, alebo po celej šírke zlomená. Paleta bude prijatá, pokiaľ je doska alebo zvlak len nalomená, alebo roztrhnutá po dĺžke. b) Krajné dosky ložnej alebo opornej podlahy sú odštiepené tak, že je vidieť na jednej doske dva a viac alebo na viac doskách po jednom a viac spojovacíh klincov. Paleta bude prijatá, pokiaľ sú viditeľné klince na stredných alebo priečnych doskách z dôvodu odštiepenia. Rozštiepenie (roztrhnutie) dreva, v čoho dôsledku je vidieť spojovací klinec, neovplyvňuje nosnosť. Horné hrany dosiek opornej (spodnej) podlahy a 4 rohové hrany musia byť opatrené skosením. Pokiaľ skosenie chýba, paleta nebude prijatá. c) Jeden hranolček chýba, je zlomený, alebo odštiepený tak, že je viditeľný viac ako jeden spojovací klinec. Rozštiepenie (roztrhnutie) dreva, v čoho dôsledku je vidieť spojovací klinec neovplyvňuje nosnosť. Palata bude prijatá ak sú hranolčeky pootočené, alebo posunuté, ale aj tak s doskami pevne spojené, pokiaľ vonkajší rozmer nie je prekročený o viac ako 1 cm. d) Podstatné značky chýbajú alebo sú nečitateľné (musí byť zachované najmenej jedno označenie EUR a jedno označenie železnice). Podstatné značky sú: EUR v ovále aspoň na jednom z pravých rohových hranolčekov, značka železnice aspoň na jednom z ľavých rohových hranolčekov (železnica musí byť členom Medzinárodnej únie UIC) alebo značka EPAL v ovále, kontrolný pásik. e) K oprave boli použité zrejme neprípustné diely (napr. príliš slabé, úzke, krátke dosky, zvlaky, alebo hranolčeky) v porovnaní s originálnymi. f) Je zrejme zlý celková stav palety a zjavne: - nie je zaistená hmotnosť 1.500 kg (napuchnuté a hnilé prvky, alebo odštiepené na viacerých doskách, zvlakoch, alebo je narušená celková pevnosť a stabilita palety), - môže dôjsť k znečisteniu naloženého tovaru (tovar sa znečistí, ak prevezme od palety v nej obsiahnuté látky, alebo pachy). 9. Vyššia moc Prírodné katastrofy, vojna, mobilizácia, blokáda, zákaz exportu a importu, zlyhanie strojového parku, štrajk, zmena legislatívy a všetky také udalosti, ktorým dodávateľ nevie zabrániť, ktoré znemožnia plnenie zmluvy, alebo jej plnenie neprimerane sťažia, oprávnia dodávateľa na to, aby od zmluvy odstúpil, alebo aby výkon zmluvy na prechodné obdobie prerušil. Pokiaľ pri plnení zmluvy vznikne akýkoľvek dôvod, spadajúci pod vyššiu moc, dodávateľa nezaťažuje žiadna zodpovednosť. Na otázky, ktoré nie sú upravené týmito „Všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami“, sa vzťahujú

96

príslušné ustanovenia Občianskeho a Obchodného zákonníka a ďalšie príslušné právne predpisy. V prípade akéhokoľvek sporu sa účastníci tento budú snažiť riešiť prednostne dohodou, pokiaľ takto nedôjde k jeho vyriešeniu, miestne príslušný súd na prejednanie veci je súd podľa sídla dodávateľa.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM WEBER TERRANOVA: Dôležité upozornenie Farebné výrobky sa objednávajú vopred a naraz celé potrebné množstvo. V prípade dodatočného doobjednávania pri objednávaní môže dôjsť k odchýlkam v odtieni farieb. Farebný odtieň je zaručený iba v rámci jednej výrobnej šarže. V prípade dodatočnej objednávkyje bezpodmienečne nutné uviesť číslo výrobnej šarže. Dodacie lehoty Štandardné farebné odtiene podľa vzorkovníka Weber color linedodacia lehota do 2 pracovných dní. Farebné odtiene na želanie mimo vzorkovníka dodacia lehota individuálne na základe konkrétnej požiadavky, v závislosti od zvoleného farebného odtieňa a požadovaného množstva materiálu. Farebné odtiene na želanie mimo vzorkovníka resp. mimo pôvodných vzorkovníkov Cena sa stanoví individuálne na základe konkrétnej požiadavky, v závislosti od zvoleného farebného odtieňa a požadovaného množstva materiálu. Opatrenia Prirodzenou vlastnosťou tenkovrstvových omietok vo vlhkom prostredí a na málo slnečných miestach (severné, západné a tienené steny) je, že môže dôjsť k napadnutiu povrchu riasami, plesňami alebo machmi. Toto napadnutie neznižuje technické vlastnosti povrchových úprav. Avšak odporúčame takúto fasádu ošetriť vhodnými prípravkami a dodržiavať odporúčania pre údržbu tenkovrstvových omietok v zmysle technologického predpisu. Stupeň svetlosti Farebné odtiene povrchových úprav so stupňom svetlosti (HBW) nižším ako 25, nie sú vhodnépre použitie na kontaktné zatepľovacie systémy. Všeobecné dodacie a platobné podmienky nadobúdajú platnosť k 1. 4. 2016. K uvedenému dátumu sa rušia pôvodne platné všeobecné dodacie a platobné podmienky, ktoré boli v platnosti od 1. 2. 2015.

