Page 1

bygg bedre informasjon og ideer fra maxit 2/2007

Moderne gulv

.. ..

maxit Designgulv Tidens mest trendy gulv maxit Lydgulv Den beste lydløsningen

1

St. Olavs hospital Største landbaserte utbygging nå bygg bedre 1-2007

Rehabilitering Fra hønsehus til murhus


Gulvekstra Denne utgaven av Bygg Bedre har fokus på gulv. Våre nye gulvkonsepter er i ferd med å ta markedet med storm. Det skyldes at det er ”nøkkelferdige løsninger” med meget høy forutsigbarhet rundt resultatene. maxit kan, via dyktige gulventreprenører, levere komplette ferdig monterte løsninger. Som for eksempel maxit Lydgulv. Truls Heldal i Heldal Eiendom er klokkeklar på at maxit Lydgulv er en rimelig forsikring mot senere problemer – fordi lyd er på klagetoppen i nye leiligheter. Lars Jønsson AS i Bergen har lagt 4.000 m2 hybelbygg med samme løsning. ”Vi erfarte at dette er den beste lydløsningen på markedet”, sier de der. Stein Kobbeltvedt i Byggholt i Bergen sier at ”Lydgulv koster noe mer, men bedre trinnlydresultat og rasjonell fremdrift mer enn oppveier dette. Vi er fornøyd”. Når maxit Lydgulv legges oppå Leca Byggeplank, kalles det Leca Lyddekke, og denne løsningen er Svein Atle Garvik i Prosjekt Vest AS begeistret for. Løsningen kombinerer han med Leca Etasjehøy Pipe, og sier at dette er ”raskere og rimeligere løsninger, både når det gjelder gulv og skorstein”. Men vi har også gulvløsninger der det først og fremst handler om utseende. Nemlig maxit Designgulv. Fargede betonggulv basert på industrielle avrettingsmasser, med en finish som designere og arkitekter til de grader har ”tent” på. Du ser ett eksempel på for-siden, i et prosjekt fra arkitekt Tommie Wilhelmsen og Husgalleriet på Sola. Dette gulvet er blitt så berømt at folk besøker huset ene og alene for å se gulvet, og den avdelingen hos maxit som jobber med disse gulvene. melder om en enorm interesse for løsningene. Hvis vi avslutningsvis skal si noen ord om noe annet enn gulv, må det være at vi i disse dager lanserer en helt ny Fasadeløsning. maxit Luftet Kledning. Les mer på side 22-23. For øvrig god lesning til alle.

bygg bedre

VARIGE FASADER:

Moderne boliger i Bergen I Gamle Kalvedalsvei i Bergen ferdigstilte nylig Murmester Arthur J. Thorsen AS et flott leilighetskompleks.

– I gavlene er det brukt Fasadeblokk som er stabilisert med spesielle bindere. Dette fungerer veldig bra, forteller daglig i Murmester Arthur J. Thorsen AS, Finn Tore Nilsen.

Det som kun var en bratt og lite tilgjengelig tomt, er forvandlet til et attraktivt leilighetsbygg med 8 urbane og moderne boliger i mur. Restarealene er utnyttet til trapper og murer i naturstein og små terrasser er anlagt for beboerne. På taket har huset en stor felles takterrasse, og første etasje benyttes til parkeringsplasser. Prosjektet ble påbegynt i 2005 og ferdigstilt mars 2007. Murarbeidene er utført av Murmester Arthur J. Thorsen AS, en tradisjonsrik bedrift som ble etablert allerede i 1947. Firmaet har 19 ansatte og er medlem av Murhusalliansen. Murerbas for dette prosjektet har vært Tobias Fridhed.

Informasjon til det norske byggemarkedet fra maxit as

Utgitt av: maxit as Postboks 216, Alnabru 0614 Oslo Telefon: 22 88 77 00 Telefaks: 22 64 54 54 Internett: www.maxit.no og www.leca.no Redaktør: Morten Müller Redaksjon, grafisk formgivning og produksjon: Trond Opstad/Informasjonspartner as Har du tips, ideer eller kommentarer tilknyttet Bygg Bedre, ser vi gjerne at du tar kontakt pr. telefon, telefaks eller e-mail: info@maxit.no Trykk: Østfold trykkeri AS

22

Forsidefoto: C3600 bygg bedre 2-2007

Fasadeblokk – I gavlene er det brukt Fasadeblokk i 12,5 cm. Innfesting til bakenforliggende konstruksjon er benyttet maxit forankringspakke for Fasadeblokken. Det har fungert veldig bra. På all mur er det trukket Fiberpuss og lagt silikatpuss som sluttpuss. Resultatet er som forventet; pent og varig, forteller en fornøyd Finn Tore Nilsen, daglig leder i murmesterfirmaet. Han tilfører at Leca Fasadeblokk brukes til forblending av fasader både i nybygg og ved rehabilitering i høyde opp til fire etasjer. Denne blokka kombinerer Lecabetongens gode egenskaper med PUR-isolasjonens fremragende isolasjonsevne, og er en svært god pussbærer. Arkitekt: 1:1 Arkitekter AS Landskapsarkitekt: Smedsvig landskapsarkitekter AS Murarbeid: Murmester Arthur J. Thorsen AS maxit-produkter: Leca Fasadeblokk / maxit Fiberpuss system / Leca pipe


Arkitekt og landskapsarkitekt har skapt et attraktiv leilighetsbygg pĂĽ en vanskelig og lite tilgjengelig tomt.

Leca Fasadeblokk med maxit Fiberpuss og silikatpuss sørger for et attraktivt og varig uttrykk.

bygg bedre 2-2007

3


STØRSTE LANDBASERTE BYGGEPROSJEKT NÅ:

God dialog gir

effektiv logistikk og rasjonelle løsninger En god dialog fra første dag mellom utbygger og produsent har sørget for sikre leveranser på en svært vanskelig byggetomt. I tillegg er forbedrede løsninger resultatet av et positivt samarbeid ved utbyggingen av St. Olavs hospital i Trondheim.

– Vi har hatt betydelige vekt- og tidsbesparelser ute og inne ved å bruke løs Leca, forteller formann Kurt Myrabakk i NCC (t.h.). Til venstre maxits distriktssjef i Trondheim, Frank Nornberg.

Helsebygg Midt-Norge bygger nytt universitetssykehus i europeisk toppklasse i Trondheim. Byggefase 1, med nær halvparten av nybyggene, ble avsluttet våren 2006 - til avtalt tid og 600 millioner kroner under Stortingets kostnadsramme. Byggefase 2 ble startet i november 2005 og skal pågå helt frem til 2013. Også fase 2 bygges sentervis i kvartaler, men mer fortettet enn byggefase 1 for å sikre fleksibel og effektiv drift.

4

bygg bedre 2-2007

Med sentermodell menes en desentralisert bygge- og driftsmåte. En stor og uhåndterlig bygningsmasse deles opp kvartalsvis i begripelige størrelser for å ivareta pasientenes behov, rasjonell drift og effektiv logistikk. Sentrene i dette byggetrinnet er Gastrosenteret, Bevegelsessenteret, Akutten og Hjerte-lunge senteret. Byggefase 2 avsluttes med sistnevnte, som åpner høsten 2013. Totalentreprenør er NCC Construction AS.


