Page 1

bygg bedre informasjon og ideer fra maxit 3/2007

Typehus i Leca

.. ..

Luftet kledning Spennende nyhet Murhus Nye flotte prosjekter Gipspuss Stadig mer populĂŚrt

1

bygg bedre 1-2007

Rehabilitering Skorsteiner og industribygg


Sparte hundretusener på samarbeid med maxit Ovennevnte overskrift er hentet fra en artikkel på side 26-27. Denne omhandler ombyggingen av den såkalte “Alcatel-bygningen” på Økern i Oslo til magasin og lager for Kulturhistorisk museum. Her valgte utførende (Veidekke Entreprenør AS; Byggfornyelse/ Murus AS) allerede på prosjekteringsstadiet et tett samarbeid med maxit for å finne optimale løsninger for et prosjekt som inneholdt hele 2200 m2 innvendige vegger i Leca Isoblokk og et pusset areal på ca 4000 m2. Løsningen man i fellesskap fant fram til innebar en betydelig reduksjon av U-blokker og en kostnadsreduksjon for oppdragsgiver på noen hundretusen.

MAXIT INTRODUSERER:

Sementstabilisert Lettklinker

Lettklinker blandet med en slurry av sement og vann blåses rett opp på taket til anlegget på Haldensenderen. Lirer er montert for å oppnå riktig høyde og takvinkel.

maxit lanserer nå et alternativt system for stabilisering av Lettklinker (løs Leca). Metoden gir raskt en mer stabil og sterkere fylling enn tradisjonelt. Løsningen er aktuell til bruk der belastningene er ekstra store eller der det er ønske om å komme tidlig ut på en flate uten ytterligere stabiliseringsarbeid.

Det kaller vi et optimalt samarbeid. Slik jobber vi stadig med våre kunder, og vi gjør det gjerne enda oftere. For det er ved slike gode samarbeider at de beste løsningene utvikles, og de gjør det nesten utelukkende ved at du som kunde stiller med din kompetanse, erfaring og konkrete behov og snakker med våre spesialister som bidrar med sin kompetanse og erfaring. Sammen kan vi fort bli dynamitt. En annen sak vi gjerne henleder oppmerksomheten på i dette nummeret av Bygg Bedre, er ikke noe annet enn et forvarsel om noe godt som kommer: Artikkelen på side 31 omtaler nye byggeforskrifter. Som alle vet, vil de nye forskriftene stille nye krav til isolering, tetthet og oppvarming, for å ha nevnt noen av de utfordringene som gjelder for våre produktområder. Og vi vil gjerne si at vi i maxit allerede har de fleste løsningene på plass. Noe på tegnebrettet, noe på forsøksstadiet og noe fiks ferdig på markedet. På nyåret vil vi komme langt kraftigere tilbake når det gjelder dette. Utålmodig etter å komme i gang før den tid? Gjør som Veidekke byggfornyelse/ Murus AS; kontakt oss for et tett samarbeid.

bygg bedre

Sentralt i det nye systemet Sementstabilisert Lettklinker er en nyutviklet blandepistol. Denne blander en slurry av sement og vann med Lettklinker (løs Leca) som deretter kan blåses horisontalt og vertikalt opptil 60 meter.

Informasjon til det norske byggemarkedet fra maxit as

Mange bruksområder

Utgitt av: maxit as Postboks 216, Alnabru 0614 Oslo Telefon: 22 88 77 00 Telefaks: 22 64 54 54 Internett: www.maxit.no og www.leca.no www.filtralite.no / www.maxitmarine.com

Første prosjekt i Norge

Redaktør: Morten Müller Redaksjon, grafisk formgivning og produksjon: Trond Opstad/Informasjonspartner as Har du tips, ideer eller kommentarer tilknyttet Bygg Bedre, ser vi gjerne at du tar kontakt pr. telefon, telefaks eller e-mail: info@maxit.no

Sementstabilisert Lettklinker vil innenfor en rekke bruksområder være velegnet. Vei- og jernbanekonstruksjoner, geotekniske fyllinger og ved rehabilitering av bygninger, er noen. Spesielt interessant vil løsningen være der man ønsker stabilisering ut fra et fast punkt, f eks pælet konstruksjon el.l. og ut i bløtere masse.

Anlegget til den kjente radiomasten, Haldensenderen, på Høyås utenfor Halden rehabiliteres i disse dager. I forbindelse med etablering av nytt tak ble det beskrevet nettopp Sementstabilisert Lettklinker oppå det gamle taket. I tillegg til isolasjonsverdien ga denne løsningen en enkel mulighet til å skape takfall. Over Lettklinkeren legges isolasjonsplate, deretter en støpt plate.

Sementstabilisert Lettklinker er enkel å bearbeide og avrette.

Trykk: Østfold trykkeri AS

22

Rettels e: I forrige utgave av Bygg Bedre kom vi skade for å glemme å påføre navnet til arkitekt Odd Gunnarsen i arkitektfirmaet Gunnarsen og Lohne navn på det flotte murhusprosjektet på side 26/27. Vi beklager! bygg bedre 3-2007

Beskrivende: Rambøll Norge AS maxit produkter: Sementstabilisert Lettklinker

Blåsebil med henger sender den sementblandede Lettklinkeren opptil 60 meter.

bygg bedre 3-2007

3


ASKIM - LEILIGHETSBYGG:

– En rekke gode argumenter førte til at vi valgte luftet kledning for første gang, forteller daglig leder Tom Kolberg i Mako-Invest AS.

Puss på luftet kledning – Valget falt på luftet kledning. Løsningen virker proff og har lang levetid. Dessuten er maxit gode på oppfølging. Dette er tungtveiende grunner, forteller daglig leder Tom Kolberg i Mako-Invest AS. Askim-baserte Mako-Invest AS prosjekterer og selger leiligheter i regionen. Alt arbeid settes bort i entrepriser. I Askim sentrum oppfører bedriften nå et bygg på ca 600 m2. 20 leiligheter og næringslokaler i første etasje skal være innflytningsklare før jul. Uten tidligere erfaring med luftet kledning, valgte Mako-Invest denne fasadeløsningen.

I Askim sentrum oppføres et bygg på ca 600 m2 med 20 leiligheter.