Cenník výrobkov pre s tavebniny Kód výrobku

Balenie

Spotreba kg/m2

Cena/kg bez DPH

Cena/bal s DPH

Paletové množstvo (kg)

R550 R450 R950 R850 R552 R452 R952 R852

30 30 30 30 30 30 30 30

2,7 3,2 2,6 3,2 2,2 2,7 2,3 3,2

1,410 € 1,410 € 1,410 € 1,410 € 1,800 € 1,800 € 1,800 € 1,800 €

50,76 € 50,76 € 50,76 € 50,76 € 64,80 € 64,80 € 64,80 € 64,80 €

480 480 480 480 480 480 480 480

Cnea pre zákazníka

Vonkajšie a vnútorné omietky weberpas nova weberpas nova weberpas nova weberpas nova weberpas nova S weberpas nova S weberpas nova S weberpas nova S

ryhov. 1,5 mm ryhov. 2,0 mm roztier. 1,5 mm roztier. 2,0 mm ryhov. 1,5 mm ryhov. 2,0 mm roztier. 1,5 mm roztier. 2,0 mm

Penetračné nátery, lepiace a stierkové hmoty pre ETICS webertherm RD webertherm LEPARM webertherm EPS webertherm stierka weber 700

V TTS25 410P EPS-101 WTS-25 VG 700

25 25 25 25 20

4/3 3/4 4 4 0,15 – 0,2

0,310 € 0,285 € 0,259 € 0,265 € 2,500 €

9,30 € 8,55 € 7,77 € 7,95 € 60,00 €

1 200 1 200 1 200 1 200 320

BP 420 M635 WF 4150 BP405 BP404 SB 25

25 25 25 20 25 25

22 (hr. 10 mm) 1,5 (hr. 1 mm) 1,5 (hr. 1 mm) 1,5 (hr. 1 mm) 19,5 (hr. 10 mm) –

0,110 € 0,520 € 0,660 € 0,600 € 0,320 € 0,120 €

3,30 € 15,60 € 19,08 € 14,40 € 9,60 € 3,60 €

1 200 1 050 1 050 960 1 050 1 200

S 608 DF 618 DF 625 F 604 –

25 25 25 25 5

1,3 (hr. 1 mm) 1,3 (hr. 1 mm) 4 1,3 (hr. 1 mm) 0,7

0,195 € 0,200 € 0,500 € 0,400 € 0,850 €

5,85 € 6,00 € 15,00 € 12,00 € 5,10 €

1 200 1 200 1 200 1 200 20

GP 004 MVS 25 MCS 35 MVCJ 320 MVCJ 310 101 P MCT 510 MVC 910 3803

40 40 40 30 30 30 25 25 25

13 (hr. 10 mm) 13 (hr. 10 mm) 13 (hr. 10 mm) 1,5 (hr. 1 mm) 1,5 (hr. 1 mm) 11 (hr. 10 mm) 3,3 16 (hr. 10 mm) 4 (hr. 2 mm)

0,120 € 0,130 € 0,140 € 0,160 € 0,150 € 0,310 € 0,180 € 0,110 € 0,280 €

5,76 € 6,24 € 6,72 € 5,76 € 5,40 € 11,16 € 5,40 € 3,30 € 8,40 €

1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 960 1 200 1 200 1 050

VH716 G651 PRIM 001

20 20 30

0,2 0,2 0,1

2,950 € 4,550 € 2,160 €

70,80 € 109,20 € 77,76 €

– – 540

SPR 100 SPR 200 SPR 300

40 40 40

10 10 4,5

0,260 € 0,350 € 0,320 €

12,48 € 16,80 € 15,36 €

1 000 1 000 1 000

30 25 15 20

4 – 5,5 (hr. 3 - 4 mm) 4 – 6 (hr. 3 mm) 1,5 (hr. 2 mm) 3 (hr. 3 mm)

2,070 € 0,940 € 3,120 € 3,870 €

74,52 € 28,20 € 56,16 € 92,88 €

540 1 050 360 960

Vyrovnávajúce podlahové hmoty weberbat estrich weber nivelit weberfloor 4150 weberbat opravná hmota weberbat balkónový webersuchý betón

Lepiace tmely na obklady a dlažby webercol standard webercol exclusive webercol extraflex webercol flex webercolor comfort (milk, marble)

Základné omietkové a maltové zmesy weber mvc 004 grobputz weber mvs 25 weber mcs 35 weberdur štuk ex weberdur štuk in weberdur Gipsglätter webermix poro webermix murovacia malta štuková stierka

Penetračné nátery weber betonkontakt weber bondprimer webertec 901

Sanačné omietkové systémy webersan presto 100 webersan presto 200 webersan presto 300

Hydroizolácia spodných stavieb a pivníc webertec 915 webertec 930 weber akryzol weber terizol

S TEC 007 DS TEC 002 7601 7614

97


Poznรกmky

98

Poznรกmky

99


Deti a architektĂşra Ocenili sme

Grat ulujeme:-)

Weber Cennik 2017  

Nový Cenník na rok 2017, ktorý vstúpil do platnosti 24.4.2017.

Weber Cennik 2017  

Nový Cenník na rok 2017, ktorý vstúpil do platnosti 24.4.2017.