I fase 2 ved St. Olavs hospital bygges Gastrosenteret, Bevegelsessenteret, Akutten og Hjerte-lunge senteret.

bygg bedre 2-2007

5


STØRSTE LANDBASERTE BYGGEPROSJEKT NÅ:

For å spare tid og arbeid benytter NCC ferdiglagde Leca overdekninger.

Det nye universitetssykehuset bygges ut etter prinsippet: Riving - bygging og rehabilitering - flytting. Dette betyr at tomter må frigjøres, hus bygges og tas i bruk. Så rives de fraflyttede bygningene for å frigjøre nye tomter. Metoden innebærer en nærmest ekstrem fokus på logistikk og varetransport som følge av fravær av ledige arealer og tilkomstveier. NCC på sin side, arbeider profesjonelt etter begrepet partnering og et tett samarbeid mellom alle involverte parter i bygg- og anleggsbransjen, helt ulikt tradisjonell entreprise. På selskapets hjemmesider skriver de: “Vi samarbeider med fullstendig åpne bøker og løser alle problemstillinger underveis, til det beste for prosjektet. I stedet for at prosjektet styres av dokumenter, lar vi mennesker samarbeide og styre prosjektet. Partnering handler om at et kvalitativt prosjekt kan skapes i et fortrolig samarbeid mellom selskap og mennesker, der yrkeskunnskapen utfyller hverandre gjennom alle trinn i et byggeprosjekt.”

Når mennesker samarbeider Nettopp denne filosofien ligger til grunn for en tett og god dialog mellom NCC og maxit fra prosjektets første dag. Dialogen har da også gitt resultater i form av rasjonelle løsninger og effektiv fremdrift, ikke minst som følge av forenklet logistikk grunnet nettopp et nært samarbeid.

Sparer tid og vekt

6

– Vi har hatt betydelige besparelser, både når det gjelder tid og vekt, som følge av at vi fra starten av bestemte å bruke løs Leca, både ute og inne. Mellom bygningskroppene er det fylt opp med løs Leca, noe som både bygg bedre 2-2007

– Den løsningsorienterte dialogen med maxit har fungert meget bra, sier Olav Gorseth, ansvarlig for all muring i fase 2.

reduserer trykk og gir isolasjon. Det viktigste er nok likevel fremføringen av massen. Singel eller annet materiale ville forårsake skade og ta mye lenger tid. Med 70 meter slange ble Lecaen blåst på plass, og det på steder som er trange og nesten utilgjengelige, forklarer Kurt Myrabakk, formann for byggetrinn 2. Han legger til at fremføring av løs Leca med slange har hatt stor betydning også i andre sammenhenger. – For å få lettere konstruksjon oppå etasjenivåer, er det brukt løs Leca for å oppnå flytende gulv. Arealet på 70 x 45 meter er fylt med 40 cm Leca, som ble blåst inn. I gulvet er det et stort antall søyler og føringer, og man kan jo tenke seg hvilket arbeid det ville ha vært å måtte skjære til annet isolasjonsmateriale, sier Kurt Myrabakk, som forteller at det til sammen er brukt ca 8.000 m3 løs Leca ved denne byggefasen.

Mørtel til 10.000 m2 En annen løsning som har vist seg både rasjonell og helt nødvendig, er fremføring av mørtel med pumpe og slange. Formann for all muring ved fase 2 er Olav Gorseth fra NCC. Han bekrefter at de til tider har vært sperret inne og varetransport har vært vanskelig. – Ved oppstart fikk vi kjørt inn 140 paller med Leca blokker pluss et lass med mørtel, så ble adkomsten stengt. Fra da av måtte vi ha pumpestasjonen to etasjer ovenfor oss og føre mørtelen med slange ned. Vi hadde ingen tidligere erfaring med denne løsningen, men det har gått meget bra. Til sammen pusser vi ca 10.000 m2 på denne måten forteller Gorseth.


Til sammen er det ca 10.000 m2 Leca vegger som pusses.

Kranmøte annenhver dag At det fort kan stoppe opp på den trange byggetomta, er det liten tvil om. Derfor må Myrabakk og Gorseth som andre delta i kranmøte annenhver dag der de legger frem sine behov og ønsker. – Direkte kommunikasjon med maxits fabrikk på Stjørdal har vært avgjørende. Her legger vi frem våre bestillinger og får kontante svar på når de kan levere. Helt presise leveringer er absolutt nødvendig. For det første kommer ikke biler frem på anlegget utenom avsatt tidspunkt. Og er ikke varene på plass til bestilt krantid, får vi kanskje ikke ny tid før uken etter. Helt nøyaktige leveringer er avgjørende for fremdriften. Den løsningsorienterte dialogen med maxit, både når det gjelder produkter og leveringer, har fungert meget bra, konkluderer Kurt Myrabakk og Olav Gorseth. Frank Nornberg, maxits distriktssjef i Trondheim, mener dialogen med NCC har gitt prosjektet god hjelp. – I et stort og komplekst prosjekt som dette, er det avgjørende at alt går på skinner. Det er viktig at vi som leverandør kommer tidlig på banen, slik at produksjonsprosesser og bestillingsrutiner kan samordnes. Samtidig gir det oss muligheten til å komme med innspill om metoder og løsninger som virker inn på fremdrift og økonomi. Samarbeidet med NCC har i så måte vært svært løsningsorientert og profesjonelt, påpeker Frank Nornberg. Han legger til at leveransene er via Byggkjøp Gunnar T. Strøm der samarbeidet går knirkefritt.

Mørtelpumpen har vært til stor hjelp for murarbeidet.

Totalentreprenør: NCC Constructing AS Murarbeider: NCC Constructing AS maxit produkter: Leca blokk 20 cm / maxit murmørtel og pussmørtler / løs Leca bygg bedre 2-2007

7


MER FOTBALL FOR PENGENE:

Mer brann, mye Leca

I 2008 skal Brann stadion stå nyoppusset og klar for mange nye tiår med elleville Brannsupportere på tribunene. Med 22.000 seteplasser blir det garantert både plass nok og lyd så det holder under hjemmelagets kamper.

Brann Stadion ble offisielt åpnet med innvielseskamp mot landslaget 25. mai 1919. Den offisielle publikumsrekorden er på 24.800, et tall man oppnådde både i en cupkamp mot Fredrikstad i 1961 og i en cupfinale mellom Skeid og Viking i 1947. I seriesammenheng er rekorden 23.900 mot Lillestrøm i 1978. Uoffisielt var det ca 32.000 tilskuere som overvar cupkampen mot Fredrikstad i 1961. Kapasiteten frem til nå har vært 19.400 hvorav ca 15.400 sitteplasser. Behovet for en oppgradering av såvel bygningsmasse som antall sitteplasser, har lenge vært prekær. Heleier av Brann Stadion AS er i dag Sportsklubben Brann. Våren 2006 ble de to delene som går under trinn 1, ferdigstilt. Nordre og østre tribune er bygget nye og omhandler blant annet VIP-tribuner, salgsboder og parkeringskjeller. Trinn 2 er utbygging av tribunen mot sør, den gamle hovedtribunen. Her er firmaet H. Helgesen & Sønner AS i sving med Leca-muring i stor skala. Murmester- og entreprenørbedriften som ble etablert allerede i 1930, har 14 ansatte og er medlem av Murhusalliansen. På den travle byggeplassen møter vi daglig leder Magne Helgesen. Han forteller at arbeidet med denne delen av utbyggingen skal stå ferdig før sommeren.