Lang levetid – Vi har vært inne på flere alternativer for fasadeløsning, både luftet og ikke. Luftet kledning er et nytt satsingsområde for maxit, og vi bruker dette for aller første gang. Når vi valgte denne løsningen, var det av flere grunner. Dette var arkitektens ønske, dessuten er maxit gode på oppfølging. En annen positiv side er at materialene har lang levetid. Den fjerde årsaken er stor frihet til å velge farge på sluttpussen, fastslår Tom Kolberg. Han legger til at det pusses to ganger, der sluttpussen er gjennomfarget silikatpuss. Så langt i prosessen er Kolberg fornøyd med såvel fremdrift som resultat i selskapets første bruk av luftet kledning. – Blir sluttresultatet som forventet, vil vi klart vurdere denne løsningen i neste prosjekt, som omhandler 30-40 leiligheter, forteller Tom Kolberg.

4

bygg bedre 3-2007

I det første pusslaget legges fiberarmering. Sluttpussen utføres med silikatpuss.

Arkitekt: Østre Linje Arkitekter Askim AS Murarbeid: Murmester Steinar Kvisler AS maxit produkter: maxit Luftet Kledning

Sementbaserte plater som er montert på trykkimpregnerte lekter, pusses i to sjikt med maxit Fiberpuss.

bygg bedre 3-2007

5


KRISTIANSAND - LEILIGHETSBYGG:

Luftet kledning på Nybyen Vennesla Entreprenørforretning har jobben med oppføring av nytt leilighetsbygg i øvre delen av Kvadraturen i Kristiansand. Her benyttes luftet kledning på 1200 m2 fasadevegger.

Her bygges det 84 boenheter, fra små studioleiligheter til større boliger på 140 m2. Prosjektet skal være innflytningsklart sommeren 2008.

Vennesla Entreprenørforretning A/S har kontorer på Vikeland i Vennesla, og selskapet opererer i begge Agderfylkene. Kjerneområdet er utvikling og oppføring av større bygg, enten i egen regi eller på det åpne anbudsmarkedet. Siden starten i 1992 har bedriften hatt en jevn vekst og har i dag 111 ansatte og en budsjettert omsetning på ca 175 millioner kroner for 2007. Utbyggingen av Nybyen representerer et stort sprang når det gjelder byfornyelse og sentrumsutvikling i Kristiansand. Vennesla Entreprenørforretning har entreprisen ved ett av prosjektene, Leilighetsbygget Kvartal C. Denne bygningen har et boareal på ca 5000 m2 og vil romme 84 leiligheter i størrelser fra 23 til 100 m2.

Ekstremt utnyttet areal Vi møter prosjektleder Leif Stødle på byggeplassen. Han forteller at bygningen er ekstremt utnyttet og hver millimeter er regnet på, opptil flere ganger for å få det til å gå opp. – Her er det så utnyttet som det er mulig å få til, ikke en millimeter skal eller kan gå tapt. Det innebærer mange utfordringer, både entreprisemessig og for alle håndverkere som er involvert. Bygningen består av fire seksjoner, den høyeste er på seks etasjer, forteller Stødle. Han legger til at fasaden er på ca 1200 m2 og her anvendes det luftet kledning.

– Systemet med luftet kledning og Fiberpuss er en både rasjonell og estetisk god løsning på et bygg som dette, sier prosjektleder Leif Stødle.

Aquapanel outdoor (Bildet over) maxit Luftet Kledning er et komplett system; bakvegg av gips, impregnerte lekter og Aquapanel som påføres maxit Fiberpuss med armeringsnett. Sluttbehandlingen kan være silikatmaling eller silikatpuss. På den omtalte fasaden skal det brukes silikatmaling.

(T.v.) maxit Luftet Kledning som er montert og pusset.

6

bygg bedre 3-2007

– De sementbaserte platene kommer fra maxit og heter Aquapanel outdoor. Platene pusses med Fiberpuss-systemet. Deretter blir pussen malt med silikatmaling. Flatene er for små til at mørtelen kan pumpes, men fremdriften er upåklagelig. Så langt har vi montert ett av fire felt med plater og begynt å pusse dette. Murmesteren som har jobben, har vært med oss på tidligere prosjekter, og vi er godt fornøyd med resultatet, sier Leif Stødle, som har mer enn nok å gjøre med å passe på hver millimeter av det nye leilighetskomplekset i Kristiansand.

Arkitekt: Arkitektkontoret Asplan Viak Entreprenør: Vennesla Entreprenørforretning A/S Murarbeid: Murmester Vidar Larsen AS maxit produkter: maxit Luftet Kledning bygg bedre 3-2007

7


FLOTTE MURHUS:

Her er Murmeldyr Dette er et av de første oppførte murhusene som er et resultat av maxits arkitektkonkurranse i 2003. Flere kommer, for nå har det virkelig løsnet i markedet for moderne murhus. Som et ledd i den storstilte murhuskampanjen til maxit, inviterte selskapet i 2003 til en arkitektkonkurranse for nye og moderne murhustyper. Et av vinnerforslagene, og et hus som ble en del av katalogen Typehus i Leca, er det innsendte forslaget Murmeldyr fra HSØ Hagestande og Øverhus Arkitektkontor AS ved Ann-Jeanette Renlund.

Fleksibel og elastisk Arkitekten ønsket å lage en prototype som var generell, fleksibel og elastisk – en planløsning med lik form og ytre mål som kan stå fritt, skjøtes, adderes og stables. Huset skal kunne benyttes i både flatt og skrått terreng, som frittliggende enebolig, eller som vertikaldelte, sammenkjedete boliger. Bygningsvolumet kan tilpasses forskjellige hypotetiske terrengsituasjoner og urbane omstendigheter. Selv ved å tilføye varianter som garasje, utleieenhet og kjeller vil det ikke bli behov for å forandre konseptets hovedtanke. Det nye murhuset Murmeldyr har en grunnflate på 81,1 m2 og et totalt bruksareal på 151,8 m2. Sommeren 2006 sto det avbildede Murmeldyr ferdig i Sandefjord.

Det nye murhuset Murmeldyr er ett av 25 nye typehus i Leca Typehuskatalog. Huset skal kunne benyttes i både flatt og skrått terreng, som frittliggende enebolig, eller som vertikaldelte, sammenkjedete boliger.

8

bygg bedre 3-2007

bygg bedre 3-2007

9


FLOTTE MURHUS:

– Dette er et rålekkert murhus i en utrolig god kvalitet, hevder murmester Tor Michelsen.

Murmester Tor Michelsen AS er ansvarlig for murarbeidene. Kort tid etter ettårsbefaringen i sommer, traff vi Michelsen på plenen utenfor det nye murhuset. Han var svært begeistret for huset og meget fornøyd med resultatet.