3.400 m2 med Leca – Her blir det blant annet presserom, garderober og innvendige VIP- og businessarealer i 2. til 4. etasje. Vår jobb er muring av fasade og innvendige skillevegger. Fasaden mures i Leca 25 cm med Fiberpuss og silikatmaling. Skilleveggene mures i Leca Finblokk 15 cm. I dette byggetrinnet murer vi 600 m2 Leca Isoblokk og 2.000 m2 Leca Finblokk. Inkludert tidligere arbeid i Klokkesvingen blir det totale murte arealet ca 3.400 m2, forteller Helgesen.

22.000 sitteplasser På grunn av at stadion skal holdes i drift tross utbygging, arbeides det kun mellom sesongavslutning og -start. Fra riving av den gamle bygningsmassen til den nye tribunen står klar, går det derfor kun fem måneder.

8

– Dette går fint. Moderniseringen fortsetter i flere faser, og vi beregner å være med videre, avslutter Magne Helgesen. Byggearbeidene ved Brann Stadion er estimert til 200 millioner kroner. Den nye stadion skal stå ferdig 2008 og har da 22.000 sitteplasser. Brann forventer store inntekter med ny stadion, først og fremst i form av VIP-arealer og leieinntekter. bygg bedre 2-2007

Det mures totalt 2.000 m2 innvendige skillevegger i Leca Finblokk 15 cm.


– Frem til nå i byggeprosessen har vi murt ca 3.400 m2, forteller Magne Helgesen i H. Helgesen & Sønner AS.

Brann Stadion bygges nå ut for 200 millioner kroner. Nye tribuner og attraktive VIP-arealer er satt i høysetet.

Entrepenør: Larsen, Atterås og Brosvik (LAB) Arkitekt: Arkitektkontoret Vaardal-Lunde AS Murerfirma: H. Helgesen & Sønner AS maxit produkter: Leca Isoblokk 25 cm / Leca Finblokk 15 cm / maxit Fiberpuss system

En del av fasaden mures i Leca Isoblokk 25 cm, totalt 600 m2.

bygg bedre 2-2007

9


REHABILITERING:

Fra hønsehus til murhus Murhuskjeden Concrete i Bergen tok oppgaven med å forvandle det nedslitte huset, opprinnelig et hønsehus som senere ble hytte, om til et moderne murhus. I et attraktivt boligområde i Bergen har det reist seg et murhus på restene av et gammelt og medtatt lite hus. Opprinnelig hadde dette vært et hønsehus som på 50tallet ble omgjort til hytte beliggende i landlige omgivelser utenfor Bergen. Som i så mange andre sentrumsnære områder, endret miljøet seg og tettbebyggelse tok etter hvert over, og på 60-tallet ble hytta bygget på for å bli et lite hus. Dårlige byggematerialer og tvilsomt håndverk i kombinasjon med tidens tann, hadde etter hvert medført at behovet for rehabilitering var inne. I 2006 var byggearbeidene godt i gang, og det nye murhuset ventet bare på siste finish i form av silikatmaling.

Fra 90 til 180 m2 – Påbygget fra 50-tallet var oppført i en slags betongstein og sprukkent og fælt. Det gamle huset var i det hele tatt modent for betydelig rehabilitering. Samtidig ønsket man en utvidelse av boarealet i form av et tilbygg, nytt inngangsparti samt garasje og terrasse. Arealet er økt fra 90 til 180 m2, og dette har gitt fire soverom, stue og kjøkken, forteller Christopher Knag, salgssjef i Murhuskjeden Concrete.

Leca Fasadeblokk og Isoblokk - Huset har murt fasade i Leca Fasadeblokk. Tilbygget og garasjevegger er oppført i Leca Isoblokk 30 cm. I halve tilbygget og som etasjeskille over garasjen, er det brukt Leca Byggeplank. Som isolasjon og tilbakefylling, ble det benyttet løs Leca. Hele fasaden er påført maxit Fiberpuss og vil når været tillater det, males med maxit silikatmaling, smiler Christopher Knag.

Entreprenør: Murhuskjeden Concrete AS Arkitekt: Olav Tvilde, Voss Murarbeid: Fana Murservice AS maxit produkter: Leca Isoblokk 30 cm / Leca Fasadeblokk / maxit fiberpuss system / Leca Byggeplank / løs Leca

10

bygg bedre 2-2007


Slik så fasaden ut før rehabiliteringen.

Med tilbygg og nytt inngangsparti er husets areal økt fra 90 til 180 m2.

Fra det nye tilbygget, en storslagen stue med kjøkken i enden.

- Det er ikke til å tro at dette en gang var et hønsehus, sier Christoffer Knag (t.v.) fra Murhuskjeden Concrete AS og Truls Valentin Vallentinsen, distriktssjef Hordaland i maxit. bygg bedre 2-2007

11


MAXIT DESIGNGULV:

Det “hotteste” gulvet Det kan være rått og røft. Eller oppleves glatt som silke. Arkitekter og designere lovpriser det. The Concrete Look, eller på norsk “sementbaserte overflater”, er det mest trendy gulvet man kan legge. “Godt å gå på”, “imøtekommende”, “oppleves mykt å gå på” er noen av de umiddelbare karakteristikkene folk gir når de går på maxit Designgulv for første gang. Utgangspunktet for dette gulvet er industrielle avrettingsmasser som er raske å legge på store arealer. Med sine skygger og mønstre gir gulvet et nesten levende, dynamisk utseende. Gjennom å slipe overflaten, kan mørkere hardballastkorn i tilslaget fremtre mot den lysere bakgrunnen. Estetiske fuger oppnår man ved å kutte/frese fugemønster i overflaten. Overflatebehandlingen kan være matt eller blank.

Vivendelstien En husprodusent som har prøvd maxit Designgulv for første gang, er Husgalleriet på Sola. I samarbeid med sivilarkitekt Tommie Wilhelmsen designer, oppfører og selger bedriften eksklusive eneboliger i særklasse. En av disse boligene er prosjektet Vivendelstien, preget av vakker og ren fremtidsvisjon.

Garanti for særpreg – Folk undres hva det er, kjenner og går på gulvet. Så blir det umiddelbar positiv respons. Folk er vant til å se og gå på parkett, fliser og belegg, men dette er noe helt annet. Det spennende med dette gulvet, er at det blir som det blir. Det blir aldri likt fra gang til gang, og det er jo en garanti for særpreg. Mange har kommet til huset her kun for å se på gulvet, så jungeltelegrafen går fort. Dette er absolutt noe å selge, påpeker Stig Paulsen i Husgalleriet og viser til egen hjemmeside for prosjektet; www.vivendelstien.no.

Designgulv er tidens mest trendy gulv. (Foto: C3600)

12

bygg bedre 2-2007


Stig Paulsen i Husgalleriet og salgssjef Magne Iversen fra maxit har satt seg godt til rette pĂĽ et maxit Designgulv i husprosjektet Vivendelstien.

Skygger og mønstre gir gulvet et nesten levende utseende.

bygg bedre 2-2007

13


MAXIT DESIGNGULV::

– Her kan man se hvor mye overflatebehandlingen betyr for den endelige fargenyansen. På hver av platene er det kun én farge i avrettingsmassen, men det er gjort ulike overflatebehandlinger, påpeker Ole Nuland i Chem-Con AS.

Designgulv:

Kan ikke bestilles fra brosjyre – maxit Designgulv kan ikke selges i form av en brosjyre. Underlag, temperatur, sol eller ikke, er noen av faktorene som avgjør farge og sjatteringer i overflaten, forteller Ole Nuland i Chem-Con AS. Gulventreprenør for maxit Designgulv i Rogaland er Entrepenør og murmester Chem-Con AS. Disse har lagt designgulvet i Vivendelstien, og Ole Nuland er spesialisten med stor kompetanse på utførelsen og sluttresultatet når det gjelder maxit Designgulv. Han forteller at maxit Designgulv er svært trendy, og at en av grunnene kan være at gulvtypen er herlig minimalistisk. Overflatefargen er imidlertid ikke noe man helt kan bestemme på forhånd.

Overflatebehandlingen er viktig

14

– Den sementbaserte avrettingsmassen leveres i flere farger og er gjennomfarget. Gjennom overflatebehandlingen bestemmer man om den skal være matt eller blank. Uansett vil underlag, temperatur på leggedagen, gulvets størrelse og form, og om for eksempel solen stråler gjennom et vindu, være med å avgjøre både farge og sjatteringer, orienterer Nuland. Han fremhever at bygg bedre 2-2007

valget av overflatebehandling er viktig både for hvilken røffhet som er ønskelig, fargespill, slitasjemotstand og vedlikehold. – Klarlakk får frem godt med fargespill i overflaten. Polyuretan kan leveres i matt og blank utgave. Epoksy fremhever og gir maksimalt med liv og fargespill, men viser riper godt. Fordi sluttresultatet er så avhengig av overflatebehandlingen, tar jeg alltid en gjennomgang av fargeprøver med kunden og viser frem tidligere lagte gulv, sier Nuland, og legger til at underlaget for designgulvet skal være betong.

5-6 dager leggetid – Underlaget blir kontrollert og forbehandlet hvis nødvendig. Deretter primes gulvet to ganger. Avrettingsmassen legges for hånd eller pumpes hvis arealet er egnet for det. Avhengig av hvilken lakktype som velges, tar det fem til seks dager å legge ferdig gulv, pluss en dag til herding. Tykkelsen må være minimum 4 mm, vanligvis legger vi 5-6 mm. Gulvet er enkelt å legge og faller forholdsvis rimelig. For den som er interessert i en nærmere gjennomgang av maxit Designgulv, er det bare å ta kontakt, sier Ole Nuland.


maxit Lydgulv:

– En 100% garanti mot lydproblemer

– Jeg vet hva klager på lyd koster og vil ikke ha det igjen! Truls Birkeland i Heldal Eiendom AS er klokkeklar på at maxit Lydgulv er en rimelig forsikring mot senere problemer.

bygg bedre 2-2007

15


MAXIT LYDGULV:

Prosjektleder Truls Birkeland i Heldal Eiendom AS vil ikke diskutere andre gulvløsninger, det er rett og slett et ikke-tema for ham. – Nei, jeg vil hverken bruke tid eller penger på andre løsninger, selv om de skulle falle noe rimeligere ut. Jeg vet hva klager på trinnlyd koster når utbedring av løsning må gjøres i etterkant og vil ikke ha det igjen! fastslår Birkeland. Han vet hva han snakker om. Tidligere erfaringer med store trinnlydproblemer fikk ham i 2003 til å gå i dialog med maxit om å prøve ut Lydgulv i prosjekt Solvalla med 71 leiligheter fordelt på 5.500 m2.

– Langsiktig samarbeid og gode løsninger sikrer kvalitet, påpeker (f.v.) Anders Hægland, distriktssjef Hordaland i maxit og prosjektleder Truls Birkeland i Heldal Eiendom AS.

vår samarbeidspartner på alle Lydgulv i alle prosjekter. Så enkelt er det, og så bra! smiler Truls Birkeland. Neste prosjekt til Heldal Eiendom AS er Soria Moria med 42 leiligheter. Selvfølgelig skal det legges maxit Lydgulv der også.

– Det ble utført nøye lydtester, og resultatet for trinnlyd lå 9 decibel under kravet. Dermed var vi overbevist og har fra da holdt oss til dette produktet, sier Birkeland. Etter prøveprosjektet har Heldal Eiendom AS bygget en rekke leilighetsprosjekter. For tiden pågår arbeidene ved Vindharpen med 25 leiligheter, flott beliggende i Steinsviken utenfor Bergen.

Vil ikke spare oss til fant – Det er veldig greit for oss. Gulvet støpes ferdig med trinnlydmatte, etasje for etasje. I løpet av en uke er alle gulvene tatt. Påfølgende uke er malerne igang med veggene. Poenget for oss er at vi med denne løsningen vet at vi er godt innenfor lydkravene. Om vi velger en minimumsløsning for å spare noen få kroner, blir risikoen for stor. Det blir å spare seg til fant, å gjøre om 25 leiligheter, er svært kostbart, påpeker Birkeland, som prioriterer gode løsninger og faste samarbeidspartnere.

Innarbeidede løsninger – Det er ingen grunn til å shoppe rundt i håp om spare noen få kroner. Vi ønsker å holde oss til velprøvde og innarbeidede løsninger, som vi vet fungerer maksimalt. På samme måte er det med gulvleggerne. Industrigulvspesialisten AS gjør kvalitetsarbeid og er

16

bygg bedre 2-2007

Nei, jeg vil hverken bruke tid eller penger på andre gulv. Denne løsningen er vår garanti mot klager og eventuelle senere utbedringskostnader, forteller Truls Birkeland i Heldal Eiendom AS.

Utbygger: Heldal Eiendom AS Arkitekt: Arkitektkontoret Ulf Røstøen AS Gulventreprenør: Industrigulvspesialisten AS maxit produkter: maxit Lydgulv


Den beste lydløsningen

– Lyden er røff og tøff i slike bygg. Derfor er det viktig å legge et Lydgulv. I tillegg har dette god slitasjemotstand. Det sier Steinar J. Olsen hos utbyggeren Lars Jønsson AS i Bergen. Lars Jønsson AS er en bedrift som arbeider med oppføring av næringsbygg på Vestlandet, både i form av totalentrepriser og hovedentrepriser. Etter flere års gode erfaringer med bygging av næringsbygg, har firmaet etablert en egen avdeling innen boligbygging. Selskapet som holder til i Bergen, har i dag tre avdelinger; stålbyggavdeling, total-entrepriseavdeling og boligavdeling. De senere årene har bedriften oppført flere hybelbygg. Her kreves det spesiell omtanke når det gjelder lydforholdene. For Studentsam- skipnaden bygget Lars Jønsson nylig et hybelbygg med 157 leiligheter.

Kan ikke gå på akkord – I slike bygg er lyden røff og tøff. Studentene bor og lever sine liv på 18 m2 hver for seg. Der skal de leve ut sine liv uten å sjenere hverandre, spille musikk på stereoanlegget, lage mat osv. I prosjektene våre hverken kan eller vil vi gå på akkord med kravene når det gjelder lyd, forteller Steinar J. Olsen, leder for totalentrepriseavdelingen hos Lars Jønsson AS. I 2003 oppførte de det første hybelhuset. Til sammen har selskapet oppført et areal på 4.000 m2 hybelbygg med maxit Lydgulv.