Utrolig bra kvalitet – Huset er rålekkert. Det som i tillegg er kjempebra, er at huset har en utrolig god kvalitet. På ettårsbefaringen fant vi ikke en eneste utvendig sprekk eller riss av noe slag. Det er moro, det! smiler Tor Michelsen, som startet sin murmesterforretning i 1979. I 10 år og frem til 2005, var han lærer ved murerutdanningen i Vestfold. Nærmere 120 elever ved VK1 har han gitt faglig ballast og sendt videre ut i verden. Nå arbeider han igjen fulltid som murmester og satser på private oppdrag. Fleksibel og elastisk – en planløsning med lik form og ytre mål som kan stå fritt, skjøtes, adderes og stables.

Byggherre er svært fornøyd – I forhold til den originale planløsningen, er dette huset speilvendt. Det er også full kjeller, som er pælet ned til fjell, noe jeg mente var det eneste alternativet her. Etasjeskillere er Leca Byggeplank. Dette er altså et komplett murhus med Fiberpuss utvendig og pussede vegger med KC-mørtel inne. Resultatet ser du selv, det er det fineste huset i omegnen. Folk stopper og fotograferer. Også byggherre er svært fornøyd, avslutter murmester Tor Michelsen, som satser på å bygge ett til to murhus i året fremover.

10

bygg bedre 3-2007

Også Murmeldyr i Sandefjord vil etter hvert få en flott takterrasse. Denne illustrasjonen er fra arkitektens protype.

Arkitekt: HSØ Hagestande og Øverhus Arkitektkontor AS v/ Ann-Jeanette Renlund Murarbeid: Murmester Tor Michelsen AS maxit produkter: Leca Isoblokk 30 cm / maxit Fiberpuss system / Leca Byggeplank bygg bedre 2-2007

11


MAXIT DESIGNGULV:

Røft og tøft – Gulvet står veldig flott. Og det er enda tøffere om 10 år. Et Designgulv blir nemlig til etter hvert, fastslår arkitekt Magnus Rynning-Tønnesen. I et showroom i Oslo er det lagt Designgulv, internasjonalt den mest trendy gulvoverflaten. Utgangspunktet for maxit Designgulv er industrielle avrettingsmasser, som er raske å legge på store arealer. Slike avrettingsmasser gir alt fra en mørk grå nyanse med innslag av brunt og grønt, til lysere farger. Ved å tilføre pigmenter kan man påvirke massene til å bli grafittgrå eller helle mot lysere valører. Hvordan avrettingsmassen legges og etterbehandlingen av flaten, påvirker i stor grad utseendet. Fordi gulvet oppleves som flammet, virker det også levende på en helt annen måte enn f eks tradisjonell betong. Hvert gulv som legges, får sitt personlige uttrykk.

Passer utrolig bra – Gulvet er røft og tøft og passer utrolig bra i dette gamle, ærverdige industrilokalet, som er omgjort til showroom, forteller arkitekt Magnus Rynning-Tønnesen fra Stein Halvorsen AS Sivilarkitekter MNAL. Utstillingslokalet på ca 400 m2 ligger i Sagveien i Oslo, inntil Maridalselven, og benyttes av moteklærbedriften Fransa Company.

Fin finish med én gang – Gulvet er lagt på tredekke som først ble sparklet, deretter påført avrettingsmassen. Toppfinishen er voks. I forhold til å legge fliser, er dette både rimeligere og enklere. Det spesielle med dette gulvet er at man får en fin finish med én gang, det er ferdig der og da, så fort det er lagt, sier Rynning-Tønnesen, og tilføyer at gulvet endrer karakter over tid. – Overflaten blir til etter hvert. Slitemerker, riss osv er med på å gi gulvet liv og karakter. Om 10 år regner jeg derfor med at gulvet er enda flottere. Det er ofte vanskelig å få til nye, moderne løsninger her til lands. Vi var derfor glade når det danske klesfirmaet som skulle etablere seg i Norge, ønsket et moderne gulv som dette. Gulvet står veldig flott, og vi regner med å bruke det i vårt neste prosjekt også, som er Gjøvik Tinghus, fastslår Magnus Rynning-Tønnesen.

Arkitekt: Stein Halvorsen AS Sivilarkitekter MNAL v/ arkitekt Magnus Rynning-Tønnesen. maxit-produkter: maxit Designgulv Gulvlegger: maxit

12

bygg bedre 3-2007

bygg bedre 3-2007

13


DYREPARKEN::

Velkommen til Manyatta I Dyreparken i Kristiansand er det bygget opp en ny attraksjon, nemlig et lite stykke pulserende Afrika. Landsbyen Manyatta, med buede afrikanske bungalower, er aktivitetsplass for barn. Vegg i vegg ligger Kilima Simba, løvenes tumleplass. Mens de voksne slapper av med en Fair Trade kaffe på en av benkene i området, kan barna utfolde seg i det pulserende Afrika-området. I landsbyen Manyatta er de særpregede afrikanske småhusene bygget i Leca. Inne og ute tripper afrikanske dyr som griser og geiter. Vegg i vegg med landsbyen ligger et større administrasjonsbygg, som sammen med det fem mål store løveanlegget også er en del av det afrikanske miljøet. Her er gjort plass til både shopping og servering. Mens du inntar en softdrink på uteplassen, rusler antakelig Dyrenes konge forbi i det grønne gresset. Og selv om han skulle sette sine gulbrune øyne på nettopp deg, kan du ta det med ro. Mellom deg og de fire løvene i anlegget er det et solid sikkerhetsgjerde. Totalt er det murt og pusset ca 1000 m2 Leca i Afrikalandsbyen. For den lokale murmesteren var prosjektet en betydelig utfordring. Rask fremdrift, detaljer, valg av sluttbehandling og farger var krevende. Alt skulle bygges i Afrika-stil med blant annet typiske afrikanske ”blasse” jordfarger, buede bungalower med gresstak og med en sluttfinish på pussen som er grovere enn det som er vanlig i Norge.

Et større bygg rommer butikk og servering.

skillevegg. Dermed kan besøkende faktisk sitte og late som de kjører bil med levende løver nærmest i baksetet. Parken ble åpnet i juni i år. Løvene ankom i slutten av april og måtte stå i karantene i løvehuset frem til parken åpnet for sesongen. Over 6500 mennesker møtte opp for å ta del i åpningen av det splitter nye Afrika-anlegget. Selve åpningsseremonien ble utført av adm. dir. Per Arnstein Aamot med god hjelp av politimester Bastian og de tre røverne.