I hybelbygg er lyden røff og tøff, og den beste lydløsningen må velges.

markedet, sier Olsen, og legger til at det i tillegg viste seg at gulvet også gir god gangkomfort. Firmaet gjør nå en totalombygging av et sykehjem. Her legges det Lydgulv i alle fire etasjer, totalt 4.000 m2. I tillegg følger man retningslinjene for universiell utforming gjennom å fjerne dørterskler og generelt sørge for god adkomst og tilgjengelighet også for rullestolbrukere og andre.

HMS-krav til støvfrie gulvløsninger – Vi har også oppført en bygning for Frelsesarmeen. Hornmusikk og leiligheter på toppen var utgangspunktet for at det ble valgt Lydgulv i alle fire etasjene, til sammen ca 1.500 m2. Vi går konsekvent for den beste lydløsningen. At Lydgulv også innfrir noe mange ser ut til å glemme, nemlig HMS-kravet, er positivt. En støvfri gulvløsning, i motsetning til trefiberplater, er selvfølgelig å foretrekke, sier avslutter Steinar J. Olsen.

– I dette prosjektet var lydkravet helt vesentlig. Vi så på et prosjekt i Oslo der det var brukt Lydgulv og forsto at dette var en god løsning. Gjennom arbeidet og målinger erfarte vi at dette faktisk er den beste lydløsningen på bygg bedre 2-2007

17


MAXIT LYDGULV:

– Kildeakustikk AS vurderte maxit Lydgulv bedre på trinnlyddemping enn andre gulv, forteller Stein Kobbeltvedt i Byggholt AS, Region Bergen.

Vindu mot fjorden I hjertet av Os sentrum oppfører Byggholt AS, Region Bergen, 33 leiligheter med nydelig utsikt sørover Bjørnefjorden. maxit Lydgulv er selvskrevent gulv i alle leilighetene. Byggholt AS er en av Norges største boligutviklere med virksomhet i Oslo-området, Vestfold, Grenland, Bergen og Stavanger. Totalt leverer selskapet hvert år ca 700 boliger til fornøyde kunder. Selskapet har som målsetting å være den beste boligutvikleren i sentrale vekstområder i Norge og lover kundene en personlig og bekymringsfri bolig. I hjertet av Os sentrum oppfører nå Byggholt 33 moderne og funksjonelle leiligheter, som til fulle utnytter den fantastiske beliggenhet tett til Bjørnefjorden og Oselven. Disse er fordelt på tre hus med leilighetsstørrelser varierende fra 46 kvm til 127 kvm. Under leilighetene med Lydgulv er det anlagt næringslokaler.

Utsatt med hulldekke og stål – Vi brukte Kildeakustikk AS til å vurdere maxit Lydgulv opp mot alternative gulv, og Lydgulv kom best ut. Spesielt gjaldt dette trinnlyddempingen mellom leilighetene. En lett konstruksjon som dette, med hulldekke og stål, er fryktelig utsatt. Taket er himlet ned med uisolert hulldekke over, kun 60 cm mot lydveggene er isolert. Men her er nå faktisk trinnlyden borte, og vi registrerer at gulvet er godt å gå på, forteller byggeleder Stein Kobbeltvedt i Byggholt AS.

18

bygg bedre 2-2007

– Dette er et flytende gulv som er lagt kontinuerlig. For å få en så rasjonell fremdrift som mulig, blir kun yttervegger og vegger til badene satt opp før lydgulvet legges. Kostnadsmessig er denne løsningen gunstig fordi avrettingen skjer på ett tidspunkt for hele etasjen. Deretter bygges lydveggene mellom leilighetene og lettvegger, orienterer Kobbeltvedt.

Varmekabler i 2,5 - 3 cm påstøp – Vi har lagt vanlige varmekabler i påstøp som bare er 2,5 til 3 cm tykk. Dette kunne vi ikke ha klart med et annet gulv. Her var det bare å legge ut varmekabelen, og ferdig med det. Entreprenøren vi bruker, er Industrigulvspesialisten. Dette firmaet har vi samarbeidet godt med i mange prosjekter og disse leverer kvalitet, sier Kobbeltvedt. Han forteller at seks leiligheter med et areal på ca 350 m2 så langt har ferdige gulv. – Lydgulv koster noe mer, men bedre trinnlydresultat og rasjonell fremdrift mer enn oppveier dette. Vi er fornøyd, presiserer Stein Kobbeltvedt i Byggholt AS.


Byggholt AS oppfører 33 moderne leiligheter med maxit Lydgulv i Os sentrum.

Under leilighetene anlegges nĂŚringslokaler.

bygg bedre 2-2007

19


LECA LYDDEKKE:

Rask og god løsning

mot lyd og brann I byggeprosjektet Haljemsmarka utenfor Bergen benytter Prosjekt Vest AS Leca Lyddekke for første gang. En enkel og god løsning mot lyd og brann er årsaken til valget. – Jeg ble oppmerksom på Leca Lyddekke gjennom en kollega, som var svært positiv til produktet. Nå er vi derfor igang med å benytte produktet, forteller daglig leder i prosjekt Vest AS, Svein-Atle Garvik. Firmaet er nytt og satser på boligbygging. En viktig målsetting for selskapet er ryddighet, noe som skal gjelde i alle faser av byggingen, fra byggeplass til valg av løsninger og materialer. Selv har han arbeidet 20 år i bransjen som byggmester. Prosjektet han refererer til, heter Haljemsmarka og ligger idyllisk til utenfor Bergen. Her bygges det 20 leiligheter over to plan i rekke, totalt ca 1.100 m2.

2-3 timer pr. leilighet – Så langt er vi meget fornøyd med denne gulvløsningen, jeg innser at vi burde tatt høyde for å bruke dette gulvet i tidligere prosjekter. Det som er “kjempe”, er at selve leggingen av Byggeplanken kun tar 2-3 timer pr. leilighet, og vi kan fortsette byggearbeidene med én gang. Vi sparer uker med arbeid på denne måten, konkluderer Garvik fornøyd.

Ferdige skorsteiner Som et ledd i rasjonalitet og ryddighet, benytter Prosjekt Vest Leca Etasjehøye piper, altså ferdige piper som heises rett på plass. – Dette er også en løsning vi er kjempefornøyd med. Den ferdige pipa kommer som to elementer, den nederste delen monteres før Byggeplanken legges, den andre settes oppå. I Byggeplanken kjerneborer vi hull til røykrøret. Genialt enkelt og tidsbesparende, helt konge, smiler Garvik. Han legger til at i forhold til tradisjonelle gulv er dette en god løsning på lydproblemene. Garvik har vanskelig for å forstå hvorfor ikke flere bruker denne løsningen. – Når alt kommer til alt, er dette raskere og rimeligere løsninger, både når det gjelder gulv og skorstein. For oss er likevel det aller viktigste de gode egenskapene mot lyd og brann, uttaler en fornøyd Svein-Atle Garvik. I Haljemsmarka bygger det nyetablerte Prosjekt Vest AS 20 leiligheter.

20

bygg bedre 2-2007


– Rask fremdrift er lønnsomt. Viktigst er likevel de gode egenskapene mot lyd og brann ved Leca Lyddekke, fremhever Svein-Atle Garvik.

Dette er Leca Lyddekke 1. Alle typer belegg, f.eks parkett, flis/klinker osv. 2. Fuktsperre maxit Floor 4790 Top Membrane 3. maxit Floor 4310 FibreFlow, maxit Floor 4320 FibreFlow Rapid eller maxit Floor 4350 BaseFloor, min. 25 mm 4. maxit Floor 4945 Glassfibernett 5. maxit Floor 4940 Fiberduk 6. Trinnlydsplater 7. maxit Floor 4960 Kantlist 8. Fuging og poretetting 9. Leca Byggeplank 10. Himling

bygg bedre 2-2007

21


GODE PUSSLØSNINGER:

Moderne pussfasader Kombinasjonen av rimelige, lette og pussete fasader er fullt mulig å oppnå ved å bruke moderne pussisoleringssystemer eller puss på luftet kledning. Produktsjef Mørtel/ Siv.ing Camilla Sandem Dhelie, maxit as maxit as tilbyr slike gjennomtestede, dokumenterte og gode konsepter med Sintef Byggforsk Teknisk godkjenning. Felles for systemene er at selv om de er gode, så kreves det god prosjektering, gode detaljer, god utførelse og tett oppfølging fra systemleverandør. På denne måten oppnår man fasader som er funksjonelle, varige og ikke minst pene.

Kombinasjon Fasadesystem og klima maxit Fasadesystemer, Serpotherm og Serpomin, innebærer at isolasjon (EPS eller mineralull) monteres direkte på underlaget; betong, tegl e.l. for etterisolering eller på utvendig gips ved nyproduksjon. Ettersom alle våre fasadesystemer opprinnelig kommer fra mellom-Europa, må det tas spesielt hensyn til de klimatiske forhold vi har bla. på Vestlandet og NordNorge. Slagregn og temperatursvingninger rundt nullpunktet gjør klimaet spesielt utfordrende, og pussisoleringssystemene bør derfor brukes med forsiktighet og kanskje i beste tilfeller unngås i de mest utsatte regionene av vårt land. Dette forbeholdet bør følges selv om pussisoleringssystemene er utviklet for disse forholdene og testet for de tøffeste, men i svært kontrollerte klimatiske forhold i klimakarusell hos Sintef Byggforsk i Trondheim. Systemene er gode såfremt alt det andre også er utført iht. leverandørens anvisninger: detaljer, utførelse og oppfølging.

Totrinns tetting med puss på luftet kledning; maxit Luftet kledning Et godt alternativ til pussisoleringssystemene i nybygg, er en totrinns tetting av fasaden hvor det benyttes en pussbærer montert på vertikale trelekter evt. horisontale perforerte stålprofiler. maxit as lanserer i disse dager maxit Luftet Kledning som er basert på dette prinsippet med Aquapanel Outdoor som pussbærer. Platen som er sementbasert/uorganisk og lett bearbeidelig, krever verken forboring eller forskjæring. I tillegg kan den bøyes uten å tape egenskapene. For å sikre optimalt resultat blir alle skjøter sparklet og ekstraarmert, og på denne måten kan systemet stå upusset i inntil 6 måneder. maxit Luftet Kledning har vært gjennom innledende tester i Klimakarusell og blir nå testet iht. Klima 2000 (48 ukers akselerert aldring). Platen har lang fartstid fra Europa og Sverige, og kompletterer maxit sin fasadesatsning. Som pussystem benyttes maxit Fiberpussystem. maxit Luftet Kledning introduseres nå på Østlandet og utvides til andre deler av landet i løpet av 2008.

22

Fordelen med en to-trinns tetting er at om det trenger inn fuktighet vil dette dreneres bort i luftspalten mellom bakvegg og pussbæreren, og luftgjennomgangen sørger bygg bedre 2-2007

for en rask uttørking. maxit Luftet Kledning kan også kombineres med etterisolering og vil være et godt alternativ til puss på isolasjon og slik sett også gi et bidrag til både U-verdi og lydisolasjon. Puss på luftet kledning stiller allikevel store krav til underlaget og planhet på lekter for å få plane flater innenfor toleransegrensene. Riktig behandling av plateskjøter (armering og sparkling) kan også være nødvendig for å forhindre rissdannelse og sikre null fuktinntrengning. Bruk av ekstra luftspalter på høye bygninger og evt. dilatasjonsfuger må prosjekteres for det enkelte bygg, men i utgangspunktet er dette et fugefritt fasadesystem. Selv om systemet er ”fuktsikkert” er målet allikevel å forhindre fukt i å nå inn til bakenforliggende utvendig fuktsikker gips. Igjen hindres dette med riktig utformete beslagsløsninger og en slagregntett puss.

Viktigheten av gode løsninger Beslag (sålebenkbeslag, parapetbeslag mm) er en viktig del av en bygning. Deres oppgave er å lede vannet bort og forhindre at vann trenger inn i konstruksjonen og som dermed vil være en kilde til råte og fuktskader. I tillegg hindrer korrekte utformete beslag konsentrerte vannstrømmer og tilsmussing med støv og partikler. Spesielt sålebenkbeslag og tetting rundt vinduer er et stadig tilbakevendende tema som diskuteres mellom systemleverandør, utførende og rådgiver/arkitekt. maxit as har i dag detaljer og løsninger som er preaksepterte og godt utprøvde og som bør brukes som et grunnlag i prosjekteringen. Valg av sokkelløsning er også en kilde til mulige skader. Det faktum at all puss trekker vann og kan gi frostskader gjør at puss og isolasjon bør unngås å trekkes ned under bakkenivå. Det finnes sokkelløsninger med spesial limemørtel, egne isoleringsmaterialer og spesialpuss, men dette må da brukes med visshet om at dette kan medføre økt vedlikehold. Anbefalingene i dag er stort sett å avslutte puss-systemene ca 30-40 cm over bakken. Ned mot bakken kan det da velges heldekkende beslag i kombinasjon med isolasjon, drenerende masser (rullestein) og selvfølgelig fall bort fra veggen. En god løsning er å bruke granitt, skifer eller annen egnet stein som tåler både fukt og mekanisk belastning.

Dialog er nøkkelen til suksess; Sertifiserte maxit Fasadeentreprenører maxit as kjører opplæring og sertifisering av entreprenører og murmestere som ønsker å benytte våre fasadeløsninger. Sertifiserte maxit Fasadeentreprenører (SmF) gir både byggherre og hovedentreprenør en ekstra trygghet i at de løsninger som velges og den arbeids-


maxit lanserer i disse dager maxit Luftet Kledning som er basert på prinsippet med Aquapanel Outdoor som pussbærer. Denne platen er sementbasert/uorganisk og lett bearbeidelig.

prosessen som benyttes, er basert på kunnskap og innsikt. Gjennom denne opplæringen får entreprenøren/ murmesteren en gjennomgang av utførelse av detaljer, viktigheten av å være lojal overfor løsningene og en direkte kontakt rett inn mot maxit som leverandør. Hvert eneste prosjekt trenger sine spesielle løsninger og gjennom dialogen kan kilder til skader og frustrasjon elimineres og justeres i forkant. Som Sertifisert maxit Fasadeentreprenør er også maxit sine representanter tilstede ved oppstartsmøte og underveis i hele prosjektet.