Husene er dekorert av dekormalere fra Bali.

I byggefasen av landsbyen.

Dekormalere fra Bali I landsbyen Manyatta er de særpregede afrikanske småhusene bygget i Leca. Alt i Afrika-stil med blant annet typiske afrikanske ”blasse” jordfarger.

14

bygg bedre 3-2007

Husene er dekorert av dekormalere fra Bali. Et spektakulært innslag er en Landrover pickup montert slik at den ene halvparten av bilen står på innsiden og den andre stikkende ut i løveanlegget kun med en glassvegg som

Murarbeid: Murmester Torbjørn Gautestad AS maxit produkter: Leca Isoblokk / Leca Fasadeblokk / Murmørtel B til muring og maxit Serpo 261 Fiberpuss/ maxit Serpo 462 Stenkpuss til overflatebehandling bygg bedre 3-2007

15


EN HELT UVANLIG BY:

Sofie er hjemme fra 12 til 17 Verdens eneste Kardemomme by innbyr til et artig besøk og en reise i det kjente eventyret til Thorbjørn Egner. Her oser det dessuten av sjarmerende arkitektur og lubne murhus. Bli med inn i den lille byen som ligger like utenfor Kristiansand. Kardemomme by er en spesiell opplevelse. Byen er bygget i forfatteren Thorbjørn Egners ånd og bygget nøyaktig slik den er tegnet i hans bøker. Her kan du gå opp i Tobias sitt tårn, se inn i tante Sofies hus, se løven som røverne har i røverhuset eller smake på bakerens gode boller. Byen ble bygget på slutten av 1980-tallet og består av 33 hus, hvorav åtte er utleieboliger som er svært populære i sommerhalvåret. I høysesongen er byen levendegjort ved hjelp av skuespillere som utgjør beboerne i byen. Om sommeren kan du møte politimester Bastian, tante Sofie, røverne og de andre du kjenner fra Kardemomme by. Da kan du kjøre trikken som bare har to holdeplasser, smake på trikkefører Syvertsens gode kaker og høre hans fine sang.

Være snill og grei De nevnte utleieboligene er ekte Kardemomme byhus som er fullt utstyrt. Leietagerne må leve under politimester Bastian sin Kardemommelov: Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre som man vil. Og for de som ikke vet det: Politimester Bastian og tante Sofie er hjemme fra 12 til 17.

16

bygg bedre 3-2007

Murmester: Murmester Lars Willy Sørensen maxit produkter: Leca Isoblokk bygg bedre 3-2007

17


PÅ BESØK I SELJE:

Flotte leiligheter

i sjøkanten Byggmester Bjarne Krakereid er selv fra Selje. Allerede for en del år siden fattet han interesse for et areal ved sjøkanten som lå bortgjemt og glemt, men bare et steinkast fra det lille sentrum i tettstedet. Men her er ikke veien til beslutningstakerne like lang som visse andre steder, og etter hvert ga kommunen klarsignal. Resultatet er blitt 12 flotte leiligheter med fantastisk nærhet til og utsikt mot sjøen. Rett og slett noen sjeldne perler av noen leiligheter i størrelse fra 64 til 104 m2. – 10 av de 12 leilighetene ble solgt lenge før leilighetene sto klare. Det er artig, for folk har solgt eneboliger og leiligheter i sentrale strøk for å flytte hit. Noen er også blitt ferieleiligheter. De to flotteste leilighetene har jeg ikke solgt, de vil jeg beholde selv, smiler Krakereid, som har brukt seks år på saksgang og senere byggeperiode. Kanskje ikke så rart at han vil skumme fløten av egen innsats.

Det er ikke rart at slike leiligheter blir revet bort lenge før de står ferdige. Folk solgte eneboliger og leiligheter i storbyen for å bosette seg i sjøkanten her i det lille tettstedet på Vestlandet.

– Etasjeskille i Leca Byggeplank gjør konstruksjonen veldig stabil. Det er viktig, for her i Selje kan værforholdene være tøffe om vinteren, forteller byggmester Bjarne Krakereid.

900 m2 Leca Byggeplank er etasjeskille. Under er det garasjeplasser, på oversiden er det anlagt fellesareal for leilighetene

Riktig konstruksjon mot storm Byggmesteren erkjente tidlig at leilighetskomplekset måtte ha et betydelig innslag av mur. Ikke nødvendigvis bare for syns skyld, vel så mye for det konstruksjonsmessige. Gjennom maxit fikk han kunnskap og hjelp om hva som var de viktigste elementene i konstruksjonen å utføre i mur. – Mellom alle leiligheter er det murt vegger i Leca Isoblokk. Det samme for bakvegger mot garasje. Dette er gode branntekniske løsninger, i tillegg gjør innslagene i mur det arkitektoniske mer spennende. Det geniale var likevel bruken av Leca Byggeplank som etasjeskille. Jeg må innrømme at jeg ikke hadde kunnskap om dette fra tidligere, men ble av maxit overbevist om at dette var riktig. Og det kan jeg skrive under på at det er, sier Krakereid, og forteller at det til sammen er lagt 900 m2 Leca Byggeplank.

Stabiliserer konstruksjonen – I tillegg til at det går fort å legge, gjør Byggeplanken det raskt og enkelt å komme videre med neste etasje. Gulvet er bygget videre opp med trinnlydplater, gips og sponplater. På undersiden er det nedlektet 50 mm, lagt isolasjon og gips. Noe som ikke er så kjent, er det jeg har erfart denne vinteren. Her er det vinterstid et voldsomt vær med mye storm. Denne konstruksjonen har vist seg å være veldig stabil. Leca Byggeplank som etasjeskille på reisverk i tre, stabiliserer hele konstruksjonen. Det er viktig på værutsatte steder, poengterer byggmester Bjarne Krakereid, som gjennom dette prosjektet også er blitt en habil murer. All Lecaen har han nemlig murt selv. Den som vil, den kan!

18

bygg bedre 3-2007

Leilighetene har en fantastisk utsikt og nærhet til sjøen.

Byggeplanken er ført ut over bygningskroppen slik at balkongdekket ble lagt sammen med etasjeskillet. bygg bedre 3-2007

19


OVERFLATER:

Den ”nye” innvendige flaten -

Gipspuss Camilla Sandem Dhelie / Jonas Jalmerbrandt, maxit as

Gipspuss er ikke som mange tror et moderne overflateprodukt. De eldste sporene kan dateres tilbake til for 9000 år siden i Syria, og tilbake til Egypt hvor de brukte gips som bindemiddel i pyramidene. I det gamle Hellas ble gips benyttet i gulv og til dekor. Etter brannen i London i 1212 ble det påbudt å bruke gips innvendig og utvendig i bygninger hvor det skulle brygges eller bakes. Allerede da var gipsens gode brannsikre egenskaper kjent. Tradisjonene med gipspuss har holdt seg sterk i de østlige delene av Europa, og nå ser stadig flere arkitekter og entreprenører fordelene med bruk av gipspuss. Gipspuss er fremstilt av naturlig rå gips, og kan derfor ikke være allergifremkallende eller gi grobunn for mugg eller biologisk vekst. Gipspuss har en naturlig hvit farge iblandet tilslagets egenfarge. En stålglattet overflate får en silkematt overflate med inntrykk av gjennomskinnelighet. Siden gips ikke siger kan overflaten bearbeides til det uttrykk man selv ønsker: kostet, glatt, svampet, formgitt på frihånd eller med bruk av maler. Siden gipspuss kan legges i tykke sjikt, kan større ujevnheter i underlaget utjevnes i samme operasjon som sluttpussen. Dette gir stor fleksibilitet og sparer entreprenøren for mange arbeidsoperasjoner. maxit har flere gipspusser tilpasset brukeren og behovet:

20

bygg bedre 3-2007

• Gypsum Naturgips - for sprøyting og håndapplikasjon. maxit ip22E - for sprøyting. • Gypsum Primer - primer for ikke-sugende underlag og ved sparkling i tynnere sjikt. • Gypsum hjørneprofiler og pusslirer.

Applikasjon på ulike underlag Normal pusstykkelse med gipspuss er 10-60 mm. Sparkling/ påføring i tynnere sjikt kan medføre rask uttørkning og dermed dårlig heft til underlaget. Ved sparkling i tynne sjikt anbefaler vi generelt andre egnede sparkelmasser. I tykkere sjikt (inntil 60 mm i ett påslag) anbefales det bruk av primer på ikke-sugende underlag; f eks keramiske fliser, betong, eller stål. Ved de aller tykkeste sjiktene anbefaler vi også bruk av Stucanett for å forsterke konstruksjonen. Ved oppbygging på tre må Stucanett alltid benyttes. På underlag av Leca, betong, puss, tegl, lettbetong og gipsskiver påføres Gipspuss direkte på underlaget. For å forsterke utsatte partier og for å lette påføringen brukes det også Gypsum hjørneprofiler og pusslirer. I materialoverganger og på hjørner kan også glassfibernett brukes. Dersom man vil opprettholde en pussliknende struktur

etter sparkling, må den slettes med en større pensel, tapetbørste eller skumgummifils. Etter ca 1-4 døgn kan den overmales med en vannbasert maling. Ved påføring med sprøyte direkte på Leca anbefaler vi en total tykkelse på ca 15 mm. Til sammenligning må en tradisjonell pusset overflate i denne tykkelsen påføres i minimum to omganger. I tillegg må den evt. sparkles+finpusses for å få en overmalbar glatt flate. Ved å bruke gipspuss kan man dermed spare mange arbeidsprosesser. For å få et bra sluttresultat er det alltid små triks, f eks for å oppnå en god heft til underlaget. Vi anbefaler alltid at produktdatablad og evt. veiledning konfereres før arbeidet tar til. Gipspuss er først og fremst et produkt for proffene, da det kan være noe vanskelig å oppnå et fint sluttresultat. Underlag

Produkter

Anbefalt sjikttykkelse

Leca, puss, betong, tegl, lettbetong, gipsskiver

Gypsum gipspuss maxit ip22E

10-60 mm (Leca 15 mm)

Tre, stål, keramiske fliser, asfalt, malte flater maxit ip22E

Gypsum primer Stucanett Gypsum gipspuss

10-60 mm

Tørketid og sluttbehandling Tørketiden er svært avhengig av herdeforholdene (lufting, temperatur, luftfuktighet og sjikttykkelse). Normal tørketid er 2-6 mm/døgn ved 200C og 65% RF. Dersom pussen skal males/dekkes med ett tett sjikt er det viktig å kontrollere at pussjiktet er ordentlig uttørket. Som sluttbehandling kan man beholde gipsoverflaten som den er, benytte en vannbasert interiørmaling eller en fortynnet silikatmaling. Referanser Gipspuss har blitt benyttet på flere store prosjekter (bl.a. Coca Cola, Ski kjøpesenter, Hotell Opera, Lilleborg) og flere eneboliger med svært fornøyde sluttbrukere. Noen av gipspussens fordeler: • Miljøvennlig • Brannsikker • Emisjonsfri - gir et godt inneklima • Er ikke allergifremkallende • Kan legges i ett sjikt på 60 mm • Kan stå ubehandlet, males eller tapetseres • Forkorter byggetiden • Tåler spiker og skruer • Krymper og sprekker ikke • Rask herdetid • Lett materiale/lavt forbruk - 9 kg/m2 pr cm tykkelse

bygg bedre 3-2007

21


NYTT PROSJEKT I BRYGGJA:

– Resultatet er veldig bra og tåler klimaet her ute, konstaterer formann Janfinn Hole fra Fjordbygg AS.

Boligarealet er 700 m2. Tørrmurer i Nordfjordskifer utgjør ca 100 m2. Under terrasser og trapper ligger det 1 km med varmeslynger. Kontakten med sjøen er upåklagelig.

California-inspirert i fjæra

ikke minst utførelsen, påpeker formann Jonfinn Hole fra Fjordbygg. Tross alle slåsskamper mot værguder er Hole fornøyd med resultatet.

Alle omramminger har Fjordbygg laget selv.