Tett oppfølging Tett oppfølging på byggeplass gjennom hyppige besøk og bruk av sjekklister eliminerer også kilder til mulig frustrasjon og raske løsninger underveis. Det er en trygghet i at det er kun én å forholde seg til i hele prosessen og at systemleverandøren har god kontakt med den utførende gjennom byggeplassoppfølging og opplæring. Gjennom en rød tråd fra beskrivelse, detaljer, valg av utførende og byggeplassoppfølging før, under og etter; er byggherre og entreprenør sikret et godt og varig sluttresultat. En oversikt over opplærte og sertifiserte utførende finnes på www.maxit.no.

maxit Luftet Kledning har vært gjennom innledende tester i Klimakarusell og blir nå testet iht. Klima 2000 .For å sikre optimalt resultat blir alle skjøter sparklet og ekstraarmert. Systemet kan stå upusset i inntil 6 måneder.

bygg bedre 2-2007

23


SATSER PÅ MURHUS:

Ny murhusleverandør i Bergen Våren 2005 går mobilene varme mellom de etablerte murerbedriftene Murmester Sigurd Djønne AS, Fana Murservice AS, Murmester Aksel Hansen AS og Murmester Terje Dyngeland AS. De får med seg firmaet Byggmester A. Gullaksen AS, også dette et godt etablert selskap med 20 års fartstid i samme regionen. I 2005 hadde maxits murhuskampanje satt fart i markedet, og folk etterspurte murhus mer enn noen gang. Det var viktig å ta grep så ikke toget kjørte og man sto igjen på perrongen. Sammen danner derfor murmestrene og byggmesteren Murhuskjeden Concrete. De henter Christopher Knag som har god erfaring både fra byggebransjen og salg, og gir ham salgsansvaret. Det nye selskapet er i gang, men gir seg god og nødvendig tid til å etablere seg i markedet. – Vi ville ta det rolig, gjøre de rette tingene i riktig rekkefølge, og ga oss selv to år på å innarbeide selskapet i markedet. I forhold til planen er vi i rute, og ting begynner å skje. Prosjekter er ferdigstilt og mange flere er under prosjektering, forteller Christopher Knag. Han husker godt at også firmatelefonen gikk varm i den første tiden etter at selskapet var etablert.

500 henvendelser om murhus – Murhuskampanjen til maxit skapte røre i boligmarkedet. Vi fikk overlevert av maxit flere enn 500 henvendelser fra folk som ønsket informasjon om murhus. Alle disse måtte ringes opp, og det var litt av en jobb, minnes Knag. De aller fleste henvendelsene gjaldt interesserte i en tidlig fase. Hvor mange reelle murhus som blir bygget, er i følge Knag ennå for tidlig å si. – Vi har 19 prosjekter i forskjellige faser på listen vår nå. Etter hvert som folk får tygget litt på tegninger og priser, kommer stadig flere til. Det enorme trykket som nå er i markedet generelt, gjør imidlertid at vi sliter med å innhente trepriser. Vi kunne ha kommet mye lenger om det ikke var for dette, sier Knag.

Ansvar frem til kontrakt Concrete og Christoffer Knag har ansvar for salg og prosjekt frem til byggekontrakt. Da overtar en av eierbedriftene byggingen frem til ferdig hus eller bygning. De fem bedriftene i Concrete har 60 mann på lønningslisten, noe som gjør kapasiteten både stor og fleksibel.

24

– Nylig ble 17 leiligheter i mur ferdigstilt. I disse dager ferdigstiller Fana Murservice to murhus i kjede og Aksel Hansen en større enebolig. Vi legger dessuten mye arbeid i å utvikle egne prosjekter. Målsettingen er å opparbeide en solid egenkapital, som gjør oss i stand til å kjøpe opp tomter og bygge egne murhus på disse. Vår erfaring er at tidsperspektivet på å bygge et murhus er 2-3 år, minst. Egne prosjekter tar nok enda lengre tid. Det gjelder derfor å ha mange baller i luften på én gang, sier Christopher Knag, som er svært positiv til alle mulighetene for murhus i dagens marked. bygg bedre 2-2007

Året er 2005. Stedet er Bergen. Fire murmestre og en byggmester går sammen om å danne et selskap som skal stå for prosjektering og bygging av murhus. Murhuskjeden Concrete er i gang.


Fra venste: Truls Valentin Vallentinsen, distriktssjef Hordaland i maxit, Christoffer Knag i Murhuskjeden Concrete AS og murmester Trond Hansen.

Murmester Tormod Grahl Madsen fra Murmester Aksel Hansen foran et nylig ferdigstilt murhus.

Murmester Sigurd Djønne foran leilighetsprosjektet med 17 leiligheter som ble ferdigstilt i 2006.

Murhuskjeden Concrete representerer både fire murmestre og en byggmester, som har tatt mål av seg til å bli en attraktiv murhusprodusent i Bergen.

bygg bedre 2-2007

25


SATSER PÅ MURHUS:

Spennende eneboliger – Vi satser på flotte murhus og tilbyr hele pakken som inkluderer alt rundt murhuset, sier daglig leder i Fana Murservice AS, Tore Salbu.

– Vi bygger gjerne både store og små prosjekter, men satser bevisst på spennende eneboliger i mur, forteller daglig leder Fana Murservice AS, murmester Tore Salbu. Fana Murservice AS er et større murerfirma i Bergen, som ble opprettet i 1994. Bedriften er totalentreprenør av murhus og utfører små og store jobber innenfor mur og flislegging. 20 mann er ansatt i bedriften.

Tilbyr hele pakken – Vi satser på murhus og spesielt moderne, spennende murhus. Det er dessuten viktig for oss å tilby og sørge for alt rundt murhuset. Belegningsstein, opparbeidelse av arealene rundt, utvendige grillplasser, ja hele pakken, forklarer Salbu. At firmaet satser, er det liten tvil om. Deltakelse i etableringen av Murhuskjeden Concrete var naturlig i denne sammenhengen. Like naturlig er medlemsskap i Håndverksmur og Murhusalliansen.

Fremragende visittkort - Vi arbeider nå med en barnehage samt enda en enebolig i Leca Isoblokk, men har ingen veldig store prosjekter på gang. Derimot satser vi fullt og helt på flotte eneboliger. Der er det et interessant marked, og vi har fullt belegg hele tiden. Det som kanskje gjør satsingen på flotte murhus spesielt morsomt, er at prosjektene markedsfører seg selv. De blir jo stående som fremragende visittkort og jungeltelegrafen arbeider for oss, smiler Tore Salbu, som legger til at også stadig flere ser poenget med hus som ikke må skrapes og males med jevne mellomrom.

26

bygg bedre 2-2007


Prosjektet Hjellestadveien er utført av Fana Murservice AS.