Værhud som tåler sørvesten Med bil er prosjektet vanskelig å finne. Kommer du derimot sjøveien til Bryggja, er det særegne murhuset lett å få øye på. Naturstein, skifer og mur danner et komplett anlegg i fjæra. Fjordbygg AS, lokalisert på Nordfjordeid, er entreprenør for dette store boligprosjektet med et boligareal på 700 m2 fordelt på fire etasjer. Selskapet som er 30 år gammelt, har ca 10 ansatte og en egen entreprenøravdeling. I tillegg til industri- og skolebygg oppfører firmaet boliger og er medlem av Mesterhuskjeden. Som så mange steder i Norge, er Bryggja en fantastisk idyll om sommeren, men tilsvarende ekstremt værutsatt vinterstid. Kuling med horisontalt regn fra vest og sørvest er nærmest daglig kost i den mørkeste årstiden. I dette

22

bygg bedre 3-2007

værmessige infernoet stilles det store krav til utbygger om resultatet skal bli tett og bra.

Store krav til utførelsen – Utrolig mye drittvær både forsinker og fordyrer byggeprosessen. Det er alltid vanskelig å bygge tett i strøk som dette, selv med all verdens overdekninger. Når det blåser kuling er det liten hjelp i presenninger. Poenget er likevel at selv om man velger gode produkter, må man ha fokus på at det til syvende og sist er det komplette produktet som skal være tett. Det stiller store krav til løsninger og

– Resultatet blir veldig bra. Leca Isoblokk med Fiberpuss ble grunnet før det ble lagt på to strøk med silikatmaling. Dette blir værhud som tåler å stå mot sørvesten, sier Hole. Han røper at en morsom utfordring har vært omrammingene rundt vinduene, som er gjennomført i hele prosjektet. Disse har de lagd selv av Fiberpuss med Leca armering og limt på veggene med flislim.

20 mann i arbeid – Det har vært hektisk, i den senere tid har det vært opptil 20 mann i arbeid på en gang her. Nå nærmer vi oss slutten og ferdigstillelse om kort tid. Og det er like moro hver gang når resultatet er bra, smiler en fornøyd Jonfinn Hole.

Arkitekt: Iden, Hellevik i Fjaler Entreprenør: Fjordbygg AS, Nordfjordeid Murarbeid: Murmester Harald Nilsen, Stryn maxit produkter: Leca Isoblokk / maxit Fiberpuss system

bygg bedre 3-2007

23


SKORSTEINSREHABILITERING:

– Nye keramiske røykrør som er dimensjonert etter ildsted og brenseltype, gir sikker og økonomisk fyring, forteller (f.v.) Kjell Olav Olsen og Per Egil Haugen fra Pewi AS.

På jobb med Pewi AS Arbeidslagene i Mjøndalenbaserte Pewi AS har utrolig mye å gjøre. Ikke så rart kanskje, det er svært få bedrifter i landet som er spesialisert på rehabilitering av skorsteiner. Årlig reparerer eller monterer Pewi AS opptil 500 skorsteiner. Det betyr at firmaet i løpet av den samme tiden kan være i befatning med hele 1000 ildsteder. Pewi arbeider utstrakt med feilsøking og er problemløsere for både vanlige forbrukere, produsenter, borettslag og andre med en eller flere skorsteiner. Mengden av piper som trenger rehabilitering er enorm. Spesielt gjelder dette eldre teglpiper, som for en stor del er utrangert, både som følge av elde og feil dimensjonering i forhold til moderne ildsteder. Få spesialiserte bedrifter innen rehabilitering, medfører at Pewi med sine 13 ansatte nærmest har hele Sør-Norge som marked. Spesialister i selskapet skriver også lærebøker, underviser ved Norges Brannskole og bistår med opplæring i feierfaget.

Nye, keramiske røykrør monteres på hverandre og senkes i den gamle teglpipa.

Den gamle teglpipa var ødelagt. Ny pipetopp og sotluke sammen med nytt innvendig røykrør gir en pipe som er tilpasset moderne fyring.

Arbeidsplassen til pipeekspertene er høyt oppe, her “bare” 11 meter over bakken.

(Under) Røykrøret til vedovnen i kjøkkenet føres ut av teglpipa.

11 meter høy teglpipe Vi møter Per Egil Haugen og Kjell Olav Olsen, som til sammen har 37 års erfaring i rehabilitering av skorsteiner, på en bondegård i Hakadal, like nord for Oslo. Her skal den 11 meter høye og svært slitne teglpipa i våningshuset gjennomgå en reparasjons- og moderniseringsjobb. For disse gutta er dette en beskjeden jobb. Flesteparten av oppdragene dreier seg om langt større og høyere skorsteiner enn dette. Vi ser opp på Kjell Olav som er i gang med å montere innvendige røykrør fra toppen av pipa. Rør etter rør monteres sammen og senkes i skorsteinen. På bakken etterfyller Per Egil heisen med røykrør og sender den opp. Raskt og effektivt. – Vi har stort sett de jobbene som er store og vanskelige,

24

bygg bedre 3-2007

så dette er bare kos. Denne gamle teglpipa har vært utsatt for pipebrann og må rehabiliteres. Og det var uansett på tide, for tilstanden generelt er dårlig, forteller karene. De forklarer at feil som går igjen, er kondensskader som følge av at gamle piper har feil tverrsnitt i forhold til moderne ildsteder samt gale monteringer.

Effektive oljebrennere kan gi kondens – De fleste tenker ikke over at mer effektive oljebrennere gir en kaldere røykgass. Dette får røyken til å kondensere på veggene i røykrøret og renne ut gjennom sprekker og

sår i pipa. Hver liter fyringsolje kan gi en liter med vann om røyken får kondensere. De som ikke har en skorstein med direkte feil, ønsker en mer effektiv og økonomisk forbrenning. Da må innvendig røykrør tilpasses fyringsformen for å unngå å fyre for kråka. En dårlig skorstein kan forårsake en rekke ting; husbrann, ujevn og feil forbrenning med unødig bruk av brensel og helsefare ved røykutslag eller avdunsting av kondens gjennom skorsteinsvangene. Og ikke minst fukt som gir råte og soppskader i konstruksjoner inntil skorsteinen, påpeker spesialistene fra Pewi AS. bygg bedre 3-2007

25


REHABILITERING, OSLO:

– Innvendige murvegger skal sørge for riktig inneklima, forteller (f.v.) Sven Røstgård, avdelingsleder, Sigmund Lillejordet, driftsleder i Veidekke og Mads Kjølen, arbeidende formann.

Til de forskjellige oppbevaringsmagasinene mures det til sammen 2200 m2 vegger.

Sparte hundretusener på samarbeid med maxit Fra næringsbygg til kulturhistorisk museum. Den velkjente “Alcatel-bygningen” på Økern i Oslo forvandles nå til oppbevaringssted for kulturminner. Før Alcatel inntok den store bygningen, hadde Standard Telefon og Kabel sitt hovedsete her. Nå omgjøres den innvendig til magasiner og lager for Kulturhistorisk museum, som ønsker sine kulturminner samlet på ett oppbevaringssted sentralt plassert.

Samarbeid lønner seg Veidekke byggfornyelse har entreprisen på prosjektet som kalles Kabelgaten. Murus AS, eiet av Veidekke, har ansvaret for alt murarbeid. Murerfirmaet fusjonerte for ikke lenge siden med Leif Kr. Stensrud AS og har nå en bemanning på 46 personer hvorav 40 er håndverkere. På anlegget tar vi et møte med Sven Røstgård, som er avdelingsleder i Murus. Han er svært fornøyd med tingenes tilstand. Ikke minst med tanke på at kostnaden for murarbeidet ble redusert med hundretusener av kroner.

26

bygg bedre 3-2007

– Som lager for verdifulle kulturminner settes det store krav til luft og inneklima i bygningen. De såkalte magasinene må derfor bygges i mur. Vår jobb her er å mure ca 2200 m2 innvendige vegger i Leca 250 mm hvorav ca 390 m2 i Isoblokk, pusset areal blir ca 4000 m2. I utgangspunktet var det beregnet å bruke mye Leca U-blokk. Så ble det til at vi satte oss ned med maxit og prosjekterte løsninger på nytt sammen med dem. Resultatet ble at vi fikk redusert mengden U-blokk betydelig. På den måten fikk vi redusert kostnaden for byggherren med noen hundretusen for oppdragsgiver, smiler Røstgård uten å ville røpe beløpet eksakt. – Vi er selvfølgelig veldig fornøyde, det er jo snakk om mye penger. Det er også noe å lære av dette, eller kall det en påminnelse; at samarbeid lønner seg, sier Sven Røstgård.

Arkitekt: Dyre og Moen Arkitekter AS Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS; Byggfornyelse Murarbeid: Murus AS maxit produkter: Leca Standard / Leca Isoblokk / Leca K-blokk / Leca U-blokk / maxit mørtler

En av veggene ferdig murt. bygg bedre 3-2007

27


DAGLIG LEDER I DALE BRUK AS:

For oss måtte det bli

murhus

Det er tydelig at boligen er inspirert av arkitektur fra Sør-Europa.

Fordi familien Dale ville kunne forflytte seg rundt i forhold til vær og vind, er det anlagt uteplass rundt hele huset.

– Fra byggestart og til huset står ferdig, er det nok gått tre år, sier Wenche og Kjell Inge Dale. I mellom seg har de datteren Aurora.

– I forhold til stilen vi ønsket oss, måtte vi bygge i mur. Det sier seg selv at et hus i tre blir noe fjernt om det gjøres spanskfransk inspirert, fastslår Kjell Inge Dale og kona Wenche. Og nettopp inspirasjon og byggelyst får utfolde seg fritt i den nye boligen i Elnesvågen utenfor Molde.

28

bygg bedre 3-2007

Byggevarefirmaet Dale Bruk startet som en gårdssag i Elnesvågen utenfor Molde i 1947. I år vil 60-årsjubilanten omsette for nærmere 200 millioner kroner. Moderbedriften heter Dale Holding og består i tilegg til Dale Bruk av ytterligere to avdelinger tilknyttet Byggkjøp. I tillegg også Dale Bruk Prosjekt AS og Dale Bruk Boliger AS. Sistnevnte er en betydelig lokal boligprodusent og medlem av huskjeden Blinkhus.

I ferd med å ferdigstilles I en tid med strukturendringer, kjededannelser og oppkjøp i bransjen, har Dale-familien valgt å beholde det lokale eierskapet og sagt nei til alle friere som har banket på døra. En av de seks aktive eierne er daglig leder Kjell Inge Dale. En nydelig sommerdag finner vi Kjell Inge, kona Wenche og datteren Aurora hjemme i det nye murhuset, som er i ferd med å ferdigstilles på den solrike utsiktstomten i Elnesvågen.

– Er man inspirert og har en drøm, er det utrolig hvor mye arbeid man er villig til å nedlegge, ler Kjell Inge og Wenche. De sikter til det faktum at det er et mangeårig prosjekt å bygge en bolig av dette omfanget. Ikke minst fordi mengden detaljer står i forhold til kreative innspill før og etter byggestart. Og fordi ekteparet gjør det aller meste av arbeidet selv. Etter endt arbeidsdag på kontoret tar de fatt på nye gjøremål hjemme. Slik bygger de stein på stein sin nye drømmebolig. Det startet med drømmer og skissearbeid i 2004. Murarbeidet ble påbegynt året etter. – Betongarbeidet med såle osv ble satt bort, men det meste av murarbeidet har jeg gjort selv. Noe erfaring hadde jeg fra før, noe måtte jeg hente fra maxits brosjyrer. Huskroppen er 24 x 12 meter, det blir noen bygg bedre 3-2007

29


DAGLIG LEDER I DALE BRUK AS:

Nye byggeforskrifter:

Hva betyr det for maxit? Hvilke forskrifter gjelder når? Den 1. februar 2007 kom de nye byggeforskriftene, ofte kalt TEK 07. Hittil har TEK 97, dvs. byggeforskriftene fra 1997, vært gjeldende. I en periode fra februar 2007 til 1. august 2009 gjelder både TEK 97 og TEK 07, og fra 1. august 2009 gjelder kun TEK 07. Du kan altså velge frem til 1. august 2009 om du følger de gamle eller nye byggforskriftene.

Lecablokker å mure, det. Utrolig mye arbeid er det dessuten med buede vinduer, og buet er de alle sammen, humrer Kjell Inge. I løpet av de to årene som er gått siden byggestart, er han blitt en fullbefaren murhusbygger. – Hagen var ferdig før vi flyttet inn, og det har gjort det mulig å ha et sosialt liv ved siden av all jobbingen, poengterer Wenche, som er både interiørarkitekt og anleggsgartner i byggeprosjektet. – På grunn av hagen har vi hatt grilling og mye sosialt samvær med vennene våre til tross for at huset ikke har vært ferdig. Men jeg må innrømme at det er artig å være selvbygger, da får vi det slik vi vil ha det, sier hun.

Lettstelt og mindre vedlikehold Totalt har det nye murhuset på to etasjer et boligareal på ca 530 m2. Både ute og inne er det lett å se at familien er inspirert av arkitektur fra sydligere breddegrader.