(Bildene t.v.) Arbeidene ved eneboligen i Gamle Synningervei kan snart avsluttes. bygg bedre 2-2007

27


EN STILLE STUND:

Ă…kerlehaugen kapell

28

bygg bedre 2-2007


Et lite prosjekt kan være et spennende oppdrag! Åkerlehaugen kapell er ikke stort, men tomt, landskap og byggets innhold virket inspirerende. Kapellet skal være et sted der tanke og sinn kan søke hvile og styrke. Besøkende inviteres til konsentrasjon og meditasjon. De vakre omgivelsene er viktige forutsetninger for det sakrale rommet. Planløsningen er innskrevet i et kvadrat. Kvadratet en samlende, enkel geometrisk form som inviterer til kontemplasjon. Det lille sakrale rommet skaper intimitet samtidig som det åpner seg mot landskap og natur. Inngangen er plassert under det lave partiet. Fra inngangspartiet reiser bygget seg mot lyset og himmelen. Bygget er en hvilende pilegrimsstav der pilegrimen kan søke ro og hvile. De hvite murflatene som utgjør hovedmaterialet skaper kontraster og gir assosiasjoner til kirkebygg fra tidlig kristen tid. Materialer som torv og tre skaper identifikasjon til naturen rundt. Alteret i stein og tre spiller på lag med omgivelsene. Vinduspartiet foran alteret former ”altertavlen” som skapes av utenforliggende landskap, vegetasjon og fugleliv, som er i endring med årstidene. Bygget har vært utført på dugnad, noe som har gjort prosjektet ekstra inspirerende og utfordrende. Mur er i så måte et takknemlig materiale å arbeide med. Molde 07.05.07 Asbjørn Bua, sivilarkitekt MNAL Arkitektkontoret BBW AS bygg bedre 2-2007

29


SMÅNYTT:

Limer brannvegger – Finblokk er ideell til brannvegger, den trenger ikke pusses. Dessuten limer vi. Lavt mørtelforbruk er både transport- og plassbesparende på trange byggeplasser.

Fra venstre; driftsleder Svend A. Stenersen, Prosjektleder Stein Skedsmo, daglig leder Iver Ulven, Styremedlem Frantz Hoelstad og Styreleder Gunnar Schulz.

Tre mann limer 200 m2 Finblokk i uken. Fra venstre Lasse Fossen, Per Chr. Gram Johannessen og Rune Nygård.

Murmester Per Chr. Gram Johannessen er fornøyd med fremdriften ved rehabiliteringsarbeidet i Akersgata i Oslo. Hans 12 manns store bedrift har base i Askim og utfører oppdrag i Østfold og søndre del av Akershus samt Oslo. Det 8 etasjer høye kontorbygget som nå gjennomgår en totalrehabilitering, er som bygårder flest klemt mellom nabobygninger. Nettopp inntil nabobygg er det behov for nye brannvegger. Fra brannvegg til nabohuset er det ikke mer enn 20-30 cm. – Det er fordelen med Leca Finbokk, den trenger ikke pusses for å tilfredsstille kravene som brannvegg. Og her er det ikke plass til å utføre pussarbeid. Viktig på denne jobben er også den raske fremdriften. Finblokkene limes. Dette er mye enklere. Tre mann murer ferdig én etasje i uke, ca 200 m2, forteller Gram Johannessen. Totalt skal det oppføres 1.100 m2 Leca Finblokk, i tillegg også 600 m2 Leca Isoblokk.

30

– En betydelig fordel med å lime, er at forbruket av mørtel faller dramatisk. Her hvor det er så trangt og vanskelig både å transportere og finne lagringsplass, er det viktig. En sekk mørtel holder til å lime 4-5 kvadratmetre med Finblokk. Vi har limt tidligere også, det går veldig mye raskere, fastslår Per Chr. Gram Johannessen. Han legger til at firmaet i økende grad vil satse på boligproduksjon og er blitt medlem av både Murhusalliansen og Håndverksmur. bygg bedre 2-2007

Nordbohus HLV AS kåret til

Årets Nordbohusbedrift 2006 19. til 22. mars hadde Nordbohus sitt årlige ”Nordbohus Storting” i Molde. Hvert år hedres de som har utmerket seg spesielt i Nordbohus i året som gikk. Den gjeveste prisen av alle, Årets Nordbohusbedrift gikk til Nordbohus HLV AS. I juryens begrunnelse het det blant annet: ”Årets medlemsbedrift fremstår som en fremadstormende og effektiv bedrift. Bedriften har virkelig fått unnavind i seilene og lykkes med både eneboliger og leiligheter. I eneboligmarkedet har de vært eksponenter for nye måter å tenke salg på, og lagt vekt på å gi kundene totalpris på helt innflyttingsklart hus. I leilighetsmarkedet har de vært svært dyktige både med tomteerverv og utvikling. Regnskapstallene for Nordbohus HLV er svært respektable. For 2006 hadde bedriften en resultatmargin på 16,9% og en omsetning på 41,2 millioner kroner.” - Det var utrolig gledelig å få denne prisen i år. Vi har virkelig stått på som et lag for å lykkes i et konkurranseutsatt marked, og det gleder oss å få en slik utmerkelse og anerkjennelse sier Iver Ulven, daglig leder i Nordbohus HLV. Gunnar Schulz, styreleder i Nordbohus HLV legger til at prisen som Årets Nordbohusbedrift kom på et ekstra hyggelig tidspunkt. - Nordbohus HLV feirer 10-års jubileum i år, og denne utmerkelsen var en skikkelig fin gave å ta med seg inn i det nye tiåret, sier Gunnar Schulz. Nordbohus Hamar benytter Leca Byggeplank som etasjeskille i sine trehus. Bedriften er en god samarbeidspartner med maxit, som gratulerer med den prestisjefylte tittelen.


Hurtigruteterminalen i Bodø Denne flotte Hurtigruteterminalen eies av Bodø havn. Den ble oppført i 2000 og er murt med Leca Isoblokk av Murmester og entreprenør Roy A. Strøm AS.

Prosjektet er terminalbygg for Vestfjordsambandet, med ferjedrift til Lofoten, samt Hurtigruten. Terminalen inneholder billettkontor og venterom i tillegg til kiosk og toiletter. Arkitekt for Hurtigruteterminalen var 1A Arkitektkontor AS i Bodø.

Ny pumpebil

i Stavanger Salget av mørtel og avrettingsmasser går rett til himmels på Vestlandet. Mer kapasitet var tvingende nødvendig. Nå har området fått sin egen “fabrikk på hjul”.

Frem til like over nyttår hadde pumpebil fra Bergen også ansvaret for levering i Stavangerområdet. Denne regionen har imidlertid hatt en nærmest eksplosiv utvikling i etterspørselen av mørtel og avrettingsmasser. Det ukentlige salget ligger på mellom 150 og 200 tonn. Økt kapasitet med egen pumpebil var derfor tvingende nødvendig.

Fabrikk på hjul I skrivende stund pumper den nye bilen 70 tonn inn på Start stadion, som til sammen skal ha hele 600 tonn.

Denne leveransen foregår på den måten at tre bulkbiler ankommer fra Sverige med alt tørrstoff. Disse mater tørrstoffet over på siloen på pumpebilen, som blander ut med vann og pumper ferdig masse inn på anlegget. Med andre ord er dette en fabrikk på hjul. Den nye pumpebilen betjenes av Tore Johansen og har levering i hele markedet fra Stavanger, Haugesund og ned til Kristiansand. bygg bedre 2-2007

31


PĂĽ lag med deg som bygger maxit as, Brobekkveien 84 Postboks 216 Alnabru 0614 Oslo Tel: 22 88 77 00 fax: 22 64 54 54 email: info@maxit.no www.maxit.no

Fra fotogalleriet

Utført i Leca Isoblokk. Arkitekt: Einar Dahle

bygg bedre 2-2007

NO_byggbedre2_07  
NO_byggbedre2_07  

Moderne gulv . maxit Designgulv Tidens mest trendy gulv . maxit Lydgulv Den beste lydløsningen . St. Olavs hospital Største landbaserte utby...