Høstens oppgave er å legge takstein på hus og garasje.

– I forholdet til stilen vi ønsket oss, måtte vi bygge i mur. Det sier seg selv at et hus i tre blir noe fjernt om det gjøres spansk-fransk inspirert. Vi var enige om hvordan vi ville ha det og er inneforstått med at det tar tid. Men for vår del hadde det ikke vært så artig med så mye arbeid om det var et tradisjonelt A4-hus. Nå får vi dessuten et hus som både er lettstelt og renslig og som gir mindre fremtidig vedlikehold. Målet nå er få taket ferdig til vinteren. Vi klarer nok det også, fastslår selvbyggerparet Wenche og Kjell Inge Dale.

Arkitekt: BLINK HUS maxit produkter: Leca Isoblokk / maxit mørtler

30

bygg bedre 3-2007

Hva er hovedpunktene i TEK 07? Kort fortalt handler det om energisparing. Myndighetenes målsetting med TEK 07 er at man skal få gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle bygg. Et annet viktig krav er at minimum 40 % av energibehovet til romoppvarming og varmtvann skal kunne dekkes av alternativ energiforsyning. For boliger medfører TEK 07 strengere krav til isolasjonsegenskapene for bl.a. yttervegg, tak, vindu/dør samt strengere krav til lufttetthet. TEK 07 krever også at boliger over 50 m2 skal ha skorstein og lukket ildsted for bruk av biobrensel, f.eks. vedovn eller pelletskamin. Skorstein og ildsted må kunne tas i bruk med det samme bygningen er ferdigstilt, og må kunne brukes kontinuerlig gjennom byggets levetid.

Hva med fritidsboliger? Kravene er som følger: • Fritidsboliger < 50 m2 omfattes ikke av TEK 07 • Fritidsboliger mellom 50 og 150 m2 reguleres ved minstekravene i TEK 07 • Fritidsboliger > 150 m2 betraktes som småhus i TEK 07

Hva betyr dette for maxit? Kort fortalt kommer tilbyr maxit løsninger som er tilpasset de nye kravene, og vi mener at vi har gode løsninger å tilby! Det er særlig 3 produktområder i maxit som berøres av ny TEK: • Leca yttervegger • Leca pipe • maxit gulvavretting Leca yttervegger: Allerede i dag tilbyr vi flere løsninger hvor man ved å kombinere en Leca yttervegg med noe innvendig tilleggsisolasjon kan oppfylle kravene i TEK 07. Vår løsning med Leca Fasadeblokk som forblending tilfredsstiller også kravene i ny TEK. I tillegg til dette utvikler vi et nytt Isoblokksystem som kommer på

markedet tidlig i 2009. Den nye isoblokken vil greie kravene i TEK 07 uten tilleggsisolasjon! For alle Leca yttervegger medfører kravene til lufttetthet at det er svært viktig å pusse eller slemme vegger og smyg og murkroner slik at bygningskroppen blir lufttett. Ta gjerne kontakt med oss for informasjon om gode løsninger i Leca! Leca pipe Kravene til lufttetthet gjør at det blir en utfordring å skaffe nok luft til forbrenning i en vedovn. Vi tilbyr pipeløsninger som har en tilluftskanal med tilluft til ildstedet. Ildstedet må være av en type som kan ta inn tilluft fra pipen, slik at her må ildsted og pipe passe til hverandre. Løsningene med tilluft gjennom pipen og frem til ildstedet er velprøvd, og har fungert godt i andre land over tid. Ved bruk av en slik løsning vil bruk av kjøkkenvifte og annen ventilasjon ikke påvirke trekkforholdene i pipen, da pipe og ildsted er et lukket system. Systemet er testet med 2 ildsteder som får tilluft samtidig fra pipen, og det fungerer utmerket! Pussing eller slemming av alle synlige overflater på pipen er viktig for å bidra til å oppfylle kravene om lufttetthet. Vi jobber også med å redusere lufttettheten i pipe ytterelement slik at det ikke skal være behov for pussing/slemming gjennom etasjeskiller. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om de nye pipeløsningene! maxit gulvavretting For leilighetsbygg uten pipe eller annen biobrensel-løsning i leiligheten vil kravene i TEK medføre økt bruk av vannbåren varme. Den vannbårne varmen kan da distribueres fra et lokalt biobrensel-anlegg som forsyner et bygg med mange leiligheter, og vi vil også se økt bruk av fjernvarme. maxits løsning med komfortgulv øker stadig i bruk, og håndverkere som har brukt denne løsningene har gitt oss gode tilbakemeldinger. Komfortgulvet gir rask oppvarming og jevn varmefordeling, og i tillegg løser det kravene til lysisolasjon mellom boliger.

Komfortgulvet passer i alle typer bygg, både ved nybygg og rehabilitering, og kan belegges med alle typer belegg.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om maxit komfortgulv!

bygg bedre 3-2007

31


På lag med deg som bygger maxit as, Brobekkveien 84 Postboks 216 Alnabru 0614 Oslo Tel: 22 88 77 00 fax: 22 64 54 54 email: info@maxit.no www.maxit.no

Projekt 0047 og 0047 OSLO

(Bilder: 0047 OSLO)

Projekt 0047 startet i Berlin i 2004 som en visningsarena, arbeidsplass og møtepunkt for det stadig voksende norske kunst- og arkitekturmiljøet der. I mars åpnet 0047 OSLO i den tidligere meierifabrikken i Schweigaardsgate på Grønland. Målsetningen er å være en tverrfaglig internasjonal arena for kunst og arkitektur i Oslo. Lokalene blir utnyttet fleksibelt etter de ulike prosjektenes behov. I tillegg til visningsrom omhandler arealet prosjektrom og scene, kontorplasser og arbeidsrom for arkitekter,

bygg bedre 3-2007

designere og kunstnere. Et vesentlig element i visningsarenaen 0047 OSLO er gulvet, som også benyttes som utstillingsareal. Dette er et maxit Designgulv, det mest trendy gulvet på markedet både i Norge og internasjonalt. Den sementbaserte overflaten har skygger og mønstre som gir gulvet et dynamisk og levende utseende. Les mer på www.projekt0047.com.

Bygg_Bedre_307_ORIGINAL (B7988779 v1)  

Typehus i Leca . Luftet kledningSpennende nyhet . Murhus Nye flotte prosjekter . Gipspuss Stadig mer populært . RehabiliteringSkorsteiner og...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you